rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

Hamız02:13:20
Asit
gümrük kanunu02:13:18
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
dejenere olmak02:13:14
soysuzlaşmak, yozlaşmak
HUBUBAT02:13:11
Tahıl
VASİSTAS02:13:09
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
huzursuz02:13:08
Huzuru olmayan, tedirgin, rahatsız
sonradan02:13:07
Konuşulan zamanın ardından gelen zamanda
hazine02:13:04
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
peştemal02:13:03
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
boylam02:13:01
Yeryüzündeki herhangi bir noktanın meridyen dairesiyle başlangıç olarak alınan Greenwich gözlem evinin meridyen dairesi arasındaki açı değeri, tul
RİZİKO02:12:51
Zarara uğrama tehlikesi
Tavuk02:12:20
Sülüngillerden, eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı (Gallus)
uygur02:11:55
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
merdane02:11:46
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
öğrenci yurdu02:11:40
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
Sohbet etmek02:11:37
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
pano02:11:30
Üzerine bildiri, açıklama veya tanıtma kâğıtları tutturmak için hazırlanmış levha
papa02:11:28
Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan"da oturan ve İsa Peygamber"in vekili sayılan başkanı
somurtkanlık02:11:10
Somurtkan olma durumu
burun02:10:39
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
gözden çıkarmak02:10:22
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
paso02:10:11
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
para02:10:06
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
pare02:10:04
Parça, kısım
tire02:10:02
Dikişte kullanılan pamuk ipliği
pata02:10:02
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
paye02:09:58
Rütbe, derece aşama
plaj02:09:55
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
çekiliş02:09:53
Çekilme işi
kaya hanisi02:09:30
Lahos
Ayçiçeği02:09:30
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
Muhasip02:09:25
Sayman, muhasebeci
kesafet02:09:16
Çokluk, sıklık
02:08:29
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
öşür02:08:22
Aşar, ondalık
mızrak02:08:14
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
sarnıç02:07:33
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
urağan02:07:01
Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına
parçalamak02:06:57
Birliği bozmak amacıyla bölmek
Saçmalama02:06:57
Saçmalamak işi
kımıldama02:06:52
Kımıldamak, kımıldanmak işi
Kırmızı02:06:50
Al, kızıl
TOPLULUK02:06:47
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
köpürme02:06:45
Köpürmek işi
bahtsız02:06:43
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
soyutlama02:06:19
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
Akil02:05:54
Akıllı
meltem02:05:48
Yazın karadan denize doğru esen mevsim rüzgârı
fevrî02:05:35
Birdenbire, düşünmeden yapılan
havalandırılma02:05:21
Havalandırılmak işi
ağı02:05:18
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
sövme02:05:17
Sövmek işi, sövgü, küfretme
havale02:05:16
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
zengin02:05:14
Parası, malı çok olan, varlıklı
binek atı02:05:10
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu için yetiştirilen at
nektar02:05:08
Yunan mitolojisinde, içenleri ölümsüzlüğe kavuşturan tanrı içkisi
çaydanlık02:05:03
İçinde çay pişirilen kap
hayatiyetli02:04:48
Yaşama gücüyle dolu, canlı
don02:04:41
Giysi
bağdaşım02:04:25
Tutarlık, tutarlılık, insicam
Zavallı02:03:45
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
fırfır02:03:43
Giysi, perde gibi şeylerin kenarlarına dikilen kırmalı veya büzgülü süs, farba, farbala
provokatör02:03:39
Kışkırtıcı
Şecere02:03:37
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
zenginlik02:03:35
Zengin ve varlıklı olma durumu
Ebru02:03:18
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
buse02:03:18
Öpücük, öpme, öpüş
Dudak02:02:45
Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri
MUTİ02:02:43
Yumuşak başlı, itaat eden
gündüzlü02:02:06
Okula gündüz giden, yatılı olmayan (öğrenci), neharî
yeğrek02:01:59
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
karagöz02:01:54
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
eğreti almak02:01:50
ödünç almak
siper02:01:29
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
SU SAMURU02:00:33
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
dinsel02:00:32
Dinî
kodaman02:00:28
İleri gelen, para veya makam sahibi kimseler için alay yollu söylenir
yalvar yakar olmak02:00:26
çok yalvarmak
İnsancıl02:00:16
İnsan seven
DÖŞEMECİ02:00:14
Döşeme yapan (kimse)
ibare02:00:13
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
semavi01:59:31
Gökle ilgili, göğe ilişkin
kamelya01:59:31
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
enir01:59:19
Bir tür yaban mersini
muhayyer01:58:57
Beğenilmediğinde geri verilmek şartıyla alınan (eşya vb), seçmece
Züppe01:58:54
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
HOŞUNA GİTMEK01:58:52
biri beğenmek
alt dudak01:58:44
Dudaklardan altta bulunanı
kazanım01:58:42
Kazanmak işi
Yapıt01:58:11
Bir kimsenin emek sonucu ortaya koyduğu şey, eser
yazma01:58:03
Yazmak işi, tahrir
uyluk kemiği01:57:54
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
Karılık01:57:27
Kadın olma durumu
top sürme01:57:18
Topu kısa kısa vurarak karşı tarafın kalesine veya potasına doğru götürme, dripling
gönül bağı01:57:16
Sevgi bağı, duygusal ilişki
kaymak taşı01:57:11
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
ısrar etmek01:57:09
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
Kabul01:57:07
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
kasatura01:57:03
Süngü gibi, tüfeğin namlusu ucuna takılan veya bel kayışına asılı olarak taşınan bir çeşit bıçak
aleniyet01:56:55
Açık olma durumu, açıklık
Renk01:56:51
Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum
Vezir01:56:51
Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimselere verilen ad
piknik alanı01:56:24
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
ıstılah01:56:22
Terim
DÜZELTME01:56:21
Düzeltmek işi, tashih
abece01:56:16
bk. alfabe
Görüngü01:56:16
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
kompetan01:56:09
Uzman, yetkili
kazak01:56:07
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
adak01:56:03
Adamak işi veya adanılan şey, nezir
ezgi01:55:59
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
kumaş01:55:57
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
tanrıcılık01:55:55
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
isyan etmek01:55:51
ayaklanmak
senelik01:55:49
Yıllık
ilgi çekici01:55:47
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
Islık01:55:45
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
kol01:55:44
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
KABARMA01:55:41
Kabarmak işi
dağarcık01:55:39
Meşin torba
kirli01:55:37
Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves
Reva01:55:34
Yakışır, yerinde, uygun
rahip01:55:27
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
katip01:55:25
Sekreter, yazman
arıtıcı01:55:25
Arıtma özelliği olan
afiyet01:55:23
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
yer adı bilimi01:55:23
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
GIYBET01:55:21
Çekiştirme, yerme, kötüleme, kov
incir kuşu01:55:20
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
sahneye koymak01:55:18
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek