tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

bir bir04:58:40
bk. hepyek
yenilme04:57:11
Yenilmek (I,II) işi
apış arası04:57:00
İki bacağın arasında kalan yer
nezaketsiz04:56:59
Nazik olmayan
lâfazanlık04:56:38
Gevezelik
Bordo04:55:21
Mora çalan kırmızı renk, şarap tortusu rengi
Karakul04:51:26
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
kavat04:51:24
Yolsuz, yasa dışı veya gizli, cinsî birleşmelerde aracılık eden erkek, pezevenk
şırınga yapmak04:49:36
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
ruhi04:48:15
Ruhla ilgili, ruhsal
vekilharç04:47:52
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
becermek04:47:51
Bir şeyi kullanılmaz duruma getirmek, bozmak, kirletmek
meteor04:47:50
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
yağhane04:47:13
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
aşikâre04:46:59
Açıkça, belli ederek, saklamadan
tuğrakeş04:46:49
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
tırnak04:46:40
İnsanda ve birçok omurgalı hayvanda parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuzsu tabaka
gözgü04:44:43
Ayna
riyakarlık04:44:37
İkiyüzlülük, müraîlik
MUSANDIRA04:43:54
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
MONARŞİ04:43:24
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
vakitsiz04:43:16
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
otantik04:42:22
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
derince04:41:45
Biraz derin
hipostaz04:41:17
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
gütmek04:41:12
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
güre04:41:11
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
telâtin04:41:05
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
tastamam04:40:18
Çok uygun, tıpatıp
hürriyet04:40:04
Özgürlük
Katkısız04:38:01
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
kadim dost04:36:49
Eski dost
kat04:36:44
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
türkuaz04:36:25
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
bilinen04:36:16
Değeri belli olan nicelik, bilindik, malûm
deyim04:35:02
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
gencecik04:34:42
Çok genç
sakak04:34:40
Çene altı
hazır kahve04:34:31
Neskafe
ileri04:34:12
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
bakaç04:33:24
Dürbün
zr04:32:47
Zirkonyum"un kısaltması
ön alım hakkı04:31:11
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
hakikat04:30:57
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
Ailecek04:30:22
Ailece
eldeci04:30:07
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
geri vermek04:29:50
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
bahtiyar04:28:36
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
yaşlanma04:28:31
Yaşlanmak işi
adaptasyon04:28:04
Uyarlama
çocuk bezi04:27:53
Bebeklerin altına bağlanan bez
konveksiyon04:27:27
Isı yayımı, iletim
narenciye04:27:25
Turunçgiller
metalsi04:26:22
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
kimüs04:24:38
Yemeklerin mide öz suyuyla karıştıktan sonra aldığı durum, keymus
çelebi04:23:44
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
HURİ04:23:06
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
kâr etmemek04:22:39
yararı olmamak, etki yapmamak
ses uyumu04:22:37
Ünlü ve ünsüz uyumu
kamil04:22:24
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
menfi04:22:21
Olumsuz
pinekleme04:22:19
Pineklemek işi
küs04:22:15
Küsmüş, dargın
yenilemek04:21:16
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
kezzap04:18:27
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
nota04:17:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
PR04:17:23
Praseodim"in kısaltması
somurtkanlık04:16:54
Somurtkan olma durumu
eza04:16:49
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
habis04:15:24
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
ışkın04:14:36
Bir ravent türü
despot04:10:15
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
terakkiperver04:10:12
İlerici
mamul04:09:17
Yapılmış, işlenmiş, imal edilmiş (eşya, yiyecek)
yılan04:08:50
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
değiş tokuş04:06:15
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
serak04:06:12
Dik yerlerden inen buzullarda, derin yarılmalar sebebiyle buz parçalarının koparak aşağıya düşmesi
Hitam04:02:56
Son, bitim
yarım küre04:02:47
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
vezneci04:02:05
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
bunaltı04:01:38
Sıkıntı, iç sıkıntısı
üzerinde03:59:16
... ile ilgili, üzerine
öncü03:59:02
Önde gidip haber ulaştıran kimse
anaerkil03:58:55
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
tortul03:58:40
Tortu niteliğinde olan
küstüm otu03:57:44
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
FİDYE03:55:25
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
asillik03:55:13
Asil olma durumu, asalet
hatime03:54:38
Son, sonuç
desteklemek03:54:28
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
paraka03:53:23
İğneli uzun balık oltası
yapmacık03:52:43
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
piyango03:52:32
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
sentetik03:52:28
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
peltek03:49:05
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
bisküvi03:48:37
Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek kuru pasta türü
çiftteker03:48:30
Bisiklet
tungsten03:48:24
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
Bektaşî03:48:16
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
modern03:48:15
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
mıcır03:45:39
bk. mucur
muhasara03:45:31
Kuşatma, sarma, çevirme
BAKLA03:43:55
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
yergici03:40:44
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
işgüzar03:40:41
Eli işe yatkın, becerikli
mucize03:39:05
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
öç almak (veya öcünü almak)03:36:53
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
mücerret03:36:38
Soyut
riyaziyeci03:33:48
Matematikçi, matemetik öğretmeni
yorgun argın03:31:42
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
dergi03:31:30
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
HAYSİYET03:30:09
Değer, saygınlık, itibar
dişe diş03:29:15
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
Münebbih03:27:21
Uyarıcı
çağrılık03:26:22
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
Kılgısal03:26:13
Kılgılı, uygulamalı, pratik
piyes03:26:05
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
gıdık03:26:03
Çene altı, gerdan
gün03:25:56
Güneş
jüt03:25:52
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
çizi03:25:50
Çizgi
Uğur03:25:49
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
para alım satımı03:25:43
Para değişimi
mürdüm03:25:42
Mürdüm eriği
Ağrı03:25:40
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
mübalâğacı03:25:29
Abartıcı
vidanjör03:25:28
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
MİM03:25:27
Arap alfabesinde m harfinin adı
süne03:25:20
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
Şarklı03:25:17
Doğulu, garplı karşıtı