yararlanma

1.İsimYararlanmak işi, faydalanma, istifade etme

Son Arananlar

beslenme bozukluğu09:16:38
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
dinlenme09:16:29
Dinlenmek işi, istirahat
dolma kalem09:16:22
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
bayağılık09:16:22
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
gerilim09:16:22
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
ukalâ09:16:22
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
Fonoloji09:16:22
Ses bilimi
tutumluluk09:16:21
Tutumlu olma durumu
denklik09:16:21
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
tüvana09:16:21
Kuvvetli, dinç, canlı
kalem kutusu09:16:21
İçinde kalem bulunan küçük kutu
algılayıcı09:16:18
Algı yetkisi olan
şerefli09:16:12
Onurlu
iftira etmek (veya atmak)09:16:08
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
Trent09:16:01
Eğilim
YÜZME HAVUZU09:15:56
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
Yönetici09:15:55
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
asmak09:15:49
Üzerine takınmak, kuşanmak
mihnet çekmek09:15:49
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
madensi09:15:45
Maden gibi olan
yegâne09:15:44
Biricik, tek
çentmek09:15:34
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
remil09:15:31
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
Yeni Dünya aslanı09:15:28
Puma
görenek09:15:22
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
musallat olmak09:15:14
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
hile yapmak09:15:10
aldatmak
hulâsa09:15:05
Özet, fezleke
kile09:15:05
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
Alan09:15:04
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
Kele09:15:04
Boğa, tosun
gözden çıkarmak09:15:00
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
dağ09:14:57
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Türe09:14:53
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
Atölye09:14:36
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
yazman09:14:34
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
isal09:14:33
Ulaştırma
Hint kumaşı09:14:32
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
riyakâr09:14:32
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
zülal09:14:31
Saf, tatlı su
BERİL09:14:31
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
ödemek09:14:17
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
formen09:14:12
Ustabaşı
ASBEST09:14:06
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
Ağu09:14:04
Ağı
senarist09:13:58
Senaryo yazarı, senaryocu
parasal09:13:57
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
Kalıtsal09:13:54
Kalıtımsal, ırsî
ÇÖKELTİ09:13:53
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
Mor09:13:48
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
bızdık09:13:46
Ufak çocuk
sera09:13:45
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
ataşelik09:13:43
Ataşe olma durumu veya makamı
keçi yolu09:13:36
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
Karakter09:13:35
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
etalon09:13:26
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
nesiç09:13:24
Doku
güven mektubu09:13:22
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
övündürücü09:13:14
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
seçmeli yemek09:13:13
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
göze09:13:07
Hücre
KALDIRIM TAŞI09:12:57
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
MÜDDET09:12:57
Süre
genizsileşme09:12:57
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
kavlıç09:12:57
Fıtık
Senegalli09:12:56
Senegal halkından olan (kimse)
öncesiz09:12:52
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
yer sakızı09:12:47
Bitüm
nezih09:12:42
Temiz, temiz ahlâklı
beceriklilik09:12:42
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
İnorganik09:12:42
Cansız olan
müdafi09:12:23
Savunucu
MEYDAN09:12:23
Alan, saha
dikim evi09:12:23
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
İvedilik09:12:06
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
aç gözlü09:11:54
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
kanaat etmek09:11:53
yetinmek
ÇAVLAN09:11:53
Çağlayanın büyüğü, şelâle
kalsiyum oksit09:11:52
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
İFTİRA09:11:52
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
birlikte09:11:44
Bir arada, beraberce
SAKAL09:11:43
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
Mahluk09:11:43
Yaratık, yaratılmış
KOSTAK09:11:42
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
nasrani09:11:41
Hristiyan, İsevî
çakım09:11:30
Şimşek, çakın
BAKMA09:11:27
Bakmak işi
mutlulandırma09:11:25
Mutlulandırmak işi
KABİLE09:11:19
Ebe
çitme09:11:18
Çitmek işi
Metal bilimi09:11:14
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
epey09:11:14
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
yüreksiz09:11:14
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
tun09:11:13
Gizli yer, köşe bucak
polemikçi09:11:13
Polemik yapan kimse
Tepkili09:11:04
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
egzersiz09:10:53
Alıştırma
zarar görmek09:10:50
kötü sonuca uğramak
nebatat09:10:20
Bitkiler
İDDİA09:10:20
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
çam yeşili09:10:18
Çam yapraklarına benzer yeşilin bir tonu
kase09:10:16
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
kargı09:10:11
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
yolculuk09:10:01
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
amiral09:10:00
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
dayanaklı09:09:50
Dayanağı olan
Ulaşım09:09:46
Ulaşmak işi
baştan09:09:38
başından alarak, bir kez daha, yeniden
öz deyiş09:09:34
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
memorandum09:09:33
Muhtıra, nota
barak09:09:30
Tüylü, kıllı çuha, kebe
milimetre09:09:30
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
İŞKİL09:09:16
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
bayındırlık09:09:11
Bayındır olma durumu, ümran
korunga09:09:10
Yabanî yonca, tirfil
baharat09:09:00
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
haberli09:08:59
Bir olay veya durum üzerine bilgisi olan, haberi olan
mesafe09:08:57
Ara, uzaklık
iklimleme cihazı09:08:55
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
faka bastırmak09:08:54
aldatmak, tuzağa düşürmek
sokak09:08:48
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
külliye09:08:33
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
Leb09:08:29
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
kraliçe09:08:29
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
kana09:08:25
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
çamaşır09:08:24
İç giysisi
h09:08:24
Hidrojen"in kısaltması
kale09:08:21
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
aperitif09:08:19
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
bul09:08:18
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta