sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı21:01:07
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Övme21:00:46
Övmek işi, sena, medih
DOST21:00:33
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
kapsama21:00:10
Kapsamak işi
amabile20:59:41
Bir parçanın sevimli ve cana yakın çalınacağını anlatır
yegane20:59:39
Biricik, tek
Semafor20:59:33
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
karşılıklı yapraklar20:59:31
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
Meles20:59:20
Beli çökük at
çekingen20:58:46
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
diyalektik20:58:35
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
RÜŞVETÇİ20:58:27
Rüşvet alarak iş gören kimse
piramit20:58:26
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
alkolik20:56:31
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
sürdürme20:56:00
Sürdürmek işi
işinin adamı20:55:36
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
okur20:55:28
Okuyan kimse, okuyucu, kari
tekaütlük20:55:26
Emeklilik
boy bos20:55:25
Vücudun yapısı bakımından biçimi
Osmanlı Türkçesi20:55:19
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
Doğan20:55:06
Kartalgillerden, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco)
berzah20:55:01
Kıstak, dar dil
kıskanç20:54:34
Kıskanma huyunda olan
Yarenlik20:54:05
Yakın arkadaşlık, muhabbet
yeterlik belgesi20:53:22
Uzmanlık belgesi, ehliyet
balar20:52:33
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
KEL20:52:16
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
sıcakkanlılık20:51:54
Sıcak kanlı olma durumu
Gümüş balığı20:51:29
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
tamlayan20:51:22
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
mazhar olmak20:51:15
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
tarım coğrafyası20:51:11
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
ıssız kalmak20:51:11
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
fırıldak çiçeği20:51:07
Çarkıfelek
20:50:59
Titan"ın kısaltması
çek20:50:57
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
aşağılama20:50:55
Aşağılamak işi
Alacak20:50:55
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
ayrıntı20:50:53
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
elektrik üreteci20:50:52
Jeneratör
AÇI20:50:49
Birbirini kesen iki yüzeyin veya iki doğrunun oluşturduğu çıkıntı
Cinayet20:50:47
Adam öldürme
Kınama20:50:45
Kınamak işi, ayıplama, takbih
ağaç20:50:43
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
Geçimlilik20:50:40
Geçimli olma durumu
çavuş20:50:38
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
Dölüt20:50:37
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
Hamallık20:50:36
Hamalın yaptığı iş
KEÇİ20:50:35
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
KÜPEŞTE20:50:34
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
polo20:50:31
Çevgen
şal örneği20:50:30
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
cıvata20:50:29
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
kıyıcılık etmek20:50:27
gaddarlık etmek, gaddarca davranmak
süyüm20:50:26
İğneye geçirilen bir sap iplik
Ağız20:50:25
Yüzde, avurtlarla iki çene arasında, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye ve besinleri içine almaya yarayan boşluk
parıldayıcı20:50:25
Parıldama özelliği veya niteliği bulunan madde
alışkınlık20:50:24
Alışkın olma durumu, alışkanlık
hüccet20:50:23
Belgit
oldukça20:50:22
Yetecek kadar, epey, hayli
Uçucu20:50:21
Uçma yeteneği veya özelliği olan
evham20:50:21
Kuruntular, kuşkular, vehimler
Yardakçı20:50:20
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
yuh20:50:19
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
yeter20:50:18
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
İzaz20:50:16
Ağırlama
asi20:50:14
Baş kaldıran, isyan eden
Re20:50:13
Renyum"un kısaltması
ÜZERLİK20:50:13
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
Ümitsiz20:50:12
Umutsuz
göze20:50:11
Hücre
tırınk20:50:10
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
Esirgeme20:50:08
Esirgemek işi, himaye, vikaye
telaşlı20:50:07
Telâş eden, telâşa düşen
cadalozlaşma20:50:06
Cadalozlaşmak işi
bağıntıcılık20:50:06
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
hileci20:50:05
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
soru işareti20:50:04
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
çizik20:50:03
Çizilmiş
alaçam20:50:03
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
müspet20:50:02
Olumlu
kırlangıç20:50:02
Kırlangıçgillerden, geniş gagalı, çatal kuyruklu, ince uzun kanatlı, küçük göçebe kuş (Hirundo)
argüman20:50:01
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
refika20:50:01
Eş, karı, zevce
haksızlık20:49:59
Haksız olma durumu
teşrin20:49:58
Yılın onuncu ve on birinci aylarına verilen ortak ad
getirimli20:49:57
Getirimi olan
Atik20:49:56
Çabuk davranan, çevik
Bilme20:49:55
Bilmek işi
küreyve20:49:53
Yuvar
en iyisi20:49:52
en çok tercih edilen
Ahlak20:49:51
Bir toplum içinde kişilerin benimsedikleri, uymak zorunda bulundukları davranış biçimleri ve kuralları
guttasyon20:49:50
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
bilimci20:49:48
Bilgin
girişken20:49:45
Kendi kendine iş, uğraş yaratabilen, bir işe hiç çekinmeden girebilen, başkalarıyla kolayca ilişki kurabilen, müteşebbis
işte20:49:45
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
sahlep20:49:44
Salep
telsiz20:49:43
Teli olmayan
cr20:49:40
Krom"un kısaltması
uzmanlaşma20:49:39
Uzman durumuna gelme
KESEDAR20:49:38
Zengin kimselerin parasını yöneten ve gerekli harcamaları yapan kimse
hovarda20:49:37
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
Didar20:49:35
Yüz, çehre
yıkama20:49:34
Yıkamak işi
mehter20:49:34
Mehterhane takımında görevli kimse
eper20:49:32
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
kimyager20:49:29
Kimyacı
ada20:49:28
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
samani20:49:27
Saman rengi, açık sarı
mikoz20:49:26
Mantar
feri20:49:25
Ayrıntılarla ilgili, ayrıntı niteliğinde olan
yarasa20:49:23
Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio)
permanant20:49:23
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
liberalizm20:49:22
Serbestlik
umur20:49:21
Aldırış etme, önem verme
festival20:49:21
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
kaydetme20:49:20
Kaydetmek işi
ratıp20:49:19
Yaş, nemli
gönder20:49:15
Bayrak çekilen direk
dinleme20:49:13
Dinlemek işi
azize20:49:10
Ermiş kadın
pizzicato20:49:08
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
görüp gözetmek20:49:08
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
beceri20:49:06
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
talip20:49:05
İsteyen, istekli
ütmek20:49:04
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
yer bilimi20:49:03
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
kar sapanı20:49:02
Kayarken kayak uçlarını birbirine yaklaştırma, arka uçlarını ise birbirinden uzaklaştırmayla sağlanan frenleme durumu
an20:49:01
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
istismar20:49:01
İşletme, yararlanma