niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

RAPTİYE23:59:02
Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, kâğıt veya karton gibi şeyleri bir yere tutturmak için kullanılan araç
kol böreği23:59:01
Yufka bölünmeden uzunca sarılarak tepsiye döşenen bir börek türü
dalga23:58:22
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
zikretme23:58:19
Zikretmek işi veya durumu
KADER23:57:44
Alın yazısı, yazgı
hektar23:57:44
Yüz ar (10.000m²) değerinde yüzey ölçü birimi (ha)
ada23:57:44
Her yanı su ile çevrilmiş kara parçası
emmi23:57:21
Amca
Kafatası23:57:00
İnsanda ve omurgalılarda içinde beyin bulunan, başın kemik bölümü
yekun23:56:50
Toplam
yıl aşırı23:56:11
Birer yıl ara ile
kimlik23:56:03
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
Lösemi23:55:05
bk. kan kanseri
hünnap23:54:38
Hünnapgillerin örnek bitkisi, yenilen meyvesi için özellikle Batı ve Güney Anadolu"da yetiştirilen dikenli bir ağaç, çiğde (Zizyphus jujuba)
karaltı23:54:28
Uzaklık veya karanlık sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, koyu renkli biçim
hat23:54:06
Çizgi
üzücü23:53:27
Üzüntü veren
kendi adına23:53:06
salt kendi için, kendisi hesabına
akya balığı23:53:06
Uskumrugillerden, ufak pullu, 10-15 bazen de 50-60 kg gelen bir balık, akbalık (Lichia amia)
Rençper23:53:00
Tarla, bağ, bahçe, yapı ve toprak işlerinde ağır işleri gören gündelikçi, ırgat
KATİL23:52:51
İnsan öldüren kimse, cani
kaderci23:52:46
Alın yazısına inanan ve ondan yana olan, fatalist
Asırlarca23:52:42
Yüzlerce yıl
Akdeniz humması23:52:40
Malta humması
ACİL23:52:36
İvedi, ivedili
elebaşı23:52:23
Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk
banliyö23:52:16
Genellikle oturma alanı niteliğinde olan, şehir merkezinden uzakta veya sınırlarına yakın yerlerde bulunan şehir yöresi, çevre, dolay
etek23:52:15
Giysinin belden aşağıda kalan bölümü
ası23:52:12
Asmak işi
Ilıca23:52:08
Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kaplıca, çermik, kudret hamamı
burmak23:51:44
Hadım etmek, iğdiş etmek
ta23:51:30
Tantal"ın kısaltması
yorgan23:51:29
Yatakta örtünmeye yarayan, içi pamuk, yün vb. şeylerle doldurularak dikilmiş geniş örtü
sedye23:51:29
Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlanabilir hasta yatağı, teskere
bemol23:50:55
Bir sesin yarım ton kalınlaştırılacağını gösteren nota işareti
aşüfte23:50:13
Oynak, açık saçık kadın, kokot
resmikabul23:49:59
Kabul töreni
fark23:49:59
Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık; benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ayrım
ela23:49:59
Gözde sarıya çalar kestane rengi
Ses23:49:51
Kulağın duyabildiği titreşim
MASTI ÇİÇEĞİ23:49:50
Öküzgözü
satır23:49:18
Bir sayfa üzerinde yan yana dizilmiş kelimeler
kapari23:49:17
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
afiyet23:49:17
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
mutasavvıf23:48:58
Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Tanrı"ya adamış kimse, sofi
papağanlar23:48:41
Tek familyası papağangiller olan, papağan olarak bilinen bütün kuşları kapsayan takım
tarih öncesi23:48:40
Yazının bulunmasından önceki çağlar
yalvarış yakarış23:48:40
Çok yalvarma, bin bir rica
GÜVENÇ23:48:04
Güvenme duygusu, itimat
HARMANİ23:47:25
Bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
yelken açmak23:47:24
yola çıkmak için hareket etmek
kenar23:46:27
Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı
desenleme23:46:11
Desenlemek işi
şoset23:46:09
Kısa çorap
yırtıcı kuş23:45:21
Ehlîleştirilmemiş vahşî kuşlara verilen genel ad
asır23:45:20
Yüzyıl
Mükemmel23:45:20
Eksiksiz, kusursuz, tam yetkin
Noel23:44:51
Hristiyanların, İsa"nın doğum gününü kutladıkları yortu
uçak23:44:50
Kanatlarının altına havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare
yıpranma23:44:46
Yıpranmak işi
uygun bulmak23:44:26
yakışır, yaraşır görmek
karamsarlık23:44:10
Kötümserlik, meyusiyet, bedbinlik, pesimizm
nüktedan23:44:10
Nükteci
ihtiva etmek23:41:18
içine almak, içinde bulundurmak, içermek, kapsamak
gafil23:41:04
Çevresindeki gerçekleri görmeyen, sezmeyen, bilgisiz, dalgın (kimse)
mutabık23:40:44
Birbirine uyan, aralarında anlaşmazlık olmayan
MESKEN23:40:07
Konut, ikametgâh
matbuat23:39:53
Basın
Zerzevat23:39:09
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
Rastık23:38:58
Kadınların kaşlarını veya saçlarını boyamak için sürdükleri siyah boya
İsmet23:38:44
Ahlâk kurallarına bağlı kalma durumu, sililik
maşuka23:37:57
Sevilen, âşık olunan (kadın)
miat23:37:24
Bir şeyin yapılması için tanınan süre
haber bülteni23:37:20
Radyonun, televizyonun ve çeşitli haber ajanslarının yayımladığı, günün iç ve dış olayları konusunda kamuoyunu aydınlatıcı bilgiler veren kısa metin
salik23:37:10
Bir yola giren, bir yolda giden
Teşhis23:36:32
Kim ve ne olduğunu anlama, tanıma, seçme
kilometre23:36:22
1000 m lik uzunluk ölçü birimi (km)
BAĞ23:35:46
Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kullanılan ip, sicim, şerit, tel gibi düğümlenebilir nesne
PERHİZ23:35:27
Sağlığı korumak, düzeltmek veya fazla para harcamamak amacıyla uygulanan beslenme düzeni, imsak, riyazet, diyet, rejim
anız23:35:21
Ekin biçildikten sonra tarlada kalan köklü sap
elle tutulacak tarafı (yanı) kalmamak23:35:16
sağlam bir yanı kalmamak
Uca23:35:15
Kuyruk sokumu kemiği, pöç
bronZ23:35:07
Tunç
yıl23:35:00
Yer yuvarlağının, Güneş çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen 365 gün, 5 saat ve 49 dakikalık zaman
AMA23:34:47
Görmez, kör
taslak23:34:28
Bir şeyi, bir sanat veya edebiyat eserini ancak ana çizgileriyle, türlü bölümleriyle belirten ön çalışma, eskiz
bili23:34:28
Bilgi, malûmat
eçhel23:34:26
Çok cahil, çok bilgisiz olan
optik23:34:26
Görme ile ilgili olan
sanatkâr23:34:26
Sanatçı
işret23:34:25
İçki
KESİM EVİ23:34:25
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
tarif23:33:48
Tanım
akrobasi23:33:17
Cambazlık, akrobatlık
zübde23:33:09
Özet, öz
YASAL23:33:01
Yasalara uygun, kanunî, legal
turşu suyu23:32:49
Turşunun olması ile birlikte ekşimsi ve kekremsi tadı olan su
tutarık23:32:19
bk. tutarak
CEMİYET23:32:15
Dernek
ardıç rakısı23:32:14
Cin
yorum23:31:36
Bir yazının veya bir sözün, anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, tefsir
ham23:31:03
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
aksiseda23:30:40
Yankı
mabude23:30:40
Çok tanrılı dinlerde kendisine tapınılan dişi tanrı, tanrıça, ilâhe
Elmas23:30:25
Billûrlaşmış arı karbon
Karşılaşma23:30:25
Karşılaşmak işi
zayıflık23:29:38
Zayıf olma durumu
arış23:29:38
Kolun dirsekten parmaklara kadar olan bölümü
Tenkit23:29:16
Eleştirme, eleştiri
kapitalist23:29:09
Sermayedar, ana malcı
Lantan23:29:05
Atom numarası 57, atom ağırlığı 138,9, yoğunluğu 6,1 olan, beyaz, havada çabuk oksitlenen, parlak bir alevle yanan, seyrek bulunur bir element. Kısaltması La
Örme23:29:05
Örmek işi
nur23:28:41
Aydınlık, ışık, parıltı
yarım kafiye23:28:33
Kafiyeli kelimelerin sonunda çıkış yerleri birbirine yakın sesdeşlerle oluşturulan kafiye
kul köle (veya kul kurban) olmak23:27:58
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
bahane23:27:48
Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen sözde sebep
ak basma23:27:19
Ak su, perde, katarakt
umman23:26:53
Ana deniz, okyanus
Meta23:26:25
Mal, ticaret malı
ALMAN23:26:00
Cermen soyundan olan halk ve bu halktan olan kimse
kankan23:25:58
Kadınların oynadığı hareketli bir Fransız dansı
MAKARA23:25:48
Üzerine iplik, tel, şerit gibi şeyler sarılan, kenarları çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir
afili23:25:45
Gösterişli, çalımlı
Zafer Bayramı23:25:44
30 Ağustos 1922"de kazanılan büyük zaferi kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan resmî bayram
NACAK23:25:37
Sapı kısa, küçük odun baltası
Namus23:25:37
Bir toplum içinde ahlâk kurallarına karşı beslenen bağlılık
koşu23:25:36
Koşarak yapılan yarış
taşıma23:25:35
Taşımak işi
İMAMLIK23:24:57
İmam olma durumu
ihlas23:24:56
Temiz sevgi ve yürekten bağlılık