tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

akıntı13:09:53
Akmak işi
GİDON13:09:52
Yönelteç
sansasyonel13:09:46
Güçlü heyecan yaratan
yere bakan yürek yakan13:09:29
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
tablo13:09:24
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
acep13:09:17
Acaba
Başçık13:09:07
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
TORİK13:09:05
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
ay evi13:09:04
Ayla
Eşek13:09:03
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
makine yağı13:08:52
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
Bacaksız13:08:49
Bacağı olmayan
akışkan13:08:37
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
Görgüsüz13:08:28
Görgüsü olmayan
yelken13:08:28
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
kamarot13:08:16
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
ithalat13:08:06
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
Fitneci13:08:04
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
liyakat13:07:55
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
doğu bilimi13:07:49
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
Kara çalmak13:07:28
birine iftira etmek
bulaşkan13:07:25
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
şirret13:07:20
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
Sonuç13:07:16
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
kontrolörlük13:07:15
Denetçilik
sıkılma13:07:05
Sıkılma işi
renkser13:07:04
Renklerle ilgili olan, kromatik
boyutlandırma13:06:45
Boyutlandırmak işi
mahpus13:06:43
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
iç yüz13:06:43
Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan sebep veya nitelik, mahiyet, zamir, künh
dalgır13:06:42
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Gazal13:06:40
Ceylân
güzel yazı sanatı13:06:39
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
böbrek13:06:30
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
yılkı13:06:24
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
dal13:06:20
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
enli13:06:18
Eni büyük olan, geniş
teskere13:06:14
Sedye
remiz13:05:50
Sembol, rumuz
suret13:05:50
Görünüş, biçim
almaş13:05:43
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
tahta perde13:05:38
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
akrobasi13:05:25
Cambazlık, akrobatlık
korluk13:05:15
Kor olma durumu
kalımlı13:05:13
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
arlanma13:05:13
Arlanmak işi
HABERCİ13:05:09
Haber getiren kimse, ulak
anîde13:04:55
Hemencecik, bir anda, birden
kriminoloji13:04:53
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
lir13:04:49
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
tanrı13:04:45
Allah
arpacık13:04:42
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
iklimleme cihazı13:04:30
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
içrek13:04:24
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
tarafa olmak (veya çıkmak)13:04:20
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
muhteva13:04:17
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
gündöndü13:04:12
Ayçiçeği
kemiksiz13:04:08
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
hemen hemen13:04:08
Nerede ise, az zaman sonra
yabanî mercanköşk13:04:07
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
sefine13:04:07
Gemi
nd13:04:07
Neodim"in kısaltması
fırtına kuşu13:03:58
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
ey13:03:56
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
oy13:03:55
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
hava deliği13:03:54
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
sAV13:03:47
İddia, tez
susuz13:03:44
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
şamata13:03:35
Gürültü, patırtı
kutlama13:03:34
Kutlamak işi, tebrik
op13:03:30
bk. opus
barınma13:03:14
Barınmak işi
or13:03:05
Ordu kelimesinin kısaltması
bitirim13:03:03
Çok hoşa giden (kimse, yer)
Başkan13:02:55
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
GÜNCELLİK13:02:54
Güncel olma durumu, aktüalite
kezzap13:02:54
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
ıtırlı13:02:53
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
om13:02:53
Kemiklerin toparlak ucu
üretici13:02:51
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
tutacak13:02:49
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
on13:02:41
Dokuzdan bir artık
anık13:02:34
Hazır
Katılma13:02:31
Katılmak işi
lr13:02:16
Lorentiyum"un kısaltması
kadırga13:02:13
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
geleneksel13:02:09
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
ızgara13:02:07
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
Nesil13:02:05
Göbek, kuşak
lu13:02:04
Lütesyum"un kısaltması
demir pası13:02:04
Demirde oluşan pas
nato13:02:03
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
radyum13:02:02
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
sarahaten13:02:01
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
formasyon13:02:00
Biçimlenme
ebucehil karpuzu13:02:00
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
kışla13:01:59
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
NEŞİDE13:01:59
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
hoşgörü13:01:58
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
dirilik13:01:57
Diri olma durumu
la13:01:52
Lântan"ın kısaltması
Merasim13:01:43
Tören
etyemez13:01:43
Etyemezlikle ilgili
imkan13:01:42
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
li13:01:40
Lityum "un kısaltması
belleme13:01:34
Bellemek işi
neptünyum13:01:33
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
PATİKA13:01:28
Keçi yolu, çığır
mg13:01:28
Magnezyum"un kısaltması
kılık kıyafet13:01:04
Üst baş ve dış görünüş
İRİ13:01:02
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
yer elması13:00:59
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
İNDİVİDÜALİZM13:00:58
Bireycilik
kurabiye13:00:58
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
burçlar kuşağı13:00:57
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
yenmek13:00:57
Tutmak, bastırmak
iliştirme13:00:53
İliştirmek işi
tezkireci13:00:53
Tezkereci
manzara13:00:47
Bakışı, dikkati çeken her şey
edim13:00:43
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
sorunsal13:00:43
Çözümü belli olmayan
terakki etmek13:00:41
ilerlemek
güleç13:00:30
Her zaman gülümseyen, mütebessim
tuval13:00:30
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
TEMEL13:00:13
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
İKİNCİ13:00:13
İki sayısının sıra sıfatı
apsis13:00:12
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
gözlem evi13:00:07
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
gabi13:00:03
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
alamana13:00:02
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık