yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

Birinci20:19:42
Bir sayısının sıra sıfatı
döl yatağı20:19:23
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
AKSAK20:18:32
Aksayan, hafifçe topallayan
dergâh20:17:04
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
yurtluk20:16:54
Büyük ve zengin köşk, malikâne
menemen20:12:07
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
uza duyum20:12:01
Telepati
ilgi göstermek20:11:52
ilgisini esirgememek, belli etmek
alaten20:09:11
Cüzamlı, abraş
boşa gitmek20:07:44
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
fermejüp20:07:30
Çıtçıt
teşrifat20:02:23
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
taaffün etmek20:01:23
kokuşmak, pis kokmak
kullanmak20:01:08
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
YENME20:00:19
Yenmek (I,II) işi
kürt19:58:44
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
gebelik19:57:49
Gebe olma durumu, hamilelik
kuvvetlendirme19:57:14
Kuvvetlendirmek işi
özveri19:57:06
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
masum19:56:57
Suçsuz, günahsız
abuhava19:56:37
İklim
anıt mezar19:53:22
Görkemli, anıtsal mezar
yamuk19:50:32
Bir yana doğru eğik olan
umumi19:44:59
Genel
yarılma19:43:09
Yarılmak işi
sıdk19:42:44
Doğruluk, gerçeklik
tropikal bitki19:35:23
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
bitkinlik19:35:21
Bitkin olma durumu
rakik19:34:35
İnce, narin
yığılmak19:34:27
Çok sayıda birikmek toplanmak
komposto19:33:45
Hoşaf
el19:29:27
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
irat19:29:06
Gelir
meşe19:26:37
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
çuvaldız19:23:50
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
deyim19:23:00
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
hamule19:22:55
Yük
el alışkanlığı19:19:29
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
sağlamak19:16:53
Elde etmek, sahip olmak
cüruf19:13:27
Maden posası, demir boku, dışkı
SECCADE19:13:26
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
Sini19:13:05
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
Bunama19:11:10
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
Diyapozitif19:09:49
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
sessiz19:09:36
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
miraç19:08:48
Göğe çıkma
bediiyat19:07:38
Estetik bilimi, güzel sanatlar
cins19:06:42
Tür, çeşit
simit19:04:23
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
ilik19:04:01
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
Ringa19:03:41
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
bel kemeri19:03:17
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
restore etmek19:02:20
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
mızıka18:57:12
Bando
Kuaför18:54:58
Kadın berberi
kokuşuk18:54:22
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
cehalet18:53:50
Bilgisizlik, bilmezlik
TAUN18:53:35
Veba hastalığı
musamaha etmek18:53:05
hoşgörü ile davranmak
boksörlük18:52:17
Boksörün işi veya mesleği
adale18:52:15
Kas
metalsi18:51:56
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
ya18:50:19
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
bükün18:49:00
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
keyfiyet18:48:51
Nitelik
parazit18:48:01
Asalak
beti18:45:50
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
terkip etmek18:43:25
birleştirmek, bir araya getirmek
kuş bilimci18:42:12
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
demet18:38:36
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
samut18:37:50
Susan, suskun
çığırma18:36:36
Çığırmak işi
sibakusiyak18:36:26
bk. siyakusibak
çırnık18:36:11
Küçük boyda kayık
hırs18:35:39
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
müşavere18:35:19
Danışma, danış
sacayağı18:34:39
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
toplum bilimi18:34:25
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
sura18:34:11
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
harman savurmak18:34:10
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
bitiş18:33:36
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
Valf18:33:19
Vana
sahanlık18:33:15
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
vakayiname18:32:48
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
tatil18:32:45
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
zabıt18:32:13
Zapt
istihkak18:31:10
Hakkı olma, hak kazanma
yardımlaşma18:30:58
Yardımlaşmak işi
uzama18:30:55
Uzamak durumu
daha18:30:42
Şimdiye kadar, henüz
davet18:30:03
Çağrı, çağırma
ehlidil18:30:01
Gönül eri, kalender, rint
Medeni18:30:01
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
gabavet18:30:00
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
sancaktar18:29:53
Sancağı taşıyan kimse
takma isim18:29:46
bk. takma ad
ayrıca18:29:40
Ayrı olarak
kıç18:29:29
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
tasarruf etmek18:29:07
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
tebligat18:29:06
Bildirim
potas18:28:54
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
genişleme18:28:54
Genişlemek işi
oklava18:28:51
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
Kışlak18:28:43
Kışın barınılan yer
vandalizm18:28:37
Vandal olma yanlısı, vandallık
agrafi18:28:33
bk. yazma yitimi
koşalık18:28:32
Koşa olma durumu
üzüntülü18:28:28
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
zade18:28:22
Oğul, evlât
liberalizm18:28:21
Serbestlik
Besili18:28:20
Semiz, semirtilmiş
pomat18:28:14
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
ponza18:28:11
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
polis18:28:03
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
hücre yutarlığı18:27:58
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
yakınlık18:27:39
Yakın olma durumu
rasyonalizm18:27:32
Akılcılık, usçuluk
rasyonalist18:27:29
Akılcı, usçu
böbrek taşı18:27:21
Böbreklerde oluşan taş
geometrik18:27:16
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
sentetik18:27:13
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
Makbuz18:27:00
Alındı
anlamdaş18:26:58
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
transfer18:26:42
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
KAVGACI18:26:40
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
Turan18:26:30
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
kasık bağı18:26:28
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
Özdeş18:26:24
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
çiçek tozu18:26:13
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
yetenekli18:26:08
Yeteneği olan, kabiliyetli