tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

ÖRGÜTLENME09:09:19
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
karşı durmak09:09:12
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
TAKIMADA09:09:06
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
kuzu eti09:08:46
Kesilmiş kuzunun parçalanıp satılan eti
neptünyum09:08:39
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
bopstil09:08:27
Züppece giyiniş biçimi
iradeli09:08:08
İradeye dayanan, iradî
cet09:08:01
Dede, büyük baba, ata
ati09:07:54
Gelecek
İHTAR09:07:53
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
ata09:07:48
Baba
ask09:07:41
bk. asklı
alg09:07:28
Su yosunu
temsil09:07:24
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
aka09:07:21
Büyük kardeş, ağabey
cambazhane09:07:16
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
puan09:07:14
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
puma09:07:08
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
raşe09:07:01
Titreyiş, ürkme
mübalağa etmek09:06:54
abartmak
kaplumbağa09:06:48
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
LOGARİTMA09:06:41
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
karamsarlık09:06:35
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
Açıölçer09:06:15
bk. iletki
satımlık09:06:08
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
bambu09:06:03
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
Çürük09:06:02
Çürümüş olan
Anaerkil09:05:55
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
sacayağı09:05:48
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
kelebek09:05:47
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
demeç09:05:42
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
tahta perde09:05:35
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
tefrika09:05:29
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
hasır09:05:28
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
akabe09:05:22
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
çapul09:05:22
Yağma, talan, plâçka
kıvrımlı09:05:15
Kıvrımı olan
nikel kaplama09:05:08
Nikelâj
Risk09:04:59
Riziko
kasatura09:04:52
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
gerzek09:04:45
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
laiklik09:04:30
Lâik olma durumu, lâisizm
mühendis09:04:17
Mühendislik mesleğinden olan kimse
yansız09:04:10
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
çiftlik09:03:59
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
bakaç09:03:53
Dürbün
macera09:03:46
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
serüvenci09:03:43
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
zıt gitmek09:03:25
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
devim09:03:21
Devinim
soy sop09:03:18
Bütün soy ve hısımlar
observatuvar09:03:18
Gözlem evi, rasathane
erkanıharp09:03:11
Kurmay
İLAVE ETMEK09:03:08
eklemek, katmak, ulamak
öneride bulunmak09:03:06
önermek, teklif etmek
bunalmak09:03:04
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
irat09:02:58
Gelir
Japon gülü09:02:57
Kamelya
FAZ09:02:51
Evre, safha
Fak09:02:36
Tuzak, kapan
murdarilik09:02:36
Omurilik
FON09:02:30
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
Fin09:02:23
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
sanat09:02:19
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
Fal09:02:16
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
çörek09:02:10
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
Süpürge otu09:02:01
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
GAF09:01:52
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
dev09:01:43
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
Gam09:01:31
Tasa, kaygı, üzüntü
irat etmek09:01:24
söylemek
renk09:01:24
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
istihsal09:01:20
Çıkarma, elde etme
Gri09:01:17
Kül rengi, boz
Gut09:01:11
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
sakırga09:00:58
Kene
kaynak09:00:54
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
Müsadere09:00:52
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
Evliya09:00:42
Erenler, ermişler, veliler
refika09:00:38
Eş, karı, zevce
aşinalık09:00:34
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
olguculuk09:00:32
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
reform09:00:25
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
asbest09:00:16
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
pertavsız09:00:12
Büyüteç
evren pulu09:00:00
Mika
üst geçiş08:59:54
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
uydu08:59:47
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
billursu08:59:41
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
uruk08:59:34
Soy, sülâle
marina08:59:25
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
urba08:59:22
Giysi
Alan08:59:19
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
başgarson08:59:15
Garsonların başı, metrdotel
buzul08:59:14
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
evlat08:59:03
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
evmek08:58:50
bk. ivmek
dev gibi08:58:44
iri ve korkunç
evlik08:58:44
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
KAZIKLI08:58:25
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
görünüm08:58:25
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
evaze08:58:18
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
fistül08:58:11
Akarca
Sanskrit08:58:11
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
sal yarışı08:58:06
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
tekst08:58:05
Metin (I)
tekne08:57:58
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
teker08:57:51
Tekerlek
DÜŞ KIRIKLIĞI08:57:44
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
Mesire08:57:38
Gezinti yeri, gezilecek yer
DUBARA08:57:33
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
mideci08:57:31
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
Rasıt08:57:31
Gözleyici
atmosfer basıncı08:57:24
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
kepenek08:57:11
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
iş yapmak08:57:04
çalışmak
ilişik08:56:48
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
hat08:56:47
Çizgi
içe yöneliklik08:56:44
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
ilişki08:56:17
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
sanat eri08:56:08
bk. sanat adamı
şifahane08:56:04
Hastahane
konuşmacı08:56:02
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
cam08:55:54
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
antropoloji08:55:43
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
LOKANTA08:55:17
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
muhalefet08:55:07
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
Makas08:55:05
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
HALK08:55:03
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
tayin08:55:01
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma