ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

ELDİVEN12:05:29
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
gözden çıkarmak12:05:26
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
ispermeçet balinası12:05:25
Balinalardan, büyüklüğü bakımından balinaya benzeyen, alt çenesindeki geniş dişiyle ondan ayrılan deniz memelisi, kaşalot (Physeter catodon)
sınırlı sorumluluk12:05:25
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
Ültimatom12:05:24
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
kara sevda12:05:21
Umutsuz ve güçlü aşk
ayırma12:05:20
Ayırmak işi
Muhtıra12:05:18
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
kireç taşı12:05:17
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
Köken bilimi12:05:15
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
pipi12:05:15
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
ast12:05:14
Alt
agu12:05:13
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
taş levreği12:05:12
Gölge balığı
materyalizm12:05:10
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
ses uyumu12:05:09
Ünlü ve ünsüz uyumu
KARINCA YUVASI12:05:07
Karıncaların barındığı yer
çoğunlukla12:05:01
Çoğunluğa dayanılarak
Bireysel12:04:56
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
kökten12:04:40
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
sınırsız12:04:26
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
emay12:04:24
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
anjin12:04:21
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
despot12:04:20
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
ayakçak12:04:18
Merdiven, merdiven basamağı
inilti12:04:16
İnleme sesi
Kapalı hava12:03:53
Bulutlu hava
mareşal12:03:47
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
koltuk12:03:46
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
ummak12:03:39
Sanmak, tahmin etmek
ağrı sızı12:03:29
Rahatsızlık veren acı, sancı
teselli12:03:27
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
protaktinyum12:03:24
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
Atış12:03:21
Atmak işi veya biçimi
züppece12:03:07
Züppe (bir biçimde)
firavun12:03:03
Eski Mısır hükümdarlarına verilen unvan
gayri12:03:00
Başka, diğer
kuş12:02:51
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
İzolasyon12:02:46
Yalıtım, tecrit
patent12:02:42
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
harman12:02:36
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
İhtilal12:02:34
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
çekyat12:02:28
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
Nevi12:02:27
Çeşit, cins, tür
Mürettiphane12:02:10
Bir basım evinde dizgicilerin çalıştığı bölüm
Asılmak12:02:03
Bir yere tutunup sarkmak
Mezar12:01:55
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
yağlı toprak12:01:51
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
dizem12:01:47
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
hemen12:01:42
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
hipostaz12:01:34
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
diyecek yok12:01:26
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
pound12:01:25
Yüz peniden oluşan İngiliz para birimi
Hint safranı12:01:14
Zerdeçal
DEĞNEKÇİ12:01:12
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
İKİYÜZLÜ12:01:06
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
pamuk taş12:01:05
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Okuma12:01:05
Okumak işi, kıraat
çengel takmak12:00:57
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
berk12:00:50
Sert, katı
DEVE DİKENİ12:00:46
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
bîçare12:00:39
Çaresiz, zavallı (kimse)
Kalp kası12:00:38
Kalbin ana duvarını çeviren ve düzenli hareket edeb kas örgüsü
memişhane12:00:30
Ayak yolu, abdesthane
adese12:00:18
Mercek
Tersine12:00:15
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
ecir12:00:14
Sevap
MUKABELE12:00:05
Karşılık verme, karşılama, karşılık
faydasız11:59:47
Yararsız
açıktan açığa11:59:38
Belirgin olarak, göz göre göre
süs11:59:34
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
elinden11:59:30
yüzünden,... -den dolayı
Dalgıç11:59:28
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
İnayet11:59:17
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
sefahat11:59:11
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
acemce11:59:10
Farsça
ibibik11:58:46
Çavuş kuşu, hüthüt
futbol11:58:45
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
ÇEŞİT11:58:41
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
Mukavele11:58:26
Sözleşme
müşteri11:58:25
Erendiz, Jüpiter
İstiskal11:58:17
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
Güç11:58:13
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
ürolog11:58:06
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
bakan11:58:06
Bakmak işini yapan (kimse)
öykünce11:57:53
Fabl
BAŞLIK11:57:30
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
köpek11:57:20
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
ÇAYIRLIK11:57:17
Çayırı olan yer
babacan11:57:09
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
sessizce11:56:59
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
toplumsal11:56:57
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
buat11:56:54
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
meşin gibi11:56:46
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
arı kovanı11:56:42
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
kosmos11:56:41
bk. kozmos
agâh11:56:41
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
Pamuk ipliği11:56:33
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
bozuk çalmak11:56:28
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
besli11:56:16
bk. besili
vücut11:56:15
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
kılmak11:56:06
(namaz için) Yerine getirmek
tumbadız11:56:06
Kısa ve şişman
Kalıntı11:56:04
Artıp kalan şey, bakiye
Türemiş11:56:03
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
Ağırca11:55:59
Oldukça ağır
vetire11:55:57
Süreç
Kuka11:55:54
Dantel veya nakış ipliği yumağı
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)11:55:48
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
kusmak11:55:43
Reddetmek
varmak11:55:34
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
balkır11:55:18
Parıltı
İmitasyon11:55:17
Taklit, taklit etme
asetilen11:55:14
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
Gölgelik11:55:14
Gölge altında bulunan yer
karın zarı iltihabı11:55:08
bk. karın zarı yangısı
teyit11:55:03
Doğrulama, gerçekleme
yıpratmak11:54:53
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
boşuna11:54:49
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
yürüteç11:54:44
Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek
farsça11:54:40
İran devletinin resmî dili
bilgiç11:54:20
Bilgili kimse
işçi11:54:19
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
sapak11:54:18
Sapaklığı olan
araştırma11:54:10
Araştırmak işi, taharri
cumhur11:54:07
Halk
çekememezlik11:54:07
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
fiili11:54:01
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
Aydınlık11:53:52
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
kan taşı11:53:49
Hematit