yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

virgül17:25:04
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
koskoca17:24:58
Çok büyük, muazzam
Patlatma17:24:57
Patlatmak işi
basket yapmak17:24:15
basketbolda sayı kazanmak
bazıları (veya bazısı)17:24:01
birtakımı, kimisi
İÇKİ17:23:59
İçinde alkol bulunan içecek
yük vagonu17:23:57
Yük taşımada kullanılan vagon
batik17:23:57
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
mızmızlık17:23:55
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
Minimum17:23:55
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
grev17:23:54
İş bırakımı
mihanikî17:23:53
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
tanrı bilimi17:23:52
İlâhiyat, teoloji
İŞVE17:23:46
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
LEH17:23:43
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
k, K17:23:41
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
ahlaklı17:23:39
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
cühela17:23:31
Bilgisizler, cahiller
yek17:23:22
Bir, tek
abus17:23:22
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
tadat17:23:22
Sayma, sayı
EGEMENLİK17:23:21
Egemen olma durumu
yanlışlıkla17:23:20
Yanılarak, bilinmeyerek
KEMANCI17:23:18
Keman yapan veya çalan kimse
ökse otu17:23:18
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
kötek17:23:17
Baston, sopa
Beka17:23:16
Kalıcılık, ölmezlik
Toplaç17:23:16
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
zanlı17:23:15
Sanık
zorlama17:23:14
Zorlanmak işi, zecir
Anma17:23:13
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
moren17:23:13
Buzul taş
sim17:23:12
Gümüş
ikametgah17:23:11
İkamet edilen, oturulan yer, konut
dedikoduculuk17:23:09
Dedikodu yapma işi
dış beslenme17:23:07
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
sami17:23:06
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
naat17:23:05
Bir şeyin niteliklerini övme
Resimleme17:23:04
Resimlemek işi
ağırlık17:23:04
Ağır olma durumu
Soysuz17:23:03
Soyunun özelliklerini yitirmiş olan (kimse, bitki vb.)
KE17:23:01
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
yer fıstığı17:23:00
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
Kireç taşı17:23:00
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
asonans17:22:59
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
aldırmazlık17:22:58
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
şasi17:22:58
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
tutumsuzluk17:22:58
Tutumsuz olma durumu, israf
olan17:22:56
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
uyuşturma17:22:55
Uyuşturmak (I,II) işi
hesap özeti17:22:51
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
ağız kavgası17:22:44
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
dalgakıran17:22:44
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
herhangi17:22:28
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
hesaplama17:21:57
Hesaplamak işi
ermin17:21:57
Kakım, as
lor17:21:55
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
yaprak sigarası17:21:38
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
bulaşkan17:21:18
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
kasaba17:21:03
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
tenzil17:20:43
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
Akbaba17:20:24
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
sulh17:20:23
Barış
pislemek17:20:21
Pisletmek
mantı17:20:12
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
AZAR17:20:10
Paylama
oramiral17:20:10
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
civar17:20:09
Yöre, yakın yer, dolay
kız17:20:06
Dişi çocuk
düşürme17:20:05
Düşürmek işi
sakıncasız17:19:59
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
alâkadar17:19:58
İlgili, ilgili bulunulan
limon kabuğu gibi17:19:52
küçük ve biçimsiz (şapka)
KANAL17:19:16
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
mümasil17:19:08
Benzeyen, andıran
deniz bilimi17:19:07
Ana deniz bilimi, oşinografi
benlikçilik17:19:07
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
Harcama17:18:40
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
alan topu17:18:39
Tenis
mensucat17:18:39
Dokuma, dokumalar, tekstil
ANSIZIN17:18:34
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
fistül17:18:09
Akarca
diba17:18:08
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
esrik17:18:04
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
normal17:18:04
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
kalantor17:18:03
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
dargın durmak17:18:02
küskün durumda olmak
yuvgulama17:18:00
Yuvgulamak işi
bozgun17:17:48
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
alyuvar17:17:44
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
Zihniyet17:17:44
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
müsait17:17:23
Uygun, elverişli
Nas17:17:20
Açıklık, açık ve kesin yargı
misafir ağırlamak17:16:56
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
Ala17:16:53
İyi, pek iyi
belce17:16:44
İki kaş arası
Yaban mersini17:16:42
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
Temelsiz17:16:38
Temeli olmayan
Babacan17:16:19
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
prizma17:16:15
Biçme
çisenti17:16:12
Toz gibi ince yağan (yağmur)
YANAL17:16:07
Yanda olan, yana düşen
AZICIK17:16:06
Çok az, biraz
KUCAK17:16:05
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
ADAY17:16:03
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
kavak17:16:03
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
hortlak17:16:01
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
bütünleşme17:15:58
Bütünleşmek işi
şehvet17:15:57
Cinsel istek, kösnü
bölük17:15:56
Bir bütünden ayrılmış olan parça, kısım
afoni17:15:55
bk. Ses yitimi
Zevksiz17:15:54
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
faraziye17:15:54
Varsayım, hipotez
corum17:15:52
Balık akını
Cezir17:15:50
Kök
gaile17:15:49
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
kanaviçe17:15:47
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
mutlu olmak17:15:47
mutluluk duymak, bahtiyar olmak
Manda17:15:46
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
delişmen17:15:46
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
HAVA17:15:45
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
Kuru soğan17:15:45
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
Yöre17:15:44
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
vade17:15:43
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
çentmek17:15:40
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
bilimsel düşünce17:15:24
Bilim temeline dayanan özgür eleştirici, araştırıcı ve bağımsız düşünce
muhteris17:15:23
Hırslı
ÇAM SAKIZI17:14:57
Çam ağacından çıkarılan reçine
yaya kaldırımı17:14:56
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
Resital17:14:56
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser