süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

süzgeç00:54:17
Sıvıları süzmeye yarayan araç
çözülme00:54:17
Çözülmek işi
akdiken00:54:00
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
kriket00:53:56
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
DOLUNAY00:53:48
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
aktarma00:53:28
Aktarmak işi
serbest vuruş00:53:24
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
tellâl çağırtmak00:53:12
bir haberi, bir isteği vb. yi tellâl aracılığıyla duyurmak
açacak00:53:04
Açmaya yarayan araç
müselles00:52:55
Üçgen
UZMAN00:52:47
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
kamutay00:52:43
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
Yabani turp00:52:32
Yaban turbu, acırga
servet00:52:28
Varlık, zenginlik, mal mülk
sağ esen00:52:11
Sağlıkla, esenlikle
sadme00:51:55
Çarpışma, tokuşma, vurma
sakal00:51:51
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
İltizam00:51:27
Kayırma, bir tarafı tutma
MİRASÇI00:51:23
Kendisine miras kalan, varis
mezuniyet00:51:19
İzinli olma durumu
hindistan cevizi00:50:59
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
hurafe00:50:55
Dine sonradan girmiş boş inanç
VARAN00:50:47
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
Kurban00:50:43
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
gülüş00:50:39
Gülmek işi veya biçimi
potansiyel00:50:35
Varlığı, gücü ortaya çıkmamış olan, gizil
akordiyon00:50:31
bk. akordeon
ortaya koymak00:50:18
herkesin görebileceği yere koymak
fütursuzca00:50:11
Önemsemeyerek, aldırmayarak
kisve00:49:59
Kılık
fena00:49:51
İyi nitelikte olmayan, kötü
Duyuru00:49:35
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
palyatif00:49:21
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
kireç00:49:12
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
manidar00:49:08
Anlamlı olan, manalı
belgegeçer00:49:00
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
bahtı açık00:48:53
Talihli
ses aleti00:48:46
Ses aygıtı
arefe00:48:37
bk. arife
ötleği00:48:34
Bir cins kartal
malî yıl00:48:26
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
yeter00:48:02
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
kadınsılık00:47:49
Kadınsı olma durumu
kemer00:47:41
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
umumiyet00:47:33
Genellik
havarî00:47:25
Yardımcı
kötek00:46:58
Baston, sopa
DÖRTLÜ00:46:50
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
kılade00:46:46
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
yaşa00:46:37
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
başkalaşma00:46:33
Başkalaşmak işi
ışıklanma00:46:29
Işıklanmak işi
lenf00:46:06
Lenf damarlarında dolaşan kanla, doku ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plâzması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan
müsait00:45:54
Uygun, elverişli
keten tohumu00:45:43
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
cana00:45:16
Sevgiliye hitap sözü
mizahi00:45:12
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
simgesel00:45:11
Sembolik
İŞLİK00:45:08
Atölye
TELEK00:44:56
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
kaygılı00:44:52
Kaygısı olan, üzüntülü
mevhum00:44:42
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
baharatçı00:44:38
Baharat satan kimse
peltek00:44:30
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
merbut00:43:54
Bağlı, bağlanmış
şef00:43:50
Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse
şeb00:43:46
bk. gece, ruz
şek00:43:37
Şüphe
şem00:43:33
Mum, balmumu
şer00:43:29
Kötülük, fenalık
şet00:43:25
Sıkarak bağlama, sıkma
şey00:43:21
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
şip00:43:17
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şom00:43:05
Uğursuzluk
mercan00:43:01
Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan (Corallium rubrum)
start00:42:53
Çıkış
zararsız00:42:41
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
ibibik00:42:21
Çavuş kuşu, hüthüt
tedirgin etmek00:42:13
rahatını, huzurunu kaçırmak
olanaksız00:42:09
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
sorguya çekmek00:42:02
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
tatlı su Frengi00:41:58
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
potas00:41:18
Potasyum hidratı, potasyum karbonatı gibi potasyum birleşiklerine verilen genel ad
potin00:41:14
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
oklava00:41:10
Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde uzunca değnek
ASUDE00:41:06
Sessiz, rahat, sakin
anatomi00:40:58
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
Kışlak00:40:52
Kışın barınılan yer
Peyk00:40:48
Uydu
Paye00:40:32
Rütbe, derece aşama
Isıveren00:40:20
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
Posa00:40:12
Suyu alınmış her tür yiyecek maddesinin artığı
uzay üssü00:40:08
Uzay istasyonu
yumru00:40:01
Yuvarlak, şişkin şey, kabartı
ayakyolu00:39:37
İnsanın besin artıklarıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, helâ, kademhane, memişhane, kenef, tuvalet
viyolonsel00:39:25
Viyoladan büyük, kontrbastan küçük, dört sürtme telli bir orkestra çalgısı
gayret etmek00:39:21
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
tike00:39:03
(et, ekmek, peynir vb için) Parça, lokma, dilim
İsmet00:38:56
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
yabgu00:38:39
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
geçenek00:38:37
bk. koridor
Çay00:38:29
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
ÇAM00:38:20
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
ÇAN00:38:13
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
kerevit00:38:05
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
naaş00:37:53
Ölen kimsenin vücudu, ceset
onarma00:37:40
Onarmak işi
ARNAVUT00:37:36
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
İKAME00:37:28
Yerine koyma, yerine kullanma
derli toplu00:37:20
Düzenli, dağınık olmayan, düzen verilmiş
Fıtrat00:37:16
Yaradılış, hilkat
Hayat00:37:12
Yaşam, dirim
Hayal00:37:00
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
zerk00:36:48
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
yeknesaklık00:36:40
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
organizma00:36:36
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
Hasse00:36:16
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
lâpacı00:36:08
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
koyu gri00:36:04
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
KURAMSAL00:35:56
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
Madeni00:35:52
Madensel, madenle ilgili
merkezcilik00:35:48
Merkeziyetçilik
Yıllık00:35:40
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
yerine getirmek00:35:33
istenileni, gerekeni yapmak
özengen00:35:31
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
Rivayet00:35:25
Söylenti
nezle00:35:21
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
biçme00:35:17
Biçmek işi
çavuş kuşu00:35:01
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
bezginlik00:34:57
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk