reaksiyon

1.İsimTepki, aksülâmel
Cümle 1: İçinden gelen reaksiyonu ifade ettiği için, annesinin sözünü yarıda kesti. - P. Safa Cümle 2: Bünyesinin de haricî tesirlere karşı reaksiyonu oldukça azalmıştı. - Y. K. Karaosmanoğlu
Tepkime

Son Arananlar

reaksiyon06:39:10
Tepki, aksülâmel
politika yapmak06:37:42
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
Yığılmak06:37:22
Çok sayıda birikmek toplanmak
diyanet06:36:54
Din kurallarına tam bağlı olma durumu
turizm06:36:33
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
Saç örgüsü06:36:29
Nakış işlerinde bir tür motif adı
bahtı açılmak06:36:19
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
Mütareke06:35:58
Savaşan tarafların ateşi belli bir süre için kesmesi, ateşkes, bırakışma
taravet06:35:56
Körpelik, tazelik
silindir06:35:34
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
patent hakkı06:35:32
İmalât izni
do06:35:27
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
piston06:35:26
Bazı araçlarda, motorlarda bir silindir içinde düzenli hareket eden daha küçük çaplı silindir, itenek
muvaffakiyet06:35:26
Başarı
hapishane06:35:24
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
noksan06:35:22
Eksik, eksiklik, kusur
siyasi06:35:22
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
Yaban06:35:20
İnsan yaşamayan ıssız yer
DELEGE06:35:18
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas
zan06:35:18
Sanma, sanı
Rina06:35:12
Tırpana
MUHAFAZAKAR06:35:06
Tutucu
Bilardo06:35:02
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
kaynak06:34:58
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
Erke06:34:54
Enerji
mezar06:34:50
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
suvarma06:34:42
Suvarmak işi
lama06:34:38
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
gerçek dışı06:34:37
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
kuyruk sokumu06:33:31
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
lehçe bilimi06:33:23
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
keçi postu06:32:24
Keçinin derisinin terbiye edilmesi ile yapılan post
doğrulama06:32:14
Doğrulamak işi, teyit, tasdik
yapılabilirlik06:31:40
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
ölçüp biçmek06:30:53
bir konuda çok ayrıntılı düşünmek, inceden inceye düşünmek, değerlendirmek
habeş06:30:25
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
KÖTÜ06:29:49
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
egoizm06:29:48
Bencillik, hodbinlik
kodes06:29:43
Tutuk evi, hapishane, karakol
İhtişam06:29:19
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
bücür06:29:07
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
Kesinlik06:28:40
Kesin olma durumu veya kesin davranış, kat"iyet
takma saç06:28:36
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
TOMBUL06:28:34
Şişman, şişkin, dolgun
stadyum06:28:30
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
varlıklı06:27:52
Malı mülkü olan, zengin (kimse)
Batık06:26:09
(gemi için) Batmış
Ön06:25:23
Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı
bağlı06:25:22
Bir bağ ile tutturulmuş olan
ifşaat06:25:06
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
dul06:25:00
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
zarar06:24:57
Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat
endüstri06:24:54
Sanayi
ferz06:24:52
Satranç oyununda vezir
ceviz içi06:22:58
Cevizin kabuğu kırıldıktan sonra kalan iç
dürüst06:22:35
Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan, doğru, onurlu
eyeri boş kalmak06:22:22
binicisi ölmek
Önder06:22:17
Gücü, ünü veya toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yöneltme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef
tebaa06:21:40
Uyruklu
esrime06:21:07
Sarhoş olma işi, gaşiy
çizgili06:21:06
Üzerinde çizgi bulunan
Memleket06:20:36
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
Yedek06:20:35
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
batkınlık06:20:33
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
YABANİ TURP06:19:44
Yaban turbu, acırga
borçlanma06:19:39
Borçlanmak işi, istikraz
Fonetik06:19:36
Ses bilgisi
hakkaniyet06:19:34
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
yazı bilimi06:19:30
El yazısından hareketle o kişinin karakterini ve kimliğini çıkarmayı amaç edinen bilim dalı
tambur06:19:30
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
alarga06:19:05
Açıktan geç, yaklaşma
zıt kutup06:18:55
Farklı durum ve yapıda olma
idam cezası06:18:05
Ölüm cezası
tanıma06:17:29
Tanımak işi
EKONOMİ06:17:10
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
fanti06:17:03
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
kaynak suyu06:17:02
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
masraf06:17:01
Harcanan para, gider
dağ keçisi06:17:00
Boynuzlugiller familyasından, ufak sürüler hâlinde yaşayan, çok çevik bir antilop türü, elik (Rupicapra tragus)
miat06:16:55
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
emirberlik06:16:31
Emirber olma durumu, emirberin işi
değişme06:16:20
Değişmek işi
biralık06:16:19
Bira yapmakta kullanılan
Cin06:16:13
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
sözünden çıkmamak06:16:13
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
yerine getirmek06:15:31
istenileni, gerekeni yapmak
KOLEKSİYON06:15:26
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
ekip06:15:25
Takım, grup, kol
Karşılaşmak06:15:01
(iki sporcu veya iki takım için) Yarışmak
dizgin06:14:52
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış
YANSIMA06:14:33
Yansımak işi
giyecek06:13:27
Giymek için kullanılan her şey, giyim, giysi
kabadayılık06:13:22
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
DEĞİŞİM06:13:12
Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü
etüv06:12:54
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
Mitos06:12:42
bk. mit
DORUK06:11:36
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
Geçimlik06:11:24
Yiyecek parası, nafaka
YEĞNİSEME06:10:57
Hafifseme, istihfaf
baskı altında tutmak06:10:51
özgürlüğünü engellemek, kısıtlamak
hile yapmak06:10:44
aldatmak
muş06:08:45
Altı düz, küçük gezinti vapuru
kasırga06:07:31
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
hır06:07:01
Kavga, dalaş
aparma06:07:00
Aparmak işi
hafıza06:06:53
Bellek
not06:06:37
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
soy06:06:33
Manzum söz
link06:06:28
Atın eşkin yürüyüşü
seviyesiz06:06:23
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
KURAM06:06:08
Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi
metan06:05:45
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
SONUÇ06:05:28
Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice
MUHASEBECİ06:05:19
Sayman, muhasip
Aktarma06:05:18
Aktarmak işi
biyokatalizör06:05:17
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
bilim06:05:15
Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim
BİZATİHİ06:04:45
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
arttırmak06:04:41
Yükseltmek
LANET06:03:33
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
sözün kısası06:03:28
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
temettü06:02:30
Kazanç
kelime oyunu06:02:29
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
Gözenek06:02:25
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
Gelecek zaman06:02:23
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
entel06:02:21
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış
AKROMATİK06:01:45
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
Gülünç06:01:26
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
Tel06:01:18
Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne
Omuzlu06:01:14
Omzu olan