yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

görgülü21:08:40
Görgüsü olan
Issız21:08:16
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
etyaran21:07:25
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
etokrasi21:07:17
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
vuraç21:05:52
Tokaç, raket
bilgicilik21:05:36
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
tiramola21:05:17
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
Sudak21:05:13
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
uyuma21:05:12
Uyumak durumu
cevher21:05:10
Bir şeyin özü, maya, gevher
tevakkuf21:05:08
Durma, duraklama, eğleşme
beniz21:04:17
Yüz rengi
oluşma21:03:16
Oluşmak işi, teşekkül
usçu21:01:02
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
bakaya21:00:53
Kalıntılar
bagaj kilidi21:00:32
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
bölüntü21:00:10
Bölünmüş parça
böbrek21:00:08
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
sarsıntı21:00:04
Sarsılmak işi, birden sallanma
is20:59:34
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
top20:58:44
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
saflık20:58:02
Saf olma durumu; temizlik, arılık
eros20:56:28
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
bekri20:53:49
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
karine20:50:36
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
gereklilik20:50:35
Gerekli olma durumu, lüzum
tutturma20:49:28
Tutturmak işi
kalıplaşmış20:49:11
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
boz20:47:28
Açık toprak rengi
alkış20:46:39
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
totem20:46:13
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
meteor20:46:00
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
azmanlaşma20:45:12
Azmanlaşmak işi
çuvaldız20:43:15
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
lezzetli20:42:11
Tadı güzel
uşkun20:40:59
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
safari20:39:37
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
zahire20:29:16
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
şiirsel20:28:28
Şiir niteliği olan
koket20:27:11
Yosma
putperestlik20:27:08
Puta tapma durumu, fetişizm
maskot20:26:43
Uğur getireceğine inanılan şey
apsis20:25:46
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
altıpatlar20:25:28
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
bisikletçi20:25:01
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
unutturma20:23:23
Unutturmak işi
irrasyonel20:22:54
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
içeri20:22:47
İç yan, iç bölüm
radansa20:21:28
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
entelekt20:21:02
Akıl, zihin, idrak, anlık
kışkırtmak20:19:11
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
raşe20:16:50
Titreyiş, ürkme
karşılaştırmak20:16:47
Kişi veya nesnelerin benzer veya ayrı yanlarını incelemek için kıyaslamak, mukayese etmek
mezura20:16:38
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
ARMADA20:16:10
Donanma
ŞLEMPE20:13:02
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
talimat20:09:33
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
yosun20:07:14
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
geceleme20:06:46
Gecelemek işi
rejisör20:04:51
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
niye20:04:30
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
dikizci20:00:57
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
cedre20:00:10
Guatr, guşa
mastara19:59:34
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
fan19:55:30
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
deflasyon19:54:14
Para darlığı, durgunluk
teşvik19:54:05
İsteklendirme, özendirme
anzarot19:53:27
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
kuzine19:51:52
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
melike19:51:36
Kadın hükümdar, padişah karısı
zapt19:48:40
Zor kullanarak ele geçirme
memat19:48:30
Ölüm
selâtin19:48:26
Sultanlar
kan bilimci19:47:01
Kan bilimi uzmanı, hematolog
fikir (veya birinin fikrini) almak19:46:47
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
elit19:44:26
Seçkin
haraza19:41:11
Kavga, gürültü, karışıklık
Lüks19:40:09
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
ruhsat19:39:14
İzin, müsaade
mafevk19:38:59
Üst aşamada bulunan
retorik19:38:42
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
mastika19:37:52
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
gayret19:37:49
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
koleksiyonculuk19:37:07
Koleksiyoncunun yaptığı iş
itimat etmek19:34:58
güvenmek
nihilist19:34:35
Nihilizm yanlısı
hesap özeti19:30:19
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
tanrıcılık19:30:12
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
görmemiş19:28:49
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
yalıtım19:27:41
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
yıkanmak19:26:35
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
Gezgin19:24:42
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
Yiğitçe19:21:55
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
çekyat19:21:23
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
polonyum19:20:40
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
naziklik19:20:31
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
garaz19:20:09
Hedef, amaç, maksat
yağmurluk19:19:20
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
megaloman19:15:26
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
felaket19:15:20
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
Kan19:14:44
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
muhafaza etmek (veya edilmek)19:13:18
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
sık19:12:44
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
file19:12:32
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
kerevet19:11:18
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
olası19:10:58
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
aya19:10:28
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
havan19:08:56
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
çabalanma19:08:02
Çabalanmak işi
ahlakçı19:07:57
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
bir araya gelmek19:07:36
bir yerde toplanmak, buluşmak
kimyevî19:07:08
Kimyasal
kaşbastı19:06:58
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
sinir sistemi19:06:32
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
vuru19:05:00
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
çirişli19:04:58
Çiriş sürülmüş
Ayni19:03:21
Gözle ilgili
sulama19:02:30
Sulamak işi
TEDBİR19:01:36
Önlem
taş basmacı19:01:22
Taş basması ile uğraşan kimse
KAVGACI19:00:42
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
karasu18:59:20
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
mezarlık18:57:06
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
karamuk18:56:27
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
Çürük18:52:56
Çürümüş olan
boy18:51:56
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
testereli18:50:38
Testere biçiminde dişleri olan
GAYRI18:49:18
Artık, bundan böyle
Yapmak18:48:14
iyilik veya kötülükte bulunmak
mukallit18:47:16
Taklitçi