tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

sabit fikir17:21:36
Saplantı
yazıklanma17:21:14
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
iptila17:20:59
Düşkünlük, tiryakilik
Kararlı17:20:52
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
yırtık17:20:30
Yırtılmış olan
SABA17:20:08
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
lal17:20:04
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
TUZLA17:19:29
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
ağız kavgası17:19:11
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
SEKS17:18:52
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
Renk17:18:08
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
aksaklık17:17:59
Aksak olma durumu
sunma17:17:27
Sunmak işi
yansıtıcı17:17:18
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
bünye17:16:56
Vücut yapısı
yalnız17:16:34
Yanında başkaları bulunmayan
koşum17:15:33
Araba hayvanının kayış takımı
ZÜPPE17:15:14
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
dirlik17:15:11
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
malumat17:14:49
Bilgi
kekeç17:14:15
Kekeme
genlik17:13:53
Genişlik
deneyimsiz17:13:13
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
Gün17:13:10
Güneş
TUGAY17:12:48
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
hayvan bilimi17:12:18
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
Önemsiz17:12:10
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
Bacı17:11:22
Büyük kız kardeş, abla
savaşımcı17:11:20
Savaşım veren kimse, mücadeleci
hafif uyku17:11:18
Derin olmayan, kolayca uyanılabilen uyku
parti17:11:09
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
misafirhane17:11:02
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
kasetçalar17:10:40
Ses kaydetmeden, sadece kaset çalan araç
GENİŞ17:10:18
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
kaurit tutkalı17:09:56
Üre
traverten17:09:34
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
veteriner17:08:44
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
kuralcı17:08:22
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
gebelik17:06:26
Gebe olma durumu, hamilelik
etçil17:06:25
Genellikle etle beslenen, et obur
Bilgelik17:04:40
Bilge olma durumu ve niteliği
BIKKINLIK17:04:28
Çok bıkmış olma durumu
ihanet etmek17:02:19
hainlik, kötülük etmek
TAKLİT17:02:12
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
şifre17:01:10
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
hissedar17:01:03
Hissesi olan, paydaş
nısfiye17:00:48
Bir çeşit kısa ney
şimal17:00:26
Kuzey
jargon17:00:14
Dar bir çerçeveye özgü dil, argo
Seyran17:00:04
Gezme, gezinme
şimdi16:59:40
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
gayrimüslim16:59:18
Müslüman olmayan
mehter takımı16:59:06
Mehterhane
sözünden çıkmamak16:58:56
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
samankapan16:58:33
Kehribar
satış16:57:49
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
bomboş16:57:33
Büsbütün, tamamen boş
becerikli16:57:27
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
GEÇİMSİZ16:56:38
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
inadına16:56:34
Terslik olsun diye
egzersiz16:56:16
Alıştırma
püskürtücü16:55:32
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
ihsan16:54:28
İyilik etme, iyi davranma
örgü16:54:27
Örmek işi veya biçimi
yürekten16:54:13
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
bağnazlık16:53:47
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
şaheser16:53:21
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
alpaka16:52:59
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
Yılgı16:52:31
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
bul16:52:18
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
YAŞAMA16:52:16
Yaşamak işi
bol16:52:13
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
KESİM16:52:04
Kesmek işi
yeltek16:50:46
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
Mihenk16:50:41
Denek taşı
ödüncü16:50:31
Ödün veren, tavizci
BELGELİK16:50:25
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
sıkılma16:50:01
Sıkılma işi
ilgisiz16:49:39
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
taze16:49:14
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
yeni16:49:00
Kullanılmamış olan
duyarsız16:48:52
Duyarlı olmayan
karşıt16:48:01
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
belemir16:47:58
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
çanak16:47:50
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
çalap16:47:28
Tanrı
GÜNAH16:47:14
Dince suç sayılan iş veya davranış
il16:46:43
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
tamlayan16:46:42
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
Yenilgi16:46:38
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
ir16:46:10
İridyum"un kısaltması
harf16:45:58
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
tu16:45:48
"Yazıklar olsun" anlamında
sayma16:45:35
Saymak işi, tadat
Balkanlar16:45:33
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
wc16:45:07
Ayak yolu
uz16:44:45
İyi, güzel
Cr16:43:13
Krom"un kısaltması
yeterli16:43:08
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
elvan16:42:58
Renkler
GD16:41:09
Gadolinyum"un kısaltması
po16:40:47
Polonyum"un kısaltması
Em16:40:22
İlâç, merhem
Vizyon16:40:00
Gösterim
müptela16:39:37
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
blöf yapmak16:39:15
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
o denli16:39:10
Öyle, o kadar
sözün kısası16:39:02
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
kavmî16:38:52
Kavimle ilgili, etnik
güleç16:38:36
Her zaman gülümseyen, mütebessim
misafir16:38:29
Konuk
musallat olmak16:37:50
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
çekişme16:37:26
Çekişmek işi
JÜPİTER16:37:25
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
tuğ16:37:04
Sorguç
inşa etmek16:36:38
kurmak, yapmak
yüzük16:36:15
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
yara bere16:35:31
Yaralanma
zabıta16:35:08
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
fermejüp16:34:46
Çıtçıt
cin fikirli16:34:37
Çok anlayışlı, çok kurnaz, zeki
pekmez kaynatmak16:34:24
pekmez yapmak
ölmüş16:34:13
Ölen, ölü olan
RUAM16:34:01
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
çapul16:33:21
Yağma, talan, plâçka
yetki16:33:18
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
Kanca16:32:59
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
Kanat16:32:36
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
Kalem16:32:14
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
Kalay16:31:51
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn