süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

ağ torba01:28:32
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
açık mavi01:28:19
Mavinin bir ton açığı
Yeni Dünya aslanı01:27:56
Puma
YERSİZ01:27:51
Barınacak yeri olmayan
SEDİR01:26:40
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
yakın dost01:26:20
İçten, samimî ve yalın kimse
Söndürmek01:26:17
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
istifade etmek01:26:16
yararlanmak
tatlı su ıstakozu01:26:14
Kerevit, kerevides
epifit01:26:08
Üst bitken
evcil hayvan01:25:58
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
LOGARİTMA01:25:44
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
sinsin01:25:40
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
ahiretlik01:25:34
bk. ahretlik
SEVİMSİZLİK01:25:28
Sevimsiz olma durumu
avutma01:25:18
Avutmak işi, teselli
RÜŞVETÇİ01:25:08
Rüşvet alarak iş gören kimse
Satürn01:25:07
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
Zurna01:25:05
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
ivedilikle01:24:57
Tez elden, çabuk yapılma gerekliliğiyle, müstacelen
oyalamak01:24:53
Vakit kazanmak için aldatmak
türkuaz01:24:51
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
saygısız01:24:50
Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
Gizemli01:24:47
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
numunelik01:24:44
Örneklik
asrî01:24:41
Modern, çağcıl
sihirbazlık01:24:39
Büyücülük
Enam01:24:25
Yaratılmış bütün canlılar
gafil01:24:22
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
gadir01:24:18
Haksızlık etme, zarar verme
bahadır01:24:14
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
ZAĞLI01:24:11
Kılağılı
Kınnap01:24:08
Sicim
gamze01:24:06
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
aydınlatıcı01:24:04
Aydınlık verici
sacayağı01:23:59
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
venüs01:23:57
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
Talakat01:23:47
Düzgün söz söyleme kolaylığı
Atılgan01:23:41
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
öykü01:23:32
Ayrıntılarıyla anlatılan olay
suflör01:23:27
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
tayyar01:23:23
Uçucu
kaz ayağı01:23:21
bk. kazayağı
Matbuat01:23:19
Basın
pastoral01:22:26
Kır hayatını ve törelerini anlatan
MAAİLE01:22:24
Ailece, ev halkıyla birlikte
krater01:22:20
Yanardağ ağzı
mandalina01:22:16
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
Baştan çıkarmak01:22:12
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
dipnot01:22:07
Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce veya bilgi ile ilgili olarak sayfa altına konulan açıklama, haşiye
asa01:22:01
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
pafta01:21:47
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
DİASPORA01:21:44
Kopuntu
Standart01:21:43
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
göğüs cerrahisi01:21:40
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
dogmacılık01:21:35
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
panik01:21:32
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
susuz01:21:32
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
formasyon01:21:30
Biçimlenme
gerileme01:21:28
Gerilemek işi
papaz01:21:23
Hristiyan din adamı
pasif01:21:20
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
pasaj01:21:18
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
kullanma01:21:16
Kullanmak işi, istimal
mavimtırak01:21:13
Maviyi andıran
payam01:21:07
Badem
payen01:21:02
bk. pagan
şahadetname01:21:00
Diploma, sertifika, bröve
irrasyonel01:20:56
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
şah damarı01:20:53
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
İletişim araçları01:20:45
Toplumda sözlü veya yazılı haber alma imkânını sağlayan teknik araçlar
İlan01:20:41
Duyuru
Sembolist01:20:36
Sembolizmle ilgili
terk01:20:34
Bırakma, ayrılma
meymenetsiz01:20:30
Uğursuz
murakabe01:20:25
Denetleme, denetim
pompalama01:20:22
Pompalamak işi
mafiş01:20:19
Yok, kalmadı
çekim01:20:15
Çekmek işi
çekme01:20:13
Çekmek işi
anlamlı01:20:10
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
kekelik01:20:08
Kekemelik
KARANLIK01:20:05
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
durgun01:20:00
Kımıldanış ve canlılık göstermeyen, dingin, sakin
yumurta hücresi01:19:58
bk. oosfer
saygı01:19:53
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
arkada kalanlar (veya arkadakiler)01:19:48
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
fır01:19:45
Fırıl fırıl
tepe01:19:40
Bir şeyin en üstteki bölümü
bunalmak01:19:40
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
bir daha01:19:35
bir kez daha
madrabaz01:19:32
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
tramvay01:19:27
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
püriten01:19:14
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
vatan haini01:19:07
Vatanın yüksek menfaatlerini hiçe sayarak onun aleyhinde iş gören kimse
keten tohumu01:19:05
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
rokoko01:18:59
XVIII. yüzyılın başında Fransa"da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu
Patlatma01:18:50
Patlatmak işi
doğrulama01:18:42
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
diretme01:18:40
Diretmek işi, inat
Ayı balığı01:18:32
Fok
yaygara01:18:20
Gereksiz olarak yüksek sesle bağırıp çağırma
gag01:18:11
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
tesir etmek01:18:03
etkilemek, etki yapmak
duo01:17:58
İki ses veya iki müzik
dun01:17:55
Alçak, aşağı, aşağılık
dut01:17:48
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
baha01:17:31
Paha
kalıtımsal01:17:29
Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, ırsî
kazı01:17:17
Bir yeri kazma işi, hafriyat
muntazaman01:17:14
Düzenli olarak
rubai01:17:09
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
Düzensiz01:17:06
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
trol01:17:00
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
hissetme01:16:58
Hissetmek işi
çelim01:16:57
Güç, kuvvet
çerge01:16:46
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
kapitalist01:16:43
Sermayedar, ana malcı
köhne01:16:42
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
EVEGEN01:16:27
İvecen
broş01:16:24
Kadınların takındıkları süs iğnesi
tavassut01:16:22
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
çığ01:16:19
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
muhaberat01:16:16
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
zıypak01:16:06
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
Ukraynalı01:15:55
Ukrayna halkından olan kimse
orkestracı01:15:49
Orkestrada görevli kimse
kırtasiyeci01:15:46
Kırtasiye satan kimse
konveksiyon01:15:40
Isı yayımı, iletim
Fin hamamı01:15:37
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna