plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

atomik05:10:20
Atomla ilgili olan
Neptün05:10:17
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
topuk05:10:13
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
topal05:10:10
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
topak05:10:07
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
Gagavuz05:09:55
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
degajman05:09:43
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
patavatsızca05:09:31
Patavatsız (bir biçimde)
dadaş05:09:18
Erkek kardeş
Orya05:09:15
Karo
dolanmak05:09:01
Gelişigüzel gezmek
Oluk05:08:59
Bir şeyin akmasına yarayan üst yanı açık boru
Olta05:08:56
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
Olay05:08:51
Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak"a
sakalı05:08:43
Saka hastalığına tutulmuş
SESTEŞ05:08:40
bk. sestaş
kesme işareti05:08:38
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
Gelecek zaman05:08:33
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan sonraya ait olması. Türkçede bu zaman başlıca -e, -ecek, -esi, -se, -meli ekleriyle kurulur: Gele, gelecek, gelesi, gelse, gelmeli gibi
bekri05:08:27
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bekar05:08:25
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
dalamak05:08:22
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
Şamata05:08:09
Gürültü, patırtı
piknikçi05:08:00
Piknik yapmayı seven kimse
belik05:07:43
Saç örgüsü
belen05:07:41
Bel
belce05:07:35
İki kaş arası
dizgici05:07:29
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
lüzumlu05:07:27
Gerek, gerekli, lâzım
gürbüz05:07:24
Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş, iri
teeddüp05:07:21
Utanma, sıkılma
normal05:07:12
Kurala uyan, alışılagelene uyan, düzgüye uygun, düzgülü
birikme05:07:09
Toplanıp yığılma
gürültü çıkarmak (etmek, koparmak veya yapmak)05:07:04
düzensiz ve rahatsız edici sesler çıkarmak
itaatli05:06:54
Söz dinler, buyruğa uyar, itaatkâr
bilginlik05:06:52
Bilgin olma durumu
yaban koyunu05:06:49
Muflon
araştırma görevlisi05:06:41
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
oktav05:06:31
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
olefin05:06:15
Etilen gibi yapısına başka bir öge veya kök sokulabilen, karbonlu hidrojenlerin genel adı
Direktif05:06:13
Yönerge, talimat
bülten05:06:07
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
ceride05:06:00
Gazete
buzçözer05:05:57
Buzu çözen, donmayı önleyen alet, defroster
kuş bilimci05:05:54
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
mankafa05:05:49
Anlayışsız, aptal
cerrah05:05:42
Operatör
Körpelik05:05:37
Körpe olma durumu, tazelik, taravet
gebre otugiller05:05:26
Gebre otu gibi bitkileri kapsayan familya
Linet05:05:24
Sürgün
şaful05:05:19
Bal konulan ufak tekne
faziletli05:05:08
Erdemli
malama05:04:58
Samanla karışık tahıl
malaga05:04:56
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
malafa05:04:53
Önceden delinmiş parçaları tornalamaya özgü torna tezgâhı bağlama aleti
çarpış05:04:50
Çarpmak işi veya biçimi
cızırtı05:04:48
Cızırdama sesi
KIRITKAN05:04:36
Her zaman kırıtan
sınırlı sayı05:04:31
Sonsuz değerli olmayan sayı
Şatafatsız05:04:23
Süssüz ve gösterişsiz
ineç05:04:15
Tekne
okapi05:04:13
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
okluk05:04:08
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
köpük05:04:05
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
kadınsılık05:04:05
Kadınsı olma durumu
açlık05:04:02
Aç olma durumu
pabuç05:03:58
Ayakkabı
OBJE05:03:51
Nesne
kabaca05:03:48
Kaba bir biçimde
kabala05:03:46
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
kabare05:03:43
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
kamacı05:03:30
Kama yapan veya satan (kimse)
terbiyum05:03:27
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
menisk05:03:16
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
Sebep05:03:13
Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulunmasına yol açan şey
menkul05:03:11
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
kenar05:03:08
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
kendi05:03:06
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kenef05:03:03
Ayak yolu
tabi05:02:51
Bağımlı
kelek05:02:47
Olgunlaşmamış ham kavun
yıkanma05:02:43
Yıkanmak işi
mühlet05:02:39
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
keski05:02:38
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Seren05:02:32
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
İterbiyum05:02:27
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
aleksi05:02:25
Okuma yitimi
içgüdüsel05:02:12
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
karagöz oynatmak05:02:10
komik bir durum yaratmak
fotoğrafçılık05:02:07
Fotoğraf çekme yöntemi
aidiyet05:01:49
Ait olma durumu, ilişkinlik
iktidarsızlık05:01:48
Güçsüzlük, beceriksizlik, yetersizlik
maçuna05:01:35
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
ajans05:01:23
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
hünerli05:01:13
Hüneri olan (kimse)
vareste05:01:06
Kurtulmuş
yumuşaklık05:00:59
Yumuşak olma durumu
yaşam felsefesi05:00:49
Hayat felsefesi
atomal05:00:36
Atomlarla ilgili olan
Gelenek05:00:36
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
ispanyol05:00:34
İspanya halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
kıraat etmek05:00:31
okumak
akrobasi05:00:29
Cambazlık, akrobatlık
yüzey şekilleri05:00:26
Yer biçimleri, engebeler, avarız
kalantor05:00:23
Gösterişi seven, varlıklı (kimse)
maltoz05:00:21
Nişastasının tam olmayan hidroloji sırasında ortaya çıkan ve simgesi C12H12O11 olan madde
boy pos04:59:54
bk. boy bos
lokal04:59:44
Belli bir yerle, bölgeyle ilgili, yerel, mahallî, mevziî
logos04:59:30
bk. deyi
kadinne04:59:28
bk. kadınnine
yükseklikölçer04:59:15
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
bir zaman04:59:06
Geçmiş zamanda, eskiden, vaktiyle
Kubat04:58:54
Kaba, biçimsiz
Cesaretli04:58:34
Hiçbir şeyden korkusu olmayan, yürekli, yiğit
diftong04:58:28
İkili ünlü
kekre04:58:26
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
nefesli04:58:21
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
bezme04:58:18
Bezmek işi
bezen04:58:15
Bezek, süs
portakal suyu04:58:13
Portakal sıkılarak elde edilen su
tabldot04:58:10
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
beyit04:57:58
Ev
etiket04:57:57
Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirtmek, belli etmek için üzerlerine konulan küçük kâğıt
vesveseli04:57:53
İşkilli, şüpheci
cesametli04:57:37
Kocaman, iri
Besleme04:57:34
Beslemek işi
bahane bulmak04:57:32
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
taarruz04:57:29
Saldırı
hazcı04:57:29
Hazcılık ile ilgili olan
deneycilik04:57:26
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
gerdanlık04:57:19
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye