tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

kof05:59:36
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
tul05:59:17
Uzunluk
leb05:58:44
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
kaput05:58:30
Asker paltosu
rus05:57:42
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
mantar hastalığı05:56:38
Mantar, küflüce
mutariza05:56:38
Yayayraç, parantez
merkezcilik05:56:03
Merkeziyetçilik
Cop05:55:30
Kalın kısa değnek
Aut05:55:11
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
seyretme05:55:10
Seyretmek işi
güzün05:55:08
Güz mevsiminde
HAİNLİK05:54:48
Hain olma durumu veya haince davranış
müntahip05:54:24
Seçmen
Manita05:53:41
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
koşalık05:53:40
Koşa olma durumu
atomik05:53:21
Atomla ilgili olan
NEYZEN05:51:52
Ney üfleyici, ney çalan kimse
pil05:51:32
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
karaktersizlik05:51:09
Güvenilir karakteri olmama durumu
irilik05:51:00
İri olma durumu
omurga05:50:58
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
bağlama05:50:42
Bağlamak işi
zem05:50:39
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
fek05:49:30
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
tahin05:49:07
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
yeterlik05:48:11
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
tiz05:46:38
İnce, keskin (ses)
mira05:45:19
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
sentez05:45:13
Birleşim
minnettarlık05:45:12
Minnettar olma durumu, şükran
Baz05:44:46
Temel, esas
pes05:44:22
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
cömertlik05:43:35
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
üretme05:43:15
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
bazlama05:42:50
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
kolik05:42:26
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
çavalye05:42:25
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
sezmek05:42:02
Anlamak, fark etmek
bibliyografi05:41:53
Bibliyografya
cangıl05:41:18
bk. cengel
alabora05:40:49
Geminin devrilecek kadar yan yatması
onay05:40:17
Uygun bulma, tasdik
vesait05:40:06
Araçlar, vasıtalar
sem05:40:03
Zehir, ağı
acep05:39:58
Acaba
telesinema05:39:39
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
sel05:38:28
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
sen05:38:23
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
korkaklık05:37:51
Korkak olma durumu
süyek05:36:57
bk. cebire
inkıta05:36:54
Kesilme, kesinti
ortam05:36:32
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
uykusuzluk05:35:18
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
tarih05:33:26
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
enfraruj05:33:14
Kızıl ötesi
KEMENT05:33:03
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
asabiye05:32:05
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
güvenirlik05:32:03
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
voleybol05:31:22
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
kiklon05:31:03
Siklon
evsiz05:31:03
Evi olmayan
TAKSİRAT05:30:39
Kusurlar, suçlar
eğreti vermek05:30:17
ödünç vermek
evrim05:30:14
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
fütürizm05:30:06
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
mekanikçi05:30:03
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
Rakı05:29:37
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
fuaye05:29:30
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
mersin balığıgiller05:29:17
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
terki05:29:07
Eyerin arka bölümü
omnivor05:29:05
Hem et hem ot ile beslenen canlı
müstağni05:28:41
Elinde olanla yetinen, doygun
yat05:28:34
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
mavimtırak05:28:29
Maviyi andıran
x05:28:18
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
oranlı05:28:12
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
marifetli05:28:07
Ustalıklı, hünerli
Ruh05:27:11
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
bonbon05:27:09
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
SAH05:26:49
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
umut vermek05:25:55
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
küsküt05:25:39
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
utanmaz05:25:28
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
daralma05:24:55
Daralmak işi
Kızılderili05:24:47
Amerika yerlilerine verilen ad
hikmetli05:24:42
Bilgece
etüt05:24:24
Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma
ritmik sayma05:24:05
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
şatafatlı05:23:36
Süslü ve gösterişli
ahit05:22:57
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
sekili05:22:55
Sekisi olan
inkılap05:22:40
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
cıva05:22:39
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
Hem de05:22:35
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
koka05:22:33
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
ŞEVK05:22:26
İstek, heves
mimarlık05:21:50
Mimar olma durumu
virman05:20:55
Aktarma
megaloman05:20:22
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
açılma05:20:11
Açılmak işi
bıldırcın05:20:07
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
çiçek dürbünü05:20:00
bk. kaleydoskop
yatısız05:19:39
Geceleri kalınıp yatılmayan
ulaşma05:19:28
Ulaşmak durumu
aydınlanmak05:18:52
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
beraat05:18:38
Aklanma
çabuk çabuk05:18:20
Çabuk olarak, ivedilikle
vurgu05:17:44
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
etkime05:17:33
Etkimek işi, tesir
nail05:17:18
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
tan05:16:48
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
köktenci05:16:26
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
saki05:16:15
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
salt05:16:04
Yalnız, sadece, tek, sırf
sada05:15:42
bk. seda
sami05:14:59
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
sana05:14:48
Sen zamirinin yönelme durumu
fişek05:14:17
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
uskumrumsugiller05:13:19
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
sezi05:13:01
Sezgi
icazet05:12:04
İzin, onay, onaylama
sera05:11:35
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
duman05:11:24
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
KANAMA05:10:52
Kanamak işi, nezif
müdür05:10:49
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
elan05:10:32
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
muhteris05:10:27
Hırslı
kambiyo05:10:11
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
belirlenme05:09:48
Belirlenmek işi