yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

yer sakızı03:19:42
Bitüm
İvedilik03:19:15
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
artma03:18:20
Artmak işi
niyet03:17:36
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
çuvaldız03:17:27
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
orman kuşağı03:17:19
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
beddua etmek03:16:24
ilenmek, intizar etmek
sürgüne göndermek03:16:16
ceza olarak bir yere sürmek
Bulaşma03:16:07
Bulaşmak işi
Vantuz03:16:02
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
öbürü03:15:04
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
kepazeLİK03:14:19
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
tedvin etmek03:11:43
derlemek
kokpit03:10:52
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
tek eşli03:09:05
Eşi bir tek olan, monogam
Sima03:08:47
Yüz, çehre
olumsuzluk eki03:08:38
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
ruhban03:08:05
Rahipler
meymenet03:08:03
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
feci03:07:54
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
yanıltı03:07:36
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
hafif uyku03:07:36
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
açığa çıkarmak03:07:27
işinden çıkarmak
NESNE03:06:42
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
of03:05:07
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
seza03:04:56
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
ağ yatak03:04:32
Hamak
oyun yazarlığı03:04:21
Oyun yazma işi
FALYANOS03:04:01
Yunus balığının iri bir türü
kanmak03:03:43
(tatlı sözlere) Aldanmak
bariz02:57:51
Açık, göze çarpan, belirgin
genişletme02:56:34
Genişletmek işi
nurlu02:56:05
Aydınlık, ışıklı, parlak
imtihan etmek02:55:58
bilgi derecesini ölçmek
abdal02:54:35
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
soya çekmek02:53:46
soyunun özelliklerini taşımak
tavan arası02:50:35
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
kavuşturma02:49:58
Kavuşturmak işi
lap02:48:25
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
sarig02:46:58
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
havacılık02:46:52
Havacı olma durumu
kitle02:45:48
İnsan topluluğu
tıkanık02:45:09
Tıkanmış
lu02:44:19
Lütesyum"un kısaltması
başkalaşma02:42:44
Başkalaşmak işi
gerilme02:42:16
Gerilmek işi
orijinal02:40:26
Özgün
artık02:35:57
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
replik02:35:12
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
Japon kaktüsü02:34:32
Sütleğen
faizcilik02:33:17
Faizcinin işi, tefecilik
serhat02:33:01
Sınır boyu
fatihane02:31:11
Fatih gibi, fatihe benzercesine
optik kaydırma02:28:22
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
yemlik02:25:45
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
Ask02:25:15
bk. asklı
kılık kıyafet02:25:03
Üst baş ve dış görünüş
nümayiş02:25:02
Gösteri
vebal02:24:53
Günah
baykuş02:22:30
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
Nesir02:22:25
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
Uyruk02:22:23
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
hörgüçlü02:22:18
(deve için) Hörgücü olan
korelâsyon02:22:12
Bağlılaşım
çokça02:22:09
Çok olarak
gök taşı02:22:05
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
mazı02:22:02
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
cömertlik02:20:53
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
tahsisat02:20:19
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
Fiil02:19:58
İş, davranış
sembolik02:19:09
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
bütünleşme02:19:05
Bütünleşmek işi
frikik02:17:37
Serbest vuruş
memnuniyet02:17:33
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
Açar02:17:06
Anahtar
MÜTEAMMİM02:17:02
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
kontralto02:16:27
Kadın seslerinin en kalını
istavroz02:16:13
Haç
oramiral02:15:28
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
hassas02:15:01
Duyum ve duyguları algılayan
asbest02:14:52
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
iyice02:14:16
İyiye yakın
anlamsız02:12:11
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
kırgın02:11:35
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
gök ada02:07:42
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
değerbilir02:07:06
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
alıkoyma02:06:57
Alıkoymak işi
katiplik02:06:48
Sekreterlik, yazmanlık
kayın valide02:06:47
Kaynana
KORKULUK02:06:39
Tarlalarda, bağ, bahçe ve bostanlarda kuşların zarar vermesini önlemek için konulan, insana benzeyen kukla
Sinizm02:06:03
bk. Kinizm
yazıcı02:05:53
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
bitirmek02:05:45
Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
dehşet02:02:18
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
müfrit02:01:56
Aşırı
HAYA02:01:41
Er bezi
tedrisat01:58:44
Öğretim
açık pembe01:56:09
Pembenin bir ton açığı
Müttefik01:55:17
Bağlaşık
zati01:54:36
Zaten
muaf01:54:15
Bağışlanmış, affedilmiş
nebati01:52:38
Bitki ile ilgili, bitkisel
sınırlı sayı01:47:13
Sonsuz değerli olmayan sayı
Hutbe01:46:06
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
şaka etmek01:42:49
bir kimseye şaka yollu takılmak
SEKTE01:42:24
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
Cani01:42:22
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
Salim01:42:20
Esen, sağlam
madensel01:42:17
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
ZORLAMA01:41:55
Zorlanmak işi, zecir
paha01:41:53
Değer, fiyat
belgesel01:40:49
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
elverişli01:40:47
Uygun, işe yarayan, müsait
Atabey01:40:25
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
sehpa01:39:25
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
kofa01:37:47
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
amut01:37:20
Dikme, dik durumda
atik01:37:18
Çabuk davranan, çevik
bisikletçi01:35:13
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
tablo01:34:35
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
beslek01:34:33
Besleme, hizmetçi, ahretlik
NAS01:34:06
Açıklık, açık ve kesin yargı
derman01:31:50
Güç, takat, mecal
siperlik01:31:48
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
aksiseda01:31:09
Yankı
yapmacık01:30:38
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
atabek01:30:35
bk. atabey
çekiç01:29:39
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
tunçlaşma01:29:37
Tunçlaşmak işi
körelme01:28:50
Körelmek işi