yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

Rina23:18:58
Tırpana
ÜS23:18:45
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
vasıta23:18:40
Araç
S23:18:37
Kükürt"ün kısaltması
soğukluk23:18:21
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
duba23:18:16
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
tepsi23:18:11
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
Sofa23:17:55
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
övgücü23:17:53
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
veli23:17:50
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
eşitlik23:17:47
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
kaplama23:17:41
Kaplamak işi
kuramlaştırma23:17:30
Kuramlaştırmak işi
dut23:17:30
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
tutam23:16:53
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
DAVUL23:16:49
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
aristokrasi23:16:47
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
bakir23:16:22
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
sözlü23:16:16
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
kördüğüm23:15:59
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
Aşmak23:15:53
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
çiftlik23:15:51
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
atlatmak23:15:41
Savsaklamak
vezinli23:15:19
Tartılı
akit23:15:18
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
BALKON23:14:42
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
buyurucu23:14:36
Buyruk, emir veren
hilecilik23:14:29
Hileci olma durumu, hilekârlık
bayındırlık23:13:47
Bayındır olma durumu, ümran
karakul23:13:35
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
tapınak23:13:13
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
dik23:12:53
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
cilt23:12:05
Deri, ten
duşaklama23:11:38
Duşaklamak işi
Tabii23:11:30
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
kılade23:10:42
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
yükümlü23:10:37
Yükümü olan, mükellef
EM23:10:32
İlâç, merhem
kimlik23:10:31
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
somut23:10:29
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
salisen23:10:03
Üçüncü olarak
hasır23:09:59
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
ufunet23:09:41
Pis koku
bulgur23:09:39
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
Ark23:09:32
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
H23:09:29
Hidrojen"in kısaltması
peş peşe23:09:26
Birbiri ardından, arka arkaya
Avantaj23:09:26
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
kirletmek23:09:25
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
fark23:09:17
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
itme23:09:16
İtmek işi
inme23:09:13
İnmek işi
STOK23:09:07
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
peder23:08:59
Baba
ortaklık23:08:57
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
ahval23:08:55
Durumlar, hâller, vaziyetler
dikine23:08:53
Dikey olarak, diklemesine
yarıştırma23:08:51
Yarıştırmak işi
kaymakamlık23:08:48
Kaymakam olma durumu
optimal23:08:46
En elverişli durum, optimum
lan23:08:46
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
Talakat23:08:43
Düzgün söz söyleme kolaylığı
kokoroz23:08:42
Mısır
muhtemelen23:08:22
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
inhilal23:08:19
Dağılma, bölünme, parçalanma
kaplumbağa23:08:11
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
sıkıştırılma23:08:09
Sıkıştırılmak işi
Sin23:08:08
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
dikiz etmek (veya geçmek)23:07:57
dikizlemek
yaşlılık bilimi23:07:57
Geriatri
nim23:07:54
Yarı
diyalektik23:07:51
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
evlenme23:07:49
Evlenmek işi, izdivaç
sahteci23:07:46
Düzmeci, sahtekâr
mikropsuzlandırma23:07:45
Mikropsuzlandırmak işi
irdeleme23:07:42
İrdelemek işi
nusayri23:07:40
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
Asar23:06:10
Yapılar, eserler
selenyum23:05:23
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
Sav23:04:34
İddia, tez
fihrist23:01:21
İçindekiler
üzerine atmak23:00:12
bir suçu birine yüklemek
çalak22:59:37
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
Sap22:59:37
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
fanatizm22:59:25
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
illet22:59:17
Hastalık
paranoya22:58:46
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
ortalık22:58:13
Bulunulan yer, çevre
temelli22:57:55
Herhangi bir nitelikte temeli olan
gök ada22:57:52
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
çekiliş22:57:17
Çekilme işi
aşağılama22:57:15
Aşağılamak işi
övünek22:57:08
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
Urgan22:57:03
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
meteor22:56:52
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
y, Y22:56:52
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
Sadistlik22:56:37
Sadist olma durumu
tarik22:56:16
Yol
Badminton22:55:04
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
Çene22:54:47
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
arbalet22:54:42
Kundaklı, tetikli yay
daralma22:54:41
Daralmak işi
okuma22:53:42
Okumak işi, kıraat
kimüs22:53:38
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
Acımasızca22:52:55
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
reze22:52:05
Menteşe
Karaim22:51:52
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
ufak22:51:40
Boyutları olağandan küçük
Kasvetli22:50:56
İç sıkıcı, sıkıntılı
sara22:49:41
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
AYAK22:48:16
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
maraba22:48:04
Çiftçi
katarakt22:48:04
Ak su, ak basma, perde
gönüldaş22:47:02
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
Ustalık22:46:50
Usta olma durumu
dudak22:46:02
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
düşürüm22:45:10
Düşürmek işi veya durumu
Dağ çayı22:45:09
bk. ada çayı
carcur22:44:52
bk. şarjör
Pasta22:44:51
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
kez22:44:39
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
MERT22:44:14
Yiğit
Ac22:43:00
Aktinyum"un kısaltması
istemeye istemeye22:42:11
İstemeyerek, gönülsüzce
samankapan22:39:24
Kehribar
beğenmek22:36:30
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
omurilik22:36:22
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
Udi22:36:10
Ut çalan çalgıcı, utçu
MEZAR22:35:58
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
ZAR22:35:44
İnce perde veya örtü