tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

kakaç06:42:24
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
müvellidülma06:42:09
Hidrojen
ÇIDAM06:41:44
Sabır
reyhan06:41:31
Fesleğen
Esatir06:41:06
Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler, mitoloji
anekdot06:40:54
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
emperyalist06:40:41
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
irşat06:39:27
Doğru yolu gösterme, uyarma
OYDAŞ06:39:14
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
Senegalli06:38:49
Senegal halkından olan (kimse)
renkleme06:38:37
Renklemek işi
gensoru06:38:24
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
sepelek06:38:11
bk. sersem sepelek
kamera06:37:46
Alıcı, fotoğraf makinesi
marn06:37:21
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
tomar06:37:08
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
Hudut06:33:30
Sınır
adetçe06:33:17
Sayı bakımından, sayıca
parselâsyon06:33:10
Parselleme
çotuk06:32:53
Dışarda kalmış ağaç kökü
kılade06:32:41
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
ışıklanma06:32:16
Işıklanmak işi
başköşe06:31:50
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
tefrika06:31:13
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
almaşlı06:31:00
Almaş niteliği olan
NİNE06:30:48
Torunu olan kadın, büyük anne
metanet06:30:35
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
metalik06:30:22
Madensel, madenle ilgili
muhteviyat06:30:10
İçindekiler
sepet topu06:28:41
Basketbol
verimli06:28:41
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
yalvarma06:28:28
Yalvarmak işi
şakul06:28:16
Çekül
Limit06:28:03
Bir şeyin nicelik bakımından erişebileceği en son nokta veya yer
ALAVERE06:27:13
Bir şeyin elden ele geçmesi
KURAMSAL06:26:35
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
vekaleten06:26:10
Vekil olarak
hijyen06:25:57
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
kebe06:25:20
Kısa kepenek
kral06:24:17
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
safari06:22:32
Afrikanın doğusunda toplu olarak yapılan vahşî hayvan avı
eğim06:22:25
Eğilmiş olma durumu
eğri06:22:12
Doğru, düz olmayan, bir noktasında yön değiştiren, çarpık, iğri
Namdar06:21:34
Ünlü
isyan etmek06:21:22
ayaklanmak
dert ortağı06:21:21
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
o denli06:21:09
Öyle, o kadar
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın06:20:56
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
takke06:20:44
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
Oyuk06:20:18
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
kerestelik06:20:06
Kereste yapılmaya elverişli ağaç
birlik olmak06:19:53
bir işi yapmak için anlaşmak
gelin06:18:53
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
ajitasyon06:18:37
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
nedensellik06:18:12
Nedensel olma durumu, illiyet
takip etmek06:17:21
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
zarara uğramak06:16:56
kötü bir durumla karşılaşmak
tutku06:16:35
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
tekin değil06:16:30
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
Toraman06:16:17
Tombul, iri yapılı, genç irisi
uçan top06:16:05
Voleybol
yarar06:15:39
Yarayan, elverişli, uygun
ALATEN06:15:34
Cüzamlı, abraş
Lobi06:14:49
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
seçilmiş06:14:36
Seçerek ayrılmış
dünya ahret kardeşim olsun06:14:23
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
başat06:14:11
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
kakül06:13:58
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
zehirleme06:13:33
Zehirlemek işi veya durumu
haset etmek06:13:20
kıskanmak, çekememek, günülemek
volkan06:12:55
Yanardağ
davet etmek06:12:48
çağırmak
evren bilimi06:12:29
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
REZONANS06:12:04
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
Kumar06:11:13
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
kafa06:10:48
Baş (özellikle insan başı), ser
aysfild06:10:10
Buzla, bankiz
tapma06:09:57
Tapmak işi
fundalık06:09:04
Funda ile kaplanmış yer
sözünün eri olmak06:08:44
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
kusmak06:08:26
Reddetmek
mayhoş06:08:01
Tadı şekerli ve az ekşi olan
ezoterik06:07:30
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
eczacılık06:07:18
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
alkali06:07:05
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
kurçatovyum06:06:27
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
gangliyon06:06:02
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
limaki06:05:49
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
Kiler06:05:36
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
zevce06:04:46
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
yaşama gücü06:04:05
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
tebaa06:03:33
Uyruklu
düşme06:03:21
Düşmek işi
Ültimatom06:02:46
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
esire06:02:34
Dişi tutsak
baş sağlığı dilemek06:02:21
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
inal06:01:47
Kendisine inanılan kimse
yolluk06:01:34
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
sorumlu06:01:09
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
erken06:00:56
Zamanın ilerlememiş bir anında
Armoni06:00:18
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
âşıktaşlık06:00:05
Karşılıklı sevişme, muaşaka
minimal05:59:53
Minimum
OKTRUA05:59:40
Şehre giren şeylerden alınan vergi
minimum05:59:27
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
memleha05:58:50
Tuzla
yazar05:57:21
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
Sinek05:56:43
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
cambaz05:56:17
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
GÜCÜMSEME05:55:52
Gücümsemek işi veya durumu
sömestr05:55:26
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
Kepaze05:55:14
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
B05:55:01
Bor"un kısaltması
silindir şapka05:54:48
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
atmak05:54:11
Bir şeyi yere doğru bırakmak
arttırma05:53:58
Arttırmak işi
onbaşı05:53:45
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
giderayak05:52:43
Gitme anında, gitmek üzere iken
vana05:52:30
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
değer biçmek05:52:18
bir şeyin değerini belirtmek, bir şeye değer koymak
çalışılma05:51:39
Çalışılmak işi
bahar05:51:01
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
Oya05:50:23
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
aşağılık05:49:58
Aşağı olma durumu, adilik
matafora05:49:45
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
utma05:49:32
Utmak işi
labirent05:49:20
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
TELEKOMÜNİKASYON05:49:07
Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik ve başka elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim
umur05:47:58
Aldırış etme, önem verme
keleş05:47:46
Yiğit, cesur, bahadır