takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

takunya14:00:09
Nalın
alabora13:59:47
Geminin devrilecek kadar yan yatması
SEHVEN13:59:43
Yanlışlıkla
iğne13:59:40
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
zabitan13:59:20
Subaylar
ulaşmak13:59:19
Elde etmek, erişmek
sığınma13:59:01
Sığınmak işi, iltica
Atlas13:58:58
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
dehşetli13:58:48
Korku veya ürküntü veren
motel13:58:41
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
içrek13:58:26
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
Gafil13:58:19
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Bey13:57:53
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
sıhhatli13:57:47
Sağlıklı
sağımlı13:57:33
Süt veren, sağmal
gölcük13:57:23
Küçük göl
beynelmilel13:57:14
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
çan13:57:08
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
Emir subayı13:56:57
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
Kumandan13:56:52
Komutan
eğilim13:56:40
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
Briket13:56:35
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
proses13:56:33
Süreç
Bravo13:56:28
Aferin, yaşa!
PEŞ13:56:23
Arka
Boru13:56:18
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
bilinçli13:56:08
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
böğürtlen13:55:44
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
yatıştırma13:55:15
Yatıştırmak işi
deney13:54:58
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
malumatlı13:54:21
Bilgili
muharrir13:54:21
Yazar
yakarma13:54:00
Yakarmak işi
tombulca13:53:48
Oldukça tombul, biraz tombul
hesap uzmanı13:53:47
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
e mi?13:53:44
olur mu?
OYDAŞ13:53:28
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
odunluk13:53:23
Odun konulan yer
semiz13:53:16
Şişman
hadım13:53:14
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
üstüne13:52:29
İlişkin, üzerine, dair
Romen rakamları13:52:26
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
buke13:52:25
Güzel koku, rayiha
yadsıma13:52:23
Yadsımak işi, inkâr
sanatkar13:52:15
Sanatçı
akya balığı13:52:09
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
sünepe13:52:03
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
eyyam ağası13:52:03
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
müthiş13:51:56
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
işaret etmek13:51:43
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
HATIRAT13:51:34
Anılar, andaç
tüm13:51:30
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
spazm13:51:14
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
Dostça13:51:06
Dosta yakışır (biçimde)
hoşlaşma13:50:58
Hoşlaşmak durumu
viraj13:50:58
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
açıkağız13:50:52
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
tembih etmek13:50:46
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
pertavsız13:50:39
Büyüteç
KAFİYE13:50:20
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
göstermelik13:50:04
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
Sefih13:49:56
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
Söz dalaşı13:49:48
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
tanzimat13:49:37
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
azize13:49:25
Ermiş kadın
Uydurma13:49:16
Uydurmak işi
şeytani13:49:09
Şeytanca
RAKİBE13:49:05
Kadın rakip
zati13:48:58
Zaten
otak13:48:50
bk. otağ
Gramer13:48:40
Dil bilgisi
Baget13:48:25
İnce, kısa değnek
hava parası13:48:15
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
yaklaşık13:48:14
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
halkçılık13:48:11
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
monogami13:47:57
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
kriz13:47:57
Bunalım, buhran
VEHİM13:47:47
Kuruntu
niyet13:47:41
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
paylaşma13:47:37
Paylaşmak işi
Birinci13:47:35
Bir sayısının sıra sıfatı
konuk13:47:26
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
yabani gül13:47:17
bk. yaban gülü
ağılı böcek13:46:59
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
çin gülü13:46:58
bk. kamelya
paçavra13:46:44
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
saba rüzgârı13:46:37
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
Müstebit13:46:29
Hükmü altında bulunanlara söz hakkı ve davranış özgürlüğü tanımayan, zorba, despot
kurcalamak13:46:16
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
Tekrarlama13:46:08
Tekrarlamak işi
Uyanık13:46:04
Uyanmış, uyumamış
mehter13:45:53
Mehterhane takımında görevli kimse
etokrasi13:45:36
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
Öz su13:45:34
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
kuramsal13:45:17
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
karman çorman13:45:11
Çok karışık ve düzensiz
uskur13:45:02
Pervane
tannan13:45:01
Tınlayan, çınlayan
Çelimsiz13:45:01
Güçsüz, nahif
KAS13:44:59
Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adele
garson13:44:42
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
çoğulcu13:44:40
Çoğulculukla ilgili olan, plüralist: Çoğulcu görüş
hasır otu13:44:35
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
ademoğlu13:44:18
İnsan denilen yaratıkların hepsi
Kullanış13:44:05
Kullanmak işi veya biçimi
ortada13:43:51
görünür yerde, göz önünde
felaket13:43:48
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
gönül borcu13:43:33
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
idarecilik13:43:18
İdareci olma durumu
cibilliyet13:43:16
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
Baştan13:42:48
başından alarak, bir kez daha, yeniden
LENF13:42:43
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
Güven yazısı13:42:41
Güven mektubu
şahsen13:42:40
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
sındı13:42:31
Makas
yepyeni13:42:26
Çok yeni, hiç kullanılmamış
selis13:42:18
Akıcı (söz)
düğün çiçeğigiller13:42:11
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
çözümlenme13:41:59
Çözümlenmek işi
padişahlık13:41:42
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
erk13:41:37
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
habersiz13:41:36
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
evropiyum13:41:35
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
lir13:41:33
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
kekeleme13:41:11
Kekelemek işi
virane13:40:59
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
fırtına13:40:54
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
AYAKTAŞ13:40:51
Arkadaş, yoldaş; hempa
sefine13:40:46
Gemi
yaralanmak13:40:36
Gücenmek, incinmek, kırılmak