oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı10:46:05
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
Budist10:46:02
bk. Buddhist
taka10:46:01
Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi
faka basmak10:45:58
aldatılmak, tuzağa düşmek
kreasyon10:45:52
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
çok seslilik10:45:49
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
kisve10:45:37
Kılık
muaf10:45:33
Bağışlanmış, affedilmiş
kılıç oyunu10:45:22
Dürtücü kılıç, kesici kılıç ve delici kılıç adı verilen silâhlarla yapılan spor, eskrim
kitle10:45:05
İnsan topluluğu
sabırlı10:45:03
Sabır gösteren, katlanan, sabreden
akciğer10:45:01
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
gudde10:44:57
Bez, beze
kizir10:44:53
Köy muhtarı yardımcısı; köy kâhyası; köy bekçisi
Kök10:44:50
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
travers10:44:47
Üzerine rayların yerleştirildiği, yere enine konulmuş demir veya ağaç parçaların her biri
ari10:44:43
İran"dan geçerek Kuzey Hindistan"a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse
gurme10:44:43
Damak zevki olan ve yiyeceklerini titizlikle seçen kimse
sadaka10:44:39
Dilenciye verilen para
10:44:35
Nikel"in kısaltması
Halebî10:44:30
Halep halkından olan kimse
sadist10:44:26
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
sıkım10:44:22
Sıkma işi
Hastalıklı10:44:14
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
kefillik10:44:06
Kefil olma durumu, kefalet
Genişlik10:44:02
Geniş olma durumu
tüzük10:43:53
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
düalist10:43:45
İkici, ikicilik yanlısı
Yaren10:43:41
Arkadaş, yakın, dost
böyle10:43:37
Bunun gibi, buna benzer
yakın dost10:43:33
İçten, samimî ve yalın kimse
bahtı açılmak10:43:28
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
Devir10:43:28
Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot
Soyut10:43:26
Soyutlama ile elde edilen, varlığı ancak eşyada gerçekleşen müccerret, somut karşıtı, abstre
kız istemek10:43:24
bir kızı evlenmek için ana ve babasından veya yakınlarından istemek
salâhiyetli10:43:20
Yetkili
Direy10:43:16
Fauna
evlilik10:43:14
Evli olma durumu
Kötülük10:43:07
Kötü olma durumu
TARTIM10:43:05
bk. dizem
karşı sav10:42:59
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
Mısır turnası10:42:57
İbis
Tekstil10:42:55
Dokuma
İnorganik10:42:51
Cansız olan
Rüya10:42:47
Düş
lal10:42:42
Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz
Çetele10:42:41
Çizilerek veya oyularak açılan kertik
çalışma odası10:42:32
İçinde iş yapılan oda
Leb10:42:32
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
lanetleme10:42:28
Lânetlemek işi
toprak köleliği10:42:24
Toprağa bağlı kölelik düzeni
asit fenik10:42:18
bk. fenol
dingil10:42:17
Tekerleklerin merkezinden geçen ve taşıtın altına enlemesine yerleştirilmiş mil, aks
bütünlemek10:42:14
Ufak, bozuk paraları büyük para durumuna getirmek
olguculuk10:42:08
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
tatlı su kayası10:42:02
Tatlı sularda yaşayan bir çeşit balık, kara balık, yeşil sazan
yaralanmak10:41:56
Gücenmek, incinmek, kırılmak
sahil boyu10:41:53
Deniz kıyısı
geçmiş10:41:51
Geçmek işini yapmış
çağrı10:41:47
Birinin bir yere gelmesini isteme, davet
sahne almak10:41:43
şarkı söylemek ve gösteri yapmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak
Erken10:41:39
Zamanın ilerlememiş bir anında
Erkek10:41:35
İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı
VALİDE10:41:33
Ana, anne
GAZETECİ10:41:30
Gazete yayımlayan kimse
tambur10:41:26
Klâsik Türk müziğinin başlıca çalgılarından biri olan, yay veya mızrapla çalınan, uzun saplı, telli tahta çalgı
Erkin10:41:22
Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, serbest
SORMACA10:41:16
Soruşturma, anket
Çıngırak10:41:11
Küçük çan
car10:41:08
Çağrı, tellâl ile duyurma; ilân
gürültülü patırtılı10:41:07
Çok gürültülü ve karışık
sacayağı10:41:04
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
yazıcı10:40:55
Orduda yazı işleri ile uğraşan er veya erbaş
Söyleme10:40:51
Söylemek işi
Kıyı10:40:47
Kara ile suyun birleştiği yer
sadır10:40:41
Göğüs, sine
anonim şirket10:40:39
En az beş kişinin kurduğu, sermayesi hisselere bölünmüş ve her ortağın sorumluluğu sermayedeki hissesi ile sınırlı ortaklık, anonim ortaklık
Tabanlık10:40:27
Üzerinde rayların yerleştirildiği, enine konmuş olan ağaç, beton veya demir parça
TAVIR10:40:23
Durum, davranış, vaziyet, hâl
cüzam10:40:19
Hansen basilinin sebep olduğu deri hastalığı
dokuma tezgahı10:40:14
Dokuma işinin yapıldığı makine veya araç
TARIM10:40:10
Gerekli, yararlı bitkileri yetiştirmek amacıyla toprak üzerinde yapılan çalışmaların bütünü, ziraat
kıtık10:40:06
Minder, yastık gibi şeyleri doldurmak için kullanılan ve bazen de sıvanın içine katılan keten ve kendir lifleri
vidanjör10:40:01
Fosseptik kuyularındaki pis suları çekmeye yarayan makine
helyum10:39:57
Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan bir soygaz. Kısaltması He
kısasa kısas10:39:50
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
proses10:39:38
Süreç
Mutasyon10:39:38
Değişinim
alkolik10:39:34
Alkollü içkilere aşırı derecede düşkün olan (kimse)
gizlicilik10:39:29
Özellikle ruhlar dünyasıyla ve evrenin bilinmeyen güçleriyle ilgili bilgi dünyasına dayalı çeşitli kuramlar, uygulamalar ve ayinler için kullanılan genel ad
asilik10:39:25
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
haber ajansı10:39:25
Yurt ve dünya olaylarını toplayıp yayımlayan kuruluş
vuruş10:39:10
Vurmak işi veya biçimi
İPUCU10:39:08
Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek iz
üç10:39:05
İkiden sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren rakam, 3, III, gibi
sınırlı10:39:04
Sınırı olan, bir sınırla ayrılmış olan, hudutlu
ipotek10:39:00
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve aynî bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
itişip kakışmak10:38:46
birbirini itmek
aksiseda10:38:42
Yankı
ışık10:38:35
Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk
ışın10:38:27
Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, şua
paylaşmak10:38:22
Katılmak
cebir10:38:15
Zor, zorlayış
REZALET10:38:15
Toplumun duygularını inciten olay veya durum, kepazelik, maskaralık, rezillik
faaliyet10:38:12
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
Matlup10:38:07
İstenilen, aranılan
mıhlama10:38:03
Mıhlamak işi
Matine10:37:54
Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi
kuyruk10:37:50
Hayvanların çoğunda, gövdenin art yanında bulunan, omurganın uzantısı olan uzun ve esnek organ
düğümlemek10:37:38
Düğüm yaparak bağlamak
gerçeğe aykırı10:37:30
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
antik çağ10:37:26
Eski Yunan ve Roma uygarlıklarının gelişip yayıldığı çağ
ağlatı10:37:22
Trajedi
tevatür10:37:17
Bir haberin ağızdan ağza yayılması, yaygın söylenti
işitme10:37:13
İşitmek işi
yararlık10:37:01
Yararlı çalışma
insansı10:36:57
İnsana benzeyen, insanı andıran, antropoit
dış alım10:36:56
İthalât
erkli10:36:54
Erki olan, nüfuzlu, muktedir, kadir
sofist10:36:53
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
reaksiyon10:36:47
Tepki, aksülâmel
hapşırma10:36:40
Hapşırmak işi, aksırma
bazuka10:36:32
Roketatar
bonbon10:36:28
Şeker şerbeti içinde kaynatılıp üzeri şekerle kaplanmış meyve
İNCE SIVA10:36:24
Kaba sıva üzerine ince kum ve çimento karışımıyla yapılan düzgün sıva
iticilik10:36:19
İtici olma durumu
piton10:36:15
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
Tortu10:36:08
Bir çökelme sonunda bir sıvının dibine çöken katı madde, çökelti, rüsup
Tosun10:36:04
Burulmuş erkek dana
piket10:35:55
İki, üç veya dört kişi arasında ve 32 kâğıtla oynanan bir tür iskambil oyunu