süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

pazarlamacı23:41:51
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
ehemmiyetsiz23:40:55
Önemsiz
şor23:40:50
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
yenilme23:40:43
Yenilmek (I,II) işi
yakin23:40:24
Sağlam, kesin bilgi
kelepirci23:40:21
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
pespaye23:39:09
Alçak, soysuz, aşağılık
yaban domuzu23:39:07
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
yarıştırma23:38:57
Yarıştırmak işi
plaket23:38:36
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
çocuklar!23:38:36
arkadaşlar!
muhalefet23:37:59
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
Yaratıcı23:37:57
Yaratma yeteneği olan
dalyan ağı23:37:36
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
ruh çöküntüsü23:37:36
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
gramer23:37:36
Dil bilgisi
Balta23:37:12
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
bir defada23:37:10
ara vermeksizin
arlanma23:37:04
Arlanmak işi
sakat olmak23:36:36
sakatlanmak
kesafet23:36:18
Çokluk, sıklık
yüzme23:35:51
Yüzmek (I, II) işi
Kok23:35:47
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
T23:35:45
Trityum"un kısaltması
beslek23:35:21
Besleme, hizmetçi, ahretlik
yün23:34:42
Güzün kırkılan koyun tüyü
gülbahar23:34:02
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
polonyum23:33:48
Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element. Kısaltması Po
ekose23:33:18
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
kaba saba23:32:24
Görgüsüz
Oy23:32:15
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
mamelek23:32:06
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
dikkat23:32:00
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
özürlü23:31:59
Özrü olan
ecel şerbeti içmek23:31:57
ölmek
restore23:31:33
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
ise23:31:21
ekici23:31:05
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
ajanda23:30:54
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
cahilce23:30:28
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
muhafaza etmek (veya edilmek)23:30:18
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
sperm23:30:18
bk. sperma
Tayin23:30:04
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
aksiyom23:29:55
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
aşağı almak23:29:16
devirmek, yıkmak
araban23:29:00
Klâsik Türk müziğinde bir makam
şuurlu23:28:36
Bilinçli
Susuzluk23:28:11
Susuz olma durumu, kuraklık
tümür23:27:36
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
etkisizleştirme23:27:18
Etkisizleştirmek işi
bukağı23:26:47
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
yaya yolu23:26:46
Sadece yayaların kullanmasına ayrılan yol
çeşitli23:26:12
Çeşidi çok olan, türlü, mütenevvi
ana yön23:26:04
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
sup23:26:03
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
şey23:26:02
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
pare23:25:41
Parça, kısım
esatirî23:25:33
Esatirle ilgili, esatire ait
asap23:25:29
Sinirler
zahmetsiz23:25:23
Sıkıntı çekilmeden, güçlükle karşılaşmadan yapılan, eziyetsiz, kolay, emeksiz
inkıta23:25:16
Kesilme, kesinti
pudralık23:25:10
Pudra kutusu
parlamak23:25:05
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
benibeşer23:24:32
İnsan
çiçek tacı23:24:31
Çiçeklerin üreme organlarının çevresinde türlü renkte yaprakçıklardan oluşan ve böcekleri çeken organ
voleybol23:24:31
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
tabaklama23:24:27
Tabaklamak işi
ayrı23:24:04
Yerleri bir olmayan
dokuma tezgahı23:23:51
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
virgül23:23:47
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
müminlik23:23:34
Mümin olma durumu
Burgu23:23:23
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
tetir23:23:22
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
işveli23:23:11
Nazlı, cilveli, edalı
ablatya23:22:37
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
Yarıyıl23:21:56
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
yelken23:21:52
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
MAKİ23:21:32
Akdeniz dolaylarında yaygın bodur ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü
temel önerme23:21:28
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
tesis23:21:07
Yapma, kurma, temelini atma
cadalozlaşma23:21:04
Cadalozlaşmak işi
rikkat23:20:42
İncelik, naziklik
TÜRDEŞ23:20:24
Türleri bir olan, mütecanis
resmi elbise23:20:01
Üniforma
asker tayını23:19:56
Erlere verilen azık
öz eleştiri23:19:46
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
değnek23:19:32
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
ağı ağacı23:19:30
Zakkum
keski23:19:28
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
pelin23:19:20
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
sakar23:19:18
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
tasnif23:19:13
Bölümleme, sınıflama
met23:19:10
Gelgit olayında denizin kabarması
lâf taşımak23:19:10
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
fekül23:19:01
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
Çevirme23:18:52
Çevirmek işi, tedvir
bızdık23:18:51
Ufak çocuk
AMİR23:18:48
Buyuran, emreden, üst
yıkık23:18:33
Yıkılmış olan, harap, viran
PEYGAMBERLİK23:18:22
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
renk renk23:18:13
Rengârenk, her renkte olan, çok renkli, türlü renklerde görünen (şey)
bunalmak23:17:46
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
öneze23:17:07
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
ikbal23:17:06
Baht açıklığı veya yüksek bir makama, duruma erişmiş olma durumu
mahrum23:17:02
Yoksun
devam etmek (veya ettirmek)23:16:45
başlanmış bir işi sürdürmek
demevi23:16:14
Kanlı, kanı çok (insan)
ALMAN23:15:47
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
futbol23:15:42
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
kahin23:15:42
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
abasız23:15:05
Abası olmayan, aba giymemiş olan
mağlûp etmek23:14:48
yenmek
miskin23:14:34
Çok uyuşuk olan (kimse)
satış23:14:10
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
necaset23:13:58
Pislik
borazan23:13:51
Üfleyerek çalınan, perdesiz çalgı, boru
ödünç alma23:13:45
ödünçleme
kuyu23:13:40
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
Elçilik23:13:33
Elçi olma durumu
lavaj23:13:18
(metalürjide) Bir işlem sonrası, metal yüzeyleri su ile yıkama
büklüm23:12:31
Bükülmüş, kıvrılmış şeylerin oluşturduğu kat
takım erki23:12:24
Oligarşi
karaman23:12:07
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
ÜSKÜRE23:11:59
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
adlandırma23:11:56
Adlandırmak işi
camekan23:11:23
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
bakışım23:11:23
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
yurdu23:11:18
İğnenin deliği
teşvik23:11:15
İsteklendirme, özendirme
damar23:11:12
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal