samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

dallama23:37:14
Dallamak işi
pıhtı23:37:05
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
SANAT23:36:00
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
tesadüfen23:35:59
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
badik23:35:55
Ördek; palaz
tutarık23:35:49
bk. tutarak
müttehit23:35:38
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
ürkme23:35:26
Ürkmek durumu, tevahhuş
tıkanık23:34:46
Tıkanmış
çocuk23:34:35
Küçük yaştaki oğlan veya kız
el değmemiş23:34:33
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
güçsüz23:34:05
Gücü olmayan, âciz
bahçe23:33:47
Sebze yetiştirilen yer, bostan
ölümcül23:33:37
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
topaç23:33:36
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
özlü23:31:58
Özü olan, öz bölümü çokça olan
tesri23:31:12
Çabuklaştırma, hızlandırma
temizlemek23:30:51
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
nekes23:30:29
Eli sıkı, cimri
DÜŞÜNÜŞ23:30:10
Düşünmek işi veya biçimi, mütalâa
lehim23:30:07
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
geliştirme23:30:03
Geliştirmek işi
falihayır23:29:50
İyiye yorulur olgu
otoray23:29:47
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
köşe taşı23:29:46
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
İDDİA23:29:38
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
çığırtı23:29:15
Çığrışma sesleri
Mars23:28:59
Merih gezegeni, Sakıt
Çatal23:28:58
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
eskime23:28:22
Eskimek işi
öldürmek23:28:17
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
çam sakızı23:28:17
Çam ağacından çıkarılan reçine
büyüklük23:27:52
Büyük olma durumu, ululuk
esrarengiz23:27:39
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
nasip23:26:14
Birinin payına düşen şey
vites kutusu23:26:03
Motorlu taşıtlarda, dişlilerin içinde bulundukları yuva
polemik23:25:54
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
Dara23:25:02
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
kamuoyu23:24:58
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
noksanlık23:24:31
Noksan olma durumu, eksiklik
ödeşmek23:23:41
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
kalinos23:23:04
Levreğe benzer bir balık
oramiral23:23:00
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
mezru23:22:03
Ekilmiş, ekili
Avusturyalı23:21:28
Avusturya kökenli olan (kimse)
tilki23:20:44
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
ENİNE BOYUNA23:20:32
gösterişli, iri yarı
çoban23:18:55
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
YOKUŞ23:18:37
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
iş güç sahibi23:18:34
Bir işi, bir görevi olan
küpe23:18:27
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
etyemez23:18:16
Etyemezlikle ilgili
Albeni23:18:15
Alım, çekicilik, cazibe
domino23:18:06
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
muhteviyat23:18:06
İçindekiler
nahoş23:18:01
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
sipariş23:18:00
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
vakitsiz23:17:57
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
rıza23:17:22
Razı olma, isteme, istek
sipariş etmek23:16:50
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
ahval23:16:33
Durumlar, hâller, vaziyetler
duygusuz23:16:20
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
bembeyaz23:15:41
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
yenmek23:15:37
Tutmak, bastırmak
şık23:15:15
Güzel, zarif, modaya uygun
Dair23:15:04
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
barınma23:15:02
Barınmak işi
Titiz23:14:07
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
karate23:14:06
Ayak ve yumruk vuruşları üzerine kurulu, Japon kökenli bir dövüş yöntemi
ant içmek (veya etmek)23:13:57
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
filozof23:13:37
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
alternatif23:13:13
Seçilebilecek bir başka yol, yöntem; seçenek
DİZEM23:13:10
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
patron23:13:09
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
caz takımı23:13:09
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
havacı23:13:06
Hava taşıtlarında görevli kimse
ürolog23:12:51
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
istif etmek23:12:11
yıkılmayacak bir biçimde, düzgünce yerleştirmek
SAPLAMA23:11:58
Saplamak işi
muştu23:11:40
Sevindiren haber, sava, müjde
özel ulak23:11:36
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
entelektüel23:11:35
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
Uyanık23:11:27
Uyanmış, uyumamış
ağırbaşlılık23:10:51
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
mamelek23:10:48
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
harekete geçmek23:10:26
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
dul kalmak23:10:23
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
kelime vurgusu23:10:12
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
kefalet23:09:37
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
ikna23:09:15
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
kürek23:08:14
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
kefen23:07:52
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
beygir gücü23:07:40
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
bezzazlık23:06:50
Kumaş satma işi, manifaturacılık
Sıklık23:06:49
Sık olma durumu
cambazlık23:06:24
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
çizgilik23:06:14
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
koruluk23:04:47
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
voltmetre23:04:21
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
dut kurusu23:03:28
Dutun kurutulması ile elde edilen kuru yemiş
sırnaşık23:03:10
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
erosal23:02:20
Erosçu, erotik
nakız23:01:55
Bozma, çözme; kırma
Çekinme23:01:50
Çekinmek işi
Ani23:01:49
Bir anda oluveren, apansız
BİLLUR23:01:44
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
doygun23:01:33
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
NAĞME23:01:05
Güzel, uyumlu ses, ezgi
imtihan etmek23:00:44
bilgi derecesini ölçmek
izale23:00:14
Yok etme, giderme
dâhilik23:00:04
Dâhi olma durumu, deha
malaz22:58:59
Sulak yer
yosma22:58:20
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
tuğgeneral22:58:04
Orduda en küçük rütbeli general, liva
destan22:57:48
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
iç bükün22:57:33
Bazı yabancı dillerde Arapça ilim, muallim, âlim, talim sözlerinde olduğu gibi kelimenin içinde oluşan büküm
tahttan indirmek22:56:44
hükümdarlığına son vermek
aleni22:56:44
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
rampa22:56:19
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
hünkar22:56:09
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
ulusallık22:55:32
Milliyet, millîlik
Legal22:55:18
Kanunî, yasal, meşru
PABUÇ22:54:52
Ayakkabı
sarı22:54:21
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
Tutsaklık22:54:07
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
AST22:53:30
Alt
didişme22:53:24
Didişmek işi
zamklı22:53:23
Üstüne zamk sürülmüş
ozon22:52:55
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
kadran22:52:52
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem