putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik15:20:52
Puta tapma durumu, fetişizm
büyük aile15:20:50
Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile
hareket15:20:46
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
aylandız15:20:40
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
Bedir15:20:37
Dolunay, ayın on dördü
simgesel15:20:36
Sembolik
tragedya15:20:33
Trajedi
kulluk kölelik15:20:31
Birinin buyruklarına boyun eğerek yaşama durumu
sıyga15:20:27
Kip
İnce yapılı15:20:23
Narin, nazik, zayıf
Benek15:20:20
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
Feshetme15:20:18
Feshetmek işi
GİZLİ15:20:08
Görünmez, belli olmaz bir durumda olan
Devamlı15:20:07
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
SERMAYE15:20:01
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
ondalık15:19:57
Onda bir olarak alınan veya verilen ücret
Noel15:19:54
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
DEDEKTİF15:19:50
bk. detektif
musiki15:19:47
Müzik
kürt15:19:46
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
küre15:19:41
Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim
sahtekar15:19:40
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
tayin edilmek15:19:40
atanmak
küpe15:19:38
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
küfe15:19:37
Genellikle söğüt veya başka ağaç dallarından örülen, yük taşımaya yarayan, kaba ve dayanıklı sepet
küme15:19:35
Tümsek biçimindeki yığın
kült15:19:32
Tapma, tapınma
SEVİMSİZLİK15:19:28
Sevimsiz olma durumu
buhar kazanı15:19:27
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
ahiretlik15:19:25
bk. ahretlik
şirret15:19:19
Geçimsiz, huysuz, kavga çıkarmaktan hoşlanan, edepsiz, yaygaracı
pederşahî15:19:16
Soyda, temel olarak babayı alan ve ailede çocukları baba soyuna mal eden topluluk durumu, ataerkil
İŞ BIRAKIMI15:19:15
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
avuntu15:19:13
İnsanı avutan şey, teselli
avunma15:19:09
Avunmak işi, teselli
epope15:19:08
Destan
Osmanlı15:19:05
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
işlik orun15:19:03
İş adamlarına özgü yer, busines klâs
burjuva15:18:59
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
MUADELET15:18:56
Eşitlik, denklik, eş değerlik
emirberlik15:18:53
Emirber olma durumu, emirberin işi
Olan15:18:52
olmak fiilinin şimdiki zaman sıfat-fiili
düşme15:18:50
Düşmek işi
limon sarısı15:18:48
Limon kabuğunun rengi
poşu15:18:47
Bir tür kenarları saçaklı ipek, pamuk, yün vb. den yapılmış baş örtüsü
düşey15:18:45
Yer çekimi doğrultusunda olan, şakulî
gazap15:18:44
Öfke, kızgınlık, hiddet
Şarkı15:18:42
Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi
gazel15:18:39
Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi
OLAĞAN15:18:38
Sık sık olan, olagelen, tabiî
su yatağı15:18:36
Su kaynağı
gezinti yeri15:18:34
Yürüyüş yapmak, dolaşmak ve hava almak amacıyla ayrılmış yol veya bölge, promönat
asrî15:18:32
Modern, çağcıl
suflör15:18:29
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
poliçe15:18:25
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
inhilal15:18:24
Dağılma, bölünme, parçalanma
bülbül15:18:21
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
limon kabuğu gibi15:18:18
küçük ve biçimsiz (şapka)
kişi zamiri15:18:15
Kişilerin yerine kullanılan zamir
helal15:18:13
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
helis15:18:10
Bir silindirin ana doğrularını sabit bir açı altında kesen eğri
ufak15:18:07
Boyutları olağandan küçük
gözü pek15:18:01
Korkusuz, yürekli, cesur
Fırça15:17:59
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
kan dolaşımı15:17:57
bk. dolaşım
Düzgü15:17:52
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
sinema sanatçısı15:17:50
Sinema yapımında emeği geçen sanatçı
küfür küfür15:17:49
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
tedirgin15:17:45
Rahatı, huzuru kaçmış
engel15:17:42
Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, mahzur, müşkül, mânia
lef etmek15:17:40
bk. leffetmek
engebesiz15:17:36
Engebesi olmayan
ima etmek15:17:33
dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
heyet15:17:30
Kurul
lastik ağacı15:17:29
Kauçuk
heybe15:17:28
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
ağlama15:17:27
Ağlamak işi
tezkere15:17:24
Pusula
Söz arasında15:17:23
konuşma sırasında
Yeğin15:17:22
Zorlu, katı, şiddetli
Samimiyet15:17:21
İçtenlik
S15:17:19
Kükürt"ün kısaltması
methiye15:17:13
Övgü
konuşmak15:17:09
Söylev vermek, konuşma yapmak
koygun15:17:07
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
Domuz yağı15:17:04
Domuzdan çıkarılan yağ
Statik15:17:01
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
lehçe bilimi15:16:58
Bir dilin lehçelerini inceleyen bilim dalı, diyalektoloji
kaya hanisi15:16:56
Lahos
Fasıla15:16:53
Aralık, ara, kesinti
rehavet15:16:51
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
konuşkan15:16:48
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
yazıklar olsun15:16:46
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
portakal suyu15:16:44
Portakal sıkılarak elde edilen su
külliye15:16:36
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
Ağaç çileği15:16:34
Ahududu
Kalımlı15:16:29
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
anlam aykırılığı15:16:24
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
okluk15:16:24
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
murahhas15:16:21
Delege
KIRAN15:16:20
Kırmak işini yapan (kimse)
silisyum15:16:18
Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 C de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan element. Kısaltması Si
hüküm vermek15:16:13
iyice düşündükten sonra bir karara varmak
KISIM15:16:12
Avuç
keçi mantarı15:16:11
bk. ak mantar
Kazanç15:16:09
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
KITAL15:16:04
Vuruşma, birbirini öldürme
linyit15:16:01
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
TENASÜL15:16:00
Nesil yetiştirerek üreme
ÇÖZÜMLEMELİ15:15:57
Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, tahlil, analitik
burhan15:15:54
Kanıt
KIYAS15:15:53
Bir tutma, denk sayma
tabaklık15:15:51
Tabak koymaya yarayan ve üst üste birkaç kattan oluşan raf
tiyatro15:15:50
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
sonuçlamak15:15:48
Sonuç vermek; yol açmak
diyalektik15:15:46
Gerçekliği ve onun çelişmelerini incelemeye yarayan ve bu çelişmeleri aşmaya yarayan yolları aramayı öngören akıl yürütme yöntemi
nokta15:15:45
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
muzaffer15:15:36
Üstünlük elde etmiş, zafer kazanmış, yenmiş, utkulu
telve15:15:33
Fincanın dibine çöken kahve tortusu
telsi15:15:32
Çok ince telciklerden oluşan
telef15:15:30
Yok etme, öldürme
telek15:15:28
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
telli15:15:27
Teli olan
inleme15:15:21
İnlemek işi
yer yuvarlağı15:15:19
Üstünde yaşadığımız gök cismi
önderlik15:15:18
Önder olma durumu veya öndere yakışır davranış, öncülük, liderlik
tenya15:15:18
Şerit
tenis15:15:16
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
SU15:15:15
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
Yaban armudu15:15:09
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü