süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

dar22:05:58
İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, geniş ve bol karşıtı
daz22:05:55
Saçı dökülmüş (baş), dazlak
dev22:05:46
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
dek22:05:44
Düzen, hile
duyguları açığa vurmak22:05:34
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
pozitif film22:05:30
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
krallık22:05:25
Kral olma durumu veya görevi
SAYLAV22:05:25
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
Felaketzede22:05:25
Felâkete uğramış
yatıştırma22:05:24
Yatıştırmak işi
salık22:05:24
Olmuş veya olacak bir olay, bir olgu ile ilgili verilen bilgi, haber
HİSTOLOJİ22:05:24
Doku bilimi
vardiya22:05:24
Gemilerde beklenen nöbet
sensen22:05:24
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
paçavra22:05:23
Eskimiş bez veya kumaş parçası, çaput
başlamak22:05:23
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
KARŞIT22:05:23
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
liberal22:05:18
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
olası22:05:16
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
komuta22:05:06
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
ilhan22:05:03
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
dirim22:04:59
Hayat, yaşam
ilahe22:04:59
Tanrıça
ilbay22:04:52
Vali
hasım22:04:48
Düşman, yağı
hasır22:04:46
Saz, kabuk, yaprak gibi bir bitki maddesiyle örülmüş taban veya tavan örtüsü
ileri22:04:42
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
fut22:04:38
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
arka (veya sırt) çevirmek22:04:31
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
far22:04:14
Taşıtların ön bölümünde bulunan, uzağı aydınlatan güçlü ışık verici
bul22:04:06
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
epe22:03:57
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
boa22:03:55
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
bun22:03:53
Sıkıntı
but22:03:49
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
boz22:03:46
Açık toprak rengi
bit22:03:44
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
bin22:03:42
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bol22:03:38
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
bez22:03:35
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
miskin22:03:28
Çok uyuşuk olan (kimse)
bay22:03:27
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
bap22:03:25
Kapı
günlük ağacı22:03:19
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
car22:03:12
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
cip22:03:05
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
ask22:03:03
bk. asklı
asa22:03:01
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek
İstiskal22:02:59
Soğuk davranışlarla hoşlanmadığını belli etme
ast22:02:50
Alt
arp22:02:48
bk. harp (II)
agu22:02:44
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
arz22:02:42
Sunma
aya22:02:40
Elin parmak dipleriyle bilek arasındaki iç bölümü, avuç içi; ayak tabanı
ayn22:02:38
Göz
aft22:02:35
Pamukçuk
adi22:02:33
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
alp22:02:20
Yiğit, kahraman
not22:02:18
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
aka22:02:14
Büyük kardeş, ağabey
aks22:02:12
Dingil
nam22:02:10
Ad
ahu22:02:08
Ceylan, karaca
manzume22:02:07
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
performans22:02:07
Başarım, takat sınırı
sadme22:02:07
Çarpışma, tokuşma, vurma
nur22:02:03
Aydınlık, ışık, parıltı
nal22:02:01
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
kuyruk kemiği22:01:59
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
nem22:01:57
Havada bulunan su buharı
nim22:01:55
Yarı
ora22:01:53
O yer
nakit para22:01:48
Birikmiş, kullanılmaya hazır para, efektif
iflâh olmak22:01:45
onmak, düzelmek
oma22:01:44
Kalça kemiği
lop22:01:40
Yumuşak, yuvarlak ve irice
ole22:01:38
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
ons22:01:36
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
öpme22:01:33
Öpmek işi
Dokundurma22:01:32
Dokundurmak işi
inşa22:01:32
Yapı kurma, yapı yapma, kurma
OKTRUA22:01:32
Şehre giren şeylerden alınan vergi
oha22:01:32
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
mas22:01:29
Emme, emerek içine çekme, soğurma
lav22:01:23
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
laz22:01:19
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
laf22:01:16
Söz, lâkırdı
lam22:01:12
Arap alfabesinde l harfinin adı
lal22:01:08
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
lan22:01:06
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
lik22:00:59
bk. -lık / -lik
mey22:00:57
Şarap
lir22:00:55
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
ley22:00:53
Rumen para birimi
saçmalama22:00:47
Saçmalamak işi
muz22:00:46
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
mit22:00:44
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
seremoni22:00:43
Tören
mir22:00:35
Baş, kumandan, amir
hat22:00:32
Çizgi
haz22:00:30
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
har22:00:28
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
ini22:00:20
Kayın birader
mehter takımı22:00:11
Mehterhane
ima22:00:09
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
jet22:00:07
Tepkili uçak
kol21:59:56
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
kof21:59:54
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
kik21:59:52
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
kom21:59:48
Ağıl, davar ağılı
kor21:59:42
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
koy21:59:40
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
iye21:59:33
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
kuruntuya kapılmak21:59:31
boş yere tasalanmak
icat21:59:30
Yeni bir şey yaratma, bulma
İçerme21:59:30
İçermek işi, tazammun, ihtiva
Şarklı21:59:30
Doğulu, garplı karşıtı
talihli21:59:28
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
biteviye21:59:28
Aynı biçimde, sürekli olarak
özgün21:59:28
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
ariyet21:59:27
Eğreti, ödünç
kal21:59:27
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
mürettip21:59:25
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
kaf21:59:21
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
kak21:59:18
Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuşu
kes21:59:16
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
itaatkâr21:59:14
Söz dinler, itaat eder, itaatli
kat21:59:10
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
kav21:59:08
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
ika21:59:04
Yapma, etme