yıldırımsavar

1.İsimYıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner

Son Arananlar

zarafet16:44:32
İncelik, güzellik, zariflik
revaçta olmak16:44:30
değerli, üstün veya geçerli olmak
kof16:44:29
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
dik kafalı16:44:29
Dik başlı
Balkanlar16:44:10
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
Meydan16:43:57
Alan, saha
taşıma16:43:56
Taşımak işi
Muvaffakiyet16:43:53
Başarı
alakasız16:43:51
İlgisiz, ilgisi olmayan
bilinen16:43:33
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
Yoksul16:43:25
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
PAMUKLU16:43:02
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
yurtlanma16:42:34
Yurtlanmak işi, iskân
biteviye16:42:01
Aynı biçimde, sürekli olarak
mükemmel16:42:00
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
acımtırak16:41:56
Acımsı
acele16:41:56
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
matematikçi16:41:55
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
ergin16:41:52
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
TEDBİR16:41:31
Önlem
Tiyatro16:41:28
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
işçi16:41:00
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
Toplaç16:40:58
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
çekim16:40:57
Çekmek işi
YÜCELTME16:40:54
Yüceltmek işi, yükseltme
Zamk16:40:30
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
Horlama16:40:22
Horlamak işi (I) (II)
sadak16:40:09
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
yalandan16:39:41
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
karadul16:39:22
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
baş kaldırma16:39:14
baş kaldırmak işi, isyan
Deniz mili16:39:07
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
alaçam16:38:57
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
cilve16:38:27
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
çilli16:38:24
Çili olan
parselâsyon16:38:23
Parselleme
ocaklık16:38:03
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
kavuklu16:37:57
Kavuk giymiş
Meşime16:37:56
Döl yatağı
deniz aynası16:37:55
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
rahip16:37:54
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
baran16:37:35
Yağmur
kertik16:37:32
Kertilmiş olan
enjeksiyon16:37:31
İğne yapma, iğne vurma
izam16:37:31
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
salta16:37:12
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
efsun16:37:05
Büyü, sihir
amal16:37:04
İşler, işlemler
İş16:37:01
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
yat kulübü16:36:35
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
dolma16:36:34
Dolmak işi
Uymaz16:36:34
Aykırı, başka türlü, mugayir
güdeleme16:36:28
Güdelemek işi
kolalı16:36:06
İçinde kola bulunan
koyacak16:36:01
İçine öte beri koymaya yarayan şey
ergime16:35:55
Ergimek işi, zeveban
aval16:35:46
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
fidanlık16:35:45
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
bornoz16:35:39
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
aristokrasi16:35:32
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
arka çıkmak16:35:30
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
aspiratör16:35:29
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
ayraç16:35:27
Yay ayraç
el değmemiş16:35:11
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
butafor16:35:01
Oyun için gerekli sahne eşyası
anonim16:35:00
Adı sanı bilinmeyen
RAYİHA16:35:00
Koku, güzel koku
aritmetik işlem16:34:36
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
firar etmek16:34:35
kaçmak
sarık16:34:34
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
çukurluk16:34:32
Çukur olma durumu
fıkra16:34:31
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
eğri16:34:25
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
genel kurul16:34:00
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
NOBELYUM16:33:59
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
yılık16:33:58
Çarpık, eğri (ağız)
ömür16:33:57
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
Lapina16:33:49
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
beyaz cam16:33:30
Televizyon ekranı
ERİKA16:33:28
Süpürge otu
arkadaş olmak16:33:02
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
arkaizm16:33:01
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
armada16:33:01
Donanma
ayrıntılı16:32:56
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
yitim16:31:58
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
animasyon16:31:57
Canlandırma
iye16:31:46
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
basbayağı16:31:30
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
Fare16:31:30
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)16:30:56
borcunu ödeyip bitirmek
boy bos16:30:55
Vücudun yapısı bakımından biçimi
idam sehpası16:30:54
Darağacı
Müslüman adam16:30:46
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
amansız16:30:41
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
filiz16:30:29
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
sepet topu16:30:17
Basketbol
ulusçuluk16:30:17
Milliyetçilik
ACEMLEŞME16:30:16
Acemleşmek durumuna gelmek
delibaş16:30:11
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
derme çatma16:29:55
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
kös16:29:48
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
DONE16:29:40
bk. veri
kuzgun16:29:39
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
devrimcilik16:29:35
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
periyot16:29:26
Dönem
mail16:29:25
Eğilimi olan
zekavet16:29:24
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
bitirim16:29:08
Çok hoşa giden (kimse, yer)
Yalgın16:29:01
Ilgım, pusarık, serap
epifit16:28:56
Üst bitken
hisseli16:28:32
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
Amerika armudu16:28:31
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
evç16:28:29
En yüce yer
eylül16:28:29
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
inan16:28:25
İnanmak işi
mal etmek16:28:17
bir değer karşılığında sahip olmak
esefle16:28:13
Üzülerek, acınarak
METİN16:27:57
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
güdülenme16:27:55
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
güvenilirlik16:27:54
Güvenilir olma durumu
sinemacı16:27:36
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
önerme16:27:35
Önermek işi
Yengeç16:27:24
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
katma16:27:19
Katmak işi, ilhak
Fasikül16:27:04
Cüz
arabozanlık16:27:00
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
baskı altında tutmak16:26:35
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
arı kovanı16:26:08
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
kıtık16:26:08
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
lokomotif16:26:06
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine