sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık12:55:56
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
Hor12:55:40
Değersiz, önemi olmayan, aşağı
Tabiye12:55:40
Hazırlama, yerleştirme
MOSTRALIK12:55:39
Göstermelik, numune
çapulcu12:55:39
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
cet12:55:39
Dede, büyük baba, ata
düz baskı12:55:37
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
vermek12:55:34
Bırakmak veya bağışlamak
KARANLIK12:55:20
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
Kamil12:55:20
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
ilerlemek12:55:19
(vakit için) Geçmek
yolcu gemisi12:55:00
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
Damıtıcı12:55:00
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
Fanti12:54:59
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
muşamba12:54:59
Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez
bekar12:54:59
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
macera12:54:53
Baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüven, sergüzeşt, avantür
azarlama12:54:37
Azarlamak işi, paylama
kurçatovyum12:54:36
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
çil12:54:36
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
açıkgöz12:54:36
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
YÖNERGE12:54:36
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
çekicilik12:54:36
Çekici olma durumu, cazibe
haber almak12:54:35
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
matbuat12:54:16
Basın
hurda12:54:15
Parçalanmış, döküntü durumuna gelmiş
sürgü12:54:14
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
Adalet12:54:08
Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe
konsey12:54:00
Yönetim görevi yüklenmiş kimselerden oluşmuş, topluluk
ittifak12:53:54
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
hısım akraba12:53:54
Yakın ve uzak bütün akrabalar
gerici12:53:53
Toplumda yeniliklere değer vermeyen, her yönüyle eskiyi özleyen veya eski düzeni getirmeye çalışan (kimse veya görüş), mürteci
yorgun12:53:39
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
apansız12:53:39
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
seçkinleşme12:53:38
Seçkinleşmek durumu
nakışçı12:53:38
Nakış yapan kimse
İçbükey12:53:22
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
beniz12:53:08
Yüz rengi
derin12:52:56
Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan
libido12:52:55
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
merhale12:52:55
Derece, basamak, aşama, evre
birincil12:52:55
Sırada, önemde ilk yeri alan, ana, temel, esas
kıstas12:52:55
Ölçüt
bakire12:52:44
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
yaylı araba12:52:43
Yaylı
cinsiyet12:52:43
Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren özel bir yaratılış, eşey, cinslik, seks
gereklik12:52:15
Gerek olma durumu, lüzum, icap, iktiza
Yarı karanlık12:52:14
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
AYNA12:52:14
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
kele12:52:13
Boğa, tosun
bitaraf12:51:59
Yansız, tarafsız
GENİŞLİK12:51:58
Geniş olma durumu
Anlayış12:51:58
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
kazıklı humma12:51:57
Tetanos
küçümseme12:51:16
Küçümsemek işi
iskele12:51:16
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
sivilce12:51:15
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
yenidünya12:51:14
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
fiyat (veya değer) biçmek12:51:12
bir değer için ödenecek para karşılığını belirlemek
hektar12:51:12
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
aşağılama12:51:07
Aşağılamak işi
doğma12:51:04
Doğmak durumu
doğaçtan12:51:01
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
Yanardağ ağzı12:50:26
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
Lantan12:50:15
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
dedikodu12:49:23
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
ozansı12:49:20
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
tellür12:49:20
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
satım12:49:20
Satmak işi, satış
DELİ12:49:20
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
abes12:49:01
Akla ve gerçeğe aykırı
yangın bombası12:48:55
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
çöküntü hendeği12:48:55
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
ağartı12:48:42
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
genişlemek12:48:42
Rahat bir duruma gelmek, açılmak, ferahlamak
selâtin12:47:54
Sultanlar
bıçak12:47:34
Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç
GETİRİM12:47:33
Getirme işi
kara yolu12:47:15
Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol
gece12:47:07
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
Duyulma12:47:06
Duyulmak durumu
Hipotez12:47:06
İpotez, varsayım, faraziye
hüküm vermek12:47:05
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
dayAk12:47:05
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
hipostaz12:46:51
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
meyve şekeri12:45:46
bk. levüloz
komuta12:45:26
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
ÇİGAN12:45:16
Çingene
arıtım evi12:45:15
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
Yağız12:45:15
Esmer
kavuştak12:44:58
Şarkı ve türküde tekrarlanan dize, nakarat
herhangi bir12:44:57
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
Literatür12:44:56
Edebiyat, yazın
dördül12:44:50
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
reis12:44:36
Başkan, ser
İLAÇ12:44:36
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
baldır12:44:36
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
uğraşı12:44:35
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
bel ağrısı12:44:16
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
mübalağa etmek12:44:16
abartmak
Farklı12:44:16
Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı
cömert12:44:16
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
ağırkanlı12:44:15
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
Polonyalı12:44:15
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
başarısız12:44:14
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
PEKSİMET12:44:13
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
hasta bakıcılık12:44:02
Hasta bakıcı olma durumu
eğirme12:44:02
Eğirmek işi
informatik12:44:01
Bilişim
pesek12:44:01
Diş kiri, diş pası
salâh12:44:01
Düzelme, iyileşme, iyilik
boy bos12:43:08
Vücudun yapısı bakımından biçimi
balık tutmak12:43:08
balığı avlamak
geri çekilme12:42:37
savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin düşmandan çözülerek başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat
spor kesesi12:41:56
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
Pulat12:41:56
Çelik
KUŞATMAK12:41:56
Çevrelemek, çokça bulunmak
övüngen12:41:55
Çok övünen, farfara
sızılı12:41:55
Sızısı olan
yaşLI12:41:36
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
iğne12:41:36
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
yanlışlık12:41:36
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
İterbiyum12:41:21
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
civar12:41:12
Yöre, yakın yer, dolay
GÜVENÇ12:41:05
Güvenme duygusu, itimat
iskemle12:41:05
Arkalıksız sandalye
nazik12:41:02
Başkalarına karşı saygılı davranan
eşya12:40:41
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
roman12:39:55
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
Oluk12:39:55
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru