ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

haddini bilmek00:46:15
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
AB00:46:11
Su
Om00:45:41
Kemiklerin toparlak ucu
amatör00:45:22
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
öz saygı00:45:18
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
NABIZ00:44:40
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
tatmin00:44:36
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
mazhar00:44:28
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
bilgiçlik satmak (veya taslamak)00:44:24
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
malumatlı00:44:13
Bilgili
görünme00:43:56
Görünmek işi
tezene00:43:48
Mızrap, çalgıç
GÖZ PINARI00:43:37
Gözün burun tarafındaki ucu
varış00:43:29
Varmak durumu veya biçimi
ah00:43:21
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
pa00:43:13
Protaktinyum"un kısaltması
Karahindiba00:43:09
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
pb00:43:09
Kurşun"un kısaltması
ahret00:43:08
Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı"ya hesap vereceği yer, öbür dünya
po00:43:05
Polonyum"un kısaltması
zr00:43:01
Zirkonyum"un kısaltması
xe00:42:58
Ksenon"un kısaltması
yo00:42:54
Hayır
FA00:42:50
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
GD00:42:46
Gadolinyum"un kısaltması
Ge00:42:42
Germanyum"un kısaltması
DO00:42:30
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
abartılı00:42:15
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
mobilya00:41:55
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
sık00:41:51
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
infilâk etmek00:41:38
patlamak
matriarkal00:41:32
Anaerkil
ödün vermek00:41:28
ödünle uzlaşma sağlamak
ihale00:41:24
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
doçent00:41:23
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
ihata00:41:20
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
kaşe00:41:16
Damga, mühür
SEYİS00:41:12
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
hazar00:40:48
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
stoacılık00:40:36
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
üşenç00:40:32
Üşenme, üşengeçlik
ağız birliği00:40:28
Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşma, söz birliği
kiracı00:40:21
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
doğulu00:40:10
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
dövüşken00:39:56
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
mümas00:39:38
Dokunan, temas eden
etilen00:39:34
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
salık vermek00:39:19
haber vermek
zihin yormak00:39:00
bir konuda çok düşünmek, kafa yormak
nazım00:38:59
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
Be00:38:48
Berilyum"un kısaltması
Alaca00:38:46
Birkaç rengin karışımından oluşan renk
CO00:38:40
Kobalt`ın kısaltması
mehter takımı00:38:38
Mehterhane
fesat00:38:29
Bozukluk
ÇALACAK00:38:13
Yoğurt mayası
hayta00:38:01
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
aperitif00:37:45
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
ferah00:37:41
Bol, geniş
tezyin00:37:05
Bezeme, süsleme, donama
Tenezzüh00:37:01
Gezinti
Eskimoca00:36:54
Eskimo dili
Meydan00:36:54
Alan, saha
oluşma00:36:50
Oluşmak işi, teşekkül
düşünme00:36:42
Düşünmek durumu, tefekkür
orkinos00:36:30
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
kekeleme00:36:15
Kekelemek işi
cüda00:36:11
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
arabozanlık00:35:42
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
kurultay00:35:38
Ulusal toplantı
koşu00:35:19
Koşarak yapılan yarış
bük00:35:17
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
Pasak00:35:08
Kir
gencecik00:34:52
Çok genç
Payan00:34:48
Son, sonuç, nihayet
Hayırsever00:34:44
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
kurtarma gemisi00:34:34
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
züppece00:34:29
Züppe (bir biçimde)
şufa00:34:14
Ön alım
tiramola00:34:10
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
ordubozan00:34:06
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
Kaderci00:34:02
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
tasarım00:33:46
Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur
şule00:33:42
Alev, yalım
erkeklik00:33:28
Erkek olma durumu
beyyine00:33:02
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
lânetlemek00:32:59
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
anık00:32:51
Hazır
tarla faresi00:32:40
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
yıldız falcısı00:32:25
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
liberasyon00:32:21
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
düşürme00:32:17
Düşürmek işi
teferruatlı00:32:02
Ayrıntılı
değerli00:31:43
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
Yumak00:31:40
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
şura00:31:36
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
eğimölçer00:30:12
Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre
Lâtin çiçekleri00:29:56
bk. Lâtin çiçeği
levrek00:29:52
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
aşma00:29:47
Aşmak işi
aşoz00:29:39
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
NAHAK00:29:28
Haksız, gereksiz
mazbut00:28:26
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
zorlamak00:28:10
Üstelemek, ısrar etmek
tatbik00:27:54
Uygulama, pratik
çatma00:27:38
Çatmak işi
kişiye özel00:27:35
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
varlık bilimi00:27:30
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
doğu bilimi00:27:28
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
yetiştirici00:27:26
Üretici, müstahsil
marn00:27:09
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
kaşkol00:26:45
Boyun atkısı
SARP00:26:36
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
maaş00:26:32
Aylık
SARA00:26:26
Zaman zaman kendini kaybederek olduğu yere düşme, vücutta şiddetli çırpınmalar ve ağız köpürmesi ile ortaya çıkan bir sinir hastalığı, tutarak, tutarga, yilbik
referandum00:26:24
Halk oylaması
koyu mavi00:25:00
Mavinin bir ton koyusu
şahsi00:24:45
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
biçici00:24:33
Biçmek işini yapan (kimse)
üzgün00:24:32
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
mesabe00:24:14
Derece, değer, rütbe
ulaşma00:24:05
Ulaşmak durumu
Apar topar00:23:45
Telâş ve acele ile, yaka paça
açıktan açığa00:22:45
Belirgin olarak, göz göre göre
OKAR00:22:11
Telli balıkçıl
gündüz gözüyle00:22:08
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
kısmî00:22:06
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
bilir00:22:04
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
el işi00:20:43
Makine kullanmadan, el emeği ile yapılan iş
ege00:20:40
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye