sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

el birliği03:03:57
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
yakin03:03:48
Sağlam, kesin bilgi
firkat03:03:21
Ayrılış, ayrılık
teleferik03:02:53
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
kul03:02:44
Tanrı"ya göre insan
zenne03:01:51
Kadın (eşyası)
Kimse03:01:49
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
fraksiyon03:00:27
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
potin03:00:17
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
bun03:00:05
Sıkıntı
zelil02:59:04
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
mermer02:58:26
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
antropolog02:57:25
İnsan bilimi uzmanı
terfi etmek02:56:09
bir görevde derecesi yükselmek
M02:56:09
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
cismanî02:56:07
Cisimle, bedenle ilgili
rekabet etmek02:56:06
yarışmak
kuyu02:56:06
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
yargıç02:55:55
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
oba02:55:44
Göçebelerin konak yeri
mermer kireci02:55:39
Mermerden yapılmış kireç
teskin02:53:17
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
tükenmez kalem02:53:06
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
eglog02:52:50
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
bakışım02:52:22
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
rekabet02:52:03
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
provizyon02:51:46
Bir çekin para olarak karşılığı
mırra02:51:05
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
güvenilirlik02:50:17
Güvenilir olma durumu
Kontrat02:49:37
Sözleşme
kazma02:48:51
Kazmak işi
memnuniyet02:48:50
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
KAKIŞMA02:48:11
Kakışmak işi
SAKSAĞAN02:47:57
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
mal mülk02:47:47
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
fassal02:47:04
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
balık tutmak02:46:33
balığı avlamak
file02:46:07
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
buat02:46:03
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
LİNEER02:44:48
Çizgilerle ilgili olan
liboş02:43:30
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
illüstrasyon02:43:16
Resimlerle süsleme
kolombiyum02:43:01
Niyobyum
zulüm02:43:01
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
yeğ02:42:36
Daha iyi, daha üstün, daha uygun, müreccah
siyahlık02:42:36
Siyah olma durumu, kara renk
razı02:42:10
Uygun bulan, benimseyen, isteyen, kabul eden
Muttarit02:42:10
Düzenli, tek düze
maddeci02:42:10
Materyalist
salak02:41:08
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
lider02:40:58
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
sallanmak02:40:48
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
cip02:40:32
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
ağız birliği etmek02:40:10
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
şor02:40:02
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
mezarlık02:39:35
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
bellek kaybı02:38:13
Bellek yitimi
çetrefilli02:37:44
Karışık ve anlaşılması güç olan
pasif02:37:23
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
sıtmalanma02:37:22
Sıtmalanmak işi
pusmak02:36:13
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
not02:35:41
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
ömre bedel02:35:26
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
ta02:35:26
Tantal"ın kısaltması
aydın02:35:05
Işık alan, ışıklı, aydınlık
gerilme02:34:08
Gerilmek işi
devletleştirme02:33:27
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
al02:32:48
Alüminyum"un kısaltması
Evcil02:32:44
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
aristokrat02:32:21
Aristokrasi yanlısı
akıl hastası02:32:00
Ruh hastası, deli
böbürlenmek02:31:35
çok böbürlenmek
hendek02:30:56
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
ya Allah02:29:59
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
tıraşlı02:29:43
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
yemiş02:28:52
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
gaile02:28:36
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
donatma02:28:18
Donatmak işi, teçhiz
mahiye02:28:14
Aylık
temdit02:27:19
Uzatma, sürdürme
misyon02:27:02
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
bahis02:26:59
Konuşulan şey, konu
reçineli02:26:46
Özünde reçine bulunduran
korkmak02:26:24
Kaygı duymak, endişe etmek
canlandırmak02:26:22
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
döneç02:25:59
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
Kubat02:25:53
Kaba, biçimsiz
etme (veya etme yahu)02:25:22
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
karakteristik02:25:04
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
asetilen02:24:18
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
yaban nanesi02:24:06
Yabanî bir tür nane
kuvvet02:23:39
Fiziksel güç, takat
ayakkabı02:23:15
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
kurumsal02:23:11
Kurumla ilgili
arıza02:22:50
Engebe
Ayar02:22:43
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
muhakeme etmek02:22:22
yargılamak
leh02:22:03
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Laso02:22:01
Kement
ilahiyat02:21:16
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
lokma02:21:09
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
araşit02:20:48
Yer fıstığı
karpuz02:20:45
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
dakikane02:20:33
Tam zamanında, dakik olarak
ZAĞLAMA02:20:32
Zağlamak işi, kılağılama
yapıştırıcı02:20:13
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
MAHKEME02:20:09
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
değirmen02:19:47
Öğüten araç veya alet
kalıtçı02:18:58
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
Bulgar02:18:44
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
makam02:18:30
Mevki, kat, yer
taziye02:18:08
Baş sağlığı dileme
akraba02:18:03
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
ilişki kurmak02:17:54
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
kovucuk02:17:22
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
makta02:17:21
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
gelincik02:17:07
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
ara açmak02:16:48
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
otoklâv02:16:44
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
faziletli02:15:28
Erdemli
bilyeli02:14:23
Bilyesi olan
ATAK02:14:22
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
tamamıyla02:14:07
Tam olarak, büsbütün, külliyen
fare02:13:58
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
kurumlu02:13:24
Kurum (II) tutmuş olan
telkin02:12:39
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
ekipman02:12:27
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
Islık02:12:04
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
kapasite02:11:30
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
beşer02:11:26
İnsanoğlu, insan