pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

zalimce03:10:25
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
acıklı03:10:19
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
vatansızlık03:10:12
Vatansız olma durumu
müzikhol03:10:11
Fon müziğinden yararlanılarak eğlenceli, fantezi oyunların oynandığı yer
mandater03:10:05
Mandacı
el kitabı03:09:36
Herkesin kolaylıkla yararlanması için herhangi bir konuda, pratik amaçlarla hazırlanan kitap
türev03:09:25
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
kapalı03:09:13
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
Dedikoducu03:09:07
Çok dedikodu yapan
GÜNCELLİK03:08:55
Güncel olma durumu, aktüalite
mikoz03:08:49
Mantar
milli03:08:43
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
acele03:08:37
Çabuk davranma zorunluluğu, ivedi, ivecenlik
bahtiyar03:08:31
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
acaba03:08:25
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
somurtkanlık03:08:19
Somurtkan olma durumu
gülmece03:08:13
Eğlendirmek, güldürmek ve birine, bir davranışa incitmeden takılmak amacını güden ince alay, mizah, humor
el alışkanlığı03:08:07
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
yükseklik03:07:45
Yüksek olma durumu
lezar03:07:21
Kertenkele derisinin sepilenmesiyle elde edilen bir tür deri
züppe03:07:15
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
zümre03:07:09
Topluluk, takım, grup, camia
kefiye03:07:03
Arapların kullandığı ve omuzları da örten, püsküllü erkek baş örtüsü
Şetaret03:06:57
Sevinç, şenlik, neşe
masara03:06:51
Küçük, dar yer veya hücre
ovalama03:06:40
Ovalamak işi
mitos03:06:34
bk. mit
hareketli03:06:00
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
çelişkili03:05:48
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
sabah03:05:30
Gündüzün, günün başlangıcı
safir03:05:17
Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut
sadak03:04:59
İçine ok konulan torba veya kutu biçiminde kılıf
sakin03:04:53
Durgun, hareket etmeyen, kımıldamayan, dingin
kapitalist03:04:47
Sermayedar, ana malcı
uyanıklık03:04:41
Uyanık olma durumu
maskot03:04:36
Uğur getireceğine inanılan şey
Bağırsak03:04:30
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
akılsız03:04:24
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
iğne yapmak (veya vurmak)03:04:18
iğne ile vücuda sıvı bir ilâç vermek
merkeziyetçilik03:04:03
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
ateş böceği03:04:00
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
altıntop03:03:54
Turunçgillerden, sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı, greyfrut (Citrus decumana)
kendi adına03:03:48
salt kendi için, kendisi hesabına
Gani03:03:36
Zengin, varlıklı
İdmansız03:03:30
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
erek03:03:24
Gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey, amaç, gaye, maksat, hedef
epik03:03:06
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
evla03:03:00
Daha iyi, yeğ
bant03:02:30
Düz, ensiz, yassı bağ, şerit
bark03:02:25
bk. ev bark
baht03:02:19
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
bala03:02:07
Yavru, çocuk
badi03:01:55
Ördek
tutamaç03:01:42
Bir şeyin tutulup çekilecek yeri
ıralama03:01:18
Iralamak işi
zurna03:01:12
Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı
müezzin03:00:30
Namaz vakitlerini bildirmek için ezan okuyan din görevlisi
felsefî03:00:13
Felsefe ile ilgili olan, felsefeye ilişkin
yeni yetme03:00:11
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
tek başına03:00:07
Kendi kendine, yalnız olarak
vazıyet03:00:00
El koyma
küfür küfür02:59:50
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
seçkinleşme02:59:26
Seçkinleşmek durumu
tutumsuz02:59:19
Tutumlu olmayan, müsrif
kaçınma02:59:07
Kaçınmak işi
uyarlanma02:59:01
Uyarlanmak işi
ehem02:58:55
Çok önemli
ekin02:58:43
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
ekli02:58:37
Eklenmiş olan, eki olan
Yaya02:58:19
Yürüyerek giden (kimse)
şalgam02:58:02
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
geçmiş zaman02:57:50
Fiilin belirttiği zaman kavramının, içinde bulunduğu zamandan önceye ait olması. Türkçede bu zaman belirli geçmiş ve belirsiz geçmiş olarak iki türlüdür: Ali geldi, Ahmet bu havada İstanbul "a gidip gelmiş gibi
KONSER02:57:43
Sanatçıların müzik eserlerini bir topluluğa çalması veya söylemesi
ikircikli02:57:37
İşkilli
birleşik02:57:20
Bir araya gelmiş, birleşmiş olan, müttehit
av kuşu02:57:13
Avlanılan kuş
birleşim02:57:07
Birleşmek işi
ORMAN SARMAŞIĞI02:57:00
Ak asma
ya devlet başa ya kuzgun leşe02:56:54
sonunda büyük bir başarıya ulaşmak için yok olma tehlikesi bile göze alınır
İSPİT02:56:23
Jant
kompozisyon02:56:17
Ayrı ayrı parçaları bir araya getirerek bir bütün oluşturma biçimi ve işi
sahibe02:56:05
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
gayret02:55:54
Olağanüstü çalışma, çaba, çalışma isteği
Arafat02:55:46
Mekke"nin doğusunda, hacıların, kurban bayramının arife günü toplandıkları tepe
edik02:55:34
Yumuşak ve renkli sahtiyandan yapılmış yarım konçlu lâpçın
yoldaş02:55:29
Yol arkadaşı
masura02:55:15
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
edat02:55:03
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
geniş zaman02:54:57
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
Boyama02:54:45
Boyamak işi
karşıt anlamlı02:54:27
Anlamları birbirinin karşıtı olan (söz): Aşağı yukarı, ileri geri, siyah beyaz, dar geniş, büyük küçük gibi
YASAL02:54:21
Yasalara uygun, kanunî, legal
ispanya02:54:04
Boyacılıkta kullanılan tebeşir tozu
kaba kuvvet02:54:02
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
19 Mayıs02:53:46
Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
insaf etmek02:53:34
acımak, hakkını tanımak
GECE02:53:10
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
gönüllü02:52:58
Ağır veya tehlikeli bir işi yapmayı hiçbir yükümü yokken isteyerek üstlenen
matris02:52:52
Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre
hasta bakıcılık02:52:34
Hasta bakıcı olma durumu
atlı02:52:17
Atı olan
Müteşebbis02:52:11
Girişken, girişimci
nalın02:52:05
Hamam gibi tabanı ıslak olan yerlerde kullanılan, üstü tasmalı, tabanı yüksek, ağaçtan bir tür takunya
aşırıcılık02:51:53
Beklenenin üstünde aşırı davranma eğilimi
İhsas02:51:41
Üstü kapalı anlatma, sezdirme, ima
belirsizlik02:51:35
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
Pirzola02:51:18
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
memleha02:51:17
Tuzla
Ahretlik02:51:12
Besleme kız
GÜZEL02:51:06
Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge ile hoşa giderek hayranlık uyandıran
rayiha02:51:02
Koku, güzel koku
börk02:51:00
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
Kargaşacı02:50:49
Kargaşa çıkaran (kimse)
Şahsiyet02:50:43
Kişilik, belirgin özellik
doğa bilimci02:50:37
Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı
ödenek02:50:34
Bir iş için ayrılan belli para, tahsisat
kompres02:50:31
Yaraların bakımında veya başka bir maksatla kullanılan, birkaç kat katlanmış bez
bibliyografi02:50:19
Bibliyografya
mustatil02:50:15
Dikdörtgen
bostan02:49:56
Sebze bahçesi
ithafname02:49:50
İthaf yazısı
yokçuluk02:49:38
Hiççilik, nihilizm
veçhe02:49:32
Yön
tufan02:49:20
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
antidot02:49:08
bk. panzehir
FONEM02:48:50
Ses birimi
solunum02:48:32
Bütün canlılarda, oksijen alıp karbondioksit verme biçiminde görülen hareket, teneffüs
şom ağızlı02:48:20
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
mitil02:48:19
İçine yün, pamuk vb. doldurulan beyaz yastık veya yorgan kılıfı
Yeti02:48:14
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke