yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

Kavuşturma17:55:07
Kavuşturmak işi
kadim17:55:06
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
külhanbeyi ağzı17:55:01
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
derinleştirme17:54:58
Derinleştirmek durumu, tamik
şüpheli17:54:57
Kuşkulu
Söylence17:54:54
Efsane
sisli17:54:52
Üzerine sis inmiş olan, sislenmiş, bulanık
arkada kalanlar (veya arkadakiler)17:54:51
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
istinatgâh17:54:50
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
roman dilleri17:54:40
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
gaddaR17:54:37
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
meşin17:54:36
Sepilenmiş koyun derisi
slip17:54:35
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
yaralamak17:54:32
Gücendirmek, incitmek, kırmak
kinin17:54:24
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
Atatürkçü17:54:21
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
küheylan17:54:17
Soylu Arap atı
pösteki17:54:11
Koyun veya keçi postu
sıçan otu17:54:10
Arsenik
malama17:54:03
Samanla karışık tahıl
arzuhâlci17:54:00
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
boz17:53:59
Açık toprak rengi
DAH17:53:58
bk. deh
muavin17:53:50
Yardımcı, yardım eden
lâfazanlık17:53:42
Gevezelik
çipil17:53:30
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
Hint irmiği17:53:29
Sagu
analitik17:53:28
Çözümlemeli
Kavun17:53:21
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli, iri meyveli bir bitki (Cucum)
otopark17:53:19
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
sahn17:53:15
Avlu
Kapı17:53:06
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ferman17:53:06
Buyruk, emir
AYMAZ17:52:56
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
gazino17:52:46
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
TURP17:52:40
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
oylum17:52:40
Hacim, cirim
müşahhas17:52:39
Somut, konkre
ummak17:52:39
Sanmak, tahmin etmek
durak17:52:33
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
can alıcı17:52:32
En önemli, en çarpıcı
çuha17:52:32
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
lezyon17:52:31
bk. doku bozukluğu
BAŞŞEHİR17:52:26
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
HAMAM17:52:22
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
derhal17:52:21
Hemen çabucak
Sütun17:52:20
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
oturak17:52:19
Oturulacak yer veya şey
meydana gelmek17:52:16
olmak, oluşmak
kalafat17:52:15
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
mecus17:52:11
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
ılkı17:52:04
bk. yılkı
uhrevi17:52:01
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
güç mevkide kalmak17:52:01
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
içine atmak17:52:00
sıkıntısını kimseye belli etmemek
değişik17:51:55
Değiştirilmiş
duayen17:51:53
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
hissiz17:51:52
Duygusuz
sezgili17:51:49
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
eros17:51:47
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
Katmak17:51:46
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
mugayir17:51:46
Uymaz, aykırı
Gevşek17:51:45
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
Yönetim17:51:32
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
Hristiyanlık17:51:31
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
Ezinç17:51:27
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
el17:51:25
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
bunaltı17:51:24
Sıkıntı, iç sıkıntısı
Lümen17:51:21
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
prometyum17:51:20
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
YER17:51:20
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
çekememezlik17:51:13
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
Arz17:51:13
Sunma
fon17:51:12
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
muadil17:51:04
Eşit, denk, eş değer
muhasebeci17:51:03
Sayman, muhasip
Kesenek17:51:01
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
arzu etmek17:51:00
yürekten istemek
müdür17:50:59
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
görev17:50:56
Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş; iş görme yetisi, fonksiyon
trança17:50:54
İzmaritgillerden, özellikle sıcak denizlerde yaşayan, pullu, esmer renkli, beyaz etli, kemikli bir balık
börülce17:50:53
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
YAMA17:50:53
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
arena17:50:53
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
ebat17:50:50
Boyutlar
dokunulmazlık17:50:48
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
acı yitimi17:50:47
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
evlât17:50:39
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
alçakça17:50:36
Oldukça alçak
cadalozlaşma17:50:26
Cadalozlaşmak işi
Seryum17:50:14
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
karın zarı iltihabı17:50:12
bk. karın zarı yangısı
manzum17:50:11
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
içgüdü17:50:10
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
kurtarıcı17:49:52
Kurtaran, halâskâr
TABANCA17:49:45
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
henüz17:49:35
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
mabet17:49:20
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
hicret17:49:19
Göç
mağara bilimi17:48:59
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
popüler17:48:54
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)17:48:52
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
satrançlı17:48:32
Satranç tahtası gibi karelere ayrılmış bir biçimde çizilmiş veya basılmış olan, kareli
kapsama17:48:20
Kapsamak işi
dediğim dedikçi17:48:13
Her isteğini yaptıran, inatçı, iddiacı (kimse)
Anlık17:48:09
Kısa süren, bir an içinde olan
neodim17:48:08
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
sıtmalanma17:48:07
Sıtmalanmak işi
cicik17:48:04
İnsan veya hayvan memesi
yükseklik17:47:58
Yüksek olma durumu
candan17:47:55
İçten, yürekten, gönülden, samimî
lokal17:47:52
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
dağcı17:47:49
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
gitar17:47:49
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
İlgili17:47:46
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
YİNE17:47:46
bk. gene
akaç17:47:40
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
bunalım17:47:26
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
kacak17:47:22
bk. kap kacak
KAY17:47:16
Yağmur, yaz yağmuru
Kanı17:47:15
İnanılan düşünce, kanaat
avara17:47:10
Bir geminin başka bir gemiden veya kıyıdan açılması
arka arkaya17:47:07
Hemen birbirinin arkasından, art arda
duvar sedefi17:47:05
bk. dalak otu
meyyal17:47:04
Eğilimli, eğimli
Senegalli17:46:56
Senegal halkından olan (kimse)
yiv17:46:54
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
vakar17:46:53
Ağırbaşlılık
ihtifal17:46:51
Anma töreni
nominal17:46:50
Ad belirtilerek yapılan