sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

akılcılık18:20:15
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
anadut18:20:09
Ekin veya ot demetlerini arabaya yüklemeye veya harmanı aktarmaya yarayan, uzun saplı araç, dirgen, yaba
ağırşak18:20:08
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
Yapıt18:19:49
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
seyran18:19:38
Gezme, gezinme
ritmik18:19:27
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
miskin18:18:58
Çok uyuşuk olan (kimse)
nesi18:18:43
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
ellik18:18:32
Eldiven
idare18:18:11
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
karine18:17:44
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
karina18:17:39
Gemi omurgası
yakasına asılmak (veya yapışmak)18:17:38
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
aritmetik işlem18:17:33
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
nişangah18:17:17
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
kadırga balığı18:17:11
bk. ispermeçet balinası
duvar resmi18:17:05
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
Kamuflaj18:16:59
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
İMRENME18:16:54
İmrenmek işi, gıpta
pozitif film18:16:48
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
nicelik18:16:25
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
yardımcılık18:16:11
Yardımcı olma durumu
filtreli18:16:07
Filtre takılmış olan
sorumlu tutmak18:16:05
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
Lütesyum18:15:48
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
kumul18:15:37
Çöllerde veya deniz kıyılarında rüzgârların yığdığı kum tepesi
şef18:15:24
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
deney tüpü18:15:19
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
MAKARA18:15:14
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
Sap18:15:13
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
mercan adası18:14:12
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
geçmiş zaman sıfat-fiili18:14:01
Geçmiş zaman kavramı veren ve isim, sıfat gibi kullanılan sıfat-fiil. Türkçede bu sıfat-fiil -dik veya -miş ekleriyle kurulur. Bildiklerinizi anlatın. Tanıdık adam. Geçmişi saygıyla anıyoruz cümlelerindeki bildik, tanıdık, geçmiş birer geçmiş zaman sıfat-fiilidir
proje18:14:00
Tasarlanmış şey, tasarı
global18:13:55
Toptan, toplam
monogami18:13:52
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
şırınga18:13:50
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
materyalist18:13:49
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
pusula18:13:49
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
soruşturma18:13:44
Soruşturmak işi
gato18:13:28
Pasta, çörek
garp18:13:25
Batı
SİNİR18:13:23
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
kesinti18:13:21
Kesilen parça, kırpıntı
plâtin18:13:11
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
kapsam18:13:09
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
göz kamaştırmak18:13:06
kuvvetli ışık veya parlaklık, kısa bir zaman için görüşü bulandırmak
taşlama18:13:04
Taşlamak işi
Özürlü18:13:02
Özrü olan
anahtar18:12:53
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Didar18:12:52
Yüz, çehre
düzgü18:12:50
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
arkeoloji18:12:48
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
bölge18:12:47
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
ödeşme18:12:42
Ödeşmek işi
eziyet çekmek18:12:35
zahmet ve sıkıntıya uğramak
gezgin18:12:28
Gezmek, tanımak, görmek, dinlenmek amacıyla geziye çıkan (kimse)
hektar18:12:17
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
kuşkulu18:12:14
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
Küre18:12:07
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
getiri18:11:58
Faiz
hesabını (kitabını) bilmek18:11:56
tutumlu olmak
vekilharç18:11:53
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
hidrokarbon18:11:41
Karbon ve hidrojen birleşiği
havlı18:11:39
Havı olan
Baç18:11:36
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
Makta18:11:34
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
MELEKE18:11:25
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
beden18:11:25
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Yalan18:11:20
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
normalüstü18:11:10
Olağan dışı
yerine koymak18:10:56
gibi görmek, saymak
Eski Çağ18:10:48
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
uygun18:10:46
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
fonem18:10:44
Ses birimi
iskele kuşu18:10:39
Yalıçapkını, emircik
hasır otu18:10:32
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
gaddar18:10:29
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
kamufle18:10:27
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
öte beri18:10:25
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
o kadar18:10:24
aşırılık belirtir
ırk18:10:22
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
devletleştirme18:10:13
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
açığa çıkmak18:10:10
belli olmak, anlaşılmak
sarma18:10:08
Sarmak işi
öz yapı18:10:05
Karakter
odunluk18:10:03
Odun konulan yer
sapan18:09:58
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
Telkin18:09:56
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
TALİH18:09:54
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Edep yeri18:09:51
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
YAYIK18:09:44
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
emen18:09:42
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
serbest vuruş18:09:37
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
keşiş18:09:34
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
çengel takmak18:09:29
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
korkunç18:09:25
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
düalizm18:09:23
İkicilik
erotik18:09:21
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
dogma18:09:20
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
ermeni gelini gibi kırıtmak18:09:18
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
SANTROZOM18:09:13
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
sofra bezi18:09:08
Sofranın altına serilen yaygı
şenaat18:09:08
İğrençlik, kötülük, alçaklık
boyun18:09:06
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
gölcük18:09:03
Küçük göl
etkincilik18:09:02
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
ateş böceği18:09:01
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
Dereke18:08:54
Aşağı derece
söz yitimi18:08:47
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
e18:08:45
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
mesafe18:08:44
Ara, uzaklık
estamp18:08:39
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
matematik18:08:36
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
kırgın18:08:34
Bir kimseye gücenmiş, gönlü kırılmış olan
mikoz18:08:33
Mantar
Dinamo18:08:30
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
tinselcilik18:08:30
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
gözlem evi18:08:23
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
tüccar18:08:21
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
mükedder18:08:16
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
madenî para18:08:13
Altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. maddelerin alaşımından yapılan para, demir para
yurt18:08:06
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
genç18:07:57
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
ekose18:07:54
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
mezhep18:07:47
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
tarh etmek18:07:45
bir sayıyı bir sayıdan çıkarmak
münakaşa18:07:42
Tartışma
muştu18:07:39
Sevindiren haber, sava, müjde
mekanikçilik18:07:38
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
ispermeçet18:07:34
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde