sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık04:49:56
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
xe04:49:30
Ksenon"un kısaltması
önsel04:49:04
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
hakikat olmak04:49:00
gerçek duruma gelmek, gerçekleşmek
boyna04:48:37
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
sicim gibi04:48:32
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
kırkma04:48:23
Kırkmak işi
karanfilgiller04:48:13
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
vagina04:48:04
Döl yolu, vajina
simetrisiz04:47:28
Simetrisi olmayan, bakışımsız, asimetrik
tehdit04:47:20
Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı
kinci04:46:24
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
askerî04:44:57
Askerlikle ilgili, askere özgü
resmi04:44:38
Devletin olan, devlete ait, devletle ilgili
tükenmez kalem04:43:17
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
sembolik04:43:11
Sembolle ilgili, sembol niteliğinde olan, simgesel
MUHAFAZAKAR04:42:30
Tutucu
lenfosit04:42:15
Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi
Sevinçli04:42:04
Sevinci olan ve sevinç veren
bereketli04:40:57
Bol, verimli
tambura04:40:41
Türk halk müziğinde kullanılan, cura, bulgari, çöğür, bağlama gibi telli ve çalgıçla çalınan çalgıların genel adı
hizipçilik04:39:59
Örgütlenmiş bir topluluğun içinde bütünlüğü bozacak biçimde yeni bir topluluk oluşturma
link04:39:56
Atın eşkin yürüyüşü
direşme04:39:54
Direşmek işi, sebat
hanay04:39:34
İki ve daha çok katlı ev
düğün04:39:26
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
alıp vermek04:39:14
yürek çarpıntısı geçirmek
Su katılmamış04:38:51
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
Deneme04:38:48
Denemek işi, sınama, tecrübe
yaşlılık bilimi04:38:24
Geriatri
fassal04:37:53
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
Ayazma04:37:44
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
SAKIZ04:37:43
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
glikol04:37:25
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
mezbele04:37:07
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
delik04:37:04
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
Devamsız04:37:00
Devam etmeyen, süreksiz
türedi04:36:50
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
yaralamak04:36:44
Gücendirmek, incitmek, kırmak
dümen bedeni04:36:34
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
SONUÇ04:36:19
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
Kişi04:36:13
İnsan, kimse, şahıs
şaklaban04:35:49
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
hipodrom04:35:18
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
kukla04:35:09
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
İLGİ04:34:58
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
Lityum04:34:38
Atom sayısı 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180° C de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif element. Kısaltması Li
karafa04:34:28
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
yobazlık04:34:18
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
Yağcı04:33:42
Yağ çıkaran veya satan kimse
BAŞLAMA04:33:36
Başlamak işi
Güvenli04:33:24
Güven verici, emniyetli, emin
Ada04:33:20
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
sur04:33:06
Kale duvarı
Gabi04:32:46
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
tasvir etmek04:32:37
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
fiyakalı04:32:15
Gösterişli, cakalı, fiyakası olan
kendinden04:32:07
Kendi aklından, kendi kendine
hilkat04:32:04
Yaradılış, fıtrat
MASUM04:31:59
Suçsuz, günahsız
destur04:31:50
İzin, müsaade
saadet04:31:45
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
hattat04:31:18
El yazısı çok güzel olan sanatçı
karabasan04:31:14
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
tertemiz04:31:04
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
tersi04:30:48
bk. Tirsi
alg04:30:33
Su yosunu
haksızlık etmek04:30:20
adalete aykırı davranmak, gadretmek
beraat04:30:14
Aklanma
MEKANİZMA04:30:11
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
yakışıksız04:30:08
Yakışık almayan, uygunsuz, çirkin, münasebetsiz
aşar04:30:04
Ondalık
Söyleme04:29:38
Söylemek işi
beri04:29:09
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
en iyisi04:28:49
en çok tercih edilen
boa04:28:33
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
inileme04:28:30
İnilemek işi
Vuraç04:28:13
Tokaç, raket
istihza etmek04:28:07
alay etmek, alaya almak
Kavuşturma04:27:44
Kavuşturmak işi
çeşitli04:27:40
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
ÜSDERİ04:27:32
bk. üst deri
lap04:27:28
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
mahfuz04:27:23
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
ÖNEL04:27:14
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
çakım04:26:58
Şimşek, çakın
işmar04:26:52
El, göz veya baş ile yapılan işaret
sinara04:26:28
Büyük zoka
kiralayan04:25:59
Kiraya veren
moruk04:25:53
Yaşlı erkek, baba
alegorik04:25:48
Alegori ile ilgili
ısıtma04:25:18
Isıtma işi, teshin
nuranî04:25:17
Işıklı
karmak04:24:34
Toz durumundaki bir şeyi sıvı ile karıştırarak çamur veya hamur durumuna getirmek
eğmeç04:24:21
Kavis
merzengûş04:24:18
Mercanköşk
YATIŞTIRMA04:24:17
Yatıştırmak işi
bebek04:24:13
Meme veya kucak çocuğu
Ask04:24:09
bk. asklı
zarar04:24:06
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
dimmer04:24:05
Elektrik akım şiddetini el ile çevirerek ayarlayan anahtar, reosta
tanıdık çıkmak04:24:02
önceden birbirlerini tanımış olmak, tanış olmak
şüheda04:23:56
Şehitler
savca04:23:49
İddianame
sem04:23:47
Zehir, ağı
inleyiş04:23:31
İnlemek işi veya biçimi
arz talep kanunu04:23:27
Belirli bir piyasada sunu ve talep dengesini düzenli tutma sistemi
şiirleştirme04:23:20
Şiirleştirmek işi veya durumu
EMARE04:23:16
Belirti, iz, ipucu
Tanıtım04:23:03
Tanıtma
yazılı bildirim04:23:03
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
BAKANLAR KURULU04:23:00
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
spor kesesi04:22:41
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
tabı04:22:32
Mizaç, huy, tabiat, karakter
tastamam04:22:30
Çok uygun, tıpatıp
Kaplama04:22:29
Kaplamak işi
kurcalamak04:22:21
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
Hızlılık04:22:00
Hızlı olma durumu, sür"at
Jeloz04:21:55
bk. Agaragar
adamotu04:21:53
Patlıcangillerden, geniş yapraklı, kötü kokulu bir bitki, kankurutan, adamkökü (Mandragora autumnalis)
şaplak04:21:52
Şap diye ses çıkaran tokat
korluk04:21:49
Kor olma durumu
anterit04:21:21
İnce bağırsak iltihabı
normalüstü04:21:13
Olağan dışı
posalanma04:21:11
Posalanmak işi
pusarık04:21:08
Puslu, puslanmış, sisli
bulunma04:21:04
Bulunmak işi
dizge04:20:44
Bir bütün oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem
uyarım04:20:19
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
topaç04:20:15
Çevresine ip sarılıp birden bırakılarak veya kamçı ile vurularak döndürülen koni biçiminde ucu sivri oyuncak