reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

PUSAT18:57:29
Araç
veraset18:55:07
Kalıtım, soya çekim, irs, irsiyet, veraset
aysfild18:55:06
Buzla, bankiz
Metafor18:55:04
İstiare, ödünçleme
âşıktaşlık18:55:02
Karşılıklı sevişme, muaşaka
ayıklama18:54:59
Ayıklamak işi
yutak iltihabı18:54:54
Faranjit
figür18:54:53
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
fermiyum18:53:54
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
harabe18:50:48
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
muaf18:48:28
Bağışlanmış, affedilmiş
Allah rahmet eylesin18:46:26
ölüleri hayırla anmak için söylenir
LÜTUF18:43:52
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
MEŞGULİYET18:42:03
Meşgul olma, uğraşma durumu
yıldırımkıran18:41:28
Yıldırımsavar
şimal18:40:07
Kuzey
serap18:38:07
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
planet18:36:34
Gezegen
çarpık18:36:02
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
yenileme18:34:31
Yenilemek, yeniden yapmak işi
ZEYTİN18:32:41
Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen, 10-20 m yüksekliğinde, dalları dikensiz, yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun ömürlü bir ağaç (Olea europea)
Senegalli18:32:13
Senegal halkından olan (kimse)
AÇIKLAMA18:30:16
Açıklamak işi, izah
gölgeli resim18:29:57
Gölge ile hacim etkisinin verildiği resim
akademi18:29:00
Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu
iktidar18:27:02
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
TAM18:26:52
Eksiksiz, kesintisiz
milel18:26:35
Milletler, uluslar
sabah yeli18:25:47
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
mevzu18:20:34
Konu
Karafatma18:17:21
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
beslek18:15:42
Besleme, hizmetçi, ahretlik
idare lâmbası18:12:41
İdare kandili
dengeli18:12:11
Dengesi olan, muvazeneli
engebe18:11:33
İç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur gibi biçimlerin bütünü, yer biçimleri, yüzey şekilleri, arıza
kafi gelmek18:10:41
yetmek, yetişmek
yetingen18:09:57
Azla yetinen, kanık, kanaatli, kanaatkâr
hava bilgisi18:05:41
Meteoroloji
çenesi kuvvetli18:05:13
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
periyodik18:03:35
Belli aralıklarla tekrarlanan, süreli
gözetim18:02:16
Gözetme işi, nezaret
erke18:02:06
Enerji
ırgat18:01:55
Tarım işçisi, rençber
gönül borcu17:59:22
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
esenleme17:58:28
Esenlemek işi, selâm
bağışlama17:57:50
Bağışlamak işi, affetme, af
laf cambazı17:57:44
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
Ayrılık17:57:44
Ayrı olma durumu
Samimiyet17:57:33
İçtenlik
yıkıntı17:57:22
Yıkılma, yıkım, mahvolma
takdimci17:57:11
Tanıtmacı
orta yuvarlak17:57:00
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
sepi17:56:48
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık
kaurit tutkalı17:56:27
Üre
otorite17:56:16
Yetke, sulta, velâyet
Ödüncü17:56:05
Ödün veren, tavizci
bakiye17:55:55
Artık, artan, kalan, geri kalan
ütü17:55:49
Genellikle giysilerin buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir araç
isteklenme17:55:37
İsteklenmek işi
istifade17:55:26
Yararlanma, faydalanma
karşıtçı17:55:22
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
mazhar17:54:31
Bir şeyin ortaya çıktığı, göründüğü yer veya kimse
erinme17:54:12
Erinmek işi veya durumu
çamur deryası17:53:54
Her tarafı çamurla kaplanmış olan
etkincilik17:53:43
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
MASRAF17:53:32
Harcanan para, gider
tamam17:53:21
Bütün, tüm
nazik17:53:10
Başkalarına karşı saygılı davranan
bestekar17:52:59
Besteci
sıradanlık17:52:26
Sıradan olma durumu
hususiyet17:52:15
Özellik
pusula17:52:05
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
toyluk17:51:54
Toy (I) olma durumu veya toyca davranış
mümas17:51:32
Dokunan, temas eden
Sağaltım17:50:37
Sağaltma işi, tedavi
musibet17:50:04
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
ISTILAH17:49:53
Terim
hevesli17:49:10
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
sınırlı sorumluluk17:47:47
Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olması durumu
po17:47:42
Polonyum"un kısaltması
düşürüm17:47:29
Düşürmek işi veya durumu
patent17:46:23
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
gönderme17:45:40
Göndermek işi, irsal
dolap17:45:04
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
ilk örnek17:42:20
Kök tip
çevre bilimci17:41:51
Çevre bilimi uzmanı, ekolojist
imgesel17:41:24
İmge ile ilgili, hayalî
İTFA17:40:05
Söndürme
restore etmek17:38:19
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
kimlik17:37:34
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
susuz17:35:49
Suyu olmayan, suyu bulunmayan
lezbiyenizm17:35:18
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
ısırgın17:35:07
İsilik
kabiliyet17:33:07
Yetenek
İtibar17:31:48
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
yaban nanesi17:31:29
Yabanî bir tür nane
garip17:28:34
Kimsesiz, zavallı
Terazi17:26:43
Zodyakta, Başakla Akrep burçları arasında bulunan burcun adı. Zodyak
pisin17:24:13
Yüzme havuzu
tasvip etmek17:24:10
bir düşünce veya davranışın doğru olduğunu belirtmek, onamak, uygun bulmak
kan dolaşımı17:23:59
bk. dolaşım
akabe17:23:49
Tehlikeli, sarp ve zor geçit
blucin17:23:47
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
murdarilik17:23:38
Omurilik
Ruh bilimci17:23:27
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
fikstür17:23:19
Yarışmaların zamanını ve sırasını belirleyen çizelge
sabotaj17:23:16
Baltalama
nasip17:23:06
Birinin payına düşen şey
müsvedde17:22:54
Yazı taslağı, karalama
hipostaz17:22:43
Bazı felsefe ve din kuramlarının dayandığı temellerden her biri, uknum
gübre gazı17:22:32
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
anlayışlı17:22:21
Anlayışı olan, ferasetli, izanlı, zeki
lastik ağacı17:22:14
Kauçuk
direk17:22:07
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
abuhava17:21:48
İklim
yer sakızı17:21:26
Bitüm
müşkülpesent17:21:17
Güç beğenen, titiz
halifelik17:21:15
Halifenin görevi, hilâfet
çeşitlilik17:20:53
Çeşidi çok olma durumu, tenevvü
nişanlanmak17:20:42
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
genel görünüm17:20:21
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
dikizci17:20:10
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
muayyen17:19:59
Belli, belirli; kesin olarak belirlenmiş
veznedar17:19:37
Vezneci
takınak17:19:32
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
üfleç17:19:15
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
talih17:18:54
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
Rahmetli17:18:42
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
yönetim yeri17:18:09
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
ektilik17:18:03
Ekti olma durumu