putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

Bezginlik06:56:03
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
jul06:54:55
Bir cisim üzerine uygulanan bir nevtonluk kuvvetin uygulama noktasını, kendi doğrultusunda bir metre değiştiren iş birimi
süyek06:54:44
bk. cebire
Raşe06:54:24
Titreyiş, ürkme
hoşgörülü06:54:01
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
yurtlandırma06:53:58
Yurtlandırmak işi, iskân
temek06:53:43
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
market06:53:35
Alıcının kendi işini kendisinin gördüğü, daha çok her türlü yiyecek maddesinin ve mutfak gerecinin satıldığı dükkân
ailece06:53:19
Bütün aile birlikte
l06:53:10
Romen rakamları dizisinde 50 sayısını gösterir
sobe06:53:09
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
Hasımlık06:53:02
Hasım olma durumu
SÜMTER06:53:02
Kırmızımtırak, küçük taneli sert buğday
Oryantal06:52:57
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
tecrit etmek06:52:56
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
bataklık baykuşu06:52:50
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
kısacası06:52:45
kısa söylemek gerekirse
teferruatlı06:52:38
Ayrıntılı
toprak kölesi06:52:34
Toprağa bağlı köle
akkirpani06:52:24
Ak, fakat kirli
ekinoks06:52:21
Gün gece eşitliği
bahar nezlesi06:52:20
bk. saman nezlesi
takma ad06:52:07
Kendi adından başka eğreti alınan ad, mahlâs
fodla06:51:56
Çoğunlukla imaretlerde yoksullara verilen kepekli undan yapılmış pideye benzer bir tür ekmek
seretan06:51:54
Yengeç
klasik06:51:49
Eski Yunan ve Roma çağı dili ve sanatı ile ilgili olan
firavunlaşma06:51:45
Firavunlaşmak işi
zooloji06:51:44
Hayvan bilimi
müptela06:51:44
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
tavlı06:51:38
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
sömürmek06:51:32
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
reislik06:51:30
Başkanlık
sıçan otu06:51:29
Arsenik
tadımlık06:51:26
Bir şeyin tadına bakmaya yeter (miktar)
yeter sayı06:51:16
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
vız06:51:14
Böcek uçarken veya atılan bir şey hızla geçerken çıkan ses
üstüvane06:51:10
Silindir
Çıkık06:51:06
Yerinden çıkmış (kemik veya organ)
öğütleme06:51:04
Öğütlemek işi, nasihat
pisboğaz06:50:40
Zamansız ve ayırt etmeden, eline geçeni yiyen (kimse)
yazgıcı06:50:29
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
gölgeli06:50:28
Gölge altında olan
yazılı emir06:50:26
Kamu hizmeti ve görevlerinin yerine getirilmesi için üstün asta yazılı olarak verdiği veya daha önce sözlü olarak vermiş olduğu emrin yazıyla tekrarlanması
ah06:50:25
Sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi gibi duygular anlatır
gerçek dışı06:50:16
Gerçeğin dışında olan, gerçek olmayan
VEKTÖR06:50:03
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
Saçma sapan06:50:01
Çok tutarsız, çok saçma
çakal06:49:58
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
yöneltme06:49:57
Yöneltmek işi, tevcih
artırma06:49:55
Artırmak işi
ferda06:49:54
Erte, yarın, yarınki
ispanya06:49:54
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
oranlı06:49:51
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
kanaat getirmek06:49:42
kanmak, aklı yatmak, inanmak
atıl06:49:33
Tembel
Bacı06:49:32
Büyük kız kardeş, abla
ıssız kalmak06:49:30
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
VERESE06:49:28
Mirasçılar
koşma06:49:27
Koşmak işi
aylı06:49:14
Üzerinde ay biçimi bulunan
sağlamlaştırma06:49:05
Sağlamlaştırmak işi
Tersine06:48:56
Beklenilenin, umulanın aksine, karşıt olarak, bilakis, aksine
Deneme06:48:55
Denemek işi, sınama, tecrübe
mescit06:48:55
Cami
kur06:48:54
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
demode06:48:52
Modası geçmiş olan
belirme06:48:49
Belirmek işi, tebellür etme
kapela06:48:48
Şapka
pepeme06:48:45
Pepe
suflör06:48:42
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
armonika06:48:41
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
YAFTA06:48:40
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
SAVA06:48:38
Haber
itiyat06:48:36
Alışkanlık, huy
laik06:48:34
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
kurma06:48:31
Kurmak işi
bedirik06:48:30
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
muhtasar06:48:28
Kısaltılmış olan, kısa; özet
rotil06:48:27
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
dolandırıcılık06:48:22
Dolandırıcı olma durumu veya dolandırıcıya yakışır iş
turist06:48:21
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah
kavruk06:48:14
Kavrulmuş olan
hayal06:48:07
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
kaçamak06:48:04
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
nisap06:48:02
Yeter sayı
parasız06:47:59
Parası olmayan
saçsız06:47:55
Saçı olmayan
ÖRGÜT06:47:53
Ortak bir amaç veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluşturduğu birlik, teşekkül, teşkilât
sömürme06:47:50
Sömürmek işi
kazara06:47:41
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
kargış06:47:28
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
payton06:47:19
Fayton
kümeleme06:47:06
Kümelemek işi
sarahaten06:46:49
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
istifade06:46:21
Yararlanma, faydalanma
âdet olmak06:46:05
öteden beri yapılır olmak
istihkak06:46:02
Hakkı olma, hak kazanma
ihata06:45:13
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
soğuma06:45:04
Soğumak işi
TENEŞİR06:44:59
Ölü yıkanan kerevet, salacak
başarılı06:44:46
Başarı gösteren, muvaffakıyetli
şat06:44:35
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
kılır06:44:18
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
sene06:44:12
Yıl
pe06:44:04
P harfinin adı
ay evi06:44:03
Ayla
sual06:43:57
Soru
cenin06:43:49
Ana rahminde doğma zamanını tamamlayamamış veya vaktinden önce düşmüş çocuk
kompres06:43:45
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
ulusallık06:43:39
Milliyet, millîlik
cezai06:43:37
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
ayıraç06:43:33
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
VERME06:43:29
Vermek işi
Agel06:43:28
Arap erkeklerinin kefiyelerinin üzerine bağladıkları, yünden örülmüş kalın çember bağ
SUSAM YAĞI06:43:27
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
hak yolu06:43:26
Doğruluk, doğru yol
nüktedan06:43:23
Nükteci
inadı tutmak06:43:19
çok direnmek
faşist06:43:18
Faşizm yanlısı olan (kimse, görüş vb.)
değersizlik06:43:15
Değersiz olma durumu
su baskını06:43:10
Sellerin veya eriyen kar sularının katılmasıyla kabaran akarsuların yataklarından taşarak çevreyi basması, taşkın, taşma, seylâp
yelken açmak06:43:10
yola çıkmak için hareket etmek
zelve06:43:08
Çift öküzünün boyunduruktan çıkmaması için boynunun iki yanından boyunduruğa, aşağıya doğru geçirilen çubuk
azmanlaşma06:42:54
Azmanlaşmak işi
doymaz06:42:53
Doymak bilmeyen, aç gözlü
hitabe06:42:51
Söylev
korun06:42:42
Üst derinin en dış tabakası
amil06:42:40
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
çabalama kaptan ben gidemem06:42:38
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
kızlık zarı06:42:35
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen