niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

niyet12:47:05
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
ZATİ12:46:52
Zaten
Eril12:46:43
Bazı dillerde erkek cinsten sayılan (kelime), müzekker
kilit dili12:46:39
Kilidin anahtarla sürülen parçası
direnme12:46:16
Direnmek işi, karşı koyma, dayanma, inat etme, ısrar etme, mukavemet etme
KAHRAMANLIK12:46:13
Kahraman olma durumu
rehavet12:46:10
Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik
Kepaze12:46:06
(nesneler için) Niteliği iyi olmayan
hobi12:46:05
Düşkü, aşırı ölçüde uğraşı alanı
baklagiller12:46:05
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
kesafet12:46:01
Çokluk, sıklık
fora12:46:00
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
Liman12:45:57
Gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine uygun kuruluşları olan doğal veya yapay sığınak
Bakir12:45:55
Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek)
salınım12:45:55
Salınmak işi
Baget12:45:48
İnce, kısa değnek
öğür12:45:47
Yaşça yakın, boydaş, yaşıt, taydaş, akran
deklanşör12:45:41
Bir devre kesicinin işleyişini etkileyerek açılmasını önleyen düzen
Bağcık12:45:40
Bağlama işinde kullanılan şerit biçiminde bağ
bap12:45:40
Kapı
SENEVİ12:45:39
Yıllık
pürüzalır12:45:38
Bir borunun ağzına biçim vermek, genişletmek veya çapaklarını, pürüzlerini almak için kullanılan, çevresinde kesici yüzü bulunan alet, rayba
Pelür12:45:37
Daktiloda yazıyı çoğaltmak için kullanılan ince kâğıt
yalan dolan12:45:36
Gerçek olmayan birçok söz
hatime12:45:33
Son, sonuç
telâ12:45:27
Kumaşla astar arasına konularak giysinin dik durmasını sağlayan kolalı bez
kıvançlı12:45:21
Övünç duyan, iftihar eden, övünç veren, iftihar edilecek
gülme12:45:20
Gülmek işi
yeter sayı12:45:15
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
OLGU12:45:05
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
yedirme12:45:04
Yedirmek işi
ladin12:45:03
Çamgillerden, 50-60 m kadar yükseklikte olan, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve reçinesi çok beğenilen, çam türüne çok yakın bir orman ağacı (Picea)
gazap12:45:02
Öfke, kızgınlık, hiddet
kırdırma12:45:01
Kırdırmak işi, ıskonta
UMUM12:44:51
Bütün, hep, tüm, kamu
İÇTEN12:44:51
Yürekten, candan, samimî
Engerek12:44:48
Engerekgillerden, başı üç köşeli, rengi kara veya karaya yakın, taşlık ve güneşli yerlerde yaşayan, zehirli bir yılan (Vipera aspis)
yöresel12:44:34
Yöre ile ilgili, yerel, mahallî
Uzak12:44:33
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
YADSIMA12:44:28
Yadsımak işi, inkâr
batış12:44:22
Batmak işi veya biçimi
kontrol etmek12:44:22
denetlemek
Arap tavşanı12:44:21
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
müzik bilimi12:44:20
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
Süngü12:44:14
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silâh
ÇİGAN12:44:14
Çingene
gelincik12:44:13
Yazın kırlarda, özellikle ekin tarlalarında yetişen, kırmızı ve otsu bitki (Papaver rhoeas)
palto12:44:12
Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne giyilen kalın kumaştan giysi
uzun kafalı12:44:12
Kafa tasının ön art ekseni, yan eksenine göre uzun olan (kimse), dolikosefal
ruh bilimsel12:44:11
Ruh bilimi ile ilgili olan, psikolojik
şano12:44:07
(tiyatroda) sahne
ulu orta12:44:06
Bir şeyin aslını bilmeden düşünüp tartmadan, çekinmeden, açıktan açığa
biçimsel12:44:04
Biçime dayanan, biçimle ilgili, şekle ait, şeklî, formel
emme12:44:02
Emmek işi
saniyelik12:43:59
Bir saniye süresinde olan, bir saniye kadar süren
çok tanrıcılık12:43:59
Birçok tanrının varlığı düşüncesini benimseyen inanç, politeizm, paganizm
ANLATIM12:43:50
Anlatmak işi
tahtelbahir12:43:48
Denizaltı
gezi12:43:47
Ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk, seyahat
Başvuru12:43:42
Başvurmak işi, müracaat
Cihaz12:43:42
Aygıt, alet, takım
şist12:43:39
Kolayca yapraklara ayrılabilen, silisli, alüminli tortul kayaçların genel adı
ÇIKIŞ12:43:38
Çıkmak işi veya biçimi
şita12:43:33
Kış
beraat etmek12:43:28
aklanmak, temize çıkmak
kayak12:43:28
Kar veya su üzerinde kaymak için ayağa takılan araç, ski
trafo12:43:23
Transformatör sözünün kısaltılmışı
şiir12:43:22
Zengin sembollerle, ritmli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebî anlatım biçimi
Düşkü12:43:19
Görev ve meslek çalışması dışında severek yapılan, dinlendirici, oyalayıcı uğraş, hobi
kaygı12:43:06
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa
çeyiz12:42:58
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
TEMAYÜL12:42:56
Bir tarafa eğilme, meyletme
AKCİĞER12:42:55
Göğüs kafesinin büyük bir bölümünü dolduran ve solunum organının temeli olan, sağlı sollu iki parçalı organ
zaman zarfı12:42:55
Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf
matafora12:42:54
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad
bel kemeri12:42:54
Elbise üzerinden bele dolayarak bir toka ile tutturulan, deri, kumaş veya metalden yapılan özel bağ
merdiven boşluğu12:42:53
Çok katlı evlerde bulunan merdivenler çevresinde bulunan boşluk
Çember12:42:52
Merkez denilen sabit bir noktadan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğri
Yenge12:42:51
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
islam12:42:45
İslâmiyet
Salim12:42:43
Esen, sağlam
enjektör12:42:43
Bir sıvıyı herhangi bir yere basınçla veren bir tür pompa, iğne, şırınga
derin uyku12:42:42
Uyanılması güç uyku, ağır uyku
muvaffak olmak12:42:41
başarmak, başarılı olmak; becermek
ÇAYIRLIK12:42:40
Çayırı olan yer
meşe12:42:40
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
behişt12:42:39
Cennet, uçmak
avangart12:42:14
Öncü
çelik çomak12:42:11
Çocukların, çomakla çeliğe vurarak oynadıkları oyun
şuur12:41:59
Bilinç
gece12:41:53
Güneş battıktan gün ağarmaya başlayıncaya kadar geçen süre, tün
davranış12:41:52
Davranmak işi veya biçimi, tutum, muamele, hareket
homonim12:40:48
Eş adlı, eş sesli
teselli etmek (veya vermek)12:40:43
avutmak, avundurmak
gerdan12:40:43
Vücudun omuzlarla baş arasında kalan ön bölümü
ŞIMARIK12:40:32
Şımarmış, şımartılmış
gülümseme12:40:29
Hafifçe gülme, tebessüm
ALAZA12:40:29
Dökülen tohumlarla ertesi yıl kendiliğinden çıkan tahıl, soğan vb
dert ortağı12:40:29
Aynı derdin sıkıntısı içinde bulunanlardan her biri
deh12:40:29
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
perde12:40:29
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
kayın valide12:40:29
Kaynana
akademisyen12:40:14
Akademi üyesi
emirlik12:40:14
Emir (II) olma durumu
çıkar yol12:40:11
Güç durumlarda insanı başarıya ulaştıran, kurtaran davranış, çözüm yolu, çare
sakıncalı12:40:06
Sakınmayı, çekinmeyi gerektiren mahzurlu
ole12:40:02
Yüreklendirmeye yarayan İspanyolca kelime, yaşa
muhafaza etmek (veya edilmek)12:39:51
korumak, saklamak (veya korunmak saklanmak)
gerili12:39:45
Gerilmiş olan
ÇAĞLAYAN12:39:40
Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelâle
züppece12:39:39
Züppe (bir biçimde)
şifon12:39:34
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
servet12:39:32
Varlık, zenginlik, mal mülk
samimiyet12:39:28
İçtenlik
ardıç kuşu12:39:22
Kara tavukgillerden, Avrupa ve Asya ormanlarında yaşayan, sırtı kahverengi, karnı ak, kuyruğu kara bir kuş türü (Turdus pilaris)
coşkulu12:39:17
Coşkusu olan
güzün12:39:16
Güz mevsiminde
leğen12:39:15
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
ökse otu12:39:15
Ökse otugillerden, elma, armut, ıhlamur, kiraz,erik gibi ağaçların dalları üzerinde asalak olarak yaşayan, üzüme benzer yemiş veren, saplarından ökse çıkarılan zararlı bitki (Viscum album)
güneş doğmak12:39:12
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
keşikleme12:39:10
Almaş, münavebe
övünce12:39:07
Övünmeye yol açan veya hak kazandıran şey, mefharet
bağnazlık12:39:06
Bağnaz olma durumu, bağnazca davranış, taassup
Arsız12:39:02
Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse)
durak12:38:58
Tren, tramvay, otobüs gibi genel taşıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği yer
doyurma12:38:57
Doyurmak işi
Zillet12:38:50
Hor görülme, alçalma
koyu yeşil12:38:49
Karaya yakın yeşil, yeşilin birkaç ton koyusu
müsamaha12:38:44
Hoşgörü, tolerans
ahiret12:38:41
bk. ahret