sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

DEĞNEKÇİ13:55:02
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
aktöre13:55:02
Ahlâk
hükümdar13:55:00
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
fahişe13:54:59
Orospu
BECERİKSİZ13:54:55
Becerisi olmayan, usta olmayan
kabul etmek13:54:36
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
kat13:54:26
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
çağ13:53:42
Zaman parçası, vakit
gayya13:53:41
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
ilk gösteri13:53:36
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
Hor13:53:20
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
ağı otu13:52:35
Baldıran
küçük köprü13:52:26
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
girdap13:52:26
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
dikkatli13:52:26
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
tahmin etmek13:52:25
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
sergüzeşt13:52:25
Serüven, macera
seher13:52:25
Sabahın gün doğmadan önceki zamanı, tan ağartısı
tereddüt etmek13:52:11
kararsız davranmak, duraksamak
okuma yitimi13:52:10
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
sınamak13:51:56
Bilgisini, yeteneğini, yeterliliğini veya niteliğini yoklamak, imtihan etmek
bezme13:51:49
Bezmek işi
aforoz13:51:49
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
parçalı13:51:41
Birden çok parçadan oluşmuş
kehribar13:51:34
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)13:51:25
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
ZİYAN13:51:20
Zarar
Cildiyeci13:50:50
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
Bahçe13:50:49
Sebze yetiştirilen yer, bostan
ekâbir13:50:44
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
kitapsever13:50:18
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
Raci13:50:03
Geri dönen
Utanma13:50:02
Utanmak durumu, teeddüp
Utku13:50:00
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
naçar13:49:59
Çaresi olmayan, çaresiz
acıklı13:49:59
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
yok13:49:57
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
azma13:49:57
Azmak işi
Billursu13:49:56
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
Şikar13:49:55
Av
KİMİ ZAMAN13:49:33
Ara sıra, bazen
dayanç13:49:01
Sabır
üzerine almak13:49:01
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
kalem13:49:00
Yazmak, çizmek gibi işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç
doğaçlama13:48:57
Doğaçlamak işi
ırkçılık13:48:57
İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti
süreklilik13:48:56
Sürekli olma, kesintisiz olarak sürüp gitme durumu, devamlılık
Zorlayıcı13:48:54
Zorlayan, mücbir
Küçük Asya13:48:52
Anadolu
Fıtraten13:48:27
Doğuştan, yaradılışı gereğince
değiştirgeç13:48:26
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
külhanbeyi13:48:25
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
VESAYET13:48:24
Vasilik
Düzleme13:48:23
Düzlemek işi, tesviye
rüşvet13:48:22
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
tibet sığırı13:48:21
bk. Tibet öküzü, yak
kalem kutusu13:48:21
İçinde kalem bulunan küçük kutu
celse13:48:15
Oturum
cahillik13:47:50
Cahil olma durumu, bilgisizlik
lâedri13:47:49
Yazarı bilinmeyen, anonim
sıkıntı vermek13:47:49
tedirgin etmek, bunaltmak
no13:47:47
Nobelyum"un kısaltması
soylu13:47:46
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
coşma13:47:46
Coşmak işi, galeyan
gazap13:47:45
Öfke, kızgınlık, hiddet
sıçan otu13:47:45
Arsenik
lu13:47:43
Lütesyum"un kısaltması
düz yazı13:47:42
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
ÖLÇÜN13:47:25
Standart
ardiye13:47:24
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
koruluk13:47:24
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
değişinim13:47:19
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
İdare kandili13:47:18
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
Kuduz13:47:18
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
evlenme13:47:17
Evlenmek işi, izdivaç
Yaradılış13:47:15
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
SAMANLIK13:47:14
Saman saklanan yer
şifa bulmak13:47:13
iyi olmak, onmak
İstatistik13:47:06
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
beddua etmek13:46:59
ilenmek, intizar etmek
tez13:46:58
Çabuk olan, süratli
MERHAMET13:46:57
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
endüksiyon13:46:57
Tüme varım
hassaslık13:46:50
Hassas olma durumu, hassasiyet
be13:46:43
Berilyum"un kısaltması
ciddiye almak13:46:42
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
derde derman olmak13:46:24
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
sonuç13:46:20
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
sinir bilimi13:46:03
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
ekonomi yapmak13:45:56
tutumlu davranmak
harabe13:45:53
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
eşraf13:45:27
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
Yağı13:45:23
Düşman, hasım
behişt13:44:35
Cennet, uçmak
maşala13:44:12
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
çağrışım13:44:06
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
böcek kabuğu13:44:04
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
adcılık13:43:51
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
ayla13:43:44
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
yaslanma13:43:41
Yaslanmak (I, II) işi
eşekkulağı13:43:26
Karakafes
Sağır13:43:25
İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)
Ben13:43:15
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
Fıtık13:43:12
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
yaralı13:43:11
Yarası olan, yaralanmış (kimse), mecruh
Doktor13:43:11
Hekim
yuvarlak13:43:01
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
fesat13:43:01
Bozukluk
alman gümüşü13:42:59
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
jimnastik13:42:34
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
Dayanışma13:42:31
Dayanışmak işi, tesanüt
tutarsız13:42:30
Tutarlı olmayan, insicamsız
SINIRLI13:42:29
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
işitme13:42:29
İşitmek işi
hatırlanma13:42:28
Hatırlanmak durumu, anımsanma
kerhane13:42:27
Genel ev
uran13:42:26
Teknik, sanayi, endüstri
dağ lalesi13:42:25
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
yapılabilirlik13:42:25
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
küre kuşağı13:42:24
bk. kuşak
ağız kavgası13:42:22
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
arzuhâl13:42:13
Dilekçe, istida
Barsak13:41:57
Bağırsak
Reseptör13:41:56
Almaç
yalnızca13:41:55
Yalnız olarak
vatandaş13:41:53
Yurttaş
iveğen13:41:53
İvecen
bel bağı13:41:50
Bel kemeri
çeviklik13:41:50
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
çarpık13:41:47
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş