tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

muhakkak02:13:51
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
ZAĞLAMA02:13:25
Zağlamak işi, kılağılama
rate02:12:28
Büyük fare
belgesel02:11:42
Belge niteliği bulunan (şey), dokümanter
Sermayedar02:11:32
Sermayesi olan
KAZULET02:11:27
Kocaman
Zenginlik02:11:16
Zengin ve varlıklı olma durumu
apiko02:11:01
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
Pesimist02:10:46
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
viroloji02:10:35
Virüsleri inceleyen bilim dalı
Teminat02:10:20
Garanti, güvence
had02:10:15
Sınır, uç
hakas02:10:14
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
baki02:10:12
Sürekli, kalıcı, daimî
tiramola02:10:04
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
durma02:09:59
Durmak durumu
önemseme02:09:48
Önemsemek işi
akdarı02:09:43
Buğdaygillerden, bir yıllık veya daha uzun yaşayabilen otsu bir bitki türü (Panicum miliaceum)
reel02:09:33
Gerçek
akustik02:09:27
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
peri02:08:57
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal dışı varlık
belirme02:08:26
Belirmek işi, tebellür etme
lebalep02:08:21
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
tayyar02:08:08
Uçucu
kr02:07:55
Kripton"un kısaltması
lisaniyat02:07:23
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
no02:07:18
Nobelyum"un kısaltması
Yönelme02:07:05
Yönelmek işi
asimilâsyon02:07:03
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
kertmek02:06:37
Sertçe sürtünmek
şifa02:06:24
Bedenî veya ruhî bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Fidan02:06:05
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
vilâdî02:05:40
Doğuştan (olan)
şale02:05:29
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
bahtsız02:05:24
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
arabozanlık02:05:18
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
esatirî02:05:13
Esatirle ilgili, esatire ait
Sadece02:05:08
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Zincirleme02:05:03
Zincirlemek işi veya durumu
sakın02:04:59
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Raci02:04:21
Geri dönen
Yağı02:04:18
Düşman, hasım
nizami02:04:06
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
hiçbir02:02:48
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
Uca02:02:33
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
bölme02:02:32
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
PREHİSTORYA02:02:27
Tarih öncesi
EPOPE02:02:22
Destan
gerekli02:02:01
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
Tart02:01:41
Kovma, çıkarma
darlık02:01:38
Dar olma durumu
yaratıcılık02:01:07
Yaratma yeteneği
CUNDA02:00:54
Yatay serenlerin her iki başı
umde02:00:44
İlke, prensip
deve kini02:00:13
Geçmeyen büyük kin, bitmek tükenmek bilmeyen kin
kırpıntı02:00:02
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
Cani01:59:30
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
arabi01:59:15
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
dumur01:59:09
Körelme
Cf01:58:59
Kaliforniyum"un kısaltması
sargın01:58:48
İçten, yükekten
mineral01:57:31
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
elöpen01:57:16
Kertenkele
sabote01:57:12
Baltalama
Amfibi01:57:00
İki yaşayışlı
Seyretme01:56:55
Seyretmek işi
Tekrarlama01:56:48
Tekrarlamak işi
kolokyum01:56:18
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
MANİFATURACI01:55:58
Manifatura eşyası satan kimse
saye01:55:52
Gölge
meslekî01:55:37
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
Şaka01:55:16
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
düzgüsel01:55:05
Kurallarla, yasalarla ilgili olan, kural, yasa koyan, normatif
kumarhane01:55:00
Kumar oynanan yer
nacak01:54:29
Sapı kısa, küçük odun baltası
ikmal01:54:09
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
yumuşak yüzlülük01:53:52
Yüzü tutmaz olma durumu
allık01:53:36
Al olma durumu
sada01:52:45
bk. seda
terakki etmek01:52:39
ilerlemek
nakit01:52:34
Para, akçe
La01:52:29
Lântan"ın kısaltması
general01:52:23
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
seyir01:52:18
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
düşüklük01:52:03
Düşük olma durumu
termik01:51:50
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
Nas01:51:47
Açıklık, açık ve kesin yargı
Zühal01:51:16
Sekendiz, Satürn
tasasız01:51:11
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
harekeli01:51:07
Hareke konulmuş
şaheser01:51:05
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
istinat01:51:00
Dayanma, yaslanma
ekipman01:50:26
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
akademisyen01:50:24
Akademi üyesi
bulaşık makinesi01:50:08
Bulaşık yıkamaya yarayan alet
01:49:47
bk. mı / mi
saçsız01:49:15
Saçı olmayan
PR01:49:10
Praseodim"in kısaltması
asliye01:49:05
Temel, esas
Özürlü01:48:42
Özrü olan
Kaos01:48:09
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Revan01:48:04
Giden, yürüyen
egoizm01:47:53
Bencillik, hodbinlik
spazm01:47:38
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
seza01:47:06
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
Asar01:46:56
Yapılar, eserler
faaliyet01:46:51
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
Hollândalı01:46:45
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
herek01:46:25
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
hazakat01:45:53
(hekimler için) Ustalık, uzluk
Pak01:45:43
Temiz
kemalizm01:45:01
Atatürkçülük
iltizamcı01:44:41
Kesenekçi, mültezim
murdarlık01:44:40
Murdar olma durumu
dolaş01:44:35
bk. sarmaş dolaş
ululama01:44:30
Ululamak işi
komşu01:44:25
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
Nezaket01:44:09
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
anut01:43:53
İnatçı, ayak direyici
şarabi01:43:43
Kırmızı şarap renginde olan
görevden almak01:43:27
bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
bakalit01:43:22
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
beyyine01:43:18
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
ce01:43:01
Seryum"un kısaltması
Sap01:42:50
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
meşakkat çekmek01:42:44
sıkıntı içinde olmak
tümür01:42:08
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
maddesel01:41:57
Madde ile ilgili, maddî
muhayyer01:41:47
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
dejenere olmak01:41:31
soysuzlaşmak, yozlaşmak