sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

ihtiva etmek03:23:43
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
riyala03:23:31
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
YİNE03:23:21
bk. gene
utçu03:23:19
Ut yapan veya satan kimse
biblo03:23:17
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
benzer03:23:16
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
benzen03:23:14
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
TEKİT ETMEK03:23:12
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
çomak03:23:10
Değnek
utanma duygusu03:23:06
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
tükenmez kalem03:23:00
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
bitüm03:22:57
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
Tedavi etmek03:22:56
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
genişleme03:22:55
Genişlemek işi
yasak aşk03:22:51
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
farfara03:22:45
Ağzı kalabalık, gürültücü
fikir danışmak03:22:44
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
içtenlik03:22:41
İçten olma durumu, içten davranış, samimîlik, samimiyet
sarılık03:22:40
Sarı olma durumu
Fıstık03:22:38
Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer fıstığı denilen yemişlerin genel adı
BİLGİN03:22:37
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
kampana03:22:34
Çan
Cari03:22:30
Akan
sülfat03:22:27
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
Cefa03:22:25
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
demir03:22:24
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
mekkareci03:22:17
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
delik03:22:14
Dar, küçük açıklık; dar, küçük çukur
katar03:22:11
Lokomotif ile vagonların oluşturdukları dizi, tren
kumanda03:22:10
Komuta
katot03:22:08
Eksi uç
taahhüt03:22:01
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
denli03:22:00
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
sarmal03:21:58
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
sarman03:21:57
Azman, iri
Sayısal03:21:55
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
elemek03:21:51
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
ürolog03:21:48
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
Gözlemci03:21:37
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
üretici03:21:35
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
ASALAK03:21:34
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici olarak, onun zararına yaşayan başka canlı, tufeyli, parazit
alaten03:21:32
Cüzamlı, abraş
nazlanma03:21:31
Nazlanmak işi
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)03:21:30
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
LİNEER03:21:28
Çizgilerle ilgili olan
güverte03:21:27
Gemide ambar ve kamaraların üstü
güvenme03:21:23
Güven duyma, güveni olma
güvence03:21:21
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
üleştirmek03:21:20
Herkesin payını kendisine vermek, bölüp dağıtmak, tevzi etmek
Tartımlı03:21:18
bk. dizemli
iştirak03:21:17
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
Kubbealtı03:21:15
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
primat03:21:10
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
meymenet03:21:06
İyi nitelik, uğur, hayır, bereket
hareket etmek03:21:01
yola gitmek, yola çıkmak
kan bilimi03:20:59
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
İdare03:20:58
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
kondansatör03:20:56
İçinde akımsız elektrik yükü biriktirilen cihaz, yoğunlaç
İdeal03:20:54
Ülkü, mefkûre
yatıştırma03:20:52
Yatıştırmak işi
OLGUNLUK03:20:49
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
Pasta03:20:46
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
ihtimal03:20:46
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
umutlu03:20:44
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
destek olmak03:20:41
güç sağlamak, yardımcı olmak
Pamuk03:20:40
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
Palas03:20:37
Lüks otel veya gösterişli yapı
İşaret03:20:34
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
şakımak03:20:32
(şarkı, şiir için) söylemek
cerrahi müdahale03:20:32
Ameliyat
vuraç03:20:30
Tokaç, raket
gencecik03:20:21
Çok genç
bir tarafa bırakmak (veya koymak)03:20:18
önemsememek, benimsememek, ertelemek
Hayırsever03:20:16
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
kalsiyum fosfat03:20:14
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
şeker hastalığı03:20:11
Kanda glikozun artması sonucu idrarda şeker bulunması, çok su içme çok yemek yeme ve çok idrar yapma ile beliren hastalık, şeker
meşakkat çekmek03:20:09
sıkıntı içinde olmak
Şebnem03:20:01
Çiy
hayta03:19:59
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
hayat03:19:56
Yaşam, dirim
sosyoloji03:19:52
Toplum bilimi, içtimaiyat
etimoloji03:19:47
Köken bilimi
kalamata03:19:44
Bir tür etli ve büyük zeytin
kitap açacağı03:19:43
Sayfalarının bir veya iki kenarı katlı olan kitapları açmak amacıyla kullanılan, tahta, fil dişi, gümüş gibi maddelerden yapılan araç
yineleme03:19:41
Yinelemek işi, tekrarlama
Su mermeri03:19:39
Kaymak taşı, albatr
ETAMİN03:19:37
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
ararot03:19:36
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
muhtasar03:19:34
Kısaltılmış olan, kısa; özet
kireç taşı03:19:33
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
kısıtlı03:19:30
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
Lebiderya03:19:29
Deniz kenarı
portre03:19:27
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
beygir gücü03:19:23
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
muhtar03:19:20
Özerk
nazariyat03:19:19
Kuramlar
muhrip03:19:17
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
mineral bilimi03:19:13
Mineral ve billûrlarla, onların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen bilim, mineroloji
ANA BABA03:19:12
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
Acar03:19:11
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
abrama03:19:09
Abramak işi, idare
yaylı çalgılar03:19:06
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
müsrif03:19:05
Tutumsuz, savurgan
çığlık atmak (koparmak veya basmak)03:19:03
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak
müspet03:19:02
Olumlu
Amel03:18:56
Yapılan iş, edim, fiil
Amil03:18:55
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
Amme03:18:53
Halkın bütünü, kamu
Amor03:18:52
Bir çeşit kumaş
Amir03:18:50
Buyuran, emreden, üst
Alay03:18:49
Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk
saklanma03:18:46
Saklanmak işi
Alan03:18:45
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
Alev03:18:42
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
uskumrumsugiller03:18:42
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
Alim03:18:39
Bilgin
Alem03:18:35
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
Aksu03:18:33
Gözdeki billûr cismin saydamlığını yitirerek ağarmasından ileri gelen körlük, ak basma, perde, katarakt
kontrolörlük03:18:32
Denetçilik
içerik03:18:28
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
son vermek03:18:22
bitirmek, sona erdirmek
ığıl03:18:21
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
araba vapuru03:18:17
Arabalı vapur
büyücek03:18:16
Biraz büyük, büyüğe yakın
diyecek yok03:18:14
eleştirilecek bir yanı yok, söz yok
çipura03:18:13
Karagöz balığına benzer, eti beyaz bir Akdeniz balığı (Aurata aurata)
lâfız03:18:11
Söz, kelime
kan dolaşımı03:18:02
bk. dolaşım
politik03:17:53
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
işkal03:17:48
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme