plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

sagu10:24:25
Bazı hurma ağaçlarının özünden çıkarılan ve pirinç gibi kullanılan nişastalı bir madde, Hint irmiği
Kalp10:24:14
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
damla taş10:23:54
Tıraş edilmeyerek yuvarlak ve cilâlı bırakılmış, değerli veya yarı değerli taş
memleket10:23:47
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
Tepkili uçak10:23:35
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
AYKIRI10:23:31
Alışılmışa, doğru diye bellenmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir
morina10:23:27
Mezgitgillerden, kuzey denizlerinde yaşayan, eti yenilen, karaciğerinden balık yağı çıkarılan bir balık (Gadus morrhua)
BOMBOŞ10:23:17
Büsbütün, tamamen boş
alışmak10:23:10
Yadırgamaz duruma gelmek
acemce10:23:08
Farsça
şecere10:23:03
Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, soy ağacı, soy kütüğü, hayat ağacı
jinekoloji10:22:56
Kadın organizmasını ve cinsel organlarını fizyolojik, morfolojik ve patolojik bakımdan inceleyen bilim, nisaiye
yönlendirme10:22:55
Yönlendirmek işi
tepeli10:22:48
Tepesi olan
KEMRELEME10:22:48
Gübrelemek işi
lânetleme10:22:41
Lânetlemek işi
KİLOSİKL10:22:40
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
mantıksal10:22:34
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
Yaban10:22:27
İnsan yaşamayan ıssız yer
monotip10:22:20
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
monoton10:22:13
Tekdüze, yeknesak
çapsız10:22:11
Çapı olmayan
kesintiye uğramak10:22:06
bir süre için durmak
kara sevdalı10:22:02
Kara sevdaya tutulmuş, melânkolik
kış10:21:59
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
Bağış10:21:51
Bağışlamak işi veya biçimi
üzerine titremek10:21:39
çok sevgi ve özen göstermek
Yahudi10:21:32
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
yerine koymak10:21:28
gibi görmek, saymak
tiksindirici10:21:25
Tiksinilecek durumda olan, menfur
nakletme10:21:15
Nakletmek işi
infilâk etmek10:21:11
patlamak
anlayışsız10:21:04
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
ölçek10:20:56
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
mukavemet10:20:49
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
keşşaf10:20:41
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
Tabir10:20:39
Deyiş, anlatım, ifade
sınırlı ortaklık10:20:34
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
Ayrıntı10:20:26
Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, detay
medenilik10:20:20
Uygarlık
TUTAK10:20:16
Bir şeyin tutulacak yeri
doğalcılık10:20:08
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
meyve içi10:20:06
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
naz etmek10:19:58
nazlanmak
yer değiştirme10:19:44
Lâboratuvarlarda gazları toplamakta gizlenen yöntem
çekyat10:19:40
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
iktisat10:19:37
Ekonomi
basıölçer10:19:28
Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet
amerikan10:19:19
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
küheylan10:19:11
Soylu Arap atı
yandaşlık10:19:04
Yandaş olma durumu, taraftarlık
ası10:19:02
Asmak işi
Kaygana10:18:55
Omlet
yorumlamak10:18:54
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
hatırlama10:18:48
Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama
talyum10:18:47
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan, fizik özellikleri bakımından kurşuna çok yaklaşan, yoğunluğu 11,85, erime derecesi 303° C olan, tuzları ve birleşikleri zehirli bir element. Kısaltması Tl
getirimli10:18:40
Getirimi olan
köşe başı10:18:33
Bir sokağın başka bir sokakla veya caddeyle kesiştiği yer
anıtsal10:18:22
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
getirimci10:18:15
Getirim sağlayan şey veya kimse
Olumsuz10:18:08
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
Piyes10:18:00
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
insaf etmek10:17:53
acımak, hakkını tanımak
yele10:17:32
At, aslan gibi bazı hayvanların ensesinde veya boynunda bulunan uzun kıllar
yeis10:17:24
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
emen10:17:23
Çukur, bağ çubuğu, ağaç veya sebze dikmek için açılan çukur
Termometre10:17:20
Havanın sıcaklığını veya vücudun ısısını ölçmeye yarayan araç, sıcakölçer
yeti10:17:17
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
TOZLUK10:17:10
Pantolonun paçasını tozdan korumak için ayakkabının üzerine geçirilip düğmelenen veya dizden aşağı uzanarak ayağın üstünü örten dar paçalık, getr
kaşıkçı kuşu10:17:02
Pelikan
çapullama10:17:01
Çapullamak işi
Her halde10:17:00
Büyük bir ihtimalle
yarın10:16:51
Bu günden sonra gelecek ilk gün
yarık10:16:42
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
klasman10:16:33
Bölümleme, sınıflama, tasnif
MÜKEMMEL10:16:24
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
çiriş10:16:15
Çiriş otunun kökünün öğütülmesiyle yapılan ve su ile karılarak tutkal gibi kullanılan esmer, sarı bir toz
boyun10:16:06
Gövdenin başla omuz arasında kalan bölgesi
ruh bilimi10:16:04
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
metafizik10:16:02
Doğa ötesi, fizik ötesi
krizalit10:16:02
Kelebek olmadan önce bir böceğin, koza veya kozasız olarak geçirdiği başkalaşma durumu
kuvvetsiz10:16:02
Gücü, kuvveti olmayan, güçsüz
Sabit10:16:01
Yerinden oynamayan, yer değiştirmeyen, durağan
Beyaz10:16:01
Ak, kara karşıtı
muvazene10:16:01
Denge
keski10:16:00
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Beceri10:16:00
Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet
EŞEK10:15:57
Atgillerden, uzun kulaklı binek ve hizmet hayvam, merkep (Equus asinus)
kışır10:15:47
Kabuk
kuşkuculuk10:15:47
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
Allah rahmet eylesin10:15:33
ölüleri hayırla anmak için söylenir
emare10:15:30
Belirti, iz, ipucu
aktarma10:15:16
Aktarmak işi
ÖZGÜ10:15:06
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
keşiş10:14:44
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
ozansı10:14:40
Ozana yakışır biçimde, ozan gibi, şairane
ibraz10:14:37
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
sinirlilik10:14:29
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
ibret10:14:22
Yanlış, kötü davranışlardan sakınmayı sağlayan olgu veya bu gibi olgulardan alınması gereken sonuç, ders
NABIZ10:14:19
Kalp vuruşunun sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara ve özellikle bilekteki atardamara parmakla basıldığında duyulan kımıldama
müdafi10:14:19
Savunucu
yıldırak10:14:18
Süheyl
nakış ipliği10:14:04
Çeşitli motifleri kumaş üzerine işlemek için pamuk, ipek, yün veya başka maddelerden hazırlanan sırma, sim gibi özel iplik
Lokman ruhu10:13:53
Eter
duygudaşlık10:13:40
Aynı duyguları paylaşma
barındırma10:13:38
Barındırmak işi
sohbet etmek10:13:35
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
meşgale10:13:31
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
KATIŞIKSIZ10:13:25
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
tekamül10:13:13
Olgunluk, olgunlaşma
araşit10:13:13
Yer fıstığı
mesel10:13:03
Örnek alınacak söz
pizzicato10:12:58
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
zebra10:12:57
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
pafta10:12:57
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
yabani gül10:12:37
bk. yaban gülü
Fin hamamı10:12:31
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
ırk10:12:21
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
Hadise10:12:19
Olay
yararcı10:11:35
Yarar peşinde koşan kimse
meyve10:11:25
Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları taşıyan organ, yemiş
katkı10:11:18
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
meyil10:11:15
Eğiklik, eğim, akıntı
meyan10:11:05
bk. meyan kökü
uyuşukluk10:10:58
Uyuşuk olma durumu
meyal10:10:57
bk. hayal meyal
mezun10:10:50
İzin almış, izinli
mezat10:10:43
Artırma ile satış
fidan10:10:32
Ağaç ve ağaççıkların yeni yetişeni
mezru10:10:24
Ekilmiş, ekili