plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

sepilenme19:59:06
Sepilenmek işi
üç19:59:06
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
Göl19:58:43
Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb.olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü
KALPAK19:58:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
tanıklık19:57:15
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
Meşru19:56:46
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
doğruluk19:56:46
Doğru olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük
İnorganik19:56:44
Cansız olan
gözenek19:56:33
Delikli bir nesnenin deliklerinden her biri
içine almak19:56:31
kapsamak
tezat19:56:12
Karşıtlık, karşıt olma, kontrast
ayrı19:56:10
Yerleri bir olmayan
TAL19:55:58
Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı
elif19:55:57
Arap alfabesinin ilk harfinin adı
yalanma19:55:48
Yalanmak işi
KUŞ19:55:40
Yumurtlayan omurgalılardan, akciğerli, sıcak kanlı, vücudu tüylerle örtülü, gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların ortak adı
İR19:55:33
İridyum"un kısaltması
takoz19:55:31
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
yalamuk19:55:19
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
Bıkma19:55:18
Bıkmak işi
bilyeli19:54:50
Bilyesi olan
Parçacık19:54:38
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
fırıldak19:54:34
Rüzgârla dönen, çember biçiminde çocuk oyuncağı
ürperme19:54:25
Ürpermek durumu
gülüt19:54:25
Bir skece, revüye veya bir eğlence gösterisine eklenen gülünçlü sözler veya durumlar
karışıklık19:54:18
Karışık olma durumu, teşevvüş
Tuhaf19:53:57
Alışılmamış, yabansı
notalama19:53:52
Notalamak işi
Akrabalık19:53:40
Akraba olma durumu
esintili19:53:18
Esintisi olan
sert19:53:06
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
hınç19:53:04
Öç almayı güden öfke, kin, gayz
aziZ19:53:04
Sevgide üstün tutulan, muazzez
IŞIK19:52:56
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
jet19:52:54
Tepkili uçak
sine19:52:53
Göğüs
japon19:52:34
Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
zeyrek19:52:20
Anlayışlı, uyanık, zeki
derhal19:51:59
Hemen çabucak
zümrüdüanka19:51:55
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
meleş19:51:28
İki kuzulu koyun
skor19:51:26
Durum veya sonuç
yöre19:51:23
Bir bölgenin belli bir yer ve çevresini kapsayan sınırlı bölümü, havali, mahal
SİMÜLTANE19:51:21
Aynı anda olan, eş zamanlı
sima19:50:57
Yüz, çehre
Katılım19:50:53
Katılmak işi, iştirak
Taşınabilir19:50:48
Taşınması mümkün olan
BAKMA19:50:48
Bakmak işi
kebir19:50:45
Büyük, ulu
ifşaat19:50:43
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
BOŞUNA19:50:35
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
slip19:49:59
Kısa kesilmiş, kısa biçilmiş, küçük deniz donu
soya19:49:30
Fasulyeye benzer bir bitki (Soia hispida)
Şakacı19:49:16
Şaka yapmasını seven, şakalaşmadan hoşlanan, lâtifeci
nazenin19:49:14
Cilveli, nazlı
figür19:49:14
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
GÜNAH19:48:53
Dince suç sayılan iş veya davranış
İyicene19:48:43
Tam olarak, adamakıllı
delirme19:48:42
Delirmek işi
döl19:48:41
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
hapşırma19:48:41
Hapşırmak işi, aksırma
denizanası19:48:28
Selenterelerden, yassı bir diske benzeyen, saydam, serbestçe yüzebilen deniz hayvanı, medüz
Zeban19:48:06
Dil, lisan
âlim19:47:56
Bilgin
Fayda19:47:56
Yarar, kâr
kara sevdalı19:47:29
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
sefil19:47:29
Sefalet çeken, yoksul
sakınca19:47:20
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
bamya19:47:19
Ebegümecigillerden bir bitki (Hibiscus esculentus)
tencere19:47:00
İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle metal kap
katman19:46:57
Birbiri üzerinde bulunan yassıca maddelerin her biri, tabaka
TURP19:46:44
Turpgillerden, yaprakları tüylü, çiçekleri beyaz, sarı, mor renkli bir bitki (Raphanus sativus)
TUTU19:46:28
Rehin, ipotek
rakım19:45:31
Yükselti
nükte yapmak19:45:31
nükteli söz söylemek
İhtilal19:45:30
Bir devletin siyasî, sosyal ve iktisadî yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla hukuk kurallarına ve kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş halk hareketi, devrim
arakıye19:45:16
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
Sormaca19:45:01
Soruşturma, anket
kavim19:44:21
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, budun
Karasu19:44:03
Çoğunlukla gözün iç basıncın çoğalmasıyla kendini gösteren, körlüğe sebep olabilen bir göz hastalığı, glokum
gayritabiî19:44:01
Doğa dışı, doğaya aykırı
servet19:43:50
Varlık, zenginlik, mal mülk
GİRANBAHA19:43:47
Pahada ağır, değerli
güdeleme19:43:41
Güdelemek işi
obruk19:43:31
İçbükey, mukaar, konkav
araşit19:43:30
Yer fıstığı
Ola19:42:44
acaba, sahi, bulunabilir
çevirgeç19:42:33
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
Tarla kuşu19:41:44
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
Mabet19:41:28
Tapınak, ibadet yeri, ibadethane
müstemleke19:41:08
Sömürge
Koca19:40:43
Bir kadının eşi, zevç
sevda19:40:42
Güçlü sevgi, aşk
kısırlaştırma19:40:17
Kısırlaştırmak işi
MİZAN19:39:40
Terazi
hadım19:39:21
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
belirtilen19:38:41
Tamlanan
kendinden19:37:49
Kendi aklından, kendi kendine
kalamar19:37:41
Mürekkep balığının bir türü (Loligo vulgaris)
uyuşma19:37:31
Uyuşmak (II) işi, mutabakat
itiyat19:37:12
Alışkanlık, huy
zabit19:37:12
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
üfleç19:37:09
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
efendi19:37:08
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
seretan19:37:08
Yengeç
Puluçluk19:37:05
Puluç olma durumu, ananet
nalayık19:36:51
Yakışıksız, hoş olmayan
siyasetçi19:36:43
Politikacı
musibet19:36:33
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
hijyen19:35:53
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
yatak örtüsü19:35:44
Yatağın üzerine serilen örtü
Engelleme19:35:31
Engellemek işi
içtinap19:35:21
Sakınma, çekinme, kaçınma
zamir19:35:15
İç yüz, iç
Orak19:34:57
Ekin biçmekte kullanılan, yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin biçme aracı
KISKA19:34:55
Arpacık soğanı
leş19:34:16
Kokmuş hayvan ölüsü
mükafat19:33:48
Ödül
yardak19:33:33
(özellikle kötü işlerde) Yardım
masif19:33:31
Kütlesi, görünürdeki bütün hacmi kaplayan, kaplama veya doldurma olmayan, som
metanetli19:33:26
Dayanıklı, metin
düzenleyici19:33:18
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
hesabını (kitabını) bilmek19:33:13
tutumlu olmak
sodyum19:32:52
Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990 olan, 0,971 yoğunluğunda, 97,5 C"de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir element. Kısaltması Na
AY19:32:36
Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer
mülhakat19:32:21
Bir bütüne katılanlar, ekler
geçimini doğrultmak19:31:42
geçinmek için para kazanmak
atacılık19:31:34
Uzaklarda bulunan ve birçok kuşaktan beri görünmeyen birtakım özelliklerin yeni bir kuşakta birden ortaya çıkması, ataya çekme, atavizm
köktencilik19:31:06
Bilimde, dinde, siyasette kökten yenilikler yapma eğilimi, radikalizm
debdebe19:31:03
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam