niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

niyet12:19:05
Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Ruh bilimci12:19:00
Ruh bilimi ile uğraşan uzman, ruhiyatçı, psikolog
HG12:19:00
Cıva"nın kısaltması
Sam12:18:46
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
asker12:18:05
Erden mareşale kadar orduda görevli bulunan herkes
çizgi12:17:45
Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, hat
bidon12:17:14
İçine sıvı maddeler konulan, sac, plâstik veya çinkodan yapılmış, çoğunlukla silindir biçiminde kap
maharet12:16:52
İş görmede becerikli, uzluk, beceri, ustalık
kayırma12:16:30
Kayırmak işi, koruma, himmet, iltimas
aka12:16:22
Büyük kardeş, ağabey
isteklenme12:15:56
İsteklenmek işi
futa12:15:24
İpekli peştamal
YEMENİ12:14:57
Yemen ülkesine ait
cilâ12:14:16
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
ayan12:14:13
İleri gelenler
dikizci12:14:00
Dikizleyen kimse, gözcü, gözetleyici, erketeci
Korkak12:13:53
Çok çabuk ve olmayacak şeylerden korkan (kimse, hayvan)
tariz12:13:31
Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taş
ucu bucağı olmamak (veya görünmemek)12:13:03
çok geniş olmak
oylama12:12:47
Oy kullanma işi
Dibek12:12:42
Taştan veya ağaçtan yapılmış büyük havan
kaloma12:12:33
Demir atmış bir geminin zincirinin su içindeki bölümü
bölüştürme12:12:24
Bölüştürmek işi
perişan12:11:59
Dağınık olma durumu, dağınık, düzensiz, karmakarışık
tedavül12:11:43
(para ve para yerine geçen bono, senet vb.için) Geçerli olma, sürümde bulunma, sürüm, geçerlik
toplum bilimi12:11:40
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
ACABA12:10:49
Merak, kararsızlık veya kuşku anlatır
zilli12:09:03
Zili olan, üstünde zili bulunan
bistro12:08:28
İçkili kahve, küçük lokanta
hakikatli12:08:19
Yakınlığı ve bağlılığı sürekli olan, vefalı
sıkıntı vermek12:08:10
tedirgin etmek, bunaltmak
moral12:07:41
Bir insanın ruhsal gücü, yürek gücü, maneviyat
tepsi12:07:39
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
halk dili12:07:14
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
ağız kavgası12:06:58
Karşılıklı ağır sözler söyleyerek yapılan çekişme, atışma, dil kavgası
körpe12:06:39
(bitki için) Dalından yeni koparılmış, tazeliği üstünde, daha büyümemiş, kart karşıtı
ay aydın, hesap belli12:05:29
anlaşılmayacak bir şey yok, hesap ortada, açık
merhum12:05:07
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
yerinden yönetim12:04:43
Merkezî yönetimin bazı hak ve yetkilerinin bölgesel yönetimlerce kullanılması, ademimerkeziyet
izah etmek12:04:39
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
etkileme12:04:26
Etkilemek işi, tesir
DİRENÇ12:03:46
Dayanma, karşı koyma gücü, mukavemet
mucize12:03:45
İnsanları hayran bırakan, tabiatüstü sayılan olay, tansık
diyapozitif12:03:37
Saydam bir yüzey üzerine alınmış, projeksiyonda kullanılmaya özgü, pozitif görüntü, slâyt
BEDDUA12:03:23
İlenme, ilenç
stator12:03:08
Duruk
ırksal12:03:00
bk. ırkî
alpaka12:02:50
Çifte parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney Amerika"da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan (Lama glama pacos)
boyun borcu12:02:10
Yapılması gereken ödev, vecibe
Aymak12:02:09
Gerçeği anlamak
sorkun12:02:06
Sepetçi söğüdü
Asetik12:01:41
Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan
selika12:01:19
Güzel söyleme ve yazma yeteneği
kitap12:01:04
Ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü
getiri12:01:03
Faiz
tulyum12:00:33
Atom numarası 69, atom ağırlığı 168,9, yoğunluğu 9,3 olan, yaklaşık 1500° C de eriyen nadir element, tülyum. Kısaltması Tm
düzensiz12:00:13
Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam
masonluk12:00:03
Birtakım kardeşlik ilkelerini benimseyen, birbirlerini parola ve işaretlerle tanıyan, loca denilen bölümlere ayrılan kimselerden kurulu dernek
agora11:59:39
Yunan klâsik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı
ponza11:59:27
Bazı yüzeylerin temizlenmesinde, mermerlerin parlatılmasında, ovma işlerinde kullanılan, çok gözenekli, çok hafif kaya, sünger taşı, ponza taşı
ilk gösteri11:59:06
Sahneye konulan oyunun ilk temsili, prömiyer
farba11:58:50
Fırfır, farbala
sırlı11:58:07
Sır sürülmüş, sırı olan
sele11:57:52
Yayvan sepet
dikkatli11:57:50
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
Sadece11:57:04
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
hiçbir11:56:59
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
STATOSİST11:56:37
Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik
vasıl11:56:08
Ulaşan, varan
Kesin11:55:30
Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya geri dönülmeyen, değişmez, kat"i, maktu
iffet11:54:54
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
süregelen11:54:32
Başlangıcından beri aynı biçimde süren, devam eden
Kadınsı11:54:32
Kadına özgü olan, kadına yaraşır
mahfuz11:54:27
Saklanmış, korunmuş, korunan, saklı
Köklü 11:54:00
Kökü olan
parafin11:53:29
Katran, petrol, neft gibi maddelerden çıkarılan, katı, beyaz, yarı saydam, buharı parlak bir alevle yanan, kimyasal etkenlere karşı ilgisiz, katı hidrokarbon, al kan
takla böcekleri11:52:43
Takla böceği türlerini içine alan kın kanatlılar familyası
Nafi11:52:30
Yararlı, kazançlı
Yük treni11:51:37
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
yürekten11:50:59
Temiz duygularla, saygı ile, içten, içtenlikle (yapılan)
mübalâğacı11:50:27
Abartıcı
babi11:50:21
"Bâb"a ait" Babîlik yanlısı
Birleme11:49:47
Bir etme, tek duruma getirme
söz gelişi11:49:46
Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenir
kireç söndürmek11:49:44
kireci kullanmadan önce üzerine bolca su dökerek kalsiyum hidroksit durumuna getirmek
satranç tahtası11:49:42
Üzerinde satranç oynanan altmış dört kareli tahta vb. yüzey
Afis11:49:34
Gümüş balığının küçüğü
çapullama11:48:07
Çapullamak işi
hicap duymak (veya etmek)11:48:07
utanmak
torak11:47:54
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
girişimci11:47:22
Bir işi yapmak için girişimde bulunan kimse, müteşebbis
tekstil11:47:08
Dokuma
kalay11:46:34
Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7 olan, gümüş beyazlığında 232°C" de eriyen, 7,29 yoğunluğunda, kolay işlenebilen, yumuşak bir element. Kısaltması Sn
onbaşılık11:46:33
Onbaşı olma durumu, onbaşının rütbesi
küllük11:46:25
Kül ve süprüntü atılan yer, çöplük
serap11:46:09
Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuş gibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık
SERGERDE11:46:05
(kötü, olumsuz işlerde) Elebaşı
MESAJ11:46:02
Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği bildiri
serenat11:45:48
Sesli olarak söylenen veya müzik aracılığıyla çalınan serbest biçimli müzik parçası
tuhaf olmak11:45:18
garip, alışılmamış olmak
niteliksizlik11:45:16
Niteliksiz olma durumu, kalitesizlik
serüvenci11:44:51
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
USÇULUK11:44:48
Usa dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümden gelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, akliye, rasyonalizm
madensi11:44:36
Maden gibi olan
kavşak11:44:27
Akarsu, yol gibi uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer
hapishane11:44:06
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes
nasip11:44:03
Birinin payına düşen şey
AYRIKLI11:43:56
Ayrı tutulmuş, benzerlerine uymayan, kural dışı olan, istisnaî
nezretme11:43:54
Nezretmek işi veya durumu
Bölüm11:43:40
Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım
hint kertenkelesi11:42:18
İguana
tasalı11:41:54
Tasası olan, kaygılı
kargış11:41:34
Kargımak işi veya bu maksatla söylenen sözler, lânet, telin, beddua, alkış karşıtı
alan korkusu11:41:33
Bazı kişilerin alan, park, sokak gibi yerlerde duydukları ürkeklik hastalığı, agorafobi
jant11:41:29
Taşıtlarda, lâstiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit
ısı11:41:14
Bir cismin uzamasına, genleşmesine, buharlaşmasına, erimesine, sıcaklığının artmasına, bir iş yapmasına sebep olan fiziksel enerji, hararet
telgraf11:41:11
İki merkez arasında, kararlaşmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni
gizemcilik11:40:43
Aklın yetmediği alanlarda ve özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yoluyla veya bir irade zorlayışıyla ulaşılabileceğini kabul eden felsefe ve din öğretisi, mistisizm
merkezkaç11:40:31
Merkezden uzaklaşan, santrifüj
zıkkım11:40:21
Zehir, ağı
idare etmek11:40:05
yönetmek, çekip çevirmek
dalga11:40:05
Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgârın, depremin vb. nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket
taksalı11:40:02
Pulu yapıştırılmadığı veya eksik yapıştırıldığı için parası, cezasıyla birlikte kendisine gönderilen kimseden alınan (mektup)
beğeni11:38:40
Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk
ön çalışma11:38:33
Bir çalışmaya başlayabilmek için yapılması gereken hazırlık
örneğin11:38:29
Söz gelişi, söz gelimi, söz misali, örnek olarak, meselâ
inci taşı11:38:15
Feldspat cinsinden, suyu az ve eridiği zaman inciye benzeyen taneleri olan yanardağ kaynaklı cam
halef11:38:10
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, ardıl, selef karşıtı
el yatkınlığı11:38:01
İşe alışmış olma durumu, mümarese
ortakçı11:37:47
Başkasının tarlasında çalışarak veya sürüsüne bakarak, belli bir anlaşmaya göre ürününe ortak olan kimse, maraba