stadyum

1.İsimTakım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
Cümle 1: Bir gün stadyuma gittiğim zaman gençlik pek heyecanlı gösteriler yapmıştı. - F. R. Atay

Son Arananlar

stadyum07:35:03
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
taahhütname07:34:56
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
Akkuş07:34:46
Atmaca, yırtıcı bir kuş
mektepli07:34:40
Okula giden (kimse), öğrenci
tutarsız07:34:40
Tutarlı olmayan, insicamsız
Ruh bilimci07:34:33
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
mürur07:34:32
Geçme, bir taraftan girip diğer taraftan çıkma
ağı çiçeği07:34:30
Zakkum
kalamata07:34:29
Bir tür etli ve büyük zeytin
Gündem07:34:28
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
ümit07:34:28
Umma, beklenti, umut
CENNET07:34:26
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
melal07:34:26
Can sıkıntısı, usanç
yüzde07:34:25
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
inançsızlık07:34:25
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
sataşmak07:34:22
Sarkıntılık etmek
nüktedan07:34:21
Nükteci
matematikçi07:34:19
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
Men07:34:19
Yasaklama, izin vermeme
parıldayıcı07:34:16
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
nitelikli işçi07:34:15
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
YARAŞIR07:34:14
Lâyık, uygun
iş yapmak07:34:11
çalışmak
yüz kızartıcı suç07:34:09
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
süheyl07:34:05
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
Tanrıcılık07:34:04
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Tabut07:34:03
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
vasilik07:34:02
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
birlik olmak07:34:02
bir işi yapmak için anlaşmak
tellal07:34:00
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
ruhiyat07:34:00
Ruh bilimi, psikoloji
Hristiyanlık07:33:44
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
kıvançlı07:33:42
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
İcap etmek07:33:38
gerekmek
pedavra07:33:36
Köknar ve lâdin ağaçlarından elde edilen, çatı örtüsü olarak kullanılan ince tahta
Yumak07:33:34
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
yer07:33:30
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
SAPINÇ07:33:24
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
köşegen07:33:20
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
megaloman07:33:19
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
ŞALVAR07:33:19
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
vesikalık fotoğraf07:33:15
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
TEDBİR07:33:10
Önlem
çuha çiçeği07:33:09
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
Yakarı07:33:09
bk. yakarış
BATAKLIK07:33:07
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
nakkarhane07:33:07
Mehtar takımına ve bunun bulunduğu yere verilen ad
tükenmez kalem07:33:05
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
şahsen07:33:04
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
bülten07:33:04
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
HAYKIRMA07:33:03
Haykırmak işi
Mihman07:33:01
Konuk misafir
Gümüş07:32:59
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
saç örgüsü07:32:59
Nakış işlerinde bir tür motif adı
bağırsak07:32:57
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
GÖRGÜLÜ07:32:55
Görgüsü olan
Tuğgeneral07:32:54
Orduda en küçük rütbeli general, liva
kaime07:32:54
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
cevapsız07:32:52
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
kolit07:32:50
Kalın bağırsak iltihabı
velvele07:32:48
Gürültü, bağrışma
Klor07:32:48
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
Sincap07:32:47
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
kaygana07:32:45
Omlet
genellik07:32:43
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
var olmak07:32:41
sağ olmak, yaşamak
vitrin07:32:40
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
Son deyiş07:32:39
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
tuğra07:32:38
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
vesile bulmak07:32:38
sebep yaratmak, bahane göstermek
Dans07:32:36
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
çöp07:32:34
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
İpotek07:32:32
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
araba vapuru07:32:31
Arabalı vapur
saklanma07:32:30
Saklanmak işi
kurtulmalık07:32:28
Tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, fidye, fidyeinecat
çilek07:32:26
Gülgillerden, sapları sürüngen, çiçekleri beyaz bir bitki
Mabet07:32:25
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
bakkal07:32:23
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
devşirmek07:32:21
Katlamak, düzgün duruma getirmek
İmLa07:32:20
Yazım
mas07:32:20
Emme, emerek içine çekme, soğurma
yaban kedisi07:32:19
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
sirayet07:32:17
(hastalık) Geçme, bulaşma
Gülüş07:32:15
Gülmek işi veya biçimi
pinpon07:32:15
Yaşlı, çökmüş
otoyol07:32:13
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
FAL07:32:12
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
para babası07:32:10
Parası çok, varlıklı kimse
fotoğraf makinesi07:32:08
Fotoğraf çekerken görüntüyü duyarlıklı yüzey üzerinde tespit etmeye yarayan cihaz
simetri07:32:06
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
müezzin07:32:06
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
doğrusu07:32:04
Gerçeği söylemek gerekirse, gerçek şu ki
katmak07:32:02
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
dili tutuk07:32:01
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
olgu07:32:00
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
ora07:31:59
O yer
asayiş07:31:57
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
DESTEK07:31:55
Dayanak, dayak
Şap07:31:53
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Lokanta07:31:52
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
reçine yağı07:31:50
Reçineden çıkan yağ
motorin07:31:48
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
diğer07:31:46
Başka, özge, öteki, öbür
koşucu07:31:46
Koşuya katılan yarışçı
kafiye07:31:45
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
Muazzez07:31:43
Sayılan, saygı duyulan, sevgili, aziz
pasaklı07:31:42
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
alâminüt07:31:41
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
bitki bilimi07:31:39
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
türedi07:31:38
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
onay07:31:37
Uygun bulma, tasdik
epe07:31:36
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
geliştirme07:31:34
Geliştirmek işi
ağzı kalabalık07:31:32
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
münkir07:31:30
İnkâr eden, kabul etmeyen
Yüz kalıbı07:31:29
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
Yalıtkan07:31:28
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
bölünme07:31:27
Bölünmek işi
sagu07:31:25
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
Taklit07:31:23
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
bildirme kipleri07:31:21
Belli zaman kavramı veren, belirli geçmiş, belirsiz geçmiş, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kipleri: Gel-di, gelmiş, gel-iyor, gel-ir, gel-ecek gibi
Mağlup07:31:19
Yenilen, yenik düşen
Karışım07:31:17
Karışmış olanın durumu
irin07:31:15
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
vekilharç07:31:15
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
kantar07:31:14
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
ag07:31:13
Gümüş"ün kısaltması
Karakter07:31:12
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Frengi07:31:08
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık