tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

tekinsiz10:35:05
Tekin olmayan, uğursuz
DAĞ KIRLANGICI10:34:58
Çobanaldatan, keçisağan
Talih10:34:51
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Tarif10:34:36
Tanım
iltica10:34:29
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
urgan10:34:19
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
özgüllük10:34:10
Özgül olma durumu
fizik ötesi10:34:02
Doğa ötesi
ARMADA10:34:00
Donanma
ATLAS ÇİÇEĞİ10:33:58
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
rab10:33:57
Tanrı
URUK10:33:51
Soy, sülâle
yadırgama10:33:48
Yadırgamak işi
abonman10:33:44
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
uyrukluk10:33:35
(bir kimsenin bir devlete) Uyruk olma durumu, tâbiiyet
Müsavi10:33:35
Eşit, denk
TELLÜR10:33:27
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
MÜRAİ10:33:20
İkiyüzlü
hâkim olmak10:33:08
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
boğma10:33:01
Boğmak işi
farazi10:32:54
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
derinlik10:32:52
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
BAĞIŞLAMA10:32:44
Bağışlamak işi, affetme, af
mekruh10:32:29
İğrenç, tiksindirici
yayım10:32:22
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
banliyö10:32:15
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
tezhip10:32:02
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
toprak kölesi10:31:55
Toprağa bağlı köle
rölativizm10:31:49
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
yayık10:31:48
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
misak10:31:31
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
traksiyon10:31:17
Çekim
misel10:31:10
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
hurufat10:31:03
Harfler
mitos10:30:53
bk. mit
seçmeli yemek10:30:36
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
milat10:30:25
İsa peygamber"in doğduğu gün
barka10:30:18
Büyük sandal
geçimsiz10:30:03
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
tezyin10:29:54
Bezeme, süsleme, donama
sevimsiz10:29:49
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
pirüpak10:29:46
Tertemiz, lekesiz
Hayalet10:29:44
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
saygı10:29:39
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
tutturgaç10:29:38
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
Spesiyal10:29:32
Özel, belli bir özelliği olan
uyluk kemiği10:29:31
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Ağu10:29:22
Ağı
spiral10:29:17
Sarmal biçiminde olan
alaycılık10:29:13
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
lüzum10:29:10
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
tanıştırma10:29:07
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
italyanca10:29:03
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
tel10:29:01
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
çaprazlama10:28:59
Çapraz olarak, makaslama
aksakal10:28:54
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
tar10:28:52
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
tan10:28:49
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
deneyim10:28:47
Tecrübe
gölgelik10:28:44
Gölge altında bulunan yer
toz10:28:38
bk. Töz
tal10:28:31
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
tul10:28:28
Uzunluk
tun10:28:25
Gizli yer, köşe bucak
pas10:28:20
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
tur10:28:18
Dolaşma
APAZLAMA10:28:16
Apazlamak işi
gayret etmek10:28:16
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
pat10:28:11
Yassı, basık
soğukkanlılık10:28:08
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
sen10:28:03
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
say10:28:01
Çalışma, emek
sof10:27:59
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
sek10:27:57
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
set10:27:54
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
SUÇ10:27:43
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
ark10:27:34
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
arp10:27:31
bk. harp (II)
arz10:27:29
Sunma
bağın10:27:25
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
ayıklama10:27:20
Ayıklamak işi
afili10:27:17
Gösterişli, çalımlı
bağır10:27:10
Göğüs
cer10:27:01
Çekme, sürükleyerek götürme
GÖRKEMLİ10:26:59
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
cam10:26:49
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
Popülarite10:26:47
Halk tarafından sevilme, tutulma
car10:26:38
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
meslek seçmek10:26:36
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
cip10:26:26
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
zeval10:26:24
Yok olma, yok edilme
cin10:26:15
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
ban10:26:11
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
Deniz yeli10:25:59
İmbat
bet10:25:58
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
ekmek10:25:51
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
bat10:25:48
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
niteleme10:25:46
Nitelemek işi
bap10:25:36
Kapı
bad10:25:32
Yel, rüzgâr
gürültü patırtı10:25:29
Kavga, gürültü
bol10:25:19
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
nim10:25:09
Yarı
sahteci10:25:06
Düzmeci, sahtekâr
ide10:24:57
bk. idea
nas10:24:54
Açıklık, açık ve kesin yargı
nar10:24:52
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
iktisatçı10:24:50
Ekonomi uzmanı, ekonomist
jel10:24:50
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
Feshetme10:24:46
Feshetmek işi
ifa10:24:39
Bir işi yapma, yerine getirme
bakan10:24:38
Bakmak işini yapan (kimse)
kaslı10:24:32
Kasları gelişmiş olan, adaleli
har10:24:24
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
yaşlanma10:24:17
Yaşlanmak işi
iti10:24:10
İtici güç, ilham verici
ise10:23:53
numunelik10:23:47
Örneklik
hav10:23:40
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
pusmak10:23:37
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
kara10:23:36
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
tramvay10:23:32
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
Tik10:23:25
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
civciv10:23:18
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Pik10:23:10
Dökme demir, font
muhasip10:23:03
Sayman, muhasebeci
Sav10:22:56
İddia, tez
yüzme havuzu10:22:51
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
kuvvetsizlik10:22:51
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
Ukraynalı10:22:48
Ukrayna halkından olan kimse