ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

bitey20:11:55
Bitki örtüsü, flora
eyvah20:11:53
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
neva20:11:51
Ses, ahenk, nağme
derlemcilik20:11:49
Koleksiyonculuk
ağılı böcek20:11:47
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
bitap20:11:44
Bitkin, yorgun
eytam20:11:42
Yetimler
birer20:11:38
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
bitek20:11:36
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
Tereyağı20:11:33
Sütten çıkarılan taze yağ
birim20:11:31
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
botanik20:11:26
Bitki bilimi, nebatat
ulus20:11:21
Millet
telve20:11:17
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
yatkın20:11:12
Bir yana eğilmiş, yatık
Kalıntı20:11:10
Artıp kalan şey, bakiye
çoban20:11:06
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
peç20:11:04
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
konsül20:11:02
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
çomak20:10:55
Değnek
şalak20:10:49
Büyümemiş karpuz
stator20:10:47
Duruk
Tahkir20:10:38
Aşağılatma, onur kırma, onuruna dokunma
ehven20:10:22
Daha az kötü, yeğ, zararsız
değerlilik20:10:18
Değeri olma durumu, kıymetlilik
ABRA20:10:10
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
TEPKİNLİK20:10:06
Tepki gösterme becerisi
müteallik20:10:05
İlişkin, ilgili
Mevsim20:10:03
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
BIKMA20:09:59
Bıkmak işi
hürriyet20:09:48
Özgürlük
şaşmaz20:09:44
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
Tıkaç20:09:38
Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne
sırlı20:09:29
Sır sürülmüş, sırı olan
müstehcen20:09:26
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
bahsetme20:09:20
Bahsetmek işi
ödünçleşme20:09:16
Ödünç olarak alınmış ariyet
EDİNİM20:09:02
Kazanma, iktisap
ton balığı20:08:59
Orkinos
termostat20:08:57
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
rıza20:08:53
Razı olma, isteme, istek
lâvtacılık20:08:50
Lâvtacının mesleği
yalak20:08:46
Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap
külli20:08:44
Bütüne ve genele ilişkin
yağ bezi20:08:43
Yağ bezleri
MAKİ20:08:39
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
reçine yağı20:08:37
Reçineden çıkan yağ
anımsama20:08:30
Hatırlama
kemik bilimci20:08:24
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
Isıl20:08:17
Isı ile ilgili, termik
inadına20:08:15
Terslik olsun diye
bornoz20:08:07
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
izole etmek20:07:59
yalıtmak
bir zamanlar20:07:54
Zamanında, vaktiyle, eskiden
kontrast20:07:52
Karşıt, aykırı, zıt
ansiklopedi20:07:50
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
bıldırcın20:07:42
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
nato20:07:39
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
toplu konut20:07:37
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
fosfor20:07:35
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
ekşime20:07:33
Ekşimek işi
narh20:07:25
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
nale20:07:21
İnleme, inilti
bezeme20:07:07
Süsleme, tezyin
u20:07:06
Uranyum"un kısaltması
girişimci20:07:03
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
fuhuş20:07:01
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
YAZ YAĞMURU20:06:59
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
kemlik20:06:53
Kötülük
saygıdeğer20:06:51
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
geçimini doğrultmak20:06:47
geçinmek için para kazanmak
naip20:06:42
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
aylıklı20:06:38
Aylık alan (kimse), maaşlı
Mimar20:06:36
Yapıların plânını yapıp bunların gerçekleşmesini sağlayan, yöneten kimse
asamble20:06:29
Kurul
değişken20:06:18
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
Boyut20:06:17
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
Bacaksız20:06:09
Bacağı olmayan
sulak20:06:04
Suyu olan, suyu bol
kömbe20:06:04
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
ferz20:06:03
Satranç oyununda vezir
leçek20:06:01
Baş örtüsü, yün atkı
süreç20:05:57
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
nail20:05:48
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
Suçsuz20:05:46
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
Gömme20:05:44
Gömmek işi
bakıcı20:05:40
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
RAHLE20:05:35
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
baltalamak20:05:31
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
anevrizma20:05:29
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
eldeci20:05:24
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
melodik20:05:22
Melodi ile ilgili, ezgili
SAYLAV20:05:13
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
a, A20:05:10
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
yoksun20:05:08
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
sığınmacı20:05:07
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
nikâhsız20:04:59
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
sosyoloji20:04:57
Toplum bilimi, içtimaiyat
mahallî idare20:04:48
bk. yerel yönetim
çopra20:04:41
Balık kılçığı
tükenmez kalem20:04:38
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
sitrik asit20:04:33
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
Tıynet20:04:31
Yaradılış, huy, maya
genişleme20:04:21
Genişlemek işi
ulusallık20:04:16
Milliyet, millîlik
yatı20:04:01
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
bilgilendirme20:03:59
Bilgilendirmek işi veya durumu
anele20:03:57
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
anemi20:03:52
Kansızlık
asker olmak20:03:43
askerlik ödevine başlamak
oniks20:03:37
Balgam taşı
hesaplı20:03:34
Satın alınabilen, bütçeye uygun, ekonomik
lan20:03:30
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
tamamlama20:03:28
Tamamlamak işi, itmam
menşe şahadetnamesi20:03:25
bk. köken belgesi
onmak20:03:23
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
bende20:03:21
Kul, köle
MELODİ20:03:11
Ezgi
bankaya yatırmak20:03:08
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
KOMPOZİTÖR20:03:06
Besteci
KOLEKSİYONCU20:03:06
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
gözlükçülük20:03:03
Gözlük satma işi
UMUM20:03:01
Bütün, hep, tüm, kamu
geçek20:02:54
Çok geçilen yer, işlek yol
satranç takımı20:02:52
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
ergene20:02:50
Maden yeri
uslu akıllı20:02:39
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
ALNAÇ20:02:32
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
soğurma20:02:28
Soğurmak işi, emme, massetme
işaret parmağı20:02:26
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı