tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit08:53:58
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
ikaz08:53:50
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
sevecenlik08:53:27
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
deli08:51:31
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
canavar düdüğü08:51:08
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
cimrilik08:50:44
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
GÖLET08:50:21
Gölek
iyice08:49:58
İyiye yakın
matbaa08:49:35
Basım evi
Getirimci08:49:12
Getirim sağlayan şey veya kimse
hol08:48:56
Sofa
şebeke08:48:49
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
bitik08:48:34
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
tekit08:47:26
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
bağlı08:47:03
Bir bağ ile tutturulmuş olan
Şipşak08:46:33
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
kaya keleri08:45:55
Bukalemun
nema08:43:59
Büyüme, gelişme, çoğalma
Nesep08:43:44
Soy, baba soyu
Nesil08:43:39
Göbek, kuşak
nevazil08:43:28
Nezle, ingin, dumağı
nezir08:43:25
Adak
YANKI08:43:24
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
Nikbin08:43:12
İyimser, optimist
olanak08:43:07
Yararlanılan uygun şart, imkân
bağ çubuğu08:43:04
Asma fidesi
orta08:42:53
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
orya08:42:49
Karo
peyk08:42:47
Uydu
pazar08:42:39
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
SEVAP08:42:35
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
salya08:42:21
Ağızdan sızan tükürük
Sancak08:42:16
Bayrak, liva
sarat08:42:00
Büyük delikli kalbur
Sergerde08:41:53
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
Sevimsiz08:41:40
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
sima08:41:35
Yüz, çehre
soy08:41:24
Manzum söz
TEKRARLAMA08:41:20
Tekrarlamak işi
TERAS08:41:02
Taraça
TOPLUM08:40:57
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
Tasvip08:40:50
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
Yetkin08:40:43
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
zerk08:40:30
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
yurtsuz08:40:25
Yurdu olmayan (kimse)
adet08:40:17
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
aktinyum08:40:14
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
alan08:40:09
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
alt08:39:52
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
İHTİYARLAMA08:39:47
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
Anahtar08:39:45
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
antre08:39:27
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
arpa suyu08:39:25
Bira
amin08:39:19
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
tutucu08:39:19
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
harmoni08:39:11
Armoni
Diken08:39:09
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
Emaret08:39:02
Emirlik, beylik
fayda08:38:51
Yarar, kâr
galibiyet08:38:49
Yenme, yengi
Hilal08:38:35
Ayça, yeni ay
holmiyum08:38:30
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
pedal08:38:22
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
hovarda08:38:21
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
kabus08:38:17
Karabasan
KALE08:38:03
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
karakterize08:37:58
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
karga08:37:44
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
kaziye08:37:40
Önerme
binek08:37:32
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
Kreasyon08:37:26
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
Kuduz08:37:21
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
Kurtulma08:37:08
Kurtulmak işi
kutur08:37:03
(daire ve kürede) Çap
Lahza08:36:52
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
leb08:36:49
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
uğursuz08:36:41
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
leke08:36:36
Kirliliği gösteren iz
lup08:36:31
Büyüteç
mana08:36:17
Anlam
magnezyum08:36:13
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
maile08:36:03
Aklan
cehri08:36:01
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
MAKAM08:35:59
Mevki, kat, yer
makara08:35:45
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
menafi08:35:41
Yararlar, faydalar
mezun08:35:31
İzin almış, izinli
pena08:35:19
Telli sazları çalmaya yarayan ve kemik, boynuz gibi şeylerden yapılan çalma aracı, mızrap, çalgıç
Mizah08:35:17
Gülmece
ses dalgaları08:35:15
Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar
birer08:35:15
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
kalp krizi08:35:15
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
muhafazakar08:35:13
Tutucu
Mukavele08:35:04
Sözleşme
narin08:34:51
İnce yapılı, yepelek, nazenin
statolit08:34:35
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
ta08:34:31
Tantal"ın kısaltması
tavsiye mektubu08:34:18
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
Taze08:34:13
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
teker teker08:34:01
Birer birer, ayrı ayrı
tenkit08:33:59
Eleştirme, eleştiri
tentene08:33:45
Dantel, dantelâ
torunlar08:33:41
sonraki döller, kuşaklar
molibden08:33:36
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
tramvay08:33:32
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
Turna08:33:27
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
tortul08:33:19
Tortu niteliğinde olan
un08:33:13
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
verimli08:33:13
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
pek08:33:09
Sert, katı
plaj08:32:55
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
pulluk08:32:50
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
renkli08:32:41
Rengi olan
saydam08:32:36
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
sepici08:32:23
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
sevimli08:32:09
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
sorumlu08:32:04
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
Ke08:31:53
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
Kement08:31:51
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
Kornea08:31:44
Gözde saydam tabaka
Kripton08:31:41
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
hissedar08:31:31
Hissesi olan, paydaş
kurnaz08:31:25
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
KUSUR08:31:18
Eksiklik, noksan, nakısa
kusurlu08:31:02
Kusuru olan
LENF08:31:00
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
Lezzet08:30:44
Ağız yoluyla alınan tat
sarsıntı08:30:43
Sarsılmak işi, birden sallanma
MAHAL08:30:39
Yer, yöre, mevzi
Maun08:30:28
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)