seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

frekans05:30:47
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
besli05:30:27
bk. besili
sürdürmek05:30:07
(bir durumun, bir şeyin) sürmesini, olmasını sağlamak
jile05:30:02
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
blöf05:29:02
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
hoppalık05:28:47
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
sarımsak05:28:27
Zambakgillerden, 25-100 cm yükseklikte, yapraklarında, saplarında ve toprak altındaki soğan biçimli sürgünlerinde kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisi (Allium sativum)
Berilyum05:28:22
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
Samanuğrusu05:28:07
Samanyolu
sahlep05:27:52
Salep
plazma05:27:47
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
taydaş05:27:02
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
karne05:26:52
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
derdest05:26:47
Yakalama, tutma, ele geçirme
bademcik05:26:12
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
DEMİURGOS05:25:37
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
hipodrom05:25:31
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
isal05:25:16
Ulaştırma
profesyonel05:24:41
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
borda05:24:16
Geminin veya kayığın yanı
ozon05:24:11
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
normal05:24:01
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
kenarlık05:23:51
Kenar bölümünü oluşturan şey
nadiren05:23:31
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
sebil05:23:26
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
ulviyet05:23:06
Yücelik
kavil05:22:56
Söz
MÜŞFİK05:22:46
Sevecen, şefkatli
merhametsiz05:22:11
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
inançsızlık05:21:41
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
kasadar05:21:01
Ticarî kuruluşlarda kasada oturup para alıp veren kimse
fabl05:19:46
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
brülör05:19:21
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, yakmaç
sarfınazar05:18:00
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
itikal05:17:25
Aşınma, erozyon
dükkan05:17:15
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
drahoma05:16:30
Gelinin güveye verdiği para veya mal
libido05:15:50
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
ortam05:15:33
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
cüruf05:14:26
Maden posası, demir boku, dışkı
entelektüel05:14:16
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
dönme05:13:56
Dönmek işi
Hristiyanlık05:12:30
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
vareste05:12:26
Kurtulmuş
tütün balığı05:12:21
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
yaka05:11:00
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
bunaklık05:10:55
Bunak olma durumu
korluk05:10:45
Kor olma durumu
bodoslama05:10:40
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
büklüm05:10:10
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
destansal05:09:50
Destanla ilgili destana özgü
müstemirren05:09:06
Ara vermeden, sürekli olarak
dahiliyeci05:09:01
İç hastalıkları uzmanı
müfekkire05:08:35
Düşünme yetisi veya gücü
Azrail05:07:50
Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevli olduğuna inanılan melek
kayma05:07:20
Kaymak (II) işi
kafiyesiz05:07:15
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
tavlı05:06:35
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
karizmatik04:59:17
Büyüleyici, etkileyici
tumbadız04:57:24
Kısa ve şişman
ehli04:56:11
Evcil
rehberlik04:52:21
Kılavuzluk
esenlemek04:52:16
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
bark04:51:34
bk. ev bark
konak04:50:28
Büyük ve gösterişli ev
erden04:43:48
Bakir
semiz04:37:18
Şişman
Engel olmak04:36:30
önlemek, geciktirmek
haşere04:35:53
Böcek
doymaz04:34:06
Doymak bilmeyen, aç gözlü
mahpus04:25:11
Kapatılmış, hapsedilmiş (kimse)
paralelkenar04:25:00
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
çoğul eki04:24:49
Çokluk eki
hezaren04:24:44
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
Meles04:23:40
Beli çökük at
italyanca04:22:25
Hint-Avrupa dil ailesinden İtalya"da konuşulan dil
yakalanmak04:18:19
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
uhrevi04:18:14
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
moruk04:17:47
Yaşlı erkek, baba
sutaşı04:14:58
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
saadet04:14:15
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
emrivaki04:11:04
Oldu bitti, olup bitti
kumla04:10:42
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
merek04:05:51
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
çeşitli04:05:36
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
taassup04:05:04
Bağnazlık
fiziksel04:04:11
Fizikle ilgili olan
bedava04:03:45
Karşılıksız, parasız, emeksiz
namert03:58:18
Korkak, alçak, mert olmayan
icabet03:56:44
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
muaccel03:56:20
Acele olunmuş
amigo03:52:17
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
taret03:52:00
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
kakavan03:49:54
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
yirmi03:45:22
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
özengen03:45:12
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
takdis03:45:01
Kutsal sayma, kutsama
Maraz03:44:35
Hastalık, illet
alet edevat03:42:45
Bu el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için kullanılan araçlar
bulutsu03:42:40
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
SAĞRI03:42:14
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
potas03:41:48
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
koskoca03:41:37
Çok büyük, muazzam
ikramiye03:41:11
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
dere03:39:07
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
konvoy03:38:36
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
kadirşinas03:38:15
Değerbilir, iyilikbilir
bitap03:36:55
Bitkin, yorgun
sayfa03:36:24
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
bikarar03:36:18
Kararsız, tereddütlü
gudde03:35:47
Bez, beze
hilali03:33:55
Hilâl biçiminde
bulgur03:33:23
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
erginlik03:30:45
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
acınmak03:28:01
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
ören03:24:54
Eski yapı veya şehir kalıntısı, harabe, virane
darılma03:24:31
Darılmak işi
asetat03:23:59
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
Portekizce03:23:31
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
desenleme03:22:44
Desenlemek işi
afsun03:20:33
Büyü, füsun
ehem03:19:59
Çok önemli
heykel03:19:34
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
dolanma03:19:29
Dolanmak işi
üzücü03:17:06
Üzüntü veren
reviş03:16:23
Gidiş, yürüyüş
yerleşim03:15:37
Yerleşme, iskân
lâmba karpuzu03:15:09
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
salamandra03:14:48
Semender
itmek03:13:37
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak