tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

mırra09:36:59
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
bahşiş09:36:58
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
melez09:36:57
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
bakar09:36:56
Öküz, sığır
diğerkam09:36:54
Özgeci, özgecil
hüngür hüngür09:36:53
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
ikon09:36:52
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
şarkıcı09:36:52
Şarkı söyleyen, şarkı söyleme yeteneği olan veya mesleği şarkı söylemek olan kimse, muganni, muganniye
menenjit09:36:51
Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense katılaşması, sayıklama gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin zarları iltihabı
tekdüze09:36:50
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
acemce09:36:49
Farsça
ÖDÜNÇ09:36:49
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
golf09:36:48
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
tembih etmek09:36:47
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
kılıbık09:36:46
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
zafer09:36:46
Savaşta kazanılan başarı, utku
itina09:36:45
Özen, ihtimam
eşsiz09:36:44
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
baraj ateşi09:36:43
Yoğun yaylım ateşi
tıp tıp09:36:43
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
kıyâm09:36:43
Ayağa kalkma, ayakta durma
nazariyat09:36:40
Kuramlar
viran09:36:39
Yıkık, harap
bibliyografya09:36:38
Kaynaklar, kaynakça
rant09:36:38
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
niyaz09:36:37
Yalvarma, yakarma
aroma09:36:36
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
asma09:36:36
Asmak işi
inşa etmek09:36:36
kurmak, yapmak
içtenlikle09:36:35
İçten bir biçimde, samimiyetle
biyoloji09:36:35
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
ÖZVERİLİ09:36:34
Özveri ile davranan, özverisi olan, fedakâr
sıçramak09:36:32
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
Medeni09:36:31
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
denemek09:36:30
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
Pense09:36:26
Çeşitli biçim ve büyüklükte maşa veya kıskaç
şişman09:36:25
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
afife09:36:20
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
ANA BABA09:36:17
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
yarar09:36:15
Yarayan, elverişli, uygun
Erek09:36:14
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
lef09:36:09
İçine sokma, iliştirme
devasa09:36:09
Dev gibi, çok büyük
mektepli09:36:09
Okula giden (kimse), öğrenci
miza09:36:04
Kumarda ortaya sürülen para
meşru09:36:01
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
dağ bayır09:36:00
İnişli çıkışlı yer, kır
yardımcılık09:35:59
Yardımcı olma durumu
ordu komutanı09:35:59
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
fire09:35:58
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
umur09:35:58
Aldırış etme, önem verme
mektup09:35:57
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
tırıs09:35:56
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
yeleken09:35:53
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
boğma09:35:53
Boğmak işi
Kuşak09:35:47
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
SANAT09:35:47
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
orman09:35:45
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
eriyik09:35:38
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
ekvatoral09:35:36
Ekvatorla ilgili eşleksel
kan kaybetmek09:35:35
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
eksiklik09:35:30
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
amudufıkarî09:35:26
Omurga kemiği, bel kemiği
bağsız09:35:26
Bağı bulunmayan
kapitone09:35:25
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
Sıkılmaz09:35:25
Sıkılması olmayan, utanmaz, yüzsüz
Avurt09:35:24
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
yufka09:35:23
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
dizem09:35:22
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
mütekait09:35:21
Emekli
tavuk balığı09:35:20
Mezgit
oha09:35:19
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
peleng09:35:13
Panter
ayakta09:35:12
Ayağa kalkmış durumda
kılıksız09:35:11
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
alay alay09:35:09
Kalabalık olarak, pek çok
son adam09:35:08
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
iş yapmak09:35:08
çalışmak
çağcıl09:35:07
(insan için) Çağın yeniliklerini benimseyen, ona göre davranan, asrî, modern
mukaddem09:35:06
Önce gelen, önceki
levrek09:35:05
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
nazenin09:35:04
Cilveli, nazlı
sulanma09:35:03
Sulanmak işi
iş yeri09:35:02
Bir görevin yapıldığı yer
yabani09:35:02
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
tiran09:35:01
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
drenaj09:34:57
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
enjeksiyon09:34:55
İğne yapma, iğne vurma
Pafta09:34:55
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
TÖRPÜ09:34:53
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
ticani09:34:51
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
FENOMEN09:34:50
Olay, olgu
atma09:34:47
Atmak işi
kabiliyetsiz09:34:46
Yeteneksiz
kandırmaca09:34:45
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
kızlık09:34:44
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
pepemelik09:34:43
Pepelik, rekâket
seyahat09:34:42
Gezi, yolculuk
yalanma09:34:42
Yalanmak işi
parlamak09:34:41
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
ara sıra09:34:40
Seyrek olarak, zaman zaman
muharrer09:34:36
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
her zaman09:34:34
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
Tolga09:34:33
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
Akbaba09:34:31
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
buğdaygiller09:34:28
Bir çeneklilerden, örneği buğday, yulaf, arpa, pirinç, çavdar, mısır, ayrık ve çayır otları, kamış, bambu olan, çiçekleri başak durumunda büyük bir bitki familyası
redif09:34:27
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
lakayt09:34:26
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
Uykusu hafif09:34:26
Küçük bir sesten hemen uyanan
ziraat09:34:13
Çiftçilik, tarım
eşit09:34:10
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
Buket09:34:08
Çiçek demeti
ayrık09:34:07
Ayrılmış
musiki09:34:06
Müzik
ocak başı09:34:05
Ocağın başında yemek yenilen yer
birun09:34:05
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
Çivi09:34:05
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
düğün yahnisi09:34:04
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
gök ada09:34:03
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
zor09:34:01
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
itaat etmek09:34:00
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
Avunmak09:34:00
Oyalanmak; yetinmek
kriminoloji09:33:58
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
Tayin09:33:57
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
akıntılı09:33:57
Akıntısı olan, eğik, meyilli
su bilimci09:33:56
Su bilimi uzmanı, hidrolog
çiğ09:33:56
Pişmemiş veya az pişmiş
tavşan dudağı09:33:50
Doğuştan yarık dudak
Güz09:33:45
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
protez09:33:42
Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça