tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

Kınnap15:14:48
Sicim
yetim15:14:40
Babası ölmüş olan çocuk
defin15:14:37
(ölüyü) Gömme
kıtaat15:14:36
Kıtalar, ana karalar
vidanjör15:14:35
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
spekülatör15:14:27
Vurguncu
şanslı15:14:18
Talihi olan, talihli
çentme15:14:04
Çentmek işi
kendi15:13:56
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
KALAY15:13:50
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
stalagmit15:13:35
Dikit
ezgi15:13:34
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
papura15:13:24
İki çift öküzle çekilen ağır saban
umma15:13:19
Ummak durumu
irfan15:13:11
Bilme, anlama, sezme, kültür
AKLANMA15:12:37
Aklanmak işi
sivrisinek15:12:37
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
Yetiştirici15:12:29
Üretici, müstahsil
keton15:12:21
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
gram15:12:20
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
söz (veya lâf) altında kalmamak15:12:19
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
kerem15:12:18
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
fiil15:12:14
İş, davranış
patırtı15:12:13
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
dergâh15:11:08
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
ilmiye15:10:57
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
Muhtar15:10:49
Özerk
bat15:10:47
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
anatomici15:10:47
Anatomi uzmanı
çamaşır15:10:37
İç giysisi
Rasıt15:10:22
Gözleyici
Faik15:10:01
Üstün, yüksek
HİLAL15:09:50
Ayça, yeni ay
sonsuzlaşma15:09:50
Sonsuzlaşmak işi
taş levreği15:09:21
Gölge balığı
lastik ağacı15:08:53
Kauçuk
ulama15:08:33
Ulamak işi
zehap15:08:25
Sanma, sanı, zannetme
ikon15:08:24
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
GÜREŞ15:08:24
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
denek taşı15:08:16
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
sınırlama15:08:15
Sınırlamak işi
palavra15:08:08
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
tabanlık15:07:54
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
SICAKKANLI15:07:29
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
üfleç15:07:00
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
ke15:06:47
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
haşin15:06:47
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
ilkah15:06:12
Dölleme, döllenme
muvaffakiyet15:06:03
Başarı
SES YİTİMİ15:06:02
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
Posta15:05:54
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
ip merdiven15:05:52
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
muhakeme etmek15:05:52
yargılamak
agrafi15:05:49
bk. yazma yitimi
muvaffak olmak15:05:21
başarmak, başarılı olmak; becermek
gabi15:05:11
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
CEVHER15:04:43
Bir şeyin özü, maya, gevher
Mağara15:04:32
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
alacakarga15:04:28
Saksağan
Sarp15:03:47
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
gülümseme15:03:27
Hafifçe gülme, tebessüm
Emaye15:03:27
Üzeri emayla kaplanmış olan
yumuşaklık15:03:27
Yumuşak olma durumu
Kızgınlık15:03:24
Kızgın, ısınmış olma durumu
bataklık gazı15:03:21
Metan
loğusa15:03:12
Yeni doğum yapmış kadın
perese15:03:08
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
bisturi15:03:00
Neşter
dörtlü15:02:53
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
hafıza15:02:37
Bellek
ESKRİM15:02:26
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
sihirli15:01:36
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
mg15:01:31
Magnezyum"un kısaltması
menisk15:00:41
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
zılgıt15:00:36
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
viran15:00:26
Yıkık, harap
oltu taşı15:00:16
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
bildirme15:00:13
Bildirmek işi, beyan
kevser15:00:05
Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su
destekleme15:00:00
Desteklemek işi
bundan böyle14:59:56
bundan sonra
ötürük14:59:45
İshal, sürgün, amel
seçimlik14:59:41
Seçme işine konu olma
taşıl14:59:35
Geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvan veya bitkilerin, yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri, müstehase, fosil
KİSPET14:59:15
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
BEDAHETEN14:59:07
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
paylaşma14:58:48
Paylaşmak işi
teşrin14:58:44
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
meneviş14:58:23
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
çığırtı14:57:59
Çığrışma sesleri
SAĞRI14:57:20
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
kavşak14:57:04
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
suyolu14:56:22
Sutaşı
travers14:56:01
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
zanaatçı14:55:57
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
Hem de14:55:46
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
Tatar böreği14:55:14
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
sinameki14:55:03
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
eş biçim14:54:55
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
köpek14:54:54
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
An14:54:40
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
aksine14:54:38
Tersine
revani14:54:34
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
Pek14:54:28
Sert, katı
ilgili14:54:03
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
basınçölçer14:53:57
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
kayıt defteri14:53:54
Kayıt yapılan defter
az14:53:48
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
işgal14:53:44
Bir yeri ele geçirme
aşina14:53:23
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
muvafakat14:53:22
Uygun görme, onama, kabul etme
ya devlet başa ya kuzgun leşe14:53:11
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
polo14:53:08
Çevgen
kuzgunkılıcı14:53:07
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
kurgusal14:53:04
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
yatık14:52:57
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
Devlet14:52:51
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
prestij14:52:51
Saygınlık, itibar
seremoni14:52:49
Tören
Aygır14:52:49
Damızlık erkek at
DUDAK14:52:45
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
tenasüp14:52:39
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
kopek14:52:32
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
teke tek14:52:27
Bire karşı bir
osuruk14:52:22
Yellenme
ZIT14:52:21
Karşıt anlamlı
Gülmece14:52:17
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
br14:52:16
Brom elementinin kısaltması
Nesir14:52:15
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı