tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

hal04:33:03
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
haf04:32:56
Futbolda kalecinin önünde bulunan iki bekin önündeki üç oyuncudan her biri
neptünyum04:32:43
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
maaile04:32:42
Ailece, ev halkıyla birlikte
hoppalık04:32:36
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
ilk04:32:35
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
ifa04:32:30
Bir işi yapma, yerine getirme
ACABA04:32:27
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
ide04:32:18
bk. idea
iye04:32:12
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
iri04:32:05
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
vay04:31:58
Şaşma anlatır
şehvani04:31:56
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
tiz04:31:51
İnce, keskin (ses)
tas04:31:31
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
lam04:31:30
Arap alfabesinde l harfinin adı
yek04:31:20
Bir, tek
yiv04:31:18
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
yen04:31:12
Giysi kolu
yem04:31:06
Hayvan yiyeceği
yal04:30:59
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
yak04:30:52
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
çelik04:30:40
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
marangozluk04:30:06
Marangozun işi
koyacak04:30:03
İçine öte beri koymaya yarayan şey
bağlama04:29:49
Bağlamak işi
aksakal04:29:39
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
kök boyası04:29:35
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
iskambil04:29:30
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
Yararsız04:29:09
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
kavasya04:29:03
Acı ağaç
imroz04:28:41
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
imren04:28:37
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
İç işleri04:28:31
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
Çöl04:28:24
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
saltanat04:28:18
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
ÇİRKİN04:27:59
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
sıkıntısı olmak04:27:52
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
ÖRGÜTLENME04:27:49
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
meddücezir04:27:47
bk. gelgit
uzak doğu04:27:43
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
etyemez04:27:32
Etyemezlikle ilgili
analoji04:27:22
Benzeşim, benzeşme
yetişmiş04:27:09
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
ÖDÜN04:26:40
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
İstiskal04:26:33
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
koy04:26:26
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
kor04:26:16
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
boyut04:26:05
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
çaşıt04:26:01
Casus
Müsadere04:25:54
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
daralma04:25:35
Daralmak işi
kahve parası04:25:28
Bahşiş
bazlama04:25:14
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
dakikane04:24:56
Tam zamanında, dakik olarak
durum vaziyeti04:24:51
Görünüş
şifre04:24:38
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
şifon04:24:24
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
yüzde yüz04:24:10
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
engelleyiş04:24:00
Engellemek işi veya biçimi
nısfiye04:23:51
Bir çeşit kısa ney
dikkatli04:23:32
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilep04:23:26
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şilte04:23:18
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
imame04:23:11
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
imale04:23:04
Bir tarafa yatırma, eğme
nişanlanma04:22:57
Nişanlamak işi
hükümsüz04:22:44
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
imdat04:22:37
Tehlikede olana yapılan yardım
esenlik04:22:34
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
nişanlamak04:22:17
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
imece04:22:10
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
TUTTURGAÇ04:21:36
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
istanbulin04:21:16
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
mimlenme04:21:11
Mimlenmek işi
tayyar04:20:51
Uçucu
Tel04:20:22
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
umma04:20:17
Ummak durumu
güya04:20:14
Sözde, sanki
ulah04:20:05
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
ulus04:19:25
Millet
ulum04:19:13
Bilimler, ilimler
sepilenme04:19:04
Sepilenmek işi
onaylama04:18:57
Onaylamak işi, tasdik
gidiş geliş04:18:44
Trafik, seyrüsefer
mevkuf04:18:30
Vakfedilmiş
mevlit04:18:03
Doğma, doğum
mevcut04:17:37
Var olan, bulunan
tellâl04:17:30
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
tuğra04:17:28
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
Belgi04:17:23
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
bağdaşım04:17:23
Tutarlık, tutarlılık, insicam
bağdaşık04:17:16
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
hassaslık04:17:09
Hassas olma durumu, hassasiyet
alabalık04:17:05
Ala balıkgillerden, soğuk ve duru sularda yaşayan, eti turuncu ve lezzetli, 250 gr dan 2 kg a kadar gelen bir tatlı su balığı (Trutta faris)
kurutma04:17:03
Kurutmak işi
alıkoyma04:16:50
Alıkoymak işi
uzaklaştırmak04:16:43
Çıkarmak, ayırmak
meymenetsiz04:16:17
Uğursuz
terk04:16:02
Bırakma, ayrılma
pompalama04:15:29
Pompalamak işi
çekim04:15:22
Çekmek işi
görüngü bilimi04:15:08
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
kareli04:15:02
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
muntazaman04:14:27
Düzenli olarak
Düzensiz04:14:05
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
trol04:13:58
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
çerge04:13:31
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
tura04:13:17
Tuğra
Bad04:13:04
Yel, rüzgâr
Bal04:12:49
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
karizmatik04:12:43
Büyüleyici, etkileyici
kördüğüm04:12:21
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
labirent04:11:51
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
ıssız04:11:44
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
utma04:11:31
Utmak işi
bahçe04:11:17
Sebze yetiştirilen yer, bostan
TELEKOMÜNİKASYON04:11:04
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
Ahenk04:10:59
Uyum
kışkırtma04:10:58
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
PREHİSTORYA04:10:55
Tarih öncesi
yaranmak04:10:48
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
müteşebbis04:10:41
Girişken, girişimci
dogmatik04:10:34
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
kesafet04:10:23
Çokluk, sıklık
Üstün zeka04:10:21
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
buğra04:10:14
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
ÖLÇEK04:10:07
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
işlik orun04:10:06
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
tamamıyla04:10:01
Tam olarak, büsbütün, külliyen