reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

kayırmak13:07:55
Birini, başkalarının veya işin zararı pahasına tutmak, haksız yere kolaylıklar sağlamak" iltimas etmek
MİLLİ13:07:50
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
deve dişi13:07:46
(nar, buğday vb. için) İri taneli
sığırtmaç13:07:41
Sığır güden kimse, sığır çobanı
yeniçerilik13:07:38
Yeniçeri olma durumu, yeniçeri askerliği
öncel13:07:35
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
ÇELİŞİK13:07:33
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
cemiyet13:07:32
Dernek
titreşim13:07:30
Küçük ve hızlı salınım, ihtizaz
önder13:07:28
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
öneze13:07:27
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin
defnetme13:07:25
Defnetmek işi, gömme
öneri13:07:24
Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif
paralı13:07:22
Parası çok olan, zengin (kimse)
Acuze13:07:19
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
çayır kuşu13:07:17
Tarla kuşu
keçisağan13:07:16
Çobanaldatan, dağ kırlangıcı
taşak13:07:15
Er bezi, erkeklik bezi, haya
önsel13:07:09
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
dil tutukluğu13:07:06
Dilin iyi çalışmamasından ileri gelen söyleme güçlüğü
derlemcilik13:07:03
Koleksiyonculuk
taslama13:06:59
Taslamak işi
evlâ13:06:56
Daha iyi, yeğ
desteklemek13:06:53
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
ton balığı13:06:46
Orkinos
hamam böceğigiller13:06:45
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
boyun borcu13:06:41
Yapılması gereken ödev, vecibe
ayrım13:06:35
Ayırmak işi, tefrik
BÜYÜMEK13:06:34
Yetişmek
kıyıcı13:06:31
Kıymak işini yapan kimse
kocasız13:06:25
Kocası olmayan (kadın)
miyokart13:06:22
Kalp kası
ortam13:06:15
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
çarpım13:06:13
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
hikâyeci13:06:11
Hikâye yazan, öykücü
tekaüt13:06:07
Emekliye ayrılma
değin13:06:01
Sincap
pelerin13:05:58
Omuzlardan aşağı dökülen, geniş, kolsuz bir çeşit üstlük, harmani
blöf13:05:54
İskambil oyunlarında elindeki kâğıtları olduğundan başka gösterme davranışı
veri işlem13:05:48
bk. bilgi işlem
13:05:47
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
fettan13:05:45
Fitneli, karıştırıcı
müşavir13:05:42
Danışman
meşe13:05:40
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
meşk13:05:39
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
blöfçü13:05:29
Blöf yapan (kimse)
kaknem13:05:27
Çirkin, huysuz
sorguç13:05:23
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
iş güç13:05:21
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
barmen13:05:17
Bar tezgâhtarı
soy sop13:05:15
Bütün soy ve hısımlar
Karakul13:05:14
Asıl yurdu Buhara"da Karakul bölgesi olan ve yurdumuzda da yetiştirilen, tüyleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun
yüksek13:05:12
Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan
şehvet13:05:08
Cinsel istek, kösnü
imtina13:05:06
Kaçınma, sakınma, çekinme
SAVAT13:05:03
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
suvarma13:05:02
Suvarmak işi
Gurur13:04:59
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
vezin13:04:57
Tartı
vebal13:04:50
Günah
Aftos13:04:48
Oynaş, metres
fişek13:04:41
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
şehevi13:04:35
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
ayrı13:04:32
Yerleri bir olmayan
şehnaz13:04:30
Klâsik Türk müziğinde bir makam adı
asetik asit13:04:29
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
engebe13:04:26
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
SALYA13:04:23
Ağızdan sızan tükürük
meşhur13:04:21
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
histerik13:04:19
bk. isterik
yürürlükten kalkmak13:04:17
uygulamadan kalkmak
bitki örtüsü13:04:15
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
Koridor13:04:14
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
camadan13:04:12
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
dümen bedeni13:04:09
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
RASYONEL13:04:03
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
tuzağa düşmek13:04:01
birilerince hazırlanan kötü bir duruma uğramak, oyuna gelmek
nakış ipliği13:03:54
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
titiz13:03:52
Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen, memnun edilmesi güç, müşkülpesent
titan13:03:49
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
kıvrım13:03:45
Bir şeyin kıvrılan yeri, büklüm
Küçük13:03:42
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
Şakuli13:03:40
Çekülle ilgili
siperlik13:03:37
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
çınlayış13:03:36
Çınlamak işi veya biçimi
anemi13:03:30
Kansızlık
bilgilendirme13:03:28
Bilgilendirmek işi veya durumu
yabanıl13:03:27
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
ebegümeci13:03:25
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
eğilim13:03:23
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
eğimli13:03:22
Eğimi olan
anyon13:03:19
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
aklanmak13:03:16
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
lafazan13:03:13
Geveze
amber balığı13:03:12
Balinagillerden, boyu 25 m"ye kadar çıkan, başı büyük, dişli, çok yırtıcı bir balık, ada balığı (Catodon macrocephalus)
akarca13:03:09
Kemik veremi
akaret13:03:07
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
anten13:03:06
Boşlukta yayılan elektromanyetik dalgaları toplayarak bu dalgaların transmisyon hatları içerisinde yayılmasını sağlayan cihaz
antik13:03:04
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
İspanyol müziği13:03:01
İspanyollara özgü bir tür müzik
ihsan etmek (veya buyurmak)13:03:00
bağışta bulunmak, bağışlamak
afiyet13:02:58
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
çilekeşlik13:02:57
Çilekeş olma durumu
soğurma13:02:52
Soğurmak işi, emme, massetme
evren bilimi13:02:49
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
mutasavvıf13:02:42
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
savaşmak13:02:37
Uğraşmak, mücadele etmek
başsızlık13:02:27
Başı veya başkanı bulunmama durumu
dik başlı13:02:27
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
kafiyesiz13:02:27
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
Dürbün13:02:26
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
faydalanma13:02:22
Yararlanma
yatık13:02:21
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
yatır13:02:19
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
baltalamak13:02:13
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
anevrizma13:02:11
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
eldeci13:02:08
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
çalı dikeni13:02:05
bk. karaçalı
bekleme13:01:59
Beklemek işi
hırslı13:01:58
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
fekül13:01:56
Patates gibi bazı bitkilerin yumrularında bulunan nişasta
maya13:01:55
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
malt13:01:50
Bira yapmak için çimlendirilip kurutularak hazırlanmış arpa
mart13:01:47
Yılın 31 gün süren üçüncü ayı
mark13:01:46
Alman para birimi
marn13:01:44
Çok ince taneli kil minerallerinden ve kalsitin değişik oranlardaki karışımından oluşan tortul kayaç, pekmez toprağı
masa13:01:41
Bir destek üzerine oturtulmuş bir tabladan oluşan mobilya
mavi13:01:40
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
mail13:01:38
Eğilimi olan
mala13:01:35
Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçiminde, yassı, demirden, üstten tahta saplı, duvarcı ve sıva aracı, sürgü