samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

kain01:16:00
Bulunan, olan
nişan01:12:30
İşaret, iz, belirti, alâmet
kişi zamiri01:12:10
Kişilerin yerine kullanılan zamir
itaat etmek01:10:40
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
mabude01:10:13
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
Fıstık01:10:13
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
melon01:07:36
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
EKRAN01:04:48
Üzerine bir cismin ışık yoluyla görüntüsü düşürülen, saydam olmayan düz yüzey, görüntülük
otoriter01:04:45
Yetkeli, otoriteli
biat etmek01:04:29
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
kariyer01:04:08
Meslek, uzmanlık
müzisyen01:04:00
Müzikçi, müzik sanatçısı
arıtma01:03:53
Arıtmak işi
aday01:02:52
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
tuzla00:59:48
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
enjeksiyon00:57:07
İğne yapma, iğne vurma
balama00:56:17
Orta oyununda Rum tipi
bal peteği00:54:10
Arıların içine bal doldurduğu bal mumu levha
taun00:54:03
Veba hastalığı
boğan otu00:53:14
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
TENCERE00:52:23
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
illet00:49:44
Hastalık
gurk00:49:44
Kuluçka
TÜZÜK00:49:43
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
ayrıklık00:49:13
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
gecikme00:47:52
Gecikmek işi, teehhür, rötar
körpe00:47:25
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
gün ağarmak00:43:48
tan yeri aydınlanmak
utçu00:40:11
Ut yapan veya satan kimse
Güzel duyu00:39:56
Estetik, bediiyat
orospu00:38:41
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
bibliyografi00:37:37
Bibliyografya
GÖMÜT00:35:57
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
Bomboş00:35:45
Büsbütün, tamamen boş
simsar00:34:16
Komisyoncu
haykırmak00:33:05
Çağırmak, seslenmek
bölgesel00:32:23
Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan
bap00:31:40
Kapı
arif00:29:41
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
madde00:28:33
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne
düzen00:28:05
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
sonsuzlaşma00:27:33
Sonsuzlaşmak işi
aguş00:26:47
Kucak
didaktik00:22:25
Öğretici
Sak00:19:29
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
fantom00:17:04
Hayalet
MÜNASEBET00:16:34
İlişik, ilişki, ilinti
Kavi00:15:15
Dayanıklı, güçlü, zorlu
hayali00:14:36
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
morina00:10:23
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
bezelye00:08:05
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
dejenere olmak00:06:38
soysuzlaşmak, yozlaşmak
kaldırıcı00:03:29
Ağır bir yükü kaldırmak veya çok kısa mesafelerde yerini değiştirmek için kullanılan araç, kriko
katil00:01:27
İnsan öldüren kimse, cani
hayalet23:56:57
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
islim23:55:09
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
kazaklık23:52:27
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
MERKEZİYETÇİ23:50:19
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
konvoy23:47:43
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
tamu23:45:42
Cehennem
anonim23:44:09
Adı sanı bilinmeyen
tan yeli23:43:10
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
mason23:37:56
Masonluk derneği üyesi, farmason
itibarlı23:36:35
İtibarı, değeri olan, saygın
tetanos23:35:53
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
basbayağı23:34:40
Alışılandan, bilinenden hiçbir değişikliği olmayan
livar23:31:02
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
yürürlükte bulunmak23:28:05
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
lahmacun23:27:42
Üstüne kıyma, kıyılmış soğan ve baharat konularak fırında pişirilen pide
MERAKLI23:27:31
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
dahra23:24:41
bk. tahra
kolorimetre23:22:48
Renkölçer
met23:18:36
Gelgit olayında denizin kabarması
Pastal23:17:03
Tütün yaprağı dizisi
geri zekâlı23:16:59
Zekâ düzeyi gelişmemiş
doğal23:15:54
Tabiî
gerçeküstü23:14:20
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
dolap23:12:26
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
reflektör23:10:59
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
kurtluca23:09:04
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
yaş23:08:53
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
insansı23:08:40
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
AYAK TAKIMI23:08:03
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
teorik23:07:11
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
telsiz telefon23:04:08
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
bardacık23:03:32
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
ciro22:59:20
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
TUTTURMAK22:55:43
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
renkleme22:55:03
Renklemek işi
sebze22:54:09
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
Turna22:54:03
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
dalkavukluk22:51:50
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
periton22:51:32
Karın zarı
ÜLKÜ22:48:31
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
emel22:47:34
Gerçekleştirilmesi zamana bağlı istek
basım evi22:44:27
Bası işi yapılan yer, matbaa
teşebbüs22:44:11
Girişim, girişme
ağlama22:39:41
Ağlamak işi
Baş çanağı22:39:20
Kafa tası
SAYI22:38:30
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
beri22:38:29
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
boy22:38:29
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
cezri22:37:10
Köklü, kökten, temelden, radikal
urba22:36:39
Giysi
DÜMEN22:35:50
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
inleme22:35:05
İnlemek işi
DAL22:34:15
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
iyicene22:32:59
Tam olarak, adamakıllı
merkez22:32:30
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
bağırsak askısı22:28:43
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
meşelik22:28:16
Meşe korusu veya meşe ormanı
kanaviçe22:26:34
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
PARADİGMA22:25:42
Dizi
intikam22:24:36
Öç
dik başlı22:24:14
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
yatar koltuk22:24:00
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
somut22:22:47
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
vesile22:22:31
Sebep, bahane
denli22:22:12
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
Bildirge22:21:43
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
mersingiller22:20:38
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
epey22:19:43
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
beyaz perde22:17:48
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
yeis22:17:04
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
süslü22:16:10
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
zırhlı araç22:15:34
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
kahvehane22:13:36
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
KONUŞMA22:09:29
Konuşmak işi
veziriazam22:08:58
Sadrazam
onma22:08:05
Onmak işi veya durumu