tutarlık

1 İsim

Uygunluk, insicam

Anlatımın konuyla bağdaşması, insicam