pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

pey akçesi09:12:28
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
iktisadî09:12:22
Ekonomik
ana arı09:12:15
Arı beyi
Kuzey Kutbu09:12:15
İki kutuptan ekvatorun kuzey tarafında yer alan kutup bölgesi
kanun maddesi09:11:56
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
şiir defteri09:11:54
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
cürüm09:11:47
Suç
Eğilim09:11:33
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
iç kulak09:11:13
Kulağın işitme sinirlerinin bulunduğu bölümü
sürahi09:11:12
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
Burun otu09:11:04
Burna çekilen tütün, enfiye
sürgit09:10:57
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
bayrak direği09:10:43
Bayrak asmak için hazırlanmış uzun direk
tenakuz09:10:39
Anlam aykırılığı, çelişme, çelişki
trajedi09:10:12
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
konsül09:09:36
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
kapı mandalı09:09:28
Kapının kapalı tutulmasına yarayan demir veya tahtadan araç
inileme09:09:24
İnilemek işi
kızlık zarı09:09:21
Cinsel ilişkide bulunmamış kızların döl yolunu kısmen kapayan zar, himen
adlandırma09:09:14
Adlandırmak işi
KATKI09:09:10
Bir işin yapılmasına, gerçekleşmesine emek, bilgi, para vb. ile katılma, yardım
TAMİM09:09:06
Genelge, sirküler
SABAH YELİ09:08:59
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
kaldırım taşı09:08:52
Kaldırım döşemeye elverişli olan sert bir taş türü
AVUÇ İÇİ09:08:44
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
KIRAAT09:08:37
Okuma
şatafat09:08:32
Süs ve gösteriş
baş başa kalmak09:08:29
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
ekti09:08:27
Her yiyeceği canı çeken
reseptör09:08:22
Almaç
çalı dikeni09:08:00
bk. karaçalı
kalite çemberleri09:07:53
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
esas09:07:50
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
konkordato09:07:45
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
Çökelti09:07:38
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, rüsup
takunya09:07:31
Nalın
praseodim09:07:23
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
işitme09:07:16
İşitmek işi
çıldırma09:07:09
Çıldırmak işi
yasama meclisi09:06:54
Yasama organı, parlâmento
insansı09:06:47
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
yararlık09:06:39
Yararlı çalışma
kaliforniyum09:06:32
Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element. Kısaltması Cf
mekanizma09:06:25
Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş organ veya parçalar birleşimi, sistem, düzenek
Kösnül09:06:24
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
çok geçmeden09:06:17
kısa bir süre sonra
gönderi09:06:10
Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb
sofist09:06:02
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
İLİŞKİ09:05:41
İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas
portörlük09:05:26
Portör olma durumu
vitrin09:05:19
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
istatistik09:05:11
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
kalkan bezi09:04:51
Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan, salgısını kana veren, çok damarlı, önemli bir bez, tiroit
CEYLAN09:04:49
Çift parmaklılardan, boynuzlugiller familyasından, çöllerde yaşayan, çok hızlı koşan, gözlerinin güzelliği ile tanınan, ince bacaklı, zarif, memeli hayvan, gazal (Gazella dorcas)
palanga09:04:43
Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan donanım
SENELİK09:04:42
Yıllık
faydalı09:04:40
Yararlı
tıraşlı09:04:34
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
Yakıt09:04:27
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
ebeveyn09:04:27
Ana ve baba
Vazgeçme09:04:20
Vazgeçmek durumu
vücut ısısı09:04:12
Vücutta olması gereken normal ısı
SEVİMSİZLİK09:04:12
Sevimsiz olma durumu
elâstik09:03:58
Elastikî
fikrisabit09:03:55
Saplantı, idefiks
ele geçirmek09:03:43
yakalamak
piknik alanı09:03:38
Piknik yapmaya elverişli geniş ve yeşil alan
PRİMAT09:03:36
Bütün maymun türlerini ve bazı bilginlerin sınıflamasına göre, insanları içine alan memeliler takımı, primatlar
kalem kutusu09:03:28
İçinde kalem bulunan küçük kutu
üzerine09:03:21
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
kaslı09:03:06
Kasları gelişmiş olan, adaleli
sarkaç09:03:00
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
tur atmak09:02:59
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
Erozyon09:02:52
Aşınma; itikâl
mazot09:02:51
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
maden yatağı09:02:37
Maden filizi katmanlarının bulunduğu alan
nesep09:02:35
Soy, baba soyu
aralık09:02:30
İki şey arasındaki açıklık, mesafe
yumuşak başlı09:02:15
Uysal, kolay yola gelen
vasati09:02:10
Orta, ortalama
İnilti09:02:08
İnleme sesi
mengene09:01:57
Onarma, işleme, düzeltme gibi işlemlerin uygulanacağı nesneyi sıkıştırıp istenildiği gibi tutturmaya yarayan bir çeşit sıkıştırıcı alet
deyim09:01:54
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
Kıymet09:01:47
Değer
iftihar etmek09:01:45
kıvanç duymak, övünmek
İnikat09:01:27
Toplanma, birleşim
kargaşa09:01:20
Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu, anarşi
yetinme09:01:19
Yetinmek işi, kanaat, iktifa
vezneci09:01:12
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
Antre09:01:08
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
esprili09:01:06
Esprisi olan
DANIŞIKLI DÖVÜŞ09:01:04
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
YABAN MERSİNİ09:00:57
Fundagillerden, çiçekleri beyaz veya pembe, yaprakları taneli bir bitki, keçi yemişi (Vaccinium myrtillus)
kerevet09:00:55
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
yaylım ateş09:00:39
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
kesim evi09:00:32
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
aday09:00:29
Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya başkaları tarafından ileri sürülen kimse
GÖRÜNTÜ09:00:24
Gerçekte var olmadığı hâlde varmış gibi görünen şey, hayalet
manganez09:00:12
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
peksimet09:00:06
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
kanara09:00:04
bk. kesim evi, mezbaha
tüketmek09:00:04
Güçsüzleştirmek, bezdirmek
devletçilik08:59:57
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
evlendirme08:59:49
Evlendirmek işi
tepkime08:59:47
Tepkimek işi
yörünge08:59:42
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
tüketici08:59:27
Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, yoğaltıcı, müstehlik, üretici karşıtı
mevzu08:59:17
Konu
kavkı08:59:07
bk. kabuk
piyes08:59:00
Oynanmak için yazılmış eser, tiyatro eseri veya oyunu, oyun
ahlâk bilimi08:58:45
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
zamane08:58:29
Çağ, devir
Dalan08:58:27
Lobi
sunucu08:58:14
Radyoda, televizyonda, bir eğlence yerinde programı sunan, açıklayan (kimse), takdimci
sorumlu tutmak08:58:07
sorumlu saymak, mesul olarak görmek
alçı08:57:59
Alçı taşının pişirilip toz durumuna getirilmesinden elde edilen madde
genel görünümlü08:57:52
Dıştan görünüşlü
akla yakın08:57:41
aklın benimseyebileceği, aklın kabul edebileceği
tetkik etmek08:57:34
incelemek
diploma08:57:27
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
ameliye08:57:19
Yapılan iş, işlem
ENAYİ08:56:58
Fazla bön, avanak, et kafalı, budala
sayrı08:56:43
Hasta
geliştirme08:56:36
Geliştirmek işi
egemenlik08:56:33
Egemen olma durumu
sansüalizm08:56:28
Duyumculuk
insanoğlu08:56:22
İnsan, âdemoğlu
DÖKME DEMİR08:56:21
İçinde % 2"den % 6"ya kadar karbon bulunan bir demir-karbon alaşımı, font, pik (l)
kavrayışlı08:56:21
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
azarlama08:56:13
Azarlamak işi, paylama