süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

MENTEŞE19:12:19
Bir mille birbirine tutturulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan oluşmuş metal parça, reze
Öküz19:12:15
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
dökme19:12:10
Dökmek işi
KAbir19:12:04
Mezar, sin
intiha19:11:54
Son, sona erme, sonu gelme
ağır canlı19:11:51
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
butik19:11:48
Giyim ve süs eşyası satılan dükkân
Kurban Bayramı19:11:44
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
eğitimli19:11:35
Eğitim görmüş, eğitilmiş
dönek19:11:31
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
gizem19:11:28
Aklın erişemediği, açıklanmayan veya çözülemeyen şey, sır
dönme19:11:25
Dönmek işi
susama19:11:21
Susamak işi
eğitimci19:11:18
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
giyme19:11:08
Giymek işi
paralık19:11:05
Herhangi bir para değerinde olan
sonradan19:10:55
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
hakiki19:10:49
Gerçek
ŞEBNEM19:10:45
Çiy
sistem19:10:42
bk. Dizge
buhurluk19:10:39
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
masa tenisi19:10:34
Masa topu
tedricen19:10:27
Azar azar; giderek, gittikçe
kadırga19:10:21
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
sabit olmak19:10:17
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
omurga19:10:11
Birbiriyle eklemlenince kafatasından kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik eksen oluşturan omurların bütünü, bel kemiği
rasyonalist19:10:04
Akılcı, usçu
rasyonalizm19:10:01
Akılcılık, usçuluk
sıraya koymak19:09:58
düzenlemek, sıralamak
geometrik19:09:54
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
yenmek19:09:47
Tutmak, bastırmak
teşvik etmek19:09:41
isteklendirmek, özendirmek
yenici19:09:34
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
tahmin etmek19:09:22
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
cilacı19:09:15
Cilâ yapan, eşyaya cilâ vuran kimse
letafet19:09:12
Güzellik, hoşluk
gramofon19:09:09
Sesyazar, fonograf
Duruşma19:09:06
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
fetih19:08:46
Bir şehir veya ülkeyi savaşarak alma
lakerda19:08:42
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
kabarık19:08:36
Kabarmış olan
duman rengi19:08:29
Koyu kül rengi, füme
selinti19:08:22
Yağış sebebiyle oluşan ufak sel
mesele19:08:19
Sorun
divan19:08:15
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
direk19:08:12
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
divik19:08:09
Akkarınca, termit
aksiyon19:08:05
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
dirim19:08:02
Hayat, yaşam
mesame19:07:59
Gözenek
aksiyom19:07:55
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
mesabe19:07:52
Derece, değer, rütbe
müteşekkil19:07:49
Oluşmuş, meydana gelmiş
külliyat19:07:45
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
saadet19:07:42
Mutluluk, ongunluk, mut, kut
bereket19:07:39
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
köktenci19:07:35
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
serdengeçti19:07:32
Fedaî
bilim kurgu19:07:29
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
enlem19:07:25
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
Neden19:07:19
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
ilenç19:07:15
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
fenol19:07:09
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
iktisadi19:07:05
Ekonomik
karayanık19:07:02
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
azalma19:06:59
Azalmak işi, eksilme, tenakus
Berkelyum19:06:52
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
rün19:06:48
Rünik yazıdaki harflerin her biri
hellim19:06:41
Kıbrıs"ta yapılan bir çeşit beyaz peynir
kümes19:06:38
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
batak çulluğu19:06:31
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
alkolik19:06:28
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
helyum19:06:24
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
antrepo19:06:22
Gümrüklere gelmiş ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye
feshetmek19:06:18
Kapatmak, dağıtmak
nurlu19:06:14
Aydınlık, ışıklı, parlak
iskemle19:06:11
Arkalıksız sandalye
amazon19:06:08
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
solaklık19:06:04
Solak olma durumu
Umman19:06:01
Ana deniz, okyanus
vasıflandırma19:05:57
Nitelendirme
Alagarson19:05:44
Kısa kesilmiş saç
Bellek yitimi19:05:36
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
Yalaka19:05:33
Dalkavuk
değişinim19:05:31
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Tomar19:05:30
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
artçı19:05:26
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
afra tafra19:05:20
Çalım
her zaman19:05:16
Ara vermeden, sürekli, daima, sık sık
resmikabul19:05:10
Kabul töreni
Bir solukta19:05:06
Çabucak, çarçabuk, çok kısa bir sürede, hemen
ihtiraslı19:05:00
Aşırı istekli
etkisiz19:04:53
Etkisi olmayan, tesirsiz
Kışlak19:04:47
Kışın barınılan yer
liberalizm19:04:42
Serbestlik
fırın19:04:36
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
genizsileşme19:04:35
Dudak ünsüzünün, geniz ünsüzüne dönmesi. Türkçede ve Türk lehçelerinde b sesinin m sesine dönmesi gibi
ameliye19:04:33
Yapılan iş, işlem
kazaratar19:04:32
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
ponza19:04:30
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
varlık19:04:29
Var olma durumu, mevcudiyet
ayrılış19:04:24
Ayrılmak işi veya biçimi
kaynak suyu19:04:14
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
polis19:04:05
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
TETKİK19:04:02
İnceleme
Kolayca19:03:56
Oldukça kolay olan
endişe19:03:52
Düşünce
nöbetleşme19:03:51
Nöbetleşmek işi
sıçan otu19:03:45
Arsenik
Isıveren19:03:38
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
ayakkabı19:03:35
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
Post19:03:32
Tüylü hayvan derisi
nüsha19:03:30
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
akrabalık19:03:22
Akraba olma durumu
hünkar19:03:15
Osmanlılarda yalnız padişahlar için kullanılan bir unvan
mariz19:03:12
Hastalıklı, hasta olan
hünnap19:03:08
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
çekül19:03:05
Ucuna küçük bir ağırlık bağlanmış iple oluşturulan, yer çekiminin doğrultusunu belirtmek için sarkıtılarak kullanılan bir araç, şakul
CEREYANLI19:03:02
Akıntılı
maruz19:02:58
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
marka19:02:55
Resim veya harfle yapılan işaret
masaj19:02:52
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
mason19:02:48
Masonluk derneği üyesi, farmason
sakla samanı, gelir zamanı19:02:42
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
matah19:02:38
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
deli19:02:35
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
maval19:02:31
Yalan, uydurma söz
minare19:02:28
Namaz vaktinin geldiğini bildirmek için müezzinin çıkıp ezan okuduğu, bir veya birkaç şerefeli, çoğunlukla taştan, yüksek ve ince yapı
perakende19:02:25
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
porno19:02:21
Pornografik sözünün kısaltılmışı