ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

uykuya dalmak04:03:02
rahat, derin bir şekilde uyumak
uykusuzluk04:02:55
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
esrimek04:02:15
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
utarit04:01:57
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
Kubbealtı04:01:54
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
utanmak04:01:51
Sıkılmak
Uyutucu04:01:07
Uyku veren, uyku getirici
uskumrumsugiller04:00:19
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
ay aydın, hesap belli04:00:01
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
uskumru03:59:50
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
muğlâk03:59:48
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
usçu03:59:45
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
lezar03:59:45
Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri
ulaşmak03:59:43
Elde etmek, erişmek
okyanus çukuru03:59:32
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
ur03:58:04
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
cengel03:57:54
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
berzah03:57:38
Kıstak, dar dil
çarçabuk03:57:37
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
farfara03:57:30
Ağzı kalabalık, gürültücü
dolayı03:57:03
Dolay, çevre
Mutlu03:56:44
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
umarsız03:55:11
Çaresiz
Ofis03:55:08
İş yeri, daire, büro
uluslar arasıcılık03:54:39
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
aşağı görmek03:54:02
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
ulum03:54:00
Bilimler, ilimler
kaynakça03:53:46
Belli bir konu, yer veya dönemle ilgili yayınları kapsayan veya en iyilerini seçen eser, bibliyografya, bibliyografi
arkada kalanlar (veya arkadakiler)03:53:13
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
uhdesinde olmak03:53:02
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
anlatma03:52:49
Anlatmak işi
ön alım hakkı03:52:35
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
zikretme03:52:28
Zikretmek işi veya durumu
ufarak03:52:28
Biraz ufak
ufak03:52:23
Boyutları olağandan küçük
patiska03:52:17
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
yıkanmak03:52:12
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
udi03:51:49
Ut çalan çalgıcı, utçu
ucuZ03:51:24
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
uğut03:51:18
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
Kiloamper03:50:57
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
kauçuk03:50:38
Gövdesi odunsu, öz suyu yapışkan, süt kıvamında, yaprakları oval biçimli, parlak ve kalın, sıcak ülke bitkisi, lâstik ağacı (Ficus elastica)
uçkur03:50:18
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
tuzcu03:49:40
Tuz satan kimse
Rekaket03:49:28
Kekemelik, pepemelik
Resimlik03:49:23
Resim takmaya yarayan çerçeve
tutumsuzluk03:49:06
Tutumsuz olma durumu, israf
tutukluluk03:48:45
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
fatura03:48:40
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
bağıntıcılık03:48:13
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
kıvamlı03:48:09
Gereken kıvamı bulmuş olan
tembellik etmek03:47:56
tembelce davranmak
tutar03:47:30
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
halk avcılığı03:47:01
Demagoji
turist03:46:54
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
doğaçlama03:46:43
Doğaçlamak işi
turşu suyu03:46:27
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
amber balığı03:45:39
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
doyurma03:45:31
Doyurmak işi
orman03:45:07
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
tulanî03:45:05
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
karaburçak03:44:53
Baklagillerden, hayvan yemi ve gübre olarak kullanılan bir tür, küşne (Ervum ervilla)
eşlek03:44:27
Ekvator
tuhaf olmak03:44:05
garip, alışılmamış olmak
tu03:43:36
"Yazıklar olsun" anlamında
tropizm03:43:31
Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların ışık, ısı, besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı, doğrulum
İLKEL03:43:18
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
tropik kuşu03:43:06
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
Dalan03:42:58
Lobi
naip03:42:48
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
trigonometri03:42:31
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın03:42:22
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
uyurgezerlik03:42:12
Uyurgezer olma durumu
korsan03:41:32
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
tozlaşma03:40:50
Tozlaşmak işi
ağı çiçeği03:40:24
Zakkum
tor03:39:49
Sık gözlü ağ
topuk03:39:18
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
Ezeli03:39:09
Başlangıcı olmayan, öncesiz
köreşe03:39:01
Yerdeki karın yüzünde buz tutmuş olan tabaka
toplamak03:38:45
Devşirmek
toplama03:38:41
Toplamak işi
manto03:38:22
Kadın paltosu
top sürme03:38:10
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
tomurcuk03:38:04
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
lityum03:37:57
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
Tekerlek03:37:38
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
yeter03:37:14
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
toksikomani03:36:59
Uyuşturucu madde tutkunluğu
tokat03:36:35
(insana) El içi ile vuruş
NÜFUS03:35:50
Kişi
gözaltı03:35:50
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
şarabi03:35:44
Kırmızı şarap renginde olan
tirit03:35:28
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
tirfil03:35:23
Yabanî yonca, korunga, üçgül
hiç03:35:15
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
yapım eki03:35:06
Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ek: -lik (göz-lük); -ci (ev-ci); -li (ev-li); -ınç (sev-inç); -gi (sev-gi); -daş (vatan-daş) gibi
Statolit03:34:56
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
tefrik03:34:40
Ayırma, ayırt etme
el sıkmak03:34:32
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
filika03:34:30
Gemilerde bulundurulan sandal
munsap03:34:28
Kavuşan
yemişli03:34:17
Yemişi olan, meyve veren
özgül03:34:06
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
TEMİZ YÜREKLİ03:34:03
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
tin03:34:01
Ruh
tavus03:33:39
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
tiksindirici03:33:38
Tiksinilecek durumda olan, menfur
ovma03:33:32
Ovmak işi
saçak bulut03:33:28
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
AĞZI SIKI03:33:27
bk. ağzı pek
Asılmak03:33:25
Bir yere tutunup sarkmak
Ramazan Bayramı03:33:24
Şeker Bayramı
yapıştırma03:33:23
Yapıştırmak işi
yapı malzemesi03:33:16
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
ilmek03:32:51
İlmik
tezkere03:32:21
Pusula
viyak03:32:15
Bebeğin ağlarken çıkardığı ses
Yont03:32:14
Başıboş hayvan
kitap03:32:08
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
höllük03:32:07
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
motor03:32:04
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
kanun yoluyla03:32:03
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
katabolizma03:32:01
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
yarış arabası03:31:59
Yarışa katılan araba
et suyu03:31:58
İçinde et kaynatılmış su
tezhip03:31:56
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
çulsuz03:31:53
Çulu olmayan
hami03:31:47
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
yay gibi03:31:45
eğri