pey ak蔒si

Son Arananlar

s羹ne01:49:05
Yar覺m kanatl覺lardan, yumurtalar覺n覺 ekin yapraklar覺na b覺rakan, esmer renkli, zararl覺 b繹cek (Eurigaster integriceps)
otogar01:48:17
ehirler aras覺 癟al覺an motorlu ta覺tlar覺n yolcular覺n覺 ald覺klar覺 ve indirdikleri yer, garaj
Radon01:48:03
Atom numaras覺 86, atom a覺rl覺覺 222 olan, radyum tuzunun su ile ilenmesinden, hidrojen ve oksijenle kar覺覺m durumunda elde edilen, boru yard覺m覺yla s覺v覺 hava i癟inden ge癟irilerek kar覺覺mdan ayr覺lan radyoaktif element. K覺saltmas覺 Rn
zihin yormak01:47:47
bir konuda 癟ok d羹羹nmek, kafa yormak
繹lmez01:47:35
l羹ms羹z olduuna inan覺lan, kal覺c覺 olan
CILKAVA01:47:31
Kurdun veya tilkinin ense postundan yap覺lan k羹rk
k覺yg覺nl覺k01:47:29
Haks覺zl覺a uram覺 olma durumu, madurluk, maduriyet
esrar01:47:21
Gizler, s覺rlar
apa癟覺kl覺k01:47:16
Apa癟覺k olma durumu
ince ses01:46:18
Titreim say覺s覺 癟ok olan ses; tiz ses
sedef01:46:10
Midye ve istiridye gibi deniz hayvanlar覺n覺n kabuunda bulunan sedef癟ilikte kullan覺lan, p覺r覺lt覺l覺, beyaz, sert bir madde
trok01:45:54
Dei, trampa, mal deii
nce01:45:25
襤lk olarak, balang覺癟ta
kablo01:45:24
Elektrik ak覺m覺 iletiminde kullan覺lan ve yal覺tkan bir madde ile sar覺l覺 bulunan metal tel
k覺lg覺01:44:35
Bir sanat ve bilim dal覺n覺n ilkelerini d羹羹nce alan覺ndan, uygulama alan覺na ge癟irip ger癟ekletirme ii, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
Bedir01:44:33
Dolunay, ay覺n on d繹rd羹
Kanl覺 basur01:44:31
Dizanteri
bir araya gelmek01:43:31
bir yerde toplanmak, bulumak
katalepsi01:43:23
襤radenin yitimi, d覺 etkilere kar覺 duygunluun ortadan kalkmas覺 ve hareket organlar覺na verilen herhangi bir durumun olduu gibi s羹r羹p gitmesiyle beliren sendrom
yal覺tma01:43:20
Yal覺tmak ii, tecrit, izol璽syon
HAYALPEREST01:42:58
S羹rekli hayal kuran, hep hayal peinde koan (kimse), d羹癟羹
al覺ml覺 癟al覺ml覺01:42:34
G繹sterili, g羹zel
donatma01:42:21
Donatmak ii, te癟hiz
aart覺01:39:40
Uzaktan ancak se癟ilebilen, belli belirsiz bir akl覺k
kuru erik01:39:11
Eriin kurutulmuu
irmik helvas覺01:39:10
襤rmik, 癟am f覺st覺覺, ya ve eker kar覺覺m覺yla haz覺rlanan bir tatl覺 t羹r羹
kuma癟覺01:38:28
Kuma fabrikas覺 olan veya kuma satan kimse
piyade01:38:21
Yaya savaan askerlerin oluturduu s覺n覺f
kaval01:37:45
Kam覺tan yap覺lan, genellikle 癟obanlar覺n 癟ald覺覺, yumuak sesli, perdeli b羹y羹k d羹d羹k
kekek01:37:26
襤yice d繹v羹lm羹 ve uzun s羹re birlikte kaynat覺lm覺 et ve budayla yap覺lan bir yemek
c羹mle01:37:17
Dizge, sistem
anamalc覺01:37:13
retim ara癟lar覺n覺 繹zel m羹lkiyetinde bulunduran, anamal sahibi, sermayedar, kapitalist
hail01:36:54
Engel
rafya01:35:37
Afrika ve Amerika"da yetien, iri g繹vdeli, uzun yaprakl覺 palmiye (Raphie)
kazaratar01:35:26
Eklemli bir kol 羹zerinde hareket eden kep癟eli bir 癟ark veya zincirle donat覺lm覺 kaz覺 makinesi, kazma癟, ekskavat繹r
desenleme01:35:24
Desenlemek ii
yerleim alan覺01:34:41
Yerleim merkezi
ipek mat覺01:34:17
Cil璽 veya vernikle aa癟 羹zerinde oluturulan, ipei and覺ran yar覺 parlak g繹r羹n羹
g羹vence ak癟esi01:34:13
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediinde kar覺 taraf癟a el konulacak olan para
KAFASI DUMANLI01:33:37
Hafif sarho
insanl覺k etmek01:33:10
insana yara覺r bi癟imde davranmak
aar簾01:32:26
Ondal覺k
libas01:31:35
Giysi
iz s羹rmek01:31:32
izlemek, arkas覺ndan gitmek, takip etmek
yarat覺c覺01:31:20
Yaratma yetenei olan
korluk01:30:19
Kor olma durumu
KANAT01:30:19
Kularda ve b繹ceklerde u癟may覺 salayan organ
yeterlilik01:29:36
Yeterli olma durumu
yaftay覺 yap覺t覺rmak01:29:27
yanl覺 bi癟imde deerlendirip tan覺tmak
diktac覺l覺k01:28:42
Dikta yanl覺s覺 olma durumu
vezirlik01:28:35
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
giri01:28:32
Girmek ii veya bi癟imi
nazir01:28:31
Benzer, e, 繹rnek
tasvir etmek01:28:23
ayr覺nt覺lar覺yla anlatmak, g繹z 繹n羹nde canland覺rmak
Vetire01:28:21
S羹re癟
Musiki01:27:47
M羹zik
komi01:27:37
Otel vb. yerlerde ayak ilerine bakan kimse
k覺p覺rdak01:27:30
ok hareketli, yerinde duramayan, canl覺
mika01:27:15
P羹sk羹r羹k ve bakalam覺 kayalar i癟inde bulunan, al羹minyum silikat ile potasyumdan olumu, yapraklar durumunda ayr覺labilen parlak bir minarel, evren pulu
hafifseme01:27:08
Hafifsemek ii, yeniseme, istihfaf
top癟eker01:27:05
A覺r top ta覺yan, k羹癟羹k sava gemisi, gambot
ya覺s覺z01:26:43
Ya覺覺 olmayan, kurak
kaya癟01:25:34
Doada b羹y羹k yer tutan, yer kabuunun yap覺 gereci olan bir veya birka癟 mineralden oluan k羹tle
Uzuv01:25:31
Organ, 羹ye
cambazhane01:23:27
Cambazlar覺n oyunlar覺n覺 g繹sterdikleri yer
el s覺kmak01:23:17
sel璽mlamak i癟in birinin elini tutmak
ate a癟mak01:23:04
ateli sil璽hla mermi atmaya balamak
G羹rb羹z01:22:52
Salam, g羹癟l羹 ve iyi gelimi, iri
襤MRENME01:22:51
襤mrenmek ii, g覺pta
zihaf01:22:44
Aruzla yaz覺lm覺 iirlerde uzun okunmas覺 gerekirken uzun bir 羹nl羹n羹n k覺sa okunmas覺, imale kar覺t覺
hoppal覺k01:22:24
Hoppa olma durumu veya hoppaca davran覺
sessiz01:21:40
Sesi olmayan, sesi 癟覺kmayan
iktidar01:20:48
Bir ii yapabilme g羹c羹, erk, kudret
Rehin01:20:21
Bir borcun 繹deneceine teminat olarak, 繹denince, geri al覺nmak art覺yla bor癟lunun alacakl覺ya verdii deerli ey, tutu, ipotek
mesel01:20:10
rnek al覺nacak s繹z
mihenk01:20:08
Denek ta覺
ana deniz01:20:01
K覺talar覺 birbirinden ay覺ran engin deniz, okyanus, umman
airet01:19:41
Oymak
kra癟a01:19:39
襤stavrit bal覺覺n覺n k羹癟羹羹
be癟ene01:19:21
Ouz T羹rklerinin 24 boyundan biri
erimek01:19:16
Bir yere ulamak, varmak
eekkula覺01:19:15
Karakafes
katalpa01:19:03
襤ki 癟eneklilerden, yapraklar覺 癟ok iri ve kalp bi癟iminde, 癟i癟ekli bir s羹s bitkisi (Bignonia catalpa)
su tak覺n覺01:18:20
bk. sel
alacakarga01:17:54
Saksaan
vaak01:16:37
Kedigillerden, kulaklar覺 sivri, dileri ve t覺rnaklar覺 keskin, k羹rk羹nden yararlan覺lan 癟ok y覺rt覺c覺 hayvan (Lynx lynx)
aba gibi01:15:46
(kuma i癟in) kaba ve kal覺n
a覺r覺 gitmek01:14:50
繹l癟羹y羹 ka癟覺rmak, usand覺rmak
癟ekememezlik01:14:30
ekememe durumu veya 癟ekememekten, k覺skan癟l覺ktan doan davran覺
can覺 cehenneme01:14:12
sevilmeyen bir kimse i癟in duyulan 繹fke ve nefreti bildirir
yardak癟覺01:12:26
K繹t羹 ilerde birine yard覺m eden kimse
zeamet01:11:50
T覺mar
yara a癟mak01:11:40
v羹cutta veya bir eyin y羹z羹nde yara olumas覺na sebep olmak
d羹zenleyici01:11:20
Herhangi bir ii, kuruluu ger癟ekletirip d羹zenli sonu癟 al覺nmas覺n覺 羹stlenen kimse, organizat繹r
g繹lc羹k01:10:49
K羹癟羹k g繹l
kabartma01:07:46
Kabartmak ii
abd01:07:04
Kul
kerpi癟01:06:39
Duvar 繹rmekte kullan覺lmak i癟in kal覺plara d繹k羹l羹p g羹nete kurutulmu saman ve bal癟覺k kar覺覺m覺 ilkel tula
evleviyet01:06:17
ncelik
diyet01:05:59
襤sl璽m hukukunca 繹ld羹rme ve yaralamalarda su癟lunun 繹demek zorunda olduu para veya mal
cokunluk01:05:29
Cokun olma durumu veya cokunca yap覺lan i
tayf01:05:24
G繹r羹nt羹, hayalet, ruh
merdiven sahanl覺覺01:05:24
Merdiven boluu veya ba覺
Badat01:04:55
Birleikgillerden, ekeri 癟ok, bir t羹r yer elmas覺
覺skar癟a01:04:49
Bir liman覺n gemi kalabal覺覺 i癟indeki durumu
y覺lk覺01:04:48
At, eek gibi tek t覺rnakl覺 hayvan s羹r羹s羹
sigorta01:03:39
Bir eyin veya bir kimsenin herhangi bir y繹nden ileride kar覺laabilecei zarar覺 gidermek i癟in, 繹nceden 繹denen prim kar覺l覺覺nda bu ile uraan kurulula yap覺lan iki tarafl覺 balant覺 s繹zlemesi
s覺rf01:03:38
Salt, ancak, sadece, yaln覺z
yaralanma01:03:13
Yaralanmak ii
kertik01:02:56
Kertilmi olan
berk01:01:45
Sert, kat覺
Dokuma01:01:32
Dokumak ii, mensucat, tekstil
f覺kra01:01:00
K覺sa ve 繹zl羹 anlat覺m覺 olan, n羹kteli, g羹ld羹r羹c羹 hik璽ye, anekdot
asuman01:00:52
G繹k, g繹ky羹z羹
monoton01:00:50
Tekd羹ze, yeknesak
yatk覺n01:00:49
Bir yana eilmi, yat覺k
tamir00:59:44
Onarma, onar覺m
kanc覺k00:59:07
(hayvanlarda) Dii
hentbol00:57:24
Yedier kiilik iki tak覺m覺n topu elden ele ge癟irerek veya s羹rerek gol atmalar覺 esas覺na dayanan bir spor t羹r羹, el topu
otama00:57:22
Otamak ii, tedavi
kazan癟00:57:20
Sat覺lan bir mal, yap覺lan bir i veya harcanan bir emek kar覺l覺覺nda elde edilen para, temett羹
paylat覺rma00:56:01
Paylat覺rmak ii
D繹v羹mek00:55:11
(iki sil璽hl覺 kuvvet) at覺mak
t羹t羹n bal覺覺00:55:06
T羹ts羹 ile kurutulmu bal覺k; daha 癟ok ringan覺n kurutulmuu
ide00:55:05
bk. idea
HKM00:54:51
Yarg覺
bilet00:54:43
Para ile al覺nan, konser, sinema, tiyatro gibi elence yerlerine girme, ula覺m ara癟lar覺na binme veya bir talih oyununa kat覺lma imk璽n覺n覺 veren belge
liberal00:54:09
H羹rriyet ve serbestlikle ilgili
繹bek00:53:32
Birbirine benzer veya ayn覺 cinsten olan eylerin oluturduu b羹t羹n, tak覺m, k羹me grup
sarman00:53:21
Azman, iri