sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

yarence12:26:12
Yaren gibi, yarene benzer
nişan yüzüğü12:26:08
Nişan halkası
Afis12:26:06
Gümüş balığının küçüğü
geri çekilmek12:26:03
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
yaylı çalgılar12:25:51
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
kalyon12:25:47
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
müsrif12:25:44
Tutumsuz, savurgan
abrama12:25:41
Abramak işi, idare
barbunya12:25:35
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
peri bacası12:25:32
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
aspiratör12:25:25
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
Vekil12:25:19
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
berber12:25:16
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
çocuklar!12:25:10
arkadaşlar!
namert12:25:07
Korkak, alçak, mert olmayan
fırka12:25:00
İnsan topluluğu
nesne12:24:57
Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi, maddesi olan her türlü cansız varlık, şey, obje
nesep12:24:54
Soy, baba soyu
Yalamuk12:24:53
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
nesim12:24:48
Hafif yel, esinti
kapı mandalı12:24:44
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
nesil12:24:41
Göbek, kuşak
sintine12:24:38
Geminin içinde en alt bölüm
nesir12:24:35
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
çarpışma12:24:32
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
entelekt12:24:25
Akıl, zihin, idrak, anlık
ŞİFRE12:24:22
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
KALLEM12:24:19
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
KALICI12:24:16
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
ustalaşma12:24:13
Ustalaşmak durumu
Saha12:24:09
Alan
marka12:24:07
Resim veya harfle yapılan işaret
şehremaneti12:24:06
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
civelek12:24:04
Canlı, neşeli ve sokulgan
aykırılık12:24:02
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
yüzde yüz12:24:00
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
Şimal12:23:56
Kuzey
diken12:23:53
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
İstihsal12:23:50
Çıkarma, elde etme
Kaçak12:23:44
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
Atabey12:23:44
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
hicap duymak (veya etmek)12:23:41
utanmak
karagözcü12:23:37
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
sponsorluk12:23:35
Sponsorun yaptığı iş
iskele kuşu12:23:34
Yalıçapkını, emircik
saz şairi12:23:32
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
ağız dalaşı12:23:28
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
Kavuşturma12:23:24
Kavuşturmak işi
Yön 12:23:23
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
çok geçmeden12:23:22
kısa bir süre sonra
Ruh bilimci12:23:19
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
Tekrar12:23:16
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
uza duyum12:23:13
Telepati
nazizm12:23:11
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
yakıcı12:23:11
Yakma özelliği olan, yakan
mükellef12:23:10
Bir şeyi yapmak zorunluluğu olan, yükümlü
Arap tavşanı12:23:08
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
istidlal12:23:05
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
amirlik12:22:56
Amir olma durumu
pigment12:22:55
Canlı bir organizmanın oluşturduğu, ona özel bir renk veren kimyasal madde
akımtoplar12:22:47
Akü, akümülâtör
laka12:22:46
Uzak Doğu"da yetişen Amerika elmasından çıkan zamk
buna12:22:44
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
leçe12:22:43
Taşlı tarla
Tekme12:22:41
Ayakla vuruş
başarısız12:22:37
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
yapıştırıcı12:22:35
Yapıştırma özelliği olan, yapıştırmaya yarayan (nesne)
Takaza12:22:34
Azarlama, başa kakma, serzeniş
berkemal12:22:30
Mükemmel, pek iyi
folklorik12:22:29
Halk bilimi ile ilgili
algılama12:22:24
Algılamak işi, idrak etme
dahra12:22:23
bk. tahra
oluşturma12:22:21
Oluşturmak işi
matara12:22:17
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
fuhuş12:22:10
İçinde bulunulan toplumun kurallarına uymayan cinsel ilişkide bulunma; bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma
kayıt defteri12:22:10
Kayıt yapılan defter
üstüne oturmak12:22:06
bk. üzerine oturmak
mahiye12:22:04
Aylık
kaldırım taşı12:22:03
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
nikâhsız12:21:59
Aralarında nikâh olmadığı hâlde karı koca hayatı süren
mal varlığı12:21:56
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
Gayda12:21:56
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
vasiyetname12:21:54
Bir kimsenin vasiyetini yazmış olduğu belge
Belirsiz12:21:50
Belirli olmayan, gayrimuayyen
mahallî idare12:21:48
bk. yerel yönetim
kinestezi12:21:47
Devin duyum
dergi12:21:45
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
müreffeh12:21:44
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
SEDİR12:21:41
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
harman savurmak12:21:40
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
soğurma12:21:38
Soğurmak işi, emme, massetme
lime12:21:38
Parça
pelteklik12:21:34
Peltek olma durumu, peltek konuşma
öz saygı12:21:32
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
liet12:21:31
Şarkı
gözlükçülük12:21:29
Gözlük satma işi
TELLÜR12:21:28
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
naif12:21:26
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
Yunan12:21:25
Yunanistan halkından olan kimse
KOMODİN12:21:23
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
pinhan12:21:20
Gizli, saklı, gizlenmiş
müstahzarat12:21:18
Eczahanelerde hazır olarak bulundurulan ilâçlar
nemli12:21:17
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
link12:21:15
Atın eşkin yürüyüşü
hidrojen12:21:12
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
zulmet12:21:10
Karanlık
ŞİA12:21:09
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
ÇELİŞİK12:21:07
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
saygıdeğer12:21:06
Kendisine saygı gösterilmeye değer, sayın, muhterem
aba gibi12:21:04
(kumaş için) kaba ve kalın
galatıhis12:21:03
Duygu yanılması, yanılsama
fildişi12:21:01
Fil dişinin donuk beyaz rengi
kalp acısı12:20:58
Büyük üzüntü
meltem12:20:56
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
böğürtlen12:20:55
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
hidrolik12:20:53
Su ile ilgili
su geçirmez12:20:52
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
TATBİKAT12:20:50
Uygulama
kötülük12:20:47
Kötü olma durumu
vurucu12:20:43
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
gözü açık12:20:40
Uyanık, becerikli
gümüş balığı12:20:37
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
Müstahkem12:20:34
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
GİZEMCİ12:20:34
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
allak12:20:31
Sözünde durmaz, dönek, aldatıcı
bahtı açık olmak12:20:23
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
canı cehenneme12:20:17
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
arka çıkmak12:20:11
bir kimseyi başkalarına karşı korumak, kayırmak
Rehabilitasyon12:20:04
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
işkal12:20:01
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme