niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

üşengen00:13:52
bk. üşengeç
ayakta kalmak00:13:45
oturacak yer bulamamak
Namuslu00:12:44
Ahlâk kurallarına uygun olarak davranan
sergüzeşt00:12:37
Serüven, macera
istinatgâh00:11:53
Dayanacak, güvenecek, sığınacak yer, dayanak
iskan00:11:13
Yurtlandırma, yerleştirme
turizm00:11:10
Dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezi
tenzih00:10:42
Arılama, kusur kondurmama
tenzil00:10:40
İndirme, azaltma, çıkartma, aşağı düşürme, aşağılatma
vasıl00:10:18
Ulaşan, varan
hint domuzu00:10:10
Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa)
Nisan00:09:26
Yılın 30 gün süren dördüncü ayı
ahenksiz00:09:24
Uyumsuz, düzensiz
tokat00:08:55
(insana) El içi ile vuruş
yassı balıklar00:08:44
Kemikli balıklar takımı
Uydu00:08:41
Bir gezegenin çekiminde bulunarak onun çevresinde dolanan daha küçük gezegen, peyk
piknikçi00:08:36
Piknik yapmayı seven kimse
OKAR00:06:20
Telli balıkçıl
Dadı00:04:58
Çocuk bakımı ile görevlendirilmiş kadın
menemen00:04:30
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
akkor00:04:03
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
aysfild00:03:37
Buzla, bankiz
Yeleken00:03:03
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
pesek00:02:47
Diş kiri, diş pası
kertik kertik00:02:41
Üzeri kertiklerle dolu
yenilik00:02:36
Yeni olma durumu veya yeni olan bir şeyin özelliği
Ehliyetsiz00:02:33
Yetersiz
Dokundurmak00:02:28
Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek
mayhoş00:01:45
Tadı şekerli ve az ekşi olan
üvendire00:01:31
Çift öküzlerini yürütmek için kullanılan, ucuna sivri demir çivi (nodul) çakılmış uzun değnek
kaşkol00:01:21
Boyun atkısı
fasıla23:59:25
Aralık, ara, kesinti
topak23:55:30
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
topal23:55:22
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
tespit23:54:49
Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme
kurbağa23:54:10
Kurbağalardan, yumurta ile üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda tamamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek karada yaşayabilen, sıçrayarak yurüyen ve suda iyi yüzen küçük hayvan
yetersiz23:52:45
Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan, kifayetsiz, ehliyetsiz
düz baskı23:50:04
Kalıp izlerini önce kauçuğa, kauçuktan da kâğıda geçirmeye yarayan çift kopyalı baskı yöntemi, ofset
akü23:48:58
Akümülâtörün kısaltılmış adı
bulgu23:48:43
Var olduğu hâlde bilinmeyeni bulup ortaya çıkarma işi ve bu işin sonunda elde edilen şey
inayet23:48:07
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
dilleşmek23:47:28
Dırlaşmak
utanç23:46:48
Utanma duygusu, hicap
muvazi23:46:16
Koşut, paralel
bölüşme23:45:05
Bölüşmek işi
dayandırma23:44:08
Dayandırmak işi
kasılma23:43:38
Kasılmak işi, büzülme, takallus
TULUMBA23:42:48
Sıvıları alçak yerlerden çekmeye veya yüksek yerlere çıkarmaya yarayan araç
telepati23:42:25
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
belik23:41:52
Saç örgüsü
tefessüh23:41:11
Çürüme, bozulma, kokuşma
cızırtı23:40:43
Cızırdama sesi
baklagiller23:40:42
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
ele geçirmek23:40:35
yakalamak
uçak23:39:35
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
merkür23:39:32
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
manzume23:39:03
Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış eser, manzum parça
tarihî23:38:56
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
zeyrek23:38:45
Anlayışlı, uyanık, zeki
okuma23:37:02
Okumak işi, kıraat
bakire23:35:56
Cinsel ilişkide bulunmamış dişi; kız, kız oğlan kız
anacıl23:35:26
Anasına düşkün (çocuk)
Linet23:33:43
Sürgün
Muhtıra23:33:27
Herhangi bir şeyi hatırlatma, uyarma amacıyla yazılan yazı
terane23:32:07
Ezgi, makam, nağme
dişillik23:31:52
Bazı dillerde kelimelerin dişil olma durumu
inanca23:30:04
Güvence
akma23:29:14
Akmak işi
nehari23:28:38
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
son bulmak (veya sona ermek)23:28:35
bitmek, tükenmek
aldırış etmemek23:28:02
önem vermemek, aldırmamak, ilgi göstermemek, ilgilenmemek, ilgisiz kalmak, umursamamak
tiksinti23:27:47
Tiksinmek işi, tiksinme, nefret
kokulu kiraz23:27:10
bk. idris ağacı
çaşıt23:26:04
Casus
mandolin23:24:33
İkişer ikişer aynı değerde dört çift telli, kısa saplı bir çalgı
Sağaltım23:24:06
Sağaltma işi, tedavi
hijyen23:22:12
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
mesafe23:20:54
Ara, uzaklık
vücut23:20:46
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
ortaklık23:20:38
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
tandır kebabı23:20:23
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
taife23:17:08
bk. tayfa
optimal23:15:58
En elverişli durum, optimum
kargış23:15:55
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
eseme23:15:38
bk. mantık
pabucunu eline vermek23:15:34
kovmak
rahmet23:15:33
Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, merhamet etme
aristokrasi23:15:14
Ekonomik, toplumsal ve siyasî gücün soylular sınıfının elinde bulunduğu tarihî yönetim biçimi
materyalizm23:15:11
Dünyada, yalnızca maddenin varlığını kabul eden, tanrı, ruh gibi manevî kavramları ret ve inkâr eden felsefî görüş, maddecilik, özdekçilik
konvansiyon23:15:03
Anlaşma
mazhariyet23:14:59
Erişme, elde etme
neşriyat23:14:18
Yayın
Müstahkem23:12:54
Belirtilmiş, tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış
koruma23:12:52
Can güvenliğinin tehlikede olduğu düşünülen bir kimseyi saldırılardan korumak üzere görevlendirilmiş kişi
encümen23:12:46
Yarkurul, komisyon, komite
aylaklık etmek23:12:38
boş durmak, boş oturmak, işsiz güçsüz dolaşmak, çalışmamak
bombalama23:12:30
Bombalamak işi
kumar oynamak23:12:30
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
isyankarlık23:11:24
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
harabat23:09:39
Yıkıntılar, harabeler, viraneler
SARIŞIN23:07:52
Sarı saçlı ve ak tenli kimse
mideci23:07:33
Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen (kimse)
üst23:07:24
Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk
aşlık23:06:17
Aş yapmak için hazırlanan ve saklanan şeyler
karşı sav23:05:32
Bir çatışkının ikinci terimini oluşturan düşünce veya önerme, antitez
tabur23:03:40
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
tur23:02:59
Dolaşma
TEMİZ YÜREKLİ23:01:32
İçi dışı bir olan, kalbi temiz olan
kasıtlı23:01:29
İsteyerek, bilerek yapılan, maksatlı
Okumuş23:00:53
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
merhum23:00:52
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
faka bastırmak22:59:53
aldatmak, tuzağa düşürmek
tur atmak22:59:26
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
kimyevî22:59:07
Kimyasal
çıkmaz22:58:56
Sonu kapalı, çıkış yeri olmayan, hiçbir yere ulaşamayan (yol, sokak)
inme22:58:48
İnmek işi
imha22:58:45
Ortadan kaldırma, yok etme
makyajcı22:58:23
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
boyutlandırma22:56:17
Boyutlandırmak işi
kuzu22:55:30
Koyun yavrusu
apış22:55:10
Butların iç tarafı, iki bacak arası
yağhane22:54:55
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
göç etmek (veya eylemek)22:53:27
oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
kakavan22:52:15
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
munis22:51:18
Alışılan, alışılmış, yabancı olmayan
vites22:50:24
Otomobillerin çekiş ve hızını ayarlamaya yarayan dişliler düzeni
diskjokey22:49:28
Radyo ve diskoteklerde müzik yayınlarını plâk veya ses bantları aracılığıyla yöneten kimse
koaptör22:49:03
Cebire
Beğenilmek22:49:00
Sevilmek, hoşa gitmek
feyyaz22:48:57
Çok verimli, gür