soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

papağanlar12:35:27
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
arıtma ünitesi12:35:10
Doğal gaz üretim kuyularından toplama hatlarıyla gelen gazın içerisindeki hidrojen sülfür, karbondioksit ve su buharo gibi hidrokarbon bileşiği olmayan gazlarla, hidrokarbon kondanstlarının tabiî gazdan ayrıldığı birim
talih kuşu12:35:08
İyi talih
su sığırı12:35:06
Manda
Cankurtaran12:35:03
Hastahane veya kliniklere hasta veya yaralı taşımaya özgü araç, ambülâns
gemi ızgarası12:35:03
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
ekli12:35:00
Eklenmiş olan, eki olan
pasif12:34:58
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
maya12:34:56
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
trans12:34:46
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
dayanç12:34:45
Sabır
TÜLBENT12:34:44
Pamuktan, ince ve seyrek dokunmuş hafif ve yumuşak bez
ulaç12:34:44
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
HAYAL KIRIKLIĞI12:34:42
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
konvansiyon12:34:38
Anlaşma
sınıflandırma12:34:38
Bölümlendirme
mevcut12:34:31
Var olan, bulunan
yüz12:34:31
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
anaç12:34:27
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
tarif etmek12:34:21
tanımlamak
Psikoloji12:34:20
Ruh bilimi, ruhiyat
oltu taşı12:34:20
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
Kemik12:34:19
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
yarıştırma12:34:19
Yarıştırmak işi
mübalağa etmek12:34:18
abartmak
melamet12:34:16
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
koyu kırmızı12:34:05
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
kamyon12:33:58
Motorlu büyük yük taşıtı
kilise12:33:56
Hristiyan tapınağı
istismar12:33:54
İşletme, yararlanma
Kaderci12:33:53
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
bardak12:33:46
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
akya balığı12:33:45
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
lisaniyat12:33:43
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
nazariye12:33:42
Kuram, teori
kokpit12:33:41
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
perde12:33:39
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
bilir12:33:30
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
Kabus12:33:24
Karabasan
gündüzlü12:33:20
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
akrobatlık12:33:18
Cambazlık
pınar12:33:18
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
gayri12:33:17
Başka, diğer
Düşünsel12:33:17
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
solaklık12:33:15
Solak olma durumu
taktir12:33:15
Damıtma, imbikten çekme
makineli12:33:05
Makinesi olan, makine ile işleyen
temizlenme12:33:04
Temizlenmek işi
püskürük12:32:57
Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan
sevimli12:32:56
Hoşa gitme özelliği olan, hoşa giden, şirin (canlılar için)
Kırılgan12:32:53
Kolay ve çabuk kırılan
alt tabaka12:32:51
Tabakalardan altta bulunan
KEMENT12:32:51
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
karma12:32:51
Karmak işi
badana12:32:47
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
gezi12:32:44
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
geçiştirmek12:32:39
Az bir zararla atlatmak, kurtulmak
KUZEY12:32:37
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
yorgunluk12:32:32
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
muvaffak12:32:31
Başarmış, başarılı (kimse)
Dair12:32:29
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
sorunsal12:32:29
Çözümü belli olmayan
son adam12:32:27
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
detay12:32:24
Ayrıntı
kenar mahalle12:32:24
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
tamam12:32:23
Bütün, tüm
linyit12:32:22
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
KUVVET12:32:20
Fiziksel güç, takat
kimi12:32:16
Birtakımı, bazısı
ayakta kalmak12:32:09
oturacak yer bulamamak
ERG12:32:02
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
zehirli12:31:59
Zehiri olan
Mutlu12:31:57
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
Birinci12:31:56
Bir sayısının sıra sıfatı
şiirleştirme12:31:56
Şiirleştirmek işi veya durumu
fideizm12:31:55
İnancılık, imaniye
tıp tıp12:31:50
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
KUTSAL12:31:50
Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsî, mukaddes
vandalizm12:31:48
Vandal olma yanlısı, vandallık
dinleme12:31:46
Dinlemek işi
lalalık12:31:42
Lala olma durumu veya lalanın görevi
kuzgunkılıcı12:31:31
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
Gerçek12:31:31
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
model12:31:31
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
Zeveban12:31:21
Erime
KURAMSAL12:31:19
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
ifrit12:31:17
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
resim12:31:13
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
şeker12:31:12
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
aralamak12:31:09
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
Elmas12:31:07
Billûrlaşmış arı karbon
itap12:31:04
Paylama, azarlama
KURAL12:31:04
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
imece12:31:01
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
kuyruklu12:31:00
Kuyruğu olan
He12:30:58
Helyum"un kısaltması
berat12:30:55
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
Soya12:30:51
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
taksir12:30:47
Kısaltma, kısma
söndürme12:30:45
Söndürmek işi
TEKRAR12:30:44
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
yaban turpu12:30:41
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
mercan12:30:39
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
tebligat12:30:29
Bildirim
Kurtboğan12:30:24
Çok yıllık otsu bir bitki, boğan otunun bir türü (Aconitum napellus)
terakki12:30:23
İlerleme, yükselme, gelişme
reddetmek12:30:19
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
TOZLUK12:30:19
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
kuvars12:30:12
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
kelime oyunu12:30:10
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
artırım12:30:06
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
KULLUK12:30:05
Kul olma durumu, kölelik
temin12:30:01
Korkusunu giderme, inanç verme
su düzeyi12:29:55
Su yüksekliğinin durumu
sadrazam12:29:53
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
kahraman12:29:45
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
höllük12:29:38
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
KUL12:29:34
Tanrı"ya göre insan
ihvan12:29:34
Yakın dostlar, arkadaşlar
kucaklamak12:29:28
Kucağına almak, kucağında taşımak
küfür küfür12:29:27
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
ayın12:29:26
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
görüş12:29:25
Gözle bir şeyi algılama yetisi
yuvalama12:29:25
Yuvalamak işi
tavla12:29:16
At ahırı
erken12:29:14
Zamanın ilerlememiş bir anında
yaftalama12:29:10
Yaftalamak işi veya durumu
sofra12:29:09
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
nice12:29:08
Kaç, ne kadar
asabiye12:29:07
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu