samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi09:31:17
İçten, içtenlikle
Yarıcı09:31:09
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
kuşluk09:30:55
Günün sabahla öğle arasındaki bölümü
logos09:30:51
bk. deyi
ihtiyaç09:30:41
Gerekseme, gereksinme
sömürme09:30:38
Sömürmek işi
tekrar etmek09:30:38
yeni baştan söylemek veya yapmak
Ödenti09:30:26
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
alüminyum taşı09:30:25
Boksit
dili tutulmak09:30:22
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
yürütme09:30:10
Yürütmek işi
CILIZ09:29:50
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
kudret helvası09:29:45
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
seyrekleştirme09:29:33
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
namuslu09:29:20
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
kadınsı09:28:59
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
yalandan09:28:32
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
üzüm kurusu09:28:21
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
kefalet09:28:20
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
rutubetli09:28:19
Rutubeti olan, nemli
lamise09:28:19
Dokunum
ruhsat09:28:18
İzin, müsaade
sinsi09:28:17
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
faiz09:28:17
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
sevişme09:28:16
Sevişmek işi
nizam09:28:15
Düzen
halas09:28:14
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
adamakıllı09:28:13
Gereğinden çok, iyice
ellik09:28:12
Eldiven
VARSAYIM09:28:11
Kanıtlanmadan, geçici veya kalıcı olarak benimsenen önerme; deneyle henüz yeter derecede doğrulanmamış ama doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez
çalap09:28:11
Tanrı
firez09:26:31
Ekin
ilerlemek09:24:28
(vakit için) Geçmek
olumsuz09:24:24
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
AKSİYON09:24:23
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
binek atı09:24:22
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
karakteristik09:23:44
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
Göre09:23:40
uygun, elverişli, için
tesadüf etmek09:23:38
rastlamak, rast gelmek
gümüş09:23:30
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
Kudretli09:22:04
Gücü olan, güçlü
SATIH09:21:52
Yüz, yüzey
rikkatli09:21:37
Duygulu, sevecen
seslenme09:21:29
Seslenmek işi
deprem bilimci09:21:19
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
üstünkörü09:20:02
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
hassaslık09:19:27
Hassas olma durumu, hassasiyet
ulama09:18:30
Ulamak işi
aklama09:18:30
Aklamak işi, ibra
milliyetçilik09:18:22
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
ataşe09:17:14
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
İyi niyet09:17:05
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
müstacel09:15:09
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
yarışlık09:14:33
Pist
paha09:13:11
Değer, fiyat
ÇERKEZ09:12:06
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
yazıklar olsun09:11:59
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
Tıpatıp09:11:55
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
vurgu09:11:19
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
uyluk kemiği09:10:03
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Maatteessüf09:09:58
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
dirilme09:09:54
Dirilmek işi
padişahlık09:09:52
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
puluçluk09:09:49
Puluç olma durumu, ananet
çapari09:09:45
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
SERGERDE09:09:41
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
boran09:09:38
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
gerçeğe aykırı09:09:34
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
NEBATAT09:09:31
Bitkiler
genç irisi09:09:27
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
Tembel09:09:24
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
yaralanma09:09:20
Yaralanmak işi
ak yel09:09:18
Güneyden esen rüzgâr, lodos
köken bilimi09:09:16
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
alt dudak09:09:09
Dudaklardan altta bulunanı
salak09:09:07
Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan kimse
damla09:08:55
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
saray çiçeği09:08:47
Hezaren
ACİL09:08:45
İvedi, ivedili
tumbadız09:08:43
Kısa ve şişman
liyakat09:08:41
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
endişe09:08:39
Düşünce
Ailecek09:08:36
Ailece
mukavemet09:08:31
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
alaz09:08:23
Alev, yalaz
İRADE DIŞI09:08:21
İradesiz
operatör09:08:18
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
zehirli09:08:15
Zehiri olan
ETKİ09:08:13
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
uykusuzluk09:08:11
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
neşter09:07:51
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
Fütüvvet09:07:47
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
kılade09:07:42
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
kurtluca09:07:40
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
nazariyat09:07:38
Kuramlar
çevren09:07:34
Ufuk, göz erimi
nezif09:07:31
Kanama
sağ09:07:31
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
alkış09:07:11
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
ilgisiz09:06:50
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
gudde09:06:01
Bez, beze
sezyum09:02:56
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
bez09:02:52
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
harap09:02:51
Bayındırlığı kalmamış, yıkılacak duruma gelmiş, yıkkın, viran
ses bilimi09:02:51
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
LİPARİT09:02:27
Riyolit
otantik09:02:09
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
eke09:01:42
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
İhtifal09:01:39
Anma töreni
Latin çiçeği09:01:22
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
öbürü09:00:09
Öteki, öbür kişi veya şey, diğeri
göt09:00:00
Anüs
denklik08:59:12
Denk olma durumu, eşitlik, müsavat
Revan08:57:22
Giden, yürüyen
arkasından koşmak08:57:18
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
AYMAZ08:57:02
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
ateşli08:54:50
Ateşi olan
şebabet08:54:12
Gençlik veya gençlik yılları
vasilik08:53:22
Vasi olma durumu, vasinin yaptığı iş, vesayet
seren08:53:12
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
giderayak08:52:13
Gitme anında, gitmek üzere iken
GEZEGEN08:52:10
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
geveze08:51:51
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
getirimci08:51:34
Getirim sağlayan şey veya kimse
safra kesesi08:51:09
Öd kesesi
Üzgü08:51:01
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
Gerileme08:50:53
Gerilemek işi
Germanyum08:50:51
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
Gericilik08:50:27
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
gerici08:50:24
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci