sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

HİNT İRMİĞİ09:24:58
Sagu
ülkü09:24:43
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
atak yapmak09:23:55
akın yapmak, atılım yapmak
Ölçüt09:23:53
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
mumluk09:23:51
Mumu olan
Stadyum09:23:18
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
perestiş09:22:38
Tapınma, taparcasına sevme
örme09:21:52
Örmek işi
Yedek09:21:36
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
durgun09:21:17
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
malûl09:21:09
Sakat (kimse)
kuşkuculuk09:21:04
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
çivit otu09:21:03
Baklagillerden, yapraklarından çivit çıkarılan bitki türü (İndigofera)
duyum yitimi09:20:52
bk. anestezi
işlev yitimi09:20:37
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
Yabani turp09:20:29
Yaban turbu, acırga
Termik09:20:10
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)09:19:49
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
diretme09:18:47
Diretmek işi, inat
ÇOBAN09:17:58
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
üvey09:17:56
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
alayiş09:17:49
Gösteriş, göz kamaştırma
branş09:16:56
(bilim için) Dal, kol
tatbikat09:15:31
Uygulama
şehremaneti09:15:15
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
Yatısız09:14:38
Geceleri kalınıp yatılmayan
Duyarga09:14:31
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
soya çekim09:14:29
Kalıtım, irsiyet, veraset
telek09:14:28
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
Komuta09:13:54
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
hazcı09:13:47
Hazcılık ile ilgili olan
tavsiye etmek09:13:28
bir şeyin yapılmasını veya yapılmamasını öğütlemek
Olanak09:13:27
Yararlanılan uygun şart, imkân
mırra09:12:58
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
RadyUm09:12:48
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
tabanlık09:12:15
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
alâkadar09:11:52
İlgili, ilgili bulunulan
tanıtlama09:11:48
Tanıtlamak işi, ispatlama
buluş09:11:39
Bulmak işi veya biçimi
zamklı09:11:37
Üstüne zamk sürülmüş
MONARŞİ09:11:29
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
belgegeçer09:11:27
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
öz deyiş09:11:26
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
haddini bilmek09:10:50
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
kaplıca09:10:50
Ilıca
siyasi parti09:10:39
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
evlâ09:10:38
Daha iyi, yeğ
beyaz cam09:10:33
Televizyon ekranı
ilgeç09:09:29
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
taraf09:09:22
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
Saygınlık09:09:08
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
Duruşma09:09:07
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
keçi yolu09:09:01
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
ihtimal09:08:48
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
Yüksek ses09:08:47
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
etkisiz09:08:46
Etkisi olmayan, tesirsiz
sürgüne göndermek09:08:29
ceza olarak bir yere sürmek
Kürek kemiği09:08:07
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
MERASİM09:08:04
Tören
denemek09:08:00
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
işçi sigortası09:07:52
bk. sosyal sigorta
zelil etmek09:07:46
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
Katıksız09:07:42
Katığı olmayan
ön çalışma09:07:30
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
roman dilleri09:07:15
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
eleme09:06:42
Elemek işi
manzume09:06:10
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
Vedia09:05:48
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
bağ09:05:37
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
NİYET09:05:32
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
bakanlık09:05:21
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
öykü09:04:53
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
kerem09:04:02
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
dahil09:03:31
İç, içeri
azimli09:03:27
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
Yöneticilik09:02:52
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
ilerici09:02:33
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
Güğüm09:02:33
Yandan kulplu, boynu uzun, genellikle bakırdan su kabı
güvence akçesi09:02:26
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
gülgiller09:02:02
Çilek, armut, elma, badem gibi türleri içine alan, ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği gül olan bir bitki familyası
silâh09:01:44
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
çultar09:01:05
Eyerin veya palanın üzerine örtülen kilim, halı gibi örtü
Arnavutluk09:00:55
Arnavut olma durumu
peşkir09:00:53
(genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş) Havlu
statü09:00:51
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
incir kuşu09:00:09
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
tahin rengi09:00:00
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
ATASÖZÜ08:59:45
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
komite08:59:45
Alt kurul, encümen, komisyon
koyacak08:59:42
İçine öte beri koymaya yarayan şey
pazarlık08:59:27
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
kuduz08:59:25
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
öncülük08:58:51
Öncü olma durumu
pelit08:58:47
Meşe ağacının meyvesi, palamut
fukara08:58:46
Yoksul, fakir, fıkara
kompresör08:58:29
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
Arlı08:57:15
Namuslu, utangaç, sıkılgan
hak08:56:49
Tanrı"nın adlarından biri
sızlama08:56:40
Sızlamak işi
anekdot08:56:39
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
nar balinası08:55:52
Narval
AÇIK08:55:39
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
BA08:55:27
Baryum"un kısaltması
tartı08:55:20
Tartmak işi veya biçimi
Ay08:55:20
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
ünlem08:55:01
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
Hasımlık08:54:57
Hasım olma durumu
kırkma08:54:52
Kırkmak işi
faka bastırmak08:54:39
aldatmak, tuzağa düşürmek
istavroz08:53:51
Haç
sıralaç08:53:50
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
Bayındır08:53:49
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
ana bilim dalı08:53:46
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
patırtılı08:53:44
Patırtısı olan
çizgilik08:53:43
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
İSTEME08:53:23
İstemek işi
ağılı08:53:22
İçinde ağı bulunan, zehirli
okyanus08:53:09
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
İÇ08:52:33
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
alan korkusu08:52:23
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
DAĞ08:51:40
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Kıyafet08:51:04
Kılık
cüruf08:51:03
Maden posası, demir boku, dışkı
genel görünüm08:50:59
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
ululama08:50:57
Ululamak işi
yaratık08:50:56
Canlı, mahlûk
kontratak08:50:55
Karşı akın, karşı saldırı
iş güç08:50:40
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
atmosfer08:49:54
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
KEHLE08:49:36
Bit