plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

Temizlenmek05:52:21
Sakıncalı bir durumu, işi düzeltmek, bitirmek
jinekolog05:52:11
Jinekoloji uzmanı hekim, nisaiye uzmanı
gönül05:51:58
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
astar05:51:51
Giyecek, perde, çanta, ayakkabı gibi şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçirilen ince kat
asude05:51:46
Sessiz, rahat, sakin
akıl hastası05:51:28
Ruh hastası, deli
protaktinyum05:51:25
Aktinit grubundan, atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan radyoaktif bir element. Kısaltması Pa
alıkoyma05:51:13
Alıkoymak işi
hendese05:51:08
Geometri
evlenme05:51:06
Evlenmek işi, izdivaç
itaat05:51:04
Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uymak
böğürtlen05:50:53
Gülgillerden, bahçe çitlerinde, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen dikenli ve çok yıllık bir çalı, diken dutu (Rubus caesus)
Aşmak05:50:51
(süre) Geçmek, bitmek, sona ermek
Önerme05:50:46
Önermek işi
kokoroz05:50:35
Mısır
GAMSIZ05:50:34
Üzüntüsü olmayan
Kımız05:50:29
Kısrak sütünün mayalanmasıyla yapılan, az alkollü, ekşi, eski bir Türk içkisi
bedavadan05:50:25
Bedava olarak
KOSTAK05:50:24
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
şeker05:50:12
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
şerif05:50:11
Kutsal, şerefli
palamut05:50:07
Uskumrugillerden, ortalama 1 veya 2 kg gelen, eti esmer, kılçıksız ve pulsuz bir balık (Pelamys sarda). Büyüklüğüne göre türlü adlar alır
şerir05:50:00
Kötü, kötülükçü, fesat kimse
esire05:49:59
Dişi tutsak
övmek05:49:53
Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı
atlet05:49:51
Atletizmle uğraşan kimse
MESAJ05:49:50
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
onbaşı05:49:48
Erbaş sıralamasının ilk basamağı
sonunda05:49:47
(bir şeyin) Sırada sonda olan, en sona kalanı, nihayetinde
kilit dili05:49:45
Kilidin anahtarla sürülen parçası
tüy05:49:36
İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince kıl
püskü05:49:30
bk. eski püskü
bagaj05:49:26
Yolcu yükü
badik05:49:25
Ördek; palaz
sarahaten05:48:57
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
vebal05:48:31
Günah
tasnif05:48:26
Bölümleme, sınıflama
ölçme05:48:24
Ölçmek işi
sonda05:48:18
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
somya05:48:12
Şilteyi taşımaya ve ona esneklik vermeye yarayan, yaylarla donatılmış kerevet
silikat05:48:03
Silisik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuz; yapı malzemesi olarak kullanılan cam, çimento, tuğla gibi maddelerin birleşiminde bulunur
sıcak05:47:59
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
sokak05:47:56
İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol
sokur05:47:53
Köstebek
taşikardi05:47:50
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
softa05:47:44
Medrese öğrencisi
saç örgüsü05:47:44
Nakış işlerinde bir tür motif adı
aceleci05:47:41
Tez iş gören, çabuk davranan, telâşlı, ivecen
tenha05:47:31
Yalnız,tek
tenis05:47:29
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
Gıda05:47:29
Besin
afakî05:47:28
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
tecrübe etmek05:47:26
denemek, sınamak
fabl05:47:26
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
uhrevi05:47:25
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
icmal05:47:24
Özet, kısaltma
terebentin05:47:24
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
pervane balığı05:47:23
Ay balığı
damla taş05:47:22
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
musluk05:47:22
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
seyrekleştirme05:47:15
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
iktifa etmek05:47:15
yetinmek; kanmak
tan yeli05:47:13
Sabaha doğru çıkan hafif rüzgâr
insanoğlu05:47:13
İnsan, âdemoğlu
çok sesli05:47:12
Çok seslilikle ilgili, polifonik
kürt05:47:12
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
piknik05:47:11
Kırda yenen yemek
ne olursa olsun05:47:11
her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda
işlemek05:47:10
(ince ve süslü şeyler için) Yapmak, nakışlamak
tatlı su05:47:09
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
atabek05:47:09
bk. atabey
DAYANAK05:47:01
Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet
Moratoryum05:46:54
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluğunun geri bırakılması
İTİKAT05:46:47
İnanma, inan
Lodos05:46:46
Güneyden veya güneybatıdan esen ve bazen de yağış getiren yerel rüzgâr, kaba yel
ataman05:46:44
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
gayret etmek05:46:43
emekle çalışmak, çabalamak, uğraşmak
yasa koyucu05:46:41
Yasa yapma veya koyma yetkisi olan, vazııkanun
Kudret05:46:35
Güç, erk, erke, iktidar
icap05:46:32
Gerek, gereklik, ister, lüzum
GÜVENÇ05:46:28
Güvenme duygusu, itimat
kefaleten05:46:25
Kefalet yoluyla
bal özü05:46:11
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
Yaymak05:45:56
Birçok kimseye duyurmak
karagöz05:45:40
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
Beğenme05:45:23
Beğenmek işi
lokomotif05:45:16
Vagonları çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine
ışınım05:45:11
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
firar etmek05:45:10
kaçmak
tasarlamak05:45:06
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
kurtulmak05:45:04
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
atraksiyon05:45:03
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
akıbet05:44:52
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
volt05:44:45
Elektromotor gücün veya gerilimin birimi. Kısaltması V
koşucu05:44:42
Koşuya katılan yarışçı
keyfiyet05:44:15
Nitelik
ruh bilimsel05:44:11
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
kapsamlı05:44:09
Kapsamı olan
Hiza05:43:52
Doğru bir çizgi üzerinde bulunma durumu
KIDEM05:43:47
Bir görevde rütbece eskilik
hurufat05:43:29
Harfler
çoğu kez05:43:09
Birçok kere, defalarca
suflör05:43:06
Oyunculara, rollerinde unuttukları sözleri izleyicilere duyurmadan söyleyip hatırlatan kimse
inhilal05:43:05
Dağılma, bölünme, parçalanma
poliçe05:43:00
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
limon kabuğu gibi05:42:57
küçük ve biçimsiz (şapka)
Briket05:42:52
Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt
uslu akıllı05:42:41
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
patolojik05:42:34
Patoloji ile ilgili
BİZATİHİ05:42:31
Kendiliğinden, kendinden, özünden, kendisi
riayet05:42:17
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
yürürlükte olmak05:42:14
(kanun, karar, iş) yapılmakta, uygulanmakta olmak
ak Arap05:42:11
Arap sözcüğü "zenci" anlamına da geldiğinden asıl Arapların söz konusu olduğu anlatılmak istenirken kullanılır
aşina05:42:09
Bildik, dost, arkadaş, tanıdık
koltukluk05:42:00
Terden, giysinin lekelenmemesi için koltuk altına içten dikilen parça, subra
füze05:41:57
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
giderayak05:41:45
Gitme anında, gitmek üzere iken
bakıcı05:41:44
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
yapağı05:41:34
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
tutucu05:41:29
Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden, olduğu gibi korumak isteyen kimse, muhafazakâr
kaynak suyu05:41:26
Kaynağın veya gözemin başında alınan su
ANALİZ ETMEK05:41:25
Çözümlemek, tahlil etmek
defetme05:41:14
Defetmek işi
delicesine05:41:10
Aşırı bir biçimde
bahis açmak (veya açılmak)05:41:04
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
bazal05:41:01
Bazı çok olan (tuz) veya bazın özelliklerini taşıyan (madde), esasî
bazen05:41:00
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
bayat05:40:56
Taze olmayan
bayan05:40:54
Hanım yerine kullanılan bir unvan
vole05:40:50
Futbol, tenis gibi oyunlarda havadan gelen topa, sıçrayarak ayağın üstü veya raket ile vurma