plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

plasenta08:07:39
Etene, son, meşime
ortaya koymak08:07:37
herkesin görebileceği yere koymak
söyleme08:07:34
Söylemek işi
Geçerli08:07:31
Yürürlükte olan, uygulanan, muteber
yurtluk08:07:27
Büyük ve zengin köşk, malikâne
Deneyimsiz08:07:16
Deneyimi olmayan, tecrübesiz
kafein08:07:13
Kahve ve çaydan elde edilen, hekimlikte kullanılan, uyarıcı niteliği olan bir madde
Yararlı08:07:07
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
maşrapa08:07:04
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
Doğru08:07:00
Bir ucundan öbür ucuna kadar yönü değişmeyen, eğri ve çarpık karşıtı
şüheda08:06:57
Şehitler
kafiye08:06:54
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
is08:06:53
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
Doğal08:06:51
Tabiî
turunçgiller08:06:48
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
kibrit08:06:42
Eczalı bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birleşimde olan, küçük tahta veya karton parçası
izafiye08:06:39
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
AKİL08:06:36
Akıllı
merkeziyetçilik08:06:33
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
ilmi08:06:30
Bilimsel
zirkonyum08:06:24
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
ilgi08:06:21
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
ikna08:06:17
Bir konuda birinin inanmasını sağlama, inandırma, kandırma
ikon08:06:14
Ortodokslarda İsa, Meryem veya ermişlerin tahta üzerine mumlu ve yumurtalı boyalarla yapılmış dinî içerikli resimlerine verilen ad
SECİYE08:06:11
Yaradılış, huy, karakter
iham08:06:08
Kuruntuya düşürme
sepici08:06:06
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
ikiz08:06:03
Bir doğumda dünyaya gelen iki (kardeş)
kındıra08:06:00
Sulak yerlerde yetişen, ince uzun yapraklarının kenarları keskin, koyu renkli bir tür çayır otu
kontratak08:05:59
Karşı akın, karşı saldırı
mideci08:05:57
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
icat08:05:54
Yeni bir şey yaratma, bulma
icar08:05:51
Kira
idea08:05:48
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
karakteroloji08:05:46
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
ibra08:05:45
Aklama, temize çıkarma
ibik08:05:41
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
ibis08:05:35
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
OKTRUA08:05:32
Şehre giren şeylerden alınan vergi
tarih öncesi08:05:29
Yazının bulunmasından önceki çağlar
güzel yazı sanatı08:05:26
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
dağıstanlı08:05:25
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
minimal08:05:23
Minimum
ay aydın, hesap belli08:05:20
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
memleha08:05:17
Tuzla
OKTANT08:05:14
Yıldızların yüksekliğini ve açı uzaklığını gözlemeye yarayan alet
El gün08:05:11
Başkaları, yabancılar
ayırtı08:05:08
Aynı cinsten olan şeyler arasındaki ince fark, nüans
kımız08:05:04
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
gelişme08:05:01
Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül
rutubet08:05:00
Yaşlık, nem
takıntılı08:04:58
Takıntısı olan
bütünleme08:04:55
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
balet08:04:52
Bale yapan erkek sanatçı
balya08:04:49
Çember ve demir tellerle bağlanmış ticaret eşyası
bakar08:04:46
Öküz, sığır
bakir08:04:43
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
bahis08:04:40
Konuşulan şey, konu
badem08:04:37
Gülgillerden, yurdumuzun her yerinde yetişen ağaç (Amygdalus communis)
badik08:04:34
Ördek; palaz
ŞAŞKIN08:04:30
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
tutkun08:04:27
Gönül vermiş, meftun, meclûp
cariye08:04:24
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
ateşperest08:04:21
Ateşe tapan
mübalâğalı08:04:16
Abartılı
iyileştirme08:04:10
İyileştirmek işi, ıslah
öke08:04:09
Deha sahibi kimse, dahi
lezbiyenizm08:04:07
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
üst geçiş08:04:04
Bir yıldızın ufuk üzerinde en yüksek noktaya geçiş durumu, yücelim
yakin08:04:01
Sağlam, kesin bilgi
Ayak topu08:03:58
Futbol
ironi08:03:48
Dolaylı ve alaylı anlatım, mizah
Cemiyet08:03:45
Dernek
savunucu08:03:45
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
irade08:03:42
İstek, dilek
Biçare08:03:36
Çaresiz, zavallı (kimse)
KOLEKSİYON08:03:33
Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü
erime08:03:30
Erimek işi
ceylân08:03:27
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
erika08:03:24
Süpürge otu
erkli08:03:20
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
Tenasül08:03:17
Nesil yetiştirerek üreme
erkin08:03:14
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
hizip08:03:11
Bölük, kısım
Ödünç08:03:08
İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla (alınan veya verilen)
muzip08:03:05
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
Gündüz08:03:02
Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü, gece karşıtı
hizmetli08:02:59
Kapıcılık, odacılık gibi işlerde kullanılan kimse, müstahdem
diyalekt08:02:55
Lehçe
Ayılmak08:02:52
Aklı başına gelip gerçeği görmek
Kuşak08:02:49
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
ahar08:02:49
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
Kuşku08:02:46
Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirmemekten doğan kararsızlık, işkil, şüphe
alabora08:02:43
Geminin devrilecek kadar yan yatması
diskjokey08:02:40
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
piç etmek08:02:37
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
mırra08:02:34
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
munis08:02:31
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
kabul yeri08:02:29
bk. kabul odası; kabul salonu
duyum yitimi08:02:27
bk. anestezi
Kuka08:02:24
Dantel veya nakış ipliği yumağı
Kuru08:02:18
Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı
yer elması08:02:15
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
AYAKTAŞ08:02:09
Arkadaş, yoldaş; hempa
İçinde08:02:06
Süresince, zarfında
jüpiter08:02:03
Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş"e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri
ayçiçeği08:02:00
Birleşikgillerden, sarı renkli çiçeği çok iri olan, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki, gün çiçeği, günebakan; gündöndü (Helianthus annuus)
TESİR08:01:57
Etki
MUHAFIZ08:01:54
Birini veya bir şeyi koruyan, kollayan, gözeten kimse, koruyucu
görüş08:01:51
Gözle bir şeyi algılama yetisi
bandocu08:01:48
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
mastı çiçeği08:01:45
Öküzgözü
atılım08:01:44
İleri atılma, atılma işi
Gümüş08:01:41
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
kılıksız08:01:38
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
Pancar08:01:35
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
cambazhane08:01:32
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
KATI08:01:29
Sert, yumuşak karşıtı
seçmeli yemek08:01:26
Görerek ve beğenerek seçilen yemek
bavul08:01:23
Yolculukta, içine eşya konulan büyük çanta
acemice08:01:20
Toyca, beceriksizce
batar08:01:17
Zatürree
batur08:01:13
Bahadır
MERDİVEN08:01:10
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
kırım08:01:07
Savunmasız insanların veya tutsakların toplu olarak öldürülmesi, katliam
fen bilimi08:01:04
Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin ortak adı
basur08:01:01
Kalın bağırsağın alt bölümünde ve anüste toplardamarların genişlemesiyle oluşan varis, hemoroit
basit08:00:58
Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı
bariz08:00:55
Açık, göze çarpan, belirgin
muhteva08:00:52
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik