tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

oltu taşı04:18:16
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
çekiliş04:17:44
Çekilme işi
olgunluk04:17:40
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
fransiyum04:17:22
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
Asırlarca04:17:16
Yüzlerce yıl
GÖNDERMEK04:17:14
Yetki vererek gitmesini sağlamak
nebatat04:16:55
Bitkiler
yetkisiz04:16:49
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
rafya04:16:16
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
tekabül04:16:14
Karşılıklı olma, karşılama
kayme04:16:00
Kâğıt para, kaime
derun04:15:53
İç, içeri, öz
karma04:15:44
Karmak işi
urgan04:15:24
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
önsel04:15:20
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
riyala04:14:59
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
binek04:14:25
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
bilek04:14:20
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
antik04:13:59
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
riyakar04:13:54
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
akamet04:13:33
Kısırlık, verimsizlik
savaşmak04:13:12
Uğraşmak, mücadele etmek
baltalamak04:12:43
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
anevrizma04:12:35
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
eldeci04:12:25
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
dinsel04:12:00
Dinî
görülmemiş04:11:09
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
harmoni04:11:07
Armoni
akson04:10:52
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
ecel04:09:04
Hayatın sonu, ölüm zamanı
yenmek04:09:02
Tutmak, bastırmak
lüp04:07:13
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
icabet04:06:57
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
gönderi04:03:45
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
çok eşli04:03:26
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
evlendirme04:03:15
Evlendirmek işi
ritmik04:02:54
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
pipet04:02:45
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
pisin04:02:43
Yüzme havuzu
iyi hal04:02:24
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
pilot04:01:55
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
pinel04:01:50
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
Arap tavşanı04:01:47
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
imtiyaz04:01:44
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
Sirkat04:01:39
Çalma, hırsızlık
ellik04:01:36
Eldiven
pastel04:01:33
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
Fonoloji04:01:25
Ses bilimi
gizleme04:01:06
Gizlemek işi
Sudak04:00:59
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
yıldırılma04:00:45
Yıldırmak işi
yaban havucu04:00:40
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
kurtarma04:00:27
Kurtarmak işi
heyecanlI04:00:21
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
yergici04:00:18
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
tasnif04:00:16
Bölümleme, sınıflama
otama04:00:01
Otamak işi, tedavi
müminlik03:59:45
Mümin olma durumu
baharatçı03:59:38
Baharat satan kimse
şek03:59:27
Şüphe
melez03:59:22
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
güç mevkide kalmak03:59:08
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
metot03:59:05
Yöntem
metro03:59:02
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
edik03:58:51
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
eros03:58:38
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
Pulat03:58:32
Çelik
benzeme03:58:18
Benzemek işi
dizayn03:58:06
Çizim
bağıllık03:58:04
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
ihtiva03:57:19
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
tehirli03:57:17
Geciktirilmiş, ertelenmiş
sezmek03:57:06
Anlamak, fark etmek
sesleme03:56:52
Seslemek işi veya durumu
boğumlanma noktası03:56:37
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
rezil03:56:15
Alçak, aşağılık
Cehre03:56:04
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
duma03:56:02
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
diba03:55:58
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
ıncalız03:55:31
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
atropin03:55:23
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
nispi03:54:55
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
arsenik03:54:53
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
vasıl03:54:45
Ulaşan, varan
tekalif03:54:42
Teklifler
almanca03:53:50
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
hicret03:53:06
Göç
tomruk03:53:04
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
koyacak03:52:50
İçine öte beri koymaya yarayan şey
üzgülü03:52:44
Üzgü veren, eziyetli
kovculuk03:52:42
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
yere bakan yürek yakan03:52:30
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
zimmet03:52:25
Üstünde olan şey
seremoni03:52:06
Tören
erinme03:51:41
Erinmek işi veya durumu
toz toprak03:51:20
Bulut hâlinde olan toz
cilbent03:50:56
Klâsör
etyaran03:50:34
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
afoni03:50:18
bk. Ses yitimi
Bronz03:49:21
Tunç
yangın03:49:03
Zarara yol açan büyük ateş
filinta03:48:57
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
alt alta03:48:55
Birbirinin altında olarak
atkı03:48:52
Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boyna alınan örtü
cenk03:48:49
Savaş, kavga
borç almak03:48:46
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
ciro03:48:38
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
cife03:48:24
Leş
parlamak03:48:09
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
HILTAR03:48:08
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
feshetmek03:46:55
Kapatmak, dağıtmak
çektiri03:46:47
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
fanfar03:46:36
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
Kepek03:46:10
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
ceket03:45:56
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
hamule03:45:23
Yük
gözleme03:45:10
Gözlemek işi, tarassut
emaret03:44:56
Emirlik, beylik
sınamak03:44:52
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
uymak03:44:38
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
kadırga balığı03:44:19
bk. ispermeçet balinası
seçme03:43:56
Seçmek işi
şiir defteri03:43:35
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
kındıraç03:42:55
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
vesait03:42:28
Araçlar, vasıtalar
vesaik03:42:17
Belgeler, vesikalar
üflemeli çalgı03:42:15
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
höl03:42:01
Yaşlık, nem
gına gelmek03:41:58
usanmak, bıkmak
içtinap03:41:50
Sakınma, çekinme, kaçınma