paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

ordu08:46:20
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
yukaç08:45:54
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
Beylik08:44:47
Bey olma durumu
aman08:44:39
Yardım istendiğini anlatır
iftihar08:43:44
Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
emanet08:42:18
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
salata08:41:56
Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, yağ, limon gibi maddeler konulan, yemeklerle birlikte yenen yiyecek
likidite08:40:27
Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü
çoğaltma08:40:26
Çoğaltmak işi
kompetan08:40:26
Uzman, yetkili
Kankurutan08:39:11
Adam otu
pas08:39:06
Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde
Cildiyeci08:39:02
Deri hastalıkları uzmanı, dermatolog
kan kaybetmek08:38:58
herhangi bir sebeple vücuttan çok kan akmak
Mahluk08:38:51
Yaratık, yaratılmış
mahrem08:38:50
Yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen
ana arı08:38:22
Arı beyi
kiril alfabesi08:38:20
Yunan büyük harfi tipinde düzenlenmiş Slav alfabe ve yazısı
hamle08:38:02
İleri atılma, atılım
ses birimi08:38:01
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses öğesi, fonem
asıl08:37:36
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
idam sehpası08:37:35
Darağacı
terkip08:37:32
Birleşim, birleştirme, bir araya getirme
atardamar08:37:32
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
duyum yitimi08:37:22
bk. anestezi
faydalanma08:36:49
Yararlanma
havra08:36:36
Yahudi tapınağı, sinagog
aritmetik08:35:42
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
akılsız08:35:41
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
danışıklı dövüş08:35:40
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
İstikbal08:35:39
Karşı çıkma, karşılama
işsiZ08:35:17
İşi olmayan
merih08:34:24
Güneş"e olan uzaklığı, Yer"in Güneş"e olan uzaklığından daha çok olan dış gezegenlerin ilki, Sakıt, Mars
TURFANDA08:33:44
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
erginlik08:33:20
Ergin olma durumu, kemal, rüşt
jeoloji08:33:20
Yer bilimi
zorba08:33:11
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
elçilik uzmanı08:33:01
Elçiliğin, belli bir kolundaki görevli uzmanı, ataşe
BECERİKSİZ08:32:15
Becerisi olmayan, usta olmayan
narenciye08:32:13
Turunçgiller
santimetre08:31:37
Bir metrenin yüzde biri (cm)
Özgürlük08:31:27
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
sakız rakısı08:31:19
İçinde sakız bulunan rakı, mastika
stor08:30:47
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde
ÇİZELGE08:30:37
Çizgilerle bölümlere ayrılmış kâğıt, cetvel
öykünme08:29:48
Öykünmek işi, taklit
yüz kalıbı08:29:47
İnsan yüzüne alçı dökülerek alınmış kalıp, bu kalıptan çoğaltılmış yüz heykeli, mask
birinci08:29:28
Bir sayısının sıra sıfatı
ır08:28:10
bk. yır
düzelme08:28:09
Düzelmek durumu
cambazhane08:28:02
Cambazların oyunlarını gösterdikleri yer
mahallî idare08:27:27
bk. yerel yönetim
bilgisayar08:27:23
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
salvo08:27:06
Genellikle topla yapılan yaylım ateş
elvan08:25:15
Renkler
HOŞLUK08:24:59
Hoş olma durumu, letafet
metanetli08:24:56
Dayanıklı, metin
greyfurt08:24:35
Turunçgillerden sıcak bölgelerde yetişen bir meyve ağacı (Citrus decumana)
Leş08:24:34
Kokmuş hayvan ölüsü
yüksek okul08:24:14
Üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanı yetiştiren yüksek öğretim kurumu
rakik08:24:05
İnce, narin
şakirt08:23:30
Öğrenci, çırak
içe yöneliklik08:22:53
Gerçeklerden kaçınarak hayal olaylara bağlılığı geliştirme ve düşünceleri, daha çok dileklerin yönetmesine bırakmak durumu, otizm
mahzur08:22:28
Sakınca
Arnika08:22:21
Öküz gözü, sığır gözü, mastı çiçeği
yasak aşk08:21:42
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
turizm08:21:17
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
cip08:21:14
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
itki08:21:05
Tepi
Geçimlik08:20:58
Yiyecek parası, nafaka
veznedar08:20:52
Vezneci
taş balığı08:20:00
İşkine balığına verilen bir ad
Gerekli08:19:57
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
suç08:19:17
Törelere, ahlâk kurallarına aykırı davranış
Hint kumaşı08:19:00
Hindistan"da dokunan ve batı ülkelerinde ender bulunan ipekli bir kumaş türü
D08:18:18
Döteryum"un kısaltması
inkârcı08:17:38
İnkâr eden kimse
ibare08:17:31
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
bahadır08:17:08
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
verimli08:16:13
Verimi iyi ve bol olan, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir
piyade08:16:12
Yaya savaşan askerlerin oluşturduğu sınıf
enjeksiyon08:16:11
İğne yapma, iğne vurma
cehalet08:15:33
Bilgisizlik, bilmezlik
erkan08:15:32
Bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler
giz08:15:06
Sır
paylama08:14:46
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
mutfak08:14:18
Yemek pişirilen yer
kinaye08:13:41
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
RET08:11:57
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
SUSAM08:11:51
Susamgillerden, sıcak bölgelerde yetişen küçük bir bitki (Sesamum indicum)
Yasak08:11:28
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
Baharatlı08:10:57
Baharatı olan
yorgan08:10:56
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
infial08:10:56
Birine içerleme, gücenme, kızgınlık duyma
kök kırmızısı08:10:54
Kök boyası, alizarin
direşme08:10:21
Direşmek işi, sebat
esir08:10:20
Tutsak
LİMONLUK08:09:30
Sıcak iklim bitkilerinin korunduğu ve yetiştirildiği, bir bölümü veya bütünü camlı, kapalı yer, ser, sera
Üvey ana08:09:30
Öz olmayan anne, analık
müzik bilimi08:09:12
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
Müstahkem08:08:47
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
emare08:08:35
Belirti, iz, ipucu
ikamet08:08:17
Bir yerde oturma eğleşme
Sandal08:08:14
Sandalgillerden, kerestesi sert ve kokulu bir ağaç (Santalum album)
sari08:07:56
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
ayna08:07:56
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
liyakat08:07:36
Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim
gagalı memeli08:07:31
Tek deliklilerin gagalı memeliler familyasından, vücudu yumuşak tüylerle kaplı, eti yenen, Avustralya ve Tasmanya ırmaklarında yaşayan bir memeli türü, ornitorenk (Ornithorhynchus anatinus)
çekingenlik08:07:29
Çekingen olma durumu
Bambaşka08:07:17
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
ihtiraslı08:07:12
Aşırı istekli
MAHKEME KARARI08:07:02
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
kürevi08:06:47
Küresel, toparlak
kayıtsız08:06:42
Kaydı yapılmamış, deftere veya yazıya geçirilmemiş olan
düzenbaz08:06:27
Düzenci, hileci
rıza08:05:05
Razı olma, isteme, istek
İkincil08:05:04
Sırada önem bakımından ikinci derecede olan, tali, sekunder
hercai08:05:04
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
BATAKLIK GAZI08:05:02
Metan
serseri08:05:02
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
olguculuk08:04:39
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
peşin08:04:15
Bir alış verişte, alış veriş yaplıdığı anda, alınan şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte ödenen, veresiye karşıtı
Sayrı08:04:07
Hasta
KAKIŞMA08:04:07
Kakışmak işi
ovuşturma08:04:03
Ovuşturmak işi
vizon08:03:40
Sansargillerden, kürkü çok beğenilen bir memeli türü, mink (Mustela vison)
balgam08:03:35
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
sıradanlık08:03:35
Sıradan olma durumu
umumi08:03:33
Genel
devin duyumu08:03:30
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi