reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon14:43:58
Tepki, aksülâmel
Domestik14:43:58
Evcil
düğme14:43:49
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
çeviklik14:43:48
Çevik olma durumu veya çevikçe davranış
kitle14:43:37
İnsan topluluğu
ordu14:43:36
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
abartılı14:43:34
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
ipçik14:43:33
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
Gömme14:43:30
Gömmek işi
olabilirlik14:43:20
Olasılık, ihtimal
kamelya14:43:18
Çaygillerden, büyük, beyaz, pembe veya kırmızı renkte çiçekler açan, dayanıklı yapraklı bir bitki. Japon gülü. Çin gülü (Camellia japonica)
nakil etmek14:43:16
bk. nakletmek
ekvatoral14:43:12
Ekvatorla ilgili eşleksel
mahvetme14:43:06
Mahvetmek işi
Japon bezi14:43:03
Japonya"da üretilen bir bez
lağım14:43:02
Bir yerleşim merkezinde pis suların akıp gitmesi için yer altında açılmış kanal, geriz
BAĞLILIK14:43:01
Bağlı olma durumu, merbutiyet
ağaç küpesi14:43:00
Hatmi
transfer14:42:58
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
kirmen14:42:54
Elde yün eğirmeye yarayan tahtadan yapılmış araç
yapımcı14:42:54
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
Dergah14:42:52
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
Anaerkil14:42:50
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
orkide14:42:46
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
sena14:42:45
Övme
TANIM14:42:42
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
Kal14:42:40
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
ay parçası (gibi)14:42:39
(kadın veya kız için) çok güzel
bağlam14:42:35
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
sıkılgan14:42:33
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
Müsavi14:42:32
Eşit, denk
Latin çiçeği14:42:28
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
yaban arısıgiller14:42:15
Toplu olarak yaşayan iğneli yaban arıları familyası
duvar14:42:13
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
rikkatli14:42:10
Duygulu, sevecen
eskitme14:42:08
Eskitmek işi
Gizleme14:41:57
Gizlemek işi
doldurulma14:41:50
Doldurulmak işi
sac14:41:48
Yassı demir çelik ürünü
pirzola14:41:18
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
vefa14:41:11
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
Kural14:41:02
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
kerkenez14:40:58
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
hidrosiyanik14:40:57
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
uzlaştırıcı14:40:30
Uzlaşmayı sağlayan
ses seda14:40:21
Haber, iz, alâmet, belirti
yiyicilik14:40:21
Yiyici olma durumu, irtikâp
ulussever14:40:20
Ulusunu seven (kimse), milliyetperver
Tutuklu14:40:15
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
sefalet çekmek14:40:06
yoksul ve perişan yaşamak
prens14:40:03
Hükümdar ailesinden olan erkeklere verilen unvan
nanemolla14:40:03
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
ikinci çağ14:40:01
Yeryüzünün yaklaşık yüz elli milyon yıllık çağı, mezozoik
noktalama14:39:51
Noktalamak işi
DAYANIKLILIK14:39:47
Dayanıklı olma durumu, metanet
Bıkma14:39:32
Bıkmak işi
kişi zamiri14:39:28
Kişilerin yerine kullanılan zamir
MIZRAP14:39:25
Telli çalgıları çalmaya yarayan ve ağaç, kemik, maden veya kiraz ağacından yapılan alet, çalgıç, tezene
plânetaryum14:39:25
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
müteallik14:39:24
İlişkin, ilgili
izmihlal14:39:22
Yıkılma, çökme
baraj14:39:21
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
drama14:39:18
Dram
geçim derdi14:39:16
Geçim sıkıntısı
faydalanma14:39:03
Yararlanma
MAZHARİYET14:39:01
Erişme, elde etme
divik14:38:58
Akkarınca, termit
nahiye14:38:55
Bucak
turkuaz14:38:53
bk. Türkuaz
namert14:38:52
Korkak, alçak, mert olmayan
HİKAYE14:38:49
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
bileme14:38:38
Bilemek işi
pozitif14:38:35
Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, olumlu, müspet
denek taşı14:38:32
Altın, gümüş gibi madenlerin ayarını anlamak için, sürtüldükleri bir tür taş, mihenk
kandırma14:38:16
Kandırmak işi
OLGUNLUK14:38:11
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
TEMLİK14:37:55
Mülk olarak verme
öbür14:37:54
"Bu" zamiriyle belirtilen bir şeyden sonda olan, öteki, diğer
kahverengi14:37:52
Kavrulmuş kahvenin rengi
Bulaşma14:37:44
Bulaşmak işi
Berrak14:37:40
Duru, temiz, aydınlık, açık
katmerli14:37:35
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
İnam14:37:34
Emanet, vedia
masa14:37:32
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
rahat14:37:30
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
maranta14:37:30
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
asimilâsyon14:37:28
Benzer hâle getirme, kendine benzetme, kendine uydurma, özümleme
Fıtrat14:37:25
Yaradılış, hilkat
mideci14:37:21
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
yöneticilik14:37:17
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
kontrolörlük14:37:12
Denetçilik
ceylan14:37:09
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
arz etmek14:37:05
sunmak
öç14:36:53
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
sayaç14:36:51
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
Tamah14:36:51
Aç gözlülük, hırs
değersiz14:36:50
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
mafevk14:36:47
Üst aşamada bulunan
DÜZGÜN14:36:35
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
oynak14:36:34
Kımıldayan, yerinde sağlam durmayan, hareketli
kıtaat14:36:28
Kıtalar, ana karalar
Aldanmak14:36:27
Bir hileye, bir yalana kanmak
KARLI14:36:15
Üstünde kar bulunan
talih kuşu14:36:10
İyi talih
Mahluk14:36:01
Yaratık, yaratılmış
Kınnap14:35:50
Sicim
Çerkez14:35:49
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
Hekimlik14:35:48
Hekimin yaptığı iş
teorisyen14:35:47
Kuramcı
kurçatovyum14:35:41
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
başlamak14:35:39
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
ipekli14:35:34
İpekten yapılmış veya içinde ipek bulunan (kumaş)
cefa14:35:28
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
tan14:35:25
Güneş doğmadan önceki alaca karanlık
Adap14:35:15
Töre
koyacak14:35:10
İçine öte beri koymaya yarayan şey
formalite14:35:05
Yöntem veya yasaların gerektirdiği işlem
aksiyom14:35:00
Kendiliğinden apaçık olan ve böyle olduğu için öteki önermelerin ön dayanağı olan temel önerme, belit, mütearife
sofistike14:34:57
Aşırı ölçüde yapmacıklı davranan (kimse)
müteşekkil14:34:52
Oluşmuş, meydana gelmiş
dalancı14:34:49
Lobici
teeddüp14:34:45
Utanma, sıkılma
çıkrıkçı14:34:38
Çıkrık yapıp satan kimse
geçimsizlik14:34:11
Geçimsiz olma durumu
kanton14:34:06
İsviçre Konfederasyonunu oluşturan devletlerden her biri
ehil14:34:01
Topluluk, cemaat
matematiksel14:33:58
Matematik bilimi ile ilgili olan, riyazî
Yetke14:33:48
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
manikür14:33:47
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
Bağırsak iltihabı14:33:45
Sindirim organında oluşan iltihabî durum ve buna bağlı hastalık