samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi08:05:15
İçten, içtenlikle
utanma08:04:29
Utanmak durumu, teeddüp
Yönetici08:03:47
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
ölçüsüz08:02:05
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
lokomotif08:01:23
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
elçilik uzmanı07:59:44
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
İçinde07:59:23
Süresince, zarfında
ışınım07:58:41
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
numara07:58:32
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
tütün rengi07:58:08
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
YÜK GEMİSİ07:57:58
Yük taşımak için yapılan özel gemi
sakız rakısı07:57:39
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Gözde07:56:46
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
tavsiye mektubu07:55:31
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
fanti07:54:53
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
gönül borcu07:54:12
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
mecazen07:53:48
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
aşk07:53:44
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi
Tekinsiz07:52:47
Tekin olmayan, uğursuz
ses birimi07:52:19
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
tekel07:49:33
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
kullanılmış07:48:56
Az veya çok bir zaman için başkasının malı olmuş, yeni olmayan, müstamel
Ruh bilimci07:48:33
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
Belge07:48:22
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
Baştan çıkarmak07:48:16
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
devlet bankası07:47:39
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
kargaşalık07:47:08
Kargaşa durumu
ulu07:46:57
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
İDARE LAMBASI07:46:38
İdare kandili
bilyeli yatak07:46:14
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
çevre bilimi07:45:35
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
GÜN07:45:32
Güneş
okuma yitimi07:45:01
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
mühlet07:44:47
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
Duruk07:44:44
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
soku07:43:54
Taş dibek
istençli07:43:38
İradeyle yapılan, iradî
tansiyon07:43:08
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
Liparit07:43:02
Riyolit
RAHATLIK07:41:37
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
Patavatsızlık07:41:30
Patavatsızca davranış
pano07:40:54
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
asalak bilimi07:40:47
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
sınır boyu07:40:37
Ülke sınırları
informatik07:40:27
Bilişim
göz07:39:31
Görme organı
fal07:39:28
Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası gibi şeylere bakarak anlam çıkarma
gayrimenkul07:39:01
Taşınmaz
At07:38:48
Astatin"in kısaltması
esenleme07:38:37
Esenlemek işi, selâm
arz derecesi07:38:27
bk. enlem
yakarış07:38:20
Yakarmak işi veya biçimi
iktifa etmek07:38:17
yetinmek; kanmak
Gerçek07:38:06
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
muhayyile07:38:03
Hayal etme gücü
enöte07:37:39
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
Kış07:37:23
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Kayra07:36:40
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
işlemek07:35:57
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
sal07:34:19
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
isteklendirme07:34:17
İsteklendirmek işi, teşvik
çepeçevre07:33:31
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
emir subayı07:33:15
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
set07:33:06
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
haberleşme07:32:48
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
ses07:31:57
Kulağın duyabildiği titreşim
ilerici07:31:46
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
koyu kahverengi07:31:28
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
taraf07:31:19
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
pas07:31:14
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
armoni07:30:47
Türlü sesler arasında sağlanan uyum
sel07:30:09
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
umursamaz07:29:29
Umursamayan, aldırış etmeyen
Susuzluk07:29:26
Susuz olma durumu, kuraklık
direşme07:29:22
Direşmek işi, sebat
cankurtaran sandalı07:29:09
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
EKSKAVATÖR07:29:05
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
General07:28:43
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
mandıra07:27:45
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
carcur07:27:20
bk. şarjör
katkı07:27:02
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
Dadacı07:26:42
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
merkezkaç07:26:21
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
fer07:26:19
Parlaklık, aydınlık
kontratak07:25:51
Karşı akın, karşı saldırı
gem07:25:36
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
limonluk07:25:26
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
giz07:24:53
Sır
kadıköy taşı07:24:45
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
skandal07:24:10
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
MASRAF07:23:57
Harcanan para, gider
ekmek07:23:27
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
kesintisiz07:23:23
Aralıksız
periyot07:22:49
Dönem
Yaban mersini07:22:44
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
YİNELEME07:22:08
Yinelemek işi, tekrarlama
zembil07:22:06
Hasırdan örülmüş saplı torba
züppe07:22:05
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
yad etmek07:22:04
anmak, hatırlamak
yaba07:22:03
Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı, atkı
uyluk kemiği07:22:03
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
me07:22:01
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
triportör07:22:01
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
tenzih etmek07:22:01
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
teker teker07:22:01
Birer birer, ayrı ayrı
oyun kurucu07:22:01
(futbolda) Takımda, savunucular ile akıncılar arasında yer alan, görevi hem savunucular, hem de akıncılara yardım etmek olan üç oyuncudan her biri, haf
potin07:22:00
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
nevale07:21:58
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
kum balığı07:21:58
Kum balığıgillerden, dişleri ve karın yüzgeçleri olmayan küçük bir balık (Ammodytes)
kuş yuvası07:21:58
Kuşun içinde barındığı yer
kreasyon07:21:56
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
konkav07:21:56
İçbükey, obruk, mukaar
idefiks07:21:55
Saplantı, sabit fikir
erkanıharp07:21:54
Kurmay
eşkenar dörtgen07:21:53
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
despot07:21:53
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
arpa suyu07:21:53
Bira
Su samuru07:21:53
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
Pinti07:21:52
Aşırı derecede cimri, kısmık
Okazyon07:21:52
Fırsat
Muvaffakiyet07:21:52
Başarı
MEZBAHA07:21:52
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
Laf cambazı07:21:51
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
Komutan07:21:51
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
Şimendifer07:21:50
Demir yolu
çivit mavisi07:21:49
Çivit rengindeki mavi
çehre07:21:49
Yüz, sima
kuvvetsizlik07:21:33
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
sataşma07:20:36
Sataşmak işi
laisizm07:20:25
Lâiklik