zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

mastar20:33:13
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
şalgam20:32:18
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
paylaşma20:31:57
Paylaşmak işi
Belgit20:31:19
Senet
taaffün etmek20:30:35
kokuşmak, pis kokmak
vekillik20:30:19
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
eleştirmen20:30:12
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
sepici20:29:54
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
kinci20:29:54
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
gergef20:29:15
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
Alabaş20:28:50
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
Kırıcı20:28:04
Kırmak işini yapan
tereddüt etmek20:28:02
kararsız davranmak, duraksamak
antimon20:27:45
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
içtenlikli20:27:21
İçten, samimî
örnek almak20:26:51
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
binek atı20:25:54
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
orman20:25:41
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
Evlat20:25:21
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
merhale20:24:20
Derece, basamak, aşama, evre
ekip20:24:12
Takım, grup, kol
kocasız20:23:43
Kocası olmayan (kadın)
pelemir20:22:54
bk. belemir
milattan sonra20:22:45
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
HİSTOLOJİ20:21:53
Doku bilimi
ihtiyaç20:21:44
Gerekseme, gereksinme
enjektör20:21:34
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
TİRPİDİN20:21:17
Ufak bahçe çapası
patavatsız20:21:02
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
sarfınazar20:20:14
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
lahmacun20:19:53
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
ıralama20:19:44
Iralamak işi
gövem eriği20:18:58
bk. akdiken
müşavir20:18:22
Danışman
kaknem20:18:13
Çirkin, huysuz
ağaç küpesi20:17:31
Hatmi
ÇOK20:17:14
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
inşa20:17:10
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
dikizci20:17:09
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
tutanak20:17:07
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
afacan20:16:48
Zeki ve yaramaz (çocuk)
tutarak20:16:10
Ruh hastalığı nöbeti
yer değiştirme20:15:59
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
yaralanmak20:15:49
Gücenmek, incinmek, kırılmak
eski eserler20:15:49
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
çağrı20:15:18
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
kambiyo20:15:14
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
sahne almak20:15:09
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
Benzer20:14:48
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
GERDEK20:14:39
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
yalıtma20:14:38
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
Eylül20:14:19
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
usçu20:13:37
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
Duygusal20:13:27
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
volfram20:13:07
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
uyarlanma20:13:02
Uyarlanmak işi
enez20:12:53
Cılız, zayıf, güçsüz
seslem20:12:43
Hece
teamül20:12:24
İş, davranış
dahil20:12:14
İç, içeri
elastikiyet20:12:04
Esneklik
filmci20:12:00
Sinemacı
parasız20:11:41
Parası olmayan
Espri20:11:35
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
mart20:11:07
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
uykusu hafif20:10:34
Küçük bir sesten hemen uyanan
kizir20:09:34
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
Acelecilik20:09:29
Aceleci olma durumu, ivecenlik
Dişi20:09:24
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
hademe20:09:06
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
buluşma20:09:00
Buluşmak işi
ses dalgaları20:08:51
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
müessese20:08:29
Kuruluş, kurum (I)
etkincilik20:08:27
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
erosal20:07:55
Erosçu, erotik
arapça20:07:41
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
nasip20:07:35
Birinin payına düşen şey
yüz suyu20:07:33
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
Geçimlilik20:07:17
Geçimli olma durumu
boy atmak20:06:57
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
hektar20:06:47
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
duluk20:06:34
Yüz
yenilgi20:06:11
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
tirhandil20:06:09
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
bilinçaltı20:05:59
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
olağanüstü20:05:06
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
cerrahi müdahale20:04:56
Ameliyat
Tıpatıp20:04:46
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
Atık20:04:17
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
sakağı20:04:12
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
HAYLİ20:04:07
Epey, oldukça çok
hattatlık20:04:02
Hattat olma durumu
yaralanma20:03:55
Yaralanmak işi
nezafet20:03:48
Temizlik, paklık
nezaket20:03:38
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
yobaz20:03:33
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
veziriazam20:03:28
Sadrazam
Danışma20:02:36
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
Fert20:02:21
Birey
tespit etmek20:02:11
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
AZGIN20:02:10
Azmış olan
kandırmak20:01:56
Aldatmak
TAPMA20:01:31
Tapmak işi
ÇERKEZ20:01:26
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
kabuğuna çekilmek20:01:06
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
varma20:01:01
Varmak işi
MAnken20:00:51
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
pahalı20:00:46
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
zarar görmek20:00:45
kötü sonuca uğramak
Azvay20:00:41
Sarısabır
meyyal20:00:31
Eğilimli, eğimli
MİNKALE20:00:17
İletki
rejim20:00:12
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
inadı tutmak20:00:07
çok direnmek
kalorimetre20:00:02
Isıölçer
resif20:00:02
Su düzeyindeki sıra kayalar
satranç taşı19:59:56
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
dram19:59:46
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
duyma19:59:45
Duymak durumu
kapalı çarşı19:59:41
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
alkış19:59:31
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
malgama19:59:26
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
vatansever19:59:21
Yurtsever kimse
esintili19:59:16
Esintisi olan
tutumsuz19:59:11
Tutumlu olmayan, müsrif
dişli19:59:06
Dişleri olan
afşar19:58:56
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
özür19:58:51
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
tüfek19:58:46
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
BERİL19:58:41
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat