niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

ipeka02:24:07
Altın kökü
İNCE AĞRI02:24:05
Verem
tarih02:24:02
Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz veya gün
biblo02:24:01
Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif küçük süs eşyası
TEOLOJİ02:23:59
İlâhiyat, tanrı bilimi
kuşkusuz02:23:56
Kuşkusu olmayan, işkilsiz
aklanmak02:23:51
Bir dava sonunda temiz ve ilişiksiz çıkmak, temize çıkmak, beraat etmek
karıncayiyen02:23:47
Karıncayiyengillerden, Avustralya"da yaşayan, karıncayla beslenen bir memeli türü (Echidna acule ata)
sessiz02:23:43
Sesi olmayan, sesi çıkmayan
eskilik02:23:38
Eski olma durumu
öl02:23:35
Toprağın nemi, yaşlık, höl
geniş zaman02:23:31
Fiilin her zaman yapıldığını, yapılmakta olduğunu veya yapılacağını belirten zaman. Türkçede bu kip -r, -ir veya -er ekiyle kurulur: Başla-r, severim (sev-er-im), geliriz (gel-ir-iz) gibi
nominal02:23:20
Ad belirtilerek yapılan
kuş yuvası02:23:06
Kuşun içinde barındığı yer
payen02:23:03
bk. pagan
kaput02:22:59
Asker paltosu
ermeni gelini gibi kırıtmak02:22:47
ağır veya yavaş hareket edenlere alay yollu söylenir
öze02:22:35
Bir türde veya bireyde bulunan, aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, has
zırhlı02:21:57
Zırh giymiş veya zırh kaplanmış
gelenekçi02:21:35
Geleneklere bağlı (kimse)
mütehassıs02:21:31
Uzman
kamu personeli02:21:27
Devlet hizmetinde çalışan kişiler
ayça02:20:54
Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, hilâl
tarumar02:20:37
Dağınık, karışık, perişan
arzuhâlci02:20:28
Para ile dilekçe, mektup vb. yazan kimse
sıkıntılı02:20:12
Sıkıntısı olan
çağrılık02:20:08
Davet için yazılan kâğıt, davetiye, okuntu
tutya02:19:28
Çinko
görece02:19:20
(bir şeye) Göre olan, varlığı başka bir şeyin varlığına bağlı olan, kesin olmayıp kişiden kişiye, zamandan zamana, yerden yere değişebilen, bağıl, izaf
hasbıhal02:18:45
Söyleşi, sohbet
ibraname02:18:14
Aklama belgesi
gözleyici02:17:51
Gözlemci, müşahit, rasıt
kadro02:17:42
Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, denetim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların hepsi
pizzicato02:17:39
(yaylı çalgılarda) Tellerin parmak çekişleriyle seslendirilmesi
keçi02:17:29
Geviş getirenlerden, eti, sütü, derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli evcil hayvan (Capra hircus)
start02:16:48
Çıkış
Süs02:16:19
Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek
Esrarkeş02:16:19
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
oranlı02:16:05
Kendinde oran bulunan, nispetli, mütenasip, mütevazin
kurallı02:15:26
Kuralı olan, kurala uygun olan, kaideli, kıyasî
Öz su02:15:04
Bitki ve hayvan dokularında bulunan sıvılara verilen ad, usare
kamulaştırma02:14:59
Kamulaştırmak işi, istimlâk
öz deyiş02:14:48
Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz, vecize, kelâmıkibar
tüketim02:14:45
Tüketmek işi
kılgı02:14:44
Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından, uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, uygulama, tatbik, ameliye, pratik
vahi02:14:08
Boş, saçma
politikacı02:14:03
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
kavrayışlı02:14:02
Kolayca anlama, algılama yetisi olan
argüman02:13:59
Bir çıkış kümesinin değişkenine verilen ad
noktalama02:13:49
Noktalamak işi
ısırmak02:13:40
(rüzgâr, soğuk için) Sert esmek, keskin bir biçimde etkilemek
muhteviyat02:13:37
İçindekiler
ısıalan02:13:34
Oluşumu sırasında ısı alan (birleşme, tepkime), endotermik
Maral02:13:27
Dişi geyik, meral
deniz kızı02:12:51
Denize yakın kayalıklar üzerinde şarkı söyleyen, başı ve göğsü kadın biçiminde, belden aşağısı balık kuyruklu doğaüstü yaratık
Eskişehir taşı02:12:46
Lüle taşı
rayiç fiyat02:12:33
Bir para biriminin malın sürüm değeri, piyasa fiyatı
katışıksız02:12:00
İçine başka şeyler karışmamış olan, arı, saf
Tespihçi02:11:51
Tespih yapan veya satan kişi
üretici02:11:46
Üretimle uğraşan (kimse), yetiştirici, müstahsil
çapari02:11:42
Çok iğneli; beden, köstek ve iğne bölümlerinden meydana gelen, her bir iğneye hindi, horoz, kaz, martı, tavuk, ördek gibi kuşların kanat, kuyruk tüyleri takılan bir tür olta takımı
fırın02:11:39
Her yandan aynı derecede ısı alarak ekmek, pasta vb. pişirmeye yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açıklık bulunan ocak
KROKİ02:11:29
Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı
Saydamlık02:11:14
Saydam olma durumu, şeffaflık
kumar oynamak02:11:11
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
badana etmek (veya vurmak)02:11:10
badanalamak, badana yapmak
müzakere02:11:09
Bir konuyla ilgili görüşme, danışma
gün ağarmak02:11:04
tan yeri aydınlanmak
gizlice02:10:59
Kimseye göstermeden, kimseye belli etmeksizin, gizli olarak
aktöre02:10:57
Ahlâk
taksalı02:10:50
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
önemsizlik02:10:39
Önemsiz olma durumu
askılık02:10:34
Avcıların sırtlarına taktıkları askı takımı
DAĞISTANLI02:10:16
Kuzeydoğu Kafkasya"daki Dağıstan Federe Cumhuriyeti halkından olan kimse
harekete geçmek02:10:11
bir işi yapmaya başlamak, bitirmek amacı ile bir işe girişmek
püskürük02:10:11
Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan
münavebe ile02:10:10
nöbetleşe, nöbetle, sıra ile
yürütme02:10:08
Yürütmek işi
tenezzül02:09:57
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
tesir etmek02:09:43
etkilemek, etki yapmak
talimat vermek02:09:34
üst düzeyde bulunan biri, yaptıracağı işle ilgili olarak görüşünü belirtmek, yol göstermek
gayda02:09:28
Üfleme düdüğü olan tulumlu bir çalgı
fizibilite02:09:27
Yapılabilirlik
Üretim02:08:59
İnsanların, toplumun varlığı ve gelişmesi için gerekli olan nesneleri sağlamak üzere, amaçlı etkinlikleriyle doğal çevrelerini değiştirmeleri, istihsal
çulsuz02:08:58
Çulu olmayan
müracaat02:08:27
Başvuru
halat02:08:24
Kenevirden yapılmış çok kalın ip
kolektif02:08:18
Birçok kimseyi veya nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan
hemen hemen02:07:50
Nerede ise, az zaman sonra
paslanma02:07:47
Paslanmak işi
bahsetme02:07:46
Bahsetmek işi
jile02:07:43
Daha çok kadınların blûz üzerine giydikleri yelek
sarmak02:07:40
Çevrelemek, dolayında yer almak, kuşatmak, çevirmek, ihata etmek
Sert02:07:37
Çizilmesi, kırılması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı
yay02:07:37
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
KARARSIZ02:07:36
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
ufunet02:07:35
Pis koku
evlilik02:07:33
Evli olma durumu
noktalama işareti02:07:31
Noktalama işaretleri
Ray02:07:31
Tren, tramvay gibi taşıtlarda tekerleklerin üzerinde hareket ettiği demir yol
elvan02:07:30
Renkler
KUCAK02:07:27
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
zerzevat02:07:25
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
yorgunluk02:07:16
Çalışma veya değişik sebeplerle bireyin ruh ve beden etkinlikleri açısından verimlilik düzeyinin azalması
helezon02:07:09
Kıvrımlı, yılankavi biçim, helis
batik02:07:08
Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem
MEYUS02:07:07
Üzgün
kuyruklu02:07:05
Kuyruğu olan
heybe02:07:03
Binek hayvanının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba
muganni02:07:00
Şarkı söyleyen kimse, şarkıcı
kabza02:06:57
Tutulacak yer, tutak, sap
harmaniye02:06:56
bk. harmani
afi02:06:55
Gösteriş, çalım, caka
sentetik02:06:54
Birleşim yolu ile elde edilen, birleşimli
amorf02:06:50
Biçimsiz
RAKKASE02:06:49
Raksı meslek edinmiş kadın
gerili02:06:49
Gerilmiş olan
perva02:06:48
Çekinme, sakınma, korku
mahvetme02:06:46
Mahvetmek işi
sosyete02:06:45
Topluluk, toplum, cemiyet
belirten02:06:43
Tamlayan
billursu02:06:42
Billûra benzeyen, billûru andıran, kristaloit
Kripton02:06:41
Atom numarası 36, atom ağırlığı 83, 8 olan, atmosferde yarım milyonda bir oranında bulunan, renksiz, kokusuz bir soy gaz.Kısaltması Kr
muz02:06:39
Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum)
beyan02:06:38
Söyleme, bildirme
radansa02:06:37
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka
züppe02:06:35
Giyinişte, söz söyleyişte, dilde, düşünüşte toplumun gülünç ve aykırı saydığı yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan, snop
Arka02:06:26
Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters yanı
Karafatma02:06:25
Kın kanatlılardan, böcek, kurt ve sümüklü böceklerle beslenen, tarıma yararlı, parla siyah renkli bir böcek (Carabus)
kilo02:06:22
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek