pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

danışıklı00:45:39
Gerçekte olmadığı hâlde bir anlaşma sonunda öyle gösterilen, muvazaalı
oktav00:44:43
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
mavimtırak00:44:25
Maviyi andıran
dolanma00:44:14
Dolanmak işi
kovculuk00:43:42
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
neden bilimi00:42:56
Olgulara yol açan sebeplerin bütünü, etiyoloji
dava00:42:36
Hukukî korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma
potasyum00:42:18
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
amazon00:41:36
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
keşişhane00:41:04
Keşişlerin bulunduğu yer, manastır
belemir00:41:02
Orta Anadolu"da tarlalarda yetişen, çiçekleri mavimsi renkte bir yıllık bir bitki, peygamber çiçeği, mavi kantaron (Cephalaria syriaca)
kırat00:40:47
Elmas, zümrüt gibi değerli taşların tartısında kullanılan iki desigramlık ölçü birimi
zimmet00:40:47
Üstünde olan şey
hikmet00:40:16
Bilgelik
ümitli00:40:16
Umutlu
batma00:40:10
Batmak işi
faal00:39:36
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
kavas00:39:17
Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli
müttehit00:39:06
Birlik durumuna gelmiş, birleşik, birlik olmuş
Ölçümlü00:37:48
Metrik
YATAK00:36:31
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
manidar00:36:11
Anlamlı olan, manalı
demode00:36:10
Modası geçmiş olan
küstüm otu00:35:29
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
tiran00:35:22
Eski Yunan"da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse
ódún00:35:08
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
dönme00:34:58
Dönmek işi
FENİK00:33:11
Alman markının yüzde biri
karafa00:33:04
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
derdest00:32:44
Yakalama, tutma, ele geçirme
arduaz00:32:37
Kayağan taş, kayrak
tabu00:32:06
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
tüze00:31:37
Hukuk
maraz00:31:07
Hastalık, illet
müvellidülma00:30:13
Hidrojen
tepe00:30:12
Bir şeyin en üstteki bölümü
mecaz00:30:10
Bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanılan söz
üremi00:29:08
Ürenin idrarla çıkmayıp kanda birikmesi sonucu ortaya çıkan hastalık
cakalı00:28:59
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
omuzdaş00:28:42
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
orman00:28:37
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
Eskişehir taşı00:28:37
Lüle taşı
meşbu00:28:12
Dolmuş, dolu
numune00:27:59
Örnek
kaş00:27:00
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
hece00:26:32
Bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği, seslem
dahra00:26:28
bk. tahra
mundar00:26:27
bk. murdar
nazikçe00:26:26
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
arkasından koşmak00:26:23
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
yıpratmak00:25:54
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
yok00:25:52
Bulunmayan, mevcut olmayan nesne, kimse vb., var karşıtı
tablo00:25:50
Bez, tahta, kâğıt gibi maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim
Birleme00:25:37
Bir etme, tek duruma getirme
makine00:25:23
Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek veya belli bir etki oluşturmak için birleştirilmiş aletler bütünü
hissiyat00:25:00
Duygular, sezişler
ağız birliği etmek00:24:46
bir konuda anlaşarak aynı şekilde konuşmak, söz birliği etmek
Saka00:24:15
Evlere, çeşmeden su taşımayı iş edinmiş olan kimse
Anlaşmazlık çıkmak00:23:53
bir konuda uyuşmazlık söz konusu olmak
alyuvar00:23:46
Kana al rengini veren, çekirdeksiz, yuvarlak, küçük hücre, eritrosit
asliye00:23:33
Temel, esas
ürolog00:23:23
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
pekent00:23:08
Kolayca geçit vermeyen, aşılması çok güç doğal engel
öğrenim00:22:29
Herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların elde edilmesi macıyla yapılan çalışma, tahsil
atik00:21:44
Çabuk davranan, çevik
rahmet00:21:43
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
atol00:21:42
Mercanların bir araya toplanması ile oluşmuş, halka biçiminde adacık, mercan ada
asil00:21:29
Soylu
gereksinme00:21:21
Gereksinmek işi veya durumu
yuvgulama00:21:05
Yuvgulamak işi
dimdik00:20:33
Çok dik (olarak)
bilinmeyen00:19:50
Değeri belli olmayan, bilinmeyen (nicelik), bilinmedik, meçhul
mahdut00:19:43
Çevrilmiş, sınırlanmış
ıralama00:19:20
Iralamak işi
TAKOZ00:19:07
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
nakarat00:18:37
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
yığılı00:17:32
Yığılmış olan
dev gibi00:17:30
iri ve korkunç
aklı başına gelmek00:17:09
davranışlarının yanlışlığını sezerek doğru yolu bulmak
silindir00:17:08
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
peştemal00:17:06
Hamamda örtünmek ve kurulanmak için kullanılan ince dokuma
atıcı00:17:01
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
basübadelmevt00:16:56
Ölümden sonra dirilme
taslama00:16:40
Taslamak işi
palandöken00:16:26
Taşlık yokuş
PAMUKLU00:16:19
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
fanfar00:16:11
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
ekü00:16:05
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
Kulunç00:15:42
Şiddetli ağrı ve özellikle omuz ağrısı
bir araya getirmek00:15:13
toplamak
tasfiye00:14:57
Arıtma, ayıklama, temizleme
duyumsama00:13:50
Duyumsamak durumu
kontrolör00:13:50
Denetçi
yurtsever00:13:01
Yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan (kimse), vatanperver
deneyim00:12:43
Tecrübe
takvim00:12:35
Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem
eğrelti otu00:12:28
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
ihtilaf00:11:55
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
sokulgan00:11:52
Kısa sürede insanlarla kaynaşıp dost olabilen, kendini çabucak sevdiren
kitara00:11:33
bk. gitar
zahmetli00:11:26
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
zirzop00:11:09
Delişmen, aklına eseni yapan
mahrut00:11:05
Koni
tenis00:10:37
Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurdukları veya çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılanamayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu
damar aktarma00:10:34
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
gerilme00:10:29
Gerilmek işi
benzeri00:10:25
Benzerlik gösteren, benzer
iterbiyum00:10:22
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
tutar00:10:14
Nicelik bakımından bir şeyin bütünü
ressam00:10:11
Resim yapan sanatçı
çıkmaz00:09:56
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
dalgalı akım00:09:54
Bir çevrimde akış yönü sürekli değişen akım, alternatif akım
zabitan00:09:50
Subaylar
bono00:09:45
Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet
kerime00:09:35
(saygılı konuşmada) Kız evlât
küpe00:09:31
Kadınların kulak memelerine taktıkları süs takısı
batak çulluğu00:09:19
Çullukgillerden, bataklıklarda yaşayan, rengi kahverengiye çalan siyah, 30 cm uzunluğunda bir çulluk türü (Gallinago gallinago)
böyle00:09:07
Bunun gibi, buna benzer
otonomi00:09:06
Özerklik, muhtariyet
Karahindiba00:08:58
Birleşikgillerden, uzun ve dişli yapraklı, çiçekleri sarı ve kömeç biçiminde bir bitki (Taraxacum)
saya00:08:37
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
ablukaya almak00:08:19
bk. abluka etmek
biber00:08:12
Patlıcangillerden, yurdumuzda çok yetişen bir bitki (Capsicum annuum)
amorf00:07:59
Biçimsiz
ŞİMŞEK00:07:49
Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık
seyir00:07:40
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
fizibilite00:07:30
Yapılabilirlik
pirzola00:06:58
Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki bölge
yirmi00:06:52
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
YETERLİ00:06:46
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil