paylama

1.İsimPaylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih

Son Arananlar

alışmak16:55:03
Yadırgamaz duruma gelmek
yükselteç16:54:25
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
boğumlanma noktası16:53:57
Ağız boşluğunda seslerin oluştuğu noktaların her biri, çıkak, mahreç
kurk16:52:52
Kuluçka, gurk
savsaklama16:49:56
Savsaklamak işi, umursama, baştan savma, işi geciktirme, ihmal, ihmalkârlık
Muhasip16:49:45
Sayman, muhasebeci
kaime16:49:20
Buyruk, resmî kâğıt, ferman
hakas16:49:16
Rusya"daki Hakas Cumhuriyeti"nde yaşayan Türk halkı ve bu halktan olan kimse
hayvan bilimi16:48:30
Biyolojinin, hayvanların yapı, görev, davranış ve sınıflandırmaları, yeryüzündeki dağılışlarıyla uğraşan bilim dalı, hayvanlar bilimi, zooloji
sefine16:48:26
Gemi
direnme16:48:18
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
düş kırıklığı16:47:56
Çok istenilen veya umulan bir şey gerçekleşmediğinde duyulan üzüntü, hayal kırıklığı
uza devim16:47:34
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
çin gülü16:47:32
bk. kamelya
indirim16:47:00
Fiyatta yapılan değer düşürümü, tenzilât, iskonto
memnuniyet16:46:39
Sevinç, sevinme, kıvanç, kıvanma
GIDA16:46:26
Besin
ana yurt16:46:17
İlk yurt edinilen yer, ana vatan
zahmet16:45:56
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
bedel16:45:45
Değer, fiyat, kıymet
vecibe16:45:24
Ödev, boyun borcu
zaman aşımı16:45:12
Süre aşımı, müruruzaman
oğul otu16:45:01
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
zembil16:44:39
Hasırdan örülmüş saplı torba
bahane16:44:28
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
aritmetik16:44:17
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
gök bilimi16:44:06
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
ülkücülük16:43:55
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
katışıksız16:43:44
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
zekavet16:43:25
Çabuk anlama ve kavrama, zeyreklik, zekâ
yığın16:43:22
Bir şeyin yığılmasıyla oluşturulan küme, tepe
devim16:43:16
Devinim
ekose16:43:11
Çeşitli renklerde kareli olan (kumaş)
sıçrama tahtası16:43:01
Araçtan atlamalarda, üzerine hızla basarak yükselme hızı kazanılan yaylı veya esnek tahtadan eğik yüzeyli araç
bazlama16:42:50
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
suskun16:42:50
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
JANT16:42:46
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
bitki16:42:45
Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç gibi canlıların genel adı, nebat
merhamet16:42:39
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
dernek16:42:17
Toplantı, düğün
amnezi16:42:10
Hafıza kaybı, bellek yitimi
hicap16:42:07
Utanma, utanç, sıkılma
kredi16:42:03
Borç ödemede güvenilir olma durumu
semt16:41:55
Yan, taraf, cihet
takıntı16:41:33
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
Bildirge16:41:22
Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, beyanname
öksüz16:39:40
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
beyaz16:39:37
Ak, kara karşıtı
yerleştirme16:39:22
Yerleştirmek işi
Yeni16:38:38
Kullanılmamış olan
deprem16:37:58
Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele
mistisizm16:37:32
Tanrıya ve gerçeğe akıl ve araştırma yolu ile değil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi ile ulaşabileceğini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik
hizmet16:37:32
Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma
duyum16:37:29
Haber, istihbarat
musallat16:37:07
Bir kimse veya şeyin üzerine bıktıracak kadar düşen
sessiz16:36:57
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
irade16:36:42
İstek, dilek
tayin16:36:40
Ne olduğunu anlama, gösterme, belirtme, kararlaştırma
tehir16:36:35
Sonraya bırakma, erteleme
kalkan16:36:31
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
kaput16:36:24
Asker paltosu
sinir16:36:22
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
tavsiye16:36:15
Öğütleme, yol gösterme
aklama16:35:42
Aklamak işi, ibra
ateh16:35:36
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
çözüm yolu16:35:31
Bir güçlüğü giderme çaresi
zorunluluk16:35:14
Zorunlu olma durumu, zorunluk
pike16:33:31
Kabartmalı pamuklu kumaş
çöğüncek16:33:30
Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli
tirşe16:32:31
Yeşil ile mavi arası renk
yansı16:32:09
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
rezillik16:32:03
Rezil olma durumu, rezalet
Rey16:30:49
Oy
diploma16:30:34
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
sessiz harf16:28:13
Ünsüz
zoraki16:25:00
İstemeye istemeye, istemeyerek (yapılan); zorla
hicap duymak (veya etmek)16:21:59
utanmak
Beddua16:21:19
İlenme, ilenç
DANTEL16:21:04
Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde örgü, tentene
Sadistlik16:18:43
Sadist olma durumu
sergilik16:17:18
Sergi yeri
layık olmak16:16:56
hak kazanmış olmak
Komutan16:16:45
Bir asker topluluğunun başı, kumandan
pazarlama16:16:23
Pazarlamak işi
töre dışı16:16:12
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
Atılım16:16:07
İleri atılma, atılma işi
BASKÜL16:15:48
Çoğunlukla bir kütleyi çok daha küçük bir kütle yardımıyla tartmaya yarayan alet
içeri16:15:48
İç yan, iç bölüm
kredi mektubu16:15:39
Bankaların veya malî kuruluşların müşterilerine ticarî işlemlerle ilgili kredi hesabı açtırmak için şubelerine veya muhabirlerine gönderdikleri yazı, akreditif
ikametgah16:15:03
İkamet edilen, oturulan yer, konut
dağ aslanı16:14:44
Puma
musallat olmak16:14:33
birini sürekli rahatsız etmek, birine sataşmak, hiç peşini bırakmamak
muhtıra16:14:22
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
sahtekar16:14:12
Sahte işler yapan, düzmeci, sahteci
nezretme16:14:01
Nezretmek işi veya durumu
ince ayrım16:13:50
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
akıcılık16:13:17
Akıcı olma durumu
kocasız16:13:06
Kocası olmayan (kadın)
hücre yutarlığı16:12:55
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
mutabakat16:12:33
Uyuşma, anlaşma, itilâf
Benzeşme16:12:00
Benzeşmek işi
tanrısızlık16:11:49
Tanrısız olma durumu
vedia16:11:38
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
özel ulak16:11:27
Geldiği postahanede hiç bekletilmeden, özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
hizmet eri16:11:16
Teğmen ve yukarısı üst düzey subayların hizmetinde bulunan er, emir eri
Bağlılaşım16:11:06
İki veya daha fazla değişken arasındaki bağıntı
sof16:10:56
Bir çeşit sertçe, ince yünlü kumaş
ima16:10:55
Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
reddetme16:10:44
Reddetmek işi
ihtiraslı16:10:33
Aşırı istekli
yetkili16:10:22
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
taş yuvarı16:10:11
Yer kabuğunu oluşturan ve yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar, taş küre, litosfer
hepsi16:09:56
Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi, hep
kuşatma16:09:49
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
kurcalamak16:09:38
Sivri bir şey sokup karıştırarak zorlamak
korumak16:09:26
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
tecrübe etmek16:09:20
denemek, sınamak
dayıoğlu16:09:05
Dayının oğlu, dayızade
ayıplama16:08:54
Ayıplamak işi, takbih
öküz arabası16:08:33
Öküz koşulmuş araba
Başçık16:08:21
Çiçeklerin erkek organlarında çiçek tozunu taşıyan torbacık, haşefe
UFUK16:08:10
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
imtiyaz16:06:28
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
ratanya16:05:22
Kara buğdaygillerden, 20-40 cm yükseklikte, basit yapraklı, kökü sürgün kesici olarak kullanılan ağaççık (Krameria triandra)
Gelir16:04:48
Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat
Helen16:04:24
Grek
lânet okumak16:04:10
bir kimsenin Tanrı"nın merhametinden mahrum kalmasını dilemek
hareketli16:02:50
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
akis16:01:52
Işık veya ses dalgalarının yansıtıcı bir yüzeye çarparak geri dönmesi, yansıma, yankı
elbet16:01:45
Her hâlde, şüphesiz, kuşkusuz