sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

mugayeret18:19:52
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
fıtrat18:19:48
Yaradılış, hilkat
özlük18:19:45
Bir şeyin durumu, mahiyet
uzunlamasına18:19:41
Uzunluğuna
takanak18:19:37
Alacak, borç
temelli18:19:32
Herhangi bir nitelikte temeli olan
bilimsel18:19:26
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
barındırma18:19:10
Barındırmak işi
keman yayı18:19:06
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
Hak18:19:01
Tanrı"nın adlarından biri
vesika18:18:48
Belge
genel kurul18:18:33
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
tiryakilik18:17:44
Tiryaki olma durumu, iptilâ
faraza18:17:41
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
büyüklenme18:17:12
Kendini büyük gösterme, kibir
ANLAYIŞ18:17:11
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
kayık18:16:57
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
alın yazısı18:16:53
Yazgı, talih, kader, mukadderat
alıştırma18:16:51
Alıştırmak işi
alışılmış18:16:49
Her zamanki, mutat
alçaklık18:16:47
Alçak olma durumu
ahmak18:16:42
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
aba gibi18:16:41
(kumaş için) kaba ve kalın
a, A18:16:39
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
ağaçkakan18:16:35
Serçegillerden, ağaç kurtları ile geçinen bir kuş (Picus)
gereği gibi18:16:34
nasıl olması gerekli ise öyle
açar18:16:34
Anahtar
açıkgöz18:16:29
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
açık sarı18:16:27
Sarının bir ton açığı
açık deniz18:16:26
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
çakım18:16:24
Şimşek, çakın
açı ölçüm18:16:24
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
a18:16:22
Seslenme bildirir
Yaşa18:16:20
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
YORUM18:16:19
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
YOLMA18:16:17
Yolmak işi
YOL18:16:15
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
UĞURSUZ18:16:10
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
TABANCA18:16:06
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
NESNE18:15:58
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
Mihver18:15:56
Eksen
Manita18:15:53
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
MİTOLOJİ18:15:48
Mitleri, doğuşlarını, anlamlarını yorumlayan, inceleyen bilim
MİRASÇI18:15:46
Kendisine miras kalan, varis
Kilosikl18:15:44
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
Kar18:15:42
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
GELENEKSEL18:15:40
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
irrasyonel18:15:40
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
EKSİN18:15:39
Anyon
BIKMA18:15:35
Bıkmak işi
Anıt18:15:28
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
Amor18:15:26
Bir çeşit kumaş
zooloji18:15:18
Hayvan bilimi
ziyadesiyle18:15:17
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
zeytin ezmesi18:15:13
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
zeyreklik18:15:10
Anlayışlı, uyanık olma durumu, zekâ
zayıflama18:15:08
Zayıflamak işi veya durumu
yoğunlaştırma18:15:06
Yoğunlaştırmak işi
tehir etmek18:15:06
ertelemek
yazışma18:15:04
Yazışmak işi
yaz18:15:03
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
yaradılış18:14:59
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
yılmaz18:14:58
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
yılgı18:14:56
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
yüzer top18:14:53
Şamandıra
yeni ay18:14:52
Ayça, hilâl
yürek18:14:51
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
yürürlük18:14:49
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
yürüklük18:14:48
Yürük olma durumu
yönetici18:14:46
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
vitrin18:14:44
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
vadi18:14:39
İki dağ arasındaki geçit, koyak
evren bilimi18:14:38
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
toraman18:14:35
Tombul, iri yapılı, genç irisi
tomurcuk18:14:34
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
tezhip18:14:32
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
terbiye18:14:29
Eğitim
tekel18:14:25
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
penis18:14:24
Erkeklik organı
teeddüp18:14:23
Utanma, sıkılma
tavla18:14:22
At ahırı
taklit18:14:18
Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma
sual18:14:14
Soru
iç hastalıkları uzmanı18:14:13
bk. dahiliyeci
renk körlüğü18:14:12
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
slav18:14:04
Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad
tamim etmek18:13:55
genellemek
alacaklı18:13:47
Birinden alacağı olan, borçlu karşıtı
yönetim yeri18:13:35
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
YÜZERGEZER18:12:41
Karada olduğu gibi suda da kullanılabilen (araba, tank, uçak gibi) araç, amfibi
rokoko18:12:01
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
esrar18:11:56
Gizler, sırlar
ahiretlik18:11:10
bk. ahretlik
İç işleri18:11:08
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
limonluk18:10:43
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
kayıtsız18:10:40
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
uzlaşma18:10:23
Uzlaşmak durumu, uyuşma
merih18:10:05
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
lal18:10:05
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
portörlük18:10:00
Portör olma durumu
FAVORİ18:09:50
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
lik18:09:21
bk. -lık / -lik
isyankar18:09:20
Baş kaldırıcı, isyancı
flört18:09:14
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
lor18:09:07
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
meşelik18:09:07
Meşe korusu veya meşe ormanı
men18:08:53
Yasaklama, izin vermeme
aş evi18:08:50
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
mis18:08:38
Güzel kokulu bir madde
Muhasip18:08:30
Sayman, muhasebeci
Burgu18:08:28
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
üst geçiş18:08:24
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
lenger18:08:09
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
koltuk altı18:07:40
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
Dinlenme18:07:37
Dinlenmek işi, istirahat
alman gümüşü18:07:11
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
deniz yosunu18:07:00
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
siyah18:06:54
Kara (II)
sembolik18:06:39
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
kımıldama18:06:31
Kımıldamak, kımıldanmak işi
sekreter18:06:26
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
kaide18:06:23
Kural
seki18:06:19
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
ağı18:06:17
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
samur18:06:13
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
safa18:06:04
bk. sefa
ulusal18:06:02
Millî
roketatar18:06:02
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
rüzgâr18:05:56
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
pu18:05:55
Plütonyum"un kısaltması