tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

yoklama20:30:17
Yoklamak işi, kontrol
istikamet20:30:16
Doğrultu, yön
kırıcı20:30:12
Kırmak işini yapan
koyu mavi20:30:09
Mavinin bir ton koyusu
Allah rahmet eylesin20:30:07
ölüleri hayırla anmak için söylenir
çabuk çabuk20:30:01
Çabuk olarak, ivedilikle
BİTKİ20:29:58
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
hünnap20:29:56
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
çekül20:29:55
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
CEREYANLI20:29:54
Akıntılı
güneş tutulması20:29:48
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
mesame20:29:45
Gözenek
dava20:29:43
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
savan20:29:36
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
gerilme20:29:35
Gerilmek işi
dikim20:29:28
Dikmek işi veya biçimi
dökümcülük20:29:11
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Fanti20:29:09
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
Falez20:29:08
bk. yalı yar
ŞEHREMANETİ20:29:05
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
vardiya20:29:04
Gemilerde beklenen nöbet
briket20:29:04
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
papura20:29:03
İki çift öküzle çekilen ağır saban
kiloamper20:28:59
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
kiklon20:28:58
Siklon
dut kurusu20:28:57
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
eksikli20:28:56
Kendisine bir şey gerekli olan, muhtaç
günü20:28:54
Kıskançlık, çekememezlik, haset
Arlı20:28:51
Namuslu, utangaç, sıkılgan
20:28:49
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
SOYADI20:28:48
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
tarımcı20:28:47
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
gevşemek20:28:46
Çözülmek
ÜSDERİ20:28:41
bk. üst deri
REFİK20:28:40
Arkadaş, dost
sözsüz20:28:38
Konuşmadan yapılan
hasetçi20:28:35
Kıskanç, günücü
Dokundurmak20:28:27
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
müşir20:28:27
Mareşal
yaptırım20:28:25
Yaptırmak işi
amir20:28:24
Buyuran, emreden, üst
çarpan20:28:19
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
oğlak20:28:19
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
Birleme20:28:15
Bir etme, tek duruma getirme
erginlik20:28:02
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
asonans20:28:00
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
karayanık20:27:59
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
abasız20:27:58
Abası olmayan, aba giymemiş olan
lâhika20:27:54
Ek
hamaset20:27:52
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
Ya20:27:50
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
sentetik20:27:50
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
kanto20:27:45
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
ihtiyaç20:27:31
Gerekseme, gereksinme
ısın20:27:31
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
HALKOYU20:27:29
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
yenmek20:27:27
Tutmak, bastırmak
hemati20:27:24
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
Lakap20:27:24
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
yurdu20:27:15
İğnenin deliği
hak ediş20:27:14
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
imparator20:27:12
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
apolet20:27:10
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
maraba20:27:05
Çiftçi
kakül20:27:02
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
uğut20:27:00
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
meslektaş20:26:56
Aynı meslekten olan
zafiyet20:26:55
Arıklık, zayıflık
Gizleme20:26:52
Gizlemek işi
ekşimek20:26:52
Mayalanmak
İstekli20:26:48
Bir şeye karşı isteği olan
PATENT20:26:47
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
ilenç20:26:45
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
fener20:26:43
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
zarar etmek20:26:43
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
DÜŞÜNÜŞ20:26:41
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
cimnastik20:26:40
bk. jimnastik
Hususi20:26:40
Özel
malak20:26:39
Manda yavrusu
malaz20:26:38
Sulak yer
malul20:26:37
Sakat (kimse)
gammaz20:26:35
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, ara bozucu, fitneci, kovcu
matematik20:26:34
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
baştankara20:26:33
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
şefaat20:26:31
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
dinlemek20:26:29
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
ehlidil20:26:28
Gönül eri, kalender, rint
dinlence20:26:28
Tatil
Isıalan20:26:27
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
alaycı20:26:26
Alay etme huyu olan, müstehzi
coşmak20:26:25
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
manyetik20:26:24
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan
Perçem20:26:22
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
İstanbul efendisi20:26:14
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
k, K20:26:11
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
entel20:26:09
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
alabildiğine20:26:06
Sınırsız, uçsuz bucaksız
haşarı20:26:05
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
ışıldak20:26:04
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
selinti20:26:04
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
ditme20:26:02
Ditmek işi
mescit20:26:01
Cami
klâsör20:26:00
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
mesabe20:25:57
Derece, değer, rütbe
kıtık20:25:54
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
koro20:25:48
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
prototip20:25:47
İlk örnek, ilk tip
cürüm20:25:41
Suç
killi20:25:41
İçinde kil bulunan
sürahi20:25:40
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
solüsyon20:25:35
Çözelti
tebdilihava20:25:32
Hava değişimi
gusto20:25:28
Beğeni, zevk
kontenjan20:25:22
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
harman dövmek20:25:21
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
nasip20:25:20
Birinin payına düşen şey
vecize20:25:18
Özdeyiş
kıl payı20:25:14
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
vesayet20:25:12
Vasilik
azalma20:25:10
Azalmak işi, eksilme, tenakus
sağgörülü20:25:06
Sağgörüsü olan, basiretli
CUNDA20:24:57
Yatay serenlerin her iki başı
çükündür20:24:56
Pancar
Su yolu20:24:29
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
aylık20:24:27
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
asillik20:24:22
Asil olma durumu, asalet
duygusal düşünme20:24:20
Bilgiye dayalı düşünmenin karşısında, duygusal yaşamdan çıkan ve onunla belirlenen düşünme
borazan20:24:16
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
Yelken20:24:12
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
kıraç20:24:10
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak