umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz14:19:21
Umursamayan, aldırış etmeyen
ruba14:19:18
Giysi, giyecek
niteleme belirteci14:19:15
Niteleme zarfı
rulo14:19:11
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
şile bezi14:19:09
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
KAHRAMANLIK14:19:07
Kahraman olma durumu
YARARLI14:19:05
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
aralıklı14:18:55
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
Ağırlaşmak14:18:54
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
artırma14:18:52
Artırmak işi
Genelge14:18:48
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
akaçlama14:18:44
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
nemrut14:18:42
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
LİSTE14:18:41
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
tenezzül14:18:38
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
ŞEVK14:18:35
İstek, heves
tamzara14:18:32
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
kuru üzüm14:18:27
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
ücret14:18:24
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
süreğen14:18:21
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
hususiyet14:18:18
Özellik
aşağı almak14:18:15
devirmek, yıkmak
DUYUMSAMAZLIK14:18:12
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
DOMİNANT14:18:09
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
mevzu14:18:08
Konu
Aşama sırası14:18:05
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
bedavacı14:18:03
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
veteriner14:18:02
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
makine yağı14:18:00
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
kuralcı14:17:57
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
Biçimsiz14:17:56
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
ATARDAMAR14:17:54
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
arifane14:17:49
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
BIKKINLIK14:17:44
Çok bıkmış olma durumu
kışkırtmak14:17:42
Bir kimseyi kötü bir iş yapması için harekete geçirmek, tahrik etmek
Aslan14:17:41
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
Kış14:17:39
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
ağaç küpesi14:17:38
Hatmi
muğlâk14:17:32
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
işlemek14:17:29
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
Asker14:17:27
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
belgeli14:17:21
Belgesi olan
kıymetli14:17:18
Değerli
örnek14:17:15
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
ajanda14:17:12
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
tekerrür14:17:05
Tekrarlanma
YÖNTEM BİLİMİ14:17:04
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
Jüpiter14:17:02
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
sosyete14:17:01
Topluluk, toplum, cemiyet
GÖÇ14:16:55
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
debi14:16:54
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
adalet14:16:54
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
Sonbahar14:16:49
Güz
fişeklik14:16:41
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
netameli14:16:38
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
Uğur14:16:35
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
postiş14:16:32
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
züht14:16:29
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
gizemci14:16:26
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
Cahillik14:16:24
Cahil olma durumu, bilgisizlik
ordonat14:16:21
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
taşlık14:16:21
Taşı bol, taşlı (yer)
pişmanlık14:16:18
Pişman olma durumu, nedamet
sefahat14:16:15
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
inilti14:16:12
İnleme sesi
nüans14:16:06
Ayırtı, çalar, fark
yüksek ses14:16:03
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
gazeteci14:16:00
Gazete yayımlayan kimse
alan korkusu14:15:57
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
terk etmek14:15:54
bırakmak, ayrılmak
inikas14:15:51
(ışık için) Yansıma, yansı
inikat14:15:48
Toplanma, birleşim
saplantı14:15:46
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
nüfuz14:15:45
(içine) Geçme
tutumlu14:15:43
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
nükte14:15:40
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
hilâl14:15:36
Ayça, yeni ay
kesafet14:15:33
Çokluk, sıklık
intizamsız14:15:30
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
muhtıra14:15:27
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
fakfon14:15:24
Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım
kalamar14:15:21
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
yadigâr14:15:13
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
Transformatör14:15:05
Aynı frekansta fakat yoğunluğu veya gerilimi genellikle farklı olan bir veya birçok değişik akım sistemini değişik bır akım sistemine dönüştüren elektromanyetik indükleçli statik aygıt, dönüştürücü, muhavvile
benzetme14:15:02
Benzetmek işi
deney14:15:01
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
mükafat14:14:54
Ödül
mülhakat14:14:51
Bir bütüne katılanlar, ekler
tozluk14:14:48
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
kızıl14:14:45
Parlak kırmızı renk
onarım14:14:42
Onarmak işi, tamirat, tamir
çekyat14:14:36
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
evlilik14:14:33
Evli olma durumu
kağıt oyunu14:14:30
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
Işık14:14:27
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
ummak14:14:24
Sanmak, tahmin etmek
KAZIKLI HUMMA14:14:21
Tetanos
yüce14:14:15
Yüksek, büyük, ulu
çetrefilli14:14:12
Karışık ve anlaşılması güç olan
ÜSKÜRE14:14:06
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
bacak14:13:59
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
abuhava14:13:58
İklim
akbalık14:13:55
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
TUZLA14:13:46
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
TUZAK14:13:43
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
HAYAL KIRIKLIĞI14:13:40
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
kırpıntı14:13:37
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
etnik14:13:34
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
hayvan bilimci14:13:31
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
etmek14:13:26
Bir işi yapmak
mahkum14:13:25
Hüküm giymiş, hükümlü
etmen14:11:37
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
etlik14:11:30
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
etkin14:11:25
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
bol bol14:11:07
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
fotoğraf14:10:52
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
bireşim14:10:48
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
refakat etmek14:10:42
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
cambazhane14:10:40
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
rutubet14:10:38
Yaşlık, nem
verimsizlik14:10:34
Verimsiz olma durumu
mürekkep14:10:29
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
mütecanis14:10:25
Bağdaşık, homojen
üzüntülü14:10:20
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
ulusallık14:10:16
Milliyet, millîlik
işe yaramak (veya yaramamak)14:10:04
elverişli olmak
atlatmak14:09:55
Savsaklamak
yansızlık14:09:51
Yansız olma durumu, tarafsızlık
beka bulmak14:09:48
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
Pulluk14:09:46
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı