soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

materyalizm00:07:45
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
kıyafet00:07:41
Kılık
vals00:07:39
Bir tür salon dansı
silindir şapka00:07:37
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
saba rüzgârı00:07:36
Sabah vakti gün doğusundan esen yumuşak ve hafif rüzgâr, sabah yeli, saba
vasi00:07:30
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
geniş zaman00:07:27
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
ortada00:07:17
görünür yerde, göz önünde
delicesine00:07:14
Aşırı bir biçimde
defetme00:07:12
Defetmek işi
murdar00:07:02
Kirli, pis
sıçramak00:06:56
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
aysberg00:06:53
Buz dağı
Kürek00:06:49
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
boğaz00:06:39
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
boğma00:06:37
Boğmak işi
eşey00:06:31
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
eşik00:06:30
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
öç almak (veya öcünü almak)00:06:28
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
eşya00:06:25
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
Sevecen00:06:19
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
kederli00:06:15
Acılı, üzüntülü, mukedder
ya Allah00:06:12
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
muzip00:05:59
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
haraplık00:05:50
Harap olma durumu, yıkkınlık
gençlik00:05:46
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
zerre00:05:45
Çok küçük parçacık
zevat00:05:43
Kişiler, zatlar
şaşmaz00:05:31
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
mültezim00:05:28
Kesenekçi, kesimci
ıska00:05:26
Boşa çıkarma, rast getirememe
azimli00:05:24
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
sevgili00:05:15
Sevgi ve bağlılık duyulan
tekke00:05:10
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
temin00:05:09
Korkusunu giderme, inanç verme
temek00:05:07
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
vazıyet00:05:03
El koyma
tarif etmek00:04:49
tanımlamak
Lodos00:04:43
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
gayret etmek00:04:42
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
üretme00:04:40
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
çak00:04:37
Yırtık, yarık
GİZLİ00:04:33
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
eli sıkı00:04:31
Çok tutumlu, cimri, pinti
iskele kelepçesi00:04:30
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
sabıkalı00:04:27
Sabıkası olan
veziriazam00:04:26
Sadrazam
özelik00:04:23
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
tembih etmek00:04:16
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
tenya00:04:13
Şerit
Dalgıç00:04:07
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
biçimci00:03:38
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
aritmetik işlem00:03:02
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
çitileme00:02:49
Çitilemek işi
Kuka00:02:46
Dantel veya nakış ipliği yumağı
güzergah00:02:45
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
HURİ00:02:00
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
iktifa etmek00:01:46
yetinmek; kanmak
Bulma00:01:33
Bulmak işi
Avurt00:01:15
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
Yardım00:01:11
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
süit00:00:57
Aynı tonda yazılmış çalgı parçaları dizisi
süet00:00:53
bk. podosüet
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)00:00:40
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
MEYUSİYET00:00:40
Umutsuzluk, karamsarlık
öğretici00:00:32
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
OKTRUA00:00:31
Şehre giren şeylerden alınan vergi
aft00:00:18
Pamukçuk
brülör00:00:16
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
kanyon00:00:16
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
ali00:00:04
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
kafile00:00:00
Birlikte yolculuk eden topluluk
kafiye23:59:55
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
elbet23:59:50
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
Doğan23:59:43
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
kapkara23:59:17
Her yanı kara
ulviyet23:59:10
Yücelik
o23:59:04
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
w23:58:59
Volfram"ın kısaltması
bariz23:58:51
Açık, göze çarpan, belirgin
barok23:58:46
M.S 1600 ile 1750 yılları arasındaki klâsik sanatı izleyen resim, mimarlık üslûbu
barak23:58:42
Tüylü, kıllı çuha, kebe
müşterek23:58:40
Ortak
irtifa23:58:37
Yükseklik
konak23:58:34
Büyük ve gösterişli ev
bando23:58:24
Türlü üfleme ve vurgulu çalgılardan oluşan ve daha çok geçit törenlerinde kullanılan mızıkacılar topluluğu veya takımı, mızıka
SAFRA23:58:24
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
balak23:58:11
bk. malak
balar23:58:06
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
bahar23:57:53
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
haber almak23:57:46
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
kafa23:57:44
Baş (özellikle insan başı), ser
bahis23:57:44
Konuşulan şey, konu
badik23:57:27
Ördek; palaz
bacak23:57:22
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
Gömme23:56:40
Gömmek işi
lânetlemek23:56:34
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
SUÇ23:56:27
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
karakavuk23:56:24
Hindiba
bağdaş23:56:18
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
denetim23:56:14
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
saçsız23:56:10
Saçı olmayan
narkozcu23:56:05
Ameliyat sırasında hastaya narkoz veren uzman
Gövde23:55:56
Bir şeyin asıl toplu bölümü
Uyanık23:55:52
Uyanmış, uyumamış
bağıt23:55:38
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
doymaz23:55:35
Doymak bilmeyen, aç gözlü
beyaz cam23:55:18
Televizyon ekranı
pelte23:55:16
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
monogami23:55:09
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
miyar23:54:42
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
kaderci23:54:37
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
cibilliyet23:54:28
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
nesnel23:54:19
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
dallama23:54:02
Dallamak işi
bütün bütüne23:53:58
Bütün olarak, tamamıyla
kesin olarak23:53:36
kesin bir biçimde, kesinlikle
genişletme23:53:31
Genişletmek işi
eşarp23:53:28
Baş örtüsü
niteleme23:53:23
Nitelemek işi
Gösteriş23:53:19
Gösterme işi veya biçimi
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak23:53:11
sağlam bir yanı kalmamak
kürt23:53:02
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
küre23:52:58
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
Fihrist23:52:52
İçindekiler
usa vurma23:52:51
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
senatör23:52:47
Senato üyesi
BASİRET23:52:34
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
hurufat23:52:07
Harfler
iplik23:51:58
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri