tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

Rekor03:52:43
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
fransiyum03:52:33
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
PUSARIK03:52:31
Puslu, puslanmış, sisli
sözsüz oyun03:52:29
bk. pantomim
istikbal03:52:28
Karşı çıkma, karşılama
arıza yapmak03:52:25
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
Asırlarca03:52:23
Yüzlerce yıl
GÖNDERMEK03:52:20
Yetki vererek gitmesini sağlamak
hamur tatlısı03:52:16
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
SÜRÜ03:52:14
Evcil hayvanlar topluluğu
yumuşak yüzlülük03:52:08
Yüzü tutmaz olma durumu
KORKMAK03:52:06
Kaygı duymak, endişe etmek
aksetme03:52:03
Aksetmek işi
korunak03:52:01
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
kromatik03:52:01
Renklerle ilgili, renkser
ara sıra03:52:01
Seyrek olarak, zaman zaman
kılıç oyunu03:51:56
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
koyu yeşil03:51:54
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
alaylı03:51:24
Erlikten yetişmiş subay
azıcık03:51:05
Çok az, biraz
YEİS03:50:33
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
çeşitlilik03:50:33
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
Mitoloji03:50:28
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
alakalı03:50:25
İlgili
poşet03:50:24
Küçük torba
SÜT03:50:18
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
yılan derisi03:49:34
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
necat03:49:31
Kurtuluş
Tenezzüh03:48:49
Gezinti
yutak iltihabı03:48:43
Faranjit
ölümsüzlük03:48:30
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
kıyıcı03:48:27
Kıymak işini yapan kimse
bilinmeyen03:47:55
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
Açık artırma03:47:40
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
güçsüz düşmek03:47:18
gücü yetmemek
Meydan03:47:16
Alan, saha
oluşma03:47:14
Oluşmak işi, teşekkül
düşünme03:47:12
Düşünmek durumu, tefekkür
düşünce03:47:07
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
BÜYÜTEÇ03:45:48
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
bahtı açılmak03:45:46
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
döşeme03:45:43
Döşemek işi
Denetleme03:45:39
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
Cilveli03:45:37
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
GÜZ03:45:33
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
etken03:45:31
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
fel03:44:45
Görüngü
obje03:44:45
Nesne
lanetlenme03:44:39
Lânetlenmek işi
Kösnül03:44:35
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
dudak boyası03:44:13
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
kandil yağı03:44:10
Kötü cins zeytinyağı
tatminkâr03:44:07
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
KEŞİŞLEME03:44:05
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
aktör03:44:01
Erkek oyuncu
Edinim03:43:55
Kazanma, iktisap
Hakimiyet03:42:33
Egemenlik
saldırı03:42:31
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
hasta bakıcılık03:42:29
Hasta bakıcı olma durumu
ordu komutanı03:42:21
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
kundura03:41:29
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
genel görünüm03:41:15
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
tın03:40:59
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
irade yitimi03:40:57
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
kaya tuzu03:40:57
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
tahta perde03:40:49
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
ardıç kuşu03:40:45
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
karate03:40:30
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
komisyon03:39:55
Alt kurul, encümen, komite
niyaz03:39:42
Yalvarma, yakarma
susuz03:39:27
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
arlanma03:39:25
Arlanmak işi
büyüleme03:39:13
Büyülemek işi
yılan03:39:11
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
derme çatma03:38:39
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
tahripkâr03:38:32
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
lakap03:38:12
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
yalancı safran03:38:01
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
vahşi hayvan03:38:00
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
TARAÇA03:37:50
Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, tahtaboş, teras
KabadAyı03:37:41
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
Bezelye03:37:39
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
GÖZ PINARI03:37:37
Gözün burun tarafındaki ucu
maderşahi03:37:33
Anaerkil, matriarkal
şart03:37:31
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
kümes03:37:02
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
Toptan03:36:22
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
pb03:36:14
Kurşun"un kısaltması
zr03:36:12
Zirkonyum"un kısaltması
yo03:36:09
Hayır
Su03:36:03
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
Pa03:36:01
Protaktinyum"un kısaltması
Po03:35:59
Polonyum"un kısaltması
ZN03:35:56
Çinko"nun kısaltması
ALIMLI03:35:40
Alımı olan, çekici, cazibeli
FABRİKA03:35:16
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
demokrat03:35:10
Demokrasi yanlısı
PR03:34:39
Praseodim"in kısaltması
DEF03:34:39
bk. tef
aklan03:34:38
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
anamalcılık03:34:37
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
ay parçası (gibi)03:34:31
(kadın veya kız için) çok güzel
gaddarca03:34:26
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
zorlu03:34:21
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
düşüklük03:33:00
Düşük olma durumu
geçerlilik03:32:58
Geçerli olma durumu, geçerlik
yerinden yönetim03:32:56
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
yarım küre03:32:53
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
orta oyuncusu03:32:51
Orta oyununda oynayan (sanatçı)
Kavuştak03:32:49
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
mezbele03:32:47
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
DÜZEYSİZ03:32:46
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
tanrı bilimi03:32:42
İlâhiyat, teoloji
ömür03:32:31
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
minare kırması03:32:27
Çok uzun boylu (kimse)
diş taşı03:32:25
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
Ürün03:32:23
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
Muço03:32:18
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
Şimendifer03:32:18
Demir yolu
medcezir03:32:16
bk. meddücezir, gelgit
sazcı03:32:14
Saz çalan kimse
töhmetli03:32:12
Suçlanmış
varak03:31:43
Yaprak
zayıflık03:31:27
Zayıf olma durumu
mutfak03:31:13
Yemek pişirilen yer
değerli03:31:08
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
dessas03:30:58
Düzenci, entrikacı
solukluk03:30:55
Soluk olma durumu
işlevcilik03:30:53
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
emiş03:30:48
Emmek işi veya biçimi