yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

santigram03:31:41
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
kodes03:31:31
Tutuk evi, hapishane, karakol
resmiyet03:31:29
Resmîlik
basımcılık03:31:22
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
Cihat03:31:05
Din uğruna yapılan savaş
departman03:30:59
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
başkatip03:30:49
Bir resmî dairede veya kuruluşta çalışan kâtiplerin başı, başyazman
karnivor03:30:45
Et obur, et yiyen canlı
yasa koyucu03:30:41
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
seremoni03:30:39
Tören
rasat03:30:38
Gözlem
fiziksel03:30:28
Fizikle ilgili olan
bok03:30:26
Dışkı
nafta03:30:22
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
TASMA03:30:20
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
Vasat03:30:16
Orta
Dalkavukluk03:30:13
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
abadî03:30:12
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
pırnal03:30:09
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
arzuhal03:30:07
Dilekçe, istida
gelip geçici03:30:06
Sürekli olmayan, kısa süreli
Vurdumduymazlık03:29:59
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
göz atmak03:29:57
kısaca bakıvermek
gece gündüz03:29:56
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
alık03:29:53
Akılsız, sersem, budala, ebleh
müteahhit03:29:42
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
dişi03:29:39
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
İflas03:29:36
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
konut03:29:34
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
konum03:29:32
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
konuk03:29:30
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
konak03:29:28
Büyük ve gösterişli ev
kapatma03:29:26
Kapatmak işi
koket03:29:20
Yosma
kovcu03:29:18
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
kovan03:29:16
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
söz getirmek03:29:14
birinin eleştirilmesine sebep olmak, bir kimseye söz gelmesine yol açmak
kovuk03:29:11
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
konur03:28:33
Esmer, açık kestane renginde olan
kan kanseri03:28:29
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
konuşturma03:28:19
Konuşturmak işi
manşet03:28:17
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
kahraman03:28:15
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
BÖKE03:28:09
Kahraman, güçlü kimse
Engelleme03:28:04
Engellemek işi
kıkırdak doku03:28:02
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
börtme03:28:00
Börtmek işi
rayba03:27:58
Pürüzalır
yuvgulama03:27:53
Yuvgulamak işi
utangaç03:27:51
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
raunt03:27:47
bk. dönem
telif hakkı03:27:39
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
esin03:27:36
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
yırtıcı hayvan03:27:35
Vahşî hayvan
Uymaz03:27:27
Aykırı, başka türlü, mugayir
yığma03:27:21
Yığmak işi
santra03:27:20
Orta, orta alan, merkez
oylama03:27:14
Oy kullanma işi
titr03:27:10
Ad, unvan, etiket
fikstür03:26:57
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
FİNAL03:26:49
Sona eren, biten
şistleşme03:26:45
Şistleşmek işi veya durumu
atılganlık03:26:31
Atılgan olma durumu
tahakkuk etmek03:26:27
gerçekleşmek
sakıncalı03:26:23
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
MÜTEAMMİM03:26:05
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
bistro03:26:01
İçkili kahve, küçük lokanta
Akdeniz humması03:25:56
Malta humması
kadmiyum03:25:54
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
mersin balığıgiller03:25:52
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
çekingen03:25:51
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
eğrelti03:25:50
Eğrelti otu
rikkatli03:25:48
Duygulu, sevecen
Boks03:25:32
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
gönülsüz03:25:26
Gönlü olmayan, isteksiz, istemeyerek
libre03:25:11
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
KEMRELEME03:25:09
Gübrelemek işi
KORİDA03:25:03
Boğa güreşi
çıkra03:25:01
Sık çalı
sarkmak03:24:59
Yolunu uzatmak, uğramak
Fosil03:24:51
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mertlik03:24:45
Yiğitlik, erkeklik
Dövüşmek03:24:26
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
ÇARPIM03:24:01
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
akış03:23:59
Akmak işi veya biçimi
tevkif03:23:37
Durdurma
tiftik keçisi03:23:33
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
kuş kirazı03:23:30
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
bibliyografya03:23:22
Kaynaklar, kaynakça
söz karışıklığı03:23:18
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
sapkınlık03:23:16
Sapkın olma durumu
secde03:23:10
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
mumluk03:23:08
Mumu olan
Azlık03:23:05
Az olma durumu
güreş mayosu03:22:57
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
Sarhoş etmek03:22:54
(alkol veya keyif verici madde) sarhoş olmasına yol açmak
Trajik03:22:50
Trajedi ile ilgili
reşit03:22:48
Ergin
MERKEZİYET03:22:47
Merkeziyetçilik
süreyazar03:22:43
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
başlık vermek03:22:37
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
rafine03:22:33
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
en iyisi03:22:29
en çok tercih edilen
yetkisiz03:22:25
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
radyo03:22:15
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
racon03:22:09
Yol, yöntem, usul
Başarısız03:21:46
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
dilsiz03:21:18
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
tekaütlük03:21:16
Emeklilik
çıkak03:21:01
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
çıkar03:20:59
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
osuruk03:20:57
Yellenme
natuk03:20:53
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
yılık03:20:49
Çarpık, eğri (ağız)
öneride bulunmak03:20:36
önermek, teklif etmek
Karılık03:20:34
Kadın olma durumu
ALMANAK03:20:18
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
Bembeyaz03:20:10
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
yol boyu03:20:08
Kara yolunda kenar
aforoz03:19:56
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
zihniyet03:19:40
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
RAYİHA03:19:25
Koku, güzel koku
nakzetmek03:19:20
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
mönü03:19:10
bk. menü
bordro03:18:58
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
nahiv03:18:56
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
Tanım03:18:55
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
bulunma03:18:54
Bulunmak işi
kalori03:18:54
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
kargış03:18:40
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı