yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yöntem07:23:49
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
çipil07:23:40
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
Haymatlos07:23:37
Vatansız
Bayındırlık 07:23:34
Bayındır olma durumu, ümran
naif07:23:22
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
verimsiz07:23:13
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
uğursuzluk07:23:11
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
putrel07:23:11
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
örümcek07:23:06
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
güvenlik görevlisi07:23:00
Güvenliği sağlamakla görevli kimse
yaşlanmak07:22:59
yaba07:22:54
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
tutacak07:22:52
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
miraç07:22:44
Göğe çıkma
yaslı07:22:41
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
tanım07:22:39
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
ıslahat07:22:38
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
ima07:22:37
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
müspet07:22:34
Olumlu
tedirgin etmek07:22:33
rahatını, huzurunu kaçırmak
pasta07:22:10
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
yaşama07:22:06
Yaşamak işi
İstikrarlı07:21:55
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
nim07:21:46
Yarı
engebeli07:21:44
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
kazı bilimci07:21:27
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
CİMBAKUKA07:21:21
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
kravat07:21:17
Boyun bağı
İNCE SIVA07:21:13
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
şapka işareti07:21:12
bk. şapka
hayal oyunu07:20:57
Karagöz oyunu
mezarlık07:20:53
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
istirahat07:20:51
Dinlenme, rahat etme
bun07:20:50
Sıkıntı
Ceviz07:20:36
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
Sıradan07:20:31
Herhangi bir, bayağı, alelâde
başbuğ07:20:25
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
ÖZVERİLİ07:20:23
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
kapela07:20:07
Şapka
düğün yahnisi07:20:05
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
avanak07:20:02
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
koku07:19:54
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
zaten07:19:44
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
müşahhas07:19:38
Somut, konkre
Sima07:19:25
Yüz, çehre
Tereke07:19:15
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
zümre07:19:01
Topluluk, takım, grup, camia
yüzer top07:18:54
Şamandıra
EDİM07:18:32
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
apaçıklık07:18:26
Apaçık olma durumu
ayla07:18:23
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
derde derman olmak07:18:22
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
fevkalâde07:18:17
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
batkınlık07:18:14
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
barometre07:17:57
Basınçölçer
sup07:17:55
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
ilenme07:17:53
İlenmek işi, beddua
tahammül07:17:52
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
Eğilimli07:17:47
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
dirice07:17:21
Biraz diri
dörtnala kaldırmak07:17:08
dörtnal koşturmaya başlamak
Uymaz07:16:53
Aykırı, başka türlü, mugayir
PUT07:16:49
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
bilgi işlem07:16:43
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
ayrılık07:16:22
Ayrı olma durumu
varaka07:16:20
Kâğıt, yazılı kâğıt
işkal07:16:13
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
sıklık07:16:05
Sık olma durumu
aydınlatma07:15:59
Aydınlatmak işi
töre dışı07:15:55
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
PİRİNÇ07:15:44
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
komisyon07:15:34
Alt kurul, encümen, komite
ayrıcalıklı07:15:26
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
dudak boyası07:15:19
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
dış beslenme07:15:13
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
değinme07:15:12
Değinmek işi, temas
averaj07:15:01
Ortalama
Biçim07:15:01
Dış görünüş, şekil
Esen07:14:56
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
Hentbol07:14:55
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
GÜNCE07:14:45
Günlük (I)
kusma07:14:45
Kusmak işi, istifra
ESKİ07:14:44
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Zorunlu07:14:39
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
KÜME07:14:36
Tümsek biçimindeki yığın
tortu07:14:30
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
MİHRACE07:14:30
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
görk07:14:21
Güzellik, gösteriş
bağlaşık07:14:20
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
laik07:14:19
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
ALAMET07:14:16
Belirti, işaret, iz, nişan
tahlilî07:14:03
Çözümlemeli
yazma yitimi07:13:58
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
alçı07:13:53
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
vahşi hayvan07:13:48
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
karbon07:13:47
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
destancı07:13:45
Destan yazan veya anlatan kimse
ayrıklı07:13:43
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
alıntı07:13:39
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
haşarı07:13:37
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
Hicvetme07:13:34
Hicvetmek işi
Başlık07:13:32
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
rikkat07:13:24
İncelik, naziklik
gündelik07:13:11
Her günkü, yevmî
yükleme durumu07:12:56
bk. belirtme durumu
mahşer günü07:12:54
Kıyamet
salon07:12:53
Bir evin en geniş bölümü
yakınlık07:12:36
Yakın olma durumu
kaybetme07:12:27
Kaybetmek işi, yitirme
itişip kakışmak07:12:27
birbirini itmek
Kök boyası07:12:22
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
Reçine07:12:22
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
Donuk07:12:17
Parlaklığı olmayan, mat
maskara07:12:11
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
Baştan07:12:08
başından alarak, bir kez daha, yeniden
zümrüdüanka07:12:07
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
acul07:12:05
Tez canlı, içi tez, ivecen
esir07:11:57
Tutsak
zamanında07:11:49
Eskiden
Şasi07:11:39
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
Kaygana07:11:38
Omlet
mütemadiyen07:11:37
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
Eldiven07:11:24
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
kıyas07:11:12
Bir tutma, denk sayma
MÜESSİR07:11:07
Dokunaklı
başpehlivan07:11:01
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
ÖZNEL07:10:55
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
Elgin07:10:50
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
19 Mayıs07:10:47
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
alpinist07:10:27
Dağcı