niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

niyet05:12:57
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
bahane bulmak05:12:57
bir işi yapmak veya yapmamak için sözde sebep göstermek
taarruz05:12:54
Saldırı
gümüşlü05:12:31
Gümüşü olan, gümüşle kaplanmış veya süslenmiş olan
havaneli05:12:17
Havanda bir şeyi dövmeye yarayan tokmak
tavlı05:12:13
Tavlanmış, tavı olan, tav verilmiş
kebir05:12:04
Büyük, ulu
anîde05:12:00
Hemencecik, bir anda, birden
menisk05:11:54
Bir yüzü içbükey, öbür yüzü dışbükey olan mercek
menkul05:11:48
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
Adet05:11:44
Bir kimsenin yapmaya alışmış olduğu şey, alışkı
kendi05:11:43
İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarar
kenef05:11:40
Ayak yolu
lame05:11:34
Dokusunda çoğunlukla gümüş ve altın renginde tel bulunan (kumaş) veya metal parlaklığı verilmiş (deri)
keler05:11:29
Sürüngenler sınıfının kelerler takımından olan hayvanların genel adı
kelik05:11:21
Eski ayakkabı
besin05:11:02
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
teeddüp05:10:46
Utanma, sıkılma
yağ05:10:41
Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kıvamları değişen bitkisel veya hayvansal madde
pelesenk ağacı05:10:35
Kızıldeniz"in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer, hatta vişne çürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç. (Commiphora opobalsamum)
elverişsiz05:10:29
Uygun olmayan, uygun gelmeyen
umumiyet05:10:23
Genellik
zihniyet05:10:20
Bir toplum veya topluluktaki bireylerde görüş ve inanış etmenlerinin etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi
RÜŞVET ALMAK05:10:18
rüşvet olarak verilen parayı veya malı kabul etmek
tozlaşma05:10:17
Tozlaşmak işi
beden05:10:10
Canlı varlıkların maddî bölümü, vücut
bedii05:10:07
Güzellik ölçülerine uyan, gözü gönlü okşayan, beğenilen
bekri05:09:56
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
bekar05:09:50
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
telepati05:09:42
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
rölâtivizm05:09:31
Bağıntıcılık, görecelik, izafiye
tabldot05:09:22
Lokanta ve otellerde belirli bir para karşılığında verilen birkaç kap yemek, seçmesiz yemek
beyan05:09:08
Söyleme, bildirme
beyit05:09:02
Ev
vesveseli05:09:00
İşkilli, şüpheci
kurk05:08:48
Kuluçka, gurk
natamam05:08:45
Eksik, tamamlanmamış, bitmemiş
yük hayvanı05:08:42
Yük taşımada kullanılan at, eşek gibi hayvanlar
burgaç05:08:40
Anafor, girdap
bereleme05:08:29
Berelemek işi
maçuna05:08:18
İslimle çalışan ağırlık kaldırma makası
başa baş gelmek05:08:15
eşit olmak, denk olmak
analitik05:07:51
Çözümlemeli
yumuşaklık05:07:43
Yumuşak olma durumu
kel kâhya05:07:26
ilgisi olsun olmasın her şeye karışan
tarihî05:07:24
Tarihe dair, tarihle ilgili, tarihsel
İstila05:07:15
Bir ülkeyi silâh gücüyle ele geçirme
Basketbol05:06:54
Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 m yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına dayanan bir oyun
samsa05:06:36
Baklavaya benzeyen bir tür hamur tatlısı
ekseriyet05:06:27
Çoğunluk, çokluk
kimi05:06:26
Birtakımı, bazısı
almaş05:06:23
İki veya daha çok şeyin sıra ile değiştirilerek kullanılması veya kendiliğinden değişerek çalışması, keşikleme, münavebe
kademsiz05:06:15
Uğursuz
Delta05:06:12
Yunan alfabesinin dördücü harfi (D)
Deney05:06:07
Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir var sayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem, tecrübe
kuşpalazı05:05:25
Difteri
ekşimik05:05:16
Yağı alınmış sütten yapılan peynir, kesmik, çökelek
makyajcı05:05:02
Makyaj yaparak geçimini sağlayan kimse, düzgüncü
kont05:04:54
Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse
vekaleten05:04:51
Vekil olarak
Sevecenlik05:04:49
Acıyarak ve koruyarak sevme, şefkat
nefesli05:04:44
Soluk alıp vermeden uzunca bir zaman durabilen, nefesi güçlü olan
yaradan05:04:41
Tanrı
mehil müddeti05:04:37
Önceden tanınan süre, zaman tanıma
hükmî şahsiyet05:04:35
Tüzel kişilik
kristal05:04:26
Billûr
mecburiyet05:04:20
Yükümlü, zorunlu olma durumu
astronot05:04:14
Uzay adamı
taciz05:04:12
Tedirgin etme, canını sıkma
tabak05:03:57
Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan kap
yanıt05:03:38
Cevap
yağhane05:03:33
Bitkisel ve hayvansal yağ elde edilen yer
zade05:03:30
Oğul, evlât
alkali05:03:09
Alkali metallerin hidroksitleriyle amonyum hidroksitin genel adı. Bu maddelerde, asitlerin kırmızıya çevirmiş olduğu bitkisel mavi rengi eski durumuna döndürme özelliği vardır
DERİNLİK05:03:05
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağıza olan uzaklığı
kurçatovyum05:03:03
Atom numarası 104, atom ağırlığı 260 olan yapay element. Kısaltması Ku
emekli olmak05:02:51
belirli bir süre çalıştıktan sonra kanun ile sağlanan haklardan yararlanarak görevinden ayrılmak, tekaüt olmak
ivinti05:02:40
Çabukluk, hız, sür"at
döküntü05:02:37
Dökülmüş, saçılmış şeyler
klitoris05:02:34
Bızır
tadat05:02:28
Sayma, sayı
tetik bulunmak (veya tetikte bulunmak)05:02:24
uyanık ve dikkatli olmak
varagele05:02:15
Bir şeyi, bir yerden bir yere çekerek götürüp getirmeye yarayan halat
farika05:02:07
Bir şeyin benzerlerinden ayırt etmeye yarayan durum veya öge, ayırmaç
gözdağı05:02:04
Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma, yıldırma, tehdit
ırk05:02:01
Kalıtımsal olarak, ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu
kisve05:02:00
Kılık
nevzat05:01:44
Yeni doğan çocuk
yerinde05:01:41
Zamanı, yeri uygun düşen (düşerek), gerektiği biçimde (olan), münasip
yerinme05:01:39
Yerinmek işi, teessüf
monotip05:01:36
Harfleri ayrı ayrı dizip döken dizgi makinesi
PİPET05:01:36
Sıvıları, solukla içine çekip kaptan kaba aktarmaya yarayan cam boru
başat05:01:27
Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, hâkim, dominant
merkezkaç05:01:11
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
nevale05:00:53
Gereken yiyecek ve içecek şeyler, azık
sümsük05:00:50
Uyuşuk davranan, miskin, aptal, mıymıntı, sünepe, pısırık
yorumlanma05:00:44
Yorumlanmak işi
yorumlamak05:00:41
Bir olaya, bir duruma bir anlam vermek, tabir etmek
seferi05:00:33
Yolculukla ilgili olan
görüp gözetmek05:00:25
korumak, yardım etmek, mukayyet olmak
sigara04:59:57
İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazırlanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen nesne
Asla04:59:57
Hiçbir zaman, hiçbir biçimde
ağrı sızı04:59:55
Rahatsızlık veren acı, sancı
geoit04:59:52
Yerküresinin geometrik olmayan gerçek biçimine (üzerindeki engebeler düşünülmeksizin) verilen ad. Bu yerküresi tam küre olmadığı gibi, elipsot biçiminden de ayrıdır
gelin04:59:49
Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız veya yeni evlenmiş kadın
manika04:59:41
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca
olgucu04:59:29
Olguculukla ilgili olan, pozitivist
kotlama04:59:23
Kotlamak işi
toparlak04:59:12
Top biçiminde olan, yuvarlak (şey), küre, kürevî
fundalık04:58:52
Funda ile kaplanmış yer
kusmak04:58:41
Reddetmek
lata04:58:35
Dar ve kalınca tahta
mayhoş04:58:33
Tadı şekerli ve az ekşi olan
emir vermek04:58:28
buyurmak, buyruk vermek
tedvin etmek04:58:20
derlemek
operacı04:58:14
Opera sanatçısı
maşala04:58:09
Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
lâyık04:57:51
Nitelikleri, özü, hareketleri, davranışlarıyla bir şeyi elde etmeye hak kazanmış olan; bir kimseye uygun olan yaraşan
külhanbeyi ağzı04:57:46
Külhanbeye yakışır biçimde konuşma
gönül04:57:43
Sevgi, istek, düşünüş, anma ve hatır gibi kalpte var sayılan duygu kaynağı
tek başına04:57:40
Kendi kendine, yalnız olarak
hare04:57:35
Bazı nesne, canlı, göz vb. nde dalgalanır gibi görünen parlak çizgiler, meneviş, dalgır
haki04:57:24
Yeşile çalar toprak rengi
AGANTA04:56:51
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
biyokatalizör04:56:37
Canlı dokuların hepsinde çok az bulunan ve hayat için gerekli kimyasal tepkimeleri uyandıran veya kolaylaştıran madde
yarım baş ağrısı04:56:12
Kusma, mide bulantısı ile görülen, sempatik sinir sistemi dengesinin bozulmasından ileri gelen baş ağrısı, migren
ekşimtırak04:56:00
Az ekşi
plütonyum04:55:52
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
madencilik04:55:49
Yer altındaki madenlerin araştırılması, çıkarılması ve işletilmesiyle ilgili teknik ve yöntemlerin bütünü
hoş görmek (veya karşılamak)04:55:44
gücenilecek veya karşılık verilecek bir davranışı hoşgörü ile karşılamak, anlayışla karşılamak, kusur saymamak