yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

menşe16:33:55
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
ciddiyetsiz16:33:52
Ciddiyeti olmayan, lâubali
Revan16:33:49
Giden, yürüyen
günebakan16:33:45
Ayçiçeği
vuruşma16:33:42
Vuruşmak işi
merdiven boşluğu16:33:39
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
denli16:33:36
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
andaç16:33:33
Ajanda
koyak16:33:29
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
kamer balığı16:33:26
Ay balığı
ürik asit16:33:06
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
Çekingen16:33:06
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
farfara16:33:03
Ağzı kalabalık, gürültücü
sivrisinek16:32:55
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
Soya çekim16:32:43
Kalıtım, irsiyet, veraset
dumur16:32:40
Körelme
kolik16:32:40
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
ortam16:32:36
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
kiraz zamkı16:32:32
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
sürekli16:32:28
Kesintisiz olarak süren, devamlı
çay demlemek16:32:25
bk. demlemek
fen bilimi16:32:13
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
esneklik16:32:03
Esnek olma durumu, elâstikiyet
Basketbol16:31:54
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
fersiz16:31:52
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
amut16:31:49
Dikme, dik durumda
odunluk16:31:48
Odun konulan yer
Yeni Dünya aslanı16:31:47
Puma
alma16:31:37
Almak işi
Gidon16:31:36
Yönelteç
Sahan16:31:28
İçinde yemek ısıtılan veya yumurta gibi şeyler pişirilen, derinliği az metal kap
İrin16:31:25
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
ödenek16:31:16
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
abus16:31:13
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
sayı göstergesi16:31:07
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
fevkalade16:30:58
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
maymuncuk16:30:57
Küçük maymun
aşı16:30:57
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
Devasa16:30:54
Dev gibi, çok büyük
BAŞŞEHİR16:30:47
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
gelip geçici16:30:44
Sürekli olmayan, kısa süreli
gülümseme16:30:41
Hafifçe gülme, tebessüm
eğlence16:30:39
Eğlenmek işi
Lebiderya16:30:13
Deniz kenarı
pekmez toprağı16:29:43
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
pata16:29:22
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
Yönetim16:29:15
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir16:29:12
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
tekdüze16:29:05
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
taşlamak16:29:04
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
Kapitalist16:28:44
Sermayedar, ana malcı
doku bozukluğu16:28:43
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
nalân16:28:15
İnleyici, inleyen
ceylân bakışlı16:28:12
Süzgün ve tatlı bakışlı
haylaz16:28:10
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
hayli16:28:07
Epey, oldukça çok
elit16:27:57
Seçkin
Yakarma16:27:14
Yakarmak işi
ataşelik16:26:55
Ataşe olma durumu veya makamı
MAAİLE16:26:35
Ailece, ev halkıyla birlikte
BAĞLAÇ16:26:20
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
kızıl16:25:52
Parlak kırmızı renk
adapte16:25:51
Uyarlanmış
dev16:25:48
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
Olta16:25:25
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
yaban mersini16:25:03
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
mücerret16:24:57
Soyut
Üvey anne16:24:43
Üvey ana
KAŞIKÇI16:24:38
Kaşık yapan veya satan kimse
matem16:24:30
Yas
anatomi16:24:28
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
Başçık16:24:13
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
yurtlanma16:23:28
Yurtlanmak işi, iskân
toplanma16:22:57
Toplanmak işi
ödül16:22:48
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
yelve16:22:17
Flurya
yapıştırma16:22:16
Yapıştırmak işi
jelâtin16:22:05
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
çiroz16:21:51
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
karbon16:21:50
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
miras16:21:44
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
tatbikat16:21:14
Uygulama
seyretmek16:21:02
Bir olaya karışmadan bakmak
usa vurma16:20:49
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
KARIMA16:20:35
Karımak işi
aheste16:20:32
Yavaş, ağır
zahiri16:19:51
Görünen, görünürdeki
Fani16:19:50
Ölümlü, gelip geçici, kalımsız
etüv16:19:50
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
başhekim16:19:25
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
süslü16:19:20
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
direngenlik16:19:18
Direngen olma durumu, inatçılık
italik16:19:14
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
Tayyare16:19:07
Uçak
özne16:19:05
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
vasıf16:19:01
Nitelik
EPER16:18:51
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
kılgı16:17:58
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
dünya ahret kardeşim olsun16:17:47
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
şarap bardağı16:17:14
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
mercanköşk16:16:48
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
fanatizm16:16:48
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
kürevi16:16:17
Küresel, toparlak
nihai16:15:46
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
arş16:15:46
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
eytişim16:15:20
Diyalektik
moren16:15:10
Buzul taş
yetkili16:14:51
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
kuru fasulye16:14:34
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
Bildik16:14:17
Tanıdık
çarçabuk16:13:45
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
gümrükçü16:13:39
Gümrük görevlisi
havlu16:13:35
Kurulanmaya yarar havlı bez
İl16:13:25
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
Gece16:13:20
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
haritacılık16:12:20
Haritacı olma durumu
broş16:12:14
Kadınların takındıkları süs iğnesi
keşke16:12:10
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
gergef16:12:10
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
firar16:12:07
Kaçma, kurtulma
Çarpık16:11:32
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
ilgi çekici16:11:20
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
ihtisas16:11:18
Duygu
numune16:11:00
Örnek
sikke16:10:36
Madenî para
NİNE16:10:23
Torunu olan kadın, büyük anne
lüfergiller16:09:02
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
Rumuz16:08:35
Sembol, simge, remiz
telâtin16:08:34
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
sanık16:08:12
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun