putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik08:12:10
Puta tapma durumu, fetişizm
antik çağ08:12:10
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
Alımlı08:12:10
Alımı olan, çekici, cazibeli
Eğik08:12:09
Yatay bir çizgi veya düzlemle açı oluşturacak biçimde olan, mail, meyil, şev
tespih ağacı08:12:08
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
Kumaş08:12:08
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
dalyan08:12:07
Deniz, göl ve ırmaklarda kıyılara yakın yerlerde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri
Düalist08:11:57
İkici, ikicilik yanlısı
Limonluk08:11:56
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
manipülasyon08:11:52
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
Mai08:11:52
Mavi
FİNAL08:11:51
Sona eren, biten
sefarethane08:11:51
Elçilik
baraj08:11:50
Suyu toplamak, gücünden yararlanmak amacıyla akarsu üzerinde yapılan bent, büğet
Abaza08:11:49
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
bağırmak08:11:48
Kendini belli etmek
tamam08:11:48
Bütün, tüm
arya08:11:47
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
keşiş08:11:37
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
gücendirme08:11:37
Gücendirmek işi
alt dudak08:11:22
Dudaklardan altta bulunanı
eşelek08:11:22
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
Şahsiyet08:11:19
Kişilik, belirgin özellik
takla böcekleri08:11:16
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Saydam08:11:08
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
Yay08:11:08
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
yüksek ses08:11:03
Uzaktan işitilecek nitelikte ses
ensesi kalın08:11:03
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
YÜREK08:11:02
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
pancar08:11:02
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
yangın08:11:01
Zarara yol açan büyük ateş
kerkes08:11:01
Akbaba
AYRAN08:11:00
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
mevzi08:10:52
Yer, mahal
izafet08:10:34
Bağıntı, görelik
zurna08:10:34
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
çıkra08:10:33
Sık çalı
tahttan indirmek08:10:18
hükümdarlığına son vermek
bağlanma08:10:17
Bağlanmak işi
koyu kırmızı08:10:17
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
Dövme08:10:13
Dövmek işi
ezkaza08:10:13
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
yardım etmek (veya yapmak)08:10:11
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
iyileştirme08:10:10
İyileştirmek işi, ıslah
mandalina08:09:57
Turunçgillerden, portakala çok benzeyen bir ağaç (Citrus nobilis)
Bay08:09:56
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
yarlık08:09:55
Hükümdar buyruğu, ferman
Yararsız08:09:50
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
düşüncesiz08:09:48
Düşüncesi olmayan
Kadem08:09:47
Ayak, adım
bayağı08:09:40
Aşağılık, pespaye
merkeziyetçilik08:09:33
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
MASTAR08:09:32
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
kalıcı08:09:31
Sürekli, daimi, geçici karşıtı
helezon08:09:30
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
birlik08:09:29
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
zati08:09:23
Zaten
KİLOSİKL08:09:22
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
meç08:09:15
Süngü gibi yalnız batırılarak yaralamaya yarayan, kısa, düz ve ensiz kılıç
tekabül08:09:14
Karşılıklı olma, karşılama
Haritacı08:09:14
Harita yapan kimse, kartograf
erişmek08:09:13
Bir yere ulaşmak, varmak
MİRAT08:09:05
Ayna
vefalı08:08:58
Vefası olan, sevgisi geçici olmayan, hakikatli
kefaret08:08:56
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
ilim08:08:56
Bilim
Arı beyi08:08:55
Her kovanda bir tane bulunan ana arı
oldukça08:08:54
Yetecek kadar, epey, hayli
taaddüt08:08:52
Çoğalma, sayısı artma
etsiz08:08:47
Eti olmayan
elti08:08:46
Kardeş karılarından her birinin ötekine göre adı
uzaklaşmak08:08:37
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
jeloz08:08:31
bk. Agaragar
bateri08:08:30
Orkestrada vurma çalgılar takımı, davul
stalaktit08:08:29
Sarkıt
kamga08:08:29
Yonga
gök bilimci08:08:28
Gök bilimiyle uğraşan bilgin, astronom
viraj08:08:27
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
buzdolabı08:08:26
Yiyecek ve içecek gibi şeyleri soğuk olarak saklamaya yarayan, motorla çalışan dolap
haşiş08:08:26
Hint kenevirinden çıkarılan esrar
agah08:08:25
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
jüri08:08:19
Seçiciler kurulu, seçici kurul
bıyık08:08:18
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
mıhlamak08:08:17
Birini veya bir şeyi bir yerden ayrılmaz, kıpırdayamaz duruma getirmek
yadırgama08:08:16
Yadırgamak işi
Başkent08:08:11
Başşehir
İlişki08:08:08
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
Karakter08:08:08
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
Dokuma08:07:54
Dokumak işi, mensucat, tekstil
İLAVE ETMEK08:07:53
eklemek, katmak, ulamak
menekşegiller08:07:52
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
DOĞRU08:07:52
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
laf cambazı08:07:50
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
Hicvetme08:07:49
Hicvetmek işi
bodoslama08:07:48
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç veya demir direklerden her biri
Daye08:07:47
Çocuk bakıcısı, süt nine, dadı
FEZA08:07:46
Uzay
ruam08:07:44
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
ORGAZM08:07:38
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
kesin bilgi08:07:37
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
duvar resmi08:07:36
Duvar yüzeyi üzerinde mum boyası, sulu boya, yağlı boya, mozaik veya kazıma gibi tekniklerle yapılan resim
maatteessüf08:07:34
"Üzülerek söylüyorum, ne yazık ki..." anlamında kullanılır
Muhakeme08:07:33
Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, yargılama
aldatıcı08:07:33
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
utanma duygusu08:07:32
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
ispit08:07:30
Jant
önemseme08:07:07
Önemsemek işi
kırba08:07:04
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
geoit08:07:03
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
Japon kaktüsü08:07:02
Sütleğen
süslü08:07:02
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
samsun08:06:53
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
açılış08:06:39
Açılmak işi veya biçimi
fettane08:06:38
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
kaynak suyu08:06:37
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
Deve08:06:36
Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus)
meyve ezmesi08:06:36
Meyvelerin ezilmesi sonucu elde edilen yiyecek
başkanlık08:06:34
Başkan olma durumu
SINIR boyu08:06:33
Ülke sınırları
acıklı08:06:33
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
bağlı08:06:32
Bir bağ ile tutturulmuş olan
el yatkınlığı08:06:29
İşe alışmış olma durumu, mümarese
karanlık oda08:06:29
Fotoğraf camı banyosu, röntgen muayenesi gibi işlerin yapıldığı ışıksız oda
satıcı08:06:28
Alıcıya bir şey satan kimse
Müstehzi08:06:19
Alaycı
hasret çekmek08:06:19
özlem duymak
Sayı boncuğu08:06:15
Genellikle çocuklara hesap öğretmekte kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap aracı, çörkü, abaküs
gangster08:05:58
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
yakıştırma08:05:55
Yakıştırmak işi
ateş08:05:55
Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık, od