sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

el birliği etmek01:40:35
birlikte davranmak, dayanışmak
kap01:40:23
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
Cariye01:39:03
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
temizleme01:38:03
Temizlemek işi
gerginlik01:36:09
Gergin olma durumu
şişmanca01:35:45
Oldukça şişman, biraz şişman
sıtmalanma01:33:18
Sıtmalanmak işi
fulya01:31:42
Nergisgillerden, soğan köklü bir bitki ve bu bitkinin zerrin ve nergis adlarıyla da anılan güzel kokulu çiçekleri (Narcissus jonquilla)
nakıs01:31:34
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
Seki01:23:36
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
peltek01:20:45
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
yolsuz01:20:33
Yolu olmayan
paydaş01:20:09
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
EDEBİYAT01:17:30
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
yergici01:17:28
Yerme huyu olan, yerme özelliği olan
pasif01:17:06
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
sezon01:16:41
Mevsim
tinselcilik01:16:31
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
pikap01:14:28
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
ZİR01:10:32
Alt, aşağı
hafifseme01:08:49
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
eza01:06:05
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
tavsif01:05:42
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
derebeylik01:03:26
Derebeyi olma durumu
pusula01:02:06
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
peşi sıra01:02:04
Arkasından, ardından, ardı sıra
iğdiş etmek01:00:59
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
tezyin etmek01:00:43
bezemek, süslemek, donamak
kuru temizleyici01:00:35
Kuru temizleme yapan kimse
TUTAMAK00:59:37
Tutamaç
rahat00:59:22
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
enberi00:59:21
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
Elçi00:58:49
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
tutam00:58:13
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
Randevu00:56:54
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
göksel00:56:51
Gökle ilgili, semavî
atfetmek00:55:34
Yöneltmek, çevirmek
kıymetlilik00:55:13
Değerlilik
kibirli00:54:47
Kendini büyük gören, büyüklenen
çipil00:54:17
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
mükafat00:53:55
Ödül
ilerleme00:53:04
İlerlemek işi
maruf00:51:48
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
ASUDE00:50:55
Sessiz, rahat, sakin
somut00:49:30
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
kabiliyet00:45:53
Yetenek
bütünleşme00:45:27
Bütünleşmek işi
almanca00:45:26
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
kor00:45:16
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
gök bilimi00:44:49
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
güçlük çıkarmak00:42:57
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek
ZÜRRİYET00:40:43
Döl, soy sop, sulp
halk bilimi00:39:38
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
zeki00:35:42
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
halas00:35:36
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
epizot00:33:02
Bir roman veya hikâyede ikinci derecede bir olay
zirzop00:32:49
Delişmen, aklına eseni yapan
krizalit00:28:17
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
hanay00:27:50
İki ve daha çok katlı ev
panama00:26:58
Orta Amerika"da yetişen bir bitkinin yapraklarından örülmüş yumuşak hasır şapka
niçin00:26:29
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
Avutmak00:25:20
Oyalamak
Kahinlik00:24:13
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
mevcudiyet00:23:45
Var olma, varlık, var oluş
biteviye00:19:09
Aynı biçimde, sürekli olarak
MESKEN00:17:16
Konut, ikametgâh
mekanikçi00:16:58
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
nüsha00:16:21
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
engelleme00:15:01
Engellemek işi
SOLUNUM00:13:32
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
ibibik00:12:29
Çavuş kuşu, hüthüt
yakıştırma00:11:48
Yakıştırmak işi
silme00:09:46
Silmek işi
özbekçe00:09:31
Özbek dili
müstacel00:08:41
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
Yapağı00:07:07
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
tufeyli00:06:46
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
mal varlığı00:04:32
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
alyuvar00:02:26
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
bellek kaybı00:01:15
Bellek yitimi
ilişik23:58:43
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
esin23:58:30
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
mahsus23:57:54
Özgü
murdarlık23:56:31
Murdar olma durumu
deccal23:56:24
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
kaçma23:52:17
Kaçmak işi, firar
zeplin23:51:45
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
şilep23:47:32
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
jenerasyon23:46:54
Kuşak, nesil
takibat23:46:53
Kovuşturma
kuşatılma23:46:40
Kuşatılmak işi
Avantacı23:46:24
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
yoksulluk23:44:34
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
Alaca23:42:52
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)23:42:13
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
yüzeysel23:40:29
Yüzey ile ilgili, sathî
apaçıklık23:39:48
Apaçık olma durumu
musallat olmak23:39:22
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
karışma23:36:11
Karışmak işi
muallâk23:35:52
Asılmış, asılı
boşuna23:35:09
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
kesilme23:34:01
Kesilmek işi
öğrenmek23:33:53
Yetenek, beceri kazanmak
nazizm23:33:14
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
despot23:32:57
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
aday23:32:05
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
muntazaman23:29:02
Düzenli olarak
ilk gösteri23:28:50
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mikoz23:27:11
Mantar
alınmak23:25:49
Elde edilmek
ateşkes23:25:40
Savaşan iki kuvvetin karşılıklı olarak savaşı durdurması, bırakışma, mütareke
YAVRU23:23:23
Yeni doğmuş hayvan veya insan
deniz kızı23:23:15
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
ajanda23:21:55
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
uygulamalı23:21:45
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
cengâver23:20:14
Savaşçı
bunalım23:19:34
Doğal bir süreçte birdenbire oluşan aykırılık, bunluk, buhran, kriz
rikkatli23:19:30
Duygulu, sevecen
iftira etmek (veya atmak)23:18:35
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
içeri23:15:49
İç yan, iç bölüm
beklenti23:15:12
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
ertesi23:15:02
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
yörük çadırı23:13:25
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
döl23:12:52
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
alışmak23:12:05
Yadırgamaz duruma gelmek
kazaratar23:10:15
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
okutman23:10:08
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
ifşa etmek23:08:49
gizli bir şeyi ortaya dökmek, açığa vurmak, yaymak, ilân etmek, afişe etmek, reklâm etmek
kalın23:07:39
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
çarpık23:06:47
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş