tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

dayanma13:06:02
Dayanmak işi
SEVİMSİZLİK13:06:02
Sevimsiz olma durumu
bürüme13:05:53
Bürümek işi
Düz yazı13:05:50
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
alıkonulma13:05:43
Alıkonulmak işi
menşe şahadetnamesi13:05:42
bk. köken belgesi
simgesel13:05:40
Sembolik
yararlı kılmak13:05:36
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
yağış düzeni13:05:33
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
müşahhas13:05:26
Somut, konkre
beş13:05:25
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
Halebî13:05:25
Halep halkından olan kimse
esenleşme13:05:18
Esenleşmek işi, selâmlaşma
Enir13:05:00
Bir tür yaban mersini
fultaym13:04:55
Tam gün
BAKLA13:04:45
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
garson13:04:43
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
alem13:04:41
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
Balkanlar13:04:40
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
alivre13:04:39
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
Tezyin13:04:29
Bezeme, süsleme, donama
zirai13:04:29
Tarımla ilgili, tarımsal
belirlenme13:04:26
Belirlenmek işi
kavlince13:04:16
Kavline göre, sözüne bakarak
beğence13:04:14
Övücü tanıtma yazısı, takriz
ŞÜPHE13:04:09
Kuşku
yenilemek13:04:06
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
bende13:04:04
Kul, köle
tungsten13:03:57
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
göçük13:03:52
Çökmüş, göçmüş (yer)
kivi13:03:46
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
Reçine13:03:43
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
cesamet13:03:43
Büyüklük, irilik
hüsnüniyet13:03:42
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, temiz yüreklilik, iyi dilek, iyi niyet
daye13:03:39
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
tenya13:03:38
Şerit
boynuz13:03:36
Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
Nazlı13:03:34
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
loğlama13:03:30
Loğlamak işi
tesis13:03:30
Yapma, kurma, temelini atma
Soluk borusu13:03:29
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
mütenasip13:03:25
Orantı, oranlı, uygun
cenin13:03:11
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
Alkalölçer13:03:07
Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre
her zaman13:03:05
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
hentbol13:02:53
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
Kuzey13:02:51
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
GÖRSEL13:02:49
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
çevre bilimci13:02:36
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
fayton13:02:26
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
arıtım evi13:02:24
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
bağımlı13:02:15
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
yeis13:01:48
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
us13:01:45
Akıl
orta oyunculuğu13:01:44
Orta oyuncusunun sanatı
dolambaç13:01:39
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
eksi uç13:01:37
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
portakal suyu13:01:30
Portakal sıkılarak elde edilen su
Maydanoz13:01:23
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
adem13:01:16
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
çağcıl13:01:14
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
arkadaşlık13:01:09
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
hileli13:01:08
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
HAYKIRMAK13:01:07
Çağırmak, seslenmek
gangliyon13:01:05
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
mg13:01:04
Magnezyum"un kısaltması
danışıklı13:01:01
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
yineletme13:00:53
Yineletmek işi
mırra13:00:44
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
ıtriyat13:00:38
(sürünülecek) Güzel kokular
Yönetim13:00:37
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
Komplike13:00:32
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
satıh13:00:31
Yüz, yüzey
yalaza13:00:29
bk. yalaz
yazılı bildirim13:00:17
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
Karışma13:00:08
Karışmak işi
kuzgun13:00:01
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
rutubet12:59:59
Yaşlık, nem
TarZ12:59:59
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
umutlu12:59:52
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
hoşluk12:59:51
Hoş olma durumu, letafet
uğur12:59:47
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
Tiyatro12:59:45
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
arıza yapmak12:59:37
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
pano12:59:35
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
yardımcı olmak12:59:32
yardımda bulunmak
sakın12:59:28
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Aşmak12:59:24
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
gayr12:59:19
Başka kimse, başkası
Kestane kargası12:59:16
bk. alakarga
ezici12:59:11
Ezmek işini yapan
Ültimatom12:59:11
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
et obur12:59:07
Etle beslenen, etçil
güneş takvimi12:59:03
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
günü12:59:00
Kıskançlık, çekememezlik, haset
Son deyiş12:58:50
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
Olanak12:58:46
Yararlanılan uygun şart, imkân
bisküvi12:58:44
Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü
EVEGEN12:58:41
İvecen
emsal12:58:39
Benzerler
tatlı sülümen12:58:36
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
literatür12:58:34
Edebiyat, yazın
kuruntuya kapılmak12:58:34
boş yere tasalanmak
ÖZEZERLİK12:58:26
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
nevroloji12:58:25
bk. nöroloji
Omuzlu12:58:25
Omzu olan
gümrük kanunu12:58:22
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
inilmek12:58:16
İnmek işi yapılmak
Aka12:58:13
Büyük kardeş, ağabey
ivmeyazar12:58:13
Bir hareketin ivmesini çizerek belirleyen araç, akselerograf
melamet12:58:12
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
kesin bilgi12:58:11
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
dolandırıcılık12:58:05
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
habbe12:58:04
Tahıl tanesi, evin
dümen12:58:02
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
Seren12:57:59
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
gevşek12:57:57
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
asap12:57:56
Sinirler
Misafir12:57:55
Konuk
Işın bilimci12:57:52
Işın bilimi uzmanı, radyolog
kız almak12:57:51
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
baba evi12:57:42
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)12:57:40
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
Parıltılı12:57:39
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
finalizm12:57:30
bk. erekçilik
yakıt12:57:22
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
kabahat12:57:18
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
fare12:57:14
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
Papalık12:57:11
Papanın makamı veya görevi
kurultay12:57:08
Ulusal toplantı