rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

eksiksiz11:45:22
Eksiği olmayan, tam, tamam
VİYOLA11:45:18
Kemana benzer, kemandan büyük bir çalgı, alto
yaban11:45:07
İnsan yaşamayan ıssız yer
Hedef11:45:05
Nişan alınacak yer
pısırık11:44:48
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
Harmani11:44:47
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
su borusu11:44:44
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
Avanak11:44:44
Kolaylıkla kandırılabilen veya aldatılabilen, aptal, bön
Hekim11:44:32
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
bidon11:44:31
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
fabl11:44:26
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
aydınlatma11:44:20
Aydınlatmak işi
akil11:44:03
Akıllı
Gam11:43:57
Tasa, kaygı, üzüntü
sıtmalanma11:43:46
Sıtmalanmak işi
Emirlik11:43:40
Emir (II) olma durumu
yollama11:43:33
Yollamak işi
Şölen11:43:28
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
ESASİ11:43:22
Esasla ilgili, asıl ve temel olanla ilgili, asal
bağlantı11:43:21
İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı, ilişik veya ilgili bulunması, irtibat
maydanozgiller11:43:09
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri şemsiye durumunda olan, anason, kereviz, maydanoz ve kimyon gibi bitkileri içine alan bir familya
dağ keçisi11:43:04
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
Sığa11:43:02
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite
Meşin11:42:58
Sepilenmiş koyun derisi
kadıköy taşı11:42:57
Kuvars ve opal liflerinden oluşan, mühür ve süs eşyası yapımında kullanılan, yarı billûr silis
şiir defteri11:42:56
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
boşanmak11:42:53
(hayvan) Başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
evren bilimi11:42:47
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
ferah11:42:37
Bol, geniş
seyelân11:42:36
Akma, akıntı
monden11:42:31
Toplum yaşamı ile ilgili
Dokunaklı11:42:29
Etkili, insanın içine işleyen, müessir
anevrizma11:42:29
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
sıralaç11:42:15
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
pancar11:42:06
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
Alışılmamış11:42:00
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
kalori11:41:56
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
Hemen11:41:54
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
KAYA TUZU11:41:47
Doğada billûr durumunda bulunan tuz
yunan11:41:41
Yunanistan halkından olan kimse
derici11:41:37
Dericilik yapan kimse
gayret etmek11:41:35
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
gönlünce11:41:28
Dileğine uygun
itibar11:41:22
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
ceza11:41:19
Uygun görülmeyen tepki ve davranışları önlemek için üzüntü, sıkıntı, acı veren uygulama
sade11:41:13
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
bölüşme11:41:10
Bölüşmek işi
zülal11:41:08
Saf, tatlı su
ölet11:41:07
Öldürücü hastalık salgını, kıran
Anagram11:41:02
Bir kelimedeki harflerin yerini değiştirerek elde edilen kelime
merhamet etmek11:41:02
acımak
yer fıstığı11:40:58
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
fok11:40:56
Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 m boyunda, postu değerli, memeli deniz hayvanı, ayı balığı (Phoca)
orman11:40:50
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
utarit11:40:45
Güneş"e en yakın olan gezegen, Merkür
Katılma11:40:44
Katılmak işi
umumi11:40:42
Genel
Sıska11:40:38
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
ibra11:40:33
Aklama, temize çıkarma
dış yüz11:40:32
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
hint irmiği11:40:26
Sagu
geri vermek11:40:14
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
sera11:40:03
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
köy ihtiyar meclisi11:40:01
Köy ihtiyar heyeti
Duygu11:39:55
Duyularla algılama, his
akıllı11:39:52
Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan
Casus11:39:49
Bir devletin veya bir kimsenin sırlarını başkasının hesabına öğrenmeyi üstüne alan kimse, çaşıt
BEN11:39:40
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
telsiz telefon11:39:36
Elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan telefon
kapelâ11:39:34
Şapka
telkin11:39:29
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
KAFASI DUMANLI11:39:24
Hafif sarhoş
bunaltı11:39:23
Sıkıntı, iç sıkıntısı
makasçı11:39:18
Makas yapan veya satan kimse
tüketici11:39:05
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
Yarı karanlık11:39:00
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
soku11:38:54
Taş dibek
tütün rengi11:38:52
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
yatılı11:38:48
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
göç11:38:48
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
kelifit11:38:41
Hidratlı doğal magnezyum silikat
düğürcük11:38:36
İnce bulgur
karşıtçıllık11:38:36
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
Cahillik11:38:30
Cahil olma durumu, bilgisizlik
numara11:38:25
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
susuzluk11:38:24
Susuz olma durumu, kuraklık
kenar11:38:18
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
Ana kent11:38:14
Bir ülkenin veya bir bölgenin çevresindeki yerleşim yerlerine ekonomik ve toplumsal yönlerden egemen olan ve genellikle ülkenin başka ülkelerle olan her türlü ilişkilerinin sağlandığı en önemli kenti, metropol, büyük şehir
tasdik11:38:13
Doğrulama
kayıtsız11:37:57
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
nur yüzlü11:37:56
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
tuhaf11:37:55
Alışılmamış, yabansı
kocasız11:37:54
Kocası olmayan (kadın)
sayı göstergesi11:37:50
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
Muta11:37:49
Veri
kasılma11:37:36
Kasılmak işi, büzülme, takallus
OKÇU11:37:32
Ok yapan veya satan kimse
Perdah11:37:23
Parlatma, parlaklık verme
Kudret11:37:20
Güç, erk, erke, iktidar
Kavuşturma11:37:15
Kavuşturmak işi
açık sarı11:37:14
Sarının bir ton açığı
totem11:37:08
İlkel toplumlarda topluluğun ondan türediği sanılan ve kutsal sayılan hayvan, ağaç, rüzgâr gibi herhangi bir tabiî nesne, ongun
Koruyucu11:37:00
Korumak işini yapan, gözetici, hami
tedirgin11:36:55
Rahatı, huzuru kaçmış
teselli etmek (veya vermek)11:36:52
avutmak, avundurmak
tayyare11:36:51
Uçak
YARDIM11:36:46
Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
raşe11:36:45
Titreyiş, ürkme
Ünlem11:36:37
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
BEYLİK11:36:34
Bey olma durumu
tesir etmek11:36:32
etkilemek, etki yapmak
sahip olmak11:36:07
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
fındık faresi11:36:06
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
yerine koymak11:36:01
gibi görmek, saymak
kurçatovyum11:35:54
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
uzun hikâye11:35:54
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
MEŞGULİYET11:35:53
Meşgul olma, uğraşma durumu
geçimsiz11:35:42
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
DÜZLÜK11:35:36
Düz olma durumu
BAĞ11:35:35
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
çepeçevre11:35:35
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
boğan otu11:35:23
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
vakayiname11:35:19
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
Bulut11:35:17
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
ruh bilimi11:35:15
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
kesin olarak11:35:12
kesin bir biçimde, kesinlikle
Zeban11:35:10
Dil, lisan
Makine yağı11:35:04
Orta sıcaklıkta ve hafif yük altında çalışan makinelerin hareketli parçalarının yağlanmasında kullanılan bir yağlama yağı
Meşin yuvarlak11:34:58
(futbolda) Top
Namlı11:34:52
Ünlü, tanınmış