tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

delil01:18:44
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
giray01:17:50
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
mililitre01:17:44
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
firez01:17:11
Ekin
mazhariyet01:17:08
Erişme, elde etme
ağılı böcek01:16:48
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
Dövüşçü01:16:23
Dövüşen kimse
narin01:15:15
İnce yapılı, yepelek, nazenin
madde01:15:05
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
secde01:14:29
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
hahnyum01:13:56
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
ismet01:13:48
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
nitelendirme01:13:38
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
mühürcü01:12:43
Mühür kazıyan kimse
kavram01:11:49
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
zembil otu01:10:24
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
zeka01:10:04
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
gabardıç01:09:30
Yaşlı ardıç ağacı
hentbol01:09:24
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
frekans01:09:21
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
musikar01:09:20
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
lökosit01:09:02
Akyuvar
elinden iyi iş gelmek01:08:25
becerikli, hünerli olmak
kerevit01:08:02
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
kovuk01:07:34
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
agaragar01:06:55
Deniz yosunlarından çıkarılan, beslenme endüstrisinde, hekimlikte ve bakteriyolojide kullanılan bir tür jelâtin, jeloz
kavis01:06:00
Eğmeç, yay
sadist01:04:58
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
selis01:04:55
Akıcı (söz)
dincilik01:04:46
Dincinin işi
mirasyedi01:04:43
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
bal01:04:42
Özellikle bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp, kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde
incik01:04:03
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
deneyimsiz01:03:58
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
derebeylik01:03:30
Derebeyi olma durumu
aşarî01:03:29
Ondalık
izaz01:02:50
Ağırlama
Sindirim01:02:24
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
etkili01:02:06
Etkisi olan, tesirli, müessir
başarım01:02:02
Elde edilen bir başarı
başıboş01:01:52
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
Tır01:01:44
Treylerin kısaltılmış biçimi
Kılgısal01:01:22
Kılgılı, uygulamalı, pratik
LOK01:00:52
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz
su düzeyi01:00:34
Su yüksekliğinin durumu
Mıh01:00:30
Büyük çivi
Et00:59:46
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
gün00:59:33
Güneş
incitme00:58:48
İncitmek işi
karbondioksit00:58:37
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
öküz arabası00:58:21
Öküz koşulmuş araba
öğle00:58:05
Gün ortası
Şapka00:58:03
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
haram00:56:25
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
koltuk altı00:56:04
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
kırlangıç balığı00:54:55
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
müfrit00:54:46
Aşırı
OMUZLUK00:54:24
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
kelimesi kelimesine00:54:23
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
hortlak00:54:12
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
mobilya00:53:25
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
arabalık00:53:04
Araba konulan yer, garaj
şarap bardağı00:52:18
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
karakul00:51:04
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
sıcaklık00:50:46
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
yüzyıl00:50:31
Yüzyıllık süre, asır
keyifli00:50:03
Keyfi yerinde, neşeli
GAYR00:48:48
Başka kimse, başkası
mahalle çapkını00:48:39
Beceriksiz çapkın
kan bilimi00:48:25
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
örtüsüz00:47:48
Örtüsü olmayan
yaban koyunu00:46:24
Muflon
sıygı00:46:00
Hacim
askıntı00:45:59
Başkalarının sırtından geçinen
Erişkin00:45:50
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
Fedai00:45:00
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
değiştirme00:44:36
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
Şinanay00:44:35
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
utanma duygusu00:44:18
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
yanak00:44:03
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
selamlama00:43:55
Selâmlamak işi, selâm verme
Mesire00:41:26
Gezinti yeri, gezilecek yer
tövbeler olsun (tövbeler tövbesi!)00:40:05
bir kimsenin herhangi bir işten çok pişman olarak tekrarlamama kararını aldığını anlatan bir söz
emanet bırakmak (veya vermek)00:39:07
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
epeyce00:39:05
Oldukça, bir hayli
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz00:38:51
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
KÖSELE00:38:45
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
kolokyum00:38:23
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
nezir00:37:20
Adak
BORÇ00:37:02
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
antropolog00:36:21
İnsan bilimi uzmanı
başkomutan00:35:54
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
ökleme00:35:28
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
Ülker00:34:30
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
sonuçlamak00:34:29
Sonuç vermek; yol açmak
medreseli00:34:28
Medrese öğrencisi
yadsımak00:34:25
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
temize çıkarmak (veya çıkartmak)00:34:16
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
yazın00:33:48
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
onama00:33:07
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
NEFHA00:33:00
Güzel koku
Arkaç00:32:33
Ağıl
yağış00:32:16
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
orman kuşağı00:32:13
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
Kocaman00:32:11
Çok iri, büyük, koca
Glokom00:32:06
Karasu (göz hastalığı)
Gizleme00:32:03
Gizlemek işi
Getirimci00:32:01
Getirim sağlayan şey veya kimse
Marketing00:31:54
Pazarlama
Su kabı00:31:52
Su koymaya yarayan kap
eşekkulağı00:31:18
Karakafes
Kargaşa00:30:44
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
olanaksızlık00:30:28
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
sakağı00:30:26
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
yükleme00:30:23
Yüklemek işi, tahmil
hilâl00:28:17
Ayça, yeni ay
yerine geçmek00:27:18
görevden ayrılan birinin yerini almak
biye00:27:07
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
dokuma tezgahı00:26:26
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
sürüngen00:25:59
Sürüngenlerden olan (hayvan)
Azvay00:25:46
Sarısabır
Kurcalama00:25:43
Kurcalamak işi
Eğretileme00:25:04
İstiare, iğretileme
muşmula00:24:57
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
dağ lalesi00:23:12
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
irrasyonel00:22:49
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
ESASİ00:22:21
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
mundar00:21:52
bk. murdar
yaban turpu00:21:50
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
kemal00:21:44
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik