paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

kayın peder00:54:02
Kaynata
kulakçık00:53:54
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
yılık00:53:53
Çarpık, eğri (ağız)
göze00:53:44
Hücre
UĞURSUZ00:53:22
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
varyasyon00:53:07
Çeşitleme
nale00:53:00
İnleme, inilti
alkolik00:52:57
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
Isırgan00:52:54
Isırgangillerden, her tarafı sert tüylerle kaplı, tüyleri kırılınca karınca asidi denilen çok kaşındırıcı bir madde çıkartan bir ot (Urtica)
Ayırmak00:52:33
Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak
apaçık00:52:19
Çok açık, çok belirgin
Halk00:52:08
Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta olan insan topluluğu
cıva00:52:01
Atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.5 olan, donma noktası -38, 80 C olduğundan, bayağı sıcaklıkta sıvı olarak bulunan, yoğunluğu 13, 59 olan, gümüş renginde bir element. Kısaltması Hg
Dil bilimci00:51:24
Dil bilimiyle uğraşan kimse, dilci, lengüist
siyasi parti00:50:56
Politik hayatın en önemli unsuru olan ve belli bir siyasî görüşü temsil eden parti
pinpon00:50:54
Yaşlı, çökmüş
frank00:50:51
Fransız para birimi
hasret00:50:43
Özlem
seren00:50:39
Yelkenli gemilerde üzerine dört köşe yelken açmak ve işaret kaldırmak için direğe yatay olarak bağlanan gönder
terfik00:50:35
Bir kimseyi arkadaş olarak yanına alma veya arkadaş olarak yanına bir kimse verilme
uskumru00:50:32
Uskumrugillerden, sıcak ve ılık denizlerde sürü durumunda yaşayan, çizgili bir deniz balığı (Scomber scombrus)
Bangladeşli00:50:09
Bangladeş halkından olan kimse
OLASILIK00:49:59
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
Orta Doğu00:49:46
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
türev00:49:02
Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi
apaçıklık00:48:53
Apaçık olma durumu
tiroit00:47:51
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
fototaktizm00:46:57
Işığa göçüm
bezeme00:46:56
Süsleme, tezyin
kesafet00:46:42
Çokluk, sıklık
koyu kırmızı00:46:41
Bordoya yakın kırmızı, kırmızının bir ton koyusu
Özenmek00:46:40
Kendisinde olmayan veya yapısına uymayan beğendiği bir durumda olmaya, beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak
yaprak00:46:39
Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme gibi olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler
gezeğen00:46:38
Çok gezen (kimse)
püskül00:46:38
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
mücevher kutusu00:46:36
Mücevherlerin saklandığı küçük kapalı kutu
yamuk00:46:33
Bir yana doğru eğik olan
din adamı00:46:32
Mesleği dinle ilgili işler olan görevli
DİKEY00:46:31
Dik olarak
00:46:31
bk. mı / mi
matbu00:46:30
Basılı, basılmış
KİMİ ZAMAN00:46:29
Ara sıra, bazen
açıkağız00:46:28
Turpgillerden bir bitki (Hesperis acris)
Çarşı00:46:25
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
zaç yağı00:46:24
Derişik sülfürik asidin diğer adı, kara boya
kara baht00:46:23
Kara yazı
Diktatör00:46:22
Bütün siyasî yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse
badem şekeri00:46:21
İnce bir şeker tabakasıyla kaplanmış iç badem
sonuç vermek00:46:19
bir durumun sağlanmasına imkân sağlamak
ANAHTAR00:46:18
Bir kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, açar, açkı
elem00:46:17
Acı, üzüntü, dert, keder
çapraşık00:46:11
Karışık, dolaşık
uydurma00:46:00
Uydurmak işi
konvertisör00:45:19
Değiştirgeç
aptallık00:43:59
Aptal olma durumu veya aptalca iş
Anlaşmalı00:43:08
Anlaşmaya dayanan
cevap00:43:00
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
baş belâsı00:42:35
Sıkıntı, üzüntü veren
Fırça00:42:16
Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir şeye boya, cilâ sürmekte kullanılan, bir araya getirilerek bağlanmış kıl veya kıla benzer başka tellerden yapılan araç
KİLOSİKL00:41:21
Saniyede bin devir olan elektrik akımının frekansını ölçmek için kullanılan birim
zaruret00:40:47
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
sömestr00:40:37
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
velespit00:40:00
Bisiklet
dığan00:39:38
Yağ tavası
toplu00:39:15
Topu olan
sağduyulu00:39:15
Sağduyusu olan
yumuşama00:39:14
Yumuşamak işi
hırs00:38:43
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
SÜRGÜN00:38:34
Ceza olarak belli bir yerin dışında veya belli bir yerde oturtulan kimse, menfi
Azalma00:38:33
Azalmak işi, eksilme, tenakus
iktisat00:37:52
Ekonomi
yaftalamak00:37:47
Yafta asmak
meziyet00:37:05
Bir kişiyi veya nesneyi benzerinden üstün gösteren nitelik
Medüz00:36:32
Denizanası
didişim00:36:30
Konuşma ve tartışmayı bir araç değil, bir amaç sayan felsefe yöntemi, eristik
verimlilik00:34:55
Verimli olma durumu
İNCE AĞRI00:34:52
Verem
rastlantı00:34:03
Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf
KARİ00:33:25
Okuyucu, okur
yasin00:32:44
Kur"an surelerinden biri
bir araya getirmek00:32:01
toplamak
çakal00:31:38
Et oburlardan, sürü durumunda yaşayan, kurttan küçük bir yaban hayvanı (Canis aureus)
AŞILAMA00:31:36
Aşılamak işi
ateş böceği00:31:35
Kın kanatlılardan, karanlıkta ışıldama özelliği olan böcek (Lampyris noctiluca)
DRAM00:30:55
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
deniz yeli00:30:14
İmbat
ıncalız00:30:13
Turşusu yapılan bir tür küçük yaban soğanı
Nikah00:30:10
Bir erkekle bir kadının evlilik birliği kurmasını sağlayacak kanunî işlem
Yaratık00:29:59
Canlı, mahlûk
Kestane rengi00:29:38
Açık kahve rengi
bakliyat00:29:30
Baklagillerden elde edilen ürün
kumanda00:29:04
Komuta
müsavatçılık00:29:04
Eşitçilik
tamu00:26:33
Cehennem
isteksiz00:26:16
Bir işi yapmaya isteği olmayan, gönülsüz
AKIM00:26:15
Akmak işi
iyiliksever00:25:55
İyilikçi, hayırsever
muhabbet tellalı00:25:53
Kadınla erkek arasında yolsuz ilişkilere aracılık eden kimse, pezevenk, kavat
ehil00:25:41
Topluluk, cemaat
inci taşı00:25:39
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
muhasebe00:25:37
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
TÜFEK00:25:36
Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu ateşli silâh
inceltici00:25:32
Boyaların yoğunluğunu azaltmak, sulandırmak amacıyla kullanılan kimyasal birleşimlerin genel adı, tiner
YER BİLİMCİ00:25:29
Yer bilim uzmanı, jeolog
kalas00:25:07
Kalın biçilmiş uzun tahta
yeğrek00:24:42
Daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, müreccah
Müstahdem00:24:41
Hizmette bulundurulan (kimse), hizmetli, odacı, hademe
tufan00:24:27
Nuh Peygamber zamanında yağdığı ve bütün dünyayı su baskını altında bıraktığı anlatılan şiddetli yağmur
işlevcilik00:23:50
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
ortak yaşama00:23:49
Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu
limitet00:23:07
Sınırlandırılmış, sınırlı
ciro00:22:09
Bir ticaret senedinin, alacaklı tarafından başkasına çevrilmesi ve senedin arkasına gereken yazının yazılıp imza edilmesi
yıldırım00:20:55
Gök gürültüsü ve şimşekle görülen, hava ile yer arasındaki elektrik boşalması
Takoz00:20:38
Bir eşyanın altına kıpırdamadan dik durması için yerleştirilen ağaç kama, kıskı
Işıklı00:20:37
Işığı olan, aydınlık, ışıklandırılmış, nurlu, nuranî
GIDA00:20:36
Besin
onma00:20:32
Onmak işi veya durumu
ayn00:20:20
Göz
Büro00:20:09
Çalışma odası, yazıhane
ebegümeci00:19:37
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
peyk00:19:35
Uydu
Dantel00:19:35
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
dahilik00:19:24
Dâhi olma durumu, deha
malgama00:19:23
Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam
jelatin00:19:23
Daha çok hekimlik ve fotoğrafçılıkta kullanılan, hayvanların kemik ve kıkırdak gibi dokularından veya bitkisel yosunlardan elde edilen saydam, renksiz, kokusuz bir madde
İleri00:18:05
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
cisim00:17:34
Maddenin biçim almış durumu
şom ağızlı00:17:28
Sürekli kötü şeylerden söz eden ve sözlerinin uğursuzluk getireceğinden korkulan (kimse)
öğretmen00:17:25
Mesleği bir bilim dalını, bir sanatı veya teknik bilgileri öğretmek olan kimse, muallim, muallime
feryat figan00:16:14
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama