tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit11:48:05
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
kaybetmek11:48:00
Yenik düşmek, yenilmek
teşkilat11:47:58
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
Statik11:47:54
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
genç irisi11:47:48
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
cildiye11:47:42
Deri hastalıkları, dermatoloji
Kehkeşan11:47:37
Samanuğrusu, Samanyolu
Ziya11:47:30
Işık, aydınlık
Ekzotermik11:47:26
Isı veren
cicik11:47:12
İnsan veya hayvan memesi
güdeleme11:47:06
Güdelemek işi
iletişim11:47:00
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
CUMHURBAŞKANI11:46:58
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
Tatar böreği11:46:56
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
Dökme11:46:54
Dökmek işi
DOLDURMA11:46:41
Doldurmak işi
tastamam11:46:27
Çok uygun, tıpatıp
kış11:46:23
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
yaban armudu11:46:15
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
kokoroz11:46:15
Mısır
yorumlamak11:46:11
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
öz su11:46:07
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
meydana çıkarmak11:46:05
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
uymak11:46:03
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
göçebe11:45:57
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
İLGEÇ11:45:54
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
çıkar yol11:45:40
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
kuyruk sokumu kemiği11:45:39
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
denklik11:45:34
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
Dul11:45:21
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
kireç11:45:10
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
güney karamanı11:45:08
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
ara buluculuk11:45:05
Uzlaştırıcılık
rehberlik11:44:59
Kılavuzluk
Horlama11:44:53
Horlamak işi (I) (II)
piramidal11:44:41
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
gözü aç11:44:35
Doymak bilmeyen, aç gözlü
boksörlük11:44:32
Boksörün işi veya mesleği
şirinlik11:44:29
Şirin olma durumu, sevimlilik
can sıkıntısı11:44:21
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
anıt11:44:20
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
KURŞUN11:44:18
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
yediveren11:44:12
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
tekaütlük11:44:08
Emeklilik
ticaret gemisi11:44:06
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
hidayet11:44:00
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
müessis11:43:43
Kurucu
Tomar11:43:42
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
alfabetik katalog11:43:42
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
yeniçeri ocağı11:43:36
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
fevkalâde11:43:34
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
ara bozucu11:43:30
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
KUTSAMA11:43:30
Kutsamak işi, takdis
kültürlü11:43:26
Kültürü gelişmiş olan
geçimsizlik11:43:13
Geçimsiz olma durumu
Klakson11:43:07
Korna
üzerine titremek11:43:01
çok sevgi ve özen göstermek
şanslı11:42:55
Talihi olan, talihli
tiksindirici11:42:49
Tiksinilecek durumda olan, menfur
balet11:42:44
Bale yapan erkek sanatçı
Uzun11:42:37
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
ölçek11:42:37
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
anlayışsız11:42:31
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
ölçme11:42:25
Ölçmek işi
sınırlı ortaklık11:42:19
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
keşşaf11:42:13
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
meyve içi11:42:07
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
kurnazlaşma11:41:50
Kurnazlaşmak işi
ılıca11:41:21
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
ZEHİRLENMEK11:41:19
Zararlı düşünceler edinmek
KÜÇÜK11:41:17
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
Zeka11:41:16
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
Zevk11:41:10
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Zerk11:41:04
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
yahudilik11:40:58
Yahudi olma durumu, Musevîlik
yıkık dökük11:40:58
Harabe, eski
şırınga11:40:52
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
reşit11:40:50
Ergin
nafile11:40:46
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
çelebi11:40:43
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
AKİL11:40:26
Akıllı
anıştırma11:40:22
Anıştırmak işi
Zarf11:40:22
Kap, kılıf, sarma
tıraş11:40:16
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
ışın bilimi11:40:14
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
teğmen11:40:10
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
sorgu yargıcı11:40:08
Sanıkları sorguya çeken yargıç, sorgu hakimi, müstantik
SİCİM11:40:04
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
enjektör11:39:58
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
korunga11:39:55
Yabanî yonca, tirfil
Melodi11:39:52
Ezgi
uyuşma11:39:46
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
uyuşuk11:39:40
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
tavuk balığı11:39:37
Mezgit
bağışıklık11:39:36
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
İlginç11:39:21
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
İspiyoncu11:39:17
İspiyon
canlılık11:38:59
Canlı olma durumu
katı yürekli11:38:54
Acıması olmayan, acımasız
Meleke11:38:48
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
Ses bilgisi11:38:42
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
iti11:38:41
İtici güç, ilham verici
ve11:38:32
Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı
müessese11:38:27
Kuruluş, kurum (I)
snop11:38:26
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
BAĞLANTI11:38:26
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
Nağme11:38:20
Güzel, uyumlu ses, ezgi
Buzla11:38:09
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
Takım11:38:08
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
gurultu11:38:03
Guruldama sesi
nezaret11:37:57
Bakma, gözetme
Haksızlık11:37:45
Haksız olma durumu
GÖSTERİŞ11:37:39
Gösterme işi veya biçimi
yararlık11:37:38
Yararlı çalışma
numunelik11:37:34
Örneklik
zorbalık11:37:33
Zorba olma durumu
takdimci11:37:27
Tanıtmacı
güz11:37:22
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
muş11:37:21
Altı düz, küçük gezinti vapuru
çevirmen11:37:15
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
eleştiri11:37:04
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
terki11:37:03
Eyerin arka bölümü
başsızlık11:36:53
Başı veya başkanı bulunmama durumu
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın11:36:51
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
düğün çiçeğigiller11:36:43
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
beğenilir11:36:41
Beğenme duygusu veren, beğenilen
kadınsı11:36:37
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
donanım11:36:35
Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara gibi manevra araçları
İFRAZAT11:36:27
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
bukağı11:36:23
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka