tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

diyecek yok23:15:15
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
Bağışıklık23:15:15
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
çıkar23:15:13
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
ari23:15:13
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
midilli23:15:08
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
masa23:14:43
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
Japon kaktüsü23:14:18
Sütleğen
düşündeş23:14:14
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
siyahi23:14:13
Zenci, fellah
ases23:14:10
Gece bekçisi
Ayrıcalık23:14:06
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
Bor23:13:45
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
astatin23:13:16
Astat
ayşekadın23:13:10
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
duyma23:13:10
Duymak durumu
tın23:13:08
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
feri23:13:07
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
profesyonel23:13:01
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
enteresan23:12:22
İlgi çekici, ilginç
Karakul23:12:19
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
DÜŞ KIRIKLIĞI23:12:12
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
DÜMEN23:12:12
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
DİL BİLİMİ23:12:11
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
DİLÜVİYUM23:12:10
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
DENİZ YOSUNU23:12:09
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
Doğan23:12:08
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
nüfus bilimi23:12:07
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
kapıcı23:12:03
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
Kesen23:11:52
Kesmek işini yapan
KEMRELEME23:11:49
Gübrelemek işi
çulluk23:11:41
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
çığır23:11:39
Çığın kar üzerinde açtığı iz
değersiz23:11:38
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
harman23:11:37
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
Alev23:11:22
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
Dürbün23:11:13
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
Dürüst23:11:13
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
Alaturka23:10:40
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
Gümüş balığı23:10:40
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
Günahlı23:10:39
Günahı olan
Gelecekçi23:10:38
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
yerleşim23:10:36
Yerleşme, iskân
özel ulak23:10:15
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
kölçer23:10:11
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
satımlık23:10:10
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
kış23:10:09
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Aşama sırası23:10:08
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
aksülamel23:10:06
Tepki, reaksiyon
limaki23:09:56
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
Akkuş23:09:26
Atmaca, yırtıcı bir kuş
Legal23:09:21
Kanunî, yasal, meşru
Hediye23:09:11
Armağan
Ilımlılık23:09:10
Ilımlı olma durumu, mutedillik
KARIŞMA23:09:08
Karışmak işi
ÖBEK23:08:54
Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme grup
alfabetik katalog23:08:50
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
Broşür23:08:45
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
tehirli23:08:43
Geciktirilmiş, ertelenmiş
Polonyalı23:08:42
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
aşık olmak23:08:42
sevmek, tutulmak
el birliği23:08:41
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
hazır kahve23:08:40
Neskafe
enek23:08:30
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
yaban koyunu23:08:29
Muflon
uygarlaşma23:08:28
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
bağımsızlık23:08:24
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
gütmek23:08:21
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
Kandırma23:08:09
Kandırmak işi
rutubetli23:08:07
Rutubeti olan, nemli
havlu23:07:49
Kurulanmaya yarar havlı bez
Kızılderili23:07:38
Amerika yerlilerine verilen ad
ruhiyat23:07:25
Ruh bilimi, psikoloji
cepken23:07:16
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
Tekrarlanma23:07:09
Tekrarlanmak işi
Nakşibendî23:07:09
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
kuşatılma23:07:08
Kuşatılmak işi
ölüm cezası23:07:07
bk. idam cezası
uzaklaşmak23:06:59
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
doğma23:06:41
Doğmak durumu
İçerme23:06:40
İçermek işi, tazammun, ihtiva
Aksan23:06:40
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
Mevsim23:06:07
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Muço23:06:07
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
idam sehpası23:06:06
Darağacı
ORTALAMA23:06:03
Ortalamak işi
Ölmüş23:06:03
Ölen, ölü olan
Şahane23:05:59
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
kan kanseri23:05:35
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
muteriz23:05:33
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
Eylemli23:05:32
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
ŞERİK23:05:30
Ortak
gözü açık23:05:04
Uyanık, becerikli
tarafa olmak (veya çıkmak)23:05:02
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
malihulya23:04:36
Kara sevda
TARTIM23:04:35
bk. dizem
tuzağa düşmek23:04:34
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
Hadise23:04:34
Olay
aşınma23:04:32
Aşınmak işi
kalım23:04:06
Kalmak işi
hayvan23:04:04
Bitkilerden farklı olarak, duygu ve hareket yeteneği olan canlı yaratık
ikici23:04:02
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
teorisyen23:04:02
Kuramcı
Mert23:03:35
Yiğit
Meta23:03:34
Mal, ticaret malı
yatak örtüsü23:03:33
Yatağın üzerine serilen örtü
insan bilimci23:03:31
Antropolog
Mizaç23:03:06
Huy, yaradılış, tabiat
Motif23:03:06
Yan yana gelerek bir bezeme işini oluşturan ve kendi başlarına birer birlik olan ögelerden her biri
kovculuk23:03:05
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
Muhrip23:03:05
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
ORTAK23:03:03
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
diğeri23:03:01
Ötekisi, başkası
Kulunç23:02:54
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
İKLİM23:02:47
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
RASYONEL23:02:37
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
REDDETME23:02:37
Reddetmek işi
REHA23:02:36
Kurtuluş, kurtulma
SOYGUNCULUK23:02:34
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
SOYUT23:02:33
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
Sorguç23:02:32
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
bili23:02:22
Bilgi, malûmat
boran23:02:14
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
dağcı23:02:04
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
Şiraze23:02:02
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
pederşahî23:01:39
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
it23:01:38
Köpek
uğurlu23:01:37
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
muhtevi23:01:34
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
çam sakızı23:01:34
Çam ağacından çıkarılan reçine
hamal semeri23:01:34
Arkalık