pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

pey akçesi11:28:23
Sözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo
vurma çalgılar11:28:17
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
çok ortaklı11:28:16
Birçok ortaktan oluşan (şirket), anonim
üşniye11:28:10
Su yosunları
idrak etmek11:28:05
akıl erdirmek, anlamak, kavramak
müennes11:28:01
Dişil
hanende11:27:52
Şarkı söylemeyi meslek edinmiş kimse, şarkıcı, okuyucu
Modern11:27:36
Çağa uygun, çağcıl, asrî, çağdaş
Alık11:27:30
Akılsız, sersem, budala, ebleh
çoğaltma11:27:26
Çoğaltmak işi
et11:27:25
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
eğitimli11:27:20
Eğitim görmüş, eğitilmiş
Rölativite11:27:11
Bağıntı, görelik, izafet
yalamuk11:27:06
Çam ağacının reçineli kabuğu, soymuk
kınama11:27:01
Kınamak işi, ayıplama, takbih
UMUMİ11:26:37
Genel
tanrı11:26:26
Allah
Azerî11:26:25
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
Ast11:26:20
Alt
kamçı11:26:19
Bir ucuna ip, deri vb. bağlı vurma, dövme aracı
hoyratça11:26:14
Kaba (bir biçimde)
menekşe11:26:13
Menekşegillerden, bir veya çok yıllık otsu bitki (Viola tricolor)
uzmanlık11:26:05
Uzman olma durumu, uzmanın görevi, mütehassıslık, ihtisas
anonsör11:26:04
bk. sunucu
beyin zarı11:26:03
Beyni üst üste saran zar, korteks
Abla11:26:02
Bir kimsenin kendinden büyük olan kız kardeşi
yağlı kara11:25:56
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
içtenlikli11:25:42
İçten, samimî
at gözlüğü11:25:38
Atların koşum takımında, göz hizasında bulunan korumalık
yamuk11:25:38
Bir yana doğru eğik olan
bağlamak11:25:20
Düğümlemek
nişanlanmak11:25:06
Evlenmeye söz verme belirtisi olarak yüzük takmak
bunalma11:24:45
Bunalmak işi
Sari11:24:44
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
üst11:24:35
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
etme (veya etme yahu)11:24:20
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
Faal11:24:19
Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif
şal örneği11:24:08
Şallarda görülen motiflerle bezenmiş kumaş örtü, hırka için kullanılır
cazibeli11:23:53
Çekici, alımlı, albenili
NİNNİ11:23:43
Küçük çocukları uyutmak için söylenen türkü
subay11:23:36
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
düve11:23:36
Boğaya gelmemiş, 1-2 yaşında dişi sığır
APAZLAMA11:23:29
Apazlamak işi
gök bilimsel11:23:25
Gök bilimle ilgili, astronomik
mastı çiçeği11:23:14
Öküzgözü
teker teker11:23:07
Birer birer, ayrı ayrı
seyyah11:23:01
Gezgin, turist
RAKKASE11:23:00
Raksı meslek edinmiş kadın
hergele11:22:59
Bineğe veya yük taşımaya alıştırılmamış at veya eşek sürüsü
hadım etmek11:22:55
kısırlaştırmak, enemek
gözetim11:22:38
Gözetme işi, nezaret
DEVA11:22:27
İlâç, çare
etkisizleştirme11:22:25
Etkisizleştirmek işi
köşe bucak11:22:25
Göze çarpmayan yer
Göçmen11:22:25
Kendi ülkesinden ayrılarak, yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile veya topluluk), muhacir
kadim11:22:24
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî
yüksek okul11:22:23
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
Fauna11:22:10
Belli bir bölgede yetişen hayvanların tümü, direy
Şaşkın11:22:09
Düşünceleri dağılmış, karışmış, ne yapacağını bilemez duruma gelmiş
ispiyonlama11:22:06
İspiyonlamak işi
seçki11:22:04
Şairlerin, yazarların, bestecilerin eserlerinden alınmış, seçme parçalardan oluşan eser, güldeste, antoloji
bülbül11:22:03
Karatavukgillerden, sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş (Luscinia megarhynchos)
hasis11:22:02
Cimri, pinti, kısmık
Su mermeri11:22:02
Kaymak taşı, albatr
evlât11:22:01
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
fır11:22:01
Fırıl fırıl
hüseynî11:21:59
Klâsik Türk müziğinde dügâh perdesinde karar kılan bir makam
Hint kumaşı11:21:46
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
hoşgörürlük11:21:38
Hoşgörü ile davranma durumu
dayanıklı11:21:27
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
odacı11:21:19
Resmî kuruluşlarda, iş yerlerinde, temizlik ve getir, götür işlerine bakan görevli, hizmetli, hademe, müstahdem
yalancı11:21:14
Yalan söylemeyi huy edinmiş olan (kimse)
Aidat11:21:12
Ödenti
şişmanca11:21:10
Oldukça şişman, biraz şişman
salıverilme11:21:05
Salıverilmek işi
OYDAŞ11:21:01
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
ihtişam11:20:56
Büyüklük, göz alıcılık, gösterişlilik, görkem
hiç11:20:52
Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir
ikaz etmek11:20:34
uyarmak, dikkat çekmek
fabrika11:20:22
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
eğme11:20:16
Eğmek işi
münteha11:20:15
Son
münasebet11:20:14
İlişik, ilişki, ilinti
Halef11:20:11
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
seza11:20:07
Uygun, yaraşır, bir şeye değer
Sinmek11:20:04
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
leh11:20:03
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
BAHT11:20:01
Olacakların, kaçınılmaz olduğunu belirleyen ilâhî iradenin insan için veya bir toplum için çizdiği hayat tarzı, kader, talih
emik11:19:58
Emmekten çürüyen yer, emme izi
KALÇA11:19:55
Vücudun bacakla böğür arasındaki iki yana doğru çıkıntılı bölümü
Asal11:19:54
Başlıca, temel niteliğinde olan, esasî
maske11:19:45
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
yıldırımsavar11:19:43
Yıldırımların zararını önlemekte kullanılan, ucunda bakır veya plâtin bulunan, 5-10 m uzunluğunda demir çubuk ve bununla toprak veya kuyu arasında çekilen bakır telden oluşan koruma aracı, siperisaika, yıldırımkıran, paratoner
ceviz11:19:34
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
yaşamsal11:19:30
Hayatî
karnivor11:19:20
Et obur, et yiyen canlı
bilir11:19:00
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
beygir gücü11:18:58
Saniyede 75 kilogrammetrelik iş yapan bir motorun gücü
Evgin11:18:56
Öncelikle yapılması gereken, ivedili, müstacel
slogan11:18:54
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
üsteleme11:18:50
Üstelemek işi, tekit
kalker11:18:46
Kireç taşı
nazım birimi11:18:40
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
MEVTA11:18:38
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
giyinik11:18:31
Giyinmiş olan
ikram11:18:28
Konuğu ağırlama
müze11:18:27
Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya yapı
Tibet öküzü11:18:13
Yak, Tibet sığırı
lâf cambazlığı11:18:13
Kandırıcı ve etkileyici söz söyleme
İKİ YÜZLÜ11:18:12
İki tarafı olan veya iki taraflı kullanılan
GERDEK11:18:12
Gelin ile güveyin düğün gecesi başbaşa kaldıkları oda
kanat11:18:11
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
merkeziyetçilik11:18:08
Otoritenin ve işin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan görüş, merkezcilik
f11:18:07
Flüor"un kısaltması
Şaman11:18:06
Şamanlıkta, gelecekten haber verme, büyü yapma gibi görevleri olan, ruhlarla ilişki kurarak hastalıkları iyileştirdiğine inanılan din adamı, kam
azize11:18:06
Ermiş kadın
Yeni ay11:18:05
Ayça, hilâl
müteallik11:18:01
İlişkin, ilgili
çatana11:18:01
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, küçük vapur, istimbot
agora11:18:00
Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı
üretim biçimi11:17:58
Toplum hayatında insanların yaşamları için gerekli olan şeyleri elde etmelerinin tarih içinde gösterdiği türlü düzenlemelerden (kölecilik, sermayecilik, toplumculuk vb.) her biri
körlük11:17:57
Kör olma durumu
damıtılma11:17:57
Damıtılmak işi
asar11:17:55
Yapılar, eserler
mahcup olmak11:17:44
utanmak
irin11:17:44
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
emirberlik11:17:42
Emirber olma durumu, emirberin işi
turfanda11:17:39
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
mestur11:17:37
Örtülü, kapalı, gizli
Trajedi11:17:36
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı