ticaret gemisi

1.İsimDevlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi

Son Arananlar

gözden geçirmek10:35:05
okumak
müeddep10:34:46
Uslu, terbiyeli, edepli
ÖLÜMCÜL10:34:44
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
gevşek10:34:39
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
tek biçim10:34:35
Standart
Sivilce10:34:26
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
zikretme10:34:24
Zikretmek işi veya durumu
ayrımlı10:34:20
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
k10:34:18
Potasyum"un kısaltması
biçimcilik10:34:16
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
Okuyucu10:34:13
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
UNSUR10:34:09
Öge, ilke, uknum, eleman
ÜLKE10:34:01
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
Reis10:33:52
Başkan, ser
Lokanta10:33:35
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
ermiş10:33:19
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
resmi10:33:14
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
cadde10:33:09
Şehir içinde ana yol
Kadem10:33:01
Ayak, adım
ısı yayımı10:32:52
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
Kader10:32:44
Alın yazısı, yazgı
lezbiyenizm10:32:33
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
Raci10:32:12
Geri dönen
tm10:32:04
Tulyum"un kısaltması
ta10:31:55
Tantal"ın kısaltması
ergin10:31:48
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
us10:31:47
Akıl
inan10:31:46
İnanmak işi
tu10:31:38
"Yazıklar olsun" anlamında
te10:31:28
Tellür"ün kısaltması
tıklım tıklım10:31:27
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
iklim bilimi10:31:24
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
Ruh bilimci10:30:54
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
düşünür10:30:51
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
nakdi10:30:50
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
modern10:30:50
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
çalap10:30:47
Tanrı
yumuşama10:30:22
Yumuşamak işi
aylak10:30:21
İşsiz, boş gezen, avare
Ağzı sıkı10:30:10
bk. ağzı pek
kiril alfabesi10:30:06
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
PUSARIK10:30:04
Puslu, puslanmış, sisli
sözsüz oyun10:29:59
bk. pantomim
oyun kurucu10:29:55
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
yeni dünya10:29:51
Amerika ana karası
arıza yapmak10:29:42
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
İcraat10:29:34
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
soya çekim10:29:28
Kalıtım, irsiyet, veraset
şakacı10:29:23
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
KARŞILAŞMA10:29:18
Karşılaşmak işi
kelime hazinesi10:29:17
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
HAMAM BÖCEĞİ10:29:12
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
Cehennem10:29:03
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
ilk çağ10:28:55
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
vasilik10:28:52
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
Ağ tabaka10:28:42
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
jimnastik10:28:39
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
immünoloji10:28:33
Bağışıklık bilimi
HÜCRE BİLİMİ10:28:23
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
Değişim10:28:13
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
Sağaltım10:28:13
Sağaltma işi, tedavi
alan korkusu10:28:01
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
tam sayı10:27:58
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
yumuşak yüzlülük10:27:49
Yüzü tutmaz olma durumu
güvenilirlik10:27:44
Güvenilir olma durumu
aksetme10:27:30
Aksetmek işi
BİLGİLİ10:27:12
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
tutumluluk10:27:03
Tutumlu olma durumu
lüle taşı10:26:34
Deniz köpüğü
YORGUN10:26:19
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
hazır para10:25:58
Nakit, elde mevcut para, likit
alpaka10:25:49
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
şaheser10:25:29
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
lebalep10:25:06
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
teskin10:25:02
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
kontratak10:25:02
Karşı akın, karşı saldırı
Kazan10:25:00
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
nezle10:24:57
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
ÜFUL10:24:56
(yıldız için) Batma
cahil10:24:51
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
canan10:24:49
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
Ölmüş10:24:45
Ölen, ölü olan
Kayak10:24:36
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
Üzme10:24:27
Üzmek işi
hiçbir10:24:23
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
İçli dışlı10:24:21
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
camia10:24:17
Topluluk, zümre
köşk10:24:15
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
camIz10:24:08
Manda, su sığırı, kömüş
GEÇERSİZ10:24:00
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
MAHLUL10:23:44
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
köy ağası10:23:42
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
acemaşiran10:23:23
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
çulluk10:23:19
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
inci taşı10:23:14
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
orta oyunu10:23:09
Sahne, perde, dekor, suflör kullanmadan, halkın ortasında oynanan Türk halk tiyatrosu
layiha10:23:01
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
ORANLA10:22:52
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
Destansı10:22:36
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
portakal10:22:28
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
kalkan bezi10:22:24
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
hayvanat bahçesi10:22:19
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
İNDİVİDÜALİZM10:22:11
Bireycilik
FAKTÖR10:22:02
Etken, etmen
isyankar10:21:53
Baş kaldırıcı, isyancı
KOLAY10:21:45
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
ihsan10:21:36
İyilik etme, iyi davranma
ihtar10:21:27
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
limon esansı10:21:19
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
eksiklik10:21:09
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
çatpat10:21:01
bk. çatapat
gelgit10:20:52
Boşuna gidip gelme
ihvan10:20:44
Yakın dostlar, arkadaşlar
dahil10:20:36
İç, içeri
zorlamak10:20:36
Üstelemek, ısrar etmek
tatbik10:20:19
Uygulama, pratik
bağlaç10:20:10
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
BÖLÜŞTÜRME10:20:01
Bölüştürmek işi
yıldız falcısı10:19:52
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
ARDIL10:19:50
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
gözü görmemek10:19:43
görmez olmak
dilek10:19:32
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
imkan10:19:30
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
kişiye özel10:19:24
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
aydınlatma10:19:15
Aydınlatmak işi
rafineri10:19:05
Arıtım evi, tasfiyehane
öküz arabası10:18:57
Öküz koşulmuş araba
yatkınlık10:18:57
Yatkın olma durumu
Mercanköşk10:18:39
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
epeyce10:18:20
Oldukça, bir hayli