süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

koaptör05:33:47
Cebire
ubudiyet05:33:18
Kölelik, kulluk
şerif05:33:08
Kutsal, şerefli
limonata05:32:56
Su, şeker ve limon suyundan yapılan şerbet
iskarpela05:32:51
Tahta, metal veya taşı işlemeye yarayan çelik araç
elbet05:32:31
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
nefes05:32:27
Soluk
doymaz05:32:03
Doymak bilmeyen, aç gözlü
banal05:31:56
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
sardalye05:31:53
Hamsigillerden, konservesi ve tuzlaması yapılan, gümüş renginde, pullu ve 10-15 cm boyunda, küçük bir balık, ateş balığı (Clupea pilchardus)
yemenici05:31:45
Yemeni yapan veya satan kimse
balak05:31:43
bk. malak
balar05:31:40
Çatı kirişi olarak kullanılan ve kiremitlerin altına döşenen ince tahta, pedavra
bahis05:31:27
Konuşulan şey, konu
tanrısal05:31:26
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
mazı05:31:07
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
asude05:30:46
Sessiz, rahat, sakin
enine boyuna05:30:44
gösterişli, iri yarı
Muhrip05:30:40
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
teğmen05:30:33
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
aldırış etmemek05:30:24
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
sıkma05:30:20
Sıkmak işi
ingin05:30:08
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
kurdeşen05:29:58
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
incik05:29:52
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
tevzi05:29:39
Dağıtma, üleştirme
tevil05:29:37
Bir sözü veya davranışı görünür anlamından başka bir anlamda kabul etme, çevri
esenlikli05:29:35
Esenliği olan
efelenme05:29:33
Efelenmek işi
Önemli05:29:22
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
barometre05:29:17
Basınçölçer
çisenti05:29:10
Toz gibi ince yağan (yağmur)
Aşmak05:29:02
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
askılık05:29:00
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
dekorcu05:28:44
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
çaba göstermek05:28:43
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
azalma05:28:27
Azalmak işi, eksilme, tenakus
güvercin05:28:09
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
MARAZA05:28:06
Hastalık, illet, anlaşmazlık, çekişme, kavga
smaçör05:27:49
Voleybolda file üzerinde karşı alana doğru yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vuran, oyuncu
irdeleme05:27:28
İrdelemek işi
Sübvansiyon05:27:25
Devletçe yapılan para yardımı, destekleme
devşirmek05:27:04
Katlamak, düzgün duruma getirmek
değersizlik05:27:03
Değersiz olma durumu
öğretici05:27:03
Öğretme, yetiştirme ve açıklama niteliğinde olan, didaktik
yazgıcı05:26:40
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
tepsi05:26:23
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
itiyat05:26:15
Alışkanlık, huy
testi05:26:13
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
tersi05:26:03
bk. Tirsi
terfi05:26:01
(derecesi, makamı) Yükselme
terek05:25:58
Evlerde veya dükkânlarda yüksekçe yerde yapılan raf
terki05:25:56
Eyerin arka bölümü
terme05:25:53
Bir tür yaban turpu
Vakar05:25:16
Ağırbaşlılık
Lonca05:25:10
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
tahtaboş05:25:00
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
zarar vermek05:24:48
kötülük etmek
yakın dost05:24:45
İçten, samimî ve yalın kimse
konum05:24:44
Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon
ensiz05:24:38
Eni küçük olan, dar
boğma05:24:35
Boğmak işi
İ05:24:23
İyot"un kısaltması
Mesela05:24:06
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
RENYUM05:24:03
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
MEVDUAT05:23:46
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
Meslek05:23:38
Bir kimsenin geçimini sağlamak için yaptığı sürekli iş
tekir05:23:33
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
kalp çarpıntısı05:23:09
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
berkelyum05:23:07
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
HAİNLİK05:23:06
Hain olma durumu veya haince davranış
su geçirmez05:23:06
Birleşiminden ötürü su geçirmeyen, suyu çekmeyen (kumaş, toprak vb.)
batkı05:22:24
Batkınlık, iflâs
natura05:22:15
İnsanın yaradılış özelliği
boşluk05:22:13
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
ÜZERLİK05:22:02
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
gag05:21:42
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
kurabiye05:21:37
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
dut05:21:34
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
vefa05:21:08
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
zarfçı05:20:58
Tenha bir yolda yere zarf bırakan, sonra da zarfı bulup alan kimseyi suçlayarak ve onun üstünü başını zorla arayarak zarf içindeki parayı ve o arada el çabukluğuyla diğer değerli şeyleri de alan hırsız, papelci
volt05:20:43
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
vole05:20:40
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
yeterlik belgesi05:20:01
Uzmanlık belgesi, ehliyet
pusma05:19:59
Pusmak işi
itilaf05:19:43
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
nail05:19:33
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
saklanma05:19:24
Saklanmak işi
ekalliyet05:19:18
Azınlık
Hami05:19:12
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Yürürlük05:19:05
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
gönüllü05:18:28
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
istirahat05:18:14
Dinlenme, rahat etme
musluk05:17:47
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
terebentin05:17:30
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
musiki05:17:18
Müzik
Gündüz05:17:15
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
kürt05:17:13
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
Uranüs05:17:10
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
resmiyet05:17:10
Resmîlik
tayin edilmek05:17:02
atanmak
fukara05:17:02
Yoksul, fakir, fıkara
küpe05:16:59
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
sinemacı05:16:54
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
kült05:16:50
Tapma, tapınma
dalgalanma05:16:39
Dalgalanmak işi
avukat05:16:38
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
avuntu05:16:35
İnsanı avutan şey, teselli
şebabet05:16:33
Gençlik veya gençlik yılları
epope05:16:30
Destan
tahril05:16:25
Çizgi
kefe05:16:14
Terazi gözlerinden her biri
seçilmiş05:16:01
Seçerek ayrılmış
depolama05:15:44
Depolamak işi
kalsiyum oksit05:15:40
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
sonsuz05:15:35
Sonu olmayan, hiç bitmeyen, ebedi
olefin05:15:19
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
seren05:15:18
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
koygun05:15:09
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
kertik kertik05:15:08
Üzeri kertiklerle dolu
saydam resim05:15:06
Kolay anlaşılabilen resim
konuşmak05:15:04
Söylev vermek, konuşma yapmak
kaya hanisi05:14:48
Lahos
rehavet05:14:44
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
yazıklar olsun05:14:38
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
toprak kölesi05:14:28
Toprağa bağlı köle
hayat dolu05:14:18
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
enik05:13:41
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
jinekolog05:13:40
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
refleks05:13:32
Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliği, tepke, yansı