tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

tekinsiz10:58:11
Tekin olmayan, uğursuz
ŞAŞKINLIK10:58:07
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
peygamberlik10:58:04
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
üstü kapalı10:58:04
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
KELİMESİ KELİMESİNE10:57:58
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
iptidaî10:57:58
İlkel
tesis10:57:54
Yapma, kurma, temelini atma
UĞURLU10:57:53
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
acınma10:57:53
Acınmak işi
sanatçı10:57:48
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
astar10:57:47
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
kaynakça10:57:46
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
Suna10:57:44
Erkek ördek
i10:57:43
İyot"un kısaltması
KULLANILMIŞ10:57:43
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Başarısızlık10:57:40
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
döl yolu10:57:40
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
kaçakçılık10:57:39
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
İdmansız10:57:35
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
Baş çanağı10:57:11
Kafa tası
Erkete10:57:04
Dikiz
külâh10:56:54
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
güreş mayosu10:56:47
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
Baş10:56:42
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
geçit10:56:33
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
gidiş dönüş10:56:30
Gitme ve gelme (veya dönme)
kuruntu10:56:30
Yanlış ve yersiz düşünce
tavsif10:56:22
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
Küçük10:56:15
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
kehribar10:56:13
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
şans tanımak10:56:12
imkân vermek, fırsat vermek
cüda10:56:11
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
TAKLİT10:56:10
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
madun10:56:04
Alt aşamada bulunan
artist10:56:03
Güzel sanatlardan birini meslek edinen kimse, sanatçı, sanatkâr
mızıka10:56:02
Bando
ön alım hakkı10:56:01
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
borç10:56:00
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
Öteki10:55:59
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
betisiz10:55:59
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
SALGIN10:55:53
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
karşılaşma10:55:52
Karşılaşmak işi
BELDE10:55:52
Şehir
Isı yayımı10:55:50
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
yerleşke10:55:43
Kampus
sayıklama10:55:42
Sayıklamak işi
meşgul etmek10:55:38
vaktini almak
gurme10:55:15
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
Silgi10:55:12
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
teklif etmek10:55:05
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
İTFA10:54:32
Söndürme
cıyaklama10:54:28
Cıyaklamak işi
BEL KEMİĞİ10:54:17
Omurga
kesinleştirme10:54:16
Kesinleştirmek işi
refakat etmek10:54:08
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
portörlük10:54:07
Portör olma durumu
Düzleme10:54:05
Düzlemek işi, tesviye
sonsuzlaşma10:53:58
Sonsuzlaşmak işi
uyuklama10:53:56
Uyuklamak durumu
nuranî10:53:51
Işıklı
böcek kabuğu10:53:50
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
çarpan balığı10:53:46
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
nişan almak10:53:35
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
ittifak10:53:34
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
boşuna10:53:31
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
rutubet10:53:16
Yaşlık, nem
doğma10:53:14
Doğmak durumu
bilyeli10:53:07
Bilyesi olan
dil bilimi10:53:02
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
SAYGINLIK10:52:30
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
kendinden geçmek10:52:17
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
GALYUM10:52:16
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
alıp vermek10:52:16
yürek çarpıntısı geçirmek
etiyopyalı10:52:15
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
genişlemek10:52:14
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
ÇİRKİN10:52:11
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
şad10:52:06
Sevimli, neşeli
kazı bilimci10:52:05
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
Şaman10:52:04
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
ULULUK10:52:03
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
erişmek10:52:02
Bir yere ulaşmak, varmak
yüzeysel10:51:59
Yüzey ile ilgili, sathî
selam vermek10:51:57
selâmlamak
YEİS10:51:56
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
Kemer10:51:55
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
yadsımak10:51:49
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
Kahinlik10:51:49
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
Zorlayıcı10:51:48
Zorlayan, mücbir
ders almak10:51:06
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
yalınlık10:50:53
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
vefa10:50:50
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
süsleme sanatları10:50:49
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
variyet10:50:36
Varlık, zenginlik
ecir10:50:24
Sevap
şifahane10:50:20
Hastahane
toprak kölesi10:50:19
Toprağa bağlı köle
KULAÇ10:50:08
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
muhteva10:50:02
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
at gözlüğü10:49:59
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
ezeli10:49:58
Başlangıcı olmayan, öncesiz
pal10:49:54
Bir cins güvercin
İlginç10:49:53
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
ince hastalık10:49:50
bk. ince hastalık
reaya10:49:50
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
güneş tacı10:49:49
Güneş atmosferinin alevli bölümü
okar10:49:47
Telli balıkçıl
karga10:49:37
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
Hipotez10:49:35
İpotez, varsayım, faraziye
Kalım10:49:32
Kalmak işi
alaya almak10:49:32
alay etmek, eğlenmek
sporcu10:49:31
Sporla uğraşan (kimse)
tek başına10:49:23
Kendi kendine, yalnız olarak
nükteci10:49:22
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
komi10:49:13
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
KABARTMA10:49:12
Kabartmak işi
dökümcülük10:49:11
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
Usçuluk10:48:47
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
tezkere10:48:46
Pusula
güçlükle10:48:21
Güç, kolay olmayan bir biçimde
yazışma10:48:16
Yazışmak işi
evre10:48:16
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
Misk10:48:15
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
muhalif10:48:03
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
taşma10:48:02
Taşmak işi
kaynak suyu10:47:36
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
üşenç10:47:32
Üşenme, üşengeçlik
İNFİLAK10:47:28
Güçlü bir biçimde patlama
kasım10:47:26
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
titreyiş10:47:01
Titremek işi veya biçimi
bühtan10:46:55
Kara çalma, iftira