sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

sergilik08:12:36
Sergi yeri
top sürmek08:12:35
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
Yeni Dünya aslanı08:12:29
Puma
klâvsenci08:12:18
Klâvsen çalan kimse
erganun08:12:12
Org
fenalık08:12:06
Kötülük, şer
riyolit08:11:54
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
soru eki08:11:48
Soru kavramı veren mi eki
bagaj kilidi08:11:37
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
karşıt08:11:21
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
naiplik08:11:15
Naip olma durumu, niyabet
haşere08:11:08
Böcek
tarım coğrafyası08:11:02
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
Hakan08:10:50
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
ev halkı08:10:44
Bir evde yaşayanların hepsi
her zaman08:10:40
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
bıkkınlık08:10:38
Çok bıkmış olma durumu
öğrenci belgesi08:10:13
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
mehil müddeti08:10:06
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
çalmak08:10:00
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
kâr08:09:54
Havada beyaz ve hafif billûrlar biçiminde donarak yağan su buharı
koyu lâcivert08:09:48
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
bitişken08:09:42
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
DAHİ08:09:35
"Bile" anlamında şart bildiren fiillerden sonra gelerek şartın geçerli olmadığını bildirir
Hacim08:09:29
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
kök08:09:23
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
kös08:09:11
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
kör08:09:05
Görme duygusu olmayan, görmez
köy08:08:59
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
küp08:08:52
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
küt08:08:46
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
köz08:08:40
Küçük kor parçası
küf08:08:34
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
çığır08:08:28
Çığın kar üzerinde açtığı iz
şahika08:08:21
Doruk, zirve
ırama08:08:15
Iramak işi
intizar08:08:09
Bekleme, gözleme
intizam08:07:57
Düzenli, düzgün olma
Gösterge bilimi08:07:51
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
BOŞUNA08:07:45
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
tutkun olmak08:07:27
âşık olmak, sevdalanmak
anüs08:07:21
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
kesinti08:07:14
Kesilen parça, kırpıntı
sonsuzluk08:07:08
Sonsuz olma durumu
ücretsiz08:07:02
Bir karşılık ödemeden alınan
cadalozlaşma08:06:50
Cadalozlaşmak işi
etçiller08:06:44
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
kesilme08:06:38
Kesilmek işi
Dilekçe08:06:31
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
gözgü08:06:25
Ayna
bel kemeri08:06:19
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
nadaslı08:06:13
Nadasa bırakılmış
Tanrı kayrası08:06:06
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
bilgili08:06:00
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
hint kirazı08:05:54
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
iç evlilik08:05:48
Evlenecek kimsenin eşini, kendi boy veya soyu içinden seçmesi kuralına dayalı evlilik biçimi, endogami
ağzı kalabalık08:05:42
Birbirini tutmayan sözler söyleyen, yerli yersiz çok konuşan, boşboğaz
ibret08:05:35
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
yıldırak08:05:29
Süheyl
ALIŞKI08:05:23
Yapılmaya alışılmış davranış
düşçü08:05:17
Sürekli hayal kuran, hayalperest
filmci08:05:11
Sinemacı
elastikiyet08:05:05
Esneklik
yedek lâstik08:05:03
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
nakış ipliği08:04:59
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
tepi08:04:55
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
teessüf08:04:50
Acınma, yazıklanma, yerinme
esinti08:04:35
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
plânet08:04:29
Gezegen
filika08:04:17
Gemilerde bulundurulan sandal
sıçrama tahtası08:04:11
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
lekeli humma08:04:04
Tifüs
ansızın08:03:58
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
meblağ08:03:52
Para miktarı, tutar
tazelik08:03:46
Taze olma durumu, körpelik, taravet
ileri görüş08:03:34
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
günlük08:03:28
O günkü, o günle ilgili
tarihi08:03:21
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
destan gibi08:03:15
uzun yazılmış (mektup)
doğrulama08:03:03
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
Eskiz08:02:57
Taslak
Tepkili uçak08:02:51
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
güçlükle08:02:45
Güç, kolay olmayan bir biçimde
Dış08:02:38
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
Bozulma08:02:26
Bozulmak işi
şecere08:02:20
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
BOMBOŞ08:02:14
Büsbütün, tamamen boş
alışmak08:02:08
Yadırgamaz duruma gelmek
hurafe08:01:58
Dine sonradan girmiş boş inanç
Ölçü08:01:51
Bir niceliği, o nicelik için kabul edilmiş birimlerden birine göre oranlayarak değerlendirme, mizan
jinekoloji08:01:45
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
lânetleme08:01:33
Lânetlemek işi
donatma08:01:30
Donatmak işi, teçhiz
mantıksal08:01:22
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
gaflet08:01:16
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
anzarot08:01:04
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
kızlık08:01:02
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
BayTar08:00:58
Hayvan hastalıkları hekimi, veteriner
benlikçilik08:00:51
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
uyuşuk uyuşuk08:00:41
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
pusma08:00:35
Pusmak işi
konjonktür08:00:28
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
azaltma08:00:22
Azaltmak işi
içmek08:00:16
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
lir08:00:16
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
voltmetre08:00:10
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
masraf etmek08:00:07
para harcamak
PUSULA08:00:03
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
içrek07:59:58
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
öz su07:59:46
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
RAPTİYE07:59:39
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
bulanık07:59:33
Bulanmış olan, duru olmayan
edinme07:59:27
Edinmek işi, kazanma, iktisap
EĞRETİ07:59:21
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
KARIMA07:59:15
Karımak işi
KÖK BOYASI07:59:08
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
taç07:59:02
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
uzay adamı07:58:56
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
z, Z07:58:44
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
icmal07:58:32
Özet, kısaltma
baklagiller07:58:26
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Fütüvvet07:58:15
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
TUTMAK07:58:15
Ele geçirmek, yakalamak
kara yolu07:58:07
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
yaban havucu07:58:00
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
kazanma07:57:54
Kazanmak işi, edinme
masa tenisi07:57:42
Masa topu
meslek07:57:31
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
dalkavukluk etmek07:57:20
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
AYAK TAKIMI07:56:57
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler