yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

sınıf02:44:47
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
duymak02:41:59
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
mutfak02:41:16
Yemek pişirilen yer
GÖRSEL02:40:02
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
akvaryum02:39:36
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
uzlaşmalı02:38:48
Aralarında uzlaşma bulunan
levent02:38:47
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
diyecek yok02:37:34
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
kırçıl02:36:41
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
renkten renge girmek02:36:36
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
teçhiz02:32:01
Donatma, donatım
Lif02:30:29
Çok ince ve uzun parça
MORULA02:29:42
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
Misina02:29:31
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
bulutsu02:27:16
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
abus02:25:33
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
mübarek02:24:47
Verimli, bereketli
Tırpana02:24:01
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
tariz02:22:33
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
yakınlık02:22:28
Yakın olma durumu
benlik02:19:21
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
züğürt02:18:51
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
vekillik etmek02:18:47
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
araf02:18:46
Cennet ile cehennem arasında bir yer
metalsi02:17:58
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
yağhane02:17:46
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
çıkma02:17:30
Çıkmak işi
akort02:13:54
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
limaki02:13:03
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
İşlem02:12:41
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
böcek kabuğu02:11:16
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
azgın02:08:44
Azmış olan
Genel02:07:38
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
tellak02:07:37
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
despot02:06:41
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
kabadayılık02:06:15
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
üşengeç02:05:58
Çok üşenen, tembel
zararda olmak02:05:37
alış verişte kâr elde edememek
LOK02:05:34
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
düzgülü02:04:41
Düzgüye uygun, normal
ciddiye almak02:04:40
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
bilânço02:03:40
Bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge
uranyum02:03:28
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
ÜRETEÇ02:03:27
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
saat02:03:05
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
dökümcülük02:02:44
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
hilâl gibi02:02:09
ince ve düzgün (kaş)
delgeç02:01:57
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
özlü02:01:28
Özü olan, öz bölümü çokça olan
sürahi02:00:32
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
dalyan02:00:25
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
amatör01:59:23
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
Zir01:59:17
Alt, aşağı
piyano01:58:58
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
ZİYARETÇİ01:58:17
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
hayalci01:58:17
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
anıt01:57:07
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
kimyevî01:56:37
Kimyasal
etyemez01:56:34
Etyemezlikle ilgili
öğütücü diş01:55:55
Azı dişi, azı
oryantalist01:54:16
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
göbek01:51:30
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
bílgi01:50:24
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
Yankesici01:49:55
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
HAL01:49:34
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
patriarkal01:49:24
Ataerkil
ekser01:47:12
Büyük çivi, enser
kiralayan01:47:08
Kiraya veren
hendese01:46:01
Geometri
mai01:45:31
Mavi
ebediyet01:45:31
Sonsuzluk
dolu01:45:17
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
megaloman01:44:51
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
uygarlaşma01:44:23
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
raşitizm01:44:15
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
kefen01:42:38
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
TURP01:42:30
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
Özdeş01:41:49
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
galeta01:41:45
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
mezbelelik01:41:38
Çöplük, mezbele
ÖDENTİ01:40:47
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
yenici01:38:58
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
ATAK01:38:57
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
wc01:38:00
Ayak yolu
eksilme01:37:59
Eksilmek işi, tenakus
orijin01:37:38
Soy sop
Nesil01:37:32
Göbek, kuşak
Terapi01:37:01
İyileştirme, sağaltım, tedavi
helyum01:34:33
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
montaj01:34:10
Kurgu
divan01:33:52
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
maddi01:32:57
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
zülal01:32:49
Saf, tatlı su
mabut01:32:48
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
prezidyum01:32:30
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
gerekçe01:32:29
Gerektirici sebep, esbabımucibe
güzün01:32:03
Güz mevsiminde
levrek01:31:59
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
tahmin etmek01:30:40
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın01:29:46
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
yağlı01:29:43
Üzerinde veya içinde yağı olan
çatışma01:28:37
Çatışmak işi
tinselcilik01:28:14
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
yengeç01:26:01
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
bozukluk01:25:40
Bozuk olma durumu
ROSTO01:24:44
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
tahrikçi01:24:43
Tahrik eden kimse
ışık01:23:44
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
para canlısı01:23:31
Paraya düşkün, para gözlü
kartel01:22:58
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
mayi01:21:50
Sıvı
LEKE01:21:31
Kirliliği gösteren iz
Abat01:21:30
Bayındır, mamur
bahtiyarlık01:21:27
Bahtlı olma durumu, mutluluk
alçı01:21:08
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
belemir01:19:06
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
Yağcı01:17:55
Yağ çıkaran veya satan kimse
biçme01:17:42
Biçmek işi
öz01:17:40
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
çobanlama01:17:07
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
Soy01:17:06
Manzum söz
altlık01:16:59
Tabak veya bardak altı
feci01:14:48
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
sepet topu01:14:47
Basketbol
ayırmak01:13:55
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
Alternatif01:13:51
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
safran01:13:05
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
Ekin01:12:16
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
z, Z01:10:48
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
Azrail01:09:32
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek