zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

yüklemek02:07:13
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
ahlaki02:07:13
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
delikanlı02:07:10
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
harekeli02:07:08
Hareke konulmuş
TABAKA02:06:55
Katman, kat
HEVES02:06:41
İstek, eğilim, arzu, şevk
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)02:06:38
demeç vermek
MAHALLİ02:06:35
Yöresel, yerel
ulama02:06:33
Ulamak işi
felsefeci02:06:27
Felsefe incelemeleri yapan kimse
düğün02:06:25
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
Söndürme02:06:22
Söndürmek işi
TEKİT02:06:19
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
İşsiz02:06:17
İşi olmayan
AHRAZ02:06:12
Dilsiz, sağır ve dilsiz
parlatmak02:06:09
(içki için) İçmek
ódún02:06:07
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
zoraki02:06:04
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
baş02:05:59
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
Uskumru02:05:56
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
Balık02:05:51
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
alakalı02:05:48
İlgili
Aslan02:05:43
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
inileme02:05:38
İnilemek işi
uğraşı02:05:30
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
özleme02:05:25
Özlemek işi, iştiyak
duvar02:05:07
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
Uzuv02:04:53
Organ, üye
karaşın02:04:48
Esmer, sarışın karşımı
müsriflik02:04:45
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
Muştuluk02:04:40
Muştucuya verilen armağan, müjdelik
dümbelek02:04:37
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
Kuvvetsiz02:04:29
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
mantar özü02:04:24
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
Ulam02:04:21
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
saadetle02:03:50
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
güvenilirlik02:03:38
Güvenilir olma durumu
tertemiz02:03:35
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
emiş02:03:33
Emmek işi veya biçimi
arz etmek02:03:23
sunmak
paye02:03:18
Rütbe, derece aşama
Ramazan02:03:13
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
Şarklı02:03:12
Doğulu, garplı karşıtı
dalkavukluk02:03:10
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
ses dalgaları02:03:08
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
Ağ tabaka02:03:07
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
immünoloji02:03:05
Bağışıklık bilimi
HÜCRE BİLİMİ02:03:02
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
Değişim02:02:59
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
Reva02:02:51
Yakışır, yerinde, uygun
esnasında02:02:51
Sırasında, olduğu anda
CARİYE02:02:50
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
büyüleme02:02:44
Büyülemek işi
yılan02:02:41
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
ca02:02:28
Kalsiyum"un kısaltması
cu02:02:25
Bakır"ın kısaltması
çörkü02:02:20
Sayı boncuğu, abaküs
cl02:02:17
Klor`un kısaltması
au02:02:12
Altın"ın kısaltması
ag02:01:56
Gümüş"ün kısaltması
güç beğenir02:01:35
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
pena02:01:32
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
Süs bitkisi02:01:24
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
konuksever02:01:22
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
gündöndü02:01:19
Ayçiçeği
çoğalma02:01:14
Çok duruma gelme, artma
arpacık soğanı02:01:11
Tohumdan yetiştirilen ve tohumluk olarak kullanılan küçük soğan
asker tayını02:01:08
Erlere verilen azık
el yazısı02:01:06
Elle yazılan yazı
MAHLEP02:01:03
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
Karga02:01:00
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
alışık olmak02:00:55
alışkanlık durumuna gelmek
ZÜRRİYET02:00:48
Döl, soy sop, sulp
br02:00:42
Brom elementinin kısaltması
bi02:00:39
Bizmut"un kısaltması
asılı02:00:35
Asılmış olan
Ba02:00:34
Baryum"un kısaltması
Cr02:00:31
Krom"un kısaltması
eksiklik02:00:23
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
Si02:00:09
Silisyum"un kısaltması
bozuk para01:59:50
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
ti01:59:45
Titan"ın kısaltması
tl01:59:42
Talyum"un kısaltması
tm01:59:39
Tulyum"un kısaltması
te01:59:37
Tellür"ün kısaltması
ta01:59:34
Tantal"ın kısaltması
un01:59:28
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
ru01:59:26
Rutenyum"un kısaltması
sb01:59:23
Antimon"un kısaltması
gönül hoşluğu01:59:22
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
ra01:59:21
Radyum"un kısaltması
sn01:59:18
Kalay"ın kısaltması
sergerde01:59:13
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
yemlik01:59:05
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
rezillik01:58:59
Rezil olma durumu, rezalet
hatun01:58:57
Kadın
havlu01:58:54
Kurulanmaya yarar havlı bez
havas01:58:49
Nitelikler, özellikler
havan01:58:47
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
havuz01:58:41
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
havra01:58:39
Yahudi tapınağı, sinagog
haile01:58:36
Çok acıklı olay
hakim01:58:29
Bilge
hakas01:58:26
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
Arter01:58:21
Atardamar
zorla01:58:05
Zor kullanarak, zecren; metazori
tabanca01:58:02
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
hasse01:57:57
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
hatim01:57:52
Sona erdirme, bitirme
anlama01:57:50
Anlamak işi, vukuf
ANADOLU01:57:46
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
görevden almak01:57:44
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
çukurluk01:57:30
Çukur olma durumu
KALİTE01:57:28
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
orkide01:57:25
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
müdür01:57:22
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
kükürt01:57:14
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
ah01:56:53
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
no01:56:48
Nobelyum"un kısaltması
nd01:56:42
Neodim"in kısaltması
ne01:56:40
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
op01:56:32
bk. opus
ihtiyar olmak01:56:24
yaşlanmak
antrenman01:56:21
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
sürdürme01:56:19
Sürdürmek işi
alçı01:56:13
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
Sayımlama01:56:09
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
bağlılık01:56:06
Bağlı olma durumu, merbutiyet
kr01:55:57
Kripton"un kısaltması
ku01:55:54
Kurçatovyum"un kısaltması