tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

ağızotu14:43:03
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
gözleme14:43:01
Gözlemek işi, tarassut
coğrafya14:42:57
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
YOZLAŞMAK14:42:55
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
hamule14:42:52
Yük
yasa koyucu14:42:51
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
Be14:42:50
Berilyum"un kısaltması
nafi14:42:50
Yararlı, kazançlı
kupür14:42:49
Kesik
Konson14:42:47
Ünsüz
dolar14:42:46
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi devletlerin para birimi
oyma14:42:44
Oymak işi
uyarlaç14:42:43
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
Keçi yolu14:42:38
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
fişek14:42:37
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
tamer14:42:33
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
nevzat14:42:33
Yeni doğan çocuk
yazarlık14:42:32
Yazar olma durumu veya yazarın mesleği
sunu14:42:31
Sunulan şey
Aç gözlülük14:42:29
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
BAŞLANGIÇ14:42:27
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
Tanı14:42:26
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
janjan14:42:25
Yanardöner, şanjan
amazon14:42:23
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
kanıtlama14:42:22
Kanıtlamak işi
kuruntu etmek14:42:21
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
mahkûmiyet14:42:19
Hüküm giymiş olma durumu
karton14:42:16
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
destanî14:42:14
Destan biçiminde yazılmış olan
ZÜPPE14:42:13
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
nepotist14:42:12
Akraba ve yakın arkadaşlarını kayıran
sarat14:42:11
Büyük delikli kalbur
tarator14:42:09
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
Baykuş14:42:08
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
karanlık oda14:42:03
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
FENİK14:42:01
Alman markının yüzde biri
tuval14:42:00
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
Sözde14:41:53
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
devimsellik14:41:49
Devimsel olma durumu
samsa14:41:44
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
salata14:41:43
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
cenap14:41:42
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
aldırışsız14:41:36
Aldırmaz, umursamayan
devletçi14:41:33
Devletçilik yanlısı
samaryum14:41:32
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
vites14:41:28
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
Bas14:41:24
En kalın erkek sesi
Barsak14:41:14
Bağırsak
kabuğuna çekilmek14:41:14
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
insan bilimci14:41:13
Antropolog
Nar14:41:12
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
alt alta14:41:08
Birbirinin altında olarak
tirpitil14:41:07
bk. tirpidin
Trent14:41:05
Eğilim
yumuşak yüzlülük14:41:02
Yüzü tutmaz olma durumu
ULUSAL14:40:56
Millî
idari14:40:55
Yönetimle ilgili, yönetimsel
Balta14:40:54
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)14:40:54
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
blâstulâ14:40:52
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
miyokart14:40:50
Kalp kası
Balgam taşı14:40:33
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
hariç14:40:30
Dış, dışarı
İndiyum14:40:29
Atom ağırlığı 114,8 olan, gümüş parlaklığında, kurşundan daha kolay ezilen yumuşak bir element. Kısaltması İn
dev gibi14:40:26
iri ve korkunç
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır14:40:23
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
imek14:40:19
bk. ek fiil
paralı14:40:18
Parası çok olan, zengin (kimse)
kod14:40:09
bk. kot
Fiktif14:40:08
İtibarî
Bakara14:40:02
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
kontak14:40:01
Karşıt elektrik taşıyan iki maddenin birbirine dokunması, temas
Manzum14:39:57
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
polo14:39:55
Çevgen
madrabaz14:39:48
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
varide14:39:45
Gelen şey
tutarak14:39:43
Ruh hastalığı nöbeti
Badminton14:39:38
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
paso14:39:37
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
şırınga yapmak14:39:24
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
tefekkür14:39:23
Düşünme, düşünüş
nezaket14:39:20
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
haysiyetli14:39:16
Değeri, saygınlığı olan
afacan14:39:10
Zeki ve yaramaz (çocuk)
heyet14:39:02
Kurul
drenaj14:39:01
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
fırtına14:38:57
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
Bad14:38:43
Yel, rüzgâr
olabilirlik14:38:37
Olasılık, ihtimal
Bacı14:38:33
Büyük kız kardeş, abla
kiloamper14:38:32
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
KORKMAK14:38:32
Kaygı duymak, endişe etmek
zorlukla14:38:26
Zor bir biçimde, güçlükle
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)14:38:25
demeç vermek
Babayiğit14:38:22
Güçlü kuvvetli
Bacaksız14:38:22
Bacağı olmayan
li14:38:17
Lityum "un kısaltması
PATLANGAÇ14:38:16
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
Babalık14:38:11
Baba olma durumu
ahmaklık14:38:05
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
falez14:38:02
bk. yalı yar
tezkireci14:37:51
Tezkereci
defalarca14:37:48
Sık sık, sürekli olarak
bezme14:37:42
Bezmek işi
kurak14:37:39
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
kılade14:37:31
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
birinci olmak14:37:23
başta gelmek, önde gelmek
işletme14:37:18
İşletmek işi
yaban havucu14:37:16
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
sarman14:37:13
Azman, iri
kebap14:37:06
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
Bağlılaşım14:37:04
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
İyilikbilir14:37:04
Değerbilir, kadirşinas
fevkalâde14:36:55
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
Bağımsız14:36:53
Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, hür, özgür, müstakil
Yakarma14:36:51
Yakarmak işi
keyfi14:36:48
İsteğe bağlı olan
başarı göstermek (veya kazanmak)14:36:46
başarmak
ithaf etmek14:36:45
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
Baç14:36:43
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
Pandül14:36:33
Sarkaç, rakkas
savsama14:36:32
Savsaklama, ihmal
kain14:36:24
Bulunan, olan
akciğer14:36:22
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
imbikten çekmek14:36:08
damıtmak
BOZUK14:36:06
Bozulmuş olan
tutarsız14:36:06
Tutarlı olmayan, insicamsız
Şeytan elması14:36:04
Tatula
Kaza14:36:03
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
hainlik etmek14:35:59
(birine) haince davranmak, kötülük etmek