paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

Yarıyıl14:42:57
Öğretim yıllarının ayrıldığı iki dönemden her biri, sömestr
paralellik14:42:57
Paralel olma durumu, koşutluk
rölâtivizm14:42:56
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
TOP MERMİSİ14:42:51
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
haylaz14:42:49
Hoşa gitmeyen davranışlarda bulunan (kimse), hayta
Müslümanlık14:42:49
Hz.Muhammed"in yaydığı din, İslâm dini, İslâmlık, İslâmiyet
eklem bacaklılar14:42:48
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
panter14:42:47
Pars
bende14:42:47
Kul, köle
garaz14:42:46
Hedef, amaç, maksat
övgü14:42:45
Birini veya bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı, methiye
surat14:42:40
Yüz, çehre
istimbot14:42:33
Filika büyüklüğünde, islimle işleyen deniz teknesi, çatana
fayton14:41:49
Tek körüklü, dört tekerlekli, genellikle çift atlı binek arabası, payton
popo14:41:36
Kaba et, kıç
kanun hükmünde kararname14:41:31
Bakanlar Kurulunca yayınlanan ve kanun değerinde olan karar
fatih14:40:45
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
TEDHİŞÇİLİK14:40:39
Tedhişçi olma durumu
akademisyen14:39:43
Akademi üyesi
sadrazam14:39:40
Osmanlı İmparatorluğunda başbakan
br14:38:45
Brom elementinin kısaltması
organik14:38:41
Organlarla ilgili, uzvî
balıkçıl14:38:40
Balıkla beslenen, balık yiyen
oğulcuk14:38:13
Oğul sözünün sevgi bildiren küçültme veya okşama biçimi
PR14:37:28
Praseodim"in kısaltması
tef14:37:12
Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı
doğma14:36:00
Doğmak durumu
pöç14:35:01
Kuyruksokumu kemiği
barbut14:34:13
Zarla oynanan bir çeşit kumar
gümüşi14:33:17
Gümüş renginde olan
dereke14:33:14
Aşağı derece
sultanlık14:33:10
Sultan olma durumu, padişahlık, saltanat
akkor14:33:09
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
makam14:32:56
Mevki, kat, yer
gres14:32:50
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
boru14:32:47
Bir yerden başka bir yere sıvı veya gaz aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir
kalpak14:32:46
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
anons14:32:45
Duyuru, duyurma
berkelyum14:32:36
Atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küryumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk
Koridor14:32:36
Bir yapıya girmeyi sağlayan veya odaları birleştiren genellikle dar geçit, geçenek
Kullanmak14:32:33
Bir kimseyi bir hizmette bulundurmak, çalıştırmak
noel14:32:29
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
eşek dikeni14:32:20
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
Diyar14:32:19
Ülke
zarf14:32:17
Kap, kılıf, sarma
teflon14:32:14
Etilen ve flüordan elde edilen plâstik madde
ocak14:32:13
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
hindistan cevizi14:32:02
Palmiyegillerden, tropikal bölgelerde yetişen bir ağaç (Cocos nucifera)
14:31:48
Yemek yeme ihtiyacı olan veya yemesi gereken, tok karşıtı
bodur14:31:38
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
arka14:31:36
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
hoşgörülü14:31:36
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
kanuni14:31:35
Yasaya uygun, yasal, yasalı
ağırlık14:31:27
Ağır olma durumu
Bellek14:31:26
Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl, hafıza, dağarcık
merih14:31:21
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
sekreter14:31:21
Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, yazman, kâtip
dimdik14:31:19
Çok dik (olarak)
Düzen14:31:14
Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
behemehal14:31:01
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
hisar14:31:00
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
otlak14:30:58
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
melal14:30:57
Can sıkıntısı, usanç
Kirpi14:30:45
Kirpigillerden, uzunluğu 25-30 cm olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli hayvan (Erinaceus europaeus)
hale14:30:42
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
vatan14:30:39
Yurt
akaju14:30:33
Maun
p14:30:31
Fosfor"un kısaltması
değişiklik14:29:51
Değişik olma durumu
Rekabet14:29:50
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
kıl keçisi14:29:50
Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber, tel renkliler arasında en çok siyah renklisi görülen yerli bir keçi türü
sorguç14:29:50
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
ürküntü14:29:49
Ürkme duygusu, tevahhuş
ihtiraz14:29:46
Çekinme, sakınma
taş yuvarı14:29:41
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
yaban domuzu14:29:37
Domuzgillerden, domuzdan iri, bağ ve bahçelere zarar veren saldırgan bir yaban hayvanı (Sus scrofa)
ermişlik14:29:33
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
şakul14:29:32
Çekül
veli14:29:29
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
ambar14:29:28
Genellikle tahıl saklanan yer
macun14:29:26
Hamur kıvamına getirilmiş madde
Negatif14:29:25
Olumsuz, menfi
YATAK14:29:24
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
otama14:29:21
Otamak işi, tedavi
enteresan14:29:16
İlgi çekici, ilginç
Malak14:29:06
Manda yavrusu
Dikkatli14:28:56
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
mercan adası14:28:47
Su yüzüne kadar çıkan mercan resiflerinden oluşmuş ada, atol
irşat14:28:47
Doğru yolu gösterme, uyarma
Delil14:28:46
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
anonsör14:28:44
bk. sunucu
vazıyet14:28:44
El koyma
lider14:28:40
Yönetimde gücü ve etkisi olan kimse, önder, şef
hekimlik14:28:39
Hekimin yaptığı iş
yaprak14:28:37
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
DONE14:28:27
bk. veri
denge14:28:22
Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene
Ziyaret14:28:20
Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, görüşme
leke14:28:12
Kirliliği gösteren iz
lorentiyum14:28:09
Atom numarası 103 olan, 1961 "de Berkeley"de kaliforniyum atomlarının bor çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen yapma element. Kısaltması Lr (eskiden Lw)
yasaklama14:28:01
Yasaklamak işi
laedri14:27:46
Yazarı bilinmeyen, anonim
lise14:27:45
Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu
lap14:27:41
Yumuşak ve ağır bir şey düştüğünde çıkan sesi anlatır
geleni14:27:36
Tarla faresi, büyük fare
aterina14:27:33
Gümüş balığı
Tepke14:27:12
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
teker14:27:08
Tekerlek
TAKIM14:27:07
Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman
nesep14:27:05
Soy, baba soyu
Martaval14:27:05
Yalan, uydurma söz, palavra
olgunluk14:27:04
(meyveler için) Olgun, yenilebilir olma durumu
basketbol14:27:03
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
Apart otel14:26:58
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villâ tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi
takma saç14:26:56
Değişik renk ve boyda yapılan farklı görüntüye sahip olmak için başa takılan saç modeli, peruk
yal14:26:51
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
Kadran14:26:48
Saat, pusula gibi araçlarda, üzerinde yazı, rakam veya başka işaretler bulunan düzlem
davet14:26:47
Çağrı, çağırma
olgu14:26:42
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
VESAYET14:26:42
Vasilik
gaddar14:26:41
Acıması olmayan, başkalarına haksızlık eden, merhametsiz, katı yürekli, insafsız davranan, kıyıcı
karine14:26:32
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu
küçücük14:23:12
Çok küçük
TUTAMAK14:22:46
Tutamaç
RÜŞVETÇİ14:22:26
Rüşvet alarak iş gören kimse
ölçüsüz14:21:18
Ölçülmemiş, ölçüsü alınmamış olan
reel14:20:46
Gerçek
yem14:20:37
Hayvan yiyeceği
kik14:20:33
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, futa (II)
taşa tutmak14:18:46
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak