yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yöntem07:32:30
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Zühal07:32:29
Sekendiz, Satürn
sıkılma07:32:28
Sıkılma işi
alışık olmak07:32:26
alışkanlık durumuna gelmek
ilgisiz07:32:23
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
çamur07:32:20
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
aklama belgesi07:32:19
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
çanak07:32:18
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
İSTEM07:32:17
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
çalma07:32:15
Çalmak işi
İSTEK07:32:14
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
çalak07:32:12
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
çalap07:32:10
Tanrı
kanaat getirmek07:32:09
kanmak, aklı yatmak, inanmak
çakal07:32:09
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
Patent07:32:01
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
inşa etmek07:31:59
kurmak, yapmak
nedamet07:31:58
Pişmanlık
geleni07:31:55
Tarla faresi, büyük fare
cüda07:31:53
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
gelgit07:31:50
Boşuna gidip gelme
ihsan07:31:48
İyilik etme, iyi davranma
fin hamamı07:31:47
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
ihvan07:31:45
Yakın dostlar, arkadaşlar
ihtar07:31:44
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
ihsas07:31:42
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
yükümlü07:31:39
Yükümü olan, mükellef
serüvenci07:31:37
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
NARIBEYZA07:31:36
Akkor
Düalizm07:31:34
İkicilik
NEŞE07:31:33
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
Düalist07:31:31
İkici, ikicilik yanlısı
sergerde07:31:29
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
SİLİSYUM07:31:28
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
kurultay07:31:26
Ulusal toplantı
arabozanlık07:31:24
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
zembil07:31:23
Hasırdan örülmüş saplı torba
gangster07:31:21
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
İTİCİ07:31:19
İtme işini yapan
gömü07:31:17
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
arz derecesi07:31:16
bk. enlem
Göl ayağı07:31:14
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
KAYISI07:31:12
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
matriarkal07:31:10
Anaerkil
KAYNAK07:31:09
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
ihata07:31:07
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
ödün vermek07:31:06
ödünle uzlaşma sağlamak
ihale07:31:04
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
Resesif07:31:02
Çekinik
kaşe07:31:01
Damga, mühür
mümbit07:31:00
Verimli, bitek
SEYİS07:30:59
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
ihmal07:30:57
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
öz yapı07:30:57
Karakter
kabul odası07:30:54
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
yemek odası07:30:53
Yemek yenilen oda, salamanje
ihlas07:30:51
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
stoacılık07:30:47
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
ağız birliği07:30:46
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
üşenç07:30:44
Üşenme, üşengeçlik
Gezgin07:30:43
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
doğulu07:30:40
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
ZİHİN07:30:37
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
IZGARA07:30:33
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
kumar oynamak07:30:32
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
dövüşken07:30:30
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
cezalandırılma07:30:27
Cezalandırılmak işi
özensiz07:30:25
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
üstsubay07:30:22
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
Şap07:30:21
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Dübbüasgar07:30:20
Küçük Ayı
jargon07:30:19
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
SEÇKİN07:30:18
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
bakış07:30:12
Bakmak işi veya biçimi
dikkatli07:30:10
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilep07:30:08
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şilte07:30:07
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
ayı07:30:05
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
şimdi07:30:03
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
şimal07:30:02
Kuzey
gayrimüslim07:30:00
Müslüman olmayan
delâlet07:29:58
Kılavuzluk, aracılık
hazakat07:29:55
(hekimler için) Ustalık, uzluk
samankapan07:29:53
Kehribar
sözünden çıkmamak07:29:52
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
belirme07:29:50
Belirmek işi, tebellür etme
tembellik etmek07:29:48
tembelce davranmak
element07:29:46
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
İsevî07:29:45
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
Sapkınlık07:29:45
Sapkın olma durumu
umarsız07:29:43
Çaresiz
AŞIRI07:29:41
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
mandıra07:29:38
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
katkı07:29:35
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
dış beslenme07:29:32
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
EDEPSİZ07:29:30
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
kevser gibi07:29:28
(içecekler için) tatlı, lezzetli
MUHTELİT07:29:27
Karma, karışık
AŞAMA07:29:25
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
asliye07:29:24
Temel, esas
bilgisayar07:29:20
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
Arıtım07:29:19
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
abanoz07:29:17
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
Hediye07:29:09
Armağan
Kuş yuvası07:29:08
Kuşun içinde barındığı yer
ateşli silâh07:29:05
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
iptida07:29:04
Başlangıç
misafir07:29:02
Konuk
Akdarı07:29:01
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
İyicene07:28:59
Tam olarak, adamakıllı
iptila07:28:57
Düşkünlük, tiryakilik
Tali07:28:54
İkinci derecede olan, ikincil
Düzeltme07:28:53
Düzeltmek işi, tashih
TarZ07:28:49
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Tane07:28:48
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
Taht07:28:45
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
Konut07:28:42
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
teğet07:28:40
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
af dilemek07:28:39
bağışlanmasını istemek
mide07:28:37
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Tema07:28:36
Aslî konu
Ters07:28:34
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
ibadet etmek07:28:33
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
ZAĞLAMA07:28:32
Zağlamak işi, kılağılama
alıp vermek07:28:31
yürek çarpıntısı geçirmek
olupbitti07:28:29
Oldubitti, emrivaki
Karın zarı07:28:27
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
Kovma07:28:24
Kovmak işi
müflis07:28:20
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Yeğin07:28:18
Zorlu, katı, şiddetli