yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

elif20:52:55
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
sırf20:52:49
Salt, ancak, sadece, yalnız
tereddütlü20:52:35
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
emin20:52:21
İnanılır, güvenilir
sırt20:52:18
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
yılışık20:52:09
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
eldeci20:52:05
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
Abartma20:51:53
Abartmak işi, mübalâğa
Yaratık20:51:44
Canlı, mahlûk
ablukaya almak20:51:39
bk. abluka etmek
KADİFE20:51:36
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
betimleme20:51:33
Betimlemek işi, tasvir
ayarı bozuk20:51:19
Belli bir ayarı olmayan
mütehassıs20:51:10
Uzman
yadsımak20:51:07
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
sakaf20:50:53
Çatı, dam
Arasat20:50:50
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
teraküm20:50:45
Birikme, yığılma
tutumsuz20:50:39
Tutumlu olmayan, müsrif
enenme20:50:31
Enenmek işi
nitrojen20:50:28
Azotun başka bir adı
dörtgen20:50:25
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
Tabiye20:50:07
Hazırlama, yerleştirme
lenfa20:49:57
Lenf
sahil20:49:49
Kıyı, yaka, yalı
sahra20:49:43
Kır
sanem20:49:35
Put
sanma20:49:33
Sanmak işi
vicdan20:49:30
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
salon20:49:24
Bir evin en geniş bölümü
mikoz20:49:22
Mantar
medenî20:49:16
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
nalın20:48:56
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
yürütme20:48:50
Yürütmek işi
lahmacun20:48:45
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
Fare20:48:11
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
okyanus mavisi20:47:57
Koyu mavi
çelişkili20:47:48
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
MERHAMET20:47:37
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
savca20:47:29
İddianame
misak20:46:56
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
BAŞKALDIRI20:46:48
Ayaklanma, isyan
prens20:46:33
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
hukuk20:46:28
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
dalgınlık20:46:16
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
alaysı20:46:05
Alaya benzer, ciddî olmayan
öldürme20:45:51
Öldürmek işi
asma kilit20:45:48
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
acıklı20:45:42
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
vatansızlık20:45:36
Vatansız olma durumu
aşık20:45:33
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
Tekne20:45:20
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
Teker20:45:17
Tekerlek
Temas20:45:11
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
SES YİTİMİ20:45:02
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
sinir sistemi20:44:06
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
inme20:43:58
İnmek işi
ekti20:43:58
Her yiyeceği canı çeken
ekim20:43:55
Ekmek işi
ekol20:43:52
Okul
Gebe20:43:44
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
HOŞLUK20:43:41
Hoş olma durumu, letafet
esans20:43:34
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
parıldayıcı20:43:33
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
mefhum20:43:16
Kavram
güdüm20:43:13
Yönetmek işi, idare
sarig20:43:07
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
sepicilik20:42:53
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
çük20:42:50
Erkeklik organı
Flâman20:42:42
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
tüp gaz20:42:39
İçine yüksek basınçla sıvılaştırılmış petrol gazı ve bütan gazı doldurulan, ısıtmada ve mutfakta kullanılan tüp
gondol20:42:36
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
piknik20:42:22
Kırda yenen yemek
tescil20:42:17
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
lümen20:42:16
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
Şapşal20:42:03
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
barbata20:42:00
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
dul kalmak20:41:57
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
çinko20:41:56
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
sop20:41:52
bk. soy sop
nişasta20:41:35
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
enir20:41:20
Bir tür yaban mersini
emel20:41:14
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
ahududu20:41:11
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
MÜŞFİK20:41:08
Sevecen, şefkatli
yaylı araba20:40:57
Yaylı
üretici20:40:56
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
sivrisinek20:40:52
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
kuru yemiş20:40:38
Fındık, fıstık, leblebi gibi yemek dışında yenilen yiyecekler
Peçe20:40:36
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
kapitalizm20:40:22
Anamalcılık
vücutça20:40:19
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
uyanıklık20:40:10
Uyanık olma durumu
maskot20:40:07
Uğur getireceğine inanılan şey
feldspat20:40:04
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
maslak20:39:56
Sürekli su akan boru
iğreti20:39:56
bk. eğreti
savurmak20:39:26
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
şaşırıp kalmak20:39:20
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
sütlü20:39:17
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
saçsız20:39:11
Saçı olmayan
palanga20:38:52
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
helezon20:38:33
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
üvey baba20:38:27
Öz olmayan baba, babalık
yeteneksiz20:38:24
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
YASAL20:38:13
Yasalara uygun, kanunî, legal
bidon20:38:12
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
çöl20:38:10
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
çerçi20:38:10
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
yeniçeri20:38:07
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
sütnine20:38:02
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
ya devlet başa ya kuzgun leşe20:37:53
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
nilüfergiller20:37:35
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
STATOSİST20:37:34
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
kiniş20:37:12
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
yardımlaşma20:36:42
Yardımlaşmak işi
kargı20:36:39
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
iç bulantısı20:36:31
Mide bulantısı
ödüncü20:36:27
Ödün veren, tavizci
ritmik sayma20:36:25
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
enerjik20:36:19
Enerji ile ilgili
yanşama20:36:16
Yanşamak işi veya durumu
Arabalı20:36:13
Arabası olan
LOBİ20:36:10
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
ırk bilimi20:36:00
Etnoloji, ırkiyat
efsun20:35:59
Büyü, sihir
edik20:35:50
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
topuk20:35:48
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
süit20:35:44
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
etik20:35:44
Töre bilimi, ahlâk bilimi