süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

süzgeç10:10:04
Sıvıları süzmeye yarayan araç
Birsam10:09:41
Sanrı, halüsinasyon
Su katılmamış10:08:57
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
layık olmak10:08:29
hak kazanmış olmak
tarih10:08:06
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
kontratak10:07:09
Karşı akın, karşı saldırı
ateşli silâh10:06:18
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
bisturi10:04:57
Neşter
yüzeysel10:04:23
Yüzey ile ilgili, sathî
içli dışlı olmak10:04:04
karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
gidiş geliş10:02:39
Trafik, seyrüsefer
GİRANBAHA10:01:09
Pahada ağır, değerli
pahalı09:59:52
Pahası yüksek olan, ucuz karşıtı
sermaye09:59:06
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
taban09:58:09
Ayağın alt yüzü
Şehvaniyet09:56:59
Şehvetli olma durumu, kösnüllük, erotizm
saz09:56:55
İnce kamış, hasır otu, kiliz, kofa
Keder09:56:22
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
tutumluluk09:53:55
Tutumlu olma durumu
kusursuz09:53:02
Kusuru olmayan, mükemmel
geyik dikeni09:52:41
bk. akdiken
nazım birimi09:50:15
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
ahlak bilimi09:50:13
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
kayısı09:50:01
Gülgillerden bir ağaç (Prunus armeniaca)
sözcük09:49:40
Kelime
telli balıkçıl09:49:32
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
gerçeküstü09:47:50
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
yazma yitimi09:47:13
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
tefrik09:47:04
Ayırma, ayırt etme
zat09:46:46
Kimse, kişi
yeterlik belgesi09:45:41
Uzmanlık belgesi, ehliyet
insanoğlu09:45:22
İnsan, âdemoğlu
muvaffak olmak09:44:58
başarmak, başarılı olmak; becermek
ast09:44:56
Alt
İLAVE ETMEK09:44:29
eklemek, katmak, ulamak
çare09:44:28
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
alafranga saat09:43:24
Günü 24 saat sayarak, günün başlayışını gece yarısı 01 olarak kabul eden saat sistemi
yürürlük09:42:14
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
yağlı toprak09:41:40
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
kamet09:38:41
Boy, endam
orta yuvarlak09:38:28
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
ordubozan09:36:52
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
istek09:36:06
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
kanun maddesi09:35:39
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
halifelik09:35:36
Halifenin görevi, hilâfet
avuç içi09:34:37
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
siyasi09:34:24
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
ararot kamışı09:33:10
Maranta
yanardağ püskürmesi09:33:03
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
EŞEK09:31:33
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
Bağnaz09:31:28
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
helezoni09:30:37
Sarmal, yılankavi, helisel
siftinlik09:30:10
Adî, bayağı, berbat
sessizce09:29:53
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
konuşmacı09:29:16
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
filoloji09:28:54
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
mango09:28:12
Hint Kirazı
inceltici09:27:36
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
sacayağı09:25:43
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
bağırsak askısı09:25:38
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
çapar09:24:57
Postacı, ulak
çevgen09:24:48
Değnek
Gani09:23:57
Zengin, varlıklı
sonradan09:23:08
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
TIKLIM TIKLIM09:22:27
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
emir09:21:14
Buyruk, komut
alma09:21:10
Almak işi
irade yitimi09:19:44
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
inadına09:19:05
Terslik olsun diye
kontak açmak09:18:59
bir taşıtın motorunu çalıştırmak için kontak anahtarını çevirerek elektrik devresini açmak
yanıltı09:18:43
Sonucu bakımından çok önemli olmayan yanlışlık, sehiv
sanat eri09:16:55
bk. sanat adamı
kesinlikle09:16:43
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
ulaşma09:16:37
Ulaşmak durumu
bilme09:13:10
Bilmek işi
SİYASAL09:11:54
Politika ile ilgili, siyasî, politik
sakız rakısı09:10:09
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
deniz kulağı09:09:03
Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış veya kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış, sığ koy veya körfez, lâgün
arapça09:09:00
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
tapa09:08:28
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
terslik09:08:27
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
sözün kısası09:07:55
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
eyvah09:07:45
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
cicili bicili09:07:39
Göze çarpan süslerle bezenmiş
SAHİP OLMAK09:07:06
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
Evliya09:07:02
Erenler, ermişler, veliler
sığınma09:05:48
Sığınmak işi, iltica
muvasala09:05:44
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
Dilemma09:05:40
İkilem
kurtluca09:03:44
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
yarıştırma09:02:29
Yarıştırmak işi
toy09:02:26
Gençliği sebebiyle görgüsüz ve beceriksiz olan
yandaş09:02:23
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
oyma baskı09:01:57
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
beklenti09:01:24
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
PEYGAMBERLİK09:01:10
Peygamber olma durumu, yalvaçlık
gizil08:59:17
Gizli kalmış, henüz varlığı ortaya çıkmamış olan, potansiyel
içe kapanık08:59:14
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
MEZBAHA08:59:08
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
geri08:58:46
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
rebap08:58:39
Gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı saz
seçici kurul08:58:31
bk. seçiciler kurulu
buz dağı08:58:28
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
Pamukçuk08:58:25
Genellikle bebeklerde görülen ve bir mantardan ileri gelen, sindirim organında, ağızda ortaya çıkan iltihaplı hastalık, aft
FELÇ08:58:22
İnme, nüzul
DONANMA08:58:20
Donanmak işi
İŞKİL08:58:15
Kötü bir durumla karşılaşma sanısı, kuşku, kuruntu, vesvese
İŞ BIRAKIMI08:58:13
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
İçinde08:58:09
Süresince, zarfında
İç işleri08:58:07
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
İÇTENSİZ08:58:04
İçten olmayan, samimiyetsiz
İnandırma08:58:01
İnandırmak işi
öksüz08:57:59
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
çalap08:57:56
Tanrı
Ünlü08:57:53
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
Ülkü08:57:51
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
kendir08:57:50
Kenevir
ÜSDERİ08:57:48
bk. üst deri
ÜNLEM08:57:46
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
yük gemisi08:57:43
Yük taşımak için yapılan özel gemi
vahşi08:57:39
Yabanî
yücelik08:57:38
Yüce olma durumu, ulviyet
yüce08:57:35
Yüksek, büyük, ulu
yörük çadırı08:57:33
Yörüklerin kendine özgü iyi korunmuş, kıldan yapılmış büyük ve geniş çadırı
yörük08:57:30
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
yöresel08:57:27
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Esenleme08:57:24
Esenlemek işi, selâm
yöntem bilimi08:57:24
Özellikle felsefe ve bilim alanında yöntem araştırmak ve yeni yöntemler yaratmak için ilkeler geliştiren bilim, metodoloji
yöntem08:57:22
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
yönlendirme08:57:19
Yönlendirmek işi