tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

Seyelan09:38:52
Akma, akıntı
LOKANTA09:38:51
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
tirsi09:38:46
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
ESPERİ09:38:31
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
KEMAN09:38:28
Yay
aleniyet09:38:26
Açık olma durumu, açıklık
tüylü09:38:14
Tüyü olan
para alım satımı09:37:51
Para değişimi
pençe09:37:42
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
yönetim09:37:38
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
kar sapanı09:37:24
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
Baştan çıkarmak09:36:53
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
ZAR09:36:43
İnce perde veya örtü
su testisi09:36:27
Su koymaya yarayan topraktan yapılmış su kabı
odun09:36:18
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
kevgir09:36:06
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
Hoşgörü09:35:54
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
müşabih09:35:39
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
kanuni09:35:35
Yasaya uygun, yasal, yasalı
nakletme09:35:24
Nakletmek işi
körpe09:35:24
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
HİBE09:35:18
Bağışlama, bağış
Gut09:34:13
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
yalgın09:34:03
Ilgım, pusarık, serap
savurmak09:34:01
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
tiyatro09:34:00
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
kaptan09:33:56
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
kız09:33:56
Dişi çocuk
topal09:33:53
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
kilosikl09:33:47
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
taşra09:33:33
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
hazan09:33:25
Güz, sonbahar
tümel09:33:05
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
mukavele09:33:03
Sözleşme
vesveseli09:32:55
İşkilli, şüpheci
akışkanlık09:32:55
Akışkan olma durumu
ferdiyetçilik09:32:54
Bireycilik
akaju09:32:46
Maun
elyaf09:32:28
Lifler, teller
Çoğalma09:32:22
Çok duruma gelme, artma
genel kurul09:32:22
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
bravo09:32:06
Aferin, yaşa!
CÜMLE ALEM09:32:04
Herkes
İltizam09:32:01
Kayırma, bir tarafı tutma
zarfçı09:31:52
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
GURUR09:31:42
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
c09:31:27
Karbon"un kısaltması
koloni09:31:20
Sömürge, müstemleke
göğüs kemiği09:31:15
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
Çelişki09:30:51
Çelişme, tenakuz
tercüme09:30:46
(dilden dile) Çevirme
epey09:30:44
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
her daim09:30:37
Her zaman, daima
histerik09:30:29
bk. isterik
YÖNERGE09:30:22
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
olumlu09:30:21
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
bağlaşım09:30:20
Eşleme
münşi09:29:53
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
ne olursa olsun09:29:44
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
uyruksuz09:29:25
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
iyon09:29:18
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
Gaf09:29:11
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
SEDİR09:28:50
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
şakkadak09:28:30
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
tasasız09:28:22
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
kırılma09:28:15
Kırılmak işi
Hakim09:28:10
Bilge
alabanda ateş09:28:06
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
kaygan09:28:05
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
DİVİT09:28:00
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
Makbuz09:27:52
Alındı
kavuşturma09:27:49
Kavuşturmak işi
saklama09:27:27
Saklamak işi
karfiçe09:27:11
Orta boy demir çivi
bengi su09:27:05
İçene sonsuz hayat verdiğine inanılan ve efsanelerde geçen su, abıhayat
irat09:27:01
Gelir
gezegen09:26:45
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
belirsiz09:26:44
Belirli olmayan, gayrimuayyen
birinci09:26:25
Bir sayısının sıra sıfatı
Nadaslı09:26:00
Nadasa bırakılmış
kutsal09:26:00
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
KOMÜNİKASYON09:25:54
İletişim, haberleşme
Bilye09:25:37
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
dedektif09:25:37
bk. detektif
Kaderci09:25:26
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
YERSİZ YURTSUZ09:25:16
Barınacak yeri olmayan
Müşteri09:25:11
Erendiz, Jüpiter
pervasızca09:25:11
Pervasız (bir biçimde), çekinmeden, sakınmadan
kenar09:25:00
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
İnik09:24:31
İnmiş, indirilmiş
yenilgi09:24:30
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
polargı09:24:27
Polarıcı
toparlak09:24:25
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
arkadaş09:24:22
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
Nasranî09:24:16
Hristiyan, İsevî
KES09:23:57
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
töhmet09:23:43
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
Ehlidil09:23:43
Gönül eri, kalender, rint
Dair09:23:39
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
Arıtım09:23:39
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
VERGİ09:23:35
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
meyve ezmesi09:23:32
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
JAPON09:23:31
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
melodik09:23:28
Melodi ile ilgili, ezgili
abandırmak09:22:53
Bir hayvanı yere çöktürmek
alev almak09:22:45
tutuşmak, yanmaya başlamak
tirat09:22:37
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
koruyucu09:22:24
Korumak işini yapan, gözetici, hami
fel09:22:21
Görüngü
ev bark09:22:19
Ev, mülk
Gemi09:22:18
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
umman09:22:02
Ana deniz, okyanus
yenidünya09:21:54
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
İnsancıl09:21:42
İnsan seven
Aut09:21:41
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
antibiyotik09:21:25
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı
al kan09:21:13
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
Kalori09:20:51
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
eğitici09:20:42
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
mal09:20:39
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
GÜDÜ09:20:34
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
süet09:20:21
bk. podosüet
AÇIKLIK09:20:05
Açık olma durumu
Afganlı09:20:01
Afgan
yere bakan yürek yakan09:19:57
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
parlatma09:19:49
Parlatmak işi
Kaybolma09:19:37
Kaybolmak işi
kalak09:19:36
Burun, burun ucu
GECE YANIĞI09:19:18
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
BİKİR09:19:17
Kızlık, erdenlik