niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

su altı işleri15:43:29
Dalgıçlık, balık adamlık, inci, midye, sünger avcılığı gibi deniz, göl ve akarsularda su altında çalışmayı gerektiren işler
posta15:43:28
Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü
perakende15:43:27
Düzenli olmayan, ayrı ayrı, dağınık, perişan
bereket15:43:25
Bolluk, gürlük, ongunluk, feyz, feyezan
ekti15:43:24
Her yiyeceği canı çeken
kokmuş15:43:15
Çürüyüp bozularak kötü kokan, kokuşuk
Sıra15:43:12
Bir çizgi üzerinde yan yana veya art arda olan şey veya kimselerin tümü, dizi
töre bilimi15:43:09
Yarar, iyi, kötü gibi sorunları inceleyen, töre ile ilgili bir davranış yasası geliştirilen, neyin uğrunda savaşılmaya değer, yaşama neyin anlam kazandırdığı, hangi davranışın iyi ve hangisinin kötü olduğu gibi sorunları kendine konu edinen bilim, ahlâk bilimi, ilmiahlâk, etik
ons15:43:07
Fransa"da 30,59 gr, İngiltere"de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık birimi
rahim15:43:07
Koruyan, acıyan, merhamet eden
kül15:43:04
Yanan şeylerden arta kalan toz madde
Çörek otu15:43:03
Düğün çiçeğigillerden bir bitki ve bunun çöreklere çeşni katmak için ekilen, susam iriliğindeki siyah tohumu (Nigella damascena)
gibi15:43:02
O anda, tam o sırada, hemen arkasından
antika15:43:01
Eski çağlardan kalma eser veya tarihî değeri olan eski eşya
boyunduruk15:43:00
Çift süren veya arabaya koşulan hayvanların birlikte yürümelerini sağlamak için boyunlarına geçirilen bir tür ağaç çember
KABA SIVA15:42:56
İnce sıvadan önce duvarlarda bulunan pürüzleri doldurup kapatmak için yapılan sıva
da / de15:42:53
Azarlama, yalvarma, küçümseme, yakınma, övme anlamlarında iki cümleyi bağlar
beri15:42:49
Konuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın olanı
cümle15:42:49
Dizge, sistem
kâr etmemek15:42:45
yararı olmamak, etki yapmamak
Kongre15:42:43
Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, delegelerin katılmasıyla yapılan toplantı
sefer15:42:40
Yolculuk
yarın15:42:39
Bu günden sonra gelecek ilk gün
döküntü15:42:37
Dökülmüş, saçılmış şeyler
elektrik15:42:36
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
minnet15:42:35
Yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma, gönül borcu
HAREKET15:42:35
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
hazan15:42:34
Güz, sonbahar
ruba15:42:30
Giysi, giyecek
oyun15:42:28
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
telli çalgılar15:42:19
Vurma çalgıları ve yaylı çalgıları içine alan, teller aracılığıyla ses çıkaran çalgılar
bağlamak15:42:18
Düğümlemek
Hasiyet15:42:17
Özgülük, hassa
kazanmak15:42:17
Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek
Deri15:42:16
İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü
kelam15:42:15
Söz
kırmak15:42:13
İri parçalara ayırmak
Makas15:42:09
Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lâmadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç
renkten renge girmek15:42:03
korkudan veya utançtan yüzünün rengi değişmek, sıkılmak
şırak15:42:02
Bir nesne başka bir nesneye birdenbire, şiddetle çarptığında çıkan sert ve hışırtılı sesi anlatır
şavk15:42:01
Işık
pudra15:41:59
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
ağustos böceği15:41:57
Eş kanatlılardan, erkeği yazın karnının altındaki özel bir organdan kesik ve sürekli ses çıkaran bir böcek, orak böceği (Cicada plebeja)
siperlik15:41:55
Güneş ve yağmurun etkisinden korumak amacıyla şapka, kapı, lâmba gibi şeylere yapılan koruyucu engel, siper, güneşlik
ters15:41:53
Gerekli olan duruma karşıt (olarak)
merkezi15:41:52
Merkezde olan, merkezi oluşturan
pastırma15:41:51
Tuz, çemen, kırmızı biber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla yapılan yiyecek
ERTELEME15:41:49
Ertelemek işi, tehir, tecil, talik
sarat15:41:45
Büyük delikli kalbur
ikilem15:41:42
İki önermesi bulunan ve her iki önermenin vargısı olan tasım, kıyasımukassim, dilemma: Fatih"in, babası II. Murat"a yolladığı bir haber güzel bir ikilem örneğidir
şans tanımak15:41:39
imkân vermek, fırsat vermek
elek15:41:38
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
dalga geçmek15:41:38
üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek, başka şeyler düşünmek
keski15:41:36
Ağaç, taş, metal vb. yontmaya yarayan, bir ucu keskin çelik araç
Terör15:41:35
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
akit15:41:34
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri, sözleşme veya mukavele yapan
ordu15:41:29
Bir devletin silâhlı kuvvetlerinin tümü
PAMUKLU15:41:27
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
boylu15:41:25
Boyu olan
veresiye15:41:21
Karşılığı sonra ödenmek üzere
dönem15:41:20
Belli özellikleri olan zaman parçası, devre, devir, periyot
Riayet15:41:20
Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme
yazın dili15:41:19
Edebiyat dili
ağlama15:41:17
Ağlamak işi
fitil15:41:13
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
Problem15:41:13
Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru
Azlık15:41:09
Az olma durumu
öldürmek15:41:08
(bitki için) Solup kurumasına sebep olmak
akaç15:40:59
Bir yerde birikip kalan sıvıları, bir işlem sonunda geriye kalan artıkları, gereksiz nesneleri dışarıya akıtmak için kullanılan boru, oluk veya başka araç
bozmak15:40:57
Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak
saklı15:40:53
Saklanmış olan
maroken15:40:47
Fas"ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi
NOKTA15:40:47
Çok küçük boyutlarda işaret, benek
Koru15:40:45
Bakımlı küçük orman
sefir15:40:44
Elçi
küre kuşağı15:40:43
bk. kuşak
İnleme15:40:42
İnlemek işi
kurgu15:40:42
Bir şeyin zembereğini kurmak için kullanılan araç, anahtar
çay15:40:41
Çaygillerden bir ağaççık (Thea chinensis)
Enfiye15:40:36
Çürütülmüş tütünden yapılan ve burna çekilen keyif verici toz, burun otu
oylum15:40:31
Hacim, cirim
PRES15:40:27
İşletme, onarma, düzletme gibi işlemlerin uygulanması için bir nesneyi, iki ağırlık arasında mekanik olarak sıkıştırmaya yarayan alet, mengene
gövde15:40:20
Bir şeyin asıl toplu bölümü
bulamaç15:40:15
Sulu, cıvık hamur
Tenor15:40:12
En tiz erkek sesi
dekor15:40:09
Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin yazıldığı yerin, çağının özelliklerini belirleyen çeşitli ögelerin (perde, aksesuar vb.nin) bütünü
DEDE15:40:06
(evlât için) Babanın veya ananın babası, büyük baba
fena15:40:03
İyi nitelikte olmayan, kötü
Çapkın15:40:03
Geçici aşklar arkasında koşan
üzerine15:40:02
İlgili, ilişkin, üstüne, dair, hakkında
sistem15:39:59
bk. Dizge
kurmak15:39:58
Hazırlamak
katalog15:39:57
Kitaplıktaki kitapları veya belli bir daldaki gereçleri, nitelikleri bakımından tanıtmak, arandıklarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, yer numaraları belirtilerek hazırlanmış kitap, defter veya fişten oluşan bütün, fihrist
ayar15:39:55
Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu
yırtık15:39:54
Yırtılmış olan
saklamak15:39:51
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
Plan15:39:49
Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen
pürtüklü15:39:45
Pürtükleri olan
tirpitil15:39:43
bk. tirpidin
pervaz15:39:40
Kapı, pencere gibi yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça
ak15:39:38
Kar, süt gibi şeylerin rengi, beyaz, kara ve siyah karşıtı
EKİN15:39:35
Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı duruma verilen ad
üniversal15:39:34
Evrensel
topak15:39:30
Yufka açmak için avuç içinde yuvarlak bir biçim verilen hamur parçası
düşünmek15:39:28
Aklından geçirmek, göz önüne getirmek
revani15:39:26
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
bez15:39:22
Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma
ağır canlı15:39:20
Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
kermen15:39:20
Kale, germen
kaba saba15:39:18
Görgüsüz
EGZAMA15:39:16
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla belirginleşen bir deri hastalığı, mayasıl
boş15:39:15
İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan
kızıl15:39:12
Parlak kırmızı renk
duo15:39:09
İki ses veya iki müzik
YAPI15:39:07
Barınmak veya başka amaçlarla kullanılmak için yapılmış her türlü mimarlık eseri, bina
emmeç15:39:06
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
met15:39:03
Gelgit olayında denizin kabarması
reis15:39:02
Başkan, ser
abani15:39:00
Sarımtırak dallı nakışlarla işlenmiş bir tür beyaz, ipek kumaş
menşur15:38:58
Yayılmış, dağıtılmış, neşredilmiş
ocak15:38:52
Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma gibi amaçlarla kullanılan yer
KULLUK15:38:50
Kul olma durumu, kölelik
subay15:38:49
Silâhlı kuvvetler içinde asteğmenden mareşale (deniz kuvvetlerinde büyük amirale) kadar rütbelere yükselebilen, özel kanunlara bağlı asker
küp15:38:48
Su, pekmez, yağ gibi sıvıları veya un, buğday gibi tahılları saklamaya yarayan, geniş karınlı, dibi dar toprak kap
Elmas15:38:47
Billûrlaşmış arı karbon
kemer15:38:46
Bele dolayarak toka ile tutturulan, kumaş, deri veya metalden yapılan bel bağı
kaput15:38:42
Asker paltosu
yargılama15:38:39
Yargılamak işi, muhakeme
bükün15:38:34
Gramer görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf
kabak15:38:30
Kabakgillerden, birçok türleri olan bir bitki (Cucurbita)