tıklım tıklım

1.SıfatHiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
Cümle 1: Alt katlar tıklım tıklım eşyalarla dolu mağazalardan ibaretti. - Sait Faik Abasıyanık
SıfatÇok kalabalık, ağzına kadar dolu
Cümle 1: Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu. - T. Buğra

Son Arananlar

büz18:40:17
Künk
kılık kıyafet18:40:16
Üst baş ve dış görünüş
çabucacık18:40:13
Çabucak, sür"atle
Pandül18:40:09
Sarkaç, rakkas
hezaren18:40:05
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
kurutma kabı18:40:05
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
yorgun argın18:40:05
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
şahap18:39:57
Akan yıldız, ağma
Tenkit18:39:55
Eleştirme, eleştiri
nesnel18:39:50
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
yak18:39:50
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
yıkıntı18:39:38
Yıkılma, yıkım, mahvolma
Vale18:39:25
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
-ağan / -eğen18:39:10
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
klasör18:39:02
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
bezzazlık18:38:26
Kumaş satma işi, manifaturacılık
idefiks18:38:03
Saplantı, sabit fikir
Teneffüs18:37:49
Solunum
rahip18:37:49
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
meşkuk18:37:34
Şüphe uyandıran, şüpheli
Vakıa18:37:29
Olgu
şeriklik18:37:24
Ortaklık, arkadaşlık
sofistike18:37:23
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
yaşam koşulları18:36:59
Hayat şartları
keşik18:36:59
Sıra, nöbet
Gaf18:36:49
Yersiz, beceriksiz, zamansız söz veya davranış, patavatsızlık pot
keşke18:36:40
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
yaklaşık18:36:36
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
milli18:36:31
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
akaret18:36:25
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
yol almak18:36:16
yolda ilerlemek
fedai18:36:14
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
malihulya18:36:09
Kara sevda
baritin18:36:06
Doğal baryum sülfat (BaSO4)
berelenme18:36:02
Berelenmek işi veya durumu
yaslanmak18:36:01
Güvenmek
kara para18:35:49
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
BENCİLİK18:35:39
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
vakit18:35:39
Zaman
düz baskı18:35:38
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
nekbet18:35:35
Şanssızlık, talihsizlik
anlam bilimi18:35:15
Dili anlam açısından inceleyen bilim dalı, semantik
kese18:34:51
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
hey18:34:46
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
şufa hakkı18:34:41
bk. ön alım hakkı
Akı18:34:29
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
vahşi18:34:29
Yabanî
tiroit18:34:26
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
Cehre18:34:22
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
şölen18:34:20
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
Yazgı18:34:19
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
alım18:34:15
Almak işi
bağnazlık18:34:10
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
eksiksiz18:33:53
Eksiği olmayan, tam, tamam
güverte18:33:38
Gemide ambar ve kamaraların üstü
kral18:33:28
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
sıraya koymak18:33:26
düzenlemek, sıralamak
böbürlenmek18:33:23
çok böbürlenmek
sepi18:33:18
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
Büyüklük hastalığı18:33:18
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
eğitimci18:33:13
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
Gönderme belgesi18:32:59
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
yüreklilik18:32:58
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
Arasat18:32:47
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
ses yitimi18:32:38
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
Zambiyalı18:31:58
Zambiya halkından olan kimse
eş basınç18:31:48
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
giyinip kuşanmak18:31:48
özenle giyinmek
NEDENSEL18:31:24
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
birleştirme18:31:20
Birleştirmek işi veya durumu
babalık18:31:20
Baba olma durumu
gitme18:31:18
Gitmek işi
bestekar18:31:17
Besteci
Aşiyan18:31:00
Kuş yuvası
galyum18:30:56
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
Damla18:30:26
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
Gazal18:30:20
Ceylân
kumar oynamak18:30:16
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
yegane18:29:48
Biricik, tek
merhum18:29:37
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
üretici18:29:27
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
Emare18:29:22
Belirti, iz, ipucu
tiz18:29:21
İnce, keskin (ses)
Değişiklik18:29:08
Değişik olma durumu
Sefir18:29:05
Elçi
çukur18:28:53
Çevresine göre aşağı çökmüş olan (yer)
güdülenme18:28:53
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
Okuma18:28:31
Okumak işi, kıraat
mumluk18:28:20
Mumu olan
siyasi parti18:28:15
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
uskur18:28:13
Pervane
sipariş etmek18:28:11
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
karaciğer18:28:05
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
bamya18:28:04
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
fezleke18:27:56
Özet, hulâsa
kişi zamiri18:27:44
Kişilerin yerine kullanılan zamir
Bulaşma18:27:44
Bulaşmak işi
korkusuzluk18:27:40
Korkusuz olma durumu
halen18:26:57
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
akla yatkın18:26:57
uygun, akıllıca, makul
kâtip18:26:43
Sekreter, yazman
Bedir18:26:37
Dolunay, ayın on dördü
devim bilimi18:26:31
Dinamik
Hicvetme18:26:30
Hicvetmek işi
dolandırıcı18:26:23
Birini aldatarak mal veya parasını alan (kimse)
doktrin18:26:22
Öğreti
belgelik18:26:12
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
akla yakın18:26:09
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
dar18:26:08
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
kireç taşı18:26:00
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
gök bilimi18:25:59
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
Optimum18:25:50
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
laisizm18:25:28
Lâiklik
tansiyon18:25:25
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
kolektör18:25:23
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
zira18:25:22
Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan ve uzunluğu 75-90 cm arasında değişen bir uzunluk ölçüsü
acemce18:25:21
Farsça
ithaf18:25:20
(birinin) Adına sunma, armağan etme
piramidal18:24:43
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
omnivor18:24:42
Hem et hem ot ile beslenen canlı
mimlenme18:24:37
Mimlenmek işi
edimsel18:24:37
Edim niteliğinde olan, gerçek olarak var olan, fiilî, aktüel, gizli ve tasarılı karşıtı
siyasetçilik18:24:03
Siyasetçinin işi
balgam18:24:03
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
beklenti18:23:59
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
merdiven boşluğu18:23:32
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
Alaka18:23:21
İlgi
fettan18:23:12
Fitneli, karıştırıcı
edi18:23:07
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
baskı kalıbı18:23:03
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp