pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

mezuniyet15:20:54
İzinli olma durumu
Otama15:20:50
Otamak işi, tedavi
inkisar15:20:47
Kırılma
VAKIA15:20:46
Olgu
gaddaR15:20:43
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
FAAL15:20:37
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
arena15:20:34
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
YALABIMAK15:20:32
Şimşek çakmak
çelişkili15:20:28
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
kapak15:20:23
Her türlü kabın üstünü örtmeye veya bir deliği kapamaya yarayan nesne
zulüm görmek15:20:17
haksızlığa uğramak, kendisine eziyet edilmek
tank15:20:17
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
baştabiplik15:20:13
Başhekimlik
tarpan15:19:59
Atgillerden, soyu tükenmiş olan, küçük, çevik bir yaban atı (Equus gmelini)
vatansızlık15:19:57
Vatansız olma durumu
gayz15:19:47
Öfke, hınç
kayısı kurusu15:19:44
Kurutulmuş kayısı
kaideci15:19:41
Kurallara bağlı, kuralcı
Ölmezlik15:19:40
Ölmez olma durumu, ölümsüzlük
Tır15:19:39
Treylerin kısaltılmış biçimi
dığan15:19:28
Yağ tavası
baştankaragiller15:19:21
Omurgalı hayvanların, ötücü kuşlar takımından yüz kadar kuş türünü içine alan geniş bir familya
huysuzluk15:19:20
Huysuz olma durumu
uzun uzadıya15:19:17
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
apaydınlık15:19:12
Apaydın olma durumu
bildik15:19:12
Tanıdık
tıp15:19:03
Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, hekimlik, tababet
ısrar etmek15:19:02
bir konuda, bir düşüncede sürekli direnmek, ayak diremek
ökleme15:18:59
Küçük işletmelerde, hayvanların yere çakılan bir kazığa uzun bir iple bağlanarak belirli bir daire içerisinde otlamalarına izin verilen ve bu alandaki yem tamamen otlandıktan sonra kazığın yeri değiştirilmek suretiyle devam edilen bir otlatma sistemi
zaç yağı15:18:50
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
satranç taşı15:18:48
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
zapt etmek15:18:47
zorla almak
ağırbaşlılık15:18:47
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
aralamak15:18:46
Aralıklı duruma getirmek, seyrekleştirmek
ÇİFTEHANE15:18:40
Kuş üretmeye yarar kafesli yer
Yürüme15:18:39
Yürümek işi
kefiye15:18:36
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
parasız pulsuz15:18:36
Yoksul, züğürt
ziraat15:18:35
Çiftçilik, tarım
zülal15:18:32
Saf, tatlı su
TUTTURMAK15:18:26
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
edevat15:18:24
Bir iş için gerekli olan malzemelerin, parçaların tümü
kırılma15:18:22
Kırılmak işi
terlik15:18:20
Genellikle ev içinde giyilen hafif ve türlü biçimlerde ayakkabı
şuurlu15:18:19
Bilinçli
vasıf15:18:15
Nitelik
vücutça15:18:11
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
kasık bağı15:18:09
Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ
galat15:18:06
Yanlış (kelime veya söz)
ispanya15:17:50
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
piknik15:17:49
Kırda yenen yemek
bulaşmak15:17:47
(hastalık) Geçmek, sirayet etmek
metan15:17:45
Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)
cıvata15:17:37
Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçaların hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek, ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida
Terör15:17:36
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
tanıtmalık15:17:24
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
köz15:17:18
Küçük kor parçası
bakışım15:17:11
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
sermayeci15:17:07
Bir işe sermaye koyan kimse, ana malcı, kapitalist
Formen15:17:07
Ustabaşı
trans15:17:05
Medyumların ruhla ilişki kurdukları zaman, girdikleri özel hipnoz durumu
renksemez15:16:56
Beyaz ışığı çözümlemeden veren, akromatik
Yayvan15:16:53
Eni boyundan ve derinliğinden çok olan, basık ve geniş
karşılık vermek15:16:48
(küçük büyüğüne) karşı gelmek
canan15:16:44
Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili
paralamak15:16:30
Yıpratıp eskitmek
insaf etmek15:16:24
acımak, hakkını tanımak
şaşırıp kalmak15:16:22
çok şaşırmak, büyük bir şaşkınlığa düşmek
maişet15:16:19
Geçim, geçinme
tanıma15:16:14
Tanımak işi
Tenor15:15:47
En tiz erkek sesi
hakikat15:15:45
Bir işin doğrusu, gerçek, asıl, esas
agorafobi15:15:45
bk. alan korkusu
balotaj15:15:40
Bir seçimde adaylardan hiçbirinin, gerekli oyu sağlayamaması dolayısıyla seçimin sonuçsuz kalması
İdmansız15:15:33
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
SOYGUNCULUK15:15:24
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
şiirleştirme15:15:23
Şiirleştirmek işi veya durumu
bohça15:15:20
İçine çamaşır, elbise gibi şeyler koyup sarmaya yarayan dört köşe kumaş
taaccüp15:15:20
Şaşma
lento15:15:16
Bir parçanın ağır çalınacağını anlatır
su bitkileri15:15:01
Tek hücreli veya hücre toplulukları olan, suya uyum gösteren, Schizomycetes sınıfından, suda yaşayan bitki ve hayvanların ölülerinde saprofit ve su canlılarında parazit olarak yaşayan su bitkileri
sayfa15:15:00
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
müjde15:14:58
Sevindirici haber, muştu
manganez15:14:54
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
gider15:14:46
Bir iş için harcanan paranın bütünü, masraf
HAKİM15:14:45
Bilge
pudra15:14:40
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
ilan etmek15:14:36
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
kan plâzması15:14:31
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
müminlik15:14:26
Mümin olma durumu
abasız15:14:19
Abası olmayan, aba giymemiş olan
masraf15:13:53
Harcanan para, gider
tescil15:13:42
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
nazlılık15:13:41
Nazlı olma durumu
cirit15:13:40
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
vesaik15:13:33
Belgeler, vesikalar
masura15:13:32
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
kült15:13:29
Tapma, tapınma
Ringa15:13:22
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
töre dışı15:13:15
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
baltalama15:13:06
Baltalamak işi, sabotaj
uzay adamı15:12:43
Uzay gemisini uzayda yöneten kimse, astronot, kozmonot
Yatak odası15:12:42
Yatmak için kullanılan oda
üvey baba15:12:40
Öz olmayan baba, babalık
eyer15:12:28
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
eklem bacaklılar15:12:28
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
eyyamcı15:12:23
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
musalla15:12:20
Namaz kılmaya yarayan açık yer
sentetik15:12:18
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
eski15:12:07
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
esir15:12:04
Tutsak
esim15:12:02
Yelin esişi
esin15:11:59
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
esef15:11:57
Acınma, yerinme
UMUMİ15:11:57
Genel
elçi15:11:56
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
vefakar15:11:43
Vefalı
kölçer15:11:34
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
AKAÇLAMA15:11:31
Akaçlamak işi, tefcir, drenaj
birden15:11:28
Bir defada, hepsi bir arada
KUDRET15:11:22
Güç, erk, erke, iktidar
KULLUK15:11:08
Kul olma durumu, kölelik
batıl inanç15:11:04
Doğa üstü olaylara, gizli ve akıl dışı güçlere, kehanetlere aşırı derecede bağlı boş inanç, batıl itikat
BERİL15:11:01
Doğada altıgen billûrlar durumunda bulunan, saydam, çoğu yeşil renkli berilyum ve aliminyum silikat
edik15:10:54
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
uhdesinde olmak15:10:45
üstünde olmak, sorumluluğu altında olmak
geniş zaman15:10:41
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
ezel15:10:39
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
oligarşi15:10:36
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
enzim15:10:27
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment