ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ticaret gemisi13:19:17
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
Subay13:19:15
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
kiloton13:19:11
Değeri bin ton olan kütle birimi
akümülatör13:19:09
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
ZANAAT13:19:07
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
MUTASYON13:18:55
Değişinim
şah damarı13:18:53
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
dağcı13:18:47
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
kuzen13:18:45
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
Gril13:18:35
Izgara
kuzin13:18:35
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
Bürüme13:18:29
Bürümek işi
düğürcük13:18:29
İnce bulgur
elmas13:18:28
Billûrlaşmış arı karbon
primat13:18:28
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
kuytu13:18:24
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
öğretim bilgisi13:18:19
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
Öşür13:18:14
Aşar, ondalık
cennet13:18:11
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
risale13:18:08
Küçük kitap, broşür
saçma sapan konuşmak13:18:03
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
safran13:17:58
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
gönderme belgesi13:17:53
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
cebirsel13:17:45
Cebirle ilgili
Köşe atışı13:17:44
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
evre13:17:43
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
ceza13:17:24
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
bembeyaz13:17:21
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
arka çıkmak13:17:19
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
azmanlaşma13:16:45
Azmanlaşmak işi
ÜSTSUBAY13:16:45
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
antipati13:16:36
Sevimsizlik, soğukluk
kazançlı13:16:30
Kazanmış olan
Kok13:16:26
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
kele13:16:20
Boğa, tosun
KÖKTEN13:16:15
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
Güçlendirme13:16:07
Güçlendirmek işi
TEM13:16:06
Tema
naaş13:16:05
Ölen kimsenin vücudu, ceset
Korna13:16:03
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
ARABA VAPURU13:16:00
Arabalı vapur
ayrım13:15:58
Ayırmak işi, tefrik
başkalaşım13:15:57
Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm
Perdah13:15:54
Parlatma, parlaklık verme
zem13:15:42
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
yerleşim alanı13:15:41
Yerleşim merkezi
Mutaassıp13:15:37
Bağnaz
GÜVENCE13:15:30
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
bölüntü13:15:25
Bölünmüş parça
Naçiz13:15:16
Değersiz, önemsiz
Kuvvetli13:15:04
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
reflektör13:14:59
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
alaylı13:14:53
Erlikten yetişmiş subay
yağcılık etmek13:14:52
bk. yağ çekmek
ufarak13:14:43
Biraz ufak
canlılık13:14:38
Canlı olma durumu
sayaç13:14:33
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
beddua etmek13:14:32
ilenmek, intizar etmek
lagos13:14:30
bk. lâhos
raci13:14:29
Geri dönen
faydalı13:14:22
Yararlı
ozansı13:14:20
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
MUZIR13:13:55
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
hasbıhal13:13:53
Söyleşi, sohbet
ağılı13:13:52
İçinde ağı bulunan, zehirli
KATİBİADİL13:13:37
Noter
yer değiştirmek13:13:35
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
ümit13:13:32
Umma, beklenti, umut
geoit13:13:28
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
Yanıt13:13:27
Cevap
çarpan balığı13:13:23
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
keşikleme13:13:22
Almaş, münavebe
iletişim13:13:21
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
kazaratar13:13:20
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
münavebe ile13:13:12
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
KUDRET HELVASI13:13:01
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
üşenç13:12:55
Üşenme, üşengeçlik
karpuz13:12:53
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
Süslemek13:12:52
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
pasaport13:12:46
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
Anlam13:12:45
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
cinsi13:12:42
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
tesadüf etmek13:12:36
rastlamak, rast gelmek
salık vermek13:12:35
haber vermek
bal peteği13:12:35
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
safra kesesi13:12:26
Öd kesesi
doğrulama13:12:21
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
asal gazlar13:12:15
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
firavunlaşma13:12:09
Firavunlaşmak işi
gıdık13:12:07
Çene altı, gerdan
taşikardi13:12:05
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
mütemekkin13:12:05
Yerleşmiş olan, yerleşik
sert buğday13:12:04
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
bileşke13:12:03
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
ÖĞRETİ13:12:03
Bilimde bir düzenli görüşü oluşturan ilke ve dogmaların bütünü, meslek, doktrin
Mürai13:11:53
İkiyüzlü
lezzetsiz13:11:45
Tadı güzel olmayan, tatsız
güçlük13:11:39
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
semavî13:11:34
Gökle ilgili, göğe ilişkin
ifrit13:11:24
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
alçak gönüllülük13:11:24
Alçak gönüllü olma durumu
Cari13:11:24
Akan
dengesiz13:11:23
Dengesi olmayan, muvazenesiz
kibar13:11:08
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
Zabıt13:11:06
Zapt
Tekdüze13:11:02
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
dışkı13:11:02
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
EKMEK13:11:02
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
top13:11:01
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
lens13:11:00
Mercek
saydam13:10:45
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
mastika13:10:41
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
yanarca13:10:39
Meşale
üzüm kurusu13:10:38
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
müstahdem13:10:36
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
Ton balığı13:10:31
Orkinos
görmemiş13:10:21
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
Milli13:10:17
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
Hizmetli13:10:15
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
ALKA EVLİ13:10:05
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
maşuk13:10:05
Sevilen, âşık olunan (erkek)
belleten13:10:02
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
sanatkâr13:09:59
Sanatçı
kendi başına13:09:55
Kimseye sormadan
duymak13:09:51
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
gElecek13:09:49
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
nasır13:09:38
En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
zar13:09:34
İnce perde veya örtü
Puluçluk13:09:33
Puluç olma durumu, ananet
EKSPER13:09:33
Bilirkişi, uzman