oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı08:39:44
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
Karyokinez08:39:41
Çok hücreli canlılarda hücrenin belli evrelerden geçerek çoğalması, mitoz
alıp vermek08:39:40
yürek çarpıntısı geçirmek
direngen08:39:39
Direnen, inatçı, anut, muannit
mutat08:39:39
Alışılmış, alışılan
Malzeme08:39:39
Gereç, materyal
güncelik08:39:37
Günce yazılan defter, muhtıra
ödüllendirme08:39:34
Ödüllendirmek işi
davete icabet etmek08:39:27
çağrılı olduğu yere gitmek
niş08:39:24
Duvar içinde bırakılan oyuk, göz, hücre
muktedir08:39:23
Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli
gösteri08:39:22
İlgi, dikkat çekmek için, bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun
facia08:39:21
Çok üzüntü veren, acıklı olay, afet
ahlakçı08:39:20
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
boks08:39:19
Belirli kurallara uyularak yapılan yumruk dövüşü, yumruk oyunu
rakkas08:39:18
Sarkaç, pandül
klâsman08:39:16
Bölümleme, sınıflama, tasnif
Amerikan bezi08:39:15
bk. amerikan
istizah etmek08:39:15
sorulan soruya açıklayıcı bilgi istemek, bir sorunun açıklanmasını istemek
şoset08:39:14
Kısa çorap
ahi08:39:13
Ahilik ocağından olan kimse
cazip08:39:12
İlgi uyandıran, çekici, elverişli
Baykuş08:39:11
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
KEŞİŞLEME08:39:10
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
zıt kutup08:39:02
Farklı durum ve yapıda olma
velespit08:39:02
Bisiklet
yenge08:39:01
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
Sakağı08:39:01
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
yürürlükte bulunmak08:38:57
bir kanun veya bir karar uygulama alanında olmak
namahrem08:38:57
Evlenmelerinde yasa bakımından sakınca olmayan (kadın ve erkek)
kötülük08:38:56
Kötü olma durumu
uydu08:38:54
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
sayıklama08:38:53
Sayıklamak işi
İKİLİK08:38:53
İkisi bir arada, iki taneden oluşmuş, iki tane alabilen
Alışkın08:38:52
Bir şeye veya bir şey yapmaya alışmış olan
staj08:38:51
Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi
canlandırmak08:38:50
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
zeval08:38:50
Yok olma, yok edilme
tababet08:38:48
Hekimlik
baş örtüsü08:38:43
bk. başörtü
duo08:38:41
İki ses veya iki müzik
lisan08:38:40
Dil, zeban
el yazısı08:38:39
Elle yazılan yazı
tütün rengi08:38:38
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
soyut08:38:35
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
Un08:38:34
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri
galip08:38:34
Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan
bağ08:38:29
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
kazanç08:38:26
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
cerrahi08:38:25
Cerrahlıkla ilgili
boy bos08:38:23
Vücudun yapısı bakımından biçimi
viraj08:38:23
Bir yolun kıvrıldığı yer, büküntü, dönemeç
mütecanis08:38:22
Bağdaşık, homojen
Uf08:38:16
Acı, sızı duyunca veya sıkıntılı bir durumda söylenir
Si08:38:12
Silisyum"un kısaltması
Sn08:38:07
Kalay"ın kısaltması
iyimserlik08:38:03
Genel olarak her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği, nikbinlik, optimizm
Su08:38:02
(kural dışı olarak, isim tamlamalarında belirten durumunda iken suyun ve belirtilen durumunda iken suyu biçimini alır). Hidrojenle oksijenden oluşan, oda sıcaklığında sıvı durumunda bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde
TARLA08:38:02
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
hakimiyet08:38:01
Egemenlik
seviyesiz08:38:00
Düzeyi, değeri düşük, bayağı olan
geniş08:37:59
Eni çok olan, enli, vasi, dar karşıtı
çan08:37:58
İçinden sarkan tokmağının kenarlara vurmasıyla ses çıkaran madenden araç, kampana
SR08:37:58
Stronsiyum"un kısaltması
köşe08:37:57
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
falya08:37:56
Topları ateşlemek için ağız otunun konulduğu delik
Delil08:37:55
İnsanı aradığı gerçeğe ulaştırabilecek iz, kanıt, emare
gürültülü08:37:54
Gürültüsü olan
galeyan08:37:53
Kaynama
Pt08:37:53
Plâtin"in kısaltması
uzay gemisi08:37:50
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
takıntı08:37:49
Bir durum veya sorunla ilişkisi olan başka durum veya sorun
bayan08:37:49
Hanım yerine kullanılan bir unvan
Tarla kuşu08:37:49
Tarla kuşugillerden, tarlalarda yuva yapan, uzunluğu 20 cm sırtı kahverengi, karnı beyaz olan, küçük ötücü kuş, çayır kuşu, toygar (Alauda warvensis)
Pa08:37:48
Protaktinyum"un kısaltması
veli08:37:48
Bir çocuğun her türlü durum ve davranışlarından sorumlu olan kimse
PR08:37:43
Praseodim"in kısaltması
ZN08:37:39
Çinko"nun kısaltması
Xe08:37:34
Ksenon"un kısaltması
YA08:37:29
Birtakım duyguları güçlendirmek amacıyla cümlenin başında veya sonunda kullanılır
sözün kısası08:37:29
Sonuç olarak, özet olarak, kısaca
atlet08:37:28
Atletizmle uğraşan kimse
siftah08:37:27
(bir şey satıp veya satın alıp) Alış verişe başlama
tanıtma yazısı08:37:26
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
aşağılanmak08:37:25
Aşağı duruma düşürülmek
Yansı08:37:25
Işığın parlak bir yere çarpıp geriye doğru yön değiştirerek kaynağını göstermesi, inikâs, akis
Bilhassa08:37:24
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
aymazlık08:37:22
Çevresinde olup bitenlerin farkına varamama durumu, aymaza yakışacak durum, gaflet
tıp tıp08:37:21
Küçük ve hafif vuruşları anlatır
kımkım08:37:20
Ağır ağır konuşan (kimse)
mürailik08:37:20
İkiyüzlülük
nasılsınız08:37:19
bir kimsenin sağlığını ve durumunu öğrenmek içir sorulan nezaket sorusu
parola08:37:19
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
KAVŞAK08:37:19
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
rasyonalizm08:37:18
Akılcılık, usçuluk
kelam08:37:17
Söz
ihtiyar olmak08:37:15
yaşlanmak
benlikçilik08:37:13
Her konuda hep kendini ileri sürme, hep kendinden söz etme durumu
antrenman08:37:10
Bir spor dalında yapılan alıştırma veya hazırlık çalışması, idman, egzersiz
mücadele08:37:04
İki taraf arasında, birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için yapılan zorlu çalışma, savaş
çatlak08:36:58
Çatlamış olan
loğusa08:36:56
Yeni doğum yapmış kadın
iklim bilimci08:36:55
İklim bilimi uzmanı, klimatolog
Gözaltı08:36:54
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
TECEDDÜT08:36:53
Yenileşme, yenilik
ağlatı08:36:52
Trajedi
ansızın08:36:51
Hiç hatıra gelmedik bir sırada, birdenbire, anî olarak, anîden
kuramlaştırma08:36:50
Kuramlaştırmak işi
üretim araçları08:36:50
Üretim sürecinde kullanılan iş, araç ve gereçlerin bütünü
Katılım08:36:48
Katılmak işi, iştirak
karıncayiyen08:36:48
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
arpacık08:36:48
Göz kapağının kenarında çıkan küçük çıban, it dirseği
sefirlik08:36:46
Elçilik
tahmin etmek08:36:45
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
Düşünce08:36:45
Düşünme sonucu varılan, düşünmenin ürünü olan görüş, mütalâa, fikir, mülâhaza, ide
soku08:36:44
Taş dibek
yerleşme08:36:43
Yerleşmek işi
sır08:36:40
Bazı nesnelere parlaklık vermek, dış etkilerden korumak, sızmalarını önlemek gibi amaçlarla sürülen, saydam veya donuk vernik
sık08:36:36
Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı
Toprak08:36:33
Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü
ucube08:36:31
Çok acayip, şaşılacak kadar çirkin olan şey
pazartesi08:36:30
Haftanın ikinci günü, pazar ile salı arası olan gün
peki08:36:29
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
gulden08:36:27
Florin
hüzün08:36:27
İç kapanıklığı, gönül üzgünlüğü
şehvanî08:36:22
Şehvetle ilgili, kösnül, şehevî
taciz08:36:19
Tedirgin etme, canını sıkma
tıntın08:36:18
Boş, bomboş
ceset08:36:18
Ölü vücut, naaş
İLGİ EKİ08:36:18
Bağlantı kavramı veren ek. Türkçede bu kavram isim görevli kelimeye -ki ekinin bağlanmasıyla sağlanır. Bu ek ünlü uyumlarına aykırı düşer ve çoğu kez kalma durumuyla kalıplaşır