rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

züppece04:27:32
Züppe (bir biçimde)
varış04:27:23
Varmak durumu veya biçimi
yaşam biçimi04:27:18
Hayat tarzı
geçme04:27:00
Geçmek işi, mürur
yaban armudu04:26:34
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
yakı04:26:19
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
kefen04:26:09
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
görüşme04:26:03
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
TOPRAK04:26:01
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
mahzurlu04:25:30
Sakıncalı
tuğ04:25:26
Sorguç
taşlık04:25:14
Taşı bol, taşlı (yer)
meşin gibi04:25:02
kararmış ve sertleşmiş (insan derisi)
taahhüt04:24:48
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
edilgin04:24:29
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Sınıf04:23:58
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
salık vermek04:23:40
haber vermek
geçen04:23:37
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
havacı04:23:29
Hava taşıtlarında görevli kimse
gerçeküstücülük04:23:24
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm
misket oyunu04:23:16
Bilyelerle oynanan oyun
politika yapmak04:22:48
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
vekaleten04:21:47
Vekil olarak
erbaş04:21:30
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
elverişsiz04:21:17
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
müessif04:21:09
Üzücü, üzüntü veren
külhanbeyi ağzı04:20:26
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
dümbelek04:20:15
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
No04:19:59
Nobelyum"un kısaltması
ön ad04:19:59
Kişilere verilen ilk ad
doğulu04:19:34
Doğu ülkelerinden olan veya doğu uygarlığını benimsemiş (kimse), şarklı
tabaka04:19:21
Katman, kat
doğma büyüme04:19:20
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
raşe04:19:07
Titreyiş, ürkme
akrobat04:17:49
Cambaz
kalın bağırsak04:17:36
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
cümle04:17:29
Dizge, sistem
alem04:16:39
Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren
acemaşiran04:16:14
Klâsik Türk müziğinde kullanılan şet makamlarından biri
kıvrımlı04:15:32
Kıvrımı olan
dolgun04:15:32
Dolarak biçimi yuvarlaklaşmış
seyek04:15:18
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
DİNAR04:15:04
Yaklaşık olarak altın liranın dörtte biri değerinde olan eski bir para
ATATÜRKÇÜ04:14:59
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
AZap04:13:37
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
tokaç04:12:54
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
istintak04:12:52
Sorgu
gürlük04:11:14
Gür olma durumu
sayma04:10:36
Saymak işi, tadat
ekipman04:10:22
Bir kuruluş veya işletmeye gerekli olan eşya
dikizcilik04:10:18
Dikizci olma durumu, gözcülük, gözetleyicilik, erketecilik
enkaz04:08:59
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
KİSPET04:08:34
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
stator04:08:29
Duruk
gaz04:08:08
Tül
fevk04:07:45
Üst, yukarı
aguş04:07:44
Kucak
sözünden çıkmamak04:07:11
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
imparatorluk04:07:10
İmparator olma durumu veya unvanı, ilhanlık
arabozanlık04:07:07
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
sonuç vermek04:06:59
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
iyi etmek04:06:19
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
oyuncu04:06:03
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
Mutedil04:06:03
Düşünce, iş vb.de aşırıya kaçmayan, ılımlı, itidalli
uz04:04:21
İyi, güzel
devim04:03:35
Devinim
ponza04:03:34
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
Toz04:03:07
bk. Töz
fos04:03:05
Çürük, temelsiz, boş, kof
eğitimcilik04:02:59
Eğitimci olma durumu eğitme işi veya eğitimcinin görevi
antrenman04:02:30
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
buhran geçirmek04:01:20
bunalım geçirmek
sarhoş olmak04:00:57
sarhoş bir duruma gelmek, esrimek
haşarı04:00:10
Çok yaramaz, ele avuca sığmayan (çocuk)
yanlışlık03:57:26
Yanlış davranış, yanlış iş, yanlış sanı, hata
kayme03:57:07
Kâğıt para, kaime
Hentbol03:57:05
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
Sprey03:56:13
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
Sabit03:55:36
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
ayrışık03:54:59
Ayrışmış olan
soba03:54:53
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
en03:54:36
Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy karşıtı
em03:54:08
İlâç, merhem
hüccet03:52:53
Belgit
AF03:51:48
Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama
ebabil03:51:22
Dağ kırlangıcı, keçisağan
AB03:51:21
Su
AM03:50:52
Amerikyum"un kısaltması
uğraşı03:50:50
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
kefe03:50:16
Terazi gözlerinden her biri
SUSAM YAĞI03:49:29
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
yeniçeri03:48:28
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Renkli03:48:08
Rengi olan
fanatik03:46:53
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlı olan (kimse), mutaassıp, bağnaz
hiddetli03:46:46
Kızgın, öfkeli
mudi03:46:22
Emanet bırakan kimse
sembol03:45:19
Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
ora03:45:19
O yer
böyle03:45:18
Bunun gibi, buna benzer
apalak03:45:01
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
şerefsiz03:44:34
Şereften yoksun olan, onursuz
tomar03:43:04
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
gerilim03:43:02
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
sigorta03:42:50
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
dargın03:42:17
Darılmış olan, küskün
KOMOT03:42:16
Komodin
nevzat03:41:47
Yeni doğan çocuk
genelge03:41:43
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
Trajik03:40:38
Trajedi ile ilgili
Zambiyalı03:40:37
Zambiya halkından olan kimse
Hg03:38:31
Cıva"nın kısaltması
şilep03:38:16
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
ıskarça03:37:27
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu
ırk bilimi03:37:25
Etnoloji, ırkiyat
zırh03:37:25
Savaşlarda ok, kılıç, süngü gibi silâhlardan korunmak için giyilen, demir ve tel levhalardan yapılmış giysi
müseddes03:37:18
Altıgen
ülser03:36:46
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
öğretmen03:36:43
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
öğrenci belgesi03:36:38
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
stat03:36:37
bk. stadyum
öncel03:36:05
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
ön alım hakkı03:36:01
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
eytişim03:35:48
Diyalektik
mevta03:35:37
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
kani03:35:20
Kanmış, inanmış
Zühal03:35:15
Sekendiz, Satürn
ÖNDELİK03:35:14
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
beyyine03:34:49
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
toprak kayması03:34:41
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
Tenzih03:34:24
Arılama, kusur kondurmama