süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

yamaç18:32:33
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
OKÇU18:32:24
Ok yapan veya satan kimse
vajina18:32:19
bk. vagina
köy meydanı18:32:06
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
zenne18:31:59
Kadın (eşyası)
TECİL18:31:56
Erteleme
Dalavereci18:31:54
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
yatışmak18:31:50
(coşku, sinir, korku için) Etkisi azalmak, geçmek, sakinleşmek
tasasız18:31:42
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
Tecrübe18:31:38
Deneme, sınama, eksperyans
Amerika tavşanı18:31:35
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
volkan18:31:19
Yanardağ
parlaklık18:31:18
Parlak olma durumu, revnak
deneme18:31:14
Denemek işi, sınama, tecrübe
ciddi18:31:04
Şaka olmayan, gerçek
Göz erimi18:30:59
Ufuk
nan18:30:58
Ekmek
aksata18:30:55
"alma ve verme" Alış veriş
kimlik belgesi18:30:53
Kimlik, hüviyet cüzdanı
ilişik18:30:50
İliştirilmiş, eklenmiş, bağlanmış, merbut
arkasından18:30:48
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
diş eti18:30:47
Diş köklerini kaplayan kalın kırmızımtırak et
reha18:30:47
Kurtuluş, kurtulma
ANALİZ ETMEK18:30:37
Çözümlemek, tahlil etmek
radde18:30:37
Derece, kerte
Ad18:30:34
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
akademisyen18:30:33
Akademi üyesi
trans18:30:31
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
kodaman18:30:30
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
Kümelenme18:30:28
Kümelenmek işi
Çekicilik18:30:27
Çekici olma durumu, cazibe
ücretsiz18:30:26
Bir karşılık ödemeden alınan
müsabaka18:30:23
Yarış, yarışma, karşılaşma
hulasa18:30:21
Özet, fezleke
ıslahat18:30:19
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
kırmızıbiber18:30:13
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
tarım coğrafyası18:30:02
Beslenme, giyinme gibi ihtiyaçların ve tarımla ilgili verilerin gösterildiği veya konu edildiği coğrafya bilimi
uçkuruna gevşek olmak18:30:00
iffetine bağlı olmamak
baba evi18:29:59
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
din dışı18:29:55
Dinle ilişiği olmayan, lâdini
öç almak (veya öcünü almak)18:29:48
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
yaban koyunu18:29:44
Muflon
İKA18:29:09
Yapma, etme
KÖR18:29:04
Görme duygusu olmayan, görmez
ironi18:28:39
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
alafranga18:28:33
Frenklerin töre, âdet ve hayatına uygun, Frenklerle ilgili, alaturka karşıtı
lanetlenme18:28:32
Lânetlenmek işi
alaza18:28:31
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
dil tutukluğu18:28:28
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
teksir18:28:26
Çoğaltma
SAHİP OLMAK18:28:25
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
üleşme18:28:24
Üleşmek işi
palyaço18:28:23
Genellikle panayır tiyatrolarında, sirklerde güldürücü rol oynayan acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik makyajlı oyuncu
aynen18:28:14
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
Nakşibendî18:28:11
Nakşibendilîk tarikatından olan kimse
ağızlık18:28:06
Bir ucuna sigara takılan, öbür ucundan nefes çekilen çubuk biçimindeki araç
yadigâr18:28:00
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
ufarak18:27:58
Biraz ufak
Puro18:27:48
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
pasata18:26:26
Bir tür kumar oyunu
Terlik18:26:02
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
cazibe18:25:43
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
kancık18:25:30
(hayvanlarda) Dişi
imbikten çekmek18:25:29
damıtmak
sevilme18:25:10
Sevilmek durumu
OT18:24:55
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
dayıoğlu18:24:39
Dayının oğlu, dayızade
Lanet18:23:37
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
grena18:23:31
Nar çiçeği renginde bir süs taşı
sada18:23:00
bk. seda
Karın zarı18:22:59
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
KISKA18:22:57
Arpacık soğanı
kasvet18:22:54
Sıkıntı, iç sıkıntısı
ut18:22:52
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
opera18:22:41
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
kat yuvarı18:22:40
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
sallanmak18:22:35
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
tekin18:22:34
Boş, içinde kimse bulunmayan
umut18:22:25
Ummaktan doğan güven duygusu, ümit
gebre otugiller18:22:13
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
ayrık18:22:09
Ayrılmış
temel18:22:08
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
abla18:22:03
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
parasız pulsuz18:22:02
Yoksul, züğürt
Kısıt18:21:59
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
İKAZ18:21:09
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
yağlı kara18:21:01
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
pislik18:20:55
Kir
el değmemiş18:20:51
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
dilenci18:20:15
Geçimini dilenerek sağlayan (kimse)
taciz ateşi18:19:59
Hasmı tedirgin etmek için silâhla açılan ateş
Neptün18:19:54
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
nefesli çalgı18:19:17
bk. üflemeli çalgı
yıldız18:19:17
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
DEĞER18:19:02
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
atlı karınca18:18:58
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
neşet18:18:55
Çıkma, ileri gelme
kısa çizgi18:18:52
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
çelebi18:18:25
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
neden18:18:07
Bir olayı veya durumu gerektiren veya doğuran başka olay veya durum, sebep
VADİ18:18:07
İki dağ arasındaki geçit, koyak
iranlı18:18:05
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
ezeli18:17:57
Başlangıcı olmayan, öncesiz
palavracı18:17:47
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
çulsuz18:16:17
Çulu olmayan
falez18:15:59
bk. yalı yar
profil18:15:57
Yandan görünüş
riyakarlık18:15:56
İkiyüzlülük, müraîlik
fon18:15:55
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
Dönmek18:14:53
Sınıfta kalmak
resen18:14:09
Kendi başına, kendiliğinden
birebir18:14:06
Etkisi kesin olan
sergi18:14:01
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
Gereksinim18:13:55
İhtiyaç
sert tabaka18:13:45
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
TOMBUL18:13:44
Şişman, şişkin, dolgun
barometre18:13:43
Basınçölçer
iki yaşayışlı18:13:41
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
kesme işareti18:13:40
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
fark etmek18:13:39
görmek, seçmek
salat18:13:36
Namaz
tuzcu18:13:27
Tuz satan kimse
sfenks18:13:22
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
Sanat18:13:17
Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık
mestane18:13:06
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
Tarla kuşu18:12:58
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
akılda tutmak18:12:55
unutmamak
Beceriksiz18:12:34
Becerisi olmayan, usta olmayan
hadım18:12:32
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
bukağı18:12:07
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka