umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

umursamaz11:03:22
Umursamayan, aldırış etmeyen
sav11:03:21
İddia, tez
krizalit11:03:16
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
operatör11:03:15
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
yaban pancarı11:03:14
Pazı (I)
ebonit11:03:14
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
sesli11:03:13
Sesi olan, ses çıkaran
vecibe11:03:12
Ödev, boyun borcu
bağımlılık11:03:11
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
ektilik11:03:09
Ekti olma durumu
BİZATİHİ11:03:08
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
öğretme11:03:07
Öğretmek işi
misafir odası11:03:07
Evlerde konukların alındığı oda
anormal11:03:06
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
duyma11:03:04
Duymak durumu
hizmetli11:02:59
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
aşırı11:02:58
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
Küçük Asya11:02:57
Anadolu
milliyetçi11:02:57
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
vekilharçlık11:02:53
Vekilharç olma durumu
asılı11:02:51
Asılmış olan
eyvah11:02:50
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
arka (veya sırt) çevirmek11:02:49
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
ÖLME11:02:47
Ölmek işi
mazbut11:02:47
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
BA11:02:46
Baryum"un kısaltması
kolhoz11:02:42
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
küşat11:02:40
Açma, açılış
tahayyül11:02:39
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
buz11:02:38
Donarak katı duruma gelmiş su
Kil11:02:35
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
eriklik11:02:33
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
alan korkusu11:02:32
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
kalça11:02:32
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
ağaç mantarı11:02:30
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
çağrılık11:02:30
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
çok seslilik11:02:30
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
mizahi11:02:29
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
bağıntı11:02:29
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
takma ad11:02:28
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
mükemmellik11:02:27
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
övündürücü11:02:26
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
Kürek kemiği11:02:24
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
kuruş11:02:24
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
mozaik11:02:22
Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi
İÇTEN11:02:21
Yürekten, candan, samimî
Aşağı11:02:20
Bir şeyin alt bölümü
buhran geçirmek11:02:19
bunalım geçirmek
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)11:02:16
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
taş balığı11:02:15
İşkine balığına verilen bir ad
namaz11:02:15
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
pelüş11:02:14
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
ır11:02:11
bk. yır
GÖZ PINARI11:02:09
Gözün burun tarafındaki ucu
itikat11:02:09
İnanma, inan
blûcin11:02:07
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
zaman zarfı11:02:06
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
Çembalo11:02:05
Klâvsen
ruh bilimi11:02:05
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
iskambil kâğıdı gibi devrilmek11:02:01
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
hematit11:02:00
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
Fazladan11:01:57
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
muganni11:01:55
Şarkı söyleyen kimse, şarkıcı
yarenlik11:01:55
Yakın arkadaşlık, muhabbet
zehirlenme11:01:52
Zehirlenmek durumu
SADİST11:01:50
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
araşit11:01:50
Yer fıstığı
tenzih etmek11:01:48
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
Ceset11:01:47
Ölü vücut, naaş
tokat11:01:46
(insana) El içi ile vuruş
razı olmak11:01:45
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
lâf taşımak11:01:44
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
batarya11:01:43
En küçük topçu birliği
reçine yağı11:01:42
Reçineden çıkan yağ
Hiper11:01:41
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
sıradanlık11:01:39
Sıradan olma durumu
BayTar11:01:39
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
Çapul11:01:34
Yağma, talan, plâçka
bagaj kilidi11:01:34
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
Davetiye11:01:31
Davet için yazılan kâğıt
namdar11:01:27
Ünlü
tarz11:01:27
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Görüntü11:01:23
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
koridor11:01:22
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
ÖZGE11:01:19
Başka
uzo11:01:19
Yunan rakısı
firak11:01:18
Ayrılış, ayrılık
Yeni ay11:01:17
Ayça, hilâl
asayiş11:01:16
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
masa örtüsü11:01:15
Masa üzerine serilen kumaş vb. maddeden yapılan örtü
Titiz11:01:09
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
yaz11:01:09
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
patlayıcı11:01:06
Patlama özelliği olan (madde)
bozma11:01:06
Bozmak işi
futbol11:01:06
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
sebat etmek (veya göstermek)11:01:05
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
parya11:01:04
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
koşut11:01:03
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
Masumiyet11:01:03
Masumluk
tez11:01:01
Çabuk olan, süratli
gIrtlak11:00:59
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
Tanıt11:00:58
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
deniz kızı11:00:55
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
tasasız11:00:54
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
takla11:00:51
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
yaşam öyküsü11:00:47
Hayat hikâyesi
inadı tutmak11:00:46
çok direnmek
anka11:00:45
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
Mezra11:00:42
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
akademi11:00:41
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
estamp11:00:39
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
yorum11:00:37
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
bilgili11:00:35
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
abanî11:00:33
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
menzil11:00:32
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
istifa11:00:32
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
Asar11:00:30
Yapılar, eserler
alay alay11:00:28
Kalabalık olarak, pek çok
opus11:00:26
Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. Kısaltması Op
ahlaki11:00:25
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
TİKSİNME11:00:25
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
KADİFE11:00:22
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
tersane11:00:20
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
cani11:00:16
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
heykel11:00:14
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
firar etmek11:00:13
kaçmak
gereç11:00:08
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
Sini11:00:05
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
Görme11:00:04
Görmek işi, rüyet
yakma11:00:03
Yakmak işi