sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

usçu06:09:35
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
Söz dağarcığı06:09:34
Bir dilde kullanılan veya bir kimsenin bildiği, kullandığı sözlerin bütünü, söz varlığı, vokabüler, kelime hazinesi
mükafat06:09:32
Ödül
TEMLİK06:09:13
Mülk olarak verme
bağışlanma06:09:11
Bağışlanmak işi, affedilme
AMERİKA ELMASI06:08:57
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
renkser06:08:50
Renklerle ilgili olan, kromatik
ariyet06:08:42
Eğreti, ödünç
Gazal06:08:39
Ceylân
ah06:08:12
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
os06:08:04
Osmiyum"un kısaltması
geciktirme06:07:54
Geciktirmek işi, tehir
güney06:07:46
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
reçine yağı06:07:34
Reçineden çıkan yağ
BAKLA06:07:31
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
ara bulucu06:07:17
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
açılma06:07:00
Açılmak işi
ekspoze06:06:57
Bir yere sunulan bildiri özeti
Merih06:06:57
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
nizami06:06:44
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
sanat eri06:06:34
bk. sanat adamı
antropolog06:06:20
İnsan bilimi uzmanı
kaktüs06:06:15
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
bademcik06:05:51
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Slayt06:05:45
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
ağırlanma06:05:24
Ağırlanmak işi
kendini düşünmek06:05:23
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
gereksizlik06:05:23
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
setre06:05:20
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
çis06:05:14
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
Ekzotermik06:05:03
Isı veren
tel06:04:55
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
enek06:04:52
Enenmiş, burulmuş, erkekliği giderilmiş
akü06:04:46
Akümülâtörün kısaltılmış adı
zulmetme06:04:44
Zulmetmek işi veya durumu
taziye06:04:43
Baş sağlığı dileme
düğün çiçeğigiller06:04:38
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
sarf06:04:30
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
sapa06:04:26
Gidilen yol üzerinde olmayan, sapılarak varılan
sabo06:04:24
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
sade06:04:16
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
şüpheci06:04:14
Kuşkucu, septik
saki06:04:09
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
sada06:04:07
bk. seda
sahiplik06:04:05
Sahip olma durumu, iyelik
öze06:04:03
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
volontarizm06:03:53
İstenççilik
saadetle06:03:22
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
baş örtüsü06:03:05
bk. başörtü
yemenici06:02:50
Yemeni yapan veya satan kimse
reklam06:02:26
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
Teşhis06:02:17
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
ipotekli06:02:11
Rehinde bulunan, rehine konulmuş
Zambiyalı06:02:09
Zambiya halkından olan kimse
çarpıcı06:01:42
Etkili
takdim edilmek (veya olunmak)06:01:38
sunulmak
sunak06:01:29
Tapınaklarda, üzerinde kurban kesilen, günlük yakılan, dinî tören yapılan taş masa
Titreme06:01:24
Titremek işi
sulta06:01:19
Yetke, otorite
Tereyağı06:01:00
Sütten çıkarılan taze yağ
habeş06:00:59
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
anlam aykırılığı06:00:58
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
kıyıcı06:00:54
Kıymak işini yapan kimse
allık06:00:50
Al olma durumu
reaya06:00:49
Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk
ÇAPAR06:00:47
Postacı, ulak
sucuk06:00:44
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
gelgit06:00:23
Boşuna gidip gelme
özlük06:00:09
Bir şeyin durumu, mahiyet
gangster06:00:01
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
ihata05:59:46
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
temdit05:59:27
Uzatma, sürdürme
azap05:59:22
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
kesafet05:59:17
Çokluk, sıklık
bark05:59:16
bk. ev bark
eder05:59:08
Fiyat, paha
Ayaklık05:58:36
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
duo05:58:30
İki ses veya iki müzik
el yatkınlığı05:58:13
İşe alışmış olma durumu, mümarese
MEST05:58:05
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
Japon bezi05:57:49
Japonya"da üretilen bir bez
ifade etmek05:57:41
anlatmak
Edinim05:57:32
Kazanma, iktisap
yazı makinesi05:57:19
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
dolaylı anlatmak05:57:17
anıştırmak, ima etmek
dara05:57:17
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
pus05:57:07
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
Nakşibendî05:56:58
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
bıldırcın05:55:56
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
kodaman05:55:56
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
nedensellik05:55:51
Nedensel olma durumu, illiyet
DÖŞEMECİ05:55:46
Döşeme yapan (kimse)
meyyal05:55:45
Eğilimli, eğimli
muhayyer05:55:42
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
keskin05:55:32
Çok kesici, iyi kesen
ulumak05:55:30
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
nilüfergiller05:55:14
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
harp okulu05:55:03
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Gün05:54:37
Güneş
yanmak05:54:35
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
slip05:54:30
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
tanıklık05:54:20
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
mutlak05:54:20
Salt
yalanma05:54:08
Yalanmak işi
yalamuk05:54:05
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
palmiyegiller05:53:56
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
takibat05:53:55
Kovuşturma
parselâsyon05:53:49
Parselleme
kabul etmek05:53:25
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
alabanda ateş05:53:04
Geminin bir yanında bulunan toplarla birden ateş edilmesi komutu
beka05:52:59
Kalıcılık, ölmezlik
molekül05:52:55
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
dermatoloji05:52:55
Deri hastalıkları ile ilgili hekimlik dalı, cildiye
Badminton05:52:52
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
mikser05:52:47
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
realite05:52:43
Gerçek, gerçeklik
naşir05:52:16
Yayan, saçan
burçlar kuşağı05:52:15
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
miktar05:52:12
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
mikyas05:52:07
Ölçek, ölçü
lop05:51:45
Yumuşak, yuvarlak ve irice
astrofizik05:51:40
Gök fiziği
güm05:51:26
Derinden ve patlayıcı yankılı gürültü
kördüğüm05:51:18
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
peso05:51:17
Birçok Güney Amerika devletinde kullanılan para birimi
pöç05:51:08
Kuyruksokumu kemiği
mektup05:50:59
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
dilmaç05:50:40
Çevirici, tercüman
Avusturyalı05:50:36
Avusturya kökenli olan (kimse)
küçük abdest05:50:29
İşeme ihtiyacı, çiş, idrar