nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

Müteveffa02:53:58
(insan için) Ölmüş, ölü
zihaf02:53:46
Aruzla yazılmış şiirlerde uzun okunması gerekirken uzun bir ünlünün kısa okunması, imale karşıtı
zikir02:53:44
Anma, söyleme, sözünü etme
ikaz etmek02:53:42
uyarmak, dikkat çekmek
çekinik02:53:37
Birkaç kuşak sonra ortaya çıkan ve o zamana kadar aradaki döllerde gizli kalan soya çekim nitelikleri için kullanılır, resesif
Yenge02:53:33
Bir kimsenin kardeşinin, dayısının veya amcasının karısı
dimağ02:53:25
Beyin
kasırga02:53:20
Hızı saatte 120 km yi aşan çok güçlü fırtına
canlandırmak02:53:16
Yaşatmak, (birinin) kılığına girmek
sağbeğeni02:53:10
Güzeli çirkinden ayırt edebilme yetkisinin en yükseği
asfalt02:53:03
Siyah renkte şekilsiz bir cins bitüm
içtepi02:52:59
bk. tepi
tur atmak02:52:52
dolaşmak, dolaşıp gelmek, dönmek
vezneci02:52:39
Banka, büro vb. kuruluşlarda para alıp veren görevli, veznedar
yörünge02:52:20
Yürüyen bir noktanın izlediği veya çizdiği yol, mahrek
anarşi02:52:02
Siyasî ve idarî kurumlardaki çözülme sonucu olarak devlet denetiminin kalmaması durumu, başsızlık
ritmik02:52:00
Düzenli aralıklarla tekrarlanan, dizemli, tartımlı
pisin02:51:54
Yüzme havuzu
DOLUNAY02:51:51
Ayın tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldüğü evre, bedir
piton02:51:47
Boagillerden, Afrika ve Asya"da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü büyük yılan (Python)
kritik02:51:45
Tehlikeli, endişe veren (durum)
kriter02:51:40
Ölçüt, kıstas
ayyar02:51:26
Dolandırıcı, hilekâr
Semptom02:51:23
Bulgu, araz
halk dili02:51:17
Halk ağızlarından ortak dile geçerek, ortak dildeki karşılığı ile birlikte dile bir çeşni katmak üzere yaygın bir biçimde kullanılan ağız özelliklerinin bütünü
başörtü02:51:15
Kadınların saçlarını örtmek için kullandıkları örtü, eşarp
göksel02:51:11
Gökle ilgili, semavî
aysar02:51:04
Ayın etkisiyle huyunun değiştiği sanılan (kimse)
idrar02:50:10
Böbreklerde kandan süzülerek idrar yollarıyla dışarıya atılan sıvı, sidik
tanıtmalık02:50:08
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
reaksiyon02:50:04
Tepki, aksülâmel
itibaren02:50:02
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
miskin02:50:00
Çok uyuşuk olan (kimse)
eşkıya02:49:41
Dağda, kırda yol kesen hırsızlar, haydutlar
gıyaben02:49:36
Kendi yokken, ortada olmaksızın
muazzam02:49:30
Çok büyük, çok iri, koskoca, koskocaman
kılağı02:49:28
Taş üzerinde bilenen bir kesici aracın keskin yüzüne yapışan ve aracın iyi kesebilmesi için, yağlanmış yumuşak taşla kaldırılması gereken çok ince çelik parçaları, zağ
misyon02:49:17
Bir kimseye veya bir kurula verilen özel görev
sekizli02:48:47
Kendinde sekiz sayısı bulunan
katabolizma02:48:45
Canlı protoplâzmayı yapan büyük ve karmaşık yapılı moleküllerin enerji çıkararak yanması, yadımlama
cisim02:48:26
Maddenin biçim almış durumu
fermene02:48:19
Türlü nakışlarla işlemeli, önü kavuşmayan, yeleğe benzeyen bir giysi
bağlı02:48:17
Bir bağ ile tutturulmuş olan
münkir02:47:47
İnkâr eden, kabul etmeyen
çirişli02:47:40
Çiriş sürülmüş
libido02:47:21
Cinsel iç güdünün belirtilerini gösteren, yaşama gücünün bütünü
ezkaza02:47:17
Kaza ile, yanlışlıkla, rastgele
zirai02:47:15
Tarımla ilgili, tarımsal
çekirge02:47:10
Düz kanatlılardan, uzun olan art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, birçok türleri olan böcek (Acridium)
imgelem02:47:06
Geçmiş yaşantılara özgü öğelerle şimdiki yaşantı arasında bağ kurma gücü, muhayyile
ahbaplık02:46:56
Ahbap olma durumu, ünsiyet
mevta02:46:48
Ölüler, ölmüşler, ölü, ölmüş
güç mevkide kalmak02:46:41
içinden çıkılması zor bir durumda bulunmak
merek02:46:37
Samanlık, odunluk, hayvan yemi deposu veya ahır
merak02:46:35
Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek
meram02:46:33
İstek, amaç, gaye, maksat
mermi02:46:26
Ateşli silâhlar tarafından atılan delici, patlayıcı madde, kurşun
mesel02:46:22
Örnek alınacak söz
mesai02:46:18
Çalışma, emek
yararcı02:46:09
Yarar peşinde koşan kimse
mezru02:45:54
Ekilmiş, ekili
fidye02:45:50
Tutsak edilen veya rehin alınan bir kimsenin serbest bırakılması için istenen para, kurtulmalık
ferz02:45:46
Satranç oyununda vezir
film02:45:38
Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit
fire02:45:36
Her tür ticarî malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi
file02:45:33
Yün, pamuk vb. ipliklerden düğümlerle oluşmuş ağ
foto02:45:31
Işık
fora02:45:29
Yelkenleri açtırmak için verilen komut
kabakulak02:45:19
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
Aykırılık02:45:17
Aykırı olma durumu, mugayeret, muhalefet
noter02:45:11
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak, yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
kapari02:45:00
Yemişinden turşu yapılan gebre otunun bir adı
fışkırık02:44:53
Su fışkırtmaya yarayan araçların genel adı, fıskiye
kargagiller02:44:49
Kuşlar sınıfının, ötücü kuşlar takımından, örnek hayvanı karga olan kuşlar familyası
bazıları (veya bazısı)02:44:43
birtakımı, kimisi
kapsam02:44:41
Sınırları içine başka konuları veya anlamları alma durumu, şumul
kaptan02:44:38
Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek görevli
renk körü02:44:36
Renk körlüğüne tutulmuş (kimse)
ıtriyat02:44:34
(sürünülecek) Güzel kokular
Özürlü02:44:26
Özrü olan
bunaklık02:44:15
Bunak olma durumu
yerine koymak02:44:09
gibi görmek, saymak
bohçacı02:44:07
Bohça içinde dokuma eşya gezdirip satan kadın
örümcek02:44:05
Örümcekler takımından eklemli hayvan (Aranea)
amenna02:43:46
İnandık anlamı ile "öyledir", "doğru", "diyecek yok" gibi tasdik etme anlatır
somutluk02:43:44
Somut olma durumu
geçimsizlik02:43:39
Geçimsiz olma durumu
KUTSAMA02:43:37
Kutsamak işi, takdis
şanslı02:43:27
Talihi olan, talihli
tiksindirici02:43:25
Tiksinilecek durumda olan, menfur
izah etmek02:43:23
açıklamak, ayrıntılı bilgi vermek
infilâk etmek02:43:20
patlamak
anlayışsız02:43:18
Anlayışı kıt olan, kafasız, kavrayışsız, vurdumduymaz, kalın kafalı, izansız, ferasetsiz, gabi
revak02:42:46
Üstü örtülü, önü açık yer, sundurma
frigo02:42:44
Dondurulmuş krema
malul02:42:40
Sakat (kimse)
manej02:42:33
At eğitimi
malum02:42:25
Bilinen, belli
mango02:42:16
Hint Kirazı
teknikçi02:42:14
Bir işin bilim yönünden çok, uygulama ve pratik yönü ile uğraşan kimse, teknisyen, tekniker
patriarkal02:42:13
Ataerkil
maddi02:42:02
Madde ile ilgili, maddesel, manevî karşıtı
iğne deliği02:42:00
İğnenin arkasında iplik geçirilen delik
adaptasyon02:41:52
Uyarlama
hamaset02:41:22
Yiğitlik, kahramanlık, cesaret
cürüm02:41:17
Suç
sürahi02:41:11
İçecek koymaya yarar, cam veya billûr
konkordato02:40:58
Batık durumunda alacaklıların, alacaklarını belli bir plâna göre almaları için aralarında yaptıkları sözleşme, iflâs anlaşması
trajedi02:40:56
Konusunu efsanelerden veya tarihî olaylardan alan, acıklı sonuçlarla bağlanan bir tür tiyatro eseri, tragedya, ağlatı
konsül02:40:51
Roma"da her yıl seçilen iki devlet başkanından her biri
AVUÇ İÇİ02:40:45
Elin parmak dipleri ile bilek arasındaki iç bölümü
çalı dikeni02:40:43
bk. karaçalı
praseodim02:40:38
Atom numarası 59, atom ağırlığı 140,92 olan, soluk sarı renkli bir element. Kısaltması Pr
dostça02:40:30
Dosta yakışır (biçimde)
ömre bedel02:40:26
bir ömre değecek kadar (iyi, güzel, değerli)
Kösnül02:40:24
Kösnüyle ilgili, şehvanî, şehevî, erotik
sofist02:40:18
Sofizmden yana olan (kimse, düşünce vb.)
portörlük02:40:16
Portör olma durumu
cinnet02:40:06
Delilik
tıraşlı02:39:56
Tıraş olmuş, sakalını tıraş etmiş
aksilik02:39:47
Terslik, inatçılık, huysuzluk
gizlemek02:39:39
Bilerek ve isteyerek bir olguyu haber vermemek
koordinasyon02:39:39
Belli bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum, düzen sağlama, eş güdüm
fasarya02:39:37
Boş, anlamsız (söz)
cinsel02:39:35
bk. cinsî
lâf taşımak02:39:33
dedikodu ederek lâf götürüp getirmek
eyyamcı02:39:31
Gününü dilediğince geçiren, gününü gün eden
hanım02:39:24
Kız ve kadınlara verilen unvan, bayan
kiriş02:39:11
Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılan tel
gerçeküstücülük02:38:59
Aklın, geleneklerin, alışkanlıkların denetiminden uzak bilinçaltı gerçeklerini yansıtan, yani bilinen gerçekle bağını kesip kendince bir gerçek yaratmak amacını güden edebiyat ve sanat akımı, sürrealizm