niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

feyyaz09:22:36
Çok verimli, gür
oturma09:22:13
Oturmak işi
yağışsızlık09:22:10
Yağış olmama durumu, kuraklık
Temmuz09:22:05
Yılın 31 gün süren yedinci ayı
yaftalama09:21:54
Yaftalamak işi veya durumu
Kavmi09:21:43
Kavimle ilgili, etnik
dahil09:21:11
İç, içeri
gericilik09:20:56
Gerici (I) olma durumu veya gerici davranış, irtica
sakıt09:20:52
Merih, Mars
ötürük09:20:48
İshal, sürgün, amel
sadaka09:20:47
Dilenciye verilen para
eğitim bilimi09:20:41
Öğretim ve eğitimi kurallara bağlayan bilim kolu, pedagoji
genellikle09:20:40
Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, umumiyetle
kaya hanisi09:20:14
Lahos
Olta09:20:05
Genellikle, bir olta takımının ava hazır bütününe verilen ad
istavroz09:19:54
Haç
beyaz cam09:19:44
Televizyon ekranı
ihtiva09:19:26
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
Kuru soğan09:19:17
Toprak altında kalan yumru soğanın kurutulmuşu
Kıyafet09:19:14
Kılık
reaksiyon09:18:56
Tepki, aksülâmel
baharatlı09:18:54
Baharatı olan
YARARSIZ09:18:49
Yarar sağlamayan, yararı olmayan, faydasız, nafile
İKTİSATÇI09:18:48
Ekonomi uzmanı, ekonomist
Bozuk09:18:41
Bozulmuş olan
kabuğuna çekilmek09:18:36
dışarısı ile olan ilişkilerini kesmek, kimse ile görüşmemek
sümük doku09:18:11
Üzerinde çok sayıda ince memecik ve salgı bezi delikleri bulunan, iç organları kaplayan koruyucu doku, mukoza
PEKMEZ TOPRAĞI09:18:10
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
hisar09:18:07
Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli, çevresinde hendekler bulunan küçük kale, kermen, germen
gemi iskeleti09:18:06
Geminin gövdesinin yapılmasından önceki ana yapısı
savaşçı09:18:04
Savaşan, savaş durumunda bulunan, muharip
resmiyet09:18:03
Resmîlik
manidar09:18:02
Anlamlı olan, manalı
inme09:18:01
İnmek işi
hainlik etmek09:17:59
(birine) haince davranmak, kötülük etmek
kara kış09:17:59
Kış ortası, kışın en şiddetli zamanı, zemheri
genel görünüm09:17:45
Bir yerin, bir olayın dıştan görünümü
atardamar09:16:59
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
ödev09:16:56
Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre veya yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife
ikram etmek09:16:39
(konuğu) bir şeyle ağırlamak, (konuğa) bir şey sunmak
lirik şiir09:16:32
Yunanlılarda lir eşliğinde okunan şiir
istençli09:16:21
İradeyle yapılan, iradî
etol09:16:12
Genellikle kürkten, gösterişli kumaşlardan veya yün örgüden yapılmış uzun omuz atkısı
kitapsever09:15:31
Öz ve biçim yönünden iyi nitelikli kitapları seçen, kitaba tutkuyla bağlı kimse, bibliyofil
ibne09:15:24
Eş cinsel ilişkide pasif erkek
perçem09:15:20
Başlarını tıraş edenlerin tepede bıraktıkları saç tutamı
kum otu09:15:07
Uyuz otu
tatbikat09:14:53
Uygulama
albinos09:14:45
Akşın
delme09:14:44
Delmek işi
Dengeleyici09:14:40
Denge sağlayan, dengeleme özelliği olan
yaban armudu09:14:39
Dağlarda veya sert toprakta yetişen bir armut türü
EFOR09:14:36
Zihince ve bedence ortaya konan çaba, emek
akşın09:14:27
Kıllarında ve gözlerinde, bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı ak olan (hayvan veya insan) çapar, albino
şeytani09:14:27
Şeytanca
ARAZİ09:14:26
Yer yüzü parçası, yerey, yer, toprak
köşk09:14:23
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır
gururlu09:14:22
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
Temas09:14:11
Değme, dokunma (I), dokunuş (I)
LANET09:14:10
Tanrı"nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
Zulmet09:14:07
Karanlık
azap09:14:04
(Müslümanlıkta) Dünyada günah işlemiş olanlara ahrette verilecek ceza
DÜŞ09:14:04
Uyurken zihinde beliren olayların, düşüncelerin bütünü, rüya
SERVET09:13:54
Varlık, zenginlik, mal mülk
gülük09:13:50
Hindi
Lebiderya09:13:49
Deniz kenarı
Velilik09:13:47
Veli olma durumu, velinin görev ve ödevi, velâyet
nanemolla09:13:33
Güçsüz, dayanıksız (kimse)
gevşek09:13:07
Sıkı veya gergin olmayan, gevşemiş olan
meyil09:12:47
Eğiklik, eğim, akıntı
ir09:12:33
İridyum"un kısaltması
bilimci09:12:33
Bilgin
Toprak kayması09:12:32
Yağışların etkisiyle toprağın alt tabakalarının gevşemesi sonucu üst tabakanın oynaması
mıntıka09:12:16
Bölge
layık olmak09:11:52
hak kazanmış olmak
Dokundurma09:11:39
Dokundurmak işi
sütü bozuk09:11:11
Kötü soydan gelen (kimse)
himaye etmek09:10:33
korumak, kayırmak, gözetmek
SUSAM YAĞI09:10:22
Susam tanelerinden çıkarılan yağ, şırlağan
bencil09:10:20
Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist
Püskürtücü09:10:17
Püskürtmek işini yapan araç veya kimse
zelil etmek09:09:46
aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek
lâhika09:09:41
Ek
çehre09:09:28
Yüz, sima
Sanskrit09:09:15
Hint-Avrupa dilleri grubundan olan, klâsik Hint din ve edebiyat dili
Tatbiki09:09:04
Uygulama ile ilgili, uygulamaya yer veren, uygulamalı, pratik
alüminyum09:08:47
Atom numarası 13, atom ağırlığı 26,98 olan, gümüş parlaklığında, beyaz, 6600 C de eriyen hafif bir element. Kısaltması Al
CAZİBE09:08:46
Alım, alımlılık, çekicilik, albeni
Cr09:08:44
Krom"un kısaltması
büyüklük hastalığı09:08:38
Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı, megalomani
seri09:08:32
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
temel önerme09:08:17
Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme
GÖRGÜSÜZ09:08:16
Görgüsü olmayan
indeks09:08:15
Dizin
kacak09:08:13
bk. kap kacak
mıh09:08:12
Büyük çivi
paye09:08:07
Rütbe, derece aşama
otoban09:08:01
Otoyol
kozmos09:07:52
Evren
epik09:07:40
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
felaket09:07:27
Büyük zarar, üzüntü ve sıkıntılara yol açan olay veya durum, yıkım, belâ
seçkin09:06:45
Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena, elit
üstün zeka09:06:37
Çabuk, iyi, kıvrak bir zekâ
ardıl09:06:21
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
de09:05:57
Türk alfabesinin beşinci harfinin adı
damga09:05:57
Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basmaya yarayan araç
logo09:05:53
Arma
SAHİP09:05:47
Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik
ses seda09:05:46
Haber, iz, alâmet, belirti
kavil09:05:10
Söz
avunç09:05:09
Acının hafiflemesi veya unutulması, avuntu, teselli
geleni09:05:06
Tarla faresi, büyük fare
Şalgam09:05:02
Turpgillerden, yumru köklü bir bitki (Brassica rapa)
Tasfiye09:04:52
Arıtma, ayıklama, temizleme
kardinal09:04:45
Papayı seçen, danışmanlığını yapan baş papazlardan her biri
deli09:04:45
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
Balıkçıl09:04:28
Balıkla beslenen, balık yiyen
yavaş09:04:27
Hızlı olmayan
net09:04:26
Bütün çizgileri belirgin olan, gözün bütün ayrıntılarıyla algıladığı iyi görünen (şey)
Engerek09:04:23
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
cami09:04:09
Müslümanların hep birlikte namaz kılmak için toplandıkları yer
Tragedya09:04:02
Trajedi
Metal bilimi09:03:49
Genellikle elementleri, özellikle metalleri saf olarak elde eden ve bunların işleme tekniğini belirleyen kimya endüstrisi kolu, metalürji
süje09:03:44
Konu
uza devim09:03:41
(ruh bilimi ötesinde) Fiziksel etkili medyumların gerçekleştirdiği öne sürülen olaylardan biri olan, nesnelerin dokunulmaksızın hareket edişi, telekinezi
ayrılık09:03:41
Ayrı olma durumu
Özseverlik09:03:40
Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm
samsa09:03:37
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
Esirlik09:03:29
Esir olma durumu veya süresi, tutsaklık, kölelik
Yardımcı09:03:05
Yardım eden veya gerektiğinde yardım edecek olan (kimse vb.), muavin, muin, yaver