plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

kızak22:53:14
Kar veya buz üzerinde kaydırılan tekerleksiz taşıt
murdar22:53:09
Kirli, pis
bahane bulmak22:52:48
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
merkez22:52:47
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
imtihan22:52:39
Sınav
parafin22:52:02
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
canan22:51:55
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
nişanlamak22:51:18
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
ÖNDELİK22:51:02
Anlaşmaya göre, yapılacak bir hizmet veya satın alınacak bir mal karşılığı gerçekleşecek borçtan, öncelikle ödenen bölüm, avans
lama22:50:48
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
revani22:49:54
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
gelenekçi22:49:45
Geleneklere bağlı (kimse)
nafile22:49:29
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
etçil22:49:27
Genellikle etle beslenen, et obur
modernleşme22:49:22
Çağcıllaşma
çelebi22:48:43
Görgülü, terbiyeli, olgun (kimse)
SOYGUNCULUK22:48:18
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
koşu22:45:52
Koşarak yapılan yarış
içmek22:45:52
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
Slavca22:45:36
Slav dili
kukla oyunu22:45:27
Yapma bebeklerin alttan el sokularak veya başka yollarla hareketlendirilerek oynatıldığı oyun, gösteri
mut22:45:17
Bütün özlemlerin eksiksiz ve sürekli olarak yerine gelmesinden duyulan kıvanç, kut, saadet
intizam22:45:04
Düzenli, düzgün olma
amazon22:44:50
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
Vurguncu22:43:56
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
kölçer22:43:47
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
dinlemek22:43:36
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
YATIŞTIRMA22:43:21
Yatıştırmak işi
hurafe22:43:14
Dine sonradan girmiş boş inanç
kürevi22:42:57
Küresel, toparlak
karpuz22:42:37
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
takı22:42:06
Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük gibi şeylerin tümü
önsel22:41:47
Hiçbir denemeye dayanmadan ve yalnız akıl yoluyla, apriori
tantana22:41:35
Görkem, şaşaa
sekreter22:41:32
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
akvarel22:41:09
Sulu boya resim
feshetmek22:40:33
Kapatmak, dağıtmak
dekorasyon22:40:12
Dekor yapma işi
satıcı22:40:06
Alıcıya bir şey satan kimse
şamdan22:39:26
Üzerine mum yerleştirilen destek
elekten geçirmek22:39:15
elemek
yüz kızartıcı22:39:11
Utandırıcı, utanılacak
alışık22:39:11
Herhangi bir duruma alışmış olan
Elbise22:38:55
Giysi
uzay adamı22:38:54
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
doymaz22:38:53
Doymak bilmeyen, aç gözlü
uhrevi22:38:53
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
foto22:38:48
Işık
arp22:38:42
bk. harp (II)
vole22:38:38
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma
meridyen22:38:37
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
ısırgın22:38:05
İsilik
yeni22:38:00
Kullanılmamış olan
öreke22:37:58
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
Belgi22:37:50
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
anons22:37:34
Duyuru, duyurma
yemin22:37:15
Ant
gebre otugiller22:37:00
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
çağrışım22:36:40
Bir düşüncenin veya görüntünün, bir başkasını hatırlatması
yazgıcılık22:36:20
Her şeyin, alın yazısına göre önceden belirlenmiş olduğuna, insanın bu önceden belirlenmiş olan alın yazısını değiştiremeyeceğine inanan dünya görüşü, kadercilik, cebriye, fatalizm
musiki22:36:18
Müzik
müptela22:36:16
Kötü alışkanlıkları olan, düşkün; meraklı
ekip22:36:08
Takım, grup, kol
bağırsaklarını deşerim22:36:01
"canına kıyarım, öldürürüm" anlamında korkutmak, gözdağı vermek üzere kullanılır
ayı gülü22:34:58
İki çenekliler sınıfının düğün çiçeğigiller familyasından bir şakayık türü (Peconia corollina)
kerih22:34:52
Tiksindirici, iğrenç
çük22:34:41
Erkeklik organı
açıktan22:34:32
Bir yerin uzağından
Hg22:34:25
Cıva"nın kısaltması
küstüm otu22:34:08
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
arıza22:33:48
Engebe
iğne deliği gibi22:33:21
küçücük
aralamak22:32:14
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
paratoner22:32:09
Yıldırımsavar, şimşeksavar
geniş zaman22:32:08
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
imlâ22:31:19
Yazım
gravür22:31:01
Ağaç, metal veya taş bir yüzeye ayrı katlar hâlinde değişik renkli boyalar sürüldükten sonra üstteki katları yer yer kazıyarak alttaki renklerden yararlanma tekniği, kazıma resim
dayanç22:30:46
Sabır
izafiyet22:30:34
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
gren22:30:20
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
Org22:30:10
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
erotik22:30:02
Aşkla ilgili olan, aşkı anlatan, kösnül, erosal, şehevî, şehvanî
kısa devre22:29:57
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
mevzi22:29:55
Yer, mahal
mobil22:29:40
Hareketli
temizlenme22:29:29
Temizlenmek işi
miri22:27:59
Hükûmetin, hazinenin malı olan, beylik
muaşeret22:27:18
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
yapıncak22:27:08
Soğuk havada, açıkta bırakılan atlara örülen uzun tüylü kebe
geri dönmek22:26:43
geldiği yere gitmek
yaver22:26:42
Yardımcı
orijin22:25:49
Soy sop
yaşam koşulları22:25:25
Hayat şartları
buke22:25:21
Güzel koku, rayiha
denetleme22:24:53
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
gerginlik22:24:51
Gergin olma durumu
heyulâ22:24:20
Korkunç hayal
kokulu kiraz22:24:07
bk. idris ağacı
Yükselme22:24:02
Yükselmek işi, itilâ
zooloji22:23:47
Hayvan bilimi
Yele22:23:27
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
DARBE22:23:12
Vuruş, çarpış
kavurma22:22:45
Kavurmak işi
veziriazam22:22:40
Sadrazam
Gelecek zaman22:21:50
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
sponsorluk22:21:46
Sponsorun yaptığı iş
Deneyimsiz22:21:31
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
uygarlaşma22:21:17
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
keçe22:20:25
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
gözetmek22:19:51
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
MİKA22:19:36
Püskürük ve başkalaşmış kayalar içinde bulunan, alüminyum silikat ile potasyumdan oluşmuş, yapraklar durumunda ayrılabilen parlak bir minarel, evren pulu
SİNAGOG22:19:35
Yahudi tapınağı, havra
garnizon22:19:32
Bir şehri savunan veya yalnız orada bulunan askerî birlikler
virman22:19:22
Aktarma
ödün22:19:13
Uzlaşmaya varabilmek için hak, istek veya savlarının bir bölümünden, karşı taraf yararına vazgeçme, ivaz, taviz
Dair22:18:46
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
dragon22:18:19
Ejderha
gurk22:18:16
Kuluçka
uskumrumsugiller22:17:57
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
şeytani22:17:45
Şeytanca
yenme22:17:33
Yenmek (I,II) işi
kıvırcık koyun22:17:22
bk. kıvırcık
AYRILMA22:17:11
Ayrılmak işi
yadsımak22:17:02
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
tellal22:16:25
Bir şeyin satılacağını veya herhangi bir şeyi halka bildirmek için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse
düşmanlık22:15:44
Düşman olma durumu
uyuşukluk22:15:44
Uyuşuk olma durumu
Karakterize22:15:37
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
Dedikoducu22:14:57
Çok dedikodu yapan
çalışkan22:14:37
Çok çalışkan, çalışmayı seven, faal