ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ticaret gemisi07:28:03
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
gövem eriği07:28:03
bk. akdiken
Maharet07:28:00
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
yatı07:27:59
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
geçmiş zaman07:27:58
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
Rahmetli07:27:57
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
nalân07:27:55
İnleyici, inleyen
KADİFE07:27:54
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
panter07:27:53
Pars
Sadrazamlık07:27:53
Sadrazam olma durumu
kelime oyunu07:27:51
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
portre07:27:51
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
İcra vekili07:27:50
Bakan
durukluk07:27:50
Duruk olma durumu
KARABASAN07:27:49
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
dik başlı07:27:49
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
ki07:27:48
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
Meşime07:27:47
Döl yatağı
antrenman07:27:45
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
KELEM07:27:41
Lâhana
setir07:27:39
Bir şeyi örtme, gizleme
Seyelan07:27:36
Akma, akıntı
galeta07:27:35
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
tedbir07:27:33
Önlem
yürekler acısı07:27:31
çok acıklı
muazzam07:27:30
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kıvılcım07:27:28
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
Kürek kemiği07:27:25
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
geyik dikeni07:27:22
bk. akdiken
süzgeç07:27:20
Sıvıları süzmeye yarayan araç
otoriter07:27:19
Yetkeli, otoriteli
üleş07:27:18
Pay
yararlı kılmak07:27:15
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
ihtişam07:27:12
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Sıfır07:27:11
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
ahretlik07:27:09
Besleme kız
gölge balığı07:27:08
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)
misal07:27:04
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
soyut07:26:59
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
yengi07:26:56
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
seçilmiş07:26:55
Seçerek ayrılmış
baha07:26:54
Paha
Sancak07:26:52
Bayrak, liva
Canlılık07:26:46
Canlı olma durumu
maden gazı07:26:43
Madende oluşan gaz
savsaklama07:26:38
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
durgun07:26:32
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
söz gelişi07:26:26
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
simya07:26:24
Alşimi
payton07:26:20
Fayton
naif07:26:09
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
yonga07:26:08
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Buzul bilimi07:26:02
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
Bulgu07:25:55
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
KISIR07:25:50
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
tahtaboş07:25:48
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
Kolçak07:25:41
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
hesap uzmanı07:25:33
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
kurşun07:25:28
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
ön ad07:25:25
Kişilere verilen ilk ad
meşgul etmek07:25:23
vaktini almak
sos07:25:18
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
işlem07:25:18
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ditme07:25:17
Ditmek işi
arabozanlık07:25:17
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
semiz07:25:16
Şişman
müsait07:25:16
Uygun, elverişli
Huzur07:25:15
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
meç07:25:15
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
oyma baskı07:25:15
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
süje07:25:09
Konu
fototaksi07:25:08
bk. fototaktizm
kertik kertik07:25:08
Üzeri kertiklerle dolu
arazi07:24:59
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
kan bilimi07:24:58
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
fersah07:24:53
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
şaka07:24:49
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
vandalizm07:24:43
Vandal olma yanlısı, vandallık
idrak etmek07:24:40
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Muta07:24:39
Veri
maden suyu07:24:35
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
üzüm suyu07:24:28
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
her ihtimale karşı07:24:17
her türlü olasılığı düşünerek
sağmal07:24:08
Süt veren, sağılan, sağımlı
eşleksel07:24:07
Ekvatoral
acı badem07:24:06
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
umursamaz07:24:05
Umursamayan, aldırış etmeyen
aslan sütü07:24:05
Rakı
GÖZ PINARI07:24:05
Gözün burun tarafındaki ucu
kadın terzisi07:23:58
Kadın elbiseleri diken terzi
refakat07:23:53
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
garip07:23:52
Kimsesiz, zavallı
kargaşacı07:23:47
Kargaşa çıkaran (kimse)
İkiyüzlülük07:23:44
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Müşterek07:23:40
Ortak
nüfus bilimi07:23:33
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
apse07:23:29
İrin birikimi, çıban
kendi kendine07:23:28
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
Emanet07:23:26
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
Bolivyalı07:23:25
Bolivya halkından olan
Galibiyet07:23:24
Yenme, yengi
çakım07:23:23
Şimşek, çakın
şevket07:23:23
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
adamotu07:23:17
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
aydınlatıcı07:23:04
Aydınlık verici
Yemlik07:23:04
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
coşkulu07:22:57
Coşkusu olan
öğretim görevlisi07:22:53
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
serbest bırakmak07:22:41
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
kadın avcısı07:22:38
Kadınları baştan çıkaran erkek
bezgin07:22:36
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
HAVAİ07:22:29
Hava ile ilgili, havada bulunan
Kutup07:22:25
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
imamlık07:22:23
İmam olma durumu
MUZIR07:22:20
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
kavis07:22:19
Eğmeç, yay
kol böreği07:22:19
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
güneş tacı07:22:17
Güneş atmosferinin alevli bölümü
gönüllü07:22:17
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
başarım07:22:16
Elde edilen bir başarı
saçmak07:22:10
(ışık ve ısı için) Yaymak
kırpıntı07:22:07
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
kalp krizi07:22:01
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Tasarruf07:21:49
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Balkanlar07:21:47
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
durdurma07:21:41
Durdurmak işi
güçlü07:21:28
Gücü olan
miralay07:21:28
Albay
samimi07:21:23
İçten, içtenlikle
Geri07:21:13
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı