samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

iham00:19:39
Kuruntuya düşürme
sükûnet00:19:08
Durgunluk, dinginlik, hareketsizlik
hakikatsiz00:19:04
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
elektrot00:19:01
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
genişlemek00:19:00
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
YALABIMAK00:18:45
Şimşek çakmak
çare00:18:31
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
Şarbon00:18:13
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
cesaretsiz00:18:08
Yüreksiz
kartvizit00:18:01
Kart (II)
pahalı00:17:55
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
alp00:17:50
Yiğit, kahraman
diba00:17:40
Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş
doru00:17:28
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
dama00:17:25
Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla iki kişi arasında oynanan oyun
daim00:17:07
Sürekli, sonsuz
kuru üzüm00:16:39
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
deyi00:16:39
Dil, söz, işaret, mimik gibi anlatım araçlarının bütünü
dert00:16:33
Üzüntü
halkoyu00:16:04
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy
jale00:15:48
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
revak00:15:32
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
revir00:15:20
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
Teorem00:15:01
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
davulcu00:14:34
Davul çalan kimse
aşamalı00:14:14
Aşaması olan, kademeli
hayranlık00:13:44
Hayran olma durumu
Gündem00:13:35
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
RADİKAL00:13:27
Köklü, kesin, kökten
Manita00:13:06
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
avcı00:12:52
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
tevazu00:11:40
Alçak gönüllülük
vekillik00:11:08
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
mükrim00:11:05
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
buse00:10:53
Öpücük, öpme, öpüş
ornitoloji00:10:52
Kuş bilimi
çarnaçar00:10:50
İster istemez
tamamlamak00:10:10
Bitirmek
YARLIGAMA00:10:07
Yarlıgamak işi, mağfiret
ilahiyat00:09:55
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
verev00:09:43
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
su yosunları00:09:32
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
hazırlık00:09:06
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
gerçeküstücülük00:09:01
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
unutmak00:08:36
Bir şeyi dalgınlıkla bir yerde bırakmak
kına çiçeği00:08:33
Kına çiçeğigillerden, çiçekleri tüylü renkte olan, bir veya çok yıllık otsu bitki (Balsamina hortensis)
yük asansörü00:08:30
Yüksek katlara yük çıkarmak için yapılan asansör
yatılı00:08:19
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
bediiyat00:07:57
Estetik bilimi, güzel sanatlar
00:07:53
bk. mı / mi
koket00:07:39
Yosma
kovuk00:07:24
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
kopya00:07:15
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
korun00:07:07
Üst derinin en dış tabakası
hatır00:06:20
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
x00:06:14
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
etokrasi00:06:04
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
gönyeleme00:05:50
Gönyelemek işi
tahsildar00:05:39
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
köpük00:05:33
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
enerjik00:05:17
Enerji ile ilgili
iskele00:04:54
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
kocasız00:04:50
Kocası olmayan (kadın)
bono00:04:13
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
mazot00:04:04
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
nazir00:03:55
Benzer, eş, örnek
nazar00:03:49
Bakış, bakma, göz atma
Bozuk00:03:34
Bozulmuş olan
alabora00:03:16
Geminin devrilecek kadar yan yatması
Çekicilik00:03:15
Çekici olma durumu, cazibe
sıçrama00:03:08
Sıçramak işi
libas00:03:05
Giysi
KEMRELEME00:03:02
Gübrelemek işi
tutkulu00:02:30
Tutkusu olan, ihtiraslı
Mantıklı00:02:05
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
Bol00:01:58
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
nitrojen00:01:48
Azotun başka bir adı
ıralama00:01:24
Iralamak işi
görüşme00:01:14
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
ağırbaşlılık00:01:10
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
içtepi00:00:21
bk. tepi
harp okulu00:00:10
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
seslem23:59:58
Hece
tutar23:59:32
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
siftinlik23:59:16
Adî, bayağı, berbat
şamdan23:59:02
Üzerine mum yerleştirilen destek
amiral23:58:44
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
tombak23:58:29
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
tasarruf23:58:20
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
salta23:58:11
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
salvo23:58:08
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
samsa23:58:02
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
içrek23:58:01
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, dışrak karşıtı
merak23:57:59
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
ananet23:57:56
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
peruka23:57:38
Takma saç
ahududu23:57:33
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
emay23:57:24
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
emmi23:57:21
Amca
emik23:57:15
Emmekten çürüyen yer, emme izi
emin23:57:12
İnanılır, güvenilir
elem23:57:03
Acı, üzüntü, dert, keder
elde23:57:00
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
belirsizlik23:56:08
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
dalga23:55:50
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
tenafür23:55:42
Kakışma, kakofoni
Serbestlik23:55:39
Serbest olma durumu
yetkisiz23:55:19
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
rafya23:55:13
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
rakik23:55:13
İnce, narin
cariyeniz (veya cariyeleri)23:55:10
eskiden, söz söylenen kimseye aşırı bir saygı göstermiş olmak için kadınlar tarafından "ben" zamiri yerine kullanılırdı
aforoz23:54:55
Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen "cemaatten kovma" cezası
motorin23:54:23
Motorlu taşıtları çalıştırmada kullanılan bir yağ
meymenet23:54:08
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
yozlaşma23:53:51
Yozlaşmak işi, tereddi
pestil23:53:42
İnce yufka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesi
dijital23:53:39
Sayısal
Bildirme23:53:32
Bildirmek işi, beyan
derdest23:53:02
Yakalama, tutma, ele geçirme
süresiz23:52:59
Süresi belirli olmayan
armonika23:52:56
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
Cihet23:52:33
Yön, yan, taraf
çöğüncek23:52:16
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
kendi kendine23:51:59
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
ekli23:51:41
Eklenmiş olan, eki olan
enli23:51:32
Eni büyük olan, geniş
duyarsız23:51:19
Duyarlı olmayan
ekspoze23:50:29
Bir yere sunulan bildiri özeti
sarahaten23:50:20
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
bedaheten23:50:07
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin