sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık20:28:55
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
çığlık atmak (koparmak veya basmak)20:28:50
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
kömbe20:28:50
Un, tuz ve yağ ile yoğurulan hamurun kızgın küle gömülmesi yoluyla elde edilen ekmek
ithafname20:28:50
İthaf yazısı
sömürmek20:28:30
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
çirkin20:28:25
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
bakırcı20:28:16
Bakır işleyen veya bakır kap kacak satan kimse
iştirak etmek20:28:11
katılmak
aklanmak20:28:00
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
eşlek20:27:54
Ekvator
uzunluk20:27:41
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
nasir20:27:40
Nesir yazan, nesir ustası
Mor20:27:24
Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı
karacılık20:26:49
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
akademisyen20:26:46
Akademi üyesi
baskın20:26:13
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
kayıt20:26:01
Bir yere mal ederek deftere geçirme
Hitam20:25:58
Son, bitim
marifet20:25:51
Ustalık, hüner, uzmanlık
denizcilik20:25:21
Denizlerde sefer yapma işi
sönük20:25:19
Sönmüş olan
karakterize20:24:57
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
er20:24:49
Erbiyum"un kısaltması
trafo20:24:48
Transformatör sözünün kısaltılmışı
fesatçı20:24:47
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
alaZ20:24:32
Alev, yalaz
kaygısız20:24:32
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
kurma20:24:24
Kurmak işi
Bir20:24:02
Sayıların ilki
Muhabere20:23:57
Haberleşme, yazışma
UYKU20:23:48
Dış uyaranlara karşı bilincin, bütünüyle veya bir bölümünün yittiği, tepki gücünün zayıfladığı ve her türlü etkinliğin büyük ölçüde azaldığı dinlenme durumu
bedirik20:23:43
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
soğukluk20:23:32
Soğuk olma durumu, soğuk bir etki yapan şeyin özelliği
engerek20:22:57
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
kalıplaşmış20:22:50
Durumunu sürdüren, belli bir durumun dışına çıkmayan
HAN20:22:41
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
gözleyici20:22:38
Gözlemci, müşahit, rasıt
asude20:22:36
Sessiz, rahat, sakin
rakik20:22:07
İnce, narin
alegori20:21:51
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
durma20:21:41
Durmak durumu
emperyalist20:21:27
Emperyalizm yanlısı olan (kimse)
onur20:21:17
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
sahil20:20:49
Kıyı, yaka, yalı
mobil20:20:49
Hareketli
doru20:20:41
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
Meşru20:20:38
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
kasım20:20:12
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
sırt20:19:41
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
rubai20:19:38
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
HAYALPEREST20:19:36
Sürekli hayal kuran, hep hayal peşinde koşan (kimse), düşçü
makine20:19:35
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
Hükümdarlık20:19:35
Hükümdar olma durumu
savsak20:19:32
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
ihsan etmek (veya buyurmak)20:19:05
bağışta bulunmak, bağışlamak
ivedili20:18:50
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
intak20:18:30
Konuşturma söyletme
20:18:30
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
hazırlık20:18:26
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
ahit20:18:15
Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma, ant
sarısabır20:17:58
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
alay geçmek20:17:49
alay etmek
hareketli20:17:34
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
yıkanma20:17:33
Yıkanmak işi
METRES20:17:32
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
ortaklık20:17:19
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
Hayat20:16:59
Yaşam, dirim
gönül almak (veya gönlünü almak)20:16:11
sevindirmek
kiloton20:16:10
Değeri bin ton olan kütle birimi
ANALİZ20:15:52
Çözümleme, tahlil
kanal20:15:48
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
afsunlu20:15:47
Büyülü, sihirli, füsunkâr
korun20:15:46
Üst derinin en dış tabakası
uzmanlaşma20:15:46
Uzman durumuna gelme
İhtiyat20:15:38
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
SEBEP20:15:11
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
İMAR20:15:09
Bayındırlık
agrafi20:15:09
bk. yazma yitimi
ordinat20:15:06
Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri; en çoğu apsise dikey olarak çizilir. bk. koordinat
evham20:14:19
Kuruntular, kuşkular, vehimler
işlem20:14:18
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
suflör20:14:10
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
feda20:13:49
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
tüysüz20:13:40
Tüyü olmayan
mültezim20:13:31
Kesenekçi, kesimci
bağlı20:13:23
Bir bağ ile tutturulmuş olan
çivi20:12:45
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
pıhtı20:12:32
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
mühendis20:12:21
Mühendislik mesleğinden olan kimse
bademcik20:12:17
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
metal yatak20:12:10
Özü, temeli metalden oluşan yatak
Okuyucu20:11:49
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
metanetli20:11:45
Dayanıklı, metin
muhaberat20:11:04
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
yanıltı20:10:59
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
ÜFUL20:10:58
(yıldız için) Batma
halk bilimi20:10:42
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
ereksel20:10:42
Erek niteliğinde olan
Giyecek20:10:41
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
eğitim20:10:24
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
kirpi20:10:21
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
papağanlar20:10:11
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
çokça20:10:11
Çok olarak
meral20:10:05
Maral, dişi geyik
naif20:09:35
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
verit20:09:14
Siyah kan damarı, toplardamar
onama20:09:03
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
koyu20:08:47
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
silisyum20:08:46
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
tekne20:08:38
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
vasıflandırma20:08:30
Nitelendirme
seçilmiş20:07:25
Seçerek ayrılmış
sine20:07:24
Göğüs
hap20:07:17
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
CILKAVA20:06:03
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
ak20:05:42
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
çipura20:05:39
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
farad20:04:39
Elektrik sığa birimi
çözüm yolu20:04:39
Bir güçlüğü giderme çaresi
çocuk bezi20:04:33
Bebeklerin altına bağlanan bez
meslekî20:04:14
Mesleğe ilişkin, meslekle ilgili olan
renkölçer20:04:04
Bir sıvının renk derecesini ölçmeye yarayan araç, kolorimetre
cebirsel20:04:04
Cebirle ilgili
virman20:03:38
Aktarma
çıkrık20:03:15
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Partizan20:03:12
Partici
merih20:02:55
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
büzüktaş20:02:36
Kafa dengi arkadaş, kafadar
kadın20:02:33
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
termos20:02:16
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap