yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

gözetleme16:14:56
Gözetlemek işi
Maaş16:14:48
Aylık
Âmin16:14:47
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
baba evi16:14:14
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
buhar16:14:10
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
ürpermek16:14:09
Korkmak
buhur16:14:05
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
RUBİDYUM16:13:58
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
kerkenez16:13:51
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
bunak16:13:42
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
GÜRÜLTÜ16:13:35
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
asa16:13:09
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
sancaktar16:13:07
Sancağı taşıyan kimse
ziraatçı16:12:50
Tarımcı
portörlük16:12:32
Portör olma durumu
İLİŞKİ16:12:16
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
pirüpak16:12:13
Tertemiz, lekesiz
sayrı16:12:12
Hasta
geliştirme16:12:07
Geliştirmek işi
kavrayışlı16:11:58
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
reosta16:11:49
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
aksine16:11:40
Tersine
metal yatak16:11:39
Özü, temeli metalden oluşan yatak
tahsisat16:11:30
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
kriket16:11:17
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
çizgilik16:11:12
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
iç hastalıkları16:11:07
bk. dahiliye
kritik16:10:37
Tehlikeli, endişe veren (durum)
akıcı16:10:33
Akma özelliği olan
kriter16:10:28
Ölçüt, kıstas
tehlike16:10:19
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
deniz kızı16:10:14
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
kayırıcı16:10:12
Kayıran, koruyan, iltimasçı
sultanlık16:10:02
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
dökümcülük16:09:57
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
toyluk16:09:45
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
KARGA16:09:35
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
iflâs anlaşması16:09:30
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
buket16:09:29
Çiçek demeti
cin fikirli16:09:17
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
pus16:09:08
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Muhakeme16:09:04
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
vetire16:09:03
Süreç
yengi16:08:55
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
masura16:08:44
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
haç16:08:40
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
Alagarson16:08:36
Kısa kesilmiş saç
pedikür16:08:09
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
PEYGAMBERLİK16:08:05
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
deccal16:08:04
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
MATEMATİK16:08:04
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
spor16:08:03
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
iskelet16:07:55
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
teselli16:07:51
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
çak16:07:47
Yırtık, yarık
uğraş16:07:46
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
aerobik16:07:36
Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik
kapuska16:07:35
Etli lâhana yemeği
nazariye16:07:31
Kuram, teori
MÜFLİS16:07:17
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
bahtiyarlık16:07:17
Bahtlı olma durumu, mutluluk
Amirce16:07:12
Amire yakışır biçimde, amir gibi
büzüktaş16:07:06
Kafa dengi arkadaş, kafadar
aksilik16:07:04
Terslik, inatçılık, huysuzluk
Yarı karanlık16:06:59
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
sadaka16:06:57
Dilenciye verilen para
Durmadan16:06:50
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
JANT16:06:42
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
GÖZ PINARI16:06:37
Gözün burun tarafındaki ucu
ak gözlü16:06:35
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
Kement16:06:35
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
uzun uzadıya16:06:32
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
ölçünlü16:06:08
Standart
taydaş16:06:08
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
donatma16:06:04
Donatmak işi, teçhiz
aksiyom16:05:55
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
aslan gibi16:05:37
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
sebat etmek (veya göstermek)16:05:36
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
uyurgezerlik16:05:29
Uyurgezer olma durumu
düzenci16:05:20
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
iğrenç16:05:10
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
hakkaniyet16:05:08
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
düzelti16:05:01
Düzeltmek işi, tashih
düzelme16:04:57
Düzelmek durumu
mütenevvi16:04:47
Türlü, çeşitli
erketeci16:04:39
Dikizci, gözcü
fonetikçi16:04:35
Ses bilgisi ile uğraşan, ses bilgisi uzmanı
hesap uzmanı16:04:30
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
eskitmek16:04:26
Yaşlandırmak
Azrail16:04:24
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
bağıt16:04:07
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
Uzaklaşmak16:04:05
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
adisyon16:04:05
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
hoyrat16:03:56
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
elifba16:03:41
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
izafiyet16:03:40
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
Eğilim16:03:39
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
cürüm16:03:34
Suç
Ziraat16:03:20
Çiftçilik, tarım
sürgit16:03:15
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
bayrak direği16:03:07
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
süreli16:03:02
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
dem16:03:02
Soluk, nefes
menfaat16:03:00
Yarar, çıkar, kâr, fayda
İMAN16:02:56
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
TAMİM16:02:23
Genelge, sirküler
adlandırma16:02:14
Adlandırmak işi
haysiyet16:02:11
Değer, saygınlık, itibar
SABAH YELİ16:02:09
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
Alıntı16:02:05
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
dulluk16:01:51
Dul olma durumu
Vaaz16:01:50
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
zanlı16:01:50
Sanık
kararlama16:01:47
Kararlamak işi
HAYAL16:01:43
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
HAYIR16:01:38
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
Arabesk16:01:33
Arap üslûbunda olan (şey)
Söndürmek16:01:29
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
uskumrumsugiller16:01:28
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
tortu16:01:21
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
kaleme almak16:01:10
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
çektiri16:01:07
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
nurlu16:00:57
Aydınlık, ışıklı, parlak
Donanım16:00:53
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
Hor görmek16:00:39
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
kokuşmak16:00:34
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
kesin bilgi16:00:30
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
yargıtay16:00:24
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
nazizm16:00:16
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
nispet16:00:16
Oran