tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

ANLAŞMA15:00:53
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
takaddüm15:00:45
Önce gelme
biçimsel15:00:42
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
paydaşlık15:00:24
Paydaş olma durumu, iştirak
murdarlık15:00:08
Murdar olma durumu
Pastal15:00:04
Tütün yaprağı dizisi
bağa14:59:55
Kaplumbağa
dağıstanlı14:59:52
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
yerleşim alanı14:59:52
Yerleşim merkezi
kalamar14:59:48
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
ÇÖKELTİ14:59:47
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
çavuş kuşu14:59:45
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
çekici14:59:41
Çekme işini yapan
umumi14:59:37
Genel
muhtıra14:59:33
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
benzetme14:59:08
Benzetmek işi
kızıl14:59:04
Parlak kırmızı renk
mülhakat14:59:00
Bir bütüne katılanlar, ekler
çekyat14:58:56
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
onarım14:58:53
Onarmak işi, tamirat, tamir
evlilik14:58:45
Evli olma durumu
Işın14:58:42
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
doktrin14:58:37
Öğreti
genel görünüm14:58:30
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
dirsek14:58:27
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
yapım evi14:58:23
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
Mühür14:58:01
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
TUZAK14:57:57
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
yansıtıcı14:57:50
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
dirgen14:57:43
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
çin gülü14:57:39
bk. kamelya
cümudiye14:57:36
Buzul
direme14:57:32
Diremek işi
TUTAK14:57:28
Bir şeyin tutulacak yeri
AKLAMA14:57:24
Aklamak işi, ibra
Alık14:57:17
Akılsız, sersem, budala, ebleh
zekavet14:57:15
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
TUTUM14:57:13
Tutulan yol, davranış
emare14:57:11
Belirti, iz, ipucu
tuş14:57:09
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
senkronizasyon14:57:06
Eşleme
kıymık14:57:02
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
zambakgiller14:56:58
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
söz dalaşı14:56:51
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
SÜREKLİ14:56:51
Kesintisiz olarak süren, devamlı
Hodbin14:56:47
Bencil, egoist
akraba14:56:43
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
Pervane14:56:32
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
İSTİHZA14:56:28
Gizli veya ince alay
Sapaklık14:56:25
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
YİNELEME14:56:21
Yinelemek işi, tekrarlama
İşsiz14:56:14
İşi olmayan
AHRAZ14:56:10
Dilsiz, sağır ve dilsiz
ódún14:56:06
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
zoraki14:56:03
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
taş14:55:59
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
cemre14:55:57
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
iflâh14:55:48
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
tatlı su ıstakozu14:55:37
Kerevit, kerevides
baş14:55:34
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
öncecilik14:55:08
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
parçalamak14:55:04
Birliği bozmak amacıyla bölmek
kımıldama14:55:01
Kımıldamak, kımıldanmak işi
modern14:54:56
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
Kırmızı14:54:53
Al, kızıl
bahtsız14:54:49
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
dalkavukluk14:54:38
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
İcraat14:54:34
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
KARŞILAŞMA14:54:23
Karşılaşmak işi
soya çekim14:54:19
Kalıtım, irsiyet, veraset
yılan14:54:16
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
Gerileme14:54:12
Gerilemek işi
meşin yuvarlak14:54:06
(futbolda) Top
KALİTE14:53:58
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
niyet14:53:55
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
orkide14:53:54
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
gezinti yeri14:53:54
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
ÜRÜN14:53:50
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
müdür14:53:47
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
mazhariyet14:53:44
Erişme, elde etme
Sadistlik14:53:43
Sadist olma durumu
melankoli14:53:40
Kara sevda, malihulya
akı14:53:36
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
bıkmak14:53:32
Dayanamaz duruma gelmek
Devamlı14:53:21
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
Çiçek tozu14:53:10
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
SERMAYE14:53:06
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
sabıkalı14:53:03
Sabıkası olan
Kalımlı14:52:29
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
anlam aykırılığı14:52:21
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
KISIM14:52:11
Avuç
radyatör14:52:09
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
ıslahat14:52:07
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
KIRAN14:52:03
Kırmak işini yapan (kimse)
siyahlık14:51:52
Siyah olma durumu, kara renk
müzikhol14:51:45
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
Aidat14:51:41
Ödenti
İstatistik14:51:37
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
çal14:51:34
Taşlık yer, çıplak tepe
ilbay14:51:33
Vali
resmi giysi14:51:30
Resmî elbise, üniforma
cankurtaran sandalı14:51:29
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
çit14:51:26
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Sağaltım14:51:26
Sağaltma işi, tedavi
çil14:51:22
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
çam14:51:19
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
çak14:51:15
Yırtık, yarık
çay14:51:11
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
azar azar14:51:04
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
kavuşturma14:50:56
Kavuşturmak işi
konveksiyon14:50:53
Isı yayımı, iletim
üzmek14:50:50
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
öteki14:50:49
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
iribaş14:50:45
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
BECERİKSİZ14:50:42
Becerisi olmayan, usta olmayan
mikropsuzlandırma14:50:34
Mikropsuzlandırmak işi
araka14:50:31
İri taneli bezelye
arazi14:50:27
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
Görüngü14:50:27
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
SÖYLEV14:50:23
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
kaza14:50:14
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
armut14:50:08
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
derleyip toplamak (veya toparlamak)14:50:05
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
aroma14:50:01
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
düşürüm14:49:56
Düşürmek işi veya durumu
Yetişkin14:49:52
Yetişmiş, olgunlaşmış
meşguliyet14:49:51
Meşgul olma, uğraşma durumu
sıcakkanlılık14:49:47
Sıcak kanlı olma durumu
nim14:49:44
Yarı
Kimyacı14:49:43
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager