tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

tutumluluk20:24:41
Tutumlu olma durumu
katalizör20:24:40
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
eş değer20:24:35
Değer yönünden birbirine eşit olan (şey), muadil
şaheser20:24:31
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
Tortu20:24:27
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
yankılanma20:24:21
Yankılanmak işi veya durumu
nitrojen20:24:19
Azotun başka bir adı
proses20:24:00
Süreç
yeknesak20:23:55
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
asalak bilimi20:23:35
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
hipostaz20:23:35
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
tanıtmalık20:23:32
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
fırtına kuşu20:23:30
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
taşkınlık20:23:24
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
tahammül20:23:18
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
maharet20:23:09
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
anayasa20:23:09
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
antilop20:23:08
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
soku20:23:06
Taş dibek
bağlaç20:23:04
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
Avurt20:22:58
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
yandaş20:22:26
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
Çoluk çocuk20:22:23
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
vesikalık fotoğraf20:22:00
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
BEK20:21:58
Sert, katı; sağlam
BAŞ20:21:55
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
onbaşılık20:21:53
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
süreğen20:21:49
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
maşala20:21:40
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
kayırtma20:21:37
Kayırtmak işi
töhmet20:21:23
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
gidi20:21:23
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
övme20:21:22
Övmek işi, sena, medih
iktiran20:21:21
Yaklaşma
sezi20:21:20
Sezgi
bekçi20:21:20
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
ıssız20:21:19
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
vaki20:21:14
Olan, olmuş
OLASILIK20:21:13
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
vakit20:21:09
Zaman
cesur20:21:08
Yürekli, cesaretli
geri çevirmek20:21:04
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
ebabil20:20:55
Dağ kırlangıcı, keçisağan
küllük20:20:54
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
Ailecek20:20:49
Ailece
karışıklık20:20:49
Karışık olma durumu, teşevvüş
fakirlik20:20:41
Yoksulluk
istizah20:20:35
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
mükafat20:20:23
Ödül
yapım eki20:20:19
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
lâkaydî20:20:15
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
Ket20:20:01
Engel
operatör20:20:00
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
methiye20:19:48
Övgü
bezme20:19:07
Bezmek işi
vukuf20:19:02
Anlama, bilme, bilgi
dışarlık20:19:00
Taşra
Rehine20:18:53
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
görüngü bilimi20:18:52
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
taş kömürü20:18:40
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
İspirto ocağı20:18:38
İspirtoluk
karşılıklı yapraklar20:18:37
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
konsey20:18:37
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
ruhsat20:18:16
İzin, müsaade
yetenek20:18:00
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
gezme20:17:47
Gezmek işi, seyran
Aut20:17:47
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
devlet başkanı20:17:45
Devletin başında bulunan kimse
seslendirme20:17:42
Seslendirmek işi
kamet20:17:42
Boy, endam
abartılı20:17:41
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
melodik20:17:41
Melodi ile ilgili, ezgili
leyli20:17:39
Yatılı
istiklâl20:17:39
Bağımsızlık
çilek20:17:38
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
aktör20:17:37
Erkek oyuncu
San20:17:19
Ün, şan, şöhret
balkır20:17:13
Parıltı
meşgale20:17:12
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
acep20:17:04
Acaba
uzaklaştırma20:16:47
Uzaklaştırmak işi
ihsas20:16:37
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
Ruhsal20:16:28
Ruhla ilgili olan, ruhî, psişik
gamsele20:16:28
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
gayz20:16:01
Öfke, hınç
gözlüklü yılan20:16:01
Kobra
afazi20:15:51
bk. söz yitimi
ihanet20:15:51
Hıyanet, hainlik
olanaksızlık20:15:36
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
Sancı20:15:19
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
pislik20:14:48
Kir
muşamba20:14:44
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
Aşure ayı20:14:38
Muharrem ayı
savsak20:14:27
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
erim20:14:26
Bir şeyin erebileceği uzaklık, menzil
meyane20:13:53
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
lala20:13:52
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
mızmızlık20:13:52
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
İddia20:13:37
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
hapşırık20:13:28
Aksırık
hektometre20:13:27
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
çupra20:13:23
bk. çopra
Ağaç20:13:22
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
istical20:13:07
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
kontrolörlük20:12:52
Denetçilik
falan20:12:51
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
rüesa20:12:25
Başkanlar
Tarz20:12:09
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Rakkas20:12:03
Sarkaç, pandül
selamlama20:11:56
Selâmlamak işi, selâm verme
tırınk20:11:55
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
yaygaracı20:11:50
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
yapağı20:11:46
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
baştankara20:11:40
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
görgü kuralları20:11:37
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
YAMAK20:11:05
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
oltu taşı20:11:00
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
istikrarlı20:10:41
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
kofa20:10:39
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
duyarlı20:10:29
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
şehnaz20:10:21
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
Oyuk20:10:16
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
buyruğu altına girmek20:09:56
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
Şiraze20:09:49
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
bile20:09:48
Birlikte
Erken20:09:46
Zamanın ilerlememiş bir anında
iflâh olmak20:09:22
onmak, düzelmek
abes20:08:34
Akla ve gerçeğe aykırı
reis20:08:29
Başkan, ser
ruh hastası20:08:25
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat