süzgeç

1.İsimSıvıları süzmeye yarayan araç
Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre
Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça

Son Arananlar

övgü12:38:07
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
ferah12:37:52
Bol, geniş
Nesep12:37:46
Soy, baba soyu
CASUS12:37:37
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
Sürme12:37:31
Sürmek işi
şiir defteri12:37:26
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
hortlak12:37:21
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
ilk gösteri12:37:16
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
kapıcı12:37:13
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
sürgit12:37:11
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
bayrak direği12:37:01
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
süreli12:36:56
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
trajedi12:36:51
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
mağlûp etmek12:36:36
yenmek
tedrisat12:36:24
Öğretim
bülbül12:36:23
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
su bitkileri12:36:19
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
aklı başına gelmek12:36:14
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
Fayda12:36:09
Yarar, kâr
SAVUNUCU12:35:46
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
sınırsız12:35:35
Sınırı olmayan, bir sınırla ayrılmamış olan, hudutsuz
pedal12:35:33
Bir makinede, bir araçta ayak yardımıyla dönmeyi veya hareketi sağlayan düzen, ayaklık
açılış12:35:27
Açılmak işi veya biçimi
tomar12:35:14
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
ziraatçı12:35:12
Tarımcı
Vahşi12:35:07
Yabanî
KÜME12:35:02
Tümsek biçimindeki yığın
sevimlilik12:34:48
Sevimli olma durumu
Fakir12:34:42
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
Açık sarı12:34:27
Sarının bir ton açığı
Seryum12:34:22
Atom numarası 58, atom ağırlığı 140,1 olan, 6,7 yoğunluğunda, 8100 C de eriyen, birleşme değeri bazı birleşiklerde 3, bazılarında 4 olan, gümüş parlaklığında, akkor temeline dayanan lâmbaların yapımında kullanılan bir element. Kısaltması Ce
Sergen12:34:12
Raf
yıl aşırı12:34:02
Birer yıl ara ile
kusmak12:33:54
Reddetmek
MIZRAP12:33:50
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
KEÇİ YEMİŞİ12:33:45
Yaban mersini
Asansör12:33:40
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
kesme işareti12:33:35
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
PLAJ12:33:30
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
baştankara12:33:15
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Yaprak12:33:08
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
zaaf12:33:05
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
Nebati12:33:03
Bitki ile ilgili, bitkisel
şefaat12:32:48
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
HAYDUT12:32:38
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
çoban12:32:20
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
nokta12:32:18
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
bazıları (veya bazısı)12:32:13
birtakımı, kimisi
Eleman12:32:08
Öge, unsur
dükkan12:31:58
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
parselâsyon12:31:53
Parselleme
buluğ çağı12:31:48
Ergenlik çağı
Gelişme12:31:37
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
arakıye12:31:32
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
TEMLİK12:31:27
Mülk olarak verme
kavgacı12:31:22
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
tarator12:31:18
Ekmek içi, ceviz, zeytinyağı, sarımsak ve sirke ile yapılan bir tür meze
Yağmur12:31:13
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
zerdali12:31:03
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
kovuk12:31:00
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
aplike12:30:58
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
BUCAK12:30:48
Kenar, köşe, yer
ARNAVUT12:30:44
Arnavutluk ve çevresinde yaşayan bir halk
MONARŞİ12:30:34
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
Aralıklı12:30:24
Birbirine bitişik olmayan, aralarında açıklık bulunan
KABİLE12:30:15
Ebe
YANLI12:30:10
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen, yandaş, taraflı, taraftar
müstehzi12:30:05
Alaycı
faka bastırmak12:30:03
aldatmak, tuzağa düşürmek
tahkikat12:29:55
Soruşturmalar
nobran12:29:51
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
çok ortaklı12:29:46
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
uygulamalı12:29:36
Yalnız düşünce alanında kalmayıp işe dönüşen, tatbikî, pratik
HÜKÜMRAN12:29:27
Egemen
sıralaç12:29:13
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
ölü yıkayıcı12:29:03
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
özden12:28:30
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
yok etmek12:28:21
varlığına son vermek, ortadan kaldırmak, ifna etmek, izale etmek
muştu12:28:16
Sevindiren haber, sava, müjde
bölüm12:28:11
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
cevapsız12:28:11
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
Tayfa12:27:37
Bir gemide bulunan, türlü işlerde çalıştırılan sefer işçileri, mürettebat
inat etmek12:27:32
direnmek, diretmek, ayak diremek
Tatar12:27:27
Tataristan"da, Batı Sibirya"da ve Rusya federasyonu"nun değişik bölgelerinde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse
efendi12:27:08
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
isteklendirme12:26:58
İsteklendirmek işi, teşvik
efelek12:26:53
Lâbada
Talih12:26:49
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
sohbet etmek12:26:44
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
barlam12:26:39
bk. barlam
Gelincik12:26:29
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
barbut12:26:25
Zarla oynanan bir çeşit kumar
buat12:26:16
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
kanı12:26:15
İnanılan düşünce, kanaat
keten tohumu12:26:05
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
tecrübe etmek12:25:59
denemek, sınamak
yedek lastik12:25:56
Otomobillerde gerektiğinde kullanılmak üzere bagajda bulundurulan lâstik, stepne
FESLEĞEN12:25:56
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
lâfazanlık12:25:36
Gevezelik
devlet adamı12:25:31
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
marifetli12:25:27
Ustalıklı, hünerli
sezmek12:25:22
Anlamak, fark etmek
Kalıtım12:25:17
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
İZLENİM12:25:12
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
düşüncesiz12:25:07
Düşüncesi olmayan
İNLEMEK12:24:53
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
mastı12:24:48
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
izolasyon12:24:43
Yalıtım, tecrit
adaptör12:24:38
Bir âletin çapları birbirinden farklı olan parçalarından birini ötekine geçirebilmek için yararlanılan bağlayıcı
oymacı12:24:29
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
müesses12:24:19
Kurulu, kurulmuş
müessif12:24:10
Üzücü, üzüntü veren
dikkatsiz12:24:05
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
kimyager12:23:50
Kimyacı
kadırga12:23:45
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz"de kullanılmış bir savaş gemisi
PEYNİR12:23:41
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
abluka12:23:26
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
ibibik12:23:21
Çavuş kuşu, hüthüt
ürpermek12:23:16
Korkmak
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)12:23:11
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
Bellek yitimi12:23:07
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
Puan12:22:52
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
yurdu12:22:38
İğnenin deliği
Tereke12:22:33
Ölen bir kimseden kalan her şey, bırakıt
yutak12:22:28
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
MANŞET12:22:23
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
apolet12:22:19
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
Termik12:22:09
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
Kolayca12:22:04
Oldukça kolay olan
halkoyu12:22:01
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlardaki görüşünün alınması ve ona göre uygulamaya girişilmesi için yapılan oylamada halkın bildirdiği olumlu veya olumsuz oy