takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ekici01:08:43
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
nizami01:07:55
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
devşirmek01:07:35
Katlamak, düzgün duruma getirmek
roba01:07:33
Giysi, giyecek
bükün01:07:27
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
büyük mağaza01:07:17
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
aktüel01:06:44
Güncel, şimdiki
amonyum01:05:05
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
güvenceli01:04:45
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
ruhi01:04:14
Ruhla ilgili, ruhsal
böbrek taşı01:03:02
Böbreklerde oluşan taş
Sudak01:02:56
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
iftihar01:02:55
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
meleme01:02:05
Melemek işi
yergi01:02:02
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
Nara01:02:01
Haykırma, bağırma
zatülcenp01:01:36
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
görmemişlik01:01:25
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
engebe01:00:49
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
elbise01:00:31
Giysi
nadiren01:00:27
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
klinker01:00:24
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
Bacaksız01:00:07
Bacağı olmayan
ikamet00:59:53
Bir yerde oturma eğleşme
peygamberlik00:59:48
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
otonom00:59:46
Özerk, muhtar
dolanmak00:59:25
Gelişigüzel gezmek
kuruntuya kapılmak00:59:19
boş yere tasalanmak
bakaya00:59:14
Kalıntılar
zapt etmek00:58:56
zorla almak
dantela00:58:56
bk. dantel
şalak00:58:31
Büyümemiş karpuz
Limit00:58:23
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
illegal00:58:17
Yasa dışı, yasaya aykırı
akan yıldız00:57:37
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
hezeyan00:57:29
Saçmalama
tenzih00:57:13
Arılama, kusur kondurmama
keven00:57:01
Geven
mefahir00:56:56
Övünülecek şeyler, övünceler
ataşelik00:56:24
Ataşe olma durumu veya makamı
ateh00:56:19
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
vakitsiz00:56:14
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
gelin00:56:12
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
aldatmaca00:56:05
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
orta hizmeti00:56:01
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
fizik00:55:51
(maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında) Genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
karabakal00:55:47
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
esnasında00:55:45
Sırasında, olduğu anda
ev sineği00:55:40
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
pençe atmak00:55:26
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
bestekar00:55:11
Besteci
hidrojen00:55:05
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
hora00:54:58
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
hona00:54:55
Erkek sığır
hobi00:54:52
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
üre00:54:40
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
muhtemelen00:54:16
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
yaren00:54:10
Arkadaş, yakın, dost
yarka00:54:07
Büyük piliç
salta00:54:06
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
motel00:54:06
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
ihtikâr00:54:05
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
yarak00:54:05
Silâh
hilkat00:53:56
Yaradılış, fıtrat
hilali00:53:45
Hilâl biçiminde
gıybet00:53:43
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
aritmetik00:53:41
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
Spesiyal00:53:09
Özel, belli bir özelliği olan
cariye00:53:05
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
mücerret00:52:45
Soyut
kabil00:52:29
Olabilir, mümkün
tropikal bitki00:52:17
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
liva00:52:13
Sancak
kurdeşen00:52:11
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
sokak00:51:42
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
barata00:51:17
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
cibilliyet00:51:01
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
komi00:50:57
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
kont00:50:52
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
kaim00:50:47
(başka bir şeyin yerine) Geçen
devre00:50:47
Dönem
kaos00:50:43
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
armonika00:50:25
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
cesurca00:50:22
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
kare00:50:16
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
vatan haini00:50:01
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
yeniden00:49:49
Gene, yine, bir daha, tekrar
salisen00:49:40
Üçüncü olarak
sesteş00:49:36
bk. sestaş
eğlenceli00:49:22
Eğlendiren, hoşa giden
tükenmişlik00:49:22
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
elekten geçirmek00:49:21
elemek
dalgalı00:49:10
Dalgası olan
kaymak00:48:54
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
evren bilimi00:48:31
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
gürültülü00:48:16
Gürültüsü olan
terakki00:48:09
İlerleme, yükselme, gelişme
hatırlanma00:48:04
Hatırlanmak durumu, anımsanma
höl00:47:30
Yaşlık, nem
radyasyon00:47:13
Işınım
dilinme00:46:43
Dilinmek işi
topaç00:46:05
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
yorgan00:46:03
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
peştemal00:45:59
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
satir00:45:47
Yergi
yaralama00:45:37
Yaralamak işi
RENYUM00:44:42
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
kıtaat00:44:27
Kıtalar, ana karalar
dalaş00:44:08
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
Avantaj00:44:02
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
kaslı00:43:53
Kasları gelişmiş olan, adaleli
aysberg00:43:52
Buz dağı
Proje00:43:38
Tasarlanmış şey, tasarı
takıntı00:43:33
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
numunelik00:43:19
Örneklik
zat00:43:01
Kimse, kişi
Ses bilgisi00:42:32
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
anonim şirket00:42:02
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
slâlom00:41:57
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
paranoya00:41:43
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
kalamata00:41:08
Bir tür etli ve büyük zeytin
duyurmak00:40:57
İlân etmek
kitap açacağı00:40:56
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
belirleme00:39:42
Belirlemek işi, tayin
fikstür00:39:31
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
gril00:38:36
Izgara
nefer00:38:21
Derecesi olmayan asker, er
oluk00:38:10
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
nedim00:38:08
Arkadaş, yakın dost
pelesenk00:37:25
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine