yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

Yapağı03:21:38
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
çığırtı03:13:54
Çığrışma sesleri
inceltici03:13:24
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Cop03:09:19
Kalın kısa değnek
muharrik03:08:05
Hareketini sağlayan, harekete gelen
Dik03:07:49
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
ASMALIK03:07:14
Asma için ayrılmış yer veya toprak
eşkıya03:07:10
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
yaşam öyküsü03:05:09
Hayat hikâyesi
utanmak03:04:07
Sıkılmak
sinir sistemi03:03:37
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
dağ03:02:23
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Tümce03:02:18
Cümle
AKÇE02:59:51
Küçük gümüş para
utku02:57:55
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
Ağırlaşmak02:57:23
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
sit02:56:59
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
abaşo02:55:25
Alt, alttaki, aşağı
üşengen02:54:51
bk. üşengeç
Taş devri02:54:11
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
w02:54:02
Volfram"ın kısaltması
tarihî tiyatro02:53:21
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
çivi02:52:28
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
zilli maşa02:51:34
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
sargı02:50:40
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
Seçilmiş02:50:39
Seçerek ayrılmış
Dereke02:49:56
Aşağı derece
keratin02:49:43
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
tannan02:49:35
Tınlayan, çınlayan
bilinçaltı02:49:14
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
mersin balığı02:48:29
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
Kol02:47:29
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
Tramvay02:47:15
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
arası olmamak02:47:11
geçinememek
zifafa girmek02:44:35
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
Karşılaşmak02:44:24
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
abaküs02:44:19
Sayı boncuğu, çörkü
güvercin02:43:40
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
afife02:42:06
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
palto02:40:05
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
BELİRGİN02:39:45
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
pirina02:37:41
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
monizm02:36:41
Tekçilik
rağbet görmek (veya kazanmak)02:36:04
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
kaçakçılık02:36:00
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
sestaş02:35:51
Eş sesli, eş adlı, homonim
Bilgilik02:33:42
Ansiklopedi
NİYET02:32:40
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
korelâsyon02:31:42
Bağlılaşım
cezve02:31:28
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
manyetik02:30:57
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan
kademe02:29:11
Aşama, basamak
br02:28:27
Brom elementinin kısaltması
aktöre02:28:18
Ahlâk
tetir02:27:47
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
yaşam biçimi02:26:36
Hayat tarzı
tanım02:25:35
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
ece02:25:08
Güzel kadın, kraliçe
solgun02:24:55
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
Ültimatom02:24:44
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
yad02:24:01
Yabancı
büyüleme02:23:23
Büyülemek işi
sünnet02:22:52
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
sağlamlaştırma02:22:32
Sağlamlaştırmak işi
mertek02:22:22
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
akait02:22:09
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü veya bunları toplayan kitap
gövdelenmek02:22:06
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
bili02:21:45
Bilgi, malûmat
ruhsat02:21:24
İzin, müsaade
gezegenler arası02:21:22
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
observatuvar02:21:14
Gözlem evi, rasathane
Duyulma02:20:56
Duyulmak durumu
Si02:20:39
Silisyum"un kısaltması
ALKA EVLİ02:20:31
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
eşleksel02:20:24
Ekvatoral
dibace02:20:16
Başlangıç, giriş, ön söz
KAZULET02:20:09
Kocaman
performans02:20:02
Başarım, takat sınırı
mandalina02:19:56
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
salınım02:19:51
Salınmak işi
volkan02:19:44
Yanardağ
makedonyalı02:19:38
Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
tortul02:19:26
Tortu niteliğinde olan
tan yeri02:19:21
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
köse02:19:14
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
Kestane02:18:51
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
zıtlık02:18:50
Zıt olma durumu
kavram02:18:46
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
Fedai02:18:41
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
resimlik02:18:41
Resim takmaya yarayan çerçeve
dakika02:18:36
Bir saatlik zamanın altmışta biri
köşe taşı02:18:19
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
gölgeli resim02:18:11
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
Üçleme02:18:11
Üçlemek işi
tetik02:18:00
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
barsam02:17:52
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
lagos02:17:45
bk. lâhos
zanlı02:17:38
Sanık
kurna02:17:35
Hamamlarda, musluk altında, içinde su biriktirilen, yuvarlak ve çoğunlukla mermer veya taş tekne
tutarak02:17:21
Ruh hastalığı nöbeti
tevsi02:17:15
Genişletme, yayma
aristokrat02:17:12
Aristokrasi yanlısı
klişe02:17:09
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
köy ihtiyar meclisi02:17:06
Köy ihtiyar heyeti
tiryak02:17:03
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
uslu02:16:54
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
kompozisyon02:16:51
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
ipek02:16:45
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
barut rengi02:16:37
Koyu giri
balgam taşı02:16:32
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
çipura02:16:26
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
Kızılderili02:16:24
Amerika yerlilerine verilen ad
Esas02:16:11
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
kerpiç02:16:04
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
AYDINLIK02:15:59
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
razı02:15:54
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
anzarot02:15:52
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
zıypak02:15:50
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
gerçekleme02:15:47
Gerçeklemek işi, teyit
neden bilimi02:15:42
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
kamu yönetimi02:15:33
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
Okuntu02:15:31
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
yoz02:15:27
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
keton02:15:22
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
boy bos02:15:20
Vücudun yapısı bakımından biçimi
ru02:15:15
Rutenyum"un kısaltması
ceylân bakışlı02:15:11
Süzgün ve tatlı bakışlı
bazı bazı02:15:09
Ara sıra, arada bir
metelik02:15:07
On para değerinde olan sikke
bağ bıçağı02:15:03
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet