oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı15:38:17
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
mekanik15:38:14
Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı
15:38:08
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
mecnun15:38:02
Sevdadan ötürü kendini kaybetmiş
Isı15:37:56
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
komodin15:37:45
Karyolanın yanı başına konulan üstü masa biçimindeki küçük dolap, komot
megaton15:37:39
Bir milyon ton değerinde kütle birimi.Kısaltması Mt
Yıllık15:37:21
Yapımından veya doğumundan başlayarak üzerinden bir yıl geçmiş olan
tahmin etmek15:37:04
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
medrese15:36:52
İslâm ülkelerinde, genellikle İslâm dini kurallarına uygun bilgilerin okutulduğu yer
kurtarma aracı15:36:46
Trafikte arızalanan, kaza geçiren aracı yerinden kaldırıp istenen yere götüren özel donanımlı motorlu araç, kurtarıcı
elbise15:36:40
Giysi
fideizm15:36:28
İnancılık, imaniye
sürgüne göndermek15:36:22
ceza olarak bir yere sürmek
kandela15:36:16
Işık yoğunluğu birimi, mum. Kısaltması cd
ara buluculuk15:36:13
Uzlaştırıcılık
gözlükçülük15:36:04
Gözlük satma işi
geçen15:35:58
(hafta, ay, yaz, kış gibi zaman anlatan sözlerle) Bir önceki
kötümser15:35:53
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
budala15:35:48
Zekâca geri
köşk15:35:41
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
köşe15:35:35
Birbirini kesen iki çizginin, iki düzlemin oluşturduğu açı, zaviye
almaşlı15:35:23
Almaş niteliği olan
hukuki15:35:21
Hukuk ile ilgili, tüzel
böbrek taşı15:35:17
Böbreklerde oluşan taş
tutkun15:34:56
Gönül vermiş, meftun, meclûp
itibarî15:34:56
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
kalımlı15:34:53
Kalıcı, yok olmayan, ölümsüz, zevalsiz, bakî, payidar
katalog15:34:50
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
asıltı15:34:47
Çözünemeyen madde parçacıklarının dibe çökmeden bir sıvı ortamda kalmış durumu, süspansiyon
unutturma15:34:41
Unutturmak işi
KIRITKAN15:34:36
Her zaman kırıtan
FIRKA15:34:31
İnsan topluluğu
belirleme15:34:30
Belirlemek işi, tayin
İSTENÇSİZ15:34:23
İradeyle yapılmayan, istenci olmayan, istenç dışı, irade dışı, iradesiz
yavşak15:34:17
Bit yavrusu, sirke
metin olmak15:34:11
dayanıklı ve sağlam olmak, metanetini yitirmemek
oyuk15:34:05
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
rantabilite15:33:59
Yatırılmış sermayenin bir kuruluşun veya bir plâsman konusunun gelir sağlayabilme olanağı, verimlilik
odun15:33:48
Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç
odaK15:33:42
Bir ışık veya ısı kaynağından yayılan ışınların toplandığı yer, mihrak
Ilımlı15:33:35
Aşırılığa kaçmayan, ölçülü, mutedil
Deniz yeli15:33:34
İmbat
hisseli15:33:30
İçinde birkaç kişinin payı olan, paydaşlı, paylı
Esirlik15:33:12
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
şer15:33:03
Kötülük, fenalık
saç15:32:54
Baş derisini kaplayan kıllar
gürbüzlük15:32:48
Gürbüz olma durumu
marifet15:32:37
Ustalık, hüner, uzmanlık
saçma sapan konuşmak15:32:31
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
Şerare15:32:25
Kıvılcım, çakım, çakın
bademcik15:32:19
Boğazın iki yanında birer tane bulunan, badem biçimindeki organ
Bağırma15:32:13
Bağırmak işi
Ünite15:32:06
Birlik, birleşmiş olma durumu
fıkra15:32:00
Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâye, anekdot
saz şairi15:31:54
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
laik15:31:49
Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan
Enser15:31:37
Büyük çivi, ekser
vesveseli15:31:31
İşkilli, şüpheci
düşürülme15:31:19
Düşürülmek işi veya durumu
kerevet15:31:13
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
Zabıtname15:31:07
Tutanak
rabıta15:31:01
Bağlayan şey, bağ
Öğüt15:30:49
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
allah15:30:43
Kâinatta var olan her şeyin yaratıcısı, koruyucusu olduğuna ve tek olduğuna inanılan yüce ve üstün varlık, Yaradan, Tanrı, Rab, Mevlâ
Nara15:30:31
Haykırma, bağırma
Yöresel15:30:25
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Nevi15:30:19
Çeşit, cins, tür
Neon15:30:13
Sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2 yoğunluğu 0,7 olan ve havada pek az olarak bulunan asal gazlar sınıfından bir element. Kısaltması Ne
lahana15:30:02
Turpgillerden, güz ve kış sebzesi olarak yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem (Brassica oleracea)
aygıt15:29:56
Birçok parçadan yapılmış alet, cihaz
vikaye15:29:50
Koruma, esirgeme, gözetme
Kıyamet15:29:44
Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
bezginlik15:29:38
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
fizik gücü15:29:32
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
Babasız15:29:26
Babası ölmüş çocuk, yetim
geri dönmek15:29:26
geldiği yere gitmek
pişekar15:29:20
Orta oyununda kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse
yoldaş15:29:08
Yol arkadaşı
jeneratör15:28:56
Üreteç, dinamo
Güven yazısı15:28:50
Güven mektubu
KÖRELME15:28:27
Körelmek işi
Madeni15:28:21
Madensel, madenle ilgili
Saçma15:28:18
Saçmak işi
başlama15:28:15
Başlamak işi
barış15:28:09
Barışmak işi
şakadan15:28:03
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
bardacık15:28:00
Bir tür küçük ve tatlı yaş incir
cengel15:27:57
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
cennet15:27:51
Dinî inanışlara göre, iyilik yapanların, günahsızların, öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer; uçmak (II)
eğri büğrü15:27:45
Yer yer eğrilmiş ve bükülmüş olan, çarpık çurpuk
vecize15:27:39
Özdeyiş
SAKLAMA15:27:33
Saklamak işi
Eskişehir taşı15:27:27
Lüle taşı
içinde15:27:10
Süresince, zarfında
avantür15:26:52
Serüven, macera
cimrilik15:26:46
Cimri olma durumu, pintilik, nekeslik
kadırga balığı15:26:41
bk. ispermeçet balinası
KUŞATMAK15:26:24
Çevrelemek, çokça bulunmak
Delilik15:26:18
Deli olma durumu veya delice davranış
Kışkırtma15:26:12
Kışkırtmak işi, tahrik, tahrikât
sepetçi15:26:06
Sepet yapan veya satan kimse
kaşıkçı kuşu15:25:54
Pelikan
her ihtimale karşı15:25:48
her türlü olasılığı düşünerek
kötücül15:25:36
Kötülük isteyen (kimse)
aklamak15:25:30
Başarılı gösterilmek, değerli olarak nitelendirilmek
patavatsızca15:25:24
Patavatsız (bir biçimde)
oktav15:25:18
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
DÜZGÜN15:25:02
Doğru ve pürüzsüz, muntazam
İterbiyum15:24:50
Atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan, değerli bir element. Kısaltması Yb
yazılı bildirim15:24:44
Herhangi bir resmî işlemin, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilmesi
milliyetçilik15:24:38
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
alesta15:24:07
Harekete hazır, tetikte
amudufıkarî15:24:01
Omurga kemiği, bel kemiği
muteriz15:23:55
Karşı gelen, itiraz eden, itirazcı
Sağlıklı15:23:43
Sağlık durumu iyi olan, sağlam; esen, sıhhatli
harcama15:23:31
Harcamak işi, parayı elden çıkarma, sarf
benbencilik15:23:27
Benbenci olma durumu
cümle bilgisi15:23:25
Bir cümleyi oluşturan kelime ve kelime grupları arasındaki ilişkiyi inceleyen ve sınıflamalar yapan, dil bilgisinin ana bölümlerinden biri, tümce bilgisi, söz dizimi
kofa15:23:19
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
kova15:22:54
Zodyakta Oğlak ile Balık burçları arasında bulunan bir burç. Zodyak
öç almak (veya öcünü almak)15:22:48
yapılan bir kötülüğün acısını kötülük yaparak çıkarmak, intikam almak
vahşi15:22:36
Yabanî
GERDANLIK15:22:30
Çoğu değerli taş ve madenlerden veya altın paradan yapılmış, boyna takılan takı, kolye
kelepir15:22:27
Değerinden çok aşağı bir fiyatla alınan veya alınabilecek olan (şey)
toz toprak15:22:24
Bulut hâlinde olan toz
pelüş15:22:18
Bir yüzü uzun tüylü, yumuşak ve parlak, kadifeye benzer bir kumaş türü
dedektif15:22:12
bk. detektif
alt karşıt15:21:55
Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri: Bazı insanlar bilgindirler" ile "Bazı insanlar bilgin değildirler" gibi
KİLE15:21:44
Genellikle tahıl ölçmede kullanılan bir ölçek