putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

LANTAN04:22:58
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
ERİKA04:22:51
Süpürge otu
dökme04:22:24
Dökmek işi
HÜNER04:21:39
Beceri isteyen ustalık, beceriklilik
akarlar04:21:29
Tıknaz yapılı, gövdeleri halkasız, başları göğüsle birleşik, ağız yapıları ısırıcı, sokucu veya emici örümceğimsiler takımı
mukavele04:21:28
Sözleşme
mızrak04:21:09
Uzun saplı, sivri demir uçlu silâh, cıda
İşsiz04:21:04
İşi olmayan
bağıntı04:20:59
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
polemik04:20:55
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
TERMOMETRE04:20:54
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
Taşınabilir04:19:25
Taşınması mümkün olan
DİSPROSYUM04:19:24
Atom ağırlığı 162.5, atom numarası 66, yoğunluğu 8,54 olan, 1500° C"de eriyen, açık yeşil renkte çözeltiler veren, az bulunan bir element. Kısaltması Dy
ZAĞLAMA04:19:20
Zağlamak işi, kılağılama
epifit04:19:12
Üst bitken
Mücevher04:19:01
Değerli süs eşyası
Baş çanağı04:18:23
Kafa tası
körlük04:18:11
Kör olma durumu
YETİŞTİRMEK04:17:53
(vaktinde) Hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
Akdiken04:17:52
Hünnapgillerden, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan bir bitki cinsi, güvem eriği, geyik dikeni (Rhamnus cathartica)
MEKANİZMA04:17:50
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
dul04:17:44
Eşi ölmüş veya eşinden boşanmış (kadın veya erkek)
Şimal04:15:39
Kuzey
giz04:15:07
Sır
asgari04:14:34
En az, en aşağı, en azından, en düşük
sarig04:14:10
Amerika"da yaşayan, genellikle yavrularını sırtında taşıyan keseli hayvanlardan bir tür sıçan (Didelphys dorsigera)
kaybetmek04:12:42
Yenik düşmek, yenilmek
katışıksız04:11:35
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
çenesi kuvvetli04:11:08
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
Gam04:10:45
Tasa, kaygı, üzüntü
tenkit etmek04:10:16
eleştirmek
Sürekli04:08:17
Kesintisiz olarak süren, devamlı
limon esansı04:06:38
Taze limon kabuğunun sıkılmasıyla elde edilen uçucu yağ
Sündürme04:06:17
Sündürmek işi
Aşikar04:05:56
Açık, apaçık, belli, meydanda olan
yardakçılık04:05:17
Yardakçı olma durumu
güvenirlik04:05:07
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
dudak boyası04:04:36
Dudakları boyamak için kullanılan kokulu, renkli madde, ruj
hatırlanma04:04:17
Hatırlanmak durumu, anımsanma
oylumlu04:04:05
Oylumu olan, hacimli
sinir bilimi04:02:41
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
Varsayımsal04:01:32
Bir varsayıma dayanan, farazî, hipotetik
saray çiçeği04:00:44
Hezaren
yanardağ püskürmesi04:00:29
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
seyyar03:59:50
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
ihtiraslı03:59:30
Aşırı istekli
şebnem03:58:47
Çiy
vurgun03:58:31
Birine veya bir şeye vurulmuş, bağlanmış, sevmiş olan, sevdalı, âşık
Fakir03:58:17
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
yaradan03:55:35
Tanrı
bitki örtüsü03:55:32
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
taşra03:54:55
Bir ülkenin başşehri veya en önemli şehirleri dışındaki yerlerin hepsi, dışarlık
ulusallık03:54:29
Milliyet, millîlik
Tekrarlanma03:53:46
Tekrarlanmak işi
URUK03:53:43
Soy, sülâle
teorisyen03:53:41
Kuramcı
vaşak03:53:14
Kedigillerden, kulakları sivri, dişleri ve tırnakları keskin, kürkünden yararlanılan çok yırtıcı hayvan (Lynx lynx)
ABİDEVİ03:53:03
Anıtla ilgili, anıtsal, anıta benzer, anıt gibi
Akkarınca03:52:57
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
ZEN03:52:50
Kadın
GEÇİMLİLİK03:52:27
Geçimli olma durumu
Etiyopyalı03:51:39
Etiyopya halkından olan, Habeş, Habeşî
ÇÖKME03:51:38
Çökmek işi, inhitat
zılgıt03:51:34
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
İtidal03:51:32
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
aldırmaz03:51:02
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
matine03:49:15
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
Büyük03:47:31
(somut nesneler için) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan, küçük karşıtı
NİNNİ03:46:45
Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü
sınıflama03:45:13
Bölümleme, tasnif
Kısa03:44:53
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
ŞİFRE03:44:14
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
saat camı03:43:39
Saat kadranı ve rakamlarını dış etkilerden koruyan özel yapılmış cam
hamam03:42:57
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
çakal03:42:08
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
hükümdar03:40:31
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
harfi harfine03:40:30
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
SARKIT03:40:29
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
sükût03:39:57
Susma, konuşmama, söz söylememe, sessizlik
Figüratif03:39:53
Figürlü, figürcü
Etraf03:39:52
Yanlar, taraflar
ÜSTÜNLÜK03:38:26
Üstün olma durumu, rüçhan
yeknesaklık03:38:21
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
Hazır03:37:11
Bir iş yapmak için gereken her şeyi tamamlamış olan, anık, amade, müheyya
Vali03:35:38
Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilbay
benzetme03:34:17
Benzetmek işi
tayin etmek03:33:24
kararlaştırmak
rakkas03:33:17
Sarkaç, pandül
kalp krizi03:32:25
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
menengiç03:31:50
bk. melengiç
tanık03:31:19
Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse, şahit
EZİYET03:31:17
Aşırı güçlük ve sıkıntı, üzgü
mendelevyum03:30:56
Atom numarası 101, kütle numarası 256 olan, izotopu 1957"de yapma olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması Md
kocasız03:30:34
Kocası olmayan (kadın)
ceset03:28:37
Ölü vücut, naaş
alaycı03:28:32
Alay etme huyu olan, müstehzi
asker tayını03:27:13
Erlere verilen azık
arz03:26:33
Sunma
yemekaltı03:26:29
Yemek öncesi yenilen ve içilen hafif yiyecek ve içecek
önce03:26:07
İlk olarak, başlangıçta
mahlut03:24:16
Katışık
tez03:24:01
Çabuk olan, süratli
kabiliyetsiz03:23:46
Yeteneksiz
gardiyan03:21:57
Ceza evlerinde düzeni, tutukluların yasalara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse
SEVİMSİZ03:21:51
Hoşa gitmeyen (canlılar için)
muhafız03:20:08
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
aksakal03:19:27
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
figür03:19:12
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
susamak03:18:41
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
Balgam taşı03:17:49
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
Dalavereci03:17:24
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
çiğde03:16:44
Ayrı çanak yapraklı iki çeneklilerden bir ağaç, hünnap (Zizyphus sativa)
mantar meşesi03:14:46
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
HÜCRE BİLİMİ03:14:40
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
anlaşmazlık03:14:39
İki veya daha çok tarafın karşılaşan düşünce ve amaçları arasında ayrılık, uyuşmazlık, ihtilâf
br03:14:18
Brom elementinin kısaltması
alizarin03:13:56
Kök boyası, kök kırmızısı
İvedilik03:13:26
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
Ekzotermik03:12:46
Isı veren
pozitif bilim(ler)03:12:45
Deney sonuçlarına dayanan bilim(ler), müspet ilim(ler)
mevzu03:12:29
Konu
aktör03:12:07
Erkek oyuncu
Yırtık03:12:00
Yırtılmış olan
alâkadar03:11:59
İlgili, ilgili bulunulan
stadyum03:11:58
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
sataşmak03:11:58
Sarkıntılık etmek
müsekkin03:11:57
Yatıştırıcı
sünepe03:11:55
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
Kıvanç03:11:54
Övünç, iftihar
El kitabı03:11:52
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap