tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

isale01:12:26
Akıtma
kıl payı01:12:26
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
etyemez01:12:22
Etyemezlikle ilgili
koşullu01:12:20
Şartlı, meşrut
seslendirmek01:12:18
(bir notayı) Perdeli okumak
Yakut01:12:18
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
haşa01:12:17
Belleme (II)
katalog01:12:06
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
basso01:11:45
En kalın erkek sesi
havacı01:11:37
Hava taşıtlarında görevli kimse
iskambil kâğıdı01:11:35
İskambil
uyuşmazlık01:11:19
Uyuşmama durumu
tahin rengi01:11:03
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
tarumar01:10:45
Dağınık, karışık, perişan
müseddes01:09:59
Altıgen
şeytani01:09:33
Şeytanca
yargılama01:08:54
Yargılamak işi, muhakeme
adaptör01:08:33
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
ateşlik01:08:31
Ateş yakılan veya konulan yer
Becerikli01:08:23
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
krizantem01:08:18
Kasımpatı
Sin01:07:47
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
şist01:07:33
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
şilte01:07:02
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
dert eğirmek01:07:02
içinden çıkılması güç bir sorunla uğraşmak zorunda kalmak
Lonca01:06:58
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
fena değil (veya fena sayılmaz)01:06:51
oldukça iyi
af dilemek01:06:26
bağışlanmasını istemek
çengel takmak01:06:22
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
muteriz01:06:06
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
bir daha01:06:05
bir kez daha
değerbilir01:05:34
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
ilk örnek01:05:19
Kök tip
gır01:04:56
Söz, lâkırdı
Yaba01:04:38
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
ÜSTELEME01:04:32
Üstelemek işi, tekit
Azami01:04:22
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
aba vakti yaba, yaba vakti aba01:04:14
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
nasılsınız01:03:39
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
metris01:03:33
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
vekilharçlık01:03:31
Vekilharç olma durumu
yemin01:03:23
Ant
merkez01:03:18
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
mekruh01:03:03
İğrenç, tiksindirici
Sonbahar01:02:56
Güz
turizm01:02:55
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
Patinaj01:02:52
Patenle kayma işi
bul01:02:49
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
kakavan01:02:46
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
sahife01:02:39
Sayfa
hane01:02:32
Ev, konut
adese01:02:29
Mercek
gülme01:02:29
Gülmek işi
tümsekli01:02:25
Tümseği olan
tan ağarmak (veya atmak)01:01:28
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
Alacaklı01:01:17
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
akraba01:01:13
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
gelin teli01:00:49
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
ayı gülü01:00:08
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
karaçalı00:59:54
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
amiyane00:59:52
Kibarca olmayan, bayağı
düzenci00:59:51
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
parçalama00:59:42
Parçalamak işi, parçalara ayırma
pik00:59:31
Dökme demir, font
Kengel00:59:17
Kenger
Akdarı00:59:08
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
vesikalık00:58:57
Vesika için gerekli olan (şey)
Teker teker00:58:47
Birer birer, ayrı ayrı
alfabetik00:58:30
Alfabe sırasına göre dizilmiş
GÖRGÜLÜ00:58:19
Görgüsü olan
köy ihtiyar meclisi00:57:23
Köy ihtiyar heyeti
Pres00:57:17
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
mezat00:57:13
Artırma ile satış
yelölçer00:56:50
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
esim00:56:49
Yelin esişi
tekel bayii00:56:47
Tekel ürünlerini satan iş yeri
hamam böceği00:56:47
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
Tahkir00:56:44
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
seyrekleştirme00:56:42
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
eşlik etmek00:56:41
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
teşvik00:56:22
İsteklendirme, özendirme
DUBARA00:56:21
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
zikir00:56:18
Anma, söyleme, sözünü etme
tuval00:55:59
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
meşhur00:55:46
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
spor kesesi00:55:35
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
Dedektif00:55:34
bk. detektif
yağışsız00:55:23
Yağışı olmayan, kurak
sapkınlık00:55:18
Sapkın olma durumu
sınır boyu00:55:10
Ülke sınırları
pog00:55:09
(bıyık için) Gür ve uzun
berkemal00:54:58
Mükemmel, pek iyi
zedelemek00:54:48
Zarar vermek
himaye etmek00:54:42
korumak, kayırmak, gözetmek
bölge00:53:36
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Mesire00:53:19
Gezinti yeri, gezilecek yer
Atabey00:53:18
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
üleş00:53:13
Pay
durgu00:53:11
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
çağ00:53:07
Zaman parçası, vakit
ihtiva00:53:03
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
illegal00:53:03
Yasa dışı, yasaya aykırı
ileri00:52:49
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
yarım kafiye00:52:45
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
ONCA00:52:39
Ona göre, onun düşüncesince
başkan00:52:38
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
Dram00:52:36
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
tunç00:52:14
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
Masumiyet00:52:11
Masumluk
daltonizm00:52:10
Renk körlüğü
keşişleme00:52:01
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
yaygara00:51:51
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
mezgit00:51:36
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
gerçeküstücü00:51:16
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
yazım00:50:56
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
itaat00:50:53
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
milel00:50:44
Milletler, uluslar
üzerine atmak00:50:43
bir suçu birine yüklemek
çenesi düşük00:50:07
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
esen00:49:37
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
maddeci00:49:37
Materyalist
animizm00:49:32
Canlıcılık
deflasyon00:49:29
Para darlığı, durgunluk
muvaffakiyetli00:48:55
Başarılı
kral00:48:18
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
alışılmış00:48:15
Her zamanki, mutat
karun00:48:14
Din kitapları ve efsanelerde geçen, çok zengin olduğu söylenen kişi
orijinal00:48:13
Özgün
Zalim00:47:56
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
Tomar00:47:53
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt