süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

tecim21:31:29
Ticaret
teferruat21:31:10
Ayrıntılar
bura21:31:05
(bu ve ara kelimelerinden) Bu yer
pelemir21:30:49
bk. belemir
reviş21:30:47
Gidiş, yürüyüş
kandırmaca21:30:36
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
bezzazlık21:30:35
Kumaş satma işi, manifaturacılık
göz merceği21:30:35
Gözün ön tarafında bulunan ve dışardaki cisimlerin görüntüsünün ağ tabaka üzerine düşmesini sağlayan mercek biçiminde saydam organ
Şaban21:30:25
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
Lakap21:30:23
Bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak sonradan takılan, o kimsenin veya o ailenin bir özelliğinden kaynaklanan ad
tokat21:30:19
(insana) El içi ile vuruş
ceht21:30:10
Çaba, çabalama
kiraya vermek21:30:03
kira karşılığında vermek, icara vermek
firak21:29:52
Ayrılış, ayrılık
palaska21:29:49
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
henüz21:29:47
(olumlu cümlelerde) Az önce, daha şimdi, yeni
dalga geçmek21:29:33
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
pirzola21:29:14
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
ukala21:29:04
Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik taslayan kimse
alt alta21:28:59
Birbirinin altında olarak
atom çekirdeği21:28:41
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
Kaçınma21:28:30
Kaçınmak işi
kurlağan21:28:26
Etyaran
at gözlüğü21:28:09
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
tirsi21:28:00
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
şirin21:27:56
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
engebe21:27:39
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
kurs21:26:34
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
lokma21:26:31
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
kasırga21:26:30
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
altıpatlar21:26:13
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
sansasyonel21:26:06
Güçlü heyecan yaratan
tasvir21:26:04
Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, betimleme
arkeoloji21:26:03
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
Asansör21:26:00
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
barmen21:25:58
Bar tezgâhtarı
ETOL21:25:57
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
Görüngü21:25:53
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
veri21:25:32
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
kasık biti21:25:20
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
nutku tutulmak21:25:10
korkudan, şaşkınlıktan ve öfkeden konuşamaz olmak
sahibe21:25:09
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
iz sürmek21:24:44
izlemek, arkasından gitmek, takip etmek
münavebe21:23:53
Nöbetleşme, keşikleme
sergileme21:23:43
Sergilemek işi, teşhir
merhametli21:23:38
Acıması olan, merhamet eden
Had21:23:33
Sınır, uç
yarence21:23:13
Yaren gibi, yarene benzer
iştirak21:23:12
Ortaklık, ortak olma, ortaklaşma, paydaşlık
PATLANGAÇ21:23:00
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
vikont21:22:57
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
tablo21:22:13
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
alabacak21:22:12
Ayağı sekili (at)
allame21:21:43
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
kendi adına21:21:23
salt kendi için, kendisi hesabına
babacan21:21:22
Cana yakın, olgun, hoşgörülü, iyi kalpli, güvenilir (erkek)
sürahi21:21:14
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
üreme21:21:03
Üremek durumu
ATASÖZÜ21:20:56
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
gelişim21:20:49
Gelişmek işi, serpilip büyüme
herek21:20:48
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
komi21:20:41
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
tınlama21:20:40
Tınlamak işi
eti21:20:19
Hitit
Budist21:20:18
bk. Buddhist
Bilinmeyen21:20:18
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
uza devim21:19:51
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
fiyatlandırma21:19:38
Fiyatlandırmak işi
desise21:19:29
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
sülfat21:19:12
Sülfürik asidin tuzu veya esteri
İhya21:18:44
(yeniden) Canlandırma, diriltme
kefir21:18:38
Özel bir maya mantarıyla keçi veya inek sütünün mayalanmasıyla hazırlanan ekşi içecek
yokçuluk21:18:38
Hiççilik, nihilizm
dümbelek21:18:29
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
durdurma21:18:26
Durdurmak işi
mektepli21:18:20
Okula giden (kimse), öğrenci
CESET21:18:15
Ölü vücut, naaş
alkış21:18:08
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
vilâdî21:17:57
Doğuştan (olan)
Kadın hastalıkları21:17:52
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
Destroyer21:17:47
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
ispanyol dansı21:17:39
İspanyollara özgü, hareketli bir tür dans
kornea21:17:14
Gözde saydam tabaka
muhaddep21:17:14
Dışbükey, konveks
dergi21:17:13
Siyaset, edebiyat, teknik gibi konuları inceleyen ve belirli aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua
proses21:17:11
Süreç
Çağdaş21:16:46
Aynı çağda yaşayan, muasır
meşakkat çekmek21:16:46
sıkıntı içinde olmak
tanzim21:16:46
Sıraya koyma, sıralama
seleksiyon21:16:41
Seçme
özezer21:16:10
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
kanara21:15:58
bk. kesim evi, mezbaha
arzuhâlci21:15:43
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
Sefih21:15:36
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
Başkanlık21:15:33
Başkan olma durumu
yanma21:15:33
Yanmak işi
binit21:15:18
Üstüne binilen hayvan, binek atı
arış21:14:56
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
taciz21:14:22
Tedirgin etme, canını sıkma
delta21:13:59
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
nazlanma21:13:21
Nazlanmak işi
geçim21:13:20
Geçinmek işi, geçinme araçları, geçinme, maişet
kaslı21:13:15
Kasları gelişmiş olan, adaleli
Önceki21:12:55
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
gut21:12:26
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
nezir etmek21:12:16
bk. nezretmek
başkalık21:12:07
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
karabasan21:12:04
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
torak21:11:33
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
vicdanlı21:11:28
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
esrar21:11:22
Gizler, sırlar
siftinlik21:11:15
Adî, bayağı, berbat
katibiadil21:11:09
Noter
yönetmen21:11:05
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
bırakmak21:10:54
Bir işi başka bir zamana ertelemek
saparna21:10:51
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
mahremiyet21:10:38
Gizli olma durumu, gizlilik
sekendiz21:09:48
Satürn, Zühal
Yarıyıl21:09:38
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
kurtluca21:09:36
Ballı babagillerden, tırmanıcı sarı çiçekleri olan, kokusu sarımsağı andıran, göl ve akarsu kıyıları gibi nemli yerlerde yetişen bir bitki, meşecik, yer meşesi, yer palamudu, su sarımsağı
gelin çiçeği21:09:21
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
mevhum21:09:08
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
şüphecilik21:08:35
Kuşkuculuk, septisizm
saki21:07:28
İçki toplantılarında içki dağıtan kimse
norm21:07:16
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun durum, düzgü
azimli21:06:48
Kararında, tutumunda direnen, kararlı
erkli21:06:48
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
açlık21:06:46
Aç olma durumu
baykuşgiller21:06:42
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
hüsün21:06:28
Güzellik