süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

boru çiçeği05:36:52
Çan çiçeği
boran05:36:30
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
bono05:36:15
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
bonkör05:36:00
İyi yürekli
bone05:35:56
Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık
bonbon05:35:40
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
bombalama05:35:35
Bombalamak işi
bolarma05:35:27
Bolarmak işi veya durumu
bol bol05:35:21
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
bok atmak05:35:10
(birine) leke sürmek, kara çalmak
bohem05:35:05
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
boci05:34:49
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
bobin05:34:44
Makara
boşluk05:34:21
Oyuk, çukur, kapanmamış yer
boşalma05:33:45
Boşalmak işi, inhilâl
boş yere05:33:37
Boşuna
boğumlanma noktası05:33:20
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
boğulmak05:33:16
Havasızlıktan ölmek
boğa05:33:09
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
blöf05:32:53
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
bizmut05:32:48
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
biz05:32:43
Çoğul birinci kişi zamiri
bitter05:32:35
Bir çeşit acı bira
bitirim05:32:19
Çok hoşa giden (kimse, yer)
bitik05:32:10
Yorgunluk veya hastalıktan gücü kalmamış
bitiş05:32:01
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
bitevi05:31:49
bk. biteviye
bitek05:31:43
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
bitaraf05:31:38
Yansız, tarafsız
bitüm05:31:32
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
bit yeniği05:31:26
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
yaz yağmuru05:31:07
Anî yağan ve çabuk geçen yağmur
birtakım05:30:50
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
birlikte05:30:35
Bir arada, beraberce
birleşme05:30:19
Birleşmek işi
ebegümeci05:30:11
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
birinci05:29:50
Bir sayısının sıra sıfatı
biriktirme05:29:44
Biriktirmek işi, tasarruf
birey05:29:34
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert
birer05:29:28
Bir sayısının üleştirme sayı sıfatı, her birine bir
potin05:29:26
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
birdenbire05:29:23
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
birbiri için yaratılmış olmak05:29:17
birbiriyle çok iyi anlaşmak
birbiri05:29:13
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
bir tutmak (veya bir görmek)05:29:00
eşit saymak, eşit görmek
bir defada05:28:55
ara vermeksizin
bir araya getirmek05:28:37
toplamak
bir çokları05:28:30
çok sayıda olan (kimse veya şey)
binit05:28:26
Üstüne binilen hayvan, binek atı
binici05:28:20
Binen
bini05:28:13
Binme işi
bina05:27:56
Yapı
bin05:27:49
On kere yüz, dokuz yüz doksan dokuzdan bir artık
bilyeli yatak05:27:42
Bisiklet, otomobil gibi taşıtların tekerleklerinde sürtünmeyi azaltmak amacıyla içine çelik bilye yerleştirilmiş bölüm
bilmeden05:27:25
bilmeyerek
bilmece çözmek05:27:16
bilmecenin cevabını bulmak
billurlu05:27:06
İçinde billûr bulunan
bilimsel toplantı05:26:54
Uzmanların katılımı ile gündemi bilimsel konuların oluşturduğu toplantı
bilim kurgu05:26:49
Çağdaş bilim verileriyle düş gücünden oluşan film, roman vb
bilici05:26:44
Bilen
bilgicilik05:26:33
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
bilgiç05:26:28
Bilgili kimse
bilgi edinmek05:26:20
öğrenmek, bilgi almak
bilet05:26:14
Para ile alınan, konser, sinema, tiyatro gibi eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme veya bir talih oyununa katılma imkânını veren belge
bileme05:26:09
Bilemek işi
bilek05:26:04
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
bildiri05:25:49
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
bildik05:25:37
Tanıdık
bikarar05:25:13
Kararsız, tereddütlü
bidayet05:25:04
Başlama, başlangıç
bibliyografi05:24:41
Bibliyografya
biçimli05:24:33
Biçimi güzel olan, mevzun
biçimcilik05:24:27
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
biçimci05:24:23
Biçimcilik yanlısı olan (kimse)
bezme05:24:19
Bezmek işi
bezginlik05:24:15
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
bezekçi05:24:05
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
beze05:23:58
Yara veya çıban sebebiyle vücudun herhangi bir yerinde oluşan şişkinlik
beyit05:23:49
Ev
beyincik05:23:43
Kafatasının art bölümünde ve beynin altında, hareket dengesi merkezi olan organ, dimağçe
beyin05:23:38
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
beyhude05:23:34
Boşuna
beyanat vermek (veya beyanatta bulunmak)05:23:26
demeç vermek
beti benzi kireç kesilmek (beti benzi atmak, solmak veya beti benzi uçmak)05:23:08
herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak
beslenme bozukluğu05:22:52
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
beslenme05:22:45
Beslenmek işi
beslek05:22:26
Besleme, hizmetçi, ahretlik
besihane05:22:15
Besi yapılan yer
berkemal05:22:06
Mükemmel, pek iyi
beriki05:21:53
Beride olan
beriberi05:21:44
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
bere05:21:29
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
berat05:21:20
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
berabere bitmek05:21:10
(oyun, yarışma) takımların aynı sayıyı almasıyla sonuçlanmak
benzetmek05:21:01
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
benzetme05:20:55
Benzetmek işi
benimseme05:20:45
Benimsemek işi, sahip çıkma, tesahup
benibeşer05:20:39
İnsan
benekli05:20:34
Ufak lekeleri bulunan
benbencilik05:20:24
Benbenci olma durumu
bemol05:20:10
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
belleten05:20:05
Bilim kurumlarının çalışmaları ile ilgili yazı ve haberlerin yayımlandığı dergi
bellemek05:19:59
Sanmak
belleme05:19:51
Bellemek işi
bellek yitimi05:19:39
Büyük sarsıntı veya humma yüzünden belleğin bozulması veya kaybolması biçiminde beliren ruh hastalığı
bellek kaybı05:19:28
Bellek yitimi
belkili05:19:17
Olasılı, muhtemel
güreş mayosu05:19:07
Güreşirken, güreşçilerin giydiği özel mayo
belit05:19:06
Kendiliğinden apaçık ve bundan dolayı öteki önermelerin ön dayanağı sayılan temel önerme, mütearife, aksiyom: "Tüm, parçaların her birinden büyüktür" sözü bir belittir
belirten05:18:59
Tamlayan
belirmek05:18:49
Bir düşünce veya durum için, kesin bir biçim almak, tebellür etmek
belirleme05:18:24
Belirlemek işi, tayin
belemir05:18:11
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
beleş05:18:06
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
bel ağrısı05:17:51
Bel çevresinde oluşan ve duyulan ağrı
bekri05:17:42
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
fos05:17:39
Çürük, temelsiz, boş, kof
bedence05:17:13
Beden bakımından
beden eğitimi05:17:07
Vücudu güçlendirmek ve sağlığı korumak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yapma
bedbin05:16:39
Kötümser, karamsar, pesimist
beceriklilik05:16:21
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
bebek05:16:09
Meme veya kucak çocuğu
beşeri05:16:04
İnsanoğlu ile ilgili
beşer05:15:58
İnsanoğlu, insan
bazlama05:15:43
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
bazar05:15:32
Çarşı, pazar
bazı05:15:23
Birtakım, kimi
bayan05:14:56
Hanım yerine kullanılan bir unvan
batman05:14:34
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
bateri05:14:30
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul