oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı07:28:38
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
farazi07:28:36
Bir varsayıma dayanan, varsayımsal, hipotetik
faraza07:28:31
Diyelim ki, sayalım ki, söz gelişi, ola ki, tutalım ki
farad07:28:26
Elektrik sığa birimi
fantom07:28:21
Hayalet
tarumar07:28:20
Dağınık, karışık, perişan
fanti07:28:16
İskambil oyunlarında oğlan, bacak, veya vale adlarıyla bilinen kâğıt
meftun07:28:14
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
fantastik07:28:11
Gerçekte var olmayan, gerçek olmayan, hayalî
fanila07:28:05
Genellikle ince pamuk ipliğinden dokunmuş, ten üzerine giyilen iç çamaşırı
fan07:28:00
Havalandırma aracı, pervane, pervane kanadı; vantilâtör
ev bark07:27:59
Ev, mülk
Heybet07:27:53
Korku ve saygı uyandıran görünüş, mehabet
faktör07:27:52
Etken, etmen
fakirlik07:27:47
Yoksulluk
fakirane07:27:42
Fakir gibi, fakire uygun düşen biçimde
fakir fukara07:27:37
Yoksullar, geçimini sağlamakta güçlük çekenler
fail07:27:32
Eden, yapan, işleyen
faik07:27:27
Üstün, yüksek
fahri07:27:23
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
gönül borcu07:27:20
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, minnet, minnettarlık, şükran
fabl07:27:18
Çoğunlukla manzum, sonuçta ahlâkî bir ders çıkarılan alegorik hikâye
fıtık07:27:13
İç organlardan bir parçanın, daha çok bağırsak bölümünün karın çeperlerini geçip deri altında ur gibi bir sişkinlik yapması, kavlıç, yarımlık
fırtına07:27:06
Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr
fırın07:26:58
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
fırıldak çiçeği07:26:50
Çarkıfelek
fındık faresi07:26:39
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
fındık07:26:29
Kayıngillerden, kuzey yarım kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun daha çok Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaççık (Corylus avellana)
kutlu07:26:26
Uğur getirdiğine inanılan, uğurlu, ongun, mübarek
fıkra07:26:18
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
fıkıh07:26:10
Bir şeyi, gereği gibi, iyice anlayıp bilme
fışkırık07:26:03
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
turkuaz07:26:01
bk. Türkuaz
fıçı07:25:58
Bir araya getirilerek çemberlerle tutturulmuş ensiz tahtalardan yapılan, yuvarlak, karnı şişkin ve altı üstü düz kap
füze07:25:53
İtiş gücü, bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli olarak yanmasından doğan hareket ettirici öge
fütursuzca07:25:48
Önemsemeyerek, aldırmayarak
fütüvvet07:25:43
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
füme07:25:39
Duman rengi
f07:25:33
Flüor"un kısaltması
ezkaza07:25:26
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
ezinç07:25:21
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
ezilmiş07:25:16
Ezik duruma gelmiş
ezgin07:25:10
Paraca durumu bozuk olan (kimse)
ezel07:25:05
Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik
ezİk07:24:59
Ezilmiş veya yassılmış
eyyamcı07:24:54
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
eyyam ağası07:24:47
Her durum ve zamanda fırsat kollayarak büyüklere yaranan kimse
eyyam07:24:42
Günler
eytişim07:24:37
Diyalektik
eytam07:24:33
Yetimler
eylemlik07:24:27
Mastar
eylemli07:24:18
Eylem durumunda olan, amelî, fiilî
eylem07:24:09
Eylemek işi, fiil, aksiyon
ayıraç07:24:09
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
eylül07:23:58
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
eyer07:23:49
Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne
ey07:23:39
Kendisine söz söylenilen kimse veya kimselerin dikkati çekilmek istendiğinde adın başına getirilir ve uzatılabilir
evsiz barksız07:23:30
İşsiz güçsüz, avare, başıboş
ders almak07:23:27
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
evropiyum07:23:19
Atom numarası 63, atom ağırlığı 122 olan, yalnız tuzları ve bir tek oksidi bulunan parlak gri renkte bir element.Kısaltması Eu
kerkenez07:23:09
Kartalgillerden, leşle beslenen, 35 cm uzunluğunda, kızılımsı tüyleri olan bir kuş (Falco tinnunculus)
evrak07:23:08
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
evmek07:23:00
bk. ivmek
evliya07:22:53
Erenler, ermişler, veliler
sahteci07:22:48
Düzmeci, sahtekâr
evlenme07:22:47
Evlenmek işi, izdivaç
evlât07:22:41
Bir kimsenin oğlu veya kızı, çocuk
evham07:22:35
Kuruntular, kuşkular, vehimler
evcil hayvan07:22:30
Evde bakılabilen, insana alışmış olan, evcilleştirilmiş hayvan
evcil07:22:25
Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanabilen (hayvan), ehlî, yabanî karşıtı
evç07:22:18
En yüce yer
ev sineği07:22:12
Böcekler sınıfının, çift kanatlılar takımından, kül renkli, dizanteri ve tifo mikropları taşıyan bir eklem bacaklı türü (Musca domestica)
ev halkı07:22:05
Bir evde yaşayanların hepsi
etyemez07:21:58
Etyemezlikle ilgili
etyaran07:21:53
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
etsiz07:21:47
Eti olmayan
etokrasi07:21:42
Yalnızca ahlâk üzerine kurulu yönetim biçimi
etnoloji07:21:37
İnsanların ırklara ayrılışını, bunların nereden çıktığını, oluşumunu, yeryüzüne yayılışını, aralarındaki niteliklerini inceleyip karşılaştıran ve sınıflayan bilim, budun bilimi, ırkiyat
diri07:21:33
Yaşamakta olan, yaşayan, canlı, ölü karşıtı
etme (veya etme yahu)07:21:30
şaşılacak durumlarda "öyle mi, doğru mu, gerçek mi?" gibi anlamlar bildirir
iyice07:21:23
İyiye yakın
etme07:21:18
Etmek işi
etli07:21:06
İçinde et bulunan
etkinlik07:20:55
Etkin olma durumu, çalışma, iş yapma gücü, faaliyet
etkinleştirme07:20:45
Etkinleştirmek işi
ME07:20:43
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı
etkincilik07:20:27
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
etkin07:20:17
Hareketli, işleyen, çalışan, faal, aktif
etkili07:20:11
Etkisi olan, tesirli, müessir
etkileme07:20:04
Etkilemek işi, tesir
etken07:20:00
Etki yapan (her şey), müessir, faktör
etimoloji07:19:54
Köken bilimi
etik07:19:48
Töre bilimi, ahlâk bilimi
eter07:19:44
Oksijenli asitlerin alkollerle birleşmesinden oluşan sıvılara verilen ad
etene07:19:40
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
etek07:19:36
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
etap07:19:29
Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, aşama, merhale
etanol07:19:25
bk. alkol
etalon07:19:20
Ağırlık ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmiş kanunî ölçü modeli
etajer07:19:16
Rafları olan, kapaksız ve taşınır dolap
etüv07:19:12
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
etçiller07:19:08
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
et obur07:19:03
Etle beslenen, etçil
et kesimi07:18:59
Hristiyanların büyük perhize girmek üzere bulundukları günler, apukurya
et07:18:54
İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka
estamp07:18:50
Metal, tahta vb.üzerine kazıldıktan sonra basılan resim
esrimek07:18:46
Coşup kendinden geçmek, vecde gelmek
esrime07:18:42
Sarhoş olma işi, gaşiy
esrarlı07:18:38
Gizli yönleri bulunan, ne olduğu anlaşılamayan, akıl erdirilemeyen, esrarengiz
esrarengiz07:18:32
Gizlerle, sırlarla örtülü, esrarlı
esrar07:18:24
Gizler, sırlar
esprili07:18:16
Esprisi olan
espri07:18:08
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, nükte
eti07:18:02
Hitit
esperi07:17:58
Ava alıştırılamayan bir tür doğan
esnek07:17:50
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
esnasında07:17:42
Sırasında, olduğu anda
eskitmek07:17:35
Yaşlandırmak
eskitme07:17:28
Eskitmek işi
hami07:17:23
Gözeten, koruyan, koruyucu (kimse)
eskime07:17:20
Eskimek işi
eskilik07:17:16
Eski olma durumu
eski07:17:11
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
esirlik07:17:07
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
esirgemek07:16:59
Bir şeyi yapmaktan veya vermekten kaçınmak
esintili07:16:55
Esintisi olan
esinti07:16:51
Belli belirsiz hissedilen hafif yel, nefha
esin07:16:46
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
esenleme07:16:42
Esenlemek işi, selâm
esefle07:16:36
Üzülerek, acınarak