samimi

1.Sıfatİçten, içtenlikle
Cümle 1: Sanatkâr, bizi söylediklerinin samimî olduğuna da inandırmalı. - O. V. Kanık
Candan, açık yüreklikle davranan
Cümle 1: Samimî bir arkadaş. Cümle 2: Diğerine gelince: Bu pek sıcak kanlı, pek samimî bir gençtir. - M. Ş. Esendal
Zarfİçli dışlı, senli benli olarak
Cümle 1: Onunla samimî konuştum.

Son Arananlar

samimi08:49:10
İçten, içtenlikle
övünç08:49:07
Övünme, kıvanç, iftihar
alan topu08:49:01
Tenis
Ecdat08:48:58
Dedeler, atalar
dakika08:48:54
Bir saatlik zamanın altmışta biri
dağıtma08:48:51
Dağıtmak işi, tevzi etme
meşin yuvarlak08:48:50
(futbolda) Top
gidip gelme08:48:48
Gidiş, dönüş
dört bir taraf (veya yan)08:48:47
her yan, bütün çevre
KURUCU08:48:45
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
Burun otu08:48:42
Burna çekilen tütün, enfiye
kete08:48:39
Yağlı, mayalı veya mayasız hamurdan yapılan, külde pişirilen çörek
kese08:48:36
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
kere08:48:32
Kez, yol, defa, sefer
mühürdar08:48:26
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
figür08:48:23
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Sorumlu08:48:20
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
su kayağı08:48:17
Su üzerinde yapılan kayık sporu
dokuma08:48:14
Dokumak işi, mensucat, tekstil
astsubay08:48:10
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
harcama08:48:07
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
Bidar08:48:02
Uyanık, uyumayan
VERESE08:47:59
Mirasçılar
Bilim08:47:55
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
işlev yitimi08:47:52
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
itizar08:47:49
Özür dileme
ısmarlama08:47:48
Ismarlamak işi, sipariş
Matematikçi08:47:46
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
üç boyutlu film08:47:43
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
gemilik08:47:40
Gemi yapılan yer, tersane
ÜFUL08:47:39
(yıldız için) Batma
kara08:47:33
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
kafa08:47:30
Baş (özellikle insan başı), ser
kast08:47:23
bk. kasıt
müreccah08:47:20
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
VELİ08:47:17
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
Cambazlık08:47:14
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
maskara08:47:10
Eğlendirici, sevimli, güldürücü, hoş
HARCIRAH08:47:07
Yolluk
doğaçtan08:47:00
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
Saymanlık08:46:58
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
tehir etmek08:46:55
ertelemek
aklamak08:46:43
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
ahkam08:46:40
Yargılar, hükümler
zulmetme08:46:37
Zulmetmek işi veya durumu
ahize08:46:34
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
hükümranlık08:46:31
Egemenlik, hâkimiyet
isevi08:46:28
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
08:46:26
Titan"ın kısaltması
ahenk08:46:25
Uyum
ana arı08:46:22
Arı beyi
KLÜZ08:46:19
Kısık
klor08:46:16
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
koca08:46:13
Bir kadının eşi, zevç
kofa08:46:10
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
koka08:46:07
İki çeneklilerden, çiçekleri küçük ve sarımtırak, zeytine benzer meyvesi kırmızı renkte olan, yapraklarından kokain çıkarılan, en çok Peru"da yetişen bir bitki (Erytrroxylon coca)
kont08:46:03
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
koro08:46:00
Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini uygulamak için bir araya gelen topluluk
koza08:45:57
İçinde tohum veya krizalit bulunan koruncak
kail08:45:54
Söyleyen
kaim08:45:51
(başka bir şeyin yerine) Geçen
kani08:45:48
Kanmış, inanmış
kama08:45:45
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
kala08:45:42
(uzaklık veya herhangi bir saat başı için) Kalarak
özgül08:45:30
Bir türle ilgili, bir türe ilişkin
kasıtlı08:45:27
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
YILDIRIMSAVAR08:45:24
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
Sevecenlik08:45:21
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
yaradan08:45:16
Tanrı
haraplık08:45:13
Harap olma durumu, yıkkınlık
Görkem08:45:07
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
hoppa08:45:04
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
yorgunluk08:45:00
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
bileşim08:44:57
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
özgeci08:44:54
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
kristal08:44:51
Billûr
takas08:44:48
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
takat08:44:45
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
takla08:44:42
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
takip08:44:38
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
takke08:44:35
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
astronot08:44:32
Uzay adamı
taciz08:44:28
Tedirgin etme, canını sıkma
kaydedici08:44:25
İmleç
salya08:44:25
Ağızdan sızan tükürük
tabur08:44:22
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
tabip08:44:19
Hekim, doktor
miktar08:44:18
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğabilen durumu, nicelik
tabut08:44:16
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
tabii08:44:13
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
tabak08:44:10
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
tatlı sülümen08:44:08
Cıva birleşimlerinden, hekimlikte kullanılan zehirli bir madde, kalomel
filoloji08:44:05
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
maşuka08:44:02
Sevilen, âşık olunan (kadın)
RÜTBESİZ08:43:56
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
sağlıksız08:43:53
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
mehtap08:43:50
Ay ışığı
mehter08:43:47
Mehterhane takımında görevli kimse
genel kurul08:43:43
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
tarihî08:43:40
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
pozitif08:43:37
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
tesahup08:43:34
Benimseme, sahip çıkma
logos08:43:31
bk. deyi
kadinne08:43:28
bk. kadınnine
eli ayağı dolaşmak08:43:25
şaşırmak, telâşlanmak
zehirlenmek08:43:21
Zararlı düşünceler edinmek
sarkıntılık08:43:18
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
Torunlar08:43:15
sonraki döller, kuşaklar
kanık08:43:15
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
Kutup08:43:12
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
hakçası08:43:09
Doğrusu, doğru olanı
istavrit08:43:06
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
istavroz08:43:03
Haç
sadır08:43:00
Göğüs, sine
İNDEKS08:42:57
Dizin
Kural08:42:53
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
Kurum08:42:50
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
Kusma08:42:47
Kusmak işi, istifra
Oldukça08:42:44
Yetecek kadar, epey, hayli
stadyum08:42:35
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
ekşimik08:42:32
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
ekşimek08:42:27
Mayalanmak
Kocaman08:42:22
Çok iri, büyük, koca
koyu kırmızı08:42:19
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
Arşiv08:42:14
Belgelik
beddua etmek08:42:11
ilenmek, intizar etmek
ip merdiven08:42:08
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
tembellik08:42:05
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
Martaval08:42:02
Yalan, uydurma söz, palavra
muvaffakiyetli08:41:58
Başarılı