ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

Temel02:30:47
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
tecim02:29:44
Ticaret
imren02:29:41
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
muhasebeci02:29:15
Sayman, muhasip
KİSPET02:26:59
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
örtmek02:25:50
Kapamak
ısmarlamak02:25:46
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
el yatkınlığı02:24:53
İşe alışmış olma durumu, mümarese
İstem02:24:46
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
Uyuşma02:24:28
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
ceren02:24:21
Ceylan
ufuk çizgisi02:23:33
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
sonunda02:23:28
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
art arda02:22:52
Birbirinin arkasından
GÖZENEK02:22:46
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
öğretim bilgisi02:22:24
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
muvazene02:22:20
Denge
nakış02:22:15
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
cinsellik02:21:01
Cinsel özelliklerin bütünü
ölçülülük02:20:13
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
kareli02:19:28
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
su samuru02:19:04
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
cici02:18:26
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
kırık çizgi02:17:28
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
anlatmak02:17:00
İnandırmak, belirtmek
Bangladeşli02:16:31
Bangladeş halkından olan kimse
kanaatkar02:16:09
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
iyimser02:15:41
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist
doğru doğru dosdoğru02:14:39
en doğrusu şudur ki
tekabül02:14:26
Karşılıklı olma, karşılama
Cereyan02:12:11
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
MENTEŞE02:11:41
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
bat02:11:06
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
GÜVENÇ02:10:43
Güvenme duygusu, itimat
MELEK02:10:15
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
bakaç02:08:56
Dürbün
nane likörü02:08:19
İçine nane esansı katılarak yapılan likör
kinin02:07:30
Kınakınadan elde edilen ve sıtmanın tedavisinde kullanılan beyaz alkaloit. Halk arasında, tuzlarından biri olan kinin sülfatı sözünden kısaltılarak sülfata denir
TABİAT02:07:14
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
gülük02:06:47
Hindi
budama02:06:21
Budamak işi
primitif02:06:16
İlkel, iptidaî
sembolik02:06:07
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
tekemmül etmek02:04:26
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
Devasa02:03:06
Dev gibi, çok büyük
geçkin02:02:57
İhtiyarlamaya yüz tutmuş, geçmiş
kadınlar hamamı02:01:53
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
kavuşmak02:00:39
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
sağlama02:00:09
Sağlamak işi
trok01:56:44
Değiş, trampa, mal değişi
tasarruf01:56:32
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
başlıca01:55:50
En önemli, başta gelen
ayrışık01:55:32
Ayrışmış olan
olumlu01:55:27
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
Genel görünüm01:48:21
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
ENİNE BOYUNA01:48:15
gösterişli, iri yarı
sarp01:45:46
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
ANA BABA01:45:08
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
verimlilik01:45:07
Verimli olma durumu
ge01:43:48
Germanyum"un kısaltması
maraba01:41:18
Çiftçi
Efsun01:40:56
Büyü, sihir
PEKSİMET01:38:26
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
SIğa01:38:20
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
mekanikçilik01:37:59
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
betimleme01:37:57
Betimlemek işi, tasvir
bölüştürme01:37:32
Bölüştürmek işi
ALAMET01:33:14
Belirti, işaret, iz, nişan
varlıklı01:26:18
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
tefekkür01:24:23
Düşünme, düşünüş
Kahramanlık01:23:54
Kahraman olma durumu
K01:23:46
Potasyum"un kısaltması
içgüdüsel01:23:19
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
harmoni01:22:39
Armoni
dayıoğlu01:21:42
Dayının oğlu, dayızade
Konukçu01:21:33
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
akılcı01:19:57
Akılcılıkla ilgili
Ceviz içi01:19:23
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
ufak01:19:17
Boyutları olağandan küçük
havali01:18:47
Çevre, yöre, dolay
Ab01:18:28
Su
hasır01:18:24
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
Ravent01:18:21
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
şaşırma01:17:49
Şaşırmak işi
Çabukluk01:17:40
Çabuk olma durumu hız, sür"at
Tüh01:17:18
Yazıklar olsun
Karafatma01:17:03
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
İyilik01:16:49
İyi olma durumu, salâh
nişastalanma01:16:41
Nişastalanmak işi veya durumu
ÖLÇÜ01:16:04
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
kazı bilimci01:14:47
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
racon01:14:40
Yol, yöntem, usul
futbol01:14:33
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
Sorumluluk01:14:24
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
kadın hastalıkları01:13:50
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
Tanrı bilimi01:13:31
İlâhiyat, teoloji
sinik01:13:16
Sinmiş, yılmış, pusmuş
köstebek01:12:36
Köstebekgillerden, toprak altında oyduğu yuvalarda yaşayan, gözleri hemen hiç görmeyen, derisinden kürk yapılan küçük bir hayvan, sokur, yer sıçanı (Talpa)
içindekiler01:12:30
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
Dalavere01:11:32
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
abadî01:11:16
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
şehir01:10:45
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
görgü fukarası01:09:58
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
sevinç01:09:50
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
püskürtü01:09:29
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
anlam aykırılığı01:08:59
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
teselli etmek (veya vermek)01:08:46
avutmak, avundurmak
kılıf01:08:44
Bir şeyi korumak için kendi biçimine göre, çoğunlukla yumuşak bir nesneden yapılmış özel kap
akbaba01:08:33
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
İleri görüş01:08:01
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
üleştirme01:08:00
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
antipati01:07:54
Sevimsizlik, soğukluk
vezinli01:07:31
Tartılı
kısa kafalı01:06:13
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
soru işareti01:05:45
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
kuytu01:04:53
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
mefahir01:04:18
Övünülecek şeyler, övünceler
direngen01:02:02
Direnen, inatçı, anut, muannit
aşağılama01:01:40
Aşağılamak işi
Alışkanlık01:01:02
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
perva01:00:53
Çekinme, sakınma, korku
TUTUK01:00:43
Akıcı, rahat konuşamayan
kapsama00:59:05
Kapsamak işi
fötr00:58:45
Şapka, çanta, çiçek ve başka süs eşyası yapmak için kullanılan ince ve yumuşak keçe
SIĞIRDİLİ00:58:22
Sığır diligillerden, 30-60 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküz dili (Anchusa officinalis)
Yineleme00:57:52
Yinelemek işi, tekrarlama
pomat00:56:07
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
Avunmak00:55:48
Oyalanmak; yetinmek
Çoban Yıldızı00:55:12
Venüs, Çulpan
cilalı00:54:55
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ