samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi14:16:11
İçten, içtenlikle
akıl hastahanesi14:16:10
Akıl hastalarının yatırıldığı hastahane
musevi14:15:57
Musa Peygamberin dininden olan kimse
ŞETARET14:15:55
Sevinç, şenlik, neşe
fiyatlandırma14:15:51
Fiyatlandırmak işi
alabora14:15:49
Geminin devrilecek kadar yan yatması
naziklik14:15:49
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
diskjokey14:15:47
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
skandiyum14:15:43
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
emirlik14:15:39
Emir (II) olma durumu
hizmetli14:15:37
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
diyalekt14:15:35
Lehçe
Kuşku14:15:33
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
Ayılmak14:15:31
Aklı başına gelip gerçeği görmek
deneyim14:15:29
Tecrübe
salgı14:15:19
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
aşina14:15:17
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
yürürlükte olmak14:15:15
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
cesaret vermek14:15:11
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
Kuşak14:15:09
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
ışınım14:15:05
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
Müsavat14:15:03
Eşitlik, denklik
Hoşlanma14:15:01
Hoşlanmak işi
gezegen14:14:59
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
kandırılma14:14:58
Kandırılmak işi
Kıstak14:14:56
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
Sodyum14:14:52
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
muaflık14:14:48
Muaf olma durumu
aşure14:14:46
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
Akala14:14:40
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
lezbiyenizm14:14:37
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
kuru fasulye14:14:31
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
hava deliği14:14:29
Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik
asit fenik14:14:27
bk. fenol
deneyci14:14:25
Deneycilik yanlısı olan (kimse), ampirist
geçimlik14:14:18
Yiyecek parası, nafaka
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)14:14:16
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
Büyüklük hastalığı14:14:14
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
alıp vermek14:14:07
yürek çarpıntısı geçirmek
Aktar14:14:02
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
dil bilimi14:14:00
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
Gömme14:13:58
Gömmek işi
Temizlenmek14:13:49
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
vasi14:13:33
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
MUTLULUK14:13:31
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
keyfiyet14:13:29
Nitelik
MUADELET14:13:21
Eşitlik, denklik, eş değerlik
ruh bilimsel14:13:18
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
kapsamlı14:13:15
Kapsamı olan
müzmin14:13:13
Uzun süreli, süreğen, kronik
Yürürlük14:13:11
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
keşke14:13:09
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
keşik14:13:05
Sıra, nöbet
ayak diremek14:13:02
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
patron14:13:01
Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, başı, işvereni
köken bilimi14:13:00
Bir dildeki kelimelerin kaynağını gösteren, ne zaman ortaya çıktıklarını, nereden geldiklerini, hangi evrelerden geçtiklerini araştıran; kelimelerin hem biçim hem anlam tarihini ele alan dil bilimi dalı, etimoloji
güldürücü14:12:56
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
uyluk kemiği14:12:54
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
kıyı14:12:51
Kara ile suyun birleştiği yer
geri çevirmek14:12:50
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
oğul otu14:12:49
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
eğmeç14:12:49
Kavis
KAYIRMA14:12:45
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
lokomotif14:12:43
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
eşek14:12:41
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
boğaz14:12:39
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
simgesel14:12:37
Sembolik
boğma14:12:35
Boğmak işi
takım14:12:33
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
eşey14:12:29
Bireye, üreme işinde ayrı bir görev veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel yaradılış, cinslik, cinsiyet
eşya14:12:26
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
eşit14:12:24
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
eşik14:12:22
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
tanrıtanımazlık14:12:21
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
Bilmece14:12:20
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
veto14:12:14
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı
elçilik14:12:12
Elçi olma durumu
insaf14:12:09
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
mukavele yapmak14:12:07
sözleşmek
koşucu14:12:05
Koşuya katılan yarışçı
gözdağı14:12:04
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
tente14:11:59
Genellikle güneşten korunmak için bir yerin üzerine gerilen bez, naylon vb. den yapılmış örtü
tenor14:11:57
En tiz erkek sesi
tenha14:11:55
Yalnız,tek
tenis14:11:53
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
bezzazlık14:11:52
Kumaş satma işi, manifaturacılık
taşikardi14:11:50
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
sililik14:11:48
Sili olma durumu, arılık, temizlik
ÜZere14:11:42
Şartı anlatır
soya çekmek14:11:40
soyunun özelliklerini taşımak
deneyimsiz14:11:36
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
istirahat14:11:32
Dinlenme, rahat etme
sunuş14:11:28
Sunmak işi veya biçimi
ZIMBA14:11:26
Delgeç
h14:11:24
Hidrojen"in kısaltması
yazışma14:11:19
Yazışmak işi
intak14:11:17
Konuşturma söyletme
sofra14:11:15
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
aceleci14:11:12
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
softa14:11:10
Medrese öğrencisi
EKONOMİ14:11:08
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
biber14:11:08
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
firar etmek14:11:04
kaçmak
ağzı pek14:11:02
Sır vermeyen, ketum
akıbet14:11:00
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
Rençper14:10:58
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
entelektüel14:10:53
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
w14:10:51
Volfram"ın kısaltması
t14:10:47
Trityum"un kısaltması
ÖDENTİ14:10:46
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
p14:10:44
Fosfor"un kısaltması
PARÇA PARÇA14:10:37
Parçalanmış bir durumda, lime lime
emniyet14:10:35
Güvenlik
surat asmak14:10:33
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
çözüm yolu14:10:31
Bir güçlüğü giderme çaresi
sokur14:10:27
Köstebek
sokak14:10:25
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sokum14:10:23
Lokma
c14:10:19
Karbon"un kısaltması
salata14:10:18
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
b14:10:16
Bor"un kısaltması
o14:10:14
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
n14:10:10
Azot"un kısaltması
m14:10:08
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
l14:10:06
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
ikametgah14:10:04
İkamet edilen, oturulan yer, konut
x14:10:03
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
y14:10:01
İtriyum"un kısaltması
kibrit14:09:47
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
Darı14:09:44
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)