sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı13:11:58
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Konut13:11:57
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
Tema13:11:51
Aslî konu
alıp vermek13:11:48
yürek çarpıntısı geçirmek
ZAĞLAMA13:11:44
Zağlamak işi, kılağılama
Kovma13:11:41
Kovmak işi
piliç13:11:40
Tavuğun küçüğü; erginleşmemiş tavuk veya horoz
olupbitti13:11:38
Oldubitti, emrivaki
kilogram13:11:35
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
müflis13:11:35
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
Karın zarı13:11:28
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
başhekim13:11:22
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
belirtilen13:11:16
Tamlanan
zafer13:11:13
Savaşta kazanılan başarı, utku
nazari13:11:09
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
naçar13:11:03
Çaresi olmayan, çaresiz
Saygınlık13:11:00
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
siyasetçi13:10:57
Politikacı
Dağ13:10:53
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
Pişmanlık13:10:47
Pişman olma durumu, nedamet
kuzine13:10:44
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
yatak örtüsü13:10:39
Yatağın üzerine serilen örtü
zaman13:10:36
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
zamir13:10:30
İç yüz, iç
zalim13:10:27
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
zahit13:10:23
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
TABURE13:10:17
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
YANSICA13:10:11
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
egzersiz13:10:07
Alıştırma
Su katılmamış13:10:04
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
teşekkül13:10:01
Belli bir varlık ve biçim kazanma
YANSIMA13:09:58
Yansımak işi
saz13:09:57
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)13:09:54
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
sahip çıkmak13:09:51
kendinin olduğunu ileri sürmek
İFRAZAT13:09:48
Vücuttan çıkan kan, irin, ter gibi şeyler, salgılar
Nemçe13:09:45
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
süslemek13:09:38
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
İnceleme13:09:35
İncelemek işi, tetkik
kötü kötü düşünmek13:09:22
üzüntülü düşüncelere dalmak
Umar13:09:19
Çare
Ulam13:09:16
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
Ulak13:09:13
Haberci, haber veren kimse
Ulvi13:09:09
Yüce
GENİŞ13:09:06
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
gürlük13:08:50
Gür olma durumu
aksülâmel13:08:50
Tepki, reaksiyon
nişanlanma13:08:48
Nişanlamak işi
Ufki13:08:47
Yatay
saadetle13:08:41
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
mutlulandırma13:08:38
Mutlulandırmak işi
tenkitçilik13:08:26
Eleştiricilik
can sıkıntısı13:08:23
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
hüthüt13:08:20
Çavuş kuşu, ibibik
traverten13:08:17
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
akılda tutmak13:08:14
unutmamak
DUYUMSAMAZLIK13:08:07
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
Aşama sırası13:08:02
Önem ve değer bakımından gitgide yükselen basamaklar dizisi, hiyerarşi
hususiyet13:07:59
Özellik
DOMİNANT13:07:53
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
bedavacı13:07:49
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
haranı13:07:46
Büyük tencere
makine yağı13:07:43
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
veteriner13:07:40
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
Biçimsiz13:07:36
Kendine özgü bir biçimi olmayan, biçimi bozuk, şekilsiz
Asetik13:07:33
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
ATARDAMAR13:07:27
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
BİR YANA13:07:21
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
astronomi13:07:17
Gök bilimi, felekiyat
sadrazam13:07:15
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
kasım13:07:12
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
tezkireci13:07:05
Tezkereci
kasıt13:07:02
Amaç, istek, maksat
prematüre13:06:59
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
dejenere olmak13:06:43
soysuzlaşmak, yozlaşmak
HUBUBAT13:06:40
Tahıl
maşrık13:06:28
Doğu
KASIMPATI13:06:28
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
yazma yitimi13:06:15
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
merdane13:06:10
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
gün ortası13:06:07
Öğle, öğle vakti
büyük baba13:06:03
Annenin veya babanın babası, dede
çocuk yuvası13:05:53
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
DİLSİZ13:05:50
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
mahiyet13:05:41
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
yılan13:05:35
Sürüngenlerden, ayaksız, ince ve uzun olanların genel adı
KALİTE13:05:29
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
yüzey13:05:26
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
paçavra hastalığı13:05:23
Grip, nezle, enflüenza
TAHLİL13:05:19
Çeşitli yönlerden veya maddelerden oluşan bir şeyi çözümleme
Nazik13:05:16
Başkalarına karşı saygılı davranan
yüzde13:05:13
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
yüzme13:05:09
Yüzmek (I, II) işi
sergi evi13:05:06
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
Mukavemet13:05:03
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
kanıtlama13:04:56
Kanıtlamak işi
GİRANBAHA13:04:50
Pahada ağır, değerli
Karaca13:04:46
Rengi karaya yakın olan, esmer
mareşal13:04:43
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
obruk13:04:40
İçbükey, mukaar, konkav
onma13:04:40
Onmak işi veya durumu
becerikli13:04:37
Becerisi olan, elinden iş gelen, usta, maharetli, mahir
talaş13:04:31
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
aklan13:04:18
Sularını bir denize veya göle gönderen bölge, maile
yumuşatmalık13:04:17
Amortisör
köstere13:04:02
Tahta rendesi
teessür13:03:59
Üzülme, üzüntü
Neşter13:03:53
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
armağan13:03:50
Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye
görmezden gelmek13:03:46
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
Kabul odası13:03:43
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
kambiyo13:03:40
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
Kısır13:03:39
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
randıman13:03:37
Verim
belirlenme13:03:33
Belirlenmek işi
belirlemek13:03:21
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
UYMA13:03:15
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
UYKU13:03:09
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
UZAM13:03:05
Algılanan nesnelerin temel niteliği
kahverengi13:02:56
Kavrulmuş kahvenin rengi
tam sayı13:02:52
Bir bütünü oluşturan tekler için kararlaşmış bulunan sayı
Yitik13:02:42
Yitmiş olan, kayıp, zayi
kıtaat13:02:40
Kıtalar, ana karalar
Optimum13:02:38
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
kat yuvarı13:02:35
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
Kestirme13:02:27
Kestirmek işi
GÖZENEK13:02:01
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
mikser13:01:49
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
Realizm13:01:42
Gerçekçilik
GERMANYUM13:01:40
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge