tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

Büyüteç06:59:24
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
zatürree06:59:10
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
kızlık zarı06:59:02
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
mertek06:58:26
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
pişmanlık06:58:15
Pişman olma durumu, nedamet
Güya06:57:53
Sözde, sanki
MİHENK06:57:50
Denek taşı
yöntemli06:57:36
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
heybe06:56:51
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
stilo06:56:38
Dolma kalem
kefir06:55:43
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
ağırlık06:55:28
Ağır olma durumu
eğrelti otu06:54:49
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
rızk06:54:39
Yiyecek, içecek şey, azık
ikna06:54:34
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
perhiz06:54:25
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
kıç06:54:13
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
Uyuşturucu06:53:37
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
abdülleziz06:53:12
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
Bizmut06:52:50
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
pelteklik06:52:38
Peltek olma durumu, peltek konuşma
yabanıl06:52:28
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
teşvik etmek06:52:25
isteklendirmek, özendirmek
Sprey06:51:49
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
kademsiz06:51:32
Uğursuz
Ayıraç06:51:13
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
rıhtım06:50:50
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
ilâh06:50:18
Tanrı
bevliyeci06:50:02
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
marya06:50:00
Beş yaşından büyük veya damızlık dışı bırakılmış dişi koyun
kırsal06:49:21
Kır ile ilgili
atom çekirdeği06:49:21
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
massetme06:49:16
Emme, içine çekme, soğurma
akliye06:49:15
Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
Adamak06:49:10
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
mahir06:48:45
Becerikli
hırpalamak06:48:40
Dövmek
görünme06:48:09
Görünmek işi
rüzgar gülü06:47:33
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
voltamper06:47:04
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
leylak06:45:06
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
Yazıhane06:44:51
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
yorgun argın06:44:33
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
suçsuzluk06:44:29
Suç işlememiş olma durumu
görüşme yapmak06:43:25
tartışmak, müzakere etmek
CEREYANLI06:42:40
Akıntılı
kısmık06:42:03
Cimri, pinti, hasis
şişmanca06:41:35
Oldukça şişman, biraz şişman
düz baskı06:41:19
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
iffet06:41:08
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
Kimyacı06:40:43
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
düş06:40:33
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
gayret etmek06:40:29
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
Kanca06:40:22
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
Sevinme06:40:10
Sevinmek işi
sokak06:39:51
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
Müddet06:39:33
Süre
divan06:38:56
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
düzen06:38:44
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
kişisel06:38:39
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
soğuk06:38:36
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
andaç06:37:45
Ajanda
ETKİ06:37:38
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
erzatz06:37:01
Başkasının yerine kullanılabilen, başka bir malın yerini alabilen, yedek
Itır06:36:47
Güzel koku
elli06:36:39
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
asonans06:36:23
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
paralı06:35:57
Parası çok olan, zengin (kimse)
izmarit06:35:43
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
merhametsiz06:35:32
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
İşveren06:35:13
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
karışım06:35:10
Karışmış olanın durumu
doğrultu06:35:02
Yön, istikamet
Sahtekarlık06:34:09
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
blöf06:33:57
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
pirina06:33:55
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
UYGUN06:33:39
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
korumak06:33:26
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
TEMAYÜL06:33:18
Bir tarafa eğilme, meyletme
kanava06:33:09
bk. kanaviçe
SANDAL06:32:41
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
Aksu06:32:27
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
NİKEL06:32:04
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
dinek06:32:03
Dinlenmek için durulan yer
dikim06:31:42
Dikmek işi veya biçimi
İLİNEK06:31:42
Bir şeye mecbur olarak bağlı olmayan, onun özünde bulunmayan, rastlantı ile olan nitelik, araz
CİNAYET06:31:23
Adam öldürme
ZİL06:31:12
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
sürme06:30:26
Sürmek işi
tüysüz06:29:48
Tüyü olmayan
hısım06:29:45
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
veznedar06:29:38
Vezneci
filika06:29:31
Gemilerde bulundurulan sandal
emsal06:28:52
Benzerler
Eğim06:28:50
Eğilmiş olma durumu
Yan06:28:41
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Öd06:28:32
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
soğukluk06:28:01
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
fakirlik06:27:57
Yoksulluk
kağıt oyunu06:27:32
İskambil kâğıdı ile oynanan oyun
KARGA06:27:17
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
MİZAH06:26:44
Gülmece
emin06:26:03
İnanılır, güvenilir
Yeleç06:26:02
Yeleğen, havadar
ağrı sızı06:25:03
Rahatsızlık veren acı, sancı
icabet06:23:28
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
Derviş06:23:15
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
DİLÜVİYUM06:23:04
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
buzla06:22:50
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
ÖLÇÜN06:22:13
Standart
adamotu06:22:12
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
giyme06:21:35
Giymek işi
efemine06:21:31
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
seretan06:20:57
Yengeç
bıldırcın06:20:18
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
Akıntı06:19:59
Akmak işi
Okul06:19:58
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
esrime06:19:27
Sarhoş olma işi, gaşiy
telsiz telefon06:19:03
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
Engerek06:18:55
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
görenek06:18:50
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
arkadaşlık06:18:19
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
şamata06:18:16
Gürültü, patırtı
asır06:18:09
Yüzyıl
neon lâmbası06:18:04
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
şifa06:16:40
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
budun06:16:32
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
bunaltı06:15:53
Sıkıntı, iç sıkıntısı
itilâ06:15:15
Yükselme, yücelme
genlik06:14:53
Genişlik