reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

siyasi parti00:06:27
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
labirent00:06:24
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
meyilli00:06:23
Bir yana eğimi olan, eğik
bahçe00:06:11
Sebze yetiştirilen yer, bostan
umur00:05:30
Aldırış etme, önem verme
ya da00:05:26
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
elifba00:05:20
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
sepilenme00:05:11
Sepilenmek işi
alış veriş00:05:01
Alım satım işi
Japon bezi00:04:58
Japonya"da üretilen bir bez
dilmaç00:04:55
Çevirici, tercüman
tirpitil00:04:52
bk. tirpidin
helal00:04:45
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
Ödeşme00:04:42
Ödeşmek işi
yazılı emir00:04:42
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
asorti00:04:33
(daha çok giyimde) Birbirine uygun, birbirini tutar renk ve yapıda olan
hekim00:03:42
İnsanlardaki hastalıkları teşhis ve onları ilâçlarla veya bazı araçlarla tedavi eden kimse, doktor, tabip
toprak rengi00:02:51
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
çin gülü00:02:18
bk. kamelya
netameli00:01:56
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
Baget00:01:51
İnce, kısa değnek
tasarlama00:01:27
Tasarlamak işi
hatime00:01:18
Son, sonuç
frak00:01:15
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
Mühresenk00:01:14
Alaca somaki, balgam taşı
züht00:01:11
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
seçenek00:01:02
Seçme durumunda, birinin yerine seçebilecek bir başka yol, yöntem, tutum, alternatif
darlık00:00:59
Dar olma durumu
Bozgunluk00:00:57
Bozgun
taşlık00:00:46
Taşı bol, taşlı (yer)
siyasetçilik00:00:43
Siyasetçinin işi
Glokom00:00:36
Karasu (göz hastalığı)
sefahat00:00:27
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
kusma00:00:20
Kusmak işi, istifra
düzgülü00:00:13
Düzgüye uygun, normal
inikat23:59:52
Toplanma, birleşim
basın23:58:54
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
köle23:58:50
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
farad23:58:35
Elektrik sığa birimi
ilmiye23:58:05
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
çarpan balığı23:58:02
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
avunç23:57:51
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
elçi23:57:51
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
biriktirme23:57:46
Biriktirmek işi, tasarruf
fatih23:57:43
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
yalıtım23:57:34
Elektrik akımının olumsuz etkilerini önlemek için, iletkeni kauçuk, lâstik, porselen vb. ile kaplama, yalıtma, tecrit, izolasyon
dinleme23:57:30
Dinlemek işi
fakih23:57:27
Fıkıh bilgini
Nakit23:56:53
Para, akçe
kuru temizleme23:56:51
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
yatıştırma23:56:37
Yatıştırmak işi
Ekzotermik23:56:24
Isı veren
falan23:56:21
Söylenmesi istenmeyen veya gerekli görülmeyen bir özel adın yerini tutar
Namus23:56:12
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
Hudut23:56:11
Sınır
sarıçalı23:56:10
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
mimarlık23:56:08
Mimar olma durumu
facia23:56:02
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
kötürüm olmak (veya kalmak)23:55:50
yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyememek
zaten23:55:49
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
ateşli silâh23:55:48
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
Kurulu23:55:47
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
zarar23:55:30
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
ileri görüş23:55:29
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
eskisi gibi23:55:24
önceden olduğu gibi
dizgici23:55:16
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
ırmak23:55:09
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir
KAKIŞMA23:55:05
Kakışmak işi
Karaca23:55:02
Rengi karaya yakın olan, esmer
Karasu23:54:59
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
nazizm23:54:40
Almanya"da 1930"lu yıllarda Hitler tarafından kurulan Nasyonal Sosyalist Partisinin, Alman ırkının üstünlüğünü savunan politikası, Hitlercilik
talaş23:54:21
Testere ile biçilen veya rende, matkap, törpü gibi araçlarla işlenen bir şeyden dökülen kırıntılar
nazari23:54:18
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
kol23:54:10
İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm
Deniz mili23:54:09
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
simge23:54:09
Sembol
mareşal23:54:05
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
siyasetçi23:53:59
Politikacı
durma23:53:57
Durmak durumu
Tarz23:53:49
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
trol23:53:49
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
okyanus mavisi23:53:48
Koyu mavi
Atama23:53:30
Atamak işi, tayin
biblo23:53:29
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
kabul salonu23:53:29
Resmî konukların ağırlandığı büyük konuk salonu
tesirli23:53:28
Etkili
bembeyaz23:53:19
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
kuzine23:53:15
Hem ısıtmaya, hem de üzerinde yemek pişirmeye yarayan büyük mutfak sobası
Alışılmamış23:52:54
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
el yatkınlığı23:52:45
İşe alışmış olma durumu, mümarese
iğne23:52:13
Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç
filolojik23:52:10
Filoloji ile ilgili
fazla23:51:32
Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı (olan), ziyade
allame23:51:06
Derin ve çok bilgisi olan, çok bilgili
kaybetme23:50:49
Kaybetmek işi, yitirme
YANSICA23:50:30
Başkasının yaptığı hareket ve davranışları anlamsız olarak tekrarlama, ekopraksi
kalafat23:50:27
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su geçirmez duruma getirme işi
matbuat23:50:12
Basın
takat23:50:09
Bir şeyi yapabilme, başarabilme gücü, güç, hâl, derman
teşekkül23:50:09
Belli bir varlık ve biçim kazanma
sigara23:50:08
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
dalgalı akım üreteci23:50:01
Dalgalı elektrik akımı veren üreteç, alternatör
kalamar23:49:51
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
sahip çıkmak23:49:45
kendinin olduğunu ileri sürmek
evlilik23:48:58
Evli olma durumu
Işık23:48:55
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
umman23:48:46
Ana deniz, okyanus
ömür23:47:59
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
tabanca23:47:16
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
tababet23:47:10
Hekimlik
baş örtüsü23:47:01
bk. başörtü
anık23:46:39
Hazır
Küpeşte23:46:17
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
gelgit23:46:14
Boşuna gidip gelme
nedamet23:46:11
Pişmanlık
protesto23:46:08
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
geleni23:46:05
Tarla faresi, büyük fare
idea23:46:04
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
ihvan23:45:52
Yakın dostlar, arkadaşlar
tatula23:45:45
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
seans23:44:51
Mesleğini veya sanatını yapan bir kimsenin yanında, o kimsenin mesleğiyle ilgili bir iş için harcanan süre
mazruf23:44:51
Zarf içine konmuş, zarflı
uranyum23:44:48
Atom numarası 92, atom ağırlığı 238,03 olan, 1800°C ye doğru eriyen, 18,7 yoğunluğunda.demir görünüşünde bir element. Kısaltması U
kurultay23:44:48
Ulusal toplantı
malt23:44:48
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
temadi23:44:41
Sürme, sürüp gitme, uzama
lider23:44:40
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
başarı23:44:39
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
kobalt23:44:35
Atom numarası 27, atom ağırlığı 59 olan, boyacılıkta kullanılan, nikel ve demire benzeyen, gümüşî renkte bir element. Kısaltması Co
arabozanlık23:44:32
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik