reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon21:30:36
Tepki, aksülâmel
ari21:30:22
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
erguvan21:29:54
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
Tutacak21:29:19
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
LEKTÖR21:29:14
(üniversitede) Okutman
iniş aşağı21:29:12
İnişte aşağıya doğru
caiz21:29:11
Din, yasa, töre veya başka bakımdan işlenmesinde, yapılmasında sakınca olmayan, yapılıp işlenmesine izin verilen, uygun, yerinde sayılan, yakışık olan
KOŞUT21:27:57
(iki veya daha çok doğru için) İkişer ikişer aynı düzlem içinde bulunan ve kesişmeyen, muvazi, paralel
badana etmek (veya vurmak)21:27:52
badanalamak, badana yapmak
şıra21:27:36
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
kesim evi21:27:28
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
MÜTEAMMİM21:27:27
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
polemik21:27:05
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
Lütesyum21:27:03
Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir element. Sembolü Lu
ceriha21:26:56
Yara
İman21:26:22
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
memleha21:25:59
Tuzla
köpük21:25:49
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
taş basmacı21:25:06
Taş basması ile uğraşan kimse
çobanlama21:24:44
Kır yaşantısının ve özellikle çobanların aşk ve yaşayışlarını anlatan edebiyat türü, pastoral
YARGI21:23:50
Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme gibi yollara başvurularak, kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm
içeri21:23:28
İç yan, iç bölüm
Yağı21:23:28
Düşman, hasım
tuşe21:23:21
Dokunuş, dokunma
gönüldaş21:23:20
Duyguları aynı olanlardan her biri, candan dost
yerleşme21:23:08
Yerleşmek işi
Çalışma21:22:26
Çalışmak işi, emek, say
Bomboş21:22:12
Büsbütün, tamamen boş
Külliyen21:21:29
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
müzik bilimi21:21:26
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
çapullama21:21:24
Çapullamak işi
kinci21:21:06
Öç almak isteyen, kin tutan, kindar
SAVAT21:20:59
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
söz21:20:58
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
kavrayış21:20:44
Kavrama, anlama, algılama yetisi
Ke21:20:31
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
olgunlaşmak21:20:26
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
Seçilmiş21:19:56
Seçerek ayrılmış
aşina21:19:09
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
gelecekçilik21:19:07
Fütürizm
nebze21:18:48
Az şey, az
hitan21:18:47
Sünnet etme
rızk21:18:33
Yiyecek, içecek şey, azık
çocuk yuvası21:18:27
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
akort21:18:12
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
deşifre21:18:11
Çözülmüş, açıklanmış
aşırmak21:18:04
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
malî yıl21:18:03
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
Tartımlı21:17:45
bk. dizemli
başpehlivan21:17:40
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
sarahaten21:17:27
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
üsteleme21:17:18
Üstelemek işi, tekit
derici21:17:17
Dericilik yapan kimse
dikdörtgen21:17:14
Açıları dik olan paralel kenar
kare21:17:11
Kenarları ve açıları birbirine eşit olan dörtgen, dördül, murabba
art arda21:17:03
Birbirinin arkasından
atlı spor21:16:51
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
ŞURA21:16:41
(anlatana veya söyleyene göre biraz uzakta olan bir yeri belirtmek için kullanılır) Şu yer
Lr21:16:36
Lorentiyum"un kısaltması
ÖRGÜTLENME21:16:32
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
kahya21:16:11
Konak, çiftlik vb. yerlerde türlü işleri yapmakla görevli kimse
zapt21:16:07
Zor kullanarak ele geçirme
nefiy21:16:06
Sürme, sürgüne gönderme
Hırs21:15:39
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
sokur21:15:33
Köstebek
garson21:15:33
Lokanta, otel, pastahane, kahvehane gibi yerlerde müşterilere hizmet eden kimse
çok ayaklılar21:15:31
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
dengesiz21:15:25
Dengesi olmayan, muvazenesiz
Kurtboğan21:15:22
Çok yıllık otsu bir bitki, boğan otunun bir türü (Aconitum napellus)
bel bağı21:15:19
Bel kemeri
rende21:15:17
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
zamane21:15:01
Çağ, devir
ALKİL21:14:53
Alkol kökü
ressam21:14:51
Resim yapan sanatçı
KÜLHANBEYİ21:14:22
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
Devamlı21:14:19
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
gülbahar21:14:11
Kırmızı boya elde etmede kullanılan iyi bir cins toprak
sefer21:14:08
Yolculuk
koloni21:13:55
Sömürge, müstemleke
keşikleme21:13:53
Almaş, münavebe
KARİKATÜR21:13:46
İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde belirten, düşündürücü ve güldürücü resim
anyon21:13:41
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
eyvallah21:13:33
"Teşekkür ederim", "Allaha ısmarladık" ve "evet, öyle olsun" anlamlarında kullanılır
OLAĞAN21:13:33
Sık sık olan, olagelen, tabiî
resimlik21:13:25
Resim takmaya yarayan çerçeve
zihaf21:13:20
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
GEÇİMSİZ21:13:14
Çevresindekilerle iyi geçinemeyen, kavga çıkaran, huysuz, şirret
dilleşmek21:13:13
Dırlaşmak
ay ışığı21:13:06
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
tarassut etmek21:13:06
gözlemek, gözetlemek
geçersiz21:12:58
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
doğrulama21:12:51
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
inilmek21:12:51
İnmek işi yapılmak
matafora21:12:48
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
Ti21:12:48
Titan"ın kısaltması
tekelci21:12:43
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
nekbet21:12:35
Şanssızlık, talihsizlik
Mitolojik21:12:32
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
masrafa girmek21:12:31
bir iş veya yapım için çok para harcamak
salvo21:12:30
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
talika21:12:19
Dört tekerlekli, üstü kapalı, yaylı bir tür at arabası
özezer21:12:12
Özezerlikle ilgili olan, mazoşist
dirim kurgu21:12:06
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
çitlembik21:12:00
Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç, melengiç (Celtis)
okşamak21:11:58
Hafifçe dövmek
Küpe21:11:55
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
uygulama21:11:55
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
kör bağırsak21:11:44
Kalın bağırsağın ilk parçası
abasız21:11:38
Abası olmayan, aba giymemiş olan
Anma21:11:38
Birini veya bir şeyi akla getirerek sözünü etme
avunma21:11:36
Avunmak işi, teselli
marul21:11:32
Birleşikgillerden, geniş ve uzun olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki (Lactuca sativa)
ROSTO21:11:29
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
SEYYAR SATICI21:11:28
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
değerbilir21:11:27
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
forvet21:11:25
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
ses bilgisi21:11:20
Bir dilin seslerini boğumlanma noktalarını, boğumlanma özellikleri vb. bakımınlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik
sakat21:11:15
Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan (canlı)
alelıtlak21:11:13
Genel olarak
örs21:11:12
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
Feraset21:11:07
Anlayış, seziş, sezgi, zekâ
apandis21:11:06
Kör bağırsağın ince bir parmak gibi olan son bölümü
Şehir21:11:05
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
candan21:11:03
İçten, yürekten, gönülden, samimî
kulluk kölelik21:11:01
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
Kuru sıkı21:10:57
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
Ulama21:10:48
Ulamak işi
ziraatçı21:10:42
Tarımcı
kahil21:10:42
Erişkin
bulamaç21:10:37
Sulu, cıvık hamur