tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

felçli01:09:20
İnmeli, felç olmuş, meflûç
kızgın01:09:00
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
bitevi01:08:41
bk. biteviye
seziş01:07:16
Sezmek işi veya biçimi
şifahî01:07:13
Ağızdan, sözlü
sayıca01:06:00
Sayı bakımından, adetçe
gözetleyici01:05:33
Gözetlemek işini yapan (kimse)
zürafa01:00:33
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
şaki01:00:32
Haydut, eşkıya
HAC00:59:42
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
hemşire00:57:50
Kız kardeş, bacı
süngü00:54:23
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
VESTİYER00:54:22
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
ehram00:43:18
Mısır firavunlarının piramit biçimindeki mezarlarına verilen ad
Çoluk çocuk00:36:35
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
başkumandan00:35:50
Başkomutan
onmak00:35:30
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
kavkı00:34:59
bk. kabuk
şen olmak00:33:53
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
şema00:32:36
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
doktor00:30:54
Hekim
üzerine titremek00:30:43
çok sevgi ve özen göstermek
yenmek00:30:15
Tutmak, bastırmak
notalama00:28:56
Notalamak işi
baldız00:28:45
Erkeğe göre karısının kız kardeşi
ümitli00:28:43
Umutlu
Yok00:28:22
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
yardım etmek (veya yapmak)00:28:16
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
fişeklik00:26:21
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
Giriş ücreti00:26:18
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
namahrem00:19:32
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
tarz00:14:05
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
kul00:12:28
Tanrı"ya göre insan
çekemezlik00:12:12
bk. çekememezlik
paralı00:11:55
Parası çok olan, zengin (kimse)
YANLI00:07:13
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
kara kalem00:05:15
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
hareketli00:05:11
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
iktidar00:05:10
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
abanî00:04:11
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
tutukluluk00:04:09
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
fora00:03:01
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
yapı00:02:15
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
nedensel23:56:53
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
protesto23:53:14
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
azamî23:50:13
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
nedim23:40:50
Arkadaş, yakın dost
karakteroloji23:40:47
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
Deri23:38:49
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
almanca23:36:34
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
tırtıl23:35:55
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
trata23:33:39
Torbalı balık ağı
yaralanmak23:32:33
Gücenmek, incinmek, kırılmak
üst üste23:32:03
Birbiri arkasından
karışık23:31:53
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
gerçeklik23:31:10
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
rehber23:30:12
Kılavuz
itibaren23:30:11
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
metis23:30:00
Kırma, azma, melez
biye23:30:00
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
ezgi23:29:44
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
arıtıcı23:29:44
Arıtma özelliği olan
mahrut23:29:31
Koni
çuval23:26:43
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
müşkül23:24:30
Güç, zor, çetin
fabl23:21:33
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
hars23:18:38
Tarla sürme
bazilika23:17:34
Kral sarayı
smaçör23:17:24
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
eleştirmen23:16:39
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
Barsak23:15:56
Bağırsak
lazım23:15:42
Gerek, gerekli
otorite23:14:36
Yetke, sulta, velâyet
jenerasyon23:12:42
Kuşak, nesil
görgü23:12:02
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
AMİL23:11:24
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
ustabaşı23:11:10
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
us dışı23:10:43
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
hora23:10:03
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
öze23:08:31
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
abasız23:08:06
Abası olmayan, aba giymemiş olan
çekyat23:07:41
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
çenesi düşük23:06:22
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
salya23:05:33
Ağızdan sızan tükürük
düzensiz23:03:00
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
niteleme23:02:44
Nitelemek işi
fışkırık23:02:16
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
mercan adası22:59:53
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
sanal22:56:35
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
motamot22:54:45
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
haddi hesabı yok22:54:10
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
kavuşturma22:52:43
Kavuşturmak işi
özümleme22:51:58
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
terakkiperver22:51:45
İlerici
damdan düşer gibi (düşercesine)22:51:44
(söz için) birdenbire ve yersiz olarak
canavar22:51:08
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
anlamsız22:43:40
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
nalayık22:42:50
Yakışıksız, hoş olmayan
şıra22:39:14
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
primitif22:37:31
İlkel, iptidaî
Basur22:36:59
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
Aksiyon22:30:35
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
Çözümleme22:30:03
Çözümlemek işi
cinayet22:28:28
Adam öldürme
pay etmek22:26:20
bölüşmek, üleşmek
AHALİ22:26:15
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
mal edinmek22:25:11
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
naz22:24:18
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
yanardağ ağzı22:24:04
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
bağımsızlık22:22:28
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
ana yurt22:21:49
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
Ark22:18:56
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
yansıma22:17:48
Yansımak işi
makale22:17:45
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
kuş22:11:49
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
cezalandırılma22:11:40
Cezalandırılmak işi
badem içi22:11:37
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
Toplaç22:11:34
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
PRENSİP22:11:25
İlke, umde
Oldukça22:11:22
Yetecek kadar, epey, hayli
NEŞİDE22:11:20
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
MERKÜR22:11:06
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
Kış22:11:01
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Kızılderili22:10:59
Amerika yerlilerine verilen ad
Islık22:10:39
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
HAZANDİDE22:10:16
Görmüş, geçirmiş
GÜZEL22:10:02
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
GÖRMEZ22:09:42
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
Gerçek22:09:31
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
GARİP22:09:21
Kimsesiz, zavallı