tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

tekinsiz07:58:22
Tekin olmayan, uğursuz
ürküntü07:58:20
Ürkme duygusu, tevahhuş
mürettebat07:58:19
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
gidi07:58:19
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Zafer Bayramı07:58:14
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
Resesif07:58:14
Çekinik
AYRINTI07:58:11
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
kulak altı bezi07:58:01
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
kara kış07:57:54
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
gazal07:57:49
Ceylân
hainlik07:57:47
Hain olma durumu veya haince davranış
hasret07:57:42
Özlem
sağlık ocağı07:57:42
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
öğretme07:57:41
Öğretmek işi
kaynakça07:57:35
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
Ozan07:57:33
Halk şairi
Yırtık07:57:30
Yırtılmış olan
birebir07:57:25
Etkisi kesin olan
Yükseklik07:57:24
Yüksek olma durumu
bakkal07:57:23
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
selamlama07:57:22
Selâmlamak işi, selâm verme
gazel07:57:21
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
yazışma07:57:21
Yazışmak işi
çılgın07:57:13
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
aba gibi07:57:08
(kumaş için) kaba ve kalın
hazcılık07:57:08
Zevki, insan hayatının tek değer ve amacı sayan, haz veren her şeyin iyi olduğunu kabul eden öğreti, hedonizm
suçsuz07:57:07
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
menemen07:57:05
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
teamül07:57:05
İş, davranış
uçak alanı07:57:01
bk. alan
beyaz cam07:56:41
Televizyon ekranı
mekruh07:56:41
İğrenç, tiksindirici
törpü07:56:40
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
çözme07:56:40
Çözmek işi
acun07:56:39
Dünya
GERDANLIK07:56:38
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
Gülüt07:56:36
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
varİs07:56:36
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
kiloton07:56:30
Değeri bin ton olan kütle birimi
çanak yalayıcı07:56:29
Dalkavuk
iğne deliği gibi07:56:27
küçücük
Yedinci07:56:23
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
gevşek07:56:22
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
ALET07:56:22
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
Başkent07:56:21
Başşehir
kemikli07:56:21
Kemiği olan veya çok kemiği olan
GÖRKEM07:56:14
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
Postacı07:56:14
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
kıyıcılık etmek07:56:13
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
UÇAK07:56:12
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
sürdürümcü07:56:12
bk. abone
sitem07:56:03
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
baş kaldırmak07:55:47
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
tilki üzümü07:55:46
İt üzümü
beklenti07:55:42
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
kontrol etmek07:55:37
denetlemek
laf cambazı07:55:34
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
Saydam07:55:31
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
karşılık07:55:30
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
Rençper07:55:29
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
değiş tokuş07:55:29
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
metin07:55:27
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
tutacak07:55:26
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
soda07:55:08
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
idame etmek07:55:02
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
Flüt07:54:57
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
oymak07:54:39
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
baliğ07:54:35
Döl verme çağına eren, buluğ çağına ermiş olan
vurgunculuk07:54:26
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
müzik bilimi07:54:25
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
rüesa07:54:23
Başkanlar
Kemiyet07:54:18
Nicelik
yöntem07:54:06
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
el uzluğu07:54:05
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
kesim evi07:54:04
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
cariyelik etmek07:53:59
cariye gibi hizmet etmek
Trent07:53:58
Eğilim
Ses07:53:57
Kulağın duyabildiği titreşim
ardıç kuşu07:53:57
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
mum07:53:56
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
taslama07:53:56
Taslamak işi
yaban gülü07:53:55
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
devir07:53:55
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
materyalizm07:53:54
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
karaciğer07:53:54
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Müstahkem07:53:53
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
kamil07:53:53
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
destek olmak07:53:52
güç sağlamak, yardımcı olmak
Şalgam07:53:52
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
acı yitimi07:53:51
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
Titreşim07:53:51
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
kuru gürültü07:53:50
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
YÜRÜTÜM07:53:50
Yürütmek işi
kele07:53:49
Boğa, tosun
planet07:53:49
Gezegen
Pişman07:53:48
Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonucunu görerek üzülen, nadim
Cilâlı Taş Devri07:53:48
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
mütemayiz07:53:47
Kendini gösteren, sivrilen
Bakiye07:53:47
Artık, artan, kalan, geri kalan
Boylam07:53:46
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
çeşit07:53:34
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
yaş07:53:33
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
sodyum klorür07:53:31
Tuz
demir07:53:30
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
yöntemli07:53:29
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
tevatür07:53:29
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
sakaĞI07:53:28
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
foto07:53:28
Işık
zihin yormak07:53:28
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
Madagaskarlı07:53:28
Madagaskar halkından olan
ağı otu07:53:27
Baldıran
tın07:53:21
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
piton07:53:17
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
İP07:53:16
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
alaysı07:52:59
Alaya benzer, ciddî olmayan
Apar topar07:52:58
Telâş ve acele ile, yaka paça
ak gözlü07:52:57
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
beti07:52:57
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
kuvvetli07:52:52
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
yazın07:52:40
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
dış deri07:52:30
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
eşlik07:52:27
Eş olma durumu
kahvehane07:52:16
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
bazı bazı07:52:07
Ara sıra, arada bir
gramofon07:51:52
Sesyazar, fonograf
keşişleme07:51:37
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
kaygı07:51:36
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
bağlam07:51:32
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
Doğal07:51:32
Tabiî
epitel07:51:30
bk. epitelyum