süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

yağlı toprak08:50:55
Gevşek ve kaygan toprak cinsi
kargaşalık08:50:53
Kargaşa durumu
bonbon08:50:52
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
Halk oylaması08:50:48
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
hassas08:50:42
Duyum ve duyguları algılayan
alın yazısı08:50:41
Yazgı, talih, kader, mukadderat
aşınma08:50:34
Aşınmak işi
vesile08:50:30
Sebep, bahane
Sınama08:50:27
Sınamak işi, deneme, tecrübe
pazartesi08:50:19
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
TİRSİ08:50:16
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
canlıcılık08:50:12
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
zarafet08:50:05
İncelik, güzellik, zariflik
söz etmek08:49:58
o şey üzerinde konuşmak
hoppalık08:49:55
Hoppa olma durumu veya hoppaca davranış
ÖNERİ08:49:51
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
taş basması08:49:44
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
çanak yalayıcı08:49:40
Dalkavuk
ondüle08:49:37
Dalgalı, kıvrımlı, kıvrılmış
af dilemek08:49:33
bağışlanmasını istemek
emir subayı08:49:29
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
mesaj08:49:28
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
pozitif bilim(ler)08:49:22
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
düzeyli08:49:19
Belli bir düzeyi olan, seviyeli (kimse)
dişbudak08:49:12
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
ağır canlı08:49:05
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
açık oturum08:48:55
Güncel, siyasî, sosyal ve bilimsel konuların veya sorunların herkesin izleyebileceği bir biçimde açık olarak tartışıldığı toplantı
daima08:48:54
Her vakit, sürekli olarak
lüzum08:48:51
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
ilgili08:48:47
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
ağılı böcek08:48:40
Kın kanatlılardan, başka böcekleri yemesi bakımından yararlı bir böcek. (Carabus)
keçi yolu08:48:36
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
milliyetçilik08:48:35
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
kasık biti08:48:33
Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit (Phthirus pubis)
pey akçesi08:48:29
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Arkadaş08:48:28
Bir işte birlikte bulunanlardan her biri, hempa, refik, yâren
HİNT İRMİĞİ08:48:25
Sagu
yürütmek08:48:22
Gerektiği gibi yapmak, uygulamak
Hiççi08:48:18
Hiççilik yanlısı, nihilist
ithalât08:48:11
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
AYIRMA08:48:08
Ayırmak işi
Diyapozitif08:48:04
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
peşinat08:48:00
Peşin olarak verilen para, avans
kazançlı08:47:47
Kazanmış olan
kazaklık08:47:43
Karısına söz geçirme, dediğini yaptırma durumu
sesteş08:47:43
bk. sestaş
seslenme08:47:39
Seslenmek işi
lüfer08:47:36
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
fındık08:47:29
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
lügat08:47:26
Kelime, söz, sözcük
Hasse08:47:22
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
Benzeşmezlik08:47:18
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
azmanlaşma08:46:55
Azmanlaşmak işi
antipati08:46:45
Sevimsizlik, soğukluk
çoktan (veya çoktandır)08:46:41
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
lümen08:46:37
Işık şiddeti 1 mum olan, eşit dağıtımlı bir nokta kaynağının 1 steradyan içine yayımladığı ışık akısı
KÖKTEN08:46:34
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
naaş08:46:30
Ölen kimsenin vücudu, ceset
Hasis08:46:26
Cimri, pinti, kısmık
zift08:46:23
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
POLİTİK08:46:19
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
KAPİTAL08:46:15
Sermaye, ana mal
sevimlilik08:46:12
Sevimli olma durumu
mihnet çekmek08:46:04
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
etraf08:46:03
Yanlar, taraflar
üniversal08:46:03
Evrensel
Yevmiye08:46:01
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
Haris08:45:57
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
DUVAR08:45:53
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
tesadüfen08:45:50
Rast gelerek, rastlantı sonucu olarak
şıra08:45:46
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
beden eğitimi08:45:42
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
Hatun08:45:39
Kadın
dağ kırlangıcı08:45:35
Çobanaldatan, keçisağan
emir eri08:45:32
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
şatafat08:45:28
Süs ve gösteriş
Zeybek08:45:24
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
BÖYLECE08:45:21
Tam böyle, bu biçimde
alâkadar08:45:17
İlgili, ilgili bulunulan
Madagaskarlı08:45:13
Madagaskar halkından olan
arkaizm08:45:10
Konuşulan ve yazılan dilde, kullanımdan düşmüş olan eski söz ve deyim
Son deyiş08:45:06
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
Alelacele08:45:02
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
fesh etmek08:44:59
bk. feshetmek
nihai08:44:55
İşi sona erdiren, işi kesen, sonuncu
nihan08:44:51
Gizli
ilk gösteri08:44:41
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
vernik08:44:34
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
eflâtun08:44:30
Açık mor renk
nicel08:44:27
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
yakmaç08:44:23
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
tavşan dudağı08:44:19
Doğuştan yarık dudak
Birleşik08:44:16
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Birleşme08:44:12
Birleşmek işi
usa vurma08:44:08
Akıl süzgecinden geçirmek, muhakeme
asgari08:44:05
En az, en aşağı, en azından, en düşük
nifak08:44:01
Geçimsizlik, anlaşmazlık, ara bozma, ayırma
kaşbastı08:43:58
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı
İncil08:43:51
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
YERSİZ YURTSUZ08:43:47
Barınacak yeri olmayan
şerefli08:43:43
Onurlu
nizam08:43:40
Düzen
uzunluk ölçüsü08:43:36
Uzunluğu ölçmek için kullanılan metre, yarda gibi herhangi bir birim
mercan adası08:43:32
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
niyaz08:43:29
Yalvarma, yakarma
antoloji08:43:25
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış seçme parçalardan oluşan kitap, seçki, güldeste
akıntılı08:43:21
Akıntısı olan, eğik, meyilli
iftira etmek (veya atmak)08:43:18
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
mavikantaron08:43:14
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
Çit08:43:10
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
Çok08:43:07
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
teşebbüs etmek08:43:03
girişmek, el atmak
yüzer top08:43:00
Şamandıra
tutturma08:42:56
Tutturmak işi
çözgü08:42:52
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
ikamet etmek08:42:49
bir yerde oturmak, eğleşmek
alelâde08:42:45
Her zaman görülen, olağan
bulaşma08:42:41
Bulaşmak işi
şöhret08:42:38
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
Atölye08:42:34
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
bok atmak08:42:30
(birine) leke sürmek, kara çalmak
itaat etmek08:42:27
söz dinlemek, boyun eğmek, verilen buyruğa uymak
VOLKAN08:42:19
Yanardağ
düzenleme08:42:16
Düzenlemek işi
kalibre08:42:12
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
yerinde kalmak08:42:08
başka yere gitmemek
sultan08:42:05
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
elektrik üreteci08:42:01
Jeneratör
manyetik alan08:41:57
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
börülce08:41:54
Fasulyeye benzer bir bitki ve bunun göbeği koyu benekli tohumu (Vigna sinensis)