reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon17:41:54
Tepki, aksülâmel
eşref17:41:34
Çok onurlu, çok şerefli
İSKERLET17:41:14
Dikenli salyangoz
anı17:41:04
Hatıra
Yazıhane17:40:54
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
sübye17:40:49
Mürekkep balığı
yağma17:40:37
Yağmak işi
gelecek zaman17:40:24
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
fersizlik17:38:21
Fersiz olma durumu
alım17:38:02
Almak işi
siperlik17:37:39
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
tepki17:37:16
Bir cismin kendini iten veya sıkıştıran başka bir cisme gösterdiği karşı etki, aksülâmel, reaksiyon
müruruzaman17:36:08
Süre aşımı, zaman aşımı
kul köle (veya kul kurban) olmak17:35:00
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
İNDİRİM17:34:58
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
inançlı17:33:55
İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit
mayın dökmek17:33:51
denize mayın bırakmak, denizi mayınlamak
cangıl17:33:36
bk. cengel
başgarson17:32:34
Garsonların başı, metrdotel
bemol17:32:33
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
Alık17:32:06
Akılsız, sersem, budala, ebleh
facia17:30:56
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
Yaraşır17:30:52
Lâyık, uygun
lakerda17:30:51
Palamut, torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura
VETERİNER17:30:23
Hayvan hastalıkları hekimi, baytar
yeniçeri17:30:02
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
Zehirleme17:29:54
Zehirlemek işi veya durumu
Kuru sıkı17:29:52
Yalnız barutla sıkılanmış tüfek veya fişek dolgusu
eksiklik17:29:50
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
bezgin17:29:13
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
ŞAHİT17:28:51
Tanık
paralel17:28:48
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
kefalgiller17:27:41
Kefallarla onlara yakın türleri kapsayan kemikli balıklar familyası
sorguya çekmek17:25:58
bir suçla ilgili olarak soru sorup cevap istemek
tasfiyehane17:24:39
Arıtım evi, rafineri
beğeni17:24:37
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
ekose17:24:05
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
rayiç17:22:05
Bir para veya biriminin malın satış ve sürüm değeri
yıpranma17:21:33
Yıpranmak işi
Yönetimsel17:21:33
Yönetimle ilgili, idarî
mıstara17:20:16
bk. mastar
boş inanç17:20:12
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
kesme17:20:08
Kesmek işi
pir17:19:29
Yaşlı, koca, ihtiyar
tokaç17:19:20
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
Eti17:19:05
Hitit
olağanüstü17:17:30
Alışılmıştan, benzerlerinden farklı olan, fevkalâde
açık elli17:17:07
Cömert
suçlama17:16:11
Suçlamak işi, itham
şehbender17:16:09
Konsolos
pomat17:15:30
Genellikle saça sürülen yağlı ve kokulu merhem
inşa etmek17:15:23
kurmak, yapmak
naaş17:15:16
Ölen kimsenin vücudu, ceset
kontrolör17:14:45
Denetçi
mahrukat17:14:36
Yakacak, yakıt
birader17:14:11
Erkek kardeş
karaşın17:13:16
Esmer, sarışın karşımı
doğalcılık17:12:51
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
SARP17:12:37
Dik, çıkması ve geçilmesi güç, yalman
dirayet17:12:16
Yetenek, beceriklilik, zekâ
İşveren17:11:21
İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, patron
ferda17:10:40
Erte, yarın, yarınki
mumluk17:10:34
Mumu olan
ban17:10:11
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
sezgili17:09:51
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
şaşırıp kalmak17:09:11
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
Sonsuzluk17:08:30
Sonsuz olma durumu
Cüz17:08:10
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
tahsil17:07:55
(para için) Alma, toplama
SADAKAT17:07:22
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
agu17:06:38
Süt çocuklarının neşelendikleri zaman çıkardıkları ses
sinema sanatçısı17:05:54
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
koordinat17:05:49
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
vazgeçmek17:05:44
Eskiden beri yapmakta olduğu bir şeyi artık yapamaz olmak
Mutluluk17:04:39
Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet
hamail17:04:20
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
ahenksiz17:04:12
Uyumsuz, düzensiz
üç17:03:56
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
dilemek17:03:55
Biri için bir dilekte bulunmak
DASİT17:03:52
Kuvarslı diyorit birleşiminde olan bir sızıntı kütlesi
ra17:03:09
Radyum"un kısaltması
yak17:02:55
Tibet"te, Asya"nın bazı yörelerinde yabanî veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü (Bos grunniens)
nazari17:02:05
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
bopstil17:02:03
Züppece giyiniş biçimi
terilen17:01:05
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
gafil17:00:11
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
çalım17:00:06
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
aşure16:59:19
Buğday, nohut gibi taneleri, kuru yemişleri şekerle kaynatarak yapılan bir tür tatlı
elbet16:57:19
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
tın16:57:05
Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi
ful16:55:56
Taşkırangillerden, birçok türleri bulunan ağaççık ve bunun güzel kokulu beyaz çiçeği (Casmin sambac)
ayrılma16:54:29
Ayrılmak işi
İLKEL16:54:19
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
böbürlenmek16:54:10
çok böbürlenmek
serpme16:53:54
Serpmek işi
güzel duyuculuk16:53:47
Estetikçilik, estetizm
kadirşinas16:52:41
Değerbilir, iyilikbilir
şahane16:52:36
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
Yapıcı16:52:26
Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren
SIRA16:52:24
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
murabıt16:52:01
Savaşçı derviş
şiirsel16:51:48
Şiir niteliği olan
samimi16:51:48
İçten, içtenlikle
ce16:51:46
Seryum"un kısaltması
melankoli16:51:21
Kara sevda, malihulya
zikretme16:50:32
Zikretmek işi veya durumu
seda16:50:14
Ses, sada
daraban16:49:17
(kalp için) Vurma, vuruş, atış
tarih öncesi16:48:49
Yazının bulunmasından önceki çağlar
ölet16:48:08
Öldürücü hastalık salgını, kıran
nekbet16:47:15
Şanssızlık, talihsizlik
uygunluk16:46:14
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
İNTİKAM16:46:05
Öç
TEHLİKE16:45:09
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
Uzmanlık16:44:12
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
safsata16:44:09
Boş, temelsiz, asılsız söz
ZANAAT16:43:50
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
Tanrısız16:43:32
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
Velur16:43:20
Kadife
Şans16:43:09
Talih, baht, felek
azimet16:42:08
Gidiş
telef etmek16:41:33
öldürmek, mahvetmek
avuç16:41:24
Elin iç tarafı
vasıta16:41:12
Araç
Muştuluk16:41:02
Muştucuya verilen armağan, müjdelik
önerme16:39:13
Önermek işi
namdar16:39:07
Ünlü
yerleşim alanı16:38:23
Yerleşim merkezi
yarıştırma16:37:55
Yarıştırmak işi
silikatlaşmış16:37:52
Silisle birleşerek silikat durumu almış