tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

dikkatli09:06:19
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilte09:06:18
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
VESİLE09:06:17
Sebep, bahane
ayı09:06:17
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
kepazelik09:06:16
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
mutlaka09:06:15
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
Taşınabilir09:06:14
Taşınması mümkün olan
Ayırım09:06:14
Ayırmak işi
körü körüne09:06:13
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
dayanmak09:06:13
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
dahiliye09:06:11
(devlet yönetiminde) İç işleri
arkada kalanlar (veya arkadakiler)09:06:07
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
fır09:06:06
Fırıl fırıl
değnek09:06:05
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
kaya lifi09:06:02
Taş pamuğu, asbest
çözme09:06:02
Çözmek işi
MENZİL09:06:01
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
karaktersizlik09:06:00
Güvenilir karakteri olmama durumu
kasınç09:06:00
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
bağlam09:05:58
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
Pek09:05:57
Sert, katı
Pak09:05:56
Temiz
lâsta09:05:54
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
enfraruj09:05:52
Kızıl ötesi
yüzgeç09:05:51
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
SOYUT09:05:51
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
titreyiş09:05:50
Titremek işi veya biçimi
Alelade09:05:49
Her zaman görülen, olağan
aplik09:05:48
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
Çoluk çocuk09:05:46
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
tecrit etmek09:05:46
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
dölüt09:05:46
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
VEBA09:05:43
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
mayın dökmek09:05:41
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
aşağı yukarı09:05:40
Tama yakın, yaklaşık olarak
tasvip09:05:40
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
kelime oyunu09:05:40
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
yaban domuzu09:05:39
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
sanat eseri09:05:39
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
feraset09:05:37
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
düzgün09:05:36
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
mercanköşk09:05:35
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
varsayım09:05:35
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
mihnet09:05:34
Sıkıntı, üzüntü
natura09:05:33
İnsanın yaradılış özelliği
hısım akraba09:05:32
Yakın ve uzak bütün akrabalar
talihli09:05:31
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
ali09:05:30
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
nim09:05:28
Yarı
ahi09:05:27
Ahilik ocağından olan kimse
not09:05:27
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
nal09:05:25
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
nar09:05:24
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
ney09:05:23
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
nakit para09:05:22
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
nur09:05:22
Aydınlık, ışık, parıltı
ova09:05:21
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
ora09:05:20
O yer
oma09:05:20
Kalça kemiği
mükemmeliyet09:05:19
Mükemmellik
rom09:05:18
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
Tanım09:05:18
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
rol09:05:17
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
rot09:05:17
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
rop09:05:16
Çoğu tek parça kadın giysisi
ret09:05:15
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
ram09:05:15
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
ful09:05:14
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
fay09:05:13
Kırık (III)
faz09:05:13
Evre, safha
far09:05:12
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
fos09:05:11
Çürük, temelsiz, boş, kof
fer09:05:10
Parlaklık, aydınlık
fit09:05:09
Birini başkasına karşı kışkırtma
fin09:05:09
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
fil09:05:08
Filgillerin hortumlular takımından, Afrika ve Asya"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, çok iri, kalın derili hayvan (Elephas)
Arı beyi09:05:08
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
fol09:05:06
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
gen09:05:06
Geniş
erg09:05:04
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
bun09:05:03
Sıkıntı
buz09:05:02
Donarak katı duruma gelmiş su
bin09:05:01
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
çarpan09:05:01
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
bez09:05:00
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
ole09:04:58
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
ons09:04:56
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
oha09:04:55
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
oba09:04:55
Göçebelerin konak yeri
lav09:04:54
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
sapık09:04:53
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
lap09:04:53
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
mevcut09:04:52
Var olan, bulunan
laz09:04:52
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
mineral bilimi09:04:51
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
lal09:04:51
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
lan09:04:50
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
lam09:04:50
Arap alfabesinde l harfinin adı
Say09:04:49
Çalışma, emek
leb09:04:49
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
lef09:04:48
İçine sokma, iliştirme
gece kıyafeti09:04:47
Gece giyilen elbise
caz09:04:45
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
cet09:04:45
Dede, büyük baba, ata
art09:04:44
Arka, geri
cer09:04:43
Çekme, sürükleyerek götürme
cip09:04:43
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
hatırlama09:04:42
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
hint kamışı09:04:42
Bambu
cin09:04:42
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
ÖDÜN09:04:41
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
İstiskal09:04:41
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
MEKANİK09:04:40
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
ati09:04:39
Gelecek
asa09:04:38
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
arp09:04:37
bk. harp (II)
ini09:04:36
Kayın birader
ima09:04:36
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
sop09:04:33
bk. soy sop
sol09:04:32
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
som09:04:31
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
sof09:04:30
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
NAN09:04:29
Ekmek
NEM09:04:28
Havada bulunan su buharı
NET09:04:27
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
ORG09:04:26
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
tahminî09:04:25
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
Oya09:04:25
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
Ola09:04:24
acaba, sahi, bulunabilir
müze09:04:24
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı