niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

niyet19:22:13
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
idadi19:22:11
Eskiden lise derecesindeki okullara verilen ad
idari19:22:08
Yönetimle ilgili, yönetimsel
idame19:22:06
Sürdürme, devam ettirme
yavaş yavaş19:22:03
Azar azar ağır ağır
cana yakın19:22:00
Sevimli
çok seslilik19:21:57
Birçok sesi müziğe uygun olarak yazma sanatı, polifoni
ideal19:21:55
Ülkü, mefkûre
rekaket19:21:47
Kekemelik, pepemelik
MARKA19:21:35
Resim veya harfle yapılan işaret
kara sevda19:21:33
Umutsuz ve güçlü aşk
MASUM19:21:30
Suçsuz, günahsız
kın19:21:25
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
sövme19:21:17
Sövmek işi, sövgü, küfretme
sancaktar19:21:05
Sancağı taşıyan kimse
uygulama19:21:04
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
efendi19:20:57
Eğitim görmüş kişi için özel adlardan sonra kullanılan unvan
Takas19:20:47
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
top sürmek19:20:32
kısa vuruşlarla, topu kaçırmadan karşı takımın kalesine veya potasına doğru götürmek
BUDALA19:20:27
Zekâca geri
çabuk çabuk19:20:16
Çabuk olarak, ivedilikle
konvoy19:20:13
Aynı yere giden taşıt veya yolcu topluluğu, kafile
koyu kır19:20:08
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
mahruti19:20:00
Konik
AZICIK19:19:53
Çok az, biraz
elvan19:19:50
Renkler
SAĞANAK19:19:45
Birdenbire başlayan, genellikle kısa süren şiddetli yağmur
göç19:19:40
Ekonomik, toplumsal veya siyasî sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, muhaceret
o kadar19:19:33
aşırılık belirtir
merasim19:19:18
Tören
istidlal19:19:08
Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma
elyaf19:19:05
Lifler, teller
şahitlik19:18:57
Tanıklık, şahadet
elgin19:18:50
Yabancı, gurbette yaşayan, garip
nitelikli işçi19:18:43
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş, usta işçi, kalifiye işçi, vasıflı işçi
fermiyum19:18:40
(fizikçi Fermi"nin adından) Einstenyumla aynı zamanda bulunan ve atom sayısı 100 olan yapay element. Kısaltması Fm
süsleme19:18:37
Süslemek işi, bezeme, tezyin
Erguvani19:18:33
Eflâtunla kırmızı arası renk
kabadayılık19:18:23
Kabadayı olma durumu veya kabadayıca davranış
Çise19:18:13
İnce yağmur, çisenti
Civcivlik19:18:07
Sekiz on haftalık oluncaya kadar civcivlerin bakımına ayrılan kümes
tekalif19:18:02
Teklifler
olta iğnesi19:17:59
Olta takımının ucuna takılan ve biçimlerine göre değişik adlarla anılıp esas balığın yakalanmasında kullanılan küçük çengel
kuzin19:17:52
Teyze, dayı, hala veya amcanın kız çocuğu, kız yeğen
Bürüme19:17:49
Bürümek işi
kuytu19:17:47
Issız, sessiz ve göze çarpmayan (yer)
Gurultu19:17:44
Guruldama sesi
risale19:17:39
Küçük kitap, broşür
kalıp19:17:35
Bir şeye biçim vermeye veya eski biçimini korumaya yarayan araç
anlatmak19:17:34
İnandırmak, belirtmek
taç19:17:26
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
ferhane19:17:16
Birden çok mağazası bulunan eski hanların tipinde, avlulu geniş bina, büyük han veya kervansaray
karafa19:17:13
Uzun boyunlu, kulpsuz küçük rakı sürahisi
kareli19:17:10
Karelere bölünmüş, üstünde kareleri olan; damalı, satrançlı
saçma sapan konuşmak19:16:58
ne söylediğini bilmeden düşüncesiz, tutarsız konuşmak
Müteveffa19:16:48
(insan için) Ölmüş, ölü
köpük19:16:40
Çalkanan, kaynatılan, mayalanan, yukarıdan dökülen sıvıların üzerinde oluşan hava kabarcıkları yığını
gezegenler arası19:16:38
Güneş çevresinde dolanan cisimler arasındaki boşluk
dayanıklı19:16:13
Dayanabilen, sağlam, güçlü, mukavim, zorlu
rimel19:16:07
Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleri yağlı sürme, maskara
arakıye19:16:02
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapılmış ince külâh
parite19:15:55
İki ülke parasının karşılıklı değeri
zerdali19:15:43
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
aplike19:15:40
Düz veya desenli bir kumaştan kesilmiş motiflerin bir başka kumaşa işlenmiş durumu
büyü yapmak19:15:32
büyü yolu ile etki altına almaya veya aldırmaya çalışmak
Cilâlı Taş Devri19:15:30
Tarihten önceki zamanların ayrıldığı üç devirden biri
koyu gri19:15:24
Açık siyaha yakın gri, grinin bir ton koyusu
zatürree19:15:22
Sancı, ateş ve öksürükle beliren, tehlikeli bir akciğer iltihabı, batar
filmci19:15:14
Sinemacı
Talih19:15:01
Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veya kötü durumlar hazırladığına inanılan tabiatüstü güç, kut, şans, baht, felek
antant19:14:54
Anlaşma, uyuşma, mutabakat, itilâf
İdmansız19:14:53
İdman yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan, ham
edinme19:14:44
Edinmek işi, kazanma, iktisap
atak yapmak19:14:35
akın yapmak, atılım yapmak
istek uyandırmak19:14:32
İstemesine, arzu duymasına yol açmak
baklagiller19:14:23
Bakla, fasulye, akasya, keçiboynuzu gibi, badıçlı pek çok sebze ve ağaçları içine alan, iki çenekli ayrı taç yapraklılardan büyük bir bitki familyası, bakliye
Fütüvvet19:14:20
Dinî ve meslekî birlik, esnaf teşkilâtı
icmal19:14:17
Özet, kısaltma
filika19:14:10
Gemilerde bulundurulan sandal
icabet19:14:08
Bir çağrıyı yerine getirme, bir çağrıya gitme
septisizm19:14:08
Kuşkuculuk, şüphecilik
üstlük19:14:05
Üst olma durumu
nadaslı19:14:02
Nadasa bırakılmış
bağışıklık19:14:00
Bir ödevin veya yükümlülüğün dışında kalma durumu, muafiyet
sohbet etmek19:13:53
dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirmek, söyleşide bulunmak, yarenlik etmek, hasbıhâl etmek
plânet19:13:50
Gezegen
türetme19:13:47
İsim veya fiil kök veya gövdesine yapım eki getirilerek kelime kurma, iştikak: Göz-lük-çü, söyle-n-ti, sev-gi gibi
toplantı19:13:42
Birden çok kimsenin türlü amaçlarla bir araya gelmesi, içtima
paraka19:13:40
İğneli uzun balık oltası
lekeli humma19:13:34
Tifüs
tazelik19:13:27
Taze olma durumu, körpelik, taravet
destan gibi19:13:25
uzun yazılmış (mektup)
mehaz19:13:20
(bir eser yazılırken başvurulan) Kaynak
fitil19:13:17
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
paydaş19:13:15
Bir ortaklık veya mal üzerinde payı olan kimse, hissedâr
toksikomani19:13:12
Uyuşturucu madde tutkunluğu
taşralı19:13:05
Taşra halkından olan (kimse), dışarlıklı
aktivizm19:13:00
Etkincilik
fahriye19:12:49
Divan edebiyatında şairlerin kendi özelliklerinden övünerek söz ettikleri manzume veya manzumenin bir bölümü
TEMLİK19:12:47
Mülk olarak verme
silindir19:12:44
Alt ve üst tabanları birbirine eşit dairelerden oluşan bir nesnenin eksenini dikey olarak kesen, birbirine paralel iki yüzeyin sınırladığı cisim, üstüvane
tasdik19:12:41
Doğrulama
yeknesaklık19:12:39
Tekdüzelik, değişmezlik, biteviyelik, monotonluk
Komplike19:12:34
Öğelerinin veya gerekli işlemlerin sayısının çokluğu, çeşitliliği yüzünden anlaşılması, yapılması güç olan, (şey), karışık
yerici19:12:31
Yeren, yermek işini yapan
ilerleyiş19:12:28
İlerlemek işi veya biçimi
batkınlık19:12:26
Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit ve ilân olunan tüccarın durumu, iflâs
zati19:12:23
Zaten
otlak19:12:18
Hayvan otlatılan yer, salmalık, yayla, mera
zerk19:12:15
Bir sıvıyı şırınga ile verme, içitme, içitim
katıksız19:12:13
Katığı olmayan
halaza19:12:10
Ekinler biçilirken tarlaya dökülen tanelerden ertesi yıl kendiliğinden yetişen ekin
aheste19:12:05
Yavaş, ağır
medar19:12:00
Dönence
öncel19:11:58
Bir görevde, meslekte kandinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı
medet19:11:57
Yardım, imdat
birdenbire19:11:47
Ansızın, hemencecik, beklenmedik bir sırada
kuralsız19:11:44
Kuralı olmayan, kurala uygun olmayan, kaidesiz, gayri kıyasî
mebus19:11:41
Milletvekili
gözetmen19:11:39
Okullarda öğrenciler arasında düzeni sağlamakla görevli kimse, mubassır
lagos19:11:36
bk. lâhos
örneklik19:11:34
Örnek olarak ayrılmış bulunan, numunelik
gözetmek19:11:31
Önem vermek, göz önünde bulundurmak, ayrı tutmak
Ortodoks19:11:23
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
açık elli19:11:18
Cömert
ücretsiz19:11:15
Bir karşılık ödemeden alınan
şahsen19:11:12
Kendi (kendim, kendin...), bizzat
cadalozlaşma19:11:08
Cadalozlaşmak işi
kesilme19:11:05
Kesilmek işi
etçiller19:11:03
Dişleri et yiyecek biçimde gelişmiş omurgalı memeli hayvanlardan bir takım, et oburlar