ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

ses bilimi08:46:29
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
TOPLULUK08:46:25
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
desise08:46:20
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
MATEMATİK08:46:16
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
anlam08:46:06
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
maddecilik08:46:05
Materyalizm
HABBE08:46:02
Tahıl tanesi, evin
personel08:45:58
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
kötücül08:45:56
Kötülük isteyen (kimse)
İlan08:45:55
Duyuru
alımlı08:45:55
Alımı olan, çekici, cazibeli
ETKİN08:45:54
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
Yaz08:45:53
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
adi08:45:53
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
kılade08:45:52
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
zilli maşa08:45:45
Uçlarına zil takılmış maşa biçiminde bir çalgı
yığın08:45:43
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
Amerika tavşanı08:45:38
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
gülümseme08:45:32
Hafifçe gülme, tebessüm
yalvaç08:45:30
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
salınım08:45:30
Salınmak işi
hipotetik08:45:27
Varsayıma dayanan, varsayımlı, farazî
iletişim ağı08:45:24
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
ördekgiller08:45:21
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
KAMPANA08:45:16
Çan
ispanyol08:45:15
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
VAZİFE08:45:15
Ödev
AYLA08:45:15
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
DOKUNUM08:45:09
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
mevzi08:45:07
Yer, mahal
yükselti08:45:04
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
yaşıt08:44:59
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
olanaksızlık08:44:56
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
Rabbena08:44:55
Tanrı, Tanrım
azap08:44:55
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
nakletme08:44:55
Nakletmek işi
sürüklemek08:44:55
Akarsu için, götürmek
itilâ08:44:54
Yükselme, yücelme
lâhana08:44:54
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
töre dışıcılık08:44:51
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
çözücü08:44:50
Çözmek işini yapan
uçuculuk08:44:44
Uçucu olma durumu
Namevcut08:44:34
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
çobanlama08:44:29
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
kareli08:44:29
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
AĞIL08:44:29
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
tekçi08:44:29
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
güneştopu08:44:28
bk. Acem lâlesi
Kaymakam08:44:27
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
ŞEHZADE08:44:23
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
maraba08:44:20
Çiftçi
yansız08:44:20
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
istemeye istemeye08:44:19
İstemeyerek, gönülsüzce
Kumru08:44:17
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
sayrı08:44:02
Hasta
yükün08:44:01
İyon
KUTUPLANMA08:44:01
Kutuplanmak işi, polârizasyon
İFRAZAT08:44:00
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
olağan dışı08:44:00
Olağan olmayan, gayri tabiî
telsiz telefon08:44:00
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
HİBE08:43:55
Bağışlama, bağış
gönye08:43:48
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç
ne olursa olsun08:43:46
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
sunucu08:43:45
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
gitar08:43:45
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
hüsnüyusuf08:43:41
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
oranlama08:43:40
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
beslenme08:43:40
Beslenmek işi
HABER08:43:33
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
kritik08:43:30
Tehlikeli, endişe veren (durum)
iktisat08:43:27
Ekonomi
Saydam08:43:26
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
deccal08:43:26
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
Ruh bilimci08:43:25
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
Şile bezi08:43:23
Gecelik, gömlek, peçete yapımında kullanılan, bir tür ince, yıkanabilir pamuklu kumaş
japon gülü08:43:18
Kamelya
Teçhizat08:43:17
Donatmaya yarar şeyler, donatı
kâr etmemek08:43:17
yararı olmamak, etki yapmamak
balık tutmak08:43:15
balığı avlamak
ipotek etmek08:43:13
rehinde bırakmak, rehine koymak
arz derecesi08:43:13
bk. enlem
Haritacı08:43:10
Harita yapan kimse, kartograf
ansiklopedi08:43:09
Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eser, bilgilik
arsenik08:43:08
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
veznedar08:43:05
Vezneci
öncelik08:43:05
Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, takaddüm
safra08:43:04
Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık
Değişmez08:43:01
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
Aşiret08:43:00
Oymak
ağaç çileği08:42:56
Ahududu
idrak08:42:56
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
ananet08:42:52
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
yarım08:42:52
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
tirsi08:42:51
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
parlama08:42:50
Parlamak işi
Kadın08:42:46
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
Paylama08:42:45
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
MACERACI08:42:45
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
veziriazam08:42:44
Sadrazam
tutamaç08:42:43
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
ferz08:42:42
Satranç oyununda vezir
font08:42:38
Dökme demir, pik (I)
sayıca08:42:35
Sayı bakımından, adetçe
küçük abdest08:42:33
İşeme ihtiyacı, çiş, idrar
imtiyaz08:42:32
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
cıvata08:42:32
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
müteheyyiç08:42:31
Heyecana kapılmış, heyecanlı
sanatkâr08:42:30
Sanatçı
-ağan / -eğen08:42:28
Fiilden sıfat ve isim yapma eki: yat-ağan, gez-eğen, ol-ağan, dur-ağan, piş-eğen vb
zahir08:42:26
Açık, belli
ÖLÜMSÜZLÜK08:42:26
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
içeri08:42:25
İç yan, iç bölüm
doktrin08:42:20
Öğreti
kurgu08:42:19
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
adet08:42:18
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
meşrubat08:42:18
İçilecek şeyler, içecekler
taşkınlık08:42:15
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
larva08:42:13
Kurtçuk
ya Allah08:42:08
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
GÖZ PINARI08:42:06
Gözün burun tarafındaki ucu
hanım08:42:04
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
muhteva08:42:03
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
takma isim08:42:03
bk. takma ad
gayritabiî08:41:58
Doğa dışı, doğaya aykırı
söylence08:41:53
Efsane
iblis08:41:50
Şeytan
aykırı08:41:48
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
mor ötesi08:41:48
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
geometri08:41:45
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
lakap08:41:44
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad