umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz13:56:39
Umursamayan, aldırış etmeyen
tekel bayii13:56:37
Tekel ürünlerini satan iş yeri
Kararlama13:56:37
Kararlamak işi
yürürlükte bulunmak13:56:33
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
Alfabe13:56:32
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
Alıntı13:56:29
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
Kurban Bayramı13:56:28
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
lümen13:56:22
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
göt13:56:18
Anüs
emsal13:56:15
Benzerler
sperm13:56:12
bk. sperma
Hicvetme13:56:11
Hicvetmek işi
paylaşmak13:56:11
Katılmak
dokümanter13:56:10
Belgesel
muzip13:56:08
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
insaflı13:56:07
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
Ramazan Bayramı13:56:05
Şeker Bayramı
emtia13:56:04
Mallar, satılacak şeyler
kâtibiadil13:56:03
Noter
temsilci13:55:57
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
yaban ördeği13:55:56
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
poli13:55:56
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
müdahale13:55:53
Karışma, araya girme
neşriyat13:55:52
Yayın
Yelken13:55:49
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
yoksul13:55:48
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
Pencere13:55:45
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
kırat13:55:42
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
hekimlik13:55:42
Hekimin yaptığı iş
tabanca13:55:38
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
külliyat13:55:38
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
duo13:55:36
İki ses veya iki müzik
zamanında13:55:22
Eskiden
ayrışık13:55:17
Ayrışmış olan
ARITIM13:55:17
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
enformasyon13:55:11
Danışma, tanıtma
HAREKET13:55:03
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
kemikli13:54:56
Kemiği olan veya çok kemiği olan
MUTASYON13:54:49
Değişinim
kuzey13:54:45
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
yalnız başına13:54:42
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
öğle13:54:38
Gün ortası
düze13:54:38
bk. doz
kepaze13:54:35
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
uykuya dalmak13:54:34
rahat, derin bir şekilde uyumak
kopek13:54:34
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
kurul13:54:30
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
ecdat13:54:16
Dedeler, atalar
zahire13:54:16
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
pirüpak13:54:11
Tertemiz, lekesiz
kelaynak13:54:09
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
uhdesinde olmak13:54:05
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
narenciye13:54:04
Turunçgiller
sevinme13:54:03
Sevinmek işi
karşılık vermek13:54:01
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
rubai13:53:58
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
kapuçin13:53:56
Lâtin çiçeği
söz gelişi13:53:56
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
strateji13:53:54
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
mutfak13:53:51
Yemek pişirilen yer
kürt13:53:50
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
köy ihtiyar meclisi13:53:42
Köy ihtiyar heyeti
renkli13:53:38
Rengi olan
prometyum13:53:34
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
ONCA13:53:33
Ona göre, onun düşüncesince
abanî13:53:32
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
gözde13:53:31
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
biat13:53:30
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
öğrenim belgesi13:53:27
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
revani13:53:13
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
öd13:53:07
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
parasız pulsuz13:53:02
Yoksul, züğürt
Yakarma13:53:01
Yakarmak işi
aşırmak13:53:00
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
san13:52:55
Ün, şan, şöhret
konkav13:52:53
İçbükey, obruk, mukaar
aşiret13:52:45
Oymak
manisa lalesi13:52:38
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
difteri13:52:35
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
hayal oyunu13:52:29
Karagöz oyunu
tüysüz13:52:27
Tüyü olmayan
cezve13:52:24
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
pigme13:52:13
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
radyo oyunu13:52:10
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
çentme13:52:06
Çentmek işi
mikser13:52:05
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
tapınmak13:52:02
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
azami13:51:55
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
şikayet13:51:50
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
boşa gitmek13:51:45
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
Kelam13:51:44
Söz
azade13:51:41
Başıboş, erkin, serbest
hırslı13:51:40
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
Pelür13:51:38
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
Fıtraten13:51:37
Doğuştan, yaradılışı gereğince
kına çiçeği13:51:35
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
milimetre13:51:25
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
sebatkar13:51:24
Direşken, sebatlı
yerini tutmak13:51:18
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
hamaylı13:51:15
bk. hamail
şairane13:51:13
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
uzlet13:51:03
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
ejderha13:51:00
bk. ejder
kol13:50:58
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
Saf13:50:52
Dizi, sıra
almak13:50:44
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
Kapitalist13:50:43
Sermayedar, ana malcı
duvar resmi13:50:43
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
kalite çemberleri13:50:33
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
BELKİLİ13:50:29
Olasılı, muhtemel
yürekler acısı13:50:22
çok acıklı
gümrük kanunu13:50:14
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
teçhiz13:50:08
Donatma, donatım
NEDEN13:50:07
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
işsiz13:50:05
İşi olmayan
gabavet13:49:59
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
aday13:49:53
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
gizlice13:49:52
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
İpucu13:49:48
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
kötülükçü13:49:45
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
beden13:49:43
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Sümbül13:49:37
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
kargış13:49:32
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
isteka13:49:26
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
Fırça gibi13:49:07
dik, sık ve sert (saç, sakal)
bilgi edinmek13:49:05
öğrenmek, bilgi almak
Akala13:49:00
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
SKANDİYUM13:48:59
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
zapt13:48:58
Zor kullanarak ele geçirme
İLKE13:48:57
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip