reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon14:40:31
Tepki, aksülâmel
Ilıman14:40:25
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
BAKLA14:40:23
Baklagillerden, yurdumuzun her yerinde yetiştirilen, taneleri badıç içinde bulunan bir bitki (Vicia faba)
BAKIR14:40:20
Atom numarası 29, yoğunluğu 8.95 olan, 10840 C ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element. Kısaltması Cu
Tabiye14:40:17
Hazırlama, yerleştirme
direnme14:40:15
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
araba14:40:13
Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü kara taşıtı
Aferin14:40:12
Okşama, alkışlama, beğenme gibi duyguları belirtmek için söylenir, bravo
adlandırma14:40:11
Adlandırmak işi
bisturi14:40:10
Neşter
ürkü14:40:07
Topluluğu saran ortak korku, panik
semizlik14:40:05
Semiz olma durumu, tav, semen
Özellikle14:40:02
Özel olarak, her şeyden önce, hele, bilhassa, hususuyla
Yalnız14:40:00
Yanında başkaları bulunmayan
plânetaryum14:39:57
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
ana yön14:39:55
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
Felaketzede14:39:45
Felâkete uğramış
neodim14:39:40
Atom sayısı 60, atom ağırlığı 144,3 olan, seryumdan daha sert, 6,96 yoğunluğunda bir element. Kısaltması Nd
tahkiye14:39:39
Bir olayı anlatmadaki düzen, anlatış düzeni
MEYUSİYET14:39:37
Umutsuzluk, karamsarlık
Küçük14:39:33
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
güçsüzlük14:39:30
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
AZICIK14:39:25
Çok az, biraz
ÇİRKİN14:39:25
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
sıkıntısı olmak14:39:19
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
ÖRGÜTLENME14:39:17
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
meddücezir14:39:14
bk. gelgit
mütenevvi14:39:12
Türlü, çeşitli
TAKIMADA14:39:07
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
karşı durmak14:39:04
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
nakışçı14:38:59
Nakış yapan kimse
analoji14:38:56
Benzeşim, benzeşme
boz14:38:52
Açık toprak rengi
boa14:38:49
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
bol14:38:47
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
bok14:38:44
Dışkı
bit14:38:42
Yarım kanatlılar alt takımına giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda asalak olarak yaşayan böcek, kehle (Pediculus)
biz14:38:38
Çoğul birinci kişi zamiri
bet14:38:36
Beti benzi atmak, beti benzi uçmak, beti benzi sararmak gibi deyimlerde beniz kelimesi ile birlikte, "çehre" anlamında ikileme oluşturur
Babacıl14:38:35
Babasını çok seven, babasına çok düşkün olan
bez14:38:33
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
bay14:38:26
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
bat14:38:23
Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan, şimşirden yapılmış, ucu sivri bir çeşit takoz
bas14:38:20
En kalın erkek sesi
kızma14:38:18
Kızmak işi
kızak14:38:15
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
dericilik14:38:13
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
mükellefiyet14:38:07
Yüküm, yükümlülük
ivecen14:38:02
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
Çevgen14:37:53
Değnek
inceltici14:37:52
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
Briket14:37:52
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
dekorasyon14:37:51
Dekor yapma işi
başarım14:37:50
Elde edilen bir başarı
HAZANDİDE14:37:47
Görmüş, geçirmiş
kıvançlı14:37:45
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
istismar14:37:40
İşletme, yararlanma
spor kesesi14:37:38
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
etilalkol14:37:32
bk. alkol
bitirim14:37:30
Çok hoşa giden (kimse, yer)
Üvey anne14:37:24
Üvey ana
ödüncü14:37:23
Ödün veren, tavizci
tasfiye14:37:22
Arıtma, ayıklama, temizleme
kümes14:37:22
Tavuk, hindi gibi evcil hayvanların barınmasına yarayan kapalı yer
YILANKAVİ14:37:03
Dolambaçlı, dolanarak giden
ulaç14:37:00
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
laçka14:36:53
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması
hoş geldiniz14:36:50
gelene söylenen esenleme sözü
madrabaz14:36:48
Hayvan, balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri, yerinden getirerek toptan satan kimse
küstüm otu14:36:48
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
hayal gücü14:36:43
Zihnin hayal yaratma yetisi, düş gücü, imgeleme, muhayyile
Eskişehir taşı14:36:41
Lüle taşı
boşa çıkarmak14:36:38
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
üretim araçları14:36:38
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
mülkiyet14:36:33
İyelik
kurtulma14:36:29
Kurtulmak işi
tahakkuk14:36:19
Gerçekleşme
depolama14:36:14
Depolamak işi
Broşür14:36:13
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
evlilik dışı14:36:07
Kanunî olmayan, kanuna uygun olmayan, gayrimeşru
ekskavatör14:36:04
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
yetişmiş14:35:59
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
istizah etmek14:35:50
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
gurup14:35:46
Bir gök cisminin (Ay, Güneş, yıldız) ufkun altına inmesi
kafi gelmek14:35:44
yetmek, yetişmek
mersin balığı14:35:41
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
varlık bilimi14:35:36
Konu olarak eski Yunan felsefesinden beri ele alınan ve Aristoteles"in ilk felsefe, adını verdiği, var olanların özü üzerine bilim, ontoloji
kul köle (veya kul kurban) olmak14:35:33
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
ilmek14:35:28
İlmik
yassı14:35:26
Yayvan ve düz
yat14:35:19
Kalkan ve zırh gibi korunma aracı
p14:35:12
Fosfor"un kısaltması
ısmarlamak14:35:12
Parasını kendi ödeyerek başkaları için yiyecek veya içecek getirilmesini söylemek
Aza14:35:08
Organlar, vücut parçaları
Ada14:35:06
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
nagehan14:35:05
Ansızın, birdenbire, ani olarak
Kafkasyalı14:35:04
Kafkasya halkından olan (kimse)
Abd14:35:03
Kul
Dejenere14:35:03
Soysuz
Alp14:35:01
Yiğit, kahraman
Alg14:34:56
Su yosunu
Budun14:34:54
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
Ahu14:34:53
Ceylan, karaca
ATA14:34:50
Baba
ATE14:34:48
Ateist
AST14:34:45
Alt
ARI14:34:43
Temiz, münezzeh
ANA14:34:40
Çocuğu olan kadın, anne
enfraruj14:34:35
Kızıl ötesi
yüzgeç14:34:33
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
Medüz14:34:25
Denizanası
FETRET14:34:20
İki peygamber veya padişah arasında peygambersiz veya padişahsız geçen süre
yükseklik korkusu14:34:18
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
tansiyon14:34:13
Kanın damarlara içeriden yaptığı basınç, kan basıncı
belleğini yitirmek14:34:10
bellek kaybına uğramak
aylandız14:34:08
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
şükran14:34:05
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
neptünyum14:33:56
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
talimat14:33:49
Bir iş yerinde, üst makamdan asta verilen, çalışma sırasında uyulması gerekli noktaları bildiren resmî yazı, yönerge, direktif
değnek14:33:43
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
pozitif film14:33:41
Film üzerine alınan siyah beyaz görüntülerin, renklerinin aslına uygun olarak oluşmasını sağlamak için kopya yapılan düşük duyarlıkta film, kopya film
hazır yemek14:33:38
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
olası14:33:31
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
liberal14:33:29
Hürriyet ve serbestlikle ilgili
ilkah14:33:24
Dölleme, döllenme
ilkel14:33:20
İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidaî, primitif
karşıtçıllık14:33:14
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
ilhak14:33:12
Katma, bağlama, ekleme
ilham14:33:09
Esin
ilhan14:33:07
Bir ilhanlığın başında bulunan hükümdar, imparator