umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz07:19:12
Umursamayan, aldırış etmeyen
uçak alanı07:19:11
bk. alan
teşhis07:19:09
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
Çomak07:19:08
Değnek
Kesedar07:19:06
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
abdülleziz07:19:04
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
pünez07:19:01
Raptiye
yapıt07:19:00
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
yapım07:18:58
Yapmak işi, inşa, imal
teşrih07:18:56
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
yapık07:18:55
Belleme (II)
Sabotaj07:18:53
Baltalama
gök adası07:18:53
bk. gök ada
göçüm07:18:51
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
göçük07:18:50
Çökmüş, göçmüş (yer)
heyecanlI07:18:48
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
tasvir07:18:46
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
şefaat07:18:45
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
yergici07:18:44
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
tasnif07:18:42
Bölümleme, sınıflama
amenna07:18:41
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
geçimsizlik07:18:39
Geçimsiz olma durumu
Yönetim07:18:38
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
Yahudi07:18:37
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
izah etmek07:18:36
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
anlayışsız07:18:34
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
infilâk etmek07:18:32
patlamak
mukavemet07:18:31
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
ılgın07:18:29
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
ihtida07:18:27
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
kayın valide07:18:26
Kaynana
hint kamışı07:18:24
Bambu
Mücevher07:18:22
Değerli süs eşyası
ZIMBIRTI07:18:21
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
hasır otu07:18:16
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
yüz kızartıcı07:18:14
Utandırıcı, utanılacak
yarık07:18:13
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
koleksiyoncu07:18:11
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
DİŞ07:18:10
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
klasman07:18:09
Bölümleme, sınıflama, tasnif
İFFETLİ07:18:08
İffettini koruyan, sili, afif
Lityum07:18:06
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
kansızlık07:18:04
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
Sahtekarlık07:18:03
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
KAYIN BİRADER07:17:58
Kayın (II)
Ana fikir07:17:56
Belirli bir konuda bir yazının temeli olan düşünce
Bravo07:17:55
Aferin, yaşa!
Hüviyet07:17:53
Kimlik
Bronz07:17:51
Tunç
karaçalı07:17:48
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
taşınmaz07:17:46
Taşınamayan
maddecilik07:17:42
Materyalizm
tatlı su kefali07:17:39
Sazangillerden, uzunluğu 80 cm, eti kılçıklı bir balık (Leuciscus cephalus)
Armut kurusu07:17:37
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
tanrısızlık07:17:35
Tanrısız olma durumu
lânetlemek07:17:34
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
KUMAŞ07:17:33
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
Hint kumaşı07:17:32
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
kuru incir07:17:30
Özel olarak güneşte kurutulan incir
Çocuk07:17:28
Küçük yaştaki oğlan veya kız
ödeme07:17:25
Ödemek işi, tediye
YAĞ07:17:24
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
zahmet07:17:23
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
diğeri07:17:22
Ötekisi, başkası
taydaş07:17:20
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
çoğaltma07:17:18
Çoğaltmak işi
burnu büyük07:17:17
kibirli
zahiri07:17:15
Görünen, görünürdeki
genişlemek07:17:14
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
kavata07:17:12
Oyma ağaç kap
genişletme07:17:10
Genişletmek işi
hünnapgiller07:17:09
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
merhamet etmek07:17:07
acımak
gerekçe07:17:05
Gerektirici sebep, esbabımucibe
teşhis ve intak07:17:04
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
gaddar07:17:02
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
arpa suyu07:17:00
Bira
yer biçimleri07:16:57
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
Ilımlı07:16:55
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
YER BİLİMCİ07:16:53
Yer bilim uzmanı, jeolog
öte beri07:16:52
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
ermeni07:16:50
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
mililitre07:16:49
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
kudret helvası07:16:47
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
kurtçuk07:16:45
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
telâtin07:16:44
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
danışıklı dövüş07:16:42
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
yıkama07:16:40
Yıkamak işi
Bağırsak07:16:39
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
zübde07:16:35
Özet, öz
akılsız07:16:34
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
maslak07:16:32
Sürekli su akan boru
masraf07:16:30
Harcanan para, gider
opera07:16:29
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
söz yitimi07:16:26
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
üreteç07:16:21
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
masura07:16:19
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
Kadın hastalıkları07:16:18
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
mastar07:16:16
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
paylaşma07:16:14
Paylaşmak işi
şalgam07:16:13
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
mayasıl07:16:11
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
töre dışı07:16:09
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Belgit07:16:08
Senet
dalyan ağı07:16:06
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
mukayese07:16:06
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
geçmiş zaman07:16:04
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
röportaj07:16:03
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
Haylaz07:16:01
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
taaffün etmek07:15:59
kokuşmak, pis kokmak
akçe07:15:58
Küçük gümüş para
Ararot07:15:56
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
optik07:15:54
Görme ile ilgili olan
basiret07:15:52
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
informatik07:15:51
Bilişim
Arasat07:15:49
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
hissetme07:15:47
Hissetmek işi
teraküm07:15:46
Birikme, yığılma
edebiyat bilimi07:15:44
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
vefakar07:15:42
Vefalı
Nema07:15:41
Büyüme, gelişme, çoğalma
şalvar07:15:38
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
AKAÇLAMA07:15:36
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
komisyoncu07:15:36
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
rivayet07:15:34
Söylenti
nikbin07:15:33
İyimser, optimist
kırlangıç balığı07:15:30
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
yaban arısıgiller07:15:25
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
tarımsal07:15:23
Tarımla ilgili, ziraî
hissedar07:15:21
Hissesi olan, paydaş