rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

rumuz09:27:05
Sembol, simge, remiz
konuşmacı09:26:05
Bir toplulukta konuşan kimse, hatip, konferansçı
kılmak09:25:47
(namaz için) Yerine getirmek
tasnif09:25:29
Bölümleme, sınıflama
kr09:25:05
Kripton"un kısaltması
olumsuz09:24:29
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
YARARLI09:24:24
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
geçmiş zaman09:23:39
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
tın09:22:29
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
pusmak09:21:54
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
ihsas09:21:50
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
sundurma09:21:41
Sundurmak işi
Antre09:21:39
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
kolay değil09:21:20
elbette, tabiî ki
çivit rengi09:20:59
Bir tür koyu mavi renk
Gariplik09:20:37
Garip olma durumu, garabet
alımlı çalımlı09:20:16
Gösterişli, güzel
hüzün09:19:57
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
kuş bilimci09:19:24
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
bandocu09:18:15
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
duyumsamazlık09:18:08
Duygusuzluk; az ve yavaş tepki gösteren, bunun sonucu duygulandırıcı sebeplere karşı ilgisiz kalan insanın niteliği
kavmî09:17:54
Kavimle ilgili, etnik
başmuharrir09:17:38
Başyazar, sermuharrir
telgraf09:17:32
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
Yönetimsel09:17:10
Yönetimle ilgili, idarî
materyalist09:16:54
Materyalizmden yana olan (kimse, görüş), maddeci
ev09:16:28
Yalnız bir ailenin oturabileceği biçimde yapılmış yapı
muşmula09:16:06
Gülgillerden, 2-3 m yükseklikte dikenli küçük bir ağaçcık (Mespilus germanica)
dikizci09:16:01
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
talih kuşu09:15:52
İyi talih
Neşter09:15:45
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
Ur09:15:23
Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla dokularda oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, tümör
taklitçi09:15:11
Bir şeyin benzerini yapan kimse
USTA09:15:02
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
dağıstanlı09:14:51
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
teessür09:14:41
Üzülme, üzüntü
örtmek09:14:26
Kapamak
katalepsi09:14:19
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
kösnül09:14:11
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
FAMİLYA09:13:58
Aile
yıkıntı09:13:55
Yıkılma, yıkım, mahvolma
Uzun09:13:36
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
ilgi göstermek09:13:28
ilgisini esirgememek, belli etmek
lik09:13:22
bk. -lık / -lik
dövüşken09:13:15
İyi dövüşen veya dövüşmeyi seven
kesilmek09:13:09
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
muhtemel09:13:03
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
nane ruhu09:12:58
Nane yapraklarından çıkarılan esans
kefen09:12:56
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
lezbiyen09:12:24
Eşcinsel, sevici kadın
SERT09:12:11
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
Güzel duyu09:11:41
Estetik, bediiyat
gencecik09:11:29
Çok genç
kefalgiller09:10:10
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
yengi09:10:05
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
ALLAH09:10:04
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
yemlik09:09:50
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
tatmin09:09:29
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
karakteristik09:09:08
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
habbe09:08:42
Tahıl tanesi, evin
düşünür09:08:42
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
Muhakeme09:08:36
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
manzume09:08:33
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
istihraç09:08:29
(anlam, sonuç) Çıkarma, çıkarsama
VEFASIZ09:07:24
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
su kabı09:06:47
Su koymaya yarayan kap
su baskını09:06:43
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
simya09:06:40
Alşimi
konvansiyonel09:06:40
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
sayrı09:06:37
Hasta
patavatsız09:06:34
Sözlerinin nereye varacağını düşünmeden saygısızca konuşan, davranışlarına dikkat etmeyen
kapitülâsyon09:06:30
Bir ülkede yurttaşların zararına olarak yabancılara verilen ayrıcalık hakları
alyuvar09:06:28
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
kabul odası09:06:27
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
hilekâr09:06:25
Hileci
heves09:06:21
İstek, eğilim, arzu, şevk
hapşırık09:06:18
Aksırık
düzlük09:06:13
Düz olma durumu
erişme09:06:11
Erişmek işi
düzine09:06:11
Aynı cinsten olan nesnelerin on iki tanesinin bir arada olması
broş09:06:08
Kadınların takındıkları süs iğnesi
yansıma09:06:05
Yansımak işi
ahşap09:06:00
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
Ukraynalı09:05:56
Ukrayna halkından olan kimse
Sirküler09:05:52
Genelge, tamim
Azık09:05:42
Yiyecek, besin, gıda
AVUÇ İÇİ09:05:30
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
tufeyli09:04:37
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
otorite09:04:32
Yetke, sulta, velâyet
kıymetli09:04:23
Değerli
tapa09:04:10
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
arz derecesi09:03:56
bk. enlem
ejder09:03:00
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
akçe09:02:44
Küçük gümüş para
akan yıldız09:02:41
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
muayyen09:02:39
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
Seki09:02:38
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
Sanem09:02:34
Put
Postacı09:02:27
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
müşkül09:02:27
Güç, zor, çetin
NEŞİDE09:02:20
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
MÜSAVİ09:02:18
Eşit, denk
Mizaç09:02:14
Huy, yaradılış, tabiat
KİMSESİZ09:02:11
Anası babası, yakını, koruyucusu olmayan (kimse)
Keklik09:02:07
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
KABİLE09:02:03
Ebe
duvar09:02:02
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
Işıklı09:02:00
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
HİLECİ09:01:58
Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr
bakraç09:01:53
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
HİKAYE09:01:52
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
Hücre09:01:45
İnce bir zar içindeki protoplâzma ve çekirdekten oluşmuş, bir organizmanın yapı ve görev bakımlarından en küçük birliği, göze
Hristiyan09:01:41
İsa Peygamber"in dininden olan kimse, İsevî, Nasranî
HUYLANMA09:01:37
Huylanmak işi
GENE09:01:33
Yeniden, bir daha, yine, tekrar
Açık sarı09:01:29
Sarının bir ton açığı
Anaç09:01:25
Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan veya yemiş verecek durumdaki ağaç
ATLAS ÇİÇEĞİ09:01:22
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
ARDİYE09:01:19
Genellikle ticaret eşyasını saklamaya yarar yer, depo, antrepo
katliam09:01:10
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
kadınlar hamamı09:01:00
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
Tepkili uçak09:00:24
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
BOMBOŞ09:00:15
Büsbütün, tamamen boş
Bozulma09:00:12
Bozulmak işi
alışmak09:00:10
Yadırgamaz duruma gelmek
elçilik09:00:04
Elçi olma durumu
şecere09:00:03
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
jinekoloji09:00:00
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
lânetleme08:59:56
Lânetlemek işi
gaflet08:59:53
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık