seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

D23:20:20
Döteryum"un kısaltması
şehvaniyet23:20:04
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
cam gibi23:19:59
arkası görünen, saydam, şeffaf
yazı bilimi23:19:52
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
genizsi23:19:48
Genzel
tekzip etmek23:19:41
yalanlamak, doğru olmadığını açıklamak
kasem23:19:41
Ant içme, yemin etme
Sinizm23:19:28
bk. Kinizm
tasma23:19:25
Bazı hayvanların boynuna takılan, bu hayvanları bir yere bağlamaya, çekip götürmeye yarayan kemer biçiminde bağ
mikyas23:19:16
Ölçek, ölçü
mürdesenk23:19:13
Doğal kurşun oksit, PbO
puan23:19:03
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
pişman olmak23:18:58
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
icra vekili23:18:46
Bakan
fellik fellik23:18:39
Telâşla, koşuşturmayla
işinin adamı23:18:38
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
batiskaf23:18:38
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
orkestra23:18:29
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
kargış23:18:18
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
alamana23:18:13
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
şaheser23:18:13
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
afacan23:18:09
Zeki ve yaramaz (çocuk)
Timsal23:18:06
Sembol, örnek, simge
Asılmak23:17:57
Bir yere tutunup sarkmak
ETOL23:17:50
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
AnlAşılmaz23:17:45
Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlâk
korluk23:17:20
Kor olma durumu
zekavet23:17:18
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
illegal23:17:17
Yasa dışı, yasaya aykırı
dereke23:17:05
Aşağı derece
efendi23:17:01
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
sabit fikir23:16:57
Saplantı
lâvanta çiçeği23:16:41
Ballıbabagillerden, mavi veya mor renkli çiçekleri koku sanayiinde kullanılan bir bitki (Lavandula angustifolia)
MÜMİN23:16:38
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
baş kaldırma23:16:36
baş kaldırmak işi, isyan
güverte23:16:25
Gemide ambar ve kamaraların üstü
kakule23:16:17
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
DEDEKTİF23:15:43
bk. detektif
kahramanlık23:15:43
Kahraman olma durumu
nefesli çalgı23:15:41
bk. üflemeli çalgı
CİMBAKUKA23:15:39
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
mukaddime23:15:39
Ön söz
Dağ tavuğu23:15:33
bk. çil (I)
tarla faresi23:15:31
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
Kümelenme23:15:25
Kümelenmek işi
tirhandil23:15:22
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
revani23:15:18
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
mısra23:15:10
Manzumenin satırlarından her biri, dize
kalp kası23:13:58
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
Kuş23:12:18
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
MEMLEKET23:09:40
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
son adam23:08:36
Futbolda en geride bulunan savunma oyuncusu
Mümessil23:08:36
Temsilci
ordubozan23:07:32
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
bir bir23:07:30
bk. hepyek
desibel23:06:21
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
AKSİYON23:05:04
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
akis23:04:37
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
beşli23:04:14
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
tabansız23:00:45
Tabanı olmayan
pejmürde23:00:11
Eski püskü, yırtık
savan22:59:19
Pamuk ipliğinden yapılan kalınca kilim
zifafa girmek22:58:08
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
Müsavi22:57:45
Eşit, denk
iradi22:56:34
İradeli, istençli
itibaren22:56:34
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
yara22:56:30
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
yatkınlık22:55:48
Yatkın olma durumu
astar22:55:15
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
geçersiz22:55:11
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
animato22:54:11
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
üsera22:53:43
Esirler, köleler
gayret22:52:23
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
lota22:51:02
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
başlık vermek22:50:29
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
Grado22:50:13
Bir sıvının içindeki alkol derecesi
dâhilî deniz22:49:31
bk. iç deniz
RÜŞVETÇİ22:49:18
Rüşvet alarak iş gören kimse
Rabbena22:48:39
Tanrı, Tanrım
lepiska22:46:29
Leipzig şehrinde üretilen ipek
çetin22:45:16
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
gösterim22:44:32
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
polarıcı22:44:23
Işığı polarmaya yarayan alet
rahman22:41:58
Herkese, her canlıya merhamet eden Tanrı
siyasetçi22:41:44
Politikacı
rica22:40:32
Dileyiş, dileme, dilek
Yararlı22:40:07
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
c22:39:39
Karbon"un kısaltması
artma22:39:10
Artmak işi
Şey22:37:38
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
gerzek22:37:38
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
Bağlılaşım22:37:35
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
akkirpani22:36:55
Ak, fakat kirli
korna22:36:46
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
düz yazı22:36:07
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
roketatar22:34:52
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
sanma22:33:50
Sanmak işi
SUSAM YAĞI22:32:50
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
havalandırılma22:32:48
Havalandırılmak işi
Kurcalama22:32:13
Kurcalamak işi
karık22:31:30
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
BALIK22:31:07
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
küçük kan dolaşımı22:30:50
Çeşitli organlardan gelen toplardamarların kanı sağ kulakçık ve sağ karıncığa taşıması, oradan da atardamarlarla kanın akciğerlere ulaştırılması ve oradan sol kulakçığa taşınması düzeni
yalancı22:29:32
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
Abat22:28:21
Bayındır, mamur
dağcılık22:27:38
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
velespit22:27:37
Bisiklet
taş22:25:43
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
şakkadak22:25:25
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
greyfurt22:25:24
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
BÜYÜK22:25:22
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
balçık22:24:49
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
Ağırca22:23:18
Oldukça ağır
market22:21:40
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
keşif22:20:44
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
stadyum22:20:41
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
Alfabe22:19:22
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
meymenetsiz22:19:12
Uğursuz
ateş22:18:40
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
taltif22:18:38
İyilik ederek gönül alma
bienal22:17:33
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
Kalıntı22:16:52
Artıp kalan şey, bakiye
CANLI22:16:05
Canı olan, diri, yaşayan
bekleme22:15:24
Beklemek işi
senli benli olmak22:15:03
iç içe olmak, bütünleşmek
Besili22:13:32
Semiz, semirtilmiş
ŞİMŞEK22:13:31
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
padişahlık22:12:51
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
ASMALIK22:11:43
Asma için ayrılmış yer veya toprak
Gelişme22:10:46
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül