yürüyüş

1 İsim

Yürümek işi veya biçimi

Spor amacıyla yapılan yürüme

Cümle 1: Her sabah bir saat yürüyüş yaparım.

Bir olayı protesto etmek, bir konuya dikkati çekmek amacıyla topluca yürüme

Cümle 1: Gösteri yürüyüşü.

Birliklerin bir yerden başka bir yere gitmesi