putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik09:42:36
Puta tapma durumu, fetişizm
ateşe dayanıklı09:42:33
aşırı ısıdan zarar görmeyen
merhem09:42:28
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
Ruh bilimci09:42:18
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
güzel09:42:13
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
güven09:41:48
Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat
yardakçı09:41:36
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
ucube09:41:22
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
rutubet09:41:11
Yaşlık, nem
tedirgin etmek09:40:46
rahatını, huzurunu kaçırmak
ömür09:40:42
Yaşama veya var olma süresi, yaşam, hayat
DİZEM09:40:22
Bir dizede veya notada vurgu, uzunluk veya ses özelliklerinin, durakların düzenli bir biçimde tekrarlanmasından doğan ses uygunluğu, tartım, ritm
engerek09:40:09
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
anekdot09:39:48
Kısa veya özlü anlatımı olan güldürücü hikâye, fıkra
bağdaş09:39:26
Sağ ayağı sol uyluğun, sol ayağı sağ uyluğun altına alarak oturma biçimi
mezkur09:39:21
Adı geçen, az önce anılan, sözü geçen, zikredilen, zikrolunan
aldatıcı09:39:08
Aldatma niteliği olan, yanıltıcı, kandırıcı
rayiç fiyat09:39:05
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
MEZBAHA09:38:59
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
Hiza09:38:34
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
İşaret09:38:24
Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im
çelik09:38:04
Su verilerek çok sert ve esnek bir duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon alaşımı, pulat
hastalıklı09:37:25
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
velespit09:37:14
Bisiklet
tanrıtanımazlık09:36:37
Tanrının varlığını inkâr eden öğreti, ateizm
Pasak09:36:28
Kir
teke09:36:10
Keçinin erkeği
tedhiş09:36:06
Korku salma, yıldırma, terör
hayta09:35:41
Osmanlıların ilk dönemlerinde eyalet askerlerinin uç boylarında görevli sınıflarından biri
sabit fikir09:35:33
Saplantı
başkalaşma09:35:17
Başkalaşmak işi
hayat09:35:14
Yaşam, dirim
PURO09:35:09
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
kabul yeri09:35:08
bk. kabul odası; kabul salonu
makineli tüfek09:35:05
Tetiğine basılınca sürekli kurşun atan bir çeşit tüfek, mitralyöz
sineklik09:34:57
Sinekleri kovmaya yarayan ucu püsküllü değnek
hayli09:34:47
Epey, oldukça çok
dövme09:34:29
Dövmek işi
orkinos09:34:29
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
şerik09:34:21
Ortak
Öznel09:34:17
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
Baştan çıkarmak09:34:15
ayartmak, kötü yola sürüklemek, doğru yoldan saptırmak
değersiz09:34:13
Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz
ASILSIZ09:34:09
Doğru olmayan, temelsiz, dayanaksız, köksüz (haber)
Rekaket09:34:05
Kekemelik, pepemelik
Meydan09:34:03
Alan, saha
bağlantısız09:34:01
Aralarında bağlantı bulunmayan
SEYRÜSEFER09:33:57
Gidiş geliş, trafik
merhametsiz09:33:53
Acıması olmayan, acımasız, katı yürekli, kalpsiz
MAHKEME KARARI09:33:44
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
kaide09:33:43
Kural
döşeme09:33:42
Döşemek işi
ağı çiçeği09:33:40
Zakkum
çenesi kuvvetli09:33:36
Kolay ve etkili söz söylemekten yorulmayan
damıtma09:33:32
Damıtmak işi, taktir
serüvenci09:33:28
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
berraklık09:33:27
Berrak olma durumu, duruluk
çayır kuşu09:33:24
Tarla kuşu
itaatkâr09:33:16
Söz dinler, itaat eder, itaatli
ceviz09:33:12
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
biçimcilik09:33:08
Biçime sıkı sıkıya bağlılık
kaslı09:33:04
Kasları gelişmiş olan, adaleli
kalın kafalı09:32:55
Geç veya güç anlayan, gabi
MEZRAA09:32:52
bk. mezra
takla böceği09:32:44
Kın kanatlılardan, sırtüstü çevrildiğinde göğsündeki özel bir organın yardımıyla takla atarak düzgün durma yeteneğinde olan ve tel kurdu denilen kurtçukları dolayısıyla önem taşıyan böcek (Agriotes lineatus)
kaput bezi09:32:40
Pamuktan düz dokuma, Amerikan bezi
giderayak09:32:36
Gitme anında, gitmek üzere iken
pedagog09:32:32
Eğitimci, terbiyeci
telkin etmek09:32:28
aşılamak
MUVAZİ09:32:24
Koşut, paralel
Tekaüt09:32:20
Emekliye ayrılma
mahzurlu09:32:20
Sakıncalı
Alametifarika09:32:17
Bazı ticaret eşyası üzerine konulan, o eşyayı üreten veya satanı tanıtan resim, harf gibi özel işaret, marka
inci çiçeği09:32:16
Zambakgillerden, temren biçimindeki yaprakları arasında ince bir sap üzerinde küçük çan biçiminde beyaz çiçekler açan bir süs bitkisi, müge (Convallaria)
DİZEMLİ09:32:12
Dizemli olan, tartımlı, ritmli, ritmik
alev09:32:08
Yanan maddelerin veya gazların türlü biçimlerde uzanan ışıklı dili, yalım, yalaz, alaz
bahtı açılmak09:31:42
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
dönemeç09:31:20
Bir yolun yön değiştirdiği yer, viraj
Kunduz09:31:11
Kemirgenlerden, kuyruğu geniş ve yassı, art ayak parmaklarının arası perdeli, ağaçları kemirerek beslenen, su kıyılarında yaşayan, yuvalar ve su setleri kuran, postu değerli bir hayvan (Castor fiber)
Saymaca09:30:47
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
kokmuş09:30:40
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
karakteroloji09:30:39
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
oflaz09:30:24
İyi, güzel, mükemmel
şair09:29:45
Şiir söyleyen veya yazan kimse
taş basması09:29:20
Kalkerli taş yüzeyine sert bir cisimle kazındıktan sonra basılmış olan (yazı, resim), litografi, litografya
Ay09:29:00
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
tatmin09:28:55
İstenen bir şeyin gerçekleşmesini sağlama, gönül doygunluğuna erme, doyum; doyurma
MAHLEP09:28:45
Gülgillerden, 6-10 m yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, idris ağacı (Prunus mahaleb)
rahat09:28:36
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
öz saygı09:28:30
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
skandiyum09:28:28
Atom numarası 21, atom ağırlığı 44,96 olan, az rastlanan bir element. Kısaltması Sc
SOĞUK09:28:05
Isısı düşük olan, sıcak karşıtı
fesatçı09:28:02
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
baraka09:27:54
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
mukavele09:27:52
Sözleşme
sormaca09:27:40
Soruşturma, anket
kısım09:27:20
Avuç
NADAN09:27:14
Bilgisiz, cahil
maderşahi09:26:44
Anaerkil, matriarkal
anız09:26:19
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
şasi09:25:54
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
ATLAS09:25:29
Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş
lazanya09:25:18
Bir çeşit İtalyan makarnası
şehremaneti09:25:16
Osmanlı İmparatorluğunda, bugünkü belediye zabıtası görevini yapan, şehrin temizlik ve güzelliğiyle ilgilenen mahallî yönetim
Ke09:25:04
Türk alfabesinin on dördüncü harfinin adı
hasta09:24:50
Sağlığı bozuk olan, esenliği yerinde olmayan (kimse, hayvan)
Kr09:24:37
Kripton"un kısaltması
haris09:24:12
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
müthiş09:24:11
Korkuya düşüren, korkunç, dehşetli
nefyetme09:23:47
Nefyetmek işi
hatim09:23:22
Sona erdirme, bitirme
mor ötesi09:23:11
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
tapınak09:22:18
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
etokrasi09:22:18
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
KIDEM09:22:16
Bir görevde rütbece eskilik
animizm09:21:51
Canlıcılık
retorik09:21:07
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
zorlayış09:20:25
Zorlamak işi veya biçimi
YETİŞKİN09:19:34
Yetişmiş, olgunlaşmış
GERİ HİZMET09:19:34
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
hekimlik09:19:25
Hekimin yaptığı iş
Karakol09:19:18
Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu konut
arpacık09:18:49
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
biriktirme09:17:46
Biriktirmek işi, tasarruf
ovma09:17:41
Ovmak işi
saç örgüsü09:16:30
Nakış işlerinde bir tür motif adı
bayi09:16:30
Bazı maddeleri satma izni olan kimse, dükkân veya kuruluş
haset09:16:16
Kıskançlık, çekememezlik, günü
havas09:15:50
Nitelikler, özellikler
fenol09:15:46
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik