soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu11:14:44
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
dördül11:14:25
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
lu11:14:25
Lütesyum"un kısaltması
revan11:14:24
Giden, yürüyen
öğrenci belgesi11:13:54
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
mefahir11:13:50
Övünülecek şeyler, övünceler
SIRNAŞIK11:13:40
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
çokluk11:12:43
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
METİN11:11:58
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
eşkenar11:11:55
Kenarları eşit olan
Suna11:11:55
Erkek ördek
Sulh11:11:54
Barış
kancık11:11:53
(hayvanlarda) Dişi
Stat11:11:51
bk. stadyum
cangıl11:11:45
bk. cengel
Sara11:11:44
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
Sabi11:11:43
Küçük çocuk
lazım11:11:43
Gerek, gerekli
medeni11:11:42
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
Safi11:11:42
Katıksız, duru, temiz
Saka11:11:41
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Saha11:11:40
Alan
Sair11:11:39
Başka, öteki, diğer
Saik11:11:38
Sebep
uyarı11:11:37
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
özengen11:11:36
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Seçilmiş11:11:34
Seçerek ayrılmış
mühimmat11:11:34
Savaş gereçleri, cephane
Sevi11:11:33
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
Sert11:11:32
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
Seki11:11:31
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
hava deliği11:11:30
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
ARAÇSIZ11:11:28
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
SU AYGIRI11:11:25
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
atıştırmalık11:11:24
Atıştırmaya yarayan
ESKİ PÜSKÜ11:11:23
Çok eski; iyice eski (şeyler)
piknik alanı11:11:22
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
pancar11:11:21
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
yüz ölçümü11:11:20
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
bağırıp çağırmak11:11:18
öfkeyle bağırmak
orostopolluk11:11:17
Kurnazca iş, dalavere, dolap
ZULÜM11:11:16
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
stilo11:11:10
Dolma kalem
İzinsiz11:11:09
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
sancaktar11:11:08
Sancağı taşıyan kimse
yönetimsel11:11:06
Yönetimle ilgili, idarî
romatizma11:11:05
Kaslarda ve özellikle eklemlerde kendini gösteren ağrılı hastalıkların genel adı
çenesi kuvvetli11:11:02
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
kıç11:11:00
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
alındı11:10:58
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
eğrelti otu11:10:57
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
yepyeni11:10:56
Çok yeni, hiç kullanılmamış
lekelenmek11:10:55
Kötü tanınmak
Alışılmamış11:10:54
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
manzara11:10:51
Bakışı, dikkati çeken her şey
PARS11:10:50
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
Türkiye Türkçesi11:10:49
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
yetimlik11:10:46
Yetim olma durumu
kadırga11:10:45
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
Şifre11:10:44
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
yol yordam11:10:41
Davranış veya yapım kuralları
Çaylak11:10:37
Yırtıcılardan, uzun kanatlı, çengel gagalı, küçük kuşları ve fare gibi zararlı hayvanları avlayan, tavuk büyüklüğünde bir kuş (Milvus migrans)
kazıklı11:10:36
Kazığı olan, kazıkla desteklenmiş olan
Salahiyetli11:10:33
Yetkili
afakan11:10:33
bk. hafakan
göstermelik11:10:32
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
kallavi11:10:30
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
İÇ HASTALIKLARI UZMANI11:10:28
bk. dahiliyeci
yıldırımsavar11:10:26
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
idea11:10:24
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
gün batımı11:10:23
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
çözümleyici11:10:22
Çözümlemek işini yapan kimse
saf11:10:21
Dizi, sıra
aşağılama11:10:21
Aşağılamak işi
muteber11:10:20
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
müstakim11:10:20
Doğru, doğruluktan şaşmayan
müminlik11:10:19
Mümin olma durumu
Konuşmacı11:10:18
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
İtina11:10:17
Özen, ihtimam
öncü11:10:15
Önde gidip haber ulaştıran kimse
etme (veya etme yahu)11:10:13
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
dişleme11:10:12
Dişlemek işi
mantar ağacı11:10:09
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
mertek11:10:08
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
velespit11:10:07
Bisiklet
albüm11:10:06
Resim, fotoğraf, pul gibi şeyleri dizip saklamaya yarayan bir tür defter
PURO11:10:03
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
gayret etmek11:10:00
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
Sersem11:09:59
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
kalın kafalı11:09:55
Geç veya güç anlayan, gabi
Anlamak11:09:54
Sorup öğrenmek
Tibet sığırı11:09:54
bk. Tibet öküzü, yak
sıtmalanma11:09:51
Sıtmalanmak işi
hasetçi11:09:50
Kıskanç, günücü
kesenek11:09:49
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
APAZLAMA11:09:46
Apazlamak işi
kolalı11:09:46
İçinde kola bulunan
müşir11:09:45
Mareşal
beslenme bozukluğu11:09:44
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
cazibeli11:09:43
Çekici, alımlı, albenili
keşkek11:09:43
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
sebatlı11:09:42
Sebat eden, direşken, sebatkâr
yaptırım11:09:42
Yaptırmak işi
harcıâlem11:09:42
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
kısmık11:09:40
Cimri, pinti, hasis
CANLI11:09:39
Canı olan, diri, yaşayan
fetih11:09:38
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
lakerda11:09:36
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
kabarık11:09:33
Kabarmış olan
fesat11:09:32
Bozukluk
CEREYAN11:09:31
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
ferda11:09:30
Erte, yarın, yarınki
Nesep11:09:28
Soy, baba soyu
Sürme11:09:22
Sürmek işi
uzay istasyonu11:09:21
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
ananas11:09:19
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
buton11:09:19
Çalıştırmaya yarayan düğme
karışıklık11:09:17
Karışık olma durumu, teşevvüş
dökme11:09:16
Dökmek işi
butik11:09:15
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
azade11:09:14
Başıboş, erkin, serbest
Fıtraten11:09:13
Doğuştan, yaradılışı gereğince
çok eşli11:09:12
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
çentme11:09:10
Çentmek işi
tapınmak11:09:09
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
bitki bilimci11:09:06
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
yutak11:09:05
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
Terlik11:09:02
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
Kolayca11:09:00
Oldukça kolay olan
onursal11:08:59
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî