tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit00:20:08
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
nalın00:20:08
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
Susamak00:19:47
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
aşırıcılık00:19:27
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
manevra00:19:04
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
yardımlaşma00:18:44
Yardımlaşmak işi
bora00:18:24
Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve geçici yel
DONE00:18:04
bk. veri
badem içi00:17:43
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
balotaj00:17:23
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
karıncayiyen00:17:00
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
lehim00:16:39
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
lenfa00:16:02
Lenf
yemişli00:15:42
Yemişi olan, meyve veren
gayret etmek00:15:30
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
mastar00:15:21
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
partici00:15:12
Parti üyesi
şalgam00:15:01
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
dua00:14:55
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
okuma yitimi00:14:41
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
mukayese00:14:40
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
rol00:14:00
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
optik00:13:29
Görme ile ilgili olan
taktir00:13:15
Damıtma, imbikten çekme
informatik00:13:09
Bilişim
sinemacı00:12:48
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
türel00:12:28
Türe ile ilgili olan, hukukî
gözetim00:11:22
Gözetme işi, nezaret
derviş00:10:59
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
eper00:10:38
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
evin00:10:18
Bir şeyin içindeki öz, lüp
eten00:09:57
Etene
arınmak00:09:36
Katışıksız, arı duruma gelmek
polemikçi00:09:16
Polemik yapan kimse
aynı00:08:55
Başkası değil, yine o
falyanos00:08:28
Yunus balığının iri bir türü
yular00:08:13
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
turta00:08:02
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
İyot00:07:52
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
gerçeküstü00:07:41
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
tutya00:07:34
Çinko
tuval00:07:18
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
kaknem00:06:58
Çirkin, huysuz
vantuz00:06:37
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
armatör00:06:02
Ticaret gemisi sahibi
şal örneği00:05:47
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
mütevazı00:05:26
Alçak gönüllü
yasama00:04:45
Yasa koyma, teşri
alıngan00:04:16
Aşırı duygulu, çabuk gücenen, kırılan
eksper00:03:55
Bilirkişi, uzman
hoşlaşma00:03:54
Hoşlaşmak durumu
Kahinlik00:03:50
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
yanşama00:03:13
Yanşamak işi veya durumu
değin00:02:10
Sincap
ılık00:01:50
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
pelerin00:01:49
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
kalp krizi00:01:40
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Toygar00:01:31
Tarla kuşu
epilog00:01:23
Bir eserin sonuç bölümü
doğu bilimi00:01:23
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
emir cümlesi00:00:51
Yüklemi emir kavramı veren cümle
kahin00:00:31
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
arpa suyu00:00:27
Bira
köstek00:00:19
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
Şarklı00:00:08
Doğulu, garplı karşıtı
evaze00:00:00
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
HILTAR23:59:28
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
prenses23:59:07
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
Devinim23:59:05
Devinmek işi, hareket
merdiven boşluğu23:58:56
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
akraba23:58:49
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
yalamuk23:58:45
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
mitolojik23:58:15
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
okyanus23:58:05
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
reyhan23:57:55
Fesleğen
hilali23:57:46
Hilâl biçiminde
gurbet23:57:31
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
artırım23:56:53
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
komik23:56:45
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
kinetik23:56:36
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
yegane23:56:29
Biricik, tek
inorganik23:56:15
Cansız olan
direnç23:55:54
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
yeğin23:55:23
Zorlu, katı, şiddetli
gramer23:55:12
Dil bilgisi
KİSPET23:54:47
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
itina23:54:11
Özen, ihtimam
kayısı kurusu23:54:00
Kurutulmuş kayısı
riziko23:53:48
Zarara uğrama tehlikesi
dogmacılık23:53:44
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
galatıhis23:53:32
Duygu yanılması, yanılsama
elit23:53:14
Seçkin
Lâtin çiçekleri23:52:54
bk. Lâtin çiçeği
empoze23:52:53
Zorla benimsetilmiş, kabul ettirilmiş olan
biber23:52:51
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
bilme23:52:23
Bilmek işi
inkıta23:52:13
Kesilme, kesinti
Resital23:51:57
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
seviye23:51:56
Düzey
dut kurusu23:51:22
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
bateri23:51:01
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
dayak23:50:50
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
haberci23:50:38
Haber getiren kimse, ulak
kırpıntı23:50:32
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
eder23:50:29
Fiyat, paha
gravür23:50:17
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
beti23:50:11
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
icazet23:50:04
İzin, onay, onaylama
alfabetik23:49:58
Alfabe sırasına göre dizilmiş
Kımız23:49:57
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
berk23:49:57
Sert, katı
GELİR23:49:13
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
beli23:49:08
Evet
oval23:48:59
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
İP23:48:47
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
bani23:48:37
Kurucu
ışkın23:48:17
Bir ravent türü
bilgisiz23:48:04
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
anut23:47:34
İnatçı, ayak direyici
abiye23:47:23
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
zinhar23:46:51
Sakın, asla, olmasın!
Su mermeri23:46:48
Kaymak taşı, albatr
bıldırcın23:46:44
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
aritmetik23:46:39
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
hıyar23:46:19
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
ALAKOK23:46:12
Rafadan
kandırma23:46:07
Kandırmak işi
paspal23:45:45
Çok kepekli un
sebatkar23:45:34
Direşken, sebatlı
uyarma23:45:28
Uyarmak işi, ihtar