tersine

1.ZarfBeklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
Cümle 1: Tersine... Hasan araya girer de olmaz diye korkuyorum. - H. E. Adıvar

Son Arananlar

tersine07:25:57
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
duyguları açığa vurmak07:25:56
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
tuş07:25:54
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
Ekonomi07:25:53
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
VAKIA07:25:51
Olgu
bakam07:25:49
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam (Haematoxylon campechianum)
Çekicilik07:25:47
Çekici olma durumu, cazibe
MAHSUL07:25:45
Ürün
SAKIZ07:25:45
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
istimbot07:25:44
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
İletişim araçları07:25:44
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
Doruk07:25:43
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
tekniker07:25:43
Teknikçi
formasyon07:25:43
Biçimlenme
ima etmek07:25:42
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
İNCELİK07:25:41
İnce olma durumu
havaneli07:25:39
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
Halayık07:25:38
Kadın köle, cariye
Beraberlik07:25:36
Birlikte olma durumu
sessiz harf07:25:34
Ünsüz
saten07:25:32
Atlas
Kılavuz07:25:31
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
hurda07:25:28
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
misk07:25:26
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
soyut07:25:25
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
bir araya getirmek07:25:22
toplamak
alt dudak07:25:21
Dudaklardan altta bulunanı
tiryak07:25:19
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
Bağlamak07:25:18
Düğümlemek
ciddi07:25:15
Şaka olmayan, gerçek
antropoloji07:25:13
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
ÜZERLİK07:25:11
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
üst bitken07:25:09
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
Haydut07:25:07
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
Engelleme07:25:07
Engellemek işi
tabak07:25:04
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
Çaylak07:25:02
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
Taban07:25:00
Ayağın alt yüzü
BURGU07:24:59
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
yeleç07:24:56
Yeleğen, havadar
çentik07:24:46
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
göç etmek (veya eylemek)07:24:43
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
ilgisiz07:24:41
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
DÖNENCE07:24:36
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
erketeci07:24:29
Dikizci, gözcü
yasa koyucu07:24:29
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
çekiç07:24:23
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
Kalım07:24:21
Kalmak işi
Kibir07:24:20
Büyüklük, ululuk
fevk07:24:19
Üst, yukarı
ERGİ07:24:19
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
meşru07:23:55
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
Böcek07:23:55
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
gidon07:23:54
Yönelteç
olay07:23:54
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
ipotekli07:23:53
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
maddeci07:23:53
Materyalist
elebaşı07:23:52
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
çökelek07:23:50
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
topuk07:23:48
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
uzlaşmalı07:23:47
Aralarında uzlaşma bulunan
önceki07:23:45
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
tutarlık07:23:44
Uygunluk, insicam
kement07:23:36
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
alavere07:23:33
Bir şeyin elden ele geçmesi
Dünya alem07:23:27
Herkes, bütün insanlar
kadmiyum07:23:21
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
kilise07:23:10
Hristiyan tapınağı
çevik07:22:58
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
Erkek07:22:42
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
harekete geçmek07:22:37
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
melânkolik07:22:21
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
kıyıcı07:22:19
Kıymak işini yapan kimse
iflâs anlaşması07:22:13
İflâs ile ilgili alınan karardan sonra borçların ödenmesine ilişkin anlaşma
resul07:22:12
Haberci
kermen07:22:01
Kale, germen
yafta07:21:55
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
Gelecekçi07:21:48
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
YARDIM07:21:47
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
revaçta olmak07:21:46
değerli, üstün veya geçerli olmak
koçu07:21:36
Süslü bir çeşit gezme arabası
meral07:21:26
Maral, dişi geyik
mazhar olmak07:21:24
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
öğrenim07:21:23
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
ANSIZIN07:21:01
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
arka (veya sırt) çevirmek07:20:56
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
Ada07:20:46
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
ARDİYE07:20:45
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
paraka07:20:43
İğneli uzun balık oltası
güzel07:20:41
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
tutuklama07:20:26
Tutuklamak işi, tevkif
rey07:20:26
Oy
sonuç vermek07:20:24
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
AKSİYON07:20:21
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
külliye07:20:19
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
gril07:20:16
Izgara
safi07:20:09
Katıksız, duru, temiz
Maden07:19:59
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
asgarî07:19:58
En az, en aşağı, en azından, en düşük
kefal07:19:56
Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renkte, beyaz etli bir balık (Mugil cephalus)
Berhava07:19:51
Havaya verilmiş, uçurulmuş
geceleme07:19:41
Gecelemek işi
kabuğuna çekilmek07:19:40
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
ekşi07:19:08
Sirke veya limon tadında olan
sağlamak07:19:04
Elde etmek, sahip olmak
metis07:19:03
Kırma, azma, melez
Balkanlar07:19:01
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
üre07:19:00
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
Hüthüt07:18:57
Çavuş kuşu, ibibik
çözelti07:18:54
Çözülme sonucu ortaya çıkan madde
velûr07:18:53
Kadife
macera07:18:52
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
sorumlu tutmak07:18:49
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
ak07:18:44
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Saydamlık07:18:41
Saydam olma durumu, şeffaflık
diVit07:18:40
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
veciz07:18:40
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
Arama07:18:38
Aramak işi, taharri
hareketlilik07:18:37
Hareketli olma durumu, devingenlik
kaput07:18:36
Asker paltosu
YANSICA07:18:33
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
Kırmızı07:18:32
Al, kızıl
incitmek07:18:31
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
ses çıkarmamak (veya etmemek)07:18:31
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
yandaşlık07:18:30
Yandaş olma durumu, taraftarlık
şarap fıçısı07:18:29
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
çok ayaklılar07:18:27
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
KİŞİSEL07:18:25
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
Oldubitti07:18:23
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
satır07:18:21
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler