ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

ses bilimi09:03:32
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
ampul09:02:57
İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası boşaltılmış cam şişe
Trajik09:02:06
Trajedi ile ilgili
uzman09:01:44
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
Deniz yeli09:01:13
İmbat
MAHSUL09:00:29
Ürün
biteviye08:58:52
Aynı biçimde, sürekli olarak
korkak08:58:07
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
HAYALPEREST08:58:05
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
bidon08:56:26
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
kaolin08:56:02
Arı kil
MAHKEME KARARI08:55:51
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
Kervan08:53:51
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
söyleyiş08:52:42
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
makineli tüfek08:51:34
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
koaptör08:51:33
Cebire
ateşli silâh08:51:15
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
doğu bilimi08:51:07
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
ishak kuşu08:50:12
Bataklık baykuşu
berkelyum08:50:10
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
çarpan08:50:07
Bir çarpmada çarpılan sayı veya cebirsel anlatımlardan her biri
isyan etmek08:50:04
ayaklanmak
mader08:50:01
Ana, anne
yeri yurdu belirsiz08:49:58
belli bir yeri olmayan, serseri
Asalet08:49:55
Soyluluk
Asabiyet08:49:52
Sinirlilik, asabî yapılı olma
orostopolluk08:49:50
Kurnazca iş, dalavere, dolap
Türkiye Türkçesi08:49:47
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
meşin yuvarlak08:49:44
(futbolda) Top
İçbükey08:49:42
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
yarışma08:49:39
Yarışmak işi, müsabaka
ZULÜM08:49:37
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
kumaş08:49:34
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
günlük ağacı08:49:28
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
panter08:49:26
Pars
Hemen08:49:20
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
ha bire08:49:18
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
ağaç çileği08:49:15
Ahududu
çeşitlilik08:49:10
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
manzara08:49:09
Bakışı, dikkati çeken her şey
anatomi08:49:06
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
Kışlak08:49:03
Kışın barınılan yer
tedavi etmek08:49:01
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
ASKER08:48:55
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
engelleme08:48:49
Engellemek işi
faraziye08:48:44
Varsayım, hipotez
Kaçak08:48:41
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
liberalizm08:48:38
Serbestlik
Kaçma08:48:35
Kaçmak işi, firar
yedek lâstik08:48:32
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
gök taşı08:48:30
Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yer yüzüne ulaşan katı cisim, meteor taşı, meteroit
kurutma kabı08:48:27
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
piston08:48:24
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
yutak08:48:21
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
yozlaşma08:48:20
Yozlaşmak işi, tereddi
Pres08:48:19
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
senelik08:48:16
Yıllık
Kolayca08:48:13
Oldukça kolay olan
marka08:48:10
Resim veya harfle yapılan işaret
maron08:48:07
Kestane rengi
masaj08:48:04
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
gönlünce08:48:01
Dileğine uygun
müstacel08:47:59
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
işlev yitimi08:47:57
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
tırpana08:47:53
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
kına çiçeği08:47:50
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
Feribot08:47:47
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
ABLATYA08:47:44
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
KEMENT08:47:41
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
TÜRDEŞ08:47:40
Türleri bir olan, mütecanis
fazilet08:47:39
Erdem
merkep08:47:34
Eşek
stilo08:47:31
Dolma kalem
cebire08:47:28
Kırık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri bezle kaplanan levha, süyek, koaptör
makta08:47:25
Bir şeyin kesildiği yer, kesit
mango08:47:22
Hint Kirazı
harman dövmek08:47:20
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
dinek08:47:17
Dinlenmek için durulan yer
kazıklanma08:47:14
Kazıklanmak işi
lehçe08:47:11
Polonya dili
Uyuşturucu08:47:08
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
Sunu08:47:05
Sunulan şey
kancık08:47:02
(hayvanlarda) Dişi
talih kuşu08:46:59
İyi talih
Poşet08:46:57
Küçük torba
katı yürekli08:46:55
Acıması olmayan, acımasız
merhem08:46:54
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
mercan08:46:51
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
kuruntulu08:46:48
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
mercek08:46:45
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
kıyıcılık etmek08:46:42
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
stand08:46:42
bk. stant
stant08:46:39
At yarışlarında seyirci tribünü
kara sevda08:46:36
Umutsuz ve güçlü aşk
MIZRAP08:46:34
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
KEÇİ YEMİŞİ08:46:31
Yaban mersini
krizalit08:46:28
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
dinlemek08:46:25
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
Safi08:46:22
Katıksız, duru, temiz
Saka08:46:19
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
özengen08:46:17
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
şan08:46:12
Ün, san, şöhret
süpürge08:46:09
Süpürmeye yarayan araç
Merasim08:46:07
Tören
entrika08:46:04
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
Alman gümüşü08:46:01
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
sulu boya08:45:58
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
beceri08:45:55
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
Tembellik08:45:52
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
metaloit08:45:49
Metalsi
enzim08:45:46
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
yağmur bulutu08:45:43
Atmosferde nem yüklü bulutlar
eneze08:45:40
Enez
görgü08:45:37
Bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kuralları, terbiye
enkaz08:45:35
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
Vukuf08:45:31
Anlama, bilme, bilgi
ussal08:45:29
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
Vurgu08:45:28
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)08:45:25
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
sorguya çekmek08:45:22
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
Tavsiye08:45:19
Öğütleme, yol gösterme
kesenek08:45:16
Görevlilerin aylıklarından her ay belli oranda kesilip bir sosyal güvenlik kurumuna yatırılan para
ŞEHREMANETİ08:45:13
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
teklif etmek08:45:10
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
yürürlükte bulunmak08:45:08
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
kiloamper08:45:05
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
Sadrazamlık08:45:02
Sadrazam olma durumu
zahirî08:44:58
Görünen, görünürdeki
Atış08:44:55
Atmak işi veya biçimi
kındıraç08:44:48
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç