samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

esrime05:48:53
Sarhoş olma işi, gaşiy
ahbaplık05:48:32
Ahbap olma durumu, ünsiyet
Naçiz05:48:18
Değersiz, önemsiz
marangozluk05:39:54
Marangozun işi
yatak05:38:57
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
stajyerlik05:33:46
Stajyer olma durumu
onma05:33:06
Onmak işi veya durumu
secde05:32:55
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
agora05:31:34
Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı
sıkım05:30:57
Sıkma işi
kılmak05:30:19
(namaz için) Yerine getirmek
yiv05:30:02
Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi
türlü05:28:49
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
ayaklanmak05:28:09
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
akılcı05:26:16
Akılcılıkla ilgili
üşengeçlik05:26:10
Üşengeç olma durumu, tekâsül
abril05:25:21
Nisan, april
çamaşır05:24:24
İç giysisi
arınma05:23:08
Temizlenme
münakale05:22:51
Ulaşım
fantastik05:22:48
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
Mihman05:21:36
Konuk misafir
bani05:21:17
Kurucu
samba05:19:38
Bir çeşit Brezilya dansı
takibat05:19:33
Kovuşturma
gerdan05:17:50
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
bahtiyarlık05:16:55
Bahtlı olma durumu, mutluluk
epidemi05:13:40
Salgın hastalık
enikonu05:13:24
İyiden iyiye, iyice
milimetre05:13:20
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
lezyon05:12:36
bk. doku bozukluğu
titreme05:12:29
Titremek işi
Gramer05:12:21
Dil bilgisi
tevek05:12:19
Asma, kavun, karpuz gibi bitkilerin sürgünü veya dalı
parmaklık05:11:34
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
zerrin05:11:29
Altından yapılmış
şalak05:11:18
Büyümemiş karpuz
yaban havucu05:10:45
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
öneze05:08:31
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
gıyaben05:07:24
Kendi yokken, ortada olmaksızın
miat05:07:22
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
nevzat05:07:00
Yeni doğan çocuk
omurga05:06:57
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
Rastık05:06:34
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
op05:06:27
bk. opus
aba gibi05:05:59
(kumaş için) kaba ve kalın
gösterim05:05:42
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
vicdanlı05:04:38
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
gelembe05:04:15
Koyun yatağı
yazıcı05:04:03
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
evham05:03:59
Kuruntular, kuşkular, vehimler
Yaban eşeği05:03:48
Atgillerden, Hazar Denizi dolaylarında yaşayan, eşeğe çok benzeyen yaban hayvanı (Equus onager)
ceket05:03:46
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
tutumsuz05:03:32
Tutumlu olmayan, müsrif
veznedar05:03:13
Vezneci
üleştirmek05:03:08
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
Entrika05:02:42
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
natamam05:02:37
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
bademcik05:02:26
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
devingen05:01:44
Hareketli, müteharrik
trol05:01:34
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
yağışsızlık05:00:59
Yağış olmama durumu, kuraklık
yapmacık05:00:55
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
külah05:00:47
Erkeklerin giydiği genellikle keçeden, ucu sivri veya yüksek başlık
feci05:00:43
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
animasyon05:00:00
Canlandırma
gaile04:59:51
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
SEKTE04:59:34
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
kendini düşünmek04:59:33
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
bebecik04:59:27
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
kademeli04:59:21
Aşamalı, basamaklı
Utmak04:59:07
(oyunda) Yenmek, ütmek (II)
mikos04:59:03
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
hisli04:59:01
Duygulu, içli
aksiyom04:58:58
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
konvoy04:57:06
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
nostalji04:57:00
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
haksızlık etmek04:56:37
adalete aykırı davranmak, gadretmek
cip04:55:27
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
vız gelip tırıs gitmek04:55:05
hiç önemsememek, aldırış etmemek
selek04:54:35
Cömert, eli açık
Topluluk04:54:03
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
İstenç yitimi04:52:44
bk. irade yitimi
niteliksizlik04:52:21
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
som04:51:18
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
alışık olmak04:51:05
alışkanlık durumuna gelmek
cep04:50:11
Genellikle bir şey koymaya yarar, giysinin belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan yapılmış torba veya giysinin üzerine konulan parça ile yapılmış yer
Türemiş04:50:03
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
emzikli04:49:58
Emziği olan
ıskarça04:48:41
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
resif04:39:06
Su düzeyindeki sıra kayalar
fettane04:31:22
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
maval04:30:01
Yalan, uydurma söz
ahlâkçılık04:29:56
Ahlâkı bir araç değil, bir amaç sayan öğreti, törecilik, moralizm
Çetele04:29:03
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
yığılmak04:19:46
Çok sayıda birikmek toplanmak
pal04:18:22
Bir cins güvercin
fukara04:16:47
Yoksul, fakir, fıkara
beslenme bozukluğu04:16:25
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
çamur04:15:54
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
YUNANCA04:11:27
Yunan dili, Elence
ithaf04:10:12
(birinin) Adına sunma, armağan etme
nefesli çalgı04:09:50
bk. üflemeli çalgı
nalça04:09:42
Ayakkabıların altına çakılan demir
hırslanma04:09:33
Hırslanmak işi
mağrur04:09:10
Kurumlu, gururlu
müjdeleme04:08:24
Muştulama
GİZLİLİK04:08:07
Gizli olma durumu
mirasyedi04:07:48
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
mihnet04:07:33
Sıkıntı, üzüntü
mermi04:07:07
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
malaz04:06:13
Sulak yer
kötürüm olmak (veya kalmak)04:05:50
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
pipi04:05:42
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
Ergi04:04:41
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
konukluk04:04:22
Konuk olma durumu, misafirlik
katlanma04:03:04
Katlanmak işi
karayanık04:02:54
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
kararlaştırma04:02:39
Kararlaştırmak işi
kamışçık04:01:36
Kuyumcuların kullandığı üfleç
isteklenme04:01:23
İsteklenmek işi
ipçik04:01:02
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
ibre04:00:26
Ölçü aletlerinde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne
ihtida03:59:49
Başka bir dinden çıkıp Müslüman olma
hokka03:59:03
Metal, cam veya topraktan küçük kap
himmet03:59:00
Yardım, kayırma
zıngıldama03:58:17
Zıngıldamak işi veya durumu
tamir03:57:38
Onarma, onarım
çıkma03:57:30
Çıkmak işi
Otantik03:55:47
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk