sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı03:30:56
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Amerikan03:30:50
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
dayanışma03:30:47
Dayanışmak işi, tesanüt
ÇELİŞKİ03:30:43
Çelişme, tenakuz
pasaklı03:30:42
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
güçsüz03:30:35
Gücü olmayan, âciz
fanatizm03:30:25
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
Avusturyalı03:30:20
Avusturya kökenli olan (kimse)
öğütme03:30:05
Öğütmek işi
Yarış03:30:04
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
sızıntı03:30:00
Sızan şey
SAHİ03:29:46
Gerçekten, gerçek olarak
otağ03:29:46
Büyük ve süslü çadır
lânetlemek03:29:30
(Tanrı ) Merhametinden mahrum bırakmak
merzengûş03:29:18
Mercanköşk
meşin03:29:10
Sepilenmiş koyun derisi
cenk etmek03:28:58
savaşmak, mücadele etmek
yapılabilirlik03:28:54
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
tırtıl03:28:51
Kelebek kurtçuğunun yumurtadan çıktıktan sonra krizalit oluncaya kadarki durumu
argali03:28:47
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
hazan03:28:44
Güz, sonbahar
Boks03:28:43
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
Giyecek03:28:32
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
meneviş03:28:28
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
atma03:28:28
Atmak işi
maden kömürü03:28:23
Taş kömürü
Küpeşte03:28:23
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
mantar özü03:28:19
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
içitim03:28:19
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
salıverme03:28:13
Salıvermek işi
semavi03:28:13
Gökle ilgili, göğe ilişkin
gece gündüz03:28:08
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
nakış ipliği03:28:06
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
daraç03:27:53
Dar
derici03:27:49
Dericilik yapan kimse
LEKTÖR03:27:48
(üniversitede) Okutman
altın sarısı03:27:44
Altın rengini andıran
şanslılık03:27:38
Talihli olma durumu
eyyam03:27:37
Günler
kalıtsal03:27:36
Kalıtımsal, ırsî
dalyan03:27:31
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
bağsız03:27:22
Bağı bulunmayan
rıza03:27:07
Razı olma, isteme, istek
çizik03:27:02
Çizilmiş
nispeten03:26:56
Göre, kıyaslayarak, oranla
dun03:26:47
Alçak, aşağı, aşağılık
Maaş03:26:45
Aylık
yüzsüz03:26:41
Yüzü olmayan
orta oyunculuğu03:26:38
Orta oyuncusunun sanatı
karıncayiyen03:26:34
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
düzenleyici03:26:32
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
koyu kırmızı03:26:30
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
ŞEBEKE03:26:25
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
aksata03:26:20
"alma ve verme" Alış veriş
sınırlı sorumluluk03:26:20
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
SOMURTKAN03:26:19
Sürekli somurtan, asık suratlı
kaolin03:26:10
Arı kil
meymenetsizlik03:26:06
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, nuhuset
sepelek03:26:01
bk. sersem sepelek
yüksek okul03:25:59
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Aldanmak03:25:42
Bir hileye, bir yalana kanmak
durdurma03:25:39
Durdurmak işi
birbiri03:25:35
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
Yiğit03:25:33
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
olta takımı03:25:19
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
sarmal03:25:13
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
denet03:25:09
Denetlemek işi, teftiş
denli03:25:00
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
denek03:24:58
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
çıkak03:24:56
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
başgarson03:24:53
Garsonların başı, metrdotel
defin03:24:49
(ölüyü) Gömme
sonra03:24:46
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
memnuiyet03:24:43
Yasak olma, yasak edilme durumu
leylâk03:24:38
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
meclûp03:24:34
Tutkun
üretici03:24:32
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
sezgi03:24:27
Sezme yeteneği, feraset
perukar03:24:27
Berber
ayla03:24:14
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
konvansiyonel03:24:08
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
çıkıntılı03:23:57
Çıkıntısı olan
Arınmak03:23:52
Katışıksız, arı duruma gelmek
protesto03:23:51
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
kayaç03:23:48
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
anilin03:23:37
Benzenden türeyen bir amin
ayçiçeği03:23:34
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
Hipotez03:23:33
İpotez, varsayım, faraziye
sarılık03:23:33
Sarı olma durumu
köstere03:23:32
Tahta rendesi
alçakça03:23:27
Oldukça alçak
hazar03:23:27
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
oruçlu03:23:26
Oruç tutan (kimse), niyetli
SUSAM03:23:23
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
profesyonel03:23:22
Bir işi kazanç sağlamak amacıyla yapan (kimse) meraklı, hevesli, amatör, özengen karşıtı
kayırtma03:23:13
Kayırtmak işi
mekkareci03:23:02
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
ruba03:23:01
Giysi, giyecek
midilli03:22:56
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
izolasyon03:22:50
Yalıtım, tecrit
zorunluluk03:22:38
Zorunlu olma durumu, zorunluk
tandem03:22:32
İki kişilik bisiklet
yaşlılık03:22:29
Yaşlı olma durumu
üniforma03:22:24
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
KİSPET03:22:21
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
Bulanık03:22:20
Bulanmış olan, duru olmayan
TÜZÜK03:22:16
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
birincil03:22:13
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
aşina03:22:10
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
takt03:22:03
Yerinde konuşma veya davranma
girişik03:21:19
Birbirinin içine girmiş, karışmış olan, girift
almaşlı03:21:17
Almaş niteliği olan
sorumluluk03:21:12
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
denetçi03:21:08
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
sarıçalı03:20:58
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
gönder03:20:46
Bayrak çekilen direk
KÖŞE03:20:46
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
çatlak03:20:32
Çatlamış olan
ifşaat03:20:30
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
birun03:20:11
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
kesif03:20:04
Yoğun
retorik03:20:02
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
sızlama03:19:51
Sızlamak işi
mutA03:19:31
Veri
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)03:19:25
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
gözenekli03:19:17
Gözenekleri olan
birlikte03:19:16
Bir arada, beraberce
Uyarlama03:19:07
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
anten03:19:05
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
haritacılık03:19:02
Haritacı olma durumu