soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

boz04:35:47
Açık toprak rengi
doku bozukluğu04:35:37
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
kasıtlı04:35:35
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
yaradan04:35:31
Tanrı
adapte04:35:26
Uyarlanmış
İsteka04:35:24
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
ihmal etmek04:35:12
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
inhilal04:35:10
Dağılma, bölünme, parçalanma
sakız04:35:00
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
baş başa kalmak04:34:58
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
Kestane04:34:54
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
sadık04:34:46
Doğru, gerçek
karaşın04:34:40
Esmer, sarışın karşımı
kristal04:34:29
Billûr
Krallık04:34:25
Kral olma durumu veya görevi
zimmet04:34:23
Üstünde olan şey
maymun balığı04:34:17
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
kast04:34:07
bk. kasıt
sazangiller04:34:05
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
kros04:33:54
Kırlarda ve ormanlarda, hendeklerden, yükseltilerden, çukurlardan ve akarsulardan geçerek yaya yapılan koşu
mazlum04:33:48
Kendisine zulmedilen
KATI04:33:46
Sert, yumuşak karşıtı
FEN04:33:44
Fizik, kimya, matematik ve biyolojiye verilen ad
kurk04:33:42
Kuluçka, gurk
Atış04:33:40
Atmak işi veya biçimi
istifade etmek04:33:38
yararlanmak
iktisap etmek04:33:34
kazanmak, edinmek
miladi04:33:32
Milâda dayanan, milâtla ilgili olan
uzmanlaşma04:33:30
Uzman durumuna gelme
vesikalık fotoğraf04:33:18
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
avantür04:33:16
Serüven, macera
salhane04:33:09
Kesim evi, kanara, mezbaha
itiyat04:33:03
Alışkanlık, huy
Aldatma04:32:57
Aldatmak işi
desenleme04:32:47
Desenlemek işi
kısıtlı04:32:46
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
isteklenme04:32:43
İsteklenmek işi
yan tutmak04:32:37
yanlardan yalnızca birini desteklemek, yansız davranmamak
gelecekçilik04:32:24
Fütürizm
aferist04:32:20
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
yonga04:32:09
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
polonyum04:32:09
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
hediye etmek04:32:04
armağan olarak vermek
apış04:32:02
Butların iç tarafı, iki bacak arası
klas04:31:40
Sınıf
kofa04:31:34
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
kaim04:31:28
(başka bir şeyin yerine) Geçen
koyu gri04:31:18
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
Kongolu04:31:14
Kongo halkından olan (kimse)
tecil etmek04:31:12
ertelemek
kalsiyum fosfat04:31:10
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
hamal04:31:08
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
milliyetçi04:30:58
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
olağan dışı04:30:51
Olağan olmayan, gayri tabiî
taciz04:30:40
Tedirgin etme, canını sıkma
DALGI04:30:38
Gaflet, aymazlık
kaydedici04:30:35
İmleç
ithal04:30:31
İçine alma
sıygı04:30:25
Hacim
yöntemli04:30:23
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
varagele04:30:21
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
mümkün04:30:06
Muhtemel, olabilir, olası
tırtıkçı04:30:06
Yankesici, tırnakçı
İdmansız04:30:04
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
durgu04:30:03
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
minimum04:29:58
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
karabakal04:29:55
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
yıldız falcısı04:29:29
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
iranlı04:29:13
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
sicim gibi04:29:00
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
emir vermek04:28:56
buyurmak, buyruk vermek
piramit04:28:50
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
ışın bilimi04:28:47
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
miralay04:28:44
Albay
tombulca04:28:42
Oldukça tombul, biraz tombul
yörük çadırı04:28:34
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
bir daha04:28:32
bir kez daha
İmitasyon04:28:23
Taklit, taklit etme
tımarlama04:27:54
Tımarlamak işi veya durumu
brezil04:27:45
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
ÖÇ04:27:40
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
BEDAHETEN04:27:34
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
İDİL04:27:22
Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen kısa şiir
kete04:27:20
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kere04:27:18
Kez, yol, defa, sefer
topluca04:27:13
Toplu olarak
telkin etmek04:27:11
aşılamak
keke04:27:05
Kekeme
gezme04:26:51
Gezmek işi, seyran
talik04:26:49
Asma, yukarı kaldırma
talak04:26:47
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
tahra04:26:38
Bir tür eğri budama bıçağı
büyü yapmak04:26:36
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
voltamper04:26:29
Dalgalı gerilimde, 1 voltluk bir gerilim altında 1 amperlik bir akımın ürettiği güç birimi
sergileme04:26:27
Sergilemek işi, teşhir
KURUCU04:26:25
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
Şölen04:26:19
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
iç deniz04:26:13
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
KUŞATMAK04:26:11
Çevrelemek, çokça bulunmak
alt alta04:26:10
Birbirinin altında olarak
nazım birimi04:26:09
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
paranoya04:26:05
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
İfa04:26:01
Bir işi yapma, yerine getirme
zerrin04:25:41
Altından yapılmış
zorlukla04:25:38
Zor bir biçimde, güçlükle
öncesiz04:25:29
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
köy ihtiyar meclisi04:25:28
Köy ihtiyar heyeti
taklitçi04:25:24
Bir şeyin benzerini yapan kimse
keçi mantarı04:25:20
bk. ak mantar
ağı çiçeği04:25:14
Zakkum
tamir etmek04:25:12
onarmak
Tırpan04:24:59
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
bone04:24:54
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bundan04:24:50
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
monotonluk04:24:47
Tekdüzelik, yeknesaklık
döl yatağı04:24:39
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
SISKA04:24:37
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
Uçak04:24:33
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
hoppa04:24:23
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
karaciğer04:24:19
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
işmar04:24:06
El, göz veya baş ile yapılan işaret
yağmurluk04:24:05
Yağmurdan korunmak için giyilen üstlük, trençkot
ornitoloji04:24:03
Kuş bilimi
buat04:24:03
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
kail04:23:51
Söyleyen
kani04:23:49
Kanmış, inanmış
kana04:23:47
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler
kerime04:23:42
(saygılı konuşmada) Kız evlât
beka bulmak04:23:34
ölmezlik erdemine ulaşmak, ölümsüzleşmek
YÖNTEM04:23:32
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem