süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

süzgeç08:49:49
Sıvıları süzmeye yarayan araç
etmen08:49:49
Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri, amil, faktör
dudak boyası08:49:46
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
kandil yağı08:49:43
Kötü cins zeytinyağı
töre dışı08:49:35
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
KEŞİŞLEME08:49:31
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
günahsız08:49:28
Günahı veya suçu olmayan
tabelâ08:49:26
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
ifade etmek08:49:25
anlatmak
Cömert08:49:24
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
Edinim08:49:20
Kazanma, iktisap
aktör08:49:17
Erkek oyuncu
kokpit08:49:14
Uçaklarda uçak mürettebatına ayrılan ve uçağın ön kısmında bulunan yer
hepatit08:49:11
Sarılık
fişeklik08:49:11
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
mestane08:49:10
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
göçüm08:49:09
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
FAHRİ08:49:08
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
cilâ08:49:05
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
kapelâ08:49:05
Şapka
gönlünce08:49:05
Dileğine uygun
delişmen08:49:05
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
alıştırma08:49:03
Alıştırmak işi
dil bilimi08:48:59
Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik
yazı makinesi08:48:57
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
peş08:48:54
Arka
kuru temizleme08:48:51
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
İSKERLET08:48:51
Dikenli salyangoz
yankı bilimi08:48:48
Akustik
jeloz08:48:46
bk. Agaragar
delege08:48:45
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
tazyik08:48:37
Basınç
sine08:48:31
Göğüs
hiciv08:48:29
Yergi
sili08:48:26
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
on paralık08:48:24
Değeri çok az veya değersiz, hiç
Hücum08:48:23
Saldırma, saldırı, saldırış
sima08:48:20
Yüz, çehre
pahalı08:48:19
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
uzlaştırıcı08:48:18
Uzlaşmayı sağlayan
DEFİNE08:48:15
Toprak altına gömülerek saklanmış, para veya değerli şeyler, gömü
zümrüdüanka08:48:09
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
gelecek bilimi08:48:09
Fütüroloji
dalga geçmek08:48:02
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
değinme08:48:01
Değinmek işi, temas
müştereken08:48:01
Ortaklaşa, birlikte, el birliğiyle
virgül08:47:56
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
TORİK08:47:53
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
karakteristik08:47:50
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
işveli08:47:50
Nazlı, cilveli, edalı
palmiyegiller08:47:47
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
yalancı safran08:47:44
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
NİNE08:47:43
Torunu olan kadın, büyük anne
ZARİF08:47:41
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
meşgul etmek08:47:40
vaktini almak
vesikalık resim08:47:38
bk. vesikalık fotoğraf
meşin yuvarlak08:47:33
(futbolda) Top
Boğa08:47:31
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
sayım08:47:20
Saymak işi, tadat
genel görünüm08:47:20
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
dirsek08:47:17
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
kındıraç08:47:15
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
akbalık08:47:11
Sazangillerden, eti kılçıklı, yumurtası ile tarama yapılan bir balık (Leuciscus)
kesmik08:47:08
Kesilmiş sütün koyu bölümü
mikroskop08:47:07
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
yapım evi08:47:02
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
SİHİRBAZ08:47:00
Büyücü
mülk08:47:00
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
tasvip etmek08:46:57
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
TUZLA08:46:54
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
Pervane08:46:49
Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek
TUZAK08:46:48
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
adilik08:46:48
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
yürütüm08:46:46
Yürütmek işi
tulanî08:46:46
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
nasıl08:46:42
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
akson08:46:39
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
ilânihaye08:46:37
Sonsuza kadar
enfraruj08:46:33
Kızıl ötesi
çelik çomak08:46:31
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
teşrih08:46:25
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
BELİRLEMEK08:46:23
Yeni bir kavramı, özünü oluşturan ögeleri açıklayarak tanımlamak, sınırlamak
hakimlik08:46:23
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
karşılıksız08:46:22
Karşılığı olmayan
irsi08:46:17
Kalıtımla geçen, soydan kalma, soydan geçme, kalıtsal
sıkılma08:46:16
Sıkılma işi
mekanikçilik08:46:15
Bütün fiziksel olayları, uzay ve uzayda yer değiştirmelerle açıklayan görüş, mekanizm
ILGIM08:46:12
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
çözümleyici08:46:09
Çözümlemek işini yapan kimse
ordonat08:46:06
Silâhlı kuvvetlerin savaş gereçlerini, araçlarını ve bunlara benzer her türlü ihtiyaçlarını sağlamakla görevli sınıf (ordu donatım işleri sözünün kısaltması)
gram08:46:06
C. G. S (santimetre, gram, saniye) sisteminde kilogramın binde biri değerindeki kütle birimi. Kısaltması gr
limonluk08:46:03
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
akya balığı08:46:01
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
rağbet görmek (veya kazanmak)08:45:59
istenilmek, beğenilmek, istekle karşılanmak
Hollândalı08:45:55
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
dudak08:45:52
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
bağıntılılık08:45:52
Var olabilmek veya belirlenebilmek için, bağıntı yolu ile başka bir şeye bağlı bulunma durumu, görelilik, izafiyet, rölâtivite
iridyum08:45:51
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
trakit08:45:50
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
Tumturak08:45:46
Gösteriş, debdebe
el alem08:45:46
Herkes, el gün, yabancılar
gerek08:45:44
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu (şey), lâzım
esmer08:45:41
Siyaha çalan buğday rengi
ÇALIŞMA08:45:40
Çalışmak işi, emek, say
mutlulandırma08:45:38
Mutlulandırmak işi
apışak08:45:38
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
saadetle08:45:36
güle güle yerine kullanılan bir uğurlama sözü
Uranüs08:45:30
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
akılda tutmak08:45:27
unutmamak
traverten08:45:21
Bazı kaynak sularının yığdığı, genellikle kalker tortu
hususiyet08:45:19
Özellik
namazgâh08:45:16
Açıkta namaz kılmak için hazırlanmış olan ve kıble yönüne doğru dikili bir taşı bulunan yer
tahkim etmek08:45:15
sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek
tirşe08:45:15
Yeşil ile mavi arası renk
caz takımı08:45:15
Caz müziği çalan orkestranın bütün çalgıları
Fiil08:45:15
İş, davranış
fotoğraf08:45:14
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
kabul yeri08:45:13
bk. kabul odası; kabul salonu
DOMİNANT08:45:08
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
DUYUMSAMAZLIK08:45:05
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
mantar özü08:44:58
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
Patlatma08:44:57
Patlatmak işi
Muhafazakar08:44:55
Tutucu
İspiyoncu08:44:52
İspiyon
köktenci08:44:49
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
çöküntü08:44:42
Çökme
toynak08:44:41
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvanların tırnağı, duynak
Nazlanma08:44:38
Nazlanmak işi
puro08:44:38
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
sermayedar08:44:35
Sermayesi olan