plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

plasenta13:35:55
Etene, son, meşime
Yazılı13:35:52
Yazılmış olan, muharrer
erkanıharp13:35:45
Kurmay
Yarar13:35:31
Yarayan, elverişli, uygun
gına13:35:20
Zenginlik, bolluk
çıldırma13:35:13
Çıldırmak işi
şase13:35:11
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
krezol13:35:02
Tolüenden türeyen üç fenol izomerinden biri, lizol
kör13:34:59
Görme duygusu olmayan, görmez
agâh13:34:42
Bilir, bilgili, haberli, uyanık
ÖVME13:34:36
Övmek işi, sena, medih
leçek13:34:33
Baş örtüsü, yün atkı
asım13:34:25
Asma işi
ÖLÜMSÜZLÜK13:34:19
Ölümsüz olma durumu, ölmezlik
çöp13:34:11
Saman inceliğinde herhangi bir sap, dal veya tahta parçası
tükürüğünü yutmak13:33:44
imrenip ağzı sulanmak
ilenme13:33:34
İlenmek işi, beddua
çağırma13:33:33
Çağırmak işi
üzgülü13:33:28
Üzgü veren, eziyetli
Deva13:33:24
İlâç, çare
13:33:23
Pişirilerek hazırlanan yemek
Ilıman13:33:18
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
ÜZMEK13:32:55
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
tutamaç13:32:30
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
ütme13:32:14
Ütmek işi
işte13:32:07
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
inayet13:32:03
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
Teşrih13:32:02
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
kaya hanisi13:31:56
Lahos
mobil13:31:52
Hareketli
ığıl ığıl13:31:46
Ağır ağır, yavaş yavaş
okşamak13:31:40
Hafifçe dövmek
BİLGİ13:31:29
İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütününe verilen ad, malûmat
müzevir13:31:26
Söz götürüp getiren, arabozan
Hafıza kaybı13:31:16
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
Eşit13:31:13
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
KILIÇ13:31:12
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
girişim13:31:10
Bir işe girişme, teşebbüs
Uf13:31:08
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
naylon13:30:59
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
lüzum13:30:49
Gerek, gereklik, gereklilik, icap
ZEKA13:30:46
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
italik13:30:45
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
süreyazar13:30:40
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
ku13:30:36
Kurçatovyum"un kısaltması
Eskimoca13:30:25
Eskimo dili
tas13:30:21
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
Birinci13:30:13
Bir sayısının sıra sıfatı
üretme13:30:11
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
misafir odası13:30:10
Evlerde konukların alındığı oda
kırtasiyeci13:30:08
Kırtasiye satan kimse
Noel13:30:01
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
markka13:29:54
Finlandiya para birimi, mark
Madeni13:29:51
Madensel, madenle ilgili
amnezi13:29:42
Hafıza kaybı, bellek yitimi
eylemlik13:29:38
Mastar
Saydamlık13:29:35
Saydam olma durumu, şeffaflık
geçimli13:29:31
Çevresindekilerle iyi geçinen
ölçünlü13:29:26
Standart
lastik13:29:26
Kauçuktan yapılmış (şey)
sesli13:29:26
Sesi olan, ses çıkaran
denizhıyarları13:29:22
Örnek hayvanı denizhıyarı olan derisi dikenliler sınıfı (Holothurion)
Akdeniz humması13:29:19
Malta humması
İrade13:29:11
İstek, dilek
kıpti13:29:07
Mısır halkından olan kimse
zencefilgiller13:29:05
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
ratıp13:28:52
Yaş, nemli
kelli felli13:28:50
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
sessiz yürüyüş13:28:49
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
maruz13:28:47
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
ses çıkarmamak (veya etmemek)13:28:42
bir şeyi hoş görerek karşı çıkmamak, itiraz etmemek
HOŞUNA GİTMEK13:28:37
biri beğenmek
muazzam13:28:36
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
bindi13:28:34
Destek, hamil
KALÇA KEMİĞİ13:28:29
Yassı, geniş, girintisi ve çıkıntısı çok olan, leğen veya kemik çatının ön ve yan bölümlerini oluşturan bir çift kemik, oma
diyecek13:28:24
Söylenecek söz
damıtmak13:28:19
Sıvı karışımlarda, karmaşık, değişken birleşimleri oluşturan ögeleri, özellikleri belirli ürünlere ayırmak
Zen13:28:16
Kadın
yönetme13:28:08
Yönetmek işi
dişe diş13:28:06
iyi, kötü birşeyin karşılığını istemek
optimum13:28:03
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
taksalı13:28:01
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
apsis13:28:00
Yönlü bir eksen üzerinde bir noktanın, başlangıç noktasına olan uzaklığının cebirsel değeri
süslü püslü13:27:50
Göze çarpacak derecede süslü
elek13:27:48
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
sana13:27:46
Sen zamirinin yönelme durumu
korunma13:27:43
Korunmak işi
Cemal13:27:41
Yüz güzelliği
malayani13:27:38
Boş ve yararsız, saçma
Belirli13:27:36
Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen
loğusa otu13:27:35
İki çeneklilerden, çiçekleri koyu kahverengi ve pis kokulu, tırmanıcı bir bitki (Aristolochia)
irkilme13:27:34
İrkilmek işi
mehter13:27:31
Mehterhane takımında görevli kimse
astigmat13:27:22
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
Smaç13:27:21
Voleybolde yukarıdan aşağıya topu sertçe yere vurmak
anevrizma13:27:20
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
dingi13:27:13
Bir çifte kürekli küçük patalya
ayıplama13:27:12
Ayıplamak işi, takbih
bilgisayar13:27:10
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
zıhlama13:27:08
Zıhlamak işi veya durumu
armut13:27:07
Gülgillerden, çiçekleri beyaz, yurdumuzun her yerinde yetişen, bir ağaç (Pirus communis)
ilim13:27:06
Bilim
sigara13:27:03
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
yelölçer13:27:03
Rüzgârın veya gaz durumundaki akışkanların akış hızını ölçmeye yarayan aygıt, anemometre
Tecrit13:27:01
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
izafiyet13:27:01
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
cin13:26:59
Masallara ve bazı inançlara göre, göze görünmeyen yaratık
ezilmiş13:26:57
Ezik duruma gelmiş
RAHAT13:26:53
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
Patavatsızlık13:26:48
Patavatsızca davranış
kantarı belinde13:26:46
gözü açık, aldatılmaz
kürek kürek13:26:39
Kürekler dolusu, pek çok
Allah Allah!13:26:35
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
işitme taşı13:26:34
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
salam13:26:32
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
EKLEME13:26:31
Eklemek işi
şen olmak13:26:27
neşelenmek, sevinmek, mutlu olmak
Şiar13:26:26
Belgi
iklim bilimi13:26:25
İklimleri inceleyen bilim, klimatoloji
medrese13:26:25
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
tantana13:26:25
Görkem, şaşaa
istibdat13:26:23
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
et obur13:26:20
Etle beslenen, etçil
saparta13:26:19
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık
santrozom13:26:18
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
kefal13:26:17
Kefalgillerden, orta büyüklükte, çok pullu, küt başlı, gümüş renkte, beyaz etli bir balık (Mugil cephalus)
hak13:26:15
Tanrı"nın adlarından biri
duyarlılık13:26:13
Duyarlı olma durumu
vernik13:26:09
Sürüldüğü yüzeyde koruyucu katman yapan katı cisimlerle veya kuruyan yağlarla, bunları eritme özelliğindeki sıvılardan hazırlanan gereç
bellek13:26:07
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık