tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

tepi02:31:32
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
film02:31:31
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
file02:31:18
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
foto02:31:04
Işık
İşlem02:30:59
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
Son deyiş02:30:52
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
Alelacele02:30:32
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
mekanikçilik02:30:27
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
uygun bulmak02:30:25
yakışır, yaraşır görmek
zikir02:30:13
Anma, söyleme, sözünü etme
ardiyeci02:30:00
Ardiye işleten kimse
çekimci02:29:48
Yapımcı
mevzu02:29:38
Konu
arzuhâlci02:29:25
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
sekizli02:29:13
Kendinde sekiz sayısı bulunan
katabolizma02:29:00
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
vajina02:28:52
bk. vagina
karmaşa02:28:46
Karmaşık olma durumu
civar02:28:33
Yöre, yakın yer, dolay
merkeziyet02:28:27
Merkeziyetçilik
cirim02:28:14
Hacim, oylum
cisim02:28:02
Maddenin biçim almış durumu
Buket02:27:36
Çiçek demeti
Deneysel02:27:24
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
kamuflaj02:27:12
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
çocuk bakıcısı02:27:11
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
piramidal02:26:49
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
tatlı su02:26:36
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
İtimat02:26:24
Güven, güvenç
ezkaza02:26:11
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
arkaizm02:26:09
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
kasten02:25:58
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
Allah rahmet eylesin02:25:46
ölüleri hayırla anmak için söylenir
imgesel02:25:27
İmge ile ilgili, hayalî
yıldırak02:25:02
Süheyl
filmci02:24:54
Sinemacı
filika02:24:47
Gemilerde bulundurulan sandal
teshir02:24:43
Büyüleme, büyü yapma
kitle02:24:34
İnsan topluluğu
kibir02:24:21
Büyüklük, ululuk
dokunma02:24:08
Dokunmak (I) işi, temas
anatomici02:23:55
Anatomi uzmanı
kitapsever02:23:43
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
Hapishane02:23:29
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
mal mülk02:23:25
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
anlamsız02:23:20
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
Kitabe02:22:58
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
afakî02:22:45
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
koyu gri02:22:28
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
FAYDASIZ02:22:15
Yararsız
hâkimiyet02:21:54
Egemenlik
sarfınazar etmek02:21:47
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
rutubetli02:21:19
Rutubeti olan, nemli
ığıl02:21:18
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
liyakat02:21:07
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
üşengen02:21:00
bk. üşengeç
KABARTMA02:20:54
Kabartmak işi
emare02:20:46
Belirti, iz, ipucu
guttasyon02:20:41
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
firkat02:20:28
Ayrılış, ayrılık
belleğini yitirmek02:20:15
bellek kaybına uğramak
KEDER02:20:07
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
dalgalı02:19:49
Dalgası olan
ışıltı02:19:43
Hafif ışık
istifade02:19:36
Yararlanma, faydalanma
medar02:19:09
Dönence
kavuklu02:18:56
Kavuk giymiş
oturum02:18:42
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
yalıtma02:18:29
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
PRASEODİM02:18:08
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
büsbütün02:17:49
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
zariflik02:17:47
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
riyaziye02:16:51
Matematik
gomalak02:16:42
Alkolde eriyen hayvanî reçine
zahire02:16:27
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
lotus02:16:20
Nilüfer cinsinden birçok bitkiye verilen genel ad
teşkil02:16:13
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
vekillik02:16:12
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
Dağ keçisi02:15:46
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
devletleştirme02:15:35
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
bağıntılılık02:15:34
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
baştankaragiller02:14:45
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
halaza02:14:45
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
üzücü02:13:54
Üzüntü veren
Budist02:13:39
bk. Buddhist
kisve02:12:56
Kılık
tahayyül etmek02:12:42
hayal etmek
Pot02:12:31
Kötü dikiş sebebiyle kumaşta oluşan büzülme veya kıvrım
uykusu hafif02:12:28
Küçük bir sesten hemen uyanan
sahil boyu02:12:14
Deniz kıyısı
sırnaşık02:11:56
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
Tekstil02:11:43
Dokuma
düzgü02:11:29
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
bölge02:11:15
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Dilek02:11:01
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
muhasebe02:10:59
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
köken bilimsel02:10:47
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
KATKI02:10:33
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
nesiç02:10:19
Doku
gezici02:09:45
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
gönlünce02:09:41
Dileğine uygun
tercüme02:09:31
(dilden dile) Çevirme
vatvat02:09:17
Dağ kırlangıcı
NİÇİN02:08:49
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
trans02:08:35
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
söz dizimi02:08:21
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
gezgin02:08:03
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
varak02:07:49
Yaprak
geçimli02:07:34
Çevresindekilerle iyi geçinen
mürteci02:07:20
Yeni düzene karşı direnen gerici
altın sarısı02:07:06
Altın rengini andıran
yetkin02:06:23
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
yazıcı02:06:12
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
sanki02:06:05
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
övünme02:05:58
Övünmek işi, kıvanç iftihar
misal02:05:51
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
gren02:05:43
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
övünek02:05:28
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
grev02:05:14
İş bırakımı
türk02:05:12
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
grip02:04:59
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
gram02:04:45
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
Atıcı02:04:30
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
Ayırmak02:04:16
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
gril02:04:01
Izgara
yıkkın02:03:47
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
tartı02:03:38
Tartmak işi veya biçimi
Zenci02:03:30
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
zorunlu02:03:16
Kesin olarak ihtiyaç duyulan, zarurî, mecburî, ıstırarî
uzak02:03:16
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı