oturak

1.İsimOturulacak yer veya şey
Tahtadan alçak iskemle
Bir şeyin yere gelen tarafı, taban
İçine abdest bozulan kap, lâzımlık
İçkili, çalgılı ve kadınlı eğlenti
SıfatBacaklarında veya başka bir yerinde, gezmesine engel olacak bir özrü olduğundan hep evde oturan (kimse), kötürüm
Boru mengenesinin tezgâha oturduğu ve vidalandığı bölüm
Kürekli teknelerde kürekçilerin oturduğu enli tahta

Son Arananlar

oturak07:41:16
Oturulacak yer veya şey
adcılık07:41:16
Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden, kavram gerçekliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş, isimcilik, nominalizm
hırs07:41:14
Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku
metelik07:41:13
On para değerinde olan sikke
07:41:11
Pamuk, yün gibi şeyleri eğirmekte kullanılan, ortası şişkin, iki ucu sivri ve bunlardan biri çoğu kez çengelli ağaç araç, eğirmen, kirmen
buna07:41:10
Bu zamirinin yönelme eki almış durumu
Vikaye07:41:08
Koruma, esirgeme, gözetme
Rekor07:41:07
Bir sporda erişilmiş derecelerin en üstünü
sinir bilimi07:41:05
Sinir sistemini inceleyen tıp dalı, nöroloji
İĞDİŞ07:41:04
Erkeklik bezleri çıkarılarak veya burularak erkeklik görevini yapamayacak duruma getirilmiş olan (hayvan ve özellikle at)
Partizan07:41:03
Partici
Kaynamak07:41:03
(böyle bir sıvının içinde bulunan şey) Fokurdamak
Mide07:41:01
Omurgalılarda, sindirim sisteminin, yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında besinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçası
Zayıflık07:41:01
Zayıf olma durumu
Nükte07:41:00
İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri
TÜZÜK07:41:00
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
Pepe07:40:57
Dudak sesleriyle başlayan kelimelerin ilk seslerini güçlükle söyleyen ve birkaç kez tekrarladıktan sonra arkasını getirebilen tutuk dilli
iltizamcı07:40:55
Kesenekçi, mültezim
Çalışmak07:40:54
İşi veya görevi olmak
otçu07:40:52
Köylerde hekimlik yapan kimse
birçok07:40:51
Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit
samankapan07:40:51
Kehribar
otolit07:40:49
bk. işitme taşı
KOMÜNİKASYON07:40:47
İletişim, haberleşme
İleri görüş07:40:46
Daha sonra olabilecekleri düşünmek işi
manifesto07:40:45
Bir gemideki malları göstermek için kaptan tarafından boşaltma işlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine verilen liste
Karşıt07:40:43
Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast
APAZLAMA07:40:42
Apazlamak işi
Ödeşme07:40:41
Ödeşmek işi
Ramazan Bayramı07:40:40
Şeker Bayramı
el alışkanlığı07:40:39
Bir iş veya hareketin birçok kez yapılması ile kazanılan özellik, ustalık, maharet
değişinim07:40:38
Doğada ve toplumda nitelikle ilgili değişmelerin yavaş yavaş değil, birdenbire olması, bir şeyin ortam ve şartlarını bulduğunda birdenbire nitelik değiştirmesi, mutasyon
Kurul07:40:37
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey
asma kilit07:40:37
Kilitlenecek şeyin üstündeki halkalara geçirilip kapatılacak biçimde yapılmış kilit
Irak07:40:36
Uzak
Genellikle07:40:36
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
Es07:40:35
Notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı
yakmaç07:40:34
Sıvı yakıtı kolayca yanabilecek taneciklere ayırarak püskürten araç, brülör
derleyip toplamak (veya toparlamak)07:40:33
dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak
Çevre07:40:31
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
ateh getirmek07:40:30
bunamak
Noel07:40:28
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
emanet bırakmak (veya vermek)07:40:28
bir eşyayı veya parayı koruma işini yapan kimseye veya bir yere vermek
arkasından koşmak07:40:25
iş yaptırmak için birinin arzusunu kollamak, görüşme fırsatı aramak
temayüz07:40:23
Başkalarına göre üstün duruma gelme, sivrilme, seçkinleşme
eşref07:40:22
Çok onurlu, çok şerefli
popüler07:40:20
Halkın zevkine uygun, halk tarafından tutulan
Kesin07:40:19
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
komisyonculuk07:40:17
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
balhane07:40:17
Bal süzme ve paketleme işlemlerinin yapıldığı yer
hava alanı07:40:14
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
direk07:40:12
Ağaçtan veya demirden yapılan uzun ve kalın destek
Kuşatma07:40:08
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
eğlenme07:40:07
Eğlenmek işi
romen rakamları07:40:06
Romalılardan kalma, sayıları göstermek için kullanılan I, V, X, L, C, D ve M işaretleri; sırasıyla 1, 5, 10, 50, 100, 500 ve 1000 rakamlarını göstermeye yarayan işaretler
Kengel07:40:05
Kenger
Cila07:40:04
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
İblis07:40:02
Şeytan
çam sakızı07:40:00
Çam ağacından çıkarılan reçine
serdar07:39:59
(Osmanlı İmparatorluğunda) Başkomutan
yatalak07:39:57
İnme veya sakatlık gibi bir sebeple yataktan kalkamayan (kimse)
tavlı07:39:56
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
cibilliyet07:39:54
(huy ve ahlâk bakımından) Yaradılış, maya
yöntem07:39:53
Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem
irtisam07:39:53
Resmi çıkma, resmi çizilme
nadiren07:39:51
Seyrek, seyrek olarak, pek az, binde bir
Kaygı07:39:50
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
itibar etmek07:39:50
saygı göstermek, saymak değer vermek
nezaketli07:39:48
İnce, nazik
sert tabaka07:39:46
Göz yuvarlağının dışını örten sağlam zar; ön bölümüne göz akı denir
fetiş07:39:46
İlkel toplumlarda doğaüstü bir güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapınacak, put
Alil07:39:46
Hastalıklı, sakat
Düşmanlık07:39:45
Düşman olma durumu
oğul otu07:39:43
Ballı babagillerden, 20-150 cm yükseklikte, tıpta yapraklarından yararlanılan çok yıllık ve otsu bir bitki, kovan otu, melisa (Melissa officinalis)
uyarlayıcı07:39:41
Uyarlama işini yapan kimse
boru çiçeği07:39:40
Çan çiçeği
dişleme07:39:39
Dişlemek işi
İvecen07:39:38
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
beklenti07:39:37
Bir olgunun sonunda gerçekleşmesi beklenen şey
Ha07:39:36
İstek uyandırmak için kullanılır
öz07:39:34
Bir kimsenin benliği, kendi manevî varlığı, nefis, derun
İPEK07:39:33
İpek böceği kozaları çözülerek çıkarılan ve dokumacılıkta kullanılan çok ince, esnek ve parlak tel
Şiilik07:39:31
Hz. Muhammed"in ölümünden sonra, damadı Ali"nin ilk halife ve imametin ancak onun soyundan gelenlere ait olduğunu kabul edenlerin, Sünnîlerden ayrılarak kurdukları mezhep
KUMANDA07:39:30
Komuta
Araç07:39:28
Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta, gücünden yararlanılan nesne
Yumruk07:39:27
Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim
sahibe07:39:26
Herhangi bir şey üzerinde mülkiyeti olan kadın
tabak07:39:25
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
itki07:39:24
Tepi
nikbet07:39:23
Düşkünlük, talihsizlik, felâket
Puro07:39:22
Yaprak tütünle yapılmış kalın ve uzun sigara
sadakatsizlik07:39:20
Sadakatsiz olma durumu
nakit07:39:19
Para, akçe
ALACAK07:39:17
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
parIltI07:39:16
Parıldama, göze çarpan parlaklık
Hiper07:39:15
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
kın07:39:14
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
KÖKTEN07:39:12
Yüzeyde kalmayıp derine inen, asıl konuyu da içine alan, köklü, cezrî, radikal
dilemek07:39:12
Biri için bir dilekte bulunmak
sefer07:39:10
Yolculuk
Sadist07:39:10
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
Kilim07:39:09
Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma
atmaca07:39:07
Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş (Accipiter nisus)
KÜŞAT07:39:06
Açma, açılış
pulluk07:39:04
Toprağı sürmek için kullanılan tarım aracı
perhiz07:39:03
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
ayrılık07:39:01
Ayrı olma durumu
katıksız07:39:00
Katığı olmayan
ara bulucu07:38:58
Uzlaştıran kimse, uzlaştırıcı
simge07:38:57
Sembol
sefillik07:38:56
Yoksulluk
edep07:38:54
Toplum töresine uygun davranma, incelik
azarlanma07:38:53
Azarlanmak işi, paylanma
Talakat07:38:52
Düzgün söz söyleme kolaylığı
fahri07:38:47
Saygı için verilen veya övünç için kabul edilen (başkanlık, üyelik, doktora gibi unvan), onursal
gidiş dönüş07:38:45
Gitme ve gelme (veya dönme)
külhanbeyi ağzı07:38:44
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
bambu07:38:41
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kamufle etmek07:38:39
gizlemek, maskelemek, alalamak, peçelemek
karşılıksız07:38:27
Karşılığı olmayan
ilk gösteri07:38:26
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
mukabele07:38:25
Karşılık verme, karşılama, karşılık
kolokyum07:38:25
Bilimsel bir sorunu incelemek veya siyasî, ekonomik, diplomatik sorunları tartışmak için yapılan akademik toplantı, konuşu, bilimsel toplantı
glikol07:37:54
Çok dayanıklı filmlerin ve bazı sentetik kumaşların yapımında kullanılan, birleşiminde iki alkol grubu bulunan madde, dialkol (CH2 OH-CH2 OH)
samani07:37:53
Saman rengi, açık sarı
derinlemesine07:37:43
Çok ayrıntılı olarak
yeniçeri07:37:42
Orhan Gazi tarafından yeniçeri ocağı adıyla (1362 "de) kurulan, İkinci Mahmut zamanında nizamıcedit adındaki asker ocağının kurulmasıyla ortadan kaldırılan (1826) Osmanlı İmparatorluğunun piyade asker sınıfı
SALGIN07:37:38
Kısa zamanda çevredeki insan, hayvan veya bitkilerin büyük bir bölümüne bulaşan, müstevli
sinir07:37:38
Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet
gayritabiî07:37:35
Doğa dışı, doğaya aykırı