ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ticaret gemisi07:49:41
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
sezi07:49:21
Sezgi
peşinat07:49:14
Peşin olarak verilen para, avans
Bomboş07:49:02
Büsbütün, tamamen boş
DÜNYA07:48:58
Üstünde yaşadığımız gök cismi
hançere07:48:47
Gırtlak
alet edevat07:48:43
Bu el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar
bulaşkan07:48:42
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan
Kazakça07:48:42
Kazak Türkçesi
eş biçim07:48:41
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
sihirbaz07:48:36
Büyücü
Sandal07:48:32
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
cenkleşmek07:48:32
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
VOLKAN07:48:30
Yanardağ
Boru07:48:27
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
kılıksız07:48:27
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
Fikir07:48:22
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
devim07:48:22
Devinim
Oymak07:48:18
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
batiskaf07:48:17
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
ÇÖL07:48:06
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
ağıt07:48:05
Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını veya büyük felâketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sağu, mersiye
TASLAK07:47:53
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
tahsil görmek07:47:50
yüksek öğrenimde bulunmak
orta oyuncusu07:47:27
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
Lokman ruhu07:47:16
Eter
ya da07:47:13
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
Albeni07:47:12
Alım, çekicilik, cazibe
SAHİ07:47:10
Gerçekten, gerçek olarak
erginlik07:47:06
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
nazlanma07:47:06
Nazlanmak işi
sürdürme07:47:05
Sürdürmek işi
arka (veya sırt) çevirmek07:47:04
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
Gönül borçlusu07:47:04
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
masarif07:47:01
Giderler, masraflar
orta07:47:00
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
UN HELVASI07:47:00
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
Belgit07:46:58
Senet
nar çiçeği07:46:56
Parlak kırmızı renk
Lahza07:46:55
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
üzüm çekirdeği07:46:55
Üzümün özünde bulunan çekirdek
etkincilik07:46:50
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
YÖNETİM YERİ07:46:46
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
ananas07:46:40
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
Koyak07:46:31
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
anıt mezar07:46:25
Görkemli, anıtsal mezar
Orsa07:46:15
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
doğu07:46:10
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
Atışmak07:46:06
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
BEL KEMİĞİ07:45:56
Omurga
düğün çorbası07:45:54
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
komite07:45:48
Alt kurul, encümen, komisyon
kana kan07:45:46
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
ÇÖZELTİ07:45:19
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde
Şan07:45:16
Ün, san, şöhret
NAMLI07:45:11
Ünlü, tanınmış
tütün balığı07:45:10
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
beddua07:45:06
İlenme, ilenç
seçmeli yemek07:45:03
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
kevser gibi07:44:58
(içecekler için) tatlı, lezzetli
usanma07:44:57
Usanmak durumu
CAMIZ07:44:56
Manda, su sığırı, kömüş
GÖSTERİŞ07:44:48
Gösterme işi veya biçimi
BUYRUK07:44:45
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
BASİT07:44:43
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
sürdürümcü07:44:41
bk. abone
kazıklı humma07:44:41
Tetanos
dolanım07:44:38
Tedavül, sirkülâsyon
Azrail07:44:37
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
Kalbur07:44:34
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
lav07:44:33
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
OPTİMİST07:44:22
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
sahil07:44:21
Kıyı, yaka, yalı
kalorimetre07:44:20
Isıölçer
haber bülteni07:44:20
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
zamanında07:44:19
Eskiden
Mikrofon07:43:47
Elektrik akımı etkisiyle sesi uzakta bulunan alıcıya ulaştıran araç
mıntıka07:43:24
Bölge
KANAMA07:43:22
Kanamak işi, nezif
uzak görüşlü07:43:15
Uzak görüş sahibi olan
danışıklı dövüş07:43:09
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
mümbit07:43:04
Verimli, bitek
kanaviçe07:42:59
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
birbirine katmak07:42:49
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
Tebligat07:42:46
Bildirim
enek07:42:40
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
seçkin07:42:28
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
ENAYİ07:42:26
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
sorumlu07:42:24
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
kramp07:42:17
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
atlet07:42:14
Atletizmle uğraşan kimse
Kiloamper07:42:13
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
KASET07:42:12
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
lâgar07:42:08
Zayıf, çelimsiz, etsiz
NİSPET07:42:07
Oran
sabah yeli07:42:00
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
kontak açmak07:41:59
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
açık sayım07:41:58
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
dengeli07:41:57
Dengesi olan, muvazeneli
eşraf07:41:55
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
akut07:41:54
İlerlemiş, şiddetli, acil (hastalık)
bi07:41:35
Bizmut"un kısaltması
operacı07:41:32
Opera sanatçısı
pertavsız07:41:28
Büyüteç
riyakâr07:41:27
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
BEYANAT07:41:24
Demeç, bildiri
Düo07:41:19
bk. duo
iyileşmek07:41:17
Hastalıktan kurtulmak, sağlığı yerine gelmek, salâh bulmak
güçlük çıkarmak07:41:17
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
kavrayışlı07:41:17
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
kalıtım07:41:16
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
emanet etmek07:41:11
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
kumru07:41:08
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
gelişim07:41:06
Gelişmek işi, serpilip büyüme
bakanlık07:41:06
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
toparlak hesap07:41:04
Yuvarlak hesap
arş07:40:58
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
omur07:40:58
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
Kötülük07:40:57
Kötü olma durumu
gözdağı07:40:57
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
kesilmek07:40:56
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
yazınsal07:40:55
Edebî
yoğunluk07:40:54
Yoğun bir maddenin özelliği
lanet etmek07:40:53
ilenmek, kötülüğünü istemek
Kaolin07:40:50
Arı kil
Beri07:40:45
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
Kreasyon07:40:43
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
ÇEHRE07:40:38
Yüz, sima
çiçek dürbünü07:40:38
bk. kaleydoskop
kekeç07:40:37
Kekeme