yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

tersane04:40:41
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
fatalite04:38:00
Alın yazısı, yazgı, kader
erotik04:29:40
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
basmak04:28:46
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
yılmaz04:28:28
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
vezirlik04:27:02
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
devingen04:26:10
Hareketli, müteharrik
yular04:25:05
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
çocuk bezi04:24:53
Bebeklerin altına bağlanan bez
istismar04:24:46
İşletme, yararlanma
oligarşi04:24:03
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
APAZLAMA04:23:11
Apazlamak işi
akılcılık04:19:57
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
ilenç04:18:40
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
milimetre04:15:33
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
Birleme04:12:07
Bir etme, tek duruma getirme
liboş04:10:00
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
öğretmen04:07:59
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
içtinap04:04:11
Sakınma, çekinme, kaçınma
reislik04:02:54
Başkanlık
hasbıhal03:54:33
Söyleşi, sohbet
aklan03:43:43
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
NE03:43:09
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
hamaset03:39:44
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
mescit03:33:11
Cami
nitelikli işçi03:29:59
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
hanım03:29:45
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
pilot03:25:14
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
nehari03:25:14
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
kireç söndürmek03:24:47
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
mezgitgiller03:23:19
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
zamklı03:22:49
Üstüne zamk sürülmüş
seslendirme03:20:19
Seslendirmek işi
düşey03:20:02
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
provizyon03:16:45
Bir çekin para olarak karşılığı
parlak03:13:52
Parlayan, ışıldayan
Karafatma03:12:32
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
bağıntı03:07:14
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
çiriş otu03:06:59
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
hobi03:06:35
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
Tıkaç03:04:05
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
karyokinez03:02:44
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
galeri03:02:40
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
masal03:00:54
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
aşırmak03:00:18
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
türetme02:55:43
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
Abaza02:52:15
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
pak02:51:34
Temiz
kesilmek02:49:11
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
ceren02:49:10
Ceylan
yaslanmak02:47:45
Güvenmek
lakerda02:45:31
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
onursal02:45:19
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
gerçekleşme02:37:51
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
hırçın02:36:55
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
sert tabaka02:36:38
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
yolsuz02:36:01
Yolu olmayan
departman02:30:17
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
şat02:30:05
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
gider02:29:13
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
02:29:06
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
düşçü02:23:43
Sürekli hayal kuran, hayalperest
sirken02:21:36
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
ermeni02:18:50
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
denklik02:18:40
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
us02:13:44
Akıl
AKROMATİK02:12:58
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
tedricen02:12:08
Azar azar; giderek, gittikçe
hemati02:11:26
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
delişmen02:06:37
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
Kesen02:05:46
Kesmek işini yapan
eğmeç02:04:54
Kavis
ifrat02:04:34
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
haç02:03:57
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
konsül02:03:17
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
iyilik etmek (veya yapmak)02:03:05
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
başarım01:58:16
Elde edilen bir başarı
hemen01:56:28
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
etraflıca01:56:17
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
atgiller01:53:26
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
Tutuklu01:51:36
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
kötürüm olmak (veya kalmak)01:49:55
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
helyum01:49:38
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
sistem01:49:09
bk. Dizge
çipil01:47:26
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
tal01:43:54
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
etnoloji01:43:51
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
gevşemek01:43:06
Çözülmek
giray01:42:54
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
Post01:42:25
Tüylü hayvan derisi
ütopyacı01:41:32
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
işinin adamı01:40:08
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
gayya01:38:26
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
sazlık01:37:39
Sazları (I) çok olan yer
dar01:36:10
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
gerçeküstücülük01:32:18
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Hutbe01:29:37
Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve verilen öğüt
karpuz01:27:53
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
KAFA01:26:55
Baş (özellikle insan başı), ser
AĞZINA KADAR01:26:25
boş yeri kalmayacak biçimde
öd01:23:35
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
kimyager01:21:37
Kimyacı
yazmak01:19:04
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
iğne ardı01:12:51
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
alkolik01:11:11
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
sabırlı01:10:33
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
daraban01:10:01
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
sair01:09:39
Başka, öteki, diğer
sıygı01:07:00
Hacim
füzen01:06:55
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
kancık01:06:40
(hayvanlarda) Dişi
mesaha01:06:13
Yeri ölçme
şiir defteri01:02:39
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
orostopolluk01:01:24
Kurnazca iş, dalavere, dolap
AD00:47:42
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
coşmak00:44:00
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
olumlu00:43:59
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
kuğu00:43:05
Perde ayaklılardan, yaban ve evcil türleri bulunan, çok uzun ve kıvrık boyunlu, geniş gagalı, geniş kanatlı bir su kuşu (Cygnus olor)
Ayrıcalıksız00:43:01
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
özengen00:41:28
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
emrivaki00:39:01
Oldu bitti, olup bitti
ırk00:36:58
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
haşmet00:33:45
Görkem
zıt gitmek00:32:45
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
ön yargı00:29:24
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
ekinoks00:25:23
Gün gece eşitliği
matematiksel00:25:14
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
omurga00:25:00
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
muayyen00:23:40
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
karate00:22:29
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi