pey akçesi

1.İsimSözleşme yapılırken, tarafların bağlandıklarını göstermek amacıyla birinin diğerine verdiği para, kaparo

Son Arananlar

Kalori12:25:34
Normal atmosfer basıncında, ısınma ısısı 15°C" lik suyunkine eşit olan bir cismin, bir gramının sıcaklığını 10°C yükseltmek için gerekli ısı miktarına eşit olan ısı birimi
ek12:25:32
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
toplama12:25:27
Toplamak işi
İHSAN12:25:11
İyilik etme, iyi davranma
Anaerki12:25:09
Soyda temel olarak anayı alan ve ailede çocukları ana klânına mal eden ilkel bir toplum düzeni, maderşahîlik
meyil12:25:08
Eğiklik, eğim, akıntı
bakışım12:24:56
İki veya daha çok şey arasında konum, biçim ve belirli bir eksene göre ölçü uygunluğu
YiyeceK12:24:36
Yenmeye elverişli olan her şey
kontrast12:24:31
Karşıt, aykırı, zıt
endam12:24:17
Vücut, beden, boy bos
Meclis12:23:48
Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve bu toplantının yapıldığı yer, şura
İTA12:23:40
Verme, ödeme
Cephe12:23:40
(yapılarda) Yüz, alnaç
hayal etmek12:23:20
bir şeyi zihinde tasarlayıp canlandırmak
fesatçı12:23:19
Ara bozucu, karışıklık çıkaran, ordubozan, müfsit
karaktersizlik12:23:07
Güvenilir karakteri olmama durumu
fırtına12:23:01
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
fermejüp12:22:53
Çıtçıt
ürtiker12:22:25
Kurdeşen
parya12:22:25
Hindistan"da kast dışı olanlara verilen ad
ÜNLEM12:22:21
Türlü duyguları anlatan veya bir doğa sesini yansıtan kelime: Ah! oh! şak, çat vb
yurtluk12:22:20
Büyük ve zengin köşk, malikâne
görünüm12:22:19
Bir şeyin dıştan bakılınca görünen biçimi, görünme durumu, manzara
sterlin12:21:44
İngiliz lirası
Meşru12:21:39
Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu
uzunlamasına12:21:38
Uzunluğuna
ö12:21:14
Tikinme veya bıkma anlatır
çiçeklik12:21:13
Koparılmış çiçekleri koymaya yarar kap
dalamak12:21:08
(zehirli böcek, ısırgan otu gibi yakıcı maddesi bulunan şeyler veya sert kumaş için) Dokunarak teni acıtmak veya kaşındırmak
küsmek12:21:04
Görevini yerine getirememek
Saydamlık12:20:59
Saydam olma durumu, şeffaflık
Barınak12:20:44
Barınılacak yer, melce
TeYze12:20:14
Annenin kız kardeşi
çanak12:20:09
Toprak, metal vb. den yapılmış yayvan, çukurca kap
döl12:19:50
Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya yeni bireylerin bütünü, zürriyet, nesil
mehteran12:19:49
Mehterler
Yarık12:19:48
Yarılarak açılmış veya yarılarak oluşmuş
sarma12:19:44
Sarmak işi
eşref12:19:24
Çok onurlu, çok şerefli
kaplumbağa yürüyüşü12:19:23
Çok ağır yürüyüş
çığ12:19:17
Dağın bir noktasından kopup yuvarlanan ve yuvarlandıkça büyüyen kar kümesi
zapt etmek12:18:55
zorla almak
oğul12:18:34
Erkek evlât
Altın12:18:27
Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 10640 C de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, kısaltması Au
Şaşırtıcı12:18:11
Şaşırtma niteliği olan, şaşırtan
dantel12:18:07
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
batman12:18:03
Miktarı bölgelere ve tartılacak şeylere göre değişen eski bir ağırlık ölçüsü
AYAKLIK12:17:58
Ayakla işletilen makinelerde ayağın bastığı yer, pedal
yükselteç12:17:55
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
gagalı memeli12:17:46
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
YAZIN12:17:43
Yaz mevsiminde, yaz aylarında
işlev12:17:38
Bir nesne veya bir kimsenin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev, fonksiyon
sağlık evi12:17:37
Sağlık ocağı
duyarga12:17:36
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
Mecnun12:17:34
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
buhran geçirmek12:17:31
bunalım geçirmek
pusmak12:17:22
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
Özgün12:17:21
Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orjinal
baharatçı12:17:20
Baharat satan kimse
vapur12:17:06
Su buharı gücüyle çalışan gemi
Özdek12:17:05
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
erinlik12:17:03
Erin olma durumu, bulûğ
emay12:16:50
Bazı maddeleri korumak, belirli bir parlaklık kazandırmak veya boyamak için kullanılan, saydam veya donuk cama benzeyen cilâ
nicelik12:16:44
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
Hasse12:16:42
Bir çeşit pamuklu kumaş, patiska
kalburdan geçirmek12:16:40
kalbur yardımıyla ayırmak, elemek
budamak12:16:22
Yeni filiz sürmesi için bir bitkinin dallarını kesmek
zift12:16:15
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
karşılama12:16:14
Karşılamak işi, istikbal
ustabaşı12:15:56
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
meyilli12:15:38
Bir yana eğimi olan, eğik
Oyuk12:15:36
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
idare etmek12:15:18
yönetmek, çekip çevirmek
yarasa12:15:07
Yarasalardan, ön ayakları perdeli kanat biçiminde gelişmiş, vücudu yumuşak sık kıllarla kaplı, iskeletleri hafif yapılı, uçabilen memeli hayvan (Vespertilio)
turna12:14:57
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
Sahip12:14:57
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
firavunlaşma12:14:49
Firavunlaşmak işi
pof12:14:48
Yere düşen kaba ve yumuşakça bir şeyin veya havası boşalan bir nesnenin çıkardığı sesi anlatır
ağsı12:14:47
Ağ görünüşünde olan, ağ gibi örülmüş olan
coğrafya12:14:47
Yeryüzünü fizikî, ekonomik, beşerî, siyasî, yönlerden inceleyen bilim
İŞLEVCİLİK12:14:45
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
gangster12:14:39
Yasa dışı işler yapan çete üyesi
sepilenme12:14:37
Sepilenmek işi
çekmece12:14:37
Masa, dolap gibi şeylerin dışarıya çekilen gözü, çekme
sessiz sedasız12:13:45
Sakin, kendi hâlinde (kimse)
ağaç küpesi12:13:45
Hatmi
Peynir12:13:24
Peynir mayası ile katılaştırılarak sütten yapılan ve birçok türü olan besin
olumsuzluk eki12:13:17
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
kütük12:13:14
Kalın ağaç gövdesi
teori12:13:12
Kuram, nazariye
ispermeçet12:13:10
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
istinatgah12:13:10
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
katran12:12:59
Organik maddelerden kuru damıtma yoluyla elde edilen, sıvı yağ kıvamında, kara renkte, ağır, is kokulu, suda erimeyen bir madde.Bitkilerden çıkarılanına bitki katranı, maden kömüründen elde edilenine de maden katranı adı verilir
bende12:12:58
Kul, köle
belginlik12:12:56
Belgin olma durumu, sarahat
boşamak12:12:54
Karısı ile arasındaki nikâh bağını bozmak
Habeş12:12:50
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
Klasör12:12:45
İçinde belli bir sıraya göre kâğıtlar konacak bölmeleri olan dosya veya dolap, musannif, cilbent, sıralaç
Taşlı12:12:10
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
gönül bağı12:12:02
Sevgi bağı, duygusal ilişki
ekip12:11:32
Takım, grup, kol
popüler12:11:28
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
gösterge bilimi12:11:01
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
Asılmak12:10:41
Bir yere tutunup sarkmak
peygamber çiçeği12:10:29
Mavi kantaron, belemir (Centaurea cyanus)
yemlik12:10:27
Hayvanlara yem verilen yer veya kap
MELEK12:10:12
Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevî varlık
ihracat12:10:00
Bir ülkenin ürettiği malları başka bir ülkeye veya ülkelere satması, dış satım
gangliyon12:09:59
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
detay12:09:47
Ayrıntı
tecim12:09:38
Ticaret
Yeni12:09:28
Kullanılmamış olan
güvem eriği12:09:27
bk. akdiken
reglân12:09:18
Pelerinli bir çeşit palto
aksesuar12:09:07
Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan, ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
tutam12:08:57
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar
uçuculuk12:08:55
Uçucu olma durumu
acemi12:08:47
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
beri12:08:36
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
sütü bozuk12:08:26
Kötü soydan gelen (kimse)
limonluk12:08:22
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
hareketli12:08:04
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
sicim gibi12:07:58
damlaları arka arkaya gelip sicim gibi akan (yağmur, gözyaşı)
Dede12:07:55
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
inci12:07:53
İstiridye gibi bazı kavkılı deniz hayvanlarının içersinde oluşan, değerli, küçük, sert, sedef renginde süs tanesi
imkân vermek12:07:44
uygun şart veya durum sağlamak
Levha12:07:44
Bir yere asılmak için yazılmış yazı, safiha
lota12:07:41
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
DAYANIKLILIK12:07:38
Dayanıklı olma durumu, metanet
itme12:07:38
İtmek işi