sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

azaltma18:50:32
Azaltmak işi
tutumluluk18:50:27
Tutumlu olma durumu
KABARTMA18:50:17
Kabartmak işi
MİRASÇI18:50:16
Kendisine miras kalan, varis
tutamaç18:50:14
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
ir18:50:14
İridyum"un kısaltması
nahiv18:50:09
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
Baston18:50:08
Yürürken dayanmaya yarayan ağaç veya metalden yapılan araç
OĞUL18:49:15
Erkek evlât
börk18:49:15
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
fekül18:49:04
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
beğenmemek18:49:04
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
Feza18:46:57
Uzay
DÜNYA18:45:58
Üstünde yaşadığımız gök cismi
beriberi18:44:55
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
sohbet18:44:48
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
iklim bilimci18:44:16
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
nazlanma18:44:16
Nazlanmak işi
Özet18:44:12
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
danışman18:43:34
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
kuyumcu18:43:34
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
husus18:43:28
Konu, madde
KUŞATMAK18:42:57
Çevrelemek, çokça bulunmak
AYIP18:42:56
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
nazir18:42:15
Benzer, eş, örnek
İşveren18:41:56
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
kendinden geçmek18:41:55
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
sülfat18:41:43
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
organ18:41:42
Canlı bir vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, üye, uzuv
FAYDASIZ18:41:42
Yararsız
pulat18:41:41
Çelik
SAHİP18:41:16
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
mabut18:41:15
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
belginlik18:40:55
Belgin olma durumu, sarahat
rafine18:40:55
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
dikim evi18:40:54
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
MAS18:39:36
Emme, emerek içine çekme, soğurma
iyileşme18:39:35
İyileşmek işi
kalkan bezi18:39:15
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
ah18:38:55
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
tek eşli18:38:55
Eşi bir tek olan, monogam
Emekçi18:38:55
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
örnek almak18:38:35
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
Harabe18:38:35
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
direy18:38:10
Fauna
iki yaşayışlı18:37:23
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
İLGEÇ18:37:17
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
meşk18:37:15
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
dirlik18:37:15
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
DERİNLİK18:36:47
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
CEBRİNEFS18:36:35
Kendini zorlama, kendini tutma
Ekenek18:36:05
Ekilen yer, mezraa
çekül18:35:16
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
yaylı18:35:16
Yayı olan
frank18:34:58
Fransız para birimi
metalsi18:34:36
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
seslem18:34:35
Hece
hiddetli18:34:28
Kızgın, öfkeli
killi18:34:14
İçinde kil bulunan
birim18:34:14
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
raksetme18:32:25
Raksetmek işi
arkeoloji18:28:35
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
Fecir18:28:35
Tan vakti, gün ağarması
imalât18:28:17
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
gözleme18:28:17
Gözlemek işi, tarassut
marifet18:28:02
Ustalık, hüner, uzmanlık
Manita18:28:00
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
kıyıcılık18:28:00
Kıyıcı olma durumu
benzeri18:28:00
Benzerlik gösteren, benzer
gülbahar18:27:22
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
mutsuz18:26:34
Mutlu olmayan, bedbaht
açelya18:26:33
bk. açalya
eğitme18:26:29
Eğitmek işi, terbiye etme
berk18:26:16
Sert, katı
rasyonalist18:26:15
Akılcı, usçu
ılgın18:24:55
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
dört bir taraf (veya yan)18:24:15
her yan, bütün çevre
akli18:24:15
Akılla ilgili, akla dayanan
eğilim18:24:14
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
yaban turpu18:23:35
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
arapça18:23:35
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
Yaymak18:23:34
Birçok kimseye duyurmak
samur18:23:15
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
Anaerki18:23:14
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
aşırıcılık18:22:57
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
biyoloji18:22:56
Bitki ve hayvanların doğma, gelişme, üreme gibi yaşayış evrelerini inceleyen bilim, dirim bilimi
somurtkan18:22:45
Sürekli somurtan, asık suratlı
haç18:22:22
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
deprem bilimi18:22:11
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
kırçıl18:22:10
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
sofu18:21:22
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
elci18:21:21
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
ergenlik18:21:21
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
bel ağrısı18:20:18
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
amenna18:20:17
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
eter18:20:16
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
ölet18:19:55
Öldürücü hastalık salgını, kıran
şıra18:19:26
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Şaban18:19:26
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
ÖLME18:19:25
Ölmek işi
canlandırmak18:19:01
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
meclis18:19:01
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
mızrak18:19:01
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
Kıt18:18:35
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
özgül18:17:49
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
şey18:17:36
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
sinameki18:17:35
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
İstanbul efendisi18:17:17
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
Dokuma18:15:54
Dokumak işi, mensucat, tekstil
gericilik18:15:35
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
asır18:15:34
Yüzyıl
RET18:15:17
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
malt18:15:17
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
ses uyumu18:15:13
Ünlü ve ünsüz uyumu
özne18:14:55
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
ahır18:14:27
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
ip merdiven18:14:16
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
teshir18:14:15
Büyüleme, büyü yapma
semiz18:14:14
Şişman
kapris18:14:14
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
haset18:14:09
Kıskançlık, çekememezlik, günü
vurgun18:13:56
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
aşiret18:13:56
Oymak
saadet18:11:55
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
ulusallaştırma18:11:16
Millîleştirme
ÜS18:11:15
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
neva18:11:14
Ses, ahenk, nağme
canavar düdüğü18:10:54
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
havacı18:10:54
Hava taşıtlarında görevli kimse
tane18:10:35
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet