yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

yıldırımsavar11:02:18
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
ateş basmak11:02:12
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
fekül11:02:06
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
göksel11:02:05
Gökle ilgili, semavî
sakağı11:02:03
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
ateş böceği11:01:58
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
putperestlik11:01:50
Puta tapma durumu, fetişizm
tesir etmek11:01:49
etkilemek, etki yapmak
indiyum11:01:43
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
kirletmek11:01:38
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
fetiş11:01:31
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
politikacılık11:01:29
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
tarihi eser11:01:23
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
yaralamak11:01:08
Gücendirmek, incitmek, kırmak
atasözü11:01:07
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
atardamar11:01:01
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
kekemelik11:00:53
Kekeme olma durumu, rekâket
eleştirme11:00:46
Eleştirmek işi, tenkit
atanma11:00:43
Bir göreve getirilme, tayin edilme
Muhabere11:00:41
Haberleşme, yazışma
mikrop11:00:32
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
disk11:00:15
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
sal yarışı11:00:14
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
tezyin11:00:10
Bezeme, süsleme, donama
ataerkil11:00:08
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
ÖÇ10:59:57
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
ataşelik10:59:48
Ataşe olma durumu veya makamı
peşkir10:59:33
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
Ölçü10:59:33
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
kiler10:59:27
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
ata10:59:27
Baba
komuta etmek10:59:24
(askerlikte) yönetmek, kumanda etmek
atılganlık10:59:13
Atılgan olma durumu
atıl10:58:55
Tembel
atıfet10:58:41
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
körpe10:58:40
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
fücceten10:58:30
Birdenbire, ansızın (ölmek)
atıcılık10:58:21
Atıcı olma durumu
atölye10:58:08
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
Hikaye10:58:06
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
at gözlüğü10:57:56
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
mail10:57:47
Eğilimi olan
kamufle etmek10:57:30
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın10:57:29
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
at10:57:18
Astatin"in kısaltması
YETERLİ10:57:10
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
UYMA10:57:05
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
önderlik10:56:54
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
GÜÇ10:56:52
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
çizim10:56:34
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
astigmat10:56:29
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
perestiş10:56:16
Tapınma, taparcasına sevme
astatin10:56:04
Astat
iki yüzlü10:56:01
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
astasım10:55:42
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
BAKMA10:55:40
Bakmak işi
KESİNTİSİZ10:55:35
Aralıksız
asrî10:55:28
Modern, çağcıl
flüt10:55:12
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
emsal10:55:11
Benzerler
sele10:55:05
Yayvan sepet
asmak10:54:55
Üzerine takınmak, kuşanmak
harekeli10:54:46
Hareke konulmuş
konuşma10:54:40
Konuşmak işi
asma kilit10:54:40
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
asliye10:54:28
Temel, esas
ayırıcı10:54:27
Ayırma özelliği veya gücü olan
Yapma dil10:54:25
Sun"î dil
zıpçıktı10:54:16
Türedi
aslan sütü10:54:15
Rakı
aslan gibi10:54:05
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
sağ esen10:54:01
Sağlıkla, esenlikle
anlam aykırılığı10:53:56
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
askeri10:53:35
Askerlikle ilgili, askere özgü
Aniden10:53:22
Ansızın, birdenbire
Asalet10:53:17
Soyluluk
Yiğitçe10:53:15
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
İdam10:53:15
Ölüm cezası
çok tanrıcılık10:53:09
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
askerî ataşe10:53:07
Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman
bilimsel düşünce10:53:03
Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce
EKİM10:53:01
Ekmek işi
asker tayını10:52:52
Erlere verilen azık
nazari10:52:39
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
nane ruhu10:52:39
Nane yapraklarından çıkarılan esans
asker olmak10:52:38
askerlik ödevine başlamak
kavas10:52:23
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
askıntı10:52:23
Başkalarının sırtından geçinen
ister istemez10:52:15
Zorunlu olarak, elinde olmadan
utçu10:52:11
Ut yapan veya satan kimse
müstekreh10:52:07
İğrenç
makbuz10:52:03
Alındı
ask10:51:55
bk. asklı
yoğunlaştırma10:51:48
Yoğunlaştırmak işi
dengiyle karşılamak10:51:46
kendisine yapılan bir işin karşılığını aynı değerde iş yaparak vermek
asitölçer10:51:32
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
müşterek10:51:30
Ortak
Poşu10:51:27
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
asit fenik10:51:26
bk. fenol
denizci10:51:13
Denizle ilgili işlerde çalışan kimse
asilik10:51:09
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
abide10:51:07
Anıt
göndermek10:51:05
Yetki vererek gitmesini sağlamak
dahiliyeci10:51:04
İç hastalıkları uzmanı
Keşikleme10:51:02
Almaş, münavebe
aside10:50:58
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
mütenevvi10:50:49
Türlü, çeşitli
asfalt10:50:45
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
istavroz10:50:40
Haç
asetilen10:50:38
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
Anlam10:50:33
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
parıldayıcı10:50:24
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
asetik asit10:50:19
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
GÜNAH10:50:15
Dince suç sayılan iş veya davranış
Kaynak10:50:06
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
asetat10:49:52
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
Sınamak10:49:42
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
asaleten10:49:41
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
üst bitken10:49:29
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
asalaklık10:49:27
Asalak olanın durumu
türap10:49:24
Toprak, toz
tehirli10:49:18
Geciktirilmiş, ertelenmiş
seçimlik10:49:16
Seçme işine konu olma
bakışım10:49:07
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
asabiye10:48:55
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
TANIK10:48:54
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
sübjektivist10:48:52
Öznelci
pedikür10:48:31
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
köstere10:48:15
Tahta rendesi
asır10:48:13
Yüzyıl