seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

cenin17:31:32
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
celal17:31:22
Büyüklük, ululuk
yazık17:31:12
Herkesi üzebilecek şey, günah
eşekkulağı17:31:05
Karakafes
gerilim17:30:58
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
KANUN17:30:48
Yasa
ertesi17:30:38
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
ejderha17:30:28
bk. ejder
genişlik17:30:08
Geniş olma durumu
iğdiş17:29:58
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
misket17:29:48
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
TEMLİK17:29:36
Mülk olarak verme
laf cambazı17:29:31
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
silindir17:29:26
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
sövme17:29:16
Sövmek işi, sövgü, küfretme
ataşe17:29:04
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
evsin17:29:03
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
okutman17:28:54
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
Hademe17:28:44
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
CESET17:28:34
Ölü vücut, naaş
kıpırdak17:28:29
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
ilgili17:28:24
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
imtihan17:28:14
Sınav
kazevi17:28:06
Saz veya kamıştan örülmüş büyük sepet, zembil
ellik17:28:04
Eldiven
hâlen17:27:54
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
uzlaştırıcı17:27:51
Uzlaşmayı sağlayan
çocuk bilimi17:27:45
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
Sabotaj17:27:35
Baltalama
iptida17:27:23
Başlangıç
istida17:27:15
Dilekçe, arzuhal
ivecenlik17:27:11
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
bitaraf17:27:05
Yansız, tarafsız
şehvanî17:26:55
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
ayyar17:26:45
Dolandırıcı, hilekâr
göksel17:26:35
Gökle ilgili, semavî
kriter17:26:25
Ölçüt, kıstas
Tasavvur17:26:13
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
Portekizce17:26:05
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
seyyah17:25:55
Gezgin, turist
ilelebet17:25:45
Sonsuzluğa değin, sürgit
HAYALPEREST17:25:35
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
BURCU17:25:25
Güzel koku, ıtır
canlılık17:25:15
Canlı olma durumu
müfettiş17:25:05
Bir kuruluştaki işlerin konu ve tüzüklere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini denetleyen kimse
televizyon17:24:55
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
sözünün eri olmak17:24:42
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
KOLEKSİYONCU17:24:36
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
Divan17:24:34
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
katabolizma17:24:24
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
düzgü17:24:14
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
cihet17:24:04
Yön, yan, taraf
evin17:24:00
Bir şeyin içindeki öz, lüp
münakale17:23:54
Ulaşım
bölge17:23:54
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
tescil17:23:45
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
cisim17:23:34
Maddenin biçim almış durumu
civar17:23:24
Yöre, yakın yer, dolay
Yapağı17:23:13
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
varak17:23:04
Yaprak
mıhlamak17:22:54
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
ahlaklı17:22:44
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
müzisyen17:22:42
Müzikçi, müzik sanatçısı
duygusuz17:22:32
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
hükümdar17:22:18
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
gülünç17:22:08
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
hayırlı17:21:59
Yararı, hayrı olan
zoraki17:21:51
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
ilgisizlik17:21:42
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
cevaz17:21:26
İzin, müsaade
cezai17:21:21
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
zannetme17:21:11
Zannetmek durumu
konvoy17:21:01
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
aşiret17:20:54
Oymak
kumla17:20:46
Kumluk yer, geniş kumsal, plâj
kanaat etmek17:20:37
yetinmek
anapara17:20:27
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
hafniyum17:20:07
Atom numarası 72, atom ağırlığı 178,6 olan, az rastlanır bir element. Kısaltması Hf
mecra17:20:00
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
memur17:19:55
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
hoş geldiniz17:19:51
gelene söylenen esenleme sözü
sübjektivist17:19:32
Öznelci
kuş bilimi17:19:26
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
delgeç17:19:15
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
karasu17:19:05
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
ezici17:18:56
Ezmek işini yapan
karina17:18:51
Gemi omurgası
lamel17:18:41
Mikroskopla yapılan incelemede bazen lâmların üstüne kapatılan dört köşe, küçük ve ince cam parçası
ANSIZIN17:18:31
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
BİTKİN17:18:21
Gücü tükenmiş olan, çok yorgun
viyola17:18:11
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
hizmet17:18:01
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
pestil17:17:59
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
ay takvimi17:17:54
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
Egzama17:17:48
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
oramirallik17:17:41
Oramiral rütbesi
Yüz kalıbı17:17:29
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
üvey17:17:25
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
üvez17:17:20
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
Taviz17:17:09
Ödün, ödünleme
kasten17:16:59
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
CEZİRE17:16:49
(denizde) Ada
MURAHHAS17:16:42
Delege
BRAVO17:16:39
Aferin, yaşa!
İhmalkar17:16:13
Savsak, ihmalci
kibir17:16:11
Büyüklük, ululuk
Zerk17:16:05
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
suflör17:16:05
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
kiliz17:16:01
Hasır otu, saz, kamış, kofa
kimse17:15:50
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
astasım17:15:43
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
AYRIKLI17:15:39
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
ziyafet17:15:29
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
iyimser17:15:28
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
komisyonculuk17:15:19
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
AYRILIK17:15:09
Ayrı olma durumu
lâlettayin17:14:59
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
anlayış17:14:48
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
kemiyet17:14:37
Nicelik
Durmadan17:14:27
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
Tohum17:14:17
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
simsariye17:14:07
Komisyon
denklik17:13:57
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
kum otu17:13:47
Uyuz otu
karyokinez17:13:43
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
vernik17:13:32
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
tasdik etmek17:13:31
doğrulamak
bayrak17:13:22
Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dik dörtgen biçiminde kumaş
Birleşme17:13:12
Birleşmek işi
asgari17:13:02
En az, en aşağı, en azından, en düşük