ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

etraf22:11:39
Yanlar, taraflar
ÇİZELGE22:11:38
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
soylu22:11:31
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
tutuk22:11:13
Akıcı, rahat konuşamayan
oklava22:10:59
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
daraban22:10:40
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
boş22:10:23
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
eşkıya22:10:13
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
onar22:10:11
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
yaslı22:09:40
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
traverten22:09:36
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
dalya22:08:09
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
metazori22:08:08
Zorla
Divan22:07:58
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
gramer22:07:42
Dil bilgisi
mehil22:07:40
Bir işin bitirilmesi için tanınan ek süre, önel
ekleme22:07:36
Eklemek işi
satır başı22:07:33
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
anevrizma22:07:30
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
EVLEK22:07:21
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
yetkilendirme22:07:18
Yetkilendirmek işi veya durumu
dolgun22:07:18
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
tansiyon22:07:18
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
mitralyöz22:06:15
Makineli tüfek, makineli
kibar22:06:11
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
Güzellik22:05:42
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
vatandaş22:05:10
Yurttaş
BEL22:05:06
İşaret
Monopol22:04:51
Tekel
dalkavukluk etmek22:04:39
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
azap22:04:32
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
afak22:04:24
Ufuklar, dört bir taraf
AKÇA YEL22:04:19
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
üretici22:04:16
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
kulakçık22:04:08
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
tarihî tiyatro22:03:54
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
tanıma22:03:53
Tanımak işi
inanma22:03:43
İnanmak işi
örselemek22:03:38
Gücünü azaltmak, canlılığını gidermek, sarsmak
örtü22:03:37
Örtmek için kullanılan şey
öteki22:03:37
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
öç almak (veya öcünü almak)22:03:34
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
istatistik22:03:31
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
Hırsızlık22:03:29
Çalma
Hamur tahtası22:02:55
Üzerinde hamur açılan tekerlek biçiminde ve kısa ayaklı masa, yastağaç
mu22:02:45
bk. mı / mi
mehter22:02:23
Mehterhane takımında görevli kimse
TARAFEYN22:02:17
İki taraf
feldspat22:02:10
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
YETENEK22:01:48
Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet
Yahudi22:01:47
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
afyon22:01:46
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
akbalık22:01:45
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
akdiken22:01:43
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
akkirpani22:01:43
Ak, fakat kirli
arş22:01:41
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
başbuğ22:01:19
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
bilgilendirme22:01:18
Bilgilendirmek işi veya durumu
birader22:01:15
Erkek kardeş
birey22:01:15
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
ardıç kuşu22:01:02
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
dalama22:00:39
Dalamak işi
setre22:00:37
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
döner22:00:35
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
evrensel22:00:30
Evrenle ilgili
YANLI22:00:27
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
yılkı22:00:12
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
bilirkişi22:00:12
Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper
urağan22:00:11
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
amorf21:59:53
Biçimsiz
gem21:59:50
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
gerçekleme21:59:49
Gerçeklemek işi, teyit
gereksizlik21:59:47
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
edik21:59:36
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
kıl21:59:10
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
kıyıcılık etmek21:59:04
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
kayaç21:58:35
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
kurma21:58:29
Kurmak işi
siperlik21:58:27
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
kusma21:58:26
Kusmak işi, istifra
kuvars21:58:25
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
mahşer21:57:52
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
mahiye21:57:51
Aylık
asalet21:57:50
Soyluluk
muğlâk21:57:50
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
muşamba21:57:50
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
mühürdar21:57:49
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
ortaklık21:57:47
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
ortaya çıkmak21:57:46
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
seans21:57:11
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
saltanat21:57:11
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
seme21:57:10
Sersem, ahmak, alık
sensen21:57:09
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
sepelek21:57:09
bk. sersem sepelek
sepetçi söğüdü21:57:08
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
sesçil21:57:03
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
VEKTÖR21:56:59
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
özgeci21:56:41
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
tırmık21:56:22
Tırnak beresi
tabur21:56:19
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
teğmen21:56:17
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
teşekkül21:56:16
Belli bir varlık ve biçim kazanma
Tatsız21:56:15
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
kadar21:56:14
Büyüklüğünde, genişliğinde
Uzlaştırıcı21:56:13
Uzlaşmayı sağlayan
teneffüs21:56:12
Solunum
usanç21:55:58
Usanma duygusu, bıkma, bıkkınlık, melâl
cilbent21:55:57
Klâsör
Derman21:55:22
Güç, takat, mecal
salâh21:55:11
Düzelme, iyileşme, iyilik
faydalanma21:55:11
Yararlanma
dinamik21:55:07
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
iffetsiz21:54:47
İffetini korumayan, silisiz
üremi21:54:37
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
Mühresenk21:54:11
Alaca somaki, balgam taşı
zor alım21:54:09
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
örtünme21:54:07
Örtünmek işi
öykünce21:54:04
Fabl
şifon21:53:56
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
şilte21:53:37
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
Hareketsiz21:53:29
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
BECERİKSİZ21:53:03
Becerisi olmayan, usta olmayan
SAKAL21:53:03
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
Çiftçilik21:53:01
Çiftçi olma durumu
mütevazı21:52:56
Alçak gönüllü
nispi21:52:55
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
Omuzlu21:52:53
Omzu olan
kakaç21:52:53
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
tokuşma21:52:52
Tokuşmak işi
tomar21:52:51
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt