paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

milliyetçi04:18:05
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
payton04:17:52
Fayton
lobicilik04:17:32
Dalancılık
hizip04:17:07
Bölük, kısım
Seçmeci04:17:03
Seçmeciliği ilişkin, eklektik
müteakiben04:17:02
Sonra, arkadan, ardı sıra
zorunlu olarak04:17:00
kendi isteğinin dışında
menengiç04:16:54
bk. melengiç
anjin04:16:13
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
zatülcenp04:16:13
Akciğer zarının iltihabı, satlıcan
lezbiyenizm04:15:20
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
niteleme belirteci04:15:10
Niteleme zarfı
lekecilik04:14:56
Doğa biçimlerini değil, boya biçimlerini değerlendiren ve boya vuruşundan doğan görüntünün, insanın iç coşkusunu anlatmaya yeter olduğuna inanan soyut resim anlayışı, taşizm
tatlı su Frengi04:14:51
Yakın Doğu ülkelerinden olduğu hâlde Avrupalı gibi görünen Hristiyan
lehim04:14:48
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
öykünme04:14:29
Öykünmek işi, taklit
laz04:14:01
Güney Kafkasyalı bir halk veya bu halktan olan kimse
lavta04:13:55
Mızrapla çalınan, gövdesi uttan küçük bir çalgı
karaciğer04:13:52
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
böbürlenme04:13:20
Böbürlenmek işi
m04:13:20
Romen rakamlarında 1000 sayısını gösterir
Tartımlı04:13:19
bk. dizemli
sakla samanı, gelir zamanı04:13:14
gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir
şeftali04:13:12
Gülgillerden, ılıman bölgelerde yetişen, 8-10 m yükseklikte, pembe renkli bir ağaç (Persica vulgaris)
gemi iskeleti04:13:07
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
şümul04:13:03
İçine alma, kaplama, kapsama
lağım döşemi04:12:55
bk. kanalizasyon
lüp04:12:35
Hiç emek vermeden ele geçirilen şey
lös04:12:17
En çok vadilerde, yamaçlarda bulunan, kil ve kum karışımı, sarı renkli verimli balçık
KONUŞMA04:12:10
Konuşmak işi
EKABİR04:11:58
(makamca) Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler
mütemekkin04:11:57
Yerleşmiş olan, yerleşik
sfenks04:11:52
Yunan mitolojisinde, geçen yolculara bir takım bilmeceler sorarak bilmeyenleri yuttuğuna inanılan efsanevî yaratık
viroloji04:11:26
Virüsleri inceleyen bilim dalı
göçüm04:10:03
Bazı kimyasal maddelerin veya ışık, ısı, elektrik gibi güçlerin etkisiyle protoplâzmanın yanaşma veya uzaklaşma biçiminde olan yer değiştirmesi, taksi (II)
öfkeli04:10:02
Öfkelenmiş, kızgın, hiddetli, gazup
zamklı04:10:01
Üstüne zamk sürülmüş
İlk Çağ04:09:59
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
menisk04:09:53
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
pervin04:09:45
Ülker yıldızı
Zamansız04:09:38
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
kuru fasulye04:09:32
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
dayandırma04:08:59
Dayandırmak işi
bikes04:08:42
Kimsesiz
kâşif04:08:33
Bulucu
kurgusal04:08:23
Kurgu ile ilgili, spekülâtif
kurcalamak04:08:13
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
EL ALTINDA04:08:06
kolayca alınabilecek yerde, hazırda
performans04:07:59
Başarım, takat sınırı
Maltız04:07:57
Malta adası halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
halat04:07:49
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
taaffün04:07:46
Kokuşma, pis kokma
vekilharçlık04:07:44
Vekilharç olma durumu
yarılma04:07:41
Yarılmak işi
GÖZLEM EVİ04:07:39
Gök gözlemleri yapan, gök cisimlerini ve olaylarını inceleyen yer, rasathane, observatuvar
deizm04:07:37
Tanrı"yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş
yazmak04:07:32
Yazı ile anlatmak, yazıya dökmek
örtmek04:07:23
Kapamak
temmuz04:07:21
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
siyah beyaz04:07:18
Yalnız siyah çizgilerle kâğıdın beyazlığından oluşan resim veya bu iki rengi verecek gibi hazırlanmış klişe tekniği
naziklik04:07:16
Nazik olma durumu veya nazikçe davranış, nezaket
mango04:07:12
Hint Kirazı
konvansiyonel04:07:12
Anlaşma ile ilgili, uzlaşma ile ilgili
yakı04:07:11
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
şahsi04:07:09
Kişiye ait, kişiyle ilgili, kişinin malı olan, kişisel, özlük
aparma04:06:52
Aparmak işi
gülme04:06:46
Gülmek işi
eşraf04:06:45
Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler
perhiz yapmak (veya etmek)04:06:44
sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla az veya özel bir beslenme düzeni uygulamak
ithafname04:06:42
İthaf yazısı
karavaş04:06:39
Savaşta tutsak edilen veya satın alınan ve sahibinin üzerinde tam bir kullanma hakkı bulunan kadın
ekli04:06:29
Eklenmiş olan, eki olan
taş bilimi04:06:28
Taşların yapısını inceleyen bilim, litoloji, petrografi, petroloji
kalite çemberleri04:06:25
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
aba04:06:00
Yünden, dövülerek yapılan kalın ve kaba kumaş
granit04:05:51
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
hakaret04:05:50
Onur kırma, onura dokunma, küçültücü söz veya davranış
stat04:05:47
bk. stadyum
izah etmek04:05:46
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
tanrıcılık04:05:43
Evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrının varlığına inanma, teizm
İSTERİ04:05:43
Duyu bozuklukları, türlü ruh karışıklıkları, çırpınma, kasılmalar ve bazen inmelerle kendini gösteren bir sinir bozukluğu, histeri
çevirgeç04:05:42
Elektrik akımını açıp kapama veya değiştirme işini yapan araç, şalter, komütatör
yer sıçanı04:05:40
Köstebek
hafiye04:05:40
Özel soruşturmalarla edindiği bilgileri ilgililere ileten kimse, detektif
Tediye04:05:36
Para vb.bir şey verme, ödeme
ispermeçet04:05:35
Balinalardan ve özellikle ispermeçet balinasının başından çıkarılan, mum yapımı ve kozmetik sanayiinde kullanılan beyaz bir madde
çotuk04:05:30
Dışarda kalmış ağaç kökü
türkuaz04:05:27
Yeşile çalan mavi renkte değerli bir taş, firuze
amca04:05:24
Babanın erkek kardeşi
iaşe04:05:19
Yedirip içirme, besleme, bakma
koz04:05:17
Ceviz
buluğ04:05:15
Erin olma, baliğ olma, erinlik
sebat04:05:11
Sözünden veya kararlarından dönmeme, bir işi sonuna değin sürdürme, direşme
Cihaz04:05:07
Aygıt, alet, takım
bekri04:05:06
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bira04:05:05
Arpa ile şerbetçi otunu mayalandırarak yapılan bir içki, arpa suyu
murdarilik04:05:04
Omurilik
ikircikli04:04:59
İşkilli
Sorun04:04:53
Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem
TABURE04:04:48
Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle
SOYADI04:04:46
Herkesin ailece anılmasına yarayan öz adından sonraki adı, aile adı
nezaret04:04:43
Bakma, gözetme
ataman04:04:42
Eskiden Rus Kazakların başbuğuna verilen unvan
baki04:04:37
Sürekli, kalıcı, daimî
köle04:04:32
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir I
kul köle (veya kul kurban) olmak04:04:31
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
zararsız04:04:26
Zarar vermeyen, zararı dokunmayan
CEVHER04:04:23
Bir şeyin özü, maya, gevher
os04:04:22
Osmiyum"un kısaltması
nalân04:04:21
İnleyici, inleyen
BALDIR04:04:21
Bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümü, incik
zulmet04:04:20
Karanlık
buat04:04:19
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
kukumav04:04:10
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
cesaretsiz04:04:08
Yüreksiz
papağangiller04:04:05
Ayakları tırmanmaya uygun, canlı, zıt renkli, basit konuşmaya alıştırılabilen, papağan, muhabbet kuşu gibi sıcak ülke kuşlarını içine alan familya
vikont04:04:04
Batı ülkelerinde baron ile kont arasında bir soyluluk unvanı
APAZLAMA04:03:57
Apazlamak işi
borda04:03:52
Geminin veya kayığın yanı
Adeta04:03:48
Bayağı, basbayağı, hemen hemen, sanki
Tabiye04:03:45
Hazırlama, yerleştirme
ithaf04:03:44
(birinin) Adına sunma, armağan etme
Yunanca04:03:39
Yunan dili, Elence
dikdörtgen04:03:35
Açıları dik olan paralel kenar
krizolit04:03:33
Zebercet
kurak04:03:32
(hava, mevsim, yıl için) Yağışsız
sanem04:03:28
Put
kriter04:03:26
Ölçüt, kıstas
vareste04:03:23
Kurtulmuş
uzun hikâye04:03:22
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü