putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

iğne deliği20:59:54
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
müruruzaman20:59:51
Süre aşımı, zaman aşımı
Göl ayağı20:59:32
Bir gölün artan sularını denize, başka bir göle veya ırmağa taşıyan akarsu, ayak
RAFİNAJ20:59:29
Arıtım
beynelmilel20:59:09
Milletler arası, uluslar arası, enternasyonal
atıcı20:57:44
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
bücür20:57:41
Ufak tefek ve kısa boylu, bodur (kimse)
tanrı bilimi20:57:33
İlâhiyat, teoloji
Jüpiter20:56:53
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
pislemek20:56:49
Pisletmek
misket oyunu20:56:38
Bilyelerle oynanan oyun
genel görünüm20:56:38
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
eşraf20:56:15
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
akıbet20:55:28
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
yüzer top20:55:08
Şamandıra
VOLKAN20:54:54
Yanardağ
devrimcilik20:54:25
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
oramiral20:54:17
Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral
dolay20:53:47
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
Şeb20:53:33
bk. gece, ruz
zahire20:53:25
Gereğinde kullanılmak için saklanan tahıl
Dengeleyici20:53:24
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
yorgan20:53:15
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
yetkisiz20:53:08
(herhangi bir işte) Yetkisi olmayan
yeter20:53:06
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
yayma20:53:03
Yaymak işi
yaratık20:52:58
Canlı, mahlûk
yararlanma20:52:56
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
yararlı20:52:55
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
yarak20:52:52
Silâh
yüzme havuzu20:52:49
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
yüzme20:52:47
Yüzmek (I, II) işi
yürüyüş20:52:41
Yürümek işi veya biçimi
yükseklik20:52:36
Yüksek olma durumu
yöreselleşme20:52:35
Yöreselleşmek işi
wc20:52:32
Ayak yolu
voltmetre20:52:29
Bir elektrik devresindeki gizil güç farkını volt cinsinden ölçmeye yarayan alet
ticaret20:52:22
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
ticani20:52:21
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
münakale20:52:17
Ulaşım
biriktirme20:52:14
Biriktirmek işi, tasarruf
tatlı su kayası20:52:13
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
tarihî eser20:52:08
Tarihsel bir konuyu işleyen eser
dış merkezli20:52:07
Dış merkezlikle ilgili olan
tanıklık20:52:03
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
tamim etmek20:52:02
genellemek
tamim20:52:00
Genelge, sirküler
tal20:51:58
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
takım erki20:51:55
Oligarşi
tahtelbahir20:51:54
Denizaltı
tadat20:51:51
Sayma, sayı
tabaklık20:51:48
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
taş levreği20:51:46
Gölge balığı
tıraş20:51:44
(sakal, bıyık, kıl için) Dibinden kesme, kazıma, yülüme
türev20:51:41
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
türel20:51:40
Türe ile ilgili olan, hukukî
türe20:51:37
Hak ve hukuka uygunluk, adalet
merzengûş20:51:32
Mercanköşk
kabalak20:51:31
Birinci Dünya Savaşında Osmanlı ordusunda kullanılmış olan, şapkaya benzeyen bir tür başlık
menekşe20:51:25
Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola tricolor)
duygudaş20:51:20
Bir konuda duyguları başkası ile aynı olan
meşime20:51:16
Döl yatağı
meşakkat çekmek20:51:13
sıkıntı içinde olmak
meşakkat20:51:11
Güçlük, sıkıntı, zorluk
mayınlanma20:51:08
Mayınlanmak işi
mavimtırak20:51:06
Maviyi andıran
materyalizm20:51:05
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
matematikçi20:51:03
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
merhamet20:51:02
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
masaj20:51:02
Vücut yüzeyinde el, elektrik, su aracılığıyla çeşitli işlemler yapma biçiminde, iyileştirme ve bakım yöntemi; ovma, ovuşturma
dizayn20:51:00
Çizim
mareşal20:51:00
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
mania20:50:52
Engel
mal mülk20:50:44
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
maşuka20:50:38
Sevilen, âşık olunan (kadın)
maçuna20:50:32
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
mensucat20:50:31
Dokuma, dokumalar, tekstil
mümtaz20:50:29
Seçkin
mülk20:50:27
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
müdahale etmek20:50:26
karışmak, araya girmek, el atmak
mücevher20:50:23
Değerli süs eşyası
kuluçka20:50:21
Civciv çıkarmış, yumurtaya yatmış veya yatmak üzere kızmış durumda olan dişi kuş veya dişi kümes hayvanı, gurk
koyu yeşil20:50:17
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
kovculuk20:50:13
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
kiracı20:50:10
Bir şeyi, bir yeri kira ile tutan kimse, müstecir
kefiye20:50:04
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
kararlılık20:49:53
Kararlı olma durumu, istikrar
karagöz20:49:48
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
karacılık20:49:46
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
karşıtçıllık20:49:45
Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı olma durumu, aleyhtarlık
karınca yuvası20:49:40
Karıncaların barındığı yer
karıştırıcı20:49:38
İki veya daha çok maddeyi birbiri içinde dağıtmaya, karıştırmaya yarayan araçların genel adı, mikser
kapuçin20:49:35
Lâtin çiçeği
kapsama alanı20:49:34
Telsiz telefonlarda konuşmanın yapılabileceği alan
kapı mandalı20:49:31
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
kandırmaca20:49:29
Kandırmak amacıyla yapılan düzen
kanaatkarlık20:49:26
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
kampus20:49:24
Şehir dışında kurulmuş bir üniversitenin alanı ve yapıları, yerleşke
kalıtçı20:49:21
Bir kalıttan yasalar gereğince yararlanan kimse, mirasçı, varis, muris
kalımsız20:49:20
Kalımlı olmayan, kalıcı olmayan, yok olacak, fanî
kalım20:49:18
Kalmak işi
kışkırtıcı20:49:07
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
künefe20:49:06
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
külliye20:49:04
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
küheylan20:49:01
Soylu Arap atı
köz20:49:00
Küçük kor parçası
köy ağası20:48:58
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
köy20:48:57
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
kötücül20:48:54
Kötülük isteyen (kimse)
kötü kötü düşünmek20:48:52
üzüntülü düşüncelere dalmak
iyilik etmek (veya yapmak)20:48:42
yararlı işler yapmak, yardımcı olmak
it20:48:41
Köpek
incitme20:48:39
İncitmek işi
iman20:48:33
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
imam20:48:31
Cemaate namaz kıldıran kimse
iltihap20:48:28
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
ilgi çekici20:48:25
İlgiyi, dikkati üzerinde toplayan
ilerici20:48:22
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
kargaşalık20:48:17
Kargaşa durumu
celal20:48:12
Büyüklük, ululuk
Çevirmen20:47:43
Bir yazıyı veya konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, mütercim
değerbilir20:47:35
Değeri olan şeyleri, kimseleri sayan veya koruyan, iyilikbilir, kadirbilir, kadirşinas
şırınga yapmak20:47:34
şırınga ile vücuda gerekli yerinden ilâç vermek
ŞAŞKIN20:47:28
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
burmak20:46:29
Hadım etmek, iğdiş etmek
reform20:46:29
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, iyileştirme, düzeltme, ıslahat
lavabo20:46:27
Üzerinde sıcak ve soğuk su muslukları bulunan, porselen, emaye veya sacdan yapılmış, el, yüz, bulaşık yıkamaya yarar, çukur yer veya eşya
AYAKTAŞ20:45:32
Arkadaş, yoldaş; hempa
Mai20:45:16
Mavi
obur20:45:13
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)