tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

tümsek19:36:25
Küçük tepe
kara sevdalı19:35:34
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
yurtsal19:35:28
Yurtla ilgili, vatanî
avare19:33:01
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
Türkiye Türkçesi19:29:28
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
GENE19:27:42
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
vakayiname19:24:41
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
dirhem19:21:01
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
sözünün eri olmak19:17:16
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
her daim19:17:15
Her zaman, daima
onursal19:11:33
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
dinek19:10:36
Dinlenmek için durulan yer
FİYAKA19:08:54
Gösteriş, çalım, afi, caka
müsvedde19:07:15
Yazı taslağı, karalama
yerine getirmek19:05:55
istenileni, gerekeni yapmak
efemine19:05:44
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
ruh bilimi19:02:56
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
ortakçı19:01:37
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba
avuç içi19:01:31
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
b18:59:46
Bor"un kısaltması
neon18:53:55
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
loğlama18:52:11
Loğlamak işi
dahil18:51:44
İç, içeri
misilleme18:49:26
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
eş sesli18:46:22
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
saz18:39:45
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
seslendirme18:39:40
Seslendirmek işi
putperestlik18:38:25
Puta tapma durumu, fetişizm
kamet18:37:35
Boy, endam
tatlı su kayası18:37:25
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
cerrahi müdahale18:30:14
Ameliyat
GİZEMCİ18:26:01
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
Gemi18:19:02
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
jüri18:18:29
Seçiciler kurulu, seçici kurul
gariplik18:17:56
Garip olma durumu, garabet
fikir yazısı18:17:28
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
aylak18:15:39
İşsiz, boş gezen, avare
radyatör18:07:44
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
garipseme18:07:38
Garipsemek işi
pampa18:02:29
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
etçil18:00:14
Genellikle etle beslenen, et obur
muhtar17:57:23
Özerk
minkale17:57:00
İletki
MEY17:56:32
Şarap
mesafe17:56:13
Ara, uzaklık
dileme17:55:35
Dilemek işi
didar17:55:28
Yüz, çehre
takla böceği17:55:23
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
Deneyimsiz17:55:14
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
darbe17:55:07
Vuruş, çarpış
CEVAP17:54:54
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
CEPHE17:54:50
(yapılarda) Yüz, alnaç
c17:54:24
Karbon"un kısaltması
bulut17:54:07
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
buket17:54:01
Çiçek demeti
Boy17:53:42
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
arz17:53:34
Sunma
arpa suyu17:53:23
Bira
antre17:53:05
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
sıcak17:52:54
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
alay17:52:42
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
Aks17:52:17
Dingil
Ahlak17:52:00
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
adilane17:51:39
Adalete uygun olarak, hakça
Pay17:51:03
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
Oluk17:50:42
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
Nur17:50:20
Aydınlık, ışık, parıltı
Nida17:50:15
Çağırma, bağırma, seslenme
Nesir17:49:47
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
Nesep17:49:44
Soy, baba soyu
Nema17:49:39
Büyüme, gelişme, çoğalma
Nafi17:49:13
Yararlı, kazançlı
NAS17:48:52
Açıklık, açık ve kesin yargı
mukavemet17:48:36
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
Misina17:48:18
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
Milli17:48:08
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
yaban nanesi17:48:07
Yabanî bir tür nane
Mersiye17:47:51
Ağıt
Mektup17:47:49
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
MUM17:47:31
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
mekan17:47:10
Yer, bulunulan yer
Lup17:47:02
Büyüteç
KURT17:46:11
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
Kurnaz17:46:02
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
Kuka17:45:50
Dantel veya nakış ipliği yumağı
KUDRET17:45:42
Güç, erk, erke, iktidar
Koyak17:45:34
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
kement17:45:04
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
Kari17:44:49
Okuyucu, okur
Karaca17:44:46
Rengi karaya yakın olan, esmer
CEREYAN17:44:32
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
Bulmaca17:44:08
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
briket17:43:51
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
Bol17:43:42
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
birlik17:43:28
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
bilmece17:43:25
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
Bilgelik17:43:16
Bilge olma durumu ve niteliği
berkelyum17:43:04
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
tam17:42:53
Eksiksiz, kesintisiz
tal17:42:47
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
soy17:42:28
Manzum söz
Sos17:42:21
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
SOFA17:41:58
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
serap17:41:48
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
SENATO17:41:43
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
SEDEF17:41:33
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
paylaştırma17:41:26
Paylaştırmak işi
Riyaziye17:41:11
Matematik
RAFADAN17:40:47
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
Radon17:40:36
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
REY17:40:25
Oy
Primitif17:40:02
İlkel, iptidaî
Pey17:39:32
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ağız dalaşı17:38:51
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
MİZAH17:38:49
Gülmece
ROSTO17:38:48
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
Ayrık17:38:46
Ayrılmış
plasman17:38:45
Yatırım
galeyan17:38:43
Kaynama
ihtiraslı17:38:42
Aşırı istekli
resmikabul17:38:40
Kabul töreni
estamp17:38:37
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
optimist17:38:35
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
etkisiz17:38:32
Etkisi olmayan, tesirsiz
genizsileşme17:38:30
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
civelek17:38:28
Canlı, neşeli ve sokulgan
alan korkusu17:38:27
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
benzeri17:38:25
Benzerlik gösteren, benzer
benzeme17:38:21
Benzemek işi
atıştırmalık17:38:19
Atıştırmaya yarayan