yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

Kuşak10:41:04
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
Tembellik10:41:03
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
despot10:41:02
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
kovucuk10:41:01
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
lezbiyenizm10:41:00
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
periton10:41:00
Karın zarı
SEDEF10:40:58
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
gözetleme10:40:58
Gözetlemek işi
eş basınç10:40:57
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
dua10:40:56
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
adese10:40:55
Mercek
FALYANOS10:40:54
Yunus balığının iri bir türü
kâtibiadil10:40:53
Noter
HEDİK10:40:52
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
kuramcı10:40:52
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
serzenişte bulunmak10:40:51
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
yerine koymak10:40:50
gibi görmek, saymak
turşu suyu10:40:49
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
Sindirim10:40:47
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
Baskı kalıbı10:40:45
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
tekemmül etmek10:40:45
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
akım10:40:44
Akmak işi
koyak10:40:43
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
Ba10:40:43
Baryum"un kısaltması
yırtıcı kuş10:40:39
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
talih kuşu10:40:38
İyi talih
Makine yağı10:40:37
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
Sapaklık10:40:37
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
briç10:40:35
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
olgunluk10:40:34
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
tedirgin10:40:33
Rahatı, huzuru kaçmış
zabıt10:40:33
Zapt
okutman10:40:32
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
karnından konuşan10:40:30
bk. vantrilok
lütuf10:40:29
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
Ham10:40:29
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
Ev halkı10:40:26
Bir evde yaşayanların hepsi
daye10:40:26
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
karşı10:40:24
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
delirme10:40:24
Delirmek işi
kıskı10:40:24
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
yülüme10:40:23
Yülümek işi, tıraş
Beka10:40:22
Kalıcılık, ölmezlik
hukuk10:40:21
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
tenzih etmek10:40:20
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
rezil10:40:20
Alçak, aşağılık
inayet10:40:19
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
tavşankulağı10:40:18
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
EPOPE10:40:18
Destan
ağı ağacı10:40:16
Zakkum
budamak10:40:15
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
merak10:40:15
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
lanet etmek10:40:14
ilenmek, kötülüğünü istemek
halayık10:40:13
Kadın köle, cariye
ağırbaşlı10:40:12
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
yaprak10:40:12
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
eleştiri10:40:11
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
hol10:40:09
Sofa
pelerin10:40:08
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
talip10:40:08
İsteyen, istekli
galatıhis10:40:06
Duygu yanılması, yanılsama
lake10:40:05
Lâka ile cilâlanmış
yetim10:40:04
Babası ölmüş olan çocuk
takva10:40:04
Günahtan sakınma, züht
su samuru10:40:03
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
Ensiz10:40:01
Eni küçük olan, dar
Bilye10:40:00
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
asfalt10:39:58
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
Gözenek10:39:57
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
bulaşıcı hastalık10:39:56
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
faziletsiz10:39:56
Erdemsiz
ılıkça10:39:55
Biraz ılık
İLTİZAM10:39:54
Kayırma, bir tarafı tutma
savan10:39:54
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
yazma yitimi10:39:52
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
kolit10:39:52
Kalın bağırsak iltihabı
Kaçak10:39:51
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
observatuvar10:39:50
Gözlem evi, rasathane
çivit rengi10:39:50
Bir tür koyu mavi renk
kaban10:39:49
Dik yokuş
töre bilimi10:39:48
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
fevkalade10:39:47
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
çığır10:39:46
Çığın kar üzerinde açtığı iz
İstenç10:39:46
İrade, istek
sığınmacı10:39:45
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
endam10:39:44
Vücut, beden, boy bos
kanun yoluyla10:39:43
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
Deneysel10:39:42
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
Isıveren10:39:41
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Şimdi10:39:39
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
Korna10:39:37
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
ılık10:39:37
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
kamufle etmek10:39:34
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
bazlama10:39:34
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
yörük10:39:31
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
dalamak10:39:31
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
selam10:39:29
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
gözlükçü10:39:29
Gözlük satan veya onaran kimse
deprem bilimi10:39:29
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
Sıska10:39:28
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
otoyol10:39:27
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
İlk örnek10:39:25
Kök tip
bitik10:39:25
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
tellâl çağırtmak10:39:22
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
papura10:39:21
İki çift öküzle çekilen ağır saban
kirli10:39:20
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
gövem eriği10:39:18
bk. akdiken
ibaret10:39:17
Oluşan, meydana gelen
güleç10:39:17
Her zaman gülümseyen, mütebessim
üflemeli çalgı10:39:15
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
cins10:39:15
Tür, çeşit
etçil10:39:13
Genellikle etle beslenen, et obur
delişmen10:39:12
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
livar10:39:11
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
umursamaz10:39:10
Umursamayan, aldırış etmeyen
Zodyak10:39:10
Gök küresinde, tutulumun geçtiği ve üzerinde on iki burcun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıldığı kuşak, burçlar kuşağı
SU AYGIRI10:39:09
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
NESNE10:39:05
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
YASAKLAMA10:39:04
Yasaklamak işi
mariz10:39:03
Hastalıklı, hasta olan
Deste10:39:02
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
karakol10:39:01
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
bedence10:39:00
Beden bakımından
merhale10:39:00
Derece, basamak, aşama, evre
iklim bilimci10:38:59
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
enöte10:38:57
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
metilen10:38:55
Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir kök (CH2)
üç beyaz10:38:53
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
pervane10:38:53
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
Hisar10:38:51
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen