putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik02:54:20
Puta tapma durumu, fetişizm
oniks02:53:05
Balgam taşı
başlamak02:52:58
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
onmak02:52:38
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
avunç02:52:24
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
İRONİ02:52:20
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
mekanik02:52:05
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
yüklemek02:51:42
Bir yükümlülük altına sokmak, sorumlu tutmak
yüklenme02:51:37
Yüklenmek işi
ezgi02:51:34
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
mecnun02:51:33
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
İMAR02:51:18
Bayındırlık
ses seda02:51:14
Haber, iz, alâmet, belirti
esneklik02:51:13
Esnek olma durumu, elâstikiyet
dekoratif02:51:06
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
sayılma02:51:02
Sayılmak işi
mahlut02:50:36
Katışık
üretici02:50:32
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
birun02:50:26
Osmanlı sarayında Harem dairesinin ve Enderun"un dışında kalan bölüm
düzen vermek (düzene koymak veya düzene sokmak)02:50:18
düzenlemek, dağınıklıktan kurtarmak
güvenme02:50:10
Güven duyma, güveni olma
güvenli02:50:05
Güven verici, emniyetli, emin
istizah etmek02:49:59
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
Edebiyat02:49:58
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
ŞAKACI02:49:50
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
Kubbealtı02:49:46
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
cemiyet02:49:41
Dernek
defnetme02:49:37
Defnetmek işi, gömme
fideizm02:49:33
İnancılık, imaniye
Acuze02:49:29
Huysuz, çirkin, yaşlı kadın, cadı karı
önsel02:49:16
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
varidat02:49:08
Akla gelen, içe doğan düşünce
oranlama02:49:06
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
bahşiş02:49:04
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
natür02:48:45
Tabiat, doğa
hükmî şahsiyet02:48:38
Tüzel kişilik
Çiçek tozu02:48:33
Başçığın içinde bulunan, çiçekte döllenmeyi sağlayan toz
kayıtsız02:48:31
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
bahsetme02:48:29
Bahsetmek işi
müstehase02:48:14
Fosil, taşıl
TEKİT ETMEK02:48:06
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
sarısabır02:48:05
Zambakgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, yaprakları oldukça yüksek bir sapın tepesinde rozet biçiminde toplanmış bulunan bir süs bitkisi (Aloe vera)
düğün çorbası02:48:02
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
savaşmak02:47:49
Uğraşmak, mücadele etmek
rayiç fiyat02:47:37
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
Göçüşme02:47:29
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
KILIÇ02:47:17
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
kısırlaştırma02:47:13
Kısırlaştırmak işi
kuşak02:47:05
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
turnagözü02:46:56
Berrak ve parlak sarı
yangı02:46:52
İltihap
mal varlığı02:46:48
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
pazarlamacı02:46:44
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
KUTSAMA02:46:38
Kutsamak işi, takdis
plâk02:46:35
Metal yaprak, plâka
Ahır02:46:31
Evcil büyük baş hayvanların barındığı kapalı yer, hayvan damı
Netice02:46:07
Sonuç
aldırmazlık02:46:03
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
samsun02:45:59
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
paladyum02:45:51
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
çağa02:45:46
Çocuk, bebek
Kekeme02:45:38
Damak sesleriyle başlayan kelimeleri ve heceleri tekrarlayarak birdenbire söyleyen ve keserek konuşan, keke
olgu02:45:34
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
plebisit02:45:30
Devletler hukukunda bir ulusun hangi devlete bağlanacağıyla ilgili oylama
orta02:45:25
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
omur02:45:21
Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra
çorak02:45:09
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
çorap02:45:05
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
hamam böceğigiller02:44:44
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
BÜYÜMEK02:44:24
Yetişmek
haber ajansı02:44:19
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
uğursuzluk02:44:15
Bazı olaylarda görülen ve insana kötülük getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan güç, kademsizlik, meymenetsizlik, nuhuset, şeamet
gelenekçi02:44:04
Geleneklere bağlı (kimse)
yersiz yurtsuz kalmak02:44:02
barınacak bir yeri bulunmayan, oturacak yeri olmayan
ÖDÜNÇ02:44:01
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
çerçi02:43:58
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
kompleks02:43:56
Hemen kavranamayan, çözümü güç olan, karmaşık
malul02:43:42
Sakat (kimse)
retorik02:43:38
Güzel söz söyleme, hitabet sanatı
baharat02:43:34
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
çıkış02:43:18
Çıkmak işi veya biçimi
şampiyona02:43:14
Şampiyonluk yarışması
ZAYIFLIK02:43:10
Zayıf olma durumu
yıl aşırı02:43:07
Birer yıl ara ile
saklı02:43:06
Saklanmış olan
pianta02:43:02
Ayakkabının alt kenarı
Sığır02:42:57
Geviş getirenlerden, boynuzlu büyük baş evcil hayvanların genel adı
ekşime02:42:53
Ekşimek işi
mecusi02:42:49
Mecus dininden olan kimse, Zerdüştî
galsame02:42:41
Solungaç
ıstırap02:42:16
Acı
maiyet02:42:08
Üst görevlinin yanında bulunan kimseler
zaman birimi02:42:04
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
kötümser02:42:00
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
köklü aile02:41:44
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
alşimi02:41:36
Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya
ahlakçı02:41:31
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
köşk02:41:27
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
çocuk02:41:23
Küçük yaştaki oğlan veya kız
palandöken02:41:23
Taşlık yokuş
amade02:41:15
(bir işi) Yapmaya hazır
yapılı02:40:56
Yapısı herhangi bir nitelikte olan
amber02:40:48
Amber balığından çıkarılan güzel kokulu, kül renginde bir madde
baştan02:40:44
başından alarak, bir kez daha, yeniden
eğlenceli02:40:36
Eğlendiren, hoşa giden
kalpak02:40:24
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
tövbekar02:40:19
Günah sayılacak bir işten vazgeçmiş olan, bir daha yapmamaya karar vermiş olan (kimse)
yemin etmek02:40:07
ant içmek
okuyucu02:40:03
Sürekli olarak gazete, dergi vb. okuyan, okur, kari
Ayla02:39:58
Ayın ve bazı yıldızların dolayındaki ışık çevresi, ay ağılı, hale
Ayni02:39:54
Gözle ilgili
şüphe etmek02:39:50
kuşkulanmak
onma02:39:41
Onmak işi veya durumu
onar02:39:37
On sayının üleştirme sayı sıfatı, her birine on; her defasında onu bir arada
iki yaşayışlı02:39:33
Hem suyun içinde, hem karada yaşayabilen, amfibi
CİHAN02:39:29
Evren, âlem
obur02:39:24
Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilmeyen (kimse)
Problem02:39:16
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
SEDEF02:39:08
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan sedefçilikte kullanılan, pırıltılı, beyaz, sert bir madde
pepemelik02:38:59
Pepelik, rekâket
Zirkonyum02:38:57
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
kendini düşünmek02:38:47
daima kendi çıkarını kollamak, egoistçe davranmak
yazıt bilimi02:38:27
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
hazire02:38:23
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
uzun boylu02:38:11
Boyu uzun olan
magnezyum02:38:07
Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element. Kısaltması Mg
trafikçi02:38:02
Trafik polisi
ulus02:37:59
Millet
bazı02:37:58
Birtakım, kimi
geri çekilmek02:37:47
bulunduğu yerden arkaya doğru gitmek; kaçmak