putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

bağlam10:57:07
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste
anestezi10:57:03
Uyuşturucu bir ilâçla vücudun bütününde veya belirli bir bölgesinde duyuların yok olması, duyum yitimi
tezyin etmek10:57:01
bezemek, süslemek, donamak
VERİMLİ10:57:00
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
sapkınlık10:56:53
Sapkın olma durumu
dokümanter10:56:46
Belgesel
Pey10:56:42
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
iti10:56:38
İtici güç, ilham verici
ergilik10:56:32
Ergi durumu
siyahlık10:56:22
Siyah olma durumu, kara renk
Pak10:56:21
Temiz
zillet10:56:17
Hor görülme, alçalma
Asetik10:56:14
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
epidemi10:56:10
Salgın hastalık
sevda10:56:00
Güçlü sevgi, aşk
İKİ YÜZLÜ10:55:56
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
setre10:55:46
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
setir10:55:42
Bir şeyi örtme, gizleme
seren10:55:39
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
serin10:55:35
(hava için) Az soğuk, ılık ile soğuk arası
arifane10:55:32
Arif olana yakışacak yolda, biçimde
Uzlaştırıcı10:55:28
Uzlaşmayı sağlayan
EVLEK10:55:24
Tarlanın, tohum ekmek için saban iziyle bölünen bölümlerinden her biri
etalon10:55:22
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
arkasından koşmak10:55:21
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
legato10:55:19
Bir parçanın notalarının, ara vermeden birbirine bağlanarak söyleneceğini veya çalınacağını anlatır
taşkın10:55:14
Taşmış bir durumda olan
PERDE10:55:11
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
nihale10:55:07
Sofrada kullanılan sahan altlığı
nakletme10:55:03
Nakletmek işi
Mecazen10:54:56
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
Vurdumduymazlık10:54:53
Aldırmazlık, aldırışsızlık, umursamazlık
alık10:54:46
Akılsız, sersem, budala, ebleh
alım10:54:42
Almak işi
sulta10:54:39
Yetke, otorite
bel10:54:35
İşaret
perhiz yapmak (veya etmek)10:54:31
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
amenajman10:54:28
Devlete ve kişilere ait ormanların, önceden hazırlanıp kabul edilmiş esaslara uygun olarak işletilmesi
yaban gülü10:54:24
Gülgillerden, çiçekleri soluk pembe, beyaz, yemişi parlak kırmızı renkte bir bitki (Rosa canina)
heyet10:54:18
Kurul
kolik10:54:17
Kalın bağırsakta, genellikle karın boşluğunda aralıklı duyulan güçlü sancı
kolay10:54:13
Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı
müteahhit10:54:10
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
konur10:54:03
Esmer, açık kestane renginde olan
bap10:53:59
Kapı
TECEDDÜT10:53:55
Yenileşme, yenilik
ZANAAT10:53:52
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
sergilik10:53:51
Sergi yeri
ge10:53:48
Germanyum"un kısaltması
yokçuluk10:53:46
Hiççilik, nihilizm
bistro10:53:45
İçkili kahve, küçük lokanta
Zırnık10:53:41
Arsenik
mükemmeliyet10:53:37
Mükemmellik
rahne10:53:34
Gedik, yarık
rahip10:53:30
Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan din adamı, keşiş
elden ele geçmek10:53:27
bir şey sahip değiştirmek
rafya10:53:20
Afrika ve Amerika"da yetişen, iri gövdeli, uzun yapraklı palmiye (Raphie)
rom10:53:16
Şeker kamışından şeker yapılırken elde edilen öz suyun, melâs ve artıkların mayalandırılarak kurutulmasıyla elde edilen alkollü sert içki
radon10:53:13
Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, radyum tuzunun su ile işlenmesinden, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element. Kısaltması Rn
ÇARDAK10:53:09
Tarla, bahçe gibi yerlerde ağaç dallarından örülmüş barınak
ahlaklı10:53:05
Ahlâk kurallarına bağlı, bunlara uygun davranan (kimse)
rot10:53:05
Motorlu taşıtlarda direksiyon ile tekerlek arasındaki bağlantıyı sağlayan demir çubuk
aygır deposu10:53:01
Aygırların bakıldığı büyük ahır
ALMANAK10:52:58
Yılın gün, hafta, ay gibi bölümlerinden başka, bayram, yıl dönümü gibi belli günleri ve birtakım astronomi, meteoroloji, istatistik bilgilerini gösteren kitap biçiminde takvim
PR10:52:54
Praseodim"in kısaltması
rop10:52:47
Çoğu tek parça kadın giysisi
Bembeyaz10:52:44
Çok beyaz veya her yanı beyaz, apak
ret10:52:40
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
zarar etmek10:52:34
alış verişte elindekinin bir bölümünü boşuna elden çıkarmak, yitirmek
Manita10:52:26
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
ince yapılı10:52:23
Narin, nazik, zayıf
süreyazar10:52:19
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
denemek10:52:13
Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek
büyülü10:52:08
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
cesurca10:52:05
Cesura yakışan biçimde, cesur gibi
kösele10:52:01
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
Vuraç10:51:58
Tokaç, raket
mavera10:51:54
Öte
mahşer günü10:51:47
Kıyamet
zan10:51:43
Sanma, sanı
ayrıntılı10:51:40
Ayrıntısı olan, teferruatlı, tafsilâtlı, detaylı, mufassal
kodes10:51:36
Tutuk evi, hapishane, karakol
İftar10:51:32
Oruç açma, oruç bozma
zam10:51:29
Bir şeyin fiyatını artırma, bir fiyat üstüne yeni bir fiyat katma
zorla10:51:25
Zor kullanarak, zecren; metazori
bölüntüler10:51:18
Bir bütünün ayrılmış olduğu bölümler, taksimat
tahtelbahir10:51:18
Denizaltı
zom10:51:14
Olgun (kimse)
Mai10:51:05
Mavi
on paralık10:51:04
Değeri çok az veya değersiz, hiç
Alp10:51:00
Yiğit, kahraman
yasa koyucu10:50:57
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
yedinci10:50:56
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
skandal10:50:53
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
aba vakti yaba, yaba vakti aba10:50:52
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
sensen10:50:49
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
açelya10:50:46
bk. açalya
layiha10:50:42
Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı
sentez10:50:35
Birleşim
Ahu10:50:31
Ceylan, karaca
sinirsel10:50:29
Sinirle ilgili, sinir bakımından, asabi
ATA10:50:27
Baba
litre10:50:24
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
livar10:50:20
Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağzı içine doğru konik örülmüş sepet
Gürültü patırtı10:50:16
Kavga, gürültü
seza10:50:13
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
ATE10:50:09
Ateist
muvasala10:50:06
Gidip gelme imkânı, ulaşım, erişim
Rekor10:50:02
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
Avutmak10:49:58
Oyalamak
ORANLA10:49:55
Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten
es10:49:51
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
Ateşçi10:49:49
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
korunma10:49:49
Korunmak işi
karanlık10:49:47
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
ARI10:49:44
Temiz, münezzeh
hırpalamak10:49:40
Dövmek
ACI10:49:34
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
sera10:49:30
Sebze ve meyvelerin yetiştirildiği ve hava şartlarına karşı korunduğu cam ve naylonla kaplı yer, ser
ANA10:49:23
Çocuğu olan kadın, anne
ANT10:49:16
Tanrı"yı veya kutsal bilinen bir kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, yemin
korna10:49:12
Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek çalınan boru, klâkson
gök yakut10:49:08
Mavi renkli değerli bir korindon türü, safir
çıkar10:49:01
Dolaylı bir biçimde elde edilen kazanç, menfaat
çıkak10:48:57
Çıkılacak yer, çıkıt, mahreç
ALA10:48:54
İyi, pek iyi
sarkmak10:48:50
Yolunu uzatmak, uğramak
Kurucu10:48:43
Bir kurumun, bir işin kurulmasını sağlayan, müessis
Kurulu10:48:39
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
sepi10:48:36
Deri, post vb.yi kullanabilecek duruma getirmek için uygulanan işlemlerin tümü, tabaklık