tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

tekinsiz08:38:28
Tekin olmayan, uğursuz
nötr08:38:28
Tarafsız, yansız
üç08:38:25
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
sevdalı08:38:21
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
hesap özeti08:38:18
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
tahtaboş08:38:17
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
mandıra08:38:15
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
AŞIRI08:38:12
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
katkı08:38:06
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
kevser gibi08:38:02
(içecekler için) tatlı, lezzetli
Arıtım08:37:56
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
fiziksel08:37:55
Fizikle ilgili olan
kepazeLİK08:37:54
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
AŞAMA08:37:53
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
boydaş08:37:50
Aynı boyda olan
MUHTELİT08:37:49
Karma, karışık
asliye08:37:46
Temel, esas
TarZ08:37:40
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Tane08:37:37
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
Taht08:37:34
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
duyumsama08:37:32
Duyumsamak durumu
af dilemek08:37:27
bağışlanmasını istemek
Konut08:37:24
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
Tema08:37:21
Aslî konu
ZAĞLAMA08:37:18
Zağlamak işi, kılağılama
olupbitti08:37:15
Oldubitti, emrivaki
Kovma08:37:11
Kovmak işi
Korna08:37:05
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
Korku08:37:02
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
İnandırma08:36:59
İnandırmak işi
umacı08:36:56
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
Enerji08:36:53
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
Parola08:36:52
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
partici08:36:49
Parti üyesi
kültür08:36:31
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
ince sıva08:36:29
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
yenilemek08:36:26
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
doğu08:36:22
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
MASTI ÇİÇEĞİ08:36:16
Öküzgözü
doğa08:36:10
Tabiat
topallama08:36:08
Topallamak işi
zulüm08:36:06
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
çaydanlık08:35:56
İçinde çay pişirilen kap
zenginlik08:35:53
Zengin ve varlıklı olma durumu
Kavuşturma08:35:46
Kavuşturmak işi
Bitkisel08:35:41
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
metal bilimi08:35:35
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
yeğrek08:35:32
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
ulema08:35:29
Bilginler
öküz08:35:25
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
sayı göstergesi08:35:23
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
lütesyum08:35:22
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
Dönüş08:35:19
Dönmek işi veya biçimi
RUTENYUM08:35:16
Atom numarası 44, atom ağırlığı 101,07, yoğunluğu 12,3 olan, 2400° C de eriyen, sert ve kırılgan, havada kolayca oksitlenen bir element. Kısaltması Ru
bibliyograf08:35:13
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
damar tıkanıklığı08:35:06
Atardamar kanının pıhtılaşması veya yağ parçacıklarının oluşması sonucunda meydana gelen tıkanma, amboli
YOKUŞ08:35:03
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
asker kaçağı08:35:01
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
kerpiç08:34:58
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulmuş saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
yazınsal08:34:51
Edebî
çöküntü08:34:48
Çökme
ısmarlama08:34:42
Ismarlamak işi, sipariş
ağzı sıkı08:34:42
bk. ağzı pek
polargı08:34:35
Polarıcı
Orkestra08:34:32
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
Barındırma08:34:29
Barındırmak işi
Israr08:34:20
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
İLGİ EKİ08:34:16
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
Kekemelik08:34:14
Kekeme olma durumu, rekâket
sürgün08:34:10
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
bulaşıcı hastalık08:34:04
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
rağbet08:33:58
İstek, arzu
maden yatağı08:33:55
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
kibar08:33:53
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
Pamukçuk08:33:52
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
eşkenar dörtgen08:33:50
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
tirpitil08:33:48
bk. tirpidin
kırsal08:33:45
Kır ile ilgili
FELÇ08:33:42
İnme, nüzul
jogging08:33:33
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
başköşe08:33:31
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
örnek08:33:30
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
HİLEKAR08:33:21
Hileci
Cinayet08:33:17
Adam öldürme
telaşlı08:33:14
Telâş eden, telâşa düşen
hissiz08:33:01
Duygusuz
ördek08:32:55
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
öreke08:32:49
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
köken08:32:46
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak üstünde yayılan dalları
teçhizat08:32:42
Donatmaya yarar şeyler, donatı
fatura08:32:39
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
neden bilimi08:32:36
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
elveda08:32:27
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
NİNE08:32:24
Torunu olan kadın, büyük anne
kötü kötü düşünmek08:32:24
üzüntülü düşüncelere dalmak
ZEHİRLENMEK08:32:20
Zararlı düşünceler edinmek
desimetre08:32:17
Bir metrenin onda biri, dm
kumarhane08:32:14
Kumar oynanan yer
örtme08:32:04
Örtmek işi
gök ada08:32:04
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
SIÇAN08:32:01
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
balkır08:31:58
Parıltı
Asil08:31:54
Soylu
KAZAEN08:31:52
Kazara
yüce08:31:52
Yüksek, büyük, ulu
KAZIMA08:31:43
Kazımak işi
beynelmilelcilik08:31:34
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
melez08:31:31
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
görüşme08:31:28
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
üçgen08:31:25
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
tekerrür08:31:19
Tekrarlanma
Limonluk08:31:18
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
isteklendirici08:31:15
İstek uyandıran, teşvikkâr
antropolog08:31:12
İnsan bilimi uzmanı
vasıf08:31:11
Nitelik
Yüzyıl08:31:09
Yüzyıllık süre, asır
Damalı08:31:05
Üstünde kareler bulunan
Alşimi08:31:02
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
alyuvar08:30:52
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
Ekzotermik08:30:47
Isı veren
dinleme08:30:44
Dinlemek işi
yelken açmak08:30:40
yola çıkmak için hareket etmek
Namaz08:30:34
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
TAHLİL08:30:31
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
selamet08:30:29
Esen olma durumu, esenlik
koyu pembe08:30:28
Pembenin bir ton koyusu
Eğsi08:30:26
Ucu yanmış odun, köseği
Diploma08:30:25
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
Mukavemet08:30:21
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kanıtlama08:30:18
Kanıtlamak işi