tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

portakal suyu23:34:12
Portakal sıkılarak elde edilen su
mıcır23:34:06
bk. mucur
vefakar23:33:58
Vefalı
zehap23:33:42
Sanma, sanı, zannetme
mimlenme23:33:18
Mimlenmek işi
taun23:33:08
Veba hastalığı
evin23:32:53
Bir şeyin içindeki öz, lüp
mezgitgiller23:32:51
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
olgu23:32:50
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
beleş23:32:39
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
yat23:32:37
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
FON23:32:32
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
biat23:32:25
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
Cop23:32:23
Kalın kısa değnek
malaz23:32:22
Sulak yer
ilmiye23:31:49
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
Tanrılık23:31:47
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
hattat23:31:43
El yazısı çok güzel olan sanatçı
çağla23:31:42
Olmamış, ham yemiş
çentmek23:31:41
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
etkileme23:31:39
Etkilemek işi, tesir
biriktirme23:31:36
Biriktirmek işi, tasarruf
tesirli23:31:30
Etkili
anlayışlı23:31:28
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
ahiret23:31:17
bk. ahret
gereksizlik23:31:07
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
kalımsız23:31:05
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
İzbe23:30:59
Basık, loş, nemli, kuytu (yer)
dinleme23:30:53
Dinlemek işi
Bukalemun23:30:46
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
dalgın23:30:34
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
terebentin23:30:29
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
kürt23:30:13
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
avuntu23:29:55
İnsanı avutan şey, teselli
bitap23:29:38
Bitkin, yorgun
sima23:29:33
Yüz, çehre
el ayası23:29:31
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
ilgi çekici23:29:08
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
Taş devri23:29:01
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
Çise23:28:46
İnce yağmur, çisenti
arda23:28:42
İşaret olarak yere dikilen çubuk
tutam23:28:32
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
kalp krizi23:28:28
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Yok23:28:23
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
FESLEĞEN23:28:19
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
Aidat23:28:12
Ödenti
aylıklı23:28:03
Aylık alan (kimse), maaşlı
dibace23:28:02
Başlangıç, giriş, ön söz
artma23:27:53
Artmak işi
Kil23:27:40
Islandığı zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuşak ve yağlı toprak
KUL23:27:29
Tanrı"ya göre insan
Her23:27:22
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Udi23:27:12
Ut çalan çalgıcı, utçu
hastahane23:27:09
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
TRE23:27:05
Bir maddedeki kükürt oranını tespit etmek için kullanılan alet
zevksiz23:27:00
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
asabiye23:26:58
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
apaydınlık23:26:58
Apaydın olma durumu
yıldız kümesi23:26:45
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
faizcilik23:26:44
Faizcinin işi, tefecilik
mineral23:26:41
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
marifetli23:26:35
Ustalıklı, hünerli
Orkestra23:26:18
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
iktifa23:26:15
Yetinme; kanma
ehemmiyetsiz23:26:12
Önemsiz
GALAKSİ23:26:09
Gök adası
sepilenme23:26:05
Sepilenmek işi
müteallik23:26:02
İlişkin, ilgili
muğlâk23:26:00
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
epope23:25:30
Destan
paspal23:25:02
Çok kepekli un
tiksinti23:25:01
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
boğma23:24:50
Boğmak işi
kutsal23:24:46
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
font23:24:35
Dökme demir, pik (I)
itila23:24:17
Yükselme, yücelme
ozon23:24:14
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
itmek23:23:57
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
Lakap23:23:52
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
gereksinme23:23:51
Gereksinmek işi veya durumu
ülkücülük23:23:40
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
kalsiyum oksit23:23:38
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
klik23:22:58
Hizip
Müslümanlık23:22:50
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
arıza yapmak23:22:50
Bozulmak, işlemez duruma gelmek
Slavca23:22:47
Slav dili
maşrapa23:22:20
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
şüheda23:22:18
Şehitler
çığ23:21:59
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
cesaret23:21:43
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
gidip gelme23:21:33
Gidiş, dönüş
cesamet23:21:08
Büyüklük, irilik
rokoko23:21:01
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
Turan23:20:59
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
KILKAPAN23:20:38
Kehribar
beğenilir23:20:31
Beğenme duygusu veren, beğenilen
İKİLİK23:20:25
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
takdim23:20:24
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
harnup23:20:19
Keçiboynuzu
plânetaryum23:20:00
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
doğuştan23:19:44
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
delme23:19:39
Delmek işi
belleğini yitirmek23:19:38
bellek kaybına uğramak
ölçünlü23:19:28
Standart
bopstil23:19:26
Züppece giyiniş biçimi
TİRSİ23:19:21
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
şaşma23:19:21
Şaşmak işi
güzel sanatlar23:19:17
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
yüzme23:19:09
Yüzmek (I, II) işi
vefasızlık23:19:07
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
beklenmedik23:18:56
Birdenbire, ansızın
cilâ23:18:30
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
mümkün23:18:18
Muhtemel, olabilir, olası
tantal23:18:12
Atom numarası 73, atom ağırlığı 180,88, yoğunluğu 16,6 olan, 3000° C ye doğru eriyen ve siyah bir toz durumunda elde edilen bir element. Kısaltması Ta
alegorik23:18:09
Alegori ile ilgili
düğümlemek23:17:57
Düğüm yaparak bağlamak
kuru gürültü23:17:51
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
kafkasyalı23:17:49
Kafkasya halkından olan (kimse)
acemce23:17:31
Farsça
beraat23:17:22
Aklanma
İşsiz güçsüz23:17:06
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
ören23:17:02
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
rakor23:16:50
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
ZONA23:16:50
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
köy ihtiyar heyeti23:16:08
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
katrak23:15:51
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
habersiz23:15:40
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
sancı23:15:31
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)23:15:12
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
tasalı23:15:08
Tasası olan, kaygılı