reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

erosal02:52:37
Erosçu, erotik
demagoji02:52:34
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
HOŞUNA GİTMEK02:52:24
biri beğenmek
tamah02:52:23
Aç gözlülük, hırs
Radyum02:52:18
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
kemiksiz02:51:36
Kemiği olmayan, kemiği ayrılmış
akıbet02:51:10
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
göçebe02:51:00
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
Erkeksi02:50:49
Erkeğe benzeyen, erkeği andıran, erkeğe yaraşan
mağrur02:50:18
Kurumlu, gururlu
yaban domuzu02:49:59
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
teknik02:48:47
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
amca02:48:40
Babanın erkek kardeşi
kucaklamak02:48:31
Kucağına almak, kucağında taşımak
kumaşçı02:48:24
Kumaş fabrikası olan veya kumaş satan kimse
batak çulluğu02:47:46
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
sinirsel02:47:44
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
parselleme02:47:18
Parsellemek işi
akaç02:47:10
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
inkıta02:47:04
Kesilme, kesinti
enzim02:46:32
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
tinselcilik02:46:09
Evrenin gerçeğinin manevî nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların hepsinin fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhî yapısı bulunduğunu ileri süren görüş, spiritüalizm
kocaman02:45:22
Çok iri, büyük, koca
satı02:45:19
Satmak işi, satış
öykünce02:44:59
Fabl
akkuş02:44:55
Atmaca, yırtıcı bir kuş
zatürree02:44:14
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
asansör02:44:10
İnsanları veya yükleri bir yapının bir katından ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren elektrikle işler araç
remil02:43:36
Kumda birtakım çizgiler çizerek fala bakma
lekeli humma02:43:33
Tifüs
talk02:43:24
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
fekül02:43:13
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
âşıktaşlık02:43:09
Karşılıklı sevişme, muaşaka
kitapçı02:42:57
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
boran02:42:57
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
Sürdürme02:42:52
Sürdürmek işi
zoraki02:42:05
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
çanak02:41:52
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
yasaklanma02:41:51
Yasaklanmak işi
oluk02:41:37
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
öncülük02:41:19
Öncü olma durumu
konjonktür02:41:14
Bir ülkenin ekonomik hayatının yükselme ve alçalma yönünde gösterdiği inişli çıkışlı, dalgalı hareketlerin bütünü
ucuz02:41:13
Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fiyatlı pahalı karşıtı
darlık02:41:10
Dar olma durumu
krizalit02:40:58
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
İlik02:40:33
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
EMME02:40:29
Emmek işi
ipotek etmek02:40:23
rehinde bırakmak, rehine koymak
gamze02:39:33
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
sözleşme yapmak02:38:24
bir sözleşmeyi yazılı olarak belirlemek, mukavele yapmak, kontrat yapmak
trajedi02:38:03
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
sinema tekniği02:37:51
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
paranoya02:37:48
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
cimrilik02:36:34
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
Ayıplama02:36:20
Ayıplamak işi, takbih
batma02:36:12
Batmak işi
ilçe02:36:11
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
dejenere02:35:58
Soysuz
ÖRGÜTLENME02:35:56
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
erişmek02:34:28
Bir yere ulaşmak, varmak
dolam02:34:23
Dolamak işinin her defası
atıl02:34:22
Tembel
KALİTE02:34:18
Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, nitelik
Tomar02:34:12
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri, kâğıt
yıkanmak02:33:53
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
nefesli çalgı02:33:26
bk. üflemeli çalgı
ahşap02:33:09
Ağaçtan, tahtadan yapılmış
düş02:32:52
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
BEYLİK02:32:43
Bey olma durumu
gayrimüslim02:32:20
Müslüman olmayan
sanal02:32:19
Gerçekte yeri olmayıp, zihinde tasarlanan, mevhum, farazî, tahminî
Mançu02:32:04
Mançurya halkından olan kimse
VONOZ02:31:48
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
uslu akıllı02:31:46
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
kalıtım bilimi02:31:34
Bitki, hayvan ve insanların kalıtım olaylarını inceleyen bilim, genetik
dikkatsiz02:31:27
İşinde dikkatli davranmayan, dalgın, savruk, özensiz
meşe02:31:23
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
poliçe02:30:59
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
ishal02:30:54
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
terki02:30:30
Eyerin arka bölümü
kuşkusuz02:30:21
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
Çivi02:30:02
İki şeyi birbirine tutturmak için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya ağaçtan yapılmış ufak çubuk
şifa bulmak02:28:31
iyi olmak, onmak
HÜT02:28:21
"Çok şişmek, kabarmak" anlamında kullanılan Hüt dağı gibi şişmek deyiminde geçer
İzlenimcilik02:27:00
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
harcıâlem02:27:00
Herkesin alabileceği, herkesin kullanabileceği, herkesin işine yarayan, her keseye uygun
yuma02:27:00
Yumak işi veya durumu
sömürge02:26:58
Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni
DOLAŞIM02:26:49
Dolaşmak işi
lef02:26:42
İçine sokma, iliştirme
permeçe02:26:04
Yedek olarak kullanılan ince halat
neon lâmbası02:25:56
Neon tüpü kullanılarak yapılan aydınlatma aracı
Ündeş02:25:43
Benzer sesle biten söz veya cümle
KU02:25:12
Kurçatovyum"un kısaltması
füme02:25:11
Duman rengi
öte beri02:25:06
Türlü, önemsiz, ufak tefek şeyler
kırılma02:24:16
Kırılmak işi
bayındırlaştırma02:23:32
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
musalla02:23:28
Namaz kılmaya yarayan açık yer
üzerine almak02:23:23
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
tarık02:21:45
Sabah yıldızı, Venüs
sinmek02:21:29
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
emmi02:20:54
Amca
teğmen02:20:49
Orduda rütbesi asteğmenle üsteğmen arasında olan, takım komutanlığı yapan subay
kesiş02:20:16
Kesmek işi veya biçimi
bulmak02:18:22
Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek
kakül02:17:37
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
enteresan02:17:34
İlgi çekici, ilginç
tar02:17:24
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
sermayecilik02:16:44
Sermayeci olma durumu
etilen02:16:42
Yanıcı, renksiz, az kokulu, 0,97 yoğunluğunda karbon ve hidrojen birleşimi
Ahır02:16:37
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
cesaretsiz02:16:27
Yüreksiz
diş02:16:14
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
ardiyeci02:15:53
Ardiye işleten kimse
bezemeli02:15:24
Süslü, dekoratif
değiş02:15:03
Değmek işi veya biçimi
kekelik02:14:55
Kekemelik
aparma02:14:34
Aparmak işi
temadi02:14:22
Sürme, sürüp gitme, uzama
el yazısı02:13:36
Elle yazılan yazı
çorak02:13:29
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
akbaş02:12:18
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
spazm02:12:15
Kasların, özellikle diz kaslarının iradesiz kasılması
taşlamak02:11:24
Bir şeyin içindeki taşları ayıklamak
hamel02:10:12
Koç burcu
antidot02:10:07
bk. panzehir
Çitmek02:09:40
Kumaştaki deliği örerek kapamak
mezbelelik02:09:32
Çöplük, mezbele
çitlembik02:09:06
Kara ağaçgillerden, mercimekten az büyük, buruk lezzette meyvesi olan bir ağaç, melengiç (Celtis)