umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

eleji18:27:23
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
açıkça18:27:20
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
akıntılı18:27:20
Akıntısı olan, eğik, meyilli
bağlaşık18:27:11
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
Devlet18:27:04
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
gönül bağı18:27:00
Sevgi bağı, duygusal ilişki
rücu18:27:00
Geri dönme, sözünü geri alma, cayma, tersinme
ESAS18:26:41
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
fark etmek18:26:41
görmek, seçmek
agraf18:26:27
Kanca, kopça
İkiyüzlülük18:26:27
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
ispalya18:26:23
Herek
Mika18:26:15
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
botanik18:26:06
Bitki bilimi, nebatat
muavin18:26:00
Yardımcı, yardım eden
TAKSİRAT18:25:58
Kusurlar, suçlar
fosfor18:25:55
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
kukla18:25:40
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
bağlantısız18:25:34
Aralarında bağlantı bulunmayan
birun18:25:34
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
lisaniyat18:25:25
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
defnetme18:25:20
Defnetmek işi, gömme
İdam sehpası18:25:15
Darağacı
selika18:25:14
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
alıngan18:25:14
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
meneviş18:25:12
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
revaçta olmak18:25:09
değerli, üstün veya geçerli olmak
köy ağası18:25:04
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
görmezden gelmek18:24:59
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
zekavet18:24:57
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
arsa18:24:55
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
arıtım18:24:49
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
karagöz18:24:49
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
Anlatı18:24:37
Hikâye etme, tahkiye
ithaf18:24:32
(birinin) Adına sunma, armağan etme
sinsi18:24:31
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
SEÇMECİ18:24:25
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
sıralaç18:24:23
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
BALKON18:24:01
Bir yapının genellikle üst katlarında dışarıya doğru çıkmış, çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü
YASAL18:23:59
Yasalara uygun, kanunî, legal
başörtü18:23:51
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
zorbalık18:23:50
Zorba olma durumu
lâyık olmak18:23:46
hak kazanmış olmak
KAYIN18:23:45
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
teessüf18:23:32
Acınma, yazıklanma, yerinme
pamuk ipliği18:23:31
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
alkolik18:23:30
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
Acele18:23:28
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
rota18:23:17
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
nalayık18:23:09
Yakışıksız, hoş olmayan
kuş bilimci18:23:03
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
tetir18:23:00
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
seçenek18:22:57
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
dağ serçesi18:22:53
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
DÖŞEMECİ18:22:52
Döşeme yapan (kimse)
duluk18:22:51
Yüz
çalgıç18:22:49
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
taravet18:22:35
Körpelik, tazelik
odunluk18:22:33
Odun konulan yer
dikim evi18:22:32
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
fundalık18:22:30
Funda ile kaplanmış yer
zarar etmek18:22:29
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
meşrubat18:22:29
İçilecek şeyler, içecekler
tevazu18:22:13
Alçak gönüllülük
optimal18:22:03
En elverişli durum, optimum
kafile18:22:02
Birlikte yolculuk eden topluluk
teşhir etmek18:22:00
göstermek
faraza18:21:57
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
cühela18:21:52
Bilgisizler, cahiller
berrak18:21:46
Duru, temiz, aydınlık, açık
olguculuk18:21:46
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
çenebaz18:21:37
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
öbürü18:21:31
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
Kadıköy taşı18:21:11
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
Hristiyanlık18:20:55
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
orantılı18:20:54
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
GÜYA18:20:33
Sözde, sanki
amberbaris18:20:31
Sarı çalı
haber atlamak18:20:27
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
Erke18:20:19
Enerji
vapur18:20:14
Su buharı gücüyle çalışan gemi
doğruluk18:20:12
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
tüm18:20:12
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
mülkiyet18:20:07
İyelik
observatuvar18:20:07
Gözlem evi, rasathane
anevrizma18:20:02
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
ulaşım18:19:52
Ulaşmak işi
yavuz18:19:51
Kötü, fena
tiftik keçisi18:19:47
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
Aykırılık18:19:47
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
ateşlik18:19:46
Ateş yakılan veya konulan yer
kartal18:19:45
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
baskül18:19:44
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
öğretici18:19:41
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
DONUK18:19:28
Parlaklığı olmayan, mat
kederli18:19:28
Acılı, üzüntülü, mukedder
uzunluk18:19:25
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
telif hakkı18:19:20
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
askere alınmak18:19:19
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
seçilmiş18:19:19
Seçerek ayrılmış
lastik18:19:19
Kauçuktan yapılmış (şey)
illet18:19:15
Hastalık
ŞİDDETLİ18:19:13
Zorlu, sert
külek18:18:59
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Zurna18:18:58
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
izdivaç18:18:57
Evlenme
forsa18:18:56
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
sermayeci18:18:39
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
akala18:18:33
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
Tek18:18:31
Eşi olmayan, biricik, yegâne
ünlü18:18:27
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
ara bulma18:17:59
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
RUBİDYUM18:17:24
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
Beyaz18:17:14
Ak, kara karşıtı
Kestane kargası18:17:10
bk. alakarga
yardım etmek (veya yapmak)18:17:09
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
Cermen18:17:05
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
satıh18:17:05
Yüz, yüzey
örümcek18:17:00
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
temaşa18:16:55
Hoşlanarak bakma
nazlanmak18:16:51
İsteksiz görünmek
civelek18:16:50
Canlı, neşeli ve sokulgan
Misket18:16:46
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
tiraj18:16:44
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
İKİLİK18:16:43
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
izafi18:16:37
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
DAVETİYE18:16:37
Davet için yazılan kâğıt
lale18:16:31
Zambakgillerden, yaprakları uzun ve mızraksı, çiçekleri kadeh biçiminde, türlü renkte bir süs bitkisi (Tulipa Gesneriana)
yürürlükte bulunmak18:16:29
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
şanslılık18:16:27
Talihli olma durumu