tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

tıklım tıklım07:40:28
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
gizleme07:40:26
Gizlemek işi
gök yakut07:40:24
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
veto07:40:23
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
yanlış07:40:23
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
Teklif07:40:21
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
İŞ BIRAKIMI07:40:19
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
memnuniyet07:40:19
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
Deneme07:40:19
Denemek işi, sınama, tecrübe
yoksulluk07:40:18
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
enöte07:40:15
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Lâtin07:40:10
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
yürek çarpıntısı07:40:08
Yüreğin sık ve hızlı vurması
düzenleme07:40:03
Düzenlemek işi
epik07:40:01
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
ratıp07:40:00
Yaş, nemli
ceylân07:39:58
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
bağırsaklarını deşerim07:39:57
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
istek uyandırmak07:39:55
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
irfan07:39:54
Bilme, anlama, sezme, kültür
KOLEKSİYON07:39:50
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
kefaret07:39:48
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
erika07:39:46
Süpürge otu
perçem07:39:43
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
şufa hakkı07:39:42
bk. ön alım hakkı
erkek07:39:38
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
BELLİ07:39:34
Beli olan
antipatik07:39:34
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
Süpürge otu07:39:33
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
ahretlik07:39:31
Besleme kız
Kullanmak07:39:30
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
tırmık07:39:25
Tırnak beresi
numara07:39:24
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
gözü açık07:39:23
Uyanık, becerikli
yatay07:39:22
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
Hademe07:39:21
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
yatak07:39:18
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
İnsanlık07:39:16
Bütün insanları içine alan varlık
kıyamet07:39:14
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
fedakarlık07:39:14
Özveri
afyon07:39:12
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
kelli felli07:39:07
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
operatör07:39:05
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
ERKİN07:39:03
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
uyarlayıcı07:39:02
Uyarlama işini yapan kimse
başıboş07:38:59
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
Dizem07:38:59
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
mazeretli07:38:59
Mazereti olan, mazur
iklimleme cihazı07:38:57
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
fazilet07:38:55
Erdem
abraş07:38:55
Alaca benekli
Bayrak07:38:53
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
limon esansı07:38:51
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
Sevinç07:38:51
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
taharri07:38:49
Arama, araştırma
OLDUBİTTİ07:38:47
Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama, olup bitti, emrivaki
örümcek07:38:46
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
tastamam07:38:44
Çok uygun, tıpatıp
kıya07:38:42
Adam öldürme suçu, cinayet
eşelek07:38:40
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
KORUYUCU07:38:39
Korumak işini yapan, gözetici, hami
Sitem07:38:36
Bir kimseye, yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık gibi duygular uyandırdığını öfkelenmeden belirtme
trata07:38:35
Torbalı balık ağı
imek07:38:34
bk. ek fiil
yüzücü07:38:32
Yüzme sporu yapan kimse
bayır07:38:28
Küçük yokuş
yosma07:38:27
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
Su samuru07:38:25
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
rakı07:38:25
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
Muhtar07:38:22
Özerk
açıklamak07:38:21
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
kıyaslama07:38:19
Kıyaslamak işi, mukayese
süreğen07:38:17
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
Küçücük07:38:17
Çok küçük
sakaf07:38:16
Çatı, dam
KESİT07:38:14
Bir şeyi inceleyebilmek için, enlemesine veya boylamasına kesildiğinde ortaya çıkan yüzey
yararlanma07:38:13
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
kök boyasıgiller07:38:09
Bitişik taç yapraklı iki çeneklilerden, yaprakları karşılıklı, meyveleri zeytinsi olan ve kahve ağacı, kök boyası, kınakına, yoğurt otu, altın kökü gibi birçok cinsleri ve bunlara bağlı dört bin kadar türü içine alan bir familya
yabani ıspanak07:38:06
Pazı (I)
revaç07:38:03
Geçerli ve değerli olma, sürüm
salta07:38:01
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
informatik07:37:59
Bilişim
bedbin07:37:56
Kötümser, karamsar, pesimist
didişme07:37:56
Didişmek işi
Lümen07:37:52
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
Telli balıkçıl07:37:51
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
Dadacı07:37:49
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
iktisap07:37:48
Kazanma, edinme, edinim
kapı07:37:45
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
Yerine07:37:44
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
çalı07:37:43
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
zahiri07:37:41
Görünen, görünürdeki
Kira07:37:39
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
İnorganik07:37:36
Cansız olan
ca07:37:32
Kalsiyum"un kısaltması
kevser07:37:32
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
Zoka07:37:31
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
cambaz07:37:28
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
Ziya07:37:25
Işık, aydınlık
TABANCA07:37:24
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
sofra bezi07:37:22
Sofranın altına serilen yaygı
Horlama07:37:20
Horlamak işi (I) (II)
ANLAK07:37:20
Zekâ
EMEKÇİ07:37:17
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
f07:37:16
Flüor"un kısaltması
sakağı07:37:15
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
dolma kalem07:37:13
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
güncelik07:37:10
Günce yazılan defter, muhtıra
e07:37:08
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
ay takvimi07:37:05
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
b07:37:04
Bor"un kısaltması
sponsorluk07:37:04
Sponsorun yaptığı iş
averaj07:37:04
Ortalama
a07:36:57
Seslenme bildirir
gene07:36:53
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
n07:36:53
Azot"un kısaltması
bacak07:36:49
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
Bravo07:36:46
Aferin, yaşa!
Tanışıklık07:36:45
Birbiriyle tanışmış bulunma, birbirini tanımış olma durumu
körpelik07:36:41
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
Çobanaldatan07:36:40
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
DÜNYA07:36:38
Üstünde yaşadığımız gök cismi
oryantalizm07:36:37
Doğu bilimi
vantilatör07:36:37
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
politik07:36:36
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
boyun07:36:34
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
grekoromen07:36:32
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
Yük gemisi07:36:29
Yük taşımak için yapılan özel gemi
argo07:36:27
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
iç bükün07:36:27
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm