olay

1 İsim

Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hâdise, vak'a

Cümle 1: Günümüzün büyük şairleri, bize günümüzün olaylarının, sevinçlerimizin, acılarımızın şiirlerini söyleyemiyorlar. - N. Ataç Cümle 2: O olaydan sonra bir daha yanlız kalmamıştık onunla. - N. Cumalı

Önemli tarihî olgu

Cümle 1: Nötron bombası günümüzün olayıdır.