rehin etmek

1.rehin olarak vermek

Son Arananlar

rehin etmek09:24:33
rehin olarak vermek
sorun09:24:29
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
anlam09:24:29
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
mütecaviz09:24:27
Saldırgan, saldırıcı, sataşkan
Müsamaha09:24:27
Hoşgörü, tolerans
gövem eriği09:24:20
bk. akdiken
gebe09:24:18
Karnında yavru bulunan (kadın veya hayvan), yüklü, hamile, aylı
İzole bant09:24:17
Akım geçirilecek çıplak elektrik tellerini, birbirlerinden veya başka iletkenlerden yalıtmak için kullanılan sargı
dizemli09:24:16
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
dokunum09:24:14
Çevremizdeki nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşaklık gibi niteliklerini derimiz aracılığıyla bildiren duyarlık yeteneği, lâmise
muhit09:24:12
Çevre, yöre
Bencil09:24:11
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
ÖZERK09:24:08
Ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme yetkisi olan (kuruluş), muhtar, otonom
temin09:24:08
Korkusunu giderme, inanç verme
alt kurul09:24:06
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
ağızotu09:24:04
Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde
pamuk ipliği09:24:02
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
kaybolmak09:23:58
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
su sığırı09:23:55
Manda
altın kökü09:23:53
Güney Amerika"da yetişen, kusturucu niteliği olan bir kök, ipeka (Cephaelis ipeca cuanha)
mecnun09:23:51
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
RAFADAN09:23:47
Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş (yumurta), alakok
yürüyüş09:23:45
Yürümek işi veya biçimi
MUAF09:23:44
Bağışlanmış, affedilmiş
doğum09:23:42
Doğmak fiili, tevellüt, velâdet
MÜMİN09:23:40
İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
Resesif09:23:38
Çekinik
kurtulma09:23:36
Kurtulmak işi
gözden çıkarmak09:23:33
bir mal, para, değer yargısı vb. maddî veya manevî varlığın elden çıkarılmasını kabul etmek
haberleşme09:23:31
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
ZEKA09:23:29
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
malafa09:23:29
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
alfabe09:23:27
Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harflerin bütününe verilen ad
Dölüt09:23:26
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
teferruat09:23:24
Ayrıntılar
etkime09:23:24
Etkimek işi, tesir
sonsuzluk09:23:24
Sonsuz olma durumu
yıldız falcısı09:23:22
Yıldız falcılığı ile uğraşan kimse, müneccim, astrolog
hamail09:23:20
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
yaban maydanozu09:23:18
Baldıranın maydanoza benzeyen bazı türlerine verilen ad
paratoner09:23:17
Yıldırımsavar, şimşeksavar
edepsiz09:23:13
Utanılacak işleri hiç sıkılmadan yapan, utanmaz, sıkılmaz, terbiyesiz
kavaf09:23:12
Ucuz, özenmeden ve bayağı cins ayakkabı yapan veya satan esnaf
tutumlu09:23:10
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
yanı sıra09:23:10
Birlikte, beraberinde
Yiğit09:23:08
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
görüngü09:23:07
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
hami09:23:03
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
Ortak09:22:46
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
Belgit09:22:39
Senet
Belgit09:22:39
Senet
hızlı09:22:37
Çabuk, seri, sür"atli
serseri09:22:36
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
gıpta09:22:33
İmrenme, imrenti
deneme09:22:27
Denemek işi, sınama, tecrübe
NİSPET09:22:25
Oran
prematüre09:22:25
Vaktinden önce, erken doğmuş (bebek)
satım09:22:22
Satmak işi, satış
kaçamak09:22:10
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
kareli09:22:08
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
Ant09:22:07
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
Kutan09:21:57
Saka kuşu
korku09:21:56
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
isteklendirme09:21:45
İsteklendirmek işi, teşvik
komşuluk09:21:41
Komşu olma durumu
revaçta olmak09:21:37
değerli, üstün veya geçerli olmak
zelil09:21:35
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
rende09:21:23
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
neyzen09:21:22
Ney üfleyici, ney çalan kimse
samanyolu09:21:12
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ayrık09:21:11
Ayrılmış
TİKEL09:21:07
Cüzî, kısmî
firari09:21:07
Kaçak, kaçkın, kaçmış olan (kimse)
şöhretli09:21:05
Ünü olan, ünlü, tanınmış
direnme09:21:02
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
tavlı09:20:53
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
Kıymet09:20:38
Değer
pare09:20:35
Parça, kısım
lâhana09:20:29
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
merhum09:20:19
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
Yad09:20:18
Yabancı
azarlama09:20:07
Azarlamak işi, paylama
tanıtıcı09:20:04
Tanıtma işini yapan, tanıtan
viran09:19:56
Yıkık, harap
intihar09:19:54
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
bankiz09:19:40
Buzla
pudralık09:19:32
Pudra kutusu
bizmut09:19:28
Atom sayısı 83, atom ağırlığı 209 olan, 271,3° C de eriyen, yoğunluğu 9,8 olan, kızılımsı beyaz renkli, kırılgan ve katı bir element. Kısaltması Bi
bitek09:19:25
Bol ve iyi bitki yetiştiren, verimli (toprak), mümbit
gurk09:19:23
Kuluçka
kitap09:19:12
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
skavut09:19:10
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi
belirme09:19:09
Belirmek işi, tebellür etme
Beraberlik09:19:09
Birlikte olma durumu
Kan09:19:08
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plâzma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
TARİHSEL09:19:06
Tarihî
aşağı görmek09:19:04
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
Ağırlaşmak09:19:03
(hasta için) Tehlikeli duruma gelmek, fenalaşmak
koyu sarı09:19:00
Sarının bir ton koyusu
ket09:18:59
Engel
beceriksizlik09:18:57
Beceriksiz olma durumu
baltalamak09:18:56
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
gümüşlü09:18:56
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
gömüt09:18:53
Mezar, metfen, kabir, makber, sin
Zorlayıcı09:18:52
Zorlayan, mücbir
dert babası09:18:50
Herkesin derdini, rahatlıkla, çekinmeden veya bir çözüm yolu bulabilir ümidiyle açıklayıp anlattığı kimse
Orun09:18:48
Özel yer
bilgiçlik satmak (veya taslamak)09:18:45
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
sefalet09:18:42
Yoksulluk, yoksulluk sıkıntısı
bakiye09:18:41
Artık, artan, kalan, geri kalan
terbiyum09:18:35
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
yurt içi09:18:31
Yurt sınırları içinde olan
parasızlık09:18:30
Parasız olma durumu
Mazbata09:18:29
Tutanak
muhalefet09:18:26
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
şart09:18:18
Olması başka durumların gerçekleşmesini gerektiren şey, koşul
padişahlık09:18:15
Padişah olma durumu, hükümdarlık, sultanlık
nakit09:18:12
Para, akçe
ömür09:18:11
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
aylaklık09:18:07
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
DENİZ FENERİ09:18:05
Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan fener
tetir09:18:05
Cevizin yeşil kabuğu ve yaprağı
davete icabet etmek09:18:02
çağrılı olduğu yere gitmek
enstitü09:17:59
Bir üniversiteye bağlı veya bağımsız bir kuruluş olarak genelikle araştırma yapan ve bazı durumlarda öğretime de yer veren eğitim kurumu
DÖŞEMECİ09:17:57
Döşeme yapan (kimse)
DOLAŞMA09:17:56
Dolaşmak işi
balgam09:17:55
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
beden09:17:54
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
Ceriha09:17:49
Yara
ithalat09:17:49
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme veya satın alma