sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

sergilik07:41:12
Sergi yeri
Evet07:41:12
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
Rehine07:41:05
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
anlam aykırılığı07:40:49
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
hoyrat07:40:26
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
gözü görmemek07:40:25
görmez olmak
KISIM07:40:14
Avuç
oymak07:40:10
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
kılmak07:40:09
(namaz için) Yerine getirmek
tavus07:40:04
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
karides07:39:54
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
Katmerli07:39:47
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
Mihrap07:39:47
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
sessizce07:39:47
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
DAVUL07:39:46
Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
enerji07:39:45
Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke
adaleli07:39:40
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
şale07:39:38
Uzun saçaklı çatısı olan alçak dağ konutu
KARAKTERİZE ETMEK07:39:32
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
zorba07:39:22
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
ibadet etmek07:39:21
Tanrı buyruklarını yerine getirmek, Tanrı"ya yönelen saygı davranışlarında bulunmak, tapınmak
Mal07:39:20
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
böcek kabuğu07:38:59
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
Eskişehir taşı07:38:49
Lüle taşı
Anagram07:38:48
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
hilâl gibi07:38:47
ince ve düzgün (kaş)
peşrev07:38:46
Klâsik Türk müziğinde, faslın giriş taksiminden sonra ilk çalınan dört haneli ve dört teslimli parça
AYNA07:38:38
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
sinema tekniği07:38:37
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
metafizik07:38:23
Doğa ötesi, fizik ötesi
amerikalı07:38:11
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
Özgürlük07:38:02
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
orta yuvarlak07:37:47
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
kavara07:37:43
Balı alınmış petek
Kumarcı07:37:43
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
adcılık07:37:42
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
bal alacak çiçeği bilmek (veya bulmak)07:37:41
çıkar sağlanabilecek yeri veya şeyi bilmek veya bulmak
yaşlılık bilimi07:37:38
Geriatri
yola çıkmak07:37:37
araca binmek üzere yol üstünde durmak
sakız rakısı07:37:34
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
abuhava07:37:17
İklim
seviye07:37:12
Düzey
nazım07:37:09
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
parsel07:37:07
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
piston07:36:57
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
isyankarlık07:36:56
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
RAFADAN07:36:55
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
teşkilat07:36:52
Ortak bir gaye etrafında bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu kuruluş
ŞAŞKINLIK07:36:50
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
dolandırıcılık07:36:49
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
yazın07:36:32
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
Tez07:36:31
Çabuk olan, süratli
boşa çıkarmak07:36:30
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
İktibas07:36:29
Ödünç alma
palyatif07:36:27
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
Erdem07:36:16
Ahlâkın övdüğü iyilikçilik, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk gibi niteliklerin genel adı, fazilet
kürevi07:36:16
Küresel, toparlak
nevale07:36:07
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
mecal07:36:06
Güçlük, dinçlik, derman, takat
MUHAFAZAKAR07:36:06
Tutucu
düğün çiçeğigiller07:36:05
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
BIRAKIT07:36:05
Tereke
ifade etmek07:36:02
anlatmak
Sepet07:36:02
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Patavatsızlık07:35:55
Patavatsızca davranış
garanti07:35:52
Güvence, inanca, teminat
patırtı07:35:45
Herhangi bir biçimde çıkarılan veya ayakları yere kuvvetle basarak yürüme sonucu çıkan gürültü
Periyodik07:35:43
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
kısa çizgi07:35:40
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
kardiyak07:35:40
Kalple ilgili
taklit07:35:39
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
azmanlaşma07:35:28
Azmanlaşmak işi
muzaffer07:35:27
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
karamuk07:35:27
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
bekri07:35:21
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
SANAYİ07:35:12
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
ipçik07:35:11
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
afakan07:35:05
bk. hafakan
kuzu07:35:00
Koyun yavrusu
ölümsüz07:34:40
Hiçbir zaman ölmeyecek olan, ebedî, lâyemut
projektör07:34:33
Işıldak
İdrak07:34:33
Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme
iri07:34:32
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
ALKİL07:34:29
Alkol kökü
fiyat07:34:22
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
Peçe07:34:20
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
bravo07:34:19
Aferin, yaşa!
çağlar07:34:16
Çağlayan
şano07:34:15
(tiyatroda) sahne
hodbin07:34:10
Bencil, egoist
sabah07:34:10
Gündüzün, günün başlangıcı
çinko07:34:09
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
Akı07:34:08
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
kefaleten07:34:06
Kefalet yoluyla
mücahit07:34:02
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
zümrüdüanka07:34:00
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
Düstur07:33:59
Genel kural, kaide
aidiyet07:33:58
Ait olma durumu, ilişkinlik
saman rengi07:33:57
Açık, soluk sarı renk
Ev07:33:56
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
keres07:33:55
Büyük ve derin karavana
namevcut07:33:41
Mevcut olmayan, bulunmayan, yok
akılda tutmak07:33:40
unutmamak
pelteklik07:33:38
Peltek olma durumu, peltek konuşma
Sorun07:33:37
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
penis07:33:36
Erkeklik organı
olanaksızlık07:33:31
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
ondalık sayı07:33:30
Payda olarak 10 veya 10"un herhangi bir kuvvetini alan kesirli sayı
hileci07:33:22
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
sinagog07:33:21
Yahudi tapınağı, havra
dilber07:33:20
Alımlı, güzel (kadın)
anevrizma07:33:10
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
fer07:33:00
Parlaklık, aydınlık
kazanım07:32:54
Kazanmak işi
SOĞUK07:32:50
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
meyve içi07:32:46
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
kayınço07:32:41
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
kök kırmızısı07:32:41
Kök boyası, alizarin
Ruh bilimci07:32:38
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
Kazanma07:32:13
Kazanmak işi, edinme
NA07:32:04
Sodyum"un kısaltması
terennüm07:32:02
Güzel ve alçak sesle şarkı söyleme
Mutlak07:31:54
Salt
DİKİZ07:31:53
Bakma, gözetleme, erkete
yaka paça (götürmek)07:31:48
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
kitap açacağı07:31:38
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
Tazyik07:31:34
Basınç
akıl dışı07:31:33
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
ses birimi07:31:23
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
yelme07:31:22
Yelmek işi