rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

rayiç17:35:11
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
ekşi17:35:09
Sirke veya limon tadında olan
sarısabır17:35:08
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
etçil17:35:07
Genellikle etle beslenen, et obur
iç çamaşırı17:35:05
Fanilâ, kilot gibi tene, içe giyilen giysi
organizma17:35:03
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
anapara17:35:01
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
karadul17:35:00
Sokması büyük acı veren, iri, esmer, zehirli örümcek (Latrodectus mactans)
acımtırak17:34:58
Acımsı
SÖYLEV17:34:57
Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe
yamaç17:34:56
Dağın veya tepenin herhangi bir yanı
gök17:34:55
İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, feza
karaman17:34:54
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
yakmaç17:34:53
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
karamuk17:34:53
Karanfilgillerden, ekin tarlalarında biten, yaprakları karşılıklı, çiçeği pembe mor renkte, zararlı bir bitki (Agrostemmagithago)
vitrin17:34:52
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
sultan17:34:50
Müslüman, özellikle Sünnî hükümdarların kullandıkları unvan, padişah
Çekişme17:34:50
Çekişmek işi
kolektör17:34:49
Elektrik dinamolarında hareketli bölümün üzerindeki iletken devrelerde oluşan akımı toplayıp tek bir devreye veren araç, toplaç
düzenleme17:34:48
Düzenlemek işi
şatafat17:34:47
Süs ve gösteriş
BÖYLECE17:34:43
Tam böyle, bu biçimde
Avusturyalı17:34:38
Avusturya kökenli olan (kimse)
bilfarz17:34:34
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
etkincilik17:34:29
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
yayılımcılık17:34:23
Emperyalizm
çapullama17:34:22
Çapullamak işi
kös17:34:19
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
köy17:34:18
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
köz17:34:17
Küçük kor parçası
Habis17:34:16
Kötü, alçak, soysuz (kimse)
küf17:34:11
Ekmek, peynir gibi organik maddelerin üzerinde, nem ve ısının etkisiyle oluşan, çoğu yeşil renkli mantar
lejyoner17:34:07
Lejyon asker
lezzet17:34:05
Ağız yoluyla alınan tat
lezyon17:34:04
bk. doku bozukluğu
tamamen17:34:03
Bütün olarak, büsbütün
lâpacı17:33:59
Vücutça toplu ve iri olmasına rağmen direnci az olan
örneklik17:33:58
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
ayrıcalık tanınmak (veya göstermek)17:33:54
başkalarından ayrı ve üstün tutmak
rutubetli17:33:51
Rutubeti olan, nemli
bel bağı17:33:49
Bel kemeri
guttasyon17:33:47
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
edalı17:33:44
Herhangi bir biçim ve görünüşlü olan
maslahat17:33:43
İş, önemli iş, mesele
zatürree17:33:42
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
ahenk kaidesi17:33:39
bk. ünlü uyumu
Müteveffa17:33:38
(insan için) Ölmüş, ölü
müslümanlık17:33:36
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
Ferman17:33:34
Buyruk, emir
cadalozlaşma17:33:31
Cadalozlaşmak işi
kesilme17:33:30
Kesilmek işi
etçiller17:33:29
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
Dilekçe17:33:28
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
muflon17:33:26
Yabanî koyun, argali
apraksi17:33:25
bk. işlev yitimi
CÜMLE ALEM17:33:24
Herkes
nadaslı17:33:21
Nadasa bırakılmış
Platin17:33:16
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
piyango17:33:14
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
denge kalası17:33:13
Aletli jimnastik dalında kullanılan ve 1.20 m yükseklikte, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran 5 m uzunluğunda, 10 cm yürüme yüzeyi olan düzgün kalastan yapılmış denge aracı
kelepirci17:33:10
Her şeyi kelepir olarak ele geçirmek isteyen (kimse)
tenakuz17:33:08
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
pozitif film17:33:05
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
üzerinde durmak17:33:03
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
yücelik17:33:00
Yüce olma durumu, ulviyet
tamamlanmak17:32:58
Bitirilmek
mendelevyum17:32:56
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
döşemecilik17:32:54
Döşeme yapma işi
Dış17:32:51
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
EFELEK17:32:47
Lâbada
yaylı çalgılar17:32:44
Keman, kemençe, viyolonsel gibi yayla çalınan çalgılar
jenerasyon17:32:43
Kuşak, nesil
DUMAN17:32:41
Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz
gübre gazı17:32:40
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
intizam17:32:38
Düzenli, düzgün olma
anüs17:32:36
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
kesinti17:32:35
Kesilen parça, kırpıntı
ücretsiz17:32:34
Bir karşılık ödemeden alınan
şahsen17:32:33
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
ezkaza17:32:32
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
çekirge17:32:30
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
imgelem17:32:29
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
Tokmak17:32:27
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
röle17:32:25
Değiştirgeç
agami17:32:23
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
yönelteç17:32:21
Direksiyon
BOŞ17:32:20
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
mistisizm17:32:19
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
dalgalı17:32:17
Dalgası olan
KEDER17:32:16
Acı, üzüntü, dert, sıkıntı, ıstırap, tasa
sümüksü17:32:15
Sümük özelliğinde olan, sümüğe benzer, sümük gibi
dizmek17:32:13
Yan yana veya üst üste sıralamak
agraf17:32:12
Kanca, kopça
medya17:32:11
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
medar17:32:10
Dönence
hesap özeti17:32:08
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
destek olmak17:32:05
güç sağlamak, yardımcı olmak
birdenbire17:32:04
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
larva17:32:03
Kurtçuk
üzüm asması17:31:58
Üzüm çubuğunun ve dallarının asılarak yetiştirilmesi sonucu oluşturulan asma
kaçakçılık17:31:55
Bir devletin yasalarına karşı gelerek yapılan ticaret
Yakında17:31:54
Yakın bir yerde
şahika17:31:51
Doruk, zirve
ırama17:31:49
Iramak işi
intizar17:31:48
Bekleme, gözleme
zilli17:31:47
Zili olan, üstünde zili bulunan
zihaf17:31:43
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
ardiyeci17:31:36
Ardiye işleten kimse
kaside17:31:35
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
memat17:31:33
Ölüm
firez17:31:32
Ekin
firak17:31:31
Ayrılış, ayrılık
Bilgin17:31:26
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
mehaz17:31:25
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
filet17:31:21
Derinliği aynı olan sığ su alanı
kesinleştirme17:31:20
Kesinleştirmek işi
CESET17:31:19
Ölü vücut, naaş
intihap17:31:14
Seçim, seçme
Şehbender17:31:11
Konsolos
cenkleşmek17:31:07
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
Bazuka17:31:05
Roketatar
yıkanmak17:31:03
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
eylül17:31:02
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
bilgiçlik17:31:01
Bilgiç olma durumu
herhangi bir17:31:00
Belli olmayan, rastgele bir (kimse veya şey)
eğmeç17:30:59
Kavis
pekiyi17:30:59
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
pekent17:30:58
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
keşiş17:30:56
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
sinirlilik17:30:55
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet