sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

yalvarış yakarış17:27:52
Çok yalvarma, bin bir rica
caz17:27:07
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
bir zaman17:26:51
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
gibi17:26:41
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
isim17:26:15
Ad
derebeylik17:25:44
Derebeyi olma durumu
jimnastik17:25:38
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
Doğru17:25:10
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
engebe17:24:52
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
Osmanlı Türkçesi17:24:52
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
musikar17:24:39
Gagasındaki deliklerden rüzgâr estikçe türlü sesler çıktığına inanılan bir masal kuşu
karı17:24:14
(genellikle iyelik ekleriyle) Bir erkeğin evlenmiş olduğu kadın, eş, refika, zevce
dinleti17:24:07
Sanatçının müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi, konser
aplik17:23:39
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
geciktirme17:23:14
Geciktirmek işi, tehir
adem17:22:27
Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber
isilik17:22:07
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
teskere17:21:54
Sedye
ÜZere17:21:34
Şartı anlatır
hitabe17:21:14
Söylev
kızlık17:20:54
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
KERTE17:20:43
İşaret için yapılmış çentik veya iz, kerti
kıt17:18:43
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
balast17:18:16
Demir yollarında traverslerin altına, şoselerde düzeltilmiş toprak üzerine döşenen taş kırıkları
Mezraa17:17:59
bk. mezra
hora17:17:20
Birçok kişi tarafından el ele tutuşarak oyun müziği eşliğinde oynanan bir halk oyunu
temizlik17:15:57
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
arkasından17:15:32
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
YALAZ17:13:05
Alev
sekili17:12:56
Sekisi olan
mekanikçilik17:12:49
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
geleneksel17:12:32
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
TA17:11:53
Tantal"ın kısaltması
donama17:09:36
Süsleme, tezyin
köşe17:09:15
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
sadaklı17:08:22
Sadağı olan
utma17:08:22
Utmak işi
öldürmek17:07:57
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
Matbuat17:07:54
Basın
tezene17:05:55
Mızrap, çalgıç
vurdumduymaz17:05:53
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
telepati17:05:33
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
O17:05:03
Başına getirildiği cümlenin anlattığı duyguyu belirtir
torba17:04:41
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
yem17:04:00
Hayvan yiyeceği
Alaturka17:02:51
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
bölüntüler17:01:54
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
suçlama17:01:40
Suçlamak işi, itham
kendi17:00:38
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
tavsiye mektubu17:00:12
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
perikart17:00:12
Kalbin üzerini saran zar
gider17:00:12
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
pest16:59:44
Pes (II)
aslan sütü16:58:12
Rakı
kartel16:58:06
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
NASIL16:58:05
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
Arife16:57:31
Belirli bir günün, olayın bir önceki günü veya ona yakın günler, ön gün
Hodbin16:56:58
Bencil, egoist
Atabey16:56:56
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
PEY16:56:36
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
çocuk yuvası16:54:55
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
YER FISTIĞI16:54:50
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
iktisap etmek16:54:47
kazanmak, edinmek
rop16:54:40
Çoğu tek parça kadın giysisi
kesme16:54:25
Kesmek işi
elek16:54:11
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
Tutum16:52:41
Tutulan yol, davranış
diploma16:51:38
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
kalıntı16:50:17
Artıp kalan şey, bakiye
çevre bilimci16:49:58
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
Zabit16:49:40
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
ifade16:48:22
Anlatım
kımkım16:48:19
Ağır ağır konuşan (kimse)
HAC16:48:18
Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret edilmesi
cazip16:48:12
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
ferda16:47:26
Erte, yarın, yarınki
çavuş16:47:21
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
zoraki16:47:20
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
hidrojen16:47:10
Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz. Kısaltması H
Tecrit16:46:43
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
Geçici16:46:43
Çok sürmeyen
mide16:45:54
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
SAYI16:45:27
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
mezuniyet16:45:13
İzinli olma durumu
sadır16:44:41
Göğüs, sine
intizamsız16:44:16
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
tavsiye16:43:44
Öğütleme, yol gösterme
dalalet16:43:43
Sapınç, sapkınlı, doğru yoldan ayrılmak
uyuşturucu16:43:31
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
soku16:43:05
Taş dibek
papara16:42:52
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
Asil16:42:23
Soylu
belirsiz16:42:10
Belirli olmayan, gayrimuayyen
şenlikli16:41:56
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
bey16:41:05
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
zihniyet16:40:51
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
çanak16:40:02
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
kumru16:40:01
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
atmosfer16:39:57
Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı
deprem16:39:41
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
peşin16:39:12
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
mahrum16:39:08
Yoksun
ordubozan16:38:39
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
dalgır16:37:28
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
AL16:36:31
Alüminyum"un kısaltması
konuk evi16:36:19
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
Kaymak16:35:31
Sütün yüzünde zar durumunda toplanan, açık sarı renkli, koyu yağlı katman
tesadüf etmek16:35:17
rastlamak, rast gelmek
kalıp16:35:02
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
şaşma16:34:53
Şaşmak işi
Hasse16:34:06
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
kemalist16:33:39
Atatürkçü
aktif16:33:39
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
Ayar16:33:36
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
Unvan16:33:34
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
Lama16:30:51
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
labirent16:30:45
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
Kaside16:30:34
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
uslu16:30:26
Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı
orkinos16:28:26
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
cennet kuşu16:26:14
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
dış merkezli16:25:28
Dış merkezlikle ilgili olan
SANAT16:25:14
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
duru16:24:44
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
Post16:24:28
Tüylü hayvan derisi
mera16:24:25
Çayırlık, otlak
sarp16:23:54
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
telaşlı16:23:47
Telâş eden, telâşa düşen
çekiliş16:23:32
Çekilme işi
manas16:22:01
Kın kanatlılardan, ergin evrede yaprakları, kurtçuk evresinde kökleri kemirerek tarım bitkilerine ve orman ağaçlarına büyük zarar veren bir böcek (Polyhylla fullo)