süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

okluk18:48:22
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
asilzade18:47:57
Soylu
senelik18:47:25
Yıllık
şah damarı18:47:12
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
aldırmazlık18:46:50
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
Aygır18:46:07
Damızlık erkek at
burnu büyük18:46:07
kibirli
kervansaray18:45:57
Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan büyük han
müzik salonu18:45:53
Müzik dinlenen geniş salon
nehari18:45:52
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
yerleştirme18:45:36
Yerleştirmek işi
agraf18:45:26
Kanca, kopça
bağıllık18:45:24
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
ana yön18:45:17
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
beraberlik18:45:15
Birlikte olma durumu
uyuşma18:45:08
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
sahil18:45:05
Kıyı, yaka, yalı
tahrir18:45:02
Yazma, kitabet, kompozisyon
ecir18:44:52
Sevap
ALEV18:44:46
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
iştirak18:44:40
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
ahmak18:44:36
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
telif hakkı18:44:34
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
sekili18:44:33
Sekisi olan
alim18:44:33
Bilgin
prizma18:44:27
Biçme
noksanlık18:44:25
Noksan olma durumu, eksiklik
Olanak18:44:20
Yararlanılan uygun şart, imkân
Alelade18:44:11
Her zaman görülen, olağan
cesurca18:44:07
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
Merkep18:43:49
Eşek
karne18:43:49
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
reçine yağı18:43:35
Reçineden çıkan yağ
iyilik etmek (veya yapmak)18:43:33
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
yola çıkmak18:43:32
araca binmek üzere yol üstünde durmak
nutku tutulmak18:43:27
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
ödeşmek18:43:20
Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir şey verip manen borçlu kalmamak
izafiyet18:43:18
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
dinamik18:43:11
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
sipariş18:43:04
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
ULAK18:43:03
Haberci, haber veren kimse
yeni yetme18:43:03
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
animizm18:43:02
Canlıcılık
erendiz18:42:58
Jüpiter, Müşteri
familya18:42:57
Aile
kösnül18:42:57
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
kozmos18:42:55
Evren
memnuiyet18:42:53
Yasak olma, yasak edilme durumu
lökosit18:42:53
Akyuvar
usare18:42:53
Öz su
Milyar18:42:46
Milyon kere bin, 1.000.000.000
deme18:42:46
Demek işi
sabit olmak18:42:46
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak
nakzetmek18:42:40
Yargıtay, bir mahkemenin yargısını yerinde veya yolunda bulmayarak geri çevirmek
yevmiye18:42:27
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
sten18:42:26
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
emir cümlesi18:42:25
Yüklemi emir kavramı veren cümle
ürolog18:42:22
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
içit18:42:15
İçilecek şey
hahnyum18:42:11
Atom numarası 105 olan, kaliforniyum atomlarının, azot çekirdekleriyle bombardımanından elde edilmiş yapay element, nilsbohryum. Kısaltması Ha
teorik18:42:04
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
editör18:41:57
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
Tereyağı18:41:38
Sütten çıkarılan taze yağ
hakaret18:41:32
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
çentik açmak18:41:29
çentik oluşturmak
sarık18:41:25
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
kuru temizleyici18:41:08
Kuru temizleme yapan kimse
Ayrıcalıksız18:41:06
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
insanoğlu18:41:03
İnsan, âdemoğlu
Giyecek18:41:01
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
dairesel18:41:00
Daire ile ilgili, daire biçiminde olan
koyar18:40:55
İki akarsuyun birleştiği yer
derun18:40:48
İç, içeri, öz
naneli18:40:30
Nanesi olan
bohça18:40:28
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
greyfurt18:40:21
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
tavlı18:40:00
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
arma18:40:00
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
paralı18:39:51
Parası çok olan, zengin (kimse)
proleter18:39:50
Çalışan, emekçi
Gelişme18:39:44
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
keyifsiz18:39:43
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
riyala18:39:37
Osmanlı donanmasında tümgenerale eş bir rütbe
örümcek18:39:27
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
bir çırpıda18:39:26
bir ele alışta, ele alır almaz, çabucak
girişimci18:39:21
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
kat yuvarı18:39:17
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
ebediyet18:39:14
Sonsuzluk
andaç18:39:13
Ajanda
KOLEKSİYONCU18:39:10
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
bilek18:39:05
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
Kır18:38:49
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
rölyef18:38:42
Kabartma
Had18:38:39
Sınır, uç
balabanlık18:38:21
Balaban olma durumu
kırpık18:38:19
Kırpılmış olan
nine18:38:16
Torunu olan kadın, büyük anne
gri18:38:14
Kül rengi, boz
kandela18:38:05
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
Hayır18:37:51
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
yok18:37:49
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
esenlikli18:37:34
Esenliği olan
genellikle18:37:25
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
otobüs18:37:23
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
köhne18:37:21
Eskiyip yıpranmış, bakımsız kalmış
sakal18:37:20
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
ayırtı18:37:19
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
Cari18:37:19
Akan
kötek18:37:09
Baston, sopa
Enayi18:37:02
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
araban18:36:59
Klâsik Türk müziğinde bir makam
almak18:36:57
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
kuşkulu18:36:49
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
klarnet18:36:44
Tahtadan, metal perdeli, orkestrada önemli yeri olan bir üflemeli çalgı
MÜTAREKE18:36:43
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
billursu18:36:41
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
emir vermek18:36:39
buyurmak, buyruk vermek
rantabilite18:36:39
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
otel18:36:36
Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence gibi türlü hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme
Özümleme18:36:25
Özümlemek işi, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı
otoyol18:36:22
Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, üç veya dört şeritli, çift yönlü geniş yol, otoban
kanı temizlenmek18:35:57
öldürülenin arkasından, öldüren kişi veya yakınlarından birini öldürerek öç almak
hükmî şahsiyet18:35:55
Tüzel kişilik
denizayısı18:35:55
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
müstehase18:35:52
Fosil, taşıl
aleni18:35:46
Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan
Tarımsal18:35:39
Tarımla ilgili, ziraî
tellâllık18:35:20
Telâllın yaptığı iş
mayistra18:35:18
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
helal18:35:14
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı