tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

simgesel22:46:35
Sembolik
talimat22:46:33
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
vazgeçme22:46:23
Vazgeçmek durumu
sınıflama22:46:22
Bölümleme, tasnif
beyan22:45:59
Söyleme, bildirme
bozuk çalmak22:45:51
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
kuzeybatı22:45:50
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
teşrih22:45:49
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
samur22:45:17
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
özenli22:44:59
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
behemehal22:44:51
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
OKAR22:44:28
Telli balıkçıl
PAMUKLU22:44:16
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
Armut kurusu22:44:16
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
tekalif22:44:15
Teklifler
ekser22:44:13
Büyük çivi, enser
eksen22:44:03
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
kimono22:43:58
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
emeklilik22:43:51
Emekli olma durumu, tekaütlük
kandilli22:43:50
Kandili olan
mason locası22:43:28
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
renk körlüğü22:43:25
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
karaciğer22:43:20
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
referandum22:43:07
Halk oylaması
geçim22:43:04
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
kitap ehli22:43:02
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
gök evi22:42:56
Gök olaylarını yıldızların, Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbe içinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, plânetaryum
süreyazar22:42:37
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
zürafa22:42:37
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
gelip geçici22:42:36
Sürekli olmayan, kısa süreli
viroloji22:42:20
Virüsleri inceleyen bilim dalı
teessüf22:42:20
Acınma, yazıklanma, yerinme
tüberküloz22:41:51
Verem
tarikat22:41:47
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
göz hapsi22:41:41
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
roba22:41:31
Giysi, giyecek
batman22:41:27
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
cirim22:41:27
Hacim, oylum
kopil22:41:24
Arsız sokak çocuğu
kan kaybetmek22:41:24
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
haç22:41:10
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
Tatar22:41:08
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
danışma meclisi22:41:00
1982 Anayasasını hazırlayan ve Kurucu Meclisi oluşturan organlardan biri
tasdik etmek22:40:57
doğrulamak
hazar22:40:50
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
SOYGUNCULUK22:40:40
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
Dair22:40:31
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
acırga22:40:18
Yaban turpu
belemir22:40:13
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
harap22:40:10
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
Kervan22:40:08
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
Kam22:39:40
bk. şaman
Tespit22:39:33
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
nefes nefese22:39:25
Soluyarak, soluk soluğa
hain22:39:23
Hıyanet eden (kimse)
madensel22:39:20
Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik
TAM22:39:17
Eksiksiz, kesintisiz
TEN22:39:10
İnsan vücudunun dış yüzü
kırsal22:39:06
Kır ile ilgili
yekinmek22:38:46
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
Orkestra22:38:19
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
sorumlu tutmak22:38:09
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
kullanmak22:38:01
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
benekli22:37:56
Ufak lekeleri bulunan
belediye polisi22:37:52
Zabıta görevlisi
Vizyon22:37:26
Gösterim
kerkes22:37:22
Akbaba
kerime22:37:19
(saygılı konuşmada) Kız evlât
kargagiller22:37:06
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
Kitabet22:36:55
Yazmanlık, kâtiplik
sahil boyu22:36:45
Deniz kıyısı
donama22:36:44
Süsleme, tezyin
Hitam22:36:19
Son, bitim
musallat22:36:14
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
Hint kumaşı22:36:14
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
nötr22:36:12
Tarafsız, yansız
küfür22:36:02
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
parlama22:35:57
Parlamak işi
bazen22:35:51
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
desigram22:35:45
Bir gramın onda biri, dg
aklı başına gelmek22:35:43
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
ütü22:35:36
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
bilgisayar22:35:22
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
asliye22:35:12
Temel, esas
soymuk22:34:49
Damarlı bitkilerin kök, gövde ve yapraklarında, ongun besi suyunu ileten borularla, yakın hücrelerden ve bunların arasını dolduran özek dokudan oluşan tabaka
cahil kalmak22:34:16
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
MEYDAN22:34:02
Alan, saha
saya22:33:52
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
sapa22:33:49
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
sabi22:33:39
Küçük çocuk
sahn22:33:29
Avlu
on paralık22:33:22
Değeri çok az veya değersiz, hiç
sena22:33:10
Övme
şiirleştirme22:32:34
Şiirleştirmek işi veya durumu
Uzuv22:32:34
Organ, üye
Uydu22:32:17
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
-den bu yana22:32:12
-den beri
Urba22:32:07
Giysi
Domestik22:32:03
Evcil
KLİK22:31:58
Hizip
mütevazi22:31:44
Birbirine paralel olan
ağzı pek22:31:35
Sır vermeyen, ketum
tıntın22:31:26
Boş, bomboş
nikâhsız22:31:07
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
daye22:31:07
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
iflâh22:30:59
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
dönüştürücü22:30:30
Dönüştüren
sop22:30:17
bk. soy sop
efsun22:30:13
Büyü, sihir
simge22:30:08
Sembol
tezkere22:29:59
Pusula
heybe22:29:52
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
heves22:29:46
İstek, eğilim, arzu, şevk
hesap22:29:36
Aritmetik
herek22:29:29
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
ahşap22:29:26
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
aort22:29:25
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
talih kuşu22:29:20
İyi talih
hamal semeri22:29:19
Arkalık
çöplenme22:29:19
Çöplenmek işi
Fırça gibi22:29:07
dik, sık ve sert (saç, sakal)
enformasyon22:29:02
Danışma, tanıtma
ANA BABA22:29:01
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
dermatoloji22:28:58
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
karagöz22:28:51
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
laskine22:28:48
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
Alabaş22:28:47
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
yeniçeri ağası22:28:27
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
mütemadiyen22:28:22
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
ikna22:28:21
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma