yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

ayıklama02:57:15
Ayıklamak işi
nevruz02:57:06
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
cesamet02:57:01
Büyüklük, irilik
kala02:56:22
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
kertenkele02:55:32
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
olay02:53:57
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
biçimci02:53:56
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
afetzede02:53:24
Afete uğramış, afet görmüş
yurtlanma02:52:59
Yurtlanmak işi, iskân
empoze02:52:52
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
gerilme02:51:59
Gerilmek işi
devletçi02:51:16
Devletçilik yanlısı
toparlak02:50:45
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
kent02:47:42
Şehir
NET02:47:26
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
çipil02:47:02
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
SAVA02:46:21
Haber
manej02:45:35
At eğitimi
konç02:44:53
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
kenarlık02:44:21
Kenar bölümünü oluşturan şey
hipnoz02:42:35
Uyku, ipnos
Yön02:41:44
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
icat02:40:40
Yeni bir şey yaratma, bulma
vana02:40:28
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
enflüanza02:39:36
Grip, ingin, paçavra hastalığı
izah02:39:04
Açıklama
istihraç02:37:28
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
cebire02:36:42
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
kumar oynamak02:35:52
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
yabgu02:32:08
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
ama ne02:31:36
ne hoş
ikna02:30:32
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
kalem kutusu02:29:24
İçinde kalem bulunan küçük kutu
anlatma02:28:08
Anlatmak işi
şufa hakkı02:27:53
bk. ön alım hakkı
Kullanmak02:27:16
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
tam02:26:33
Eksiksiz, kesintisiz
sinir hastası02:25:44
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
Kafa02:25:24
Baş (özellikle insan başı), ser
düzine02:25:12
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
ulama02:25:08
Ulamak işi
ulaç02:25:04
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
Hane02:25:04
Ev, konut
ad02:24:22
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
Om02:24:18
Kemiklerin toparlak ucu
b02:24:08
Bor"un kısaltması
nar02:24:04
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
dolma kalem02:23:52
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
KUNDA02:23:36
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
tutuk evi02:22:00
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
savunma02:21:38
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
baştan başa02:21:12
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
pastoral02:21:12
Kır hayatını ve törelerini anlatan
Kıran02:21:04
Kırmak işini yapan (kimse)
rehine02:21:02
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
Koleksiyon02:20:58
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
balak02:20:56
bk. malak
beslenme bozukluğu02:20:52
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
abdest02:20:34
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
Drenaj02:20:23
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
düğme02:20:02
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
KISKAÇ02:19:56
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
kaşık02:19:48
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
aramak02:19:34
Bir yöntem bulmaya çalışmak
kan grubu02:19:28
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Yurt02:19:16
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
YARGI02:19:14
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
ekti02:19:12
Her yiyeceği canı çeken
kalburdan geçirmek02:19:10
kalbur yardımıyla ayırmak, elemek
Mengene02:19:00
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
ibrişim kurdu02:18:58
İpek böceği
gen02:18:40
Geniş
b, B02:18:32
Türk alfabesinin ikinci harfi. Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir
var02:18:30
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
sel02:18:28
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
BOY02:18:13
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
suçlu02:17:49
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
Ağırlaşmak02:17:47
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
zaman02:17:43
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
munis02:17:42
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
kervan02:17:41
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
pano02:17:23
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
tanıtma yazısı02:17:21
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
US02:17:17
Akıl
realizm02:17:16
Gerçekçilik
müminlik02:17:16
Mümin olma durumu
durgun02:17:12
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
pres02:17:11
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
Çadır02:17:09
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
it02:17:07
Köpek
gök02:16:59
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
tımar02:16:55
Yara bakımı
Et02:16:53
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
müzik02:16:47
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
beşli02:16:45
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
parçalamak02:16:41
Birliği bozmak amacıyla bölmek
yiyecek02:16:39
Yenmeye elverişli olan her şey
mürebbi02:16:38
Eğitici
aşikar02:16:37
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
dumur02:16:33
Körelme
antik çağ02:16:31
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
seçici kurul02:16:23
bk. seçiciler kurulu
Pik02:16:05
Dökme demir, font
yepyeni02:16:03
Çok yeni, hiç kullanılmamış
dış merkezli02:15:57
Dış merkezlikle ilgili olan
UYUM02:15:53
Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk
becerikli02:15:51
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
pipi02:15:43
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
güçsüz düşmek02:15:37
gücü yetmemek
ORANLA02:15:31
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
sirk02:15:29
Eğitilmiş hayvanların ve cambazların akrobasi hareketleri yaptıkları genellikle kapalı yer
tuğgeneral02:15:27
Orduda en küçük rütbeli general, liva
tungsten02:15:25
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
gerili02:15:17
Gerilmiş olan
beşbıyık02:15:15
İri muşmula
boş laf02:15:13
Gereksiz, verimsiz, işe yaramayan şekilde konuşma
arzu duymak02:15:04
birine veya bir şeye karşı istek duymak
kucaklamak02:14:59
Kucağına almak, kucağında taşımak
Ulvi02:14:55
Yüce
misafirhane02:14:53
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
baskı02:14:43
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
ibnelik02:14:41
İbne olma durumu
uhdesinde olmak02:14:35
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
eş değer02:14:27
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
sepilenme02:14:17
Sepilenmek işi
kuruş02:14:15
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
KURT02:14:13
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
Bal02:14:09
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
yaratıcılık02:13:59
Yaratma yeteneği
fiyatlandırma02:13:58
Fiyatlandırmak işi