yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

yıldırımsavar13:49:45
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
KILAVUZ13:49:45
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
abidevi13:49:42
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
Zoka13:49:39
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
Yavaş13:49:36
Hızlı olmayan
Statik13:49:33
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
YANLIŞ13:49:29
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
ispati13:49:27
İskambil kâğıdında sinek
bırakmak13:49:21
Bir işi başka bir zamana ertelemek
YAĞMA13:49:20
Yağmak işi
grev13:49:10
İş bırakımı
grek13:48:54
Eski Yunanlı
sebatlı13:48:50
Sebat eden, direşken, sebatkâr
grup13:48:43
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
lekelemek13:48:37
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
Yüksek okul13:48:31
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
projektör13:48:28
Işıldak
Atıcı13:48:26
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
gurultu13:48:20
Guruldama sesi
çevirmen13:48:14
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
amerikan13:48:05
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
ası13:47:59
Asmak işi
politikacılık13:47:58
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
Kaygana13:47:49
Omlet
teke tek13:47:43
Bire karşı bir
talebe13:47:37
Öğrenci
Aşk olsun13:47:31
"Aferin" sözünden daha güçlü olarak bir davranışın, bir tutumun çok beğenildiğini bildirir
levha13:47:26
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
medeniyet13:47:25
Uygarlık
çığırtkan13:47:24
Çağırtkan
leziz13:47:19
Tadı güzel, lezzetli
savca13:47:13
İddianame
AKSAMA13:47:07
Aksamak işi
genel görünüm13:47:00
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
safha13:46:57
Evre
kutu13:46:55
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
keleş13:46:42
Yiğit, cesur, bahadır
safra13:46:41
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
boşanma13:46:29
Boşanmak işi
türel13:46:23
Türe ile ilgili olan, hukukî
çok ortaklı13:46:22
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
iri yarı13:46:20
İri yapılı
artı uç13:46:17
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
derviş13:46:13
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
efsane13:46:12
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
kasık bağı13:46:07
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
duşak13:45:58
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
Hem de13:45:52
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
batma13:45:52
Batmak işi
soymuk13:45:40
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
SEVİMLİ13:45:34
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
GÖRE13:45:28
uygun, elverişli, için
ağu13:45:22
Ağı
lazım13:45:16
Gerek, gerekli
TARIM13:45:12
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
böcekler13:45:10
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
Puro13:45:06
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
savaş13:45:04
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
sığınmak13:44:58
Korunmak amacıyla bir yere veya birine başvurmak, başkalarının yardım ve korunmasına ihtiyaç duymak
bölüntüler13:44:52
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
gurbet13:44:46
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
savunucu13:44:43
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
BUDALA13:44:43
Zekâca geri
hapishane13:44:40
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
esrarkeş13:44:36
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
sünepe13:44:34
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
yılankavi13:44:28
Dolambaçlı, dolanarak giden
dahilik13:44:22
Dâhi olma durumu, deha
sıtma bilimi13:44:16
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
hemen hemen13:44:10
Nerede ise, az zaman sonra
başsızlık13:44:09
Başı veya başkanı bulunmama durumu
üstün zekâlı13:44:04
Üstün zekâya sahip olan
temaşa13:43:58
Hoşlanarak bakma
züppeleşme13:43:52
Züppeleşmek işi veya durumu
Sürdürme13:43:46
Sürdürmek işi
EMANET13:43:35
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
fesleğen13:43:29
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
şaka etmek13:43:23
bir kimseye şaka yollu takılmak
fert13:43:17
Birey
fettane13:42:59
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
Yafta13:42:53
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
sadakatsizlik13:42:47
Sadakatsiz olma durumu
yalıçapkını13:42:41
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
emrivaki13:42:35
Oldu bitti, olup bitti
ermeni gelini gibi kırıtmak13:42:29
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
İkram13:42:11
Konuğu ağırlama
hanende13:42:05
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
sekizli13:41:53
Kendinde sekiz sayısı bulunan
ses uyumu13:41:52
Ünlü ve ünsüz uyumu
OLANAK13:41:47
Yararlanılan uygun şart, imkân
yanılgı13:41:45
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
ayıraç13:41:40
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
veziriazam13:41:23
Sadrazam
Danışma13:41:17
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
Japon kaktüsü13:41:11
Sütleğen
yaraşır13:41:05
Lâyık, uygun
doygun13:40:59
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
tezyin etmek13:40:54
bezemek, süslemek, donamak
gIrtlak13:40:53
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
TASMA13:40:47
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
TARIK13:40:41
Sabah yıldızı, Venüs
inzibat13:40:32
Sıkı düzen
Karakter13:40:32
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
yorum13:40:26
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
yosun13:40:20
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
do13:40:02
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
etalon13:39:57
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
dolay13:39:51
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
özlü söz13:39:39
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
huysuzluk13:39:33
Huysuz olma durumu
eğleşme13:39:21
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
HAVAİ FİŞEK13:39:15
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
nebati13:39:03
Bitki ile ilgili, bitkisel
bayi13:38:59
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
çapsız13:38:57
Çapı olmayan
Yersiz13:38:51
Barınacak yeri olmayan
İstenççilik13:38:45
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
Dileme13:38:39
Dilemek işi
şampiyona13:38:33
Şampiyonluk yarışması
MECRA13:38:27
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
radyatör13:38:26
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
üvey anne13:38:21
Üvey ana
MEMNU13:38:15
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
MEMBA13:38:09
Kaynak, pınar
Nükte13:38:03
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
gaddar13:37:43
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
arpa suyu13:37:37
Bira
yıkama13:37:25
Yıkamak işi
kurtçuk13:37:19
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
çıkrık13:37:08
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç