tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit11:04:38
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Din11:04:34
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
Matbuat11:04:33
Basın
şehzade11:04:32
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
Terör11:04:30
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
iri kıyım11:04:29
İri kıyılmış
yâd etmek11:04:28
anmak, hatırlamak
Hüzünlü11:04:27
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
hilkat11:04:26
Yaradılış, fıtrat
İşitme taşı11:04:25
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
aklı başına gelmek11:04:24
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
kaba11:04:21
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
kuşluk11:04:15
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
toprak kölesi11:04:15
Toprağa bağlı köle
İktisadi11:04:12
Ekonomik
İYE11:04:11
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
evren doğumu11:04:11
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
Kaynama11:04:10
Kaynamak işi
İşlik11:04:10
Atölye
Hukuk11:04:09
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
buluş11:04:05
Bulmak işi veya biçimi
eriyik11:04:04
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
nutku tutulmak11:04:02
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
ateist11:03:59
Tanrıtanımaz
buz dağı11:03:58
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
Yalman11:03:52
Eğik, eğinik, mail
hazır11:03:51
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
fert11:03:51
Birey
bağıntılılık11:03:46
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
konuşmak11:03:40
Söylev vermek, konuşma yapmak
ateh11:03:40
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
hoş geldiniz11:03:39
gelene söylenen esenleme sözü
plasenta11:03:37
Etene, son, meşime
sırça11:03:34
Cam
sağlık evi11:03:34
Sağlık ocağı
metfen11:03:30
Mezar, kabir, sin, makber
ordubozan11:03:28
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
hadise11:03:26
Olay
ateşperest11:03:25
Ateşe tapan
fihrist11:03:19
İçindekiler
ikrar etmek11:03:18
açıkça söylemek, kabul etmek
Ana11:03:17
Çocuğu olan kadın, anne
facia11:03:15
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
mevhum11:03:13
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
orak ayı11:03:11
Temmuz
bulmaca11:03:10
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
Muhasip11:03:00
Sayman, muhasebeci
eleji11:02:57
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
muhalefet11:02:57
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
ateşler içinde11:02:57
(hasta) çok ateşli bir durumda
MANİFATURACI11:02:55
Manifatura eşyası satan kimse
romatizma11:02:53
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
porno11:02:52
Pornografik sözünün kısaltılmışı
EMRE MUHARRER SENET11:02:49
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
RİSK11:02:47
Riziko
sigortalama11:02:46
Sigortalamak işi
küllü11:02:45
İçinde veya üzerinde kül bulunan
ateşkes11:02:44
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
faziletli11:02:43
Erdemli
geleneksel11:02:42
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
başkomutan11:02:40
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
gerilim11:02:39
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
serdengeçti11:02:37
Fedaî
işaret11:02:37
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
dört11:02:25
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
hattat11:02:24
El yazısı çok güzel olan sanatçı
karın zarı iltihabı11:02:22
bk. karın zarı yangısı
AMERİKA ELMASI11:02:21
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
Hicvetme11:02:20
Hicvetmek işi
ateşe dayanıklı11:02:19
aşırı ısıdan zarar görmeyen
yıldırımsavar11:02:18
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
ateş basmak11:02:12
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
fekül11:02:06
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
göksel11:02:05
Gökle ilgili, semavî
sakağı11:02:03
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
ateş böceği11:01:58
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
putperestlik11:01:50
Puta tapma durumu, fetişizm
tesir etmek11:01:49
etkilemek, etki yapmak
indiyum11:01:43
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
kirletmek11:01:38
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
fetiş11:01:31
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
politikacılık11:01:29
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
tarihi eser11:01:23
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
yaralamak11:01:08
Gücendirmek, incitmek, kırmak
atasözü11:01:07
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
atardamar11:01:01
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
kekemelik11:00:53
Kekeme olma durumu, rekâket
eleştirme11:00:46
Eleştirmek işi, tenkit
atanma11:00:43
Bir göreve getirilme, tayin edilme
Muhabere11:00:41
Haberleşme, yazışma
mikrop11:00:32
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
disk11:00:15
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
sal yarışı11:00:14
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
tezyin11:00:10
Bezeme, süsleme, donama
ataerkil11:00:08
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
ÖÇ10:59:57
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
ataşelik10:59:48
Ataşe olma durumu veya makamı
peşkir10:59:33
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
Ölçü10:59:33
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
kiler10:59:27
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
ata10:59:27
Baba
komuta etmek10:59:24
(askerlikte) yönetmek, kumanda etmek
atılganlık10:59:13
Atılgan olma durumu
atıl10:58:55
Tembel
atıfet10:58:41
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
körpe10:58:40
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
fücceten10:58:30
Birdenbire, ansızın (ölmek)
atıcılık10:58:21
Atıcı olma durumu
atölye10:58:08
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
Hikaye10:58:06
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
at gözlüğü10:57:56
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
mail10:57:47
Eğilimi olan
kamufle etmek10:57:30
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın10:57:29
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
at10:57:18
Astatin"in kısaltması
YETERLİ10:57:10
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
UYMA10:57:05
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
önderlik10:56:54
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
GÜÇ10:56:52
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
çizim10:56:34
Belli bir kurala göre ve genellikle yalnız cetvel ve pergel yardımıyla bir şeklin çizilmesi
astigmat10:56:29
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
perestiş10:56:16
Tapınma, taparcasına sevme
astatin10:56:04
Astat
iki yüzlü10:56:01
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
astasım10:55:42
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
BAKMA10:55:40
Bakmak işi
KESİNTİSİZ10:55:35
Aralıksız
asrî10:55:28
Modern, çağcıl
flüt10:55:12
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
emsal10:55:11
Benzerler