tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

sinik02:06:54
Sinmiş, yılmış, pusmuş
çöğüncek02:06:44
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
akya balığı02:06:23
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
egzotik02:05:45
Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, yabancıl
art düşünce02:05:11
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
sert buğday02:05:00
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
bezenmek02:04:38
Kendini bezemek, süslenmek
enfüsi02:04:12
Nesnelerin gerçeğine değil, ferdin düşünce ve duygularına dayanan, öznel
cangıl02:02:18
bk. cengel
bileği taşı02:01:42
Bıçak, çakı, makas gibi kesici araçları bilemekte kullanılan ince taneli sarı şist
setre02:01:00
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
dansçı02:01:00
Dans eden kişi
yusufçuk02:00:57
Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşayan, güvercine benzeyen, ondan daha küçük bir kuş (Turtur auritus)
forvet01:59:16
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
kotarma01:59:07
Kotarmak işi
ajitasyon01:58:44
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
Karaim01:58:17
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
KATKI01:57:58
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
fazla01:56:51
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
afyon01:55:31
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
kıpti01:55:20
Mısır halkından olan kimse
maşrık01:53:27
Doğu
ihanet01:50:54
Hıyanet, hainlik
havaneli01:50:51
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
bakraç01:49:00
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
basak01:48:43
Merdiven
Roketatar01:48:41
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
istida01:48:35
Dilekçe, arzuhal
İNÇ01:47:27
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
APAÇIK01:47:27
Çok açık, çok belirgin
Fırça gibi01:46:30
dik, sık ve sert (saç, sakal)
SINIF01:46:02
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
Taş devri01:45:47
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
te01:45:29
Tellür"ün kısaltması
eğlenme01:45:26
Eğlenmek işi
DOĞA01:45:20
Tabiat
uzunluk01:45:00
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
aşağı01:44:50
Bir şeyin alt bölümü
rayiç fiyat01:44:42
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
Namus01:44:42
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
döneç01:44:29
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
mutlu olmak01:44:25
mutluluk duymak, bahtiyar olmak
el yazması01:44:19
Yazma kitap
koalisyon hükûmeti01:44:13
Birçok siyasî parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, ortak yönetim
halk adamı01:44:09
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)01:43:46
dilemek
LÖK01:43:44
Bir tür erkek deve
kof01:43:43
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
İftar01:43:39
Oruç açma, oruç bozma
kötürüm olmak (veya kalmak)01:43:35
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
Perdelik01:43:32
Perde yapmaya elverişli kumaş
müselles01:43:27
Üçgen
Hasiyet01:43:23
Özgülük, hassa
geçimli01:43:16
Çevresindekilerle iyi geçinen
baba evi01:43:14
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
şufa hakkı01:42:54
bk. ön alım hakkı
püskürme01:42:50
Püskürmek işi
zamir01:42:45
İç yüz, iç
pösteki01:42:31
Koyun veya keçi postu
uygun düşmek01:42:14
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
Smaç01:42:11
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
minyatür01:41:30
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
sahneye koymak01:40:56
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
yayma01:40:45
Yaymak işi
ARALIKLI01:40:45
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
Bürokrat01:40:30
Devlet dairesinde çalışan görevli
tavşan01:39:59
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
kanama01:39:32
Kanamak işi, nezif
esintili01:39:26
Esintisi olan
derme01:39:11
Dermek işi
yepyeni01:38:20
Çok yeni, hiç kullanılmamış
manzum01:37:41
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
kast01:37:19
bk. kasıt
KAFASI DUMANLI01:37:18
Hafif sarhoş
musevi01:37:15
Musa Peygamberin dininden olan kimse
birleşim01:37:14
Birleşmek işi
fermejüp01:37:11
Çıtçıt
hipoderm01:36:58
Alt deri
solist01:36:48
Solocu
formalist01:36:47
Biçimci, formaliteci, şekilci
ispirto01:36:12
Etil alkol
tokuşma01:36:01
Tokuşmak işi
ağzı kalabalık01:35:37
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
rami01:35:27
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
yatak örtüsü01:33:41
Yatağın üzerine serilen örtü
kuş bilimci01:33:39
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
bön01:33:15
Budala, saf
külhanbeyi ağzı01:32:18
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
tekzip01:31:49
Yalanlama
eğlendiri01:31:18
Gülmece, mizah
merhamet etmek01:30:51
acımak
kanata01:30:18
Ağzı geniş tek kulplu su kabı
ipeka01:30:14
Altın kökü
görünüş01:30:02
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
vicdanlı01:30:01
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
köşe bucak01:29:53
Göze çarpmayan yer
zahit01:29:37
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
heybe01:29:26
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
fit01:29:24
Birini başkasına karşı kışkırtma
im01:29:20
İşaret
tespih01:29:17
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
abluka01:28:37
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
ASUDE01:28:26
Sessiz, rahat, sakin
taassup01:28:02
Bağnazlık
nazikçe01:27:57
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
kauçuk01:27:25
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
yönetici01:26:41
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
töre dışı01:25:37
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
permeçe01:25:23
Yedek olarak kullanılan ince halat
sindirim sistemi01:25:23
bk. sindirim aygıtı
dialkol01:24:57
bk. Glikol
mira01:24:47
Arazi üzerinde seçilmiş bir işaret noktasının düşeyini (şakul doğrultusunu) gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli tahta lâta
mugayir01:24:29
Uymaz, aykırı
zampara01:24:24
Sürekli kadın peşinde koşan erkek, çapkın erkek
kolektör01:24:01
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
dallama01:23:47
Dallamak işi
miladi01:23:23
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
yumuşak yüzlülük01:23:20
Yüzü tutmaz olma durumu
doğum01:23:18
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
cengel01:22:49
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
Karındaş01:22:47
Kardeş
seyyare01:22:38
Gezegen
anlatmak01:22:03
İnandırmak, belirtmek
yarı alan01:21:44
Yarışma veya müsabaka alanını ortadan ikiye bölen orta çizginin iki yanında kalan ve her birinde bir takımın yer aldığı alan, yarı saha
kalyon01:21:35
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
keyifli01:21:14
Keyfi yerinde, neşeli
katalizör01:21:07
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
bir tutmak (veya bir görmek)01:20:45
eşit saymak, eşit görmek
Yüce Divan01:20:42
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
motor01:20:34
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem