yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

yöntem05:16:00
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
sapa05:14:02
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
dayanak05:14:01
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
TAPMA05:08:37
Tapmak işi
partici05:07:38
Parti üyesi
komut05:06:39
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
müsekkin05:05:05
Yatıştırıcı
bembeyaz05:03:16
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
YÜRÜTÜM05:02:28
Yürütmek işi
yönetmen05:00:19
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
Papağan05:00:18
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
hikâyeci05:00:15
Hikâye yazan, öykücü
KIRITKAN04:55:29
Her zaman kırıtan
iskele04:51:45
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
talika04:51:27
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
YAYIK04:49:36
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
senir04:49:21
İki dağ arasındaki sırt
balya04:47:17
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
özentisiz04:44:49
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
İP04:44:32
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
rekabet etmek04:41:22
yarışmak
04:40:50
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
sağu04:33:52
Ağıt
çekicilik04:33:47
Çekici olma durumu, cazibe
Kurulu04:32:12
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
pis04:26:46
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
sarf04:26:03
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
kadran04:26:02
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
APALA04:24:37
Abla
Issız04:23:42
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
ilan04:22:01
Duyuru
ikiz04:21:23
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
özgeci04:12:51
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
randıman04:11:31
Verim
sersem04:11:28
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
kadife04:11:26
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
maddeci04:11:03
Materyalist
mistik04:07:34
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
ant04:07:18
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Kuvvetsiz04:02:46
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
Martaval04:02:45
Yalan, uydurma söz, palavra
nobran03:59:33
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
toksikomani03:59:29
Uyuşturucu madde tutkunluğu
telepati03:58:58
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
amatör03:58:54
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
icar03:58:48
Kira
keven03:53:06
Geven
çete03:49:29
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
öpme03:49:25
Öpmek işi
restore03:46:37
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
gece03:46:36
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
teşhir etmek03:45:30
göstermek
kani03:39:22
Kanmış, inanmış
mütemmim03:38:14
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
talimat03:37:47
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
REFİK03:37:27
Arkadaş, dost
Haksızlık03:36:28
Haksız olma durumu
koyak03:33:27
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
lekelenmek03:30:19
Kötü tanınmak
favori03:30:08
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
galaksi03:30:03
Gök adası
fraksiyon03:29:43
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
hortlak03:28:12
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
mutena03:28:05
Özenilmiş, özenle yapılmış
ele avuca sığmamak03:27:47
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
arka03:27:46
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Giyecek03:26:07
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
gelgit03:25:00
Boşuna gidip gelme
beraberinde03:24:11
yanında
nedensellik03:24:09
Nedensel olma durumu, illiyet
megaloman03:22:06
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
odunluk03:22:00
Odun konulan yer
beyyine03:19:47
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
yara izi03:15:48
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
nesil03:14:49
Göbek, kuşak
bademcik03:13:00
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
DUBARA03:09:36
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
tevazu03:04:56
Alçak gönüllülük
Muhakeme03:04:21
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
apalak02:59:55
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
Katkısız02:56:24
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
emir eri02:53:12
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
hissikablelvuku02:50:46
Ön sezi
etnoloji02:49:04
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
İkiyüzlü02:47:44
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
son vermek02:45:44
bitirmek, sona erdirmek
istavroz02:43:37
Haç
bedava02:38:30
Karşılıksız, parasız, emeksiz
ermeni gelini gibi kırıtmak02:37:20
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
pastoral02:35:57
Kır hayatını ve törelerini anlatan
talebe02:34:34
Öğrenci
TORİK02:34:33
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
amele02:32:38
İşçi, emekçi
pöç02:30:13
Kuyruksokumu kemiği
hanende02:25:14
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
inilti02:24:57
İnleme sesi
takıntı02:20:32
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
birincil02:18:41
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
gag02:13:15
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
ayı balığı02:12:01
Fok
testereli02:11:41
Testere biçiminde dişleri olan
sülfat02:11:24
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
nitelik02:10:41
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
benzen02:10:00
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
titan02:10:00
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
Öldürme02:06:32
Öldürmek işi
pof02:06:28
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
selinti02:06:14
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
yapma02:04:59
Yapmak işi
ŞIMARIK02:03:55
Şımarmış, şımartılmış
alşimi01:59:52
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
sedye01:54:20
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
Bacaksız01:51:29
Bacağı olmayan
GERGİN01:51:06
Gerilmiş durumda olan
kumandan01:50:50
Komutan
Kucak01:50:41
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
Krezol01:50:38
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
korku01:50:24
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
işitme01:50:24
İşitmek işi
Komisyoncu01:50:20
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
gusto01:50:12
Beğeni, zevk
Kolay01:50:11
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
Klan01:50:08
Boy
keten01:49:55
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
kesit01:49:50
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
Kerevet01:49:43
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Kemiyet01:49:41
Nicelik
kemik01:49:27
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
Kavrama01:49:24
Kavramak işi, anlama, algılama
Katar01:49:12
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren