tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

ÇERGİ04:14:11
bk. çerge
yurt içi04:13:05
Yurt sınırları içinde olan
zelil etmek04:12:11
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
Hayırsever04:12:05
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
mudi04:11:49
Emanet bırakan kimse
Hastahane04:11:48
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
yükümlü04:09:38
Yükümü olan, mükellef
sızıltı04:08:09
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
TAKRİBEN04:08:08
Aşağı yukarı, yaklaşık olarak
ut04:06:43
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
müjdeleme04:06:26
Muştulama
edi04:05:51
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
bahtı açık olmak04:05:44
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
kuruntuya kapılmak04:05:33
boş yere tasalanmak
Leş04:04:58
Kokmuş hayvan ölüsü
rüesa04:04:57
Başkanlar
Kürek kemiği04:04:55
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
toplu04:04:34
Topu olan
şakımak04:04:01
(şarkı, şiir için) söylemek
çalımlı04:03:28
Gösterişli, kurumlu
fanatik04:03:22
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
tablo04:01:07
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
barka04:00:57
Büyük sandal
ÇELİŞİK03:59:59
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
Majör03:59:55
Büyük, önemli
yumuşakçalar03:59:09
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
öz deyiş03:59:08
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
hamal semeri03:58:47
Arkalık
kuruntu etmek03:58:11
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
toplama03:57:50
Toplamak işi
istanbulin03:57:31
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
setre03:56:26
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
Fecir03:55:59
Tan vakti, gün ağarması
fasarya03:55:29
Boş, anlamsız (söz)
probabilizm03:54:40
Olasıcılık
iç hastalıkları03:54:00
bk. dahiliye
suret03:53:35
Görünüş, biçim
mükemmellik03:53:20
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
yerey03:52:32
Yeryüzünden bir parça, arazi
cümle03:52:05
Dizge, sistem
seksi03:51:54
Cinsel çekiciliği olan
kavim03:51:39
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
Beceriksizlik03:51:36
Beceriksiz olma durumu
Kula03:51:35
Gövdesi sarı veya kirli sarı renkte, yele, kuyruk ve bacağın alt kısmındaki kılların koyu renkte olduğu at donu
biriktirme03:51:32
Biriktirmek işi, tasarruf
güre03:51:08
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
Avantacı03:50:25
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
cavalacoz03:50:21
Değersiz, önemsiz, derme çatma
ay aydın, hesap belli03:50:08
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
köşe başı03:50:06
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
se03:49:59
Selenyum"un kısaltması
e mi?03:49:58
olur mu?
Şem03:49:57
Mum, balmumu
şaful03:49:44
Bal konulan ufak tekne
Yıkım03:49:38
Yıkmak işi
ÖZEN03:49:38
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
Nemçe03:49:35
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
kötülükçü03:49:33
Her türlü kötülüğü yapacak ahlâkta olan, şerir
deve kuşu gibi (yüke gelince kuş, uçmaya gelince deve)03:49:33
uygun şartlarda terslik çıkaranlar için kullanılır
kırık çizgi03:49:31
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
kuramlaştırma03:49:27
Kuramlaştırmak işi
PR03:49:25
Praseodim"in kısaltması
hainlik etmek03:49:18
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
GİZLİ03:49:14
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
çanak03:49:12
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
durdurma03:49:12
Durdurmak işi
kısas03:49:10
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
Babacıl03:48:59
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
İştiha03:48:55
İştah
sıska03:48:53
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
şahin03:48:49
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
tellâl çağırtmak03:48:33
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
geçiş03:48:26
Geçmek işi veya biçimi
SİKLON03:48:26
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
ölü yıkayıcı03:48:24
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
mazı03:48:18
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
kırat03:48:11
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
elemge03:48:05
Çile durumundaki ipliği yumak yapmak veya masuraya sarmak için, üzerine geçirilen kafes dolap biçimindeki hafif ve bir eksen üzerinde dönen araç
GİRANBAHA03:48:02
Pahada ağır, değerli
sıfatlaştırma03:48:01
Sıfatlaştırmak işi
hak yolu03:47:59
Doğruluk, doğru yol
fidan03:47:55
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
borda03:47:44
Geminin veya kayığın yanı
ŞİMDİ03:47:43
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
ÜFUL03:47:35
(yıldız için) Batma
mütegallibe03:47:33
Zorba, zorba takımı
vuruşma03:47:31
Vuruşmak işi
filmci03:47:30
Sinemacı
kerpiç03:47:27
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
ses çıkarmamak (veya etmemek)03:47:26
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
düşürülme03:47:01
Düşürülmek işi veya durumu
orantılı03:46:59
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
mühürcü03:46:53
Mühür kazıyan kimse
kesilme03:46:42
Kesilmek işi
mırra03:46:37
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
aşağı düşmek03:46:37
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
nükte yapmak03:46:26
nükteli söz söylemek
Udi03:46:26
Ut çalan çalgıcı, utçu
balast03:46:17
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
anayasa03:46:10
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
telakki03:46:08
Anlayış, görüş
asbest yünü03:46:02
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
gün ortası03:46:00
Öğle, öğle vakti
sofu03:45:40
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
sap03:45:38
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
isilik03:45:35
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
ara sıra03:45:32
Seyrek olarak, zaman zaman
rakım03:45:23
Yükselti
olabilirlik03:45:19
Olasılık, ihtimal
ünsüz benzeşmesi03:45:16
Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember
alaten03:45:10
Cüzamlı, abraş
roba03:45:03
Giysi, giyecek
Kanı03:44:47
İnanılan düşünce, kanaat
avukat03:44:29
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
prenses03:44:20
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
kategori03:44:11
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
kitapsever03:44:04
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
zeplin03:44:01
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
Avrupalı03:43:53
Avrupa"da yaşayan, Avrupa halkından olan kimse
çavalye03:43:47
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
DEĞERLİ KAĞIT03:43:40
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
keşikleme03:43:34
Almaş, münavebe
Sorgu03:43:30
Sormak işi
profesyonel03:43:21
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
fevrî03:43:14
Birdenbire, düşünmeden yapılan
kaldırım03:43:10
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
eğlenme03:43:09
Eğlenmek işi
abla03:43:02
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
düven03:42:59
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
mütenevvi03:42:56
Türlü, çeşitli