yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

suret19:51:00
Görünüş, biçim
tahta perde19:50:57
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
susuz19:50:54
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
arlanma19:50:48
Arlanmak işi
en19:50:29
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
Raks19:50:26
Dans
ÜFUL19:50:17
(yıldız için) Batma
canan19:50:02
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
kırpık19:49:59
Kırpılmış olan
konuksever19:49:25
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
gündöndü19:49:22
Ayçiçeği
kaymak19:49:13
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
Çember19:48:52
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
Hipotez19:48:49
İpotez, varsayım, faraziye
Dübbüasgar19:48:27
Küçük Ayı
derece derece19:48:09
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
DE19:47:59
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
Em19:47:56
İlâç, merhem
Gerileme19:47:41
Gerilemek işi
büyüleme19:47:33
Büyülemek işi
hamakat19:47:31
Ahmaklık
çukurluk19:47:22
Çukur olma durumu
orkide19:47:19
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
müdür19:47:16
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
be19:47:13
Berilyum"un kısaltması
cu19:47:04
Bakır"ın kısaltması
ca19:46:59
Kalsiyum"un kısaltması
cl19:46:56
Klor`un kısaltması
au19:46:46
Altın"ın kısaltması
ag19:46:31
Gümüş"ün kısaltması
Ba19:46:22
Baryum"un kısaltması
Cr19:46:19
Krom"un kısaltması
Co19:46:13
Kobalt`ın kısaltması
Av19:46:10
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
şeker hastalığı19:46:08
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
Az19:45:58
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
Ad19:45:55
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
Ab19:45:52
Su
An19:45:49
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
Al19:45:46
Alüminyum"un kısaltması
AT19:45:43
Astatin"in kısaltması
Or19:45:28
Ordu kelimesinin kısaltması
Od19:45:22
Ateş
muşmula19:45:13
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
geçerlilik19:45:10
Geçerli olma durumu, geçerlik
örneklik19:45:08
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
düşüklük19:45:07
Düşük olma durumu
örnekleme19:45:05
Örneklemek işi veya durumu
yarım küre19:45:01
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
mezbele19:44:49
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
öncelikle19:44:48
Öne alınarak, daha önce olarak
bitirim yeri19:44:33
Kumarhane
çektiri19:44:12
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
çamur19:44:02
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
çalmak19:43:59
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
hatim19:43:50
Sona erdirme, bitirme
Hg19:43:41
Cıva"nın kısaltması
Ha19:43:38
İstek uyandırmak için kullanılır
WC19:43:32
Ayak yolu
Te19:43:23
Tellür"ün kısaltması
Yansı19:43:20
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
kımkım19:43:17
Ağır ağır konuşan (kimse)
ihtiyar olmak19:43:14
yaşlanmak
antrenman19:43:08
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
aşoz19:42:46
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
töhmetli19:42:12
Suçlanmış
sazcı19:42:09
Saz çalan kimse
Muço19:42:03
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
solukluk19:42:00
Soluk olma durumu
tavuk kümesi19:41:45
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
YANLIŞ19:41:42
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
Payan19:41:36
Son, sonuç, nihayet
havlu19:41:22
Kurulanmaya yarar havlı bez
havas19:41:19
Nitelikler, özellikler
havan19:41:16
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
havuz19:41:10
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
havra19:41:07
Yahudi tapınağı, sinagog
haile19:41:01
Çok acıklı olay
şart19:40:53
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
şark19:40:47
Doğu
şasi19:40:44
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
şavk19:40:41
Işık
görevden almak19:40:29
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
ANADOLU19:40:26
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
Hasiyet19:40:15
Özgülük, hassa
minakop19:39:58
Gölge balığı, taş levreği
mümas19:39:49
Dokunan, temas eden
mühim19:39:44
Önemli
fosfor19:39:03
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
ağırkanlı19:39:00
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
muayyen19:38:57
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
sivilce19:38:54
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
19:38:51
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
Arlı19:38:48
Namuslu, utangaç, sıkılgan
iğrenç19:38:22
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
baharatçı19:38:11
Baharat satan kimse
Heves19:37:52
İstek, eğilim, arzu, şevk
lanetlenme19:37:48
Lânetlenmek işi
sıkıntılı19:37:45
Sıkıntısı olan
bununla birlikte19:37:42
Buna ek olarak
kariyer19:37:26
Meslek, uzmanlık
varmak19:37:22
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
derleyip toplamak (veya toparlamak)19:37:19
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
sulu boya19:37:07
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
varide19:37:04
Gelen şey
dörtlük19:36:53
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
dedikoduculuk19:36:45
Dedikodu yapma işi
yalın durum19:36:33
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
KRİPTON19:36:24
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
yayvan19:36:15
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
yanıltı19:36:12
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
ahiren19:36:00
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
hasetçi19:35:54
Kıskanç, günücü
yaptırım19:35:45
Yaptırmak işi
otorite19:35:34
Yetke, sulta, velâyet
hünkar19:35:28
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
sirken19:35:25
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
CEREYANLI19:35:07
Akıntılı
güzide19:34:55
Seçkin, seçilmiş, seçme
direk19:34:46
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
mescit19:34:42
Cami
takla böcekleri19:34:34
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Slav19:34:31
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
Soya19:34:28
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
Sofa19:34:19
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
Suna19:34:00
Erkek ördek
Sulh19:33:57
Barış
bedence19:33:40
Beden bakımından
bohça19:33:34
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
minyatür19:33:31
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı