nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

boy bos09:45:17
Vücudun yapısı bakımından biçimi
buzul bilimi09:45:01
Fizikî coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan bölümü, glâsyoloji
gusto09:44:31
Beğeni, zevk
mihnet çekmek09:44:27
sıkıntılı bir duruma katlanmak, sıkıntı çekmek
ikinci09:44:15
İki sayısının sıra sıfatı
GÖZ PINARI09:43:48
Gözün burun tarafındaki ucu
zaman birimi09:43:47
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
Söz arasında09:43:24
konuşma sırasında
zedelemek09:43:20
Zarar vermek
manipülasyon09:43:11
Varlıkları yapıcı, açıklayıcı ve yararlı bir biçimde kullanma işi
sessiz yürüyüş09:43:02
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
köşe taşı09:42:43
Binalarda tek parça biçiminde köşeleri tutan taş
derebeyi09:42:43
Topraklarını derebeylik düzenine göre yöneten kimse
Konson09:42:36
Ünsüz
KALP09:42:33
Göğüs boşluğunda, iki akciğer arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, yürek
emniyet09:42:23
Güvenlik
TeYze09:42:06
Annenin kız kardeşi
kıya09:42:04
Adam öldürme suçu, cinayet
Sıçan09:41:59
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
barınma09:41:51
Barınmak işi
güç09:41:50
Ağır ve yorucu emekle yapılan, müşkül
Hacim09:41:37
Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı
kestane09:41:20
Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25-30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sabva)
zevk09:41:11
Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz
zengin09:41:07
Parası, malı çok olan, varlıklı
hassa09:41:03
Özgülük, özellik, hasiyet
zenci09:41:03
Siyah ırktan olan kimse, siyahî
zekâ09:40:57
İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, feraset
putperestlik09:40:52
Puta tapma durumu, fetişizm
zan09:40:48
Sanma, sanı
barbata09:40:46
Kalelerde mazgal ve mazgal siperlerinin oluşturduğu girintili çıkıntılı dış duvarların üst bölümü, kale korkuluğu
zalimce09:40:43
Acımasız (olarak), acımasız (bir biçimde), acımasızca, zalimane
zahmet09:40:38
Sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat
zahirî09:40:33
Görünen, görünürdeki
zabıtname09:40:29
Tutanak
zabıt09:40:24
Zapt
Tecim09:40:21
Ticaret
sensen09:40:15
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
zORBA09:40:10
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
zİnde09:40:03
Dinç, canlı, diri, sağlam
yumuşak başlı09:39:51
Uysal, kolay yola gelen
yufka09:39:46
Oklava ile açılan ince, yuvarlak hamur yaprağı
gelin teli09:39:42
Gelinlerin başlarına takılan, parlak, uzun, ince gümüş tel
yolculuk09:39:40
Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde, bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat
yoksul09:39:36
Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse), fakir
yoğunlaştırma09:39:32
Yoğunlaştırmak işi
yoğaltım09:39:28
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
yitik09:39:23
Yitmiş olan, kayıp, zayi
yiğitlik09:39:18
Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, yüreklilik, cesaret
Teşekkül09:39:05
Belli bir varlık ve biçim kazanma
yiğitçe09:38:56
Yiğit gibi, yiğide yaraşır bir (biçimde) yüreklilikle
yiğit09:38:45
Güçlü ve yürekli, kahraman alp
tababet09:38:42
Hekimlik
yere bakan yürek yakan09:38:39
uysal ve uslu göründüğü hâlde sinsice kötülük yapan
bulaşık09:38:31
Yiyecek veya içecekte kullanılan yıkanmamış mutfak eşyası veya kap kacak
yemin09:38:29
Ant
yeleken09:38:23
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
yazım09:38:09
Bir dilin belli kurallarla yazıya geçirilmesi, imlâ
yay09:38:03
Zodyak üzerinde, Akrep ile Oğlak arasında bulunan burç, Zodyak
kişi zamiri09:37:57
Kişilerin yerine kullanılan zamir
yavru09:37:56
Yeni doğmuş hayvan veya insan
ayıklamak09:37:52
Bir görevde gereksiz görülenleri işinden ayırmak
yatak09:37:50
Uyumak, dinlenmek gibi amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya
yatırım09:37:45
Yatırmak işi
yaslanma09:37:32
Yaslanmak (I, II) işi
yasak09:37:23
Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet
uyku sersemliği09:37:20
Uykunun verdiği ağırlık ve baş dönmesi
yarenlik09:37:09
Yakın arkadaşlık, muhabbet
yardakçı09:37:04
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
yardak09:36:58
(özellikle kötü işlerde) Yardım
yararlanma09:36:52
Yararlanmak işi, faydalanma, istifade etme
tekin değil09:36:45
(yer, zaman vb. için) cin, peri vb.doğaüstü varlıkların bulunduğuna inanılan, uğursuz, tehlikeli
yaramaz09:36:41
Uygun ve yararlı olmayan, bir işe yaramayan
Leb09:36:31
"Daha söze başlanırken ne denmek istenildiğini çabucak anlamak" anlamında leb demeden lebleyi anlamak deyiminde geçer
yaraşır09:36:29
Lâyık, uygun
Şifre09:36:23
Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü
yarıcı09:36:16
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
yarış09:36:10
(bir spor dalında) Genellikle bir ödül kazanmak amacıyla birbirini yenmeye çalışma, müsabaka
Terör09:36:09
Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş
yarı09:36:04
Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf
yansıma09:35:59
Yansımak işi
yakarı09:35:50
bk. yakarış
yakıt09:35:45
Odun, kömür, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde, yakacak, mahrukat
paydaşlık09:35:37
Paydaş olma durumu, iştirak
İŞ BIRAKIMI09:35:36
İsteklerini iş verene kabul ettirmek için işçilerin, işlerini hep birden bırakması, grev
verimlilik09:35:32
Verimli olma durumu
yadımlama09:35:26
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, katabolizma, özümleme karşıtı
yaban kazı09:35:11
Ördekler familyasından, kamışlı sularda yaşayan ve yalnız bitki ile beslenen büyük ve göçücü bir kuş (Anser anser)
yaban ördeği09:35:06
Ördekgillerden, evcil ördeğe benzeyen yeşil boyunlu ördek (Anas boschas)
duyum yitimi09:35:06
bk. anestezi
yıpranma09:35:02
Yıpranmak işi
kayıt defteri09:34:56
Kayıt yapılan defter
yüz09:34:48
Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 100, C
yuvarlak09:34:44
Top veya küre biçiminde olan, müdevver
yürüyüş09:34:43
Yürümek işi veya biçimi
yürürlük09:34:38
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
yük katarı09:34:33
Yük treni, marşandiz
y09:34:28
İtriyum"un kısaltması
iri kıyım09:34:26
İri kıyılmış
vurguncu09:34:24
Para dalgalanmalarından yararlanarak kolay yoldan, kazanç elde eden kimse, muhtekir, spekülâtör
vurgu09:34:19
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
vuraç09:34:12
Tokaç, raket
vitrin09:34:08
Bir dükkân veya mağazanın sokaktan camla ayrılan ve mal sergilemek için kullanılan yeri, sergen
ara buluculuk09:34:05
Uzlaştırıcılık
vilayet09:34:03
İl
uyuşturucu09:33:58
Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), narkotik
vetire09:33:58
Süreç
vergi09:33:54
Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı madde fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para
vekillik09:33:51
Birinin yerine iş görme yetkisi, naiplik
veçhe09:33:41
Yön
vazgeçme09:33:37
Vazgeçmek durumu
vatan09:33:32
Yurt
Av09:33:23
Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi
gevşeklik09:33:21
Gevşek olma durumu
diyecek09:33:19
Söylenecek söz
Kuşatma09:33:19
Kuşatmak işi, çevirme, çevreleme, sarma, abluka, ihata
vahdet09:33:18
Birlik, teklik
vahşî09:33:14
Yabanî
Martaval09:33:13
Yalan, uydurma söz, palavra
tandır09:33:11
Yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın
manyetik alan09:33:10
Bir mıknatısın N ucundan dışarı çıkıp dağıldıktan sonra yine toplanıp S ucundan içine giren kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu alan
uzak09:33:05
Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, ırak, yakın karşıtı
sepici09:32:59
Sepi işini yapan kimse, tabak (II)
uygarlaşma09:32:55
Uygar duruma gelme, medenîleşme, temeddün
ustalık09:32:50
Usta olma durumu
tandır kebabı09:32:46
Kuşbaşı et ve soğanla yapılan, tandırda pişirilen et yemeği
ufuk09:32:32
Çekülün gösterdiği dikey çizgi ile gözlemci üzerinden geçen düzlem, göz erimi
uğursuz09:32:26
Kendinde uğursuzluk bulunan, kadersiz, meymenetsiz, menhus, musibet, meş"um
tuvalet09:32:06
Yıkanma, tıraş olma, giyinme, süslenme, taranma işi
tutam09:32:01
Avuç içi veya parmak uçlarıyla tutulabilen miktar