sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

kancık02:00:34
(hayvanlarda) Dişi
Kullanış02:00:33
Kullanmak işi veya biçimi
metafizik02:00:31
Doğa ötesi, fizik ötesi
serpantin02:00:30
Eğlencelerde kullanmak için kendi üzerine sarılarak hazırlanan, savrulduğunda çözülen, renkli kâğıttan yapılmış ince ve uzun şerit
sert tabaka02:00:28
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
başlıca02:00:27
En önemli, başta gelen
Mızıkçı02:00:22
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
Alıntı02:00:17
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
HAYIR02:00:14
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
HASIM02:00:08
Düşman, yağı
soytarı01:59:50
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
naziklik01:59:49
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
kasılma01:59:41
Kasılmak işi, büzülme, takallus
Hükümlü01:59:40
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
kasırga01:59:39
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
canlandırmak01:59:36
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
anlaşmazlık01:59:33
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
forvet01:59:28
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
karayanık01:59:25
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
inleyiş01:59:22
İnlemek işi veya biçimi
yandaş01:59:19
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
kemikli01:59:18
Kemiği olan veya çok kemiği olan
kelaynak01:59:17
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
Atış01:59:10
Atmak işi veya biçimi
hapşırma01:59:05
Hapşırmak işi, aksırma
Maydanozgiller01:59:01
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
bonbon01:58:59
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
vesika01:58:54
Belge
nişangah01:58:49
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
vesait01:58:46
Araçlar, vasıtalar
vesaik01:58:44
Belgeler, vesikalar
bilici01:58:38
Bilen
eskimo01:58:33
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
zannetme01:58:32
Zannetmek durumu
koyu kır01:58:31
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
eleji01:58:23
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
böcek kabuğu01:58:21
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
kuytu01:58:19
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
kazaklık01:58:18
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
Perdah01:58:15
Parlatma, parlaklık verme
vizyon01:58:12
Gösterim
dönek01:58:09
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
eğitimli01:58:07
Eğitim görmüş, eğitilmiş
Müddet01:58:06
Süre
bıyık01:58:03
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
hakiki01:58:02
Gerçek
sonradan01:57:59
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
ahlaklı01:57:57
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
tedricen01:57:54
Azar azar; giderek, gittikçe
borazan01:57:48
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
emekli01:57:41
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
RİZİKO01:57:39
Zarara uğrama tehlikesi
haşmet01:57:31
Görkem
haşiye01:57:30
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
memorandum01:57:28
Muhtıra, nota
Termometre01:57:24
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
edinme01:57:23
Edinmek işi, kazanma, iktisap
taç01:57:20
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
baklagiller01:57:17
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
AYAK TAKIMI01:57:14
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
kurtarma01:57:10
Kurtarmak işi
dılak01:57:07
Bızır, klitoris
uçuculuk01:57:06
Uçucu olma durumu
yürürlükten kaldırmak01:57:03
uygulanmaz duruma getirmek
görünüş01:57:01
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
yemişli01:56:56
Yemişi olan, meyve veren
nemçeker01:56:51
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
sarig01:56:48
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
sarih01:56:47
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
sapan01:56:44
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
leziz01:56:42
Tadı güzel, lezzetli
sapak01:56:41
Sapaklığı olan
satir01:56:38
Yergi
tenafür01:56:31
Kakışma, kakofoni
İhmal01:56:29
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
erosal01:56:28
Erosçu, erotik
dalgalı akım üreteci01:56:26
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
erotik01:56:25
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
dayAk01:56:22
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
vekillik01:56:15
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
revani01:56:12
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
artırım01:56:09
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
cenap01:56:02
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
cenin01:56:00
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
celal01:55:58
Büyüklük, ululuk
cemal01:55:56
Yüz güzelliği
manalandırma01:55:51
Manalandırmak işi
algılayıcı01:55:48
Algı yetkisi olan
damacı01:55:47
Dama oyuncusu
miskin01:55:44
Çok uyuşuk olan (kimse)
gıyaben01:55:31
Kendi yokken, ortada olmaksızın
gemi enkazı01:55:24
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
MUSANDIRA01:55:14
Evlerde yatak yorgan konulan yer, yüklük
restorasyon01:55:12
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
hendek01:55:09
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur
nihan01:55:05
Gizli
nimet01:55:04
İyilik, lütuf, ihsan
bayram01:55:01
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
nicel01:54:59
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
toksikomani01:54:58
Uyuşturucu madde tutkunluğu
metan01:54:56
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
mekan01:54:55
Yer, bulunulan yer
metot01:54:54
Yöntem
metro01:54:52
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
merek01:54:49
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
meram01:54:48
İstek, amaç, gaye, maksat
mevzu01:54:46
Konu
yararcı01:54:43
Yarar peşinde koşan kimse
mezru01:54:42
Ekilmiş, ekili
fidan01:54:39
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
mezat01:54:37
Artırma ile satış
mezun01:54:34
İzin almış, izinli
tutumsuz01:54:31
Tutumlu olmayan, müsrif
fiili01:54:28
Eylemli, edimsel, gerçekten yapılan (iş)
fidye01:54:25
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
filiz01:54:19
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
sardalye01:54:17
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
Teknik01:54:16
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
Posta01:54:03
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
yoğaltım01:54:01
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
buluşma01:53:59
Buluşmak işi
dağıtıcı01:53:58
Mektup, gazete vb. şeyleri dolaşarak dağıtan kimse, müvezzi
boy atmak01:53:51
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
klarnet01:53:47
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
vajina01:53:45
bk. vagina
tinselcilik01:53:37
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
şem01:53:34
Mum, balmumu
şip01:53:33
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şey01:53:31
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
stand01:53:30
bk. stant