ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

gök ada14:02:23
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
randıman14:02:20
Verim
tesir etmek14:02:19
etkilemek, etki yapmak
bankiz14:02:10
Buzla
direme14:01:59
Diremek işi
PUSARIK14:01:51
Puslu, puslanmış, sisli
iltihaplı14:01:50
İltihabı olan, yangılı
intiha14:01:18
Son, sona erme, sonu gelme
fotoğrafçılık14:01:11
Fotoğraf çekme yöntemi
dalgalanma14:00:58
Dalgalanmak işi
deklanşör14:00:51
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
yenilme14:00:43
Yenilmek (I,II) işi
havan14:00:34
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
çırnık14:00:33
Küçük boyda kayık
ezeli14:00:32
Başlangıcı olmayan, öncesiz
Yeğin14:00:25
Zorlu, katı, şiddetli
işret14:00:14
İçki
metanetli14:00:09
Dayanıklı, metin
tornalı13:59:50
Tornada işlenmiş
seferi13:59:33
Yolculukla ilgili olan
uyuşuk13:59:13
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
TEFSİR ETMEK13:58:55
yorumlamak
gerzek13:58:48
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
mal etmek13:58:35
bir değer karşılığında sahip olmak
zımba13:58:24
Delgeç
belirme13:58:09
Belirmek işi, tebellür etme
üvez13:57:46
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
istimbot13:57:31
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
vidanjör13:57:26
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
kullanışlı13:57:07
Rahatça kullanılabilen
varlık bilimi13:56:45
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
farika13:56:44
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
snop13:56:40
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
beğeni13:56:23
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
bezginlik13:56:21
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)13:56:09
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
doruk13:56:07
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
birbirine katmak13:56:04
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
ben13:56:04
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
astar13:56:02
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
klân13:56:01
Boy
dikine13:55:58
Dikey olarak, diklemesine
uzunçalar13:55:41
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
Arşiv13:55:40
Belgelik
prometyum13:55:39
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
üye olmak13:55:06
bir kuruluşa üye olarak girmek
Osmanlı13:54:44
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
Pedagog13:54:38
Eğitimci, terbiyeci
gözlü13:54:12
Herhangi bir biçimde veya renkte gözü olan
bızdık13:54:09
Ufak çocuk
yara bere13:54:03
Yaralanma
siyasetçi13:53:58
Politikacı
işkence13:53:58
Bir kimseye maddî veya manevî olarak yapılan aşırı eziyet
Diriltme13:53:52
Dirilmesini sağlama, canlandırma
petek13:53:48
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
Külliyen13:53:45
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
simsariye13:53:27
Komisyon
karanlık oda13:53:27
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
sözcü13:53:26
Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse
güzün13:53:23
Güz mevsiminde
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)13:52:33
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
mürailik13:52:30
İkiyüzlülük
ihlas13:52:28
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
ödenek13:52:23
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
kavurma13:52:13
Kavurmak işi
boşa gitmek13:52:10
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
yağış düzeni13:52:04
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
zıt anlamlı13:52:02
karşıt anlamlı
riyakarlık13:52:02
İkiyüzlülük, müraîlik
mutlu13:51:39
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
nağme13:51:38
Güzel, uyumlu ses, ezgi
şahap13:51:18
Akan yıldız, ağma
ima13:51:00
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
Yalıtkan13:50:59
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
neoplazma13:50:52
Yeniden oluşan doku
liberal13:50:51
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
resmilik13:50:33
Resmî olma durumu, resmiyet
övmek13:50:30
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
almanca13:50:24
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
tüketmek13:50:04
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
rayiç13:49:42
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
PATA13:49:34
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
övünç13:49:00
Övünme, kıvanç, iftihar
imece13:48:58
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
desimetre13:48:27
Bir metrenin onda biri, dm
tasarruf etmek13:48:13
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
Mühresenk13:48:08
Alaca somaki, balgam taşı
havacı13:47:59
Hava taşıtlarında görevli kimse
Bağrışma13:47:40
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
eziyet etmek13:47:39
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
tanıtım13:47:31
Tanıtma
hamle13:47:25
İleri atılma, atılım
tan13:47:24
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
keçe13:47:21
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
gomalak13:46:04
Alkolde eriyen hayvanî reçine
TELLİ13:45:58
Teli olan
aşar13:45:55
Ondalık
kandırılma13:45:50
Kandırılmak işi
OKTRUA13:45:49
Şehre giren şeylerden alınan vergi
SIFAT13:45:48
Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği
asım13:45:48
Asma işi
kanadiyen13:45:47
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
eda13:45:46
Davranış, tavır
malt13:45:45
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
ravent13:45:40
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
sıtmalanma13:45:24
Sıtmalanmak işi
Briket13:45:14
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
kuralcı13:45:14
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
aft13:45:09
Pamukçuk
öbek öbek13:45:06
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
poliçe13:45:05
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
kederli13:43:53
Acılı, üzüntülü, mukedder
çoktan (veya çoktandır)13:43:45
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
KAYISI13:43:37
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
jeoloji13:43:31
Yer bilimi
re13:43:26
Renyum"un kısaltması
alçak gönüllü13:43:23
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
asıltı13:43:05
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
halk ozanı13:42:59
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
mütekait13:42:32
Emekli
göndermek13:42:29
Yetki vererek gitmesini sağlamak
tutuk13:42:01
Akıcı, rahat konuşamayan
alışık olmak13:41:39
alışkanlık durumuna gelmek
itibarlı13:41:21
İtibarı, değeri olan, saygın
AKSAK13:41:17
Aksayan, hafifçe topallayan
Saygınlık13:41:17
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
SABA13:41:15
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
azıcık13:41:04
Çok az, biraz
cezalandırılma13:40:52
Cezalandırılmak işi
mazlum13:40:15
Kendisine zulmedilen