tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

sac22:19:14
Yassı demir çelik ürünü
imren22:18:49
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
BAŞKİLİSE22:18:46
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
SUÇ22:18:43
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
yeğrek22:18:41
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
ırmak22:18:40
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
ÇAĞLAYAN22:18:31
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
piket22:18:14
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
çoban köpeği22:18:13
Sürüyü koruyan iri cins köpek
horanta22:18:13
Aile halkı
motor22:18:12
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
arz etmek22:18:10
sunmak
büyülü22:18:09
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
KOKU22:17:58
Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin burun zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı duygu
Pasaklı22:17:48
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
yer yağı22:17:15
Petrol
burağan22:17:00
Güçlü esen rüzgâr
İvedilik22:16:05
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
Kuşak22:15:49
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
bekçi22:15:44
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
ötleği22:15:29
Bir cins kartal
kımıldama22:15:08
Kımıldamak, kımıldanmak işi
hürmetli22:14:31
Saygılı
şirket22:14:14
Ortaklık
İnanma22:13:54
İnanmak işi
celal22:13:44
Büyüklük, ululuk
mugayeret22:13:37
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
taaccüp22:13:36
Şaşma
bagaj kilidi22:13:24
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
klâvsen22:13:11
Klâvyeli ve telli bir çalgı
Netice22:13:08
Sonuç
arınmak22:12:37
Katışıksız, arı duruma gelmek
Önemli22:11:59
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
bukağı22:11:58
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
güdü22:11:51
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
KALBUR22:11:46
Tahıl ve başka iri taneli maddeleri elemek için kullanılan büyük delikli veya seyrek telli elek
kanmak22:11:46
(tatlı sözlere) Aldanmak
keşişleme22:11:44
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
uzun22:11:25
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
İŞKİL22:11:02
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
gıyaben22:10:50
Kendi yokken, ortada olmaksızın
gelecek bilimi22:10:28
Fütüroloji
idare etmek22:09:58
yönetmek, çekip çevirmek
zarfçı22:09:45
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
Gök22:09:44
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
lökosit22:09:25
Akyuvar
dil tutukluğu22:09:21
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
kaynak22:09:20
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
rutubetli22:08:20
Rutubeti olan, nemli
Kap22:08:06
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
doğma22:07:46
Doğmak durumu
dalyan ağı22:07:35
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
Hala22:07:28
Babanın kız kardeşi
helis22:07:25
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
kapıcı22:07:16
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
SARIŞIN22:07:14
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
yarma22:07:11
Yarmak işi
AŞK22:07:10
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
arıtıcı22:07:07
Arıtma özelliği olan
balak22:06:27
bk. malak
veçhe22:05:29
Yön
misel22:05:05
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
önde gelmek22:05:05
önemli durumda olmak
paraka22:05:04
İğneli uzun balık oltası
izmarit22:05:02
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
Ukraynalı22:04:48
Ukrayna halkından olan kimse
Ayla22:04:21
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
kağıt oyunu22:04:11
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
tornistan22:04:03
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme
kürt22:03:09
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
noter22:02:45
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
uza devim22:02:22
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
düşürülme22:01:42
Düşürülmek işi veya durumu
muvazi22:00:55
Koşut, paralel
MORAL22:00:54
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
akıl hastası22:00:50
Ruh hastası, deli
Azlık22:00:24
Az olma durumu
Zehir22:00:23
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
ürolog22:00:21
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)22:00:12
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
gericilik21:59:58
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
dişi21:59:49
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
askılık21:59:44
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
Ferah21:59:36
Bol, geniş
Balık21:59:32
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
çakı21:59:31
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
melisa21:59:30
Oğul otu
lânolin21:59:29
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
dalgın21:59:27
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
bilinçaltı21:59:27
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
kara yolu21:59:26
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
barut rengi21:59:23
Koyu giri
sıkı düzen21:59:14
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
salâhiyetli21:58:51
Yetkili
sonuçsuz21:58:30
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
göz hapsi21:58:18
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
pilaki21:57:43
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
YETERLİ21:57:06
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
su borusu21:57:03
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
yönetmen21:56:51
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
becerikli21:56:48
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
eğitici21:56:45
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
KIZGIN21:56:15
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
cezalandırılma21:56:09
Cezalandırılmak işi
çipil21:56:08
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
Kök21:56:07
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
ULAŞTIRMA21:55:56
Ulaştırmak işi
turpgiller21:55:43
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
avlanma21:55:08
Avlanmak işi
bonkör21:54:53
İyi yürekli
çekirge kuşu21:54:47
Sığırcık (Sturnus vulgaris)
şiraze21:54:36
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
bağıl21:53:18
Görece, izafî
buhran geçirmek21:53:17
bunalım geçirmek
topaç21:53:14
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
kişi21:53:12
İnsan, kimse, şahıs
istifade etmek21:53:12
yararlanmak
naşir21:53:00
Yayan, saçan
MÜRAİ21:52:59
İkiyüzlü
istiklal21:52:33
Bağımsızlık
anestezi21:52:32
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
restoran21:52:32
Lokanta
vaaz21:52:30
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
tekzip21:51:55
Yalanlama
hüthüt21:51:35
Çavuş kuşu, ibibik
tehir etmek21:50:57
ertelemek
Patiska21:50:54
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
müellefat21:50:28
Yazılı eserler
Acuze21:50:26
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
plan21:49:25
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen