sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık16:36:54
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
akıbet16:36:51
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
uğurluk16:36:47
Maskot
Flora16:36:46
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
Tıpa16:36:34
Tapa
KARŞILAŞMA16:36:34
Karşılaşmak işi
birleştirme16:36:34
Birleştirmek işi veya durumu
Drenaj16:36:30
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
tike16:36:25
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
Aksan16:36:22
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
DÖNGEL16:36:20
Muşmula
arıtıcılık16:36:10
Arıtma işi
tahripkâr16:36:05
Yıkıcı, yıkan, zarar veren, tahrip eden
monogami16:36:03
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
termometre16:35:58
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
serbest vuruş16:35:56
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
şerir16:35:56
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
şeref16:35:53
Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur
kafein16:35:39
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
atlet16:35:35
Atletizmle uğraşan kimse
Ölçün16:35:29
Standart
erguvan16:35:28
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
bakışımlı16:35:22
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
tetkik etmek16:35:22
incelemek
giderayak16:35:20
Gitme anında, gitmek üzere iken
ziraatçılık16:35:19
Tarımcılık
Kuaför16:35:18
Kadın berberi
branş16:35:16
(bilim için) Dal, kol
kurnazlık16:35:15
Kurnaz olma durumu veya kurnazca iş
sürgit16:35:13
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
Slavca16:35:10
Slav dili
tutukluluk16:35:08
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
KOSTAK16:35:01
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
bedavadan16:34:59
Bedava olarak
antropoloji16:34:54
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
x16:34:51
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
y16:34:48
İtriyum"un kısaltması
jüpiter16:34:44
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
E16:34:41
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
ÇÖPLÜK16:34:39
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
Zurna16:34:36
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
Akrobasi16:34:34
Cambazlık, akrobatlık
ayakçı16:34:32
Ayak işlerinde kullanılan kimse
canlandırıcı16:34:27
Canlılık veren, canlılık kazandıran
pişman olmak16:34:25
yaptığı bir işin yanlış veya uygunsuz sonuç verdiğini anlamak
gece bekçisi16:34:20
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
köy muhtarı16:34:11
Köyü idare eden kimse, mutar
enkaz16:34:11
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
ölü yıkayıcı16:34:10
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
Krezol16:34:04
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
ayla16:34:00
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
aldanma16:33:59
Aldanmak işi
meşin yuvarlak16:33:52
(futbolda) Top
bavul16:33:50
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
acemice16:33:45
Toyca, beceriksizce
DEF16:33:42
bk. tef
batar16:33:37
Zatürree
Müsavat16:33:24
Eşitlik, denklik
saadetle16:33:21
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
ŞİİR16:33:19
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
gasil16:33:12
Ölü yıkama
redif16:33:08
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
içit16:33:07
İçilecek şey
katılım16:33:05
Katılmak işi, iştirak
gem16:33:00
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
Etkin16:32:58
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
bahar16:32:57
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
us16:32:55
Akıl
Uyku sersemliği16:32:54
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
bagaj16:32:51
Yolcu yükü
badem16:32:49
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
DEĞİRMEN16:32:45
Öğüten araç veya alet
güvenç16:32:44
Güvenme duygusu, itimat
Yenileme16:32:41
Yenilemek, yeniden yapmak işi
istihlâk16:32:35
Tüketim
endüstriyel16:32:32
Endüstri ile ilgili, sınaî
cemaat16:32:30
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
kuz16:32:27
Gölgede kalan (yan)
yönelme durumu16:32:25
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
güldürücü16:32:22
Gülmeyi sağlayan, gülmeye yol açan, komik
numunelik16:32:22
Örneklik
uzay gemisi16:32:20
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
emniyet16:32:18
Güvenlik
personel16:32:15
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
çözüm yolu16:32:13
Bir güçlüğü giderme çaresi
silindir şapka16:32:10
Resmî törenlerde sivillerin giydiği, silindir biçiminde siyah şapka
satın alma16:32:08
Satın almak işi
etene16:32:04
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
arttırma16:32:03
Arttırmak işi
kabaca16:32:03
Kaba bir biçimde
terk16:32:01
Bırakma, ayrılma
terfik16:32:00
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
yürürlükte olmak16:31:54
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
Aşmak16:31:52
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
varlıklı16:31:48
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
düşkünler evi16:31:47
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
karmaşık16:31:42
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
bariz16:31:35
Açık, göze çarpan, belirgin
barut16:31:33
Ateşli silâhla bir merminin atılmasına veya herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patlayıcı, katı madde
barak16:31:31
Tüylü, kıllı çuha, kebe
basak16:31:28
Merdiven
baran16:31:26
Yağmur
irtifa16:31:21
Yükseklik
irtica16:31:19
Gericilik
yer bilimi16:31:16
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
SAKSAĞAN16:31:09
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
Galyum16:31:06
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
KAFİ16:31:00
Yeterli, yetecek ölçüde olan
ütopyacı16:30:52
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
yuh16:30:44
Hoşnutsuzluk ve öfke anlatır, yuf
ESİRGEME16:30:41
Esirgemek işi, himaye, vikaye
ruz16:30:39
Gün
oyun alanı16:30:36
Maçların yapıldığı yer
salgı16:30:32
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
sirayet16:30:29
(hastalık) Geçme, bulaşma
alçaklık16:30:27
Alçak olma durumu
solocu16:30:24
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
telâ16:30:22
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
bazal16:30:13
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
bayat16:30:10
Taze olmayan
bomboş16:30:08
Büsbütün, tamamen boş
maaile16:30:05
Ailece, ev halkıyla birlikte
ilkah16:30:00
Dölleme, döllenme
ILGIM16:29:59
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
vida16:29:56
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
fransiyum16:29:52
Aktinyum"dan elde edilen, atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan radyoaktif element. Kısaltması Fr
volt16:29:51
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
PATLANGAÇ16:29:48
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
Dosya16:29:46
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
artma16:29:43
Artmak işi