soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

BAĞLANTI15:44:19
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
af dilemek15:44:07
bağışlanmasını istemek
zikir15:44:04
Anma, söyleme, sözünü etme
Tekerlek15:43:43
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
loğ15:43:37
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
yavaş15:43:36
Hızlı olmayan
Hilekar15:43:33
Hileci
tıraşlı15:43:23
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
massetme15:43:14
Emme, içine çekme, soğurma
tahayyül etmek15:42:46
hayal etmek
lav15:42:46
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
cana yakın15:42:36
Sevimli
keçe15:42:34
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
bitaraf15:42:32
Yansız, tarafsız
yırtıcı kuş15:42:24
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
çelik çomak15:42:11
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
bilinçli15:42:11
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
kovan otu15:42:11
Oğul otu
muvafakat15:42:03
Uygun görme, onama, kabul etme
esprili15:41:59
Esprisi olan
Kesen15:41:55
Kesmek işini yapan
havalandırma15:41:55
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
salâh15:41:55
Düzelme, iyileşme, iyilik
yahu15:41:49
Hey, bana bak, baksana" anlamında
Nesiç15:41:43
Doku
ut15:41:35
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
istidlal15:41:35
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
enflasyon15:41:33
Para şişkinliği
yazgıcılık15:41:28
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
Kıyı15:41:25
Kara ile suyun birleştiği yer
saat15:41:25
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
Şap15:41:23
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
şat15:41:20
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
ömre bedel15:41:19
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
hüsnüyusuf15:41:10
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
merbut15:41:09
Bağlı, bağlanmış
maceracı15:41:05
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
neyzen15:41:00
Ney üfleyici, ney çalan kimse
çamur15:40:56
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
Onur15:40:55
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
yıkkın15:40:55
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
matematiksel15:40:47
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
ikinci15:40:47
İki sayısının sıra sıfatı
mariz15:40:37
Hastalıklı, hasta olan
matuh15:40:33
Bunamış, bunak
masif15:40:30
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
mason15:40:22
Masonluk derneği üyesi, farmason
mabut15:40:08
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
ruhsat15:40:06
İzin, müsaade
manej15:40:05
At eğitimi
mania15:40:01
Engel
rayiç fiyat15:40:01
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
arıtıcı15:39:59
Arıtma özelliği olan
adlandırma15:39:59
Adlandırmak işi
erkek anahtar15:39:59
Elektrikte veya makine alanında dişi yuvaya giren anahtar
Sakınca15:39:58
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
zeki15:39:46
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
zayi15:39:43
Yitmiş, kaybolmuş olan, yitik, kayıp
seviye15:39:35
Düzey
ilenme15:39:25
İlenmek işi, beddua
baykuşgiller15:39:03
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
kaçma15:38:56
Kaçmak işi, firar
atol15:38:49
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
kallavi15:38:39
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
Algı15:38:37
Kazanç, alacak
öncü15:38:21
Önde gidip haber ulaştıran kimse
bundan böyle15:38:14
bundan sonra
TECRÜBE15:38:11
Deneme, sınama, eksperyans
merak15:38:10
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
Ailecek15:38:10
Ailece
basılı15:38:04
Basılarak yerleştirilmiş
özgecil15:38:03
Özgeci tutumu olan
LÜK15:37:59
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
ŞALVAR15:37:55
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
kalıt15:37:54
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
Ayrıcalıksız15:37:45
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
dalgınlık15:37:45
Dalgın olma durumu veya dalgınca davranış
haksızlık15:37:42
Haksız olma durumu
pesek15:37:41
Diş kiri, diş pası
enez15:37:34
Cılız, zayıf, güçsüz
mensucat15:37:33
Dokuma, dokumalar, tekstil
gato15:37:31
Pasta, çörek
bağıllık15:37:27
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
çenesi düşük15:37:23
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
uslu akıllı15:37:14
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
gelecek zaman15:37:13
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
ince hastalık15:37:09
bk. ince hastalık
kireç söndürmek15:37:02
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
takibat15:36:58
Kovuşturma
entel15:36:55
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
dulluk15:36:53
Dul olma durumu
melal15:36:53
Can sıkıntısı, usanç
metaloit15:36:33
Metalsi
yücelme15:36:29
Yücelmek işi, itilâ
binici15:36:26
Binen
Acımasızlık15:36:19
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
enkaz15:35:52
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
çok eşlilik15:35:50
Karı veya kocadan herhangi birinin birden çok sayıda olmasının toplumsal olarak onayladığı evlilik biçimi, poligami
karar15:35:48
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
kırıcı15:35:48
Kırmak işini yapan
koyu mavi15:35:39
Mavinin bir ton koyusu
kamet15:35:33
Boy, endam
Acımasız15:35:32
Acımaz, katı yürekli, merhametsiz
Nehir15:35:31
Irmak
NARİN15:35:26
İnce yapılı, yepelek, nazenin
hamakat15:35:26
Ahmaklık
kuş tüyü15:35:23
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
hendese15:35:20
Geometri
güdü15:35:11
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik
radikal15:34:58
Köklü, kesin, kökten
fener15:34:55
Saydam bir maddeden yapılmış veya böyle bir madde ile donatılmış, içinde ışık kaynağı bulunan aydınlatma aracı
fenol15:34:46
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
fetih15:34:42
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
keçi postu15:34:36
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
fesat15:34:27
Bozukluk
ferda15:34:18
Erte, yarın, yarınki
vücutça15:34:09
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
AĞI15:34:01
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
Ağu15:33:57
Ağı
kürdi15:33:52
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
editör15:33:42
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
vetire15:33:38
Süreç
tereddüt etmek15:33:38
kararsız davranmak, duraksamak
salto15:33:29
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
gerginlik15:33:19
Gergin olma durumu
oklava15:33:07
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
haile15:33:01
Çok acıklı olay
karalama15:33:00
Karalamak işi
sığınmacı15:32:58
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
karşılık15:32:55
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele