sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık17:51:24
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
hezaren17:51:21
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
elden ele geçmek17:51:10
bir şey sahip değiştirmek
Ast17:51:05
Alt
kuşkusuz17:50:54
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
linyit17:50:48
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
İrilik17:50:45
İri olma durumu
dengesiz17:50:43
Dengesi olmayan, muvazenesiz
yönetmen17:50:23
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
yasama17:50:18
Yasa koyma, teşri
naif17:50:06
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
sebzevat17:50:05
Sebzeler, zerzevat
özerklik17:50:02
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
Vakıa17:49:36
Olgu
Kınnap17:49:13
Sicim
Tembel17:49:09
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
ulaşım17:49:07
Ulaşmak işi
bilgi işlem17:48:43
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
kredi mektubu17:48:36
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
bakmak17:48:29
Aramak
sena17:48:06
Övme
sorgun17:47:56
bk. Sorkun
ölçüm17:47:28
Ölçmek işi
rutubetli17:47:12
Rutubeti olan, nemli
naip17:47:12
Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse
boyun borcu17:47:07
Yapılması gereken ödev, vecibe
grev17:47:05
İş bırakımı
Ayak takımı17:46:59
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
İhmal17:46:45
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
ACIMA17:46:40
Acımak işi
dakikane17:46:39
Tam zamanında, dakik olarak
bağdaş17:46:38
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
hakas17:46:29
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
TEMEL17:46:21
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
rop17:46:05
Çoğu tek parça kadın giysisi
pamuk taş17:45:37
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
Kireç taşı17:45:36
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
Komedi17:45:23
Güldürü
baraj ateşi17:45:22
Yoğun yaylım ateşi
kendini beğenmek17:45:01
başkalarını küçümseyerek kendini üstün görmek
bağırıp çağırmak17:44:55
öfkeyle bağırmak
San17:44:43
Ün, şan, şöhret
duyarlık17:44:15
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
ana yol17:44:13
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
yoğunlaştırma17:44:09
Yoğunlaştırmak işi
zelil etmek17:43:35
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
kusmak17:42:44
Reddetmek
ant içmek (veya etmek)17:42:44
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
Uzmanlık17:42:30
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
gergin17:42:23
Gerilmiş durumda olan
kandırmak17:42:19
Aldatmak
DÜZLÜK17:42:13
Düz olma durumu
gadir17:42:08
Haksızlık etme, zarar verme
erişmek17:42:01
Bir yere ulaşmak, varmak
cam gibi17:42:01
arkası görünen, saydam, şeffaf
harekeli17:41:11
Hareke konulmuş
atlı17:41:11
Atı olan
BAĞ ÇUBUĞU17:41:01
Asma fidesi
beyanname17:40:51
Bildirge
yaftalamak17:40:51
Yafta asmak
OKTANT17:40:45
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
çadır17:40:39
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
Büyükayı17:40:30
Kuzey yarım kürede yedi yıldızdan oluşmuş takım yıldız, Yedigir, Dübbüekber
giderme17:40:28
Gidermek işi
editör17:40:09
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
düz17:40:06
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
TANITMA17:39:58
Tanıtmak işi, takdim
Aynen17:39:55
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
bahşiş17:39:45
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
bedbin17:39:28
Kötümser, karamsar, pesimist
yasama meclisi17:39:27
Yasama organı, parlâmento
trakit17:39:07
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
celep17:38:55
Koyun, keçi, sığır gibi kesilecek hayvanların ticaretini yapan kimse
burjuva17:38:54
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
Kurum17:38:53
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
PANDÜL17:38:52
Sarkaç, rakkas
manipülâsyon17:38:50
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
Çoban17:38:49
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
münakaşa17:38:46
Tartışma
itaatli17:38:44
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
sepi17:38:43
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
ÇARDAK17:38:39
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
PROSTAT17:38:25
Erkeklerde idrar torbasının altında bulunan, siyeğin başlangıç bölümünü çevreleyen ve meni yapımında görev alan, iç salgı da salgılayan bez, kestanecik
niteliksizlik17:38:04
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
şırak17:37:55
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
bağnaz17:37:22
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
şehvani17:37:03
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
teklifsiz17:37:01
Samimî, içli dışlı, sıkı fıkı
arterit17:36:51
Atardamar bozukluğu
yönetmenlik17:36:41
Yönetmen olma durumu
etkin17:36:17
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
yaban domuzu17:36:17
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
ebonit17:35:55
100 kısım kauçuğun 32 kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plâstik madde
somurtkanlık17:35:47
Somurtkan olma durumu
akarsu17:35:37
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
akademisyen17:35:36
Akademi üyesi
mazeretli17:35:18
Mazereti olan, mazur
mukaddime17:35:16
Ön söz
eziyet17:35:03
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
tahsil17:35:01
(para için) Alma, toplama
afoni17:34:54
bk. Ses yitimi
damar17:34:53
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
HAVA17:34:51
Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı
mizahi17:34:51
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
fersizlik17:34:43
Fersiz olma durumu
Tabut17:34:36
Ölünün mezarlığa götürülürken içine konulduğu sandık
peleng17:34:34
Panter
yargıç17:34:29
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
istençli17:34:27
İradeyle yapılan, iradî
gök ada17:34:21
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
bitki bilimi17:34:16
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
Nur17:34:04
Aydınlık, ışık, parıltı
eda17:34:03
Davranış, tavır
Okuntu17:33:55
Çağrı kâğıdı, çağrılık, davetiye
KOMİSYONCU17:33:42
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
dargın durmak17:33:41
küskün durumda olmak
uzunçalar17:33:41
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
caba17:33:10
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
malaklama17:32:56
Malaklamak işi
ihale17:32:56
Bir işi veya bir malı birçok istekli arasından en uygun şartlarla kabul edene bırakma, eksiltme veya artırma
kerata17:32:24
Karısı tarafından aldatılan erkek
iğne ardı17:32:24
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
amonyum17:32:20
Amonyaklı tuzlarda maden rolü oynayan bir birleşim kökü (NH4)
destansı17:32:19
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
patolojik17:32:19
Patoloji ile ilgili
termostat17:32:17
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
batkı17:32:14
Batkınlık, iflâs
mortocu17:32:14
Hristiyanlarda cenaze taşımak için tutulan kimse
alinazik17:32:12
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
murdarlık17:32:02
Murdar olma durumu