takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

yolluk11:50:54
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
anıtkabir11:50:53
Atatürk"ün mezarı
çıkıntı11:50:42
Bir yüzeyde ileri doğru çıkan bölüm
Fezleke11:50:13
Özet, hulâsa
DANGALAK11:50:09
Akılsız, düşüncesiz
Her halde11:50:02
Büyük bir ihtimalle
antlaşma11:49:58
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
Konut11:49:47
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
AG11:49:36
Gümüş"ün kısaltması
ESİNTİ11:49:25
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
namuslu11:49:15
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
bulamaç11:49:04
Sulu, cıvık hamur
Egzama11:48:53
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
unvan11:48:42
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
pil11:48:38
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
belirlemek11:48:20
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
uyarmak11:48:10
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
yalvar yakar olmak11:47:46
çok yalvarmak
inhina11:47:45
Eğrilme, bükülme
aldatmak11:47:37
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
sorgu11:47:15
Sormak işi
saz11:46:54
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
blöf yapmak11:46:48
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
komşu11:46:43
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
ucuz11:46:21
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
prometyum11:46:10
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
kibar11:45:59
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
Ergin11:45:49
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
salacak11:45:47
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
mukayese11:45:38
Benzeterek veya karşılaştırarak değerlendirme, karşılaştırma, kıyaslama
klarnet11:45:36
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
öncesizlik11:45:32
Öncesi olma durumu, ezeliyet
mandıra11:45:16
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
hırs11:45:05
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
hatip11:44:54
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
uzuv11:44:44
Organ, üye
kilise11:44:38
Hristiyan tapınağı
kalem11:44:28
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
sema11:44:11
Gök, gökyüzü
voltamper11:44:00
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
istizah11:43:59
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme
tınaz11:42:55
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
han11:42:45
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
AŞIRI11:42:34
Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
KAYNAK11:42:16
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
faraza11:42:14
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
tura11:42:14
Tuğra
HAREKET11:42:04
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
risale11:42:03
Küçük kitap, broşür
D11:41:59
Döteryum"un kısaltması
Davranış11:41:52
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
gensoru11:41:41
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
ödenek11:41:31
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
elveda11:41:20
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
HARABE11:41:09
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
karabasan11:40:50
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
Ak11:40:47
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
ağırbaşlılık11:40:28
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
yahni11:40:26
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
duygu11:40:25
Duyularla algılama, his
suare11:40:04
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
istif11:39:59
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
sülük11:39:53
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
beklemek11:39:42
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
peşkir11:39:31
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
bebek11:39:20
Meme veya kucak çocuğu
pelte11:39:17
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
zıkkım11:39:09
Zehir, ağı
kovan11:38:58
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
Seki11:38:57
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
itibarlı11:38:48
İtibarı, değeri olan, saygın
bağışlamak11:38:37
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
Pamuk11:38:26
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Tuvalet11:38:15
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
ANAYASA11:38:04
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
dil11:37:58
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
hamsi11:37:55
Hamsigillerden, Akdeniz, Karadeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 cm boyunda, ince uzun bir balık (Engraulis encrasicholus)
YER FISTIĞI11:37:43
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
oylama11:36:59
Oy kullanma işi
Şimal11:36:51
Kuzey
ÇEYİZ11:36:49
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
yiv11:36:38
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
sakalı11:36:27
Saka hastalığına tutulmuş
öz eleştiri11:36:27
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
Küp11:36:16
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
eli ayağı dolaşmak11:36:05
şaşırmak, telâşlanmak
Posta11:36:01
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
şüpheci11:35:15
Kuşkucu, septik
virane11:35:04
Yıkılmış veya çok harap olmuş yapı
Şecere11:35:00
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
kükürt11:34:17
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
ahi11:33:37
Ahilik ocağından olan kimse
kudret helvası11:33:33
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
elebaşı11:33:23
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
BIKKINLIK11:33:12
Çok bıkmış olma durumu
kapitülâsyon11:33:01
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
takrir11:32:50
Yerleştirme, yerleştirilme
Züppe11:32:39
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
iktifa11:32:28
Yetinme; kanma
bağımsız11:32:24
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)11:32:17
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
kiralayan11:32:10
Kiraya veren
hedef11:32:08
Nişan alınacak yer
Düzenli11:32:06
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
azade11:31:44
Başıboş, erkin, serbest
TERBİYE11:31:34
Eğitim
HAYSİYET11:31:23
Değer, saygınlık, itibar
KIR11:31:12
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
saydam11:30:54
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
iz11:30:50
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
gıyaben11:30:39
Kendi yokken, ortada olmaksızın
mudi11:30:31
Emanet bırakan kimse
sedir11:30:30
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
dik11:30:28
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
kompresör11:30:17
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
entrika11:30:12
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
zarif11:30:06
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
Yarın11:29:34
Bu günden sonra gelecek ilk gün
kaybetmek11:29:28
Yenik düşmek, yenilmek
Mühim11:29:26
Önemli
sümüksü zar11:29:23
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
yıllık11:29:12
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
Ray11:28:53
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
ümera11:28:50
Buyurucular, beyler, amirler
Allah rahmet eylesin11:28:28
ölüleri hayırla anmak için söylenir
süet11:28:20
bk. podosüet
devam etmek (veya ettirmek)11:28:17
başlanmış bir işi sürdürmek
Bölme11:28:06
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
Güzel11:27:58
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
Ilımlılık11:27:55
Ilımlı olma durumu, mutedillik