plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

sakal00:58:51
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
balotaj00:53:35
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
SİMÜLTANE00:52:20
Aynı anda olan, eş zamanlı
inceleme00:46:42
İncelemek işi, tetkik
zade00:45:31
Oğul, evlât
inanca00:44:49
Güvence
yüreksiz00:29:41
Yürekli olmayan, korkak, cesaretsiz, tabansız
kuş kirazı00:25:56
Gülgillerden, yaprak açmadan önce beyaz çiçek veren, kaplamacılıkta kullanılan yabanî ağaç, ılgıncar, gelinfeneri (Cerasus padus)
lemis00:22:04
El ile dokunarak duyma, bir şeye el ile dokunma
Sumer00:19:56
Mezopotamya"da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse
canlanma00:18:12
Canlanmak işi
ilerlemek00:15:28
(vakit için) Geçmek
kliring00:12:44
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
redif00:11:13
Son dönem Osmanlı ordusunda, askerlik görevini bitirdikten sonra yedeğe ayrılan er
kısa devre00:06:42
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
GÜVENCE00:06:37
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
dirim kurgu00:06:20
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
güneş tacı00:06:04
Güneş atmosferinin alevli bölümü
bilfarz00:06:02
Tutalım ki, sayalım ki, söz gelişi, diyelim ki
Edep yeri00:05:46
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
yürek çarpıntısı00:05:40
Yüreğin sık ve hızlı vurması
Zarf00:05:38
Kap, kılıf, sarma
görmemiş00:05:34
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
gudde00:05:20
Bez, beze
tüccar00:05:14
Ticaret yapan, ticaretle uğraşan kimse, tacir
zencefilgiller00:05:06
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
gren00:04:56
Kâğıdın yüzeyinin pürüzlülük derece ve tipinin bir izlenimi
cirit00:04:46
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
marazi00:04:44
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
alay geçmek00:04:36
alay etmek
dide00:04:26
Göz
dalga00:04:22
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
olumsuzluk00:04:20
Olumsuz olma niteliği veya durumu, nefiy
etik00:04:18
Töre bilimi, ahlâk bilimi
sağ esen00:04:04
Sağlıkla, esenlikle
parmaklık00:04:00
Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb.çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
baş kaldırmak00:03:54
ayaklanmak, yönetime karşı gelmek, isyan etmek
akşam namazı00:03:52
İkindi ile yatsı namazı arasında kılınan namaz
Dans00:03:44
Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks
gündelik00:03:28
Her günkü, yevmî
önerge00:03:12
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
natür00:03:06
Tabiat, doğa
HÜVİYET00:02:46
Kimlik
zıhlama00:02:40
Zıhlamak işi veya durumu
Bacaksız00:02:30
Bacağı olmayan
dizgici00:02:14
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
yeter00:02:04
İhtiyacı karşılayacak kadar olan, kâfi
yelme00:01:54
Yelmek işi
restore00:01:46
Eski durumuna veya ilk biçimine getirilmiş
akü00:01:44
Akümülâtörün kısaltılmış adı
halk bilimi00:01:38
Bir ülkede yaşayan halkın kültür ürünlerini, sözlü edebiyatını, geleneklerini, törelerini, inançlarını, mutfağını, müziğini, oyunlarını, halk hekimliğini vb. ni inceleyerek, bunların birbirleriyle ilişkilerini belirten; kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi sorunlarını çözmeye, sonuç, kural, kuram ve yasaları bulmaya çalışan bilim dalı, folklor, halkiyat
fantastik23:59:09
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
Proje23:51:08
Tasarlanmış şey, tasarı
difteri23:50:02
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
aktif23:49:20
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
yıpratma23:48:55
Yıpratmak işi
mercan adası23:46:49
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
bölüşme23:45:51
Bölüşmek işi
zahmet23:44:58
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
çarpılmak23:34:51
Çarpık duruma gelmek
fırtına23:29:37
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
alizarin23:28:15
Kök boyası, kök kırmızısı
vurgunculuk23:27:23
Vurguncu olma durumu, ihtikâr, spekülâsyon
gelberi23:26:09
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
veziriazam23:22:14
Sadrazam
inadına23:19:15
Terslik olsun diye
Perdelik23:13:34
Perde yapmaya elverişli kumaş
sözlü23:13:28
Sözle, konuşma biçiminde yapılan, yazılı, şifahî karşıtı
Ani23:10:24
Bir anda oluveren, apansız
makbuz23:04:43
Alındı
Resmilik23:01:19
Resmî olma durumu, resmiyet
elim23:00:39
Acınacak, acıklı
baştan savma23:00:28
üstünkörü, özen göstermeden
görüntü23:00:11
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
Sürme22:59:59
Sürmek işi
tandır kebabı22:59:58
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
ayakta kalmak22:59:56
oturacak yer bulamamak
hâsıla22:59:52
Bir işten elde edilen sonuç
itibaren22:59:50
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
Yedek22:59:48
Gereğinde kullanılmak için fazladan bulundurulan, ayrılmış olan
açık elli22:59:37
Cömert
buket22:59:21
Çiçek demeti
hanım22:59:18
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
çapraz22:59:11
Eğik olarak birbiriyle kesişen
cevap22:59:07
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
öl22:59:04
Toprağın nemi, yaşlık, höl
bilgi edinmek22:59:02
öğrenmek, bilgi almak
nitelikli işçi22:58:56
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
fermiyum22:58:53
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
KISKAÇ22:58:51
Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense gibi araç
İLÇE22:58:49
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
devim bilimi22:58:46
Dinamik
Yük treni22:58:45
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
imtihan22:58:41
Sınav
ZEKİ22:58:33
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
ÜS22:58:31
Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı
Tutuklu22:58:27
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
KARIMA22:58:19
Karımak işi
uzay adamı22:58:18
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
çalmak22:58:17
Vurarak veya sürterek ses çıkartmak
karakterize22:58:12
Ayırıcı niteliği ortaya konulmuş, ayırt edilmiş
antika22:58:10
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
semiz22:58:09
Şişman
Yakında22:58:09
Yakın bir yerde
üst üste22:58:07
Birbiri arkasından
kocasız22:58:04
Kocası olmayan (kadın)
muhtevi22:58:03
İhtiva eden, içine alan, kapsayan, içinde bulunduran
aksetmek22:58:01
Evirmek, tersine çevirmek
tekerlek22:58:00
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
serbest vuruş22:57:55
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
Budala22:57:54
Zekâca geri
ihtiva22:57:49
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
salamandra22:57:47
Semender
aktarmak22:57:46
Bir şeyin yolunu, yönünü değiştirmek
fena22:57:44
İyi nitelikte olmayan, kötü
Alacak22:57:40
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
berzah22:57:35
Kıstak, dar dil
kriminoloji22:57:29
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
gözcü22:57:21
Gözlemek veya gözetlemek işini yapan kimse
uygur22:57:19
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
yönetmelik22:57:08
Genellikle bir kuruluşun çalışma yöntemini belirleyen, bu kuruluşta çalışanların uyacakları kuralların tümü
şırınga22:56:46
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
GROSA22:56:32
On iki düzine
meridyen22:56:30
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
masura22:56:28
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
Kadın hastalıkları22:56:27
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
paylaşma22:56:25
Paylaşmak işi
muamma22:55:53
Bilmece
dolu22:55:48
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
doru22:55:44
Gövdesi kızıl, ayakları ve yelesi koyu renkli olan (at)