yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

mukaddes02:33:31
Kutsal
e02:32:07
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
merak02:30:28
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
bir araya getirmek02:28:24
toplamak
şefaat02:27:49
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
Hareketsiz02:25:53
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
izolasyon02:24:30
Yalıtım, tecrit
tam02:24:28
Eksiksiz, kesintisiz
agitato02:23:49
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
ahiren02:23:29
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
tıpa02:23:03
Tapa
müteakiben02:22:24
Sonra, arkadan, ardı sıra
TEZENE02:21:33
Mızrap, çalgıç
tahayyül02:20:37
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Eylül02:20:21
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
sahip çıkmak02:20:06
kendinin olduğunu ileri sürmek
özbekçe02:19:27
Özbek dili
öncü02:19:14
Önde gidip haber ulaştıran kimse
şey02:19:04
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
yarışma02:17:58
Yarışmak işi, müsabaka
haz02:17:35
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
vesaik02:16:41
Belgeler, vesikalar
nihilist02:16:32
Nihilizm yanlısı
gizil02:15:26
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
ahlaklı02:14:48
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
nutuk02:14:10
Söz, konuşma
pedikür02:13:33
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
hasbıhal02:12:55
Söyleşi, sohbet
baykuşgiller02:12:17
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
sembolik02:11:42
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
civelek02:11:04
Canlı, neşeli ve sokulgan
kolera02:10:26
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
zafiyet02:09:31
Arıklık, zayıflık
mayna02:08:38
Yelken indirme, fora karşıtı
civanmert02:08:16
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
şan02:07:38
Ün, san, şöhret
iğreti02:07:27
bk. eğreti
şer02:06:24
Kötülük, fenalık
suçsuzluk02:05:58
Suç işlememiş olma durumu
ARGAÇLAMA02:04:40
Argaçlamak işi
kimyager02:04:21
Kimyacı
yemin kasem02:03:44
Yemin etme
büyüme02:03:43
Büyümek işi
gemi adamı02:03:15
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
söz dizimi02:03:06
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
Eskimoca02:03:05
Eskimo dili
aykırı düşmek02:03:01
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
eksilme02:02:27
Eksilmek işi, tenakus
papura02:02:06
İki çift öküzle çekilen ağır saban
MUSANDIRA02:01:28
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
LATEKS01:58:55
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
müteessif01:57:39
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
yetkili01:57:02
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
benbencilik01:56:24
Benbenci olma durumu
potansiyel01:55:46
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
ifraz01:55:08
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
ifrat01:54:30
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
malik01:53:40
Sahip, iye
patriarkal01:53:16
Ataerkil
ZÜĞÜRT01:52:55
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
alındı01:52:10
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
MİRAT01:51:32
Ayna
Diriltme01:50:52
Dirilmesini sağlama, canlandırma
çinko01:49:46
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
hortlak01:49:13
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
cürüm01:48:34
Suç
sürahi01:47:56
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
amel01:47:53
Yapılan iş, edim, fiil
soytarı01:47:39
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
döner01:46:26
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
bütün bütüne01:46:15
Bütün olarak, tamamıyla
şahitlik01:45:45
Tanıklık, şahadet
bahane etmek01:45:20
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
his01:44:45
Duygu
klâkson01:44:28
Korna
Cüppe01:43:52
bk. cübbe
buhar01:43:13
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
gölge01:42:35
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
POT01:41:58
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
sentetik01:41:57
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
ani01:41:54
Bir anda oluveren, apansız
masif01:41:21
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
çavuş kuşu01:40:32
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
mabeyin01:40:04
Ara
dolaş01:39:44
bk. sarmaş dolaş
vazgeçmek01:39:18
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
korun01:39:12
Üst derinin en dış tabakası
acınmak01:38:31
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
Körpelik01:37:20
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
mümbit01:36:38
Verimli, bitek
yönelteç01:35:56
Direksiyon
isnat etmek01:35:00
dayandırmak
bireysel01:34:41
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
mevzi01:34:39
Yer, mahal
ılıca01:33:45
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
Takim01:32:54
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
arkaizm01:31:48
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
larva01:31:09
Kurtçuk
düğme01:30:17
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
iblis01:29:52
Şeytan
parlama01:29:26
Parlamak işi
satranç taşı01:29:02
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
karadul01:29:00
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
acımtırak01:28:35
Acımsı
kalite çemberleri01:28:25
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
kızıl01:27:21
Parlak kırmızı renk
Mağara01:27:18
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
hızlı01:27:12
Çabuk, seri, sür"atli
delege01:26:55
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
filiz01:26:52
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
hezeyan01:26:26
Saçmalama
Çalım01:25:44
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
ayyaŞ01:25:29
İçkiye düşkün, içkici, içken, bekri
hipotetik01:25:22
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
GENELLİK01:24:56
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
başörtü01:24:31
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
melal01:24:05
Can sıkıntısı, usanç
mecaz01:23:39
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
fiske01:23:14
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
Sıradan01:22:13
Herhangi bir, bayağı, alelâde
çekecek01:21:42
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
üflemeli çalgı01:21:20
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
ciddiye almak01:20:59
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
Kaymakam01:20:24
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
bisikletçi01:19:59
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
gabavet01:19:33
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
sezgili01:19:08
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
kemalist01:18:28
Atatürkçü
azmanlaşma01:18:03
Azmanlaşmak işi
canlandırmak01:16:50
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek