soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

libido18:30:15
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
şebeke18:30:12
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
bezemeli18:30:08
Süslü, dekoratif
imgelem18:30:05
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
Tokmak18:30:01
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
röle18:29:54
Değiştirgeç
YARALI18:29:51
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
kasvet18:29:37
Sıkıntı, iç sıkıntısı
kirli18:29:33
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
Tabir18:29:23
Deyiş, anlatım, ifade
Yeni Dünya aslanı18:29:19
Puma
fenalık18:29:16
Kötülük, şer
bagaj kilidi18:29:09
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
haşere18:29:05
Böcek
karşıt18:29:02
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
yürürlükte bulunmak18:28:59
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
cenkleşmek18:28:55
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
tasnif18:28:48
Bölümleme, sınıflama
itimat etmek18:28:36
güvenmek
iyelik18:28:29
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
bilgiçlik18:28:22
Bilgiç olma durumu
yıkanmak18:28:15
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
kalibre18:28:11
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
VOLKAN18:28:07
Yanardağ
yerinde kalmak18:28:02
başka yere gitmemek
börülce18:27:55
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
firez18:27:41
Ekin
mehaz18:27:38
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
firak18:27:31
Ayrılış, ayrılık
metot18:27:24
Yöntem
toksikomani18:27:20
Uyuşturucu madde tutkunluğu
metro18:27:17
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
mastara18:27:13
Açı ölçme cetveli, iletki, mıstara
GAZETE18:27:09
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
mazı18:27:06
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
KALÇA18:26:59
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
Ütopya18:26:55
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
Avusturyalı18:26:48
Avusturya kökenli olan (kimse)
halhal18:26:41
Kadınların ayak bileklerine taktıkları bilezik
kapuçin18:26:38
Lâtin çiçeği
maddeci18:26:31
Materyalist
ahenksiz18:26:27
Uyumsuz, düzensiz
intihal18:26:20
Aşırma
intihar18:26:17
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
bağırsaklarını deşerim18:26:13
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
büyüklük hastalığı18:26:10
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
intikam18:26:03
Öç
ırmak18:25:59
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
tecrübe etmek18:25:53
denemek, sınamak
intihap18:25:46
Seçim, seçme
SİNİR18:25:39
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
Perdelik18:25:36
Perde yapmaya elverişli kumaş
ferdiyetçilik18:25:32
Bireycilik
alçak gönüllülük18:25:29
Alçak gönüllü olma durumu
tartma18:25:25
Tartmak işi
Dalkavuk18:25:14
Kendisine çıkar ve yarar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, şaklaban
İRİDYUM18:25:11
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
sarsıntı18:25:04
Sarsılmak işi, birden sallanma
saklambaç18:24:57
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
Alaycı18:24:53
Alay etme huyu olan, müstehzi
müstahzar18:24:46
Kullanıma hazır duruma getirilmiş, hazırlanmış
florya18:24:39
bk. flurya
müstahkem18:24:36
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
gözleme18:24:29
Gözlemek işi, tarassut
rengarenk18:24:25
Çeşitli renkleri olan, renk renk
Kitabe18:24:22
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
asetilen18:24:14
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
sıvacı18:24:13
Duvarları sıvayan kimse
pervane balığı18:24:13
Ay balığı
dalgakıran18:24:07
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
Islık18:24:04
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
fırıldak18:24:00
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
çağırma18:23:57
Çağırmak işi
minare kırması18:23:53
Çok uzun boylu (kimse)
dolambaç18:23:50
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
tirşe18:23:39
Yeşil ile mavi arası renk
hematit18:23:36
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
fermiyum18:23:29
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
muvafakat18:23:22
Uygun görme, onama, kabul etme
sayıklama18:23:15
Sayıklamak işi
kıvılcım18:23:12
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
süsleme18:23:08
Süslemek işi, bezeme, tezyin
Fonoloji18:23:04
Ses bilimi
sulanma18:22:54
Sulanmak işi
geçim derdi18:22:48
Geçim sıkıntısı
TRAJEDİ18:22:44
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
batkın18:22:35
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
yamaklık18:22:27
Yamak olma durumu
baykuş18:22:26
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
seyran18:22:18
Gezme, gezinme
kız18:22:11
Dişi çocuk
MASUM18:22:08
Suçsuz, günahsız
kara sevda18:22:04
Umutsuz ve güçlü aşk
MASTI18:21:56
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
iyicene18:21:52
Tam olarak, adamakıllı
APALA18:21:49
Abla
flört18:21:45
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
birtakım18:21:37
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
hoşlanma18:21:33
Hoşlanmak işi
uzlaşmalı18:21:29
Aralarında uzlaşma bulunan
gözlük18:21:22
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
Külliyen18:21:16
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
Cilâlı Taş Devri18:21:12
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
uygulamalı18:21:09
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
büyü yapmak18:21:05
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
pekent18:20:55
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
yeni dünya18:20:43
Amerika ana karası
mistisizm18:20:36
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
tereddütlü18:20:35
Tereddüdü olan, tereddüde yol açan, duraksamalı
firkat18:20:32
Ayrılış, ayrılık
yararcı18:20:25
Yarar peşinde koşan kimse
haberleşme18:20:21
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
meyal18:20:18
bk. hayal meyal
piton18:19:55
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
ŞLEMPE18:19:48
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
iticilik18:19:45
İtici olma durumu
HAMLE18:19:41
İleri atılma, atılım
pilot18:19:37
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
Tosun18:19:30
Burulmuş erkek dana
piket18:19:20
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu
provizyon18:19:13
Bir çekin para olarak karşılığı
fakülte18:19:10
Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri
objektif18:19:09
Nesnel, afakî
mineral18:19:01
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
memişhane18:18:59
Ayak yolu, abdesthane
adsız18:18:49
Adı olmayan, isimsiz
esprili18:18:38
Esprisi olan
yoksun olmak18:18:27
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
fesh etmek18:18:20
bk. feshetmek
hendek18:18:17
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur