sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

salatalık00:27:17
Hıyar
keşif00:26:50
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
yerine getirmek00:26:35
istenileni, gerekeni yapmak
sızlama00:26:31
Sızlamak işi
bağırsak askısı00:26:19
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
harp okulu00:24:55
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
garson00:24:54
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
bağışlamak00:24:30
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
birlikte00:24:24
Bir arada, beraberce
Mendirek00:24:19
Dalgakıranla yapılmış liman
ısırmak00:23:17
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
TIMAR00:22:29
Yara bakımı
gerili00:22:04
Gerilmiş olan
bühtan00:22:01
Kara çalma, iftira
taş kömürü00:21:45
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
Ayrıklık00:21:44
Ayrıklı olma durumu, ayrı tutma, ayrı tutulma, istisna
tekrar etmek00:21:19
yeni baştan söylemek veya yapmak
karşılık00:21:07
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
aksam00:20:51
Kısımlar
ehlidil00:20:43
Gönül eri, kalender, rint
telve00:20:06
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
aft00:19:31
Pamukçuk
alakalı00:19:29
İlgili
tor00:18:36
Sık gözlü ağ
hususiyet00:18:31
Özellik
Küçük Asya00:18:28
Anadolu
otopark00:18:08
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
Bakışımsız00:17:55
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
kötümser00:17:15
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
Om00:16:23
Kemiklerin toparlak ucu
kik00:16:19
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
taş00:16:11
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
tanıklık00:14:51
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
İçli dışlı00:14:09
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
lâkayt00:13:57
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
mecburiyet00:13:50
Yükümlü, zorunlu olma durumu
Ustalık00:13:35
Usta olma durumu
düğün yahnisi00:13:06
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
trol00:12:31
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
açık kahverengi00:12:29
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
içerme00:11:41
İçermek işi, tazammun, ihtiva
ay balığı00:11:08
Ay balığıgillerden, 3 m boyunda, görünüşü balık başına benzeyen, kuyruk yüzgeci hilâl biçiminde olan, Akdeniz"de yaşayan bir balık türü, pervane balığı, kemer balığı (Mola mola)
li00:10:48
Lityum "un kısaltması
pamuk00:10:45
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
tropikal00:10:44
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
mg00:10:35
Magnezyum"un kısaltması
mi00:10:23
bk. mı / mi
mo00:10:10
Molibden"in kısaltması
sohbet00:10:06
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
bezgin00:09:45
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
kefaleten00:09:11
Kefalet yoluyla
Düşürülme00:08:52
Düşürülmek işi veya durumu
şarabi00:08:40
Kırmızı şarap renginde olan
bağsız00:07:40
Bağı bulunmayan
aleni00:07:39
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
elebaşı00:07:31
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
çatma00:07:02
Çatmak işi
uşkun00:06:46
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
sındı00:06:25
Makas
klinker00:06:03
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
kıvam00:05:42
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
SİM00:04:47
Gümüş
SİN00:04:34
Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber
devimsellik00:04:24
Devimsel olma durumu
hiçlik00:04:09
Hiç olma durumu
kayrak00:03:56
Ekime elverişli olmayan, taşlı, kumlu toprak
hükmî00:03:37
Hükümle ilgili, tüzel
gerçek dışı00:03:05
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
cazip00:02:30
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
kaypak00:02:05
Kayagan, kaygan
zırhlı araç00:01:52
Savaşta veya savaş dışında emniyeti sağlamak için zırh ile kaplanmış araç
aktöre00:01:46
Ahlâk
klor00:01:42
Halojenlerden, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan bir element. Kısaltması Cl
hu00:01:28
"Neredesin!, bana bak" anlamında daha çok kadınlar tarafından kullanılan seslenme sözü
Kurutmalık00:01:12
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
saki23:59:46
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
iz23:59:46
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
Kornea23:59:45
Gözde saydam tabaka
it23:59:33
Köpek
is23:59:20
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
koyu sarı23:58:54
Sarının bir ton koyusu
alpaka23:58:18
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
ağ torba23:57:40
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
kasatura23:56:38
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
çark23:56:22
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
destancı23:56:08
Destan yazan veya anlatan kimse
Renk23:55:59
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
yağlı23:55:13
Üzerinde veya içinde yağı olan
cayma23:54:48
Caymak işi
Genç23:54:37
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
dördül23:54:00
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
bek23:53:58
Sert, katı; sağlam
Dermansız23:53:46
Gücü kalmamış, bitkin
tanıdık çıkmak23:53:16
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
lökosit23:52:25
Akyuvar
eğimli23:52:24
Eğimi olan
şem23:51:54
Mum, balmumu
gergef23:51:34
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
bozuk çalmak23:51:25
canı sıkılmış, yüzü asılmış olmak
allık23:51:08
Al olma durumu
gerdan23:50:55
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
nasılsınız23:50:19
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
ölmez23:49:36
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
ciddiyetsizlik23:49:32
Ciddiyetsiz olma durumu
çatak23:49:06
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
patiska23:48:54
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
dağ bayır23:48:27
İnişli çıkışlı yer, kır
koşa23:48:23
Çift, eş, ikiz
sucuk23:48:02
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
kenef23:47:33
Ayak yolu
dindar23:47:30
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
krezol23:47:24
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
hidrosiyanik23:47:13
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
muhafaza etmek (veya edilmek)23:46:40
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
ot23:45:55
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
gözdağı23:45:55
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
op23:45:43
bk. opus
or23:45:14
Ordu kelimesinin kısaltması
Et23:44:33
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
eş yükselti23:44:30
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
EH23:44:20
Olur, peki veya fena değil anlamında kullanılır
ima23:44:06
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
kalkan balığıgiller23:43:16
Denizlerin kumlu, çamurlu diplerinde yaşayan, yassı bedenli, kemikli balıklar familyası
met23:42:56
Gelgit olayında denizin kabarması
lahuti23:42:39
İlâhî, Tanrısal
ah23:41:59
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
Manda23:41:22
Geviş getirenlerden, derisinin rengi siyaha yakın, uzun seyrek kıllı bir hayvan, su sığırı (Buffelus)
nd23:41:19
Neodim"in kısaltması
hazırlık23:40:31
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
sari23:40:29
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş