takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Kürek kemiği03:29:27
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
ejderha03:29:26
bk. ejder
Ha03:29:21
İstek uyandırmak için kullanılır
geçit03:29:18
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
dişe diş03:29:16
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
talih kuşu03:29:14
İyi talih
Aut03:29:14
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
sitem03:29:08
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
yamaç03:29:06
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
yakın03:28:59
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
tırıs03:28:57
Atın kısa adımlarla hızlı yürüyüşü
keşif03:28:52
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
pasaj03:28:50
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
tenazur03:28:39
Bakışım, simetri
bakımlı03:28:37
İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış
m03:28:29
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
cereme03:28:28
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
aşlık03:28:21
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
Etraf03:28:19
Yanlar, taraflar
leke03:27:59
Kirliliği gösteren iz
kezzap03:27:47
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
Bumbar03:27:40
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
bilge03:27:38
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
Gömlek03:27:19
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
türedi03:27:10
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
Kitabe03:27:08
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
vız03:27:03
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
Sofa03:26:59
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
Kadir03:26:58
Değer, kıymet
makta03:26:55
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
Özenmek03:26:45
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
Soru03:26:42
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
barınmak03:26:27
Doğa etkilerinden korunmak için kapalı bir yere sığınmak
daim03:26:26
Sürekli, sonsuz
rahim03:26:22
Koruyan, acıyan, merhamet eden
Terbiyum03:26:19
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
sessiz sedasız03:26:19
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
kabak03:26:16
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)
br03:26:12
Brom elementinin kısaltması
bisiklet03:26:01
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
gerçeküstücülük03:26:00
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Antimon03:25:56
Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 6300 C de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Sb
mazeret03:25:48
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
Her03:25:46
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
hayalet03:25:44
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
geçkin03:25:38
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
toplu taşıma03:25:34
Bir şehir halkının ulaşım ihtiyacının, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi
ığıl ığıl03:25:32
Ağır ağır, yavaş yavaş
palet03:25:29
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
din dışı03:25:24
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
statolit03:25:21
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
toplu03:25:19
Topu olan
FIRÇA03:25:05
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
Nesil03:24:57
Göbek, kuşak
geçiş03:24:48
Geçmek işi veya biçimi
Dirsek03:24:42
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
lehim03:24:37
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
fol03:24:35
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
Sari03:24:33
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
efsane03:24:32
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
tutkun03:24:31
Gönül vermiş, meftun, meclûp
Mani03:24:21
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
Sahipsiz03:24:19
Kimsenin malı olmayan, iyesiz
camekan03:24:17
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
keşşaf03:24:15
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
tavan03:24:13
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
bütünleme03:23:51
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
deprem03:23:46
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
tüysüz03:23:43
Tüyü olmayan
opus03:23:42
Bestecinin, besteleniş sırasına göre numaralanmış müzik eseri. Kısaltması Op
Dank03:23:31
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
Pamuk03:23:26
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Kaynamak03:23:21
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
öpme03:23:19
Öpmek işi
üzücü03:23:17
Üzüntü veren
Temas03:23:16
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
mektep03:23:15
Okul
Frengi03:23:05
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
alın03:22:54
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
ülkücülük03:22:47
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
bozulmak03:22:43
(yiyecek için) Kokmak, yenilemeyecek duruma gelmek, ekşimek
yüzyıl03:22:34
Yüzyıllık süre, asır
kist03:22:33
İçi koloit veya yağ gibi sıvı veya yarı sıvı bir madde ile dolu patolojik torba
saban03:22:22
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
DEDE03:22:13
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
geçme03:22:09
Geçmek işi, mürur
reglân03:22:07
Pelerinli bir çeşit palto
Yedek03:21:59
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
berilyum03:21:56
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
tenkit etmek03:21:51
eleştirmek
yakıcı03:21:44
Yakma özelliği olan, yakan
tuğrakeş03:21:42
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
ödün vermek03:21:34
ödünle uzlaşma sağlamak
TEMLİK03:21:27
Mülk olarak verme
şat03:21:15
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
Güğüm03:21:12
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
spekülâsyon03:21:10
Kurgu
Tanışıklık03:21:08
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
as03:21:08
Arsenik"in kısaltması
intihar03:21:07
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
amfiteatr03:21:03
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
değnek03:20:59
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
taşıl03:20:50
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
çökelti03:20:42
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
tane03:20:40
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
kokmuş03:20:38
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
AŞILAMA03:20:32
Aşılamak işi
kurak03:20:29
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
nazar03:20:28
Bakış, bakma, göz atma
dilmaç03:20:26
Çevirici, tercüman
çekiç03:20:22
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
kompresör03:20:17
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
varil03:20:14
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
satır03:20:11
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
dönüşüm03:20:01
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
övmek03:19:58
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
belirmek03:19:57
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
sınırlı sayı03:19:57
Sonsuz değerli olmayan sayı
kürdi03:19:56
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
dük03:19:55
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
kayırmak03:19:53
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
yaşlılık03:19:52
Yaşlı olma durumu
ahlâkçılık03:19:47
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
yakalanmak03:19:46
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
kötücül03:19:34
Kötülük isteyen (kimse)
grev03:19:30
İş bırakımı
TABANCA03:19:13
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
Org03:19:01
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
iğrenç03:18:45
İğrenme duygusu uyandıran, tiksindiren, müstekreh
kanto03:18:41
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri