yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

ego09:47:44
Ben
kıtık09:47:44
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
hesap uzmanı09:47:43
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
ESKİ PÜSKÜ09:47:40
Çok eski; iyice eski (şeyler)
piknik alanı09:47:38
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
pancar09:47:37
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
yüz ölçümü09:47:35
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
panama09:47:34
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
bağırıp çağırmak09:47:33
öfkeyle bağırmak
orostopolluk09:47:32
Kurnazca iş, dalavere, dolap
ZULÜM09:47:29
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
ılıkça09:47:28
Biraz ılık
lekelenmek09:47:27
Kötü tanınmak
günlük ağacı09:47:26
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
Alışılmamış09:47:24
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
Türkiye Türkçesi09:47:20
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
manzara09:47:19
Bakışı, dikkati çeken her şey
panik09:47:18
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
Kaçma09:47:13
Kaçmak işi, firar
ponza09:47:11
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
09:47:10
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
ayrılış09:47:10
Ayrılmak işi veya biçimi
emanet bırakmak (veya vermek)09:47:09
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
aksu09:47:09
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
polis09:47:08
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
Kürek09:47:08
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
pomat09:47:07
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
tükürüğünü yutmak09:47:07
imrenip ağzı sulanmak
yedek lâstik09:47:06
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
nefes nefese09:47:05
Soluyarak, soluk soluğa
MAGNEZYUM09:47:02
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
en azından09:47:00
en azı ile, hiç olmazsa
kaynak suyu09:46:59
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
ara bozucu09:46:55
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
Rekaket09:46:52
Kekemelik, pepemelik
gevşeklik09:46:51
Gevşek olma durumu
Tazyik09:46:49
Basınç
sıçan otu09:46:48
Arsenik
Fiktif09:46:47
İtibarî
eksilme09:46:46
Eksilmek işi, tenakus
Kimsesiz09:46:44
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
karnından konuşan09:46:43
bk. vantrilok
Savaşçı09:46:42
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
eksikli09:46:41
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
begonya09:46:39
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
fosfor09:46:36
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
YOL09:46:36
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
Sevinme09:46:34
Sevinmek işi
naşir09:46:34
Yayan, saçan
PENA09:46:32
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
Sergen09:46:31
Raf
yıl aşırı09:46:29
Birer yıl ara ile
ful09:46:27
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
PARS09:46:22
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
seyahat09:46:21
Gezi, yolculuk
coşkun09:46:19
Coşmuş olan
coşmak09:46:17
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
dahilik09:46:13
Dâhi olma durumu, deha
tahayyül09:46:10
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
tutturgaç09:46:09
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
TEZENE09:46:08
Mızrap, çalgıç
aza09:46:07
Organlar, vücut parçaları
YALABIMA09:46:03
Yalabımak işi veya durumu
iki09:46:01
Birden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 2, II
çöküntü hendeği09:45:59
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
boydaş09:45:55
Aynı boyda olan
Vurgu09:45:47
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
kanıtlama09:45:46
Kanıtlamak işi
FENOMEN09:45:43
Olay, olgu
başpehlivan09:45:40
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
giyinik09:45:38
Giyinmiş olan
ifa09:45:35
Bir işi yapma, yerine getirme
uhdesinde olmak09:45:35
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
görev09:45:33
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
görme09:45:31
Görmek işi, rüyet
kemikli09:45:28
Kemiği olan veya çok kemiği olan
kafa09:45:27
Baş (özellikle insan başı), ser
HARİÇ09:45:27
Dış, dışarı
kelaynak09:45:24
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
boyun bağı09:45:23
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
anlayış09:45:22
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
köy ihtiyar meclisi09:45:20
Köy ihtiyar heyeti
gözde09:45:19
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
solocu09:45:16
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
mukaddime09:45:11
Ön söz
karnı geniş09:45:09
Gamsız, tasasız
tepir09:45:09
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
KİMYON09:45:08
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
seçici kurul09:45:04
bk. seçiciler kurulu
yakıcı09:45:02
Yakma özelliği olan, yakan
yeşillik09:45:01
Yeşil olma durumu
supara09:44:56
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
Kota09:44:55
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
buluğ09:44:54
Erin olma, baliğ olma, erinlik
toplumsal09:44:52
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
kibrit09:44:49
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
yağ bezi09:44:47
Yağ bezleri
zirve09:44:46
Doruk, tepe
parçalama09:44:45
Parçalamak işi, parçalara ayırma
yenidünya09:44:43
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
patis09:44:43
Patiskanın kısaltılmış şekli
karizmatik09:44:42
Büyüleyici, etkileyici
Direşme09:44:42
Direşmek işi, sebat
ramazan09:44:41
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
piryol09:44:39
Üzerinde kümbet biçiminde bir kapağı bulunan, oldukça büyük bir tür cep saati
lânetlenme09:44:37
Lânetlenmek işi
yarışma09:44:32
Yarışmak işi, müsabaka
çalı dikeni09:44:32
bk. karaçalı
konkordato09:44:29
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
praseodim09:44:28
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
Çökelti09:44:27
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
dostluk09:44:24
Dost olma durumu; dostça davranış
BALDIR09:44:22
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
ahlaklı09:44:18
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
Alışılmış09:44:17
Her zamanki, mutat
sonradan09:44:17
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
yer değiştirmek09:44:16
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
buhurluk09:44:12
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
Kalıtsal09:44:10
Kalıtımsal, ırsî
sistem09:44:09
bk. Dizge
üzülme09:44:07
Üzüntü duyma, teessür
MÜZEKKER09:44:04
Eril
dimağ09:44:03
Beyin
kuru temizleme09:43:55
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
Yetme09:43:53
Yetmek işi
mütenevvi09:43:51
Türlü, çeşitli
tepkime09:43:50
Tepkimek işi
tepkili09:43:49
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
laktaz09:43:48
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
vesika09:43:47
Belge