süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

kantarı belinde00:50:03
gözü açık, aldatılmaz
ustalaşma00:49:40
Ustalaşmak durumu
fark etmek00:49:28
görmek, seçmek
hazine00:49:08
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
Armut kurusu00:48:55
Daha sonraki mevsimlerde yenmek üzere kurutulmuş armut
MERAKLI00:48:18
Her şeyi anlamak ve bilmek isteyen, mütecessis
kolalı00:48:06
İçinde kola bulunan
sakat olmak00:47:10
sakatlanmak
restore etmek00:47:06
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
rota00:47:01
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
onbaşılık00:46:38
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
saptama00:46:30
Saptamak işi, tespit
seksapel00:46:22
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
utanmak00:46:15
Sıkılmak
karma00:46:12
Karmak işi
allame00:46:00
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
CANLICILIK00:45:56
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
mükafat00:45:45
Ödül
maderşahi00:45:29
Anaerkil, matriarkal
birbiri00:45:21
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
kundak00:45:12
Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez
telif hakkı00:44:17
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
sol00:43:49
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
taravet00:43:42
Körpelik, tazelik
soru işareti00:43:40
Soru cümlelerinin sonuna konan işaret
TEKİT ETMEK00:43:35
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
inanmak00:43:25
Birini doğru sözlü olarak bilmek, güvenmek
intizar00:42:54
Bekleme, gözleme
Deyim00:42:28
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
ateşli00:42:09
Ateşi olan
stenografi00:42:01
Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi
sagu00:41:44
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
kamyon00:41:25
Motorlu büyük yük taşıtı
başmuharrir00:39:55
Başyazar, sermuharrir
kuron00:39:17
Korumak için diş üzerine dişçi tarafından geçirilen metal kaplama
ustaca00:38:36
El uzluğu ile, ustalıkla
Toprak00:38:02
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
bitirim00:37:48
Çok hoşa giden (kimse, yer)
elemek00:37:46
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
sürgen doku00:37:07
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
Rivayet00:37:03
Söylenti
geri çekilmek00:37:00
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak
yalanma00:36:17
Yalanmak işi
Allah Allah!00:35:57
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
İSTENÇSİZ00:35:30
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
akit00:35:24
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
MOSTRALIK00:35:11
Göstermelik, numune
ivecenlik00:33:34
İvecen olma durumu, acele, acelecilik
yüzey00:33:25
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
öğütleme00:33:08
Öğütlemek işi, nasihat
çılgın00:33:06
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
Popülarite00:33:03
Halk tarafından sevilme, tutulma
STOK00:32:33
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
fışkı00:31:30
Atgillerin taze dışkısı, tersi
zaman aşımı00:30:51
Süre aşımı, müruruzaman
yat00:30:17
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
Ündeş00:30:10
Benzer sesle biten söz veya cümle
ahiretlik00:29:02
bk. ahretlik
rüesa00:28:43
Başkanlar
Yerine00:28:26
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
Ağa00:28:24
Kırlık kesimde geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse
arslan00:28:13
Aslan
altes00:28:05
Prens ve prenseslere verilen şeref unvanı
yapay00:27:26
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
öl00:27:26
Toprağın nemi, yaşlık, höl
hakçası00:27:25
Doğrusu, doğru olanı
CEPHE00:27:17
(yapılarda) Yüz, alnaç
lâlanga00:25:56
Yağda kızartılarak, üzerine şeker veya şerbet dökülen bir hamur tatlısı
ensiz00:25:50
Eni küçük olan, dar
ecdat00:25:02
Dedeler, atalar
sorguya çekmek00:23:00
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
cebirsel00:22:57
Cebirle ilgili
sığdırma00:22:54
Sığdırmak işi
müsaade00:21:53
İzin, icazet, ruhsat
muhayyer00:21:30
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
CILKAVA00:21:06
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
koyacak00:20:28
İçine öte beri koymaya yarayan şey
fassal00:20:24
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
libas00:20:17
Giysi
taydaş00:20:02
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
sakaf00:19:41
Çatı, dam
elektrik üreteci00:19:18
Jeneratör
kapitalist00:19:15
Sermayedar, ana malcı
mahviyet00:18:44
Alçak gönüllülük
araklama00:18:31
Araklamak işi, çalma, aşırma
alyuvar00:18:23
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
yıpratma00:18:09
Yıpratmak işi
cerrahi00:18:07
Cerrahlıkla ilgili
vezneci00:18:00
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
ihtiraslı00:17:47
Aşırı istekli
sağlık ocağı00:17:06
Kasaba ve köylerde hastalara bakmak için açılan kuruluş
tan yeli00:16:59
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
katalpa00:16:56
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
gelgit00:15:32
Boşuna gidip gelme
tak00:15:15
Tahta vb. bir şeye vurulunca veya silâh patlayınca çıkan tok ve sert ses
kovculuk00:15:06
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
tombala00:14:53
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
ikame etmek00:14:28
yerine koymak
kritik00:13:24
Tehlikeli, endişe veren (durum)
diplomat00:12:56
Uluslar arası konularda ülkesini temsil etmekle görevlendirilen kimse
yapılabilirlik00:12:52
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
yapı malzemesi00:12:02
İnşaatın yapımında kullanılan her tür malzeme
çiğe00:11:58
Ceviz veya badem içi
malumat00:11:27
Bilgi
GÖRÜNTÜLÜK00:11:21
Ekran
köpek balığı00:10:43
Köpek balıklarından, gövdesi mekik biçiminde, burun kısmı sivri, solungaç yarıkları boynun iki yanında bulunan, kıkırdaklı, yırtıcı balıkların genel adı (Mustelus mustelus)
meydana çıkarmak00:10:36
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
yüce00:10:34
Yüksek, büyük, ulu
küpe00:10:25
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
kredi00:09:48
Borç ödemede güvenilir olma durumu
selis00:08:56
Akıcı (söz)
SINAV00:08:55
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
fatih00:08:47
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
hazır kahve00:08:11
Neskafe
alıcı00:07:51
Satın almak isteyen kimse, müşteri
portre00:07:07
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
çağdaş00:06:24
Aynı çağda yaşayan, muasır
baştan savma00:06:17
üstünkörü, özen göstermeden
mücadele00:05:59
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
fikrisabit00:05:31
Saplantı, idefiks
mermi00:05:29
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
insaflı00:05:23
İnsafı olan, acıyarak, hakkını vererek davranan, vicdanlı, imanlı
top sürmek00:04:44
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
nitelikli00:04:35
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
uza devim00:04:07
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ön yargı00:03:50
Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm
uzak00:03:44
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
süsen00:03:28
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
küme00:03:00
Tümsek biçimindeki yığın
henüz00:02:34
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni