reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon08:48:45
Tepki, aksülâmel
KÖLELİK08:48:42
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
yazı08:48:39
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
damla hastalığı08:48:29
Gut
İLAVE08:48:25
Katma, ekleme, ulama, ek
riskli08:48:20
Riski olan
akümülatör08:48:15
Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar
MAHİR08:48:10
Becerikli
MUTASYON08:47:57
Değişinim
kokulu08:47:55
Kokusu olan
Reva08:47:54
Yakışır, yerinde, uygun
sıkıştırıcı08:47:53
Sıkıştırma işini yapan âlet
kuzen08:47:52
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
kuzey08:47:48
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
SENEVİ08:47:43
Yıllık
pusmak08:47:39
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
Beraberinde08:47:38
yanında
ÖZ08:47:33
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
Öd08:47:29
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
gözaltına almak08:47:28
birini güvenlik kuvvetlerince belli bir süre, belli bir yerde tutmak, nezarete almak
cesaret vermek08:47:27
birinin yılgınlığını gidermek, birini yüreklendirmek
Demeç08:47:23
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
Ün08:47:19
Ses
müttehit08:47:19
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
iştirak etmek08:47:18
katılmak
rütbe08:47:17
Mertebe, derece, paye
Balçık08:47:15
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
adese08:46:56
Mercek
endişe08:46:34
Düşünce
dam08:46:33
Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerlerine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm
Gerçek08:46:24
Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikî
hoşnutluk08:46:23
Hoşnut olma durumu
çoğu kez08:46:19
Birçok kere, defalarca
paydaş08:46:19
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
Ünite08:46:18
Birlik, birleşmiş olma durumu
ulam08:46:00
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
antant kalmak08:45:46
anlaşmak, uzlaşmak
müreffeh08:45:25
Refah ve varlık içinde yaşayan, gönençli
sevgi beslemek08:45:17
sevgi duymak, sevmek
çiftteker08:45:08
Bisiklet
koşul08:44:49
Şart
apaydınlık08:44:45
Apaydın olma durumu
kalp çarpıntısı08:44:38
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
apaş08:44:21
Külhan beyi, kabadayı, hayta
ENAYİ08:44:21
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
SOLUK08:44:20
Akciğerlere çekilen, akciğerlerden atılan hava veya ciğerlere hava alıp verme, nefes
koşutçuluk08:44:19
Kişide, ruhsal olaylarla, bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm
HABER08:44:18
Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık
peşi sıra08:44:17
Arkasından, ardından, ardı sıra
Söz08:44:16
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
lâf taşımak08:44:15
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
Dağınık08:44:03
Geniş bir alana yayılmış olan
ibrişim08:43:57
Kalınca bükülmüş ipek iplik
optimum08:43:56
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
yobaz08:43:55
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
sütlü kengel08:43:53
Deve dikeni
Tütün08:43:52
Patlıcangillerden, birleşiminde nikotin bulunan, otsu bir bitki (Nicotiana tabacum)
temel08:43:51
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
rulo08:43:51
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
yükseklik korkusu08:43:38
Yüksek yerlerde duyulan aşırı korku
benzen08:43:38
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
yonga08:43:38
Kesilen, yontulan veya rendelenen bir şeyden çıkan parça, kamga
tatlı su08:43:38
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
çımbar08:43:37
Dokuma tezgâhındaki kumaşı germeye yarayan iki tarafı dişli araç, çımbar
Özerklik08:43:37
Bir topluluğun, bir kuruluşun ayrı bir yasaya bağlı olarak kendi kendini yönetme, hakkı muhtariyet, otonomi
sevme08:43:36
Sevmek işi
Mektup08:43:36
Bir şey haber vermek, bir şey sormak veya istemek için, birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name
yalım08:43:35
Alev
TİRSİ08:43:35
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
kepazeLİK08:43:34
Kepaze olma durumu veya kepazece davranış, maskaralık, rezalet
temelsiz08:43:34
Temeli olmayan
Vedia08:43:33
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
nezaket08:43:32
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
yaban domuzu08:43:32
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
farfara08:43:32
Ağzı kalabalık, gürültücü
ökleme08:43:31
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
YAŞAMA08:43:30
Yaşamak işi
berlam08:43:30
İnce pullu, sırtı açık kahverengi, yanları ve karnı beyaz, ortalama 30-40 cm boyunda, Marmara ve Ege deniziyle Akdeniz"de bol bulunan bir balık türü (Merluccius merluccius)
bankamatik08:43:29
Bankaların para işlemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine
teyel08:43:28
Seyrek ve eğreti dikiş
meşime08:43:27
Döl yatağı
diploma08:43:26
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
Spesiyal08:43:24
Özel, belli bir özelliği olan
kalp krizi08:43:22
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
kantarı belinde08:43:18
gözü açık, aldatılmaz
zor alım08:43:17
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
sopa08:43:16
Kalın değnek
merasim08:43:15
Tören
şair08:43:04
Şiir söyleyen veya yazan kimse
oranlama08:43:02
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
Zırnık08:43:01
Arsenik
dayanaklı08:42:58
Dayanağı olan
kovmak08:42:57
Bir yerden sürüp çıkarmak, kovalamak
AĞIL08:42:56
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
koyu pembe08:42:53
Pembenin bir ton koyusu
kopuntu08:42:40
Kopmuş parça, diaspora
oyuk08:42:39
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
ana yön08:42:37
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
bekri08:42:35
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
teşhis08:42:35
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
uyma08:42:33
Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk
mazgallı08:42:24
Mazgalları olan
Hamız08:42:23
Asit
ley08:42:22
Rumen para birimi
Mecburi08:41:48
Kaçınılmaz, zorunlu
taka08:41:21
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
ilk örnek08:41:21
Kök tip
hilkat08:41:14
Yaradılış, fıtrat
müruruzaman08:41:11
Süre aşımı, zaman aşımı
hadım08:41:10
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
yarı yarıya08:41:09
Yarısı kadar
ay ışığı08:41:08
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
uluslar arasıcılık08:41:03
Uluslar arasındaki ilişkileri benimseme, uluslar arasındaki ilişkilerden yana olma, beynelmilelcilik, enternasyonalizm
omuzdaş08:40:45
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
basınç08:40:44
Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik
SAVUNUCU08:40:43
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
Semizleme08:40:37
Semizlemek durumu
alâminüt08:40:16
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
Önem08:40:12
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
kavil08:40:06
Söz
boşa çıkarmak08:40:06
olumlu bir sonuç alınmasını engellemek
ergen08:39:58
Ergenlik çağında olan
Sağlama08:39:57
Sağlamak işi
yük vagonu08:39:53
Yük taşımada kullanılan vagon
Kısım08:39:51
Avuç
Hovarda08:39:50
Zevki için para harcamaktan kaçınmayan (kimse)
buğra08:39:49
Erkek deve, iki hörgüçlü deve
Seyyar Satıcı08:39:49
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
kapitalizm08:39:48
Anamalcılık
öğrenim belgesi08:39:48
Bir kimsenin herhangi bir öğretim kurumunda kayıtlı bulunduğunu gösterir belge