sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

çıkak01:34:21
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
fizik gücü01:34:19
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
şe01:34:04
Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin adı
sındı01:33:58
Makas
demir ağacı01:33:45
İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir evcikli veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina)
çuvaldız01:33:33
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
cirit01:33:28
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
helis01:33:28
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
şirin01:33:25
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
sığırtmaç01:33:23
Sığır güden kimse, sığır çobanı
feci01:33:20
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
üst deri01:33:11
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
akort01:32:50
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
vazife01:32:45
Ödev
Patiska01:32:42
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez
matematiksel01:32:08
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
öğretim bilgisi01:32:05
Öğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı, didaktik
illegal01:32:03
Yasa dışı, yasaya aykırı
kesici01:31:58
Kesmek işini yapan, kesen
Japon kaktüsü01:31:52
Sütleğen
yırtıcı kuş01:31:46
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
aktarma01:31:27
Aktarmak işi
tarık01:31:26
Sabah yıldızı, Venüs
alayiş01:31:09
Gösteriş, göz kamaştırma
Sıska01:31:01
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
parazit01:30:53
Asalak
Çarpıcı01:30:50
Etkili
galeta01:30:45
Fırında iyice pişirilerek kurutulan çeşitli biçimde peksimet
grip01:30:44
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
Yaren01:30:36
Arkadaş, yakın, dost
delibaş01:30:35
Koyunlarda ve danalarda görülen tehlikeli bir hastalık
güzellik01:30:32
Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün
görünme01:30:21
Görünmek işi
akar01:29:56
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
domates01:29:55
Patlıcangillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince zengin, kırmızı ürünü için yetiştirilen bir bitki (Lycopersion esculentum)
nezaret01:29:51
Bakma, gözetme
Alfabetik01:29:43
Alfabe sırasına göre dizilmiş
Amorti01:29:38
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
hakimlik01:29:35
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
ruh bilimsel01:29:22
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
püskürtü01:29:05
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
buluşma01:28:46
Buluşmak işi
çirkin01:28:35
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
trençkot01:28:14
İçi astarlı, kemerli, su geçirmez pardösü, yağmurluk
bariyer01:28:00
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
anlayışsız01:27:47
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
Vezir01:27:26
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
ibadethane01:27:25
İbadet edilen yer, tapınak
yükseklikölçer01:27:01
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
iğreti01:26:53
bk. eğreti
NOKTA01:26:51
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
durgunluk01:26:42
Durgun olma durumu
MISRA01:26:40
Manzumenin satırlarından her biri, dize
bezgin01:26:25
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
KASIMPATI01:26:22
Birleşikgillerden, çiçekleri iri, katmerli ve türlü renkte, sonbahardan kışa değin açan bir süs bitkisi, krizantem (Chyrsanthemum)
bakımlı01:26:16
İyi bakılmış, üzerinde iyi çalışılmış
Gizleme01:26:05
Gizlemek işi
tutarsız01:26:04
Tutarlı olmayan, insicamsız
bediiyat01:25:42
Estetik bilimi, güzel sanatlar
MİM01:25:38
Arap alfabesinde m harfinin adı
seyir01:25:37
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
tesanüt01:25:02
Dayanışma, omuzdaşlık
öğretici01:24:54
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
matbuat01:24:41
Basın
koyacak01:24:34
İçine öte beri koymaya yarayan şey
maskot01:24:34
Uğur getireceğine inanılan şey
bahane01:24:23
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
hamlaç01:24:20
Üfleç
ötücü01:24:15
Güzel öten, ötüşü güzel olan
olasılık01:24:14
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
protein01:24:09
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
Sancak01:24:04
Bayrak, liva
mandater01:24:00
Mandacı
kereste01:23:56
Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozluk ve inşaat odunu
aşikâre01:23:55
Açıkça, belli ederek, saklamadan
Çabucak01:23:45
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
uzunluk01:23:37
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
yurtsever01:22:59
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
Opalin01:22:51
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
Kotlet01:22:42
Pirzola
arkasından01:22:42
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
farenjit01:22:36
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
sit01:22:35
Tarih öncesinden günümüze kadar değişik çağların ve uygarlıkların kültür değerlerini temsil eden eser veya kalıntı
dernek01:22:31
Toplantı, düğün
AORT01:22:29
Kalbin sol karıncığından çıkan ve vücuda kırmızı kan dağıtan büyük atardamar
gözlükçülük01:22:19
Gözlük satma işi
hizaya getirmek01:22:11
birinin davranışlarını düzeltmek, yola getirmek
karakter01:22:07
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Gelecek01:21:57
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
soku01:21:52
Taş dibek
Şakuli01:21:49
Çekülle ilgili
öğütücü diş01:21:34
Azı dişi, azı
rebap01:21:33
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
çevre bilimci01:21:14
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
mirasyedi01:20:54
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
tutkun olmak01:20:38
âşık olmak, sevdalanmak
sohbet01:20:33
Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yarenlik, hasbıhâl
hassaslık01:20:20
Hassas olma durumu, hassasiyet
nafile01:20:10
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
bozulma01:20:07
Bozulmak işi
keyifsiz01:19:41
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
ekşimik01:19:38
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
gürültülü01:19:27
Gürültüsü olan
dünya alem01:19:24
Herkes, bütün insanlar
su borusu01:19:19
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
nezretme01:19:16
Nezretmek işi veya durumu
onursal01:19:11
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, profesörlük gibi unvan), fahrî
Felek01:19:08
Gök, gökyüzü, sema
ahize01:19:03
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
yekinmek01:19:00
Gereğinden fazla gayret sarfetmek
operasyon01:18:55
Ameliyat
Tasavvur01:18:46
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
mezura01:18:43
Terzilikte ölçü almak için kullanılan, genellikle 1,5 m uzunluğunda şerit metre
tekabül etmek01:18:37
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
Maydanozgiller01:18:37
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
sert buğday01:18:36
Kırma ve öğütmeye karşı daha dirençli olan yoğunluğu diğer buğdaylara göre daha yüksek bulunan ve tane kesiti camsı görünen buğday
göçebe01:18:09
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
tartma01:18:01
Tartmak işi
Kampana01:17:58
Çan
anka01:17:58
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
müstahdem01:17:29
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
kesintiye uğramak01:17:16
bir süre için durmak
metin01:17:11
(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst
gebre otugiller01:17:01
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
meddücezir01:17:01
bk. gelgit
sebatkar01:16:51
Direşken, sebatlı
çizgi çekmek01:16:38
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
epe01:16:35
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
kacak01:16:30
bk. kap kacak
yerinde01:16:25
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip