tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

ödünç11:34:08
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
SANTROZOM11:34:07
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
Dokuma11:34:04
Dokumak işi, mensucat, tekstil
mahrumiyet11:33:58
Yoksunluk
ödenek11:33:53
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
Zihinsel11:33:49
Zihinle ilgili, zihnî
kemikli11:33:48
Kemiği olan veya çok kemiği olan
tıpkıçekim11:33:48
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
buzdolabı11:33:37
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
prestij11:33:36
Saygınlık, itibar
TUTSAK11:33:30
Savaşta ele geçen düşman, esir
ışkın11:33:29
Bir ravent türü
Atletizm11:33:28
Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri geliştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma ve atma gibi, tek başına yapılan vücut çalışmaları
deneme11:33:19
Denemek işi, sınama, tecrübe
damar aktarma11:33:18
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
çiğde11:33:17
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
vakitsiz11:33:16
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
abiye11:33:11
Bayanların özel gecelerde giydiği şık giysi veya tuvalet
kent11:33:02
Şehir
hıyar11:33:01
Kabakgillerden, uzun, iri meyveli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitki (Cucumis sativus)
nema11:32:59
Büyüme, gelişme, çoğalma
zinhar11:32:56
Sakın, asla, olmasın!
görece11:32:53
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
yaban eriği11:32:53
Sert çekirdekli ve sert kabuklu bir tür erik, çakal eriği
şuurlu11:32:29
Bilinçli
niteliksiz11:32:27
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
mantar meşesi11:32:24
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
ana yön11:32:17
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
dairesel11:32:12
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
üleşme11:32:06
Üleşmek işi
yapık11:32:05
Belleme (II)
rafineri11:32:03
Arıtım evi, tasfiyehane
ZEBAN11:31:58
Dil, lisan
çok seslilik11:31:54
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
karşı sav11:31:53
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Zenginlik11:31:52
Zengin ve varlıklı olma durumu
sohbet etmek11:31:48
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
vikaye11:31:48
Koruma, esirgeme, gözetme
mühendis11:31:47
Mühendislik mesleğinden olan kimse
hava parası11:31:44
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
barmen11:31:43
Bar tezgâhtarı
yakarma11:31:38
Yakarmak işi
nişanlı11:31:35
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
barlam11:31:34
bk. barlam
bilgece11:31:32
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
Deme11:31:29
Demek işi
gözü pek11:31:23
Korkusuz, yürekli, cesur
sonuç11:31:22
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
ÖLÜMSÜZ11:31:22
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
Duka11:31:20
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
çupra11:31:15
bk. çopra
Gelincik11:31:09
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
baraka11:31:04
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
DEREBEYİ11:30:55
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
balıkçı11:30:53
Balık tutan veya satan kimse
damar11:30:53
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
ZEVK11:30:52
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
Şimal11:30:51
Kuzey
sessiz yürüyüş11:30:50
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
çuval11:30:50
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
çerçi11:30:49
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
Guatr11:30:48
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
Disk11:30:45
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
yadımlama11:30:44
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
iş güç sahibi11:30:43
Bir işi, bir görevi olan
ağlatı11:30:32
Trajedi
Elçilik11:30:24
Elçi olma durumu
yıpratma11:30:19
Yıpratmak işi
cam gibi11:30:14
arkası görünen, saydam, şeffaf
şairane11:30:14
Şaire yakışır biçimde, şair gibi
küf11:30:09
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
ön ad11:30:09
Kişilere verilen ilk ad
karın11:30:03
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
hırçın11:29:59
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
boyunduruk11:29:53
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
galatıhis11:29:52
Duygu yanılması, yanılsama
Üretim evi11:29:48
Fabrika
ağu11:29:48
Ağı
sodyum fosfat11:29:44
Eczacılıkta, hekimlikte kullanılan fosforik asidin sodyumlu tuzu (NaH2, NaHPO4, Na3PO4)
Hem de11:29:34
anlamı güçlendirmek, bir veya daha çok ögeye bir başkasının da eklendiğini belirtmek için kullanılır
samankapan11:29:33
Kehribar
sinsin11:29:29
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
Büyüklük hastalığı11:29:24
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
yığışım11:29:19
Molozların çimento durumuna dönüşmesiyle oluşan kütle, konglomera
epizot11:29:14
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
fışkı11:29:13
Atgillerin taze dışkısı, tersi
emir cümlesi11:29:08
Yüklemi emir kavramı veren cümle
EPER11:29:05
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
ufak tefek11:29:03
(nesneler için) Büyük yer kaplamayan, küçük; çok gerekli olmayan
Dünya alem11:29:03
Herkes, bütün insanlar
sinema11:28:58
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
Açıklama11:28:53
Açıklamak işi, izah
YARGILAMA11:28:53
Yargılamak işi, muhakeme
delişmen11:28:49
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
kendi kendine11:28:48
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
sinara11:28:42
Büyük zoka
tarihî eser11:28:38
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
ambalâj yapmak11:28:26
(bir şeyi) bu gibi maddelerle paketlemek, sandıklamak
ele avuca sığmamak11:28:25
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
arı beyi11:28:19
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
paşa11:28:09
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
dikiz etmek (veya geçmek)11:28:07
dikizlemek
hindiba11:28:04
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
nominal11:27:59
Ad belirtilerek yapılan
lokomotif11:27:58
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
uyuşturucu11:27:54
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
sfenks11:27:50
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
eşarp11:27:38
Baş örtüsü
şişmanlama11:27:34
Şişmanlamak işi
benzeşim11:27:34
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
belleten11:27:28
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
azgın11:27:18
Azmış olan
ibaret11:27:18
Oluşan, meydana gelen
Sunma11:27:18
Sunmak işi
kaçınma11:27:13
Kaçınmak işi
adilik11:27:07
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
apaş11:27:06
Külhan beyi, kabadayı, hayta
pervaz11:27:02
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
parıldayıcı11:27:02
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
korte11:26:52
Âşıktaşlık, flört
pervin11:26:47
Ülker yıldızı
kabul yeri11:26:42
bk. kabul odası; kabul salonu
kısaca11:26:39
Oldukça kısa, biraz kısa
Bağlılaşım11:26:38
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
şeftali11:26:34
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
alacak verecek11:26:18
alış veriş ilişkisi
ciddiyet11:26:05
Ciddîlik, ağırbaşlılık
illegal11:26:02
Yasa dışı, yasaya aykırı
etanol11:26:02
bk. alkol
sigara11:26:01
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne