putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

sis00:16:14
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
tombala00:15:51
Torbadan numaralı taşlar çekilerek, üzerinde numara yazılı kâğıtlarla oynanan bir talih oyunu
maskot00:15:40
Uğur getireceğine inanılan şey
tanzimat00:15:36
Sultan Abdülmecit zamanında, 1839"da Gülhane Hattıhümayunu adıyla anılan bir fermanla ilân edilen, yönetimi iyileştirme tasarısı ve bu iyileştirmenin yapıldığı dönem
GÜNCE00:15:24
Günlük (I)
bidon00:14:55
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
Bağrışma00:14:49
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
tayf00:14:44
Görüntü, hayalet, ruh
yuvalama00:14:17
Yuvalamak işi
afacan00:14:12
Zeki ve yaramaz (çocuk)
ortaokul00:13:54
Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan üç yıllık orta öğretim okulu
namahrem00:13:46
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
OKYANUS00:13:43
Kıtaları birbirinden ayıran engin, açık deniz, ana deniz, umman
harabat00:13:38
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
hazakat00:13:09
(hekimler için) Ustalık, uzluk
ölçme00:12:38
Ölçmek işi
basso00:12:28
En kalın erkek sesi
intak00:12:14
Konuşturma söyletme
idame00:11:51
Sürdürme, devam ettirme
repertuar00:11:39
Bir tiyatro kurulunun oynamak için seçip hazırlamış olduğu oyunların listesi
kabahat00:11:37
Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet
balet00:11:20
Bale yapan erkek sanatçı
nostalji00:11:14
Yurt özlemi, yurtsama, daüssıla
amazon00:11:06
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
spesifik00:10:58
Bir türün, bir olayın karakteristik yönünü veren
AYRAN00:10:28
Süt veya yoğurt yayıkta çalkalanarak yağı alındıktan sonra kalan sulu bölüm
toygar00:10:02
Tarla kuşu
azize00:09:59
Ermiş kadın
efektif00:09:53
Banknot ve metal sikke
şekilci00:09:36
Alışılmış kural, tutum veya davranış dışına çıkamayan, biçimci, formaliteci, formalist
bilgisiz00:09:20
Bilgi sahibi olmayan, malûmatsız, cahil
kuru erik00:09:06
Eriğin kurutulmuşu
askere alınmak00:08:57
askerlik ödevini yapmak için er eğitim merkezine gönderilmek
ARABALIK00:08:48
Araba konulan yer, garaj
beyit00:08:41
Ev
ifraz00:08:36
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
saltanat00:08:34
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
barak00:08:26
Tüylü, kıllı çuha, kebe
sıdk00:08:16
Doğruluk, gerçeklik
defalarca00:08:07
Sık sık, sürekli olarak
faziletsiz00:07:52
Erdemsiz
cizye00:07:37
Müslüman devletlerde Müslüman olmayanlardan alınan bir çeşit vergi
hararet00:07:19
Isı
sanrı00:05:48
Uyanık bir kişinin, kendi dışında var sandığı ama gerçekte yok olan olguları algılaması, birsam
tahsildar00:05:15
Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı
İniltili00:04:49
İnleme sesiyle yüklü, inlemeli
trigonometri00:04:47
Üçgenleri hesaplamayı konu edinen matematik kolu, müsellesat
ley00:04:45
Rumen para birimi
milimetre00:04:27
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
dragon00:04:16
Ejderha
yalabık00:04:12
Parlak, parıltılı, ışıltılı
salep00:04:11
Salepgillerin örnek bitkisi (Orchis)
kapuska00:03:58
Etli lâhana yemeği
özengen00:03:58
Bir işi kazanç gözetmeksizin yalnız ve zevk için yapan kimse, özenci, hevesli, amatör
mahfel00:03:55
bk. mahfil
MOSTRALIK00:03:48
Göstermelik, numune
kabil00:03:47
Olabilir, mümkün
yineletme00:03:32
Yineletmek işi
profil00:02:12
Yandan görünüş
ulusallık00:01:38
Milliyet, millîlik
ebabil00:01:22
Dağ kırlangıcı, keçisağan
kaydedici00:01:15
İmleç
sünnetleme00:01:13
Sünnetlemek işi veya durumu
eosen00:01:11
Üçüncü çağın, memelilerin oluştuğu dönemi
domino00:00:30
Üzerleri noktalarla işaretli dikdörtgen biçiminde 28 taşla masa üzerinde oynanan bir oyun
Müslüman adam00:00:28
Doğruluktan ayrılmaz, dürüst, hakyemez adam
tef23:59:54
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
kavela23:59:51
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama
etkincilik23:59:34
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
mililitre23:59:28
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
yaygaracı23:59:26
Gerekli gereksiz çok bağırıp çağıran, şamatacı, şirret
iribaş23:59:00
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
KİSPET23:57:20
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
naif23:56:58
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
Birçoğu23:56:47
Çok sayıda olan kimse veya şey
akın23:56:44
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması
öğrenci kartı23:56:14
Bir kimsenin öğrenci olduğunu gösterir belge
itişip kakışmak23:52:47
birbirini itmek
mahrem23:52:27
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
ÇAPAÇUL23:50:12
Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı
nebze23:49:25
Az şey, az
besleme kız23:49:00
Besleme
Kurutmalık23:48:51
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
ibrişim kurdu23:47:39
İpek böceği
krom23:47:13
Atom numarası 24, atom ağırlığı 52,01 olan, ısıya dayanıklı, 15140 C de eriyen, 6,92 yoğunluğunda, havada oksitlenmeyen bir element. Kısaltması Cr
çizmek23:46:33
Resmini yapmak, resmetmek
çıkma23:46:26
Çıkmak işi
Seyyah23:46:24
Gezgin, turist
entari23:44:35
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
asitölçer23:43:02
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
tanrısal23:42:42
Tanrı ile ilgili olan, tanrıya özgü olan, lâhutî
değişme23:42:32
Değişmek işi
düşüklük23:42:28
Düşük olma durumu
TUMBA23:38:08
Alt üst (etme, olma)
tekdir23:36:58
Azarlama, paylama
ihlas23:36:29
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
Vaha23:36:17
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
ferişte23:35:41
Melek
ihsan etmek (veya buyurmak)23:35:23
bağışta bulunmak, bağışlamak
Develik23:34:56
Özellikle Güneydoğu Anadolu"da develerin korunduğu veya bağlandığı, evlerin alt katında bir bölüm
malî yıl23:34:54
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
revaçta olmak23:34:50
değerli, üstün veya geçerli olmak
zarffiil23:34:39
Zarf olarak kullanılan fiil soyundan kelime, gerundium
yelken balığı23:34:30
Pasifik okyanuslarının sıcak bölgelerinde yaşayan birinci sırt yüzgeci yelkeni andıran bir balık
pelesenk ağacı23:33:46
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
kültürlü23:33:30
Kültürü gelişmiş olan
kerevit23:33:14
Kabuklular sınıfından, çamurlu tatlı sularda yaşayan bir eklem bacaklı, tatlı su istakozu, karavide (Potamobius fluviatilis)
vazife görmek23:32:41
bir görevi yerine getirmek, sürdürmek
genizsi23:32:27
Genzel
aguş23:32:00
Kucak
doğma büyüme23:31:56
Herhangi bir yerde doğup yetişmiş
sülük gibi23:31:20
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
tim23:30:16
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
söz vermek23:30:13
bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek
diyecek23:29:34
Söylenecek söz
Taşlı23:29:08
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
italik23:28:53
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
sıkma23:28:52
Sıkmak işi
döş23:28:36
Göğüs, bağır
Kısıt23:28:34
Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı kuruluşlarınca kaldırılması
Tespihçi23:28:28
Tespih yapan veya satan kişi
peçe23:28:12
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
el sıkmak23:27:50
selâmlaşmak için birinin elini tutmak
Fotoğraf23:27:50
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
harfi harfine23:27:48
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
sessiz sedasız23:27:41
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
terme23:27:22
Bir tür yaban turpu
hüngür hüngür23:27:22
Yüksek sesle ve hıçkıra hıçkıra
hicap duymak (veya etmek)23:27:18
utanmak
pervasız23:26:57
Çekinmez, sakınmaz, korkusuz