samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi16:53:49
İçten, içtenlikle
Gürültücü16:53:20
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
Zarif16:53:20
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
bordro16:53:11
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
eğlenme16:52:50
Eğlenmek işi
ibare16:51:59
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
SAKİL16:51:47
Ağır
Lup16:50:08
Büyüteç
büyük atardamar16:49:47
Kalbin kasılması ile karıncıklardaki kanı bütün vücuda taşıyan ana atardamar
minnet16:49:06
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
röle16:47:49
Değiştirgeç
kontrol16:47:10
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
yığın bulut16:46:54
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
haşere16:46:04
Böcek
Eğreti16:45:59
Belirli bir süre sonra kaldırılacak olan, geçici, iğreti, muvakkat
ilan etmek16:45:42
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
askeriye16:45:35
Askerlik
perişan16:45:31
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
makineli tüfek16:45:19
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
GEÇİMSİZ16:44:39
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
molibden16:44:22
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
GözEnek16:44:15
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
Sahtecilik16:43:50
Sahte işler yapma, düzmecilik, sahtekârlık
çekingen16:43:35
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
Baharatlı16:42:50
Baharatı olan
nitelik16:41:59
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
karamsarlık16:41:17
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
beygir16:40:44
At
Onurlu 16:40:06
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
Çok16:40:04
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
muhtıra16:39:57
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
ölet16:39:35
Öldürücü hastalık salgını, kıran
faka basmak16:39:24
aldatılmak, tuzağa düşmek
Pederşahi16:38:54
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
sibakusiyak16:38:50
bk. siyakusibak
temiz yüreklilik16:38:19
Temiz yürekli olma durumu
AMERİKA ELMASI16:38:01
Antep fıstığıgillerden, Amerika"da yetişen bir ağaç, bilader ağacı (Anacardium occidentale)
marketing16:36:34
Pazarlama
küfe16:36:10
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
takip16:35:51
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
yakıt16:35:25
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
palavra16:35:15
Herhangi bir konuda gerçeğe aykırı, uydurma söz veya haber; uzun ve boş konuşma, martaval
ağılamak16:35:15
(bir şeye), Ağı katmak
Kota16:33:49
Bir ülkede kontenjan sisteminden ithal edilecek malların çeşitlerini ve çeşit oranlarını veya miktarlarını gösteren liste
ümitsiz16:32:55
Umutsuz
çentik16:32:52
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
ÜMİT ETMEK16:32:14
ummak, beklemek
dağlı16:29:23
Dağlık bölge halkından olan
meşakkat16:29:13
Güçlük, sıkıntı, zorluk
analiz16:29:04
Çözümleme, tahlil
metin olmak16:28:49
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
metanet16:28:45
Metin olma, dayanma, dayanıklılık, sağlamlık
Mareşal16:28:25
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
öfke16:27:58
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
sirkülasyon16:27:47
Dolanım, dolanış, tedavül
hematit16:27:38
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
eş yükselti16:27:27
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
çoğalma16:26:49
Çok duruma gelme, artma
sanık16:26:45
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
Çekimci16:26:44
Yapımcı
Muhakeme16:25:50
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
don16:25:25
Giysi
Esik16:25:03
Çukur yer
gözlemci16:23:53
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
TUHAFİYECİ16:23:49
Tuhafiye satan kimse
telsiz16:23:23
Teli olmayan
EĞİRMEN16:23:22
İplik eğirmeye yarar araç, kirmen
kamufle etmek16:23:06
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
Küme16:22:37
Tümsek biçimindeki yığın
yarıyıl16:21:54
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
kesintisiz16:21:52
Aralıksız
iklim bilimi16:21:43
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
Gidon16:20:56
Yönelteç
kültür16:20:54
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddî ve manevî değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin
etkili16:20:02
Etkisi olan, tesirli, müessir
deniz bilimi16:19:12
Ana deniz bilimi, oşinografi
KENDİR16:18:44
Kenevir
MİZAN16:17:44
Terazi
güvem eriği16:17:32
bk. akdiken
SEVGİLİ16:17:00
Sevgi ve bağlılık duyulan
aldırış16:16:58
Aldırmak işi veya biçimi
kendi başına16:16:57
Kimseye sormadan
üst üste16:16:54
Birbiri arkasından
natıka16:16:24
Düşünüp söyleme yeteneği
RET16:16:16
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
tasarruf etmek16:16:06
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
öykünme16:15:58
Öykünmek işi, taklit
itici16:15:54
İtme işini yapan
ahlak dışıcılık16:15:39
Ahlâk bilimine aykırı davranma
taksalı16:15:35
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
züppeleşme16:15:34
Züppeleşmek işi veya durumu
HABERCİ16:14:57
Haber getiren kimse, ulak
KOSTAK16:13:28
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
çocuk bilimi16:13:09
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
kıpti16:13:06
Mısır halkından olan kimse
MEDENİYET16:12:54
Uygarlık
ruhi16:12:37
Ruhla ilgili, ruhsal
ücret16:11:28
İş gücünün karşılığı olan para ve mal
iflâh olmak16:11:28
onmak, düzelmek
matlup16:11:27
İstenilen, aranılan
müessis16:11:23
Kurucu
nobelyum16:11:21
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
yayılma16:11:21
Yayılmak işi, intişar
İLAÇ16:11:20
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
Bambaşka16:10:35
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
çevirgeç16:09:14
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
yarım kafiye16:08:34
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
gerçekleme16:07:13
Gerçeklemek işi, teyit
nasir16:04:17
Nesir yazan, nesir ustası
berzah16:03:40
Kıstak, dar dil
beden eğitimi16:02:57
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
Büyücü16:02:36
Büyü yapan kimse, sihirbaz
Frikik16:02:35
Serbest vuruş
Emekçi16:02:31
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
İnceleme16:02:26
İncelemek işi, tetkik
kuram16:01:21
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
halk ozanı16:01:08
Halk içinde yetişen, deyişlerini genellikle sazla söyleyen, sözlü şiir geleneğine bağlı ozan, âşık
Şaka16:00:52
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
balık15:59:56
Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı
PR15:59:20
Praseodim"in kısaltması
atmosfer15:59:11
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
HARMANİ15:58:42
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
esrarlı15:58:17
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
alt karşıt15:57:35
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
aritmetik15:57:34
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
övgücü15:57:10
Birini veya bir şeyi öven (kimse)
GÖNÜL ERİ15:56:58
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
çulluk15:56:54
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
ŞİKAR15:56:43
Av
akıtma15:56:23
Akıtmak işi