seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

seyrek09:56:19
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
enfraruj09:56:18
Kızıl ötesi
köşegen09:55:54
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
dağıstanlı09:55:50
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
kazaen09:55:46
Kazara
Kutup Yıldızı09:55:45
Gök küresinin kutbuna en yakın olan küçükayı denilen takım yıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen, durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı
U09:55:45
Uranyum"un kısaltması
KABA SIVA09:55:44
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
buket09:55:40
Çiçek demeti
cerrah09:55:39
Operatör
Koridor09:55:33
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
taraf tutmak (çıkmak veya olmak)09:55:24
birinden yana olmak, birinin görüş ve düşüncesini desteklemek
VONOZ09:55:19
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
meyan09:55:14
bk. meyan kökü
KEL09:55:00
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
DÜMEN09:54:59
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
BEZEK09:54:59
Süs, ziynet
haşiye09:54:55
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
Tekel09:54:55
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
Misal09:54:45
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
ciddiyetsizlik09:54:41
Ciddiyetsiz olma durumu
Çiftçilik09:54:34
Çiftçi olma durumu
osmiyum09:54:34
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
pastırma09:54:34
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
İmam09:54:34
Cemaate namaz kıldıran kimse
aldatma09:54:31
Aldatmak işi
Kristal09:54:29
Billûr
böce09:54:25
Böcü
emare09:54:20
Belirti, iz, ipucu
sevimsiZ09:54:17
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
SEVİMSİZLİK09:54:13
Sevimsiz olma durumu
dikkat09:53:44
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
buzul taş09:53:37
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
NOBELYUM09:53:34
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
İzleme09:53:29
İzlemek işi, takip
DAYANIKLILIK09:53:22
Dayanıklı olma durumu, metanet
restore etmek09:53:19
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
mağlup09:53:13
Yenilen, yenik düşen
Ata09:53:00
Baba
BEYZİ09:52:55
Yumurta biçiminde, söbe, oval
Adam09:52:51
İnsan
Bar09:52:50
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
tavus09:52:45
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
ARALIKSIZ09:52:44
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
pabucunu eline vermek09:52:44
kovmak
kadınlar hamamı09:52:41
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
nesi09:52:41
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
vana09:52:39
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
ispirto ocağı09:52:39
İspirtoluk
dogma09:52:39
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
taş levreği09:52:33
Gölge balığı
klavsen09:52:12
Klâvyeli ve telli bir çalgı
hava parası09:52:11
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
inceltici09:51:51
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Yüce Divan09:51:51
Anayasa Mahkemesinin yüksek aşamadaki görevlileri yargılarken aldığı isim, divanıâli
yerleşim alanı09:51:51
Yerleşim merkezi
Vadi09:51:35
İki dağ arasındaki geçit, koyak
Müdafaa09:51:35
Savunma, koruma
Üstelik09:51:32
Üste verilen şey
KAF09:51:24
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
aklen09:51:10
Akıl icabı, akıl gereğince
iş bırakımcı09:51:09
İş bırakımı yapan kimse, grevci
pazı09:51:04
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
başkan vekili09:51:03
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
AYNA09:51:03
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
seyrekleşme09:50:59
Seyrekleşmek durumu
putperestlik09:50:58
Puta tapma durumu, fetişizm
santigram09:50:58
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
Gök gürültüsü09:50:53
Gök gürlemesi
kuyruklu yıldız09:50:52
Güneş çevresinde büyük yuvarlak bir elips veya bir parabol çizen, kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gök cismi
oluşturma09:50:47
Oluşturmak işi
suskun09:50:47
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
Söyleme09:50:40
Söylemek işi
imame09:50:39
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
satranç takımı09:50:37
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
ele geçmek09:50:34
yakalanmak
KIR09:50:29
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
HAYAL KIRIKLIĞI09:50:24
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
şirket09:50:19
Ortaklık
tekrar etmek09:50:00
yeni baştan söylemek veya yapmak
mahlas09:49:38
Bir kimsenin ikinci adı
namaz seccadesi09:49:38
Üzerinde namaz kılınan seccade
tamamlama09:49:25
Tamamlamak işi, itmam
çekinik09:49:23
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
yazı makinesi09:49:13
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
ön ek09:49:09
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
ilahe09:49:08
Tanrıça
gevezelik09:49:08
Geveze olma durumu, lâfazanlık
tor09:49:03
Sık gözlü ağ
hoşgörürlük09:48:58
Hoşgörü ile davranma durumu
safha09:48:57
Evre
hale09:48:54
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
okka09:48:54
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
natamam09:48:53
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
önemsizlik09:48:38
Önemsiz olma durumu
çöpleme09:48:33
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
Kerim09:48:28
Soylu, asil
tutsaklık09:48:27
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
yemek09:48:23
Yemek yeme, karın doyurma işi
hitan09:48:12
Sünnet etme
kazevi09:48:02
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
TEŞRİ09:47:59
Yasama
müttehit09:47:53
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
Anaerki09:47:41
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
zekâ yeteneği09:47:40
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
UMUMİ09:47:25
Genel
CÜMLE ALEM09:47:22
Herkes
imalat09:47:17
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
alaca09:47:13
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
aptal09:47:13
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
eğitici09:47:08
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
Şömine09:47:07
Ocak
şarap fıçısı09:46:58
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
pepemelik09:46:55
Pepelik, rekâket
ahlak dışıcılık09:46:41
Ahlâk bilimine aykırı davranma
dolma kalem09:46:38
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
HALA09:46:32
Babanın kız kardeşi
Misk09:46:31
Asyanın yüksek dağlarında yaşayan bir tür erkek ceylanın karın derisi altındaki bir bezden çıkarılan güzel kokulu madde
PEÇ09:46:22
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
buhar kazanı09:46:10
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
azar09:46:07
Paylama
giranbaha09:45:55
Pahada ağır, değerli
göz yummak09:45:39
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
ÜZere09:45:39
Şartı anlatır
ARAŞTIRMA09:45:28
Araştırmak işi, taharri
kasırga09:45:13
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
Yol yordam09:45:08
Davranış veya yapım kuralları
ürik asit09:44:54
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
başgarson09:44:44
Garsonların başı, metrdotel
motor09:44:43
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem