umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

caba21:29:55
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
nahiv21:29:34
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
İddia21:28:59
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
Beri21:28:52
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
Zaten21:28:31
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
ölet21:28:16
Öldürücü hastalık salgını, kıran
reviş21:28:08
Gidiş, yürüyüş
DİYANET21:27:52
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
üzüm suyu21:27:38
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
kurtluca21:27:38
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
müeddep21:27:03
Uslu, terbiyeli, edepli
zeyrek21:26:20
Anlayışlı, uyanık, zeki
ney21:25:45
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
tahsis21:25:33
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
ANAHTAR21:25:15
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
santur21:24:53
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
erdenlik21:24:09
Bakirlik
yaban nanesi21:23:24
Yabanî bir tür nane
nazir21:23:01
Benzer, eş, örnek
Biri21:22:39
Bir tanesi
merkezi21:21:54
Merkezde olan, merkezi oluşturan
İNANÇ21:21:32
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
çerçeve21:21:08
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
karşıtçı21:19:30
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
mitolojik21:18:52
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
tekzip21:17:42
Yalanlama
tekdir21:17:17
Azarlama, paylama
aşağılanmak21:15:30
Aşağı duruma düşürülmek
orta oyuncusu21:15:07
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
La21:14:34
Lântan"ın kısaltması
nanemolla21:14:20
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
boyun bağı21:14:07
Gömlek yakasının altından geçirilip süs olarak bağlanan uzun, enlice kumaş parçası, kravat
riziko21:13:56
Zarara uğrama tehlikesi
müsavatçılık21:13:32
Eşitçilik
himaye etmek21:13:09
korumak, kayırmak, gözetmek
Barsak21:12:04
Bağırsak
didaktik21:10:52
Öğretici
kanal21:10:28
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
tamam21:09:46
Bütün, tüm
benlik21:08:50
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
demir21:07:36
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)21:07:24
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
kesik21:07:18
Kesilmiş olan
ezinç21:06:50
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
tespih ağacı21:06:24
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
Ündeş21:06:22
Benzer sesle biten söz veya cümle
tedavül21:06:10
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
karga21:05:57
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
mesafe21:05:44
Ara, uzaklık
sövme21:05:42
Sövmek işi, sövgü, küfretme
uyuklama21:05:32
Uyuklamak durumu
görüşme21:05:26
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
gönül21:05:23
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
deizm21:04:42
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
Yarış21:04:24
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
KAY21:04:09
Yağmur, yaz yağmuru
taksalı21:03:53
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
ayin21:03:52
Dinî tören, ibadet
dizin21:03:46
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
nervür21:03:39
Bir veya iki milimlik pli
neptünyum21:03:37
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
plazma21:03:26
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
nosyon21:03:10
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
meşakkat21:03:03
Güçlük, sıkıntı, zorluk
yoksunluk21:03:01
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
hazan21:02:51
Güz, sonbahar
ebucehil karpuzu21:02:36
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
geçenek21:01:25
bk. koridor
keser21:01:01
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
şablon21:00:53
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plâstikten cetvel
aydın21:00:42
Işık alan, ışıklı, aydınlık
rivayet21:00:28
Söylenti
senarist21:00:14
Senaryo yazarı, senaryocu
düzelmek21:00:02
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
seslenme20:59:46
Seslenmek işi
20:59:36
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
yüzsüz20:59:10
Yüzü olmayan
gazete20:59:01
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
şahap20:58:55
Akan yıldız, ağma
nitrik asit20:58:18
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
maşuk20:58:07
Sevilen, âşık olunan (erkek)
Hitabet20:57:52
Etkili söz söyleme sanatı, söz sanatı
Beyanat20:56:34
Demeç, bildiri
yelölçer20:56:03
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
köy ihtiyar heyeti20:55:39
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
yaya kaldırımı20:55:31
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
yay20:55:24
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
sinirli20:55:13
İçinde sinir bulunan
Caka20:55:04
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
nafile20:55:02
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
matematiksel20:54:55
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
Saray20:54:37
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
edisyon20:54:27
Basım
dekar20:54:20
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
cehennem20:54:13
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
orta oyunculuğu20:54:09
Orta oyuncusunun sanatı
Pinti20:54:02
Aşırı derecede cimri, kısmık
benzetme20:54:00
Benzetmek işi
bala20:53:53
Yavru, çocuk
afsunlu20:53:49
Büyülü, sihirli, füsunkâr
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)20:53:43
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
Sair20:53:42
Başka, öteki, diğer
Ev20:53:24
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
istihkak20:53:16
Hakkı olma, hak kazanma
Amil20:53:16
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
kadro20:52:49
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
MAKİ20:52:33
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
Birlik20:50:34
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
kalkan20:50:07
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
husumet20:49:13
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
ağılamak20:48:24
(bir şeye), Ağı katmak
küsküt20:48:06
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
ZİYARETÇİ20:47:23
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
Rahmetli20:46:26
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
KOKU20:46:15
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
İŞLEVCİLİK20:45:59
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
filigran20:45:37
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
çavalye20:45:31
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
SERAP20:45:03
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
Bağrışma20:44:57
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
kımıldama20:44:52
Kımıldamak, kımıldanmak işi
İKİNCİ20:44:35
İki sayısının sıra sıfatı
ŞİDDETLİ20:44:10
Zorlu, sert
büyücek20:43:39
Biraz büyük, büyüğe yakın
dantela20:43:35
bk. dantel
oluk20:43:11
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
metalsi20:42:42
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
zihin yormak20:42:23
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
olağanüstü hâl20:42:17
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
Hiççilik20:42:14
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm