zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Yol10:27:56
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
kıymetli10:27:56
Değerli
işaret etmek10:27:50
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
TEPKİNLİK10:27:46
Tepki gösterme becerisi
içtepi10:27:41
bk. tepi
zırh10:27:40
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Tekerlek10:27:33
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
isyan etmek10:27:26
ayaklanmak
birim10:27:17
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
mucize10:27:09
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
ELEŞTİRİ10:27:07
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
vezneci10:27:06
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
örümcek10:27:04
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
kontrol10:27:04
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
boyun bağı10:26:44
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
odak10:26:35
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
BAĞIŞ10:26:35
Bağışlamak işi veya biçimi
tüketmek10:26:32
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
DENİZ FENERİ10:26:32
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
PEYGAMBER10:26:26
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
Meme10:26:25
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
zimamdar10:26:24
Yönetici, iş başında bulunan kimse
özge10:26:17
Başka
piyano10:26:15
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
tefessüh10:26:15
Çürüme, bozulma, kokuşma
tüketici10:26:10
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
köşegen10:26:04
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
aba gibi10:26:04
(kumaş için) kaba ve kalın
soluk borusu10:26:03
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
evlendirme10:26:01
Evlendirmek işi
asık10:25:56
Somurtkan
gönüldaş10:25:54
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
embriyon10:25:53
Oğulcuk, rüşeym
pisin10:25:52
Yüzme havuzu
adalet10:25:48
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
ses bilgisi10:25:44
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
ateş balığı10:25:40
Sardalye
bilginlik10:25:36
Bilgin olma durumu
mütemmim10:25:28
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
idame10:25:26
Sürdürme, devam ettirme
noel10:25:24
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
filoloji10:25:12
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
cana yakın10:25:09
Sevimli
Hırsızlık10:25:01
Çalma
merhale10:24:59
Derece, basamak, aşama, evre
iğne deliği10:24:59
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
söz götürmez10:24:58
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
yol almak10:24:54
yolda ilerlemek
yavaş yavaş10:24:50
Azar azar ağır ağır
DİL BİLGİSİ10:24:41
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
Tavuk10:24:34
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
Gölgelik10:24:33
Gölge altında bulunan yer
Rabbena10:24:33
Tanrı, Tanrım
aspiratör10:24:33
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
gerzek10:24:27
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
korkunç10:24:26
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
yokuş10:24:16
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
etnoloji10:24:14
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
Tarif10:24:12
Tanım
steril10:24:06
Verimsiz, kısır
TETKİK10:24:03
İnceleme
pejmürde10:24:03
Eski püskü, yırtık
vana10:24:03
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
Rekaket10:23:55
Kekemelik, pepemelik
masonluk10:23:54
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
pürtüklü10:23:46
Pürtükleri olan
İZLENİM10:23:43
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
LÜK10:23:37
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
Uçak10:23:34
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
Karı10:23:32
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
eklem bacaklılar10:23:31
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
Okazyon10:23:18
Fırsat
hısım akraba10:23:09
Yakın ve uzak bütün akrabalar
yaban nanesi10:23:06
Yabanî bir tür nane
lebalep10:23:05
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
derebeylik10:22:59
Derebeyi olma durumu
Hor10:22:56
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
açılış10:22:29
Açılmak işi veya biçimi
SEVİMLİ10:22:26
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
atfetme10:22:17
Atfetmek işi, isnat
Soy10:22:11
Manzum söz
BOŞ SÖZ10:22:07
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
pişman10:22:00
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
daralma10:21:57
Daralmak işi
alegorik10:21:55
Alegori ile ilgili
güzel duyu10:21:54
Estetik, bediiyat
leçek10:21:54
Baş örtüsü, yün atkı
dogma10:21:54
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
öbek10:21:53
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
gaddar10:21:52
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
milliyetçilik10:21:42
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
ipek böceği10:21:35
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
ŞUUR10:21:35
Bilinç
hainlik etmek10:21:34
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
çeyiz10:21:34
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
HEVESLİ10:21:24
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
zeamet10:21:21
Tımar
papura10:21:19
İki çift öküzle çekilen ağır saban
ağlatı10:21:15
Trajedi
ŞIMARIK10:21:11
Şımarmış, şımartılmış
GEREKSİZ10:20:58
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
verimsiz10:20:50
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
idrak etmek10:20:49
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
bitki örtüsü10:20:49
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
yürürlükte bulunmak10:20:49
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
parasız10:20:46
Parası olmayan
Alıntı10:20:44
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
murdarilik10:20:40
Omurilik
DİSPROSYUM10:20:36
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
bakı10:20:34
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
mamur10:20:30
Bayındır
HAYAL10:20:30
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
slav10:20:21
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
Zafer10:20:21
Savaşta kazanılan başarı, utku
âdet10:20:19
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
ekecek10:20:15
Tohum
stilo10:20:10
Dolma kalem
şahsi10:20:02
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
dalaşmak10:20:02
Ağız kavgası etmek
Yedek10:20:00
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
ZANAAT10:19:58
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
felç10:19:45
İnme, nüzul
baştan savma10:19:42
üstünkörü, özen göstermeden
Yenge10:19:33
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
pu10:19:27
Plütonyum"un kısaltması
ürkü10:19:26
Topluluğu saran ortak korku, panik
maden yatağı10:19:24
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
akıcılık10:19:22
Akıcı olma durumu
HASIM10:19:22
Düşman, yağı
tasarruf10:19:14
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım