soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

güldürücü10:40:25
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
irade dışı10:40:25
İradesiz
vesikalık10:40:22
Vesika için gerekli olan (şey)
Resmilik10:40:22
Resmî olma durumu, resmiyet
boğma10:40:21
Boğmak işi
sarahat10:40:10
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
yassı balıklar10:39:54
Kemikli balıklar takımı
fakir fukara10:39:48
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
aklama belgesi10:38:56
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
TİRSİ10:38:46
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
letafet10:38:45
Güzellik, hoşluk
kandela10:38:22
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
maymun balığı10:38:22
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
ötleği10:38:22
Bir cins kartal
tamam olmak10:38:11
sona ermek, tamamlanmak
Küpe10:37:44
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
nazım birimi10:37:33
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
şehevî10:37:22
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
Saydam10:37:18
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
evlatlık10:37:06
Evlât olma durumu
lisaniyat10:36:48
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
saldırgan10:36:47
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
Klakson10:36:45
Korna
performans10:36:40
Başarım, takat sınırı
filozof10:36:32
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
artık10:36:27
İçildikten, yenildikten veya kullanıldıktan sonra geriye kalan
galeri10:36:24
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
rezillik10:36:17
Rezil olma durumu, rezalet
kenarlık10:36:17
Kenar bölümünü oluşturan şey
hazar10:36:15
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
gezegen10:36:15
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
ürkek10:36:08
Çok ürken
SEL10:36:05
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
çözümlenme10:36:01
Çözümlenmek işi
matem10:35:50
Yas
tesri10:35:39
Çabuklaştırma, hızlandırma
yarı10:35:38
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
Fariza10:35:26
Tanrı buyruğu
toz10:35:19
bk. Töz
BAYAĞI10:35:18
Aşağılık, pespaye
istihdaf10:35:01
Amaçlama, hedef alma
revir10:35:01
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
akait10:35:00
Bir dinin öğrenilmesi gereken inançlarının ve tapınma kurallarının tümü veya bunları toplayan kitap
NOBELYUM10:35:00
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
yansımak10:34:38
Anlaşılmak, belli olmak
berk10:34:35
Sert, katı
uyurgezerlik10:34:33
Uyurgezer olma durumu
safir10:34:19
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut
kadim dost10:34:18
Eski dost
eviye10:34:07
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
pamuk ipliği10:34:06
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
gizemsel10:34:01
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
dekorasyon10:34:00
Dekor yapma işi
NADAN10:33:48
Bilgisiz, cahil
söylenti10:33:33
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
hindi10:33:08
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
hakas10:33:07
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
nefyetme10:33:06
Nefyetmek işi
inan10:33:06
İnanmak işi
Rina10:33:04
Tırpana
uzo10:33:03
Yunan rakısı
askeri10:33:02
Askerlikle ilgili, askere özgü
Eziyet10:33:00
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
dolma10:33:00
Dolmak işi
antet10:32:58
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, başlık
safi10:32:57
Katıksız, duru, temiz
oymacı10:32:55
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
hücre10:32:42
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
BIRAKMA10:32:37
Bırakmak işi
sahiplik10:32:32
Sahip olma durumu, iyelik
vardiya10:32:27
Gemilerde beklenen nöbet
mesaj10:32:13
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
interferometre10:31:57
Girişimölçer
rom10:31:56
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
ispanya10:31:55
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
helezon10:31:49
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
branş10:31:26
(bilim için) Dal, kol
elçilik uzmanı10:31:22
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
ayn10:30:57
Göz
leh10:30:57
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
helen10:30:56
Grek
Boy10:30:55
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
ilahe10:30:54
Tanrıça
FON10:30:53
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
Aymak10:30:52
Gerçeği anlamak
dokuma tezgahı10:30:52
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
nan10:30:51
Ekmek
pisi10:30:50
(çocuk dilinde) Kedi
ot10:30:49
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
Bezginlik10:30:48
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
kuduz10:30:46
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
asilzade10:30:21
Soylu
kontrast10:30:16
Karşıt, aykırı, zıt
işgal10:30:08
Bir yeri ele geçirme
aksaklık10:29:58
Aksak olma durumu
tul10:29:57
Uzunluk
oha10:29:56
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
gereklik10:29:55
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
tar10:29:51
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
teke10:29:51
Keçinin erkeği
Oğul10:29:48
Erkek evlât
ÇOBAN10:29:47
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
Uyanık10:29:43
Uyanmış, uyumamış
vapur10:29:36
Su buharı gücüyle çalışan gemi
su kabı10:29:29
Su koymaya yarayan kap
azimet10:29:03
Gidiş
Dadacı10:28:55
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
akkirpani10:28:51
Ak, fakat kirli
organik10:28:41
Organlarla ilgili, uzvî
Anlaşma10:28:35
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
mürebbi10:28:34
Eğitici
yamuk10:28:32
Bir yana doğru eğik olan
verese10:28:25
Mirasçılar
ebucehil karpuzu10:28:20
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
mahrut10:28:17
Koni
kavi10:28:16
Dayanıklı, güçlü, zorlu
beğenme10:28:10
Beğenmek işi
kumar ebesi10:28:05
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
YAS10:28:01
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
örümcekler10:27:36
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
DUMAN RENGİ10:27:18
Koyu kül rengi, füme
mevzu10:27:09
Konu
yivaçar10:26:55
Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta
Esin10:26:47
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
bulmak10:26:40
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
sözün kısası10:26:39
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
bestekar10:26:33
Besteci
plasenta10:26:17
Etene, son, meşime
panteon10:26:00
Yunanlı ve Romalıların en büyük tapınaklarına verdikleri ad
diyapozitif10:25:54
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt