tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

samsun16:09:39
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
derviş16:09:35
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
altlık16:09:32
Tabak veya bardak altı
mahrut16:09:28
Koni
miyar16:09:25
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
GÜNCELLİK16:09:15
Güncel olma durumu, aktüalite
mitos16:09:05
bk. mit
replik16:08:54
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
sergen16:08:52
Raf
ruh bilimcilik16:08:36
Özellikle din, sanat, ahlâk gibi olayları tek yanlı olarak yalnızca ruh bilimsel açıdan inceleme ve açıklama, psikolojizm
kabahat16:08:26
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
Aşağılamak16:08:15
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
sıçrama tahtası16:08:12
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
yalama16:08:05
Yalamak işi
yalaka16:07:55
Dalkavuk
savma16:07:51
Savmak işi
misafir ağırlamak16:07:45
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
nesnelcilik16:07:35
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
aşırıcılık16:07:23
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
başarısızlığa uğramak16:07:19
başarısız olmak
İhsas16:07:12
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
teamül16:07:01
İş, davranış
genlik16:07:01
Genişlik
teori16:06:52
Kuram, nazariye
belirsizlik16:06:51
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
damar16:06:45
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
esrar16:06:39
Gizler, sırlar
akkuş16:06:29
Atmaca, yırtıcı bir kuş
yazanak16:06:20
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
boks16:06:19
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
Fin hamamı16:06:13
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
abiye16:06:03
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
ÇOBAN16:05:42
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
adese16:05:37
Mercek
Dans16:05:26
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
bilgi edinmek16:05:23
öğrenmek, bilgi almak
EKSPER16:05:16
Bilirkişi, uzman
üzgülü16:05:06
Üzgü veren, eziyetli
iticilik16:05:03
İtici olma durumu
tutturgaç16:04:57
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
tezat16:04:53
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
ekme16:04:53
Ekmek işi
ekin16:04:42
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
saz16:04:37
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
ekol16:04:32
Okul
kenevir16:04:13
Kendirgillerden, sapındaki liflerden halat, çuval gibi kaba örgüler yapılan, iki evcikli bir bitki, kendir (Cannabis sativa)
milat16:04:06
İsa peygamber"in doğduğu gün
binek atı16:03:50
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
sair16:03:42
Başka, öteki, diğer
alüminyum taşı16:03:30
Boksit
pey akçesi16:03:29
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
giysi16:03:27
Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, libas, çamaşır
bediiyat16:03:18
Estetik bilimi, güzel sanatlar
pozitif film16:03:13
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
epitel16:03:08
bk. epitelyum
tahsis16:02:58
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
asfalt16:02:57
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
tahril16:02:48
Çizgi
tereddüt etmek16:02:47
kararsız davranmak, duraksamak
kök kırmızısı16:02:40
Kök boyası, alizarin
hulasa16:02:36
Özet, fezleke
normalüstü16:02:22
Olağan dışı
puluçluk16:02:18
Puluç olma durumu, ananet
kara para16:02:08
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
kıyıcılık etmek16:02:02
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
omlet16:01:58
Çırpılmış yumurta, peynir, kıyma, mantar vb. katılarak tavada pişirilen bir yemek, kaygana
madeni para16:01:51
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
nikbin16:01:45
İyimser, optimist
elif16:01:30
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
birleşik16:01:20
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
ebet16:01:10
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
ulusallaştırma16:01:00
Millîleştirme
ENZİM16:00:50
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
nitrojen16:00:36
Azotun başka bir adı
hamiş16:00:30
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
sepicilik16:00:14
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
etik16:00:03
Töre bilimi, ahlâk bilimi
agu15:59:57
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
etap15:59:53
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
hevesli15:59:41
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
pısırık15:59:31
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
gözü aç15:59:22
Doymak bilmeyen, aç gözlü
çöplük15:59:19
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Davetiye15:59:03
Davet için yazılan kâğıt
Önem15:58:51
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
şamdan15:58:39
Üzerine mum yerleştirilen destek
Şapşal15:58:27
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
yangın15:58:15
Zarara yol açan büyük ateş
Romen rakamları15:58:12
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
kaybolmak15:58:03
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
candan15:57:54
İçten, yürekten, gönülden, samimî
dolaysız15:57:51
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
köşegen15:57:39
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
hezaren15:57:33
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
gezinti15:57:27
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
barbata15:57:17
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
asalak bilimi15:57:05
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
inşa15:56:55
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
teğet15:56:48
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
ciro15:56:45
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
TEKEL15:56:35
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
direşken15:56:25
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
geçersizlik15:56:18
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
tutku15:55:45
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
tutam15:55:40
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
tutar15:55:28
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
Gündem15:55:20
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
tutya15:55:18
Çinko
dökümcülük15:55:10
Dökümcünün işi ve zanaatı, dökmecilik
ÖVME15:55:08
Övmek işi, sena, medih
Rahmetli15:54:57
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
gözyaşı15:54:47
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
şamata15:54:37
Gürültü, patırtı
yanşama15:54:30
Yanşamak işi veya durumu
tükürüğünü yutmak15:54:24
imrenip ağzı sulanmak
ritmik sayma15:54:22
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
ayı balığı15:54:22
Fok
Cüzamlı15:54:12
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
ademoğlu15:54:08
İnsan denilen yaratıkların hepsi
hoşlaşma15:54:05
Hoşlaşmak durumu
YER BİLİMCİ15:53:48
Yer bilim uzmanı, jeolog
emeklilik15:53:35
Emekli olma durumu, tekaütlük
yerindelik15:53:23
Yerinde olma durumu, isabet
özlü15:53:16
Özü olan, öz bölümü çokça olan
veri işlem15:53:11
bk. bilgi işlem
gülük15:52:59
Hindi
dış alım15:52:54
İthalât
fettan15:52:47
Fitneli, karıştırıcı
esim15:52:35
Yelin esişi
esir15:52:23
Tutsak