süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

çavuş05:09:43
Osmanlı devleti teşkilâtında çeşitli hizmetler yapan görevli
bagaj kilidi05:09:41
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
vilâdî05:09:33
Doğuştan (olan)
merih05:08:36
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
icra05:08:13
Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme
sözünden çıkmamak05:05:32
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
firkat05:05:12
Ayrılış, ayrılık
cimnastik05:05:10
bk. jimnastik
müşir05:00:52
Mareşal
hamak05:00:31
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
anka05:00:02
Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Zümrüdüanka
Resital04:58:41
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
görmez04:56:16
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
Sancak04:55:29
Bayrak, liva
diren04:55:04
Dirgen
enjektör04:51:53
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
atak04:51:12
Düşüncesizce her işe atılan, cür"etkâr
üstlük04:49:09
Üst olma durumu
SINIF04:46:08
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
övüngen04:45:38
Çok övünen, farfara
GÖRÜNTÜ04:45:18
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
İÇBÜKEY04:43:07
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
Gömlek04:42:28
Vücudun üst kısmına giyilen ince kollu veya yarım kollu, yakalı giysi
dalancı04:42:03
Lobici
savsak04:41:41
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
çap04:40:46
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
nevruz04:40:09
Eski takvimlere göre yılın ve baharın ilk günü sayılan martın yirmi birine rastlayan gün
güçlük04:40:07
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
yükselmek04:37:42
Güçlenmek, şiddetlenmek
Yılan gömleği04:37:39
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
abdest04:36:14
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
ağırkanlı04:34:48
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
sadme04:32:52
Çarpışma, tokuşma, vurma
urağan04:29:41
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
hedef almak04:29:18
bk. nişan almak
tırpan04:28:05
Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb. biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak
deniz kuvvetleri04:27:18
Bir ülkeyi denizden gelecek saldırılara karşı korumak için kurulan askerî kuruluşlar
tekin değil04:27:05
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
kalın kafalı04:27:00
Geç veya güç anlayan, gabi
üzerine atmak04:26:12
bir suçu birine yüklemek
tembellik etmek04:25:26
tembelce davranmak
ana cadde04:22:27
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
U dönüşü04:21:32
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
sesçil04:20:27
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
zararda olmak04:19:47
alış verişte kâr elde edememek
alay geçmek04:18:54
alay etmek
kakaç04:17:56
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
belirtili04:17:56
Belirtisi olan
Kaçma04:17:46
Kaçmak işi, firar
yayılımcılık04:17:12
Emperyalizm
hakimlik04:17:11
Sözünü geçirme, buyruğunu yürütme durumu
politika yapmak04:17:01
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
zembil otu04:16:51
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
tamamlanmak04:15:27
Bitirilmek
özel04:14:51
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
öneriş04:14:50
Önermek işi veya biçimi
t04:14:49
Trityum"un kısaltması
züht04:14:47
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
kenara çekilmek04:14:46
artık hiçbir şeye karışmamak
mil04:14:40
Selin sürükleyip getirdiği çok küçük taneli çamurlaşmış kum ve toprak karışımı
bölüm04:14:31
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
diken04:14:29
Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu gibi bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulunan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri
Yaşam04:14:29
Hayat
ahşap04:14:28
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
akbaş04:14:25
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
Eylül04:14:24
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
tavşan04:14:21
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
hüsün04:14:20
Güzellik
ask04:14:17
bk. asklı
Yavaş04:14:16
Hızlı olmayan
sıkıştırılma04:14:15
Sıkıştırılmak işi
MİLLİ04:14:13
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
Cinayet04:14:12
Adam öldürme
Toplam04:14:10
Toplama işleminin sonucu, mecmu, yekûn
nazlılık04:14:08
Nazlı olma durumu
kallavi04:14:07
Vezir ve sadrazamların giydikleri bir çeşit kavuk
fıtık04:14:07
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
gövde04:14:06
Bir şeyin asıl toplu bölümü
tın04:14:05
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
açar04:14:04
Anahtar
Peşin hüküm04:14:00
Ön yargı
kıvam04:13:55
(sıvılar için) Koyuluk; koyuluk derecesi
hürmet04:13:51
Saygı
hatır04:13:49
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
kazıklanma04:13:48
Kazıklanmak işi
köy meydanı04:13:47
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
Kullanış04:13:44
Kullanmak işi veya biçimi
önemli04:13:43
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
At04:13:41
Astatin"in kısaltması
Sonraki04:13:40
Sonra olan
ÜZERLİK04:13:39
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
İNEZE04:13:38
bk. eneze
Atışmak04:13:34
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
İFADE04:13:32
Anlatım
Erbaş04:13:31
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
köpek04:13:29
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
ermeni gelini gibi kırıtmak04:13:28
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
koyu sarı04:13:25
Sarının bir ton koyusu
limon sarısı04:13:21
Limon kabuğunun rengi
hâsıla04:13:17
Bir işten elde edilen sonuç
wc04:13:15
Ayak yolu
bisikletçi04:13:12
Bisikletle spor yapan kimse, çifttekerci
ilişki kurmak04:13:10
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
Sorumlu04:13:09
Üstüne aldığı veya yaptığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse, mesul
üzücü04:13:09
Üzüntü veren
Felaketzede04:13:07
Felâkete uğramış
etamin04:13:03
Pamuk, keten veya ipekten, seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş
GÜCÜMSEME04:13:03
Gücümsemek işi veya durumu
su altı işleri04:13:00
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
çömelme04:12:59
Çömelmek işi
duayen04:12:55
Kordiplomatikte kıdemlilik bakımından başta gelen diplomat
kemlik04:12:54
Kötülük
nur04:12:53
Aydınlık, ışık, parıltı
olmuş04:12:52
Olgunlaşmış, ergin
ORGAZM04:12:51
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
nişanlamak04:12:50
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
KOZMOS04:12:49
Evren
başpehlivan04:12:47
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
Gelişim04:12:45
Gelişmek işi, serpilip büyüme
anaerkil04:12:40
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
samur04:12:39
Kuzey Avrupa"da yaşayan, çok yumuşak ve ince tüyleri olan, postu için avlanan küçük hayvan (Martes zibelilina)
katkı04:12:38
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
taşlama04:12:37
Taşlamak işi
ŞAHSİYET04:12:36
Kişilik, belirgin özellik
Asil04:12:36
Soylu
münasip04:12:35
Uygun, yerinde
samba04:12:34
Bir çeşit Brezilya dansı
celal04:12:33
Büyüklük, ululuk
Çırağ04:12:32
Mum, kandil, lâmba gibi ışık aracı; ışık
MAARİF04:12:31
Bilgi ve kültür