umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

mümas03:30:58
Dokunan, temas eden
müthiş03:30:45
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
koyak03:30:37
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
inci03:30:19
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
vekilharç03:29:50
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
Sayımlama03:29:49
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
sam yeli03:29:36
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
İpek03:29:28
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
boğan otu03:29:10
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
İktisadi03:29:01
Ekonomik
pisin03:28:59
Yüzme havuzu
dilinme03:28:53
Dilinmek işi
esrime03:28:33
Sarhoş olma işi, gaşiy
ölümsüzlük03:28:22
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
selamet03:28:17
Esen olma durumu, esenlik
kahvehane03:28:13
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
gayritabiî03:28:12
Doğa dışı, doğaya aykırı
aerobik03:28:11
Hızlı müzik temposu eşliğinde yapılan, vücudun çevikliğine ve hareketliliğine dayanan bir tür jimnastik
idareci03:28:11
Yönetici
misafirperverlik03:27:40
Konukseverlik
ebleh03:27:28
Akılsız, budala, alık
zahire03:27:19
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
vatvat03:27:16
Dağ kırlangıcı
karayanık03:27:11
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
ses aleti03:26:50
Ses aygıtı
feda03:26:48
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
delicesine03:26:47
Aşırı bir biçimde
kesenekçi03:26:37
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
güvenilirlik03:26:32
Güvenilir olma durumu
lok03:26:32
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
keler03:26:07
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
eşi manendi olmamak03:26:00
benzeri olmamak
Sadece03:25:59
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Miço03:25:33
Muço
Nara03:25:26
Haykırma, bağırma
hektometre03:25:21
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
erkeklik03:25:07
Erkek olma durumu
adaptasyon03:24:59
Uyarlama
utanma duygusu03:24:56
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
yortu03:24:51
Hristiyan bayramı
gelenekçi03:24:48
Geleneklere bağlı (kimse)
secde03:24:35
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
yoğunlukölçer03:24:26
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
keven03:24:25
Geven
atfetme03:23:54
Atfetmek işi, isnat
salahiyettar03:23:51
Yetkili
kadın berberi03:23:41
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
VESAYET03:23:36
Vasilik
istifade03:23:30
Yararlanma, faydalanma
kayırmak03:23:25
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
erguvan03:23:24
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
Kumarcı03:23:06
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
sofistike03:22:58
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
izale etmek03:22:50
yok etmek, gidermek
kondansatör03:22:41
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
merhametsiz03:22:36
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
medenî03:22:31
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
Yatak odası03:22:29
Yatmak için kullanılan oda
irşat03:22:28
Doğru yolu gösterme, uyarma
Asar03:22:23
Yapılar, eserler
halaza03:22:15
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
yonga03:22:09
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
karavan03:22:01
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
zamir03:21:55
İç yüz, iç
karizmatik03:21:54
Büyüleyici, etkileyici
kovucuk03:21:47
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
hayat arkadaşı03:21:47
Eş, karı kocadan her biri
yetimlik03:21:46
Yetim olma durumu
sıfat-fiil03:21:44
Fiilden -an (-en), -r (-ır, -ir, -ur, -ür), -acak (-ecek) gibi eklerle türetilmiş isim ve sıfat görevinde kullanılan kelimeler, ortaç, partisip
Guatr03:21:36
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
TEPİ03:21:35
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
yeterlik belgesi03:21:30
Uzmanlık belgesi, ehliyet
epizot03:21:10
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
Gömme03:21:07
Gömmek işi
havra03:20:56
Yahudi tapınağı, sinagog
volt03:20:37
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
anot03:20:27
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
ağırlık03:20:18
Ağır olma durumu
sarık03:20:16
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
eşit03:20:13
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
naiplik03:20:10
Naip olma durumu, niyabet
cesurca03:20:02
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
sabotaj03:20:02
Baltalama
ineç03:20:01
Tekne
kalıtçı03:20:01
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
tiksinti03:19:38
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
ADALET03:19:30
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
bekar03:19:15
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
matriarkal03:19:09
Anaerkil
seçimlik03:18:40
Seçme işine konu olma
literatür03:18:39
Edebiyat, yazın
serin03:18:20
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
Mutlu03:18:07
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
hatalı03:18:06
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
sine03:17:58
Göğüs
böbrek03:17:50
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
fizik03:17:45
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
süsen03:17:41
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
felsefî03:17:15
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
biraz03:17:08
Kısa bir süre için
meziyet03:17:02
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
dahi03:16:37
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
miraç03:16:34
Göğe çıkma
vole03:16:30
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
çaput03:16:28
Eski bez parçası, paçavra
Aferin03:16:18
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
dağ serçesi03:16:11
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
erkete03:16:10
Dikiz
kaderci03:16:03
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
tarih03:15:48
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
gözetleme03:15:45
Gözetlemek işi
çalımlı03:15:44
Gösterişli, kurumlu
ceht03:15:31
Çaba, çabalama
Şaban03:15:26
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
morina03:15:23
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
ÇİGAN03:15:19
Çingene
uyarma03:15:08
Uyarmak işi, ihtar
sağ03:14:50
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
soymuk03:14:38
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
Akrabalık03:14:34
Akraba olma durumu
sönük03:14:23
Sönmüş olan
dolap03:14:04
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
komik03:14:00
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
muzaffer03:13:53
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
bitirim03:13:46
Çok hoşa giden (kimse, yer)
tıntın03:13:42
Boş, bomboş
ZANAAT03:13:41
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
DÜZGÜ03:13:33
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
fizibilite03:13:28
Yapılabilirlik
NEŞİDE03:13:24
Bir toplulukta okunmaya değer şiir