niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

samsun19:36:29
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
asker olmak19:36:27
askerlik ödevine başlamak
yıldız kümesi19:36:22
Aynı takımdan meydana gelen yıldız topluluğu
birim19:36:21
Bir kümenin her elemanı veya bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
insan bilimi19:36:20
Antropoloji
Fanatizm19:36:11
Bir kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılık, taassup, bağnazlık
teorisyen19:36:01
Kuramcı
ONCA19:36:00
Ona göre, onun düşüncesince
etüv19:35:52
Yiyecekleri, nesneleri yüksek ısıyla sterilize ve dezenfekte etmekte kullanılan kapalı araç
tank19:35:39
Zırhlı ve silâhlı, tekerlekleri paletli, motorlu savaş taşıtı
kılade19:35:33
Gerdanlık, boyna takılan süs eşyası
kozalak19:35:31
Koza
iyi etmek19:35:13
iyileştirmek, hastalıktan kurtarmak
Tunç19:35:13
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
gezeğen19:35:05
Çok gezen (kimse)
kasım19:34:45
Yılın 30 gün çeken on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani
ara sıra19:34:36
Seyrek olarak, zaman zaman
soprano19:34:22
Kadın veya genç erkek çocuklarda en ince ses
aba vakti yaba, yaba vakti aba19:34:13
kişi, ihtiyaçlarını vaktinden önce ve ucuz olduğu zaman karşılamalıdır
devrimcilik19:34:00
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
DRAM19:33:43
Sahnede oynanmak için yazılmış oyun
akide19:33:39
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
asil19:33:03
Soylu
gizemli19:33:02
Gizem niteliğinde olan veya içinde gizem bulunan, esrarengiz
şavk19:32:43
Işık
kolay değil19:32:31
elbette, tabiî ki
siyasetçi19:32:21
Politikacı
havale19:32:11
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
sağ19:31:49
Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında olan, sol karşıtı
sarman19:31:19
Azman, iri
salgı19:31:13
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
tahammül19:31:13
(nesneler için) Güçlü, zorlayıcı dış etkenlere karşı koyabilme, dayanma
görgüsüz19:31:09
Görgüsü olmayan
kutu19:30:42
İnce tahta, mukavva, teneke, plâstik vb. den yapılmış, genellikle kapaklı kap
VOLKAN19:30:25
Yanardağ
SAMARYUM19:30:20
Atom sayısı 62, atom ağırlığı 150,4 ve yoğunluğu 7,75 olan seyrek bulunur element. Kısaltması Sm
bıyık19:30:18
Üst dudak üzerinde çıkan kıllar
tınaz19:29:53
Savrulmak için hazırlanan dövülmüş ekin yığını
kabir19:29:45
Mezar, sin
tasfiyehane19:29:45
Arıtım evi, rafineri
asri19:29:45
Modern, çağcıl
kitapçı19:29:44
Kitap satan veya kitap bastırıp satan kimse
mahsus19:29:42
Özgü
tenasüp19:29:41
Birbirine uyma, yakışma, aralarında uygunluk bulunma, oran, orantı
ORTAK19:29:37
Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar
pars19:29:32
Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika"nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil memeli hayvan, leopar (Felis pardus)
anyon19:29:29
Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin
atom19:29:29
Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık
tehlikesiz19:29:28
Tehlikesi olmayan
libre19:29:28
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
Feribot19:29:27
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
solocu19:29:27
Sesiyle veya bir çalgıyla solo yapan kimse, solist
denli19:29:26
Ağır başlı, sözleri ve davranışları ölçülü olan (kimse)
şiar edinmek19:29:26
benimsemek, ilke olarak kabul etmek
armonika19:29:16
Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflenince, ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka
öğüt19:28:39
Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz, nasihat
inayet19:28:37
İyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf
iribaş19:28:36
Kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğu
sıçrama19:28:35
Sıçramak işi
ölmez19:28:34
Ölümsüz olduğuna inanılan, kalıcı olan
şair19:28:34
Şiir söyleyen veya yazan kimse
yıkık19:28:33
Yıkılmış olan, harap, viran
İrin19:28:32
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş ak yuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı, cerahat
alışık olmak19:28:32
alışkanlık durumuna gelmek
kazayağı19:28:31
Ispanakgillerden, yaprakları kaz ayağına benzeyen bir bitki (Chenopodium)
minimal19:28:31
Minimum
idam19:28:29
Ölüm cezası
inhina19:28:28
Eğrilme, bükülme
cezire19:28:28
(denizde) Ada
asilzade19:28:27
Soylu
Teknik19:28:27
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
girişik bezeme19:28:26
Kıvrılarak, birbirinin içine geçerek uzayıp giden, yapraklı dalları andıran geometrik görünüşte birtakım biçimlerden oluşmuş bezeme çizgileri, girift tezyinat, arabesk
Aşağılamak19:28:23
Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek
teker19:28:22
Tekerlek
raksetme19:28:22
Raksetmek işi
Kanma19:28:13
Kanmak işi
imdat19:28:13
Tehlikede olana yapılan yardım
bitki bilimi19:28:10
Bitkileri inceleyen bilim kolu, botanik
tertip19:28:01
Uygun bir sıraya, düzene koyma, sıralama
sefa19:27:54
Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma, safa
op19:27:24
bk. opus
çerçi19:27:20
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
dalga19:27:19
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
süheyl19:27:17
Güney yarım kürede bulunan parlak yıldız, Yıldırak
Bloke19:27:17
Kullanılması önlenmiş, el konulmuş
niteliksizlik19:27:15
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
batıl19:27:14
Doğru ve haklı olmayan
simsar19:27:14
Komisyoncu
mahlukat19:27:13
Yaratıklar
atom çekirdeği19:27:11
Atomun çekim kuvvetinin etkisiyle, çevresinde elektronlar dolaşan, proton ve nötronlardan oluşan pozitif elektron yüklü merkez bölümü
nal19:27:10
At, öküz gibi hizmet hayvanlarının tırnaklarına çakılan demir parçası
Damla19:27:08
Yuvarlak biçimde, çok küçük miktarda sıvı
çakın19:27:08
bk. çakım
anlam aykırılığı19:27:07
Karşıt anlamlı kelimelerin, sözlerin bir araya gelmesi
meslek seçmek19:27:06
geçimini sağlamak için yeteneklerine ve isteğine göre bir işi sürekli yapmak
motamot19:27:06
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
Damıtıcı19:27:05
Damıtmaya yarayan, damıtma işinde kullanılan araç, imbik
yalnızca19:27:05
Yalnız olarak
ermişlik19:27:04
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
eytişim19:27:03
Diyalektik
lebalep19:27:03
Ağzına kadar dolmuş (olarak), silme
Devamlı19:27:02
Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramayan
tamamlama19:27:01
Tamamlamak işi, itmam
viran19:27:00
Yıkık, harap
gevezelik19:26:59
Geveze olma durumu, lâfazanlık
AÇIKGÖZ19:26:58
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
çatak19:26:57
İki dağ yamacının kesişmesi ile oluşmuş dere yatağı
atmosfer basıncı19:26:56
Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine yaptığı basınç
üst deri19:26:56
Deriyi oluşturan iki tabakadan dışta olanı, epiderm
Grup19:26:55
Aynı yerde bulunan kimse ve nesneler bütünü, küme, öbek
dragon19:26:55
Ejderha
yukaç19:26:52
Yer katmanları kıvrımlarının tümsek bölümü, semer, ineç karşıtı
telkin19:26:50
(bir duyguyu, bir düşünceyi) Aşılama
inkılap19:26:48
Bir durumdan başka bir duruma geçiş, dönüşüm
ortak yönetim19:26:48
Koalisyon
fındık faresi19:26:47
Kemiricilerden, karnı beyazımsı, sırtı boz renkli, fındıklılarda çok zarara yol açan bir memeli türü (Muscardinus avellanarius)
naneli19:26:47
Nanesi olan
kanaatkarlık19:26:46
Azla yetinme durumu, kanıklık, yetingenlik
hareketsiz19:26:44
Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan
berzah19:26:43
Kıstak, dar dil
ışıklanma19:26:42
Işıklanmak işi
düzenleyici19:26:42
Herhangi bir işi, kuruluşu gerçekleştirip düzenli sonuç alınmasını üstlenen kimse, organizatör
eşkenar19:26:42
Kenarları eşit olan
NAME19:26:40
Mektup
Tatar çorbası19:26:39
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
işkal19:26:39
Güçleştirme, zorlaştırma, çetinleştirme
telsi19:26:37
Çok ince telciklerden oluşan
ay evi19:26:37
Ayla
palmiye19:26:36
Palmiyegillerden olan ağaçların genel adı
çimen19:26:35
Kendiliğinden yetişmiş çim