süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

pürüzalır18:11:29
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
avuç18:11:21
Elin iç tarafı
avans18:11:20
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
abandırmak18:11:16
Bir hayvanı yere çöktürmek
iğne ardı18:11:15
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü
sitem etmek18:11:14
bir kimseye üzüldüğünü, kırıldığını öfkelenmeden belirtmek
bel ağrısı18:11:05
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
vejetaryen18:11:04
Etyemez
ananas18:10:42
Ananasgillerden, sıcak ülkelerde yetişen bir ağaç (Ananas sativus)
ay ağılı18:10:34
Ayın aylası, hale
ipek böceği kelebeği18:10:05
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
tahıl18:10:05
Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, pirinç gibi ürünlerin genel adı, hububat
aylandız18:10:04
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
İrlandalı18:09:59
İrlanda halkından olan (kimse)
ÜMİT18:09:55
Umma, beklenti, umut
Ayak topu18:09:55
Futbol
baykuşgiller18:09:51
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
anamalcılık18:09:45
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
volkanik18:09:41
Volkanla ilgili
MOLİBDEN18:09:39
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
hesap uzmanı18:09:36
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
Banliyö18:09:23
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
daraban18:09:05
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
Uzay18:09:05
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
seslenme18:08:55
Seslenmek işi
yün18:08:54
Güzün kırkılan koyun tüyü
tulanî18:08:44
Uzunluğuna, uzunlamasına olan, boyuna
manisa lalesi18:08:33
Düğün çiçeğigillerden, korularda, kırlarda yetişen bir bitki (Anemone pulsatilla)
kığı18:08:33
Kığ
Göl ayağı18:08:17
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
kuş bilimi18:08:08
Kuşları inceleyen bilim, ornitoloji
kadınsı18:07:58
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
minare kırması18:07:45
Çok uzun boylu (kimse)
perukar18:07:42
Berber
hususiyet18:07:38
Özellik
izhar18:07:30
Belirtme, gösterme, açığa vurma
çevgen18:07:29
Değnek
mevlit18:07:28
Doğma, doğum
Rivayet18:07:28
Söylenti
inançsızlık18:07:27
İnançsız olma durumu, imansızlık, itikatsızlık
bilgi işlem18:07:21
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
altlık18:07:21
Tabak veya bardak altı
görüngü18:07:16
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
zorunluluk18:07:15
Zorunlu olma durumu, zorunluk
antrenman18:07:10
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
dirilik18:07:03
Diri olma durumu
azize18:06:58
Ermiş kadın
cereyan18:06:45
Bir yöne doğru akma, akış, akıntı
EKONOMİ18:06:33
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
AYKIRI18:06:18
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
gelincik18:06:17
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
sipariş etmek18:06:07
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
çiçek açmak (veya vermek)18:06:05
çiçeklenmek
dinamik18:06:02
Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişkilerini inceleyen dalı, devim bilimi
maşuk18:06:00
Sevilen, âşık olunan (erkek)
Bağcık18:05:40
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
abartı18:05:16
Abartma, mübalâğa
nüzul18:05:14
İnme, felç
dokunma18:05:05
Dokunmak (I) işi, temas
kıvrımlı18:04:42
Kıvrımı olan
Kurtuluş18:04:40
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
süje18:04:30
Konu
soya18:04:25
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
karıştırıcı18:04:24
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
Mendirek18:04:20
Dalgakıranla yapılmış liman
şen olmak18:04:05
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
haya18:04:00
Er bezi
füzen18:04:00
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
dahice18:03:59
Dâhiye yakışır (biçimde)
gıda18:03:53
Besin
FABRİKA18:03:48
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
Ünlü18:03:47
Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar
üflemeli18:03:46
Üflenerek çalınan (çalgı)
ÇİFTEHANE18:03:37
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
Kahinlik18:03:27
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
nemrut18:03:19
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
Cinayet18:03:07
Adam öldürme
eskitmek18:03:02
Yaşlandırmak
yakın dost18:03:02
İçten, samimî ve yalın kimse
palan18:03:01
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
rasat18:02:55
Gözlem
Alaycı18:02:49
Alay etme huyu olan, müstehzi
erkekler hamamı18:02:45
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
atıfet18:02:45
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
Yardımcı18:02:44
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver
tavuk kümesi18:02:39
Tavukların korunması ve bakımı için yapılmış özel kümes
hayran18:02:34
Çok beğenen, hayranlık duyan
asitölçer18:02:04
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
açı ölçüm18:01:46
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
kavaf18:01:36
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
soprano18:01:28
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
Gösterge bilimi18:01:18
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
meydan18:01:17
Alan, saha
Zebra18:01:04
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
kimlik belgesi18:01:04
Kimlik, hüviyet cüzdanı
yayma18:00:54
Yaymak işi
benlikçilik18:00:52
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
KIraat etmek18:00:49
okumak
ispit18:00:48
Jant
LEH18:00:37
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
karaktersizlik18:00:18
Güvenilir karakteri olmama durumu
kısmi18:00:06
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
akımtoplar17:59:57
Akü, akümülâtör
tahlili17:59:34
Çözümlemeli
sık17:59:21
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
ortak17:59:18
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
alinazik17:59:16
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek
Silgi17:58:52
Kalem veya daktiloyla yazılmış veya çizilmiş şeyleri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan madde
Piramit17:58:34
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
ikiyüzlü17:58:29
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
Taş17:58:21
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
stronsiyum17:58:16
Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, doğada bazı maden filizlerinde bulunan, yoğunluğu 2,6 olan, 771°C de eriyen sarı bir element. Kısaltması Sr
kel17:58:06
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
pinpon17:57:43
Yaşlı, çökmüş
ilk gösteri17:57:43
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mışıl mışıl17:57:26
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
adi17:57:23
Sıradan, hiçbir özelliği olmayan
sebat etmek (veya göstermek)17:57:08
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
SUSAM YAĞI17:57:08
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
rahibe17:56:55
Kadın rahip
MAKARA17:56:47
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
iklim bilimci17:56:42
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
Batıni17:56:27
Batıniye mezhebinden olan kimse
ihsan etmek (veya buyurmak)17:56:26
bağışta bulunmak, bağışlamak
şarap bardağı17:56:26
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
tüberküloz17:56:18
Verem
sekene17:56:16
Bir yerde oturanlar, sakinler
kışla17:56:11
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
yağmur bulutu17:56:05
Atmosferde nem yüklü bulutlar
özseverlik17:55:55
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm