sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sinir hastası06:36:17
Sinir hastalığına tutulmuş olan, nevropat
rahne06:36:14
Gedik, yarık
vikaye06:36:09
Koruma, esirgeme, gözetme
afsun06:36:07
Büyü, füsun
Pulluk06:36:05
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
penis06:35:57
Erkeklik organı
vicdanlı06:35:57
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
puan06:35:55
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
dincilik06:35:44
Dincinin işi
çocuk bilimi06:35:33
Konu olarak çocuğu alıp her bakımdan inceleyerek özelliklerini belirten bilim, pedoloji
verit06:35:27
Siyah kan damarı, toplardamar
etik06:35:25
Töre bilimi, ahlâk bilimi
şirin06:35:23
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
dikkatsiz06:35:22
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
verdi06:35:17
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
Yobazlık06:35:16
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
düzenleyici06:35:15
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
petrol06:35:14
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
saldırı06:35:10
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
MOSTRALIK06:35:05
Göstermelik, numune
YAPMA06:35:03
Yapmak işi
Çiftçilik06:34:53
Çiftçi olma durumu
müşabih06:34:52
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
Helyum06:34:51
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
harç06:34:49
Harcanan para, masraf
fasarya06:34:48
Boş, anlamsız (söz)
koyu06:34:43
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
adisyon06:34:41
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
vefasız06:34:36
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
yalama06:34:34
Yalamak işi
fesatçı06:34:32
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
tekdir06:34:29
Azarlama, paylama
şerif06:34:27
Kutsal, şerefli
öz06:34:24
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
pis06:34:22
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
dört06:34:14
Dört sayısının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 4, lV
radikal06:34:04
Köklü, kesin, kökten
kabarıklık06:34:01
Kabarık olma durumu, şişkinlik
vatan haini06:33:59
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
kümes06:33:55
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
sulak06:33:55
Suyu olan, suyu bol
Briket06:33:53
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
sintine06:33:50
Geminin içinde en alt bölüm
varış06:33:28
Varmak durumu veya biçimi
Ham madde06:33:26
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
zift06:33:21
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
kıvançlı06:33:19
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
savurgan06:33:11
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
mizahi06:33:05
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
selis06:33:04
Akıcı (söz)
teyze06:33:03
Annenin kız kardeşi
vals06:33:03
Bir tür salon dansı
teessür06:33:01
Üzülme, üzüntü
Şehla06:32:54
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
Antrepo06:32:49
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
nişangah06:32:46
Ateşli silâhlarda namluya hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin yüksekliğine göre gereken yükseliş açısını veren, silâhı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet
seslem06:32:39
Hece
savurmak06:32:36
(rüzgâr) Bir yeri, bir şeyi şiddetle eserek alt üst etmek, havaya kaldırmak, dağıtmak
yunak06:32:33
Yıkanılan yer, hamam
meziyet06:32:30
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
temdit06:32:26
Uzatma, sürdürme
yama06:32:23
Delik, yırtık veya eski bir yeri uygun bir parça ile onarma, kapatma
dekorcu06:32:23
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
vatvat06:32:20
Dağ kırlangıcı
muştu06:32:05
Sevindiren haber, sava, müjde
mariz06:32:00
Hastalıklı, hasta olan
takıntı06:31:55
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
averaj06:31:53
Ortalama
uzunluk06:31:51
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
yaygaracı06:31:50
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
muhaddep06:31:45
Dışbükey, konveks
İpotek06:31:44
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
amberbaris06:31:39
Sarı çalı
hasep06:31:36
Kişisel özellikler, nitelikler
Arak06:31:29
Ter
köpek balığı06:31:26
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
peleng06:31:25
Panter
tefeci06:31:23
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
uzaklaştırmak06:31:18
Çıkarmak, ayırmak
tombala06:31:13
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
alma06:31:11
Almak işi
istif06:31:09
Üst üste eşya konularak yapılan düzgün yığın
zom06:31:08
Olgun (kimse)
tesadüf06:31:04
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
Nevazil06:31:01
Nezle, ingin, dumağı
uray06:31:00
Belediye
yöntemli06:30:59
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
karşıtçıllık06:30:54
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
kıskançlık06:30:50
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
kirtil06:30:47
Büyük kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan, ince dallardan örülmüş sepet
şufa hakkı06:30:44
bk. ön alım hakkı
kadinne06:30:42
bk. kadınnine
teçhiz06:30:38
Donatma, donatım
YıldIz06:30:38
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
küşat06:30:32
Açma, açılış
uyuma06:30:26
Uyumak durumu
uyuşmazlık06:30:19
Uyuşmama durumu
rutubet06:30:10
Yaşlık, nem
gezmen06:30:05
Gezgin
ibra etmek06:29:57
aklamak
boş yere06:29:53
Boşuna
kinetik06:29:48
Hareketle ilgili, hareket sebebiyle oluşan
aspiratör06:29:36
Havadaki duman, toz vb. yabancı maddeleri emerek dışarı atan cihaz, emmeç
hakiki06:29:18
Gerçek
ağır canlı06:28:43
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
yeregeçen06:28:36
Havuç
evsiz06:28:21
Evi olmayan
kız istemek06:28:07
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
ulviyet06:27:47
Yücelik
ulusal06:27:40
Millî
ulu orta06:27:34
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
ucube06:27:08
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
zelzele06:26:52
Deprem
ulema06:26:43
Bilginler
ümitsizlik06:25:25
Umutsuzluk
milel06:25:20
Milletler, uluslar
aymazlık06:25:18
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
tulyum06:25:18
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
Yağı06:25:06
Düşman, hasım
tuğ06:25:02
Sorguç
tropikal06:24:50
Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan
erkekler hamamı06:24:18
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
bağcık06:24:14
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
gondol06:24:06
Genellikle Venedik"te kullanılan, ayakta, kıç tarafta tek kürekle yürütülen, 10 m uzunluğunda, yassı ve iki başı yukarıya kıvrık kayık
tortul06:23:58
Tortu niteliğinde olan
mistisizm06:23:22
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
tok06:22:58
Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı
tiraj06:22:21
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
tim06:22:00
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
tike06:21:32
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim