tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

ihlas19:59:27
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
emekli19:59:02
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
PUSAT19:58:42
Araç
anık19:58:22
Hazır
hünerli19:57:29
Hüneri olan (kimse)
otak19:56:42
bk. otağ
horanta19:56:27
Aile halkı
fassal19:56:22
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
çay19:56:17
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
pafta19:55:40
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
yaver19:54:55
Yardımcı
argali19:54:10
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
ihanet19:54:07
Hıyanet, hainlik
tütsülük19:53:54
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
kolektif19:53:35
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
bir çırpıda19:53:30
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
uzak görüşlü19:53:29
Uzak görüş sahibi olan
çalgı aleti19:53:26
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
keşişhane19:53:14
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
itibaren19:53:10
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
mimlenme19:51:44
Mimlenmek işi
yatır19:51:42
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
İltihap19:50:49
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
İstiskal19:50:31
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
plâk19:50:20
Metal yaprak, plâka
SARAY19:50:19
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
acınmak19:50:18
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
libre19:50:17
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
sepetçi söğüdü19:49:50
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
tekrar etmek19:49:44
yeni baştan söylemek veya yapmak
beşeri19:49:33
İnsanoğlu ile ilgili
baba bucağı19:49:09
bk. baba ocağı
mazı19:48:39
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
yılık19:48:28
Çarpık, eğri (ağız)
damızlık19:48:25
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır19:48:10
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
sebat etmek (veya göstermek)19:48:08
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
eskilik19:47:42
Eski olma durumu
tabur19:47:34
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
müteşebbis19:47:16
Girişken, girişimci
bağdaşık19:47:04
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
valf19:47:00
Vana
mezuniyet19:46:45
İzinli olma durumu
takdim edilmek (veya olunmak)19:46:41
sunulmak
car19:46:26
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
Mançu19:46:23
Mançurya halkından olan kimse
dizemli19:45:55
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
garaz19:45:29
Hedef, amaç, maksat
kararlaştırma19:45:16
Kararlaştırmak işi
müptela19:45:07
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
ilerleme19:45:06
İlerlemek işi
çoğulcu19:44:59
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
agrafi19:43:55
bk. yazma yitimi
katalepsi19:43:33
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
sevgi19:43:27
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
hissetme19:43:22
Hissetmek işi
şehnaz19:43:01
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
rutubet19:42:50
Yaşlık, nem
kaçamak19:42:41
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
norm19:42:40
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
mecburiyet19:42:26
Yükümlü, zorunlu olma durumu
Nakşibendî19:40:26
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
Rençper19:40:10
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
bayat19:39:54
Taze olmayan
özek doku19:39:50
Selüloz çeperleri kalınlaşmış, odunlaşmamış olan, değişik görevler yapan hücrelerin oluşturduğu doku, parankima
aklen19:39:50
Akıl icabı, akıl gereğince
atıfet19:37:57
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
koşul19:37:57
Şart
örgün19:37:54
Bir işi gerçekleştirmek amacıyla türlü ve düzenli görevler yapan organlardan oluşan
sanık19:37:49
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
geri çekilme19:37:17
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
tabaklanma19:37:16
Tabaklanma işi
ikramiye19:37:14
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
fek19:36:35
Bozma, feshetme, kesme, ayırma, koparma
yurtlandırma19:36:23
Yurtlandırmak işi, iskân
üşenç19:36:09
Üşenme, üşengeçlik
kadife19:36:08
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
ziraat19:36:06
Çiftçilik, tarım
SESTEŞ19:35:22
bk. sestaş
degajman19:35:15
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
baskın19:34:15
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
kuruntu etmek19:33:09
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
yüzergezer19:33:03
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
kevser19:32:31
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
silindir şapka19:32:27
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
oha19:31:58
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
engebe19:31:49
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
mumluk19:31:12
Mumu olan
tas19:31:11
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
yol boyu19:30:56
Kara yolunda kenar
eğreti vermek19:30:36
ödünç vermek
kira19:29:33
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
Bangladeşli19:29:30
Bangladeş halkından olan kimse
ölü yıkama19:29:11
Dinî kurallara göre, ölüyü gömülmeden veya kefene sarmadan önce yıkamak işi
vezirlik19:28:36
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
en iyisi19:28:16
en çok tercih edilen
KEDER19:27:51
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
eğirme19:27:39
Eğirmek işi
kurbağa19:27:03
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
som19:26:58
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
tabu19:26:44
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
Tanım19:26:32
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
bazlama19:26:08
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
Ekmek19:26:06
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
abadî19:26:05
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
oramiral19:25:56
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
Cennet19:25:36
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
kurmay19:25:29
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
siyah beyaz19:25:26
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
arkasından koşmak19:25:20
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
eşlek19:25:15
Ekvator
ümera19:25:14
Buyurucular, beyler, amirler
gündelik19:25:13
Her günkü, yevmî
uşkun19:24:53
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
ineç19:24:33
Tekne
kesici19:24:03
Kesmek işini yapan, kesen
kaşkol19:23:30
Boyun atkısı
Atık19:23:28
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
Allah Allah!19:23:23
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
yatık19:22:55
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
sıçrama19:22:42
Sıçramak işi
ihale19:22:19
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
basma19:21:46
Basmak işi
sıkıntısı olmak19:21:31
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
katedral19:20:46
Baş kilise
behemehal19:20:35
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
APTAL19:19:54
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
makyajcı19:19:27
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
derman19:18:56
Güç, takat, mecal
beklenti19:18:32
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey