tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

tutumluluk21:00:16
Tutumlu olma durumu
ısmarlama21:00:15
Ismarlamak işi, sipariş
yerleştirme20:59:56
Yerleştirmek işi
hamaylı20:59:54
bk. hamail
BAKIŞ20:59:44
Bakmak işi veya biçimi
kokuşmak20:59:37
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
saten20:59:33
Atlas
görececilik20:59:22
Görecilik
Yalamuk20:59:19
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
SENELİK20:59:07
Yıllık
tıraşlı20:59:03
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
asaleten20:58:59
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
yetenekli20:58:57
Yeteneği olan, kabiliyetli
mahkum20:58:54
Hüküm giymiş, hükümlü
yaban eriği20:58:51
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
gönye20:58:46
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
kavrayışlı20:58:44
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
geliştirme20:58:40
Geliştirmek işi
sansüalizm20:58:38
Duyumculuk
askerlik20:58:26
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
nişangah20:58:20
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
tan yeri20:58:02
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
tan yeli20:58:00
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
buyuru20:57:58
Buyruk, emir
kındıraç20:57:45
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
peşinat20:57:39
Peşin olarak verilen para, avans
alüminyum taşı20:57:35
Boksit
öğrenmek20:57:28
Yetenek, beceri kazanmak
Akdeniz mavisi20:57:24
Parlak ve canlı görünümde mavi rengin bir türü
Tahakküm20:57:22
Baskı, zorbalık, hükmetme
eşi manendi olmamak20:57:18
benzeri olmamak
istida20:57:17
Dilekçe, arzuhal
orkestra20:57:13
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
kundaklama20:57:10
Kundaklamak işi
muafiyet20:56:55
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
saç20:56:48
Baş derisini kaplayan kıllar
muvafakat20:56:42
Uygun görme, onama, kabul etme
depreşme20:56:31
Depreşmek durumu
Ayıp20:56:27
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
Öd20:56:23
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
ÜZÜLME20:56:21
Üzüntü duyma, teessür
nöbet20:56:14
Sıra, keşik
baş aşağı20:56:10
Başı aşağı gelmek üzere
ozan20:55:54
Halk şairi
SOLÜSYON20:55:48
Çözelti
Arap tavşanı20:55:46
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
elyaf20:55:40
Lifler, teller
rutherfordyum20:55:35
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
manalandırma20:55:27
Manalandırmak işi
uranyum20:55:25
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
düğümlemek20:55:23
Düğüm yaparak bağlamak
taslama20:55:16
Taslamak işi
ağlatı20:55:14
Trajedi
tevatür20:55:12
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
gerçekleşme20:55:06
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
yalnız başına20:55:02
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
miskin20:54:59
Çok uyuşuk olan (kimse)
Koşuk20:54:57
Nazım, manzume
üşengeç20:54:55
Çok üşenen, tembel
lokavt20:54:53
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
ozon20:54:52
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
Bağrışma20:54:49
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
serpmek20:54:36
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
gren20:54:34
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
SÜZGEÇ20:54:10
Sıvıları süzmeye yarayan araç
FENOMEN20:54:06
Olay, olgu
başpehlivan20:53:58
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
yakıştırma20:53:56
Yakıştırmak işi
fantom20:53:54
Hayalet
azize20:53:51
Ermiş kadın
Kuralsız20:53:47
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
tapınmak20:53:45
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
çentik20:53:41
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
çentme20:53:39
Çentmek işi
iltimaslı20:53:34
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
yazın dili20:53:31
Edebiyat dili
emlik20:53:29
Emme dönemindeki küçük çocuk
yararcı20:53:27
Yarar peşinde koşan kimse
TAŞIMACILIK20:53:27
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
cabadan20:53:23
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
bileşke20:53:21
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
Cüz20:53:19
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
tekaütlük20:53:18
Emeklilik
enderun20:53:16
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
yanlışlıkla20:53:14
Yanılarak, bilinmeyerek
CİNAYET20:53:12
Adam öldürme
Vakar20:53:10
Ağırbaşlılık
taraça20:53:04
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
hemşire20:53:03
Kız kardeş, bacı
serdengeçti20:53:00
Fedaî
bilim kurgu20:52:58
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
yüzükoyun20:52:56
Yüzü yere gelerek
rekabet etmek20:52:54
yarışmak
kelaynak20:52:39
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
kart20:52:35
Gençliği ve körpeliği kalmamış
KILAVUZ20:52:22
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
çökme20:52:11
Çökmek işi, inhitat
intihal20:52:09
Aşırma
koyu kahverengi20:52:05
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
rituel20:52:03
Ayin
provizyon20:52:01
Bir çekin para olarak karşılığı
denklik20:51:52
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
artçı20:51:46
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
hoppalık20:51:44
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
taş basması20:51:42
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
misak20:51:38
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
oha20:51:36
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
düzeyli20:51:32
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
af dilemek20:51:29
bağışlanmasını istemek
iskelet20:51:23
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
iskemle20:51:19
Arkalıksız sandalye
kapuska20:51:18
Etli lâhana yemeği
masa tenisi20:51:16
Masa topu
opera20:51:07
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
efsun20:51:00
Büyü, sihir
akide20:50:32
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
metal yatak20:50:31
Özü, temeli metalden oluşan yatak
İlgili20:50:29
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
yandaş20:50:27
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
uhdesinde olmak20:50:25
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
şükretme20:50:17
Şükretmek işi
fil dişi20:50:15
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
pisin20:50:13
Yüzme havuzu
pisik20:50:11
Kedi
tellak20:49:57
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
donatma20:49:55
Donatmak işi, teçhiz
döşeme20:49:54
Döşemek işi
utanma20:49:53
Utanmak durumu, teeddüp
Mum20:49:53
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
müzmin20:49:49
Uzun süreli, süreğen, kronik