süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

İŞ BİLİMİ09:03:34
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
yakınma09:03:29
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
olmamış09:03:26
Olgunlaşmamış, ham
koyu gri09:03:24
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
süregelen09:03:23
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
sümük doku09:03:22
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
kanaviçe09:03:19
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
ışıklı09:03:16
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
vazıyet09:03:13
El koyma
karacılık09:03:10
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
Yönelme09:03:07
Yönelmek işi
rüsup09:03:07
Tortu, çökel, çökelti
LAF CAMBAZLIĞI09:03:04
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
Önerme09:03:01
Önermek işi
yarıcı09:02:55
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
KOMPETAN09:02:52
Uzman, yetkili
ilgi eki09:02:47
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır
tedavi09:02:40
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
ÇARESİZ09:02:37
Çaresi bulunmayan, onulmaz
aymaz09:02:36
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
devimsellik09:02:34
Devimsel olma durumu
Anaerkil09:02:31
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
BÜTÜNSEL09:02:28
Bütün niteliğinde olan, bütünle ilgili, total
düş kırıklığı09:02:22
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
sacayağı09:02:16
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
venüs09:02:13
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
aritmetik işlem09:02:10
Aritmetik yoluyla yapılan çözüm
Mürai09:02:02
İkiyüzlü
Yararlanma09:02:01
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
hırsız09:01:59
Çalan (kimse), uğru
rubai09:01:56
Divan edebiyatında dört dizeden oluşan ve belirli aruz kalıpları ile yazılan şiir, dördül
Düzensiz09:01:53
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
trol09:01:47
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
çelik09:01:40
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
mal09:01:38
Bir kimsenin veya bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
merkeziyetçi09:01:37
Merkeziyetçilik yanlısı olan (kimse) veya merkeziyetçiliğe uygun (iş, yönetim), merkezci
çerge09:01:30
Derme çatma çadır, göçebe çadırı
KAMİL09:01:27
Yetkin, erişkin, eksiksiz, ağırbaşlı, mükemmel
tura09:01:24
Tuğra
tavsiye mektubu09:01:21
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
hayal gücü09:01:21
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
tramvay09:01:18
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
yara bere09:01:09
Yaralanma
çisenti09:01:06
Toz gibi ince yağan (yağmur)
alâminüt09:01:03
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
uğurluk09:01:02
Maskot
duyarga09:00:56
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
poşet09:00:53
Küçük torba
kaplumbağa09:00:52
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
Zen09:00:49
Kadın
Nem09:00:49
Havada bulunan su buharı
LOGARİTMA09:00:46
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
Haritacı09:00:43
Harita yapan kimse, kartograf
kadana09:00:40
Bir cins iri at
BATAKLIK09:00:37
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
acı yitimi09:00:34
Sinir bozukluğu, çok ilâç alma, donma gibi sebeplerle acı duyumunun birazının veya tamamının yok olması, analjezi
Yaymak09:00:28
Birçok kimseye duyurmak
ekin kargası09:00:25
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
atanma09:00:22
Bir göreve getirilme, tayin edilme
tahtaboş09:00:19
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
ayıklama09:00:13
Ayıklamak işi
üretme09:00:10
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
üretim09:00:07
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
YAS09:00:02
Ölüm veya bir felâketten doğan acı ve bu acıyı belirten davranışlar, matem
burjuva09:00:01
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
Osmanlı08:59:58
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
Metafor08:59:53
İstiare, ödünçleme
MUADELET08:59:50
Eşitlik, denklik, eş değerlik
aydınlatıcı08:59:47
Aydınlık verici
Esrarkeş08:59:44
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
gafil08:59:41
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
pUT08:59:37
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
gadir08:59:33
Haksızlık etme, zarar verme
sevinme08:59:30
Sevinmek işi
kıtaat08:59:21
Kıtalar, ana karalar
Rina08:59:19
Tırpana
CENDERE08:59:17
Bir şeyi sıkmak, ezmek gibi işlerde kullanılan mekanizma, pres
iplik08:59:16
Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb.dokuma maddelerinin uzun, ince liflerinden her biri
kurgusal08:59:13
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
isyankâr08:59:09
Baş kaldırıcı, isyancı
bilimsel08:59:06
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
migren08:59:03
Yarım baş ağrısı
peştemal08:59:02
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
Süslü08:59:00
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
mıknatıs08:58:57
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
Formen08:58:54
Ustabaşı
Helyum08:58:50
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
ulusallık08:58:47
Milliyet, millîlik
ateş balığı08:58:46
Sardalye
Murabba08:58:38
Dört şeyden oluşan, dörtlü
araka08:58:36
İri taneli bezelye
Gülünç08:58:35
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
iskambil08:58:32
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
ÇALIM08:58:29
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
Yararsız08:58:25
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
ONARIM08:58:22
Onarmak işi, tamirat, tamir
basket yapmak08:58:19
basketbolda sayı kazanmak
kavasya08:58:16
Acı ağaç
civciv08:58:13
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Alg08:58:12
Su yosunu
inzivaya çekilmek08:58:10
toplumdan kaçıp, hiçbir şeyle ilgilenmeyerek tek başına yaşamak
enine boyuna08:58:07
gösterişli, iri yarı
imren08:58:07
Görülen bir şeyi veya benzerini edinme isteği, gıpta
BAYRAKTAR08:58:07
Bayrağı taşıyan kimse
gemi yatağı08:58:05
Gemileri korumaya elverişli koy
Güldeste08:58:04
Antoloji
kıran08:58:00
Kırmak işini yapan (kimse)
DOLAŞIM08:57:54
Dolaşmak işi
DOLAŞMA08:57:51
Dolaşmak işi
ders almak08:57:48
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
çeper08:57:45
Çit
akılda tutmak08:57:43
unutmamak
künk08:57:42
Pişmiş toprak veya çimentodan yapılmış kalın su borusu
menü08:57:41
Yenecek yemeklerin listesi, mönü
Maya08:57:40
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
almaş08:57:39
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
kült08:57:39
Tapma, tapınma
pastel08:57:38
Resim yapmakta kullanılan renkli boya kalemi
Akarsu08:57:37
Yeryüzünde ve yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su
küme08:57:36
Tümsek biçimindeki yığın
su altı işleri08:57:36
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
halayık08:57:35
Kadın köle, cariye
sınıflandırma08:57:34
Bölümlendirme
SEVİMSİZLİK08:57:33
Sevimsiz olma durumu
kırtasiyeci08:57:24
Kırtasiye satan kimse
kandırma08:57:21
Kandırmak işi
nema08:57:20
Büyüme, gelişme, çoğalma
Sefaret08:57:18
Elçilik, sefarethane
Anafor08:57:15
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
habitat08:57:07
Yerleşme, oturma