reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon08:45:37
Tepki, aksülâmel
Ad çekme08:45:36
Ad çekmek işi, kur"a
yüzme havuzu08:45:33
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
Hamile08:45:31
Gebe, yüklü, aylı
küresel08:45:30
Küre ile ilgili olan
gümüş balığıgiller08:45:29
Kemikli balıklar takımının, örnek hayvanı gümüş balığı olan bir familyası
kireç taşı08:45:27
Kireç elde etmekte kullanılan, kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç, kalker, kireç
açısal08:45:23
Açı ile ilgili
Başçık08:45:21
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
başbuğ08:45:18
Eski Türklerde baş, başkan, komutan
durum vaziyeti08:45:11
Görünüş
oryantal08:45:07
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
SADAKAT08:45:03
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)08:45:01
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
alım satım08:44:59
Satın alma ve satma işi, alış veriş
şifre08:44:57
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
yüzde yüz08:44:55
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
DENİZ BİLİMİ08:44:51
Ana deniz bilimi, oşinografi
engelleyiş08:44:49
Engellemek işi veya biçimi
dikkatli08:44:37
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
şilte08:44:35
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
şilep08:44:33
Yük taşımaya yarayan gemi, yük gemisi
ayı08:44:31
Memelilerin et obur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan (Ursus arctos)
şimdi08:44:29
Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda
gayrimüslim08:44:27
Müslüman olmayan
hazakat08:44:19
(hekimler için) Ustalık, uzluk
samankapan08:44:17
Kehribar
isyancı08:44:15
Baş kaldırıcı (kimse), asi
belirme08:44:11
Belirmek işi, tebellür etme
yeğrek08:44:07
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
-a / -e08:44:03
Yönelme durumu eki: dağa, eve, yola, öne. Ünlü ile biten isimlerden sonra araya y sesi girer
YER FISTIĞI08:44:00
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
öküz08:43:58
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
belirteç08:43:56
Zarf
bibliyograf08:43:54
Bibliyografya uzmanı, kaynakları bilen uzman
Alp eren08:43:50
Derviş
Uzaklaşma08:43:47
Uzaklaşmak durumu
anlaşılan08:43:40
anlaşıldığına göre, galiba
iflâh08:43:33
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
farsça08:43:29
İran devletinin resmî dili
baş08:43:25
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
tatlı su ıstakozu08:43:23
Kerevit, kerevides
şeytan08:43:21
Din kitaplarına göre isyancı meleklerin, kötü ruhların başı olarak nitelenen varlık
08:43:19
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
öşür08:43:15
Aşar, ondalık
parçalamak08:43:09
Birliği bozmak amacıyla bölmek
kımıldama08:43:05
Kımıldamak, kımıldanmak işi
bahtsız08:43:03
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
TOPLULUK08:43:01
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
baskı08:42:59
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
tekrar etmek08:42:57
yeni baştan söylemek veya yapmak
yeni dünya08:42:55
Amerika ana karası
karşılık08:42:53
Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele
İcraat08:42:51
Yapılan işler, çalışmalar, uygulamalar
soya çekim08:42:49
Kalıtım, irsiyet, veraset
gözden geçirmek08:42:45
okumak
Yangın bombası08:42:43
Yangın çıkarmak için yapılan bomba
ÖLÜMCÜL08:42:41
Ölümle sona erme ihtimali olan veya ölümle sona eren
Sivilce08:42:39
İçinde irin bulunan küçük deri kabarcığı, en küçük çıban
püskürtücü08:42:35
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
niyaz etmek (veya eylemek)08:42:33
yalvarmak
YORGUN08:42:28
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
hazır para08:42:20
Nakit, elde mevcut para, likit
ağ torba08:42:17
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
alt dudak08:42:11
Dudaklardan altta bulunanı
gönül bağı08:41:59
Sevgi bağı, duygusal ilişki
kaymak taşı08:41:56
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
aside08:41:55
Un, et ve bamya ile yapılan bir Arap yemeği
yeltek08:41:54
İsteğinde kararlı olmayan veya konudan konuya geçiveren, hercaî
hiddetli08:41:51
Kızgın, öfkeli
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)08:41:47
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
sahip çıkmak08:41:40
kendinin olduğunu ileri sürmek
alışık olmak08:41:40
alışkanlık durumuna gelmek
çanak08:41:36
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
çamur08:41:32
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
İSTEM08:41:30
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, talep, arzu
çalma08:41:28
Çalmak işi
inşa etmek08:41:20
kurmak, yapmak
tektonik08:41:16
Parçalanıp dağılmış yer katmanlarının birbirleri ile olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu
yüzük08:41:13
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
Âmin08:41:09
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
merkeziyet08:41:04
Merkeziyetçilik
zabıta08:41:02
Yurt içinde genel düzen ve güveni korumakla görevli, iç işlerine bağlı kolluk gücü
A08:41:00
Seslenme bildirir
vasi08:40:58
Bir yetimin veya akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse
firar etmek08:40:56
kaçmak
BEL KEMİĞİ08:40:54
Omurga
ağzı pek08:40:52
Sır vermeyen, ketum
entelektüel08:40:46
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
veri08:40:41
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
vefa08:40:38
Sevgide sebat, sevgide durma, sevgi bağlılığı
veba08:40:36
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
gır08:40:34
Söz, lâkırdı
deniz kazı08:40:32
Akbaş
hazırlık08:40:30
Hazırlanmak için gereken şeyler veya durumlar
HİLAL08:40:28
Ayça, yeni ay
HİLYE08:40:26
Hz. Muhammed"in şekil ve şemaili yazılı levha
iltica08:40:22
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
Malarya08:40:20
Sıtma
sessizce08:40:12
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
kifayet08:40:10
Yetişir miktarda olma, yetme, kâfi gelme
besleme kız08:40:06
Besleme
Gümüş08:40:04
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
Güvenilir08:40:01
Güven duygusu veren, güvenilen
blâstulâ08:39:56
Yumurta hücresi embriyon olurken morulânın gelişerek içi boş yuvarlak biçime girmesi durumu, morulâ
kaderci08:39:53
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
cibilliyet08:39:51
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
Belirti08:39:49
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
ders almak08:39:47
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
ileri görüş08:39:45
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
nesnel08:39:43
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
yerini tutmak08:39:38
bulunmayan bir nesnenin yerini almak, onu aratmamak
dallama08:39:36
Dallamak işi
bütün bütüne08:39:34
Bütün olarak, tamamıyla
Yarı08:39:32
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
Gümüş balığı08:39:30
Gümüş balığıgillerden, beyaza yakın gümüş renginde bir deniz balığı (Atherina presbyter)
kesin olarak08:39:28
kesin bir biçimde, kesinlikle
maaile08:39:26
Ailece, ev halkıyla birlikte
niteleme08:39:24
Nitelemek işi
inkişaf08:39:20
Gelişme, gelişim
gürültü patırtı08:39:18
Kavga, gürültü
eşlik08:39:16
Eş olma durumu
bilumum08:39:08
Bütün, hep, kamu, ... -in hepsi
eşkin08:39:04
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
Çoluk çocuk08:38:59
Çocuklarla birlikte aile topluluğu
ISTILAH08:38:52
Terim
padişah08:38:47
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
türedi08:38:45
Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş kimse
muvaffak olmak08:38:43
başarmak, başarılı olmak; becermek
kraliyet08:38:41
Krallık