rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

rumuz20:48:48
Sembol, simge, remiz
Tetkik20:48:38
İnceleme
kromatik20:48:35
Renklerle ilgili, renkser
Kerem20:48:26
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
liboş20:48:22
Liberal ekonomiyi ve liberal siyaseti savunurken çabucak zengin olmayı amaçlayan ve bu yolda hiçbir değer yargısını kabul etmeyen, her şeyi mubah gören kimse
feribot20:48:19
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
Kesen20:48:16
Kesmek işini yapan
cezir20:48:06
Kök
çabuk çabuk20:47:56
Çabuk olarak, ivedilikle
ÜMİT ETMEK20:47:53
ummak, beklemek
ısmarlama20:47:50
Ismarlamak işi, sipariş
düzelti20:47:44
Düzeltmek işi, tashih
önemli20:47:37
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
SÜZGEÇ20:47:31
Sıvıları süzmeye yarayan araç
yılmaz20:47:25
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
ceren20:47:22
Ceylan
şeriklik20:47:15
Ortaklık, arkadaşlık
çapari20:47:00
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
göç20:46:54
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
o kadar20:46:48
aşırılık belirtir
tek eşli20:46:28
Eşi bir tek olan, monogam
adsız20:46:19
Adı olmayan, isimsiz
İNCE AĞRI20:46:15
Verem
DEĞNEKÇİ20:46:12
Motorlu taşıtların çalıştığı yerlerde yolcuların biniş ve sıra düzenini sağlayan kimse, kâhya
fotoğrafını almak20:46:09
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
dış işleri20:45:59
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
Ağıl20:45:46
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
cenin20:45:43
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
celse20:45:40
Oturum
celal20:45:37
Büyüklük, ululuk
çizgilik20:45:34
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
idari20:45:27
Yönetimle ilgili, yönetimsel
anıt mezar20:45:11
Görkemli, anıtsal mezar
Portekizce20:45:08
Hint-Avrupa dillerinden, Portekiz"de, Brezilya"da ve Portekiz uygarlığını benimsemiş ülkelerde kullanılan dil
cavalacoz20:44:55
Değersiz, önemsiz, derme çatma
Ürkü20:44:53
Topluluğu saran ortak korku, panik
İNATLAŞMAK20:44:45
İnat etmek
hamile20:44:35
Gebe, yüklü, aylı
müteakip20:44:26
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
leylî20:44:22
Yatılı
Avanta20:44:16
Bir kimsenin, emek vermeden sağladığı kazanç
mümtaz20:44:13
Seçkin
eş anlamlı20:44:10
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
cühela20:44:06
Bilgisizler, cahiller
karbon20:44:00
Atom numarası 6, atom ağırlığı 12 olan, doğada elmas, grafit gibi billûrlaşmış veya maden kömürü, linyit, antrasit gibi şekilsiz olarak bulunan element. Kısaltması C
çabukluk20:43:57
Çabuk olma durumu hız, sür"at
tayyar20:43:53
Uçucu
çekememe20:43:47
Çekememe işi veya durumu
çatal ağız20:43:47
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
alaylı20:43:44
Erlikten yetişmiş subay
tumbadız20:43:38
Kısa ve şişman
tekçi20:43:31
Tekçilik taraflısı olan, tekçilikle ilgisi olan (kimse), monist
tetkik etmek20:43:28
incelemek
alçı20:43:25
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
ceket20:43:19
Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle önden düğmeli, kalçayı örten, kollu giysi
cehri20:43:13
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
eğitimci20:43:11
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
cehre20:43:09
Pamuk, yün, ipek gibi şeyleri eğirip iplik durumuna getirmeye yarar araç, iğ
tesadüf etmek20:43:09
rastlamak, rast gelmek
baskül20:42:55
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
yabanî mercanköşk20:42:54
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
Örnek20:42:42
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
Akbaba20:42:39
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
muvafakat20:42:35
Uygun görme, onama, kabul etme
sayıklama20:42:25
Sayıklamak işi
kamulaştırma20:42:22
Kamulaştırmak işi, istimlâk
MACERACI20:42:19
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
satır başı20:42:09
Yazıda her paragrafın, öteki satırlara göre biraz içerden alınarak belirtildiği yer
misafirperverlik20:42:00
Konukseverlik
köpük20:41:50
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
Gururlu20:41:47
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
serbest20:41:31
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, erkin
fıkıh20:41:21
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
lüzum20:41:18
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
Külliyen20:41:08
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
İLGEÇ20:40:59
Edat: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu
sanatkâr20:40:56
Sanatçı
rical20:40:53
Erkekler
parsel20:40:46
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
dayanıklı20:40:43
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
Bilinmeyen20:40:31
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
rimel20:40:27
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
eleji20:40:11
Ağıt, içli, acıklı yakarışları, yakınmaları ve melânkolik duyguları anlatan şiir
sodyum karbonat20:40:08
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
antik çağ20:40:05
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
böcek kabuğu20:40:02
Mor ile yeşil arasında ve metal parlaklığında olan renk
Sirkat20:39:55
Çalma, hırsızlık
üstünkörü20:39:49
İnceliklerine inmeden, özen göstermeden (yapılan), gelişi güzel, sathî
debriyaj20:39:47
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
kara sevda20:39:43
Umutsuz ve güçlü aşk
iyicene20:39:33
Tam olarak, adamakıllı
sıralaç20:39:27
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
ölü yıkayıcı20:39:24
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
dadacı20:39:20
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
çelebi20:39:13
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
sığla20:39:01
Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 m yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sigala, günlük ağacı (Liquidambar orientalis)
emektarlık20:38:54
Emektar olma durumu
seyyah20:38:51
Gezgin, turist
seyyal20:38:45
Akışkan
etkileme20:38:41
Etkilemek işi, tesir
yorulma20:38:35
Yorulmak (I, II) işi
yaklaşık20:38:32
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
keyifsiz20:38:29
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
öksüz20:38:25
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
küstüm otu20:38:19
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
arsenik20:38:16
Atom numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 4500 C de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçan otu, zırnık. Kısaltması As
FELSEFE20:38:12
Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması
çeşitlilik20:38:09
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
nitel20:38:06
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
basübadelmevt20:38:00
Ölümden sonra dirilme
tekalif20:37:50
Teklifler
duyumsama20:37:44
Duyumsamak durumu
kuytu20:37:38
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
sayaç20:37:32
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
coşma20:37:25
Coşmak işi, galeyan
şakkadak20:37:22
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
alışkı20:37:19
Yapılmaya alışılmış davranış
memişhane20:37:09
Ayak yolu, abdesthane
kapsama alanı20:37:06
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
kareli20:36:59
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
yaban kedisi20:36:53
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
ferhane20:36:50
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
Sumer20:36:46
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
ÇAPA20:36:40
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
güneş tacı20:36:37
Güneş atmosferinin alevli bölümü
İpucu20:36:33
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
kuduz20:36:30
Köpek, kedi, tilki gibi bazı memeli hayvanlardan insana geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma, inme ile beliren, ölümle sonuçlanan hastalık
onarma20:36:24
Onarmak işi
yargılama20:36:20
Yargılamak işi, muhakeme
akıl dışı20:36:14
Akla, gerçeğe, uygun olmayan