pey ak蔒si

Son Arananlar

EY襤Z08:29:52
Gelin i癟in haz覺rlanan her t羹rl羹 eya
HAC襤M08:29:38
Bir cismin uzayda doldurduu boluk, oylum, cirim, s覺yg覺
D襤ZEML襤08:29:35
Dizemli olan, tart覺ml覺, ritmli, ritmik
f覺rsat08:29:28
Uygun zaman, uygun durum veya art, vesile
gayr覺08:29:27
Art覺k, bundan b繹yle
y繹n08:29:21
Belli bir noktaya g繹re olan yer, taraf
ARALIKSIZ08:29:19
Birbirine bitiik olan, aralar覺nda a癟覺kl覺k bulunmayan
tik08:29:05
Herhangi bir kas k羹mesinin irade d覺覺 hareketi
yar覺m08:29:04
B羹t羹n bir eyin ayr覺ld覺覺 iki eit par癟adan her biri
yaam08:28:59
Hayat
bir 癟oklar覺08:28:58
癟ok say覺da olan (kimse veya ey)
Dana08:28:47
襤nein, s羹tten kesilmesinden bir ya覺na kadar olan erkek yavrusu
YKSEK OKUL08:28:46
st d羹zeyde uygulay覺c覺 meslek eleman覺 yetitiren y羹ksek 繹retim kurumu
hi癟 deilse (veya hi癟 olmazsa)08:28:42
繹nemli olmasa bile, baka bir ey olmasa bile
KES襤NT襤S襤Z08:28:36
Aral覺ks覺z
kez08:28:34
Bir olgunun, bir olay覺n tekrarland覺覺n覺 belirtir, defa, kere, sefer
Avu癟08:28:31
Elin i癟 taraf覺
Ramazan Bayram覺08:28:20
eker Bayram覺
癟elimsiz08:28:13
G羹癟s羹z, nahif
M襤NE08:27:48
Ocak
a癟覺k elli08:27:37
C繹mert
tortul08:27:37
Tortu niteliinde olan
Zor08:27:33
S覺k覺nt覺, g羹癟l羹k, rahats覺zl覺k
emi08:27:13
Emmek ii veya bi癟imi
YNERGE08:27:09
Herhangi bir konuda tutulacak yol i癟in 羹st makamlardan alt makamlara ve kurululara veya 羹st aamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
yalanc覺 safran08:27:08
Birleikgillerden, 癟i癟ekleri safrana benzeyen bir bitki, papaan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
binek at覺08:26:56
Sadece binmek, gezmek veya binicilik sporu i癟in yetitirilen at
derdest08:26:41
Yakalama, tutma, ele ge癟irme
kuruntu08:26:32
Yanl覺 ve yersiz d羹羹nce
heykel08:26:31
Ta, tun癟, bak覺r, kil, al癟覺 gibi maddelerden yontularak, kal覺ba d繹k羹lerek veya yorulup piirilerek bi癟imlendirilen eser, yontu
leb08:26:31
"Daha s繹ze balan覺rken ne denmek istenildiini 癟abucak anlamak" anlam覺nda leb demeden lebleyi anlamak deyiminde ge癟er
meyil08:26:30
Eiklik, eim, ak覺nt覺
G繹kt羹rk08:26:29
VI.-VIII. y羹zy覺llarda Moolistan ve Orta Asya"da yaam覺 eski bir T羹rk ulusu ve bu ulustan olan kimse
k繹ken08:26:24
Kavun, karpuz, kabak gibi bitkilerin toprak 羹st羹nde yay覺lan dallar覺
ERG08:26:06
C. G. S. sisteminde, uygulama noktas覺n覺, kuvvet y繹n羹nde 1 cm hareket ettiren 1 dinlik kuvvetin yapt覺覺 ie eit olan i birimi: Bir kilogram metre 981 x 105 erge eittir
VAS襤STAS08:26:00
Pencere veya kap覺n覺n 羹st yan覺nda bulunan ve oda havas覺n覺n deitirilmesine yarayan, a癟覺l覺r kapan覺r b繹l羹m
kele08:26:00
Yiit, cesur, bahad覺r
halk08:25:43
Ayn覺 羹lkede yaayan, ayn覺 uyrukta olan insan topluluu
arka08:25:42
Bir eyin temel tutulan y羹z羹n羹n tam ters yan覺
g繹zl羹kl羹 y覺lan08:25:40
Kobra
DZLK08:25:35
D羹z olma durumu
襤NATI08:25:34
Direngen, ayak direyici
k繹e08:25:33
Birbirini kesen iki 癟izginin, iki d羹zlemin oluturduu a癟覺, zaviye
ses 癟覺karmamak (veya etmemek)08:25:29
bir eyi ho g繹rerek kar覺 癟覺kmamak, itiraz etmemek
ge癟imlilik08:25:29
Ge癟imli olma durumu
vekillik08:25:21
Birinin yerine i g繹rme yetkisi, naiplik
B襤T襤RMEK08:25:16
G羹癟s羹z d羹羹rmek, bitkin duruma getirmek, yormak
ine08:24:52
Diki dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir ucunda iplik ge癟ecek delii bulunan 癟elik ara癟
omak08:24:52
Denek
samimi08:24:51
襤癟ten, i癟tenlikle
klinker08:24:50
imento yap覺m覺nda f覺r覺ndan ezilmeden 癟覺kan piirme 羹r羹n羹
Uyluk08:24:30
Kal癟adan dize kadar olan bacak b繹l羹m羹
ilev yitimi08:24:25
El, kol vb. d羹zenli hareketleri yapma yetersizlii, apraksi
EBNEM08:24:05
iy
eleji08:24:01
A覺t, i癟li, ac覺kl覺 yakar覺lar覺, yak覺nmalar覺 ve mel璽nkolik duygular覺 anlatan iir
arabal覺k08:24:00
Araba konulan yer, garaj
g羹ney karaman覺08:23:54
Siyahtan k羹l rengine kadar deien renklerde, kuyruklar覺 dier karamanlara g繹re daha k羹癟羹k, kuzular覺ndan bukleli post al覺nabilen ve Bat覺 Toroslar b繹lgesinde yetitirilen bir t羹r koyun
kaf08:23:34
Arap alfabesinin yirmi d繹rd羹nc羹 harfi
Din08:23:23
Tanr覺"ya, doa羹st羹 g羹癟lere, 癟eitli kutsal varl覺klara inanmay覺 ve tap覺nmay覺 sistemletiren toplumsal bir kurum
aklama belgesi08:23:17
Alacak verecek kalmad覺覺n覺 g繹steren belge, ibraname
arabozanl覺k08:23:09
襤ki kiinin aras覺ndaki dostluk veya ge癟imi bozma ii, m羹naf覺kl覺k, m羹zevirlik
siyasi08:22:52
Siyasetle ilgili, siyasal, politik
Uzmanl覺k08:22:30
Uzman olma durumu, uzman覺n g繹revi, m羹tehass覺sl覺k, ihtisas
Giz08:22:20
S覺r
alan korkusu08:22:01
Baz覺 kiilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duyduklar覺 羹rkeklik hastal覺覺, agorafobi
ay bal覺覺08:21:54
Ay bal覺覺gillerden, 3 m boyunda, g繹r羹n羹羹 bal覺k ba覺na benzeyen, kuyruk y羹zgeci hil璽l bi癟iminde olan, Akdeniz"de yaayan bir bal覺k t羹r羹, pervane bal覺覺, kemer bal覺覺 (Mola mola)
BAS襤T08:21:49
Yap覺lmas覺 veya anla覺lmas覺 kolay olan, kar覺覺k olmayan, baya覺
YZEY08:21:49
Bir cisimde tabanlar覺n y羹zeyleri d覺覺nda, yan kenarlar覺n y羹zeyi
florya08:21:47
bk. flurya
genel g繹r羹n羹m08:21:18
Bir yerin, bir olay覺n d覺tan g繹r羹n羹m羹
m羹stahsil08:21:16
retici, yetitirici
Birsam08:21:12
Sanr覺, hal羹sinasyon
C襤C襤L襤 B襤C襤L襤08:21:11
G繹ze 癟arpan s羹slerle bezenmi
AIRLAMA08:21:10
A覺rlamak ii, ikram, izaz
geri08:21:00
Dalar覺n ve tepelerin 羹st k覺sm覺, s覺rt
dirsek08:20:47
Kol ile 繹n kol aras覺ndaki eklemin arka yan覺
BTNSEL08:20:34
B羹t羹n niteliinde olan, b羹t羹nle ilgili, total
baz覺lar覺 (veya baz覺s覺)08:20:21
birtak覺m覺, kimisi
ba覺rsak ask覺s覺08:20:20
襤nce ba覺rsa覺 karn覺n arka b繹l羹m羹ne balayan ve kar覺n zar覺n覺n bir b繹l羹m羹nden oluan ask覺
orta boy08:20:16
Orta b羹y羹kl羹kte olan
unsur08:20:13
ge, ilke, uknum, eleman
yerme08:20:04
Yermek ii, zem
羹st 羹ste08:19:55
Birbiri arkas覺ndan
cimrilik08:19:51
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
H襤LEKAR08:19:45
Hileci
GET襤R襤08:19:24
Faiz
Abra08:19:24
Alaca benekli
tafta08:19:23
Bir t羹r sert, ipekli kuma
mahsus08:19:15
zg羹
g羹venlik08:19:13
Toplum yaam覺nda kanun簾 d羹zenin aksamadan y羹r羹t羹lmesi, kiilerin korkusuzca yaayabilmesi durumu, emniyet
kahil08:19:02
Erikin
eytan talama08:18:53
Hac g繹revini yerine getiren M羹sl羹manlar覺n, Mina adl覺 yerde kurban bayram覺n覺n birinci, ikinci ve 羹癟羹nc羹 g羹n羹 eytana yedier ta atmalar覺na verilen ad
癟am yeili08:18:51
am yapraklar覺na benzer yeilin bir tonu
g繹zl羹k癟羹l羹k08:18:49
G繹zl羹k satma ii
Mukavemet08:18:42
Dayanma, kar覺 durma, kar覺 koyma, direnme, direni, dayan覺rl覺k
cilve08:18:23
Hoa gitmek i癟in yap覺lan davran覺, k覺r覺tma, naz
癟apa08:18:13
Tarlalarda topra覺 ilemek i癟in kullan覺lan aa癟 sapl覺 demir kaz覺 arac覺
vurma08:18:11
Vurmak ii
Pop羹larite08:17:32
Halk taraf覺ndan sevilme, tutulma
kerime08:17:32
(sayg覺l覺 konumada) K覺z evl璽t
kabul etmek08:17:28
bir eye isteyerek veya istemeyerek raz覺 olmak
ALIKI08:17:27
Yap覺lmaya al覺覺lm覺 davran覺
Hakan08:17:26
T羹rk, Mool ve Tatar hanlar覺 i癟in "h羹k羹mdarlar h羹k羹mdar覺" anlam覺nda kullan覺lan bir unvan
sahtekar08:17:25
Sahte iler yapan, d羹zmeci, sahteci
g羹ld羹r羹08:17:11
G羹ld羹rme 繹zellii olan
FON08:17:09
Belirli bir i i癟in gerektik癟e harcanmak 羹zere ayr覺l覺p iletilen para
Bangladeli08:16:43
Banglade halk覺ndan olan kimse
Akdar覺08:16:37
Budaygillerden, bir y覺ll覺k veya daha uzun yaayabilen otsu bir bitki t羹r羹 (Panicum miliaceum)
uzlama08:16:30
Uzlamak durumu, uyuma
kele08:16:29
Boa, tosun
canland覺rma08:16:08
Canland覺rmak ii
Nezih08:16:06
Temiz, temiz ahl璽kl覺
g繹rmezden gelmek08:16:06
g繹rmemi gibi yapmak, fark覺nda deilmicesine davranmak
beddua08:15:49
襤lenme, ilen癟
kavgac覺08:15:44
Kavga etmeyi seven, kavga 癟覺karan (kimse)
UZAM08:15:34
Alg覺lanan nesnelerin temel nitelii
Ariv08:15:23
Belgelik
ekme08:15:14
Ekmek ii
羹lk羹c羹08:15:02
Bir 羹lk羹ye 癟覺kar g羹tmeden bal覺 olan, idealist
harabat08:15:00
Y覺k覺nt覺lar, harabeler, viraneler
Ensiz08:14:42
Eni k羹癟羹k olan, dar
KAF襤08:14:29
Yeterli, yetecek 繹l癟羹de olan
boyun ba覺08:14:14
G繹mlek yakas覺n覺n alt覺ndan ge癟irilip s羹s olarak balanan uzun, enlice kuma par癟as覺, kravat
AK襤L08:14:13
Ak覺ll覺
Bade08:13:50
arap, i癟ki
H襤CAP08:13:47
Utanma, utan癟, s覺k覺lma
pl璽netaryum08:13:47
G繹k evi, y覺ld覺z evi, y覺ld覺zl覺k
an覺msama08:13:47
Hat覺rlama
cet08:13:45
Dede, b羹y羹k baba, ata
ge08:13:40
Germanyum"un k覺saltmas覺