takunya

1.İsimNalın
Cümle 1: Bayramlarda ayağında takunya ile bayram yerlerine gittin. - R. N. Güntekin

Son Arananlar

Tutum22:04:43
Tutulan yol, davranış
atlıkarınca22:04:11
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
ark22:02:27
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
takım22:02:01
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
ayn22:00:34
Göz
aft22:00:05
Pamukçuk
UĞURLUK21:59:34
Maskot
insanlık21:58:29
Bütün insanları içine alan varlık
doğurgan21:57:59
Çok doğuran
Gereksinim21:57:30
İhtiyaç
göksel21:57:04
Gökle ilgili, semavî
uykusu hafif21:56:45
Küçük bir sesten hemen uyanan
sözün kısası21:56:41
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
YAZIN21:54:41
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
MAHALLE21:54:16
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
dağ tavuğu21:53:08
bk. çil (I)
parya21:51:21
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
çiçek dürbünü21:51:07
bk. kaleydoskop
VEBA21:50:51
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
ölçü21:50:32
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
zikretme21:50:22
Zikretmek işi veya durumu
plânetaryum21:49:52
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
açıklamak21:49:30
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
yer değiştirmek21:49:17
bulunduğu yerden bir başka yere geçmek
mihnet çekmek21:48:34
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
acımak21:48:18
Acılı, ağrılı olmak
U21:48:10
Uranyum"un kısaltması
muhacir21:47:49
Göçmen
ödeşme21:47:21
Ödeşmek işi
cesamet21:47:19
Büyüklük, irilik
mütedeyyin21:47:02
Dindar
Turan21:46:36
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
paranoya21:45:49
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
başbuğ21:45:19
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
H21:44:50
Hidrojen"in kısaltması
tavassut21:43:50
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
dölüt21:43:06
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
kıstas21:42:31
Ölçüt
beden eğitimi21:41:32
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
simgesel21:41:02
Sembolik
olmamış21:40:02
Olgunlaşmamış, ham
Ada21:39:33
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
septisizm21:39:08
Kuşkuculuk, şüphecilik
portakal suyu21:39:03
Portakal sıkılarak elde edilen su
oflaz21:38:33
İyi, güzel, mükemmel
bildirme21:38:13
Bildirmek işi, beyan
belirtili21:38:04
Belirtisi olan
fan21:37:50
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
tekin21:37:33
Boş, içinde kimse bulunmayan
MUADELET21:37:04
Eşitlik, denklik, eş değerlik
atraksiyon21:36:34
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
vesikalık21:36:04
Vesika için gerekli olan (şey)
karşılama21:35:34
Karşılamak işi, istikbal
kürt21:34:31
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
İhtiyat21:33:43
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
boz21:33:43
Açık toprak rengi
bey21:32:43
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
sen21:31:05
Teklik ikinci kişiyi gösteren zamir
san21:30:36
Ün, şan, şöhret
mai21:30:06
Mavi
maya21:30:00
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
mor21:29:12
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
put21:28:42
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
kullanılmış21:27:20
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
zem21:26:51
Bir kimseyi kötüleme, yerme, yergi
Başçık21:26:41
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
deh21:26:13
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
zat21:25:28
Kimse, kişi
gurbete çıkmak21:25:08
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
kulak21:23:49
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
umutsuz21:23:35
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
davulcu21:23:07
Davul çalan kimse
cephane21:22:36
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
iveğen21:21:40
İvecen
ağzı sıkı21:21:29
bk. ağzı pek
engebesiz21:20:54
Engebesi olmayan
Yaban kazı21:20:15
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
aktris21:19:54
Kadın oyuncu
keçiboynuzu21:19:24
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
KAHRAMANLIK21:18:55
Kahraman olma durumu
Hiper21:18:25
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
doğa ötesi21:18:23
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
karaltı21:18:12
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
atlatmak21:17:55
Savsaklamak
İş21:17:48
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
kerkes21:16:55
Akbaba
siyasetçilik21:15:55
Siyasetçinin işi
muvakkat21:15:19
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
güç beğenir21:14:57
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
TORİK21:14:49
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
direme21:14:19
Diremek işi
denizkulağı21:12:35
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
varsayım21:12:30
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
lähza21:10:58
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
SOLAK21:10:31
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
yüzme havuzu21:10:26
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
evlatlık21:09:56
Evlât olma durumu
kıt21:09:02
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
asliye21:08:39
Temel, esas
abanoz21:08:09
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
murdar21:05:47
Kirli, pis
şilte21:05:44
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
sepilenme21:05:14
Sepilenmek işi
gök bilimci21:04:44
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
otarsi21:04:20
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
bağlam21:03:49
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
duyum21:03:19
Haber, istihbarat
şenlikli21:02:10
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
ustalıkla21:01:44
Ustaca
vulva21:01:40
Ferç
keşikleme21:01:10
Almaş, münavebe
durgu21:00:35
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
durma21:00:05
Durmak durumu
Bağırsak iltihabı20:59:57
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
vurma20:59:34
Vurmak işi
pudralık20:59:04
Pudra kutusu
Tanrısız20:58:33
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
aperitif20:58:03
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
rulo20:57:03
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
ruam20:56:33
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
doğum20:56:03
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
mezbele20:53:03
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
averaj20:52:11
Ortalama
çekyat20:51:32
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
Sadistlik20:51:02
Sadist olma durumu
yani20:50:48
Sözün kısası, doğrusu
esmer20:50:39
Siyaha çalan buğday rengi
somut20:50:38
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
se20:50:32
Selenyum"un kısaltması
düstur20:49:55
Genel kural, kaide