rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

çarnaçar00:05:26
İster istemez
murt00:05:22
Mersin ağacı
hayat ağacı00:04:58
Soy ağacı, soy kütüğü
özetleme00:04:46
Özetlemek işi
tirat00:04:41
Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça
yemek listesi00:04:33
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
asaleten atama00:04:06
Sürekli görev yapmak üzere bir göreve atama
rayba00:03:00
Pürüzalır
baskın00:01:18
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
olagelme00:01:14
Olagelmek işi
yönetici00:01:14
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
TÜFEK00:01:04
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
yaradılıştan00:00:13
Doğuştan, fıtraten
tespih ağacı23:59:41
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
kamer balığı23:58:51
Ay balığı
yenilemek23:58:10
Bir işi bir kez daha yapmak, tekrar etmek
kacak23:56:56
bk. kap kacak
bengi23:56:55
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
barbut23:55:46
Zarla oynanan bir çeşit kumar
haber ajansı23:55:35
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
baskı resim23:55:33
Gravür tekniği ile yapılan resim, kazıma resim
rahatına bakmak23:55:11
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
kimi23:54:46
Birtakımı, bazısı
hipoderm23:52:20
Alt deri
monoton23:51:08
Tekdüze, yeknesak
olgunlaşmak23:49:44
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
ulah23:49:33
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
yamaklık23:48:10
Yamak olma durumu
etkime23:47:21
Etkimek işi, tesir
karakteristik23:47:06
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
uykusuzluk23:44:20
Uyku uyuyamama veya uyumamış olma durumu
Gıpta etmek23:44:16
imrenmek
içine atmak23:44:00
sıkıntısını kimseye belli etmemek
prometyum23:42:14
Atom numarası 61, atom ağırlığı 145 olan, nadir topraklar grubundan bir element.Kısaltması Pm
ALNAÇ23:41:53
Bir şeyin ön tarafı, ön yüzü
yakıştırma23:41:03
Yakıştırmak işi
Sumer23:40:19
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
çekme23:39:13
Çekmek işi
alaylı23:38:38
Erlikten yetişmiş subay
geçit23:38:34
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
diğerkam23:38:31
Özgeci, özgecil
merhametli23:36:13
Acıması olan, merhamet eden
ihracat23:36:02
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
masumluk23:35:41
Masum olma durumu, masumiyet
medenilik23:35:21
Uygarlık
Kapalı hava23:33:53
Bulutlu hava
keten tohumu23:33:51
Keten bitkisinin, yağı çıkarılan veya dövülerek hekimlikte kullanılan küçük taneleri
noktalama23:33:04
Noktalamak işi
gösterim23:31:40
Görüntülerin gösterici yardımıyla bir yüzeye yansıtılması işi, projeksiyon
miat23:30:27
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
muhafız23:30:21
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
yeregeçen23:30:02
Havuç
ustabaşı23:29:29
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
usçu23:29:05
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
maşuka23:29:04
Sevilen, âşık olunan (kadın)
düğme23:29:03
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
kığı23:29:02
Kığ
kalsiyum fosfat23:29:01
Üç kalsiyum atomu içeren ve formülü Ca3(PO4)2. olan fosfat
konuşmak23:29:00
Söylev vermek, konuşma yapmak
Allah Allah!23:28:59
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
op23:28:49
bk. opus
vah23:27:51
Acıma, yakınma anlatır
konveksiyon23:27:41
Isı yayımı, iletim
kofa23:27:41
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
anacıl23:27:30
Anasına düşkün (çocuk)
in gibi23:26:53
dar ve karanlık (yer)
Mutasyon23:26:22
Değişinim
aldanma23:26:18
Aldanmak işi
ökleme23:25:47
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
miraç23:25:40
Göğe çıkma
doğum23:24:48
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
BUĞDAY23:24:31
Buğdaygillerin örnek bitkisi (Triticum)
anestezi23:23:51
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
emircik23:23:45
Yalıçapkını, iskele kuşu
çeki23:23:40
Tartı
ödev23:23:11
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
takma isim23:23:10
bk. takma ad
esintili23:23:03
Esintisi olan
açık kahverengi23:23:00
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
Fiyat23:22:29
Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri, eder, paha
menşur23:22:08
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
kemalizm23:22:06
Atatürkçülük
bedevi23:21:47
Çölde, çadırda yaşayan göçebe
yağışsızlık23:21:29
Yağış olmama durumu, kuraklık
ellik23:21:13
Eldiven
ikebana23:20:00
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
kompres23:18:47
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
lavta23:18:13
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
tıpkıçekim23:16:52
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
hissi23:16:14
Duygusal
birbirine katmak23:16:05
aralarını açmak, aralarını bozmak, olay çıkarmak
tanzimat23:16:02
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
hatim23:15:30
Sona erdirme, bitirme
karalama23:15:09
Karalamak işi
cl23:14:50
Klor`un kısaltması
provizyon23:14:45
Bir çekin para olarak karşılığı
yürüklük23:14:36
Yürük olma durumu
yetkisiz23:13:58
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
işlemek23:13:44
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
tavus kuşu23:12:59
bk. tavus
üstün23:12:32
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
bardacık23:12:25
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
larva23:12:12
Kurtçuk
Atatürkçülük23:12:02
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
oruçlu23:11:17
Oruç tutan (kimse), niyetli
belirsizlik zamiri23:10:22
İsmin yerini belirsiz, kabataslak tutan zamir: bazısı, birkaçı, birçoğu, azı, herkes, biri vb
töhmetli23:09:57
Suçlanmış
nabekâr23:08:58
Yararsız, işe yaramaz
pasata23:08:55
Bir tür kumar oyunu
Görecilik23:08:24
Bağıntıcılık, izafiye, rölâtivizm
nazar boncuğu23:07:44
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
esnaf23:07:43
Küçük sermaye ve sanat sahibi
özü sözü bir23:07:42
düşündüğü gibi söyleyen veya davranan
tayf23:07:41
Görüntü, hayalet, ruh
geri vermek23:07:24
aldığı yere veya kimseye vermek, iade etmek
mahşer23:07:23
Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer
Post23:07:20
Tüylü hayvan derisi
ru23:07:01
Rutenyum"un kısaltması
puluçluk23:05:12
Puluç olma durumu, ananet
nakliyat23:04:40
Taşıma işleri, taşımacılık
gücenme23:04:23
Gücenmek işi
referandum23:03:56
Halk oylaması
kapris23:03:51
Geçici, düşüncesizce, değişken istek
fer23:03:50
Parlaklık, aydınlık
genel kurul23:03:15
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
yelloz23:03:08
(kadın için) Ahlâksız, hafifmeşrep, şıllık
sabahlık23:02:44
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
hemen hemen23:02:15
Nerede ise, az zaman sonra
kaknem23:02:03
Çirkin, huysuz
tevzi23:02:02
Dağıtma, üleştirme