putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

Sn16:30:45
Kalay"ın kısaltması
hamiş16:30:42
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
şarki16:30:37
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
tüy16:30:36
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
bekletme16:30:35
Bekletmek işi
göz altı kremi16:30:27
Gözaltı morluklarını, torbalanmalarını gideren bir krem türü
kötülük etmek (veya yapmak)16:30:26
kötü davranmak, zarar vermek
yer fıstığı16:30:25
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
numune16:30:23
Örnek
otomobil16:30:21
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
fototaksi16:30:20
bk. fototaktizm
beslenme16:30:19
Beslenmek işi
jinekoloji16:30:11
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
katabolizma16:30:05
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
arka16:30:01
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Yakınma16:30:01
Yakınmak (I, II) işi, şikâyet, şekva
bel16:29:58
İşaret
kortej16:29:55
Bir devlet büyüğünün yanında bulunan kimseler, maiyet, maiyet alayı
kasık16:29:53
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
SERÜVEN16:29:52
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
ilenç16:29:51
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
bölünme16:29:49
Bölünmek işi
kabaca16:29:44
Kaba bir biçimde
Amir16:29:43
Buyuran, emreden, üst
savurganlık16:29:41
Savurgan olma durumu veya savurganca davranış, tutumsuzluk, müsriflik, israf
örneklik16:29:35
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
işsizlik16:29:32
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
SİHİRBAZ16:29:30
Büyücü
har16:29:27
Birtakım ikileme ve deyimlerde çeşitli anlamlarla geçer
sal yarışı16:29:24
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
SANCAK16:29:22
Bayrak, liva
atlı spor16:29:18
At üzerinde yapılan bütün sporların genel adı
mahzen16:29:17
Yapılarda yer altı deposu
tanrısal16:29:10
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
santra16:28:57
Orta, orta alan, merkez
badem16:28:55
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
Oya16:28:51
Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılan ince dantel
tatula16:28:48
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
gider16:28:40
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
meyve bahçesi16:28:32
İçinde meyve ağaçları olan bahçe
AYAKTA16:28:25
Ayağa kalkmış durumda
Yalanlama16:28:20
Yalanlamak işi, tekzip
asabiye16:28:19
Sinir hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu
lâhika16:28:09
Ek
nazaran16:28:06
Göre, oranla, kıyasla
kösnül16:27:58
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
MİLLET16:27:52
Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan; aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus
birbiri16:27:46
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
boru çiçeği16:27:42
Çan çiçeği
yürekten16:27:40
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
denek16:27:39
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
gem16:27:36
Atı yönetmek için ağzına takılan demir araç
leyli16:27:34
Yatılı
Zühal16:27:30
Sekendiz, Satürn
oymacı16:27:28
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
öveç16:27:27
İki üç yaşındaki erkek koyun
Ter16:27:19
Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı
KANAT16:27:17
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
tokyo16:27:15
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
utku16:27:13
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
arşın16:27:11
Yaklaşık olarak 68 cm ye eşit olan uzunluk ölçüsü
nefyetme16:27:10
Nefyetmek işi
sınai16:27:09
Sanayi ile ilgili
aydınlatma16:27:07
Aydınlatmak işi
karton16:27:07
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
sade16:27:05
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
mason16:26:59
Masonluk derneği üyesi, farmason
yalabık16:26:58
Parlak, parıltılı, ışıltılı
ritmik sayma16:26:57
Bir kural dahilinde sayı aralıklarını değiştirmeden ileri, geri sayma
serzeniş16:26:55
(bir şeyi) Başa kakma, sitem etme, takaza
kötürüm16:26:52
Yaşlılık veya sakatlık sebebiyle yürüyemeyen
öküzgözü16:26:52
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
kedersiz16:26:41
Acısız, üzüntüsüz
misafir16:26:36
Konuk
anapara16:26:32
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
binit16:26:25
Üstüne binilen hayvan, binek atı
elifba16:26:19
Arapça, Farsça ve Osmanlıcanın alfabesi
çekiştirme16:26:19
Çekiştirmek işi
MUVAZİ16:26:17
Koşut, paralel
sınır boyu16:26:14
Ülke sınırları
Gırtlak16:26:09
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
meram16:26:01
İstek, amaç, gaye, maksat
sakıt16:25:55
Merih, Mars
burjuva16:25:55
Şehirlerde yaşayan, özel imtiyazlardan yararlanan şehirli
ellik16:25:51
Eldiven
kin16:25:51
Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garez
hatırlanma16:25:39
Hatırlanmak durumu, anımsanma
yıl aşırı16:25:30
Birer yıl ara ile
altıncı16:25:25
Altı sayısının sıra sıfatı, sırada beşinciden sonra gelen
görülmemiş16:25:21
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
karacılık16:25:15
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
katışıksız16:25:07
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
civar16:25:01
Yöre, yakın yer, dolay
şair16:24:55
Şiir söyleyen veya yazan kimse
Yapağı16:24:53
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
DUYGULU16:24:50
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
spiker16:24:42
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
budist16:24:32
bk. Buddhist
SAPINÇ16:23:52
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
bevliyeci16:23:44
İdrar yolu hastalıkları hekimi, ürolog
konuk evi16:23:06
Resmî veya özel kuruluşların kendi görevlilerinin yararlanması için yaptırdığı konut, misafirhane
sütnine16:22:46
Bebeğe süt vermek için para ile tutulmuş kadın
teçhiz16:21:44
Donatma, donatım
düşürüm16:19:32
Düşürmek işi veya durumu
RUBİDYUM16:17:16
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
kemik bilimi16:16:53
Anatominin kemiklerle ilgili bölümü, osteoloji
görgülü16:15:44
Görgüsü olan
yanal16:15:22
Yanda olan, yana düşen
daraç16:15:15
Dar
selis16:14:21
Akıcı (söz)
VİNÇ16:14:17
Ağır yük kaldırmaya yarayan araç
KİSPET16:14:16
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
kırık çizgi16:14:01
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
ökse kuşu16:12:58
Saka kuşu
yirmi yaş dişi16:12:35
bk. akıl dişi
özbekçe16:09:11
Özbek dili
kuşpalazı16:08:51
Difteri
yardak16:08:34
(özellikle kötü işlerde) Yardım
Gürültücü16:08:32
Gürültü yapan veya gürültü çıkaran (kimse), velveleci
içtinap16:08:29
Sakınma, çekinme, kaçınma
ANNE16:08:24
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
şimşek çakmak16:08:23
şimşek oluşmak
ÇAP16:07:53
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
nazım16:07:26
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
pürtüklü16:07:08
Pürtükleri olan
Kurtuluş16:06:31
Bir şeyden, bir yerden kurtulma, halâs, necat
disk16:05:56
Disk atmada kullanılan, erkekler için 2, kadınlar için 1 kg ağırlığında, genellikle metal bir çember ile çevrelenmiş tahta ağırşak
iftiracı16:05:43
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
tiz16:05:13
İnce, keskin (ses)
Oğul16:04:40
Erkek evlât