yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

yararlanma02:47:58
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
kalafat02:47:33
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
takat02:46:56
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
yetke02:46:42
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
süre02:45:20
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
anlamsız02:44:40
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
izahat02:39:50
Açıklamalar
bilinen02:39:40
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
karaktersiz02:39:34
Karakteri kötü olan
yöneltme02:39:12
Yöneltmek işi, tevcih
biteviye02:39:07
Aynı biçimde, sürekli olarak
omuz02:39:06
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
Dişi02:38:17
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
canlanma02:34:22
Canlanmak işi
darbe02:32:37
Vuruş, çarpış
dizgici02:31:20
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
iptida02:26:10
Başlangıç
düzenli02:23:22
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Kusurlu02:19:52
Kusuru olan
demirli beton02:17:05
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
ilintileme02:15:29
İlintilemek işi veya durumu
keratin02:15:26
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
düzen kurmak02:13:56
işler duruma getirmek
uzaklaştırma02:12:30
Uzaklaştırmak işi
felek02:12:14
Gök, gökyüzü, sema
savunucu02:11:03
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
kara kalem02:10:14
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
duyarlı02:01:00
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
sada01:59:39
bk. seda
prosedür01:52:01
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
tenzih etmek01:47:12
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
antik çağ01:43:36
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
İleri01:43:09
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
baraka01:39:23
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
minnettarlık01:38:59
Minnettar olma durumu, şükran
mahrum olmak01:38:08
yoksun kalmak
İyi01:37:42
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
uçkur01:36:50
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
Bad01:35:54
Yel, rüzgâr
CİMBAKUKA01:35:51
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
saray çiçeği01:34:25
Hezaren
akılda tutmak01:33:10
unutmamak
Udi01:32:40
Ut çalan çalgıcı, utçu
şehnaz01:32:37
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
kötürüm01:32:24
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
tatarcık01:28:50
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
bahtsız01:28:08
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
Gereksinim01:27:12
İhtiyaç
Buhran01:26:14
Bunalım, bunluk, kriz
rot01:24:53
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
marketing01:23:51
Pazarlama
gitar01:23:16
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
primitif01:22:55
İlkel, iptidaî
agah01:22:05
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
KURAMSAL01:21:57
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
özveri01:20:51
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
hars01:20:18
Tarla sürme
Balta01:20:05
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
GRES01:19:57
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
Abd01:19:35
Kul
endam01:19:23
Vücut, beden, boy bos
deniz yeli01:18:50
İmbat
Or01:18:37
Ordu kelimesinin kısaltması
çayır01:17:53
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
Huy01:17:43
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
Hovarda01:16:08
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
Uslu01:15:58
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
ayrıksı01:15:51
Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan, eksantrik
Gebe01:15:43
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
damga01:15:25
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
Matara01:15:05
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
uruk01:13:23
Soy, sülâle
Viraj01:12:53
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
MURABBA01:12:38
Dört şeyden oluşan, dörtlü
kuvars01:12:36
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
Otantik01:12:36
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
yara01:12:32
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
Kart01:12:26
Gençliği ve körpeliği kalmamış
Doğan01:11:34
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
Doğa01:11:32
Tabiat
slayt01:10:03
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
RAKKAS01:09:48
Sarkaç, pandül
lakayt01:09:35
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Beraberlik01:09:28
Birlikte olma durumu
TAKIM01:09:15
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
gerçekçilik01:09:02
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
humma01:08:31
Ateşli hastalık
gönül borcu01:08:27
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
uyma01:08:26
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
zimmet01:07:46
Üstünde olan şey
dördül01:05:54
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
iş merkezi01:04:29
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
özsever01:03:20
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
fena01:00:35
İyi nitelikte olmayan, kötü
atom01:00:11
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
Konser00:59:44
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
Safra00:59:31
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
stronsiyum00:58:56
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
palamut00:58:54
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
azamet00:58:12
Ululuk, büyüklük
Hayalet00:57:50
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
Dil00:57:45
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
misak00:57:36
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
Hububat00:56:57
Tahıl
statik00:56:47
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
kok00:56:42
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
Tepkili00:56:37
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
Yemlik00:56:32
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
okyanus00:56:27
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
akıllı00:56:20
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
Ser00:56:07
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
Eren00:55:42
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
Radon00:55:01
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
tirfil00:54:47
Yabanî yonca, korunga, üçgül
Saydam00:54:24
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
Çıta00:54:17
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
zabıt00:53:59
Zapt
celp00:53:45
Getirtme, kendi üzerine çekme
Fert00:53:29
Birey
şek00:53:18
Şüphe
şem00:53:15
Mum, balmumu
Zeveban00:53:13
Erime
alalama00:53:03
Alalamak işi, kamuflâj
göstermelik00:53:02
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
ulus00:53:00
Millet
özbekçe00:52:52
Özbek dili
matador00:52:45
Boğa güreşçisi, toreador
görünme00:52:32
Görünmek işi
ayar00:52:27
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
daluyku00:52:10
Derin uyku