yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yöntem20:06:25
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Avanta20:06:19
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
örnek olmak20:06:04
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
Sayım20:05:56
Saymak işi, tadat
efsun20:05:39
Büyü, sihir
musalla20:05:31
Namaz kılmaya yarayan açık yer
Fakir20:05:11
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
fiyat (veya değer) biçmek20:05:02
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
erik20:04:44
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
kaldıraç20:04:38
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
hısım20:04:33
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
eleme20:04:21
Elemek işi
MUSANDIRA20:03:37
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
tatlı20:03:29
Şeker tadında olan
risale20:03:17
Küçük kitap, broşür
safran20:03:05
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
köpük20:02:58
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
edisyon20:02:56
Basım
müstahzarat20:02:47
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
keşkek20:02:26
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
tamamen20:02:25
Bütün olarak, büsbütün
İdareli20:02:20
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
yama20:02:09
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
düzmece20:02:08
Gerçek olmayan, düzme, sahte
kaliforniyum20:01:47
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
Dansöz20:01:46
Dans etmeyi meslek edinen kadın
okluk20:01:45
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
kutlu20:01:43
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
töre dışı20:01:40
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Ehliyetsiz20:01:29
Yetersiz
meslek seçmek20:01:29
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
teraküm20:00:58
Birikme, yığılma
hissetme20:00:44
Hissetmek işi
çay demlemek20:00:38
bk. demlemek
natuk20:00:38
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
Oluk20:00:27
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
çividi20:00:17
Çivit renginde olan
klips19:59:52
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
yerleştirme19:59:48
Yerleştirmek işi
milattan sonra19:59:22
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
murdarilik19:59:08
Omurilik
PEYNİR19:59:06
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
reislik19:59:05
Başkanlık
hattatlık19:58:57
Hattat olma durumu
mesaha19:58:56
Yeri ölçme
seçki19:58:43
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
dümen bedeni19:58:38
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
MAKARA19:58:25
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
Ayna19:58:25
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
dijital19:58:19
Sayısal
müteheyyiç19:58:15
Heyecana kapılmış, heyecanlı
züğürt19:57:54
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
unvan19:57:53
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
şiir defteri19:57:46
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
uzunçalar19:57:42
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
pisin19:57:21
Yüzme havuzu
iticilik19:57:13
İtici olma durumu
yolak19:57:08
Patika
gurup19:57:07
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
meyve şekeri19:56:54
bk. levüloz
Tortu19:56:41
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
yelken balığı19:56:32
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
araba19:56:27
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
sümük19:56:07
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
aksilik19:55:57
Terslik, inatçılık, huysuzluk
Amirce19:55:43
Amire yakışır biçimde, amir gibi
SÜVARİ19:55:40
Atlı
para alım satımı19:55:35
Para değişimi
hanım19:55:31
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
editör19:55:26
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
esans19:55:04
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
idame etmek19:55:04
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
Tıynet19:55:04
Yaradılış, huy, maya
sıtmalanma19:55:04
Sıtmalanmak işi
haç19:54:49
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
fayans19:54:38
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
Si19:54:38
Silisyum"un kısaltması
Takim19:54:31
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
müteallik19:54:26
İlişkin, ilgili
tefekkür19:54:06
Düşünme, düşünüş
henüz19:54:05
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
ETOL19:53:17
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
şiir19:53:05
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
cam gibi19:52:48
arkası görünen, saydam, şeffaf
optik19:52:16
Görme ile ilgili olan
batkın19:52:12
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
edevat19:52:00
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
hissedar19:51:22
Hissesi olan, paydaş
kliring19:51:21
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
soru eki19:51:12
Soru kavramı veren mi eki
ibaret19:50:59
Oluşan, meydana gelen
şita19:50:55
Kış
cıda19:50:55
Mızrak
cibilliyetsiz19:50:29
Soysuz, sütü bozuk
krizantem19:50:09
Kasımpatı
bağıllık19:50:04
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
hukuk19:50:04
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
kurçatovyum19:49:30
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
İKİLİK19:49:25
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
değiş19:49:17
Değmek işi veya biçimi
basiret19:49:15
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
su sığırı19:49:15
Manda
engebeli19:49:15
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
güdülenme19:49:14
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
yaradılıştan19:48:50
Doğuştan, fıtraten
fonem19:48:46
Ses birimi
sintine19:48:44
Geminin içinde en alt bölüm
uygarlaşma19:46:52
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
kurgu19:46:47
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
rical19:45:58
Erkekler
nezaket19:45:56
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
başköşe19:45:51
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
kuvvet19:45:38
Fiziksel güç, takat
öşür19:45:25
Aşar, ondalık
tüberküloz19:45:25
Verem
yontu19:45:03
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
gomalak19:44:59
Alkolde eriyen hayvanî reçine
piç kurusu19:44:58
Soysuz ve yaramaz çocuk
genişletme19:44:51
Genişletmek işi
çocuk bakıcı19:44:48
bk. çocuk bakıcısı
kabuğuna çekilmek19:44:42
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
boğumlanma noktası19:44:37
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
fütürizm19:44:18
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
EDEPSİZ19:44:11
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
yokçuluk19:44:10
Hiççilik, nihilizm
köpek19:43:58
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
virgül19:43:58
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
çağ dışı19:43:57
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
ceza evi19:43:48
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
lehim19:43:40
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı