rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

Canlandırıcı01:03:55
Canlılık veren, canlılık kazandıran
U dönüşü01:03:36
Yüz seksen derecelik bir dönüş yapma
barata01:03:32
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
mühürdar01:03:32
Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli
su kayağı01:03:27
Su üzerinde yapılan kayık sporu
Zıtlık01:03:01
Zıt olma durumu
teçhiz01:02:58
Donatma, donatım
Lahana01:02:53
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
Muvazene01:02:48
Denge
yöntem bilgisi01:02:43
Metot bilgisi
vecibe01:02:23
Ödev, boyun borcu
sağgörülü01:02:09
Sağgörüsü olan, basiretli
CUNDA01:01:55
Yatay serenlerin her iki başı
sakın01:01:40
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
sarkıntılık01:01:34
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
düşmanlık01:01:32
Düşman olma durumu
nardin01:01:26
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
lüfer01:01:18
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana
UYARMA01:01:02
Uyarmak işi, ihtar
tarafa olmak (veya çıkmak)01:00:57
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
ayrı01:00:43
Yerleri bir olmayan
akabe01:00:29
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
akala01:00:24
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
çekiştirme01:00:14
Çekiştirmek işi
ipekli01:00:05
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
akkor01:00:00
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
keyifsiz00:59:53
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
cahilce00:59:46
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
Oran00:59:41
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
ova00:59:33
Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmemiş olduğu, genellikle geniş veya dar düzlük, yazı
şarki00:59:21
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
dolanmak00:59:16
Gelişigüzel gezmek
karakteroloji00:59:12
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
Onur00:59:04
İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
mal edinmek00:58:58
kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak
Ofis00:58:50
İş yeri, daire, büro
süresiz00:58:46
Süresi belirli olmayan
ezeli00:58:44
Başlangıcı olmayan, öncesiz
natamam00:58:20
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
yazılı bildirim00:58:16
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
zembil otu00:58:01
Buğdaygillerden, ayrık otuna benzeyen, çorak yerlerde yetişen bitki (Briza)
içerik00:57:23
Bir şeyin içinde bulunan ögelerin bütünü, muhteva
ölçüyü kaçırmak00:57:23
yiyip içmekte veya davranışlarda aşırı gitmek
Lezzet00:57:23
Ağız yoluyla alınan tat
kils00:56:09
Kireç, sönmemiş kireç
esrar00:56:04
Gizler, sırlar
göre00:56:01
uygun, elverişli, için
esrik00:55:59
Esrimiş, sarhoş, mest, sermest
MATEMATİK00:55:49
Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerinin ortak adı, riyaziye
iş merkezi00:55:36
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
hüsran00:55:34
Zarar, ziyan
fraksiyon00:55:25
Bir siyasî partinin politikasını parlâmentoda, yerel yönetimlerde, çeşitli kuruluşlarda yürütmek için teşkilâtlanmış grup, bölüntü, bölüngü
olta takımı00:55:14
Olta ile balık avlamada kullanılan iğne, zoka gibi gereçlerin bütünü
Baklava00:54:58
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
faziletli00:54:47
Erdemli
malaga00:54:42
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
matkap00:54:37
Tahta, maden, beton vb.gibi sert maddeler üzerinde delik açmağa yarayan alet, delik açma aleti, delgi
malama00:54:32
Samanla karışık tahıl
cızırtı00:54:27
Cızırdama sesi
tepsi00:54:24
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
futbol00:54:21
Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu
KIRITKAN00:54:17
Her zaman kırıtan
AVUÇ İÇİ00:53:49
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
sızlama00:53:21
Sızlamak işi
Cephe00:52:53
(yapılarda) Yüz, alnaç
Kutup00:52:33
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
hakçası00:52:24
Doğrusu, doğru olanı
istavrit00:52:19
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
sadık00:52:09
Doğru, gerçek
hediye etmek00:52:04
armağan olarak vermek
sigala00:51:55
bk. sığla
sigara00:51:50
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
nedensellik00:51:25
Nedensel olma durumu, illiyet
kayısı kurusu00:51:11
Kurutulmuş kayısı
acemi00:51:09
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
bağlaşma00:51:09
Bağlaşmak işi, ittifak
başat00:51:06
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
sütun00:50:58
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
maça00:50:57
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
tütün00:50:37
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
ağırbaşlı00:50:23
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
ineç00:50:22
Tekne
ÇIPLAK00:50:20
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan
muhasara00:50:19
Kuşatma, sarma, çevirme
animasyon00:50:17
Canlandırma
PUSULA00:50:15
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
oy vermek (veya oyunu kullanmak)00:50:10
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
çiftlik kâhyası00:50:06
Çiftlik işlerini yöneten kimse
mefahir00:50:05
Övünülecek şeyler, övünceler
selâmet00:50:03
Esen olma durumu, esenlik
çenebaz00:49:48
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
ivedili00:49:43
Çabuk, hemen yapılması gereken, evgin, müstacel
KURTÇUK00:49:38
Bazı hayvanların, özellikle böceklerin yumurtadan çıktıktan sonra, krizalit veya ergin karakterlerini kazanmadan önceki evresi, sürfe, lârva
idarecilik00:49:33
İdareci olma durumu
KILAVUZ00:49:33
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
bölge00:49:31
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Guatr00:49:27
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
camadan00:49:27
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
asal00:49:25
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
SİNİR00:49:24
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
mukabil00:49:09
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
lokal00:49:04
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
ekşimik00:48:20
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
ehlidil00:48:16
Gönül eri, kalender, rint
kilogram00:48:14
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
talep00:48:13
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
taife00:48:07
bk. tayfa
tahin00:48:04
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
kuru üzüm00:47:56
Haşlanıp ardından güneşte kurutulmak suretiyle hazırlanan iri veya küçük taneli üzüm
Eğsi00:47:56
Ucu yanmış odun, köseği
bana dokunmayan (veya beni sokmayan) yılan bin yaşasın00:47:41
birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan kişiye dokunmak istemezler
takat00:47:26
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
takma00:47:17
Takmak işi
müstear00:47:12
Eğreti olarak alınmış, takma
tabldot00:47:05
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
janr00:46:51
Çığır, tarz, cins
turşu suyu00:46:38
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
aleksi00:46:33
Okuma yitimi
mehterhane00:46:22
Osmanlılarda kös, nakkare, zil, zurna ve borulardan kurulan askerî mızıka takımı
tepki00:46:15
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
özendirme00:46:03
Özendirmek durumu, işi, teşvik
Deniz mili00:45:58
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
Patlama00:45:47
Patlamak işi
gezi00:45:47
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
steril00:45:19
Verimsiz, kısır
Nitelikli00:45:09
Bir şeye ayırt edici özellik veren, vasıflı
etap00:45:06
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
koşu00:45:04
Koşarak yapılan yarış
FABRİKA00:44:59
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
KEMANCI00:44:58
Keman yapan veya çalan kimse