soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu16:07:12
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
kurallı16:07:12
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
panter16:07:09
Pars
mescit16:07:08
Cami
dirim16:06:59
Hayat, yaşam
mesabe16:06:51
Derece, değer, rütbe
mesafe16:06:46
Ara, uzaklık
mesame16:06:35
Gözenek
nezir etmek16:06:33
bk. nezretmek
mesaha16:06:30
Yeri ölçme
eprime16:06:27
Eprimek işi
hafıza16:06:25
Bellek
güneştopu16:06:24
bk. Acem lâlesi
lastik16:06:12
Kauçuktan yapılmış (şey)
Ödeşme16:06:08
Ödeşmek işi
toptan16:06:07
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
ilkel16:05:48
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
HABER16:05:47
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
beşbıyık16:05:44
İri muşmula
İrin16:05:43
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
Öz yapı16:05:43
Karakter
özerklik16:05:43
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
süsleme16:05:43
Süslemek işi, bezeme, tezyin
Zıt16:05:42
Karşıt anlamlı
marifet16:05:42
Ustalık, hüner, uzmanlık
Titreşim16:05:41
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
Biçimsiz16:05:41
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
rençper16:05:40
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
Ur16:05:40
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
Taşlı16:05:39
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
Su katılmamış16:05:37
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
RADİKAL16:05:35
Köklü, kesin, kökten
tavşan16:05:30
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
ezik16:05:30
Ezilmiş veya yassılmış
delikli boncuk (veya taş) yerde kalmaz16:05:30
az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur
mars16:05:29
Merih gezegeni, Sakıt
dinek16:05:29
Dinlenmek için durulan yer
geri vermek16:05:28
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
ayal16:05:27
Karı, eş
tekit16:05:27
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
hakikaten16:05:24
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
liberalizm16:05:23
Serbestlik
koordinasyon16:05:21
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
cızırtı16:05:13
Cızırdama sesi
cinsel16:05:12
bk. cinsî
boğa güreşi16:05:09
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
dumur16:05:04
Körelme
tezgâh16:05:04
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
acınmak16:05:00
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
amel16:04:50
Yapılan iş, edim, fiil
hanım16:04:46
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
dalgalı16:04:40
Dalgası olan
trajik16:04:38
Trajedi ile ilgili
gemilik16:04:36
Gemi yapılan yer, tersane
kankan16:04:35
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
tez elden16:04:34
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
tıpa16:04:30
Tapa
teşhis etmek (veya koymak)16:04:29
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
ır16:04:27
bk. yır
GECE BEKÇİSİ16:04:24
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
Alışkın16:04:24
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
namussuz16:04:23
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
KARŞIT16:04:22
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
tıp tıp16:04:19
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
kaplumbağa yürüyüşü16:04:16
Çok ağır yürüyüş
Tereddüt16:04:11
Kararsızlık, duraksama
böyle16:04:11
Bunun gibi, buna benzer
tuvalet16:04:07
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
SIĞA16:04:03
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Madagaskarlı16:04:02
Madagaskar halkından olan
HİSSE16:04:01
Pay
sakız ağacı16:04:00
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
şefaat16:03:45
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
zaaf16:03:41
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
Sözcük16:03:38
Kelime
fiyatlandırma16:03:37
Fiyatlandırmak işi
Yaren16:03:36
Arkadaş, yakın, dost
SAFİ16:03:35
Katıksız, duru, temiz
Kızılderili16:03:31
Amerika yerlilerine verilen ad
ARKALIK16:03:28
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
ANLAŞMA16:03:27
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
meyve bahçesi16:03:23
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
kiriş16:03:18
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
öz eleştiri16:03:12
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
sürekli16:03:09
Kesintisiz olarak süren, devamlı
ÖRGÜTLÜ16:03:08
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
gerçeküstücülük16:03:07
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
emlak16:03:00
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
emlik16:02:55
Emme dönemindeki küçük çocuk
töre bilimi16:02:55
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
YETERLİ16:02:51
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
Arapça16:02:49
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
ayaklı16:02:47
Ayağı olan
katarakt16:02:42
Ak su, ak basma, perde
tamamlanmak16:02:37
Bitirilmek
HİZMET ERİ16:02:33
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
yalak16:02:31
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
PALAMUT16:02:28
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
CİNAYET16:02:24
Adam öldürme
YAZINSAL16:02:15
Edebî
vandal16:02:07
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
velvele16:02:06
Gürültü, bağrışma
ak yel16:02:05
Güneyden esen rüzgâr, lodos
direşme16:02:02
Direşmek işi, sebat
Beraberinde16:02:01
yanında
zeyrek16:02:01
Anlayışlı, uyanık, zeki
manikür16:01:59
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
şif16:01:57
Pamuk kozası
Bilim16:01:57
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
beyaz perde16:01:57
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
nasrani16:01:56
Hristiyan, İsevî
süne16:01:51
Yarım kanatlılardan, yumurtalarını ekin yapraklarına bırakan, esmer renkli, zararlı böcek (Eurigaster integriceps)
Taş16:01:51
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
yatısız16:01:48
Geceleri kalınıp yatılmayan
aktivizm16:01:47
Etkincilik
aktivite16:01:43
Etkinlik
MANEVİYAT16:01:38
Maddî olmayan, manevî şeyler
tarihî tiyatro16:01:12
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
dinç16:01:11
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
BÖLÜŞTÜRME16:01:07
Bölüştürmek işi
liparit16:01:06
Riyolit
BİRİCİK16:00:53
Eşi, benzeri, ikincisi olmayan ve çok sevilen, tek, yegâne
vakayiname16:00:49
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
gece kıyafeti16:00:48
Gece giyilen elbise
Aksan16:00:47
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
dimdik durmak16:00:43
tam dik durumda olmak
Bıkkınlık16:00:40
Çok bıkmış olma durumu
AĞI16:00:34
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
birbiri için yaratılmış olmak16:00:31
birbiriyle çok iyi anlaşmak
hakuran16:00:30
Kumru