yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

sezmek20:57:11
Anlamak, fark etmek
aptal aptal20:55:59
Aptal gibi, aptalca, aval aval
kapatma20:55:44
Kapatmak işi
lekelemek20:55:16
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
makineli20:54:47
Makinesi olan, makine ile işleyen
Atıcı20:54:33
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
müşfik20:53:37
Sevecen, şefkatli
sofra örtüsü20:53:22
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
parlatmak20:53:08
(içki için) İçmek
kilise20:51:13
Hristiyan tapınağı
gurultu20:50:04
Guruldama sesi
zorbalık20:49:50
Zorba olma durumu
Haksızlık20:49:21
Haksız olma durumu
takdimci20:48:52
Tanıtmacı
portakal20:48:06
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
beğenilir20:47:23
Beğenme duygusu veren, beğenilen
gözde20:46:06
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
gururlu20:45:58
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
taşıyıcı20:45:29
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
yokçuluk20:44:28
Hiççilik, nihilizm
amor20:44:13
Bir çeşit kumaş
denizayısı20:43:59
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
Leş20:43:45
Kokmuş hayvan ölüsü
sağlık ocağı20:43:16
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
çuvaldız20:43:01
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
oramirallik20:42:33
Oramiral rütbesi
söyletme20:42:18
Söyletmek işi
iblis20:42:04
Şeytan
gök bilimsel20:41:50
Gök bilimle ilgili, astronomik
geometri20:41:35
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
söylenti20:41:21
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
hazcı20:39:48
Hazcılık ile ilgili olan
ibare20:39:33
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
kısasa kısas20:39:26
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
rahatına bakmak20:39:19
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
ütmek20:39:04
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
çiçek bozuğu20:38:18
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
iletişim20:37:43
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
kuşkuculuk20:36:45
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
mal mülk20:36:30
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
kirmen20:36:02
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
alan korkusu20:35:38
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
yetmek20:35:04
Yeterli sebep olmak
boy atmak20:34:06
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
tirhandil20:33:38
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
kundak20:32:27
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
nafaka20:32:12
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
yıkık dökük20:31:29
Harabe, eski
Zevk20:31:15
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
nitelikli20:31:00
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
medeni20:30:37
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
meyilli20:30:20
Bir yana eğimi olan, eğik
arpacık20:28:59
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
sen20:27:49
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
gezinti yeri20:27:35
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
dev gibi20:25:22
iri ve korkunç
kokpit20:25:08
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
koruyucu20:24:53
Korumak işini yapan, gözetici, hami
savaşımcı20:23:32
Savaşım veren kimse, mücadeleci
eglog20:23:03
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
voleybol20:22:52
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
güzergah20:22:31
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
MİM20:22:05
Arap alfabesinde m harfinin adı
uyuşturucu madde20:21:51
Morfin, kokain, eroin, afyon, esrar gibi duyumlara uyuşukluk veren madde
görgü20:21:47
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
önemsiz20:20:38
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
noktalama20:20:09
Noktalamak işi
Çardak20:19:10
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
arkaizm20:18:56
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
Alelacele20:18:41
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
taşkınlık20:17:43
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
latif20:17:07
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
lavaj20:15:27
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
MEŞRUBAT20:15:09
İçilecek şeyler, içecekler
pelüş20:14:48
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
geçmiş zaman sıfat-fiili20:14:08
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
global20:13:53
Toptan, toplam
olumsuzluk20:13:21
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
lazer20:13:17
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
derebeylik20:12:56
Derebeyi olma durumu
oyuncu20:11:42
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
lazut20:11:13
Mısır
ladin20:10:42
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
pizzicato20:09:44
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
ALKA EVLİ20:09:29
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
lamba20:07:16
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
lamel20:06:47
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
BEZELYE20:04:46
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
halaza20:03:57
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
trampa20:01:47
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
zincirleme20:01:46
Zincirlemek işi veya durumu
salta20:00:32
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
lekeli humma19:59:42
Tifüs
semavî19:59:27
Gökle ilgili, göğe ilişkin
kâr etmemek19:58:09
yararı olmamak, etki yapmamak
medya19:57:40
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
medar19:57:10
Dönence
medet19:56:26
Yardım, imdat
yalçın19:53:02
Dik
patlayıcı19:52:17
Patlama özelliği olan (madde)
fark19:49:44
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
faik19:48:54
Üstün, yüksek
faal19:47:55
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
feda19:45:56
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
fevk19:45:23
Üst, yukarı
ferz19:43:54
Satranç oyununda vezir
fire19:42:12
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
foto19:41:44
Işık
fora19:40:44
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
kabakulak19:38:10
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
Aykırılık19:37:10
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
savsaklama19:36:11
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
örnek olmak19:35:51
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
evlendirme19:34:51
Evlendirmek işi
yaraşıklı19:32:28
Yaraşan, uygun, yakışır
katmak19:31:57
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
badana etmek (veya vurmak)19:31:08
badanalamak, badana yapmak
benlikçilik19:26:47
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
düğüm19:26:21
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
şirinlik19:25:19
Şirin olma durumu, sevimlilik
gezi19:24:17
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
düğümlemek19:23:25
Düğüm yaparak bağlamak
gene19:22:51
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
sağu19:22:20
Ağıt
gaza19:21:18
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
gayz19:21:03
Öfke, hınç
gale19:19:54
İçerisinde kalıp yapılan üç tarafı kaplı, bir tarafı açık tepsi şeklinde dizgi aleti
gabi19:19:39
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
billûr gibi19:19:08
çok duru, çok temiz (su)
temizlemek19:18:37
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak