süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

Sonra17:27:24
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
Eyer17:27:22
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
canlı17:27:20
Canı olan, diri, yaşayan
sürur17:27:18
Sevinç
sperm17:27:15
bk. sperma
BOYUT17:27:13
Bir cismin herhangi bir yöndeki uzanımı
siyasetçilik17:27:11
Siyasetçinin işi
engebe17:27:09
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
alabros17:27:07
Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı)
karavan17:27:05
Bir otomobilin arkasına takılan, insan taşımaya yarayan, tekerlekli, üstü kapalı araç
roman17:27:01
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
sahip olmak17:26:59
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
temsili17:26:53
Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili
yüklenme17:26:49
Yüklenmek işi
bildirim17:26:45
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
asabiye17:26:43
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
gangliyon17:26:41
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
isale17:26:37
Akıtma
Menkul17:26:32
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
zeytin ezmesi17:26:30
İşlenmiş zeytinin ezilmesi ile yapılan yiyecek
Otlak17:26:27
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
bel17:26:25
İşaret
Emanet17:26:23
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
OLGU17:26:21
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
SATIH17:26:18
Yüz, yüzey
anîde17:26:17
Hemencecik, bir anda, birden
misel17:26:16
Koloit iyonlarında molekül yığılmasından oluşan ve yalnız başına koloidin bütün niteliğini taşıdığı kabul edilen bölüm
PALMİYE17:26:16
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
şergil17:26:15
Askıntı, baş belâsı
narıbeyza17:26:13
Akkor
kurma17:26:11
Kurmak işi
manalı17:26:09
Anlamlı
Cila17:26:06
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
divan17:26:03
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
ayvan17:26:01
Teras, sundurma
Duyuru17:26:00
Herhangi bir olguyu, bir işi, bir durumu duyurmak için yayımlanan yazılı veya sözlü haber, ilân, anons
ileri17:25:52
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
şakadan17:25:50
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
yoksun17:25:49
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
tasarruflu17:25:47
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
uygunsuz17:25:45
Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, münasebetsiz
nafta17:25:44
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
konaklama17:25:42
Konaklamak işi
erime17:25:41
Erimek işi
üstün zekâlı17:25:40
Üstün zekâya sahip olan
yekinme17:25:37
Yekinmek işi
abanoz17:25:36
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
Rezil17:25:35
Alçak, aşağılık
salat17:25:28
Namaz
Anlayış17:25:23
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
şeytani17:25:21
Şeytanca
batkınlık17:25:19
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
anımsama17:25:16
Hatırlama
kavi17:25:14
Dayanıklı, güçlü, zorlu
istinat17:25:13
Dayanma, yaslanma
ÜSKÜRE17:25:12
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
kırçıl17:25:10
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
üç boyutlu film17:25:07
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
atlı spor17:25:03
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
teshir17:24:58
Büyüleme, büyü yapma
doğrultu17:24:52
Yön, istikamet
politikacı17:24:47
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
İNCE AĞRI17:24:44
Verem
dalga geçmek17:24:39
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
ulusal17:24:38
Millî
el değmemiş17:24:37
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
kavim17:24:35
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
küsküt17:24:32
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
iskele17:24:29
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
sefarethane17:24:27
Elçilik
bundan böyle17:24:21
bundan sonra
KURTARICI17:24:19
Kurtaran, halâskâr
tütün balığı17:24:18
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
BAKANLAR KURULU17:24:16
Başbakan ve bakanlardan oluşan kurul, hükûmet
modem17:24:14
Bilgi işlem
Badem17:24:08
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
Eskişehir taşı17:24:04
Lüle taşı
müfteri17:24:03
Karacı, kara çalan, iftiracı
panter17:24:01
Pars
matara17:23:59
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
abide17:23:57
Anıt
uzun kafalı17:23:56
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
peşin17:23:55
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
dokunum17:23:54
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
lemis17:23:52
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
Kalori17:23:44
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
tarafsız17:23:38
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
SAH17:23:36
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
altın kökü17:23:31
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
yüz yüze17:23:29
Karşı karşıya
şufa hakkı17:23:27
bk. ön alım hakkı
Şipşak17:22:58
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
tersine dönmek17:21:55
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
Ofis17:21:16
İş yeri, daire, büro
itina17:21:04
Özen, ihtimam
ikircik17:19:59
İşkil
çene çalmak17:19:48
gevezelik etmek
sodyum klorür17:19:30
Tuz
yarasa17:19:30
Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio)
istifade17:19:12
Yararlanma, faydalanma
Gözlem evi17:18:04
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
katmak17:17:04
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
karşılıklı yapraklar17:16:55
Sapların her düğümünde karşılıklı olarak ikişer ikişer bulunan yapraklar
aydınlatma17:15:24
Aydınlatmak işi
KALİTE17:14:26
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
YÖNETİM YERİ17:13:26
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
co17:12:54
Kobalt`ın kısaltması
YILDIRIMSAVAR17:12:37
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
düşürmek17:12:30
Değerini, fiyatını indirmek
Aşikar17:12:21
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
İKAMETGAH17:12:18
İkamet edilen, oturulan yer, konut
baştan savma17:11:57
üstünkörü, özen göstermeden
nişan almak17:10:32
(ateşli silâhlara) bir hedefi vurmak için gerekli doğrultuyu vermek, gezlemek
çizgili17:09:29
Üzerinde çizgi bulunan
eksen17:08:38
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
ziyafet17:08:01
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
fel17:07:59
Görüngü
avam17:07:52
Halkın aşağı tabakası
Cücük17:06:18
Filiz, tomurcuk
ödenti17:05:51
Dernek, kuruluş vb. üyelerinin dernek kasasına ödemeyi üstlerine aldıkları para, aidat
SONUÇSUZ17:05:12
Sonuca ulaşamayan, sonuç vermeyen, neticesiz
biat etmek17:05:07
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
tedirgin etmek17:04:48
rahatını, huzurunu kaçırmak
Adcılık17:03:48
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
şeffaf17:03:39
Saydam
Mastı17:03:13
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
TUTAMAK17:03:10
Tutamaç
Tanıtma yazısı17:02:54
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
diskotek17:02:29
Plâk, ses bandı koleksiyonu
volan17:02:26
Bir hareketi bir mekanizmaya aktaran veya makinelerde hareketin hızını düzgün tutmaya yarayan tekerlek