yöntem

1.İsimBir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Bilimde belli bir sonuca erişmek için, bir plâna göre izlenen yol, metot

Son Arananlar

MAHLEP12:25:48
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
uşak12:25:43
Çocuk
bölüntü12:25:41
Bölünmüş parça
İFRAZAT12:25:40
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
makineli tüfek12:25:24
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
büyük atardamar12:25:16
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
kara sevdalı12:25:00
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
destansı12:24:52
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
TURP12:24:44
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
erişme12:24:36
Erişmek işi
APAREY12:24:16
Çeşitli parçalardan meydana gelen alet, cihaz
devam etmek (veya ettirmek)12:24:07
başlanmış bir işi sürdürmek
Garez12:23:55
bk. garaz
irilik12:23:53
İri olma durumu
kakırtı12:23:39
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
Arife12:23:31
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
Partizan12:23:23
Partici
akustik12:23:15
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
tarım coğrafyası12:22:59
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
İHTİYARLAMA12:22:43
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
TELEKOMÜNİKASYON12:22:35
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
umut12:22:11
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
üst deri12:22:03
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
adaptasyon12:21:56
Uyarlama
sinema sanatçısı12:21:55
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
ari12:21:47
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
işlev yitimi12:21:45
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
yeterlik belgesi12:21:40
Uzmanlık belgesi, ehliyet
çökelek12:21:40
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
tedirgin12:21:37
Rahatı, huzuru kaçmış
çetrefilli12:21:21
Karışık ve anlaşılması güç olan
yalvaç12:21:21
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
tetkik12:21:20
İnceleme
hainlik etmek12:21:14
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
ÜSKÜRE12:21:13
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
ZEYREKLİK12:21:10
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
abuhava12:21:05
İklim
korkak12:21:05
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
analoji12:21:05
Benzeşim, benzeşme
merhametsiz12:21:02
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
belirlemek12:21:00
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
kültürlü12:20:57
Kültürü gelişmiş olan
nezle12:20:52
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
direme12:20:49
Diremek işi
çığırtkan12:20:48
Çağırtkan
cümudiye12:20:41
Buzul
mengene12:20:38
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
töre bilimi12:20:34
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
zemmetme12:20:33
Zemmetmek işi veya durumu
su yolu12:20:27
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
salahiyet12:20:26
Yetki
Mühresenk12:20:25
Alaca somaki, balgam taşı
Ani12:20:19
Bir anda oluveren, apansız
harmani12:20:18
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
okluk12:20:15
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
okyanus12:20:15
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
anlamdaş12:20:13
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
tahayyül12:20:11
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
helisel12:20:10
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
döneç12:20:09
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
buyruk12:20:03
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
küstüm otu12:20:01
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
örtülü12:20:01
Örtüsü olan
kiloton12:19:55
Değeri bin ton olan kütle birimi
zelzele12:19:48
Deprem
dirlik12:19:45
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
koşum12:19:37
Araba hayvanının kayış takımı
lokal12:19:36
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
karamsarlık12:19:35
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
cihaz12:19:35
Aygıt, alet, takım
hatır12:19:34
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
koşut12:19:29
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
dirice12:19:21
Biraz diri
belleme12:19:13
Bellemek işi
zıt kutup12:19:13
Farklı durum ve yapıda olma
kargaşacı12:19:08
Kargaşa çıkaran (kimse)
parlak12:19:04
Parlayan, ışıldayan
şerik12:19:01
Ortak
ihsan12:18:57
İyilik etme, iyi davranma
depreşme12:18:56
Depreşmek durumu
mersingiller12:18:54
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
sofra örtüsü12:18:54
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
zorba12:18:50
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
serüvenci12:18:49
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
malul12:18:49
Sakat (kimse)
NARIBEYZA12:18:41
Akkor
besin12:18:41
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
kürevi12:18:30
Küresel, toparlak
ihtar12:18:30
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
fışkırık12:18:30
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
fin hamamı12:18:22
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
prestij12:18:21
Saygınlık, itibar
SEVİMSİZLİK12:18:16
Sevimsiz olma durumu
hususiyet12:18:15
Özellik
anız12:18:14
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
enflasyon12:18:07
Para şişkinliği
Düalist12:17:58
İkici, ikicilik yanlısı
sıkılgan12:17:57
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
bütünleme12:17:57
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
zarif12:17:55
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
revak12:17:51
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
sergerde12:17:50
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
gök adası12:17:47
bk. gök ada
SİLİSYUM12:17:38
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
ilham12:17:37
Esin
Yiğitçe12:17:33
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
arabozanlık12:17:30
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
Güven yazısı12:17:22
Güven mektubu
evsiz barksız12:17:17
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
Göreceli12:17:16
İzafî, bağıntılı, bağlı
kaşe12:17:14
Damga, mühür
mineral bilimi12:17:11
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
tiksindirici12:17:05
Tiksinilecek durumda olan, menfur
Üzgün12:17:04
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
firavunlaşma12:16:59
Firavunlaşmak işi
yılgı12:16:56
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
SEÇKİN12:16:54
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
sakat12:16:44
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
şişe12:16:43
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
araz12:16:43
Belirtiler
ebabil12:16:35
Dağ kırlangıcı, keçisağan
besihane12:16:27
Besi yapılan yer
geçimsizlik12:16:00
Geçimsiz olma durumu
rezil12:15:58
Alçak, aşağılık
ahenksiz12:15:57
Uyumsuz, düzensiz
DÖŞEMECİ12:15:45
Döşeme yapan (kimse)
ezinç12:15:37
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
alüminyum taşı12:15:37
Boksit
FAMİLYA12:15:29
Aile
ulumak12:15:21
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak