oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

forvet19:35:30
Futbolda görevi karşı tarafa top sürmek ve gol atmak olan ileri uçtaki oyuncu, akıncı
oflaz19:35:28
İyi, güzel, mükemmel
şenlik19:34:48
Şen olma durumu, şetaret
oy vermek (veya oyunu kullanmak)19:34:45
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
lâsta19:34:36
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
Rehine19:34:35
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
fişek19:34:28
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
kanto19:34:24
Tulûat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri
tiksindirici19:34:21
Tiksinilecek durumda olan, menfur
olanaksız19:34:21
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
bağlantısız19:34:20
Aralarında bağlantı bulunmayan
metilen19:34:19
Metanın iki hidrojen atomunu yitirmesiyle türeyen bir kök (CH2)
krater19:34:12
Yanardağ ağzı
paso19:34:03
Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden bağışık tutulduğunu gösteren belge
fikir (veya birinin fikrini) almak19:33:49
(birinin) düşüncesinden yararlanmak
iş merkezi19:33:47
İş yerlerinin yoğun olduğu bölge
kötek19:33:47
Baston, sopa
SEVİNÇ19:33:46
İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
eylül19:33:45
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
tenha19:33:42
Yalnız,tek
mahremiyet19:33:31
Gizli olma durumu, gizlilik
Su mermeri19:33:29
Kaymak taşı, albatr
aysar19:33:10
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
darbe19:33:10
Vuruş, çarpış
soru19:33:08
Bir şey öğrenmek için birine yöneltilen ve karşılık gerektiren söz veya yazı, sual
ürtiker19:33:03
Kurdeşen
Amor19:32:59
Bir çeşit kumaş
Ola19:32:56
acaba, sahi, bulunabilir
ve benzerleri19:32:48
Benzer kavramları arka arkaya sıralarken önemli olanı veya akla ilk geliverenleri, söyleyiş benzerlerini "vb." kısaltması ile ifade etme
Tarif19:32:44
Tanım
sürgen doku19:32:17
Bitkilerde kök ve sapların gelişebilecek durumda olan uç bölümlerindeki, çok yüzlü, kolay üreyebilir hücrelerden oluşan bir doku türü, meristem
ister19:32:08
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
hamaylı19:32:07
bk. hamail
CANAVAR DÜDÜĞÜ19:32:05
Taşıtlarda bulunan, tiz ses çıkaran alet
Kreasyon19:32:02
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
yatır19:31:31
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
ışın19:31:30
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
dolu19:31:22
Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli saydam buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü
Kurutmalık19:31:12
Kurutmaya yarar, kurutmak için ayrılmış
huysuz19:31:10
Huyu iyi olmayan, geçimsiz, şirret
aplik19:31:06
Duvar şamdanı, duvar lâmbası
sundurma19:31:05
Sundurmak işi
narkoz19:30:48
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
üfleç19:30:46
Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç
bili19:30:40
Bilgi, malûmat
telsiz19:30:35
Teli olmayan
cezai19:30:34
Ceza ile ilgili, cezaya ilişkin, cezaya dayanan
türap19:29:48
Toprak, toz
ülkeler arası19:29:47
Değişik ülkeler arasında oluşan durum
zorluk19:29:44
Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük
karaasma19:29:44
Loğusa otu, zeravent
analoji19:29:37
Benzeşim, benzeşme
KÜLHANBEYİ19:29:36
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
izci19:29:35
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
flurya19:29:30
İspinozgillerden, tüyleri yeşilimsi, ağaçlık ve fundalıklarda yaşayan, güzel ötüşlü bir kuş, yelve (Chloris chloris)
Pamuk ipliği19:29:28
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
kısacası19:29:28
kısa söylemek gerekirse
hissetme19:29:26
Hissetmek işi
koşalık19:29:23
Koşa olma durumu
tüberküloz19:29:22
Verem
alman19:29:22
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
sefer19:29:20
Yolculuk
köpek19:29:12
Köpekgillerden, boy ve biçim bakımından pek çok cinsleri olan, çok iyi koku alan, sadık; bekçilik, avcılık gibi işler için beslenen memeli hayvan (Canis familiaris)
fütüvvet19:29:08
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
Örtünme19:29:07
Örtünmek işi
Menfi19:28:51
Olumsuz
yalnız19:28:37
Yanında başkaları bulunmayan
arası olmamak19:28:27
geçinememek
elâstikiyet19:28:22
Esneklik
yün19:28:21
Güzün kırkılan koyun tüyü
saldırı19:28:20
Kötülük veya yıpratma amacıyla, bir kimseye karşı doğrudan doğruya silâhlı veya silâhsız bir eylemde bulunma, hücum, taarruz, tecavüz
SAYGINLIK19:28:16
Saygı görme, güvenilir olma durumu, itibar, prestij
züppeleşme19:28:15
Züppeleşmek işi veya durumu
kafkasyalı19:27:40
Kafkasya halkından olan (kimse)
sermayecilik19:27:35
Sermayeci olma durumu
büzüktaş19:27:34
Kafa dengi arkadaş, kafadar
çalgıç19:27:33
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
polemikçi19:27:28
Polemik yapan kimse
Kaftan19:27:27
Çoğu ipek bir çeşit uzun, süslü üst giysisi
sıkı düzen19:27:23
Bir topluluğun yasa ve tüzüklere bağlı olması, disiplin, zapturapt
onmak19:27:08
Eksiği kalmayıp gönül ferahlığına ermek, mutlu olmak, mesut olmak
Topla19:27:03
Üç parmaklı diren
Kadir19:26:56
Değer, kıymet
hesaplama19:26:49
Hesaplamak işi
KARMAKARIŞIK19:26:41
Dağınık, düzensiz, çok karışık
Demeç19:26:39
Yetkili bir kimsenin bir konuda yayın organlarına yaptığı açıklama, beyanat
alındı19:26:38
Para veya başka bir şeyin teslim alındığını gösteren belge, makbuz
ateşperest19:26:37
Ateşe tapan
üniforma19:26:27
Aynı işi yapanların giydikleri, tüzükle belirtilmiş, bir örnek giysi
uğut19:26:23
Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek
ag19:26:20
Gümüş"ün kısaltması
GİZLEMEK19:26:16
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
karina19:26:07
Gemi omurgası
Dank19:25:57
"Çoktan beri anlayamadığı bir şeyi, bir olayın ortaya çıkmasıyla birdenbire kavrayıvermek" anlamına gelen kafasına dank demek veya kafasına dank etmek deyimlerinde geçer
hanay19:25:46
İki ve daha çok katlı ev
sabır acıdır, meyvesi tatlıdır19:25:44
sabretmenin zor bir iş olduğunu ancak güzel sonuç verdiğini anlatır
fanfar19:25:40
Üflemeli bakır çalgılardan oluşan orkestra
tutkun olmak19:25:38
âşık olmak, sevdalanmak
araz19:25:37
Belirtiler
göz kırpmak19:25:27
göz kapağını kapayıp açmak
çıban19:25:24
Vücudun herhangi bir yerinde oluşan ve çoğu, deride şişkinlik, kızartı, ağrı ve ateş ile kendini gösteren irin birikimi
şişmanca19:25:14
Oldukça şişman, biraz şişman
supara19:25:03
Osmanlı İmparatorluğunda okul kitaplarının genel adı
İSTENÇSİZ19:25:00
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
İHTİYARLAMA19:24:53
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
farenjit19:24:52
Yutak iltihabı, hunnak, anjin
destansal19:24:23
Destanla ilgili destana özgü
nikap19:23:53
Yüz örtüsü, peçe
Yeni Dünya aslanı19:23:47
Puma
saniyelik19:23:46
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
LÖK19:23:43
Bir tür erkek deve
sepicilik19:23:42
Sepicinin işi, tabaklık, debagat
anamal19:23:29
Sermaye, kapital
zina19:23:21
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
Bulanık19:23:11
Bulanmış olan, duru olmayan
yağ bezi19:23:04
Yağ bezleri
yorgun19:22:57
Çalışma veya değişik sebeplerle beden veya zihin etkinliği yavaşlayan, yorulmuş olan
boyna19:22:49
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek
frank19:22:46
Fransız para birimi
maraba19:22:26
Çiftçi
tek eşlilik19:22:25
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
deve kuşu19:22:18
Afrika ve Arabistan bozkırlarında yaşayan, kısa kanatları uçmaya elverişli olmayan fakat uzun bacaklarıyla çok hızlı koşabilen tehlikeyi sezdiği an kafasını kuma sokarak saklandığını ve gerçeklerden uzak olduğunu sanan iri bir kuş (Struthio camelus)
direniş19:22:14
Direnmek işi veya biçimi, karşı koyma, dayanma, mukavemet
çengel takmak19:22:13
uğraşmak veya kötülük etmek için el atmak
yıkkın19:22:01
Yıkılacak duruma gelmiş, harap
Anlatı19:21:52
Hikâye etme, tahkiye
otantik19:21:50
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
tüysüz19:21:43
Tüyü olmayan
Düzensiz19:21:41
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
patriarkal19:21:40
Ataerkil