süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

Kategori08:01:24
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
eleji08:01:23
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
hint bademi08:01:22
Kakao
veçhe08:01:20
Yön
sayı farkı08:01:18
Futbol gibi bazı karşılaşmalarda bir takımın elde ettiği sayıların, karşı takımın elde ettiklerine bölünmesiyle bulunan sayı, averaj
dere08:01:03
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
bireşim08:00:45
Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi
dert08:00:44
Üzüntü
tefekkür08:00:36
Düşünme, düşünüş
deli08:00:34
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
el yatkınlığı08:00:26
İşe alışmış olma durumu, mümarese
delk08:00:24
Ovma, ovuşturma
denk08:00:14
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
lâsta08:00:09
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
Ceviz08:00:04
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
yazma yitimi07:59:56
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
FAİZ07:59:54
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
sırf07:59:44
Salt, ancak, sadece, yalnız
tatlı su ıstakozu07:59:34
Kerevit, kerevides
dayAk07:59:30
(bir insanı veya bir hayvanı) Dövmek işi, patak, kötek
kavil07:59:26
Söz
namaz seccadesi07:59:25
Üzerinde namaz kılınan seccade
kırıcı07:59:23
Kırmak işini yapan
tedavi etmek07:59:15
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
Davetiye07:59:09
Davet için yazılan kâğıt
düşkünlük07:59:05
Düşkün olma durumu, iptilâ
zayıflama07:58:59
Zayıflamak işi veya durumu
adilane07:58:55
Adalete uygun olarak, hakça
Dize07:58:47
Şiirin satırlarından her biri, mısra
Atama07:58:30
Atamak işi, tayin
üniversite07:58:26
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
Done07:58:25
bk. veri
selam07:58:24
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
ENAYİ07:58:23
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
Dalavere07:58:22
Yalan dolanla gizlice görülen kötü iş, gizli oyun
kamufle07:58:16
Görünmeyecek, tanınmayacak biçimde örtülmüş, saklanmış, gizlenmiş, alalanmış, maskelenmiş
Arapça07:58:15
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
Fars07:58:06
İran"ın güneybatısında yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse
Fare07:57:56
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
Rekaket07:57:54
Kekemelik, pepemelik
Faal07:57:46
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
müşavere07:57:41
Danışma, danış
SİNAGOG07:57:38
Yahudi tapınağı, havra
sergen07:57:37
Raf
kuşpalazı07:57:35
Difteri
Feza07:57:27
Uzay
beğenmemek07:57:17
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
AĞIRLAMA07:57:13
Ağırlamak işi, ikram, izaz
şölen07:56:50
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
Yerine07:56:48
Bir şeyin veya bir kimsenin yerini almak üzere
Uşak07:56:48
Çocuk
okuma yitimi07:56:43
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
borda07:56:38
Geminin veya kayığın yanı
bobin07:56:28
Makara
vurucu07:56:25
Vuran, silâh attığında hedefini vuran
sokulgan07:56:18
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
orman kuşağı07:56:15
Sıralı ormanların oluşturduğu dizi, orman dizisi
müttehit07:56:09
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
Şer07:56:06
Kötülük, fenalık
çöküntü hendeği07:56:06
Yer kabuğunun birbirine parelel olarak uzanan kırıkları veya basamaklı kırık dizileri arasındaki çökmüş bölümü, yer çöküntüsü
büyük aile07:56:05
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
agrafi07:55:59
bk. yazma yitimi
reddetmek07:55:54
(aileden olan birini) Aileden bir kişi olarak saymamak, tanımamak
şarap fıçısı07:55:49
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
Arı Kovanı07:55:39
Yengeç takım yıldızı yöresinde bir yıldız kümesi
İlişkin07:55:29
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
zekâ07:55:12
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
ihanet etmek07:55:10
hainlik, kötülük etmek
alçı taşı07:55:08
Toprak içinde katman olarak bulunan ve pişirilip toz durumuna getirilerek alçı yapmaya yarayan hidratlı kalsiyum sülfat, jips
Sarılık07:55:07
Sarı olma durumu
veresiye07:55:06
Karşılığı sonra ödenmek üzere
İstenççilik07:55:00
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
DANA DERİSİ07:54:42
Ölü buzağından elde edilen ve tirşe yapımında kullanılan özel deri
doru07:54:37
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)
şaklaban07:54:35
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
Dayanıklı07:54:31
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
dost07:54:26
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
töre dışıcılık07:54:22
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
dang07:54:21
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
dair07:54:15
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
AYRIKLI07:54:14
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
dava07:54:05
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
Cezir07:54:00
Kök
terlik07:53:54
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
mastı çiçeği07:53:51
Öküzgözü
bedbin07:53:49
Kötümser, karamsar, pesimist
kavram07:53:49
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
köşe taşı07:53:45
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
kamış07:53:44
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
el alem07:53:38
Herkes, el gün, yabancılar
coşma07:53:36
Coşmak işi, galeyan
sakil07:53:33
Ağır
turta07:53:29
Üzeri yufka kaplı, meyveli veya kakaolu bir pasta çeşidi
şuurlu07:53:28
Bilinçli
zühre07:53:23
Çulpan, Çoban yıldızı, Venüs
ihtiyarlama07:53:18
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
vücutça07:53:13
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
kapitalizm07:53:07
Anamalcılık
karınca yuvası07:52:57
Karıncaların barındığı yer
uyanıklık07:52:52
Uyanık olma durumu
maskot07:52:46
Uğur getireceğine inanılan şey
feldspat07:52:41
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
klips07:52:24
Yaylı bir pensle tutturulmuş küpe, iğne vb
ayn07:52:24
Göz
cicili bicili07:52:22
Göze çarpan süslerle bezenmiş
masura07:52:22
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
Fırfır07:52:17
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
Bellek07:52:16
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
BEYAZ07:52:13
Ak, kara karşıtı
Kadın hastalıkları07:52:11
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
yüz kızartıcı07:52:10
Utandırıcı, utanılacak
Ringa07:52:06
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
Güzel duyu07:52:00
Estetik, bediiyat
MÜKEMMEL07:51:56
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
muadil07:51:55
Eşit, denk, eş değer
kayırıcı07:51:50
Kayıran, koruyan, iltimasçı
muamma07:51:40
Bilmece
El gün07:51:35
Başkaları, yabancılar
DilsiZ07:51:30
Konuşma merkezinin veya konuşma organlarının bozukluğu sebebiyle konuşamayan (kimse), ahraz
içerme07:51:26
İçermek işi, tazammun, ihtiva
çıkrık07:51:24
Kuyudan kovayı çekmeye yarayan ve el ile çevrilen araç
Yumuşak07:51:14
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
Gündem07:51:09
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
daye07:51:06
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
Okyanus07:50:58
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
sıvacı07:50:58
Duvarları sıvayan kimse
akışkan07:50:53
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
üzmek07:50:49
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
övünce07:50:48
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
GÜDÜ07:50:48
Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik