yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

müracaat09:58:08
Başvuru
yıldırımsavar09:58:07
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
Bisturi09:58:05
Neşter
itişip kakışmak09:58:02
birbirini itmek
Keten09:57:55
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
BİTKİSEL09:57:50
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
işitme09:57:49
İşitmek işi
titrek09:57:49
Titreyen
asit fenik09:57:48
bk. fenol
mobilya09:57:48
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
şevki kırılmak09:57:42
isteği, hevesi kalmamak
YAŞAM09:57:40
Hayat
çanak yalayıcı09:57:34
Dalkavuk
baldır kemiği09:57:32
Baldırda bulunan iki kemikten ince olanı
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz09:57:29
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
meslek09:57:26
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
pamuk taş09:57:25
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
co09:57:24
Kobalt`ın kısaltması
Şaibe09:57:22
Kir, leke
AMİR09:57:18
Buyuran, emreden, üst
ölü yıkayıcı09:57:16
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
gözlü09:57:09
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
HALK BİLİMİ09:57:01
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
yarın09:57:01
Bu günden sonra gelecek ilk gün
özgüllük09:56:59
Özgül olma durumu
mehter takımı09:56:59
Mehterhane
Çehre09:56:58
Yüz, sima
Öpücük09:56:55
Öpme, öpüş, buse
palamar09:56:55
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
Miço09:56:53
Muço
EDİNİM09:56:51
Kazanma, iktisap
malaklama09:56:49
Malaklamak işi
şale09:56:49
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
PRENSİP09:56:48
İlke, umde
söz karışıklığı09:56:44
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
Oylumlu09:56:40
Oylumu olan, hacimli
BALKON09:56:36
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
zeytinyağlı yemek09:56:31
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
Pey09:56:27
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ödün vermek09:56:25
ödünle uzlaşma sağlamak
şüheda09:56:25
Şehitler
Börülce09:56:23
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
göğüs kemiği09:56:23
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
vestiyer09:56:21
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
boğulmak09:56:20
Havasızlıktan ölmek
as09:56:18
Arsenik"in kısaltması
takunya09:56:14
Nalın
haşa09:56:14
Belleme (II)
Latin09:56:11
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
Senegalli09:56:07
Senegal halkından olan (kimse)
alaca karanlık09:56:00
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
sıtma bilimi09:55:58
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
şov09:55:53
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
İnam09:55:48
Emanet, vedia
Lup09:55:47
Büyüteç
geri dönmek09:55:45
geldiği yere gitmek
tapıncak09:55:44
bk. Fetiş
tampon09:55:43
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
aydın09:55:43
Işık alan, ışıklı, aydınlık
vasıflandırma09:55:42
Nitelendirme
denizçakısı09:55:41
Yumuşakça
Yakında09:55:40
Yakın bir yerde
bahçe09:55:37
Sebze yetiştirilen yer, bostan
mütalâa etmek09:55:37
okumak
yasal09:55:36
Yasalara uygun, kanunî, legal
Yaş09:55:33
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
özel09:55:33
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
Çağlayan09:55:32
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
ÇİGAN09:55:31
Çingene
süzme09:55:30
Süzmek işi
SIÇAN09:55:30
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
av kuşu09:55:29
Avlanılan kuş
Alışılmamış09:55:29
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
Nine09:55:28
Torunu olan kadın, büyük anne
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)09:55:27
demeç vermek
anlam aykırılığı09:55:26
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
tanıtıcı09:55:25
Tanıtma işini yapan, tanıtan
eper09:55:24
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
yakınlaşma09:55:22
Yakınlaşmak işi
büyücek09:55:22
Biraz büyük, büyüğe yakın
gözü açık09:55:21
Uyanık, becerikli
Sübvansiyon09:55:21
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
saç09:55:21
Baş derisini kaplayan kıllar
oyun09:55:21
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
Bağırsak iltihabı09:55:20
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
dörtlü09:55:19
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
yüzme havuzu09:55:19
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
SEMİZLİK09:55:19
Semiz olma durumu, tav, semen
Tellür09:55:18
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
Apışak09:55:17
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
tamamlamak09:55:15
Bitirmek
AÇIKLIK09:55:13
Açık olma durumu
zevat09:55:11
Kişiler, zatlar
Pop09:55:10
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
sahtekâr09:55:06
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
portföy09:55:05
Para cüzdanı
MORAL09:55:02
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
bora09:55:01
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
Badat09:55:00
Birleşikgillerden, şekeri çok, bir tür yer elması
Özdeş09:54:58
Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı
fırıldak çiçeği09:54:58
Çarkıfelek
lakap09:54:57
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
feyezan09:54:56
Taşma, taşkın, seylâp
loş09:54:55
Yeterince aydınlık olmayan, yarı karanlık, az ışık alan
tein09:54:54
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
Önemli09:54:54
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
ita09:54:51
Verme, ödeme
yelken balığı09:54:50
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
ağrı kesici09:54:48
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
kıtık09:54:47
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
meme09:54:46
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
önerme09:54:46
Önermek işi
k, K09:54:45
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
gösterişçi09:54:43
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden
ipek böceği09:54:42
Kanatları pullu böcekler sınıfından, ördüğü kozalardan ipek elde edilen, dut yaprağı ile beslenen bir cins kelebeğin tırtılı (Bombyx mori)
kısa çizgi09:54:41
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
boylu09:54:38
Boyu olan
avcı09:54:37
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
ölümsüzlük09:54:36
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
basamak09:54:34
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
Küçük tansiyon09:54:33
Kanın beyin içindeki basıncı
MEŞİN09:54:32
Sepilenmiş koyun derisi
zaman aşımı09:54:31
Süre aşımı, müruruzaman
savaş 09:54:27
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
ortaya çıkmak09:54:26
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
Ot09:54:24
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
nota09:54:23
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
Gözde09:54:19
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
tatmin olmak09:54:16
istediği bir şeye ulaşarak hoşnut olmak, rahatlamak, doyurulmak
ebegümeci09:54:12
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)