seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

seyrek07:34:57
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
İLGİ07:34:47
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
yazanak07:34:34
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
Küre07:34:24
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
Çerkez07:34:06
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
Dejenere07:33:56
Soysuz
amerikan bezi07:33:43
bk. amerikan
KİMSESİZ07:33:33
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
SES YİTİMİ07:33:32
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
istintak07:33:32
Sorgu
zevk07:33:30
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
yeknesaklık07:33:17
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
yerici07:33:04
Yeren, yermek işini yapan
sığırcık07:33:03
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
ilerleyiş07:32:51
İlerlemek işi veya biçimi
özveri07:32:38
Bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi menfaatlerinden vazgeçme, fedakârlık
ahlâk bilimi07:32:29
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
istimbot07:32:23
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
lâpacı07:32:13
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
koyu gri07:31:59
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
İtimat07:31:46
Güven, güvenç
Güzellik07:31:33
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
Acınma07:31:20
Acınmak işi
YARDIM07:31:07
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
-a / -e07:30:52
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
yaka paça (götürmek)07:30:39
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
çirişli07:30:26
Çiriş sürülmüş
elbette07:30:19
Elbet
sergilik07:30:07
Sergi yeri
hörgüçlü07:29:59
(deve için) Hörgücü olan
erkete07:29:46
Dikiz
intihar07:29:42
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
ferdiyetçilik07:29:22
Bireycilik
ağızdan dolma07:29:12
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
kığı07:28:59
Kığ
kinaye07:28:45
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Besili07:28:34
Semiz, semirtilmiş
Parazit07:28:32
Asalak
DÜMEN07:28:18
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
ÇÖMLEK07:27:58
Toprak tencere
VOLKANİK07:27:41
Volkanla ilgili
ibare07:27:27
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
kolan07:27:15
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
ütmek07:27:14
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
OBJEKTİF07:27:03
Nesnel, afakî
çapar07:27:03
Postacı, ulak
Enfiye07:27:00
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
menfi07:26:47
Olumsuz
üreteç07:26:46
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
HEKİM07:26:33
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
trigonometri07:25:58
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
ütme07:25:44
Ütmek işi
CÜZAMLI07:25:43
Cüzam hastalığına tutulmuş olan
lazut07:25:30
Mısır
pizzicato07:25:17
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
kesilme07:25:00
Kesilmek işi
etçiller07:24:46
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
Çoğaltma07:24:35
Çoğaltmak işi
dokundurma07:24:32
Dokundurmak işi
zinde07:24:18
Dinç, canlı, diri, sağlam
satranç tahtası07:24:14
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
cilve07:24:14
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
SİHİR07:24:14
Büyü, bağı
pekiyi07:24:04
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
serbest vuruş07:23:50
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
sinirlilik07:23:36
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
Alamet07:23:22
Belirti, işaret, iz, nişan
uyku sersemliği07:23:08
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
ikaz07:22:59
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Tekstil07:22:55
Dokuma
kargaşalık07:22:41
Kargaşa durumu
gurk07:22:27
Kuluçka
Kankurutan07:22:15
Adam otu
materyalist07:22:13
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
söz dizimi07:22:13
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
KEMAN07:21:59
Yay
gazino07:21:49
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
KELEM07:21:44
Lâhana
NİKAH07:21:24
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Komuta07:21:10
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
NİKEL07:20:56
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
söz dalaşı07:20:49
Karşılıklı söz söyleme, sözle saldırma
Yalıtkan07:20:33
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
BİTKİN07:20:26
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
KAVŞAK07:20:12
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
dikili taş07:19:57
Önemli bir olayın durumu veya bir zaferin anısı için dikilmiş tek parça yüksek taş, obelisk
Hasılı07:19:43
Sözün kısası, kısacası
kokmuş07:19:29
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
çözücü07:19:14
Çözmek işini yapan
sadece07:19:00
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
tuhafiyeci07:18:52
Tuhafiye satan kimse
Öteki07:18:44
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
Mamur07:18:30
Bayındır
lemis07:18:29
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
hepatit07:18:21
Sarılık
fedakarlık07:18:15
Özveri
matematikçi07:18:01
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
sevecen07:17:47
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
Haydut07:17:32
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
amenna07:17:18
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
somutluk07:17:04
Somut olma durumu
hidayet07:16:49
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
koşutçuluk07:16:47
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
BUYURUCU07:16:35
Buyruk, emir veren
BÜYÜK07:16:20
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
cahil kalmak07:16:06
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
yolcu gemisi07:15:51
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
kunduz07:15:37
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
Buzla07:15:22
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
Muhasip07:15:07
Sayman, muhasebeci
cenup07:15:07
Güney
nihilizm07:14:54
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
Acelecilik07:14:39
Aceleci olma durumu, ivecenlik
derbent07:14:25
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
fakirlik07:14:03
Yoksulluk
nişan07:13:48
İşaret, iz, belirti, alâmet
boyun borcu07:13:34
Yapılması gereken ödev, vecibe
sevimsizlik07:13:25
Sevimsiz olma durumu
feri07:13:17
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
gurur07:13:02
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
DOĞACILIK07:12:47
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
madensi07:12:33
Maden gibi olan
örnek olmak07:12:18
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
doğruluk07:12:09
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
yakın dost07:12:03
İçten, samimî ve yalın kimse
kuramcı07:11:48
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
Ceset07:11:48
Ölü vücut, naaş
köşe atışı07:11:33
Futbolda bir oyuncu, topu kendi kale çizgisi dışına çıkarırsa, karşı taraf lehine kale çizgisi ile yan çizgisinin kesiştiği noktadan verilen serbest vuruş hakkı, korner atışı
spesiyalite07:11:19
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
münkir07:11:04
İnkâr eden, kabul etmeyen