süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

öneriş13:23:23
Önermek işi veya biçimi
sayeban13:23:08
Gölgelik
Ceriha13:22:44
Yara
TEOLOJİ13:22:28
İlâhiyat, tanrı bilimi
ser13:22:25
Baş, kafa (bazı birleşik kelimelerde) Başkan, reis
difteri13:22:23
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
Sıra13:22:17
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
liparit13:22:14
Riyolit
ZİFAF13:22:05
Gerdeğe girme, gerdek
sabık13:22:00
Geçen, önceki, eski
ince bağırsak13:21:48
Sindirim borusunun mideden kalın bağırsağa kadar olan yiyeceklerin sindirilmesi görevini yapan bölümü
Yaban13:21:43
İnsan yaşamayan ıssız yer
tutkulu13:21:34
Tutkusu olan, ihtiraslı
merkezi13:21:26
Merkezde olan, merkezi oluşturan
CILIZ13:21:21
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
Korkulu13:20:52
Korku veren, korkutan
tekerrür13:20:40
Tekrarlanma
lake13:20:25
Lâka ile cilâlanmış
Meal13:20:21
Anlam, kavram, mefhum
gelgeç13:20:10
Yerli, temelli olmayan, geçici
malkar13:20:09
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
çatı kirişi13:20:08
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
şamatacı13:19:51
Gürültü, patırtı yapan, yaygaracı
gangliyon13:19:44
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
nakdi13:19:28
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
NOKTA13:19:25
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
utarit13:19:22
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
meşguliyet13:19:21
Meşgul olma, uğraşma durumu
gürlük13:19:15
Gür olma durumu
piyano13:19:07
Klâvyeli, telli, değişik tuşlara basılarak çalınan ağır ve büyük çalgı
icmal13:18:39
Özet, kısaltma
leçe13:18:38
Taşlı tarla
desenleme13:18:37
Desenlemek işi
kazaratar13:18:37
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
mankafa13:18:32
Anlayışsız, aptal
Şeytan13:18:22
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
duvar sedefi13:18:17
bk. dalak otu
deprem13:18:09
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
pertavsız13:18:07
Büyüteç
maşala13:18:03
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
dolambaçlı13:17:59
Dolambacı olan
Öd13:17:57
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
mütedeyyin13:17:57
Dindar
alışık olmak13:17:42
alışkanlık durumuna gelmek
kadırga balığı13:17:37
bk. ispermeçet balinası
torba13:17:36
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
askerlik13:17:34
Asker olma durumu; askerlik ödevi ordu hizmeti
can sıkıntısı13:17:28
yapılacak bir iş olmamaktan ve hiçbir şeyle oyalanma imkânı bulunamadığı için duyulan tedirginlik, bunalım
fahriye13:17:08
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
çımbar13:17:05
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
bön13:17:03
Budala, saf
tutumsuz13:17:02
Tutumlu olmayan, müsrif
külliyat13:16:32
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
balhane13:16:27
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
olası13:15:53
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
moruk13:15:51
Yaşlı erkek, baba
ebeveyn13:15:51
Ana ve baba
Taşkın13:15:49
Taşmış bir durumda olan
Türemiş13:15:44
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
arka arkaya13:15:42
Hemen birbirinin arkasından, art arda
yük hayvanı13:15:33
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
yazışma13:15:32
Yazışmak işi
idarecilik13:15:29
İdareci olma durumu
telakki13:15:27
Anlayış, görüş
TABURE13:15:23
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
yetişme13:15:19
Yetişmek işi
revani13:15:16
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
şişman13:15:15
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
eğreti vermek13:15:15
ödünç vermek
itmam13:15:13
Bitirme, tamamlama
hanende13:15:12
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
salat13:14:33
Namaz
arkada kalanlar (veya arkadakiler)13:14:20
bir kimsenin öldüğünde veya bir yere gittiğinde geride bıraktığı yakınları
mazgallı13:14:07
Mazgalları olan
uzama13:14:06
Uzamak durumu
yayılmacılık13:14:05
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
Ceset13:13:50
Ölü vücut, naaş
Metal bilimi13:13:23
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
nakıs13:13:22
Eksik, tam olmayan, bitmemiş, noksan
limon sarısı13:13:21
Limon kabuğunun rengi
toyca13:13:09
Toy (bir biçimde), toya yakışır (biçimde)
burunduruk13:13:05
Hayvanları nallarken ısırmaması için dudaklarını kıstırmaya yarayan kıskaç, yavaşa
seyran13:13:01
Gezme, gezinme
parçalı13:12:50
Birden çok parçadan oluşmuş
hububat13:12:20
Tahıl
açığa vurmak13:12:19
belli etmek, ortaya çıkarmak
konukluk13:12:18
Konuk olma durumu, misafirlik
Başlıca13:12:17
En önemli, başta gelen
Gülünç13:12:16
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
spekülâtör13:11:49
Vurguncu
ifşaat13:11:37
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
aylandız13:11:36
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
kutlama13:11:21
Kutlamak işi, tebrik
hiddetli13:11:18
Kızgın, öfkeli
tanzimat13:11:16
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
tersine13:11:15
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
temerrüt13:11:13
Dik kafalılık, kafa tutma
kapsam13:11:10
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
AS13:10:52
Arsenik"in kısaltması
KARŞIT13:10:29
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
müteakip13:10:14
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
KUMANDA13:10:00
Komuta
iskele13:09:59
Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru uzanan yer
n13:09:58
Azot"un kısaltması
Sezgi13:09:58
Sezme yeteneği, feraset
KOVUK13:09:48
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
Kitabet13:09:48
Yazmanlık, kâtiplik
makber13:09:45
Mezar, kabir, medfen
kızgın13:09:45
Çok ısınmış, ısıtılmış veya kızdırılmış
sepetçi13:09:44
Sepet yapan veya satan kimse
bílgi13:09:43
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
ataşelik13:09:40
Ataşe olma durumu veya makamı
tenya13:09:40
Şerit
YAŞAMA13:09:39
Yaşamak işi
züppe13:09:38
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
MEŞİME13:09:38
Döl yatağı
ziya13:09:37
Işık, aydınlık
z, Z13:09:36
Türk alfabesinin yirmi dokuzuncu ve son harfi. Ze adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü diş eti sızıcısını gösterir
meydana çıkarmak13:09:35
açıklığa kavuşturmak, ortaya çıkarmak, belli etmek
Okur13:09:34
Okuyan kimse, okuyucu, kari
iğne deliği13:09:33
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
halk adamı13:09:31
İçinden çıktığı halk kesiminin bütün özelliklerini yakından bilen, halk tarafından sevilen kimse
ayan13:09:29
İleri gelenler
KATARAKT13:09:28
Ak su, ak basma, perde
topluluk13:09:27
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
antika13:09:25
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
Temmuz13:09:25
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
memnuniyet13:09:25
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
öğle uykusu13:09:24
Genellikle öğle yemeğinden sonraki kısa süreli uyku
Zn13:09:23
Çinko"nun kısaltması