reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

Ahretlik22:05:09
Besleme kız
alt karşıt22:05:04
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
erkekler hamamı22:04:58
Sadece erkeklerin içinde yıkandığı veya erkeklere ayrılmış hamam
afiyet22:04:48
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
dolaşma22:04:44
Dolaşmak işi
uzun uzadıya22:04:33
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
ahiret22:04:08
bk. ahret
Bembeyaz22:04:04
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
muzaffer22:04:03
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
misket oyunu22:04:01
Bilyelerle oynanan oyun
Şiraze22:04:00
Ciltçilikte, kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince örülmüş şerit
hayırlı22:03:58
Yararı, hayrı olan
darülâceze22:03:49
Düşkünler evi
dolayı22:03:44
Dolay, çevre
gök adası22:03:40
bk. gök ada
Hisar22:03:34
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
dış22:03:30
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
köy muhtarı22:02:37
Köyü idare eden kimse, mutar
kritik22:02:35
Tehlikeli, endişe veren (durum)
iyelik22:02:27
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
otonomi22:02:17
Özerklik, muhtariyet
çabalama22:02:12
Çabalamak işi
sıçramak22:02:07
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
müzisyen22:02:07
Müzikçi, müzik sanatçısı
safra kesesi22:01:57
Öd kesesi
liken22:01:51
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
süregelen22:01:35
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
örgü22:01:34
Örmek işi veya biçimi
teknisyen22:01:33
Teknikçi
milat22:01:32
İsa peygamber"in doğduğu gün
sefahat22:01:18
Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık
çatı örtüsü22:01:06
Çatıların üstüne kiremit, çinko ve oluklu sac vb. ile kaplanan, tavana su geçmesini önleyen yapı bölümü
Netice22:00:54
Sonuç
atlı karınca22:00:46
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
İMAR22:00:37
Bayındırlık
diğer22:00:30
Başka, özge, öteki, öbür
seçmeli22:00:29
İstediğini seçmekte veya yapıp yapmamakta serbest olan, muhayyer
ingiliz22:00:28
İngiltere halkından olan kimse
kalın bağırsak22:00:21
Sindirim borusunun ince bağırsaktan anüse kadar ortalama 1,5 m uzunluğundaki bölümü
yarak22:00:20
Silâh
zifafa girmek22:00:09
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
zade22:00:08
Oğul, evlât
istavrit22:00:08
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
kasık bağı22:00:01
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
Görüngü21:59:34
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen
uymazlık21:59:26
Aykırılık, başkalık, mugayeret
bağ budamak21:59:18
bağdaki üzüm kütüklerini budamak
ekici21:59:09
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
mihnet21:58:49
Sıkıntı, üzüntü
kayıt defteri21:58:46
Kayıt yapılan defter
kılıç21:58:37
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
kumarhane21:58:30
Kumar oynanan yer
yolsuzluk21:58:28
Yolsuz olma durumu
vakitsiz21:58:27
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
koyar21:58:15
İki akarsuyun birleştiği yer
çarpış21:57:57
Çarpmak işi veya biçimi
görüşme21:57:45
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
Metis21:57:37
Kırma, azma, melez
KAZIMA21:57:20
Kazımak işi
limon sarısı21:57:12
Limon kabuğunun rengi
TABAKA21:56:54
Katman, kat
Teorem21:56:49
Kanıtlanabilen bilimsel önerne
ökse kuşu21:56:35
Saka kuşu
filolojik21:56:28
Filoloji ile ilgili
KabadAyı21:55:58
Korkusuz, iyi dövüşen, kendine özgü namus kurallarının dışına çıkmayan kimse
koşma21:55:56
Koşmak işi
talimat21:55:48
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
ayaz21:55:48
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
koşum21:55:42
Araba hayvanının kayış takımı
üvez21:55:23
Gülgillerden bir ağaç (Pirus sorbus)
batıl21:55:18
Doğru ve haklı olmayan
çekiç21:55:17
Çivi çakmak, madenleri dövmek gibi işlerde kullanılan ve bir sapla dövecek bir maden bölümden yapılmış araç
TUMBA21:55:10
Alt üst (etme, olma)
Nemçe21:54:25
Osmanlılarca, Avusturya"ya ve halkına verilen ad
Atatürkçü21:54:16
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
ölü yıkayıcı21:54:06
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
sakıncasız21:54:05
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
yayma21:53:59
Yaymak işi
ödenek21:53:55
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
dedikodu21:53:52
Konusu çekiştirme veya kınama olan konuşma, kılükal
Yayın21:53:44
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
ördekgiller21:53:34
Kısa bacaklı, perde ayaklı, süzgeç gagalı su kuşları familyası
ihtiva etmek21:53:33
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
anif21:53:33
Sert, kaba
vasatî21:53:08
Orta, ortalama
yapılı21:53:04
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
palmiyegiller21:53:00
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
kovma21:52:58
Kovmak işi
muharebe21:52:55
Savaşma, vuruşma, harp etme, iki ordu arasındaki çarpışma, savaş
pastırma21:52:53
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
meteor21:52:50
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
şirin21:52:15
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
diskotek21:52:13
Plâk, ses bandı koleksiyonu
dejenere olmak21:52:13
soysuzlaşmak, yozlaşmak
Kaside21:51:47
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
Yazıhane21:51:44
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
merdane21:51:40
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
pintilik21:51:40
Pinti olma durumu veya pintice davranış, hisset
tahlili21:51:33
Çözümlemeli
ortaklık21:51:28
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
süsen21:51:19
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
katlanma21:51:14
Katlanmak işi
ANASIR21:50:54
Unsurlar, ögeler
dalgakıran21:50:48
Kıyı kuruluşlarını, tekneleri, dalgaların yıpratıcı etkisinden korumak veya gemilerin yük alıp boşaltmasını sağlamak amacıyla liman ve iskele önlerine yapılan uzun set
Ayık21:50:34
Sarhoşluğu veya baygınlığı geçmiş olan
POLONYALI21:50:09
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
teskin21:50:08
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
mine21:49:47
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
he21:49:24
Helyum"un kısaltması
salya21:49:08
Ağızdan sızan tükürük
Kalıcılık21:49:08
Kalıcı olma durumu
dekorcu21:48:42
Mesleği dekor yapmak olan sanatçı
Dolama21:48:38
Dolamak işi
dili tutuk21:48:30
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
ıska21:48:28
Boşa çıkarma, rast getirememe
MENZİL21:48:27
Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak
yaratılış21:48:13
Yaratılmak işi veya biçimi
çılgın21:48:11
Aşırı davranışlarda bulunan, deli, mecnun
erek21:47:24
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
açık sözlü21:47:23
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
yıl21:47:22
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
efemine21:47:21
Kadınlara benzeyen veya kadınsı davranışlar içinde görünen, davranış ve kılık kıyafet bakımından kadına özenen (erkek)
yeterlik21:47:17
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
Otama21:47:12
Otamak işi, tedavi
mirasyedilik21:47:10
Mirasyedi olma durumu veya mirasyediye yaraşır davranış
ruba21:47:03
Giysi, giyecek
çocuk yuvası21:46:50
Genellikle çalışan kadınların küçük çocuklarını sabah bırakıp akşam aldıkları bakım evi, kreş
haram21:46:50
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
güverte21:46:46
Gemide ambar ve kamaraların üstü
lüfer21:46:35
Hanigillerden, eti beyaz, tadı güzel, gövdesi pullu bir balık (Temnodon saltator). Lüfer, büyüklüğüne göre sırasıyla şu adları alır: Defneyaprağı, çinakop, sarıkanat, lüfer, sırtıkara, kofana