tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

satranç22:58:40
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
TERAZİ22:57:34
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
savurmak22:57:27
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
kebap22:56:42
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
güçlükle22:56:29
Güç, kolay olmayan bir biçimde
operacı22:56:15
Opera sanatçısı
Hey22:56:10
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
tezhip22:56:07
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
uğraşı22:55:44
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
kerpiç22:55:18
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
spor22:55:13
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
delişmen22:55:12
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
ekti22:55:06
Her yiyeceği canı çeken
yaylım22:54:40
Yayılmak, dağılmak işi
Gömlek22:53:42
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
okka22:53:29
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
Kaynak22:53:22
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
Kusur22:53:16
Eksiklik, noksan, nakısa
eşkin22:52:50
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
yalın ayak22:52:43
Ayakları çıplak
serin22:52:30
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
patlamak22:51:57
Yırtılıp açılmak
kalın22:51:51
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
Turna22:51:31
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
kâr etmemek22:51:18
yararı olmamak, etki yapmamak
kömür22:51:12
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
yoz22:50:59
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
almak22:50:52
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
KISKAÇ22:50:33
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
PAMUKLU22:50:07
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
papaz22:49:35
Hristiyan din adamı
hamlaç22:49:02
Üfleç
lâik22:48:56
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
arz derecesi22:48:30
bk. enlem
anıtkabir22:48:23
Atatürk"ün mezarı
sinema22:47:51
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Mengene22:47:31
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
YURTSUZ22:47:25
Yurdu olmayan (kimse)
tepe22:46:59
Bir şeyin en üstteki bölümü
lan22:46:24
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
tane22:45:54
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
egoizm22:45:48
Bencillik, hodbinlik
döküntü22:45:35
Dökülmüş, saçılmış şeyler
voltaj22:45:32
(elektrikte) Gerilim
toz22:45:28
bk. Töz
engerek22:44:43
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
etkime22:44:24
Etkimek işi, tesir
panzehir22:44:17
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
Ambalaj22:43:32
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
bellek kaybı22:43:06
Bellek yitimi
sömürmek22:43:00
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
mangan22:42:48
Manganez
kadar22:42:47
Büyüklüğünde, genişliğinde
kısmet22:42:34
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
yakıcı22:42:08
Yakma özelliği olan, yakan
hatim22:41:57
Sona erdirme, bitirme
fitil22:41:55
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
karşı koymak22:41:22
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
Safra22:40:56
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
görüş açısı22:40:43
Bir şeyi görebilme alanı
Ülker22:40:26
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
evren22:39:58
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
fanila22:39:38
Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
erguvan22:39:16
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
doğa ötesi22:39:12
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
toplam22:39:06
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
ciddiyet22:38:53
Ciddîlik, ağırbaşlılık
devlet22:38:40
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
iptila22:38:33
Düşkünlük, tiryakilik
karne22:38:14
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
bira22:38:07
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
ağlama22:38:01
Ağlamak işi
SERSERİ22:37:54
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
yazı makinesi22:37:48
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
merkezi22:37:41
Merkezde olan, merkezi oluşturan
i22:36:38
İyot"un kısaltması
kudret narı22:36:36
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
nusayri22:36:33
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
yolsuz22:36:30
Yolu olmayan
da / de22:36:17
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
kök22:36:10
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
FİDYE22:35:44
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
müjdeleme22:35:38
Muştulama
maske22:35:38
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
botanik22:35:24
Bitki bilimi, nebatat
palavracı22:35:12
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
hüzün22:35:05
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
Mihrap22:34:51
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
Bakara22:34:46
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
tamim etmek22:33:56
genellemek
sura22:33:54
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
öncelikle22:33:47
Öne alınarak, daha önce olarak
yakın22:33:37
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
gülle22:33:33
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
yerleşim alanı22:33:25
Yerleşim merkezi
tenezzül22:33:21
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
durum vaziyeti22:33:08
Görünüş
boğaz22:32:55
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
Sam22:32:42
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
yanlış22:32:10
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
Alegori22:31:55
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
göz merceği22:31:46
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
dokunuş22:31:44
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
erteleme22:31:31
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
kül22:31:24
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
tropikal22:31:05
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
kanmak22:30:58
(tatlı sözlere) Aldanmak
AKIM22:30:26
Akmak işi
şatafat22:30:17
Süs ve gösteriş
ahretlik22:30:06
Besleme kız
elebaşı22:30:00
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
dip22:29:47
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
istismar22:29:09
İşletme, yararlanma
ecnebi22:29:08
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
ahududu22:28:55
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
kan kaybetmek22:28:42
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
siyasetçi22:28:27
Politikacı
Yurt22:27:42
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
büyücek22:27:10
Biraz büyük, büyüğe yakın
karış22:27:03
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
jüt22:26:11
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
elektrik22:25:52
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
kazanmak22:25:39
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
camekan22:25:32
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
ilahi22:25:26
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
ölçüm22:25:13
Ölçmek işi
parti22:25:06
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
yuva22:25:00
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
Sorumluluk22:24:40
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
karavana22:24:07
En çok orduda erlerin yemeğini dağıtmada kullanılan, çok miktarda yiyecek alan, kenarları dik, derince metal kap