paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

ademoğlu05:17:11
İnsan denilen yaratıkların hepsi
manganez05:16:29
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
evropiyum05:16:11
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
cehri05:16:08
Kök boyasıgillerden, meyve, kabuk veya odunundan güzel kırmızı renk elde edilen bir kök (Rhamnus infectorius)
uran05:15:27
Teknik, sanayi, endüstri
bıyık05:13:30
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
surat asmak05:13:08
kaşlarını çatıp yüzüne küskün veya dargın bir anlam vermek, somurtmak
dişbudak05:10:29
Zeytingillerden, kerestesi sert ve değerli bir ağaç (Fraxinus excelsior)
fizyoloji05:08:02
Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
ADALİ05:05:46
Kas niteliğinde olan; kasla ilgili olan, kasıl
kakırtı05:04:47
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
rafineri05:04:01
Arıtım evi, tasfiyehane
koygun05:02:46
Dokunaklı, etkili, içli, acıklı
buyuru04:59:54
Buyruk, emir
amatör04:59:29
Bir işi para kazanmak için değil, yalnız zevki için yapan kimse, hevesli, profesyonel karşıtı
manalandırma04:59:28
Manalandırmak işi
muafiyet04:58:21
Ayrı tutulma, kendisine uygulanmama, bağışıklık
muazzam04:55:02
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
şase04:52:28
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
Cadde04:52:24
Şehir içinde ana yol
Cahil04:50:30
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
fatura04:49:38
Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği hesap pusulası
misina04:48:51
Yapay ve sentetik ham madde ile tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik
hamur04:48:40
Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş durumu
misyon04:46:35
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
mütemekkin04:41:11
Yerleşmiş olan, yerleşik
şinanay04:40:45
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
tanıtlama04:39:05
Tanıtlamak işi, ispatlama
filiz04:37:12
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
ulus04:35:55
Millet
mimarlık04:35:35
Mimar olma durumu
Alaturka04:35:06
Eski Türk gelenek, görenek, töre ve hayatına uygun, alafranga karşıtı
Erguvani04:32:37
Eflâtunla kırmızı arası renk
yakmaç04:32:16
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
pudra04:31:53
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
inleyiş04:31:14
İnlemek işi veya biçimi
hamule04:31:13
Yük
metro04:30:46
Büyük şehirlerde semtler arasında işleyen yer altı demir yolu hattı
suçlama04:29:57
Suçlamak işi, itham
yalçın04:28:48
Dik
gümrük kanunu04:28:33
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
cadalozlaşma04:25:33
Cadalozlaşmak işi
soku04:24:23
Taş dibek
kinaye04:22:52
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
Azerbaycanlı04:22:31
Azerbaycan halkından olan kimse
taşkınlık04:21:17
Taşkın olma durumu veya taşkınca davranış
Camia04:21:06
Topluluk, zümre
uyarlaç04:21:05
Ayrı büyüklük ve yapılarda olan parçaları bir araya getirmek için kullanılan bağlama parçası, adaptör
adsız04:18:02
Adı olmayan, isimsiz
Ümitsiz04:15:25
Umutsuz
kığı04:15:04
Kığ
atıştırmalık04:14:35
Atıştırmaya yarayan
kesinleştirme04:13:59
Kesinleştirmek işi
izafet04:11:38
Bağıntı, görelik
fotoğrafını almak04:10:56
fotoğraf makinesiyle resmini çekmek
sur04:10:42
Kale duvarı
zarar görmek04:09:49
kötü sonuca uğramak
bağlaşık04:09:17
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
heyecan04:07:44
Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu
çark04:04:56
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
tane04:04:11
Herhangi bir sayıda olan (şey), adet
tabaklama04:04:00
Tabaklamak işi
siyasetçilik04:02:22
Siyasetçinin işi
bayındırlık04:01:43
Bayındır olma durumu, ümran
Söndürmek04:01:37
Hava veya gaz ile şişirilmiş bir şeyin havasını veya gazını boşaltmak
Hadim04:00:55
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
inkılap04:00:47
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
yakınlık04:00:21
Yakın olma durumu
olabilir04:00:11
Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil
bandocu03:59:45
Bandoda görevi olan kimse, mızıkacı
hükümsüzlük03:59:21
Hükümsüz olma durumu, geçersizlik
mürettip03:58:42
Düzenleyen, hazırlayan, sıraya koyan
sulak03:56:25
Suyu olan, suyu bol
TEMLİK03:56:18
Mülk olarak verme
İsviçreli03:55:57
İsviçre halkından olan (kimse)
dalkavukluk03:54:12
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
tanıştırma03:53:54
Tanıştırmak işi, takdim, prezantasyon
ÜFUL03:51:48
(yıldız için) Batma
aktariye03:50:19
Aktarın sattığı şeyler
tahkikat03:46:31
Soruşturmalar
karaman03:44:22
Orta Anadolu"da yetiştirilen, kuyruğu iri ve yağlı bir tür koyun
semender03:42:53
Semendergilerden, uzun gövdeli, dört bacaklı, kuyruklu, kertenkeleye benzeyen, birçok türü bulunan bir hayvan (Salamandra)
PASKAL03:41:47
İnsanı güldürüp eğlendiren (kimse)
havalandırma03:37:56
Kapalı bir yerin havasını değiştirmek amacıyla dışarıdan temiz hava girişini veya çeşitli araçlarla hava akımını sağlama işlemi
boy atmak03:37:23
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
süt dişi03:37:04
bk. süt dişi
fahri03:36:58
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
ibare03:34:13
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
geometri03:33:10
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
boşaltma03:29:40
Boşaltmak işi
uzluk03:29:28
Ustalık, işinin eri olma durumu, hazakat, ehliyet
sahanlık03:28:03
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
frak03:26:38
Resmî törenlerde giyilen uzun etekli, eteğinin arkası beline kadar yırtmaçlı, siyah, resmî erkek ceketi ve takımı
yeniçeri ocağı03:26:17
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
özgecilik03:25:05
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
Yönelme03:24:37
Yönelmek işi
zırnık03:22:27
Arsenik
ıtnap03:21:55
Sözü boş yere uzatma
AŞILAMA03:20:50
Aşılamak işi
tersi03:20:41
bk. Tirsi
esenleşme03:18:44
Esenleşmek işi, selâmlaşma
replik03:18:17
Oyuncunun sözü karşısındakine bırakırken söyleyeceği son söz
sessiz03:17:32
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
başhekim03:17:24
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
APAZLAMA03:16:25
Apazlamak işi
suret03:15:21
Görünüş, biçim
ihtiyaç03:15:19
Gerekseme, gereksinme
varsıl03:15:17
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
bireycilik03:13:44
Bireylerin yararlarını toplumsal yararlardan daha üstün veya daha önemli sayan öğreti, tutum veya politikaların genel adı, ferdiyetçilik, individüalizm
finalizm03:13:26
bk. erekçilik
bireysellik03:10:41
Birey olma olgusu
kilise03:10:23
Hristiyan tapınağı
takdimci03:10:01
Tanıtmacı
uygulanabilirlik03:08:31
Yapılabilirlik, fizibilite
utangaç03:08:21
Bir toplulukta güvenini yitiren, rahat konuşamayan ve rahat davranamayan, sıkılgan, mahcup
bükün03:06:58
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
meşakkat03:06:47
Güçlük, sıkıntı, zorluk
sakın03:04:50
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
damar aktarma03:04:39
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
savsak03:04:29
İşlerine önem vermeyip onları gelişigüzel yapıveren veya daha sonraya bırakan, ihmalci, ihmalkâr
ressam03:04:11
Resim yapan sanatçı
tescil03:01:59
Herhangi bir şeyi resmî olarak kaydetme, kütüğe geçirme
gerçekleşme03:00:39
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
korunak02:59:45
Korunmak için yapılmış yer; sığınılan, saklanılan yapı, mağara gibi yer
fora02:58:40
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
tehirli02:56:56
Geciktirilmiş, ertelenmiş
fettane02:55:25
Cilveli, gönül alıcı (kadın)
düğüm02:54:33
İplik, ip, halat gibi bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum
faydalı02:54:24
Yararlı
üstüne02:51:59
İlişkin, üzerine, dair