niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

gövem eriği06:01:28
bk. akdiken
aşamalı06:01:01
Aşaması olan, kademeli
ır06:00:43
bk. yır
emin05:59:31
İnanılır, güvenilir
elli05:59:03
Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı, 50, L
ayın05:58:54
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
yol almak05:58:18
yolda ilerlemek
kısır05:57:42
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
seslem05:57:24
Hece
esim05:56:48
Yelin esişi
takınak05:56:03
Bilince takılarak korku ve bunalım yaratan, kişinin çabalarına karşın kurtulamadığı düşünce
ikircikli05:55:27
İşkilli
nakarat05:55:00
Bir şarkıda her kıtadan sonra tekrarlanan ve bestesi değişmeyen parça
boşalma05:54:42
Boşalmak işi, inhilâl
trampa05:53:09
Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş tokuş, takas
nesnelcilik05:53:00
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
yalman05:52:51
Eğik, eğinik, mail
belirsizlik05:51:40
Belirsiz olma durumu, müphemiyet
minnettarlık05:50:56
Minnettar olma durumu, şükran
briç05:50:47
Dört kişi arasında oynanan bir iskambil oyunu
yokçuluk05:50:20
Hiççilik, nihilizm
ornatma05:50:10
Ornatmak işi, ikame etme
yaylı araba05:50:01
Yaylı
ifşaat05:48:54
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
havsala05:47:12
Kuş kursağı
YALAZ05:46:35
Alev
acemi05:44:57
Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir işi beceremeyen
bahtiyar05:44:30
Bahtı olan, bahtlı, talihli, mutlu
börk05:44:21
Genellikle hayvan postundan yapılan başlık
eşkal05:44:05
Biçimler, şekiller, kılık
tutku05:43:55
İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras
Baklava05:43:37
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
Okumuş05:43:36
Okuyarak bilgisini genişletmiş, öğrenim görmüş (kimse)
GRES05:43:10
Rafine edilmiş bir yağlama yağı ile bir sabunun, istenen kıvama göre değişen oranlarda iyice karıştırılmasından elde edilen yarı koyu yağlama yağı, makine yağı
meftun05:42:35
Tutkun, gönül vermiş, vurulmuş
merhem05:42:24
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
malaklama05:41:39
Malaklamak işi
su yosunları05:41:31
Denizlerde, tatlı ve durgun sularda, daha çok su yüzeyinde yaşayan, yaprak veya tel biçiminde tallı bitkiler alt şubesi, üşniye, algler
iltimaslı05:40:44
Kayırılan (kimse) veya kayırılarak yapılan (iş)
gerilme05:40:12
Gerilmek işi
zımbırtı05:40:08
Telli bir çalgıyı acemice çalarak çıkarılan çirkin ses
tirbuşon05:40:07
Genellikle mantardan yapılan tıpaları çekmeye yarayan burgu
acemice05:40:06
Toyca, beceriksizce
yeniçeri ocağı05:40:05
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
buke05:39:40
Güzel koku, rayiha
buat05:39:31
Elektrik akımı devrelerinde birleştirme yapmak veya akımı bir veya daha fazla kollara ayırmak için kullanılan araç, kutu
abluka05:38:38
Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, kuşatma, ihata
hata05:38:32
Yanlış, yanlışlık, yanılgı
nakisa05:38:20
Eksiklik, kusur
belen05:38:19
Bel
sahife05:37:26
Sayfa
sahlep05:36:46
Salep
levazım05:36:09
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
yasama05:36:00
Yasa koyma, teşri
isnat etmek05:35:41
dayandırmak
mahrumiyet05:35:23
Yoksunluk
barsam05:35:05
Yüzgeçleri dikenli ve zehirli bir çeşit çarpan balığı (Trachinus vipera)
düze05:34:11
bk. doz
beslenme05:33:34
Beslenmek işi
otonomi05:32:51
Özerklik, muhtariyet
tıntın05:31:45
Boş, bomboş
birader05:31:03
Erkek kardeş
kaybolmak05:30:54
Görünür olmaktan çıkmak, görünmez olmak
tefekkür05:30:36
Düşünme, düşünüş
uyuşmazlık05:30:15
Uyuşmama durumu
HUYLANMA05:30:14
Huylanmak işi
yalabık05:29:01
Parlak, parıltılı, ışıltılı
gülük05:28:31
Hindi
Bildirim05:28:13
Yazılı olarak yapılan açıklama, tebliğ
akılda tutmak05:28:04
unutmamak
Şapşal05:27:18
Aptalca davranışlarda bulunan, alık
jaluzi05:27:00
İçeriden görülmeksizin dışarıyı görmeyi sağlayan, şerit biçiminde metal veya plâstik levhalardan yapılmış bir tür pencere kapama düzeni, şerit perde
ilerlemek05:26:41
(vakit için) Geçmek
bati05:24:44
Yavaş, ağır
tavan arası05:24:08
Bir yapının tavanı ile çatı arasında kalan bölüm
Menkul05:23:49
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
barbut05:22:27
Zarla oynanan bir çeşit kumar
tomruk05:22:18
Kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesi
sebatkar05:22:08
Direşken, sebatlı
alınmak05:21:32
Elde edilmek
katrilyon05:21:23
Trilyon kere bir milyon (1024)
bağırıp çağırmak05:20:32
öfkeyle bağırmak
tahnit05:20:28
Ölüyü, bozulmaması için ilâçlama
yazıklar olsun05:20:19
üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatır
yemenici05:20:02
Yemeni yapan veya satan kimse
koyacak05:18:59
İçine öte beri koymaya yarayan şey
milattan sonra05:18:21
Milâdî tarih başlangıcından bu yana sayılan yıllara göre belirtilen tarih (kısaltılmış biçimde: M. S.)
çiğe05:16:47
Ceviz veya badem içi
ciddiyetsiz05:16:10
Ciddiyeti olmayan, lâubali
SAVAT05:15:25
Gümüş üstüne özel bir biçimde kurşunla işlenen kara nakış
hikâyeci05:14:48
Hikâye yazan, öykücü
Aralıksız05:14:31
Birbirine bitişik olan, aralarında açıklık bulunmayan
fiş05:14:20
Prizden akım almaya yarayan araç
şedit05:14:18
Yeğin, şiddetli
et lokması05:13:45
Et yemeği
senet05:13:36
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit
çekiliş05:13:33
Çekilme işi
kalsiyum05:13:10
Atom numarası 20, atom ağırlığı 40,80, yoğunluğu 1,55 olan, 845°C"de eriyen, kireç ve alçının birleşimine giren, sarımtırak beyaz bir element. Kısaltması Ca
yaşam felsefesi05:13:08
Hayat felsefesi
ulaşmak05:13:01
Elde etmek, erişmek
virgül05:12:53
Yazılı cümlelerde kısa bir durmayı göstermek için kullanılan, kıvrık kuyruklu noktalama işareti (,)
teşekkül05:12:39
Belli bir varlık ve biçim kazanma
atıfet05:12:33
İyilik, bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet
muhaberat05:12:29
Haberleşmeler, haberleşme dolayısıyla yapılan yazışmalar
sifilis05:12:21
bk. frengi
MAAİLE05:12:03
Ailece, ev halkıyla birlikte
nikbinlik05:11:08
İyimserlik, optimizm
italik05:10:59
Üstten sağa doğru eğik olan (basım harfi)
Ham05:10:49
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
güreş05:10:49
Belli kurallar içinde, güç kullanarak, iki kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getirmeye çalışması
tur05:10:47
Dolaşma
ezinç05:10:27
Organik veya ruhî büyük sıkıntı, azap
komut05:10:13
Askerlere, izcilere, öğrencilere jimnastik çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir durma geçmeleri için verilen buyruk, emir
dağıtılma05:09:53
Dağıtılmak işi
konur05:09:50
Esmer, açık kestane renginde olan
büyülü05:09:33
Kendisine büyü yapılmış (kimse)
kovcu05:09:23
Söz getirip götüren, arkadan çekiştiren, fitneci, fitçi, gammaz
böbürlenme05:09:19
Böbürlenmek işi
koket05:09:14
Yosma
kovan05:09:04
Fişeğin kapsül, barut ve kurşun taşıyan yuva bölümü, kapçık
boş05:09:02
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
boğulmak05:09:00
Havasızlıktan ölmek
yalvar yakar olmak05:08:53
çok yalvarmak
türlü05:08:46
Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif
hareketlilik05:08:44
Hareketli olma durumu, devingenlik
yardakçılık05:08:37
Yardakçı olma durumu
karın05:08:11
İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga kenarlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi
aval05:08:02
Ticarî senetlerde, ödemeden sorumlu olanların ödememesi hâlinde üçüncü bir kişinin alacaklılara senet bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence
ateh05:07:34
Bunama, bunaklık, ihtiyarlık yüzünden alık duruma gelme
bilgi işlem05:07:20
Özellikle bilgisayar vb. makinelerle yapılan işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi