tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

Kararlı17:54:00
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
asma17:53:53
Asmak işi
malî yıl17:53:37
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
ÖLÇÜ17:53:03
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
kıyacı17:52:47
Cinayet işleyen kimse, cani
baskı altında tutmak17:52:32
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
muteriz17:51:37
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
Katkısız17:50:29
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
uçan top17:50:18
Voleybol
Gafil17:49:45
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Çıtçıt17:49:29
Üzerinde dikili bulundukları şeyin iki kenarını üst üste getirerek birleştirmeye yarayan iki parçadan yapılmış metal tutturmalık, fermejüp, kopça
öğretim bilgisi17:49:13
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
HAVA17:48:53
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
pınar17:48:49
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
İKİLİK17:48:41
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
yarışlık17:47:38
Pist
kaya balığıgiller17:47:38
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
ev17:47:04
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
amberbaris17:46:26
Sarı çalı
İŞ17:45:41
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
yıldırım17:45:35
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
üvey17:45:31
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
yarma17:45:08
Yarmak işi
çingene17:45:05
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
Sinagog17:44:53
Yahudi tapınağı, havra
afşar17:44:09
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
yüzgeç17:44:00
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
eke17:43:18
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
kurşun17:42:57
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
resmikabul17:42:48
Kabul töreni
çekiştirme17:42:45
Çekiştirmek işi
tıkız17:42:36
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
üzüntüsüz17:42:10
Üzüntüsü olmayan, sıkıntısız, acısız
olağanüstü hâl17:42:00
Sıkıyönetimden önce, sonra veya bundan tamamen bağımsız olarak kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu
canlıcılık17:41:36
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
berlam17:41:33
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
poliçe17:41:28
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
Zafer17:41:12
Savaşta kazanılan başarı, utku
barut17:40:14
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
atmosfer17:40:00
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
İkiyüzlülük17:40:00
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
hoş görmek (veya karşılamak)17:39:25
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
nadir17:39:21
Seyrek, az, az bulunur
ÇİNKO17:39:03
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
yola çıkmak17:38:50
araca binmek üzere yol üstünde durmak
kıraç17:38:13
Verimsiz veya sulanmayan, bitek olmayan toprak
gerçeküstücülük17:37:51
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
teber17:37:40
Balta
mola17:37:30
Yorgunluğu gidermek için duraklama
orak ayı17:37:13
Temmuz
unutma17:37:09
Unutmak durumu
elektrik üreteci17:37:09
Jeneratör
hamal semeri17:37:08
Arkalık
başlangıç17:37:00
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
Isın17:36:23
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
Mesel17:36:21
Örnek alınacak söz
sömürge17:35:49
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
yağ17:35:48
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
iskambil kâğıdı gibi devrilmek17:35:40
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
güler yüz17:35:35
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
VEKTÖR17:35:25
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
öz deyiş17:35:09
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
tarafsızlık17:35:05
Tarafsız olma durumu, yansızlık; bîtaraflık
ahenksiz17:34:54
Uyumsuz, düzensiz
uyuşkan17:34:50
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
iş bırakımı17:34:25
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
para canlısı17:34:22
Paraya düşkün, para gözlü
kuş tüyü17:34:18
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
Ferdi17:34:16
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
istifade17:34:13
Yararlanma, faydalanma
düzelmek17:34:13
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
şal17:33:57
Genellikle Hindistan"da dokunan, özel motifleri olan değerli bir yün kumaş
Çekingen17:33:42
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
başbakan17:33:41
Hükûmet başkanı; bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil
ölüm cezası17:33:22
bk. idam cezası
arşın17:33:22
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
kanaat etmek17:33:17
yetinmek
Sümbül17:33:13
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
çalacak17:33:08
Yoğurt mayası
saçma sapan konuşmak17:33:00
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
cingöz17:32:24
Açıkgöz, hiç aldatılmayan
kararlılık17:32:21
Kararlı olma durumu, istikrar
sabıkalı17:31:48
Sabıkası olan
gözleyici17:31:26
Gözlemci, müşahit, rasıt
zıpır17:31:16
Delişmen
şık17:31:12
Güzel, zarif, modaya uygun
nükleer enerji17:31:11
Atom çekirdeğinin parçalanmasından doğan enerji
AYAK17:31:07
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
barka17:31:05
Büyük sandal
kafa dengi17:31:05
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
kesiş17:30:58
Kesmek işi veya biçimi
BİLİMSEL17:30:56
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
Düzme17:30:45
Düzmek işi
ticaret gemisi17:30:23
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
ıtırlı17:30:23
Güzel kokulu, muattar, ıtrî
aziZ17:30:21
Sevgide üstün tutulan, muazzez
baba bucağı17:30:18
bk. baba ocağı
saklanma17:30:17
Saklanmak işi
DANA DERİSİ17:30:15
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
El ayası17:30:07
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
fıtık17:29:56
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
aslan sütü17:29:43
Rakı
istatistik17:29:34
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
akli17:29:27
Akılla ilgili, akla dayanan
Arşiv17:29:21
Belgelik
sebayüdü17:29:08
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi
ERK17:28:51
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
şölen17:28:43
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
kılıç oyunu17:28:29
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
dığan17:28:27
Yağ tavası
etçiller17:28:21
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
secde17:28:16
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
inci taşı17:28:03
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
münşi17:27:58
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)
ela17:27:54
Gözde sarıya çalar kestane rengi
ermiş17:27:49
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
satın17:27:48
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
balabanlık17:27:46
Balaban olma durumu
yetmek17:27:26
Yeterli sebep olmak
hayvanat bahçesi17:27:22
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
öğrenci belgesi17:27:20
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
haber bülteni17:27:17
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
AZı17:27:15
Köpek dişlerinden sonra içeriye doğru, alt ve üst çenenin iki yanında beşer tane bulunan ve yiyecekleri öğütmeye yarayan dişlerin ortak adı, azı dişi, öğütücü diş
varlık17:27:05
Var olma durumu, mevcudiyet
dayanışmacılık17:27:02
Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, solidarizm
tümsek17:26:49
Küçük tepe
kaynak suyu17:26:45
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Teklif17:26:44
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
nişasta17:26:35
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
Bütünleme17:26:26
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal