oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı08:30:48
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
baharat08:30:44
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
kaymak taşı08:30:40
Parlatılmaya elverişli, yumuşak, beyaz, yarı saydam bir tür mermer, su mermeri, albatr
müfteri08:30:38
Karacı, kara çalan, iftiracı
yat kulübü08:30:36
Yatçılık sporunun gelişmesini ve faaliyetini düzenleyen kuruluş
hafıza kaybı08:30:34
Sinir sistemindeki bir arıza sebebiyle bilincin yitirilmesi
denli08:30:32
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
denek08:30:29
Üzerinde deney yapılan kimse veya şey
memnuiyet08:30:25
Yasak olma, yasak edilme durumu
sarmal08:30:23
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
böbürlenmek08:30:20
çok böbürlenmek
sarman08:30:18
Azman, iri
taahhüt08:30:16
Bir şey yapmayı üstüne alma, üstlenme
alâka08:30:14
İlgi
sismoloji08:30:10
Deprem bilimi
defin08:30:05
(ölüyü) Gömme
şah damarı08:30:03
Boynun iki yanında, kanı başa ve yüze götüren aort damarlarından her biri, gazel damarı
alçak08:30:01
Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı
nesi08:30:00
bazen insanlar için zamir olarak kullanılır
BAKIR TAŞI08:29:59
Malakit
eylem08:29:57
Eylemek işi, fiil, aksiyon
ZATİ08:29:53
Zaten
Gözaltı08:29:51
Birinin, güvenlik kuvvetlerince belli bir yerde belli bir süre alıkonulması, nezaret
balabanlık08:29:49
Balaban olma durumu
makarna08:29:47
İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazırlanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur ve bu hamurdan yapılan yemek
yöntem bilgisi08:29:45
Metot bilgisi
nota08:29:39
Bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret
limon kabuğu gibi08:29:37
küçük ve biçimsiz (şapka)
niye08:29:35
Bir olayın amacını veya sebebini sormak için kullanılır
Başka08:29:31
Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge
ahmaklık08:29:29
Zekâsı az gelişmiş olma durumu, budalalık, anlayışsızlık, akılsızlık
eyyam08:29:27
Günler
harman savurmak08:29:24
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
birebir08:29:22
Etkisi kesin olan
deve dikeni08:29:20
Birleşikgillerden, yol ve tarla kenarlarında yetişen, 30-100 cm yükseklikte 1-2 yıllık ve otsu bir bitki (Silyum marianum)
karşılaştırma08:29:18
Kişi veya nesnelerin benzer veya aynı yanlarını incelemek için kıyaslama, mukayese
kelli felli08:29:15
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli, gün görmüş
önemli08:29:13
Önemi olan, mühim, ehemmiyetli
derlemcilik08:29:11
Koleksiyonculuk
iskambil kâğıdı gibi devrilmek08:29:08
birer birer ve birbiri ardı sıra devrilmek
Sıçan08:29:05
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
İnancılık08:29:01
Temel gerçeklerin akılla kavranamayacağını, ancak inan yoluyla elde edilebileceğini savunan öğretilerin genel adı, imaniye, fideizm
öz saygı08:28:59
İnsanın kendine duyduğu saygı onur, haysiyet, izzetinefis
desteklemek08:28:57
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
taslama08:28:55
Taslamak işi
evlâ08:28:53
Daha iyi, yeğ
kavuşturma08:28:51
Kavuşturmak işi
YİNELEME08:28:49
Yinelemek işi, tekrarlama
oldukça08:28:47
Yetecek kadar, epey, hayli
un helvası08:28:43
Unun yağ içinde kavrulmasından sonra içine şeker eriği katılarak hazırlanan bir tür helva
mantar meşesi08:28:40
Batı Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür meşe (Quercus suber)
yatır08:28:38
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
ayrık08:28:36
Ayrılmış
ayrım08:28:34
Ayırmak işi, tefrik
yatık08:28:32
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
KILIÇ08:28:30
Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silâh
Süpürge otu08:28:28
Fundagillerden, çiçekleri küçük bir çana benzeyen, işlenmemiş topraklar üzerinde yetişen, kökünden ağızlık, dallarından kaba süpürge yapılan, çalı görünüşünde bir bitki, funda, erika (Erica)
faydalanma08:28:28
Yararlanma
ariyet08:28:21
Eğreti, ödünç
RAHAT08:28:19
İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur
Suçsuz08:28:17
Suçu olmayan, suç işlememiş olan, masum
patavatsızlık08:28:15
Patavatsızca davranış
baltalamak08:28:13
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
Ameliyat08:28:09
Operatörün, hasta üzerinde kesme ve dikme yoluyla yaptığı müdahale, operasyon
sütü bozuk08:28:07
Kötü soydan gelen (kimse)
melodik08:28:05
Melodi ile ilgili, ezgili
RAHLE08:28:03
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
bekleme08:27:59
Beklemek işi
değişken08:27:56
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
eldeci08:27:54
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
SAYLAV08:27:52
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
ders almak08:27:50
(bir konu üzerinde bir öğrenci) yetkili bir kimseden bilgi edinmek
AMFİTEATR08:27:45
Dinleyicilerin oturduğu, sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen salon
Aşure ayı08:27:43
Muharrem ayı
lan08:27:41
Ulan sözünün kısa söylenişi, kaba hitap, ey
zorlama08:27:40
Zorlanmak işi, zecir
iyice08:27:38
İyiye yakın
emlak08:27:38
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
ıstılah08:27:34
Terim
ağrı kesici08:27:30
Acıyı, sızıyı dindirici (ilâç)
altıncı his08:27:28
bk. altıncı duygu
megaton08:27:26
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
malakit08:27:24
Yeşil renkli, yontulup parlatılabilen, doğal bakırlı, hidratlı karbonat, bakır taşı
var olmak08:27:22
sağ olmak, yaşamak
Cariye08:27:18
Yabancı ülkelerden kaçırılıp özgürlükten yoksun edilen, alınıp satılabilen, her konuda efendisinin isteklerine bağlı bulunan genç kadın, halayık
Isıl08:27:16
Isı ile ilgili, termik
Erken08:27:15
Zamanın ilerlememiş bir anında
inadına08:27:14
Terslik olsun diye
merkezkaç08:27:12
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
Su kabı08:27:08
Su koymaya yarayan kap
ihtiyarlamak08:27:06
İhtiyar görünüşü almak, ihtiyar görünmek
devin duyumu08:27:04
Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi
Ölüm08:27:00
Bir insan, bir hayvan veya bitkide hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi, mevt, irtihal, vefat
izole etmek08:26:54
yalıtmak
beslek08:26:51
Besleme, hizmetçi, ahretlik
bilârdo08:26:49
Yeşil çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla ve isteka ile oynanan bir oyun
devingen08:26:45
Hareketli, müteharrik
RİSK08:26:41
Riziko
saklık08:26:36
Uyanıklık, teyakkuz
zarara uğramak08:26:34
kötü bir durumla karşılaşmak
ETKİ08:26:29
Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir
yenileme08:26:27
Yenilemek, yeniden yapmak işi
çaba göstermek08:26:25
bir işi başarmak için çalışmak, uğraşmak
MÜJDE08:26:23
Sevindirici haber, muştu
yalnızca08:26:21
Yalnız olarak
nato08:26:19
Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa" anlamındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçer
nara08:26:15
Haykırma, bağırma
şarap08:26:14
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
narh08:26:13
Tüketiciyi korumak amacıyla, özellikle temel ihtiyaç maddeleri için resmî makamlarca belirlenen ve her yerde geçerli olan fiyat
nazi08:26:11
Nazizm yanlısı (kimse)
kızlık08:26:11
Kız olma durumu, erdenlik, bekâret
oğul otu08:26:09
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
peşi sıra08:26:07
Arkasından, ardından, ardı sıra
İKİYÜZLÜ08:26:05
Özü sözü bir olmayan, riyakâr, müraî
nebi08:26:03
Peygamber, savacı
Onurlu08:26:01
Onuru olan veya onurunu üstün tutan, şerefli, gururlu
telsi08:26:00
Çok ince telciklerden oluşan
nema08:25:59
Büyüme, gelişme, çoğalma
HÜVİYET08:25:57
Kimlik
yatı08:25:55
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
anket08:25:53
Soruşturma, sormaca
anjin08:25:50
Boğaz mukozasının şişmesi, boğak, yutak iltihabı, hunnak, farenjit
anemi08:25:48
Kansızlık
anele08:25:46
Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka
bilgilendirme08:25:44
Bilgilendirmek işi veya durumu
yabanıl08:25:42
İlkel yaşayan (insan), yabanî, vahşî
eğimli08:25:40
Eğimi olan
gelişigüzel08:25:38
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
ebegümeci08:25:36
Ebegümecigillerden, çiçekleri ilâç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden yetişen çok yıllık ve mor çiçekli bir bitki (Malva siylvestris)
eğilim08:25:34
Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil, temayül