rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

kara çalmak16:32:05
birine iftira etmek
Matlup16:32:05
İstenilen, aranılan
gaflet16:31:53
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
Kaya keLeri16:31:17
Bukalemun
alkış16:31:07
Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama
SÜVARİ16:30:55
Atlı
kırıtma16:30:44
Kırıtmak işi, cilve, işve
müşabih16:30:12
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
ÇELİŞİK16:30:07
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
Hastahane16:29:38
Hastaların yatırılarak tedavi edildikleri sağlık kurumu
öğrenci yurdu16:29:01
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
sürücü16:28:41
Hayvan, at arabası ve motorlu taşıt süren kimse, şoför
tercih16:28:37
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
yırtıcı hayvan16:27:47
Vahşî hayvan
üreme16:27:06
Üremek durumu
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek16:26:58
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
BİLMECE16:25:58
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
mahrum olmak16:25:10
yoksun kalmak
mikoz16:25:06
Mantar
laisizm16:24:16
Lâiklik
Anlamsız16:24:14
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
yatkınlık16:23:49
Yatkın olma durumu
endam16:23:44
Vücut, beden, boy bos
gülümseme16:23:35
Hafifçe gülme, tebessüm
Kusur16:23:30
Eksiklik, noksan, nakısa
yükleme durumu16:23:25
bk. belirtme durumu
anıştırma16:22:43
Anıştırmak işi
dış çevre16:22:39
Canlının dışında olan ve kendisinin de bilinçli veya bilinçsiz olarak tepkide bulunduğu uyaranların hepsi
Dalavereci16:22:12
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
TRAJEDİ16:21:47
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
BAYINDIRLIK16:21:36
Bayındır olma durumu, ümran
Nihayet16:21:29
Son
Ahize16:20:37
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren âlet, alıcı, reseptör
örümcek16:20:34
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
milis16:20:31
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
çevre bilimi16:20:16
Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini inceleyen biyoloji dalı, ekoloji
SIZLANMA16:20:06
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
tutucu16:19:56
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
sömürme16:19:40
Sömürmek işi
harfiyen16:18:50
Harfi harfine, hiçbir değişiklik yapmadan
bizmut16:18:48
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
koyu lâcivert16:18:08
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
NACAK16:18:01
Sapı kısa, küçük odun baltası
ve benzerleri16:17:52
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
iltimas16:17:47
Haksız yere, yasa ve kurallara uymaksızın kayırma, arka çıkma
siyasî parti16:16:39
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
tehirli16:16:38
Geciktirilmiş, ertelenmiş
vacip16:16:17
Yapılması gerekli olan
zam16:16:02
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
buton16:15:54
Çalıştırmaya yarayan düğme
ayrı16:15:16
Yerleri bir olmayan
Olağanüstü16:15:09
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
Yürek16:15:02
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
Toprak kayması16:14:55
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
sepelek16:14:29
bk. sersem sepelek
düşürüm16:14:16
Düşürmek işi veya durumu
incil16:14:10
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
apalak16:13:56
(bebekler ve küçük çocuklar için) Tombul, gürbüz, iri
seçkin16:13:34
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
Yakında16:13:33
Yakın bir yerde
yürüyen merdiven16:12:58
Basamakları sürekli olarak dönen bir düzenek üzerine yerleştirilmiş, elektrikle çalışan merdiven
CESET16:12:40
Ölü vücut, naaş
muavin16:11:51
Yardımcı, yardım eden
lânolin16:11:16
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
Yont16:11:04
Başıboş hayvan
iyiye çekmek16:10:44
bir düşünce veya olayı olumlu yönüyle değerlendirmek
karaasma16:10:35
Loğusa otu, zeravent
emircik16:10:30
Yalıçapkını, iskele kuşu
mümas16:10:26
Dokunan, temas eden
eleme16:10:06
Elemek işi
Alkalölçer16:09:10
Alkalilerin saflık derecesini belirtmeye yarayan cihaz, alkalimetre
sömestr16:08:49
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
hayalci16:08:33
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
sıkı düzen16:08:20
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
Kazı16:07:49
Bir yeri kazma işi, hafriyat
samba16:05:48
Bir çeşit Brezilya dansı
üzüm çekirdeği16:04:12
Üzümün özünde bulunan çekirdek
balama16:03:55
Orta oyununda Rum tipi
yancı16:02:54
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
ebucehil karpuzu16:02:50
Kabakgillerden, elma büyüklüğündeki meyvesi çok acı ve iç sürdürücü, ishal yapıcı bir bitki, acı hıyar, acı elma, it hıyarı (Citrullus colocynthis)
içtinap16:02:21
Sakınma, çekinme, kaçınma
senevi16:02:13
Yıllık
engebeli16:01:49
Engebesi olan, engebesi çok olan, arızalı
sıralamak16:01:48
Belirli bir düzene göre yerleştirmek veya düzenlemek, sıraya koymak
yük katarı16:01:19
Yük treni, marşandiz
entertip15:59:53
Basımcılıkta harfleri satır olarak dizen ve döken dizgi makinesi
terk15:59:41
Bırakma, ayrılma
baş örtüsü15:58:14
bk. başörtü
süslü15:58:02
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
şov15:58:01
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
yetkinlik15:57:48
Yetkin olma durumu, olgunluk, kemal, mükemmeliyet
kayırma15:57:44
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
itibar etmek15:57:13
saygı göstermek, saymak değer vermek
sefer15:56:32
Yolculuk
dönek15:56:28
İnanç ve düşüncesini sık sık değiştiren, sözüne güvenilmeyen, kaypak
MEYDAN15:55:49
Alan, saha
edilgin15:55:45
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
Anlam15:55:08
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
alçı15:54:24
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
müessis15:54:19
Kurucu
menfi15:54:09
Olumsuz
nispi15:53:45
Göreli, bağıntılı, izafî, rölatif
asalak bilimi15:53:43
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
küfe15:52:44
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
dördül15:52:35
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, murabba, kare
sabah yeli15:51:48
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
Hasımlık15:51:48
Hasım olma durumu
FESLEĞEN15:51:31
Ballıbabagillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, yaprakları güzel kokulu, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık ve otsu bir süs bitkisi, reyhan (Ocimum basilicum)
bulgu15:51:17
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
hazine15:50:54
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
tedavi etmek15:50:46
ilâçla iyileştirmek, sağaltmak
kasık15:50:35
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
samimi15:50:34
İçten, içtenlikle
ürtiker15:50:24
Kurdeşen
tepkili uçak15:50:01
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
İSTENÇLİ15:49:38
İradeyle yapılan, iradî
Başvuru15:48:40
Başvurmak işi, müracaat
TORİK15:47:43
Palamut balığının irisi (Palemye sarda)
LÜK15:46:57
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
ağırlanma15:46:25
Ağırlanmak işi
Çok15:45:15
Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı
munis15:44:49
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
işkilli15:44:48
İşkil içinde bulunan, kuşkulu, kuruntucu, vesveseli, müvesvis
övmek15:43:23
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
yalnız başına15:43:22
Kendi kendine, bir kendisi, tek başına
çekme15:43:11
Çekmek işi
arpa15:42:56
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
Marketing15:42:55
Pazarlama
Miralay15:42:54
Albay
YARLIGAMA15:42:11
Yarlıgamak işi, mağfiret