süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

rasyonalist21:28:21
Akılcı, usçu
kalorimetre21:27:42
Isıölçer
karine21:27:27
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
matem21:27:23
Yas
üşengeç21:27:22
Çok üşenen, tembel
bitişken21:27:02
Kelime üretim ve çekiminde ekler getirilirken kökü veya gövdesi değişikliğe uğramayan (dil), iltisakî
azmanlaşma21:26:40
Azmanlaşmak işi
türev21:26:27
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
dede21:25:57
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
DON21:25:28
Giysi
uygur21:25:17
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
Boks21:25:14
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
bizmut21:24:17
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
Bidar21:23:43
Uyanık, uyumayan
mola21:23:31
Yorgunluğu gidermek için duraklama
leğen21:23:26
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
azalma21:23:21
Azalmak işi, eksilme, tenakus
röle21:23:01
Değiştirgeç
kıtık21:22:25
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
Alize21:22:10
Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen birtakım rüzgârlar
Aymaz21:22:08
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
kara sevda21:21:31
Umutsuz ve güçlü aşk
Zorlayıcı21:21:12
Zorlayan, mücbir
hainlik etmek21:20:51
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
RENYUM21:20:42
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
kapkara21:20:32
Her yanı kara
yarış arabası21:20:31
Yarışa katılan araba
kaolin21:20:08
Arı kil
Seyahat21:19:38
Gezi, yolculuk
wc21:19:25
Ayak yolu
Muhtar21:19:19
Özerk
muazzam21:19:05
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kameriye21:18:48
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
cürüm21:17:45
Suç
taya21:16:11
Dadı
Nar21:15:54
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
ESKİ PÜSKÜ21:15:54
Çok eski; iyice eski (şeyler)
nova21:15:24
Parlaklığı birdenbire artan, değişen yıldız
Martaval21:15:02
Yalan, uydurma söz, palavra
ablukaya almak21:14:35
bk. abluka etmek
AŞILAMA21:14:29
Aşılamak işi
Mamur21:14:24
Bayındır
Megaton21:14:18
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
merkez21:13:49
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
yaftalamak21:13:40
Yafta asmak
Mazbata21:13:04
Tutanak
nitel21:12:54
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
kemer21:12:37
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
trajik21:12:24
Trajedi ile ilgili
yerleşim alanı21:11:59
Yerleşim merkezi
Kebere21:11:44
Gebre otu
kaza21:11:31
Can veya mal kaybına veya zararına sebep olan kötü olay
mahrem21:11:29
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
tamamlanmak21:10:58
Bitirilmek
Kat21:10:55
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
ZN21:10:37
Çinko"nun kısaltması
Tokmak21:09:21
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
hipotez21:08:52
İpotez, varsayım, faraziye
FAYDA21:07:56
Yarar, kâr
Harp21:07:49
Savaş
cani21:06:53
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
kanaatkarlık21:06:48
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
çanak21:05:56
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
zeybek21:05:23
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
gıyaben21:04:15
Kendi yokken, ortada olmaksızın
yunan21:03:57
Yunanistan halkından olan kimse
kısaca21:03:55
Oldukça kısa, biraz kısa
batkın21:03:52
Borçlarını ödeyemez duruma düşen, iflâs etmiş (kimse), müflis
arıtıcılık21:03:48
Arıtma işi
hortlak21:03:39
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
şip21:03:28
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şırınga21:03:04
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
Yenilgi21:02:18
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
Yemlik21:01:52
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
kele21:01:35
Boğa, tosun
oyuncu21:00:36
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
Tanrısız20:59:29
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
girişim20:58:59
Bir işe girişme, teşebbüs
krema20:58:44
Bir çeşit yumurtalı süt tatlısı
loğusa20:56:34
Yeni doğum yapmış kadın
Not20:56:34
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
paylaşmak20:55:02
Katılmak
işret20:54:53
İçki
onar20:54:53
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
asi20:54:38
Baş kaldıran, isyan eden
pelin20:54:27
Birleşikgillerden, yapraklarında ve öteki bölümlerinde çok acı, ıtırlı bir madde bulunan, hekimlikte kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, pelin otu, acı pelin, akpelin (Artemisia absinthium)
konsantre20:53:35
Yoğunlaştırılmış, yoğun
kovan otu20:53:17
Oğul otu
devletleştirme20:53:13
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
bok atmak20:52:49
(birine) leke sürmek, kara çalmak
matador20:52:45
Boğa güreşçisi, toreador
Namaz20:51:36
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
yansımak20:51:10
Anlaşılmak, belli olmak
sadak20:50:59
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
sadaka20:50:49
Dilenciye verilen para
varide20:50:47
Gelen şey
azaltma20:50:37
Azaltmak işi
yurttaş20:50:32
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
haşere20:49:52
Böcek
uğraş20:49:20
Bir insanın yaptığı iş veya meslek, meşguliyet
ataşe20:48:09
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
buhur20:47:24
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
aşina20:47:04
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
mıstara20:45:30
bk. mastar
fütursuzca20:45:29
Önemsemeyerek, aldırmayarak
özel ulak20:45:20
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
cavalacoz20:45:10
Değersiz, önemsiz, derme çatma
mehterbaşı20:45:10
Mehter takımının yetiştirilmesinden ve çalışmasından sorumlu kimse
kireç söndürmek20:44:40
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
sürdürümcü20:44:07
bk. abone
seçici20:43:46
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
takaddüm20:43:46
Önce gelme
gabavet20:43:19
Anlayışsızlık, kalın kafalılık
gönder20:42:55
Bayrak çekilen direk
delilik20:42:47
Deli olma durumu veya delice davranış
Burgu20:42:36
Tahtada belirli delik açmaya yarayan delgiye takılı sarma, yivli, keskin, çelik alet
ha babam (veya ha babam ha)20:42:26
karşısındakinin çabasını artırmak için kullanılır
sel20:40:46
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
x20:39:40
Genellikle bilinmeyen bir niteliği gösterir
hazcı20:39:35
Hazcılık ile ilgili olan
bit20:39:14
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
keçe20:38:51
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
temayüz20:38:31
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
görüngü20:38:24
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
yak20:38:10
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
mo20:37:08
Molibden"in kısaltması
pisin20:36:54
Yüzme havuzu
tahkikat20:36:49
Soruşturmalar
sanatkâr20:35:38
Sanatçı
lenger20:33:49
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap