sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

zapt00:59:38
Zor kullanarak ele geçirme
ihracat00:59:36
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
zade00:59:30
Oğul, evlât
zait00:59:21
Çoğaltan, artıran
zamk00:59:13
Akasya, kitre, sütleğen gibi bazı ağaçların kabuklarından sızarak donan, renksiz veya sarı kırmızımtırak renkte amorf madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır
sevici00:59:05
Eş cinsel kadın
seviye00:58:57
Düzey
teşhis etmek (veya koymak)00:58:41
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
sulu boya00:58:40
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
ibadet etmek00:58:39
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
tırınk00:58:11
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
libido00:58:00
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
zirai00:57:52
Tarımla ilgili, tarımsal
dilmaç00:57:46
Çevirici, tercüman
şip00:57:44
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
ezkaza00:57:33
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
imgelem00:57:16
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
zat00:56:57
Kimse, kişi
cenkleşmek00:56:19
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
eylül00:56:11
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
gevşeklik00:55:54
Gevşek olma durumu
iyelik00:55:47
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
kalinis00:55:36
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
dimağ00:55:26
Beyin
salgın00:55:25
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
00:55:24
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
Gösterişsiz00:55:24
Gösterişi olmayan, mütevazı
külah00:55:02
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
kasadar00:55:02
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
börülce00:54:20
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
iğne deliği00:54:02
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
bulamaç00:52:49
Sulu, cıvık hamur
rahim00:52:48
Koruyan, acıyan, merhamet eden
çivileme00:52:28
Çivilemek işi
söz etmek00:52:06
o şey üzerinde konuşmak
bölüm00:52:05
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
CİNNET00:51:46
Delilik
karış00:51:44
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
boğumlanma noktası00:50:34
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
delicesine00:50:08
Aşırı bir biçimde
tefrişat00:50:04
Döşeme işleri
firari00:49:59
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
sahte00:49:56
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
sahne00:49:53
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
tenafür00:49:49
Kakışma, kakofoni
mantar hastalığı00:49:33
Mantar, küflüce
gidi00:49:13
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
eğirme00:49:04
Eğirmek işi
ağız birliği etmek00:48:56
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
bağıllık00:48:05
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
pederşahîlik00:47:48
Pederşahî olma durumu, ataerki
övünek00:47:31
Övünülecek şey, övünç kaynağı veya sebebi
vezirlik00:47:20
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
teferruat00:47:20
Ayrıntılar
işlik orun00:47:15
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
lekelenme00:47:14
Lekelenmek işi
hatalı00:46:30
Hatası olan, yanlışlığı bulunan
müşahhas00:46:24
Somut, konkre
gres00:46:24
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
akıntılı00:46:23
Akıntısı olan, eğik, meyilli
grev00:46:07
İş bırakımı
gren00:45:41
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
gram00:45:40
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
geri vermek00:45:31
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
grip00:45:31
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
zikretme00:44:16
Zikretmek işi veya durumu
sayıklama00:44:13
Sayıklamak işi
gıyaben00:43:58
Kendi yokken, ortada olmaksızın
ter00:43:57
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
nihan00:43:57
Gizli
muazzam00:43:43
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
misyon00:43:06
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
Nüans00:42:47
Ayırtı, çalar, fark
öç00:42:43
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
gemi enkazı00:42:28
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
MUSANDIRA00:39:50
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
Yarıyıl00:39:47
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
tekerrür00:39:47
Tekrarlanma
ayva00:39:46
Gülgillerden, çiçekleri iri ve pembe, yapraklarının altı tüylü, orta yükseklikte bir ağaç (Cydonia vulgaris)
elbise00:39:45
Giysi
su sığırı00:39:12
Manda
ilerleyiş00:39:06
İlerlemek işi veya biçimi
usa vurma00:39:05
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
sonradan00:39:02
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
anatomi00:38:56
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
tabaklanma00:38:55
Tabaklanma işi
restorasyon00:38:21
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
paraka00:38:04
İğneli uzun balık oltası
silindir00:37:46
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
tarator00:37:06
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
aldırışsız00:36:56
Aldırmaz, umursamayan
örgütleme00:36:48
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
iaşe00:36:12
Yedirip içirme, besleme, bakma
onay00:35:27
Uygun bulma, tasdik
zahire00:35:20
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
teşkil00:34:27
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
arış00:34:16
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
EDİM00:33:47
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
servet00:32:36
Varlık, zenginlik, mal mülk
şakkadak00:31:55
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
atmasyon00:31:26
Uydurma, palavra
yararlanılma00:30:00
Yararlanılmak durumu
Fare00:29:55
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
KIRITKAN00:29:50
Her zaman kırıtan
Jüpiter00:29:41
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
seryum00:29:38
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
iğrenme00:29:20
İğrenmek işi
falan00:29:20
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
sürgen doku00:29:03
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
otomobil00:29:02
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
ati00:28:53
Gelecek
beğenmemek00:28:51
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
Mamur00:28:48
Bayındır
hayal oyunu00:28:36
Karagöz oyunu
aferin00:28:34
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
nefesli çalgı00:28:33
bk. üflemeli çalgı
geliştirme00:28:16
Geliştirmek işi
gasil00:28:10
Ölü yıkama
sansüalizm00:27:58
Duyumculuk
kavrayışlı00:27:40
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
inleyiş00:27:04
İnlemek işi veya biçimi
reosta00:26:43
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
kayaç00:26:01
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
dolanma00:25:56
Dolanmak işi
müzisyen00:25:31
Müzikçi, müzik sanatçısı
fiyatlandırma00:25:26
Fiyatlandırmak işi
kanaat getirmek00:25:20
kanmak, aklı yatmak, inanmak
aktivite00:25:08
Etkinlik
ipek böceği kelebeği00:25:02
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
metal yatak00:25:01
Özü, temeli metalden oluşan yatak