samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

yağlı06:31:37
Üzerinde veya içinde yağı olan
tok06:31:14
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
MİHVER06:30:33
Eksen
beşli06:29:53
Beş parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden beş tane bulunan
cam06:29:48
Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır cisim
balıkçı06:29:32
Balık tutan veya satan kimse
surat06:29:27
Yüz, çehre
körü körüne06:29:20
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
karşı06:28:50
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
zeytin06:27:58
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
temsil06:27:15
(birinin veya bir topluluğun) Adına davranma
kırmak06:27:05
İri parçalara ayırmak
ahlat06:26:03
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
can06:25:22
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
Aylık06:25:17
Birine, görevi karşılığı olarak veya geçimi için her ay ödenen para, maaş
komut06:23:52
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
satımlık06:23:11
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
şarabi06:22:39
Kırmızı şarap renginde olan
hayalci06:18:45
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
devlet06:18:24
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
sarmak06:18:08
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
kömür06:17:44
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
fiktif06:17:13
İtibarî
sıkma06:17:08
Sıkmak işi
pürtüklü06:15:44
Pürtükleri olan
abu06:15:43
Şaşma ve korku bildirir
yırtıcı06:15:23
Etleriyle beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan)
limon kabuğu gibi06:14:25
küçük ve biçimsiz (şapka)
şeker06:13:16
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
cümle06:12:37
Dizge, sistem
rahatsızlık06:12:23
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
vermek06:12:00
Bırakmak veya bağışlamak
ön alım hakkı06:11:49
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
Sembolist06:11:45
Sembolizmle ilgili
tutmak06:11:11
Ele geçirmek, yakalamak
temizlemek06:11:06
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
ÜZERLİK06:10:39
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
Dil06:10:23
Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ; tat alma organı
Boy06:10:18
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
zeyil06:10:12
Ek
kuyu06:10:02
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
taze06:08:15
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
tanıdık çıkmak06:08:04
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
üretmek06:07:05
Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
TEFTİŞ06:05:16
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
fiş06:04:59
Prizden akım almaya yarayan araç
brom06:02:20
Atom numarası 35, atom ağırlığı 79,909 olan, deniz sularında az, bazı göllerde çok miktarda bulunan, yoğunluğu 2,97 olan kırmızı renkli, pis kokulu, zehirli sıvı bir element. Kısaltması Br
heykel06:01:25
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
muş06:00:58
Altı düz, küçük gezinti vapuru
baki05:59:52
Sürekli, kalıcı, daimî
şiş05:59:13
Şişmiş, şişkin, kabarık
sert buğday05:56:16
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
kısmak05:56:06
(göz için) Biraz kapamak
tilki05:55:44
Köpekgillerden, uzunluğu 90 cm, kuyruğu 30 cm kadar, ırklarına göre çeşitli renklerde olan, ağız ve burnu uzun, sivri, kümes hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir memeli türü (Vulpes)
Çadır05:55:22
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
İletişim05:55:11
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
açlık05:53:48
Aç olma durumu
uzanmak05:53:26
Gitmek
okka05:52:58
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
karpuz05:51:19
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
arıtıcılık05:51:14
Arıtma işi
nar çiçeği05:51:13
Parlak kırmızı renk
parti05:50:02
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
salt05:49:12
Yalnız, sadece, tek, sırf
Bulut05:49:07
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
yansımak05:48:24
Anlaşılmak, belli olmak
himmet05:46:13
Yardım, kayırma
salta05:45:39
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
hünnap05:45:14
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
dişe diş05:44:35
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
yaban asması05:43:45
Akasma
mandıra05:42:18
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
susama05:41:54
Susamak işi
gaile05:41:14
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
LANDO05:40:44
Dört tekerlekli, içinde dingillere paralel olarak düzenlenmiş karşılıklı iki oturma sırası bulunan, üstü açılıp kapanabilen çift körüklü binek arabası
belirtken05:40:31
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
granit05:40:22
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
muşamba05:40:10
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
Zaman05:40:05
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
armağan05:39:53
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
havra05:39:49
Yahudi tapınağı, sinagog
Çatı05:39:30
Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü
su altı işleri05:39:12
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
remi05:39:07
İskambillerle oynanan bir tür oyun
kebap05:39:01
Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde susuz olarak pişirilmiş et
Tutku05:38:55
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
kırma05:38:14
Kırmak işi
dolaşmak05:37:23
Doğru gitmeyip yolu uzatmak veya (yol) uzamak
ecnebi05:37:17
Başka devlet uyruğunda olan (kimse), yabancı
bayat05:36:51
Taze olmayan
Atışmak05:36:40
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
kundak05:36:12
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
Hayırsever05:35:55
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
yanmak05:34:41
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
eşkenar dörtgen05:33:14
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
ŞERİT05:32:51
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
yeltek05:31:24
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
GÖNDERMEK05:31:21
Yetki vererek gitmesini sağlamak
çift05:31:21
(nesneler için) Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan
kekeleme05:31:20
Kekelemek işi
koyu yeşil05:31:19
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
kapsamlı05:31:18
Kapsamı olan
yöreselleşme05:31:13
Yöreselleşmek işi
Kürk05:29:35
Bazı hayvanların, giyecek yapmak için işlenmiş postu
TERBİYESİZ05:29:23
Terbiyesi olmayan
örtülü05:29:12
Örtüsü olan
mafevk05:28:18
Üst aşamada bulunan
Babalık05:27:23
Baba olma durumu
boşamak05:27:00
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
isyan05:26:54
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
pagan05:26:39
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
tahmin05:26:37
Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama
kanun yoluyla05:26:20
kanuna göre, kanunun belirttiği gibi
hipostaz05:25:47
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
HAVA05:25:36
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
maşallah05:25:34
"Ne güzel", "Allah nazardan saklasın" gibi beğenme duyguları anlatır
karaca05:25:28
Rengi karaya yakın olan, esmer
çanak05:24:47
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
avuntu05:24:05
İnsanı avutan şey, teselli
karaşın05:24:03
Esmer, sarışın karşımı
fazla05:23:21
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
kuyruk05:22:58
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
skeç05:21:40
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
kesilmek05:21:37
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
blöf yapmak05:21:09
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
zabıta05:20:39
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
bedavadan05:20:02
Bedava olarak
Taşlı05:19:53
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
çırılçıplak05:19:30
Tamamen çıplak, çırçıplak
Çağlayan05:19:24
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle