ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

ses yitimi14:37:25
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
müdafi14:37:25
Savunucu
taş bilimi14:37:20
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
çimen14:37:16
Kendiliğinden yetişmiş çim
batıl inanç14:37:15
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
mihrak14:37:12
Odak
kuru temizleyici14:37:09
Kuru temizleme yapan kimse
sanat eseri14:37:07
Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eser
yat kulübü14:37:06
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
kan taşı14:37:04
Hematit
feraset14:37:03
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
mercanköşk14:37:01
Ballı babagillerden, küçük yapraklı, güzel kokulu bir saksı bitkisi, şile, merzengûş (Origanum majorana)
Bozma14:37:00
Bozmak işi
hısım akraba14:36:58
Yakın ve uzak bütün akrabalar
varsayım14:36:57
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
tansiyon14:36:56
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
düzgün14:36:55
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
natura14:36:54
İnsanın yaradılış özelliği
gözetleme14:36:52
Gözetlemek işi
ötücü kuşlar14:36:51
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
ukalâ14:36:45
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
mehter takımı14:36:43
Mehterhane
değnek14:36:42
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
zat14:36:38
Kimse, kişi
olası14:36:36
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
liberal14:36:34
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
hazır yemek14:36:33
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
ilhak14:36:30
Katma, bağlama, ekleme
ilkah14:36:27
Dölleme, döllenme
karşıtçıllık14:36:24
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
acıma14:36:17
Acımak işi
ilmek14:36:13
İlmik
yassı14:36:10
Yayvan ve düz
ilbay14:36:04
Vali
ilahi14:36:02
"Bu ne hâl", "ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildirir
DİPLOMA14:35:59
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
SOLUNUM14:35:58
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
bağlam14:35:56
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
hasır14:35:53
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
Put14:35:52
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
ses bilimi14:35:50
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
Pay14:35:49
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
bilgisayar14:35:47
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
Cılız14:35:40
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
dakikane14:35:38
Tam zamanında, dakik olarak
başbuğ14:35:35
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
durum vaziyeti14:35:32
Görünüş
esperi14:35:31
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
sızılı14:35:29
Sızısı olan
evlatlık14:35:28
Evlât olma durumu
Dalkavukluk14:35:25
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
resmî giysi14:35:23
Resmî elbise, üniforma
DİLÜVİYUM14:35:21
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
cerrahi14:35:18
Cerrahlıkla ilgili
kolokyum14:35:17
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
art arda14:35:15
Birbirinin arkasından
eriklik14:35:12
Erik ağaçları çok olan yer, erik bahçesi
havuç14:35:11
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
hilali14:35:10
Hilâl biçiminde
behemehal14:35:08
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
Çakım14:35:07
Şimşek, çakın
yer biçimleri14:35:05
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
ayrıklık14:35:02
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
ana cadde14:35:00
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
ışıltı14:34:59
Hafif ışık
iklim14:34:57
Yeryüzünün herhangi bir yerinde, hava yuvarı olaylarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu
DUYARGA14:34:56
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
ikmal14:34:54
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme
ecel şerbeti içmek14:34:50
ölmek
ikici14:34:48
İkicilik felsefesini kabul eden, düalist
yayımcı14:34:47
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
ekran14:34:44
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
Ağırlaşmak14:34:41
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
geciktirme14:34:39
Geciktirmek işi, tehir
Faktör14:34:37
Etken, etmen
fark etmek14:34:37
görmek, seçmek
esneklik14:34:32
Esnek olma durumu, elâstikiyet
artırma14:34:30
Artırmak işi
oma14:34:27
Kalça kemiği
oba14:34:24
Göçebelerin konak yeri
bezek14:34:22
Süs, ziynet
ons14:34:21
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
lup14:34:19
Büyüteç
lap14:34:16
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
laf14:34:15
Söz, lâkırdı
laz14:34:13
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
lam14:34:12
Arap alfabesinde l harfinin adı
NAm14:34:12
Ad
zam14:34:06
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
zan14:34:04
Sanma, sanı
sakınma14:34:01
Sakınmak işi, içtinap
sakınca14:34:00
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
yuh14:33:57
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
yok14:33:55
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
yek14:33:52
Bir, tek
yer14:33:50
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
yel14:33:49
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, rüzgâr
yal14:33:46
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
yaz14:33:44
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
yan14:33:43
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
yat14:33:41
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
yara bere14:33:39
Yaralanma
yak14:33:38
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
Davranış14:33:37
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
FON14:33:32
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
omaca14:33:32
Kesilmiş ağaç kökü, bağ kütüğü
Fal14:33:31
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
çörek14:33:28
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
yalıçapkını14:33:26
Yalıçapkınıgillerden, su kıyılarında yaşayan, sırtı mavi ve yeşil, karnı pas rengi bir kuş, emircik, iskele kuşu (Alcedo atthis)
İhtiyat14:33:22
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
İhtiyar14:33:20
Yaşlı, kocamış olan (kimse)
ordinat14:33:15
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
hepsi14:33:14
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
tezkire14:33:12
bk. tezkere
hesap14:33:11
Aritmetik
eğilimli14:33:09
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
ahşap14:33:08
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
talih kuşu14:33:05
İyi talih
herek14:33:02
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
otoklâv14:33:00
Vida ve civatalarla tutturulmuş basit bir kapağı olan, iç basınca dayanıklı kap
alçak gönüllü14:32:57
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
Fırça gibi14:32:54
dik, sık ve sert (saç, sakal)
Pozisyon14:32:54
Bir şeyin, bir kimsenin bir yerde bulunuş durumu, konum
BERBER14:32:53
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
dermatoloji14:32:48
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
baki14:32:41
Sürekli, kalıcı, daimî
laskine14:32:40
İskambil kâğıtlarıyla oynanan bir oyun
yemin kasem14:32:38
Yemin etme
lâden14:32:35
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
İhtilal14:32:34
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim