ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

mum01:56:36
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
jet01:56:30
Tepkili uçak
kol01:56:18
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
kayısı kurusu01:56:18
Kurutulmuş kayısı
kot01:56:12
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
kor01:55:55
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
kaf01:55:43
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
triportör01:55:18
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
kat01:55:14
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
remi01:54:57
İskambillerle oynanan bir tür oyun
raci01:54:35
Geri dönen
mevhum01:54:23
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
çiftlik01:53:13
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
kuz01:52:45
Gölgede kalan (yan)
Maraz01:51:39
Hastalık, illet
DİASPORA01:51:35
Kopuntu
lâlettayin01:51:19
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
Oya01:51:11
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
sim01:51:04
Gümüş
muhaceret01:50:23
Göç, göçme
Fırça01:50:13
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
mai01:48:03
Mavi
tesisat01:47:48
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
Stronsiyum01:47:36
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
rubai01:46:39
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
Fin01:46:09
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
İştiyak01:45:53
Göreceği gelme, özleme
Dar01:45:25
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
BOY01:45:07
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
kulak01:44:39
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
bakalit01:44:27
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
ordubozan01:44:01
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
serhat01:43:44
Sınır boyu
Vana01:43:22
Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurmaya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf
şöhretli01:43:21
Ünü olan, ünlü, tanınmış
sura01:41:39
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
pırlak01:41:37
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
zorluk01:40:59
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
yürümek01:40:36
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
aktinyum01:40:31
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
baha01:38:52
Paha
pahal01:37:44
Ters, aksi
umacı01:37:41
Küçük çocukları korkutmak için uydurulmuş hayalî yaratık
satranç01:36:29
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
zıt anlamlı01:35:39
karşıt anlamlı
irrasyonel01:35:28
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
L01:34:30
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
ses01:34:25
Kulağın duyabildiği titreşim
düz01:33:45
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
KIDEM01:33:22
Bir görevde rütbece eskilik
Komplike01:32:48
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
seyreklik01:32:31
Seyrek olma durumu
simit01:32:03
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
Türkiye Türkçesi01:31:59
Türkiye"de, Balkanlarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"nde, Irak ve Suriye"nin bazı bölgelerinde kullanılan Türk dili
havan01:31:58
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
var01:31:25
Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı
toz01:31:13
bk. Töz
tal01:31:01
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
ebleh01:30:28
Akılsız, budala, alık
tul01:30:26
Uzunluk
çöğüncek01:30:19
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
rom01:30:13
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
sunak01:29:52
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
SOLUK01:29:26
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
namert01:29:09
Korkak, alçak, mert olmayan
mahiyet01:29:04
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
observatuvar01:28:11
Gözlem evi, rasathane
iskonto01:26:52
bk. ıskonto
immünoloji01:26:37
Bağışıklık bilimi
hodbin01:25:26
Bencil, egoist
senarist01:25:20
Senaryo yazarı, senaryocu
TUTUK01:25:05
Akıcı, rahat konuşamayan
put01:24:26
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
çalap01:24:05
Tanrı
sof01:23:49
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
samankapan01:23:02
Kehribar
ispirtolu01:22:40
İspirtosu olan
engebesiz01:22:32
Engebesi olmayan
heyet01:22:20
Kurul
hesap01:21:55
Aritmetik
şaibe01:21:50
Kir, leke
soba01:21:46
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
yüreksiz01:20:22
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
avangart01:19:37
Öncü
kın01:18:09
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
darlık01:17:51
Dar olma durumu
kliring01:16:36
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
duman01:15:10
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
vuruş01:14:22
Vurmak işi veya biçimi
KARİKATÜR01:14:07
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
şase01:13:31
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
şano01:13:05
(tiyatroda) sahne
siyasetçi01:12:53
Politikacı
öreke01:12:53
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
kırtasiyeci01:11:49
Kırtasiye satan kimse
alışılmış01:10:23
Her zamanki, mutat
iradeli01:09:39
İradeye dayanan, iradî
Et01:08:54
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
Kanat01:08:25
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
sağımlı01:07:16
Süt veren, sağmal
ejder01:06:04
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
ovma01:05:28
Ovmak işi
çığırma01:04:28
Çığırmak işi
tamer01:03:57
Eksikliği olmayan er, tam teçhizatlı asker
Ulvi01:03:31
Yüce
esperi01:03:14
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
nemrut01:01:32
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
gedikli00:59:38
Gediği olan
pesimist00:59:32
Kötümser, karamsar, bedbin, optimist karşıtı
üçgen00:58:57
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
sömürge00:58:44
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
nihayet00:58:24
Son
MEYUSİYET00:56:45
Umutsuzluk, karamsarlık
debriyaj00:56:02
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
şatır00:55:56
Neşeli, keyifli, şen
etek00:55:10
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
sabo00:54:29
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
garaz (veya garez) bağlamak00:54:09
birine karşı düşmanlık beslemek
NEŞİDE00:53:55
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
ley00:53:40
Rumen para birimi
faizci00:51:38
Faizle ödünç para veren kimse, tefeci
mazbut00:51:17
Ele geçirilmiş, zapt edilmiş
doçent00:51:01
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
avlanma00:49:21
Avlanmak işi
CEMİYET00:48:44
Dernek
biat00:48:26
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
fırıldak00:47:53
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
susuz00:47:11
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
badminton00:46:27
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
mu00:46:03
bk. mı / mi