zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

inceleyici02:06:20
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
kefe02:06:15
Terazi gözlerinden her biri
merdiven sahanlığı02:06:14
Merdiven boşluğu veya başı
kayırıcı02:06:12
Kayıran, koruyan, iltimasçı
köşegen02:05:44
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
bağlama02:05:40
Bağlamak işi
pelemir02:05:38
bk. belemir
buat02:05:32
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
deme02:05:31
Demek işi
remil02:05:29
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
gezinti02:05:27
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
safiha02:05:20
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
uzak görüşlü02:05:07
Uzak görüş sahibi olan
han02:04:58
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
Kırılgan02:04:46
Kolay ve çabuk kırılan
barmen02:04:36
Bar tezgâhtarı
abril02:04:34
Nisan, april
EPER02:04:22
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
zimmet02:04:05
Üstünde olan şey
karık02:04:03
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
bilimci02:04:01
Bilgin
atıfet02:03:59
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
her zaman02:03:55
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
bilinen02:03:53
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
düzmece02:03:47
Gerçek olmayan, düzme, sahte
fotoğrafını almak02:03:44
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
fücceten02:03:38
Birdenbire, ansızın (ölmek)
barbut02:03:31
Zarla oynanan bir çeşit kumar
pelesenk02:03:28
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
sinara02:03:11
Büyük zoka
yalabık02:03:09
Parlak, parıltılı, ışıltılı
sıvacı02:02:56
Duvarları sıvayan kimse
Türemiş02:02:53
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
cana02:02:47
Sevgiliye hitap sözü
YÜKLEME02:02:39
Yüklemek işi, tahmil
HUYLANMA02:02:28
Huylanmak işi
ara açmak02:02:26
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
ıskarta02:02:24
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
kurtulmak02:02:18
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
yarışlık02:02:17
Pist
nezaketli02:02:13
İnce, nazik
Meles02:01:36
Beli çökük at
Evlat02:01:31
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
Menfi02:01:29
Olumsuz
çiğe02:01:25
Ceviz veya badem içi
Kuşkucu02:01:23
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
doğa bilimci02:01:23
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
almanca02:01:20
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
sadrazam02:01:15
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
fahişe02:01:11
Orospu
düşünmek02:01:09
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
Dair02:01:05
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
şeytani02:01:03
Şeytanca
dört02:01:00
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
sinyal02:00:58
Bir şey bildirmek için verilen işaret
Mekan02:00:56
Yer, bulunulan yer
şita02:00:49
Kış
sözleşme yapmak02:00:45
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
çupra02:00:43
bk. çopra
barata02:00:39
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
firavun02:00:36
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
Dize02:00:34
Şiirin satırlarından her biri, mısra
DEHA02:00:16
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
cömertlik02:00:11
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
Tümce02:00:03
Cümle
atölye01:59:59
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
Mesel01:59:57
Örnek alınacak söz
epizot01:59:50
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
yığışım01:59:43
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
hipoderm01:59:30
Alt deri
gato01:59:25
Pasta, çörek
barsam01:59:19
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
LEKE01:59:18
Kirliliği gösteren iz
AMERİKA ELMASI01:59:17
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
milattan sonra01:59:04
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
düze01:59:01
bk. doz
düve01:58:54
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
marya01:58:38
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
serencam01:58:34
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
Düo01:58:32
bk. duo
cuma01:58:26
Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün
blöfçü01:58:21
Blöf yapan (kimse)
tül01:58:13
Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik dokuma
tüf01:58:11
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
açıktan01:58:10
Bir yerin uzağından
iştah01:58:06
Yemek yeme isteği
azgın01:58:01
Azmış olan
adilik01:57:57
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
AYRAN01:57:55
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
Guatr01:57:48
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
ağaçkakan01:57:33
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
miyokart01:57:29
Kalp kası
ordugâh01:57:25
Ordunun konakladığı yer
memnunluk01:57:21
Kıvanma, kıvanç
ibadethane01:57:17
İbadet edilen yer, tapınak
engin01:57:16
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
klips01:57:15
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
şal örneği01:57:10
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
Sahtecilik01:57:06
Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık
vebal01:57:03
Günah
dolam01:57:01
Dolamak işinin her defası
TARTIM01:57:01
bk. dizem
etki01:56:56
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
YEĞNİSEME01:56:54
Hafifseme, istihfaf
dalaşmak01:56:48
Ağız kavgası etmek
görk01:56:44
Güzellik, gösteriş
işlik01:56:40
Atölye
müşavir01:56:37
Danışman
parasızlık01:56:28
Parasız olma durumu
yardakçılık01:56:14
Yardakçı olma durumu
sefarethane01:56:08
Elçilik
takı01:56:06
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
yelölçer01:56:01
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
alkış01:56:00
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
kumar ebesi01:55:52
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
soysuz01:55:41
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
kalıtım01:55:37
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
maslak01:55:33
Sürekli su akan boru
üzgülü01:55:33
Üzgü veren, eziyetli
kuyruk sokumu01:55:33
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)01:55:04
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
bekletme01:55:00
Bekletmek işi
bıdık01:54:58
Kısa ve tıknaz
almak01:54:51
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
Eğilimli01:54:37
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
direşken01:54:27
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
ürkme01:54:25
Ürkmek durumu, tevahhuş
imtina01:54:23
Kaçınma, sakınma, çekinme
büyü01:54:16
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
eskitme01:54:08
Eskitmek işi