samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

benbencilik02:42:31
Benbenci olma durumu
doku bozukluğu02:42:14
Yara, darbe, iltihap, ur gibi sebeplerle bir organda ortaya çıkan bozukluk, yıpranma, lezyon
mestur02:41:52
Örtülü, kapalı, gizli
dinek02:41:50
Dinlenmek için durulan yer
Eskimoca02:41:47
Eskimo dili
gerilim02:41:45
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
orijin02:41:32
Soy sop
ZAĞLI02:41:24
Kılağılı
Sinolog02:41:15
Sinoloji bilgini
monden02:41:14
Toplum yaşamı ile ilgili
biçici02:41:09
Biçmek işini yapan (kimse)
hakikat02:41:07
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
alabildiğine02:41:05
Sınırsız, uçsuz bucaksız
metaloit02:41:01
Metalsi
mahiyet02:40:58
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
çanak02:40:46
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
pirina02:40:44
Zeytinin, sıkıldıktan sonra yağ bakımından zenginliğini yitirmeyen, gübre veya hayvan yemi olarak kullanılan küspesi
dostluk02:40:33
Dost olma durumu; dostça davranış
hakiki02:40:31
Gerçek
gözenekli02:40:26
Gözenekleri olan
çokluk02:40:18
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
gevşeklik02:40:01
Gevşek olma durumu
maval02:39:51
Yalan, uydurma söz
minare02:39:47
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
küflüce02:39:38
bk. mantar hastalığı
konkordato02:39:02
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
pürtüklü02:38:57
Pürtükleri olan
cakacı02:38:51
Caka yapmayı seven
Terapi02:38:50
İyileştirme, sağaltım, tedavi
yurdu02:38:47
İğnenin deliği
gevşemek02:38:46
Çözülmek
ÜSDERİ02:38:42
bk. üst deri
neoplazma02:38:23
Yeniden oluşan doku
müşahhas02:38:19
Somut, konkre
forvet02:37:44
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
rasyonalist02:37:34
Akılcı, usçu
Pres02:37:25
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
dörtlük02:37:13
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
ferda02:37:02
Erte, yarın, yarınki
müzisyen02:36:51
Müzikçi, müzik sanatçısı
fanfar02:36:48
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
bilmeden02:36:37
bilmeyerek
ÇAYIRLIK02:36:23
Çayırı olan yer
hapşırma02:36:13
Hapşırmak işi, aksırma
ağrı sızı02:36:10
Rahatsızlık veren acı, sancı
icabet02:36:02
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
alafranga02:36:01
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
ritmik02:35:39
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
pisin02:35:33
Yüzme havuzu
küllü su02:35:11
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
mayna02:35:07
Yelken indirme, fora karşıtı
mango02:34:59
Hint Kirazı
patriarkal02:34:58
Ataerkil
mabut02:34:51
Kendisine tapılan varlık, tapacak, tanrı, ilâh
Cüppe02:34:45
bk. cübbe
azalma02:34:44
Azalmak işi, eksilme, tenakus
haç02:34:34
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
ziraatçı02:34:26
Tarımcı
beynelmilelcilik02:34:23
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
kiralayan02:34:23
Kiraya veren
mason02:33:38
Masonluk derneği üyesi, farmason
ŞLEMPE02:33:28
Tanelerin veya melasın fermantasyonundan veya damıtma yoluyla alkol alındıktan sonra çok sulu hâldeki lâpa
site02:32:44
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
giyinik02:32:41
Giyinmiş olan
malul02:32:38
Sakat (kimse)
mader02:32:35
Ana, anne
batak çulluğu02:32:33
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
mazruf02:32:33
Zarf içine konmuş, zarflı
bulak02:32:31
Kaynak, pınar
gitme02:32:30
Gitmek işi
tahrikçi02:32:29
Tahrik eden kimse
intiha02:32:22
Son, sona erme, sonu gelme
BUĞUR02:32:16
Buğra
kaşkariko02:32:14
Oyun, dolap, düzen
kurtarma gemisi02:32:03
Deniz trafiğinde arızalanan, kaza geçiren gemi, şilep vb. araçları uygun bir yere çekip götüren özel donanımlı deniz aracı
esrar02:31:57
Gizler, sırlar
buhur02:31:47
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
iş güç sahibi02:31:32
Bir işi, bir görevi olan
am02:31:28
Amerikyum"un kısaltması
KARLI02:31:20
Üstünde kar bulunan
trityum02:31:12
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
eskitmek02:31:08
Yaşlandırmak
şiir defteri02:30:26
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
cürüm02:30:20
Suç
serenat02:30:11
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
sermayesizlik02:29:39
Sermayesiz olma durumu
maden yatağı02:29:28
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
yaylım ateş02:29:18
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
erden02:29:17
Bakir
vezneci02:29:16
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
evlendirme02:29:13
Evlendirmek işi
ister istemez02:29:05
Zorunlu olarak, elinde olmadan
Falez02:29:04
bk. yalı yar
bilmece çözmek02:28:50
bilmecenin cevabını bulmak
vasıflandırma02:28:49
Nitelendirme
pedikür02:28:42
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
çanak yalayıcı02:28:16
Dalkavuk
af dilemek02:28:15
bağışlanmasını istemek
dogmacılık02:28:14
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
kalsiyum fosfat02:28:10
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
hellim02:28:09
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
ele geçirmek02:27:43
yakalamak
santimetre02:27:19
Bir metrenin yüzde biri (cm)
asetilen02:27:15
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
istifa etmek02:27:03
(işinden) çekilmek
papura02:26:59
İki çift öküzle çekilen ağır saban
suçsuzluk02:26:53
Suç işlememiş olma durumu
ARKALIK02:26:36
Ev içinde giyilen kolsuz, kalınca bir tür kısa hırka
emlak02:26:32
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
kemikli02:26:28
Kemiği olan veya çok kemiği olan
piton02:26:26
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
pisik02:26:18
Kedi
anakonda02:26:16
Boğagillerden tropikal Güney Amerika"da yaşayan, avını sararak ve sıkarak öldüren yılan (Eunectes murinus)
asfalt02:26:08
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
anlaşmazlık02:26:07
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
cenin02:26:01
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
cenah02:26:00
Kuş kanadı
cenap02:25:59
Saygı, onur ve büyüklük anlamıyla kullanılır
celal02:25:58
Büyüklük, ululuk
ceket02:25:54
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
delice02:25:43
Davranışları aşırı, deli gibi olan
sığdırma02:25:32
Sığdırmak işi
nükteci02:24:51
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
reosta02:23:02
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
metal yatak02:22:57
Özü, temeli metalden oluşan yatak
nişangah02:21:37
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
Senelik02:21:01
Yıllık
aksilik02:20:31
Terslik, inatçılık, huysuzluk
Amirce02:20:25
Amire yakışır biçimde, amir gibi
simsariye02:20:19
Komisyon