ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

uğut06:53:42
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
köy ihtiyar heyeti06:53:06
Muhtarla birlikte köyün sorunlarını halletmekle görevli kurul, köy ihtiyar meclisi
mukaddes06:52:26
Kutsal
bakanak06:52:18
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
isnat06:52:11
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme
SİKLON06:51:54
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
krallık06:51:41
Kral olma durumu veya görevi
hayat ağacı06:51:03
Soy ağacı, soy kütüğü
ca06:51:01
Kalsiyum"un kısaltması
Şov06:50:03
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
buhar06:48:21
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
sepet topu06:47:54
Basketbol
keşkek06:46:46
İyice dövülmüş ve uzun süre birlikte kaynatılmış et ve buğdayla yapılan bir yemek
yol boyu06:46:37
Kara yolunda kenar
bıçkı06:46:12
Tahta veya ağaç biçmekte kullanılan, karşılıklı iki sapı olan ve iki kişi tarafından kullanılan büyük testere
şakadan06:46:04
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
dertli06:45:53
Derdi olan
krema06:45:46
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
acı badem06:45:11
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
eğri büğrü06:44:19
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
vecize06:44:11
Özdeyiş
SAKLAMA06:44:03
Saklamak işi
özgül06:43:30
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
ezel06:43:14
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
yemekaltı06:42:28
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
Figüratif06:42:18
Figürlü, figürcü
mefahir06:42:10
Övünülecek şeyler, övünceler
elverişsiz06:42:01
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
tavus kuşu06:41:45
bk. tavus
arıklık06:40:53
Zayıflık, sıskalık
sahanlık06:40:23
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
rituel06:39:54
Ayin
İsteme06:39:50
İstemek işi
ocak başı06:39:22
Ocağın başında yemek yenilen yer
ispati06:38:58
İskambil kâğıdında sinek
mamure06:38:58
Bayındır yer, bayındırlık
bükün06:38:53
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
ÇAPKIN06:38:17
Geçici aşklar arkasında koşan
tekir06:37:53
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
işçi sigortası06:37:32
bk. sosyal sigorta
zararlı06:37:08
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
mineral bilimi06:35:48
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
şişkin06:34:59
Şişmiş, şişirilmiş
tıknaz06:34:51
Şişmanca, toplu, kısa ve kalın yapılı
müstear06:34:20
Eğreti olarak alınmış, takma
Okazyon06:33:51
Fırsat
rakı06:33:46
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
fasulye06:33:38
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
ey06:32:51
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
taife06:32:49
bk. tayfa
takas06:32:40
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
karmak06:32:21
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
tabur06:32:19
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
teşrifat06:31:56
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
öğrenci belgesi06:31:54
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
aklamak06:30:48
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
küçümseme06:30:37
Küçümsemek işi
ÇELLO06:30:31
Viyolonselin kısaltılmış adı
belde06:29:48
Şehir
zenne06:29:11
Kadın (eşyası)
Posta06:27:43
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
asitölçer06:27:41
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
pars06:27:41
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
kaderci06:26:56
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
dallama06:26:02
Dallamak işi
bağıntıcılık06:25:02
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
el birliği etmek06:24:50
birlikte davranmak, dayanışmak
çizik06:24:44
Çizilmiş
dahice06:24:42
Dâhiye yakışır (biçimde)
torba06:24:25
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
Erişkin06:23:59
Vücudunun gelişimi tamamlanmış olan, kâhil
koyu lâcivert06:23:44
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
baskın06:23:26
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
toplama06:23:12
Toplamak işi
lüzum06:23:09
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
elaman06:21:58
Bezginlik ve sızlanma anlatır
teminat06:21:41
Garanti, güvence
kanık06:21:24
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
ZİFAF06:21:16
Gerdeğe girme, gerdek
seçilmiş06:20:49
Seçerek ayrılmış
Görüş06:20:33
Gözle bir şeyi algılama yetisi
yorumlamak06:18:57
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
isteksiz06:18:48
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
kâhil06:18:40
Erişkin
ikramiye06:18:24
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
Dürüst06:18:15
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
üç06:18:13
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
ortaya koymak06:18:02
herkesin görebileceği yere koymak
aldatmaca06:17:59
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun
azarlanma06:17:35
Azarlanmak işi, paylanma
loğlama06:17:10
Loğlamak işi
döşek06:16:31
Yatak
pusmak06:16:05
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
adcılık06:15:52
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
yabanî mercanköşk06:15:29
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
Volkanik06:15:22
Volkanla ilgili
himmet06:14:29
Yardım, kayırma
kandırmaca06:14:13
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
kolan06:13:50
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
Masal06:12:59
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
mürebbi06:12:50
Eğitici
erime06:12:42
Erimek işi
erkan06:12:31
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
TÜRK06:12:29
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
erden06:12:15
Bakir
derdest06:11:51
Yakalama, tutma, ele geçirme
dış işleri06:11:29
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
kısmet06:11:02
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
yer yağı06:10:33
Petrol
Rehabilitasyon06:10:01
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
çok tanrıcılık06:09:59
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
adap06:09:34
Töre
türel06:09:05
Türe ile ilgili olan, hukukî
MAHALLE06:09:02
Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün bölündüğü parçalardan her biri
beden eğitimi06:07:55
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
antropoloji06:07:47
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
ağsı06:07:21
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
açılış06:07:19
Açılmak işi veya biçimi
kısaca06:06:31
Oldukça kısa, biraz kısa
ölçekli06:05:25
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
duayen06:05:20
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
Söz dağarcığı06:05:04
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
kötücül06:04:56
Kötülük isteyen (kimse)
şe06:04:14
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
Atışmak06:03:52
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
zanaatçı06:03:52
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
devim06:03:50
Devinim
kuvvetli06:03:49
Gücü çok olan, zorlu, şiddetli
tüccar06:03:25
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
iyot06:02:58
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I