yöntem

1 İsim

Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem

Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot