ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

sanem05:27:54
Put
sanki05:27:49
Soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgiyi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılır
vicdan05:27:44
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
siklamen05:27:38
Tavşankulağı, buhurumeryem (Cyclamen coum)
rüşvet almak05:27:30
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
çarçabuk05:27:28
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
afşar05:27:23
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
ayniyat05:27:20
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
Ağaç çileği05:27:13
Ahududu
padişahlık05:27:11
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
gagalı memeli05:27:04
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
kuruntu etmek05:26:52
kötü ihtimalleri düşünüp üzülmek
UĞURLUK05:26:50
Maskot
DOLAMBAÇLI05:26:45
Dolambacı olan
Başşehir05:26:43
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
iz sürmek05:26:29
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
ölümsüzlük05:26:27
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
yağma05:26:25
Yağmak işi
şamama05:26:15
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
Randevu05:26:13
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
çöplük05:26:11
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
çoğu05:26:04
Çoğu zaman, çok defa
nezaketsiz05:25:55
Nazik olmayan
Güvenlik05:25:52
Toplum yaşamında kanunî düzenin aksamadan yürütülmesi, kişilerin korkusuzca yaşayabilmesi durumu, emniyet
Dinsiz05:25:50
Dinî inancı olmayan
şeftali05:25:47
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
akıllı05:25:45
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
yılan derisi05:25:45
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
barata05:25:36
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
dış beslenme05:25:21
Besinin organik maddelerden sağlama, heterotrofi
sıvacı05:25:19
Duvarları sıvayan kimse
ay balığı05:25:16
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
Türemiş05:25:12
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
selâm vermek05:25:07
selâmlamak
anı05:25:06
Hatıra
mürdesenk05:25:03
Doğal kurşun oksit, PbO
EREK05:25:00
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
ETOL05:24:53
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
DİPLOMA05:24:50
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
yeteneksiz05:24:44
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
damar05:24:39
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
dalga05:24:37
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
milattan sonra05:24:34
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
asetik asit05:24:25
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
yürürlükten kalkmak05:24:22
uygulamadan kalkmak
gayrı05:24:16
Artık, bundan böyle
Dayanaklı05:24:08
Dayanağı olan
yeniçeri05:24:06
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
profesör05:24:04
Üniversitede ve yüksek öğretim kuruluşlarında en üst derecede olan öğretim üyesi
ORMAN SARMAŞIĞI05:24:01
Ak asma
Emaret05:23:59
Emirlik, beylik
elim05:23:56
Acınacak, acıklı
yular05:23:56
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
emme05:23:54
Emmek işi
emik05:23:51
Emmekten çürüyen yer, emme izi
elde05:23:49
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
polemikçi05:23:47
Polemik yapan kimse
replik05:23:44
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
betimleme05:23:42
Betimlemek işi, tasvir
vakit geçirmek05:23:39
oyalanmak, uğraşmak
sıkıntı vermek05:23:32
tedirgin etmek, bunaltmak
akşam namazı05:23:30
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
Övme05:23:23
Övmek işi, sena, medih
nahoş05:23:18
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
mucize05:23:11
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
kovan otu05:23:08
Oğul otu
beslenme05:23:06
Beslenmek işi
vatan haini05:23:04
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
mızıkçı05:23:01
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
babi05:22:59
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
refakat05:22:54
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
tahsildar05:22:52
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
tedavül05:22:45
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
çevren05:22:45
Ufuk, göz erimi
sarahaten05:22:42
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
türkü05:22:40
Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume
beçene05:22:38
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
abani05:22:30
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
mola vermek05:22:28
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
Dolama05:22:26
Dolamak işi
ateş böceği05:22:23
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
edik05:22:21
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
atmosfer05:22:14
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
ezel05:22:11
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
Sağaltım05:22:09
Sağaltma işi, tedavi
ıralama05:22:04
Iralamak işi
püskü05:22:02
bk. eski püskü
tutya05:21:57
Çinko
bakışım05:21:52
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
sermayeci05:21:50
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
nişasta05:21:47
Tahıl tanelerinden mercimek, bezelye gibi bazı baklagillerden veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle çıkarılan una benzer bir madde
boşamak05:21:40
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
evin05:21:35
Bir şeyin içindeki öz, lüp
eter05:21:33
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
briç05:21:30
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
nitrojen05:21:26
Azotun başka bir adı
uhrevi05:21:23
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
yanardağ patlaması05:21:21
Yanardağın püskürmeye başlaması
sahlep05:21:18
Salep
çıkar yol05:21:16
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
YAZI05:21:14
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
negatif05:21:05
Olumsuz, menfi
Besili05:21:04
Semiz, semirtilmiş
YÜKLEME05:21:00
Yüklemek işi, tahmil
yardakçılık05:20:57
Yardakçı olma durumu
DEFA05:20:50
Kez, kere
cömertlik05:20:43
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
güzel sanatlar05:20:41
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
türel05:20:39
Türe ile ilgili olan, hukukî
ZEHİRLEMEK05:20:34
Birine zararlı düşünceler, zararlı duygular aşılamak
pestil05:20:31
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
paşa05:20:27
Osmanlı İmparatorluğu zamanında yüksek sivil memurlara ve albaydan üstün rütbede bulunan askerlere verilen unvan
nominal05:20:24
Ad belirtilerek yapılan
benzeşim05:20:22
Bazı ortak yönleri olan iki şey arasındaki benzeşme
boru çiçeği05:20:19
Çan çiçeği
merzengûş05:20:17
Mercanköşk
açıkağız05:20:14
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
ağa05:20:05
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
ağu05:20:03
Ağı
şom ağızlı05:19:58
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
tuzla05:19:55
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
permanant05:19:53
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
labada05:19:46
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
Muhabere05:19:43
Haberleşme, yazışma
buat05:19:38
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buse05:19:36
Öpücük, öpme, öpüş
Peçe05:19:31
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
maşer05:19:29
İnsan topluluğu, toplum
yok etmek05:19:24
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
hoşlaşma05:19:22
Hoşlaşmak durumu