seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

hünnap05:16:54
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
çay05:16:43
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
harcıâlem05:16:40
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
açığa vurmak05:16:26
belli etmek, ortaya çıkarmak
aşırma05:16:02
Aşırmak işi
üstüne05:15:46
İlişkin, üzerine, dair
kürsü05:15:32
Kalabalığa karşı söz söyleyenlerin üzerine çıktıkları yüksekçe yer
Yapmak05:15:27
iyilik veya kötülükte bulunmak
emzik05:15:19
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
da / de05:14:57
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
ve benzerleri05:14:30
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
su altı işleri05:14:27
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
sinir sistemi05:13:58
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
SAĞLIKLI05:13:49
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
kudret narı05:13:47
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
uygur05:13:41
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
Eren05:13:33
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
Semafor05:12:34
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
kısmet05:12:09
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
meşe05:11:53
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
başlamak05:11:50
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
kuz05:11:42
Gölgede kalan (yan)
almak05:11:36
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
takatuka05:11:34
Gürültü patırtı
müzik05:10:50
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
imalât05:10:26
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
berbat05:10:20
Kötü
KISKA05:10:09
Arpacık soğanı
gerçeküstücü05:10:02
Gerçeküstücülükten yana olan (kimse)
giriş05:10:01
Girmek işi veya biçimi
kömür05:09:59
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
gösterge05:09:42
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
lastik05:09:37
Kauçuktan yapılmış (şey)
TEMEL05:09:28
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
iltifat05:09:26
Yüzünü çevirerek bakma
çırak05:09:23
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
siper05:09:09
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
Kürk05:09:07
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
Göbel05:09:04
Babası belli olmayan çocuk, piç
öyle05:08:48
Onun gibi olan, ona benzer
vermek05:08:39
Bırakmak veya bağışlamak
kopya05:08:23
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
yahudilik05:07:45
Yahudi olma durumu, Musevîlik
maddesel05:07:26
Madde ile ilgili, maddî
muş05:07:23
Altı düz, küçük gezinti vapuru
peşrev05:07:18
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
kramp05:07:04
Bir veya birkaç kasın irade dışı, ağrılı ve geçici olarak kasılması, kasınç
ahududu05:06:50
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
gözetmen05:06:47
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
lup05:06:39
Büyüteç
samimiyet05:06:36
İçtenlik
göz alıcı05:05:50
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
ütmek05:05:44
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
Prensip05:05:42
İlke, umde
Kösnül05:05:14
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
kazanmak05:04:58
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
bilgiç05:04:44
Bilgili kimse
bakımlı05:04:41
İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış
hatıra05:04:33
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
fer05:04:30
Parlaklık, aydınlık
Judo05:04:27
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
boşa gitmek05:04:21
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
tespih ağacı05:04:11
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
santigram05:04:08
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
basmak05:04:00
(küçük çocuklar için) Ayakta durabilmek
rağbet etmek (veya göstermek)05:03:49
istemek, beğenmek, istekle karşılamak
ister istemez05:03:04
Zorunlu olarak, elinde olmadan
ÖTE05:03:02
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
ÜZere05:02:59
Şartı anlatır
özenli05:02:58
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
kantar05:02:51
Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç koluna dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla kütleleri tartan araç
kıskanç05:02:48
Kıskanma huyunda olan
Sari05:02:31
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
hitan05:02:23
Sünnet etme
sakın05:02:02
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
koalisyon hükûmeti05:01:42
Birçok siyasî parti veya grubun ortaklaşa kurduğu hükûmet ve yönetim biçimi, ortak yönetim
Kimya05:01:23
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
ağustos böceği05:00:50
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
küsmek05:00:45
Görevini yerine getirememek
maça05:00:36
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
rüşvet05:00:20
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
nötr05:00:18
Tarafsız, yansız
gerilim05:00:17
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
sümsük04:59:47
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
titan04:59:35
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
üzerine titremek04:59:27
çok sevgi ve özen göstermek
medeniyet04:59:22
Uygarlık
nakil04:59:00
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
Serbestlik04:58:57
Serbest olma durumu
zapt etmek04:58:54
zorla almak
Bay04:58:43
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
fiş04:58:27
Prizden akım almaya yarayan araç
PARÇA04:58:21
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
üre04:58:15
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
kalkan04:58:02
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
fersiz04:57:59
Donuk, cansız, (göz, ışık, yüz)
Bahçe04:57:51
Sebze yetiştirilen yer, bostan
boru04:57:48
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
ney04:57:46
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
kitap04:57:34
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
protein04:57:29
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
taraf tutmak (çıkmak veya olmak)04:57:23
birinden yana olmak, birinin görüş ve düşüncesini desteklemek
kendi kendine04:57:15
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
kategori04:57:12
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
arslan04:57:09
Aslan
aksesuar04:57:01
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
karın04:56:36
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
uyruksuz04:56:33
Herhangi bir devletin uyruğunda olmayan
ladin04:56:30
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
kayrak04:56:19
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
tilki04:56:14
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
ötücü kuşlar04:56:10
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
Sundurma04:56:08
Sundurmak işi
rahim04:56:00
Koruyan, acıyan, merhamet eden
İSTERİ04:55:52
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
yanak04:55:46
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
reglân04:55:38
Pelerinli bir çeşit palto
okka04:55:35
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
muhalif04:55:26
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
çinko04:55:24
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
rende04:55:14
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
ÇİĞ04:55:06
Pişmemiş veya az pişmiş
sarımsak04:54:38
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
biçim04:54:33
Dış görünüş, şekil
yırtıcı04:54:16
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
giderek04:54:13
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
sessiz sedasız04:54:02
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
dolu04:53:54
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
seme04:53:51
Sersem, ahmak, alık
üzerine04:53:51
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında