reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

Keklik20:34:30
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
Deniz mili20:33:24
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
gözlükçülük20:33:07
Gözlük satma işi
müseddes20:32:32
Altıgen
balama20:32:14
Orta oyununda Rum tipi
ölet20:31:57
Öldürücü hastalık salgını, kıran
kaygana20:30:52
Omlet
MÜSTESNA20:30:45
Bir bütünün veya kuralın dışında olan, kural dışı, şaz
ABRA20:28:11
Bozuk teraziyi dengelemek için hafif gelen kefeye konulan taş, demir, çivi gibi ağırlık, dara
nezle20:27:36
Soğuk almaktan ileri gelen, burun akması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, dumağı
bidon20:26:25
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
namert20:25:58
Korkak, alçak, mert olmayan
tırmık20:25:57
Tırnak beresi
sayı göstergesi20:25:48
Sayıları veya sayı durumunu gösteren levha, skorbort
kavuşma20:24:33
Kavuşmak işi, buluşma, telâki
isyan20:24:22
Herhangi bir amaçla kurulu düzene veya devlet güçlerine karşı gelme, baş kaldırma, ayaklanma
Salat20:24:00
Namaz
malama20:23:07
Samanla karışık tahıl
Kurutmalık20:22:29
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
çenesi kuvvetli20:22:29
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
sesçil20:22:19
Sesleri bütün özellikleri ve ayrıntılarıyla gösteren, fonetik
ağız dalaşı20:20:54
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
vardiya20:20:26
Gemilerde beklenen nöbet
ufuk çizgisi20:20:17
Göz eriminde geçen yatay düzlemle kesiştiği çizgi
makine20:20:08
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
esefle20:19:51
Üzülerek, acınarak
orijinal20:19:33
Özgün
musibet20:18:34
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
amberbaris20:18:01
Sarı çalı
bedii20:18:00
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
bekri20:17:24
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
kevser gibi20:17:07
(içecekler için) tatlı, lezzetli
İdareci20:16:49
Yönetici
Mihrap20:16:31
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
bevliye20:15:51
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
kıt20:15:21
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
iveğen20:14:56
İvecen
ayrımlı20:14:54
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
koordinat20:14:43
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
GÖRMEZ20:14:38
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
görgülü20:14:00
Görgüsü olan
darmadağınık20:12:47
Darmadağın olmuş
muvazi20:12:35
Koşut, paralel
mazot20:12:20
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
kelime20:11:55
Anlamı olan ses veya ses birliği, söz, sözcük
İsteme20:11:10
İstemek işi
tapınmak20:11:06
Tanrıya karşı kulluk görevini yerine getirmek, ibadet etmek
yırtıcı kuş20:10:52
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
Lider20:10:34
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
şaful20:10:06
Bal konulan ufak tekne
birikme20:09:07
Toplanıp yığılma
akraba20:09:03
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
anekdot20:08:20
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
yetinme20:08:01
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
iklimleme20:08:00
Yapıların sıcaklık, nem ve temizliğini sağlamaya, gerekli hava akımını gerçekleştirmeye ilişkin işlem
şiirsel20:07:42
Şiir niteliği olan
bezek20:07:11
Süs, ziynet
karnından konuşan20:06:52
bk. vantrilok
portakal suyu20:06:50
Portakal sıkılarak elde edilen su
bezme20:06:21
Bezmek işi
yer bilimi20:05:31
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
sıkıntılı20:05:26
Sıkıntısı olan
asetik asit20:05:23
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
pekiyi20:05:19
Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan en yüksek başarı derecesi
ateh getirmek20:04:27
bunamak
itaatli20:02:28
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
Soluk20:02:06
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
efsane20:02:01
Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayalî hikâye, söylence
boşa gitmek20:01:25
(harcanan emek, para) hiçbir işe yaramamak, olumlu bir sonuca ulaşamamak
ispirto20:00:58
Etil alkol
doğaçtan20:00:27
Birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi (söylemek, konuşmak), irticalen
dindar20:00:05
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
istençli19:59:36
İradeyle yapılan, iradî
akabe19:59:11
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
muteriz19:58:53
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
teeddüp19:58:35
Utanma, sıkılma
çekiştirme19:58:18
Çekiştirmek işi
sekene19:57:42
Bir yerde oturanlar, sakinler
Kelam19:57:40
Söz
YETKE19:57:35
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
tüberküloz19:57:28
Verem
gebre19:57:24
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
telek19:57:24
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
krom19:56:03
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
bohçacı19:55:46
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
özel ulak19:55:36
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
aterina19:55:10
Gümüş balığı
toprak köleliği19:54:54
Toprağa bağlı kölelik düzeni
BEDAHETEN19:53:44
Birdenbire, ansızın, düşünmeksizin
çatal ağız19:53:20
Bir ırmağın denize kavuştuğu yerde lığların birikmesiyle oluşan üçgen biçimli ova, delta
komi19:53:02
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
yaban armudu19:53:01
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
hatırlama19:52:50
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
itidal19:52:40
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
ileri gelenler19:52:33
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
koyu19:52:22
Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı
kenar semt19:51:30
bk. kenar mahalle
ihtimal19:50:52
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
sıradanlık19:50:49
Sıradan olma durumu
insiyak19:50:41
İçgüdü, sevkıtabiî
kuyruk sokumu kemiği19:50:13
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
tebdilihava19:49:55
Hava değişimi
Paye19:49:35
Rütbe, derece aşama
ıslahat19:49:18
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
töre bilimi19:48:37
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
soy sop19:48:02
Bütün soy ve hısımlar
takma19:47:57
Takmak işi
muharrer19:47:39
Yazılmış, yazılı yazıya geçirilmiş
Kök boyası19:47:33
Kök boyasıgillerden, 1-2 m uzunluğunda, çalı görünüşünde, gövdesi sert dikenli, çok yıllık bir bitki, kızıl boya, kızıl kök (Flubia tinctorum). Bu bitkinin sürüngen ve kırmızı renkteki kök sapları boyacılıkta kullanılır
misilleme19:46:44
(kötü bir davranış) Dengiyle karşılama
piyango19:46:31
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
güney19:46:12
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
aristokrasi19:46:07
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
vale19:45:49
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
yerindelik19:45:43
Yerinde olma durumu, isabet
merhamet19:44:23
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
yeterlik belgesi19:44:18
Uzmanlık belgesi, ehliyet
efelek19:44:09
Lâbada
nefis19:43:51
Öz varlık, kişilik
soyluluk19:43:47
Soylu olam durumu, asillik, asalet, necabet
Kiraz19:43:06
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
eşraf19:42:53
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
namazsız19:42:30
Aybaşı durumunda olan (kadın)
bezeme19:42:21
Süsleme, tezyin
cambaz19:41:56
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
verimsiz19:41:20
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz
Dağ çayı19:40:11
bk. ada çayı
cevaz19:40:04
İzin, müsaade
HİSTERİ19:40:00
bk. isteri
tanıtmak19:39:24
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek