putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

SAKSAĞAN21:14:38
Kargagilerden, karnı beyaz, kanatları ve kuyruğu kül rengi diğer yerleri parlak, kara uzun kuyruklu kuş (Pica pica)
labirent21:14:33
Çıkış yeri kolaylıkla bulunamayacak kadar karışık koridorları olan yapı
kelime oyunu21:14:20
Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma
istavrit21:14:19
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
düzme21:14:07
Düzmek işi
Maydanoz21:14:07
Maydanozgillerden, 50-80 cm yükseklikte, ufak yeşil yapraklı, özel kokulu iki yıllık otsu bir bitki (Petroselinum crispum)
revir21:14:06
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
pulculuk21:14:04
Pul satma işi
deveci21:14:01
Deve sahibi, deve kiralayan kimse
finalizm21:14:01
bk. erekçilik
meclûp21:13:54
Tutkun
iye21:13:49
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
Ana yol21:13:44
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
gaile21:13:44
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
orta yuvarlak21:13:38
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
ECE21:13:30
Güzel kadın, kraliçe
öze21:13:28
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
ayna21:13:24
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
motel21:13:10
Motorlu taşıtlarla yolculuk edenlerin barınmalarını, arabalarını park etmelerini ve başka ihtiyaçlarını karşılamak için işlek kara yolları üzerinde yapılmış otel
Anlam21:13:09
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
ringa21:13:09
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
şişmanlama21:12:59
Şişmanlamak işi
janjan21:12:54
Yanardöner, şanjan
gani21:12:53
Zengin, varlıklı
BÜYÜCÜ21:12:50
Büyü yapan kimse, sihirbaz
Eleştirmen21:12:43
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
deve kuşu21:12:43
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
dağcılık21:12:33
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
içindekiler21:12:33
Bir kitabın veya derginin baş veya son bölümüne konulan, kişi, konu, yer adı vb. ni yer numarasıyla belirten liste, fihrist
GALİZ21:12:29
Kaba ve çirkin, iğrenç
türlü21:12:26
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
SES21:12:22
Kulağın duyabildiği titreşim
medenilik21:12:11
Uygarlık
yüzük21:12:01
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
GÖZ PINARI21:11:56
Gözün burun tarafındaki ucu
yörük21:11:51
Hayvancılıkla geçinen, Toroslarda yaşayan göçebe Türk oymağı
Sanayi21:11:49
Ham maddeler işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, endüstri
Gelenek21:11:49
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
Deneysel21:11:47
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
resim21:11:46
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
mikroplu21:11:46
Mikrobu olan, mikropla buluşan, intanî
kaymak taşı21:11:40
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
mukabil21:11:40
Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan
ahali21:11:35
Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak nitelik düşünülmeksizin bir ülkede, şehirde veya semtte oturanların tamamı
ev sineği21:11:28
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
her daim21:11:20
Her zaman, daima
kaş21:11:16
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
YADİGAR21:11:02
Bir kimseyi veya bir olayı hatırlatan nesne veya kişi
tavşan21:11:02
Tavşangillerden, uzunluğu 70 cm, eti yenen, hızlı koşan, postundan yararlanılan bir memeli türü (Lepus europeus)
saban21:11:01
Tarlayı ekilir duruma getirmek için çift süren hayvanların koşulduğu demir uçlu tarım aracı
nüsha21:10:55
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
spiral21:10:49
Sarmal biçiminde olan
maneviyat21:10:46
Maddî olmayan, manevî şeyler
Afis21:10:43
Gümüş balığının küçüğü
No21:10:42
Nobelyum"un kısaltması
sap21:10:19
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
jenerasyon21:10:12
Kuşak, nesil
antrenman21:10:11
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
atlet21:10:09
Atletizmle uğraşan kimse
ezeli21:10:08
Başlangıcı olmayan, öncesiz
Müstahkem21:10:08
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
külliye21:10:00
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
hudut21:09:59
Sınır
çekemezlik21:09:39
bk. çekememezlik
kuruluş21:09:38
Kurulma işi, yolu veya tarihi
oramiral21:09:38
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
sık sık21:09:34
Az aralıklarla
deflasyon21:09:22
Para darlığı, durgunluk
YARLIGAMA21:09:01
Yarlıgamak işi, mağfiret
sömürmek21:09:00
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
cılız21:08:47
Çok zayıf ve güçsüz, eneze, nahif
yarenlik etmek21:08:40
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
yer sakızı21:08:40
Bitüm
Özen21:08:39
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam
evç21:08:34
En yüce yer
bardacık21:08:34
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
nihan21:08:28
Gizli
ışıldak21:08:26
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
dalgır21:08:21
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
Sayı21:08:18
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
Naçar21:08:11
Çaresi olmayan, çaresiz
kadana21:08:10
Bir cins iri at
şuurlu21:08:09
Bilinçli
Rahmetli21:07:48
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
oruçlu21:07:37
Oruç tutan (kimse), niyetli
biçme21:07:35
Biçmek işi
ısırmak21:07:27
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
hona21:07:22
Erkek sığır
kalori21:07:12
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
dilemek21:07:03
Biri için bir dilekte bulunmak
yazıklar olsun21:07:01
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
tasfiyehane21:06:56
Arıtım evi, rafineri
Martaval21:06:52
Yalan, uydurma söz, palavra
nitrik asit21:06:51
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
Tanıt21:06:11
Tanıtlamaya yarayan belge veya herhangi bir şey, beyyine, hüccet
Yağız21:06:07
Esmer
hükmî21:06:07
Hükümle ilgili, tüzel
kesinlikle21:05:31
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
halat21:05:20
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
damla taşı21:05:15
Yapılarda süs unsuru olarak kullanılan damla biçiminde taş
mahremiyet21:05:11
Gizli olma durumu, gizlilik
gözlüklü21:05:06
Gözlük takmış olan, gözlük kullanan
et suyu21:05:03
İçinde et kaynatılmış su
haddi hesabı yok21:04:44
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
çığırtkan21:04:35
Çağırtkan
öykünme21:04:26
Öykünmek işi, taklit
Vekil21:04:26
Birinin, işini görmesi için kendi yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
nesnel21:04:19
Nesne ile ilgili, nesneye ilişkin, öznel karşıtı
donatı21:04:05
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
muteber21:03:50
Saygın, itibarı olan, hatırı sayılır
ölmez21:03:26
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
yalaz21:03:00
Alev
şamdan21:02:52
Üzerine mum yerleştirilen destek
yara açmak21:02:52
vücutta veya bir şeyin yüzünde yara oluşmasına sebep olmak
özge21:02:42
Başka
sanatkâr21:02:42
Sanatçı
eğe21:02:32
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
gövem eriği21:02:22
bk. akdiken
kerih21:02:21
Tiksindirici, iğrenç
kurbağa21:01:56
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
politika21:01:54
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
Tavır21:01:37
Durum, davranış, vaziyet, hâl
düşkünlük21:01:36
Düşkün olma durumu, iptilâ
YETERLİ21:01:33
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
MİBZER21:01:33
Tohum ekme aleti
önsel21:01:12
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
bağıt21:01:11
Sözleşme, akit, mukavele, kontrat
SIKINTI21:01:02
İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik gibi sebeplerden doğan ruhî yorgunluk
onbaşı21:01:01
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
cengel21:01:00
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad