sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

konvoy02:52:18
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
seans02:52:12
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
yoksunluk02:52:03
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
yatık yazı02:51:58
Yazı yönüne doğru eğik olan yazı
hakikatli02:51:56
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
hakikaten02:51:47
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
fermeneci02:51:40
Fermene yapan veya satan kimse
birbiri02:51:20
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
narenciye02:51:09
Turunçgiller
yirmi02:51:02
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
pirzola02:50:59
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
ejder02:50:56
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
tecrübî02:50:43
Deneye dayanan, deneme ile ilgili
kolektif02:50:40
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
uskur02:50:35
Pervane
oruçlu02:50:31
Oruç tutan (kimse), niyetli
merkezi02:50:12
Merkezde olan, merkezi oluşturan
nilüfergiller02:49:48
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
perikart02:49:37
Kalbin üzerini saran zar
Cefa02:48:59
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
ulu orta02:48:43
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
balıkçı02:48:02
Balık tutan veya satan kimse
yurtsever02:47:57
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
ihtilaf02:47:45
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
kebere02:47:40
Gebre otu
ihtiraz02:47:34
Çekinme, sakınma
takvim02:47:31
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
ihtisap02:47:29
Belediye memurunun işi ve dairesi
azma02:47:25
Azmak işi
litre02:47:24
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
kertenkeleler02:47:15
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
numara yapmak02:47:02
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
alarga02:46:54
Açıktan geç, yaklaşma
meclûp02:46:52
Tutkun
üretici02:46:49
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
nazlanma02:46:47
Nazlanmak işi
üleştirmek02:46:45
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
iştirak02:46:42
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
meymenet02:46:37
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
primat02:46:32
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
LİNEER02:46:30
Çizgilerle ilgili olan
iktifa etmek02:46:23
yetinmek; kanmak
el birliği02:46:13
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
nisan02:46:07
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
Ündeş02:46:05
Benzer sesle biten söz veya cümle
güverte02:46:05
Gemide ambar ve kamaraların üstü
birun02:45:33
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
Buzla02:44:58
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
filigran02:44:52
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
bizar02:44:47
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
ÖZÜR02:44:42
Bir kusurun, bir suçun elde olmadan yapıldığını ileri sürme veya bu kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep, mazeret
sinema tekniği02:44:40
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
dalyan02:44:32
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
fenol02:44:08
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
civelek02:44:00
Canlı, neşeli ve sokulgan
karmak02:43:38
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
müthiş02:43:13
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
enfiye02:43:07
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
MİLLİ02:42:15
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
sığırtmaç02:42:08
Sığır güden kimse, sığır çobanı
çilekeşlik02:41:18
Çilekeş olma durumu
Berilyum02:40:59
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
borç ödemekle (veya vermekle), yol yürümekle tükenir02:40:29
birden ödenmeyen bir borç azar azar verilerek ödenebilir
saklı02:40:26
Saklanmış olan
savurmak02:40:16
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
sentetik02:39:55
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
etyemez02:39:55
Etyemezlikle ilgili
kontrolör02:39:54
Denetçi
şişmanca02:39:33
Oldukça şişman, biraz şişman
bırakmak02:38:44
Bir işi başka bir zamana ertelemek
vesika02:38:43
Belge
kiraya vermek02:38:37
kira karşılığında vermek, icara vermek
Yufka02:38:35
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
KATARAKT02:38:13
Ak su, ak basma, perde
ilenç02:37:38
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
tahakkuk etmek02:37:32
gerçekleşmek
parazit02:37:26
Asalak
Kimya02:37:25
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
ALIŞ02:37:23
Almak işi veya biçimi
Neme gerek02:37:18
Neme lâzım
fizibilite02:37:15
Yapılabilirlik
fiş02:37:08
Prizden akım almaya yarayan araç
kulak altı bezi02:36:47
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
Hekimlik02:36:40
Hekimin yaptığı iş
çuka02:36:39
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
yakıt02:36:37
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
ortaokul02:36:34
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
mahrut02:36:21
Koni
mahsul02:36:16
Ürün
hunhar02:36:13
Kana susamış, kan dökücü
mahsus02:36:11
Özgü
riyaziyeci02:36:05
Matematikçi, matemetik öğretmeni
birebir02:35:55
Etkisi kesin olan
inancılık02:35:53
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
derlemcilik02:35:47
Koleksiyonculuk
taslama02:35:45
Taslamak işi
AZAR02:35:24
Paylama
realist02:35:21
Gerçekçi
realizm02:35:12
Gerçekçilik
pislemek02:34:55
Pisletmek
asma02:34:43
Asmak işi
ases02:34:40
Gece bekçisi
asap02:34:38
Sinirler
arsa02:34:19
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
araf02:34:14
Cennet ile cehennem arasında bir yer
arya02:34:12
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
arma02:34:07
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
argo02:34:01
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
of02:33:31
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
barbut02:33:23
Zarla oynanan bir çeşit kumar
kuyumcu02:33:21
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
mestane02:33:11
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
kamet02:31:54
Boy, endam
Safra02:31:17
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
kadeh02:31:02
İçki içmeye yarar küçük bardak
kadar02:31:00
Büyüklüğünde, genişliğinde
ortaya çıkmak02:30:55
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
kazak02:30:47
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
tokuşma02:30:17
Tokuşmak işi
likidite02:30:12
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
akılcılık02:29:25
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
seyir02:29:22
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
Kement02:29:10
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
sevda02:29:08
Güçlü sevgi, aşk
amut02:28:32
Dikme, dik durumda
tüberküloz02:28:21
Verem
acelecilik02:28:19
Aceleci olma durumu, ivecenlik
kaya balığı02:28:16
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
alil02:28:15
Hastalıklı, sakat
akar02:28:04
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk