umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz12:43:46
Umursamayan, aldırış etmeyen
döngel12:43:34
Muşmula
Ardak12:43:07
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
miyokart12:42:59
Kalp kası
Periyodik12:42:48
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
tenzih etmek12:42:33
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
ister istemez12:42:08
Zorunlu olarak, elinde olmadan
sabit olmak12:41:51
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)12:41:48
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
omurga12:41:46
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
ağaç sakızı12:41:45
Reçine
tedirgin etmek12:41:39
rahatını, huzurunu kaçırmak
tahin rengi12:41:37
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
olanaksız12:41:35
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
çekirdek12:41:31
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
hâkim olmak12:41:30
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
belemir12:41:29
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
gücendirme12:41:26
Gücendirmek işi
Apar topar12:41:24
Telâş ve acele ile, yaka paça
yeğ12:41:21
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
başlıca12:41:20
En önemli, başta gelen
normalüstü12:41:18
Olağan dışı
baykuşgiller12:41:13
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
sembolik12:41:07
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
pomat12:41:05
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
tek başına12:41:05
Kendi kendine, yalnız olarak
bahtiyar12:41:04
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
devletçi12:41:00
Devletçilik yanlısı
döl12:40:57
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
stand12:40:55
bk. stant
Zorlayıcı12:40:54
Zorlayan, mücbir
stant12:40:54
At yarışlarında seyirci tribünü
Yalaz12:40:52
Alev
kuruntulu12:40:51
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
kapsama12:40:46
Kapsamak işi
merhum12:40:44
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
gerçeküstü12:40:41
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
sürgen doku12:40:31
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
vasati12:40:28
Orta, ortalama
Bağırsak iltihabı12:40:21
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
Sprey12:40:16
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
varmak12:40:11
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
KALICILIK12:40:09
Kalıcı olma durumu
kayaç12:40:05
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
saba rüzgârı12:40:03
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
seslendirme12:39:59
Seslendirmek işi
gürbüzlük12:39:56
Gürbüz olma durumu
Saçmalama12:39:52
Saçmalamak işi
alaycı12:39:52
Alay etme huyu olan, müstehzi
köklü aile12:39:40
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
gammaz12:39:38
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
ceht12:39:34
Çaba, çabalama
dinlemek12:39:30
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
ARDIL12:39:25
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
saka kuşu12:39:24
bk. saka
harman dövmek12:39:24
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
mestur12:39:22
Örtülü, kapalı, gizli
tepeli dalgıç12:39:21
Dalgıç kuşlarından, başında kara tüylerden bir tepelik bulunan, sazlık göllerde yaşayan bir kuş, elma baş (Podiceps cristatus)
dibek12:39:19
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
sezmek12:39:17
Anlamak, fark etmek
velespit12:39:16
Bisiklet
marifetli12:39:14
Ustalıklı, hünerli
düşüncesiz12:39:11
Düşüncesi olmayan
Değiştirme12:39:11
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
İNLEMEK12:39:06
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
inkâr12:39:04
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
ZAĞLAMA12:39:00
Zağlamak işi, kılağılama
sesleme12:38:58
Seslemek işi veya durumu
kara yosunu12:38:56
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
adaptör12:38:55
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
saygısız12:38:54
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
müesses12:38:49
Kurulu, kurulmuş
müessif12:38:46
Üzücü, üzüntü veren
güneşlik12:38:45
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
İcap etmek12:38:42
gerekmek
kötürüm olmak (veya kalmak)12:38:40
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
kadırga12:38:39
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
SADAKAT12:38:38
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
darılma12:38:37
Darılmak işi
baştan başa12:38:36
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
tahayyül12:38:34
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
tutturgaç12:38:31
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
YALABIMA12:38:28
Yalabımak işi veya durumu
oymacı12:38:25
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
besleme kız12:38:22
Besleme
kurabiye12:38:19
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
ALIŞ12:38:14
Almak işi veya biçimi
kırdırma12:38:10
Kırdırmak işi, ıskonta
bununla birlikte12:38:04
Buna ek olarak
gerçeküstücü12:38:02
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
hadım12:38:02
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
jeloz12:38:01
bk. Agaragar
ithaf12:37:59
(birinin) Adına sunma, armağan etme
ses seda12:37:58
Haber, iz, alâmet, belirti
klâkson12:37:56
Korna
safari12:37:53
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
kalıtım bilimi12:37:50
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
Pencere12:37:49
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
sermayesizlik12:37:47
Sermayesiz olma durumu
kara para12:37:45
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
kısa çizgi12:37:44
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
nevazil12:37:41
Nezle, ingin, dumağı
aklı başına gelmek12:37:38
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
rayba12:37:36
Pürüzalır
haç12:37:35
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
ademoğlu12:37:33
İnsan denilen yaratıkların hepsi
elâstik12:37:32
Elastikî
koordinasyon12:37:30
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
haddini bilmek12:37:19
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
kutsal12:37:17
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
Kuvvetli12:37:13
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
MİRAS12:37:12
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
mesabe12:37:07
Derece, değer, rütbe
dirim12:37:06
Hayat, yaşam
mesafe12:37:04
Ara, uzaklık
bölümlendirme12:37:02
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
ertesi12:36:56
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
örtünme12:36:53
Örtünmek işi
Ürkek12:36:50
Çok ürken
çocuk bezi12:36:49
Bebeklerin altına bağlanan bez
ıtırlı12:36:47
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
âdet olmak12:36:46
öteden beri yapılır olmak
pizzicato12:36:43
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
çengel12:36:40
Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri ve ucu sivri demir
fantom12:36:37
Hayalet
fel12:36:36
Görüngü
alaca12:36:35
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
bonbon12:36:34
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
maznun12:36:30
Sanık
yağlı toprak12:36:29
Gevşek ve kaygan toprak cinsi