tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit07:26:19
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Mahkeme kararı07:26:06
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
çizi07:26:00
Çizgi
TEVKİFHANE07:25:58
Tutuk evi
kıt07:25:54
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
rastlantı07:25:52
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
aksilik07:25:49
Terslik, inatçılık, huysuzluk
görece07:25:45
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
Statik07:25:40
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
ÜSTSUBAY07:25:36
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
ayıplama07:25:31
Ayıplamak işi, takbih
mahdut07:25:22
Çevrilmiş, sınırlanmış
öğrenim belgesi07:25:17
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge
bünye07:25:08
Vücut yapısı
Yiğitçe07:25:04
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
hesap uzmanı07:24:59
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
bakire07:24:55
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
meta07:24:41
Mal, ticaret malı
yurtlandırma07:24:36
Yurtlandırmak işi, iskân
kızıl07:24:33
Parlak kırmızı renk
futa07:24:32
İpekli peştamal
ses yitimi07:24:27
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
ilgi çekici07:24:18
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
harmani07:24:05
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
bitirmek07:23:42
Güçsüz düşürmek, bitkin duruma getirmek, yormak
Evrensel07:23:17
Evrenle ilgili
arka çıkmak07:23:01
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
yedinci sanat07:22:49
Sinema
epitelyum07:22:44
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
ütü07:22:42
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
görgülü07:22:29
Görgüsü olan
mahviyet07:22:25
Alçak gönüllülük
kehribar07:22:20
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
ağılı07:21:50
İçinde ağı bulunan, zehirli
İleri gelenler07:21:47
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
çakal07:20:50
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
sual07:20:43
Soru
esenleşme07:20:38
Esenleşmek işi, selâmlaşma
BORÇ07:20:09
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
talimat vermek07:20:04
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
yağ07:19:56
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
pelesenk07:19:44
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
akış07:19:01
Akmak işi veya biçimi
kurban07:18:32
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
sevimli07:18:24
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
büyüme07:18:16
Büyümek işi
ÖLÜ07:18:14
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
emekli07:17:55
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
ateşli07:17:46
Ateşi olan
kuru07:17:44
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
seleksiyon07:17:02
Seçme
olanaklı07:16:09
Olma ihtimali bulunan, mümkün, kabil
kozmos07:15:35
Evren
beleş07:15:29
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
tefsir07:15:27
Yorumlama
DAH07:15:13
bk. deh
ailece07:14:36
Bütün aile birlikte
paçavra07:14:33
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
dünya ahret kardeşim olsun07:14:31
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
kapalı çarşı07:14:28
Dükkân ve ara yollarının üzeri tonoz ve kubbelerle örtülü çarşı
söyleyiş07:14:27
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
başlıklı07:14:27
Başlığı olan
ölüm cezası07:14:05
bk. idam cezası
alegori07:13:51
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
genel07:13:49
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
çoğaltma07:13:46
Çoğaltmak işi
gelir07:13:44
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
ha babam (veya ha babam ha)07:13:41
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
Takım07:13:39
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
yeri yurdu belirsiz07:13:14
belli bir yeri olmayan, serseri
Meme07:13:08
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
kendini beğenmek07:13:05
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
KARAKTER07:12:33
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
BEYAZ07:12:28
Ak, kara karşıtı
Ambar07:12:25
Genellikle tahıl saklanan yer
filiz07:11:52
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
kile07:11:45
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
kasırga07:11:42
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
yabanî ıspanak07:11:39
Pazı (I)
apaş07:11:38
Külhan beyi, kabadayı, hayta
Ancak07:11:35
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
dokundurma07:11:26
Dokundurmak işi
halk07:10:58
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
pandül07:10:52
Sarkaç, rakkas
tropik kuşu07:10:48
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
SEYİS07:10:25
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
döküntü07:10:19
Dökülmüş, saçılmış şeyler
ŞİFRE07:10:17
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
MUTA07:10:08
Veri
resital07:09:36
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
SOLUNUM07:08:52
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
KALE07:08:41
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
eğlenceli07:08:32
Eğlendiren, hoşa giden
devlet07:08:30
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
Omuzluk07:08:18
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
Çeşit07:07:56
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
yaban mersini07:07:52
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
DAĞ KIRLANGICI07:07:50
Çobanaldatan, keçisağan
ders almak07:07:45
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
ağaç mantarı07:07:41
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
Bit07:07:38
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
akDiken07:07:34
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
düzelmek07:07:30
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
berkelyum07:07:17
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
alkol07:06:35
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
taraf07:06:20
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)07:05:55
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
maymuncuk07:05:47
Küçük maymun
Bambaşka07:05:45
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
münevver07:05:35
Aydın
göbek dansı07:04:59
Daha çok göbek ve kalça sallamak veya kıvırmakla yapılan dans
erkete07:04:45
Dikiz
fişeklik07:04:44
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
çay07:04:41
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
duygulu07:04:35
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
sert07:04:33
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
tu07:04:19
"Yazıklar olsun" anlamında
aza07:04:16
Organlar, vücut parçaları
TELLİ BALIKÇIL07:03:52
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
istinatgah07:03:51
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
Bulut07:03:21
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
firavunlaşma07:03:10
Firavunlaşmak işi
mevcudiyet07:03:01
Var olma, varlık, var oluş
BÜYÜCÜ07:02:58
Büyü yapan kimse, sihirbaz
tebrik07:02:48
Kutlama
alüvyon07:02:40
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
anıt07:02:38
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
Titan07:02:35
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
Evliya07:02:31
Erenler, ermişler, veliler
ERK07:02:31
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar