yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

coşmak05:56:28
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
paralellik05:56:15
Paralel olma durumu, koşutluk
geçek05:55:52
Çok geçilen yer, işlek yol
şap05:54:53
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Sayımlama05:51:19
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
dürzü05:51:01
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
ulus05:48:20
Millet
olabilirlik05:47:09
Olasılık, ihtimal
patlıcangiller05:46:55
İki çeneklilerden, örnek bitkisi patlıcan olan, içine domates, biber, patates, tütün gibi birçok bitkileri alan familya
Koç05:45:55
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
ünsüz benzeşmesi05:44:25
Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember
gaddarca05:44:08
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
mevzi05:43:30
Yer, mahal
olagelme05:41:54
Olagelmek işi
falya05:41:38
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
e mi?05:40:37
olur mu?
vay05:40:15
Şaşma anlatır
eşkenar05:38:41
Kenarları eşit olan
atıl05:37:50
Tembel
kırık çizgi05:37:21
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
sırma05:37:15
Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel
kerevit05:37:14
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
pırlak05:37:13
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
sigorta05:37:12
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
su altı işleri05:36:51
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
mersin05:36:32
Mersingillerden, Güney ve Batı Anadolu dağlarında yetişen, yaprakları yaz kış yeşil kalan, beyaz çiçekli bir ağaç (Myrtus communis)
TURP05:36:24
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
kapris05:36:11
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
hazar05:35:52
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
imgelem05:35:44
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
Ortodoks05:35:34
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
Hasılı05:35:28
Sözün kısası, kısacası
kimsesizlik05:35:24
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
medet05:35:20
Yardım, imdat
fanfar05:34:57
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
film05:34:48
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
sersem05:34:41
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
mehil müddeti05:34:38
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
kolan05:34:31
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
mahzen05:34:27
Yapılarda yer altı deposu
yasa koyucu05:34:17
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
meleme05:34:16
Melemek işi
jinekolog05:34:12
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
fora05:34:03
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
istintak05:33:57
Sorgu
gidip gelme05:33:35
Gidiş, dönüş
afacan05:33:20
Zeki ve yaramaz (çocuk)
aşikâre05:33:19
Açıkça, belli ederek, saklamadan
nominal05:33:06
Ad belirtilerek yapılan
motorlu taşıt05:32:58
İnsan veya yük taşıyan iki veya daha çok dingilli, motor gücüyle hareket eden araçlara verilen genel ad
ASMALIK05:32:57
Asma için ayrılmış yer veya toprak
taşınmaz05:32:39
Taşınamayan
pırnal05:32:37
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
refika05:32:34
Eş, karı, zevce
katabolizma05:32:31
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
ego05:31:49
Ben
edepli05:31:48
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
CİNNET05:31:38
Delilik
kararlılık05:31:32
Kararlı olma durumu, istikrar
antre05:31:31
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
ekseriyet05:31:23
Çoğunluk, çokluk
intiba05:31:17
İzlenim
çiğit05:31:01
Çekirdek, özellikle pamuk çekirdeği
biralık05:30:54
Bira yapmakta kullanılan
trafo05:30:07
Transformatör sözünün kısaltılmışı
uskur05:29:49
Pervane
PUSAT05:29:16
Araç
müteheyyiç05:18:12
Heyecana kapılmış, heyecanlı
müşir05:17:10
Mareşal
yapak05:15:30
bk. yapağı
keçisağan05:08:57
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
killi05:07:51
İçinde kil bulunan
lekecilik05:06:43
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
TEM05:06:34
Tema
ah05:06:29
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
Toptancı05:05:26
Toptan satış yapan tüccar
arş05:04:42
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
alkolik05:02:38
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
kist04:57:28
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
tasfiye etmek04:55:26
arıtmak, temizlemek
gözetleyici04:54:27
Gözetlemek işini yapan (kimse)
nezir etmek04:53:26
bk. nezretmek
Güğüm04:52:34
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
tamer04:52:08
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
zübde04:51:58
Özet, öz
lu04:51:25
Lütesyum"un kısaltması
kındıraç04:50:35
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
argali04:50:25
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
sure04:50:22
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
mayın04:50:21
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
kalsiyum fosfat04:50:17
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
BİKİR04:50:14
Kızlık, erdenlik
bisikletçi04:49:51
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
sargı04:49:31
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
kıygınlık04:49:27
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
çok ayaklılar04:49:26
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
düğün yahnisi04:49:22
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
ulusallaştırma04:49:01
Millîleştirme
tımarlama04:48:38
Tımarlamak işi veya durumu
itilaf04:48:25
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
çekirge04:48:15
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
Si04:48:13
Silisyum"un kısaltması
tornalı04:47:42
Tornada işlenmiş
emektarlık04:47:36
Emektar olma durumu
ayaklı04:47:27
Ayağı olan
iskan04:47:05
Yurtlandırma, yerleştirme
takt04:46:48
Yerinde konuşma veya davranma
FONEM04:46:41
Ses birimi
çaresizlik04:46:35
Çaresiz olma durumu
sepet04:46:19
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Bahar04:46:14
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
abril04:45:45
Nisan, april
KAKIŞMA04:45:24
Kakışmak işi
süheyl04:45:23
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
ram04:45:18
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
pb04:45:17
Kurşun"un kısaltması
süreyazar04:44:20
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
evlatlık04:43:47
Evlât olma durumu
çağırmak04:43:46
Binmek için bir araç istemek
lazut04:43:32
Mısır
pas04:43:21
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
afi04:43:17
Gösteriş, çalım, caka
babaanne04:42:53
(çocuğa göre) Babanın annesi
gıyaben04:42:13
Kendi yokken, ortada olmaksızın
aleksi04:41:52
Okuma yitimi
antipatik bulmak04:41:46
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
nakarat04:41:26
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
Avantacı04:41:14
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
inanca04:41:04
Güvence
kırat04:40:53
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi