umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

KUNDA02:35:03
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
asit fenik02:34:45
bk. fenol
w02:34:31
Volfram"ın kısaltması
takva02:34:17
Günahtan sakınma, züht
tahtelbahir02:34:15
Denizaltı
Haritacı02:34:09
Harita yapan kimse, kartograf
tepi02:33:57
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
aşüfte02:33:53
Oynak, açık saçık kadın, kokot
ak Arap02:33:46
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
veznedar02:33:38
Vezneci
mehtap02:33:37
Ay ışığı
beklemek02:33:36
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
irtica02:33:35
Gericilik
banal02:33:29
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
blöf02:33:12
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
Düşünsel02:31:59
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
şuurlu02:31:53
Bilinçli
yaban arısıgiller02:31:29
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
yarı02:31:25
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
saniyelik02:31:17
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
eğreti almak02:31:11
ödünç almak
radansa02:31:01
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
yoğun02:30:58
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
sıkma02:30:19
Sıkmak işi
Emme02:30:16
Emmek işi
İSTİHZA02:30:07
Gizli veya ince alay
iflâs anlaşması02:29:42
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
dökümcülük02:29:09
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
bakışımlı02:29:01
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
berzah02:28:55
Kıstak, dar dil
Anlatım02:28:35
Anlatmak işi
asır02:28:25
Yüzyıl
ra02:28:17
Radyum"un kısaltması
doku bozukluğu02:28:12
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
sadrazam02:28:11
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
o02:28:07
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
k02:28:02
Potasyum"un kısaltması
kaplama02:27:34
Kaplamak işi
jeoloji02:27:23
Yer bilimi
bilgilendirme02:27:06
Bilgilendirmek işi veya durumu
gamze02:26:52
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
Aklan02:26:40
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
Tramvay02:26:25
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
soru işareti02:26:13
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
alivre02:25:53
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
kabakulak02:25:47
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
makarna02:25:47
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
intihar02:25:47
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
file02:25:46
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
ibret02:25:46
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
tenakuz02:25:46
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
matuh02:25:19
Bunamış, bunak
üstesinden gelmek02:24:43
başarmak, becermek
taşikardi02:24:19
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
Anlık02:24:11
Kısa süren, bir an içinde olan
şerik02:23:43
Ortak
personel02:23:24
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
pişti02:23:11
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
itibar02:23:00
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
savsama02:22:59
Savsaklama, ihmal
murat02:22:35
İstek, dilek
ihtişam02:22:30
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Patlatma02:21:55
Patlatmak işi
MARAZA02:21:44
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
göğüs cerrahisi02:21:39
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
lastik02:21:27
Kauçuktan yapılmış (şey)
geciktirme02:21:21
Geciktirmek işi, tehir
rahvan02:20:59
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
kuşkusuz02:20:59
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
ister02:20:49
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
fücceten02:20:29
Birdenbire, ansızın (ölmek)
pil02:20:29
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
süsen02:20:14
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
muhtemel olmak02:19:50
umulmak, beklenmek
yetişmiş02:19:46
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
cibilliyet02:19:44
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
kıvrım02:19:37
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
MAUN02:19:37
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
Atış02:19:29
Atmak işi veya biçimi
tetir02:19:26
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
damla taş02:19:18
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
azimli02:19:03
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
yaralama02:18:41
Yaralamak işi
Yaymak02:18:18
Birçok kimseye duyurmak
hayırhah02:18:08
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
şirket02:17:59
Ortaklık
artımlı02:17:39
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
çamur deryası02:17:34
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
kafein02:17:20
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
mübalâğacı02:17:14
Abartıcı
teşebbüs02:17:09
Girişim, girişme
Yararlı02:16:58
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
Görelilik02:16:57
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
iskarpela02:16:52
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
şahika02:16:13
Doruk, zirve
cemaat02:16:08
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
akıbet02:15:57
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
ÜFUL02:15:28
(yıldız için) Batma
ofris02:15:16
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)
arıtıcı02:14:39
Arıtma özelliği olan
türedi02:14:38
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
denemek02:14:15
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
eğitme02:14:14
Eğitmek işi, terbiye etme
asbest02:14:13
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
MAHALLE02:13:56
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
deneyimsiz02:13:56
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
çisenti02:13:40
Toz gibi ince yağan (yağmur)
reis02:13:18
Başkan, ser
yatay02:13:18
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
Fars02:13:13
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
cümudiye02:12:52
Buzul
tombulca02:12:26
Oldukça tombul, biraz tombul
kös02:12:11
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
takat02:11:48
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
boşaltma02:11:47
Boşaltmak işi
avanaklık02:11:18
Avanak olma durumu, avanakça davranış
temelli02:11:01
Herhangi bir nitelikte temeli olan
ati02:10:49
Gelecek
Akışkan02:10:45
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
terbiyum02:10:44
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
yaver02:10:38
Yardımcı
hissikablelvuku02:10:27
Ön sezi
Mantıklı02:10:22
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
tebaa02:09:31
Uyruklu
garanti02:08:36
Güvence, inanca, teminat
düğürcük02:08:27
İnce bulgur
bitiş02:08:25
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
saklı02:08:22
Saklanmış olan
salhane02:08:07
Kesim evi, kanara, mezbaha
pamuk02:07:59
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)