putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

putperestlik10:12:27
Puta tapma durumu, fetişizm
kız almak10:12:18
bir ailenin kızını gelin olarak bir başka aileye katmak
komut10:11:51
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
damıtma10:11:44
Damıtmak işi, taktir
şifre10:11:39
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
müzikhol10:11:35
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
bel10:11:34
İşaret
saydam resim10:11:15
Kolay anlaşılabilen resim
SIR10:11:04
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
Taşınabilir10:10:54
Taşınması mümkün olan
SÜRDÜRÜM10:10:49
bk. abonman
iyi niyet10:10:31
Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet
yok olmak10:10:16
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
küpeşte10:10:00
Gemilerde güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siperler, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölümler, parapet
çarpılmak10:09:52
Çarpık duruma gelmek
tasarruflu10:09:40
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
terslik10:09:40
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
besi10:09:39
Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirmek işi
alaya almak10:09:23
alay etmek, eğlenmek
yalız10:09:12
(kas için) Düz ve parlak
memleket10:09:10
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
Tali10:08:49
İkinci derecede olan, ikincil
bir çokları10:08:49
çok sayıda olan (kimse veya şey)
İzlenim10:08:48
Bir durum veya olayın duyular yolu ile insan üzerinde bıraktığı etki, intiba
ön çalışma10:08:36
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
Pulluk10:08:33
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
umut vermek10:08:33
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
takrir10:08:13
Yerleştirme, yerleştirilme
surat asmak10:07:54
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
nane ruhu10:07:46
Nane yapraklarından çıkarılan esans
askeriye10:07:28
Askerlik
kanepe10:07:27
Birkaç kişinin oturabileceği genişlikte koltuk
KASİYER10:07:18
Kasa başında oturarak para alıp kasa fişi veren kimse, kasadar
eksilme10:07:10
Eksilmek işi, tenakus
Yobazlık10:07:09
Yobaz olma durumu, yobazca davranış
koyu yeşil10:07:09
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
Doğaçlama10:07:08
Doğaçlamak işi
Toz bulutu10:07:08
Havada oluşan yoğun toz
dolma10:07:08
Dolmak işi
bahşiş10:07:07
Bir hizmet görene hakkından ayrı olarak verilen para
Seyyar10:07:07
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
Dimdik10:07:07
Çok dik (olarak)
Yıkıntı10:07:06
Yıkılma, yıkım, mahvolma
nedensellik10:07:06
Nedensel olma durumu, illiyet
BENEK10:07:05
Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan
eksper10:07:05
Bilirkişi, uzman
fıtraten10:07:04
Doğuştan, yaradılışı gereğince
uzaklaşmak10:06:58
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
uygulama10:06:55
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
nemli10:06:53
Nemi olan, az ıslak, rutubetli
özensiz10:06:07
Özenmeden, kaba, baştan savma, gelişigüzel yapılan (iş), itinasız
çatana10:05:55
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
ÇAYIRLIK10:05:53
Çayırı olan yer
Yarar10:05:52
Yarayan, elverişli, uygun
yardımcı olmak10:05:50
yardımda bulunmak
iltifat10:05:33
Yüzünü çevirerek bakma
Bırakıt10:05:32
Tereke
TEDBİR10:05:27
Önlem
makineli10:05:22
Makinesi olan, makine ile işleyen
Meşin yuvarlak10:05:14
(futbolda) Top
evet10:05:14
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
Biri10:04:45
Bir tanesi
yığma10:04:45
Yığmak işi
Zırnık10:04:36
Arsenik
hititçe10:04:35
Hitit (Eti) dili
ekskavatör10:04:25
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
döl yatağı10:04:10
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
VERİM10:04:05
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
Yer ölçümü10:04:05
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
batıl10:04:04
Doğru ve haklı olmayan
kendi10:03:58
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
farad10:03:44
Elektrik sığa birimi
ölçüsüz10:03:44
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
rotil10:03:40
Otomobilin ön düzeninde yer alan parça
CEVİZ10:03:40
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
kırtasiyeci10:03:39
Kırtasiye satan kimse
ZİL10:03:39
İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kullanılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç, çıngırak
MÜRURUZAMAN10:03:39
Süre aşımı, zaman aşımı
İÇ HASTALIKLARI UZMANI10:03:38
bk. dahiliyeci
kırçıl10:03:38
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
Ebru10:03:38
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
özgürlük10:03:37
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
Öldürme10:03:37
Öldürmek işi
jenerasyon10:03:37
Kuşak, nesil
salaş10:03:37
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
kaldıraç10:03:15
Az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, manivelâ
kelem10:03:00
Lâhana
BECERİKSİZ10:02:41
Becerisi olmayan, usta olmayan
ağırlık10:02:35
Ağır olma durumu
abartılı10:02:32
Olduğundan fazla gösterilen, mübalâğalı
Yiğit10:02:29
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
söz gelişi10:02:26
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
yere bakan yürek yakan10:02:23
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
nar balinası10:02:11
Narval
hakan10:02:10
Türk, Moğol ve Tatar hanları için "hükümdarlar hükümdarı" anlamında kullanılan bir unvan
mal varlığı10:02:10
Bir kişiye ait para ile ölçülebilen hakların bütünü, mamelek
Yazı10:02:09
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
genişleme10:01:55
Genişlemek işi
BEYLİK10:01:36
Bey olma durumu
yaklaşık10:01:27
Gerçek değeri veya miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî
sülük gibi10:01:23
çok şırnaşık, yapışkan (kimse)
Saray10:01:20
Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı
ağır10:00:57
Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
BAR10:00:48
Anadolu"nun doğu ve kuzey bölgesinde, en çok Artvin ve Erzurum yörelerinde el ele tutuşularak oynanan, ağır ritmli bir halk oyunu
incir kuşu10:00:40
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
ses birimi10:00:24
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
uknum10:00:10
Asıl, unsur, hipostaz
telek10:00:05
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
tahsil09:59:55
(para için) Alma, toplama
alçak gönüllü09:59:54
(makam, para vb. durumlarda) Aşağı olanları kendisiyle eşit tutan veya kendi değerini olduğundan aşağı gösteren (kimse), mütevazı
paylaştırma09:59:53
Paylaştırmak işi
ölmezlik09:59:45
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
snop09:59:43
Seçkin görünmek için, bazı çevrelerdeki düşünceleri benimseyen, hayranlık duyan ve onlar gibi davranmaya özenen (kimse), züppe
palavracı09:59:39
Uydurma söz veya haber ortaya atan, yaptığı işleri abartan, bu davranışları huy edinmiş olan (kimse), tıraşçı
Bakışımsız09:59:35
Aralarında bakışım bulunmayan (iki şey) veya iki yanı arasında bakışım olmayan (bir şey), asimetrik
sap09:59:35
Bitkinin dal, yaprak, çiçek gibi bölümlerini taşıyan, ağaçlarda odunlaşarak gövde durumunu alan bölüm
Burun09:59:14
Alınla üst dudak arasında bulunan, çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı
hidrosiyanik09:59:04
Siyanojen ile hidrojenin birleşmesinden oluşan asit (HCN)
DEMOKRASİ09:58:17
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
fantastik09:58:16
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
Teşri09:58:02
Yasama
nazar boncuğu09:58:02
Göz değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu
ok09:57:48
Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk
AYAK TAKIMI09:57:39
Görgüsüzlükleri veya bilgisizlikleri dolayısıyla toplum içinde aşağı durumda olan kişiler
eş biçim09:57:26
Başka bir şeyin biçim veya yapı bakımından aynısı olan şey, izomorf
NAKIŞ İPLİĞİ09:57:26
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
bitim09:57:16
Bitmek işi
füzen09:57:14
Resim çizerken kullanılan, taflan çubuklarından yapılan kalem, kömür kalem
Boyar madde09:57:12
Bazı ortamlarda çözünerek ortama belli renk veren doğal veya yapay renkli madde
entel09:56:53
Entellektüel olmaya özenen ancak bunun için gerekli olan niteliği kazanmamış