pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

lafız08:56:44
Söz, kelime
BERE08:56:43
Vurma ve incitme sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük
ışınım08:56:43
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
beddua etmek08:56:42
ilenmek, intizar etmek
kemikli08:56:41
Kemiği olan veya çok kemiği olan
ödün vermek08:56:40
ödünle uzlaşma sağlamak
kaya hanisi08:56:39
Lahos
TEMLİK08:56:39
Mülk olarak verme
GERÇEKÇİLİK08:56:38
Gerçekçi tutum ve davranış, realizm
tane08:56:37
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
peş08:56:36
Arka
İlk Çağ08:56:36
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
müzik bilimi08:56:35
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
oyun yazarlığı08:56:34
Oyun yazma işi
Söz arasında08:56:32
konuşma sırasında
yer elması08:56:32
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
bölüm08:56:30
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
cımbız08:56:29
Kıl gibi ince şeyleri tutmak veya çekmek için kullanılan küçük maşa
Tavsiye08:56:28
Öğütleme, yol gösterme
kakmacılık08:56:28
Kakmacı olma durumu
Yemiş08:56:27
Bitkilerde, döllenme sonunda çiçeği meyve yapraklarından oluşan ve tohumu taşıyan organ, meyve
Şahit08:56:26
Tanık
Bahçe08:56:24
Sebze yetiştirilen yer, bostan
yazıklar olsun08:56:23
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
hariç08:56:22
Dış, dışarı
alev kırmızısı08:56:22
Alev rengi
melânkolik08:56:21
Kara sevdaya tutulmuş, kara sevdalı
üstü kapalı08:56:21
Açık ve kesin kelimeler kullanmadan
saydam08:56:20
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
firar08:56:20
Kaçma, kurtulma
kâğıt08:56:19
Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel maddelerden yapılan, yazı yazmaya, basmaya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak
nazik08:56:18
Başkalarına karşı saygılı davranan
kanık08:56:17
Elindekinden hoşnut olan, azla yetinen, yetingen, kanaatkâr
CEYLAN08:56:16
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
say08:56:16
Çalışma, emek
ıssız08:56:15
Kimse bulunmayan veya az kimse bulunan, tenha
seyyar satıcı08:56:14
Belli bir satış yerinde çalışmayan, tüketicinin bulunduğu yere giderek malını satışa sunan kimse
Kadın hastalıkları08:56:13
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
halâ08:56:12
Babanın kız kardeşi
bravo08:56:11
Aferin, yaşa!
aldırış etmemek08:56:10
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
kalıntı08:56:09
Artıp kalan şey, bakiye
İç işleri08:56:09
Bir ülkede iç işleri bakanlığının sorumluluğundaki işler
Aydınlık08:56:08
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
papara08:56:06
Ekmek, peynir ve et suyu veya süt ile yapılan bir tür yemek
Yaşama08:56:04
Yaşamak işi
peçe08:56:03
Eskiden ülkemizde, bu gün bazı ülkelerde kadınların sokakta yüzlerine örttükleri ince siyah örtü, nikap
İLHAM08:56:02
Esin
oy birliği08:56:01
Bir toplantıda oylamaya katılan bütün üyelerin aynı yönde oy kullanması
ıska08:56:00
Boşa çıkarma, rast getirememe
ayaklanmak08:55:59
(hasta için) Yürüyebilir duruma gelmek
öykünme08:55:58
Öykünmek işi, taklit
KAYIN BİRADER08:55:57
Kayın (II)
hesap etmek08:55:56
bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak
tuğrakeş08:55:56
Osmanlı İmparatorluğunda ferman, berat ve başka resmî belgelere tuğra çekmekle görevli kimse
nazım birimi08:55:55
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
mazeret08:55:53
Kendini veya başka birini özürlü göstermek için ileri sürülen sebep, özür
tatbikî08:55:52
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
Kaplama08:55:50
Kaplamak işi
temize çıkarmak (veya çıkartmak)08:55:48
bir suçlamadan kurtarmak, aklandırmak
dış yüz08:55:46
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
iyi hal08:55:45
Bir kimsenin yaşayışında kötü ve sakıncalı bir durum olmama hâli, hüsnühâl
tavus08:55:45
Sülüngillerden, erkeğinin tüyleri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş (Pavo)
ulaşım08:55:44
Ulaşmak işi
vardiya08:55:43
Gemilerde beklenen nöbet
Göktürk08:55:42
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
Yaratıcı08:55:42
Yaratma yeteneği olan
tahttan indirmek08:55:42
hükümdarlığına son vermek
asabî08:55:41
Sinirli
tümsek08:55:41
Küçük tepe
TAKRİR08:55:40
Yerleştirme, yerleştirilme
hemen hemen08:55:39
Nerede ise, az zaman sonra
yalan dolan08:55:38
Gerçek olmayan birçok söz
statolit08:55:37
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
fırtına kuşu08:55:36
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
aşağı08:55:36
Bir şeyin alt bölümü
hür08:55:35
Özgür
küçücük08:55:33
Çok küçük
anonim şirket08:55:32
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
metal08:55:31
Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde, maden
İterbiyum08:55:30
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
su kayağı08:55:28
Su üzerinde yapılan kayık sporu
JÜT08:55:28
Ihlamurgillerden, Hindistan ve Bangladeş"te yetişen, ip ve çuval yapımında kullanılan, liflerinden yararlanılan bir bitki (Corchorus capsularis)
kadın08:55:27
Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı
Yazgıcı08:55:26
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
tarafa olmak (veya çıkmak)08:55:24
birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek
Son deyiş08:55:24
Bazı edebî eserlerde yer alan son söz niteliğindeki bölüm, hatime
her08:55:23
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
Sofa08:55:20
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
ban08:55:19
Osmanlı İmparatorluğu döneminde Macaristan ve Hırvatistan"da sancak beylerine ve küçük prenslere verilen unvan
ÜMİT ETMEK08:55:17
ummak, beklemek
sümsük08:55:16
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
DAVRANIŞ08:55:15
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
ölçülü08:55:13
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
SINIF08:55:12
Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri
SAĞLIKLI08:55:10
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
asma kilit08:55:08
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
yer yuvarlağı08:55:07
Üstünde yaşadığımız gök cismi
dük08:55:06
Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı
geçici08:55:04
Çok sürmeyen
Doğalcılık08:55:02
Gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını amaçlayan sanat akımı, natüralizm
galyum08:55:02
Çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran, yoğunluğu 5,9, atom ağırlığı 69,72 olan, 29,8 C° de eriyen element. Kısaltması Ga
şat08:55:01
Sığ sularda ağır yükleri taşımak için kullanılan, altı düz bir çeşit tekne
çotuk08:54:59
Dışarda kalmış ağaç kökü
tümel08:54:57
Belli bir sınıfa bağlı bireylerin hepsini içine alan; bütün kapsamıyla alınmış olan (önerme).Bir önermenin tümelliği "bütün" veya "her" kelimesiyle gösterilir, küllî
doğaçlama tiyatro08:54:56
İçten geldiği gibi, irticalen gerçekleştirilen oyun
kazan08:54:56
Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarar büyük, derin ve kulplu kap
dirim kurgu08:54:55
Canlılar dünyasını özellikle beynin çalışmasını taklit eden elektronik aletlerden yararlanmayı konu edinen bilim dalı, biyonik
malî yıl08:54:53
Her yıl bütçenin uygulanması için, martın birinden başlayıp ertesi yıl şubat sonunda kapanan süre
dürbün08:54:53
Uzaktaki cisimlerin görüntülerini büyütmeye veya yaklaştırmaya yarayan, objektif ve oküler adlı iki mercekten oluşan optik alet
tilki üzümü08:54:52
İt üzümü
Çapraşık08:54:51
Karışık, dolaşık
billûr gibi08:54:50
çok duru, çok temiz (su)
yargıcı08:54:49
Hakem
köy08:54:48
Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, konutları ve öteki yapıları bu hayatı yansıtan yerleşme birimi
setretme08:54:46
Setretmek işi
istihza etmek08:54:45
alay etmek, alaya almak
GERİ HİZMET08:54:45
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
taş yuvarı08:54:43
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
inanç08:54:42
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
kaş08:54:41
Gözlerin üzerinde kemerli birer çizgi oluşturan kısa kıllar
YER FISTIĞI08:54:39
Baklagillerden, çiçekleri döllendikten sonra toprağa gömülerek meyve veren bir tarım bitkisi (Arachis hypogaea)
saygı08:54:39
Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram
Eşlik etmek08:54:38
bir solist, bir çalgı veya orkestra ile birlikte müzik icra etmek, refakat etmek
yalabık08:54:37
Parlak, parıltılı, ışıltılı
müdahale etmek08:54:37
karışmak, araya girmek, el atmak
soy08:54:36
Manzum söz
yıkıntı08:54:35
Yıkılma, yıkım, mahvolma
KIraat etmek08:54:34
okumak
ulaç08:54:33
Zarf-fiil, bağfiil, gerundium