umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz19:41:50
Umursamayan, aldırış etmeyen
tümsek19:41:46
Küçük tepe
atmosfer basıncı19:41:39
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
ilişki19:41:34
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
küme19:41:30
Tümsek biçimindeki yığın
SEVİMSİZLİK19:41:26
Sevimsiz olma durumu
avukat19:41:13
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
rakım19:41:09
Yükselti
artımlı19:41:00
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
kanaviçe19:40:56
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
aritmetik işlem19:40:51
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
asabi19:40:46
Sinirli
Ehemmiyet19:40:38
Önem
BASKI19:40:25
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
tein19:40:21
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
yöntemli19:40:08
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
ama ne19:40:03
ne hoş
şerare19:39:51
Kıvılcım, çakım, çakın
izam19:39:47
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
s19:39:26
Kükürt"ün kısaltması
sokak çocuğu19:39:20
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
ayakçı19:39:13
Ayak işlerinde kullanılan kimse
mutat19:39:09
Alışılmış, alışılan
ahiretlik19:39:09
bk. ahretlik
yazar19:39:05
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
Kira19:39:00
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
yatak19:38:56
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
hindi19:38:47
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
BİRÇOK19:38:43
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
murat19:38:39
İstek, dilek
kirletmek19:38:30
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
Nüktedan19:38:22
Nükteci
Popülarite19:38:18
Halk tarafından sevilme, tutulma
HALK19:38:13
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
zerre19:38:09
Çok küçük parçacık
İ19:37:56
İyot"un kısaltması
sıkma19:37:43
Sıkmak işi
Lüks19:37:38
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
emircik19:37:34
Yalıçapkını, iskele kuşu
elbette19:37:30
Elbet
Temizlenmek19:37:25
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
feragat etmek19:37:21
hakkından vazgeçmek, el çekmek
Gerdan19:37:17
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
şahıs19:37:04
Kimse, kişi, zat
KUTUP19:36:47
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
şeker19:36:42
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
Zımbırtı19:36:38
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
meşgul etmek19:36:30
vaktini almak
şerif19:36:29
Kutsal, şerefli
kıyafet19:36:25
Kılık
sümük doku19:36:23
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
vurguncu19:36:21
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
silindir şapka19:36:17
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
MOSTRALIK19:36:12
Göstermelik, numune
VAZİFE19:36:04
Ödev
Murabba19:35:59
Dört şeyden oluşan, dörtlü
KALP19:35:46
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
meşgul olmak19:35:42
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
KARI19:35:38
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
fıtrat19:35:33
Yaradılış, hilkat
sayım vergisi19:35:25
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
Akrobasi19:35:03
Cambazlık, akrobatlık
kurbağa19:34:59
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
Komutan19:34:50
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
özgürlük19:34:46
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
safi19:34:42
Katıksız, duru, temiz
saha19:34:37
Alan
sahi19:34:33
Gerçekten, gerçek olarak
inhina19:34:29
Eğrilme, bükülme
dil bilimi19:34:24
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
ARABALIK19:34:20
Araba konulan yer, garaj
haricî19:34:16
Dışla ilgili, dıştan olan
Biçimsiz19:34:13
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
Uzay19:34:11
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
döngel19:34:03
Muşmula
mahiyet19:33:58
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
Üzme19:33:54
Üzmek işi
cahil19:33:38
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
Ölmüş19:33:34
Ölen, ölü olan
hiçbir19:33:30
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
MAHLUL19:33:25
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
çenesi düşük19:33:12
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
atıl19:33:10
Tembel
irtifa19:33:08
Yükseklik
sıçramak19:32:59
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
eşey19:32:55
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
kesin olarak19:32:51
kesin bir biçimde, kesinlikle
artçı19:32:51
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
eşlik19:32:47
Eş olma durumu
DOLDURMA19:32:43
Doldurmak işi
batın19:32:42
Karın
bilumum19:32:38
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
eşkal19:32:34
Biçimler, şekiller, kılık
eşkin19:32:29
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
jinekolog19:32:25
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
işkence19:32:12
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
zehir19:32:08
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
zemin19:32:03
Taban, döşeme, yer
protaktinyum19:31:55
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
oramiral19:31:55
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
ÜSTÜN19:31:50
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Ahilik19:31:46
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
TEDBİR19:31:42
Önlem
DİL19:31:37
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
dalgın19:31:33
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
hafriyat19:31:29
Kazı
bakıcı19:31:24
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
ÜZMEK19:31:16
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
sataşmak19:31:12
Sarkıntılık etmek
mazeretli19:31:07
Mazereti olan, mazur
kaldırıcı19:31:03
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
Drenaj19:30:59
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
simetri19:30:54
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
galip19:30:50
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
kasiyer19:30:45
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
Hane19:30:37
Ev, konut
Gömme19:30:28
Gömmek işi
Yürürlük19:30:24
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
burjuva19:30:15
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
vücutça19:30:12
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
köken bilimi19:30:11
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
uzay gemisi19:30:06
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
Osmanlı19:30:02
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
hükümsüz19:29:30
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
limon sarısı19:29:26
Limon kabuğunun rengi
imdat19:29:17
Tehlikede olana yapılan yardım
oy çokluğu19:29:14
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
poşu19:29:13
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
Muvaffakiyet19:29:09
Başarı
ÇAPUT19:29:04
Eski bez parçası, paçavra