samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

Akdeniz humması19:49:28
Malta humması
içtepi19:49:18
bk. tepi
aspur19:49:13
Yalancı safran
tamzara19:49:07
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
yaka19:49:00
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
hilali19:48:49
Hilâl biçiminde
Ringa19:48:10
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
sual19:48:06
Soru
SÜLÜN19:48:01
Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti beğenilir bir kuş (Phasianus colchicus)
kıvançlı19:47:59
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
gövdelenmek19:47:54
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
mahvetmek19:47:54
Bozup işe yaramaz duruma getirmek
ÖZERKLİK19:47:52
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
temizlik19:47:49
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
büyük aile19:47:42
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
malgama19:47:41
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
reorganizasyon19:47:40
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
vazgeçmek19:47:38
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
herhangi19:47:38
Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele
görünürde19:47:31
Dıştan bakınca, görünüşe göre, ortada, meydanda
hesap işi19:47:27
Bir tür el işlemesi
Yaratımcı19:47:20
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
bilimsel toplantı19:47:13
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
yarış arabası19:47:00
Yarışa katılan araba
yayla19:46:49
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
yüreksiz19:46:47
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
abu19:46:40
Şaşma ve korku bildirir
Sanem19:46:38
Put
yükün19:46:38
İyon
nokta19:46:37
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
RÖLATİF19:46:32
Bağıntılı, izafî, nispî
potas19:46:30
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
rezalet19:46:30
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
dem19:46:25
Soluk, nefes
Mesele19:46:22
Sorun
genizsileşme19:46:20
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
had19:46:17
Sınır, uç
yürütmek19:46:10
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
matah19:46:03
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
Kudret19:45:55
Güç, erk, erke, iktidar
CANLICILIK19:45:46
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
papara19:45:45
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
riyakâr19:45:42
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
pas19:45:34
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
ordu komutanı19:45:24
Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker
kıymetlilik19:45:17
Değerlilik
apış arası19:45:04
İki bacağın arasında kalan yer
zıypak19:44:59
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
fiyaka19:44:58
Gösteriş, çalım, afi, caka
arafat19:44:52
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
ince ayrım19:44:50
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
Saha19:44:49
Alan
elveda19:44:42
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
binit19:44:33
Üstüne binilen hayvan, binek atı
arıtım evi19:44:24
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
umarsız19:44:20
Çaresiz
SATİRİK19:44:16
Yergi ile ilgili, yergi niteliğinde olan
Gömlek19:44:15
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
balotaj19:44:12
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
uz19:44:06
İyi, güzel
KAFASI DUMANLI19:44:00
Hafif sarhoş
sutaşı19:43:57
Bazı giysilerin yaka, kol, cep gibi yerlerini süslemekte kullanılan işlemeli şerit, suyolu
serin19:43:50
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
kapris19:43:50
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
çatana19:43:40
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
jul19:43:36
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
zıngıldama19:43:32
Zıngıldamak işi veya durumu
bağdaşık19:43:21
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
Açısal19:43:19
Açı ile ilgili
Tetik19:43:16
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
ALACAK19:43:15
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
afra tafra19:43:15
Çalım
tasalanma19:43:00
Tasalanmak işi
su altı işleri19:42:48
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
tesadüf19:42:43
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
ziyafet19:42:30
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
PAY19:42:28
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
hara19:42:01
At üretilen çiftlik, aygır deposu
kasım19:41:54
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
jüt19:41:49
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
çımbar19:41:47
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
istenç yitimi19:41:47
bk. irade yitimi
İnce19:41:40
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
kabadayılık19:41:31
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
Azerî19:41:28
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
inam19:41:21
Emanet, vedia
sosyal19:41:17
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
yalın19:41:00
Alev
geçerlilik19:41:00
Geçerli olma durumu, geçerlik
kısa kafalı19:40:55
Kafatasının ön-art ekseni yan eksenine göre kısa olan (kimse), brakisefal
sabote19:40:55
Baltalama
ihvan19:40:13
Yakın dostlar, arkadaşlar
asetat19:40:11
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
politikacılık19:40:10
Politika ile uğraşma işi veya tutkusu
yüzük19:40:08
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
manşet19:40:03
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
çiçeklik19:39:54
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
ateşin19:39:53
Ateşli, coşkun
avangart19:39:52
Öncü
satıcı19:39:36
Alıcıya bir şey satan kimse
ürpermek19:39:34
Korkmak
gizemci19:39:19
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
CENDERE19:39:05
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
su geçirmez19:38:53
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
kaşık19:38:49
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
Habeşî19:38:48
Habeş
kuzgun19:38:41
Birçok karga türüne, özellikle kara kargaya verilen ad (Corvus corone)
rağbet görmek (veya kazanmak)19:38:29
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
ödeşmek19:38:27
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
tüf19:38:14
Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lâv parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı
ömür19:38:12
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
kördüğüm19:38:07
Çözülemeyen, ilmiksiz düğüm
AYNA19:38:07
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
istical19:38:00
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
Ilıca19:37:55
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
mutabakat19:37:52
Uyuşma, anlaşma, itilâf
nebi19:37:47
Peygamber, savacı
Temizlenmek19:37:45
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
isal19:37:41
Ulaştırma
mahkûmiyet19:37:37
Hüküm giymiş olma durumu
şiddet19:37:24
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
Duyulma19:37:23
Duyulmak durumu
KALP19:37:16
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
sade19:37:12
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
gülbahar19:37:11
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
yıl19:36:48
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
maymunlar19:36:40
Omurgalı hayvanlardan, memeliler sınıfının etenliler alt sınıfına giren bir takım, primatlar
atlet19:36:39
Atletizmle uğraşan kimse
tamir etmek19:36:05
onarmak
sağlık evi19:35:52
Sağlık ocağı