seyrek

1.SıfatBenzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Cümle 1: Ağaçları seyrek bir bahçe. Seyrek kumaş. Seyrek saç. Cümle 2: Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı. - P. Safa
Çok bulunmayan, az rastlanan
ZarfUzun zaman aralıklarıyla, arada sırada
Cümle 1: Bir yere seyrek gitmek. Cümle 2: Evinden pek seyrek zamanlarda içtiği nargilesini istedi. - H. E. Adıvar
ZarfAralıklı olarak, aralıklı bir biçimde

Son Arananlar

seyrek08:10:57
Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı
Fikir yazısı08:10:29
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
Süpürge otu08:10:23
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
AĞI08:10:05
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
Kankurutan08:09:39
Adam otu
Ülkü08:09:36
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
İmdat08:09:34
Tehlikede olana yapılan yardım
ZİL08:09:33
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
Yazgıcı08:09:26
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
Gölet08:09:14
Gölek
asker kaçağı08:09:08
Askerlik ödevini yapmamak için asker ocağından ayrılan veya oraya gitmekten kaçan kimse
Gece kıyafeti08:09:05
Gece giyilen elbise
yüksek okul08:09:02
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
aziZ08:08:56
Sevgide üstün tutulan, muazzez
göçme08:08:50
Göçmek işi
yaya kaldırımı08:08:49
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
Nazır08:08:44
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
Zam08:08:43
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
il08:08:39
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
ihtiyat08:08:36
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
DİL08:08:33
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
Dökme demir08:08:28
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
bekçi08:08:23
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
tür08:08:18
Çeşit
geçmez08:08:07
Sahte, değerini yitirmiş, kalp
Kaz08:08:02
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
uçak08:07:57
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
adetçe08:07:52
Sayı bakımından, sayıca
bağışlamak08:07:38
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
oyun kağıdı08:07:34
İskambil kâğıdı
perestişkâr08:07:26
Taparcasına seven, tapınan
m08:07:17
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
senarist08:07:16
Senaryo yazarı, senaryocu
fütürizm08:07:13
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
Bilgi08:07:09
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
anlamlı08:07:03
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
in gibi08:06:58
dar ve karanlık (yer)
DEVE DİKENİ08:06:54
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
sepet topu08:06:49
Basketbol
CEYLAN08:06:47
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
eş yükselti08:06:44
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
TEPKİNLİK08:06:43
Tepki gösterme becerisi
Alaysı08:06:40
Alaya benzer, ciddî olmayan
uyarım08:06:36
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
iklim08:06:33
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
ağaç mantarı08:06:33
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
örnekleme08:06:29
Örneklemek işi veya durumu
ifşaat08:06:25
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
kesenekçi08:06:22
Keseneği alan kimse, iltizamcı, mültezim
yüzme08:06:19
Yüzmek (I, II) işi
kokuşmak08:06:16
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
Uzaklaşmak08:06:12
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
mahlûk08:06:09
Yaratık, yaratılmış
ag08:06:03
Gümüş"ün kısaltması
Tanıtma yazısı08:06:00
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
atık08:05:57
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
Altın08:05:54
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
Parçacık08:05:51
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
canlı08:05:48
Canı olan, diri, yaşayan
yak08:05:45
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
DENİZ FENERİ08:05:42
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
kürt08:05:37
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
Aralık08:05:31
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
münasebat08:05:28
İlgiler, ilişkiler
detay08:05:25
Ayrıntı
Proses08:05:23
Süreç
KAHRAMANLIK08:05:20
Kahraman olma durumu
kaya keleri08:05:19
Bukalemun
skandal08:05:18
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
amin08:05:17
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
ateş basmak08:05:14
kızarmak, sıkılıp başına kan yürümek
güdülenme08:05:12
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
trityum08:05:09
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
beyincik08:05:07
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
İdare kandili08:05:01
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
muvaffak olmak08:04:59
başarmak, başarılı olmak; becermek
çalacak08:04:59
Yoğurt mayası
zamansız08:04:55
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
kayırma08:04:53
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
Çiğnenmek08:04:53
İşgal altına alınmak
kaplumbağa08:04:50
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
Öd08:04:50
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
NAm08:04:48
Ad
yaylım08:04:45
Yayılmak, dağılmak işi
Alçalma08:04:43
Alçalmak işi, inme
Gitar08:04:40
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
şakirt08:04:38
Öğrenci, çırak
pound08:04:35
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
Süsleme08:04:33
Süslemek işi, bezeme, tezyin
değer vermek08:04:30
değerli saymak, önem vermek
Mekan08:04:28
Yer, bulunulan yer
onbaşılık08:04:23
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
alkali08:04:21
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
ozon08:04:19
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
yarışmacı08:04:17
Bir yarışmaya katılan kimse, yarışımcı, müsabık
arttırmak08:04:15
Yükseltmek
aşiyan08:04:13
Kuş yuvası
giderek08:04:10
Yavaş yavaş, derece derece, gittikçe, tedrici olarak, tedricen
ütmek08:04:08
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
mayın dökmek08:04:06
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
olasılı08:04:04
Olasılığa dayanan, belkili, ihtimal, muhtemel
İLAVE ETMEK08:04:00
eklemek, katmak, ulamak
zıvana08:03:58
İki ucu açık küçük boru
aydın08:03:56
Işık alan, ışıklı, aydınlık
kayıt defteri08:03:55
Kayıt yapılan defter
ürkme08:03:53
Ürkmek durumu, tevahhuş
ırki08:03:52
Irkla ilgili
ameliye08:03:50
Yapılan iş, işlem
mayistra08:03:48
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
eprime08:03:46
Eprimek işi
napalm08:03:44
Yangın bombalarının doldurulmasında kullanılan, alüminyum veya sodyum palmitatla kıvamlaştırılmış madde
saniyelik08:03:42
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
Bölümleme08:03:41
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
dâhiliye08:03:40
(devlet yönetiminde) İç işleri
ornatma08:03:38
Ornatmak işi, ikame etme
dans08:03:37
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
Sembolist08:03:35
Sembolizmle ilgili
Om08:03:34
Kemiklerin toparlak ucu
İKTİSATÇI08:03:32
Ekonomi uzmanı, ekonomist
kast08:03:30
bk. kasıt
ocak başı08:03:28
Ocağın başında yemek yenilen yer
Gözlemci08:03:27
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
ZARURİ08:03:25
Mecburî, zorunlu, gerekli
yelkenli gemi08:03:23
Yelkenle yürütülen gemi
kak08:03:22
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
dişillik08:03:20
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
keyfi08:03:18
İsteğe bağlı olan
avlanma08:03:17
Avlanmak işi
GALİZ08:03:15
Kaba ve çirkin, iğrenç
para08:03:14
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit