sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

Divan22:52:56
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
tahayyül etmek22:52:55
hayal etmek
düzgü22:52:51
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
Rüya22:52:47
Düş
bölme22:52:45
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
Dizin22:52:43
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
şifahî22:52:39
Ağızdan, sözlü
düzenbazlık22:52:32
Düzenbaz olma durumu
Baltalama22:52:30
Baltalamak işi, sabotaj
dehşetli22:52:24
Korku veya ürküntü veren
yerleşke22:52:22
Kampus
yerleşme22:52:20
Yerleşmek işi
yerleşim22:52:17
Yerleşme, iskân
afakan22:52:15
bk. hafakan
glikol22:52:05
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
afacan22:52:02
Zeki ve yaramaz (çocuk)
yer değiştirme22:52:00
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
müştereken22:51:54
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
benibeşer22:51:48
İnsan
geçimli22:51:46
Çevresindekilerle iyi geçinen
dizi22:51:45
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
yaban turpu22:51:38
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
idefiks22:51:29
Saplantı, sabit fikir
MAnken22:51:20
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
Azvay22:51:18
Sarısabır
yüz ölçümü22:51:13
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
kıl payı22:51:12
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
meyyal22:51:01
Eğilimli, eğimli
masumluk22:50:54
Masum olma durumu, masumiyet
belleten22:50:52
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
MİNKALE22:50:50
İletki
camekan22:50:47
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
billûr22:50:45
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
imtina etmek22:50:35
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
kazanmak22:50:33
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
hasır otu22:50:26
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
yarık22:50:18
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
arpacık22:50:16
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
kansızlık22:50:07
Kanda alyuvar sayısının ve hemoglobin miktarının azalmasından ileri gelen bir hastalık durumu, anemi
Sahtekarlık22:50:05
Sahtekâr olma durumu veya sahtekârın yaptığı iş, düzmecilik
Bronz22:49:57
Tunç
ceza evi22:49:55
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
seviye22:49:53
Düzey
AŞILAMA22:49:52
Aşılamak işi
alkış22:49:50
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
duma22:49:48
Çarlık zamanında Rus parlâmentosuna verilen ad
vatansever22:49:45
Yurtsever kimse
diri22:49:36
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
gabavet22:49:34
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
dide22:49:32
Göz
zevksiz22:49:30
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
sahanlık22:49:28
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
bitki örtüsü22:49:26
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
uzay adamı22:49:18
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
muhabbet22:49:15
Sevgi
abartı22:49:11
Abartma, mübalâğa
prototip22:49:01
İlk örnek, ilk tip
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)22:48:59
borcunu ödeyip bitirmek
cariyelik etmek22:48:53
cariye gibi hizmet etmek
suçlama22:48:51
Suçlamak işi, itham
işaret etmek22:48:47
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
yeknesak22:48:45
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
kan bilimci22:48:41
Kan bilimi uzmanı, hematolog
dış yüz22:48:35
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
bekçi22:48:31
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
biat etmek22:48:29
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
devşirmek22:48:23
Katlamak, düzgün duruma getirmek
Felek22:48:21
Gök, gökyüzü, sema
ırkçılık22:48:19
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
dazlak22:48:12
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
böcek22:48:06
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
gözcü22:48:04
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
topçeker22:48:02
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
Hristiyan22:47:52
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
ferişte22:47:48
Melek
Alımlı22:47:40
Alımı olan, çekici, cazibeli
meyane22:47:36
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
sağlamlaştırma22:47:32
Sağlamlaştırmak işi
yazılı emir22:47:20
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
define22:47:18
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
KARIŞIKLIK22:47:16
Karışık olma durumu, teşevvüş
karaçalı22:46:59
Hünnapgillerden, kurak yerlerde yetişen, çiçekleri altın sarısı renginde, dikenli bir bitki, çalı dikeni (Paliurus spinosa)
taydaş22:46:45
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
diğeri22:46:43
Ötekisi, başkası
zahiri22:46:41
Görünen, görünürdeki
Çomak22:46:37
Değnek
teşkil22:46:35
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
pünez22:46:33
Raptiye
Kesedar22:46:31
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
afazi22:46:28
bk. söz yitimi
RAKİBE22:46:24
Kadın rakip
monotip22:46:19
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
kesintiye uğramak22:46:13
bir süre için durmak
gizlemek22:46:11
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
mortocu22:46:02
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
Yasak22:45:56
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
daltonizm22:45:52
Renk körlüğü
vajina22:45:48
bk. vagina
klarnet22:45:44
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
cirim22:45:40
Hacim, oylum
Bucak22:45:39
Kenar, köşe, yer
fermene22:45:37
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
cisim22:45:35
Maddenin biçim almış durumu
şelale22:45:29
Büyük çağlayan, çavlan
teshin22:45:18
Isıtma
cinsi22:45:12
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
iğreti22:45:10
bk. eğreti
uysal22:45:08
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
mühürcü22:45:06
Mühür kazıyan kimse
teskin22:45:04
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
GALİZ22:45:02
Kaba ve çirkin, iğrenç
Bulma22:44:59
Bulmak işi
uyuma22:44:57
Uyumak durumu
flama22:44:55
İşaret olarak veya çeşitli amaçlarla kullanılan küçük bayrak
Tekrarlanma22:44:51
Tekrarlanmak işi
tellâl çağırtmak22:44:47
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
açacak22:44:45
Açmaya yarayan araç
FEZA22:44:43
Uzay
müselles22:44:41
Üçgen
sürdürme22:44:39
Sürdürmek işi
kamutay22:44:35
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
yürütme22:44:33
Yürütmek işi
servet22:44:24
Varlık, zenginlik, mal mülk
sersem22:44:20
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
atmasyon22:44:11
Uydurma, palavra
parasız pulsuz22:44:03
Yoksul, züğürt
Yürüme22:44:01
Yürümek işi
Faik22:43:57
Üstün, yüksek
KESİN22:43:55
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
cıvata22:43:50
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida