samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi11:50:41
İçten, içtenlikle
ussal11:50:37
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
gözü aç11:50:34
Doymak bilmeyen, aç gözlü
geriş11:50:29
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
mağara bilimci11:50:29
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
kasem11:50:27
Ant içme, yemin etme
ayan11:50:21
İleri gelenler
Ses11:50:12
Kulağın duyabildiği titreşim
efemine11:50:11
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
mestane11:50:07
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
bitap11:50:00
Bitkin, yorgun
hısım11:49:57
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
birer11:49:56
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
noter11:49:55
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
birli11:49:53
İskambil, domino gibi oyunlarda bir işaretini taşıyan kâğıt veya pul, as
iğne deliği gibi11:49:52
küçücük
nakış ipliği11:49:49
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
mikos11:49:48
Mantar asalaklarından oluşan hastalık
OLGUNLUK11:49:38
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
Örs11:49:32
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
ornatma11:49:32
Ornatmak işi, ikame etme
behişt11:49:28
Cennet, uçmak
Tereyağı11:49:24
Sütten çıkarılan taze yağ
sütun11:49:21
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
omuzdaş11:49:18
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
anıştırma11:49:17
Anıştırmak işi
etkilenme11:49:12
Etkilenmek işi
kireç taşı11:49:08
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
ilerleyiş11:49:07
İlerlemek işi veya biçimi
azap11:49:03
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
acun11:48:55
Dünya
armut kurusu11:48:50
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
kamulaştırma11:48:50
Kamulaştırmak işi, istimlâk
harman dövmek11:48:49
ekin tanelerini saptan ayırmak işini yapmak
aile11:48:48
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
ister11:48:48
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
abus11:48:41
Asık suratlı, somurtkan (kimse)
Kargıma11:48:37
Kargımak işi, lânet
intihar11:48:36
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
dayanç11:48:31
Sabır
zorlayış11:48:27
Zorlamak işi veya biçimi
Patent11:48:21
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
taş kömürü11:48:20
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
müteakip11:48:17
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
et kesimi11:48:13
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
inançlı11:48:07
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
megaloman11:48:07
Megalomaniye tutulmuş olan (kimse)
küşat11:48:06
Açma, açılış
kinetik11:47:59
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
söz yitimi11:47:57
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
GELİR11:47:52
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
Sıradan11:47:51
Herhangi bir, bayağı, alelâde
apaçıklık11:47:42
Apaçık olma durumu
domalan11:47:39
Asklı mantarlardan, toprak içinde yumru biçiminde yetişen, yenilebilen bir bitki, yer mantarı, keme (Tuber melanosporum)
yaradılış11:47:38
Bir kimsede doğuştan bulunan vücut ve ruh özelliklerinin tümü, mizaç, huy, tıynet
Aromatik11:47:35
Hoş kokulu, aromalı
şaka11:47:32
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
plasenta11:47:30
Etene, son, meşime
sıcaklık11:47:28
Sıcak olan şeyin durumu, etkisi veya sıcak olan şeyin niteliği, hararet
takdir11:47:25
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
Etene11:47:18
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
mekanikçi11:47:14
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
kaba sıva11:47:12
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
takaza11:47:09
Azarlama, başa kakma, serzeniş
ağız birliği etmek11:47:04
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
tütün balığı11:47:02
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
oyun kağıdı11:47:01
İskambil kâğıdı
küçük köprü11:47:00
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
kayın peder11:46:59
Kaynata
mürdesenk11:46:56
Doğal kurşun oksit, PbO
şişkinlik11:46:55
Şişkin olma durumu
Kitabe11:46:50
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
Şalter11:46:47
Bir devredeki elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, çevirgeç
İNATÇI11:46:38
Direngen, ayak direyici
görevden alınmak11:46:37
bulunduğu görevden çıkarılmak, işine son verilmek, azlolunmak
Kazanç11:46:36
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
bitme11:46:34
Bitmek işi
serdar11:46:29
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
yandaşlık11:46:20
Yandaş olma durumu, taraftarlık
fanatik11:46:18
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
damıtmak11:46:11
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
Geveze11:46:07
Çok konuşan, çenesi düşük, lâfçı, lâfazan
ALIŞKI11:46:05
Yapılmaya alışılmış davranış
paralel11:46:05
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
SALDIRMA11:46:04
Saldırmak işi
İSTENÇ11:46:02
İrade, istek
takdis11:45:57
Kutsal sayma, kutsama
kabuğuna çekilmek11:45:51
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
konsolos11:45:50
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
Bakışımsız11:45:46
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
stadyum11:45:42
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
ağılı11:45:40
İçinde ağı bulunan, zehirli
şarbon11:45:36
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
kumandan11:45:30
Komutan
ziyafet çekmek (veya vermek)11:45:29
konukları yemekli ağırlamak
Bilgece11:45:22
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
file11:45:18
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
dindar11:45:15
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
sergi11:45:15
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
halas11:45:11
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
serap11:45:08
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
Gıpta11:45:04
İmrenme, imrenti
kanton11:44:47
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
hareli11:44:41
Haresi olan
yordam11:44:41
Çeviklik, çabukluk
kanmak11:44:40
(tatlı sözlere) Aldanmak
inikâs11:44:35
(ışık için) Yansıma, yansı
Bası11:44:35
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
Ergin11:44:33
Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş
judo11:44:27
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
olgun11:44:26
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
Şehla11:44:19
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
şimal11:44:18
Kuzey
ark11:44:17
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
NİTELİK11:44:16
Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
börk11:44:15
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
jale11:44:14
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
tekçilik11:44:14
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
Kurtulma11:44:13
Kurtulmak işi
evham11:44:10
Kuruntular, kuşkular, vehimler
imame11:44:09
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
bitek11:44:05
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
tabanlık11:43:53
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
pertavsız11:43:52
Büyüteç
işlev yitimi11:43:49
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
elveda11:43:46
Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılır
haberci11:43:43
Haber getiren kimse, ulak
Aygır11:43:41
Damızlık erkek at
ahar11:43:38
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
uymazlık11:43:34
Aykırılık, başkalık, mugayeret