yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

köklü aile20:59:38
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
ENDAM20:58:52
Vücut, beden, boy bos
ege20:57:31
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
artçı20:57:02
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
kılade20:56:16
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
asalak bilimi20:55:58
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
hakkaniyet20:55:55
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
arbalet20:54:39
Kundaklı, tetikli yay
kramp20:54:24
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
tekzip20:40:50
Yalanlama
trajedi20:40:50
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
coğrafya20:40:40
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
tiksinti20:39:55
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
başarı göstermek (veya kazanmak)20:38:46
başarmak
azıcık20:38:39
Çok az, biraz
Statik20:36:47
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
Lantan20:36:09
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
sosyoloji20:35:22
Toplum bilimi, içtimaiyat
sessiz harf20:32:13
Ünsüz
Elbise20:31:37
Giysi
Maral20:31:18
Dişi geyik, meral
ishak kuşu20:29:21
Bataklık baykuşu
araya girmek20:28:30
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
utanç duymak20:25:54
utanmak
Bayrak20:24:26
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
istikraz20:24:26
Ödünç alma, borçlanma
bevliyeci20:24:17
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
kama20:23:56
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
pamuk20:23:16
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
kabahat20:23:12
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
akrep20:23:00
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
selam20:22:50
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
Okutman20:22:19
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
sinsin20:20:06
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
tahsildar20:19:33
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
anket20:19:32
Soruşturma, sormaca
topuk20:18:28
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
dolgun20:18:26
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
lastik20:18:23
Kauçuktan yapılmış (şey)
sahici20:18:07
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
kronik20:17:51
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
Sofa20:17:47
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
engel20:17:43
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
Rivayet20:17:35
Söylenti
YAVRU20:17:15
Yeni doğmuş hayvan veya insan
ablatya20:17:12
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
akarsu20:17:11
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
Legal20:17:11
Kanunî, yasal, meşru
verese20:16:47
Mirasçılar
arpa suyu20:16:31
Bira
mest20:16:09
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
TEKRAR20:16:03
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
festival20:15:59
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
yabgu20:15:48
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
layık olmak20:15:42
hak kazanmış olmak
KANAMA20:15:35
Kanamak işi, nezif
FEN20:15:31
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
Sevecenlik20:15:17
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
gençlik20:14:53
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Nema20:14:01
Büyüme, gelişme, çoğalma
Fert20:13:47
Birey
gElecek20:13:37
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
haberci20:13:23
Haber getiren kimse, ulak
bozukluk20:12:41
Bozuk olma durumu
yozlaşmak20:10:20
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
ürkme20:10:17
Ürkmek durumu, tevahhuş
Titreşim20:10:11
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
şerare20:09:45
Kıvılcım, çakım, çakın
portre20:09:35
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
pudra20:09:29
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
hükmî şahsiyet20:08:32
Tüzel kişilik
künefe20:08:30
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
karabasan20:08:23
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
delta20:07:39
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
telif20:07:36
Uzlaştırma
Telkin20:07:35
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
kuru temizleyici20:06:50
Kuru temizleme yapan kimse
LÜK20:04:02
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
Bildik20:03:35
Tanıdık
BURCU20:01:40
Güzel koku, ıtır
seyyare20:00:56
Gezegen
temizlemek20:00:10
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
gönlünce19:58:18
Dileğine uygun
Tasar19:57:29
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
cildiyeci19:57:16
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
icar19:55:23
Kira
aptallık19:54:56
Aptal olma durumu veya aptalca iş
Kavuştak19:52:33
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Rekabet19:51:02
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
eğilim19:49:52
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
hiciv19:49:04
Yergi
yular19:48:59
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
ansiklopedi19:48:51
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
yoksul19:48:37
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
bulgur19:48:32
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
kılkuyruk19:48:26
Ördekgillerden, uzunluğu 55-65 cm, kuyruğu sivri tüyleri ak yeşil, karışık, gagası, ayakları mavi bir kuş türü (Anas acuta)
saplantı19:47:50
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
yerinde19:47:32
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
Kışkırtma19:45:56
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
kapasite19:45:51
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
dalkavukluk etmek19:45:33
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
Tek19:44:57
Eşi olmayan, biricik, yegâne
öl19:44:42
Toprağın nemi, yaşlık, höl
birey19:44:28
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
Işın bilimci19:44:18
Işın bilimi uzmanı, radyolog
Berkelyum19:44:09
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
kameriye19:42:04
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
tutuşturma19:41:06
Tutuşturmak işi
esnek19:40:24
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
mızmız19:40:20
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
Aylak19:40:19
İşsiz, boş gezen, avare
RE19:38:38
Renyum"un kısaltması
kafile19:38:35
Birlikte yolculuk eden topluluk
Böğürtlen19:38:20
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
hücre yutarlığı19:37:54
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
toplum bilimi19:36:42
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
Hristiyan19:35:15
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
rahatlama19:34:31
Rahatlamak işi
tetkik19:34:29
İnceleme
zeyrek19:30:40
Anlayışlı, uyanık, zeki
edep19:30:29
Toplum töresine uygun davranma, incelik
yitim19:30:23
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
değnek19:28:00
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
genel kurul19:25:59
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
zeravent19:25:41
Çok yıllık, otsu veya çalı biçiminde bir bitki, loğusa otu, kaba kulak otu, kara asma, kurtluca (Aristolochia)
ılıkça19:24:46
Biraz ılık
yurt içi19:24:28
Yurt sınırları içinde olan
gövde19:23:40
Bir şeyin asıl toplu bölümü
hece19:23:36
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
informatik19:23:35
Bilişim