tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

limon sarısı13:25:32
Limon kabuğunun rengi
limon asidi13:25:21
bk. sitrik asit
lime13:25:15
Parça
likidite13:25:08
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
lika13:25:03
Mürekkep hokkalarına konulan ham ipek
liga13:24:51
Üç deniz mili uzunluğunda eski bir ölçü birimi
leziz13:24:36
Tadı güzel, lezzetli
levrek13:23:57
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
levazım13:23:52
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
atlas çiçeği13:23:48
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
letafet13:23:47
Güzellik, hoşluk
monogami13:23:44
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
lepra13:23:42
Cüzam
ÇİZELGE13:23:39
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
lens13:23:37
Mercek
dürbün13:23:33
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
lenfa13:23:30
Lenf
lemis13:23:25
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
ırgat13:23:24
Tarım işçisi, rençber
maksimum13:23:16
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
geven13:23:15
Baklagillerden, çok yıllık, dikenli bir çalı; bazı türlerinden kitre denilen zamk çıkarılır, keven (Astragalus)
MANTAR13:23:15
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
lekelemek13:23:13
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
leke13:23:03
Kirliliği gösteren iz
misak13:23:00
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
lehim13:22:57
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
lehçe bilimi13:22:52
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
legato13:22:40
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
lef13:22:35
İçine sokma, iliştirme
hesap uzmanı13:22:30
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
leğen13:22:28
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
le13:22:22
Türk alfabesinin on beşinci harfinin adı
lazut13:22:17
Mısır
lazanya13:22:12
Bir çeşit İtalyan makarnası
roman dilleri13:22:07
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
lavta13:21:55
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
lavabo13:21:49
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
lav13:21:43
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
lastik13:21:38
Kauçuktan yapılmış (şey)
lapina13:21:32
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
kâfi gelmek13:21:29
yetmek, yetişmek
Çukur13:21:29
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
pekiyi13:21:27
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
lap13:21:26
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
lantan13:21:22
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
iflâh olmak13:21:22
onmak, düzelmek
lambada13:21:14
Güney Amerika"da yapılan bir dans
lam13:21:05
Arap alfabesinde l harfinin adı
müdahale etmek13:21:02
karışmak, araya girmek, el atmak
lake13:20:51
Lâka ile cilâlanmış
pay etmek13:20:50
bölüşmek, üleşmek
laka13:20:42
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
ilk gösteri13:20:37
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
nitelikli13:20:32
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
FANİLA13:20:29
Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
taaffün13:20:29
Kokuşma, pis kokma
laf13:20:22
Söz, lâkırdı
dalkavukluk etmek13:20:21
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
lağım döşemi13:20:13
bk. kanalizasyon
lağım13:20:09
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
la13:20:05
Lântan"ın kısaltması
lüzum13:20:00
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
lüp13:19:55
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
lüle taşı13:19:49
Deniz köpüğü
lös13:19:44
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
Yatay13:19:43
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
lâyiha13:19:40
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
lâvanta çiçeği13:19:35
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
lâtife13:19:31
Şaka
çapar13:19:26
Postacı, ulak
m13:19:26
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
lânetli13:19:21
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
lânetlemek13:19:15
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
lânetleme13:19:10
Lânetlemek işi
alaylı13:19:06
Erlikten yetişmiş subay
lâkayt13:19:00
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
lâkaydî13:18:55
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
lâik13:18:50
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
lâhika13:18:45
Ek
lâfazanlık13:18:35
Gevezelik
lâf taşımak13:18:26
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
kuzu13:18:13
Koyun yavrusu
kuzin13:18:08
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
kuzgunkılıcı13:18:04
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
kuzgun13:18:00
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
Ney13:18:00
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
İMAR13:17:48
Bayındırlık
Geyik13:17:47
Geyikgillerden, erkeklerinin başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli hayvan (Cervus elaphus)
kuyruklu13:17:43
Kuyruğu olan
kuyruk sokumu kemiği13:17:36
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
dere13:17:36
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
Okumuş13:17:35
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
elem13:17:34
Acı, üzüntü, dert, keder
kuyruk kemiği13:17:31
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
kuyruk13:17:26
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
kuvvetlice13:17:17
Oldukça güçlü, kuvvetli
kutlu13:17:12
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
kusmak13:17:08
Reddetmek
kurutulma13:17:04
Kurutulmak işi
kurumlaşma13:17:00
Kurum niteliği kazandırma, kurum niteliği verme
kurul13:16:55
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
kurucu13:16:49
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
kuru temizleyici13:16:45
Kuru temizleme yapan kimse
İLAÇ13:16:42
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
kuru temizleme13:16:40
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
kuru kafa13:16:35
Baş iskeleti
bolluk13:16:32
Bol olma durumu
kuru fasulye13:16:31
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
kuru erik13:16:17
Eriğin kurutulmuşu
ölümlü13:16:15
Gelip geçici, kalımsız, fani
kuru üzüm13:16:05
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
esenleme13:16:04
Esenlemek işi, selâm
fak13:15:55
Tuzak, kapan
kurtarma gemisi13:15:54
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
kurtarma aracı13:15:47
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
kurtarıcı13:15:38
Kurtaran, halâskâr
kurs13:15:27
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
esneklik13:15:11
Esnek olma durumu, elâstikiyet
kurnazlık13:15:08
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
erdenlik13:15:04
Bakirlik
kurlağan13:14:47
Etyaran
kurgusal13:14:38
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
Küçük Asya13:14:34
Anadolu
kurgu13:14:29
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
Söyleme13:14:23
Söylemek işi
kurban13:14:13
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
mazot13:14:07
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
kurander13:14:04
Hava akımı, cereyan
bütünlük13:13:56
Bütün olma durumu
kuramlaştırma13:13:55
Kuramlaştırmak işi