sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı22:06:19
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
kadercilik22:05:40
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
oligarşi22:05:30
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
siyasetçilik22:05:16
Siyasetçinin işi
sünnet22:05:03
Hz.Muhammed"in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi bir konuda söylemiş olduğu söz
lâyık22:04:55
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
elektron22:04:45
Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temek parçacık, pozitron karşıtı
yalvarış yakarış22:04:39
Çok yalvarma, bin bir rica
Haritacı22:04:27
Harita yapan kimse, kartograf
esir22:04:17
Tutsak
çığırtı22:04:13
Çığrışma sesleri
İSEVİ22:03:57
Hz. İsa" nın yaydığı dinden olan, Hristiyan
çulsuz22:03:53
Çulu olmayan
nasrani22:03:52
Hristiyan, İsevî
mail22:03:44
Eğilimi olan
anlam aykırılığı22:03:31
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
istifa etmek22:03:30
(işinden) çekilmek
çobanlama22:03:28
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
jale22:03:23
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
yakmaç22:03:11
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
mahşer günü22:02:50
Kıyamet
Arsız22:02:45
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
YETİ22:02:45
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
pratik22:02:08
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
berri22:02:03
Kara ile (toprakla) ilgili, karasal
şaheser22:02:01
Üstün ve kalıcı nitelikte olan eser
MÜRAİ22:01:59
İkiyüzlü
ÜFUL22:01:55
(yıldız için) Batma
tabure22:01:39
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
izmaritgiller22:01:30
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
Antep fıstığıgiller22:01:08
Ayrı taç yapraklılardan, tipik örneği Antep fıstığı ağacı olan bir familya
muhayyile22:01:00
Hayal etme gücü
karınca22:00:45
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
canavar düdüğü22:00:22
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
tahin rengi22:00:13
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
Güven yazısı22:00:10
Güven mektubu
bütünlük22:00:04
Bütün olma durumu
yaşam21:59:42
Hayat
HAYDUT21:59:29
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
BULAŞICI21:59:05
Birinden başkasına geçen, bulaşan, sri
benlikçilik21:58:55
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
abra21:58:53
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
Deniz yeli21:58:37
İmbat
sabit olmak21:58:31
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
Komutan21:58:30
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
FARSÇA21:58:27
İran devletinin resmî dili
dört bir taraf (veya yan)21:58:24
her yan, bütün çevre
takla böcekleri21:58:18
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Özlü söz21:58:12
Gereksiz ayrıntılardan arınmış söz
desise21:57:56
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
sakla samanı, gelir zamanı21:57:55
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
SAF21:57:49
Dizi, sıra
badik21:57:32
Ördek; palaz
ses bilimi21:56:27
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
Oğulcuk21:56:24
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
alma21:56:19
Almak işi
Tebaa21:56:08
Uyruklu
üflemeli çalgı21:56:02
Üflenerek seslendirilen müzik aracı
sorumlu21:55:56
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
orta saha21:55:55
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
şov21:55:46
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
yığın bulut21:55:36
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
öbür dünya21:55:11
Öldükten sonra ruhun yaşayacağına inanılan âlem, ahret
ratıp21:55:10
Yaş, nemli
Japon sarmaşığı21:54:56
Asmagillerden, ana yurdu Çin ve Japonya olan, sülüklerinin ucu duvarlara tutunmak için genellikle daire biçiminde genişlemiş olan sarılıcı bir süs bitkisi (Ampelopsis japonica)
temmuz21:54:56
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
sağgörülü21:54:49
Sağgörüsü olan, basiretli
Engelli21:54:40
Engeli olan, mânialı
SICAKKANLI21:54:35
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
unutma21:54:31
Unutmak durumu
tedavül21:54:16
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
Karındaş21:54:10
Kardeş
Kıyafet21:53:59
Kılık
BATIN21:53:43
Karın
bezen21:53:38
Bezek, süs
süre aşımı21:53:35
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
yukarı21:53:35
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
ibik21:53:05
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
isyancı21:52:49
Baş kaldırıcı (kimse), asi
etkilenme21:52:48
Etkilenmek işi
SEYRÜSEFER21:52:44
Gidiş geliş, trafik
APAÇIK21:52:31
Çok açık, çok belirgin
ALMANAK21:52:29
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
tekabül etmek21:52:12
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
kelek21:52:08
Olgunlaşmamış ham kavun
nüzul21:51:54
İnme, felç
sözde21:51:49
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
üzüntülü21:51:47
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
müteşebbis21:51:43
Girişken, girişimci
simit21:51:39
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
geri zekâlı21:51:37
Zekâ düzeyi gelişmemiş
batıl21:51:34
Doğru ve haklı olmayan
nazari21:51:19
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
AHENK21:51:13
Uyum
HİBE21:51:04
Bağışlama, bağış
cefalı21:50:49
Sıkıntıya, eziyete katlanmış veya katlanan
bağımsızlık21:50:25
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
ES21:50:10
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Dürüstlük21:50:03
Doğruluk
deniz kazı21:49:56
Akbaş
gözlükçü21:49:49
Gözlük satan veya onaran kimse
Meşguliyet21:49:38
Meşgul olma, uğraşma durumu
filtreli21:49:37
Filtre takılmış olan
Tiner21:49:25
Boyanın yoğunluğunu azaltmak için kullanılan terebentin gibi sıvı inceltici
Girişken21:49:04
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
ongunluk21:49:03
Ongun olma durumu, mutluluk, bolluk, bereket, feyiz, saadet
yamalı21:48:53
Yama vurulmuş, yama ile onarılmış olan
nahiv21:48:35
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
Sak21:48:22
Uyanık, gözü açık, müteyakkız
ahi21:47:53
Ahilik ocağından olan kimse
menajer21:47:50
Menecer
Tepkili uçak21:47:41
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
geri21:47:37
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
yaramaz olmak21:47:35
yaramazlaşmak
yüz kızartıcı suç21:47:27
Utanç verici, insanlık onuruna yakışmayan suç
BELGİ21:47:22
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
iletişim ağı21:47:07
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
aylaklık21:47:03
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
Kızgınlık21:47:01
Kızgın, ısınmış olma durumu
tempo21:46:48
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
hat21:46:46
Çizgi
akran21:46:43
Yaşça denk, yaşıt, boydaş, öğür
yetiştirici21:46:36
Üretici, müstahsil
tapa21:46:31
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
icraat21:46:18
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
tabelâ21:45:49
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
ses birimi21:44:52
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
dörtlük21:44:33
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
su baskını21:44:20
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
otobüs21:44:11
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt