tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

Coşma21:16:02
Coşmak işi, galeyan
ZARURİ21:16:00
Mecburî, zorunlu, gerekli
irticalen21:15:44
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
şefaat etmek21:15:43
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
ikircik21:15:42
İşkil
Mağara21:15:04
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
ulaşma21:14:55
Ulaşmak durumu
mahdut21:14:50
Çevrilmiş, sınırlanmış
Bilardo21:14:46
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
bahtı açılmak21:14:45
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
kriminoloji21:14:38
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
uzlet21:14:37
Toplum yaşayışından kaçıp tek başına yaşama
şırak21:14:23
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
salamandra21:14:13
Semender
hisli21:14:10
Duygulu, içli
ak sülümen21:14:01
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
sekendiz21:13:47
Satürn, Zühal
yurtsal21:13:43
Yurtla ilgili, vatanî
firak21:13:35
Ayrılış, ayrılık
adale21:13:27
Kas
Değişmez21:13:22
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
gayri21:13:18
Başka, diğer
uyruk21:12:42
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
minimini21:12:42
Küçücük
balyoz21:12:36
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
kurçatovyum21:12:34
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
boşanma21:12:33
Boşanmak işi
buluşmak21:12:32
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
eğitimcilik21:12:27
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
hızlandırma21:12:27
Hızlandırmak işi
Standart21:12:25
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
gülümseme21:12:17
Hafifçe gülme, tebessüm
dölüt21:12:16
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
boşalma21:12:13
Boşalmak işi, inhilâl
Muço21:12:11
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
KULA21:11:45
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
zahir21:11:43
Açık, belli
kırlangıç balığı21:11:29
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
müselles21:11:20
Üçgen
serdengeçti21:11:00
Fedaî
AYKIRI21:10:45
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
aklı başında21:10:42
sürekli akıllı davranan
müstahdem21:10:24
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
insanlık21:10:13
Bütün insanları içine alan varlık
gıyaben21:10:12
Kendi yokken, ortada olmaksızın
Yokluk21:10:11
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
taşınma21:10:03
Taşınmak işi
Lekeli21:09:57
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
Kanıt21:09:46
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
teçhiz21:09:14
Donatma, donatım
görüp gözetmek21:09:02
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
klâvsenci21:08:16
Klâvsen çalan kimse
D21:08:07
Döteryum"un kısaltması
loğusa humması21:08:07
Albastı
uyarıcı21:08:05
Uyarma özelliği olan, uyaran, münebbih
pepeme21:08:04
Pepe
inkârcı21:08:02
İnkâr eden kimse
çiçek bozuğu21:08:01
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
abstre21:07:31
Soyut, somut karşıtı, mücerret
hainlik etmek21:07:28
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
bununla birlikte21:07:22
Buna ek olarak
erinlik21:07:17
Erin olma durumu, bulûğ
lâf taşımak21:07:03
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
Yarar21:07:02
Yarayan, elverişli, uygun
zanlı21:06:57
Sanık
ay parçası (gibi)21:06:56
(kadın veya kız için) çok güzel
neşter21:06:49
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
Kan bilimi21:06:47
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
Adana kebabı21:06:37
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
taşa tutmak21:06:36
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
uzlaştırıcı21:06:26
Uzlaşmayı sağlayan
MAİŞET21:06:25
Geçim, geçinme
çoğul eki21:06:24
Çokluk eki
kurabiye21:06:24
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
ikamet21:06:05
Bir yerde oturma eğleşme
radyatör21:05:57
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
Kolayca21:05:51
Oldukça kolay olan
şefik21:05:35
Sevecen, şefkatli, müşfik
paratoner21:04:52
Yıldırımsavar, şimşeksavar
tombala21:04:46
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
pinpon21:04:39
Yaşlı, çökmüş
dayanç21:04:33
Sabır
bitevi21:04:31
bk. biteviye
tartım21:04:14
bk. dizem
çökelti21:04:02
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
KABADAYI21:03:59
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
faraza21:03:58
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
sınaî21:03:52
Sanayi ile ilgili
damga21:03:51
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
çalgı aleti21:03:48
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
coşmak21:03:30
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
gözden çıkarmak21:03:18
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
kol21:03:13
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
tartma21:02:46
Tartmak işi
çiçek tozu21:02:23
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
zaten21:02:19
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
İLGİ EKİ21:01:56
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
güldürücü21:01:47
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
plaket21:01:37
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
tahıl yemi21:00:58
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
arıza yapmak21:00:57
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
oflaz21:00:50
İyi, güzel, mükemmel
dua etmek21:00:50
Tanrı"ya yalvarmak
taciz ateşi21:00:48
Hasmı tedirgin etmek için silâhla açılan ateş
öz yapı21:00:40
Karakter
Parazit21:00:24
Asalak
kilit dili20:59:54
Kilidin anahtarla sürülen parçası
Avunmak20:59:33
Oyalanmak; yetinmek
öveç20:59:17
İki üç yaşındaki erkek koyun
eğri büğrü20:59:09
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
agitato20:59:09
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
dalgakıran20:59:07
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
ilgisiz20:59:05
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
savsaklama20:59:05
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
kontrast20:59:04
Karşıt, aykırı, zıt
fatihane20:58:59
Fatih gibi, fatihe benzercesine
asma kilit20:58:56
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
suskun20:58:48
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Kimyacı20:58:40
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
Edep yeri20:58:34
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
bağlaşma20:58:34
Bağlaşmak işi, ittifak
süreyazar20:58:31
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
ac20:58:27
Aktinyum"un kısaltması
güven mektubu20:57:57
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
yaya yolu20:57:56
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
şahane20:57:50
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
yat20:57:22
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
parçacık20:57:21
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
kak20:57:02
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
koro20:56:59
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk