sargın

1.Sıfatİçten, yükekten

Son Arananlar

sargın09:11:58
İçten, yükekten
sinirsel09:11:58
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
astronomi09:11:54
Gök bilimi, felekiyat
but09:11:50
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
nokta09:11:46
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
İkiyüzlülük09:11:45
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
alkalik09:11:45
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
Uyku sersemliği09:11:43
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
acı badem09:11:42
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
ebet09:11:40
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
şüpheli09:11:38
Kuşkulu
pasata09:11:37
Bir tür kumar oyunu
sığır eti09:11:36
Sığırdan elde edilen, besleyici bir kırmızı et türü
sebze09:11:34
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
Zehir09:11:32
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
alan korkusu09:11:31
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
kaba sıva09:11:29
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
amberbaris09:11:27
Sarı çalı
mezgit09:11:27
Mezgitgillerden, Avrupa ve Türkiye denizlerinde yaşayan, uzun vücutlu, büyük ağızlı, eti lezzetli bir balık, tavuk balığı (Gadus merlangus)
hesabını (kitabını) bilmek09:11:25
tutumlu olmak
muhayyile09:11:24
Hayal etme gücü
KARAKTERİZE ETMEK09:11:24
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
TUZAK09:11:24
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
müteallik09:11:22
İlişkin, ilgili
varİs09:11:20
Toplardamar genişlemesi, ordubozan
iltizam etmek09:11:17
keseneğe almak
ÖZGÜR09:11:17
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan, serbest, hür
Çıplaklık09:11:15
Çıplak olma durumu
trakit09:11:14
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
amca09:11:12
Babanın erkek kardeşi
Oğulcuk09:11:10
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
Dil09:11:08
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
mukataa09:11:08
Kesim
tahıl yemi09:11:06
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
azerbaycanlı09:11:05
Azerbaycan halkından olan kimse
klişe09:11:04
Baskıda kullanılmak amacıyla, üzerine kabartma resim, şekil, yazı çıkarılmış metal levha
ONCA09:11:04
Ona göre, onun düşüncesince
manidar09:11:03
Anlamlı olan, manalı
aşırı gitmek09:10:58
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
Titreşim09:10:57
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
irade yitimi09:10:55
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
tavus kuşu09:10:53
bk. tavus
ilgeç09:10:51
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
ekmek tahtası09:10:48
Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta
hikmet09:10:40
Bilgelik
serbestlik09:10:38
Serbest olma durumu
Yabani09:10:38
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
tavla09:10:33
At ahırı
SUSAM YAĞI09:10:32
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
emircik09:10:30
Yalıçapkını, iskele kuşu
tabaka09:10:29
Katman, kat
ONDALIK09:10:27
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
yayla09:10:25
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
kısa çizgi09:10:23
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
ince yapılı09:10:21
Narin, nazik, zayıf
alman09:10:20
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
anahtar09:10:20
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
Teşkil09:10:18
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
İstenççilik09:10:16
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
haraç09:10:10
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
ÇANGAL09:10:08
Ayakta güreşirken karşı güreşçinin koltuğu altından bir kolu sokarak bir ayakla o güreşçinin bir bacağına çengel taktıktan sonra onu öne doğru eğip başı üzerinden atma oyunu, çelme takma
dirayet09:10:07
Yetenek, beceriklilik, zekâ
arka arkaya09:10:05
Hemen birbirinin arkasından, art arda
TESPİH09:10:03
Dinî sözleri tekrarlamak veya elde oyalanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk biçiminde yapılmış, genellikle 33 veya 99 taneden oluşmuş dizi
Piramit09:09:59
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
Kumandan09:09:57
Komutan
ora09:09:57
O yer
Su yuvarı09:09:56
Denizlerin yeryüzünde oluşturduğu yuvar, su küre, hidrosfer
TARAFEYN09:09:54
İki taraf
kaz09:09:52
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
İHSAN09:09:52
İyilik etme, iyi davranma
teşyi09:09:51
Uğurlama
hayli09:09:50
Epey, oldukça çok
optik09:09:48
Görme ile ilgili olan
menfaat09:09:46
Yarar, çıkar, kâr, fayda
bazilika09:09:42
Kral sarayı
repertuar09:09:41
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
fazladan09:09:40
alışılana ek olarak, alışılandan çok, bol bol, çok çok
yaban asması09:09:37
Akasma
İYİLİK09:09:37
İyi olma durumu, salâh
CUMHURBAŞKANI09:09:35
Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet başkanı, reisicumhur
kaçakçılık09:09:33
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
kulluk kölelik09:09:32
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
UZLAŞMA09:09:28
Uzlaşmak durumu, uyuşma
şarkı söylemek09:09:28
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
ortaya koymak09:09:24
herkesin görebileceği yere koymak
gren09:09:23
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
kapari09:09:23
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
Nebati09:09:18
Bitki ile ilgili, bitkisel
Üçleme09:09:18
Üçlemek işi
roket09:09:17
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
sb09:09:15
Antimon"un kısaltması
Afiş09:09:13
Bir şeyi duyurmak, tanıtmak için hazırlanan, çoğu resimli duvar ilânı
kayırma09:09:07
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
ahır09:09:06
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
onur09:09:02
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
kefillik09:08:58
Kefil olma durumu, kefalet
çekememezlik09:08:56
Çekememe durumu veya çekememekten, kıskançlıktan doğan davranış
el yatkınlığı09:08:56
İşe alışmış olma durumu, mümarese
defa09:08:55
Kez, kere
sigorta09:08:53
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
BEDAHETEN09:08:51
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
iletki09:08:49
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
dağ tavuğu09:08:48
bk. çil (I)
Sır09:08:43
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Ada09:08:42
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
sefil09:08:41
Sefalet çeken, yoksul
figüratif09:08:40
Figürlü, figürcü
Atçılık09:08:39
Soy at yetiştiriciliğinde yapılan at koşuları, at sergileri gibi çalışmalar
baştankara09:08:37
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Akrabalık09:08:35
Akraba olma durumu
kamil09:08:34
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
inkâr etmek (veya inkârdan gelmek)09:08:32
yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini, görmediğini söylemek, yaptığını saklamak, yadsımak
meze09:08:27
İçki içilirken yenilen yiyecek
sakız ağacı09:08:25
Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus)
aganta09:08:23
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
ikrar09:08:21
Saklamayarak söyleme, açıkça söyleme
akciğer09:08:18
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
ıstılah09:08:17
Terim
Yürürlük09:08:17
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
kum09:08:15
Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan ufak, sert taneciklerin bütünü
özleme09:08:14
Özlemek işi, iştiyak
söz gelişi09:08:13
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
KIRITKAN09:08:13
Her zaman kırıtan
Sorumlu tutmak09:08:11
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
yanma09:08:09
Yanmak işi
kuyruklu09:08:08
Kuyruğu olan
sagu09:08:04
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
misal09:08:02
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
nisaiye09:07:57
Kadın hastalıkları, jinekoloji