oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

evcil hayvan04:40:36
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
Kış04:40:28
(kuzey yarım küre için) Aralık ayının yirmi ikisinde başlayıp martın yirmi birine kadar süren, yılın en soğuk mevsimi
mir04:40:21
Baş, kumandan, amir
dili tutuk04:40:08
Serbestçe, kolaylıkla konuşamayan
naaş04:39:56
Ölen kimsenin vücudu, ceset
şampiyon04:39:54
Millî veya milletler arası bir yarışmada ilk dereceyi alan, birinci olan kimse veya takım
evren bilimi04:39:50
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
çark04:39:42
Bir eksenin döndürdüğü tekerlek biçimindeki makine parçası
yelkenleri suya indirmek04:39:35
direnmekten vazgeçip karşısındakinin dediğini benimsemek, kabul etmek
dönem04:39:31
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
rengarenk04:39:28
Çeşitli renkleri olan, renk renk
istifa etmek04:39:03
(işinden) çekilmek
akrobatlık04:38:42
Cambazlık
dolunay04:38:29
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
elekten geçirmek04:38:20
elemek
sol04:37:58
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
asuman04:37:45
Gök, gökyüzü
çizme04:37:34
Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir çeşit ayakkabı
Dalan04:37:33
Lobi
yayımcılık04:37:32
Yayımcının yaptığı iş, naşirlik, tâbilik, editörlük
yapma!04:37:27
şaşma bildirir
yakma04:37:26
Yakmak işi
manita04:36:54
Hileyle, düzenle, tanışır gibi bir hâl takınarak para sızdırma, hırsızlık
kup04:36:54
Giysi kesimi, kesimle verilen biçim
kısa04:36:24
Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı
kuzen04:36:23
Teyze, dayı, hala veya amcanın erkek çocuğu, erkek yeğen
yollama04:36:20
Yollamak işi
argaç04:35:53
Dokuma tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı
çözme04:35:51
Çözmek işi
topal04:35:50
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
bohem04:35:42
Yarınını düşünmeden günü gününe tasasız, derbeder bir yaşayışı olan edebiyat ve sanat çevresinden (kimse veya topluluk)
fultaym04:35:32
Tam gün
Osmanlı04:35:28
XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından Anadolu"da kurulan ve birinci Dünya Savaşından sonra dağılan büyük Türk İmparatorluğunun uyruklarına verilen ad
eytam04:35:16
Yetimler
soluk borusu04:35:15
Gırtlakla bronşlar arasında bulunan, yaklaşık 12 cm uzunluğunda, havanın akciğerlere girip çıkmasını sağlayan boru
eksi04:35:06
Çıkarma işleminde " - " işaretinin adı, nakıs
emekli04:35:01
Emek harcanarak elde edilen, zor, zahmetli
aktivizm04:34:59
Etkincilik
elöpen04:34:45
Kertenkele
ANITSAL04:34:19
Anıt niteliğinde olan, anıta benzeyen, abidevî
matah04:34:13
(hafifseme duygusu ile) İnsan, mal, eşya vb. için kullanılır
04:34:05
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
sosyete04:34:04
Topluluk, toplum, cemiyet
unutturma04:33:49
Unutturmak işi
umut vermek04:33:44
bir kimsede umut uyandırmak, bir kimseye güven vermek
şahsen04:33:31
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
seçkin04:33:15
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
medenilik04:33:13
Uygarlık
etraflıca04:33:11
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
susama04:33:06
Susamak işi
acıklı04:32:57
Acındıracak, acı verecek nitelikte olan, dokunaklı, koygun
hesap cetveli04:32:35
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
site04:32:28
Daha çok belli meslek adamları için yapılmış veya belli amaçlarla kurulmuş konutlar topluluğu
otokontrol04:32:27
Öz denetim
hırslı04:32:21
Doymak bilmeyen, aşırı istekli, tutkulu, haris
ra04:32:05
Radyum"un kısaltması
Hayat04:32:03
Yaşam, dirim
Zorlayıcı04:31:57
Zorlayan, mücbir
sahanlık04:31:57
Yapılarda ve bazı taşıtlarda kapı önünde, merdiven başlarında veya ortasında bulunan geniş yer
soy04:31:32
Manzum söz
cimnastik04:31:07
bk. jimnastik
vücutça04:31:02
Vücut bakımından, vücudun durumuna göre
sevmek04:30:27
Birine sevgiyle bağlanmak, gönül vermek
sipariş etmek04:29:40
bir şeyin yapılmasını veya bir şeyin gönderilmesini istemek, ısmarlamak
İn04:29:39
İndiyum"un kısaltması
bakam04:29:32
Baklagillerden, odunundan kırmızı boya çıkarılan bir ağaç, bakkam (Haematoxylon campechianum)
ÇİNKO04:29:23
Atom numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya. Kısaltması Zn
YOKUŞ04:29:22
Yükselerek devam eden yol, iniş karıştı
kargagiller04:29:08
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
kemre04:28:52
Gübre, tezek
debi04:28:14
Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi, akım
köy muhtarı04:27:59
Köyü idare eden kimse, mutar
alabros04:27:57
Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı)
dönme04:27:15
Dönmek işi
hitam04:27:04
Son, bitim
mitos04:26:56
bk. mit
cambaz04:26:47
Yerde ve tel, at, bisiklet vb. üzerinde dengeye dayanan, tehlikeli, heyecan verici gösterileri yapan kimse, akrobat
döl yolu04:26:46
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
komi04:26:41
Otel vb. yerlerde ayak işlerine bakan kimse
kederli04:26:14
Acılı, üzüntülü, mukedder
Satış04:26:14
Satıcı ile alıcı arasında yapılan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılan işlem, satım
hail04:26:07
Engel
dedikoduculuk04:25:57
Dedikodu yapma işi
kiraz04:25:49
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
marketing04:25:39
Pazarlama
Tasdik04:25:35
Doğrulama
Sermaye04:25:31
Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken ana para ve paraya çevrilebilir malların tamamı, ana mal, kapital
dilli04:25:27
Konuşkan, sürekli ve tatlı konuşan
cetvel04:25:17
Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli veya derecesiz, tahtadan, plâstikten veya madenden yapılmış araç, çizgilik
müşkülpesent04:25:10
Güç beğenen, titiz
bolarma04:25:09
Bolarmak işi veya durumu
sıfır04:24:57
Kendi başına değeri olmayan, ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on kere büyüten işaret (O)
kakırtı04:24:47
Kuru şeylerin birbirine sürtünmesinden veya kırılmasından çıkan ses
kıvırcık koyun04:24:04
bk. kıvırcık
sıçramak04:24:04
Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birdenbire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak
Batıni04:24:02
Batıniye mezhebinden olan kimse
medreseli04:23:42
Medrese öğrencisi
Romen rakamları04:23:41
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
KILKAPAN04:23:40
Kehribar
esenleşme04:23:23
Esenleşmek işi, selâmlaşma
balgam04:23:18
Solunum organlarının salgıladığı, ağızdan dışarı atılan sümüksü madde
ahenksiz04:23:18
Uyumsuz, düzensiz
sepet topu04:23:11
Basketbol
peren04:23:03
Ülker yıldızı
açık yeşil04:22:59
Yeşilin bir ton açığı
kürek04:22:47
Toprak, kömür gibi şeyleri bir yerden bir yere alıp atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç
Azlık04:22:43
Az olma durumu
mazı04:22:35
Servigillerden, yaprakları almaşık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten dallanan bir süs bitkisi (Thuya)
dair04:22:32
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
yılan gömleği04:22:31
Yılanların üzerinden her yıl sıyrılarak değişen üst deri
velespit04:22:04
Bisiklet
petrol04:22:02
Yoğunluğu 0,8"den 0,95"e kadar değişebilen, hidrokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mineral yağ, yer yağı
hercai04:21:21
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
salam04:21:19
İri kıyılmış domuz veya sığır etinden yapılan, genellikle soğuk yenen bir yiyecek
boa04:21:16
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
mesame04:21:11
Gözenek
gemi ızgarası04:20:56
Üstünde gemi yapılan büyük kızak
kerih04:20:55
Tiksindirici, iğrenç
maddiyat04:20:50
Madde ile ilgili şeyler
çisenti04:20:47
Toz gibi ince yağan (yağmur)
müsadere04:20:44
İşlenen bir suç karşılığı olarak, suçlunun malının bütünü veya bir bölümü üstündeki sahipliğine son verilmesi ve bu sahipliğin bir başka kuruluşa devredilmesi
güvence akçesi04:20:41
Herhangi bir sorumluluk yerine getirilmediğinde karşı tarafça el konulacak olan para
İyilikbilir04:20:37
Değerbilir, kadirşinas
görk04:20:35
Güzellik, gösteriş
meneviş04:20:35
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, hare
miat04:20:33
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
yürürlükte bulunmak04:20:30
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
kuru fasulye04:20:15
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
hanım04:19:59
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
odunluk04:19:28
Odun konulan yer