tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit08:05:42
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
kesinlikle08:05:25
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
mahlûl08:05:22
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
şuurlu08:05:12
Bilinçli
muhakeme etmek08:05:12
yargılamak
kalımlı08:05:12
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
CEVİZ08:05:11
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
İMALATHANE08:05:09
Ham maddelerin işlenerek, mal olarak piyasaya sürülecek duruma getirildiği iş yeri, yapım evi
yavşak08:05:09
Bit yavrusu, sirke
Harabe08:05:02
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
esnaf08:04:52
Küçük sermaye ve sanat sahibi
tutturgaç08:04:52
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
merkeziyetçi08:04:31
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
deprem bilimci08:04:30
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
küfür küfür08:04:21
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
çarpan08:04:18
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
müteyakkız08:04:17
Uyanık, tetikte, sak
aktif08:04:08
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
Kuş yuvası08:04:01
Kuşun içinde barındığı yer
SOFA08:03:57
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
arış08:03:57
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
yeğrek08:03:56
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
rahat08:03:37
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
cazibeli08:03:34
Çekici, alımlı, albenili
Lâtin çiçeği08:03:33
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
börülce08:03:26
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
İsyankarlık08:03:21
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
onluk08:03:19
On birimden, on parçadan oluşan
ölçün08:03:15
Standart
tutturma08:03:14
Tutturmak işi
sunma08:03:10
Sunmak işi
ilgisiz08:03:07
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
musiki08:03:03
Müzik
KAVGACI08:02:51
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
Zeybek08:02:51
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
hakikatli08:02:21
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
işsiz08:02:21
İşi olmayan
vesikalık fotoğraf08:02:20
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
Nem08:02:19
Havada bulunan su buharı
Cendere08:02:06
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
denemek08:01:58
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
alil08:01:58
Hastalıklı, sakat
alışılmamış08:01:57
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
İrade08:01:57
İstek, dilek
Palamut08:01:46
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
yağlı kara08:01:46
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
turunçgiller08:01:41
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
üniversite08:01:41
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
pipet08:01:40
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
pipet08:01:40
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
Samimiyet08:01:38
İçtenlik
ayşekadın08:01:26
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
EKSİKSİZ08:01:16
Eksiği olmayan, tam, tamam
işlem08:01:16
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
dalkavukluk08:01:00
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
çabucacık08:00:57
Çabucak, sür"atle
Zembil08:00:53
Hasırdan örülmüş saplı torba
ÖNCELİK08:00:52
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
işaret sıfatı08:00:51
bk. gösterme sıfatı
duyumsama08:00:49
Duyumsamak durumu
Işıltı08:00:49
Hafif ışık
ahbaplık08:00:44
Ahbap olma durumu, ünsiyet
fitneci08:00:43
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
yoktan var etmek08:00:40
yaratmak, ortaya çıkarmak
Çiçek tozu08:00:39
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
Yarı karanlık08:00:37
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
Araz08:00:32
Belirtiler
zafer08:00:29
Savaşta kazanılan başarı, utku
kinin sülfatı08:00:28
Kinin
NÜFUS08:00:27
Kişi
ÇEYİZ08:00:27
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
Nasranî08:00:25
Hristiyan, İsevî
vites08:00:24
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
böylece08:00:24
Tam böyle, bu biçimde
mehil müddeti08:00:23
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
boğaz08:00:16
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
HARİÇ08:00:15
Dış, dışarı
PARADİGMA08:00:04
Dizi
oyun alanı08:00:01
Maçların yapıldığı yer
izmaritgiller07:59:59
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
AYRIKLI07:59:52
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
kademe07:59:47
Aşama, basamak
sarısabır07:59:35
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
İzinsiz07:59:30
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
ZAĞLAMA07:59:30
Zağlamak işi, kılağılama
inzibat07:59:16
Sıkı düzen
ahlak dışıcılık07:59:15
Ahlâk bilimine aykırı davranma
Bloke07:59:15
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
mütehassıs07:59:11
Uzman
antlaşma07:59:00
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
Fanti07:58:52
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
İLTİHAP07:58:52
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
türe07:58:51
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
zıtlık07:58:51
Zıt olma durumu
yabanî ıspanak07:58:40
Pazı (I)
aklama belgesi07:58:39
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
toz07:58:27
bk. Töz
delice07:58:27
Davranışları aşırı, deli gibi olan
üstünlük07:58:20
Üstün olma durumu, rüçhan
müstehzi07:58:17
Alaycı
Buzul bilimi07:58:15
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
CEZRİ07:58:15
Köklü, kökten, temelden, radikal
kadife07:58:14
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
EKMEK07:58:13
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
BAYAĞI07:58:10
Aşağılık, pespaye
özenti07:58:10
Beğendiği bir durumda olma, beğendiği şeye benzeme çabası
düşürüm07:58:09
Düşürmek işi veya durumu
Ayrıcalık07:58:09
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
istençli07:58:05
İradeyle yapılan, iradî
düz baskı07:58:02
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
itlaf07:57:55
Öldürme, yok etme, telef etme
güçsüzlük07:57:55
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
pekiyi07:57:47
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
YEREL07:57:39
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
carcur07:57:35
bk. şarjör
Aman07:57:31
Yardım istendiğini anlatır
seyrek07:57:29
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
yöntem07:57:14
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Yafta07:57:01
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
mal etmek07:56:49
bir değer karşılığında sahip olmak
kuzgunkılıcı07:56:47
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
Duygusal07:56:43
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
kısıtlama07:56:43
Kısıtlamak işi, hacir
böbrek üstü bezi07:56:39
Böbreklerin üstünde bulunan, hormon niteliğinde salgısı olan bez (II)
tellâl çağırtmak07:56:38
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
yıldırılma07:56:20
Yıldırmak işi
Bilgisiz07:56:19
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
AVUÇ07:56:18
Elin iç tarafı
şarabi07:56:13
Kırmızı şarap renginde olan
İZİN07:56:09
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet