yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

ayakçı23:23:54
Ayak işlerinde kullanılan kimse
teali23:23:51
Yükselme, yücelme
teamül23:23:41
İş, davranış
kız23:23:18
Dişi çocuk
füzen23:23:13
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
tortu23:22:45
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
nefes nefese23:22:39
Soluyarak, soluk soluğa
mikroskop23:22:38
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
gelin23:22:35
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
müzikhol23:22:27
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
epitelyum23:22:24
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
kapçık meyve23:22:17
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
US23:22:14
Akıl
icmal23:22:08
Özet, kısaltma
kolhoz23:21:58
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
pupa23:21:55
Geminin arkası, kıç
kötülük etmek (veya yapmak)23:21:47
kötü davranmak, zarar vermek
renk körü23:21:27
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
Minkale23:21:24
İletki
evsiz23:21:10
Evi olmayan
saka kuşu23:20:56
bk. saka
Vezir23:20:52
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
jinekolog23:20:47
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
iç bükün23:20:45
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
Azrail23:20:42
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
Karıştırıcı23:20:40
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
ara bozucu23:20:29
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
tutumsuzluk23:20:26
Tutumsuz olma durumu, israf
evlilik23:20:18
Evli olma durumu
stant23:20:14
At yarışlarında seyirci tribünü
nominal23:20:12
Ad belirtilerek yapılan
evlik23:20:11
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
evleviyet23:20:03
Öncelik
evla23:19:47
Daha iyi, yeğ
çatal ağız23:19:33
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
meydana çıkarmak23:19:26
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
lekeli humma23:19:20
Tifüs
seslem23:18:48
Hece
etmek23:18:43
Bir işi yapmak
vabeste23:18:29
Bağlı
şefik23:18:17
Sevecen, şefkatli, müşfik
Mukavemet23:18:08
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kefaret23:18:07
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
arkadaşlık23:18:04
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
antant23:18:00
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
kriminoloji23:17:48
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
etilen23:17:30
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
etilalkol23:17:23
bk. alkol
elit23:17:18
Seçkin
kendini beğenmek23:17:17
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
eten23:17:17
Etene
sütü bozuk23:17:15
Kötü soydan gelen (kimse)
liga23:17:12
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
esnaf23:16:43
Küçük sermaye ve sanat sahibi
esire23:16:01
Dişi tutsak
esir23:15:50
Tutsak
devre23:15:32
Dönem
samut23:15:19
Susan, suskun
Yurt23:15:04
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
muhafız23:14:58
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
erzak23:14:46
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
sevgi beslemek23:14:09
sevgi duymak, sevmek
monotonluk23:14:00
Tekdüzelik, yeknesaklık
mükellef23:13:19
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
Müdevver23:13:07
Yuvarlak
erkan23:12:44
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
zelil etmek23:12:27
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
kuvvet23:12:26
Fiziksel güç, takat
nağme23:12:25
Güzel, uyumlu ses, ezgi
eyyamcı23:12:22
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
lento23:12:21
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
koyu sarı23:12:17
Sarının bir ton koyusu
Şeffaf23:12:17
Saydam
salacak23:12:16
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
tutkun olmak23:12:15
âşık olmak, sevdalanmak
yetmek23:12:13
Yeterli sebep olmak
illüstrasyon23:12:11
Resimlerle süsleme
erimek23:10:57
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
erime23:10:51
Erimek işi
eril23:10:45
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
eriklik23:10:38
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
ergime23:10:06
Ergimek işi, zeveban
erat23:09:35
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
övgücü23:09:17
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
entelekt23:08:41
Akıl, zihin, idrak, anlık
telif hakkı23:08:28
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
enlem23:08:28
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
enikonu23:08:16
İyiden iyiye, iyice
engelleyiş23:08:05
Engellemek işi veya biçimi
enez23:07:36
Cılız, zayıf, güçsüz
enderun23:07:23
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
müzik23:07:02
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
empoze23:06:18
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
emperyalist23:06:12
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
emir vermek23:05:53
buyurmak, buyruk vermek
vakayiname23:05:45
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
geçiştirmek23:04:59
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
emektarlık23:04:51
Emektar olma durumu
emaylama23:04:11
Emaylamak işi
emaneten23:03:50
Emanet olarak
Cer23:03:49
Çekme, sürükleyerek götürme
elli23:03:08
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak23:02:56
sağlam bir yanı kalmamak
elik23:02:44
Dağ keçisi, yaban keçisi
binit23:02:23
Üstüne binilen hayvan, binek atı
yelölçer23:02:21
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
yel23:02:15
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
yazmak23:02:13
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
elezer23:02:10
Sadist
tuzcu23:02:10
Tuz satan kimse
tortul23:02:06
Tortu niteliğinde olan
ticaret gemisi23:01:59
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
nötr23:01:56
Tarafsız, yansız
elektron23:01:49
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
mevzu23:01:48
Konu
elektrik üreteci23:01:42
Jeneratör
elektrik23:01:37
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
tasasız23:01:36
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
tarik23:01:25
Yol
elebaşı23:01:14
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
tantal23:00:54
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
papağanlar23:00:54
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
Bat23:00:52
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
Ağa23:00:51
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
ihlâl23:00:49
Bozma, zarar verme
edinme23:00:48
Edinmek işi, kazanma, iktisap
tandır23:00:46
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
kuyumculuk23:00:45
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
elde23:00:43
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
köklü aile23:00:43
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile