tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit18:24:18
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
ipek matı18:24:17
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
TAR18:23:06
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
şita18:22:42
Kış
çizmek18:22:11
Resmini yapmak, resmetmek
Gösterge bilimi18:21:32
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
parçalama18:21:20
Parçalamak işi, parçalara ayırma
bıçkın18:21:16
Külhanbeyi, kabadayı
teknisyen18:20:52
Teknikçi
başarılı18:20:42
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
seyyar satıcı18:20:24
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
domates18:20:11
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
kalburdan geçirmek18:19:57
kalbur yardımıyla ayırmak, elemek
Şikar18:19:48
Av
tahayyül18:19:40
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
meşime18:19:18
Döl yatağı
yoksun18:19:17
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
durdurma18:19:11
Durdurmak işi
Meles18:18:58
Beli çökük at
Cemiyet18:18:25
Dernek
Alışılmamış18:18:21
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
ekşimik18:18:14
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
Dikey18:17:35
Dik olarak
kuruluşlar bütünü18:17:33
Kompleks
kalıplaşmış18:17:21
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
SADAKAT18:16:45
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
Amerika tavşanı18:16:36
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
falan18:16:13
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
alfabe sırası18:16:05
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Müteveffa18:16:03
(insan için) Ölmüş, ölü
vasatî18:16:02
Orta, ortalama
Mimarlık18:15:34
Mimar olma durumu
manevî18:15:27
Görülmeyen, duyularla sezilebilen, soyut, tinsel
Çelişki18:15:26
Çelişme, tenakuz
çekiliş18:14:59
Çekilme işi
çözüm18:14:10
Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal
yenik düşmek18:14:04
yenilmek, mağlûp olmak
ALEMDAR18:13:51
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
söyleme18:13:18
Söylemek işi
hektar18:12:48
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
akıl erdirmek18:12:14
anlamak, sırrını çözmek
Kalıp18:12:05
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
aksakal18:12:03
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
ısırgın18:11:57
İsilik
işlevcilik18:11:24
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
ÇÖKÜNTÜ18:11:03
Çökme
Deme18:10:49
Demek işi
tam18:10:33
Eksiksiz, kesintisiz
letafet18:10:18
Güzellik, hoşluk
DUMAN18:10:15
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
mira18:09:58
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
gabavet18:09:56
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
saydam resim18:09:36
Kolay anlaşılabilen resim
meleme18:09:21
Melemek işi
asetat18:09:14
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
ÖLÇÜT18:09:03
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
söz götürmez18:09:00
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
süt şekeri18:08:56
bk. lâktoz
Çökelek18:08:54
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
et kesimi18:08:50
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
yer mantarı18:08:48
bk. domalan
ÖÇ18:08:37
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
GÖĞÜS18:08:29
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
ağrı kesici18:07:52
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
Diktatör18:07:44
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
gıda18:07:38
Besin
İSKERLET18:07:10
Dikenli salyangoz
ZİL18:06:36
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
şey18:06:00
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
sümüksü18:05:55
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
Türkçe18:05:53
Genel Türk dili
Yazman18:05:51
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
şiş18:05:50
Şişmiş, şişkin, kabarık
yerinden yönetim18:05:48
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
RET18:05:42
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
kırgınlık18:05:27
Kırgın olma durumu
yarış18:05:27
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
maderşahî18:05:17
Anaerkil, matriarkal
tufeylî18:05:13
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
Fıtrat18:05:12
Yaradılış, hilkat
Çarpışma18:05:07
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
Gezinme18:05:03
Gezinmek işi, seyran
vazgeçilme18:04:58
Vazgeçilmek işi veya durumu
bakıcı18:04:54
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
bağ çubuğu18:04:53
Asma fidesi
birçok18:04:49
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
para alım satımı18:04:34
Para değişimi
Büklük18:04:32
Akarsu kıyılarındaki verimli tarlalar, bük
TANIM18:04:29
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
Küre18:04:24
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
yer yuvarlağı18:04:18
Üstünde yaşadığımız gök cismi
uzlaşmalı18:04:09
Aralarında uzlaşma bulunan
portörlük18:04:06
Portör olma durumu
yemekaltı18:04:00
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
konuk evi18:04:00
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
müfettiş18:03:55
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
öğrenci kimliği18:03:54
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
Cümle alem18:03:52
Herkes
methal18:03:48
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
öznellik18:03:45
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
agami18:03:39
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
tu18:03:37
"Yazıklar olsun" anlamında
damıtma18:03:36
Damıtmak işi, taktir
Pomakça18:03:33
Pomak dili
batma18:03:28
Batmak işi
Bozukluk18:03:23
Bozuk olma durumu
danışıklı18:03:18
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
buluşMA18:03:15
Buluşmak işi
Çorak18:03:03
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
devlet18:02:59
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
gözü aç18:02:55
Doymak bilmeyen, aç gözlü
sağlama18:02:49
Sağlamak işi
çene çalmak18:02:47
gevezelik etmek
Kısa çizgi18:02:42
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
panzehir18:02:39
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
bikes18:02:37
Kimsesiz
hatime18:02:35
Son, sonuç
torak18:02:27
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
düşünce18:02:22
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
birbiri18:02:14
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
bozgun18:02:13
Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık
palavracı18:02:12
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
halaoğlu18:02:12
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
iyi18:02:04
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
elek18:01:59
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
aft18:01:54
Pamukçuk
çay demlemek18:01:51
bk. demlemek
kök boyasıgiller18:01:49
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
ağız birliği18:01:46
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
bencilik18:01:44
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm