nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

açma03:47:47
Açmak işi
açelya03:47:42
bk. açalya
açıktan açığa03:47:31
Belirgin olarak, göz göre göre
açıklama03:47:20
Açıklamak işi, izah
açık yeşil03:47:14
Yeşilin bir ton açığı
açık sayım03:47:07
Bir seçim sonunda verilen oyların açık olarak sayılması, aleni tadat
açığa vurmak03:46:35
belli etmek, ortaya çıkarmak
açı ölçüm03:46:27
Açı ölçmede söz konusu olan yöntem ve teknik
Zorlayıcı03:46:08
Zorlayan, mücbir
Zorla03:46:03
Zor kullanarak, zecren; metazori
Ziyan olmak03:45:45
boşuna harcanmak, zarar görmek
Zerzevat03:44:55
Sebze, göveri, göverti, sebzevat
Zebra03:44:38
Tek parmaklılardan, ata benzeyen, derisi çizgili, Afrika"da yaşayan memeli hayvan (Equus zebra)
Zavallı03:44:09
Acınacak kadar kötü durumda bulunan, mutsuz
Zarif03:44:03
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
Dağ çayı03:43:55
bk. ada çayı
Zanaat03:43:52
İnsanların maddeye dayanan ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte tecrübe, beceri ve ustalık gerektiren iş, sınaat
Zaman bilimsel03:43:37
Zaman bilimi ile ilgili olan, kronolojik
Zabıt03:42:55
Zapt
ZORLAMA03:42:46
Zorlanmak işi, zecir
ZEN03:42:06
Kadın
ZEKİ03:42:00
Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, anlak, zeyrek
ZİYA03:41:19
Işık, aydınlık
ZİFAF03:41:09
Gerdeğe girme, gerdek
Zühal03:40:53
Sekendiz, Satürn
Yumuşama03:40:23
Yumuşamak işi
Yoz03:40:00
Doğada olduğu gibi kalarak işlenmemiş olan
meram03:39:57
İstek, amaç, gaye, maksat
Yoğaltım03:39:36
Yoğaltmak işi, tüketim, istihlâk
Hayırsever03:39:26
Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever
Yeni03:38:25
Kullanılmamış olan
Yenge03:38:06
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
Yeleken03:37:50
Yüksek ve çevresi açık (yer), yeleç, havadar
Yaymak03:37:04
Birçok kimseye duyurmak
Yarenlik03:36:24
Yakın arkadaşlık, muhabbet
Yardakçı03:36:14
Kötü işlerde birine yardım eden kimse
Yarıcı03:35:31
Yarmak işini yapan, parçalayan, bölen
yapılabilirlik03:35:25
Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite
Yapım03:34:58
Yapmak işi, inşa, imal
sayaç03:34:19
Hava gazı, elektrik, su gibi şeylerin kullanılan miktarını veya mekanik etkilenmeleri ölçen alet
Yalpalamak03:34:11
Kararsızlık içinde kalarak ne yapacağını bilmemek
Yalanlama03:34:01
Yalanlamak işi, tekzip
Yal03:33:49
Köpek ve ineklere yedirilmek için un ve kepekle hazırlanan yiyecek
Yakut03:33:44
Kuzeydoğu Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğu veya bu topluluktan olan kimse, Saha
alelâde03:33:41
Her zaman görülen, olağan
Yakarı03:33:30
bk. yakarış
etkincilik03:33:25
Bütün varlığın etkinlik olduğunu, bu etkinliğin bir taşıyıcıyı gerektirmediğini ileri süren öğreti, aktivizm
YUMUŞAK BAŞLI03:32:46
Uysal, kolay yola gelen
harekeli03:32:24
Hareke konulmuş
YETKİ03:31:34
Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salâhiyet, mezuniyet
YETİ03:31:29
İnsanda bulunan, bir şeyi yapabilme gücü, meleke
YERİNME03:31:19
Yerinmek işi, teessüf
YER MANTARI03:31:14
bk. domalan
YENME03:31:05
Yenmek (I,II) işi
YEİS03:30:22
Umutsuzluktan doğan karamsarlık, üzüntü
YAYIMCI03:29:39
Bir sanatçının, bir yazarın eserini yayımlayıp satışını sağlayan kimse veya kuruluş, naşir, tâbi, editör
YAVRU03:29:35
Yeni doğmuş hayvan veya insan
YALVAÇ03:27:54
Kitap getirmiş peygamber, elçi, resul
YALIM03:27:42
Alev
YALABIMAK03:27:33
Şimşek çakmak
YALABIMA03:27:29
Yalabımak işi veya durumu
terilen03:26:42
İngiltere"de üretilen sentetik lif, tergal
Yöneticilik03:25:27
Yönetici olma durumu veya yöneticinin görevi, idarecilik
YÜZÜK03:25:08
Parmağa geçirilen genellikle metal halka
Y03:24:36
İtriyum"un kısaltması
XE03:24:29
Ksenon"un kısaltması
Vuraç03:24:06
Tokaç, raket
Vasıta03:22:44
Araç
Varyant03:22:34
Bir yol şebekesi üzerinde, belli bir noktadan ayrılarak başka bir noktadan aynı yolla birleşen ikinci derecedeki yol, yan yol
Vantuz03:22:16
Deri üzerine yapıştırılıp çekip emmeye yarayan şişe vb. alet, çekmen
Vahdet03:21:45
Birlik, teklik
Vaha03:21:39
Çöllerde çoğu kez yüze çıkan yer altı sularının yarattığı ve önemi suyun niceliğine bağlı olarak değişen tarım veya yerleşme bölgesi
Vaaz03:21:35
Cami, mescit gibi yerlerde yapılan dinî konuşma
VURMA03:21:29
Vurmak işi
VONOZ03:21:22
Kolyos uskumru, sardalye gibi balıkların ufağı
VOLKANİK03:21:16
Volkanla ilgili
VESTİYER03:21:10
Otel, lokanta gibi birçok kişinin girip çıktığı yerlerde, veya evlerde şapka, palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak için ayrılmış yer, askılık
VEDİA03:20:24
Saklanılması, korunması için birine veya bir yere bırakılan eşya, inam, emanet
serüvenci03:20:00
Serüven geçirmeye, serüvenlere atılmaya meraklı, maceracı, maceraperest
Vücut03:19:14
İnsan veya hayvan gövdesi, beden
bol03:19:02
İçine girecek şeyin boyutlarından daha büyük veya geniş olan, dar karşıtı
Uzun03:19:00
İki ucu arasında fazla uzaklık olan
Uymaz03:18:21
Aykırı, başka türlü, mugayir
Uyluk03:17:51
Kalçadan dize kadar olan bacak bölümü
Utmak03:17:05
(oyunda) Yenmek, ütmek (II)
Usanma03:16:37
Usanmak durumu
Ukraynalı03:14:27
Ukrayna halkından olan kimse
Udi03:14:17
Ut çalan çalgıcı, utçu
UZMAN03:14:03
Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan kimse, mütehassıs, kompetan
KALLEŞ03:13:52
Sözünde durmayıp bir işin yüzüstü kalmasına yol açan; birine gizlice kötülük eden
UYDURMA03:13:20
Uydurmak işi
US03:12:50
Akıl
URAN03:12:41
Teknik, sanayi, endüstri
Uçarı03:11:54
(kişinin niteliği olarak) Ele avuca sığmaz
Tutuklu03:11:28
Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), mevkuf
Tutanak03:11:14
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
Turna03:11:06
Turnagillerden, Avrupa ve Kuzey Afrika"da toplu olarak yaşayan, göçebe, iri bir kuş (Grus grus)
Turan03:10:59
Turancıların dünyadaki bütün Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları devletin adı
Tuğla03:10:27
Duvar örmekte kullanılmak için kalıplara dökülüp güneşte kurutulduktan sonra özel ocaklarda pişirilen balçık
Toptan03:09:26
Toplu olarak, tümüyle, bütünüyle
Toplumculuk03:09:11
Toplumsal refahı devlet inisiyatifinin getireceğini savunan, işçilerin yönetime katılmalarına ağırlık veren, hür teşebbüsü devletin ve sendikaların baskısı altında tutmaya çalışan, telkin ve propagandalarını eğitim, tarım ve vergi reformları üzerinde yoğunlaştıran siyasî öğretilere verilen ad, sosyalizm
Topluluk03:09:03
Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet, vücut dolgunluğu
Topluca03:08:55
Toplu olarak
Toplanma03:08:38
Toplanmak işi
Topla03:08:30
Üç parmaklı diren
Tokyo03:08:07
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
Tokmak03:08:03
Ağaçtan yapılmış iri çekiç
Timsal03:07:38
Sembol, örnek, simge
Tereyağı03:06:58
Sütten çıkarılan taze yağ
GÖZ PINARI03:06:49
Gözün burun tarafındaki ucu
Terbiyum03:06:47
Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element. Kısaltması Tb
Tepkili uçak03:06:37
Tepkili motorlarla çalışan, çok hızlı uçak
halas03:05:36
Bir yerden, bir şeyden kurtulma, kurtuluş
Tekrarlama03:05:16
Tekrarlamak işi
Tekerlek03:05:03
Merkezde bulunan ve bir eksenin çevresinde dönebilir kurs veya çember, teker
Tek biçim03:04:53
Standart
Tehir03:04:37
Sonraya bırakma, erteleme
Tatar çorbası03:03:02
Unun hafifçe kavrulmasından sonra soğan, domates, patates ve benzeri malzeme ile hazırlanan bir tür çorba
kibir03:02:35
Büyüklük, ululuk
Tarla03:02:23
Tarıma elverişli olan, sınırlı ve belirli toprak parçası
Tapu memuru03:01:55
Tapu kütüğü tutmakla görevli memur
Tanısızlık03:01:07
Tanınan, bilinen varlıkları, görme, işitme gibi duyu organları yoluyla ayırt edememe durumu, agnozi
Talep etmek03:00:35
istemek, istekte bulunmak
Takribi03:00:31
Yaklaşık
Takas03:00:24
Mal alıp karşılığında mal vererek ödeşme
sunum03:00:11
Lokma, parça
kapitalizm03:00:00
Anamalcılık
zevat02:59:54
Kişiler, zatlar
Tabiye02:59:40
Hazırlama, yerleştirme
stor02:59:28
Ağaç, kumaş vb. den yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan perde