ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

ses bilimi12:56:16
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
ivedilikle12:56:14
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
TARTIM12:56:13
bk. dizem
buluş12:56:13
Bulmak işi veya biçimi
müteallik12:56:12
İlişkin, ilgili
keçi yemişi12:56:12
Yaban mersini
SEKTÖR12:56:09
Bölüm, kol, dal, kesim
kabarık12:56:06
Kabarmış olan
savsak12:56:06
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
mühürcü12:56:06
Mühür kazıyan kimse
cariyelik etmek12:55:56
cariye gibi hizmet etmek
içtepi12:55:50
bk. tepi
emiş12:55:48
Emmek işi veya biçimi
ditme12:55:44
Ditmek işi
Ana yol12:55:38
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
cahilce12:55:19
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
uyuşturucu12:55:16
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
Orak12:55:11
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
doğrulama12:55:02
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
Ordu12:55:00
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
ÇEŞME12:54:55
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
kanı12:54:50
İnanılan düşünce, kanaat
palan12:54:50
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
ahiret12:54:44
bk. ahret
direşme12:54:40
Direşmek işi, sebat
sanrı12:54:38
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
beyincik12:54:34
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
Menfaat12:54:30
Yarar, çıkar, kâr, fayda
sevecen12:54:10
Acıyarak ve koruyarak seven, şefkatli, müşfik
maşuka12:53:53
Sevilen, âşık olunan (kadın)
askeriye12:53:38
Askerlik
gazino12:53:25
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
kiraya vermek12:53:23
kira karşılığında vermek, icara vermek
Mevcut12:53:20
Var olan, bulunan
görme12:53:20
Görmek işi, rüyet
dümen12:53:12
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
abaküs12:53:08
Sayı boncuğu, çörkü
gücenme12:53:07
Gücenmek işi
AHIR12:53:05
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
balyoz12:53:05
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
önemsizlik12:53:00
Önemsiz olma durumu
Anaerki12:52:53
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
cismanî12:52:52
Cisimle, bedenle ilgili
Arı Kovanı12:52:49
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
beyan12:52:46
Söyleme, bildirme
pısırık12:52:45
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
Sekreter12:52:33
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
selâtin12:52:16
Sultanlar
baklan12:52:13
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
bakkal12:52:08
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
Nüfuz12:52:00
(içine) Geçme
tüy12:51:59
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
Koloni12:51:54
Sömürge, müstemleke
bakire12:51:52
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
lüzum12:51:52
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
bakiye12:51:49
Artık, artan, kalan, geri kalan
atak12:51:45
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
Madeni12:51:40
Madensel, madenle ilgili
menafi12:51:35
Yararlar, faydalar
KUŞ12:51:35
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
Meme12:51:28
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
ibik12:51:25
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
kurutma kabı12:51:24
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
Meta12:51:23
Mal, ticaret malı
şerik12:51:22
Ortak
dayıoğlu12:51:15
Dayının oğlu, dayızade
ENGEL12:51:12
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
teşebbüs etmek12:50:47
girişmek, el atmak
belgegeçer12:50:20
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
köşe başı12:50:18
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
loğusa12:50:11
Yeni doğum yapmış kadın
hikmet12:50:07
Bilgelik
bağın12:49:56
İnşaatta veya kazı sırasında toprağın çökmesini önlemek için yerleştirilen parça veya dayak
Eskişehir taşı12:49:50
Lüle taşı
tampon12:49:43
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
nefes borusu12:49:42
bk. soluk borusu
küre12:49:34
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
EHİL12:49:33
Topluluk, cemaat
pozitif film12:49:27
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
cömertlik12:49:22
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
hissikablelvuku12:49:21
Ön sezi
petrol12:49:17
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
Tramvay12:49:12
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
mahlûk12:49:11
Yaratık, yaratılmış
belge12:49:10
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
özelik12:49:10
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
ayaklık12:48:50
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
Malumat12:48:50
Bilgi
ARDIL12:48:47
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
Erkin12:48:42
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
sarısabır12:48:37
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
Evrensel12:48:35
Evrenle ilgili
âlim12:48:35
Bilgin
kolalı12:48:33
İçinde kola bulunan
öykünme12:48:32
Öykünmek işi, taklit
revaçta olmak12:48:25
değerli, üstün veya geçerli olmak
otantik12:48:20
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
papirüs12:48:18
Papirüsgillerden, Nil kıyılarında yetişen bir bitki (Cyperus papirus)
EMME12:48:18
Emmek işi
ilişki12:48:15
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
dağıstanlı12:48:14
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
çözüm yolu12:48:04
Bir güçlüğü giderme çaresi
TAVŞANKULAĞI12:47:59
Çuha çiçeğigillerden, kalp biçiminde geniş yapraklı, beyaz, pembe, şarap rengi çiçekli bir bitki, buhurumeryem, siklamen (Cyclamen)
riyaziye12:47:54
Matematik
haşiye12:47:44
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
itmam12:47:43
Bitirme, tamamlama
perhiz yapmak (veya etmek)12:47:33
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
agami12:47:28
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
kâr12:47:27
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
zeval12:47:26
Yok olma, yok edilme
yaradılıştan12:47:24
Doğuştan, fıtraten
şirin12:47:20
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
beyin12:47:14
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
yürekten12:46:53
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
maron12:46:48
Kestane rengi
fezleke12:46:48
Özet, hulâsa
yürüklük12:46:38
Yürük olma durumu
kareli12:46:35
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
taret12:46:35
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
gönül borcu12:46:34
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
KURAM12:46:31
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
yerleşke12:46:20
Kampus
KARA KIŞ12:46:19
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
GAZETECİ12:46:18
Gazete yayımlayan kimse
nagehan12:46:17
Ansızın, birdenbire, ani olarak
öz saygı12:46:17
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
terslik12:46:16
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
yalancı öd ağacı12:46:14
Kalembek
imalat12:46:13
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
sülfat12:46:05
Sülfürik asidin tuzu veya esteri