ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

KRONİK03:34:17
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
gizlicilik03:34:11
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
MÜLGA03:34:09
Varlığı kaldırılan, kapatılan
fücceten03:32:51
Birdenbire, ansızın (ölmek)
varışlılık03:32:04
Varışlı olma durumu, irfan
düşünmek03:31:18
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
kaya balığıgiller03:30:07
Kemikli balıklardan, küçük boyda iri başlı, yüzgeçleri karın üzerinde tekerlek biçiminde olan bir familya
sur03:29:44
Kale duvarı
yıkama03:29:20
Yıkamak işi
sızıltı03:29:07
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
Şinanay03:29:04
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
arıza03:29:00
Engebe
kamacı03:28:54
Kama yapan veya satan (kimse)
çokça03:28:46
Çok olarak
yeter sayı03:28:44
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
yükseltme03:28:35
Yükseltmek işi
kolik03:28:11
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
yen03:28:08
Giysi kolu
yeteneksiz03:28:05
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
taba03:28:02
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
zevksiz03:27:45
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
sensen03:27:35
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
müdahale03:27:35
Karışma, araya girme
atmasyon03:27:32
Uydurma, palavra
taşralı03:27:21
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
ardiyeci03:27:15
Ardiye işleten kimse
ihracat03:27:02
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
sıralamak03:26:50
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
dünya görüşü03:26:41
İçinde yaşanılan çağı tanıma, anlama yetisi
unutturma03:26:36
Unutturmak işi
çıkrık03:26:35
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Eritmek03:26:33
Harcayıp tüketmek
nikelli03:26:21
Birleşiminde nikel bulunan
alinazik03:26:14
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
Gelincik03:26:06
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
anatomici03:26:04
Anatomi uzmanı
kayma03:26:02
Kaymak (II) işi
zorlu03:25:51
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
perhiz yapmak (veya etmek)03:25:50
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
brom03:25:46
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
FİYAT03:25:40
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
yapmak03:25:30
iyilik veya kötülükte bulunmak
mahzurlu03:25:15
Sakıncalı
kurna03:25:02
Hamamlarda, musluk altında, içinde su biriktirilen, yuvarlak ve çoğunlukla mermer veya taş tekne
moruk03:24:52
Yaşlı erkek, baba
tarımcı03:24:45
Tarım işleriyle uğraşan kimse, ziraatçı
itila03:24:37
Yükselme, yücelme
beçene03:24:35
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
emen03:24:28
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
fakih03:24:25
Fıkıh bilgini
enikonu03:24:19
İyiden iyiye, iyice
Dikey03:24:14
Dik olarak
Sivilce03:24:09
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
hamam kesesi03:24:06
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
hilesiz03:24:00
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
meridyen03:23:57
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
ruhsatname03:23:48
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
miyaz03:23:46
Sinek kurtçuklarının insanda ve hayvanlarda ortaya çıkardığı bozukluk
Uyutucu03:23:43
Uyku veren, uyku getirici
terakki03:23:40
İlerleme, yükselme, gelişme
tropik kuşu03:23:38
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
hizipçilik03:23:37
Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma
baraj03:23:36
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
üvez03:23:28
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
reislik03:23:28
Başkanlık
hapis03:23:25
Bir yere kapatıp salıvermeme
dericilik03:23:24
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
yük katarı03:23:23
Yük treni, marşandiz
mekanikçilik03:23:17
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
yaşlanma03:23:15
Yaşlanmak işi
SEÇKİN03:23:13
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
soru işareti03:23:11
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
veto03:23:07
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
Üçgül03:23:04
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
vakıa03:23:03
Olgu
maruf03:23:01
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, sanlı
frengi03:22:52
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
paladyum03:22:49
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
İftar03:22:45
Oruç açma, oruç bozma
içli03:22:38
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
değişim03:22:34
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
San03:22:25
Ün, şan, şöhret
merkezcilik03:22:23
Merkeziyetçilik
editör03:22:12
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
dağıtılma03:22:11
Dağıtılmak işi
ayrışık03:22:10
Ayrışmış olan
ayyar03:22:04
Dolandırıcı, hilekâr
tiyatro03:22:00
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
Hüsran03:21:59
Zarar, ziyan
kıvamlı03:21:57
Gereken kıvamı bulmuş olan
hapşırma03:21:54
Hapşırmak işi, aksırma
şeker fasulyesi03:21:52
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
stajyerlik03:21:52
Stajyer olma durumu
stil03:21:51
Üslûp, biçem, tarz
keçi postu03:21:50
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
nüktedan03:21:47
Nükteci
tesisat03:21:42
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
çatı kirişi03:21:37
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
memnunluk03:21:34
Kıvanma, kıvanç
renksiz03:21:32
Rengi olmayan
katrak03:21:27
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
rafine03:21:24
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
gereklilik03:21:23
Gerekli olma durumu, lüzum
ima etmek03:21:22
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
lezar03:21:19
Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri
Stadyum03:21:18
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
bileşim03:21:13
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
kötümserlik03:21:03
Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik, pesimizm
fesat03:21:00
Bozukluk
Yangın bombası03:20:59
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
ithalat03:20:55
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
termit03:20:47
bk. Akkarınca
nalın03:20:46
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
akılda tutmak03:20:44
unutmamak
logos03:20:39
bk. deyi
salak03:20:33
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
meziyet03:20:32
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
insiyak03:20:29
İçgüdü, sevkıtabiî
egzotik03:20:28
Uzak, yabancı ülkelerle ilgili, bu ülkelerden getirilmiş, yabancıl
sera03:20:26
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
takıntı03:20:22
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
ürik asit03:20:12
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
Adana kebabı03:20:06
Kıymasına bolca acı biber katılarak hazırlanan şiş köfte
tavan arası03:20:00
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
negatif03:19:56
Olumsuz, menfi
ağırşak03:19:52
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
lekecilik03:19:41
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
Müstehzi03:19:39
Alaycı
BAĞLILIK03:19:32
Bağlı olma durumu, merbutiyet
sınıflama03:19:31
Bölümleme, tasnif