yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

Nüfuz14:31:18
(içine) Geçme
maşallah14:31:18
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
yıldırımsavar14:31:18
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
heyecanlI14:31:14
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
Eksik14:31:12
Gerekli duyulan, ihtiyaç duyulan (şey), noksan
şüphe etmek14:31:12
kuşkulanmak
türap14:31:11
Toprak, toz
sopa14:31:10
Kalın değnek
anasır14:31:10
Unsurlar, ögeler
lisan14:31:09
Dil, zeban
sındı14:31:09
Makas
tek eşlilik14:31:06
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
Ahit14:31:05
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
yalnız başına14:31:05
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
yutak iltihabı14:31:04
Faranjit
mahşer günü14:31:04
Kıyamet
mira14:31:04
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
salınım14:31:03
Salınmak işi
harf14:31:01
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
çöküntü hendeği14:31:00
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
mekanikçi14:30:59
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
oflaz14:30:55
İyi, güzel, mükemmel
tarazlama14:30:50
Tarazlamak işi
eskisi gibi14:30:47
önceden olduğu gibi
hemen hemen14:30:46
Nerede ise, az zaman sonra
NÖBET14:30:46
Sıra, keşik
özel ulak14:30:44
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
gelgit14:30:43
Boşuna gidip gelme
mayhoşluk14:30:32
Mayhoş olma durumu
diyalektik14:30:27
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
Sezgi14:30:23
Sezme yeteneği, feraset
alabanda ateş14:30:21
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
peder14:30:19
Baba
gizli14:30:17
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
kurgu14:30:15
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Mutaassıp14:30:14
Bağnaz
hoyrat14:30:12
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
sezi14:30:11
Sezgi
imroz14:30:08
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
havuz14:30:04
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
yurdu14:30:00
İğnenin deliği
istihza etmek14:29:58
alay etmek, alaya almak
lökosit14:29:56
Akyuvar
bakaya14:29:55
Kalıntılar
doğrusu14:29:54
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
gebelik14:29:50
Gebe olma durumu, hamilelik
NAm14:29:50
Ad
afoni14:29:48
bk. Ses yitimi
gebre otugiller14:29:48
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
zarar14:29:47
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
lâlettayin14:29:45
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
gözetmek14:29:43
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
Gönül rahatlığı14:29:42
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
sapan14:29:42
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
Yaslanmak14:29:41
Güvenmek
Murabba14:29:41
Dört şeyden oluşan, dörtlü
Sorumlu tutmak14:29:41
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ege14:29:34
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
SAHİP OLMAK14:29:33
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
lanet etmek14:29:29
ilenmek, kötülüğünü istemek
aerobik14:29:28
Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik
kontenjan14:29:26
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
harabat14:29:24
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
yırtıcı14:29:23
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
Ney14:29:18
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
zikretme14:29:17
Zikretmek işi veya durumu
imame14:29:15
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
öz denetim14:29:12
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
yitim14:29:09
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
yüksekten atmak14:29:07
yapamayacak şeyleri yapabilirmiş gibi söylemek
denge kalası14:29:06
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
meşgul olmak14:29:02
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
amenna14:29:01
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
Nevruz14:29:01
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
yaya14:28:58
Yürüyerek giden (kimse)
antiasit14:28:55
Alkalik, kalevî
kare14:28:52
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
Zat14:28:51
Kimse, kişi
ingiliz14:28:46
İngiltere halkından olan kimse
mağlûp etmek14:28:44
yenmek
villa14:28:41
Yazlıkta veya şehir dışında, bahçeli ve güzel, müstakil ev
Muhtıra14:28:40
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
gusto14:28:40
Beğeni, zevk
yayvan14:28:38
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
Erguvani14:28:36
Eflâtunla kırmızı arası renk
gedikli14:28:32
Gediği olan
Renkli14:28:31
Rengi olan
Senegalli14:28:28
Senegal halkından olan (kimse)
çingene14:28:26
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
not almak14:28:24
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
dedikoduculuk14:28:23
Dedikodu yapma işi
gizlemek14:28:22
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
müsavatçılık14:28:21
Eşitçilik
evsiz14:28:21
Evi olmayan
madun14:28:19
Alt aşamada bulunan
hidrosiyanik14:28:19
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
düzen kurmak14:28:17
işler duruma getirmek
tepeli dalgıç14:28:16
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
parya14:28:15
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
siftinlik14:28:11
Adî, bayağı, berbat
insaf14:28:10
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
elbette14:28:06
Elbet
HAK14:28:03
Tanrı"nın adlarından biri
Muço14:28:00
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
serencam14:27:59
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
mukaddes14:27:58
Kutsal
Muhabere14:27:53
Haberleşme, yazışma
Egzama14:27:53
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
tasarruflu14:27:52
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
fazla14:27:51
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
Kadim14:27:44
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
hüküm vermek14:27:43
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
yılık14:27:43
Çarpık, eğri (ağız)
ole14:27:42
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
kurs14:27:40
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
kafiyesiz14:27:31
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
kaba kuvvet14:27:30
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
Nisyan14:27:23
Unutma
duyarsız14:27:21
Duyarlı olmayan
solukluk14:27:18
Soluk olma durumu
vaveyla14:27:16
Çığlık
cehri14:27:15
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
kendinden14:27:11
Kendi aklından, kendi kendine
yetişkin14:27:05
Yetişmiş, olgunlaşmış
Muştuluk14:27:04
Muştucuya verilen armağan, müjdelik
övünme14:27:00
Övünmek işi, kıvanç iftihar
vilâyet14:26:59
İl
hakikaten14:26:57
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
seçki14:26:56
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
tamir14:26:56
Onarma, onarım