tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

tutumluluk09:29:29
Tutumlu olma durumu
içtenlikli09:29:26
İçten, samimî
müzik bilimi09:29:25
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
sebatlı09:29:16
Sebat eden, direşken, sebatkâr
ÖBEK09:29:03
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
fanatik09:29:03
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
çitme09:29:02
Çitmek işi
Dejenere09:28:41
Soysuz
şiddet09:28:28
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
toz bulutu09:28:26
Havada oluşan yoğun toz
Kile09:28:24
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
aysar09:28:23
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
kablo09:28:22
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
elebaşı09:28:22
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
Cehre09:28:12
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
Okumuş09:28:10
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
KURT09:27:48
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
gaz09:27:47
Tül
Süzgeç09:27:46
Sıvıları süzmeye yarayan araç
eriyik09:27:46
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
çekiştirme09:27:41
Çekiştirmek işi
dekor09:27:41
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
ibadet09:27:37
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
İKAMETGAH09:27:34
İkamet edilen, oturulan yer, konut
CERRAH09:27:18
Operatör
iridyum09:27:12
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
Zırh09:27:03
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
omuzdaş09:26:52
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
hoşa gitmek09:26:52
beğenilmek, bir kişiden veya bir şeyden hoşlanmak
tömbeki09:26:50
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
Kırık09:26:50
Kırılmış olan
infilâk etmek09:26:40
patlamak
açıkağız09:26:37
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
atama09:26:18
Atamak işi, tayin
SÜLALE09:26:10
Soy; ev, aile
tatlı sülümen09:26:09
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
Maraz09:25:39
Hastalık, illet
sergüzeşt09:25:39
Serüven, macera
konuk evi09:25:39
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
MÜTAREKE09:25:38
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
renk körü09:25:24
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
rami09:25:23
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
barata09:25:21
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
lânet09:24:59
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
aklıselim09:24:58
Sağduyu
Eğiklik09:24:54
Eğik olma durumu, eğim, yamukluk, meyil
Püskürtücü09:24:48
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
uyarmak09:24:35
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
seksapel09:24:27
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
yafta09:24:26
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
ORAN09:24:18
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
Avuçlama09:24:17
Avuçlamak işi
hızlı09:24:12
Çabuk, seri, sür"atli
Söylemek09:24:10
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
güven09:23:56
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
Eskimoca09:23:52
Eskimo dili
DEYİ09:23:51
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
Kıvılcım09:23:50
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
teğet09:23:30
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
din adamı09:23:29
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
su bitkileri09:23:23
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
ikincil09:23:14
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
kapasite09:23:10
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
dünya ahret kardeşim olsun09:23:10
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
MÜDDET09:23:08
Süre
isyancı09:23:07
Baş kaldırıcı (kimse), asi
hoppalık09:23:07
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
SAPAKLIK09:23:03
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
serap09:23:00
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
sınırlı sorumluluk09:22:59
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
çükündür09:22:55
Pancar
görgülü09:22:49
Görgüsü olan
anlayış09:22:38
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
Erke09:22:34
Enerji
büyük anne09:22:34
Annenin veya babanın annesi, nine
naip09:22:29
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
Gösterişli09:22:25
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
kefil09:22:24
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
gerçek09:22:19
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
kaynata09:22:14
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
bırakıt09:22:02
Tereke
ALAKOK09:21:52
Rafadan
çarpışma09:21:38
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
çingene09:21:36
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
CESET09:21:11
Ölü vücut, naaş
itici09:21:07
İtme işini yapan
ses09:20:43
Kulağın duyabildiği titreşim
ELASTİKİ09:20:43
Esnek
cankurtaran09:20:26
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
Ahretlik09:20:23
Besleme kız
YERSİZ YURTSUZ09:20:23
Barınacak yeri olmayan
Antrepo09:20:22
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
başkomutan09:20:21
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
WC09:20:06
Ayak yolu
Pasak09:20:03
Kir
katibiadil09:20:02
Noter
tatlı su Frengi09:20:02
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
müşterek09:20:01
Ortak
sayman09:20:00
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
iş merkezi09:19:34
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
didaktik09:19:30
Öğretici
Namus09:19:29
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
süreklilik09:19:21
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
ÇÖKME09:19:21
Çökmek işi, inhitat
bölüştürme09:19:21
Bölüştürmek işi
yasak aşk09:19:21
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
mevsuf09:19:21
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
Parola09:19:20
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
Kaynama09:19:20
Kaynamak işi
fitneci09:19:03
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
tanrısızlık09:19:00
Tanrısız olma durumu
geyik dikeni09:18:58
bk. akdiken
tabaklama09:18:51
Tabaklamak işi
kendini beğenmek09:18:48
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
Sağaltım09:18:43
Sağaltma işi, tedavi
GÖZ ALICI09:18:24
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
İPUCU09:18:22
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
karşıtçıllık09:18:04
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
doğaçtan09:18:02
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
antik çağ09:17:59
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
beddua etmek09:17:59
ilenmek, intizar etmek
dolap09:17:55
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
emanet09:17:51
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
tomruk09:17:49
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
köken bilimsel09:17:48
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
LEH09:17:48
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
OKTRUA09:17:44
Şehre giren şeylerden alınan vergi
hilkat09:17:44
Yaradılış, fıtrat
Radon09:17:43
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
vizon09:17:36
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)