sığırcık

1.İsimSerçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)

Son Arananlar

sığırcık07:45:31
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
taşlamak07:45:31
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
Kez07:45:14
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
jenerasyon07:45:13
Kuşak, nesil
yaylı çalgılar07:45:03
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
Mavera07:44:55
Öte
yüzer top07:44:22
Şamandıra
çözgü07:44:05
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
alelâde07:43:55
Her zaman görülen, olağan
Düzenleme07:43:46
Düzenlemek işi
dam07:43:43
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Kal07:43:36
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
bozmak07:43:35
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
itaat etmek07:43:29
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
münavebe ile07:43:13
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
iskelet07:43:12
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
İLAÇ07:42:55
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
Üzüntü07:42:48
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
yaya yolu07:42:43
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
katarakt07:42:38
Ak su, ak basma, perde
Kabartma07:42:20
Kabartmak işi
cabadan07:42:03
Bedava olarak, karşılıksız, fazladan
kabul salonu07:41:53
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
Sapınç07:41:46
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
nefes07:41:46
Soluk
Rakkas07:41:45
Sarkaç, pandül
saymaca07:41:44
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
tan ağarmak (veya atmak)07:41:42
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
referandum07:41:42
Halk oylaması
mücadele07:41:27
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
badana etmek (veya vurmak)07:41:10
badanalamak, badana yapmak
Sundurma07:40:53
Sundurmak işi
Acar07:40:52
Güneybatı Kafkasya"nın Türkiye sınırına yakın bölgesinde yaşayan bir halk
kara kalem07:40:36
Resim yapmada kullanılan kömür kalem
fel07:40:26
Görüngü
gülünç07:40:17
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
hayırlı07:39:58
Yararı, hayrı olan
çevre bilimi07:39:58
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
akla yakın07:39:41
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
mızrak07:39:22
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
izahat07:39:05
Açıklamalar
kuralcı07:38:51
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
Monopol07:38:47
Tekel
hamız07:38:38
Asit
kuru gürültü07:38:37
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
evlilik dışı07:38:28
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
yük vagonu07:38:11
Yük taşımada kullanılan vagon
GROSA07:38:06
On iki düzine
şafak07:38:03
Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık
yumuşak yüzlülük07:38:01
Yüzü tutmaz olma durumu
yumuşak07:37:58
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
yaratık07:37:56
Canlı, mahlûk
Bulut07:37:55
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
MERSİYE07:37:54
Ağıt
vezirlik07:37:53
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
ensiz07:37:52
Eni küçük olan, dar
uzlaştırma07:37:51
Uzlaştırmak işi
uzlaşma07:37:48
Uzlaşmak durumu, uyuşma
tetik07:37:45
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
tarımsal07:37:43
Tarımla ilgili, ziraî
tarım07:37:40
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
takma saç07:37:37
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
takıntılı07:37:35
Takıntısı olan
çoğu kez07:37:35
Birçok kere, defalarca
takıntı07:37:32
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
takım07:37:30
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
sağır dilsiz07:37:25
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
Ödüncü07:37:23
Ödün veren, tavizci
sızlama07:37:21
Sızlamak işi
sızLANMA07:37:19
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
ateşe dayanıklı07:37:18
aşırı ısıdan zarar görmeyen
sıska07:37:16
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
sırtlan07:37:13
Sırtlangillerden, daha çok leşle beslenen, etçil, postu benekli bir hayvan (Hyaena)
sırça07:37:07
Cam
sınır boyu07:37:02
Ülke sınırları
ha babam (veya ha babam ha)07:37:00
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
sıcakkanlılık07:36:59
Sıcak kanlı olma durumu
sıcak07:36:56
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
sürekli07:36:53
Kesintisiz olarak süren, devamlı
sürdürüm07:36:51
bk. abonman
söz dinlemek (veya söz tutmak)07:36:48
söylenen bir sözü, verilen bir öğüdü benimsemek, davranışlarını bunlara uydurmak
söylemek07:36:45
Bir düşünceyi ileri sürmek, ortaya atmak
derdest etmek07:36:43
yakalamak, tutmak, ele geçirmek
söndürme07:36:43
Söndürmek işi
sömürme07:36:40
Sömürmek işi
röportaj07:36:30
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
rölatif07:36:27
Bağıntılı, izafî, nispî
tilki üzümü07:36:25
İt üzümü
rölâtivite07:36:25
Bağıntı, görelik, izafet
pekmez07:36:22
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
Kaba07:36:20
Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil
musibet07:36:19
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
musevi07:36:17
Musa Peygamberin dininden olan kimse
murt07:36:14
Mersin ağacı
mani07:36:12
Kişinin sevinç, güven ve her türlü etkinliklerinin normal olmayan bir biçimde arttığı ruh hastalığı
korkulu07:36:09
Korku veren, korkutan
tumbadız07:36:08
Kısa ve şişman
keçisağan07:36:07
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
kargı07:36:04
Gövdesi 5-6 m yüksekliğe erişebilen çok yıllık bir bitki (Arundo donax), kamış saz
kararlılık07:36:02
Kararlı olma durumu, istikrar
kanunlaşma07:35:59
Kanunlaşmak işi, yasalaşma
iskambil kâğıdı gibi devrilmek07:35:57
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
hudut07:35:54
Sınır
komisyon07:35:52
Alt kurul, encümen, komite
Analıkızlı07:35:51
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
gagalı memeli07:35:49
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
demir yolu07:35:47
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
alinazik07:35:44
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
aldırışsız07:35:42
Aldırmaz, umursamayan
tekçi07:35:40
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
Telkin07:35:37
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
TERGAL07:35:32
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
Ses07:35:29
Kulağın duyabildiği titreşim
tahin rengi07:35:29
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
Denet07:35:27
Denetlemek işi, teftiş
Celse07:35:23
Oturum
Barındırma07:35:20
Barındırmak işi
cezri07:35:19
Köklü, kökten, temelden, radikal
şimdi07:35:16
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
şilte07:35:14
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
kamufle etmek07:35:12
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
İstiskal07:35:11
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
cenup07:35:10
Güney
üzüm şekeri07:35:09
Glikoz
çelim07:35:06
Güç, kuvvet
çaprazlama07:35:04
Çapraz olarak, makaslama
Meblağ07:35:04
Para miktarı, tutar
Üstün zeka07:35:01
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
Sayı boncuğu07:35:00
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
yırtıcı kuş07:34:59
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad