süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

kendinden18:41:09
Kendi aklından, kendi kendine
gündüz gözüyle18:40:55
Gündüzün, gündüz vakti, gün ışığında, her şeyin açık seçik görüldüğü saatlerde
gramofon18:40:52
Sesyazar, fonograf
dönüştürücü18:40:40
Dönüştüren
orijin18:40:33
Soy sop
Aceleci18:40:23
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
iştirak etmek18:40:05
katılmak
hikayecilik18:39:58
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
ölümlü18:39:57
Gelip geçici, kalımsız, fani
yoksun olmak18:39:56
belli bir şeyin yokluğunu çekmek
ŞEHREMANETİ18:39:43
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
sağu18:39:23
Ağıt
Lösemi18:39:17
bk. kan kanseri
kakıma18:39:01
Kakımak işi
karnı geniş18:38:57
Gamsız, tasasız
KİMYON18:38:54
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
seçici kurul18:38:43
bk. seçiciler kurulu
uyurgezerlik18:38:30
Uyurgezer olma durumu
ESKİTME18:38:24
Eskitmek işi
düzenci18:38:20
Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, dessas
başlamak18:38:15
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
makule18:38:10
Takım, çeşit
Dokunma18:38:06
Dokunmak (I) işi, temas
çorak18:37:51
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
uymak18:37:35
Renk, biçim vb. yönünden birbirini tutmak, uygun düşmek
pata18:37:26
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
tümür18:37:25
Bağırsakların iç yüzeylerinde bulunan, pürtüklerin adı
vasıflandırma18:36:52
Nitelendirme
ithalât18:36:43
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
sokak çocuğu18:36:32
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
atıfet18:36:24
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
gök18:36:18
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
ataerkil18:36:17
Ataerki temeline dayanan, pederşahî, patriarkal
istifa18:36:14
Kendi isteğiyle görevden ayrılma
skeç18:36:03
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
ütme18:35:54
Ütmek işi
observatuvar18:35:19
Gözlem evi, rasathane
Paskalya18:35:19
Hristiyanların, her yıl İsa Peygamberin dirildiğine inanılan günün yıl dönümünde kutladığı bayram
TUTU18:35:11
Rehin, ipotek
dileme18:35:08
Dilemek işi
Bangladeşli18:34:54
Bangladeş halkından olan kimse
Balta18:34:48
Kesmek, yarmak, yontmak gibi işlerde kullanılan ağaç saplı, demir araç
trigonometri18:34:47
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
bilgiçlik18:34:45
Bilgiç olma durumu
Utku18:34:41
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
elektrik üreteci18:34:33
Jeneratör
herhangi bir18:34:27
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
çingene18:34:01
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
sekizli18:33:55
Kendinde sekiz sayısı bulunan
omuz18:33:52
Boynun iki yanında, kolların gövdeye bağlandığı bölüm
Önceki18:33:48
Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık
yaban kedisi18:33:48
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
resmiyet18:33:36
Resmîlik
cirim18:33:20
Hacim, oylum
linet18:33:17
Sürgün
hareket etmek18:33:11
yola gitmek, yola çıkmak
AM18:33:04
Amerikyum"un kısaltması
nicel18:32:57
Nicelik bakımından olan, nicelikle ilgili
sıçan otu18:32:51
Arsenik
levent18:32:45
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
deyim18:32:44
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
tutkulu18:32:33
Tutkusu olan, ihtiraslı
sebil18:32:33
Kutsal günlerde karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu
ciddiyetsizlik18:32:11
Ciddiyetsiz olma durumu
tarazlama18:32:11
Tarazlamak işi
LÖK18:31:57
Bir tür erkek deve
gam18:31:52
Tasa, kaygı, üzüntü
neoplazma18:31:48
Yeniden oluşan doku
tarihî eser18:31:41
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
tiksindirici18:31:27
Tiksinilecek durumda olan, menfur
yapıştırma18:31:25
Yapıştırmak işi
doktrin18:30:56
Öğreti
hareketsiz18:30:36
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
değişinim18:30:10
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
kurs18:30:06
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
kireç söndürmek18:29:58
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
müzikhol18:29:45
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
cızırtı18:29:44
Cızırdama sesi
paçal18:29:41
Ekmek yapmak için çeşitli tahılların yasaya göre belirlenen gerekli karışım oranı
gönül borcu18:29:37
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
yerinme18:29:37
Yerinmek işi, teessüf
rast18:29:31
Doğru
Işın bilimci18:29:28
Işın bilimi uzmanı, radyolog
göç etmek (veya eylemek)18:29:21
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
mango18:29:19
Hint Kirazı
kesme18:29:11
Kesmek işi
mania18:29:06
Engel
patriarkal18:29:02
Ataerkil
oyuncu18:28:57
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
otoray18:28:53
Ray üzerinde işleyen motorlu taşıma aracı
güz dönemi18:28:47
Güz ayları
maddi18:28:47
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
Cari18:28:46
Akan
maden18:28:38
Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral
flüt18:28:33
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
mazhar18:28:22
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
hint bademi18:28:17
Kakao
frikik18:28:16
Serbest vuruş
tarık18:28:10
Sabah yıldızı, Venüs
olgunlaşmak18:28:00
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
Unvan18:27:57
Bir kimsenin işi, mesleği veya toplum içindeki durumu ile ilgili olarak kullanılan ad, san
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)18:27:44
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
bengi18:27:32
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Birleme18:27:27
Bir etme, tek duruma getirme
kuyruklular18:27:21
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
KAbir18:27:04
Mezar, sin
BEYİN18:26:53
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
biblo18:26:45
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
SİNİR18:26:26
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
SERSERİ18:26:24
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
duman rengi18:26:21
Koyu kül rengi, füme
ditme18:26:09
Ditmek işi
metaloit18:25:58
Metalsi
mesele18:25:57
Sorun
direk18:25:42
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
mesabe18:25:33
Derece, değer, rütbe
derya18:25:29
Deniz
fark18:25:17
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
müsait18:24:52
Uygun, elverişli
uzuv18:24:51
Organ, üye
paralık18:24:45
Herhangi bir para değerinde olan
senarist18:24:39
Senaryo yazarı, senaryocu
dostluk18:24:27
Dost olma durumu; dostça davranış
mugayeret18:24:24
Uygun olmama durumu, uymazlık, aykırılık
Parlama18:24:18
Parlamak işi
ibrişim18:24:10
Kalınca bükülmüş ipek iplik
büyüteç18:24:06
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
buhurluk18:24:00
İçinde tütsü için kullanılan maddeler yakılan kap
fakih18:24:00
Fıkıh bilgini
Kalıtsal18:23:57
Kalıtımsal, ırsî