soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

sipariş09:09:34
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
toprak rengi09:09:32
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
kataliz09:09:30
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
helezon09:09:30
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
erik09:09:29
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
göz değmek09:09:29
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
ağızdan dolma09:09:29
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
kuralsız09:09:28
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
Portekizce09:09:28
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
harcırah09:09:27
Yolluk
iplik çekmek09:09:27
kumaştan iplik çıkarmak
yılan derisi09:09:26
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
sarma09:09:25
Sarmak işi
kuyruk sokumu09:09:25
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
takaddüm09:09:22
Önce gelme
ima etmek09:09:16
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
maneviyat09:09:13
Maddî olmayan, manevî şeyler
alın yazısı09:09:13
Yazgı, talih, kader, mukadderat
risk09:09:12
Riziko
kayın baba09:09:11
Kaynata
ağlama09:09:11
Ağlamak işi
güler yüz09:09:08
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
tezkere09:09:05
Pusula
kolektif09:09:04
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
virüs09:09:01
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
tayyar09:08:53
Uçucu
NAZENİN09:08:46
Cilveli, nazlı
sevecenlik09:08:34
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
biçimsiz09:08:29
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
PEK09:08:21
Sert, katı
hindi09:08:12
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
sürgü09:08:12
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
SINAMA09:08:08
Sınamak işi, deneme, tecrübe
HAYAL KIRIKLIĞI09:08:08
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
zıt09:08:04
Karşıt anlamlı
Renkli09:08:02
Rengi olan
kazara09:07:51
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
iğne deliği gibi09:07:49
küçücük
işlem09:07:46
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
Saçma sapan09:07:46
Çok tutarsız, çok saçma
Zorunluluk09:07:44
Zorunlu olma durumu, zorunluk
BEYİN09:07:44
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
kuz09:07:41
Gölgede kalan (yan)
Saç09:07:40
Baş derisini kaplayan kıllar
Korkusuzluk09:07:39
Korkusuz olma durumu
Dengeleyici09:07:29
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
İşsiz güçsüz09:07:28
Yapacak hiçbir işi olmayan veya iş tutmayan
paydaşlık09:07:24
Paydaş olma durumu, iştirak
kortej09:07:22
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
MURAT09:07:20
İstek, dilek
noktalama09:07:19
Noktalamak işi
hırpalamak09:07:18
Dövmek
malarya09:07:18
Sıtma
ören09:07:17
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
ferz09:07:16
Satranç oyununda vezir
ütopya09:07:16
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
demir yolu09:07:14
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
iflas09:07:12
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
tavan aralığı09:07:06
bk. tavan arası
kazaen09:07:03
Kazara
lenger09:06:59
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
MALİ09:06:58
Mal ve para ile ilgili, parasal
Buyruk09:06:56
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
elebaşı09:06:46
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
klâvsen09:06:45
Klâvyeli ve telli bir çalgı
gönül rahatlığı09:06:41
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
hüküm09:06:37
Yargı
Eğlence09:06:36
Eğlenmek işi
Teşri09:06:36
Yasama
HAİNLİK09:06:35
Hain olma durumu veya haince davranış
ikaz etmek09:06:35
uyarmak, dikkat çekmek
sinmek09:06:35
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
Yaratıcı09:06:34
Yaratma yeteneği olan
piknik09:06:34
Kırda yenen yemek
nisyan09:06:34
Unutma
biçimci09:06:33
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
basbayağı09:06:32
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
Balta09:06:29
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
nişan09:06:27
İşaret, iz, belirti, alâmet
yer elması09:06:26
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
Balya09:06:22
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
Yafta09:06:17
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
irat09:06:17
Gelir
edi09:06:16
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
DİZİN09:06:15
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
tarihi09:06:15
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
nişanlanma09:06:15
Nişanlamak işi
konu09:06:12
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
korunak09:06:11
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
bilinç09:06:10
İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur
zıtlık09:06:06
Zıt olma durumu
nüsha09:06:05
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
merhametsiz09:05:59
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
Dübbüasgar09:05:58
Küçük Ayı
Bakir09:05:57
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
kristal09:05:54
Billûr
el yatkınlığı09:05:47
İşe alışmış olma durumu, mümarese
mütevazi09:05:41
Birbirine paralel olan
gaza09:05:37
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
akaju09:05:32
Maun
çiğe09:05:28
Ceviz veya badem içi
alıcı09:05:28
Satın almak isteyen kimse, müşteri
YÜREK09:05:26
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
kamulaştırma09:05:25
Kamulaştırmak işi, istimlâk
VEHİM09:05:25
Kuruntu
TEMLİK09:05:25
Mülk olarak verme
gütmek09:05:18
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
mızıka09:05:15
Bando
Bahir09:05:14
Deniz
açıktan açığa09:05:12
Belirgin olarak, göz göre göre
Zırh09:05:08
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
Şap09:05:08
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
Yağız09:05:06
Esmer
Hentbol09:04:59
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
çabukluk09:04:58
Çabuk olma durumu hız, sür"at
mezra09:04:58
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
Hint irmiği09:04:57
Sagu
konuksever09:04:53
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
mütekait09:04:49
Emekli
Sürme09:04:47
Sürmek işi
Batıni09:04:46
Batıniye mezhebinden olan kimse
beyaz cam09:04:40
Televizyon ekranı
ince bağırsak09:04:36
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
alabanda ateş09:04:32
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
yer değiştirme09:04:27
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
alışkı09:04:23
Yapılmaya alışılmış davranış
krallık09:04:23
Kral olma durumu veya görevi
Çıta09:04:19
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
ZİYA09:04:17
Işık, aydınlık
çayır kuşu09:04:14
Tarla kuşu