pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

beceriklilik22:48:06
Becerikli olma durumu, ustalık, maharet
barsak22:47:59
Bağırsak
mezbele22:47:57
Çöplük, süprüntülük, çöp ve süprüntü dökülen yer, küllük
Vahi22:47:43
Boş, saçma
kıyacı22:47:37
Cinayet işleyen kimse, cani
bilinmeyen22:47:33
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
mason22:47:31
Masonluk derneği üyesi, farmason
körükleyici22:47:28
Kışkırtıcı
mukallit22:47:25
Taklitçi
ruhsat22:47:10
İzin, müsaade
CİMBAKUKA22:47:06
Çelimsiz ve biçimsiz (kimse)
tim22:47:02
Bir silâhı, bir telsiz istasyonunu vb. yi çalıştırmak için kurulan topluluk
yankıca22:46:56
Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolâli
basınçölçer22:46:47
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
kabine22:46:35
Bakanlar kurulu
rasat22:46:26
Gözlem
bataklık baykuşu22:46:21
Baykuşgiller familyasından, sırt tüyleri pas rengi olan, bataklıklarda yaşayan bir kuş türü, ishak kuşu (Asio flammeus)
mahfaza22:45:55
İçinde küpe, yüzük, bilezik vb. gibi değerli süs eşyalarının saklandığı kutu
nazlı22:45:52
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
verdi22:45:50
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
bezenmek22:45:49
Kendini bezemek, süslenmek
dingin22:45:47
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
boş yere22:45:44
Boşuna
Bana22:45:13
Ben zamirinin yönelme hâli ekli biçimi
azil22:45:10
Görevden alma
butaforcu22:45:07
Oyun için gerekli sahne eşyasını yapan uzman
kuvvetlice22:44:55
Oldukça güçlü, kuvvetli
mühlet22:44:52
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, vade, mehil
hicret22:44:50
Göç
Terkip22:44:46
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
ego22:44:45
Ben
abadî22:44:43
Kalınca ve açık saman renginde, yarı mat bir yazı kâğıdı türü
emekçi22:44:23
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
yalandan22:44:16
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
övünce22:44:15
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
ressam22:43:54
Resim yapan sanatçı
nüktedan22:43:47
Nükteci
kanaatkarlık22:43:32
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
tirhandil22:43:19
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
Birtakım22:43:11
Belirsiz olarak çokluğu anlatır (nitelediği isim çokluk biçimde olur), kimi, bazı
Poşet22:43:06
Küçük torba
hatır22:43:05
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
barata22:43:03
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
soru eki22:43:02
Soru kavramı veren mi eki
Dadacı22:43:02
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
eşya22:43:01
Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir, cansız varlıkların bütünü
despotluk22:42:56
Despot olma durumu, müstebitlik, istibdat, despotizm
kan plâzması22:42:52
Kanın hücrelerarası sıvı maddesi
övünme22:42:48
Övünmek işi, kıvanç iftihar
tehi22:42:42
Boş
kontrolör22:42:40
Denetçi
Getiri22:42:39
Faiz
çözümlenme22:42:29
Çözümlenmek işi
Anlaşmalı22:42:27
Anlaşmaya dayanan
kırsal22:42:23
Kır ile ilgili
ekşimek22:42:19
Mayalanmak
Cr22:42:17
Krom"un kısaltması
saçmalık22:41:52
Saçma konulan yer
diktacılık22:41:44
Dikta yanlısı olma durumu
bilmeden22:41:43
bilmeyerek
coşku22:41:41
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
HİSTERİ22:41:27
bk. isteri
umutsuz22:41:26
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
ulaç22:41:13
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium
ciltli22:41:12
Ciltlenmiş olan
itilâ22:41:10
Yükselme, yücelme
ellik22:41:07
Eldiven
söyleyiş22:41:04
Bir kelimenin ses, hece, ton ve vurgu bakımından söylenme biçimi, söyleniş, söylem, telâffuz
trityum22:40:49
Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu
abasız22:40:28
Abası olmayan, aba giymemiş olan
alegorik22:40:15
Alegori ile ilgili
müzayaka22:40:08
Sıkıntı, darlık, parasızlık
Ayaküstü22:40:02
Oturmadan, ayakta durarak; kısa sürede
gidiş dönüş22:39:59
Gitme ve gelme (veya dönme)
ön alım22:39:58
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa
dizel22:39:57
Sıkıştırılmış hava içine püskürtülen yakıtla çalışan motor
Bilgisayar22:39:56
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
kuş bilimci22:39:56
Kuş bilimi uzmanı, ornitolog
oval22:39:50
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
sili22:39:49
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
cinsi22:39:44
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
feragat22:39:43
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
kışkırtıcı22:39:27
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
küresel22:39:22
Küre ile ilgili olan
dergah22:39:18
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
kurs22:39:18
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
cenk22:39:17
Savaş, kavga
TEK22:39:13
Eşi olmayan, biricik, yegâne
ayırmak22:39:09
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
tekin22:39:07
Boş, içinde kimse bulunmayan
hamak22:39:01
İki ağaç veya direk arasına asılarak içine yatılan ve sallanabilen, ağdan veya bezden yapılmış yatak, ağ yatak
izzetinefis22:39:00
Onur, öz saygı
savsama22:38:58
Savsaklama, ihmal
içine atmak22:38:52
sıkıntısını kimseye belli etmemek
âdemoğlu22:38:51
İnsan denilen yaratıkların hepsi
sahlep22:38:48
Salep
tıkız22:38:45
Dolgun, kalın, yağlı, tıknaz
teknisyen22:38:38
Teknikçi
yurt içi22:38:36
Yurt sınırları içinde olan
trol22:38:34
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, huni biçiminde geniş ağızlı balık ağı
aydın22:38:25
Işık alan, ışıklı, aydınlık
dişleme22:38:16
Dişlemek işi
toptan22:38:14
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
bienal22:38:13
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
mümasil22:38:10
Benzeyen, andıran
koalisyon22:38:09
Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik
tesanüt22:38:04
Dayanışma, omuzdaşlık
ciltlik22:38:00
Cilt yapmaya yarayan malzeme
kuşkulu22:37:55
Kuşku belirten, kuşku anlatan, şüpheli
Susama22:37:46
Susamak işi
uğraşı22:37:42
Uğraşılan şey, iş güç, meşgale
lâkayt22:37:39
İlgisiz, aldırmaz, umursamaz, kayıtsız
öykünme22:37:33
Öykünmek işi, taklit
burhan22:37:29
Kanıt
muhayyile22:37:27
Hayal etme gücü
atgiller22:37:24
Atları, eşekleri ve zebraları içine alan, tek parmaklı memeliler familyası
meyyal22:37:16
Eğilimli, eğimli
illet22:37:16
Hastalık
Aksiyon22:37:15
Bir kuvvetin, maddî bir etkenin, bir düşüncenin ortaya çıkması
ileri22:37:09
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
boz22:37:08
Açık toprak rengi
malama22:37:07
Samanla karışık tahıl
ikrar etmek22:36:54
açıkça söylemek, kabul etmek
hepsi22:36:47
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
DALGI22:36:46
Gaflet, aymazlık
duvar22:36:45
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
Bencilik22:36:36
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
bunaltı22:36:35
Sıkıntı, iç sıkıntısı
üvendire22:36:33
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
ilişki kurmak22:36:30
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak