zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

C16:00:03
Karbon"un kısaltması
N16:00:01
Azot"un kısaltması
otantik15:59:53
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
akDiken15:59:52
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
PRATİK15:59:47
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
takatuka15:59:44
Gürültü patırtı
iltizamcı15:59:39
Kesenekçi, mültezim
seyreklik15:59:39
Seyrek olma durumu
dolaysız15:59:38
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
yıpratma15:59:38
Yıpratmak işi
kuaför15:59:38
Kadın berberi
ecel15:59:38
Hayatın sonu, ölüm zamanı
yer değiştirmek15:59:33
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
sayım vergisi15:59:32
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
atlas çiçeği15:59:32
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
doğrultu15:59:22
Yön, istikamet
meyve bahçesi15:59:20
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
keyfiyet15:59:15
Nitelik
gözü aç15:59:15
Doymak bilmeyen, aç gözlü
yerini tutmak15:59:14
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
maaile15:59:10
Ailece, ev halkıyla birlikte
niteleme15:59:09
Nitelemek işi
turunçgiller15:59:05
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
Devamlı15:59:03
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Suvarma15:58:59
Suvarmak işi
eli sıkı15:58:58
Çok tutumlu, cimri, pinti
sabıkalı15:58:51
Sabıkası olan
Surat15:58:48
Yüz, çehre
murahhas15:58:45
Delege
anlam aykırılığı15:58:44
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
tembih etmek15:58:43
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
ağaçkakan15:58:42
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
hüküm vermek15:58:42
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
KISSA15:58:40
Hikâye, fıkra
diyalektik15:58:36
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
senatör15:58:34
Senato üyesi
hurufat15:58:33
Harfler
ORGAZM15:58:32
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
Babasız15:58:31
Babası ölmüş çocuk, yetim
koyu pembe15:58:31
Pembenin bir ton koyusu
emirber15:58:26
Emir eri
Temizlenmek15:58:25
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
mukaddem15:58:23
Önce gelen, önceki
mukaddes15:58:21
Kutsal
bakanak15:58:19
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
inançlı15:58:18
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
Çağdaş15:58:16
Aynı çağda yaşayan, muasır
meyve ezmesi15:58:15
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
evsin15:58:09
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
evsiz15:58:08
Evi olmayan
evrak15:58:06
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
kolçak15:58:02
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
niyaz15:58:00
Yalvarma, yakarma
evham15:57:57
Kuruntular, kuşkular, vehimler
tayyare15:57:56
Uçak
evmek15:57:53
bk. ivmek
görünüm15:57:51
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
evaze15:57:48
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
utanmaz15:57:45
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
takaddüm15:57:36
Önce gelme
züht15:57:21
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
taşlık15:57:20
Taşı bol, taşlı (yer)
kalinis15:57:18
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
gazeteci15:57:15
Gazete yayımlayan kimse
terk etmek15:57:14
bırakmak, ayrılmak
ezici15:57:13
Ezmek işini yapan
saplantı15:57:11
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
inikat15:57:10
Toplanma, birleşim
KARŞILAŞMA15:57:08
Karşılaşmak işi
bilinç15:57:08
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
komedyen15:57:04
Güldürülerde oynayan oyuncu
köy ağası15:57:04
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
Baget15:57:02
İnce, kısa değnek
siyasetçilik15:56:57
Siyasetçinin işi
bireysellik15:56:55
Birey olma olgusu
sada15:56:53
bk. seda
saha15:56:48
Alan
sezi15:56:45
Sezgi
Tat15:56:43
Türklerin egemen olduğu yerlerde yaşayan Arap veya İranlılara verilen ad
öğütleme15:56:40
Öğütlemek işi, nasihat
seri15:56:38
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
sema15:56:37
Gök, gökyüzü
sepi15:56:36
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
seda15:56:32
Ses, sada
sefa15:56:30
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
satrançlı15:56:29
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
Değersiz15:56:29
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
sili15:56:27
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
taslak15:56:26
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
site15:56:24
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
zümrüdüanka15:56:19
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
ısıtma15:56:16
Isıtma işi, teshin
slav15:56:15
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
çalap15:56:14
Tanrı
oy çokluğu15:56:12
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
çalak15:56:11
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
Araç15:56:07
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
nefes darlığı15:56:05
Solumada yaşanan sıkıntı
ister15:55:59
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
düz baskı15:55:56
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
çıkar yol15:55:53
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
abdest15:55:48
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
çirişli15:55:46
Çiriş sürülmüş
eş biçim15:55:45
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
ispit15:55:43
Jant
devletçi15:55:43
Devletçilik yanlısı
HİSTERİ15:55:40
bk. isteri
izah etmek15:55:39
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
tedavül15:55:37
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Tasdik15:55:33
Doğrulama
rutubet15:55:31
Yaşlık, nem
kolorimetre15:55:27
Renkölçer
karbon15:55:21
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
fıtrat15:55:20
Yaradılış, hilkat
eriklik15:55:16
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
işret15:55:12
İçki
ağız kavafı15:55:07
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
ışıklanma15:55:03
Işıklanmak işi
APAÇIK15:54:55
Çok açık, çok belirgin
dışarlık15:54:50
Taşra
acıma15:54:49
Acımak işi
UYGARLIK15:54:49
Uygar olma durumu, medeniyet, medenîlik
Kararlama15:54:46
Kararlamak işi
kadavra15:54:45
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
yüzeysel15:54:41
Yüzey ile ilgili, sathî
takma isim15:54:41
bk. takma ad
soytarı15:54:41
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
Münebbih15:54:31
Uyarıcı
iç bulantısı15:54:26
Mide bulantısı
Bol15:54:23
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı