seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

su geçirmez15:33:16
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
boy bos15:33:16
Vücudun yapısı bakımından biçimi
turnagözü15:33:10
Berrak ve parlak sarı
pisboğaz15:33:09
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
adam akıllı15:33:03
bk. adamakıllı
akselerograf15:32:58
İvmeyazar
inanmak15:32:55
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
itham15:32:53
Suçlama, suçlu görme
pazarlamacı15:32:50
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
YÜZERGEZER15:32:46
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
animato15:32:41
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
İKLİMLEME15:32:34
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
MANŞET15:32:34
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
yeni ay15:32:30
Ayça, hilâl
beslek15:32:25
Besleme, hizmetçi, ahretlik
bilârdo15:32:21
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
anlamsız15:32:18
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
devingen15:32:15
Hareketli, müteharrik
Karşıt15:32:13
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
cambazhane15:32:11
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
yukaç15:32:06
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
un helvası15:32:04
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
Hilekar15:32:00
Hileci
ayrık15:31:57
Ayrılmış
kum fırtınası15:31:52
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
şezlong15:31:49
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
tava15:31:47
Yağ kızdırmak, yiyecek kızartmak gibi işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap
var olmak15:31:44
sağ olmak, yaşamak
yaşam15:31:44
Hayat
bilgelik15:31:41
Bilge olma durumu ve niteliği
yaban arısı15:31:36
Zar kanatlıların, yaban arısıgiller familyasından, arıya benzeyen, iğneli bir böcek (Vespa vulgaris)
demir pası15:31:34
Demirde oluşan pas
Destroyer15:31:31
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
abstre15:31:22
Soyut, somut karşıtı, mücerret
meymenetsizlik15:31:20
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
onar15:31:11
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
kuru temizleyici15:31:08
Kuru temizleme yapan kimse
yaramaz olmak15:31:06
yaramazlaşmak
mecnun15:31:03
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
İNCELİK15:31:01
İnce olma durumu
sarı15:31:01
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
Yarı karanlık15:30:56
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
tetik15:30:56
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tembel15:30:52
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
KİSPET15:30:49
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
Göçüşme15:30:45
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
samanlık15:30:43
Saman saklanan yer
Kapalı hava15:30:40
Bulutlu hava
sürgüne göndermek15:30:38
ceza olarak bir yere sürmek
kafiyesiz15:30:36
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
KAZ15:30:34
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
ariyet15:30:29
Eğreti, ödünç
tamamlama15:30:26
Tamamlamak işi, itmam
MÜJDE15:30:24
Sevindirici haber, muştu
izam15:30:24
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
Kuaför15:30:22
Kadın berberi
ole15:30:19
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
yasaklanma15:30:17
Yasaklanmak işi
sığınak15:30:14
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
tulûat tiyatrosu15:30:13
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
matlup15:30:13
İstenilen, aranılan
Hristiyanlık15:30:12
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
TA15:30:11
Tantal"ın kısaltması
Tanrılık15:30:10
Tanrıya özgü olan varlık, nitelik, ulûhiyet
devre15:30:09
Dönem
general15:30:08
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
zihin yormak15:30:06
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
OLGUN15:30:03
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
mahallî idare15:29:47
bk. yerel yönetim
hesaplı15:29:44
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
menşe şahadetnamesi15:29:42
bk. köken belgesi
bereketli15:29:37
Bol, verimli
vergici15:29:35
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
KUMANDA15:29:32
Komuta
ÇAM SAKIZI15:29:28
Çam ağacından çıkarılan reçine
batiskaf15:29:25
Deniz diplerinde inceleme yapmak için kullanılan araç
onbaşı15:29:23
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
eşkıya15:29:23
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
BİRLİ15:29:18
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
telif15:29:16
Uzlaştırma
Fırça gibi15:29:13
dik, sık ve sert (saç, sakal)
ÖRGÜTLENME15:29:09
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
hijyen15:29:02
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
YER BİLİMCİ15:29:02
Yer bilim uzmanı, jeolog
leylak15:29:01
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
hata15:28:58
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
dantela15:28:56
bk. dantel
yıldız bilimci15:28:55
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
ıstakoz15:28:53
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
övgü15:28:49
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
eziyet etmek15:28:48
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
abdülleziz15:28:47
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
düşman15:28:46
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
karar vermek15:28:46
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
DAHİL15:28:46
İç, içeri
korkmak15:28:45
Kaygı duymak, endişe etmek
Global15:28:45
Toptan, toplam
pişti15:28:43
Bir çeşit iskambil oyunu, pastra
çağa15:28:41
Çocuk, bebek
kalp krizi15:28:39
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
MAZHARİYET15:28:30
Erişme, elde etme
GEMİ15:28:26
Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine
hala15:28:23
Babanın kız kardeşi
tersine dönmek15:28:21
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
selika15:28:18
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
Kullanışlı15:28:12
Rahatça kullanılabilen
açı ölçüm15:28:09
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
Naziklik15:28:07
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
DONUK15:28:07
Parlaklığı olmayan, mat
avam15:28:06
Halkın aşağı tabakası
kehle15:28:00
Bit
Direksiyon15:27:57
Motorlu araçlarda, araca istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç
bevliye15:27:55
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
köy ağası15:27:53
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
eksi uç15:27:50
Elektrikli ayrıştırmada sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı, katot
çağırmak15:27:48
Binmek için bir araç istemek
soluk almak15:27:43
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
mümkün15:27:38
Muhtemel, olabilir, olası
kötümser15:27:36
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
cirit ucu15:27:34
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
Bomboş15:27:31
Büsbütün, tamamen boş
yazar15:27:29
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
köklü aile15:27:24
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
Kasvetli15:27:21
İç sıkıcı, sıkıntılı
yar15:27:15
Yardımcı kelimesinin kısaltılmışı
deh15:27:15
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
uykusuzluk15:27:12
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
canavar düdüğü15:27:10
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
akılcılık15:27:08
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
Hayır15:27:05
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım