uzun kafalı

1 Sıfat

Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal