sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

mahşer11:04:27
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
Sıra11:04:26
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
azamî11:04:22
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
Bildik11:04:13
Tanıdık
Vale11:04:09
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
maden11:04:08
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
mücadele11:04:07
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
maden gazı11:03:56
Madende oluşan gaz
cicili bicili11:03:56
Göze çarpan süslerle bezenmiş
alev11:03:52
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
maddesel11:03:47
Madde ile ilgili, maddî
maşallah11:03:34
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
Yavaşça11:03:28
Oldukça yavaş, usulca
mızmızlık11:03:20
Mızmız olma durumu veya mızmızca davranış
konu11:03:18
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
sağlamlaştırma11:03:09
Sağlamlaştırmak işi
müzikal11:03:03
Müzikle ilgili
GEÇERSİZ11:03:00
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
sağlık evi11:02:56
Sağlık ocağı
mütevazı11:02:52
Alçak gönüllü
müteahhit11:02:40
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
tiyatro11:02:35
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
işçi sigortası11:02:33
bk. sosyal sigorta
koyu pembe11:02:31
Pembenin bir ton koyusu
Açık11:02:30
Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı
müstekreh11:02:30
İğrenç
optimum11:02:25
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
Bakraç11:02:22
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
İrs11:02:18
Kalıtım, soya çekim
Yetke11:02:18
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
müsteşrik11:02:17
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
müseddes11:02:09
Altıgen
müruruzaman11:01:57
Süre aşımı, zaman aşımı
Yarı11:01:53
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
mürekkep balığı11:01:46
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
müptela11:01:37
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
mor ötesi11:01:27
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
müntahip11:01:25
Seçmen
mümas11:01:16
Dokunan, temas eden
Parçacık11:01:16
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
mülhakat11:01:04
Bir bütüne katılanlar, ekler
merih11:01:04
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
çarçabuk11:00:55
Pek çabuk, çabucacık, hemencecik, tez elden
gelecekçilik11:00:35
Fütürizm
möble11:00:33
Mobilya
zorbalık11:00:33
Zorba olma durumu
lobi11:00:24
Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
tahin11:00:16
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
loğusa otu11:00:14
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
liken10:59:54
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
akabe10:59:52
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
ley10:59:42
Rumen para birimi
İşçi10:59:37
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
lerzan10:59:34
Titrek
lavaj10:59:23
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
lamekan10:59:12
Mekânı olmayan, mekânsız (Allah"ın sıfatlarından)
lamba10:59:04
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet
lalalık10:58:53
Lala olma durumu veya lalanın görevi
laktaz10:58:44
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
infial10:58:33
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
lâlanga10:58:11
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
lâktik asit10:57:59
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
kuyumcu10:57:50
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
müfrit10:57:40
Aşırı
yükseltme10:57:37
Yükseltmek işi
tenasül10:57:35
Nesil yetiştirerek üreme
kurutma kabı10:57:26
İçinde nemçeker bir kimyasal madde bulunan ve bazı maddeleri kurutmak veya nemlenmelerini önlemek için kullanılan kapaklı cam kap, desikatör
kurutma10:57:17
Kurutmak işi
kuruntulu10:57:06
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
kuruntu10:56:57
Yanlış ve yersiz düşünce
kurumlu10:56:45
Kurum (II) tutmuş olan
Çıktı10:56:45
Üretim sonucu ortaya çıkan ürün, girdi karşıtı
kuru incir10:56:34
Özel olarak güneşte kurutulan incir
kurtluca10:56:25
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
kundura10:56:13
Kaba işlenmiş, bağsız, konçsuz ayakkabı
kum fırtınası10:56:04
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
kuş kirazı10:55:52
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
kuş bilimci10:55:40
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
kromatik10:55:31
Renklerle ilgili, renkser
peşin10:55:23
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
gecikme10:55:19
Gecikmek işi, teehhür, rötar
dulluk10:55:18
Dul olma durumu
kraça10:55:10
İstavrit balığının küçüğü
koyu mavi10:54:58
Mavinin bir ton koyusu
berk10:54:51
Sert, katı
koyar10:54:47
İki akarsuyun birleştiği yer
dört bir taraf (veya yan)10:54:42
her yan, bütün çevre
erk10:54:41
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
korse10:54:38
Güzellik veya sağlık gayesiyle kullanılan esnek iç giysisi
korsan10:54:27
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
ALKİL10:54:24
Alkol kökü
ulam10:54:17
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
konukçu10:54:17
Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar
Genetik10:54:09
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
komşuluk10:54:06
Komşu olma durumu
koltukluk10:53:54
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
koltuk altı10:53:45
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
koket10:53:32
Yosma
klinker10:53:23
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
kitapçı10:53:11
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
inzivaya çekilmek10:53:11
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
kitap10:52:51
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
salahiyetsiz10:52:47
Yetkisiz
kireç taşı10:52:40
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
kiracı10:52:30
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
kimlik belgesi10:52:18
Kimlik, hüviyet cüzdanı
kişiye özel10:52:06
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
kişi zamiri10:51:57
Kişilerin yerine kullanılan zamir
reddetme10:51:48
Reddetmek işi
keyifli10:51:46
Keyfi yerinde, neşeli
zaman aşımı10:51:45
Süre aşımı, müruruzaman
tapıncakçılık10:51:40
bk. Fetişizm
soluk10:51:40
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
kesilmek10:51:37
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
kesici10:51:25
Kesmek işini yapan, kesen
kesiş10:51:14
Kesmek işi veya biçimi
kervan10:51:03
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
kertik10:50:52
Kertilmiş olan
kent10:50:43
Şehir
İŞ10:50:42
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
kene10:50:32
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
kemiksiz10:50:20
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
kemer10:50:10
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
görelik10:50:10
Bağıntı, izafet
kemankeş10:49:58
Ok atıcı, okçu
serbest bırakmak10:49:50
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
kelem10:49:49
Lâhana
kelek10:49:37
Olgunlaşmamış ham kavun
kehribar10:49:26
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
kefir10:49:17
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek