süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

Tetik04:43:57
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
Ayazma04:43:02
Rumların kutsal saydıkları kaynak veya pınar
Bacak04:42:44
Vücudun kasıktan tabana kadar olan bölümü
cüda04:42:40
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
sıkıntı04:42:26
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
yollama04:42:19
Yollamak işi
bakar04:41:54
Öküz, sığır
lezbiyenizm04:41:18
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
dal04:41:16
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
buzul04:40:33
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
Avlu04:40:14
Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan
ne04:40:11
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
karbon04:39:57
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
bu04:38:57
Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösterir
kaside04:38:51
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
sağlamak04:37:32
Elde etmek, sahip olmak
Kova04:36:51
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
sefer04:36:45
Yolculuk
çerçeve04:36:39
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
ÖZDEK04:36:27
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
yosun04:36:21
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
çocuk yuvası04:36:09
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
Kemer04:35:03
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
gümrük kanunu04:34:57
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
Simetri04:33:46
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu, bakışım
hanım04:32:52
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
toz04:32:28
bk. Töz
stoacılık04:32:22
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
şerif04:31:44
Kutsal, şerefli
MÜEYYİDE04:31:33
Yaptırım, yaptırma gücü
d D04:31:13
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
ek04:31:07
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
beynelmilelcilik04:31:01
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
Kan04:30:02
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
akmak04:29:56
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
RAHATLIK04:27:19
Üzüntüsü, sıkıntısı, tedirginliği olmama durumu, rahat
kederli04:27:07
Acılı, üzüntülü, mukedder
Objektif04:26:48
Nesnel, afakî
birlikte04:26:41
Bir arada, beraberce
ancak04:25:53
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
Basur04:25:47
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
bükün04:25:22
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
gaz04:24:10
Tül
bal mumu04:24:04
Arıların peteklerini yapmak için karın halkaları arasından salgıladıkları yumuşak ve sarımsı madde
kaide04:22:53
Kural
kuyruklular04:22:47
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
Yapı04:22:22
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
liseli04:21:56
Lise öğrencisi
canavar04:21:11
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
basıcı04:20:53
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
orta hizmeti04:20:35
Bir evin temizlik işlerinin bütünü, orta işi
noel04:19:56
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
kabiliyet04:19:08
Yetenek
BAR04:18:32
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
halka04:18:07
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
sataşma04:17:39
Sataşmak işi
saya04:16:50
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
Problem04:16:40
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
ferah04:16:04
Bol, geniş
almak04:15:58
Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
ödev04:15:46
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
bira04:15:16
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
Kuruluş04:14:40
Kurulma işi, yolu veya tarihi
Berilyum04:14:04
Atom numarası 4, yoğunluğu 1,84, atom ağırlığı 9,013 olan, zümrüt gibi bazı taşların birleşiminde bulunan, 29700C de eriyen, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı element. Kısaltması Be
Alet04:13:58
Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne
fitil04:13:40
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
ses çıkarmamak (veya etmemek)04:13:27
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
hurufilik04:13:17
Kur"an"ın harflerinden birtakım anlam ve yargılar çıkaran bir mezhep
yağmur bulutu04:13:16
Atmosferde nem yüklü bulutlar
Yazıhane04:12:28
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
yaş04:12:10
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
bukağı04:11:34
Ağır cezalıların ayaklarına takılıp ucuna pranga bağlanan demir halka
Kösnül04:11:28
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
terebentin04:11:21
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
orta boy04:11:09
Orta büyüklükte olan
Lavman04:10:44
Kalın bağırsağı anüs yoluyla su fışkırtarak yıkama
kadro04:10:27
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
Toprak04:10:15
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
destanî04:09:51
Destan biçiminde yazılmış olan
uygur04:09:33
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
tampon04:08:45
Bir deliği kapamaya yarayan, herhangi bir maddeden yapılmış büyük tıkaç
oyma04:08:39
Oymak işi
saçsız04:08:04
Saçı olmayan
Doğru04:07:36
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
KÜÇÜK04:07:31
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
yolsuz04:07:30
Yolu olmayan
bestekar04:07:26
Besteci
Meme04:05:52
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
piyasa04:05:33
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
katran04:05:08
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
örgü04:04:48
Örmek işi veya biçimi
kitap04:04:30
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
ayak diremek04:04:29
bir düşünceyi, bir davranışı sonuna kadar sürdürmek, kendi tutumundan şaşmamak
mobilya04:04:18
Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyalara verilen genel ad, möble
İçerik04:03:59
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
yavşak04:03:11
Bit yavrusu, sirke
fermeneci04:02:52
Fermene yapan veya satan kimse
tatula04:02:39
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
cağ04:01:38
Parmaklık, korkuluk
takeometre04:01:29
Düzenlenmiş arazinin yüz ölçümünü bulup plânını yapmaya yarayan alet
BAKLA04:01:14
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
kav04:01:08
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
TARAK04:00:41
Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklığını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturmaya yarayan dişli araç
kazı bilimci03:59:46
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
istizah etmek03:59:23
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
korunma03:57:48
Korunmak işi
kırpık03:57:34
Kırpılmış olan
dram03:57:16
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
ikramiye03:56:37
Bir yerde çalışan kimselere genellikle kazançtan dağıtılan veya iyi çalıştıkları için verilen aylık dışı para
kuruş03:56:33
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
karaciğer03:56:22
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
USTA03:56:15
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
deterjan03:55:56
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
ajanda03:55:52
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
mermer03:55:19
Birleşiminde %75 "ten çok kalsiyum karbonat bulunan, genellikle beyaz, renkli ve damarlısı da olan, cilâlanabilen billûrlaşmış kireç taşı
siperlik03:54:55
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
orak03:54:43
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
makas03:53:41
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
bakmak03:52:57
Aramak
itmek03:52:32
(kapı, pencere vb. için) Güç uygulayarak açmak veya kapamak
gerekme03:52:25
Gerekmek işi, iktiza, istilzam
hare03:51:51
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
korumak03:51:18
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
boz03:49:57
Açık toprak rengi
kukla03:49:42
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
sineklik03:49:15
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
Pamuk03:48:36
Ebe gümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium)
sam03:48:30
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
yezit03:47:27
Nefret edilen kimseler için kullanılan bir söz
tümür03:46:46
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı