plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

kaplumbağa yürüyüşü22:09:46
Çok ağır yürüyüş
radyasyon22:09:44
Işınım
köle22:09:40
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
tepir22:09:37
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
tepke22:09:35
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
yıpratmak22:09:28
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
baştan başa22:09:24
Tamamen, bütünüyle, hepsi bir arada
jeoloji22:09:22
Yer bilimi
MÜEYYİDE22:09:18
Yaptırım, yaptırma gücü
ağustos böceği22:09:15
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
atraksiyon22:08:57
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
tütsülük22:08:48
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
yaralama22:08:39
Yaralamak işi
TEDBİR22:08:37
Önlem
Yönelme22:08:30
Yönelmek işi
tropik22:08:19
Dönence (zamanı)
ermeni gelini gibi kırıtmak22:08:18
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
bal özü22:08:13
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
kıtaat22:08:06
Kıtalar, ana karalar
karakabarcık22:07:55
Kara yanık, yanıkara şarbon
pöç22:07:50
Kuyruksokumu kemiği
tasarlamak22:07:46
(bir taşın, bir ağacın) Kaba bölümlerini, çıkıntılarını almak
yararlanılma22:07:44
Yararlanılmak durumu
satımlık22:07:40
Satıcının, mal sahibi adına sattığı şeyden aldığı yüzdelik, beyiye
nakliyat22:07:30
Taşıma işleri, taşımacılık
çatı kirişi22:07:17
Bir ucu tavanın üstüne bindirilen ve üzerine kiremit altı tahtalarının kaplandığı ana kiriş
cihannüma22:07:11
Her yanı görmeye elverişli, camlı çatı katı veya taraça, kule
kelime hazinesi22:07:08
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
yarış arabası22:07:06
Yarışa katılan araba
kararsızlık22:06:54
Kararsız olma durumu, tereddüt
cehennem22:06:46
Dinî inanışlara göre, kötülük yapanların öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu
slâlom22:06:44
Kayak sporunda bayraklarla işaretlenmiş birtakım dönemeçlerden oluşan pist üzerinde yapılan bir yarış türü
zekâ yeteneği22:06:41
Bir kimsenin zihin gücü ve kabiliyeti
aroma22:06:38
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
yaraştırma22:06:36
Yaraştırmak işi, tensip
terk22:06:22
Bırakma, ayrılma
meymenetsiz22:06:18
Uğursuz
mafiş22:06:10
Yok, kalmadı
pompalama22:06:08
Pompalamak işi
çekme22:06:04
Çekmek işi
Alışılmış22:05:52
Her zamanki, mutat
tesis22:05:38
Yapma, kurma, temelini atma
tesri22:05:34
Çabuklaştırma, hızlandırma
testi22:05:32
Kulplu, geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen toprak kap
taş balığı22:05:28
İşkine balığına verilen bir ad
tersi22:05:26
bk. Tirsi
kanaviçe22:05:18
El işleri için kullanılan seyrek dokunmuş keten bezi
yılkı22:05:12
At, eşek gibi tek tırnaklı hayvan sürüsü
çitileme22:04:59
Çitilemek işi
paranoya22:04:55
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
karagöz22:04:44
Deve derisinden veya mukavvadan kesilip boyanmış insan biçimlerini beyaz bir perde üzerine arkadan ışık vererek yansıtma yoluyla oynatılan oyun
büyük baba22:04:41
Annenin veya babanın babası, dede
mağara bilimi22:04:39
Konusu mağaraları, yer altındaki uçurumları, yarıkları, oyukları, yer altı akarsularını araştırmak ve incelemek olan bilim
mimlenme22:04:25
Mimlenmek işi
şifahane22:04:01
Hastahane
atabek22:03:56
bk. atabey
tedvin22:03:54
Derleme
orkestracı22:03:41
Orkestrada görevli kimse
Moratoryum22:03:32
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede, bölgede bir bölüm veya tüm borçlardaki ödeme zorunluğunun geri bırakılması
rakım22:03:28
Yükselti
Bıkkınlık22:03:13
Çok bıkmış olma durumu
poliçe22:02:58
Belirli bir sürenin sonunda belirli bir parayı kendi adına veya bir başkasının emrine ödemesi için alacaklının borçluya yazdığı bildiri
inhilal22:02:57
Dağılma, bölünme, parçalanma
tayyar22:02:48
Uçucu
kaz ayağı22:02:46
bk. kazayağı
kefaleten22:02:43
Kefalet yoluyla
yurtlandırma22:02:36
Yurtlandırmak işi, iskân
kadana22:02:28
Bir cins iri at
mikropsuzlandırma22:02:23
Mikropsuzlandırmak işi
paralamak22:02:19
Yıpratıp eskitmek
bayındırlaştırma22:02:15
Bayındırlaştırmak işi, imar etme
arabi22:02:06
Araplarla ilgili, Araplara özgü olan
kırma22:01:54
Kırmak işi
süsleyici22:01:48
Süsleyen, dekoratif
kırba22:01:46
Sakaların içinde su taşıdıkları ağzı dar, altı geniş, deriden yapılmış kap, su kabı, matara
kırat22:01:44
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
mezgitgiller22:01:37
Balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımına giren, genellikle tatlı sularda yaşayan bir familya
sayeban22:01:35
Gölgelik
mertek22:01:33
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
kıpti22:01:33
Mısır halkından olan kimse
beleş22:01:25
Karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen
musluk22:01:23
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
gayri22:01:10
Başka, diğer
gayya22:01:08
Cehennemde bulunduğu var sayılan bir kuyunun veya derenin adı
deşifre22:00:57
Çözülmüş, açıklanmış
sümüksü zar22:00:55
Burun boşluklarını yutağa kadar kaplayan sümük doku
ışın bilimi22:00:48
Işık, elektrik ve ısı ışınlarının uygulama alanlarını inceleyen bilim dalı, radyoloji
akselerograf22:00:45
İvmeyazar
serzenişte bulunmak22:00:41
(bir şeyi) başa kakmak, sitem etmek, takaza etmek
garanti22:00:33
Güvence, inanca, teminat
düğürcük22:00:29
İnce bulgur
Fihrist22:00:23
İçindekiler
ekin kargası21:59:06
Tüyleri parlak, kara ve erguvanî parıltılı bir tür karga (Corvus frugilefus)
Yaymak21:59:05
Birçok kimseye duyurmak
devimsellik21:58:44
Devimsel olma durumu
yeter sayı21:58:39
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
tasfiyehane21:58:34
Arıtım evi, rafineri
beslenme bozukluğu21:58:29
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
yöneticilik21:58:27
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
nişanlamak21:58:25
Bir hedefi vurmak için silâh, taş vb.ye belli bir doğrultu vermek
imece21:58:23
Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi
İvedilik21:58:18
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
ÇAPUT21:58:10
Eski bez parçası, paçavra
pagan21:57:36
Çok tanrılı dinden olan (kimse)
Cüz21:57:34
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri
pafta21:57:32
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
DİASPORA21:57:30
Kopuntu
gerekli görmek21:57:26
yapılması icap etmek
çokluk21:57:19
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
avutma21:57:14
Avutmak işi, teselli
sihirbazlık21:57:11
Büyücülük
kurtulmak21:57:09
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
sıkıştırılma21:56:58
Sıkıştırılmak işi
bolarma21:56:56
Bolarmak işi veya durumu
karşılama21:56:54
Karşılamak işi, istikbal
strüktüralizm21:56:48
Yapısalcılık
muallâk21:56:46
Asılmış, asılı
avokado21:56:44
Amerikan armudu (Persea americana)
tıp tıp21:56:42
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
siyahlık21:56:34
Siyah olma durumu, kara renk
raksetme21:56:30
Raksetmek işi
RÜŞVETÇİ21:56:21
Rüşvet alarak iş gören kimse
imame21:56:09
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
imale21:56:07
Bir tarafa yatırma, eğme
hükümsüz21:56:03
Yürürlükten çıkarılmış, yürürlükten kaldırılmış, geçersiz, hükmü kalmamış
imdat21:55:55
Tehlikede olana yapılan yardım
esrime21:55:25
Sarhoş olma işi, gaşiy
artma21:55:03
Artmak işi
iribaş21:54:59
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
yasaklanma21:54:51
Yasaklanmak işi