trakit

1 İsim

Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü