reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

fakih14:54:41
Fıkıh bilgini
istical14:54:29
İvedilik, acele etme, müstaceliyet
Nazi14:54:15
Nazizm yanlısı (kimse)
Gereç14:54:10
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
aşüfte14:54:09
Oynak, açık saçık kadın, kokot
mali14:53:43
Mal ve para ile ilgili, parasal
deniz14:53:18
Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi
Isıveren14:53:14
Isı açığa çıkaran, çevresine ısı salan (birleşme, tepkime), ekzotermik
kukla14:51:36
Hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven benzeri bir kesiti kullanarak, bir perdenin üzerinden oynatılan, bez ve karton gibi hafif nesnelerden yapılmış bebek
banknot14:48:58
Devlet bankası tarafından piyasaya çıkarılan kâğıt para
dun14:48:48
Alçak, aşağı, aşağılık
odun14:48:34
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
bezekçi14:47:53
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
nikap14:47:48
Yüz örtüsü, peçe
kadro14:47:46
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
KUNDA14:47:22
Bir çeşit büyük ve zehirli örümcek
bekri14:46:23
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
tesri14:46:14
Çabuklaştırma, hızlandırma
budamak14:45:05
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
gadir14:44:42
Haksızlık etme, zarar verme
nevroloji14:44:19
bk. nöroloji
ÖLÇEK14:44:09
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
KİLİM14:43:51
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
enflasyon14:43:47
Para şişkinliği
kaval14:43:47
Kamıştan yapılan, genellikle çobanların çaldığı, yumuşak sesli, perdeli büyük düdük
trok14:43:03
Değiş, trampa, mal değişi
UÇAK14:43:00
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
yancı14:42:30
Düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği
badiye14:41:46
Çöl
simya14:41:14
Alşimi
KALAY14:40:56
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
oturak14:40:46
Oturulacak yer veya şey
asillik14:40:20
Asil olma durumu, asalet
bariz14:39:22
Açık, göze çarpan, belirgin
aspur14:39:18
Yalancı safran
kurtulmak14:39:05
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
borda14:38:21
Geminin veya kayığın yanı
ışıklı14:37:52
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
dayanmak14:37:51
Kullanılışı uzun sürmek, dayanıklı olmak
vurgunculuk14:37:50
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
hasetçi14:37:11
Kıskanç, günücü
KAZIMA14:36:11
Kazımak işi
Lipit14:36:06
Her tür organik yağa verilen ad
mafiş14:35:45
Yok, kalmadı
galat14:35:38
Yanlış (kelime veya söz)
karaktersizlik14:35:24
Güvenilir karakteri olmama durumu
çıplak resim14:35:19
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
ussal14:35:12
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
zam14:34:46
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
peyk14:34:05
Uydu
birikme14:34:02
Toplanıp yığılma
Semizleme14:32:50
Semizlemek durumu
batıl14:32:38
Doğru ve haklı olmayan
PARA14:32:17
Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit
dekorasyon14:30:56
Dekor yapma işi
konuksever14:30:52
Konuklarına iyi davranan, onları iyi ağırlayan ve kendisine konuk gelmesinden hoşlanan, misafirperver, mükrim
sezmek14:30:35
Anlamak, fark etmek
fut14:29:55
30,480 cm"ye eşit olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, ayak, kadem. Çoğulu: fit
romantizm14:29:15
XVIII. yüzyıl sonunda başlayan; duygu, coşku ve sembole aşırı yer veren sanat akımı
asker14:27:59
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
peleng14:27:58
Panter
irilik14:27:16
İri olma durumu
Drenaj14:26:47
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
tul14:24:52
Uzunluk
totemcilik14:24:50
Bir toteme inanma üzerine kurulu toplumsal bir birlik, dinî uygulama biçimi, ongunculuk
AZAMET14:23:39
Ululuk, büyüklük
keyfiyet14:22:40
Nitelik
sirke14:21:47
Bit, tahta kurusu gibi asalak böceklerin yumurtası
Dolama14:21:09
Dolamak işi
yaftayı yapıştırmak14:21:03
yanlış biçimde değerlendirip tanıtmak
mikrop14:20:55
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
Naçiz14:20:44
Değersiz, önemsiz
Gut14:20:32
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
AM14:20:30
Amerikyum"un kısaltması
Terapi14:19:40
İyileştirme, sağaltım, tedavi
ZANAAT14:16:12
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
TOP14:15:32
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
keke14:15:06
Kekeme
ayıklama14:14:42
Ayıklamak işi
kazara14:14:04
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
iyiliksever14:14:01
İyilikçi, hayırsever
gereksizlik14:13:33
Gereksiz olma durumu, lüzumsuzluk
Devir14:13:26
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
münavebe14:11:45
Nöbetleşme, keşikleme
artma14:11:15
Artmak işi
aksetme14:10:35
Aksetmek işi
aritmetik14:09:56
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
buke14:08:48
Güzel koku, rayiha
fütürizm14:08:25
İtalyan şairi Marinetti"nin 1909 yılında yayımladığı bildiri ile ortaya çıkan, yeni hayatı övmek, geleneksel edebî kuralları yıkmak amacını güden ve Dadacılık, gerçek üstücülük gibi akımlara öncülük etmiş olan edebiyat çığırı, gelecekçilik
yülüme14:07:51
Yülümek işi, tıraş
itibari14:07:16
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
büyü14:07:07
Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde etmek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem ve davranışlara verilen genel ad, afsun, sihir, füsun, bağı
dang14:07:05
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık
akmak14:06:27
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
Yunak14:06:15
Yıkanılan yer, hamam
öz denetim14:06:02
Daha önemli bir amaca ulaşabilmek için kişinin tepkilerini, davranışlarını veya başka amaca yönelme eğilimini denetleyip kısıtlaması
muallim14:04:33
Öğretmen
merkezi14:04:11
Merkezde olan, merkezi oluşturan
Elçi14:02:24
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
mentol14:01:38
Nane kokusu
Otlak14:00:55
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
Dilemma14:00:38
İkilem
deflasyon14:00:36
Para darlığı, durgunluk
setre14:00:10
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
birikim14:00:03
Birikme, bir yerde toplanıp yığılma
Rekabet13:59:46
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
inceleyici13:59:34
İnceleyen, araştırma yapan (kimse), müdekkik
stoacılık13:58:49
Aklın egemenliğini, doğaya uygun yaşamayı, ruhun duyumsamazlığı ve dünya yurttaşlığı ülküsünü amaç olarak koyan Kıbrıslı Zenon"un kurduğu öğreti. Zenon derslerini stoa denilen direkli galeride verdiği için bu öğretiye stoacılık adı verilmiştir
Kaka13:57:02
(çocuk dilinde) Kötü, çirkin
görüş açısı13:56:32
Bir şeyi görebilme alanı
kuramsal13:56:14
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
billurlu13:53:24
İçinde billûr bulunan
teselli13:52:33
Acı bir olayı unutturmaya çalışma, acısını hafifletme, avunma, avuntu, avunç
olumsuz13:52:31
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
deniz ataşesi13:52:28
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
yan13:52:10
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
kıvılcım13:51:53
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
başarılı13:51:41
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
AKSAK13:51:34
Aksayan, hafifçe topallayan
ilânihaye13:51:32
Sonsuza kadar
mitralyöz13:51:23
Makineli tüfek, makineli
asabiye13:51:19
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
arıtıcılık13:51:15
Arıtma işi
Avrupalı13:51:03
Avrupa"da yaşayan, Avrupa halkından olan kimse
dolaşık13:50:54
(saç, ip vb. için) Karışık
yalınlık13:50:24
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
gebre13:49:55
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
tiyatro13:49:28
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
Kararlama13:49:26
Kararlamak işi
taş13:48:49
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde