simya

1.İsimAlşimi

Son Arananlar

simya07:26:24
Alşimi
payton07:26:20
Fayton
naif07:26:09
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
yonga07:26:08
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Buzul bilimi07:26:02
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
Bulgu07:25:55
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
KISIR07:25:50
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
tahtaboş07:25:48
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
Kolçak07:25:41
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
hesap uzmanı07:25:33
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
kurşun07:25:28
Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4°C de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element. Kısaltması Pb
ön ad07:25:25
Kişilere verilen ilk ad
meşgul etmek07:25:23
vaktini almak
sos07:25:18
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
işlem07:25:18
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
ditme07:25:17
Ditmek işi
arabozanlık07:25:17
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
semiz07:25:16
Şişman
müsait07:25:16
Uygun, elverişli
Huzur07:25:15
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
meç07:25:15
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
oyma baskı07:25:15
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
süje07:25:09
Konu
fototaksi07:25:08
bk. fototaktizm
kertik kertik07:25:08
Üzeri kertiklerle dolu
arazi07:24:59
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
kan bilimi07:24:58
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
fersah07:24:53
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
şaka07:24:49
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
vandalizm07:24:43
Vandal olma yanlısı, vandallık
idrak etmek07:24:40
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
Muta07:24:39
Veri
maden suyu07:24:35
İçinde, erimiş mineraller bulunan ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan kaynak suyu
üzüm suyu07:24:28
Üzümün sıkılması sonucu elde edilen meyve suyu
her ihtimale karşı07:24:17
her türlü olasılığı düşünerek
sağmal07:24:08
Süt veren, sağılan, sağımlı
eşleksel07:24:07
Ekvatoral
acı badem07:24:06
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
umursamaz07:24:05
Umursamayan, aldırış etmeyen
aslan sütü07:24:05
Rakı
GÖZ PINARI07:24:05
Gözün burun tarafındaki ucu
kadın terzisi07:23:58
Kadın elbiseleri diken terzi
refakat07:23:53
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
garip07:23:52
Kimsesiz, zavallı
kargaşacı07:23:47
Kargaşa çıkaran (kimse)
İkiyüzlülük07:23:44
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
Müşterek07:23:40
Ortak
nüfus bilimi07:23:33
İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim, demografi
apse07:23:29
İrin birikimi, çıban
kendi kendine07:23:28
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
Emanet07:23:26
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
Bolivyalı07:23:25
Bolivya halkından olan
Galibiyet07:23:24
Yenme, yengi
çakım07:23:23
Şimşek, çakın
şevket07:23:23
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
adamotu07:23:17
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
aydınlatıcı07:23:04
Aydınlık verici
Yemlik07:23:04
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
coşkulu07:22:57
Coşkusu olan
öğretim görevlisi07:22:53
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
serbest bırakmak07:22:41
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
kadın avcısı07:22:38
Kadınları baştan çıkaran erkek
bezgin07:22:36
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
HAVAİ07:22:29
Hava ile ilgili, havada bulunan
Kutup07:22:25
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
imamlık07:22:23
İmam olma durumu
MUZIR07:22:20
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
kavis07:22:19
Eğmeç, yay
kol böreği07:22:19
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
güneş tacı07:22:17
Güneş atmosferinin alevli bölümü
gönüllü07:22:17
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
başarım07:22:16
Elde edilen bir başarı
saçmak07:22:10
(ışık ve ısı için) Yaymak
kırpıntı07:22:07
Kırpılan şeyden kalan küçük parça
kalp krizi07:22:01
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
Tasarruf07:21:49
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
Balkanlar07:21:47
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
durdurma07:21:41
Durdurmak işi
güçlü07:21:28
Gücü olan
miralay07:21:28
Albay
samimi07:21:23
İçten, içtenlikle
Geri07:21:13
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
mehter takımı07:21:10
Mehterhane
Hüner07:21:10
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
Rubidyum07:21:09
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
diğer07:21:08
Başka, özge, öteki, öbür
kuramcı07:21:03
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
ılıca07:20:57
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
varışlılık07:20:53
Varışlı olma durumu, irfan
ataman07:20:52
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
GÜNAH07:20:52
Dince suç sayılan iş veya davranış
olupbitti07:20:50
Oldubitti, emrivaki
belge07:20:44
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
tahmis07:20:43
Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılması durumu, beşleme
MUTİ07:20:37
Yumuşak başlı, itaat eden
okuma yitimi07:20:30
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
tanıklık07:20:28
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
MİRAS07:20:27
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
kaptan07:20:25
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
birlik07:20:25
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
esef07:20:22
Acınma, yerinme
labAda07:20:10
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
tastamam07:20:04
Çok uygun, tıpatıp
dolma kalem07:20:01
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
Kara sevdalı07:19:50
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
kelepir07:19:40
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
yem07:19:30
Hayvan yiyeceği
bütün bütüne07:19:24
Bütün olarak, tamamıyla
Kuşkucu07:19:22
Açık bir biçimde kanıtlanmamış her şeyden kuşkuya düşen, şüpheci, septik
şikayet07:19:22
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
müdür07:19:20
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
deve dişi07:19:19
(nar, buğday vb. için) İri taneli
Çatal07:19:10
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
ÇÖKELEK07:18:56
Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir çeşit peynir, kesik, ekşimik
Radon07:18:50
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
dibace07:18:47
Başlangıç, giriş, ön söz
dağıtma07:18:43
Dağıtmak işi, tevzi etme
YÜREK07:18:43
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
nida07:18:35
Çağırma, bağırma, seslenme
KEŞİŞLEME07:18:33
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
sezyum07:18:31
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
ilhak07:18:30
Katma, bağlama, ekleme
Üçgül07:18:28
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Gazal07:18:23
Ceylân
Tembellik07:18:21
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
maddeci07:18:20
Materyalist
arpa suyu07:18:19
Bira
Katkısız07:18:17
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
nafta07:18:15
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
geçek07:18:10
Çok geçilen yer, işlek yol