soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu09:05:37
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
rabıta09:05:35
Bağlayan şey, bağ
remi09:05:28
İskambillerle oynanan bir tür oyun
halk ozanı09:05:28
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
ISKARTA09:05:23
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
faizcilik09:05:15
Faizcinin işi, tefecilik
deneycilik09:05:14
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
Havuç09:05:09
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
sahteci09:05:07
Düzmeci, sahtekâr
yaranmak09:05:03
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
kışkırtma09:04:57
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
şifon09:04:42
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
küresel09:04:37
Küre ile ilgili olan
engelleyiş09:04:31
Engellemek işi veya biçimi
Seyran09:04:18
Gezme, gezinme
dikkatli09:04:08
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şikar09:04:03
Av
maskara09:03:59
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
bakış09:03:53
Bakmak işi veya biçimi
riya09:03:30
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
gayrimüslim09:03:21
Müslüman olmayan
merhem09:03:12
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
Öz su09:02:56
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
Tapa09:02:50
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
Konut09:02:45
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
muayyen09:02:34
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
Yeğin09:02:23
Zorlu, katı, şiddetli
anlamdaş09:02:21
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
yalıçapkını09:02:14
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
Sanskrit09:02:13
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
mersingiller09:02:00
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
paydaşlık09:01:50
Paydaş olma durumu, iştirak
bayan09:01:49
Hanım yerine kullanılan bir unvan
kazaen09:01:35
Kazara
kamufle09:01:33
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
resmî giysi09:01:20
Resmî elbise, üniforma
MORULA09:01:14
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
cerrahi09:01:09
Cerrahlıkla ilgili
vazife09:01:09
Ödev
kolokyum09:00:58
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
ağızdan09:00:49
Yazılı olmayarak, sözle, sözlü, şifahî
Çakım09:00:48
Şimşek, çakın
İÇ HASTALIKLARI UZMANI09:00:48
bk. dahiliyeci
ışıltı09:00:37
Hafif ışık
tüberküloz09:00:32
Verem
yer değiştirme09:00:22
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
izmaritgiller09:00:19
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
bildirge09:00:17
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
ayırma09:00:12
Ayırmak işi
YAZANAK09:00:06
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
Gönül borçlusu09:00:01
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
boyun eğmek08:59:41
isteyerek veya istemeyerek uymak, katlanmak
şirin08:59:35
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
samankapan08:59:30
Kehribar
taş basmacı08:59:25
Taş basması ile uğraşan kimse
Sapkınlık08:59:20
Sapkın olma durumu
şeytan taşlama08:59:14
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
TEHİR08:59:09
Sonraya bırakma, erteleme
eziyet çekmek08:59:04
zahmet ve sıkıntıya uğramak
satirik08:58:52
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
fark etmek08:58:47
görmek, seçmek
düz baskı08:58:41
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
Eskişehir taşı08:58:40
Lüle taşı
basım08:58:36
Bası sanatı, tabaat
namuslu08:58:33
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
Işın08:58:31
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
genel görünüm08:58:30
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
metin olmak08:58:26
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
umman08:58:20
Ana deniz, okyanus
ummak08:58:15
Sanmak, tahmin etmek
dirsek08:58:10
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
çetrefilli08:58:05
Karışık ve anlaşılması güç olan
duvar resmi08:57:53
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
istiare08:57:48
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
Yağız08:57:42
Esmer
önemseme08:57:38
Önemsemek işi
Asgari08:57:33
En az, en aşağı, en azından, en düşük
duyumsamazlık08:57:29
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
yürekler acısı08:57:25
çok acıklı
tefeci08:57:23
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
ulusallık08:57:22
Milliyet, millîlik
Sözcük08:57:18
Kelime
Taşınabilir08:57:12
Taşınması mümkün olan
ruba08:57:07
Giysi, giyecek
dil bilimci08:57:01
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
PEÇ08:56:57
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
ekonomik08:56:51
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
Misket08:56:46
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
dolma kalem08:56:41
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
isteklendirici08:56:41
İstek uyandıran, teşvikkâr
Limonluk08:56:35
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
tutsaklık08:56:34
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
Damalı08:56:30
Üstünde kareler bulunan
kuruntuya kapılmak08:56:17
boş yere tasalanmak
sahil boyu08:56:12
Deniz kıyısı
sağduyu08:56:09
Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim
TÜRDEŞ08:55:59
Türleri bir olan, mütecanis
Saik08:55:57
Sebep
yüz ölçümü08:55:53
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
safra kesesi08:55:48
Öd kesesi
ac08:55:44
Aktinyum"un kısaltması
bant08:55:39
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
taşak08:55:38
Er bezi, erkeklik bezi, haya
satış08:55:38
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
Metal bilimi08:55:38
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
özetleme08:55:27
Özetlemek işi
buzul bilimi08:55:17
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
galaksi08:55:11
Gök adası
tatlı sülümen08:55:06
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
Kitabet08:54:55
Yazmanlık, kâtiplik
pekmez kaynatmak08:54:49
pekmez yapmak
kesiş08:54:44
Kesmek işi veya biçimi
Atasözü08:54:39
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
nazenin08:54:33
Cilveli, nazlı
Mitoloji08:54:22
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
dokunaklı08:54:18
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
çisenti08:54:15
Toz gibi ince yağan (yağmur)
Telli balıkçıl08:54:11
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
alegorik08:54:11
Alegori ile ilgili
kardinal08:54:08
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
TUTU08:54:08
Rehin, ipotek
Macun08:54:05
Hamur kıvamına getirilmiş madde
Bağlılık08:54:01
Bağlı olma durumu, merbutiyet
Kalıcılık08:53:58
Kalıcı olma durumu
MAVERA08:53:57
Öte
bÜtÜnsel08:53:54
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
Kapital08:53:52
Sermaye, ana mal
stand08:53:51
bk. stant
yiv08:53:48
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
bağsız08:53:46
Bağı bulunmayan