sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

sergilik08:00:12
Sergi yeri
yardım08:00:08
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
ESENLİK08:00:04
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
Puluçluk07:59:58
Puluç olma durumu, ananet
buyruğu altına girmek07:59:53
bir kimse başka bir kimsenin isteklerini ister istemez yerine getirmek zorunda olmak
SOLAK07:59:41
Eller kullanılarak yapılan işlerde daha çok sol elini kullanan
lânet okumak07:59:36
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
mimlenme07:59:28
Mimlenmek işi
AĞI07:59:27
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
uçak alanı07:59:26
bk. alan
DAĞISTANLI07:59:24
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
takma07:59:22
Takmak işi
bilumum07:59:19
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
kuru soğuk07:59:04
Yağışsız havadaki sert soğuk
öfkeli07:59:03
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
portföy07:59:03
Para cüzdanı
Akıl07:58:59
Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us
medenilik07:58:57
Uygarlık
kalem kutusu07:58:52
İçinde kalem bulunan küçük kutu
IŞIN07:58:46
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
pek07:58:37
Sert, katı
çıdam07:58:36
Sabır
07:58:35
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
KÖK BOYASI07:58:21
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
İffetli07:58:08
İffettini koruyan, sili, afif
bahtı açılmak07:58:05
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
göz07:58:04
Görme organı
Nüans07:57:56
Ayırtı, çalar, fark
YAŞ07:57:51
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
masraf etmek07:57:46
para harcamak
Adcılık07:57:41
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
KAZIKLI HUMMA07:57:36
Tetanos
müstahdem07:57:29
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
görme07:57:24
Görmek işi, rüyet
etkisizleştirme07:57:09
Etkisizleştirmek işi
Ağır07:57:05
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
Kovuşturma07:56:55
Kovuşturmak işi
deneyim07:56:53
Tecrübe
hint kamışı07:56:52
Bambu
çıban07:56:52
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
TOPRAK07:56:49
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
Büz07:56:43
Künk
yarıştırma07:56:39
Yarıştırmak işi
düzensiz07:56:38
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
yörük07:56:34
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
ilgi göstermek07:56:21
ilgisini esirgememek, belli etmek
kuru kafa07:56:20
Baş iskeleti
mehterbaşı07:56:11
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
mal mülk07:56:10
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
kuşkusuz07:56:08
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
nikelli07:56:07
Birleşiminde nikel bulunan
bilmeden07:56:06
bilmeyerek
Nezle07:56:05
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
Tomar07:55:50
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
Alaca karanlık07:55:49
Güneş doğmadan önce veya battıktan hemen sonraki aydınlık, yarı karanlık
yurtlanma07:55:42
Yurtlanmak işi, iskân
mırra07:55:41
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
olağan dışı07:55:39
Olağan olmayan, gayri tabiî
asilik07:55:34
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
Haritacı07:55:28
Harita yapan kimse, kartograf
görüngü07:55:14
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
sansüalizm07:55:11
Duyumculuk
şatafat07:55:04
Süs ve gösteriş
beğenmek07:54:53
Benzerleri arasından birini seçip ayırma
iane07:54:52
Yardım
remiz07:54:50
Sembol, rumuz
inşa etmek07:54:39
kurmak, yapmak
MEŞGULİYET07:54:39
Meşgul olma, uğraşma durumu
vernik07:54:33
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
KÖTÜMSER07:54:26
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
değerbilir07:54:25
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
kükürt07:54:21
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
belginlik07:54:21
Belgin olma durumu, sarahat
DOLAŞIM07:54:03
Dolaşmak işi
asimile07:53:48
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
kayırtma07:53:48
Kayırtmak işi
Şakuli07:53:44
Çekülle ilgili
DİZİN07:53:40
Bir kitabın veya derginin kişi, konu, yer adı vb. bakımından içindekileri yer numarasıyla belirten ve eserin arkasında yer alan alfabetik liste, indeks, fihrist
geçişme07:53:39
Geçişmek işi
saçmalık07:53:29
Saçma konulan yer
şaka etmek07:53:26
bir kimseye şaka yollu takılmak
yılışık07:53:25
Yapmacık bir gülüşle hoşa gitmeye çalışan
ressamlık07:53:24
Ressam olma durumu
tatbik07:53:23
Uygulama, pratik
DOLAMBAÇLI07:53:07
Dolambacı olan
İnce yapılı07:53:03
Narin, nazik, zayıf
Parça07:53:03
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
Teçhizat07:53:01
Donatmaya yarar şeyler, donatı
Çelik07:52:55
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
ton07:52:53
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
mübarek07:52:51
Verimli, bereketli
tor07:52:48
Sık gözlü ağ
mercan adası07:52:39
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
CEZİRE07:52:38
(denizde) Ada
nakil vasıtası07:52:34
Taşıma aracı, taşıt
talihli07:52:33
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
şarabi07:52:32
Kırmızı şarap renginde olan
Ad çekme07:52:28
Ad çekmek işi, kur"a
kan kanseri07:52:23
Kanda akyuvarların olağanüstü çoğalmasıyla beliren bir hastalık, lösemi
kırıp dökmek07:52:22
dikkatsizlik veya öfkeyle bir çok şeyin kırılmasına sebep olmak
tatbikat07:52:18
Uygulama
çisenti07:52:17
Toz gibi ince yağan (yağmur)
ana deniz bilimi07:52:16
Oşinografi
yatır07:52:15
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
yelme07:52:02
Yelmek işi
tembellik etmek07:52:01
tembelce davranmak
çaba göstermek07:52:00
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
Gülmece07:51:57
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
havacı07:51:42
Hava taşıtlarında görevli kimse
BAĞIŞLAMA07:51:25
Bağışlamak işi, affetme, af
su tavuğugiller07:51:19
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
klâvsenci07:51:18
Klâvsen çalan kimse
söz dizimi07:51:18
Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, nahiv, sentaks
KUŞ BİLİMİ07:51:18
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
antant kalmak07:51:13
anlaşmak, uzlaşmak
İdare kandili07:51:06
Az ışık veren küçük gaz lâmbası
koyu kahverengi07:51:03
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
YÖNTEM07:51:01
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
İştiyak07:50:57
Göreceği gelme, özleme
SAĞRI07:50:56
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
mantık07:50:56
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
buhar kazanı07:50:46
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
Bakır07:50:45
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Mendirek07:50:40
Dalgakıranla yapılmış liman
Seyrüsefer07:50:36
Gidiş geliş, trafik
yansıma07:50:28
Yansımak işi
tafta07:50:23
Bir tür sert, ipekli kumaş
yanardağ07:50:21
Magma maddelerinin yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan
terbiyeli07:50:21
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
kellik07:50:10
Kel olma durumu