oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

VALİDE00:15:58
Ana, anne
şeker00:14:55
Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, buğday gibi birçok bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, oksijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayalanabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı
külhanbeyi00:14:03
Kendilerine özgü giyiniş ve konuşma biçimleri olan, argo kullanan, başıboş, haylaz delikanlı, kabadayı, serseri, hayta, külhanî, apaş
sitrik asit00:13:33
Birçok meyve ve sebzede serbest durumda veya potasyum, kalsiyum tuzu olarak bulunan, hafifçe mayalanmış limon suyunun kaynar durumdaki kalsiyum karbonatla işlenmesinden elde edilen asit, limon asidi
alizarin00:13:32
Kök boyası, kök kırmızısı
yedinci00:13:29
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
kulakçık00:12:49
Kalbin üst bölümünde bulunan ve biri (sağdaki) anatoplar damarlardan, öbürü (soldaki) akciğer toplardamarlarından kanı alıp karıncıklara veren iki boşluğun adı, kulacık
çizgilik00:12:30
Çizgi çizmeye yarar tahta, cetvel tahtası
İlan00:12:09
Duyuru
birlik00:11:55
Tek, bir olma durumu, vahdaniyet
Payan00:11:53
Son, sonuç, nihayet
arttırma00:11:49
Arttırmak işi
çarpıcı00:11:44
Etkili
Fakir00:11:33
Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara
PUSAT00:11:19
Araç
güneş saati00:11:13
Bir düzlem ortasına dikilmiş bir çubuğun, bu düzlem üzerine ayrı ayrı zamanlarda düşen gölgesine bakılarak saati gösteren bölümler çizilerek yapılmış araç
kitapçı00:11:01
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
alogami00:10:37
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
hezaren00:09:43
Düğün çiçeğigillerden, hekimlikte kullanılan zehirli bir bitki (Delphinium)
kivi00:09:37
Kivigillerden, kanatları küt olduğu için uçamayan, bacakları güçlü, Yeni Zelanda"da yaşayan bir kuş, apteriks (Apteryx australis)
ara buluculuk00:09:37
Uzlaştırıcılık
CİMRİ00:09:11
Elindeki parayı harcamaya kıyamayan
izafiyet00:07:50
Bağıntılılık, görelilik, bağıllık, görelik, rölâtivite
anorak00:07:23
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
Tır00:07:23
Treylerin kısaltılmış biçimi
sunuş00:06:55
Sunmak işi veya biçimi
kayıp00:06:42
Yitme, yitim
av kuşu00:06:14
Avlanılan kuş
masura00:05:35
Karton, tahta veya plâstikten yapılan, üzerine şerit, iplik vb. sarılan koni veya silindir
musluk00:05:35
Takılmış bulunduğu boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet
züppeleşme00:05:35
Züppeleşmek işi veya durumu
aş evi00:05:31
Para ile yemek yenilen yer, aşçı, lokanta
çoğalma00:05:06
Çok duruma gelme, artma
laza00:04:22
Bal koymaya yarayan küçük tekne
rami00:04:18
Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya"da yetişen değerli bir bitki (Boehmeria nivea)
nesim00:04:14
Hafif yel, esinti
ibadethane00:03:08
İbadet edilen yer, tapınak
Çap00:02:37
Genellikle cisimlerin genişliği, kutur
düzmece00:02:23
Gerçek olmayan, düzme, sahte
kaşmir00:02:23
İnce, sık bir tür yün
matuh00:01:53
Bunamış, bunak
kuyruk sokumu kemiği00:01:32
Omurganın bitiminde, beş kuyruk omurunun kaynaşmasından oluşan, üçgen biçiminde kemik
DÜŞ00:01:05
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
masumluk00:00:34
Masum olma durumu, masumiyet
iş kazası00:00:31
İş yerinde meydana gelen ve işçiyi bedenen veya ruhen etkileyen olay
GİDİŞ23:59:47
Gitmek işi
iskelet23:58:00
İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih
plânetaryum23:57:33
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
merdane23:55:09
Erkeğe yakışır biçimde, mertçe, yiğitçe
geciktirme23:54:47
Geciktirmek işi, tehir
afoni23:54:41
bk. Ses yitimi
ZENGİN23:53:10
Parası, malı çok olan, varlıklı
eklem23:52:34
Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal
müflis23:52:32
Bir işte bütün parasını batırmış, batkın, iflâs etmiş
rahne23:51:12
Gedik, yarık
muhafaza etmek (veya edilmek)23:50:33
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
Sırça23:49:13
Cam
munis23:48:51
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
ALMAN23:47:35
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
hedef23:46:57
Nişan alınacak yer
halifelik23:46:14
Halifenin görevi, hilâfet
suskun23:45:25
Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûtî
geometri23:44:46
Nokta, çizgi, açı, yüzey ve cisimlerin birbirleriyle ilişkilerini, ölçümlerini, özelliklerini inceleyen matematik dalı, hendese
İlgi23:44:12
İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alâka, taallûk
münasebat23:44:04
İlgiler, ilişkiler
tezyin etmek23:43:18
bezemek, süslemek, donamak
iribaş23:43:02
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
arabozan23:42:48
İki kişinin arasındaki dostluğu veya geçimi bozan (kimse), fesatçı, münafık, müzevir
mavikantaron23:42:17
Birleşikgillerden, baharda buğday tarlalarında mor renkli çiçekler açan bir bitki, belemir, peygamber çiçeği (Centaurea cyanus)
anlamsız23:41:55
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
Ayrılık23:41:44
Ayrı olma durumu
destur23:41:18
İzin, müsaade
bakire23:40:45
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
kapkara23:40:30
Her yanı kara
SOYUTLAMA23:40:05
Bir nesnenin özelliklerinden veya özellikleri arasındaki ilişkilerden herhangi birini tek başına ele alan zihnî işlem; gerçeklikte ayrılamaz olanı düşüncede ayırma
şinanay23:39:49
Sevinç, mutluluk, hoşnutluk, kıvanç belirtir
uzay gemisi23:39:08
Uzaya gitmek için yapılmış taşıt
güneğik23:38:34
Hindiba
niyet23:37:57
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
ifrat23:37:53
Herhangi bir konuda çok ileri gitme, ölçüyü aşma, aşırı davranma, taşkınlık
Sümbül23:37:34
Zambakgillerden, soğanla üretilen, 15-20 cm yükseklikte, çiçekleri kuvvetli kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi (Hyacinthus orientalis)
şükretme23:36:10
Şükretmek işi
kurander23:33:55
Hava akımı, cereyan
karşıtçı23:33:28
Karşı çıkan, karşı olan, aleyhtar
araştırma görevlisi23:32:43
Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim yardımcısı, asistan
bordro23:32:34
Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge
ateşin23:31:14
Ateşli, coşkun
tayin edilmek23:30:45
atanmak
YEĞNİSEME23:30:45
Hafifseme, istihfaf
voleybol23:30:25
Altışar kişilik iki takım arasında, bir alan ortasında gerilmiş olan ağ üzerinden bir topun karşılıklı olarak elle oynanması oyunu
dayıoğlu23:29:50
Dayının oğlu, dayızade
riayet etmek23:29:36
uymak
beti23:28:59
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
Halita23:28:50
Alaşım
ağ torba23:28:36
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
ricacı23:28:00
Birinin adına ricada bulunan, bir şey isteyen kimse
ACİL23:27:59
İvedi, ivedili
kurtulma23:27:54
Kurtulmak işi
ahkam23:27:52
Yargılar, hükümler
filiz23:27:46
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
tezkere23:27:19
Pusula
yağmur kuşu23:26:55
Yağmur kuşugillerden, bataklık ve su kenarlarında yaşayan, kısa boyunlu, kabarık ve kısa gagalı, ayakları üç parmaklı, küçük bir kuş (Charadrius fluvialis)
Sıtma23:26:55
Anofel türü sivrisineğin sokmasıyla insandan insana bulaşan, titreme, ateş ve ter nöbetleriyle kendini gösteren bir hastalık, malarya
öğrenci yurdu23:26:49
Öğrencilerin barınma, yeme ve çalışmalarını kolayca karşılayabilecek özel olarak yapılmış yer veya bina
raks23:24:39
Dans
RAKKAS23:23:29
Sarkaç, pandül
çulluk23:23:00
Çullukgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan, 32 cm uzunluğunda, tüyleri kahverengi ve kül rengi, göçebe, eti için avlanan, uzun gagalı bir kuş, bekas (Scolopax rusticola)
karton23:22:46
Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt
düşman23:22:37
Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret eden, ona zarar vermeye çalışan (kimse), yağı, hasım
Patlatma23:21:51
Patlatmak işi
geri dönmek23:21:10
geldiği yere gitmek
tiroit23:21:08
Gırtlağın ön tarafında bulunan ve salgısını kana veren bir bez, kalkan bezi
doğru yol23:21:07
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
elektrik23:21:07
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
bakışımlı23:20:22
Bakışımı bulunan, simetrik, mütenazır
anlam23:19:49
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
uygulama23:19:45
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
Dinlence23:19:27
Tatil
yaşama gücü23:19:23
Hayatın zorluklarına karşı mücadele etme gücü veya kuvveti
memleket23:18:10
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
karar23:18:00
Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı
misak23:17:58
Sözleşme, antlaşma, bağlaşma
poli23:17:02
Bazı kelimelerin birleşimine girerek "çok fazla" anlamı veren ön ek
abide23:16:50
Anıt
ANALİZ ETMEK23:16:49
Çözümlemek, tahlil etmek
seks23:16:42
Cinsellik, cinslik, cinsiyet
koyu kahverengi23:16:18
Karaya yakın kahverengi, kahverengini bir ton koyusu
çıngırak23:16:02
Küçük çan
körpe23:15:35
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
alalama23:15:12
Alalamak işi, kamuflâj