yineleme

1 İsim

Yinelemek işi, tekrarlama

Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın şu dizede görüldüğü gibi tekrarlanması

Cümle 1: Ağla çoban ağla, ovan kalmadı / Göz yaşı dök bülbül yuvan kalmadı. - M. E. Yurdakul