paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

karbonat04:00:40
Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı
götürme03:59:32
Götürmek işi
tropik kuşu03:58:37
Tropik kuşgiller familyasından pembemsi tüylü, kuyruğundaki iki teleği olan deniz kuşu
mecnun03:58:31
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
KORİNDON03:58:02
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
su bilimci03:58:00
Su bilimi uzmanı, hidrolog
Lama03:57:47
Geviş getirenlerden, Güney Amerika"nın dağlık bölgelerinde yaşayan, yük hayvanı olarak kullanılan, karadan aka kadar türlü renklerde olabilen, tüyleri uzun, boyu yüksek, boynu uzun hayvan (Lama)
işaret parmağı03:57:33
Elde, baş parmaktan sonraki parmak, şahadet parmağı, gösterme parmağı
cengel03:57:21
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
ev sineği03:57:08
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
mandıra03:56:53
Koyun, keçi gibi süt veren hayvanların barındırıldığı, süt ve süt ürünlerinin elde edildiği yer
03:56:51
Pişirilerek hazırlanan yemek
dingin03:56:51
Hareket etmeyen, kımıldamayan, sakin
Taşlı03:56:47
(tahıl, bakliyat vb.için) İçinde taş olan, taş karışmış olan
bemol03:56:45
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
malihulya03:56:41
Kara sevda
asayiş03:56:39
Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, düzenlilik, güvenlik
kadinne03:56:21
bk. kadınnine
tıntın03:54:49
Boş, bomboş
Antre03:54:25
Bir yapıda girip geçilen yer, methal
kurs03:54:21
Yuvarlak ve yassı biçimli nesne, ağırşak
pelte03:54:15
Nişasta, şeker ve su karışımının pişirilerek soğutulmasıyla yapılan bir tür tatlı
şeytan taşlama03:54:00
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
pis03:53:58
Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendirici, murdar, mülevves
Kulun03:52:15
Doğumdan altı ay sonra kadar olan erkek veya dişi at veya eşek yavrusu
hijyen03:51:39
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
çağlar03:51:05
Çağlayan
ebe03:51:05
Doğum işini yaptıran kadın
bopstil03:50:43
Züppece giyiniş biçimi
çözme03:50:25
Çözmek işi
karaktersizlik03:50:23
Güvenilir karakteri olmama durumu
dincilik03:50:13
Dincinin işi
sulu03:49:06
Suyu olan, içinde su bulunan
Opalin03:48:46
Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.ne verilen ad
yansımak03:48:34
Anlaşılmak, belli olmak
mürekkep03:48:08
Yazı yazmak, desen çizmek veya basmak için kullanılan, türlü renklerde sıvı madde
başhekim03:48:04
Bir hastahaneyi yönetmekle görevlendirilen hekim, baştabip, sertabip
cepken03:47:54
Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi
ulusallık03:47:52
Milliyet, millîlik
bağlı03:47:42
Bir bağ ile tutturulmuş olan
sele03:47:36
Yayvan sepet
asuman03:47:35
Gök, gökyüzü
pb03:47:04
Kurşun"un kısaltması
ödünç alma03:46:54
ödünçleme
palmiyegiller03:46:52
Genellikle sıcak bölgelerde yetişen, basit bir kon gövde ve bu gövdenin tepesinde yelpaze biçiminde telek damarlı yaprakları olan, hurma ve Hindistan cevizi ağaçlarını içine alan bir familya
kıvrımlı03:46:44
Kıvrımı olan
muğlâk03:46:42
Anlaşılması güç, anlaşılmaz, karışık, çapraşık
niyet etmek03:46:36
bir şeyi yapmayı zihinde tasarlamak, düşünmek, niyetlenmek
teessüf03:46:28
Acınma, yazıklanma, yerinme
RAKİBE03:46:28
Kadın rakip
tebdilihava03:46:27
Hava değişimi
meydana gelmek03:46:24
olmak, oluşmak
tuğamiral03:46:22
Deniz kuvvetlerinde, en küçük rütbeli amiral
coşkulu03:46:18
Coşkusu olan
düğün03:46:16
Evlenme dolayısıyla yapılan tören, eğlence
kuralcı03:46:14
Kurala, kurallara bağlı olan, kaideci
branş03:46:09
(bilim için) Dal, kol
mikrop03:46:06
Mikroskopla görülebilen, çürümeye, mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli canlı
ÜFUL03:46:02
(yıldız için) Batma
teferruatlı03:45:38
Ayrıntılı
it03:45:34
Köpek
salıverilme03:45:34
Salıverilmek işi
aydınlatma03:45:16
Aydınlatmak işi
kekeleme03:45:14
Kekelemek işi
ustalıkla03:43:37
Ustaca
salhane03:43:15
Kesim evi, kanara, mezbaha
esenlemek03:42:58
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
sobe03:42:41
Genel olarak koşmaca, saklambaç vb. çocuk oyunlarında, ebeden önce davranıp daha önce kararlaştırılmış yere ulaşıldığında söylenen söz
ece03:42:34
Güzel kadın, kraliçe
KUŞATMAK03:42:05
Çevrelemek, çokça bulunmak
inileme03:41:31
İnilemek işi
lânolin03:41:13
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ
bulut03:40:46
Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar
satın03:40:02
"Fiyatını vererek bir şey almak" anlamında kullanılan satın almak deyiminde geçer
Anemik03:39:27
Kansız
itmam03:38:52
Bitirme, tamamlama
şehzade03:37:07
Padişahların ve oğullarının erkek çocuklarına verilen san
ümitli03:36:19
Umutlu
KURNAZ03:36:14
Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini beceren, açıkgöz
sigala03:35:22
bk. sığla
talep03:33:55
Bir kimseden bir şeyi yapmasını veya yapmamasını isteme, dileme, istem
talik03:33:37
Asma, yukarı kaldırma
taife03:32:28
bk. tayfa
Dokunma03:32:23
Dokunmak (I) işi, temas
tahin03:31:35
Öğütülmüş susamın koyu sıvı durumu
tahra03:31:18
Bir tür eğri budama bıçağı
maşuka03:31:00
Sevilen, âşık olunan (kadın)
yönelteç03:30:08
Direksiyon
çocuk bakıcısı03:30:07
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kız veya kadın
üvey03:29:48
Yalnız yasaca akraba sayılan, öz olmayan
oranlama03:29:32
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
aksaklık03:28:32
Aksak olma durumu
meyane03:28:24
Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sos
meydan03:28:22
Alan, saha
bölge03:28:08
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
korunga03:27:48
Yabanî yonca, tirfil
kuş tüyü03:27:30
Yatak, yorgan, yastık doldurmaya yarayan bazı kuşların tüyü
gudde03:27:24
Bez, beze
Yafta03:27:16
Üzerine asıldığı veya yapıştırıldığı şeylerle ilgili herhangi bir bilgi veren yazılı kâğıt parçası, etiket
tercüme03:27:00
(dilden dile) Çevirme
kuyumculuk03:26:54
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
müfekkire03:26:50
Düşünme yetisi veya gücü
budun bilimci03:26:24
Budun bilimi uzmanı, etnolog
baştabiplik03:26:16
Başhekimlik
karnaval03:26:01
Hristiyanların büyük perhizden önce et kesiminde renkli, komik ve şaşırtıcı kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlence dönemi
kürek kürek03:25:55
Kürekler dolusu, pek çok
kayırıcı03:25:44
Kayıran, koruyan, iltimasçı
koşum03:25:28
Araba hayvanının kayış takımı
isteksiz03:25:25
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
Gazete03:25:10
Politika, ekonomi, kültür ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için, yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın
alkalik03:25:00
Alkali ile ilgili olan veya içinde alkali bulunan, kalevî, antiasit
kotarma03:24:36
Kotarmak işi
sırt03:24:20
Omurgalı veya omurgasız hayvanlarda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan üst bölüm
tespit etmek03:24:02
bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek
defalarca03:23:57
Sık sık, sürekli olarak
sergileme03:23:21
Sergilemek işi, teşhir
nezaketsiz03:23:14
Nazik olmayan
maişet03:23:08
Geçim, geçinme
ışıldak03:23:03
Karanlıkta bir hedefi aydınlatmak için kullanılan dar, uzun bir ışın demeti çıkaran ışık kaynağı, projektör
bibliyografi03:21:40
Bibliyografya
güneğik03:21:38
Hindiba
sinir bilimi03:21:36
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
planet03:21:33
Gezegen
Gurur03:21:30
Kendini beğenme, büyüklenme, kibir
randevu03:18:43
Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma
hoppa03:18:02
Yaşına uymayan hafiflikler yapan, delişmen, serbest, koket, ağırbaşlı karşıtı
bileşim03:16:36
İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip
bileşke03:16:27
Bir cisme uygulanan birkaç kuvvetin toplam etkisine eşit olan tek kuvvet, muhassala
özgeci03:16:08
Kişisel yarar gözetmeksizin başkasına yararlı olmaya çalışan (kimse) diğerkâm
kardiyak03:15:41
Kalple ilgili