tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

ayet13:05:20
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
şişkinlik13:05:20
Şişkin olma durumu
ateh getirmek13:05:10
bunamak
yıldırımkıran13:05:09
Yıldırımsavar
belgesel13:05:02
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
serin13:04:59
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
Safha13:04:57
Evre
kazan13:04:54
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
toz13:04:53
bk. Töz
fekül13:04:52
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
sözünden çıkmamak13:04:51
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
Resim13:04:40
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
deniz13:04:33
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
mümkün13:04:29
Muhtemel, olabilir, olası
sarmak13:04:28
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
Susuzluk13:04:26
Susuz olma durumu, kuraklık
teşebbüs13:04:23
Girişim, girişme
murabıt13:04:22
Savaşçı derviş
kabus13:04:20
Karabasan
spesifik13:04:20
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
sadaka13:04:19
Dilenciye verilen para
kakao13:04:12
İki çeneklilerden, Amerika"nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç, Hint bademi (Theobroma cacao)
kahve13:04:07
Sıcak iklimlerde yetişen, kök boyasıgillerden bir ağaç (Coffea arabica)
Tecrit13:04:02
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
soğurma13:04:00
Soğurmak işi, emme, massetme
CILKAVA13:03:55
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
transfer13:03:48
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
aniden13:03:46
Ansızın, birdenbire
Edep13:03:45
Toplum töresine uygun davranma, incelik
Sahip13:03:44
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
karha13:03:41
bk. ülser
Sanem13:03:39
Put
karne13:03:32
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
kaput13:03:29
Asker paltosu
yelölçer13:03:14
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
kesin bilgi13:03:10
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
beş13:03:03
Dörtten sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 5, V
Cilt13:03:00
Deri, ten
MAİLE13:02:58
Aklan
Yıldırım13:02:54
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
abıhayat13:02:53
Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağlayan bir su, bengi su
seyran13:02:52
Gezme, gezinme
afiyet13:02:51
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
ünite13:02:50
Birlik, birleşmiş olma durumu
saklık13:02:49
Uyanıklık, teyakkuz
Ortak13:02:44
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
klinker13:02:30
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
Sıçan13:02:28
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
TEORİ13:02:23
Kuram, nazariye
okul13:02:20
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
buhran13:02:13
Bunalım, bunluk, kriz
bahtı açık13:01:54
Talihli
gündüz gözüyle13:01:45
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
ahşa13:01:40
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
çuka13:01:33
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
Sebep13:01:32
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
SOLÜSYON13:01:28
Çözelti
yatalak13:01:26
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
SEHVEN13:01:25
Yanlışlıkla
zahir13:01:18
Açık, belli
Ahit13:01:11
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
ASAL13:01:09
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
gözden çıkarmak13:01:02
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
yerine getirmek13:00:58
istenileni, gerekeni yapmak
sembol13:00:54
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
Teker teker13:00:50
Birer birer, ayrı ayrı
dingil13:00:45
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
tokaç13:00:43
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
dikkat13:00:35
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
keski13:00:33
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Patlatma13:00:33
Patlatmak işi
arka arkaya13:00:32
Hemen birbirinin arkasından, art arda
alış veriş13:00:29
Alım satım işi
fol13:00:29
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
astronomik13:00:27
Gök bilimiyle ilgili olan
kement13:00:26
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
sızlama13:00:26
Sızlamak işi
yergi13:00:23
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
çevre bilimi13:00:20
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
Maskara13:00:19
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
inci çiçeği13:00:16
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
BAZUKA13:00:06
Roketatar
Sorguç13:00:04
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
Kadran13:00:01
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
zemin12:59:55
Taban, döşeme, yer
destan gibi12:59:42
uzun yazılmış (mektup)
yaş12:59:41
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
hayalet12:59:33
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
iyiden iyiye12:59:31
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
şezlong12:59:28
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
kesme işareti12:59:21
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
boşu boşuna12:59:21
Gereksiz yere, boşuna
şedit12:59:16
Yeğin, şiddetli
Meme12:59:16
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
bekar12:58:59
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
tatil12:58:54
Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği belirtilen süre, dinlenme
taklit etmek12:58:53
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
kazançlı12:58:49
Kazanmış olan
çizgi12:58:45
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
öbek öbek12:58:42
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
TANRI12:58:36
Allah
ahlat12:58:33
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
köy ihtiyar meclisi12:58:30
Köy ihtiyar heyeti
Tiftik12:58:28
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
Mazbata12:58:21
Tutanak
Elmas12:58:16
Billûrlaşmış arı karbon
kasıtlı12:58:11
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
uzlaşmalı12:58:03
Aralarında uzlaşma bulunan
plaket12:58:01
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
çıplak resim12:57:57
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
kan kanseri12:57:55
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
Sümük12:57:55
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
sakıncalı12:57:52
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
yürekler acısı12:57:52
çok acıklı
dejenere12:57:45
Soysuz
dengeli12:57:43
Dengesi olan, muvazeneli
mayistra12:57:42
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
alüminyum12:57:36
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
yasak12:57:35
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
muhtemelen12:57:28
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
işlik orun12:57:21
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
Holmiyum12:57:19
Atom numarası 67, atom ağırlığı 164,94, oksidi açık sarı renkte, tuzları portakal sarısı renginde olan, seyrek bulunan bir element. Kısaltması Ho
tekne12:57:01
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
müttehit12:56:12
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
yahut12:55:57
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
Su katılmamış12:55:56
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
SİKLON12:55:55
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
DİKTATÖR12:55:54
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
RAFİNAJ12:55:44
Arıtım
değerlilik12:55:37
Değeri olma durumu, kıymetlilik