tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

tepi07:09:53
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
yutak07:09:38
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
CANLANDIRMA07:09:14
Canlandırmak işi
operatör07:08:04
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
Melez07:08:02
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
jüt07:07:18
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
tevettür07:07:03
Gergin duruma gelme, gerilme
SERÜVEN07:06:12
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
nikah07:05:34
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
kaşıkçı kuşu07:04:59
Pelikan
İlim07:04:36
Bilim
lântan07:04:34
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
Akyuvar07:04:33
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
Örs07:04:32
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
İri07:04:13
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
gümüş balığıgiller07:04:12
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
uzunluk ölçüsü07:04:07
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
matematiksel07:04:00
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
dev gibi07:03:47
iri ve korkunç
kızgın07:03:45
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
nutku tutulmak07:03:44
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
ılkı07:03:14
bk. yılkı
tezyin etmek07:03:11
bezemek, süslemek, donamak
yıldırım07:03:09
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
ödünç07:03:06
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
İPEK07:02:57
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
posta treni07:02:43
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
kılavuz07:02:40
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
yanal07:02:29
Yanda olan, yana düşen
Cam07:02:23
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
tediye etmek07:02:06
ödemek
menteşe07:01:59
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
ahiretlik07:01:56
bk. ahretlik
tor07:01:39
Sık gözlü ağ
Kunduz07:01:30
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
İhsas07:01:27
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
HİLEKAR07:01:24
Hileci
olumsuzluk eki07:01:21
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
karakterize etmek07:01:17
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
cümle07:01:13
Dizge, sistem
minkale07:01:11
İletki
yöre07:01:09
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
methal07:00:52
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
müzikhol07:00:16
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
zapt etmek06:57:26
zorla almak
DİNAR06:50:06
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
çiçek açmak (veya vermek)06:49:34
çiçeklenmek
tifüs06:48:03
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
üvez06:46:26
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
belirsiz06:45:50
Belirli olmayan, gayrimuayyen
AMİL06:45:16
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
ipek böceği kelebeği06:45:02
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
denemek06:44:56
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
Düzleme06:44:37
Düzlemek işi, tesviye
barınma06:44:03
Barınmak işi
ihvan06:43:21
Yakın dostlar, arkadaşlar
delege06:42:48
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
KÜRESEL06:42:05
Küre ile ilgili olan
HARMANİ06:41:22
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
koskocaman06:40:40
Çok büyük, çok iri, muazzam
yakmaç06:39:47
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
kısaltma06:39:43
Kısaltmak işi, taksir
İletişim06:39:41
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
tekel06:39:15
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
nezir06:39:05
Adak
yosma06:38:54
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
merek06:38:43
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
salıverme06:38:33
Salıvermek işi
insaf06:37:08
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
amerikalı06:36:44
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
hidrokarbon06:36:28
Karbon ve hidrojen birleşiği
örneklik06:36:26
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
mevzi06:35:46
Yer, mahal
sultan06:35:06
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
konuşturma06:34:04
Konuşturmak işi
Anlık06:33:11
Kısa süren, bir an içinde olan
GÖNDERMEK06:30:40
Yetki vererek gitmesini sağlamak
LEKE06:27:57
Kirliliği gösteren iz
nispi06:27:50
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
Kışlak06:23:25
Kışın barınılan yer
seziş06:23:22
Sezmek işi veya biçimi
övünce06:22:12
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
liboş06:21:58
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
iyilik06:21:13
İyi olma durumu, salâh
yarım06:19:03
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
rüşvet06:19:00
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
Yüreklilik06:17:09
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
Atış06:16:27
Atmak işi veya biçimi
pöç06:15:08
Kuyruksokumu kemiği
şark06:13:55
Doğu
cadalozluk06:13:00
Cadaloz olma durumu
sera06:09:44
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
Engin06:05:37
Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi
acemilik06:04:52
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
EMİRLİK05:50:49
Emir (II) olma durumu
MERAKLI05:49:42
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
zihniyet05:49:23
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
beşer05:48:50
İnsanoğlu, insan
tulanî05:45:01
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
Tasvip05:44:48
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
selis05:44:43
Akıcı (söz)
mahreç05:44:35
Çıkış yeri, çıkak
gençlik05:44:07
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
genç05:44:05
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
doğu05:43:16
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
dizgin05:43:11
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
ishak kuşu05:42:29
Bataklık baykuşu
bulanık05:42:20
Bulanmış olan, duru olmayan
bikes05:42:18
Kimsesiz
bulamaç05:42:16
Sulu, cıvık hamur
antika05:41:42
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
yeter05:40:47
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
yersiz yurtsuz kalmak05:40:43
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
bedbin05:40:03
Kötümser, karamsar, pesimist
kriket05:39:52
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
butaforcu05:39:50
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
bura05:39:42
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
inilti05:39:42
İnleme sesi
bok05:39:35
Dışkı
bitkinlik05:39:10
Bitkin olma durumu
puma05:38:57
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
Şap05:38:01
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
çevren05:37:32
Ufuk, göz erimi
çıkma05:37:06
Çıkmak işi
erdemli05:34:48
Erdemi olan, faziletli
İR05:33:54
İridyum"un kısaltması
rampa05:33:32
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
sakın05:32:57
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Anaç05:29:55
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
ayrık05:29:06
Ayrılmış