plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

atom02:01:13
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
öğütücü diş01:59:07
Azı dişi, azı
kartvizit01:58:49
Kart (II)
destan gibi01:57:14
uzun yazılmış (mektup)
çil01:56:54
Orman tavuğugillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ tavuğu (Tetrastes bonasia)
Önemsiz01:56:43
Önemi olmayan, ehemmiyetsiz
kırık çizgi01:56:29
Bir veya birkaç noktada doğrultu değiştiren çizgi
ipek böceği kelebeği01:56:19
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
dokunma01:55:34
Dokunmak (I) işi, temas
müezzin01:54:35
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
tutturma01:54:34
Tutturmak işi
kulak01:53:59
Başın her iki yanında bulunan işitme organı
KALLEM01:51:30
"Allem etmek, kallem etmek" sözünde geçer
İHTİRAS01:50:32
Aşırı, güçlü istek
ahi01:50:25
Ahilik ocağından olan kimse
HIYANET01:49:04
Kutsal sayılan şeylere el uzatma, kötülük etme veya karşı davranma, hainlik, ihanet
Komisyoncu01:48:46
Komisyon işleri yapan kimse, simsar
ayakta01:48:38
Ayağa kalkmış durumda
Mihenk01:48:33
Denek taşı
YEMEK01:45:47
Yemek yeme, karın doyurma işi
kr01:44:14
Kripton"un kısaltması
mirasçı01:44:07
Kendisine miras kalan, varis
İsim01:43:50
Ad
açıklamak01:43:49
Bir sorunla ilgili olarak aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek
sakat olmak01:43:37
sakatlanmak
hepsi01:43:27
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
sınıfta kalmak01:42:54
başarılı olamayan öğrenci, bir üst sınıfa geçemeyerek aynı sınıfta yeniden okumak
yardımcı olmak01:42:28
yardımda bulunmak
kamulaştırma01:41:41
Kamulaştırmak işi, istimlâk
koaptör01:41:37
Cebire
Halkçılık01:40:07
Bireyler arasında hiçbir hak ayrılığı görmemek, topluluk içinde hiçbir ayrıcalık kabul etmemek, halk adı verilen tek ve eşit bir varlık tanımak görüş ve tutumu, popülizm
nadas01:39:48
Tarlayı sürerek dinlenmeye bırakmak
somutluk01:39:01
Somut olma durumu
kuvvetsizlik01:38:59
Kuvvetsiz olma durumu, güçsüzlük
TABANCA01:38:48
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
tepsi01:38:03
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
akit01:37:51
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
PEK01:37:48
Sert, katı
İDMAN01:37:44
Vücudun gücünü artırmak için yapılan alıştırma, spor, jimnastik
ağız kavgası01:37:40
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
çerçeve01:37:32
Resim, yazı, ayna gibi şeyleri süslemek veya bir yere asılabilecek duruma getirmek için bunlara geçirilen kenarlık
çekecek01:37:26
Ayakkabı ile topuk arasına sokularak, ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan, maden, boynuz ve plâstik maddeden yapılmış alet
zifafa girmek01:37:05
düğün gecesi eşiyle birlikte yatmak
sosyoloji01:36:48
Toplum bilimi, içtimaiyat
konaklama01:36:20
Konaklamak işi
sırf01:36:11
Salt, ancak, sadece, yalnız
Kornea01:35:55
Gözde saydam tabaka
asabî01:35:44
Sinirli
rüküş01:35:42
Gülünç bir biçimde giyinip süslenen (kadın)
eyyamcı01:34:59
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
Reva01:34:31
Yakışır, yerinde, uygun
Mama01:34:16
Bebek için hazırlanan yiyeceklerin genel adı
keres01:34:08
Büyük ve derin karavana
ağzı sıkı01:34:00
bk. ağzı pek
yakıştırma01:33:56
Yakıştırmak işi
pişme01:33:46
Pişmek işi
düzelme01:32:57
Düzelmek durumu
önce01:32:56
İlk olarak, başlangıçta
HAYDUTLUK01:32:53
Haydut olma durumu veya haydutça iş, şakilik, şekavet
iştihar01:32:36
Ün salma, tanınma
kaurit tutkalı01:32:27
Üre
muhakkak01:32:25
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
yorgan01:32:01
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
bilir01:32:00
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
yayılımcılık01:31:56
Emperyalizm
yıkkın01:31:54
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
haşin01:31:54
Sert, kırıcı, gönül kırıcı olan
yahudi01:31:54
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
un01:31:42
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
sakın01:31:42
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
tekerlek01:31:29
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
agitato01:31:25
Bir parçanın canlı ve coşkulu çalınacağını anlatır
teessüf01:31:24
Acınma, yazıklanma, yerinme
teşhis etmek (veya koymak)01:31:22
kim ve ne olduğunu anlamak, tanımak, seçmek
zelil01:31:21
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
tas01:31:14
Genellikle içine sulu şeyler konulan metal vb.den yapılmış kap
Genetik01:31:10
Bitki, hayvan ve insanlarda kalıtım olaylarını inceleyen biyoloji dalı, kalıtım bilimi
talik01:31:08
Asma, yukarı kaldırma
onarma01:31:08
Onarmak işi
mo01:31:06
Molibden"in kısaltması
talihli01:31:05
Talihi iyi olan, bahtı açık olan, bahtlı, şanslı
takma01:31:03
Takmak işi
taklitçi01:31:01
Bir şeyin benzerini yapan kimse
simge01:30:59
Sembol
sürgen doku01:30:55
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
sek01:30:51
İçine su, başka bir içki veya bir sıvı karıştırılmamış (içki)
sefil01:30:47
Sefalet çeken, yoksul
sataşma01:30:45
Sataşmak işi
sarnıç01:30:41
Yağmur suyu biriktirmeye yarayan yer altı su deposu
sarmal01:30:39
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
tank01:30:32
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
sarkıt01:30:31
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
sargın01:30:27
İçten, yükekten
sarfınazar etmek01:30:25
hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek
sarfınazar01:30:23
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
sarf01:30:21
Harcama, tüketme, kullanma, masraf etme
müşir01:30:20
Mareşal
Manivela01:30:18
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
sarahaten01:30:17
Açıkça, apaçık, açaktan açığa
cirim01:30:12
Hacim, oylum
mescit01:30:10
Cami
sarıçalı01:30:08
Ayrı taç yapraklı iki çeneklilerden, çiçekleri sarı, meyvesi ekşi ve kırmızı renkte, kabuğu ve kökü solucan düşürücü ilâç olarak kullanılan bir bitki, kadıntuluğu, amberbaris (Berberis vulgaris)
vergici01:30:05
Vergi toplayan görevli, vergi alımcısı, alımcı, tahsildar
badminton01:30:02
Tenise benzeyen ve bir tür tüylü topla oynanan oyun
sansasyonel01:30:02
Güçlü heyecan yaratan
çopra01:29:58
Balık kılçığı
praseodim01:29:58
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
oyun alanı01:29:53
Maçların yapıldığı yer
ney01:29:51
Klâsik Türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan, kaval biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfleme çalgısı
muazzam01:29:49
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
Hisar01:29:47
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
Teşri01:29:40
Yasama
kataliz01:29:24
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
süzmek01:29:10
Bazı sıvıların yoğunlaşmasına yol açan, katı ve tortulu maddeleri bu sıvılardan ayırmak
kemal01:29:04
Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik
Senegalli01:28:52
Senegal halkından olan (kimse)
nusayri01:28:51
Hatay ili ve çevrelerinde yaşayan bir Türk topluluğuna eskiden verilen ad
çivileme01:28:51
Çivilemek işi
güzel duyuculuk01:28:39
Estetikçilik, estetizm
drahoma01:28:36
Gelinin güveye verdiği para veya mal
dehşetli01:28:31
Korku veya ürküntü veren
payanda01:28:29
Yerinden oynamış bir şeyin düşmemesi için konulan eğik veya düz destek, dayak
agorafobi01:28:20
bk. alan korkusu
varmak01:28:10
Belli bir duruma veya düzeye gelmek
darülâceze01:28:08
Düşkünler evi
Kemik01:28:05
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
İştiyak01:27:55
Göreceği gelme, özleme
karsak01:27:51
Köpekgillerden, soluk kahve rengi, karnı beyaz tüylü, kısa kulaklı, postundan kürk yapılan bir memeli türü (Vulpes corsac)
nazım01:27:42
Hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan kafiyeli söz dizisi, manzume, koşuk
SÖZ01:27:40
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil