takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

takunya13:58:42
Nalın
koz13:58:36
Ceviz
ıslahat13:58:33
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Tartımlı13:58:27
bk. dizemli
kal13:58:24
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
Ölçülü13:58:23
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
zanaatçı13:58:19
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
kar13:58:18
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
yivaçar13:58:17
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
evlat13:58:13
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
kum13:58:12
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
kul13:58:10
Tanrı"ya göre insan
KARIŞIK13:58:05
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
FON13:58:04
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
saat camı13:57:58
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
GAF13:57:55
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
durukluk13:57:54
Duruk olma durumu
kantarı belinde13:57:51
gözü açık, aldatılmaz
bölüntü13:57:34
Bölünmüş parça
kalımsız13:57:34
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
nedensel13:57:31
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
tefekkür13:57:23
Düşünme, düşünüş
kuramlaştırma13:57:22
Kuramlaştırmak işi
HAYKIRMAK13:57:22
Çağırmak, seslenmek
parasız pulsuz13:57:21
Yoksul, züğürt
Diploma13:57:14
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
OPERA13:57:11
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
OLASILIK13:57:08
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
cümudiye13:57:05
Buzul
tekrar13:57:00
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
unutmak13:56:55
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
üzerine almak13:56:55
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
utma13:56:44
Utmak işi
tam13:56:41
Eksiksiz, kesintisiz
fonksiyon13:56:39
İşlev
kazein13:56:36
Sütte bulunan protein maddesi
belâgat13:56:33
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
Müsvedde13:56:31
Yazı taslağı, karalama
iğdiş etmek13:56:25
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
gelişigüzel13:56:22
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
Pastal13:56:21
Tütün yaprağı dizisi
mamelek13:56:18
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
yerleşim alanı13:56:15
Yerleşim merkezi
eksen13:56:07
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
ikbal13:56:04
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
ikame13:55:58
Yerine koyma, yerine kullanma
kandilli13:55:55
Kandili olan
madeni13:55:52
Madensel, madenle ilgili
uzun uzadıya13:55:49
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
yıl13:55:46
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
harabe13:55:41
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
güney13:55:40
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
beynelmilelcilik13:55:37
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
KAZIMA13:55:28
Kazımak işi
üçgen13:55:25
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
iğdiş13:55:16
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
öğrenci kimliği13:55:11
Öğrencinin adını ve soyadını gösterir belge
sağduyu13:55:02
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
MENEVİŞ13:54:57
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
NİMET13:54:57
İyilik, lütuf, ihsan
spor kesesi13:54:56
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
Medeni13:54:52
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
hipostaz13:54:47
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
ön ek13:54:47
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
Üretim evi13:54:45
Fabrika
pest13:54:43
Pes (II)
miraç13:54:42
Göğe çıkma
dilinme13:54:42
Dilinmek işi
PSİKOLOJİ13:54:42
Ruh bilimi, ruhiyat
riziko13:54:42
Zarara uğrama tehlikesi
olanaksızlık13:54:41
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
Hareketsiz13:54:34
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
tekerrür13:54:32
Tekrarlanma
Kuvvetsiz13:54:29
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
YÖNTEM BİLİMİ13:54:27
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
bağırsaklarını deşerim13:54:22
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
HAN13:54:20
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
ağızotu13:54:18
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
Huy13:54:14
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
malgama13:54:14
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
çavmak13:54:09
Dağılıp yayılmak, saçılmak
foto13:54:07
Işık
Has13:54:06
Özgü, mahsus
Hal13:54:00
Çözme, çözülme; eritme; karışık bir sorunun içinden çıkma, sonuca varma
hayal oyunu13:53:59
Karagöz oyunu
Tin13:53:57
Ruh
küfe13:53:54
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
Tik13:53:54
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
güçsüzlük13:53:52
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
teşebbüs13:53:49
Girişim, girişme
Ton13:53:48
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
KOLEKSİYONCU13:53:48
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
-den bu yana13:53:45
-den beri
helal13:53:44
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
başkumandan13:53:44
Başkomutan
gözü pek13:53:39
Korkusuz, yürekli, cesur
Haksız13:53:33
Hak ve adalete uygun olmayan
delicesine13:53:29
Aşırı bir biçimde
faka bastırmak13:53:28
aldatmak, tuzağa düşürmek
geçim derdi13:53:28
Geçim sıkıntısı
tapınak13:53:25
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
KESİM13:53:25
Kesmek işi
harman savurmak13:53:24
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
dolambaç13:53:24
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
toprak kayması13:53:23
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
aşüfte13:53:19
Oynak, açık saçık kadın, kokot
dakikane13:53:16
Tam zamanında, dakik olarak
yamak13:53:14
Bir işte yardımcı olarak çalışan erkek
Timsal13:53:12
Sembol, örnek, simge
Liman13:53:05
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
böbrek taşı13:53:05
Böbreklerde oluşan taş
başbuğ13:53:02
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
palamar13:52:58
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
ortaokul13:52:55
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
kara para13:52:54
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
ekose13:52:52
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
kâbus13:52:51
Karabasan
eklem13:52:38
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
çıkrık13:52:32
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
açılma13:52:32
Açılmak işi
Başçık13:52:29
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
tarikat13:52:26
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
bildirim13:52:17
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
prezidyum13:52:14
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
ispirtolu13:52:11
İspirtosu olan
yer bilimi13:52:06
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
yakı13:52:05
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
selenyum13:52:03
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
Horlama13:51:53
Horlamak işi (I) (II)
üzmek13:51:48
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak