tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

badem şekeri01:23:32
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
zeytin ezmesi01:23:12
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
Teşebbüs01:22:59
Girişim, girişme
Benzeşmezlik01:22:38
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
KOR01:22:21
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
itham01:21:55
Suçlama, suçlu görme
kolombiyum01:21:50
Niyobyum
semere01:21:34
Yemiş, meyve, ürün
DÖNEMEÇ01:21:27
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
fişek01:21:07
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
mahruti01:20:59
Konik
VONOZ01:20:48
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
CAMIZ01:20:39
Manda, su sığırı, kömüş
eflak01:20:30
Gökler
meşguliyet01:20:25
Meşgul olma, uğraşma durumu
cimrilik01:20:13
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
akça01:20:10
Oldukça beyaz, beyazca
Nadaslı01:19:55
Nadasa bırakılmış
arkada kalanlar (veya arkadakiler)01:19:48
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
mikos01:19:46
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
tar01:19:37
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
turnagözü01:19:28
Berrak ve parlak sarı
tente01:19:02
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
Ga01:18:54
Galyum"un kısaltması
perva01:18:48
Çekinme, sakınma, korku
habis01:18:15
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
hemen hemen01:17:37
Nerede ise, az zaman sonra
olagelme01:17:24
Olagelmek işi
kusturucu01:17:19
Kusturan, kusmaya yol açan
hain01:17:07
Hıyanet eden (kimse)
kargagiller01:17:04
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
oyma01:16:57
Oymak işi
elli01:16:49
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
etmen01:15:49
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
Nisyan01:15:40
Unutma
enstitü01:15:37
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
Kapalı01:15:13
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
onama01:14:55
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
milel01:14:20
Milletler, uluslar
ummak01:14:02
Sanmak, tahmin etmek
uyrukluk01:13:55
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
feza01:13:51
Uzay
Kemiyet01:13:49
Nicelik
icabet01:13:40
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
eşelek01:13:23
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
kuz01:12:53
Gölgede kalan (yan)
teceddüt01:12:47
Yenileşme, yenilik
delice01:12:33
Davranışları aşırı, deli gibi olan
aldatmaca01:12:33
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
Kahramanlık01:12:15
Kahraman olma durumu
Bencil01:12:09
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
utarit01:11:25
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
politikacı01:10:57
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
yer elması01:10:38
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
Nihayet01:10:29
Son
Arif01:10:11
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
HÜT01:09:53
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
Kurban01:09:51
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
dayanak01:09:33
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
inhisar01:09:24
Tekel
kebap01:08:45
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
pisi pisi01:08:18
(çocuk dilinde) Kedi
dostluk01:06:26
Dost olma durumu; dostça davranış
bakire01:05:47
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
süsleyici01:04:30
Süsleyen, dekoratif
mika01:03:53
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
sarma01:02:51
Sarmak işi
sevişme01:02:40
Sevişmek işi
departman01:02:14
Bir iş yeri, okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan alt birimlerinden her biri, bölüm
Mani01:00:49
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
Keklik01:00:35
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
idea01:00:21
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
YER FISTIĞI01:00:14
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
desibel00:59:43
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
Gramer00:59:00
Dil bilgisi
bezelye00:57:47
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
GÖZ00:57:25
Görme organı
aşina00:57:23
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
varlık00:56:59
Var olma durumu, mevcudiyet
dalgalı akım00:56:55
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
ekecek00:56:23
Tohum
türkçe00:56:15
Genel Türk dili
eğme00:55:58
Eğmek işi
voyvoda00:55:31
Osmanlıların Eflâk ve Buğdan beylerine verdikleri unvan
musallat00:55:14
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
öngörülü00:54:32
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
Sınamak00:54:28
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
tek tanrıcılık00:54:19
İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihî şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varması, monoteizm
MARAL00:54:13
Dişi geyik, meral
co00:54:07
Kobalt`ın kısaltması
ithal00:53:44
İçine alma
İMA00:53:30
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
takla00:53:18
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
pirifanî00:53:16
İhtiyar (kimse)
kepek00:52:52
Un elendikten sonra, elek üstünde kalan kabuk kırıntıları
yabanî00:52:50
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
MANTAR BİLİMİ00:52:24
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
vaaz00:52:11
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
eyer00:51:59
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
lezyon00:51:46
bk. doku bozukluğu
anket yapmak00:51:45
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
rantabl00:51:34
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
şedaraban00:51:34
Klâsik Türk müziğinde bir şet makam
Gülüt00:51:21
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
ETKEN00:51:20
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
naylon00:50:23
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
Yer ölçümü00:50:15
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
hainlik etmek00:50:10
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
tembih00:49:57
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
şakul00:49:46
Çekül
bankiz00:49:41
Buzla
galibiyet00:49:25
Yenme, yengi
keyifli00:48:24
Keyfi yerinde, neşeli
ALKİL00:48:19
Alkol kökü
hitabe00:47:55
Söylev
tutarsız00:47:38
Tutarlı olmayan, insicamsız
serpantin00:47:24
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
salaş00:46:39
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
yere bakan yürek yakan00:46:23
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
Kuruluş00:45:43
Kurulma işi, yolu veya tarihi
ada00:45:20
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
yelli00:45:12
Yeli çok olan, rüzgârlı
esirgeme00:44:59
Esirgemek işi, himaye, vikaye
Yüksek00:44:45
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
konkav00:44:37
İçbükey, obruk, mukaar
şahitlik00:44:14
Tanıklık, şahadet
dalkavuk00:44:10
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
kirtil00:44:07
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
Alem00:43:59
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
kemik bilimi00:43:50
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji