soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu08:03:47
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Uyarı08:03:46
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
aracılık08:03:43
Aracının gördüğü iş, tavassut, vasıta
su yosunu08:03:42
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
sonradan08:03:42
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
KARŞI ÇIKMAK08:03:40
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
SAHİ08:03:38
Gerçekten, gerçek olarak
şimendifer08:03:36
Demir yolu
esneklik08:03:34
Esnek olma durumu, elâstikiyet
erdenlik08:03:32
Bakirlik
ZANAAT08:03:30
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
gözaltına almak08:03:28
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
bistro08:03:26
İçkili kahve, küçük lokanta
rahne08:03:23
Gedik, yarık
rahip08:03:21
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
rağbet görmek (veya kazanmak)08:03:21
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
elden ele geçmek08:03:19
bir şey sahip değiştirmek
yetkisiz08:03:17
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
rafya08:03:13
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
uzlaştırıcı08:03:11
Uzlaşmayı sağlayan
Etene08:03:09
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
şeref08:03:08
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
kara yağız08:03:07
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
mekanikçi08:03:05
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
konsolos08:03:03
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
ihtifal08:03:01
Anma töreni
ERMİŞ08:02:59
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
takaza08:02:57
Azarlama, başa kakma, serzeniş
taklit08:02:55
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
yedirme08:02:52
Yedirmek işi
Dolambaçlı08:02:49
Dolambacı olan
mobil08:02:47
Hareketli
pençe08:02:45
Yırtıcı hayvanların ön ayaklarının parmaklarıyla tırnakları
geri çekilme08:02:41
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
rodyum08:02:39
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
uyuşkan08:02:37
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
meşime08:02:35
Döl yatağı
meşhur08:02:33
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
histerik08:02:30
bk. isterik
patolojik08:02:30
Patoloji ile ilgili
çınlayış08:02:28
Çınlamak işi veya biçimi
mağara bilimci08:02:26
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
YUNANLI08:02:24
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
tahsil08:02:22
(para için) Alma, toplama
tahsis08:02:20
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
tahrik08:02:18
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
tahril08:02:16
Çizgi
tahrir08:02:14
Yazma, kitabet, kompozisyon
hür08:02:12
Özgür
ramak08:02:12
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
müthiş08:02:10
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
askere alınmak08:02:07
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
rakik08:02:05
İnce, narin
rakip08:02:03
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
Bilgili08:02:01
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
icraat08:01:55
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
ihtiyat08:01:53
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
ihtiyar08:01:51
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
riyakarlık08:01:49
İkiyüzlülük, müraîlik
Bilgece08:01:47
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
japon gülü08:01:43
Kamelya
Başarısız08:01:41
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
mükafat08:01:39
Ödül
Çalgı08:01:37
Müzik aleti, enstrüman
sınıflandırma08:01:35
Bölümlendirme
ihtiras08:01:33
Aşırı, güçlü istek
tekdir08:01:31
Azarlama, paylama
riziko08:01:28
Zarara uğrama tehlikesi
nanemolla08:01:26
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
KÖŞE08:01:25
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
DOLAYLI08:01:23
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
İffetli08:01:21
İffettini koruyan, sili, afif
görevli08:01:19
Görevi olan, vazifeli
müsavatçılık08:01:17
Eşitçilik
değersizlik08:01:16
Değersiz olma durumu
himaye etmek08:01:15
korumak, kayırmak, gözetmek
belirmek08:01:13
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
keyifsiz08:01:11
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
Etik08:01:11
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Ürküntü08:01:10
Ürkme duygusu, tevahhuş
sersem08:01:10
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
tinselcilik08:01:09
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
Eten08:01:09
Etene
Yaralı08:01:07
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
dalgalanma08:01:04
Dalgalanmak işi
lezbiyen08:01:01
Eşcinsel, sevici kadın
KURTULUŞ08:00:57
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
izmihlal08:00:55
Yıkılma, çökme
EMEK08:00:52
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
çavalye08:00:51
Balıkçıların tuttukları balıkları içine attıkları sepet
Müdafaa08:00:50
Savunma, koruma
Cennet08:00:47
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
inorganik08:00:45
Cansız olan
tehdit08:00:43
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
tun08:00:40
Gizli yer, köşe bucak
Mızrak08:00:38
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
oylama08:00:36
Oy kullanma işi
Yazgı08:00:33
Bütün olmakta ve olacak olanları önceden ve değişmeyecek biçimde düzenlediğine inanılan doğaüstü güç, alın yazısı, kader, mukadderat
fikstür08:00:31
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
MÜSAVİ08:00:29
Eşit, denk
KORİDA08:00:24
Boğa güreşi
YER MANTARI08:00:22
bk. domalan
Törpü08:00:20
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
KOR08:00:18
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
tiftik keçisi08:00:15
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
boyutlandırma08:00:13
Boyutlandırmak işi
İlişki08:00:11
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
VERİMLİ08:00:09
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
çıdam08:00:07
Sabır
maarif08:00:06
Bilgi ve kültür
söz karışıklığı08:00:04
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
sapkınlık08:00:02
Sapkın olma durumu
dokümanter07:59:59
Belgesel
mumluk07:59:57
Mumu olan
Kafkasyalı07:59:55
Kafkasya halkından olan (kimse)
CÜZAMLI07:59:52
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
İRADE DIŞI07:59:50
İradesiz
cesurca07:59:48
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
Güya07:59:46
Sözde, sanki
tesadüf07:59:40
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
Açık07:59:38
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
kestirme07:59:35
Kestirmek işi
BUZ DAĞI07:59:32
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
sünnet07:59:30
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
Akdeniz humması07:59:28
Malta humması
maddecilik07:59:24
Materyalizm
bitki örtüsü07:59:22
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
ihsan etmek (veya buyurmak)07:59:20
bağışta bulunmak, bağışlamak
Koridor07:59:18
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
dümen bedeni07:59:16
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça