süpürge otu

1.İsimFundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)

Son Arananlar

iğrenme05:07:36
İğrenmek işi
ETME05:03:52
Etmek işi
noktalamak05:01:32
Yazıda noktalama işaretlerini yerli yerine koymak
nükteci05:00:31
İnce, güzel nükteler yapan (kimse)
idrar05:00:10
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
Flâman04:59:44
Flândra ülkesi halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
sadak04:56:53
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
sari04:54:46
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
pek04:42:35
Sert, katı
DÜZEYSİZ04:42:25
Belli bir düzeyi olmayan, seviyesiz (kimse)
otomobil04:41:02
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
Baklava04:33:49
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
saba04:33:48
Klâsik Türk müziğinde bir birleşik makam
daltonizm04:27:11
Renk körlüğü
meram04:26:33
İstek, amaç, gaye, maksat
alaçam04:24:33
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
muhabbet04:22:21
Sevgi
sefalet04:22:00
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
fotoğrafını almak04:20:01
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
sabi04:17:59
Küçük çocuk
ekol04:17:15
Okul
dalama04:13:04
Dalamak işi
kuramlaştırma04:11:21
Kuramlaştırmak işi
şartlanmak04:08:53
Önceden belirlenmiş şartlara göre uyarlanmak, koşullanmak
yönelteç04:08:18
Direksiyon
ikrar etmek04:06:38
açıkça söylemek, kabul etmek
şanslılık04:06:37
Talihli olma durumu
üzüntülü04:06:27
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
Yapıt04:05:47
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
nakil04:03:57
Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
nüfuz03:56:26
(içine) Geçme
ığıl ığıl03:55:19
Ağır ağır, yavaş yavaş
altıncı his03:54:52
bk. altıncı duygu
Ses03:52:48
Kulağın duyabildiği titreşim
çelişkili03:52:00
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
salt03:46:55
Yalnız, sadece, tek, sırf
çerçeve03:46:46
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
amade03:45:54
(bir işi) Yapmaya hazır
dang03:42:59
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
fütürizm03:42:44
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
dağ evi03:35:26
Dağlık yerlerde kurulmuş ev
çekirge03:35:24
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
cana03:34:34
Sevgiliye hitap sözü
damızlık03:26:04
Yalnız dölü alınmak için yetiştirilen yüksek nitelikli (hayvan veya bitki)
misafir ağırlamak03:22:29
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
kaşık03:16:35
Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza götürmeye yarayan, saplı sofra aracı
pikrik asit03:14:26
Nitrik asidin anilin, ipek, yün vb. maddelere etkimesiyle elde edilen asit OH-C6H2(NO2)3
rezene03:12:58
Maydanozgillerden, 1-1,5 m yüksekliğinde, sarı çiçekli, yaprakları iplik biçiminde parçalı hoş kokulu, baharlı meyveleri anason gibi yemeklerde ve bazı içkilerde tat verici olarak kullanılan, hekimlikte gaz söktürücü olarak yararlanılan çok yıllık otsu bir bitki (Foeniculum vulgare)
nazariyat03:08:58
Kuramlar
yüzük03:08:16
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
çük03:06:38
Erkeklik organı
içtinap03:05:35
Sakınma, çekinme, kaçınma
ekti03:01:47
Her yiyeceği canı çeken
misyon03:00:18
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
sarahaten02:59:48
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
ah02:56:50
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
temiz kâğıdı02:56:34
Bir otomobilin fabrika çıkış belgesi
otopark02:56:10
Motorlu taşıtların belli bir süre için bırakıldığı yer
nadas02:53:43
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
kendi02:48:15
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
arpacık02:46:41
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
çakal02:46:22
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
tektonik02:46:16
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
tombak02:42:58
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
ag02:42:27
Gümüş"ün kısaltması
gerili02:42:20
Gerilmiş olan
ey02:41:40
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
an02:41:39
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
şefaat etmek02:39:29
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
varış02:38:41
Varmak durumu veya biçimi
derde derman olmak02:37:40
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
tambur02:36:48
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
aperitif02:36:47
İştahı açmak için yemekten önce içilen içki, açar
sağlamak02:36:30
Elde etmek, sahip olmak
nihilist02:34:34
Nihilizm yanlısı
tm02:34:01
Tulyum"un kısaltması
iz02:32:01
Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alâmet
bahçe02:31:48
Sebze yetiştirilen yer, bostan
it02:31:45
Köpek
tavassut02:30:40
Aracılık, ara bulma, aracılık etme
ekin02:30:35
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
İKİLİK02:29:59
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
gülme02:27:57
Gülmek işi
konuksever02:27:50
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
türap02:25:52
Toprak, toz
çiçek02:21:53
Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü
delk02:21:22
Ovma, ovuşturma
Oy02:20:36
Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey
mahzurlu02:20:14
Sakıncalı
bedava02:18:59
Karşılıksız, parasız, emeksiz
tu02:17:15
"Yazıklar olsun" anlamında
il02:16:07
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
ta02:14:04
Tantal"ın kısaltması
geniş02:10:29
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
yonga02:04:21
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
Rekabet01:55:34
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
kavuklu01:47:33
Kavuk giymiş
tepe01:43:16
Bir şeyin en üstteki bölümü
acemilik01:40:59
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
rahibe01:40:20
Kadın rahip
yediveren01:38:22
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
merhametsiz01:37:17
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
parsel01:36:21
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
tekalif01:35:33
Teklifler
cildiye01:35:22
Deri hastalıkları, dermatoloji
TIMAR01:35:04
Yara bakımı
rical01:34:37
Erkekler
revan01:34:32
Giden, yürüyen
Şaban01:34:27
Ay takviminin sekizinci ayı, üç aylardan ikincisi
yalın durum01:25:10
İsim soyundan kelimenin taşıdığı kavramı bildirme durumu, Türkçede bu durumda ek kullanılmaz, mücerret, nominatif
zemberek01:22:41
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
LATEKS01:22:37
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
kanmak01:15:37
(tatlı sözlere) Aldanmak
Boya01:14:33
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
karne01:09:11
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
mümbit01:08:06
Verimli, bitek
Rodyum01:06:23
Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91 olan, 1970° C de eriyen, 12,33 yoğunluğunda, gümüş renginde, sert, kırılgan bir element. Kısaltması Rh
gökyüzü mavisi01:06:06
Açık mavi
peltek01:05:56
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
dinek01:05:44
Dinlenmek için durulan yer
pasaport01:04:44
Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belge
iletişim01:04:19
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
özengen01:03:24
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
basıölçer01:02:52
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
anapara00:59:18
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
Civcivlik00:59:12
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
yıldırılma00:58:26
Yıldırmak işi
cenkleşmek00:57:56
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
türetme00:57:50
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
Salahiyetli00:55:20
Yetkili