ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

edward gorey21:38:52
H. G. Wells, T. S. Eliot gibi yazarların kitaplarına illüstrasyonlar yapan, 1925 Doğumlu Ünlü ABD"li illütstratör, yazar,şair.
dayamak21:38:40
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
TENCERE21:37:50
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
bireşim21:37:49
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
beceri21:37:42
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
imparator21:37:37
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
Avare21:37:35
İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, başıboşluk, aylak
süsleyici21:37:10
Süsleyen, dekoratif
poli21:37:06
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
kemre21:36:43
Gübre, tezek
ENDİREKT21:36:33
Doğrudan değil, dolaylı
nazIr21:36:28
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
he21:36:28
Helyum"un kısaltması
mevlit21:36:27
Doğma, doğum
almaşık21:36:24
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
Mercanköşk21:36:21
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
resmiyet21:36:20
Resmîlik
vasıflandırma21:35:35
Nitelendirme
ibiş21:35:25
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
talihsizlik21:35:17
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
şifahane21:35:14
Hastahane
tutukluluk21:35:03
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
Doğma21:34:58
Doğmak durumu
YEREL21:34:52
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
potasyum21:34:46
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
onluk21:34:43
On birimden, on parçadan oluşan
Bilgisiz21:34:40
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
vesikalık21:34:36
Vesika için gerekli olan (şey)
SİNİR21:34:35
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
TERBİYESİZ21:34:33
Terbiyesi olmayan
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)21:34:31
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
ihanet etmek21:34:31
hainlik, kötülük etmek
Şerefli21:34:24
Onurlu
kurgu21:34:20
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
SAĞANAK21:34:02
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
sevici21:34:00
Eş cinsel kadın
şimdilik21:33:52
Şimdiki durumda veya zamanda, şimdiki zaman için, şu duruma göre
kireç söndürmek21:33:51
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
edik21:33:46
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
çıkar21:33:42
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
mahruti21:33:39
Konik
şase21:33:35
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
olan21:33:34
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
kuvars21:33:28
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
kunduz21:33:25
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
YÜRÜTÜM21:33:22
Yürütmek işi
paylaşmak21:33:09
Katılmak
sal yarışı21:33:04
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
zade21:33:02
Oğul, evlât
uzaklaştırma21:32:41
Uzaklaştırmak işi
keşif21:32:17
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
mahluk21:32:14
Yaratık, yaratılmış
kara yosunu21:32:09
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
şarki21:32:03
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
lezar21:31:45
Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri
teğmen21:31:38
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
sessiz harf21:31:29
Ünsüz
kapris21:31:15
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
fizik gücü21:31:10
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
yalınlık21:31:09
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
Dokuma21:31:07
Dokumak işi, mensucat, tekstil
yanarca21:31:02
Meşale
yakın21:31:02
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
dağ evi21:31:01
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
karık21:30:59
Kar yağmış bir alana bakma sonucu ortaya çıkan göz kamaşması
evlat21:30:52
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
Eğilimli21:30:48
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
tedvin etmek21:30:48
derlemek
anayasa21:30:36
Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasî, teşkilâtıesasiye kanunu
anjin21:30:28
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
tanık21:30:25
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
şüheda21:30:23
Şehitler
kanmak21:30:19
(tatlı sözlere) Aldanmak
tornalı21:30:15
Tornada işlenmiş
HÜCRE21:30:13
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
haykırış21:30:11
Haykırmak işi veya biçimi
epe21:29:56
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
kerih21:29:49
Tiksindirici, iğrenç
senet21:29:43
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
Bellek yitimi21:29:39
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
kokoroz21:29:35
Mısır
Bağlılaşım21:29:21
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
Misafir21:29:16
Konuk
Erdem21:29:10
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
NEZLE21:28:53
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
boşalma21:28:52
Boşalmak işi, inhilâl
üstelik21:28:51
Üste verilen şey
yoldaş21:28:50
Yol arkadaşı
sayma21:28:49
Saymak işi, tadat
ülke21:28:43
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
çok ayaklılar21:28:41
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
Manita21:28:40
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
Birliktelik21:28:34
Birlikte olma durumu
anofel21:28:28
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
kuru fasulye21:28:21
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
temin21:28:20
Korkusunu giderme, inanç verme
namuslu21:28:18
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
dalkavukluk21:28:16
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
asimilâsyon21:28:15
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
bahri21:28:13
Denizle ilgili
tartma21:28:01
Tartmak işi
güvenceli21:27:59
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
üşenç21:27:53
Üşenme, üşengeçlik
türel21:27:47
Türe ile ilgili olan, hukukî
söz karışıklığı21:27:44
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
MESKEN21:27:37
Konut, ikametgâh
sığınmacı21:27:34
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
batik21:27:32
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
doğu bilimi21:27:30
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
yara izi21:27:28
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
özgün21:27:23
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
teneke21:27:21
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
Sülfürik asit21:27:16
Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 100 C de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı
viyolonsel21:27:14
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
GÖZ21:27:12
Görme organı
Muço21:27:11
Gemilerde, küçük yaşta tayfa yamağı, miço
hünnapgiller21:27:06
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, örneği hünnap olan ve sıcak ülkelerde yetişen bir bitki familyası
ricada bulunmak (veya birinden rica etmek)21:27:02
dilemek
Sermayedar21:26:57
Sermayesi olan
el işi21:26:51
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
safiha21:26:50
İnce, yassı ve geniş metal nesne, levha
gümüş21:26:41
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
Kötüleme21:26:37
Kötülemek işi
onursal21:26:34
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
ihtimal21:26:29
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
kucak21:26:26
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
elde etmek21:26:21
bir şeye sahip olmak
sazcı21:26:20
Saz çalan kimse
Muvazene21:26:18
Denge
Gözaltı21:26:16
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret