yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

gurup06:11:45
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
file06:11:42
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
fuar06:11:36
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
foto06:11:21
Işık
kabakulak06:11:03
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
ahenksiz06:10:33
Uyumsuz, düzensiz
afsun06:10:15
Büyü, füsun
dazlak06:08:51
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
kapsam06:08:33
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
hoyrat06:08:27
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
tahttan indirmek06:08:03
hükümdarlığına son vermek
sebat etmek (veya göstermek)06:07:57
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
ispati06:07:57
İskambil kâğıdında sinek
ulu orta06:07:54
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
özlü06:07:45
Özü olan, öz bölümü çokça olan
Helisel06:07:41
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
kokpit06:07:30
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
kotarma06:07:21
Kotarmak işi
Fani06:07:18
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
atropin06:06:48
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
kamet06:06:42
Boy, endam
eglog06:06:39
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
Feza06:06:27
Uzay
didaktik06:06:19
Öğretici
otomobil06:06:18
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
lemis06:05:42
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
serhat06:05:08
Sınır boyu
levha06:05:01
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
sapan06:04:49
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
sarig06:04:46
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
sarih06:04:43
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
leziz06:04:40
Tadı güzel, lezzetli
sapak06:04:34
Sapaklığı olan
karakavuk06:04:22
Hindiba
bir araya getirmek06:04:13
toplamak
sayfa06:04:04
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
tazelik06:03:59
Taze olma durumu, körpelik, taravet
sabit06:03:58
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
koşutçuluk06:03:40
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
ikilem06:03:40
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
tavsif06:03:40
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
sakak06:03:31
Çene altı
sakil06:03:28
Ağır
sanma06:03:07
Sanmak işi
salam06:02:46
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
salak06:02:40
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
salya06:02:34
Ağızdan sızan tükürük
samut06:02:28
Susan, suskun
kompozisyon06:01:58
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
gerekçe06:01:58
Gerektirici sebep, esbabımucibe
kenar mahalle06:01:56
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
Kalbur06:01:49
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
gayrı06:01:22
Artık, bundan böyle
ziraat06:01:13
Çiftçilik, tarım
derin uyku06:01:10
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
masara06:00:14
Küçük, dar yer veya hücre
zühre06:00:04
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
maskot05:59:40
Uğur getireceğine inanılan şey
kölçer05:59:37
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
icmal05:59:37
Özet, kısaltma
rivayet05:58:46
Söylenti
helezon05:58:37
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
maslak05:58:28
Sürekli su akan boru
Mutsuz05:58:10
Mutlu olmayan, bedbaht
Ulaşım05:57:59
Ulaşmak işi
bezginlik05:57:58
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
çük05:57:11
Erkeklik organı
gondol05:57:02
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
ispanya05:56:50
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
piknik05:56:47
Kırda yenen yemek
permanant05:56:33
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
kuşatılma05:56:24
Kuşatılmak işi
tutam05:56:09
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
seyyal05:56:07
Akışkan
bora05:55:24
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
mersingiller05:55:05
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
türkü05:54:54
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
beçene05:54:51
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
nutku tutulmak05:54:23
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
abuli05:54:21
İstenç yitimi, irade kaybı
cer05:54:19
Çekme, sürükleyerek götürme
kurutma kabı05:54:18
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
amiral05:53:51
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
çarçabuk05:53:39
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
Telkin05:53:26
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
Deniz yeli05:53:20
İmbat
Kadın hastalıkları05:53:11
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
mastar05:53:08
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
ajitasyon05:52:32
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
erişmek05:52:23
Bir yere ulaşmak, varmak
mümbit05:52:21
Verimli, bitek
İnorganik05:52:17
Cansız olan
mukayese05:52:11
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
şenaat05:51:14
İğrençlik, kötülük, alçaklık
teferruat05:50:51
Ayrıntılar
piyango05:50:49
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
kirletme05:50:33
Kirletmek işi
birleşim05:50:18
Birleşmek işi
talan05:50:08
Yağma, çapul
kulakçık05:49:46
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
koskoca05:49:07
Çok büyük, muazzam
ecel05:49:03
Hayatın sonu, ölüm zamanı
lâakal05:49:00
En azından, hiç olmazsa
ebet05:48:51
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
efor05:48:45
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
el kitabı05:48:15
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
efsun05:48:12
Büyü, sihir
korun05:47:56
Üst derinin en dış tabakası
ezel05:47:54
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
eyer05:47:39
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
boşanma05:47:36
Boşanmak işi
takvim05:47:21
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
türev05:47:10
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
eğleşme05:47:04
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
yanlışlıkla05:46:38
Yanılarak, bilinmeyerek
kütük05:46:31
Kalın ağaç gövdesi
pırnal05:46:16
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
sahil05:46:01
Kıyı, yaka, yalı
ZEN05:45:39
Kadın
eser05:44:52
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
esef05:44:43
Acınma, yerinme
ekme05:44:40
Ekmek işi
eros05:44:27
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
enir05:44:09
Bir tür yaban mersini
fiş05:44:00
Prizden akım almaya yarayan araç
ahududu05:43:42
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
emen05:43:36
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
şistleşme05:42:47
Şistleşmek işi veya durumu
sakıncalı05:42:44
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
AYAKTA05:42:41
Ayağa kalkmış durumda