oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

iltizam etmek15:04:59
keseneğe almak
BİR YANA15:04:58
-den başka, sayılmazsa, hariç tutulursa
aba vakti yaba, yaba vakti aba15:04:57
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
eprime15:04:54
Eprimek işi
Tespit15:04:52
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
amorf15:04:42
Biçimsiz
öğrenme15:04:39
Öğrenmek işi, ıttıla
körpe15:04:35
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
kötek15:04:30
Baston, sopa
Valide15:04:24
Ana, anne
kılade15:04:22
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
sübye15:04:14
Mürekkep balığı
kalevi15:04:05
Alkalik, antiasit
birader15:04:00
Erkek kardeş
kalaba15:03:54
Kalabalık
eder15:03:53
Fiyat, paha
Huzur15:03:38
Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık
TEKİT ETMEK15:03:33
kuvvetleştirmek, sağlamlaştırmak, pekiştirmek, üstelemek
fin15:03:30
Finlandiya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
belediye polisi15:03:28
Zabıta görevlisi
Dalan15:03:23
Lobi
bakraç15:03:20
Çoğunlukla bakırdan yapılan küçük kova
bundan15:03:07
Bu zamirinin çıkma eki almış durumu
BUCAK15:03:06
Kenar, köşe, yer
süreğen15:03:05
Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, müzmin, kronik, eveğen karşıtı
İR15:02:51
İridyum"un kısaltması
ebediyen15:02:49
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar
ebediyet15:02:47
Sonsuzluk
KOLEKSİYONCU15:02:44
Koleksiyon yapmaya meraklı kimse
büyüteç15:02:42
Odak boyutu birkaç santimetre olan yaklaştırıcı mercek, pertavsız
YİNELEME15:02:39
Yinelemek işi, tekrarlama
ümük15:02:37
Boğaz, gırtlak, imik
hamam böceğigiller15:02:36
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
ayrık15:02:24
Ayrılmış
ayrım15:02:21
Ayırmak işi, tefrik
kıyıcı15:02:16
Kıymak işini yapan kimse
lef15:02:10
İçine sokma, iliştirme
bit yeniği15:02:03
Bir işin gizli kalmış kötü ve aksak yanı, kuşkulu bir nokta
önerge15:01:55
Meclis, kongre gibi resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir önermede bulunmak için, üyelerden biri veya birçoğu tarafından başkanlığa verilen, oya konularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir
yolsuzluk15:01:53
Yolsuz olma durumu
tembel15:01:42
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
temdit15:01:39
Uzatma, sürdürme
tembih15:01:37
Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma, uyarı
keski15:01:36
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Sakınma15:01:34
Sakınmak işi, içtinap
KİSPET15:01:32
Yağlı güreşte pehlivanların giydikleri, belden baldıra kadar uzanan, dar paçalı meşin pantolon
Sakınca15:01:29
Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken, sakınmayı gerektiren durum, mahzur
eğitim15:01:26
Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
Göçüşme15:01:17
Bir kelime içinde birbirini izleyen iki sesin yer değiştirmesi, metatez: çömlek > çölmek, yalnız > yanlız, kibrit > kirbit vb
samanlık15:01:14
Saman saklanan yer
Kapalı hava15:01:08
Bulutlu hava
kafiyesiz15:01:05
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
mutaassıp15:01:03
Bağnaz
MAHSUL15:01:02
Ürün
KILIÇ15:01:00
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
DEVE DİKENİ15:00:56
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
deh15:00:49
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
animato15:00:48
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
çorak15:00:45
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
Tıynet15:00:37
Yaradılış, huy, maya
onaylama15:00:35
Onaylamak işi, tasdik
genişleme15:00:29
Genişlemek işi
durum15:00:29
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
uzay istasyonu15:00:25
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
alakart15:00:22
Yemek listesinden seçilen, fiyatları ayrı ayrı hesaplanan (yemek), tabldot karşıtı
yasak aşk15:00:15
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
akamet15:00:09
Kısırlık, verimsizlik
Yalanlama15:00:01
Yalanlamak işi, tekzip
açık deniz14:59:58
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
Yeleken14:59:54
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
savaşmak14:59:46
Uğraşmak, mücadele etmek
insancıl14:59:44
İnsan seven
Hak14:59:41
Tanrı"nın adlarından biri
nispeten14:59:39
Göre, kıyaslayarak, oranla
Hamallık14:59:36
Hamalın yaptığı iş
yay14:59:32
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
yardımsever14:59:31
Yardım etmekten hoşlanan, hayırsever
batarya14:59:28
En küçük topçu birliği
mantıksal14:59:26
Mantıkla ilgili olan, mantığa uygun, mantıklı, mantıkî
selika14:59:25
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
tersine dönmek14:59:23
beklenildiği, umulduğu gibi gerçekleşmemek, aksi olmak
eksper14:59:10
Bilirkişi, uzman
GİDİŞ14:59:08
Gitmek işi
oyma14:59:05
Oymak işi
daimi14:59:05
Sürekli, kalıcı, temelli, gedikli
Karşıt14:59:02
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
mağlûp etmek14:59:00
yenmek
İKAME14:58:59
Yerine koyma, yerine kullanma
ozon14:58:57
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
demokrasi14:58:52
Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık
alfabetik katalog14:58:39
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
necaset14:58:37
Pislik
Sorguç14:58:31
Bazı kuşların tepelerinde bulunan uzunca tüy
Yaslanmak14:58:26
Güvenmek
olan oldu14:58:18
iş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı
indeks14:58:11
Dizin
Görgüsüz14:58:06
Görgüsü olmayan
ticaret14:57:59
Türlü ürün, mal vb. alım satımı
TAKSİRAT14:57:53
Kusurlar, suçlar
tez elden14:57:51
çabuk olarak, çabucak, çarçabuk
oyum14:57:50
Oymak işi
avuç dolusu14:57:43
(para için) Pek çok
taaffün14:57:38
Kokuşma, pis kokma
devlet başkanı14:57:35
Devletin başında bulunan kimse
sırlı14:57:27
Sır sürülmüş, sırı olan
bahsetme14:57:19
Bahsetmek işi
Orta Doğu14:57:16
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan, Filistin, S. Arabistan, Irak ve İran"ı içine alan ülkelere verilen ad
müstehase14:57:14
Fosil, taşıl
müstakim14:57:14
Doğru, doğruluktan şaşmayan
tunçlaşma14:57:08
Tunçlaşmak işi
nafile14:57:08
Yararsız, boşa giden, boş, işe yaramayan
Bağışlanma14:57:06
Bağışlanmak işi, affedilme
hatun14:57:04
Kadın
nafaka14:57:03
Geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü, geçimlik
lu14:56:59
Lütesyum"un kısaltması
alabanda14:56:55
Deniz teknelerinin iç yanları, borda karşıtı
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır14:56:48
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
Onurlu14:56:40
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
Aldatmak14:56:32
Karşısındakinin dikkatsizliğinden, ilgisizliğinden, gereği gibi uyanık olmayışından yararlanarak onun zararına kazanç sağlamak
mecmua14:56:32
Dergi
abanî14:56:30
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
ceren14:56:28
Ceylan
Süvari14:56:27
Atlı
Akıncı14:56:25
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
İzinsiz14:56:24
Ceza olarak hafta sonu veya tatil günü çıkmasına izin verilmeyen (asker veya yatılı öğrenci)
orijinal14:56:24
Özgün
insiyak14:56:22
İçgüdü, sevkıtabiî
krizolit14:56:22
Zebercet
vezin14:56:20
Tartı
dazlak14:56:20
Tepesindeki saçı dökülmüş olan (kimse, baş)