tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit22:43:34
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
bende22:43:28
Kul, köle
benzetmek22:43:09
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
dolaş22:43:00
bk. sarmaş dolaş
ordinat22:42:52
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
alçak gönüllülük22:42:44
Alçak gönüllü olma durumu
erkli22:42:39
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
taşa tutmak22:42:35
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
gerzek22:42:17
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
sunum22:42:09
Lokma, parça
sunak22:42:00
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
sulta22:41:51
Yetke, otorite
Kısır22:41:28
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
sağduyulu22:41:24
Sağduyusu olan
tahtelbahir22:41:13
Denizaltı
kan taşı22:41:09
Hematit
Ağzı sıkı22:41:06
bk. ağzı pek
şiar22:41:05
Belgi
Hipotez22:40:56
İpotez, varsayım, faraziye
ikamet etmek22:40:47
bir yerde oturmak, eğleşmek
alaminüt22:40:41
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
ah22:40:17
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
uyuşuk uyuşuk22:40:05
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
Uzay22:39:58
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
kamuoyu22:39:40
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
Od22:39:32
Ateş
telgraf22:39:06
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
bühtan22:38:52
Kara çalma, iftira
Ni22:38:40
Nikel"in kısaltması
KOMOT22:38:22
Komodin
geçerlilik22:38:05
Geçerli olma durumu, geçerlik
cennet kuşu22:37:56
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
Kavuştak22:37:50
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
huysuz22:37:45
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
affedilme22:37:44
Bağışlanma
kontrol etmek22:37:40
denetlemek
yerinden yönetim22:37:37
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
zorla22:37:28
Zor kullanarak, zecren; metazori
Benzeşme22:37:19
Benzeşmek işi
Örgüt22:37:10
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
Kamer22:37:01
Ay
sunuş22:36:28
Sunmak işi veya biçimi
Kabus22:36:24
Karabasan
KALLEM22:36:03
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
su aygırı22:35:50
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
aksata22:35:24
"alma ve verme" Alış veriş
TABAKA22:35:19
Katman, kat
köşe başı22:35:14
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
cadde22:35:06
Şehir içinde ana yol
maden kömürü22:34:57
Taş kömürü
AŞ EVİ22:34:50
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
imale etmek22:34:48
eğmek, çevirmek
benzeşmezlik22:34:15
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
olumsuz22:34:07
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
has22:34:07
Özgü, mahsus
RÜZGAR22:33:46
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
ip22:33:32
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
Gazal22:33:17
Ceylân
Sayımlama22:33:08
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme, istatistik
geciktirme22:32:52
Geciktirmek işi, tehir
komisyoncu22:32:48
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
ihtimal22:32:44
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
tl22:32:39
Talyum"un kısaltması
Ardak22:32:30
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
SAVUNUCU22:31:53
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
takdimci22:31:34
Tanıtmacı
renk körü22:31:34
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
avcı22:30:59
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
yazıklar olsun22:30:28
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
açıkça22:30:23
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
istila22:29:46
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
türetme22:29:37
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
akran22:29:12
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
TARAÇA22:28:51
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
Arama22:28:42
Aramak işi, taharri
Bakış22:28:33
Bakmak işi veya biçimi
tezene22:27:57
Mızrap, çalgıç
Çembalo22:27:41
Klâvsen
pest22:27:36
Pes (II)
kalinos22:27:19
Levreğe benzer bir balık
Yurtsuz22:27:01
Yurdu olmayan (kimse)
pakt22:26:48
Antlaşma
peyk22:26:42
Uydu
SÜRÜ22:26:28
Evcil hayvanlar topluluğu
ara sıra22:26:21
Seyrek olarak, zaman zaman
ispirto ocağı22:26:18
İspirtoluk
yağ bezi22:26:18
Yağ bezleri
Portekizce22:26:16
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
Çıngırak22:26:05
Küçük çan
ERİN22:25:54
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
İzmaritgiller22:25:38
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
ÖTE22:25:36
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
artık22:25:35
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
tuğ22:25:28
Sorguç
makine yağı22:25:02
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
münakale22:24:58
Ulaşım
aylık22:24:58
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
roba22:24:57
Giysi, giyecek
PRASEODİM22:24:56
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
LİRA22:24:53
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
VEFASIZ22:24:39
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
bahane22:24:38
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
kuş bilimci22:24:36
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
Renkli22:24:34
Rengi olan
sergerde22:24:32
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
alet edevat22:24:32
Bu el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar
yaralamak22:24:30
Gücendirmek, incitmek, kırmak
alışmak22:24:25
Yadırgamaz duruma gelmek
yara bere22:24:18
Yaralanma
TUTAMAK22:24:12
Tutamaç
kuralcı22:24:07
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
dağıtılma22:23:57
Dağıtılmak işi
merdane22:23:47
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
ondalık22:23:27
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
veteriner22:23:12
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
spesiyal22:22:54
Özel, belli bir özelliği olan
Gerçek22:22:54
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
büyük baba22:22:45
Annenin veya babanın babası, dede
maşrık22:22:11
Doğu
belgegeçer22:22:05
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
DİLSİZ22:22:01
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
çoban köpeği22:21:44
Sürüyü koruyan iri cins köpek
zulüm22:21:26
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
aşık22:21:17
Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sevgi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun (kimse)
halaoğlu22:21:17
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
Zavallı22:21:08
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
ince sıva22:20:51
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
KÖSELE22:20:46
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
avuçlama22:20:43
Avuçlamak işi
fırfır22:20:30
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala