plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

çizgi çekmek12:11:57
bir noktayı hat biçiminde çeşitli yönde uzatmak
RASYONEL12:11:55
Usa dayanan, ölçülü, ussal, hesaplı
akılsız12:11:52
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
tura12:11:50
Tuğra
göz alıcı12:11:49
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
dövüş12:11:47
Dövmek işi veya biçimi
yek12:11:47
Bir, tek
orak ayı12:11:44
Temmuz
pul kanatlılar12:11:42
Eklem bacaklılardan, kanatları geniş ve sayısız küçük pullarla örtülü, sıvıları emmek için hortum biçiminde ağzı olan, başkalaşmaya uğramış böcekleri, kelebekleri içine alan böcekler takımı
Halk oylaması12:11:37
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
kara sevda12:11:33
Umutsuz ve güçlü aşk
beraber12:11:30
Birlikte, bir arada
karnı geniş12:11:28
Gamsız, tasasız
TOZLUK12:11:28
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
Yatak odası12:11:25
Yatmak için kullanılan oda
tuhaf olmak12:11:23
garip, alışılmamış olmak
ALKOL12:11:23
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
tehirli12:11:22
Geciktirilmiş, ertelenmiş
mabeyin12:11:20
Ara
kur12:11:20
Yabancı paraların ulusal para cinsinden değeri
ÖLÇEK12:11:14
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
keten12:11:09
Ketengillerden, çiçekleri mavi renkte ve beş taç yapraklı, lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki (Linumusitatissimum)
sedir12:11:02
Kol koyacak yeri olmayan, arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen kerevet, divan
kakmacılık12:11:01
Kakmacı olma durumu
şart kipi12:11:00
bk. şartlı birleşik zaman
çoğunlukla12:10:57
Çoğunluğa dayanılarak
lam12:10:55
Arap alfabesinde l harfinin adı
çok seslilik12:10:52
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
kariyer12:10:46
Meslek, uzmanlık
ZEMHERİ12:10:42
Kışın en şiddetli zamanı, kara kış
venüs12:10:36
Merkür"den sonra Güneş"e en yakın olan gezegen, Çulpan, Çoban yıldızı, Zühre
iman12:10:35
Dinin ortaya koyduğu doğmalara inanma, din inancı, kutsal inanç, inanç, itikat
Astronomi12:10:30
Gök bilimi, felekiyat
kılır12:10:28
Maydanozgillerden, bir yıllık ve özel kokulu otsu bir bitki (Ammi visnaga)
doğru dürüst12:10:21
Tam olarak, eksiksiz olarak, istenildiği gibi, kusursuz, yanlışsız
Toptan12:10:21
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
element12:10:17
Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılmayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde
tırınk12:10:16
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
Bad12:10:13
Yel, rüzgâr
kazara12:10:10
Kaza sonucu, yanlışlıkla, bilmeden, kazaen
davet etmek12:10:03
çağırmak
Encümen12:10:02
Yarkurul, komisyon, komite
engelleme12:10:01
Engellemek işi
şerit12:10:00
Dar, uzun parça ve özellikle dokuma veya kumaş parçası
manifesto12:09:58
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
vesaik12:09:57
Belgeler, vesikalar
ilerleyici12:09:55
İleri giden, ilerleyen
mezra12:09:53
Ekime elverişli, ekilecek tarla veya yer
prenses12:09:49
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
yapım evi12:09:47
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
yapıştırma12:09:46
Yapıştırmak işi
müstakim12:09:44
Doğru, doğruluktan şaşmayan
GD12:09:43
Gadolinyum"un kısaltması
gözleme12:09:42
Gözlemek işi, tarassut
lehçe12:09:41
Polonya dili
varagele12:09:40
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
CEVHER12:09:38
Bir şeyin özü, maya, gevher
BEDAVACI12:09:36
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
inat etmek12:09:33
direnmek, diretmek, ayak diremek
tevatür12:09:29
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
MİRAT12:09:27
Ayna
NİNE12:09:24
Torunu olan kadın, büyük anne
müşavere12:09:16
Danışma, danış
Basketbol12:09:11
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
ırak12:09:10
Uzak
doymaz12:09:05
Doymak bilmeyen, aç gözlü
marifetli12:09:03
Ustalıklı, hünerli
kabadayılık12:08:59
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
DEK12:08:58
Düzen, hile
Özlem12:08:56
Bir kimseyi veya bir şeyi görme, kavuşma isteği, hasret, tahassür
pulculuk12:08:51
Pul satma işi
Hararet12:08:50
Isı
eylemlik12:08:48
Mastar
Arınmak12:08:44
Katışıksız, arı duruma gelmek
aç gözlü12:08:39
Mala veya yiyecek içecek şeylere doymak bilmeyen, gözü aç, doymaz, tamahkâr, haris, camgöz
LİNEER12:08:38
Çizgilerle ilgili olan
Latin çiçeği12:08:34
Lâtin çiçeklerinden, kalkan biçiminde yuvarlak yapraklı, sarı ve kırmızı çiçekli, bir süs bitkisi (Tropeoalum)
saye12:08:33
Gölge
mağara bilimci12:08:31
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
figür12:08:29
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
dörtgen12:08:24
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
halay12:08:18
Anadolu"nun çeşitli bölgelerinde davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu
takip etmek12:08:12
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
Tanrı12:08:11
Allah
yediveren12:08:09
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
santra12:08:06
Orta, orta alan, merkez
VEBA12:08:04
Hasta sıçanlardan insana geçen bir mikrobun oluşturduğu bulaşıcı, öldürücü bir hastalık
bollaşma12:08:03
Bollaşmak işi veya durumu
Püren12:08:01
Süpürge otu
kaplumbağa12:07:58
Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır yürüyüşlü, dört ayaklı, sürüngen hayvan (Testudo)
Çare12:07:55
Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldırmak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm yolu
metin olmak12:07:52
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
hüsran12:07:49
Zarar, ziyan
mürebbi12:07:47
Eğitici
Tanıtma yazısı12:07:46
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
kuru gürültü12:07:44
Gereksiz, önemsiz, sonu alınamayacak söz veya davranış
barış12:07:42
Barışmak işi
ilericilik12:07:41
İlerici olma durumu, ilerici davranış
telgraf12:07:39
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
selamlama12:07:38
Selâmlamak işi, selâm verme
inat12:07:34
Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim
ANTİLOP12:07:33
Antiloplardan, sıcak ülkelerde yaşayan, çok hızlı koşan, boynuzlu bir hayvan (Anthilopus)
gidi12:07:31
Şaka yollu söylenen azarlama sözü
Tasfiye12:07:27
Arıtma, ayıklama, temizleme
vesika12:07:20
Belge
sulanma12:07:18
Sulanmak işi
kliring12:07:17
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
arpacık12:07:15
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
üstü kapalı12:07:12
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
Mezar12:07:09
"ziyaret yeri, ziyaret edilen yer" Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt
DİYAR12:07:06
Ülke
birleşik12:07:01
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
Fosil12:06:58
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mahrukat12:06:55
Yakacak, yakıt
Zafer Bayramı12:06:48
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
civanmert12:06:47
Mert yaradılışlı, yüce gönüllü, yiğit
imal12:06:39
Ham maddeyi işleyip mal üretme
Kötümser12:06:38
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
monotonluk12:06:36
Tekdüzelik, yeknesaklık
ücra12:06:34
Çok uçta, kenarda veya uzakta bulunan
Seyyar Satıcı12:06:33
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
ari12:06:31
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
sultanlık12:06:28
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
yok olmak12:06:24
ortadan kalkmak, kaybolmak, varlığı sona ermek
halk dili12:06:22
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
NACAK12:06:20
Sapı kısa, küçük odun baltası
idefiks12:06:19
Saplantı, sabit fikir
pusmak12:06:17
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
beniz12:06:16
Yüz rengi
aracılığıyla12:06:14
Aracı olarak, bağlantı kurarak, vasıtasıyla, yoluyla