putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

imparator00:56:23
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
gaddarca00:56:09
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
yaban turpu00:56:01
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
teshir00:55:20
Büyüleme, büyü yapma
Yönlendirme00:54:40
Yönlendirmek işi
gezinti00:53:52
Uzak olmayan bir yere yapılan gezi, tenezzüh
dalgalı akım00:52:42
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
rakor00:51:26
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
ilgisizlik00:50:39
İlgisiz olma durumu, aldırmazlık, alâkasızlık
AYMA00:50:15
Aymak işi
viraj00:49:31
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
hap00:49:26
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
katalpa00:48:46
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
metan00:48:08
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
amnezi00:48:08
Hafıza kaybı, bellek yitimi
yerine getirmek00:46:43
istenileni, gerekeni yapmak
oyalamak00:46:06
Vakit kazanmak için aldatmak
tüze00:45:19
Hukuk
siper00:44:43
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer
laz00:43:11
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
ikilem00:42:46
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
Mazeretli00:42:24
Mazereti olan, mazur
ilerlemek00:41:43
(vakit için) Geçmek
triportör00:41:22
Eşya taşımak için bir kasası bulunan, çoğu kez motorlu, üç tekerlekli küçük taşıt, üç teker
tevbih00:41:16
Paylama
abasız00:40:05
Abası olmayan, aba giymemiş olan
kesif00:40:02
Yoğun
inhina00:39:59
Eğrilme, bükülme
ini00:39:00
Kayın birader
beklenti00:38:01
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
AYNA00:36:54
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
liken00:36:33
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
miri00:35:44
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
anterit00:34:52
İnce bağırsak iltihabı
şıra00:34:49
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
çabukluk00:34:47
Çabuk olma durumu hız, sür"at
uyumsuz00:33:38
Uyumu olmayan, ahenksiz
KALLEM00:33:36
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
antilop00:33:15
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
leopar00:32:52
Pars
Milyar00:32:52
Milyon kere bin, 1.000.000.000
seslendirme00:31:45
Seslendirmek işi
ithaf00:31:20
(birinin) Adına sunma, armağan etme
güçsüzlük00:30:54
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
aksesuar00:30:12
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
restorasyon00:29:16
Eski bir yapıda yıkılmış, bozulmuş olan bölümleri aslına uygun bir biçimde onarma, yenileme
Oryantal00:28:57
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
medrese00:28:40
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
japon00:28:11
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
yaşlılık00:27:47
Yaşlı olma durumu
hesap00:27:27
Aritmetik
ÇELİŞME00:27:26
Birbirine ters olma, birbirini tutmama
karacılık00:27:17
Karacı olma durumu, müfterilik, iftira
nazenin00:27:08
Cilveli, nazlı
yaslı00:26:42
Yasla olan, yas tutan kimse, matemli
entrika00:25:48
Bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, dek, desise, hile
duyma00:25:14
Duymak durumu
higrofil00:25:10
Nemcil
teşebbüs00:22:47
Girişim, girişme
yaşlanmak00:21:59
setre00:21:57
Düz yakalı, önü ilikli bir tür ceket
İzlenimcilik00:21:42
Doğayı, gerçekte olduğu gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ondan edinilen izlenimin ölçüsüne göre anlatan; doğrudan doğruya gerçeği, nesneyi değil de, onun sanatçıda uyandırdığı duyumları veren sanat akımı, empresyonizm
hattat00:21:37
El yazısı çok güzel olan sanatçı
cife00:21:35
Leş
emanet00:21:35
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
namdar00:21:24
Ünlü
parafin00:20:52
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
Revan00:20:19
Giden, yürüyen
kuru temizleme00:19:04
Kimyasal maddelerle veya buharla giysi, eşya vb. yi temizleme, ütüleme
helal00:18:55
Dinin kurallarına aykırı olmayan, dince yasaklanmamış olan, haram karşıtı
MAHSUL00:18:53
Ürün
ZİRVE00:18:49
Doruk, tepe
nisan00:18:21
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
yetinme00:18:20
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
çoğunluk00:18:03
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
seslenme00:17:45
Seslenmek işi
dindar00:17:26
Din inancı güçlü, din kurallarına bağlı (kimse), mütedeyyin
aksi00:17:24
Ters, zıt, karşıt, olumsuz, menfi
Dair00:17:18
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
itham00:15:58
Suçlama, suçlu görme
steril00:15:52
Verimsiz, kısır
nato00:15:48
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
keke00:15:45
Kekeme
reva00:15:27
Yakışır, yerinde, uygun
materyalizm00:15:07
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
Rakam00:13:46
Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri
halka00:13:06
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
açık kahverengi00:12:48
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
asetilen00:12:42
Renksiz, sarımsak kokulu, güçlü ve beyaz bir ışık vererek yanan hidrokarbonlu bir gaz
ratanya00:12:23
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
apansız00:12:01
Hiç beklenmedik bir sırada, pek ansızın
pu00:11:57
Plütonyum"un kısaltması
pazartesi00:11:40
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
mikrop00:11:39
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
defin00:11:27
(ölüyü) Gömme
yabanî ıspanak00:11:24
Pazı (I)
ge00:11:15
Germanyum"un kısaltması
can00:11:09
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
ORUN00:10:23
Özel yer
konvoy00:08:52
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
geometri00:07:58
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
sallantı00:07:46
Sallanmak işi
kadeh00:07:43
İçki içmeye yarar küçük bardak
geçme00:07:40
Geçmek işi, mürur
kahil00:07:33
Erişkin
uzak doğu00:07:28
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
avunma00:07:21
Avunmak işi, teselli
kerevit00:07:09
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
tabii00:07:07
Tabiatta olan, tabiatta bulunan
ana cadde00:06:55
Şehirde ara sokakların açıldığı geniş yol
takoz00:06:47
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
Akışkan00:06:41
Kendilerine özgü bir biçimleri olmayıp içinde bulundukları kabın biçimini alan ve yığın oluşturmayan (sıvı veya gaz), seyyal
takip00:06:35
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
emzikli00:06:32
Emziği olan
sahne almak00:06:17
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
lokal00:06:02
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
ikna00:05:43
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
KEMAN00:05:05
Yay
kedi00:05:05
Kedigillerden, köpek dişleri iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil veya yabanî, küçük memeli hayvan (Felis domesticus)
muaşeret00:05:04
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
protaktinyum00:04:47
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
kapsamlı00:04:39
Kapsamı olan
son bulmak (veya sona ermek)00:04:28
bitmek, tükenmek
Mera00:04:10
Çayırlık, otlak
dümbelek00:04:00
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
Dengeleyici00:03:43
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
kaim00:03:30
(başka bir şeyin yerine) Geçen
Hoşgörü00:03:22
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
eğitici00:03:16
Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan
girişimci00:03:11
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis