ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

acımtırak05:42:56
Acımsı
karaman05:42:46
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
ana cadde05:42:39
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
hesabını (kitabını) bilmek05:42:25
tutumlu olmak
lagos05:42:15
bk. lâhos
işveren05:41:44
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
kinli05:41:13
Öç almak isteyen, kin tutan
kinin05:41:02
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
beriberi05:40:56
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
fakirane05:40:21
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
deli05:40:16
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
birbiri için yaratılmış olmak05:39:51
birbiriyle çok iyi anlaşmak
fakirlik05:39:40
Yoksulluk
sevimlilik05:38:32
Sevimli olma durumu
tenakus05:38:28
Azalma, eksilme
kelepirci05:38:08
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
sahanlık05:37:37
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
abartı05:36:26
Abartma, mübalâğa
prototip05:36:16
İlk örnek, ilk tip
üryani05:36:05
İnce kabuklu bir tür erik
kan bilimci05:35:24
Kan bilimi uzmanı, hematolog
nedime05:34:53
Hanım arkadaş
CANLICILIK05:34:33
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
Tanrıça05:34:22
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
dolambaç05:34:12
Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrıntısı
müdevver05:33:50
Yuvarlak
anüs05:33:40
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
sacayağı05:33:31
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
ölçekli05:32:59
Ölçek farkıyla aynen bütünü veren geometrik şekil veya eleman
peşinat05:32:51
Peşin olarak verilen para, avans
imgesel05:32:28
İmge ile ilgili, hayalî
ebedi05:31:06
Sonsuz, ölümsüz
yararcı05:30:35
Yarar peşinde koşan kimse
Şarkı söylemek05:30:24
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
telakki05:30:23
Anlayış, görüş
edisyon05:30:14
Basım
Ferah05:30:03
Bol, geniş
imtihan etmek05:29:53
bilgi derecesini ölçmek
CEPHE05:29:23
(yapılarda) Yüz, alnaç
tekamül05:28:52
Olgunluk, olgunlaşma
guttasyon05:28:20
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
edalı05:27:59
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
lekeli humma05:27:19
Tifüs
yığma05:26:27
Yığmak işi
pahalı05:26:05
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
amatör05:25:43
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
Bağırsak iltihabı05:25:34
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık
karaktersiz05:25:25
Karakteri kötü olan
deprem bilimi05:25:24
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
çıkar yol05:25:14
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
Azvay05:24:52
Sarısabır
güneşlik05:24:21
Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç
İlelebet05:23:52
Sonsuzluğa değin, sürgit
makasçı05:22:50
Makas yapan veya satan kimse
boğumlanma noktası05:22:19
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
maraba05:22:00
Çiftçi
tırmık05:21:38
Tırnak beresi
oramirallik05:20:36
Oramiral rütbesi
çuvaldız05:20:26
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
söylemek05:19:45
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
biat etmek05:19:34
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
hazcı05:19:13
Hazcılık ile ilgili olan
Kazı05:18:42
Bir yeri kazma işi, hafriyat
firkat05:18:21
Ayrılış, ayrılık
mukavele yapmak05:18:11
sözleşmek
sümüksü05:17:41
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
kilermeni05:17:20
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
melce05:17:10
Sığınak, barınak
melek05:17:00
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
toksikomani05:16:49
Uyuşturucu madde tutkunluğu
yusyuvarlak05:16:39
Çok yuvarlak, küre biçiminde olan
metin05:16:29
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
natıka05:16:08
Düşünüp söyleme yeteneği
tekrar etmek05:15:58
yeni baştan söylemek veya yapmak
kalkan05:15:58
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
kolçak05:15:48
Yalnız baş parmağı ayrı, diğer dört parmağı bir örülmüş yün eldiven
etyemez05:15:43
Etyemezlikle ilgili
bağlaşma05:15:08
Bağlaşmak işi, ittifak
cenaze duası05:15:06
Cenaze defnedilirken okunan dua
Avusturyalı05:14:55
Avusturya kökenli olan (kimse)
bilfarz05:14:05
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Allah rahmet eylesin05:13:44
ölüleri hayırla anmak için söylenir
aktarma05:13:14
Aktarmak işi
kefaret05:12:54
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
filika05:12:42
Gemilerde bulundurulan sandal
akide05:12:03
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
hamakat05:11:43
Ahmaklık
Komprador05:11:20
Aracı
Bulma05:11:14
Bulmak işi
tropikal bitki05:11:03
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
varlık bilimi05:11:03
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
bulgur05:10:57
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
çelik çomak05:10:53
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
uyuma05:10:43
Uyumak durumu
çakı05:10:32
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
serenat05:10:11
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
nakarat05:09:54
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
civanmert05:09:48
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
teoloji05:09:42
İlâhiyat, tanrı bilimi
REÇİNE05:09:32
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
kuyumculuk05:09:21
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
türeme05:09:00
Türemek işi
öğrenme05:08:40
Öğrenmek işi, ıttıla
erganun05:08:34
Org
metanet05:08:11
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
eper05:08:04
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
helezonî05:06:58
Sarmal, yılankavi, helisel
sarısabır05:05:57
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
hukuk05:05:53
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
Halkçılık05:05:06
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
vapur05:04:34
Su buharı gücüyle çalışan gemi
saymanlık05:04:04
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
gütmek05:03:43
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
çokça05:03:32
Çok olarak
borak05:02:50
Bor (I)
gölcük05:02:40
Küçük göl
amorti etmek05:01:45
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
feda05:00:57
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
ETOL05:00:48
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
feri05:00:46
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
hürmetli05:00:16
Saygılı
fiil05:00:06
İş, davranış
merhametli05:00:05
Acıması olan, merhamet eden
file04:59:55
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
fire04:59:45
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
yığın bulut04:59:19
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
arkeoloji04:58:54
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
roketatar04:58:44
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
duygusuz04:58:25
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
Özürlü04:57:42
Özrü olan