pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

rakip14:01:10
Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan (kimse)
ÜSTSUBAY14:00:54
Binbaşı, yarbay ve albay rütbesindeki subaylara verilen genel ad
iptila14:00:48
Düşkünlük, tiryakilik
tutsaklık14:00:16
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
zihin13:59:33
Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünlüğü
çehre13:59:16
Yüz, sima
sima13:59:03
Yüz, çehre
saygınlık13:59:00
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
şilte13:58:39
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
kont13:58:36
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
eşkenar dörtgen13:57:58
Dört kenarı da bir birine eşit olan dörtgen, main
geoit13:57:57
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
gelberi13:57:25
Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için kullanılan uzun saplı demir araç
bağımlı13:57:21
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
neşeli13:56:50
Sevinçli, keyifli, şen
beyaz perde13:56:14
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
Avurt13:56:08
Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü
vedia13:55:45
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
semender13:55:26
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
bencilik13:55:07
Benci olma durumu, hodpesentlik, egoizm
erken13:54:52
Zamanın ilerlememiş bir anında
ütmek13:54:41
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
taht13:54:34
Hükümdarların oturduğu büyük, süslü koltuk
anofel13:52:44
Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis)
ıssız kalmak13:51:48
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
semere13:50:59
Yemiş, meyve, ürün
yaranmak13:50:21
İçten olmayan davranışlarla birini memnun etmeye çalışmak
Ölçülü13:50:14
Ölçüsü alınmış, ölçülmüş
nazlı13:49:55
Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, işveli, edalı
cilve13:49:11
Hoşa gitmek için yapılan davranış, kırıtma, naz
hakas13:46:28
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
USÇULUK13:46:25
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
abdesti kaçmak13:45:55
abdest bozma ihtiyacı varken yok olmak
siftah13:45:22
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
Tekaüt13:45:11
Emekliye ayrılma
Hararet13:44:41
Isı
hayvan bilimci13:44:32
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
Alüminyum13:44:24
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
Dank13:44:06
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
sosyal13:43:59
Toplumla ilgili, toplumsal, içtimaî
m13:43:57
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
katalizör13:43:48
Kimyasal tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan, katalitik etkiye yol açan madde
Helen13:43:45
Grek
yüz ölçümü13:43:30
Bir yerin veya bir şeyin yüzeyini ölçme, mesaha
mukaddem13:43:03
Önce gelen, önceki
PREHİSTORYA13:43:00
Tarih öncesi
kaderci13:42:47
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
meydana gelmek13:41:44
olmak, oluşmak
sebat13:40:13
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
Kıskı13:39:26
Türlü maksatlarla iki şeyin arasına sokuşturulan, kıstırılan parça, kama, takoz
Say13:39:22
Çalışma, emek
Kullanışlı13:39:20
Rahatça kullanılabilen
kusursuz13:39:12
Kusuru olmayan, mükemmel
olumsuz13:39:10
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
güncellik13:39:02
Güncel olma durumu, aktüalite
yumuşama13:38:54
Yumuşamak işi
su samuru13:38:52
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
murdarilik13:38:43
Omurilik
asit fenik13:38:34
bk. fenol
ÇARESİZ13:38:18
Çaresi bulunmayan, onulmaz
bazı13:38:17
Birtakım, kimi
tasarruf13:38:07
(bir şeyi) İstediği gibi kullanma yetkisi, kullanım
aklama13:38:02
Aklamak işi, ibra
zaruri13:37:34
Mecburî, zorunlu, gerekli
ihsan13:37:22
İyilik etme, iyi davranma
gerçeküstü13:36:55
(gerçeküstücülere göre) Gerçeği aşan, gerçeğin üstündeki gerçek, sürrealite
müteahhit13:36:46
Başkasıyla ilgili bir işi yapmayı üzerine alan kimse, üstenci
karakteroloji13:36:38
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
manevra13:36:11
Bir aletin işleyişini düzenleme, yönetme işi veya biçimi
bakan13:36:02
Bakmak işini yapan (kimse)
sabah yeli13:35:44
Sabahleyin gün doğusundan esen hafif ve yumuşak yel, saba rüzgârı
hazım13:35:29
Sindirme, sindirim
Vaziyet13:35:26
Konum
medrese13:35:24
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
sokak çocuğu13:35:17
Genellikle vaktini sokaklarda geçirip eğitimden yoksun kalmış çocuk
Kumandan13:35:16
Komutan
çoğunluk13:35:08
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
başköşe13:34:59
Bir yerde en saygın kişinin veya büyüklerin oturması için ayrılan yer
kötümser13:34:05
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
hücre yutarlığı13:34:04
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
hücre yutarlığı13:34:04
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
bezekçi13:33:57
Duvar ve tavanları boyayıp birtakım resim veya şekillerle süsleyen kimse, nakkaş
vasıf13:33:47
Nitelik
iletki13:33:41
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
acemilik13:33:29
Acemi olma durumu, aceminin çekingenliği ve ürkekliği, acemice davranış, toyluk
arazi13:33:20
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
bediiyat13:33:07
Estetik bilimi, güzel sanatlar
Yapay13:33:00
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
ÇAPA13:32:45
Tarlalarda toprağı işlemek için kullanılan ağaç saplı demir kazı aracı
Metal bilimi13:32:41
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
modern13:32:29
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
imge13:32:27
Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya
inci taşı13:32:18
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
şebeke13:32:00
Ülke çapında yaygınlaştırılmış ulaşım ve iletişim örgüsü, ağ
lanetli13:31:48
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
Ayırmak13:31:32
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
bitme13:31:12
Bitmek işi
Zavallı13:31:06
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
tıpkıçekim13:30:39
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
nişanlanmak13:30:30
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
mahdut13:30:21
Çevrilmiş, sınırlanmış
vekilharç13:30:16
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
reaksiyon13:29:54
Tepki, aksülâmel
YANILGI13:29:36
Yanılma durumu, yanlış davranış; yanlış, hata
müntahip13:29:35
Seçmen
İvedilik13:29:02
Çabuk, hemen yapılma gerekliği, müstaceliyet, istical
taassup13:28:40
Bağnazlık
bidon13:28:34
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
SIZLANMA13:28:30
Sızlanmak işi; yakınmak, şikâyet, şekva, tazallum
TİRSİ13:28:28
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
dış işleri13:28:28
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
nail13:28:25
Erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış, ulaşmış
Rumuz13:27:58
Sembol, simge, remiz
GÖLET13:27:17
Gölek
temas13:27:11
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
remi13:26:23
İskambillerle oynanan bir tür oyun
uzaklaşmak13:26:00
Yabancılaşmak, ilgisi azalmak
sabık13:25:40
Geçen, önceki, eski
ejder13:25:26
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
ejderha13:25:06
bk. ejder
Pinti13:23:31
Aşırı derecede cimri, kısmık
gag13:22:35
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
Korku13:21:55
Bir tehlike veya bir tehlike düşüncesi karşısında uyanan kaygı duygusu
nar balinası13:21:32
Narval
dayamak13:20:52
Bir yerden, bir kimseden yararlanmak, güç almak
saraka13:20:12
Alay, istihza
Müneccim13:20:03
Yıldızların durum ve hareketlerinden anlam çıkaran kimse, yıldız falcısı, astrolog
emir eri13:19:36
Subayların kıt"a ve daire dışında buyruklarında bulunan er, emirber
GÖRKEMLİ13:19:27
Göz alıcı ve gösterişli, haşmetli, muhteşem, anıtsal
müteşebbis13:19:23
Girişken, girişimci