niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

gelin çiçeği01:07:49
Zambakgillerden bir bitki (Fritillaria imperialis)
SOYGUNCULUK01:07:47
Soygun yapma, haydutluk, şekavet
adamak01:07:43
Kutsal saydığı bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek
prenses01:07:40
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
tetikte ( tetikte olmak, beklemek, bulunmak veya durmak)01:07:35
her an uyanık ve hazır (bulunmak)
hekimlik01:07:28
Hekimin yaptığı iş
yayık01:07:27
Tereyağı çıkarmak için sütün içinde dövüldüğü veya çalkalandığı kap
Torunlar01:07:23
sonraki döller, kuşaklar
hesabını (kitabını) bilmek01:07:07
tutumlu olmak
emzikli01:07:07
Emziği olan
bazilika01:07:06
Kral sarayı
Namzet01:07:03
Aday
yer bilimi01:06:57
Yer yuvarlağının yapısını, birleşimini, evrimini inceleyen bilim, jeoloji
santrozom01:06:49
Hücre sitoplazması içinde çekirdeğin yakınında bulunan, açık renkli ve genellikle homojen plâzma kütlesi
AVUÇ İÇİ01:06:43
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
GELENEK01:06:40
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, an"ane
alüvyon01:06:34
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
bilir01:06:33
"Anlar", "sayar", "yapar" anlamları ile isimlerle birleşerek birleşik sıfat kurar
dölüt01:06:32
Embriyonun, bütün organları belirdikten sonra aldığı ad, cenin
çenebaz01:06:31
Çok konuşan, çenesi kuvvetli, çeneli
şikayet01:06:31
Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma
Duş01:06:29
Temizlik veya tedavi amacıyla yüksekten püskürtmek yoluyla su dökünme
serseri01:06:18
Belli bir işi ve yeri olmayan başıboş kimse, kabadayı, hayta, holigan
kakül01:06:01
Alnın üzerine düşen kısa kesilmiş saç, perçem
Deyiş01:05:58
Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslûp
mağara bilimci01:05:47
Mağara bilimi ile uğraşan kimse
geri dönmek01:05:47
geldiği yere gitmek
zerrin01:05:44
Altından yapılmış
eşelek01:05:30
Elma, armut, ayva gibi meyvelerin yenmeyen iç bölümü
FAİZ01:05:28
İşletmek için bir yere ödünç verilen paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema
yenme01:05:09
Yenmek (I,II) işi
cenk etmek01:05:07
savaşmak, mücadele etmek
HALE01:05:07
Ayın çevresinde görülen ışık halkası, ağıl, ayla
tüze01:05:07
Hukuk
sili01:05:07
Kilim, yünden dokunmuş yaygı
veri işlem01:05:06
bk. bilgi işlem
kırçıl01:05:03
Kırlaşmaya başlamış, kır renkli
Mançu01:04:58
Mançurya halkından olan kimse
k, K01:04:55
Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Ke adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ince ünlülerle ön damak, kalın ünlülerle art damak patlayıcı ünsüzlerinin ötümsüzünü gösterir
narkoz01:04:49
İlâçla yapay olarak sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol açan uyku durumu
canlıcılık01:04:43
Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış, animizm
leğen01:04:35
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
zehirleme01:04:29
Zehirlemek işi veya durumu
hayat arkadaşı01:04:28
Eş, karı kocadan her biri
Kumar01:04:18
Ortaya para koyarak oynanan talih oyunu
umursamaz01:04:07
Umursamayan, aldırış etmeyen
kupür01:04:02
Kesik
sergileme01:03:59
Sergilemek işi, teşhir
kıdemli01:03:47
Bir işte eski ve tecrübesi çok olan
malaga01:03:47
İspanya"nın Malanga yöresinde yapılan bir tür şarap
fizik gücü01:03:46
Güçlü yapısı, gücü kuvveti
kontenjan01:03:39
Bir yükümlülük veya yararlanma işinde, o işin kapsamına girenlerin oluşturduğu belirli sayıdaki topluluk
Fazilet01:03:33
Erdem
dörtlü01:03:28
Dört parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden dört tane bulunan
vecize01:03:22
Özdeyiş
işitme taşı01:03:11
Omurgalılarda ve bazı omurgasızlarda denge organı olan, iç kulakta bulunan kalker parçacıkları, otolit
Namdar01:03:08
Ünlü
yüzer top01:03:07
Şamandıra
Eskişehir taşı01:02:48
Lüle taşı
o denli01:02:42
Öyle, o kadar
ışınım01:02:28
Işın veya tanecik yayımı, radyasyon
SAKLAMA01:02:28
Saklamak işi
uzunçalar01:02:27
Üzerine seslerin düşük devirle kaydedildiği büyük boyutlu plâk, longpley
Kutup01:02:25
Yer yuvarlağının, ekvatordan en uzak olan yer ekseninin geçtiği var sayılan iki noktasından her biri
rodeo01:02:07
Bir binicinin yabanî at veya öküz üzerinde durabilmesine dayanan Amerikan oyunu
kıskançlık01:02:07
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
umursama01:01:58
Umursamak durumu
üç boyutlu film01:01:55
Görüntüsü en ve boydan başka derinlik duygusu da uyandıran film
kınnap01:01:49
Sicim
kadınsılık01:01:49
Kadınsı olma durumu
etanol01:01:48
bk. alkol
tatlı01:01:48
Şeker tadında olan
bağlaşık01:01:38
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
istavrit01:01:35
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
PEKMEZ TOPRAĞI01:01:32
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
durgunluk01:01:29
Durgun olma durumu
sömürmek01:01:27
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
CUNDA01:01:18
Yatay serenlerin her iki başı
Tatar çorbası01:01:15
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
ana yön01:01:13
Kuzey, güney, doğu ve batı yönlerinden her biri
Anlam01:01:04
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
sadık01:01:01
Doğru, gerçek
sadır01:00:53
Göğüs, sine
yağışsız01:00:36
Yağışı olmayan, kurak
sakın01:00:25
Yapmaktan çekin, çekinin, zinhar
nakisa01:00:23
Eksiklik, kusur
nuhuset01:00:18
Uğursuzluk, kademsizlik, şeamet, kötü, berbat
koltuk01:00:18
Omuz başının altında, kolun gövde ile birleştiği yer
İletişim01:00:17
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
kütle01:00:16
(katı maddeler için) Büyük parça, küme, yığın
Hatıra01:00:07
Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin saklandığı her türlü iz, anı
Görüş01:00:02
Gözle bir şeyi algılama yetisi
baş başa kalmak00:59:57
biriyle veya bir şeyle yalnız kalmak
alıştırma00:59:54
Alıştırmak işi
Kural00:59:51
Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke
götürme00:59:37
Götürmek işi
vekaleten00:59:25
Vekil olarak
güneş tutulması00:59:22
Ay"ın, Yer ile Güneş arasına girmesi yüzünden Güneşin yer yüzünden kararmış görünmesi, küsuf
taş kömürü00:59:05
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
yükseklikölçer00:58:54
Bulunulan yerin yüksekliğini gösteren cihaz, altimetre
ikebana00:58:47
Belli kurallara göre yapılan çiçek düzenlemesi
tandır kebabı00:58:44
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
yoklama00:58:35
Yoklamak işi, kontrol
TAMİM00:58:32
Genelge, sirküler
Ancak00:58:18
"Olsa olsa", "en çok", "daha çok", "güçlükle" gibi, bir şeyin daha çoğunun, ilerisinin olmadığını gösterir
stadyum00:58:07
Takım oyunlarının, atletizm karşılaşmalarının vb.nin yapılabilmesi, seyircilerin törenleri veya oyunları izleyebilmesi için elverişli kuruluşları olan alan, stat
kaynata00:58:04
Kadına göre kocasının, kocaya göre karısının babası, kayın baba, kayın peder
incitici00:57:58
İnciten, dokunaklı, gönül kırıcı (söz veya davranış)
taşımak00:57:55
Üstünde bulundurmak
mızıkçı00:57:55
Çeşitli sebeplerle oyun bozan, yenilgiyi kabul etmeyen, kolayca darılan (kimse), ordubozan, oyunbozan
arkadaş olmak00:57:47
bir kimseyle dostluk kurmak, içten olmak
astigmat00:57:27
Net görmeyen, astigmatizme tutulmuş (göz)
sanık00:57:18
Suçlu olduğu sanılan (kimse) maznun
eş yükselti00:57:15
Yükseklikleri birbirine eşit olan (yerler), izohips
kırtasiyeci00:57:10
Kırtasiye satan kimse
döş00:57:07
Göğüs, bağır
elbette00:56:55
Elbet
kıyye00:56:52
Yaklaşık 1300 gr lık ağırlık ölçüsü birimi, okka
HARİS00:56:50
İstekli, aç gözlü, bir şeyi çok fazla isteyen, hırslı
incitmek00:56:44
Kötü söz veya davranışla birini kırmak, üzmek
ahenk kaidesi00:56:29
bk. ünlü uyumu
BALÇIK00:56:15
İçinde çeşitli organik maddeler bulunan, daha çok killi, koyu, yapışkan çamur, mil
Lonca00:56:09
Belli bir iş kolunda usta, kalfa ve çırakları içine alan dernek, korporasyon
teyel00:56:04
Seyrek ve eğreti dikiş
MERTEBE00:56:01
Aşama, derece, rütbe
Ültimatom00:55:58
Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği nota
BİLYE00:55:49
Taş, maden, toprak, cam gibi şeylerden yapılmış küçük yuvarlak, misket
devlet bankası00:55:43
Bazı ülkelerde devletten aldığı sermaye ile kurulan, yönetimde devletin atadığı kişiler bulunan veya devletin izniyle para bastırıp piyasaya sürme hakkı bulunan banka
emircik00:55:41
Yalıçapkını, iskele kuşu
Rehine00:55:32
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak