niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

çuvaldız02:32:16
Çuval gibi dokumalar dikmekte kullanılan, ucu yassı ve eğri, büyük iğne
paylama02:31:49
Paylamak işi, azarlama, tekdir, tevbih
meşe02:29:37
Kayıngillerden, üç yüz kadar türü arasında, kış yaz yapraklarını dökmeyenleri de bulunan, kerestesi dayanıklı bir orman ağacı (Quercus)
muştu02:25:52
Sevindiren haber, sava, müjde
terakkiperver02:25:23
İlerici
pusmak02:25:07
Bir şeyi kendine siper edip saklanmak
öke02:24:56
Deha sahibi kimse, dahi
yurtlanma02:24:14
Yurtlanmak işi, iskân
arena02:23:53
Amfiteatrın ortasında, boğa güreşi, yarış, oyun gibi türlü gösteriler yapılan alan
günlük ağacı02:22:23
Asya"nın sıcak bölgelerinde (Styrax) ve Afrika"da yetişen (Boswelia) türlerinden günlük çıkarılan değişik cinste ağaçlara verilen ortak ad
debriyaj02:20:21
Otomobillerde kavrama yöntemi ile kenetlenmiş iki mili birbirinden ayıran ve çekici mili hareket düzeninde tutarak çekilen milin durmasını ve bu işlem sonunda aracın hareketini sağlayan sistem
mahdut02:19:34
Çevrilmiş, sınırlanmış
misafirhane02:18:51
Yolcuların konakladıkları han, kervansaray vb
tm02:17:46
Tulyum"un kısaltması
Esnek02:16:01
Bir dış gücün etkisi altında uzamak, kısalmak, eğrilmek gibi biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elâstikî
dehşet02:12:20
Bir tehlike veya korkunç bir şey karşısında duyulan ürküntü, yılgı
direşken02:12:09
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
Kez02:11:06
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
ekici02:10:55
Herhangi bir tarım ürününü üreten, tarımla uğraşan (çiftçi)
hulasa02:09:30
Özet, fezleke
litre02:07:37
Sıvıları ölçmede kullanılan, bir desimetre küp hacminde ölçü birimi
uyuşukluk02:04:07
Uyuşuk olma durumu
döşem02:02:59
Tesisat, donanım
Kir02:01:40
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
merkezkaç01:59:06
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
çığırtkan01:57:36
Çağırtkan
ödüllendirme01:54:25
Ödüllendirmek işi
vekillik01:54:04
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
seslenme01:51:15
Seslenmek işi
bohçacı01:51:04
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
ara bozuculuk01:49:50
Ara bozucu olma durumu, fitçilik, münafıklık, fesat
Gönül borçlusu01:49:18
Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayan, minnettar
yüzme havuzu01:49:11
Spor, sağlık ve eğlence amacıyla yapılmış, belirli derinlikleri bulunan, suyla dolu olan yer
fitneci01:44:38
Fitne çıkaran, karıştırıcı, ara bozucu
onma01:41:58
Onmak işi veya durumu
secde01:41:34
Namaz kılarken alnı, el ayaklarını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek alınan durum
katip01:41:06
Sekreter, yazman
riyakar01:40:43
İkiyüzlü, yüze gülen, müraî
basübadelmevt01:39:57
Ölümden sonra dirilme
maderşahi01:39:29
Anaerkil, matriarkal
Eğe01:39:04
Göğüs kafesini oluşturan, arkadan omurgaya, önden de göğüs kemiğine eklenen uzun, yassı ve eğri kemiklerden her biri, kaburga
ananet01:37:15
Erkekte cinsel güçsüzlük, puluçluk
Patent01:36:59
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge
Dize01:36:42
Şiirin satırlarından her biri, mısra
bayağılık01:35:45
Bayağı olma durumu veya bayağıca davranış
ilan01:34:45
Duyuru
zemberek otu01:34:13
Atkuyruğu
adetçe01:34:02
Sayı bakımından, sayıca
akik01:33:59
Yüzük taşı, mühür gibi şeyler yapmakta kullanılan, türlü renklerde, yarı saydam, parlak ve değerli bir taş; kalseduan kuvarsının bir türüdür
KARIŞIK01:33:54
Aynı nitelikteki şeylerden oluşmuş
simit01:33:37
Halka biçiminde, genellikle üzerine susam konmuş çörek
Özdek01:33:08
Duyularla algılanabilen, bölünebilen, ağırlığı olan nesne, madde
poşet01:32:28
Küçük torba
Milli01:32:13
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
pay01:32:13
Birden fazla kişi arasında bölüşülmüş bir bütünden, bu kişilerin her birine düşen bölüm, hisse
Rüzgar01:31:54
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
fassal01:29:19
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
hamur tatlısı01:29:12
Hamurla yapılan tatlıların genel adı
adap01:29:02
Töre
Telli01:28:36
Teli olan
EKSKAVATÖR01:28:36
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
tutumlu01:28:13
Tutumlu davranan, idareli, muktesit
ferz01:28:11
Satranç oyununda vezir
Dışkı01:27:33
Anüs yoluyla dışarıya atılan besin artığı, kazurat
güzel yazı sanatı01:26:43
Harflere güzel biçimler vererek yazma sanatı, hüsnühat, kaligrafi
NAZENİN01:26:35
Cilveli, nazlı
oyum01:24:21
Oymak işi
Yazı01:24:15
Düşüncenin belli işaretlerle tespit edilmesi, yazmak işi
rasyon01:23:56
Bir hayvanın 24 saatlik bir periyot için besin maddeleri ve enerji ihtiyacını sağlayan toplam yem miktarı
makale01:23:44
Bilim, fen konularıyla siyasî, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazısı
YARARLI01:23:29
Yarar sağlayan, yararı olan, faydalı, nafi
aşarî01:23:24
Ondalık
plânetaryum01:23:03
Gök evi, yıldız evi, yıldızlık
delikanlı01:22:52
Çocukluk çağından çıkmış genç erkek
devingen01:22:12
Hareketli, müteharrik
sakaĞI01:22:12
Özellikle atlarda görülen ve insanlara da bulaşan ölümcül bir hayvan hastalığı, ruam
desteklemek01:20:26
Bir kimse veya kuruluşa yardım sağlamak, müzaheret etmek
behişt01:18:32
Cennet, uçmak
Yarı karanlık01:18:12
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
Hüviyet01:17:45
Kimlik
açık pembe01:17:32
Pembenin bir ton açığı
parlak01:16:34
Parlayan, ışıldayan
radikal01:16:13
Köklü, kesin, kökten
yarıcı01:16:11
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
pak01:13:26
Temiz
oranlama01:11:22
Oranlamak işi, tahmin, kıyas
hazım01:11:17
Sindirme, sindirim
cevher01:11:01
Bir şeyin özü, maya, gevher
Hint kamışı01:10:41
Bambu
yukarı01:10:37
Bir şeyin üst bölümü, aşağı karşıtı, fevk
ilericilik01:10:27
İlerici olma durumu, ilerici davranış
Yaşlı01:10:08
Yaşı ilerlemiş, ihtiyar
değiştirme01:08:33
Değiştirmek işi, tebdil, tahrif
besin01:08:32
Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, azık, gıda
müsriflik01:08:25
Tutumsuzluk, savurganlık, israf
saklanma01:06:55
Saklanmak işi
ağırbaşlılık01:05:33
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
tenezzül01:05:30
Alçalma, alçak gönüllülük gösterme
saz şairi01:03:50
Saz çalarak şiirler, deyişler ve destanlar söyleyen halk sanatçısı, ozanı
d01:02:31
Döteryum"un kısaltması
an01:02:11
Zamanın bölünemeyecek kadar kısa bir parçası, lâhza
mecmua01:01:38
Dergi
EKONOMİ01:01:10
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
gemilik01:01:06
Gemi yapılan yer, tersane
AİLE00:59:52
Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik
sadist00:59:04
Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan kimse
İka00:58:53
Yapma, etme
YÜRÜTÜM00:58:48
Yürütmek işi
salgı00:58:39
Hücrelerin veya vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz
MÜESSİR00:58:26
Dokunaklı
kendi kendine00:57:15
Kimseye danışmaksızın; kimseyle ilgisi, ilişkisi olmadan
yapma00:56:55
Yapmak işi
dayıoğlu00:56:49
Dayının oğlu, dayızade
PIRLANTA00:56:41
Birçok façetası olacak biçimde yontulmuş foyasız parlak elmas
komuta00:56:23
Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda
inci taşı00:55:35
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
islim00:54:54
Gücünden yararlanmak için elde edilen buhar, istim
küp00:53:56
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
çarpan balığı00:53:23
Levrekgillerden, yüzgeçleri dikenli ve zehirli, eti sevilen bir balık, trakunya (Trachinus draco)
abuhava00:52:56
İklim
farad00:52:10
Elektrik sığa birimi
keman yayı00:51:09
Kemana takılan ses vermeyi sağlayan tel
Tarafsız00:50:28
Hiçbir düşünceyi, inancı paylaşmayan, tutmayan, yansız
Salya00:49:24
Ağızdan sızan tükürük
Soy ağacı00:49:04
Bir ailenin kökenini ve sonraki üyelerini gösteren ağaç biçimindeki çizelge, hayat ağacı, şecere
nemrut00:46:29
Yüzü gülmez, acımaz, can yakıcı
görgü fukarası00:45:20
Görgüsü az veya iyi olmayan (kimse)
sarfınazar00:45:00
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama
dolma00:44:19
Dolmak işi
icra vekili00:43:26
Bakan