putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik09:22:19
Puta tapma durumu, fetişizm
hevesli09:20:59
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
Billursu09:20:44
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
taş levreği09:20:37
Gölge balığı
muhtemel09:20:35
İhtimal dahilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün
lekende09:20:35
Kaba dikiş
TESİR09:20:10
Etki
bevliye09:20:09
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
sinirli09:20:00
İçinde sinir bulunan
Paspas09:19:36
Ayakkabıların altını temizlemek için kapı önlerine konulan kıl, plâstik vb. den yapılmış yüzü tırtıklı silecek
otorite09:19:16
Yetke, sulta, velâyet
tavsiye mektubu09:19:03
Birinin işe uygun olduğunu, işe alınmasını bildirmek amacıyla yazılmış mektup, referans
direnme09:18:58
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
taarruz09:18:29
Saldırı
dünya ahret kardeşim olsun09:17:49
bir kişiye kardeşlik duygusundan başka bir gözle bakılmadığını anlatır
nüsha09:17:27
Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri
seferi09:17:24
Yolculukla ilgili olan
Müessese09:16:50
Kuruluş, kurum (I)
KÜME09:16:43
Tümsek biçimindeki yığın
SEDEF09:16:29
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
ikram etmek09:16:27
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
CİCİLİ BİCİLİ09:16:24
Göze çarpan süslerle bezenmiş
Kayıp09:16:19
Yitme, yitim
akıl erdirmek09:16:19
anlamak, sırrını çözmek
bağlılık09:16:09
Bağlı olma durumu, merbutiyet
Ümitsiz09:16:09
Umutsuz
zencefilgiller09:15:58
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
ziyaretçi09:15:53
Ziyaret eden, ziyarete giden kimse, görüşmeci
uyluk kemiği09:15:48
Uyluğun iskeletini oluşturan kemik
göbek09:14:59
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
beytülmal09:14:56
Devlet hazinesi
dede09:14:52
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
kavşak09:14:25
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
üşniye09:14:24
Su yosunları
öznel09:14:14
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
Doğru09:13:48
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
yönetimsel09:13:45
Yönetimle ilgili, idarî
lort09:13:44
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
damıtma09:13:32
Damıtmak işi, taktir
LİNEER09:12:54
Çizgilerle ilgili olan
teber09:12:39
Balta
düşünür09:12:31
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
yedirip içmek09:12:22
beslemek
AZICIK09:12:20
Çok az, biraz
ataşe09:12:17
Bir elçiliğe bağlı uzman, elçilik uzmanı
mililitre09:12:12
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
HAYAL KIRIKLIĞI09:12:05
Çok istenilen veya umulan bir şeyin gerçekleşmeyişinden duyulan üzüntü, düş kırıklığı
Kırağı09:12:00
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
sinema tekniği09:11:59
Bir sinema filmini yaratmada kullanılan teknik araçlarla ilgili yöntem
esmer09:11:50
Siyaha çalan buğday rengi
AYÇA09:10:23
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
açığa vurmak09:10:12
belli etmek, ortaya çıkarmak
yılışık yılışık09:09:54
Yılışık bir biçimde, yılışığa yakışır
duyarsız09:09:48
Duyarlı olmayan
vekillik etmek09:09:46
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
köktenci09:08:46
Köktencilikten yana olan, köktencilik yanlısı, radikal
hesap etmek09:08:36
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
şip09:08:30
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
uğurluk09:08:20
Maskot
açık sayım09:08:17
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
tehlike atlatmak09:08:16
büyük zarar ve sıkıntılara yol açacak bir olayı savuşturmak
tarım09:08:10
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
Cambazlık09:08:08
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
TERBİYESİZ09:08:06
Terbiyesi olmayan
sahra09:08:05
Kır
Saat09:08:04
Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası
he09:08:01
Helyum"un kısaltması
tamamlamak09:08:00
Bitirmek
çanak09:06:56
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
ilgisiz09:06:36
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
ümitleniş09:06:11
Ümitlenmek işi veya biçimi
çobanaldatan09:06:03
Çobanaldatangillerden, kanatları sivri, kuyruğu uzun bir kuş türü, keçisağan, dağ kırlangıcı (Caprimulgus europeus)
okutman09:06:00
Üniversitede yabancı dil, Türkçe, tarih öğretimi ile görevlendirilen, uygulamalı çalışmaları yöneten öğretim üyesi yardımcısı, lektör
DEK09:05:42
Düzen, hile
Lokman ruhu09:05:37
Eter
irat etmek09:05:35
söylemek
silme09:04:58
Silmek işi
dinsiz09:04:54
Dinî inancı olmayan
yarıştırma09:04:54
Yarıştırmak işi
pirzola09:04:40
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
malkar09:04:39
Kuzey Kafkasya"da Kabarda-Balkar Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse, Balkar
MEŞİN09:03:57
Sepilenmiş koyun derisi
uykuya dalmak09:03:53
rahat, derin bir şekilde uyumak
somutluk09:03:36
Somut olma durumu
yağmur bulutu09:03:10
Atmosferde nem yüklü bulutlar
seme09:03:02
Sersem, ahmak, alık
MİR09:03:02
Baş, kumandan, amir
güçsüz09:02:53
Gücü olmayan, âciz
cenah09:02:53
Kuş kanadı
VEFASIZ09:02:46
Vefası olmayan, sevgisi çabuk geçen, hakikatsiz
devin duyumu09:02:19
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
yavşan otu09:01:56
Sıracagillerden, mavi ve beyaz renkte çiçekler açan bir bitki (Artemisia)
alaka09:01:52
İlgi
Yer09:01:17
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
badiye09:01:17
Çöl
kargaşalık09:01:00
Kargaşa durumu
yücelme09:00:56
Yücelmek işi, itilâ
au09:00:54
Altın"ın kısaltması
ya da09:00:52
(ya... ya...ya da) Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirtir
yetinme09:00:28
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
Kullanış08:59:51
Kullanmak işi veya biçimi
on08:59:48
Dokuzdan bir artık
Modern08:59:43
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
HAYDUT08:59:40
Silâhlı soygun yapan kimse, eşkıya, şaki
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)08:59:36
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
İm08:59:36
İşaret
piyango08:59:17
Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıtları satın alanlar içinden, kazananların kur"a ile tespit edildiği talih oyunu
YÜKSELTİ08:59:07
Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, rakım, irtifa
para canlısı08:59:03
Paraya düşkün, para gözlü
dirsek08:59:00
Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı
hayvan bilimi08:58:57
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
rast08:58:54
Doğru
Nihayet08:57:56
Son
üst geçiş08:57:52
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
kiler08:57:44
Yiyecek, içecek ve erzakın saklandığı oda, ambar veya dolap
hafifseme08:57:38
Hafifsemek işi, yeğniseme, istihfaf
Put08:57:21
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
laf08:57:06
Söz, lâkırdı
Baş çanağı08:56:56
Kafa tası
ani08:56:55
Bir anda oluveren, apansız
Ürküntü08:56:42
Ürkme duygusu, tevahhuş
bereleme08:56:08
Berelemek işi
yortu08:56:06
Hristiyan bayramı
laf cambazı08:56:03
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
kaziye08:55:26
Önerme
Mecra08:55:06
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
razı olmak08:55:05
uygun bulmak, beğenmek, benimsemek, istemek, kabul etmek
derlemcilik08:55:04
Koleksiyonculuk
Sıvı08:54:25
Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim) , mayi
leçe08:54:20
Taşlı tarla