pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

pey akçesi08:11:32
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
secde08:11:27
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
gazino08:11:04
Yemek yenilen, gösteri izlenen, bazen oyun sergilenen eğlence yeri
objektif08:11:04
Nesnel, afakî
sınır ötesi08:11:03
Ülke sınırlarının dışı
SİKLON08:11:01
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
uygunluk08:10:57
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
müsvedde08:10:35
Yazı taslağı, karalama
Vantilatör08:10:21
Kapalı bir yerin sıcak ve durgun havasını dalgalandırarak esinti sağlayan veya böyle bir ortama temiz hava üfleyen alet
aydınlatma08:10:20
Aydınlatmak işi
çavuş kuşu08:10:18
Çavuş kuşugillerden, uzun yay biçimli gagalı, güvercinden küçük, başı sorguçlu, kısa kanatlı bir kuş, ibibik, hüthüt (Upopa epops)
SUSAM08:10:10
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
karaktersizlik08:10:06
Güvenilir karakteri olmama durumu
önel08:10:06
Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre, mehil
barata08:09:55
Osmanlı sarayında genel olarak bostancıların, baltacı ve kapıcıların giydikleri, kırmızı çuhadan yapılmış, ucu kıvrık, uzunca başlık
Bodur08:09:52
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
uyurgezerlik08:09:42
Uyurgezer olma durumu
damacı08:09:35
Dama oyuncusu
matematikçi08:09:33
Matematikle uğraşan kimse, riyaziyeci
nahoş08:09:29
Hoş olmayan, hoşa gitmeyen, kötü, çirkin
örtü08:09:24
Örtmek için kullanılan şey
ESKİ08:09:18
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
zaman08:09:11
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
sebatsız08:08:59
Sebat etmeyen
inhina08:08:53
Eğrilme, bükülme
Şikar08:08:49
Av
minnettarlık08:08:49
Minnettar olma durumu, şükran
aşı boyası08:08:39
İçine karışan demir hidroksit miktarına göre pas sarısı, kızıl veya koyu esmer renk almış gevrek kil
sine08:08:37
Göğüs
Pik08:08:32
Dökme demir, font
tariz08:08:25
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
meclis08:08:04
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
Sınır boyu08:08:03
Ülke sınırları
atıcı08:07:57
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
ellik08:07:56
Eldiven
hamam08:07:54
Yıkanılacak yer, yunak, ısı dam
satranç taşı08:07:52
Satrançta kullanılan taşlardan her biri
kılavuz08:07:46
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
Yücelme08:07:41
Yücelmek işi, itilâ
birbiri08:07:40
Karşılıklı olarak biri ötekini, öteki de onu
beraat etmek08:07:40
aklanmak, temize çıkmak
esenlik08:07:35
Esen olma durumu, sağlık, afiyet, sıhhat, selâmet
meme08:07:29
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
süs bitkisi08:07:26
Yerleşim bölgesinde iç ve dış dekorasyonu sağlayan bitki
Erbaş08:07:26
İhtiyaçları devletçe karşılanan onbaşı ve çavuş rütbesindeki asker
sözünün eri olmak08:07:15
verdiği sözü ne olursa olsun yerine getiren bir kişi olmak
dümen bedeni08:07:14
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
bark08:07:12
bk. ev bark
BAZUKA08:07:05
Roketatar
salepgiller08:07:05
Güzel çiçekli, vanilya, orkide, venüsçarığı, salep gibi bitkileri kapsayan, tek çenelilerden bir familya
Kaçma08:06:58
Kaçmak işi, firar
Kürek08:06:50
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
payda08:06:47
Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı, mahreç; payda, payın altına yazılarak yatık bir çizgi ile ondan ayrılır
CEYLAN08:06:41
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
kaktüs08:06:37
Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas çiçeği (Cactus)
Mitos08:06:36
bk. mit
DOGMA08:06:34
Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas
adam değilim08:06:23
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
Ünite08:06:19
Birlik, birleşmiş olma durumu
palto08:06:11
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
boks08:06:00
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
ravent08:05:58
Karabuğdaygillerden, 1-2 m yükseklikte, büyük yapraklı, beyaz çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Rheum officinale)
MİHANİKİ08:05:58
Düşünmeden, ölçülerek değil de yalnızca alışkanlığın verdiği kolaylıkla veya yalnız kasların hareketiyle yapılan (iş, hareket vb.), mekanik
HAZANDİDE08:05:53
Görmüş, geçirmiş
Tanım08:05:38
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
Tutanak08:05:35
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
yediveren08:05:21
Yılda birkaç kez meyve veren veya çiçek açan (asma, gül vb)
İl08:05:16
Merkezî yönetimin, coğrafya durumuna, ekonomik şartlara, kamu hizmetlerinin gereklerine göre, ülke üzerinde yayılmış, bir vali yönetimindeki en önemli bölümü, vilâyet
Fare08:05:09
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
uğursuz08:05:04
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
içe kapanıklık08:05:02
İçe kapanık olma durumu
samanlık08:05:00
Saman saklanan yer
sütanne08:04:46
bk. sütana
erdemli08:04:43
Erdemi olan, faziletli
zorluk08:04:26
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
gömü08:04:25
Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define
k, K08:04:17
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
jaluzi08:04:15
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
bağsız08:04:14
Bağı bulunmayan
semavi08:04:09
Gökle ilgili, göğe ilişkin
Müstear08:04:02
Eğreti olarak alınmış, takma
Sayı08:04:01
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
papağan08:03:54
Papağangillerden olan kuşlara verilen ad
imame08:03:54
Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça
abdülleziz08:03:46
Akdeniz bölgesinde ve Afrika"da yetişen çok yıllık ve otsu bir bitki (Cyperus esculentus)
Font08:03:44
Dökme demir, pik (I)
sıralaç08:03:40
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, klâsör
kuru pasta08:03:35
Tuzlu veya tatlı, kremasız çörek
Tümsekli08:03:31
Tümseği olan
alt alta08:03:24
Birbirinin altında olarak
tıklım tıklım08:03:20
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
İtap08:03:18
Paylama, azarlama
alfabetik08:03:07
Alfabe sırasına göre dizilmiş
ÇAP08:03:04
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
GAYRI08:03:03
Artık, bundan böyle
Allah Allah!08:02:48
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
benekli08:02:41
Ufak lekeleri bulunan
ötleği08:02:31
Bir cins kartal
bardacık08:02:30
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
Amansız08:02:27
Aman vermez, hiç acımayan, cana kıyıcı
iribaş08:02:21
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
dadacı08:02:12
Dadacılık akımına bağlı sanatçı, dadaist
nafile08:01:55
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
boş yere08:01:53
Boşuna
arzuhâlci08:01:46
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
d08:01:42
Döteryum"un kısaltması
yaman08:01:42
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
Psikolojik08:01:36
Ruh bilimsel, ruh bilimi ile ilgili
BARINAK08:01:34
Barınılacak yer, melce
fenalık08:01:24
Kötülük, şer
nakit08:01:17
Para, akçe
güre08:01:16
Çiftleşmek isteyen kısrak veya dişi eşek
sinara08:01:09
Büyük zoka
tıpatıp08:01:02
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
Engelli08:01:01
Engeli olan, mânialı
Abraş08:00:56
Alaca benekli
lâf cambazı08:00:46
Etkileyici ve kandırıcı söz söyleyebilen kimse
bilindik08:00:42
Bilinen
Dünya alem08:00:34
Herkes, bütün insanlar
güz08:00:25
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
tasarruf etmek08:00:24
bir malın sahibi olmak; onu istediği gibi kullanmak
film08:00:20
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
dolap08:00:14
Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine eşya konulan, kapaklı mobilya
ameliye08:00:13
Yapılan iş, işlem
yaşam öyküsü08:00:08
Hayat hikâyesi
Egemenlik08:00:03
Egemen olma durumu
takım erki08:00:00
Oligarşi
Özürlü07:59:58
Özrü olan
mesken07:59:53
Konut, ikametgâh
döllenme07:59:52
Erkek gametle dişi gametin kaynaşmasıyla yumurtacığın embriyon durumuna gelmesi, aşılanma, ilkah