ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

Verimli10:18:38
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
ses yitimi10:18:37
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
Beyaz perde10:18:32
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
sıcakkanlılık10:18:27
Sıcak kanlı olma durumu
Kimyacı10:18:22
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
tasfiyehane10:18:17
Arıtım evi, rafineri
aralıksız10:18:02
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
vizon kürk10:17:48
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
alıkonulma10:17:42
Alıkonulmak işi
hiciv10:17:18
Yergi
makferlan10:16:58
Omuzdan yarı bele kadar inen pelerini olan palto
El10:16:33
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
d10:16:30
Döteryum"un kısaltması
Ağaç çileği10:16:30
Ahududu
komünikasyon10:15:49
İletişim, haberleşme
vasıta10:15:40
Araç
yağlı kara10:15:30
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
kahramanlık10:15:27
Kahraman olma durumu
hor görmek10:15:25
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
atacılık10:15:23
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
alamana10:15:21
Balık avlamakta veya yük taşımakta kullanılan büyük kayık
acemi çaylak10:15:18
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
Toplam10:15:16
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
kuru temizleme10:15:15
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
Salık10:15:13
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
Vantuz10:15:11
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
Ensiz10:15:08
Eni küçük olan, dar
Sıra10:15:03
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
Sığa10:15:00
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
özgünlük10:15:00
Özgün olma durumu, orjinallik
Süpürge10:14:56
Süpürmeye yarayan araç
Rölatif10:14:53
Bağıntılı, izafî, nispî
PSİKOLOJİ10:14:49
Ruh bilimi, ruhiyat
NİKAH10:14:43
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
NİDA10:14:39
Çağırma, bağırma, seslenme
MİRAS10:14:34
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
MİNKALE10:14:30
İletki
Engelli10:14:29
Engeli olan, mânialı
MİM10:14:26
Arap alfabesinde m harfinin adı
isteklenme10:14:22
İsteklenmek işi
MİLLİ10:14:22
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
kan taşı10:14:18
Hematit
Mükedder10:14:16
Üzgün, acılı, üzüntülü, kederli
MÜESSİR10:14:10
Dokunaklı
üzerine almak10:14:07
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
Mevsim10:14:07
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
Menteşe10:14:02
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
MEDENİYET10:13:58
Uygarlık
tutuk evi10:13:58
Tutukluların kapatıldığı yer, tevkifhane
LİSTE10:13:52
Alt alta yazılmış şeylerin bütünü
Lehçe10:13:46
Polonya dili
LATİFE10:13:42
Şaka
dağıstanlı10:13:37
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
YANILGI10:13:37
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
Kıvılcım10:13:35
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
KÜÇÜK ÖNERME10:13:30
Bir tasımda, küçük terimi taşıyan öncül, minor
Kurban Bayramı10:13:27
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
Kraliçe10:13:24
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
jüpiter10:13:21
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
Koşuk10:13:21
Nazım, manzume
ayçiçeği10:13:15
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
at gözlüğü10:13:03
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
Kadın hastalıkları10:13:02
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
KRALİYET10:12:55
Krallık
hazırlık10:12:52
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
KEVGİR10:12:50
Uzun saplı, yayvan ve delikli kepçe
mühim10:12:42
Önemli
KARGAŞALIK10:12:30
Kargaşa durumu
DAĞ KIRLANGICI10:12:27
Çobanaldatan, keçisağan
KALİTE10:12:23
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
KALDIRAÇ10:12:20
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
Japon gülü10:12:17
Kamelya
Işık10:12:14
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
bütünleşme10:12:11
Bütünleşmek işi
Isı10:12:06
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
HİNDİBA10:12:01
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
HİMAYE10:11:58
Koruma, gözetme, esirgeme, koruyuculuk
HÜTHÜT10:11:55
Çavuş kuşu, ibibik
HÜCRE10:11:48
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
Hiççilik10:11:45
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
Hititçe10:11:41
Hitit (Eti) dili
iltica10:11:40
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
Haksızlık10:11:39
Haksız olma durumu
GİZLENMİŞ10:11:35
Saklanmış
MEŞGULİYET10:11:34
Meşgul olma, uğraşma durumu
lüle10:11:34
Bükülmüş, dürülmüş şey
Malarya10:11:24
Sıtma
GİDİŞ10:11:21
Gitmek işi
Drenaj10:11:19
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
Güçsüz10:11:17
Gücü olmayan, âciz
devim bilimi10:11:17
Dinamik
tayyare10:11:14
Uçak
Güçlü10:11:13
Gücü olan
hesap uzmanı10:11:07
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Gözenek10:11:03
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
Gövde10:11:00
Bir şeyin asıl toplu bölümü
Götürü10:10:57
Toptan, olduğu gibi
nar çiçeği10:10:55
Parlak kırmızı renk
Gösterme10:10:55
Göstermek işi
İzleme10:10:50
İzlemek işi, takip
Görüş10:10:47
Gözle bir şeyi algılama yetisi
Görgüsüz10:10:45
Görgüsü olmayan
sepet topu10:10:43
Basketbol
Gönlünce10:10:41
Dileğine uygun
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)10:10:40
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
GÜCÜMSEME10:10:37
Gücümsemek işi veya durumu
GÖÇ10:10:35
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
Eğitim bilimi10:10:35
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
Isıveren10:10:33
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
nevroloji10:10:30
bk. nöroloji
GÖZLEM10:10:28
Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin, niteliklerini bilmek amacıyla, dikkatli ve plânlı olarak ele alınıp incelenmesi, müşahede
serbest10:10:26
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
Kötüleme10:10:24
Kötülemek işi
BELEDİYE10:10:19
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
ENAYİ10:10:16
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
Genç irisi10:10:14
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
EMEKÇİ10:10:09
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
sıçramak10:10:09
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
DİKEY10:10:06
Dik olarak
Müsavi10:10:03
Eşit, denk
Düşkü10:10:03
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
Düzleme10:10:00
Düzlemek işi, tesviye
imkan10:09:59
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
kol böreği10:09:58
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
Dönence10:09:55
Yer küresi üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşliğin 23° 27° kuzey ve güneyinden geçen çemberleri
hamam kesesi10:09:53
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
Dönem10:09:51
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
Diktatör10:09:49
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
Değiştirme10:09:46
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
DOLAŞIM10:09:41
Dolaşmak işi