niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

sataşma14:32:29
Sataşmak işi
vezinli14:32:23
Tartılı
elde etmek14:32:22
bir şeye sahip olmak
çokluk14:32:21
Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, kesret, ekseriyet
düzenlilik14:32:15
Düzenli olma durumu
harman savurmak14:32:14
tahılı samandan ayırmak için dövülmüşünü rüzgâra karşı savurmak
şirin14:32:12
Sevimli, cana yakın, tatlı, hoş
ziyafet14:32:11
Konukları yemekli, eğlenceli ağırlama, şölen, toy
TEKDÜZE14:32:11
Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden, muttarit, yeknesak, monoton
literatür14:32:08
Edebiyat, yazın
Hindi14:32:08
Tavukgillerden, XV. yüzyılda evcilleştirilerek Amerika"dan bütün dünyaya yayılan kümes hayvanlarının en büyüğü (Meleagris gallopavo)
Hiper14:32:05
Çok, aşırı, yüksek" anlamında kullanılan ön ek
bulamaç14:32:03
Sulu, cıvık hamur
bütün bütün14:31:56
Büsbütün
yazışma14:31:55
Yazışmak işi
koyu sarı14:31:50
Sarının bir ton koyusu
nötr14:31:47
Tarafsız, yansız
ehil14:31:42
Topluluk, cemaat
fevkalâde14:31:40
Alışılmış olandan ayrı, olağanüstü, beklenmedik, görülmedik, işitilmedik
YÖNETİM YERİ14:31:38
Kamu veya özel kurum veya kuruluşların yönetildiği merkez
tekerrür14:31:33
Tekrarlanma
illet14:31:29
Hastalık
sosyete14:31:24
Topluluk, toplum, cemiyet
Sonbahar14:31:21
Güz
fişeklik14:31:20
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
ashap14:31:18
Sahipler
eçhel14:31:15
Çok cahil, çok bilgisiz olan
netameli14:31:11
Gizli bir tehlikesi olduğu sanılan, tekin olmayan
haraç14:31:06
Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi
züht14:31:05
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp, buyurduklarını yerine getirme, takva
postiş14:31:00
Kadınların genellikle başlarının arkasına taktıkları ek saç
koşul14:30:57
Şart
gizemci14:30:51
Gizemcilik düşünceleri taşıyan (kimse), mistik
koşum14:30:47
Araba hayvanının kayış takımı
koşma14:30:45
Koşmak işi
çelimsiz14:30:43
Güçsüz, nahif
istihza etmek14:30:40
alay etmek, alaya almak
genlik14:30:36
Genişlik
mastı çiçeği14:30:36
Öküzgözü
malumat14:30:35
Bilgi
dirice14:30:33
Biraz diri
kekeç14:30:32
Kekeme
tekit14:30:29
Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma, üsteleme
TUGAY14:30:27
Alayla tümen arasında bir birlik, liva
tekir14:30:26
Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi)
tekin14:30:24
Boş, içinde kimse bulunmayan
zabıt14:30:23
Zapt
tekke14:30:23
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
tekel14:30:21
Bir malın yapımının, tek bir kuruluşun elinde bulunduğu durum; herhangi bir üretim alanını devletin elinde tutma, satışı tek elden yönetme ve fiyata hâkim olma durumu, inhisar, monopol
tekil14:30:18
Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, teklik, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: Çocuk, ev, geldim, geldin gibi
tekne14:30:13
Türlü işlerde kullanılmak için çoğu ağaçtan veya taştan yapılan, uzun ve geniş kap
tempo14:30:12
Bir müzik parçasındaki bölümlerin hızlarını belirtmek için kullanılan kelime, vuruş
mecra14:30:10
(akar sularda) Yatak, akak, su yolu
ararot14:30:09
Sıcak iklimlerde yetişen maranta adlı kamıştan ve başka bitkilerin kökünden çıkarılan, çocuk maması yapmaya yarayan un
temel14:30:07
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
temek14:30:06
Ahırdaki gübreyi dışarı atmak için kullanılan kapaklı veya kapaksız delik, pencere
temin14:30:04
Korkusunu giderme, inanç verme
Yavaşça14:30:03
Oldukça yavaş, usulca
Rehine14:30:01
Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için teminat olarak ele geçirilen kimse, tutak
fezleke14:29:57
Özet, hulâsa
Mesire14:29:57
Gezinti yeri, gezilecek yer
doğaç14:29:50
Şiir veya sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical
Anne14:29:43
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
karamsarlık14:29:41
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
dekoratif14:29:39
Dekor olarak kullanılan, süslemeye yarayan, süsleyici, tezyinî
Tellür14:29:36
Atom numarası 52, atom ağırlığı 127,60, yoğunluğu 6, 24 olan, 450° C de eriyen, mavimtırak beyaz renkte bir element. Kısaltması Te
atmosfer basıncı14:29:33
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
iş yapmak14:29:29
çalışmak
ASLİ14:29:26
Temel olarak alınan, esas olan
TUTTURMAK14:29:24
Hedefe vardırmak, değdirmek, isabet ettirmek
gamze14:29:23
Bazı insanların çenelerinde, yanaklarında doğal olarak bulunan veya güldükleri zaman görülen küçük çukur
fındık faresi14:29:18
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
İdareci14:29:17
Yönetici
gaile14:29:17
Sıkıntı, dert, keder, üzüntü
Esrarkeş14:29:15
Esrar (II) kullanmayı alışkanlık durumuna getiren kimse
Yazı14:29:14
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
gadir14:29:12
Haksızlık etme, zarar verme
albinos14:29:05
Akşın
bası14:29:03
Resim klişesi, dökme harf, taş kalıp kullanarak makine yardımı ile kâğıda ve bez gibi şeylere yazı, resim çıkarmak işi, tabı
bahadır14:28:58
Savaşlarda, çarpışmalarda gücü ve yılmazlığıyla üstünlük kazanan veya yiğitlik gösteren (kimse)
ZAĞLI14:28:56
Kılağılı
MUTLU14:28:55
Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mes"ut
kurtulmak14:28:53
İstenmeyen, sıkıntı veren, hoşlanılmayan bir kimseden, bir yerden, bir durumdan uzaklaşmak
yatırma14:28:52
Yatırmak işi
hercai14:28:52
Hiçbir şeyde kararlı olmayan (kimse), yeltek, gelgeç
atraksiyon14:28:49
Gazino gibi yerlerde yapılan, müşterileri oyalayıcı, eğlendirici, ilgi çekici gösteri
tütsülük14:28:45
Tütsü kabı, buhurdan, buhurluk
badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)14:28:43
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
Belediye14:28:42
İl, ilçe, bucak gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan teşkilât
imalat14:28:39
Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal
yolcu gemisi14:28:37
Yolcu taşımak üzere yapılmış deniz taşıtı
Eşlik14:28:31
Eş olma durumu
e mi?14:28:30
olur mu?
bitki bilimi14:28:30
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
ateş balığı14:28:27
Sardalye
etyemez14:28:25
Etyemezlikle ilgili
entari14:28:25
Genellikle tek parçalı kadın giyeceği
ön alım14:28:22
Bir mülk kaça satın alınmışsa, o mülke o para ile sahip olma, şufa
değer düşürümü14:28:19
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
Yer ölçümü14:28:15
Yerin boyutlarını ve biçimini konu olarak inceleyen bilim, jeodezi
sezgi14:28:14
Sezme yeteneği, feraset
metfen14:28:14
Mezar, kabir, sin, makber
pratik14:28:12
Teoriye dayanmayan, davranış ve uygulama ile ilgili olan, kılgılı, uygulamalı, tatbikî, amelî
meteor14:28:11
Atmosfer içinde oluşan sıcaklık değişmeleri, rüzgâr, yıldırım, yağmur, dolu gibi olaylara verilen genel ad
alışık14:28:09
Herhangi bir duruma alışmış olan
saltanat14:28:02
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
Sağaltım14:27:59
Sağaltma işi, tedavi
tebrik etmek14:27:59
kutlamak
MEYUSİYET14:27:57
Umutsuzluk, karamsarlık
ÇİRKİN14:27:53
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
e14:27:51
Sonuç niteliğinde bulunan cümlenin başına getirildiğinde "öyle ise", "öyle olunca", "mademki öyle" sözleri gibi şart niteliğinde olan bir cümle yerini tutar
ÖRGÜTLENME14:27:50
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
meddücezir14:27:47
bk. gelgit
gururlu14:27:46
Kendi kişiliğine önem veren, onurlu, mağrur
uzak doğu14:27:46
Asya"nın doğu ve güneydoğusuna verilen ad
sıkıntısı olmak14:27:44
tedirgin, rahatsız eden bir durumda bulunmak
karşı durmak14:27:43
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
büyük anne14:27:41
Annenin veya babanın annesi, nine
analoji14:27:35
Benzeşim, benzeşme
kurabiye14:27:32
Un, yağ veya badem, fıstık gibi şeylerle yapılan, şekerli küçük çörek
gag14:27:31
Oyuna komiklik ve neşe katan beklenmedik söz veya hareket, gülüt
gut14:27:29
Organizmadaki ürik asidin atılmayarak vücudun bazı yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında, topuk ve eklem yerlerinde birikmesinden ileri gelen, ağrı ve şişlerle ortaya çıkan hastalık, damla hastalığı, nıkris
tesir etmek14:27:28
etkilemek, etki yapmak
ayakta14:27:26
Ayağa kalkmış durumda
dut14:27:25
Dutgillerden, kuzey yarım kürenin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yapraklarıyla ipek böceği beslenen ağaç (Morus)
dun14:27:23
Alçak, aşağı, aşağılık
duo14:27:22
İki ses veya iki müzik
dip14:27:20
Oyuk veya çukur bir şeyin en alt bölümü
don14:27:19
Giysi
daz14:27:16
Saçı dökülmüş (baş), dazlak