süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

süzgeç09:36:23
Sıvıları süzmeye yarayan araç
İnsanlık09:36:22
Bütün insanları içine alan varlık
aşama09:36:07
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
SECİYE09:35:59
Yaradılış, huy, karakter
keçi mantarı09:35:54
bk. ak mantar
ülkü09:35:41
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
Düz yazı09:35:39
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
düş kırıklığı09:35:37
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
Fistan09:35:37
Giysi
kayıtsız09:35:31
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
oğul otu09:35:18
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
transfer09:35:11
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
bayağı09:35:10
Aşağılık, pespaye
TEDBİR09:35:07
Önlem
sirken09:35:03
Yabanî ıspanak (Chenopodium album)
artı uç09:34:52
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
üvey ana09:34:41
Öz olmayan anne, analık
Panzehir taşı09:34:33
Antilop gibi hayvanların midesinde oluşan, zehiri önleyici etkisi olan kütle
evren doğumu09:34:31
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
BİLYE09:34:07
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
alfa09:33:48
Yunan alfabesinin birinci harfi
anamal09:33:32
Sermaye, kapital
kapuçin09:33:24
Lâtin çiçeği
idare09:33:21
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
Labada09:33:12
Karabuğdaygillerden, dere kıyılarında, sulak çayırlarda kendiliğinden yetişen, çok yıllık ve yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, efelek (Rumex petientia)
hâkim olmak09:33:11
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
gömgök09:32:57
Her yanı mavi, masmavi
hicap09:32:45
Utanma, utanç, sıkılma
elci09:32:35
Bazı yörelerde mevsimlik tarım işçisi toplayıp işçi ile işveren arasında aracılık yapan kimse
yandaş09:32:32
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
Çapkın09:32:21
Geçici aşklar arkasında koşan
mayın09:32:21
Toprak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan doğruya, çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patlayıcı madde
madrabaz09:31:51
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
lâhza09:31:46
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
kesir09:31:26
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
acınacak09:31:07
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
fahişe09:30:59
Orospu
İYİLİK09:30:57
İyi olma durumu, salâh
Şipşak09:30:51
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
modem09:30:45
Bilgi işlem
kararlılık09:30:39
Kararlı olma durumu, istikrar
eğitim09:30:32
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
tin09:30:21
Ruh
mecus09:29:46
Ateş, inek, timsah vb.ne tapan kimseler
öğütücü diş09:29:44
Azı dişi, azı
Kaçak09:29:15
Bağlı bulunduğu yerden veya yasadan kaçan, uzaklaşan kimse
feribot09:29:12
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
orta hizmeti09:29:00
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
yenici09:28:35
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
Çatal09:28:35
İki veya daha çok kola ayrılan değnek
özelik09:28:29
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
mücevher09:28:26
Değerli süs eşyası
ÜSTSUBAY09:28:22
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
mahruti09:28:18
Konik
mandıra09:27:29
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
astronomi09:27:19
Gök bilimi, felekiyat
spekülâsyon09:27:15
Kurgu
şekilci09:27:10
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
DİŞ TAŞI09:26:59
Diş köklerinde oluşan kireçsi taş tabaka
Isıl09:26:57
Isı ile ilgili, termik
renk körü09:26:51
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
güzel09:26:40
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
karaltı09:26:08
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
His09:25:05
Duygu
kara kış09:25:01
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
bağıt09:24:32
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
FİRAR09:24:14
Kaçma, kurtulma
Manalı09:24:11
Anlamlı
ezik09:24:06
Ezilmiş veya yassılmış
dizemli09:23:35
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
Asırlarca09:23:25
Yüzlerce yıl
Cüz09:23:09
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
Süpürge otu09:23:02
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
akışkanlık09:22:50
Akışkan olma durumu
Yeleç09:22:49
Yeleğen, havadar
Avanta09:22:23
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
gerili09:22:15
Gerilmiş olan
Alem09:22:06
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
MURAT09:22:06
İstek, dilek
çarpışma09:22:04
Çarpışmak işi, müsademe, sadme
Dönmek09:22:02
Sınıfta kalmak
çabucak09:21:48
Çok çabuk, vakit geçirmeden, çabucacık, hızla, sür"atle
fermejüp09:21:43
Çıtçıt
dışarı09:21:43
Dış çevre, dış yer, hariç
refakat etmek09:21:43
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
kamufle etmek09:21:33
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
yaban kazı09:21:16
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
Lafazan09:21:10
Geveze
ana deniz bilimi09:21:04
Oşinografi
zamklı09:20:54
Üstüne zamk sürülmüş
Apışak09:20:28
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
akıl dışı09:20:22
Akla, gerçeğe, uygun olmayan
dağ koyunu09:20:18
Yabanî koyun
çalma09:20:12
Çalmak işi
tart09:20:04
Kovma, çıkarma
gözlüklü09:20:01
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
geceleme09:20:00
Gecelemek işi
söz gelişi09:19:59
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
OYLUMLU09:19:50
Oylumu olan, hacimli
artırım09:19:42
Bir şeyi idareli harcayarak onun bir bölümünü artırma işi, tasarruf
meşhur09:19:23
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
bütün bütüne09:19:13
Bütün olarak, tamamıyla
püskürme09:18:35
Püskürmek işi
Meblağ09:18:26
Para miktarı, tutar
emanet etmek09:18:26
bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere korumak için bırakmak
manevra09:18:19
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
golf09:18:17
Ufak bir topu özel sopalarla çelerek, değişik engelleri aşarak, belli bir deliğe sokmak amacıyla geniş, çimenlerle kaplı bir alanda, açık havada oynanan bir oyun
zar09:18:13
İnce perde veya örtü
Açık mavi09:18:05
Mavinin bir ton açığı
karşı çıkmak09:17:59
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
sakın09:17:59
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
palto09:17:57
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
ata09:17:18
Baba
vacip09:16:51
Yapılması gerekli olan
ÖLMEZLİK09:16:42
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
altıncı09:16:40
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
yasak aşk09:16:35
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
açıktan09:16:22
Bir yerin uzağından
maden yatağı09:16:17
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
gomalak09:16:05
Alkolde eriyen hayvanî reçine
AFET09:16:00
Doğanın sebep olduğu yıkım
keşiş09:15:50
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
Başat09:15:49
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
şaşmaz09:15:34
Değişmez ve yanılmaz nitelikte olan
Hititçe09:15:32
Hitit (Eti) dili
terane09:15:02
Ezgi, makam, nağme
ümük09:14:59
Boğaz, gırtlak, imik
piyon09:14:54
Satrançta oyun başında ön sıraya dizilen, bulundukları sıra üzerinde ilk hamlede ister iki, ister bir hane gidebilen sekiz küçük taş, piyade
destek09:14:49
Dayanak, dayak
Apart otel09:14:46
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi