sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

sergilik16:03:15
Sergi yeri
veteriner16:03:10
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
ikbal16:02:54
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
HÜKÜMDARLIK16:02:48
Hükümdar olma durumu
memleha16:02:46
Tuzla
Karasu16:02:43
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
jogging16:02:31
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
bul16:02:24
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
Humma16:02:22
Ateşli hastalık
seyfiye16:02:15
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
sitrik asit16:02:04
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
sahiplik16:01:58
Sahip olma durumu, iyelik
ibadethane16:01:54
İbadet edilen yer, tapınak
dayanıklılık16:01:42
Dayanıklı olma durumu, metanet
Şirret16:01:30
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
tekâmül16:01:25
Olgunluk, olgunlaşma
kesafet16:01:19
Çokluk, sıklık
suvare16:01:13
bk. Suare
EMRE MUHARRER SENET16:01:08
İçinde yazılı olan paranın gene onda yazılı kimseye veya onun göstereceği birine ödenmesi gereken buyruğa yazılı senet
nitelendirme16:01:02
Nitelendirmek işi, vasıflandırma
Balta16:00:57
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
Kumarcı16:00:51
Kumara düşkün, sürekli kumar oynayan (kimse), kumarbaz
Balya16:00:40
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
kandilli küfür16:00:39
İşitilmedik, çok ağır bir sövgü
nüzul16:00:34
İnme, felç
DARBE16:00:33
Vuruş, çarpış
arkadaş olmak16:00:33
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
seçenek16:00:02
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
boş yere15:59:50
Boşuna
yürekli15:59:31
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
ağızotu15:59:31
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
ibraz15:59:30
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
lisaniyat15:59:23
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
polarıcı15:59:18
Işığı polarmaya yarayan alet
Düzenli15:59:12
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Kask15:59:09
Darbelerden başı korumak için, sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam başlık
Denetçi15:59:01
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
çabalama kaptan ben gidemem15:58:51
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
istinat15:58:45
Dayanma, yaslanma
sakın15:58:27
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
sperm15:58:18
bk. sperma
aplik15:58:12
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
hakas15:58:06
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
harmaniye15:57:56
bk. harmani
tutukluluk15:57:55
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
elezerlik15:57:45
Sadizm
Zorba15:57:37
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
ÖZERKLİK15:57:34
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
DİZEMLİ15:57:33
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
yer değiştirme15:57:22
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
havuç15:56:44
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
illâ15:56:42
İlle
ecel şerbeti içmek15:56:27
ölmek
cep saati15:56:23
Cepte taşınan saat
nur yüzlü15:56:21
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
yok olmak15:56:18
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
TAKILGAN15:56:10
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
ünsüz benzeşmesi15:55:59
Yan yana gelen iki ünsüzün boğumlanma nitelikleri bakımından bir uyum içine girmesi: Anbar > ambar, çenber > çember
vesikalık15:55:54
Vesika için gerekli olan (şey)
minare kırması15:55:53
Çok uzun boylu (kimse)
himaye etmek15:55:48
korumak, kayırmak, gözetmek
uzun uzadıya15:55:42
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
batman15:55:37
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
bölüntü15:55:37
Bölünmüş parça
TAHMİNİ15:55:32
Oranlamaya, tahmine göre, kararlama, aşağı yukarı
beğeni15:55:27
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
DERİNLİK15:55:25
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
alçak gönüllü15:55:04
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
akkirpani15:55:03
Ak, fakat kirli
satürn15:54:52
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
megaloman15:54:41
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
reel15:54:24
Gerçek
keşikleme15:54:19
Almaş, münavebe
tu15:54:13
"Yazıklar olsun" anlamında
kötü kötü düşünmek15:54:02
üzüntülü düşüncelere dalmak
reze15:53:57
Menteşe
sermayecilik15:53:51
Sermayeci olma durumu
Uydurma15:53:49
Uydurmak işi
teşrih15:53:45
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
tanıklık15:53:29
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
havai15:53:24
Hava ile ilgili, havada bulunan
annelik15:53:19
Anne olma niteliği veya durumu
koyu sarı15:53:18
Sarının bir ton koyusu
can15:53:13
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
GİRDAP15:53:12
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
ibadullah15:53:07
Tanrı"nın kulları
ayrıcalıklı15:53:01
Ayrıcalığı olan, ayrıcalık tanınan, imtiyazlı
GERÇEKLİK15:52:56
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
Katar15:52:45
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
gıybetçi15:52:39
Çekiştirici, kovcu
reddetme15:52:34
Reddetmek işi
DİLSİZ15:52:28
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
DİLÜVİYUM15:52:23
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
neredeyse15:52:17
Kısa bir süre içinde, hemen hemen
kimsesizlik15:52:13
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
alakadar15:52:11
İlgili, ilgili bulunulan
ekici15:52:00
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
sanem15:51:51
Put
ekose15:51:44
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
rehine koymak (veya vermek)15:51:43
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
arlanma15:51:27
Arlanmak işi
farad15:51:22
Elektrik sığa birimi
Muttarit15:51:15
Düzenli, tek düze
demode15:51:11
Modası geçmiş olan
Roketatar15:51:03
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
arıtıcı15:50:56
Arıtma özelliği olan
ummak15:50:47
Sanmak, tahmin etmek
ce15:50:42
Seryum"un kısaltması
seksapel15:50:36
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
Yazılı15:50:34
Yazılmış olan, muharrer
Sadece15:50:30
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
Soluk15:50:25
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
Konuk15:50:19
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
olay15:50:10
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
olupbitti15:49:58
Oldubitti, emrivaki
muhalif15:49:57
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışta karşı olan, aykırı olan
kumarhane15:49:46
Kumar oynanan yer
ithaf etmek15:49:41
(birinin) adına sunmak, armağan etmek
desimetre15:49:35
Bir metrenin onda biri, dm
örtme15:49:24
Örtmek işi
abus15:49:19
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
Kadem15:49:19
Ayak, adım
değiş15:49:12
Değmek işi veya biçimi
bencillik15:49:08
Bencil olma durumu, hodbinlik, egoistlik, egoizm
mineral15:49:00
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
ebelik15:49:00
Ebe olma durumu veya ebenin yaptığı iş
KAZAEN15:48:58
Kazara
KAZULET15:48:52
Kocaman
naçar15:48:41
Çaresi olmayan, çaresiz
sili15:48:35
Kilim, yünden dokunmuş yaygı