tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

Güçlendirme04:30:46
Güçlendirmek işi
cilâ04:30:11
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
konuşturma04:30:08
Konuşturmak işi
öğrenme04:29:45
Öğrenmek işi, ıttıla
enli04:28:50
Eni büyük olan, geniş
nova04:28:40
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
elma04:28:39
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
SAKSAĞAN04:28:38
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
ışıltı04:28:37
Hafif ışık
yaman04:28:36
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
mizahi04:26:35
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
sekene04:25:31
Bir yerde oturanlar, sakinler
teleferik04:25:02
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
atımcı04:25:02
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
KUDRET HELVASI04:19:48
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
içkici04:17:30
İçki yapan veya satan kimse
kendini göstermek04:15:34
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
musibet04:15:20
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
yakacak04:15:12
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak için yakılan madde, yakıt, mahrukat
Toplardamar04:15:05
Kanın, vücudun her yanından kalbe gitmesine yarayan damar
düşkünler evi04:13:55
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
koruluk04:12:54
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
kanara04:06:20
bk. kesim evi, mezbaha
tek tanrıcı04:04:50
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
duyuru04:04:48
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
arkeoloji04:03:41
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
araya girmek04:01:30
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
şaşma03:57:56
Şaşmak işi
babalanmak03:56:31
Diklenmek, kabadayıca davranmak
değerbilir03:56:30
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
MOLİBDEN03:54:06
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
santra03:50:43
Orta, orta alan, merkez
kındıra03:49:46
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
CİMBAKUKA03:49:44
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
Organ03:47:06
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
kaktüs03:47:05
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
fakir fukara03:46:21
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
boşa çıkarmak03:46:21
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
midi03:46:20
Orta
silindir şapka03:46:14
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
yer sakızı03:45:09
Bitüm
tevsi03:43:50
Genişletme, yayma
sayılma03:39:22
Sayılmak işi
İKLİMLEME03:32:31
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
peşkir03:32:28
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
muti03:32:28
Yumuşak başlı, itaat eden
Türemiş03:32:26
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
kürt03:32:26
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
ANLAK03:32:24
Zekâ
doymuş03:32:23
Bir şey yiyerek tok duruma gelmiş
mahzen03:32:22
Yapılarda yer altı deposu
mırra03:32:22
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
alçakça03:31:20
Oldukça alçak
tiran03:29:49
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
iffetli03:29:46
İffettini koruyan, sili, afif
Bürokrat03:28:45
Devlet dairesinde çalışan görevli
bemol03:28:44
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
göğüs cerrahisi03:28:42
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
hazır kahve03:28:41
Neskafe
cesurca03:25:40
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
odunluk03:25:06
Odun konulan yer
tutturma03:24:44
Tutturmak işi
yaklaşık değer03:24:42
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
kuru incir03:24:40
Özel olarak güneşte kurutulan incir
Kudretli03:24:09
Gücü olan, güçlü
baharat03:23:47
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
fikir (veya birinin fikrini) almak03:23:11
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
BERRİ03:21:35
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
vakıa03:21:34
Olgu
baskı resim03:17:14
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
kabakulak03:17:00
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
nikbinlik03:16:30
İyimserlik, optimizm
ikiz03:15:35
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
amigo03:15:35
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
Otonom03:14:15
Özerk, muhtar
kan basıncı03:14:13
bk. tansiyon
dincilik03:12:46
Dincinin işi
degajman03:11:05
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
irs03:10:53
Kalıtım, soya çekim
taşınma03:10:51
Taşınmak işi
Emaret03:10:49
Emirlik, beylik
balkan03:10:43
Sarp ve ormanlık sıra dağlar
Sürdürme03:10:05
Sürdürmek işi
bağın03:10:03
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
terki03:07:11
Eyerin arka bölümü
KUŞATMAK03:07:00
Çevrelemek, çokça bulunmak
hatasız03:05:20
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
apış arası03:05:18
İki bacağın arasında kalan yer
tenakuz03:05:15
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
yelkenleri suya indirmek03:03:47
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
Arşiv03:01:56
Belgelik
Beyaz03:01:14
Ak, kara karşıtı
edim03:01:07
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
kail03:01:07
Söyleyen
temayüz03:01:04
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
isal03:01:03
Ulaştırma
kayın valide02:59:31
Kaynana
ÇERGİ02:58:56
bk. çerge
sırnaşık02:58:27
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
asal02:55:58
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
ahi02:54:50
Ahilik ocağından olan kimse
başarım02:51:09
Elde edilen bir başarı
takt02:51:07
Yerinde konuşma veya davranma
lezbiyen02:51:06
Eşcinsel, sevici kadın
aktarma02:50:56
Aktarmak işi
arşın02:50:49
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
sakar02:49:30
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
lânolin02:47:03
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
sağgörülü02:46:35
Sağgörüsü olan, basiretli
tekabül02:46:35
Karşılıklı olma, karşılama
tanrısal02:46:34
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
torak02:44:23
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
menemen02:43:17
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
rafadan02:40:55
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
masal âlemi02:40:51
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
müzayaka02:40:51
Sıkıntı, darlık, parasızlık
önemsizlik02:40:35
Önemsiz olma durumu
kıvançlı02:39:54
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
meyilli02:36:52
Bir yana eğimi olan, eğik
bazilika02:36:46
Kral sarayı
murt02:35:00
Mersin ağacı
akson02:32:39
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
omaca02:32:07
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
deşifre02:31:09
Çözülmüş, açıklanmış
ana deniz02:30:32
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
savurgan02:30:16
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
hitan02:29:25
Sünnet etme
geri zekâlı02:25:42
Zekâ düzeyi gelişmemiş
şişmanlama02:25:02
Şişmanlamak işi
ekşime02:24:37
Ekşimek işi