rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

dirice06:43:03
Biraz diri
kilogram06:42:56
Uluslar arası bin gramlık ağırlık birimi, kilo (kg)
karbonlu06:42:41
Birleşiminde karbon bulunan
uyuzlaşma06:42:33
Uyuzlaşmak işi
egemen06:42:31
Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim
krom06:41:58
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
kurk06:41:52
Kuluçka, gurk
kuzu06:41:47
Koyun yavrusu
önderlik06:41:40
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
mengene06:41:37
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
takas06:41:23
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
takma06:41:20
Takmak işi
takip06:41:15
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
apaydınlık06:41:01
Apaydın olma durumu
tumbadız06:40:35
Kısa ve şişman
alaycılık06:40:34
Alay etmeyi huy edinmiş olma durumu
Sınırlı06:40:22
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
şakadan06:39:58
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
uskumrumsugiller06:39:22
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
MOLİBDEN06:38:53
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
çoğunlukla06:38:36
Çoğunluğa dayanılarak
sergileme06:38:26
Sergilemek işi, teşhir
Fazilet06:38:23
Erdem
taç06:37:56
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
abdülleziz06:37:55
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
lahana06:37:48
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
boyunduruk06:37:48
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
krizolit06:37:29
Zebercet
avantür06:37:27
Serüven, macera
Hüsran06:37:12
Zarar, ziyan
esenlemek06:37:10
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
cimrilik06:37:08
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
KUŞATMAK06:37:01
Çevrelemek, çokça bulunmak
massetme06:36:44
Emme, içine çekme, soğurma
leçek06:36:00
Baş örtüsü, yün atkı
mermi06:35:54
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
islam06:35:28
İslâmiyet
yükseklikölçer06:35:10
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
demir yolu06:34:23
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
çatal ağız06:34:15
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
Kurulu06:34:12
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
krizantem06:34:10
Kasımpatı
brezil06:34:08
Baklagillerden bazı ağaçların kırmızı boya çıkarılan odunu
taahhütname06:34:03
Bir şeyi yapmayı üstüne aldığını bildiren yazılı kâğıt
kuyruk sokumu06:33:58
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
Malumat sahibi06:33:51
Bir konuda bilgisi olan
meridyen06:33:51
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
VONOZ06:33:36
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
itlaf06:33:23
Öldürme, yok etme, telef etme
akan yıldız06:33:15
Güneş sistemine bağlı, kesin yörüngesi bulunmayan ve bu sebeple atmosferin üst katmanlarına girince ateş külçesi durumuna dönüşen küçük gök cismi, ağma, şahap, meteor
muallim06:33:10
Öğretmen
Arşiv06:32:53
Belgelik
muvaffakiyetli06:32:32
Başarılı
değişik06:32:25
Değiştirilmiş
yorumlanma06:32:18
Yorumlanmak işi
yorumlamak06:32:13
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
karnaval06:32:08
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
isteksiz06:31:58
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
yerinme06:31:53
Yerinmek işi, teessüf
keratin06:31:21
Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde
öneri06:31:16
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
indirme06:31:15
İndirmek işi
atol06:31:14
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
fışkı06:31:13
Atgillerin taze dışkısı, tersi
kurs06:31:12
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
palanga06:31:08
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
mürdüm eriği06:30:59
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
palaska06:30:31
Askerlerin bellerine bağladıkları veya göğüslerine çaprazlama taktıkları, üzerinde fişek, kasatura vb. koymak için yerleri bulunan, genellikle köseleden yapılmış kayış
sorunsal06:30:29
Çözümü belli olmayan
turizm06:30:26
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
ishal06:30:13
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
izale06:30:07
Yok etme, giderme
lâf taşımak06:29:53
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
itimat06:29:48
Güven, güvenç
ALNAÇ06:29:46
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
KLÜZ06:29:39
Kısık
aterina06:29:36
Gümüş balığı
kemlik06:29:29
Kötülük
mangan06:29:26
Manganez
MÜSAADE06:29:13
İzin, icazet, ruhsat
metelik06:28:54
On para değerinde olan sikke
dazlak06:28:45
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
manika06:28:44
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
özsever06:28:42
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
Main06:28:25
Eşkenar dörtgen
Tomar06:28:11
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
pençe atmak06:27:44
(yırtıcı hayvan) ön ayaklarıyla saldırmak, vurmak
Muvazene06:27:43
Denge
pesek06:27:03
Diş kiri, diş pası
sipariş06:27:02
Bir şeyin yapılmasını, gönderilmesini, getirilmesini isteme, ısmarlama
peruk06:27:00
bk. peruka
Ehliyetsiz06:26:58
Yetersiz
yenilme06:26:55
Yenilmek (I,II) işi
eglog06:26:49
Kısa kır manzumesi, çoban türküsü
desenleme06:26:47
Desenlemek işi
Alegori06:26:22
Bir görüntü, bir yaşantı veya bir davranışın daha iyi kavranmasını sağlamak için göz önünde canlandırıp dile getirme
görünüş06:26:07
Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey
derinlemesine06:25:53
Çok ayrıntılı olarak
lekecilik06:25:48
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
dahiliyeci06:25:26
İç hastalıkları uzmanı
işaret sıfatı06:25:25
bk. gösterme sıfatı
hakçası06:25:22
Doğrusu, doğru olanı
gizemcilik06:25:16
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
Toygar06:25:05
Tarla kuşu
zabitan06:25:00
Subaylar
yayma06:24:58
Yaymak işi
horanta06:24:55
Aile halkı
Maaş06:24:55
Aylık
zıhlama06:24:46
Zıhlamak işi veya durumu
muhtemelen06:24:32
Umulur ki, beklenir ki, görünüşe bakılarak
yaver06:24:25
Yardımcı
arız06:24:00
Sonradan ortaya çıkan
Aksatma06:23:49
Aksatmak işi
dide06:23:40
Göz
muhteviyat06:23:35
İçindekiler
içkici06:23:30
İçki yapan veya satan kimse
art düşünce06:23:23
Bir düşüncenin arkasında gizli tutulan asıl düşünce
aristokrasi06:23:19
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
küçük köprü06:23:07
Vücudun, sırt yere dönük olarak avuçlar ve dizler üstünde dayalı ve gergin bulunduğu durum, el diz köprüsü
tenzilat06:23:04
Fiyat indirimi, iskonto
badem ezmesi06:23:03
Ezilmiş bademle yapılan şekerleme
ispalya06:22:57
Herek
sefil06:22:56
Sefalet çeken, yoksul
yitim06:22:54
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
şahin06:22:54
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
Saç örgüsü06:22:44
Nakış işlerinde bir tür motif adı
arzu duymak06:22:42
birine veya bir şeye karşı istek duymak
indirgeme06:22:34
İndirgemek işi, irca
hümanist06:22:32
İnsancıl
VEJETARYEN06:22:27
Etyemez