ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

ara yerde05:15:39
arasında, arada
Global05:15:31
Toptan, toplam
aldatmak05:15:25
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
yemin kasem05:15:17
Yemin etme
hattat05:15:12
El yazısı çok güzel olan sanatçı
yılan kavı05:15:08
bk. yılan gömleği
ilmiye05:15:04
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
sana05:14:57
Sen zamirinin yönelme durumu
mutfak05:14:53
Yemek pişirilen yer
sami05:14:53
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
skandal05:14:49
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
sera05:14:45
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
semt05:14:41
Yan, taraf, cihet
seme05:14:37
Sersem, ahmak, alık
seda05:14:36
Ses, sada
sefa05:14:35
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
veri işlem05:14:33
bk. bilgi işlem
düğün yahnisi05:14:32
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
korkusuzluk05:14:29
Korkusuz olma durumu
sili05:14:28
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
sima05:14:27
Yüz, çehre
site05:14:25
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
skor05:14:19
Durum veya sonuç
zümrüdüanka05:14:17
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
etokrasi05:14:14
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
Sinek05:14:12
Çift kanatlılardan, birtakım uçucu böceklerin genel adı
sopa05:14:09
Kalın değnek
soru05:14:08
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
soda05:14:03
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
sobe05:13:59
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
sofu05:13:58
Dinin buyruk ve yasaklarına bütünüyle uyan (kimse)
PAZARLIK05:13:54
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
snop05:13:52
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
spor05:13:50
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
sulu05:13:43
Suyu olan, içinde su bulunan
sura05:13:41
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
boğulma05:13:32
Boğulmak işi
sten05:13:32
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
stil05:13:30
Üslûp, biçem, tarz
tesri05:13:26
Çabuklaştırma, hızlandırma
anıştırma05:13:25
Anıştırmak işi
PASKAL05:13:23
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
hakikatsiz05:13:21
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
sundurma05:12:45
Sundurmak işi
ululama05:12:43
Ululamak işi
saklambaç05:12:39
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
erbiyum05:12:35
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
parasız05:12:33
Parası olmayan
demir oksit05:12:31
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi
kasık05:12:26
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
prematüre05:12:22
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
müennes05:12:13
Dişil
Kaside05:12:08
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
merdane05:12:04
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
mahiyet05:12:02
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
çoban köpeği05:12:00
Sürüyü koruyan iri cins köpek
halaoğlu05:11:49
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
sermayecilik05:11:41
Sermayeci olma durumu
diş eti05:11:40
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
mafevk05:11:36
Üst aşamada bulunan
reklam05:11:31
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
taşa tutmak05:11:29
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
iptida05:11:11
Başlangıç
iptila05:11:10
Düşkünlük, tiryakilik
Tarz05:11:05
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
Korna05:10:41
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
baldırak05:10:36
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
evlilik05:10:32
Evli olma durumu
yüce05:10:25
Yüksek, büyük, ulu
geçek05:10:19
Çok geçilen yer, işlek yol
ilk05:10:16
Zaman, sıra, yer ve önem bakımından ötekilerden önce gelen, son karşıtı
vacip05:10:15
Yapılması gerekli olan
küfür05:10:10
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
yapım evi05:09:59
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
kültürlü05:09:45
Kültürü gelişmiş olan
cümudiye05:09:43
Buzul
bünye05:09:42
Vücut yapısı
HALE05:09:39
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
zemmetme05:09:36
Zemmetmek işi veya durumu
TUTAK05:09:35
Bir şeyin tutulacak yeri
Mühresenk05:09:30
Alaca somaki, balgam taşı
alt karşıt05:09:27
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
nisaiye05:09:25
Kadın hastalıkları, jinekoloji
eli ayağı dolaşmak05:09:19
şaşırmak, telâşlanmak
TEHLİKE05:09:18
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
sütnine05:09:13
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
kuluçka05:09:09
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
bun05:09:02
Sıkıntı
gaflet05:08:55
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
billûr gibi05:08:51
çok duru, çok temiz (su)
ekşimik05:08:51
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
yumuşatmalık05:08:46
Amortisör
STATOSİST05:08:40
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
armağan05:08:32
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
teessür05:08:31
Üzülme, üzüntü
randıman05:08:25
Verim
belirlemek05:08:23
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
Denet05:08:18
Denetlemek işi, teftiş
iskele05:08:16
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
alg05:08:16
Su yosunu
saat dairesi05:08:06
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
nişane05:07:53
Ateşli silâhlarda, namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
ödünç alma05:07:49
ödünçleme
UMUM05:07:42
Bütün, hep, tüm, kamu
bilyeli yatak05:07:33
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
LİRA05:07:26
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
kurumsal05:07:21
Kurumla ilgili
kodaman05:07:13
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
ezinç05:07:04
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
teğmen05:07:04
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
meftun05:06:47
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
bezekçi05:06:42
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
maymun05:06:36
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
yük arabası05:06:27
Yük taşıyan araba
havale05:06:23
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
havali05:06:19
Çevre, yöre, dolay
zengin05:06:18
Parası, malı çok olan, varlıklı
kanun yoluyla05:06:17
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
meddücezir05:06:16
bk. gelgit
tuğgeneral05:06:15
Orduda en küçük rütbeli general, liva
nektar05:06:13
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
Hararet05:05:35
Isı
büyük anne05:05:24
Annenin veya babanın annesi, nine
ağılamak05:05:18
(bir şeye), Ağı katmak
çarpan balığı05:05:15
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
mahiye05:05:13
Aylık
şıra05:05:08
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
Balık05:05:08
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
ispalya05:05:07
Herek
Rutin05:05:04
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan