tepi

1.İsimBir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek

Son Arananlar

tepi08:04:55
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
teessüf08:04:50
Acınma, yazıklanma, yerinme
esinti08:04:35
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
plânet08:04:29
Gezegen
filika08:04:17
Gemilerde bulundurulan sandal
sıçrama tahtası08:04:11
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
lekeli humma08:04:04
Tifüs
ansızın08:03:58
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
meblağ08:03:52
Para miktarı, tutar
tazelik08:03:46
Taze olma durumu, körpelik, taravet
ileri görüş08:03:34
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
günlük08:03:28
O günkü, o günle ilgili
tarihi08:03:21
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
destan gibi08:03:15
uzun yazılmış (mektup)
doğrulama08:03:03
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
Eskiz08:02:57
Taslak
Tepkili uçak08:02:51
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
güçlükle08:02:45
Güç, kolay olmayan bir biçimde
Dış08:02:38
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
Bozulma08:02:26
Bozulmak işi
şecere08:02:20
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
BOMBOŞ08:02:14
Büsbütün, tamamen boş
alışmak08:02:08
Yadırgamaz duruma gelmek
hurafe08:01:58
Dine sonradan girmiş boş inanç
Ölçü08:01:51
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
jinekoloji08:01:45
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
lânetleme08:01:33
Lânetlemek işi
donatma08:01:30
Donatmak işi, teçhiz
mantıksal08:01:22
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
gaflet08:01:16
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
anzarot08:01:04
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
kızlık08:01:02
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
BayTar08:00:58
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
benlikçilik08:00:51
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
uyuşuk uyuşuk08:00:41
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
pusma08:00:35
Pusmak işi
konjonktür08:00:28
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
azaltma08:00:22
Azaltmak işi
içmek08:00:16
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
lir08:00:16
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
voltmetre08:00:10
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
masraf etmek08:00:07
para harcamak
PUSULA08:00:03
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
içrek07:59:58
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
öz su07:59:46
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
RAPTİYE07:59:39
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
bulanık07:59:33
Bulanmış olan, duru olmayan
edinme07:59:27
Edinmek işi, kazanma, iktisap
EĞRETİ07:59:21
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
KARIMA07:59:15
Karımak işi
KÖK BOYASI07:59:08
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
taç07:59:02
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
uzay adamı07:58:56
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
z, Z07:58:44
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
icmal07:58:32
Özet, kısaltma
baklagiller07:58:26
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Fütüvvet07:58:15
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
TUTMAK07:58:15
Ele geçirmek, yakalamak
kara yolu07:58:07
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
yaban havucu07:58:00
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
kazanma07:57:54
Kazanmak işi, edinme
masa tenisi07:57:42
Masa topu
meslek07:57:31
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
dalkavukluk etmek07:57:20
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
AYAK TAKIMI07:56:57
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
ŞEHİT07:56:51
Kutsal bir ülkü veya inanç uğruna savaşırken ölen kimse
üvez07:56:45
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
alâkasız07:56:39
İlgisiz, ilgisi olmayan
leke07:56:33
Kirliliği gösteren iz
karavan07:56:32
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
ürem07:56:21
Faiz, getiri
ÖGE07:56:03
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
Örs07:55:57
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
KATİBİADİL07:55:50
Noter
kanyon07:55:45
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
ümit07:55:27
Umma, beklenti, umut
Yanıt07:55:18
Cevap
KUDRET HELVASI07:55:11
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
ülke07:54:59
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
ana bilim dalı07:54:43
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
tekaütlük07:54:30
Emeklilik
safra kesesi07:54:24
Öd kesesi
Taş devri07:54:18
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
mersin balığı07:54:06
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
asal gazlar07:53:59
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
taaccüp07:53:53
Şaşma
Habeşî07:53:47
Habeş
Ortodoks07:53:41
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
açık elli07:53:34
Cömert
gözetmen07:53:28
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
gözetmek07:53:22
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
katıksız07:53:16
Katığı olmayan
halaza07:53:10
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
hâkimiyet07:53:03
Egemenlik
açık artırma07:52:57
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
aheste07:52:51
Yavaş, ağır
yaka paça (götürmek)07:52:44
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
pesimist07:52:38
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
sarfınazar etmek07:52:32
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
demirli beton07:52:26
Yapıda gücü, esnekliği artırmak için metal ve çimentodan yararlanma yöntemi, betonarme
intibak07:52:19
Çevreye veya bir duruma uyma
kayın peder07:52:13
Kaynata
hafniyum07:52:01
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
seçmeli07:51:55
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
yönerge07:51:49
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
halita07:51:42
Alaşım
halhal07:51:36
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
kapuçin07:51:25
Lâtin çiçeği
bağırsaklarını deşerim07:51:13
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
maddeci07:51:00
Materyalist
nutku tutulmak07:50:54
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
zilli07:50:48
Zili olan, üstünde zili bulunan
zikir07:50:42
Anma, söyleme, sözünü etme
ikaz etmek07:50:30
uyarmak, dikkat çekmek
çekinik07:50:24
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
İtibar07:50:18
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
zihaf07:50:11
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
İtidal07:50:05
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
çekinme07:49:59
Çekinmek işi
her halde07:49:53
Büyük bir ihtimalle
CANLANDIRMA07:49:47
Canlandırmak işi
ardiyeci07:49:41
Ardiye işleten kimse
çekimci07:49:34
Yapımcı
devlet başkanı07:49:28
Devletin başında bulunan kimse
Duygusal07:49:20
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
kaside07:49:14
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
CERAHAT07:49:08
İrin
münkir07:48:53
İnkâr eden, kabul etmeyen
tek eşlilik07:48:41
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
takma isim07:48:35
bk. takma ad