oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

Getirimci15:58:21
Getirim sağlayan şey veya kimse
hamel15:58:03
Koç burcu
av köpeği15:57:58
Tazı, kopoy, zağar gibi ava yardımcılık etmeye alıştırılmış köpek
yatılı15:57:52
Geceleri de kalınıp yatılan (okul vb.), leylî
rakor15:57:39
Sıhhî tesisatta iki boruyu döndürmeden birbirine bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası
Karılık15:57:26
Kadın olma durumu
tebrik15:57:24
Kutlama
atıcı15:57:20
İyi nişan alan, attığını vuran kimse
kiraya vermek15:57:07
kira karşılığında vermek, icara vermek
raşitizm15:57:01
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
bedirik15:56:48
Temizlenip taranmış ve eğrilmeye hazır duruma getirilmiş yün veya pamuk topağı, yumağı
TEMEL15:56:41
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
derdest15:56:35
Yakalama, tutma, ele geçirme
diVit15:56:22
Genellikle kuşak arasında taşınılan ve kalemliği ile hokkası bir arada olan yazı takımı
Devletçilik15:56:22
Bir milletin yönetimle ilgili ve ekonomik işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi
asabî15:56:03
Sinirli
olasılık15:55:44
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal
erdenlik15:55:37
Bakirlik
beklemek15:55:31
Karşılaşılması ihtimali bulunmak
Tutu15:55:28
Rehin, ipotek
armonika15:55:18
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
yapık15:55:14
Belleme (II)
göz değmek15:55:11
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
akbaba15:55:05
Akbabagillerden, başı ve boynu çıplak olan, dağlık yerlerde yaşayan, leşle beslenen, çok yüksekten uçarak keskin gözleriyle çok uzakları görebilen, iri ve yırtıcı bir kuş (Vultur monachus)
korsan15:54:55
Düşman veya kendi ulusunun gemilerine saldıran deniz haydudu
ruam15:54:34
En çok atlarda görülen, insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, sakağı
eşkin15:54:28
Atın bir tür hızlı yürüyüşü
tiftik keçisi15:54:27
Vücut rengi beyaz, kılları çok ince, parlak, uzun ve kıvrımlı olan bir keçi türü, Ankara keçisi
DURU15:54:15
Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak
modem15:54:02
Bilgi işlem
geçersizlik15:53:55
Geçersiz olma durumu, hükümsüzlük
zülal15:53:50
Saf, tatlı su
hücum15:53:49
Saldırma, saldırı, saldırış
yemenici15:53:30
Yemeni yapan veya satan kimse
yaşlılık bilimi15:53:26
Geriatri
Cihat15:53:23
Din uğruna yapılan savaş
iltica15:53:09
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
Engelleme15:53:05
Engellemek işi
kıskanç15:52:59
Kıskanma huyunda olan
künefe15:52:55
Sıcak yenilen bir çeşit peynirli tel kadayıf
manşet15:52:46
Bir gömleğin kol ağzına geçirilen, genellikle çift katlı kumaştan yapılan bölüm, kolluk
sancak15:52:39
Bayrak, liva
Şehla15:52:33
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
Şehir15:52:26
Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi veya yönetimle ilgili işlerle uğraşan, tarımsal etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent
enfiye15:52:26
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
Vatan15:52:20
Yurt
diyapozitif15:52:11
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
perese15:52:07
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
mübalâğa15:51:54
Abartma, abartı
NEŞE15:51:51
Üzüntüsü olmamaktan doğan, dışa vuran sevinç, şetaret
teklik15:51:47
Tek, bir olma durumu
hayat ağacı15:51:41
Soy ağacı, soy kütüğü
lezbiyenizm15:51:39
Kadınlar arası eşcinsellik, sevicilik
epidemi15:51:34
Salgın hastalık
Müsavat15:51:25
Eşitlik, denklik
süt şekeri15:51:22
bk. lâktoz
ödemek15:51:03
Bedelini vererek bir zararı karşılamak, tazmin etmek
cadde15:50:56
Şehir içinde ana yol
kelepir15:50:54
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
Akkarınca15:50:50
Düz kanatlılardan, sıcak veya ılıman ülkelerde yaşayan, bitkilere çok zarar veren bir böcek cinsi, termit (Termes)
sıhhatli15:50:43
Sağlıklı
arakıye15:50:37
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
grafit15:50:31
Kurşun kalemi ve bazı araç parçalarının yapımında kullanılan, yumuşak, kolay toz durumuna gelebilen, gri siyah renkli, yapay olarak billûrlaşabilen bir çeşit doğal karbon
susamak15:50:24
Çok istemek, zorlu bir ihtiyaç duymak, özlemek
Alelacele15:50:23
Çok acele ederek, çarçabuk, ivedilikle
Kapitalist15:50:21
Sermayedar, ana malcı
ehemmiyet15:50:18
Önem
Anlama15:50:17
Anlamak işi, vukuf
derece derece15:50:15
Azar azar, yavaş yavaş, tedricen
fer15:49:52
Parlaklık, aydınlık
alelıtlak15:49:21
Genel olarak
başkent15:49:14
Başşehir
imparator15:49:02
Bir imparatorluğu yöneten kimse, ilhan
yardım etmek (veya yapmak)15:48:49
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
tahttan indirmek15:48:23
hükümdarlığına son vermek
eşek dikeni15:48:11
Deve dikeni türünden bir bitki, kenger
buhar kazanı15:48:05
Buhar elde etmekte kullanılan kazan
Pak15:47:57
Temiz
pervaz15:47:40
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
zıh15:47:33
Giysilerin kol, yaka, etek vb. kenarlarına dikilen şerit veya kaytan
zahmetli15:47:14
Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç
yedinci15:47:01
Yedi sayısının sıra sıfatı, sırada altıncıdan sonra gelen
takdim15:46:55
Bir şeyi karşılıksız olarak birine verme, sunma
takdis15:46:48
Kutsal sayma, kutsama
takdir15:46:42
Beğenme, beğenip belirtme, değer verme
Etene15:46:35
Memelilerde ana ile dölüt arasında kan alıp verme işini sağlayan organ, son, eş, döl eşi, meşime, plâsenta
haricî15:46:30
Dışla ilgili, dıştan olan
mekanikçi15:46:29
Mekanikçiliğe ilişkin veya mekanikçilikten yana olan (görüş, kimse vb.)
konsolos15:46:22
Yabancı ülkelerde, orada bulunan yurttaşlarının haklarını koruyan, bağlı bulunduğu hükûmete siyasal ve ticarî bilgileri veren dış işleri görevlisi, şehbender
takaza15:46:03
Azarlama, başa kakma, serzeniş
renk körlüğü15:45:56
Bütün renkleri veya birkaç rengi, özellikle kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt etmeye engel olan görme bozukluğu, daltonizm (Akromatopsi)
seyretmek15:45:50
Bir olaya karışmadan bakmak
bazı bazı15:45:43
Ara sıra, arada bir
tanrıça15:45:37
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
ÇARPIM15:45:24
Çarpma işleminin sonucu olan sayı
bük15:44:54
Ovada veya dere kıyısında çalı ve diken topluluğu
arya15:44:52
Operalarda solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan parça
Seyreklik15:44:45
Seyrek olma durumu
araf15:44:32
Cennet ile cehennem arasında bir yer
arda15:44:19
İşaret olarak yere dikilen çubuk
argo15:44:12
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
arif15:44:06
Çok anlayışlı ve sezgili (kimse), varışlı
basınçölçer15:43:47
Hava basıncını ölçerek yer yükseltilerini ve hava değişimlerini tespit etmek için kullanılan alet, barometre
ussal15:43:28
Akla uygun, yalnız akla dayanan, aklî, rasyonel
sabit fikir15:43:21
Saplantı
geriş15:43:15
Dağların ve tepelerin üst kısmı, sırt
ihtilaf15:42:55
Ayrılık, anlaşmazlık, aykırılık, uyuşmazlık
ihtimal15:42:49
Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, olasılık
kitabe15:42:42
Taş, mermer vb.gibi sert cisim üzerindeki oyma veya kabartma yazı, tarih, yazıt
hücre yutarlığı15:42:36
Vücuda giren mikropların yutar hücreler tarafından yutulup yok edilmesi, göze yutarlığı, fagositoz
seyek15:42:29
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
fil dişi15:42:03
Filin silâh olarak kullandığı iki uzun ve eğri dişi
sur15:41:56
Kale duvarı
asma15:41:50
Asmak işi
ases15:41:44
Gece bekçisi
ajan15:41:24
Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse, casus
plaket15:41:18
Metalden, türlü biçimlerde yapılan, küçük, alçak kabartma levha
aile15:41:11
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
Yazılı15:41:09
Yazılmış olan, muharrer
ahir15:41:05
Son, sonraki, ahır
ahar15:40:58
Hattatların kâğıt cilâlamak için kullandıkları nişasta ve yumurta akından yapılan özel bir karışım
uymazlık15:40:52
Aykırılık, başkalık, mugayeret
fikir danışmak15:40:45
bilgi edinmek için bir yetkiliden bilgi almak
nazar15:40:39
Bakış, bakma, göz atma
sergi15:40:26
Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeylerin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer
serap15:40:19
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
sebze15:40:00
Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya bunların taneleri, göveri, zerzevat
budama15:39:47
Budamak işi
akar15:39:40
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân, tarla, bağ gibi mülk
akak15:39:34
Akarsu yatağı, yatak, mecra