putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

tm05:31:10
Tulyum"un kısaltması
medar05:31:06
Dönence
un05:30:38
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
güney05:30:24
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
kibirli05:30:16
Kendini büyük gören, büyüklenen
eşkin05:29:48
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
yontu05:29:35
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
şarap fıçısı05:29:02
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
Partizan05:28:55
Partici
akustik05:28:43
Fizik biliminin konusu ses olan kolu, yankı bilimi
her daim05:28:34
Her zaman, daima
mastika05:28:18
Sakızla tatlandırılmış rakı, sakız rakısı
Tanrısız05:28:09
Tanrısı olmayan, tanrı tanımayan, mülhit
münteha05:27:05
Son
yazıklanma05:26:55
Yazıklanmak işi, esef, teessüf
kr05:26:52
Kripton"un kısaltması
illegal05:26:50
Yasa dışı, yasaya aykırı
umutlu05:26:40
Umudu olan, umut besleyen,ümitli
dumağı05:26:33
Nezle, ingin, zükâm, nevazil
redif05:26:32
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
caz05:26:32
Başlangıçta Kuzey Amerika zencilerinin müziği iken sonraları bütün dünyada benimsenen bir müzik türü
irticalen05:26:31
İçine doğduğu gibi söyleyerek, doğaçtan
Palas05:26:11
Lüks otel veya gösterişli yapı
nadas05:25:59
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
hatip05:25:44
Topluluk karşısında söz söyleyen kimse, konuşmacı
hatim05:25:39
Sona erdirme, bitirme
palyatif05:25:28
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
havlu05:25:17
Kurulanmaya yarar havlı bez
havas05:25:10
Nitelikler, özellikler
havan05:25:01
İçinde bir şey dövüp ufalamaya yarayan, tahta, taş, maden veya plâstikten yapılan kap
havuz05:24:50
Su biriktirmek, yüzmek veya çevreyi güzelleştirmek gibi amaçlarla altı ve yanları mermer, beton ve benzeri şeylerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer
haile05:24:38
Çok acıklı olay
varış05:23:57
Varmak durumu veya biçimi
liyakat05:23:56
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
şefaat etmek05:23:56
birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için aracılık etmek
Bulama05:23:46
Bulamak işi
mahzurlu05:23:37
Sakıncalı
İktidar05:23:30
Bir işi yapabilme gücü, erk, kudret
kadınlar hamamı05:23:26
Herkesin aynı anda ve yüksek sesle konuşmasıyla çok gürültü edilen yerler için söylenir
general05:23:21
Kara ve hava ordularında albaydan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen genel ad
Büro05:23:15
Çalışma odası, yazıhane
puşt05:23:07
Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek çocuk
muhasebeci05:23:03
Sayman, muhasip
hitabe05:22:48
Söylev
kişiye özel05:22:33
Sadece o kişiye ait, o kişi tarafından kullanılabilen (şey)
fototaktizm05:22:30
Işığa göçüm
rafineri05:22:26
Arıtım evi, tasfiyehane
karina05:21:52
Gemi omurgası
hoş05:21:33
Beğenilen, duyguları okşayan, zevk veren
ıtriyat05:21:32
(sürünülecek) Güzel kokular
tasasız05:21:26
Hiç tasası, derdi olmayan, kaygısız
açığa çıkmak05:21:11
belli olmak, anlaşılmak
termostat05:21:06
Bir yer veya nesnenin ısısını kendiliğinden düzenleyen, aynı derecede olmasını sağlayan cihaz, ısı denetir
ihlas05:20:47
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık
orkinos05:20:46
Uskumrugillerden, boyu 2,5 m kadar olabilen, eti yenir bir balık, ton (Thunnus)
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)05:20:45
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
havra05:20:44
Yahudi tapınağı, sinagog
ektilik05:20:41
Ekti olma durumu
imparator05:20:26
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
ANDAÇ05:20:24
Ajanda
pünez05:20:03
Raptiye
saniyelik05:19:57
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
şema05:19:53
Bir aletin, bir aracın veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim
nazım05:19:41
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
emir cümlesi05:19:37
Yüklemi emir kavramı veren cümle
gudde05:19:19
Bez, beze
çınlayış05:19:02
Çınlamak işi veya biçimi
gaddarca05:18:48
Gaddara yakışır (biçimde), insafsızca
süsleme sanatları05:18:41
Bir yapıyı, bir eşyayı kullanış amacıyla birlikte göze daha güzel göstermek için çeşitli türlerde yapılan estetik çalışmaların tümü
zorlu05:18:40
Baskı yapabilecek ölçüde güçlü, kuvvetli, şiddetli
etik05:18:40
Töre bilimi, ahlâk bilimi
Caka05:18:21
Gösteriş, çalım, kabadayılık, fiyaka
geçerlilik05:18:18
Geçerli olma durumu, geçerlik
Otomatik05:18:09
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
mezbele05:17:33
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
meşakkat çekmek05:17:02
sıkıntı içinde olmak
Judo05:16:56
Jiujitsudan gelişmiş, silâhsız olarak, tutmalara, fırlatmalara, hareketsiz bırakmalara dayanan Japon kökenli dövüş sporu
kan kaybetmek05:16:45
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
iltimaslı05:16:40
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
örgütleme05:16:11
Örgütlemek işi, teşkil, teşkilâtlandırma
hazar05:16:08
VI.-X. yüzyıllar arasında Hazar Denizi"nin ve Kafkasların kuzeyinde yaşamış bir Türk boyu veya bu boydan olan kimse
yutak iltihabı05:15:56
Faranjit
dayamak05:15:54
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
sabote05:15:52
Baltalama
sırnaşık05:15:39
Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan, bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen kimse
gurbete çıkmak05:15:16
doğup yaşanılan yerden uzaklaşmak
sahneye koymak05:14:58
tiyatro eserini veya müzikal bir oyunu, metin, oyun, yorum, dekor, müzik vb. öğeleri birbiriyle uyumlu duruma getirerek sahne için uygulamak, sahnelemek
devlet adamı05:14:54
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
bağışlamak05:14:42
Herhangi bir kötü davranış için ceza vermekten vazgeçmek, affetmek
kazaratar05:14:33
Eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış kazı makinesi, kazmaç, ekskavatör
sel05:14:28
Sürekli yağmurlardan veya eriyen karlardan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su
dalkavukluk etmek05:14:21
dalkavuğa yaraşır biçimde davranmak
lokomotif05:14:19
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
ŞIMARIK05:14:18
Şımarmış, şımartılmış
inkisar05:13:51
Kırılma
nadir05:13:50
Seyrek, az, az bulunur
koleksiyonculuk05:13:50
Koleksiyoncunun yaptığı iş
sucuk05:13:46
Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et kıyması doldurularak yapılan bir tür yiyecek
yadsımak05:13:30
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
elöpen05:13:14
Kertenkele
azim05:13:14
Bir işteki engelleri yenme kararı
bütünlemek05:13:11
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
beriberi05:13:04
Genellikle Uzak Doğu ülkelerinde B vitamini eksikliğinden ileri gelen bir hastalık
anonsör05:12:58
bk. sunucu
öngörülü05:12:39
Bir işin ileride nasıl olacağını kestirerek ona göre davranan, öngörüsü olan, durendiş
tanıtlama05:12:30
Tanıtlamak işi, ispatlama
müteyakkız05:12:26
Uyanık, tetikte, sak
tungsten05:12:14
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
deneme05:12:05
Denemek işi, sınama, tecrübe
tekçilik05:12:04
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
cüda05:11:38
(yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden) Ayrılmış olan, uzak kalmış olan
gelgit05:11:31
Boşuna gidip gelme
ihvan05:11:26
Yakın dostlar, arkadaşlar
yağcılık etmek05:11:02
bk. yağ çekmek
iç mimar05:10:54
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
kokuşuk05:10:50
Kokuşmuş, bozulmuş olan, müteaffin
hakas05:10:32
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
erdemli05:10:23
Erdemi olan, faziletli
kapatma05:10:22
Kapatmak işi
bardacık05:09:51
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
Basur05:09:47
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
âdet olmak05:09:34
öteden beri yapılır olmak
imale etmek05:09:30
eğmek, çevirmek
gerzek05:09:26
Geri zekâlı sözünün kısaltılmış biçimi
asker tayını05:09:14
Erlere verilen azık
çanak05:09:08
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
köy muhtarı05:09:06
Köyü idare eden kimse, mutar
anormal05:09:01
Genel olan örneğe, alışılmışa ve kurala aykırı olan; düzgün olmayan, gayritabiî
Ga05:08:32
Galyum"un kısaltması
DO05:08:28
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses