ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ersatz20:19:10
bk. erzatz
VEKTÖR20:19:07
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
ıncalız20:19:03
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
vurgunculuk20:19:01
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
safha20:18:54
Evre
otçu20:18:48
Köylerde hekimlik yapan kimse
sakin20:18:47
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
vefalı20:18:44
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
revan20:18:36
Giden, yürüyen
rezil20:18:32
Alçak, aşağılık
alaycılık20:18:31
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
mahkûmiyet20:18:26
Hüküm giymiş olma durumu
şoför20:18:26
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
kilometre20:18:26
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
Celse20:18:24
Oturum
diğer20:18:23
Başka, özge, öteki, öbür
mezkur20:18:19
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
terkip20:18:16
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
TEDAVİ20:18:14
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
enberi20:18:10
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
bedbin20:18:06
Kötümser, karamsar, pesimist
adese20:18:02
Mercek
yapıştırma20:17:57
Yapıştırmak işi
dağcılık20:17:56
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
kayırıcı20:17:43
Kayıran, koruyan, iltimasçı
çabalama20:17:42
Çabalamak işi
bildiri20:17:38
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
devir20:17:36
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
marazi20:17:34
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
enjektör20:17:23
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
eter20:17:18
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
etap20:17:17
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
mikos20:17:12
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
sıkıntı vermek20:17:10
tedirgin etmek, bunaltmak
milel20:17:08
Milletler, uluslar
milat20:17:07
İsa peygamber"in doğduğu gün
milis20:17:05
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
el sıkmak20:17:04
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
replik20:17:00
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
DUBARA20:16:59
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
ilerlemek20:16:58
(vakit için) Geçmek
yapıştırıcı20:16:57
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
da / de20:16:48
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
fire20:16:47
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
rende20:16:40
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
kavela20:16:36
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
müteessir olmak20:16:34
üzülmek
uyuşma20:16:30
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
sahra20:16:29
Kır
sahte20:16:28
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
apışak20:16:25
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
saika20:16:24
Yıldırım
sanal20:16:23
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
sanma20:16:22
Sanmak işi
vicdan20:16:20
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
şile20:16:18
Mercan köşk
oyma20:16:14
Oymak işi
SEHVEN20:16:09
Yanlışlıkla
yaraya tuz biber ekmek20:16:08
bir derdin acısını çoğaltmak
hapşırık20:16:07
Aksırık
edepli20:16:03
Uslu, ince, terbiyeli, müeddep, uygun
rulman20:16:01
Mekanik ve elektrikli sistemlerde kayma sürtünmesi yerine bir yuvarlanma sürtünmesi sağlayarak enerji kayıplarını azaltmak için yataklar ile muylular arasına yerleştirilen parça
kefiye20:15:58
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
ekol20:15:56
Okul
ekli20:15:55
Eklenmiş olan, eki olan
ehem20:15:53
Çok önemli
Püren20:15:49
Süpürge otu
mililitre20:15:46
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
ermeni20:15:45
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
dolaş20:15:44
bk. sarmaş dolaş
hedef almak20:15:42
bk. nişan almak
vuruşma20:15:36
Vuruşmak işi
davulcu20:15:35
Davul çalan kimse
el alışkanlığı20:15:32
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
Kargıma20:15:27
Kargımak işi, lânet
krizantem20:15:24
Kasımpatı
Dedikoducu20:15:19
Çok dedikodu yapan
ÖLÜMSÜZLÜK20:15:16
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
ardınca20:15:13
Hemen arkasından, hemen ardından, arkası sıra, ardı sıra
uyarlanma20:15:11
Uyarlanmak işi
belgeli20:15:11
Belgesi olan
duşak20:15:09
Hayvanın iki ayağını iple bağlayarak yapılan köstek
eksi20:15:08
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
ekti20:15:07
Her yiyeceği canı çeken
parmaklık20:15:01
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kamışçık20:14:59
Kuyumcuların kullandığı üfleç
asır20:14:58
Yüzyıl
asık20:14:57
Somurtkan
miras20:14:54
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
misak20:14:53
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
misel20:14:51
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
çağ dışı20:14:46
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
el koymak20:14:41
bir yolsuzluğu ortaya çıkarmak, incelemek, vaziyet etmek
ölçüp biçmek20:14:35
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
enek20:14:29
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
enli20:14:26
Eni büyük olan, geniş
emen20:14:24
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
emmi20:14:23
Amca
emik20:14:21
Emmekten çürüyen yer, emme izi
elti20:14:20
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
GÜNCE20:14:16
Günlük (I)
Özen20:14:15
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
FARKLI20:14:10
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
katmak20:13:55
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
pilot20:13:52
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
görünüş20:13:43
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
nemçeker20:13:37
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
mecmua20:13:36
Dergi
gün ortası20:13:34
Öğle, öğle vakti
sapak20:13:33
Sapaklığı olan
iktibas20:13:30
Ödünç alma
leziz20:13:30
Tadı güzel, lezzetli
şehirli20:13:26
Şehir halkından olan, kentli
zirzop20:13:23
Delişmen, aklına eseni yapan
yeteneksiz20:13:17
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
yeleç20:13:06
Yeleğen, havadar
YAMAK20:13:02
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
husus20:12:57
Konu, madde
yer mumu20:12:51
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
hafifseme20:12:48
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
Kapitalist20:12:43
Sermayedar, ana malcı
parasız pulsuz20:12:40
Yoksul, züğürt
Fars20:12:39
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
yalancı öd ağacı20:12:37
Kalembek
salam20:12:36
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
salya20:12:34
Ağızdan sızan tükürük
salta20:12:33
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
salvo20:12:31
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
samut20:12:29
Susan, suskun
samsa20:12:28
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı