oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı10:22:23
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
hoşlaşma10:22:13
Hoşlaşmak durumu
Kiraz10:22:07
Gülgillerden bir meyve ağacı (Cerasus avium)
cerrah10:22:01
Operatör
sekene10:21:54
Bir yerde oturanlar, sakinler
basık10:21:52
Basılmış, yassılaşmış
BAĞIMLI10:21:48
Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tâbi
ORAN10:21:41
Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet
parlamak10:21:35
Bir ışık kaynağından gelen ışınları yansıtmak
kelam10:21:23
Söz
kelem10:21:16
Lâhana
kemik10:21:10
İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı
kehle10:21:03
Bit
hikaye10:20:57
Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması
tur10:20:54
Dolaşma
Kesin10:20:50
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
müteheyyiç10:20:50
Heyecana kapılmış, heyecanlı
ölçülülük10:20:43
Ölçülü, dengeli olma durumu, ılım, itidal
umumiyet10:20:37
Genellik
sonraki10:20:24
Sonra olan
Kurum10:20:17
Ocak bacalarında biriken veya çevrede savrulan kalın is
ehlidil10:20:11
Gönül eri, kalender, rint
çözümleyici10:20:08
Çözümlemek işini yapan kimse
tamim10:19:58
Genelge, sirküler
adlandırma10:19:53
Adlandırmak işi
tamam10:19:52
Bütün, tüm
Ben10:19:49
Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
talan10:19:45
Yağma, çapul
taife10:19:32
bk. tayfa
tahta10:19:26
Düz, enlice, uzun ve az kalın biçilmiş ağaç
takva10:19:19
Günahtan sakınma, züht
takim10:19:13
Verimsiz duruma getirme, sonuçsuz bırakma, kısırlaştırma
tafta10:19:06
Bir tür sert, ipekli kumaş
astronot10:18:59
Uzay adamı
MERKEZ10:18:46
Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek
yatar koltuk10:18:40
Gerektiğinde arkalığı geriye doğru yatan koltuk
SISKA10:18:33
Çok zayıf ve kuru, kaknem, arık
yenilgi10:18:27
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlûbiyet, hezimet
kedersiz10:18:20
Acısız, üzüntüsüz
ırakgörür10:18:14
Dürbün
töre dışıcılık10:18:11
Töreyi inkâr eden öğretilerin genel adı, ahlâk dışçılık, amoralizm
olumsuz10:17:58
Yapıcı ve yararlı olmayan, hiçbir sonuca ulaşmayan, menfi, negatif
Tanıtma yazısı10:17:56
Kitap, dergi, film vb. eserlerin özelliklerini genel çizgileriyle anlatan yazı
SİNCAP10:17:31
Sincapgillerden, ağaçlarda yaşayan, daha çok yemişle beslenen, çok tüylü, uzun kuyruklu, ince gövdeli bir hayvan, değin (Sciurus vulgaris)
izafiye10:17:24
Bağıntıcılık, görecilik, rölâtivizm
Okçu10:17:18
Ok yapan veya satan kimse
GETİRİM10:17:11
Getirme işi
rezil10:17:09
Alçak, aşağılık
korkusuz10:17:04
Korkusu olmayan, yürekli, pervasız
YÖN10:16:58
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
ilaç10:16:51
Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için, türlü yollardan kullanılan madde, em, deva
mantar10:16:39
Mantarlardan, içinde zehirlileri de bulunan, emeçleri bir gövde ve bunun üstünde bir şapka biçiminde gelişmiş, ilkel bitkilerin genel adı (Fungi)
ülkücülük10:16:32
Bir ülküyle belirlenmiş olan, bu ülküye çıkar gütmeden bağlı kalan yaşama biçimi ve dünya görüşü
Ayrılık10:16:20
Ayrı olma durumu
orta yuvarlak10:16:15
Futbol, basketbol vb. oyunların sahasında ortada bulunan ve başlama vuruşu veya atışının yapıldığı noktanın merkez olduğu alan, santra yuvarlağı
çıplak resim10:16:13
Resim sanatında çıplak insanı konu alan bir resim türü, nü
Karnaval maskesi10:16:07
Karnavalda takılan gülünç maske, maskara
ip merdiven10:16:00
İpten örülmüş, çoğunlukla gemilerde kullanılan merdiven
mahalli10:15:53
Yöresel, yerel
nevale10:15:44
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
buz dağı10:15:38
Kutup bölgelerinde buzullardan koparak akıntılarla yer değiştiren büyük buz parçası, aysberg
devletçi10:15:31
Devletçilik yanlısı
koskocaman10:15:24
Çok büyük, çok iri, muazzam
Batıni10:15:18
Batıniye mezhebinden olan kimse
Açıklık10:15:11
Açık olma durumu
Atışmak10:15:05
Saz şairleri, belli bir ayak üzerine birbirlerini küçük düşürmek amacıyla karşılıklı deyiş söylemek
Kile10:14:58
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek
atlas çiçeği10:14:58
Uzun ve sarkık yapraklı, parlak kırmızı çiçekler açan kaktüs
hisli10:14:52
Duygulu, içli
soru eki10:14:51
Soru kavramı veren mi eki
fassal10:14:50
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
hissi10:14:45
Duygusal
Klan10:14:39
Boy
mektepli10:14:38
Okula giden (kimse), öğrenci
HATIRAT10:14:34
Anılar, andaç
kirletmek10:14:32
Küçük veya büyük abdestini yapmak, pislemek
teşhis ve intak10:14:28
Cansızları canlandırma ve konuşmayan varlıkları konuşturma
muska10:14:25
İçinde dinî ve büyüleyici bir gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanılan bir nesne veya yazılı kâğıt, hamaylı
HİDDET10:14:19
Öfke, kızgınlık
murat10:14:12
İstek, dilek
Konu10:14:06
Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu
Koca10:13:59
Bir kadının eşi, zevç
hitap10:13:53
Sözü birine veya birilerine yöneltme, seslenme
hitam10:13:40
Son, bitim
Kaos10:13:33
Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu
Kant10:13:20
Şeker ve limonla içilen sıcak su
Kale10:13:14
Düşmanın gelmesi beklenebilen yollar üzerinde, askerî önem taşıyan şehirlerde, geçit ve dar boğazlarda güvenliği sağlamak için yapılan kalın duvarlı, burçlu, mazgallı yapı
Kalp10:13:07
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
şefkatli10:13:01
Acıyarak ve koruyarak sevecenlikle ve içtenlikle davranan, sevecen, müşfik
MİLLİ10:12:58
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
tutukluluk10:12:49
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
feyyaz10:12:43
Çok verimli, gür
anlamsız10:12:36
Anlamı olmayan, önemli bir şey anlatmayan, manasız
şedit10:12:29
Yeğin, şiddetli
yurtsuz10:12:23
Yurdu olmayan (kimse)
parçalamak10:12:21
Birliği bozmak amacıyla bölmek
Maznun10:12:16
Sanık
salgı10:12:10
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
solocu10:12:03
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
muaflık10:11:57
Muaf olma durumu
Engelli10:11:44
Engeli olan, mânialı
Yönetici10:11:38
Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci
nakdi10:11:37
Para ile ilgili, para bakımından, paraca, parasal
yer elması10:11:31
Birleşikgillerden, kök sapları yumru durumunda olan bir bitki (Helianthus tuberosus)
tulûat10:11:25
Yazılı metni olmayan, kararlaştırılmış taslağı, yerine, zamanına göre oyuncular tarafından, sahnede yakıştırılan sözlerle tamamlanan oyun
AYAKTAŞ10:11:18
Arkadaş, yoldaş; hempa
irade yitimi10:11:15
Karar verme, dikkat, istekli kımıldama gibi zihin veya beden etkinliğine ilişkin işleri yapamamaktan doğan sinir yorgunluğunda görülen bir belirti, abuli, istenç yitimi
MALZEME10:11:05
Gereç, materyal
lüle10:10:58
Bükülmüş, dürülmüş şey
Mest10:10:42
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
Mera10:10:35
Çayırlık, otlak
merhamet etmek10:10:35
acımak
Miza10:10:21
Kumarda ortaya sürülen para
münasebet10:10:16
İlişik, ilişki, ilinti
alüvyon10:10:10
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
Kudret10:10:08
Güç, erk, erke, iktidar
üzüm kurusu10:10:01
Çeşitli yöntemlerle kurutulan üzüm
uğursuz10:09:43
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
samanyolu10:09:36
Açık gecelerde gök yüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi, Kehkeşan
ÖZNEL10:09:30
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
yurtlandırma10:09:23
Yurtlandırmak işi, iskân
tütün rengi10:09:11
Kurutulmuş tütünün rengi olan koyu pas rengi, taba
bilimsel10:09:11
Bilimle ilgili, bilime dayanan, ilmî
tenkitçilik10:08:59
Eleştiricilik
ÇAPAR10:08:44
Postacı, ulak
sayı10:08:32
Sayma, ölçme, tartma gibi işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu anlatan söz
ÇAPUT10:08:26
Eski bez parçası, paçavra
Dişli10:08:13
Dişleri olan
keçi yemişi10:08:13
Yaban mersini
madeni10:08:08
Madensel, madenle ilgili