soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu11:18:03
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
ateh getirmek11:17:58
bunamak
işlev yitimi11:17:16
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
onmak11:16:21
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
rıza göstermek11:15:20
razı olmak, onamak, uygun bulmak
layık olmak11:15:19
hak kazanmış olmak
henüz11:14:51
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
Mecazen11:13:51
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
Varsayımsal11:13:27
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
muvasalat11:13:19
Bir yere ulaşma, varma
metropol11:10:32
Bir bölgenin veya ülkenin en önemli şehri, ana şehir, ana kent
NOKSAN11:08:38
Eksik, eksiklik, kusur
çepeçevre11:07:19
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
tavsiye mektubu11:07:08
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
tarihi11:06:56
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
Gevşeme11:06:19
Gevşemek işi
sakız rakısı11:05:48
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
direnme11:05:16
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
deney11:05:00
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
laf cambazı11:04:12
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
Ündeş11:02:00
Benzer sesle biten söz veya cümle
bakan11:00:19
Bakmak işini yapan (kimse)
duyma10:59:04
Duymak durumu
TENASÜL10:59:04
Nesil yetiştirerek üreme
kurak10:59:03
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
remi10:59:02
İskambillerle oynanan bir tür oyun
omaca10:57:57
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
renkleme10:57:36
Renklemek işi
dolaylı anlatmak10:57:34
anıştırmak, ima etmek
boylam10:57:17
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
sabotaj10:56:48
Baltalama
merih10:56:39
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
çöküntü hendeği10:56:34
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
otoklâv10:56:07
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
Eski Çağ10:55:52
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
Çelik10:55:51
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
tutuklama10:55:15
Tutuklamak işi, tevkif
belirleme10:54:34
Belirlemek işi, tayin
fuar10:53:36
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticarî mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
vicdan10:53:36
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
kodaman10:53:36
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
denklik10:53:35
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
er10:53:05
Erbiyum"un kısaltması
düşey 10:51:45
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
Lonca10:50:57
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
gereği gibi10:50:48
nasıl olması gerekli ise öyle
REZİLLİK10:50:33
Rezil olma durumu, rezalet
Kılavuz10:49:26
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
zarif10:49:25
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
Çözümlemeli10:47:16
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
reddetme10:46:56
Reddetmek işi
faizci10:46:03
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
çanak yalayıcı10:45:50
Dalkavuk
alegori10:44:53
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
oylum10:44:52
Hacim, cirim
mezuniyet10:44:51
İzinli olma durumu
MAHKEME KARARI10:44:31
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
gümüş balığı10:44:24
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
kinci10:44:20
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
ne olursa olsun10:39:50
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
resif10:39:45
Su düzeyindeki sıra kayalar
iklimleme cihazı10:38:52
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
ehemmiyetsiz10:38:51
Önemsiz
laiklik10:38:36
Lâik olma durumu, lâisizm
Diktatör10:36:04
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
beğenme10:35:07
Beğenmek işi
jimnastik10:34:56
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kaymak10:34:47
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
akson10:34:31
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
su samuru10:34:11
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
gayrimenkul10:34:02
Taşınmaz
skandiyum10:32:49
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
sayman10:30:57
Hesap uzmanı, muhasip, muhasebeci
mızıkçı10:30:37
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
poşu10:29:53
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
sümük doku10:29:22
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
Baş çanağı10:28:11
Kafa tası
gönül rahatlığı10:26:43
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
karagöz oynatmak10:25:40
komik bir durum yaratmak
tütün rengi10:25:29
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
HAYAL KIRIKLIĞI10:23:14
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
emek10:22:42
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
kafi10:19:08
Yeterli, yetecek ölçüde olan
peynir10:18:12
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
istençli10:18:08
İradeyle yapılan, iradî
sena10:18:01
Övme
dinlence10:17:46
Tatil
alış veriş10:16:15
Alım satım işi
halk bilimi10:16:07
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
KAŞIKÇI KUŞU10:15:22
Pelikan
görünürde10:13:46
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
ok10:13:23
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
otoray10:11:05
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
gericilik10:10:26
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
vermek10:09:31
Bırakmak veya bağışlamak
köktenci10:08:22
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
kök kırmızısı10:06:27
Kök boyası, alizarin
apaydınlık10:06:19
Apaydın olma durumu
askıntı10:06:16
Başkalarının sırtından geçinen
EKSİKSİZ10:06:14
Eksiği olmayan, tam, tamam
neva10:06:14
Ses, ahenk, nağme
masif10:03:31
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
kandırılma10:03:25
Kandırılmak işi
İSTEM10:03:20
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
metal yatak10:02:47
Özü, temeli metalden oluşan yatak
alçaklık10:01:24
Alçak olma durumu
çark10:00:41
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
donanma09:59:45
Donanmak işi
Baştan çıkarmak09:59:06
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
eleme09:58:18
Elemek işi
hakim09:58:02
Bilge
deli09:57:16
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
istihraç09:54:58
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
mübalağa etmek09:53:22
abartmak
karyola09:53:13
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
koruyucu09:53:06
Korumak işini yapan, gözetici, hami
piknikçi09:52:41
Piknik yapmayı seven kimse
mecaz09:52:22
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
kuruntu09:49:12
Yanlış ve yersiz düşünce
adil09:48:30
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
kuyu09:46:53
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
mayistra09:46:23
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
kalkan bezi09:45:28
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
ehli09:45:20
Evcil
MERKEZİYETÇİ09:44:03
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
ETKİNLİK09:42:38
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
KİLE09:41:42
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
faizcilik09:41:34
Faizcinin işi, tefecilik
Ayıplama09:41:10
Ayıplamak işi, takbih
tambur09:40:53
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı