yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

candan05:43:32
İçten, yürekten, gönülden, samimî
amudufıkarî05:43:25
Omurga kemiği, bel kemiği
açkı05:43:15
Bir cismin yüzeyi üzerinde sert bir madde veya bir araç sürterek onu düzleştirip parlatma, perdah
hayvanat bahçesi05:43:02
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
tane05:42:51
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
tarik05:42:26
Yol
Şerefli05:42:09
Onurlu
riayet etmek05:41:47
uymak
bilindik05:41:23
Bilinen
kopuntu05:41:17
Kopmuş parça, diaspora
tasarruf etmek05:40:52
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
soba05:40:41
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
lafazan05:40:25
Geveze
sinema sanatçısı05:40:23
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
hakimane05:39:59
Bilgece
Turan05:39:50
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
miktar05:39:40
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
erkeklik05:39:21
Erkek olma durumu
tekel05:39:08
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
KOMOT05:38:42
Komodin
Genetik05:38:32
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
fakih05:38:20
Fıkıh bilgini
almaş05:38:01
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
kucaklamak05:37:49
Kucağına almak, kucağında taşımak
bahis açmak (veya açılmak)05:37:44
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
enenme05:36:11
Enenmek işi
meşgale05:35:14
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
metal05:34:36
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
seremoni05:33:12
Tören
seren05:32:46
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
kayaç05:32:26
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
önsel05:32:24
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
arzu05:32:20
İstek, dilek
Bembeyaz05:32:17
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
logo05:31:58
Arma
senet05:31:44
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
uygun bulmak05:30:48
yakışır, yaraşır görmek
ratanya05:30:24
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
protaktinyum05:28:53
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
tal05:28:34
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
tul05:28:32
Uzunluk
hipnoz05:27:36
Uyku, ipnos
kıtlık05:26:55
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
isale05:26:04
Akıtma
alfabe05:24:20
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
baritin05:23:50
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
ahmaklık05:21:47
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
gevezelik05:17:59
Geveze olma durumu, lâfazanlık
derleyip toplamak (veya toparlamak)05:15:46
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
berzah05:10:17
Kıstak, dar dil
damar aktarma05:10:11
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
lâden05:09:17
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
Zambiyalı05:09:10
Zambiya halkından olan kimse
Başçık05:08:09
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
yeğen05:07:45
Birine göre kardeşinin çocuğu
aldatıcı05:07:33
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
süregelen05:06:55
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
Kil04:58:41
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
KABARMA04:57:54
Kabarmak işi
spazm04:57:52
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
virane04:57:49
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
kömür04:57:17
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
boyun bağı04:56:34
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
miyar04:54:26
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
KAMIŞ04:50:26
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
kasatura04:50:02
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
popo04:48:00
Kaba et, kıç
eylem04:47:40
Eylemek işi, fiil, aksiyon
sürgen doku04:44:08
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
aldatmaca04:42:49
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
bulada04:42:39
Büyük piliç
ÇELLO04:42:00
Viyolonselin kısaltılmış adı
kıya04:41:57
Adam öldürme suçu, cinayet
önderlik04:41:26
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
önder04:40:55
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
yadsımak04:40:24
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
menfi04:40:19
Olumsuz
Uymaz04:39:43
Aykırı, başka türlü, mugayir
atletizm04:39:38
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
bark04:39:12
bk. ev bark
fesatçı04:39:07
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
risale04:39:05
Küçük kitap, broşür
Şehla04:38:42
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
değersiz04:38:16
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
restore04:38:12
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
mütehassıs04:37:44
Uzman
müspet04:37:28
Olumlu
aort04:36:51
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
topuk04:35:39
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
duyguları açığa vurmak04:35:28
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
Keklik04:34:50
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
arslan04:33:35
Aslan
gereksizlik04:32:57
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
hab04:32:23
Uyku
arefe04:31:35
bk. arife
irilik04:31:13
İri olma durumu
Beğenme04:29:38
Beğenmek işi
erişte04:29:36
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
dericilik04:29:16
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
-a / -e04:29:07
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
Meme04:28:11
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
kaya balığı04:28:08
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır04:26:28
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
yatkınlık04:24:12
Yatkın olma durumu
Özseverlik04:23:16
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
Atatürkçü04:22:01
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
pertavsız04:21:22
Büyüteç
seyrekleştirme04:19:24
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
beti04:17:40
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
perikart04:15:51
Kalbin üzerini saran zar
zelzele04:13:47
Deprem
amorti etmek04:13:19
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
keres04:12:21
Büyük ve derin karavana
salon04:11:14
Bir evin en geniş bölümü
ihmal etmek04:11:08
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
abluka04:06:26
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
kazanmak04:03:34
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
delice04:02:31
Davranışları aşırı, deli gibi olan
habeş04:02:19
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
erişim04:01:14
Erişmek işi
Macun04:01:07
Hamur kıvamına getirilmiş madde
kuzu04:00:21
Koyun yavrusu
acı badem03:59:33
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
Mibzer03:57:39
Tohum ekme aleti
matara03:55:35
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
buat03:55:10
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
simit03:54:51
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
sensen03:54:41
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
kömür kalem03:54:30
bk. füzen
nosyon03:54:16
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram