oyma baskı

1.İsimÇinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği

Son Arananlar

oyma baskı08:46:52
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
kasaba08:46:46
Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi
CEZİRE08:46:37
(denizde) Ada
intikam08:46:29
Öç
cenkleşmek08:46:25
Atışmak, çekişmek, münakaşa etmek
hematit08:46:21
Kırmızı veya esmer renkte olan doğal demir oksidinden oluşan bir mineral, kan taşı
gudde08:46:17
Bez, beze
dokunulmazlık08:46:12
Dokunulmaz, ilişilmez, karışılmaz olma durumu, masuniyet
08:46:08
Nikel"in kısaltması
DOĞACILIK08:46:04
Toplumsal kuruşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını amaç edinen öğreti, natürizm
Hastalıklı08:45:56
Vücut direnci az olan, çabuk hastalanan, mariz
kefillik08:45:51
Kefil olma durumu, kefalet
ihmal etmek08:45:38
savsamak, savsaklamak, boşlamak, önem vermemek
ıslak08:45:36
Suya batırılmış veya üzerine su dökülmüş olan
katmerli08:45:31
Arasına yağ ve kaymak sürülerek katlanmış yufka ekmeği
KORİNDON08:45:24
Birleşimi alüminyum oksit olan, cam parlaklığında, saydam ve türlü renklerde, elmastan sonra en sert mineral
intihap08:45:20
Seçim, seçme
yönetim08:45:15
Yönetmek işi, çekip çevirmek, idare
Bahadır08:45:11
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
etyaran08:45:07
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
afgan08:45:03
Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
meşakkat08:44:59
Güçlük, sıkıntı, zorluk
uyuşukluk08:44:54
Uyuşuk olma durumu
Miço08:44:46
Muço
afoni08:44:38
bk. Ses yitimi
Gösterişsiz08:44:25
Gösterişi olmayan, mütevazı
hürmet08:44:21
Saygı
ıslahat08:44:17
Daha iyi duruma getirmek için yapılan değişiklik, düzeltme veya iyileştirme, reform
restore etmek08:44:13
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
uyku sersemliği08:44:09
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
intihal08:44:04
Aşırma
doğaçlama08:44:00
Doğaçlamak işi
guttasyon08:43:56
Kök basıncı ile yapraktan damlalar hâlinde dışarı su atılması
Azerbaycanlı08:43:52
Azerbaycan halkından olan kimse
kinaye08:43:48
Düşünüleni, dolaylı olarak anlatan söz
güçlük08:43:43
Güç olan bir şeyin niteliği, zorluk
Perdelik08:43:39
Perde yapmaya elverişli kumaş
Üretim evi08:43:35
Fabrika
bisturi08:43:34
Neşter
intizam08:43:31
Düzenli, düzgün olma
TEKSTİL08:43:26
Dokuma
sığınma08:43:24
Sığınmak işi, iltica
ayıplama08:43:19
Ayıplamak işi, takbih
jimnastik08:43:17
Vücudu çevikleştirmek ve güçlendirmek için yapılan alıştırmaların tümü, idman, kültürfizik
Gösterge bilimi08:43:15
İletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgesinin yapısını, işleyişini inceleyen bilim, im bilimi, semiyoloji, semiyotik
yapay08:43:11
Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle yapılmış, üretilmiş yapma, sun"î
intihar08:43:10
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
halsiz08:43:06
Hâli, gücü olmayan, bitkin, dermansız, takatsiz
fizik ötesi08:43:03
Doğa ötesi
kaybetmek08:43:02
Yenik düşmek, yenilmek
Statik08:42:58
Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, duruk
Ziya08:42:51
Işık, aydınlık
BAĞNAZ08:42:47
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
yeterli08:42:43
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
nezafet08:42:39
Temizlik, paklık
HAYLİ08:42:34
Epey, oldukça çok
Ton balığı08:42:30
Orkinos
uygarlaşma08:42:26
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
bakan08:42:24
Bakmak işini yapan (kimse)
veziriazam08:42:22
Sadrazam
yobaz08:42:18
Dinde bağnazlığı aşırılığa vardıran, başkalarına baskı yapmaya yönelen (kimse)
nezaket08:42:13
Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik
Yüce08:42:09
Yüksek, büyük, ulu
fosil08:42:05
Yerin altında kalıp taşlaşmış hayvan ve bitki kalıntısı, taşıl, müstehase
mutasavvıf08:42:01
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
Basamak08:41:59
Bir yere çıkarken veya bir yerden inerken basılan ve art arda gelen, birbirinden belirli aralıklarla yükselen düz yüzeylerden her biri
beraberlik08:41:56
Birlikte olma durumu
yontu08:41:44
Taş, tunç, mermer, kil, alçı, bakır gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek veya yoğrulup pişirilerek oluşturulan eser, heykel
LAHZA08:41:40
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, an
yolcu08:41:36
Yolculuğa çıkmış kimse
Karakter08:41:32
Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye
şahika08:41:27
Doruk, zirve
fonem08:41:15
Ses birimi
yorum08:41:10
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
yosun08:40:49
Tallı bitkilerin, çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad
yosma08:40:45
Şen, güzel, fettan (genç kadın)
pekmez toprağı08:40:37
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
tenzih etmek08:40:35
kusurlu ve kabahatli olmadığını, kötü vasıflardan soyutlandırdığını, dışında tutulduğunu bildirmek
vakar08:40:33
Ağırbaşlılık
ümitleniş08:40:25
Ümitlenmek işi veya biçimi
vacip08:40:18
Yapılması gerekli olan
sigorta08:40:14
Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi
SİNİR08:40:09
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
ferdiyetçilik08:40:05
Bireycilik
kıymet08:40:01
Değer
düşkünler evi08:39:57
Çalışma gücünden yoksun, kazancı olmayan yoksul kimselerin barındırıldığı toplumsal bir yardım kuruluşu, darülâceze
nesiç08:39:52
Doku
yıkım08:39:48
Yıkmak işi
nüktedan08:39:44
Nükteci
ütopya08:39:40
Gerçekleştirilmesi imkânsız tasarı veya düşünce
İstanbul efendisi08:39:35
Genellikle İstanbul"da oturan kibar, saygılı, alçak gönüllü, olgun, çelebi ve yardımsever kimse
ücretsiz08:39:27
Bir karşılık ödemeden alınan
kesinti08:39:19
Kesilen parça, kırpıntı
zevce08:39:16
Erkeğin nikâhlandığı kadın, karı, eş, refika
tutkun olmak08:39:15
âşık olmak, sevdalanmak
anüs08:39:10
Sindirim kanalının doğru bağırsak denilen son bölümündeki çıkış deliği, makat, şerç
sonsuzluk08:39:06
Sonsuz olma durumu
kesilme08:39:02
Kesilmek işi
etçiller08:38:58
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar
inceleme08:38:57
İncelemek işi, tetkik
Dilekçe08:38:53
Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, istida, arzuhâl
Tanrı kayrası08:38:49
Tanrının dünya işlerinde beliren iyilik ve bilgeliği
bilgili08:38:45
Bilgi sahibi olan, malûmatlı, haberli
abartı08:38:41
Abartma, mübalâğa
güçlendirme08:38:36
Güçlendirmek işi
KEPENEK08:38:32
Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
suçlama08:38:28
Suçlamak işi, itham
yunanca08:38:24
Yunan dili, Elence
Jeneratör08:38:22
Üreteç, dinamo
Akıncı08:38:17
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı
hamakat08:38:14
Ahmaklık
işaret etmek08:38:13
bir şeyi, bir durumu el, yüz hareketleriyle anlatmak, göstermek
yeknesak08:38:09
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
kan bilimci08:38:05
Kan bilimi uzmanı, hematolog
ileri gelenler08:38:00
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
hainlik08:37:56
Hain olma durumu veya haince davranış
abraş08:37:52
Alaca benekli
kapıcı08:37:48
Daire, otel, apartman gibi büyük yapılarda bekçilik, temizlik, alış veriş gibi işlerle görevli kimse
YERSİZ08:37:40
Barınacak yeri olmayan
inanç08:37:35
Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma
kireç08:37:31
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
piramidal08:37:27
"çok yaşa, var ol" anlamında şaka yollu bir beğenme sözü
müsaade08:37:22
İzin, icazet, ruhsat
belki08:37:19
Muhtemel olarak, olabilir ki
gayz08:37:18
Öfke, hınç
tüylü08:37:02
Tüyü olan
danışıklı dövüş08:37:00
Başkalarını aldatmak veya atlatmak için önceden yapılmış gizli anlaşmaya dayanan davranış, şike
zenginlik08:37:00
Zengin ve varlıklı olma durumu
üzerine08:36:58
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
SIğa08:36:54
Bir kondansatörün elektrik yığma sınırı, kapasite