umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz09:15:07
Umursamayan, aldırış etmeyen
OLAĞAN09:15:01
Sık sık olan, olagelen, tabiî
Dank09:14:55
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
o09:14:51
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
garaj09:14:49
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
muhtemelen09:14:29
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
tehir etmek09:14:24
ertelemek
alay etmek09:14:22
bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapmak
iktisadi09:14:16
Ekonomik
Üzgün09:13:50
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
minnettarlık09:13:50
Minnettar olma durumu, şükran
tayyare09:13:40
Uçak
MURAT09:13:38
İstek, dilek
geri zekâlı09:13:37
Zekâ düzeyi gelişmemiş
Adana kebabı09:13:19
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
damıtmak09:13:06
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
ilerleyici09:12:59
İleri giden, ilerleyen
istek09:12:43
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
raptiye09:12:30
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
kara elmas09:12:17
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
yavan09:11:58
Yağı az
mücerret09:11:42
Soyut
oyun alanı09:11:35
Maçların yapıldığı yer
ÜZÜNTÜ09:11:22
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
bayan09:11:16
Hanım yerine kullanılan bir unvan
batma09:11:03
Batmak işi
Dağ tavuğu09:10:47
bk. çil (I)
taşikardi09:10:41
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Rekor09:10:27
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
ZÜPPE09:10:25
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
yararlanılma09:10:18
Yararlanılmak durumu
sacayağı09:09:38
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
tahıl09:09:12
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
karmaşık09:09:06
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
güzergah09:08:54
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
şartlanmak09:08:26
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
soğan çiçeği09:08:23
Fulya
mabude09:07:53
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
Öküzgözü09:07:46
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
sümüksü zar09:07:32
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
akselerograf09:07:02
İvmeyazar
Teşri09:06:56
Yasama
metanetli09:06:48
Dayanıklı, metin
velespit09:06:47
Bisiklet
habitat09:06:33
Yerleşme, oturma
yardak09:06:18
(özellikle kötü işlerde) Yardım
hava akımı09:06:12
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
HÜKÜMDARLIK09:06:01
Hükümdar olma durumu
Tekne09:06:00
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
etnoloji09:05:59
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
inhisar09:05:58
Tekel
tali09:05:51
İkinci derecede olan, ikincil
bilindik09:05:21
Bilinen
efelenme09:05:18
Efelenmek işi
mülkiyet09:05:08
İyelik
kurtulma09:04:44
Kurtulmak işi
ÜSTELEME09:04:18
Üstelemek işi, tekit
Kesin09:03:45
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
reha09:03:41
Kurtuluş, kurtulma
ikame09:03:38
Yerine koyma, yerine kullanma
Mezbaha09:03:38
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
altın kökü09:03:38
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
Meclis09:03:37
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
erotik09:03:37
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
Susama09:03:28
Susamak işi
klinik09:03:27
Hasta bakılan yer
Dilemma09:03:10
İkilem
evren09:03:04
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
pasta09:03:03
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
HARİS09:03:03
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
pazar09:02:43
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
arıtıcılık09:02:40
Arıtma işi
irrasyonel09:02:27
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
tatbiki09:02:08
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
sayman09:01:49
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
fin09:01:36
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
bahadır09:01:31
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
dul09:01:24
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
not vermek09:01:15
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
hunhar09:01:03
Kana susamış, kan dökücü
dik09:00:57
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
dem09:00:51
Soluk, nefes
Ara09:00:38
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
Yöre09:00:31
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
hamur09:00:31
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
zaruret09:00:30
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
Alp09:00:30
Yiğit, kahraman
Tutsak09:00:07
Savaşta ele geçen düşman, esir
r, R09:00:00
Türk alfabesinin yirmi birinci harfi. Re adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, sürtünücü diş eti ünsüzünü gösterir
SELENYUM08:59:46
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
ŞAHİT08:59:40
Tanık
arı beyi08:59:31
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
kaTlama08:59:24
Katlamak işi
Tuvalet08:59:19
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
sömürme08:59:13
Sömürmek işi
plato08:58:55
Yayla
Kanca08:58:43
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
Risk08:58:37
Riziko
Kamer08:58:19
Ay
HEDİK08:58:14
Kaynatılmış buğday, bulgur, mısır vb. şeyler
UNSUR08:58:07
Öge, ilke, uknum, eleman
Reis08:57:48
Başkan, ser
Takdim08:57:35
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
Kayak08:57:32
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
tasarlama08:57:20
Tasarlamak işi
MAHLUL08:57:06
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
Ruam08:56:47
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
toka08:56:43
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
KISSA08:56:23
Hikâye, fıkra
yirmi yaş dişi08:56:09
bk. akıl dişi
Kazanç08:55:56
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
linyit08:55:44
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
sındı08:55:38
Makas
muzaffer08:55:31
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
ALKİL08:55:25
Alkol kökü
hurufat08:55:10
Harfler
ihtilaf08:55:04
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
BASİRET08:55:02
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
çivit08:54:58
Eskiden çivit otundan, bugün yapay yollarla elde edilen, mavi renkli, sarılığını gidermek için çamaşırın son suyuna karıştırılan toz boya
muamele08:54:56
Davranma, davranış
emirber08:54:50
Emir eri
baltalama08:54:37
Baltalamak işi, sabotaj
nakış08:54:30
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
direnme08:54:18
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
Üstün zeka08:54:03
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
slâlom08:53:56
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
mağara bilimi08:53:39
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
e mi?08:53:26
olur mu?
köşk08:53:25
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
Kertenkele08:53:13
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)