yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

yıldırımsavar08:05:39
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
anarşi08:05:29
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
Ensiz08:05:21
Eni küçük olan, dar
ANLATIM08:05:19
Anlatmak işi
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)08:05:14
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
Muhasip08:05:09
Sayman, muhasebeci
Arsız08:05:07
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
sıra dışı08:05:01
Olağan dışı
putperestlik08:04:59
Puta tapma durumu, fetişizm
ses yitimi08:04:50
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
tereddüt08:04:49
Kararsızlık, duraksama
tek tanrıcı08:04:48
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
sürgülemek08:04:43
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
eriyik08:04:41
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
not08:04:38
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
göksel08:04:23
Gökle ilgili, semavî
kısa08:04:19
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
tespit08:04:01
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
kuşluk08:03:52
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
Meleke08:03:29
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
milis08:03:11
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
baş örtüsü08:02:47
bk. başörtü
etkilenme08:02:45
Etkilenmek işi
Matine08:02:35
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
Hol08:02:23
Sofa
serbest08:02:20
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
mızıkçı08:01:43
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
sağlık evi08:01:01
Sağlık ocağı
dağcılık08:00:53
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
ikici08:00:13
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
müzik bilimi07:59:49
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
rejisör07:59:28
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
taşınma07:59:26
Taşınmak işi
ruh07:58:31
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
antipati07:58:08
Sevimsizlik, soğukluk
Benzeşmezlik07:57:28
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
bilimsel toplantı07:57:26
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
eter07:56:52
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
İLAM07:56:12
Bildirme, anlatma
yel07:56:10
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
im07:56:07
İşaret
RÜTBESİZ07:56:07
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
erişmek07:55:42
Bir yere ulaşmak, varmak
diploma07:55:33
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
Kutup07:55:31
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
tütün rengi07:55:29
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
KULAÇ07:55:12
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
yapık07:55:02
Belleme (II)
rami07:54:50
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
KAVİS07:54:26
Eğmeç, yay
oy birliği ile07:54:05
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
Bektaşî07:54:05
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
ETRAF07:53:57
Yanlar, taraflar
ilham perisi07:53:21
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
Sb07:53:19
Antimon"un kısaltması
oran07:53:18
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
HEDEF07:52:54
Nişan alınacak yer
pabuç07:52:33
Ayakkabı
MİZAN07:52:16
Terazi
yanılgı07:51:33
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
gündüzlü07:51:32
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
bitki bilimci07:51:27
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
RESİM07:51:27
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
kasık biti07:51:21
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
DİZİN07:51:04
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
özürlü07:50:36
Özrü olan
MUHAFIZ07:50:10
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
Gümüş07:49:58
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
eş biçim07:49:40
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
Ray07:49:38
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
büyücek07:49:36
Biraz büyük, büyüğe yakın
Avustralyalı07:49:16
Avustralya kökenli olan (kimse)
MERKEZİYETÇİ07:48:30
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
DEĞERLİ07:48:00
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
gibi07:47:16
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
hassas07:46:44
Duyum ve duyguları algılayan
saha07:46:20
Alan
Ören07:46:13
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
möble07:45:39
Mobilya
yıldırımkıran07:45:38
Yıldırımsavar
Kesintisiz07:45:36
Aralıksız
Karyokinez07:45:26
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
süvari07:45:23
Atlı
kuyruk kemiği07:45:15
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
KASET07:44:40
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
dağ lalesi07:44:36
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
zehirli07:43:43
Zehiri olan
vida07:43:42
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
yeleç07:42:54
Yeleğen, havadar
MERASİM07:42:49
Tören
Amatör07:42:41
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
ilinti07:42:23
İki şey arasında ilgi, ilişki
Öteki07:41:59
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
TİKSİNME07:41:59
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
nasrani07:41:55
Hristiyan, İsevî
Kız07:41:46
Dişi çocuk
Ardiye07:41:35
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
Dank07:41:14
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
BAŞKALDIRI07:41:10
Ayaklanma, isyan
İçtepi07:41:05
bk. tepi
sıtma bilimi07:40:27
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
dünya görüşü07:40:14
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
MAYA07:39:48
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
YETKİLİ07:39:42
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
başmuharrir07:39:38
Başyazar, sermuharrir
absürt07:39:26
Saçma
taş balığı07:39:13
İşkine balığına verilen bir ad
atgiller07:39:01
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
çentme07:38:53
Çentmek işi
Gösteriş 07:38:28
Gösterme işi veya biçimi
mason locası07:38:16
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
Çavlan07:37:53
Çağlayanın büyüğü, şelâle
ÇEHRE07:37:46
Yüz, sima
dergâh07:37:30
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
Söndürmek07:36:44
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
Başşehir07:36:28
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
Çekingen07:36:08
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
Tabaka07:35:51
Katman, kat
Vekillik07:34:59
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
yuvar07:34:56
Organizmadaki çeşitli sıvılarda (kan, lenf, süt) bulunan, genellikle yuvarlak veya oval küçük cisim, küreyve
aşağılanmak07:34:41
Aşağı duruma düşürülmek
leopar07:34:41
Pars
şasi07:34:40
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
sıska07:34:38
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
İnikat07:34:37
Toplanma, birleşim
GÜNLÜK07:34:32
O günkü, o günle ilgili
bağıtlı07:34:31
Bağıtla, sözleşme ile bağlanmış olan
berbat07:34:18
Kötü
görünmez07:34:02
Görünmeyen, beklenmeyen
manda07:33:56
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)