süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

hint domuzu18:31:08
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
malama18:30:58
Samanla karışık tahıl
Geçerli18:30:31
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
TEORİK18:30:25
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
alkali18:30:19
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
gereği gibi18:29:54
nasıl olması gerekli ise öyle
tavşan dudağı18:29:31
Doğuştan yarık dudak
mugayeret18:29:26
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
eyyam18:29:15
Günler
sarhoş olmak18:29:10
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
Hudut18:28:49
Sınır
pınar18:28:43
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
akarsu18:28:30
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
akarca18:28:25
Kemik veremi
şen olmak18:28:08
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
patavatsızlık18:28:01
Patavatsızca davranış
baba bucağı18:27:55
bk. baba ocağı
yat kulübü18:27:45
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
üvendire18:27:29
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
öykünme18:27:02
Öykünmek işi, taklit
İRONİ18:26:57
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
yüklemek18:26:52
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
mecmua18:26:47
Dergi
ağrı kesici18:26:41
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
Güçlük18:26:36
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
mütebasbıs18:26:14
Yaltak, yaltaklanan, yaltakçı
çekecek18:26:05
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
koyacak18:25:35
İçine öte beri koymaya yarayan şey
Sancı18:25:34
İç organlarda batar veya saplanır gibi duyulan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı
ağartı18:24:48
Uzaktan ancak seçilebilen, belli belirsiz bir aklık
gebelik18:24:37
Gebe olma durumu, hamilelik
hayvan bilimi18:24:27
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
küreyve18:24:17
Yuvar
Göz erimi18:24:12
Ufuk
topal18:24:06
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
mania18:24:05
Engel
GÖRKEMLİ18:23:56
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
kerime18:23:53
(saygılı konuşmada) Kız evlât
tokat18:23:51
(insana) El içi ile vuruş
karasal18:23:44
Kara (I) ile ilgili, berrî
elaman18:23:29
Bezginlik ve sızlanma anlatır
batik18:23:15
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
kırım18:23:10
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
banal18:23:04
Herkesin kullandığı, herkesin anladığı
bambu18:22:59
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
bahar18:22:40
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
bahis18:22:34
Konuşulan şey, konu
Ilım18:22:24
İstek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi, ölçülülük, itidal
meç18:22:18
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
evrensel18:22:14
Evrenle ilgili
Bitki bilimi18:22:05
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
bakıcı18:21:48
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
sataşmak18:21:43
Sarkıntılık etmek
Bıkma18:21:37
Bıkmak işi
belgegeçer18:21:16
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
pısırıklık18:21:06
Pısırık olma durumu veya pısırıkça davranış
Mesafe18:21:01
Ara, uzaklık
esenlikli18:20:56
Esenliği olan
işaretleme18:20:55
İşaretlemek işi
tekke18:20:38
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
talebe18:20:33
Öğrenci
tekil18:20:12
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
tekme18:20:06
Ayakla vuruş
Mesire18:20:01
Gezinti yeri, gezilecek yer
telek18:19:50
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
telef18:19:40
Yok etme, öldürme
yer yuvarlağı18:19:34
Üstünde yaşadığımız gök cismi
sedye18:19:26
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
GECİKME18:19:26
Gecikmek işi, teehhür, rötar
balama18:19:25
Orta oyununda Rum tipi
kuramcı18:19:13
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
tanınmış18:19:08
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
telaki18:19:02
Buluşma, kavuşma
yem borusu18:18:41
Askerlikte hayvanlara yem verme saatinin geldiğini bildirmek için çalınan boru
mürdüm eriği18:18:36
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
Bağırma18:18:25
Bağırmak işi
NORM18:18:02
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
Tarla kuşu18:17:57
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
akyuvar18:17:51
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
oy vermek (veya oyunu kullanmak)18:17:46
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
Gönderme belgesi18:17:41
Bir yere gönderilen eşyanın listesi, irsaliye
çuka18:17:35
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
tarlakoz18:17:30
Bir tür küçük manyat ağı
su sığırı18:17:24
Manda
iltizam18:17:13
Kayırma, bir tarafı tutma
dümen18:17:02
Hava ve deniz taşıtlarında, taşıta istenilen yönü vermeye ve belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan hareketli parça
abdesti kaçmak18:16:46
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
Yabani18:16:12
İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî
alegorik18:16:01
Alegori ile ilgili
kemal18:15:56
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
Broşür18:15:50
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
İştiha18:15:33
İştah
emmeç18:15:22
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
pul kanatlılar18:15:17
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
kabullenmek18:15:06
Hakkı yokken veya istemeyerek kendine mal etmek
seyreltme18:14:50
Seyreltmek işi, seyrekleştirme
muteriz18:14:27
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
d D18:14:22
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
Faktör18:14:16
Etken, etmen
imalât18:14:11
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
takke18:14:00
İnce kumaştan ve çoğunlukla yarım küre biçiminde başlık
ebediyen18:13:55
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
bankaya yatırmak18:13:49
bankadaki hesabına para koymak, biriktirmek
geçek18:13:44
Çok geçilen yer, işlek yol
geçit18:13:37
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
HURİ18:13:20
Cennette yaşadığına inanılan kızlara verilen ad
ticaret18:13:04
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
aldırış18:12:58
Aldırmak işi veya biçimi
çenesi düşmek18:12:53
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
korluk18:12:48
Kor olma durumu
Adaletli18:12:42
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
işret18:12:26
İçki
link18:12:21
Atın eşkin yürüyüşü
iklim bilimi18:12:15
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
lota18:12:09
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
nefiy18:12:04
Sürme, sürgüne gönderme
sebatlı18:11:59
Sebat eden, direşken, sebatkâr
Operasyon18:11:53
Ameliyat
melike18:11:48
Kadın hükümdar, padişah karısı
meleme18:11:32
Melemek işi
kıymetlilik18:11:23
Değerlilik
göğüs cerrahisi18:11:17
Cerrahînin göğüs içi organlarıyla ilgili dalı
şaka etmek18:11:12
bir kimseye şaka yollu takılmak
meze18:11:06
İçki içilirken yenilen yiyecek
miri18:11:01
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
tertemiz18:10:58
Çok temiz, her yanı temiz, pirüpak
tatbik18:10:58
Uygulama, pratik
ikircikli18:10:58
İşkilli
midi18:10:56
Orta
mine18:10:50
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı