yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yöntem10:04:54
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
atalet10:04:53
Tembellik
tecil etmek10:04:52
ertelemek
hısım akraba10:04:50
Yakın ve uzak bütün akrabalar
kıyacı10:04:48
Cinayet işleyen kimse, cani
kutur10:04:48
(daire ve kürede) Çap
kılıbık10:04:46
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
VURGUNCU10:04:45
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
mevta10:04:44
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
top sürme10:04:41
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
UZAKLIK10:04:40
Uzak olma durumu, ıraklık
orijinal10:04:39
Özgün
kumandan10:04:38
Komutan
Haymatlos10:04:36
Vatansız
Karmaşık10:04:34
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
özlem10:04:33
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
YANKI10:04:32
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
Süs10:04:30
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
rüesa10:04:30
Başkanlar
örtülü10:04:29
Örtüsü olan
ÜSLUP10:04:26
Oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz
kazmaç10:04:26
bk. kazaratar
notalama10:04:25
Notalamak işi
beğenilir10:04:22
Beğenme duygusu veren, beğenilen
boyna10:04:21
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
Yumuşak başlı10:04:19
Uysal, kolay yola gelen
tuğrakeş10:04:19
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
BALİĞ10:04:18
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
üvez10:04:16
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
zabıtname10:04:15
Tutanak
zulmet10:04:13
Karanlık
lavta10:04:12
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
kapuska10:04:11
Etli lâhana yemeği
billûr gibi10:04:09
çok duru, çok temiz (su)
boru çiçeği10:04:08
Çan çiçeği
zelve10:04:06
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
monogami10:04:05
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
Kavuştak10:04:03
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
saadet10:04:02
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
YARLIGAMA10:04:00
Yarlıgamak işi, mağfiret
alfabe sırası10:03:53
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
ÇİGAN10:03:51
Çingene
titan10:03:50
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
sinyal10:03:49
Bir şey bildirmek için verilen işaret
tamer10:03:47
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
tuğ10:03:45
Sorguç
kadınsılık10:03:44
Kadınsı olma durumu
adapte etmek10:03:42
uyarlamak
Körükleme10:03:42
Körükleme işi
olabilir10:03:41
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
törpü10:03:39
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
havacılık10:03:37
Havacı olma durumu
pastoral10:03:36
Kır hayatını ve törelerini anlatan
MİBZER10:03:34
Tohum ekme aleti
PIRNALLIK10:03:32
Pırnal çalılığı
oy birliği ile10:03:30
oylamaya katılan bütün üyeler aynı yönde birleşerek
mücevher kutusu10:03:29
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
profesyonel10:03:27
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
Yığın10:03:26
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
tutkun olmak10:03:25
âşık olmak, sevdalanmak
tarım coğrafyası10:03:23
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
kürar10:03:21
Güney Amerika yerlilerinin oklarına sürdükleri bitkisel zehir
papağangiller10:03:19
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
GÖRKEMLİ10:03:16
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
zürriyet10:03:16
Döl, soy sop, sulp
ARGAÇ10:03:12
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
gedik10:03:08
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
kovan otu10:03:05
Oğul otu
Yetenek10:02:20
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
tantana10:02:18
Görkem, şaşaa
adam akıllı10:02:17
bk. adamakıllı
pratik10:02:15
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
kesif10:02:14
Yoğun
siyasî parti10:02:12
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
iyot10:02:11
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
nota10:02:09
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
Evlek10:02:08
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
pisboğaz10:02:06
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
yok olmak10:02:05
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
Cüzamlı10:02:00
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
Sedye10:01:58
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
belgeli10:01:56
Belgesi olan
VÜCUT ISISI10:01:54
Vücutta olması gereken normal ısı
İNCE SIVA10:01:52
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
bahtı açık olmak10:01:49
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
Anaerki10:01:46
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
çarşı10:01:34
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
dirim kurgu10:01:19
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
MEDENİYET10:01:15
Uygarlık
Genç irisi10:01:13
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
atmaca10:01:11
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
optimum10:01:09
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
TATLI10:01:07
Şeker tadında olan
tövbe10:01:05
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
pervane gibi10:01:03
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
Karındaş10:01:00
Kardeş
tabure10:00:57
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
fersizlik10:00:54
Fersiz olma durumu
tehir10:00:41
Sonraya bırakma, erteleme
çitme10:00:04
Çitmek işi
Yavaşça10:00:03
Oldukça yavaş, usulca
farad10:00:01
Elektrik sığa birimi
galeyan10:00:00
Kaynama
ziynet09:59:58
Süs, bezek
harir09:59:57
İpek
tellal09:59:55
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
avaz09:59:53
Yüksek ses, nara
duyuru09:59:51
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
Yasal09:59:50
Yasalara uygun, kanunî, legal
Nevi09:59:48
Çeşit, cins, tür
KUMANDA09:59:48
Komuta
türel09:59:46
Türe ile ilgili olan, hukukî
kaleme almak09:59:44
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
Alışkın09:59:42
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
nevzat09:59:24
Yeni doğan çocuk
keşşaf09:59:23
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
sahici09:59:21
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
begonya09:59:20
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
latifeci09:59:18
Şakacı
gevşeklik09:59:17
Gevşek olma durumu
Karakterize09:59:15
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
Baget09:59:14
İnce, kısa değnek
keşif09:59:12
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
yonca09:59:11
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
Aday09:59:10
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
güfte09:59:09
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
Merhale09:59:08
Derece, basamak, aşama, evre
halka09:59:07
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
söylemek09:59:06
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
Helyum09:59:02
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He