tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

koca04:01:46
Bir kadının eşi, zevç
baş kaldırma04:01:34
baş kaldırmak işi, isyan
şüheda04:01:04
Şehitler
varyasyon04:00:48
Çeşitleme
Aldatmak04:00:21
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
koskoca04:00:20
Çok büyük, muazzam
zirzop03:59:25
Delişmen, aklına eseni yapan
akordeon03:58:35
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
lor03:58:25
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
kaya03:58:20
Büyük ve sert taş kütlesi
MEŞRUBAT03:58:14
İçilecek şeyler, içecekler
avokado03:58:04
Amerikan armudu (Persea americana)
muhabbet03:58:04
Sevgi
tutumluluk03:57:46
Tutumlu olma durumu
mezura03:57:44
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
özellik03:57:29
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
yok03:57:29
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
örgü03:57:18
Örmek işi veya biçimi
bestekar03:56:49
Besteci
YORGUN03:55:43
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
kıyas03:55:42
Bir tutma, denk sayma
konvoy03:54:53
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
ipka03:54:43
Yerinde, önceki durumunda bırakma
iade03:54:28
Alınmış bir şeyi geri verme
karmak03:54:28
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
şaşmaz03:54:24
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
güzel duyuculuk03:54:22
Estetikçilik, estetizm
kuyu03:54:07
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
şanslı03:54:02
Talihi olan, talihli
ekspoze03:54:00
Bir yere sunulan bildiri özeti
hikayecilik03:53:58
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
aksata03:53:29
"alma ve verme" Alış veriş
bal özü03:52:28
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
abluka03:52:16
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
fütursuzca03:52:13
Önemsemeyerek, aldırmayarak
Methal03:52:01
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
şehvet03:51:52
Cinsel istek, kösnü
Paspas03:51:46
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
SEDEF03:51:31
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
inilmek03:51:06
İnmek işi yapılmak
PREHİSTORYA03:50:28
Tarih öncesi
Sumer03:50:16
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
tipik03:50:07
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
dikiz etmek (veya geçmek)03:49:54
dikizlemek
tatlı su ıstakozu03:49:43
Kerevit, kerevides
dövüş03:49:37
Dövmek işi veya biçimi
dominant03:49:02
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
Ağ tabaka03:48:47
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
antropolog03:48:32
İnsan bilimi uzmanı
eşsiz03:48:30
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
parçalamak03:48:30
Birliği bozmak amacıyla bölmek
haşere03:47:54
Böcek
vinç03:47:37
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
maymun03:47:23
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
tanıştırma03:47:21
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
beyincik03:46:53
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
nekbet03:46:35
Şanssızlık, talihsizlik
çengel takmak03:46:09
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
damıtıcı03:45:48
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
hikmetli03:45:41
Bilgece
hasret çekmek03:45:17
özlem duymak
ısı yayımı03:45:14
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
köz03:45:08
Küçük kor parçası
Rast03:44:52
Doğru
Raci03:44:24
Geri dönen
çabalama03:43:30
Çabalamak işi
et03:43:19
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
tükenmişlik03:43:17
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
onaylama03:43:01
Onaylamak işi, tasdik
reorganizasyon03:42:20
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
kayrak03:41:27
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
dinek03:41:01
Dinlenmek için durulan yer
FAMİLYA03:40:46
Aile
ululuk03:40:32
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
romantizm03:40:31
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
kabak03:40:20
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)
ruhsat03:40:15
İzin, müsaade
karyola03:39:50
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
Karafatma03:39:45
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
yüceltme03:39:35
Yüceltmek işi, yükseltme
avam03:39:35
Halkın aşağı tabakası
ulumak03:39:25
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
lebalep03:38:44
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
ilenç03:38:41
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
sessiz harf03:38:31
Ünsüz
HOŞUNA GİTMEK03:38:17
biri beğenmek
misel03:38:02
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
yürekten03:37:50
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
tekstil03:37:49
Dokuma
akış03:37:35
Akmak işi veya biçimi
tevzi03:35:31
Dağıtma, üleştirme
kırlangıç03:35:22
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
eşlek03:35:20
Ekvator
kahraman03:35:13
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
teskere03:34:41
Sedye
frak03:33:42
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
susuz03:33:33
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
ravent03:33:13
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
akılsız03:32:19
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
ortaya koymak03:32:09
herkesin görebileceği yere koymak
tomruk03:32:09
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
Boyun03:32:03
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
şifa bulmak03:31:23
iyi olmak, onmak
taktir03:31:18
Damıtma, imbikten çekme
Hayırsever03:30:47
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
nizam03:30:47
Düzen
lagos03:30:37
bk. lâhos
kıpti03:30:05
Mısır halkından olan kimse
NAm03:30:04
Ad
sırf03:29:53
Salt, ancak, sadece, yalnız
epey03:29:45
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
kamarot03:29:39
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
zeyrek03:29:34
Anlayışlı, uyanık, zeki
tekerlek03:29:15
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
Bozgunluk03:29:09
Bozgun
telli çalgılar03:28:16
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
sokur03:28:13
Köstebek
maşala03:27:43
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
çarpılmak03:27:12
Çarpık duruma gelmek
bohem03:26:54
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
ayal03:25:39
Karı, eş
riayet etmek03:25:25
uymak
ilahiyat03:25:24
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
ek03:25:18
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
el birliği03:24:49
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
yığışım03:24:04
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
sulta03:24:02
Yetke, otorite
ÖPÜCÜK03:23:56
Öpme, öpüş, buse
şeytan03:23:51
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
belediye polisi03:23:50
Zabıta görevlisi