yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

intiha01:21:35
Son, sona erme, sonu gelme
üreteç01:21:34
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
dayanaklı01:21:21
Dayanağı olan
Brom01:21:08
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
Domuz yağı01:21:02
Domuzdan çıkarılan yağ
bilgi edinmek01:20:55
öğrenmek, bilgi almak
meyal01:20:12
bk. hayal meyal
büyük atardamar01:20:11
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
yoksulluk01:19:47
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
her01:19:33
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
balgam01:19:32
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
asetat01:19:18
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
KORKULUK01:19:16
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
meme01:19:16
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
Müstahkem01:18:54
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
sınırlı01:18:37
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
aşağı01:18:32
Bir şeyin alt bölümü
boğma01:18:15
Boğmak işi
Raci01:18:14
Geri dönen
maceracılık01:18:13
Serüvencilik
etilen01:17:57
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
muvaffakiyet01:17:22
Başarı
palyaço01:17:12
Genellikle panayır tiyatrolarında, sirklerde güldürücü rol oynayan acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik makyajlı oyuncu
tuğ01:16:29
Sorguç
önerge01:16:22
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
kakıma01:16:19
Kakımak işi
haricî01:16:03
Dışla ilgili, dıştan olan
barometre01:15:52
Basınçölçer
sarig01:15:50
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
amenajman01:15:18
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
Çıtçıt01:14:58
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
amfibi01:14:48
İki yaşayışlı
bağlaşma01:14:43
Bağlaşmak işi, ittifak
celal01:14:37
Büyüklük, ululuk
hare01:14:28
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
Hastalık01:14:04
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
Ahretlik01:13:58
Besleme kız
gaile01:13:17
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
deprem bilimci01:13:10
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
dulda01:12:47
Yağmur, güneş ve rüzgârın etkileyemediği gizli, kuytu yer, siper
emek01:12:00
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
kimi zaman01:11:57
Ara sıra, bazen
şevki kırılmak01:11:55
isteği, hevesi kalmamak
bağdaşık01:11:53
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
kriter01:11:53
Ölçüt, kıstas
yararlık01:11:52
Yararlı çalışma
mütemmim01:11:52
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
KURAMCI01:11:51
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
gudde01:11:50
Bez, beze
Nezaket01:11:50
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
acemilik01:11:49
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
briç01:11:34
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
Belgit01:11:31
Senet
bel kemiği01:11:31
Omurga
terme01:11:24
Bir tür yaban turpu
başkomutan01:11:23
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
istihkak01:11:16
Hakkı olma, hak kazanma
mehtap01:10:59
Ay ışığı
firar etmek01:10:57
kaçmak
zarara uğramak01:10:56
kötü bir durumla karşılaşmak
bağımsız01:10:38
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
küllük01:10:01
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
mezgitgiller01:10:00
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
ETOL01:09:43
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
şergil01:09:41
Askıntı, baş belâsı
sorguya çekmek01:09:40
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
mor ötesi01:09:00
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
kayırıcı01:08:48
Kayıran, koruyan, iltimasçı
lejyoner01:08:35
Lejyon asker
Kongolu01:08:33
Kongo halkından olan (kimse)
ARACI01:07:39
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
inhina01:07:34
Eğrilme, bükülme
ibne01:07:29
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
mutfak01:07:26
Yemek pişirilen yer
gösterişçi01:07:25
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
utanç duygusu01:07:15
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanma duygusu
Sindirim01:07:13
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
kof01:07:12
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
rant01:07:12
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
imal etmek01:07:11
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
ilahiyatçı01:07:01
Tanrı bilimci, teolog
saik01:07:00
Sebep
hünerli01:05:53
Hüneri olan (kimse)
erkeklik01:05:52
Erkek olma durumu
sinir bilimi01:05:25
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
çarşı01:05:15
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
kasem01:05:08
Ant içme, yemin etme
komuta etmek01:04:27
(askerlikte) yönetmek, kumanda etmek
dolanım01:04:23
Tedavül, sirkülâsyon
Söz dağarcığı01:04:05
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
kalıplaşmış01:03:32
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
faz01:03:18
Evre, safha
çabucacık01:03:15
Çabucak, sür"atle
kurutma01:03:11
Kurutmak işi
Masal01:02:50
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
Zn01:02:36
Çinko"nun kısaltması
tembih01:02:25
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
sosyal01:02:19
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
MONARŞİ01:02:13
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
iradeli01:02:12
İradeye dayanan, iradî
sunuş01:02:11
Sunmak işi veya biçimi
Güven yazısı01:01:59
Güven mektubu
GARP01:01:38
Batı
Belirtme01:01:23
Belirli kılma, görüş bildirme, tasrih
ADALET01:01:21
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
biteviyelik01:01:19
Aynı biçimde sürüp gitme durumu
aritmetik işlem01:01:19
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
KİSPET01:01:15
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
Boya01:01:15
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
dolaşık01:01:13
(saç, ip vb. için) Karışık
Uydu01:00:53
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
yar01:00:40
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
Kalıntı01:00:33
Artıp kalan şey, bakiye
Üslup01:00:30
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
bağırmak01:00:28
Kendini belli etmek
serzenişte bulunmak01:00:11
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
munis01:00:10
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
TEKST01:00:01
Metin (I)
jeolojik00:59:59
Yer bilimi ile ilgili
veba00:59:36
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
kanunlaşma00:59:34
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
ahiretlik00:59:34
bk. ahretlik
sıkıntısız00:59:29
Sıkıntısı olmayan
Nüfuz00:59:12
(içine) Geçme
orijin00:59:11
Soy sop
DARBE00:59:10
Vuruş, çarpış
keyifli00:59:10
Keyfi yerinde, neşeli
ama ne00:59:07
ne hoş
tetik00:58:21
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tıraş bıçağı00:58:20
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura