tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

malaga04:50:06
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
nervür04:48:32
Bir veya iki milimlik pli
kubbe04:46:55
Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam
Subay04:45:12
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
bulgur04:44:48
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
belde04:29:37
Şehir
tart04:27:50
Kovma, çıkarma
Uf04:24:29
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
parite04:24:13
İki ülke parasının karşılıklı değeri
istical04:23:15
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
taşralı04:23:10
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
Tutuklu04:21:23
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
üşengeçlik04:20:47
Üşengeç olma durumu, tekâsül
kabarıklık04:19:36
Kabarık olma durumu, şişkinlik
kışla04:18:00
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
sn04:15:30
Kalay"ın kısaltması
geri çevirmek04:11:59
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
fahriye04:10:24
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
kuduz04:09:55
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
süsleme04:09:06
Süslemek işi, bezeme, tezyin
kadırga04:08:07
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
Kıyye04:07:03
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
itaat04:04:48
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
tahlili04:04:30
Çözümlemeli
onursal04:04:04
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
endişe04:03:53
Düşünce
atfetmek04:03:42
Yöneltmek, çevirmek
Pepe04:03:31
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
duygusal04:02:40
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
güneş tutulması04:02:02
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
asillik04:01:33
Asil olma durumu, asalet
tesanüt04:01:18
Dayanışma, omuzdaşlık
manalandırma04:01:12
Manalandırmak işi
dil bilimci04:01:11
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
romatizma04:00:59
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
güzün04:00:53
Güz mevsiminde
takma isim04:00:29
bk. takma ad
Tiyatro04:00:10
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
kıç03:59:55
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
daluyku03:59:01
Derin uyku
sporcu03:58:24
Sporla uğraşan (kimse)
tutkulu03:57:53
Tutkusu olan, ihtiraslı
ahiretlik03:57:42
bk. ahretlik
üroloji03:57:35
Tıbbın idrar yolu hastalıklarını inceleyen dalı, bevliye
trençkot03:57:12
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
dün03:57:00
Bugünden bir önceki gün
LÖK03:56:36
Bir tür erkek deve
LÜK03:56:24
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
şeffaf03:55:44
Saydam
seslendirme03:55:14
Seslendirmek işi
saba rüzgârı03:55:08
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
dahilik03:53:55
Dâhi olma durumu, deha
yarım kafiye03:53:37
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
ortalamak03:53:10
Topla oynanan bazı oyunlarda, oyuncu topu alanın ortasına doğru atmak
gramofon03:52:52
Sesyazar, fonograf
enformasyon03:52:46
Danışma, tanıtma
fanfar03:52:33
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
Asabiyet03:52:02
Sinirlilik, asabî yapılı olma
atabek03:52:00
bk. atabey
Kobalt03:51:56
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
Asalet03:51:50
Soyluluk
umutlu03:51:41
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
arıklık03:51:31
Zayıflık, sıskalık
mani03:51:26
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
yilbik03:51:10
bk. sara
neoplazma03:50:59
Yeniden oluşan doku
BÖN03:50:35
Budala, saf
müşahhas03:50:04
Somut, konkre
haşiye03:49:29
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
EĞİRMEN03:49:18
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
Gıpta etmek03:49:12
imrenmek
memorandum03:49:02
Muhtıra, nota
Ayraç03:48:57
Yay ayraç
pampa03:48:53
Güney Amerika"daki bozkırlara verilen ad
vesaik03:48:51
Belgeler, vesikalar
vesait03:48:45
Araçlar, vasıtalar
yürekler acısı03:48:34
çok acıklı
Analitik03:48:29
Çözümlemeli
ciddiye almak03:48:18
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
kasılma03:47:53
Kasılmak işi, büzülme, takallus
Sudak03:47:31
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
kın03:47:00
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
ataşe03:46:39
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
aritmetik işlem03:46:34
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
höl03:46:28
Yaşlık, nem
Çise03:46:23
İnce yağmur, çisenti
hür03:46:18
Özgür
karsak03:45:57
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
mümbit03:45:15
Verimli, bitek
karton03:44:59
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
Küpe03:44:49
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
otama03:44:38
Otamak işi, tedavi
girişik bezeme03:44:23
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
lamel03:44:17
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
rütbesiz03:44:02
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
Avanta03:43:51
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
karine03:43:46
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
ivecenlik03:43:45
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
karina03:43:35
Gemi omurgası
hergele03:43:15
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
coşku03:43:04
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
topallama03:42:43
Topallamak işi
yalandan03:42:33
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
birtakım03:41:47
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
cevaz03:40:34
İzin, müsaade
öz03:40:29
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
geniş zaman03:40:09
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
eyer03:39:58
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
harmoni03:39:43
Armoni
altıntop03:39:37
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
köpük03:39:22
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
Çalgıç03:38:37
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
Hami03:38:35
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
CUNDA03:38:32
Yatay serenlerin her iki başı
şinanay03:38:27
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
fıkıh03:38:13
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
kazaklık03:38:03
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
İrade03:37:43
İstek, dilek
ak sülümen03:37:38
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
antant03:37:04
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
mermer03:36:59
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
kapsama03:36:54
Kapsamak işi
stilo03:36:06
Dolma kalem
sürgen doku03:35:51
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
yer yuvarlağı03:35:21
Üstünde yaşadığımız gök cismi
terennüm03:35:11
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
biçici03:34:26
Biçmek işini yapan (kimse)
sabit olmak03:34:21
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
hakikat03:34:02
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
koltuk03:33:57
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer