seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

örtünme15:34:57
Örtünmek işi
rant15:34:54
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
piknik alanı15:34:51
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
kalem15:34:50
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
teke15:34:40
Keçinin erkeği
aşina15:34:40
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
nitel15:34:38
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
dış merkezli15:34:36
Dış merkezlikle ilgili olan
slâlom15:34:35
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
hatim15:34:34
Sona erdirme, bitirme
kırsal15:34:31
Kır ile ilgili
kesin olarak15:34:31
kesin bir biçimde, kesinlikle
zelil etmek15:34:30
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
heykel15:34:30
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
alan topu15:34:16
Tenis
saparna15:34:08
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
tabanca15:34:01
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
mendelevyum15:34:00
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
tabldot15:33:57
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
ayn15:33:38
Göz
alfabe15:33:35
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
kiracı15:33:26
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
agu15:33:25
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
kalım15:33:18
Kalmak işi
pomat15:33:15
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
revan15:33:14
Giden, yürüyen
avans15:33:12
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
geri çekilmek15:33:03
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
ruzname15:33:02
Günlük olayların yazıldığı defter
bulmaca15:33:00
Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündürerek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun
kavas15:32:59
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
Banliyö15:32:55
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
Şehla15:32:52
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
çekiliş15:32:52
Çekilme işi
temsili15:32:50
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
unutma15:32:46
Unutmak durumu
Yay15:32:44
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
süslemek15:32:43
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
arabesk15:32:42
Arap üslûbunda olan (şey)
ip15:32:42
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
umutlu15:32:35
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
gabardıç15:32:21
Yaşlı ardıç ağacı
rızk15:32:17
Yiyecek, içecek şey, azık
saplantı15:32:17
Kişinin, etkisinden kendini kurtaramadığı yersiz saçma düşünce, sabit fikir, fikrisabit, idefiks
öksüz15:32:12
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
ARDIL15:32:11
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
müreccah15:32:08
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
yaka paça (götürmek)15:31:53
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
Ringa15:31:52
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
ÜRETEÇ15:31:52
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
hanende15:31:51
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
bazal15:31:51
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
antik15:31:42
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
demeç15:31:40
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
başkalaşma15:31:36
Başkalaşmak işi
lâden15:31:35
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
ihsan etmek (veya buyurmak)15:31:29
bağışta bulunmak, bağışlamak
taya15:31:24
Dadı
lüp15:31:19
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
tayt15:31:09
Bacakları sıkı saran özel kumaştan yapılmış bir tür pantolon
araf15:31:08
Cennet ile cehennem arasında bir yer
yasama meclisi15:31:06
Yasama organı, parlâmento
gark15:31:06
(suya) Batma, batırma; boğulma
Sara15:31:02
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
uzaklık15:30:58
Uzak olma durumu, ıraklık
Bağnazlık15:30:58
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
dış15:30:57
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
zararsız15:30:55
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ciddiyetsiz15:30:52
Ciddiyeti olmayan, lâubali
tümsekli15:30:47
Tümseği olan
müstehzi15:30:31
Alaycı
yapılabilirlik15:30:30
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
İnorganik15:30:29
Cansız olan
bir15:30:28
Sayıların ilki
ÖVME15:30:27
Övmek işi, sena, medih
FONEM15:30:26
Ses birimi
parasızlık15:30:22
Parasız olma durumu
DÖKME DEMİR15:30:17
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
UÇURUM15:30:16
Dik ve derin yamaç
Bakışımsız15:30:10
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
diftong15:30:08
İkili ünlü
TÜRK15:30:06
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
Atılım15:29:49
İleri atılma, atılma işi
feyezan15:29:35
Taşma, taşkın, seylâp
YILDIRIMSAVAR15:29:28
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
kadmiyum15:29:26
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
Patika15:29:25
Keçi yolu, çığır
Felaketzede15:29:09
Felâkete uğramış
armağan15:29:06
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
öz denetim15:28:56
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
kayın peder15:28:54
Kaynata
çivileme15:28:51
Çivilemek işi
deniz aynası15:28:34
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
mahfaza15:28:33
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
sorumlu tutmak15:28:32
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
mıhlamak15:28:32
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
rekonstrüksiyon15:28:29
Yeniden kurma
övgü15:28:25
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
şükran15:28:14
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
Yemeni15:28:13
Yemen ülkesine ait
sakaf15:28:08
Çatı, dam
elektrik üreteci15:28:05
Jeneratör
VELAYET15:28:04
Velilik
TEMEL15:27:46
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
Toplum15:27:43
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
oklava15:27:41
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
klâkson15:27:37
Korna
ne olursa olsun15:27:32
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
otantik15:27:31
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
güvenirlik15:27:28
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
sinmek15:27:25
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
massetme15:27:25
Emme, içine çekme, soğurma
sürgit15:27:22
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
Karaca15:27:22
Rengi karaya yakın olan, esmer
volkan15:27:17
Yanardağ
klinik15:27:16
Hasta bakılan yer
Henüz15:27:15
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
mazi15:27:09
Geçmiş
me15:27:06
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
şükretme15:27:04
Şükretmek işi
emekli olmak15:27:03
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
dizgici15:27:02
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
idareci15:26:46
Yönetici
yüzde15:26:37
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
badire15:26:33
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
Kulunç15:26:32
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
bağırıp çağırmak15:26:28
öfkeyle bağırmak
maruz15:26:22
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
kazmaç15:26:20
bk. kazaratar
kelime15:26:16
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük