sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı07:22:12
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
DADI07:22:10
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
Meal07:21:37
Anlam, kavram, mefhum
çoğaltma07:21:22
Çoğaltmak işi
Dair07:21:09
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
keyifsiz07:20:13
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
İŞVE07:19:11
Kadınların ilgi çekmek, gönül çelmek için takındıkları hoş, aldatıcı tavır, kırıtma, naz, cilve, eda
yaka07:18:56
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
sura07:18:24
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
ucuz07:17:54
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
Faik07:17:23
Üstün, yüksek
judo07:16:52
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
böğürtlen07:16:51
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
voleybol07:16:39
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
nida07:16:23
Çağırma, bağırma, seslenme
sili07:16:21
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
sütnine07:15:53
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
ibik07:15:21
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
ateşli07:15:02
Ateşi olan
uyuşukluk07:14:35
Uyuşuk olma durumu
Akkuş07:14:04
Atmaca, yırtıcı bir kuş
Hayırsever07:13:54
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
OBJE07:13:21
Nesne
BAR07:12:46
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
Kaldırma07:11:58
Kaldırmak işi
harfi harfine07:11:28
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
KARAKTER07:10:57
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
bilgece07:09:08
Bilgeye yaraşır (biçimde), hâkimane
Son07:08:56
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
TERBİYE07:08:45
Eğitim
Hey07:08:26
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
kesintisiz07:08:05
Aralıksız
sağımlı07:07:35
Süt veren, sağmal
bağımsızlık07:06:41
Bağımsız olma durumu veya niteliği, istiklâl
ağırbaşlılık07:03:40
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
gönül rahatlığı07:02:38
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
hasım07:02:38
Düşman, yağı
ücra07:02:31
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
sağlık ocağı07:01:53
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
Yabani turp07:00:03
Yaban turbu, acırga
kız vermek06:24:18
bir ailenin kızını bir başka aileye gelin etmek
taaddüt06:22:10
Çoğalma, sayısı artma
kamera06:15:22
Alıcı, fotoğraf makinesi
gezi06:12:54
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
gardiyan06:10:15
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
yek06:05:16
Bir, tek
bilyeli06:02:00
Bilyesi olan
Seslenmek05:49:43
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
fonem05:15:36
Ses birimi
kanadiyen05:14:30
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
kampanya05:13:47
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
hor05:10:23
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
esirlik05:02:47
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
konuk05:00:25
Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse, misafir, mihman
Lenger04:57:52
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap
muhalefet04:46:31
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
takke04:44:35
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
NABIZ04:32:21
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
tiroit04:25:20
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
terkip etmek04:03:13
birleştirmek, bir araya getirmek
manidar03:38:31
Anlamlı olan, manalı
BAR03:36:47
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
ister03:10:29
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
tasvir03:01:59
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
rafine02:55:49
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
fa anahtarı02:50:22
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
Bakteri02:48:37
Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücre canlı
tekçi02:44:30
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
bedavacı02:38:26
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
geçmiş zaman02:36:46
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
rezil02:08:50
Alçak, aşağılık
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz01:52:44
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
köy ihtiyar meclisi01:47:29
Köy ihtiyar heyeti
sefalet çekmek01:47:11
yoksul ve perişan yaşamak
hemşire01:45:20
Kız kardeş, bacı
niteliksiz01:43:58
Ayırt edici özelliği olmayan, basit, düz
emmi01:41:42
Amca
elim01:41:41
Acınacak, acıklı
allah01:40:12
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
emzik01:34:19
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
Yetersiz01:20:22
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
TUTAMAK01:18:30
Tutamaç
YASAKLAMA01:16:17
Yasaklamak işi
urba01:02:38
Giysi
madensi01:02:30
Maden gibi olan
Peki01:02:12
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
sıcak00:57:48
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
solaklık00:56:50
Solak olma durumu
pozitif bilim(ler)00:56:29
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
dişbudak00:56:16
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
DOLUNAY00:55:39
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
ocak başı00:55:07
Ocağın başında yemek yenilen yer
NEFHA00:54:45
Güzel koku
eşkıya00:54:31
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
muazzam00:54:09
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
HAYKIRMA00:53:58
Haykırmak işi
misyon00:53:55
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
etnoloji00:53:53
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
AĞZINA KADAR00:53:41
boş yeri kalmayacak biçimde
arıklık00:53:33
Zayıflık, sıskalık
tüketici00:53:01
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
zamane00:52:51
Çağ, devir
sunucu00:52:44
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
drahoma00:52:17
Gelinin güveye verdiği para veya mal
esprili00:52:05
Esprisi olan
hüsnüyusuf00:51:46
Karanfilgillerden, bazı türleri bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, gugu çiçeği (Dianthus barbatus)
duyumsama00:51:43
Duyumsamak durumu
gabavet00:51:29
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
Civcivlik00:51:25
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
karpuz00:51:20
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
paralık00:50:10
Herhangi bir para değerinde olan
bıyık00:50:02
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
dostluk00:49:46
Dost olma durumu; dostça davranış
hakiki00:49:42
Gerçek
buhurluk00:49:27
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
sistem00:49:21
bk. Dizge
kartal00:48:28
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
karina00:48:15
Gemi omurgası
çabukluk00:48:10
Çabuk olma durumu hız, sür"at
muşta00:47:30
Karşısındakine vurmak için özel olarak açılmış deliklerine parmakların geçirilmesi ile kullanılan demir parçası
inat etmek00:47:12
direnmek, diretmek, ayak diremek
kavrayışlı00:46:46
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
kız00:46:18
Dişi çocuk
flört00:46:13
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
APALA00:46:10
Abla
TRAJEDİ00:46:08
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
namahrem00:45:52
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
Sumer00:45:44
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
Sudak00:45:23
Levrekgillerden, tatlı sularda yaşayan, eti beyaz ve lezzetli bir balık (Lucioperca fluviatilis)
karaman00:44:07
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun