putperestlik

1.İsimPuta tapma durumu, fetişizm

Son Arananlar

Avunmak06:35:33
Oyalanmak; yetinmek
lekecilik06:35:32
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
Ki06:35:19
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
TELEK06:35:11
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
MALİK06:35:00
Sahip, iye
seyek06:33:17
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
ELMA06:33:05
Gülgillerden, çiçekleri pembe veya beyaz bir ağaç (Pirus malus)
sepet06:32:34
Saz, kamış veya ince dallardan örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiyecek ve eşya taşımak için kullanılan kap
AYMAZ06:31:53
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
Alp eren06:31:51
Derviş
selef06:31:38
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
mania06:31:35
Engel
selen06:31:23
Ses, haber, bilgi
palan06:31:17
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
sehpa06:30:55
Üstüne bir şey koymaya yarayan ayaklı destek, çatkı
dolama06:30:02
Dolamak işi
tuz06:29:45
Kokusuz, suda eriyen, yiyecekleri korumada ve tatlandırmada kullanılan billûrsu madde (NaCl)
tul06:29:31
Uzunluk
cemaat06:29:15
Bir imama uyup namaz kılan kişiler
umur06:28:34
Aldırış etme, önem verme
umma06:28:20
Ummak durumu
fol06:28:15
Tavuğun istenilen yere yumurtlaması için o yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
paspal06:27:36
Çok kepekli un
heyet06:27:32
Kurul
aşırmak06:25:43
Başkasının eserinden parçalar alıp kendininmiş gibi göstermek
dağıtım06:25:24
Dağıtmak işi, tevzi
kuyumcu06:24:58
Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapan veya satan kimse, mücevherci
taş06:24:33
Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitlerden alan sert ve katı madde
telkin etmek06:24:01
aşılamak
yardımcılık06:23:45
Yardımcı olma durumu
ince hastalık06:23:15
bk. ince hastalık
eğilimli06:22:08
Eğilimi olan, istekli, meyyal, mail
Meşru06:21:33
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
basur06:20:13
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
telesinema06:20:00
Bir sinema filmini televizyonda göstermeye yarayan cihaz
Ehemmiyet06:19:46
Önem
zenne06:18:52
Kadın (eşyası)
YARLIGAMA06:18:52
Yarlıgamak işi, mağfiret
tl06:18:37
Talyum"un kısaltması
zebra06:18:22
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
mikser06:17:34
Çeşitli yiyecek maddelerini karıştırmaya yarayan elektrikli alet, karıştırıcı
SÜTUN06:16:42
Herhangi bir maddeden yapılan, üstünde sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm olan, genellikle bir altlığa, bazen doğrudan doğruya yere dayalı silindir biçiminde düşey destek, kolon
zıt anlamlı06:15:05
karşıt anlamlı
afife06:13:09
Namuslu, iffetli, saygıdeğer (kadın)
kontenjan06:12:21
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
kanma06:12:17
Kanmak işi
tıraşlı06:12:15
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
dirlik06:12:00
Yaşayış, hayat, sağlık, varlık, geçim
inhina06:11:39
Eğrilme, bükülme
yüzgeç06:11:17
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
akis06:11:10
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
irtisam06:09:21
Resmi çıkma, resmi çizilme
porno06:09:15
Pornografik sözünün kısaltılmışı
uzunluk06:08:04
Bir şeyin bir uçtan öbür uca kadar olan uzaklığı
pısırık06:07:34
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
kana kan06:06:40
birinin öldürülmesinden sonra, öldürenin öldürülerek ceza verilmesi
namahrem06:06:04
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
takip06:06:03
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
briç06:04:11
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
sahip çıkmak06:03:49
kendinin olduğunu ileri sürmek
ticani06:03:12
Kuzey Afrika"da kurulmuş bir tarikat ve bu tarikattan olan kimse
jogging06:02:02
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
tetkik etmek06:01:46
incelemek
Söndürmek05:59:48
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
tilki üzümü05:59:28
İt üzümü
sokur05:59:05
Köstebek
herkes05:59:02
İnsanların bütünü
gaddaR05:58:31
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
vasiyet05:58:31
Bir kimsenin ölümünden sonra yapılmasını istediği şey
bilimsel05:58:26
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
bağırmak05:56:58
Kendini belli etmek
cedre05:56:03
Guatr, guşa
çevren05:55:31
Ufuk, göz erimi
sallanmak05:54:02
(bir şey için) Belli noktasından bir yere bağlı kalmak şartıyla, o noktanın iki tarafına aynı doğrultuda ve sürekli olarak gidip gelmek
file05:53:37
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
geçiş05:53:13
Geçmek işi veya biçimi
teflon05:53:04
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
suyolu05:52:11
Sutaşı
keşke05:51:44
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
milel05:51:33
Milletler, uluslar
kurumlu05:51:33
Kurum (II) tutmuş olan
kamu yönetimi05:49:53
Devletin yönetim faaliyetlerinin faydalı ve verimli bir biçimde düzenlenmesiyle uğraşan bilim dalı, amme idaresi
agraf05:49:05
Kanca, kopça
eğmeç05:48:07
Kavis
ekser05:48:04
Büyük çivi, enser
telafi05:47:48
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
ovalama05:47:36
Ovalamak işi
etlik05:45:40
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
fotoğraf05:45:25
Görüntüyü, ışığa karşı duyarlıklı (cam, kâğıt gibi) bir yüzey üzerinde özel makine ile tespit etme yöntemi
delk05:44:37
Ovma, ovuşturma
mürekkep05:44:28
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
zanaatçı05:44:21
Belli bir zanaatla uğraşan, bir zanaatı meslek edinen emekçi, zanaatkâr
petrol05:44:13
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hileli05:43:51
Hilesi olan, içine hile karışmış, hile ile yapılmış
kurlağan05:43:20
Etyaran
yoksunluk05:41:20
Yoksun olma durumu, mahrumiyet
Esin05:41:03
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
çetrefilli05:39:42
Karışık ve anlaşılması güç olan
hüzün05:38:36
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
fermeneci05:36:51
Fermene yapan veya satan kimse
eleman05:35:40
Öge, unsur
irmik helvası05:35:17
İrmik, çam fıstığı, yağ ve şeker karışımıyla hazırlanan bir tatlı türü
saparna05:35:07
Eskiden kökü hekimlikte kullanılmış olan, zambakgillerden, yeşilimsi çiçekli, dikenli ve tırmanıcı, çok yıllık bir bitki (Smilax)
yıldırılma05:34:37
Yıldırmak işi
usare05:34:26
Öz su
eşekkulağı05:34:19
Karakafes
Sefine05:33:57
Gemi
devre05:33:43
Dönem
sinemacı05:33:07
Sinemanın çeşitli kollarından birinde çalışan kimse filmci
beslek05:31:37
Besleme, hizmetçi, ahretlik
Netice05:31:23
Sonuç
Çıta05:31:20
Düzgün biçilmiş uzun ve ensiz tahta
bumbar05:31:16
Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağı
samsun05:31:08
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
bagaj kilidi05:31:00
Bagaj kapağını kilitlemeye yarayan alet
bedbin05:30:30
Kötümser, karamsar, pesimist
taret05:30:10
Gemilerde veya kalelerde, topçu mevzilerinde topun makine bölümünü ve topçuları koruyacak biçimde yapılmış zırhlı kule
ispermeçet05:29:51
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
çöplenme05:29:47
Çöplenmek işi
anmak05:28:28
Bir sözü ağzına almak
Amorti05:28:27
Birden ödenerek faizinin işlemesine son verilen tahvil
yoğunlaç05:28:14
İçinde akımsız elektirik yükü biriktirilen cihaz, kondansatör
onay05:28:07
Uygun bulma, tasdik
abes05:26:51
Akla ve gerçeğe aykırı
temdit05:26:00
Uzatma, sürdürme
kaçamak05:25:32
Hoş görülmeyen bir şeyi ara sıra yapma
Minder05:25:14
İçi yumuşak bir madde ile doldurularak dikilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte
LİRA05:25:13
Yüz kuruş değerinde Türk para birimi
feda05:24:41
Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme
dang05:24:32
Başta, kaslarda, oynaklarda ağrılar yapan, vücutta kızıl lekeler gösteren, ateşli ve salgın bir hastalık