zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

zinhar15:54:52
Sakın, asla, olmasın!
hanım15:54:49
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
emirlik15:54:45
Emir (II) olma durumu
Söylemek15:54:41
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
daraban15:54:34
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
Pres15:54:32
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
ferişte15:54:31
Melek
sıradanlık15:54:27
Sıradan olma durumu
kere15:54:13
Kez, yol, defa, sefer
Mitolojik15:54:12
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
aldatıcı15:54:05
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
konuk15:54:05
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
tarihsel15:53:59
Tarihî
ayrıcalık15:53:55
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
Göl ayağı15:53:50
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
gıdık15:53:50
Çene altı, gerdan
kirletme15:53:47
Kirletmek işi
ivecen15:53:39
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
böyle15:53:33
Bunun gibi, buna benzer
dinamik15:53:28
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
şilte15:53:22
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
kaslı15:53:18
Kasları gelişmiş olan, adaleli
töre dışı15:53:10
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
belirmek15:53:10
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
içbükey15:53:00
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
eriklik15:52:53
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
Dirsek15:52:43
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
dış deri15:52:33
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
yöresel15:52:25
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
el yatkınlığı15:52:03
İşe alışmış olma durumu, mümarese
silâh15:52:00
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
silindir şapka15:51:49
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
Aşure ayı15:51:48
Muharrem ayı
kapuçin15:51:48
Lâtin çiçeği
AKROMATİK15:51:45
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
Safi15:51:41
Katıksız, duru, temiz
getirimli15:51:41
Getirimi olan
ağıt15:51:23
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
kortej15:51:13
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
ağ torba15:51:05
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
Titreşim15:50:45
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
yıldırak15:50:35
Süheyl
bir çokları15:50:35
çok sayıda olan (kimse veya şey)
zabıt15:50:22
Zapt
Papalık15:50:17
Papanın makamı veya görevi
masumluk15:50:08
Masum olma durumu, masumiyet
Revan15:50:01
Giden, yürüyen
pampa15:49:53
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
dolandırıcı15:49:47
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
donatı15:49:28
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
anlamsız15:49:28
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
erkanıharp15:49:09
Kurmay
ayrık15:49:01
Ayrılmış
KALAY15:49:01
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
armatör15:48:58
Ticaret gemisi sahibi
kamyonet15:48:58
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
vesile bulmak15:48:57
sebep yaratmak, bahane göstermek
seyfiye15:48:51
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
Hicvetme15:48:50
Hicvetmek işi
astasım15:48:36
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
kasıt15:48:25
Amaç, istek, maksat
derebeylik15:48:17
Derebeyi olma durumu
BAŞARISIZ15:48:04
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
toprak köleliği15:48:04
Toprağa bağlı kölelik düzeni
yarın15:47:38
Bu günden sonra gelecek ilk gün
sanatçı15:47:17
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
sundurma15:47:16
Sundurmak işi
gurbete çıkmak15:47:16
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
otalamak15:47:16
Otamak
HİZİP15:47:06
Bölük, kısım
PERDE15:46:52
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
karizmatik15:46:25
Büyüleyici, etkileyici
barbunya15:46:24
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
ruhban15:46:05
Rahipler
naz etmek15:45:36
nazlanmak
çok eşli15:45:36
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
entari15:45:32
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
TETKİK15:45:16
İnceleme
Yarı15:45:07
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
muhasebe15:45:06
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
neden bilimi15:44:49
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
olağanüstü hâl15:44:39
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
Salacak15:44:26
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
alayiş15:44:14
Gösteriş, göz kamaştırma
restoran15:44:03
Lokanta
ateş basmak15:44:01
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
hissiyat15:43:43
Duygular, sezişler
savca15:43:36
İddianame
bakanlık15:43:36
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
mezgitgiller15:43:25
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
rüzgâr15:43:24
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
yaradılıştan15:43:24
Doğuştan, fıtraten
lekeli humma15:43:24
Tifüs
yemekaltı15:43:14
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
AGANTA15:43:07
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
değnek15:43:02
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
olağan dışı15:43:01
Olağan olmayan, gayri tabiî
yetingen15:42:46
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
köşe bucak15:42:44
Göze çarpmayan yer
pozitif15:42:43
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
İDARE LAMBASI15:42:43
İdare kandili
kuram15:42:30
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
yaptırım15:42:24
Yaptırmak işi
geçimini doğrultmak15:42:22
geçinmek için para kazanmak
nispi15:42:22
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
dileme15:42:18
Dilemek işi
Ziya15:42:17
Işık, aydınlık
hamur tatlısı15:42:09
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
misilleme15:42:07
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
minnettarlık15:42:06
Minnettar olma durumu, şükran
vida15:42:02
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
rotil15:42:02
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
iğrenç15:42:01
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
CERİHA15:42:01
Yara
zaruret15:41:59
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
kitap ehli15:41:50
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
sefarethane15:41:43
Elçilik
zampara15:41:41
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
pislemek15:41:40
Pisletmek
cilâ15:41:39
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
öz saygı15:41:14
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
yük vagonu15:41:13
Yük taşımada kullanılan vagon
akıl dışı15:41:09
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
yazılı emir15:41:01
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
sözde15:40:56
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
çapul15:40:50
Yağma, talan, plâçka
GÖLET15:40:35
Gölek
Ambalaj15:39:58
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
yakarma15:39:37
Yakarmak işi
görünüm15:39:36
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara