oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı07:24:42
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
geometri07:24:38
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
erbap07:24:33
Bir işten anlayan, bir işi iyi yapan kimse
söylence07:24:32
Efsane
söylenti07:24:25
Ağızdan ağıza dolaşan, kesinlik kazanmayan haber, rivayet
töre dışıcılık07:24:23
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
ibare07:24:19
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
kinin sülfatı07:24:13
Kinin
saray çiçeği07:24:13
Hezaren
hint kamışı07:24:03
Bambu
rahatına bakmak07:24:02
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
çenesi düşmek07:23:56
yerli yersiz konuşup gevezelik etmek
Saha07:23:52
Alan
hazcı07:23:49
Hazcılık ile ilgili olan
MAHKEME KARARI07:23:43
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
yol yordam07:23:42
Davranış veya yapım kuralları
ütmek07:23:37
Bir şeyi, tüylerini yakmak için alevden geçirmek
sırdaş07:23:32
Birinin sırlarını bilen kimse, mahrem
iletişim07:23:30
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
kokulu07:23:25
Kokusu olan
çiçek bozuğu07:23:24
Çiçek hastalığından yüzü delik deşik olmuş, çopur
sunma07:23:22
Sunmak işi
mal mülk07:23:18
Her türlü taşınır ve taşınmaz maddî varlık
carcur07:23:13
bk. şarjör
BEYLİK07:23:11
Bey olma durumu
kuşkuculuk07:23:05
Özellikle doğa ötesi konularda olumlu veya olumsuz yargıda bulunmaktan çekinme temeline dayanan öğreti, şüphecilik, septisizm
atfetme07:23:01
Atfetmek işi, isnat
Allah rahmet eylesin07:22:59
ölüleri hayırla anmak için söylenir
kefaret07:22:52
Bir günahı Tanrı"ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç
akraba07:22:51
Kan veya evlilik yoluyla birbirine bağlı olan kimseler, hısım
aktarma07:22:46
Aktarmak işi
kök kırmızısı07:22:42
Kök boyası, alizarin
uzak07:22:31
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
perçem07:22:28
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
kinaye07:22:21
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
ÖZGÜ07:22:17
Özellikle birine veya bir şeye ait olan, belli bir kimsede veya şeyde bulunan, has, mahsus
kavuşturma07:22:12
Kavuşturmak işi
keşiş07:22:11
Hristiyanlarda, manastırda yaşayan, hiç evlenmemiş papaz, karabaş, rahip
serbest vuruş07:22:05
Kale önündeki ceza alanı dışındaki bir noktada, bir oyuncunun kural dışı davranışta bulunması üzerine, bu noktadan karşı takım oyuncularının yaptığı vuruş, frikik
yegane07:22:01
Biricik, tek
Teknik07:21:58
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
ibraz07:21:52
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
itaatkâr07:21:46
Söz dinler, itaat eder, itaatli
yürekten07:21:42
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
liken07:21:41
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı
CEVAP07:21:39
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
riyaziye07:21:32
Matematik
basıcı07:21:27
Kitap, dergi gibi şeyleri basan kimse, tâbi
yetkili07:21:22
Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse) salâhiyetli, salâhiyettar
kesinleştirme07:21:21
Kesinleştirmek işi
filiz07:21:14
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
dahilik07:21:13
Dâhi olma durumu, deha
tevettür07:21:03
Gergin duruma gelme, gerilme
doğru yol07:21:02
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
Yanardağ ağzı07:20:56
Yanardağın tepesinde, yamacında veya eteğinde arka arkaya patlamalar ve püskürtmelerle oluşmuş huni biçiminde, çapı 1000 m den az, derinliği birkaç yüz m yi bulan delik, krater
hiciv07:20:53
Yergi
çoğunluk07:20:43
Sayı üstünlüğü, ekseriyet
karakteristik07:20:34
Bir kimse veya nesneye özgü olan (ayırıcı nitelik), tipik
yoğaltım07:20:32
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
mesele07:20:24
Sorun
KARAKTERİZE ETMEK07:20:19
ayırıcı niteliğini ortaya koymak, ayırt etmek
gök bilimi07:20:14
Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıkların ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını anlatan bilim, felekiyat, astronomi
nihilizm07:20:13
Moral gerçeği ve değerleri reddeden bir öğreti
mühendis07:20:07
Mühendislik mesleğinden olan kimse
isyan etmek07:20:04
ayaklanmak
Mısır turnası07:19:55
İbis
güvenceli07:19:54
Güvencesi olan, güvence sağlayan, garantili
Edep yeri07:19:48
İnsanlarda üreme organlarının bulunduğu yer, ut yeri
halifelik07:19:45
Halifenin görevi, hilâfet
üzerinde durmak07:19:42
bir işe önem vermek, bir işle yakından sürekli ilgilenmek
vakayiname07:19:35
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
çıplak resim07:19:25
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
inançsız07:19:24
İnancı olmayan, imansız, itikâtsız
kaya keleri07:19:17
Bukalemun
ön çalışma07:19:16
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
devlet adamı07:19:11
Devlet yönetiminde söz sahibi kişi
teşrifat07:19:06
Resmî günlerde ve toplantılarda devlet büyüklerinin makam ve mevki sıralarına göre kabulü
öz eleştiri07:19:04
Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı, otokritik
dış yüz07:18:58
Bir şeyin dışarıdan görünüşü
yıldırımkıran07:18:56
Yıldırımsavar
fırıldak çiçeği07:18:46
Çarkıfelek
kapı07:18:46
Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı
zevksiz07:18:40
Beğenilmeyen, hoşa gitmeyen
soğukkanlılık07:18:37
Soğukkanlı olma durumu, serin kanlılık
bekçi07:18:33
Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla görevli kimse
ebeveyn07:18:27
Ana ve baba
biat etmek07:18:21
birinin egemenliğini tanımak, kabul etmek
Haberleşme07:18:09
Haberleşmek işi, iletişim, muhabere
Yengeç dönencesi07:18:02
Güneş"in gök yüzündeki yıllık hareketinde kuzeyden, güneye dönüş yaptığı yer, yaz dönencesi. Bu yerin ekvatora göre açısal uzaklığı 23° 27° dir
gelincik07:17:56
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
ince ayrım07:17:44
En küçük ayrıntısına kadar inme, çalar, nüans
duyum yitimi07:17:37
bk. anestezi
devşirmek07:17:31
Katlamak, düzgün duruma getirmek
Eleman07:17:19
Öge, unsur
MEZBAHA07:17:12
Hayvan kesilen yer, kesim evi, kanara,salhane
karşıtçı07:17:06
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
amenna07:17:00
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
ahlak bilimi07:16:53
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, törelere dayanan bir davranış yasası geliştiren, neyin uğrunda savaşılmaya değer, neyin hayata anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, etik
emanet07:16:51
Korunmak için birine veya bir yere bırakılan eşya, kimse vb., inan, vedia
maharet07:16:43
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
somutluk07:16:38
Somut olma durumu
BUYURUCU07:16:32
Buyruk, emir veren
alfabetik katalog07:16:25
Eserleri yazarların soy adlarına veya adlarına göre sıraya sokan katalog
inadı tutmak07:16:19
çok direnmek
averaj07:16:13
Ortalama
garaz (veya garez) bağlamak07:16:13
birine karşı düşmanlık beslemek
KUTSAMA07:16:06
Kutsamak işi, takdis
geçimsizlik07:16:00
Geçimsiz olma durumu
havaî07:15:48
Hava ile ilgili, havada bulunan
Yahudi07:15:36
Musa dinine bağlı olan (kimse), Musevî
şanslı07:15:29
Talihi olan, talihli
üzerine titremek07:15:23
çok sevgi ve özen göstermek
izah etmek07:15:17
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
el değmemiş07:15:10
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
tiksindirici07:15:04
Tiksinilecek durumda olan, menfur
anlayışsız07:14:58
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
keşşaf07:14:40
Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden
infilâk etmek07:14:34
patlamak
vasıf07:14:29
Nitelik
sınırlı ortaklık07:14:21
Belirli bir sermaye ile kurulan ortaklık
yaban kedisi07:14:21
Kedigillerden, kırçıl renkli, 60 cm uzunluğunda bir memeli türü (Felis silvestris)
ölçek07:14:15
Birim kabul edilen herhangi bir şeyin alabildiği kadar ölçü
Kahinlik07:14:04
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
meyve içi07:13:51
Meyvelerde, tohumların bulunduğu iç bölüm
uygur07:13:44
Orta Asya"da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse
doymaz07:13:38
Doymak bilmeyen, aç gözlü
sürgüne göndermek07:13:32
ceza olarak bir yere sürmek
Kaynama07:13:24
Kaynamak işi
yaraşır07:13:19
Lâyık, uygun
Söyleme07:13:13
Söylemek işi