paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

paylama09:12:09
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
ehlidil09:12:09
Gönül eri, kalender, rint
diskjokey09:12:08
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
diyalekt09:12:03
Lehçe
Parlaklık09:11:57
Parlak olma durumu, revnak
Bağımlı09:11:47
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
Allah09:11:43
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
karaciğer09:11:35
Karın boşluğunun sağında bulunan, öd salgılayan, şeker depolayan, iri, açık kahve rengi organ
Ayılmak09:11:30
Aklı başına gelip gerçeği görmek
endam09:11:27
Vücut, beden, boy bos
piç etmek09:11:25
yapayım derken bozmak, çıkmaza sokmak
Yaşa09:11:21
Hoşnutluk, sevinç gibi duyguları anlatmak için söylenir
dram09:11:16
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
Bürokrat09:11:12
Devlet dairesinde çalışan görevli
Açıklama09:11:11
Açıklamak işi, izah
Hayal09:11:07
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
ivecen09:11:06
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
APALA09:11:02
Abla
izmarit09:10:46
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
yararlanma09:10:44
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
bukalemun 09:10:30
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
gen09:10:29
Geniş
reybî09:10:24
Şüpheci
cilbent09:10:22
Klâsör
Alaşım09:10:22
İki veya daha çok metalden, bazı durumlarda metallerle, C, P, Te gibi elementlerden oluşan metal görünümünde katı veya sıvı karışım
feyezan09:10:21
Taşma, taşkın, seylâp
yalınlık09:10:20
Yalın olma durumu, birleşik veya karmaşık olmama durumu, sadelik
ufunet09:10:12
Pis koku
yerey09:10:09
Yeryüzünden bir parça, arazi
Doyum09:10:00
Eldekinden hoşnut olma durumu, yetinme; kanma, kanaat
emekli09:09:51
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
yemin kasem09:09:50
Yemin etme
yandaş09:09:46
Birinden yana olan veya bir düşünceye, bir isteğe katılan, onu destekleyen kimse, yanlı, taraftar
faka bastırmak09:09:38
aldatmak, tuzağa düşürmek
ya Allah09:09:35
bir işe başlarken güç kazanmak için söylenen bir söz
ince hastalık09:09:26
bk. ince hastalık
kara para09:09:22
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
cangıl09:09:21
bk. cengel
katalpa09:09:20
İki çeneklilerden, yaprakları çok iri ve kalp biçiminde, çiçekli bir süs bitkisi (Bignonia catalpa)
GERİ HİZMET09:09:11
Silâhlı kuvvetlerin stratejik ve taktik anlamına girmeyen, her çeşit sağlık, veteriner, tahliye, ulaştırma ve diğer çeşitli hizmetlerin bütünü, lojistik
onurlu09:09:05
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
MÜRURUZAMAN09:09:02
Süre aşımı, zaman aşımı
imroz09:08:55
Vücudu beyaz, baş ve ayaklarda siyah lekeler bulunan, küçük cüsseli, uzun ve ince kuyruklu, kaba karışık ve uzun yapağılı, Gökçeada ve kısmen Çanakkale ilinde yetiştirilen bir koyun türü
Yasa09:08:55
Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural
düşçü09:08:55
Sürekli hayal kuran, hayalperest
demir yolu09:08:54
Lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların yürüdüğü paralel iki ray döşenerek yapılan bir tür yol, tren yolu
hantal09:08:54
Kocaman, iri, kaba
edim09:08:54
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
sahn09:08:44
Avlu
MAVİ09:08:37
Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk; bulutsuz gökyüzünün rengi
nazikçe09:08:32
Nazik, ince, saygılı (bir biçimde)
TİRSİ09:08:13
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
isteka09:08:09
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
greyfurt09:08:08
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
yaşam biçimi09:08:08
Hayat tarzı
çalı dikeni09:08:03
bk. karaçalı
yeterlilik09:07:59
Yeterli olma durumu
ACI09:07:54
Tat alma organında bazı maddelerin bıraktığı yakıcı durum, tatlı karşıtı
İSPİT09:07:53
Jant
reçine yağı09:07:53
Reçineden çıkan yağ
milis09:07:48
Savaş sırasında orduya yardımcı olarak toplanan halk gücü
çentmek09:07:48
Soğan, salatalık gibi şeyleri küçük ve ince parçalar durumunda doğramak
sahteci09:07:46
Düzmeci, sahtekâr
Ayırım09:07:40
Ayırmak işi
kovcu09:07:39
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
ürperme09:07:39
Ürpermek durumu
Islık09:07:33
Dudakların büzülerek veya parmağın dil üzerine getirilmesiyle çıkarılan ince ve tiz ses
yad etmek09:07:33
anmak, hatırlamak
teke09:07:30
Keçinin erkeği
GÖRÜNTÜLÜK09:07:25
Ekran
dağ lâlesi09:07:25
Düğün çiçeğigillerden, mor renkli, çan biçimi tüylü çiçekleri olan otsu bir bitki, anemon (Anemone vulgaris)
tirbuşon09:07:21
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
İletki09:07:21
Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember biçimindeki araç, minkale
sütanne09:07:16
bk. sütana
cenaze duası09:07:06
Cenaze defnedilirken okunan dua
maşrapa09:07:06
Metal, toprak vb. den yapılmış, ağzı açık kulplu, bardağa benzeyen, küçük kap
orun09:07:03
Özel yer
PAMUKLU09:06:55
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
Şişman09:06:53
Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle vücudun her yanı şişkin görünen kimse, şişko, mülâhham
kakule09:06:51
Zencefilgillerden, sıcak iklimlerde yetişen ıtırlı bir bitki (Elettaria cardamomum)
rüşvet vermek09:06:48
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
harabe09:06:45
Eski çağlardan kalmış şehir veya yapı, ören, kalıntı
Feshetme09:06:45
Feshetmek işi
öncesizlik09:06:38
Öncesi olma durumu, ezeliyet
gölet09:06:38
Gölek
ZİYAN09:06:38
Zarar
şanslı09:06:38
Talihi olan, talihli
taşlama09:06:36
Taşlamak işi
PRATİK09:06:35
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
haset etmek09:06:27
kıskanmak, çekememek, günülemek
senato09:06:16
Eski Roma"da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi
haç09:06:12
Hristiyanlığın sembolü sayılan ve birbirini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, istavroz, salip
yıpratma09:06:12
Yıpratmak işi
konsül09:06:11
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
monogami09:06:08
Tek eşlilik; tek karılık, tek kocalık
şehvani09:06:05
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
Manivela09:06:05
Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen kol
yazılı bildirim09:05:57
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
uzunlamasına09:05:52
Uzunluğuna
dik başlı09:05:46
İnatçı, bildiğinden dönmeyen, büyüklerinin sözünü dinlemeyen, boyun eğmez
remiz09:05:46
Sembol, rumuz
fizik gücü09:05:46
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
uygunluk09:05:46
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
açıktan09:05:42
Bir yerin uzağından
tekstil09:05:42
Dokuma
Civcivlik09:05:37
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
yanma09:05:32
Yanmak işi
parlamak09:05:31
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
gamsız09:05:31
Üzüntüsü olmayan
hafıza09:05:26
Bellek
Omuzlu09:05:20
Omzu olan
alçaklık09:05:18
Alçak olma durumu
grip09:05:17
Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateşle beliren, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra hastalığı, enflüanza
gökyüzü09:05:15
Göğün görünen yüzeyi, sema
müteakiben09:05:06
Sonra, arkadan, ardı sıra
et kesimi09:05:06
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
Kemankeş09:05:02
Ok atıcı, okçu
açık kahverengi09:05:02
Kahverenginin bir veya birkaç ton açığı
zelil09:04:59
Hor görülen, aşağı tutulan, aşağılanan
Yaratımcı09:04:57
Özel yetenekle bir nesne veya eser ortaya koyan kimse, kreatör
bun09:04:55
Sıkıntı
soylu09:04:53
Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan (kimse), asil
ashap09:04:48
Sahipler
yaprak09:04:48
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
sayım09:04:46
Saymak işi, tadat
azim09:04:46
Bir işteki engelleri yenme kararı
Düşürülme09:04:43
Düşürülmek işi veya durumu
gidiş geliş09:04:41
Trafik, seyrüsefer
09:04:36
Pişirilerek hazırlanan yemek
fatalite09:04:25
Alın yazısı, yazgı, kader