tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

tutumluluk15:02:59
Tutumlu olma durumu
hun15:02:56
Kan
megaloman15:02:56
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
ökse otu15:02:51
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
hile yapmak15:02:49
aldatmak
gerek15:02:47
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
kimsesizlik15:02:46
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
Zillet15:02:44
Hor görülme, alçalma
ABİS15:02:44
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
delgeç15:02:42
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
mütemmim15:02:37
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
ÖRGÜTLÜ15:02:33
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
tabip15:02:32
Hekim, doktor
allame15:02:31
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
sahabe15:02:31
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
yara izi15:02:30
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
sikke15:02:26
Madenî para
istihbarat15:02:23
Yeni öğrenilen bilgiler, haberler
mektepli15:02:20
Okula giden (kimse), öğrenci
cakalı15:02:14
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
bulgu15:02:13
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
kemalizm15:02:03
Atatürkçülük
Evgin15:02:02
Öncelikle yapılması gereken, ivedili, müstacel
Turan15:02:01
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
averaj15:02:00
Ortalama
mistisizm15:01:57
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
KARLI15:01:57
Üstünde kar bulunan
yontulma15:01:55
Yontulmak işi
profesyonel15:01:50
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
ırksal15:01:49
bk. ırkî
lef15:01:48
İçine sokma, iliştirme
çapulcu15:01:48
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
futbol15:01:43
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
japon gülü15:01:42
Kamelya
kademe15:01:40
Aşama, basamak
dal15:01:38
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
taret15:01:35
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
rahatlık15:01:25
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
drenaj15:01:23
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
kitap15:01:03
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
Elverişli15:00:54
Uygun, işe yarayan, müsait
SECCADE15:00:52
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
portre15:00:51
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
en15:00:50
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
beytülmal15:00:49
Devlet hazinesi
terbiyeli15:00:48
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
hamak15:00:46
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
tabak15:00:45
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
ACEMLEŞME15:00:42
Acemleşmek durumuna gelmek
sivil15:00:37
Askerî olmayan
Özenmek15:00:33
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
fenalık15:00:32
Kötülük, şer
misak15:00:26
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
alacakarga15:00:25
Saksağan
kamet15:00:22
Boy, endam
etek15:00:18
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
yetenekli15:00:15
Yeteneği olan, kabiliyetli
yer adı bilimi14:59:49
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
DEM14:59:41
Soluk, nefes
derun14:59:40
İç, içeri, öz
donatma14:59:18
Donatmak işi, teçhiz
likidite14:59:10
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
teminat14:59:06
Garanti, güvence
sallama14:58:58
Sallamak işi
misel14:58:53
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
cenap14:58:27
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
Belirli14:58:16
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
Dokunma14:58:10
Dokunmak (I) işi, temas
medcezir14:58:07
bk. meddücezir, gelgit
sağgörülü14:58:05
Sağgörüsü olan, basiretli
cesametli14:58:05
Kocaman, iri
entelektüel14:58:04
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
yumuşama14:57:33
Yumuşamak işi
pekmez kaynatmak14:57:24
pekmez yapmak
eskrim14:57:15
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
ARKA14:57:02
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Cezayir menekşesi14:57:00
Zakkumgillerden, bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, kendine özgü mavi, açık mor renkli çiçekleri ve ortası çukur taç yaprakları olan bir bitki (Vinca)
İltisaki14:56:54
İltisak olma durumu
iktidarsız14:56:52
Gücü, yeteneği olmayan, beceriksiz, yetersiz
halk adamı14:56:31
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
metre kare14:56:13
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
çepçevre14:56:13
bk. çepeçevre
çok geçmeden14:56:08
kısa bir süre sonra
Kalsiyum14:56:05
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
nakışçı14:56:04
Nakış yapan kimse
kuru incir14:56:02
Özel olarak güneşte kurutulan incir
tuğra14:56:02
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
sırma14:56:01
Altın yaldızlı veya yaldızsız ince gümüş tel
antisemit14:55:53
Yahudilik aleyhtarlığı
Okumuş14:55:47
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
tanzim etmek14:55:39
sıralamak
nikel14:55:28
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
bandırma14:55:26
Bandırmak işi
YASMIK14:55:25
Mercimek
nur yüzlü14:55:22
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
haber14:55:16
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
kumral14:55:11
(saç, bıyık, sakal için) Koyu sarı veya açık kestane rengi
özgü14:55:05
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
bir araya getirmek14:54:35
toplamak
Teşekkül14:54:27
Belli bir varlık ve biçim kazanma
Saymanlık14:54:10
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
kitapçı14:53:59
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
toprak kölesi14:53:49
Toprağa bağlı köle
takip14:53:47
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
sofistike14:53:36
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
Alacaklı14:53:21
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
livar14:53:19
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
cemaat14:53:16
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
canlanma14:53:14
Canlanmak işi
güneş tutulması14:53:08
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
incitme14:52:58
İncitmek işi
zerzevat14:52:48
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
muzaffer14:52:38
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
SAYMACA14:52:35
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
aidiyet14:52:28
Ait olma durumu, ilişkinlik
yönetici14:52:24
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
bilim kurgu14:52:23
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
tüme varım14:52:03
Tekil olandan, özel olandan genel olana giden, tek tek olgulardan genel önermelere varan yöntem, istikra, endüksiyon
gencecik14:51:59
Çok genç
çisenti14:51:56
Toz gibi ince yağan (yağmur)
gagalı memeli14:51:50
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
fos14:51:45
Çürük, temelsiz, boş, kof
entelekt14:51:44
Akıl, zihin, idrak, anlık
aslan gibi14:51:44
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
aruz14:51:37
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
komisyon14:51:36
Alt kurul, encümen, komite
Belirsiz14:51:36
Belirli olmayan, gayrimuayyen
doğruluk14:51:34
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
dertli14:51:32
Derdi olan
durukluk14:51:24
Duruk olma durumu