reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

ANALİZ06:36:27
Çözümleme, tahlil
talika06:35:35
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
renksemez06:33:55
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
bilhassa06:31:55
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
mezhep06:31:06
Bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her biri
tertip06:30:47
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
acul06:30:24
Tez canlı, içi tez, ivecen
janjan06:30:23
Yanardöner, şanjan
genç06:30:16
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
tercih06:30:04
Bir şeyi öbürüne göre daha iyi, üstün veya önemli sayma, yeğ tutma, yeğleme
ittifak06:29:57
Anlaşma, uyuşma, bağlaşma
nakisa06:29:00
Eksiklik, kusur
ateşin06:28:28
Ateşli, coşkun
DRAM06:27:25
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
hikayecilik06:27:18
Hikâye yazma veya anlatma sanatı, öykücülük
doyurma06:26:52
Doyurmak işi
türlü06:26:27
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
badem içi06:26:11
Bademin dış kabuğu alındıktan sonra kalan içi
DARA06:26:04
Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı
cömertlik06:25:39
El açıklığı, verimlilik, semahat, mürüvvet
albenili06:24:58
Alımlı, çekici, cazibeli
adaletli06:24:51
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
voltaj06:24:45
(elektrikte) Gerilim
vicdanlı06:24:01
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
misafirhane06:23:49
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
mahrumiyet06:23:42
Yoksunluk
hipodrom06:23:04
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
pike06:22:32
Kabartmalı pamuklu kumaş
ilahiyatçı06:22:03
Tanrı bilimci, teolog
Ağrı06:20:41
Vücudun herhangi bir yerinde duyulan sürekli ve şiddetli acı
bostan06:19:49
Sebze bahçesi
düzen kurmak06:19:24
işler duruma getirmek
muaşeret06:19:17
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
derdest06:18:08
Yakalama, tutma, ele geçirme
arduaz06:17:55
Kayağan taş, kayrak
terbiyeli06:16:44
Topluluk kurallarına uygun olarak davranan,müeddep
zıh06:16:36
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
armonika06:16:19
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
santra06:14:44
Orta, orta alan, merkez
santur06:14:31
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
oylama06:14:25
Oy kullanma işi
çıkak06:13:53
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
çıkar06:13:28
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
züppeleşme06:12:56
Züppeleşmek işi veya durumu
Uygar06:12:05
Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medenîleşmiş, medenî, mütemeddin
şaşırma06:11:52
Şaşırmak işi
kodes06:11:39
Tutuk evi, hapishane, karakol
amenajman06:10:43
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
komut06:10:05
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
konut06:09:52
Bir insanın yatıp kalktığı, iş zamanı dışında kaldığı veya tüzel kişiliği olan bir kuruluşun bulunduğu ev, apartman gibi yer, mesken, ikametgâh
kapatma06:09:46
Kapatmak işi
koket06:09:39
Yosma
kakmacılık06:09:14
Kakmacı olma durumu
osuruk06:07:18
Yellenme
natuk06:06:58
Düzgün, güzel ve kolaylıkla söz söyleyen
amplifikatör06:06:42
Alçak veya yüksek frekanslı akımların gerilimini, şiddetini veya gücünü artırmaya yarayan araç, yükselteç
nazar06:06:36
Bakış, bakma, göz atma
aktinit06:05:20
Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plûtonyum, amerikyum, küryum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı
ÇARPIM06:04:36
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
DOLANIM06:03:18
Tedavül, sirkülâsyon
terfi etmek06:03:05
bir görevde derecesi yükselmek
barsam06:01:05
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
parasızlık06:00:47
Parasız olma durumu
Battaniye05:58:48
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
ele avuca sığmamak05:58:42
söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek
litre05:57:58
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
hindiba05:57:57
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
nominal05:57:44
Ad belirtilerek yapılan
lamise05:56:46
Dokunum
modem05:55:56
Bilgi işlem
Aygır05:55:19
Damızlık erkek at
blöfçü05:53:35
Blöf yapan (kimse)
yığılmak05:53:03
Çok sayıda birikmek toplanmak
kam05:52:40
bk. şaman
seyretme05:51:46
Seyretmek işi
mazhar olmak05:51:39
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
moren05:50:15
Buzul taş
motel05:49:57
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
insan bilimi05:49:44
Antropoloji
çerçeve05:48:14
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
teke tek05:48:07
Bire karşı bir
çukurluk05:46:34
Çukur olma durumu
durdurma05:46:33
Durdurmak işi
koltuk altı05:46:27
Kolun omuzla birleştiği yerin altındaki çukurluk
yedirme05:45:27
Yedirmek işi
sakıncasız05:45:17
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
halojen05:44:48
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
Akdeniz humması05:44:42
Malta humması
kadmiyum05:44:35
Atom numarası 48, atom ağırlığı 112,40 olan, 320° C" de ergiyen, 8.6 yoğunluğunda, gümüş beyazlığında, elektrik ve seramik sanayiinde kullanılan yumuşakça bir element. Kısaltması Cd
amonyak05:44:03
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
natır05:43:12
Kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri yıkayan kadın
aykırı düşmek05:42:34
uygun gelmemek, ters gelmek, ters düşmek
prezidyum05:42:24
Bütün yetkilerini eski S.S.C.B anayasasına özgü bir tarzda kullanan örgüt
yelölçer05:41:58
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
not almak05:41:13
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
tahammül05:40:54
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
diri05:40:53
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
epifit05:40:07
Üst bitken
mısır unu05:39:25
Kuru mısır tanelerinin öğütülmesiyle elde edilen un
epilog05:39:12
Bir eserin sonuç bölümü
geçersizlik05:38:52
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
salınım05:38:39
Salınmak işi
rafine05:35:34
İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış
kılık05:34:01
Bir kimsenin giyinişi, giyim, üst baş, kıyafet, kisve
münakale05:32:51
Ulaşım
börtme05:32:45
Börtmek işi
eğleşme05:32:31
Eğleşmek, oyalanmak işi, tevakkuf
yuvgulama05:32:00
Yuvgulamak işi
rakam05:31:32
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
nadas05:31:28
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
iktifa etmek05:30:38
yetinmek; kanmak
insiyak05:29:59
İçgüdü, sevkıtabiî
serencam05:29:46
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
cura05:29:40
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
kayağan05:29:21
Üzerinde kolaylıkla kayılan, kaypak
cana05:28:42
Sevgiliye hitap sözü
sergi05:28:36
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
sıvacı05:28:36
Duvarları sıvayan kimse
olguculuk05:28:33
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
Türemiş05:28:23
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
İŞLİK05:28:10
Atölye
mizahi05:28:03
İçinde gülmece bulunan, gülmece niteliği taşıyan (yazı, karikatür vb.)
caba05:27:57
Bir şey ödemeden, para vermeden alınan şey, bedava
adaleli05:27:54
Kaslı, kasları sıkı, gelişmiş
cari05:27:37
Akan
celp05:27:24
Getirtme, kendi üzerine çekme
kalender05:26:55
Gösterişsiz, sade yaşamaktan yana olan, alçak gönüllü (kimse), ehlidil, rint
şahıs05:26:50
Kimse, kişi, zat
anorak05:26:08
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
yaralamak05:25:57
Gücendirmek, incitmek, kırmak