süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

müstehcen16:06:14
Açık saçık, edebe aykırı, yakışıksız
tevahhuş16:06:10
Ürkme, ürküntü
ney16:06:01
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
rotil16:05:59
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
sahici16:05:56
Sahte olmayan, gerçek, yapma karşıtı
böyle16:05:56
Bunun gibi, buna benzer
Duka16:05:53
Dük unvanının eskiden kullanılan biçimi
MEVSİM16:05:52
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
yabanî ıspanak16:05:51
Pazı (I)
ucube16:05:50
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
Muallime16:05:49
Bayan öğretmen
saygı16:05:34
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Amerika tavşanı16:05:33
Kemiricilerden, arka ayakları çok uzun, küçük bir memeli kürk hayvanı (Eriomys chincilla)
almaşık16:05:32
İki veya daha çok şeyin sıralanmalarında değişiklik olan
Liman16:05:29
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
malakit16:05:25
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
saygınlık16:05:24
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
dingi16:05:21
Bir çifte kürekli küçük patalya
PASAK16:05:07
Kir
ibrişim16:05:03
Kalınca bükülmüş ipek iplik
yardakçı16:05:02
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
Katma16:04:58
Katmak işi, ilhak
konvansiyon16:04:58
Anlaşma
mihnet çekmek16:04:57
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
Atıcı16:04:48
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
elik16:04:46
Dağ keçisi, yaban keçisi
Dostça16:04:45
Dosta yakışır (biçimde)
rumuz16:04:36
Sembol, simge, remiz
SINAV16:04:34
Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, test
kalkan16:04:23
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
kompresör16:04:20
Bir akışkanı veya gazı, gereken basınca göre sıkıştırmaya yarayan alet, sıkmaç
mürai16:04:17
İkiyüzlü
Göçüşme16:04:15
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
madenî16:04:14
Madensel, madenle ilgili
lerzan16:04:11
Titrek
Mavi16:04:10
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
ölmüş16:04:09
Ölen, ölü olan
İŞÇİ16:04:07
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
cimnastik16:04:05
bk. jimnastik
mazlum16:04:04
Kendisine zulmedilen
niza16:04:03
Çekişme, bozuşma, kavga
ekin kargası16:04:02
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
APAZLAMA16:04:00
Apazlamak işi
Mest16:03:59
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
mülk16:03:57
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
yapaylık16:03:47
Yapay olma durumu, sunîlik
umur16:03:46
Aldırış etme, önem verme
Peşin hüküm16:03:44
Ön yargı
Analıkızlı16:03:42
Salça, tuz, su, bulgur ve kıymanın yoğrularak küçük köfteler hâline getirilmesi ve bu malzemenin et suyu ve nohut ile pişirilmesiyle hazırlanan yemek
yarenlik etmek16:03:41
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
KAFASI DUMANLI16:03:39
Hafif sarhoş
egzersiz16:03:38
Alıştırma
eflâtun16:03:36
Açık mor renk
muayyen16:03:35
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
mahlut16:03:34
Katışık
memorandum16:03:33
Muhtıra, nota
nebat16:03:32
Bitki
bankamatik16:03:28
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
karbonat16:03:26
Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı
ANASIR16:03:20
Unsurlar, ögeler
rafineri16:03:16
Arıtım evi, tasfiyehane
karnaval maskesi16:03:15
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
Gölgelik16:03:14
Gölge altında bulunan yer
mehteran16:03:12
Mehterler
serbest bırakmak16:03:11
(tutuklu veya göz altında bulunan birini) serbest, özgür duruma getirmek, tahliye etmek
kiraya vermek16:03:10
kira karşılığında vermek, icara vermek
gümrük kanunu16:03:09
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
f16:03:07
Flüor"un kısaltması
BERİL16:03:04
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
fermeneci16:03:00
Fermene yapan veya satan kimse
ortadan kaldırmak16:02:58
saklamak
masraf etmek16:02:55
para harcamak
yalıtma16:02:54
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
kütük16:02:52
Kalın ağaç gövdesi
kosmos16:02:50
bk. kozmos
tembel tembel16:02:45
Tembel bir biçimde
ariza16:02:39
Yüksek bir makama sunulan mektup veya dilekçe
Yiyecek16:02:37
Yenmeye elverişli olan her şey
azap16:02:37
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
kukumav16:02:36
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
SEHVEN16:02:35
Yanlışlıkla
ruba16:02:24
Giysi, giyecek
kız kardeş16:02:17
Bir kimsenin, kendinden küçük, kendisiyle yaşıt olan kadın veya kız kardeşi. Kendinden büyük olana daha çok abla denir
keçi mantarı16:02:15
bk. ak mantar
ayin16:02:14
Dinî tören, ibadet
iğdiş etmek16:02:13
hayvanlarda erkeklik bezlerini çıkarmak veya körletmek, burmak, enemek
Nicel16:02:11
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
iktifa etmek16:02:10
yetinmek; kanmak
otalamak16:02:10
Otamak
yakma16:02:08
Yakmak işi
ARAÇSIZ16:02:07
Araç kullanılmadan, doğrudan doğruya yapılan veya olan, vasıtasız, bilâvasıta
gizemli16:01:54
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
eziyet çekmek16:01:53
zahmet ve sıkıntıya uğramak
pide16:01:37
Mayalı hamurdan yapılan, gereğinde üzerine yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb.konarak pişirilen, ekmek yerini tutan, ince, yayvan yiyecek
kekelik16:01:37
Kekemelik
pabuç16:01:36
Ayakkabı
cakacı16:01:29
Caka yapmayı seven
Perdah16:01:25
Parlatma, parlaklık verme
ebediyet16:01:24
Sonsuzluk
tezkere16:01:12
Pusula
şayia16:01:09
Yayılmış haber, yaygın söylenti
tezyin16:01:08
Bezeme, süsleme, donama
siyahlık16:01:07
Siyah olma durumu, kara renk
oha16:01:04
Büyük baş hayvanları durdurmak için kullanılan seslenme
Naz16:00:38
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
arabi16:00:31
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
yarışlık16:00:26
Pist
Ede16:00:23
Büyük erkek kardeş, ağabey
yakin16:00:23
Sağlam, kesin bilgi
bet16:00:19
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
nişanlanmak16:00:18
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
ağılı16:00:13
İçinde ağı bulunan, zehirli
Islak16:00:12
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
uykusu hafif16:00:09
Küçük bir sesten hemen uyanan
ardıç16:00:08
Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilâç olarak kullanılan bir ağaççık (Juniperus)
fena değil (veya fena sayılmaz)16:00:08
oldukça iyi
inanca16:00:03
Güvence
çulluk16:00:02
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
ilericilik15:59:59
İlerici olma durumu, ilerici davranış
derlemcilik15:59:49
Koleksiyonculuk
Me15:59:41
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
dişi15:59:39
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
İlgi15:59:28
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
mizah15:59:23
Gülmece
Sayı boncuğu15:59:22
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
ululama15:59:19
Ululamak işi
anestezi15:59:18
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
eçhel15:59:17
Çok cahil, çok bilgisiz olan
sis15:59:14
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
yaşam öyküsü15:59:13
Hayat hikâyesi