yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

yıldırımsavar19:18:27
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
Minkale19:18:25
İletki
istinatgâh19:17:56
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
mayhoşluk19:17:54
Mayhoş olma durumu
fosil19:17:52
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
köstebek19:17:51
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
gün ortası19:17:28
Öğle, öğle vakti
sarmak19:17:18
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
Amfibi19:16:44
İki yaşayışlı
sabote19:16:31
Baltalama
yazıt bilimi19:16:16
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
göğüs kemiği19:16:15
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
ARABA VAPURU19:16:05
Arabalı vapur
Şakak19:16:01
Göz, alın ve yanak arasında, elmacık kemiğinin üstünde bulunan çukurumsu bölge
rasyon19:15:56
Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan toplam yem miktarı
ana kent19:15:47
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
sığırtmaç19:15:45
Sığır güden kimse, sığır çobanı
sevi19:15:45
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
KİLOSİKL19:15:44
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
ova19:15:00
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
mağara19:14:59
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
idea19:14:57
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
yelalim19:14:55
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
pirzola19:14:55
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
notam19:14:50
Havacılar ve pilotlar için yayımlanan bülten
kanaat getirmek19:14:44
kanmak, aklı yatmak, inanmak
göksel19:14:36
Gökle ilgili, semavî
derbeder19:14:05
Yaşayışı ve davranışı düzensiz (kimse)
kıyaslama19:13:59
Kıyaslamak işi, mukayese
Kullanmak19:13:50
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
veresiye19:13:24
Karşılığı sonra ödenmek üzere
gezinti19:13:15
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
şura19:13:15
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
çorak19:12:42
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Baskül19:12:38
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
kutu19:12:20
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
fil dişi19:12:20
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
iğrenç19:12:04
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
alaca19:12:00
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
mukim19:11:59
(bir yerde, bir evde) Oturan, eğleşen, ikamet eden
dineri19:11:54
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
MERCEK19:11:49
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
mesafe19:11:43
Ara, uzaklık
pamuk taş19:11:36
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
sınıflandırma19:11:30
Bölümlendirme
Dağ tavuğu19:11:29
bk. çil (I)
berbat19:11:28
Kötü
golf19:11:06
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
mahir19:11:04
Becerikli
ikrar etmek19:11:04
açıkça söylemek, kabul etmek
Gri19:10:56
Kül rengi, boz
arılar19:10:47
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
oluşma19:10:44
Oluşmak işi, teşekkül
nutuk19:10:24
Söz, konuşma
encümen19:10:10
Yarkurul, komisyon, komite
Yetingen19:09:46
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
sallamak19:09:05
Bir işi sürekli olarak başka bir zamana ertelemek, savsaklamak
devlet baba19:07:47
Devlet
armatör19:07:37
Ticaret gemisi sahibi
gondol19:07:34
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
vasilik19:07:33
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
pirina19:07:25
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
barut19:06:38
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
mescit19:06:38
Cami
döl19:06:25
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
tez elden19:05:57
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
dik başlı19:05:49
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
muzip19:05:18
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
duraklama19:05:06
Duraklamak durumu
el işi19:04:58
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
patiska19:04:28
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
takım19:04:04
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
tamamen19:04:03
Bütün olarak, büsbütün
şeamet19:04:02
Uğursuzluk, kademsizlik, nuhuset
SAHABE19:04:00
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
lavabo19:03:59
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
Müdafaa19:03:58
Savunma, koruma
santrozom19:03:49
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
YETİŞTİRMEK19:03:48
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
eğlenme19:03:41
Eğlenmek işi
eğlendiri19:03:38
Gülmece, mizah
eğitimli19:03:32
Eğitim görmüş, eğitilmiş
eğimölçer19:03:27
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
eğim19:03:24
Eğilmiş olma durumu
eçhel19:03:21
Çok cahil, çok bilgisiz olan
dış deri19:03:19
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
dığan19:03:16
Yağ tavası
fermejüp19:03:14
Çıtçıt
düşürmek19:03:14
Değerini, fiyatını indirmek
düşüncesiz19:03:12
Düşüncesi olmayan
doğurgan19:03:04
Çok doğuran
doğrulama19:02:57
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
dizel19:02:44
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
sözlü19:02:43
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
dinlenme19:02:40
Dinlenmek işi, istirahat
çıkıntılı19:02:36
Çıkıntısı olan
buluğ çağı19:02:26
Ergenlik çağı
eğri19:02:13
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
Bencillik19:01:59
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
ödün19:01:57
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
yunanlı19:01:53
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
nitrik asit19:01:48
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
sorkun19:01:43
Sepetçi söğüdü
acun19:01:02
Dünya
yangı19:00:27
İltihap
Islatma19:00:25
Islatmak işi
element19:00:24
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
HO19:00:23
Holmiyum"un kısaltması
operasyon19:00:23
Ameliyat
şahika19:00:14
Doruk, zirve
dimağ19:00:01
Beyin
emin18:59:47
İnanılır, güvenilir
TEFSİR ETMEK18:59:44
yorumlamak
tevkif18:59:43
Durdurma
fikir (veya birinin fikrini) almak18:59:42
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
kerkenez18:59:41
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
it18:59:40
Köpek
ebat18:59:39
Boyutlar
prosedür18:59:38
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
değerbilirlik18:59:36
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
köpük18:59:36
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
değer düşürme18:59:33
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
devre18:59:30
Dönem
devletçi18:59:24
Devletçilik yanlısı
devlet kuşu18:59:20
Umulmadık bir talih
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)18:59:14
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
destur18:59:06
İzin, müsaade
tumşuk18:59:03
Papağan, kartal gibi kuşların kemerli gagası
dağ bayır18:59:01
İnişli çıkışlı yer, kır
balık yumurtası18:58:59
Balıkların daha çok sığ yerlere bıraktıkları, üremelerini sağlayan yumurta