yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

ALAVERE15:27:19
Bir şeyin elden ele geçmesi
Kuzey15:27:18
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
Alelacele15:27:18
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
teğet15:27:17
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
öğretim üyesi15:27:15
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
zat15:27:15
Kimse, kişi
köşe başı15:27:13
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
emirlik15:27:12
Emir (II) olma durumu
gönül almak (veya gönlünü almak)15:27:09
sevindirmek
KRİPTON15:27:08
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
Onur15:27:07
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
demir oksit15:27:06
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
KAKIŞMA15:27:05
Kakışmak işi
Getirimci15:27:04
Getirim sağlayan şey veya kimse
otopark15:27:00
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
Tabaka15:26:58
Katman, kat
soda15:26:58
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
soprano15:26:56
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
hain15:26:55
Hıyanet eden (kimse)
Yergi15:26:53
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
Alay15:26:52
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
yufka15:26:51
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
zavallı15:26:49
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
satmak15:26:48
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
ajans15:26:46
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Belirsizlik15:26:45
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
amorf15:26:45
Biçimsiz
Mimar15:26:44
Yapıların plânını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan, yöneten kimse
KRONİK15:26:43
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
betisiz15:26:42
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
uyuşuk15:26:41
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
bemol15:26:39
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
engebesiz15:26:38
Engebesi olmayan
realite15:26:37
Gerçek, gerçeklik
saparna15:26:36
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
nostalji15:26:35
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
kasten15:26:35
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
oyun yazarı15:26:34
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
karizmatik15:26:34
Büyüleyici, etkileyici
KOLON15:26:32
Sütun
Tapu15:26:31
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
FIRFIR15:26:30
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
DEM15:26:28
Soluk, nefes
kemik bilimi15:26:28
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
pedal15:26:27
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
yontu15:26:26
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
sulh15:26:25
Barış
İletişim araçları15:26:23
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
Ayar15:26:22
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
REZİLLİK15:26:21
Rezil olma durumu, rezalet
tekil15:26:20
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
gemi iskeleti15:26:19
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
hiddetli15:26:18
Kızgın, öfkeli
Müttefik15:26:17
Bağlaşık
konuk evi15:26:17
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
acun15:26:15
Dünya
kurmay15:26:15
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
pipi15:26:13
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
optimal15:26:12
En elverişli durum, optimum
tumturak15:26:11
Gösteriş, debdebe
seyretmek15:26:10
Bir olaya karışmadan bakmak
ÖZNEL15:26:10
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
ziyade15:26:09
Çok, daha çok, daha fazla
servet15:26:08
Varlık, zenginlik, mal mülk
Yetke15:26:07
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
şakımak15:26:07
(şarkı, şiir için) söylemek
ela15:26:06
Gözde sarıya çalar kestane rengi
LÜK15:26:05
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
yerini tutmak15:26:04
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
konsolos15:26:04
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
selek15:26:01
Cömert, eli açık
edebiyat bilimi15:26:00
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
tor15:25:59
Sık gözlü ağ
öncelikle15:25:59
Öne alınarak, daha önce olarak
efelenme15:25:57
Efelenmek işi
posalanma15:25:56
Posalanmak işi
korna15:25:54
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
karasakız15:25:53
Zift
İDARE LAMBASI15:25:52
İdare kandili
DENİZ BİLİMİ15:25:51
Ana deniz bilimi, oşinografi
denemek15:25:49
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
dramatik15:25:47
Sahne oyununa özgü olan
sokak15:25:47
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
almak15:25:45
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
Ortaklık15:25:45
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
birbiri için yaratılmış olmak15:25:44
birbiriyle çok iyi anlaşmak
yahudilik15:25:41
Yahudi olma durumu, Musevîlik
yayılmacılık15:25:41
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
KARŞI ÇIKMAK15:25:39
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
heykel15:25:36
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
Horlama15:25:35
Horlamak işi (I) (II)
meşgul olmak15:25:34
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
şeriklik15:25:33
Ortaklık, arkadaşlık
kendi kendine15:25:31
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
batkı15:25:29
Batkınlık, iflâs
tesahup15:25:28
Benimseme, sahip çıkma
zembil otu15:25:26
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
elveda15:25:24
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
alabacak15:25:23
Ayağı sekili (at)
soysuz15:25:22
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
faziletli15:25:19
Erdemli
büyücek15:25:19
Biraz büyük, büyüğe yakın
Avunmak15:25:18
Oyalanmak; yetinmek
FAYDA15:25:18
Yarar, kâr
telkin15:25:16
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
kadran15:25:15
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
karargah15:25:14
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
h15:25:13
Hidrojen"in kısaltması
tezyini15:25:12
Bezemecilikle, süslemecilikle ilgili
heba15:25:10
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
cengâver15:25:08
Savaşçı
engerek15:25:08
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
evsiz15:25:07
Evi olmayan
dermansızlık15:25:04
Güçsüzlük, bitkinlik, zafiyet
akdarı15:25:04
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
muhayyile15:25:03
Hayal etme gücü
orijinal15:25:02
Özgün
İNÇ15:25:01
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
sadık15:25:00
Doğru, gerçek
mastara15:24:58
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
silisyum15:24:57
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
glokom15:24:56
Karasu (göz hastalığı)
serpmek15:24:54
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
rafine15:24:53
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
potansiyel farkı15:24:53
bk. gerilim
Güçsüz15:24:49
Gücü olmayan, âciz
gaza15:24:48
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
veznedar15:24:47
Vezneci
Tekrar15:24:46
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
Paratoner15:24:44
Yıldırımsavar, şimşeksavar