yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

rafinaj11:54:59
Arıtım
Sabah11:54:52
Gündüzün, günün başlangıcı
bağsız11:54:36
Bağı bulunmayan
yerine getirmek11:54:11
istenileni, gerekeni yapmak
PEYGAMBERLİK11:54:09
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
Cilâlı Taş Devri11:54:06
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
ABRA11:53:58
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
SİM11:53:32
Gümüş
Üretim evi11:53:19
Fabrika
YETKE11:53:19
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
sili11:53:16
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
YÖNETİM YERİ11:53:16
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
MEMNU11:53:15
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
zorlayış11:52:19
Zorlamak işi veya biçimi
ısı yayımı11:51:55
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
kurak11:51:09
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
Ahiret11:51:08
bk. ahret
Çalgıç11:51:04
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
ÇÖMLEK11:50:37
Toprak tencere
nikah11:50:04
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
İnikat11:50:04
Toplanma, birleşim
tefrika11:50:02
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
nezaketsiz11:50:01
Nazik olmayan
doğaç11:50:01
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Nimet11:50:00
İyilik, lütuf, ihsan
kont11:49:57
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
Cücük11:49:49
Filiz, tomurcuk
felaket11:49:46
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
Önem11:49:38
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
hepatit11:49:30
Sarılık
ilçe11:49:26
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
tellâl11:49:25
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
kırtasiyeci11:49:23
Kırtasiye satan kimse
Üzgün11:49:16
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
uzunlamasına11:49:14
Uzunluğuna
hakikaten11:49:13
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
birtakım11:49:13
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
yasemin11:49:11
Zeytingillerden, beyaz, kırmızı veya sarı renkli çiçekleri güzel kokulu olan bir ağaççık (Jasminum)
katmerli11:49:06
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
Alım11:49:04
Almak işi
yabani ıspanak11:49:03
Pazı (I)
yumuşama11:49:01
Yumuşamak işi
Düşkü11:48:54
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
içmek11:48:12
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
çarpan balığı11:48:11
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
karşıt anlamlı11:47:52
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
poli11:47:52
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
GÖRMEZ11:47:44
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
kırlangıç balığı11:47:36
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
stronsiyum11:47:34
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
infilâk11:47:33
Güçlü bir biçimde patlama
yarence11:47:32
Yaren gibi, yarene benzer
Ahit11:47:24
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
kain11:47:24
Bulunan, olan
kurçatovyum11:47:08
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
ikram etmek11:47:07
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
şef11:46:44
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
Tar11:46:41
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
döndürme11:46:36
Döndürmek işi, irca, tahvil
Palas11:46:33
Lüks otel veya gösterişli yapı
EĞRETİ11:46:21
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
cuma gecesi11:46:20
Perşembeyi cumaya bağlayan gece
tenakuz11:45:49
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
TERGAL11:45:39
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
kalkan bezi11:45:36
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
mercan adası11:45:28
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
EKRAN11:45:09
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
Baba11:44:58
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
Sitem11:44:54
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
taşak11:44:53
Er bezi, erkeklik bezi, haya
içeri11:44:40
İç yan, iç bölüm
hoşgörü11:44:38
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
şerefli11:44:37
Onurlu
doğacılık11:44:15
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
göz11:44:11
Görme organı
kelime oyunu11:43:54
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
İntizam11:43:52
Düzenli, düzgün olma
ceylân11:43:23
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
bilimsel toplantı11:43:12
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
KATİL11:42:35
İnsan öldüren kimse, cani
Takas11:42:34
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
devin duyumu11:42:16
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
kerim11:41:32
Soylu, asil
akabe11:41:18
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
damıtmak11:41:15
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
çok eşli11:41:14
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
desise11:41:05
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
Soyluluk11:40:59
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
CİMBAKUKA11:40:59
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
akbaş11:40:56
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
Hem de11:40:55
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
Yapıcı11:40:49
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
Emekçi11:40:46
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
NARİN11:40:30
İnce yapılı, yepelek, nazenin
rant11:40:10
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
Süzmek11:40:09
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
tariz11:40:09
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
erk11:39:55
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
PARA11:39:51
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
tutturgaç11:39:47
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
Muhakeme11:38:49
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
kızak11:38:46
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
lr11:38:45
Lorentiyum"un kısaltması
saklanma11:38:41
Saklanmak işi
Resimlik11:38:40
Resim takmaya yarayan çerçeve
çalışma11:38:31
Çalışmak işi, emek, say
olağanüstü11:38:28
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
KİRA11:38:12
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
serbestlik11:38:06
Serbest olma durumu
pusmak11:38:05
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
yülüme11:37:46
Yülümek işi, tıraş
fizik11:37:28
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
giderme11:37:17
Gidermek işi
parasal11:37:15
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
geleneksel11:37:15
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
öksüz11:36:38
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
11:36:37
Pişirilerek hazırlanan yemek
terkip11:36:34
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
DÜZEYSİZ11:36:17
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
suçlu11:36:15
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
Gök gürültüsü11:36:10
Gök gürlemesi
PİPET11:35:44
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
ilham11:35:44
Esin
model11:35:40
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
esperi11:35:39
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
Saygın11:35:36
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
Megaton11:35:21
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
papirüs11:35:21
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
uza duyum11:35:13
Telepati
tarık11:35:01
Sabah yıldızı, Venüs