tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

krezol09:30:53
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
firavun09:30:37
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
Kankurutan09:30:34
Adam otu
Vizyon09:30:18
Gösterim
cevaz09:30:01
İzin, müsaade
ilgisizlik09:29:58
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
komisyon09:29:56
Alt kurul, encümen, komite
gelişigüzel09:29:40
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
inat09:29:36
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
acı badem09:29:34
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
örs09:29:34
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Romen rakamları09:29:33
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
soğuk09:29:32
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
amelî09:29:31
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
Kimse09:29:31
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
öze09:29:30
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
ibis09:29:29
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
inme09:29:28
İnmek işi
inci09:29:27
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
sn09:29:26
Kalay"ın kısaltması
Katarakt09:29:25
Ak su, ak basma, perde
icat09:29:24
Yeni bir şey yaratma, bulma
inik09:29:24
İnmiş, indirilmiş
aç gözlülük09:29:23
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
ibik09:29:21
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
ibne09:29:21
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
tutumlu09:29:21
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
MEŞİME09:29:20
Döl yatağı
DENGE09:29:19
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
oturma09:29:19
Oturmak işi
NİYOBYUM09:29:19
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
icap09:29:18
Gerek, gereklik, ister, lüzum
yaban09:29:17
İnsan yaşamayan ıssız yer
çaprazlama09:28:49
Çapraz olarak, makaslama
yük arabası09:28:28
Yük taşıyan araba
ceket09:28:23
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
kenar09:28:11
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
Türkçe09:28:07
Genel Türk dili
uluslar arasıcılık09:28:03
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
yabgu09:28:00
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
seferi09:28:00
Yolculukla ilgili olan
sebzevat09:27:59
Sebzeler, zerzevat
yafta09:27:58
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
mezra09:27:57
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
REHBER09:27:57
Kılavuz
yakin09:27:56
Sağlam, kesin bilgi
KOLAYLIK09:27:55
Kolay olma durumu
iare09:27:55
Eğreti verme, ödünç verme
ibra09:27:54
Aklama, temize çıkarma
yaygaracı09:27:53
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
ibre09:27:52
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
imge09:27:51
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
görüp gözetmek09:27:50
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
akıl almak09:27:49
danışmak, görüş almak
karşı durmak09:27:48
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
imha09:27:47
Ortadan kaldırma, yok etme
imza09:27:47
Bir kimsenin, bir yazının altına bu yazıyı yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde yazdığı ad veya işaret
yelkenli09:27:46
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
inha09:27:45
Resmî bir göreve atama veya bir üst aşama için yazılan yazı
iane09:27:44
Yardım
imal09:27:44
Ham maddeyi işleyip mal üretme
imam09:27:43
Cemaate namaz kıldıran kimse
bulgur09:27:42
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
imik09:27:41
Boğaz, gırtlak
iade09:27:40
Alınmış bir şeyi geri verme
ilik09:27:39
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
imek09:27:38
bk. ek fiil
kozalak09:27:37
Koza
imaj09:27:37
İmge
fındık faresi09:27:36
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
lu09:27:29
Lütesyum"un kısaltması
hınç09:27:18
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
GENE09:27:01
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
siyah09:26:38
Kara (II)
iman09:26:20
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
bulgar09:26:19
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
ilke09:26:18
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
İşsiz güçsüz09:26:18
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
yakma09:26:16
Yakmak işi
DEMET09:26:15
Bağlanarak oluşturulmuş deste, bağlam
ayniyat09:26:15
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
sayım vergisi09:26:14
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
yalaz09:26:13
Alev
aşina09:26:13
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
yürürlükte olmak09:26:12
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
ima etmek09:26:11
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
çökelti09:25:52
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
averaj09:25:52
Ortalama
polarıcı09:25:47
Işığı polarmaya yarayan alet
kurban09:25:32
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
doğalcılık09:25:00
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
mutabakat09:24:16
Uyuşma, anlaşma, itilâf
Bangladeşli09:24:15
Bangladeş halkından olan kimse
ardıç rakısı09:23:39
Cin
illa09:23:38
İlle
Açıklık09:23:37
Açık olma durumu
bilmiş09:23:19
Her şeyi bilir geçinen, bilgiçlik taslayan
gayrimenkul09:23:00
Taşınmaz
ERMİN09:22:53
Kakım, as
ilmi09:22:21
Bilimsel
cebirsel09:22:06
Cebirle ilgili
leçe09:21:55
Taşlı tarla
harekete geçmek09:21:21
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
tekaüt09:21:07
Emekliye ayrılma
MUZIR09:21:04
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
lota09:21:04
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
hidrosiyanik09:21:03
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
ilim09:21:03
Bilim
solgun09:21:01
Rengini, tazeliğini, canlılığını veya parlaklığını yitirmiş olan, solmuş
ayakçı09:21:01
Ayak işlerinde kullanılan kimse
izafiye09:21:00
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
cesaret vermek09:20:59
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
posta treni09:20:59
Daha çok ticarî mal veya posta ulaşımını sağlayan tren
Çoğalma09:20:56
Çok duruma gelme, artma
illi09:20:55
Nedensel
cariye09:20:53
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
cemile09:20:53
(kadın için) Güzel
harabat09:20:51
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
gelişim09:20:50
Gelişmek işi, serpilip büyüme
cinsiyet09:20:47
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
Şarbon09:20:46
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
değişiklik09:20:45
Değişik olma durumu
azarlanma09:20:45
Azarlanmak işi, paylanma
lokman ruhu09:20:44
Eter
ışınım09:20:43
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
savunma09:20:43
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
skeç09:20:41
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
Havari09:20:40
Yardımcı
GETİRİM09:20:39
Getirme işi
lokomotif09:20:38
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine