sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

ŞAH02:02:59
İran veya Afgan hükümdarı, şeh
küfe02:02:40
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
epidemi02:00:53
Salgın hastalık
çalı kuşu02:00:49
Serçegillerden, başı koyu kırmızı, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş (Troglodytes)
Giriş ücreti02:00:00
Bir gösteriyi görmek için ödenen ücret, duhuliye
hamaset01:59:15
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
burmak01:59:10
Hadım etmek, iğdiş etmek
müttehit01:56:46
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
teferruat01:55:59
Ayrıntılar
SÖYLEV01:55:55
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
akla yatkın01:55:53
uygun, akıllıca, makul
mezbelelik01:55:31
Çöplük, mezbele
nefrit01:54:19
Böbrek iltihabı
garip01:53:56
Kimsesiz, zavallı
harç01:53:48
Harcanan para, masraf
çiriş otu01:53:45
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
sam yeli01:52:52
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
çevre01:51:46
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
zorunlu olarak01:51:13
kendi isteğinin dışında
hizaya getirmek01:50:00
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
kısmet01:49:34
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
can01:49:22
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
musamaha etmek01:48:49
hoşgörü ile davranmak
yıl01:48:12
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
KIR01:48:07
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
bilgicilik01:47:22
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
kamyon01:46:38
Motorlu büyük yük taşıtı
Yaş01:46:30
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
Birinci01:38:21
Bir sayısının sıra sıfatı
nazikleşmek01:36:41
Özen gösterilmezse kötüleşebilecek bir duruma girmek
nobran01:36:36
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
Zırh01:36:32
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
sülük01:34:42
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
nasip01:33:43
Birinin payına düşen şey
başköşe01:31:32
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
lala01:29:27
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
okyanus çukuru01:28:48
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
moral01:28:03
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
zabıt01:26:40
Zapt
kurçatovyum01:24:30
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
öbür01:24:04
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
senarist01:24:02
Senaryo yazarı, senaryocu
kımıldama01:23:42
Kımıldamak, kımıldanmak işi
taklit etmek01:23:32
bir şeyin kalpını, sahtesini, yalancısını yapmak, benzetmek
zahmet01:22:14
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
ENAYİ01:20:11
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
ılımlı01:19:38
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
karışıklık01:18:53
Karışık olma durumu, teşevvüş
01:17:10
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
pergel01:17:03
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
oylumlu01:17:02
Oylumu olan, hacimli
kusturucu01:17:00
Kusturan, kusmaya yol açan
kondansatör01:16:58
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
kezzap01:16:57
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
kartel01:16:55
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, daha çok kazanmak veya başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği
kıyaslama01:16:52
Kıyaslamak işi, mukayese
kısmık01:16:48
Cimri, pinti, hasis
kırmak01:16:45
İri parçalara ayırmak
köpek01:16:40
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
izmarit01:16:38
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
haritacılık01:16:34
Haritacı olma durumu
ekti01:16:24
Her yiyeceği canı çeken
dostça01:16:20
Dosta yakışır (biçimde)
Nesir01:16:11
Dilin söz dizimi kurallarına uygun olarak kullanılan anlatım biçimi, manzum olmayan söz ve yazı, düz yazı
Elmas01:16:06
Billûrlaşmış arı karbon
İştiyak01:15:36
Göreceği gelme, özleme
deve kuşu01:14:31
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
içtepi01:13:20
bk. tepi
KIraat etmek01:10:42
okumak
etiket01:09:50
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
veraset01:09:43
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
seyretme01:09:40
Seyretmek işi
iyi etmek01:09:24
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
higrofil01:00:01
Nemcil
TAKRİR00:59:10
Yerleştirme, yerleştirilme
tamirat00:56:15
Onarım
meleş00:56:10
İki kuzulu koyun
uyuma00:56:00
Uyumak durumu
topallama00:55:49
Topallamak işi
Rehabilitasyon00:55:42
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
memur00:55:11
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
of00:54:37
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
memişhane00:53:20
Ayak yolu, abdesthane
heyulâ00:53:01
Korkunç hayal
hanım00:52:53
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
geriş00:52:51
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
geri dönmek00:52:49
geldiği yere gitmek
fundalık00:52:38
Funda ile kaplanmış yer
etraflıca00:52:36
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
delişmen00:52:29
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
az00:52:18
Azot"un kısaltılması. Bu gaz N kısaltması ile de gösterilir
bilgiçlik satmak (veya taslamak)00:52:09
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
bilgiç00:52:07
Bilgili kimse
ahır00:51:48
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
abartmasız00:51:46
Abartılmamış, abartmadan, mübalâğasız
BAŞARISIZ00:51:14
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
BAŞ00:51:11
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
Alışkınlık00:51:04
Alışkın olma durumu, alışkanlık
şiirsel00:50:45
Şiir niteliği olan
şiirleştirme00:50:41
Şiirleştirmek işi veya durumu
şiir defteri00:50:38
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
şefaat00:50:28
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
şef00:50:25
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
cevapsız00:50:18
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
öğretmen00:50:08
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
çok tanrıcılık00:50:01
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
çavuş00:49:45
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
çatık00:49:40
Çatılmış olan
yozlaşma00:49:06
Yozlaşmak işi, tereddi
harman00:49:04
Tahıl demetlerinin üzerinden düven geçirilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi
yaşamsal00:49:03
Hayatî
yakın dost00:48:55
İçten, samimî ve yalın kimse
taşak00:48:39
Er bezi, erkeklik bezi, haya
seçmek00:48:32
Birine oy vererek bir göreve getirmek
pürüzalır00:48:18
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
paylaşma00:48:14
Paylaşmak işi
kalp acısı00:47:38
Büyük üzüntü
gözlem evi00:47:25
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
elçi00:47:20
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
YİLBİK00:47:18
bk. sara
düğürcük00:47:14
İnce bulgur
destancı00:47:10
Destan yazan veya anlatan kimse
arjantin00:47:08
Büyük bira bardağı
ant içmek (veya etmek)00:46:47
bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ant ile söz vermek, yemin etmek
alışkanlık00:46:43
Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy
Çember00:44:41
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
zanaatçı00:43:41
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
yeniçerilik00:43:39
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
pisboğaz00:43:31
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
boru çiçeği00:43:20
Çan çiçeği