yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yöntem08:59:35
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
SOLUNUM08:59:27
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
hamsi08:59:27
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
halef08:59:01
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
mühlet08:58:51
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
iktisat08:58:44
Ekonomi
kamil08:58:43
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
hafif08:58:35
Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı
zıvana08:58:10
İki ucu açık küçük boru
sokulgan08:58:09
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
daz08:58:07
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
SAYI08:57:44
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
Şölen08:57:19
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
SABA08:56:53
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
bildiri08:56:30
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
SIKI08:56:28
Dar
azıcık08:56:22
Çok az, biraz
FARSÇA08:56:02
İran devletinin resmî dili
talihsiz08:55:36
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
sakınma08:55:28
Sakınmak işi, içtinap
SOFA08:55:11
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
tulanî08:54:45
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
ebabil08:54:07
Dağ kırlangıcı, keçisağan
mefhum08:53:43
Kavram
apansız08:53:27
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
Elemek08:53:17
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
aylak08:53:06
İşsiz, boş gezen, avare
Tik08:53:00
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
yülüme08:52:55
Yülümek işi, tıraş
deniz kazı08:52:54
Akbaş
lastik ağacı08:52:49
Kauçuk
beşli08:52:44
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
ören08:52:22
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
beşer08:52:18
İnsanoğlu, insan
yazma yitimi08:51:43
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
muvaffak olmak08:51:08
başarmak, başarılı olmak; becermek
bitim08:51:05
Bitmek işi
dükkan08:50:46
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
sahn08:50:17
Avlu
kapan08:50:14
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
iskonto08:49:14
bk. ıskonto
çenebaz08:49:10
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
inceleme08:48:50
İncelemek işi, tetkik
mabude08:47:54
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
yalıçapkını08:47:38
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
böbrek üstü bezi08:47:23
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
cingöz08:47:17
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
serencam08:47:01
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
peyk08:46:54
Uydu
cemre08:46:51
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
zahmetsiz08:46:41
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
hissedar08:44:23
Hissesi olan, paydaş
boğaz08:44:13
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
İşsiz güçsüz08:44:00
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
hatırlanma08:43:32
Hatırlanmak durumu, anımsanma
fidye08:42:57
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
ecdat08:42:21
Dedeler, atalar
Evliya08:41:57
Erenler, ermişler, veliler
meleme08:41:56
Melemek işi
muntazaman08:41:42
Düzenli olarak
hemencecik08:41:29
Çarçabuk, anında
istikbal08:41:28
Karşı çıkma, karşılama
topak08:41:10
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
çivit08:41:02
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
berzah08:40:04
Kıstak, dar dil
çal08:39:33
Taşlık yer, çıplak tepe
koordinat08:39:31
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
kurtluca08:38:52
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
yenilgi08:38:16
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
ayna08:37:34
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
arzuhâl08:36:36
Dilekçe, istida
antrakt08:36:28
Ara
BELKİLİ08:36:08
Olasılı, muhtemel
bi08:35:54
Bizmut"un kısaltması
Belgi08:35:15
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
müfteri08:35:04
Karacı, kara çalan, iftiracı
Karşılıklı08:34:47
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
tul08:34:45
Uzunluk
Yaban08:33:55
İnsan yaşamayan ıssız yer
tavuk balığı08:33:24
Mezgit
engel08:33:06
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Mertebe08:32:39
Aşama, derece, rütbe
BELLİ08:32:14
Beli olan
açığa çıkarmak08:32:06
işinden çıkarmak
amiyane08:31:59
Kibarca olmayan, bayağı
Acımasızca08:31:57
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
dernek08:31:19
Toplantı, düğün
biçimsel08:31:11
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
kol böreği08:31:06
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
REZALET08:30:54
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
jaluzi08:30:44
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
HILTAR08:29:51
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
anafor08:29:35
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
kemik bilimci08:28:45
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
narkozcu08:28:30
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
sifon08:28:19
Bir sıvıyı bir kaptan başka bir kaba aktarmaya yarayan, değişik uzunlukta iki kolu olan bükülmüş boru
salınım08:28:16
Salınmak işi
çapraz08:27:11
Eğik olarak birbiriyle kesişen
çözümleyici08:27:07
Çözümlemek işini yapan kimse
steril08:26:58
Verimsiz, kısır
düş kırıklığı08:25:34
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
nahak08:25:24
Haksız, gereksiz
Dayanak08:24:10
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
tasvip etmek08:24:09
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
mercan adası08:24:03
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
devam etmek (veya ettirmek)08:24:02
başlanmış bir işi sürdürmek
nifak08:23:22
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
tayin etmek08:23:17
kararlaştırmak
Menfi08:23:15
Olumsuz
fücceten08:21:31
Birdenbire, ansızın (ölmek)
başköşe08:20:57
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
hınç08:20:38
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
tellür08:20:28
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
fikrisabit08:20:10
Saplantı, idefiks
malakit08:19:56
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
amerikalı08:19:44
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
talaş08:19:29
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
kermen08:18:45
Kale, germen
uydurma08:18:43
Uydurmak işi
yemekaltı08:18:22
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
Ödüncü08:18:15
Ödün veren, tavizci
ağ yatak08:18:13
Hamak
sabote08:17:11
Baltalama
şamama08:17:10
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
kolokyum08:16:37
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
hoşgörülü08:16:36
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
etamin08:16:19
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
meyilli08:16:18
Bir yana eğimi olan, eğik
neden08:16:12
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
kefalet08:16:06
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik