seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

birçok08:56:08
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
kemik bilimci08:55:56
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
tamu08:55:55
Cehennem
cankurtaran sandalı08:55:45
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
icraat08:55:43
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
bakaç08:55:37
Dürbün
pulluk08:55:37
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
ZIMBA08:55:19
Delgeç
teşhis08:55:17
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
janjan08:55:11
Yanardöner, şanjan
gözden çıkarmak08:55:06
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
blûcin08:55:02
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
asma kilit08:55:01
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
Yaralı08:54:53
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
istekli08:54:53
Bir şeye karşı isteği olan
Aymak08:54:47
Gerçeği anlamak
gerçeküstücülük08:54:43
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
Aymaz08:54:42
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
gurk08:54:25
Kuluçka
yontu08:54:20
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
yonga08:54:06
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
yonca08:54:01
Baklagillerden, başak durumundaki çiçekleri kırmızı veya mor renkli, hayvanlara yem olarak yetiştirilen çayır bitkilerinin genel adı (Trifolium)
Sinolog08:54:00
Sinoloji bilgini
ürün08:53:47
Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
kesafet08:53:45
Çokluk, sıklık
gönül08:53:43
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
yolcu08:53:37
Yolculuğa çıkmış kimse
izomer08:53:35
Aynı oranlarda birleşmiş aynı elementlerden oluşan, fakat moleküllerinde atom gruplaşmaları değişik olduğu için birbirlerinden farklı özellikler gösteren (maddeler)
Disk08:53:29
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
antipatik08:53:28
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
tombulca08:53:25
Oldukça tombul, biraz tombul
yaratım08:53:24
Özel yetenekle ortaya konulan eser veya nesne, kreasyon
yortu08:53:21
Hristiyan bayramı
doktrin08:53:20
Öğreti
kıt08:53:16
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
gümüş balığıgiller08:53:14
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
istikbal08:53:14
Karşı çıkma, karşılama
nedim08:53:13
Arkadaş, yakın dost
içeri08:53:11
İç yan, iç bölüm
evliya08:53:06
Erenler, ermişler, veliler
tanrıcılık08:53:05
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
meftun08:53:03
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
dalgır08:53:02
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
hesap uzmanı08:52:57
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
İNCE AĞRI08:52:56
Verem
Isıveren08:52:55
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
sarig08:52:54
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
kandırılma08:52:52
Kandırılmak işi
siyasi parti08:52:52
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
emirberlik08:52:51
Emirber olma durumu, emirberin işi
lal08:52:48
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
birleştirme08:52:48
Birleştirmek işi veya durumu
iş kazası08:52:47
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
zehirleme08:52:47
Zehirlemek işi veya durumu
tablo08:52:46
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
leziz08:52:43
Tadı güzel, lezzetli
tutturgaç08:52:39
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
Kemiyet08:52:38
Nicelik
kakül08:52:37
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
yağ bezi08:52:36
Yağ bezleri
helezon08:52:36
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
mehter08:52:35
Mehterhane takımında görevli kimse
üstün08:52:35
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
göç08:52:34
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
Mihenk08:52:33
Denek taşı
samimiyet08:52:33
İçtenlik
şamatacı08:52:32
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
Gömüt08:52:32
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
kokulu kiraz08:52:31
bk. idris ağacı
Bir solukta08:52:31
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
talak08:52:30
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
İndirim08:52:30
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
kocasız08:52:29
Kocası olmayan (kadın)
sayıklama08:52:29
Sayıklamak işi
avans08:52:29
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
hüküm08:52:29
Yargı
Aferin08:52:28
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
FASILA08:52:27
Aralık, ara, kesinti
taş basmacı08:52:27
Taş basması ile uğraşan kimse
içine kapanmak (veya içine çekilmek)08:52:26
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
İhtiyar08:52:26
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
co08:52:25
Kobalt`ın kısaltması
dürüst08:52:24
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
çalma08:52:24
Çalmak işi
DEĞERLİ08:52:23
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
BALIK08:52:23
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
dar08:52:23
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
tuğra08:52:22
Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret
kakule08:52:22
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
muvaffakiyet08:52:22
Başarı
telli balıkçıl08:52:21
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
komisyon08:52:20
Alt kurul, encümen, komite
imkânsız08:52:20
İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme durumu bulunmayan
Karılık08:52:20
Kadın olma durumu
KAVGA08:52:19
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
dağıtma08:52:18
Dağıtmak işi, tevzi etme
deprem08:52:17
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
ilham kaynağı08:52:17
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
Kırılgan08:52:16
Kolay ve çabuk kırılan
Payanda08:52:08
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
tüberküloz08:52:07
Verem
pisin08:52:06
Yüzme havuzu
TARLA08:52:00
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
Öşür08:52:00
Aşar, ondalık
ZAT08:51:58
Kimse, kişi
eş yükselti08:51:57
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
aşk08:51:56
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
diyagram08:51:55
Herhangi bir olayın değişimini gösteren grafik
ikame etmek08:51:45
yerine koymak
Duka08:51:42
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
olumsuz08:51:36
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
karakterize etmek08:51:27
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
iz sürmek08:51:26
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
ZALİM08:51:26
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
karnaval maskesi08:51:12
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
Mal varlığı08:51:12
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
münasebet08:51:09
İlişik, ilişki, ilinti
ibadethane08:51:06
İbadet edilen yer, tapınak
ALNAÇ08:50:55
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
dinsel08:50:54
Dinî
resmi elbise08:50:44
Üniforma
şifon08:50:43
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
çelik çomak08:50:37
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
İHTAR08:50:37
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
açıktan08:50:32
Bir yerin uzağından
Düşünsel08:50:30
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
tamlayan08:50:30
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
avunç08:50:28
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
resif08:50:27
Su düzeyindeki sıra kayalar
merdiven korkuluğu08:50:10
Demir veya ahşap merdivenlerin boşluk kenarındaki çıkıntıların üstündeki bölüm, trabzan