tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

Çözümleme02:15:28
Çözümlemek işi
gülümseme02:14:58
Hafifçe gülme, tebessüm
uza devim02:14:54
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ağırlanma02:14:53
Ağırlanmak işi
reze02:14:31
Menteşe
Yazar02:14:13
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
evren doğumu02:14:12
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
od02:14:10
Ateş
kuşku02:14:08
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
akran02:13:51
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
aydın02:13:37
Işık alan, ışıklı, aydınlık
KALİTE02:13:36
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
hatip02:13:35
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
seçenek02:13:34
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
KESİNTİ02:13:34
Kesilen parça, kırpıntı
yeknesak02:13:33
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
sevap kazanmak (veya işlemek)02:13:32
hayırlı bir davranışta bulunmak
bırakma02:13:31
Bırakmak işi
PEK ÇOK02:13:31
Yeterinden fazla, bir hayli
nüfuz02:13:30
(içine) Geçme
arda02:13:28
İşaret olarak yere dikilen çubuk
Reçine02:13:27
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
yer adı bilimi02:13:26
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
kadınlar hamamı02:13:24
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
pare02:13:24
Parça, kısım
DİLÜVİYUM02:13:18
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
obruk02:13:17
İçbükey, mukaar, konkav
sızılı02:13:15
Sızısı olan
göt02:13:14
Anüs
Pt02:13:10
Plâtin"in kısaltması
Koyak02:13:10
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
verimsiz02:13:09
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
çarpış02:13:04
Çarpmak işi veya biçimi
sunum02:13:02
Lokma, parça
mevsuf02:13:01
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
el yatkınlığı02:13:00
İşe alışmış olma durumu, mümarese
Yeğin02:12:59
Zorlu, katı, şiddetli
ücret02:12:59
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
Görecilik02:12:58
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
yabanî ıspanak02:12:55
Pazı (I)
çevirgeç02:12:55
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
akademisyen02:12:55
Akademi üyesi
hamal02:12:54
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
yararlı olmak02:12:53
fayda sağlamak
sili02:12:53
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
hattat02:12:50
El yazısı çok güzel olan sanatçı
felsefeci02:12:49
Felsefe incelemeleri yapan kimse
misafir ağırlamak02:12:47
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
prematüre02:12:46
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
durma02:12:44
Durmak durumu
âdet olmak02:12:43
öteden beri yapılır olmak
diş taşı02:12:42
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
se02:12:41
Selenyum"un kısaltması
KÖSELE02:12:40
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
el alem02:12:39
Herkes, el gün, yabancılar
kemalist02:12:39
Atatürkçü
düğün çiçeğigiller02:12:38
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
süslemek02:12:37
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
sulak02:12:36
Suyu olan, suyu bol
cüda02:12:35
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
URAN02:12:34
Teknik, sanayi, endüstri
harp okulu02:12:33
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
tezkireci02:12:32
Tezkereci
tövbe02:12:31
İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar verme
manevra02:12:15
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
agraf02:11:45
Kanca, kopça
gazino02:11:40
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
sevgili02:11:19
Sevgi ve bağlılık duyulan
Bi02:10:35
Bizmut"un kısaltması
talihsiz02:10:33
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
nitel02:10:19
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
ara buluculuk02:10:06
Uzlaştırıcılık
sahneye koymak02:10:02
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
şişmanlama02:09:57
Şişmanlamak işi
ahval02:09:21
Durumlar, hâller, vaziyetler
şarbon02:09:15
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
Müessese02:09:11
Kuruluş, kurum (I)
tur atmak02:08:52
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
bilinçli02:08:17
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
meslekî02:08:02
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
İzinsiz02:08:02
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
basübadelmevt02:07:33
Ölümden sonra dirilme
kekelik02:07:15
Kekemelik
gözlükçü02:07:00
Gözlük satan veya onaran kimse
atlatmak02:06:47
Savsaklamak
atanma02:06:45
Bir göreve getirilme, tayin edilme
çiy02:05:56
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
duyarlı02:05:46
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
hamaset02:04:51
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
insan bilimci02:04:47
Antropolog
müfettiş02:04:22
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
görünürde02:04:19
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
asansör02:04:17
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
puşt02:04:06
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
marangoz mengenesi02:04:01
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
bilumum02:04:00
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
teşrifat02:03:40
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
KUTUPLANMA02:03:39
Kutuplanmak işi, polârizasyon
yonca02:03:29
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
probabilizm02:02:54
Olasıcılık
Sahtekarlık02:02:33
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
kesintiye uğramak02:02:31
bir süre için durmak
tein02:02:28
Çayda bulunan ve kafein niteliğinde olan etkili madde
Müstear02:02:25
Eğreti olarak alınmış, takma
alfabetik katalog02:02:14
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
KUŞ BİLİMİ02:01:58
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
çözülme02:01:57
Çözülmek işi
giyinik02:01:15
Giyinmiş olan
afi02:01:02
Gösteriş, çalım, caka
gabavet02:00:43
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
portakal02:00:14
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
Çiftçilik01:59:53
Çiftçi olma durumu
boğaz01:59:46
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
mugayir01:59:25
Uymaz, aykırı
karavaş01:58:52
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
güldürü01:58:47
Güldürme özelliği olan
cadalozlaşma01:58:46
Cadalozlaşmak işi
MACERACI01:58:36
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
şergil01:58:30
Askıntı, baş belâsı
karıncayiyen01:58:01
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
Yaşıt01:58:00
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
mazhariyet01:57:50
Erişme, elde etme
apak01:57:36
Çok ak
BESTE01:57:34
Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü
krizolit01:56:57
Zebercet
heyecan01:56:39
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
Kurulu01:56:25
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
KÖRELME01:56:16
Körelmek işi
Yalvarma01:55:50
Yalvarmak işi
tek biçim01:55:29
Standart