tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

YALAN11:10:42
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
YALABIMAK11:10:35
Şimşek çakmak
YALABIMA11:10:24
Yalabımak işi veya durumu
Yığılmak11:10:06
Çok sayıda birikmek toplanmak
ama ne11:09:59
ne hoş
gezegenler arası11:09:50
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
Görgüsüz11:09:49
Görgüsü olmayan
Yürüme11:09:42
Yürümek işi
Yükün11:09:24
İyon
Yönetici11:09:19
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
çavuş11:09:13
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
YÖNELTME11:09:11
Yöneltmek işi, tevcih
aşarî11:09:10
Ondalık
Vurdumduymazlık11:08:56
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
tedavül11:08:43
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Vizyon11:08:39
Gösterim
eğilim11:08:35
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
Vinç11:08:22
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
Vezir11:08:15
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
gayri11:08:11
Başka, diğer
Vazgeçme11:07:59
Vazgeçmek durumu
Vakar11:07:47
Ağırbaşlılık
Vaha11:07:20
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
PİSTON11:07:10
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
Vaaz11:07:07
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
öz deyiş11:07:07
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
kurcalamak11:07:04
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
VONOZ11:07:01
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
VETERİNER11:06:45
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
namahrem11:06:42
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
kekre11:06:29
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
alıp vermek11:06:29
yürek çarpıntısı geçirmek
VEDA11:06:20
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
kümes11:06:11
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
VECİZ11:06:07
Kısa ve anlatımı etkili (söz)
nezaketli11:06:01
İnce, nazik
VARAN11:05:59
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
Vücut11:05:52
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
şaşırma11:05:47
Şaşırmak işi
Deneysel11:05:19
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
Uyku sersemliği11:05:16
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
kantarı belinde11:05:06
gözü açık, aldatılmaz
Uyduruk11:05:05
Aslı olmayan, uydurma şey, sania
Dördül11:04:47
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
Utmak11:04:47
(oyunda) Yenmek, ütmek (II)
açıklama11:04:44
Açıklamak işi, izah
Utangaçlık11:04:42
Sıkılganlık, mahcubiyet
soba11:04:33
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
İflas11:04:31
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
Amnezi11:04:26
Hafıza kaybı, bellek yitimi
bakıcı11:04:22
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
Unutmak11:04:15
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
köşe başı11:04:14
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
damacı11:04:10
Dama oyuncusu
cariyelik etmek11:04:08
cariye gibi hizmet etmek
ıralama11:04:06
Iralamak işi
Umar11:03:59
Çare
Güğüm11:03:58
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
Ulema11:03:54
Bilginler
KESİM EVİ11:03:52
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
kömbe11:03:47
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
UN11:03:44
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
günü11:03:43
Kıskançlık, çekememezlik, haset
pus11:03:41
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
balkır11:03:40
Parıltı
geçit11:03:34
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
kızıl11:03:33
Parlak kırmızı renk
op11:03:25
bk. opus
aga11:03:22
Ağa
U dönüşü11:03:14
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
havlı11:03:12
Havı olan
Baş çanağı11:03:11
Kafa tası
yayımcılık11:03:09
Yayımcının yaptığı iş, naşirlik, tâbilik, editörlük
Tutuklu11:03:08
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
belen11:03:08
Bel
gözü görmemek11:03:03
görmez olmak
Yüzyıl11:03:00
Yüzyıllık süre, asır
istifade etmek11:02:54
yararlanmak
ev11:02:51
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
Tedrisat11:02:48
Öğretim
Ta11:02:46
Tantal"ın kısaltması
ACINACAK11:02:43
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
Turan11:02:42
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
Kaos11:02:40
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
GİZLENMİŞ11:02:37
Saklanmış
mıhlama11:02:32
Mıhlamak işi
Türkiye Türkçesi11:02:29
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
tatminkâr11:02:29
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
hobi11:02:23
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
toplam11:02:21
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
Tuğla11:02:20
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilen balçık
DÖŞEMECİ11:02:18
Döşeme yapan (kimse)
fizyoloji11:02:18
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
Trent11:02:13
Eğilim
ilham kaynağı11:02:10
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
dönme11:02:08
Dönmek işi
kolluk11:02:06
Gömlek kollarının ucundaki iliklenen bölüm, manşet
kapelâ11:02:05
Şapka
görüngü bilimi11:02:03
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
MEŞRUBAT11:01:57
İçilecek şeyler, içecekler
mintan11:01:53
Yakasız, uzun kollu erkek gömleği
çizgilik11:01:52
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
aklı sıra11:01:52
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
SİNAGOG11:01:51
Yahudi tapınağı, havra
yürüklük11:01:50
Yürük olma durumu
düşünce11:01:47
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
Dökme11:01:42
Dökmek işi
yuh11:01:40
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
görüş açısı11:01:38
Bir şeyi görebilme alanı
örnekleme11:01:37
Örneklemek işi veya durumu
Yaşam11:01:33
Hayat
Kuşku11:01:31
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
GÖZ ALICI11:01:30
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
Totaliter11:01:29
Demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde veya küçük bir yönetici grubunun elinde toplandığı demokratik olmayan (devlet düzeni), bütüncül
Acar11:01:28
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
GÜLLE11:01:26
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
İris11:01:24
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
saldırgan11:01:23
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
yozlaşmak11:01:21
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
yansıma11:01:20
Yansımak işi
biralık11:01:19
Bira yapmakta kullanılan
deniz aynası11:01:19
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
mesai11:01:16
Çalışma, emek
Toplaç11:01:14
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
Tomurmak11:01:08
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
Etek11:01:04
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
agah11:01:04
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
Eskişehir taşı11:01:02
Lüle taşı
Titan11:01:01
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
nemçeker11:01:00
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop