sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

sinir bilimi07:41:05
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
İĞDİŞ07:41:04
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
Partizan07:41:03
Partici
Kaynamak07:41:03
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
Mide07:41:01
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Zayıflık07:41:01
Zayıf olma durumu
Nükte07:41:00
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
TÜZÜK07:41:00
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
Pepe07:40:57
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
iltizamcı07:40:55
Kesenekçi, mültezim
Çalışmak07:40:54
İşi veya görevi olmak
otçu07:40:52
Köylerde hekimlik yapan kimse
birçok07:40:51
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
samankapan07:40:51
Kehribar
otolit07:40:49
bk. işitme taşı
KOMÜNİKASYON07:40:47
İletişim, haberleşme
İleri görüş07:40:46
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
manifesto07:40:45
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
Karşıt07:40:43
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
APAZLAMA07:40:42
Apazlamak işi
Ödeşme07:40:41
Ödeşmek işi
Ramazan Bayramı07:40:40
Şeker Bayramı
el alışkanlığı07:40:39
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
değişinim07:40:38
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Kurul07:40:37
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
asma kilit07:40:37
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
Irak07:40:36
Uzak
Genellikle07:40:36
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
Es07:40:35
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
yakmaç07:40:34
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
derleyip toplamak (veya toparlamak)07:40:33
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
Çevre07:40:31
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
ateh getirmek07:40:30
bunamak
Noel07:40:28
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
emanet bırakmak (veya vermek)07:40:28
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
arkasından koşmak07:40:25
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
temayüz07:40:23
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
eşref07:40:22
Çok onurlu, çok şerefli
popüler07:40:20
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
Kesin07:40:19
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
komisyonculuk07:40:17
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
balhane07:40:17
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
hava alanı07:40:14
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
direk07:40:12
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
Kuşatma07:40:08
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
eğlenme07:40:07
Eğlenmek işi
romen rakamları07:40:06
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
Kengel07:40:05
Kenger
Cila07:40:04
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
İblis07:40:02
Şeytan
çam sakızı07:40:00
Çam ağacından çıkarılan reçine
serdar07:39:59
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
yatalak07:39:57
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
tavlı07:39:56
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
cibilliyet07:39:54
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
yöntem07:39:53
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
irtisam07:39:53
Resmi çıkma, resmi çizilme
nadiren07:39:51
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
Kaygı07:39:50
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
itibar etmek07:39:50
saygı göstermek, saymak değer vermek
nezaketli07:39:48
İnce, nazik
sert tabaka07:39:46
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
fetiş07:39:46
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
Alil07:39:46
Hastalıklı, sakat
Düşmanlık07:39:45
Düşman olma durumu
oğul otu07:39:43
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
uyarlayıcı07:39:41
Uyarlama işini yapan kimse
boru çiçeği07:39:40
Çan çiçeği
dişleme07:39:39
Dişlemek işi
İvecen07:39:38
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
beklenti07:39:37
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Ha07:39:36
İstek uyandırmak için kullanılır
öz07:39:34
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
İPEK07:39:33
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
Şiilik07:39:31
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
KUMANDA07:39:30
Komuta
Araç07:39:28
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
Yumruk07:39:27
Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim
sahibe07:39:26
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
tabak07:39:25
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
itki07:39:24
Tepi
nikbet07:39:23
Düşkünlük, talihsizlik, felâket
Puro07:39:22
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
sadakatsizlik07:39:20
Sadakatsiz olma durumu
nakit07:39:19
Para, akçe
ALACAK07:39:17
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
parIltI07:39:16
Parıldama, göze çarpan parlaklık
Hiper07:39:15
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
kın07:39:14
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
KÖKTEN07:39:12
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
dilemek07:39:12
Biri için bir dilekte bulunmak
sefer07:39:10
Yolculuk
Sadist07:39:10
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
Kilim07:39:09
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
atmaca07:39:07
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
KÜŞAT07:39:06
Açma, açılış
pulluk07:39:04
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
perhiz07:39:03
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
ayrılık07:39:01
Ayrı olma durumu
katıksız07:39:00
Katığı olmayan
ara bulucu07:38:58
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
simge07:38:57
Sembol
sefillik07:38:56
Yoksulluk
edep07:38:54
Toplum töresine uygun davranma, incelik
azarlanma07:38:53
Azarlanmak işi, paylanma
Talakat07:38:52
Düzgün söz söyleme kolaylığı
fahri07:38:47
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
gidiş dönüş07:38:45
Gitme ve gelme (veya dönme)
külhanbeyi ağzı07:38:44
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
bambu07:38:41
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kamufle etmek07:38:39
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
karşılıksız07:38:27
Karşılığı olmayan
ilk gösteri07:38:26
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mukabele07:38:25
Karşılık verme, karşılama, karşılık
kolokyum07:38:25
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
glikol07:37:54
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
samani07:37:53
Saman rengi, açık sarı
derinlemesine07:37:43
Çok ayrıntılı olarak
yeniçeri07:37:42
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
SALGIN07:37:38
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
sinir07:37:38
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
gayritabiî07:37:35
Doğa dışı, doğaya aykırı
mübarek07:37:26
Verimli, bereketli
muvaffak07:37:25
Başarmış, başarılı (kimse)
bitkisel07:37:12
Bitki ile ilgili, bitki cinsinden olan; bitkiden elde edilen, nebatî
şirinlik07:37:10
Şirin olma durumu, sevimlilik
TÜF07:37:09
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
MUHASEBECİ07:37:06
Sayman, muhasip
hakimiyet07:37:00
Egemenlik
toprak köleliği07:36:59
Toprağa bağlı kölelik düzeni