yükselti

1 İsim

Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa

Cümle 1: Ankara'nın yükseltisi 850 metredir.

Bir yıldızdan bir gözlemcinin gözüne gelen ışın ile ufuk düzleminin oluşturduğu açı