tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

tepi18:57:15
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
top sürmek18:57:03
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
iyileştirmek18:56:55
Eksikliğini, bozukluğunu gidermek, ıslah etmek
namuslu18:55:42
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
alivre18:55:38
Ürün daha tarladayken, yetiştiği zaman teslim edilmek üzere, önceden pey verilerek yapılan (satış)
düzgün18:55:16
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
havra18:55:15
Yahudi tapınağı, sinagog
manalı18:55:11
Anlamlı
nazik18:55:05
Başkalarına karşı saygılı davranan
ALAVERE18:54:45
Bir şeyin elden ele geçmesi
yırtıcı hayvan18:54:09
Vahşî hayvan
bozuk çalmak18:54:08
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
nebze18:54:07
Az şey, az
gericilik18:53:54
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
ödenek18:53:50
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
özellik18:53:40
Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet
sevi18:53:13
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
senkronizasyon18:53:10
Eşleme
semender18:53:07
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
selen18:53:04
Ses, haber, bilgi
tutum18:53:02
Tutulan yol, davranış
selef18:52:58
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
saye18:52:49
Gölge
rica18:52:37
Dileyiş, dileme, dilek
sarfınazar18:52:35
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
saplantı18:52:31
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
çoğunluk18:52:19
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
salya18:52:17
Ağızdan sızan tükürük
salvo18:52:15
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
yaradılış18:52:14
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
salamura18:52:10
Peynir, et, balık, turşu, asma yaprağı gibi yiyeceklerin, bozulmaması için içinde tutuldukları tuzlu su
sabo18:52:05
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
rezillik18:52:01
Rezil olma durumu, rezalet
kılmak18:52:00
(namaz için) Yerine getirmek
reyhan18:51:59
Fesleğen
şahit18:51:58
Tanık
resital18:51:54
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
reha18:51:51
Kurtuluş, kurtulma
ÜSTÜNLÜK18:51:50
Üstün olma durumu, rüçhan
reform18:51:48
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
refleks18:51:45
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı
refika18:51:42
Eş, karı, zevce
refah18:51:40
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
reşit18:51:37
Ergin
rate18:51:35
Büyük fare
Birlik18:51:34
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
ratanya18:51:32
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
rasyonalist18:51:30
Akılcı, usçu
rastgele18:51:27
Herhangi bir, gelişigüzel
rahip18:51:21
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
proleter18:51:18
Çalışan, emekçi
rahat18:51:17
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
içtensiz18:51:14
İçten olmayan, samimiyetsiz
rafya18:51:13
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
pul kanatlılar18:51:10
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
pudralık18:51:04
Pudra kutusu
protein18:50:59
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
prens18:50:57
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
ilham kaynağı18:50:55
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
BAĞNAZ18:50:54
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
pozitif film18:50:53
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
pot18:50:50
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
posta18:50:47
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
pomat18:50:44
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
pisik18:50:40
Kedi
pike18:50:35
Kabartmalı pamuklu kumaş
pikap18:50:32
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
piç18:50:29
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
peyk18:50:27
Uydu
pesek18:50:23
Diş kiri, diş pası
pazarlama18:50:18
Pazarlamak işi
patis18:50:15
Patiskanın kısaltılmış şekli
Karyokinez18:50:11
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
alfabe sırası18:50:10
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
pafta18:50:07
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
püskürme18:50:04
Püskürmek işi
otel18:50:01
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
osmiyum18:49:58
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
orak18:49:53
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
optik kaydırma18:49:51
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
objektif18:49:49
Nesnel, afakî
zahmetsiz18:49:34
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
nispi18:49:32
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
nefha18:49:29
Güzel koku
nasip18:49:26
Birinin payına düşen şey
namdar18:49:23
Ünlü
namaz18:49:20
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
nalın18:49:11
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
nakdi18:49:08
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
naşir18:49:01
Yayan, saçan
nüzul18:48:51
İnme, felç
nükte yapmak18:48:48
nükteli söz söylemek
nüans18:48:45
Ayırtı, çalar, fark
muzır18:48:42
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
muhaceret18:48:40
Göç, göçme
monden18:48:37
Toplum yaşamı ile ilgili
misk18:48:35
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
milis18:48:30
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
merdane18:48:25
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
mayın dökmek18:48:21
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
mavikantaron18:48:19
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
matlup18:48:17
İstenilen, aranılan
matbaa18:48:14
Basım evi
malî18:48:12
Mal ve para ile ilgili, parasal
mahrem18:48:08
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
insicam18:48:07
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
maddeci18:48:03
Materyalist
karaltı18:48:00
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
iltizamcı18:47:59
Kesenekçi, mültezim
mağlûp etmek18:47:58
yenmek
mütemekkin18:47:56
Yerleşmiş olan, yerleşik
müteheyyiç18:47:52
Heyecana kapılmış, heyecanlı
müstehase18:47:46
Fosil, taşıl
bağlaşım18:47:46
Eşleme
müstakim18:47:42
Doğru, doğruluktan şaşmayan
tedavül18:47:40
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
müseddes18:47:40
Altıgen
müsavi18:47:37
Eşit, denk
müsavatçılık18:47:34
Eşitçilik
mürteci18:47:28
Yeni düzene karşı direnen gerici
münasebat18:47:21
İlgiler, ilişkiler
müminlik18:47:18
Mümin olma durumu
mükafat18:47:12
Ödül
mühür18:47:03
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
müflis18:46:59
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
müdür18:46:47
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
mübalâğa18:46:41
Abartma, abartı
müşterek18:46:35
Ortak
İdeal18:46:35
Ülkü, mefkûre
18:46:31
bk. mı / mi