oturak

1 İsim

Oturulacak yer veya şey

Tahtadan alçak iskemle

Bir şeyin yere gelen tarafı, taban

İçine abdest bozulan kap, lâzımlık

İçkili, çalgılı ve kadınlı eğlenti

Sıfat

Bacaklarında veya başka bir yerinde, gezmesine engel olacak bir özrü olduğundan hep evde oturan (kimse), kötürüm

Boru mengenesinin tezgâha oturduğu ve vidalandığı bölüm

Kürekli teknelerde kürekçilerin oturduğu enli tahta