sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

kavuşmak20:50:13
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
temize çıkarmak (veya çıkartmak)20:50:10
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
iktidarsızlık20:50:02
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
dayanıksız20:49:51
Dayanmayan, sağlam olmayan, güçsüz, metanetsiz
kolokyum20:49:44
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
berabere kalmak20:49:36
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
Anons20:49:12
Duyuru, duyurma
dalkavukluk etmek20:49:05
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
vekaleten20:49:02
Vekil olarak
yanıt20:48:56
Cevap
kriz20:48:51
Bunalım, buhran
ebediyet20:48:43
Sonsuzluk
Zeminli20:48:39
Zemini olan
Gönderme belgesi20:48:28
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
yağmur bulutu20:48:24
Atmosferde nem yüklü bulutlar
Afet20:47:50
Doğanın sebep olduğu yıkım
girdap20:47:39
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
maltoz20:47:23
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
biraz20:46:52
Kısa bir süre için
koyu mavi20:46:49
Mavinin bir ton koyusu
satım20:46:45
Satmak işi, satış
sallanmak20:46:28
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
aleksi20:46:23
Okuma yitimi
İçerme20:45:50
İçermek işi, tazammun, ihtiva
haşin20:45:44
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
TAKRİR20:45:38
Yerleştirme, yerleştirilme
özengen20:45:34
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
alışkanlık20:45:32
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
ditme20:45:21
Ditmek işi
ketum20:45:05
Sır saklayan, ağzı sıkı, ağzı pek
muamele20:44:56
Davranma, davranış
firak20:44:47
Ayrılış, ayrılık
pe20:44:18
P harfinin adı
Maltız20:44:02
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
gezinti20:43:57
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
Lise20:43:51
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
gülle20:43:37
Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir biçiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi
selâset20:43:29
Akıcılık
kadar20:43:25
Büyüklüğünde, genişliğinde
kadir20:43:24
Değer, kıymet
Kornea20:43:23
Gözde saydam tabaka
Korkak20:43:18
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
yağış20:42:45
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
manivela20:42:38
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
SİMÜLTANE20:42:18
Aynı anda olan, eş zamanlı
ihlas20:42:03
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
asal gazlar20:41:55
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
sarkıntılık20:41:35
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
TULUMBA20:41:29
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
caz takımı20:41:25
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
tabak20:41:18
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
Funda20:40:51
Süpürge otu
boğumlanma noktası20:40:50
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
İNÇ20:40:49
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
bir zaman20:40:35
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
hatasız20:40:15
Hatası olmayan, yanlışlığı bulunmayan
payen20:40:05
bk. pagan
analitik20:40:00
Çözümlemeli
sigara20:39:17
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
gelin20:39:01
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
Dönmek20:38:55
Sınıfta kalmak
manganez20:38:41
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
kilometre20:38:39
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
evaze20:38:39
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
tenakus20:38:36
Azalma, eksilme
müessif20:38:36
Üzücü, üzüntü veren
Kibar20:38:34
Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, nazik olan (kimse)
piyasa20:38:28
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
piyano20:38:23
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
piyade20:38:17
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
kimyevî20:38:12
Kimyasal
Ala sulu20:37:09
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
Aksama20:37:01
Aksamak işi
ekşimek20:36:38
Mayalanmak
tapma20:36:18
Tapmak işi
buke20:36:12
Güzel koku, rayiha
bahane bulmak20:36:10
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
Eleştiri20:36:08
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
rehine koymak (veya vermek)20:36:07
ödünç para almak için değerli bir şeyi rehin olarak vermek
MUKABELE20:36:07
Karşılık verme, karşılama, karşılık
kilo20:35:29
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
yaradan20:35:23
Tanrı
makyajcı20:35:18
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
MEVSİM20:35:12
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
emir vermek20:35:02
buyurmak, buyruk vermek
Sürgü20:34:49
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
tımarlama20:34:33
Tımarlamak işi veya durumu
binit20:34:29
Üstüne binilen hayvan, binek atı
itaat20:34:27
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
izole etmek20:34:26
yalıtmak
demir yolu20:34:22
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
tartışma20:34:17
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
sek20:34:16
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
katalizör20:34:16
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
tarih20:34:05
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
talan20:34:00
Yağma, çapul
talak20:33:54
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
bozukluk20:33:38
Bozuk olma durumu
ezoterik20:33:38
Belirli bir insan topluluğunun dışında kimseye bildirilmeyen, yalnızca sınırlı, dar bir çevreye aktarılan (her türlü bilgi, öğreti), batınî, içrek
eczacılık20:33:32
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
haddini bilmek20:33:24
kendi değer ve yeteneğini olduğundan üstün görmemek
alkali20:33:21
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
kurçatovyum20:33:10
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
gangliyon20:33:05
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
pamuk ipliği20:32:59
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
emekli olmak20:32:54
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
limaki20:32:48
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
sinameki20:32:42
Baklagillerden, sıcak bölgelerde yetişen, birçok türü bulunan bir bitki (Cassia)
İhmal20:32:10
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
bağ bıçağı20:32:10
Bağ ve bahçelerde yetişen meyve fidanlarını, bitki ve özellikle üzüm kütüklerini budamaya yarayan kesici alet
BEDAHETEN20:32:03
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
adcılık20:31:32
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
TENCERE20:31:27
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
dirim20:31:26
Hayat, yaşam
gamsele20:31:21
Geçirmez kauçuklu yağmurluk
mağrur20:31:06
Kurumlu, gururlu
kokmuş20:31:00
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Kerkes20:30:33
Akbaba
Çivi20:30:31
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
ithaf20:30:28
(birinin) Adına sunma, armağan etme
VONOZ20:30:07
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
Tenezzüh20:30:04
Gezinti
teorisyen20:30:03
Kuramcı
sürgün20:29:46
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
durgu20:29:44
Olmakta olan bir şeyin birdenbire durarak kesilmesi, sekte
uzunluk20:29:40
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
erbaş20:29:35
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
Mani20:28:55
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
ulaşmak20:28:39
Elde etmek, erişmek
bulaşkan20:28:20
Bulaştığı yerden kolay temizlenemeyen, yapışkan