ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ticaret gemisi09:42:33
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)09:42:27
çok geniş olmak
maddi09:42:20
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
kanı09:42:14
İnanılan düşünce, kanaat
ikamet etmek09:42:10
bir yerde oturmak, eğleşmek
kışır09:42:08
Kabuk
gütmek09:41:59
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
çiftlik09:41:58
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
ŞEKİL09:41:58
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
moral09:41:58
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
tavuk09:41:50
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
insan09:41:39
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
kök boyası09:41:35
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
mesaj09:41:35
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
istirahat09:41:33
Dinlenme, rahat etme
Hayal09:41:32
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
emir eri09:41:32
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
imal09:41:32
Ham maddeyi işleyip mal üretme
plâk09:41:31
Metal yaprak, plâka
Günahlı09:41:25
Günahı olan
yalnızca09:41:17
Yalnız olarak
böcekler09:41:11
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
çorap09:41:05
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Anlaşmazlık çıkmak09:40:59
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
irdeleme09:40:57
İrdelemek işi
derinlik09:40:57
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
istek uyandırmak09:40:57
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
geometri09:40:56
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
fakirane09:40:54
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
kuaför09:40:53
Kadın berberi
Tereyağı09:40:41
Sütten çıkarılan taze yağ
terme09:40:40
Bir tür yaban turpu
aksülâmel09:40:37
Tepki, reaksiyon
tespit etmek09:40:36
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
virüs09:40:33
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
metro09:40:33
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
TAVŞANKULAĞI09:40:31
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
damıtma09:40:30
Damıtmak işi, taktir
öznel09:40:14
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
tatbikat09:40:14
Uygulama
Palmiye09:40:11
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
tabaklama09:40:11
Tabaklamak işi
ELASTİKİ09:40:11
Esnek
damat09:40:03
Güvey
FİİL09:40:03
İş, davranış
buhur09:39:54
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
abraş09:39:48
Alaca benekli
uzak görüşlü09:39:28
Uzak görüş sahibi olan
Yiğit09:39:28
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
ağır canlı09:39:24
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
Ortalama09:38:59
Ortalamak işi
leylak09:38:58
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
döner09:38:53
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
hâkim olmak09:38:53
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
borç almak09:38:50
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
keyifli09:38:50
Keyfi yerinde, neşeli
merbut09:38:50
Bağlı, bağlanmış
kağıt09:38:50
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
MAAİLE09:38:50
Ailece, ev halkıyla birlikte
çapari09:38:49
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
kepenek09:38:48
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
Geçici09:38:47
Çok sürmeyen
şem09:38:47
Mum, balmumu
kural09:38:45
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
çipil09:38:45
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
şet09:38:44
Sıkarak bağlama, sıkma
şer09:38:41
Kötülük, fenalık
şip09:38:39
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şia09:38:37
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
merhum09:38:35
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
gerçeküstü09:38:33
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
Altın09:38:32
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
Urba09:38:32
Giysi
İTKİ09:38:31
Tepi
stilo09:38:26
Dolma kalem
hidrokarbon09:38:21
Karbon ve hidrojen birleşiği
fistül09:38:11
Akarca
MAZERET09:38:04
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
geyik dikeni09:37:56
bk. akdiken
Vadi09:37:55
İki dağ arasındaki geçit, koyak
nazım09:37:45
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
neodim09:37:35
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
müessis09:37:24
Kurucu
sismoloji09:37:23
Deprem bilimi
PİŞMANLIK09:37:21
Pişman olma durumu, nedamet
BENEK09:37:21
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
cerrahi09:37:21
Cerrahlıkla ilgili
beğence09:37:16
Övücü tanıtma yazısı, takriz
toplama09:37:07
Toplamak işi
Velilik09:36:47
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
kele09:36:44
Boğa, tosun
mars09:36:43
Merih gezegeni, Sakıt
leziz09:36:41
Tadı güzel, lezzetli
amel09:36:41
Yapılan iş, edim, fiil
tekabül etmek09:36:36
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
afili09:36:29
Gösterişli, çalımlı
aşoz09:36:27
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
Ölçü09:36:22
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
yazgı09:36:11
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
09:36:10
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Menzil09:36:05
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
defin09:36:00
(ölüyü) Gömme
afiş09:35:59
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
sevgili09:35:52
Sevgi ve bağlılık duyulan
gramofon09:35:52
Sesyazar, fonograf
Düzgün09:35:52
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
iç hastalıkları09:35:51
bk. dahiliye
yabani ıspanak09:35:49
Pazı (I)
Melez09:35:40
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
Budist09:35:32
bk. Buddhist
kız09:35:32
Dişi çocuk
yadigâr09:35:31
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
meftun09:35:31
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
beygir gücü09:35:14
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)09:35:14
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
bölümlendirme09:35:12
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
kasınç09:35:10
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
takke09:35:10
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
RASTGELE09:35:09
Herhangi bir, gelişigüzel
fıkra09:35:03
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
stadyum09:34:59
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
Müsavi09:34:56
Eşit, denk
kanata09:34:55
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
sallantı09:34:49
Sallanmak işi
yılmaz09:34:49
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
börülce09:34:49
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
yetiştirici09:34:26
Üretici, müstahsil
GÖRSEL09:34:26
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
sirayet09:34:22
(hastalık) Geçme, bulaşma
TELLÜR09:34:21
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te