tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

kromatik03:18:33
Renklerle ilgili, renkser
Fauna03:18:01
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
böcek kabuğu03:17:28
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
koyu pembe03:17:08
Pembenin bir ton koyusu
öğle uykusu03:16:10
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
CEVAP03:15:38
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
Çıta03:15:04
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
nihilizm03:14:44
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
kesinleştirme03:14:09
Kesinleştirmek işi
güvenceli03:13:36
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
mühendis03:13:04
Mühendislik mesleğinden olan kimse
cakacı03:12:38
Caka yapmayı seven
yoğaltım03:12:32
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
Edep yeri03:12:00
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
üzerinde durmak03:11:32
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
yapımcı03:11:00
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
asetat03:10:11
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
kanunsuzluk03:09:59
Yasaya aykırılık, yasasızlık
Tanrıça03:09:12
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
karmaşa03:08:38
Karmaşık olma durumu
Kampana03:07:43
Çan
külli03:06:39
Bütüne ve genele ilişkin
Yiyicilik03:06:08
Yiyici olma durumu, irtikâp
rituel03:04:36
Ayin
marazi03:04:06
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
akla yakın03:04:05
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
umur03:03:52
Aldırış etme, önem verme
çakı03:03:33
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kuaför03:03:03
Kadın berberi
parsel03:02:45
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
çıkıntı03:01:47
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
ringa03:00:50
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
sarfınazar etmek03:00:07
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
güvensizlik02:59:19
Güvensiz olma durumu, itimatsızlık
duo02:59:02
İki ses veya iki müzik
kavela02:58:49
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
genişletme02:58:19
Genişletmek işi
kapsam02:57:33
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
yontu02:57:18
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
İLGEÇ02:55:50
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
sigorta02:55:20
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
söz dinlemek (veya söz tutmak)02:54:50
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
resmi02:54:46
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
ordubozan02:54:32
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
remil02:53:08
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
geri dönmek02:53:04
geldiği yere gitmek
revak02:52:09
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
hüküm vermek02:51:39
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
sınıflama02:51:22
Bölümleme, tasnif
kavata02:51:07
Oyma ağaç kap
hünnapgiller02:50:19
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
tanzim02:49:50
Sıraya koyma, sıralama
nizamname02:49:49
Tüzük
zariflik02:48:44
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
omuz02:48:28
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
tapu02:47:34
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
Yaban arısı02:47:11
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
galeta02:46:05
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
çekirdek02:45:52
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
başlıca02:45:27
En önemli, başta gelen
varide02:45:02
Gelen şey
mescit02:44:12
Cami
kancık02:43:48
(hayvanlarda) Dişi
yönetimsel02:43:09
Yönetimle ilgili, idarî
arkasından02:42:31
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
lanetlenme02:42:05
Lânetlenmek işi
anatomi02:41:40
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
koşalık02:41:08
Koşa olma durumu
hemati02:40:46
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
dörtlü02:40:07
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
uygunluk02:39:30
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
tendürüst02:39:05
Dinç, sağlam
tifo02:38:41
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
EK02:37:02
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
yuvgulama02:35:42
Yuvgulamak işi
Onur02:34:33
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
mukaddes02:33:31
Kutsal
e02:32:07
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
merak02:30:28
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
bir araya getirmek02:28:24
toplamak
şefaat02:27:49
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
Hareketsiz02:25:53
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
izolasyon02:24:30
Yalıtım, tecrit
tam02:24:28
Eksiksiz, kesintisiz
agitato02:23:49
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
ahiren02:23:29
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
tıpa02:23:03
Tapa
müteakiben02:22:24
Sonra, arkadan, ardı sıra
TEZENE02:21:33
Mızrap, çalgıç
tahayyül02:20:37
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
Eylül02:20:21
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
sahip çıkmak02:20:06
kendinin olduğunu ileri sürmek
özbekçe02:19:27
Özbek dili
öncü02:19:14
Önde gidip haber ulaştıran kimse
şey02:19:04
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
yarışma02:17:58
Yarışmak işi, müsabaka
haz02:17:35
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
vesaik02:16:41
Belgeler, vesikalar
nihilist02:16:32
Nihilizm yanlısı
gizil02:15:26
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
ahlaklı02:14:48
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
nutuk02:14:10
Söz, konuşma
pedikür02:13:33
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
hasbıhal02:12:55
Söyleşi, sohbet
baykuşgiller02:12:17
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
sembolik02:11:42
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
civelek02:11:04
Canlı, neşeli ve sokulgan
kolera02:10:26
Şiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı, salgın ve öldürücü bir hastalık
zafiyet02:09:31
Arıklık, zayıflık
mayna02:08:38
Yelken indirme, fora karşıtı
civanmert02:08:16
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
şan02:07:38
Ün, san, şöhret
iğreti02:07:27
bk. eğreti
şer02:06:24
Kötülük, fenalık
suçsuzluk02:05:58
Suç işlememiş olma durumu
ARGAÇLAMA02:04:40
Argaçlamak işi
kimyager02:04:21
Kimyacı
yemin kasem02:03:44
Yemin etme
büyüme02:03:43
Büyümek işi
gemi adamı02:03:15
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
söz dizimi02:03:06
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
Eskimoca02:03:05
Eskimo dili
aykırı düşmek02:03:01
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
eksilme02:02:27
Eksilmek işi, tenakus
papura02:02:06
İki çift öküzle çekilen ağır saban
MUSANDIRA02:01:28
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
LATEKS01:58:55
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
müteessif01:57:39
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
yetkili01:57:02
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
benbencilik01:56:24
Benbenci olma durumu