sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

fikstür11:46:39
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
kaba saba11:46:37
Görgüsüz
jeoloji11:46:36
Yer bilimi
kardeş11:45:18
Aynı ana babadan doğmuş, veya ana babalarından biri aynı olan çocukların birbirine göre adı
desigram11:45:17
Bir gramın onda biri, dg
yadırgama11:44:46
Yadırgamak işi
kiloamper11:43:48
Değeri 1000 amper olan akım şiddeti birimi
lanetlenme11:43:47
Lânetlenmek işi
ruhsatname11:43:44
Belli etkinliklerde bulunabilmek, kamu hizmet ve mallarından yararlanabilmek için kişilere, önceden belirlenmiş bazı şartlara uyma kaydıyla idarece verilen izin, ruhsat
hafakan11:43:36
Sıkıntı, çarpıntı
haraza11:43:29
Kavga, gürültü, karışıklık
muhakeme11:42:40
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
tekemmül etmek11:42:04
olgunlaşmak, yetkinleşmek, erginleşmek
cevaz11:41:52
İzin, müsaade
gramer11:41:46
Dil bilgisi
söz (veya lâf) altında kalmamak11:41:40
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
cisim11:41:39
Maddenin biçim almış durumu
dilinme11:41:37
Dilinmek işi
damar11:41:32
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
İş güç11:41:30
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
yazılı emir11:41:19
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
Güney11:41:13
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
saflık11:41:11
Saf olma durumu; temizlik, arılık
hasret çekmek11:41:06
özlem duymak
tinsel11:41:05
Ruhî
Yatırım11:41:03
Yatırmak işi
korkusuz11:40:59
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
PAYLAMA11:40:59
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
renk renk11:40:57
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
yer mumu11:40:57
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
askerî ataşe11:40:35
Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman
tuhaf olmak11:40:32
garip, alışılmamış olmak
ifrat11:40:16
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
Optimist11:40:05
Yaradılışı gereği her şeyin iyi yanını görme eğiliminde olan, iyimser, nikbin pesimist karşıtı
ara buluculuk11:40:04
Uzlaştırıcılık
siperisaika11:40:03
Yıldırımsavar, yıldırımkıran, yıldırımlık, paratoner
soru işareti11:39:57
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
Bitki11:39:54
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
Minder11:39:53
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
Ast11:39:13
Alt
font11:38:45
Dökme demir, pik (I)
acaba11:38:21
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
rün11:38:06
Rünik yazıdaki harflerin her biri
akışkanlık11:38:00
Akışkan olma durumu
Çalışmak11:37:34
İşi veya görevi olmak
belge11:36:58
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
krater11:36:48
Yanardağ ağzı
dolam11:35:07
Dolamak işinin her defası
adetçe11:35:05
Sayı bakımından, sayıca
afgan11:35:02
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
ALEMDAR11:34:40
Bayrağı veya sancağı taşıyan, bayraktar, sancaktar
muamma11:34:38
Bilmece
kuvvetlendirme11:34:21
Kuvvetlendirmek işi
Ruh bilimci11:34:11
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
mekanikçi11:33:01
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
ahenksiz11:32:58
Uyumsuz, düzensiz
GÖZ PINARI11:32:57
Gözün burun tarafındaki ucu
ahududu11:32:49
Gülgillerden, dikenli bir bitki (Rubus idaeus)
restoran11:32:01
Lokanta
monotip11:31:31
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
davet11:31:28
Çağrı, çağırma
SIĞIN11:31:27
Ala geyik
sabit11:31:25
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
havuç11:31:23
Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen iki yıllık otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen, pürçüklü (Daucus carota)
kulak11:31:21
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
KURUL11:31:15
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
mas11:30:46
Emme, emerek içine çekme, soğurma
sayı farkı11:30:26
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
bilici11:30:11
Bilen
BELLİ11:29:17
Beli olan
ibaret11:29:05
Oluşan, meydana gelen
yönetim11:29:01
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
afakan11:28:59
bk. hafakan
afak11:28:42
Ufuklar, dört bir taraf
tunçlaşma11:28:34
Tunçlaşmak işi
Çoban yıldızı11:28:32
Venüs, Çulpan
EĞE11:28:21
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
florya11:28:10
bk. flurya
istihraç11:27:51
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
tamzara11:27:47
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
babacan11:26:36
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
sıkma11:26:32
Sıkmak işi
hun11:25:55
Kan
apteriks11:25:52
bk. kivi
Omurilik11:25:50
Omurga içinde bulunan kanal boyunca uzanan, boz madde ve ak maddeden oluşan sinir dokusu, murdar ilik
opera11:25:48
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
aklı sıra11:25:48
aklınca, sandığına göre, düşünüşüne göre, umduğuna göre
zor11:25:36
Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık
dalgalı11:25:34
Dalgası olan
tarih11:25:16
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
koyu sarı11:24:58
Sarının bir ton koyusu
pervane gibi11:24:55
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
Sonat11:24:54
Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik eseri
morina11:24:53
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
etme11:24:42
Etmek işi
tumbadız11:24:39
Kısa ve şişman
mukaddem11:24:18
Önce gelen, önceki
germe11:22:31
Germek işi
kama11:21:53
Silâh olarak kullanılan, ucu sivri, iki ağzı da keskin uzun bıçak
ara yerde11:21:52
arasında, arada
arterit11:21:50
Atardamar bozukluğu
süslü püslü11:21:48
Göze çarpacak derecede süslü
bücür11:21:28
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
tümür11:21:02
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
incir11:20:56
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
katıksız11:20:49
Katığı olmayan
kandırılma11:20:40
Kandırılmak işi
şerit metre11:20:39
Bezden yapılmış, sarılmaya uygun metre
zeyil11:19:35
Ek
termik11:19:17
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
GEÇİNDİRME11:19:08
Geçindirmek işi
kibarca11:18:55
Kibar bir insana yakışacak biçimde
ağ tabaka11:18:13
Göz yuvarlarının iç yüzeyinde görme sinirinin yayılması ile beliren, ışığa duyarlı, ağımsı bölüm, retina
oyuncu11:18:11
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
merkezkaç11:18:03
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
açı ölçüm11:17:39
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
açıkağız11:17:20
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
Yoğurt11:17:19
Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı süt ürünü
pelesenk11:16:31
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
izafiyet11:16:18
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
keser11:16:00
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
muhasara11:15:44
Kuşatma, sarma, çevirme
ara açmak11:15:38
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
KAMUFLAJ11:15:27
Örtme, saklama, gizleme, peçeleme, alalama
ibrişim11:15:04
Kalınca bükülmüş ipek iplik
Kavga11:15:03
Düşmanca davranış veya sözlerle ortaya çıkan çekişme veya dövüş, münazaa
radikal11:15:01
Köklü, kesin, kökten
kalyon11:15:00
Yelkenle ve kürekle yol alan savaş gemilerinin en büyüğü
armut11:14:59
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
tanıtlama11:14:45
Tanıtlamak işi, ispatlama