pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

skor05:20:16
Durum veya sonuç
zatürree05:19:57
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
Kolayca05:19:15
Oldukça kolay olan
mahrum olmak05:17:37
yoksun kalmak
staj05:17:35
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
Sirkat05:17:34
Çalma, hırsızlık
MAZHARİYET05:17:11
Erişme, elde etme
hayvanat05:16:28
Hayvanlar
maderşahîlik05:16:13
Anaerki
Ot05:15:56
Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip, bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkilere verilen ortak ad
HOŞLUK05:15:27
Hoş olma durumu, letafet
atanma05:15:09
Bir göreve getirilme, tayin edilme
Şöhret05:15:06
Herkesçe bilinme, tanınma durumu, ün
el birliği etmek05:14:32
birlikte davranmak, dayanışmak
Roketatar05:14:30
Öz itmeli mermi atan, zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silâh
taksalı05:14:30
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
eytam05:14:28
Yetimler
mısır05:14:25
Buğdaygillerden gövdesi kalın, yaprakları büyük, boyu yaklaşık 2 m olabilen erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays)
babaanne05:14:22
(çocuğa göre) Babanın annesi
görüntü05:14:21
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
müstekreh05:14:20
İğrenç
hız05:14:01
Çabukluk, sür"at
maşala05:13:59
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
tepir05:13:58
Tahılı saman ve kavuzlardan ayırmaya yarayan, kıldan veya kamıştan yapılmış elek
taşikardi05:13:55
Kalp atışının dakikada en çok 90 olan normal atışını aşması
hüsran05:13:41
Zarar, ziyan
larva05:13:40
Kurtçuk
bakkam05:13:13
bk. bakam
BA05:13:03
Baryum"un kısaltması
balıkgözü05:12:49
Ayakkabıların bağ geçirilen deliklerine ve kemer deliklerine takılan maden, kemik gibi şeylerden yapılmış halka
müfteri05:12:48
Karacı, kara çalan, iftiracı
gizlilik05:12:47
Gizli olma durumu
islam05:12:44
İslâmiyet
aşağı düşmek05:12:16
düzeyi, miktarı, niteliği alçalmak
Domuz yağı05:12:13
Domuzdan çıkarılan yağ
politika05:11:31
Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset, siyasa
aristokrat05:10:42
Aristokrasi yanlısı
sabo05:10:39
Genellikle birçok Avrupa ülkesinde giyilen tahta ayakkabı
Me05:10:36
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
yaraştırma05:10:32
Yaraştırmak işi, tensip
Sindirim05:10:31
Besinlerin çeşitli enzimlerle eritilerek, parçalanarak ince bağırsakta emilebilir, kana karışabilir duruma gelmesi için uğradıkları fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bütünü, hazım
DAMGA05:10:23
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
degajman05:10:23
Futbolda kalecinin topu sert bir ayak vuruşuyla uzağa atması
mandıra05:10:15
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
üretme05:10:03
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
Bağırma05:10:02
Bağırmak işi
on paralık05:10:00
Değeri çok az veya değersiz, hiç
enzim05:09:54
Bir tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran eriyebilir organik madde, ferment
dahili05:09:20
İçle ilgili
kimyevî05:09:09
Kimyasal
ödev05:09:01
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
mütekait05:08:58
Emekli
dekorasyon05:08:53
Dekor yapma işi
Et05:08:37
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
koşullu05:08:36
Şartlı, meşrut
tambur05:08:26
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
ihata05:08:12
Kuşatma, sarma, çevirme, çevreleme
kesiş05:07:11
Kesmek işi veya biçimi
yıldız bilimci05:07:07
Yıldız bilimi ile uğraşan kimse, astronom
fultaym05:05:55
Tam gün
AYAKTAŞ05:05:19
Arkadaş, yoldaş; hempa
tediye05:05:18
Para vb.bir şey verme, ödeme
çuka05:05:06
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
kurgu05:05:00
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
gözü pek05:04:59
Korkusuz, yürekli, cesur
barbunya05:04:58
Barbunyagillerden, kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık (Mullus barbahıs)
kalımlı05:04:57
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
KAZAEN05:04:48
Kazara
ENEZE05:04:44
Enez
masraflı05:04:43
Çok masraf gerektiren, pahalıya çıkan
teşrih05:04:41
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
Bahar05:04:38
Kuzey yarım küre için, 21 Martta gündüz gece eşitliğiyle başlayarak 22 Haziranda gün dönümü ile biten, kış ve yaz arasındaki mevsim; ilkyaz, ilkbahar
şark05:04:31
Doğu
satmak05:04:27
Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
tutkun05:04:27
Gönül vermiş, meftun, meclûp
ülser05:04:26
Sindirim organlarında ve özellikle mide ile onikiparmak bağırsağında görülen yara, karha
A05:04:25
Seslenme bildirir
spor kesesi05:04:06
Çiçeksiz bitkilerde, içinde sporların bulunduğu küçük kese
uyuma05:04:00
Uyumak durumu
esin05:03:59
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
baskın05:03:16
Suç işlediği veya suçluların bulunduğu sanılan bir yere ansızın girme
mantar özü05:02:37
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
karne05:02:33
Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimlerince verilen ve her dersin başarı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge
sakın05:02:32
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
gres05:02:21
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
yarı yarıya05:01:50
Yarısı kadar
nefes darlığı05:01:49
Solumada yaşanan sıkıntı
Gündem05:01:38
Meclis, kongre gibi toplantılarda görüşülecek konuların bütünü, ruzname
azma05:01:35
Azmak işi
yurdu05:01:30
İğnenin deliği
Rehabilitasyon05:01:29
Bir kimsenin iş yapmaya engel olan sakatlığını veya yetersizliğini gidermek amacıyla uygulanan tedavi, iyileştirme
gezici05:01:27
Gezerek iş gören, gezginci, seyyar
kilidi küreği olmamak05:01:25
(her şeyi) açıkta bulunmak, kilitli yere saklanmamış olmak
Sinmek05:01:24
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
peki05:01:22
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
amblem05:01:21
Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, belirtke
özür dilemek05:01:19
özrünü ileri sürerek bir işi yapmayı istememek, bir işten bağışlanmasını istemek
bileme05:01:18
Bilemek işi
heyecan05:01:16
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
malgama05:01:10
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
salim05:01:08
Esen, sağlam
fermejüp05:00:48
Çıtçıt
sınır karakolu04:59:46
Sınır bölgesinde görev yapan kolluk gücü
yıkanmak04:59:41
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
linyit04:58:54
Birleşimindeki karbon oranı % 60, 70 olan, kahverengi veya siyah taşıl kömür
manifesto04:58:51
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
metelik04:58:49
On para değerinde olan sikke
denizayısı04:58:48
1,5-2 m boyunda, uzun ve yumuşak tüylü postu beğenilen, bitkiyle beslenen bir deniz memelisi (Arctocephalus ursinus)
mars04:58:46
Merih gezegeni, Sakıt
tirpitil04:58:29
bk. tirpidin
Kabiliyet04:58:21
Yetenek
kekre04:58:19
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
MAİŞET04:58:15
Geçim, geçinme
tutumsuz04:58:14
Tutumlu olmayan, müsrif
başkomutan04:57:10
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
kuruş04:57:03
Liranın yüzde biri değerinde Türk parası
biralık04:57:02
Bira yapmakta kullanılan
kendini göstermek04:56:59
beğenilecek niteliklerini ortaya koymak
küp04:56:58
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
broşür04:56:26
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
erişte04:56:20
Kesilip kurutulmuş hamur, ev makarnası
teshin04:56:17
Isıtma
Semizleme04:56:05
Semizlemek durumu
cefa04:55:47
Büyük sıkıntı, üzgü, eziyet
uyarlanma04:55:44
Uyarlanmak işi
HİCAP04:55:29
Utanma, utanç, sıkılma
fin hamamı04:55:27
Çok sıcak yerden ve sudan çok soğuk yere ve suya girme gibi vücudu uyarıcı niteliği olan hamam, sauna
editör04:55:25
Basıcı, yayımcı, naşir, tâbi
husumet04:55:24
Hasım olma durumu, düşmanlık, yağılık, hasımlık
depolama04:55:22
Depolamak işi