soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu07:50:56
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Tediye07:50:55
Para vb.bir şey verme, ödeme
bilgili07:50:54
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
eskisi gibi07:50:53
önceden olduğu gibi
camadan07:50:52
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
ferz07:50:50
Satranç oyununda vezir
arıtım evi07:50:47
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
yerinde kalmak07:50:46
başka yere gitmemek
kara sevda07:50:45
Umutsuz ve güçlü aşk
veto07:50:44
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
işlev yitimi07:50:44
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
kök kırmızısı07:50:43
Kök boyası, alizarin
Aklanma07:50:42
Aklanmak işi
sinema07:50:40
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
kalkan07:50:39
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
indirme07:50:39
İndirmek işi
ahlak bilimi07:50:39
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
kasımpatı07:50:38
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
ölçüt07:50:36
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
lenfa07:50:34
Lenf
mutlaka07:50:30
Kaçınılmaz bir biçimde, her hâlde, ne olursa olsun
Klarnet07:50:29
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
Soluk borusu07:50:28
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
imdat07:50:27
Tehlikede olana yapılan yardım
civelek07:50:21
Canlı, neşeli ve sokulgan
alarga07:50:20
Açıktan geç, yaklaşma
tiroit07:50:16
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
Çapul07:50:12
Yağma, talan, plâçka
KASIK07:50:11
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
sadrazam07:50:00
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
tutarlık07:49:59
Uygunluk, insicam
ithafname07:49:57
İthaf yazısı
kazein07:49:55
Sütte bulunan protein maddesi
her daim07:49:54
Her zaman, daima
Kesen07:49:53
Kesmek işini yapan
razı olmak07:49:52
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
tanıtıcı07:49:47
Tanıtma işini yapan, tanıtan
BASIN07:49:43
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
olumsuzluk eki07:49:42
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
amut07:49:41
Dikme, dik durumda
konak07:49:39
Büyük ve gösterişli ev
Medeni07:49:35
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
Terbiye07:49:35
Eğitim
Gizli07:49:34
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
faka bastırmak07:49:31
aldatmak, tuzağa düşürmek
SAPLAMA07:49:30
Saplamak işi
bikarar07:49:29
Kararsız, tereddütlü
hamile07:49:27
Gebe, yüklü, aylı
kafa dengi07:49:25
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
tuvalet07:49:24
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
kulak07:49:22
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
bidayet07:49:21
Başlama, başlangıç
kukumav07:49:18
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
simge07:49:17
Sembol
Tibet sığırı07:49:16
bk. Tibet öküzü, yak
Gezegen07:49:07
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
KRAL07:49:06
En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet başkanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme yoluyla elinde bulunduran kimse
azap07:49:02
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
Atmosfer07:49:01
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
aristokrat07:49:00
Aristokrasi yanlısı
meyilli07:48:59
Bir yana eğimi olan, eğik
zorlamak07:48:58
Üstelemek, ısrar etmek
kamufle07:48:58
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
dogmatik07:48:57
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
alet edevat07:48:56
Bu el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar
yorulma07:48:53
Yorulmak (I, II) işi
kesin07:48:52
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
ikmal07:48:51
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
polis noktası07:48:50
Polis görev yeri
muhaberat07:48:45
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
Hane07:48:44
Ev, konut
Mibzer07:48:43
Tohum ekme aleti
kumsal07:48:42
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
ılgım07:48:41
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
mahzur07:48:40
Sakınca
romatizma07:48:40
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
menü07:48:39
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
Cemiyet07:48:35
Dernek
İshal07:48:31
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
rota07:48:29
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
reze07:48:27
Menteşe
astronomik07:48:26
Gök bilimiyle ilgili olan
tayin edilmek07:48:25
atanmak
mercan adası07:48:24
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
Aşı boyası07:48:22
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
Hint irmiği07:48:21
Sagu
birleştirme07:48:20
Birleştirmek işi veya durumu
teklik07:48:20
Tek, bir olma durumu
Ayni07:48:17
Gözle ilgili
parlamak07:48:15
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
ara buluculuk07:48:14
Uzlaştırıcılık
tomar07:48:13
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
konuk evi07:48:11
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
muhabbet07:48:10
Sevgi
petek07:48:07
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
palet07:48:04
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
yaygın07:48:03
Çoğu kimselerce duyulmuş, öğrenilmiş, kullanılmış veya benimsenmiş olan
yeregeçen07:48:02
Havuç
zemberek otu07:48:01
Atkuyruğu
dayanamamak07:47:59
katlanamamak, sabredememek
ZORLAYIŞ07:47:58
Zorlamak işi veya biçimi
gözaltına almak07:47:57
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
tahta perde07:47:55
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
soluk07:47:54
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
sarık07:47:47
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
adeta07:47:46
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
Hükümlü07:47:46
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
Damla hastalığı07:47:46
Gut
görüşme07:47:44
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
Öküzgözü07:47:43
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
bahtı açılmak07:47:43
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
Savurganlık07:47:42
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
açıölçer07:47:42
bk. iletki
erkin07:47:40
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
çarpan07:47:39
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
Şapka07:47:38
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
kestirme07:47:37
Kestirmek işi
bayır07:47:36
Küçük yokuş
KIVILCIM07:47:34
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
geçimsizlik07:47:33
Geçimsiz olma durumu
Pinti07:47:31
Aşırı derecede cimri, kısmık
ESENLİK07:47:29
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
eğik07:47:28
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
pesek07:47:27
Diş kiri, diş pası
sera07:47:25
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
Nefis07:47:23
Öz varlık, kişilik
kaya lifi07:47:15
Taş pamuğu, asbest
ÇEVİK07:47:14
Kolaylık ve çabuklukla davranan, tetik
halk ağzı07:47:13
Aynı lehçe içinde daha küçük ayrılıklar gösteren ve belli yerleşim bölgelerine özgü olan konuşma dili
Defa07:47:11
Kez, kere