niyet

1.İsimBir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat
Cümle 1: Öyle bir niyetim yok. Cümle 2: Niyeti ilk önüne gelen telefonlu dükkâna dalmaktı. - H. Taner
Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mani yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası
Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlangıç duası okuma

Son Arananlar

Kaynak15:06:03
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba
parti15:05:48
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasî topluluk, fırka
Yaymak15:05:33
Birçok kimseye duyurmak
HEY15:05:08
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
Bir15:04:49
Sayıların ilki
yer15:04:39
Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân
yan15:04:34
(bir şeyin) Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
Ham15:04:29
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
RUH15:04:24
Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin
Set15:04:09
Toprağın kayıp akmasını veya suyun yayılmasını önlemek için yapılan kalın duvar
Put15:04:04
Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne, tapıncak, sanem, fetiş
plaj15:03:45
Deniz banyosu için düzenlenmiş genellikle kumluk alan, kumsal
Göz15:03:40
Görme organı
merhum15:03:35
Ölmüş bir Müslümandan söz edilirken "Tanrı"nın rahmetine kavuşmuş" anlamında kullanılır
basın15:03:35
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
fa15:03:28
Gam (II) dizisinde mi ile sol arasındaki ses
zahit15:03:25
Dinin yasak ettiği şeylerden sakınıp buyurduklarını yerine getiren (kimse)
Meydan15:03:10
Alan, saha
hayat15:03:05
Yaşam, dirim
hayal15:03:00
Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hulya
hâkim15:02:52
Bilge
baykuş15:02:50
Başında, kulak yerinde iki sorgucu bulunan, yırtıcı gece kuşlarının genel adı
kesinlikle15:02:50
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
rekabet15:02:49
Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış
telef etmek15:02:47
öldürmek, mahvetmek
NAYLON15:02:46
Temel maddesi poliamit reçinesi olan, birçok giyim ve ev eşyası yapımına yarayan, sert, dayanıklı ve esnek madde
DEĞERLİ15:02:45
Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli
VELAYET15:02:42
Velilik
kara sevda15:02:40
Umutsuz ve güçlü aşk
kıl15:02:38
Bazı hayvanların derisinde, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ipliksi uzantı
izmarit15:02:37
İzmaritgillerden, pullu ve kılçıklı bir çeşit ufak balık (Maena smraris). Küçük boy olanlarına koncur, irilerine kanal izmariti denir
kın15:02:35
Bıçak, kılıç gibi kesici araçların kabı
iskambil15:02:28
Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı
flört15:02:27
Kadınla erkek arasındaki yakın ilişki, oynaş
keyifsiz15:02:25
Sağlığı pek yerinde olmayan, rahatsız
is15:02:24
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke
APALA15:02:24
Abla
Mitolojik15:02:21
Mitoloji ile ilgili, mitolojiye ait
dönüş15:02:13
Dönmek işi veya biçimi
rab15:02:13
Tanrı
ustabaşı15:02:10
Ustaların çalışmasını denetleyen usta
küstüm otu15:02:08
Baklagillerden, dokunulduğunda yaprakları pörsüyen bir bitki, küseğen (Mimosa pudica)
çoban köpeği15:02:07
Sürüyü koruyan iri cins köpek
hamail15:02:03
Omuzdan çapraz olarak bele inen bağ, hamaylı
filozof15:02:00
Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof
heves15:01:59
İstek, eğilim, arzu, şevk
müteakip15:01:59
Arkadan gelen, ardı sonra gelen
SARAKA15:01:57
Alay, istihza
muhaddep15:01:56
Dışbükey, konveks
havali15:01:55
Çevre, yöre, dolay
arzu etmek15:01:53
yürekten istemek
Korkunç15:01:52
Çok korkulu, korku veren, dehşete düşüren, müthiş
havale15:01:48
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
eklem bacaklılar15:01:48
Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan böcekler, örümcekler, kabuklular ve çok ayaklılar gibi bölümlere ayrılan hayvan sınıfı
LÜK15:01:45
Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı
galeri15:01:45
Bir yapının birçok bölümlerini aynı katta birbirine bağlayan içten veya dıştan yapılmış geniş geçit
zeamet15:01:43
Tımar
LÖK15:01:39
Bir tür erkek deve
etyaran15:01:36
Daha çok parmaklarda olan, derinlere kadar işleyen dolama, kurlağan
neoplazma15:01:33
Yeniden oluşan doku
müteessif15:01:31
Üzülen, acınan, yerinen, esef eden
Sadece15:01:30
Başka bir şey bulunmaksızın, yalnızca, ancak, sade
blûcin15:01:29
Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş
erdenlik15:01:25
Bakirlik
entelektüel15:01:22
Bilim, teknik ve kültürün, değişik dallarında özel öğrenim görmüş (kimse), aydın, münevver
hortlak15:01:21
Mezardan çıkarak insanları korkuttuğuna inanılan yaratık, hayalet
hamaset15:01:20
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
cürüm15:01:16
Suç
şiir defteri15:01:13
Yazılmış veya derlenmiş şiirlerin içinde bulunduğu defter
sürahi15:01:10
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
emmeç15:01:08
Kendisine bağlanan bir kabın içindeki gazı seyreltmeye veya sıkıştırmaya yarayan, içinden bir sıvı geçirilerek çalıştırılan araç, aspiratör
trajedi15:01:08
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
sürgit15:01:04
Sonsuz olarak, sonsuzluğa kadar, ilelebet
konsül15:00:57
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
eleştirmen15:00:55
Eleştiri yazan kimse, eleştirmeci, tenkitçi, münekkit
adlandırma15:00:55
Adlandırmak işi
dış işleri15:00:50
Bir devletin başka devletlerle ilgili işleri, hariciye
AVUÇ İÇİ15:00:50
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
konkordato15:00:43
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
çalı dikeni15:00:42
bk. karaçalı
dükkan15:00:41
Perakende satış yapan esnafın, küçük zanaat sahiplerinin satış yaptıkları veya çalıştıkları yer
döneç15:00:34
Dalgalı akımlı elektrik motor veya dinamolarında hareketli bölüme verilen ad, rotor
dostça15:00:31
Dosta yakışır (biçimde)
duruşma15:00:29
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
FENOMEN15:00:27
Olay, olgu
dolayı15:00:25
Dolay, çevre
başpehlivan15:00:23
Birçok pehlivanı yenerek gücünü kabul ettirmiş pehlivan
devrimcilik15:00:17
(dil inkılâbının ilk yıllarında) İnkılâpçılık
bezenmek15:00:15
Kendini bezemek, süslenmek
zamklı15:00:14
Üstüne zamk sürülmüş
devletleştirme15:00:11
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
üzgün15:00:11
Üzülmüş, üzüntü duymuş, neşesiz, tasalı, gamlı, mağmum, mahzun, melül, mükedder
solaklık15:00:10
Solak olma durumu
destansı15:00:09
Destan niteliğinde olan, destana benzer, epik
Umman14:59:57
Ana deniz, okyanus
herkes14:59:56
İnsanların bütünü
dağcılık14:59:53
Dağa tırmanma sporu, alpinizm
amazon14:59:53
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
GELENEKSEL14:59:52
Geleneğe dayanan, gelenekle ilgili olan, an"anevî
feshetmek14:59:50
Kapatmak, dağıtmak
vasıflandırma14:59:49
Nitelendirme
dargın14:59:49
Darılmış olan, küskün
daraç14:59:46
Dar
Alagarson14:59:46
Kısa kesilmiş saç
nutuk14:59:45
Söz, konuşma
o kadar14:59:43
aşırılık belirtir
çektiri14:59:41
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi, çektirme
dalgır14:59:39
Bir yüzeyde renk dalgalanması sonucu görülen parlaklık, meneviş, hare
nurlu14:59:38
Aydınlık, ışıklı, parlak
cüzdan14:59:36
Cebe girecek büyüklükte, para ve kâğıt koymaya yarar küçük çanta
CİNAYET14:59:29
Adam öldürme
gerçekleşme14:59:24
Gerçekleşmek işi, tahakkuk
para canlısı14:59:23
Paraya düşkün, para gözlü
boğulmak14:59:22
Havasızlıktan ölmek
üşengeç14:59:21
Çok üşenen, tembel
boğaz14:59:19
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
tırınk14:59:17
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
blöf yapmak14:59:14
karşısındakini yanıltarak veya yıldırarak bir işten caydırmak için aslı olmayan söz söylemek veya aldatıcı tavır takınmak
mütebaki14:59:13
Geri kalan, kalan
birebir14:59:11
Etkisi kesin olan
emsal14:59:10
Benzerler
Bağrışma14:59:09
Bağrışmak işi, birlikte bağırma
emzik14:59:08
Süt çocuklarını oyalamak için ağızlarına verilen kauçuk meme
muvaffak14:59:05
Başarmış, başarılı (kimse)
karışım14:59:02
Karışmış olanın durumu
göbek14:58:59
İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çukurluk
komedi14:58:57
Güldürü
gölge14:58:55
Saydam olmayan bir cisim tarafından ışığın engellenmesiyle ışıklı yerde oluşan karanlık
ÇAYIRLIK14:58:54
Çayırı olan yer
gönye14:58:47
Dik açıları ölçmeye ve çizmeye yarayan dik üçgen biçiminde araç