sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

kıpırdak16:31:25
Çok hareketli, yerinde duramayan, canlı
ekose16:31:22
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
dövme16:31:16
Dövmek işi
aferist16:31:11
Vurguncu, dalavereci, çıkarını bilen, çıkarcı
Mütehassis16:30:51
Duygulanmış
dizgin16:30:49
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
sunuş16:30:47
Sunmak işi veya biçimi
derinlemesine16:30:36
Çok ayrıntılı olarak
yılkı16:30:35
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
badem ezmesi16:30:34
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
YÜRÜTÜM16:30:28
Yürütmek işi
abonman16:30:27
Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılan anlaşma
ulusçuluk16:30:20
Milliyetçilik
Tanrısız16:30:18
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
gün doğusu16:30:12
Doğu
eşraf16:30:02
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
ebediyen16:29:59
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
ses uyumu16:29:57
Ünlü ve ünsüz uyumu
Hademe16:29:52
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
budala budala16:29:47
budala gibi, budalaca
TURP16:29:44
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
çağlar16:29:40
Çağlayan
narenciye16:29:37
Turunçgiller
araban16:29:36
Klâsik Türk müziğinde bir makam
krom16:29:16
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
VEKTÖR16:29:12
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
emektarlık16:29:10
Emektar olma durumu
obruk16:29:04
İçbükey, mukaar, konkav
pinpon16:29:02
Yaşlı, çökmüş
ayıklama16:29:00
Ayıklamak işi
azımsama16:28:57
Azımsamak işi
alma16:28:54
Almak işi
diftong16:28:51
İkili ünlü
argali16:28:49
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
muhabbet16:28:44
Sevgi
Düşündeş16:28:40
Aynı düşüncede olan, aynı düşünceyi savunan, hemfikir
Kıymetli16:28:39
Değerli
olma16:28:35
Olmak işi veya durumu
imgelem16:28:31
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
teoloji16:28:27
İlâhiyat, tanrı bilimi
Rekor16:28:16
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
toz bulutu16:28:06
Havada oluşan yoğun toz
özgül ağırlık16:27:52
Bir cismin 1 cm³ hacmindeki parçasının ağırlığı
dizgici16:27:44
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
kan grubu16:27:29
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
at gözlüğü16:27:28
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
yöntem bilgisi16:27:19
Metot bilgisi
köklü aile16:26:36
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
Tur16:26:13
Dolaşma
gına gelmek16:25:53
usanmak, bıkmak
şah damarı16:25:48
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
örnek olmak16:25:32
hayır ve davranış yönünden başkasının kendisine benzemesi yolunda etkili olmak
kasık biti16:25:15
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
kenar semt16:25:04
bk. kenar mahalle
lağım döşemi16:25:03
bk. kanalizasyon
duyguları açığa vurmak16:24:38
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
zararda olmak16:24:36
alış verişte kâr elde edememek
Tembellik16:24:33
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
Tasdik16:23:36
Doğrulama
sınırlı sayı16:22:18
Sonsuz değerli olmayan sayı
alıp vermek16:22:05
yürek çarpıntısı geçirmek
U dönüşü16:21:40
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
işçi sigortası16:20:51
bk. sosyal sigorta
uyuşukluk16:20:38
Uyuşuk olma durumu
Batı16:19:45
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
TAHARRİ16:19:37
Arama, araştırma
kimlik belgesi16:19:15
Kimlik, hüviyet cüzdanı
tahmin16:18:44
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
düşme16:18:37
Düşmek işi
eşekkulağı16:18:09
Karakafes
Sonat16:17:23
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri
u16:16:26
Uranyum"un kısaltması
dert eğirmek16:16:11
içinden çıkılması güç bir sorunla uğraşmak zorunda kalmak
kalem kutusu16:16:07
İçinde kalem bulunan küçük kutu
kalıplaşmış16:15:49
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
ö16:15:35
Tikinme veya bıkma anlatır
köz16:15:27
Küçük kor parçası
güm16:15:20
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
Açı16:15:15
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Tanrı16:15:13
Allah
düdüklü16:15:07
Düdüğü olan
i16:15:02
İyot"un kısaltması
ÖZGÜ16:14:57
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
örf16:14:56
Yasalarla belirlenmemiş olan, halkın kendiliğinden uyduğu gelenek, âdet
Akı16:14:42
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
çözücü16:14:41
Çözmek işini yapan
şırak16:14:39
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
yüzyıl16:14:38
Yüzyıllık süre, asır
aşı16:14:32
Organizmada belli birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla hazırlanmış eriyik
tüm16:14:15
Bir şeyin olancası, bütünü, topu, tamamı
çadır16:14:10
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
Ak16:14:07
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
Dürbün16:14:00
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
fır16:13:59
Fırıl fırıl
meclûp16:13:50
Tutkun
hırçın16:13:36
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
Çene16:13:23
Omurgalılardan kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın açılıp kapanmasını sağlayan parça
GÖRMEZ16:13:21
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
fotoğrafçılık16:13:13
Fotoğraf çekme yöntemi
çözüm16:13:09
Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal
Kullanış16:13:00
Kullanmak işi veya biçimi
kadınsılık16:12:59
Kadınsı olma durumu
mavikantaron16:12:47
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
sayım16:12:47
Saymak işi, tadat
vilâdî16:12:29
Doğuştan (olan)
reviş16:12:25
Gidiş, yürüyüş
yayılımcılık16:12:21
Emperyalizm
SEVAP16:12:17
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
w16:12:12
Volfram"ın kısaltması
kr16:12:08
Kripton"un kısaltması
çalışılma16:12:07
Çalışılmak işi
mümtaz16:11:52
Seçkin
çıkıntılı16:11:51
Çıkıntısı olan
SEL16:11:50
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
Sığır16:11:49
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
Karılık16:11:36
Kadın olma durumu
sağımlı16:11:34
Süt veren, sağmal
Yürüyüş16:11:33
Yürümek işi veya biçimi
hoşgörürlük16:11:15
Hoşgörü ile davranma durumu
SALGIN16:11:13
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
ÇELİŞİK16:11:12
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
gümüşlü16:10:45
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
bağlanma16:10:41
Bağlanmak işi
İskoçyalı16:10:38
İskoç halkından olan kimse, İskoç
çal16:10:37
Taşlık yer, çıplak tepe
şeker ağacı16:10:36
8-10 m yükseklikte bir ağaç (Hovenia dulcis)
bağıntıcılık16:10:30
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
ok16:10:20
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
Köşe16:10:13
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
Sıkı16:10:03
Dar