ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

omuzdaş17:02:47
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
Baygın17:02:39
Bayılmış, kendinden geçmiş
ÖRGÜTLÜ17:02:35
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
bozulmak17:02:27
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
idrak etmek17:02:26
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
pişekar17:02:19
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
yoldaş17:02:15
Yol arkadaşı
gönül rahatlığı17:02:12
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
irsiyet17:02:11
Soya çekim, kalıtım, veraset
çağlayan17:02:07
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
jeneratör17:02:03
Üreteç, dinamo
sirküler17:01:59
Genelge, tamim
Mihrap17:01:51
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
Mihver17:01:43
Eksen
zeytin ezmesi17:01:36
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
İterbiyum17:01:32
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
bulgu17:01:28
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
kepek17:01:28
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
kepez17:01:24
Yüksek tepe, dağ
başlangıç17:01:16
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
tenkit17:01:08
Eleştirme, eleştiri
Selam17:01:04
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
Selvi17:01:00
bk. servi
atomik17:00:56
Atomla ilgili olan
havaneli17:00:52
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
menkul17:00:45
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
kelem17:00:41
Lâhana
kemik17:00:37
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
tanınmış17:00:29
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
Cesaretli17:00:25
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
kararlılık17:00:21
Kararlı olma durumu, istikrar
diftong17:00:17
İkili ünlü
kekre17:00:13
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
kehle17:00:09
Bit
TEVKİFHANE17:00:05
Tutuk evi
Eğlence16:59:52
Eğlenmek işi
alçalma16:59:49
Alçalmak işi, inme
yedinci sanat16:59:45
Sinema
ciddiyet16:59:37
Ciddîlik, ağırbaşlılık
yem borusu16:59:33
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
siyaset16:59:29
Politika, siyasa
müteheyyiç16:59:21
Heyecana kapılmış, heyecanlı
Ülker16:59:17
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
vagina16:59:13
Döl yolu, vajina
umumiyet16:59:09
Genellik
mazhar olmak16:59:05
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
Helisel16:59:01
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
difteri16:58:57
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
zihniyet16:58:53
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
Gevşeme16:58:49
Gevşemek işi
Tarla kuşu16:58:42
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
yağ16:58:38
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
pelesenk ağacı16:58:34
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
öğretim üyesi16:58:30
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
selâset16:58:26
Akıcılık
elverişsiz16:58:22
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
ümük16:58:15
Boğaz, gırtlak, imik
muvazi16:58:04
Koşut, paralel
mango16:58:00
Hint Kirazı
alüminyum taşı16:58:00
Boksit
selâtin16:57:56
Sultanlar
saçma sapan16:57:52
Çok tutarsız, çok saçma
tavus kuşu16:57:44
bk. tavus
yaşam biçimi16:57:36
Hayat tarzı
nefyetme16:57:27
Nefyetmek işi
totemcilik16:57:19
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
iftira etmek (veya atmak)16:57:13
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
fasıla16:57:09
Aralık, ara, kesinti
takma ad16:57:02
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
kile16:56:50
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
koka16:56:42
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
kala16:56:38
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
kame16:56:28
Değişik renkli üst üste iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına kabartma bir desen yapılan değerli taş
vekillik16:56:23
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
teşri16:56:20
Yasama
kese16:56:16
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
çeşitlilik16:56:04
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
örselemek16:55:57
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
ispit16:55:49
Jant
övünç16:55:39
Övünme, kıvanç, iftihar
isyan16:55:33
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
gönlünce16:55:06
Dileğine uygun
yıl aşırı16:54:46
Birer yıl ara ile
Volkanik16:54:34
Volkanla ilgili
bellek16:54:34
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
ödül16:54:30
Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat
GÖLET16:54:29
Gölek
riyaziye16:54:21
Matematik
boş söz16:54:19
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
bevliyeci16:53:59
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
MAZERET16:53:43
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
teklifsiz16:53:39
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
göze çarpmak16:53:35
dikkati üzerine çekmek
atom çekirdeği16:53:28
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
Gökyüzü16:53:20
Göğün görünen yüzeyi, sema
dalgalı akım16:53:16
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
önlem16:53:13
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
yeniçerilik16:53:09
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
gözetleyici16:53:01
Gözetlemek işini yapan (kimse)
direşken16:52:55
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
öncel16:52:49
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
önder16:52:45
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
boşuna16:52:42
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
öneri16:52:41
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
defnetme16:52:37
Defnetmek işi, gömme
fideizm16:52:33
İnancılık, imaniye
Acuze16:52:29
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
ruhsat16:52:25
İzin, müsaade
KALBUR16:52:18
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
sintine16:52:14
Geminin içinde en alt bölüm
cebir16:52:11
Zor, zorlayış
Emaye16:52:10
Üzeri emayla kaplanmış olan
İFRAZAT16:52:03
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
kalabalık16:52:02
Çok sayıda insan topluluğu
tüylü16:51:58
Tüyü olan
ayakta16:51:54
Ayağa kalkmış durumda
muhayyile16:51:42
Hayal etme gücü
YERSİZ YURTSUZ16:51:38
Barınacak yeri olmayan
volontarizm16:51:34
İstenççilik
endüksiyon16:51:16
Tüme varım
sözlük16:51:09
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
Beylik16:50:57
Bey olma durumu
okyanus mavisi16:50:45
Koyu mavi
izzetinefis16:50:25
Onur, öz saygı
gerçekten16:50:14
Gerçek olarak, hakikaten, sahi, sahiden, filhakika, filvaki
esami16:50:11
Adlar, isimler
İdareci16:50:10
Yönetici
İdareli16:50:06
İdare etmesini bilen, iyi yöneten
deniz ataşesi16:50:02
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
Raspa16:49:58
Demir, tahta yüzeylerdeki boya, pas gibi şeyleri çıkarmak, pürüzleri gidermek için kullanılan iri dişli bir törpü