reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

mihaniki09:39:50
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
amca09:39:46
Babanın erkek kardeşi
sunma09:39:46
Sunmak işi
kurander09:39:44
Hava akımı, cereyan
arsa09:39:42
Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer
aruz09:39:35
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
sebat09:39:31
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
amip09:39:29
Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoibe)
arya09:39:24
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
yüz ölçümü09:39:22
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
EVLEK09:39:22
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
YANKI09:39:22
Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses aksiseda, inikâs, eko
ığıl ığıl09:39:21
Ağır ağır, yavaş yavaş
amir09:39:16
Buyuran, emreden, üst
ELEŞTİRİ09:39:14
Bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek maksadıyla inceleme işi, tenkit
nakış09:39:13
Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan işleme
kırsal09:39:13
Kır ile ilgili
araf09:39:12
Cennet ile cehennem arasında bir yer
arkasından koşmak09:39:10
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
sebze09:39:04
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
amin09:38:58
"Allah kabul etsin" anlamında, duaların arasında ve sonunda kullanılır
seçmek09:38:51
Birine oy vererek bir göreve getirmek
arma09:38:49
Bir devletin, bir hanedanın veya bir şehrin sembolü olarak kabul edilmiş resim, harf veya şekil, ongun
GECE BEKÇİSİ09:38:47
Bazı iş yerlerini, kuruluşları gece bekleyen kimse
ana gibi yâr olmaz, Bağdad gibi diyar olmaz09:38:45
insanlar içinde bize ana kadar candan bağlı dost yoktur
Taş devri09:38:44
İnsanın ortaya çıkışı ve taştan araçlar yapmasından başlayarak kalkolitik çağın sonuna kadar geçen tarih öncesi dönem
parça09:38:43
Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey
PİŞMANLIK09:38:41
Pişman olma durumu, nedamet
hademe09:38:37
İş yerlerinde temizlik ve getir götür işlerine bakan görevli, odacı, müstahdem
tetanos09:38:34
İnsan ve hayvan vücuduna açık yaralardan giren, genellikle toprakta, gübrede yaşayan bir basilin yol açtığı, kasların sürekli ağrılı kasılmasıyla kendini gösteren ateşli ve tehlikeli bir hastalık, kazıklı humma
apak09:38:32
Çok ak
yayılmacılık09:38:30
Kendi sınırları ötesinde toprak ve sömürü ekonomik çıkarlar peşinde koşan zihniyetin tutumu, emperyalizm
mastı çiçeği09:38:28
Öküzgözü
hissiyat09:38:26
Duygular, sezişler
nd09:38:25
Neodim"in kısaltması
hüküm vermek09:38:25
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
Valf09:38:24
Vana
seçici09:38:24
Seçmek işini yapan (kimse, kurul vb.)
kaya hanisi09:38:23
Lahos
sapaklık09:38:20
Belli bir ölçüye, belli kurala uymama durumu
YARAŞIR09:38:18
Lâyık, uygun
azil09:38:14
Görevden alma
azim09:38:13
Bir işteki engelleri yenme kararı
şarkı09:38:09
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
aziZ09:38:07
Sevgide üstün tutulan, muazzez
platin09:38:05
Atom numarası 78, atom ağırlığı 195,23 olan, 21,4 yoğunluğunda, 1755 C° de eriyen, kolay işlenen, çok dayanıklı, değerli bir element. Kısaltması Pt
itici09:38:04
İtme işini yapan
azma09:38:03
Azmak işi
istanbulin09:38:03
Tanzimat"tan Meşrutiyet"e kadar Türkiye"de kullanılan, yakası kapalı bir tür erkek ceketi
Hüsran09:38:01
Zarar, ziyan
bilgiçlik satmak (veya taslamak)09:37:56
bilmediği hâlde bilir görünmek, bilgin geçinmek
putrel09:37:54
Yapılarda, demir yollarında kullanılan demir kiriş
konvansiyonel09:37:48
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
Ağ yatak09:37:45
Hamak
sal yarışı09:37:45
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
hilal09:37:44
Ayça, yeni ay
bol bol09:37:44
Fazla, büyük miktarda, sıkıntıya düşmeden
Karahindiba09:37:44
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
göstermelik09:37:44
Bir bütünün niteliğini anlatmak için bütünden ayrılıp verilen parça, örnek, numune, mostralık
rafya09:37:43
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
VÜCUT ISISI09:37:40
Vücutta olması gereken normal ısı
elçilik uzmanı09:37:38
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
Giderayak09:37:33
Gitme anında, gitmek üzere iken
avaz09:37:31
Yüksek ses, nara
Süreli09:37:31
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
yayın09:37:28
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
babalık09:37:24
Baba olma durumu
kışır09:37:23
Kabuk
paylama09:37:21
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
ayni09:37:20
Gözle ilgili
kuyruk kemiği09:37:18
Omurganın alt ucunda bulunan, kuyruk sokumu kemiği ile eklemlenen, önden arkaya doğru yassı, üçgen biçiminde kemik
çiftlik kâhyası09:37:15
Çiftlik işlerini yöneten kimse
ayin09:37:13
Dinî tören, ibadet
ayet09:37:09
Kur"an surelerini oluşturan cümlelerden her biri
alil09:37:03
Hastalıklı, sakat
alma09:37:01
Almak işi
ayaz09:37:00
Duru, sakin havada çıkan kuru soğuk
ayak09:36:58
Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü
budala09:36:52
Zekâca geri
ayan09:36:48
İleri gelenler
budama09:36:47
Budamak işi
albeni09:36:45
Alım, çekicilik, cazibe
temin09:36:44
Korkusunu giderme, inanç verme
demokrat09:36:44
Demokrasi yanlısı
akar09:36:43
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
akak09:36:41
Akarsu yatağı, yatak, mecra
akli09:36:39
Akılla ilgili, akla dayanan
afak09:36:37
Ufuklar, dört bir taraf
pat09:36:37
Yassı, basık
tömbeki09:36:35
Özellikle İran"da yetişen ve nargile ile içilen bir tütün türü, nargile tütünü (Nicotiana persica)
akma09:36:31
Akmak işi
akim09:36:29
Kısır, verimsiz, döl veremeyen
adil09:36:28
Adaletle iş gören, adaletten, haktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren, adaletli
akit09:36:20
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
akis09:36:16
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
aksi09:36:14
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
ÜRETEÇ09:36:10
Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren cihaz, jeneratör
ajan09:36:09
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
mısır09:36:07
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
TALYUM09:36:05
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
ahar09:36:01
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
uymazlık09:35:59
Aykırılık, başkalık, mugayeret
ÇİĞ09:35:57
Pişmemiş veya az pişmiş
İYİ09:35:42
İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı
kinin sülfatı09:35:37
Kinin
keyifsiz09:35:35
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
GAYR09:35:35
Başka kimse, başkası
iplik çekmek09:35:33
kumaştan iplik çıkarmak
kalp çarpıntısı09:35:31
Kalbi veya kalbinin çalışması bozuk olan kimse
hakikatli09:35:29
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
hakikaten09:35:27
Gerçekten, sahiden, doğrusu da budur ki
işveli09:35:23
Nazlı, cilveli, edalı
kölçer09:35:23
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
müşkül09:35:22
Güç, zor, çetin
dağ armudu09:35:22
Yabanî armut, ahlat
çekicilik09:35:22
Çekici olma durumu, cazibe
ŞAİR09:35:19
Şiir söyleyen veya yazan kimse
not almak09:35:17
bir şeyi başlıca noktalarını özetleyerek yazmak; biri konuşurken onun söylediklerini yazmak
öğle09:35:15
Gün ortası
Hububat09:35:13
Tahıl
fermeneci09:35:10
Fermene yapan veya satan kimse
yitik09:35:08
Yitmiş olan, kayıp, zayi
yitim09:35:06
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
birbiri09:35:04
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
başmuharrir09:35:02
Başyazar, sermuharrir
ürik asit09:34:58
Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleşince kısmen eriyebilen asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3)
narenciye09:34:56
Turunçgiller
empresyonizm09:34:55
İzlenimcilik
pirzola09:34:49
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
musallat olmak09:34:46
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak