umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

portatif05:34:29
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
niza05:34:21
Çekişme, bozuşma, kavga
Çıkarma05:34:10
Çıkarmak işi
bodoslama05:34:08
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
tanıtım05:34:01
Tanıtma
su bilimci05:33:54
Su bilimi uzmanı, hidrolog
nostalji05:33:52
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
ehliyet05:33:49
Üstat, uzluk
alegorik05:33:40
Alegori ile ilgili
nükteci05:33:31
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
barbunya05:33:25
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
Rabbena05:33:20
Tanrı, Tanrım
insiyak05:32:49
İçgüdü, sevkıtabiî
sahaf05:32:47
Genellikle eski kitap alıp satan kitapçı
facia05:32:39
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
padişahlık05:32:37
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
iteleme05:32:31
İtelemek işi
tornistan05:32:25
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
hazire05:32:21
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
Çoluk çocuk05:32:15
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
rahne05:32:12
Gedik, yarık
Bacaksız05:32:06
Bacağı olmayan
boğulma05:31:51
Boğulmak işi
maksat05:31:49
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
direngen05:31:42
Direnen, inatçı, anut, muannit
korluk05:31:36
Kor olma durumu
pervaz05:31:25
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
korner05:31:24
Köşe
belgin05:31:17
Tam ve kesin olarak belirlenmiş olan, sarih
yüz05:31:11
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
burunduruk05:31:06
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
pislemek05:31:03
Pisletmek
hristiyan05:30:50
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
deprem05:30:40
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
çuha05:30:33
Tüysüz ince, sık dokunmuş yün kumaş
lâlanga05:30:29
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
kavlince05:30:13
Kavline göre, sözüne bakarak
bademcik05:29:53
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
olabilirlik05:29:49
Olasılık, ihtimal
tutarsız05:29:40
Tutarlı olmayan, insicamsız
böğürtlen05:29:38
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
ortak yönetim05:29:25
Koalisyon
davulcu05:29:24
Davul çalan kimse
yatalak05:29:23
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
ilaveli05:29:20
Eki olan
süsen05:28:58
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
or05:28:40
Ordu kelimesinin kısaltması
turnagözü05:28:29
Berrak ve parlak sarı
tanıdık çıkmak05:28:25
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
temdit05:28:23
Uzatma, sürdürme
biçme05:27:58
Biçmek işi
iltimas05:27:46
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
rahatsız05:27:44
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
tecrit etmek05:27:40
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
muktedir05:27:38
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
nakletmek05:27:18
Anlatmak, aktarmak
yoğunlukölçer05:26:58
Sıvıların yoğunluğunu ölçen araç, dansimetre
Biçem05:26:54
Üslûp
en05:26:44
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
yarence05:26:37
Yaren gibi, yarene benzer
kahraman05:26:31
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
dolanma05:26:17
Dolanmak işi
telsiz05:26:12
Teli olmayan
Anaerki05:26:00
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
berzah05:25:31
Kıstak, dar dil
donama05:25:22
Süsleme, tezyin
barbata05:25:21
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
nezafet05:25:18
Temizlik, paklık
aydınlanmak05:25:15
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
Eksiksiz05:24:56
Eksiği olmayan, tam, tamam
metanet05:24:46
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
su dökünmek05:24:42
yıkanmak
Enser05:24:37
Büyük çivi, ekser
parselleme05:24:26
Parsellemek işi
amorti etmek05:24:10
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
ozon05:24:07
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
rüzgarlı05:24:05
Yel esen, yelin estiği, yelli
funda05:23:37
Süpürge otu
inorganik kimya05:23:26
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
alamana05:23:24
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
kani05:23:23
Kanmış, inanmış
dilmaç05:23:12
Çevirici, tercüman
tahkiye05:22:48
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
bevliye05:22:44
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
bidon05:22:38
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
gözetlemek05:22:24
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
sergüzeşt05:22:17
Serüven, macera
sikke05:22:07
Madenî para
onmak05:22:00
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
iffetsiz05:21:58
İffetini korumayan, silisiz
dalyan05:21:54
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
şırınga yapmak05:21:53
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
protein05:21:46
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
niyabet05:21:39
Naiplik
paralı05:21:34
Parası çok olan, zengin (kimse)
rafine05:21:22
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
bacak05:21:07
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
jersey05:21:06
Sarı ve kahverenginden esmere kadar değişen renkte et tutmayan, kemikleri belirgin, sakin bakışlı bir kültür ırkı sığırı
pigment05:20:58
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
sponsorluk05:20:56
Sponsorun yaptığı iş
ruhsat05:20:51
İzin, müsaade
döl yolu05:20:30
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
omur05:20:25
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
babi05:20:15
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
ruhban05:20:12
Rahipler
ırk bilimi05:19:50
Etnoloji, ırkiyat
Boş05:19:36
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
ayrımlı05:19:35
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
Uranüs05:19:26
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
otoban05:19:25
Otoyol
hukuki05:19:16
Hukuk ile ilgili, tüzel
pürüzalır05:19:06
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
kafkasyalı05:19:05
Kafkasya halkından olan (kimse)
kötek05:18:57
Baston, sopa
kendinden geçmek05:18:53
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
oturma05:18:52
Oturmak işi
pergel05:18:49
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
ibiş05:18:49
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
Pozitif05:18:43
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
seçmek05:18:35
Birine oy vererek bir göreve getirmek
arka05:18:34
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Legal05:18:33
Kanunî, yasal, meşru
itiyat05:18:27
Alışkanlık, huy
merkezcilik05:18:20
Merkeziyetçilik
işlev05:18:18
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
ornitoloji05:18:10
Kuş bilimi
Rehabilitasyon05:18:05
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
nezif05:18:02
Kanama
namert05:17:51
Korkak, alçak, mert olmayan
nesim05:17:44
Hafif yel, esinti