umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz12:39:34
Umursamayan, aldırış etmeyen
empresyonizm12:39:29
İzlenimcilik
siperlik12:39:28
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
yığın bulut12:39:26
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
ağu12:39:23
Ağı
oymacı12:39:23
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
gelip geçici12:39:20
Sürekli olmayan, kısa süreli
kazıklı12:39:18
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
Uçarı12:39:16
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
anot12:39:15
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
oy birliği12:39:12
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
koaptör12:39:05
Cebire
safa12:39:02
bk. sefa
öbürü12:39:00
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
flavta12:38:55
Flüt
sagu12:38:54
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
Çıkık12:38:53
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
sada12:38:49
bk. seda
genişleme12:38:39
Genişlemek işi
proleter12:38:38
Çalışan, emekçi
saha12:38:36
Alan
İPOTEK12:38:34
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
klân12:38:34
Boy
alaka12:38:34
İlgi
sair12:38:16
Başka, öteki, diğer
çengel12:38:13
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
sahn12:38:04
Avlu
Tenezzüh12:38:04
Gezinti
evlik12:37:59
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
mercimek12:37:59
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
bıçak12:37:54
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
destan gibi12:37:50
uzun yazılmış (mektup)
seri12:37:44
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
yerinden yönetim12:37:38
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
son adam12:37:37
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
seks12:37:35
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
DEVİNİM12:37:30
Devinmek işi, hareket
seda12:37:30
Ses, sada
katıksız12:37:30
Katığı olmayan
adım12:37:28
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
birçok12:37:22
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
üst12:37:22
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
sili12:37:16
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
ama ne12:37:11
ne hoş
site12:37:01
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
LOBİ12:36:46
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
zümrüdüanka12:36:40
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
iye12:36:40
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
gözü pek12:36:32
Korkusuz, yürekli, cesur
hanım12:36:26
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
slip12:36:25
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
aleni12:36:25
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
etokrasi12:36:20
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
soru12:36:11
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
zom12:36:04
Olgun (kimse)
soda12:36:01
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
sobe12:35:54
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
ılık12:35:54
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
arıtım evi12:35:49
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
UFUK12:35:38
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
Süngü12:35:26
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
okyanus çukuru12:35:21
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
Domestik12:35:11
Evcil
bekar12:35:06
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
şoset12:35:05
Kısa çorap
kendini düşünmek12:35:03
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
bilgisizlik12:35:00
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
yöntem12:34:58
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Obelisk12:34:50
Dikili taş
solocu12:34:44
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
kötü kötü düşünmek12:34:42
üzüntülü düşüncelere dalmak
Ulak12:34:34
Haberci, haber veren kimse
Ulam12:34:29
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
Asırlarca12:34:27
Yüzlerce yıl
görevden almak12:34:16
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
w12:34:11
Volfram"ın kısaltması
üzüm12:33:58
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
plaj12:33:57
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
KRONİK12:33:52
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
dadacılık12:33:51
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
dayıoğlu12:33:47
Dayının oğlu, dayızade
ŞAŞKIN12:33:42
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
füze12:33:37
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
çanak12:33:33
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
akıtma12:33:32
Akıtmak işi
Tedirgin12:33:27
Rahatı, huzuru kaçmış
ölmüş12:33:22
Ölen, ölü olan
sarı humma12:33:17
bk. sarı humma
Bıkma12:33:12
Bıkmak işi
görüşme12:33:11
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
kukla oyunu12:33:07
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
Mantıklı12:33:02
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
sömürme12:32:58
Sömürmek işi
Geniş12:32:57
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
radyasyon12:32:47
Işınım
reklam12:32:41
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
oramiral12:32:27
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
parçacık12:32:19
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
ARI12:32:18
Temiz, münezzeh
yetkisiz12:32:12
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
yüz yüze12:32:11
Karşı karşıya
Misafir12:32:10
Konuk
kırgın12:32:05
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
nato12:32:00
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
bilgelik12:31:57
Bilge olma durumu ve niteliği
ahize12:31:56
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
açık yeşil12:31:47
Yeşilin bir ton açığı
elde etmek12:31:46
bir şeye sahip olmak
SIRADAN12:31:39
Herhangi bir, bayağı, alelâde
çiftlik12:31:36
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
vurgunculuk12:31:36
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
kırlangıç12:31:35
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
ÇORAP12:31:30
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Adana kebabı12:31:30
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
tayin edilmek12:31:26
atanmak
Sayma12:31:26
Saymak işi, tadat
belirtken12:31:21
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
TASA12:31:15
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
Ser12:31:11
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
konuksever12:31:07
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
mimarlık12:31:03
Mimar olma durumu
arkasından koşmak12:31:02
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
kabarıklık12:31:02
Kabarık olma durumu, şişkinlik
sıkıntısı olmak12:30:58
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
büyük anne12:30:53
Annenin veya babanın annesi, nine
baştan savma12:30:48
üstünkörü, özen göstermeden
nakışçı12:30:40
Nakış yapan kimse
Erken12:30:34
Zamanın ilerlememiş bir anında
yılan kavı12:30:14
bk. yılan gömleği
Civar12:30:13
Yöre, yakın yer, dolay