putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

Arasat04:46:57
Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer
jet04:46:30
Tepkili uçak
FİRAR04:42:52
Kaçma, kurtulma
riyolit04:41:03
Granitle aynı kimyasal yapıda, içinde mikrolitler olan kayaç, liparit
evropiyum04:40:49
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
gücenme04:40:17
Gücenmek işi
yüzücü04:39:38
Yüzme sporu yapan kimse
Süslü04:39:08
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
cetvel04:36:50
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
Doğa ötesi04:35:25
Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizik ötesi, metafizik
çığlık04:31:15
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan
Kamış04:30:40
Buğdaygillerden, sulak, nemli yerlerde yetişen, boğumlu, sert gövdesi olan bitkilere verilen ad (Phragmites australis)
BAŞKAN04:26:49
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
yıldırımsavar04:23:20
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
şavk04:22:21
Işık
yarık04:21:38
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
geçersizlik04:20:08
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
yaver04:20:06
Yardımcı
Lezzetli04:20:05
Tadı güzel
kapalı yer korkusu04:20:04
Dar ve kapalı yerlerde duyulan kaygı veya korku, klostrofobi
Çarpıcı04:19:51
Etkili
şano04:19:50
(tiyatroda) sahne
ÜS04:19:44
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
İsmet04:18:42
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
çöküntü04:14:13
Çökme
asilzade04:13:55
Soylu
tatlı su kayası04:12:27
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
Gafil04:12:26
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
duvar04:08:58
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
tuş04:08:48
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
arka (veya sırt) çevirmek04:08:06
eski ilgiyi göstermez olmak, yabancı gibi davranmak
faik04:06:16
Üstün, yüksek
tirşe04:05:48
Yeşil ile mavi arası renk
Gelir04:04:22
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
dilemek04:03:48
Biri için bir dilekte bulunmak
kan kaybetmek04:00:03
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
ZİFAF03:58:28
Gerdeğe girme, gerdek
trans03:58:08
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
YAPIM03:57:47
Yapmak işi, inşa, imal
kalsiyum03:57:09
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
İndirim03:55:40
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
raşe03:54:30
Titreyiş, ürkme
sakağı03:54:19
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
netameli03:53:55
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
kasık03:52:37
Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü
yüce03:52:36
Yüksek, büyük, ulu
antrenman03:51:41
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
Rekaket03:51:05
Kekemelik, pepemelik
örme03:50:11
Örmek işi
BAĞ03:47:59
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
hünnap03:45:57
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
TERGAL03:45:26
Sentetik polyester lifleri veya ipliği
tuğ03:44:52
Sorguç
çabalama kaptan ben gidemem03:44:10
bu işi yapacak güçte değilim, zorlamanın yararı yok
birden03:43:12
Bir defada, hepsi bir arada
yeniçeri03:42:39
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
çalgıç03:42:00
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
dönem03:40:59
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
iskelet03:40:51
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
sıkma03:39:40
Sıkmak işi
sinara03:38:53
Büyük zoka
tekaütlük03:36:55
Emeklilik
cani03:36:38
Cinayet işlemiş olan kimse, kıyacı
ladin03:36:11
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
kürdi03:34:58
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
Canlandırıcı03:34:38
Canlılık veren, canlılık kazandıran
semptom03:34:33
Bulgu, araz
Dede03:34:24
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
kurul03:33:58
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
büro03:33:49
Çalışma odası, yazıhane
ekol03:32:10
Okul
dalga geçmek03:30:56
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
sek03:29:58
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
skeç03:29:13
Daha çok radyo ile yayımlanmak için hazırlanmış, genellikle güldürü niteliğinde kısa oyun
Çıta03:28:17
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
Levha03:27:20
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
kelebek03:26:53
Pul kanatlılardan, vücudu, kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere verilen genel ad
of03:25:41
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
büyümek03:24:38
Yetişmek
takı03:24:37
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
taşıyıcı03:22:39
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
ders03:22:27
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
sakıncasız03:19:51
Sakınmayı gerektirmeyen, mahzursuz
dizmek03:19:41
Yan yana veya üst üste sıralamak
vasıta03:18:54
Araç
itibarlı03:17:24
İtibarı, değeri olan, saygın
pasif03:16:33
Bir şeye karşı tepki göstermeyen, etkinliği olmayan, başkasının etkisine katlanan, edilgin
dümbelek03:16:01
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
YOZLAŞMAK03:14:48
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
süslenmek03:12:32
Süslemek işine konu olmak
boyunduruk03:12:30
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
BİRÇOK03:11:31
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
ELZEM03:11:22
Çok gerekli, vazgeçilmez
nar çiçeği03:09:45
Parlak kırmızı renk
zor alım03:08:40
İşlenen bir suç karşılığı olarak suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki mülkiyetine son verilmesi ve bu mülkiyetin bir başka kuruluşa devredilmesi, müsadere
Plan03:08:29
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
terbiyum03:08:10
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
MÜESSİR03:07:53
Dokunaklı
elöpen03:06:35
Kertenkele
suflör03:05:57
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
Düşünsel03:05:07
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
Yalaka03:02:31
Dalkavuk
dolama03:00:37
Dolamak işi
maymun balığı03:00:37
Yuvarlak başlı bir cins köpek balığı (Squatina vulgaris)
Ekip03:00:35
Takım, grup, kol
ılıkça02:59:35
Biraz ılık
eş sesli02:59:15
Söylenişleri aynı, anlam ve kökleri ayrı olan (kelimeler), eş adlı, sesteş, homonim
cüzdan02:58:37
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
şatafat02:58:22
Süs ve gösteriş
yuvarlak02:57:32
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
otuz02:56:01
Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret: 30, XXX
hipnoz02:54:52
Uyku, ipnos
şedit02:54:50
Yeğin, şiddetli
yasa çıkarmak (yapmak veya koymak)02:54:09
bir yasa önerisi, yasama gücü tarafından onaylanmak
ahenksiz02:53:14
Uyumsuz, düzensiz
kadercilik02:49:22
Yazgıcılık, cebriye, fatalizm
TAKIMADA02:48:31
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
otalamak02:46:06
Otamak
ebedî02:45:07
Sonsuz, ölümsüz
şikayet02:45:06
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
desigram02:44:12
Bir gramın onda biri, dg
atıl02:43:43
Tembel
yaş02:43:33
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
tutkun02:43:23
Gönül vermiş, meftun, meclûp
tamamlanmak02:43:06
Bitirilmek
takla02:43:04
Başı ve elleri yere koyduktan sonra ayakları kaldırıp vücudu üstten aşırtarak öne veya arkaya yapılan dönme hareketi
parlak02:42:37
Parlayan, ışıldayan
iaşe02:42:36
Yedirip içirme, besleme, bakma
oğulcuk02:42:31
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
niteleme belirteci02:42:28
Niteleme zarfı