reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

sevdalı22:56:00
Sevdaya tutulmuş olan, tutkun, vurgun, aşık
Şia22:55:53
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
hesap özeti22:55:43
Hesap sahiplerinin hesabına yatan ve söz konusu hesaptan çekilen miktarların dökümünü gösteren cetvel
VEHİM22:53:25
Kuruntu
gemi yatağı22:53:25
Gemileri korumaya elverişli koy
Baget22:52:50
İnce, kısa değnek
hasır otu22:52:33
Hasır otugillerden, bataklıklarda yetişen düz, ince uzun ve dayanıklı olan yaprakları kıtık yapmaya, hasır ve zembil örmeye yarayan bir saz, zembil otu, semerci sazı, su kamışı, kofa, kiliz (Typha)
tasarlama22:52:14
Tasarlamak işi
hatime22:51:53
Son, sonuç
22:51:18
bk. mı / mi
bağırsak askısı22:51:01
İnce bağırsağı karnın arka bölümüne bağlayan ve karın zarının bir bölümünden oluşan askı
etokrasi22:50:43
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
soya22:50:26
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
Gürültü patırtı22:50:15
Kavga, gürültü
fındık faresi22:50:11
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
soku22:49:58
Taş dibek
sopa22:49:41
Kalın değnek
soda22:49:23
Sindirimi kolaylaştırmak; susuzluğu gidermek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde sodyum karbonat bulunan, köpüren su
kahraman22:48:55
Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren kimse, alp, yiğit
sobe22:48:48
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
snop22:48:13
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
soba22:47:56
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
Müessese22:47:53
Kuruluş, kurum (I)
sunu22:47:30
Sunulan şey
inci taşı22:47:20
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
siyaset22:47:01
Politika, siyasa
sulu22:47:00
Suyu olan, içinde su bulunan
sure22:46:21
Kur"an"ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
alın yazısı22:46:13
Yazgı, talih, kader, mukadderat
yıpranma22:46:07
Yıpranmak işi
tasarruf22:45:29
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
star22:45:28
Sinema, tiyatro veya müzikhol sanatçısı, yıldız
step22:45:11
Bozkır
yeri yurdu belirsiz22:44:47
belli bir yeri olmayan, serseri
velinimet22:44:38
Birine, etkisi yaşadıkça sürecek bir iyilik ve bağışta bulunan kimse
Maatteessüf22:44:33
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
sten22:44:33
9 mm çapında, İngiliz yapısı, hafif, kullanışı kolay bir tür makineli tüfek
stor22:44:26
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
stil22:44:21
Üslûp, biçem, tarz
seyyal22:44:15
Akışkan
aksiseda22:44:06
Yankı
şenlikli22:43:46
Birçok kimsenin oturduğu, kalabalık, bayındır, şerefli
iş merkezi22:43:24
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
bel kemiği22:43:20
Omurga
dilemek22:43:11
Biri için bir dilekte bulunmak
vulva22:42:36
Ferç
ökse otu22:42:17
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
Arsız22:42:00
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
keşikleme22:41:42
Almaş, münavebe
zoraki22:41:14
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
uca22:40:44
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
kasaplık22:40:09
Kasap olma durumu veya kasabın yaptığı iş
mükemmeliyet22:39:52
Mükemmellik
rom22:39:34
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
rot22:39:17
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
rol22:38:59
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
rop22:38:42
Çoğu tek parça kadın giysisi
ret22:38:24
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
matris22:37:50
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
ram22:37:45
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
deprem bilimci22:37:37
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
rus22:37:28
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
ruz22:37:10
Gün
benlikçilik22:37:00
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
rum22:36:53
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
Cet22:36:35
Dede, büyük baba, ata
Aut22:36:18
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
terane22:36:14
Ezgi, makam, nağme
Ark22:36:00
İçinden su akıtmak için toprağı kazarak yapılan açık oluk, arık, hark, cetvel, kanal
Ahu22:35:43
Ceylan, karaca
vekillik22:35:10
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
sümüksü zar22:35:08
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
Güneş22:34:50
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
üst geçiş22:34:33
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
pertavsız22:34:15
Büyüteç
katman bulut22:33:51
Gri renkli, sise benzeyen fakat yere kadar inmeyen bulut tabakası, stratus
uzun22:33:23
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
zabıt22:32:02
Zapt
anlamdaş22:31:23
Eş anlamlı, müradif, müteradif, sinonim
uyak22:30:44
Şiirde dizeler sonundaki eş sesli kelime veya aynı görevde olmayan, ses bakımından benzeşen ek, kafiye
BELGELİK22:30:24
Belge ve yazıların saklandığı yer, arşiv
polargı22:29:24
Polarıcı
Israr22:28:00
Direnme, ayak direme, üsteleme, üstünde durma
sistem22:27:27
bk. Dizge
balıkçıl22:27:25
Balıkla beslenen, balık yiyen
iktifa22:26:14
Yetinme; kanma
ehemmiyetsiz22:25:57
Önemsiz
öncelikle22:25:22
Öne alınarak, daha önce olarak
ayı22:24:47
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
şimdi22:24:11
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
gayrimüslim22:23:54
Müslüman olmayan
delâlet22:23:36
Kılavuzluk, aracılık
hafıza kaybı22:22:53
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
teflon22:22:36
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
gönüldaş22:22:18
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
keçiboynuzu22:21:09
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
yeter sayı22:20:51
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
Şiryan22:20:34
Atardamar
canavar düdüğü22:20:22
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
deney tüpü22:20:16
Çoğunlukla kimyasal deneylerde kullanılan bir ucu kapalı cam boru
seyfiye22:19:42
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
gerekçe22:19:17
Gerektirici sebep, esbabımucibe
sahiplik22:18:24
Sahip olma durumu, iyelik
tüberküloz22:18:06
Verem
nizami22:17:48
İstenilen düzende olan, düzene uygun olan, kurallara uygun olan
tarikat22:17:31
Tasavvufa dayanan, Tanrı"ya ulaşmak için kendilerine göre bazı yöntemler benimseyen yollardan her biri
reaksiyon22:17:17
Tepki, aksülâmel
göz hapsi22:17:13
Bir kimseye bulunduğu yerden ayrılmaması biçiminde verilen ceza
bildirme22:16:56
Bildirmek işi, beyan
kan kaybetmek22:16:38
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
roba22:16:21
Giysi, giyecek
güzel yazı sanatı22:16:17
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
rota22:16:01
Bir gemi veya uçağın gidiş yönü, izleyeceği yol
yayılmacılık22:15:03
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
Tanı22:14:51
Bir hastalığı tanıma işi, teşhis
rint22:14:34
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, gönül eri, kalender
vasistas22:13:41
Pencere veya kapının üst yanında bulunan ve oda havasının değiştirilmesine yarayan, açılır kapanır bölüm
KAZIMA22:12:49
Kazımak işi
beynelmilelcilik22:12:31
Milletlerin sosyal sınıfları arasında uygunluk olması ve birlikte davranılması gerektiğini savunan görüş, milletler arasıcılık, uluslar arasıcılık, enternasyonalizm
armatür22:12:15
Bir aletin ana bölümünü oluşturan kısım
görüşme22:12:14
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
üçgen22:11:56
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
ülkücü22:11:01
Bir ülküye çıkar gütmeden bağlı olan, idealist
isteklendirici22:10:43
İstek uyandıran, teşvikkâr
antropolog22:10:20
İnsan bilimi uzmanı
ikaz22:10:12
Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih
Yüzyıl22:10:02
Yüzyıllık süre, asır
Alşimi22:09:44
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
meyhane22:09:21
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
alinazik22:09:08
Közlenmiş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıyma ile yapılan bir çeşit yemek