samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

elem00:16:58
Acı, üzüntü, dert, keder
kalkan balığıgiller00:16:55
Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
elde00:16:54
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
taş balığı00:16:52
İşkine balığına verilen bir ad
İletişim araçları00:16:50
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
ekti00:16:46
Her yiyeceği canı çeken
evre00:16:38
Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale, faz
ekim00:16:34
Ekmek işi
Atmosfer00:16:22
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
GRİ00:16:18
Kül rengi, boz
etli00:16:14
İçinde et bulunan
pas00:16:10
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
ya da00:16:06
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
alev00:15:58
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
tür00:15:54
Çeşit
tarif etmek00:15:50
tanımlamak
yaradan00:15:45
Tanrı
KOR00:15:44
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
ecel00:15:39
Hayatın sonu, ölüm zamanı
rahmet00:15:26
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
Rabıtalı00:15:23
Düzgün, düzenli
yem borusu00:15:12
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
GİRİFT00:15:03
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
Muhabere00:14:59
Haberleşme, yazışma
pal00:14:55
Bir cins güvercin
buat00:14:51
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buna00:14:43
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
uçkur00:14:27
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
atımcı00:14:15
Pamuğu, yünü yay veya tokmak gibi bir araçla kabartma, ditme işini yapan kimse, hallaç
Şapşal00:14:11
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
İçli dışlı00:14:11
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
asım00:14:03
Asma işi
misal00:13:55
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
misel00:13:51
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
betimleme00:13:36
Betimlemek işi, tasvir
prova00:13:16
Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılan deneme
Nişanlı00:13:08
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
Etik00:12:56
Töre bilimi, ahlâk bilimi
tezgâh00:12:25
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
nârıbeyza00:12:05
Akkor
Öfke00:11:57
Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, hiddet, gazap
tufan00:11:53
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
Özel00:11:41
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
dilber00:11:02
Alımlı, güzel (kadın)
Fak00:10:49
Tuzak, kapan
koka00:10:38
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
Gebe00:10:34
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
Toprak kayması00:09:43
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
yaylı araba00:09:23
Yaylı
eğlenme00:09:19
Eğlenmek işi
sivrisinek00:09:19
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
Fiktif00:09:14
İtibarî
Alkalölçer00:09:11
Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre
Gidi00:09:07
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
abluka00:08:55
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
asi00:08:49
Baş kaldıran, isyan eden
kumsal00:08:47
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
Maznun00:08:43
Sanık
Davetiye00:08:35
Davet için yazılan kâğıt
masal âlemi00:08:03
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
TÜFEK00:07:56
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
ele geçirmek00:07:52
yakalamak
mezuniyet00:07:40
İzinli olma durumu
döküntü00:07:12
Dökülmüş, saçılmış şeyler
güdüm00:07:04
Yönetmek işi, idare
ÇELLO00:07:00
Viyolonselin kısaltılmış adı
Fikir00:06:21
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
ikinci çağ00:06:16
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
idare etmek00:06:12
yönetmek, çekip çevirmek
Soru00:06:08
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
pırlak00:06:01
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
sam yeli00:05:45
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
yemekaltı00:05:41
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
meyhane00:05:37
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
çuval00:05:21
Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokunmuş büyük torba
sesleme00:05:17
Seslemek işi veya durumu
Dizi00:05:17
Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk gibi şeylerin oluşturduğu bütün, sıra
tirşe00:05:16
Yeşil ile mavi arası renk
AYRAN00:05:09
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
teçhiz00:04:58
Donatma, donatım
ortam00:04:53
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
bununla birlikte00:04:39
Buna ek olarak
tavan arası00:04:34
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
karpuz00:04:33
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
barata00:04:28
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
tahsildar00:04:22
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
örnek almak00:04:06
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
süt00:03:46
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
kokpit00:03:39
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
çeviri00:03:35
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
öke00:03:33
Deha sahibi kimse, dahi
Tomurmak00:03:23
Ağaç ve asmalarda filiz vermek üzere gözler kabarmak; tomurcuklanmak
Allah Allah!00:03:11
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
nefesli00:02:55
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
hamal00:02:49
Ücretle yük taşıyarak geçinen kimse, taşıyıcı, yükçü
Ters00:02:19
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
tutam00:02:15
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
damar00:01:39
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
dalga00:01:31
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
dalan00:01:27
Lobi
şom ağızlı00:00:44
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
Yeni00:00:32
Kullanılmamış olan
kakule00:00:03
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
Şalvar23:59:49
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
tuval23:59:16
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
hain23:59:08
Hıyanet eden (kimse)
şamama23:59:00
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
defalarca23:58:46
Sık sık, sürekli olarak
enerjik23:58:36
Enerji ile ilgili
rafine23:58:01
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
yaşamsal23:57:57
Hayatî
abani23:57:53
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
mola vermek23:57:49
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
HOŞUNA GİTMEK23:57:45
biri beğenmek
mükrim23:57:41
İkram eden, konuksever, ikramcı, ağırlayan
Yaya23:57:33
Yürüyerek giden (kimse)
Kavmiyat23:57:21
Etnografya
ekenek23:57:01
Ekilen yer, mezraa
cilâlı23:56:57
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
karne23:56:50
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
Sardalye23:56:49
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
Örme23:56:10
Örmek işi
nahoş23:55:58
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
mucize23:55:54
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
Kardeş23:55:46
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
kalıtım23:55:38
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
dul kalmak23:55:34
(kadın veya erkek için) eşi ölmek
BİLİM23:55:30
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
Külhanbeyi23:55:14
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
Mesaj23:55:02
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri