umursamaz

1.SıfatUmursamayan, aldırış etmeyen

Son Arananlar

Etkili17:01:58
Etkisi olan, tesirli, müessir
yatır17:01:53
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
nazlanmak17:01:46
İsteksiz görünmek
rn17:01:45
Radon"un kısaltması
gözlüklü17:01:41
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
boğma17:01:38
Boğmak işi
tüylü17:01:35
Tüyü olan
öneri17:01:24
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
zaman zarfı17:01:16
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
buzçözer17:01:02
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
böcek17:01:01
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
Bayram17:00:59
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
KAYIN17:00:52
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
müteallik17:00:41
İlişkin, ilgili
püskürtü17:00:39
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
kolektör17:00:33
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
Latin çiçeği17:00:29
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
yansıtıcı17:00:27
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
süreyya17:00:22
Ülker
ihsan etmek (veya buyurmak)17:00:17
bağışta bulunmak, bağışlamak
kulakçık17:00:16
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
Pozitif17:00:15
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
Domestik17:00:12
Evcil
avunç17:00:11
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
restorasyon17:00:08
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
öngörülü17:00:01
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
mersin balıkları17:00:00
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
nakzetmek16:59:55
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
şapka işareti16:59:54
bk. şapka
Belirteç16:59:53
Zarf
hamak16:59:49
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
pasaport16:59:46
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
Totemcilik16:59:37
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
YAZANAK16:59:32
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
ilçe16:59:29
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
ipotekli16:59:20
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
emir cümlesi16:59:19
Yüklemi emir kavramı veren cümle
peruka16:59:09
Takma saç
baldız16:59:08
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
Seyyah16:59:07
Gezgin, turist
iş kazası16:59:04
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
Kalım16:59:01
Kalmak işi
Yaymak16:59:00
Birçok kimseye duyurmak
cadalozlaşma16:58:58
Cadalozlaşmak işi
verit16:58:57
Siyah kan damarı, toplardamar
yerici16:58:53
Yeren, yermek işini yapan
artırım16:58:49
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
Kavmiyat16:58:48
Etnografya
ayaküstü16:58:46
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
namussuz16:58:46
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
emen16:58:44
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
TAŞÇI16:58:43
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
işinin adamı16:58:38
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
bulada16:58:37
Büyük piliç
panter16:58:36
Pars
kaya16:58:35
Büyük ve sert taş kütlesi
ateh16:58:33
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
inhisar16:58:28
Tekel
müdafaa etmek16:58:23
savunmak, korumak
Ağaç16:58:20
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
eyyamcı16:58:19
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
izzetinefis16:58:15
Onur, öz saygı
afakan16:58:05
bk. hafakan
elbise16:58:00
Giysi
bağıntı16:57:57
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
ilginç16:57:55
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
amele16:57:49
İşçi, emekçi
özentisiz16:57:46
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
mai16:57:45
Mavi
karınca16:57:44
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
sarf16:57:34
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
mahallî idare16:57:31
bk. yerel yönetim
yeterlik belgesi16:57:30
Uzmanlık belgesi, ehliyet
manikür16:57:26
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
Şahane16:57:24
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
gerçekçilik16:57:22
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
pepemelik16:57:13
Pepelik, rekâket
pepeme16:57:12
Pepe
Kaos16:57:10
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Tespihçi16:57:06
Tespih yapan veya satan kişi
d D16:57:01
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
kuruş16:57:00
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
şeytani16:56:58
Şeytanca
BayTar16:56:57
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
Maydanoz16:56:45
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
İSTERİ16:56:42
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
bilginlik16:56:41
Bilgin olma durumu
haşin16:56:36
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
vernik16:56:33
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
bellek16:56:32
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
tok16:56:31
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
katedral16:56:28
Baş kilise
yanal16:56:26
Yanda olan, yana düşen
masraf etmek16:56:25
para harcamak
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)16:56:19
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
KIYAS16:56:18
Bir tutma, denk sayma
saparna16:56:17
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
dang16:56:13
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
müsrif16:56:12
Tutumsuz, savurgan
akait16:56:05
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü veya bunları toplayan kitap
mükemmeliyet16:56:02
Mükemmellik
sonuç vermek16:55:59
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
terkip etmek16:55:56
birleştirmek, bir araya getirmek
erime16:55:54
Erimek işi
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır16:55:53
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
DİKME16:55:51
Dikmek işi
etmek16:55:48
Bir işi yapmak
bellik16:55:45
İşaret, marka
yetimlik16:55:44
Yetim olma durumu
aksesuar16:55:41
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
nadan16:55:37
Bilgisiz, cahil
deniz kızı16:55:34
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
alto16:55:33
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
KARAVANA16:55:32
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap
yakamoz16:55:29
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
duman rengi16:55:25
Koyu kül rengi, füme
Hor görmek16:55:24
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
Tamah16:55:23
Aç gözlülük, hırs
eğrelti16:55:21
Eğrelti otu
mayası bozuk16:55:15
Kötü yaradılışlı, karaktersiz
diş eti16:55:10
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
sebil16:55:09
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
zerrin16:55:08
Altından yapılmış
İcap etmek16:55:07
gerekmek
Briket16:55:05
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
yalı16:55:03
Deniz, göl veya ırmak kenarı, düz ve açık su kıyısı, sahil
sinsin16:54:58
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
SECCADE16:54:54
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
sobe16:54:53
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
avukat16:54:52
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse