samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi06:10:11
İçten, içtenlikle
limaki06:10:05
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
lambada06:09:57
Güney Amerika"da yapılan bir dans
huni06:09:16
Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan koni biçimindeki araç
Çığlık06:09:02
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
oranlama06:08:51
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
karabatak06:08:40
Karabatakgillerden, balıkla beslenen, gagası uzun ve sivri, kara tüylü bir deniz kuşu (Phalacrocorax)
meziyet06:08:33
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
çiroz06:08:26
Yumurtasını atarak zayıflamış uskumru balığı ve bunun kurutulmuşu
çipil06:08:24
(göz için) Ağrılı ve kirpikleri dökülmüş
hobi06:08:21
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
çizik06:08:19
Çizilmiş
Güven yazısı06:08:08
Güven mektubu
salaş06:08:01
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
tesahup06:07:59
Benimseme, sahip çıkma
kadinne06:07:54
bk. kadınnine
cadalozluk06:07:47
Cadaloz olma durumu
nezir etmek06:07:27
bk. nezretmek
bölünme06:07:21
Bölünmek işi
Duş06:07:11
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
muhtemel06:06:57
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
yağış06:06:52
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
vekaleten06:06:50
Vekil olarak
hijyen06:06:37
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
itikal06:06:23
Aşınma, erozyon
itilaf06:06:21
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
fassal06:06:19
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
aterina06:05:56
Gümüş balığı
yağış düzeni06:05:40
Yıllık ortalama yağış tutarının aylara veya mevsimlere dağılışı
PROSTAT06:05:19
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
Değişmez06:05:09
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
dahiliyeci06:05:01
İç hastalıkları uzmanı
esrar06:04:58
Gizler, sırlar
lekende06:04:42
Kaba dikiş
boşluk06:04:35
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
materyalist06:04:17
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
ziyadesiyle06:04:12
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
vücut yapmak06:04:02
kas geliştirici hareket ve sporlarda bedeni güçlü duruma getirmek
HİBE06:03:46
Bağışlama, bağış
iare06:03:26
Eğreti verme, ödünç verme
güvence akçesi06:03:10
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
semiz06:02:58
Şişman
epitelyum06:02:52
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
Nitelikli06:02:33
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
soğanlı06:02:04
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
Yeleç06:02:01
Yeleğen, havadar
piramit06:01:57
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
dümen bedeni06:01:54
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
kardinal06:01:47
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
boyunduruk06:01:34
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
mehil müddeti06:01:22
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
Müttefik06:01:02
Bağlaşık
zorlukla06:00:44
Zor bir biçimde, güçlükle
manzum06:00:30
Nazım ifade şekli ile, ölçülü ve uyaklı biçimde yazılmış
kadercilik06:00:16
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
kemlik06:00:14
Kötülük
tamir etmek06:00:02
onarmak
ip merdiven05:59:36
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
Martaval05:59:30
Yalan, uydurma söz, palavra
sümsük05:59:16
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
yorumlanma05:59:13
Yorumlanmak işi
karnaval05:59:06
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
lisans05:58:50
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
yeniden05:58:33
Gene, yine, bir daha, tekrar
pesek05:58:17
Diş kiri, diş pası
dengesiz05:57:59
Dengesi olmayan, muvazenesiz
Laso05:57:48
Kement
takma ad05:57:44
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
Lens05:57:42
Mercek
Lama05:57:39
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
öğür05:57:03
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
veri işlem05:57:00
bk. bilgi işlem
gösteri05:56:42
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
afsun05:56:36
Büyü, füsun
muhteris05:56:26
Hırslı
Karındaş05:56:15
Kardeş
üç boyutlu film05:55:50
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
seçilmiş05:55:40
Seçerek ayrılmış
TULUMBA05:55:35
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
seyyal05:54:52
Akışkan
asuman05:54:44
Gök, gökyüzü
mahrum05:54:43
Yoksun
cepken05:54:42
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
altın sarısı05:54:35
Altın rengini andıran
yaramaz05:54:33
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
özgül05:54:05
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
dolay05:53:55
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
takas05:53:47
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
yatar koltuk05:53:44
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
takip05:53:42
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
takat05:53:35
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
takoz05:53:33
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
tadat05:53:30
Sayma, sayı
takke05:53:24
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
takim05:53:21
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
taciz05:53:14
Tedirgin etme, canını sıkma
astronot05:53:12
Uzay adamı
tabur05:53:10
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
tabir05:53:07
Deyiş, anlatım, ifade
tablo05:53:01
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
mandolin05:52:29
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
Logo05:52:20
Arma
gayret05:51:57
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
trakunya05:51:55
bk. çarpan balığı
saparna05:51:34
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
uyumsuz05:51:27
Uyumu olmayan, ahenksiz
kabullenmek05:51:23
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
mamure05:51:07
Bayındır yer, bayındırlık
ceylân bakışlı05:50:49
Süzgün ve tatlı bakışlı
kırçıl05:50:46
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
yol boyu05:50:38
Kara yolunda kenar
İlgili05:50:10
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
dakika05:49:53
Bir saatlik zamanın altmışta biri
tanrıtanımazlık05:49:33
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
çoğunlukla05:49:31
Çoğunluğa dayanılarak
YER BİLİMCİ05:49:20
Yer bilim uzmanı, jeolog
k, K05:49:08
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
İstanbul efendisi05:49:05
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
gezme05:48:40
Gezmek işi, seyran
yırtıcı05:48:30
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
gebre05:48:17
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
kiloton05:48:10
Değeri bin ton olan kütle birimi
DALGI05:47:39
Gaflet, aymazlık
kaktüs05:47:37
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
Bilme05:47:30
Bilmek işi
vesvese05:47:23
Şüphe, kuruntu, işkil
tortul05:47:11
Tortu niteliğinde olan
sağgörülü05:46:59
Sağgörüsü olan, basiretli
CUNDA05:46:49
Yatay serenlerin her iki başı
kurmay05:46:36
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp