rumuz

1.İsimSembol, simge, remiz
Gizli anlamları olan işaretler ve sözler
Cümle 1: Ne vurdum duymaz misafirdi bunlar... Ne surattan anlıyorlardı, ne rumuzdan, ne kinayeden... - H. R. Gürpınar

Son Arananlar

rumuz12:34:25
Sembol, simge, remiz
kelime vurgusu12:34:18
Bir kelimede bir hecenin öteki hecelerden daha baskılı söylenişi
bağdaşık12:34:15
Her yeri aynı özelliği gösteren, mütecanis, homojen
lastik12:34:08
Kauçuktan yapılmış (şey)
seyyare12:33:47
Gezegen
irdeleme12:33:37
İrdelemek işi
maarif12:33:26
Bilgi ve kültür
bıkmak12:33:16
Dayanamaz duruma gelmek
sokak12:33:05
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
evet12:33:01
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
sıcak12:32:55
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
iskemle12:32:47
Arkalıksız sandalye
özgünlük12:32:36
Özgün olma durumu, orjinallik
yazı12:32:27
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
fevkalade12:32:17
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
kehribar12:32:12
Süs eşyası yapımında kullanılan, açık sarıdan kızıla kadar türlü renklerde, yarı saydam, kolay kırılır ve bir yere hızlıca sürtüldüğünde hafif cisimleri kendine çeken, fosilleşmiş reçine, samankapan
uğurluk12:32:06
Maskot
Kudret12:31:56
Güç, erk, erke, iktidar
tedavi12:31:46
İlâç vb. ile hastalığı iyi etme, iyileştirme, sağaltım, sağaltma
yaftalamak12:31:36
Yafta asmak
HIZLI12:31:29
Çabuk, seri, sür"atli
süregelen12:31:23
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
takıntı12:31:13
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
TÜRDEŞ12:31:06
Türleri bir olan, mütecanis
muzaffer12:30:36
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
bütünlük12:30:27
Bütün olma durumu
testi12:30:26
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
terme12:30:16
Bir tür yaban turpu
tetik12:30:05
Ateşli silâhları ateşlemek için çekilen küçük manivelâ
anahtar12:30:00
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
tetir12:29:55
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
Aşama12:29:44
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
hassas12:29:34
Duyum ve duyguları algılayan
bopstil12:29:25
Züppece giyiniş biçimi
sefih12:29:05
Zevk ve eğlenceye düşkün, uçarı
migren12:29:03
Yarım baş ağrısı
armut12:28:50
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
anamalcılık12:28:35
Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, kapitalizm
yorgun12:28:25
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
yordam12:28:15
Çeviklik, çabukluk
şedit12:28:04
Yeğin, şiddetli
ipucu12:27:56
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
samanyolu12:27:46
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
çöpleme12:27:34
Düğün çiçeğigillerden, kökleri iç sürdürücü olarak kullanılan, kara çöpleme, yeşil çöpleme ve sarı çöpleme gibi türleri olan bir bitki, marulcuk (Helleborus)
günah12:27:33
Dince suç sayılan iş veya davranış
isyankâr12:27:24
Baş kaldırıcı, isyancı
istifade etmek12:27:14
yararlanmak
körelme12:27:01
Körelmek işi
Düzenbaz12:26:50
Düzenci, hileci
sarkıntılık12:26:46
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
misafirhane12:26:43
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
tumturak12:26:43
Gösteriş, debdebe
istismar12:26:38
İşletme, yararlanma
etilalkol12:26:22
bk. alkol
sayıca12:26:09
Sayı bakımından, adetçe
sinema tekniği12:25:59
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
yurtlanma12:25:49
Yurtlanmak işi, iskân
metres12:25:39
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapatma
methal12:25:28
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
kol12:25:18
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
koyacak12:25:07
İçine öte beri koymaya yarayan şey
kot12:25:06
Giysi yapılan bir tür pamuklu kumaş
tahayyül12:25:01
Hayalde canlandırma, sembolleştirme
kir12:24:56
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
kit12:24:46
Macun
Üretim evi12:24:43
Fabrika
kor12:24:39
İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası
koy12:24:33
Denizin, gölün küçük girintiler biçiminde karaya doğru sokulduğu yer, küçük körfez
kav12:24:22
Kav mantarlarından kurutularak elde edilen, çabuk tutuşan, süngerimsi madde
YIR12:24:05
Ezgi, türkü, nağme
Tereyağı12:24:04
Sütten çıkarılan taze yağ
diri12:23:59
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
BOY12:23:59
Bir şeyin tabanı ile en yüksek noktası arasındaki uzaklık
YER12:23:48
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
vale12:23:38
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
yoğun12:23:27
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
cibilliyet12:23:17
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
uğurlu12:23:09
Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek
gençlik12:23:07
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Desise12:22:59
Aldatma, oyun, düzen, hile, entrika
ESKRİM12:22:58
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, kılıç oyunu
radyatör12:22:57
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
Hami12:22:57
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Hars12:22:46
Tarla sürme
kaderci12:22:36
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
Belirti12:22:16
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
yerini tutmak12:22:06
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
gürültü patırtı12:21:55
Kavga, gürültü
eşlem12:21:40
Kopya
Avantaj12:21:28
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
yükselti12:21:17
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
savsaklama12:21:16
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
çokluk12:21:10
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
itilaf12:21:10
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
aklı başına gelmek12:21:06
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
yükselme12:21:02
Yükselmek işi, itilâ
çırak12:21:00
Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimse
SAKSAĞAN12:20:52
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
tayyar12:20:42
Uçucu
mavi12:20:38
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
ilgi çekici12:20:32
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
sürgüne göndermek12:20:18
ceza olarak bir yere sürmek
ALIŞKI12:20:06
Yapılmaya alışılmış davranış
parantez12:19:56
Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen yay biçimindeki işaret, yay ayraç
kırat12:19:35
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
kısas12:19:26
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
pasaj12:19:19
İçinde dükkânlar bulunan, üzeri kapalı veya açık çarşı
palto12:19:14
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
kırma12:19:03
Kırmak işi
açıktan12:18:57
Bir yerin uzağından
palet12:18:53
Ressamların boyaları üzerine dizerek fırça ile karıştırdıkları tahta veya porselen levha
KİFAYET12:18:40
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
pasta12:18:30
İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış bir tür hamur tatlısı
tasarlamak12:18:20
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
Utanma12:18:09
Utanmak durumu, teeddüp
yayılma12:17:51
Yayılmak işi, intişar
sof12:17:45
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
çiy12:17:35
Havada buğu durumundayken akşamın ve gecenin serinliğiyle yerde veya bitkilerde toplanan küçük su damlaları, şebnem
Roman12:17:31
İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü
çil12:17:25
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
pes12:17:14
Yenilgiyi kabul ettiğini belirtmek için veya birinin saşkınlık veren davranışlarına karşılık olarak kullanılır
pik12:17:04
Dökme demir, font
felaket12:17:02
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
pis12:16:54
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
pog12:16:52
(bıyık için) Gür ve uzun
sayma12:16:51
Saymak işi, tadat
komşu12:16:44
Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre aldıkları ad
keçi yolu12:16:41
Engebeli yerlerden gelip geçenlerin ayak izlerinden oluşan, tekerlekli araç işlemeyen dar yol, çığır, patika
tüberküloz12:16:33
Verem
gayri12:16:23
Başka, diğer