samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi13:34:06
İçten, içtenlikle
üstüne13:33:41
İlişkin, üzerine, dair
eli açık13:33:33
Parasını ve malını esirgemeyen, cömert, bonkör
Tekstil13:33:15
Dokuma
menteşe13:33:15
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
geçen13:33:15
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
öykünme13:33:15
Öykünmek işi, taklit
ilenç13:33:14
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
tebligat13:33:14
Bildirim
sitrik asit13:33:14
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
göçük13:33:14
Çökmüş, göçmüş (yer)
yıkık13:33:14
Yıkılmış olan, harap, viran
İPUCU13:33:14
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
flüt13:33:13
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
faka bastırmak13:33:13
aldatmak, tuzağa düşürmek
çağ dışı13:32:14
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
nitrojen13:31:52
Azotun başka bir adı
Köken bilimsel13:30:05
Köken bilimi ile ilgili, etimolojik
katliam13:30:05
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
ucube13:30:04
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
kaftan13:30:04
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
Ok13:30:04
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
kantaron13:30:04
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
avantür13:30:04
Serüven, macera
Şimdi13:30:03
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
bundan böyle13:30:03
bundan sonra
sataşmak13:30:03
Sarkıntılık etmek
hileli13:30:03
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
Baştan13:30:02
başından alarak, bir kez daha, yeniden
çığırtkan13:30:02
Çağırtkan
üzücü13:30:01
Üzüntü veren
takma saç13:29:43
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
vazife görmek13:27:24
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
hak13:27:24
Tanrı"nın adlarından biri
irfan13:27:22
Bilme, anlama, sezme, kültür
tek hücreli13:27:22
Bir hücreli
pekmez13:27:22
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
derme çatma13:27:22
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
Ağıl13:27:22
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
Uzaklaşmak13:27:21
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
KARARLI13:26:45
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
haddi hesabı yok13:26:45
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
İÇTEN13:26:45
Yürekten, candan, samimî
pak13:26:45
Temiz
Telkin13:26:35
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
başpehlivan13:25:42
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
Tekne13:25:42
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
algılama13:24:03
Algılamak işi, idrak etme
havlı13:24:02
Havı olan
önder13:24:02
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
Olumsuz13:24:02
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
yetkin13:24:01
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
tarım coğrafyası13:24:01
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
KUTUP13:24:01
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
Kalıt13:24:00
Ölen bir kimseden yakınlarına geçen mal veya mülk, miras
kesafet13:24:00
Çokluk, sıklık
TUNÇ13:24:00
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
kan kaybetmek13:23:19
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
kesilme13:23:19
Kesilmek işi
doğa ötesi13:23:19
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
eren13:23:19
Benliğinden sıyrılmış, öz varlığından geçmiş, kendini Tanrı"ya adamış, ermiş, evliya, veli
BİÇİM13:23:19
Dış görünüş, şekil
gök adası13:23:19
bk. gök ada
varsayımsal13:23:18
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
arabalık13:22:20
Araba konulan yer, garaj
olumlu13:21:18
Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet
tüvana13:21:18
Kuvvetli, dinç, canlı
tavır13:20:34
Durum, davranış, vaziyet, hâl
siyahlık13:20:27
Siyah olma durumu, kara renk
oğlak13:20:18
Zodyakta Yay ile Kova arasındaki burç, Cedi. bk. Zodyak
nemçeker13:20:09
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
taşa tutmak13:20:04
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
vasıf13:19:44
Nitelik
uyanıklık13:19:36
Uyanık olma durumu
saklambaç13:19:31
Oyunculardan birinin ebe olması ve saklanan arkadaşlarını bulması temeline dayanan bir çocuk oyunu
bayrak direği13:19:18
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
ardıl13:19:13
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
acı badem13:18:55
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
acı13:18:51
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
BAĞLAÇ13:18:46
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
miğfer13:17:40
Savaşta başı dış darbelerden koruyan, demir, çelik vb. yapılmış başlık, tolga
SARKIT13:17:27
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
Uçarı13:17:26
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
ulu13:17:26
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
sonradan13:17:26
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
İŞ BİLİMİ13:17:26
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
tembih13:17:00
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
yükselti13:16:59
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
bilgicilik13:16:59
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
ekmek13:16:59
Toprağı ekip biçmek için kullanmak
idare13:16:59
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
kuzgunkılıcı13:16:13
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
birikme13:16:13
Toplanıp yığılma
reçine yağı13:16:13
Reçineden çıkan yağ
Vazgeçme13:15:19
Vazgeçmek durumu
GAZETECİ13:13:41
Gazete yayımlayan kimse
vatansever13:13:30
Yurtsever kimse
şahin13:13:30
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
emircik13:13:29
Yalıçapkını, iskele kuşu
yerey13:13:15
Yeryüzünden bir parça, arazi
ponza13:12:59
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
Yalı yar13:12:59
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
peynir13:12:59
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
DİZEM13:12:59
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
taşımak13:12:59
Üstünde bulundurmak
su mermeri13:12:59
Kaymak taşı, albatr
akis13:12:58
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
alım satım13:12:58
Satın alma ve satma işi, alış veriş
lüle13:12:58
Bükülmüş, dürülmüş şey
içki13:12:58
İçinde alkol bulunan içecek
piliç13:12:58
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
kılgı13:12:57
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
ısırmak13:12:57
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
zembil otu13:12:57
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
AKSİYON13:12:56
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
satı13:12:38
Satmak işi, satış
şebeke13:12:38
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
güncelik13:12:38
Günce yazılan defter, muhtıra
ayaz13:12:37
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
Alık13:12:37
Akılsız, sersem, budala, ebleh
MORULA13:12:17
Yumurta hücresinin embriyon oluşurken gelişerek aldığı ilk biçim, blâstulâ
pir13:12:01
Yaşlı, koca, ihtiyar
mayhoş13:11:03
Tadı şekerli ve az ekşi olan
mütemmim13:11:01
Tamamlayan, bütünleyen, bitiren
kuramsal13:10:17
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
kap13:10:17
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
belleme13:09:58
Bellemek işi
Ekleme13:09:29
Eklemek işi
canlılık13:09:02
Canlı olma durumu
Gerdan13:08:58
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü