zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

zinhar08:56:24
Sakın, asla, olmasın!
Kuduz08:56:21
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
meyve içi08:56:20
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
Memeliler08:56:17
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
Yükselti08:56:08
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
BEDDUA08:56:08
İlenme, ilenç
kulakçık08:56:00
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
aktif08:56:00
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
köşe08:55:59
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
botanik08:55:57
Bitki bilimi, nebatat
resimsi08:55:57
Resme özgü olan, resme benzeyen
Seyyal08:55:56
Akışkan
durgunluk08:55:53
Durgun olma durumu
arındırma08:55:53
Arındırmak işi
ney08:55:53
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
alışkınlık08:55:47
Alışkın olma durumu, alışkanlık
Hiza08:55:45
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
artı08:55:44
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
UN HELVASI08:55:42
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
BUĞDAY08:55:41
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
destansı08:55:39
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
GÖRSEL08:55:38
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
itlâf08:55:36
Öldürme, yok etme, telef etme
zıt kutup08:55:34
Farklı durum ve yapıda olma
tasvip08:55:32
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
KEVGİR08:55:31
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
Manzum08:55:30
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
FAL08:55:30
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
halaoğlu08:55:29
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
Nüktedan08:55:29
Nükteci
gen08:55:25
Geniş
Tembih08:55:23
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
töre08:55:21
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
Dövüşçü08:55:20
Dövüşen kimse
sağlama08:55:17
Sağlamak işi
öğrenci kimliği08:55:15
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
abartma08:55:14
Abartmak işi, mübalâğa
devletçi08:55:13
Devletçilik yanlısı
Aksiyon08:55:12
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
Kaymakamlık08:55:11
Kaymakam olma durumu
boy atmak08:55:11
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
işaretleme08:55:10
İşaretlemek işi
karfiçe08:55:08
Orta boy demir çivi
satı08:55:08
Satmak işi, satış
fek08:55:07
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
ruba08:55:06
Giysi, giyecek
mukabele08:55:05
Karşılık verme, karşılama, karşılık
Kalça kemiği08:55:03
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
çene çalmak08:55:01
gevezelik etmek
dert küpü08:55:01
Sorunları, sıkıntıları çok olan kimse
cetvel08:55:00
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
teeddüp08:54:58
Utanma, sıkılma
Zambiyalı08:54:57
Zambiya halkından olan kimse
tekerrür08:54:56
Tekrarlanma
İlgili08:54:55
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
yürürlükte bulunmak08:54:54
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
beceri08:54:53
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
YAMA08:54:52
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
kasaplık08:54:51
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
Bakır08:54:50
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
yaşam felsefesi08:54:49
Hayat felsefesi
Kek08:54:47
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
Bağımlı08:54:46
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
farklı08:54:45
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
oyma08:54:44
Oymak işi
metres08:54:43
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
Algılama08:54:42
Algılamak işi, idrak etme
ister08:54:41
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
serdengeçti08:54:40
Fedaî
tez08:54:39
Çabuk olan, süratli
liberalizm08:54:38
Serbestlik
Tellür08:54:37
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
fakülte08:54:36
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
RAHATLIK08:54:35
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
beleş08:54:34
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
kain08:54:33
Bulunan, olan
Osmanlı08:54:33
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
xe08:54:31
Ksenon"un kısaltması
reçine yağı08:54:30
Reçineden çıkan yağ
Teneffüs08:54:30
Solunum
senir08:54:29
İki dağ arasındaki sırt
patlama08:54:27
Patlamak işi
gazino08:54:26
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
Asi08:54:25
Baş kaldıran, isyan eden
Enir08:54:24
Bir tür yaban mersini
kaz ayağı08:54:23
bk. kazayağı
İLAM08:54:22
Bildirme, anlatma
Toplantı08:54:22
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
sepilenme08:54:21
Sepilenmek işi
Mahkeme08:54:18
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
HAYTA08:54:17
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
inleyiş08:54:13
İnlemek işi veya biçimi
BAKI08:54:12
Özellikle dağlık yörelerde bir yamacın güneş ışınlarına, güneye veya kuzeye karşı konumunu belirleyen, bunun sonucu olarak da doğal şartlarını tespit eden durumu
satır başı08:54:11
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
gülbahar08:54:10
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
seyreltme08:54:09
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
mezbele08:54:09
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
Boyama08:54:08
Boyamak işi
isteklendirme08:54:07
İsteklendirmek işi, teşvik
kıl payı08:54:07
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
Duyurmak08:54:05
İlân etmek
Aktar08:54:04
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
ciddiyetsizlik08:54:04
Ciddiyetsiz olma durumu
Tibet sığırı08:54:03
bk. Tibet öküzü, yak
salta08:54:03
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
ressam08:54:01
Resim yapan sanatçı
mükellef08:53:59
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
aciz08:53:59
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
Kış08:53:59
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
hayati08:53:55
Hayatla ilgili
kabuğuna çekilmek08:53:54
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
Hitam08:53:53
Son, bitim
taş bilimi08:53:52
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
Ültimatom08:53:50
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
elâstikiyet08:53:47
Esneklik
Mahzur08:53:47
Sakınca
rağbet etmek (veya göstermek)08:53:45
istemek, beğenmek, istekle karşılamak
zelil etmek08:53:44
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
nazım birimi08:53:43
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
muhacir08:53:41
Göçmen
Doku08:53:40
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
trok08:53:39
Değiş, trampa, mal değişi
buhar08:53:38
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
zamanında08:53:37
Eskiden
TUTUM08:53:35
Tutulan yol, davranış
kartal08:53:34
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
bagaj kilidi08:53:33
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
KUŞATMAK08:53:32
Çevrelemek, çokça bulunmak
eskiden08:53:31
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
yıl aşırı08:53:30
Birer yıl ara ile