tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

tekinsiz11:59:53
Tekin olmayan, uğursuz
çetin11:59:50
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
müessese11:59:48
Kuruluş, kurum (I)
ihanet etmek11:59:47
hainlik, kötülük etmek
karmak11:59:46
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
puma11:59:45
Kedigillerden, uzunluğu 120 cm, kuyruğu 70 cm, sırtı kahverengi, karnı beyaz, Amerika"da yaşayan bir memeli türü, Yeni Dünya aslanı (Feis concolor)
mentol11:59:44
Nane kokusu
ürkmek11:59:43
Şaşkınlık ve korku duymak
KALDIRICI11:59:41
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
tebrik11:59:41
Kutlama
fayton11:59:40
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
kinin sülfatı11:59:39
Kinin
bedava11:59:38
Karşılıksız, parasız, emeksiz
rahatlama11:59:37
Rahatlamak işi
polis11:59:36
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
racon11:59:35
Yol, yöntem, usul
koalisyon hükûmeti11:59:34
Birçok siyasî parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, ortak yönetim
arzu11:59:33
İstek, dilek
ŞEKİLSİZ11:59:31
Belli ve belirli biçimi olmayan (nesne)
nezih11:59:31
Temiz, temiz ahlâklı
ölüm cezası11:59:29
bk. idam cezası
Hüthüt11:59:28
Çavuş kuşu, ibibik
haber atlamak11:59:27
(gazetecilikte) bir haberi vaktinde yayımlayamamak
örgü11:59:24
Örmek işi veya biçimi
Dudak11:59:23
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
diyar11:59:22
Ülke
hesaplama11:59:21
Hesaplamak işi
korkunç11:59:19
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
Küp11:59:18
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
kam11:59:18
bk. şaman
Taşlı11:59:17
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
Yoğunluk11:59:16
Yoğun bir maddenin özelliği
iddia11:59:15
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
tanzimat11:59:14
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
kudret narı11:59:13
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
betisiz11:59:12
İçinde insan, hayvan ve doğa ögeleri bulunmayan (resim veya heykel), nonfigüratif
tanıtlama11:59:11
Tanıtlamak işi, ispatlama
yumurta11:59:10
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
eleme11:59:09
Elemek işi
LÖK11:59:07
Bir tür erkek deve
NEMLİ11:59:06
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
ŞAHİT11:59:04
Tanık
Yürekli11:59:03
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
Teorem11:59:02
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
Dijital11:59:01
Sayısal
Ayak ucu11:59:00
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
plânetaryum11:58:59
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
eytişim11:58:58
Diyalektik
Ala11:58:57
İyi, pek iyi
orkinos11:58:54
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
tedvin etmek11:58:53
derlemek
nazlı11:58:52
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
popo11:58:48
Kaba et, kıç
tutamaç11:58:45
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
amfibi11:58:44
İki yaşayışlı
kuzine11:58:43
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
onluk11:58:42
On birimden, on parçadan oluşan
mikyas11:58:41
Ölçek, ölçü
mahcup olmak11:58:41
utanmak
nim11:58:40
Yarı
halk11:58:39
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
PATENT11:58:38
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
Medeni11:58:37
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
yır11:58:36
Ezgi, türkü, nağme
saydam resim11:58:35
Kolay anlaşılabilen resim
Zeminli11:58:34
Zemini olan
ak yel11:58:32
Güneyden esen rüzgâr, lodos
dekorcu11:58:31
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
hane11:58:30
Ev, konut
gecikilme11:58:29
Gecikilmek durumu
Tuvalet11:58:28
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
Demir yolu11:58:27
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
bekri11:58:26
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
Kesik11:58:25
Kesilmiş olan
kelime oyunu11:58:24
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
acele11:58:23
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
Muazzez11:58:22
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
Bolluk11:58:22
Bol olma durumu
UZMAN11:58:20
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
mantık11:58:19
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
Tapa11:58:17
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
MİHRACE11:58:17
Hindistan"da racadan daha büyük hükümdarlara verilen unvan
ibik11:58:16
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
maça11:58:15
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
oniks11:58:12
Balgam taşı
Eski Çağ11:58:10
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
doğrultu11:58:10
Yön, istikamet
Husye11:58:09
Er bezi, testis
arkada kalanlar (veya arkadakiler)11:58:08
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
TUTMAK11:58:07
Ele geçirmek, yakalamak
Tedhişçilik11:58:06
Tedhişçi olma durumu
olasılık11:58:05
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
memişhane11:58:04
Ayak yolu, abdesthane
sefalet11:58:02
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
serhat11:58:02
Sınır boyu
likit11:58:00
Sıvı, akışkan
buzla11:57:59
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
KAMER11:57:59
Ay
perestiş11:57:57
Tapınma, taparcasına sevme
eğlenme11:57:56
Eğlenmek işi
mertebe11:57:55
Aşama, derece, rütbe
lafazan11:57:54
Geveze
baykuşgiller11:57:54
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
etap11:57:52
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
görünmez11:57:51
Görünmeyen, beklenmeyen
üretim biçimi11:57:50
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
sallantı11:57:50
Sallanmak işi
DİNAMO11:57:49
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
fikir11:57:48
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
teklif etmek11:57:47
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
tepi11:57:46
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
Belgit11:57:46
Senet
Baş çanağı11:57:45
Kafa tası
Diyet11:57:43
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
emekli11:57:42
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
gırtlak11:57:41
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
elde etmek11:57:41
bir şeye sahip olmak
Tutucu11:57:40
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
ağrı kesici11:57:40
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
brıçka11:57:38
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
Peçe11:57:37
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
sinameki11:57:37
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
alaca karanlık11:57:36
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
hav11:57:35
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
ırkçı11:57:34
Irkçılık yanlısı olan (kimse)
mamur11:57:34
Bayındır
ant içmek (veya etmek)11:57:33
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
aygır deposu11:57:32
Aygırların bakıldığı büyük ahır
döl yatağı11:57:31
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
yüksekten atmak11:57:30
yapamayacak şeyleri yapabilirmiş gibi söylemek