samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

Rençper00:42:29
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
veto00:42:19
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
loğlama00:42:13
Loğlamak işi
koşucu00:41:35
Koşuya katılan yarışçı
sıçan otu00:41:24
Arsenik
maça00:41:24
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
vida00:41:18
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
Teşebbüs00:41:13
Girişim, girişme
Yaratımcı00:40:59
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
kontrol00:40:37
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
itibarlı00:40:27
İtibarı, değeri olan, saygın
Mantıklı00:40:22
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
peren00:40:19
Ülker yıldızı
dayanma00:40:01
Dayanmak işi
zararsız00:39:53
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
keşke00:39:49
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
salatalık00:39:47
Hıyar
Keskinleştirme00:39:38
Keskinleştirmek işi
KRON00:39:32
Çek para birimi
tekir00:39:06
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
tekil00:39:01
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
hesap uzmanı00:38:55
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
salgı00:38:51
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
şahsen00:38:45
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
delirme00:38:34
Delirmek işi
kargaşacı00:38:32
Kargaşa çıkaran (kimse)
romen rakamları00:38:22
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
HAYA00:38:08
Er bezi
kesinleştirme00:38:01
Kesinleştirmek işi
savaşımcı00:37:56
Savaşım veren kimse, mücadeleci
GÖRKEMLİ00:37:51
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
teknisyen00:37:46
Teknikçi
hava deliği00:37:41
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
burağan00:37:30
Güçlü esen rüzgâr
zeyil00:37:25
Ek
selen00:37:14
Ses, haber, bilgi
fiziksel00:37:14
Fizikle ilgili olan
mektup00:37:01
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
mektep00:37:00
Okul
nihilist00:36:59
Nihilizm yanlısı
savsama00:36:56
Savsaklama, ihmal
enflüanza00:36:56
Grip, ingin, paçavra hastalığı
mekruh00:36:46
İğrenç, tiksindirici
flâvta00:36:40
Flüt
ACEMLEŞME00:36:35
Acemleşmek durumuna gelmek
resif00:35:56
Su düzeyindeki sıra kayalar
cesurca00:35:55
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
sıyga00:35:55
Kip
Eğretileme00:35:38
İstiare, iğretileme
lekecilik00:35:24
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
HİKAYE00:35:01
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
balak00:34:45
bk. malak
boğma00:34:35
Boğmak işi
akarca00:34:19
Kemik veremi
sınır taşı00:34:12
Sınırı belirlemek için koyulan taş veya benzeri madde
eşey00:34:01
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
KOSTAK00:33:39
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
Bezek00:33:34
Süs, ziynet
vazgeçilme00:33:23
Vazgeçilmek işi veya durumu
Sorumlu00:33:10
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
tomurcuk00:33:07
Bir bitkinin üzerinde bulunan ve ileride sap, çiçek veya yaprak verecek olan filiz
Dair00:33:07
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
tavşan00:32:57
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
bornoz00:32:56
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
entelektüel00:32:55
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
makale00:32:44
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
MOSTRALIK00:32:28
Göstermelik, numune
sefil00:32:10
Sefalet çeken, yoksul
aspur00:31:56
Yalancı safran
devretme00:31:50
Devretmek işi
sırf00:31:38
Salt, ancak, sadece, yalnız
sınai00:31:34
Sanayi ile ilgili
el uzluğu00:31:09
Ustalık, el alışkanlığı, maharet
Esrar00:30:31
Gizler, sırlar
müsekkin00:30:12
Yatıştırıcı
Şöhret00:30:11
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
balar00:29:57
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
yele00:29:53
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
balet00:29:25
Bale yapan erkek sanatçı
dinsel00:29:20
Dinî
üçlü00:28:59
Üç parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden üç tane bulunan
bakar00:28:55
Öküz, sığır
iyiliksever00:28:55
İyilikçi, hayırsever
iğne deliği gibi00:28:47
küçücük
bahis00:28:08
Konuşulan şey, konu
bagaj00:27:58
Yolcu yükü
ŞAŞKIN00:27:34
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
besleme kız00:27:28
Besleme
iğreti00:27:23
bk. eğreti
uyarlama00:27:04
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
galeri00:26:51
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
nükteci00:26:46
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
Kalıntı00:26:39
Artıp kalan şey, bakiye
İltihap00:26:29
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
yontu00:26:27
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
külliye00:26:22
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
tesadüf etmek00:26:12
rastlamak, rast gelmek
yöntem bilimi00:26:08
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
mıcır00:26:00
bk. mucur
yelkenli gemi00:25:49
Yelkenle yürütülen gemi
Köken bilimi00:25:46
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
GÖZGÜ00:25:45
Ayna
parselâsyon00:25:30
Parselleme
deterjan00:25:28
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
oğlan00:25:14
Erkek çocuk
böyle00:25:11
Bunun gibi, buna benzer
taşikardi00:25:11
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
araban00:24:52
Klâsik Türk müziğinde bir makam
sililik00:24:49
Sili olma durumu, arılık, temizlik
her zaman00:24:44
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
sofra00:24:38
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
meral00:24:32
Maral, dişi geyik
dış çevre00:24:31
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
Yenileme00:24:30
Yenilemek, yeniden yapmak işi
Dimdik00:24:15
Çok dik (olarak)
istihlâk00:24:03
Tüketim
sataşmak00:23:58
Sarkıntılık etmek
yüz suyu00:23:56
Bir kimsenin onuru, haysiyeti
endüstriyel00:23:52
Endüstri ile ilgili, sınaî
nar çiçeği00:23:24
Parlak kırmızı renk
İzleme00:23:07
İzlemek işi, takip
yaygın yanlış00:22:51
Genelleştiği için yanlışlığına önem verilmeden kullanılagelen (söz, deyim, terim), galatımeşhur
harman dövmek00:22:48
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
mana 00:22:40
Anlam
erkete00:22:34
Dikiz
ölüm cezası00:22:13
bk. idam cezası
bili00:22:10
Bilgi, malûmat
MECLİS00:22:07
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
sadır00:22:04
Göğüs, sine
özlük00:21:56
Bir şeyin durumu, mahiyet