sergilik

1.İsimSergi yeri
Sergilenenlerin bulunduğu yer, stand

Son Arananlar

desigram06:17:42
Bir gramın onda biri, dg
şakkadak06:17:20
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
yır06:17:19
Ezgi, türkü, nağme
hissiz06:17:09
Duygusuz
bireysellik06:16:55
Birey olma olgusu
belirtilen06:16:42
Tamlanan
nazari06:16:36
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
zahmetsiz06:16:32
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
Hamile06:15:56
Gebe, yüklü, aylı
açısal06:15:40
Açı ile ilgili
cephane06:15:06
Ateşli silâhlarla atılmak için hazırlanan her türlü patlayıcı madde
becerikli06:15:03
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
iskonto06:14:52
bk. ıskonto
Korku06:13:58
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
telkin etmek06:13:47
aşılamak
monokl06:13:29
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
netameli06:12:18
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
orantılı06:12:06
Bir orantıyla ilgili olan, aralarında orantı bulunan, mütenasip
fark etmek06:11:28
görmek, seçmek
ŞEVK06:10:51
İstek, heves
zorbalık06:09:59
Zorba olma durumu
pare06:09:23
Parça, kısım
zorunlu olarak06:08:24
kendi isteğinin dışında
gerekli görmek06:08:23
yapılması icap etmek
KAZIMA06:08:06
Kazımak işi
beynelmilelcilik06:07:59
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
cimrilik06:07:49
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
mandıra06:07:03
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
Kargıma06:05:40
Kargımak işi, lânet
delice06:04:16
Davranışları aşırı, deli gibi olan
özetleme06:03:22
Özetlemek işi
kerime06:03:11
(saygılı konuşmada) Kız evlât
Fanatizm06:02:52
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
yenilemek06:01:40
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
TAYA06:01:33
Dadı
TAUN06:01:29
Veba hastalığı
müfrit06:01:08
Aşırı
vesile bulmak06:00:52
sebep yaratmak, bahane göstermek
açık hava sineması06:00:45
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
zarar06:00:41
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
eskisi gibi06:00:31
önceden olduğu gibi
kuzgun06:00:14
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
yansımak06:00:11
Anlaşılmak, belli olmak
olupbitti05:59:57
Oldubitti, emrivaki
dinleme05:59:47
Dinlemek işi
Namus05:59:12
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
yüzey05:58:38
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
yüzme05:58:34
Yüzmek (I, II) işi
zoraki05:58:00
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
harekeli05:57:49
Hareke konulmuş
delikanlı05:57:46
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
emrivaki05:57:19
Oldu bitti, olup bitti
kiraz zamkı05:57:06
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
astsubay05:55:44
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
gözaltına almak05:55:29
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
enteresan05:55:09
İlgi çekici, ilginç
dumur05:54:49
Körelme
ordonat05:54:46
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
ermeni gelini gibi kırıtmak05:51:50
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
besi05:51:44
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
darlık05:51:24
Dar olma durumu
tevahhuş05:51:03
Ürkme, ürküntü
medya05:49:38
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
inzivaya çekilmek05:49:34
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
fazla05:49:13
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
nihayet05:49:10
Son
faril05:48:56
Balık ağlarının alt ve üst yanlarına geçirilen keçi kılından yapılmış ip
baldırak05:48:49
Don ve pantolon gibi giysilerin dizden aşağı olan bölümü
onarım05:48:42
Onarmak işi, tamirat, tamir
evlilik05:48:39
Evli olma durumu
ummak05:48:18
Sanmak, tahmin etmek
bilâr05:47:45
Katranlı kıldan yapılan ve kalafat işlerinde kullanılan bir tür macun
kadavra05:47:20
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
kaldırım05:47:03
Yollarda taşlarla yapılan döşeme
otarsi05:46:53
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
bireysel05:46:46
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
spot05:46:05
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
övgü05:45:54
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
misafirhane05:45:31
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
etkime05:44:49
Etkimek işi, tesir
intaniye05:44:38
Mikropla bulaşan hastalıklar
şenlikli05:44:31
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
dilemek05:44:28
Biri için bir dilekte bulunmak
BİCİLİ05:43:39
bk. cicili bicili
gereksizlik05:43:33
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
kopek05:43:11
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
mücahit05:42:55
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
fatih05:42:34
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
fakih05:42:30
Fıkıh bilgini
kuzine05:41:29
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
bağımlılık05:41:19
Bağımlı olma durumu, tâbiiyet
zahir05:41:05
Açık, belli
allame05:40:46
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
YANSICA05:40:39
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
sebayüdü05:40:33
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün ikili gelmesi
bağlamak05:40:14
Düğümlemek
beli05:40:00
Evet
çetrefilli05:39:50
Karışık ve anlaşılması güç olan
duvar resmi05:39:33
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
sözü geçmek05:39:20
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
Meşru05:39:07
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
yalanma05:39:03
Yalanmak işi
yalamak05:38:53
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
bilyeli05:38:49
Bilyesi olan
kayınço05:38:26
Kayın biraderlere sevgi yollu söylenen söz
bilinçaltı05:37:09
Bilinç dışı olmakla birlikte, dilendiği zaman kapsamındakilerin bilince çağrılabildiği zihin bölgesi, şuuraltı tahteşşuur
Katkısız05:35:25
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
TABAKA05:35:21
Katman, kat
filolojik05:35:08
Filoloji ile ilgili
bakırcı05:34:59
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
yansıtıcı05:34:17
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
dirgen05:34:04
Harmanda sapları yaymaya yarar uzun çatallı araç
gülüş05:34:03
Gülmek işi veya biçimi
bünye05:33:53
Vücut yapısı
direme05:33:50
Diremek işi
Gündem05:33:33
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
zemmetme05:33:29
Zemmetmek işi veya durumu
hilecilik05:32:51
Hileci olma durumu, hilekârlık
hususiyet05:32:41
Özellik
tepkili05:32:30
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
karbondioksit05:31:10
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
çekici05:30:59
Çekme işini yapan
kekeç05:30:33
Kekeme
merhametli05:30:18
Acıması olan, merhamet eden
çizik05:29:50
Çizilmiş
Reis05:28:43
Başkan, ser
betimleme05:28:20
Betimlemek işi, tasvir
Davranmak05:28:19
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
erbiyum05:28:13
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
demir oksit05:28:06
Demirin hem tabiatta hem de sentetik yapılmış olarak görülen ve değişik kimyasal değer ve renkte bulunabilen oksit biçimi