yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

yararlanma12:00:48
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
izmaritgiller12:00:40
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
iranlı12:00:32
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
r, R12:00:25
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
mehtap12:00:17
Ay ışığı
madencilik12:00:02
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
Latife11:59:47
Şaka
feyyaz11:59:40
Çok verimli, gür
drenaj11:59:32
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
izci11:59:17
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
Alem11:59:10
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
imek11:59:02
bk. ek fiil
erotik11:58:56
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
AGAH11:58:55
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
ÖZEZERLİK11:58:47
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
Anma11:58:39
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
ayrıca11:58:32
Ayrı olarak
Ahit11:58:24
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
aksilik11:58:21
Terslik, inatçılık, huysuzluk
istemeye istemeye11:58:17
İstemeyerek, gönülsüzce
Çekicilik11:58:09
Çekici olma durumu, cazibe
niyaz etmek (veya eylemek)11:58:02
yalvarmak
özgeci11:57:47
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
frigo11:57:46
Dondurulmuş krema
Amut11:57:33
Dikme, dik durumda
kristal11:57:26
Billûr
Afet11:57:18
Doğanın sebep olduğu yıkım
hoppa11:57:11
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
istenç11:56:56
İrade, istek
Takımada11:56:48
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
kusmak11:56:41
Reddetmek
ak11:56:38
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Ayni11:56:33
Gözle ilgili
haya11:56:26
Er bezi
Acem11:56:18
İranlı
hara11:56:10
At üretilen çiftlik, aygır deposu
Araz11:56:03
Belirtiler
tekstil11:55:55
Dokuma
haki11:55:37
Yeşile çalar toprak rengi
müsabaka11:55:30
Yarış, yarışma, karşılaşma
elektron11:55:22
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
kayın baba11:55:15
Kaynata
buhur11:55:13
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
sebatkar11:55:00
Direşken, sebatlı
dolayı11:54:52
Dolay, çevre
riayet11:54:45
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
cenaze duası11:54:45
Cenaze defnedilirken okunan dua
nezretme11:54:37
Nezretmek işi veya durumu
kaburga11:54:30
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
himaye11:54:22
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
alın11:54:14
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
SIZLANMA11:54:07
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
leylî11:53:59
Yatılı
üleş11:53:51
Pay
tespih ağacı11:53:44
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
tenkitçilik11:53:41
Eleştiricilik
piyano11:53:36
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
ses uyumu11:53:29
Ünlü ve ünsüz uyumu
zulmetme11:53:21
Zulmetmek işi veya durumu
aksülâmel11:53:15
Tepki, reaksiyon
taş bilimi11:53:13
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
direktif11:53:06
Yönerge, talimat
ahkam11:53:06
Yargılar, hükümler
Şerare11:52:58
Kıvılcım, çakım, çakın
kâse11:52:51
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
muhaddep11:52:43
Dışbükey, konveks
şirket11:52:28
Ortaklık
esintili11:52:13
Esintisi olan
konsül11:52:08
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
sefine11:52:05
Gemi
rüşvet almak11:51:58
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
nuhuset11:51:43
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
Romen rakamları11:51:28
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
kopuntu11:51:20
Kopmuş parça, diaspora
yabgu11:50:58
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
Toygar11:50:37
Tarla kuşu
adaleli11:50:27
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
yayla11:50:27
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
ergen11:50:07
Ergenlik çağında olan
kepez11:50:02
Yüksek tepe, dağ
zabitan11:49:57
Subaylar
ağa11:49:50
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
evsiz barksız11:49:42
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
öküzgözü11:49:33
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
biçme11:49:21
Biçmek işi
sürüp gitmek11:49:14
eskiden olduğu gibi, eskiden nasılsa gene öyle olmak, öyle devam etmek
ülkücü11:49:06
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
yankıca11:48:59
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
bestekar11:48:44
Besteci
rantabilite11:48:21
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
iş merkezi11:48:18
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
müntahip11:48:13
Seçmen
tarafsızlık11:48:06
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
Müneccim11:47:58
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
türedi11:47:51
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
GERGİN11:47:45
Gerilmiş durumda olan
Fıtık11:47:43
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
Serzeniş11:47:35
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
ivme11:47:28
İvmek işi
kâfi11:47:20
Yeterli, yetecek ölçüde olan
tavşan dudağı11:47:13
Doğuştan yarık dudak
balgam11:47:05
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
narıbeyza11:46:58
Akkor
körpelik11:46:50
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
Arşiv11:46:43
Belgelik
mugayeret11:46:35
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
mecra11:46:34
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
zaman aşımı11:46:28
Süre aşımı, müruruzaman
askeri11:46:20
Askerlikle ilgili, askere özgü
tıntın11:46:12
Boş, bomboş
aruz11:46:06
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
Güç11:46:05
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
fidanlık11:45:57
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
ince ayrım11:45:55
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
zanaatçı11:45:48
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
tuğ11:45:46
Sorguç
yadımlama11:45:35
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
döş11:45:32
Göğüs, bağır
kauçuk11:45:28
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
asilzade11:45:24
Soylu
Şarbon11:45:11
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
İhtiyat11:45:02
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
erzak11:44:58
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
ikiyüzlü11:44:58
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
Kerem11:44:54
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
sosyal11:44:46
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
Kesen11:44:37
Kesmek işini yapan
ötücü kuşlar11:44:33
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
kanıklık11:44:24
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanaat, kanaatkârlık
Kesedar11:44:15
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse