sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

uyuşukluk05:24:38
Uyuşuk olma durumu
seremoni05:24:35
Tören
Uysal05:24:28
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
oy çokluğu05:24:21
Oylamaya katılanların yarıdan fazlasının aynı yönde oy kullanmaları
namus05:24:12
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
yaradılıştan05:24:03
Doğuştan, fıtraten
nasir05:24:00
Nesir yazan, nesir ustası
bulutsu05:23:45
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
bornoz05:23:39
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
osuruk05:23:36
Yellenme
natuk05:23:29
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
amplifikatör05:23:26
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
yılık05:23:23
Çarpık, eğri (ağız)
nazir05:23:19
Benzer, eş, örnek
sitrik asit05:23:16
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
kelli felli05:23:13
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
İnancılık05:23:06
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
öz saygı05:23:03
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
kavuşturma05:23:00
Kavuşturmak işi
taslama05:22:57
Taslamak işi
desteklemek05:22:54
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
hamam böceğigiller05:22:38
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
ayrık05:22:35
Ayrılmış
ayrım05:22:29
Ayırmak işi, tefrik
kıyıcı05:22:20
Kıymak işini yapan kimse
bit yeniği05:22:11
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
temmuz05:22:08
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
önerme05:21:59
Önermek işi
önerge05:21:56
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
Kültür05:21:53
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
yolsuzluk05:21:50
Yolsuz olma durumu
yakalanmak05:21:47
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
temdit05:21:30
Uzatma, sürdürme
ıssız kalmak05:21:20
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
köpek05:21:17
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
kötek05:20:57
Baston, sopa
Valide05:20:54
Ana, anne
kılade05:20:51
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
DÖRTLÜ05:20:48
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
başkalaşma05:20:44
Başkalaşmak işi
sepici05:20:37
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
kaz ayağı05:20:35
bk. kazayağı
kılmak05:20:29
(namaz için) Yerine getirmek
egoistlik05:20:26
Bencil olma durumu
Bağışıklık05:20:23
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
başköşe05:20:14
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
kavuşma05:20:11
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
böbrek taşı05:19:49
Böbreklerde oluşan taş
iftihar05:19:40
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
Başarısızlık05:19:31
Başarısız olma durumu, muvaffakıyetsizlik
metanet05:19:17
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
metalsi05:19:11
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
metalik05:19:08
Madensel, madenle ilgili
büyümek05:19:05
Yetişmek
muhteviyat05:19:02
İçindekiler
kara kalem05:18:59
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
hidrojen05:18:52
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
selamlama05:18:46
Selâmlamak işi, selâm verme
meltem05:18:40
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
GİZEMCİ05:18:32
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
TATBİKAT05:18:25
Uygulama
kanun hükmünde kararname05:18:22
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
tentene05:18:16
Dantel, dantelâ
burunduruk05:18:10
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
sağlık ocağı05:18:00
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
eğreti vermek05:17:57
ödünç vermek
hristiyan05:17:51
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
tanrısal05:17:48
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
Zabıtname05:17:42
Tutanak
Rivayet05:17:33
Söylenti
AYNEN05:17:30
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
açıktan05:17:27
Bir yerin uzağından
vandal05:17:24
Milâdın başlangıç yıllarında yaşayan ve Roma İmparatorluğu ile yaptığı savaşlarda acımasızlığı ile ün salan bir doğu Germen halkı
tün05:17:18
Gece
tüm05:17:14
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
tüf05:17:11
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
diri05:17:10
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
yıpratma05:17:03
Yıpratmak işi
yal05:17:03
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
ön ad05:16:54
Kişilere verilen ilk ad
karın05:16:51
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
Talyum05:16:48
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
tamamlamak05:16:45
Bitirmek
prezidyum05:16:42
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
aykırı düşmek05:16:38
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
yelölçer05:16:35
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
tavşankulağı05:16:26
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
gurbet05:16:20
Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer
kösele05:16:15
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
güneş takvimi05:16:12
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
iğne deliği gibi05:15:56
küçücük
ruzname05:15:53
Günlük olayların yazıldığı defter
yiyicilik05:15:50
Yiyici olma durumu, irtikâp
yüzsüz05:15:47
Yüzü olmayan
idarecilik05:15:44
İdareci olma durumu
isteklendirme05:15:39
İsteklendirmek işi, teşvik
fıtraten05:15:32
Doğuştan, yaradılışı gereğince
beşeri05:15:24
İnsanoğlu ile ilgili
yağ bezi05:15:06
Yağ bezleri
su geçirmez05:15:02
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
Genellik05:14:59
Genel olma durumu, yaygınlık, umumiyet
reçine yağı05:14:53
Reçineden çıkan yağ
yola çıkmak05:14:50
araca binmek üzere yol üstünde durmak
Maydanoz05:14:38
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
tiraj05:14:28
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
saniye05:14:25
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
kendi başına05:14:24
Kimseye sormadan
santra05:14:22
Orta, orta alan, merkez
santur05:14:19
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
Mızrap05:14:16
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
ZEYBEK05:14:04
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
KORİDA05:13:55
Boğa güreşi
kıskaç05:13:52
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
tevkif05:13:49
Durdurma
bibliyografya05:13:40
Kaynaklar, kaynakça
konuşturma05:13:31
Konuşturmak işi
manşet05:13:28
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
şırak05:13:24
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
Engelleme05:13:18
Engellemek işi
binici05:13:15
Binen
kuyumcu05:13:00
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
tamirat05:12:50
Onarım
mestane05:12:47
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
yapağıcı05:12:35
Yün ve yapağı alıp satan kimse
fukara05:12:24
Yoksul, fakir, fıkara
tiryakilik05:12:15
Tiryaki olma durumu, iptilâ
payanda05:12:12
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
balaban05:12:09
İri, büyük
animato05:12:06
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
nikâhsız05:11:59
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren