paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

performans08:18:07
Başarım, takat sınırı
HALAYIK08:18:01
Kadın köle, cariye
mir08:17:55
Baş, kumandan, amir
iş bilimi08:17:49
İnsanın işine uymasını, amaca göre çalışmasını düzenleyen inceleme ve araştırmaların bütünü, ergonomi
optik kaydırma08:17:43
Alıcının değişir odaklı merceğinin yakından uzağa veya uzaktan yakına doğru odaklanmasıyla elde edilen sonuç, zum
yandaş08:17:37
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
Mısır turnası08:17:35
İbis
gelecekçi08:17:33
Gelecekçilik yanlısı, fütürist
helisel08:17:33
Helis biçiminde olan, sarmal, helezonî
hortlak08:17:33
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
agami08:17:31
Güney Amerika"da yaşayan, mavi ve yeşil metalik yansımalı bir kuş
ELDİVEN08:17:25
Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi
tuzak08:17:19
Kuş veya yaban hayvanlarını yakalamaya yarayan araç veya düzen
ince08:17:13
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
Üzengi08:17:07
Eyerin iki yanında asılı bulunan ve hayvana binildiğinde ayakların basılmasına yarayan, altı düz demir halka
çöplenme08:17:01
Çöplenmek işi
haddi hesabı yok08:16:55
pek çok, sınırı, ölçüsü yok
merkep08:16:50
Eşek
özsever08:16:49
Kişinin kendi benliğine karşı duyulan bağlanma, hayran olma, narsist
Çiftçilik08:16:44
Çiftçi olma durumu
akaç08:16:38
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
Sermaye08:16:32
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
Görelilik08:16:26
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
ağırbaşlı08:16:20
Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddî
örme08:16:14
Örmek işi
sabahlık08:16:08
Sabahları yataktan kalkınca geçici olarak giyilen üstlük
ZAN08:16:02
Sanma, sanı
Tiyatro08:15:56
Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer
yalandan08:15:50
Gerçek olmayarak, yapmacık bir biçimde, oyun olsun diye, yalancıktan, sureta
mehil müddeti08:15:44
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
APOLET08:15:41
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
kaymakamlık08:15:40
Kaymakam olma durumu
vantuz08:15:39
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
hevesli08:15:39
Bir şeye veya bir işe istek duyan veya merak sarmış olan, istekli
yatay08:15:38
Durgun bir su yüzeyine paralel, düşey doğrultusuna dikey olan, ufkî
afakî08:15:38
Belli bir konu üzerine olmayan (konuşma), dereden tepeden
yozlaşmak08:15:36
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
hitan08:15:35
Sünnet etme
intak08:15:34
Konuşturma söyletme
yıkanma08:15:33
Yıkanmak işi
kısmi08:15:33
Bir şeyin yalnız bir bölümünü içine alan, tikel, cüz"î
yapmacık08:15:32
İçten olmayan (tavır, davranış, duygu), yapma, yapay, düzme, sahte, sun"î, zahirî
GAZETECİ08:15:32
Gazete yayımlayan kimse
kampanya08:15:31
(politika, ekonomi, kültür gibi alanlarda) Belirli bir süredeki etkinlik dönemi
ceviz08:15:30
Cevizgillerin örnek bitkisi olan, uzun ömürlü, gövdesi kalın, kerestesi değerli, yurdumuzda çok yetişen ağaç (Juglans regia)
SAYMACA08:15:26
Gerçekte öyle olmadığı hâlde önce sayılan, itibarî
sinir08:15:21
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
güvence08:15:09
Bir antlaşmada taraflardan birinin sorumluluğu üzerine alması, inanca, teminat, garanti
canavar08:15:09
Masallarda sözü geçen yabanî, yırtıcı hayvan
mukavemet08:15:09
Dayanma, karşı durma, karşı koyma, direnme, direniş, dayanırlık
yün08:15:08
Güzün kırkılan koyun tüyü
Akaret08:15:06
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
Zehir08:15:02
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, ağı, sem
Tanrı bilimi08:14:58
İlâhiyat, teoloji
İYE08:14:52
Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip
mışıl mışıl08:14:47
Rahat sessiz ve derin soluk alarak
Vasat08:14:46
Orta
Başşehir08:14:40
Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, devlet merkezi, başkent
zirve (veya doruk) toplantısı (veya konferansı)08:14:34
devlet ve hükûmet başkanları veya en yetkili ve uzman diplomatlar düzeyinde yapılan toplantı
Eğilim08:14:22
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül
Meydan08:14:16
Alan, saha
yetke08:14:15
Yaptırma veya yasak etme hakkı veya gücü, sulta, otorite
heyet08:14:13
Kurul
Dantel08:14:10
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
ev sineği08:14:05
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
Eksin08:13:59
Anyon
benzeşmezlik08:13:59
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
rızk08:13:53
Yiyecek, içecek şey, azık
IRA08:13:47
Seciye, karakter
MISRA08:13:41
Manzumenin satırlarından her biri, dize
ılıman08:13:35
Sıcaklığı çok yüksek veya çok düşük olmayan (yer), mutedil
belgegeçer08:13:29
Yazılı, bilgi ve belgelerin telefon sistemi vasıtasıyla bir yerden bir yere iletilmesini anında sağlayan araç, faks
kesme işareti08:13:23
Özel adlara getirilen ekleri iki sözün birleşmesi sırasında ortaya çıkan ses düşmesini veya bazı yabancı sözlerin kesintili okunacağını belirtmek için kullanılan ( " ) işaretinin adı
Nicelik08:13:21
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
baba bucağı08:13:17
bk. baba ocağı
BAŞKALDIRI08:13:02
Ayaklanma, isyan
geri çevirmek08:12:56
geri vermek, geldiği yere göndermek, iade etmek
sanık08:12:50
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
amil08:12:47
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
bunama08:12:47
Frengi, alkolizm gibi dış sebeplerden veya yaşlılık, damar tıkanması gibi iç sebeplerden ileri gelen, zihnî bağıntının kopması, ateh
Tebaa08:12:46
Uyruklu
Kürek kemiği08:12:46
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
kum taşı08:12:46
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
lirik şiir08:12:46
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
Neon08:12:46
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
meşgale08:12:46
Uğraşılan şey, iş güç, uğraşı
süyüm08:12:46
İğneye geçirilen bir sap iplik
HALİS08:12:45
Katışık olmayan, katışıksız, saf
pars08:12:45
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
Ayrım08:12:45
Ayırmak işi, tefrik
anut08:12:45
İnatçı, ayak direyici
ölçüt08:12:39
Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, kriter
YÜRÜTÜM08:12:29
Yürütmek işi
mason locası08:12:27
Çeşitli derecelerdeki masonlardan oluşan gruplardan her biri
PROSES08:12:21
Süreç
halk oylaması08:12:07
Büyük bir topluluğun türlü siyasî ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama, referandum
bağırmak08:12:03
Kendini belli etmek
inatlaşmak08:12:03
İnat etmek
Rahat08:12:03
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
paylama08:12:03
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
Bölüm08:12:03
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
alçalma08:12:03
Alçalmak işi, inme
ahenk kaidesi08:12:02
bk. ünlü uyumu
tabanca08:12:02
Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli silâh
salkım08:12:02
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
çıkarcı08:12:02
Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan kimse, menfaatçi, menfaatperest
zaman08:12:02
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
mesaha08:12:02
Yeri ölçme
DAĞ08:12:01
Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümlerine verilen ad
üst bitken08:12:01
Başka bir bitkinin üzerinde biten, ama asalak olmayan (bitki), epifit
kuyu08:12:01
Su katmanına varıncaya kadar derinliğine kazılan, genellikle silindir biçiminde, çevresine duvar örülen, suyundan yararlanılan çukur
kaşıkçı kuşu08:12:01
Pelikan
İnanç08:12:01
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
gençlik08:12:01
Genç olma durumu, ihtiyarlık karşıtı
halen08:11:55
Şimdi, şu anda, bugünkü günde
reçine yağı08:11:49
Reçineden çıkan yağ
Maun08:11:43
Tespih ağacıgillerden, Hindistan ve Honduras"ta yetişen büyük bir orman ağacı, akaju (Swietenia mahagoni)
civar08:11:37
Yöre, yakın yer, dolay
püskürtücü08:11:36
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
BOŞ08:11:32
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
cemal08:11:32
Yüz güzelliği
astsubay08:11:31
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
öge08:11:31
Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman
İNİKAS08:11:31
(ışık için) Yansıma, yansı
sahne08:11:31
İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik gibi her tür gösteri yapmaya uygun yer
her ihtimale karşı08:11:31
her türlü olasılığı düşünerek
Algılama08:11:31
Algılamak işi, idrak etme
HARİS08:11:30
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
ergi08:11:30
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İyi bir şeye erişme durumu, mazhariyet
polis noktası08:11:30
Polis görev yeri