tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

falihayır03:27:24
İyiye yorulur olgu
MUHTEL03:27:23
Düzeni bozulmuş, bozuk
gayrimüslim03:26:31
Müslüman olmayan
maşuka03:25:35
Sevilen, âşık olunan (kadın)
yarı yarıya03:25:32
Yarısı kadar
Bade03:25:29
Şarap, içki
ayaklanmak03:25:28
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
muvaffak03:23:43
Başarmış, başarılı (kimse)
korunak03:22:46
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
apak03:22:29
Çok ak
koşu03:20:57
Koşarak yapılan yarış
lâktik asit03:20:52
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
cl03:20:51
Klor`un kısaltması
sigara03:18:20
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
mikyas03:17:20
Ölçek, ölçü
belirtili03:17:01
Belirtisi olan
saçmalık03:16:39
Saçma konulan yer
aldırış03:15:47
Aldırmak işi veya biçimi
Antimon03:15:13
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
lokum03:14:36
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
lüzum03:14:35
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
mütebaki03:14:19
Geri kalan, kalan
doküman03:13:28
Belge, vesika
madrabaz03:09:36
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
lan03:07:58
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
ayartı03:07:51
Baştan çıkarma
enflüanza03:06:12
Grip, ingin, paçavra hastalığı
mutfak03:05:08
Yemek pişirilen yer
şöhretli03:02:11
Ünü olan, ünlü, tanınmış
eziyet etmek03:01:07
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
Çetele02:59:30
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
tren02:57:44
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
fotoğrafçılık02:55:55
Fotoğraf çekme yöntemi
sürgülemek02:54:24
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
akşam02:53:43
Gündüzün son ve gecenin ilk saatleri
ermişlik02:53:19
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
yetik02:52:50
Yetişmiş, erişmiş, büyümüş
tesir etmek02:52:31
etkilemek, etki yapmak
intizam02:48:55
Düzenli, düzgün olma
tim02:48:51
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
istintak02:47:44
Sorgu
etkilenme02:47:34
Etkilenmek işi
bağıntı02:47:08
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
siren02:47:05
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet, canavar düdüğü
yaratımcı02:45:54
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
tecil etmek02:45:47
ertelemek
Deyiş02:43:58
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
bahis02:43:48
Konuşulan şey, konu
Sefih02:43:05
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
ra02:41:37
Radyum"un kısaltması
ima etmek02:40:34
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
sure02:40:19
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
ayrıntılara inmek02:39:22
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
RAKKASE02:36:40
Raksı meslek edinmiş kadın
kiklon02:36:05
Siklon
vikaye02:35:55
Koruma, esirgeme, gözetme
bakışımlı02:33:04
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
taksalı02:32:55
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
Evgin02:32:17
Öncelikle yapılması gereken, ivedili, müstacel
tehdit02:31:57
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
CASUS02:30:32
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
mitos02:30:15
bk. mit
seksiyon02:29:28
Bölüm
Susuzluk02:29:21
Susuz olma durumu, kuraklık
Manivela02:28:51
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
Kaçınma02:28:33
Kaçınmak işi
kramp02:24:01
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
Eyer02:23:39
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
teslim olmak02:23:07
üstün bir güç karşısında mücadeleden vazgeçip yenilgiyi kabul etmek
Akdarı02:22:30
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
ıskalama02:20:10
Iskalamak işi
şef02:19:45
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
kıymak02:17:31
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
alıngan02:17:18
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
burma02:16:32
Burmak işi
Etek02:16:04
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
piç kurusu02:16:02
Soysuz ve yaramaz çocuk
oba02:14:28
Göçebelerin konak yeri
anonsör02:13:02
bk. sunucu
ensiz02:09:52
Eni küçük olan, dar
Cücük02:05:49
Filiz, tomurcuk
GÜNCE02:05:47
Günlük (I)
aside02:05:01
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
Ayak ucu02:03:11
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
telsi02:02:42
Çok ince telciklerden oluşan
ruh çöküntüsü02:01:02
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
CAKA01:59:30
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
sözcü01:58:16
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
kandırmaca01:57:46
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
sakim01:56:36
Bozuk, yanlış, eksik
fabl01:52:56
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
yönelteç01:52:53
Direksiyon
mikroplu01:51:28
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
BOYUT01:50:17
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
mahalle çapkını01:49:21
Beceriksiz çapkın
salahiyettar01:47:52
Yetkili
kasadar01:46:53
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
helezonlu01:46:24
Helezonu olan, sarmal
mehtap01:46:08
Ay ışığı
agu01:44:18
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
dizge01:41:18
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
hakikatsiz01:41:12
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
azımsama01:38:16
Azımsamak işi
hidrokarbon01:37:40
Karbon ve hidrojen birleşiği
idarecilik01:36:37
İdareci olma durumu
efemine01:36:25
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
nilüfergiller01:34:50
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
doru01:34:09
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
gürbüzlük01:33:53
Gürbüz olma durumu
beyincik01:33:40
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
misafirhane01:32:29
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
baharat01:31:30
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
termik01:30:42
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
kilogram01:30:13
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
birleşim01:29:08
Birleşmek işi
geçmez akçe01:28:31
Değerini yitirmiş, kalp, sahte
Eritmek01:27:56
Harcayıp tüketmek
harf01:27:31
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
obur01:27:26
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
bobin01:27:04
Makara
fiili01:26:51
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
teleferik01:26:49
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
profesör01:24:53
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
KANUN01:24:41
Yasa
HAC01:22:44
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
tazyik01:22:31
Basınç
AYAKTAŞ01:19:46
Arkadaş, yoldaş; hempa
çultar01:17:07
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
devrimcilik01:16:59
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
font01:14:52
Dökme demir, pik (I)