reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

mukavemet18:35:39
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
DÖKME DEMİR18:35:12
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
t18:34:50
Trityum"un kısaltması
yaban havucu18:34:38
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
içbükey18:34:37
Yüzeyi düzgün ve pürüzsüz çukur biçiminde olan, obruk, mukaar, konkav
ÇATANA18:32:46
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
Sümbül18:31:05
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
YÜZEY18:31:00
Bir cisimde tabanların yüzeyleri dışında, yan kenarların yüzeyi
iltihap18:31:00
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
siklamen18:30:42
Tavşankulağı, buhurumeryem (Cyclamen coum)
dili tutuk18:30:22
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
suskun18:29:54
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
örnek18:29:25
Benzeri yapılacak olan; benzetilmek istenen şey, model
sac ekmeği18:28:55
Mayalanmış hamurun oklava ile daire şeklinde açılıp sac üzerinde pişirilmesiyle elde edilen ekmek
Mihrap18:28:45
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
şirret18:27:24
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
Başçık18:27:20
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
balak18:27:17
bk. malak
yenileme18:26:26
Yenilemek, yeniden yapmak işi
manzume18:25:01
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
okşamak18:24:48
Hafifçe dövmek
elde18:22:24
Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan (şey)
tarz18:19:22
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
katmak18:19:05
birbirine düşürmek, aralarını bozmak
RAFİNAJ18:17:46
Arıtım
maceracı18:17:00
İlginç ve tehlikeli olayları göze alan, maceraperest
renksemez18:16:25
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
uray18:15:42
Belediye
ahlaklı18:15:37
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
el yazısı18:14:13
Elle yazılan yazı
kalabalık18:13:54
Çok sayıda insan topluluğu
doğacılık18:11:56
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
imlâ18:11:39
Yazım
dair18:10:58
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
inileme18:10:51
İnilemek işi
kuşak18:10:37
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
monotonluk18:10:37
Tekdüzelik, yeknesaklık
Lonca18:10:34
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
CARİYE18:10:03
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
eleme18:10:02
Elemek işi
duygudaşlık18:09:35
Aynı duyguları paylaşma
Etiyopyalı18:09:12
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
gelir18:08:50
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
kompleks18:07:39
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
ovma18:06:19
Ovmak işi
nakdi18:06:18
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
müteessir olmak18:05:31
üzülmek
Hayalet18:04:52
Gerçekte var olmadığı hâlde bazen görüldüğü sanılan cin, peri, hortlak gibi görüntüler
yasama18:04:51
Yasa koyma, teşri
sahife18:03:53
Sayfa
halay18:03:07
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
badem içi18:01:56
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
filozof18:01:33
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
sırf18:01:28
Salt, ancak, sadece, yalnız
haraç18:01:21
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
KALICILIK18:01:06
Kalıcı olma durumu
Rehabilitasyon18:00:41
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
kök kırmızısı18:00:37
Kök boyası, alizarin
mazruf18:00:31
Zarf içine konmuş, zarflı
bağıl17:59:41
Görece, izafî
şablon17:59:11
Üzerindeki harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olan, bu çizgilerden kalemle istenilen biçim elde edilen, metal veya plâstikten cetvel
çobanlama17:58:38
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
mızmız17:58:19
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
muayyen17:57:38
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
topluluk17:57:04
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
yad etmek17:56:47
anmak, hatırlamak
anten17:56:28
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
Tutuklu17:55:36
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
zevk17:54:54
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
ihtar 17:52:53
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
Reçine17:51:10
Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi
tezgah17:50:58
Genellikle dükkânlarda satıcıların önündeki uzun masa
Yara17:49:51
Keskin bir şeyle, bir vuruşla vücutta oluşan derin kesik veya zedelenme
kâhin17:49:08
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
damacı17:48:21
Dama oyuncusu
garaz (veya garez) bağlamak17:48:20
birine karşı düşmanlık beslemek
zariflik17:48:00
Zarif davranış veya zarif olma durumu, incelik, zarafet
İHTİYARLAMA17:46:49
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
ısrar etmek17:46:32
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
nısfiye17:45:42
Bir çeşit kısa ney
bölünme17:45:41
Bölünmek işi
Isıveren17:40:45
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
gelip geçici17:39:58
Sürekli olmayan, kısa süreli
uğut17:39:56
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
karakter17:39:51
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
yara bere17:39:35
Yaralanma
asil17:38:53
Soylu
karakterize etmek17:38:47
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
ülkü17:38:26
Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
keşif kolu17:38:22
Düşmanın durumunu anlamak, arazi ve yollar hakkında bilgi toplamak için gönderilen kol
erika17:38:00
Süpürge otu
çağrı17:37:58
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
baklava17:37:19
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
Gevşeme17:37:14
Gevşemek işi
ürkü17:37:12
Topluluğu saran ortak korku, panik
küçük17:36:06
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
GETİRİM17:35:37
Getirme işi
fort pense17:35:28
Küçük başlı vidaları sıkmakta kullanılan özel bir alet
at gözlüğü17:35:07
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
döl eşi17:34:56
Etene, son, meşime
ufarak17:34:56
Biraz ufak
Önder17:34:01
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
görmezden gelmek17:33:54
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
yarış17:33:41
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
ulema17:33:04
Bilginler
esen17:32:45
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
müze17:32:12
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
B17:31:52
Bor"un kısaltması
gezegen17:31:43
Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, plânet
merak17:31:36
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
sıfat17:30:11
Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği
şatır17:30:05
Neşeli, keyifli, şen
kendine özgü 17:29:51
Bir kimse veya şeye özgü olan kendine mahsus, kendine has
türkçe17:29:04
Genel Türk dili
kare17:28:35
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
yöneltme17:28:02
Yöneltmek işi, tevcih
şeytan17:27:37
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
Belirteç17:27:34
Zarf
mahkûmiyet17:27:18
Hüküm giymiş olma durumu
Avusturyalı17:26:42
Avusturya kökenli olan (kimse)
melek17:26:24
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
kabul yeri17:26:11
bk. kabul odası; kabul salonu
mangal17:25:28
İçine kor konulan, sacdan, bakır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık kap, korluk
sevmek17:24:59
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
Ek17:24:20
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
görkem17:23:03
Göz alıcı ve gösterişli olma durumu, debdebe, ihtişam, tantana, haşmet
hint kamışı17:22:47
Bambu
rüzgarlı17:22:11
Yel esen, yelin estiği, yelli
gözde17:22:02
Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey)
fatih17:21:40
Zafer kazanan, fetheden (kimse)