reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

petrol10:39:07
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
sine10:38:56
Göğüs
sorguya çekmek10:38:44
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
güler yüz10:38:10
İçten ve yapmacıksız, yumuşak, okşayıcı davranış
vida10:37:59
Döndürerek bir yere sokulan burmalı çivi
yorumlanma10:37:53
Yorumlanmak işi
Bilmece10:37:49
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
sefer10:37:42
Yolculuk
Külliyen10:37:29
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
eziyet etmek10:37:24
zahmet ve sıkıntı vermek, canını yakmak
PATLANGAÇ10:37:12
Kamış veya ağaç dalından yapılıp tabanca gibi ses veren pistonlu çocuk oyuncağı
takı10:37:09
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
Tekerlek10:37:05
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
şebabet10:37:04
Gençlik veya gençlik yılları
gurultu10:36:54
Guruldama sesi
metanetli10:36:48
Dayanıklı, metin
selâmet10:36:39
Esen olma durumu, esenlik
Hristiyanlık10:36:37
Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik
İLAVE ETMEK10:36:37
eklemek, katmak, ulamak
limon sarısı10:36:23
Limon kabuğunun rengi
Yürüme10:36:09
Yürümek işi
blastula10:36:08
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
vesayet10:36:08
Vasilik
ALKOL10:36:06
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
Kat10:36:04
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
özürlü10:35:56
Özrü olan
Dalgıç10:35:50
Genellikle özel donanımla su yüzeyi altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, kurbağa adam
müspet10:35:40
Olumlu
salam10:35:31
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
pudralık10:35:27
Pudra kutusu
Tibet öküzü10:35:26
Yak, Tibet sığırı
10:35:26
Titan"ın kısaltması
Okuyucu10:35:22
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
özelik10:35:17
Herhangi bir durumu gösterebilme yeteneği
Od10:35:07
Ateş
gafil10:34:58
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
Kırıcı10:34:57
Kırmak işini yapan
sebat etmek (veya göstermek)10:34:51
sözünden veya kararından dönmemek, bir işi sonuna kadar götürmek, direşmek
hunnak10:34:45
Boğak, anjin
karargâh10:34:41
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
Şalvar10:34:33
Genellikle ağı çok bol olan, bele bir uçkurla bağlanan geniş üst donu
etimoloji10:34:29
Köken bilimi
fıtrat10:34:25
Yaradılış, hilkat
eşekkulağı10:34:24
Karakafes
birsam10:34:08
Sanrı, halüsinasyon
derde derman olmak10:33:55
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
dâhilî10:33:53
İçle ilgili
genel10:33:33
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
mukallit10:33:22
Taklitçi
enflasyon10:33:20
Para şişkinliği
Değer10:33:20
Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet
hükmî şahsiyet10:33:19
Tüzel kişilik
tutam10:33:17
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
ANTİLOP10:33:16
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
GERİ HİZMET10:33:05
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
teşebbüs etmek10:33:04
girişmek, el atmak
Şiddetli10:33:04
Zorlu, sert
zalimce10:32:59
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
mundar10:32:57
bk. murdar
hat10:32:52
Çizgi
aba vakti yaba, yaba vakti aba10:32:47
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
zir10:32:37
Alt, aşağı
BAŞLIK10:32:19
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
çılgın10:32:18
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
Meclis10:32:13
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
burun otu10:31:42
Burna çekilen tütün, enfiye
barındırma10:31:40
Barındırmak işi
mızrap10:31:27
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
kısa çizgi10:31:26
Satır sonuna sığmayan kelimelere, hecelere bölerken kullanılan noktalama işareti ( - ), tire
bası10:31:24
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
ÜSTÜN10:31:23
Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
üç boyutlu film10:31:07
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
gölcük10:31:06
Küçük göl
takma saç10:30:53
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
Malumat sahibi10:30:44
Bir konuda bilgisi olan
sair10:30:34
Başka, öteki, diğer
Ham madde10:30:34
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu
takt10:30:34
Yerinde konuşma veya davranma
bitkinlik10:30:31
Bitkin olma durumu
teselli10:30:27
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
rıza10:30:26
Razı olma, isteme, istek
turpgiller10:30:23
İki çeneklilerden, turp, hardal, lahana, karnabahar, kaşık otu gibi bitkileri içine alan geniş bir familya
parçacık10:30:21
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
İzleme10:30:17
İzlemek işi, takip
pınar10:30:16
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Halk oylaması10:30:15
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
manzume10:30:14
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
niyaz10:30:08
Yalvarma, yakarma
boci10:30:08
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
yen10:29:37
Giysi kolu
antipatik10:29:36
Antipati uyandıran, sevimsiz, soğuk
hünnap10:29:00
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
Leb10:28:48
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
pelüş10:28:48
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
ufuk10:28:48
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
TARLA10:28:36
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
ilginç10:28:22
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
Bayır10:28:20
Küçük yokuş
abuhava10:28:20
İklim
yarenlik etmek10:28:10
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
KORİDOR10:28:10
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
Osmanlı Türkçesi10:28:08
XIII-XX. yüzyıllar arasında Anadolu"da ve Osmanlı Devleti"nin yayıldığı bütün ülkelerde kullanılmış olan, Arapça ve Farsçanın ağır baskısı altında kalan Türk diline verilen ad
demokrasi10:27:58
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
takip etmek10:27:50
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
hiççilik10:27:40
Bütün gerçek ve değerleri inkâr eden, gerçeğin, nesnel bir temeli olmadığını ileri süren görüş; her türlü gerçek varlığı inkâr eden aşırı bireycilik, yokçuluk, nihilizm
incelik10:27:33
İnce olma durumu
mizahi10:27:24
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
KİŞİSEL10:27:22
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
münakaşa10:27:04
Tartışma
cüz10:26:49
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
Neşter10:26:43
Kan almak, aşı yapmak veya küçük apseleri açmak için kullanılan ufak bıçak
soytarı10:26:43
Söz ve davranışlarıyla halkı güldürüp eğlendiren kimse, maskara
lânetli10:26:29
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
yasaklama10:25:53
Yasaklamak işi
düdüklü10:25:47
Düdüğü olan
derin uyku10:25:47
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
FELÇ10:25:44
İnme, nüzul
İhtifal10:25:42
Anma töreni
Polonyalı10:25:18
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
utangaç10:25:18
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
kalın10:25:18
(cisimlerde) Uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan, ince karşıtı
ÇELİŞKİ10:25:13
Çelişme, tenakuz
katedral10:25:06
Baş kilise
Her10:25:01
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
malik10:24:51
Sahip, iye
sağlıksız10:24:42
Sağlık durumu iyi olmayan, sağlığı bozuk, sıhhatsiz
Sprey10:24:41
Bir püskürtücü yardımıyla çok ince damlacıklar durumunda püskürtülen sıvı demeti
halk10:24:30
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
küşat10:24:24
Açma, açılış
lamba10:24:20
Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna geçerek ışık veren alet