süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

evlilik dışı14:36:07
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
ekskavatör14:36:04
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
yetişmiş14:35:59
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
istizah etmek14:35:50
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
gurup14:35:46
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
kafi gelmek14:35:44
yetmek, yetişmek
mersin balığı14:35:41
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
varlık bilimi14:35:36
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
kul köle (veya kul kurban) olmak14:35:33
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
ilmek14:35:28
İlmik
yassı14:35:26
Yayvan ve düz
yat14:35:19
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
p14:35:12
Fosfor"un kısaltması
ısmarlamak14:35:12
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
Aza14:35:08
Organlar, vücut parçaları
Ada14:35:06
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
nagehan14:35:05
Ansızın, birdenbire, ani olarak
Kafkasyalı14:35:04
Kafkasya halkından olan (kimse)
Abd14:35:03
Kul
Dejenere14:35:03
Soysuz
Alp14:35:01
Yiğit, kahraman
Alg14:34:56
Su yosunu
Budun14:34:54
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
Ahu14:34:53
Ceylan, karaca
ATA14:34:50
Baba
ATE14:34:48
Ateist
AST14:34:45
Alt
ARI14:34:43
Temiz, münezzeh
ANA14:34:40
Çocuğu olan kadın, anne
enfraruj14:34:35
Kızıl ötesi
yüzgeç14:34:33
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
Medüz14:34:25
Denizanası
FETRET14:34:20
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
yükseklik korkusu14:34:18
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
tansiyon14:34:13
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
belleğini yitirmek14:34:10
bellek kaybına uğramak
aylandız14:34:08
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
şükran14:34:05
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
neptünyum14:33:56
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
talimat14:33:49
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
değnek14:33:43
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
pozitif film14:33:41
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
hazır yemek14:33:38
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
olası14:33:31
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
liberal14:33:29
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
ilkah14:33:24
Dölleme, döllenme
ilkel14:33:20
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
karşıtçıllık14:33:14
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
ilhak14:33:12
Katma, bağlama, ekleme
ilham14:33:09
Esin
ilhan14:33:07
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator
acıma14:33:02
Acımak işi
ebe14:32:58
Doğum işini yaptıran kadın
ege14:32:55
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
ego14:32:52
Ben
efe14:32:50
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
yanardağ püskürmesi14:32:50
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
İşçi14:32:47
Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el uzluğunu kullanarak ücretle çalışan kimse
edi14:32:47
Birbiriyle iyi anlaşan iki yaşlının baş başa kalışını anlatan Edi ile Büdü, Şakire Dudu sözünde geçer
ede14:32:45
Büyük erkek kardeş, ağabey
Ayak14:32:43
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
eda14:32:42
Davranış, tavır
AKITMA14:32:41
Akıtmak işi
eza14:32:40
Üzme, sıkıntı verme, üzgü
aşırıcılık14:32:38
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
epe14:32:35
Eskrimde kullanılan bir tür kılıç
menemen14:32:33
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
eti14:32:32
Hitit
bun14:32:25
Sıkıntı
bul14:32:21
Yalnız iki geniş yüzü testere ile düzeltilmiş tahta
but14:32:17
Vücudun kalça ile diz arasındaki bölümü
IRA14:32:05
Seciye, karakter
Tin14:32:03
Ruh
Zen14:31:55
Kadın
Zer14:31:52
Altın
ZAN14:31:47
Sanma, sanı
vurdumduymaz14:31:44
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
eke14:31:42
Büyük, yetişkin, yaşlı, kart
ela14:31:37
Gözde sarıya çalar kestane rengi
vestiyer14:31:34
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
ece14:31:32
Güzel kadın, kraliçe
tur14:31:30
Dolaşma
tul14:31:27
Uzunluk
uzo14:31:22
Yunan rakısı
tehir etmek14:31:19
ertelemek
kasaplık14:31:17
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
mükemmeliyet14:31:15
Mükemmellik
seramik14:31:10
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
rom14:31:10
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
rot14:31:07
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
rop14:31:05
Çoğu tek parça kadın giysisi
ret14:31:02
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
ram14:31:00
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
rus14:30:55
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
ruz14:30:52
Gün
Haydutluk14:30:51
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
duygulu14:30:50
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
usul14:30:47
Kökler, asıllar
uray14:30:40
Belediye
Kamufle14:30:35
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
öğretim üyesi14:30:31
Yüksek öğretim kuruluşlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçent
HİNT İRMİĞİ14:30:28
Sagu
lef etmek14:30:26
bk. leffetmek
engebesiz14:30:21
Engebesi olmayan
toprak rengi14:30:17
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
ima etmek14:30:14
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
heybe14:30:11
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
Islak14:30:09
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
çöküntü14:30:06
Çökme
yazınsal14:30:04
Edebî
polargı14:29:57
Polarıcı
Kıskı14:29:55
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
ANTRAKT14:29:52
Ara
ses çıkarmamak (veya etmemek)14:29:47
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
Israr14:29:39
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
balıkçıl14:29:36
Balıkla beslenen, balık yiyen
elan14:29:33
Şimdi, şu anda, hâlâ, henüz, daha
Barındırma14:29:30
Barındırmak işi
sınırlı sorumluluk14:29:27
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
belediye polisi14:29:25
Zabıta görevlisi
evsiz14:29:19
Evi olmayan
tim14:29:17
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
ALA14:29:14
İyi, pek iyi
fidan14:29:10
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
AKI14:29:09
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
Adamakıllı14:29:06
Gereğinden çok, iyice
Nar14:29:04
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
Nem14:29:01
Havada bulunan su buharı
Ney14:28:58
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
NAS14:28:53
Açıklık, açık ve kesin yargı