sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık10:45:43
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
yorumlama10:45:29
Yorumlamak işi
meşin gibi10:45:06
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
kemik bilimi10:44:53
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
Özseverlik10:44:48
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
miza10:44:37
Kumarda ortaya sürülen para
gözetim10:44:15
Gözetme işi, nezaret
Bağlılaşım10:44:14
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
yol yordam10:44:02
Davranış veya yapım kuralları
Civciv10:43:55
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
hapishane10:43:26
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
Kovma10:42:59
Kovmak işi
gizli10:42:18
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
Şapka10:42:12
Keçe, hasır gibi maddelerden yapılan başlık
kurnaz10:42:08
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
kenar10:42:04
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
evren10:41:56
Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos
matem10:41:55
Yas
haysiyet10:41:51
Değer, saygınlık, itibar
limonluk10:41:47
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
düş kırıklığı10:41:30
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
engel10:41:27
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
kepenek10:41:26
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
karaktersiz10:41:18
Karakteri kötü olan
gururlu10:40:46
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
terkip10:40:45
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
dolaylı anlatmak10:40:33
anıştırmak, ima etmek
Silgi10:40:03
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
ÖNCECİLİK10:38:55
Bir şeyi başkalarından önce yapma işi, insiyatif
yüzücü10:38:54
Yüzme sporu yapan kimse
yolcu gemisi10:38:43
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
irade yitimi10:38:16
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
nadiren10:37:41
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
çavuş kuşu10:37:40
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
cankurtaran sandalı10:37:27
Deniz kazalarında veya gemi batmak üzere iken insanları kurtarmaya yarayan motorlu, kürekli sandal, filika
Bölümleme10:37:15
Bölümlemek işi, sınıflama, tasnif
süt dişi10:37:03
bk. süt dişi
yumak10:37:01
Yuvarlak biçimde sarılmış iplik, yün vb.şey
yenilme10:36:56
Yenilmek (I,II) işi
BELGİT10:36:46
Senet
Anut10:36:42
İnatçı, ayak direyici
raşe10:36:27
Titreyiş, ürkme
MERKEZİYETÇİ10:36:01
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
blastula10:35:55
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
çisenti10:35:49
Toz gibi ince yağan (yağmur)
Usta10:35:35
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
sonra10:35:09
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
kararlı10:35:00
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
top mermisi10:34:50
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
muvaffak olmak10:34:45
başarmak, başarılı olmak; becermek
rün10:34:38
Rünik yazıdaki harflerin her biri
iveğen10:34:33
İvecen
Hodbin10:34:17
Bencil, egoist
yol10:34:14
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
başkan10:34:04
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
bir araya getirmek10:33:55
toplamak
ağız kavgası10:33:41
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
direnme10:33:38
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
mudi10:33:33
Emanet bırakan kimse
kayma10:33:29
Kaymak (II) işi
pratik10:33:25
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
kanun maddesi10:33:00
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
Anıtsal10:32:49
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
atlas çiçeği10:32:46
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
akraba10:32:42
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
restoran10:32:26
Lokanta
bronz10:32:18
Tunç
NORM10:32:18
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
trakunya10:32:07
bk. çarpan balığı
ılıkça10:32:02
Biraz ılık
gülümseme10:31:57
Hafifçe gülme, tebessüm
İMAMLIK10:31:57
İmam olma durumu
baş 10:31:48
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
aydın10:31:46
Işık alan, ışıklı, aydınlık
kerevet10:31:22
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
nizamname10:31:14
Tüzük
kement10:31:12
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
nakdi10:31:03
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
kocasız10:30:58
Kocası olmayan (kadın)
istihraç10:30:54
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
okyanus10:30:49
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
sofra10:30:29
Masa, sini gibi şeylerin, yemek yemek üzere hazırlanmış durumu
HEVES10:30:23
İstek, eğilim, arzu, şevk
KİŞİZADE10:29:52
Soylu
aparma10:29:36
Aparmak işi
istikbal10:28:57
Karşı çıkma, karşılama
DASİT10:28:49
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
MANŞET10:28:39
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
Tema10:28:36
Aslî konu
yandaş10:28:17
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
çipura10:28:13
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
ifrit10:28:10
Doğu masal ve efsanelerinde, kötü ve korkunç cin
lekelemek10:28:08
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
tıpkıçekim10:28:07
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
karne10:28:05
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
yarık10:27:58
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
denetçi10:27:58
Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
apansız10:26:46
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
yobazlık10:26:36
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
kay10:26:15
Yağmur, yaz yağmuru
cepken10:25:06
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
yıldırımkıran10:25:06
Yıldırımsavar
ebeveyn10:25:06
Ana ve baba
lekeli10:24:55
Herhangi bir sebeple üzerinde leke olmuş, lekesi olan
mastı çiçeği10:24:51
Öküzgözü
okul10:24:15
Okuyup yazmadan başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecede toplu olarak öğretimin yapıldığı yer, mektep
haber bülteni10:24:09
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
kanmak10:24:02
(tatlı sözlere) Aldanmak
Duyuru10:23:18
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
SAVUNMA10:23:14
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
hazan10:23:02
Güz, sonbahar
kaftan10:22:50
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
acıma10:22:30
Acımak işi
reflektör10:22:30
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
harp okulu10:22:18
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Ağzı sıkı10:21:34
bk. ağzı pek
seslenme10:21:17
Seslenmek işi
Saha10:21:14
Alan
tasvip etmek10:20:39
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
kronik10:20:23
Olayların birbiri ardınca sıra ile yazıldığı tarih, vekayiname
arıtıcı10:20:18
Arıtma özelliği olan
ses uyumu10:20:01
Ünlü ve ünsüz uyumu
şüphe etmek10:19:35
kuşkulanmak
kişi10:19:31
İnsan, kimse, şahıs
GİZLİLİK10:19:05
Gizli olma durumu
Lokanta10:18:56
Kazanç amacıyla açılmış, para karşılığında yemek yenilen yer, restoran
duyum yitimi10:18:49
bk. anestezi
cazibeli10:18:30
Çekici, alımlı, albenili
Kader10:18:15
Alın yazısı, yazgı
Her halde10:17:41
Büyük bir ihtimalle