reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon11:21:33
Tepki, aksülâmel
kazak11:20:57
Kazakistan Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
kefenlik11:20:56
Kefen olarak kullanılmaya elverişli (bez)
ortaya çıkmak11:20:51
yokken var olmak, meydana çıkmak, türemek
dialkol11:20:46
bk. Glikol
ispit11:20:44
Jant
SEMİZLİK11:20:44
Semiz olma durumu, tav, semen
DEVE DİKENİ11:20:33
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
esinti11:20:33
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
çiçek açmak (veya vermek)11:20:32
çiçeklenmek
şırınga11:20:31
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
payda11:20:30
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
Zaman11:20:30
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
isteka11:20:28
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
adaptasyon11:20:06
Uyarlama
nakarat11:19:56
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
edik11:19:54
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
Getirimci11:19:43
Getirim sağlayan şey veya kimse
yöneltme11:19:40
Yöneltmek işi, tevcih
YANAŞMA11:19:39
Yanaşmak işi
Kubbealtı11:19:32
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
teşvik11:19:31
İsteklendirme, özendirme
Kanlı basur11:19:27
Dizanteri
Samanuğrusu11:19:27
Samanyolu
kapitone11:19:26
İçi pamuk veya yün vatka ile doldurularak dikilmiş, döşemelik veya giyim eşyası yapımında kullanılan kumaş
tamzara11:19:25
Doğu Anadolu"da, toplu olarak oynanan bir halk oyunu
Yeni Dünya aslanı11:19:24
Puma
bölge11:19:23
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
kahil11:19:22
Erişkin
eksiksiz11:19:21
Eksiği olmayan, tam, tamam
ARAKA11:19:21
İri taneli bezelye
TEKNİKÇİ11:19:20
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
hasep11:19:19
Kişisel özellikler, nitelikler
açık hava sineması11:19:08
Yazın veya iklimi elverişli yerlerde sürekli olarak çalışan, üstü açık, yanları kapalı sinema
ölü yıkayıcı11:19:06
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
KILKAPAN11:19:05
Kehribar
kazaratar11:19:02
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
güvence akçesi11:18:57
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
bohça11:18:52
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
kuru11:18:51
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
çardak11:18:51
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
dalgın11:18:47
Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşüncelere dalmış olan veya dikkatini belirli bir konu üstünde toplayamayan, gafil
yakma11:18:40
Yakmak işi
bidayet11:18:39
Başlama, başlangıç
Tümce11:18:24
Cümle
Ambalaj11:18:23
Eşyayı sarmaya yarayan mukavva, kâğıt, tahta, plâstik madde gibi malzeme
yönelteç11:18:17
Direksiyon
işte11:18:16
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
suçsuz11:18:15
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
taydaş11:18:11
Yaş, meslek, toplumsal durum vb. bakımından birbirine eşit olanlardan her biri, öğür, akran
Yalpalamak11:18:10
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
incil11:17:49
Hz. İsa"ya indirildiğine inanılan kutsal kitap
süspansiyon11:17:37
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
olta iğnesi11:17:36
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
kazı bilimci11:17:30
Arkeoloji ile uğraşan kimse, arkeoloji uzmanı, arkeolog
açık sözlü11:17:26
Her şeyi olduğu gibi söyleyen, sözünü esirgemeyen
bağlama11:17:15
Bağlamak işi
tantanalı11:17:13
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
kavram11:17:10
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
prizma11:16:49
Biçme
çamuka11:16:33
Gümüş balığına benzer bir balık. Çamukanın büyüklerine tokmak baş denir (Atherina hepsetus)
fildişi11:16:29
Fil dişinin donuk beyaz rengi
lezzet11:16:28
Ağız yoluyla alınan tat
yitim11:16:22
Yok olma, kaybolma, kayıp, zayi
denizkulağı11:16:20
Yassı kabuklu, içi sedefli, 10 cm uzunluğunda bir deniz yumuşakçası (Haliotis)
PATA11:16:19
Oyunda yenen ve yenilen olmaması, berabere kalma
yılan derisi11:16:18
Deri sanayiinde çok beğenilen ve yılan derisinin işlenmiş biçimi
sızıltı11:16:17
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
miço11:16:16
Muço
orta yuvarlak11:16:12
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
merhamet etmek11:16:07
acımak
teeddüp11:16:01
Utanma, sıkılma
Bağışıklık11:15:46
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
Yol11:15:32
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
yalandan11:15:29
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
değer düşürümü11:15:28
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
tınaz11:15:22
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
inme11:15:06
İnmek işi
UYUMLU11:14:39
Uyumu olan, ahenkli, mevzun
tefrika11:14:33
Gazete veya dergilerde çıkan, birbirini tamamlayan yazılardan oluşan dizi
deprem bilimci11:14:28
Deprem bilimiyle uğraşan kimse
Risk11:14:24
Riziko
çeşme11:14:12
Çoğunlukla herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı
vilayet11:14:06
İl
No11:14:03
Nobelyum"un kısaltması
mevcudiyet11:14:00
Var olma, varlık, var oluş
ZAN11:13:55
Sanma, sanı
acınacak11:13:55
Üzüntü duyulacak, merhamet edilecek
gözetleme11:13:54
Gözetlemek işi
yürürlükten kalkmak11:13:53
uygulamadan kalkmak
bilindik11:13:49
Bilinen
İMAR11:13:47
Bayındırlık
masumluk11:13:46
Masum olma durumu, masumiyet
demeç11:13:45
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
hava parası11:13:41
Bir yeri kira ile tutabilmek için sahibine veya içindeki kiracıya açıktan verilen para
HAMIZ11:13:40
Asit
enlem11:13:39
Yer yuvarı üzerinde herhangi bir noktadan geçen paralel ile ekvator arasındaki yay parçasının açısal değeri, arz derecesi
mader11:13:38
Ana, anne
gururlu11:13:38
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
tempo11:13:34
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
erbap11:13:33
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
dağ koyunu11:13:27
Yabanî koyun
kene11:13:26
Koyun, köpek, at gibi hayvanların veya insanların derisinde asalak olarak yaşayan, bulaşıcı hastalıklara sebep olan böceklerin genel adı, sakırga
profil11:13:24
Yandan görünüş
anîde11:13:21
Hemencecik, bir anda, birden
doğaçlama tiyatro11:13:20
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
konsül11:13:13
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
tanrısızlık11:13:10
Tanrısız olma durumu
KARMAŞA11:13:09
Karmaşık olma durumu
uzlaştırıcı11:12:59
Uzlaşmayı sağlayan
trityum11:12:44
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
sezgili11:12:42
Sezgi ile edinilen, sezgiye dayanan
peri bacası11:12:39
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
tefsir11:12:38
Yorumlama
Çentik11:12:38
Bir şeyin kenarından kesilerek veya kırılarak açılan küçük kertik, tırtık
haber almak11:12:29
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
Dölüt11:12:29
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
üfleç11:12:26
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
Gelecek11:12:24
Zaman bakımından, ileride olması, gerçekleşmesi beklenen
övmek11:12:10
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
CİNNET11:12:09
Delilik
tasarlama11:12:06
Tasarlamak işi
ığıl11:12:00
Belli olmayacak kadar yavaş akan su
bok atmak11:11:27
(birine) leke sürmek, kara çalmak
el yatkınlığı11:11:26
İşe alışmış olma durumu, mümarese
mağara11:11:17
Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in
Kalıntı11:11:15
Artıp kalan şey, bakiye
ac11:11:14
Aktinyum"un kısaltması
İl11:11:11
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
ulam11:11:10
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori