samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

tastamam18:55:42
Çok uygun, tıpatıp
refakat18:55:39
Arkadaşlık etme, birlikte bulunma
nesi18:55:37
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
efendi18:55:31
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
eczacılık18:55:26
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
a, A18:55:26
Türk alfabesinin birinci harfi, ses bilimi bakımından kalın ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
zarar etmek18:55:25
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
eğitim18:55:21
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
ahenksiz18:55:20
Uyumsuz, düzensiz
dinç18:55:18
Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde, tendürüst, tüvana
dimdik durmak18:55:15
tam dik durumda olmak
birlik olmak18:55:09
bir işi yapmak için anlaşmak
benzen18:55:07
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
pastel18:55:01
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
sabır18:54:53
Acı, yoksulluk, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi, dayanç
mestur18:54:50
Örtülü, kapalı, gizli
ayın18:54:45
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
reaksiyon18:54:43
Tepki, aksülâmel
ay aydın, hesap belli18:54:41
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
emperyalist18:54:40
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
nehir18:54:38
Irmak
çocuk bilimi18:54:35
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
yemiş18:54:26
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
görünme18:54:26
Görünmek işi
optik kaydırma18:54:21
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
kapitalist18:54:19
Sermayedar, ana malcı
ısı18:54:15
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
kayırıcı18:54:02
Kayıran, koruyan, iltimasçı
amazon18:54:00
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
salgı18:54:00
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
amansız18:53:57
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
anı18:53:55
Hatıra
ama ne18:53:54
ne hoş
vahdet18:53:53
Birlik, teklik
alıntı18:53:50
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
akson18:53:46
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
gözlükçülük18:53:31
Gözlük satma işi
yapmacık18:53:29
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
aksiyom18:53:28
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
denizçakısı18:53:21
Yumuşakça
sarsıntı18:53:17
Sarsılmak işi, birden sallanma
matuh18:53:10
Bunamış, bunak
bun18:53:10
Sıkıntı
ele geçmek18:53:07
yakalanmak
acıklı18:53:04
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
inzivaya çekilmek18:52:48
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
Çıkık18:52:44
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
ayırmaç18:52:30
Bir şeyi benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, farika
Kurban Bayramı18:52:29
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
Kıstak18:52:28
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
mutabık18:52:24
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
ishal18:52:19
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
tipik18:52:18
Bir kimseyi veya nesneyi niteleyen, karakteristik
talak18:52:16
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
bediiyat18:52:14
Estetik bilimi, güzel sanatlar
kesme işareti18:52:05
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
almaç18:52:03
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör
eriyik18:51:56
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
Kumsal18:51:37
Su kıyılarında oluşan kumlu yer, plâj
Koleksiyon18:51:36
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
rasyonalist18:51:33
Akılcı, usçu
Kolayca18:51:32
Oldukça kolay olan
Hint kertenkelesi18:51:21
İguana
MÜMİN18:51:18
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
karar18:51:12
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
ferz18:51:00
Satranç oyununda vezir
Özlü18:50:46
Özü olan, öz bölümü çokça olan
tecil18:50:36
Erteleme
şehircilik18:50:34
Şehirlerin kurulmasında, düzenlenmesinde, güzelleştirilmesinde kullanılacak, uygulanacak yöntemleri, şehirlerle ilgili toplumsal, ekonomik vb. sorunları konu edinen bilim dalı
anot18:50:30
Bir elektrolitte elektrik akımının gelip bağlandığı ve içeri girdiği uç, artı uç
abla18:50:25
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
şe18:50:23
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
aklanmak18:50:13
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
istintak18:50:02
Sorgu
üleştirme18:49:56
Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi
Yapım18:49:44
Yapmak işi, inşa, imal
parite18:49:44
İki ülke parasının karşılıklı değeri
yükseklikölçer18:49:42
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
aylı18:49:24
Üzerinde ay biçimi bulunan
doku18:49:20
Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç
baykuş18:49:18
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
çeşit18:49:10
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
panter18:48:56
Pars
Cüzam18:48:52
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
KUMANDA18:48:49
Komuta
bevliye18:48:45
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
ehil18:48:36
Topluluk, cemaat
etanol18:48:32
bk. alkol
BİLLUR18:48:29
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
yoksun olmak18:48:27
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
Rölativite18:48:24
Bağıntı, görelik, izafet
Cici18:48:22
Sevimli, cana yakın, hoş, güzel, hoşa giden
Faiz18:48:20
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
anorak18:48:17
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
Toptan18:48:12
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
liberal18:48:09
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
fen bilimi18:48:07
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
akaju18:48:03
Maun
gaye18:47:49
Amaç, hedef
yaban ördeği18:47:44
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
Sıska18:47:41
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
arınma18:47:39
Temizlenme
cabadan18:47:35
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
vatan18:47:31
Yurt
Büyük harf18:47:22
Özel adlarla cümle başları gibi yerlerde kullanılan ve büyük yazılan, özel biçimli harf, majüskül
kamet18:47:22
Boy, endam
yaylım18:47:16
Yayılmak, dağılmak işi
Yürekli18:47:07
Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, koçak, cesaretli, cesur
ihsas18:47:06
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
barmen18:47:05
Bar tezgâhtarı
ŞÜPHE18:46:33
Kuşku
oturma18:46:28
Oturmak işi
krom18:46:26
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
nezif18:46:24
Kanama
zannetme18:46:21
Zannetmek durumu
Çürük18:46:11
Çürümüş olan
komisyonculuk18:46:02
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
kondansatör18:45:57
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
çiftlik kâhyası18:45:45
Çiftlik işlerini yöneten kimse
tirbuşon18:45:44
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
hindistan cevizi18:45:42
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
seyir18:45:37
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
emzik18:45:29
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
evlâ18:45:25
Daha iyi, yeğ
istekli18:45:20
Bir şeye karşı isteği olan
ciddiye almak18:45:12
inanmak, gerçek sanmak, önem vermek
Ayıplama18:45:11
Ayıplamak işi, takbih
prezidyum18:45:06
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
yelkenli18:45:03
Yelkeni olan, yelkenle giden (deniz ve göl taşıtı)
eğri büğrü18:45:02
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk