süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

İKAMETGAH14:14:54
İkamet edilen, oturulan yer, konut
kürek14:14:53
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
ağıtçı14:14:46
Ölüye ağıt söylemek için para ile getirilen kimse, sağucu
tavan aralığı14:14:43
bk. tavan arası
kütle14:14:35
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
Badminton14:14:28
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
görkemli14:14:24
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
etkinlik14:14:10
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
DÜRÜSTLÜK14:14:07
Doğruluk
hepatit14:14:04
Sarılık
buhur14:13:53
Dinî törenlerde yakılan kokulu ağaç vb. maddeler, tütsü
buhar14:13:46
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
kerkenez14:13:42
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
göğüs14:13:38
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
bulgu14:13:34
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
bulak14:13:31
Kaynak, pınar
mirasyedilik14:13:27
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
supara14:13:23
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
harmoni14:13:20
Armoni
küme bulut14:13:17
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
masarika14:13:16
Bağırsakları tutan karın iç zarı
kredi14:13:12
Borç ödemede güvenilir olma durumu
yadırgama14:13:09
Yadırgamak işi
çevirgeç14:13:05
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
kadın terzisi14:12:58
Kadın elbiseleri diken terzi
dikim evi14:12:54
Giysi ve çamaşır dikilen iş yeri
kriket14:12:47
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
kelepir14:12:44
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
iç hastalıkları14:12:43
bk. dahiliye
akıcı14:12:32
Akma özelliği olan
GİZ14:12:25
Sır
ortaya koymak14:12:21
herkesin görebileceği yere koymak
KUTUR14:12:14
(daire ve kürede) Çap
mineral14:12:09
Normal sıcaklıkta doğada katı durumda birtakım maddelerle karışık veya birleşik olarak bulunan veya kimyasal yollarla elde edilen inorganik madde
atık14:12:07
Süt veya yoğurt çalkamaya yarar küçük yayık
atıl14:12:03
Tembel
otantik14:12:00
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
SEVİ14:11:53
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
doğurgan14:11:49
Çok doğuran
çağrışım14:11:45
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
sembol14:11:44
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
aldatma14:11:41
Aldatmak işi
doğru doğru dosdoğru14:11:38
en doğrusu şudur ki
BÜYÜCÜ14:11:34
Büyü yapan kimse, sihirbaz
duşaklama14:11:30
Duşaklamak işi
uzaklaştırma14:11:27
Uzaklaştırmak işi
sayım vergisi14:11:20
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
isyan etmek14:11:06
ayaklanmak
söz (veya lâf) altında kalmamak14:11:02
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
ÇÖPLÜK14:10:58
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
teklif etmek14:10:51
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
uyuşuk uyuşuk14:10:47
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
sessizce14:10:26
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
delirme14:10:22
Delirmek işi
HİSSE14:10:15
Pay
kılıksız14:10:12
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
Kısır14:10:01
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
Düşünsel14:09:43
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
Drenaj14:09:35
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
toprak kölesi14:09:24
Toprağa bağlı köle
Ağaç çileği14:09:13
Ahududu
VİNÇ14:08:59
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
büzüktaş14:08:55
Kafa dengi arkadaş, kafadar
zor alım14:08:52
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
Mesela14:08:48
Söz gelişi, söz gelimi, örneğin
sığırcık14:08:41
Serçegillerden, siyah renkli, uzun gagalı, serçeden iri, ötücü bir kuş, çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
çiftteker14:08:37
Bisiklet
belgegeçer14:08:33
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
MEVDUAT14:08:23
Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara faizle yatırılan para, tevdiat
işaretleme14:08:19
İşaretlemek işi
musevi14:08:12
Musa Peygamberin dininden olan kimse
soğuma14:08:08
Soğumak işi
hafriyat14:07:50
Kazı
sebatsız14:07:46
Sebat etmeyen
lisan14:07:25
Dil, zeban
seyek14:07:18
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
sezon14:07:14
Mevsim
Artı14:07:11
Toplama işleminde + işaretinin adı, zait
sürüm14:07:07
Bir ticaret malının satılır olması, revaç
setir14:07:00
Bir şeyi örtme, gizleme
sergi14:06:49
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
anilin14:06:45
Benzenden türeyen bir amin
yalancı14:06:38
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
Elverişli14:06:35
Uygun, işe yarayan, müsait
esaret14:06:27
Kölelik, tutsaklık, esirlik
ulaşmak14:06:23
Elde etmek, erişmek
hayali14:06:20
Hayal niteliğinde veya hayal ürünü olan, sanal
yalın ayak14:06:16
Ayakları çıplak
yetkilendirme14:06:12
Yetkilendirmek işi veya durumu
haydut14:06:01
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
ılkı14:05:54
bk. yılkı
yalan dolan14:05:48
Gerçek olmayan birçok söz
insan bilimci14:05:44
Antropolog
kakım14:05:40
Sansargillerden, yazın esmer kırmızı, kışın beyaz renkli kürkü değerli, etçil hayvan, as, ermin (Mustela erminea)
mihnet çekmek14:05:33
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
Ayrıcalıksız14:05:29
Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız
milimetre14:05:18
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
Giyecek14:05:15
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
teneke14:05:14
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
devre14:05:01
Dönem
kasem14:04:50
Ant içme, yemin etme
karar14:04:46
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
kapan14:04:39
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
dekor14:04:35
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
kapak14:04:31
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
dekar14:04:27
On ar (1000 m²) değerinde yüzey ölçü birimi
Bloke14:04:24
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
kavaf14:04:20
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
çok tanrıcılık14:04:16
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
delgi14:04:09
Maden, tahta, taş vb. üzerinde delik açmaya yarayan aygıt, matkap
mekkareci14:04:05
Yük hayvanı kiralayarak taşıma işi yapan kimse
kavis14:04:01
Eğmeç, yay
iham14:03:59
Kuruntuya düşürme
kavak14:03:57
Söğütgillerden, sulak bölgelerde yetişen, boyu bazı türlerinde otuz veya kırk m ye değin çıkan, kerestesinden yararlanılan bir ağaç (Populus)
kavmi14:03:54
Kavimle ilgili, etnik
katot14:03:50
Eksi uç
kumanda14:03:46
Komuta
noksanlık14:03:42
Noksan olma durumu, eksiklik
ön ek14:03:35
Bazı yabancı dillerde kelime kökünün önüne gelerek kelimeye belirli bir anlam katan ek: normal, anormal gibi
Toptan14:03:31
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
SAPINÇ14:03:26
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
ön ad14:03:22
Kişilere verilen ilk ad
prizma14:03:18
Biçme
beynelmilel14:02:58
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
çete14:02:46
Ordu birliklerinden olmayan silâhlı küçük birlik
tokuşma14:02:44
Tokuşmak işi
likidite14:02:41
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
pinhan14:02:37
Gizli, saklı, gizlenmiş
sıkıntı vermek14:02:29
tedirgin etmek, bunaltmak
üşenme14:02:26
Üşenmek işi