sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı09:09:48
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
gülük09:09:41
Hindi
ahiretlik09:09:24
bk. ahretlik
dağıstanlı09:09:22
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
E09:09:20
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
Şehir09:09:14
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
parçalı09:09:13
Birden çok parçadan oluşmuş
kalkan bezi09:09:05
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
Söndürmek09:09:05
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
Kahinlik09:09:01
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
arena09:08:51
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
Ültimatom09:08:49
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
kakül09:08:49
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
arefe09:08:47
bk. arife
ardak09:08:45
İçten çürümeye yüz tutmuş ağaç
yürekten09:08:43
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
KADER09:08:41
Alın yazısı, yazgı
kırma09:08:39
Kırmak işi
DOLAŞMA09:08:37
Dolaşmak işi
lezzetli09:08:35
Tadı güzel
mezgitgiller09:08:35
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
içtepi09:08:33
bk. tepi
alım09:08:33
Almak işi
KİFAYET09:08:33
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
tekinsiz09:08:33
Tekin olmayan, uğursuz
ıska09:08:23
Boşa çıkarma, rast getirememe
evvelki09:08:18
Önce olan, önceki
kanadiyen09:08:17
Kanadalı tuzak avcılarının ceketlerine benzeyen içi kürklü veya pamuklu, şal yakalı, kemerli kruvaze ceket
Vahşi09:08:14
Yabanî
Atölye09:08:14
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
kırpık09:08:13
Kırpılmış olan
PROSTAT09:08:08
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
yük gemisi09:08:07
Yük taşımak için yapılan özel gemi
çığlık09:08:00
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
DAĞ KEÇİSİ09:07:53
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
sayeban09:07:16
Gölgelik
varışlılık09:07:12
Varışlı olma durumu, irfan
tedbir09:07:10
Önlem
Yayvan09:07:08
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
garaj09:07:06
Otomobil, vagon gibi taşıtların konulduğu üstü örtülü yer
garaz09:07:04
Hedef, amaç, maksat
hayat dolu09:07:03
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
Sorumluluk09:07:00
Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet
cebirsel09:06:58
Cebirle ilgili
Akyuvar09:06:54
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
baskı altında tutmak09:06:52
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
MURAT09:06:50
İstek, dilek
MUSKA09:06:48
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
boşa gitmek09:06:44
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
ALAZA09:06:38
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
yazılı09:06:36
Yazılmış olan, muharrer
SANDAL09:06:33
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
Yalaka09:06:32
Dalkavuk
yumuşakçalar09:06:30
Çoğu suda yaşayan, omurgasız, yumuşak olan vücutları kabuk denilen sert bir kalkerli örtü ile kaplı hayvanlar şubesi
ÖLÇEK09:06:28
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
çit09:06:28
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
HÜZÜNLÜ09:06:26
Gönüle üzgünlük veren, iç kapanıklığına yol açan
salto09:06:25
Rakibin bedenini kollarıyla birlikte kavrayarak yana veya arkaya savurma, devirerek bastırma biçiminde uygulanan bir güreş oyunu
nakış09:06:24
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
keser09:06:24
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç
hâlen09:06:23
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
Üstün zeka09:06:22
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
DÜZEYSİZ09:06:21
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
parantez09:06:20
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
Alaycı09:06:18
Alay etme huyu olan, müstehzi
sensen09:06:18
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
su geçirmez09:06:16
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
civciv09:06:14
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
uğut09:06:13
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
inzivaya çekilmek09:06:12
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
Önem09:06:11
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
imroz09:06:10
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
tekdüze09:06:08
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
İPEK09:06:05
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
ahmak09:06:04
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
NÖBET09:06:04
Sıra, keşik
Ev halkı09:05:51
Bir evde yaşayanların hepsi
tekit09:05:44
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
UMUMİ09:05:43
Genel
fark09:05:42
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
bilânço09:05:39
Bir kuruluşun veya bir ticarethanenin belirli bir dönem sonundaki veya belirli bir gündeki taşınır ve taşınmaz varlıkları ile bunları sağlamak için kullanılan öz ve yabancı kaynakları dengeli olarak gösteren çizelge
giyinip kuşanmak09:05:17
özenle giyinmek
istimbot09:05:14
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
burunduruk09:05:13
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
geçimlilik09:04:47
Geçimli olma durumu
HAKİM09:04:47
Bilge
zikretme09:04:43
Zikretmek işi veya durumu
AYLA09:04:42
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
müracaat09:04:41
Başvuru
uşkun09:04:39
Karabuğdaygillerden, yaprakları yürek biçiminde, koku dıştan sincabî ve içten sarı renkte olan bir ravent türü (Rheum rhaponticum)
çis09:04:27
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
öykünce09:04:26
Fabl
Sığınma09:04:18
Sığınmak işi, iltica
yanardağ püskürmesi09:04:11
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
inlemek09:04:10
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
Dışbükey09:04:05
Yüzeyi tümsek, çıkık ve şişkin olan, tümsekli, muhaddep, konveks
sivrisinek09:04:00
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
Seçkin09:03:59
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
Derinlik09:03:59
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
Yüzme havuzu09:03:58
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
kısasa kısas09:03:57
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
Komedi09:03:51
Güldürü
mazhariyet09:03:36
Erişme, elde etme
camia09:03:31
Topluluk, zümre
yeğin09:03:15
Zorlu, katı, şiddetli
bası09:03:14
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
öbek öbek09:03:13
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
objektif09:03:12
Nesnel, afakî
Matine09:03:10
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
metres09:03:08
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
metris09:03:06
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
imaret09:03:04
İmarethane
leylâk09:03:02
Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağaççık (Syringa vulgaris)
sıkıştırılma09:03:00
Sıkıştırılmak işi
bolarma09:02:56
Bolarmak işi veya durumu
Ateş09:02:48
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od
Tehir09:02:47
Sonraya bırakma, erteleme
sepet09:02:46
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
Bar09:02:46
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
Gömüt09:02:45
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
kök09:02:44
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
kalın ses09:02:43
Titreşim sayısı az olan
onaylama09:02:39
Onaylamak işi, tasdik
belde09:02:39
Şehir
açar09:02:13
Anahtar
ticaret gemisi09:02:07
Devlet veya özel sermayece işletilen, ticaret amacıyla kullanılan gemi
billûr09:02:06
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
kavkı09:01:58
bk. kabuk
mistisizm09:01:56
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
ORGAZM09:01:45
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası