tespit

1.İsimBir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme, belirleme

Son Arananlar

MORULA14:17:32
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
üstüne14:17:31
İlişkin, üzerine, dair
varsıl14:17:30
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
taşa tutmak14:17:30
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
alışık olmak14:17:27
alışkanlık durumuna gelmek
üstün14:17:22
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
ZÜRRİYET14:17:20
Döl, soy sop, sulp
çelik çomak14:17:18
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
değiştirgeç14:17:14
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
çelebi14:17:14
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
vücut yapmak14:17:12
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
çekül14:17:12
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
iri yarı14:17:11
İri yapılı
kapari14:17:04
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
isteklendirici14:16:58
İstek uyandıran, teşvikkâr
KAHRAMANLIK14:16:54
Kahraman olma durumu
antropolog14:16:51
İnsan bilimi uzmanı
yalancı safran14:16:44
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
Alşimi14:16:44
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
yalancı14:16:42
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
temize çıkmak14:16:40
suçsuz olduğu anlaşılmak
sırt14:16:38
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
sırnaşık14:16:35
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
sitayiş14:16:31
Övme veya övgü
sağlamak14:16:28
Elde etmek, sahip olmak
Perdelik14:16:24
Perde yapmaya elverişli kumaş
pul kanatlılar14:16:24
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
kuru üzüm14:16:23
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
piliç14:16:21
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
papirüs14:16:19
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
kaknem14:16:15
Çirkin, huysuz
çivit rengi14:16:15
Bir tür koyu mavi renk
natürmort14:16:13
Konusu, cansız varlıklar veya nesneler olan resim
KORİDOR14:16:09
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
ortalama14:16:07
Ortalamak işi
rotil14:16:01
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
meşrubat14:16:01
İçilecek şeyler, içecekler
malî yıl14:15:57
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
optimum14:15:54
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
nitrik asit14:15:49
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
lüzum14:15:49
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
lüfer14:15:45
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
inileme14:15:43
İnilemek işi
lâtife14:15:41
Şaka
kömbe14:15:39
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
lâpacı14:15:38
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
BOŞ SÖZ14:15:34
Bir düşünce anlatmayan, lâf olsun diye söylenmiş söz
kuluçka14:15:32
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
seki14:15:29
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
imkânsızlık14:15:26
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
denge14:15:24
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
mücevher14:15:19
Değerli süs eşyası
ehem14:15:17
Çok önemli
sarnıç14:15:17
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
görmezden gelmek14:15:15
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
müfrit14:15:15
Aşırı
görmemiş14:15:13
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
Ün14:15:12
Ses
evlilik14:15:12
Evli olma durumu
gönül rahatlığı14:15:11
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
geçersiz14:15:10
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
fazlalaşma14:15:08
Fazlalaşmak işi, ziyadeleşme
karbondioksit14:15:07
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
saye14:15:06
Gölge
akılsal14:15:06
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
elâstik14:15:06
Elastikî
safi14:15:05
Katıksız, duru, temiz
düşkü14:15:04
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
duyum14:15:03
Haber, istihbarat
önemseme14:14:55
Önemsemek işi
inancılık14:14:54
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
damla hastalığı14:14:54
Gut
böbürlenmek14:14:53
çok böbürlenmek
gülüş14:14:53
Gülmek işi veya biçimi
Sonbahar14:14:52
Güz
taşlık14:14:51
Taşı bol, taşlı (yer)
Kumarcı14:14:50
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
canlandırma14:14:49
Canlandırmak işi
iç bulantısı14:14:49
Mide bulantısı
Badem14:14:48
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
travers14:14:48
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
cankurtaran sandalı14:14:47
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
zemmetme14:14:47
Zemmetmek işi veya durumu
kendinden geçmek14:14:47
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
müşir14:14:46
Mareşal
büyüklenme14:14:45
Kendini büyük gösterme, kibir
Vizyon14:14:45
Gösterim
özek14:14:44
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
berraklık14:14:42
Berrak olma durumu, duruluk
Mukavemet14:14:38
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
ağırşak14:14:36
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
TEDHİŞÇİLİK14:14:36
Tedhişçi olma durumu
umacı14:14:35
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
aylık14:14:34
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
hakikatsiz14:14:32
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
argüman14:14:28
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
Glokom14:14:27
Karasu (göz hastalığı)
satirik14:14:25
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
araşit14:14:24
Yer fıstığı
dirsek14:14:24
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
araç14:14:22
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
paspal14:14:21
Çok kepekli un
ana arı14:14:20
Arı beyi
tasvip etmek14:14:20
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
utçu14:14:20
Ut yapan veya satan kimse
akümülâtör14:14:18
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
Japon sarmaşığı14:14:18
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
Belirlemek14:14:16
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
TEREKE14:14:15
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
Yarışma14:14:14
Yarışmak işi, müsabaka
öğretim görevlisi14:14:13
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
yalvar yakar olmak14:14:12
çok yalvarmak
bağsız14:14:10
Bağı bulunmayan
sahip çıkmak14:14:07
kendinin olduğunu ileri sürmek
Efelek14:14:06
Lâbada
kalamar14:14:05
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
Tanrı kayrası14:14:02
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
gölgeli14:14:01
Gölge altında olan
çöğüncek14:13:58
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
ARABALIK14:13:56
Araba konulan yer, garaj
Rastgele14:13:55
Herhangi bir, gelişigüzel
sermayecilik14:13:54
Sermayeci olma durumu
MEZRAA14:13:53
bk. mezra
sure14:13:52
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
kolokyum14:13:51
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
Garez14:13:51
bk. garaz
katedral14:13:49
Baş kilise
güneş doğmak14:13:49
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
Âmin14:13:47
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
pervane gibi14:13:43
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır