takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

takunya21:12:12
Nalın
çekiç21:10:32
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
menşe şahadetnamesi21:09:49
bk. köken belgesi
anlamdaş21:09:33
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
lef etmek21:09:06
bk. leffetmek
Niçin21:08:45
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
satış21:08:26
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
tersine dönmek21:08:22
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
eğme21:08:03
Eğmek işi
selika21:07:39
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
tahakkuk etmek21:07:09
gerçekleşmek
batarya21:06:56
En küçük topçu birliği
muhalefet21:05:37
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
kuvars21:05:30
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
çilekeşlik21:04:04
Çilekeş olma durumu
istihza21:04:00
Gizli veya ince alay
kesin olarak21:03:56
kesin bir biçimde, kesinlikle
Klavsen21:02:57
Klâvyeli ve telli bir çalgı
nispeten21:02:37
Göre, kıyaslayarak, oranla
kehle21:01:56
Bit
yardımsever21:01:54
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
ama21:01:52
Görmez, kör
fiyat (veya değer) biçmek21:01:10
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
pınar21:00:26
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
b21:00:25
Bor"un kısaltması
genişleme20:59:43
Genişlemek işi
anemi20:59:00
Kansızlık
bikes20:56:51
Kimsesiz
Baston20:56:45
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
biraz20:56:09
Kısa bir süre için
girişimci20:55:26
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
asbest yünü20:55:20
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
ansiklopedi20:54:46
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
geçim20:54:43
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
kaymak taşı20:53:18
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
muhtasar20:52:35
Kısaltılmış olan, kısa; özet
UNUTMA20:51:54
Unutmak durumu
Mizah20:51:13
Gülmece
eylem20:50:32
Eylemek işi, fiil, aksiyon
ereksel20:50:13
Erek niteliğinde olan
AKIŞKANLIK20:50:10
Akışkan olma durumu
AYRIKLI20:49:53
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
harman savurmak20:49:51
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
İnancılık20:49:10
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
kaygana20:48:59
Omlet
öz saygı20:48:29
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
hava basıncı20:48:23
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
SAYDAM20:47:48
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
eldeci20:47:08
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
yerinden yönetim20:46:59
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
vergici20:46:27
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
baş kaldırmak20:45:19
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
Yiğitlik20:44:27
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
besli20:43:58
bk. besili
yelken balığı20:41:39
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
hidrolik20:40:52
Su ile ilgili
Tahlil20:39:45
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
yumuşaklık20:39:19
Yumuşak olma durumu
itenek20:38:25
Piston
kal20:38:23
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
arkaizm20:38:23
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
filolojik20:37:49
Filoloji ile ilgili
yukarı20:35:44
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
eşkin20:35:44
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
gazino20:35:04
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
evren bilimi20:34:24
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
MEMNU20:34:09
Men edilmiş, yasaklanmış, yasak
Yayla20:34:02
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
olta takımı20:33:44
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
Padişah20:33:07
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
sintine20:33:05
Geminin içinde en alt bölüm
şen olmak20:32:23
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
sağduyulu20:32:13
Sağduyusu olan
RAHLE20:31:43
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
acemce20:31:14
Farsça
gençlik20:31:09
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
ararot kamışı20:30:49
Maranta
Kala20:30:31
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
zevk20:30:23
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
yayma20:30:21
Yaymak işi
suyolu20:30:19
Sutaşı
Muvazene20:30:12
Denge
efe20:30:12
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
MUVASALA20:30:10
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
Bey20:30:03
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
lavabo20:30:01
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
Açıkgöz20:30:01
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
İYİ20:29:53
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
önemli20:29:51
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
ön alım hakkı20:29:49
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
çıplak resim20:29:47
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
çimdik20:29:45
Çimdiklemek işi
çevirmen20:29:42
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
cendere20:29:42
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
ahır20:29:23
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
hüseynî20:29:22
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
cildiyeci20:29:01
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
Kaza20:28:28
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
periyot20:28:18
Dönem
plebisit20:27:41
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
medar20:27:41
Dönence
kalkan20:27:01
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
mutat20:26:55
Alışılmış, alışılan
faizci20:26:37
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
münteha20:26:29
Son
çözülme20:26:19
Çözülmek işi
Çapraz20:26:05
Eğik olarak birbiriyle kesişen
ruhi20:26:04
Ruhla ilgili, ruhsal
ibrişim20:25:52
Kalınca bükülmüş ipek iplik
kompetan20:25:38
Uzman, yetkili
Lonca20:25:32
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
Kapitalist20:25:26
Sermayedar, ana malcı
mevsim20:24:32
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Kuka20:23:49
Dantel veya nakış ipliği yumağı
bademcik20:23:37
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
KOLEKSİYON20:22:16
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
suçsuz20:22:02
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
büyük mağaza20:21:37
Her türlü tüketim maddesinin bol miktarda satışa sunulduğu yer
fay20:20:42
Kırık (III)
ZAT20:20:02
Kimse, kişi
20:19:04
bk. mı / mi
cüzdan20:18:10
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
RAPTİYE20:17:51
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
Rehabilitasyon20:16:56
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
İktibas20:16:35
Ödünç alma
namdar20:16:15
Ünlü
ası20:16:11
Asmak işi
nesim20:15:35
Hafif yel, esinti
köpek20:14:27
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
ÇALIŞMA20:13:34
Çalışmak işi, emek, say