oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

meyve şekeri22:48:48
bk. levüloz
TAMİRAT22:48:34
Onarım
bulaşma22:48:09
Bulaşmak işi
rütbesiz22:47:39
Rütbesi olmayan, kıdemsiz
Kefil22:47:29
Borçlu borcunu ödemediğinde veya bir kimse verdiği sözü yerine getirmediğinde bütün sorumluluğu üzerine alan kimse
Nevi22:47:27
Çeşit, cins, tür
olmamış22:46:16
Olgunlaşmamış, ham
bir bir22:46:09
bk. hepyek
HÜCRE BİLİMİ22:45:45
Biyolojinin, hücrenin yapı, görev, çoğalma ve hayatıyla ilgili dalı, göze bilimi, sitoloji
alışmak22:45:08
Yadırgamaz duruma gelmek
ası22:44:25
Asmak işi
fare22:43:41
Sıçangillerden, küçük vücutlu, kemirgen, memeli hayvan (Mus)
MOLEKÜL22:43:20
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
uzlaştırıcı22:43:19
Uzlaşmayı sağlayan
sağ22:43:18
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
Kopça22:43:17
Bir giysinin iki yanını bitiştirmeye yarayan ve metal bir halka ile bir çengelden oluşan araç
riyakarlık22:43:16
İkiyüzlülük, müraîlik
çağla22:43:16
Olmamış, ham yemiş
yelken22:43:15
Rüzgâr gücünden yararlanarak geniş bir yüzey oluşturacak biçimde yan yana dikilen ve teknenin direğine uygun bir biçimde takılarak onu hareket ettiren kumaş veya şeritlerin tümü
kuramsal22:43:13
Kuramla ilgili, kuram durumunda bulunan, kuram niteliğinde olan, nazarî, teorik
davranmak22:43:12
Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak
yalnızca22:43:11
Yalnız olarak
ebedî22:43:10
Sonsuz, ölümsüz
Kek22:43:09
Yumurta, un ve şekerden, genellikle içine çekirdeksiz kuru üzüm veya kakao vb. konularak yapılan, fırında pişirilen tatlı çörek
devam22:42:38
Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme
müstağni22:42:28
Elinde olanla yetinen, doygun
yenidünya22:42:09
Gülgillerden bir ağaç, Malta eriği (Eriobotrya Japonica)
önemsizlik22:41:35
Önemsiz olma durumu
yüzsüzce22:40:26
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
Tetkik22:40:09
İnceleme
sihirbazlık22:38:40
Büyücülük
nesnelcilik22:38:20
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
TAUN22:38:08
Veba hastalığı
otantik22:37:45
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
şarap fıçısı22:37:34
Şarabın dinlenmeye bırakıldığı büyük tahta fıçı
fay22:37:31
Kırık (III)
lutr22:37:21
Su samuru
İtibar22:36:33
Saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık prestij
durukluk22:36:05
Duruk olma durumu
sürgülemek22:35:35
Sürgü ile bastırarak düzeltmek
tosun22:34:59
Burulmuş erkek dana
yeğen22:34:13
Birine göre kardeşinin çocuğu
Sunma22:33:27
Sunmak işi
mahir22:33:09
Becerikli
maksat22:32:59
İstenilen şey, amaç, gaye, erek
LEH22:32:48
Polonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
Samimi22:32:21
İçten, içtenlikle
mantar ağacı22:32:12
Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse)
rulo22:32:07
Dürülerek boru biçimi verilmiş deri veya kâğıt tomar
dimdik22:32:06
Çok dik (olarak)
toplumsal22:31:43
Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimaî, sosyal
derviş22:30:17
Bir tarikata girmiş, onun yasa ve törelerine bağlı kimse, alp eren
tabelâ22:30:14
Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta, sac vb. den yapılan levha
bağsız22:30:13
Bağı bulunmayan
mücerret22:30:10
Soyut
dost22:29:47
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
mahiyet22:29:08
Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas
NEŞİDE22:29:07
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
altıncı his22:28:43
bk. altıncı duygu
yaban turpu22:28:39
Turpgillerden, kökü ve yaprakları baharlı, beyaz çiçek açan bir bitki, acırga (Raphanus raphanistrum)
suyolu22:28:32
Sutaşı
esire22:28:24
Dişi tutsak
nazır22:28:12
Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)
büyüklenme22:28:10
Kendini büyük gösterme, kibir
istenç yitimi22:27:59
bk. irade yitimi
ırakgörür22:27:41
Dürbün
tınlama22:27:12
Tınlamak işi
mayhoşluk22:27:07
Mayhoş olma durumu
yoksulluk22:26:46
Yoksul olma durumu, sefillik, sefalet, fakirlik
eğme22:26:46
Eğmek işi
üsteleme22:26:46
Üstelemek işi, tekit
ORMAN SARMAŞIĞI22:26:32
Ak asma
şikayet22:26:16
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
salt22:25:45
Yalnız, sadece, tek, sırf
fotoğrafçılık22:25:10
Fotoğraf çekme yöntemi
açık olmak22:24:52
(o yerde) kendisi her zaman iyi karşılanmak
setretme22:24:39
Setretmek işi
kafa22:24:31
Baş (özellikle insan başı), ser
YAZINSAL22:24:29
Edebî
ihtiyat22:24:17
Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
GERÇEKLİK22:23:56
Gerçek olan, var olan şeylerin tümü, hakikat, realite
Teneşir22:22:55
Ölü yıkanan kerevet, salacak
palan22:22:48
Genellikle eşeklere, bazen de atlara vurulan, kaşsız, enli, yayvan ve yumuşak bir çeşit eyer
pısırık22:22:39
Tutuk, sünepe, aşırı çekingen, yüreksiz ve beceriksiz
ustalıkla22:22:26
Ustaca
yaya22:22:06
Yürüyerek giden (kimse)
sayılma22:21:04
Sayılmak işi
Makam22:21:01
Mevki, kat, yer
çulsuz22:20:46
Çulu olmayan
karmaşık22:20:34
İçinde aynı cinsten bir çok öğe bulunan, birbirine az çok aykırı bir çok şeylerden oluşan, mudil
Aylak22:20:28
İşsiz, boş gezen, avare
hesap uzmanı22:20:07
Vergi yükümlülerinin dosyalarını incelemekle görevli Maliye Bakanlığına bağlı yetkili
üstlük22:19:44
Üst olma durumu
politik22:19:20
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
bitüm22:19:16
Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin tabiî yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
bilge22:18:16
Bilgili, iyi ahlâklı, olgun ve örnek (kimse), hakim
asma yaprağı22:18:06
Zeytinyağlı ve etli dolma yapmakta kullanılan körpe asma yaprağı
ÇAMAŞIR LEĞENİ22:18:00
Çamaşırların içinde yıkandığı, metal veya plâstikten yapılmış, geniş kap
örtüsüz22:18:00
Örtüsü olmayan
cevapsız22:17:58
Cevabı verilmemiş, karşılıksız, yanıtsız
feryat figan22:17:52
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
GÜMÜŞ22:17:38
Atom sayısı 47, atom ağırlığı 107.88, yoğunluğu 10.5 olan, 9600 C ye doğru sıvı durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir ve tel durumuna gelebilen element. Kısaltması Ag
panel22:17:23
Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturum
ortadan kaldırmak22:16:48
saklamak
özgürlük22:16:24
Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbestî
lâfız22:16:22
Söz, kelime
görüş22:16:05
Gözle bir şeyi algılama yetisi
tabu22:15:47
Kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç
hayat dolu22:15:03
Yaşama isteği çok olan, neşeli, canlı
Palas22:14:58
Lüks otel veya gösterişli yapı
icra vekili22:14:23
Bakan
bozkır22:13:51
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
yerinmek22:13:22
Pişman olmak
Yont22:13:09
Başıboş hayvan
sestaş22:13:08
Eş sesli, eş adlı, homonim
Ütopik22:13:08
Ütopyaya dayanan, ütopya ile ilgili
şiilik22:13:07
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
vekilharç22:13:06
Bir konağın alış verişini yapmakla görevli kimse
kotlet22:13:05
Pirzola
Kuvvetölçer22:13:04
Kuvvetleri ölçmeye yarayan cihaz, dinamometre
toprak köleliği22:13:04
Toprağa bağlı kölelik düzeni
eder22:13:01
Fiyat, paha
KUŞATMAK22:12:34
Çevrelemek, çokça bulunmak
Ilımlı22:12:33
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
düzgü22:12:32
Yargılama ve değerlendirmenin kendisine göre yapıldığı ölçüt, uyulması gereken kural, norm
serpmek22:11:53
Belli bir yere dağılacak biçimde dökmek
püriten22:11:52
Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren katı presbiteryen
bellek kaybı22:11:44
Bellek yitimi
makas22:10:39
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
aldatmaca22:10:31
Aldatmaya dayanan davranış, aldatıcı oyun