pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

karnaval maskesi09:43:24
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
uzay üssü09:43:24
Uzay istasyonu
satranç takımı09:43:23
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
şehzade09:43:21
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
enenme09:43:20
Enenmek işi
uhrevi09:43:19
Öbür dünya ile ilgili, ahret ile ilgili
dörtgen09:43:17
Dört kenarı olan çokgen, dört kenar
uyuzlaşma09:43:17
Uyuzlaşmak işi
İFLAS09:43:16
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, batkı
Fakir09:43:15
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
kalça09:43:15
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
tutsak09:43:15
Savaşta ele geçen düşman, esir
briç09:43:13
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
tulyum09:43:12
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
bedavadan09:43:11
Bedava olarak
yapım evi09:43:11
Ham maddeleri işleyerek piyasaya çıkacak duruma getiren iş yeri, imalâthane
Latif09:43:09
Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan
Latin09:43:08
İtalya"da Lâtium bölgesi halkından olan kimse
tendürüst09:43:05
Dinç, sağlam
tekit09:43:03
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
gürgen09:43:00
Gürgengillerden, Karadeniz kıyılarındaki ormanlarımızda çok yetişen, kerestesi beğenilen bir ağaç (Carpinus betulus)
taş yuvarı09:42:58
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
uluslar arası09:42:56
Çeşitli milletler arasında yapılan; milletler arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletler arası, beynelmilel, enternasyonal
HİZİP09:42:54
Bölük, kısım
süheyl09:42:53
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
İFFET09:42:52
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
filoloji09:42:50
Dili ve yazılı belgeleri dil ve tarih açısından inceleme
mizaç09:42:49
Huy, yaradılış, tabiat
söndürme09:42:48
Söndürmek işi
hâkim olmak09:42:46
buyruğunu yürütmek, egemenliğini sürdürmek
mÜjde09:42:45
Sevindirici haber, muştu
sonuçlamak09:42:45
Sonuç vermek; yol açmak
beceriksiz09:42:44
Becerisi olmayan, usta olmayan
takınak09:42:43
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
sağbeğeni09:42:42
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
saçak09:42:40
Bazı giyim eşyalarında veya döşemeliklerde kumaş kenarlarına dikilen süslü iplikten püskül
ferç09:42:40
Dişi canlılarda üreme organının dış bölümü, vulva
ilintileme09:42:39
İlintilemek işi veya durumu
su tavuğugiller09:42:36
Bataklık ve su kıyılarında yaşayan, gagaları yandan basık, kanat ve kuyrukları kısa olan, su tavuğu, su yelvesi türlerini içine alan bir familya
sami09:42:36
Hz. Nuh"un oğlu Sam"dan türediklerine inanılan beyaz ırkın Arapça, Asurca, İbranca ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kol
ÖZ09:42:35
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
ilerleme09:42:33
İlerlemek işi
Metal bilimi09:42:30
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
Lanet09:42:29
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
yükün09:42:28
İyon
müstacel09:42:28
Acele yapılması gereken, ivedi, evgin
fotokopi09:42:27
Tıpkıçekim, eşçekim
orta saha09:42:25
Futbol, hentbol vb. oyunlarda topun oynandığı sahanın orta bölümü
Tıpatıp09:42:23
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
meyilli09:42:20
Bir yana eğimi olan, eğik
muzır09:42:20
Sağlığı bozan, zararı dokunan, zararlı
akla yatkın09:42:17
uygun, akıllıca, makul
mor ötesi09:42:17
Gözle görülmeyen, dalga boyları yaklaşık 4000 angströmle 200 angström arasında olan, mor ışının ötesinde yer alan, yapay olarak da elde edilip tıpta kullanılan bir ışınım, ültraviyole
merkezkaç09:42:15
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
pozitif elektrik09:42:14
Cam çubuğunun bir kumaşa sürtünmesi sonucu oluşan, artı (+) işaretiyle gösterilen elektrik
YERGİ09:42:13
Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya bir göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, taşlama, hicviye, hiciv, satir
yurttaş09:42:10
Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri, vatandaş
maden gazı09:42:10
Madende oluşan gaz
mürekkep balığı09:42:09
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
pamuk elması09:42:05
Pamuk telleri ve tohumla dolu bir kapsülden oluşan pamuk bitkisinin meyvesi
lähza09:42:05
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
verdi09:42:05
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
verit09:42:03
Siyah kan damarı, toplardamar
küme bulut09:42:03
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
vergi09:42:02
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
RÜTBESİZ09:42:00
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
verim09:42:00
Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyin verdiği sonuç veya bu sonucun niceliği, mahsul, randıman
terk etmek09:42:00
bırakmak, ayrılmak
korunga09:42:00
Yabanî yonca, tirfil
şehvet09:41:56
Cinsel istek, kösnü
kat yuvarı09:41:55
Yer atmosferinin 10-60 km yükseklikleri arasında kalan katmanı, stratosfer
itibarlı09:41:54
İtibarı, değeri olan, saygın
kasırga09:41:54
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
menşe09:41:53
Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak, sebep
SAVAT09:41:52
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
rekaket09:41:51
Kekemelik, pepemelik
karşı sav09:41:50
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
ÇAM09:41:50
Çamgillerin örnek bitkisi olan ve yurdumuzda birçok türü yetişen bir orman ağacı (Pinus)
karnından konuşan09:41:48
bk. vantrilok
Sarı09:41:45
Güneş ışığının ayrışma tayfında yeşil ile portakal rengi arasında olan renk, altının rengi
vezin09:41:43
Tartı
kakırtı09:41:43
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
parça parça09:41:41
Parçalanmış bir durumda, lime lime
SAYRI09:41:40
Hasta
istifade etmek09:41:38
yararlanmak
Ferah09:41:37
Bol, geniş
mersin balığı09:41:36
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
istiare09:41:35
Ödünç, borç veya eğreti alma, ödünçleme, metafor
havlı09:41:35
Havı olan
imtihan etmek09:41:32
bilgi derecesini ölçmek
saat dairesi09:41:29
Bir yıldızdan ve göğün kutuplarından geçen büyük daire
inileme09:41:28
İnilemek işi
nadiren09:41:26
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
arkeoloji09:41:25
Tarih öncesi ve eski çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim, kazı bilimi
ilânihaye09:41:25
Sonsuza kadar
sorunsal09:41:23
Çözümü belli olmayan
Baç09:41:21
Osmanlı İmparatorluğunda gümrük vergisi
patent09:41:19
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
aylaklık09:41:17
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
Maraz09:41:15
Hastalık, illet
Maral09:41:14
Dişi geyik, meral
Maron09:41:12
Kestane rengi
türk09:41:10
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse
güvercin09:41:09
Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türleri bulunan, yemle beslenen kuş (Columba)
tüze09:41:08
Hukuk
patika09:41:07
Keçi yolu, çığır
SÖZLEŞME09:41:04
Sözleşmek işi
tuhafiyeci09:41:03
Tuhafiye satan kimse
yaşam felsefesi09:41:01
Hayat felsefesi
Öteki09:41:00
Bilinenden, sözü edilenden ayrı, öbür
Başarı09:40:59
Başarmak işi veya başarılan iş, muvaffakıyet
haykırış09:40:55
Haykırmak işi veya biçimi
güneş tutulması09:40:53
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
kriminoloji09:40:53
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
frengi09:40:51
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
İkram09:40:50
Konuğu ağırlama
demagoji09:40:49
Bir kimsenin veya grubun duygularını kamçılayarak, gerçek dışı sözler söyleyerek onları kazanmaya çalışma, halk avcılığı
gülünç09:40:49
Alayı üzerine çeken, eğlence konusu olan, güldürücü, tuhaf, komik
hanende09:40:46
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
melce09:40:46
Sığınak, barınak
gemi enkazı09:40:44
Batmış veya hasara uğramış gemiden arta kalanlar
dışkı09:40:37
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
ZONA09:40:35
Deride, sinirler boyunca, özellikle gövde, bacak ve yüzde birtakım ağrılı fiskelerin dökülmesiyle beliren, mikroplu bir hastalık
toprak rengi09:40:35
Sarı veya yeşile çalan toprağın rengi
düzenleme09:40:35
Düzenlemek işi
Karışık09:40:34
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
düzenek09:40:32
Mekanizma
Dövme09:40:31
Dövmek işi
sekizli09:40:28
Kendinde sekiz sayısı bulunan
katabolizma09:40:27
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama