tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

depo05:27:42
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
SOMURTKAN05:25:37
Sürekli somurtan, asık suratlı
evlâ05:25:19
Daha iyi, yeğ
KROKİ05:24:29
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Liman05:23:36
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
tevatür05:23:07
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
televizyon05:23:04
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
Pozitif05:22:22
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
Gölgelik05:22:20
Gölge altında bulunan yer
Tekel05:21:50
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
falya05:21:34
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
projektör05:21:04
Işıldak
rüzgarlı05:19:57
Yel esen, yelin estiği, yelli
insansı05:19:13
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
sirayet05:18:21
(hastalık) Geçme, bulaşma
Ders05:18:20
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
tuzla05:18:12
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
mahfaza05:16:39
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
Patiska05:16:33
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
şebabet05:16:10
Gençlik veya gençlik yılları
Çıplaklık05:15:25
Çıplak olma durumu
yararlı olmak05:13:47
fayda sağlamak
türap05:13:47
Toprak, toz
Uyutucu05:13:22
Uyku veren, uyku getirici
Mümessil05:13:20
Temsilci
arttırma05:13:19
Arttırmak işi
zabitan05:13:05
Subaylar
bizmut05:13:05
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
mütebaki05:13:02
Geri kalan, kalan
florya05:12:55
bk. flurya
Dank05:12:54
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
başlamak05:12:53
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
daim05:12:52
Sürekli, sonsuz
bayat05:12:51
Taze olmayan
sülümen05:11:05
Ak sülümen
hayalet05:10:44
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
ERKİN05:10:35
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
günlük ağacı05:10:04
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
memnu05:10:02
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
Katre05:09:57
Damla, damlayan şey
tımar05:09:57
Yara bakımı
eşmek05:09:54
Araştırmak, incelemek
süre05:09:52
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
savaşım05:09:48
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
yazılı emir05:08:59
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
çevre bilimi05:08:06
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
tim05:07:59
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
öyle05:07:59
Onun gibi olan, ona benzer
Yemiş05:07:22
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
sözleşme05:06:47
Sözleşmek işi
feragat05:06:46
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
aç gözlülük05:06:45
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
mirasyedilik05:06:29
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
tesir bırakmak05:05:54
kuvvetli bir biçimde etkilemek
tekrar etmek05:05:43
yeni baştan söylemek veya yapmak
Dağcı05:05:26
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
eşkenar dörtgen05:05:22
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Dirsek05:04:38
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
tohum05:04:12
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
içtenlik05:04:07
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
cesaret vermek05:04:02
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
kök boyasıgiller05:03:19
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
don05:02:24
Giysi
ürkek05:02:13
Çok ürken
önde gelmek05:02:01
önemli durumda olmak
pigme05:01:53
Boy ortalaması 150 cm altında olan Afrika kökenli bir zenci topluluğun bireyi
mahlas05:00:07
Bir kimsenin ikinci adı
faraza04:59:38
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
Eski Çağ04:59:38
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
ciddiyet04:58:40
Ciddîlik, ağırbaşlılık
ayaklı04:58:39
Ayağı olan
Utangaçlık04:58:39
Sıkılganlık, mahcubiyet
Ödül04:58:37
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
koyu yeşil04:58:21
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
seçmek04:57:47
Birine oy vererek bir göreve getirmek
ulviyet04:57:09
Yücelik
Cam04:57:05
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
çağlar04:56:54
Çağlayan
paso04:56:29
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
yerinme04:56:26
Yerinmek işi, teessüf
acıma04:55:10
Acımak işi
sergüzeşt04:55:09
Serüven, macera
özel04:55:07
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
müstesna04:55:04
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
POLONYALI04:55:03
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
paça04:55:00
Pantolon, don, şalvar gibi giyeceklerde bacakların çıktığı aşağı bölüm
tenzih etmek04:53:53
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
mıhlamak04:53:27
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
imale04:53:26
Bir tarafa yatırma, eğme
tamirat04:52:16
Onarım
temayül04:51:51
Bir tarafa eğilme, meyletme
niş04:51:23
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
Karakul04:50:21
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
04:49:55
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
beriki04:49:54
Beride olan
PRENSİP04:47:42
İlke, umde
iman etmek04:47:21
Tanrı"ya, dine inanmak
meyan04:47:09
bk. meyan kökü
SIĞA04:46:54
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Ayrıcalıksız04:46:47
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
dizgici04:46:22
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
anlayışlı04:46:17
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
helisel04:45:47
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
yasal04:45:29
Yasalara uygun, kanunî, legal
antropoloji04:45:19
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
hayvan bilimi04:45:00
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
lehim04:43:48
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
yukarı04:42:25
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
kendini göstermek04:42:25
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
gönye04:42:14
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
Gereksinim04:42:08
İhtiyaç
ağızotu04:42:07
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
yelken açmak04:40:51
yola çıkmak için hareket etmek
ağaçkakan04:40:39
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
Mülahham04:40:30
Şişman
minimum04:39:13
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
Ay04:39:03
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
yasa koyucu04:38:50
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
çabalanma04:38:46
Çabalanmak işi
Duyum04:38:45
Haber, istihbarat
kaçakçılık04:36:58
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
solukluk04:36:40
Soluk olma durumu
hava alanı04:36:02
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
ilerici04:35:07
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
Işıltı04:35:06
Hafif ışık
gölge04:34:15
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
pamuk ipliği04:33:14
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
BAKIR04:33:11
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
kalp acısı04:32:55
Büyük üzüntü
enfiye04:32:55
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu