takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

takdis21:14:38
Kutsal sayma, kutsama
ithaf21:14:19
(birinin) Adına sunma, armağan etme
bombalama21:14:15
Bombalamak işi
civelek21:14:14
Canlı, neşeli ve sokulgan
pianta21:14:14
Ayakkabının alt kenarı
sarkıntılık21:14:10
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
Şiilik21:14:04
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
taban21:13:38
Ayağın alt yüzü
amabile21:13:17
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
kumar ebesi21:13:15
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
arı21:13:14
Temiz, münezzeh
demir21:13:13
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
mamure21:13:12
Bayındır yer, bayındırlık
şaibe21:13:12
Kir, leke
fiziksel21:13:10
Fizikle ilgili olan
hakan21:13:08
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
demirli21:12:57
İçinde metal veya karışım durumunda demir bulunan
Dil tutukluğu21:12:39
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
iskambil21:12:16
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
kasımpatı21:12:10
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
uysal21:12:09
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
pa21:12:06
Protaktinyum"un kısaltması
otoray21:12:05
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
seremoni21:12:04
Tören
para babası21:12:03
Parası çok, varlıklı kimse
Giyecek21:12:02
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
baş aşağı21:11:42
Başı aşağı gelmek üzere
değer analizi21:11:27
Bir ürünün her parçasının veya ekonomik işlemin her basamağının sistemli bir biçimde analiz edilip, katma değerinin hesaplanması ve maliyetle ilişkisinin meydana çıkarılması işi
ekü21:11:26
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
beslenme bozukluğu21:11:26
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
hayvan bilimi21:11:22
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
nobran21:11:09
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
Dürüst21:11:07
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
İskoçyalı21:10:50
İskoç halkından olan kimse, İskoç
komot21:10:42
Komodin
ortalama21:10:38
Ortalamak işi
acele etmek21:10:14
çabuk davranmak, ivmek
romans21:10:14
Sekiz hecelik dizelerden oluşmuş bir İspanyol şiir türü
ÖZEK21:10:13
Bir şeyin çevreden aynı uzaklıkta olan yeri, merkez
ara bozucu21:10:10
Ara bozan (kimse), fesatçı, fitçi, münafık, müfsit
Seyahat21:09:28
Gezi, yolculuk
gangster21:09:20
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
vekillik etmek21:09:10
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
biçare21:08:59
Çaresiz, zavallı (kimse)
Tespihçi21:08:59
Tespih yapan veya satan kişi
sagu21:08:58
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
İrsiyet21:08:57
Soya çekim, kalıtım, veraset
üzüntülü21:08:50
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
Gezgin21:08:49
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
üzüm şekeri21:08:47
Glikoz
renkli21:08:43
Rengi olan
ürpermek21:08:42
Korkmak
MASTAR21:08:40
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
örtülü21:08:40
Örtüsü olan
sehpa21:08:39
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
Çıplak21:08:27
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
Çıkık21:08:25
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
Çığlık21:08:22
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
şuur21:08:21
Bilinç
MEVTA21:08:10
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
UZMAN21:08:09
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
BOR21:08:04
İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak)
Peki21:07:59
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
sermayecilik21:07:51
Sermayeci olma durumu
grek21:07:49
Eski Yunanlı
yatıştırma21:07:46
Yatıştırmak işi
ORGAZM21:07:38
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
Balıkçıl21:07:18
Balıkla beslenen, balık yiyen
ıtırlı21:07:12
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
halk ağzı21:07:11
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
yaslanma21:07:06
Yaslanmak (I, II) işi
uçak alanı21:07:00
bk. alan
Cereyan21:06:58
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
kuralcı21:06:56
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
zerk etmek21:06:55
bir sıvıyı şırınga vb. ile vermek, içitmek
halay21:06:54
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Hırsızlık21:06:53
Çalma
etraf21:06:44
Yanlar, taraflar
safsata21:06:43
Boş, temelsiz, asılsız söz
sağlamlık21:06:41
Sağlam olma durumu
toz toprak21:06:40
Bulut hâlinde olan toz
eğmeç21:06:24
Kavis
ütme21:06:19
Ütmek işi
erişte21:06:18
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
hamam anası21:06:18
Kadınlar hamamında natırları yöneten kadın
meşelik21:06:14
Meşe korusu veya meşe ormanı
manipülasyon21:06:13
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
uzmanlaşma21:06:08
Uzman durumuna gelme
KERTENKELE21:06:05
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
asıl21:06:04
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
tamamlama21:06:04
Tamamlamak işi, itmam
mahlût21:05:39
Katışık
hızlandırma21:05:38
Hızlandırmak işi
kuzgunkılıcı21:05:34
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
bal mumu21:05:33
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
cızırtı21:05:23
Cızırdama sesi
SAYLAV21:05:19
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
hayvanat bahçesi21:05:13
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
adamotu21:05:09
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
Cermen21:05:07
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
Boyama21:05:07
Boyamak işi
ilahiyat21:05:05
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
kuvvetsizlik21:04:56
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
acınmak21:04:39
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
Kesen21:04:38
Kesmek işini yapan
KRON21:04:38
Çek para birimi
utanmaz21:04:37
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Sarsma21:04:35
Sarsmak işi
tellak21:04:34
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
Sermaye21:04:33
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
Antrepo21:04:27
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
ola21:04:11
acaba, sahi, bulunabilir
yarı yarıya21:03:53
Yarısı kadar
albenili21:03:40
Alımlı, çekici, cazibeli
omaca21:03:10
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Epope21:02:54
Destan
dikey21:02:43
Dik olarak
virman21:02:42
Aktarma
BELGELİK21:02:27
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
ağırlanma21:02:21
Ağırlanmak işi
ulam21:02:18
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
eşik21:02:13
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
musallat21:02:10
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
DÖNEMEÇ21:02:09
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
aracılık21:02:08
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
PUSAT21:01:57
Araç
kamışçık21:01:25
Kuyumcuların kullandığı üfleç
Titiz21:01:18
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
bölüşme21:01:17
Bölüşmek işi
Yalamuk21:01:12
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk