ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

Amirce19:55:43
Amire yakışır biçimde, amir gibi
SÜVARİ19:55:40
Atlı
para alım satımı19:55:35
Para değişimi
hanım19:55:31
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
editör19:55:26
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
esans19:55:04
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
idame etmek19:55:04
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
Tıynet19:55:04
Yaradılış, huy, maya
sıtmalanma19:55:04
Sıtmalanmak işi
haç19:54:49
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
fayans19:54:38
Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezenmiş, pişmiş balçıktan levha
Si19:54:38
Silisyum"un kısaltması
Takim19:54:31
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
müteallik19:54:26
İlişkin, ilgili
tefekkür19:54:06
Düşünme, düşünüş
henüz19:54:05
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
ETOL19:53:17
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
şiir19:53:05
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
cam gibi19:52:48
arkası görünen, saydam, şeffaf
optik19:52:16
Görme ile ilgili olan
batkın19:52:12
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
edevat19:52:00
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
hissedar19:51:22
Hissesi olan, paydaş
kliring19:51:21
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
soru eki19:51:12
Soru kavramı veren mi eki
ibaret19:50:59
Oluşan, meydana gelen
şita19:50:55
Kış
cıda19:50:55
Mızrak
cibilliyetsiz19:50:29
Soysuz, sütü bozuk
krizantem19:50:09
Kasımpatı
bağıllık19:50:04
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
hukuk19:50:04
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
kurçatovyum19:49:30
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
İKİLİK19:49:25
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
değiş19:49:17
Değmek işi veya biçimi
basiret19:49:15
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
su sığırı19:49:15
Manda
engebeli19:49:15
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
güdülenme19:49:14
Bireyin, işinin yönünü, gücünü ve öncelik sırasını belirleyen iç veya dış dürtücünün etkisi ile işe geçmesi, motivasyon
yaradılıştan19:48:50
Doğuştan, fıtraten
fonem19:48:46
Ses birimi
sintine19:48:44
Geminin içinde en alt bölüm
uygarlaşma19:46:52
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
kurgu19:46:47
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
rical19:45:58
Erkekler
nezaket19:45:56
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
başköşe19:45:51
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
kuvvet19:45:38
Fiziksel güç, takat
öşür19:45:25
Aşar, ondalık
tüberküloz19:45:25
Verem
yontu19:45:03
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
gomalak19:44:59
Alkolde eriyen hayvanî reçine
piç kurusu19:44:58
Soysuz ve yaramaz çocuk
genişletme19:44:51
Genişletmek işi
çocuk bakıcı19:44:48
bk. çocuk bakıcısı
kabuğuna çekilmek19:44:42
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
boğumlanma noktası19:44:37
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
fütürizm19:44:18
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
EDEPSİZ19:44:11
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
yokçuluk19:44:10
Hiççilik, nihilizm
köpek19:43:58
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
virgül19:43:58
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
çağ dışı19:43:57
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
ceza evi19:43:48
Hükümlülerin içinde tutuldukları yapı, hapishane, mahpushane
lehim19:43:40
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
maddeci19:43:24
Materyalist
ördekgiller19:43:22
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
lepra19:43:08
Cüzam
yelkenli gemi19:43:07
Yelkenle yürütülen gemi
rejim19:42:47
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
ergenlik19:42:42
Cinsî organların fizyolojik gelişmesiyle başlayan, bulûğa ermişlikle yetişkinlik arasındaki dönem
resif19:42:39
Su düzeyindeki sıra kayalar
niye19:41:57
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
yazıcı19:41:49
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
doygun19:41:45
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
İlenme19:41:36
İlenmek işi, beddua
Bacı19:41:33
Büyük kız kardeş, abla
klasman19:41:32
Bölümleme, sınıflama, tasnif
giranbaha19:41:28
Pahada ağır, değerli
aşikâre19:41:20
Açıkça, belli ederek, saklamadan
yıkkın19:41:12
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
tenya19:41:11
Şerit
KAYIN19:41:10
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
konuşmacı19:40:52
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
Japon kaktüsü19:40:46
Sütleğen
yaftalama19:40:33
Yaftalamak işi veya durumu
göğüs cerrahisi19:40:32
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
ekecek19:40:29
Tohum
şiirleştirme19:40:21
Şiirleştirmek işi veya durumu
maranta19:40:21
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
müteşekkil19:40:20
Oluşmuş, meydana gelmiş
verimlilik19:40:16
Verimli olma durumu
uyuşma19:40:00
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
direngenlik19:39:28
Direngen olma durumu, inatçılık
adale19:39:24
Kas
canlanma19:39:11
Canlanmak işi
kötürüm19:39:11
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
eğitimli19:39:11
Eğitim görmüş, eğitilmiş
varide19:39:10
Gelen şey
böbrek19:39:05
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
merhametli19:39:03
Acıması olan, merhamet eden
bilgilik19:38:44
Ansiklopedi
cesaret vermek19:38:39
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
veraset19:38:34
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
elgin19:38:19
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
İMAR19:38:12
Bayındırlık
zurna19:37:57
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
doğa ötesi19:37:49
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
mütebasbıs19:37:37
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
mezat19:37:11
Artırma ile satış
fidan19:37:06
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
kesinleştirme19:37:02
Kesinleştirmek işi
Yanardağ ağzı19:36:58
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
Vizyon19:36:57
Gösterim
DADI19:36:39
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
nihilizm19:36:34
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
orta hizmeti19:36:28
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
rum19:36:26
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
rekabet19:36:26
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
çok ayaklılar19:36:15
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
özel ulak19:36:12
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
on paralık19:36:08
Değeri çok az veya değersiz, hiç
yapıştırıcı19:36:06
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
batkı19:36:04
Batkınlık, iflâs
makineli19:35:39
Makinesi olan, makine ile işleyen
gram19:35:39
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
Savurganlık19:35:34
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
bukağı19:35:30
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
cermen19:35:24
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
taşıyıcı19:35:22
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)