nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

güven mektubu21:12:39
Bir elçinin, gittiği yerin devlet başkanına sunulması için kendi başkanınca eline verilen belge, itimat mektubu, itimatname
etlik21:12:39
Kış için etinden kıyma, kavurma, pastırma ve sucuk yapılan semiz hayvan
yaylım ateş21:12:36
Birden çok ateşli silâhın aynı zamanda ateş etmesi
parola21:12:13
Askerlerin veya gizli derneklerin toplantılarına katılan kimselerin birbirlerini tanımalarını sağlayan ve kendi aralarında önceden kararlaştırdıkları kelime veya söz
Anlam21:12:12
Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey; bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, fehva
iltica21:12:10
Güvenilir bir yere sığınma, sığınma
klinker21:12:07
Çimento yapımında fırından ezilmeden çıkan pişirme ürünü
vazgeçilme21:11:57
Vazgeçilmek işi veya durumu
yakıştırma21:11:36
Yakıştırmak işi
takaddüm21:11:24
Önce gelme
kakavan21:11:10
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
sığır vebası21:11:09
Sığırlarda yaygın olarak görülen veba türü
laktaz21:11:07
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
mazhar olmak21:10:59
iyi bir şeye ermek, ulaşmak
nötr21:10:53
Tarafsız, yansız
kelik21:10:50
Eski ayakkabı
mızıka21:10:50
Bando
masara21:10:46
Küçük, dar yer veya hücre
Atatürkçülük21:10:39
Atatürk"ün düşünce ve uygulamalarından kaynaklanan; Türk Devleti"nin bağımsızlık ve bütünlüğünü, millî egemenliği, kişi özgürlüğünü, çağdaş olmayı amaçlayan; akla, bilime ve gerçeğe dayanan, evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünü
sapak21:10:34
Sapaklığı olan
Guatr21:10:00
Boyundaki kalkan bezinin aşırı büyümesiyle beliren hastalık, guşa, cedre
gizlenmiş21:09:14
Saklanmış
informatik21:08:58
Bilişim
milliyetçilik21:08:56
Maddî ve manevî açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusalcılık
Meme21:08:51
Yavrularını emzirmek için, memelilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan ve meme başı denilen çıkıntıları olan organ
Pamuk ipliği21:08:41
Pamuktan yapılan mat ve parlak dikiş ve nakış ipliği
koyma21:08:23
Koymak işi
her biri21:08:01
Ayrı ayrı hepsi
inik21:07:51
İnmiş, indirilmiş
Kamu21:07:41
Hep, bütün
hitam21:07:16
Son, bitim
mantar özü21:07:14
Karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bazı bitki hücrelerinin çeperlerini kaplayarak sıvı ve gazların geçmesini önleyen, bu sebeple hücrenin ölümüne veya mantar oluşumuna yol açan madde
sarık21:07:05
Kavuk, fes gibi bazı başlıkarın üzerine sarılan tülbent, abanî veya şala verilen ad
kesik21:07:00
Kesilmiş olan
dikkatli21:06:59
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
imtihan21:06:41
Sınav
mevhum21:06:38
Gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş
yağış21:06:37
Havadaki su buğusunun yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi
ACEMLEŞME21:06:30
Acemleşmek durumuna gelmek
tanıklık21:06:29
Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik
görüngü bilimi21:06:28
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji
lef etmek21:05:53
bk. leffetmek
zaruret21:05:53
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
restoran21:05:38
Lokanta
ebe21:04:45
Doğum işini yaptıran kadın
kaygılı21:04:34
Kaygısı olan, üzüntülü
parapet21:04:30
Küpeşte, korkuluk
alaminüt21:04:20
Çarçabuk, anında, hemen, şipşak
hiçbir21:04:11
Bir isimden önce getirilerek o ismin bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatır
su bilimci21:04:04
Su bilimi uzmanı, hidrolog
Avutmak21:03:29
Oyalamak
Cilt21:03:23
Deri, ten
valiz21:03:12
Elde taşınabilir küçük çanta
eldeci21:03:10
Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse, zilyet
kürek kürek21:03:01
Kürekler dolusu, pek çok
bambu21:03:00
Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 m kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston gibi birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris)
kamarot21:02:59
Gemilerde yolcuların hizmetine bakan görevli
keçe21:02:44
Yapağı veya keçi kılının dokunmadan, yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş
öküzgözü21:02:44
Birleşikgillerden, sarı renkte, papatyayı andırır bir çiçek ve onun bitkisi, sığır gözü, mastı çiçeği, arnika (Arnica montana)
tabur21:02:09
Dört bölükten kurulan, bir binbaşının komutasında bulunan asker birliği
doğru yol21:00:36
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
yara izi21:00:16
Yaranın kapanmasında, iyileşmesinden sonra geride kalan belirti
elleme21:00:16
Ellemek işi
aylaklık21:00:14
Aylak olma durumu, işsizlik, avarelik
et suyu21:00:01
İçinde et kaynatılmış su
mırra20:59:35
Kahve çeşidi, bir tür acı kahve
of20:58:08
Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı gibi duyguları bildirir
yıkanmak20:57:57
Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak
canlılık20:57:39
Canlı olma durumu
harf20:57:19
Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri
tevkif20:56:30
Durdurma
ayrımlı20:56:26
Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı
protesto20:56:06
Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme
ilişkin20:55:54
İlgisi, ilişiği olan, bağlı, ilgili, ait, merbut, müteallik
Trajik20:55:22
Trajedi ile ilgili
markka20:55:17
Finlandiya para birimi, mark
YEMEK BORUSU20:55:11
Askerlikte yemeğin çıktığını bildirmek için çalınan boru
muzip20:54:52
Şaka etmekten hoşlanan, takılgan
pergel20:54:31
Yay veya çember çizmekte ve ölçmekte kullanılan araç
güçlükle20:54:06
Güç, kolay olmayan bir biçimde
nesnelcilik20:54:01
Öznel olmayan, yani herkes için geçer, öznenin değil nesnenin gerçekliğine dayanan bilgileri arayan akıl yolu, objektivizm
sal yarışı20:53:39
Genellikle nehirlerde sal ile yapılan bir tür yarış
araşit20:53:01
Yer fıstığı
zorla20:52:42
Zor kullanarak, zecren; metazori
NAMZET20:52:23
Aday
haranı20:52:12
Büyük tencere
ergen20:52:10
Ergenlik çağında olan
cengel20:52:08
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
ihtikâr20:51:39
Vurgunculuk, vurgun, spekülâsyon
terslik20:51:37
Ters olma durumu veya tersçe davranış, aksilik
muhteris20:51:34
Hırslı
Vurgu20:50:57
Konuşma veya okuma sırasında bir hece veya kelimenin diğerlerinden daha baskılı söylenmesi
Teker20:50:49
Tekerlek
emik20:50:23
Emmekten çürüyen yer, emme izi
payen20:50:07
bk. pagan
ERMİN20:49:53
Kakım, as
uysal20:49:36
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
fototaktizm20:49:31
Işığa göçüm
TEFSİR20:49:21
Yorumlama
yığın bulut20:49:00
Keşif ve yoğun nitelikli bulut tabakası
PIRNALLIK20:48:57
Pırnal çalılığı
tanınmış20:48:52
Herhangi bir özelliği ile ün kazanmış olan
mahzur20:47:38
Sakınca
yurt20:47:36
Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası; vatan
kılıksız20:47:35
Giyimi düzgün olmayan, sünepe, süflî
maranta20:47:16
Bir çenekliler sınıfından, Antillerde ve bütün tropikal bölgelerde yetiştirilen, kökündeki yumrulardan ararot çıkarılan bir kamış çeşidi, ararot kamışı (Maranta arundinaca)
medya20:47:15
Büyük iletişim ve yayın organlarının bütününe verilen ad
bitki örtüsü20:47:13
Bir bölgede yetişen bitkilerin topu, bitey, flora
çelim20:46:54
Güç, kuvvet
kürdi20:46:34
Klâsik Türk müziğinde si bemol notasını andıran perde
ÇAPAR20:46:32
Postacı, ulak
İnikat20:46:25
Toplanma, birleşim
yalman20:45:51
Eğik, eğinik, mail
tuzcu20:45:25
Tuz satan kimse
kuru fasulye20:44:57
Fasulye bitkisinin beyaz tohumu
Kadın hastalıkları20:44:04
Kadın cinsel organlarını ve bunlarla ilgili hastalıklarını inceleyen bilim dalı, jinekoloji
sevap kazanmak (veya işlemek)20:43:24
hayırlı bir davranışta bulunmak
özne20:43:09
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
intizamsız20:42:55
Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
mezarlık20:42:16
Mezarların bulunduğu yer, kabristan, gömütlük, sinlik
evç20:42:16
En yüce yer
ümera20:42:12
Buyurucular, beyler, amirler
safran20:42:11
Süsengillerden, baharda çiçek açan, 20-30 cm boyunda, soğanlı bir kültür bitkisi (Crocus sativus)
yatır20:41:59
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
mahzen20:41:15
Yapılarda yer altı deposu
gayrı20:40:20
Artık, bundan böyle
kürt20:40:07
Ön Asya"da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse
kötek20:39:27
Baston, sopa
öksüz20:39:24
Anası veya hem anası hem babası ölmüş olan (çocuk)
tüysüz20:39:23
Tüyü olmayan