oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

ilkah19:09:32
Dölleme, döllenme
Dövme19:09:27
Dövmek işi
katabolizma19:09:23
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
taraftar19:09:07
Yan tutan, bir yanı destekleyen (kimse), yandaş
doygun19:09:03
Her türlü ihtiyacını gidermiş olan, tatmin olmuş, müstağni
dayandırma19:08:57
Dayandırmak işi
tekçilik19:08:52
Gerçekliğin temeli olarak yalnızca tek bir ilkeyi benimseyen dünya görüşü, monizm
rahatsızlık19:08:39
Rahatsız olma durumu, tedirginlik
manikür19:08:39
Elin ve özellikle el tırnaklarının bakımı
arkadaş olmak19:08:35
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
Bilgisayar19:08:33
Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin, kompüter
alık19:08:30
Akılsız, sersem, budala, ebleh
inkar19:08:28
Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu saklama, gizleme, yadsıma
talihsizlik19:08:26
Talihsiz olma durumu, talihi olmama durumu, şanssızlık, bahtsızlık
tatlı19:08:24
Şeker tadında olan
ZORLA19:08:20
Zor kullanarak, zecren; metazori
aksakal19:08:17
Köyün veya mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse
ürtiker19:08:10
Kurdeşen
bezelye19:08:02
Baklagillerden, yurdumuzun her yanında yetiştirilen, tırmanıcı bir bitki (Pisum sativum)
nemçeker19:08:01
Havadaki nemin niceliğini ölçüp gösteren alet, higroskop
bağıntıcılık19:07:57
Bağıntılılık öğretisi; özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi; görecilik, izafiye, rölâtivizm
emir cümlesi19:07:55
Yüklemi emir kavramı veren cümle
teshir19:07:51
Büyüleme, büyü yapma
KERMEN19:07:49
Kale, germen
cinsi19:07:45
Cinsiyetle ilgili, cinsel, eşeysel
iğreti19:07:41
bk. eğreti
çakın19:07:37
bk. çakım
döl yolu19:07:33
Döl yatağının ağzından dışarıya doğru uzanan yol, vagina
boy atmak19:07:31
boyu uzamak, boylanmak, gelişmek
tirhandil19:07:29
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum"a özgü dayanıklı ve zarif tekne türü
kararlı19:07:24
Kararında direnen, kararını değiştirmeyen, kesin karar vermiş olan
haber almak19:07:18
(kendisine) bildirilmek, öğrenmek, bilgi edinmek
kaymakam19:07:14
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
zılgıt19:07:03
Korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama
hatim19:07:02
Sona erdirme, bitirme
açıktan açığa19:06:58
Belirgin olarak, göz göre göre
plân19:06:49
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
arapça19:06:48
Samî dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil
Göbel19:06:47
Babası belli olmayan çocuk, piç
HOŞUNA GİTMEK19:06:39
biri beğenmek
övünme19:06:29
Övünmek işi, kıvanç iftihar
müsekkin19:06:24
Yatıştırıcı
küsküt19:06:24
Çit sarmaşığıgillerden, ince uzun ipliksi saplarıyla, asma, baklagiller ve bazı meyve ağaçlarına sarılarak onları sömüren, klorofilsiz bir asalak bitki, şeytan saçı (Cuscuta)
kataliz19:06:22
Bir maddenin kimyasal bir tepkimede hiçbir değişmeye uğramadan tepkimenin olmasını veya hızının değişmesini sağlayan etkisi
söndürme19:06:20
Söndürmek işi
lekelenme19:06:18
Lekelenmek işi
hattatlık19:06:11
Hattat olma durumu
başlık vermek19:06:09
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
Sinirlilik19:06:03
Sinirli olma durumu veya sinirli bir biçimde davranma, asabiyet
yarenlik etmek19:05:57
ahbapça, dostça konuşmak, sohbet etmek
palyatif19:05:51
Yeterli etkinliği olmayan, bir süre için olan, geçici, muvakkat
penaltı19:05:45
Futbolda ceza olarak topun yalnız kalecinin koruduğu kaleye ortadan ve tam karşıdan on iki adım uzaklıktaki noktadan şutlanması
iyi hoş (ama)19:05:43
bir görüşe karşıt bir düşünceyi söylerken kullanılır
varma19:05:32
Varmak işi
TARAF19:05:30
Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri
isteka19:05:27
Bilârdo oyununda kullanılan değnek
Zihinsel19:05:22
Zihinle ilgili, zihnî
uçuculuk19:05:18
Uçucu olma durumu
faka bastırmak19:05:15
aldatmak, tuzağa düşürmek
topçeker19:05:14
Ağır top taşıyan, küçük savaş gemisi, gambot
lekelemek19:04:58
Birine, namusa dokunur bir suç yüklemek
termik19:04:58
Isı ile, sıcaklıkla ilgili, ısıl
haile19:04:56
Çok acıklı olay
güç beğenir19:04:52
her şeyden hoşlanmayan, zorlukla karar veren, müşkülpesent
ekecek19:04:50
Tohum
eskisi gibi19:04:48
önceden olduğu gibi
trata19:04:38
Torbalı balık ağı
olanak19:04:32
Yararlanılan uygun şart, imkân
usçu19:04:32
Usçuluk yanlısı (kimse), rasyonalist
Bulma19:04:21
Bulmak işi
gine19:04:19
Gene, yine
Budun19:04:17
Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulunan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı insan topluluğu, kavim
harekete geçmek19:04:02
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
gIrtlak19:03:48
Soluk borusunun üst bölümü, imik, hançere
alaçam19:03:42
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
trake19:03:35
Soluk borusu
çakı19:03:32
Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük cep bıçağı
kanat19:03:30
Kuşlarda ve böceklerde uçmayı sağlayan organ
peki19:03:29
Verilen buyruk veya söylenen sözün onaylandığını, kabul edildiğini anlatır
Duygusal19:03:29
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
Besili19:03:27
Semiz, semirtilmiş
paralelkenar19:03:21
Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen
tercüme19:03:18
(dilden dile) Çevirme
umma19:03:17
Ummak durumu
Gereç19:03:16
Bir şey yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal
tüysüz19:03:15
Tüyü olmayan
ürküntü19:03:10
Ürkme duygusu, tevahhuş
yolak19:03:06
Patika
yolcu19:03:01
Yolculuğa çıkmış kimse
Şehla19:02:59
Kusurlu sayılmayacak kadar hafif şaşı (göz)
kokulu kiraz19:02:55
bk. idris ağacı
kitap ehli19:02:49
Dört kutsal kitaptan birine inanan, iman eden, bağlanan kimse
PEKSİMET19:02:41
Pişirildikten sonra dilimler hâlinde kesilerek ısı ile kurutulmuş, uzun süre dayanabilen ekmek
Yadsıma19:02:39
Yadsımak işi, inkâr
çıkar yol19:02:33
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
devletçi19:02:26
Devletçilik yanlısı
rehberlik19:02:24
Kılavuzluk
Horlama19:02:22
Horlamak işi (I) (II)
gaza19:02:20
İslâm dinini korumak veya yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan savaş, kutsal savaş
gayz19:02:18
Öfke, hınç
kararlaştırma19:02:11
Kararlaştırmak işi
apışak19:02:09
Bacaklarını açarak yürüyen, ayrık bacaklı
basımcılık19:02:08
Basım evi işletme işi, kitap basma işi, matbaacılık
gark19:02:03
(suya) Batma, batırma; boğulma
raşitizm19:02:00
Çocuklarda kalsiyum, fosfor eksikliğinden veya dengesizliğinden ileri gelen, biçim bozukluğuna sebep olan kemik hastalığı
taşıt19:01:56
Taşıma aracı
zencefilgiller19:01:54
Bir çeneklilerden, zencefil, kakule, zerdeçal gibi ıtırlı bitkileri içine alan bir familya
İskoçyalı19:01:51
İskoç halkından olan kimse, İskoç
zürriyet19:01:45
Döl, soy sop, sulp
girişim19:01:43
Bir işe girişme, teşebbüs
ibraz19:01:38
Ortaya koyma, gösterme, meydana çıkarma
genç19:01:38
Yaşı ilerlememiş olan ihtiyar karşıtı
teoloji19:01:33
İlâhiyat, tanrı bilimi
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak19:01:31
sağlam bir yanı kalmamak
kuyumculuk19:01:29
Kuyumcunun işi ve zanaatı, mücevhercilik
aydınlık19:01:25
Bir yeri aydınlatan güç, ışık
haritacılık19:01:23
Haritacı olma durumu
parselâsyon19:01:23
Parselleme
su sığırı19:01:20
Manda
tirsi19:01:18
Hamsigillerden, uzunluğu 60 cm, yumurtalarını tatlı sulara bırakan bir balık türü (Alosa alosa)
piramidal19:01:12
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
gafil19:01:10
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
aşırı gitmek19:01:08
ölçüyü kaçırmak, usandırmak
değerlendirme19:01:04
Değerlendirmek işi, kıymetlendirme
zorlukla19:01:02
Zor bir biçimde, güçlükle
Sündürme19:00:57
Sündürmek işi
çözümlenme19:00:53
Çözümlenmek işi
veziriazam19:00:45
Sadrazam
yani19:00:29
Sözün kısası, doğrusu
yaya19:00:23
Yürüyerek giden (kimse)