yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

yıldırımsavar09:32:04
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
toplum bilimi09:32:00
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
tandır kebabı09:31:57
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
Öşür09:31:53
Aşar, ondalık
itibaren09:31:46
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
misket09:31:42
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
Bürüme09:31:39
Bürümek işi
kuytu09:31:35
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
risale09:31:32
Küçük kitap, broşür
gönderme belgesi09:31:28
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
saçma sapan konuşmak09:31:24
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
köpük09:31:21
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
ses bilgisi09:31:17
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
lütuf09:31:13
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
PAMUKÇUK09:31:10
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
Baliğ09:31:06
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
hititçe09:31:03
Hitit (Eti) dili
ÖLMEZLİK09:30:55
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
Çalgıç09:30:52
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
ücra09:30:45
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
fıkıh09:30:38
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
aşinalık09:30:34
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
parlama09:30:31
Parlamak işi
bedava09:30:30
Karşılıksız, parasız, emeksiz
kısıtlama09:30:27
Kısıtlamak işi, hacir
bidon09:30:25
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
anapara09:30:23
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
karakul09:30:20
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
karadul09:30:16
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
İmkan09:30:12
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
karakol09:30:09
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
yunanca09:30:05
Yunan dili, Elence
acımtırak09:30:02
Acımsı
karaman09:29:58
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
yamaç09:29:54
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
atak yapmak09:29:51
akın yapmak, atılım yapmak
karamuk09:29:44
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
Ceviz içi09:29:40
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
istek uyandırmak09:29:33
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
metot09:29:30
Yöntem
Balçık09:29:26
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
ÜS09:29:23
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
ÜN09:29:19
Ses
yeşillik09:29:15
Yeşil olma durumu
yakıcı09:29:12
Yakma özelliği olan, yakan
nöbet09:29:08
Sıra, keşik
mirasyedilik09:29:05
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
kramp09:29:01
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
supara09:28:57
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
masarika09:28:54
Bağırsakları tutan karın iç zarı
atletizm09:28:50
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
harmoni09:28:46
Armoni
krema09:28:43
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
rubidyum09:28:42
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
yadırgama09:28:36
Yadırgamak işi
Sürüm09:28:32
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
müteakiben09:28:29
Sonra, arkadan, ardı sıra
kadın terzisi09:28:25
Kadın elbiseleri diken terzi
pazarlık09:28:22
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
dikim evi09:28:18
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
harmani09:28:14
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
numara yapmak09:28:11
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
kriket09:28:07
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
kritik09:28:04
Tehlikeli, endişe veren (durum)
iç hastalıkları09:28:00
bk. dahiliye
DOLUNAY09:27:56
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
sulanma09:27:46
Sulanmak işi
tütün balığı09:27:43
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
süsleme09:27:39
Süslemek işi, bezeme, tezyin
akıcı09:27:35
Akma özelliği olan
fermiyum09:27:32
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
Fonoloji09:27:28
Ses bilimi
yüz kalıbı09:27:25
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
seyrek09:27:21
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
müzik bilimi09:27:17
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
rekaket09:27:10
Kekemelik, pepemelik
Yapım09:27:07
Yapmak işi, inşa, imal
Bağıl09:27:00
Görece, izafî
İyilik09:26:56
İyi olma durumu, salâh
batkın09:26:52
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
görüntülük09:26:49
Ekran
esenleşme09:26:42
Esenleşmek işi, selâmlaşma
geçim derdi09:26:38
Geçim sıkıntısı
içli dışlı olmak09:26:35
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
YANILGI09:26:31
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
seyran09:26:20
Gezme, gezinme
Tombul09:26:17
Şişman, şişkin, dolgun
sığla09:26:13
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
DİYANET09:26:10
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
seyyar09:26:06
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
seyyal09:26:02
Akışkan
seyyah09:25:56
Gezgin, turist
beka bulmak09:25:49
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
anıt mezar09:25:45
Görkemli, anıtsal mezar
HAYDUT09:25:42
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
komprador09:25:41
Aracı
zarar vermek09:25:36
kötülük etmek
Portekizce09:25:35
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
deme09:25:31
Demek işi
apaçıklık09:25:24
Apaçık olma durumu
HABERCİ09:25:22
Haber getiren kimse, ulak
YIKILMA09:25:21
Yıkılmak işi
NEFHA09:25:17
Güzel koku
gümrük kanunu09:25:11
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
murakabe09:25:06
Denetleme, denetim
cavalacoz09:25:04
Değersiz, önemsiz, derme çatma
oyun yazarı09:25:00
Tiyatro, radyo ve televizyonda sahnelenmek veya oynanmak üzere piyes, skeç türü eserler kaleme alan sanatçı
yoz09:24:55
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
şampiyon09:24:50
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
olmuş09:24:47
Olgunlaşmış, ergin
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)09:24:43
dilemek
ARAŞTIRMA09:24:39
Araştırmak işi, taharri
eşkıya09:24:32
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
gıyaben09:24:29
Kendi yokken, ortada olmaksızın
TÖRPÜ09:24:17
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
iskele kelepçesi09:24:06
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
muazzam09:24:03
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
araba vapuru09:23:59
Arabalı vapur
gemi enkazı09:23:55
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
HAYKIRMA09:23:45
Haykırmak işi
misyon09:23:42
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
Kımız09:23:38
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
Camia09:23:34
Topluluk, zümre
kaşıkçı kuşu09:23:27
Pelikan
erkekler hamamı09:23:20
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
gelip geçici09:23:02
Sürekli olmayan, kısa süreli
eldiven09:22:58
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
iri kıyım09:22:58
İri kıyılmış
MUSANDIRA09:22:55
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
restorasyon09:22:48
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme