zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

eğlendiri01:53:35
Gülmece, mizah
Beraberinde01:53:01
yanında
Yavaşça01:52:46
Oldukça yavaş, usulca
eskitmek01:52:40
Yaşlandırmak
koyu gri01:52:35
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
laskine01:52:23
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
köklü aile01:51:28
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
ah01:51:18
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
bahane etmek01:51:11
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
azarlanma01:49:56
Azarlanmak işi, paylanma
soda01:49:20
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
kaziye01:48:56
Önerme
baharatlı01:48:31
Baharatı olan
sofra01:48:00
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
masa tenisi01:46:31
Masa topu
egoizm01:46:01
Bencillik, hodbinlik
esir01:45:03
Tutsak
Kimlik01:44:52
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
bari01:44:15
Keşke
etol01:43:33
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
bağdaş01:40:53
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
nişanlamak01:40:47
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
aşağı01:40:34
Bir şeyin alt bölümü
sahabe01:40:29
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
ermin01:40:23
Kakım, as
bilindik01:39:02
Bilinen
sarımsak01:38:35
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
sonradan01:37:19
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
HİNT İRMİĞİ01:37:14
Sagu
zorlu01:37:13
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
kâtip01:36:31
Sekreter, yazman
kullanmak01:36:21
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
pul01:36:07
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
GÖĞÜS01:32:31
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
dalgır01:31:11
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
alinazik01:27:21
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
tayf01:26:28
Görüntü, hayalet, ruh
abartı01:26:18
Abartma, mübalâğa
Aklan01:26:08
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
ısırgın01:24:59
İsilik
dahil01:23:41
İç, içeri
anlayışlı01:23:09
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
koyu01:23:08
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
orta oyuncusu01:23:07
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
pervane01:22:54
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
İşçi01:22:24
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
Maya01:21:35
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
kısırlık01:21:03
Kısır olma durumu
Yele01:20:53
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
esrarlı01:20:49
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
gözenekli01:20:33
Gözenekleri olan
deprem bilimci01:20:02
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
aşinalık01:19:51
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
inanmak01:19:30
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
Temsil01:18:38
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
istihraç01:17:46
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
RUJ01:17:29
Dudak boyası
onluk01:16:59
On birimden, on parçadan oluşan
metanet01:15:50
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
ihtikâr01:15:40
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
ayrılma01:15:31
Ayrılmak işi
sancaktar01:15:30
Sancağı taşıyan kimse
tümsek01:15:21
Küçük tepe
ananet01:15:17
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
ARKADAŞ01:14:51
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
asbest yünü01:14:50
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
masonluk01:14:42
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
tamamlama01:14:40
Tamamlamak işi, itmam
vebal01:14:30
Günah
naat01:14:22
Bir şeyin niteliklerini övme
kırdırma01:13:39
Kırdırmak işi, ıskonta
sahne almak01:12:49
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
Türkiye Türkçesi01:11:44
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
kabul yeri01:09:58
bk. kabul odası; kabul salonu
umursamaz01:07:37
Umursamayan, aldırış etmeyen
semavî01:06:55
Gökle ilgili, göğe ilişkin
devim bilimi01:06:39
Dinamik
vole01:06:08
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
bahşiş01:05:52
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
ezici01:05:42
Ezmek işini yapan
Matematikçi01:05:04
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
pahal01:02:49
Ters, aksi
Tekrarlanma01:01:46
Tekrarlanmak işi
atıştırmalık01:01:45
Atıştırmaya yarayan
ahlakçı01:01:24
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
Em01:01:16
İlâç, merhem
garaj01:01:07
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
kamyon00:59:17
Motorlu büyük yük taşıtı
Yalanlama00:58:42
Yalanlamak işi, tekzip
TÜRDEŞ00:58:12
Türleri bir olan, mütecanis
sinameki00:56:25
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
esefle00:54:56
Üzülerek, acınarak
bağlanma00:54:14
Bağlanmak işi
tutkun00:53:50
Gönül vermiş, meftun, meclûp
sevap00:53:50
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
katı yürekli00:52:17
Acıması olmayan, acımasız
Teorem00:51:44
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
belirtilen00:51:33
Tamlanan
İÇTENSİZ00:50:43
İçten olmayan, samimiyetsiz
arka arkaya00:50:42
Hemen birbirinin arkasından, art arda
tombulca00:50:09
Oldukça tombul, biraz tombul
Siyahi00:49:13
Zenci, fellah
rubai00:49:12
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
tesadüf etmek00:48:00
rastlamak, rast gelmek
nısfiye00:47:40
Bir çeşit kısa ney
bezgin00:46:45
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
gölge00:46:25
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
dağıtıcı00:46:19
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
tekerlek00:45:45
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
beden eğitimi00:45:25
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
Gürültü00:44:41
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
merek00:44:29
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
kararsız00:44:21
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
mekruh00:44:18
İğrenç, tiksindirici
esrarengiz00:44:14
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
bono00:43:53
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
hemati00:42:21
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
departman00:41:21
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
mola00:41:13
Yorgunluğu gidermek için duraklama
eş biçim00:41:12
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
kalın ses00:40:33
Titreşim sayısı az olan
TEKDÜZE00:40:26
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
Cani00:39:30
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
yemiş00:39:22
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
Hem de00:39:15
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
vecize00:38:54
Özdeyiş
baraka00:38:50
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
çekememezlik00:38:50
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
ayaklık00:38:38
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
çiroz00:38:08
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu