plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

TEZENE21:41:39
Mızrap, çalgıç
yadımlama21:40:51
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
meydanda21:39:14
Ortada, belli, açık, aşikâr
ateş böceği21:39:13
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
Yalpalamak21:39:10
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
Üzüntü21:38:58
Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür
Battaniye21:38:28
Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanılan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü
kıygınlık21:38:12
Haksızlığa uğramış olma durumu, mağdurluk, mağduriyet
mermer kireci21:38:05
Mermerden yapılmış kireç
bölüm21:37:54
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
kemlik21:37:20
Kötülük
feyyaz21:37:19
Çok verimli, gür
deterjan21:37:16
Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde, arıtıcı
dazlak21:37:10
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)
yıldırılma21:37:01
Yıldırmak işi
kayın peder21:36:54
Kaynata
buna21:36:53
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
döl yatağı21:36:52
Memelilerde dölün ana karnında iken, içinde bulunduğu organ, rahim
Vahdet21:36:18
Birlik, teklik
sağımlı21:36:02
Süt veren, sağmal
bahsetme21:36:02
Bahsetmek işi
ekin iti21:35:57
Başını dik tutup herkese yüksekten bakan kimse
öte21:35:49
Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera
siftinlik21:35:36
Adî, bayağı, berbat
can21:35:28
İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık
iletişim21:35:18
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
ölçü bilimi21:34:45
Ağırlıkları ve ölçüleri inceleyen bilim dalı, metroloji
denk21:34:20
Yük hayvanlarının sağ ve soluna konulan iki yük parçasından her biri
pilaki21:34:01
İçine soğan, sarımsak, maydanoz ve havuç gibi şeyler katılarak zeytinyağıyla pişirilen ve soğuk olarak servisi yapılan yemek
tanıtmalık21:33:43
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
vicdanlı21:33:39
Vicdanı olan, insaflı, hak gözetir
stajyerlik21:33:36
Stajyer olma durumu
DARILMAK21:33:33
Gücenmek, kırılmak, alınmak, incinmek
kararlılık21:33:02
Kararlı olma durumu, istikrar
Kaynamak21:32:55
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
rasatçı21:32:31
Gözlemci
fıkra21:32:26
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
sonra21:32:20
Daha ileri bir zamanda, müteakiben
pelesenk21:32:08
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
mersin balığı21:31:44
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
gemi enkazı21:31:07
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
mütemayiz21:30:45
Kendini gösteren, sivrilen
ülke21:30:36
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
Anlaşmalı21:30:33
Anlaşmaya dayanan
bilgilendirme21:30:16
Bilgilendirmek işi veya durumu
murat21:29:53
İstek, dilek
stil21:29:51
Üslûp, biçem, tarz
ZIMBA21:28:25
Delgeç
göz21:27:50
Görme organı
melon21:27:45
Yuvarlak ve bombeli bir tür şapka
geri21:27:20
Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü; art, alt taraf, ileri karşıtı
savaşımcı21:27:19
Savaşım veren kimse, mücadeleci
hayat21:26:59
Yaşam, dirim
Alabaş21:26:29
Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki
Kengel21:26:24
Kenger
öküz damı21:25:55
Öküz ahırı
Değişmez21:25:53
Aynen kalan, değişikliğe uğramayan
eğimli21:25:50
Eğimi olan
bap21:25:42
Kapı
elvan21:25:42
Renkler
uca21:24:50
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
marazi21:24:49
Hastalıkla ilgili, hastalıklı
Kam21:24:21
bk. şaman
aval21:24:17
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
amonyak21:24:17
Azot ve hidrojen birleşimi olan, keskin kokulu bir gaz (NH3)
dokunuş21:24:13
Dokunmak (I) işi veya biçimi, temas
izam21:24:08
(bir kimseyi) Gönderme, yollama
haset21:23:07
Kıskançlık, çekememezlik, günü
asonans21:23:02
Yarım kafiye, her dizenin sonunda gelen, aynı aksanı veren ünlünün ondan sonra veya önce gelen ünsüzü hiç dikkate almadan tekrarlama şeklinde uyak
paralellik21:23:00
Paralel olma durumu, koşutluk
KARŞI21:22:49
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
taife21:22:47
bk. tayfa
yeniçeri ocağı21:22:46
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
hapşırık21:22:44
Aksırık
mink21:22:41
bk. vizon
noksanlık21:22:26
Noksan olma durumu, eksiklik
iare21:22:22
Eğreti verme, ödünç verme
Gereksiz21:22:13
Gereği olmayan, yararsız, lüzumsuz
kuru erik21:22:03
Eriğin kurutulmuşu
sefillik21:21:39
Yoksulluk
karbonlu21:21:30
Birleşiminde karbon bulunan
tepke21:21:15
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
heyecan21:20:57
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
uzuv21:20:57
Organ, üye
İstila21:20:03
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
Puan21:19:54
Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve değeri değişken birim
kumar ebesi21:19:53
Kumar oynatan kimse veya kumarcı
kerime21:19:40
(saygılı konuşmada) Kız evlât
FALYANOS21:19:19
Yunus balığının iri bir türü
RESİM YAZI21:19:16
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
Tebaa21:19:15
Uyruklu
Deme21:19:13
Demek işi
civelek21:19:12
Canlı, neşeli ve sokulgan
berelenme21:18:51
Berelenmek işi veya durumu
Avutmak21:18:44
Oyalamak
tarafsız21:18:30
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
sülümen21:18:27
Ak sülümen
uysal21:18:11
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
otomobil21:17:42
Patlamalı, içten yanmalı, elektrikli bir motor veya gaz türbiniyle hareket eden taşıt
teşkil21:17:36
Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme
ziyade21:17:26
Çok, daha çok, daha fazla
fonetik21:17:19
Ses bilgisi
hazır yemek21:17:06
Kısa sürede hazırlanan ve genellikle ayaküstü yenilen hafif yiyecek
deneyimli21:17:05
Deneyim kazanmış olan, tecrübeli
kolan21:17:04
Hayvanın semerini veya eyerini bağlamak için göğsünden aşırılarak sıkılan yassı kemer
im21:16:57
İşaret
ürtiker21:16:56
Kurdeşen
Ki21:16:48
Özneyi, tümleci güçlendirerek cümlenin temel bölümüne bağlar
desibel21:16:47
İşitme duyarlığını ölçmekte kullanılan bir âlet
camekan21:16:37
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
deyiş21:16:18
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
batın21:16:07
Karın
aşoz21:16:05
Ahşap gemilerin omurgalarının uzunluğunca ve iki yanında borda kaplamalarının en dar yüzünü yerleştirmek için açılan keskin, sivri köşeli yuva
aport21:16:01
Avın veya kendisine gösterilen şeyin üzerine atılıp getirmesi için köpeğe verilen buyruk
tatlı su21:15:56
Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su
savaşım21:15:55
Herhangi bir amaca erişmek bir güce karşı koyabilmek amacıyla bir kişi veya grubun sürekli çabası, mücadele
etkileme21:15:55
Etkilemek işi, tesir
çabalama21:15:54
Çabalamak işi
deccal21:15:52
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
Hükümlü21:15:10
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
kırba21:14:44
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
Zoka21:14:41
Büyük balıkları tutmakta kullanılan, küçük balık biçiminde, ucu iğneli kurşun parçası
balsam21:14:33
Bazı ağaçlardan elde edilen, parfüm ve ilâçların yapımında kullanılan reçine, belsem
veresiye21:14:22
Karşılığı sonra ödenmek üzere
iane21:14:19
Yardım
granit21:14:11
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
tragedya21:14:07
Trajedi
keskin21:13:33
Çok kesici, iyi kesen
Bacı21:13:06
Büyük kız kardeş, abla
esenlikli21:12:45
Esenliği olan