tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit14:54:29
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
içmece14:54:28
İçmeler
çocuk bakıcı14:54:26
bk. çocuk bakıcısı
tarif etmek14:54:25
tanımlamak
ayak takımı14:54:23
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
makarna14:54:20
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
yakınma14:54:20
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
gazel14:54:18
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
OLAĞAN14:54:14
Sık sık olan, olagelen, tabiî
gayya14:54:12
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
fazladan14:54:09
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
gazap14:54:07
Öfke, kızgınlık, hiddet
kalp krizi14:54:05
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
dayanışma14:54:01
Dayanışmak işi, tesanüt
methal14:54:00
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
körpelik14:53:58
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
sinema tekniği14:53:56
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
kandırılma14:53:52
Kandırılmak işi
kuru fasulye14:53:49
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
gezegen14:53:47
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
Kıstak14:53:45
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Kestane14:53:43
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
özlük14:53:40
Bir şeyin durumu, mahiyet
takanak14:53:37
Alacak, borç
klân14:53:35
Boy
vites kutusu14:53:33
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
yeterlik belgesi14:53:31
Uzmanlık belgesi, ehliyet
avanaklık14:53:29
Avanak olma durumu, avanakça davranış
uzunlamasına14:53:26
Uzunluğuna
MAVİ14:53:22
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
karmakarışık14:53:22
Dağınık, düzensiz, çok karışık
pabucunu eline vermek14:53:20
kovmak
temelli14:53:17
Herhangi bir nitelikte temeli olan
Bırakıt14:53:15
Tereke
yollama14:53:13
Yollamak işi
eli açık14:53:03
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
Eylemli14:53:02
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
yabancı14:53:00
Başka bir milletten olan, başka bir milletle ilgili olan (kimse), ecnebi
telakki14:52:58
Anlayış, görüş
metin olmak14:52:52
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
murahhas14:52:49
Delege
Kalımlı14:52:47
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
anlam aykırılığı14:52:45
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
tembih etmek14:52:43
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
KISIR14:52:40
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
İLKE14:52:38
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
emirber14:52:37
Emir eri
hüküm vermek14:52:35
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
Temizlenmek14:52:33
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
bamya14:52:20
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
bütünleme14:52:17
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
dakika14:52:12
Bir saatlik zamanın altmışta biri
balak14:52:10
bk. malak
balar14:52:08
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
balet14:52:06
Bale yapan erkek sanatçı
ab14:52:05
Su
ERKİN14:52:04
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
bağırsak solucanı14:51:58
Ortalama 25 cm boyunda, insanların, özellikle çocukların bağırsaklarında asalak olarak yaşayan yuvarlak solucan, askarit
kelli felli14:51:53
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
Uca14:51:49
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
düşmanlık14:51:49
Düşman olma durumu
mazeretli14:51:47
Mazereti olan, mazur
nar çiçeği14:51:45
Parlak kırmızı renk
ibrişim14:51:43
Kalınca bükülmüş ipek iplik
İzleme14:51:42
İzlemek işi, takip
fazilet14:51:38
Erdem
Omuzluk14:51:36
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
deneyci14:51:34
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
Sülale14:51:32
Soy; ev, aile
deneyim14:51:31
Tecrübe
Büyüklük hastalığı14:51:23
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
Aktar14:51:21
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)14:51:20
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
Akrep14:51:18
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
kıyı14:51:14
Kara ile suyun birleştiği yer
uyluk kemiği14:51:10
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Aksan14:51:06
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
av kuşu14:51:03
Avlanılan kuş
Gölge14:51:01
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
torba14:51:00
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
banliyö14:50:59
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
dehliz14:50:57
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
Tekinsiz14:50:55
Tekin olmayan, uğursuz
lan14:50:51
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
veto14:50:49
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
Beyzi14:50:48
Yumurta biçiminde, söbe, oval
Beyaz14:50:44
Ak, kara karşıtı
vefa14:50:42
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
top mermisi14:50:37
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
razı olmak14:50:35
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
Eğreti14:50:30
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
iş yeri14:50:29
Bir görevin yapıldığı yer
benibeşer14:50:28
İnsan
cariye14:50:23
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
itibarlı14:50:19
İtibarı, değeri olan, saygın
kontrat14:50:18
Sözleşme
Mantıklı14:50:16
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
HAVA14:50:11
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
resmî14:50:09
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
tenha14:50:03
Yalnız,tek
tenya14:50:00
Şerit
tente14:49:58
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
taşınma14:49:53
Taşınmak işi
tenor14:49:51
En tiz erkek sesi
bezzazlık14:49:47
Kumaş satma işi, manifaturacılık
teali14:49:45
Yükselme, yücelme
tecil14:49:43
Erteleme
sanık14:49:40
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
tecim14:49:38
Ticaret
teber14:49:36
Balta
Anafor14:49:33
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
habitat14:49:32
Yerleşme, oturma
tebaa14:49:30
Uyruklu
akselerograf14:49:27
İvmeyazar
ışın bilimi14:49:25
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
yardak14:49:23
(özellikle kötü işlerde) Yardım
Teşri14:49:21
Yasama
hava akımı14:49:19
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
inhisar14:49:18
Tekel
serzenişte bulunmak14:49:16
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
izale etmek14:49:14
yok etmek, gidermek
garanti14:49:12
Güvence, inanca, teminat
belginlik14:49:08
Belgin olma durumu, sarahat
düğürcük14:49:06
İnce bulgur
yapı14:49:05
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
sultanlık14:49:03
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
fakir fukara14:48:59
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
bağıt14:48:57
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
bağır14:48:50
Göğüs
bağın14:48:49
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak