yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yazmak13:47:00
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
Sterilize13:46:45
Her türlü mikroptan arınmış
böyle13:46:40
Bunun gibi, buna benzer
kelepir13:46:26
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
meczup13:46:22
Tanrı aşkıyla aklını yitirmiş kimse
BASİT13:46:11
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
dik kafalı13:45:49
Dik başlı
Belgesel13:45:42
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
Kök13:45:34
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
omur13:45:33
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
Yara13:45:31
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
yalabık13:45:27
Parlak, parıltılı, ışıltılı
ÜZere13:45:18
Şartı anlatır
istenççilik13:45:09
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
ücret13:44:30
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
apış arası13:44:11
İki bacağın arasında kalan yer
hırçın13:44:07
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
rakım13:44:00
Yükselti
İlaç13:43:58
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
arz13:43:57
Sunma
tavan13:43:56
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
ESKİTME13:43:49
Eskitmek işi
mürettip13:43:49
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
Ütopik13:43:47
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
İhtiyar13:43:40
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
İmbik13:43:37
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
alma13:43:14
Almak işi
alçı13:43:11
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
ilmi13:43:09
Bilimsel
cambazhane13:43:05
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
şairane13:43:04
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
bellek kaybı13:43:03
Bellek yitimi
bekletme13:42:53
Bekletmek işi
beşbıyık13:42:50
İri muşmula
mesele13:42:50
Sorun
poliçe13:42:46
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
baklagiller13:42:45
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
nasir13:42:45
Nesir yazan, nesir ustası
arslan13:42:42
Aslan
ölçüt13:42:09
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
sataşmak13:42:00
Sarkıntılık etmek
anlatma13:41:48
Anlatmak işi
tecrübe13:41:40
Deneme, sınama, eksperyans
basket13:41:39
Basketbolda kazanılan sayı
akustik13:41:28
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
erkan13:41:26
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
laza13:41:02
Bal koymaya yarayan küçük tekne
gütmek13:41:00
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
sodyum karbonat13:40:57
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
tente13:40:52
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
resmikabul13:40:44
Kabul töreni
Gurultu13:40:35
Guruldama sesi
hüsnüyusuf13:40:21
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
PABUÇ13:40:00
Ayakkabı
dizemli13:39:59
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
tekabül etmek13:39:58
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
Yaban kazı13:39:55
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
sıkma13:39:52
Sıkmak işi
sorumluluk13:39:52
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
yaprak sigarası13:39:49
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
kışkırtıcı13:39:48
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
karıncayiyen13:39:48
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
salkım13:39:28
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
paylaşmak13:39:02
Katılmak
segah13:38:55
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
basımcılık13:38:41
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
Vakar13:38:30
Ağırbaşlılık
astrofizik13:38:30
Gök fiziği
irticalen13:38:28
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
pog13:38:25
(bıyık için) Gür ve uzun
girişimci13:37:51
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
mağlup13:37:32
Yenilen, yenik düşen
Ürün13:37:23
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
ÖZGE13:37:09
Başka
sismoloji13:37:05
Deprem bilimi
pastoral13:36:49
Kır hayatını ve törelerini anlatan
Atış13:36:44
Atmak işi veya biçimi
BA13:36:43
Baryum"un kısaltması
Öteki13:36:40
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
parçacık13:36:29
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
ARNİKA13:36:28
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
MEYDAN13:36:27
Alan, saha
donma13:36:13
Donmak işi
millet meclisi13:36:06
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
ümitleniş13:36:06
Ümitlenmek işi veya biçimi
söz karışıklığı13:36:01
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
Giyecek13:35:49
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
lokavt13:35:46
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
pervasız13:35:32
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz
öğrenci belgesi13:35:25
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
uğut13:35:02
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
idare etmek13:34:53
yönetmek, çekip çevirmek
matara13:34:49
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
delicesine13:34:40
Aşırı bir biçimde
Kehkeşan13:34:35
Samanuğrusu, Samanyolu
anlayış göstermek13:33:57
istenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak
köy muhtarı13:33:55
Köyü idare eden kimse, mutar
nefis13:33:53
Öz varlık, kişilik
hoşgörülü13:33:48
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
gaile13:33:41
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
korluk13:33:38
Kor olma durumu
daltonizm13:33:32
Renk körlüğü
Kuşku13:33:28
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Kesin13:33:19
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
ekin kargası13:33:08
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
Fütüvvet13:32:49
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
doymuş13:32:09
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
Tebliğ13:32:00
Bildirme, haber verme
bayındırlaştırma13:31:59
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
çeşme13:31:39
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
yatay13:31:39
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
aksam13:31:27
Kısımlar
Kaya keLeri13:31:27
Bukalemun
GENE13:31:26
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
Nicel13:31:26
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
haber bülteni13:31:21
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
karşılaşma13:31:16
Karşılaşmak işi
F13:31:15
Flüor"un kısaltması
sathî13:31:12
Yüzeysel, üstünkörü
keçiboynuzu13:31:03
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
bildirme kipleri13:30:41
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
ibik13:30:33
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
Bağışıklık13:30:17
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
blastula13:30:09
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
kayıtsız13:29:57
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
kâfi gelmek13:29:34
yetmek, yetişmek
İltizam13:29:30
Kayırma, bir tarafı tutma
derme çatma13:29:27
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
Tebligat13:29:23
Bildirim
ağzı kalabalık13:29:23
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz