ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

Üçlü21:15:16
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
rantçı21:15:03
Rant işiyle uğraşan kimse
nakletmek21:14:44
Anlatmak, aktarmak
düşündeş21:14:39
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
göğüs kemiği21:14:38
Göğsün ön tarafında, üzerine kaburga kıkırdakları ile köprücük kemiklerinin eklendiği yassı kemik, iman tahtası
Terör21:14:10
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
dişil21:14:08
Bazı dillerde dişi sayılan (kelime), müennes
NAĞME21:13:47
Güzel, uyumlu ses, ezgi
tıkanık21:13:43
Tıkanmış
göz merceği21:13:29
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
doymaz21:12:48
Doymak bilmeyen, aç gözlü
özentisiz21:12:22
Özenti olmadan yapılan, özenti gösterilmeden yapılan, özenmeden yapılan
oy vermek (veya oyunu kullanmak)21:12:10
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
havuç21:12:09
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
cin21:12:08
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
caba21:11:55
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
muharebe21:10:55
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
mahlut21:10:54
Katışık
Mesela21:10:34
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
elinden iyi iş gelmek21:10:30
becerikli, hünerli olmak
maslahat21:10:00
İş, önemli iş, mesele
sulak21:09:53
Suyu olan, suyu bol
Yükseklik21:09:44
Yüksek olma durumu
yadsımak21:09:15
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
nikel21:08:27
Atom sayısı 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenir ve kolayca tel durumuna getirilir bir element. Kısaltması Ni
istif etmek21:08:27
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
berzah21:08:27
Kıstak, dar dil
ortada21:08:11
görünür yerde, göz önünde
İsyankar21:08:06
Baş kaldırıcı, isyancı
tümür21:07:46
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
corum21:07:46
Balık akını
likidite21:07:38
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
Ferman21:07:32
Buyruk, emir
lehim21:06:57
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
kaplumbağa21:06:09
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
MAGNEZYUM21:05:22
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
hissiz21:05:09
Duygusuz
kevser gibi21:04:55
(içecekler için) tatlı, lezzetli
İMAM21:04:55
Cemaate namaz kıldıran kimse
Erguvani21:04:21
Eflâtunla kırmızı arası renk
açık artırma21:04:20
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
harfiyen21:04:19
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
YARARLI21:04:14
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
bağlaşık21:04:13
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
habeş21:04:07
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
kerkes21:04:02
Akbaba
Nur21:03:54
Aydınlık, ışık, parıltı
KILKAPAN21:03:54
Kehribar
kandil yağı21:03:43
Kötü cins zeytinyağı
özgecil21:03:37
Özgeci tutumu olan
hayranlık21:03:26
Hayran olma durumu
Çay21:03:06
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
katma21:02:34
Katmak işi, ilhak
iffetsiz21:02:24
İffetini korumayan, silisiz
kızlık21:02:22
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
dulluk21:01:31
Dul olma durumu
açlık21:01:26
Aç olma durumu
Mühresenk21:01:25
Alaca somaki, balgam taşı
iptidaî21:01:25
İlkel
yarenlik21:01:17
Yakın arkadaşlık, muhabbet
cahil kalmak21:00:49
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
kuzen21:00:28
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
ilenç21:00:16
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
garaz20:59:53
Hedef, amaç, maksat
amerikan bezi20:59:47
bk. amerikan
tatarcık20:59:35
Sıcak ülkelerde, özellikle Akdeniz çevresinde yaşayan, türlü hastalıklara yol açan küçük bir sinek (Phlebotomus)
etçiller20:59:20
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
olumlu20:59:12
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
devamlılık20:59:06
Devamlı olma durumu, süreklilik
Zerdali20:59:05
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
lav20:59:05
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
kesmik20:58:54
Kesilmiş sütün koyu bölümü
ilkah20:57:39
Dölleme, döllenme
basınç20:57:33
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
muaflık20:57:33
Muaf olma durumu
Toplantı20:57:24
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
utanmaz20:57:20
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
Alüvyon20:57:11
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
zehir20:56:53
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
Lagos20:56:48
bk. lâhos
rica20:56:48
Dileyiş, dileme, dilek
ge20:56:47
Germanyum"un kısaltması
ağız kavgası20:56:33
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
İvedilikle20:56:25
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
tahminî20:56:23
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
ABİS20:56:16
Okyanusların çok derin yeri ve daha özel olarak, güneş ışığının erişemediği kesim
klinker20:56:04
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
banal20:56:00
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
Kırık20:55:59
Kırılmış olan
Süre20:55:37
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
örnek olmak20:55:31
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
bozuk para20:55:17
Ufak birimlere ayrılmış para, ufaklık, bozuk
böbürlenme20:55:05
Böbürlenmek işi
tereddüt20:54:35
Kararsızlık, duraksama
çeşitlilik20:54:34
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
butaforcu20:54:24
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
kademeli20:53:58
Aşamalı, basamaklı
amonyak20:53:40
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
samimi20:53:27
İçten, içtenlikle
cepken20:53:23
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
HUBUBAT20:53:14
Tahıl
bununla birlikte20:53:13
Buna ek olarak
mütalâa etmek20:52:50
okumak
antiasit20:52:24
Alkalik, kalevî
tiftik20:52:12
Tiftik keçisinin ince, yumuşak parlak yünü
sallanmak20:52:07
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
sıkılma20:52:01
Sıkılma işi
ortak yönetim20:51:32
Koalisyon
takma isim20:51:26
bk. takma ad
piç20:51:26
Anası ile babası arasında evlilik bağı olmadan dünyaya gelen çocuk
otçu20:51:09
Köylerde hekimlik yapan kimse
asetik20:50:37
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
Fıtraten20:49:41
Doğuştan, yaradılışı gereğince
beis20:49:36
Engel, uymazlık
bencil20:49:27
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
bağırıp çağırmak20:49:00
öfkeyle bağırmak
metanetli20:48:41
Dayanıklı, metin
töhmetli20:48:40
Suçlanmış
mikser20:48:37
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
kesif20:48:29
Yoğun
almaşık20:48:25
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
gemi enkazı20:48:09
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
hissetmek20:48:01
Bir şeyden etkilenmek, duymak
VURMA20:47:51
Vurmak işi
nim20:47:36
Yarı
ebediyet20:47:11
Sonsuzluk
analoji20:47:10
Benzeşim, benzeşme
rütbe20:47:06
Mertebe, derece, paye
sismoloji20:46:56
Deprem bilimi
Yakarı20:46:38
bk. yakarış