sepici

1.İsimSepi işini yapan kimse, tabak (II)

Son Arananlar

tarh04:18:24
Çıkarma
asorti04:17:45
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
kişi zamiri04:17:35
Kişilerin yerine kullanılan zamir
namussuz04:17:01
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
hatasız04:16:36
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
eser04:16:23
Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt
bütüncü ekonomi04:15:00
Ekonominin bütün alanlarını kapsayan yapı ve oluşum, makro ekonomi
girişim04:14:46
Bir işe girişme, teşebbüs
göz göre göre04:14:27
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
pervane gibi04:14:23
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
birbiri için yaratılmış olmak04:13:42
birbiriyle çok iyi anlaşmak
dürzü04:13:31
Ağır bir hakaret ve küfür sözü olarak kullanılır
Zabıtname04:13:29
Tutanak
aPTERİKS04:12:14
bk. kivi
görümcelik yapmak (veya etmek)04:11:59
(görümce) geline kötü davranmak
sütanne04:11:52
bk. sütana
peruk04:11:52
bk. peruka
aşina04:11:38
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
diğerkam04:11:17
Özgeci, özgecil
yontu04:11:05
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
atropin04:10:50
Güzelavrat otundan çıkarılıp hekimlikte kullanılan zehirli bir ilâç
valilik04:10:43
Vali olma durumu
bazal04:10:30
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
Nehir04:10:28
Irmak
erkan04:10:06
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
asker olmak04:09:53
askerlik ödevine başlamak
Kasvetli04:09:39
İç sıkıcı, sıkıntılı
hak ediş04:09:37
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
monizm04:09:32
Tekçilik
sahne almak04:09:24
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
halsiz04:09:22
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
dren04:09:20
Hendek
mürdüm04:09:16
Mürdüm eriği
ağ torba04:09:10
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
Kavuştak04:08:59
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
Canice04:08:51
Cani gibi, caniye yakışır (biçimde)
derme çatma04:08:48
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
üstünlük04:08:46
Üstün olma durumu, rüçhan
volontarizm04:08:35
İstenççilik
toplanma04:08:13
Toplanmak işi
yönelteç04:07:51
Direksiyon
KOM04:07:48
Ağıl, davar ağılı
mürdesenk04:07:42
Doğal kurşun oksit, PbO
statik04:07:38
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
İris04:07:33
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
nişanlanma04:07:20
Nişanlamak işi
Aşk04:07:14
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
asaleten04:07:09
Bir görevde temelli olarak, asıl olarak, vekâleten karşıtı
ÜZMEK04:07:04
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
yaya geçidi04:06:55
Caddelerde yayaların geçmesi için ayrılmış bölüm
mangan04:06:52
Manganez
Endeks04:06:47
İndeks
alımlı04:06:45
Alımı olan, çekici, cazibeli
beklemek04:06:36
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
kuşatılma04:06:24
Kuşatılmak işi
Derli toplu04:06:22
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
eyvallah04:06:21
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
Mikoloji04:06:13
Mantar bilimi
cilacı04:06:05
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
sterilize04:06:01
Her türlü mikroptan arınmış
güvey,-i04:05:45
Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sırasında verilen ad
tefrik04:05:43
Ayırma, ayırt etme
Helisel04:05:41
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
leçek04:05:38
Baş örtüsü, yün atkı
umur04:05:36
Aldırış etme, önem verme
bari04:05:34
Keşke
HİZMET ERİ04:05:31
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
dizgin04:05:26
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
Dosya04:05:24
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
Satış04:05:18
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
fır04:04:39
Fırıl fırıl
Titreşim04:04:01
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
yetmek04:02:48
Yeterli sebep olmak
kene04:02:30
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
ravent04:01:46
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
gereği gibi04:01:29
nasıl olması gerekli ise öyle
alüminyum04:01:24
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
mürailik04:01:18
İkiyüzlülük
Yal04:01:11
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
ACIMSI04:00:58
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
Hangi04:00:30
İki veya daha çok şeyden bir tanesini belirtecek bir cevap istemek için kullanılan soru sıfatı
açlık04:00:23
Aç olma durumu
ibare04:00:20
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
dış deri03:59:36
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
sinir sistemi03:59:08
Yüksek yapılı organizmalarda, organizmanın yaşadığı ortama uymasını, çeşitli organların iş birliği durumunda çalışmasını sağlayan, sinir hücreleri, sinirler ve sinir merkezinden oluşan sistem
güzel sanatlar03:59:08
Edebiyat, müzik, resim, heykel, mimarlık, tiyatro gibi insanda coşku ve hayranlık uyandıran sanatlar
ev bark03:58:55
Ev, mülk
iz sürmek03:58:53
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
Kişi03:58:34
İnsan, kimse, şahıs
oluk03:58:04
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
ZENGİN03:57:02
Parası, malı çok olan, varlıklı
havalandırılma03:56:56
Havalandırılmak işi
lâktik asit03:56:54
Ekşi sütte ve bitkilerin çoğunda bulunan asit alkol, süt asidi
astrofizik03:56:50
Gök fiziği
damıtılma03:56:49
Damıtılmak işi
huzursuz03:56:47
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
kulak altı bezi03:56:44
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
kefir03:56:42
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
yaradan03:56:35
Tanrı
kaşık03:56:30
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
kabarıklık03:56:28
Kabarık olma durumu, şişkinlik
eneze03:56:17
Enez
kültürlü03:56:13
Kültürü gelişmiş olan
kargı03:56:03
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
gayri03:55:59
Başka, diğer
Yakarma03:55:57
Yakarmak işi
taahhüt03:55:54
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
mahkûmiyet03:55:48
Hüküm giymiş olma durumu
veba03:55:38
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
Dermansız03:55:33
Gücü kalmamış, bitkin
rekonstrüksiyon03:55:28
Yeniden kurma
bağsız03:55:26
Bağı bulunmayan
palavracı03:55:23
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
Alp eren03:55:15
Derviş
Bahar03:55:13
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
Kimse03:55:07
Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi, şahıs, nefer
ilişkin03:54:52
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
haşa03:54:48
Belleme (II)
gümüşi03:54:47
Gümüş renginde olan
HEY03:54:45
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
Toplumculuk03:54:43
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
Muhteva03:54:31
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
muhakeme etmek03:54:26
yargılamak
açık artırma03:54:25
Bir malın satışında alıcılar arasında fiyat artırma yarışına dayanan satış
zelve03:54:23
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
karış03:54:15
Parmaklar birbirinden uzak duracak biçimde gergin duran elde, baş parmak ve serçe parmakların uçları arasındaki açıklık
sarf03:54:11
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
sup03:54:09
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
yetkinlik03:54:09
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
yurdu03:54:06
İğnenin deliği