seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

daim06:46:38
Sürekli, sonsuz
daye06:46:31
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
sarahat06:43:55
Açık, belli, anlaşılır olma durumu
Benzer06:42:44
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
Hint kumaşı06:42:32
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
FIRKA06:42:25
İnsan topluluğu
taydaş06:42:06
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
zahmet06:41:34
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
dere06:41:15
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
dert06:41:09
Üzüntü
delk06:40:56
Ovma, ovuşturma
dede06:40:37
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
görünüm06:40:14
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
sutaşı06:39:57
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
amberbaris06:39:52
Sarı çalı
medenilik06:39:33
Uygarlık
amerikan06:39:26
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
küheylan06:38:58
Soylu Arap atı
talyum06:38:39
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
getirimli06:38:32
Getirimi olan
ANALİZ06:36:27
Çözümleme, tahlil
talika06:35:35
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
renksemez06:33:55
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
bilhassa06:31:55
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
mezhep06:31:06
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
tertip06:30:47
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
acul06:30:24
Tez canlı, içi tez, ivecen
janjan06:30:23
Yanardöner, şanjan
genç06:30:16
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
tercih06:30:04
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
ittifak06:29:57
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
nakisa06:29:00
Eksiklik, kusur
ateşin06:28:28
Ateşli, coşkun
DRAM06:27:25
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
hikayecilik06:27:18
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
doyurma06:26:52
Doyurmak işi
türlü06:26:27
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
badem içi06:26:11
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
DARA06:26:04
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
cömertlik06:25:39
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
albenili06:24:58
Alımlı, çekici, cazibeli
adaletli06:24:51
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
voltaj06:24:45
(elektrikte) Gerilim
vicdanlı06:24:01
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
misafirhane06:23:49
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
mahrumiyet06:23:42
Yoksunluk
hipodrom06:23:04
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
pike06:22:32
Kabartmalı pamuklu kumaş
ilahiyatçı06:22:03
Tanrı bilimci, teolog
Ağrı06:20:41
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
bostan06:19:49
Sebze bahçesi
düzen kurmak06:19:24
işler duruma getirmek
muaşeret06:19:17
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
derdest06:18:08
Yakalama, tutma, ele geçirme
arduaz06:17:55
Kayağan taş, kayrak
terbiyeli06:16:44
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
zıh06:16:36
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
armonika06:16:19
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
santra06:14:44
Orta, orta alan, merkez
santur06:14:31
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
oylama06:14:25
Oy kullanma işi
çıkak06:13:53
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
çıkar06:13:28
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
züppeleşme06:12:56
Züppeleşmek işi veya durumu
Uygar06:12:05
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
şaşırma06:11:52
Şaşırmak işi
kodes06:11:39
Tutuk evi, hapishane, karakol
amenajman06:10:43
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
komut06:10:05
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
konut06:09:52
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
kapatma06:09:46
Kapatmak işi
koket06:09:39
Yosma
kakmacılık06:09:14
Kakmacı olma durumu
osuruk06:07:18
Yellenme
natuk06:06:58
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
amplifikatör06:06:42
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
nazar06:06:36
Bakış, bakma, göz atma
aktinit06:05:20
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
ÇARPIM06:04:36
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
DOLANIM06:03:18
Tedavül, sirkülâsyon
terfi etmek06:03:05
bir görevde derecesi yükselmek
barsam06:01:05
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
parasızlık06:00:47
Parasız olma durumu
Battaniye05:58:48
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
ele avuca sığmamak05:58:42
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
litre05:57:58
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
hindiba05:57:57
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
nominal05:57:44
Ad belirtilerek yapılan
lamise05:56:46
Dokunum
modem05:55:56
Bilgi işlem
Aygır05:55:19
Damızlık erkek at
blöfçü05:53:35
Blöf yapan (kimse)
yığılmak05:53:03
Çok sayıda birikmek toplanmak
kam05:52:40
bk. şaman
seyretme05:51:46
Seyretmek işi
mazhar olmak05:51:39
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
moren05:50:15
Buzul taş
motel05:49:57
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
insan bilimi05:49:44
Antropoloji
çerçeve05:48:14
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
teke tek05:48:07
Bire karşı bir
çukurluk05:46:34
Çukur olma durumu
durdurma05:46:33
Durdurmak işi
koltuk altı05:46:27
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
yedirme05:45:27
Yedirmek işi
sakıncasız05:45:17
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
halojen05:44:48
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
Akdeniz humması05:44:42
Malta humması
kadmiyum05:44:35
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
amonyak05:44:03
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
natır05:43:12
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
aykırı düşmek05:42:34
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
prezidyum05:42:24
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
yelölçer05:41:58
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
not almak05:41:13
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
tahammül05:40:54
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
diri05:40:53
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
epifit05:40:07
Üst bitken
mısır unu05:39:25
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
epilog05:39:12
Bir eserin sonuç bölümü
geçersizlik05:38:52
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
salınım05:38:39
Salınmak işi
rafine05:35:34
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
kılık05:34:01
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
münakale05:32:51
Ulaşım
börtme05:32:45
Börtmek işi
eğleşme05:32:31
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
yuvgulama05:32:00
Yuvgulamak işi
rakam05:31:32
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
nadas05:31:28
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak