soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

Sik15:17:42
Erkeklik organı
puluç15:17:41
Cinsel gücü olmayan (erkek)
Yenilgi15:17:34
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
Debdebe15:17:30
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
HEPATİT15:16:44
Sarılık
cereme15:16:29
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme
Lapina15:16:25
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
formasyon15:16:24
Biçimlenme
niyet etmek15:16:23
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
vasati15:16:22
Orta, ortalama
kuşkusuz15:16:21
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
Arşınlamak15:16:20
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
Bakara15:16:17
İskambil kâğıdı ile oynanan bir kumar
Kısa15:16:16
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
eziyet15:15:52
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
çabucak15:15:42
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
SU AYGIRI15:15:28
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
menemen15:15:27
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
YOZLAŞMAK15:15:02
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
EMARE15:14:48
Belirti, iz, ipucu
halk dili15:14:46
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
restore etmek15:14:45
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
Tanısızlık15:14:44
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
Kanaat15:14:38
Elindekinden hoşnut olma durumu, kanıklık, yeter bulma, yetinme, fazlasını istememe, doyum
Aslan15:14:35
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
eda15:14:32
Davranış, tavır
savsaklama15:14:08
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
yaprak15:14:07
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
hizmet eri15:14:06
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
şehvaniyet15:13:58
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
maderşahî15:13:43
Anaerkil, matriarkal
İLAÇ15:13:42
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
yer minderi15:13:41
Yere serilerek üzerine oturulan yün veya pamukla doldurulmuş minder
köken bilimi15:13:41
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
reşit15:13:39
Ergin
Ham madde15:13:02
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
insancıl15:12:47
İnsan seven
meslektaş15:12:45
Aynı meslekten olan
haç15:12:28
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
Nazik15:12:27
Başkalarına karşı saygılı davranan
çay15:12:26
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
mikroskop15:12:25
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
aşırı gitmek15:11:51
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
manisa lalesi15:11:49
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
üzme15:11:32
Üzmek işi
mütalâa etmek15:11:10
okumak
miat15:11:09
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
GÖZETME15:11:08
Gözetmek işi
Likit15:11:03
Sıvı, akışkan
sanı15:10:49
Sanmak durumu veya sonucu, zan, zehap
remi15:10:42
İskambillerle oynanan bir tür oyun
deniz kazı15:10:41
Akbaş
sema15:10:40
Gök, gökyüzü
HİDDET15:10:39
Öfke, kızgınlık
niteliksiz15:10:09
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
KAMIŞ15:10:04
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
Me15:10:03
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
lânet okumak15:09:59
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
bel kemeri15:09:52
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
pide15:09:42
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
kukumav15:09:41
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
Revaç15:09:37
Geçerli ve değerli olma, sürüm
çırak15:09:35
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
soluk almak15:09:00
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
salah15:09:00
Düzelme, iyileşme, iyilik
elöpen15:08:59
Kertenkele
Maral15:08:58
Dişi geyik, meral
küpeşte15:08:55
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
Vaha15:08:54
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
röportaj15:08:43
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
delikli15:08:34
Deliği veya delikleri olan
Sinema15:08:22
Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi
çekinik15:08:13
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
meydan15:08:08
Alan, saha
telli balıkçıl15:08:06
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
ÇATANA15:08:03
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
sütnine15:08:00
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
böylece15:07:23
Tam böyle, bu biçimde
acemi15:07:20
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
demek15:06:57
Söylemek, söz söylemek
sabit15:06:56
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
arapça15:06:56
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
ölçüyü kaçırmak15:06:55
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
Trajedi15:06:55
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
çiçek tacı15:06:54
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
akademi15:06:52
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
DUYGULU15:06:52
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
malaga15:06:51
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
besteci15:06:50
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
öz deyiş15:06:49
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
Tek15:06:48
Eşi olmayan, biricik, yegâne
Fare15:06:48
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
tabi15:06:47
Bağımlı
şebeke15:06:46
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
teeddüp15:06:44
Utanma, sıkılma
latifeci15:06:43
Şakacı
UYMA15:06:42
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
sıcak15:06:42
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
İtidal15:06:41
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
karşı sav15:06:41
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
ağız birliği15:06:40
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
SOMURTKAN15:06:39
Sürekli somurtan, asık suratlı
Okçu15:06:38
Ok yapan veya satan kimse
Latif15:06:37
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
didişme15:06:36
Didişmek işi
uygun gelmek15:06:35
yakışmak, yaraşmak
atmak15:06:33
Bir şeyi yere doğru bırakmak
baklava15:06:32
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
Gönüllü15:06:24
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
bombeli15:06:22
Şişkinliği, kabarıklığı olan
Uygar15:06:12
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
iltica15:06:05
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
galeri15:06:04
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
malak15:06:02
Manda yavrusu
pisi15:05:59
(çocuk dilinde) Kedi
lökosit15:05:58
Akyuvar
idam cezası15:05:58
Ölüm cezası
acul15:05:51
Tez canlı, içi tez, ivecen
kendini düşünmek15:05:39
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
Bedir15:05:27
Dolunay, ayın on dördü
neşeli15:05:26
Sevinçli, keyifli, şen
klâkson15:05:18
Korna
zifafa girmek15:05:17
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
KANTİN15:05:08
Kışla, fabrika, okul gibi yerlerde yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı yer
insiyak15:05:00
İçgüdü, sevkıtabiî
hilkat15:04:46
Yaradılış, fıtrat
UZAM15:04:26
Algılanan nesnelerin temel niteliği
komisyon15:04:25
Alt kurul, encümen, komite
mütemayiz15:04:18
Kendini gösteren, sivrilen
takdir15:04:17
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme