ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ticaret gemisi22:17:36
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
tatlı sülümen22:17:35
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
taşıl22:17:34
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
hadise22:17:33
Olay
derme çatma22:17:31
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
uzunlamasına22:17:25
Uzunluğuna
erguvan22:17:24
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
muaf22:17:20
Bağışlanmış, affedilmiş
tentene22:17:12
Dantel, dantelâ
bitki örtüsü22:17:07
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
akşam namazı22:16:57
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
boşa çıkarmak22:16:49
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
var saymak22:16:48
(bir şeyin) olduğunu veya bulunduğunu sanmak, farzetmek
ÖLÇÜ22:16:43
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
bilmiş22:16:39
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
semt22:16:35
Yan, taraf, cihet
görelik22:16:33
Bağıntı, izafet
or22:16:29
Ordu kelimesinin kısaltması
bobin22:16:29
Makara
idefiks22:16:28
Saplantı, sabit fikir
TAYYARE22:16:26
Uçak
SOĞURMA22:16:24
Soğurmak işi, emme, massetme
birer22:16:22
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
bezekçi22:16:19
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
uyumsuz22:16:07
Uyumu olmayan, ahenksiz
satıcı22:16:00
Alıcıya bir şey satan kimse
yaylı çalgılar22:15:49
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
yobaz22:15:46
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
HİSTOLOJİ22:15:29
Doku bilimi
gümrükçü22:15:13
Gümrük görevlisi
kuvvet22:15:13
Fiziksel güç, takat
haşa22:14:38
Belleme (II)
kaplumbağa22:14:02
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
kısıtlamak22:13:53
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
Gres22:13:49
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
alıkoyma22:13:49
Alıkoymak işi
düzmece22:13:48
Gerçek olmayan, düzme, sahte
HÜZÜNLÜ22:13:41
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
YEİS22:13:39
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
Sıhhat22:13:37
Sağlık, esenlik
Gramer22:13:32
Dil bilgisi
parasızlık22:13:29
Parasız olma durumu
KOMİSYONCU22:13:25
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
setretme22:13:24
Setretmek işi
Matbuat22:13:03
Basın
ölçüt22:12:50
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
Geometrik22:12:43
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
imkân vermek22:12:24
uygun şart veya durum sağlamak
sıkıştırılma22:12:08
Sıkıştırılmak işi
Kestirme22:12:08
Kestirmek işi
açı22:12:04
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
konveksiyon22:11:46
Isı yayımı, iletim
GERDEK22:11:29
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
SEKTÖR22:11:26
Bölüm, kol, dal, kesim
Amel22:11:26
Yapılan iş, edim, fiil
memba22:11:22
Kaynak, pınar
arapça22:11:21
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
hileli22:11:21
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
rodeo22:10:26
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
Gürültü patırtı22:10:23
Kavga, gürültü
kepaze22:10:22
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
yükselme22:10:15
Yükselmek işi, itilâ
kurdeşen22:10:02
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
avukat22:09:53
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
çıngırak22:09:31
Küçük çan
kamufle etmek22:09:07
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
düzelti22:08:48
Düzeltmek işi, tashih
kapçık meyve22:08:22
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
kurşuni22:08:19
Koyu kül rengi, kurşun rengi
ağrı kesici22:08:02
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
Alım22:08:01
Almak işi
düşüklük22:07:52
Düşük olma durumu
Feraset22:07:18
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
önderlik22:07:11
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
imam22:07:00
Cemaate namaz kıldıran kimse
esenleşme22:06:58
Esenleşmek işi, selâmlaşma
vakit geçirmek22:06:54
oyalanmak, uğraşmak
FAN22:06:42
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
FABRİKA22:06:28
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Güvenilir22:06:16
Güven duygusu veren, güvenilen
FİNAL22:06:14
Sona eren, biten
rasathane22:06:07
Gözlem evi, observatuvar
zirzop22:06:06
Delişmen, aklına eseni yapan
telâ22:05:58
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
Evlek22:05:58
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
bitik22:05:46
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
bilek22:05:34
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
İSTİBAT22:05:28
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
Eski Çağ22:05:27
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
kuş bilimci22:05:16
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
ortalama22:05:16
Ortalamak işi
antipatik bulmak22:05:15
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
medya22:05:13
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
palavra22:05:06
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
Enayi22:05:04
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
Elemek22:04:57
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
El22:04:44
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
hellim22:04:42
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
Ekzotermik22:04:36
Isı veren
içerme22:04:33
İçermek işi, tazammun, ihtiva
Eksiklik22:04:27
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
Ekenek22:04:09
Ekilen yer, mezraa
karaburçak22:03:48
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
Ehliyetsiz22:03:45
Yetersiz
sunak22:03:39
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
ERDEM22:03:18
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
PEŞ22:03:14
Arka
aylaklık22:03:13
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
EVEGEN22:02:56
İvecen
lanet etmek22:02:54
ilenmek, kötülüğünü istemek
döneç22:02:38
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
MAKİNELİ TÜFEK22:02:33
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
ES22:02:31
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
ELMA22:02:07
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
süreklilik22:01:41
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
Duka22:01:32
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
Dokundurmak22:00:58
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
Tartı22:00:58
Tartmak işi veya biçimi
Dışbükey22:00:50
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
limon sarısı22:00:40
Limon kabuğunun rengi
etkin22:00:08
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
Yoğaltım22:00:08
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
Dikili21:59:49
Dikilmiş olan
dış21:59:46
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
GÜREŞ21:58:59
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
tiksinti21:58:41
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
sağımlı21:58:39
Süt veren, sağmal
kira21:58:35
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
fıçı21:58:17
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
Tabii21:58:01
Tabiatta olan, tabiatta bulunan