sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı18:46:31
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
ilân18:46:07
Duyuru
yapağıcı18:45:57
Yün ve yapağı alıp satan kimse
fukara18:45:39
Yoksul, fakir, fıkara
ulaşmak18:45:27
Elde etmek, erişmek
Değiştirgeç18:45:03
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
Saçmalama18:44:57
Saçmalamak işi
sülük18:44:49
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
emmeç18:44:29
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
kararlılık18:44:01
Kararlı olma durumu, istikrar
vulva18:43:43
Ferç
padişahlık18:43:43
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
pislik18:43:34
Kir
Zarf18:43:27
Kap, kılıf, sarma
ardiyeci18:43:26
Ardiye işleten kimse
termit18:43:24
bk. Akkarınca
uranyum18:43:24
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
enflüanza18:43:07
Grip, ingin, paçavra hastalığı
izafiye18:43:00
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
belirtken18:42:52
Bir özlü sözle birlikte kullanılan işaret
ılkı18:42:22
bk. yılkı
mahkeme18:42:01
Bir yargıçtan veya bazen savcı ve yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini yerine getirdikleri yargı yeri
üzüm asması18:41:56
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
anıştırma18:41:08
Anıştırmak işi
dekorcu18:40:58
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
akordeon18:40:52
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
kahin18:40:51
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
beğeni18:40:33
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
Lösemi18:40:22
bk. kan kanseri
belgit18:40:13
Senet
istavrit18:40:12
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
bükün18:40:09
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
kaime18:39:59
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
som18:39:50
İçi dolu olan ve dışı kaplama olmayan
inhilal18:39:00
Dağılma, bölünme, parçalanma
arkadaşlık18:38:54
Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet
meral18:38:49
Maral, dişi geyik
Müeddep18:38:36
Uslu, terbiyeli, edepli
flora18:38:31
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
satır18:38:13
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
kesiş18:38:12
Kesmek işi veya biçimi
tahin18:38:11
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
kitle18:38:11
İnsan topluluğu
tersane18:38:08
Gemi yapılan yer, gemilik, tezgâh
temizleme18:38:02
Temizlemek işi
muvakkat18:38:01
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
görececilik18:37:48
Görecilik
gerekçe18:37:07
Gerektirici sebep, esbabımucibe
oy vermek (veya oyunu kullanmak)18:36:41
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
resimsi18:36:39
Resme özgü olan, resme benzeyen
gericilik18:36:34
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
YALITKAN18:36:28
Elektrik iletkenliği sıfır veya çok zayıf olan (cisim veya madde), izolâtör
topaç18:36:18
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak
TUGAY18:36:18
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
güzel yazı sanatı18:36:16
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
berk18:36:05
Sert, katı
amber balığı18:36:04
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
yer elması18:36:03
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
bedavadan18:35:30
Bedava olarak
usul18:34:56
Kökler, asıllar
mangal18:34:52
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
ana vatan18:34:40
Ana yurt
nankörlük18:34:25
Nankör olma durumu
yayla18:34:11
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
kalıplaşmış18:34:03
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
kelime cambazı18:33:42
Kelime cambazlığı yapan kimse
küsküt18:33:41
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
teleferik18:33:40
Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, havada gerilmiş bir veya birkaç kablo üzerinde kayarak hareket eden asılı taşıt
toz toprak18:33:39
Bulut hâlinde olan toz
ilahiyat18:33:37
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
dizmek18:33:35
Yan yana veya üst üste sıralamak
pelemir18:33:32
bk. belemir
besihane18:33:32
Besi yapılan yer
illi18:32:59
Nedensel
tutturgaç18:32:56
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
kan bilimci18:32:52
Kan bilimi uzmanı, hematolog
janjan18:32:44
Yanardöner, şanjan
karha18:31:50
bk. ülser
rutubet18:30:53
Yaşlık, nem
tekrar18:30:29
Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması
akümülâtör18:30:25
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
MÜFLİS18:30:12
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
numune18:29:39
Örnek
sevme18:29:20
Sevmek işi
kraliyet18:29:03
Krallık
koşma18:29:02
Koşmak işi
sevap18:29:02
Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafından verileceğine inanılan ödül
danışıklı18:28:57
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
direktif18:28:56
Yönerge, talimat
tezkere18:28:55
Pusula
inadı tutmak18:28:52
çok direnmek
yirmi18:28:52
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
tanrıcılık18:28:52
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
Yüksek okul18:28:51
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
velespit18:28:41
Bisiklet
aksam18:28:40
Kısımlar
hamail18:28:13
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
Nur18:28:13
Aydınlık, ışık, parıltı
IŞIKLI18:28:05
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
GÜVENÇ18:27:55
Güvenme duygusu, itimat
sevgi18:27:42
İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu
nilüfergiller18:27:14
İki çeneklilerden, örnek bitkisi nilüfer olan bir familya
uyak18:27:13
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
haksızlık18:26:50
Haksız olma durumu
ayniyat18:26:49
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
fiyatlandırma18:26:48
Fiyatlandırmak işi
ince18:26:47
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
hazım18:26:47
Sindirme, sindirim
setre18:26:29
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
kuru incir18:25:53
Özel olarak güneşte kurutulan incir
istavroz18:25:33
Haç
Temizlenmek18:25:33
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
tumbadız18:25:28
Kısa ve şişman
mefkure18:25:27
Ülkü, ideal
NOBELYUM18:25:18
Atom numarası 102 olan radyoaktif element. Kısaltması No
MEKTUP18:25:11
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
TEHİR18:24:53
Sonraya bırakma, erteleme
Dejenere18:24:10
Soysuz
karbondioksit18:24:05
Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0°C de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2)
bağlanma18:23:55
Bağlanmak işi
sokulgan18:23:55
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
bok18:23:50
Dışkı
asabiye18:23:34
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
ay ağılı18:22:58
Ayın aylası, hale
siyah18:22:55
Kara (II)
sarsıntı18:22:53
Sarsılmak işi, birden sallanma
öğretim görevlisi18:22:52
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
çekingen18:22:31
Her şeyden çekinme huyu olan, ürkek, sıkılgan, muhteriz
aba18:22:24
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
katı18:22:17
Sert, yumuşak karşıtı