soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

düzenlilik19:43:52
Düzenli olma durumu
SOKUM19:43:40
Lokma
ZAĞLAMA19:43:16
Zağlamak işi, kılağılama
keçiboynuzu19:42:51
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
tekil19:42:50
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
kepenek19:42:17
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
elifba19:41:54
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
ecel şerbeti içmek19:41:31
ölmek
ANT19:40:59
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
nervür19:40:57
Bir veya iki milimlik pli
element19:40:34
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
Ağırlaşmak19:40:14
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
gösterge19:40:02
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
ANMA19:39:50
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
limonata19:39:46
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
harfi harfine19:38:53
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
karateci19:38:50
Karate yapan kimse
durgun19:38:08
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
evlik19:37:30
Herhangi bir sayıda evi olan, hanelik
TUGAY19:36:56
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
bir çokları19:36:51
çok sayıda olan (kimse veya şey)
ulak19:36:10
Haberci, haber veren kimse
konuşkan19:35:52
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
SOLUK19:35:01
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
asıl19:34:48
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
hamel19:34:43
Koç burcu
yemin kasem19:34:29
Yemin etme
tasarlama19:33:02
Tasarlamak işi
durum vaziyeti19:32:33
Görünüş
sine19:32:30
Göğüs
etilen19:31:57
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
NAHAK19:31:36
Haksız, gereksiz
dogmatik19:31:25
Deney bilgisini, deneye dayanan kanıtları hiçe sayarak, kanılarını inanç öğretilerinden çıkaran (düşünce biçimi)
Nan19:30:50
Ekmek
Sübvansiyon19:30:49
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
mukaddes19:30:27
Kutsal
Ayçiçeği19:30:00
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
halifelik19:28:43
Halifenin görevi, hilâfet
ÇALIM19:26:48
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
dolu19:25:54
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
bühtan19:24:30
Kara çalma, iftira
emel19:23:14
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
acayip19:21:27
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
yasaklanma19:21:25
Yasaklanmak işi
kof19:21:14
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
tansiyon19:20:42
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
hona19:19:39
Erkek sığır
Vaziyet19:18:18
Konum
bahane19:18:00
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
sperm19:17:28
bk. sperma
sıradanlık19:15:22
Sıradan olma durumu
umursamaz19:14:35
Umursamayan, aldırış etmeyen
öge19:14:34
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
iyot19:14:34
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
fırıldak19:14:17
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
piyano19:12:49
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
Anafor19:12:33
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
çaprazlama19:12:33
Çapraz olarak, makaslama
kabarma19:12:29
Kabarmak işi
tik19:11:36
Herhangi bir kas kümesinin irade dışı hareketi
Toplanma19:10:36
Toplanmak işi
sokur19:08:19
Köstebek
tutuklama19:07:58
Tutuklamak işi, tevkif
senatör19:07:46
Senato üyesi
boylu19:07:07
Boyu olan
doğaçtan19:06:18
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
burmak19:05:06
Hadım etmek, iğdiş etmek
öğle19:05:02
Gün ortası
şule19:04:38
Alev, yalım
ılıcak19:02:28
Az ılık, ılıkça
reşit19:02:26
Ergin
Karakol19:01:32
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
bağdaş19:01:26
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
kazanım19:00:35
Kazanmak işi
rahvan18:59:58
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
getirim18:59:47
Getirme işi
ocak18:58:10
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
yen18:57:16
Giysi kolu
Satürn18:55:31
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
KISIM18:55:29
Avuç
ispirtolu18:55:00
İspirtosu olan
çocuk18:54:35
Küçük yaştaki oğlan veya kız
kuzgunkılıcı18:54:24
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
Yan18:53:41
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
kaşe18:51:30
Damga, mühür
iğne ardı18:51:09
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
sarf18:50:50
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
YAZI18:50:06
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
Depo18:49:58
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
söğüş18:49:58
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
spazm18:48:53
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
Yoğunluk18:48:26
Yoğun bir maddenin özelliği
zikretme18:48:23
Zikretmek işi veya durumu
KIZGIN18:48:18
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
çetrefilli18:47:53
Karışık ve anlaşılması güç olan
gavur18:47:25
Müslüman olmayan kimse, Hristiyan
Dolma18:45:36
Dolmak işi
beka18:42:16
Kalıcılık, ölmezlik
Yay18:40:14
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
anket yapmak18:39:56
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
incitmek18:39:28
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
basmak18:38:26
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
çekim18:37:15
Çekmek işi
aşüfte18:37:04
Oynak, açık saçık kadın, kokot
ağızotu18:36:41
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
yatak örtüsü18:34:15
Yatağın üzerine serilen örtü
aperitif18:32:34
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
et18:31:15
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
ipçik18:25:50
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
gümrahlık18:23:29
Gümrah olma durumu, bolluk, sıklık, gürlük
taslamak18:23:27
Kendinde olmayan bir değeri varmış gibi göstermek
şema18:22:03
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
gerekli görmek18:22:03
yapılması icap etmek
Tamu18:21:24
Cehennem
viroloji18:21:22
Virüsleri inceleyen bilim dalı
sert18:21:06
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
naziklik18:21:02
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
OKUL18:20:24
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
Ahmak18:19:25
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
inilmek18:17:44
İnmek işi yapılmak
aşina18:17:42
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
ıstaka18:17:34
bk. isteka
Emaye18:16:45
Üzeri emayla kaplanmış olan
velilik18:16:13
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
ge18:15:38
Germanyum"un kısaltması
çaydanlık18:15:13
İçinde çay pişirilen kap
yıpratmak18:15:00
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
Ola18:14:42
acaba, sahi, bulunabilir
Vana18:14:04
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
merkeziyetçilik18:13:48
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik