süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

Avutmak10:28:53
Oyalamak
entrika10:28:48
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
anonim10:28:30
Adı sanı bilinmeyen
paratoner10:28:21
Yıldırımsavar, şimşeksavar
genç irisi10:28:05
Yaşına göre çok serpilip büyümüş
toplama10:28:01
Toplamak işi
eşlek10:27:59
Ekvator
naz10:27:53
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
ERK10:27:51
Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar
Mesire10:27:43
Gezinti yeri, gezilecek yer
asayiş10:27:26
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
öneride bulunmak10:27:19
önermek, teklif etmek
Ültimatom10:27:12
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
bayındırlaştırma10:27:09
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
lir10:27:08
Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çalgı
boğaz10:27:00
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
DAHİL10:26:54
İç, içeri
özellikle10:26:42
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
ulaç10:26:34
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
ilkah10:26:09
Dölleme, döllenme
vekil10:26:06
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
çalgı aleti10:25:12
Müzik yapmak için kullanılan araç, enstrüman
gönül borcu10:25:06
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
havadar10:24:35
Havası bol, temiz olan (yer), yeleken, yeleç
Lapina10:24:27
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
bitiş10:23:13
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
aza10:23:05
Organlar, vücut parçaları
güvenilirlik10:22:57
Güvenilir olma durumu
dolaş10:22:55
bk. sarmaş dolaş
dönek10:22:37
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
Uzaklaşma10:22:29
Uzaklaşmak durumu
Menşe10:22:27
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
uzanmak10:22:26
Gitmek
olabilir10:21:58
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
Tutsak10:21:41
Savaşta ele geçen düşman, esir
pısırık10:21:36
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
yazınsal10:21:32
Edebî
bakış10:21:04
Bakmak işi veya biçimi
şimal10:20:58
Kuzey
züht10:20:53
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
nafile10:20:41
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
mi10:20:17
bk. mı / mi
ararot kamışı10:20:12
Maranta
kamuoyu10:19:47
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
Avurt10:19:47
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
eylem10:19:46
Eylemek işi, fiil, aksiyon
acemce10:18:53
Farsça
deşifre10:18:42
Çözülmüş, açıklanmış
mafsal10:17:50
Eklem
teğet10:17:39
Bir eğrinin yanından geçen ve ona ancak bir noktada değen doğru, mümas
akılsal10:17:23
Düşünceyi ve gerçeği somut değerlerle birbirine bağlayan hakikati içine alan şey
tevkifhane10:17:20
Tutuk evi
reddetme10:17:05
Reddetmek işi
monden10:16:55
Toplum yaşamı ile ilgili
feldspat10:16:46
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
vezin10:16:45
Tartı
kavata10:16:45
Oyma ağaç kap
mefhum10:16:45
Kavram
yanmak10:16:45
Ateş durumuna geçmek, tutuşmak
ide10:15:34
bk. idea
yetişmiş10:14:49
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
kelem10:14:46
Lâhana
küme bulut10:14:29
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
yazıt bilimi10:14:23
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
HAVAİ FİŞEK10:14:04
Törenlerde, geceleri yakılarak havaya uçurulan, renkli ışıklar saçan fişek
kuru temizleyici10:13:41
Kuru temizleme yapan kimse
utanmaz10:13:19
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
karmaşık10:13:06
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
şiş10:13:01
Şişmiş, şişkin, kabarık
uygun olmak10:12:36
bağdaşmak
otarsi10:12:34
Bir ülkede ekonomik alandaki ihtiyaçları kendi kendine karşılamaya yönelen tutum
sağlamak10:12:20
Elde etmek, sahip olmak
hava akımı10:12:19
Değişik sebeplerle atmosferde havanın yer değiştirmesi
geçimlilik10:12:16
Geçimli olma durumu
debriyaj10:11:48
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
fizik ötesi10:11:47
Doğa ötesi
destan10:11:05
Tarih öncesi tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiir, epope
erbiyum10:10:48
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
hesap etmek10:09:52
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
ahlak bilimi10:09:29
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
çalışma odası10:08:46
İçinde iş yapılan oda
sonunda10:08:28
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
Patavatsızlık10:08:27
Patavatsızca davranış
seciye10:08:14
Yaradılış, huy, karakter
iftira etmek (veya atmak)10:08:00
bir suçu birinin üzerine atmak, kara çalmak, kara sürmek
mühlet10:07:54
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
şeytan taşlama10:07:11
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
cerrahi müdahale10:07:05
Ameliyat
Ekzotermik10:06:39
Isı veren
uyarmak10:06:36
Görevini gereği gibi yapmayan kimseye nasıl davranması gerektiğini hatırlatmak, ihtarda bulunmak
üzüm şekeri10:06:32
Glikoz
sele10:06:28
Yayvan sepet
seks10:06:07
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
İspiyoncu10:06:05
İspiyon
aklama belgesi10:05:49
Alacak verecek kalmadığını gösteren belge, ibraname
arz derecesi10:05:39
bk. enlem
telli balıkçıl10:04:59
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
Baget10:04:35
İnce, kısa değnek
tarazlama10:03:16
Tarazlamak işi
öğle uykusu10:02:51
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
orak ayı10:02:38
Temmuz
sağuculuk10:02:15
Sağu söyleme işiyle uğraşan kimse
rastlantı10:02:03
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
kan basıncı10:01:51
bk. tansiyon
besleme10:01:40
Beslemek işi
Göz erimi10:01:18
Ufuk
GERÇEKLİK10:01:06
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
jimnastik10:00:50
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
kaurit tutkalı10:00:47
Üre
Başlıca10:00:22
En önemli, başta gelen
amonyak10:00:12
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
deneycilik09:59:57
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
namazsız09:59:34
Aybaşı durumunda olan (kadın)
emmi09:58:53
Amca
sakız rakısı09:58:46
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
Prestij09:58:01
Saygınlık, itibar
ekol09:57:48
Okul
bilgicilik09:57:39
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
patavatsız09:57:30
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
Gündem09:57:27
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
Su katılmamış09:57:16
kendine özgü olan durumu koruyan, başka bir etkiyle değişmemiş, bozulmamış olan
bark09:56:29
bk. ev bark
arıtım evi09:56:11
Şeker, petrol gibi maddelerin arıtıldığı yer, tasfiyehane, rafineri
nitelikli işçi09:56:06
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
Mecazen09:55:58
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
iz09:55:49
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
Ramazan09:55:38
Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç aylar adı verilen recep, şaban ve ramazan aylarının sonuncusu, oruç tutulan ay
ehem09:55:27
Çok önemli
güzel duyuculuk09:55:26
Estetikçilik, estetizm
münşi09:55:05
Mektup türünde usta ve başarılı olan, inşası güçlü (kimse)