tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

Kültür14:03:15
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
öksüz14:03:05
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
abadî14:02:57
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
ÇALIM14:02:51
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Gizli14:02:45
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
piç14:02:41
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
Takribi14:02:35
Yaklaşık
kefir14:02:35
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
sınaî14:02:31
Sanayi ile ilgili
kullanma14:02:27
Kullanmak işi, istimal
MURAHHAS14:02:27
Delege
sürdürümcü14:01:59
bk. abone
Kımız14:01:53
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
lâyiha14:01:43
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
kötü14:01:21
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
Nemçe14:01:16
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
metfun14:01:11
Gömülmüş olan, gömülü
Abd14:01:11
Kul
süit14:00:56
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
KARŞIT14:00:46
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
ceylân bakışlı14:00:42
Süzgün ve tatlı bakışlı
ayakçak14:00:36
Merdiven, merdiven basamağı
kamer balığı14:00:29
Ay balığı
Giriş14:00:25
Girmek işi veya biçimi
Pey14:00:20
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
açar14:00:12
Anahtar
ORGAZM14:00:05
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
TEPKİNLİK14:00:03
Tepki gösterme becerisi
Ateşçi13:59:58
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
sura13:59:52
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
komisyoncu13:59:50
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
pAtavatsız13:59:38
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
asonans13:59:32
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
müttehit13:59:25
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
Aygır13:59:21
Damızlık erkek at
bölme13:59:13
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
yalvaç13:59:09
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
kilo13:59:04
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
Çörek otu13:59:00
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
İHTAR13:58:56
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
Pelür13:58:49
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
AHLAKİ13:58:38
Ahlâka uygun, ahlâkla ilgili
Nişanlı13:58:31
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
yürütmek13:58:21
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
burç13:58:11
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
matkap13:58:04
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
limon kabuğu13:57:54
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
ilerlemek13:57:52
(vakit için) Geçmek
Cari13:57:50
Akan
Yiğitlik13:57:47
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
hat13:57:41
Çizgi
İzinsiz13:57:38
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
kıtık13:57:31
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
sıkıntı13:57:18
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
provokatör13:57:06
Kışkırtıcı
Kargaşacı13:56:58
Kargaşa çıkaran (kimse)
saklambaç13:56:57
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
TURP13:56:48
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
bahar13:56:42
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
kalp krizi13:56:35
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
bopstil13:56:31
Züppece giyiniş biçimi
amerikan bezi13:56:28
bk. amerikan
bulmak13:56:24
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
Deneyimsiz13:56:23
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
Kilogram13:56:19
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
ayrılma13:56:19
Ayrılmak işi
açık yeşil13:56:18
Yeşilin bir ton açığı
tenya13:56:14
Şerit
PRENSİP13:55:58
İlke, umde
YEĞNİSEME13:55:50
Hafifseme, istihfaf
yük arabası13:55:45
Yük taşıyan araba
bakkal13:55:42
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
kesiş13:55:36
Kesmek işi veya biçimi
yalın durum13:55:27
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
gök yakut13:55:23
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
haşa13:55:17
Belleme (II)
el birliği13:55:13
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
panel13:55:08
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
istençli13:55:03
İradeyle yapılan, iradî
Merhale13:55:03
Derece, basamak, aşama, evre
mermer kireci13:55:02
Mermerden yapılmış kireç
biçimli13:54:58
Biçimi güzel olan, mevzun
kırmak13:54:57
İri parçalara ayırmak
PERHİZ13:54:55
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
kısmık13:54:55
Cimri, pinti, hasis
süreyazar13:54:55
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
boylu13:54:53
Boyu olan
hunnak13:54:44
Boğak, anjin
butaforcu13:54:37
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
KELİMESİ KELİMESİNE13:54:33
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
menşe şahadetnamesi13:54:23
bk. köken belgesi
tenazur13:54:15
Bakışım, simetri
Lonca13:54:07
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
cümle bilgisi13:53:57
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
kilit13:53:51
Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir parça yardımıyla çalışan kapatma aleti
kemane13:53:50
Keman ve kemençe yayı
nalayık13:53:47
Yakışıksız, hoş olmayan
havas13:53:42
Nitelikler, özellikler
Bilirkişi13:53:38
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
aritmetik13:53:20
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
KAYAK13:53:11
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
bedbin13:53:05
Kötümser, karamsar, pesimist
alışık olmak13:53:02
alışkanlık durumuna gelmek
sahabe13:52:53
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
pahal13:52:43
Ters, aksi
İCAZET13:52:35
İzin, onay, onaylama
tavsiye13:52:35
Öğütleme, yol gösterme
vagina13:52:35
Döl yolu, vajina
revir13:52:32
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
tavus13:52:29
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
dikim13:52:24
Dikmek işi veya biçimi
ARALIKSIZ13:52:20
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
ALET13:52:14
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
dahili13:52:11
İçle ilgili
sınıfta kalmak13:52:08
başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçemeyerek aynı sınıfta yeniden okumak
MÜSABAKA13:52:04
Yarış, yarışma, karşılaşma
Uydurma13:52:03
Uydurmak işi
talimat vermek13:51:57
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
icra13:51:49
Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme
Yapmak13:51:47
iyilik veya kötülükte bulunmak
Damga13:51:43
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
trol13:51:37
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
boy pos13:51:35
bk. boy bos
seretan13:51:33
Yengeç
mazbut13:51:30
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
otogar13:51:27
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
Kamufle13:51:25
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
tm13:51:25
Tulyum"un kısaltması
Kadir13:51:23
Değer, kıymet
Stalagmit13:51:20
Dikit