sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

bireşim10:04:21
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
marangoz10:04:14
Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya yapan usta
bol bol10:04:14
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
iklimleme cihazı10:04:11
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
verimsizlik10:04:10
Verimsiz olma durumu
telepati10:04:07
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
ipeka10:04:06
Altın kökü
mütecanis10:04:03
Bağdaşık, homojen
ulusallık10:03:59
Milliyet, millîlik
yerel10:03:55
Belirli bir yer ile ilgili olan, mahallî, mevziî, lokal
im10:03:53
İşaret
işe yaramak (veya yaramamak)10:03:52
elverişli olmak
misafirhane10:03:48
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
karasal10:03:45
Kara (I) ile ilgili, berrî
el alem10:03:44
Herkes, el gün, yabancılar
seslem10:03:41
Hece
akya balığı10:03:41
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
gerek10:03:37
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
yönetim10:03:36
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
Hollândalı10:03:33
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
su mermeri10:03:32
Kaymak taşı, albatr
üzerine almak10:03:32
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
SU YOLU10:03:31
Künk veya demir boru ile yapılmış oluk, ark
duygu10:03:25
Duyularla algılama, his
Karaim10:03:21
Çoğunluğu Türk soyundan olan ve çoğu Polonya ve Litvanya topraklarında oturan bir Musevî topluluğu, Karay
kanıtlama10:03:17
Kanıtlamak işi
GİRANBAHA10:03:10
Pahada ağır, değerli
talaş10:03:06
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
mareşal10:03:02
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
Meleke10:03:00
Tekrarlama sonucu kazanılan yatkınlık, alışkanlık
Kile10:02:56
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
yalanma10:02:48
Yalanmak işi
mit10:02:48
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
kum taşı10:02:47
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
bilyeli10:02:45
Bilyesi olan
gıybetçi10:02:41
Çekiştirici, kovcu
çaresiz10:02:31
Çaresi bulunmayan, onulmaz
cismanî10:02:30
Cisimle, bedenle ilgili
kıygınlık10:02:26
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
sol10:02:24
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
tanzim etmek10:02:20
sıralamak
apaydınlık10:02:16
Apaydın olma durumu
hava basıncı10:02:16
Yer yuvarını çevreleyen havanın yeryüzündeki bir alana uyguladığı kuvvet
bilinçli10:02:13
Bilinci olan, bilinçle yapılan, şuurlu
ejder10:02:12
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
zümre10:02:12
Topluluk, takım, grup, camia
patavatsızca10:02:07
Patavatsız (bir biçimde)
kılade10:02:03
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
yağmur kuşu10:02:01
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
inceltici10:01:59
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
yabanî ıspanak10:01:58
Pazı (I)
kase10:01:58
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
Yazılı10:01:57
Yazılmış olan, muharrer
hakikatsiz10:01:50
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olmayan, vefasız
Dönmek10:01:48
Sınıfta kalmak
ankiloz10:01:47
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
kolombiyum10:01:43
Niyobyum
erkekler hamamı10:01:39
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
faka basmak10:01:38
aldatılmak, tuzağa düşmek
istenççilik10:01:37
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
antlaşma10:01:35
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
otuz10:01:32
Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret: 30, XXX
10:01:31
Pişirilerek hazırlanan yemek
fikstür10:01:28
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
kazı bilimci10:01:27
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
egzersiz10:01:27
Alıştırma
bebecik10:01:20
Küçük veya acınacak durumda olan bebek
çalgıç10:01:16
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
Anlayışlı10:01:15
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
ayşekadın10:01:12
Kılçıksız, lezzetli bir tür taze fasulye
reorganizasyon10:01:09
Yeniden düzenlenme, yeniden düzen verme
ölüm cezası10:01:06
bk. idam cezası
kartal10:01:05
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
Ham madde10:01:03
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
yıpratmak10:00:58
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
BEDAHETEN10:00:57
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
mortocu10:00:56
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
Bayraktar10:00:51
Bayrağı taşıyan kimse
şenlikli10:00:50
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
mitil10:00:46
İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
güneştopu10:00:46
bk. Acem lâlesi
ayarı bozuk10:00:45
Belli bir ayarı olmayan
vulva10:00:42
Ferç
korkulu10:00:38
Korku veren, korkutan
hadım10:00:37
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
maceracılık10:00:36
Serüvencilik
kotlama10:00:26
Kotlamak işi
dik başlı10:00:24
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
keşikleme10:00:23
Almaş, münavebe
Malumat10:00:21
Bilgi
ifşaat10:00:21
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
emir eri10:00:19
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
yangın bombası10:00:17
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
durgu10:00:15
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
teşrifat10:00:14
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
zambakgiller10:00:11
Bir çeneklilerden, çiğdem, lâle, soğan, pırasa, zambak gibi bitkileri içine alan bir familya
dış merkezli10:00:04
Dış merkezlikle ilgili olan
uçkur10:00:02
Şalvar ve iş donunu bele bağlamak veya torba, kese ağzını büzmek için bunlara geçirilen bağ
akraba09:59:56
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
Bütün09:59:53
Eksiksiz, tam
ÇELİŞME09:59:51
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
İMAMLIK09:59:50
İmam olma durumu
İSTİBAT09:59:46
Olmasını uzak görme, imkân vermeme, uzaksama, ıraksama
sürgün09:59:42
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
şah damarı09:59:41
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
dergâh09:59:39
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
bireycilik09:59:39
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
kıyâm09:59:38
Ayağa kalkma, ayakta durma
EZİYET09:59:35
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
felsefeci09:59:31
Felsefe incelemeleri yapan kimse
Sapaklık09:59:24
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
coşkulu09:59:20
Coşkusu olan
alpaka09:59:18
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
nazır09:59:18
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
zorluk09:59:16
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
TEKİT09:59:09
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
düğün09:59:05
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
Dağ çayı09:59:02
bk. ada çayı
Söndürme09:59:01
Söndürmek işi
bahane09:58:59
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
Savaş09:58:59
Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silâhlı mücadele, harp
komposto09:58:57
Hoşaf
AHRAZ09:58:54
Dilsiz, sağır ve dilsiz
sipariş09:58:44
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
leçe09:58:44
Taşlı tarla
dil bilgisi09:58:43
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer
meyve09:58:43
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
Yahudi09:58:38
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
Geçimsiz09:58:37
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
hakimlik09:58:36
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu