tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

tespit10:22:28
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Vakum10:22:27
Boşluk
Vakar10:22:26
Ağırbaşlılık
vuslat10:22:24
(sevgiliye) Kavuşma
yozlaşma10:22:22
Yozlaşmak işi, tereddi
DEVE10:22:20
Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
ehil10:22:20
Topluluk, cemaat
DEFA10:22:18
Kez, kere
cömertlik10:22:17
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
albenili10:22:16
Alımlı, çekici, cazibeli
düve10:22:13
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
nakış ipliği10:22:11
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
titan10:22:10
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
sofra örtüsü10:22:09
Sofra kurulurken masanın üzerine serilen örtü
titiz10:22:07
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
tesirsiz10:22:07
Etkisiz
temsilci10:22:06
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
ara bulma10:22:04
Anlaşmazlık durumunda bulunan kimseleri uzlaştırma işi
bir defada10:22:01
ara vermeksizin
tipik10:22:00
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
susamak10:21:55
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
kraça10:21:54
İstavrit balığının küçüğü
inancılık10:21:52
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
BIRAKMA10:21:51
Bırakmak işi
Yarık10:21:51
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
pırnal10:21:50
Kışın yapraklarını dökmeyen bir tür meşe çalısı (Quercus ilex)
abadî10:21:49
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
meşbu10:21:48
Dolmuş, dolu
sezon10:21:45
Mevsim
şehevi10:21:42
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
İrin10:21:39
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
yürek çarpıntısı10:21:38
Yüreğin sık ve hızlı vurması
akılda tutmak10:21:36
unutmamak
ayrı10:21:36
Yerleri bir olmayan
klavsen10:21:34
Klâvyeli ve telli bir çalgı
engebe10:21:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
şehnaz10:21:32
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
ayrıntılara inmek10:21:31
bir konuyu en küçük noktasına kadar inceleyip araştırmak
yanmak10:21:27
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
Manalı10:21:27
Anlamlı
tavşankulağı10:21:25
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
meşkuk10:21:22
Şüphe uyandıran, şüpheli
bitki örtüsü10:21:20
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
ihsan etmek (veya buyurmak)10:21:19
bağışta bulunmak, bağışlamak
Koridor10:21:17
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
dümen bedeni10:21:17
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
sağlamlık10:21:16
Sağlam olma durumu
hafıza10:21:16
Bellek
görgü fukarası10:21:14
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
tuzağa düşmek10:21:13
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
kartvizit10:21:12
Kart (II)
RASYONEL10:21:10
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
av köpeği10:21:09
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
ortakçı10:21:08
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
teeddüp10:21:06
Utanma, sıkılma
yer sakızı10:21:05
Bitüm
tilki10:21:02
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
zeyrek10:21:01
Anlayışlı, uyanık, zeki
tikel10:21:00
Cüzî, kısmî
çekmece10:20:58
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
omlet10:20:58
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
hulasa10:20:57
Özet, fezleke
rafya10:20:56
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
tekabül10:20:55
Karşılıklı olma, karşılama
cariyeniz (veya cariyeleri)10:20:53
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
radon10:20:51
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
radyo10:20:50
Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlanarak seslerin iletilmesi sistemi
bitüm10:20:49
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
racon10:20:47
Yol, yöntem, usul
kuvvetlendirme10:20:46
Kuvvetlendirmek işi
ÜSTÜNLÜK10:20:45
Üstün olma durumu, rüçhan
Zabit10:20:44
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz10:20:42
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
imal etmek10:20:40
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
KİŞİZADE10:20:39
Soylu
HAVUÇ10:20:37
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
Tantal10:20:35
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
kömür10:20:34
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
cahillik10:20:32
Cahil olma durumu, bilgisizlik
kanto10:20:32
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
epizot10:20:30
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
emir cümlesi10:20:29
Yüklemi emir kavramı veren cümle
hindiba10:20:28
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
uyuşturucu10:20:26
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
nominal10:20:25
Ad belirtilerek yapılan
SEVİMLİ10:20:24
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
orkestra10:20:23
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
Kuruntucu10:20:22
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
mağara bilimci10:20:21
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
cehri10:20:21
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
açıkağız10:20:18
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
kaçık10:20:17
(bir yana) Kaçmış, kaymış
gadolinyum10:20:15
Atom numarası 64, atom ağırlığı 156,9 olan, yüksek ısıda eriyen, birtakım tuzları bilinen, parlak gri renkte katı element. Kısaltması Gd
Güven yazısı10:20:14
Güven mektubu
amir 10:20:13
Buyuran, emreden, üst
dalaşmak10:20:13
Ağız kavgası etmek
morina10:20:11
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
adım10:20:08
Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri
soluk almak10:20:06
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
uygarlaşma10:20:06
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
Set10:20:05
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
güdü10:20:04
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
hemen hemen 10:20:03
Nerede ise, az zaman sonra
Güçsüzlük10:20:01
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
hipodrom10:20:00
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
telesinema10:19:58
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
musamaha etmek10:19:57
hoşgörü ile davranmak
bekletme10:19:56
Bekletmek işi
böcekler10:19:53
Vücutları baş, göğüs ve karın olarak üç bölgeye ayrılan, duyargaları birer, kanatları ikişer, ayaklarıyla ağız parçaları üçer çift olan eklem bacaklılar sınıfı
okyanus10:19:52
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
savaş10:19:51
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
bölüntüler10:19:49
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
teessüf10:19:47
Acınma, yazıklanma, yerinme
hayranlık10:19:46
Hayran olma durumu
ekü10:19:46
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
beklenti10:19:45
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
gurbet10:19:44
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
beklemek10:19:42
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
Ölümlü10:19:41
Gelip geçici, kalımsız, fani
revani10:19:41
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
dokuma tezgahı10:19:40
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
Diyanet10:19:38
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
sincap10:19:35
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
YARGILAMA10:19:34
Yargılamak işi, muhakeme
gizemcilik10:19:34
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
yığışım10:19:34
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
Battaniye10:19:29
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
işveli10:19:29
Nazlı, cilveli, edalı
ele avuca sığmamak10:19:28
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
kuru soğuk10:19:27
Yağışsız havadaki sert soğuk