tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

basılı02:38:37
Basılarak yerleştirilmiş
miri02:38:32
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
misk02:38:21
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
miat02:38:10
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
midi02:38:04
Orta
mahiyet02:38:01
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
mika02:37:53
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
mink02:37:42
bk. vizon
uzunçalar02:37:37
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
mola02:37:26
Yorgunluğu gidermek için duraklama
şaşaa02:37:21
Görkem, gösteriş, tantana
şaşma02:37:15
Şaşmak işi
gıdık02:37:10
Çene altı, gerdan
ezİk02:36:59
Ezilmiş veya yassılmış
murt02:36:53
Mersin ağacı
AKÇA YEL02:36:48
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
kademsiz02:36:37
Uğursuz
Dank02:36:06
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
vekillik etmek02:36:06
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
Depo02:35:38
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
Deri02:35:33
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
parasızlık02:35:05
Parasız olma durumu
zimmet02:34:49
Üstünde olan şey
gece gündüz02:34:38
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
yüz yüze02:34:33
Karşı karşıya
üreme02:34:25
Üremek durumu
anorak02:34:19
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
kamer balığı02:34:14
Ay balığı
kaygılı02:33:49
Kaygısı olan, üzüntülü
nadir02:33:36
Seyrek, az, az bulunur
ZOKA02:33:22
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
banknot02:33:19
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
abla02:32:47
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
yolculuk02:32:36
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
TEKRAR02:32:31
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
ılıman02:32:20
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
anot02:32:14
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
anif02:32:03
Sert, kaba
anka02:31:58
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
amal02:31:52
İşler, işlemler
amip02:31:31
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
sekendiz02:31:14
Satürn, Zühal
âciz02:31:09
Gücü bir işe yetmez olan, güçsüz
kanepe02:30:59
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
kelime vurgusu02:30:54
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
ADALET02:30:32
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
mahlas02:30:10
Bir kimsenin ikinci adı
mahrem02:30:05
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
riyaziyeci02:29:59
Matematikçi, matemetik öğretmeni
mahrut02:29:38
Koni
hunhar02:29:33
Kana susamış, kan dökücü
mahsus02:29:23
Özgü
boş inanç02:29:21
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
ön ad02:28:50
Kişilere verilen ilk ad
Talyum02:28:45
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
YARLIGAMA02:28:39
Yarlıgamak işi, mağfiret
misilleme02:28:36
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
sürüngen02:28:34
Sürüngenlerden olan (hayvan)
prezidyum02:28:33
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
hırdavatçı02:28:28
Hırdavat satan kimse, nalbur
kıvrım02:28:22
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
lâmekân02:28:17
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
laedri02:28:13
Yazarı bilinmeyen, anonim
Küçük02:28:11
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
kısa devre02:28:01
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
SAĞRI02:27:55
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
siperlik02:27:50
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
FENİK02:27:30
Alman markının yüzde biri
enflasyon02:27:05
Para şişkinliği
armonika02:26:57
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
âşıktaşlık02:26:43
Karşılıklı sevişme, muaşaka
yatılı02:26:36
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
yelken02:26:28
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
alın02:26:14
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
alım02:26:04
Almak işi
hoş geldiniz02:25:58
gelene söylenen esenleme sözü
Udi02:25:58
Ut çalan çalgıcı, utçu
olasılık02:25:53
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
ÖNCECİLİK02:25:42
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
köstek02:25:16
Hayvanın kaçmasını önlemek için iki ayağına bağlanan kısa ip veya zincir
salınım02:25:05
Salınmak işi
erdenlik02:24:45
Bakirlik
hüner02:24:39
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
Tanrılık02:24:34
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
ereksel02:24:28
Erek niteliğinde olan
teskere02:24:27
Sedye
yazıklar olsun02:23:58
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
yemenici02:23:53
Yemeni yapan veya satan kimse
Cihat02:23:47
Din uğruna yapılan savaş
stajyerlik02:23:21
Stajyer olma durumu
aptal aptal02:23:16
Aptal gibi, aptalca, aval aval
tesis02:23:15
Yapma, kurma, temelini atma
optik kaydırma02:23:05
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
MÜTEAMMİM02:22:54
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
mütehassıs02:22:50
Uzman
geciktirme02:22:37
Geciktirmek işi, tehir
ırak02:22:37
Uzak
açelya02:22:32
bk. açalya
geçiştirmek02:22:26
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
sismoloji02:22:21
Deprem bilimi
korluk02:22:12
Kor olma durumu
alçak02:22:10
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
ürolog02:21:44
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
ETME02:21:33
Etmek işi
üzüm suyu02:21:12
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
ÇERGİ02:21:06
bk. çerge
Memeliler02:20:50
Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcak kanlı, iki akciğerli, yüreğinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı
ocaklık02:20:44
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
piyango02:20:41
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
posta treni02:20:39
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
sünepe02:20:23
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
sınırsız02:20:17
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
taklit etmek02:20:12
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
ilahiyatçı02:20:06
Tanrı bilimci, teolog
temaşa02:19:50
Hoşlanarak bakma
züppeleşme02:19:39
Züppeleşmek işi veya durumu
anestezi02:18:55
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
karınca02:18:50
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
tahayyül02:18:25
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
mumluk02:18:23
Mumu olan
vücut yapmak02:18:17
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
sağ02:18:12
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
mertebe02:18:06
Aşama, derece, rütbe
Mekanik02:18:01
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
Tramvay02:17:55
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
sulu zırtlak02:17:49
Oyunlarda kuralları bozup mızıkçılık eden, ağlayan, kaçan kimse
mertlik02:17:44
Yiğitlik, erkeklik
bilirkişi02:17:22
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
DALKAVUK02:17:11
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
sesli02:17:06
Sesi olan, ses çıkaran