yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

Et06:19:03
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
mg06:14:08
Magnezyum"un kısaltması
le06:13:29
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
li06:12:49
Lityum "un kısaltması
sinara06:11:52
Büyük zoka
liberasyon06:10:49
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
eğimölçer06:10:10
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
YOZLAŞMAK06:08:47
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
eldeci06:07:55
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
doğma büyüme06:07:30
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
tl06:06:11
Talyum"un kısaltması
tm06:05:39
Tulyum"un kısaltması
İşaret06:03:01
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
temin etmek06:02:40
korkusunu gidermek, güven vermek
taş06:00:43
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
ZN05:56:42
Çinko"nun kısaltması
şiir05:55:23
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
amiyane05:54:44
Kibarca olmayan, bayağı
şile05:54:03
Mercan köşk
özengen05:52:59
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
alaminüt05:52:45
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
teamül05:51:59
İş, davranış
uçkur05:51:09
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
MANEVİYAT05:49:54
Maddî olmayan, manevî şeyler
vurgunculuk05:46:49
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
izale etmek05:44:19
yok etmek, gidermek
düşürme05:43:43
Düşürmek işi
başka biri05:42:45
diğer bir kimse
beşer05:41:46
İnsanoğlu, insan
EMTİA05:40:22
Mallar, satılacak şeyler
kasaplık05:40:20
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
söz etmek05:39:15
o şey üzerinde konuşmak
Diriltme05:37:19
Dirilmesini sağlama, canlandırma
tenasüp05:37:19
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
hu05:32:59
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
he05:32:29
Helyum"un kısaltması
ha05:31:58
İstek uyandırmak için kullanılır
in05:31:00
İndiyum"un kısaltması
im05:30:31
İşaret
it05:30:11
Köpek
düşmanlık05:29:54
Düşman olma durumu
ir05:29:13
İridyum"un kısaltması
şenaat05:29:10
İğrençlik, kötülük, alçaklık
alın yazısı05:28:55
Yazgı, talih, kader, mukadderat
ip05:28:19
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
ve05:27:21
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
melon05:24:11
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
şifa05:22:31
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
güya05:21:36
Sözde, sanki
Kaş05:21:33
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
MİKA05:19:43
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
KARİKATÜR05:19:38
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
KOMÜNİKASYON05:17:37
İletişim, haberleşme
Cücük05:17:12
Filiz, tomurcuk
şita05:16:57
Kış
sırt05:15:34
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
şiar05:13:47
Belgi
yanlışlık05:12:20
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
seçki05:12:16
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
tropik kuşu05:10:12
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
niyobyum05:08:35
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
felçli05:05:39
İnmeli, felç olmuş, meflûç
kehribar05:05:08
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
Dingin05:01:03
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Üçlü05:00:08
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
macera05:00:07
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
üstüne oturmak04:59:51
bk. üzerine oturmak
anatomi04:59:24
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
kadırga04:58:53
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
ani04:58:40
Bir anda oluveren, apansız
belemir04:58:27
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
gerekçe04:58:21
Gerektirici sebep, esbabımucibe
nakletme04:58:00
Nakletmek işi
ÇIKIŞ04:57:22
Çıkmak işi veya biçimi
vakayiname04:56:09
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
AMERİKA ELMASI04:54:37
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
azma04:53:50
Azmak işi
sabit olmak04:52:25
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
ifa etmek04:49:58
yapmak, yerine getirmek
ACELE ETMEK04:49:00
çabuk davranmak, ivmek
külah04:48:03
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
sermayeci04:47:44
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
üzerine04:44:58
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
Ağıl04:44:01
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
ebediyet04:43:29
Sonsuzluk
ÖZ04:37:37
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
Çay04:36:39
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
Çap04:35:25
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
sürüm04:35:15
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
Düzen04:32:27
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
hürriyet04:32:07
Özgürlük
Kürk04:30:28
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
taşıl04:28:45
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
cankurtaran04:25:34
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
kitap açacağı04:23:11
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
lirik04:22:30
Coşkun, ilhamla dolu
kıl payı04:22:08
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
Bayram04:21:23
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
akkor04:21:09
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
mantı04:21:00
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
antoloji04:19:01
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
su geçirmez04:18:17
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
lal04:17:02
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
kara sevdalı04:16:54
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
ortakçı04:14:03
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
APSE04:13:08
İrin birikimi, çıban
muş04:12:25
Altı düz, küçük gezinti vapuru
erotik04:11:29
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
ısıalan04:11:18
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
kabuğuna çekilmek04:10:34
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
çamur deryası04:09:38
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
biteviye04:09:03
Aynı biçimde, sürekli olarak
klasman04:08:00
Bölümleme, sınıflama, tasnif
yapıt04:06:51
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
kan plâzması04:06:26
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
RAKKASE04:06:18
Raksı meslek edinmiş kadın
sıva04:05:00
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
günlük ağacı04:04:29
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
YALABIMAK04:04:21
Şimşek çakmak
gevşek04:02:59
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
dikkatsiz04:02:24
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
şırınga yapmak04:02:13
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
abece04:00:55
bk. alfabe
rölativizm03:59:39
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
cabadan03:59:37
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
animato03:59:36
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
zait03:59:34
Çoğaltan, artıran
azar03:59:33
Paylama
iftiracı03:59:20
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
nispeten03:57:33
Göre, kıyaslayarak, oranla