sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı08:53:34
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
kelimesi kelimesine08:53:34
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
motor08:53:33
Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren sistem
Çekici08:53:33
Çekme işini yapan
pey akçesi08:53:30
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Gösterişli08:53:27
Gösterişi olan, göz alıcı, görkemli, saltanatlı
Alıntı08:53:12
Bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça, aktarma, iktibas
YEĞNİSEME08:53:09
Hafifseme, istihfaf
erkeklik08:53:06
Erkek olma durumu
koşa08:52:53
Çift, eş, ikiz
Sayı boncuğu08:52:53
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
ibibik08:52:51
Çavuş kuşu, hüthüt
yayık08:52:51
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
şaşma08:52:49
Şaşmak işi
dolaylı anlatmak08:52:45
anıştırmak, ima etmek
budunsal08:52:35
Kavmî, etnik
takıntı08:52:32
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
keratin08:52:31
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
Muvaffakiyet08:52:24
Başarı
yaprak08:52:21
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
taktir08:52:21
Damıtma, imbikten çekme
Dışbükey08:52:14
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
kemikli balıklar08:52:13
Balıklar sınıfından, iskeletleri kıkırdak durumunda kalmayıp kemikleşmiş olan balıklar takımı
TAŞIMACILIK08:52:12
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
müeddep08:52:04
Uslu, terbiyeli, edepli
yağhane08:51:46
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
tutturgaç08:51:46
Kâğıtları birbirine tutturmak için kullanılan telden yapılmış araç, ataç
yapmak08:51:45
iyilik veya kötülükte bulunmak
müptela08:51:32
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
Tatar böreği08:51:14
Haşlanmış kalınca yufka parçalarına yoğurt ve kıyma katılarak, üzerine kızgın yağ gezdirilerek yapılan yemek
mazhar olmak08:51:13
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
tanrı bilimi08:51:13
İlâhiyat, teoloji
tek tanrıcı08:51:09
Tek tanrıcılığa inanan (kimse), monoteist
dâhiliye08:51:06
(devlet yönetiminde) İç işleri
elden ele geçmek08:51:04
bir şey sahip değiştirmek
MASTI08:50:59
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
dikizci08:50:46
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
kutup08:50:45
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
mahzen08:50:45
Yapılarda yer altı deposu
KALLEM08:50:40
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
Yaratık08:50:37
Canlı, mahlûk
GAZETECİ08:50:35
Gazete yayımlayan kimse
isale08:50:35
Akıtma
şarbon08:50:35
Çeşitli hayvanlarda, özellikle koyun ve sığırlarda görülen, deri veya mukoza yoluyla insana bulaşan, bulaştığı yerde kara bir çıban yapan tehlikeli hastalık, kara kabarcık, kara yanık, yanıkara
döner08:50:31
Dönmekte olan, dönen, dönecek biçimde düzenlenen
vacip08:50:27
Yapılması gerekli olan
Yitik08:50:26
Yitmiş olan, kayıp, zayi
No08:50:26
Nobelyum"un kısaltması
fazla08:50:24
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
soy sop08:50:19
Bütün soy ve hısımlar
öz eleştiri08:50:19
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
Tasdik08:50:19
Doğrulama
lektör08:50:12
(üniversitede) Okutman
kisve08:50:11
Kılık
saat dairesi08:50:03
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
karşı koymak08:50:02
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
yargıcı08:50:00
Hakem
Dilek08:49:59
Bir kimsenin dilediği şey, istek, talep, rica, murat
ihmal etmek08:49:55
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
asılsız08:49:53
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
senir08:49:49
İki dağ arasındaki sırt
yadigar08:49:47
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
küfe08:49:46
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
turnagözü08:49:46
Berrak ve parlak sarı
börülce08:49:38
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)
sıyga08:49:37
Kip
çal08:49:37
Taşlık yer, çıplak tepe
algı08:49:36
Kazanç, alacak
dev08:49:36
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
Kalım08:49:35
Kalmak işi
Yetkin08:49:35
Gerekli olgunluğa erişmiş, kâmil, mükemmel
ayrıcalık08:49:34
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
EMNİYET08:49:31
Güvenlik
termik08:49:30
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
Açık mavi08:49:29
Mavinin bir ton açığı
rüşvet08:49:26
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
sapaklık08:49:26
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
Sümbül08:49:25
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
doğru yol08:49:25
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
işlev yitimi08:49:19
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
yutak iltihabı08:49:16
Faranjit
fark etmek08:49:16
görmek, seçmek
TABİAT08:49:09
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
İhmalkar08:49:00
Savsak, ihmalci
Şart08:48:56
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
spesiyal08:48:56
Özel, belli bir özelliği olan
kılgı08:48:55
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
Turna08:48:55
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
Değersiz08:48:49
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
Üzgü08:48:49
Yersiz ve gereksiz olarak çektirilen sıkıntı, eziyet, eza, cefa
mesame08:48:48
Gözenek
ÇAN08:48:48
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
jale08:48:44
Gece yağan ve yapraklara konan ince nem, çiğ, kırağı
değiştirme08:48:44
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
Kapasite08:48:42
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
mikrop08:48:39
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
sarfınazar etmek08:48:37
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
mütebasbıs08:48:33
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
destansı08:48:30
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
zr08:48:27
Zirkonyum"un kısaltması
tansiyon08:48:26
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
değişim08:48:26
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
nikel kaplama08:48:24
Nikelâj
kaba saba08:48:21
Görgüsüz
amortisör08:48:20
Motorlu araçlarda sarsıntı, sallantı gibi hareketleri en aza indiren, yayların gereksiz hareketlerini gidermeye yarayan düzen
Aklan08:48:16
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
Baklava08:48:15
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
yansı08:48:06
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
Çevirmen08:48:05
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
Sözleşme08:48:00
Sözleşmek işi
peçete08:47:59
Yemek yerken sofra örtüsünü veya giysiyi korumak, ağız kurulamak için kullanılan ince, küçük kâğıt veya kumaş parçası
Mutlak08:47:58
Salt
sami08:47:58
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
tabiye08:47:58
Hazırlama, yerleştirme
mürettebat08:47:53
Gemi, uçak gibi taşıtlarda iş başındaki görevli olan kişiler
hüsnüyusuf08:47:53
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
bölüntü08:47:49
Bölünmüş parça
beğenmemek08:47:45
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
sandal08:47:40
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
elzem08:47:28
Çok gerekli, vazgeçilmez
hayli08:47:27
Epey, oldukça çok
sadık08:47:26
Doğru, gerçek
kimlik08:47:25
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
Hafıza08:47:08
Bellek
cicili bicili08:47:07
Göze çarpan süslerle bezenmiş
itki08:47:04
Tepi
gönül borcu08:46:54
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
valf08:46:40
Vana
roman08:46:39
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
beğenilir08:46:39
Beğenme duygusu veren, beğenilen