zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

sikke22:18:59
Madenî para
ithaf22:18:53
(birinin) Adına sunma, armağan etme
Soya çekim22:18:50
Kalıtım, irsiyet, veraset
taltif22:18:38
İyilik ederek gönül alma
sinek22:18:35
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
Raspa22:18:19
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü
Dalan22:18:14
Lobi
gül22:18:11
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
kampus22:18:02
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
uzunlamasına22:17:59
Uzunluğuna
tat alma duyusu22:17:59
Ağza konulan nesnelerin tadını anlamaya yarayan duyu
AZIK22:17:56
Yiyecek, besin, gıda
ah çekmek22:17:48
derin bir keder veya özlemle içten gelerek ah demek
tortu22:17:48
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
buzçözer22:17:44
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
Farsça22:17:36
İran devletinin resmî dili
kimlik22:17:31
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
kadim22:17:30
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
temcit22:17:25
Recep, şaban ve ramazan ayları süresince, sabah ezanından sonra minarelerden okunan ve Allah"ın ululuğunu belirten dua
piknikçi22:17:21
Piknik yapmayı seven kimse
nobran22:17:20
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
çukurluk22:17:11
Çukur olma durumu
inha22:17:09
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
sinameki22:17:06
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
Paskalya22:17:04
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
elaman22:17:01
Bezginlik ve sızlanma anlatır
geometrik22:17:00
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
tulanî22:16:55
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
uskumrugiller22:16:52
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
elektron22:16:49
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
amiral22:16:46
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
seyyal22:16:43
Akışkan
rasathane22:16:40
Gözlem evi, observatuvar
kanı temizlenmek22:16:37
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
işinin adamı22:16:34
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
Alp eren22:16:31
Derviş
jeneratör22:16:15
Üreteç, dinamo
sahip çıkmak22:16:12
kendinin olduğunu ileri sürmek
Fiil22:16:09
İş, davranış
şamata22:16:07
Gürültü, patırtı
taarruz22:16:06
Saldırı
menisk22:16:04
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
varlık22:16:01
Var olma durumu, mevcudiyet
ingiliz22:15:58
İngiltere halkından olan kimse
Tapu memuru22:15:58
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
Kışlak22:15:51
Kışın barınılan yer
kolaylık22:15:47
Kolay olma durumu
televizyon22:15:43
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
Mahzur22:15:43
Sakınca
monotonluk22:15:40
Tekdüzelik, yeknesaklık
gözleyici22:15:37
Gözlemci, müşahit, rasıt
Utçu22:15:32
Ut yapan veya satan kimse
gemilik22:15:32
Gemi yapılan yer, tersane
sihirli22:15:24
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
Engelleme22:15:06
Engellemek işi
alaka22:15:05
İlgi
zabitan22:14:53
Subaylar
arttırma22:14:37
Arttırmak işi
avans22:14:33
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
nısfiye22:14:33
Bir çeşit kısa ney
mira22:14:14
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
sağ esen22:14:11
Sağlıkla, esenlikle
şahsi22:14:05
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
izdivaç22:14:00
Evlenme
Titan22:13:56
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
yumurta hücresi22:13:54
bk. oosfer
ÇERGİ22:13:53
bk. çerge
Oniks22:13:50
Balgam taşı
Martaval22:13:47
Yalan, uydurma söz, palavra
KAYIK22:13:38
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
baba bucağı22:13:35
bk. baba ocağı
birikme22:13:32
Toplanıp yığılma
Çalım22:13:13
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
ilkbahar22:13:08
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
yerel22:13:04
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
Likit22:12:58
Sıvı, akışkan
sinirsel22:12:53
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
iveğen22:12:35
İvecen
Tenis22:12:35
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Eten22:12:26
Etene
cilt22:12:04
Deri, ten
torak22:12:01
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
sifon22:11:58
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
empoze22:11:53
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
selenyum22:11:49
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
kunt22:11:49
Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam
yoğunlaç22:11:47
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
parçacık22:11:38
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
BAKIR TAŞI22:11:35
Malakit
dineri22:11:24
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
hükümsüzlük22:11:11
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
mazi22:11:08
Geçmiş
efelek22:11:05
Lâbada
erteleme22:10:59
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
desigram22:10:56
Bir gramın onda biri, dg
hicret22:10:50
Göç
ŞEKİLSİZ22:10:47
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
arjantin22:10:44
Büyük bira bardağı
NEZİr22:10:41
Adak
dayanışmacılık22:10:32
Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, solidarizm
mink22:10:18
bk. vizon
DİLÜVİYUM22:10:08
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
Fiktif22:10:05
İtibarî
sıkıştırılma22:09:54
Sıkıştırılmak işi
açı22:09:42
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Bahar22:09:41
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
yararlı olmak22:09:32
fayda sağlamak
lânolin22:09:26
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
kutlama22:09:18
Kutlamak işi, tebrik
kesif22:09:15
Yoğun
doğma22:09:05
Doğmak durumu
aldırış etmemek22:09:03
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
nosyon22:09:01
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
armonika22:08:52
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
iflâs anlaşması22:08:51
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
soru eki22:08:49
Soru kavramı veren mi eki
sadır22:08:45
Göğüs, sine
Sayrı22:08:42
Hasta
tayin22:08:27
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
sultanlık22:08:19
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
işve22:08:14
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
sefahat22:08:11
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
cicik22:08:04
İnsan veya hayvan memesi
izci22:07:51
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
kümeleşme22:07:50
Kümeleşmek işi
balyoz22:07:45
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
Çelik22:07:44
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
hissiz22:07:42
Duygusuz
değişme22:07:39
Değişmek işi
izomer22:07:34
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)