takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ehlidil01:53:45
Gönül eri, kalender, rint
sinema01:53:44
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
kenar01:53:06
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
fevkalade01:51:35
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
evrensel01:50:03
Evrenle ilgili
ACIMA01:36:05
Acımak işi
putperestlik01:34:31
Puta tapma durumu, fetişizm
vasıta01:34:25
Araç
oyma baskı01:29:37
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
ispirtolu01:29:08
İspirtosu olan
sarmak01:20:07
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
samimi01:16:11
İçten, içtenlikle
idarecilik01:14:02
İdareci olma durumu
arz derecesi01:13:50
bk. enlem
sarat01:12:02
Büyük delikli kalbur
tellâl çağırtmak01:09:40
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
isabet01:05:02
(bir yöne doğru atılan şey için) Hedefe varma, hedefi vurma
yoksulluk00:57:43
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
aksama00:53:46
Aksamak işi
bitim00:51:58
Bitmek işi
teber00:51:54
Balta
nasip00:51:18
Birinin payına düşen şey
barbunya00:41:01
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
UĞURLUK00:40:19
Maskot
pu00:36:44
Plütonyum"un kısaltması
müstecir00:33:49
Kira karşılığında bir yeri tutan kimse, kiracı
taarruz00:31:38
Saldırı
Alp00:30:16
Yiğit, kahraman
delişmen00:28:48
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
termos00:27:03
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
ZÜPPE00:25:50
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
kayırtma00:24:11
Kayırtmak işi
konu00:19:02
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
vekaleten00:17:57
Vekil olarak
Lr00:17:24
Lorentiyum"un kısaltması
Bas00:13:53
En kalın erkek sesi
Besleme00:13:14
Beslemek işi
cahil00:12:17
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
yara00:09:38
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
olanaksızlık00:06:59
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
palet00:04:57
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
şişe23:54:52
Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap
edebiyat bilimi23:52:46
Edebiyatın içinde yer alan konuları sosyoloji, psikoloji gibi bilim dallarının yöntemlerini de kullanarak araştıran, inceleyen, irdeleyen ve tahlil eden bilim dalı
amele23:51:54
İşçi, emekçi
liken23:49:49
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
pöç23:45:21
Kuyruksokumu kemiği
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)23:42:10
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
berraklık23:41:46
Berrak olma durumu, duruluk
fahişe23:40:35
Orospu
Dermansız23:39:50
Gücü kalmamış, bitkin
derya23:35:23
Deniz
boşanma23:14:06
Boşanmak işi
deneyci23:11:40
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
toplamak23:11:15
Devşirmek
malkar23:11:05
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
muteber23:08:20
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
cimri23:07:39
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
afili23:04:36
Gösterişli, çalımlı
manika22:59:06
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
kamer balığı22:58:34
Ay balığı
benlik22:58:10
Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği, onu kendisi yapan şey, kendilik, şahsiyet
göçüm22:55:15
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
milletvekili22:54:06
Anayasaya göre yasama meclisine seçimle giren millet temsilcisi, mebus
semt22:53:45
Yan, taraf, cihet
aterina22:53:14
Gümüş balığı
müşkül22:49:37
Güç, zor, çetin
imge22:49:29
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
sokur22:48:21
Köstebek
revak22:46:32
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
İvedilik22:34:15
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
halk ozanı22:33:52
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
uyuşmazlık22:32:23
Uyuşmama durumu
bandocu22:24:37
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
yavşan otu22:17:31
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
lal22:14:18
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
liseli22:10:57
Lise öğrencisi
kanun maddesi22:10:20
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
Kurnaz22:09:40
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
paralel22:08:31
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
resen22:04:28
Kendi başına, kendiliğinden
hissedar22:04:23
Hissesi olan, paydaş
sarig22:04:18
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
soluk almak22:04:16
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
husus22:04:11
Konu, madde
tiroit22:04:06
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
sülük gibi22:04:01
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
kapitalizm22:03:47
Anamalcılık
ihtifal22:03:43
Anma töreni
talebe22:03:37
Öğrenci
bedbin22:03:32
Kötümser, karamsar, pesimist
maişet22:03:25
Geçim, geçinme
Kalp kası22:02:54
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
SÜLÜN22:02:41
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
izzetinefis22:02:36
Onur, öz saygı
izole etmek22:02:34
yalıtmak
derinlemesine22:02:27
Çok ayrıntılı olarak
bestekar22:02:22
Besteci
elektrot22:02:03
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
öze22:01:56
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
x22:01:49
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
p22:01:46
Fosfor"un kısaltması
yeni ay22:01:32
Ayça, hilâl
çipil22:01:29
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
edimsel22:01:24
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
Revan22:01:23
Giden, yürüyen
ekvator22:01:17
Yer yuvarının eksenine dik olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böldüğü var sayılan en büyük çember, eşlek
inci22:01:07
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
aşağı düşmek22:00:31
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
tasalanma22:00:29
Tasalanmak işi
Doğurgan22:00:24
Çok doğuran
miraç21:59:57
Göğe çıkma
peşmelba21:59:55
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
hiciv21:59:46
Yergi
lâkaydî21:59:24
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
arbalet21:59:22
Kundaklı, tetikli yay
ılıkça21:59:19
Biraz ılık
canı cehenneme21:59:17
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
istihlâk21:59:12
Tüketim
sataşmak21:59:08
Sarkıntılık etmek
oryantalist21:58:50
Doğu bilimci, şarkiyatçı, müsteşrik
yayma21:58:38
Yaymak işi
mugayeret21:58:13
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
uygun görmek21:57:40
yakışır, yaraşır görmek, elverişli bulmak
yıldız kümesi21:57:16
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
taşınma21:57:10
Taşınmak işi
reddetme21:57:08
Reddetmek işi
Ayırım21:56:32
Ayırmak işi
belgeli21:56:29
Belgesi olan
adese21:55:53
Mercek
kıvançlı21:53:01
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek