soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

Vadi01:07:00
İki dağ arasındaki geçit, koyak
körü körüne01:06:34
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
nihilizm01:06:34
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
Ad çekme01:06:04
Ad çekmek işi, kur"a
Dede01:05:12
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
Varsayımsal01:04:55
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
yalız01:03:37
(kas için) Düz ve parlak
Alize01:02:58
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
nasir01:02:14
Nesir yazan, nesir ustası
yapmacık01:01:19
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
hemati01:01:13
Kanın hemoglobinle renklenmiş al yuvar
pedagog01:01:07
Eğitimci, terbiyeci
ciddiye almak01:00:51
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
döl yatağı01:00:11
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
tüketici01:00:10
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
üstlük01:00:06
Üst olma durumu
Sefir00:59:54
Elçi
BALIKÇIL00:59:37
Balıkla beslenen, balık yiyen
tepkime00:59:33
Tepkimek işi
sokulgan00:59:27
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
sinemacı00:59:08
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
açılma00:58:36
Açılmak işi
okuma00:58:09
Okumak işi, kıraat
esprili00:57:13
Esprisi olan
REFİK00:57:02
Arkadaş, dost
yedek lastik00:56:35
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
eşek00:56:19
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
Rasyonalizm00:55:56
Akılcılık, usçuluk
ibre00:55:55
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
Madagaskarlı00:55:45
Madagaskar halkından olan
dalaşmak00:55:42
Ağız kavgası etmek
Ödüncü00:55:31
Ödün veren, tavizci
Sarılık00:54:25
Sarı olma durumu
yeniden00:54:24
Gene, yine, bir daha, tekrar
bilirkişi00:54:20
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
üniforma00:54:11
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
Gamsız00:53:39
Üzüntüsü olmayan
azize00:53:38
Ermiş kadın
Nezle00:53:31
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
vatansız00:53:25
Vatanı olmayan
praseodim00:52:09
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
uzama00:51:21
Uzamak durumu
pusma00:49:32
Pusmak işi
bayrak00:49:14
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
acımtırak00:49:03
Acımsı
azaltma00:47:55
Azaltmak işi
erbaş00:47:47
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
kameriye00:47:46
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
branş00:47:34
(bilim için) Dal, kol
TİRPİDİN00:47:33
Ufak bahçe çapası
şov00:47:32
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
vücut00:47:11
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Yanardağ ağzı00:46:43
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
görünüşte00:46:42
Dıştan göründüğüne göre, görünene inanmak gerekirse, görünene bakılırsa
sütlü00:46:38
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
beslenme bozukluğu00:46:35
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
Kuduz00:46:21
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
üzüm asması00:46:14
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
akran00:46:12
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
temize çıkmak00:45:13
suçsuz olduğu anlaşılmak
okka00:45:02
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
gözetmek00:45:00
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
BİZATİHİ00:44:56
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
yetinme00:44:45
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
su taşkını00:43:56
bk. sel
sevecenlik00:38:42
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
Devir00:38:39
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
proleter00:38:17
Çalışan, emekçi
hırdavatçı00:38:05
Hırdavat satan kimse, nalbur
Kullanış00:35:29
Kullanmak işi veya biçimi
lisan00:35:12
Dil, zeban
tatminkâr00:35:10
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
nakil etmek00:35:04
bk. nakletmek
Özümleme00:34:14
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
pratik00:34:00
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
sütü bozuk00:33:55
Kötü soydan gelen (kimse)
hastahane00:33:25
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
şıra00:32:52
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Tifüs00:32:42
Bitle geçen, ortalama 15 gün süren, vücutta pembe lekelerle beliren, ateşli ve tehlikeli bir hastalık, lekeli humma
Kaynama00:32:39
Kaynamak işi
Saten00:32:36
Atlas
kabul salonu00:32:14
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
otoklâv00:31:14
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
küp00:30:32
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
kenarlık00:29:34
Kenar bölümünü oluşturan şey
külek00:27:42
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
toplumsal00:27:20
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
Bencilik00:27:04
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
taktir00:27:04
Damıtma, imbikten çekme
mesai00:26:59
Çalışma, emek
Tatar00:25:48
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
SÖYLENCE00:25:22
Efsane
ak gözlü00:24:58
Gözlerinin rengi pek açık olan ve nazarının hemen değdiğine inanılan (kimse)
kölçer00:24:52
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
tapma00:24:32
Tapmak işi
Zavallı00:24:08
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
kedi00:24:00
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
afakî00:23:46
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
geçici00:22:57
Çok sürmeyen
hiççi00:22:46
Hiççilik yanlısı, nihilist
Bürokrat00:22:32
Devlet dairesinde çalışan görevli
sığınmacı00:22:09
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
Uyku00:21:58
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
trigonometri00:21:56
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
BUCAK00:21:46
Kenar, köşe, yer
müşkül00:21:45
Güç, zor, çetin
sıkım00:20:57
Sıkma işi
gürbüz00:20:51
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
yamaç00:20:41
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
sakın00:20:27
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Tebligat00:19:44
Bildirim
paylaşmak00:19:22
Katılmak
birikim00:18:59
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
pisboğaz00:18:29
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
Okumuş00:17:38
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
eşkin00:16:44
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
Yazıhane00:15:53
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
öğretmen00:15:46
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
yaslanma00:14:39
Yaslanmak (I, II) işi
devim bilimi00:13:44
Dinamik
işe yaramak (veya yaramamak)00:13:24
elverişli olmak
azık00:13:15
Yiyecek, besin, gıda
uyruk00:12:44
Bir devletin yönetimi altında olma durumu
dişbudak00:12:40
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
-a / -e00:12:40
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
yorgun argın00:12:39
Çok yorulmuş, gücü kalmamış olarak
ayva00:11:26
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
adapte etmek00:11:10
uyarlamak
ay takvimi00:11:03
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
namus00:10:11
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık