tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

müennes06:25:01
Dişil
Anahtar06:24:43
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
falan06:24:12
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
Meşru06:23:41
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
yalamuk06:23:22
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
bahane etmek06:23:07
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
TARİFE06:22:30
Fiyat gösteren çizelge
gerilim06:22:22
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
KROKİ06:22:16
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
büyülü06:22:01
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
hepatit06:20:32
Sarılık
İSKERLET06:20:17
Dikenli salyangoz
suvare06:19:03
bk. Suare
intihar06:18:52
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
Kumarcı06:18:42
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
VEHİM06:17:43
Kuruntu
darlık06:17:14
Dar olma durumu
okutman06:16:45
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
bağlanma06:16:33
Bağlanmak işi
çöğüncek06:16:19
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
ESİNTİ06:15:49
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
dedikodu06:15:35
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
Periton06:15:17
Karın zarı
zedelemek06:14:18
Zarar vermek
sari06:13:49
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
KİMYON06:13:37
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
sagu06:13:02
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
dış merkezli06:12:48
Dış merkezlikle ilgili olan
zorluk06:12:23
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
düğüm06:12:08
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
delikanlı06:11:10
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
meslekî06:10:55
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
skandal06:10:26
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
seki06:09:56
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
sini06:09:39
Üzerinde yemek de yenilebilen yuvarlak, bakır veya pirinçten büyük tepsi
sima06:09:24
Yüz, çehre
DASİT06:08:25
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
nisaiye06:08:17
Kadın hastalıkları, jinekoloji
SİYASAL06:08:09
Politika ile ilgili, siyasî, politik
ateist06:06:50
Tanrıtanımaz
badem şekeri06:06:11
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
karaşın06:04:42
Esmer, sarışın karşımı
Stronsiyum06:04:28
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
pike06:03:59
Kabartmalı pamuklu kumaş
fransiyum06:02:31
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
umman06:01:06
Ana deniz, okyanus
etokrasi06:00:52
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
soya06:00:37
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
soru06:00:21
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
sobe06:00:06
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
sulh05:59:01
Barış
sual05:58:47
Soru
sura05:58:18
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
zılgıt05:57:45
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
step05:57:39
Bozkır
sulanma05:57:38
Sulanmak işi
armağan05:56:55
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
randıman05:56:40
Verim
baş kaldırma05:55:51
baş kaldırmak işi, isyan
nişane05:55:37
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
boş05:55:22
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
ravent05:53:08
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
of05:51:56
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
KOMOT05:51:26
Komodin
eksiklik05:51:12
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
çatpat05:50:57
bk. çatapat
gaddarca05:50:42
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
hatim05:49:58
Sona erdirme, bitirme
hatun05:49:28
Kadın
havan05:49:12
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
alkalik05:48:51
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
sağduyulu05:48:42
Sağduyusu olan
Bakışımsız05:48:28
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
alışılmış05:47:43
Her zamanki, mutat
aşoz05:46:59
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
çirişli05:46:53
Çiriş sürülmüş
münteha05:46:44
Son
yazıklanma05:46:28
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
şano05:46:13
(tiyatroda) sahne
şile05:45:58
Mercan köşk
pu05:44:57
Plütonyum"un kısaltması
pe05:44:42
P harfinin adı
kirli05:44:28
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
pb05:44:13
Kurşun"un kısaltması
yo05:43:57
Hayır
aba05:43:53
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
po05:43:42
Polonyum"un kısaltması
zr05:43:27
Zirkonyum"un kısaltması
GD05:42:43
Gadolinyum"un kısaltması
abartılı05:41:59
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
mazbut05:41:46
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
müzik05:41:32
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
itimatlı05:39:49
Güvenilir
kefalgiller05:39:34
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
Arife05:38:41
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
im05:38:02
İşaret
tekaütlük05:37:57
Emeklilik
alyuvar05:37:42
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
tl05:37:30
Talyum"un kısaltması
uz05:37:01
İyi, güzel
ur05:36:46
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
hüzünlü05:35:33
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
gülle05:35:19
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
sanık05:35:12
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
gülme05:35:04
Gülmek işi
NABIZ05:34:49
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
başkomutan05:34:35
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
tulanî05:34:20
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
apansız05:34:05
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
besihane05:33:51
Besi yapılan yer
ebabil05:33:36
Dağ kırlangıcı, keçisağan
kurultay05:33:21
Ulusal toplantı
hindistan cevizi05:33:13
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
ordubozan05:32:34
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
orkinos05:32:20
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
kauçuk05:31:49
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
tropik kuşu05:31:36
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
beşli05:31:06
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
faizci05:28:44
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
tasasız05:28:20
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
kokuşuk05:28:06
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
kuşluk05:27:36
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
sabote05:27:22
Baltalama
KARİKATÜR05:27:07
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
imtihan05:27:04
Sınav
GÖZ PINARI05:26:38
Gözün burun tarafındaki ucu
şavk05:26:23
Işık
şase05:26:08
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
gül05:25:59
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
pest05:25:21
Pes (II)