oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

yığma22:33:50
Yığmak işi
SIĞIRDİLİ22:33:11
Sığır diligillerden, 30-60 cm yükseklikte, tüylü, çok yıllık ve otsu bir bitki, öküz dili (Anchusa officinalis)
Sevme22:33:10
Sevmek işi
yalman22:32:05
Eğik, eğinik, mail
yaban nanesi22:31:52
Yabanî bir tür nane
limaki22:31:44
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük eğe
statü22:31:35
Bir topluluk veya bir toplum içinde bir kimsenin durumu veya kazandığı saygınlık
yerey22:30:11
Yeryüzünden bir parça, arazi
Koşuk22:29:51
Nazım, manzume
düğün çorbası22:29:15
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
yığılmak22:28:29
Çok sayıda birikmek toplanmak
bilek22:28:21
Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm
çirişli22:28:13
Çiriş sürülmüş
İletken22:28:07
Akım, ısı, ses vb. geçiren (madde), nakil, yalıtkan karşıtı
gözdağı22:27:22
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
dantela22:27:18
bk. dantel
protein22:27:01
Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genellikle sülfür, oksijen ve karbon öğeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş karmaşık yapılı doğal madde
vezirlik22:26:56
Vezir olma durumu, vezir derecesi, vezaret
malikâne22:26:55
Yurtluk
ırak22:26:40
Uzak
bağlama22:26:21
Bağlamak işi
latifeci22:26:14
Şakacı
yıkanmak22:26:13
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
harnup22:26:10
Keçiboynuzu
Ulvi22:26:09
Yüce
jel22:26:08
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
ÇÖKME22:26:05
Çökmek işi, inhitat
Katılım22:26:04
Katılmak işi, iştirak
terki22:25:40
Eyerin arka bölümü
kule22:25:34
Çoğunlukla kare veya silindir biçimindeki yüksek yapı
Gevşeme22:25:12
Gevşemek işi
meyyal22:25:05
Eğilimli, eğimli
Fonoloji22:25:00
Ses bilimi
AKÇE22:24:56
Küçük gümüş para
santur22:24:19
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
farba22:24:12
Fırfır, farbala
direşme22:23:41
Direşmek işi, sebat
polemikçi22:23:14
Polemik yapan kimse
eşref22:23:09
Çok onurlu, çok şerefli
yedirip içmek22:23:01
beslemek
kriket22:22:44
On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun
su kayağı22:22:35
Su üzerinde yapılan kayık sporu
tapu22:22:27
Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge
izah etmek22:22:15
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
drahoma22:22:13
Gelinin güveye verdiği para veya mal
telef22:21:59
Yok etme, öldürme
yükün22:21:57
İyon
makasçı22:21:54
Makas yapan veya satan kimse
yenici22:21:54
Yenen, üstün gelen, mağlûp eden
mürdüm eriği22:21:27
Reçeli veya hoşafı yapılan bir cins küçük ve kara erik
Bütünleme22:21:17
Bütünlemek işi, bütün, tek parça durumuna getirme, tamamlama, ikmal
çay demlemek22:21:14
bk. demlemek
tenkit etmek22:20:58
eleştirmek
ruz22:20:48
Gün
bütüncül22:20:42
Totaliter
esenlemek22:20:41
Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek
baraka22:20:40
Tahta, çinko gibi hafif şeylerden yapılmış, temelsiz eğreti yapı
daima22:20:37
Her vakit, sürekli olarak
Yeni Dünya aslanı22:20:15
Puma
aza22:19:48
Organlar, vücut parçaları
yaftalamak22:19:44
Yafta asmak
mi22:19:30
bk. mı / mi
hamam kesesi22:19:01
Hamamda kiri çıkarmak için kullanılan kıldan veya kenevirden örülmüş ele geçebilen kese
ÇALIŞMA22:18:40
Çalışmak işi, emek, say
vurdumduymaz22:18:35
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
dok22:18:34
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
yatır22:18:31
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
Maznun22:18:15
Sanık
PERHİZ22:17:52
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
İskoçyalı22:17:51
İskoç halkından olan kimse, İskoç
sakın22:17:19
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
Pişmanlık22:17:13
Pişman olma durumu, nedamet
yelek22:16:11
Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi
taş atmak22:15:38
dolaylı olarak birine dokunacak bir söz söylemek
yatıştırıcı22:15:08
Yatışma özelliği olan, yatıştıran, sakinleştiren
kuruntu22:14:52
Yanlış ve yersiz düşünce
tanıtmak22:14:30
Bir kişinin kim olduğunu başkasına bildirmek, tanıştırmak, takdim etmek, prezante etmek
olgunlaşmak22:13:44
(insanlar için) Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gereği kadar gelişmiş olmak
yaslanmak22:12:58
Güvenmek
senkronizasyon22:12:23
Eşleme
çığırma22:11:18
Çığırmak işi
dikkat22:10:37
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
tümör22:10:36
bk. ur
mililitre22:10:35
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
yalız22:10:19
(kas için) Düz ve parlak
Debdebe22:10:05
Görkem, gösteriş, şatafat, ihtişam
yaşlılık22:09:58
Yaşlı olma durumu
acul22:09:53
Tez canlı, içi tez, ivecen
şans tanımak22:09:51
imkân vermek, fırsat vermek
höllük22:09:49
Bazı yerlerde kundak çocuklarının altına bez yerine konulan toprak
riyakarlık22:09:38
İkiyüzlülük, müraîlik
sert tabaka22:09:22
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
illi22:08:57
Nedensel
nizam22:08:08
Düzen
göz göre göre22:07:58
belli ve apaçık olarak, herkesin gözü önünde
sözlük22:07:36
Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan veya başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat
zemberek22:07:24
Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren yay
ibne22:06:57
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
Teber22:05:50
Balta
neva22:05:02
Ses, ahenk, nağme
külek22:04:57
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
sarih22:04:29
Açık kolay anlaşılır, belli belirgin, belgin
mola vermek22:03:53
uzun süren yolculuğa, yürüyüşe veya çalışmaya, dinlenmek amacıyla bir süre ara vermek, oturup dinlenmek
bahadır22:03:33
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
harp22:03:32
Savaş
nardin22:03:07
Maydanozgillerden, çayırlarda yetişen ve hayvanlara yem olarak verilen, başakçıkları tek çiçekli küçük bir bitki (Eryngium campestre)
ağustos böceği22:02:26
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
alan22:02:25
Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha
güçlükle22:02:18
Güç, kolay olmayan bir biçimde
ecel teri22:02:14
"Çok korkmak, çok sıkılmak veya bunalım geçirmek" anlamında ecel teri (veya terleri) dökmek deyiminde geçer
kömür22:01:48
Karbonlu maddelerin kapalı ve havasız yerlerde için için yanmasından veya çok uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp birtakım kimyasal değişmelere uğramasından oluşan, siyah renkli, bitkisel kaynaklı, içinde yüksek oranda karbon bulunan katı yakıt
dikte22:01:08
Başkası tarafından yazılmak için söyleme, yazdırma
fücceten22:01:06
Birdenbire, ansızın (ölmek)
istirahat22:00:54
Dinlenme, rahat etme
incir kuşu22:00:40
Kuyruksallayangillerden, en çok incir ve başka yemişlerle beslendiği için zararlı sayılan ve avlanılan küçük bir kuş (Anthus trivialis)
ingin22:00:00
Çevresine göre alçakta bulunan, münhat
dragon21:59:56
Ejderha
ağzının payını (veya ölçüsünü) vermek21:59:09
verilen karşılıkla bir kimseyi söylediğine veya yaptığına pişman etmek
kasvet21:58:58
Sıkıntı, iç sıkıntısı
ölet21:58:31
Öldürücü hastalık salgını, kıran
sessizce21:58:23
Sessiz bir biçimde, sessiz olarak
Deniz yeli21:58:19
İmbat
müsteşrik21:58:16
Doğu bilimci, şarkiyatçı, oryantalist
elektrot21:57:58
Bir elektrolitin içine daldırılan iki iletken çubuktan her biri, bunların artısına (pozitifine) anot, eksisine (negatifine) katot denir
sermayedar21:57:54
Sermayesi olan
Baskı kalıbı21:57:44
Kitap kaplarına süslemeler basmak için kullanılan kalıp
Hasılı21:57:41
Sözün kısası, kısacası
Hükümdarlık21:57:14
Hükümdar olma durumu
zorunlu olarak21:57:08
kendi isteğinin dışında
Öcü21:56:54
(çocuk dilinde) Umacı