yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

antipatik06:00:52
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
bağlam06:00:48
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
PERDE06:00:39
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
gelenekçi06:00:14
Geleneklere bağlı (kimse)
lezzetsiz05:59:25
Tadı güzel olmayan, tatsız
Akıncı05:59:12
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Halebî05:59:04
Halep halkından olan kimse
lekelenme05:58:27
Lekelenmek işi
gres05:58:18
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
geometrik05:57:57
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
parçalı05:57:35
Birden çok parçadan oluşmuş
nezaret05:57:33
Bakma, gözetme
muş05:57:21
Altı düz, küçük gezinti vapuru
kös05:56:41
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
hafif05:56:40
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
kül05:56:16
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
olabilir05:56:05
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
kasaba05:55:41
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
ya Allah05:55:32
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
rutubetli05:54:31
Rutubeti olan, nemli
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın05:53:49
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
boy atmak05:53:01
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
lüfer05:52:44
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
gayz05:52:15
Öfke, hınç
bütünlük05:52:05
Bütün olma durumu
kıyafet05:52:04
Kılık
bölüşme05:51:08
Bölüşmek işi
bulaşma05:49:58
Bulaşmak işi
sulama05:49:00
Sulamak işi
iyelik05:47:41
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
kalinis05:47:38
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
kalibre05:47:36
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
yerinde kalmak05:47:26
başka yere gitmemek
uzlet05:46:13
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
tevakkuf05:45:30
Durma, duraklama, eğleşme
mebus05:44:54
Milletvekili
zooloji05:43:49
Hayvan bilimi
mortocu05:42:59
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
resimlik05:42:20
Resim takmaya yarayan çerçeve
Besili05:42:07
Semiz, semirtilmiş
yığma05:41:55
Yığmak işi
hantal05:41:51
Kocaman, iri, kaba
Akaret05:41:42
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
şatafat05:41:24
Süs ve gösteriş
meyane05:40:35
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
paralık05:40:13
Herhangi bir para değerinde olan
tehlike atlatmak05:40:05
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
soğukluk05:39:38
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
muhabbet05:38:57
Sevgi
Hg05:38:14
Cıva"nın kısaltması
hanım05:37:58
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
ekinoks05:36:41
Gün gece eşitliği
armağan05:36:21
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
Yalan05:36:01
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
cinsi05:35:41
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
Burgu05:35:08
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
ciddi05:34:50
Şaka olmayan, gerçek
tastamam05:34:47
Çok uygun, tıpatıp
Hint kumaşı05:34:32
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
makasçı05:34:01
Makas yapan veya satan kimse
olmuş05:33:29
Olgunlaşmış, ergin
kılağı05:33:16
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
Cahil05:33:03
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
restorasyon05:32:31
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
hendek05:32:21
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
kilit05:32:19
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
voleybol05:31:21
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
hergele05:31:13
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
coşku05:31:06
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
Makas05:29:32
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
heyecanlI05:29:29
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
mezat05:29:03
Artırma ile satış
ipotek05:28:42
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
muazzam05:28:32
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kunduz05:28:16
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
galeri05:28:07
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
övünme05:27:52
Övünmek işi, kıvanç iftihar
Zarf05:27:26
Kap, kılıf, sarma
tıraş05:27:24
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
soruşturma05:27:17
Soruşturmak işi
hazır kahve05:27:00
Neskafe
haritacılık05:26:48
Haritacı olma durumu
üşniye05:26:45
Su yosunları
tıraşlı05:26:40
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
Söz05:26:38
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
gitar05:26:00
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
karaçalı05:25:17
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
Teker05:24:52
Tekerlek
hayal05:24:50
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
Tenor05:24:40
En tiz erkek sesi
lehim05:24:12
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
bati05:23:28
Yavaş, ağır
ziyafet05:23:04
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
fidye05:22:09
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
münzevi05:21:45
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
etyaran05:21:29
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
çentmek05:21:27
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
afife05:20:43
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
Yeni Dünya aslanı05:20:36
Puma
biat etmek05:20:16
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
Kongre05:19:44
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
kurlağan05:19:42
Etyaran
emrivaki05:18:48
Oldu bitti, olup bitti
aramak05:18:28
Bir yöntem bulmaya çalışmak
sağ esen05:18:09
Sağlıkla, esenlikle
Faik05:17:44
Üstün, yüksek
memişhane05:16:41
Ayak yolu, abdesthane
karbon05:16:07
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
namahrem05:15:37
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
meyyal05:15:37
Eğilimli, eğimli
anlatmak05:15:16
İnandırmak, belirtmek
ataşe05:14:42
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
kanadiyen05:14:37
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
azaltma05:14:12
Azaltmak işi
depreşme05:12:59
Depreşmek durumu
SEYİS05:12:54
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
Ask05:12:54
bk. asklı
reaksiyon05:12:12
Tepki, aksülâmel
miskin05:12:03
Çok uyuşuk olan (kimse)
fındık05:11:45
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
çoktan (veya çoktandır)05:11:17
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
kazançlı05:11:15
Kazanmış olan
rakam05:10:42
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
varagele05:10:35
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
firak05:10:33
Ayrılış, ayrılık
anlaşmazlık05:10:33
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
pelit05:10:28
Meşe ağacının meyvesi, palamut
naiplik05:09:58
Naip olma durumu, niyabet
antika05:09:28
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
edinme05:09:12
Edinmek işi, kazanma, iktisap