tekinsiz

1.SıfatTekin olmayan, uğursuz
Cümle 1: Ürperdi bir tekinsiz kedi gibi sokaklar. - F. N. Çamlıbel
İsimBelli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu

Son Arananlar

şoför13:29:55
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
mistisizm13:29:52
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
hatip13:29:50
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
geçiş13:29:45
Geçmek işi veya biçimi
karşıt anlamlı13:29:43
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
HAZANDİDE13:29:42
Görmüş, geçirmiş
Karşılıklı13:29:41
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
oba13:29:40
Göçebelerin konak yeri
lata13:29:35
Dar ve kalınca tahta
Bey13:29:32
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
toplamak13:29:31
Devşirmek
ceviz13:29:30
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
Abaza13:29:29
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
bütün bütün13:29:26
Büsbütün
ahlat13:29:22
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
kâse13:29:21
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
nazenin13:29:20
Cilveli, nazlı
direk13:29:17
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
Antimon13:29:16
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
eşlik13:29:15
Eş olma durumu
evropiyum13:29:10
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
CEBRİNEFS13:29:09
Kendini zorlama, kendini tutma
maranta13:29:07
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
gitar13:29:01
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
benzeşim13:29:00
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
açıkça13:28:58
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
düğüm13:28:57
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
Helisel13:28:54
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
Tıpkı13:28:50
Tıpatıp, aynı, tamamıyla
SINAV13:28:45
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
sergüzeşt13:28:42
Serüven, macera
ödün vermek13:28:40
ödünle uzlaşma sağlamak
Dikili13:28:36
Dikilmiş olan
beygir gücü13:28:35
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
nezaret13:28:34
Bakma, gözetme
Yazanak13:28:32
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
erin13:28:31
Döl verme yetkinliğine eren, baliğ
Kısıt13:28:29
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
Göçmen13:28:26
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
bencilik13:28:24
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
entelektüel13:28:23
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
işe yaramak (veya yaramamak)13:28:21
elverişli olmak
namuslu13:28:20
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
Hodbin13:28:17
Bencil, egoist
kardeş13:28:10
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
aperitif13:28:06
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
PEŞ13:28:05
Arka
epifit13:28:04
Üst bitken
İçki13:27:58
İçinde alkol bulunan içecek
massetme13:27:57
Emme, içine çekme, soğurma
ÖZGÜLLÜK13:27:55
Özgül olma durumu
NEDENSEL13:27:54
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
fiil13:27:52
İş, davranış
atma13:27:50
Atmak işi
kesmik13:27:47
Kesilmiş sütün koyu bölümü
ayrılık13:27:40
Ayrı olma durumu
lâsta13:27:37
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
marangoz13:27:36
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
Tetik13:27:34
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
operatör13:27:33
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
dereke13:27:28
Aşağı derece
çekirge13:27:24
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
randevu13:27:20
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
cilve13:27:17
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
kari13:27:13
Okuyucu, okur
Temsil13:27:06
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
Karabaş13:27:05
Rahip, keşiş
alık13:27:04
Akılsız, sersem, budala, ebleh
ÖLÜMCÜL13:27:00
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
yıkama13:26:59
Yıkamak işi
eşraf13:26:55
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
ayet13:26:51
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
abonelik13:26:48
Abone veya aboneler için kullanılabilecek kadar olan
harf13:26:44
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
ay aydın, hesap belli13:26:40
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
Günah13:26:39
Dince suç sayılan iş veya davranış
Elmas13:26:36
Billûrlaşmış arı karbon
politikacılık13:26:35
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
gelin13:26:33
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
okazyon13:26:32
Fırsat
Kıstak13:26:30
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
başlıklı13:26:28
Başlığı olan
SIRALAMAK13:26:27
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
KARA KIŞ13:26:20
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
maşallah13:26:18
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
cüzdan13:26:16
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
ticaret13:26:14
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
vesvese13:26:12
Şüphe, kuruntu, işkil
rahmet13:26:10
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
bone13:26:06
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
kararsızlık13:26:04
Kararsız olma durumu, tereddüt
çividi13:26:01
Çivit renginde olan
karton13:25:59
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
pervane gibi13:25:55
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
yazık13:25:53
Herkesi üzebilecek şey, günah
caz13:25:50
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
paranoya13:25:50
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
isabet13:25:48
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
görenek13:25:46
Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
öküzgözü13:25:45
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
münasip13:25:44
Uygun, yerinde
baş sağlığı13:25:40
Ölen bir kimsenin yakınlarına söylenen ilgi ve yakınlık anlatan söz
Mezun13:25:37
İzin almış, izinli
rızk13:25:36
Yiyecek, içecek şey, azık
Gözenek13:25:28
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
yalın durum13:25:19
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
delik13:25:17
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
sünepe13:25:16
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
dul kalmak13:25:12
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
hitam13:25:10
Son, bitim
çekyat13:25:10
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
Zarafet13:25:07
İncelik, güzellik, zariflik
erik13:25:05
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
fizyoloji13:25:04
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
leylak13:25:03
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
arıtım13:24:55
(petrol, yağ vb. için) Arıtma işi, rafinaj
KESİK13:24:54
Kesilmiş olan
uygun gelmek13:24:51
yakışmak, yaraşmak
Erkek13:24:50
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
işkal13:24:49
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
Samimiyet13:24:43
İçtenlik
lr13:24:41
Lorentiyum"un kısaltması
yergi13:24:40
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
Mahlul13:24:39
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
aktarmak13:24:39
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
atlıkarınca13:24:38
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
kolan13:24:37
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
yadigar13:24:34
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
sagu13:24:31
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
gösterişçi13:24:30
Gösteriş yapmasını seven, gösteriş amacı güden