yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

yararlanma19:12:46
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
zirkonyum19:12:43
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
ziya19:12:39
Işık, aydınlık
tanım19:12:38
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
kılıç oyunu19:12:37
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
karagözcü19:12:32
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
Ziyan19:12:25
Zarar
ihtikâr19:12:24
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
lambada19:12:23
Güney Amerika"da yapılan bir dans
istiklal19:12:23
Bağımsızlık
Zor19:12:21
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
güçsüzLÜK19:12:19
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
tifo19:12:18
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
güvenilirlik19:12:12
Güvenilir olma durumu
Sevimsiz19:12:12
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
cenaze duası19:12:06
Cenaze defnedilirken okunan dua
dalga geçmek19:12:00
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
lâgar19:11:57
Zayıf, çelimsiz, etsiz
cızırtı19:11:55
Cızırdama sesi
cıvata19:11:50
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
VASİSTAS19:11:49
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
tutkun19:11:41
Gönül vermiş, meftun, meclûp
bulucu19:11:40
Bir şeyi bulan, bir buluş yapan kimse, kâşif
ortakçı19:11:36
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
yarma19:11:29
Yarmak işi
dizgici19:11:29
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
buhran geçirmek19:11:28
bunalım geçirmek
binek atı19:11:26
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
belgegeçer19:11:17
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
baba bucağı19:11:09
bk. baba ocağı
mülkiyet19:11:06
İyelik
çıkıntılı19:11:06
Çıkıntısı olan
Taşınabilir19:10:57
Taşınması mümkün olan
deniz bilimi19:10:54
Ana deniz bilimi, oşinografi
tekst19:10:51
Metin (I)
TEFSİR ETMEK19:10:50
yorumlamak
MAKİ19:10:50
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
çeri19:10:50
Asker
hassaslık19:10:49
Hassas olma durumu, hassasiyet
Sözcük19:10:47
Kelime
oltu taşı19:10:33
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
şefkatli19:10:28
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
Kesintisiz19:10:26
Aralıksız
Gönderme19:10:20
Göndermek işi, irsal
GÜDÜ19:10:18
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
kamış19:10:15
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
kotlama19:10:03
Kotlamak işi
Damalı19:09:59
Üstünde kareler bulunan
yak19:09:57
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
BÖKE19:09:44
Kahraman, güçlü kimse
beklenti19:09:42
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
kalın19:09:37
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
bağlı19:09:28
Bir bağ ile tutturulmuş olan
ALA19:09:25
İyi, pek iyi
Küt19:09:12
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
cilâlı19:09:09
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
miza19:09:08
Kumarda ortaya sürülen para
hilesiz19:09:04
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
Tesadüf19:09:02
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
tef19:09:02
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
sınır taşı19:08:57
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
uzun19:08:52
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
diretme19:08:44
Diretmek işi, inat
kuzen19:08:43
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
şart19:08:37
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
Kasır19:08:30
Köşk
yorulma19:08:22
Yorulmak (I, II) işi
tekaütlük19:08:21
Emeklilik
Dişi19:08:19
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
Şölen19:08:17
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
aykırı19:08:13
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
Ahit19:08:09
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
beleş19:08:07
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
eşkin19:08:04
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
oğulcuk19:08:02
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
azınlık19:07:59
Bir toplulukta herhangi bir nitelik bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar, ekalliyet, çoğunluk karşıtı
yağmurluk19:07:58
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
ekabir19:07:53
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
viroloji19:07:51
Virüsleri inceleyen bilim dalı
gebe19:07:34
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
alev almak19:07:26
tutuşmak, yanmaya başlamak
zıvana19:07:24
İki ucu açık küçük boru
bazı19:07:20
Birtakım, kimi
boyunduruk19:07:13
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
sağaltım19:07:11
Sağaltma işi, tedavi
genişleme19:06:54
Genişlemek işi
fiyat19:06:51
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
ANADOLU19:06:49
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
neden bilimi19:06:38
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
fotoğraf makinesi19:06:23
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
götürme19:06:17
Götürmek işi
sözünden çıkmamak19:06:16
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
danışıklı19:06:16
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
güncel19:06:15
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
kucaklamak19:06:15
Kucağına almak, kucağında taşımak
taam19:06:14
Yemek, yiyecek
kinci19:06:14
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
çıdam19:06:13
Sabır
İdare kandili19:06:13
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
gözetmek19:06:09
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
teflon19:06:08
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
yaban nanesi19:06:00
Yabanî bir tür nane
İyi19:05:58
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
SAKLAMA19:05:53
Saklamak işi
ipçik19:05:53
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
adilane19:05:47
Adalete uygun olarak, hakça
konjonktür19:05:43
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
İRİ19:05:42
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
tartışma19:05:38
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
takaddüm19:05:32
Önce gelme
mektup19:05:29
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
umarsız19:05:28
Çaresiz
ayrı19:05:27
Yerleri bir olmayan
noksan19:05:13
Eksik, eksiklik, kusur
teşvik19:05:12
İsteklendirme, özendirme
ayıp19:05:08
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
vefalı19:05:07
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
klasman19:05:07
Bölümleme, sınıflama, tasnif
gözetim19:05:02
Gözetme işi, nezaret
zenci19:04:50
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
içerik19:04:37
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
VELİ19:04:37
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
şehircilik19:04:31
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
kekeç19:04:15
Kekeme
fakirlik19:04:13
Yoksulluk
alageyik19:04:02
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
söz dizimi19:03:56
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
elekten geçirmek19:03:55
elemek
Baskı kalıbı19:03:52
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
YOKUŞ19:03:52
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı