pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

tungsten18:28:32
Wolfram elementinin diğer adı. Kısaltması W
KAHRAMANLIK18:28:19
Kahraman olma durumu
ifraz18:28:18
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
rant18:28:10
Bir mal veya paranın, belirli bir süre içinde emek verilmeden sağladığı gelir, getirim
Ekşimtırak18:28:07
Az ekşi
SALDIRMA18:27:56
Saldırmak işi
köşegen18:27:48
Bir çokgende ardışık olmayan veya bir çok yüzlüde aynı düzlem üzerinde bulunmayan iki köşe arasına çekilen çizgi, kutur, diyagonal
kameriye18:27:45
Bahçelerde yazın oturulmak için yapılan, kafes biçiminde, kubbeli, üstü yeşilliklerle sarılan süslü çardak
gümrük kanunu18:26:47
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
mülk18:26:37
Ev, dükkân, arazi gibi taşınmaz mal
şamama18:26:16
Güzel kokulu bir tür küçük kavun
BELLİ18:26:16
Beli olan
deniz aynası18:25:57
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
not18:25:57
Bir şeyi hatırlamak için yazılan kısa yazı
şerif18:25:47
Kutsal, şerefli
Kabarma18:25:45
Kabarmak işi
aksetme18:25:37
Aksetmek işi
kuzgunkılıcı18:25:21
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
ÇORAP18:25:10
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Parlama18:24:56
Parlamak işi
vesika18:24:48
Belge
parya18:24:45
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
direktif18:24:42
Yönerge, talimat
noktalama18:24:19
Noktalamak işi
Kam18:24:11
bk. şaman
tabaklama18:24:06
Tabaklamak işi
fitil18:23:42
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
idari18:23:41
Yönetimle ilgili, yönetimsel
suare18:23:38
Akşam yemeğinden sonra yapılan eğlence, toplantı
çalım18:22:50
Gösteriş, karşıdakini etkileme amacıyla yapılan davranış, kurum, caka
kasınç18:22:30
Kaslarda ağrılı kasınma, kramp
postiş18:22:10
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
misafir ağırlamak18:21:44
konuğa gerekli ilgiyi göstermek, ikramda bulunmak
Saydam18:21:30
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
yayan18:20:51
Yürüyerek
asal gazlar18:20:46
Atomlarının dış elektron halkaları tamamıyla veya geçici olarak elektrona doymuş olan gazlar (helyum, neon, argon, kripton, ksenon), soy gazlar
ulumak18:20:45
(insan) İniltili ses çıkararak boğuk boğuk ağlamak
ordubozan18:20:14
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
spor kesesi18:20:07
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
potin18:19:41
Koncu ayak bileğini örtecek kadar uzun olan, bağcıklı veya yan tarafı lâstikli ayakkabı, fotin
eğitimci18:19:20
Eğitim işiyle uğraşan (kimse), terbiyeci, pedagog
Zorba18:19:19
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
özden18:19:16
Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili
sürahi18:19:14
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
alçı18:19:13
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
ÇÖPLÜK18:18:55
Çöplerin atıldığı yer, süprüntülük, mezbele
tamim18:18:49
Genelge, sirküler
uzay18:18:35
Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk, feza, mekân
Bas18:18:26
En kalın erkek sesi
Hicap18:18:20
Utanma, utanç, sıkılma
edilgin18:18:20
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
adap18:18:10
Töre
öbek öbek18:17:26
Yığın yığın, küme küme toplu bir biçimde
arkasından18:17:14
birinin orada hazır bulunmaması durumunda
satranç18:17:10
İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta üzerinde değerleri ve adları değişik olan on altışar siyah ve beyaz taşlarla oynanan bir oyun
bıyık18:16:55
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
ayrıca18:16:45
Ayrı olarak
emay18:16:11
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
göçük18:15:29
Çökmüş, göçmüş (yer)
GÜNEŞ18:15:19
(büyük G ile) Gezegenlere ve yer yuvarlağına ışık ve ısı veren büyük gök cismi
ürperme18:14:44
Ürpermek durumu
epitelyum18:14:34
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
padişah18:14:30
Osmanlı İmparatorluğunda devlet başkanına verilen unvan, hükümdar, sultan
fihrist18:14:24
İçindekiler
topak18:14:20
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
yemek listesi18:13:44
Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri
tersi18:12:15
bk. Tirsi
sünepe18:12:02
Kılıksız ve uyuşuk, sümsük
çamur18:12:01
Su ile karışıp, bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık
kıtlık18:11:43
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
terebentin18:10:50
Kozalaklılardan ve bazı ağaçlardan ya kendi kendine veya ağacın çizilmesiyle akan, yağlı boya, yağlı vernik üretiminde ve inceltilmesinde kullanılan, ince, renksiz, kokulu reçine, terementi
Pasaklı18:10:44
Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul
saflık18:09:52
Saf olma durumu; temizlik, arılık
antik18:09:51
İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgili olan
arif18:09:46
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
Bangladeşli18:09:00
Bangladeş halkından olan kimse
gümüşlü18:08:33
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
üye olmak18:07:52
bir kuruluşa üye olarak girmek
hiçbir18:07:50
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
düşünür18:07:45
Genel sorunlar üzerine yeni ve kendine özgü düşünceleri olan kimse, mütefekkir
orijin18:07:08
Soy sop
mehteran18:06:45
Mehterler
nanemolla18:06:44
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
link18:06:44
Atın eşkin yürüyüşü
riyakar18:06:43
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
anafor18:06:24
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek ve çukurlaşarak yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, eğrim, çevri, burgaç, girdap
güzel yazı sanatı18:05:57
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
helisel18:05:51
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
gitar18:05:23
Genellikle altı telli, telleri iki parmak arasında çekilerek çalınan bir çalgı, kitara
ORMAN SARMAŞIĞI18:05:08
Ak asma
rölyef18:04:51
Kabartma
Hamallık18:04:29
Hamalın yaptığı iş
birinci olmak18:04:24
başta gelmek, önde gelmek
Yiyicilik18:04:13
Yiyici olma durumu, irtikâp
BEL18:04:12
İşaret
akıntı18:04:11
Akmak işi
paradigma18:04:09
Dizi
ilaveli18:04:08
Eki olan
cura18:04:08
Tezene ile çalınan iki veya üç telli halk sazı
yaşama gücü18:04:07
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
NASIL18:04:07
(bir kimse, bir olay veya bir konu için) Ne gibi, ne türlü
yönetmenlik18:04:06
Yönetmen olma durumu
çis18:04:05
Bazı bitkilerden sızan ve katılaşarak sarımtırak bir cisim durumuna gelen bir çeşit şekerli öz su, kudret helvası
külhanbeyi ağzı18:04:04
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
dehliz18:04:03
Üstü kapalı, dar ve uzun geçit, koridor
Ya18:04:01
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
hele18:04:00
"Sonunda" anlamıyla geciken davranışları bildirmek için kullanılır
permanant18:03:59
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem
kuyruk sokumu kemiği18:03:59
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
gençlik18:03:57
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
Vaaz18:03:50
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
saydam resim18:03:23
Kolay anlaşılabilen resim
hissikablelvuku18:03:22
Ön sezi
döneç18:03:20
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
demir18:03:19
Atom sayısı 26 atom ağırlığı 55.847 olan, mavimtırak esmer renkte 7,8 yoğunluğunda, 1510° C de eriyen, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element. Kısaltması Fe
sığınmacı18:03:09
Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi, sığınık, mülteci
yeni yetme18:02:59
Yeni yetmelik çağında olan kimse, ergen
yeterlik18:02:52
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgi, ehliyet
şırınga18:02:32
Havayı veya sıvıları emmeye veya itmeye yarayan alet
riya18:02:18
İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama huyu, ikiyüzlülük
korkaklık18:02:14
Korkak olma durumu
çocuk bakıcısı18:02:05
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
yaklaşık değer18:01:55
Bir niceliğin gerçek tutarından az eksik veya az artık olan değeri
amerikalı18:01:37
Amerika Birleşik Devletleri halkından olan kimse
ÖLÇÜT18:01:09
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
düşüncesiz18:01:08
Düşüncesi olmayan
halaoğlu18:00:53
(birine göre) Halanın oğlu veya çocuğu, halazade
çiftlik17:59:16
Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen ve orada çalışanların oturması için evleri bulunan geniş toprak parçası
dibace17:59:14
Başlangıç, giriş, ön söz
ırmak17:59:08
Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir