rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

romantizm04:09:51
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
hoyrat04:09:45
Kaba, kırıcı ve hırpalayıcı
yararcı04:09:26
Yarar peşinde koşan kimse
Kongre04:09:10
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
abartı04:09:02
Abartma, mübalâğa
üzücü04:08:36
Üzüntü veren
derbent04:08:24
İki dağ arasındaki geçit yeri, boğaz
fakirlik04:08:22
Yoksulluk
deney04:08:20
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
Alaycı04:08:17
Alay etme huyu olan, müstehzi
alaya almak04:08:03
alay etmek, eğlenmek
bilfarz04:07:14
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Ala sulu04:06:59
Yeni olgunlaşmaya başlamış (meyve)
yürek çarpıntısı04:06:57
Yüreğin sık ve hızlı vurması
hezeyan04:06:52
Saçmalama
yücelik04:06:46
Yüce olma durumu, ulviyet
natıka04:06:23
Düşünüp söyleme yeteneği
açlık04:06:17
Aç olma durumu
cühela04:06:15
Bilgisizler, cahiller
faka basmak04:06:15
aldatılmak, tuzağa düşmek
kelepirci04:06:01
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
yalçın04:05:54
Dik
sahanlık04:05:51
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
mesaha04:05:37
Yeri ölçme
fink04:05:29
"Hiçbir şeye aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek" anlamına gelen fink atmak deyiminde geçer
file04:05:27
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
kapris04:05:25
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
fora04:05:22
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
bankamatik04:05:17
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
bílgi04:05:17
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
kapçık meyve04:05:14
Meşe palamudu, ceviz gibi açılmayan, tek taneli kuru meyve
fosfor04:05:11
Atom numarası 15, atom ağırlığı 30,97 olan, yarı saydam, bal mumu kıvamında, karanlıkta ışıldayan sarımsak kokulu, 1,83 yoğunluğunda, zehirli bir element. Kısaltması P
Felek04:05:07
Gök, gökyüzü, sema
beraber04:04:49
Birlikte, bir arada
fakirane04:04:41
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
Çıngırak04:04:39
Küçük çan
çatışkı04:04:27
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
Hasılı04:04:19
Sözün kısası, kısacası
biat etmek04:03:54
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
yeknesak04:03:44
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
jeolojik04:03:43
Yer bilimi ile ilgili
zanlı04:03:25
Sanık
Klakson04:03:15
Korna
zifafa girmek04:03:07
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
YILDIZ04:02:56
(Güneş ve Ay dışında) Gökyüzünde görülen ışıklı gök cisimlerinden her biri
uzluk04:02:50
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
bohçacı04:02:33
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
klinik04:02:33
Hasta bakılan yer
nefret04:02:32
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
baklagiller04:02:28
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
etçiller04:02:27
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
komşuluk04:02:25
Komşu olma durumu
Çeşit04:02:25
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
yemekaltı04:02:21
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
Ferdi04:02:20
Bireysel, kişisel, fertle ilgili
Ayrılış04:02:13
Ayrılmak işi veya biçimi
hoş görmek (veya karşılamak)04:02:10
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak
Didişmek04:01:57
Geçimini sağlamak amacıyla güç şartlarda çalışmak, uğraşmak
yurt bilgisi04:01:54
bk. yurttaşlık bilgisi
üzerinde durmak04:01:49
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
anzarot04:01:43
Sıcak ülkelerde yetişen bodur bir ağaç (Sarcocolla)
uyuşuk uyuşuk04:01:35
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
şakımak04:01:29
(şarkı, şiir için) söylemek
çentmek04:01:25
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
meşakkat04:01:20
Güçlük, sıkıntı, zorluk
afaki04:01:19
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
yuvalama04:01:14
Yuvalamak işi
fevk04:00:52
Üst, yukarı
bir zaman04:00:50
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
ferz04:00:49
Satranç oyununda vezir
geçen04:00:44
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
AYRILMA04:00:39
Ayrılmak işi
simsariye04:00:37
Komisyon
korkulu04:00:28
Korku veren, korkutan
Dirayet04:00:19
Yetenek, beceriklilik, zekâ
Özel04:00:19
Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan
düzenbazlık04:00:16
Düzenbaz olma durumu
gözcü04:00:14
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
cife03:59:52
Leş
RAKİBE03:59:45
Kadın rakip
tirşe03:59:36
Yeşil ile mavi arası renk
hematit03:59:33
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
gudde03:59:31
Bez, beze
sorunsal03:59:16
Çözümü belli olmayan
münzevi03:59:03
Topluluktan kaçan, yalnız başına kalmayı seven
jinekoloji03:58:52
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
mayasıl03:58:43
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
Yeni Dünya aslanı03:58:37
Puma
şek03:58:36
Şüphe
inançsız03:58:31
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
vekilharç03:58:18
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
imtihan etmek03:58:12
bilgi derecesini ölçmek
ana deniz bilimi03:58:04
Oşinografi
somutluk03:57:51
Somut olma durumu
hidayet03:57:47
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
kaya balığı03:57:38
Kaya balığıgillerden, kayalık yerlerde yaşayan, çoğu koyu renkli küçük balık (Gobius gobius)
yeniçeri ocağı03:57:37
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
mürteci03:57:35
Yeni düzene karşı direnen gerici
KUTSAMA03:57:34
Kutsamak işi, takdis
hendese03:57:22
Geometri
arapça03:57:18
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
zılgıt03:57:02
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
al kan03:56:56
Doymuş alifatik hidrokarbonların genel adı, parajin
Bayram03:56:53
Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler
asal gazlar03:56:35
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
Toz03:56:34
bk. Töz
Makas03:56:27
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
kız istemek03:56:15
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
nedime03:56:12
Hanım arkadaş
yaylı03:56:11
Yayı olan
Matem03:55:55
Yas
fototaktizm03:55:45
Işığa göçüm
Sinolog03:55:45
Sinoloji bilgini
ahenksiz03:55:41
Uyumsuz, düzensiz
afsun03:55:37
Büyü, füsun
röle03:55:30
Değiştirgeç
ALIŞ03:55:28
Almak işi veya biçimi
dayanma03:55:22
Dayanmak işi
yaman03:55:21
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
Canlı03:55:17
Canı olan, diri, yaşayan
ıslak03:55:14
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
monotip03:55:11
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
salâhiyetli03:55:10
Yetkili
Masal03:54:46
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye
monoton03:54:32
Tekdüze, yeknesak
dayamak03:54:28
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
gözlemci03:54:25
Dikkatle, eleştirici bir gözle gözlem yapan kimse, müşahit
afyon03:54:18
Olgunlaşmamış haşhaş kapsüllerine yapılan çizintilerden sızan, sonradan katılaşan süt; içinde morfin ve kodein gibi çok uyuşturucu maddeler bulunan, güçlü bir zehir olmakla birlikte, hekimlikte kullanılan değerli bir ilâç
aksaklık03:54:03
Aksak olma durumu
ekinoks03:53:54
Gün gece eşitliği