sal yarışı

1 İsim

Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış