samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

tiksindirici17:33:05
Tiksinilecek durumda olan, menfur
materyal17:33:01
Malzeme, gereç
Sohbet etmek17:32:59
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
yaylım ateş17:32:57
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
merzengûş17:32:51
Mercanköşk
BAĞIŞLAMA17:32:49
Bağışlamak işi, affetme, af
mağlup17:32:48
Yenilen, yenik düşen
seyyare17:32:45
Gezegen
Donuk17:32:38
Parlaklığı olmayan, mat
temayül17:32:36
Bir tarafa eğilme, meyletme
temaşa17:32:33
Hoşlanarak bakma
fiziksel17:32:33
Fizikle ilgili olan
haşmet17:32:29
Görkem
TEVKİFHANE17:32:28
Tutuk evi
telkin17:32:27
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
mektup17:32:25
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
mektep17:32:21
Okul
savsama17:32:13
Savsaklama, ihmal
mekruh17:32:09
İğrenç, tiksindirici
çelebi17:32:06
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
flâvta17:32:05
Flüt
tavlı17:32:03
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
sofra17:32:00
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
kiniş17:31:58
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
tarafa olmak (veya çıkmak)17:31:57
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
softa17:31:56
Medrese öğrencisi
çarpım17:31:51
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
tanrısızlık17:31:50
Tanrısız olma durumu
EKONOMİ17:31:48
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
tamamlama17:31:45
Tamamlamak işi, itmam
alt bölüm17:31:44
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
tam17:31:41
Eksiksiz, kesintisiz
bilfarz17:31:35
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
kebap17:31:33
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
takım erki17:31:32
Oligarşi
insaf17:31:27
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
tahayyül etmek17:31:23
hayal etmek
başvuru17:31:20
Başvurmak işi, müracaat
Boy17:31:15
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
elbette17:31:14
Elbet
tüzel17:31:12
Tüze ile ilgili, hukukî
AMAÇ17:31:10
Erişilmek istenilen sonuç, maksat
töre17:31:09
Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin, kuralların, görenek ve geleneklerin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların bütünü
minyon17:31:05
İnce, küçük, sevimli, cici, çıtı pıtı
emircik17:31:05
Yalıçapkını, iskele kuşu
töhmet17:31:05
Birine isnat olunan suç, işlenildiği sanılan, fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama
keyfiyet17:30:59
Nitelik
soru işareti17:30:55
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
vahşi hayvan17:30:51
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
Feza17:30:51
Uzay
avlanma17:30:43
Avlanmak işi
yarenlik etmek17:30:41
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
organizma17:30:36
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
yordam17:30:34
Çeviklik, çabukluk
sonuç17:30:29
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
akıl hastası17:30:23
Ruh hastası, deli
somutluk17:30:22
Somut olma durumu
maalmemnuniye17:30:20
İsteye isteye, seve seve, memnunlukla, memnuniyetle
protaktinyum17:30:18
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
tebaa17:30:14
Uyruklu
vasıflandırma17:30:13
Nitelendirme
teber17:30:10
Balta
Hint keneviri17:30:10
Yapraklarından esrar elde edilen bir tür kenevir (Cannabis sativa)
taşımak17:30:06
Üstünde bulundurmak
Uysal17:30:05
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
teyel17:30:02
Seyrek ve eğreti dikiş
dertli17:29:59
Derdi olan
sinemacı17:29:59
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
üstü kapalı17:29:58
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
ölümsüzlük17:29:58
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
hoyratça17:29:53
Kaba (bir biçimde)
ahretlik17:29:50
Besleme kız
tezat17:29:49
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
tezek17:29:45
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
Fedai17:29:42
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
Süsleme17:29:41
Süslemek işi, bezeme, tezyin
ezgin17:29:35
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
yazgıcı17:29:33
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
keçi postu17:29:29
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
suçlama17:29:27
Suçlamak işi, itham
Yönerge17:29:25
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
DAYANAK17:29:20
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
orkestracı17:29:16
Orkestrada görevli kimse
odak17:29:12
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
Besteci17:29:08
Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör
ahenk kaidesi17:29:04
bk. ünlü uyumu
Moratoryum17:28:59
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluğunun geri bırakılması
keçe17:28:58
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
rakım17:28:50
Yükselti
bayram17:28:48
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
filiz17:28:43
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
beze17:28:41
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
güvenme17:28:36
Güven duyma, güveni olma
siyahlık17:28:34
Siyah olma durumu, kara renk
kuzeybatı17:28:27
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
kukla oyunu17:28:26
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
mıcır17:28:22
bk. mucur
armonika17:28:12
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
Mantıklı17:28:05
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıkî
Uygar17:27:57
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
Popülarite17:27:52
Halk tarafından sevilme, tutulma
dikte17:27:50
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
ACEMLEŞME17:27:40
Acemleşmek durumuna gelmek
Zıpır17:27:35
Delişmen
av kuşu17:27:24
Avlanılan kuş
lânetlenme17:27:20
Lânetlenmek işi
cızırtı17:27:17
Cızırdama sesi
dehliz17:27:15
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
vazgeçilme17:27:11
Vazgeçilmek işi veya durumu
arış17:27:04
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
toprak kölesi17:27:02
Toprağa bağlı köle
karnaval maskesi17:26:56
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
kesme işareti17:26:54
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
vazife17:26:54
Ödev
okyanus mavisi17:26:52
Koyu mavi
monogami17:26:49
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
akla yatkın17:26:45
uygun, akıllıca, makul
sahteci17:26:40
Düzmeci, sahtekâr
Sevinçli17:26:31
Sevinci olan ve sevinç veren
tahripkâr17:26:29
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
teknisyen17:26:25
Teknikçi
adet17:26:19
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
maarif17:26:13
Bilgi ve kültür
burhan17:25:57
Kanıt
kurban17:25:55
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
tabaklık17:25:53
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
gözlükçü17:25:47
Gözlük satan veya onaran kimse
yönelme durumu17:25:45
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
sonuçlamak17:25:41
Sonuç vermek; yol açmak
Sürme17:25:39
Sürmek işi