tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

Ergi04:04:41
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
konukluk04:04:22
Konuk olma durumu, misafirlik
katlanma04:03:04
Katlanmak işi
karayanık04:02:54
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
kararlaştırma04:02:39
Kararlaştırmak işi
kamışçık04:01:36
Kuyumcuların kullandığı üfleç
isteklenme04:01:23
İsteklenmek işi
ipçik04:01:02
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
ibre04:00:26
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
ihtida03:59:49
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
hokka03:59:03
Metal, cam veya topraktan küçük kap
himmet03:59:00
Yardım, kayırma
zıngıldama03:58:17
Zıngıldamak işi veya durumu
tamir03:57:38
Onarma, onarım
çıkma03:57:30
Çıkmak işi
Otantik03:55:47
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
adisyon03:54:37
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
gariban03:53:05
Kimsesiz, zavallı, garip
imkansızlık03:53:03
İmkânsız olma durumu, olanaksızlık
ihata03:52:02
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
varış03:50:56
Varmak durumu veya biçimi
sahte03:50:05
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
medrese03:50:00
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
allame03:49:38
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
cizye03:49:30
Müslüman devletlerde Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi
mevlit03:49:07
Doğma, doğum
hareketlilik03:48:29
Hareketli olma durumu, devingenlik
emay03:47:32
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
terkip03:47:31
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
lokavt03:47:26
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
jeolojik03:47:07
Yer bilimi ile ilgili
sosyoloji03:46:18
Toplum bilimi, içtimaiyat
kalyon03:45:45
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
imame03:45:43
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
kovculuk03:43:07
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
yergici03:39:30
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
baritin03:38:48
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
koygun03:38:46
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
Aftos03:38:31
Oynaş, metres
yo03:38:15
Hayır
vazgeçilme03:37:52
Vazgeçilmek işi veya durumu
zevat03:37:03
Kişiler, zatlar
idarecilik03:36:53
İdareci olma durumu
utangaç03:35:03
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
mahallî idare03:34:52
bk. yerel yönetim
çupra03:34:35
bk. çopra
KİSPET03:34:19
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
uzlaştırma03:34:12
Uzlaştırmak işi
ticari03:33:49
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
bati03:33:47
Yavaş, ağır
yapak03:33:42
bk. yapağı
iticilik03:33:28
İtici olma durumu
uykusuzluk03:33:21
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
İştiyak03:33:06
Göreceği gelme, özleme
ruhi03:32:56
Ruhla ilgili, ruhsal
pahal03:32:49
Ters, aksi
vuru03:32:38
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
Yalvarma03:32:27
Yalvarmak işi
kompleks03:31:47
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
Güvenli03:31:42
Güven verici, emniyetli, emin
nargile tütünü03:31:40
Tömbeki
çıkmaz03:31:30
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
abluka03:30:51
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
istatistik03:30:34
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
olabilir03:30:26
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
Tramvay03:30:23
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
kereste03:30:08
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
remil03:29:49
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
yasak aşk03:29:46
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
mililitre03:29:43
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
sperm03:29:34
bk. sperma
zayi03:29:26
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
sıkıntısız03:28:49
Sıkıntısı olmayan
link03:28:07
Atın eşkin yürüyüşü
ilinti03:27:52
İki şey arasında ilgi, ilişki
allak03:27:47
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
yetmek03:27:36
Yeterli sebep olmak
oylumlu03:27:33
Oylumu olan, hacimli
tip03:27:22
Aynı cinsten bütün varlıkların veya nesnelerin temel özelliklerini büyük ölçüde kendinde toplayan örnek
duyarlı03:27:00
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
boşaltma03:25:58
Boşaltmak işi
yedinci03:25:47
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
nazariyat03:25:25
Kuramlar
bakam03:25:16
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam (Haematoxylon campechianum)
gavur03:25:03
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
bando03:25:00
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
tezkire03:24:48
bk. tezkere
hesap03:24:46
Aritmetik
çağırma03:24:40
Çağırmak işi
hakikat03:24:28
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
mütemmim03:24:07
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
sızıltı03:23:18
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
yufka açmak03:23:02
hamuru ince yaprak durumuna getirmek
market03:21:51
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
amigo03:21:01
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
solist03:20:52
Solocu
eyyam03:20:32
Günler
embriyon03:19:38
Oğulcuk, rüşeym
AKSAK03:16:17
Aksayan, hafifçe topallayan
tempo03:14:20
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
perva03:14:02
Çekinme, sakınma, korku
vasiyet03:13:00
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
batıl03:12:48
Doğru ve haklı olmayan
sarsma03:10:33
Sarsmak işi
ulaşmak03:10:05
Elde etmek, erişmek
çividi03:07:35
Çivit renginde olan
kolaylıkla03:03:30
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
terk03:03:19
Bırakma, ayrılma
hayvanat02:55:51
Hayvanlar
eyyamcı02:53:21
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
had02:52:05
Sınır, uç
trata02:45:42
Torbalı balık ağı
İRİ02:35:48
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
nebze02:32:36
Az şey, az
nurlu02:31:10
Aydınlık, ışıklı, parlak
vida02:23:56
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
dağlı02:20:45
Dağlık bölge halkından olan
ÜZERLİK02:17:37
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
götürme02:13:27
Götürmek işi
ANA BABA02:13:20
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
analizci02:12:38
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
dericilik02:12:36
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
arefe02:10:55
bk. arife
terakki02:10:21
İlerleme, yükselme, gelişme
oval02:10:19
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
kabine02:09:59
Bakanlar kurulu
Avunmak02:09:50
Oyalanmak; yetinmek
nal02:09:30
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
Erkeksi02:09:23
Erkeğe benzeyen, erkeği andıran, erkeğe yaraşan
umutsuzluk02:09:11
Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet