ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ticaret gemisi20:43:37
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
stabilize yol20:43:29
Kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yol
gereklik20:42:50
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
nişanlanmak20:42:10
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
ekü20:42:01
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
yarasa20:41:45
Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio)
kan dolaşımı20:41:44
bk. dolaşım
nebati20:41:03
Bitki ile ilgili, bitkisel
müstecir20:41:03
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
Kavuştak20:40:24
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Söndürme20:39:28
Söndürmek işi
idame20:39:24
Sürdürme, devam ettirme
Tedavi20:38:55
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
nesiç20:38:32
Doku
Etek20:38:26
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
yorgunluk20:37:58
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
üzmek20:37:02
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
Kuvvetli20:36:55
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
Nazlanma20:36:18
Nazlanmak işi
matbaa20:35:43
Basım evi
Sop20:35:41
bk. soy sop
Dıştan20:35:21
Aslında olmayıp sonradan ve dışarının etkisiyle ortaya çıkan (düşünceler)
köken bilimi20:34:57
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
sabi20:34:02
Küçük çocuk
tavan20:33:36
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
millet20:32:01
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
gecikme20:31:56
Gecikmek işi, teehhür, rötar
kerem20:31:44
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
maşala20:31:42
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
rölâtivite20:31:41
Bağıntı, görelik, izafet
tufeylî20:31:40
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
heba20:31:20
Hiçbir işe yaramadan yok olma, boşa gitme
tabii20:31:17
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
FİRAR20:30:57
Kaçma, kurtulma
gezegen20:30:42
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
yakınlaşma20:28:58
Yakınlaşmak işi
Uyku sersemliği20:28:29
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
mırra20:27:58
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
ÇARE20:27:49
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
menkıbe20:27:48
Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye
atom çekirdeği20:27:47
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
ümit20:26:58
Umma, beklenti, umut
tırpan20:25:47
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
Kadın hastalıkları20:25:32
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
taaccüp20:25:13
Şaşma
nevzat20:25:12
Yeni doğan çocuk
AZGIN20:25:11
Azmış olan
üstün zeka20:25:10
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
ŞİMŞEK20:25:09
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
bereketli20:25:08
Bol, verimli
ay ağılı20:24:35
Ayın aylası, hale
kum fırtınası20:24:06
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
U dönüşü20:23:40
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
mutA20:23:02
Veri
tababet20:22:49
Hekimlik
uygun olmak20:22:06
bağdaşmak
eros20:22:01
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
İŞKİL20:22:00
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
Mülk20:21:39
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
havalandırılma20:21:39
Havalandırılmak işi
sığınma20:21:26
Sığınmak işi, iltica
yersiz yurtsuz20:21:23
Barınacak yeri olmayan
rehber20:21:17
Kılavuz
köy ağası20:20:26
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
Ambar20:19:40
Genellikle tahıl saklanan yer
şapka işareti20:19:22
bk. şapka
üleş20:19:04
Pay
ağlama20:18:34
Ağlamak işi
Yardakçı20:18:14
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
renk körlüğü20:17:39
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
razı olmak20:17:27
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
cansız20:15:39
Canını yitirmiş, ölmüş
riyaziye20:15:15
Matematik
Abat20:14:14
Bayındır, mamur
puluç20:13:59
Cinsel gücü olmayan (erkek)
mal mülk20:13:58
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
tanıklık20:13:41
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
ABLATYA20:13:35
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
velinimet20:12:45
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
kargı20:12:39
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
cazip20:12:09
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
etnoloji20:12:08
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
Dolaylı20:12:07
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
bukalemun20:12:06
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
resmî giysi20:12:04
Resmî elbise, üniforma
berraklık20:12:02
Berrak olma durumu, duruluk
KABARTMA20:12:02
Kabartmak işi
tasarım20:12:02
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
yalız20:12:01
(kas için) Düz ve parlak
GÖÇÜŞME20:12:00
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
salvo20:11:58
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
ÜZÜM20:11:56
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
bevliyeci20:11:55
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
KEŞİŞLEME20:11:53
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
yüzyıl20:11:53
Yüzyıllık süre, asır
ÜSTÜN20:11:52
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Birçoğu20:11:50
Çok sayıda olan kimse veya şey
Doğan20:11:49
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
muhayyile20:11:48
Hayal etme gücü
SÜZGEÇ20:11:46
Sıvıları süzmeye yarayan araç
hayali20:10:09
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
icap20:08:07
Gerek, gereklik, ister, lüzum
Gömü20:07:32
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
örtüsüz20:07:06
Örtüsü olmayan
üzerinde20:07:06
... ile ilgili, üzerine
bilgisizlik20:06:40
Bilgisiz olma veya bilgi yokluğu durumu, cehalet
YÖNTEM BİLİMİ20:05:31
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
Nutuk20:05:31
Söz, konuşma
paylaştırma20:05:11
Paylaştırmak işi
fidanlık20:04:43
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
İltisaki20:03:54
İltisak olma durumu
tahlilî20:03:53
Çözümlemeli
silisyum20:03:14
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
isilik20:01:59
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
AÇI20:01:55
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Civciv20:01:44
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Uyarlayıcı20:01:34
Uyarlama işini yapan kimse
eğitici20:01:14
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
satır başı20:01:04
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
parasal20:00:34
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
ARABA VAPURU20:00:05
Arabalı vapur
foto19:59:37
Işık
kerim19:59:34
Soylu, asil
yüzergezer19:59:30
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
NAMLI19:59:15
Ünlü, tanınmış
infilâk etmek19:59:14
patlamak
kainat19:59:07
Evren
gözetleme19:58:59
Gözetlemek işi
tebligat19:58:50
Bildirim
ekol19:58:25
Okul