sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

sinir bilimi10:49:36
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
yavan10:49:33
Yağı az
elâstik10:49:33
Elastikî
Mertebe10:49:32
Aşama, derece, rütbe
veresiye10:49:31
Karşılığı sonra ödenmek üzere
Edep yeri10:49:31
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
korte10:49:31
Âşıktaşlık, flört
elezer10:49:30
Sadist
çetin10:49:30
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
yanardağ patlaması10:49:29
Yanardağın püskürmeye başlaması
nikel kaplama10:49:28
Nikelâj
hale10:49:28
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
pejmürde10:49:27
Eski püskü, yırtık
kertenkele10:49:26
Kertenkelelerden, uzun vücutlu, sivri kuyruklu, çevik, böcekçil, küçük sürüngen hayvan (Lacertus)
bir daha10:49:26
bir kez daha
turta10:49:25
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
Ay ışığı10:49:24
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
Esrarkeş10:49:24
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
Balıkçıl10:49:23
Balıkla beslenen, balık yiyen
Garaj10:49:23
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
parmaklık10:49:23
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
leopar10:49:22
Pars
zapt10:49:22
Zor kullanarak ele geçirme
söz gelişi10:49:22
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
Özseverlik10:49:21
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
hayta10:49:21
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
şirinlik10:49:20
Şirin olma durumu, sevimlilik
Dürüst10:49:20
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
arzuhâl10:49:20
Dilekçe, istida
tiryak10:49:13
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
şırak10:49:10
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
hatır10:49:09
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
zemin10:49:09
Taban, döşeme, yer
sene10:49:08
Yıl
oylumlu10:49:04
Oylumu olan, hacimli
tropikal bitki10:48:53
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
kanı temizlenmek10:48:53
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
Tenor10:48:53
En tiz erkek sesi
tıpkıçekim10:48:52
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
sevinme10:48:52
Sevinmek işi
şenlikli10:48:51
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
manipülasyon10:48:51
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
miri10:48:50
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
AYAKTAŞ10:48:50
Arkadaş, yoldaş; hempa
yetenekli10:48:49
Yeteneği olan, kabiliyetli
bataklık gazı10:48:48
Metan
AŞ EVİ10:48:48
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
düzeyli10:48:47
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
dişli10:48:47
Dişleri olan
meyil10:48:45
Eğiklik, eğim, akıntı
cüz10:48:43
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
saparna10:48:43
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
kotlama10:48:43
Kotlamak işi
feza10:48:42
Uzay
dolambaç10:48:42
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
maltoz10:48:42
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
sulu boya10:48:41
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
yazınsal10:48:40
Edebî
Dövme10:48:40
Dövmek işi
SEVGİLİ10:48:39
Sevgi ve bağlılık duyulan
Katkısız10:48:39
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
aydınlanmak10:48:38
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
tasarruf etmek10:48:38
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
RASTGELE10:48:38
Herhangi bir, gelişigüzel
selâset10:48:37
Akıcılık
açığa çıkarmak10:48:32
işinden çıkarmak
Dışarlık10:48:18
Taşra
bedaheten10:48:13
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
deneycilik10:48:09
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
Sandal10:48:08
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
riyazi10:48:06
Matematik, geometri gibi bilimlerle ilgili olan
Menkul10:48:02
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
atık10:47:58
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
sözleşme10:47:55
Sözleşmek işi
şöhret10:47:48
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
biblo10:47:45
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
sakalı10:47:43
Saka hastalığına tutulmuş
akik10:47:42
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
BİLGİLİ10:47:37
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
kireç söndürmek10:47:33
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
kanara10:47:26
bk. kesim evi, mezbaha
alçaklık10:47:25
Alçak olma durumu
kan basıncı10:47:24
bk. tansiyon
Şiraze10:47:19
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
yüce10:47:15
Yüksek, büyük, ulu
kanava10:47:15
bk. kanaviçe
işaretleme10:47:14
İşaretlemek işi
dağarcık10:47:12
Meşin torba
oranlama10:47:11
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
aval10:47:01
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
dargın10:47:00
Darılmış olan, küskün
kayme10:47:00
Kâğıt para, kaime
Cücük10:46:48
Filiz, tomurcuk
ısırgın10:46:46
İsilik
arılık10:46:41
Temizlik
köreşe10:46:38
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
kanama10:46:35
Kanamak işi, nezif
araya girmek10:46:33
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
gemilik10:46:28
Gemi yapılan yer, tersane
VADİ10:46:18
İki dağ arasındaki geçit, koyak
muhtemel olmak10:46:14
umulmak, beklenmek
murabıt10:46:09
Savaşçı derviş
istifade10:46:08
Yararlanma, faydalanma
çeviklik10:46:02
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
ithalât10:45:53
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
allame10:45:53
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
doğaçlama10:45:48
Doğaçlamak işi
nazlanma10:45:45
Nazlanmak işi
basmak10:45:43
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
maksimum10:45:39
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
tirat10:45:38
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
talan10:45:38
Yağma, çapul
su borusu10:45:35
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
Aşama10:45:23
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
örümcekler10:45:23
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
sözün kısası10:45:22
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
SERAP10:45:20
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
alaca karanlık10:45:15
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
voltaj10:45:13
(elektrikte) Gerilim
borç10:45:08
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
güçlü10:45:08
Gücü olan
yargıç10:45:07
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
ari10:44:59
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
pesimist10:44:55
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
GÜCÜMSEME10:44:53
Gücümsemek işi veya durumu
Pandül10:44:53
Sarkaç, rakkas
katılım10:44:45
Katılmak işi, iştirak
Şeb10:44:44
bk. gece, ruz
kaybedilme10:44:43
Kaybedilmek işi
karamsar10:44:38
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist