rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

rumuz21:18:46
Sembol, simge, remiz
üzerine atmak21:18:27
bir suçu birine yüklemek
arz21:17:55
Sunma
ant21:17:44
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
tiksinme21:17:43
Tiksinmek işi, ikrah, istikrah, nefret
ama21:17:37
Görmez, kör
sof21:17:32
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
sup21:17:28
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
pus21:17:19
Görüş uzaklığını çok azaltmayan bir tür hafif sis
pey21:17:12
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
pes21:17:05
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
pek21:16:58
Sert, katı
pal21:16:54
Bir cins güvercin
pas21:16:50
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
pog21:16:35
(bıyık için) Gür ve uzun
SADAKAT21:16:22
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
şifon21:16:15
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
engelleyiş21:15:49
Engellemek işi veya biçimi
dikkatli21:15:09
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilep21:15:02
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
şimal21:14:56
Kuzey
gayrimüslim21:14:47
Müslüman olmayan
Hg21:14:44
Cıva"nın kısaltması
serseri21:14:41
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
hazakat21:14:30
(hekimler için) Ustalık, uzluk
esperi21:14:15
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
sızılı21:14:09
Sızısı olan
evlatlık21:14:02
Evlât olma durumu
süyüm21:13:49
İğneye geçirilen bir sap iplik
DİLÜVİYUM21:13:42
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
meziyet21:13:19
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
art arda21:13:08
Birbirinin arkasından
yer biçimleri21:13:02
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan dağ, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin hepsi, engebe, yüzey şekilleri
kaba sıva21:13:01
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
nur yüzlü21:12:41
Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır
yazıklar olsun21:12:34
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
ecel şerbeti içmek21:12:15
ölmek
yayımcı21:12:06
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
mevzun21:11:59
Biçimli, düzgün, oranlı, uyumlu
seksapel21:11:52
Cinsel cazibe, cinsel çekicilik
bağdaşık21:11:32
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
bağdaşım21:11:26
Tutarlık, tutarlılık, insicam
göz alıcı21:11:22
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
gerçek dışı21:11:20
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
demevi21:11:16
Kanlı, kanı çok (insan)
hassaslık21:10:56
Hassas olma durumu, hassasiyet
Tuvalet21:10:43
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
mevsim21:10:13
Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayısıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren dört bölümünden her biri, sezon
karagözcü21:10:06
Karagöz oyunu oynatan kimse, hayalî
mevsuf21:10:00
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
üzüm21:09:53
Asmanın, taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi
lop21:09:46
Yumuşak, yuvarlak ve irice
mandıra21:09:27
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
belge21:09:25
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
kenar21:09:04
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
Taşınabilir21:08:21
Taşınması mümkün olan
Ayırım21:08:14
Ayırmak işi
körü körüne21:08:07
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
yapı21:08:03
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
istiare21:07:59
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
lisaniyat21:07:34
Dil bilimi; lengüistik, filoloji
Düzenek21:07:27
Mekanizma
Şiraze21:07:07
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
istinat21:06:54
Dayanma, yaslanma
bicili21:06:16
bk. cicili bicili
ekici21:06:02
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
viroloji21:05:48
Virüsleri inceleyen bilim dalı
çok eşli21:05:40
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
gümüş balığıgiller21:05:13
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
açısal21:05:07
Açı ile ilgili
nizami21:04:40
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
göz hapsi21:04:34
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
bildirge21:04:18
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
desimetre21:03:52
Bir metrenin onda biri, dm
örtme21:03:39
Örtmek işi
gönül almak (veya gönlünü almak)21:03:01
sevindirmek
görüşme21:02:47
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
tombak21:02:00
Kuyumculukta kullanılan, % 80 bakır, % 20 çinkodan oluşan sarı renkli alaşım
ilk çağ21:01:57
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
Tren21:01:51
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
Tutu21:01:31
Rehin, ipotek
bağlaşma21:01:26
Bağlaşmak işi, ittifak
TAYA21:00:53
Dadı
TAUN21:00:46
Veba hastalığı
sarnıç21:00:40
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
müfrit21:00:33
Aşırı
bat21:00:29
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
etkisizleştirme21:00:26
Etkisizleştirmek işi
pekmez kaynatmak21:00:20
pekmez yapmak
Kez21:00:15
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
kovucuk21:00:01
Bitkilerde, mantar tabakası üzerinde, sünger dokunun kalınlaşmadığı yerlerde oluşan ve bitkinin solunumuna yardım eden küçük deliklere verilen ad, adese
yüzde20:59:48
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
sergi evi20:59:32
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
yüzme20:59:02
Yüzmek (I, II) işi
anamalcılık20:58:29
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
HAMAM BÖCEĞİ20:58:26
Hamam böceğigillerden, temiz tutulmayan yerlerde üreyen zararlı bir böcek (Blatta orientalis)
kok20:58:12
Maden kömürünün damıtılmasıyla elde edilen, birleşiminde kömürden çok daha az oranda uçucu madde bulunan katı yakıt, kok kömürü
kap20:57:58
İçi gaz, sıvı veya katı herhangi bir maddeyi alabilen oyuk nesne
kaz20:57:47
Perde ayaklılardan, uzun, beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, uçan, yabanî veya evcil kuş (Anser)
ket20:57:41
Engel
kav20:57:34
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
kat20:57:27
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
kes20:57:14
Genellikle yakmak için kullanılan iri saman
cüz20:57:07
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
huy20:56:54
İnsanın yaradılış ve ruh özelliklerinin bütünü, mizaç, tabiat
hun20:56:47
Kan
sera20:56:41
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
sevi20:56:35
Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, aşk
seri20:56:29
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
skandal20:56:22
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
alt karşıt20:56:15
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
sefa20:56:05
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
semt20:55:59
Yan, taraf, cihet
seki20:55:51
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
Değersiz20:55:20
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
Arşınlamak20:55:13
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
düğün yahnisi20:54:53
Hafifçe kavrulan bol soğan içinde kemikli kuzu etinin ağır ateşte pişirilmesiyle hazırlanan, az sulu yemek türü
beraat etmek20:54:46
aklanmak, temize çıkmak
açık kahverengi20:54:26
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
su aygırı20:54:05
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
topluca20:53:48
Toplu olarak
rantabl20:53:24
Gelir getiren, kâr sağlayan, verimli, getirimli
EL ALTINDA20:52:47
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
kimsesizlik20:52:34
Kimsesiz olma durumu, yalnızlık
gerzek20:52:27
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
kırgız20:52:24
Kırgızistan Cumhuriyeti"nde yaşayan, Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
öte beri20:52:13
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
toplama20:52:00
Toplamak işi
Uskumru20:51:33
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
paslanma20:51:21
Paslanmak işi