putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

israf06:14:11
Gereksiz yere para, zaman, emek vb.yi harcama, savurganlık, tutumsuzluk
cila06:14:08
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
manej06:14:00
At eğitimi
sismolog06:13:56
Deprem bilimi uzmanı
dolaysız06:13:55
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
monokl06:13:52
Kaş kemerinin altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camı
havaneli06:13:51
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
öğütücü diş06:13:50
Azı dişi, azı
aşırıcılık06:13:49
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
malgama06:13:45
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
pikap06:13:43
Elektrikle veya pille çalışan, plâk dinlemekte kullanılan araç
pul kanatlılar06:13:40
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
keşif06:13:39
Ortaya çıkarma, meydana çıkarma, açma
argali06:13:37
Boynuzlugillerden, Kuzeydoğu Asya"da yaşayan, büyük boynuzları olan yaban koyunu (Ovis ammon)
brıçka06:13:37
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
LATEKS06:13:36
Bazı bitkilerin genellikle süt görünüşünde olan öz suyu
nazari06:13:35
Kuram niteliğinde olan, kuramsal, teorik
Tepkili06:13:34
Tepkisi olan veya tepki gücü ile çalışan
KITAL06:13:32
Vuruşma, birbirini öldürme
ilaveli06:13:31
Eki olan
Hamallık06:13:27
Hamalın yaptığı iş
kese06:13:26
Cepte taşınan, içine para, tütün gibi şeyler konulan, kumaştan veya örgüden küçük torba
memişhane06:13:25
Ayak yolu, abdesthane
anapara06:13:24
İşletilen paranın faiz katılmamış bütünü
Uyduruk06:13:21
Aslı olmayan, uydurma şey, sania
avans06:13:20
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme, öndelik, peşinat
kefil06:13:19
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
janr06:13:16
Çığır, tarz, cins
buse06:13:15
Öpücük, öpme, öpüş
reis bey06:13:14
bk. başkan
sivrilme06:13:10
Sivrilmek işi
Eskimo06:12:55
Kuzey Kutbu"nda yaşayan toplulukların adı
ticani06:12:53
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
menekşegiller06:12:48
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
abani06:12:45
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
evren doğumu06:12:38
Evrenin oluşumu, kökeni, doğuşu ve yaradılışı ile ilgili kuram, kozmogoni
NAZENİN06:12:35
Cilveli, nazlı
çit06:12:33
Bağ, bahçe, bostan gibi yerlerin çevresine çalı, kamış, ağaç dalı gibi şeylerden çekilen duvar
hobi06:12:31
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
AHRAZ06:12:29
Dilsiz, sağır ve dilsiz
bitkinlik06:12:26
Bitkin olma durumu
nitelikli işçi06:12:24
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
akrobat06:12:22
Cambaz
YOL06:12:19
Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, tarik
düz06:12:17
Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan
atlet06:12:08
Atletizmle uğraşan kimse
teflon06:11:54
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
gaile06:11:53
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
Kazakça06:11:53
Kazak Türkçesi
artımlı06:11:48
Pişince şiştiği için miktarı artmış gibi görünen, artağan
tekelci06:11:47
Tekel kuran ve bu tekeli kabul ettiren, inhisarcı
rende06:11:44
Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, biçim vermek için marangozların kullandığı araç
oylum06:11:37
Hacim, cirim
diyalekt06:11:35
Lehçe
yontulma06:11:33
Yontulmak işi
hizmet06:11:30
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
kaban06:11:23
Dik yokuş
Uyarlayıcı06:11:17
Uyarlama işini yapan kimse
sadık06:11:14
Doğru, gerçek
tenzilât06:11:12
Fiyat indirimi, iskonto
tiryak06:11:07
Bitkisel, hayvanî ve madenî maddelerin karışımından yapılan macun, panzehir
kesintiye uğramak06:11:04
bir süre için durmak
uygun olmak06:11:03
bağdaşmak
nobran06:11:00
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
farba06:10:50
Fırfır, farbala
parasızlık06:10:44
Parasız olma durumu
sivrisinek06:10:43
Çift kanatlılardan, insan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen, birçok türü bulunan ve bir türü sıtma mikrobu aşılayan, sulak, bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu böcek (Culexpipiens)
kahvehane06:10:41
Kahve, çay, ıhlamur, bira, nargile içilen, tavla, domino, bilârdo, kâğıt oyunları vb. oynanan yer, kahve
Tahkim06:10:39
Kuvvetlendirme, sağlamlaştırma
gözü pek06:10:36
Korkusuz, yürekli, cesur
parlamak06:10:34
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
rop06:10:24
Çoğu tek parça kadın giysisi
seslem06:10:23
Hece
Kucak06:10:22
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
ritmik06:10:17
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
sazangiller06:10:13
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
barak06:10:12
Tüylü, kıllı çuha, kebe
oranlama06:10:09
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
tirhandil06:10:07
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
tıp tıp06:10:02
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
koordinat06:09:53
Belirli bir molekül içinde özel bir konuma sahip bir atoma bağlı olan atom veya atom grubu
yasama meclisi06:09:50
Yasama organı, parlâmento
hürriyet06:09:49
Özgürlük
doğuştan06:09:41
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
eksi06:09:29
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
kalp krizi06:09:23
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
tariz06:09:19
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
velvele06:09:18
Gürültü, bağrışma
kaput06:09:16
Asker paltosu
vasat06:09:04
Orta
mirasyedi06:09:00
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
genelge06:08:54
Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler
tortu06:08:51
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
ajitasyon06:08:49
Ruhsal gerginliğin dışa vurması
ekti06:08:45
Her yiyeceği canı çeken
Üvey anne06:08:43
Üvey ana
sormaca06:08:41
Soruşturma, anket
Issız06:08:36
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
kum taşı06:08:31
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
mütalâa etmek06:08:30
okumak
ebet06:08:24
Sonu olmayan gelecek zaman, sonsuzluk
İstihsal06:08:20
Çıkarma, elde etme
yaban koyunu06:08:18
Muflon
kurban06:08:16
Dinin bir buyruğunu veya bir adağı yerine getirmek için kesilen hayvan
çiçek bozuğu06:08:00
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
taş levreği06:07:58
Gölge balığı
aksakal06:07:49
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
perestiş06:07:41
Tapınma, taparcasına sevme
karın zarı06:07:32
Karın boşluğunun içini, bu boşluğun içinde bulunan bağırsakları, öbür organları kaplayan ve tutan zar, periton
tenasüp06:07:26
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
sililik06:05:49
Sili olma durumu, arılık, temizlik
ipotek etmek06:05:44
rehinde bırakmak, rehine koymak
hâkim olmak06:05:09
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
tilki üzümü06:04:13
İt üzümü
göğüs kafesi06:04:11
Vücutta omurganın, kaburgaların ve göğüs kemiğiyle bunları saran kasların oluşturduğu yürek ve akciğerleri koruyan boşluk
duyguları açığa vurmak06:03:42
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
kırmızıbiber06:03:26
Patlıcangillerden bir biber türü (Capsicum annuum)
YEMEK BORUSU06:02:45
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
çükündür06:02:38
Pancar
fıçı06:01:34
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
DEF06:00:19
bk. tef
yüksük05:59:04
Dikiş dikerken, iğnenin batmasını önlemek için parmak ucuna takılan kesik koni biçiminde koruncak
vetire05:58:32
Süreç
Gani05:57:05
Zengin, varlıklı
kulak altı bezi05:56:46
Kulağın yakınında bulunan, tükürük bezlerinin en büyüğü
sahte05:55:56
Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece
eyeri boş kalmak05:55:02
binicisi ölmek
hakikat05:54:37
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
galeri05:53:15
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
Irak05:53:12
Uzak