samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

yeniden00:28:42
Gene, yine, bir daha, tekrar
yenileme00:28:14
Yenilemek, yeniden yapmak işi
trakunya00:28:00
bk. çarpan balığı
pesek00:24:03
Diş kiri, diş pası
nişanlanmak00:24:03
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
esami00:20:04
Adlar, isimler
ana bilim dalı00:18:02
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
irtisam00:17:48
Resmi çıkma, resmi çizilme
eseme00:16:21
bk. mantık
Sevimsiz00:12:23
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
konç00:09:51
Ayağa giyilen şeylerde ayak bileğinden baldıra doğru olan bölüm
enzim00:08:35
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
akıl hastası00:08:05
Ruh hastası, deli
monden00:06:51
Toplum yaşamı ile ilgili
MALİ00:06:49
Mal ve para ile ilgili, parasal
SECİYE00:06:01
Yaradılış, huy, karakter
ima00:05:53
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
satın alma00:04:04
Satın almak işi
Kanı00:03:14
İnanılan düşünce, kanaat
idea00:02:03
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
mideci00:01:24
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
i00:00:46
İyot"un kısaltması
vazife00:00:00
Ödev
bilinmeyen23:59:46
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
Toygar23:58:29
Tarla kuşu
zabitan23:56:58
Subaylar
yayan23:55:52
Yürüyerek
tavuk balığı23:55:14
Mezgit
yayma23:54:37
Yaymak işi
piç kurusu23:52:41
Soysuz ve yaramaz çocuk
Kira23:52:02
Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar
Götürü23:51:44
Toptan, olduğu gibi
gereği gibi23:51:23
nasıl olması gerekli ise öyle
hisli23:50:06
Duygulu, içli
sıhhat23:49:35
Sağlık, esenlik
anlam aykırılığı23:49:27
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
hissi23:48:10
Duygusal
kirletmek23:47:31
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
Konu23:46:52
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
murat23:46:14
İstek, dilek
muska23:44:56
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
dayanma23:44:10
Dayanmak işi
ince23:43:07
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
hitan23:42:48
Sünnet etme
hitap23:42:46
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
Kant23:42:40
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kaos23:42:39
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
hayat arkadaşı23:42:36
Eş, karı kocadan her biri
aklamak23:42:35
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
prosedür23:42:33
Bir amaca ulaşmak için tutulan yol ve yöntem
emaneten23:42:32
Emanet olarak
ortaklık23:42:27
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
baş sağlığı dilemek23:42:22
ölen bir kimsenin yakınlarına ilgi ve yakınlık anlatan söz söylemek
tokyo23:42:21
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
GÜNCEL23:42:19
Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
Kiraz23:42:15
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
ötücü kuşlar23:42:08
Kuşlar sınıfının geniş bir takımı
sosyal23:42:03
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
mutabık23:42:02
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
melamet23:41:59
Kınama, ayıplama, azarlama, çıkışma
zararlı23:41:53
Zarar veren, zararı dokunan, dokuncalı, muzır, tahripkâr
tutuklama23:41:47
Tutuklamak işi, tevkif
izin23:41:45
Bir şey yapmak için verilen veya alınan özgürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet
münafık23:41:43
Arabozan, bölücü, karıştırıcı, fesatçı, müfsit
heykel23:41:36
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
devlet23:41:34
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
ecnebi23:41:33
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
deveci23:41:30
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
hilkat23:41:28
Yaradılış, fıtrat
lambada23:41:24
Güney Amerika"da yapılan bir dans
bahane23:41:19
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
Tin23:41:16
Ruh
kilometre23:41:13
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
piyasa23:41:12
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
piyano23:41:10
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
piyade23:41:09
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
ticari23:41:04
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
ticani23:41:02
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
İDDİA23:41:01
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
zirkonyum23:40:59
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
KİLİM23:40:54
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
merkeziyetçilik23:40:52
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
izafiye23:40:49
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
skeç23:40:46
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
korkusuz23:40:36
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
boşluk23:40:30
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
YÖN23:40:28
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
devlet baba23:40:24
Devlet
bizmut23:40:20
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
erzak23:40:18
Uzun süre saklanabilen yiyeceklerin genel adı
Görücü23:40:14
Evlenmek isteyen erkek için kız görmeye giden kimse, dünür
sterlin23:40:07
İngiliz lirası
açıktan açığa23:40:00
Belirgin olarak, göz göre göre
arız23:39:59
Sonradan ortaya çıkan
arık23:39:57
Ark
Aksatma23:39:47
Aksatmak işi
teşhis etmek (veya koymak)23:39:40
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
biteviye23:39:38
Aynı biçimde, sürekli olarak
lâkaydî23:39:37
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
arbalet23:39:33
Kundaklı, tetikli yay
ılıkça23:39:30
Biraz ılık
art düşünce23:39:28
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
YOKSUL23:39:27
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
YOKLUK23:39:25
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
yordam23:39:24
Çeviklik, çabukluk
ALMAN GÜMÜŞÜ23:39:22
Çinko, bakır ve nikelden yapılan, gümüşü andırır bir alaşım, mayşor
GÜREŞ23:39:18
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
epope23:39:14
Destan
yaralama23:39:13
Yaralamak işi
İŞ BIRAKIMI23:39:10
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
katliam23:39:07
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
çokluk23:39:05
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
kült23:38:57
Tapma, tapınma
İspirto ocağı23:38:54
İspirtoluk
ahiretlik23:38:51
bk. ahretlik
Teorik23:38:49
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
pederşahî23:38:47
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
avuntu23:38:45
İnsanı avutan şey, teselli
SİNAGOG23:38:42
Yahudi tapınağı, havra
astigmat23:38:40
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
kırtasiyeci23:38:38
Kırtasiye satan kimse
ibiş23:38:35
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
birinci olmak23:38:31
başta gelmek, önde gelmek
tenkit23:38:29
Eleştirme, eleştiri
liberal23:38:25
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
ilkah23:38:20
Dölleme, döllenme
karşıtçıllık23:38:17
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
ilhak23:38:15
Katma, bağlama, ekleme
ilhan23:38:12
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
ilmek23:38:05
İlmik