soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

tırpana12:01:34
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
ilgi göstermek12:01:28
ilgisini esirgememek, belli etmek
yavan12:01:27
Yağı az
saçsız12:01:26
Saçı olmayan
dağıstanlı12:01:25
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
yazman12:01:24
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
avcı12:01:18
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
abes12:01:18
Akla ve gerçeğe aykırı
netameli12:01:17
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
Teşrifat12:01:17
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
doğma12:01:12
Doğmak durumu
toplu taşıma12:01:10
Bir şehir halkının ulaşım ihtiyacının, çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını sağlayan ulaşım sistemi
çete12:01:09
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
naaş12:01:05
Ölen kimsenin vücudu, ceset
doku bilimci12:01:04
Doku bilimiyle uğraşan kimse, bilgin
ara yerde12:01:03
arasında, arada
odak12:00:58
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
yasa dışı12:00:58
Yasalara, yasa kurallarına uymayan, gayrikanunî, illegal
geçicilik12:00:53
Geçici olma durumu
patavatsızca12:00:52
Patavatsız (bir biçimde)
koyu sarı12:00:50
Sarının bir ton koyusu
MÜSAVİ12:00:43
Eşit, denk
kız vermek12:00:38
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
krallık12:00:36
Kral olma durumu veya görevi
kadar12:00:33
Büyüklüğünde, genişliğinde
firavunlaşma12:00:30
Firavunlaşmak işi
avlu12:00:28
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
Ağırbaşlı12:00:26
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
ZEKİ12:00:24
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
büyüklük hastalığı12:00:23
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
fark etmek12:00:18
görmek, seçmek
kehribar12:00:10
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
murdar12:00:09
Kirli, pis
fildişi12:00:07
Fil dişinin donuk beyaz rengi
kerkes12:00:02
Akbaba
tahsis12:00:01
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
bağnazlık11:59:53
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
alogami11:59:53
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
hare11:59:53
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
şov11:59:52
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
sevap kazanmak (veya işlemek)11:59:52
hayırlı bir davranışta bulunmak
AYRINTI11:59:48
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
plebisit11:59:47
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
musevi11:59:47
Musa Peygamberin dininden olan kimse
derme11:59:46
Dermek işi
Mum11:59:43
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
genişlemek11:59:42
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
iktisat11:59:38
Ekonomi
GÖNDERMEK11:59:38
Yetki vererek gitmesini sağlamak
lahuti11:59:36
İlâhî, Tanrısal
zirai11:59:33
Tarımla ilgili, tarımsal
lame11:59:32
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
yırtıcı11:59:26
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
kaburga11:59:23
Eğe kemiklerinin oluşturduğu kafes
konsolos11:59:20
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
rutin11:59:17
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
ÜZere11:59:16
Şartı anlatır
semer11:59:10
Beygir, katır gibi hayvanlaırın sırtına yerleştirilen, üzerine yük bağlanan veya binilen, iskeleti ağaçtan yastık
beraat etmek11:59:06
aklanmak, temize çıkmak
kan kanseri11:58:54
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
GENE11:58:49
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
Kumarcı11:58:45
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
tek eşli11:58:42
Eşi bir tek olan, monogam
ALTIN11:58:40
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
sınır boyu11:58:35
Ülke sınırları
tamim11:58:25
Genelge, sirküler
beğence11:58:24
Övücü tanıtma yazısı, takriz
ÇELİŞİK11:58:10
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
metan11:58:05
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
tan yeri11:58:03
Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer
ütopyacı11:57:58
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
lef11:57:56
İçine sokma, iliştirme
nutku tutulmak11:57:56
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
TEMBEL11:57:54
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
seçmeli11:57:53
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
dut11:57:52
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
PARÇA11:57:49
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
rituel11:57:42
Ayin
Pirinç11:57:40
Buğdaygillerden, kökleri bol su içinde yetişen bir bitki (Oryza sativa)
YALABIMAK11:57:36
Şimşek çakmak
saha11:57:36
Alan
yürüteç11:57:35
Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek
böcek kabuğu11:57:35
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
arılar11:57:35
Tek tek veya bir topluluk düzeni içinde yaşayan, vücutları, özellikle karınları ve arka ayakları kıllarla örtülü zar kanatlılar familyası
Has11:57:34
Özgü, mahsus
tek tanrıcı11:57:33
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
Yalgın11:56:50
Ilgım, pusarık, serap
pekiyi11:56:37
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
iklim bilimci11:56:27
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
süt şekeri11:56:27
bk. lâktoz
politikacılık11:56:21
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
anne11:56:21
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
göz göre göre11:56:20
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
ifşaat11:56:18
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
Vantuz11:56:16
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
Maskarata11:56:12
Ayakkabının üst yüzünün ön tarafında dikişle ayrılan burun bölümü
putperestlik11:56:04
Puta tapma durumu, fetişizm
mübarek11:56:03
Verimli, bereketli
hint biberi11:55:58
Kırmızı biber
bezeme11:55:54
Süsleme, tezyin
rekabet etmek11:55:48
yarışmak
Hamiş11:55:48
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
Saraka11:55:43
Alay, istihza
diyagram11:55:40
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
büklüm11:55:33
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
gamsız11:55:30
Üzüntüsü olmayan
grekoromen11:55:17
Belden aşağısını tutmamak ve ayaklarla oyun yapmamak gibi kuralları olan güreş türü
iklimleme11:55:11
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
Bol11:55:05
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
döş11:55:00
Göğüs, bağır
koruma11:54:57
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
görüş açısı11:54:56
Bir şeyi görebilme alanı
Seyyar satıcı11:54:47
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
dayamak11:54:46
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
numara yapmak11:54:41
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
hor11:54:37
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
SELENYUM11:54:32
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
RENK11:54:31
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
budunsal11:54:30
Kavmî, etnik
SINAMA11:54:20
Sınamak işi, deneme, tecrübe
art düşünce11:54:18
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
çayır11:54:17
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
tıraşlı11:54:15
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
yaban kedisi11:54:14
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
karşılıklı11:54:14
İki kişi veya iki topluluğun arasında geçen ve karşılaşılan harekete eş değer bir hareketle beliren, mütekabil
parçalı11:54:13
Birden çok parçadan oluşmuş
teşvik11:54:12
İsteklendirme, özendirme
mısır unu11:54:11
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
terim11:54:10
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
tamzara11:54:09
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu