yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

münakale16:08:55
Ulaşım
YİLBİK16:08:46
bk. sara
çiroz16:08:43
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
kesme16:08:42
Kesmek işi
Yokluk16:08:31
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
iblis16:08:27
Şeytan
Agel16:08:27
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
gözleme16:08:19
Gözlemek işi, tarassut
doku16:08:16
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
Çarpıcı16:08:13
Etkili
da / de16:08:09
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
alamana16:08:08
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
ÇATANA16:08:01
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
efsane16:08:00
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
makam16:07:59
Mevki, kat, yer
aristokrat16:07:59
Aristokrasi yanlısı
tüzel16:07:55
Tüze ile ilgili, hukukî
güvenilirlik16:07:35
Güvenilir olma durumu
öğrenim16:07:28
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
sert tabaka16:07:27
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
sürüklemek16:07:15
Akarsu için, götürmek
barak16:07:15
Tüylü, kıllı çuha, kebe
münasebat16:07:10
İlgiler, ilişkiler
arıtma16:06:58
Arıtmak işi
yürürlükten kalkmak16:06:54
uygulamadan kalkmak
sedef16:06:49
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
kartel16:06:22
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
sarahat16:06:21
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
enberi16:06:15
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
Söbe16:06:12
Biçimi yumurta gibi olan, beyzî, oval
ayrılma16:06:00
Ayrılmak işi
öğrenci16:05:44
Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt
görme16:05:37
Görmek işi, rüyet
arzu16:05:26
İstek, dilek
elaman16:05:16
Bezginlik ve sızlanma anlatır
demir pası16:05:15
Demirde oluşan pas
arp16:05:12
bk. harp (II)
çerge16:05:02
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
genlik16:05:01
Genişlik
16:04:52
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
KEHLE16:04:42
Bit
dana16:04:27
İneğin, sütten kesilmesinden bir yaşına kadar olan erkek yavrusu
kaygısız16:04:09
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
sebat16:04:08
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
naşir16:04:05
Yayan, saçan
testereli16:04:03
Testere biçiminde dişleri olan
GÜNCE16:03:43
Günlük (I)
Eşlik etmek16:03:37
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
etkisiz16:03:33
Etkisi olmayan, tesirsiz
barbunya16:03:32
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
bor16:03:29
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
kanaatkar16:03:29
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
gelincik16:03:26
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
yat kulübü16:03:21
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
Göl16:03:09
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
Geçinme16:03:07
Geçinmek işi
KIZGIN16:02:56
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
sayma16:02:53
Saymak işi, tadat
kayın valide16:02:46
Kaynana
verev16:02:42
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
koşutçuluk16:02:41
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
davul16:02:40
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
Ani16:02:37
Bir anda oluveren, apansız
Çarpıntı16:02:22
(kalp için) Hızlı ve sık vurma
iç bükün16:02:20
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
ASLİ16:02:13
Temel olarak alınan, esas olan
parlatmak16:02:13
(içki için) İçmek
çabukluk16:02:13
Çabuk olma durumu hız, sür"at
tecil etmek16:02:05
ertelemek
rus16:02:04
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
yerinde16:01:46
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
taret16:01:43
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
cambazhane16:01:38
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
hafif16:01:32
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
teraküm16:01:20
Birikme, yığılma
hav16:01:14
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
kuzu16:01:12
Koyun yavrusu
yerine16:01:10
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
müttehit16:00:41
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
mukaddime16:00:29
Ön söz
kauçuk16:00:22
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
iktisap etmek16:00:04
kazanmak, edinmek
beğence16:00:03
Övücü tanıtma yazısı, takriz
okazyon15:59:58
Fırsat
Boks15:59:54
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
haset15:59:38
Kıskançlık, çekememezlik, günü
çektiri15:59:32
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
riskli15:59:24
Riski olan
ide15:59:20
bk. idea
kabare15:59:11
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
mahrum olmak15:59:10
yoksun kalmak
İNLEMEK15:59:05
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
kötülemek15:59:00
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
geçinmek15:58:58
Ölmek
reorganizasyon15:58:58
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
meşbu15:58:57
Dolmuş, dolu
marifetli15:58:55
Ustalıklı, hünerli
yenme15:58:32
Yenmek (I,II) işi
üreme15:58:30
Üremek durumu
kesme işareti15:58:20
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
aşikar15:58:08
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
nizami15:58:07
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
DEYİ15:58:01
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
bono15:57:37
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
eğimli15:57:36
Eğimi olan
arılık15:57:33
Temizlik
kös15:57:26
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
sihirli15:57:25
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
meftun15:57:25
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
yazgıcı15:57:22
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
çaylak15:57:21
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
iham15:57:08
Kuruntuya düşürme
güneş15:57:04
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
Bolluk15:57:02
Bol olma durumu
sataşmak15:57:01
Sarkıntılık etmek
sarfınazar15:56:59
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
dağlı15:56:58
Dağlık bölge halkından olan
retorik15:56:52
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
süt şekeri15:56:39
bk. lâktoz
lütuf15:56:26
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
Kıvanç15:56:23
Övünç, iftihar
MÜJDE15:56:22
Sevindirici haber, muştu
toy15:56:17
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
dikizci15:55:59
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
uzak doğu15:55:58
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
tafta15:55:57
Bir tür sert, ipekli kumaş
Yabansı15:55:56
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
hareketli15:55:55
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
Resital15:55:52
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
keçi mantarı15:55:50
bk. ak mantar