tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

anorak02:16:39
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
Sos02:14:43
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
rehin etmek02:13:54
rehin olarak vermek
öldürmek02:13:11
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
farba02:12:28
Fırfır, farbala
kil02:09:26
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
doğu bilimi02:09:09
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
kamutay02:09:01
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
gönül borcu02:05:45
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
ığıl ığıl02:04:23
Ağır ağır, yavaş yavaş
evrak02:03:13
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
alık02:02:11
Akılsız, sersem, budala, ebleh
bohçacı02:00:08
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
bolarma01:59:08
Bolarmak işi veya durumu
nezir etmek01:59:07
bk. nezretmek
intibak01:53:56
Çevreye veya bir duruma uyma
Yont01:43:35
Başıboş hayvan
akılcılık01:43:02
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
tebrik etmek01:42:05
kutlamak
semt01:41:08
Yan, taraf, cihet
ekecek01:40:30
Tohum
istizah etmek01:39:39
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
mühimmat01:38:42
Savaş gereçleri, cephane
mütemmim01:38:09
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
evsin01:37:43
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
BAN01:36:15
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
badiye01:36:11
Çöl
dahice01:35:59
Dâhiye yakışır (biçimde)
yeniçeri01:34:58
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
sulu zırtlak01:33:14
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
dolu01:32:40
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
kötülemek01:31:53
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
rami01:29:06
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
hürmetli01:27:38
Saygılı
Liste01:27:36
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
sahne almak01:27:32
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
afife01:24:03
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
EFOR01:23:47
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
esasen01:23:37
Başından, temelinden, kökeninden
duymak01:23:33
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
kadro01:23:26
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
kadar01:23:25
Büyüklüğünde, genişliğinde
kaşıkçı01:23:24
Kaşık yapan veya satan kimse
karne01:23:20
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
YANAŞMA01:23:09
Yanaşmak işi
öz su01:23:02
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
ihsan etmek (veya buyurmak)01:22:57
bağışta bulunmak, bağışlamak
KALEM01:22:53
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
blöf yapmak01:22:45
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
temize çıkarmak (veya çıkartmak)01:22:41
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
Yufka01:22:33
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
Adam01:22:28
İnsan
hayalci01:22:18
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
şiş01:22:16
Şişmiş, şişkin, kabarık
çift01:22:15
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
politikacılık01:22:10
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
Kaynamak01:22:01
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
KARI01:21:58
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
resital01:21:34
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
Erke01:21:29
Enerji
hakkaniyet01:21:28
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
sterilize etmek01:21:24
mikroplarını öldürmek
buğday01:21:21
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
grena01:21:14
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
erkek anahtar01:21:13
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
dibace01:21:06
Başlangıç, giriş, ön söz
izlek01:20:55
Keçi yolu, patika
affedilme01:20:50
Bağışlanma
İzbe01:20:45
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
İyot01:20:42
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
ayva01:20:24
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
ayin01:20:22
Dinî tören, ibadet
yetkilendirme01:20:19
Yetkilendirmek işi veya durumu
kasem01:20:16
Ant içme, yemin etme
kapak01:20:13
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
dekor01:20:10
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
dekar01:20:09
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
izale01:20:01
Yok etme, giderme
ülser01:19:59
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
akrobat01:19:51
Cambaz
ezgin01:19:46
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
Marketing01:19:40
Pazarlama
madensel01:19:27
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
kakao01:19:26
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
ALATEN01:19:24
Cüzamlı, abraş
kahya01:19:23
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
kahve01:19:21
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
soytarılık01:19:18
Soytarı olma durumu veya soytarıya yakışır davranış, kaşmerlik, maskaralık
avar01:19:09
Kuzeydoğu Kafkasya"da Dağıstan Federe Cumhuriyeti"nde yaşayan halk
aval01:19:07
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
avam01:19:07
Halkın aşağı tabakası
budama01:18:57
Budamak işi
akar01:18:56
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
akak01:18:54
Akarsu yatağı, yatak, mecra
akma01:18:52
Akmak işi
akim01:18:51
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
akik01:18:50
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
akis01:18:48
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
birsam01:18:43
Sanrı, halüsinasyon
kınama01:18:40
Kınamak işi, ayıplama, takbih
motorin01:18:36
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
domalan01:18:29
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
fütürizm01:18:28
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
mahpus01:18:27
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
riyaziyeci01:18:25
Matematikçi, matemetik öğretmeni
maddiyat01:18:23
Madde ile ilgili şeyler
Bumbar01:18:23
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
efemine01:18:17
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
figüratif01:18:15
Figürlü, figürcü
mestane01:18:13
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
kadeh01:18:11
İçki içmeye yarar küçük bardak
ortaya çıkmak01:18:10
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
deste01:18:05
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
kayme01:18:03
Kâğıt para, kaime
Zühal01:18:00
Sekendiz, Satürn
Sahip01:18:00
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
dergi01:17:59
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
derme01:17:56
Dermek işi
derun01:17:55
İç, içeri, öz
dokunuş01:17:44
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
CILKAVA01:17:44
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
azim01:17:40
Bir işteki engelleri yenme kararı
konvansiyonel01:17:36
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
dikkatsiz01:17:25
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
editör01:17:23
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
mahana01:17:22
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
mahfuz01:17:21
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
mahfel01:17:20
bk. mahfil
CEBRİNEFS01:17:20
Kendini zorlama, kendini tutma
kimyacı01:17:16
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager