süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

süzgeç07:47:04
Sıvıları süzmeye yarayan araç
gece gündüz07:47:02
Her zaman, ara vermeden, aralıksız, geceli gündüzlü
hovarda07:47:01
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
Postacı07:47:00
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
İyileşme07:47:00
İyileşmek işi
şeffaf07:46:59
Saydam
Gösterge bilimi07:46:58
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
menü07:46:55
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
Dinlence07:46:51
Tatil
takanak07:46:49
Alacak, borç
maval07:46:47
Yalan, uydurma söz
kısa07:46:44
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
şelale07:46:42
Büyük çağlayan, çavlan
göz değmek07:46:42
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
ekşime07:46:42
Ekşimek işi
L07:46:41
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
Kesin07:46:41
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
cezir07:46:41
Kök
eş anlamlı07:46:40
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
şayia07:46:40
Yayılmış haber, yaygın söylenti
mantar hastalığı07:46:40
Mantar, küflüce
ele avuca sığmamak07:46:40
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
saadet asrı07:46:40
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
Sıhhat07:46:39
Sağlık, esenlik
fedai07:46:37
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
yardakçı07:46:35
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
evsiz barksız07:46:34
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
var olmak07:46:32
sağ olmak, yaşamak
denli07:46:27
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
laçka07:46:26
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
Sprey07:46:25
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
yurt bilgisi07:46:19
bk. yurttaşlık bilgisi
ceza07:46:18
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
uğursuz07:46:16
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
ortadan kaldırmak07:46:14
saklamak
hilesiz07:46:11
Hile yapmayan, düzen bilmeyen
kütle07:46:07
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
tirşe07:46:05
Yeşil ile mavi arası renk
ÇEPER07:46:02
Çit
öke07:46:01
Deha sahibi kimse, dahi
kurmay07:45:59
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
PAYE07:45:57
Rütbe, derece aşama
SERGEN07:45:57
Raf
çıldırma07:45:54
Çıldırmak işi
esprili07:45:52
Esprisi olan
eleştirme07:45:52
Eleştirmek işi, tenkit
tek hücreli07:45:52
Bir hücreli
görünüş07:45:52
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
haritacı07:45:51
Harita yapan kimse, kartograf
Baskı kalıbı07:45:51
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
varlıklı07:45:51
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
yufka yürekli07:45:51
Olaylardan çok çabuk etkilenen, üzülen
Gök gürültüsü07:45:50
Gök gürlemesi
kürek kemiği07:45:50
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
ana07:45:50
Çocuğu olan kadın, anne
ölü07:45:50
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan
iltihaplı07:45:49
İltihabı olan, yangılı
Yüksek okul07:45:49
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
seyrekleşme07:45:48
Seyrekleşmek durumu
fasıl07:45:48
Bölüm, kısım, devre
Arter07:45:48
Atardamar
meclûp07:45:48
Tutkun
falyanos07:45:47
Yunus balığının iri bir türü
bicili07:45:47
bk. cicili bicili
meşgul07:45:46
Bir işle uğraşan, iş görmekte olan
ilgili07:45:45
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
hayvanat bahçesi07:45:44
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
toksikomani07:45:43
Uyuşturucu madde tutkunluğu
SITMA07:45:41
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
gerekli görmek07:45:39
yapılması icap etmek
emek07:45:36
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
emiş07:45:33
Emmek işi veya biçimi
karar vermek07:45:32
bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak
vale07:45:31
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
mırra07:45:29
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
Esen07:45:27
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
tavsif07:45:24
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
bezemeli07:45:22
Süslü, dekoratif
susuz07:45:20
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
mescit07:45:15
Cami
eytam07:45:14
Yetimler
tehlike07:45:12
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
üreteç07:45:10
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
cahil07:45:09
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
habeşi07:45:06
Habeş
nazari07:45:04
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
toplum07:45:01
Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
Tutacak07:44:57
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
Babayiğit07:44:55
Güçlü kuvvetli
veri işlem07:44:53
bk. bilgi işlem
dayanışmacılık07:44:50
Bir topluluğun bütün bireyleri arasında bir dayanışma bulunmasını toplu durumda yaşamanın gereklerinden sayan ve bireycilikle ortaklaşacılık arasında yer alan bir öğreti, solidarizm
vatandaş07:44:47
Yurttaş
uzay üssü07:44:43
Uzay istasyonu
nutuk07:44:41
Söz, konuşma
soy ağacı07:44:40
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
değerlendirme07:44:37
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
Çalgı07:44:37
Müzik aleti, enstrüman
Üstelik07:44:35
Üste verilen şey
Malak07:44:30
Manda yavrusu
içkici07:44:27
İçki yapan veya satan kimse
türap07:44:26
Toprak, toz
DEREBEYİ07:44:26
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
Atak07:44:20
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
acemi çaylak07:44:18
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
iranlı07:44:17
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
şölen07:44:17
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
deney tüpü07:44:16
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
ÖLÜM07:44:13
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
Verimsiz07:44:06
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
Oğul otu07:43:56
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
merhamet07:43:52
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
ilahiyat07:43:49
Allah"ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan felsefenin bir kolu, Tanrı bilimi, teoloji
serpmek07:43:48
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
SERAP07:43:47
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
Kararlama07:43:43
Kararlamak işi
ünite07:43:42
Birlik, birleşmiş olma durumu
Lama07:43:41
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
şezlong07:43:37
Üzerine uzanılabilecek biçimde ayarlanan, döşeme yerine bez gerilen bir tür taşınılabilir koltuk
itham07:43:35
Suçlama, suçlu görme
tazyik07:43:32
Basınç
otobüs07:43:28
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
ABULİ07:43:26
İstenç yitimi, irade kaybı
taş pamuğu07:43:26
Asbest
Isın07:43:25
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
Lirik şiir07:43:23
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
sürgen doku07:43:21
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
nişan07:43:18
İşaret, iz, belirti, alâmet
Kuka07:43:18
Dantel veya nakış ipliği yumağı
duygudaşlık07:43:16
Aynı duyguları paylaşma
cinsellik07:43:15
Cinsel özelliklerin bütünü