tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

atasözü07:34:00
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
tepi07:34:00
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
iftiracı07:33:59
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
pespaye07:33:58
Alçak, soysuz, aşağılık
manej07:33:57
At eğitimi
eriyik07:33:55
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
voleybol07:33:55
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
alakasız07:33:50
İlgisiz, ilgisi olmayan
vuruş07:33:49
Vurmak işi veya biçimi
lalezar07:33:47
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
anarşi07:33:47
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
PAYLAMA07:33:46
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
püskürtücü07:33:43
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
BİLGİLİ07:33:41
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
tutumluluk07:33:38
Tutumlu olma durumu
niyaz etmek (veya eylemek)07:33:35
yalvarmak
örgü07:33:32
Örmek işi veya biçimi
azaltma07:33:30
Azaltmak işi
lüle taşı07:33:28
Deniz köpüğü
Maksimum07:33:25
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
Hint kirazı07:33:21
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
YORGUN07:33:21
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
ara buluculuk07:33:18
Uzlaştırıcılık
ağ torba07:33:17
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
alpaka07:33:16
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
hazır para07:33:12
Nakit, elde mevcut para, likit
şaheser07:33:09
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
lebalep07:33:08
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
sessiz harf07:33:06
Ünsüz
HOŞUNA GİTMEK07:33:05
biri beğenmek
Züppe07:33:03
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
Yılgı07:33:00
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
herkes07:32:58
İnsanların bütünü
alt dudak07:32:57
Dudaklardan altta bulunanı
destekleme07:32:55
Desteklemek işi
kazanım07:32:54
Kazanmak işi
kurcalamak07:32:51
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
tarih07:32:49
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
tımar07:32:47
Yara bakımı
top sürme07:32:46
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
kürdi07:32:45
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
gönül bağı07:32:44
Sevgi bağı, duygusal ilişki
kaymak taşı07:32:43
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
yeltek07:32:41
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)07:32:39
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
hiddetli07:32:37
Kızgın, öfkeli
tabaklama07:32:33
Tabaklamak işi
gümüş balığı07:32:31
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
yöntem07:32:30
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
Zühal07:32:29
Sekendiz, Satürn
sıkılma07:32:28
Sıkılma işi
alışık olmak07:32:26
alışkanlık durumuna gelmek
ilgisiz07:32:23
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
çamur07:32:20
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
aklama belgesi07:32:19
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
çanak07:32:18
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
İSTEM07:32:17
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
çalma07:32:15
Çalmak işi
İSTEK07:32:14
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
çalak07:32:12
Eline ayağına çabuk, atik, çevik
çalap07:32:10
Tanrı
kanaat getirmek07:32:09
kanmak, aklı yatmak, inanmak
çakal07:32:09
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
Patent07:32:01
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
inşa etmek07:31:59
kurmak, yapmak
nedamet07:31:58
Pişmanlık
geleni07:31:55
Tarla faresi, büyük fare
cüda07:31:53
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
gelgit07:31:50
Boşuna gidip gelme
ihsan07:31:48
İyilik etme, iyi davranma
fin hamamı07:31:47
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
ihvan07:31:45
Yakın dostlar, arkadaşlar
ihtar07:31:44
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
ihsas07:31:42
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
yükümlü07:31:39
Yükümü olan, mükellef
serüvenci07:31:37
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
NARIBEYZA07:31:36
Akkor
Düalizm07:31:34
İkicilik
NEŞE07:31:33
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
Düalist07:31:31
İkici, ikicilik yanlısı
sergerde07:31:29
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
SİLİSYUM07:31:28
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
kurultay07:31:26
Ulusal toplantı
arabozanlık07:31:24
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
zembil07:31:23
Hasırdan örülmüş saplı torba
gangster07:31:21
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
İTİCİ07:31:19
İtme işini yapan
gömü07:31:17
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
arz derecesi07:31:16
bk. enlem
Göl ayağı07:31:14
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
KAYISI07:31:12
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
matriarkal07:31:10
Anaerkil
KAYNAK07:31:09
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
ihata07:31:07
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
ödün vermek07:31:06
ödünle uzlaşma sağlamak
ihale07:31:04
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
Resesif07:31:02
Çekinik
kaşe07:31:01
Damga, mühür
mümbit07:31:00
Verimli, bitek
SEYİS07:30:59
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
ihmal07:30:57
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
öz yapı07:30:57
Karakter
kabul odası07:30:54
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
yemek odası07:30:53
Yemek yenilen oda, salamanje
ihlas07:30:51
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
stoacılık07:30:47
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
ağız birliği07:30:46
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
üşenç07:30:44
Üşenme, üşengeçlik
Gezgin07:30:43
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
doğulu07:30:40
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
ZİHİN07:30:37
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
IZGARA07:30:33
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
kumar oynamak07:30:32
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
dövüşken07:30:30
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
cezalandırılma07:30:27
Cezalandırılmak işi
özensiz07:30:25
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
üstsubay07:30:22
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
Şap07:30:21
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Dübbüasgar07:30:20
Küçük Ayı
jargon07:30:19
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
SEÇKİN07:30:18
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
bakış07:30:12
Bakmak işi veya biçimi
dikkatli07:30:10
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilep07:30:08
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şilte07:30:07
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
ayı07:30:05
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
şimdi07:30:03
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
şimal07:30:02
Kuzey
gayrimüslim07:30:00
Müslüman olmayan
delâlet07:29:58
Kılavuzluk, aracılık