pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

pey akçesi08:20:15
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
NEŞİDE08:20:13
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
tantanalı08:20:13
Görkemli, gösterişli, şaşaalı
oğlan08:20:12
Erkek çocuk
hareket08:20:05
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
yollama08:20:04
Yollamak işi
ağırkanlı08:19:57
Hippokrates"in ortaya attığı ağır canlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi
KOSTAK08:19:55
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
kompetan08:19:55
Uzman, yetkili
TARİFE08:19:53
Fiyat gösteren çizelge
kalitesiz08:19:48
Niteliksiz
ayıklama08:19:46
Ayıklamak işi
öncü08:19:45
Önde gidip haber ulaştıran kimse
sacayağı08:19:43
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
öcü08:19:42
(çocuk dilinde) Umacı
kara yağız08:19:41
Sağlıklı, gürbüz, güçlü
hun08:19:32
Kan
Kerem08:19:28
Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet
katliam08:19:24
Topluca öldürme, kırım, soy kırımı
ceht08:19:16
Çaba, çabalama
Rütbe08:19:13
Mertebe, derece, paye
Buddhist08:19:11
Buddhizm dininden olan kimse
şefaat08:19:10
Birinin suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için o kimseyle bir başkası arasında yapılan aracılık, özellikle de Tanrı ile kul arasında yapılan aracılık
baştankara08:19:07
Ötücü kuşlar takımının, baştankaragiller familyasından, Kuzey Afrika, Avrupa ve Asya"da yaşayan, çesitli renklerde olabilen bir kuş türü (Parus maior)
Kavgacı08:19:03
Kavga etmeyi seven, kavga çıkaran (kimse)
İÇ HASTALIKLARI UZMANI08:19:03
bk. dahiliyeci
teshir08:19:00
Büyüleme, büyü yapma
dalgalanma08:18:59
Dalgalanmak işi
sayfa08:18:58
Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt yaprağın iki yüzünden her biri, sahife
Saçak08:18:55
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
Çiftçi08:18:50
Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse, rençber
sülale08:18:38
Soy; ev, aile
Gidiş08:18:27
Gitmek işi
güney karamanı08:18:27
Siyahtan kül rengine kadar değişen renklerde, kuyrukları diğer karamanlara göre daha küçük, kuzularından bukleli post alınabilen ve Batı Toroslar bölgesinde yetiştirilen bir tür koyun
sabıkalı08:18:27
Sabıkası olan
Aşama08:18:15
Önem veya değer bakımından gitgide yükselen bir sıra basamakların her biri, rütbe, mertebe, paye
mestane08:18:06
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
kolokyum08:18:01
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
yüzyıl08:17:58
Yüzyıllık süre, asır
dereke08:17:53
Aşağı derece
raci08:17:52
Geri dönen
karayanık08:17:50
Karakabarcık, yanıkara, şarbon
derde derman olmak08:17:48
soruna çözüm bulmak, sıkıntıyı geçirmeye çare göstermek
kalıtım08:17:47
Çevre etkileriyle köklü olarak değiştirilemediğine inanılan özelliklerin, döllenme sırasında, dişi ve erkeğin kromozomları yoluyla bir kuşaktan ötekine geçmesi, soya çekim, irsiyet, veraset
SERGEN08:17:41
Raf
dölüt08:17:36
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
grafit08:17:32
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
çörek08:17:29
Az yağlı, bazen şekerli ve yumurtalı, gevrekçe bir hamur işi
kara yosunu08:17:26
Çayır ve ormanlarda yumuşak bir bitki oluşturan çiçeksiz bitki, temriye
bazı08:17:22
Birtakım, kimi
Görüntü08:17:16
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
KİLİM08:17:13
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
tiramola08:17:08
Geminin rüzgâr üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi
Kurulu08:17:01
Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş
iskambil08:16:59
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
DOKUMA08:16:54
Dokumak işi, mensucat, tekstil
fatihane08:16:51
Fatih gibi, fatihe benzercesine
Gelir08:16:49
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
atlı08:16:49
Atı olan
Dağ tavuğu08:16:39
bk. çil (I)
alışık08:16:38
Herhangi bir duruma alışmış olan
zevat08:16:36
Kişiler, zatlar
YALIN08:16:26
Alev
kara para08:16:25
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
karga08:16:18
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
Kurnaz08:16:15
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
eyvah08:16:10
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
hükmî şahsiyet08:16:04
Tüzel kişilik
Aktif08:16:04
Etkin, canlı, hareketli, çalışkan
maşuk08:16:00
Sevilen, âşık olunan (erkek)
İlgili08:15:55
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
hamur08:15:49
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
mesafe08:15:41
Ara, uzaklık
drahoma08:15:40
Gelinin güveye verdiği para veya mal
boya08:15:32
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
süt08:15:30
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
koruluk08:15:27
Koru durumunda olan sık ağaçlı yer
dinlenme08:15:27
Dinlenmek işi, istirahat
TEMLİK08:15:24
Mülk olarak verme
volkan08:15:24
Yanardağ
ÇÖZGÜ08:15:21
Dokumacılıkta atkıların geçirildiği uzunlamasına ipler, arış
kâhin08:15:21
Doğaüstü yollardan gizli, bilinmeyen şeyleri, geleceği bilme iddiasında bulunan kimse
Ortalama08:15:17
Ortalamak işi
mahrum08:15:15
Yoksun
kızlık zarı08:15:13
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
rubidyum08:15:07
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
mahal08:15:05
Yer, yöre, mevzi
yenilme08:15:03
Yenilmek (I,II) işi
kemalist08:14:54
Atatürkçü
zıkkım08:14:48
Zehir, ağı
BOMBOŞ08:14:42
Büsbütün, tamamen boş
kuruntu08:14:32
Yanlış ve yersiz düşünce
intihap08:14:31
Seçim, seçme
kısmet08:14:27
Tanrı"nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
eczacılık08:14:26
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
Alışılmamış08:14:24
Nadir, bilinmeyen, az rastlanan
KAMYONET08:14:24
1500 kilogram yük taşıyan küçük kamyon, pikap
Yalı yar08:14:16
Yüksek kıyılarda dalga aşındırmasıyla oluşan ve aşınma sürdükçe karanın içine doğru gerileyen yar
göç etmek (veya eylemek)08:14:14
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
istihlâk08:14:11
Tüketim
kere08:14:11
Kez, yol, defa, sefer
camekan08:14:07
Göstermelik, satılık şeylerin sergilendiği camlı bölme veya yer, sergen, vitrin
BELİRGİN08:14:05
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Bakiye08:13:59
Artık, artan, kalan, geri kalan
üvendire08:13:57
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
kakaç08:13:54
Tuzlanıp kurutulmuş yiyecek
sindirim sistemi08:13:52
bk. sindirim aygıtı
feragat etmek08:13:40
hakkından vazgeçmek, el çekmek
görece08:13:37
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
HİZMET ERİ08:13:36
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
ipek böceği kelebeği08:13:29
Tırtıllarının ördüğü kozalardan ipek elde edilen kelebeklere verilen genel ad
cemiyet08:13:25
Dernek
el gün08:13:25
Başkaları, yabancılar
yazanak08:13:23
Herhangi bir işte, bir konuda yapılan inceleme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit edilenleri bildiren yazı, rapor
çapa08:13:19
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
emay08:13:12
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
karaltı08:13:09
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
ARI08:13:08
Temiz, münezzeh
tapınak08:13:02
İçinde tanrıya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane
koyu lâcivert08:13:02
Karaya yakın lâcivert, lâcivertin bir ton koyusu
Yoğun08:12:59
Hacmine oranla, ağırlığı çok olan, kesif
misket08:12:55
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
utku08:12:47
Birçok emek ve tehlikeli uğraşmalar pahasına erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer
mütevazı08:12:45
Alçak gönüllü
sorumluluk düşmek08:12:44
sorumlu sayılmak, sorumlu olarak görülmek
karyokinez08:12:37
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
Ezeli08:12:34
Başlangıcı olmayan, öncesiz
yüzgeç08:12:26
Balıklarda ve yüzen memelilerde karın ve göğüste çift, sırt, kuyruk ve anüste tek olarak bulunan, hareketi ve dengeyi sağlayan organ
Eşya08:12:24
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
hedef08:12:22
Nişan alınacak yer