pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

pey akçesi22:53:03
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
yenilme22:52:24
Yenilmek (I,II) işi
ahretlik22:51:30
Besleme kız
tutuklama22:50:59
Tutuklamak işi, tevkif
oligarşi22:50:21
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
bilinç kaybı22:50:00
Hafıza yitimi
virüs22:49:59
Bulaşıcı hastalıklara yol açan mikrop
zaaf22:48:37
Düşkünlük, eksiklik, yetersizlik, zayıflık, dayanamama
üzmek22:48:18
Bir şeyi gerip çekerek gevşetmek, sürterek aşındırmak
cazibeli22:47:59
Çekici, alımlı, albenili
zihin22:47:41
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
zulüm22:47:17
Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum, kıyım, kıygı, acımasızlık, haksızlık, eziyet, cefa
dükkan22:47:03
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
tenafür22:46:31
Kakışma, kakofoni
metal bilimi22:46:19
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
nedensellik22:45:56
Nedensel olma durumu, illiyet
çatışkı22:45:53
Yasaların veya önermelerin kendi aralarında çelişikliği, antinomi
deniz yosunu22:45:41
Denizlerde biten ve genellikle kıyılarda ve kayalıklarda yoğun olarak görülen bitki türü
insansı22:45:10
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
Atıcı22:44:53
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
baryum22:44:46
Atom sayısı 56, yoğunluğu 3.78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir element. Kısaltması Ba
amigo22:44:43
Çoğunlukla spor yarışmalarında seyircileri coşturan kimse
Çehre22:44:39
Yüz, sima
haksızlık etmek22:44:31
adalete aykırı davranmak, gadretmek
saklık22:44:15
Uyanıklık, teyakkuz
pelesenk22:44:12
Türlü bitkilerden çıkarılan kokulu bir reçine
flört22:44:07
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
vasıta22:43:59
Araç
gerdanlık22:43:55
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
beyyine22:43:47
Bir olayın doğruluğunu ortaya koyabilen yöntem
satürn22:43:11
Güneş"e yakınlık bakımından altıncı olan gezegen, Sekendiz, Zühal
müşteri22:42:57
Erendiz, Jüpiter
köy ağası22:42:34
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
neşe22:42:31
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
TAŞIMACILIK22:42:08
İnsan, mal vb nin çeşitli araçlarla bir yerden bir yere taşınmaları, nakliyecilik, nakliyat, transport
sorunsal22:41:59
Çözümü belli olmayan
yürütüm22:41:49
Yürütmek işi
yılmaz22:41:33
Bir işten gözü korkup vazgeçmeyen, yılmayan
kargagiller22:41:10
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
temin etmek22:41:01
korkusunu gidermek, güven vermek
maça22:40:51
Oyun kâğıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik
Pey22:40:41
Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası
ortak yaşama22:39:59
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
polemik22:39:15
Siyasî, bilimsel, edebî konularda sert tartışma
ihtar22:39:15
Uyarma, dikkat çekme, uyarı
SIR22:37:39
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
maraba22:37:38
Çiftçi
yarım küre22:37:33
İki eşit parçaya bölünmüş bir kürenin her parçası
elverişli22:37:33
Uygun, işe yarayan, müsait
kuzeybatı22:37:25
Ufkun kuzeye ve batıya eşit uzaklıkta olan noktası
itişip kakışmak22:37:21
birbirini itmek
gök adası22:37:03
bk. gök ada
Karındaş22:36:32
Kardeş
termos22:36:19
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
HAN22:36:12
Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen unvan
egemenlik22:35:59
Egemen olma durumu
havlu22:35:10
Kurulanmaya yarar havlı bez
maddi22:34:55
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
haram22:34:43
Din kurallarına aykırı olan, dince yasak olan
hamle22:34:07
İleri atılma, atılım
sevimlilik22:34:02
Sevimli olma durumu
isteklendirici22:34:00
İstek uyandıran, teşvikkâr
pipi22:34:00
(çocuk dilinde) Erkeklik organı
mania22:33:11
Engel
mahzurlu22:32:58
Sakıncalı
sonda22:32:57
Suyun herhangi bir noktadaki derinliğini ölçmek, dip tabakaların yapısını incelemek için kullanılan araç
Bilmece22:32:46
Bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma
pil22:32:41
Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç
kan bilimi22:32:21
Kanın morfolojik, fizyolojik, kimyasal ve genetik açıdan incelenmesi
süreli22:32:13
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
Son deyiş22:31:55
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
ÇELİŞİK22:31:28
Çelişme durumunda olan, çelişmeli, mütenakız
beygir22:31:16
At
sıcak22:31:05
Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı
Süreç22:31:03
Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay veya hareketler dizisi, vetire, proses
menekşegiller22:30:51
Çiçekleri ayrı taç yapraklı iki çenekli bitkiler familyası
annelik22:30:26
Anne olma niteliği veya durumu
denizcilik22:30:14
Denizlerde sefer yapma işi
methetme22:29:49
Methetmek işi
Müdevver22:29:22
Yuvarlak
cesur22:28:39
Yürekli, cesaretli
İleri22:28:38
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
zati22:28:33
Zaten
hasret çekmek22:27:43
özlem duymak
fındık22:27:18
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
beyin zarı22:26:53
Beyni üst üste saran zar, korteks
Yiğitçe22:26:47
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
tembih etmek22:26:43
bir şeyin belli biçimde ve yolla yapılmasını istemek, söylemek, uyarmak
yalandan22:26:20
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
viroloji22:25:51
Virüsleri inceleyen bilim dalı
zümrüdüanka22:25:39
Masallarda geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuş, Anka
bidon22:25:17
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
atölye22:24:41
Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik
ilkbahar22:24:39
(kuzey yarım küre için) Mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan zaman aralığı. Gök biliminde 21 Mart ile 22 Haziran arası, ilkyaz, bahar
Ümitsiz22:24:23
Umutsuz
işsizlik22:24:15
İşsiz kalma, iş bulamama durumu
açılma22:24:10
Açılmak işi
budama22:23:53
Budamak işi
boğan otu22:23:43
Düğün çiçeğigillerden, özellikle kökünde akonitin adında bir zehir bulunan bitki, kurtboğan otu (Acunitum napellus)
isteklenme22:23:37
İsteklenmek işi
yerinde22:23:34
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
yüce22:23:33
Yüksek, büyük, ulu
epitelyum22:23:19
Tek veya çok hücreden oluşan, vücudun bütün dış ve iç yüzeylerini kaplayan doku
evlilik22:23:06
Evli olma durumu
kemancı22:22:47
Keman yapan veya çalan kimse
karides22:22:45
Denizlerde veya tatlı sularda yaşayan yüzücü, orta büyüklükte kabuklu türün adı
soya çekim22:22:38
Kalıtım, irsiyet, veraset
kuyruklular22:22:33
Omurgalı hayvanlardan, amfibyumlar sınıfının, vücut ve kuyrukları uzun, bacakları zayıf, birçok semender türlerini içine alan bir alt takımı, urodel
sınıflandırma22:21:43
Bölümlendirme
yurtlandırma22:21:01
Yurtlandırmak işi, iskân
düdüklü22:20:30
Düdüğü olan
çetin22:20:20
Amaçlanan duruma getirilmesi, elde edilmesi, çözümlenmesi, işlenmesi güç veya engeli çok olan, müşkül
irlandalı22:19:55
İrlanda halkından olan (kimse)
eşkin22:19:38
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
nervür22:19:32
Bir veya iki milimlik pli
nitrik asit22:19:30
Organik maddeler üzerinde yakıcı ve sarartıcı bir etki gösteren, birleşiminde bir azot, üç oksijen ve bir hidrojen bulunan yoğunluğu 1,52 olan 86° C"de kaynayan, sanayide kullanılan asit (HNO3), kezzap
yaratıcılık22:19:28
Yaratma yeteneği
itidal22:19:28
Aşırı olmama durumu, ılımlılık, ölçülülük
Kaymakam22:19:23
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
ivecen22:19:10
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
dogmacılık22:18:55
Öne sürülen öğreti ve ilkeleri eleştirmeden doğru olarak benimseyen ve benimsediği var sayımlardan katı bir yöntemle önermeler türeten anlayış, dogmatizm
köklü aile22:18:47
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
Bent22:18:41
Bağ, rabıt
Bile22:18:38
Birlikte
fototaksi22:18:36
bk. fototaktizm
aylandız22:18:34
Sedef otugillerden, Avrupa"ya Çin"den getirilmiş, kısa zamanda yetişip boy attığı için bir gölge ağacı olarak dikilen, kötü kokan bir ağaç, kokar ağaç (Ailanthus glandulosa)
kuvars22:18:20
Billûrlaşmış silisin doğada çok yaygın bir türü
evrim22:18:10
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
çatana22:18:03
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
asa22:17:40
Bazı ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sembolü olarak, törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek