yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

kabahat06:37:15
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
projektör06:36:00
Işıldak
oluk06:34:05
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
diyalog06:32:56
Karşılıklı konuşma
pünez06:32:51
Raptiye
Yevmiye06:32:47
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
mezkur06:32:46
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
yorumlama06:31:51
Yorumlamak işi
sekene06:31:39
Bir yerde oturanlar, sakinler
pusma06:31:08
Pusmak işi
sekili06:31:04
Sekisi olan
İdman06:30:22
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
nesnelcilik06:29:59
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
farkına varmak06:29:42
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
astsubay06:29:26
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
belgin06:29:13
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
sebzevat06:28:57
Sebzeler, zerzevat
olefin06:28:55
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
kerpiç06:28:53
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
Masal06:28:08
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
reislik06:28:01
Başkanlık
güneş takvimi06:28:00
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
evsin06:27:59
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
denizhıyarları06:27:58
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
au06:27:54
Altın"ın kısaltması
ditme06:27:51
Ditmek işi
tutarık06:27:49
bk. tutarak
motor06:27:39
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
nezir etmek06:27:14
bk. nezretmek
ışıldak06:26:28
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
zahirî06:26:00
Görünen, görünürdeki
natuk06:24:47
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
kuyruklu yıldız06:24:26
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
urağan06:24:16
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
ekalliyet06:24:13
Azınlık
HOMOJEN06:23:52
Bağdaşık, mütecanis
diftong06:23:35
İkili ünlü
tanınmış06:23:25
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
püskürme06:23:05
Püskürmek işi
türev06:22:21
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
keres06:22:09
Büyük ve derin karavana
difteri06:21:59
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
şaka kaldırmak06:21:14
şakaya dayanmak, katlanmak
nefes borusu06:20:11
bk. soluk borusu
telsiz telefon06:20:09
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
kuvvet06:20:07
Fiziksel güç, takat
zihniyet06:20:04
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
taarruz06:19:12
Saldırı
fakirane06:18:39
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
beğence06:17:10
Övücü tanıtma yazısı, takriz
hayal etmek06:16:40
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
besli06:16:29
bk. besili
mutsuz06:15:59
Mutlu olmayan, bedbaht
demirli beton06:15:34
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
tecrit etmek06:15:28
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
bıçkı06:13:24
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
gebelik06:13:22
Gebe olma durumu, hamilelik
bi06:13:05
Bizmut"un kısaltması
ehliyet06:12:53
Üstat, uzluk
vekaleten06:12:43
Vekil olarak
esans06:11:21
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
şaibe06:11:11
Kir, leke
görgü06:10:18
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
idari06:10:14
Yönetimle ilgili, yönetimsel
balotaj06:10:07
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
imparator06:09:44
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
bekri06:09:21
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
be06:08:49
Berilyum"un kısaltması
diba06:08:45
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
Yanıt06:08:44
Cevap
enformasyon06:08:26
Danışma, tanıtma
br06:07:50
Brom elementinin kısaltması
gümüşlü06:07:34
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
dolgun06:07:14
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
benimseme06:06:22
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
ahşa06:05:06
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
şiş06:04:59
Şişmiş, şişkin, kabarık
ÇİFTEHANE06:04:40
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
mayhoş06:04:37
Tadı şekerli ve az ekşi olan
vicdanlı06:04:29
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
muazzam06:04:15
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
maçuna06:04:09
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
kaloma06:03:32
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
normalüstü06:03:32
Olağan dışı
selâset06:03:24
Akıcılık
elverişsiz06:03:03
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
bitap06:03:00
Bitkin, yorgun
Toraman06:01:52
Tombul, iri yapılı, genç irisi
beyit06:01:42
Ev
faydasız06:01:01
Yararsız
edimsel06:01:00
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
migren06:00:52
Yarım baş ağrısı
Rakam06:00:13
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
nalan05:59:56
İnleyici, inleyen
benbencilik05:59:55
Benbenci olma durumu
büyücek05:59:21
Biraz büyük, büyüğe yakın
tutuşma05:59:00
Tutuşmak işi
vecize05:58:07
Özdeyiş
vecibe05:57:56
Ödev, boyun borcu
şah damarı05:57:49
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
erganun05:57:47
Org
cu05:57:44
Bakır"ın kısaltması
kamışçık05:57:25
Kuyumcuların kullandığı üfleç
buzçözer05:57:06
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
budala budala05:57:05
budala gibi, budalaca
İştiha05:56:42
İştah
keke05:56:36
Kekeme
dağ evi05:55:59
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
Güzel duyu05:55:52
Estetik, bediiyat
bando05:55:31
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
bardak05:55:08
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
kelime cambazı05:55:08
Kelime cambazlığı yapan kimse
asap05:54:20
Sinirler
kurtulmalık05:54:00
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
mütemadiyen05:53:43
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
tedirgin etmek05:53:30
rahatını, huzurunu kaçırmak
şaşmaz05:52:59
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
umursama05:52:44
Umursamak durumu
Muhbir05:51:53
Haber ulaştırıcı, haber veren
döl yatağı05:51:20
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
gıda05:51:06
Besin
itmam05:50:55
Bitirme, tamamlama
cana05:50:46
Sevgiliye hitap sözü
yaranmak05:50:39
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
rodyum05:50:38
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
yorgunluk05:50:24
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
zorlukla05:49:54
Zor bir biçimde, güçlükle
limaki05:49:47
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
hurafe05:49:40
Dine sonradan girmiş boş inanç
istemeye istemeye05:48:39
İstemeyerek, gönülsüzce