pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

pey akçesi10:01:38
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
Önem10:01:35
Bir şeyin nitelik veya nicelik bakımından değeri olma durmu, ehemmiyet
Feribot10:01:18
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
yöresel10:01:17
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Kıyı10:01:07
Kara ile suyun birleştiği yer
dört bir taraf (veya yan)10:00:56
her yan, bütün çevre
laz10:00:53
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
yanlış10:00:48
Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata
GÖRÜNMEZ10:00:47
Görünmeyen, beklenmeyen
Deniz mili10:00:44
1852 m olan uzunluk ölçüsü birimi
PEKSİMET10:00:44
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
arabozan10:00:36
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
akvarel10:00:33
Sulu boya resim
söyleme10:00:30
Söylemek işi
brıçka10:00:16
Üstü kapalı, kışın kızak olarak kullanılan tek atlı, yaylı hafif araba
soğan çiçeği10:00:16
Fulya
Bataklık10:00:06
Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge
İtibar09:59:49
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
UĞURLUK09:59:45
Maskot
dergâh09:59:44
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve törenler yaptıkları yer, tekke
Sal09:59:40
Birçok kalın direk yan yana bağlanarak yapılan, düz ve korkuluksuz deniz veya ırmak taşıtı
gökyüzü09:59:39
Göğün görünen yüzeyi, sema
Kötü09:59:36
(nesneler için) İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, fena, iyi karşıtı
cakalı09:59:33
Cakası olan, caka ile yapılan, gösterişli
Yanıt09:59:33
Cevap
KANIT09:59:31
Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanı verici belge, delil
mükemmellik09:59:31
Eksiksiz, kusursuz, tam, yetkin olma
yönerge09:59:25
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
yanardağ püskürmesi09:59:22
Yanardağın lâv çıkarmaya başlaması
kudret narı09:59:21
Sarı çiçekli, parçalı yapraklı, tırmanıcı ve bir yıllık otsu bir bitki (Momordica charantia)
Şia09:59:21
İslâmiyette Hz. Ali"ye yandaş olanlar
işlem09:59:20
Bir işi sonuçlandırmak için yapılan iş veya uygulamaların hepsi, muamele
duvar09:59:20
Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran taş, tuğla vb. gereçlerden yapılan veya örülen dikey düzlem
cambazlık09:59:15
Cambazın işi veya mesleği, akrobatlık, akrobasi
iskele kelepçesi09:59:15
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
ürolog09:59:11
İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci
çekicilik09:59:05
Çekici olma durumu, cazibe
higrofil09:58:53
Nemcil
ıssız09:58:53
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
alelıtlak09:58:49
Genel olarak
sıtma bilimi09:58:42
Sıtma asalaklarını, sıtma sivrisineklerini, sıtma türlerini ve sıtmayla savaşı inceleyen asalak bilimi dalı
yığma09:58:41
Yığmak işi
KIraat etmek09:58:40
okumak
Düş09:58:39
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
berat09:58:39
Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent
mihanikî09:58:36
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
leziz09:58:35
Tadı güzel, lezzetli
idrar09:58:35
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
Görelilik09:58:32
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
irtica09:58:31
Gericilik
HAİNLİK09:58:31
Hain olma durumu veya haince davranış
öğle09:58:30
Gün ortası
ensesi kalın09:58:26
Güçlü, istediğini yapabilen, sözü geçer (kimse)
tarif09:58:25
Tanım
yönelme durumu09:58:21
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
hesap cetveli09:58:18
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
pepe09:58:18
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
yer mantarı09:58:16
bk. domalan
cadde09:58:14
Şehir içinde ana yol
taşıyıcı09:58:11
Taşıma işini yapan (kimse veya şey)
halsiz09:58:08
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
sergi evi09:58:07
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
Say09:58:06
Çalışma, emek
şölen09:58:05
Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, ziyafet
LOGARİTMA09:58:00
Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulunan bir yol; biri geometrik, öbürü aritmetik olarak kurulan iki sayı dizisinden aritmetik olanın her sayısı, karşılaştığı geometrik sayının logaritmasıdır
yerine getirmek09:58:00
istenileni, gerekeni yapmak
görülmemiş09:57:59
O güne kadar karşılaşılmamış, şaşılacak nitelikte olan
Eksiklik09:57:35
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
yaratıcılık09:57:34
Yaratma yeteneği
lokma09:57:25
Ağza bir defada alınıp götürülen yiyecek parçası, sokum
yardımsever09:57:20
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
izah etmek09:57:19
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
soluk borusu09:57:18
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
acemi çaylak09:57:14
Tecrübesiz, toy, beceriksiz
forsa09:57:13
Gemilerde kürek çeken tutsak veya hükümlü kimse
kaurit tutkalı09:57:10
Üre
ufak09:57:09
Boyutları olağandan küçük
Sos09:57:09
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
olası09:57:01
Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel, mümkün
süslemek09:56:53
Söz oyunlarıyla güzelleştirmek
Mum09:56:43
Bir fitilin üzerine erimiş bal mumu, iç yağı, stearik asit veya parafin dökülüp genellikle silindir biçiminde dondurulan ince, uzun ışık aracı
YERSİZ YURTSUZ09:56:39
Barınacak yeri olmayan
kaybolmak09:56:26
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
palandöken09:56:25
Taşlık yokuş
eş anlamlı09:56:25
Anlamları aynı veya birbirine çok yakın olan (kelimeler), anlamdaş, müteradif, sinonim
güvenirlik09:56:24
Güvenilme durumu, güvenilir olma durumu
feragat09:55:59
Hakkından kendi isteğiyle vazgeçme
tun09:55:59
Gizli yer, köşe bucak
eczacılık09:55:56
İlâçların hazırlanmasıyla uğraşan uygulamalı bilim
çağırmak09:55:52
Binmek için bir araç istemek
orijin09:55:51
Soy sop
töre bilimi09:55:49
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
eşit09:55:46
Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şeyler), müsavî
Ruh bilimi09:55:45
Duyum, heyecan, düşünme gibi olguları ve bunların yasalarını inceleyen bilim, ruhiyat, psikoloji
fan09:55:44
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
şov09:55:42
Genellikle şarkı, dans gibi eğlendirici nitelikteki gösteri
çay demlemek09:55:42
bk. demlemek
uzun boylu09:55:40
Boyu uzun olan
Peçe09:55:37
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
Romen09:55:31
Roma halkından olan kimse
duyum yitimi09:55:27
bk. anestezi
gevşeklik09:55:21
Gevşek olma durumu
mareşal09:55:20
En yüksek askerî unvan; bu unvanı taşıyan asker, müşir
alfabetik katalog09:55:17
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
odak09:55:15
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
OBJEKTİF09:55:14
Nesnel, afakî
gözleme09:55:12
Gözlemek işi, tarassut
çepeçevre09:55:11
Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı
Büyüklük hastalığı09:55:10
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
tragedya09:55:03
Trajedi
okur09:55:02
Okuyan kimse, okuyucu, kari
ilerleyiş09:55:02
İlerlemek işi veya biçimi
BASİRET09:55:01
Doğru görüş, uzağı görüş, seziş, uyanıklık, anlayış, kavrayış, dikkat, sağgörü
tenafür09:55:00
Kakışma, kakofoni
strüktüralizm09:54:56
Yapısalcılık
kâfi gelmek09:54:51
yetmek, yetişmek
Süspansiyon09:54:45
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu
nafaka09:54:40
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
meşhur09:54:39
Ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen, angın
yazışma09:54:34
Yazışmak işi
etkinleştirme09:54:30
Etkinleştirmek işi
zırnık09:54:30
Arsenik
parafin09:54:24
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
Müteveffa09:54:20
(insan için) Ölmüş, ölü
TEPİ09:54:20
Bir iş yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek
Çadır09:54:14
Keçe, deri, kıl dokuma veya sık dokunmuş kalın bezden yapılarak direklerle tutturulan, taşınabilir barınak, çerge, oba, otağ
VÜCUT ISISI09:54:04
Vücutta olması gereken normal ısı
müşavere09:53:59
Danışma, danış
mürekkep balığı09:53:57
Kafadan bacaklılardan, ılıman ve sıcak denizlerde yaşayan, eti yenen, kendini korumak için siyah renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran bir yumuşakça, supya (Sepia officinalis)
sabit olmak09:53:55
bir şeyin varlığı, gerçekliği kesin olarak belli olmak