süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

pürüzalır16:35:22
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
kanaviçe16:35:20
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
Katman16:34:45
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
Manganez16:34:44
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
Belagat16:34:44
İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği
müstağni16:34:36
Elinde olanla yetinen, doygun
palyatif16:34:30
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
orak ayı16:34:26
Temmuz
hattat16:34:19
El yazısı çok güzel olan sanatçı
medcezir16:34:18
bk. meddücezir, gelgit
Vetire16:34:17
Süreç
Sincap16:34:14
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
y, Y16:34:06
Türk alfabesinin yirmi sekizinci harfi, Ye adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü sürtünücü ön damak ünsüzünü gösterir
yakamoz16:34:06
Denizde balıkların veya küreklerin kımıldanışıyla oluşan parıltı
tecrübesiz16:33:54
Tecrübesi olmayan
emen16:33:40
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
pat16:33:31
Yassı, basık
cengel16:33:02
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
Lalezar16:32:08
Lâle yetiştirilen yer, lâle bahçesi
koşutçuluk16:32:05
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
Yasaklama16:31:58
Yasaklamak işi
ömür16:31:58
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
Kıstak16:31:55
Bir yarımadayı karaya bağlayan, iki yanı su, dar kara parçası, berzah, dil
halk adamı16:31:50
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
Sürgün 16:31:34
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
raks16:31:01
Dans
üstlük16:31:00
Üst olma durumu
soylu16:30:39
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
gülme16:30:37
Gülmek işi
Hububat16:30:18
Tahıl
birinci olmak16:30:03
başta gelmek, önde gelmek
Ültimatom16:29:49
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
kınama16:29:28
Kınamak işi, ayıplama, takbih
hazır16:29:23
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
tasarruf etmek16:29:19
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
kısasa kısas16:29:13
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
Panik16:29:02
Topluluğu kaplayan anî dehşet duygusu, büyük korku, ürkü
haber bülteni16:28:39
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
İnhisar16:28:34
Tekel
Vahi16:28:24
Boş, saçma
peki16:28:23
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
slâyt16:28:23
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü pozitif görüntü, diyapozitif
Başkanlık16:28:17
Başkan olma durumu
teyel16:27:53
Seyrek ve eğreti dikiş
iktibas16:27:45
Ödünç alma
dik başlı16:27:44
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
UYARMA16:26:33
Uyarmak işi, ihtar
iğdiş16:26:29
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
kovmak16:26:09
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
yayma16:26:06
Yaymak işi
sobe16:25:46
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
intizamsız16:25:42
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
kuruntulu16:25:32
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
sosyete16:25:20
Topluluk, toplum, cemiyet
kılıç oyunu16:25:01
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
üzüntülü16:24:48
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
ayakçak16:24:48
Merdiven, merdiven basamağı
SÜRDÜRÜM16:24:46
bk. abonman
eş yükselti16:24:30
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
FON16:24:24
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
boş konuşmamak16:23:33
gerçekleri söylemek, bilgisine dayanarak anlatmak
kazara16:23:01
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
üzüm16:22:48
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
itmam16:22:48
Bitirme, tamamlama
GALİZ16:22:45
Kaba ve çirkin, iğrenç
sıçrama tahtası16:22:32
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
kımız16:22:26
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
Avusturyalı16:22:26
Avusturya kökenli olan (kimse)
Abd16:21:23
Kul
Şile16:21:16
Mercan köşk
snop16:21:16
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
maça16:20:41
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
ergilik16:20:34
Ergi durumu
hamam böceğigiller16:20:29
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
genizsi16:20:04
Genzel
Yayvan16:19:38
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
Supap16:19:33
Bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak
EDEPSİZ16:19:20
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
frank16:19:14
Fransız para birimi
höl16:18:28
Yaşlık, nem
otogar16:17:50
Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yolcularını aldıkları ve indirdikleri yer, garaj
karpuz16:17:36
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
kenarlık16:16:48
Kenar bölümünü oluşturan şey
branş16:16:43
(bilim için) Dal, kol
sarih16:15:58
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
onma16:15:53
Onmak işi veya durumu
vasiyet etmek16:15:52
(herhangi bir şeyin) öldükten sonra yapılmasını istemek
tahta perde16:15:46
İki yeri birbirinden ayıran tahta duvar
Şarklı16:15:45
Doğulu, garplı karşıtı
Glokom16:15:36
Karasu (göz hastalığı)
karın zarı iltihabı16:15:31
bk. karın zarı yangısı
çatık16:15:24
Çatılmış olan
zaman dizini16:15:04
Tarihî olayların zaman bakımından sırası, kronoloji
bırakıt16:14:41
Tereke
atmaca16:14:40
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
hayır16:14:27
İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım
Sayısal16:14:26
Sayı ile ilgili, sayıya dayanan
taş balığı16:14:16
İşkine balığına verilen bir ad
hipostaz16:14:05
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
Bucak16:14:03
Kenar, köşe, yer
şoför16:14:03
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
bilgisiz16:13:57
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
badire16:13:50
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
ön16:13:21
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
Parlaklık16:13:15
Parlak olma durumu, revnak
yalandan16:13:15
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
sanal16:12:36
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
tavla16:12:35
At ahırı
demevi16:12:35
Kanlı, kanı çok (insan)
Ahmak16:12:33
Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal
otçu16:12:33
Köylerde hekimlik yapan kimse
Araba16:12:12
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
arş16:12:11
İslâm dinî inanışına göre göğün en yüksek katı
suna16:11:49
Erkek ördek
çoğalma16:11:35
Çok duruma gelme, artma
nebati16:11:34
Bitki ile ilgili, bitkisel
Avantaj16:11:33
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
üzülme16:11:30
Üzüntü duyma, teessür
GD16:11:10
Gadolinyum"un kısaltması
kotlama16:11:09
Kotlamak işi
kapasite16:11:07
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
ulusallaştırma16:10:30
Millîleştirme
murt16:10:29
Mersin ağacı
dişi16:10:29
Yumurta oluşturan veya yavru doğuran (birey)
Ahize16:10:10
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
Baryum16:10:06
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
usare16:10:03
Öz su
ÖRGÜTLENME16:09:52
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
ŞİF16:09:49
Pamuk kozası
Şimendifer16:09:37
Demir yolu