yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

ekü17:47:46
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
Belirgin17:47:00
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Limon17:46:55
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
Yay17:46:33
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
pervane balığı17:46:30
Ay balığı
ehil17:46:02
Topluluk, cemaat
ırakgörür17:45:45
Dürbün
iskambil17:45:41
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
gizlilik17:45:30
Gizli olma durumu
Popülarite17:45:25
Halk tarafından sevilme, tutulma
sevme17:44:41
Sevmek işi
ARMADA17:44:16
Donanma
amigo17:43:36
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
Motif17:43:36
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
büyüme17:43:25
Büyümek işi
BELGİT17:43:08
Senet
yaylı araba17:43:08
Yaylı
mesafe17:42:57
Ara, uzaklık
paralamak17:42:56
Yıpratıp eskitmek
aptal aptal17:42:52
Aptal gibi, aptalca, aval aval
tahsisat17:42:51
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
müessis17:42:50
Kurucu
taş yuvarı17:42:48
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
sığdırma17:42:29
Sığdırmak işi
Apse17:42:16
İrin birikimi, çıban
seyfiye17:42:11
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
kaya lifi17:42:10
Taş pamuğu, asbest
stant17:42:09
At yarışlarında seyirci tribünü
kahraman17:41:59
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
önemsizlik17:41:48
Önemsiz olma durumu
takıntı17:40:40
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
inan17:40:05
İnanmak işi
KURŞUN17:39:55
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
İstikbal17:39:52
Karşı çıkma, karşılama
gezici17:39:52
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
LİSTE17:39:51
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
arttırma17:39:37
Arttırmak işi
kitapçı17:38:56
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
Vakar17:38:44
Ağırbaşlılık
deprem bilimi17:38:39
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
sadık17:38:36
Doğru, gerçek
17:38:34
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
İÇBÜKEY17:38:28
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
çiroz17:38:20
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
karıncayiyen17:38:16
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
Majör17:38:02
Büyük, önemli
acemice17:38:00
Toyca, beceriksizce
beğeni17:37:56
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
Ürkek17:37:01
Çok ürken
İştiha17:36:42
İştah
mikser17:35:41
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
mağara bilimi17:35:19
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
GÖZ PINARI17:35:17
Gözün burun tarafındaki ucu
birbiri17:35:17
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
BERE17:35:15
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
KOMÜNİKASYON17:35:14
İletişim, haberleşme
bahtı açık olmak17:34:56
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
duo17:34:54
İki ses veya iki müzik
Beyin17:33:49
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
zemin17:33:09
Taban, döşeme, yer
ÖPÜCÜK17:33:05
Öpme, öpüş, buse
maskara17:32:48
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
SAKAL17:32:43
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
AYIP17:32:30
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
ardak17:32:20
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
edepli17:32:15
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
cesametli17:32:06
Kocaman, iri
LOKUM17:31:51
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
dayanışma17:30:51
Dayanışmak işi, tesanüt
gecikme17:30:06
Gecikmek işi, teehhür, rötar
Belirti17:29:21
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
rahne17:28:51
Gedik, yarık
leylak17:28:48
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
Bolluk17:28:35
Bol olma durumu
malik17:28:11
Sahip, iye
eşref17:27:49
Çok onurlu, çok şerefli
gönülsüz17:27:41
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
KARŞI17:27:37
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
görünmez17:27:36
Görünmeyen, beklenmeyen
çalı dikeni17:27:34
bk. karaçalı
kuruntu17:27:33
Yanlış ve yersiz düşünce
mühürcü17:27:30
Mühür kazıyan kimse
Bağışlanma17:27:28
Bağışlanmak işi, affedilme
İyileşme17:27:27
İyileşmek işi
neden bilimi17:27:26
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
döş17:27:06
Göğüs, bağır
çarpıcı17:26:23
Etkili
çelik17:25:29
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
ziyafet çekmek (veya vermek)17:24:42
konukları yemekli ağırlamak
SÜLÜN17:24:41
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
benzeşmezlik17:24:12
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
DOLAŞMA17:23:07
Dolaşmak işi
vilayet17:22:26
İl
FERT17:22:19
Birey
mücevher17:21:35
Değerli süs eşyası
meydana çıkarmak17:21:31
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
bahtsız17:21:18
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
Av17:20:49
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
astigmat17:20:39
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
LATİFE17:20:12
Şaka
Vana17:19:50
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
gözlüklü yılan17:19:37
Kobra
Nicel17:19:36
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
ıskarça17:18:59
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
ancak17:18:50
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
peçe17:18:49
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
meşin yuvarlak17:18:39
(futbolda) Top
elde etmek17:18:25
bir şeye sahip olmak
almaş17:17:59
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
muvazene17:17:49
Denge
derin uyku17:17:29
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
grev17:17:25
İş bırakımı
Kızılderili17:17:24
Amerika yerlilerine verilen ad
kendi17:16:54
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
boşluk17:16:53
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
ebru17:16:52
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
Akrabalık17:16:50
Akraba olma durumu
hıyar17:16:49
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
elâstikiyet17:16:48
Esneklik
yürürlükten kaldırmak17:16:46
uygulanmaz duruma getirmek
lotus17:16:45
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
sarı humma17:16:44
bk. sarı humma
gerçeküstücü17:16:43
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
iklim bilimci17:16:41
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
asi17:16:40
Baş kaldıran, isyan eden
merhametli17:16:38
Acıması olan, merhamet eden
kemal17:16:38
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
orkinos17:16:36
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
bütünlük17:16:32
Bütün olma durumu
döşeme17:16:31
Döşemek işi