takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

icat01:02:33
Yeni bir şey yaratma, bulma
Ana yol01:02:03
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
Göktürk01:01:32
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Sonat01:01:02
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri
arif olan anlasın (veya anlar)00:59:54
herkesin anlayacağı kadar açık söylenmeyen bir sözün gerçek anlamını kavrayanlar için söylenir
ZİFAF00:59:06
Gerdeğe girme, gerdek
töhmetli00:58:38
Suçlanmış
alışık00:57:33
Herhangi bir duruma alışmış olan
yılışık yılışık00:56:17
Yılışık bir biçimde, yılışığa yakışır
korse00:56:14
Güzellik veya sağlık gayesiyle kullanılan esnek iç giysisi
mercanköşk00:55:55
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
ÇULLUK00:54:26
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
Siklamen00:53:52
Tavşankulağı, buhurumeryem (Cyclamen coum)
muhaceret00:53:08
Göç, göçme
şirpençe00:52:52
Deri altı hücre dokusunun ve yağ bezlerinin iltihaplanmasından oluşan, genişlediğinde çok tehlikeli olabilen, stafilokokların sebep olduğu bir kan çıbanı, kızıl yara
tahıl yemi00:52:52
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
KEMRELEME00:52:17
Gübrelemek işi
Açıkgöz00:51:21
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
şiilik00:51:18
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
delice00:50:50
Davranışları aşırı, deli gibi olan
Tel00:50:07
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Te00:50:04
Tellür"ün kısaltması
Kehkeşan00:49:21
Samanuğrusu, Samanyolu
müminlik00:47:04
Mümin olma durumu
tekerrür00:47:00
Tekrarlanma
Açıkça00:46:59
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
lüfergiller00:46:45
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
pinel00:46:30
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
Fes00:46:11
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
aksaklık00:45:21
Aksak olma durumu
sabık00:43:58
Geçen, önceki, eski
kebap00:43:43
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
şer00:43:32
Kötülük, fenalık
Hünsa00:43:23
Er dişi
çaylak00:43:00
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
nakliyat00:41:08
Taşıma işleri, taşımacılık
bağıntı00:40:52
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
akümülatör00:40:39
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
çarçabuk00:40:33
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
taciz ateşi00:40:07
Hasmı tedirgin etmek için silâhla açılan ateş
mübalağa00:40:00
Abartma, abartı
DİYAR00:39:33
Ülke
ege00:39:16
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
yıkılma00:39:09
Yıkılmak işi
Yönetici00:39:08
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
Ailecek00:38:42
Ailece
Hasse00:38:33
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
cümudiye00:38:32
Buzul
DİKEY00:38:30
Dik olarak
Muço00:38:29
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
muhayyile00:38:28
Hayal etme gücü
saçmalık00:38:22
Saçma konulan yer
afi00:38:09
Gösteriş, çalım, caka
evren doğumu00:37:59
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
hakça00:37:55
Doğrulukla
ALKİL00:37:17
Alkol kökü
Kıstak00:37:07
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
destanî00:37:00
Destan biçiminde yazılmış olan
Alacaklı00:36:56
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
KAŞIKÇI00:36:56
Kaşık yapan veya satan kimse
Semafor00:36:41
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
legato00:36:30
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
vizon kürk00:36:23
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
FİYAKA00:36:05
Gösteriş, çalım, afi, caka
sahlep00:36:03
Salep
lame00:35:36
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
çapraşık00:35:30
Karışık, dolaşık
ciltli00:35:20
Ciltlenmiş olan
Kötülük00:35:18
Kötü olma durumu
taç00:35:11
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
hezaren00:35:05
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
dakikane00:34:59
Tam zamanında, dakik olarak
hasbıhal00:34:53
Söyleşi, sohbet
PAMUKLU00:34:44
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
kaynak suyu00:34:36
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
niyabet00:34:32
Naiplik
görececilik00:34:32
Görecilik
kesmik00:34:28
Kesilmiş sütün koyu bölümü
tahrip etmek00:34:27
yıkmak, kırıp dökmek, bozmak
teselli etmek (veya vermek)00:34:25
avutmak, avundurmak
kuruntu etmek00:34:17
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
grup00:34:16
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
Duyulma00:34:14
Duyulmak durumu
bedhah00:34:13
Kötülük isteyen, kötü yürekli
inilmek00:34:09
İnmek işi yapılmak
rayba00:34:07
Pürüzalır
malafa00:34:06
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
tasarruflu00:34:04
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
öncelikle00:33:58
Öne alınarak, daha önce olarak
kartal00:33:53
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
kabarık00:33:44
Kabarmış olan
fabl00:33:21
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
dudak boyası00:33:18
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
kalorimetre00:33:00
Isıölçer
ilgi eki00:32:53
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
sermayedar00:32:35
Sermayesi olan
evlatlık00:32:14
Evlât olma durumu
muzip00:32:11
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
muhakkak00:32:04
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
şaka kaldırmak00:32:03
şakaya dayanmak, katlanmak
halsiz00:31:34
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
kenef00:31:31
Ayak yolu
delil00:31:30
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
baritin00:31:20
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
hahnyum00:31:16
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
taun00:31:10
Veba hastalığı
Namdar00:31:07
Ünlü
fışkırık00:30:53
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
odunluk00:30:48
Odun konulan yer
hassa00:30:46
Özgülük, özellik, hasiyet
rahatlama00:30:35
Rahatlamak işi
av köpeği00:30:13
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
ıralama00:30:13
Iralamak işi
asma00:30:07
Asmak işi
aşlık00:30:03
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
iflas00:30:01
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
satıh00:29:58
Yüz, yüzey
sivrisinek00:29:45
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
başbakan00:29:41
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
mühürdar00:29:33
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
ÖNCEL00:29:30
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
Adilane00:29:30
Adalete uygun olarak, hakça
karabaş00:29:11
Rahip, keşiş
ahşa00:29:04
İnsanın veya hayvanın göğsü ve karnı içindeki organlar, bağırsak, ciğer gibi şeyler
ZIMBA00:28:58
Delgeç
anut00:28:49
İnatçı, ayak direyici
polonyalı00:28:48
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
MAGNEZYUM00:28:44
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
mink00:27:29
bk. vizon
General00:27:19
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad