seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

ekran11:44:32
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
Göktürk11:44:27
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Memleket11:44:18
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
eyyam11:44:11
Günler
SAMARYUM11:44:05
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
iğne ardı11:44:03
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
kısaltma11:44:03
Kısaltmak işi, taksir
veziriazam11:43:57
Sadrazam
yeterlilik11:43:56
Yeterli olma durumu
MERKÜR11:43:53
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
SARHOŞ11:43:45
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
esrar11:43:40
Gizler, sırlar
ÖRGÜTLÜ11:43:26
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
Sadrazamlık11:43:26
Sadrazam olma durumu
eklem bacaklılar11:43:11
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
avokado11:43:10
Amerikan armudu (Persea americana)
pusula11:43:08
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
sıhhatli11:43:08
Sağlıklı
yerey11:43:05
Yeryüzünden bir parça, arazi
limon11:43:03
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
iltifat11:42:55
Yüzünü çevirerek bakma
enayi11:42:48
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
ödeşmek11:42:22
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
barometre11:42:22
Basınçölçer
gerilim11:42:21
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
abdal11:42:19
Safevîler devrinde İran"da yaşayan Türk oymaklarından biri
kılıç oyunu11:42:18
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
ince ses11:42:08
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
La11:42:07
Lântan"ın kısaltması
BORÇ11:41:32
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
muavin11:41:25
Yardımcı, yardım eden
çatı11:41:23
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
değnek11:41:23
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
tekir11:41:20
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
yemiş11:40:41
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
yumuşama11:40:40
Yumuşamak işi
yorgunluk11:40:34
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
topallama11:40:24
Topallamak işi
pilot11:40:17
Bir hava taşıtını kullanmak ve yönetmekle görevli kimse
şey11:40:12
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
belirleme11:40:05
Belirlemek işi, tayin
döş11:40:03
Göğüs, bağır
vurma11:40:02
Vurmak işi
haber ajansı11:40:02
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
KAVGACI11:40:00
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)11:39:55
çok geniş olmak
atıl11:39:53
Tembel
Eşya11:39:49
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
yasama11:39:49
Yasa koyma, teşri
riyolit11:39:48
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
Çoban köpeği11:39:47
Sürüyü koruyan iri cins köpek
ölçüm11:39:32
Ölçmek işi
biteviye11:39:27
Aynı biçimde, sürekli olarak
ÖNEL11:39:11
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
kokoroz11:39:11
Mısır
göksel11:39:08
Gökle ilgili, semavî
dirençli11:39:07
Direnci olan
operacı11:39:05
Opera sanatçısı
piyade11:39:04
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
Matbuat11:39:04
Basın
Arşınlamak11:39:03
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
Evlek11:39:03
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
İtidalli11:39:03
Ölçülü, ılımlı, soğukkanlı, mutedil
Çağrışım11:39:01
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
püskürteç11:39:00
Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya yarayan alet, pülverizatör
nezaketli11:38:56
İnce, nazik
merhum11:38:46
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Düstur11:38:34
Genel kural, kaide
yüzsüzce11:38:28
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
özensiz11:38:28
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
tenakuz11:38:21
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
NİÇİN11:38:07
Bir olayın amacını, sebebini sormak için kullanılır
plânet11:37:58
Gezegen
şad11:37:56
Sevimli, neşeli
Parıltılı11:37:55
Parlaklığı olan, parıldayan, ışıltılı, yalabık
Sözde11:37:55
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
gümüş11:37:54
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
sıla11:37:49
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
yalnız başına11:37:47
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
MUZIR11:37:38
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
medrese11:37:37
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
İzlem11:37:30
İzlemek işi, izleme, takip
yer sakızı11:37:17
Bitüm
şablon11:37:10
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plâstikten cetvel
Garez11:37:09
bk. garaz
Teşkil11:37:08
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
balaban11:37:07
İri, büyük
idrak etmek11:36:57
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
natır11:36:54
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
erkânıharp11:36:34
Kurmay
emir eri11:36:31
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
Çıkarma11:36:22
Çıkarmak işi
Sema11:36:05
Gök, gökyüzü
sakız rakısı11:36:05
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Laf cambazı11:36:03
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
etkime11:35:58
Etkimek işi, tesir
fersah11:35:55
Yaklaşık beş kilometrelik bir uzaklık ölçüsü
arız11:35:52
Sonradan ortaya çıkan
tm11:35:46
Tulyum"un kısaltması
tenakus11:35:43
Azalma, eksilme
söz dinlemek (veya söz tutmak)11:35:43
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
boksörlük11:35:40
Boksörün işi veya mesleği
Göbel11:35:34
Babası belli olmayan çocuk, piç
aç gözlülük11:35:29
Aç gözlü olma durumu veya aç gözlüye yakışacak davranış, doymazlık, tamahkârlık, tamah
kakmacılık11:35:24
Kakmacı olma durumu
Yılan gömleği11:35:23
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
içrek11:35:21
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
Enva11:35:15
Türler, çeşitler
üzüm kurusu11:35:09
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
uza duyum11:35:07
Telepati
nihale11:34:50
Sofrada kullanılan sahan altlığı
cüzdan11:34:46
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
Ad11:34:46
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
sonuç vermek11:34:32
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
ördek11:34:31
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
mahcup11:34:30
Utangaç, sıkılgan
Ana arı11:34:25
Arı beyi
TEDBİR11:34:19
Önlem
Oğulcuk11:34:16
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
berri11:34:01
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
zıkkım11:33:56
Zehir, ağı
şirin11:33:52
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
Sükûti11:33:36
Sessiz, suskun (kimse)
tükenmişlik11:33:31
Gücünü yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu
Karasal11:33:28
Kara (I) ile ilgili, berrî
gidiş geliş11:33:27
Trafik, seyrüsefer
bankiz11:33:04
Buzla
İzlenimcilik11:33:04
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
lokomotif11:33:03
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
Kuş kirazı11:33:02
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)