samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi07:17:38
İçten, içtenlikle
Şömine07:17:37
Ocak
musallat olmak07:17:37
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
kamu yönetimi07:17:35
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
letafet07:17:34
Güzellik, hoşluk
ıslahat07:17:32
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
Balkanlar07:17:32
Hırvatistan, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Slovenya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan ve Trakya"yı içine alan bölge
DOKUMA07:17:28
Dokumak işi, mensucat, tekstil
anaerkil07:17:27
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
fetih07:17:24
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
soru işareti07:17:23
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
Tibet sığırı07:17:22
bk. Tibet öküzü, yak
ferdi07:17:21
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
TEKEL07:17:20
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
kısmık07:17:19
Cimri, pinti, hasis
Nesep07:17:18
Soy, baba soyu
aptal aptal07:17:16
Aptal gibi, aptalca, aval aval
Nesne07:17:16
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
CASUS07:17:14
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
CAZİBE07:17:13
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
azalma07:17:13
Azalmak işi, eksilme, tenakus
YELKENLİ07:17:12
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
yazman07:17:10
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter
Destek07:17:09
Dayanak, dayak
erkete07:17:09
Dikiz
CANLI07:17:07
Canı olan, diri, yaşayan
yazılı07:17:07
Yazılmış olan, muharrer
fesat07:17:06
Bozukluk
ferda07:17:04
Erte, yarın, yarınki
Nesir07:17:02
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
BIRAKIT07:17:02
Tereke
alt alta07:17:02
Birbirinin altında olarak
uzay üssü07:17:01
Uzay istasyonu
elçi07:16:59
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
sezgi07:16:58
Sezme yeteneği, feraset
sansüalizm07:16:56
Duyumculuk
yetersiz07:16:56
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
KÖKTEN07:16:55
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
yemek odası07:16:55
Yemek yenilen oda, salamanje
rayiç07:16:52
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
iye07:16:52
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
düşürmek07:16:52
Değerini, fiyatını indirmek
icazet07:16:50
İzin, onay, onaylama
açıktan açığa07:16:48
Belirgin olarak, göz göre göre
Nan07:16:47
Ekmek
MEŞİN07:16:46
Sepilenmiş koyun derisi
toka07:16:46
Kemer, kayış vb nin iki ucunu birbirine bağlamaya, bunları istenilen genişlikte tutmaya yarayan, türlü biçimlerde tutturmalık
pazarlamacı07:16:46
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
rüzgar gülü07:16:45
Pusula kadranına yapıştırılan, rüzgârların yönünü ve adını gösteren levha
nehari07:16:42
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
BİLLUR07:16:41
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
yeterlik07:16:39
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
Ayıklamak07:16:36
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
uykusu hafif07:16:35
Küçük bir sesten hemen uyanan
LÜK07:16:33
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
ana yurt07:16:32
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
Lâtin çiçeği07:16:30
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
neoplazma07:16:29
Yeniden oluşan doku
mermer07:16:25
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
Hint kirazı07:16:24
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
TEKRARLAMA07:16:22
Tekrarlamak işi
Hedef07:16:21
Nişan alınacak yer
TEZENE07:16:18
Mızrap, çalgıç
kireç söndürmek07:16:16
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
çalı07:16:15
Böğürtlen, ahu dudu gibi ağaççıktan küçük, dalları çok çatallı ve sapları odunsu bitki
devamlılık07:16:14
Devamlı olma durumu, süreklilik
BÖN07:16:13
Budala, saf
müteessif07:16:11
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
KAYRA07:16:09
Yüksek tutulan veya sayılan birinden gelen iyilik, lütuf, ihsan, atıfet, inayet
KAYGI07:16:06
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
KAYIK07:16:05
Kürek veya yelkenle yürütülen ufak tekne
KAYIP07:16:03
Yitme, yitim
esefle07:16:03
Üzülerek, acınarak
satın alma07:16:02
Satın almak işi
Batıni07:16:02
Batıniye mezhebinden olan kimse
KAYAK07:16:02
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
kaçakçılık07:16:00
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
CANAVAR DÜDÜĞÜ07:15:59
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
BEYAZ07:15:58
Ak, kara karşıtı
yazar07:15:58
Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif
Oğul otu07:15:57
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
MÜZEKKER07:15:56
Eril
olta iğnesi07:15:55
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
ziynet07:15:54
Süs, bezek
bağımlı07:15:53
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
alafranga07:15:51
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
KULAÇ07:15:49
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
AÇIKLAMA07:15:48
Açıklamak işi, izah
Kazakça07:15:46
Kazak Türkçesi
merhum07:15:45
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
merhem07:15:43
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
şehvaniyet07:15:41
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
DEVE DİKENİ07:15:41
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
iptidaî07:15:40
İlkel
merkep07:15:38
Eşek
merkez07:15:37
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
sabırlı07:15:34
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
restore etmek07:15:34
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
stilo07:15:31
Dolma kalem
gövem eriği07:15:30
bk. akdiken
İTKİ07:15:30
Tepi
sığır vebası07:15:28
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
zıt gitmek07:15:26
birine karşı sürekli ters davranmak, istediklerinin tersini yapmak
yaban gülü07:15:25
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
gardiyan07:15:23
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
şufa hakkı07:15:23
bk. ön alım hakkı
kırdırma07:15:22
Kırdırmak işi, ıskonta
Heves07:15:20
İstek, eğilim, arzu, şevk
lanetlenme07:15:18
Lânetlenmek işi
sıkıntılı07:15:17
Sıkıntısı olan
fütürizm07:15:16
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
BAŞARISIZ07:15:15
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
Kampana07:15:12
Çan
arkasından07:15:09
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
Değiş tokuş07:15:08
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
zübde07:15:07
Özet, öz
Süpürge otu07:15:06
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
deprem bilimi07:15:03
Depremleri, yer hareketlerini inceleyen bilim, sismoloji
sezyum07:15:02
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
ateşli silâh07:15:00
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
Adcılık07:14:58
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
kiralayan07:14:57
Kiraya veren
mukavele07:14:55
Sözleşme
Saygın07:14:55
Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber
maden kömürü07:14:54
Taş kömürü
Posa07:14:52
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
yular07:14:50
Bir yere bağlamak veya çekerek götürmek için hayvanın başlığına veya tasmasına bağlanan ip
takdim etmek07:14:49
sunmak
Sersem07:14:47
Herhangi bir sebeple bilinci ve duyguları zayıflamış olan
umumiyet07:14:46
Genellik