tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

tekinsiz08:35:13
Tekin olmayan, uğursuz
MAİLE08:35:01
Aklan
Mor08:35:00
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
tıpkı08:34:59
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
Hemen08:34:46
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
murdarlık08:34:45
Murdar olma durumu
Sanskrit08:34:37
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
tüzel08:34:36
Tüze ile ilgili, hukukî
emir subayı08:34:36
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
yetişme08:34:27
Yetişmek işi
Kask08:34:25
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
teessür08:34:25
Üzülme, üzüntü
Milyar08:34:24
Milyon kere bin, 1.000.000.000
uçan top08:34:17
Voleybol
kara sevdalı08:34:09
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
pis08:34:01
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
güney karamanı08:33:59
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
Menfaat08:33:55
Yarar, çıkar, kâr, fayda
Şart08:33:49
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
gerzek08:33:48
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
pepeme08:33:47
Pepe
piyango08:33:47
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
gözcü08:33:47
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
yarık08:33:45
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
mayınlanma08:33:45
Mayınlanmak işi
prenses08:33:44
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
ilgi göstermek08:33:44
ilgisini esirgememek, belli etmek
MÜZEKKER08:33:38
Eril
verimsizlik08:33:37
Verimsiz olma durumu
İKİLİK08:33:33
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
Hipotez08:33:19
İpotez, varsayım, faraziye
sinema tekniği08:33:18
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
cesametli08:33:07
Kocaman, iri
ilâm08:32:56
Bildirme, anlatma
gözleme08:32:56
Gözlemek işi, tarassut
tanrısal08:32:55
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
ÜNLEM08:32:55
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
bahtı açık08:32:39
Talihli
faydalanma08:32:39
Yararlanma
danışma08:32:30
Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, meşveret
TEKRARLAMA08:32:24
Tekrarlamak işi
yıldırımsavar08:32:18
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
ay parçası (gibi)08:32:18
(kadın veya kız için) çok güzel
ölçüsüz08:32:17
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
top sürmek08:32:07
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
Tanısızlık08:32:02
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
sıraya koymak08:32:02
düzenlemek, sıralamak
nesir08:32:02
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
Muhakeme08:31:56
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
bireysellik08:31:45
Birey olma olgusu
taşralı08:31:45
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
kutsal08:31:33
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
böbürlenme08:31:29
Böbürlenmek işi
fistül08:31:29
Akarca
haberci08:31:29
Haber getiren kimse, ulak
Eşik08:31:28
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
ülser08:31:19
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
TAKSİRAT08:31:19
Kusurlar, suçlar
ac08:31:18
Aktinyum"un kısaltması
retorik08:31:13
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
ustalaşma08:30:50
Ustalaşmak durumu
yardakçı08:30:50
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
kuruntu etmek08:30:50
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
teraküm08:30:47
Birikme, yığılma
Dogma08:30:39
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
çakı08:30:39
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
İzleme08:30:39
İzlemek işi, takip
tahsis08:30:36
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
taahhüt08:30:35
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
KÜÇÜK ÖNERME08:30:28
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
çiftteker08:30:25
Bisiklet
kamışçık08:30:25
Kuyumcuların kullandığı üfleç
tıp08:30:24
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
salah08:30:23
Düzelme, iyileşme, iyilik
taaffün08:30:21
Kokuşma, pis kokma
taşkın08:30:19
Taşmış bir durumda olan
Söylenti08:30:19
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
santrozom08:30:19
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
reflektör08:30:19
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
taşıt08:30:17
Taşıma aracı
tümör08:30:15
bk. ur
sulu boya08:30:14
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
amerikan bezi08:30:10
bk. amerikan
çaşıt08:30:01
Casus
familya08:30:00
Aile
sevinç08:29:56
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
süje08:29:48
Konu
GÜVENÇ08:29:48
Güvenme duygusu, itimat
rakkas08:29:47
Sarkaç, pandül
merhamet etmek08:29:45
acımak
nispi08:29:42
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
pazar08:29:36
Satıcıların belirli günlerde mallarını satmak için sergiledikleri belirli geçici yer
iticilik08:29:28
İtici olma durumu
ÜSTÜNLÜK08:29:27
Üstün olma durumu, rüçhan
ocaklık08:29:27
Bir aileye, babadan oğula geçmesi için verilen (mülk)
VASİSTAS08:29:15
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
cızırtı08:28:58
Cızırdama sesi
inanç08:28:58
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
materyalizm08:28:41
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
manevra08:28:39
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
mürai08:28:37
İkiyüzlü
bengi08:28:36
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
ihmalkâr08:28:34
Savsak, ihmalci
hayal gücü08:28:30
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
harcırah08:28:28
Yolluk
gevşeklik08:28:25
Gevşek olma durumu
enam08:28:20
Yaratılmış bütün canlılar
Işıklı08:28:18
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
yalınlık08:28:18
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
en azından08:28:18
en azı ile, hiç olmazsa
öreke08:28:06
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
KEVGİR08:27:57
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
birtakım08:27:56
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
ateşli silâh08:27:55
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
Saten08:27:54
Atlas
ak kan08:27:51
Lenf
ahlak dışıcılık08:27:49
Ahlâk bilimine aykırı davranma
Kavuştak08:27:43
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Kansızlık08:27:41
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
ca08:27:41
Kalsiyum"un kısaltması
Benzeşme08:27:36
Benzeşmek işi
denge08:27:25
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
İLÇE08:27:24
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
röportaj08:27:21
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
İLAÇ08:27:20
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
İLAVE ETMEK08:27:19
eklemek, katmak, ulamak
araç08:27:19
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
ÜSTSUBAY08:27:14
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
özgür08:27:13
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
ha bire08:27:12
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak