sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

oyalamak20:30:32
Vakit kazanmak için aldatmak
Meneviş20:30:28
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
Portekizce20:30:20
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
kutuplanma20:29:33
Kutuplanmak işi, polârizasyon
hapşırık20:29:24
Aksırık
GÖRSEL20:28:34
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
li20:28:28
Lityum "un kısaltması
mübalâğacı20:28:07
Abartıcı
yaylım20:28:06
Yayılmak, dağılmak işi
ıralama20:28:01
Iralamak işi
şase20:27:48
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
Yarışma20:27:47
Yarışmak işi, müsabaka
satımlık20:27:42
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
değer düşürme20:27:40
Fiyatını indirme, değerini aşağıya çekme
sıkıştırılma20:27:36
Sıkıştırılmak işi
çakın20:27:30
bk. çakım
Si20:27:14
Silisyum"un kısaltması
öveç20:27:12
İki üç yaşındaki erkek koyun
üryani20:27:11
İnce kabuklu bir tür erik
İSPİR20:27:07
At veya araba uşağı
su altı işleri20:27:00
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
MISRA20:26:59
Manzumenin satırlarından her biri, dize
gönüldaş20:26:45
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
yatık20:26:41
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
Mürit20:26:37
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
geri20:26:32
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
salkım20:26:16
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
her20:26:13
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Son20:26:08
Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı
kapitülâsyon20:25:40
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
DURUM20:25:35
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
abadî20:25:29
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
KÜŞAT20:25:26
Açma, açılış
kararlama20:25:23
Kararlamak işi
abu20:25:15
Şaşma ve korku bildirir
ipek matı20:25:05
Cilâ veya vernikle ağaç üzerinde oluşturulan, ipeği andıran yarı parlak görünüş
soru eki20:25:00
Soru kavramı veren mi eki
Sumer20:24:48
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
olanaksızlık20:24:42
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
Avantaj20:24:38
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
Levha20:24:29
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
güvercin20:24:26
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
kavrayış20:24:20
Kavrama, anlama, algılama yetisi
nihale20:24:20
Sofrada kullanılan sahan altlığı
eğrelti20:24:10
Eğrelti otu
kopil20:24:07
Arsız sokak çocuğu
asliye20:24:05
Temel, esas
Kaparo20:24:01
Pey akçesi
efelenme20:23:58
Efelenmek işi
görececilik20:23:57
Görecilik
kocabaşı20:23:56
Köy ihtiyar heyetinin başı, muhtar
Yetim20:23:54
Babası ölmüş olan çocuk
ana deniz20:23:53
Kıtaları birbirinden ayıran engin deniz, okyanus, umman
bedence20:23:50
Beden bakımından
işinin adamı20:23:50
çalıştığı işte başarı sağlayan, işinin gerektirdiği nitelikleri taşıyan kimse
belirlenme20:23:49
Belirlenmek işi
benzetmek20:23:48
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
bulada20:23:47
Büyük piliç
Sulh20:23:45
Barış
pest20:23:42
Pes (II)
kavruk20:23:34
Kavrulmuş olan
boylu20:23:31
Boyu olan
nihai20:23:30
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
dakikane20:23:27
Tam zamanında, dakik olarak
korku20:23:25
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
mütehavvil20:23:24
Değişken, kararsız
sadakatli20:23:23
İçten bağlı, sadık
Kuka20:23:22
Dantel veya nakış ipliği yumağı
adamkökü20:23:21
bk. adamotu
üre20:23:20
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
aşılama20:23:17
Aşılamak işi
Yük20:23:16
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
teksir20:23:10
Çoğaltma
Posa20:23:09
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
öte beri20:23:07
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
yüzücü20:23:00
Yüzme sporu yapan kimse
astronot20:22:59
Uzay adamı
vefasızlık20:22:56
Vefasız olma durumu, hakikatsizlik
loğusa20:22:55
Yeni doğum yapmış kadın
BERBER20:22:54
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
top sürme20:22:51
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
pir20:22:49
Yaşlı, koca, ihtiyar
Melike20:22:46
Kadın hükümdar, padişah karısı
SEM20:22:41
Zehir, ağı
analizci20:22:40
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
Müsvedde20:22:39
Yazı taslağı, karalama
balotaj20:22:39
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
spazm20:22:37
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
Onama20:22:35
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
emirlik20:22:34
Emir (II) olma durumu
KOR20:22:34
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
Konson20:22:31
Ünsüz
Birim20:22:30
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
lor20:22:30
Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir
çamgiller20:22:27
Kozalaklılardan, iğne gibi ince ve uzun yapraklarını yaz kış dökmeyen, tohumları çıplak olarak kozalak pulları üzerinde bulunan, çam, köknar, lâdin gibi bitki türlerini içine alan reçineli ağaçlar familyası
tokuşma20:22:27
Tokuşmak işi
Molibden20:22:26
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
kıymetlilik20:22:26
Değerlilik
karides20:22:25
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
aslan gibi20:22:23
boylu boslu, güçlü ve yakışıklı
vals20:22:23
Bir tür salon dansı
temizlemek20:22:22
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
helis20:22:21
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
piyade20:22:19
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
ır20:22:18
bk. yır
reybî20:22:16
Şüpheci
kurabiye20:22:14
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
SOĞUK20:22:14
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
salik20:22:13
Bir yola giren, bir yolda giden
Patlama20:22:12
Patlamak işi
Yükselti20:22:11
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
Cambazlık20:22:11
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
süre20:22:10
Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet
KALIN20:22:09
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
erendiz20:22:09
Jüpiter, Müşteri
natura20:22:07
İnsanın yaradılış özelliği
alavere20:22:06
Bir şeyin elden ele geçmesi
kulak20:22:06
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
helezonlu20:22:05
Helezonu olan, sarmal
ilintileme20:22:02
İlintilemek işi veya durumu
BAŞLANGIÇ20:22:01
Bir işin, bir dönemin, bir hayatın vb.nin ilk bölümü
marangoz mengenesi20:21:59
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
siyasal20:21:58
Politika ile ilgili, siyasî, politik
kadran20:21:56
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
avcı20:21:55
Avlanmayı seven veya avı kendine iş edinen kimse
Pomakça20:21:55
Pomak dili
karsak20:21:54
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
varil20:21:53
Çoğunlukla sıvı maddeleri koymak için kullanılan, metalden yapılmış, silindir biçiminde, üstü kapalı kap
orkestra20:21:53
Yaylı ve üflemeli çalgılar topluluğu
yalan atmak (veya kıvırmak)20:21:51
yalan söylemek