takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

takunya02:16:55
Nalın
kavkı02:16:50
bk. kabuk
apaçık02:15:55
Çok açık, çok belirgin
ana yön02:15:36
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
02:15:36
Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası
kolektör02:15:35
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
RÜTBESİZ02:15:34
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
abonman02:15:29
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
şart kipi02:15:04
bk. şartlı birleşik zaman
samanlık02:14:58
Saman saklanan yer
Dokunaklı02:14:44
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
didişme02:14:09
Didişmek işi
Orak02:13:44
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
amade02:13:26
(bir işi) Yapmaya hazır
görüp gözetmek02:13:16
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
kalıntı02:13:15
Artıp kalan şey, bakiye
tatarcık02:13:11
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
Kimse02:13:10
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
cl02:13:09
Klor`un kısaltması
teçhiz02:13:07
Donatma, donatım
ucube02:12:55
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
tadat02:11:41
Sayma, sayı
keçisağan02:11:16
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
acul02:10:55
Tez canlı, içi tez, ivecen
yükümlü02:10:27
Yükümü olan, mükellef
nargile tütünü02:10:24
Tömbeki
mahrut02:10:19
Koni
el değmemiş02:09:56
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
AHRAZ02:09:37
Dilsiz, sağır ve dilsiz
diyagram02:09:28
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
Hakimiyet02:09:28
Egemenlik
tekit02:09:25
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
Haylaz02:09:25
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
Jeneratör02:09:07
Üreteç, dinamo
isyan02:09:05
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
maiyet02:08:59
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
sepetçi söğüdü02:08:51
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
orkide02:08:29
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
monotip02:08:28
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
yafta02:08:27
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
geçmez02:08:27
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
erosal02:08:26
Erosçu, erotik
Daye02:08:26
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
ARAÇSIZ02:08:25
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
anapara02:08:23
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
tüzel02:07:45
Tüze ile ilgili, hukukî
pamuk taş02:07:26
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
astar02:07:04
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
Toplaç02:06:10
Elektrik dinamolarında, hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, kolektör
armatör02:06:02
Ticaret gemisi sahibi
geçimlik02:05:40
Yiyecek parası, nafaka
Gril02:05:36
Izgara
staj02:05:36
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
yanlışlıkla02:05:13
Yanılarak, bilinmeyerek
litre02:05:08
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
zıhlama02:05:06
Zıhlamak işi veya durumu
Erkek02:05:06
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
kudret02:04:40
Güç, erk, erke, iktidar
satıh02:04:23
Yüz, yüzey
RAKİBE02:04:13
Kadın rakip
Ana yol02:04:00
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
ASİT02:03:31
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
reddetme02:03:30
Reddetmek işi
birinci olmak02:03:30
başta gelmek, önde gelmek
Halk02:03:29
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
izlek02:03:26
Keçi yolu, patika
Orya02:03:25
Karo
kuş tüyü02:02:18
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
VEBA02:02:15
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
fenalık02:01:48
Kötülük, şer
hususi02:00:41
Özel
it02:00:12
Köpek
KURAM01:59:58
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
GÜLLE01:59:56
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
meşgul olmak01:59:27
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
Amerika armudu01:59:21
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
yoğunlaç01:58:43
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
ulaştırma01:58:19
Ulaştırmak işi
tropik kuşu01:57:59
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
ihtida01:57:43
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
mahzen01:57:39
Yapılarda yer altı deposu
kırlangıç balığı01:57:38
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
ulah01:57:27
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
metil01:57:07
Yapısında metil kökü bulunan birleşikleri adlandırmakta kullanılan ön ek
Eşik01:56:57
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
güç01:56:52
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
VASATİ01:56:45
Orta, ortalama
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)01:56:15
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
d D01:56:14
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
manivela01:56:07
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
fotoğraf01:56:05
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
bone01:55:45
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
sağlamlık01:55:43
Sağlam olma durumu
çakın01:55:16
bk. çakım
dun01:54:50
Alçak, aşağı, aşağılık
Olan01:54:37
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
yalamak01:54:21
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
hırçın01:54:21
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
İzmaritgiller01:53:44
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
muayyen01:53:37
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
atlatmak01:53:14
Savsaklamak
içrek01:53:10
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
MATEMATİK01:53:09
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
yer biçimleri01:52:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
ORMAN SARMAŞIĞI01:51:58
Ak asma
Perdelik01:51:58
Perde yapmaya elverişli kumaş
kımız01:51:57
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
üleş01:51:55
Pay
tekrar01:51:13
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
takvim01:50:10
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
aç gözlülük01:50:02
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
oramiral01:49:38
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
konuşturma01:49:37
Konuşturmak işi
Kusurlu01:48:12
Kusuru olan
kuluçka01:48:00
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır01:47:59
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
öğrenim01:47:58
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
Sorguç01:47:31
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
özerk01:47:28
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
yavaş01:47:14
Hızlı olmayan
atomik01:47:13
Atomla ilgili olan
KRİZ01:46:50
Bunalım, buhran
bonkör01:45:39
İyi yürekli
at gözlüğü01:44:57
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
Gölgelik01:44:13
Gölge altında bulunan yer
fevk01:44:08
Üst, yukarı
yaşlılık01:43:46
Yaşlı olma durumu
özgür01:43:43
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
kenef01:43:42
Ayak yolu
Seki01:42:46
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set