putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik13:18:12
Puta tapma durumu, fetişizm
istenç13:18:03
İrade, istek
önem vermek13:17:59
değer vermek, önemli saymak
istenççilik13:17:58
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
artı uç13:17:52
Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini ağlayan, metal uçlardan artı yüklü olanı, anot
emir vermek13:17:50
buyurmak, buyruk vermek
Yeleç13:17:42
Yeleğen, havadar
Arsız13:17:40
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
Roman dilleri13:17:37
Lâtinceden türemiş yaşayan diller
soğanlı13:17:29
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
buz dağı13:17:27
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
dümen bedeni13:17:25
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
tepkime13:17:11
Tepkimek işi
tıraş bıçağı13:17:08
Erkeklerin yüzlerindeki kılları kesmek için kullandıkları, çelikten yapılmış ince bıçak, jilet, ustura
kuyruk sokumu kemiği13:17:03
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
kan dolaşımı13:16:56
bk. dolaşım
tibet sığırı13:16:50
bk. Tibet öküzü, yak
avantür13:16:40
Serüven, macera
çengel takmak13:16:36
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
otağ13:16:27
Büyük ve süslü çadır
gübre gazı13:16:25
Gübreden elde edilen yanıcı gaz, biyogaz
GÖRGÜSÜZ13:16:24
Görgüsü olmayan
tapa13:16:19
Şişe gibi dar delikleri tıkamaya yarayan mantar, cam, tahta veya plâstikten tıkaç, tıpa
temerrüt13:16:19
Dik kafalılık, kafa tutma
gölgelik13:16:14
Gölge altında bulunan yer
Evliya13:16:11
Erenler, ermişler, veliler
massetme13:16:01
Emme, içine çekme, soğurma
penis13:15:52
Erkeklik organı
dolambaçlı13:15:47
Dolambacı olan
hatırlanma13:15:40
Hatırlanmak durumu, anımsanma
miza13:15:24
Kumarda ortaya sürülen para
meyil13:15:14
Eğiklik, eğim, akıntı
mühlet13:15:12
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
anevrizma13:15:11
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
rastlantı13:15:10
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
Baştan çıkarmak13:14:59
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
mihaniki13:14:57
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
baltalamak13:14:57
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
eldeci13:14:52
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
nitrik asit13:14:43
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
akışkanlık13:14:34
Akışkan olma durumu
hafıza kaybı13:14:25
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
bel kemiği13:14:24
Omurga
sepet topu13:13:44
Basketbol
yapılı13:13:39
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
amorf13:13:31
Biçimsiz
eşlik etmek13:13:24
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
faziletli13:13:17
Erdemli
otobüs13:13:11
Yolcu taşıyan, motorlu, büyük taşıt
husus13:13:04
Konu, madde
körpe13:12:58
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
DÖRTLÜ13:12:50
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
nikel kaplama13:12:45
Nikelâj
kurtuluş13:12:44
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
yaşa13:12:28
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
ihtimal13:12:26
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
fizik ötesi13:12:22
Doğa ötesi
savsaklama13:12:18
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
maymuncuk13:12:09
Küçük maymun
yerleşim13:11:59
Yerleşme, iskân
aylak13:11:53
İşsiz, boş gezen, avare
ev halkı13:11:52
Bir evde yaşayanların hepsi
yazma yitimi13:11:50
Ellerinde, parmaklarında hiçbir sakatlık olmamasına karşın ruhî sebeplerle yazma melekesini yitirme, agrafi
DÜZGÜN13:11:32
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
AYRIKLI13:11:30
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
ses uyumu13:11:22
Ünlü ve ünsüz uyumu
olefin13:11:13
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
gönül borcu13:11:07
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
müstahsil13:11:05
Üretici, yetiştirici
serüvenci13:10:56
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
Direktif13:10:49
Yönerge, talimat
ilgisiz13:10:48
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
destek13:10:39
Dayanak, dayak
Alın yazısı13:10:22
Yazgı, talih, kader, mukadderat
geri hizmet13:10:11
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
işlev yitimi13:09:40
El, kol vb. düzenli hareketleri yapma yetersizliği, apraksi
okuma yitimi13:09:40
Görmede hiçbir bozukluk olmadığı hâlde okuma yetisinin yok olması, aleksi
takla böceği13:09:32
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
kredi mektubu13:09:23
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
tekabül etmek13:09:18
karşılık olmak, karşılamak, bir şeyin yerini tutmak
alan korkusu13:09:11
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
OKUYUCU13:09:04
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
karşıt anlamlı13:09:00
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
TUHAFİYECİ13:08:55
Tuhafiye satan kimse
hatırlama13:08:54
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
gülümseme13:08:49
Hafifçe gülme, tebessüm
akrobasi13:08:46
Cambazlık, akrobatlık
kalantor13:08:41
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
geçmiş zaman13:08:39
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
ÇİFTEHANE13:08:37
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
yakarış13:08:26
Yakarmak işi veya biçimi
pislik13:08:26
Kir
pusula13:08:22
Üzerinde kuzey - güney doğrultusunu gösteren bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek için kullanılan kadranlı araç
sinir bilimi13:08:20
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
satranç takımı13:08:18
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
köken bilimci13:08:16
Köken bilimi ile uğraşan dil bilimi, etimolog
akü13:08:03
Akümülâtörün kısaltılmış adı
özgünlük13:08:00
Özgün olma durumu, orjinallik
natamam13:07:59
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
burgaç13:07:45
Anafor, girdap
jimnastik13:07:40
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
mühimmat13:07:19
Savaş gereçleri, cephane
Adıl13:07:14
Zamir
tan ağarmak (veya atmak)13:07:09
gün doğmaya başlamak, şafak sökmek
yaşamsal13:06:58
Hayatî
iç hastalıkları uzmanı13:06:55
bk. dahiliyeci
arz etmek13:06:49
sunmak
flûrya13:06:46
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
SOLÜSYON13:06:34
Çözelti
buzul taş13:06:34
Buzulların taşıyıp biriktirdikleri, üzerleri çok kez parıltılı veya çizikli taşlar, moren
nakdi13:06:32
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
ablatya13:06:30
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
realite13:06:15
Gerçek, gerçeklik
SOLUNUM13:06:15
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
realizm13:06:10
Gerçekçilik
kocasız13:06:07
Kocası olmayan (kadın)
öğrenci belgesi13:06:05
Öğrenci olunduğunu gösteren yazılı belge
AYIP13:06:03
Toplumun ahlâk kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış
üst deri13:06:00
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
TUHAF13:05:51
Alışılmamış, yabansı
düzme13:05:48
Düzmek işi
küçümseme13:05:45
Küçümsemek işi
aşık olmak13:05:36
sevmek, tutulmak
kanaatkarlık13:05:24
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
ilerici13:05:20
İlerlemeden yana olan; ileri düzeydeki toplumsal ve siyasî gelişmeleri benimsemiş olan (düşünce, kimse vb.), terakkiperver
ADAY13:05:14
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
ak kan13:05:06
Lenf
Broşür13:04:55
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
Samimiyet13:04:52
İçtenlik
alegorik13:04:50
Alegori ile ilgili