sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık08:27:35
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
Sıska08:27:34
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
Sıtma08:27:32
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
öpücük08:27:30
Öpme, öpüş, buse
Saman08:27:29
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
dik08:27:29
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
yıldırılma08:27:27
Yıldırmak işi
otolit08:27:26
bk. işitme taşı
kuram08:27:25
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
kurak08:27:23
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
KİŞİZADE08:27:21
Soylu
kurgu08:27:21
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
kurul08:27:19
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
metafor08:27:18
İstiare, ödünçleme
Okuyucu08:27:17
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
Surat08:27:17
Yüz, çehre
sulu boya08:27:14
Su ile karıştırılarak kullanılan bir boya
çark08:27:11
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
kusur08:27:11
Eksiklik, noksan, nakısa
yer yağı08:27:07
Petrol
itibari08:27:05
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
tırpana08:27:04
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
İLÇE08:27:03
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
haşmet08:27:01
Görkem
haşiye08:26:59
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
yaslanmak08:26:57
Güvenmek
PULCULUK08:26:55
Pul satma işi
maden gazı08:26:54
Madende oluşan gaz
alaZ08:26:53
Alev, yalaz
oba08:26:50
Göçebelerin konak yeri
yöneticilik08:26:49
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
Oymak08:26:47
Kumaş gibi bir şeyi girintili bir biçimde kesmek
memorandum08:26:45
Muhtıra, nota
müminlik08:26:44
Mümin olma durumu
eğmeç08:26:43
Kavis
Ayraç08:26:39
Yay ayraç
antika08:26:37
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
edinme08:26:35
Edinmek işi, kazanma, iktisap
antant08:26:33
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
ADALET08:26:33
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
Termometre08:26:31
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
KARIMA08:26:26
Karımak işi
ömür08:26:23
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
PEYGAMBER08:26:22
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
taç08:26:20
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
kara yolu08:26:15
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
KLÜZ08:26:14
Kısık
VELİ08:26:13
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
icmal08:26:08
Özet, kısaltma
baklagiller08:26:06
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
muhabbet08:26:04
Sevgi
Zebra08:26:03
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
ALKA EVLİ08:26:02
Oğuz Türklerinin 24 boyundan biri
RUJ08:25:59
Dudak boyası
muhabere08:25:54
Haberleşme, yazışma
abartı08:25:52
Abartma, mübalâğa
Üzüntü08:25:49
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
güçlendirme08:25:49
Güçlendirmek işi
kadavra08:25:49
Tıp öğretiminde, üzerinde çalışmak için hazırlanmış, ölü insan veya hayvan vücudu
Sakağı08:25:47
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
acaba08:25:45
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
RAPTİYE08:25:45
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
KEPENEK08:25:43
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
borcunu kapatmak (veya borçtan kurtulmak)08:25:41
borcunu ödeyip bitirmek
suçlama08:25:39
Suçlamak işi, itham
ŞUUR08:25:35
Bilinç
iklimleme cihazı08:25:35
İstenilen iklimleme şartlarını sağlayan alet, klima
Vizyon08:25:33
Gösterim
açık yeşil08:25:33
Yeşilin bir ton açığı
cariyelik etmek08:25:31
cariye gibi hizmet etmek
Jeneratör08:25:29
Üreteç, dinamo
Yol yordam08:25:26
Davranış veya yapım kuralları
yeknesak08:25:25
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
ADALİ08:25:21
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
işaret etmek08:25:18
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
parıltı08:25:14
Parıldama, göze çarpan parlaklık
Yabansı08:25:13
Alışılmamış bir durumda olan, garip, acaip, tuhaf
Periton08:25:12
Karın zarı
REÇİNE08:25:12
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
nakız08:25:08
Bozma, çözme; kırma
yansıtıcı08:25:06
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
özezer08:25:05
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
rakkas08:25:05
Sarkaç, pandül
GECE YANIĞI08:25:05
Uçuk gibi birdenbire oluşan kabarcıklı deri döküntülerine verilen ad
hitan08:25:04
Sünnet etme
PEY AKÇESİ08:25:04
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
bozma08:25:03
Bozmak işi
uzay adamı08:25:01
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
ekinoks08:24:59
Gün gece eşitliği
YANLIŞ08:24:58
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
zümre08:24:57
Topluluk, takım, grup, camia
kanaat etmek08:24:55
yetinmek
damar aktarma08:24:55
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
içe kapanık08:24:53
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
gök bilimi08:24:51
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
AYRIKLI08:24:47
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
DÖRTLÜ08:24:46
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
teceddüt08:24:43
Yenileşme, yenilik
gedikli08:24:42
Gediği olan
komisyonculuk08:24:41
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
AYRILIK08:24:39
Ayrı olma durumu
düğün çorbası08:24:37
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
AYRILMA08:24:35
Ayrılmak işi
lâlettayin08:24:33
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
AYRINTI08:24:29
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
ana cadde08:24:27
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
İrat08:24:23
Gelir
akordeon08:24:22
Üstündeki düğmelere veya tuşlara basarak, metal dilcikleri titretme yolu ile çalınan körüklü, elde taşınabilir bir çalgı
Yalan08:24:20
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
korkulu08:24:18
Korku veren, korkutan
nane ruhu08:24:14
Nane yapraklarından çıkarılan esans
icap08:24:12
Gerek, gereklik, ister, lüzum
kara kalem08:24:12
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
görmezden gelmek08:24:09
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
Mahlul08:24:06
Hallolmuş, çözülmüş, dağılmış
Mahluk08:24:02
Yaratık, yaratılmış
güneş tutulması08:24:01
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
Değiş tokuş08:23:59
Değiş, alış veriş, mübadele, trampa
bileşim08:23:56
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
rahatlık08:23:55
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
08:23:52
Çıplak
Yahut08:23:48
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
Halkçılık08:23:42
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
operatör08:23:39
Ameliyat yapan, uzmanlığı ameliyat yapmak olan hekim, cerrah
ardıç08:23:37
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
derebeylik08:23:36
Derebeyi olma durumu
Yakut08:23:34
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
korkmak08:23:32
Kaygı duymak, endişe etmek
Kiraz elması08:23:28
Kırmızı, küçük ve sert bir elma türü
kadın terzisi08:23:27
Kadın elbiseleri diken terzi