ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

ses yitimi07:17:11
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
prizma07:15:31
Biçme
ateşli07:13:47
Ateşi olan
aktif07:13:39
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
el birliği etmek07:12:39
birlikte davranmak, dayanışmak
gazel07:12:37
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
İMAR07:10:01
Bayındırlık
nesi07:09:43
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
harman savurmak07:09:37
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
seyahat07:09:30
Gezi, yolculuk
ithafname07:08:48
İthaf yazısı
meyyal07:08:46
Eğilimli, eğimli
judo07:08:35
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
toksikomani07:08:15
Uyuşturucu madde tutkunluğu
dönüştürücü07:08:12
Dönüştüren
ötücü kuşlar07:08:08
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
iç hastalıkları uzmanı07:07:52
bk. dahiliyeci
halat07:07:42
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
LİPARİT07:07:29
Riyolit
atlatmak07:07:23
Savsaklamak
ahmaklık07:06:56
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
takunya07:06:23
Nalın
de07:06:09
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
heves07:05:39
İstek, eğilim, arzu, şevk
tolerans07:05:37
Hoşgörü, müsamaha
rezonans07:05:37
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
HİCAP07:05:30
Utanma, utanç, sıkılma
but07:05:25
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
gayret07:05:18
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
pulculuk07:05:13
Pul satma işi
ağaç mantarı07:04:36
Ağaçta biten bazitli mantarlara verilen ad
mimlenme07:03:50
Mimlenmek işi
FENOMEN07:03:25
Olay, olgu
Güzel duyu07:02:30
Estetik, bediiyat
özensiz07:02:08
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
yorumlama07:01:11
Yorumlamak işi
Zaten07:01:10
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
inceleme07:00:39
İncelemek işi, tetkik
mahrum07:00:19
Yoksun
menşe06:59:53
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
Zaten06:53:14
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
LİPARİT06:45:40
Riyolit
atlatmak06:45:09
Savsaklamak
meyyal06:44:31
Eğilimli, eğimli
ithafname06:44:27
İthaf yazısı
fidye06:34:16
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
ahmaklık06:33:00
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
rezonans06:30:59
Düzgün itmelerin etkisiyle bir salınım genliğinin artışı
gayret06:30:58
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
aktif06:30:55
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
HİCAP06:30:50
Utanma, utanç, sıkılma
pulculuk06:30:44
Pul satma işi
prizma06:28:52
Biçme
ötücü kuşlar06:27:14
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
seyahat06:23:48
Gezi, yolculuk
de06:22:16
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
yorumlama06:20:08
Yorumlamak işi
judo06:19:31
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
but06:19:00
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
dönüştürücü06:18:56
Dönüştüren
takunya06:18:51
Nalın
heves06:18:50
İstek, eğilim, arzu, şevk
kamyon06:18:28
Motorlu büyük yük taşıtı
hor06:18:28
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
şalgam06:18:27
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
yolsuz06:18:03
Yolu olmayan
isteklenme05:59:29
İsteklenmek işi
maun05:55:10
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
men05:54:22
Yasaklama, izin vermeme
Usta05:53:22
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
yedinci05:52:44
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
bünye05:51:07
Vücut yapısı
yetki05:44:22
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
GÜNEŞ05:44:21
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
seremoni05:42:36
Tören
görevden alınmak05:41:25
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
jile05:39:10
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
kabadayı05:38:59
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
yılan derisi05:37:10
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
aktar05:35:04
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
asillik05:34:33
Asil olma durumu, asalet
iş kazası05:32:56
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
peç05:32:09
Rus mimarîsinde odaları ısıtmak için yapılan fırın tarzı ocak
krom05:28:54
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
TECEDDÜT05:28:08
Yenileşme, yenilik
yerici05:27:29
Yeren, yermek işini yapan
asma05:27:25
Asmak işi
hititçe05:21:43
Hitit (Eti) dili
dolambaç05:21:27
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
tayin edilmek05:20:30
atanmak
zam05:16:52
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
yöntem05:16:00
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
sapa05:14:02
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
dayanak05:14:01
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
TAPMA05:08:37
Tapmak işi
partici05:07:38
Parti üyesi
komut05:06:39
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
müsekkin05:05:05
Yatıştırıcı
bembeyaz05:03:16
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
YÜRÜTÜM05:02:28
Yürütmek işi
yönetmen05:00:19
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
Papağan05:00:18
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
hikâyeci05:00:15
Hikâye yazan, öykücü
KIRITKAN04:55:29
Her zaman kırıtan
iskele04:51:45
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
talika04:51:27
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
YAYIK04:49:36
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
senir04:49:21
İki dağ arasındaki sırt
balya04:47:17
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
özentisiz04:44:49
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
İP04:44:32
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
rekabet etmek04:41:22
yarışmak
04:40:50
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
sağu04:33:52
Ağıt
çekicilik04:33:47
Çekici olma durumu, cazibe
Kurulu04:32:12
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
pis04:26:46
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
sarf04:26:03
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
kadran04:26:02
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
APALA04:24:37
Abla
Issız04:23:42
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
ilan04:22:01
Duyuru
ikiz04:21:23
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
özgeci04:12:51
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
randıman04:11:31
Verim
sersem04:11:28
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
kadife04:11:26
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
maddeci04:11:03
Materyalist
mistik04:07:34
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
ant04:07:18
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin