zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

zinhar19:25:19
Sakın, asla, olmasın!
rahmet19:24:59
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
izmihlal19:24:45
Yıkılma, çökme
tuzla19:24:30
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
başarısızlık19:24:16
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
galibiyet19:24:13
Yenme, yengi
dayAk19:23:28
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
anlatmak19:23:23
İnandırmak, belirtmek
aba altından değnek (sopa) göstermek19:22:59
yumuşak görünmekle birlikte yine de gözünü korkutmak
çividi19:22:30
Çivit renginde olan
Aktinyum19:22:16
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
cila19:22:01
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
cici19:21:47
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
kar sapanı19:21:18
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
irsi19:20:50
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
Çıkık19:20:49
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
Karasal19:20:35
Kara (I) ile ilgili, berrî
Sayısal19:18:50
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
hamule19:18:10
Yük
fıtraten19:18:05
Doğuştan, yaradılışı gereğince
ANTRAKT19:18:01
Ara
su geçirmez19:17:51
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
çirkin19:17:22
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
ülser19:17:14
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
hitit19:17:02
M. Ö. XX.-XII. yüzyıllar arasında Anadolu"da, XII-VIII. yüzyıllar arasında Hatay ve Kuzey Suriye"de devletler kurmuş olan eski bir ulus, Eti
satranç takımı19:17:01
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
GİDİŞ19:16:50
Gitmek işi
lüp19:16:35
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
arda19:16:33
İşaret olarak yere dikilen çubuk
fototaktizm19:16:28
Işığa göçüm
ZAYIF19:16:25
(insan, hayvan için) Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık
etme (veya etme yahu)19:16:23
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
eğri büğrü19:16:05
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
hissiyat19:15:50
Duygular, sezişler
CILKAVA19:15:14
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
defnetme19:14:59
Defnetmek işi, gömme
mars19:14:03
Merih gezegeni, Sakıt
kodes19:13:55
Tutuk evi, hapishane, karakol
devrimcilik19:13:27
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
güçlü19:12:55
Gücü olan
ahilik19:12:50
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
repertuar19:12:31
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
görünüşte19:12:16
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
atacılık19:12:15
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
VALİDE19:12:02
Ana, anne
Uyuşturucu19:11:55
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
TRAJEDİ19:11:52
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
irat etmek19:11:41
söylemek
öğle19:11:18
Gün ortası
kısasa kısas19:10:13
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
argo19:09:59
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
Kızılderili19:09:44
Amerika yerlilerine verilen ad
limon kabuğu gibi19:09:31
küçük ve biçimsiz (şapka)
atılgan19:09:30
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
Sayım19:09:08
Saymak işi, tadat
üzüm suyu19:09:01
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
kamga19:08:32
Yonga
aleniyet19:07:48
Açık olma durumu, açıklık
Alman gümüşü19:07:34
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
utanç19:07:25
Utanma duygusu, hicap
Etik19:07:20
Töre bilimi, ahlâk bilimi
katot19:07:05
Eksi uç
KELİME19:06:54
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
kartvizit19:06:51
Kart (II)
Yaşıt19:06:38
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
daraban19:06:06
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
MESAJ19:05:50
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
hücum19:05:29
Saldırma, saldırı, saldırış
Buket19:05:25
Çiçek demeti
HÜCRE BİLİMİ19:05:14
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
PIRNALLIK19:04:31
Pırnal çalılığı
Nitelik19:03:50
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
nakil vasıtası19:03:33
Taşıma aracı, taşıt
Udi19:03:04
Ut çalan çalgıcı, utçu
Salat19:02:35
Namaz
Ayrıcalıksız19:02:21
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
kafa dengi19:01:59
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
idare kandili19:01:52
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
İdeal19:01:35
Ülkü, mefkûre
KOMODİN19:01:21
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
kuyumcu19:01:06
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
Seslenmek19:00:52
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
pinhan19:00:33
Gizli, saklı, gizlenmiş
ödünç alma19:00:10
ödünçleme
vejetaryen18:59:56
Etyemez
doğaçlama tiyatro18:59:55
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
fil dişi18:59:36
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
sıkıntılı18:59:22
Sıkıntısı olan
BİLGİN18:59:07
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
polo18:58:29
Çevgen
kan grubu18:57:46
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
alakalı18:57:41
İlgili
İlga18:56:36
(varlığını) Kaldırma
öz denetim18:55:35
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
aynı18:55:33
Başkası değil, yine o
eytam18:55:25
Yetimler
önerme18:55:10
Önermek işi
ıstırap18:54:38
Acı
arıza yapmak18:54:20
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
kargaşalık18:54:01
Kargaşa durumu
efektif18:53:59
Banknot ve metal sikke
danışıklı18:53:15
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
kuyruklu18:52:17
Kuyruğu olan
Saten18:52:03
Atlas
nefesli çalgı18:51:48
bk. üflemeli çalgı
bir araya getirmek18:51:27
toplamak
zekâ18:51:19
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
filigran18:51:05
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
animizm18:50:36
Canlıcılık
alın yazısı18:50:07
Yazgı, talih, kader, mukadderat
güneş18:49:38
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
kapı mandalı18:49:23
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
Tomar18:49:09
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
şamandıra18:49:09
Halkalarına tekne bağlamak için limanda demirlenmiş olan, içi boş, her yanı kapalı, çoğunlukla metalden yapılan fıçı vb
zariflik18:48:54
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
züppece18:48:21
Züppe (bir biçimde)
ütü18:48:12
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
yaratılış18:47:42
Yaratılmak işi veya biçimi
ameli18:46:44
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
sürme18:46:30
Sürmek işi
yarence18:46:15
Yaren gibi, yarene benzer
geri çekilmek18:46:01
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
Okuntu18:45:27
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
Edep yeri18:45:16
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
illüstrasyon18:44:48
Resimlerle süsleme
Hutbe18:44:19
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
pianta18:44:01
Ayakkabının alt kenarı
animato18:43:46
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
görüp gözetmek18:43:37
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
naip18:43:32
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse