süzgeç

1 İsim

Sıvıları süzmeye yarayan araç

Bir akışkandaki yabancı maddeleri süzüp ayıran alet veya aletlerden oluşan düzenek, filtre

Sulama kovasının ucuna takılan, küçük delikli metal parça