tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

DERVİŞ09:18:57
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
koyu mavi09:18:57
Mavinin bir ton koyusu
bagaj09:18:57
Yolcu yükü
esasi09:18:56
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
delgeç09:18:56
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
inanma09:18:55
İnanmak işi
itina09:18:52
Özen, ihtimam
dertli09:18:51
Derdi olan
akıl dışı09:18:51
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
piknikçi09:18:50
Piknik yapmayı seven kimse
vites09:18:49
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
berlam09:18:46
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
revaç09:18:41
Geçerli ve değerli olma, sürüm
deccal09:18:38
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
mıstara09:18:36
bk. mastar
yetkin09:18:31
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
vesikalık09:18:31
Vesika için gerekli olan (şey)
Verim09:18:28
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
seçmeli09:18:24
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
hile yapmak09:18:24
aldatmak
TİRPİDİN09:18:14
Ufak bahçe çapası
fiili09:18:13
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
ki09:18:13
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
ikinci çağ09:18:12
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
MEŞİME09:18:09
Döl yatağı
Eldiven09:18:09
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
haykırma09:18:08
Haykırmak işi
palanga09:18:05
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
DARBE09:18:05
Vuruş, çarpış
dağıtma09:18:04
Dağıtmak işi, tevzi etme
şatafat09:18:03
Süs ve gösteriş
YİĞİT09:18:03
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
toptan09:18:02
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
ses bilimi09:18:02
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
İSTENÇSİZ09:18:01
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
kivi09:18:01
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
EDEPSİZ09:18:01
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
sığa09:17:59
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Tabut09:17:57
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
hakem09:17:57
Yargıcı
sabit olmak09:17:56
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
ihlas09:17:55
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
ÜRETEÇ09:17:54
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
merkezcilik09:17:53
Merkeziyetçilik
faizci09:17:53
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
cengel09:17:50
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
gözü görmemek09:17:48
görmez olmak
yürütmek09:17:47
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
bilgi09:17:43
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
ayıklama09:17:42
Ayıklamak işi
hareketsiz09:17:39
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
alelıtlak09:17:39
Genel olarak
Çapkın09:17:37
Geçici aşklar arkasında koşan
Puluçluk09:17:33
Puluç olma durumu, ananet
bunaltma09:17:31
Bunaltmak işi
KARARGAH09:17:29
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
GENİŞ09:17:27
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
az09:17:26
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
PATİKA09:17:24
Keçi yolu, çığır
onarım09:17:21
Onarmak işi, tamirat, tamir
kese09:17:16
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
KİLOSİKL09:17:15
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
serpmek09:17:15
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
nakletme09:17:14
Nakletmek işi
SOĞURMA09:17:12
Soğurmak işi, emme, massetme
Anlaşılan09:17:12
anlaşıldığına göre, galiba
ARKALIK09:17:07
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
idam09:17:06
Ölüm cezası
gülüt09:16:59
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
şaşırmak09:16:58
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
ılıman09:16:58
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
asım09:16:57
Asma işi
hektometre09:16:54
Yüz metrelik uzunluk ölçü birimi, kilometrenin onda biri (hm)
ılım09:16:54
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
star09:16:53
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
özgecil09:16:50
Özgeci tutumu olan
öykü09:16:46
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
getiri09:16:45
Faiz
ıskarta09:16:45
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
binek09:16:40
Binmeye ayrılmış şey ve daha çok at
sap09:16:39
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
övünme09:16:38
Övünmek işi, kıvanç iftihar
çıplak resim09:16:34
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
çük09:16:30
Erkeklik organı
çok tanrıcılık09:16:25
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
KUTUR09:16:24
(daire ve kürede) Çap
çiçek tacı09:16:21
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
sinir09:16:20
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
KAZİYE09:16:17
Önerme
çiçek dürbünü09:16:16
bk. kaleydoskop
çiçek bozuğu09:16:12
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
mağrur09:16:12
Kurumlu, gururlu
çiftteker09:16:06
Bisiklet
çalı kuşu09:16:01
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
ÜZÜNTÜ09:15:55
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
kerime09:15:53
(saygılı konuşmada) Kız evlât
muaf09:15:51
Bağışlanmış, affedilmiş
ÖZ09:15:46
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
ÖTE09:15:43
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ütmek09:15:43
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
dokundurma09:15:42
Dokundurmak işi
Kovuşturma09:15:39
Kovuşturmak işi
yapık09:15:38
Belleme (II)
yapmacık09:15:32
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
çarpıcı09:15:32
Etkili
ispanyol09:15:31
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yansız09:15:28
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
ıssız kalmak09:15:25
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yabansı09:15:23
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
hat09:15:19
Çizgi
iyi hoş (ama)09:15:18
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
grekoromen09:15:17
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
TUTAMAK09:15:17
Tutamaç
Kompetan09:15:16
Uzman, yetkili
çıkarma09:15:16
Çıkarmak işi
yanıltı09:15:16
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
firar etmek09:15:15
kaçmak
unutturma09:15:15
Unutturmak işi
Ses birimi09:15:14
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
kakmacılık09:15:13
Kakmacı olma durumu
susuzluk09:15:12
Susuz olma durumu, kuraklık
kaplıca09:15:12
Ilıca
gına09:15:12
Zenginlik, bolluk
nefha09:15:11
Güzel koku
tasarım09:15:10
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
KORTEJ09:15:09
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
nagehan09:15:09
Ansızın, birdenbire, ani olarak
bibliyografi09:15:08
Bibliyografya
Hastalık09:15:08
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
Maatteessüf09:15:07
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır