yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

varma04:09:18
Varmak işi
hanende04:09:10
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
okluk04:08:21
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
Paspas04:08:12
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
Rehabilitasyon04:06:57
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
tekzip etmek04:06:55
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
parafin04:06:38
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
iyileştirmek04:04:56
Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek
Yaslanmak04:04:50
Güvenmek
Problem04:04:07
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
NABIZ04:02:47
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
indirgeme04:02:20
İndirgemek işi, irca
firavun04:02:08
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
Mikrofon04:01:59
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
sağgörülü04:01:42
Sağgörüsü olan, basiretli
gammaz04:01:06
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
çömelme04:01:01
Çömelmek işi
sintine04:00:49
Geminin içinde en alt bölüm
YAŞ04:00:46
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
çorbacı04:00:13
Çorba pişirip satan kimse
kuzeybatı03:59:09
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
gece gündüz03:58:58
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
bebecik03:58:47
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
EKSTRE03:58:39
Hesap özeti veya dökümü
koşa03:58:36
Çift, eş, ikiz
refika03:56:31
Eş, karı, zevce
ortakçılık03:56:29
Ortakçı olma durumu
Ziyan olmak03:56:25
boşuna harcanmak, zarar görmek
paralamak03:56:19
Yıpratıp eskitmek
süre aşımı03:56:11
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
mutariza03:55:58
Yayayraç, parantez
benzeşmezlik03:55:24
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
DÜZEYSİZ03:55:20
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
fenol03:55:11
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
tövbekar03:54:50
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
mikropsuzlandırma03:53:04
Mikropsuzlandırmak işi
yaygaracı03:52:57
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
matris03:52:42
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
iflâh03:52:27
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
kanunlaşma03:52:22
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
Abat03:50:56
Bayındır, mamur
küre kuşağı03:50:24
bk. kuşak
yerli03:50:16
Taşınamayan, başka yere götürülemeyen
konukluk03:49:02
Konuk olma durumu, misafirlik
burma03:48:44
Burmak işi
kalıtsal03:48:22
Kalıtımsal, ırsî
Ati03:47:27
Gelecek
denli03:47:11
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
keçiboynuzu03:46:43
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
sığırcık03:44:28
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
mefahir03:44:22
Övünülecek şeyler, övünceler
palanga03:43:53
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
anut03:43:52
İnatçı, ayak direyici
yasak aşk03:43:16
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
uyuşuk03:41:24
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
örgütleme03:41:18
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
kantar03:40:39
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
Parıltılı03:40:38
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
sorunsal03:40:18
Çözümü belli olmayan
Şiryan03:38:40
Atardamar
değiştirmek03:38:16
Bir şey veya kimseyi bulunduğu yerden başka bir yere almak
nilüfergiller03:36:54
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
kral03:36:01
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
tokaç03:35:00
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
Süzmek03:34:57
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
grekoromen03:34:28
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
nefesli çalgı03:34:03
bk. üflemeli çalgı
taciz ateşi03:33:08
Hasmı tedirgin etmek için silâhla açılan ateş
vaşak03:32:51
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
teessüf03:30:45
Acınma, yazıklanma, yerinme
lâvtacılık03:30:04
Lâvtacının mesleği
basbayağı03:30:02
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
şölen03:28:39
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
mahviyet03:28:28
Alçak gönüllülük
ordinat03:28:05
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
Ekzotermik03:27:01
Isı veren
Hicvetme03:27:00
Hicvetmek işi
kilometre03:26:02
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
Zaten03:25:31
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
selinti03:24:56
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
lânetlemek03:24:32
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
geri03:24:23
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
setir03:22:43
Bir şeyi örtme, gizleme
yunan03:22:35
Yunanistan halkından olan kimse
tasvir03:22:31
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
azize03:22:29
Ermiş kadın
ARK03:22:10
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
deste03:21:52
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
kapak03:21:08
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
siren03:20:41
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
alegori03:20:36
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
sürur03:20:30
Sevinç
topaç03:18:12
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
Sayımlama03:17:15
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
düze03:16:29
bk. doz
Koma03:16:18
Bazı hastalıklar sırasında görülen anlama, duyma ve hareketin büsbütün veya az çok kaybolmasıyla beliren derin dalgınlık durumu
kısmık03:15:48
Cimri, pinti, hasis
cimrilik03:15:41
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
gülük03:14:01
Hindi
yonca03:13:58
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
gazap03:13:45
Öfke, kızgınlık, hiddet
İNŞA03:12:47
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
belli03:12:02
Beli olan
istihbarat03:12:00
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
dineri03:11:48
İskambil kâğıtlarındaki işaretlerden karo
mariz03:10:43
Hastalıklı, hasta olan
türetme03:10:27
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
egzotik03:08:48
Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, yabancıl
tayyar03:08:29
Uçucu
dış borç03:06:46
Devlet bütçesine, kamu veya özel kesime dış ülkelerden kredi yoluyla sağlanan para
çekelez03:06:26
Sincap
arttırma03:04:43
Arttırmak işi
nezafet03:04:25
Temizlik, paklık
kasılma03:04:17
Kasılmak işi, büzülme, takallus
Fırça03:03:55
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
Yasak03:02:28
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
kurbağa03:02:28
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
manidar03:01:40
Anlamlı olan, manalı
kuyu03:00:46
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
dilekçe03:00:45
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
neva03:00:44
Ses, ahenk, nağme
P03:00:42
Fosfor"un kısaltması
meşhur03:00:32
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
pazarlamacı03:00:31
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
gübre03:00:09
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
Komedi02:58:47
Güldürü
yanaşma02:58:46
Yanaşmak işi
aslan gibi02:58:38
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
Sonra02:57:55
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Ortaklık02:56:12
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket