soylu

1.SıfatDoğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
Cümle 1: Soylu kişidir, iyi bir öğrenim görmüştür, zekidir, yeteneklidir. - N. Cumalı
İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen (kimse), necip, kişizade, asil
Cümle 1: İzmir'in varlıklı ve soylu ailelerinden birinin tek erkek çocuğu. - T. Buğra
Saygı uyandıran, yücelik taşıyan
Cümle 1: Japonların soylu ve çetin savaşçılık gururuna, bu eğiliş ağır geldi. - F. R. Atay

Son Arananlar

soylu08:49:33
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
çocuk bakıcısı08:49:31
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
takunya08:49:31
Nalın
ÜŞENME08:49:26
Üşenmek işi
inanç08:49:23
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
ara buluculuk08:49:21
Uzlaştırıcılık
öge08:49:19
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
Muhakeme08:49:18
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
Horlama08:49:18
Horlamak işi (I) (II)
Esin08:49:18
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
kofa08:49:17
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
iftira08:49:15
Kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan
sağu08:49:13
Ağıt
meşelik08:49:10
Meşe korusu veya meşe ormanı
din dışı08:49:08
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
HAVAİ FİŞEK08:49:08
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
gerçekleme08:49:07
Gerçeklemek işi, teyit
mutlak08:49:07
Salt
limon kabuğu08:49:07
Çeşitli maddelerin yapımında kullanılan ve limonu çevreleyen kabuk
Asetik08:49:06
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
daltonizm08:49:05
Renk körlüğü
örümcek08:49:02
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
yerine koymak08:48:57
gibi görmek, saymak
Direy08:48:54
Fauna
resital08:48:51
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
Diyet08:48:49
İslâm hukukunca öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal
tehir etmek08:48:46
ertelemek
Tekstil08:48:42
Dokuma
şema08:48:40
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
atak yapmak08:48:39
akın yapmak, atılım yapmak
Rüya08:48:39
Düş
Mevcut08:48:38
Var olan, bulunan
selenyum08:48:38
Atom numarası 34, yoğunluğu 4,8 olan, 217° C de eriyen, ısı ve elektriği ileten, daha çok telsiz telefon, televizyon yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Se
BUYRUK08:48:37
Belirli bir davranışta bulunmaya zorlayıcı söz, emir, ferman
bölge08:48:34
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Dirayet08:48:31
Yetenek, beceriklilik, zekâ
BUYURUCU08:48:29
Buyruk, emir veren
özensiz08:48:27
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
değiş tokuş08:48:27
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
BAĞIMLI08:48:27
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
Bölme08:48:27
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
garaz (veya garez) bağlamak08:48:26
birine karşı düşmanlık beslemek
İdareci08:48:26
Yönetici
sektör08:48:24
Bölüm, kol, dal, kesim
kandilli küfür08:48:21
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
şanslı08:48:18
Talihi olan, talihli
Yasak08:48:17
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
mukavemet08:48:13
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kısa08:48:10
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
arzuhâl08:48:08
Dilekçe, istida
istenç08:48:00
İrade, istek
yer biçimleri08:48:00
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
ku08:48:00
Kurçatovyum"un kısaltması
Tahmini08:48:00
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
ip08:48:00
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
tanrıça08:47:59
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
PERHİZ08:47:57
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
arapça08:47:55
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
hint kamışı08:47:49
Bambu
ölçüyü kaçırmak08:47:47
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
sefirlik08:47:44
Elçilik
TATBİKAT08:47:40
Uygulama
su aygırı08:47:38
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
ağzı kalabalık08:47:36
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
boy atmak08:47:31
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
arasat08:47:28
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
debdebe08:47:26
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
Gericilik08:47:23
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
bilinçaltı08:47:21
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
ÖLÇÜT08:47:20
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
lanetleme08:47:20
Lânetlemek işi
yönetmen08:47:20
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
çalışma odası08:47:18
İçinde iş yapılan oda
saldırgan08:47:17
Kışkırtan olmadan başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan (devlet, kimse, hayvan) mütecaviz
kurlağan08:47:15
Etyaran
zeamet08:47:09
Tımar
oltu taşı08:47:08
Çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan kara kehribar, oksidiyon taşı
istida08:47:08
Dilekçe, arzuhal
içgüdü08:47:08
Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak, doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkıtabiî
müstehcen08:47:08
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
bütünlemek08:47:02
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
asbest08:46:59
Tremolitin bozulmasından oluşan lifli, kırılmadan bükülebilen ve ateşte niteliği değişmeyen bir mineral, taş pamuğu, kaya lifi
geçmiş08:46:56
Geçmek işini yapmış
kışkırtıcı08:46:54
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
iktiran08:46:51
Yaklaşma
sağuculuk08:46:48
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
GAZETECİ08:46:46
Gazete yayımlayan kimse
şekerleme08:46:40
Şekerlemek işi
agâh08:46:40
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
gösteriş08:46:40
Gösterme işi veya biçimi
şen olmak08:46:38
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
içki08:46:38
İçinde alkol bulunan içecek
oturum08:46:38
Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları görüşüp tartışmak için yaptığı toplantı, celse
büsbütün08:46:35
İyiden iyiye, iyice, tamamen, tamamıyla, temelli
Kanuni08:46:33
Yasaya uygun, yasal, yasalı
Düşkün08:46:26
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir08:46:23
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
çektiri08:46:22
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
HUSUSİ08:46:22
Özel
fena08:46:20
İyi nitelikte olmayan, kötü
çark08:46:19
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
feci08:46:18
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
font08:46:12
Dökme demir, pik (I)
Aykırılık08:46:10
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
Yankesici08:46:07
Bir kimsenin cebinden, çantasından ustalıkla, yavaşça bir şeyler çalan kimse
gemi iskeleti08:46:05
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
semptom08:46:02
Bulgu, araz
YETKİ08:46:00
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
emniyet08:46:00
Güvenlik
ırama08:45:59
Iramak işi
yeğleme08:45:59
Yeğlemek işi, tercih
ferda08:45:59
Erte, yarın, yarınki
kırçıl08:45:58
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
iyi hoş (ama)08:45:57
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
kargagiller08:45:54
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
nokta08:45:51
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
lâf cambazı08:45:49
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
romantizm08:45:46
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
renk körü08:45:43
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
kalıcı08:45:41
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
Dinlenme08:45:38
Dinlenmek işi, istirahat
benlikçilik08:45:35
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
konjonktür08:45:33
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
pudralık08:45:33
Pudra kutusu
Felek08:45:30
Gök, gökyüzü, sema
muhteva08:45:27
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
yücelik08:45:25
Yüce olma durumu, ulviyet
ALAŞIM08:45:22
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
VÜCUT ISISI08:45:20
Vücutta olması gereken normal ısı
kokmuş08:45:17
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk