sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

ankiloz19:28:54
Oynar eklemlerde oynaklığın kalmamasıyla eklemin işlemez duruma gelmesi, eklem kaynaşması
göç etmek (veya eylemek)19:28:53
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Hayal19:28:45
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
rikkatli19:28:40
Duygulu, sevecen
BULA19:28:39
Yenge, amca veya dayı karısı
Duygusal19:28:34
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
Kazanma19:28:30
Kazanmak işi, edinme
Cücük19:28:27
Filiz, tomurcuk
çayır19:28:26
Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer
anofel19:28:24
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
Billur19:28:21
Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim
santigram19:28:16
Bir gramın yüzde biri, bir desigramın onda biri (cgr)
kodes19:28:05
Tutuk evi, hapishane, karakol
resmiyet19:28:04
Resmîlik
İftar19:28:02
Oruç açma, oruç bozma
pilaki19:28:01
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
perhiz yapmak (veya etmek)19:27:55
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
amenajman19:27:53
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
kolan19:27:39
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
kolik19:27:27
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
teker teker19:27:24
Birer birer, ayrı ayrı
Uymaz19:27:22
Aykırı, başka türlü, mugayir
sıhhatli19:27:14
Sağlıklı
marangoz mengenesi19:27:12
Tutkallanmış veya işlenecek olan tahtaların tutturulduğu kıskaç
komik19:27:05
Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç
konur19:27:03
Esmer, açık kestane renginde olan
salınım19:26:52
Salınmak işi
Vakar19:26:47
Ağırbaşlılık
göçme19:26:43
Göçmek işi
cesurca19:26:35
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
kıyacı19:26:30
Cinayet işleyen kimse, cani
kıl payı19:26:21
(daha çok kalmak fiili ile) Çok az
şaşırma19:26:17
Şaşırmak işi
Bambaşka19:26:11
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
Uyarı19:26:10
Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih
su yosunu19:26:07
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
atılganlık19:25:53
Atılgan olma durumu
ödemek19:25:51
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
meşbu19:25:50
Dolmuş, dolu
argali19:25:46
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
riyakarlık19:25:35
İkiyüzlülük, müraîlik
aristokrat19:25:35
Aristokrasi yanlısı
ihtiras19:25:24
Aşırı, güçlü istek
Başarısız19:25:13
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
erinme19:25:08
Erinmek işi veya durumu
Termik19:25:08
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
kovan19:25:03
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
kovcu19:25:01
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
pervin19:24:55
Ülker yıldızı
korte19:24:53
Âşıktaşlık, flört
korun19:24:52
Üst derinin en dış tabakası
koruk19:24:50
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
peruka19:24:46
Takma saç
namussuz19:24:43
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
eriyik19:24:41
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
kopek19:24:36
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
kopya19:24:34
Bir sanat eserinin veya yazılı bir metnin taklidi
koyun19:24:26
Geviş getirenlerden, eti, sütü, yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan (Ovis aries)
koyma19:24:24
Koymak işi
koyar19:24:23
İki akarsuyun birleştiği yer
arttırmak19:24:16
Yükseltmek
orospu bohçası19:24:15
Derli toplu olmayan, sarsak ve düğümlü, düğümleri tavşan kulaklı, kötü düzenlenmiş bohça
tenkitçilik19:24:11
Eleştiricilik
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz19:24:06
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
kıkırdak doku19:23:52
Kemiklerin bağlantı yerlerinde bulunan, katı, esnek ve saydam doku
şiddet19:23:49
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
yuvgulama19:23:42
Yuvgulamak işi
raunt19:23:38
bk. dönem
spor kesesi19:23:33
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
tanrıça19:23:30
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
cumhur19:23:28
Halk
Amerikan19:23:18
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
karınca19:23:02
Zar kanatlılardan, birçok türü bulunan böceklerin genel adı (Formica)
kırba19:22:58
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
söz karışıklığı19:22:52
Bir kelimenin yerine bir başkasını kullanma biçiminde görülen konuşma bozukluğu, kelime karışıklığı, parafazi
eskilik19:22:50
Eski olma durumu
gözaltına almak19:22:44
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
rahne19:22:38
Gedik, yarık
rahim19:22:37
Koruyan, acıyan, merhamet eden
elden ele geçmek19:22:31
bir şey sahip değiştirmek
raşitizm19:22:27
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
kındıraç19:22:25
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
grafit19:22:19
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
susamak19:22:02
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
bedirik19:21:51
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
nafta19:21:36
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
nadan19:21:30
Bilgisiz, cahil
alçakça19:21:24
Oldukça alçak
Dosya19:21:18
Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler bütünü
imlâ19:21:16
Yazım
çapraşık19:21:12
Karışık, dolaşık
cesaret vermek19:20:57
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
Doyum19:20:54
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
ağırşak19:20:52
Yün, iplik eğirilen iği ağırlaştırmak için alt ucuna geçirilen yarım küre biçiminde, ortası delik ağaç veya kemik parça
Boks19:20:51
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
Beri19:20:41
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
Beka19:20:39
Kalıcılık, ölmezlik
Biri19:20:35
Bir tanesi
Kurlağan19:20:34
Etyaran
vesikalı19:20:32
Belgesi olan
budala budala19:20:30
budala gibi, budalaca
Balgam taşı19:20:18
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
rağbet görmek (veya kazanmak)19:20:11
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
Dövüşmek19:20:08
(iki silâhlı kuvvet) Çatışmak
bulutsu19:20:01
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
bornoz19:19:59
Banyodan çıkarken kurulanmak için kullanılan, önden açık, havludan yapılmış giyecek
osuruk19:19:57
Yellenme
yaban nanesi19:19:55
Yabanî bir tür nane
ases19:19:43
Gece bekçisi
asap19:19:39
Sinirler
araf19:19:26
Cennet ile cehennem arasında bir yer
katalizör19:19:19
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
amal19:19:02
İşler, işlemler
amca19:18:58
Babanın erkek kardeşi
Klakson19:18:52
Korna
adsız19:18:50
Adı olmayan, isimsiz
ötürük19:18:45
İshal, sürgün, amel
meslektaş19:18:38
Aynı meslekten olan
uyuklama19:18:36
Uyuklamak durumu
çırak19:18:29
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
rampa19:18:20
Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü
ramak19:18:18
"Bir şeyin olmasına çok az kalmak" anlamına gelen ramak kalmak deyiminde geçer
rakor19:18:13
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
askere alınmak19:18:09
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
rakip19:18:06
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
ayaz19:17:58
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
plazma19:17:49
Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı
Meles19:17:44
Beli çökük at
afat19:17:40
Afetler, belâlar, kıranlar
meyve bahçesi19:17:35
İçinde meyve ağaçları olan bahçe