tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

İntihal02:17:30
Aşırma
darülâceze02:16:46
Düşkünler evi
üstüne02:16:07
İlişkin, üzerine, dair
arka (veya sırt) çevirmek02:13:32
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
İlan02:05:20
Duyuru
çapraşık01:53:09
Karışık, dolaşık
İÇ01:48:46
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
gözden geçirmek01:42:32
okumak
hâkim olmak01:31:35
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
kıpırdak01:26:41
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
Şık01:23:47
Güzel, zarif, modaya uygun
siperisaika01:19:23
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
tez elden01:15:14
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
kesif01:11:37
Yoğun
salahiyetsiz01:01:12
Yetkisiz
kudret narı00:53:25
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
iris00:52:52
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
renk körlüğü00:52:50
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
dua00:52:31
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
eğlendiri00:44:46
Gülmece, mizah
bez00:40:02
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
abla00:38:54
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
stabilize00:38:21
Düz duruma getirilmiş
bıçak00:34:28
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
ihram00:32:04
Eskiden Yunanlıların, Romalıların, günümüzde de Berberîlerin büründükleri geniş, beyaz, yünlü çarşaftan giysi
US00:28:59
Akıl
muğlâk00:25:42
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
Rekor00:19:54
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
midi00:13:24
Orta
taş00:13:09
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
toplama00:10:41
Toplamak işi
silikat23:58:20
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
Duka23:54:16
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
leziz23:53:12
Tadı güzel, lezzetli
çadır23:39:35
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
kuşkuculuk23:36:26
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
TRE23:33:45
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
yuvarlak23:27:32
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
yorulma23:21:36
Yorulmak (I, II) işi
nakliyat23:19:33
Taşıma işleri, taşımacılık
gazel23:16:03
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
cumhur23:09:54
Halk
natamam23:05:14
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
alt23:02:05
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
ad22:59:00
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
delik22:51:21
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
PIRLANTA22:49:58
Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak elmas
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)22:43:56
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
aptallık22:43:54
Aptal olma durumu veya aptalca iş
yazılı22:43:50
Yazılmış olan, muharrer
salak22:42:31
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
ey22:42:12
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
utangaç22:40:25
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
peleng22:30:17
Panter
asitölçer22:30:16
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
övgü22:30:09
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
yakınlık22:30:04
Yakın olma durumu
diyecek22:29:59
Söylenecek söz
ulviyet22:29:57
Yücelik
sıraya koymak22:29:54
düzenlemek, sıralamak
rasyonalizm22:29:53
Akılcılık, usçuluk
rasyonalist22:29:52
Akılcı, usçu
geometrik22:29:46
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
sentetik22:29:44
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
seslendirme22:29:35
Seslendirmek işi
alaycı22:29:17
Alay etme huyu olan, müstehzi
coşmak22:29:14
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
yenmek22:29:01
Tutmak, bastırmak
hemati22:28:59
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
teşvik etmek22:28:57
isteklendirmek, özendirmek
yenici22:28:50
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
vatansız22:28:46
Vatanı olmayan
tahmin etmek22:28:44
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
öğretici22:28:41
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
gramofon22:28:28
Sesyazar, fonograf
ALMANAK22:28:27
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
ortalamak22:28:27
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
yığılı22:28:21
Yığılmış olan
kamu yönetimi22:28:20
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
süreklilik22:28:17
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
orijin22:28:12
Soy sop
sıtmalanma22:28:02
Sıtmalanmak işi
asonans22:27:55
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
alındı22:27:52
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
İzinsiz22:27:41
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
güzün22:27:40
Güz mevsiminde
romatizma22:27:34
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
kıç22:27:24
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
yepyeni22:27:19
Çok yeni, hiç kullanılmamış
Diriltme22:27:16
Dirilmesini sağlama, canlandırma
yazgıcılık22:27:13
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
daluyku22:27:10
Derin uyku
ROSTO22:27:07
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
ağı otu22:27:00
Baldıran
fatihane22:26:56
Fatih gibi, fatihe benzercesine
iğrenç22:26:54
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
galeri22:26:35
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
galeta22:26:34
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
tatlı su Frengi22:26:30
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
porno22:26:25
Pornografik sözünün kısaltılmışı
oklava22:26:17
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
tornalı22:26:14
Tornada işlenmiş
anatomi22:26:11
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
kadırga balığı22:26:07
bk. ispermeçet balinası
alkolik22:26:05
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
helyum22:26:03
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
gizlicilik22:26:02
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
asilik22:25:58
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
oymacı22:25:39
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
müesses22:25:35
Kurulu, kurulmuş
müessif22:25:34
Üzücü, üzüntü veren
kimyager22:25:28
Kimyacı
kötürüm olmak (veya kalmak)22:25:22
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
kadırga22:25:21
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
müteessif22:25:11
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
omurga22:25:10
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
kireç söndürmek22:25:08
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
yanıltı22:25:00
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
derebeylik22:24:54
Derebeyi olma durumu
ahiren22:24:46
Son zamanlarda, son günlerde, son olarak, yakınlarda
ahiret22:24:43
bk. ahret
ayakyolu22:24:35
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
viyolonsel22:24:28
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
kallavi22:24:17
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
yoğunlaştırma22:24:14
Yoğunlaştırmak işi
Yedinci22:24:13
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
müstakim22:24:09
Doğru, doğruluktan şaşmayan
müminlik22:24:07
Mümin olma durumu
galeyan22:23:55
Kaynama
ihtiraslı22:23:53
Aşırı istekli