sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

palet02:27:05
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
palto02:26:55
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
filigran02:26:51
Bazı kâğıtların dokusunda bulunan ve ancak aydınlığa tutulunca görülen çizgi, resim ve yazı gibi biçimler
Tebliğ02:26:31
Bildirme, haber verme
formasyon02:26:24
Biçimlenme
dericilik02:26:12
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
hitap02:26:11
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
tank02:25:56
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
zabıtname02:25:50
Tutanak
mükellefiyet02:25:50
Yüküm, yükümlülük
annelik02:25:39
Anne olma niteliği veya durumu
taka02:25:38
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
vesikalık02:25:28
Vesika için gerekli olan (şey)
taam02:25:25
Yemek, yiyecek
laçka02:25:17
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
taba02:25:01
Kuru tütün yaprağını andıran kızılımsı kahverengi
YOLMA02:24:49
Yolmak işi
bombeli02:24:43
Şişkinliği, kabarıklığı olan
teke02:24:28
Keçinin erkeği
titr02:24:12
Ad, unvan, etiket
tayf02:23:51
Görüntü, hayalet, ruh
natura02:23:38
İnsanın yaradılış özelliği
tefrişat02:23:32
Döşeme işleri
taun02:23:26
Veba hastalığı
iş yapmak02:23:10
çalışmak
gelişme02:23:09
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
süregelen02:23:01
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
ilişik02:22:33
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
kekre02:22:31
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
tedvin02:22:20
Derleme
MURAT02:21:46
İstek, dilek
kereste02:21:30
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
bundan02:21:30
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
antropoloji02:21:25
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
astigmat02:20:54
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
fakir fukara02:20:51
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
SİNAGOG02:20:48
Yahudi tapınağı, havra
yöneticilik02:20:36
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
Lonca02:20:29
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
Bizmut02:20:05
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
MASRAF02:19:59
Harcanan para, gider
düşme02:19:56
Düşmek işi
düşey02:19:53
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
gazap02:19:19
Öfke, kızgınlık, hiddet
garanti02:18:56
Güvence, inanca, teminat
ibiş02:18:54
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
birinci olmak02:18:51
başta gelmek, önde gelmek
numunelik02:18:35
Örneklik
mercimek02:18:32
Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisi (Lens culinaris)
Latin çiçeği02:18:23
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
Dişli02:17:52
Dişleri olan
inhilal02:17:37
Dağılma, bölünme, parçalanma
suflör02:17:17
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
Zurna02:16:59
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
aksakal02:16:50
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
açıkça02:16:16
Gizli bir yönü kalmaksızın, kolay anlaşılır bir biçimde
ivedilikle02:16:15
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
tanık02:16:01
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
satımlık02:15:52
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
oyalamak02:15:33
Vakit kazanmak için aldatmak
yörük02:15:30
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
saygısız02:15:27
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
migren02:15:02
Yarım baş ağrısı
mıknatıs02:14:51
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
örtmece02:14:50
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
parantez02:14:14
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
kararsızlık02:13:55
Kararsız olma durumu, tereddüt
bağımsızlık02:13:46
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
mücadele02:13:38
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
azar azar02:13:21
Süreyi uzatarak, yavaş yavaş, az az
garaz02:13:18
Hedef, amaç, maksat
konveksiyon02:13:15
Isı yayımı, iletim
bezeme02:12:56
Süsleme, tezyin
artma02:12:50
Artmak işi
bezgin02:12:43
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
ruhsat02:12:12
İzin, müsaade
tul02:12:12
Uzunluk
galip02:12:06
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
habitat02:12:00
Yerleşme, oturma
araka02:11:50
İri taneli bezelye
tayyar02:11:38
Uçucu
gamze02:11:32
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
sacayağı02:11:26
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
gaile02:11:23
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
Ültimatom02:11:16
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
düzenbaz02:10:55
Düzenci, hileci
ticani02:10:55
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
ticari02:10:52
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
tart02:10:35
Kovma, çıkarma
materyalist02:10:21
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
iham02:10:15
Kuruntuya düşürme
idam02:09:59
Ölüm cezası
Kanı02:09:50
İnanılan düşünce, kanaat
iare02:09:38
Eğreti verme, ödünç verme
OKUL02:09:32
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
hiddet02:09:31
Öfke, kızgınlık
ibik02:09:29
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
ibis02:09:14
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
pekent02:09:09
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
iane02:09:05
Yardım
temayül02:08:56
Bir tarafa eğilme, meyletme
yöntemli02:08:40
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
bulada02:08:37
Büyük piliç
ama ne02:08:34
ne hoş
izaz02:08:28
Ağırlama
izah02:08:24
Açıklama
geçit02:08:17
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
kavela02:08:16
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
MİBZER02:08:14
Tohum ekme aleti
izci02:08:07
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
tutuklama02:08:01
Tutuklamak işi, tevkif
iyot02:07:52
Atom numarası 53, atom ağırlığı 126,92 olan, tabiatta, deniz suyunda sodyum iyodür durumunda rastlanılan, bazı deniz bitkilerinde de çokça birikmiş olarak bulunan, mavimtırak esmer renkte katı bir element. Kısaltması I
eşkal02:07:51
Biçimler, şekiller, kılık
iyon02:07:45
Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir atom grubundan oluşmuş elektrik yüklü parçacık, yükün
Ejderha02:07:33
bk. ejder
azarlanma02:07:27
Azarlanmak işi, paylanma
yansız02:07:23
Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bîtaraf
zeplin02:06:59
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
murabıt02:06:31
Savaşçı derviş
Bulgar02:06:17
Slâvların güney kolundan olan bir halk veya bu halkın soyundan olan kimse
pelüş02:06:10
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
mahruti02:06:09
Konik
heybet02:06:03
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
fesh etmek02:06:02
bk. feshetmek
değiştirme02:06:01
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
ÖZEZERLİK02:05:51
Fiziksel acı veya aşağılatıcı davranışlarla doyuma ulaşma biçiminde beliren cinsel sapkınlık, mazoşizm
sancaktar02:05:49
Sancağı taşıyan kimse
lâktik asit02:05:32
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
sintine02:05:31
Geminin içinde en alt bölüm
inan02:05:31
İnanmak işi