sinir bilimi

1.İsimSinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji

Son Arananlar

iğne deliği gibi19:13:12
küçücük
ayan19:13:09
İleri gelenler
müdavim19:13:05
Bir yere sürekli olarak giden (kimse), gedikli
sap19:13:05
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
ayvan19:13:01
Teras, sundurma
sırça19:13:00
Cam
Kovma19:12:47
Kovmak işi
kahpe19:12:41
Orospu
tıkız19:12:41
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
Pervane19:12:40
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
yenilik19:12:15
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
istidlal19:11:59
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
dağ serçesi19:11:50
Serçegillerden, orman ve bahçelerde yaşayan sırtı kahverengi, karnı kül rengi ve beyaz olan bir tür serçe (Passer montanus)
muhaberat19:11:34
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
Alagarson19:11:32
Kısa kesilmiş saç
bereket19:11:30
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
serpmek19:11:27
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
bad19:11:24
Yel, rüzgâr
belgeli19:11:24
Belgesi olan
LANET19:11:20
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
kokar ağaç19:11:15
Uzak doğuda yetişen, pis kokulu, büyük ağaç (Ailantthus)
doğu bilimi19:11:01
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
keçisağan19:10:45
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
USA VURMA19:10:35
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
koşu19:10:15
Koşarak yapılan yarış
sebatlı19:10:14
Sebat eden, direşken, sebatkâr
boş inanç19:10:09
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
AZALMA19:10:09
Azalmak işi, eksilme, tenakus
faraziye19:10:05
Varsayım, hipotez
Terlik19:10:00
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
imal19:09:59
Ham maddeyi işleyip mal üretme
dışlama19:09:47
Dışlamak işi
tansiyon19:09:39
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
çerge19:09:30
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
bahis19:09:26
Konuşulan şey, konu
ter19:09:18
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
zehap19:09:15
Sanma, sanı, zannetme
yasak aşk19:09:02
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
kazanmak19:09:00
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
Sihir19:08:54
Büyü, bağı
ivme19:08:42
İvmek işi
kurgu19:08:39
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
berbat19:08:31
Kötü
züğürt19:08:30
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
çırnık19:08:24
Küçük boyda kayık
kavkı19:07:47
bk. kabuk
ihsan etmek (veya buyurmak)19:07:40
bağışta bulunmak, bağışlamak
övündürücü19:07:34
Övünmeye sebep olan, övünmeyi sağlayan
sucuk19:07:28
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
kaknem19:06:58
Çirkin, huysuz
tinsel19:06:52
Ruhî
Bektaşî19:06:48
Hacı Bektaş Veli"nin tarikatına girmiş olan kimse
sarmak19:06:38
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
eğrelti19:06:32
Eğrelti otu
tedrisat19:06:17
Öğretim
basmakalıp19:06:17
Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan, harcıâlem, klişe
bakire19:05:57
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
yorgun19:05:40
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
halaza19:05:33
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
mümas19:05:27
Dokunan, temas eden
dev gibi19:05:14
iri ve korkunç
vurguncu19:05:10
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
manas19:05:01
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)
bibliyograf19:04:59
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
milat19:04:57
İsa peygamber"in doğduğu gün
konjonktür19:04:54
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
Toplanma19:04:46
Toplanmak işi
Saka kuşu19:04:11
bk. saka
muhtemel19:03:44
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
Genellikle19:03:42
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
tasarım19:03:41
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
Uruk19:03:40
Soy, sülâle
Japon kaktüsü19:03:38
Sütleğen
Kapalı hava19:03:20
Bulutlu hava
yatar koltuk19:03:18
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
genlik19:03:14
Genişlik
küçük kan dolaşımı19:02:54
Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni
sığla19:02:48
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
alesta19:02:21
Harekete hazır, tetikte
aksetme19:02:15
Aksetmek işi
badana19:01:50
Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya
Yükselti19:01:34
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
ığıl ığıl19:01:18
Ağır ağır, yavaş yavaş
POZİSYON19:01:13
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
tutuklama19:01:11
Tutuklamak işi, tevkif
iç hastalıkları19:01:04
bk. dahiliye
motor19:00:55
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
ECE19:00:38
Güzel kadın, kraliçe
sıfatlaştırma19:00:19
Sıfatlaştırmak işi
Serap19:00:17
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
durgunluk19:00:14
Durgun olma durumu
perva19:00:10
Çekinme, sakınma, korku
övünç19:00:10
Övünme, kıvanç, iftihar
yatı19:00:10
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
krizalit18:59:49
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
Girişken18:59:33
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
mecburiyet18:59:28
Yükümlü, zorunlu olma durumu
NEMLİ18:59:22
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
küsküt18:59:17
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
idari18:59:09
Yönetimle ilgili, yönetimsel
bilimsel toplantı18:58:46
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
kandırmak18:58:25
Aldatmak
barınma18:58:08
Barınmak işi
sedef otu18:57:47
Sedef otugillerden, 50 cm kadar yükselebilen, özel kokulu, sarı çiçekli ve hekimlikte kullanılan, çok yıllık bir ağaçcık (Ruta graveolens)
halka18:57:32
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
Çürük18:57:27
Çürümüş olan
ateh getirmek18:57:19
bunamak
glikol18:57:14
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
meşgul olmak18:57:08
vaktini vermek, uğraşmak, oyalanmak
ümitsizlik18:57:05
Umutsuzluk
arena18:56:44
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
menkul18:56:39
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
mangal18:56:22
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
bariz18:56:20
Açık, göze çarpan, belirgin
işletme18:56:15
İşletmek işi
ciddiyet18:56:12
Ciddîlik, ağırbaşlılık
yapaylık18:56:08
Yapay olma durumu, sunîlik
kervan18:56:07
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
lâvanta çiçeği18:56:04
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
kerim18:55:30
Soylu, asil
EM18:55:23
İlâç, merhem
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)18:55:21
demeç vermek
bağa18:55:11
Kaplumbağa
safir18:55:06
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut
simsariye18:54:54
Komisyon
ulusallık18:54:54
Milliyet, millîlik
sadece18:54:52
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
tezhip18:54:43
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
sazangiller18:54:28
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
cidar18:54:15
Duvar