umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

paçavra hastalığı00:15:16
Grip, nezle, enflüenza
pısırık00:14:42
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
pırlak00:14:10
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
rahatlama00:14:02
Rahatlamak işi
ışıldak00:14:01
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
uyluk00:13:58
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
iğrenç00:13:57
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
gereklik00:13:51
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
ikame etmek00:13:33
yerine koymak
püriten00:13:28
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
şal00:13:14
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
verev00:13:07
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
setretme00:13:07
Setretmek işi
kendilik00:12:57
Bir nesnenin varlığını veya tözünü oluşturan şey
MABET00:12:26
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
TEHİR00:12:23
Sonraya bırakma, erteleme
koku00:12:21
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
oylum00:12:08
Hacim, cirim
korner00:12:07
Köşe
Garez00:12:02
bk. garaz
Sorumlu tutmak00:11:56
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
izomer00:11:55
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
ayın00:11:54
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
optimal00:11:45
En elverişli durum, optimum
Şimendifer00:11:44
Demir yolu
sümüksü zar00:11:33
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
parçalama00:11:33
Parçalamak işi, parçalara ayırma
söğüş00:11:31
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
sagu00:11:23
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
vasiyet00:11:08
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
cüzamlı00:10:38
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
otoriter00:10:36
Yetkeli, otoriteli
nilüfer00:10:19
Nilüfergillerden, yaprakları yuvarlak ve geniş, çiçekleri beyaz, sarı, mavi, pembe renkte, durgun sularda veya havuzlarda yetişen bir su bitkisi (Nymphea)
bati00:10:13
Yavaş, ağır
genişleme00:10:13
Genişlemek işi
misafir odası00:09:44
Evlerde konukların alındığı oda
otogar00:09:43
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
bölüntüler00:09:37
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
çevirgeç00:08:51
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
lamba00:08:45
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
otel00:08:37
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
ağartı00:08:15
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
otarsi00:08:09
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
Yük00:08:02
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
tirsi00:08:00
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
körü körüne00:07:29
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
peşrev00:07:18
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
oruçlu00:07:07
Oruç tutan (kimse), niyetli
mantı00:07:03
İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçiminde dürülmüş hamur parçalarıyla hazırlanan yemek
ortaya çıkmak00:07:01
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
Şehvani00:06:54
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
Güfte00:06:54
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
Öfke00:06:53
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
ortalık00:06:30
Bulunulan yer, çevre
tunçlaşma00:06:21
Tunçlaşmak işi
tırpan00:06:18
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
ayrıca00:06:00
Ayrı olarak
ortak olmak00:05:58
bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak
sert tabaka00:05:45
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
amiral00:05:43
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
çalmak00:05:42
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
Çiğnenmek00:05:36
İşgal altına alınmak
agrafi00:05:27
bk. yazma yitimi
radyo00:05:21
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
Kuralsız00:05:19
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
kesilme00:05:17
Kesilmek işi
derinlemesine00:05:14
Çok ayrıntılı olarak
SAHİP OLMAK00:05:07
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
afşar00:05:06
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
pelin00:05:03
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
aydınlatıcı00:04:59
Aydınlık verici
Maksat00:04:57
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
teşrif00:04:56
(bir yeri) Onurlandırma, şereflendirme
toyluk00:04:48
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
orkinos00:04:48
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
sağuculuk00:04:41
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
dışarı00:04:39
Dış çevre, dış yer, hariç
KUDRET HELVASI00:04:33
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
enjektör00:04:32
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
taksalı00:04:31
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
aft00:04:25
Pamukçuk
orkide00:04:24
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
Parçalı00:04:24
Birden çok parçadan oluşmuş
mugayeret00:04:23
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
Balkanlar00:04:21
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
uçkun00:04:16
Ateşten fırlayan ve etrafa saçılan kıvılcım
alâmetifarikalı00:04:16
Alâmetifarikası olan
semiz otugiller00:04:09
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semiz otu, ipek çiçeği gibi bitkileri içine alan familya
meymenetsizlik00:04:08
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
her daim00:04:01
Her zaman, daima
ovalama00:03:57
Ovalamak işi
fakülte00:03:55
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
niyet etmek00:03:53
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
ovuşturma00:03:51
Ovuşturmak işi
funda00:03:47
Süpürge otu
orijin00:03:43
Soy sop
lir00:03:41
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
eskisi gibi00:03:39
önceden olduğu gibi
hezaren00:03:32
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
cimnastik00:03:27
bk. jimnastik
HAYA00:03:25
Er bezi
akılsız00:03:18
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
normal00:03:17
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
Lanet00:03:14
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
yüz kızartıcı suç00:03:12
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
tepeli00:03:11
Tepesi olan
iltifat00:03:08
Yüzünü çevirerek bakma
oramirallik00:03:08
Oramiral rütbesi
köy ihtiyar heyeti00:03:02
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
yapak00:03:02
bk. yapağı
afacan00:02:53
Zeki ve yaramaz (çocuk)
ora00:02:47
O yer
yararcılık00:02:43
Ahlâkî iş ve davranışlarda yararın ilke yapılması, faydacılık
optik00:02:41
Görme ile ilgili olan
opera00:02:35
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
sümük00:02:29
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
antika00:02:28
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
seçmek00:02:27
Birine oy vererek bir göreve getirmek
Temsil00:02:26
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
tanzimat00:02:22
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
ortaklık00:02:22
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
tahkiye00:02:20
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
zemin00:02:13
Taban, döşeme, yer
bahşiş00:02:12
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
Pancar00:02:11
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
TEHLİKE00:02:04
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
beğenmemek00:02:03
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
mutluluk00:01:59
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
ocak başı00:01:56
Ocağın başında yemek yenilen yer
yaratıcılık00:01:51
Yaratma yeteneği