zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ispalya16:43:14
Herek
titreme16:43:01
Titremek işi
mevhum16:42:59
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
legal16:42:57
Kanunî, yasal, meşru
sarig16:42:57
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
esim16:42:55
Yelin esişi
Şifre16:42:51
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
nöbetleşe16:42:48
Nöbet sırasıyla, nöbetle, münavebe ile
dostluk16:42:47
Dost olma durumu; dostça davranış
urban16:42:33
Çöl Arapları
Çaput16:42:27
Eski bez parçası, paçavra
Pop16:42:20
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
tuğra16:42:15
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
âdet16:42:15
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
TEMİZ YÜREKLİ16:41:43
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
sanatkâr16:41:42
Sanatçı
cahilce16:41:39
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
barometre16:41:22
Basınçölçer
Uca16:41:09
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
bölünme16:41:09
Bölünmek işi
patlamak16:40:52
Yırtılıp açılmak
dağıtılma16:40:36
Dağıtılmak işi
saten16:40:25
Atlas
sivilce16:40:21
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
zayıflama16:40:19
Zayıflamak işi veya durumu
şikayet16:40:19
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
taş basması16:40:18
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
iskonto16:40:16
bk. ıskonto
ark16:40:16
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Aksi16:40:09
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
ürpermek16:40:08
Korkmak
özellikle16:40:07
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
nikel kaplama16:40:01
Nikelâj
devletleştirme16:40:00
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
kısaltma16:39:59
Kısaltmak işi, taksir
otonomi16:39:49
Özerklik, muhtariyet
cibilliyetsiz16:39:44
Soysuz, sütü bozuk
grev16:39:26
İş bırakımı
piliç16:39:15
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
İyice16:39:14
İyiye yakın
sancak16:39:08
Bayrak, liva
SİN16:38:46
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
tombak16:38:38
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
baş sağlığı dilemek16:38:34
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
denge kalası16:38:17
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
göz değmek16:38:04
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
yaren16:37:57
Arkadaş, yakın, dost
tutacak16:37:33
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
gerçeküstü16:37:23
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
dua etmek16:37:10
Tanrı"ya yalvarmak
yer biçimleri16:37:04
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
Sakat16:36:32
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
İMAM16:36:28
Cemaate namaz kıldıran kimse
limaki16:36:20
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
kumaşçı16:36:13
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
Sıfır16:35:25
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
füme16:35:24
Duman rengi
Çatışkı16:35:23
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
OLA16:35:19
acaba, sahi, bulunabilir
kuruluşlar bütünü16:35:16
Kompleks
Ölçün16:35:15
Standart
ÇEVİK16:35:10
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
tırtıkçı16:35:08
Yankesici, tırnakçı
Dövüş16:35:07
Dövmek işi veya biçimi
taaddüt16:35:06
Çoğalma, sayısı artma
mürailik16:35:03
İkiyüzlülük
bukağı16:35:02
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
gazeteci16:35:01
Gazete yayımlayan kimse
An16:34:58
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
içrek16:34:52
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
inadı tutmak16:34:51
çok direnmek
ciro16:34:48
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
POTANSİYEL16:34:47
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
Lr16:34:46
Lorentiyum"un kısaltması
HİCAP16:34:43
Utanma, utanç, sıkılma
yeni dünya16:34:42
Amerika ana karası
manken16:34:40
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
tekabül16:34:36
Karşılıklı olma, karşılama
düğme16:34:35
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
yumuşak yüzlülük16:34:33
Yüzü tutmaz olma durumu
paçalı16:34:32
Herhangi bir biçimde paçası olan
menü16:34:30
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
çığırma16:34:30
Çığırmak işi
iltifat16:34:29
Yüzünü çevirerek bakma
el yazması16:34:29
Yazma kitap
vekilharç16:34:28
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
sihir16:34:27
Büyü, bağı
Kafkasyalı16:34:27
Kafkasya halkından olan (kimse)
tükenmişlik16:34:26
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Ayrım16:34:25
Ayırmak işi, tefrik
çabucacık16:34:25
Çabucak, sür"atle
insansı16:34:24
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
Utangaçlık16:34:24
Sıkılganlık, mahcubiyet
volan16:34:22
Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek
küs16:34:21
Küsmüş, dargın
ibrişim kurdu16:34:20
İpek böceği
makineli16:34:18
Makinesi olan, makine ile işleyen
anafor16:34:17
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
turizm16:34:16
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
Menkul16:34:14
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
Egzersiz16:34:11
Alıştırma
kaldırma16:34:10
Kaldırmak işi
PASAK16:34:08
Kir
MUADELET16:34:07
Eşitlik, denklik, eş değerlik
kanıklık16:34:06
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
DEVİNİM16:34:06
Devinmek işi, hareket
sobe16:34:05
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
denizkulağı16:33:59
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
inme16:33:58
İnmek işi
tatbikî16:33:57
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
Sümbül16:33:56
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
bilâr16:33:55
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
ihracat16:33:54
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
bekar16:33:53
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
Nine16:33:52
Torunu olan kadın, büyük anne
LANDO16:33:50
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
yağlı kara16:33:50
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
Rasıt16:33:47
Gözleyici
alan16:33:47
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
zeytinyağlı16:33:45
Zeytinyağı ile yapılmış veya pişirilmiş
tambur16:33:41
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
disprosyum16:33:40
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
Temsil16:33:39
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
biat16:33:38
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
hadise16:33:37
Olay
irkilme16:33:36
İrkilmek işi
halis16:33:34
Katışık olmayan, katışıksız, saf
beli16:33:32
Evet
triportör16:33:29
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
varlık bilimi16:33:28
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji