umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

Sudak21:43:17
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
şahitlik21:42:58
Tanıklık, şahadet
öneriş21:41:32
Önermek işi veya biçimi
pirina21:40:28
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
monden21:38:27
Toplum yaşamı ile ilgili
kefalgiller21:37:46
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
mazot21:36:48
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
olgunlaşma21:36:24
Olgunlaşmak işi
pasaport21:35:27
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
karamuk21:35:23
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
kapı mandalı21:34:53
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
pinel21:34:44
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
cayma21:34:22
Caymak işi
rafineri21:34:18
Arıtım evi, tasfiyehane
Po21:34:13
Polonyum"un kısaltması
malumatlı21:33:43
Bilgili
konuksever21:33:39
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
münşi21:33:35
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
otopark21:33:26
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
müteakiben21:33:23
Sonra, arkadan, ardı sıra
haşere21:29:38
Böcek
daluyku21:29:17
Derin uyku
benzetmek21:27:37
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
Bakışımsız21:25:51
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
gerdan21:25:47
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
malaz21:25:45
Sulak yer
düğün yahnisi21:25:39
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
düşüklük21:25:19
Düşük olma durumu
Su21:25:15
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
voltmetre21:25:15
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
sultan21:25:13
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
karyokinez21:25:11
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
konsantre21:25:03
Yoğunlaştırılmış, yoğun
Bakteri21:24:53
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
heyecanlI21:24:51
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
mukavele yapmak21:24:45
sözleşmek
mastara21:24:41
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
kelepirci21:24:39
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
tenakus21:24:38
Azalma, eksilme
tenakuz21:24:37
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
Yağı21:24:33
Düşman, hasım
alaya almak21:24:32
alay etmek, eğlenmek
besbelli21:24:30
Açık, apaçık, çok belli
Ütopya21:24:20
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
Avusturyalı21:24:18
Avusturya kökenli olan (kimse)
Söz dağarcığı21:24:17
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
üniforma21:24:15
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
cadalozlaşma21:24:07
Cadalozlaşmak işi
sokak çocuğu21:24:06
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
gayritabiî21:24:05
Doğa dışı, doğaya aykırı
geometri21:24:02
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
çenesi düşmek21:23:53
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
aktarma21:23:52
Aktarmak işi
yıldırak21:23:44
Süheyl
ibret21:23:42
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)21:23:35
dilemek
mecus21:23:29
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
mecaz21:23:28
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
dişleme21:23:26
Dişlemek işi
mecal21:23:26
Güçlük, dinçlik, derman, takat
arzuhâlci21:23:22
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
merek21:23:21
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
meram21:23:19
İstek, amaç, gaye, maksat
meral21:23:18
Maral, dişi geyik
seslendirme21:23:17
Seslendirmek işi
mesai21:23:11
Çalışma, emek
kinli21:23:09
Öç almak isteyen, kin tutan
kinin21:23:08
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
ALKA EVLİ21:22:55
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
kefalet21:22:53
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
ordu21:22:51
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
piyango21:22:49
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
denge kalası21:22:44
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
salamandra21:22:42
Semender
aktarmak21:22:39
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
kapsam21:22:34
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
kaptan21:22:33
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
ıtriyat21:22:32
(sürünülecek) Güzel kokular
maceracılık21:22:30
Serüvencilik
romantizm21:22:29
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
ok yaydan (veya yayından) çıkmak21:22:24
geri dönülemeyecek bir iş yapmak
akreditif21:22:23
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
gemi yatağı21:22:21
Gemileri korumaya elverişli koy
emrivaki21:22:20
Oldu bitti, olup bitti
aramak21:22:13
Bir yöntem bulmaya çalışmak
kasaba21:22:05
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
bezemeli21:22:00
Süslü, dekoratif
çığırtı21:21:56
Çığrışma sesleri
hüseynî21:21:53
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
Şehbender21:21:52
Konsolos
DONANMA21:21:50
Donanmak işi
cenkleşmek21:21:48
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
dalgalı21:21:41
Dalgası olan
kuşkuculuk21:21:37
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
mal mülk21:21:36
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
kefaret21:21:34
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
kinci21:21:32
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
kapris21:21:31
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
yücelik21:21:27
Yüce olma durumu, ulviyet
sağımlı21:21:26
Süt veren, sağmal
hezeyan21:21:26
Saçmalama
döşemecilik21:21:19
Döşeme yapma işi
Tokmak21:21:18
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
destan gibi21:21:17
uzun yazılmış (mektup)
doğrulama21:21:15
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
mütemekkin21:21:13
Yerleşmiş olan, yerleşik
fiske21:20:59
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
ihram21:20:59
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
tapıncak21:20:57
bk. Fetiş
memat21:20:55
Ölüm
firak21:20:52
Ayrılış, ayrılık
Edep yeri21:20:44
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
yapımcı21:20:42
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
asetat21:20:40
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
anzarot21:20:28
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
muhtevi21:20:23
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
muhteva21:20:21
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
herhangi bir21:20:16
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
muvakkaten21:20:15
Az bir zaman süresince, geçici olarak, eğreti olarak
pekent21:20:13
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
Neme gerek21:20:10
Neme lâzım
duayen21:20:00
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
Ala sulu21:19:51
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
takma ad21:19:50
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
koruluk21:19:48
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
künefe21:19:46
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
korunak21:19:45
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
korunga21:19:44
Yabanî yonca, tirfil
korunma21:19:43
Korunmak işi
nişan21:19:37
İşaret, iz, belirti, alâmet