sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık15:34:28
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
derleyip toplamak (veya toparlamak)15:34:26
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
liste başı15:34:25
Herhangi bir seçimde, listenin en başında olan isim
Etek15:34:21
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
Kimya15:34:20
Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim
ulusçuluk15:34:20
Milliyetçilik
Kimsesiz15:34:18
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
uyarlaç15:34:18
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
sihirli15:34:15
Büyülü, afsunlu, füsunkâr
Gevşeme15:34:12
Gevşemek işi
ıssız15:34:09
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
DAVET15:34:09
Çağrı, çağırma
Dolma kalem15:34:07
İçine mürekkep doldurularak kullanılan yazı kalemi
ırakgörür15:34:04
Dürbün
Bölme15:34:04
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
sinir bilimi15:34:01
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
KÖTÜMSER15:33:59
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
ZARİF15:33:52
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
gözetme15:33:49
Gözetmek işi
Dolma15:33:49
Dolmak işi
İŞLEVCİLİK15:33:49
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
Dokundurmak15:33:45
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
Hububat15:33:43
Tahıl
üzengi15:33:42
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
öyle15:33:37
Onun gibi olan, ona benzer
aniden15:33:35
Ansızın, birdenbire
ÇALGI15:33:35
Müzik aleti, enstrüman
BERE15:33:34
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
BERBER15:33:31
Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapılması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kimse
gölgeli15:33:31
Gölge altında olan
zincirleme15:33:29
Zincirlemek işi veya durumu
yetkilendirme15:33:28
Yetkilendirmek işi veya durumu
zümre15:33:25
Topluluk, takım, grup, camia
eğilimli15:33:24
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
baltalamak15:33:21
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
yorgunluk15:33:20
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
BABA15:33:20
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
kabul etmek15:33:18
bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olmak
Albeni15:33:17
Alım, çekicilik, cazibe
AYMAZ15:33:15
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
Değiştirgeç15:33:15
Bir cismin veya bir gücün biçimini değiştirmeye yarayan alet, konvertisör
şimşek15:33:12
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
kilogram15:33:11
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
yer15:33:09
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
değişken15:33:08
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
şiddet15:33:02
Bir hareketin, bir gücün derecesi, yeğinlik, sertlik
Saçmalama15:33:02
Saçmalamak işi
yemlik15:33:02
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
vesait15:33:00
Araçlar, vasıtalar
özezer15:32:59
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
çalmak15:32:57
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
vermek15:32:57
Bırakmak veya bağışlamak
Aşure ayı15:32:55
Muharrem ayı
Vaziyet15:32:54
Konum
varmak15:32:53
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
Üçgül15:32:52
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
var olmak15:32:51
sağ olmak, yaşamak
varak15:32:48
Yaprak
ÇAĞRI15:32:48
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
Nişanlanma15:32:45
Nişanlamak işi
usare15:32:43
Öz su
kısıtlı15:32:42
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
trityum15:32:41
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
gamsız15:32:35
Üzüntüsü olmayan
top15:32:33
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
ıslahat15:32:30
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
tohum15:32:18
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane
abece15:32:17
bk. alfabe
öğrenci kartı15:32:14
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
liboş15:32:12
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
pozitron15:32:10
Pozitif elektron
tirsi15:32:10
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
arsa15:32:07
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
rotil15:32:04
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
tifo15:32:02
Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan Eberth basilinin sebep olduğu ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, kara humma
ticari15:32:00
Ticaretle ilgili, ticarete ilişkin
arya15:31:54
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
Duyuru15:31:49
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
kaban15:31:48
Dik yokuş
roket15:31:45
Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yörüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı kalan mermi
teyel15:31:44
Seyrek ve eğreti dikiş
kacak15:31:42
bk. kap kacak
rodeo15:31:38
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
televizyon15:31:36
Elektromanyetik dalgalar yoluyla halkın doğrudan doğruya alması maksadıyla yapılan hareketli veya sabit resimlerin sesli veya sessiz kalıcı olmayan görüntülerinin renkli veya siyah beyaz yayını
İMAJ15:31:35
İmge
KALDIRAÇ15:31:32
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
tekzip15:31:29
Yalanlama
mahiye15:31:29
Aylık
kandil15:31:23
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
tartma15:31:22
Tartmak işi
tarh15:31:20
Çıkarma
ÜSKÜRE15:31:14
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
tafta15:31:13
Bir tür sert, ipekli kumaş
mahrut15:31:08
Koni
gönlünce15:31:05
Dileğine uygun
sunucu15:31:05
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
mahsul15:31:01
Ürün
yemenici15:30:58
Yemeni yapan veya satan kimse
suflör15:30:56
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
malayani15:30:50
Boş ve yararsız, saçma
sucuk15:30:48
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
kimyacı15:30:47
Kimya ile uğraşan kimse, kimyager
Beri15:30:44
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
konveksiyon15:30:41
Isı yayımı, iletim
büklüm15:30:41
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
yaka paça (götürmek)15:30:37
hiçbir itiraz dinlemeden ve zorla (götürmek)
sesleme15:30:37
Seslemek işi veya durumu
cesametli15:30:31
Kocaman, iri
çekiç15:30:27
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
segah15:30:21
Klâsik Türk müziğinde si perdesi ve bu perdedeki makam
sensen15:30:21
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
Badi15:30:17
Ördek
bizar15:30:14
Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş
ruhiyat15:30:07
Ruh bilimi, psikoloji
TAKILGAN15:30:04
İnsanı, şaka yollu üzecek veya uğraştıracak davranışlarda bulunmayı huy edinmiş olan, muzip
değerlilik15:30:01
Değeri olma durumu, kıymetlilik
rahim15:29:59
Koruyan, acıyan, merhamet eden
sıfatlaştırma15:29:57
Sıfatlaştırmak işi
proses15:29:55
Süreç
boğa güreşi15:29:54
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
Özenli15:29:51
Özen gösterilerek yapılan (iş), itinalı
sentez15:29:47
Birleşim
bızdık15:29:44
Ufak çocuk
perikart15:29:41
Kalbin üzerini saran zar
kinetik15:29:40
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
pergel15:29:40
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
BORU15:29:37
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
pelit15:29:35
Meşe ağacının meyvesi, palamut
zorlayış15:29:34
Zorlamak işi veya biçimi
panter15:29:32
Pars