rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

rumuz11:58:51
Sembol, simge, remiz
kolaylıkla11:58:47
Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca
alaycılık11:58:47
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
abdest11:58:46
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
otçu11:58:43
Köylerde hekimlik yapan kimse
İR11:58:36
İridyum"un kısaltması
resmilik11:58:35
Resmî olma durumu, resmiyet
Aykırılık11:58:14
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
Hint kirazı11:57:53
Sumak familyasından, sıcak ülkelerde yetişen, zeytin büyüklüğünde yenilir bir meyvesi olan büyük bir ağaç, mango (Mangifera domestica)
laiklik11:57:44
Lâik olma durumu, lâisizm
otonomi11:57:43
Özerklik, muhtariyet
Tutsaklık11:57:35
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
horanta11:57:32
Aile halkı
Hasılı11:57:27
Sözün kısası, kısacası
taşra11:57:26
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
deflasyon11:57:11
Para darlığı, durgunluk
Basur11:57:08
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
Arabesk11:57:02
Arap üslûbunda olan (şey)
ihya11:56:59
(yeniden) Canlandırma, diriltme
yakınlaşma11:56:45
Yakınlaşmak işi
Drenaj11:56:31
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
lisans11:56:14
Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksek okul öğrenimi
kılık11:56:02
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
eşsiz11:55:54
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
restore etmek11:55:47
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
bavul11:55:46
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
karabasan11:55:43
Sıkıntılı ve korkulu düş, kâbus
içinde11:55:28
Süresince, zarfında
şom ağızlı11:55:27
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
karabakal11:55:23
Karatavukgillerden, kara renkli ardıç kuşu (Tutrdus pilaris)
tasar11:55:21
Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plân
irşat11:55:10
Doğru yolu gösterme, uyarma
dört bir taraf (veya yan)11:54:59
her yan, bütün çevre
İhmalkar11:54:52
Savsak, ihmalci
sözleşme11:54:50
Sözleşmek işi
lâbirent11:54:38
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
hayvan bilimi11:54:34
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
Tekinsiz11:54:27
Tekin olmayan, uğursuz
güçsüz11:54:25
Gücü olmayan, âciz
Dize11:54:23
Şiirin satırlarından her biri, mısra
Rey11:54:16
Oy
dal11:54:16
Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
etkin11:54:04
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
Hiza11:53:53
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
piç kurusu11:53:49
Soysuz ve yaramaz çocuk
HARE11:53:45
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
cerrahi11:53:38
Cerrahlıkla ilgili
nesnelcilik11:53:37
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
slip11:53:35
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
müsekkin11:53:29
Yatıştırıcı
vesikalık resim11:53:26
bk. vesikalık fotoğraf
hanedan11:53:17
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
tayyare11:53:03
Uçak
Zerdali11:53:00
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
spesifik11:52:59
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
korun11:52:39
Üst derinin en dış tabakası
Mukavele11:52:30
Sözleşme
GİDON11:52:30
Yönelteç
çıban11:52:28
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
Körelme11:52:28
Körelmek işi
Çöl11:51:41
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
Yazma11:51:40
Yazmak işi, tahrir
Temel11:51:32
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
imtina etmek11:51:29
bir şeyi yapmaktan kaçınmak, çekinmek
misal11:51:15
Örnek olarak alınabilen, gösterilen şey, örnek
çalgı11:50:54
Müzik aleti, enstrüman
düşkü11:50:51
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
tenis11:50:47
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
üzerine titremek11:50:36
çok sevgi ve özen göstermek
bayındır11:50:33
(yer için) Gelişip güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan, mamur
güneştopu11:50:27
bk. Acem lâlesi
MANA11:50:20
Anlam
sunucu11:50:14
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
sümük doku11:50:05
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
şad11:50:01
Sevimli, neşeli
güçlükle11:49:42
Güç, kolay olmayan bir biçimde
Baş çanağı11:49:26
Kafa tası
hep11:49:26
Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak
eğlenme11:49:25
Eğlenmek işi
Tali11:49:09
İkinci derecede olan, ikincil
Tatsız11:49:08
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
imale11:48:59
Bir tarafa yatırma, eğme
hedef almak11:48:52
bk. nişan almak
soğuk11:48:45
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
Yaban mersini11:48:34
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
akyuvar11:48:28
Kan ve lenf gibi vücut sıvılarında bulunan çekirdekli, yuvarlak hücre, lökosit
irmik11:48:09
Sert buğdaydan elde edilen, taneleri iri, glütence zengin un
komodin11:48:08
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
yeniçeri ağası11:47:58
Yeniçeri ocağının en yüksek subayı ve komutanı
iyiden iyiye11:47:53
Adam akıllı, çok iyi, gereği gibi
çarpılmak11:47:34
Çarpık duruma gelmek
Klakson11:47:28
Korna
İkincil11:47:23
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
BÖLÜŞTÜRME11:47:20
Bölüştürmek işi
bakan11:47:19
Bakmak işini yapan (kimse)
aşırıcılık11:47:15
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
kareli11:47:13
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
Sahte11:47:09
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
bağlanma11:47:04
Bağlanmak işi
Gönül borçlusu11:47:02
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
yığın11:46:45
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
körük11:46:42
Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç
gök bilimi11:46:25
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
yakışıklı11:46:19
(erkek için) Güzel, gösterişli
çekici11:46:18
Çekme işini yapan
Festival11:46:12
Dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi
fabrika11:46:05
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
kürevi11:45:56
Küresel, toparlak
sele11:45:52
Yayvan sepet
Komuta11:45:48
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
bağıllık11:45:39
Görece olma durumu, izafiyet, rölâtivite
loğusa11:45:38
Yeni doğum yapmış kadın
örneklik11:45:33
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
koyu kahverengi11:45:20
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
dış deri11:45:20
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
adak11:45:08
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
gök ada11:44:54
Milyonlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, saman yolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
radyo oyunu11:44:50
Radyoda oynanmak ve seslendirilmek üzere yazılan oyun
tabu11:44:47
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
askeri11:44:47
Askerlikle ilgili, askere özgü
alt dudak11:44:30
Dudaklardan altta bulunanı
anlayışlı11:44:20
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
tababet11:44:19
Hekimlik
nebze11:44:02
Az şey, az
ulaşmak11:43:58
Elde etmek, erişmek
Peynir11:43:51
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
kezzap11:43:50
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
büyük anne11:43:36
Annenin veya babanın annesi, nine
mir11:43:27
Baş, kumandan, amir
otak11:43:25
bk. otağ