seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

seyrek21:14:54
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
katalepsi21:14:52
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
gerekme21:14:42
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
satım21:14:27
Satmak işi, satış
annelik21:14:26
Anne olma niteliği veya durumu
metan21:14:06
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
yilbik21:14:00
bk. sara
lebalep21:13:58
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
usa vurma21:13:29
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
çakal21:13:15
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
Ekzotermik21:13:08
Isı veren
REHA21:13:05
Kurtuluş, kurtulma
su geçirmez21:13:04
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
çekişme21:13:01
Çekişmek işi
rantçı21:12:58
Rant işiyle uğraşan kimse
biteviye21:12:48
Aynı biçimde, sürekli olarak
mahviyet21:12:39
Alçak gönüllülük
pekmez kaynatmak21:12:34
pekmez yapmak
Fitneci21:12:31
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
kamarot21:12:29
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
Or21:12:21
Ordu kelimesinin kısaltması
Lr21:12:16
Lorentiyum"un kısaltması
Rn21:12:07
Radon"un kısaltması
Si21:12:04
Silisyum"un kısaltması
imdat21:11:53
Tehlikede olana yapılan yardım
gerilim21:11:53
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
TAHLİL21:11:50
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
ciddiyetsizlik21:11:40
Ciddiyetsiz olma durumu
börk21:11:35
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
yansımak21:11:16
Anlaşılmak, belli olmak
Düstur21:11:01
Genel kural, kaide
çapul21:10:59
Yağma, talan, plâçka
künefe21:10:47
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
burunduruk21:10:40
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
GETİRİM21:10:39
Getirme işi
zahir21:10:37
Açık, belli
şeytani21:10:33
Şeytanca
senatör21:10:32
Senato üyesi
ırakgörür21:10:24
Dürbün
kasatura21:10:21
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
Reis21:10:11
Başkan, ser
arıtıcı21:10:07
Arıtma özelliği olan
hiddetli21:09:51
Kızgın, öfkeli
cadde21:09:48
Şehir içinde ana yol
ermiş21:09:43
Dinî inançlara göre kendisinde olağanüstü manevî güç bulunan kişi, evliya, veli
ısı yayımı21:09:39
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
Kader21:09:34
Alın yazısı, yazgı
baştan savma21:09:32
üstünkörü, özen göstermeden
Ölmüş21:08:59
Ölen, ölü olan
nedensel21:08:49
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
canan21:08:48
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
uçkuruna gevşek olmak21:08:31
iffetine bağlı olmamak
MAHLEP21:08:19
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
ökse otu21:07:44
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
salahiyettar21:07:22
Yetkili
çatpat21:07:10
bk. çatapat
manika21:06:38
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
satranç tahtası21:06:34
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
beyin zarı21:06:34
Beyni üst üste saran zar, korteks
atom çekirdeği21:06:32
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
portatif21:06:27
Kolay taşınabilen, katlanarak taşınabilir duruma getirilebilen, seyyar
ustalıklı21:06:23
Ustalıkla yapılmış
stoacılık21:06:21
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
pastırma21:06:20
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
mercan adası21:06:18
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
galatıhis21:06:15
Duygu yanılması, yanılsama
erişmek21:06:13
Bir yere ulaşmak, varmak
tabansız21:06:05
Tabanı olmayan
Tramvay21:06:03
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
inat etmek21:05:54
direnmek, diretmek, ayak diremek
VAZİFE21:05:47
Ödev
Vesvese21:05:43
Şüphe, kuruntu, işkil
seyyar21:05:27
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
içerik21:05:16
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
LOKMA21:04:23
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
Stronsiyum21:04:00
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
Alıntı21:03:56
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
bağa21:03:55
Kaplumbağa
car21:03:37
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
nakit21:03:17
Para, akçe
toz toprak21:03:10
Bulut hâlinde olan toz
merdiven boşluğu21:02:56
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
satranç taşı21:02:53
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
uçuculuk21:02:50
Uçucu olma durumu
efektif21:02:40
Banknot ve metal sikke
iletişim21:02:39
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
zeban21:02:30
Dil, lisan
ister istemez21:02:12
Zorunlu olarak, elinde olmadan
mutabık21:02:04
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
dikim evi21:01:56
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
akılda tutmak21:01:28
unutmamak
acep21:01:27
Acaba
içe kapanık21:01:17
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
çekiliş21:00:55
Çekilme işi
müfrit21:00:55
Aşırı
ördekgiller21:00:31
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
BİZATİHİ21:00:29
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
kamufle21:00:29
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
hanay21:00:29
İki ve daha çok katlı ev
inanmak21:00:22
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
patırtı20:59:25
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
destancı20:59:20
Destan yazan veya anlatan kimse
mahana20:59:19
Bahane, ileri sürülen sözde sebep
maşuk20:59:09
Sevilen, âşık olunan (erkek)
müteyakkız20:59:02
Uyanık, tetikte, sak
racon20:58:40
Yol, yöntem, usul
kitapçı20:58:31
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
soya çekim20:58:24
Kalıtım, irsiyet, veraset
ibiş20:58:21
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
sardalye20:58:13
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
çete20:58:08
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
hitabe20:57:25
Söylev
lobicilik20:57:22
Dalancılık
güfte20:57:11
Müzik eserlerinin yazılı metni, söz
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın20:56:58
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
nale20:56:54
İnleme, inilti
Burgu20:56:52
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
Ayrıntı20:56:33
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
tezkireci20:56:28
Tezkereci
sürgüne göndermek20:56:12
ceza olarak bir yere sürmek
arılık20:56:06
Temizlik
hiççilik20:56:04
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
protein20:56:04
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
sililik20:56:04
Sili olma durumu, arılık, temizlik
fiyakalı20:56:02
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
lota20:55:55
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
Düşkünlük20:55:53
Düşkün olma durumu, iptilâ
eczacılık20:55:49
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
tersleme20:55:48
Terslemek işi
antibiyotik20:55:31
Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin gibi maddelerin ortak adı