süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

ŞİMŞEK18:07:23
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
tropikal bitki18:07:20
Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü
Hristiyanlık18:07:19
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
kelam18:07:18
Söz
ingin18:07:17
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
aside18:07:14
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
kurdeşen18:07:03
Ciltte çeşitli sebeplerle oluşan kaşıntılı döküntüler, ürtiker
incik18:06:55
Bacağın, diz kapağından topuğa kadar olan bölümü
aday18:06:54
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
incir18:06:52
Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli bir ağaç (Ficus carica)
ORGAZM18:06:41
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
elbette18:06:31
Elbet
kakül18:06:21
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
emirber18:06:19
Emir eri
gerçeküstü18:06:19
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
güzergah18:06:17
Yolüstü uğranılacak, geçilecek yer
Ekonomik18:06:09
Ekonomi ile ilgili olan, iktisadî
EKONOMİ18:05:42
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
alt bölüm18:05:39
Yazılarda bölümlerin ayrıldığı parçalardan her biri, ayrım
insan18:05:23
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
çan18:05:14
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
despot18:04:53
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
burhan18:04:50
Kanıt
yönelme durumu18:04:44
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
KIYAS18:04:41
Bir tutma, denk sayma
ön ek18:04:36
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
trafikçi18:04:17
Trafik polisi
çalışılma18:04:07
Çalışılmak işi
Lüks18:03:51
Giyimde, eşyada, harcamada aşırı gitme, gösteriş, şatafat
sal yarışı18:03:51
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
Tarla kuşu18:03:49
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
Anafor18:03:45
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
iltimas18:03:37
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
akselerograf18:03:37
İvmeyazar
bayan18:03:27
Hanım yerine kullanılan bir unvan
serzenişte bulunmak18:03:26
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
garanti18:03:11
Güvence, inanca, teminat
limon kabuğu gibi18:03:05
küçük ve biçimsiz (şapka)
yani18:03:04
Sözün kısası, doğrusu
kısıtlamak18:03:02
Birini yasal yoldan mallarını kullanmaktan yoksun bırakmak, kısıt altına almak, hacir altına almak
erkanıharp18:02:49
Kurmay
fır18:02:46
Fırıl fırıl
gemi yatağı18:02:41
Gemileri korumaya elverişli koy
kalımsız18:02:40
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
uğurluk18:02:38
Maskot
çisenti18:02:29
Toz gibi ince yağan (yağmur)
bilgilendirme18:02:24
Bilgilendirmek işi veya durumu
poliçe18:01:53
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
yoksun18:01:52
Belli bir şeyden kendisinde olmayan, belli bir şeyin yokluğunu çeken, mahrum
inhilal18:01:50
Dağılma, bölünme, parçalanma
imece18:01:36
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
oyun kağıdı18:01:25
İskambil kâğıdı
Bodur18:01:16
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
Mürit18:00:57
Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen, onun doğrultusunda ilerleyen kimse
meteor18:00:51
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
methal18:00:45
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
kalp krizi18:00:34
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
İç18:00:24
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı
raksetme18:00:18
Raksetmek işi
müzikhol18:00:15
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
sigala18:00:14
bk. sığla
sövgü18:00:13
Sövmek için söylenen söz, sövme, küfür
Aidat18:00:10
Ödenti
acımasızca18:00:07
Acımasız olarak, acımasız bir biçimde, zalimce, zalimane
yassı balıklar18:00:01
Kemikli balıklar takımı
İstatistik18:00:01
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
çekim17:59:48
Çekmek işi
halk bilimi17:59:46
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
kurtluca17:59:44
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
tiraj17:59:39
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
anlamlı17:59:39
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
teessür17:59:36
Üzülme, üzüntü
mabude17:59:30
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
sümüksü zar17:59:28
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
metris17:59:25
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper
Kudretli17:59:25
Gücü olan, güçlü
cihet17:59:21
Yön, yan, taraf
metilen17:59:19
Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir kök (CH2)
soğan çiçeği17:59:10
Fulya
sicim17:59:09
Keten, kenevir gibi bitkilerin liflerinden yapılan ince ip, kınnap
muallâk17:58:49
Asılmış, asılı
kalsiyum oksit17:58:35
Kalsiyumun kimyasal formülü CaO olan kireç taşının kalsinasyon ürünü
konveksiyon17:58:29
Isı yayımı, iletim
artma17:58:26
Artmak işi
bir daha17:58:12
bir kez daha
hikmetli17:58:06
Bilgece
isteksiz17:58:05
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
BUZ DAĞI17:57:57
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
YILANKAVİ17:57:54
Dolambaçlı, dolanarak giden
derin uyku17:57:48
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
çözümlenme17:57:43
Çözümlenmek işi
Felaketzede17:57:42
Felâkete uğramış
nal17:57:34
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
osmiyum17:57:33
Mavi renkte, 2700° C de eriyen, plâtin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element. Kısaltması Os
laçka17:57:30
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
madrabaz17:57:25
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
hayal gücü17:57:22
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Ceylan17:57:19
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
cesaret17:57:05
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
acınma17:57:02
Acınmak işi
acımak17:56:59
Acılı, ağrılı olmak
Ukraynalı17:56:51
Ukrayna halkından olan kimse
ton17:56:45
Bin kilogramlık ağırlık birimi; bir metre küp hacminde ve + 4° C deki arı suyun ağırlığı
dayanmak17:56:24
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
Avurt17:56:21
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
kumru17:56:14
Güvercinler takımından, güvercinden küçük, boz, gri renkli bir kuş (Streptopelia)
yayım17:56:12
Kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması
fok17:56:09
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
malafa17:56:06
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
çelişme17:56:05
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
gidip gelme17:56:04
Gidiş, dönüş
KARAKULAK17:55:55
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
muhacir17:55:52
Göçmen
hazım17:55:49
Sindirme, sindirim
Tuzak17:55:40
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
nişanlamak17:55:39
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
çorak17:55:38
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
erg17:55:24
C. G. S. sisteminde, uygulama noktasını, kuvvet yönünde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yaptığı işe eşit olan iş birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eşittir
feragat17:55:16
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
sakat olmak17:55:09
sakatlanmak
fidanlık17:55:00
Fidan yetiştirilen yer, dikmelik
ati17:54:50
Gelecek
Yahudi17:54:39
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
yaz17:54:38
(kuzey yarım küre için) Yılın, haziranın 21 "inde başlayıp eylülün 23 "üne kadar süren, ilkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsimi
emin17:54:34
İnanılır, güvenilir
Toprak17:54:34
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
yağış17:54:24
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
delâlet17:54:08
Kılavuzluk, aracılık
hoşnutluk17:53:57
Hoşnut olma durumu
AKIŞKAN17:53:56
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal