sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

hijyen06:06:37
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
itikal06:06:23
Aşınma, erozyon
itilaf06:06:21
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
fassal06:06:19
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
aterina06:05:56
Gümüş balığı
yağış düzeni06:05:40
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
PROSTAT06:05:19
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Değişmez06:05:09
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
dahiliyeci06:05:01
İç hastalıkları uzmanı
esrar06:04:58
Gizler, sırlar
lekende06:04:42
Kaba dikiş
boşluk06:04:35
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
materyalist06:04:17
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
ziyadesiyle06:04:12
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
vücut yapmak06:04:02
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
HİBE06:03:46
Bağışlama, bağış
iare06:03:26
Eğreti verme, ödünç verme
güvence akçesi06:03:10
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
semiz06:02:58
Şişman
epitelyum06:02:52
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
Nitelikli06:02:33
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
soğanlı06:02:04
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
Yeleç06:02:01
Yeleğen, havadar
piramit06:01:57
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
dümen bedeni06:01:54
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
kardinal06:01:47
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
boyunduruk06:01:34
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
mehil müddeti06:01:22
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
Müttefik06:01:02
Bağlaşık
zorlukla06:00:44
Zor bir biçimde, güçlükle
manzum06:00:30
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
kadercilik06:00:16
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
kemlik06:00:14
Kötülük
tamir etmek06:00:02
onarmak
ip merdiven05:59:36
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
Martaval05:59:30
Yalan, uydurma söz, palavra
sümsük05:59:16
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
yorumlanma05:59:13
Yorumlanmak işi
karnaval05:59:06
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
lisans05:58:50
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
yeniden05:58:33
Gene, yine, bir daha, tekrar
pesek05:58:17
Diş kiri, diş pası
dengesiz05:57:59
Dengesi olmayan, muvazenesiz
Laso05:57:48
Kement
takma ad05:57:44
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
Lens05:57:42
Mercek
Lama05:57:39
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
öğür05:57:03
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
veri işlem05:57:00
bk. bilgi işlem
gösteri05:56:42
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
afsun05:56:36
Büyü, füsun
muhteris05:56:26
Hırslı
Karındaş05:56:15
Kardeş
üç boyutlu film05:55:50
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
seçilmiş05:55:40
Seçerek ayrılmış
TULUMBA05:55:35
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
seyyal05:54:52
Akışkan
asuman05:54:44
Gök, gökyüzü
mahrum05:54:43
Yoksun
cepken05:54:42
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
altın sarısı05:54:35
Altın rengini andıran
yaramaz05:54:33
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
özgül05:54:05
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
dolay05:53:55
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
takas05:53:47
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
yatar koltuk05:53:44
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
takip05:53:42
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
takat05:53:35
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
takoz05:53:33
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
tadat05:53:30
Sayma, sayı
takke05:53:24
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
takim05:53:21
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
taciz05:53:14
Tedirgin etme, canını sıkma
astronot05:53:12
Uzay adamı
tabur05:53:10
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
tabir05:53:07
Deyiş, anlatım, ifade
tablo05:53:01
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
mandolin05:52:29
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
Logo05:52:20
Arma
gayret05:51:57
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
trakunya05:51:55
bk. çarpan balığı
saparna05:51:34
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
uyumsuz05:51:27
Uyumu olmayan, ahenksiz
kabullenmek05:51:23
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
mamure05:51:07
Bayındır yer, bayındırlık
ceylân bakışlı05:50:49
Süzgün ve tatlı bakışlı
kırçıl05:50:46
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
yol boyu05:50:38
Kara yolunda kenar
İlgili05:50:10
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
dakika05:49:53
Bir saatlik zamanın altmışta biri
tanrıtanımazlık05:49:33
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
çoğunlukla05:49:31
Çoğunluğa dayanılarak
YER BİLİMCİ05:49:20
Yer bilim uzmanı, jeolog
k, K05:49:08
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
İstanbul efendisi05:49:05
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
gezme05:48:40
Gezmek işi, seyran
yırtıcı05:48:30
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
gebre05:48:17
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
kiloton05:48:10
Değeri bin ton olan kütle birimi
DALGI05:47:39
Gaflet, aymazlık
kaktüs05:47:37
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
Bilme05:47:30
Bilmek işi
vesvese05:47:23
Şüphe, kuruntu, işkil
tortul05:47:11
Tortu niteliğinde olan
sağgörülü05:46:59
Sağgörüsü olan, basiretli
CUNDA05:46:49
Yatay serenlerin her iki başı
kurmay05:46:36
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
karşı koymak05:46:25
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
nardin05:46:02
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)05:45:53
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
eskime05:45:46
Eskimek işi
gelecekçilik05:45:39
Fütürizm
abidevi05:45:24
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
buzdolabı05:45:21
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
kışır05:45:19
Kabuk
bütüncül05:45:02
Totaliter
klas05:44:41
Sınıf
klor05:44:36
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
koşucu05:44:32
Koşuya katılan yarışçı
HİLYE05:44:20
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
iltica05:43:58
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
Hadim05:43:27
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
eşey05:43:15
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
eşik05:43:13
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
eşya05:43:08
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
MUTLULUK05:43:04
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
ilinti05:42:48
İki şey arasında ilgi, ilişki
kapsamlı05:42:41
Kapsamı olan
fasulye05:42:30
Fasulyegillerden, barbunya, çalı, Ayşe kadın, horoz gibi birçok türleri bulunan bitki (Phaseolus vulgaris)
ofris05:42:21
Salepgillerden, çiçekleri sinek, örümcek gibi birtakım böcekleri andıran, yumrulu, otsu bir bitki (Ophrys)