sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı08:22:17
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Maydanozgiller08:22:13
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
çok geçmeden08:21:50
kısa bir süre sonra
Su08:21:31
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
Eşlik etmek08:21:27
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
elit08:21:19
Seçkin
GÖRÜNTÜ08:21:04
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
ibnelik08:20:41
İbne olma durumu
maymuncuk08:20:41
Küçük maymun
ARAÇSIZ08:20:32
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
giriş08:20:18
Girmek işi veya biçimi
cesur08:19:55
Yürekli, cesaretli
sümük doku08:19:43
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
katman bulut08:19:31
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
redif08:19:10
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
Keten08:18:46
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
çember08:18:22
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
yazın08:17:59
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
iğne deliği08:17:36
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
şarkı söylemek08:17:20
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
Yapıt08:17:12
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
iş kazası08:16:49
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
haraç08:16:42
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
gök yakut08:16:26
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
zift08:15:47
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
kumar08:15:40
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
asal gazlar08:15:17
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
bay08:14:45
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
Güzellik08:14:32
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
nihilizm08:14:09
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
ızgara08:13:50
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
Küme08:13:46
Tümsek biçimindeki yığın
mesaj08:13:23
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
fidye08:13:00
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
cinsellik08:12:54
Cinsel özelliklerin bütünü
derbent08:12:46
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
ağızdan dolma08:12:37
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
haddini bilmek08:12:20
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
kasten08:12:15
Kasıtla, bile bile ve isteyerek
ALA08:11:54
İyi, pek iyi
KÖK BOYASI08:11:52
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
iris08:11:08
Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü, süsen
çiçek bozuğu08:11:06
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
ziyafet08:10:43
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
arzuhâl08:10:39
Dilekçe, istida
emlik08:10:28
Emme dönemindeki küçük çocuk
latifeci08:10:27
Şakacı
KILAVUZ08:10:20
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
nitelikli işçi08:10:08
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
Tutu08:09:36
Rehin, ipotek
üst üste08:09:35
Birbiri arkasından
Duyuru08:09:12
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
KURUL08:09:07
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
lâf cambazı08:08:25
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
iflâh olmak08:08:07
onmak, düzelmek
böcek08:08:02
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
sektör08:07:39
Bölüm, kol, dal, kesim
rasyonalist08:07:05
Akılcı, usçu
korumak08:06:53
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
gönül08:06:30
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
Ur08:06:27
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
neşe08:06:07
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
Tebliğ08:05:44
Bildirme, haber verme
Çocuk08:05:21
Küçük yaştaki oğlan veya kız
Ilımlı08:04:58
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
ARAZİ08:04:45
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
arabesk08:04:41
Arap üslûbunda olan (şey)
denk08:04:35
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
resmî giysi08:04:30
Resmî elbise, üniforma
üç boyutlu film08:04:12
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
boyun borcu08:03:49
Yapılması gereken ödev, vecibe
yürümek08:03:48
Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek
Atabey08:03:28
Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklularda şehzadelerin eğitimi veya bağımsız olarak bir eyaletin yönetimi ile görevli vezir
bedavadan08:03:15
Bedava olarak
dolam08:03:03
Dolamak işinin her defası
KARIMA08:02:53
Karımak işi
Arı Kovanı08:02:39
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
Zehir08:02:16
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
duba08:01:53
Yük taşımak veya köprü kurmak için kullanılan altı düz bir tür deniz aracı
Zoka08:01:30
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
yalı yar08:01:07
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
dönüm08:00:43
1000 m² lik bir alan ölçüsü
Ağ yatak08:00:20
Hamak
vicdan08:00:18
Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlâk değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç
yamuk08:00:04
Bir yana doğru eğik olan
rıhtım07:59:57
Bir akarsu veya deniz kıyısında doldurularak yapılmış, gemilerin indirme bindirme veya yükleme boşaltma yapabileceği yer
kuşkulu07:59:34
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
iyi niyet07:59:05
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
cambazhane07:59:04
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
Av07:58:49
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
Buzla07:58:47
Deniz suyunun donmasıyla kutup bölgelerinde oluşan buz alanı, bankiz, aysfild
SÖYLENCE07:58:46
Efsane
uygur07:58:24
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
aksi07:58:10
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
deve kuşu07:58:00
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
KURT07:57:50
Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika"da yaşayan, gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus)
esans07:57:50
Bitkilerden türlü yollarla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve uçucu sıvı
değirmen07:57:37
Öğüten araç veya alet
pisin07:57:11
Yüzme havuzu
fevk07:56:57
Üst, yukarı
nasir07:56:55
Nesir yazan, nesir ustası
sapan07:56:51
İki ucu ip, ortası örme veya meşin olan bir taş atma aracı
dörtgen07:56:50
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
kavrama07:56:36
Kavramak işi, anlama, algılama
Tepkili07:56:27
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
YARIM07:56:04
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
fasıl07:55:27
Bölüm, kısım, devre
vefakar07:55:18
Vefalı
tunç07:54:55
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
Bildirme07:54:42
Bildirmek işi, beyan
kan dolaşımı07:54:38
bk. dolaşım
düşkün07:54:37
Bir şeye kendini aşırı vermiş olan çok bağlı, meraklı, müptelâ
ekim07:54:32
Ekmek işi
ferman07:54:27
Buyruk, emir
resesif07:54:10
Çekinik
hukuk07:54:08
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze
dergi07:53:34
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
ÇELİŞME07:53:22
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
Namlı07:52:58
Ünlü, tanınmış
Boyama07:52:35
Boyamak işi
asıl07:52:12
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
ifşaat07:51:48
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
funda07:51:40
Süpürge otu
tutam07:51:25
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
Lekeli07:51:01
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
Randevu07:50:38
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
çıkar yol07:50:15
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
il07:49:51
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
tahammül07:49:05
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
ön çalışma07:48:49
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık