yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

sayeban23:51:26
Gölgelik
pekmez toprağı23:51:20
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
Boş söz23:51:13
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
beleş23:51:07
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
kızak23:50:55
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
mükellefiyet23:50:49
Yüküm, yükümlülük
dericilik23:50:43
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
bilindik23:50:25
Bilinen
mülkiyet23:50:18
İyelik
taş bilimi23:50:07
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
tekke23:50:00
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
tekne23:49:54
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
teker23:49:41
Tekerlek
beden eğitimi23:49:35
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
Ölçü23:49:29
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
Rasıt23:49:29
Gözleyici
atmosfer basıncı23:49:23
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
kaymakamlık23:49:16
Kaymakam olma durumu
islam23:49:15
İslâmiyet
kokoroz23:49:10
Mısır
pay etmek23:48:52
bölüşmek, üleşmek
poşu23:48:45
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
gazap23:48:39
Öfke, kızgınlık, hiddet
gayya23:48:27
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
gavur23:48:21
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
garaj23:48:15
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
Çaresiz23:48:05
Çaresi bulunmayan, onulmaz
garaz23:48:02
Hedef, amaç, maksat
yatırma23:47:56
Yatırmak işi
ekalliyet23:47:10
Azınlık
atraksiyon23:47:06
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
tütsülük23:47:00
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
Avantaj23:46:48
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
köle23:46:41
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
soğuma23:46:34
Soğumak işi
yassı balıklar23:46:21
Kemikli balıklar takımı
dalgır23:46:16
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
meslek seçmek23:46:04
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
musluk23:45:52
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
tedvin23:45:28
Derleme
DAYANAK23:45:21
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
ahenk kaidesi23:45:15
bk. ünlü uyumu
tahtaboş23:45:02
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
ataman23:44:56
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
yasa koyucu23:44:50
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
MUVAZİ23:44:37
Koşut, paralel
söz gelişi23:44:35
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
arena23:44:25
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
bembeyaz23:44:19
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
araka23:44:13
İri taneli bezelye
aroma23:44:00
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
argon23:43:53
Atom numarası 18, atom ağırlığı 39,9 olan, havada %1 oranında bulunan, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir element. Kısaltması Ar
fistül23:43:47
Akarca
BABACAN23:43:11
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
YILANKAVİ23:43:04
Dolambaçlı, dolanarak giden
ulaç23:42:52
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
derin uyku23:42:46
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
ensesi kalın23:42:33
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
ışıklı23:42:27
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
deşifre23:42:21
Çözülmüş, açıklanmış
TUTTURMAK23:42:14
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
gamze23:42:08
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
akademi23:42:02
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
Yankı23:41:56
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
tenakus23:41:51
Azalma, eksilme
ölü yıkama23:41:49
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
Süslü23:41:43
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
fer23:41:39
Parlaklık, aydınlık
baltalama23:41:37
Baltalamak işi, sabotaj
buğrA23:41:31
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
TIMAR23:41:30
Yara bakımı
yumuşakçalar23:41:24
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
nakış23:41:18
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
acımasızca23:40:59
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
çit23:40:53
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
çal23:40:46
Taşlık yer, çıplak tepe
resen23:40:44
Kendi başına, kendiliğinden
taya23:40:34
Dadı
takt23:40:09
Yerinde konuşma veya davranma
yöntem23:40:03
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
ilişik23:39:57
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
ilişki23:39:50
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
LOKANTA23:39:44
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
şifahane23:39:38
Hastahane
Verimli23:39:32
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
meşgul etmek23:39:29
vaktini almak
yalgın23:39:25
Ilgım, pusarık, serap
ruhsal23:39:24
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
inhilal23:39:04
Dağılma, bölünme, parçalanma
Çöpleme23:38:58
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
ivedilikle23:38:52
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
takınak23:38:51
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
oyalamak23:38:45
Vakit kazanmak için aldatmak
bolarma23:38:39
Bolarmak işi veya durumu
avokado23:38:20
Amerikan armudu (Persea americana)
çark23:38:04
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
Lapina23:38:01
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
eziyet etmek23:37:55
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
kirtil23:37:52
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
İnanma23:37:49
İnanmak işi
pahal23:37:36
Ters, aksi
Bozgunluk23:37:24
Bozgun
acımak23:37:17
Acılı, ağrılı olmak
pampa23:37:11
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
acınma23:37:05
Acınmak işi
düşkün23:36:59
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
keten tohumu23:36:40
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
fut23:36:34
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
fit23:36:28
Birini başkasına karşı kışkırtma
fek23:36:22
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
fin23:36:15
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
can23:36:02
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
cet23:35:46
Dede, büyük baba, ata
cip23:35:38
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
kabiliyetsiz23:35:15
Yeteneksiz
hab23:35:04
Uyku
haf23:34:58
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
iye23:34:27
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
iti23:34:20
İtici güç, ilham verici
iri23:34:14
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
DAL23:34:08
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
Eda23:33:49
Davranış, tavır
Eti23:33:43
Hitit
ECE23:33:37
Güzel kadın, kraliçe
Bos23:33:30
bk. boy bos
formasyon23:33:18
Biçimlenme
BASTON23:32:59
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
uzun hikâye23:32:53
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
dönemeç23:32:47
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
parya23:32:40
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad