ticaret gemisi

1 İsim

Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi