paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

şevket04:50:28
(genellikle padişahlar için) Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet
metal yatak04:50:24
Özü, temeli metalden oluşan yatak
çeşit04:50:19
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
kaslı04:50:10
Kasları gelişmiş olan, adaleli
başlamak04:50:08
Olmak, oluşmak, ortaya çıkmak, doğmak
acemi04:50:07
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
sinizm04:50:00
bk. Kinizm
Enfiye04:49:33
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
Tar04:49:03
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
yatak örtüsü04:49:02
Yatağın üzerine serilen örtü
gemilik04:48:43
Gemi yapılan yer, tersane
MOLİBDEN04:48:21
Atom numarası 42, atom ağırlığı 95, 94 olan ve 617° C ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element. Kısaltması Mo
şişkinlik04:48:20
Şişkin olma durumu
kötülemek04:48:19
(nesneler için) Niteliği bozulmak, kalitesi bozulmak
Elverişli04:47:54
Uygun, işe yarayan, müsait
yağlı kara04:47:53
İçine sinmiş, temizlemesi zor, yağları kolay kolay çıkmayan
şasi04:47:18
Fotoğrafçılıkta içine duyarlı bir cam veya kâğıt konulan, yassı, ışık geçirmez kutu
Müslümanlık04:47:17
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
efor04:47:17
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
kablo04:47:13
Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir madde ile sarılı bulunan metal tel
riskli04:46:48
Riski olan
Vale04:46:47
İskambil kâğıtlarında oğlan, bacak
yağhane04:46:42
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
dirhem04:46:35
Okkanın 400"de 1"ine eşit olan, 3,148 gramlık eski bir ağırlık ölçüsü; İstanbul için bir dirhem 3,207 gr olarak tespit edilmiştir
doymaz04:46:34
Doymak bilmeyen, aç gözlü
sataşma04:45:44
Sataşmak işi
maden gazı04:45:43
Madende oluşan gaz
Öç04:45:40
Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam
karasakız04:44:58
Zift
uzun kafalı04:44:57
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
Lanetli04:44:56
Lânetlenmiş, kargınmış, kargışlı, mel"un
Yakut04:44:44
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
kırağı04:44:42
Soğuk havalarda, su buğusunun yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince buz billûru
yöntemli04:44:40
Belli bir yönteme dayanılarak yapılan, metotlu
sazlık04:44:29
Sazları (I) çok olan yer
kıvançlı04:44:29
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
verev04:44:28
Bir köşeden karşı köşeye doğru kesilmiş, katlanmış veya konulmuş olan
pompalama04:44:27
Pompalamak işi
serap04:44:27
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
hayvan bilimci04:44:26
Hayvan bilimi uzmanı, zoolog
Mıknatıs04:44:17
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
inme inmek04:44:13
(vücudun bir yerinde) hareket ve hissetme kalmamak, felç gelmek
benzeşmezlik04:43:56
Bir kelimede bulunan aynı veya benzeri seslerden birinin değişikliğe uğraması, disimilâsyon: Kınnap > kırnap, attar > aktar, kehribar > kehlibar gibi
SICAKKANLI04:43:55
Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan)
tayyare04:43:54
Uçak
Neptün04:43:30
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
dümen bedeni04:43:25
Dümen boğazını oluşturmak için boydan boya konulan tek parça
Kampana04:43:24
Çan
burç04:43:09
Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı
boşu boşuna04:43:08
Gereksiz yere, boşuna
millet meclisi04:42:50
Milletvekillerinin oluşturduğu kurul
muhit04:42:50
Çevre, yöre
Emtia04:42:32
Mallar, satılacak şeyler
Cenup04:42:06
Güney
gönyeleme04:41:52
Gönyelemek işi
Tuvalet04:41:49
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
Musevî04:41:38
Musa Peygamberin dininden olan kimse
İKİNCİL04:41:27
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
nabekâr04:41:25
Yararsız, işe yaramaz
kertmek04:41:25
Sertçe sürtünmek
milimetre04:41:18
Metrenin binde birine eşit uzunluk ölçü birimi (mm)
AKSAK04:40:45
Aksayan, hafifçe topallayan
yuvgulama04:40:41
Yuvgulamak işi
füze04:40:31
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
tepetakla04:40:28
Başı aşağı gelecek biçimde, tepesi üstü
Hor görmek04:40:27
bir kimseye değersiz gözüyle bakmak
panzehir04:40:07
Zehrin etkisini ortadan kaldırabilme özelliği olan madde, antidot
dev04:40:06
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığı
Kıyye04:40:04
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
gelenekçi04:40:00
Geleneklere bağlı (kimse)
divan04:40:00
Yüksek düzeydeki devlet adamlarının kurduğu büyük meclis
yirmi04:39:57
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
HAK04:39:56
Tanrı"nın adlarından biri
Vade04:39:55
Bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için gösterilen süre, mühlet, mehil
elemek04:39:53
Gözden geçirmek, ayıklamak, iyisini kötüsünden ayırmak
PEYGAMBER04:39:53
Tanrı"nın buyruklarını bildiren, haber getiren kimse, yalvaç, elçi, resul, nebi
buluşma04:39:49
Buluşmak işi
döküntü04:39:47
Dökülmüş, saçılmış şeyler
Dik04:39:45
Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan
sıva04:39:37
Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çimento karışımı veya toprak harç
tesadüf04:39:06
Yalnız ihtimallere bağlı olduğu düşünülen olayların kesin olmayan, değişebilen sebebi
cadalozluk04:39:03
Cadaloz olma durumu
menemen04:38:54
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
cömert04:38:45
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
vesaire04:38:31
Sayılan birkaç şeyin benzerlerinin de bulunduğunu belirtmek için kullanılır (vs.), ve benzerleri (vb.)
iyimserlik04:38:25
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
tavan04:38:11
Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
ana yol04:37:54
Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol
Tanrısızlık04:37:54
Tanrısız olma durumu
Rahmetli04:37:53
"Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş, yarlıganmış" anlamında ölmüş kimseleri saygıyla anmak için ad veya unvanlarının başına getirilir, merhum
tiryakilik04:37:52
Tiryaki olma durumu, iptilâ
tahıl yemi04:37:07
Henüz olgunlaşmamışken kuru ot, silo yemi, kıyılmış yeşil yem olarak kullanılmak üzere biçilen veya biçilmeden otlatılan tahıllar
suret04:36:46
Görünüş, biçim
İdea04:36:44
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, düşünce, fikir
KÖLELİK04:36:44
Köle olma durumu, esirlik, kulluk, esaret
düzenli04:36:40
Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam
Halebî04:36:39
Halep halkından olan kimse
Sistemli04:36:25
Düzenli
remel04:36:24
Aruz ölçülerinden biri
Un04:36:20
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
Bay04:36:12
Parası, malı çok olan, zengin (kimse)
kan parası04:35:53
Diyet
iş kazası04:35:38
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
acınmak04:35:18
Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek, eseflenmek, esef etmek, teessüf etmek
krizolit04:35:05
Zebercet
teneke04:34:58
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
ihtiraz04:34:35
Çekinme, sakınma
kategori04:34:13
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tamamı, grup, ulam
Saç örgüsü04:33:51
Nakış işlerinde bir tür motif adı
sarkıt04:33:47
Mağaraların tavanında oluşan, genel olarak koni biçiminde kalker birikintisi, damlataş, istalâktit
ibadethane04:33:45
İbadet edilen yer, tapınak
Zafer Bayramı04:33:32
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
taze04:33:14
Bozulmamış, bayatlamamış olan; solmuş, pörsümüş olmayan
yavuz04:33:03
Kötü, fena
ön gün04:33:02
Bir önceki gün, arife
deste04:32:58
Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam
Gösterme04:32:52
Göstermek işi
çuka04:32:47
Akdeniz, Marmara ve Karadeniz"de yaşayan tekirlerin irisi
samani04:32:45
Saman rengi, açık sarı
bitiş04:32:44
Bitmek işi veya biçimi, bitme, sona erme
halsiz04:32:43
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
enine boyuna04:32:41
gösterişli, iri yarı
talak04:32:41
Evliliğin sona ermesi, erkeğin karısını boşaması
bidon04:32:20
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
olumsuzluk eki04:32:18
Kökü fiil olan bir kelimeye olumsuzluk kavramı veren ek. Türkçe"de bu kavram -ma, -me eki ile verilir: Sevmemek, sevmeyecek, okumamış gibi
yazınsal04:32:12
Edebî
sevimlilik04:32:04
Sevimli olma durumu
ACEMLEŞME04:31:43
Acemleşmek durumuna gelmek
maderşahîlik04:31:42
Anaerki
üreme04:31:30
Üremek durumu