sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

Ölmezlik11:14:15
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
esef11:14:13
Acınma, yerinme
eros11:14:11
Ruhî çözümleme açısından cinsel eğilimler ve bundan doğan isteklerin tümü
erik11:14:08
Gülgillerden, beyaz çiçekli bir ağaç (Ğrunus domestica)
erat11:14:03
Erden başgedikliye kadar askerlere verilen genel ad
mağlubiyet11:14:03
Yenilme, yenilgi
epey11:13:59
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
epik11:13:58
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
Pulat11:13:58
Çelik
yılan derisi11:13:57
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
korelasyon11:13:56
Bağlılaşım
arınmak11:13:53
Katışıksız, arı duruma gelmek
Müteşebbis11:13:52
Girişken, girişimci
lokavt11:13:51
İş verenin işçileri topluca işten uzaklaştırma veya işten çıkarma kararı
Tomurmak11:13:49
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
nalın11:13:48
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
aşırıcılık11:13:46
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
el ayası11:13:44
Elin, bilekle parmaklar arasındaki iç bölümü
hakaret11:13:42
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
Abartma11:13:42
Abartmak işi, mübalâğa
el değmemiş11:13:41
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
kaydetme11:13:39
Kaydetmek işi
pısırık11:13:39
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
parmaklık11:13:38
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
kamışçık11:13:37
Kuyumcuların kullandığı üfleç
asır11:13:36
Yüzyıl
nitrojen11:13:35
Azotun başka bir adı
çividi11:13:34
Çivit renginde olan
matris11:13:33
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
Dingil11:13:32
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
hasta bakıcılık11:13:30
Hasta bakıcı olma durumu
Uykusu hafif11:13:25
Küçük bir sesten hemen uyanan
yuvarlak11:13:24
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
köstebek11:13:21
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
bel ağrısı11:13:20
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
ütopyacı11:13:18
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
İhmal11:13:17
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
yığılma11:13:15
Yığılmak işi
Peçe11:13:12
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
maşuk11:13:09
Sevilen, âşık olunan (erkek)
yepelek11:13:06
İnce yapılı, zarif, narin
gövem eriği11:13:03
bk. akdiken
padişahlık11:13:00
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
GARİP11:12:59
Kimsesiz, zavallı
ısı yayımı11:12:54
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
Turunçgiller11:12:52
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
dolunay11:12:49
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
sütlü11:12:47
İçinde süt bulunan, sütle yapılan
Artı uç11:12:46
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
Düş11:12:45
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
tümel11:12:43
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
kararlılık11:12:42
Kararlı olma durumu, istikrar
peşin11:12:41
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
REDDETME11:12:40
Reddetmek işi
Latif11:12:39
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
tarif etmek11:12:38
tanımlamak
ecel11:12:37
Hayatın sonu, ölüm zamanı
tebdilihava11:12:34
Hava değişimi
Kalıcılık11:12:30
Kalıcı olma durumu
hurafe11:12:29
Dine sonradan girmiş boş inanç
Dinsiz11:12:26
Dinî inancı olmayan
Arı Kovanı11:12:25
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
iltimaslı11:12:24
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
toka11:12:22
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
Nicel11:12:21
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
denizayısı11:12:21
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
seslem11:12:19
Hece
ÜFUL11:12:18
(yıldız için) Batma
Gidi11:12:16
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
fetiş11:12:15
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
MİTRALYÖZ11:12:14
Makineli tüfek, makineli
bedir11:12:13
Dolunay, ayın on dördü
abluka11:12:10
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
Grek11:12:10
Eski Yunanlı
ajitasyon11:12:07
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
erişmek11:12:06
Bir yere ulaşmak, varmak
YAYIK11:12:05
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
YAZAR11:12:04
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
YAZMA11:12:03
Yazmak işi, tahrir
YAZIT11:12:01
Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe
YAZIM11:12:00
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
STATOSİST11:11:55
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
sivrisinek11:11:54
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
slâyt11:11:53
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
ayırmaç11:11:52
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
Diyapozitif11:11:51
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
felsefî11:11:50
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
ifşaat11:11:47
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
şom ağızlı11:11:44
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
dirim kurgu11:11:43
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
astronomik11:11:42
Gök bilimiyle ilgili olan
Yeni11:11:41
Kullanılmamış olan
Yeti11:11:40
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
vekillik11:11:38
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
Terör11:11:37
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
mükrim11:11:37
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
Yaba11:11:35
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
Yaya11:11:33
Yürüyerek giden (kimse)
Murabba11:11:29
Dört şeyden oluşan, dörtlü
telli çalgılar11:11:27
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
rahman11:11:26
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
lâakal11:11:25
En azından, hiç olmazsa
spekülasyon11:11:24
Kurgu
nakarat11:11:23
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
buhran geçirmek11:11:21
bunalım geçirmek
alıntı11:11:20
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
MÜHÜR11:11:19
Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya unvanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lâstik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe
Tır11:11:18
Treylerin kısaltılmış biçimi
nesnelcilik11:11:16
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
gübre gazı11:11:14
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
trampa11:11:13
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
Tatsız11:11:12
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
alt tabaka11:11:11
Tabakalardan altta bulunan
dağ evi11:11:10
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
yalman11:11:08
Eğik, eğinik, mail
mürdüm11:11:08
Mürdüm eriği
trakit11:11:06
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
Namlı11:11:05
Ünlü, tanınmış
çözümlemeli11:11:02
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
dalga11:11:02
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
dalya11:11:00
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
parsel11:11:00
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
daima11:10:58
Her vakit, sürekli olarak
tenafür11:10:57
Kakışma, kakofoni
bel kemeri11:10:56
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
dahra11:10:55
bk. tahra
Yuva11:10:43
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
gönül borçlusu11:10:43
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
rahvan11:10:41
Koşarken bir yandaki iki bacağını aynı anda atan binek hayvanlarının biniciyi sarsmayan koşma biçimi
soprano11:10:40
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses