takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

takunya16:54:18
Nalın
LOKUM16:54:11
Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaştırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçiminde kesilen şekerleme, kesme, lâtilokum
başlamak16:53:51
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
kainat16:53:36
Evren
boşa gitmek16:53:32
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
yemek16:53:32
Yemek yeme, karın doyurma işi
tokaç16:53:31
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
yekinmek16:52:51
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
hilesiz16:52:47
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
israf16:52:45
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
tepkili16:52:44
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
İLAM16:51:51
Bildirme, anlatma
blâstulâ16:51:47
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
Savurganlık16:51:40
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
sahte16:51:34
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
SÖYLENTİ16:51:04
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
Çaylak16:50:45
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
türkçe16:50:29
Genel Türk dili
bütçe16:50:15
Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerini tür ve ayrıntılarıyla gösteren çizelge
maya16:49:53
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
baryum karbonat16:49:39
Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı
MEST16:49:17
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
semiz otugiller16:49:13
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, semiz otu, ipek çiçeği gibi bitkileri içine alan familya
garanti16:48:57
Güvence, inanca, teminat
pintilik16:48:47
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
Ayar16:47:38
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
Ardak16:47:37
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
muharrİR16:47:25
Yazar
Emik16:47:02
Emmekten çürüyen yer, emme izi
Muvazene16:46:51
Denge
Nitelik16:46:38
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
retorik16:46:37
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
kuvvetlendirme16:46:36
Kuvvetlendirmek işi
RAKKASE16:46:35
Raksı meslek edinmiş kadın
Muhabere16:46:34
Haberleşme, yazışma
hissedar16:46:32
Hissesi olan, paydaş
sömürme16:46:32
Sömürmek işi
duyarlı16:46:27
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
şahap16:45:39
Akan yıldız, ağma
Senegalli16:45:17
Senegal halkından olan (kimse)
karşılaştırma16:45:16
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
gelir16:45:10
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
köşe başı16:44:53
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
züppece16:44:43
Züppe (bir biçimde)
KABARMA16:44:40
Kabarmak işi
dalaşmak16:44:10
Ağız kavgası etmek
katil16:44:04
İnsan öldüren kimse, cani
etnik16:44:00
Kavimle ilgili, budunsal, kavmî
ihtiyaç16:43:42
Gerekseme, gereksinme
Mezun16:43:28
İzin almış, izinli
KANAL16:42:55
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Tabii16:42:41
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
tarh16:42:29
Çıkarma
tosun16:41:41
Burulmuş erkek dana
Yarım16:41:24
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
Siyasi16:41:05
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
tasarruf16:41:02
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
ekim16:40:58
Ekmek işi
prizma16:40:30
Biçme
Fes16:40:21
Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık
efsun16:39:54
Büyü, sihir
Karşıt16:39:47
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
rakor16:38:59
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
TASA16:38:33
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
idare16:38:02
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
Tatar16:38:01
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
okuma yitimi16:37:23
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
vazife16:37:15
Ödev
BAŞKİLİSE16:37:14
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
sulak16:37:11
Suyu olan, suyu bol
geçmiş zaman16:37:09
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
savurgan16:37:05
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
pul16:36:55
Posta parası karşılığı mektuplara, damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştırılan, basılı küçük kâğıt parçası
Jenerasyon16:35:45
Kuşak, nesil
kaymakam16:35:22
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
kırıp dökmek16:34:47
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
kurumlu16:34:37
Kurum (II) tutmuş olan
Eli sıkı 16:34:34
Çok tutumlu, cimri, pinti
vesait16:34:27
Araçlar, vasıtalar
amil16:34:24
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
DÜRÜSTLÜK16:33:52
Doğruluk
kazanım16:33:49
Kazanmak işi
gönye16:32:56
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
ingin16:32:49
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
gerçekleme16:31:19
Gerçeklemek işi, teyit
kıyıcılık16:30:32
Kıyıcı olma durumu
MÜSAADE16:30:30
İzin, icazet, ruhsat
ÖKÜZ16:30:10
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
melisa16:29:59
Oğul otu
malumatlı16:29:47
Bilgili
bini16:29:25
Binme işi
kibirli16:29:14
Kendini büyük gören, büyüklenen
götürme16:29:04
Götürmek işi
kara elmas16:28:50
Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado
ölü16:28:29
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
protesto16:27:35
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
HIRS16:27:23
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
ÇAĞRI16:27:19
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
konsül16:27:15
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
nezle16:27:14
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
Alg16:26:44
Su yosunu
etçiller16:26:17
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
sabo16:26:14
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
hazire16:25:34
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
bunak16:25:25
Bunamış olan (kimse), ateh getirmiş olan (kimse), matuh
hayırhah16:25:23
İyilik dileyen, iyilik isteyen, iyicil, hayırsever
uzlaştırma16:25:22
Uzlaştırmak işi
rıza16:25:22
Razı olma, isteme, istek
ihtiraz16:25:20
Çekinme, sakınma
yazı makinesi16:25:19
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
Matbuat16:25:19
Basın
cabadan16:25:18
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
malumat16:25:16
Bilgi
ivedilikle16:25:15
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
Devletçilik16:25:14
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
eğitici16:25:14
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
Arsız16:25:12
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
çiçek dürbünü16:25:11
bk. kaleydoskop
smaçör16:25:08
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
HİCAP16:24:40
Utanma, utanç, sıkılma
rical16:24:11
Erkekler
UNSUR16:24:02
Öge, ilke, uknum, eleman
riskli16:23:45
Riski olan
kundak16:23:21
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
efelek16:22:16
Lâbada
gönül borcu16:21:56
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
dağarcık16:21:52
Meşin torba
vestiyer16:21:27
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
yaya kaldırımı16:19:43
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
çeşitlilik16:19:31
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü