yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

yararlanma11:03:06
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
kan bilimci11:03:05
Kan bilimi uzmanı, hematolog
Yadsıma11:03:05
Yadsımak işi, inkâr
Tabii11:03:05
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
yer değiştirmek11:03:04
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
talyum11:03:01
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
köşe başı11:02:59
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
kerevit11:02:44
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
yarık11:02:41
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
yarım11:02:39
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
özgül ağırlık11:02:37
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
arpacık11:02:37
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
klasman11:02:34
Bölümleme, sınıflama, tasnif
yaylı11:02:34
Yayı olan
kansızlık11:02:29
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
Sahtekarlık11:02:27
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
gezinti yeri11:02:25
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
gecikme11:02:22
Gecikmek işi, teehhür, rötar
kırıcı11:02:21
Kırmak işini yapan
Bronz11:02:19
Tunç
aşırmak11:02:19
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
ceza evi11:02:15
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
sepetçi söğüdü11:02:05
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
Çevre bilimi11:02:02
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
surat asmak11:01:48
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
vatansever11:01:47
Yurtsever kimse
oy birliği11:01:42
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
ses aleti11:01:41
Ses aygıtı
finalizm11:01:39
bk. erekçilik
arış11:01:37
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
tiryak11:01:35
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
RÜŞVETÇİ11:01:34
Rüşvet alarak iş gören kimse
inlemek11:01:25
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
SANTROZOM11:01:23
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
Eşik11:01:21
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
Eşit11:01:18
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
paçal11:01:16
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
boyun11:01:13
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
kaynak suyu11:01:13
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
hazır kahve11:01:12
Neskafe
EŞEK11:01:09
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
müzakere11:01:07
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
SECCADE11:01:01
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
yapmak11:00:58
iyilik veya kötülükte bulunmak
sözlü11:00:56
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
vefalı11:00:51
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
pervasızca11:00:45
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
heykel11:00:44
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
davranmak11:00:43
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
kimono11:00:38
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
kaya hanisi11:00:36
Lahos
butaforcu11:00:34
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
irmik helvası11:00:30
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
gaddaR11:00:24
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
hissikablelvuku11:00:16
Ön sezi
nepotist11:00:15
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
mevzun11:00:13
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
ütü11:00:11
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
su yatağı11:00:08
Su kaynağı
kokulu11:00:06
Kokusu olan
ulu orta11:00:04
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
oldubitti11:00:00
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
duygudaşlık10:59:59
Aynı duyguları paylaşma
kokpit10:59:57
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
kotarma10:59:55
Kotarmak işi
keşif kolu10:59:52
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
balotaj10:59:48
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
legal10:59:46
Kanunî, yasal, meşru
Tebaa10:59:43
Uyruklu
atropin10:59:40
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
İdmansız10:59:38
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
mühür10:59:37
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
lehim10:59:32
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
lemis10:59:28
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
cet10:59:25
Dede, büyük baba, ata
lento10:59:24
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
Diktatör10:59:24
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
lenfa10:59:20
Lenf
karıncayiyen10:59:17
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
lepra10:59:15
Cüzam
süsleme10:59:13
Süslemek işi, bezeme, tezyin
yemişli10:59:06
Yemişi olan, meyve veren
uzlet10:59:06
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
el ayası10:59:04
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
izole etmek10:59:02
yalıtmak
Ulaşım10:59:00
Ulaşmak işi
YALAN10:58:56
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
böbürlenmek10:58:51
çok böbürlenmek
Yazılı10:58:50
Yazılmış olan, muharrer
hırsız10:58:50
Çalan (kimse), uğru
YANAL10:58:45
Yanda olan, yana düşen
remil10:58:41
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
değirmen10:58:38
Öğüten araç veya alet
kan plâzması10:58:34
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
Xe10:58:33
Ksenon"un kısaltması
kenar mahalle10:58:32
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
ölüm cezası10:58:32
bk. idam cezası
ağ torba10:58:29
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
kompozisyon10:58:28
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
Çevgen10:58:26
Değnek
sinir sistemi10:58:20
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
HÜZÜNLÜ10:58:19
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
reddetmek10:58:13
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
tropik kuşu10:58:03
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
zümre10:58:03
Topluluk, takım, grup, camia
üzengi10:58:02
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
kefiye10:58:01
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
karamsarlık10:57:58
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
ziraat10:57:51
Çiftçilik, tarım
dilinme10:57:40
Dilinmek işi
olumsuzluk10:57:37
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
kirletme10:57:35
Kirletmek işi
donatmak10:57:33
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
bunaltma10:57:27
Bunaltmak işi
nakarat10:57:10
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
şenaat10:57:06
İğrençlik, kötülük, alçaklık
tutamaç10:57:02
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
şenlik10:57:00
Şen olma durumu, şetaret
ır10:56:58
bk. yır
İn10:56:56
İndiyum"un kısaltması
yığın bulut10:56:54
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
sütnine10:56:52
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
profesör10:56:40
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
av kuşu10:56:38
Avlanılan kuş
sterlin10:56:35
İngiliz lirası
Taşkın10:56:33
Taşmış bir durumda olan
ya devlet başa ya kuzgun leşe10:56:31
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
uzunluk10:56:28
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
HATIRLAMA10:56:28
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
gözenekli10:56:27
Gözenekleri olan