sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık15:12:39
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
arazi15:11:01
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
direnme15:10:55
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
MERKEZİYETÇİ15:10:31
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
İLKE15:09:33
Temel düşünce, temel inanç, umde, unsur, prensip
bereleme15:08:34
Berelemek işi
keşke15:07:07
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
Fars15:06:26
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
kriter15:05:33
Ölçüt, kıstas
müsavi15:05:16
Eşit, denk
kuytu15:05:11
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
halk15:04:53
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
fert15:04:05
Birey
demir yolu15:03:27
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
Cenup15:02:00
Güney
Baş çanağı15:01:53
Kafa tası
söz dinlemek (veya söz tutmak)15:00:16
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
Tahsisat14:58:58
Bir kimseye, bir kuruluş veya topluluğa ayrılmış para, ödenek
HOŞLUK14:58:09
Hoş olma durumu, letafet
KABADAYI14:57:42
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
istikrar14:56:31
Aynı kararda, biçimde sürme, kararlılık
ameli14:55:51
İşe dayanan, iş üstünde, tatbikî, pratik
rabıta14:55:06
Bağlayan şey, bağ
tayin etmek14:55:01
kararlaştırmak
haki14:53:41
Yeşile çalar toprak rengi
tok14:53:11
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
Mecazen14:52:34
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
parti14:51:44
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
mazbata14:50:53
Tutanak
Sonsuzluk14:48:39
Sonsuz olma durumu
İŞ14:48:37
Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma
uzaklaştırma14:47:38
Uzaklaştırmak işi
sabah14:47:37
Gündüzün, günün başlangıcı
emaret14:47:34
Emirlik, beylik
Karmakarışık14:46:57
Dağınık, düzensiz, çok karışık
yatıştırma14:46:43
Yatıştırmak işi
birlik14:46:34
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
çengel takmak14:46:15
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
tarif14:46:09
Tanım
abartılı14:45:48
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
mihver14:45:20
Eksen
YER14:45:20
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
yemin etmek14:42:49
ant içmek
sinirli14:42:35
İçinde sinir bulunan
Zarf14:42:08
Kap, kılıf, sarma
lâlettayin14:41:54
Ayırt etmeksizin, gelişigüzel, özensiz, rastgele
trakunya14:40:55
bk. çarpan balığı
sanat eri14:40:02
bk. sanat adamı
rastlantı14:39:45
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
üst geçiş14:39:14
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
kasiyer14:38:55
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
Apaçık14:38:41
Çok açık, çok belirgin
gübre14:38:31
Verimini artırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde, kemre
naylon14:38:28
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
Duyumsamazlık14:38:27
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
org14:38:06
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
ALTO14:38:06
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
Muhafazakar14:38:00
Tutucu
alize14:37:32
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
gübre gazı14:37:05
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
yıkıntı14:37:04
Yıkılma, yıkım, mahvolma
buzul taş14:36:51
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
tansiyon14:36:10
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
enöte14:33:24
Çift yıldızlarda, yoldaşın başyıldıza göre çizdiği bağlı yörüngenin, başyıldıza en yakın noktası
restoran14:32:51
Lokanta
NA14:32:45
Sodyum"un kısaltması
İncelik14:31:19
İnce olma durumu
dövüşken14:30:34
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
makineli14:30:25
Makinesi olan, makine ile işleyen
pirzola14:28:22
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
çöl14:27:55
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
pazarlama14:27:29
Pazarlamak işi
bakanak14:26:32
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
erkek14:26:07
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
bezme14:25:15
Bezmek işi
anıt mezar14:25:11
Görkemli, anıtsal mezar
firar etmek14:25:02
kaçmak
YUFKA YÜREKLİ14:24:52
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
bükün14:24:46
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
otsu14:24:41
Ot gibi olan, gövdesi odunlaşmayan, kısa ömürlü (bitki)
sanma14:24:31
Sanmak işi
Karyokinez14:24:26
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
küçücük14:23:50
Çok küçük
Bilgilik14:23:33
Ansiklopedi
monoton14:22:17
Tekdüze, yeknesak
topluluk14:21:43
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
Alet14:21:16
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
Resmilik14:20:57
Resmî olma durumu, resmiyet
zikir14:20:26
Anma, söyleme, sözünü etme
beraat14:20:23
Aklanma
güncellik14:20:20
Güncel olma durumu, aktüalite
telli balıkçıl14:20:12
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
kükürt14:18:00
Atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli, 119 C° de eriyen ve 444 C° de kaynayan element, sulf. Kısaltması S
isyankarlık14:15:15
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
Katil14:14:14
İnsan öldüren kimse, cani
lav14:14:09
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
müstahsil14:13:41
Üretici, yetiştirici
yakarış14:13:13
Yakarmak işi veya biçimi
bant14:12:48
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
ses bilimi14:12:36
Sözlü dilde, anlam ayrımı oluşturan yakın ses birimlerini, dil yapısı bakımından inceleyen dil bilimi kolu, fonoloji
aktinit14:10:28
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
çadır14:08:57
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
şakadan14:07:28
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
çuka14:06:18
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
itici14:04:20
İtme işini yapan
yerleşke14:04:01
Kampus
yığılma14:04:00
Yığılmak işi
duyum yitimi14:03:50
bk. anestezi
toplamak14:02:06
Devşirmek
sepici14:01:31
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
yaraşır14:00:51
Lâyık, uygun
Küpe13:59:52
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
tutu13:59:38
Rehin, ipotek
MERSİYE13:59:29
Ağıt
asimile13:58:53
Bu söz "benzeşmek", "kendine uydurmak" anlamında "asimile etmek" biçiminde kullanılır
tediye etmek13:58:26
ödemek
Eşlik etmek13:58:14
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
mektepli13:56:59
Okula giden (kimse), öğrenci
üst deri13:56:31
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
MİR13:56:23
Baş, kumandan, amir
tokuşma13:55:35
Tokuşmak işi
FAAL13:54:59
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
belginlik13:54:38
Belgin olma durumu, sarahat
mistik13:54:15
Mistisizm yanlısı olan, ilâhiyat veya mistik yaşamla uğraşan kimse, gizemci
ardıç rakısı13:53:29
Cin
İyilik13:52:44
İyi olma durumu, salâh
pişmanlık13:52:41
Pişman olma durumu, nedamet
RAKKASE13:52:12
Raksı meslek edinmiş kadın
iç çamaşırı13:51:56
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
maymuncuk13:51:11
Küçük maymun