ses bilimi

1.İsimSözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji

Son Arananlar

SALGIN03:35:00
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
boş konuşmamak03:34:38
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
feyyaz03:34:36
Çok verimli, gür
yaralanma03:34:33
Yaralanmak işi
kaybetme03:34:28
Kaybetmek işi, yitirme
uzaklaştırma03:33:50
Uzaklaştırmak işi
mübalâğalı03:33:16
Abartılı
yayan03:33:07
Yürüyerek
zabitan03:33:04
Subaylar
yayma03:33:02
Yaymak işi
roman dilleri03:32:45
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
namazsız03:32:20
Aybaşı durumunda olan (kadın)
şedit03:32:12
Yeğin, şiddetli
Göçmen03:32:10
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
anlamsız03:32:08
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
Slavca03:31:54
Slav dili
B03:31:44
Bor"un kısaltması
yardımsever03:31:39
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
L03:31:34
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
gurme03:31:22
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
fikrisabit03:31:18
Saplantı, idefiks
vuru03:31:07
Kalbin, gevşeyip kasılmasından ileri gelen kımıldanışı, vuruş
temizlemek03:31:04
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
kontrol etmek03:30:50
denetlemek
çevirmen03:30:46
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
gine03:30:36
Gene, yine
tescil03:30:30
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
kürevi03:30:24
Küresel, toparlak
dirilik03:30:18
Diri olma durumu
pişman olmak03:30:04
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
ikon03:30:01
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
ikiz03:29:59
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
nefes nefese kalmak03:29:48
soluğu tıkanacak gibi olmak
grek03:29:46
Eski Yunanlı
ermeni03:29:34
Ermenistan"da yaşayan halk veya bu halktan olan kimse
aracılığıyla03:29:32
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla
parasız pulsuz03:29:32
Yoksul, züğürt
mideci03:29:30
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
idam03:29:27
Ölüm cezası
resul03:29:26
Haberci
nargile03:29:24
Tömbeki denilen bir cins tütünün dumanının sudan geçirilerek içilmesini sağlayan araç
kapsam03:29:18
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
yamuk03:29:18
Bir yana doğru eğik olan
yanma03:29:15
Yanmak işi
bedava03:29:08
Karşılıksız, parasız, emeksiz
yahut03:29:05
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
yahni03:29:03
Kavrulmuş soğan ve salça ile pişirilen, sade veya sebzeli et yemeği
abdesti kaçmak03:29:01
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
alkış03:29:00
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
keçisağan03:28:50
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
bağırmak03:28:49
Kendini belli etmek
OKTRUA03:28:31
Şehre giren şeylerden alınan vergi
uyanıklık03:28:30
Uyanık olma durumu
minimal03:28:28
Minimum
minimum03:28:26
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
etli03:28:26
İçinde et bulunan
nabekâr03:28:17
Yararsız, işe yaramaz
kavlıç03:28:16
Fıtık
kavara03:28:16
Balı alınmış petek
akılsız03:28:14
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
küllük03:28:10
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
şaşırıp kalmak03:28:08
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
barut rengi03:28:06
Koyu giri
ıncalız03:28:04
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
sahra03:28:02
Kır
sallanmak03:27:58
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
Esik03:27:42
Çukur yer
stajyerlik03:27:35
Stajyer olma durumu
Zerzevat03:27:29
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
ahize03:27:27
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
rahim03:27:25
Koruyan, acıyan, merhamet eden
hükümranlık03:27:25
Egemenlik, hâkimiyet
sınırsız03:27:23
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
değişme03:27:21
Değişmek işi
PEŞ03:27:19
Arka
tesirsiz03:27:13
Etkisiz
tekel bayii03:27:12
Tekel ürünlerini satan iş yeri
teşrin03:27:11
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
isale03:27:09
Akıtma
otsu03:27:04
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
güya03:27:03
Sözde, sanki
sicim gibi03:26:58
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
ihtiraz03:26:57
Çekinme, sakınma
tahrik03:26:49
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
dahiliyeci03:26:46
İç hastalıkları uzmanı
uyuşkan03:26:45
Herkesle veya her şeyle kolayca uyuşabilen
dalaşma03:26:41
Dalaşmak işi veya durumu, dalaş
esrik03:26:34
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
özsever03:26:29
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
şufa hakkı03:26:27
bk. ön alım hakkı
erken03:26:24
Zamanın ilerlememiş bir anında
AYAKTA03:26:23
Ayağa kalkmış durumda
güneş saati03:26:09
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
bazal03:25:52
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
bazen03:25:50
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
niteliksizlik03:25:43
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
arslan03:25:43
Aslan
bayat03:25:40
Taze olmayan
keser03:25:35
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
göz yummak03:25:35
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
kelik03:25:27
Eski ayakkabı
bakkam03:25:19
bk. bakam
ibis03:25:18
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
ibne03:25:16
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
Ülker03:25:13
Boğa burcunda, yedi yıldızdan oluşan takım, Süreyya
kalan03:25:11
Kalmak işini yapan
ibre03:25:11
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
iare03:25:04
Eğreti verme, ödünç verme
iade03:25:02
Alınmış bir şeyi geri verme
dalalet03:25:01
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
enterne03:24:51
Göz altında (olan)
bulgur03:24:50
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
yakma03:24:45
Yakmak işi
yakin03:24:42
Sağlam, kesin bilgi
maymun balığı03:24:41
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
piknikçi03:24:40
Piknik yapmayı seven kimse
faşist03:24:37
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
çenebaz03:24:34
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
KOLAYLIK03:24:28
Kolay olma durumu
yaygaracı03:24:24
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
siperisaika03:24:23
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
direniş03:24:21
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
Spesiyal03:24:13
Özel, belli bir özelliği olan
ıskarça03:24:03
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
ay aydın, hesap belli03:24:02
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
karışmak03:23:57
Engellemek, araya girmek; müdahale etmek
animasyon03:23:43
Canlandırma
bebek03:23:25
Meme veya kucak çocuğu
lüzumlu03:23:23
Gerek, gerekli, lâzım
araklama03:23:20
Araklamak işi, çalma, aşırma