paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

Atatürkçü04:22:01
Atatürkçülük yanlısı olan (kimse), Kemalist
pertavsız04:21:22
Büyüteç
seyrekleştirme04:19:24
Seyrekleştirmek işi, seyreltme
beti04:17:40
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
perikart04:15:51
Kalbin üzerini saran zar
zelzele04:13:47
Deprem
amorti etmek04:13:19
bir girişimde yatırılan parayı zamanla yeniden kazanmak
keres04:12:21
Büyük ve derin karavana
salon04:11:14
Bir evin en geniş bölümü
ihmal etmek04:11:08
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
abluka04:06:26
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
kazanmak04:03:34
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
delice04:02:31
Davranışları aşırı, deli gibi olan
habeş04:02:19
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
erişim04:01:14
Erişmek işi
Macun04:01:07
Hamur kıvamına getirilmiş madde
kuzu04:00:21
Koyun yavrusu
acı badem03:59:33
Gülgillerden bir meyve ağacı (Amygdalus amara)
Mibzer03:57:39
Tohum ekme aleti
matara03:55:35
Yolculukta veya askerlikte kullanılan, boyna veya bele asılı olarak taşınan, genellikle aba veya deri kaplı, metal su kabı
buat03:55:10
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
simit03:54:51
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
sensen03:54:41
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
kömür kalem03:54:30
bk. füzen
nosyon03:54:16
Bir şey üzerindeki gerekli bilgi, kavram
cevap03:53:02
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
eksen03:52:55
Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver
pelesenk ağacı03:52:23
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
kesir03:51:41
Bir birimin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı
saya03:51:12
Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü
ricacı03:50:59
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
gezme03:48:40
Gezmek işi, seyran
03:48:15
Pişirilerek hazırlanan yemek
tanıklık03:48:05
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
bezenmek03:47:58
Kendini bezemek, süslenmek
methiye03:47:51
Övgü
hoşluk03:47:49
Hoş olma durumu, letafet
numune03:47:46
Örnek
leh03:47:37
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
bazen03:47:29
Ara sıra, arada bir, kimi vakit
şüpheli03:47:27
Kuşkulu
cenup03:46:50
Güney
irat etmek03:46:38
söylemek
tar03:43:45
Doğu Anadolu ile Azerbaycan"da çalınan bir çalgı türü
cebirsel03:42:45
Cebirle ilgili
Aksan03:42:38
Bir ülkenin insanlarına veya bir çevreye özgü söyleyiş özelliği
kavasya03:42:31
Acı ağaç
Güz03:41:54
(kuzey yarım küre için) Eylül, ekim ve kasım aylarını içine alan süre, sonbahar
kısas03:41:51
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
özgecilik03:41:14
Özgeci olma durumu, diğerkâmlık
oval03:40:40
Yumurta biçiminde olan, yumurtamsı, sobe, beyzi
mersingiller03:40:02
İki çeneklilerden, mersin, karanfil, okaliptus gibi yaprakları almaşık, çiçekleri genel olarak talkım durumunda bulunan ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
ilbay03:39:43
Vali
tahtaboş03:39:40
Damın, en fazla çamaşır sermeye yarayan ve çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, taraça
ilmek03:39:26
İlmik
galatıhis03:38:26
Duygu yanılması, yanılsama
Encümen03:38:19
Yarkurul, komisyon, komite
derya03:38:11
Deniz
nehir03:38:02
Irmak
palamar03:37:11
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat
belgi03:36:54
Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alâmet, nişan
KILKAPAN03:36:53
Kehribar
Hars03:36:40
Tarla sürme
bızdık03:36:38
Ufak çocuk
intizamsız03:36:26
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
ister03:36:13
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
reklam03:34:17
Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her türlü yol
üniversite03:33:49
Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu
iri03:33:14
Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü olan
lüfergiller03:33:06
Sıcak ve ılık denizlerde yaşayan kemikli balıklar familyası (Pomatomidae)
güney03:32:42
Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı
Optimum03:31:10
(sıcaklık, nem veya tutumda) En elverişli durum
tellak03:27:50
Hamamlarda yıkanmak üzere gelenleri keseleyip yıkayan erkek
kaşe03:25:49
Damga, mühür
işkal03:23:36
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
intak03:20:52
Konuşturma söyletme
tarh03:18:05
Çıkarma
geçiş03:13:36
Geçmek işi veya biçimi
Kanal03:06:48
Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu
Kerata03:06:45
Karısı tarafından aldatılan erkek
narh03:03:53
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
bariyer03:01:59
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
ayıklama02:58:14
Ayıklamak işi
Eskişehir taşı02:57:10
Lüle taşı
mevkuf02:56:24
Vakfedilmiş
pafta02:49:22
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
apiko02:46:32
Geminin, zinciri toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması
çöküntü02:45:58
Çökme
RAKKASE02:43:31
Raksı meslek edinmiş kadın
müreccah02:42:22
Bir başkasından daha çok beğenilip tercih edilen, üstün görülen, yeğ, yeğrek
genel kurul02:32:56
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
rakı02:22:14
Üzüm, incir, erik gibi meyvelerin alkolle mayalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki
peyk02:17:55
Uydu
birlikte02:08:22
Bir arada, beraberce
sağlamlık02:05:40
Sağlam olma durumu
Pres02:05:28
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
üsera02:02:17
Esirler, köleler
savunma02:01:06
Saldırıya karşı koyma, müdafaa
Kaya02:00:29
Büyük ve sert taş kütlesi
hırçın01:59:48
Belirli bir sebebi olmadan sinirlenip huysuzluk eden (kimse)
ısın01:59:38
Bir kilogram suyun sıcaklığını bir derece yükseltmek için gereken ısı miktarı, kalori
kâr etmemek01:59:35
yararı olmamak, etki yapmamak
müzevir01:59:30
Söz götürüp getiren, arabozan
CERRAH01:58:55
Operatör
CEVHER01:58:43
Bir şeyin özü, maya, gevher
Civciv01:58:22
Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çıkmış yavrusu
Tanıtma yazısı01:58:16
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
ateşli silâh01:58:07
Patlayıcı madde aracı ile mermi atan top, tüfek gibi silâh
Ayıraç01:58:04
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
lâfazanlık01:58:01
Gevezelik
özbekçe01:57:54
Özbek dili
sesleme01:57:51
Seslemek işi veya durumu
izolasyon01:57:50
Yalıtım, tecrit
bedence01:57:43
Beden bakımından
isilik01:57:40
Terlemekten veya sıcaktan vücutta meydana gelen küçük pembe kabartılar, ısırgın
yün01:57:37
Güzün kırkılan koyun tüyü
şek01:57:33
Şüphe
şip01:57:30
Ülkemiz sularında yaşayan bir mersin balığı türü, biz (Acipenser nudiventris)
şey01:57:27
Belirsiz bir anlamda madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb. nin adı yerine kullanılır
eğrelti otu01:57:24
Eğrelti otugillerden, kumlu yerlerde yetişen, 150 cm kadar yükselebilen, tıpta bağırsak kurtlarını düşürmek için kullanılan çok yıllık ve otsu bir bitki (Driopteris filix-mas)
daluyku01:57:21
Derin uyku
ocak başı01:57:15
Ocağın başında yemek yenilen yer
ağız dalaşı01:57:13
Ağız kavgası, karşılıklı atışma, bağrışma, dil dalaşı
ha bire01:57:10
Durmadan, ara vermeden, arka arkaya, sürekli olarak
anatomi01:57:07
İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
polis01:57:03
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
yutak01:56:57
Ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk
yurdu01:56:54
İğnenin deliği
apolet01:56:51
Subaylarda rütbeyi göstermek için üniformaların omuzlarına takılan işaretli parça, omuzluk
monden01:56:34
Toplum yaşamı ile ilgili