yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

yeni ay22:01:32
Ayça, hilâl
çipil22:01:29
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
edimsel22:01:24
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
Revan22:01:23
Giden, yürüyen
ekvator22:01:17
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
inci22:01:07
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
aşağı düşmek22:00:31
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
tasalanma22:00:29
Tasalanmak işi
Doğurgan22:00:24
Çok doğuran
miraç21:59:57
Göğe çıkma
peşmelba21:59:55
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
hiciv21:59:46
Yergi
lâkaydî21:59:24
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
arbalet21:59:22
Kundaklı, tetikli yay
ılıkça21:59:19
Biraz ılık
canı cehenneme21:59:17
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
istihlâk21:59:12
Tüketim
sataşmak21:59:08
Sarkıntılık etmek
oryantalist21:58:50
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
yayma21:58:38
Yaymak işi
mugayeret21:58:13
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
uygun görmek21:57:40
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
yıldız kümesi21:57:16
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
taşınma21:57:10
Taşınmak işi
reddetme21:57:08
Reddetmek işi
Ayırım21:56:32
Ayırmak işi
belgeli21:56:29
Belgesi olan
adese21:55:53
Mercek
kıvançlı21:53:01
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
malt21:52:59
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
kasaplık21:51:33
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
setir21:51:32
Bir şeyi örtme, gizleme
sergileme21:48:44
Sergilemek işi, teşhir
kanun hükmünde kararname21:47:18
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
şeker21:45:47
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
eşelek21:45:41
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
mangal21:44:37
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
fit21:44:32
Birini başkasına karşı kışkırtma
Mayi21:43:54
Sıvı
HISIMLIK21:42:02
Hısım olma durumu, karabet
pay etmek21:41:18
bölüşmek, üleşmek
giderme21:41:09
Gidermek işi
basur21:39:41
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
sandal21:39:37
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
kutur21:38:19
(daire ve kürede) Çap
mihver21:37:08
Eksen
memurluk21:34:09
Memur olma durumu
mobil21:34:04
Hareketli
cip21:32:51
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
sütü bozuk21:31:57
Kötü soydan gelen (kimse)
bar21:29:26
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
zahir21:25:24
Açık, belli
onbaşılık21:25:16
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
argüman21:25:16
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
çıkma21:23:23
Çıkmak işi
üleş21:23:18
Pay
Oryantal21:22:49
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
kıtal21:22:32
Vuruşma, birbirini öldürme
Takaza21:21:52
Azarlama, başa kakma, serzeniş
ince bağırsak21:21:27
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
DELİL21:21:19
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
hırdavatçı21:21:19
Hırdavat satan kimse, nalbur
sıkı düzen21:21:18
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
nizamname21:20:54
Tüzük
aziZ21:20:23
Sevgide üstün tutulan, muazzez
belirme21:19:26
Belirmek işi, tebellür etme
öykü21:19:09
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
Darı21:19:07
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
olası21:18:58
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
esatirî21:18:54
Esatirle ilgili, esatire ait
Tanrılık21:18:01
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
zinhar21:17:40
Sakın, asla, olmasın!
havas21:17:33
Nitelikler, özellikler
güvenlik görevlisi21:16:42
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
direktif21:15:58
Yönerge, talimat
parantez21:15:37
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
kadınlar hamamı21:15:31
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
reçineli21:15:29
Özünde reçine bulunduran
urağan21:14:30
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
aşağılama21:13:29
Aşağılamak işi
muhalefet21:11:56
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
antipatik21:11:42
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
kok21:11:26
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
gebre21:11:06
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
bakan21:10:40
Bakmak işini yapan (kimse)
Boru21:10:35
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
ZORUNLULUK21:10:33
Zorunlu olma durumu, zorunluk
öğrenci kimliği21:09:35
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
deklanşör21:09:25
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
yatıştırıcı21:07:40
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
cadalozluk21:07:20
Cadaloz olma durumu
buyruğu altına girmek21:07:19
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
HARMAN21:06:59
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
cahil kalmak21:06:20
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
Uymaz21:06:19
Aykırı, başka türlü, mugayir
gezgin21:05:53
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
tahnit21:05:39
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
Rabbena21:05:24
Tanrı, Tanrım
dolaşma21:04:57
Dolaşmak işi
senatör21:02:45
Senato üyesi
Takıntılı21:02:44
Takıntısı olan
düşkünler evi21:02:13
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
akala21:01:30
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
Enva21:00:55
Türler, çeşitler
delikli21:00:08
Deliği veya delikleri olan
hurafe20:59:19
Dine sonradan girmiş boş inanç
illet20:57:32
Hastalık
kaz ayağı20:56:24
bk. kazayağı
gıdık20:56:23
Çene altı, gerdan
midilli20:56:22
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
saniye20:55:04
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
mertebe20:52:35
Aşama, derece, rütbe
amonyum20:52:27
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
karıştırıcı20:51:50
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
İKİLİK20:51:28
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
lan20:51:10
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
detay20:50:27
Ayrıntı
verit20:48:54
Siyah kan damarı, toplardamar
sosyal20:48:31
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
niyabet20:48:06
Naiplik
kak20:47:43
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
kuru20:47:40
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
simetri20:47:36
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
şenlikli20:47:28
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
egoizm20:47:23
Bencillik, hodbinlik
kuş bilimci20:47:17
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
yabgu20:45:48
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
iyileştirme20:45:10
İyileştirmek işi, ıslah
asorti20:44:35
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
belde20:44:17
Şehir