sal yarışı

1.İsimGenellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış

Son Arananlar

sal yarışı09:50:15
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
yetişmek09:50:14
(vaktinde) Tamam olmak, bitmek, hazırlanmak, hazır olmak
tercüman09:50:14
Çevirici, dilmaç
güç beğenir09:50:05
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
sarf09:49:47
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
enstitü09:49:42
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
Ho09:49:06
Holmiyum"un kısaltması
desigram09:48:41
Bir gramın onda biri, dg
reyhan09:48:40
Fesleğen
uhdesinde olmak09:48:25
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
atlıkarınca09:48:22
Yere dikilmiş bir eksen çerçevesinde döndürülen askılara takılı oyuncak atlar, uçaklar vb.den oluşan bir eğlence aracı
Vadi09:48:16
İki dağ arasındaki geçit, koyak
semahat09:48:12
Cömertlik, iyilikseverlik
küllü su09:48:10
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
yerini tutmak09:48:09
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
ay ağılı09:48:05
Ayın aylası, hale
tapa09:48:03
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
yüzsüz09:48:02
Yüzü olmayan
Birleme09:48:02
Bir etme, tek duruma getirme
APAZLAMA09:47:41
Apazlamak işi
hiddetli09:47:40
Kızgın, öfkeli
öneri09:47:39
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
antika09:47:36
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
atlı spor09:47:35
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
kokuşmak09:47:33
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
güçlükle09:47:12
Güç, kolay olmayan bir biçimde
kuru incir09:47:11
Özel olarak güneşte kurutulan incir
çimdik09:47:05
Çimdiklemek işi
ayin09:47:00
Dinî tören, ibadet
kafa dengi09:46:55
Görüş ve anlayışları birbirine uymuş kimselerden her biri
WC09:46:45
Ayak yolu
tez09:46:41
Çabuk olan, süratli
sakla samanı, gelir zamanı09:46:40
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
hipotez09:46:39
İpotez, varsayım, faraziye
zahire09:46:37
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
apaçık09:46:36
Çok açık, çok belirgin
Şarkı söylemek09:46:24
belirli bir besteye göre güfteyi uyumlu olarak okumak
nispeten09:46:22
Göre, kıyaslayarak, oranla
imal etmek09:46:19
ham maddeyi işleyerek bir mal üretmek
mürebbi09:46:19
Eğitici
malt09:46:10
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
spor09:46:10
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
PEKSİMET09:46:09
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
alaz09:46:08
Alev, yalaz
yenmek09:45:13
Tutmak, bastırmak
etol09:45:10
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
fuaye09:44:29
Bir gösteri veya toplantı binasında, temsil veya toplantı aralarında kullanılan dinlenme yeri
flora09:44:22
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
öz su09:44:06
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
müşterek09:44:05
Ortak
karakavuk09:44:01
Hindiba
iskonto09:43:52
bk. ıskonto
iletişim ağı09:43:37
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
sofra09:43:32
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
su geçirmez09:43:32
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
belirgin09:43:30
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
gemi adamı09:43:29
Bir iş sözleşmesine dayanarak gemide çalışan kaptan, subay, tayfa vb. kimselere verilen ad
baklava09:43:28
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
PAZARLIK09:43:26
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
toplu konut09:42:57
Önceden plânlanmış belli bir yerleşim bölgesinde vatandaşa devletin açtığı kredi yardımlarıyla ve katkılarıyla oluşturulan yapılar bütünü
MÜNASEBET09:42:56
İlişik, ilişki, ilinti
eşkenar dörtgen09:42:56
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Lonca09:42:54
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
süreğen09:42:50
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
yaslı09:42:50
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
Çıkık09:42:35
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
kenara çekilmek09:42:34
artık hiçbir şeye karışmamak
komuta09:42:34
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
bağıntılı09:42:33
Varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı bulunan, mutlak olmayan, göreli, izafî, nispî, rölâtif
karavaş09:42:32
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
Bloke09:42:26
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
derme çatma09:42:25
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
lafız09:42:22
Söz, kelime
Şap09:42:01
İstekle öperken çıkan sesi anlatır
ses aleti09:41:46
Ses aygıtı
nükte yapmak09:41:44
nükteli söz söylemek
çivileme09:41:43
Çivilemek işi
palyaço09:41:41
Genellikle panayır tiyatrolarında, sirklerde güldürücü rol oynayan acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik makyajlı oyuncu
aracı09:41:40
Uzlaştıran, anlaşma sağlayan kimse
kıymak09:41:39
Acımayarak büyük bir kötülük etmek, zulmetmek
kolik09:41:39
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
kiraz zamkı09:41:32
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
orospu09:41:30
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
bar09:41:28
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
hepimiz09:41:27
bk. hep
Seslenmek09:41:17
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
evet09:41:13
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
SANTROZOM09:40:54
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
mal edinmek09:40:53
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
Kusurlu09:40:53
Kusuru olan
yatkın09:40:52
Bir yana eğilmiş, yatık
efe09:40:43
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
Suna09:40:38
Erkek ördek
müsamaha09:40:37
Hoşgörü, tolerans
temizlik09:40:37
Temiz olma durumu, saffet, nezafet
duruk09:40:37
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı
Okumuş09:40:36
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
faziletsiz09:40:35
Erdemsiz
şavk09:40:34
Işık
Varidat09:40:32
Akla gelen, içe doğan düşünce
ürpermek09:40:31
Korkmak
torba09:40:30
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
neden09:40:29
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
tike09:40:10
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
Onurlu09:39:59
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
iskelet09:39:37
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
odak09:39:33
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
vurma çalgılar09:39:15
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
tapınmak09:39:07
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
dua09:39:04
Tanrı"ya yalvarma, yakarış
terim09:39:00
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
yapılı09:39:00
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
Işın bilimci09:38:58
Işın bilimi uzmanı, radyolog
Bos09:38:55
bk. boy bos
yetme09:38:54
Yetmek işi
iskambil09:38:43
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
refakat etmek09:38:42
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
ararot kamışı09:38:42
Maranta
golf09:38:41
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
nurlu09:38:41
Aydınlık, ışıklı, parlak
pafta09:38:41
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
taş pamuğu09:38:33
Asbest
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)09:38:19
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
astasım09:38:11
Öncüllerinden biri önceki tasımın vargısı durumunda olan bir ek tasım
tavan arası09:38:08
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
ramak09:38:06
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
kendinden geçmek09:38:04
bilinci işlemez olmak, kendini kaybetmek, bayılmak
rutherfordyum09:38:03
Kurçatovyum elementine Amerikalıların verdiği ad. Kısaltması Rf
merkeziyetçilik09:38:02
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
kum taşı09:38:01
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç