tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

boş konuşmamak06:45:09
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
çekelez06:45:02
Sincap
antropolog06:44:48
İnsan bilimi uzmanı
kelepir06:43:46
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Agel06:43:27
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
çalgı aleti06:43:25
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
dolayı06:43:00
Dolay, çevre
Çatal06:41:32
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
dal06:40:58
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
kırsal06:40:52
Kır ile ilgili
muhterem06:40:43
Saygıdeğer, sayın
arena06:39:24
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
Dağ çayı06:39:12
bk. ada çayı
bahane06:39:10
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
kurbağa06:39:02
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
korkusuz06:38:57
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
acemice06:38:41
Toyca, beceriksizce
hissi06:38:36
Duygusal
kabaca06:38:11
Kaba bir biçimde
askıntı06:37:22
Başkalarının sırtından geçinen
tezene06:37:19
Mızrap, çalgıç
Dövmeci06:35:41
Kullanılmadan önce dövülmesi gereken maden filizlerini veya diğer maddeleri döven işçi
akkor06:35:23
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
aktinyum06:34:20
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
YORUM06:34:14
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
tenya06:34:13
Şerit
Derkenar06:32:20
(yazıda) Sayfa kenarına kaydedilen yazı, çıkma
baba bucağı06:32:10
bk. baba ocağı
ıstakoz06:31:55
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
şaklaban06:31:46
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
zemin06:28:27
Taban, döşeme, yer
tevsi06:28:16
Genişletme, yayma
tüberküloz06:26:45
Verem
GÖZ06:24:42
Görme organı
başhekim06:24:36
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
giriş06:24:36
Girmek işi veya biçimi
itme06:24:25
İtmek işi
Bilgilik06:24:22
Ansiklopedi
Düşünsel06:23:00
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
feryat figan06:22:35
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
gardiyan06:22:14
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
körükleyici06:21:58
Kışkırtıcı
mağlûp etmek06:21:28
yenmek
ruhsat06:21:23
İzin, müsaade
tatminkar06:20:45
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
saye06:20:42
Gölge
helal06:20:17
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
amabile06:19:49
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
taraz06:19:46
İpek gibi düz ve parlak bir kumaşın üzerinde bulunan tel tel iplik
kaf06:18:43
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
aşağı almak06:18:36
devirmek, yıkmak
Oya06:17:52
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
harcırah06:17:52
Yolluk
ibik06:17:51
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
yalıtım06:17:28
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
tasarruf etmek06:16:00
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
teali06:15:36
Yükselme, yücelme
ortak yaşama06:15:13
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
Kıskı06:15:04
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
imame06:13:36
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
çığ06:13:01
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
ay 06:12:47
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
yeterlik belgesi06:12:41
Uzmanlık belgesi, ehliyet
çalap06:12:30
Tanrı
siperisaika06:11:54
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
yarı alan06:11:25
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
yatak örtüsü06:11:06
Yatağın üzerine serilen örtü
tarihî eser06:11:00
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
Merdane06:10:35
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
diktacılık06:10:09
Dikta yanlısı olma durumu
Süslemek06:09:44
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
duyarsız06:08:48
Duyarlı olmayan
kuvvetsiz06:08:37
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
toryum06:08:02
Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, 112,6 yoğunluğunda, 1700° C de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyo etkin bir element. Kısaltması Th
klinometre06:07:20
Eğimölçer
tornistan06:07:19
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
çözme06:06:44
Çözmek işi
balıkçı06:06:02
Balık tutan veya satan kimse
içirme06:05:43
İçirmek işi
ilâhi06:04:46
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
sürüklemek06:03:32
Akarsu için, götürmek
müsriflik06:03:22
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
körpelik06:03:13
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
ahir06:02:31
Son, sonraki, ahır
gözetlemek06:02:10
Birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek
yanarca06:01:53
Meşale
loğusa otu06:01:24
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
reel06:00:13
Gerçek
karakteroloji05:59:39
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
karaşın05:59:26
Esmer, sarışın karşımı
AnlAşılmaz05:59:21
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
mehterhane05:58:36
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
boşluk05:58:34
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
karış05:58:20
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
KALP05:58:09
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
anterit05:58:02
İnce bağırsak iltihabı
mefahir05:57:45
Övünülecek şeyler, övünceler
çiftlik05:57:11
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
KOSTAK05:56:09
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
dirsek05:56:03
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
naz05:55:55
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
skor05:55:54
Durum veya sonuç
huni05:55:45
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
şahap05:55:31
Akan yıldız, ağma
ineç05:54:59
Tekne
Say05:53:00
Çalışma, emek
geri çekilmek05:52:03
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
annelik05:51:48
Anne olma niteliği veya durumu
Yabani05:51:47
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
belginlik05:50:45
Belgin olma durumu, sarahat
sigala05:50:35
bk. sığla
kimya05:49:45
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
bahis açmak (veya açılmak)05:48:44
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
pepemelik05:47:03
Pepelik, rekâket
sunuş05:47:02
Sunmak işi veya biçimi
kesafet05:46:59
Çokluk, sıklık
bileşim05:46:58
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
sapa05:46:57
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
şifre05:46:15
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
blastula05:45:54
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
vagina05:45:17
Döl yolu, vajina
kısıtlamak05:44:22
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
aidat05:44:01
Ödenti
tank05:42:58
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
uskumrugiller05:42:44
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
nervürlü05:42:29
Nervürü olan
öğrenci kimliği05:42:04
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
çitme05:41:57
Çitmek işi
Ney05:41:39
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
şairane05:40:28
Şaire yakışır biçimde, şair gibi