süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

MİM20:41:51
Arap alfabesinde m harfinin adı
çulluk20:41:41
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
öğle20:41:24
Gün ortası
fukara20:41:17
Yoksul, fakir, fıkara
mazoşizm20:40:30
Eziyet ve acı ile cinsel zevk alma eğilimi, özezerlik
NİYOBYUM20:40:22
Atom sayısı 41, atom ağırlığı 92,91, yoğunluğu 8,57 olan, oksijen, kükürt ve klor gibi maddelerle birleşikler veren bir element, kolombiyum. Kısaltması Nb
ÇİFTEHANE20:40:18
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
kinestezi20:40:15
Devin duyum
münkir20:39:51
İnkâr eden, kabul etmeyen
üç boyutlu film20:39:20
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
ıssız kalmak20:38:52
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yağışsızlık20:38:24
Yağış olmama durumu, kuraklık
ibadethane20:37:17
İbadet edilen yer, tapınak
okluk20:36:45
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
amber balığı20:36:06
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
mahzen20:35:57
Yapılarda yer altı deposu
sağır dilsiz20:35:35
Duymaz ve konuşamaz özürlü (kimse)
genişletme20:35:22
Genişletmek işi
kerime20:35:10
(saygılı konuşmada) Kız evlât
yönetimsel20:32:34
Yönetimle ilgili, idarî
dünya alem20:31:29
Herkes, bütün insanlar
ELEZERLİK20:31:17
Sadizm
pepeme20:31:15
Pepe
ad bilimi20:30:44
Özel adlar üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihî gelişme, dil ve kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalı
OLGU20:30:04
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
SERBEST20:28:59
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
MÜŞFİK20:27:55
Sevecen, şefkatli
antropoloji20:27:40
İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen bilim, insan bilimi
çok ayaklılar20:26:50
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
kıvırcık koyun20:26:43
bk. kıvırcık
gaddarca20:26:27
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
zübde20:26:14
Özet, öz
müteşekkil20:25:48
Oluşmuş, meydana gelmiş
çuha çiçeği20:25:43
İki çeneklilerden, çok yıllık, değişik renkli çiçekleri ve rozet yaprakları olan, dere kenarlarında da yetişen bir süs bitkisi
denizçakısı20:25:39
Yumuşakça
levent20:25:35
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
izam20:25:27
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
topallama20:25:20
Topallamak işi
Kapsama20:25:01
Kapsamak işi
Kervan20:24:58
Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşıyan yük hayvanı katarı
Flâman20:24:56
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Yol ayrımı20:24:52
Yolların birbirinden ayrıldığı yer
Temmuz20:24:52
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
Saman20:24:50
Türlü ekinlerin taneleri ayrıldıktan sonra, harmanda kalan parçalanmış sapları
akala20:24:45
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
abanoz20:24:38
Abanozgillerin ağır, sert ve siyah renkli tahtası
Karga20:24:36
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
Kantaron20:24:36
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
balyoz20:24:35
Taşları kırmak, kazık çakmak gibi işlerde kullanılan, çok iri ve ağır çekiç, varyos
beklenmedik20:24:31
Birdenbire, ansızın
Kesen20:24:30
Kesmek işini yapan
Zincirleme20:24:16
Zincirlemek işi veya durumu
giyinik20:24:13
Giyinmiş olan
yaraşıklı20:24:12
Yaraşan, uygun, yakışır
bitaraf20:24:10
Yansız, tarafsız
Omuzluk20:24:07
Rütbeyi göstermek amacıyla omuzlara takılan işaret, apolet
merkezi20:24:01
Merkezde olan, merkezi oluşturan
kuru fasulye20:23:57
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
iveğen20:23:54
İvecen
haraza20:23:51
Kavga, gürültü, karışıklık
ceht20:23:47
Çaba, çabalama
günahsız20:23:45
Günahı veya suçu olmayan
aşağı yukarı20:23:43
Tama yakın, yaklaşık olarak
alt kurul20:23:42
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
Pamuk ipliği20:23:33
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
Tır20:23:31
Treylerin kısaltılmış biçimi
bonbon20:23:29
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
doku bilimi20:23:28
Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji
bahtiyar20:23:18
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
akson20:23:12
Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı
akma20:23:10
Akmak işi
kaynana20:23:07
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının annesi, kayın valide
evsiz20:23:00
Evi olmayan
evlâ20:22:55
Daha iyi, yeğ
AKI20:22:51
Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği var sayılan güç çizgileri, seyelân
hicap duymak (veya etmek)20:22:46
utanmak
dalama20:22:37
Dalamak işi
Şiş20:22:33
Şişmiş, şişkin, kabarık
zıypak20:22:27
Üzerine basıldığında kayan, kaygan
kapalı yer korkusu20:22:24
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
SUSAM20:22:02
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
İRADE DIŞI20:21:58
İradesiz
kameriye20:21:48
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
Ekenek20:21:44
Ekilen yer, mezraa
kimono20:21:42
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
sosyoloji20:21:30
Toplum bilimi, içtimaiyat
belirtili20:21:19
Belirtisi olan
yurtluk20:20:54
Büyük ve zengin köşk, malikâne
kabaca20:20:51
Kaba bir biçimde
Sürüm20:20:39
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
modernleşme20:20:23
Çağcıllaşma
sebat etmek (veya göstermek)20:20:16
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
belginlik20:19:57
Belgin olma durumu, sarahat
fabl20:19:27
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
yatkınlık20:19:14
Yatkın olma durumu
eşsiz20:19:05
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
bagaj20:18:31
Yolcu yükü
titan20:18:15
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
Poşet20:17:51
Küçük torba
hazine20:17:44
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
tahrik20:17:13
Yola çıkartma, hareket ettirme, kımıldatma
kösele20:17:11
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
virgül20:16:43
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
Lapina20:16:23
Lapinagillerden, kayalık kıyılarda, sığ sularda yaşayan 25, 35 cm uzunluğunda, kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık (Crenilabrus pavo)
falihayır20:14:25
İyiye yorulur olgu
İmbik20:14:18
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, damıtıcı
ağlama20:13:58
Ağlamak işi
çığırtkan20:13:47
Çağırtkan
Teorem20:13:27
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
İranlı20:12:35
İran halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kanık20:12:22
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
haşmet20:12:02
Görkem
çividi20:11:56
Çivit renginde olan
koyu lâcivert20:11:43
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
carcur20:10:53
bk. şarjör
MERSİYE20:10:47
Ağıt
değişme20:10:33
Değişmek işi
zeytinyağlı yemek20:10:22
Zeytinyağı ile pişirilen yemeklere verilen ad
tokuşma20:10:16
Tokuşmak işi
kılır20:09:56
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
İŞ BIRAKIMI20:09:20
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
Atatürkçülük20:09:08
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
başmuharrir20:09:07
Başyazar, sermuharrir
bağır20:09:02
Göğüs
Neptün20:08:52
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
MONARŞİ20:08:47
Siyasî otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik
Meşin20:08:47
Sepilenmiş koyun derisi
MANTAR BİLİMİ20:08:45
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
Kuru soğan20:08:37
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
KALÇA KEMİĞİ20:08:30
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma