pasaklı

1 Sıfat

Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen, çapaçul