sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

PREHİSTORYA12:11:05
Tarih öncesi
cilve12:10:43
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
bildirme12:10:35
Bildirmek işi, beyan
ALEV12:10:12
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
toparlak12:10:08
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
yörük12:09:47
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
KAF12:09:45
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
Peynir12:09:42
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
beygir gücü12:09:31
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
ALAKOK12:09:26
Rafadan
Okumuş12:09:17
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
demir ağacı12:09:17
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
tabaklama12:09:16
Tabaklamak işi
ahşap12:09:16
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
doru12:09:04
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
Haydutluk12:08:46
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
RAKAM12:08:38
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
Helen12:08:37
Grek
bataklık gazı12:08:34
Metan
uzun hikâye12:08:29
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
keler12:08:25
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
yayımcı12:08:25
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
didişme12:08:24
Didişmek işi
beğence12:08:13
Övücü tanıtma yazısı, takriz
saadet12:08:07
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
kanton12:08:06
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
olumsuzluk eki12:08:02
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
Gümüş12:07:48
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
Kankurutan12:07:43
Adam otu
efe12:07:43
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
gelembe12:07:43
Koyun yatağı
bakaya12:07:42
Kalıntılar
herhangi12:07:19
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
RE12:07:17
Renyum"un kısaltması
TARİHSEL12:07:17
Tarihî
oturma12:07:07
Oturmak işi
tiksindirici12:07:04
Tiksinilecek durumda olan, menfur
klarnet12:06:53
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
Zeka12:06:52
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
şükretme12:06:49
Şükretmek işi
mahzur12:06:48
Sakınca
uslu akıllı12:06:38
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
Vesvese12:06:30
Şüphe, kuruntu, işkil
MANTIK12:06:30
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
köreşe12:06:24
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
hercai12:06:17
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
Baştan12:06:17
başından alarak, bir kez daha, yeniden
anket yapmak12:06:17
bir konuda soruşturma, araştırma yapmak
Yakut12:06:09
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
bileme12:06:03
Bilemek işi
şakımak12:06:01
(şarkı, şiir için) söylemek
ihlas12:05:56
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
bicili12:05:47
bk. cicili bicili
Klakson12:05:41
Korna
beceriklilik12:05:40
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
istekli12:05:37
Bir şeye karşı isteği olan
muaf12:05:36
Bağışlanmış, affedilmiş
kuyumculuk12:05:35
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
MAnken12:05:25
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Metafor12:05:07
İstiare, ödünçleme
İHTAR12:05:01
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
hasat12:04:58
Ürün kaldırma, ekin biçme işi
Yansı12:04:51
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
mahruti12:04:45
Konik
arsenik12:04:44
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
iştirak etmek12:04:40
katılmak
davul12:04:35
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
Batar12:04:32
Zatürree
namazgah12:04:24
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
Raks12:04:04
Dans
FABRİKA12:04:02
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Org12:03:59
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
iç hastalıkları uzmanı12:03:45
bk. dahiliyeci
iltica12:03:27
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
Gafil12:03:26
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
seramik12:03:25
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
sonuç vermek12:03:16
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
sperm12:03:14
bk. sperma
Mahal12:03:14
Yer, yöre, mevzi
pasaklı12:02:52
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
mağlûp etmek12:02:52
yenmek
hercaî menekşe12:02:52
Menekşegillerden, mor, sarı, beyaz renkte, menekşeye benzer çiçekleri olan yıllık bir bitki, alaca menekşe (Viola tricolor)
Tayfa12:02:51
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
Ortak12:02:48
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
Barındırma12:02:44
Barındırmak işi
kaybetme12:02:43
Kaybetmek işi, yitirme
MAYASIL12:02:41
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
omnivor12:02:14
Hem et hem ot ile beslenen canlı
Miyar12:02:11
Değerli madenlerde yasanın istediği ağırlık, saflık ve değer derecesini gösteren ölçü
AMERİKA ARMUDU12:02:01
Defnegillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç (Persea gratissima)
tambura12:01:56
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
Rekabet12:01:52
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
kazaen12:01:45
Kazara
tiftik12:01:43
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
İlişkin12:01:41
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
şerefsiz12:01:40
Şereften yoksun olan, onursuz
koka12:01:31
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
kişilik12:01:30
Bir kimseye özgü belirgin özellik; manevî ve ruhî niteliklerinin bütünü, şahsiyet
işret12:01:29
İçki
veteriner12:01:25
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
Tecil etmek12:01:23
ertelemek
Vurgu12:01:19
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
anlak12:01:12
Zekâ
eşek dikeni12:00:59
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
tıraş12:00:48
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
ufak12:00:47
Boyutları olağandan küçük
umar12:00:45
Çare
küstüm otu12:00:34
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
tambur12:00:34
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
Birden12:00:27
Bir defada, hepsi bir arada
Kerevet12:00:26
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
üzerine almak12:00:19
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
TERBİYE12:00:17
Eğitim
aşağılama12:00:15
Aşağılamak işi
zaten12:00:15
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
sebzevat12:00:14
Sebzeler, zerzevat
mahzurlu12:00:14
Sakıncalı
Lise12:00:11
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
tahmin etmek12:00:10
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
izci12:00:09
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
islim12:00:07
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
TARAK12:00:01
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
eğilim11:59:55
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
DÖNENCE11:59:45
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
Bakiye11:59:41
Artık, artan, kalan, geri kalan
çakım11:59:34
Şimşek, çakın
kopuntu11:59:16
Kopmuş parça, diaspora
yaban koyunu11:59:15
Muflon
biye11:59:04
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
dikey11:58:59
Dik olarak