reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon10:13:33
Tepki, aksülâmel
tersi10:13:32
bk. Tirsi
Yiğit10:13:31
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
kuyu10:13:30
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
kurs10:13:28
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
erotik10:13:23
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
VERİM10:13:23
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
kurmay10:13:22
Harp akademilerine girerek eğitimlerini başarıyla bitirmiş subay, erkânıharp
TEZYİN10:13:20
Bezeme, süsleme, donama
Hadım etmek10:13:17
kısırlaştırmak, enemek
Anket10:13:14
Soruşturma, sormaca
Alelacele10:13:10
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
Albeni10:13:04
Alım, çekicilik, cazibe
ATLAS ÇİÇEĞİ10:12:56
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
ön10:12:44
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
konaklama10:12:44
Konaklamak işi
ömür10:12:40
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
kanun10:12:32
Yasa
ömre bedel10:12:22
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
kademeli10:12:17
Aşamalı, basamaklı
ölümsüzlük10:12:14
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
kaba sıva10:12:12
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
iptida10:12:07
Başlangıç
cicili bicili10:12:07
Göze çarpan süslerle bezenmiş
insan bilimci10:11:57
Antropolog
ölümlü10:11:54
Gelip geçici, kalımsız, fani
inlemek10:11:48
Gür, uğultulu, yankılı ses çıkarmak
bildirge10:11:46
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
incelik10:11:42
İnce olma durumu
çorak10:11:41
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
çokluk10:11:38
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
iklim bilimi10:11:38
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
çok tanrıcılık10:11:36
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
iddia10:11:31
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav
kart10:11:30
Gençliği ve körpeliği kalmamış
hile yapmak10:11:26
aldatmak
çok ortaklı10:11:22
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
hayalci10:11:14
Bir şeyi gerçekleşmiş gibi kabul edip zihninde tasarlayan kimse
takas10:11:06
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
hayal10:11:05
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
Çöl10:11:02
Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra
haile10:10:59
Çok acıklı olay
gramer10:10:57
Dil bilgisi
zayıflık10:10:50
Zayıf olma durumu
getirimci10:10:42
Getirim sağlayan şey veya kimse
fay10:10:39
Kırık (III)
yolluk10:10:30
Yolculukta yenmek için hazırlanan yiyecek
fa anahtarı10:10:29
Portedeki notaların fa yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
evropiyum10:10:24
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
evrensel10:10:14
Evrenle ilgili
egemenlik10:10:05
Egemen olma durumu
eşref10:10:00
Çok onurlu, çok şerefli
eşlik etmek10:09:54
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
yanardağ patlaması10:09:48
Yanardağın püskürmeye başlaması
devlet10:09:44
Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasî bakımdan teşkilâtlanmış millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık
evsin10:09:42
Avlanırken avcıların hayvanlardan gizlendiği yer
dekorasyon10:09:38
Dekor yapma işi
tümör10:09:36
bk. ur
cezir10:09:34
Kök
teneffüs10:09:33
Solunum
ceylan10:09:31
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
tenasüp10:09:29
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
tek hücreli10:09:26
Bir hücreli
ceren10:09:26
Ceylan
istikrarlı10:09:24
İstikrarı olan, dengeli, kararlı
teessüf10:09:23
Acınma, yazıklanma, yerinme
cemal10:09:21
Yüz güzelliği
tabı10:09:18
Mizaç, huy, tabiat, karakter
cılız10:09:15
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
sıva10:09:13
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
su borusu10:09:09
Su veya su buharını bir yerden bir yere aktarmaya yarayan demir veya naylon boru
beraberinde10:09:04
yanında
ayniyat10:09:00
Kullanılmaya veya harcamaya elverişli, taşınması kolay eşya
solungaç10:08:56
Suda yaşayan hayvanların solunum organı, galsame
avukat10:08:52
Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
sinizm10:08:47
bk. Kinizm
filozof10:08:43
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
avlanma10:08:39
Avlanmak işi
sfenks10:08:34
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
atraksiyon10:08:32
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
atik10:08:27
Çabuk davranan, çevik
asma kilit10:08:25
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
seçici kurul10:08:21
bk. seçiciler kurulu
asit10:08:18
Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız
layiha10:08:15
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
aptal10:08:12
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
sayım vergisi10:08:12
Her yıl tespit edilen hayvan sayısı üzerinden alınan vergi
alto10:08:09
Kemanla viyolonsel arası büyük keman, viyola
sayıklama10:08:08
Sayıklamak işi
sayı boncuğu10:08:04
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
alt tabaka10:08:02
Tabakalardan altta bulunan
satranç tahtası10:08:00
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
alil10:07:58
Hastalıklı, sakat
sarmak10:07:57
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
samanlık10:07:52
Saman saklanan yer
sah10:07:46
Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır10:07:42
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
parazit10:07:38
Asalak
ali10:07:33
Kişi adı olarak aşağıdaki deyimlerde geçer
okuyucu10:07:32
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
al10:07:22
Alüminyum"un kısaltması
Uygun10:07:19
Yakışır, yaraşır, uz, mutabık, mütenasip
akrep10:07:18
Zodyak üzerinde Terazi ile Yay burçları arasında yer alan burç. Zodyak
aklamak10:07:11
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
noksan10:07:06
Eksik, eksiklik, kusur
afra tafra10:07:06
Çalım
aşikâr10:06:54
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
Zeybek10:06:51
Özellikle Batı Anadolu efelerine verilen ad
yüzeysel10:06:48
Yüzey ile ilgili, sathî
Yaya10:06:48
Yürüyerek giden (kimse)
Uçarı10:06:46
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
mızıka10:06:42
Bando
Tibet öküzü10:06:41
Yak, Tibet sığırı
müşavere10:06:35
Danışma, danış
Otlak10:06:34
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
müşahhas10:06:33
Somut, konkre
müzik10:06:29
Duygu, düşünce ve tek sesli veya çok sesli olarak anlatma sanatı, musiki
NEZİR10:06:25
Adak
mütemadiyen10:06:24
Ara vermeden, sürekli olarak, biteviye
mütekait10:06:21
Emekli
NEŞİDE10:06:19
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
müteallik10:06:18
İlişkin, ilgili
NE10:06:16
Türk alfabesinin on yedinci harfinin adı
müteahhit10:06:14
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
Mirat10:06:13
Ayna
mütareke10:06:04
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
MAnken10:05:57
Genellikle moda evlerinde giysileri alıcılara göstermek işiyle görevli kimse, model
MAZERET10:05:50
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
mütalâa etmek10:05:45
okumak
KIRAN10:05:43
Kırmak işini yapan (kimse)