rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

ciltli06:03:28
Ciltlenmiş olan
sürdürümcü06:03:13
bk. abone
saadet asrı06:02:41
Hz. Muhammed"in yaşadığı dönem
asamble06:01:26
Kurul
nazir05:56:51
Benzer, eş, örnek
ortaokul05:52:56
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
kare05:52:54
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
turunç05:51:41
Turunçgillerden, bütün Akdeniz ülkelerinde yetişen kışın, yaprağını dökmeyen bir ağaç (Citrus aurantium amara)
ortadan kaldırmak05:51:40
saklamak
anıt05:50:35
Önemli bir olayı veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
çar05:50:00
Rus imparatorlarına ve Bulgar krallarına verilen unvan
ayyuk05:49:51
Göğün en yüksek yeri
düğümlemek05:49:41
Düğüm yaparak bağlamak
irrasyonel05:48:29
Akıl dışı, gayriaklî, us dışı
yaratılış05:48:21
Yaratılmak işi veya biçimi
dizel05:46:26
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
tevatür05:45:06
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
sözü geçmek05:45:05
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
ıstakoz05:43:20
Istakozlardan, suda yaşayan, birinci ayak çifti güçlü iki kıskaç durumunda gelişmiş bulunan, sevilen beyaz eti için avlanan, iri bir böcek (Homarus vulgaris)
armut05:42:08
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
apışak05:39:50
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
lala05:38:20
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
mesh05:35:50
Bir şeyi elle sıvazlama
öncülük05:35:15
Öncü olma durumu
yarışlık05:35:06
Pist
duyarlık05:30:23
Duyum ve duyguları algılayabilme yeteneği, hassasiyet
Minüskül05:29:50
Küçük harf
ortak olmak05:29:39
bir şeyi paylaşmak veya bir şeye katılmak
cıyaklama05:29:33
Cıyaklamak işi
TAUN05:28:46
Veba hastalığı
YALABIMAK05:27:35
Şimşek çakmak
karşı gelmek05:18:49
boyun eğmemek, baş kaldırmak
otağ05:17:58
Büyük ve süslü çadır
izafiyet05:17:44
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
Utku05:17:06
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
vurguncu05:15:45
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
Borçlu05:12:24
Borcu olan, borç almış olan, verecekli, medyun
Görgüsüz05:12:22
Görgüsü olmayan
sebat05:11:31
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
köse05:09:49
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
TAHARRİ05:08:43
Arama, araştırma
filmci05:07:51
Sinemacı
kinli05:05:06
Öç almak isteyen, kin tutan
üvey05:04:16
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
nusayri05:03:13
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
asım05:03:05
Asma işi
koruk05:01:25
Henüz olgunlaşmamış ekşi üzüm
vasıf05:00:14
Nitelik
KANT04:59:55
Şeker ve limonla içilen sıcak su
bembeyaz04:59:54
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
yakınlaşma04:59:45
Yakınlaşmak işi
hanedan04:58:04
Hükûmdar veya devlet büyüğü gibi bir kişiye dayanan soy, büyük aile
vücut bulmak04:58:03
oluşmak
vesikalı04:58:00
Belgesi olan
İletişim04:57:40
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
arası olmamak04:56:28
geçinememek
pelesenk04:52:42
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
deniz feneri04:51:08
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
ahenk04:51:06
Uyum
ruh çöküntüsü04:50:53
Ruhsal sıkıntı ve bunalım
beğenmemek04:50:10
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
safran04:49:27
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
Maksimum04:49:22
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
yaslı04:49:12
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
satın04:48:41
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
yaya kaldırımı04:46:31
Caddelerin iki yanında yayalara ayrılmış yol
ilinti04:46:05
İki şey arasında ilgi, ilişki
zimmet04:45:17
Üstünde olan şey
püskürtü04:41:42
Püskürme durumunda bulunan yanardağdan çıkan maddelerin bütünü, lâv
otoban04:40:26
Otoyol
apış04:40:15
Butların iç tarafı, iki bacak arası
erişme04:38:32
Erişmek işi
elem04:38:02
Acı, üzüntü, dert, keder
yayla04:34:44
Akarsularla derin bir biçimde yarılmış, parçalanmış, üzerinde düzlüklerin belirgin olarak bulunduğu, deniz yüzeyinden yüksek yeryüzü parçası, plato
başkilise04:34:26
Piskoposluk makamı olan büyük kilise, katedral
seçilmiş04:34:22
Seçerek ayrılmış
genizden (konuşmak) (veya çıkarmak)04:34:12
burnu tıkalı gibi (konuşmak)
lâkaydî04:33:11
Aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, kayıtsızlık
sivil04:31:43
Askerî olmayan
Çelimsiz04:29:54
Güçsüz, nahif
sayıca04:28:36
Sayı bakımından, adetçe
yay gibi04:28:00
eğri
gök bilimsel04:26:22
Gök bilimle ilgili, astronomik
balıkçı04:26:11
Balık tutan veya satan kimse
He04:25:35
Helyum"un kısaltması
teşrifatçı04:25:17
Resmî günlerde tören ve çağrılarda çağrılıları kurallara göre karşılamakla ve ağırlamakla görevli kimse
ithaf04:25:15
(birinin) Adına sunma, armağan etme
Çıta04:25:03
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
mantar hastalığı04:24:53
Mantar, küflüce
aport04:24:47
Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk
derince04:24:39
Biraz derin
Atık su04:24:36
Evlerde, iş yerlerinde kullanımdan dolayı kirlenen ve bina dışına sevkedilen pis su
baş aşağı04:24:31
Başı aşağı gelmek üzere
bağırıp çağırmak04:24:23
öfkeyle bağırmak
posalanma04:23:49
Posalanmak işi
Kanlı basur04:23:35
Dizanteri
çömelme04:23:33
Çömelmek işi
meyane04:23:29
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
işçi sigortası04:23:21
bk. sosyal sigorta
takma isim04:23:12
bk. takma ad
çoğul eki04:23:00
Çokluk eki
Zirai04:22:53
Tarımla ilgili, tarımsal
arı kil04:22:51
Porselen yapmakta kullanılan bir çeşit ak ve gevrek kil, kaolin
bağışlamak04:22:21
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
çömlek04:22:17
Toprak tencere
salâhiyetli04:22:09
Yetkili
şaşırmak04:22:03
Doğru, gerçek ve gerekli olanı ayırt edemeyecek duruma gelmek
düzeltme işareti04:22:01
Kalın olup da ince okunan ünlülerle birlikte bulunan g, k, l ünsüzlerini ve önünde ünlüleri ince okutmak veya yabancı kelimelerde uzun okunması gereken ünlüleri belirtmek için kullanılan işaretinin adı, şapka: âdet, âlem, âşık; kâğıt, tezgâh; ilâç, telâş; lâhana, lâmba, lâtin vb
Süje04:21:46
Konu
sakar04:21:39
Bazı hayvanların, özellikle atların alınlarında bulunan beyaz leke, küçük akıtma
son vermek04:21:35
bitirmek, sona erdirmek
şimşek çakmak04:21:31
şimşek oluşmak
taç yaprağı04:21:08
Tacı oluşturan yaprakçıklardan her biri
ağma04:21:03
Ağmak işi
kahraman04:20:59
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
işgüzar04:20:57
Eli işe yatkın, becerikli
şaşırma04:20:51
Şaşırmak işi
sıkıntılı04:20:50
Sıkıntısı olan
co04:20:45
Kobalt`ın kısaltması
yakin04:20:33
Sağlam, kesin bilgi
kaçık04:20:30
(bir yana) Kaçmış, kaymış
öznel04:20:24
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
kum fırtınası04:20:19
Çöllerde kumu havaya karıştıran kasırga
kazanmak04:20:16
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
yapılı04:20:13
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
korunma04:20:11
Korunmak işi
STOK04:19:57
Bir satış yerinde satışa hazır bulundurulan malların tümü, istif
iplik çekmek04:19:18
kumaştan iplik çıkarmak
başhekim04:19:17
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
milel04:19:11
Milletler, uluslar