rende

1.İsimTahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
Üzerinde küçük delik ve kesici çıkıntıları bulunan, peynir, soğan, havuç vb. ufak parçalara ayırmak için kullanılan mutfak âleti
Bu âletle ufak parçalara ayrılmış şey
Cümle 1: Peynir rendesi. Sabun rendesi.

Son Arananlar

rende09:21:23
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
neyzen09:21:22
Ney üfleyici, ney çalan kimse
samanyolu09:21:12
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ayrık09:21:11
Ayrılmış
TİKEL09:21:07
Cüzî, kısmî
firari09:21:07
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
şöhretli09:21:05
Ünü olan, ünlü, tanınmış
direnme09:21:02
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
tavlı09:20:53
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
Kıymet09:20:38
Değer
pare09:20:35
Parça, kısım
lâhana09:20:29
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
merhum09:20:19
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Yad09:20:18
Yabancı
azarlama09:20:07
Azarlamak işi, paylama
tanıtıcı09:20:04
Tanıtma işini yapan, tanıtan
viran09:19:56
Yıkık, harap
intihar09:19:54
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
bankiz09:19:40
Buzla
pudralık09:19:32
Pudra kutusu
bizmut09:19:28
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
bitek09:19:25
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
gurk09:19:23
Kuluçka
kitap09:19:12
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
skavut09:19:10
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
belirme09:19:09
Belirmek işi, tebellür etme
Beraberlik09:19:09
Birlikte olma durumu
Kan09:19:08
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
TARİHSEL09:19:06
Tarihî
aşağı görmek09:19:04
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
Ağırlaşmak09:19:03
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
koyu sarı09:19:00
Sarının bir ton koyusu
ket09:18:59
Engel
beceriksizlik09:18:57
Beceriksiz olma durumu
baltalamak09:18:56
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
gümüşlü09:18:56
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
gömüt09:18:53
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
Zorlayıcı09:18:52
Zorlayan, mücbir
dert babası09:18:50
Herkesin derdini, rahatlıkla, çekinmeden veya bir çözüm yolu bulabilir ümidiyle açıklayıp anlattığı kimse
Orun09:18:48
Özel yer
bilgiçlik satmak (veya taslamak)09:18:45
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
sefalet09:18:42
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
bakiye09:18:41
Artık, artan, kalan, geri kalan
terbiyum09:18:35
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
yurt içi09:18:31
Yurt sınırları içinde olan
parasızlık09:18:30
Parasız olma durumu
Mazbata09:18:29
Tutanak
muhalefet09:18:26
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
şart09:18:18
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
padişahlık09:18:15
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
nakit09:18:12
Para, akçe
ömür09:18:11
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
aylaklık09:18:07
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
DENİZ FENERİ09:18:05
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
tetir09:18:05
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
davete icabet etmek09:18:02
çağrılı olduğu yere gitmek
enstitü09:17:59
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
DÖŞEMECİ09:17:57
Döşeme yapan (kimse)
DOLAŞMA09:17:56
Dolaşmak işi
balgam09:17:55
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
beden09:17:54
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Ceriha09:17:49
Yara
ithalat09:17:49
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma
yağışsızlık09:17:47
Yağış olmama durumu, kuraklık
KAMIŞ09:17:46
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
gabi09:17:46
Anlayışsız, ahmak, ebleh, kalın kafalı
öğretmen09:17:43
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
Dönem09:17:40
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
dolanma09:17:32
Dolanmak işi
SAHİP OLMAK09:17:28
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
DO09:17:26
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
adisyon09:17:26
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Danışman09:17:21
Bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevli kimse, müşavir
GEÇİMLİLİK09:17:20
Geçimli olma durumu
pipi09:17:13
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
Kullanış09:17:08
Kullanmak işi veya biçimi
levent09:17:07
Osmanlı donanmasında ve kıyılarında görev yapan asker sınıfı
şair09:16:59
Şiir söyleyen veya yazan kimse
tahammül09:16:57
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
k09:16:57
Potasyum"un kısaltması
MEMBA09:16:57
Kaynak, pınar
derece derece09:16:55
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
yakın09:16:53
(zamanda ve yerde) Az bir ara ile ayrılmış olan, uzak karşıtı
yeterlik09:16:52
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
burçlar kuşağı09:16:50
Gök küresinde tutulma çemberinin geçtiği ve üzerinde on iki burçun (Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık) eşit aralıklarla dağıtıldığı kuşak. bk. Zodyak
DİKİZ09:16:48
Bakma, gözetleme, erkete
dejenere olmak09:16:46
soysuzlaşmak, yozlaşmak
göz hapsi09:16:44
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
canlılık09:16:40
Canlı olma durumu
haz09:16:39
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
sakıt09:16:39
Merih, Mars
Şarklı09:16:33
Doğulu, garplı karşıtı
askeriye09:16:25
Askerlik
KAPI09:16:22
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
ısmarlama09:16:21
Ismarlamak işi, sipariş
rh09:16:20
Rodyum"un kısaltması
apışak09:16:20
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
yavan09:16:14
Yağı az
sakırga09:16:14
Kene
direme09:16:12
Diremek işi
vizon kürk09:16:11
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
solukluk09:16:09
Soluk olma durumu
dili tutulmak09:16:09
sevinç, korku, şaşkınlık gibi sebeplerle birdenbire söz söyleyemez olmak
hatırlanma09:16:05
Hatırlanmak durumu, anımsanma
kötü kişi olmak09:16:01
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
gümrük kanunu09:15:58
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
Eşik09:15:50
Kapı boşluğunun alt yanında bulunan alçak basamak
kurma09:15:48
Kurmak işi
iğreti09:15:47
bk. eğreti
enberi09:15:40
Çift yıldızlarda birleşenlerin kütle merkezine göre çizdikleri elips yörüngede, kütle merkezinin bulunduğu odağa en yakın nokta
tahsis09:15:39
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
meşk09:15:34
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
güney karamanı09:15:32
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
bulgur09:15:31
Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıldıktan sonra kırılan buğday
varma09:15:28
Varmak işi
Niyaz09:15:26
Yalvarma, yakarma
karanfilgiller09:15:26
İki çeneklilerden, örnek bitkisi karanfil olan, çöven, karamuk, sabun otu ve benzeri cinsleri içine alan bir familya
YÜK09:15:23
Araba, hayvan vb.nin taşıdığı şeylerin hepsi
yatar koltuk09:15:22
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
difteri09:15:20
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
GÖRSEL09:15:18
Görme ile, görme duyusuyla ilgili, görmeye dayanan
kelimesi kelimesine09:15:15
Hiçbir kelimesini atlamadan, olduğu gibi, tıpkı, harfiyen, aynen, motamot
celp09:15:14
Getirtme, kendi üzerine çekme
getirimli09:15:09
Getirimi olan
mecazen09:15:07
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
yığma09:14:56
Yığmak işi
muvaffakiyetli09:14:52
Başarılı
kılır09:14:49
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
ibare09:14:49
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
gen09:14:47
Geniş