zinhar

1.ÜnlemSakın, asla, olmasın!
Cümle 1: Fakat adını zinhar benden öğrenemeyeceksin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

mugayir04:29:51
Uymaz, aykırı
zinhar04:29:51
Sakın, asla, olmasın!
müteyakkız04:28:52
Uyanık, tetikte, sak
hakuran04:28:33
Kumru
Panik04:28:20
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
hayli04:28:01
Epey, oldukça çok
gencecik04:27:41
Çok genç
hizmet04:27:17
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
aldatıcı04:27:12
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
meşakkat çekmek04:27:00
sıkıntı içinde olmak
merak04:26:46
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
hayat04:26:44
Yaşam, dirim
nefyetme04:26:29
Nefyetmek işi
hasat04:26:25
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
simya04:26:21
Alşimi
beklenmedik04:26:18
Birdenbire, ansızın
dilekçe04:26:08
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
gezici04:25:44
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
op04:25:40
bk. opus
os04:25:37
Osmiyum"un kısaltması
lr04:25:33
Lorentiyum"un kısaltması
hu04:25:20
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
ha04:25:16
İstek uyandırmak için kullanılır
im04:25:15
İşaret
ir04:25:09
İridyum"un kısaltması
ve04:25:05
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
tu04:25:01
"Yazıklar olsun" anlamında
tl04:24:59
Talyum"un kısaltması
tm04:24:55
Tulyum"un kısaltması
se04:24:52
Selenyum"un kısaltması
re04:24:51
Renyum"un kısaltması
pa04:24:50
Protaktinyum"un kısaltması
tezene04:23:56
Mızrap, çalgıç
tersleme04:23:11
Terslemek işi
miladi04:23:07
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
antibiyotik04:23:04
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
tutsaklık04:22:59
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
Işıklı04:22:47
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
NABIZ04:22:42
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
NADAN04:22:36
Bilgisiz, cahil
orkinos04:21:07
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
yanlışlık04:21:03
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
hoşa gitmek04:20:46
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
köşe bucak04:20:37
Göze çarpmayan yer
adisyon04:20:28
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
kıl payı04:20:25
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
Cüppe04:20:24
bk. cübbe
çirişli04:20:14
Çiriş sürülmüş
mürettip04:19:51
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
sezyum04:19:48
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
lâfazanlık04:19:37
Gevezelik
emsal04:19:25
Benzerler
ameliye04:18:59
Yapılan iş, işlem
benzeme04:18:55
Benzemek işi
hipotetik04:18:39
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
TEDAVİ04:18:19
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
af dilemek04:18:18
bağışlanmasını istemek
ağır canlı04:18:16
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
kasık biti04:18:13
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
anapara04:18:09
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
aşinalık04:18:01
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
ücra04:17:59
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
tutturma04:17:52
Tutturmak işi
itaat etmek04:17:40
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
sıçan otu04:17:05
Arsenik
düz04:16:58
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
LÜK04:16:51
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
neoplazma04:16:47
Yeniden oluşan doku
kireç söndürmek04:16:46
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
dinek04:16:39
Dinlenmek için durulan yer
dikme04:16:33
Dikmek işi
dikte04:16:24
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
KARLI04:16:09
Üstünde kar bulunan
montaj04:16:02
Kurgu
monokl04:15:56
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
müesses04:15:01
Kurulu, kurulmuş
kıymık04:14:47
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
görünme04:14:40
Görünmek işi
biçici04:14:12
Biçmek işini yapan (kimse)
kaime04:14:05
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
neşir04:14:04
Yayma, dağıtma, saçma
cip04:13:37
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
cangıl04:13:14
bk. cengel
köy meydanı04:13:11
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
faraziye04:13:03
Varsayım, hipotez
darılma04:12:58
Darılmak işi
eksilme04:12:55
Eksilmek işi, tenakus
boru çiçeği04:12:44
Çan çiçeği
ulviyet04:12:27
Yücelik
haber atlamak04:12:01
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır04:11:56
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
tutkun olmak04:11:47
âşık olmak, sevdalanmak
elim04:11:43
Acınacak, acıklı
şal04:11:09
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
tinselcilik04:11:05
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
şom04:10:59
Uğursuzluk
şor04:10:56
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
start04:10:55
Çıkış
stant04:10:53
At yarışlarında seyirci tribünü
kuruntulu04:10:50
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
kapsama04:10:49
Kapsamak işi
mermer04:10:46
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
Kazakça04:10:44
Kazak Türkçesi
geometrik04:10:20
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
yeğ04:09:43
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
velespit04:09:16
Bisiklet
albüm04:09:06
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
kazıklanma04:09:05
Kazıklanmak işi
süreklilik04:08:48
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
sıtmalanma04:08:29
Sıtmalanmak işi
antant kalmak04:08:24
anlaşmak, uzlaşmak
zapt04:08:22
Zor kullanarak ele geçirme
APAZLAMA04:08:21
Apazlamak işi
mason04:08:14
Masonluk derneği üyesi, farmason
matuh04:08:11
Bunamış, bunak
matem04:08:07
Yas
sakla samanı, gelir zamanı04:08:02
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
patriarkal04:07:56
Ataerkil
Unvan04:07:43
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
romatizma04:07:19
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
krallık04:07:11
Kral olma durumu veya görevi
kadavra04:07:07
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
tav04:07:03
İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu
kul04:07:01
Tanrı"ya göre insan
Diriltme04:07:00
Dirilmesini sağlama, canlandırma
konuşkan04:07:00
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
daluyku04:06:55
Derin uyku
zihin yormak04:06:26
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
gümüş balığıgiller04:06:04
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
dibek04:06:00
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan