tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

Kibrit05:50:49
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
sam yeli05:50:44
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
huysuzluk05:50:38
Huysuz olma durumu
LANDO05:50:38
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
pound05:50:14
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
potin05:50:11
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
müteallik05:50:11
İlişkin, ilgili
şif05:50:09
Pamuk kozası
ASUDE05:50:06
Sessiz, rahat, sakin
ha bire05:50:01
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
ÜSTÜN05:49:57
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
Kışlak05:49:50
Kışın barınılan yer
potas05:49:35
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
posta05:49:22
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
şor05:49:20
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
dikte05:49:17
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
ÖLÇÜT05:48:54
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
mirasyedi05:48:51
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
ibik05:48:46
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
muhafaza05:48:43
Koruma, saklama, korunum
patent hakkı05:48:38
İmalât izni
bir05:48:28
Sayıların ilki
mango05:48:12
Hint Kirazı
tahmin etmek05:48:11
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
beceri05:48:08
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
akıl erdirmek05:48:00
anlamak, sırrını çözmek
mabeyin05:47:52
Ara
yutak05:47:48
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
meslektaş05:47:41
Aynı meslekten olan
iplik çekmek05:47:40
kumaştan iplik çıkarmak
monist05:47:40
Tekçi
Edevat05:47:37
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
monokl05:47:27
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
takla böcekleri05:47:13
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
belirsizlik zamiri05:47:11
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
ESKİ PÜSKÜ05:47:10
Çok eski; iyice eski (şeyler)
fütursuzca05:47:08
Önemsemeyerek, aldırmayarak
kolhoz05:47:03
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
istikamet05:46:55
Doğrultu, yön
elçi05:46:53
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
eğimli05:46:45
Eğimi olan
istifa etmek05:46:42
(işinden) çekilmek
saygılı05:46:35
Saygısı olan, saygı gösteren, hürmetli
trajedi05:46:30
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
enlem05:46:22
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
nefes darlığı05:46:15
Solumada yaşanan sıkıntı
bazuka05:46:12
Roketatar
Sinolog05:46:02
Sinoloji bilgini
koşutçuluk05:45:59
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
Asalak05:45:53
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
paylaştırma05:45:47
Paylaştırmak işi
lânetlemek05:45:45
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
bisiklet05:45:42
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
serenat05:45:30
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
geçiş05:45:25
Geçmek işi veya biçimi
ceset05:45:23
Ölü vücut, naaş
cephe05:45:20
(yapılarda) Yüz, alnaç
körlük05:45:15
Kör olma durumu
itmam05:45:09
Bitirme, tamamlama
telif hakkı05:45:07
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
iğne deliği05:44:51
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
buhur05:44:43
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
sulanma05:44:39
Sulanmak işi
karton05:44:34
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
kartel05:44:31
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
Eğsi05:44:23
Ucu yanmış odun, köseği
Bilinmeyen05:44:21
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
pudra05:44:18
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
sedef otu05:44:13
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
mümtaz05:44:13
Seçkin
İştiyak05:44:10
Göreceği gelme, özleme
seyretmek05:44:04
Bir olaya karışmadan bakmak
kılağı05:44:02
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
toplu05:43:53
Topu olan
canlandırıcı05:43:50
Canlılık veren, canlılık kazandıran
yaylı05:43:39
Yayı olan
kötülemek05:43:32
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
Anaerki05:43:08
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
alacakarga05:43:01
Saksağan
MONARŞİ05:43:01
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
ekseriya05:42:47
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
iyilik etmek (veya yapmak)05:42:40
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
rüya05:42:34
Düş
haşiye05:42:30
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
karasal05:42:27
Kara (I) ile ilgili, berrî
karavan05:42:22
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
ÖGE05:42:15
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
medya05:42:09
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
büro05:42:07
Çalışma odası, yazıhane
makasçı05:42:05
Makas yapan veya satan kimse
öğrenci belgesi05:42:02
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
trigonometri05:41:42
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
ZORUNLULUK05:41:39
Zorunlu olma durumu, zorunluk
CİNNET05:41:34
Delilik
KİŞİSEL05:41:32
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
güç mevkide kalmak05:41:24
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
meram05:41:13
İstek, amaç, gaye, maksat
Kaygı05:41:13
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
meral05:41:11
Maral, dişi geyik
mermi05:41:08
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
solaklık05:41:02
Solak olma durumu
mecus05:41:00
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
mecaz05:40:58
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
melce05:40:48
Sığınak, barınak
melon05:40:45
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
dolambaç05:40:27
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
ÇELİŞKİ05:40:25
Çelişme, tenakuz
mevta05:40:09
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
mevzi05:40:06
Yer, mahal
Söz dağarcığı05:40:04
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
Çıplaklık05:40:02
Çıplak olma durumu
damla taş05:39:51
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
mübarek05:39:49
Verimli, bereketli
Hasılı05:39:46
Sözün kısası, kısacası
üzücü05:39:41
Üzüntü veren
eyyamcı05:39:35
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
kuyruk sokumu05:39:19
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
sr05:39:15
Stronsiyum"un kısaltması
faka basmak05:39:03
aldatılmak, tuzağa düşmek
ispanya05:38:55
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
ararot05:38:50
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
rayiç05:38:45
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
hidrokarbon05:38:40
Karbon ve hidrojen birleşiği
matematikçi05:38:16
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
ermeni gelini gibi kırıtmak05:38:09
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
enderun05:38:01
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
ok yaydan (veya yayından) çıkmak05:37:58
geri dönülemeyecek bir iş yapmak
volfram05:37:53
Atom numarası 74, atom ağırlığı 183,85 olan, 19,3 yoğunluğunda, sert ve ancak 3482°C de eriyen bir element, tungsten. Kısaltması W
yetmek05:37:40
Yeterli sebep olmak
kompleks05:37:37
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık