plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

şükran06:58:46
İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
hadım06:58:29
Kısırlaştırılmış, enenmiş erkek
arık06:58:10
Ark
kovculuk06:58:00
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
zulmet06:57:42
Karanlık
modem06:57:23
Bilgi işlem
Esik06:56:44
Çukur yer
hanım06:56:14
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
tasvir etmek06:56:07
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
mensucat06:55:35
Dokuma, dokumalar, tekstil
HILTAR06:55:34
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
Karasal06:55:08
Kara (I) ile ilgili, berrî
histerik06:54:58
bk. isterik
külhanbeyi ağzı06:54:58
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
asetik asit06:54:56
Sirkeye tadını ve özelliklerinden birçoğunu veren asit
camadan06:54:40
Çapraz düğmeli, ipek veya sırma işlemeli bir tür kısa yelek
tikel06:54:18
Cüzî, kısmî
turnagözü06:54:13
Berrak ve parlak sarı
kuruntulu06:53:58
Kuruntusu olan (kimse), evhamlı, mütevehhim
tiraj06:53:57
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
koket06:53:55
Yosma
tirit06:53:51
Kızartılmış ekmeği et suyuyla haşlayarak yapılan yemek
kovcu06:53:46
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
kopil06:53:42
Arsız sokak çocuğu
gizlice06:53:33
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
koyar06:53:19
İki akarsuyun birleştiği yer
erimek06:53:11
Katı cisim ısı etkisiyle sıvı duruma gelmek
aklıselim06:52:13
Sağduyu
ayni06:51:33
Gözle ilgili
Zabit06:51:31
Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker, subay
rayba06:51:06
Pürüzalır
yuvgulama06:51:04
Yuvgulamak işi
Günahlı06:50:56
Günahı olan
nadir06:50:38
Seyrek, az, az bulunur
terfik06:50:01
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
ister istemez06:49:38
Zorunlu olarak, elinde olmadan
koyak06:49:36
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
bedbin06:49:34
Kötümser, karamsar, pesimist
bedava06:49:25
Karşılıksız, parasız, emeksiz
yadsımak06:49:18
İlgili, bağlı bulunduğu bir şeye yabancı kalmak
ömre bedel06:48:58
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
takdir etmek (veya eylemek)06:48:54
beğenmek
serdar06:48:10
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
beğenmemek06:48:08
Kuşku duymak, kuşku ile karşılamak
vefakar06:47:50
Vefalı
kırlangıç balığı06:47:28
Kırlangıç balığıgillerden, yüzgeçleri geniş ve uzun, eti beyaz, kırmızı renkli bir balık (Trigla hirundo)
hissedar06:47:22
Hissesi olan, paydaş
resen06:45:47
Kendi başına, kendiliğinden
revak06:44:58
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
revir06:44:45
Okul, kışla gibi yerlerde hastalar için ayrılmış bölüm
şoför06:44:30
Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, sürücü
savurgan06:44:11
Çok ve boşuna para harcayan, tutumsuz, müsrif
aşamalı06:43:56
Aşaması olan, kademeli
müstacel06:43:55
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
meridyen06:43:26
Ekvatoru dik olarak kestiği ve iki kutup noktasından geçerek dünyayı çevrelediği varsayılan daire
yapıştırma06:43:18
Yapıştırmak işi
ersatz06:43:08
bk. erzatz
ıncalız06:42:46
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
elbet06:42:41
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz
gaflet06:42:12
Dalgınlık, dikkatsizlik, boş bulunma, aymazlık, dalgı, ihtiyatsızlık
kaygısız06:41:44
Kaygısı olmayan, kaygı duymayan, aldırmaz
replik06:41:35
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
husus06:41:02
Konu, madde
daha06:40:16
Şimdiye kadar, henüz
dere06:39:59
Genellikle yazın kuruyan küçük akarsu ve bunların yatağı
debi06:39:34
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
sırf06:39:23
Salt, ancak, sadece, yalnız
tutkulu06:39:09
Tutkusu olan, ihtiraslı
asalak bilimi06:38:18
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
yetenekli06:37:30
Yeteneği olan, kabiliyetli
teshir06:37:27
Büyüleme, büyü yapma
mühürcü06:37:23
Mühür kazıyan kimse
cinsi06:37:18
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
teskin06:37:14
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
dostça06:37:14
Dosta yakışır (biçimde)
GALİZ06:37:12
Kaba ve çirkin, iğrenç
toplamak06:36:53
Devşirmek
tamir06:36:48
Onarma, onarım
talebe06:36:28
Öğrenci
güncelik06:36:22
Günce yazılan defter, muhtıra
aşikâre06:36:07
Açıkça, belli ederek, saklamadan
teşvik06:35:30
İsteklendirme, özendirme
devletleştirme06:35:19
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
vuruşma06:35:13
Vuruşmak işi
yapık06:35:13
Belleme (II)
boran06:35:02
Rüzgâr şimşek ve gök gürültüsü ile ortaya çıkan sağnak yağışlı hava olayı
borda06:35:00
Geminin veya kayığın yanı
borak06:34:57
Bor (I)
ziraat06:34:24
Çiftçilik, tarım
vücutça06:34:01
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
kapitalizm06:33:54
Anamalcılık
esintili06:33:24
Esintisi olan
koskoca06:33:18
Çok büyük, muazzam
sadak06:32:53
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
epey06:32:47
Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli
trakit06:32:09
Yanardağ kayalıkları arasında bulunan bir feldspat türü
aşırma06:31:41
Aşırmak işi
kompozisyon06:30:09
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
felsefî06:29:56
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
mezuniyet06:29:46
İzinli olma durumu
kiniş06:29:04
Marangozlukta tahta üzerine boydan boya açılan, kesiti kare veya dikdörtgen biçiminde kanal
maişet06:28:56
Geçim, geçinme
tanzim06:28:54
Sıraya koyma, sıralama
tanıma06:28:51
Tanımak işi
VARAN06:28:45
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
AKROMATİK06:28:27
Beyaz ışığı çözümlemeden geçiren, renksemez
muhaceret06:27:51
Göç, göçme
aksesuar06:27:48
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
nafile06:27:38
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
zürafa06:27:09
Geviş getiren memelilerden, Afrika"da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, derisi alacalı, ot yiyen hayvan (Giraffa camelopardalis)
katrak06:26:29
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
zıvana06:25:58
İki ucu açık küçük boru
pelemir06:25:39
bk. belemir
gezici06:25:17
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
seramik06:25:07
Yüksek ısıda pişirilmiş toprak, fayans, porselen yapımıyla ilgili olan
trake06:25:04
Soluk borusu
yani06:24:29
Sözün kısası, doğrusu
parafin06:24:13
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
simgecilik06:24:11
Sembolizm
paralel06:24:09
Yan yana ve birbirini kesmeden, birbirine kavuşmadan uzanıp giden (şeyler), koşut, muvazi
giderme06:24:03
Gidermek işi
didar06:24:01
Yüz, çehre
ak yel06:23:57
Güneyden esen rüzgâr, lodos
donma06:23:48
Donmak işi
dolay06:23:42
Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, çevre, havali, etraf
doğrultu06:22:35
Yön, istikamet
noktalama06:22:28
Noktalamak işi
YALABIMAK06:22:17
Şimşek çakmak
Badi06:22:10
Ördek
ekspoze06:22:04
Bir yere sunulan bildiri özeti