takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

misyon03:00:18
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
sarahaten02:59:48
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
ah02:56:50
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
temiz kâğıdı02:56:34
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
otopark02:56:10
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
nadas02:53:43
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
kendi02:48:15
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
arpacık02:46:41
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
çakal02:46:22
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
tektonik02:46:16
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
tombak02:42:58
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
ag02:42:27
Gümüş"ün kısaltması
gerili02:42:20
Gerilmiş olan
ey02:41:40
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
an02:41:39
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
şefaat etmek02:39:29
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
varış02:38:41
Varmak durumu veya biçimi
derde derman olmak02:37:40
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
tambur02:36:48
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
aperitif02:36:47
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
sağlamak02:36:30
Elde etmek, sahip olmak
nihilist02:34:34
Nihilizm yanlısı
tm02:34:01
Tulyum"un kısaltması
iz02:32:01
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
bahçe02:31:48
Sebze yetiştirilen yer, bostan
it02:31:45
Köpek
tavassut02:30:40
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
ekin02:30:35
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
İKİLİK02:29:59
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
gülme02:27:57
Gülmek işi
konuksever02:27:50
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
türap02:25:52
Toprak, toz
çiçek02:21:53
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
delk02:21:22
Ovma, ovuşturma
Oy02:20:36
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
mahzurlu02:20:14
Sakıncalı
bedava02:18:59
Karşılıksız, parasız, emeksiz
tu02:17:15
"Yazıklar olsun" anlamında
il02:16:07
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
ta02:14:04
Tantal"ın kısaltması
geniş02:10:29
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
yonga02:04:21
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Rekabet01:55:34
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
kavuklu01:47:33
Kavuk giymiş
tepe01:43:16
Bir şeyin en üstteki bölümü
acemilik01:40:59
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
rahibe01:40:20
Kadın rahip
yediveren01:38:22
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
merhametsiz01:37:17
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
parsel01:36:21
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
tekalif01:35:33
Teklifler
cildiye01:35:22
Deri hastalıkları, dermatoloji
TIMAR01:35:04
Yara bakımı
rical01:34:37
Erkekler
revan01:34:32
Giden, yürüyen
Şaban01:34:27
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
yalın durum01:25:10
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
zemberek01:22:41
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
LATEKS01:22:37
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
kanmak01:15:37
(tatlı sözlere) Aldanmak
Boya01:14:33
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
karne01:09:11
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
mümbit01:08:06
Verimli, bitek
Rodyum01:06:23
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
gökyüzü mavisi01:06:06
Açık mavi
peltek01:05:56
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
dinek01:05:44
Dinlenmek için durulan yer
pasaport01:04:44
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
iletişim01:04:19
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
özengen01:03:24
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
basıölçer01:02:52
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
anapara00:59:18
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
Civcivlik00:59:12
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
yıldırılma00:58:26
Yıldırmak işi
cenkleşmek00:57:56
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
türetme00:57:50
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
Salahiyetli00:55:20
Yetkili
ağılı böcek00:50:44
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
fermiyum00:50:17
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
terbiyeli00:50:06
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
nafile00:47:41
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
iş kazası00:46:28
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
benzeri00:44:23
Benzerlik gösteren, benzer
gözetmek00:44:08
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
dayanma00:42:32
Dayanmak işi
hidayet00:42:21
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
tirfil00:39:13
Yabanî yonca, korunga, üçgül
kiliz00:38:38
Hasır otu, saz, kamış, kofa
aşınma00:35:46
Aşınmak işi
hektar00:34:59
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
gato00:34:47
Pasta, çörek
rotatif00:33:55
Büyük bir çabuklukla dönerek işleyen ve saatte binlerce adet basan bir tür basım makinesi
Cadde00:29:47
Şehir içinde ana yol
emay00:29:39
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
bark00:29:30
bk. ev bark
bala00:26:42
Yavru, çocuk
Habeşî00:24:28
Habeş
guttasyon00:23:09
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
anlayışsız00:18:48
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
teshin00:18:09
Isıtma
masa00:17:44
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
Antipatik00:15:18
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
hedef almak00:13:32
bk. nişan almak
salik00:12:41
Bir yola giren, bir yolda giden
mukayese00:12:08
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
çözücü00:10:58
Çözmek işini yapan
rahmet00:07:38
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
övünek00:05:28
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
nadim00:03:31
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
kirli23:50:41
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
sıçrama tahtası23:48:47
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
Muhabere23:48:31
Haberleşme, yazışma
bütünlük23:47:26
Bütün olma durumu
üşengeçlik23:47:15
Üşengeç olma durumu, tekâsül
önlem23:46:59
Bir şeyi sağlayacak önleyecek yol, tedbir
çimdik23:46:36
Çimdiklemek işi
sancaktar23:46:25
Sancağı taşıyan kimse
rum23:45:50
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
pabuç23:45:30
Ayakkabı
orman23:45:08
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
nişasta23:44:51
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
nakzetmek23:44:29
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
muş23:44:11
Altı düz, küçük gezinti vapuru
müzik23:42:12
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
müzakere23:42:01
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
loğusa23:40:55
Yeni doğum yapmış kadın
kurcalamak23:40:10
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
boşalma23:38:35
Boşalmak işi, inhilâl
bisiklet23:38:21
Tekerleğin ayakla çevrilmesiyle hareket eden iki tekerlekli taşıt, çiftteker
mestur23:31:37
Örtülü, kapalı, gizli