plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

çayhane06:35:31
Çay evi
derinleştirme06:35:11
Derinleştirmek durumu, tamik
her biri06:35:08
Ayrı ayrı hepsi
nazım06:35:05
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
bölümlendirme06:35:01
Bölümlendirmek işi, sınıflandırma
ertesi06:34:58
Bir günün, bir haftanın, bir ayın, bir yılın ardından gelen günü, haftayı, ayı, mevsimi veya yılı gösterir
kalite çemberleri06:34:55
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
Ürkek06:34:45
Çok ürken
ejderha06:34:42
bk. ejder
muafiyet06:34:35
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
çıkarcı06:34:12
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
iğdiş06:34:02
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
çocuk bezi06:33:59
Bebeklerin altına bağlanan bez
ubudiyet06:33:30
Kölelik, kulluk
uzlaşmalı06:33:24
Aralarında uzlaşma bulunan
güç beğenir06:33:21
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
gözlük06:33:11
Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi görmesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçeveye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç
RESİM YAZI06:33:07
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
Külliyen06:33:04
Bütünüyle, tamamıyla, tamamen
özürlü06:32:58
Özrü olan
parsel06:32:54
İmar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası
rimel06:32:24
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
parite06:32:17
İki ülke parasının karşılıklı değeri
BAŞKAN06:32:06
Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis
kabarıklık06:32:03
Kabarık olma durumu, şişkinlik
taşralı06:32:00
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
kışla06:31:53
Askerlerin toplu olarak barındıkları büyük yapı
aktivizm06:31:50
Etkincilik
Ön çalışma06:31:47
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
aktivite06:31:43
Etkinlik
paraka06:31:40
İğneli uzun balık oltası
İsviçreli06:31:26
İsviçre halkından olan (kimse)
zerk06:31:23
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
organizma06:31:17
Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet
yerici06:31:14
Yeren, yermek işini yapan
zade06:31:07
Oğul, evlât
zaaf06:31:01
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
zait06:30:58
Çoğaltan, artıran
YEMEK06:30:41
Yemek yeme, karın doyurma işi
sevimlilik06:30:22
Sevimli olma durumu
Harir06:30:14
İpek
Yevmiye06:30:11
Bir günlük çalışma karşılığı verilen ücret, gündelik
şıra06:30:08
Henüz mayalanmamış üzüm suyu
sipariş etmek06:29:55
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
röle06:29:48
Değiştirgeç
hüseynî06:29:42
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
ibibik06:29:35
Çavuş kuşu, hüthüt
yıkanmak06:29:29
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
bilgiçlik06:29:16
Bilgiç olma durumu
iyelik06:29:10
Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkını taşıma durumu, sahiplik, mülkiyet
kalinis06:29:06
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu
yönerge06:29:04
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
kalibre06:29:00
Mermilerde, ateşli silâhlarda çap
söyletme06:28:41
Söyletmek işi
vizon kürk06:28:35
Vizondan yapılan iyi işlenmiş kürk
kefalet06:28:31
Birinin borcunu ödememesi veya verdiği sözü yerine getirmemesi durumunda bütün sorumluluğu üzerine alma durumu, kefillik
geometri06:28:28
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
iblis06:28:25
Şeytan
ütmek06:28:08
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
rahatına bakmak06:28:02
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
çiçek bozuğu06:27:58
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
kefaret06:27:55
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
kuşkuculuk06:27:52
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
perçem06:27:43
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
aktarma06:27:40
Aktarmak işi
serbest vuruş06:27:34
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
ibret06:27:30
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
ibraz06:27:27
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
mütemekkin06:26:46
Yerleşmiş olan, yerleşik
köprü yol06:26:43
Vadiler, koyaklar veya derin dere yatakları üzerine kurulan ve beton direkleri üzerinde duran kara yolu köprüsü, viyadük
bıyık06:26:40
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
gerçekleşme06:26:30
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
üşengeç06:26:18
Çok üşenen, tembel
sokak06:26:15
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
para canlısı06:26:11
Paraya düşkün, para gözlü
emzik06:26:08
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
muvaffak06:25:59
Başarmış, başarılı (kimse)
gölge06:25:55
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
geliştirme06:25:52
Geliştirmek işi
sansüalizm06:25:49
Duyumculuk
inleyiş06:25:42
İnlemek işi veya biçimi
kavrayışlı06:25:39
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
reosta06:25:36
Elektrik akımının şiddetini azaltıp çoğaltmaya yarayan araç, dimmer
gövde06:25:32
Bir şeyin asıl toplu bölümü
uykuya dalmak06:25:29
rahat, derin bir şekilde uyumak
kemikli06:25:13
Kemiği olan veya çok kemiği olan
lif06:25:12
Çok ince ve uzun parça
kelaynak06:25:10
Leylekgillerden, yeryüzünde yalnız Birecik"te, Fırat vadisini çeviren kayalarda yaşayan uzun gagalı bir kuş (Geronticus eremita)
hükümdar06:25:06
Padişah, kral, hakan gibi taht sahibi devlet başkanı
cebir06:25:00
Zor, zorlayış
eş anlamlı06:24:57
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
uzmanlık06:24:53
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
ÜMİT ETMEK06:24:27
ummak, beklemek
cezve06:24:22
Kahve pişirmeye yarayan, saplı, silindire benzer küçük kap
cezai06:24:18
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
cevaz06:24:05
İzin, müsaade
öl06:23:54
Toprağın nemi, yaşlık, höl
ceren06:23:38
Ceylan
bir çokları06:23:23
çok sayıda olan (kimse veya şey)
akılcılık06:23:22
Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm
sodyum karbonat06:23:19
Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir alkali tuz (Na2CO3)
idame etmek06:23:09
sürdürmek, devam etmesini sağlamak
çapari06:23:06
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
Gösterge06:23:00
Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret
politika yapmak06:22:58
politika yoluyla bir işi çözümlemek istemek
kaşkariko06:22:57
Oyun, dolap, düzen
isyancı06:22:47
Baş kaldırıcı (kimse), asi
MASTI06:22:40
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
flört06:22:37
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
Ot06:22:33
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
TRAJEDİ06:22:33
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
APALA06:22:27
Abla
MAHAL06:22:24
Yer, yöre, mevzi
söğüş06:22:07
Suda kaynatılıp pişirilen, suyundan ayrılarak soğuk yenen et
Doğu06:21:46
Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, maşrık
öksüz06:21:29
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
keyifsiz06:21:22
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
beşer06:21:03
İnsanoğlu, insan
ustabaşı06:20:57
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
filozof06:20:50
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
küstüm otu06:20:41
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
hamail06:20:29
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
müteakip06:20:26
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
muhaddep06:20:16
Dışbükey, konveks
Yoz06:20:07
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
zeamet06:20:06
Tımar
nefret06:20:00
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
sözde06:19:56
Soru anlamı taşımayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olmayıp öyle sanıldığını gösterir, sözüm ona, sanki, güya
keçe06:19:50
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
ladini06:19:47
Din dışı