tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

elaman06:18:22
Bezginlik ve sızlanma anlatır
sonda06:18:18
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
Miskin06:17:34
Çok uyuşuk olan (kimse)
deşifre06:17:31
Çözülmüş, açıklanmış
inha06:17:25
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
immünoloji06:17:18
Bağışıklık bilimi
bilgiçlik06:17:16
Bilgiç olma durumu
yarence06:17:15
Yaren gibi, yarene benzer
levent06:17:14
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
müntahip06:16:49
Seçmen
iç lâstik06:16:37
Arabalarda dıştaki koruyucu lâstiğin içinde bulunan ve hava ile doldurulan lâstik, şambriyel
Yönelme06:16:30
Yönelmek işi
lerzan06:16:10
Titrek
duyguları açığa vurmak06:16:06
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
kınama06:15:51
Kınamak işi, ayıplama, takbih
Mısır turnası06:15:49
İbis
vuslat06:15:34
(sevgiliye) Kavuşma
zikretme06:15:27
Zikretmek işi veya durumu
ahit06:15:21
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
tavsiye etmek06:15:16
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
tevettür06:15:05
Gergin duruma gelme, gerilme
belirsizlik06:14:40
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
kilogram06:14:34
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
acıklı06:14:18
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
buyruğu altına girmek06:14:07
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
konuşturma06:13:56
Konuşturmak işi
susuzluk06:13:54
Susuz olma durumu, kuraklık
yetkilendirme06:13:15
Yetkilendirmek işi veya durumu
Kuru sıkı06:13:11
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
üst06:13:07
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
bulaşıcı hastalık06:12:50
Mikrop yolu ile yayılan hastalık
ibadet06:12:32
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı"ya yönelen saygı davranışı, tapınma
sefirlik06:12:27
Elçilik
güneşlik06:11:18
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
inleyiş06:10:41
İnlemek işi veya biçimi
Utmak06:09:55
(oyunda) Yenmek, ütmek (II)
anımsama06:09:19
Hatırlama
teshir06:09:14
Büyüleme, büyü yapma
lümen06:08:48
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
-ağan / -eğen06:08:39
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
çirişli06:08:31
Çiriş sürülmüş
üvey06:08:27
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
yaban eriği06:07:56
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
en06:07:40
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
pinpon06:07:25
Yaşlı, çökmüş
şimşek çakmak06:07:14
şimşek oluşmak
Karşılıklı06:07:10
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
inkıta06:07:03
Kesilme, kesinti
allık06:06:56
Al olma durumu
Yarın06:06:48
Bu günden sonra gelecek ilk gün
bakış06:06:44
Bakmak işi veya biçimi
haç06:06:36
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
bel bağı06:06:31
Bel kemeri
Gözde06:06:25
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
kuvöz06:06:20
Özellikle erken veya yeni doğmuş bebeklerin, bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla içine yerleştirildiği, belirli sıcaklığı olan araç
kalıtçı06:06:08
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
göz göre göre06:05:57
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
Ak06:05:55
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
takma saç06:05:02
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
statü06:05:00
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
muştu06:04:46
Sevindiren haber, sava, müjde
kır06:04:45
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
değiş06:04:30
Değmek işi veya biçimi
Üstüvane06:04:14
Silindir
bağa06:04:10
Kaplumbağa
sazcı06:04:01
Saz çalan kimse
artımlı06:03:48
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
torun06:03:45
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
üstünkörü06:03:23
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
algılayıcı06:03:17
Algı yetkisi olan
halk adamı06:03:15
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
şah06:03:08
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
x06:03:05
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
köy muhtarı06:02:57
Köyü idare eden kimse, mutar
artçı06:02:50
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
pu06:02:48
Plütonyum"un kısaltması
İmbik06:02:47
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
geçiş06:02:42
Geçmek işi veya biçimi
Evli06:02:30
Evlenmiş bulunan (kadın veya erkek)
yatı06:02:28
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
köpürme06:02:23
Köpürmek işi
KIŞ06:02:16
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
çökme06:01:46
Çökmek işi, inhitat
küçücük06:01:44
Çok küçük
tozlaşma06:01:32
Tozlaşmak işi
Tuğla06:01:18
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilen balçık
iş kazası06:01:06
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
teşebbüs06:00:56
Girişim, girişme
gece kıyafeti06:00:19
Gece giyilen elbise
keşişhane06:00:02
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
kesiş06:00:00
Kesmek işi veya biçimi
gerçeküstücülük05:59:55
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
davete icabet etmek05:59:52
çağrılı olduğu yere gitmek
SÜNGER TAŞI05:59:23
Metal ve fil dişi parlatmakta kullanılan, çok gözenekli ve pürüzlü, ağırlığı az, sert bir yanardağ feldspatı
vatansızlık05:59:08
Vatansız olma durumu
demir yolu05:59:01
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
acımık05:58:50
Buğday tarlalarında yetişen, tohumu zehirli, yabanî bir bitki, belemir
iskele kelepçesi05:58:48
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
Utangaçlık05:58:46
Sıkılganlık, mahcubiyet
Işıltı05:58:24
Hafif ışık
gözlük05:58:23
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
büyücek05:58:18
Biraz büyük, büyüğe yakın
hüsün05:57:57
Güzellik
tabı05:57:44
Mizaç, huy, tabiat, karakter
rn05:57:20
Radon"un kısaltması
büyüme05:57:14
Büyümek işi
kırmızıbiber05:56:56
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
şuur05:56:42
Bilinç
yoğaltım05:56:40
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
Atatürkçülük05:56:37
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
kuruş05:56:11
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
sakız ağacı05:56:01
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
fekül05:55:56
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
Hol05:55:38
Sofa
kültürlü05:55:21
Kültürü gelişmiş olan
Aç gözlü05:55:19
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
eflak05:55:14
Gökler
paçal05:54:52
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
Sarma05:54:50
Sarmak işi
maymun balığı05:54:47
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
pabucunu eline vermek05:54:35
kovmak
toz bulutu05:54:20
Havada oluşan yoğun toz
açı ölçüm05:54:08
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
düşürülme05:54:03
Düşürülmek işi veya durumu
LAYIK05:53:55
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
Lahika05:53:27
Ek
Töre05:53:20
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
yönelteç05:53:18
Direksiyon
yanlışlıkla05:53:17
Yanılarak, bilinmeyerek
alın05:53:10
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü