zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

zinhar16:00:46
Sakın, asla, olmasın!
KALABALIK16:00:39
Çok sayıda insan topluluğu
ses yitimi16:00:38
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
eşlek16:00:37
Ekvator
eşlem16:00:34
Kopya
eşlik16:00:31
Eş olma durumu
bilumum16:00:24
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
batıl16:00:19
Doğru ve haklı olmayan
eşkin16:00:16
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
çalım16:00:11
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
eşraf16:00:04
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
padişah16:00:01
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
şaşmaz15:59:55
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
CILKAVA15:59:48
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
kraliyet15:59:47
Krallık
mültezim15:59:42
Kesenekçi, kesimci
belirtken15:59:40
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
azimli15:59:37
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
azimet15:59:34
Gidiş
yay gibi15:59:29
eğri
Katılma15:59:26
Katılmak işi
smaçör15:59:19
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
kanuni15:59:18
Yasaya uygun, yasal, yasalı
lastik15:59:07
Kauçuktan yapılmış (şey)
telef15:59:05
Yok etme, öldürme
yer yuvarlağı15:59:02
Üstünde yaşadığımız gök cismi
telif15:58:59
Uzlaştırma
teori15:58:54
Kuram, nazariye
tenor15:58:51
En tiz erkek sesi
tenis15:58:47
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
tenha15:58:44
Yalnız,tek
yapılabilirlik15:58:39
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
tecil15:58:34
Erteleme
firar etmek15:58:32
kaçmak
ağzı pek15:58:23
Sır vermeyen, ketum
Rençper15:58:18
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
ayakta kalmak15:58:18
oturacak yer bulamamak
veto15:58:16
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
surat asmak15:58:15
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
entelektüel15:58:13
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
vefa15:58:10
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
gır15:58:08
Söz, lâkırdı
sıçan otu15:58:02
Arsenik
vida15:57:59
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
oramiral15:57:55
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
koşucu15:57:54
Koşuya katılan yarışçı
hazırlık15:57:51
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
volt15:57:49
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
vole15:57:46
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
NÖBET15:57:44
Sıra, keşik
ölüm cezası15:57:38
bk. idam cezası
MECLİS15:57:36
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
ana vatan15:57:33
Ana yurt
klân15:57:20
Boy
takanak15:57:17
Alacak, borç
vites kutusu15:57:14
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
uzunlamasına15:57:12
Uzunluğuna
yeterlik belgesi15:57:09
Uzmanlık belgesi, ehliyet
MAVİ15:57:06
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
nazlı15:57:04
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
pabucunu eline vermek15:57:01
kovmak
Semptom15:56:54
Bulgu, araz
Keşiş15:56:53
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
Yazıhane15:56:50
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
Dışkı15:56:45
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
müsamaha15:56:43
Hoşgörü, tolerans
ANALİZ ETMEK15:56:40
Çözümlemek, tahlil etmek
ita15:56:38
Verme, ödeme
kaynak suyu15:56:37
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
ABRA15:56:32
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
istenç yitimi15:56:27
bk. irade yitimi
ortada15:56:25
görünür yerde, göz önünde
yeterlilik15:56:22
Yeterli olma durumu
delicesine15:56:19
Aşırı bir biçimde
defetme15:56:17
Defetmek işi
limon esansı15:56:14
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
durağan15:56:12
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
belleme15:56:12
Bellemek işi
kelime vurgusu15:56:09
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
sal yarışı15:56:02
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
kaldırıcı15:55:57
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
ÜZMEK15:55:54
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
değer düşürümü15:55:51
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
danışıklı15:55:49
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
serüven15:55:47
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
naif15:55:43
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
BAĞIŞLAMA15:55:42
Bağışlamak işi, affetme, af
mektup15:55:34
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
savsama15:55:27
Savsaklama, ihmal
mekruh15:55:24
İğrenç, tiksindirici
SÜRDÜRÜM15:55:23
bk. abonman
ACEMLEŞME15:55:13
Acemleşmek durumuna gelmek
banliyö15:55:10
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
süne15:55:09
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
av kuşu15:55:02
Avlanılan kuş
dehliz15:55:00
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
traksiyon15:54:57
Çekim
bolarma15:54:45
Bolarmak işi veya durumu
Şan15:54:44
Ün, san, şöhret
karşılama15:54:42
Karşılamak işi, istikbal
yayılma15:54:39
Yayılmak işi, intişar
avokado15:54:37
Amerikan armudu (Persea americana)
müzikhol15:54:26
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
acımasızca15:54:19
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
çok15:54:10
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
çis15:54:07
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
çiy15:54:03
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
çan15:53:57
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
yegane15:53:57
Biricik, tek
çil15:53:52
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
radyum15:53:51
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
çam15:53:50
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
çal15:53:47
Taşlık yer, çıplak tepe
konveksiyon15:53:42
Isı yayımı, iletim
Fin hamamı15:53:40
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
artma15:53:30
Artmak işi
terk15:53:27
Bırakma, ayrılma
rutin15:53:23
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
meymenetsiz15:53:20
Uğursuz
erotik15:53:19
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
murakabe15:53:15
Denetleme, denetim
çekim15:53:11
Çekmek işi
resmiyet15:53:10
Resmîlik
görüngü bilimi15:53:08
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
imaj15:53:03
İmge
imek15:53:00
bk. ek fiil
iman15:52:57
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
ilik15:52:52
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
ilke15:52:50
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
övgü15:52:48
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye