tutumluluk

1.İsimTutumlu olma durumu

Son Arananlar

tutumluluk08:12:46
Tutumlu olma durumu
enberi08:12:28
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
düşünür08:11:22
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
müsabaka08:10:48
Yarış, yarışma, karşılaşma
kula08:10:23
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
retorik08:10:19
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
vantilatör08:09:57
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
Karı08:09:41
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
ateist08:09:09
Tanrıtanımaz
tahakkuk etmek08:08:20
gerçekleşmek
kan basıncı08:08:13
bk. tansiyon
reosta08:07:54
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
ev bark08:07:17
Ev, mülk
tamim etmek08:06:58
genellemek
gizemsel08:06:51
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
domalan08:06:47
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
hatırlama08:06:07
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
hüccet08:05:55
Belgit
mezura08:05:51
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
Haberci08:05:16
Haber getiren kimse, ulak
dericilik08:04:28
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
seks08:04:09
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
istida08:03:43
Dilekçe, arzuhal
üst deri08:03:22
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
çekicilik08:03:17
Çekici olma durumu, cazibe
tapa08:02:58
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
leke08:02:56
Kirliliği gösteren iz
ateh getirmek08:02:36
bunamak
kuru temizleme08:02:26
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
Gıpta etmek08:01:00
imrenmek
eksen08:00:13
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
tavuk balığı08:00:09
Mezgit
gizem08:00:06
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
SİM07:59:59
Gümüş
enkaz07:59:44
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
miskin07:58:36
Çok uyuşuk olan (kimse)
spesiyalite07:58:07
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
yerinden yönetim07:57:36
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
bambu07:57:30
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
dolay07:57:02
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
süre aşımı07:56:19
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
tohum07:56:00
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
REZENE07:55:56
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
Yabani turp07:55:53
Yaban turbu, acırga
empresyonizm07:55:38
İzlenimcilik
Oyuk07:55:31
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
abluka07:55:27
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
telli balıkçıl07:55:19
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
tarihî tiyatro07:55:04
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
ummak07:53:22
Sanmak, tahmin etmek
kik07:53:13
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
olguculuk07:52:52
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
yaşlılık bilimi07:52:08
Geriatri
karnivor07:52:06
Et obur, et yiyen canlı
anafor07:51:52
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
İtki07:51:38
Tepi
olagelme07:50:54
Olagelmek işi
gün ortası07:50:40
Öğle, öğle vakti
yemenici07:50:39
Yemeni yapan veya satan kimse
akademi07:50:36
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
köşe atışı07:50:21
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
dinek07:49:30
Dinlenmek için durulan yer
kaçak07:49:20
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
sofa07:49:04
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
kopil07:48:08
Arsız sokak çocuğu
lisans07:47:38
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
ZAFER07:47:35
Savaşta kazanılan başarı, utku
gıpta07:47:30
İmrenme, imrenti
manej07:47:24
At eğitimi
kan bilimi07:47:22
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
moren07:47:06
Buzul taş
marifet07:47:00
Ustalık, hüner, uzmanlık
tenakus07:46:55
Azalma, eksilme
kreasyon07:46:42
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
barata07:46:37
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
itibar07:46:15
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
akılcı07:45:40
Akılcılıkla ilgili
maşallah07:45:00
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
Varsayımsal07:44:59
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
kellik07:44:56
Kel olma durumu
ETMEN07:44:49
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
Işın bilimci07:44:49
Işın bilimi uzmanı, radyolog
Üretim evi07:44:47
Fabrika
kefillik07:44:43
Kefil olma durumu, kefalet
ÖRGÜTLÜ07:44:38
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
erganun07:44:29
Org
konukçu07:43:33
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
üşengeçlik07:43:06
Üşengeç olma durumu, tekâsül
CİNSİYET07:42:40
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
şahadetname07:42:27
Diploma, sertifika, bröve
fiske07:41:42
Parmaklardan birinin ucunu baş parmağın başına iliştirip birdenbire ileriye fırlatarak yapılan vuruş
akraba07:41:39
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
NADAN07:41:26
Bilgisiz, cahil
tahtelbahir07:40:58
Denizaltı
Elmas07:40:37
Billûrlaşmış arı karbon
izafi07:40:33
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
aklan07:40:11
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
sığırtmaç07:39:41
Sığır güden kimse, sığır çobanı
oksijen07:39:34
Hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 8, atom ağırlığı 16, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza. Kısaltması O
Doktor07:39:25
Hekim
akü07:39:03
Akümülâtörün kısaltılmış adı
halifelik07:38:54
Halifenin görevi, hilâfet
YÜCELTME07:38:50
Yüceltmek işi, yükseltme
merkezkaç07:37:08
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
tomurcuk07:36:43
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
NOBELYUM07:36:42
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
zembil07:35:26
Hasırdan örülmüş saplı torba
ören07:35:00
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
felsefe07:34:57
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
xe07:34:56
Ksenon"un kısaltması
Maral07:34:04
Dişi geyik, meral
teğet07:33:44
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
takla böceği07:33:36
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
asimile07:33:35
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
ararot kamışı07:33:31
Maranta
bası07:33:26
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
suare07:33:12
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
ısıtma07:33:11
Isıtma işi, teshin
şist07:32:35
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
yörük07:32:33
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
potas07:31:36
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
Mercek07:31:26
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
nur yüzlü07:31:10
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
kamara07:30:35
Gemilerde oda
tüberküloz07:30:27
Verem
TEDAVİ ETMEK07:30:19
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
mevcudiyet07:30:09
Var olma, varlık, var oluş
TİRPİDİN07:29:46
Ufak bahçe çapası
sözlük07:29:45
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
üroloji07:29:28
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye