ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

yalancı01:47:44
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
hayali01:47:34
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
gök taşı01:47:23
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
daima01:47:09
Her vakit, sürekli olarak
mahlas01:46:25
Bir kimsenin ikinci adı
mahrut01:46:20
Koni
mahrum01:46:15
Yoksun
mahsus01:46:09
Özgü
mahsul01:46:04
Ürün
riyaziyeci01:45:58
Matematikçi, matemetik öğretmeni
hunhar01:45:53
Kana susamış, kan dökücü
hunnak01:45:31
Boğak, anjin
avuç dolusu01:45:09
(para için) Pek çok
kerata01:44:59
Karısı tarafından aldatılan erkek
kalevi01:44:26
Alkalik, antiasit
tipik01:44:16
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
nostalji01:44:04
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
cam gibi01:43:48
arkası görünen, saydam, şeffaf
iftihar01:43:42
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
metanet01:43:09
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
henüz01:42:37
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
brıçka01:42:04
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
Baygın01:42:03
Bayılmış, kendinden geçmiş
sağır01:41:59
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
marketing01:41:53
Pazarlama
mahzur01:41:47
Sakınca
zooloji01:41:42
Hayvan bilimi
mahzen01:41:36
Yapılarda yer altı deposu
söyletme01:41:31
Söyletmek işi
islam hukuku01:41:20
Din temeline dayanan hukuk, şeriat
ÇANGAL01:41:15
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
ÖZÜR01:41:13
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
ölü01:41:11
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
tükenmişlik01:41:10
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Tasar01:41:10
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
entertip01:41:05
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
mabut01:41:04
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
Buzul bilimi01:40:00
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
öğütme01:39:54
Öğütmek işi
akamet01:39:49
Kısırlık, verimsizlik
dalkavukluk etmek01:39:42
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
savaşmak01:39:33
Uğraşmak, mücadele etmek
öncü01:39:18
Önde gidip haber ulaştıran kimse
Sirkat01:38:55
Çalma, hırsızlık
yüz kızartıcı01:38:40
Utandırıcı, utanılacak
faydalanma01:38:39
Yararlanma
ariyet01:38:38
Eğreti, ödünç
odaK01:38:36
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
vekaleten01:38:34
Vekil olarak
odun01:38:33
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
eprime01:38:28
Eprimek işi
atlı karınca01:38:27
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
amorf01:38:23
Biçimsiz
içine almak01:38:20
kapsamak
ampul01:38:17
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
otonom01:38:11
Özerk, muhtar
potasyum01:38:10
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
nakletmek01:38:08
Anlatmak, aktarmak
Anagram01:37:52
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
Agel01:37:52
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
Sarat01:37:50
Büyük delikli kalbur
ifa etmek01:37:48
yapmak, yerine getirmek
Savma01:37:45
Savmak işi
affedilme01:37:36
Bağışlanma
ana bilim dalı01:37:30
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
avunç01:37:23
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
akın01:37:18
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
yardımsever01:37:14
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
batarya01:37:12
En küçük topçu birliği
tersine dönmek01:37:09
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
HARMAN01:37:08
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
hisseli01:36:48
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
kortej01:36:45
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
kurtluca01:36:44
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
kolalı01:36:38
İçinde kola bulunan
Anma01:36:32
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
saklanma01:36:29
Saklanmak işi
etme (veya etme yahu)01:36:26
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
izafiyet01:36:24
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
baltalamak01:36:09
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
SAYLAV01:36:03
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
AMFİTEATR01:36:02
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
değişken01:35:56
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
iyice01:35:54
İyiye yakın
baharat01:35:44
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
itenek01:35:40
Piston
aşık olmak01:35:31
sevmek, tutulmak
düzme01:35:26
Düzmek işi
şişmanca01:35:19
Oldukça şişman, biraz şişman
cüzdan01:35:16
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
sakıncasız01:35:12
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
ALTO01:35:09
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
amansız01:35:06
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
Motif01:35:00
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
kanunsuzluk01:34:57
Yasaya aykırılık, yasasızlık
Yıllık01:34:56
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
Civciv01:34:54
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Kaynak01:34:53
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
habersiz01:34:45
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
geçimini doğrultmak01:34:34
geçinmek için para kazanmak
muhtasar01:34:27
Kısaltılmış olan, kısa; özet
beygir gücü01:34:21
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
kafkasyalı01:34:14
Kafkasya halkından olan (kimse)
ak yel01:34:12
Güneyden esen rüzgâr, lodos
rubidyum01:34:11
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
mürdüm eriği01:34:03
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
aspiratör01:33:51
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
yoksun01:33:44
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
KALOMA01:33:42
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
çözülme01:33:38
Çözülmek işi
albay01:33:24
Rütbesi yarbay ile tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi alay komutanlığı olan üstsubay, miralay
Besleme01:33:18
Beslemek işi
bahane bulmak01:33:17
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
cesametli01:33:15
Kocaman, iri
taarruz01:33:14
Saldırı
inanca01:33:11
Güvence
Toptan01:33:09
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
prizma01:33:02
Biçme
kavlıç01:32:54
Fıtık
bitim01:32:48
Bitmek işi
bitme01:32:47
Bitmek işi
bitek01:32:42
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
birun01:32:41
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
kılade01:32:32
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
Afis01:32:30
Gümüş balığının küçüğü
Kenevir01:32:29
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
barbunya01:32:20
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
mükellef01:32:17
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
sponsorluk01:32:16
Sponsorun yaptığı iş
kerevit01:32:05
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)