tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

iskarpela05:45:56
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
mescit05:45:11
Cami
ithal05:44:17
İçine alma
ramak05:40:43
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
sardalye05:39:21
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
özezer05:36:22
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
buluğ çağı05:36:05
Ergenlik çağı
apsis05:27:31
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
müşahhas05:25:07
Somut, konkre
üvey05:24:01
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
iskelet05:22:26
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
suçlu05:20:23
Suç işlemiş, suçu olan (kimse), kabahatli, mücrim
umutlu05:19:08
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
Teşhis05:18:31
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
tahsil görmek05:16:53
yüksek öğrenimde bulunmak
su yosunları05:15:39
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
fassal05:15:18
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
manifesto05:11:22
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
Aromatik05:09:37
Hoş kokulu, aromalı
konç05:04:32
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
HAMAM05:00:31
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
Gizleme05:00:29
Gizlemek işi
sayaç04:58:13
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
oramirallik04:55:55
Oramiral rütbesi
parlama04:54:53
Parlamak işi
rokoko04:54:03
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
MÜMİN04:49:03
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
arkaizm04:45:00
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
lügat04:42:05
Kelime, söz, sözcük
letafet04:41:31
Güzellik, hoşluk
EMRE MUHARRER SENET04:36:20
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
meşk04:35:40
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
münkir04:34:49
İnkâr eden, kabul etmeyen
hurafe04:31:14
Dine sonradan girmiş boş inanç
yücelik04:30:23
Yüce olma durumu, ulviyet
dış yüz04:28:55
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
mülayim04:23:51
Uygun, hoş görülebilir
yobaz04:22:20
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
kararlılık04:09:21
Kararlı olma durumu, istikrar
Domestik03:58:42
Evcil
möble03:51:24
Mobilya
akrobat03:47:24
Cambaz
mümbit03:45:28
Verimli, bitek
Amnezi03:43:44
Hafıza kaybı, bellek yitimi
meşhur03:42:22
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
etajer03:41:49
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
gömgök03:40:47
Her yanı mavi, masmavi
ciddiye almak03:33:56
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
galeri03:33:55
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
siperlik03:33:37
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
yaba03:32:52
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
elektron03:30:15
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
aruz03:27:18
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
üroloji03:26:50
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
taahhüt03:26:23
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
matah03:26:18
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
konuşmak03:26:13
Söylev vermek, konuşma yapmak
bekçi03:21:54
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
röle03:21:19
Değiştirgeç
zararlı03:20:49
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
asabiye03:20:15
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
ekleme03:18:49
Eklemek işi
Macun03:16:43
Hamur kıvamına getirilmiş madde
alakarga03:16:20
Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir kuş türü, kestane kargası (Garrulus glandarius)
tolga03:16:19
Savaşçıların veya itfaiyecilerin başlarına giydikleri demir başlık, migfer
Eğretileme03:15:42
İstiare, iğretileme
etap03:15:18
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
cura03:14:21
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
kilit dili03:13:50
Kilidin anahtarla sürülen parçası
yaprak sigarası03:12:48
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
ALTO03:10:49
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
Bakışımsız03:10:02
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
serhat03:09:53
Sınır boyu
diyecek03:09:19
Söylenecek söz
DÜŞÜNÜŞ03:06:49
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
çividi03:06:36
Çivit renginde olan
fevk03:05:48
Üst, yukarı
tavsif03:04:49
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
Kara kehribar03:04:21
Süs eşyası yapımında kullanılan parlak, siyah linyit, oksidiyon taşı
karpuz03:02:48
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
fenalık03:02:20
Kötülük, şer
muadil03:02:19
Eşit, denk, eş değer
variyet03:02:19
Varlık, zenginlik
sanrı03:00:50
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
yük asansörü02:57:47
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
yaralanma02:56:23
Yaralanmak işi
KIYAS02:56:13
Bir tutma, denk sayma
tazelik02:55:26
Taze olma durumu, körpelik, taravet
Oyunbozan02:53:50
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
şaşma02:53:20
Şaşmak işi
çığır02:52:26
Çığın kar üzerinde açtığı iz
VARAN02:52:20
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
yasin02:47:17
Kur"an surelerinden biri
amigo02:46:43
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
ibibik02:45:19
Çavuş kuşu, hüthüt
edalı02:41:13
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
civanmert02:40:42
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
diyet02:37:33
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
taaddüt02:37:19
Çoğalma, sayısı artma
tıntın02:36:17
Boş, bomboş
cenin02:33:31
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
dayamak02:32:54
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
saklambaç02:31:53
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
üstüne02:29:25
İlişkin, üzerine, dair
Zeminli02:28:02
Zemini olan
basketbolcu02:28:02
Basketbol oyuncusu
gayri02:26:17
Başka, diğer
alarga02:24:03
Açıktan geç, yaklaşma
yarışmacı02:21:40
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
orman02:07:21
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
yetişmek02:05:29
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
dere02:03:13
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
antiasit01:56:14
Alkalik, kalevî
Tıynet01:55:35
Yaradılış, huy, maya
SAVAT01:55:07
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
ÜMİT01:53:29
Umma, beklenti, umut
kılıbık01:51:51
Karısının baskısı altında bulunan (erkek), kazak karşıtı
ÖZEZERLİK01:47:55
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
kanık01:41:46
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
aga01:41:11
Ağa
kandilli01:40:22
Kandili olan
Çekinme01:39:37
Çekinmek işi
silikatlaşmış01:29:37
Silisle birleşerek silikat durumu almış
Opalin01:28:56
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
madde01:28:43
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
tamir01:16:14
Onarma, onarım
Kamaşma01:15:35
Kamaşmak işi
tavassut01:13:38
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
iktidar01:11:10
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
çiftlik01:09:59
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası