reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

iç deniz19:29:10
Boğazlarla ana denize bağlı olan deniz
beygir19:28:58
At
şatafatlı19:28:33
Süslü ve gösterişli
beylik19:28:15
Bey olma durumu
annelik19:28:09
Anne olma niteliği veya durumu
yöreselleşme19:28:04
Yöreselleşmek işi
bey19:27:46
Günümüzde erkek adlarından sonra kullanılan saygı sözü
muhacir19:27:40
Göçmen
KARAKULAK19:27:29
Kedigillerden, çakala benzer vahşî bir hayvan (Caracal melanotis)
hazır19:27:23
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
hazım19:27:16
Sindirme, sindirim
harabe19:27:05
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
Veli19:26:47
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
refah19:26:32
Bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama, gönenç
bücür19:26:19
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
iridyum19:26:08
Atom ağırlığı 193,1 atom numarası 77, yoğunluğu 22,4 olan ve plâtin filizlerinde bulunan değerli bir element. Kısaltması İr
gösterge19:26:01
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
transfer19:25:53
Bir yerden başka bir yere taşıma veya götürme
tamamıyla19:25:28
Tam olarak, büsbütün, külliyen
kul köle (veya kul kurban) olmak19:25:10
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
uzmanlaşma19:25:04
Uzman durumuna gelme
çiftlik19:24:53
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
nişanlı19:24:50
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
bilgelik19:24:45
Bilge olma durumu ve niteliği
inceltici19:24:36
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
filoloji19:24:33
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
duyarsız19:24:22
Duyarlı olmayan
saflık19:24:16
Saf olma durumu; temizlik, arılık
dört bir taraf (veya yan)19:23:46
her yan, bütün çevre
kenar mahalle19:23:46
Şehrin merkezinden uzak ve çoğu kültürsüz, görgüsüz ve fakir halkın oturduğu semt
bakaç19:23:34
Dürbün
aşağı yukarı19:23:28
Tama yakın, yaklaşık olarak
yıldırımkıran19:23:10
Yıldırımsavar
firavunlaşma19:23:09
Firavunlaşmak işi
observatuvar19:23:03
Gözlem evi, rasathane
palmiye19:22:59
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
müdafi19:22:50
Savunucu
çenesi düşük19:22:42
Çok gereksiz şeyler konuşan, boşboğaz, geveze
seçim19:22:39
Seçmek işi
Dengeleyici19:22:38
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
yetişmiş19:22:36
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
analoji19:22:30
Benzeşim, benzeşme
hareket19:22:10
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
marina19:21:55
Küçük teknelerin ve yatların barınabilmeleri için özel bir mendirekle çevrilen veya bir liman içinde ayrılan deniz alanı, yat limanı
istizah etmek19:21:55
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
kafi gelmek19:21:42
yetmek, yetişmek
akşın19:21:40
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
aylandız19:21:29
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
şükran19:21:16
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
neptünyum19:21:09
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
talimat19:20:36
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
dut19:20:24
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
dip19:20:18
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
din19:20:12
Tanrı"ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum
dik19:20:06
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
anlayış19:19:49
Anlamak işi veya biçimi, telâkki, zihniyet
dev19:19:40
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
oğul otu19:19:39
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
deh19:19:34
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
d D19:19:21
Türk alfabesinin beşinci harfi. De adı verilen bu harf ses bilimi bakımından ötümlü, patlayıcı diş eti ünsüzünü gösterir
ela19:19:00
Gözde sarıya çalar kestane rengi
ebe19:18:54
Doğum işini yaptıran kadın
ege19:18:42
Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her türlü davranışında sorumlu kimse, veli, iye
katı19:18:36
Sert, yumuşak karşıtı
ilave19:18:36
Katma, ekleme, ulama, ek
ilbay19:18:29
Vali
alp19:18:09
Yiğit, kahraman
kemik bilimi19:18:06
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
alg19:17:56
Su yosunu
ahi19:17:50
Ahilik ocağından olan kimse
ali19:17:44
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
alçaklık19:17:44
Alçak olma durumu
aks19:17:38
Dingil
aka19:17:31
Büyük kardeş, ağabey
değinme19:17:18
Değinmek işi, temas
nim19:17:18
Yarı
nan19:17:13
Ekmek
nal19:17:09
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
nam19:17:05
Ad
dik başlı19:17:01
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
nar19:17:01
Nargillerden, yaprakları karşılıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük bir ağaç (Punica granatum)
nas19:16:52
Açıklık, açık ve kesin yargı
naz19:16:46
Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış, cilve
ney19:16:40
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
nem19:16:36
Havada bulunan su buharı
net19:16:32
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
nur19:16:26
Aydınlık, ışık, parıltı
tul19:16:20
Uzunluk
beddua etmek19:16:16
ilenmek, intizar etmek
tur19:16:14
Dolaşma
barınma19:16:13
Barınmak işi
meyhane19:16:06
İçki satılan ve içilen yer, içki yeri
tun19:16:02
Gizli yer, köşe bucak
uzo19:15:55
Yunan rakısı
söyleyiş19:15:53
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
rop19:15:37
Çoğu tek parça kadın giysisi
ulu19:15:33
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
rol19:15:27
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
ret19:15:15
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
raf19:15:09
Üstüne öte beri koymak için dolaba veya bir dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha
ram19:15:02
Boyun eğen, kendini başkasının buyruğuna bırakan
biçici19:15:00
Biçmek işini yapan (kimse)
rab19:14:56
Tanrı
rus19:14:43
Rusya Federasyonu"nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimse
ruz19:14:37
Gün
rum19:14:31
Müslüman ülkelerde oturan Yunan asıllı kimse
ruf19:14:25
Çatı, dam
yara izi19:14:18
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
demokrat19:14:12
Demokrasi yanlısı
Sos19:14:12
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
ferişte19:14:10
Melek
alüminyum taşı19:14:05
Boksit
Soy19:14:00
Manzum söz
Ski19:13:53
Kayak
palanga19:13:35
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
bağlam19:13:30
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
üç beyaz19:13:26
Un, şeker ve yağı anlatan bir söz
sıfır19:13:11
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
HİZMETÇİ19:12:59
Hizmet gören kimse
klas19:12:54
Sınıf
Bölme19:12:47
Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim
ahlat19:12:38
Gülgillerden, kendi kendine yetişen, üzerine armut aşılanan ağaç, yaban armudu (Pirus piraster)
adam akıllı19:12:17
bk. adamakıllı
Ayrıcalık19:12:11
Başkalarından ayrı ve üstün tutulma durumu, imtiyaz
sızılı19:12:05
Sızısı olan
komuta19:12:03
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
evlatlık19:11:52
Evlât olma durumu
süyüm19:11:46
İğneye geçirilen bir sap iplik
ibiş19:11:31
Orta oyununda çoğu kez aptal uşak rolünü oynayan komik
terim19:11:14
Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah