seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

niteliksiz22:08:32
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
pürüzalır22:08:21
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
RE22:08:11
Renyum"un kısaltması
Süngü22:07:56
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
kavrama22:07:46
Kavramak işi, anlama, algılama
kazançlı22:07:22
Kazanmış olan
tirpitil22:07:19
bk. tirpidin
l22:06:26
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
sürüklemek22:06:09
Akarsu için, götürmek
naiplik22:05:34
Naip olma durumu, niyabet
buluşmak22:04:56
Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda bir araya gelmek
saika22:04:47
Yıldırım
utangaç22:04:24
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
aşamalı22:03:11
Aşaması olan, kademeli
nasihat22:02:52
Öğüt
Yayımcı22:02:50
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
icabet22:02:31
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
parlak22:01:51
Parlayan, ışıldayan
boya22:01:31
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
hedef almak22:00:56
bk. nişan almak
mahdut22:00:41
Çevrilmiş, sınırlanmış
yaban turpu22:00:18
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
çubuklu22:00:11
Çubuğu olan
kafile21:59:42
Birlikte yolculuk eden topluluk
rende21:59:27
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
omaca21:59:25
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
ahbaplık21:57:56
Ahbap olma durumu, ünsiyet
Yuva21:57:48
Kuşların ve başka hayvanların yumurtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyütmek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptıkları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak
artırım21:56:45
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
ahiretlik21:56:42
bk. ahretlik
bayat21:56:27
Taze olmayan
aylandız21:56:10
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
on paralık21:56:09
Değeri çok az veya değersiz, hiç
frigo21:55:13
Dondurulmuş krema
nazizm21:55:12
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
hamaset21:55:03
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
Ehemmiyet21:54:45
Önem
uçucu21:54:26
Uçma yeteneği veya özelliği olan
tınaz21:54:15
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
atropin21:54:00
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
i21:53:39
İyot"un kısaltması
pinpon21:53:14
Yaşlı, çökmüş
lokomotif21:53:08
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
ivedilikle21:53:04
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
MÜTEAMMİM21:53:00
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
sömürge21:52:33
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
leçe21:52:28
Taşlı tarla
embriyon21:52:20
Oğulcuk, rüşeym
RENYUM21:52:14
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
nanemolla21:51:52
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
çimdik21:51:20
Çimdiklemek işi
Tanrısız21:51:14
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
surat asmak21:51:09
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
bitirim21:51:07
Çok hoşa giden (kimse, yer)
dolanma21:51:07
Dolanmak işi
dış beslenme21:51:04
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
çek21:50:42
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
Azerbaycanlı21:50:42
Azerbaycan halkından olan kimse
saçak bulut21:50:21
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
erotik21:49:58
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
nitelikli işçi21:49:56
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
bi21:49:45
Bizmut"un kısaltması
Ayı balığı21:49:41
Fok
Bronz21:49:37
Tunç
Çöl21:48:37
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
gudde21:48:36
Bez, beze
neşet21:48:31
Çıkma, ileri gelme
CİHANNÜMA21:48:30
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
pısırık21:48:00
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
nadan21:48:00
Bilgisiz, cahil
anıt mezar21:47:54
Görkemli, anıtsal mezar
rahibe21:47:16
Kadın rahip
enderun21:46:51
Saraylarda harem ve hazine dairelerinin bulunduğu yer
aksakal21:46:32
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
lerzan21:46:24
Titrek
kepazeLİK21:46:20
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
aforoz21:46:18
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
tedavül21:46:17
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
dalyan ağı21:46:14
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
tebrik etmek21:45:57
kutlamak
deney tüpü21:45:53
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
sismolog21:45:15
Deprem bilimi uzmanı
milliyet21:44:43
Millete özgü olma durumu veya millî olma durumu, ulusallık
kiklon21:44:38
Siklon
elektrik21:44:07
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
orkide21:44:00
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
acemilik21:43:36
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
bağışlamak21:43:29
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
yaprak sigarası21:43:29
Yaprak tütünün dürülerek sarılmasıyla yapılan kalın sigara, puro
ışkın21:43:10
Bir ravent türü
halaoğlu21:42:50
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
nakit21:42:42
Para, akçe
ele geçmek21:42:00
yakalanmak
aydınlanmak21:41:56
Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek
Alışılmış21:41:48
Her zamanki, mutat
çekişme21:41:43
Çekişmek işi
şifon21:41:42
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
kerkes21:41:39
Akbaba
Rutin21:41:28
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
Bangladeşli21:41:28
Bangladeş halkından olan kimse
hatun21:41:19
Kadın
resmi elbise21:41:18
Üniforma
loğusa21:40:41
Yeni doğum yapmış kadın
HEKİM21:40:31
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
hanay21:39:24
İki ve daha çok katlı ev
uzak21:39:23
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
hünnapgiller21:39:17
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
kızıl ötesi21:39:07
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
sade21:39:01
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
polo21:38:57
Çevgen
söyletme21:38:24
Söyletmek işi
eşelek21:38:17
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
bahsetme21:38:14
Bahsetmek işi
bağdaş21:36:27
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
rantçı21:36:17
Rant işiyle uğraşan kimse
kayağan21:35:30
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
kelime oyunu21:35:25
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
eskiden21:35:06
Geçmiş zamanlarda, geçmiş çağlarda, geçmişte, mukaddema
yürürlükte kalmak21:34:55
bir kanun veya kararın geçerliliği sürmek
dilmaç21:34:47
Çevirici, tercüman
irkilme21:34:40
İrkilmek işi
aşağılanmak21:34:23
Aşağı duruma düşürülmek
çarpık21:34:03
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
kekeç21:33:47
Kekeme
tasdik21:33:45
Doğrulama
yalvarma21:33:32
Yalvarmak işi
nihilizm21:32:42
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
Surat21:32:33
Yüz, çehre
cezir21:32:20
Kök
kavkı21:32:17
bk. kabuk