oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı07:35:15
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
gıyabında07:35:13
Kendi yokken, arkasından
cu07:35:10
Bakır"ın kısaltması
ORG07:35:07
Klâvyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun
işsiZ07:35:04
İşi olmayan
kaideci07:35:03
Kurallara bağlı, kuralcı
Sarhoş07:35:00
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
ceylânca07:34:57
Ceylân gibi, ceylâna uygun biçimde
Kanma07:34:53
Kanmak işi
USTA07:34:49
Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse
filiz07:34:43
Yeni sürmüş körpe ve küçük dal veya yaprak, sürgün
karargâh07:34:42
Bir birlik veya kurumun, kumandan ile yardımcı şube ve bölümlerinden oluşan kuruluş
nesi07:34:35
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
Yaşıt07:34:34
Yaşları birbirine eşit olan; aynı yaşta olan (kimselerden her biri), akran
TÜR07:34:33
Çeşit
komşuluk07:34:32
Komşu olma durumu
ermeni gelini gibi kırıtmak07:34:28
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
İNDİVİDÜALİZM07:34:24
Bireycilik
ORGAZM07:34:21
Cinsel uyarım ve zevkin en yüksek noktası
abdest07:34:18
Müslümanların, bazı ibadetleri yapabilmek için el, ağız, burun, yüz, kol, ayak yıkama ve başa, enseye ıslak el gezdirme, kulağı temizleme biçiminde yaptıkları arınma
ha07:34:12
İstek uyandırmak için kullanılır
evrim07:34:11
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci
NİYET07:34:08
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
model07:34:04
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
şirin07:34:01
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
gerçeğe aykırı07:33:58
Gerçeğe uymayan, hilâfıhakikat
gün batımı07:33:56
Güneşin ufukta kaybolması, gurup
fidye07:33:53
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
anlama07:33:50
Anlamak işi, vukuf
cana07:33:47
Sevgiliye hitap sözü
ASLAN07:33:41
Zodyak üzerinde, Yengeç ile Başak burçları arasında yer alan burcun adı, Zodyak
genlik07:33:39
Genişlik
Anlaşma07:33:38
Anlaşmak işi, uyuşma, itilâf
görgülü07:33:38
Görgüsü olan
el birliği etmek07:33:35
birlikte davranmak, dayanışmak
bicili07:33:32
bk. cicili bicili
link07:33:30
Atın eşkin yürüyüşü
kürek kemiği07:33:27
Omzun art bölümünde bulunan, üçgen biçiminde geniş ve ince kemik
ülke07:33:24
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket
direngenlik07:33:21
Direngen olma durumu, inatçılık
Coşku07:33:18
Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu
Yengeç07:33:15
Zodyak üzerinde İkizler ve Aslan burçları arasında bulunan burç. Zodyak
cinsel taciz07:33:11
Ahlâksızca ve ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, tedirginlik ve sıkıntı verme
nazlanmak07:33:07
İsteksiz görünmek
MIKNATIS07:33:03
Demiri ve daha başka bazı metalleri çeken demir oksit
bilgi işlem07:33:00
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi
mukavele yapmak07:32:56
sözleşmek
mesire07:32:50
Gezinti yeri, gezilecek yer
hesabını (kitabını) bilmek07:32:47
tutumlu olmak
bukalemun07:32:47
Bukalemungillerden, 20-30 cm boyunda, renk değiştirmesiyle ünlü sürüngen türü, kaya keleri (Chamaeleo chamaeleon)
MİRAS07:32:44
Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt
hazine07:32:43
Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet
doktor07:32:41
Hekim
tembellik07:32:38
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
nar çiçeği07:32:38
Parlak kırmızı renk
ilk çağ07:32:32
En eski zamanlardan başlayarak milâdî 476, Batı Roma İmparatorluğunun çöküş yılına kadar süren çağ
lânetleme07:32:29
Lânetlemek işi
sezon07:32:26
Mevsim
maroken07:32:24
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
Ziyan07:32:17
Zarar
çorap07:32:14
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
Tek eşlilik07:32:10
Kadının veya erkeğin karşı cinsten yalnız bir kişiyle evlenebilmesini onaylayan, birden çok kadınla veya birden çok erkekle evlenmeyi yasaklayan evlilik biçimi, monogami
özge07:32:08
Başka
mısır turnası07:32:06
İbis
fettan07:32:03
Fitneli, karıştırıcı
çapullama07:32:03
Çapullamak işi
DEMİURGOS07:32:01
Eflâtun felsefesinde evreni yaratan, yaratıcı tanrı
Masraf07:32:00
Harcanan para, gider
kuruntucu07:31:59
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
ÖZNEL07:31:59
Özneye ilişkin olan, öznede oluşan, nesnelerin gerçeğine değil, bireyin düşünce ve duygularına dayanan, enfüsî, sübjektif, nesnel karşıtı
Benzer07:31:57
Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan (şey), müşabih, mümasil
eşsiz07:31:54
Eşi benzeri olmayan veya eşi benzeri görülmemiş olan
kısasa kısas07:31:51
Yapılan kötülüğü aynı biçimde, yapan kimseye yapma, uygulama
alçak gönüllülük07:31:49
Alçak gönüllü olma durumu
ejder07:31:40
Türlü biçimlerde tasarlanan korkunç bir masal canavarı, ejderha, dragon
GÖZ ALICI07:31:37
Güzelliği ile ilgi çeken, alımlı, göze çarpan
ruhban07:31:32
Rahipler
biçimli07:31:29
Biçimi güzel olan, mevzun
Dalkavukluk07:31:25
Dalkavuk olma durumu veya dalkavukça davranış, şaklabanlık
kuyruk sokumu07:31:22
İnsanda omurganın alt ucunun bitim yeri
ACIMAK07:31:20
Acılı, ağrılı olmak
BEDAVACI07:31:17
Her şeyi bedavadan sağlamaya çalışan (kimse)
harbi07:31:15
Ateşli silâhların içini temizlemekte kullanılan çubuk, harbe
çağla07:31:14
Olmamış, ham yemiş
ajans07:31:12
Haber toplama ve yayma işiyle uğraşan kuruluş
Mai07:31:10
Mavi
tapıncakçılık07:31:06
bk. Fetişizm
dış deri07:31:03
Sinir sistemini ve duygu organlarını oluşturan, embriyonun dış yüzünü örten tabaka, ektoderm
yelalim07:31:01
İvedilikle, acele acele, koşa koşa, telâşla
yaman07:31:00
(güç, etki veya beceri) Alışılmışın üzerinde olan
temizleme07:31:00
Temizlemek işi
sergi evi07:30:59
Sanat eserlerinin sergilenmesi için hazırlanmış yer
Tart07:30:58
Kovma, çıkarma
VARAN07:30:57
Bir olayın tek kalmayıp arkadan daha başkalarının gelebileceğini anlatmak için birden başlayarak sıra ile sayıların başına getirilir
manto07:30:56
Kadın paltosu
tragedya07:30:55
Trajedi
kam07:30:55
bk. şaman
Şahane07:30:54
Hükümdarla ilgili, hükümdara özgü olan
salta07:30:53
Köpeğin arka ayakları üzerine ayağa kalkması
Gagavuz07:30:52
Büyük çoğunluğu Moldovo"da, az bir kısmı Deliorman, Dobruca, Beserabya ve Ukrayna"da oturan Ortodoks Türk halkı veya halktan olan kimse
Kanca07:30:51
Bir şey çekmeye yarar ucu demir çengelli çubuk
Tapu memuru07:30:50
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
elden07:30:49
Aracısız olarak, kendisi tarafından
Tarla faresi07:30:48
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
Beyaz perde07:30:47
Göstericiden çıkan görüntülerin üzerinde yansıdığı, sinema filminin oynatıldığı yüzey
kaleme almak07:30:46
(bir konuyu) yazı durumuna getirmek, yazıyla anlatmak
ziyadesiyle07:30:46
Olağandan, gerekenden çok, pek çok, fazlasıyla
başlık vermek07:30:45
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
müsabaka07:30:44
Yarış, yarışma, karşılaşma
yozlaşmak07:30:43
Bir şey, manevî anlamda değer yargılarını, özelliklerini ve niteliklerini yitirmek, bozulmak, dejenere olmak, özünden uzaklaşmak
beslenme bozukluğu07:30:43
Bazı organ ve dokularda veya organizmanın bütününde şekil veya çalışma düzensizliği meydana getiren, bir veya birkaç beslenme görevinin bozulması
kadın berberi07:30:41
Kadınların saçını kesen ve saç tuvaleti yapan berber, kuaför
tarz07:30:39
Özel oluş veya davranış biçimi, üslûp
donatmak07:30:39
Göz alıcı şeyler kullanarak gösterişli bir duruma getirmek, süslemek
kemik bilimci07:30:38
Kemik bilimi uzmanı, osteolog
ulema07:30:37
Bilginler
Plaj07:30:34
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
akmak07:30:33
(bu gibi maddeler) Aşağıya, yere düşmek
alt07:30:32
Bir şeyin yere bakan yanı, üst karşıtı
skandal07:30:31
Büyük yankı uyandıran, utanç verici veya küçük düşürücü olay
İstatistik07:30:30
Bir sonuç çıkarmak için olguları yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama
İncelik07:30:29
İnce olma durumu
DAĞINIK07:30:29
Geniş bir alana yayılmış olan
bahtiyarlık07:30:27
Bahtlı olma durumu, mutluluk
kesin bilgi07:30:27
Doğruluğundan kuşkulanılmayan bilgi
KANAT07:30:26
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
Toplantı07:30:25
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
Asıl07:30:24
Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı
çekim07:30:21
Çekmek işi
ummak07:30:20
Sanmak, tahmin etmek