ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

ön alım hakkı04:35:41
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
zr04:35:05
Zirkonyum"un kısaltması
fütursuzca04:33:04
Önemsemeyerek, aldırmayarak
Tiyatro04:32:21
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
kuvvetlendirme04:32:09
Kuvvetlendirmek işi
kötürüm olmak (veya kalmak)04:31:51
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
pa04:31:50
Protaktinyum"un kısaltması
benzeri04:30:50
Benzerlik gösteren, benzer
yutak04:30:27
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
üstlük04:29:05
Üst olma durumu
piyon04:28:54
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
mukaddes04:28:36
Kutsal
röle04:28:23
Değiştirgeç
obruk04:28:14
İçbükey, mukaar, konkav
mestur04:26:52
Örtülü, kapalı, gizli
üstünkörü04:26:23
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
düğme04:26:18
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
hamule04:23:22
Yük
gizil04:22:15
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
Karaca04:20:07
Rengi karaya yakın olan, esmer
kalamar04:20:03
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
dalamak04:18:50
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
eksilme04:17:56
Eksilmek işi, tenakus
anapara04:17:39
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
begonya04:17:39
Begonyagillerden, dekoratif yaprakları ve renkli çiçekleri olan, pek çok çeşitleri bulunan sıcak ülke bitkisi (Begonia)
akordiyon04:15:09
bk. akordeon
forvet04:13:47
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
nazım04:13:40
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
netameli04:13:39
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
ekose04:13:20
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
Buzla04:11:55
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
Yemlik04:11:20
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
akıcılık04:10:55
Akıcı olma durumu
haki04:10:41
Yeşile çalar toprak rengi
mıntıka04:10:34
Bölge
döner04:09:45
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
alan04:09:37
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
üstüne04:09:29
İlişkin, üzerine, dair
gürlük04:09:07
Gür olma durumu
desimetre04:09:01
Bir metrenin onda biri, dm
rimel04:08:17
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
sabote04:06:54
Baltalama
antika04:06:28
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
sulanma04:04:48
Sulanmak işi
ifrat04:03:20
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
ayyar04:01:50
Dolandırıcı, hilekâr
Radon04:01:42
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
kurultay04:01:12
Ulusal toplantı
hasat04:01:05
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
ağız birliği04:00:11
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
ikici03:59:29
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
zikir03:59:18
Anma, söyleme, sözünü etme
pertavsız03:58:22
Büyüteç
kılıç oyunu03:57:18
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
kizir03:57:02
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
kurma03:56:10
Kurmak işi
kapuçin03:55:50
Lâtin çiçeği
etokrasi03:55:39
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
intihar03:55:34
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
intihap03:55:18
Seçim, seçme
Perdelik03:54:21
Perde yapmaya elverişli kumaş
nihilizm03:54:03
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
naaş03:52:30
Ölen kimsenin vücudu, ceset
sulta03:52:25
Yetke, otorite
öncelikle03:49:53
Öne alınarak, daha önce olarak
safari03:49:48
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
birinci03:49:15
Bir sayısının sıra sıfatı
dolandırıcı03:48:09
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
melce03:46:10
Sığınak, barınak
yat03:44:56
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
sup03:43:53
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
bırakmak03:43:03
Bir işi başka bir zamana ertelemek
kanadiyen03:42:27
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
üvez03:40:54
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
ravent03:40:54
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
Ambalaj03:39:55
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
TeYze03:39:45
Annenin kız kardeşi
talaş03:38:59
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
hektar03:38:43
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
karate03:38:18
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
methetme03:38:12
Methetmek işi
tuğgeneral03:37:59
Orduda en küçük rütbeli general, liva
Ramazan03:37:19
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
komisyonculuk03:36:55
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
partici03:36:16
Parti üyesi
ermeni gelini gibi kırıtmak03:36:10
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
bağlanma03:35:33
Bağlanmak işi
bedbin03:35:08
Kötümser, karamsar, pesimist
taziye03:34:44
Baş sağlığı dileme
şampiyona03:34:43
Şampiyonluk yarışması
sadakatsizlik03:34:36
Sadakatsiz olma durumu
FENA03:34:32
İyi nitelikte olmayan, kötü
koyu03:34:05
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
cenkleşmek03:33:48
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
ahar03:33:38
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
cibilliyetsiz03:33:23
Soysuz, sütü bozuk
izale03:32:49
Yok etme, giderme
savca03:32:43
İddianame
yasaklanma03:31:09
Yasaklanmak işi
bedirik03:27:49
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
zahire03:27:03
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
barka03:26:59
Büyük sandal
takınak03:26:16
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
tahnit03:25:50
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
tehlikesiz03:25:23
Tehlikesi olmayan
sünepe03:24:26
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
kof03:24:02
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
Temel03:23:38
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
umde03:21:23
İlke, prensip
ön03:21:20
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
alageyik03:21:00
Geyikgillerden, postu benekli, erkeklerinin boynuzları uca doğru kürek biçiminde genişleyen, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir cins geyik, sığın (Dama dama)
ortam03:20:38
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
arlanma03:19:15
Arlanmak işi
eşkin03:19:09
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
DASİT03:18:53
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
gözlü03:18:50
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
özentisiz03:18:33
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
kurander03:17:57
Hava akımı, cereyan
engebe03:17:51
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
gerzek03:17:42
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
ibre03:16:45
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
yiv03:16:44
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
yarılma03:16:23
Yarılmak işi
ağız03:16:12
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
kanton03:15:58
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
paso03:15:43
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
rikkatli03:15:42
Duygulu, sevecen
elemek03:15:29
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
duyuru03:13:51
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
ayva03:13:24
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)