soyut

1 İsim

Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre

Cümle 1: En soyut konuları çok çarpıcı somut örneklerle herkesin anlayacağı bir yalınlığa getirirdi. - H. Taner

Anlaşılması, kavranılması güç