sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

hamal01:55:25
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
selamlama01:54:44
Selâmlamak işi, selâm verme
selamet01:54:27
Esen olma durumu, esenlik
harbi01:54:11
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
filinta01:54:02
Namlusu kısa, kurşun atan bir çeşit küçük tüfek
yaratılış01:53:32
Yaratılmak işi veya biçimi
BİR YANA01:53:12
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
sekizli01:53:08
Kendinde sekiz sayısı bulunan
sekili01:52:53
Sekisi olan
sekene01:52:46
Bir yerde oturanlar, sakinler
sefer01:51:17
Yolculuk
baş bıçağı01:51:16
Ustura
otoyol01:50:54
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
yatışmak01:50:52
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
azma01:50:11
Azmak işi
secde01:50:02
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
ziyafet çekmek (veya vermek)01:49:55
konukları yemekli ağırlamak
izafiyet01:48:33
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
seçme01:48:28
Seçmek işi
se01:47:54
Selenyum"un kısaltması
saye01:46:42
Gölge
halifelik01:46:30
Halifenin görevi, hilâfet
yük vagonu01:46:29
Yük taşımada kullanılan vagon
saya01:46:16
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
savurmak01:45:50
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
geoit01:45:43
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
savsama01:45:35
Savsaklama, ihmal
anilin01:45:06
Benzenden türeyen bir amin
bok01:44:34
Dışkı
tesis01:44:29
Yapma, kurma, temelini atma
satım01:44:27
Satmak işi, satış
muallâk01:44:16
Asılmış, asılı
Peygamberlik 01:44:03
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
fena değil (veya fena sayılmaz)01:43:47
oldukça iyi
Pencere01:43:40
Yapıları ve ulaşım araçlarını (tren, vapur gibi) aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapılan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık
sarahaten01:43:11
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
dığan01:42:56
Yağ tavası
sarık01:42:54
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
almanca01:42:50
Hint-Avrupa dillerinin Cermence kolundan, Almanya, Avusturya ile İsviçre"nin bir bölümünde kullanılan dil
saptama01:42:38
Saptamak işi, tespit
sapık01:42:14
Tavır ve davranışları doğanın gösterdiği yoldan veya geleneklerden, törelerden ayrılan (kimse), gayritabiî, anormal
santur01:42:03
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
yabancı dil01:41:38
Ana dilin dışında olan dillerden her biri
ısıtma01:41:36
Isıtma işi, teshin
belirtilen01:41:20
Tamlanan
samur01:41:17
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
bedavadan01:41:13
Bedava olarak
aksetmek01:40:45
Evirmek, tersine çevirmek
Bağlılaşım01:40:39
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
reglân01:40:34
Pelerinli bir çeşit palto
abrama01:40:33
Abramak işi, idare
Yönetimsel01:40:22
Yönetimle ilgili, idarî
salkım01:40:04
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
Müttefik01:39:55
Bağlaşık
takı01:39:30
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
tembel tembel01:39:29
Tembel bir biçimde
paralık01:39:22
Herhangi bir para değerinde olan
salamandra01:39:14
Semender
salam01:39:07
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
sesçil01:38:47
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
saklambaç01:38:42
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
sakim01:38:21
Bozuk, yanlış, eksik
saki01:38:14
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
paralelkenar01:38:13
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
icat01:37:48
Yeni bir şey yaratma, bulma
akbaş01:37:39
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
öykünce01:37:30
Fabl
sakal01:37:27
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
çaşıt01:37:09
Casus
çil01:37:08
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
cinsel taciz01:36:45
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
AKÇA YEL01:36:43
Güneydoğudan esen yel, keşişleme
Uf01:36:26
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
saika01:36:07
Yıldırım
balkır01:35:45
Parıltı
kertik kertik01:35:38
Üzeri kertiklerle dolu
kıymık01:35:36
Çok küçük ve sivri tahta, demir veya kemik parçası
sahibe01:35:33
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
sadme01:34:28
Çarpışma, tokuşma, vurma
sabo01:34:01
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
HİBE01:33:34
Bağışlama, bağış
ibne01:33:23
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
sabırlı01:33:07
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
izahat01:32:00
Açıklamalar
bir çırpıda01:31:54
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
konsül01:31:38
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
rayba01:31:01
Pürüzalır
satır01:30:57
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
sınamak01:30:25
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
azade01:30:23
Başıboş, erkin, serbest
ördekgiller01:30:19
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
tenkit etmek01:30:06
eleştirmek
sınırlı sorumluluk01:29:32
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
buzçözer01:29:22
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
didişim01:29:06
Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi, eristik
içtenlikli01:29:01
İçten, samimî
biçici01:28:56
Biçmek işini yapan (kimse)
seretan01:28:55
Yengeç
sıla01:28:52
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
bilindik01:28:43
Bilinen
sıkılgan01:28:38
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
tutkulu01:27:32
Tutkusu olan, ihtiraslı
sıçrama01:27:19
Sıçramak işi
sağbeğeni01:27:17
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
makyajcı01:27:16
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
yıkanmak01:27:11
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
satmak01:27:10
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
dikim evi01:26:59
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
sütnine01:26:55
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
mükellef01:26:53
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
arzuhâlci01:26:51
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
acı acı01:26:50
Acı olarak, acı vererek, acı duyurarak, üzüntü içinde
yargıtay01:26:45
Yargılamaların yolunda yapılıp yapılmadığını incelemekle görevli yüksek yargı kurulu, Temyiz Mahkemesi
dipnot01:26:43
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
elif01:26:40
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
döşemelik01:26:30
Yapılarda tabana döşemek için kullanılan (gereç)
püriten01:26:27
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
arkadaş olmak01:26:19
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
tekalif01:26:11
Teklifler
çeviri01:26:06
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
germe01:25:57
Germek işi
her daim01:25:50
Her zaman, daima
Orsa01:25:42
Yelkenleri rüzgârın estiği yöne çevirmekte kullanılan, her iki taraftan yelkenin ortasına bağlanan ip
süreğen01:25:28
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
hayvanat bahçesi01:25:26
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
başarı göstermek (veya kazanmak)01:25:14
başarmak
çoğul eki01:24:54
Çokluk eki
acemaşiran01:24:52
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
süpürge01:24:51
Süpürmeye yarayan araç
tutuklama01:24:50
Tutuklamak işi, tevkif