soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

insanoğlu23:15:45
İnsan, âdemoğlu
uyku sersemliği23:15:37
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
afazi23:15:01
bk. söz yitimi
üşengen23:14:59
bk. üşengeç
çağırmak23:14:56
Binmek için bir araç istemek
REHİN23:14:54
Bir borcun ödeneceğine teminat olarak, ödenince, geri alınmak şartıyla borçlunun alacaklıya verdiği değerli şey, tutu, ipotek
puan23:14:44
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
Kör nokta23:14:28
Kör alan
Şüpheli23:13:34
Kuşkulu
mütegallibe23:13:33
Zorba, zorba takımı
Sürme23:11:50
Sürmek işi
yağcı23:11:19
Yağ çıkaran veya satan kimse
İKAMETGAH23:11:12
İkamet edilen, oturulan yer, konut
davranmak23:11:11
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
solist23:10:54
Solocu
yatıştırıcı23:10:36
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
ağ yatak23:10:35
Hamak
ILGIM23:10:15
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
kuş tüyü23:10:10
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
kibir23:09:58
Büyüklük, ululuk
lâvtacılık23:09:54
Lâvtacının mesleği
Sığa23:09:52
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
saçma sapan konuşmak23:09:50
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
batkı23:09:49
Batkınlık, iflâs
ölçümlü23:09:47
Metrik
sfenks23:09:45
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
yalanma23:09:44
Yalanmak işi
koyu yeşil23:09:40
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
vücut bulmak23:09:34
oluşmak
FÜZE23:09:10
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
hakçası23:08:56
Doğrusu, doğru olanı
münevver23:08:52
Aydın
Başkalık23:08:48
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
sessiz yürüyüş23:08:47
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
çağı geçmek23:08:45
eskimek, dönemi veya modası geçmek
teşrin23:08:44
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
Lirik şiir23:08:36
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
Bronz23:07:33
Tunç
dingi23:07:26
Bir çifte kürekli küçük patalya
Ayıraç23:07:15
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
Yatısız23:06:39
Geceleri kalınıp yatılmayan
Tartışma23:06:25
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
şuurlu23:06:21
Bilinçli
diyar23:06:16
Ülke
belirtilen23:05:30
Tamlanan
hısım akraba23:05:22
Yakın ve uzak bütün akrabalar
BÖN23:05:16
Budala, saf
Hainlik23:05:06
Hain olma durumu veya haince davranış
TORİK23:04:45
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
YENİ AY23:04:23
Ayça, hilâl
om23:03:28
Kemiklerin toparlak ucu
sıralamak23:03:04
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
söz etmek23:02:07
o şey üzerinde konuşmak
savurmak23:01:29
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
VEHİM23:01:02
Kuruntu
kıç23:00:36
Kuyruk sokumu bölgesi, popo, makat
EDEPSİZ22:59:10
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
Tepkili22:59:06
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
misafirperverlik22:58:22
Konukseverlik
korporasyon22:56:38
Lonca
Mütekait22:56:36
Emekli
armatür22:56:23
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
art arda22:55:57
Birbirinin arkasından
icmal22:55:24
Özet, kısaltma
Eğe22:55:08
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
CİNSİYET22:52:36
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
Oyunbozan22:52:24
Birlikte yapılmasına karar verilen bir işten tek taraflı cayan (kimse), mızıkçı
ikiz22:51:59
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
dudu22:49:02
Kadınlara verilen bir unvan, hanım
şanslı22:48:57
Talihi olan, talihli
asla22:48:42
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
hainlik etmek22:48:31
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
tumturaklı22:48:03
(söz ve anlatım için) Anlama bir şey katmayan, bir anlam bildirmeyen ama kulağa hoş gelen, gösterişli
örtüsüz22:47:50
Örtüsü olmayan
Cümle alem22:47:17
Herkes
KOMOT22:47:15
Komodin
ÖZENLİ22:46:38
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
diba22:46:35
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
ivme22:46:25
İvmek işi
HİDDET22:46:17
Öfke, kızgınlık
UYDU22:45:16
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
renkli22:45:08
Rengi olan
şahitlik22:44:41
Tanıklık, şahadet
kısmık22:44:01
Cimri, pinti, hasis
ricacı22:43:57
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
ESİRGEME22:42:35
Esirgemek işi, himaye, vikaye
ÖZGÜLLÜK22:42:18
Özgül olma durumu
irşat22:42:17
Doğru yolu gösterme, uyarma
Darı22:39:37
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
dış deri22:39:17
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
nüfus22:38:58
Kişi
laik22:38:09
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
simya22:37:24
Alşimi
mütecaviz22:36:37
Saldırgan, saldırıcı, sataşkan
Arap22:36:35
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
kilise22:35:11
Hristiyan tapınağı
âdet olmak22:34:45
öteden beri yapılır olmak
MEY22:34:22
Şarap
Unutma22:34:03
Unutmak durumu
taife22:33:49
bk. tayfa
HAYDİ22:32:49
İsteklendirmek, çabukluk belirtmek için kullanılır
dük22:32:27
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
yumuşakçalar22:31:00
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
kara su22:30:55
Ağır akan su
FAİL22:30:54
Eden, yapan, işleyen
yüz suyu22:30:52
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
Yemeni22:29:19
Yemen ülkesine ait
İnancılık22:27:07
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
peşmelba22:26:58
Şeftalili, kremalı bir çeşit dondurma
kademeli22:26:29
Aşamalı, basamaklı
çin gülü22:26:20
bk. kamelya
müteşebbis22:26:10
Girişken, girişimci
Yıllık22:24:51
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
bağıllık22:24:33
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
Öteki22:24:22
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
fark etmek22:22:53
görmek, seçmek
dili tutulmak22:22:24
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
maaile22:21:59
Ailece, ev halkıyla birlikte
dümen22:20:31
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
KALLEŞ22:19:15
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
sakıncasız22:18:55
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
mikyas22:18:46
Ölçek, ölçü
SALYA22:18:43
Ağızdan sızan tükürük
Dokunma22:17:09
Dokunmak (I) işi, temas
protez22:17:01
Eksik bir organın yerini tutmak, bir organın sakatlığını örtmek amacıyla yapılan yapma organ veya parça
Emekçi22:16:23
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
düzgülü22:16:06
Düzgüye uygun, normal
muzip22:15:08
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
aşırma22:14:58
Aşırmak işi
yağışsızlık22:14:14
Yağış olmama durumu, kuraklık