yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

müstakim22:41:14
Doğru, doğruluktan şaşmayan
haykırış22:41:09
Haykırmak işi veya biçimi
badem şekeri22:40:48
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
Ter22:38:46
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
baskı22:37:52
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
yükseklik korkusu22:37:45
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
yolsuz22:37:13
Yolu olmayan
Karaim22:35:18
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
hitam22:33:35
Son, bitim
acemce22:33:18
Farsça
Yek22:32:18
Bir, tek
onur22:31:29
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
MANA22:29:35
Anlam
karınca22:29:05
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
sergüzeşt22:28:34
Serüven, macera
nebze22:28:27
Az şey, az
köreşe22:27:20
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
ulusallık22:25:56
Milliyet, millîlik
yönelme durumu22:25:54
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
hint bademi22:25:54
Kakao
valilik22:25:45
Vali olma durumu
ürün22:25:33
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
FABRİKA22:25:33
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
çoğunluk22:24:59
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
kir22:23:50
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
bi22:23:48
Bizmut"un kısaltması
ayrıca22:23:32
Ayrı olarak
eğrelti otu22:23:13
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
müessis22:22:49
Kurucu
Arsız22:22:01
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
doru22:21:11
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
kemikli balıklar22:20:51
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
imtiyaz22:20:39
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
kazayağı22:19:40
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
stil22:18:08
Üslûp, biçem, tarz
hayırsız22:17:40
Yararı olmayan, hayrı olmayan
pusula22:17:11
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
içki22:16:28
İçinde alkol bulunan içecek
huy22:16:06
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
küme bulut22:15:49
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
amil22:15:43
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
kötürüm olmak (veya kalmak)22:15:19
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
GÜDÜ22:15:12
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
karık22:14:58
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
siyasetçilik22:14:48
Siyasetçinin işi
yoklama22:14:39
Yoklamak işi, kontrol
muayyen22:14:33
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
arıtma ünitesi22:14:32
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
ÖLÇÜ22:13:33
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
şip22:12:56
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
SALDIRI22:12:22
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
Küçük Asya22:11:36
Anadolu
yalın ayak22:11:30
Ayakları çıplak
yaren22:10:09
Arkadaş, yakın, dost
poliçe22:09:22
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
pir22:09:19
Yaşlı, koca, ihtiyar
basmakalıp22:08:39
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
kebere22:08:30
Gebre otu
kaybetmek22:08:23
Yenik düşmek, yenilmek
orta oyuncusu22:08:12
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
mazot22:07:24
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
çabalama kaptan ben gidemem22:07:15
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
Onarım22:06:52
Onarmak işi, tamirat, tamir
arbalet22:06:36
Kundaklı, tetikli yay
leş22:06:34
Kokmuş hayvan ölüsü
Hatun22:06:07
Kadın
minimal22:04:42
Minimum
ALMANAK22:04:33
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
DANGALAK22:02:45
Akılsız, düşüncesiz
yıldırımsavar22:02:32
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
özür21:59:48
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
küpe21:57:54
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
özensiz21:53:27
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
gösterge21:52:29
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
çelişme21:52:13
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
deha21:51:44
İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek kerte, dâhilik
ibadullah21:51:20
Tanrı"nın kulları
Her halde21:50:56
Büyük bir ihtimalle
dönem21:50:28
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
malihulya21:49:57
Kara sevda
ulum21:49:15
Bilimler, ilimler
yaşamsal21:49:06
Hayatî
toplama21:49:00
Toplamak işi
Duyurmak21:48:30
İlân etmek
ege21:48:16
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
napalm21:48:16
Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde
hakikatsiz21:48:03
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
öze21:47:40
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
İvedilik21:47:03
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
suret21:46:51
Görünüş, biçim
ağılı21:46:24
İçinde ağı bulunan, zehirli
çokluk21:45:47
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
artırma21:45:40
Artırmak işi
sağlık ocağı21:45:19
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
bebek21:44:30
Meme veya kucak çocuğu
ham21:44:02
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
uzak21:43:59
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
Sarat21:43:43
Büyük delikli kalbur
endişe21:43:42
Düşünce
kanmak21:43:41
(tatlı sözlere) Aldanmak
Ot21:43:28
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
lale21:43:25
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
motamot21:43:10
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
lokum21:43:10
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
tekzip etmek21:42:43
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
taksalı21:42:43
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
amabile21:42:42
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
Orta Doğu21:42:02
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
raca21:40:48
Hindistan"da prenslere verilen unvan, mihrace
rodeo21:40:18
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
görevden alınmak21:40:07
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
ede21:39:45
Büyük erkek kardeş, ağabey
metanet21:39:25
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
Dolambaçlı21:39:13
Dolambacı olan
tozlaşma21:38:49
Tozlaşmak işi
antlaşma21:38:27
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
hizmet eri21:36:20
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
nahak21:35:13
Haksız, gereksiz
sokum21:35:09
Lokma
tınlama21:34:57
Tınlamak işi
satranç21:34:35
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
Erika21:33:16
Süpürge otu
sava21:32:05
Haber
sol21:30:41
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
görünüm21:30:40
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
üşenç21:29:17
Üşenme, üşengeçlik
A21:28:11
Seslenme bildirir
BEN21:27:47
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
yas21:27:34
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
kaurit tutkalı21:27:05
Üre