zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

tortu06:01:23
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
tekamül06:01:12
Olgunluk, olgunlaşma
ablatya06:00:49
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
iz06:00:47
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
Cesaretli06:00:45
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
etilen05:59:56
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
ö05:59:42
Tikinme veya bıkma anlatır
kalantor05:59:26
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
puluç05:59:10
Cinsel gücü olmayan (erkek)
analizci05:58:27
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
evleviyet05:58:11
Öncelik
meyan05:57:04
bk. meyan kökü
Sevgi05:56:57
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
kesme05:56:46
Kesmek işi
şalak05:56:08
Büyümemiş karpuz
talimat vermek05:55:52
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
özendirme05:55:09
Özendirmek durumu, işi, teşvik
Olta05:54:53
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
zıhlama05:54:29
Zıhlamak işi veya durumu
kontralto05:54:14
Kadın seslerinin en kalını
belit05:54:14
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
klinik05:54:12
Hasta bakılan yer
belgi05:54:03
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
yortu05:53:58
Hristiyan bayramı
selâtin05:53:52
Sultanlar
araşit05:53:26
Yer fıstığı
yaşam biçimi05:53:15
Hayat tarzı
Kap05:53:09
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
saparna05:52:48
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
Alem05:52:46
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
piknik05:52:18
Kırda yenen yemek
seyreltme05:52:16
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
mukabil05:51:28
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
demevi05:51:18
Kanlı, kanı çok (insan)
övünç05:50:40
Övünme, kıvanç, iftihar
yaşam koşulları05:50:35
Hayat şartları
Meydanda05:50:24
Ortada, belli, açık, aşikâr
kepez05:50:07
Yüksek tepe, dağ
sofistike05:50:02
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
kaurit tutkalı05:49:56
Üre
Kışlak05:49:19
Kışın barınılan yer
atomik05:49:10
Atomla ilgili olan
atomal05:49:05
Atomlarla ilgili olan
ispanyol05:49:00
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
Sekiz05:48:49
Yediden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 8 VII
bezen05:48:39
Bezek, süs
mühimmat05:48:17
Savaş gereçleri, cephane
alesta05:47:50
Harekete hazır, tetikte
kendinden05:47:27
Kendi aklından, kendi kendine
demir oksit05:47:01
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
otarsi05:46:38
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
KAZIMA05:46:37
Kazımak işi
ciddiyet05:46:29
Ciddîlik, ağırbaşlılık
yem borusu05:46:19
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
yamak05:46:18
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
Kusurlu05:45:37
Kusuru olan
difteri05:45:36
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
Tarla kuşu05:45:26
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
kırçıl05:44:11
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
eğri05:44:01
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
Turşu05:43:18
Tuzlu suda veya sirkede bırakılarak özel bir kıvama getirilmiş sebze veya meyve
sızlama05:42:57
Sızlamak işi
şefaat etmek05:42:52
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
narkoz05:42:41
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
ses duvarı05:42:35
Havada ses hızına yakın bir hızla hareket eden bir cismin oluşturduğu aerodinamik olayların tümü
yüzey şekilleri05:41:43
Yer biçimleri, engebeler, avarız
tesir bırakmak05:40:55
kuvvetli bir biçimde etkilemek
tınlama05:40:02
Tınlamak işi
vücutça05:39:45
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
sakıt05:39:08
Merih, Mars
kurmay05:38:51
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
malafa05:38:36
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
çarpış05:38:30
Çarpmak işi veya biçimi
yerleşim05:38:24
Yerleşme, iskân
Mukavele05:37:58
Sözleşme
ergene05:37:42
Maden yeri
çıngırak05:37:31
Küçük çan
animasyon05:37:26
Canlandırma
çuha çiçeği05:36:59
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
Mukavemet05:36:57
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
ayna05:36:54
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
ütü05:36:51
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
Onarım05:36:49
Onarmak işi, tamirat, tamir
direniş05:36:11
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
Biber05:33:56
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
top sürme05:33:53
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
durukluk05:33:51
Duruk olma durumu
yaşam felsefesi05:33:30
Hayat felsefesi
muhasebe05:33:03
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
muhasara05:32:36
Kuşatma, sarma, çevirme
trakunya05:32:15
bk. çarpan balığı
gayret05:32:09
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
TÜRK05:31:54
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
pedavra05:31:43
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
r, R05:31:37
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
kist05:31:26
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
KARAKAŞ05:31:20
Vücudu beyaz, ağız, burun, göz etrafı, kulak ve tırnakları siyah, bazen vücutlarında da siyah lekeler bulunan, yağlı kuyruğunun uç kısmı akkaramanlara göre fazla sarkık ve daha ziyade Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirlen bir tür koyun
klas05:30:54
Sınıf
gebre05:30:38
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
hediye etmek05:30:01
armağan olarak vermek
gedik05:29:39
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
batiskaf05:28:56
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
ajans05:28:40
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Kurutmalık05:28:35
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
muteriz05:27:42
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
d D05:27:26
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
arş05:27:00
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
tortul05:26:49
Tortu niteliğinde olan
vecibe05:26:38
Ödev, boyun borcu
sağgörülü05:26:01
Sağgörüsü olan, basiretli
görüngü05:25:56
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
kekeme05:25:44
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
agreman05:25:30
Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı
sakın05:25:05
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
gelecekçilik05:24:39
Fütürizm
JÜT05:24:17
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
parıldayıcı05:24:02
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
Aylak05:23:58
İşsiz, boş gezen, avare
buzdolabı05:23:57
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
tamam05:23:52
Bütün, tüm
rota05:19:34
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
arjantin05:19:31
Büyük bira bardağı
Varidat05:19:31
Akla gelen, içe doğan düşünce
nalayık05:19:05
Yakışıksız, hoş olmayan
ZİFAF05:18:56
Gerdeğe girme, gerdek
Asırlarca05:18:51
Yüzlerce yıl
yürürlükten kaldırmak05:18:47
uygulanmaz duruma getirmek
püskürme05:17:56
Püskürmek işi
çobanlama05:17:29
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
ayşekadın05:16:09
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye