tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

esrarlı01:55:39
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
Urgan01:55:32
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
TOPLUM01:55:04
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
Alp eren01:54:54
Derviş
lamel01:53:13
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
karanlık01:51:55
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
ÇAPUT01:51:50
Eski bez parçası, paçavra
yansı01:51:41
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
misel01:51:27
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
ilişki kurmak01:51:03
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
nefha01:50:50
Güzel koku
mübalağa etmek01:50:28
abartmak
değim01:49:50
Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, liyakat
içkici01:49:49
İçki yapan veya satan kimse
elde01:49:12
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
tecrübe etmek01:49:12
denemek, sınamak
geçimlilik01:48:54
Geçimli olma durumu
geometri01:48:50
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
İdil01:48:15
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
kesafet01:47:33
Çokluk, sıklık
çamur01:47:28
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
Yönetmelik01:46:40
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
Sabi01:46:39
Küçük çocuk
MİR01:46:31
Baş, kumandan, amir
aşırıcılık01:46:13
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
tereke01:46:12
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
yürürlükten kaldırmak01:46:11
uygulanmaz duruma getirmek
DÜŞKÜNLÜK01:45:32
Düşkün olma durumu, iptilâ
cezve01:45:14
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
köy meydanı01:44:50
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
farazî01:44:36
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
bakımsız01:44:19
Özen gösterilmemiş, bakılmamış
VEDİA01:43:56
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
asillik01:43:56
Asil olma durumu, asalet
ki01:43:50
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
maderşahi01:43:26
Anaerkil, matriarkal
çekememe01:43:17
Çekememe işi veya durumu
BASİRET01:43:09
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
reflektör01:42:53
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
karın01:42:38
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
nasir01:42:02
Nesir yazan, nesir ustası
restore etmek01:41:44
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
ÜMİT01:41:32
Umma, beklenti, umut
işitme taşı01:41:21
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
iltizamcı01:40:54
Kesenekçi, mültezim
Masa topu01:40:24
Kuralları tenisinkine benzeyen, masa üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun,masa tenisi
ARAÇSIZ01:39:52
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
EMİRLİK01:39:39
Emir (II) olma durumu
El gün01:39:38
Başkaları, yabancılar
Sahte01:39:35
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
feci01:39:24
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
kasatura01:39:15
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
Müessese01:39:02
Kuruluş, kurum (I)
YÜCELTME01:39:01
Yüceltmek işi, yükseltme
ihlas01:38:45
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
su taşkını01:38:31
bk. sel
PARILTI01:38:20
Parıldama, göze çarpan parlaklık
Şikar01:38:16
Av
tamam01:37:48
Bütün, tüm
soy01:37:40
Manzum söz
rağbet görmek (veya kazanmak)01:37:39
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
ücret01:37:36
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
01:37:14
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
deney01:36:59
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
katman bulut01:36:56
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
matbu01:36:37
Basılı, basılmış
züppeleşme01:36:29
Züppeleşmek işi veya durumu
berber01:36:28
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
ürperti01:36:27
Ürperme duygusu veya durumu
Sümük01:36:26
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
yapılı01:36:25
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
Kurban01:36:22
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
topçeker01:36:14
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
vasıf01:36:10
Nitelik
apalak01:35:44
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
Öğütleme01:35:38
Öğütlemek işi, nasihat
insaf etmek01:34:35
acımak, hakkını tanımak
övünce01:34:26
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
şile bezi01:34:17
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
illi01:34:02
Nedensel
Kırmızı01:33:54
Al, kızıl
direşme01:33:27
Direşmek işi, sebat
gönül borcu01:33:15
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
pamuk taş01:32:56
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
birey01:32:39
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
ticaret gemisi01:32:31
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
Halebî01:32:03
Halep halkından olan kimse
DÜZEYSİZ01:32:00
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
Çağdaş01:31:40
Aynı çağda yaşayan, muasır
liseli01:31:25
Lise öğrencisi
Yuva01:30:44
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
tellâllık01:30:22
Telâllın yaptığı iş
namevcut01:30:21
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
gidiş geliş01:30:03
Trafik, seyrüsefer
Üvey anne01:29:39
Üvey ana
halaoğlu01:29:38
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
Zanaat01:29:27
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
ÇALGI01:28:44
Müzik aleti, enstrüman
yaban arısıgiller01:28:25
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
sanayi01:28:02
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
vurdumduymaz01:27:43
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
deizm01:27:37
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
astatin01:27:02
Astat
ÇErkez01:27:01
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
Yalvarma01:27:00
Yalvarmak işi
saat camı01:26:48
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
hercai01:26:13
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
rabıta01:25:54
Bağlayan şey, bağ
küp01:25:50
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
BOĞA GÜREŞİ01:25:45
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
cilve01:25:07
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
İKİYÜZLÜ01:24:58
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
MASUM01:24:57
Suçsuz, günahsız
laiklik01:24:46
Lâik olma durumu, lâisizm
Sezme01:24:28
Sezmek işi
hepatit01:24:21
Sarılık
ahenk kaidesi01:24:05
bk. ünlü uyumu
şasi01:23:58
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
merkür01:23:47
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
eğitim bilimi01:23:05
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
maltoz01:23:02
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
bitiş01:22:38
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
karakteroloji01:22:23
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
kemirgenler01:22:08
Tavşan, kobay, kirpi, sıçan ve kunduz gibi köpek dişleri olmayan ve kesici dişleri iyi gelişmiş memeliler takımı
podösüet01:22:05
Yumuşak, yüzü ince havlı bir tür deri, süet
açlık01:22:02
Aç olma durumu
patiska01:21:45
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
çeşit çeşit01:21:34
Çeşitli olan, türlü türlü
ego01:21:19
Ben
tecrübe01:21:02
Deneme, sınama, eksperyans