soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

Mesnet06:14:17
Dayanak
trakunya06:13:23
bk. çarpan balığı
liberal06:12:43
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
portakal06:11:49
Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen bir ağaç (Citrus aurantium)
zorlamak06:11:03
Üstelemek, ısrar etmek
verimsizlik06:10:14
Verimsiz olma durumu
ABLATYA06:10:08
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
atıfet06:09:39
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
doğurgan06:09:38
Çok doğuran
telesinema06:08:43
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
tanıtlama06:07:58
Tanıtlamak işi, ispatlama
metalsi06:07:54
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
alın yazısı06:07:40
Yazgı, talih, kader, mukadderat
imdat06:07:38
Tehlikede olana yapılan yardım
isilik06:07:07
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
çağa06:06:40
Çocuk, bebek
telafi06:06:23
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
pırlak06:05:17
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
uygun gelmek06:05:15
yakışmak, yaraşmak
yollama06:05:13
Yollamak işi
garp06:05:06
Batı
gerginlik06:05:02
Gergin olma durumu
derme06:04:10
Dermek işi
İşveren06:04:05
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
çitileme06:03:36
Çitilemek işi
Uysal06:03:03
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
sihir06:02:58
Büyü, bağı
kerime06:02:29
(saygılı konuşmada) Kız evlât
valiz06:01:55
Elde taşınabilir küçük çanta
hazır kahve06:01:55
Neskafe
yürürlükte bulunmak06:01:45
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
hamur tatlısı06:01:43
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
tahayyül etmek06:01:29
hayal etmek
vakar06:00:57
Ağırbaşlılık
kelime hazinesi05:59:26
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
biraz05:59:21
Kısa bir süre için
ayyar05:59:18
Dolandırıcı, hilekâr
savsama05:58:49
Savsaklama, ihmal
yalman05:57:51
Eğik, eğinik, mail
pamuk05:54:34
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
sada05:54:31
bk. seda
istenç05:53:10
İrade, istek
brezil05:52:48
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
müjdeleme05:51:22
Muştulama
nazir05:51:02
Benzer, eş, örnek
üstüne oturmak05:49:57
bk. üzerine oturmak
azaltma05:49:14
Azaltmak işi
alg05:48:54
Su yosunu
ürolog05:47:47
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
eş basınç05:47:07
Hava basınçları eşit olan yeryüzü noktalarını birleştirdiği var sayılan eğri, izobar eğrisi
sefa05:46:30
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
yat05:45:45
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
sikke05:43:17
Madenî para
içli dışlı olmak05:42:45
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
yoz05:42:23
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
muaf05:41:53
Bağışlanmış, affedilmiş
lehim05:41:41
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
bohça05:41:16
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
Dogma05:37:29
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
yak05:36:10
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
avokado05:34:30
Amerikan armudu (Persea americana)
dilim05:32:57
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
parti05:32:34
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
besli05:32:02
bk. besili
mail05:31:57
Eğilimi olan
amudi05:31:45
Dikey, dikine, dik
hint bademi05:31:40
Kakao
termometre05:30:33
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
Hayır05:30:15
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
iyon05:29:22
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
sermayedar05:23:06
Sermayesi olan
bey05:22:00
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
sert tabaka05:21:10
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
barbunya05:21:07
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
motor05:20:43
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
küresel05:18:01
Küre ile ilgili olan
ihlas05:17:22
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
kısır05:17:01
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
serdengeçti05:16:26
Fedaî
maaş05:16:16
Aylık
ÇERKEZ05:15:08
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
salkım ağacı05:15:06
Akasya
uygulamalı05:14:53
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
Okuntu05:14:27
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
lâsta05:14:22
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
beşli05:13:45
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
vazgeçilme05:13:01
Vazgeçilmek işi veya durumu
Seyreklik05:12:24
Seyrek olma durumu
zom05:10:49
Olgun (kimse)
DEMOKRASİ05:09:55
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
agami05:09:50
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
fakir05:09:09
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
lazım05:08:57
Gerek, gerekli
Buzla05:07:09
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
cet05:07:08
Dede, büyük baba, ata
Atılım05:05:21
İleri atılma, atılma işi
bordro05:05:07
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
kasıtlı05:04:08
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
dara05:02:25
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
GEREKSİZ05:01:55
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
koket05:00:27
Yosma
GÖZ PINARI05:00:12
Gözün burun tarafındaki ucu
gördek04:58:38
Acı balık
ağırşak04:57:21
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
vesikalık fotoğraf04:57:03
Vesika, resmî belge için gerekli olan belli ölçülerdeki fotoğraf
emlak04:54:50
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
yedinci04:54:03
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
izin04:53:45
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
nabekâr04:53:40
Yararsız, işe yaramaz
Arife04:53:37
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
lânet okumak04:51:52
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
sepetçi söğüdü04:51:29
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
bağın04:51:27
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
muhtemelen04:51:05
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
ERİNÇ04:50:59
Hiçbir eksiği, hiçbir üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur
ÇÖZGÜ04:50:42
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
etkime04:50:39
Etkimek işi, tesir
terfi04:49:45
(derecesi, makamı) Yükselme
enkaz04:49:18
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
seyir04:48:43
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
hır04:47:32
Kavga, dalaş
tabaklanma04:46:16
Tabaklanma işi
kutur04:46:08
(daire ve kürede) Çap
sakaf04:46:06
Çatı, dam
dahiliyeci04:45:41
İç hastalıkları uzmanı
bağlanma04:45:27
Bağlanmak işi
ilhak04:44:25
Katma, bağlama, ekleme
sezmek04:43:29
Anlamak, fark etmek
Delil04:41:58
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
kimlik belgesi04:41:28
Kimlik, hüviyet cüzdanı