niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

niyet09:51:38
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
şase09:51:25
İçine mendil, gecelik gibi şeyleri koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte, kumaştan koruncak
GÖRELİLİK09:51:23
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
süslü09:51:23
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
mal etmek09:50:38
bir değer karşılığında sahip olmak
intihap09:50:11
Seçim, seçme
hikâye etmek09:50:08
ayrıntılarıyla anlatmak, söylemek
soy ağacı09:49:50
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
mevcudiyet09:49:28
Var olma, varlık, var oluş
koyak09:49:20
İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi
Tanrıça09:49:19
Çok tanrıcılıkta kadın tanrı, ilâhe
evren pulu09:49:12
Mika
kaymakam09:48:20
Bir ilçenin en büyük yönetim görevlisi, ilçebay
CILKAVA09:47:39
Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan kürk
loğusa09:46:24
Yeni doğum yapmış kadın
TAVİZ09:46:23
Ödün, ödünleme
merak09:46:06
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
taşa tutmak09:45:57
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
adilik09:45:02
Bayağılık, düşüklük, aşağılık
bahane etmek09:44:40
herhangi bir şeyi sebep olarak ileri sürmek
ilgisiz09:44:18
İlgisi olmayan veya ilgilenmeyen, kayıtsız, aldırmaz, alâkasız, lâkayt
ETOL09:43:57
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
turunçgiller09:43:22
Sedef otugillerin, turunç, portakal, limon, mandalina ve benzerlerini içine alan bir alt familyası, narenciye
gelenekçi09:43:13
Geleneklere bağlı (kimse)
şetaret09:42:44
Sevinç, şenlik, neşe
branş09:41:41
(bilim için) Dal, kol
SAHİP OLMAK09:41:31
mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
rehber09:41:18
Kılavuz
moğol09:40:57
Moğolistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse
yeis09:40:35
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
tenezzül09:39:59
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
Mecazen09:38:38
Mecaz yoluyla, mecaz olarak
fırın09:37:54
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
töz09:37:03
Kök, asıl, cevher
kısa devre09:36:42
Aralarında potansiyel farkı bulunan iki nokta, direnci çok küçük olan bir iletkenle birleştirildiğinde oluşan elektrik olayı
dizgici09:35:44
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
Arıtma09:35:04
Arıtmak işi
mamelek09:34:58
(birinin veya tüzel kişinin) Olanca malı, her nesi varsa, varı yoğu, mal varlığı
taaffün09:34:19
Kokuşma, pis kokma
küme bulut09:33:41
Üst bölümleri bembeyaz ve küme durumunda, tabanı da çoğu kez yatay ve esmer bulut, kümülüs
Gevşeme09:33:39
Gevşemek işi
ihtiraz09:33:08
Çekinme, sakınma
HILTAR09:32:59
Davar ve sığırların, boyunlarına takılan ip veya kayış
levrek09:32:41
Levrekgillerden, eti beyaz, üzeri pullu iri bir balık (Labrax labrax)
derlemcilik09:31:57
Koleksiyonculuk
nasip09:31:34
Birinin payına düşen şey
amme09:31:31
Halkın bütünü, kamu
Kadir09:31:31
Değer, kıymet
Talih09:31:31
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
uyarma09:31:30
Uyarmak işi, ihtar
Kreasyon09:31:29
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
ZABIT09:31:29
Zapt
Sofa09:31:28
Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol
takunya09:31:27
Nalın
Egzama09:31:27
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
Bozma09:31:27
Bozmak işi
PASAK09:31:26
Kir
Uca09:31:26
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
kaside09:31:25
On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile kafiyeli bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı manzumesi
Muhtelif09:31:24
Zıt, birbirini tutmayan
Kafiye09:31:24
Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı sesi veren hecelerin benzeşmesi, uyak, (halk edebiyatında) ayak
Oryantal09:31:23
Doğu ile ilgili, doğuyu hatırlatan
medeni09:31:23
Kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar
elmas09:31:23
Billûrlaşmış arı karbon
Martaval09:31:22
Yalan, uydurma söz, palavra
Pres09:31:22
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
Aza09:31:21
Organlar, vücut parçaları
eder09:31:20
Fiyat, paha
kara para09:31:18
Yasa dışı yollardan sağlanan kazanç
titan09:31:11
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
tuzla09:31:08
Kıyılarda, tava denilen havuzlara deniz veya göl suyu akıtıldıktan sonra kurutularak tuz çıkarılan yer, memleha
Teminat09:31:08
Garanti, güvence
duyarga09:31:06
Eklem bacaklılardan başın ön bölümünde bulunan, eklemlerden oluşmuş hareketli duyu alma organı, lâmise, anten
Bidar09:31:06
Uyanık, uyumayan
zirkonyum09:31:05
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
Olgun09:31:05
(meyveler için) Yenecek duruma gelmiş
aktinyum09:31:03
Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan, radyoaktif bir element.Kısaltması Ac
AVUÇ İÇİ09:31:02
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
Aşık kemiği09:31:01
Aşık
İŞLEVCİLİK09:31:00
Toplumu, her bir öğesi belli bir işlev yapan karşılıklı bağlılıklar ve etkileşmeler düzeni olarak gören, toplumu tek başına belirleyen herhangi bir temelin bulunmadığını savunan akım, görevcilik, fonksiyonalizm
İkiyüzlülük09:31:00
İkiyüzlü olma durumu, riyakârlık, müraîlik
düz yazı09:30:59
Şiir olmayan yazı, nesir, mensur
PEKMEZ TOPRAĞI09:30:57
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
gündelikçi09:30:57
Gündelikle çalışan (kimse)
kıvılcım09:30:56
Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası, kıvıl
Tartışma09:30:55
Birbirine karşıt düşünceleri karşılıklı savunma
Batı09:30:55
Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün indi, garp
09:30:54
Titan"ın kısaltması
Olgunlaşma09:30:54
Olgunlaşmak işi
Baş09:30:48
İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız gibi organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser
DALAVERECİ09:30:48
Çıkarı için hileye başvuran (kimse)
çıkarma09:30:48
Çıkarmak işi
Yazgıcı09:30:47
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
İÇKİ09:30:47
İçinde alkol bulunan içecek
bürüme09:30:47
Bürümek işi
Ağı09:30:46
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
soru eki09:30:46
Soru kavramı veren mi eki
kanaatkâr09:30:45
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
ÇEHRE09:30:45
Yüz, sima
Molekül09:30:44
Element veya birleşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde
mersin balıkları09:30:44
Mersin balığıgiller familyasını içine alan balıklar takımı
vurma çalgılar09:30:44
Davul, zil, timbal, tef gibi vurularak çalınan çalgılar
İTKİ09:30:43
Tepi
zaman09:30:43
Bir iş veya oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit
Çektiri09:30:42
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
madun09:30:42
Alt aşamada bulunan
iç bulantısı09:30:42
Mide bulantısı
tabak09:30:41
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
Çarşı09:30:41
Dükkânların bulunduğu alış veriş yeri
stator09:30:41
Duruk
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)09:30:40
çok geniş olmak
Ses yitimi09:30:40
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
boğa09:30:40
Zodyak üzerinde, Koç ile İkizler burçları arasında yer alan burcun adı, bk. Zodyak
ağızdan dolma09:30:39
(top veya tüfek için) Namlusu ağzından doldurulan
hulâsa09:30:39
Özet, fezleke
GÖNÜL ERİ09:30:38
Hoşgörüsü geniş, açık yürekli, güvenilir kimse, rint, ehlidil
ekenek09:30:38
Ekilen yer, mezraa
CÖMERT09:30:36
Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, selek, semih
savaşımcı09:30:36
Savaşım veren kimse, mücadeleci
keklik09:30:36
Sülüngillerden, güvercin büyüklüğünde, eti için avlanan, tüyü boz, ayakları ve gagası kırmızı renkte bir kuş (Perdrix)
mektep09:30:35
Okul
kaplıca09:30:35
Ilıca
yardakçılık09:30:34
Yardakçı olma durumu
şaşkınlık09:30:34
Şaşkın olma durumu veya şaşkınca davranış
buzul09:30:34
Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında aşağıya doğru ağır ağır yer değiştiren büyük kar ve buz kütlesi, cumudiye
Nicelik09:30:33
Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu, kemiyet, miktar
İstim09:30:33
İslim
Kumaş09:30:32
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
Lezzet09:30:31
Ağız yoluyla alınan tat
SADAKAT09:30:30
İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk