paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

paylama09:36:31
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
yılan kavı09:36:30
bk. yılan gömleği
ay takvimi09:36:27
Ayın gökyüzündeki görünen hareketine ve evrelerine göre düzenlenen takvim, kamer takvimi
evet09:36:23
"Öyledir" anlamında doğrulama veya tasdik kelimesi
infilâk etmek09:36:04
patlamak
mersin balığı09:36:03
Mersin balığıgillerden, ılık denizlerde, göllerde yaşayan, tatlı sularda yumurtlayan, yumurtalarından havyar yapılan bir balık (Acipenser sturio)
varış09:36:03
Varmak durumu veya biçimi
uyku sersemliği09:36:02
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
drenaj09:36:01
Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama
parasal09:35:58
Para ile ilgili, para bakımından, nakdî
müşabih09:35:58
Aralarında benzerlik olan, benzer, benzeş
ETKİ09:35:37
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
İlenme09:35:07
İlenmek işi, beddua
BOŞ09:34:53
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
Ringa09:34:51
Kemikli balıklardan, ılık denizlerde büyük sürüler hâlinde dolaşan ve tütsü ile kurutulmuşu sıkça tüketilen, uskumru iriliğinde bir balık (Clupea harengus)
durgunluk09:34:31
Durgun olma durumu
yaraştırma09:34:28
Yaraştırmak işi, tensip
okka09:34:06
1283 gr"lık ağırlık ölçüsü birimi; 400 dirhem bir okka ederdi, kıyye
bal özü09:33:50
Bazı çiçeklerin içinde bulunan, arıların bal yapmak için emdikleri tatlı sıvı, nektar
kalımlı09:33:48
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
gangliyon09:33:25
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
kliring09:33:21
Dış ticarette, iki ülke arasında yapılan alış verişin karşılıklı olarak malla ödenmesi, takas
istismar09:33:17
İşletme, yararlanma
Pa09:33:12
Protaktinyum"un kısaltması
Koşuk09:33:11
Nazım, manzume
mizah09:33:10
Gülmece
kölçer09:32:40
Tanelere zarar veren bir buğday hastalığı
Pancar09:32:34
Ispanakgillerden, vitamince zengin bir bitki (Beta vulgaris)
cetvel09:32:32
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
ayakkabı09:32:08
Özellikle sokakta ayağı korumak için giyilen ve altı kösele, lâstik gibi dayanıklı maddelerden yapılan ayak giyeceği, pabuç
coşmak09:32:01
(doğa olaylarından herhangi biri) Birdenbire çoğalıp hızlanmak
İştahsızlık09:31:56
İştahsız olma durumu
Funda09:31:18
Süpürge otu
bildiri09:31:14
Resmî bir makam, kurum veya bir topluluk tarafından herhangi bir durumu ilgililere duyurmak için yazılan yazı, tebliğ, tebligat
İp merdiven09:31:08
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
ALKİL09:30:52
Alkol kökü
Yapağı09:30:52
İlkbaharda kırkılan koyun tüyü
derme çatma09:30:51
Gelişigüzel toplanmış, aralarında uygunluk bulunmayan
kopek09:30:51
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
tekit09:30:49
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
olgucu09:30:40
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
ödüllendirme09:30:36
Ödüllendirmek işi
sözü geçmek09:30:34
kendisini kabul ettirmiş olmak, hatırı sayılmak
mazhariyet09:30:33
Erişme, elde etme
fikir yazısı09:30:21
Düşünce yönü ağır basan yazı veya makale
kal09:30:11
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
ibis09:30:03
Leyleksilerden, Afrika ve Batı Asya"nın sulak yerlerinde yaşayan bir kuş, Mısır turnası (İbis aethiopica)
Bos09:30:02
bk. boy bos
Denetleme09:29:58
Denetlemek işi, murakabe, kontrol
ag09:29:49
Gümüş"ün kısaltması
sömürmek09:29:47
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
İSPİT09:29:45
Jant
alçakça09:29:27
Oldukça alçak
Akıllıca09:29:26
Akla yakın, doğru olarak
Mastı09:29:24
Kulakları uzun ve düşük, bacakları kısa, bodur bir köpek cinsi
germanyum09:29:21
Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6 ve yoğunluğu 5,46 olan, 937,4° C de eriyen, kalay ve silisyumu andırır, az rastlanır bir element. Kısaltması Ge
orman09:29:17
Ağaçlarla örtülü geniş alan; bu ağaçların bütünü
ŞEFKATLİ09:29:00
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
yabanî mercanköşk09:28:57
Mercanköşk çiçeğinin yabanî bir türü, farekulağı (Origanum vulgare)
ada09:28:52
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
meddücezir09:28:46
bk. gelgit
bağış09:28:44
Bağışlamak işi veya biçimi
tuval09:28:39
Ressamların kullandığı gerdirilmiş keten, kenevir veya pamuklu kaba kumaş üzerine yapılan resim
ziyaret09:28:32
Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
kuma09:28:24
Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine göre adı, ortak
ziyadesiyle09:28:08
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
yelkenli gemi09:28:01
Yelkenle yürütülen gemi
rüşvet09:27:36
Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya para olarak sağlanan çıkar
galat09:27:30
Yanlış (kelime veya söz)
izahat09:27:04
Açıklamalar
katedral09:26:57
Baş kilise
üstün zekâlı09:26:52
Üstün zekâya sahip olan
esneklik09:26:48
Esnek olma durumu, elâstikiyet
vebal09:26:22
Günah
Söylence09:26:19
Efsane
polo09:26:14
Çevgen
belge09:25:45
Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
telli balıkçıl09:25:45
Başında ok biçiminde bir tel demeti bulunan balıkçıl, okar
ISTILAH09:25:36
Terim
izale etmek09:25:28
yok etmek, gidermek
Olağan09:24:59
Sık sık olan, olagelen, tabiî
eviye09:24:58
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
delilik09:24:58
Deli olma durumu veya delice davranış
plasenta09:24:52
Etene, son, meşime
hikâye etmek09:24:29
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
yıpratmak09:24:20
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
El09:24:15
Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü
sabotaj09:24:10
Baltalama
GAZETE09:23:52
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
yanak09:23:42
Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü
göç etmek (veya eylemek)09:23:39
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
Kararsızlık09:23:38
Kararsız olma durumu, tereddüt
Yüzyıl09:23:38
Yüzyıllık süre, asır
kısasa kısas09:23:36
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
KİMYON09:23:26
Maydanozgillerden, 50 cm kadar yükseklikte, beyaz veya pembe çiçekli, bir yıllık, ıtırlı ve otsu bir bitki (Cuminum cyminum)
odaK09:23:10
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
sulak09:23:04
Suyu olan, suyu bol
DAVET09:23:03
Çağrı, çağırma
ahilik09:22:46
Kökü eski Türk töresinde olan ve Anadolu"da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi gibi bütün çalışma kollarını içine alan ocak
ipucu09:22:26
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
manyetik09:22:25
Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan
yıllık09:22:18
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
şetaret09:22:16
Sevinç, şenlik, neşe
Analitik09:22:08
Çözümlemeli
SANATÇI09:21:50
Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren (kimse), sanatkâr
gözden geçirmek09:21:48
okumak
hamam takımı09:21:46
Hamamda kullanılan havlu, kese, tas gibi gerekli araçlar
KAYA HANİSİ09:21:45
Lahos
ılımlı09:21:44
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
salaş09:21:39
Sebze, meyve vb. satmak için kurulmuş, eğreti, derme çatma dükkân
filmci09:21:38
Sinemacı
antipati09:21:16
Sevimsizlik, soğukluk
resim09:21:10
Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri
NEDENSEL09:21:10
Nedenle ilgili olan, sebep niteliğinde olan, illi
kanun hükmünde kararname09:21:09
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
Bomboş09:20:59
Büsbütün, tamamen boş
yaban havucu09:20:48
Maydanozgillerden, kökleri yenebilen, hayvan yemi olarak da kullanılan, yıllık veya çok yıllık otsu bitki, kara kavza (Pastinaca sativa)
çerkez09:20:43
Kafkasya"da yaşayan bir boy veya bu boydan olan kimse
göçebe09:20:33
Değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan (kimse veya topluluk), göçer
yansızlık09:20:32
Yansız olma durumu, tarafsızlık
Kırmızı09:20:32
Al, kızıl
Kıyamet09:20:20
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
Düşünsel09:19:54
Düşünce ile ilgili, düşünce sonucu ortaya çıkan, düşünceye dayanan, fikrî
tapınma09:19:33
Tapınmak işi
karpuz09:19:33
Kabakgillerden, sürüngen gövdeli bir bitki (Citrullus vulgaris)
mimlenme09:19:16
Mimlenmek işi
Erguvani09:19:01
Eflâtunla kırmızı arası renk
midi09:18:59
Orta
nobran09:18:58
Davranışı kaba, sert ve gönül kırıcı olan, nadan
Küçük Asya09:18:47
Anadolu