ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

Bangladeşli20:04:09
Bangladeş halkından olan kimse
cemre20:03:41
Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en sonra toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
taciz20:03:14
Tedirgin etme, canını sıkma
gereksinme20:02:46
Gereksinmek işi veya durumu
akvaryum20:01:30
Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının, su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği cam su kabı
öncülük20:01:29
Öncü olma durumu
Şalter20:00:09
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
geçek19:55:05
Çok geçilen yer, işlek yol
notalama19:32:14
Notalamak işi
zeyil19:09:55
Ek
konuşmak19:09:21
Söylev vermek, konuşma yapmak
galeri19:01:10
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
sakız ağacı18:59:28
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
bakımlı18:58:51
İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış
didaktik18:58:45
Öğretici
abasız18:57:23
Abası olmayan, aba giymemiş olan
hazırlık18:57:14
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
ısıölçer18:57:09
Cisimlerin ısınma ısısını öİçmeye yarayan âlet, kalorimetre
büyüme18:56:42
Büyümek işi
FA18:56:01
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
bu18:55:27
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
galoş18:55:10
Tabanı tahtadan yapılmış deri ayakkabı
poliçe18:54:58
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
pencere18:54:14
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
şefik18:53:45
Sevecen, şefkatli, müşfik
yoldaş18:53:42
Yol arkadaşı
cühela18:53:40
Bilgisizler, cahiller
meşgul18:53:22
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
orta oyunculuğu18:53:15
Orta oyuncusunun sanatı
yıkama18:52:30
Yıkamak işi
şeker18:52:25
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
dans18:52:23
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
Anlatı18:52:19
Hikâye etme, tahkiye
rahatsız18:52:12
Rahat olmayan, tedirgin, huzursuz
dingi18:52:11
Bir çifte kürekli küçük patalya
Tüh18:52:06
Yazıklar olsun
batma18:51:53
Batmak işi
bölge18:51:43
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Küçük tansiyon18:51:40
Kanın beyin içindeki basıncı
pırlak18:51:29
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
ısmarlamak18:51:25
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
kök bilgisi18:51:24
Köken bilimi
örtü18:51:21
Örtmek için kullanılan şey
batış18:51:19
Batmak işi veya biçimi
Taşınabilir18:51:14
Taşınması mümkün olan
payanda18:51:13
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
kütle18:51:01
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
BERBER18:50:59
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
çizgi film18:50:56
Bir konuyla ilgili olarak kişilerinin hareketlerini belirtecek yolda art arda çizilmiş resimlerden oluşan sinema filmi
pasaj18:50:53
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
görmemiş18:50:51
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
doğru doğru dosdoğru18:50:49
en doğrusu şudur ki
devimsellik18:50:48
Devimsel olma durumu
akreditif18:50:41
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
kartal18:50:40
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
muhteviyat18:50:35
İçindekiler
siyasetçilik18:50:29
Siyasetçinin işi
dul kalmak18:50:26
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
tilki18:50:26
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
Terör18:50:19
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
maruz18:50:18
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
büyüleme18:50:17
Büyülemek işi
YANAŞMA18:49:50
Yanaşmak işi
Babacıl18:49:48
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
bulutsu18:49:37
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
nazar18:49:28
Bakış, bakma, göz atma
tezek18:49:21
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
Bildik18:49:17
Tanıdık
otomobil18:49:15
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
şeriklik18:49:13
Ortaklık, arkadaşlık
dargın durmak18:49:11
küskün durumda olmak
ovma18:49:07
Ovmak işi
depreşme18:48:56
Depreşmek durumu
lâpacı18:48:53
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
yaşlanma18:48:50
Yaşlanmak işi
hasret çekmek18:48:37
özlem duymak
eleme18:48:36
Elemek işi
karamuk18:48:31
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
cimnastik18:48:29
bk. jimnastik
beynelmilelcilik18:48:17
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
saniye18:48:13
Bir dakikanın veya bir derecenin altmışta biri
Sudak18:48:11
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
işlemek18:48:07
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
derin18:48:06
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
kaparozcu18:48:03
Yolsuzca veya zorla birinin malını ele geçiren (kimse)
uygun düşmek18:48:01
yakışmak, yaraşmak, elverişli olmak
ortak olmak18:47:59
bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak
ses çıkarmamak (veya etmemek)18:47:58
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
kanyon18:47:47
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
baran18:47:45
Yağmur
ahlat18:47:28
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
özgeci18:47:04
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
sıkma18:46:59
Sıkmak işi
derleyip toplamak (veya toparlamak)18:46:44
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
Zorlayıcı18:46:39
Zorlayan, mücbir
şale18:46:34
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
çırak18:46:31
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
dâhilî deniz18:46:25
bk. iç deniz
duvar resmi18:45:52
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
aşağılama18:45:48
Aşağılamak işi
eşsiz18:45:38
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
ibrişim18:45:38
Kalınca bükülmüş ipek iplik
sağlamlaştırma18:45:34
Sağlamlaştırmak işi
benibeşer18:45:04
İnsan
payda18:44:56
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
mahkûmiyet18:44:55
Hüküm giymiş olma durumu
ümera18:44:42
Buyurucular, beyler, amirler
ermeni18:44:33
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
boyunduruk18:44:24
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
ihya18:44:22
(yeniden) Canlandırma, diriltme
sarsıntı18:44:15
Sarsılmak işi, birden sallanma
papirüs18:44:15
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
lehim18:44:01
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
batak18:44:00
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
ateşin18:43:26
Ateşli, coşkun
namaz seccadesi18:43:22
Üzerinde namaz kılınan seccade
Şeytan elması18:43:15
Tatula
aşağılık18:43:05
Aşağı olma durumu, adilik
üzerinde18:42:42
... ile ilgili, üzerine
boşanma18:42:40
Boşanmak işi
dönüş18:42:33
Dönmek işi veya biçimi
Yapıcı18:42:21
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
talihsiz18:42:17
Talihi ters olan, talihi kötü olan, şanssız, bahtsız
nafile18:42:12
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
pelteklik18:42:12
Peltek olma durumu, peltek konuşma
Nakşibendî18:42:04
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
giyinip kuşanmak18:41:59
özenle giyinmek
görevli18:41:55
Görevi olan, vazifeli
redif18:41:48
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
bitevi18:41:41
bk. biteviye