plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

süsen05:21:54
Süsengillerden, yaprakları kılıç biçiminde, çiçekleri iri ve mor renkli, güzel görünüşlü ve kokulu, çok yıllık bir süs bitkisi, susam (İris germanica). Bazı bölgelerde bu bitkiye zambak adı da verilmektedir
Ateşçi05:21:52
Fabrika, vapur, lokomotif gibi ateşle işleyen yerlerde ocaklara kömür atıp ateşin sürekli yanmasını sağlayan kimse
söz götürmez05:21:43
doğruluğu ve gerçekliği tartışılamayacak kadar açık olan, tersi savunulamayan
çentmek05:21:32
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
Sıçan05:21:27
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
şaşırma05:21:26
Şaşırmak işi
Bütünleme05:21:25
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
Konfeksiyon05:21:24
Hazır giyim eşyası
Tespihçi05:21:15
Tespih yapan veya satan kişi
hükmî05:21:13
Hükümle ilgili, tüzel
elden ele05:21:12
Bir kişiden ötekine
ÜSKÜRE05:21:11
Topraktan veya madenden yapılmış çorba tası, çukur çanak
VEKTÖR05:20:25
Doğrultusu, yönü, uzunluğu belirli olan ve bir ok işaretiyle gösterilen doğru çizgi
kürevi05:20:20
Küresel, toparlak
hoyratça05:20:19
Kaba (bir biçimde)
eyyamcı05:20:18
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
başat05:20:02
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
çubuklu05:19:58
Çubuğu olan
yorulma05:19:49
Yorulmak (I, II) işi
liberasyon05:19:44
İthalâtı serbest bırakma, ithalâta konulmuş miktar sınırlamalarını kaldırma
bıkmak05:19:40
Dayanamaz duruma gelmek
yaşam felsefesi05:19:30
Hayat felsefesi
doğuştan05:19:11
Doğumla beraber (gelen), yaradılıştan, fıtrî
bağlaç05:19:09
Eş görevli kelimeleri veya önermeleri birbirine bağlayan kelime türü, rabıt: Ve, ya, veya, ya da birer bağlaçtır
hasret çekmek05:18:57
özlem duymak
ÖKÜZ05:18:54
Çift sürmekte, araba çekmekte kullanılan, etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır
güç mevkide kalmak05:18:50
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
boydaş05:18:47
Aynı boyda olan
dümbelek05:18:43
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
TEMLİK05:18:28
Mülk olarak verme
endişe05:18:27
Düşünce
şerefsiz05:18:25
Şereften yoksun olan, onursuz
mesh05:18:23
Bir şeyi elle sıvazlama
eşarp05:18:23
Baş örtüsü
DİASPORA05:18:18
Kopuntu
CEBRİNEFS05:18:13
Kendini zorlama, kendini tutma
tüylü05:18:12
Tüyü olan
SİMÜLTANE05:18:04
Aynı anda olan, eş zamanlı
şerefli05:18:03
Onurlu
Müdevver05:18:01
Yuvarlak
deniz ataşesi05:17:47
Büyük elçiliklerde görev yapan deniz kuvvetlerine bağlı askerî üst düzey görevlisi
MÜTEAMMİM05:17:40
Yaygın duruma gelmiş, genelleşmiş
döndürme05:17:36
Döndürmek işi, irca, tahvil
Eski Çağ05:17:31
Yazının bulunuşuna kadar geçen süre
saçmalık05:17:20
Saçma konulan yer
kayırtma05:17:13
Kayırtmak işi
yavşak05:17:01
Bit yavrusu, sirke
bilirkişi raporu05:16:58
Bilirkişinin hazırlamış olduğu rapor
ulaşmak05:16:57
Elde etmek, erişmek
aldırma05:16:56
Aldırmak işi
bezekçi05:16:39
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
öznellik05:16:39
Öznel olma durumu, sübjektivite, nesnellik karşıtı
önde gelmek05:16:35
önemli durumda olmak
ceylânca05:16:12
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
sülük05:16:07
Sülüklerin örnek asalak hayvanı (Hirudo)
bahtı açık olmak05:16:04
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek
haşin05:16:00
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
mücerret05:15:48
Soyut
mekanikçi05:15:28
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
mısır turnası05:15:14
İbis
geçersiz05:15:13
Yürürlükten çıkarılmış, hükümsüz
üvendire05:15:12
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
Çembalo05:15:04
Klâvsen
açıklamak05:15:03
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
borçlanma05:14:36
Borçlanmak işi, istikraz
göçme05:14:33
Göçmek işi
çizi05:14:31
Çizgi
sümsük05:14:25
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
süreyazar05:14:23
Belirli bir işin kısa süresini çizerek belirleyen araç, kronograf
tarla faresi05:14:19
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
lâmba karpuzu05:14:13
Işığı yumuşatmak için lâmbalara geçirilen, mat camdan, basık vazo biçiminde nesne
zorbalık05:14:10
Zorba olma durumu
RÜTBE05:14:03
Mertebe, derece, paye
soğanlı05:13:56
İçinde soğan bulunan, içine soğan doğranmış olan, soğanla pişirilmiş olan
sızıltı05:13:52
Sızlanma, yakınma, şekva, şikâyet
SEYİS05:13:36
Ata bakan, tımar eden kimse, at bakıcısı
balık tutmak05:13:33
balığı avlamak
mümkün05:13:28
Muhtemel, olabilir, olası
vuraç05:13:19
Tokaç, raket
Ütopik05:13:11
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
acemice05:13:07
Toyca, beceriksizce
ihtikâr05:12:50
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
sarık05:12:48
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
şaful05:12:44
Bal konulan ufak tekne
söylenti05:12:28
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
şakkadak05:12:26
Beklenmedik bir zamanda, birdenbire, ansızın
Yanıt05:12:24
Cevap
arttırma05:12:17
Arttırmak işi
Öd05:12:17
Karaciğerin salgıladığı yeşil, sarı renkte acı sıvı, sıvı safra
Gözlem evi05:12:03
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
saz şairi05:11:55
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
akça05:11:52
Oldukça beyaz, beyazca
tasdik05:11:43
Doğrulama
tarihî tiyatro05:11:12
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
yararlık05:11:06
Yararlı çalışma
diyagonal05:11:03
Kenarlarına oranla eğrilemesine dokunmuş kumaş
minyatür05:10:54
Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı
sanat eri05:10:53
bk. sanat adamı
baba evi05:10:50
Babadan, dededen kalma ev, toprak, yurt
Maltız05:10:44
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
kös05:10:40
Savaşlarda, alaylarda at, deve veya araba üzerinde taşınan ve işaret vermek için kullanılan büyük davul
dişbudak05:10:36
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
lata05:10:13
Dar ve kalınca tahta
bilinç kaybı05:10:04
Hafıza yitimi
mihnet çekmek05:09:56
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
Naaş05:09:54
Ölen kimsenin vücudu, ceset
dalaş05:09:45
Kavga, gürültülü bağrışıp çağrışma
ödenek05:09:35
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
dağ tavuğu05:09:28
bk. çil (I)
saçak bulut05:09:21
İnce, tüy gibi saçaklı görünüşü olan buz parçalarından oluşmuş beyaz bulut, sirrus
harfi harfine05:09:11
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
BASILI05:09:09
Basılarak yerleştirilmiş
yayın05:09:06
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete gibi okunan veya radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey, neşriyat
ÇAM SAKIZI05:09:00
Çam ağacından çıkarılan reçine
Atış05:08:56
Atmak işi veya biçimi
yağ bezi05:08:55
Yağ bezleri
yüzde yüz05:08:50
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
üzüm şekeri05:08:38
Glikoz
tecrit etmek05:08:37
herkesten veya her şeyden ayırmak, bir kenara koymak
baş örtüsü05:08:19
bk. başörtü
şehzade05:08:12
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
yararlı olmak05:08:07
fayda sağlamak
günlük05:08:02
O günkü, o günle ilgili
yelkenli gemi05:08:02
Yelkenle yürütülen gemi
ecel şerbeti içmek05:07:51
ölmek
Hamiş05:07:45
Mektup kâğıdının boş bir yerine yazılan ek düşünce, çıkma, not (post scriptum)
dalga geçmek05:07:43
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
aşoz05:07:39
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
Ramazan Bayramı05:07:26
Şeker Bayramı
öveç05:07:23
İki üç yaşındaki erkek koyun