pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

İFADE19:03:55
Anlatım
Uğur19:03:54
Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı
uzunçalar19:03:52
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
vakitsiz19:03:51
Uygun bir zamanda olmayan, mevsimsiz, zamansız
İZAFİ19:02:31
Bağıl, bağıntılı, göreli, göreceli, nispî rölâtif
taşikardi19:02:29
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
fiş19:01:59
Prizden akım almaya yarayan araç
ebeveyn19:01:46
Ana ve baba
uyurgezerlik19:01:31
Uyurgezer olma durumu
Nişanlı19:00:48
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
sokulgan19:00:47
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
ermeni gelini gibi kırıtmak19:00:16
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
taşınma19:00:01
Taşınmak işi
üstüvane18:59:46
Silindir
inorganik kimya18:58:22
Canlıların dışında, yer kabuğunu oluşturan, bütün kimyasal maddeleri inceleyen kimya dalı
Tıynet18:58:16
Yaradılış, huy, maya
yiğitlik18:58:05
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
yük hayvanı18:58:00
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
ACIMSI18:57:58
Acıya yakın tadı olan, tadı az acı olan, acımtırak
birebir18:57:55
Etkisi kesin olan
görmemiş18:57:32
Birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan
tanıtıcı18:56:16
Tanıtma işini yapan, tanıtan
toplama18:56:10
Toplamak işi
nitelikli işçi18:55:58
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
kesafet18:55:43
Çokluk, sıklık
turşu suyu18:55:41
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
dimdik durmak18:54:31
tam dik durumda olmak
yetkeli18:54:21
Yetkesi olan, otoriter
TELLİ BALIKÇIL18:53:14
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
inadına18:52:54
Terslik olsun diye
muamele18:52:53
Davranma, davranış
kekemelik18:52:20
Kekeme olma durumu, rekâket
çayır kuşu18:52:16
Tarla kuşu
Öpücük18:51:24
Öpme, öpüş, buse
yakalanmak18:51:02
Birinin kendisini zor duruma düşürecek bir şeyi, bir suçu ortaya çıkmak
peri bacası18:50:41
Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
onat18:50:07
Özenli, düzgün, uygun
kelime hazinesi18:50:02
bk. söz dağarcığı, söz varlığı, vokabüler, kelime kadrosu
alogami18:50:01
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
grafit18:49:47
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
bir daha18:49:31
bir kez daha
güneş tacı18:49:30
Güneş atmosferinin alevli bölümü
nitel18:49:12
Nitelik bakımından olan, nitelikle ilgili bulunan
yavuz18:49:11
Kötü, fena
temize çıkarmak (veya çıkartmak)18:48:51
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
boydaş18:48:43
Aynı boyda olan
Aşağılamak18:48:27
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
konteyner18:48:19
Çeşitli eşyaları taşımak için uluslar arası standartlara göre yapılmış büyük sandık
isteklenme18:48:14
İsteklenmek işi
masarika18:48:13
Bağırsakları tutan karın iç zarı
dirençli18:47:40
Direnci olan
otçu18:47:33
Köylerde hekimlik yapan kimse
kemik bilimci18:47:27
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
kikirik18:47:22
Zayıf, ince uzun boylu kimse
hayvanat bahçesi18:47:13
Genellikle her tür hayvanın doğal şartlarda beslendiği, korunduğu, sergilendiği büyük bahçe
Emaye18:47:10
Üzeri emayla kaplanmış olan
Hollândalı18:47:07
Hollânda halkından veya bu halkın soyundan olan (kimse)
sima18:46:24
Yüz, çehre
TEFTİŞ18:46:10
Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetleme, denetim, bakı
Koru18:46:05
Bakımlı küçük orman
EPER18:46:01
Işığa karşı bakıldığında kâğıt tabakasının yapısal görünümü
mücahit18:45:53
Kutsal ülküler uğruna savaşan (kimse), alp eren
muaşeret18:45:45
Birbiriyle toplumsal ilişkiler içinde bulunma
Azlık18:45:39
Az olma durumu
pervane gibi18:45:28
sürekli dönen şeyleri nitelendirmek için kullanılır
arıtıcı18:45:11
Arıtma özelliği olan
boksörlük18:45:10
Boksörün işi veya mesleği
arzuhal18:45:05
Dilekçe, istida
muhalefet18:44:33
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
tevazu18:44:19
Alçak gönüllülük
KEÇİ YEMİŞİ18:44:03
Yaban mersini
inan18:43:58
İnanmak işi
teklif etmek18:43:45
önermek, öne sürmek, öneride bulunmak
helyum18:43:44
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
akamet18:43:17
Kısırlık, verimsizlik
köy meydanı18:43:05
Genellikle köyün ortasında bulunan geniş alan
aygır deposu18:43:03
Aygırların bakıldığı büyük ahır
Cf18:42:54
Kaliforniyum"un kısaltması
volontarizm18:42:53
İstenççilik
amirlik18:42:43
Amir olma durumu
yer adı bilimi18:42:38
Yer adlarını inceleme konusu edinen dil bilimi dalı, toponomi
DEĞERLİ KAĞIT18:42:16
Kapsadığı hak, senede bağlı olan, senetsiz ileri sürülebilmesine imkân olmayan kâğıt
bevliye18:42:14
İdrar yolları hastalıkları, üroloji
FAVORİ18:42:10
Herhangi bir iş veya yarışmada üstünlük kazanacağına inanılan (kimse, takım vb.)
lüzumlu18:41:53
Gerek, gerekli, lâzım
KARA18:41:46
Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
tereddüt etmek18:41:28
kararsız davranmak, duraksamak
küt18:40:27
Kısa ve kalınca; sivri ve uzun olmayan
azami18:40:20
En büyük, en yüksek, en çok, maksimum
depreşme18:39:45
Depreşmek durumu
Semafor18:39:13
Demir yollarında gündüz mekanik olarak kırmızı bir kolla gece kırmızı ışıkla işaret veren âlet
Dönüşüm18:38:47
Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma, tahavvül, inkılâp; transformasyon
takdim etmek18:38:10
sunmak
sazangiller18:38:06
Tatlı sularda yaşayan kılçıklı balıkların geniş bir familyası
balhane18:37:54
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
farkına varmak18:37:51
gözüne çarpmak, fark etmek, anlamak
rantçı18:37:06
Rant işiyle uğraşan kimse
Kızgınlık18:36:59
Kızgın, ısınmış olma durumu
katrak18:36:09
Marangozlukta tomrukları biçmeye yarayan ve birden çok testeresi olan biçme makinesi
komprime18:36:03
Çoğu kez yassı veya silindir biçiminde katı ilâç, hap
bir zamanlar18:36:01
Zamanında, vaktiyle, eskiden
tatminkâr18:35:26
Tatmin eden, tatmin edici özellikte olan, uygun, doyurucu
baba bucağı18:33:28
bk. baba ocağı
harp okulu18:33:17
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Nihayet18:33:15
Son
bopstil18:33:10
Züppece giyiniş biçimi
sup18:33:06
Çikolata ile yapılan bir çeşit tatlı
atıl18:32:59
Tembel
do18:32:55
Gam (II) dizisinde "si" ile "re" arasındaki ses
daha18:32:53
Şimdiye kadar, henüz
spor18:32:49
Kişisel veya toplu oyunlar biçiminde yapılan, genellikle yarışmaya yol açan, bazı kurallara göre uygulanan beden hareketlerinin tümü
dinginlik18:32:09
Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet
vahşi hayvan18:31:52
Ehlîleştirilmemiş hayvan, yabanî hayvan
diren18:31:30
Dirgen
ümitsiz18:30:53
Umutsuz
işte18:30:46
Gösterilirken veya bir şeye işaret edilirken söylenir
şaşaa18:30:19
Görkem, gösteriş, tantana
kaşe18:30:13
Damga, mühür
murabıt18:30:07
Savaşçı derviş
açık sayım18:30:01
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
hipotez18:29:59
İpotez, varsayım, faraziye
Eğsi18:29:55
Ucu yanmış odun, köseği
dörtlük18:29:27
Dört taneden oluşmuş, dört tane alabilen
rutin18:29:26
Alışılagelen, sıradan, sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan
muntazaman18:29:17
Düzenli olarak
toparlak18:28:37
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
oniks18:28:07
Balgam taşı
nefes nefese kalmak18:28:06
soluğu tıkanacak gibi olmak
Avantaj18:28:01
Üstünlük sağlayan şey, yarar, kâr
çığlık atmak (koparmak veya basmak)18:27:24
kulak tırmalayıcı korkunç sesler çıkararak acı acı bağırmak