ses yitimi

1.İsimSes kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni

Son Arananlar

celep17:21:50
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
et kesimi17:21:47
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
sonradan17:21:44
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
ceket17:21:40
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
bileme17:21:34
Bilemek işi
bilici17:21:26
Bilen
ürpermek17:21:23
Korkmak
seyyah17:21:22
Gezgin, turist
seyyal17:21:17
Akışkan
satirik17:21:17
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
Pop17:21:15
Halkın arasında yaşayan motiflere, ögelere yer veren, onlardan yararlanan (kültür) "halka ait" kelimesinden kısaltma
akustik17:21:06
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
apaçıklık17:20:58
Apaçık olma durumu
okazyon17:20:54
Fırsat
yoksun olmak17:20:47
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
geciktirme17:20:45
Geciktirmek işi, tehir
yürütmek17:20:33
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
peşinat17:20:31
Peşin olarak verilen para, avans
yavaş17:20:20
Hızlı olmayan
bitaraf17:20:09
Yansız, tarafsız
nisyan17:20:07
Unutma
krema17:19:50
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
depreşme17:19:48
Depreşmek durumu
kromatik17:19:45
Renklerle ilgili, renkser
ırmak17:19:39
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
kredi17:19:39
Borç ödemede güvenilir olma durumu
şeffaf17:19:32
Saydam
ibnelik17:19:31
İbne olma durumu
PARÇA17:19:18
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
çamaşır17:19:18
İç giysisi
monizm17:19:03
Tekçilik
Kuşatma17:18:46
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
uzlaşmalı17:18:40
Aralarında uzlaşma bulunan
her17:18:27
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
tahkim17:18:23
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
kabiliyetsiz17:18:21
Yeteneksiz
antika17:18:18
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
cezai17:18:04
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
enlem17:18:02
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
Kemik17:17:51
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
duayen17:17:49
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
delgeç17:17:45
Mukavva, kâğıt, kayış, maden gibi şeylerde delik açmaya yarayan araç, delecek, zımba
TÜCCAR17:17:43
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
derinleştirme17:17:39
Derinleştirmek durumu, tamik
niyaz17:17:32
Yalvarma, yakarma
start17:17:31
Çıkış
antoloji17:17:28
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
uzunluk ölçüsü17:17:24
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
Çit17:17:19
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
mavikantaron17:17:17
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
Acımasızlık17:17:08
Acımaz olma durumu, merhametsizlik, zulüm
arakıye17:17:04
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
tehlike atlatmak17:17:04
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
pozitif bilim(ler)17:16:57
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
zararda olmak17:16:55
alış verişte kâr elde edememek
vekaleten17:16:53
Vekil olarak
Süpürge17:16:51
Süpürmeye yarayan araç
parite17:16:49
İki ülke parasının karşılıklı değeri
incir17:16:48
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
LATEKS17:16:36
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
us dışı17:16:34
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
tüysüz17:16:26
Tüyü olmayan
sacayağı17:16:17
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
velvele17:16:03
Gürültü, bağrışma
ferda17:15:50
Erte, yarın, yarınki
renkten renge girmek17:15:49
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
ÖZ17:15:46
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
ham17:15:41
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
elmas17:15:40
Billûrlaşmış arı karbon
ürkme17:15:39
Ürkmek durumu, tevahhuş
paspal17:15:30
Çok kepekli un
alfabe sırası17:15:24
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Sirkat17:15:21
Çalma, hırsızlık
ellik17:15:15
Eldiven
kara sevdalı17:15:11
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
ZEKİ17:15:01
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
nihai17:14:51
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
vermek17:14:47
Bırakmak veya bağışlamak
nihan17:14:40
Gizli
baytar17:14:38
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
basübadelmevt17:14:20
Ölümden sonra dirilme
mehterbaşı17:14:11
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
nispi17:13:59
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
kartal17:13:38
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Avanta17:13:34
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
karina17:13:22
Gemi omurgası
karbon17:13:20
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
papirüs17:13:18
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
karşıtçı17:13:09
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
beceri17:13:06
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
kazaklık17:13:06
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
lügat17:13:01
Kelime, söz, sözcük
YELEME17:12:43
Ciddî olmayan, ciddî işlerle uğraşmayan, ciddî işler yapmayan, havaî
stenografi17:12:39
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
efendi17:12:28
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
mihnet çekmek17:12:21
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
POLİTİK17:12:19
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
zift17:12:09
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
nitelikli işçi17:11:56
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
fermiyum17:11:53
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
Fonoloji17:11:49
Ses bilimi
cıyaklama17:11:45
Cıyaklamak işi
o kadar17:11:39
aşırılık belirtir
pürtüklü17:11:32
Pürtükleri olan
memişhane17:11:19
Ayak yolu, abdesthane
klâkson17:11:10
Korna
esprili17:10:46
Esprisi olan
kurak17:10:42
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
Şeb17:10:39
bk. gece, ruz
kuzen17:10:23
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
MUTASYON17:10:17
Değişinim
idadi17:10:14
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
kamçı17:10:13
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
kuytu17:10:11
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
kuzin17:10:07
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
öğretim bilgisi17:10:05
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
Bürüme17:10:02
Bürümek işi
gezegenler arası17:09:54
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
köpük17:09:52
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
SAHABE17:09:38
Hz. Muhammed"in meclislerinde ve konuşmalarında bulunan kimseler
Arap tavşanı17:09:31
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
elyaf17:09:28
Lifler, teller
içli dışlı olmak17:09:09
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
neon lâmbası17:09:03
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
zıt anlamlı17:09:03
karşıt anlamlı
cehri17:08:59
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
antipati17:08:58
Sevimsizlik, soğukluk
tulûat tiyatrosu17:08:29
Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu
anonim şirket17:08:14
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
saki17:08:08
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse