yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

Mendirek06:36:12
Dalgakıranla yapılmış liman
perestiş06:35:29
Tapınma, taparcasına sevme
ulaşma06:35:27
Ulaşmak durumu
şüpheli06:34:48
Kuşkulu
özellik06:34:24
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
meral06:33:53
Maral, dişi geyik
hisli06:33:49
Duygulu, içli
gürlük06:33:26
Gür olma durumu
zoraki06:32:58
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
yara izi06:32:54
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
tartı06:32:40
Tartmak işi veya biçimi
Ateşçi06:31:35
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
lal06:28:12
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
düğme06:21:30
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
operacı06:17:25
Opera sanatçısı
gece gündüz06:17:16
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
esir06:16:31
Tutsak
zarfçı06:16:27
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
anilin06:14:50
Benzenden türeyen bir amin
PR06:14:46
Praseodim"in kısaltması
bitki bilimci06:11:22
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
devam06:09:45
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
mine06:07:44
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
açık hava sineması06:04:55
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
çivit otu06:04:44
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
ivme06:04:38
İvmek işi
rikkatli06:03:08
Duygulu, sevecen
GÜRÜLTÜ06:02:31
Aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü, patırtı, şamata
polo05:58:07
Çevgen
hüzün05:57:59
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
takip05:57:58
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
zıhlama05:54:54
Zıhlamak işi veya durumu
kavasya05:54:27
Acı ağaç
orkide05:54:25
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
allame05:53:13
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
Domestik05:46:49
Evcil
Toplaç05:46:28
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
dev05:46:24
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
çatma05:43:50
Çatmak işi
tezkere05:41:25
Pusula
mahlas05:41:06
Bir kimsenin ikinci adı
sargı05:38:55
Esnek bir maddeden yapılmış uzun, dar ve ince şerit
artçı05:36:57
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
pekiyi05:35:08
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
afsun05:34:05
Büyü, füsun
sığınmacı05:32:17
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
05:32:06
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
bilyeli05:31:37
Bilyesi olan
desteklemek05:30:49
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
yeniçeri05:29:42
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
İrlandalı05:26:04
İrlanda halkından olan (kimse)
genişleme05:23:37
Genişlemek işi
Nikotin05:22:56
Tütün yapraklarından çıkarılan, renksiz, açıkta bırakılınca havadan oksijen alarak esmerleşen, 247°C de kaynayan ve 1,033 yoğunluğunda çok zehirli bir alkaloit (C10H14N2)
sel05:22:46
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
sıçan otu05:22:33
Arsenik
eski eserler05:19:52
Eski toplulukların bilim, edebiyat, din ve güzel sanatına ilişkin her türlü ürünü veya kalıntısı, asarıatika
İbadethane05:18:52
İbadet edilen yer, tapınak
gusto05:17:46
Beğeni, zevk
imaj05:17:25
İmge
ilmi05:17:21
Bilimsel
pigme05:16:14
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
etçiller05:15:54
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
destancı05:15:27
Destan yazan veya anlatan kimse
hikayecilik05:15:26
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
maddeci05:14:40
Materyalist
Muvazene05:14:12
Denge
nisaî05:13:27
Kadınla ilgili
Gagavuz05:11:48
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
Dokundurmak05:10:48
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
Devamlı05:10:33
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Değişmez05:10:31
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
Alışkın05:09:21
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
ALNAÇ05:09:02
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
muhayyer05:08:40
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
şahadetname05:08:20
Diploma, sertifika, bröve
şaşma05:08:18
Şaşmak işi
ışın bilimi05:07:53
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
İmitasyon05:07:51
Taklit, taklit etme
yukarı05:07:38
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
üzüntülü05:06:55
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
Çekici05:05:34
Çekme işini yapan
dört05:03:34
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
amfor05:02:12
İki kulplu, dibi sivri, dar boyunlu, karnı geniş testi
On05:00:44
Dokuzdan bir artık
Aksan04:59:32
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
Bektaşî04:53:34
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
RÜŞVETÇİ04:53:24
Rüşvet alarak iş gören kimse
misk04:52:40
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
yeğ04:52:03
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
incitmek04:51:35
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
yapmacık04:49:14
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
kebe04:48:46
Kısa kepenek
link04:48:19
Atın eşkin yürüyüşü
feryat figan04:48:04
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
GÖTÜRÜ04:46:10
Toptan, olduğu gibi
öykünce04:45:16
Fabl
Mercimek04:43:47
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
enstitü04:39:41
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
telsi04:39:03
Çok ince telciklerden oluşan
ıncalız04:37:50
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
küre04:37:41
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
inkisar04:37:28
Kırılma
üniversal04:36:49
Evrensel
Standart04:36:33
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
sırf04:33:33
Salt, ancak, sadece, yalnız
çetin04:33:14
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
Özenmek04:31:40
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
Amor04:30:43
Bir çeşit kumaş
ördekgiller04:28:20
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
slip04:27:28
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
grip04:26:41
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
kavisli04:23:37
Kavisi olan
fayton04:21:44
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
keyifsiz04:21:34
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
kabartma04:19:14
Kabartmak işi
hazım04:19:00
Sindirme, sindirim
kurcalamak04:18:29
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
serencam04:15:50
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
yağış04:14:47
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
etkilenme04:12:27
Etkilenmek işi
desibel04:11:21
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
lâvtacılık04:09:30
Lâvtacının mesleği
GELENEK04:05:55
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
Felaketzede04:04:30
Felâkete uğramış
Fedakar04:04:27
Özverili
Fariza04:04:20
Tanrı buyruğu
Fak04:04:13
Tuzak, kapan
yakı04:03:39
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
FİNAL04:03:18
Sona eren, biten
Ekip04:02:23
Takım, grup, kol