süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

Yaban ördeği16:25:34
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
alıç16:25:29
Gülgillerden, kırlarda yetişen yabanî bir ağaç (Crataegus)
Yaşa16:25:25
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
esperi16:25:24
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
kavuşmak16:25:21
Yokluğu çekilen veya çok istenen bir şeye erişmek, onu elde etmek
Yağı16:25:16
Düşman, hasım
patırtılı16:24:52
Patırtısı olan
savaşçı16:24:43
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
kalitesiz16:24:42
Niteliksiz
YOKLUK16:24:39
Yok olma, bulunmama durumu, adem, fıkdan, gaybubet, varlık karşıtı
sepetçi söğüdü16:24:00
Söğütgillerden, yaprakları uzun, dalları sepet örmeye elverişli bir söğüt türü, sokrun (Salix viminalis)
YETKİLİ16:24:00
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
cıda16:23:59
Mızrak
YETKİ16:23:51
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
gerçekleme16:23:11
Gerçeklemek işi, teyit
zannetme16:23:11
Zannetmek durumu
körüklemek16:23:06
Kızıştırmak, kışkırtmak, şiddetlendirmek
ima etmek16:22:50
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
hafifseme16:22:36
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
YAlnız16:22:23
Yanında başkaları bulunmayan
YAZIM16:22:08
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
YAZANAK16:22:03
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
YARIM16:21:19
Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri
kotarma16:20:50
Kotarmak işi
YAPMA16:20:44
Yapmak işi
açık kahverengi16:19:39
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
iti16:19:17
İtici güç, ilham verici
efe16:19:13
Yiğit, özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek
Gürültü patırtı16:18:56
Kavga, gürültü
mazhar16:18:55
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
sarkıntılık16:18:52
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
büyük anne16:18:28
Annenin veya babanın annesi, nine
tütün rengi16:18:25
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
dumağı16:18:21
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
yumurta16:17:55
Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre
Yüzyıl16:17:55
Yüzyıllık süre, asır
orta boy16:17:53
Orta büyüklükte olan
dâhilî16:17:53
İçle ilgili
fitil16:17:53
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
yazın16:17:53
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
oturak16:17:52
Oturulacak yer veya şey
baş kaldırmak16:17:51
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
arttırmak16:17:50
Yükseltmek
kabarık16:17:48
Kabarmış olan
tor16:17:46
Sık gözlü ağ
Apolet16:17:45
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
Tibet öküzü16:17:44
Yak, Tibet sığırı
İstikbal16:17:39
Karşı çıkma, karşılama
alelıtlak16:17:37
Genel olarak
inci taşı16:17:26
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
namazsız16:17:24
Aybaşı durumunda olan (kadın)
Yükün16:17:22
İyon
çarşaf16:17:13
Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan bez örtü
Dominant16:17:10
Hâkim, başta gelen, egemen, başat
Yük treni16:17:08
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
çoktan (veya çoktandır)16:16:32
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
YÜRÜTÜM16:16:12
Yürütmek işi
tenkitçilik16:15:56
Eleştiricilik
DUBARA16:15:11
Oyunda, atılan zarlardan ikisinin de iki benekli yüzünün üste gelmesi
Vurdumduymazlık16:15:08
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
Vitrin16:14:52
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
rüsup16:14:49
Tortu, çökel, çökelti
Vinç16:14:47
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
Vesvese16:14:33
Şüphe, kuruntu, işkil
eşkenar dörtgen16:14:32
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
Yaraşır16:14:32
Lâyık, uygun
Veri16:14:13
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
Vekillik16:14:06
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
rejim16:14:03
Yönetme, düzenleme biçimi, düzen
Yanlış16:13:58
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
dolam16:13:52
Dolamak işinin her defası
Vasıta16:13:43
Araç
Varyant16:13:36
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
sebep16:13:35
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
derece derece16:13:23
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
fetiş16:13:22
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
Vakar16:12:58
Ağırbaşlılık
sodyum klorür16:12:33
Tuz
VESTİYER16:12:17
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
fırtına16:12:14
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
VESAYET16:12:12
Vasilik
VERESE16:12:08
Mirasçılar
Suna16:12:02
Erkek ördek
VERİMLİ16:12:02
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
puşt16:12:01
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
GERDEK16:12:01
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
VEFAKAR16:11:51
Vefalı
VEDA16:11:46
Ayrılırken birbirine selâm ve esenlik dileme
Kısa16:11:41
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
nahiv16:11:38
Cümle bilgisi, söz dizimi, sentaks
akıcılık16:11:29
Akıcı olma durumu
VASAT16:11:26
Orta
yörük16:11:09
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
Vücut16:11:03
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
Uyuşturucu16:10:25
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
Uymaz16:10:19
Aykırı, başka türlü, mugayir
PAZARLIK16:10:15
Bir alış verişte tarafların kendileri için en elverişli fiyatı karşısındakine kabul ettirmek amacıyla yaptıkları görüşme
Kazı bilimi16:10:13
Arkeoloji
görüngü16:10:06
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
TAŞÇI16:09:55
Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse
besin16:09:43
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
lakIrdI16:09:31
Söz
kilermeni16:09:30
Eczacılıkta kullanılmış olan kırmızı renkli kil
Uyarlayıcı16:09:26
Uyarlama işini yapan kimse
miat16:09:08
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
Kurçatovyum16:09:07
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
boğulma16:09:06
Boğulmak işi
etilen16:09:05
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
Usanma16:09:03
Usanmak durumu
Urgan16:08:55
Keten, kenevir, pamuk, jüt gibi türlü dokuma maddelerinden yapılan ince halat
iklim bilimi16:08:45
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
heybe16:08:28
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
Taşıt16:08:25
Taşıma aracı
Unsur16:08:21
Öge, ilke, uknum, eleman
ak kan yangısı16:08:02
Adenit
har16:07:36
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
doçent16:07:34
Üniversitelerde profesörden önceki basamakta bulunan öğretim üyesi
Ukraynalı16:07:30
Ukrayna halkından olan kimse
kabakulak16:07:23
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
çabalanma16:07:07
Çabalanmak işi
USTA16:06:49
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
formalist16:06:44
Biçimci, formaliteci, şekilci
randıman16:06:33
Verim
Uçarı16:06:09
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
Caka16:06:07
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
ağılı16:05:58
İçinde ağı bulunan, zehirli
yalvarma16:05:57
Yalvarmak işi
Tutuklu16:05:53
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
aşikar16:05:51
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
Tutanak16:05:33
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname