süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

Derman09:59:53
Güç, takat, mecal
acele09:59:51
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
acemi09:59:49
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
acaba09:59:41
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
böke09:59:39
Kahraman, güçlü kimse
bahtiyar09:59:37
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
börk09:59:35
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
somurtkanlık09:59:33
Somurtkan olma durumu
damar09:59:30
Canlı varlıklarda kanın veya besleyici sıvıların dolaştığı kanal
emaye09:59:24
Üzeri emayla kaplanmış olan
teamül09:59:19
İş, davranış
dalga09:59:17
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
damat09:59:15
Güvey
Pazı09:59:11
Ispanakgillerden yaprakları sebze olarak kullanılan bir bitki, yaban pancarı, yabanî ıspanak (Beta vulgaris varcicla)
dalan09:59:09
Lobi
dalya09:59:07
Bir şey sayılırken birim olarak alınan sayıya gelince söylenen uyarma sözü
bel kemeri09:59:06
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
Boyama09:59:04
Boyamak işi
daima09:59:02
Her vakit, sürekli olarak
tenafür09:59:00
Kakışma, kakofoni
buna09:58:56
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
dahra09:58:54
bk. tahra
ütopyacı09:58:52
Ütopyalara kapılan, inanan (kimse), ütopist
bütün09:58:51
Eksiksiz, tam
erosal09:58:49
Erosçu, erotik
erotik09:58:47
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
dirim kurgu09:58:45
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
fatalite09:58:43
Alın yazısı, yazgı, kader
astronomik09:58:39
Gök bilimiyle ilgili olan
buat09:58:37
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
buke09:58:35
Güzel koku, rayiha
gök kuşağı09:58:34
Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gök yüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebe kuşağı, ebem kuşağı, eleğimsağma, hacılar kuşağı, yağmur kuşağı, alâimisema
güvem eriği09:58:33
bk. akdiken
buse09:58:32
Öpücük, öpme, öpüş
çarnaçar09:58:28
İster istemez
çıkar yol09:58:26
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
İftar09:58:23
Oruç açma, oruç bozma
il09:58:19
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
lüle taşı09:58:17
Deniz köpüğü
bono09:58:15
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
nihilizm09:58:13
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
arter09:58:05
Atardamar
boru09:58:05
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
bone09:58:01
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
selâm vermek09:57:55
selâmlamak
merak09:57:54
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
ruh hastası09:57:53
Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat
borç09:57:51
Ödenmesi gerekli para veya başka bir şey
biat09:57:49
Bir kimsenin egemenliğini tanıma
karyola09:57:47
Üzerine yatak yapılıp yatılan tahta veya metal kerevet
havsala09:57:45
Kuş kursağı
Eldiven09:57:43
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
bili09:57:42
Bilgi, malûmat
bira09:57:40
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
bina09:57:38
Yapı
bile09:57:36
Birlikte
sinir bilimi09:57:34
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
Bahçe09:57:32
Sebze yetiştirilen yer, bostan
ıskarta09:57:30
Bazı iskambil oyunlarında kullanılması gerekmediğinden bir yana bırakılan kâğıtlar
biye09:57:28
Genellikle giysinin yaka, kol, etek çevresine kendi kumaşından veya başka kumaştan geçirilen ince şerit
yarışlık09:57:25
Pist
HUYLANMA09:57:23
Huylanmak işi
ara açmak09:57:21
dostluğu bozmak, anlaşmazlığa yol açmak
Sorumlu09:57:21
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
üsera09:57:19
Esirler, köleler
REMEL09:57:17
Aruz ölçülerinden biri
emeklilik09:57:14
Emekli olma durumu, tekaütlük
Mecal09:57:12
Güçlük, dinçlik, derman, takat
iskambil kâğıdı09:57:10
İskambil
maden gazı09:57:09
Madende oluşan gaz
Memleket09:57:06
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
Melal09:57:04
Can sıkıntısı, usanç
asalak bilimi09:57:02
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
yalabık09:57:01
Parlak, parıltılı, ışıltılı
uzunlamasına09:56:59
Uzunluğuna
Melez09:56:57
Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş (hayvan veya bitki), kırma, azma, metis
gülük09:56:55
Hindi
ANTİLOP09:56:53
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
Meles09:56:52
Beli çökük at
bütünlük09:56:50
Bütün olma durumu
Garp09:56:48
Batı
GayE09:56:46
Amaç, hedef
kısım09:56:44
Avuç
Gani09:56:42
Zengin, varlıklı
kısır09:56:40
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
permanant09:56:38
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
asilzade09:56:36
Soylu
Teorik09:56:35
Kurama dayanan, kuramsal, nazarî
Teorem09:56:33
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
ezinç09:56:30
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
tasarlamak09:56:30
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
ekipman09:56:29
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
kuşatılma09:56:26
Kuşatılmak işi
turna09:56:19
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
sayı göstergesi09:56:16
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
turta09:56:13
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
tutam09:56:12
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
tutar09:56:10
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
BAKLA09:56:08
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
tutum09:56:06
Tutulan yol, davranış
tutuk09:56:04
Akıcı, rahat konuşamayan
tutya09:56:02
Çinko
GÜZEL09:56:00
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
gözyaşı09:55:58
Gözyaşı bezlerinin salgıladığı, bazı etkilerle akan duru sıvı damlacıklarından her biri
tuval09:55:56
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
Rahmetli09:55:53
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
tuhaf09:55:51
Alışılmamış, yabansı
Hititçe09:55:46
Hitit (Eti) dili
şamama09:55:42
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
minnettarlık09:55:40
Minnettar olma durumu, şükran
Ölme09:55:36
Ölmek işi
şamdan09:55:35
Üzerine mum yerleştirilen destek
çöplük09:55:33
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
İSTERİ09:55:28
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
yemekaltı09:55:24
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
bunaltı09:55:23
Sıkıntı, iç sıkıntısı
berabere kalmak09:55:21
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
örnek almak09:55:17
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
söz09:55:15
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
süt09:55:14
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
kılık kıyafet09:55:13
Üst baş ve dış görünüş
süs09:55:12
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
çok seslilik09:55:10
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
sümük09:55:08
Burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı
çevgen09:55:04
Değnek
çeviri09:55:02
Dilden dile aktarma, çevirme, tercüme
tefekkür09:55:00
Düşünme, düşünüş
emaylama09:54:58
Emaylamak işi
tombul09:54:57
Şişman, şişkin, dolgun
İCAZET09:54:55
İzin, onay, onaylama