ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

ses bilimi07:29:45
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
kapitalizm07:29:43
Anamalcılık
fevkalade07:29:42
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
formel07:29:41
Biçimsel
ankiloz07:29:41
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
bedence07:29:40
Beden bakımından
kaplama07:29:39
Kaplamak işi
SOĞURMA07:29:37
Soğurmak işi, emme, massetme
kacak07:29:36
bk. kap kacak
detay07:29:35
Ayrıntı
ahenk kaidesi07:29:34
bk. ünlü uyumu
çenesi düşmek07:29:33
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
yükselti07:29:31
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
tutuşma07:29:30
Tutuşmak işi
Olan07:29:28
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
küsmek07:29:26
Görevini yerine getirememek
doğaç07:29:26
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Nema07:29:25
Büyüme, gelişme, çoğalma
kuyruk kemiği07:29:23
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
ağılı böcek07:29:22
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
OLGU07:29:20
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
abide07:29:20
Anıt
Kavrama07:29:19
Kavramak işi, anlama, algılama
durgunluk07:29:19
Durgun olma durumu
itilaf07:29:18
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
AKILSAL07:29:18
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
matkap07:29:16
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
himaye etmek07:29:15
korumak, kayırmak, gözetmek
ulusal07:29:13
Millî
yalancı07:29:12
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
dilim07:29:11
Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça
Götürü07:29:09
Toptan, olduğu gibi
Yer ölçümü07:29:07
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
örnek almak07:29:05
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
hatırlama07:29:05
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
yarın öbür gün07:29:04
ileride, yakın bir zamanda
itibarî07:29:04
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
talan07:29:02
Yağma, çapul
depo07:29:02
Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kullanılmak için bir şeyin konulduğu yer
içli07:29:01
(taneli sebze veya kuru yemişler için) İçi dolu
yakıştırma07:28:59
Yakıştırmak işi
dokuma tezgâhı07:28:58
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
mikser07:28:56
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
orman07:28:56
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
etkileme07:28:55
Etkilemek işi, tesir
tırpana07:28:54
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
it07:28:54
Köpek
dağ aslanı07:28:53
Puma
sAV07:28:52
İddia, tez
iftiracı07:28:51
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
SADAKAT07:28:49
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
mektepli07:28:49
Okula giden (kimse), öğrenci
altıpatlar07:28:48
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
emirlik07:28:46
Emir (II) olma durumu
kesici07:28:45
Kesmek işini yapan, kesen
harmoni07:28:44
Armoni
gözlüklü07:28:43
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
menfi07:28:42
Olumsuz
tasvip07:28:41
Bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtme, onama, uygun bulma
düz baskı07:28:40
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
tahttan indirmek07:28:39
hükümdarlığına son vermek
YAPI07:28:38
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
saparna07:28:38
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
pederşahî07:28:37
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
alkolik07:28:36
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
Eleştirmen07:28:34
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
denklik07:28:32
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
İMGE07:28:31
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
hor07:28:30
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
ebelik07:28:29
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
DİZEM07:28:28
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
demokrat07:28:27
Demokrasi yanlısı
fizik gücü07:28:26
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
Mimarlık07:28:26
Mimar olma durumu
sözsüz oyun07:28:24
bk. pantomim
külek07:28:23
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
Temsil07:28:23
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
KOÇ07:28:21
Zodyak üzerinde Balık ile Boğa burçları arasında bulunan burç. Zodyak
LOKMA07:28:20
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
Yarım07:28:20
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
plasenta07:28:20
Etene, son, meşime
EL07:28:18
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
SEÇMECİ07:28:17
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
kümülüs07:28:15
Küme bulut
yekinmek07:28:14
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
ayaklık07:28:14
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
tartarik asit07:28:12
İzomerli kristal organik birleşik (C4H6O6); tartarik asit pastacılıkta, kumaş basmacılığında, bazı içkilerin hazırlanmasında, fotoğrafçılıkta kullanılır
kartvizit07:28:11
Kart (II)
intak07:28:09
Konuşturma söyletme
istek uyandırmak07:28:07
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
baraka07:28:06
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
bıkmak07:28:05
Dayanamaz duruma gelmek
yaşıt07:28:03
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
ticaret gemisi07:28:03
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
gövem eriği07:28:03
bk. akdiken
Maharet07:28:00
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
yatı07:27:59
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
geçmiş zaman07:27:58
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
Rahmetli07:27:57
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
nalân07:27:55
İnleyici, inleyen
KADİFE07:27:54
Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş
panter07:27:53
Pars
Sadrazamlık07:27:53
Sadrazam olma durumu
kelime oyunu07:27:51
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
portre07:27:51
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
İcra vekili07:27:50
Bakan
durukluk07:27:50
Duruk olma durumu
KARABASAN07:27:49
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
dik başlı07:27:49
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
ki07:27:48
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
Meşime07:27:47
Döl yatağı
antrenman07:27:45
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
KELEM07:27:41
Lâhana
setir07:27:39
Bir şeyi örtme, gizleme
Seyelan07:27:36
Akma, akıntı
galeta07:27:35
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
tedbir07:27:33
Önlem
yürekler acısı07:27:31
çok acıklı
muazzam07:27:30
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kıvılcım07:27:28
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
Kürek kemiği07:27:25
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
geyik dikeni07:27:22
bk. akdiken
süzgeç07:27:20
Sıvıları süzmeye yarayan araç
otoriter07:27:19
Yetkeli, otoriteli
üleş07:27:18
Pay
yararlı kılmak07:27:15
fayda sağlayan ve üretken duruma getirmek
ihtişam07:27:12
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
Sıfır07:27:11
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
ahretlik07:27:09
Besleme kız
gölge balığı07:27:08
Alabalıkgillerden, uzunluğu 20-50 cm, sırt yüzgeci büyük, tatlı su balığı (Thymallus thymallus)