takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

ağıtçı06:43:16
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
maroken06:43:12
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
kütle06:43:11
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
TAL06:43:09
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
ZN06:42:49
Çinko"nun kısaltması
hat06:42:47
Çizgi
cürüm06:42:38
Suç
yıkık06:42:02
Yıkılmış olan, harap, viran
amazon06:41:10
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
nutuk06:40:58
Söz, konuşma
aralık06:39:46
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
maden yatağı06:39:41
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
yumuşak başlı06:39:36
Uysal, kolay yola gelen
Dönüşüm06:38:35
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
basıcı06:37:54
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
doğru yol06:37:37
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
meridyen06:37:36
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
zahit06:37:35
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
koyu kır06:37:34
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
muhtevi06:36:27
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
konjonktür06:36:18
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
havalandırma06:36:09
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
hematit06:35:43
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
06:35:38
Nikel"in kısaltması
gurme06:35:28
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
meyve içi06:35:07
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
do06:33:57
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
kavrayışlı06:33:54
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
giray06:33:36
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
yürütmek06:32:04
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
ondüle06:31:43
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
masarika06:31:40
Bağırsakları tutan karın iç zarı
krema06:31:33
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
yerine geçmek06:30:46
görevden ayrılan birinin yerini almak
çember06:30:16
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
yük vagonu06:30:08
Yük taşımada kullanılan vagon
Alaturka06:30:04
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
kurtarma06:29:48
Kurtarmak işi
Tulyum06:29:17
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
main06:29:10
Eşkenar dörtgen
misafirperverlik06:28:54
Konukseverlik
kamulaştırma06:28:49
Kamulaştırmak işi, istimlâk
cebir06:27:41
Zor, zorlayış
ilgisizlik06:27:39
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
LATEKS06:27:25
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
cezve06:27:20
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
maydanozgiller06:26:42
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
uyarma06:26:33
Uyarmak işi, ihtar
batkın06:26:30
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
oymacı06:26:22
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
esenleşme06:26:12
Esenleşmek işi, selâmlaşma
ilk gösteri06:25:53
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
Udi06:24:52
Ut çalan çalgıcı, utçu
rical06:24:15
Erkekler
yerici06:23:32
Yeren, yermek işini yapan
Lösemi06:23:13
bk. kan kanseri
oyuncu06:23:10
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
ladin06:22:58
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
tamamen06:21:46
Bütün olarak, büsbütün
tesri06:21:25
Çabuklaştırma, hızlandırma
migren06:21:23
Yarım baş ağrısı
ihtiyaç06:21:09
Gerekseme, gereksinme
KABARTMA06:20:56
Kabartmak işi
mistisizm06:20:54
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
aktarmak06:19:44
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
nizam06:19:28
Düzen
dalyan ağı06:19:22
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
Budist06:19:08
bk. Buddhist
kalın06:18:00
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
şeker fasulyesi06:17:55
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
varlık06:17:17
Var olma durumu, mevcudiyet
kın06:17:13
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
edilgin06:16:47
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Dermansız06:16:34
Gücü kalmamış, bitkin
yazık06:16:33
Herkesi üzebilecek şey, günah
yaklaşık06:16:16
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
öksüz06:16:05
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
küstüm otu06:15:53
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
safari06:15:37
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
çekişme06:15:14
Çekişmek işi
Bürüme06:15:13
Bürümek işi
kuzin06:15:09
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
kuytu06:15:01
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
sakak06:14:03
Çene altı
Tatar06:13:34
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
cesur06:12:42
Yürekli, cesaretli
Portekizce06:12:11
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
Ot06:12:10
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
apaçıklık06:12:04
Apaçık olma durumu
arsenik06:11:08
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
vasıl06:11:05
Ulaşan, varan
vasıf06:11:03
Nitelik
nitel06:10:46
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
basübadelmevt06:10:35
Ölümden sonra dirilme
ekseriya06:10:32
Çoğunlukla, çokluk, çoğu kez
duyumsama06:10:25
Duyumsamak durumu
hüsnüyusuf06:10:21
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
içtinap06:09:55
Sakınma, çekinme, kaçınma
Civcivlik06:09:50
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
türetme06:09:07
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
kavgacı06:08:48
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
karavaş06:08:40
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
maddeci06:06:54
Materyalist
ağız kavafı06:06:17
Karşısındakini kandırmak için gerekli gereksiz çok söz söyleyen
ay takvimi06:06:04
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
kefalet06:05:46
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
yal06:05:30
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
hazcı06:05:17
Hazcılık ile ilgili olan
kuşkuculuk06:04:53
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
kefaret06:04:51
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
gülgiller06:04:29
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
değiş06:04:06
Değmek işi veya biçimi
buluşma06:03:50
Buluşmak işi
dağıtıcı06:03:47
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
yolcu06:03:03
Yolculuğa çıkmış kimse
fonem06:03:01
Ses birimi
ar06:02:45
Argon"un kısaltması
aşinalık06:02:22
Birbirini bilme, tanıma, tanışıklık
karamuk06:01:53
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
jenerasyon06:01:04
Kuşak, nesil
antipatik06:00:52
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
bağlam06:00:48
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
PERDE06:00:39
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
gelenekçi06:00:14
Geleneklere bağlı (kimse)
lezzetsiz05:59:25
Tadı güzel olmayan, tatsız
Akıncı05:59:12
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
Halebî05:59:04
Halep halkından olan kimse
lekelenme05:58:27
Lekelenmek işi
gres05:58:18
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
geometrik05:57:57
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî