nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

nida07:18:35
Çağırma, bağırma, seslenme
KEŞİŞLEME07:18:33
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
sezyum07:18:31
Atom numarası 55, atom ağırlığı 133 olan, 1,90 yoğunluğunda, 28°C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Kısaltması Cs
ilhak07:18:30
Katma, bağlama, ekleme
Üçgül07:18:28
Yaban yoncası, tirfil (Trifolium)
Gazal07:18:23
Ceylân
Tembellik07:18:21
Tembel olma durumu veya tembelce davranış
maddeci07:18:20
Materyalist
arpa suyu07:18:19
Bira
Katkısız07:18:17
Üzerine veya içine hiçbir şey katılmamış, katışıksız, saf
nafta07:18:15
Petrolden 100-250°C arasında damıtılan ürün
geçek07:18:10
Çok geçilen yer, işlek yol
BASKI07:17:50
Bir eserin basılış biçimi veya durumu
üzerine almak07:17:50
bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak
yaşlılık07:17:42
Yaşlı olma durumu
BAYINDIRLIK07:17:41
Bayındır olma durumu, ümran
numara07:17:40
Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam
müruruzaman07:17:40
Süre aşımı, zaman aşımı
KALPAK07:17:33
Kesik koni biçiminde deri, kürk veya kumaştan yapılmış başlık
sömestr07:17:30
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
gelişigüzel07:17:30
Herhangi bir, özensiz, itinasız, baştan savma, rastgele, lâlettayin
kesim evi07:17:26
Kasaplık hayvanların kesilip yüzüldüğü yer, kanara, mezbaha
cezir07:17:22
Kök
Riziko07:17:20
Zarara uğrama tehlikesi
İstavrit07:17:18
Uskumrugillerden, pulsuz ve az kılçıklı bir balık (Trachurus trachurus)
YER BİLİMCİ07:17:08
Yer bilim uzmanı, jeolog
BELİRTİ07:17:06
Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden şey, alâmet, nişan, nişane
kavasya07:17:05
Acı ağaç
Edebiyat07:17:04
Olay, düşünce, duygu ve imajların dil aracılığı ile biçimlendirilmesi sanatı, yazın, literatür
Okur07:17:02
Okuyan kimse, okuyucu, kari
YEĞLEME07:16:54
Yeğlemek işi, tercih
mükafat07:16:50
Ödül
ıssız kalmak07:16:47
ıssızlaşmak, tenhalaşmak
yakıcı07:16:47
Yakma özelliği olan, yakan
şipşak07:16:46
Birden, çabucak, hemencecik, derhal
ayıraç07:16:30
Cisimleri, birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirtmede kullanılan madde, miyar
NADAN07:16:27
Bilgisiz, cahil
pamuk ipliği07:16:26
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
Yankı bilimi07:16:25
Akustik
cinsel07:16:24
bk. cinsî
KLAN07:16:10
Boy
Broşür07:15:57
Sayfa sayısı az, küçük kitap, risale
KARGA07:15:56
Kargagillerden, kanatları geniş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar veren kuş (Corvus)
yakı07:15:55
Bazı hastalıkları tedavi etmek amacıyla bir bez üzerine yayılıp vücudun bazı yerlerine konulan, koyuca lâpa veya özel biçimde yapılmış eczalı parça
katalepsi07:15:55
İradenin yitimi, dış etkilere karşı duygunluğun ortadan kalkması ve hareket organlarına verilen herhangi bir durumun olduğu gibi sürüp gitmesiyle beliren sendrom
kudret helvası07:15:30
Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen macun; hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılır
duyguları açığa vurmak07:15:29
izlenimleri açıkça söylemek, belirtmek
boğa güreşi07:15:23
Daha çok İspanya ve Meksika"da, özel olarak yetiştirilmiş boğayı yenmek amacıyla yapılan gösteri
Alışılmış07:15:22
Her zamanki, mutat
tekinsiz07:15:22
Tekin olmayan, uğursuz
çaresizlik07:15:21
Çaresiz olma durumu
nadim07:15:21
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
ürtiker07:15:19
Kurdeşen
ilerleme07:15:16
İlerlemek işi
Tali07:15:11
İkinci derecede olan, ikincil
fitil07:15:09
Lâmbada, kandilde ve mumda yağın, çakmakta benzinin yanmasını sağlayan, türlü biçimlerde bükülmüş veya dokunmuş pamuktan yapılan genellikle yağ çekici madde
taç07:15:09
Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sembolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık
uyluk07:15:07
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
acayip07:14:56
Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, şaşılacak, şaşmaya değer, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı
KARŞI ÇIKMAK07:14:49
dışardan gelenleri karşılamaya gitmek
Belirgin07:14:48
Belirmiş durumda olan, besbelli, açık, bariz, sarih
Urba07:14:37
Giysi
Yeteneksiz07:14:36
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
yaban koyunu07:14:29
Muflon
hakimane07:14:27
Bilgece
MUHTEL07:14:22
Düzeni bozulmuş, bozuk
kibirli07:14:21
Kendini büyük gören, büyüklenen
horoz07:14:09
Tavukgillerden, tavuğun erkeği olan kümes hayvanı
milel07:14:07
Milletler, uluslar
bağırsak07:14:07
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
sinir hastalığı07:13:51
Sinir sistemiyle ilgili hastalıkların genel adı
Bilhassa07:13:37
Hele, her şeyden önce, başta, özellikle, en çok, mahsus
kök07:13:29
Bitkileri toprağa bağlayan ve onların, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm
duyarlı07:13:21
Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, hassas
gına gelmek07:13:20
usanmak, bıkmak
kındıraç07:13:18
Oluk veya yiv açmaya yarayan araç
FABRİKA07:13:16
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç ve benzeri ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretim evi
MEST07:13:11
Sarhoş, kendinden geçmiş, esrik
Hafriyat07:13:11
Kazı
talih kuşu07:13:09
İyi talih
SARHOŞ07:13:06
Alkollü içki veya keyif verici bir madde sebebiyle kendini bilmeyecek durumda olan kimse, esrik, esri, mest, sermest
bienal07:13:01
Yıl aşırı, iki yılda bir olan
Manganez07:12:56
Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39 olan, 1244° C de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan, çok sert ve kırılgan bir element. Kısaltması Mn
saçsız07:12:49
Saçı olmayan
kişisel07:12:46
Kişi ile ilgili, kişiye ilişkin, kişinin kendi malı olan, şahsî, zatî
Yazıhane07:12:46
Yazı ve danışma işlerinin yürütüldüğü iş yeri, büro
çekyat07:12:32
Gerektiğinde açılıp yatak hâline getirilebilen koltuk, kanepe
terki07:12:21
Eyerin arka bölümü
fos07:12:17
Çürük, temelsiz, boş, kof
Hasis07:12:17
Cimri, pinti, kısmık
Kısaca07:12:16
Oldukça kısa, biraz kısa
Popülarite07:12:15
Halk tarafından sevilme, tutulma
meşguliyet07:12:15
Meşgul olma, uğraşma durumu
strateji07:12:09
Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol
direşme07:11:49
Direşmek işi, sebat
fişeklik07:11:46
Üzerine tüfek, tabanca fişekleri geçirilip bele asılan veya omuzdan bele doğru çapraz geçirilen kemer, kargılık
tedirgin07:11:44
Rahatı, huzuru kaçmış
Öcü07:11:42
(çocuk dilinde) Umacı
bunalmak07:11:41
Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak
yenmek07:11:41
Tutmak, bastırmak
akil07:11:41
Akıllı
Kabul07:11:41
Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma
Tepke07:11:29
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
alaya almak07:11:27
alay etmek, eğlenmek
KAHİNLİK07:11:20
Kâhin olma durumu veya kâhince söz, kehanet
tınlama07:11:18
Tınlamak işi
amil07:11:16
Yapan, etken, etmen, sebep, faktör
maksimum07:11:15
Bir şey için gerekli en büyük (derece, nicelik), maksimal
yüzer top07:11:14
Şamandıra
zanlı07:11:12
Sanık
Türemiş07:11:11
Oluşmuş, ortaya çıkmış, meydana gelmiş
merkür07:11:10
Güneş sisteminin Güneş"e en yakın olan gezegeni, Utarit
RESİM YAZI07:11:08
Eski çağlarda, bazı uygar uluslarca kullanılan, nesnelerin yalınlaştırılmış resimlerine dayanan yazı, hiyeroglif
maske07:11:06
Boyalı karton, kumaş, plâstikten yapılmış olan ve başkalarınca tanınmamış olmak için yüze geçirilerek kullanılan yapma yüz
Kabiliyet07:11:05
Yetenek
üretme07:11:04
Üretmek işi veya durumu, çoğaltma
diş07:11:02
Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp koparmaya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlardan her biri
ısı yayımı07:11:00
Hareket eden nesnelerle belli nicelikte ısının taşınması olayı, iletim, konveksiyon
Bireysel07:10:56
Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî
güneş doğmak07:10:52
sabahleyin güneş ufuktan yükselmek
GİRİFT07:10:51
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
Güç07:10:50
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
semt07:10:50
Yan, taraf, cihet
örtme07:10:49
Örtmek işi
BOŞUNA07:10:48
gereksiz, yararsız yere, boş yere, beyhude, nafile
Mitos07:10:47
bk. mit
File07:10:43
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
mudi07:10:39
Emanet bırakan kimse
Men07:10:37
Yasaklama, izin vermeme
iğne ardı07:10:35
İğneyi, çıkış noktasının gerisinden saplayıp daha ileriden çıkararak yapılan aralıksız dikiş veya nakış türü