tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

ifşa16:08:14
Herhangi gizli bir şeyi, açığa çıkarma, yayma
epitelyum16:08:12
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
domuz16:08:02
Çift parmaklılardan eti ve yağı için beslenen evcil hayvan (Susacrofa domestica)
aklanmak16:08:01
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
kefenlik16:07:56
Kefen olarak kullanılmaya elverişli (bez)
iktidarsızlık16:07:51
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
münavebe16:07:11
Nöbetleşme, keşikleme
afak16:07:09
Ufuklar, dört bir taraf
kapkara16:06:44
Her yanı kara
şecere16:05:51
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
deney16:05:30
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
hücum16:05:29
Saldırma, saldırı, saldırış
sözsüz oyun16:05:26
bk. pantomim
müfettiş16:04:37
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
İşlem16:04:31
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
örtmece16:04:28
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
yer yağı16:04:23
Petrol
HAYDUTLUK16:03:54
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
istikrarlı16:03:47
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
kaliteli16:03:26
Nitelikli
meşelik16:02:17
Meşe korusu veya meşe ormanı
çarnaçar16:02:13
İster istemez
Kulun16:02:08
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
akıl erdirmek16:02:06
anlamak, sırrını çözmek
öğütücü diş16:02:04
Azı dişi, azı
dalalet16:02:03
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
akıntı16:01:58
Akmak işi
telve16:01:57
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
vagina16:01:57
Döl yolu, vajina
temsilci16:01:57
Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan (kimse), mümessil
maderşahi16:01:55
Anaerkil, matriarkal
başat16:01:46
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
kalpak16:01:42
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
İktisat16:01:30
Ekonomi
kıtaat16:01:08
Kıtalar, ana karalar
delicesine16:00:59
Aşırı bir biçimde
batkın16:00:19
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
ümit16:00:14
Umma, beklenti, umut
düzenci16:00:10
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
Cendere15:59:29
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
yakarış15:59:29
Yakarmak işi veya biçimi
oryantalist15:59:24
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
inleme15:58:46
İnlemek işi
cıda15:58:19
Mızrak
agitato15:58:07
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
levha15:58:01
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
İTİCİ15:57:55
İtme işini yapan
despot15:57:54
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
kalkan balığıgiller15:57:47
Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
inceleyici15:57:47
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
vazife15:57:42
Ödev
Tur15:57:38
Dolaşma
demir15:57:33
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
hikâyeci15:57:13
Hikâye yazan, öykücü
yetingen15:56:53
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
Yarışlık15:56:27
Pist
onursuz15:56:17
Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz
elif15:56:11
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
payam15:55:47
Badem
GÖRSEL15:55:46
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
mevzuubahis15:55:36
Konu olan, söz konusu; adı geçen, sözü geçen
merdiven korkuluğu15:55:35
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan
UZLAŞMA15:54:42
Uzlaşmak durumu, uyuşma
devretme15:54:35
Devretmek işi
erketeci15:54:32
Dikizci, gözcü
muhtasar15:54:16
Kısaltılmış olan, kısa; özet
yağlı kara15:54:10
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
bel bağı15:53:58
Bel kemeri
sallanmak15:53:56
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
öze15:53:52
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
kukla15:53:23
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
İHTİYAR15:52:48
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
taşlamak15:52:26
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
bağır15:51:59
Göğüs
açar15:51:58
Anahtar
fırtına15:51:55
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
Deneysel15:51:31
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
nakletme15:51:29
Nakletmek işi
kız istemek15:50:26
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
keçi mantarı15:50:26
bk. ak mantar
sur15:50:21
Kale duvarı
kanun maddesi15:50:12
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
Negatif15:50:03
Olumsuz, menfi
tabaklanma15:50:02
Tabaklanma işi
yalvaç15:49:56
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
mezbaha15:49:49
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
alışmak15:49:46
Yadırgamaz duruma gelmek
kaydetme15:49:27
Kaydetmek işi
taşak15:49:14
Er bezi, erkeklik bezi, haya
Azvay15:48:27
Sarısabır
bağıntılılık15:48:03
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
üzerine15:47:46
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
bir tarafa bırakmak (veya koymak)15:47:44
önemsememek, benimsememek, ertelemek
Yönetmelik15:47:26
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Kan bağı15:47:25
Aynı soydan gelme durumu
Titreme15:47:21
Titremek işi
olan15:46:40
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
JURNAL15:46:17
Biriyle ilgili olarak yetkililere verilen kötüleme, ihbar yazısı
milliyet15:46:17
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
yekinmek15:46:15
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
bayağı15:46:11
Aşağılık, pespaye
medenilik15:46:06
Uygarlık
meryemana kuşağı15:46:01
Gök kuşağı, yağmur kuşağı
taşımacılık15:45:53
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
Bahar15:45:53
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
vuru15:45:53
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
sıkıntı vermek15:45:50
tedirgin etmek, bunaltmak
öküzgözü15:45:40
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
uza devim15:44:41
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
cemaat15:44:22
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
boğumlanma noktası15:44:16
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
konak15:44:04
Büyük ve gösterişli ev
tropikal15:43:50
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
su samuru15:43:48
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
ÜRETEÇ15:43:45
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
layiha15:43:29
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
Yapmak15:43:28
iyilik veya kötülükte bulunmak
boğan otu15:43:27
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
çamur deryası15:42:54
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
çultar15:41:57
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
döner15:41:54
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
aşüfte15:41:51
Oynak, açık saçık kadın, kokot
düğün çiçeğigiller15:41:40
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
mahşer15:41:21
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
ihram15:40:23
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
Vazgeçme15:40:08
Vazgeçmek durumu
Cilt15:39:57
Deri, ten
yalıçapkını15:39:17
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
küçük kan dolaşımı15:39:00
Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni
garson15:38:43
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse