pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

koşul12:44:44
Şart
hep birden12:44:33
Toplu olarak
aksakal12:44:10
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
EMEK12:44:10
Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
bazar12:44:00
Çarşı, pazar
oğulcuk12:43:58
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
etanol12:43:55
bk. alkol
kalak12:43:51
Burun, burun ucu
fedai12:43:44
Bir ülkü uğruna tehlikeli işlere girişerek canını esirgemeyen kimse, serdengeçti
pusmak12:43:38
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
yarlık12:43:32
Hükümdar buyruğu, ferman
fikir12:43:18
Düşünce, mülâhaza, mütalâa
fütüvvet12:42:42
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
şeker fasulyesi12:42:13
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
Sanatçı12:41:57
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
yüzde12:41:37
Herhangi bir işte aracı olan kimseye, görevinin karşılığı olarak, yüzde hesabına göre verilen ücret, yüzdelik
değişme12:41:30
Değişmek işi
ak sülümen12:41:10
Cıva ile klorun birleşimi olan, çok zehirli, beyaz bir toz, süblime, sülümen
MARAL12:40:57
Dişi geyik, meral
mühlet vermek12:40:53
(bir iş veya borç için) belirli bir süre tanımak
terslik12:40:53
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
keski12:40:42
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
hidayet12:40:28
Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu
ajanda12:40:18
Unutulmaması için gerekli notları yazmaya yarayan takvimli defter, andaç
ordubozan12:40:14
Mızıkçı, dönek, oyunbozan
Kuzey12:39:51
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
hapşırık12:38:54
Aksırık
Yalan12:38:45
Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz, kıtır
keşke12:38:23
Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek "ne olurdu" gibi özlem veya pişmanlık anlatır, keşki
başkan vekili12:38:09
Başkanın işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse
kantaron12:37:40
Kızıl kantarongillerden, hekimlikte kullanılan, sarı çiçekli, acı köklü, küçük bir bitki (Gentiana lutca)
ön alım hakkı12:37:30
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
çok geçmeden12:37:27
kısa bir süre sonra
MERDİVEN12:37:22
Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi
tasarruflu12:37:18
Parasını ölçülü, dikkatli harcayan
yanlış12:37:18
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
tatsız12:37:17
Tadı iyi olmayan, lezzetsiz
infilâk12:36:56
Güçlü bir biçimde patlama
kesene12:36:47
Sözleşme, yazılı anlaşma
Ecir12:36:44
Sevap
musevi12:36:42
Musa Peygamberin dininden olan kimse
emir subayı12:36:08
Yüksek rütbeli komutanların emrine verilmiş subay
boy bos12:35:52
Vücudun yapısı bakımından biçimi
amudufıkarî12:35:09
Omurga kemiği, bel kemiği
bel bağı12:34:36
Bel kemeri
şase12:34:28
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
İlgisiz12:34:15
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
üzerine12:34:05
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
kamuoyu12:34:00
Bir sorun üzerine halkın genel düşüncesi, halk oyu, amme efkârı, efkârıumumiye
ingin12:33:58
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
Süreli12:33:56
Belirli aralıklarla yapılan, çıkan, mevkut, periyodik
sürgü12:33:54
Kapının kapanması için arkasına yatay olarak yerleştirilen demir veya ağaç kol, tırkaz, sürme
parlamak12:33:47
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
firkat12:33:45
Ayrılış, ayrılık
dörtgen12:33:45
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
ANALİZ ETMEK12:33:36
Çözümlemek, tahlil etmek
iltica12:33:29
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
üçgen12:33:12
Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles
ALKOL12:32:51
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
hentbol12:32:43
Yedişer kişilik iki takımın topu elden ele geçirerek veya sürerek gol atmaları esasına dayanan bir spor türü, el topu
şuurlu12:32:24
Bilinçli
hatır12:32:23
Düşünme, akılda tutma, hafıza, zihin, akıl
fanfar12:32:06
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
nekbet12:31:57
Şanssızlık, talihsizlik
durağan12:31:37
Yerini değiştirmeyen, yerli, hareketsiz, sabit
nasip12:31:32
Birinin payına düşen şey
hiç değilse (veya hiç olmazsa)12:31:25
önemli olmasa bile, başka bir şey olmasa bile
pizzicato12:31:19
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
akıbet12:30:56
(bir iş veya durum için) Son, sonuç
hırslı12:30:24
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
kaslı12:29:57
Kasları gelişmiş olan, adaleli
havsala12:29:48
Kuş kursağı
taahhüt12:29:39
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
boyunduruk12:29:21
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
satir12:29:19
Yergi
hindiba12:29:02
Birleşikgillerden, yaprakları haşlanarak salata gibi yenebilen birkaç yıllık otsu bir bitki, güneğik (Cichorium endivia)
mevzi12:28:47
Yer, mahal
çapar12:28:16
Postacı, ulak
Kışır12:28:09
Kabuk
orkide12:28:09
Salepgillerden, çiçeklerinin güzelliği dolayısıyla camlıklarda yetiştirilen birtakım bitki türlerinin ortak adı
Kainat12:27:59
Evren
ayaklık12:27:59
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
Sümbül12:27:48
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
ipçik12:27:47
Bitkilerin erkek organlarında başçığı çiçeğe bağlayan ince sap
mezarlık12:27:44
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
zıhlama12:27:44
Zıhlamak işi veya durumu
kararsızlık12:27:43
Kararsız olma durumu, tereddüt
yükseltme12:27:32
Yükseltmek işi
yazım12:27:28
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
alıkonulma12:27:27
Alıkonulmak işi
istibdat12:27:15
Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm
istenççilik12:27:10
Akla ve bilmeye değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradiye, volontarizm
Saydamlık12:27:09
Saydam olma durumu, şeffaflık
kamutay12:27:07
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Türkiye Büyük Millet Meclisinin genel kurulu
ÜSTSUBAY12:26:58
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
hüküm12:26:31
Yargı
toplu12:26:27
Topu olan
yakı12:26:24
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
aklı başında12:26:24
sürekli akıllı davranan
vikaye12:26:19
Koruma, esirgeme, gözetme
itme12:26:17
İtmek işi
gittikçe12:26:09
Zaman ilerledikçe, gitgide, giderek
güçlendirme12:25:27
Güçlendirmek işi
süsleme12:25:25
Süslemek işi, bezeme, tezyin
etraf12:25:17
Yanlar, taraflar
uyuzlaşma12:25:05
Uyuzlaşmak işi
boş inanç12:24:57
Kaynakları bilimsel ve dinî temele dayanmayan, dar, biçimci inanma, batıl itikat
SEKTE12:23:48
Durma, kesentiye uğrama, kesilme, durgu
nihale12:23:33
Sofrada kullanılan sahan altlığı
nefret12:23:19
Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu
ILGIM12:23:09
Çölde, uzaktan su gibi görünen ışık yanıltmacı, yalgın, pusarık, serap
gereç12:22:58
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
değnek12:22:50
Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa
hami12:22:33
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
gözü açık12:22:26
Uyanık, becerikli
iç mimar12:22:18
Bir yapının içini süsleyen, düzenleyen ve döşeyen sanatçı, dekoratör
Koruma12:22:18
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
sıla12:22:17
Bir süre ayrı kaldığı bir yere veya yakınlarına kavuşmak
cuma12:22:16
Haftanın altıncı günü, perşembe ile cumartesi arasındaki gün
burhan12:22:16
Kanıt
durdurma12:22:10
Durdurmak işi
Hükümlü12:22:02
Ceza hükmü verilmiş olan, mahkûm
sekreter12:22:02
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
Savaşçı12:21:49
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
esenlemek12:21:47
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
görmemişlik12:21:47
Görmemiş olma durumu veya görmemişçe davranış
çevgen12:21:44
Değnek
termos12:21:36
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
ölü yıkayıcı12:21:31
Dinî kurallara göre, ölüyü kefenlenmeden veya gömülmeden önce yıkayan kimse
yukaç12:21:16
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı