oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

ise06:14:49
meşk06:14:43
Bir öğretmenin, aynını yazmaları için öğrencilerine verdiği yazı örneği
basım06:13:58
Bası sanatı, tabaat
mililitre06:13:54
Bir litrenin binde birine eşit oylum ölçü birimi (ml)
mürebbi06:13:38
Eğitici
akala06:12:59
Amerikan tohumundan yurdumuzda üretilen bir pamuk türü
damar aktarma06:12:22
Vücudun bir yerinden alınan damarı tıkanmış damarın yerine koymak suretiyle yapılan tedavi, by-pass
mine06:12:02
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
kâse06:11:44
Cam, çini, toprak vb. den yapılmış derince çanak
frekans06:10:58
(Ses, dalga vb. için) Birim zamandaki titreşim sayısı, sıklık
illüstrasyon06:10:39
Resimlerle süsleme
bağdaşım06:09:11
Tutarlık, tutarlılık, insicam
bezenmek06:08:43
Kendini bezemek, süslenmek
bütünlemek06:07:11
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
eşlek06:06:37
Ekvator
kolhoz06:05:57
Eski dönemlerde Rusya"da köylülerin ortak olarak çalıştıkları tarım işletmesi
Akbaba06:04:41
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
kertik kertik06:03:26
Üzeri kertiklerle dolu
ergen06:01:36
Ergenlik çağında olan
Tasa06:01:08
Üzüntülü düşünce durumu, kaygı
kısas06:01:02
Bir suçluyu, başkasına yaptığı kötülüğü aynı biçimde uygulayarak cezalandırma
iftiracı06:00:59
Kara çalan, iftira eden (kimse), müfteri
müfekkire06:00:55
Düşünme yetisi veya gücü
bademcik06:00:31
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
araya girmek06:00:28
iki kişinin arasındaki bir işe karışmak
basket yapmak05:59:29
basketbolda sayı kazanmak
işaretleme05:58:20
İşaretlemek işi
ilenç05:58:10
İlenmek amacıyla söylenen söz, ilenme, beddua
kezzap05:57:31
Derişik nitrik asidin halk arasındaki adı
duygusuz05:56:29
Duygusu, duyarlığı olmayan, hissiz
ifraz05:56:25
Bir arazinin bölünmesi, parsellere ayrılması
start05:56:22
Çıkış
mirasyedi05:56:15
Kendisine önemli bir miras kalan, mirasa konan (kimse)
VARAN05:56:13
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
mesame05:56:10
Gözenek
itap05:56:09
Paylama, azarlama
kontrol05:55:57
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme
cirit05:55:56
At koşturup birbirine değnek atarak topluca oynanan oyun
ibik05:55:55
Horoz, hindi vb.nin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı
seyfiye05:55:49
Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, yerine kurulan yeni ordu örgütünde görev yapan subayların oluşturduğu askerî sınıf
gelin çiçeği05:55:47
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
kucaklamak05:55:45
Kucağına almak, kucağında taşımak
emeklilik05:55:43
Emekli olma durumu, tekaütlük
esprili05:55:36
Esprisi olan
teneke05:55:34
Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı ince sac
mevcudiyet05:55:31
Var olma, varlık, var oluş
kandil05:55:30
İçinde sıvı bir yağ ve fitil bulunan kaptan oluşmuş aydınlatma aracı
mertek05:55:26
Yapıda kullanılan dört köşe veya yuvarlak, kalınca sırık
kavlıç05:55:00
Fıtık
İkram05:54:25
Konuğu ağırlama
yollama05:53:46
Yollamak işi
ilik05:53:27
Giysilerin, yorgan çarşaflarının, yastık kılıflarının vb.nin gereken belirli yerlerine iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan küçük yarık
aroma05:53:04
Bitki özlerinden veya yağlarından elde edilen hoş koku
ASTAT05:52:30
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
hakkaniyet05:52:24
Hak ve adalete uygunluk, doğruluk, nasfet
kokuşmak05:52:03
(kişi, toplum vb. için) Bozularak özelliğini yitirmek, tefessüh etmek
marka05:51:03
Resim veya harfle yapılan işaret
yakin05:50:37
Sağlam, kesin bilgi
dokunulmazlık05:49:45
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
kaf05:48:45
Arap alfabesinin yirmi dördüncü harfi
pafta05:45:58
Büyük harita, plân veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her biri
bayağılık05:45:31
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
orospu05:45:17
Erkeklerin cinsel zevklerine para karşılığı hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe
adam değilim05:45:06
herhangi bir durumun gerçekleşmemesi hâlinde, kendisinin insan sayılamayacağı anlamında kullanılan ant, göz dağı sözü
yalın ayak05:44:58
Ayakları çıplak
konuşkan05:44:29
Konuşmayı, lâkırdıyı seven, çok konuşan
peleng05:44:27
Panter
korumak05:43:39
Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi her türlü tehlikeden esirgemek, onu desteklemek, himaye etmek
dair05:43:38
Bir konu üzerine olan, üzerine, konusunda, ... ile ilgili, üstüne
Arşınlamak05:42:48
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
kısa devre05:42:27
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
ektilik05:41:58
Ekti olma durumu
bunalmak05:41:47
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
hem05:41:12
Açıklayıcı nitelikte olan ikinci cümleyi birinciye bağlar
aldatma05:41:12
Aldatmak işi
öküz damı05:41:10
Öküz ahırı
ciddi05:41:08
Şaka olmayan, gerçek
isteklenme05:41:08
İsteklenmek işi
verdi05:41:07
Bir borudan bir saniyede geçen suyun veya bir iletken telden bir saniyede geçen elektriğin miktarı
sop05:40:32
bk. soy sop
velespit05:40:25
Bisiklet
kriminoloji05:40:00
Toplumsal bir olgu olarak suç ve suçluluğu inceleyen bilim
insansı05:40:00
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
balaban05:39:52
İri, büyük
DENİZKIZI05:39:46
Solunumları hem akciğerlerle, hem solungaçlarla olan, arka üyeleri olmayan, otçul amfibyumlar sınıfından bir hayvan
tura05:39:36
Tuğra
içine almak05:39:28
kapsamak
aksaklık05:39:15
Aksak olma durumu
asılı05:38:49
Asılmış olan
takanak05:38:25
Alacak, borç
fesh etmek05:38:04
bk. feshetmek
et lokması05:37:57
Et yemeği
yavan05:37:54
Yağı az
oy vermek (veya oyunu kullanmak)05:37:48
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
Bos05:37:37
bk. boy bos
epik05:37:15
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
dert05:37:15
Üzüntü
kurtulmak05:36:48
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
uyuklama05:36:35
Uyuklamak durumu
mandolin05:36:03
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
hayatiyetli05:35:52
Yaşama gücüyle dolu, canlı
Mançu05:35:22
Mançurya halkından olan kimse
jel05:35:08
Tedavi amacıyla kullanılan jöle yapısında bir krem türü
Göktürk05:34:53
VI.-VIII. yüzyıllarda Moğolistan ve Orta Asya"da yaşamış eski bir Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse
cari05:34:33
Akan
teşrih05:34:27
Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktalarına kadar gözden geçirerek anlatma, açımlama
ispirto05:34:24
Etil alkol
Apar topar05:34:07
Telâş ve acele ile, yaka paça
yürekler acısı05:34:02
çok acıklı
açık elli05:33:45
Cömert
kof05:33:40
Kuruyarak veya çürüyerek içi boşalmış olan
sitayiş05:33:39
Övme veya övgü
hemen hemen05:33:35
Nerede ise, az zaman sonra
lazer05:33:34
Çok güçlü ışık pırıltıları oluşturan, iletişimde ve biyolojide yararlanılan ışık kaynağı
salkım05:33:32
Üzüm gibi, birçoğu bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş
alabacak05:33:30
Ayağı sekili (at)
kal05:33:18
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
abartı05:33:16
Abartma, mübalâğa
hasetçi05:33:12
Kıskanç, günücü
arabozanlık05:33:04
İki kişinin arasındaki dostluk veya geçimi bozma işi, münafıklık, müzevirlik
kakavan05:33:01
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
kalite çemberleri05:32:58
Bir iş yerinde işin daha etkili ve verimli yapılabilmesi için, bilgi akışının hızlanması, bilgi paylaşımının artması sâyesinde, gönüllülerin ekipler oluşturması
püskül05:32:20
Bir ucundan bazı şeylere süs olarak takılan, diğer ucu serbest saçak biçimindeki iplik demeti
çekirdek05:32:20
Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum
cip05:32:20
Her türlü arazide kullanılabilen ufak, hafif, motorlu taşıt
oktan05:32:15
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
minimum05:32:14
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
barınma05:31:54
Barınmak işi
mayistra05:31:53
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken
uyurgezerlik05:31:47
Uyurgezer olma durumu