rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

dağlı02:20:45
Dağlık bölge halkından olan
ÜZERLİK02:17:37
Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi ettiğine inanılan bir bitki (Peganum harmala)
götürme02:13:27
Götürmek işi
ANA BABA02:13:20
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
analizci02:12:38
Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse
dericilik02:12:36
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
arefe02:10:55
bk. arife
terakki02:10:21
İlerleme, yükselme, gelişme
oval02:10:19
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
kabine02:09:59
Bakanlar kurulu
Avunmak02:09:50
Oyalanmak; yetinmek
nal02:09:30
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
Erkeksi02:09:23
Erkeğe benzeyen, erkeği andıran, erkeğe yaraşan
umutsuzluk02:09:11
Umutsuz olma durumu, ümitsizlik, meyusiyet
rabıt02:08:22
Bağ, bağlama
inceleyici02:07:50
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
Ekzotermik02:06:58
Isı veren
eğirme02:06:15
Eğirmek işi
safran02:06:05
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
orta boy02:04:38
Orta büyüklükte olan
elebaşı02:04:26
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
ığıl02:04:23
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
pingpong02:04:14
Masa topu, masa tenisi
bilgicilik02:04:06
Antik Yunan felsefesinde eleştiri akımı, sofizm
serdar02:03:12
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
Flora02:02:44
Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü, bitey
tas02:02:37
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
arız02:02:12
Sonradan ortaya çıkan
askılık02:02:06
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
aklanmak02:01:50
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
Ütopik02:01:37
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
yutak iltihabı02:01:27
Faranjit
heykel02:01:11
Taş, tunç, bakır, kil, alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek biçimlendirilen eser, yontu
piyasa02:01:09
Satıcıların mal satmak için bir araya geldiği yer, pazar
zatülcenp02:01:06
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
sıçrama02:00:53
Sıçramak işi
zahirî02:00:47
Görünen, görünürdeki
penaltı02:00:37
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
simit02:00:12
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
mitoz01:59:36
bk. karyokinez
muhasebe01:59:17
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
blöf01:59:08
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
nice01:58:53
Kaç, ne kadar
kariyer01:58:52
Meslek, uzmanlık
nefyetme01:57:59
Nefyetmek işi
sığınak01:57:41
Yağmur, güneş veya çeşitli tehlikelerden korunmak için sığınılacak yer, melce
müessif01:56:32
Üzücü, üzüntü veren
süreyazar01:55:35
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
müminlik01:55:26
Mümin olma durumu
çekirge01:55:04
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
yönetmen01:54:44
Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör
dallama01:54:41
Dallamak işi
reflektör01:54:19
Gelen ışıkları yansıtan araç, yansıtaç
zift01:54:10
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
yokçuluk01:53:53
Hiççilik, nihilizm
cennet kuşu01:53:43
Cennet kuşugillerden, tüyleri güzel renkli bir kuş (Paradisea apoda)
tersi01:53:32
bk. Tirsi
tababet01:53:24
Hekimlik
velvele01:53:22
Gürültü, bağrışma
ecel şerbeti içmek01:52:57
ölmek
besleme kız01:52:24
Besleme
röportaj01:51:58
Konusu bir soruşturma, araştırma olan gazete veya dergi yazısı
yabgu01:51:48
Orta Asya"da kurulan ilk Türk devletlerinde kağandan sonra gelen en üst düzeydeki yöneticinin unvanı
sepi01:51:41
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
DİNAR01:51:34
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
Pomakça01:51:28
Pomak dili
türev01:51:24
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
kritik01:51:07
Tehlikeli, endişe veren (durum)
daraç01:51:01
Dar
bağırsak01:50:46
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
olabilirlik01:50:43
Olasılık, ihtimal
donama01:50:12
Süsleme, tezyin
minibüs01:49:43
10, 12 kişilik küçük otobüs
kömür01:49:37
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
OLMUŞ01:49:17
Olgunlaşmış, ergin
haşiye01:49:10
Bir yazı sayfasının altına, metnin herhangi bir noktasıyla ilgili olarak yazılan açıklama, dipnot
pervane balığı01:49:02
Ay balığı
memur01:48:48
Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli
acur01:48:43
bk. ajur
antrakt01:48:39
Ara
SAĞRI01:48:35
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
ibret01:48:21
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
nüfus cüzdanı01:48:16
Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa kağıdı, nüfus tezkeresi
turşu suyu01:46:13
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
Cehre01:45:49
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
keton01:45:22
Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik
Ter01:44:58
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
kafa01:43:42
Baş (özellikle insan başı), ser
koyu kır01:40:28
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
sura01:40:21
(Hindistan"da dokumacılık merkezi Surate"nin adından) Yumuşak ince bir tür ipekli kumaş
çağ dışı01:39:53
Çağın gerektirdiği şartların gerisinde kalmış, köhne
yardımcılık01:39:51
Yardımcı olma durumu
ermek01:39:33
Yetişip dokunmak
alkalik01:39:15
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
darlık01:39:15
Dar olma durumu
septisizm01:37:52
Kuşkuculuk, şüphecilik
öveç01:36:28
İki üç yaşındaki erkek koyun
sirayet01:36:07
(hastalık) Geçme, bulaşma
yer yuvarlağı01:35:25
Üstünde yaşadığımız gök cismi
jinekolog01:34:33
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
tıkız01:34:23
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
güvenirlik01:34:13
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
kıymetlilik01:32:55
Değerlilik
tezhip01:32:35
Yazma kitaplarda, sayfaların yaldız ve boya ile bezenmesi, yaldızlama
zafiyet01:31:42
Arıklık, zayıflık
Mütehassis01:31:33
Duygulanmış
avanaklık01:31:22
Avanak olma durumu, avanakça davranış
emzik01:31:18
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
Kurban Bayramı01:30:27
Arabî takvime göre Zilhicce ayının onunda başlayıp dört gün süren ve bu süre içinde yoksullara dağıtılmak için kurban kesilen dinî bayram
YİNE01:29:46
bk. gene
devlet baba01:29:25
Devlet
mason01:29:13
Masonluk derneği üyesi, farmason
rasatçı01:28:45
Gözlemci
koyar01:28:37
İki akarsuyun birleştiği yer
mürteci01:28:26
Yeni düzene karşı direnen gerici
blûcin01:28:19
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
portföy01:26:21
Para cüzdanı
süheyl01:26:11
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
potin01:25:54
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
İhmal01:23:52
Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsaklama, savsama, önem vermeme
OKTRUA01:23:13
Şehre giren şeylerden alınan vergi
fermene01:20:24
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
istikamet01:18:05
Doğrultu, yön
antika01:17:38
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
uygunluk01:14:03
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
müstemirren01:13:08
Ara vermeden, sürekli olarak
tarikat01:11:52
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
tütsülük01:10:13
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
spesiyalite01:09:13
Özelliği olan, değerli veya az bulunan
kırtasiyeci01:09:09
Kırtasiye satan kimse