yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

yararlanma08:02:45
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
NARIBEYZA08:02:41
Akkor
SİLİSYUM08:02:35
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
Düalist08:02:31
İkici, ikicilik yanlısı
Çeşit08:02:30
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
öğrenci belgesi08:02:29
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
kurultay08:02:28
Ulusal toplantı
çalmak08:02:20
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
arabozanlık08:02:19
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
ölü08:02:19
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
seyrüsefer08:02:18
Gidiş geliş, trafik
müsrif08:02:17
Tutumsuz, savurgan
zembil08:02:16
Hasırdan örülmüş saplı torba
spor08:02:15
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
kavkı08:02:15
bk. kabuk
İntihal08:02:13
Aşırma
taşlamak08:02:10
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
tekâmül08:02:10
Olgunluk, olgunlaşma
sathî08:02:07
Yüzeysel, üstünkörü
irticalen08:02:05
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
Alık08:02:04
Akılsız, sersem, budala, ebleh
Gırtlak08:02:01
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
AKLAMA08:01:58
Aklamak işi, ibra
galip08:01:56
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
tuş08:01:54
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
hörgüçlü08:01:52
(deve için) Hörgücü olan
ilk çağ08:01:51
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
hamur tatlısı08:01:48
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
SÜRÜ08:01:45
Evcil hayvanlar topluluğu
ERİN08:01:42
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
çatma08:01:39
Çatmak işi
nedensel08:01:39
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
kıvrımlı08:01:36
Kıvrımı olan
BİRLİ08:01:35
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
çitme08:01:35
Çitmek işi
Toplantı08:01:35
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
fahri08:01:34
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
Kanma08:01:33
Kanmak işi
tamamlamak08:01:31
Bitirmek
yavşak08:01:31
Bit yavrusu, sirke
sulta08:01:30
Yetke, otorite
dış deri08:01:29
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
Kalem08:01:27
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
Kerte08:01:24
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
kontralto08:01:24
Kadın seslerinin en kalını
öte beri08:01:20
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
toplama08:01:13
Toplamak işi
DRAM08:01:08
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
fena08:01:07
İyi nitelikte olmayan, kötü
âdet olmak08:01:07
öteden beri yapılır olmak
resmiyet08:01:05
Resmîlik
takımada08:01:04
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
gerzek08:01:03
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
İŞ BİLİMİ08:01:03
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
oyun alanı08:00:59
Maçların yapıldığı yer
kaloma08:00:59
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
sunak08:00:55
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
sunum08:00:52
Lokma, parça
Aşama08:00:49
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
nasrani08:00:48
Hristiyan, İsevî
kamışlık08:00:48
Kamışı çok olan yer
ıtnap08:00:43
Sözü boş yere uzatma
Mizaç08:00:40
Huy, yaradılış, tabiat
Düzenli08:00:37
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
sağduyulu08:00:32
Sağduyusu olan
skandal08:00:24
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
güneş saati08:00:24
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
lisaniyat08:00:17
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
tansiyon08:00:17
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
Yaban arısı08:00:15
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
akıcı08:00:15
Akma özelliği olan
polarıcı08:00:14
Işığı polarmaya yarayan alet
lirik şiir08:00:14
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
yelken balığı08:00:11
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
Düzenek08:00:06
Mekanizma
reze08:00:03
Menteşe
tadat07:59:57
Sayma, sayı
hararet07:59:56
Isı
Berilyum07:59:54
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
ihtiyar07:59:54
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
ön ad07:59:53
Kişilere verilen ilk ad
içine atmak07:59:53
sıkıntısını kimseye belli etmemek
Şiraze07:59:52
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
cenap07:59:50
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
müstehase07:59:50
Fosil, taşıl
hava basıncı07:59:49
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
karargâh07:59:49
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Katılma07:59:48
Katılmak işi
güneş07:59:48
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
remi07:59:45
İskambillerle oynanan bir tür oyun
reva07:59:42
Yakışır, yerinde, uygun
keyifli07:59:39
Keyfi yerinde, neşeli
içindekiler07:59:32
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
çocuk yuvası07:59:27
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
rast07:59:24
Doğru
kamufle etmek07:59:21
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
tanıdık07:59:13
Tanışılıp konuşulan kimse, bildik
SAKAĞI07:59:10
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
YÖNERGE07:59:08
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
niteleme belirteci07:59:00
Niteleme zarfı
ruhi07:58:57
Ruhla ilgili, ruhsal
ekonomik07:58:51
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
İnanç07:58:48
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
dörtgen07:58:46
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
doğru07:58:42
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
Bayındırlık07:58:39
Bayındır olma durumu, ümran
rodeo07:58:33
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
dalgınlık07:58:33
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
YUFKA YÜREKLİ07:58:32
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
doğma07:58:30
Doğmak durumu
boyun bağı07:58:30
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
helyum07:58:29
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
yardımcılık07:58:29
Yardımcı olma durumu
basiret07:58:28
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
DASİT07:58:25
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
roman07:58:22
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
nişanlanmak07:58:17
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
Yakarış07:58:17
Yakarmak işi veya biçimi
öte07:58:16
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
BAŞKALDIRI07:58:12
Ayaklanma, isyan
homonim07:58:08
Eş adlı, eş sesli
ipotek etmek07:58:05
rehinde bırakmak, rehine koymak
Kuduz07:58:01
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
yenidünya07:58:00
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
tereddüt etmek07:57:58
kararsız davranmak, duraksamak
Çalım07:57:57
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
SİYASAL07:57:56
Politika ile ilgili, siyasî, politik
eli ayağı dolaşmak07:57:53
şaşırmak, telâşlanmak
hır07:57:50
Kavga, dalaş
hız07:57:47
Çabukluk, sür"at