plasenta

1.İsimEtene, son, meşime

Son Arananlar

TABİP10:16:05
Hekim, doktor
MANEVİYAT10:15:55
Maddî olmayan, manevî şeyler
İNÇ10:15:55
Uzunluğu 2,540 cm olan İngiliz uzunluk ölçü birimi, parmak, pus
imalât10:15:52
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
AYÇA10:15:51
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
pervaz10:15:49
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
TAKLİTÇİ10:15:44
Bir şeyin benzerini yapan kimse
illegal10:15:44
Yasa dışı, yasaya aykırı
Özgürlük10:15:40
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
NİNE10:15:25
Torunu olan kadın, büyük anne
Matine10:15:14
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
alın yazısı10:15:10
Yazgı, talih, kader, mukadderat
yunanlı10:15:08
Yunanistan halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
pazartesi10:15:07
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
kürt10:15:07
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
sıradanlık10:15:03
Sıradan olma durumu
KAZANMA10:15:01
Kazanmak işi, edinme
pedagog10:15:00
Eğitimci, terbiyeci
donma10:14:59
Donmak işi
numunelik10:14:58
Örneklik
Ülke10:14:56
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
Haksızlık10:14:48
Haksız olma durumu
Alan topu10:14:40
Tenis
Akkarınca10:14:39
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
yekun10:14:34
Toplam
Sunma10:14:23
Sunmak işi
şek10:14:19
Şüphe
şişman10:14:17
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
aymaz10:14:16
Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, gafil
Ağırlık10:14:15
Ağır olma durumu
MASTI10:14:15
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
esir10:14:13
Tutsak
zaten10:14:12
Doğrusu, doğrusunu isterseniz, aslında, esasen
Ad10:14:03
Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim: Çocuk, kedi, ağaç, düşünce, iyilik, Ahmet, Ertuğrul birer addır
ana arı10:14:00
Arı beyi
Kement10:13:52
Hayvanları yakalamak için kullanılan, ucu ilmikli, kaygan uzun ip
mürebbi10:13:52
Eğitici
lütuf10:13:51
Önem verilen, sayılan birinden gelen iyilik, yardım, ihsan, inayet, atıfet
flüt10:13:50
Yan tutularak çalınan, orkestrada yer alan bir üflemeli çalgı
İMKAN10:13:30
Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak
sade10:13:29
Süsü, gösterişi olmayan; yalın, gösterişsiz
yer sıçanı10:13:29
Köstebek
her biri10:13:23
Ayrı ayrı hepsi
güzel10:13:10
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
el alışkanlığı10:13:03
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
namussuz10:13:01
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranmayan, ahlâk kurallarını çiğneyen
SADİST10:13:00
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
ağız dalaşı10:12:55
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
Merdiven10:12:50
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
ARA10:12:49
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
EZGİ10:12:41
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Işın bilimci10:12:37
Işın bilimi uzmanı, radyolog
USANMA10:12:35
Usanmak durumu
hükmî10:12:27
Hükümle ilgili, tüzel
hisar10:12:22
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
Alımlı10:12:17
Alımı olan, çekici, cazibeli
belgegeçer10:12:15
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
SAF10:12:07
Dizi, sıra
GAREZ10:12:01
bk. garaz
çabuk10:11:53
Alışılandan veya gösterilenden daha kısa bir zamanda, tez, yavaş karşıtı
sabırlı10:11:44
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
İdare10:11:40
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
mürekkep balığı10:11:39
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
kan taşı10:11:21
Hematit
İrlandalı10:11:21
İrlanda halkından olan (kimse)
cazip10:11:20
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
MEZBAHA10:11:20
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
hastalık10:11:20
Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyoloji görevlerinin bozulması durumu, sayrılık, maraz, esenlik karşıtı
anaerkil10:11:19
Anaerki temeline dayanan, maderşahî, matriarkal
gerçekleme10:11:18
Gerçeklemek işi, teyit
enteresan10:11:17
İlgi çekici, ilginç
körü körüne10:11:16
Davranışının gerekçesini ve nasıl sonuçlanacağını bilmeden, düşünüp taşınmadan
mesai10:11:16
Çalışma, emek
söyletme10:11:10
Söyletmek işi
refakat etmek10:10:52
beraberinde gitmek, arkadaşlık etmek, eşlik etmek
Kuşak10:10:47
Bele sarılan uzun ve enli kumaş
yazıt bilimi10:10:43
Konusu, yazıtları incelemek olan tarihe yardımcı bilim, epigrafi
çoktan (veya çoktandır)10:10:41
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
termit10:10:34
bk. Akkarınca
Sürdürme10:10:17
Sürdürmek işi
Buzul bilimi10:10:11
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
tespih ağacı10:10:08
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
döşeme10:10:06
Döşemek işi
derin uyku10:10:05
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
normalüstü10:10:04
Olağan dışı
dedektif10:09:57
bk. detektif
samut10:09:53
Susan, suskun
şaşaa10:09:47
Görkem, gösteriş, tantana
gövdelenmek10:09:40
(gövde için) Kalınlaşmak, belirgin duruma gelmek
sevinçli10:09:39
Sevinci olan ve sevinç veren
kahve parası10:09:38
Bahşiş
Fırça gibi10:09:37
dik, sık ve sert (saç, sakal)
loğlama10:09:34
Loğlamak işi
Belgi10:09:32
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
temaşa10:09:28
Hoşlanarak bakma
NAHAK10:09:28
Haksız, gereksiz
Kubbealtı10:09:27
Topkapı Sarayında, Osmanlı vezirlerinin, devlet işlerini görüşmek için toplandıkları alan
nikel kaplama10:09:27
Nikelâj
izafî10:09:23
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
GÖRMEZ10:09:22
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
su yosunu10:09:12
Su yosunlarından, klorofilli bitki, alg
Senelik10:09:04
Yıllık
hazire10:09:03
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
aygıt10:09:02
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
ebedî10:09:02
Sonsuz, ölümsüz
okyanus çukuru10:09:01
3000-4000 m derinlikten 6000-7000 m derinliğe kadar devam eden deniz dibi çukuru
Methal10:09:01
Bir yapının giriş yeri, giriş antre
pünez10:09:01
Raptiye
isteklendirici10:09:00
İstek uyandıran, teşvikkâr
hapishane10:08:58
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
MANTAR BİLİMİ10:08:56
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
koyu mavi10:08:56
Mavinin bir ton koyusu
niş10:08:55
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
ıslak10:08:48
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
nakışçı10:08:47
Nakış yapan kimse
sinirli10:08:47
İçinde sinir bulunan
süre aşımı10:08:46
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
yönetim yeri10:08:46
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
tekrarlama10:08:41
Tekrarlamak işi
nalın10:08:40
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
Tırpana10:08:40
Öz kedi balığıgillerden, yan kanatları vücuduna yapışık, uzun kuyruklu, iri bir balık, rina (Raja batis)
BUDUNSAL10:08:36
Kavmî, etnik
tutumluluk10:08:36
Tutumlu olma durumu
ılgın10:08:35
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
bukalemun 10:08:34
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
İtki10:08:33
Tepi
elmabaş10:08:27
Tepeli dalgıç
Kazanım10:08:23
Kazanmak işi
paranoya10:08:23
Abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığı
ÖZGÜ10:08:18
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus