nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

yüreklilik14:44:58
Yürekli, korkusuz, cesur olma durumu, yiğitlik
düzelti14:44:58
Düzeltmek işi, tashih
akla yatkın14:44:47
uygun, akıllıca, makul
VERİ14:44:41
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
çiçek açmak (veya vermek)14:44:35
çiçeklenmek
tufeylî14:44:28
Bir kimsenin sırtından geçinen, asalak, ekti, parazit
deniz aynası14:44:07
Denizin dibini açık ve seçik görebilmek için özel olarak yapılmış cam, alet
resital14:43:41
Tek bir sanatçının tek bir çalgı ile verdiği konser
olanaksızlık14:43:37
Olanaksız olma durumu, imkânsızlık
tehir etmek14:43:32
ertelemek
nehari14:43:11
Yatısız, gündüzlü okul veya öğrenci
suçsuzluk14:43:11
Suç işlememiş olma durumu
amenna14:42:54
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
İSTİHZA14:42:39
Gizli veya ince alay
izah etmek14:42:18
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
infilâk etmek14:42:12
patlamak
demir pası14:42:00
Demirde oluşan pas
ılgın14:41:43
Ilgıngillerden, Akdeniz bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık cinsi (Tamarix)
alacak verecek14:41:19
alış veriş ilişkisi
ikame14:41:14
Yerine koyma, yerine kullanma
hint kamışı14:41:08
Bambu
uzunlamasına14:41:01
Uzunluğuna
ANİDEN14:40:23
Ansızın, birdenbire
Deneysel14:40:11
Deneye dayanan, deney yoluyla olan, deneyle ilgili, tecrübî
kimono14:39:57
Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi
Seslenmek14:39:30
Bir şey söylemek için sesini çıkarmak veya cevap vermek
kireç14:39:21
Mermer, tebeşir, kireç taşı, alçı taşı gibi birçok taşın maddesini oluşturan kalsiyum oksit, (CaO)
despot14:39:06
Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse, müstebit
düşürme14:39:04
Düşürmek işi
Horlama14:39:02
Horlamak işi (I) (II)
gözü aç14:38:55
Doymak bilmeyen, aç gözlü
mahremiyet14:38:51
Gizli olma durumu, gizlilik
at binenin (veya iş bilenin), kılıç kuşananın14:38:39
her şey, onu gereği gibi kullanmasını bilene yakışır
alaçam14:38:20
Rengi kızıla yakın bir çam türü (Picea excelsa)
ekecek14:38:13
Tohum
insan14:38:08
Memelilerden, iki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
eskisi gibi14:38:07
önceden olduğu gibi
varsıl14:38:00
Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı
üre14:37:33
Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde
haset etmek14:37:32
kıskanmak, çekememek, günülemek
yeni14:37:22
Kullanılmamış olan
illüstrasyon14:37:19
Resimlerle süsleme
hak14:37:15
Tanrı"nın adlarından biri
tepke14:37:10
Organizmanın herhangi bir uyarmaya karşı birdenbire aldığı durum,yansı,refkeks
Cermen14:36:56
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
dalan14:36:17
Lobi
bulak14:35:53
Kaynak, pınar
tek biçim14:35:37
Standart
husus14:35:29
Konu, madde
tatlı14:35:26
Şeker tadında olan
amiral14:35:20
Deniz kuvvetlerinde, ordudaki general rütbesine eşit rütbedeki subay
Yararlanma14:35:06
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
eleme14:35:03
Elemek işi
silah14:35:00
Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanılan araç
Kapan14:34:30
Bazı hayvanları yakalamak için kullanılan, hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak
berabere kalmak14:33:54
(oyun, yarışma için) takımlar aynı sayıyı almak veya denk gelmek, başa baş kalmak, başa baş gelmek
gözleme14:33:54
Gözlemek işi, tarassut
çatık14:33:52
Çatılmış olan
tamir etmek14:33:03
onarmak
idefiks14:32:56
Saplantı, sabit fikir
gütmek14:32:43
Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir ilkeyi gerçekleştirmeye çalışmak
SES YİTİMİ14:32:29
Ses kirişlerinin çeşitli sebeplerle işleyememesi yüzünden sesin kısılıp yok olması, afoni
ifa etmek14:32:14
yapmak, yerine getirmek
pompalama14:31:45
Pompalamak işi
kaşmir14:31:43
İnce, sık bir tür yün
Tibet sığırı14:31:30
bk. Tibet öküzü, yak
akılsız14:31:24
Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmaya elverişli olmayan, anlayışı kıt
Ümitsiz14:30:54
Umutsuz
direngen14:30:50
Direnen, inatçı, anut, muannit
kayısı kurusu14:30:50
Kurutulmuş kayısı
maslak14:30:44
Sürekli su akan boru
opera14:30:32
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
tekke14:30:25
Tarikattan olanların barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer, dergâh
taşlama14:30:24
Taşlamak işi
dolaşım14:30:24
Dolaşmak işi
haricî14:30:06
Dışla ilgili, dıştan olan
söz yitimi14:30:06
Ses çıkarma yeteneği kaybolmadığı hâlde istenilen sözü bulup söyleyememe hastalığı, afazi
yıkılma14:29:57
Yıkılmak işi
mastar14:29:21
Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb
mayasıl14:29:03
Birdenbire ortaya çıkarak gelişen kızartı, kaşınma, sulanma, kabuk bağlama gibi doku bozukluklarıyla kendini gösteren ve bulaşıcı olmayan bir deri hastalığı, egzama
anemon14:28:57
Dağ lâlesi
sıkılgan14:28:57
Kendinde gereken güven ve cesareti bulamayan, utangaç
TUNÇ14:28:40
Bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz
göğüs14:28:39
Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü, sine
Belgit14:28:38
Senet
ince hastalık14:28:33
bk. ince hastalık
töre dışı14:28:31
Töreyle hiçbir ilgisi bulunmayan, töre ile ilgili yanı olmayan
link14:28:20
Atın eşkin yürüyüşü
örnek almak14:27:43
bir kimseye huy ve davranışta uymak, birini ölçü olarak benimsemek
hasım14:27:26
Düşman, yağı
ARGAÇLAMA14:27:23
Argaçlamak işi
örümcekler14:27:11
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
anevrizma14:27:05
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
Dünya alem14:26:58
Herkes, bütün insanlar
yabani ıspanak14:26:51
Pazı (I)
zebercet14:26:45
Sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit
kanun maddesi14:26:43
Kanun, tüzük ve yönetmeliklerinin ayrı ayrı hükümlerinin gösteren bölüm, bent, fıkra
yön14:26:39
Belli bir noktaya göre olan yer, taraf
nefes nefese kalmak14:26:39
soluğu tıkanacak gibi olmak
aldırmaz14:26:33
Bir şeye önem vermeyen; umursamayan, kayıtsız, lâkayt
ZAĞLAMA14:26:22
Zağlamak işi, kılağılama
hakim14:26:14
Bilge
Ürkek14:26:06
Çok ürken
aynen14:26:06
Olduğu gibi, değiştirmeden, aynıyla
oy vermek (veya oyunu kullanmak)14:26:05
bir sorun üzerindeki görüşünü belirtmek, rey vermek
Hadim14:25:57
Hizmet eden, hizmet edici; yarayan, yarar
feci14:25:30
Acıklı, çok acıklı, yürekler acısı, trajik
arzuhal14:25:27
Dilekçe, istida
alık14:25:13
Akılsız, sersem, budala, ebleh
restore etmek14:25:12
(eski ve değerli bir yapıyı) onarıp eski durumuna getirmek
alın14:25:06
Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü
tabansız14:24:14
Tabanı olmayan
güneş takvimi14:24:08
Güneşin görünürdeki günlük ve yıllık hareketine göre düzenlenen takvim
kösele14:24:01
Ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında kullanılan, büyük baş hayvanların işlenmiş derisi
mavera14:23:55
Öte
salacak14:23:49
Üstünde ölü yıkanılan kerevet, teneşir
ayıplama14:23:48
Ayıplamak işi, takbih
göz değmek14:23:48
uğursuzluk, kötülük getirdiğine inanılan kıskanç veya hayran bakışlar dolayısıyla kötü bir duruma düşmek
masraf etmek14:22:55
para harcamak
gösteriş yapmak14:22:41
başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için yapay davranmak
merhametli14:22:03
Acıması olan, merhamet eden
adilane14:21:31
Adalete uygun olarak, hakça
bağırsak14:21:18
Sindirim organının mideden anüse kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan oluşan bölümü
terakkiperver14:21:15
İlerici
Ayak ucu14:20:34
Yatanın veya yatılan bir yerin ayak uzatılan yönü, yeri
yeteneksiz14:20:06
Yeteneği olmayan, kabiliyetsiz
savunucu14:19:55
Bir şeyi savunan kimse, müdafi
küfür küfür14:19:50
(rüzgâr için) Tatlı, serin ve hafif bir biçimde eserek
bakıcı14:19:46
Bakmak işiyle görevlendirilen kimse
çapulcu14:19:45
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı