nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

adale02:16:59
Kas
bikarar02:16:46
Kararsız, tereddütlü
elek02:16:29
Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb. ile yapılan araç
devletleştirme02:16:26
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
Çise02:16:24
İnce yağmur, çisenti
oyuncu02:16:21
Herhangi bir oyunda oynayan kimse
aritmetik02:16:19
Matematiğin, konusu sayılar, bunların özellikleri ve işlemler olan kolu
antlaşma02:16:14
İki veya daha çok devletin saldırmazlık, savaşta ittifak gibi konularda üstlenmelerini belirttikleri belge ve belgede belirtilen durum, muahede, pakt
yayılma02:15:56
Yayılmak işi, intişar
aydınlatma02:15:49
Aydınlatmak işi
idari02:15:46
Yönetimle ilgili, yönetimsel
aysberg02:15:42
Buz dağı
kefen02:15:33
Gömülmeden önce ölünün sarıldığı beyaz bez, kefin
penis02:15:28
Erkeklik organı
canı cehenneme02:15:18
sevilmeyen bir kimse için duyulan öfke ve nefreti bildirir
avaz02:15:16
Yüksek ses, nara
haya02:15:16
Er bezi
yaver02:15:07
Yardımcı
eziyet çekmek02:15:01
zahmet ve sıkıntıya uğramak
bölge02:14:56
Sınırları idarî veya ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
Kocaman02:14:34
Çok iri, büyük, koca
söz02:14:18
Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lâkırdı, kelâm, kavil
gebre02:14:14
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
zıkkım02:14:12
Zehir, ağı
start02:14:03
Çıkış
açar02:13:59
Anahtar
verese02:13:54
Mirasçılar
sarkaç02:13:50
Durağan bir nokta çevresinde ağırlığının etkisyile salınım yapan hareketli katı cisim, rakkas, pandül
branş02:13:47
(bilim için) Dal, kol
Duruşma02:13:43
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi
yeni ay02:13:41
Ayça, hilâl
Özürlü02:13:36
Özrü olan
Dış02:13:36
Herhangi bir cisim veya alanın sınırları içinde bulunmayan yer, hariç, iç karşıtı
Kerata02:13:35
Karısı tarafından aldatılan erkek
hususi02:13:12
Özel
boğaz02:13:10
Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik
paradigma02:13:02
Dizi
zarar görmek02:12:50
kötü sonuca uğramak
ret02:12:47
Uygun bulmama, geri çevirme, kabul etmeme
maharetli02:12:35
Eli işe yatkın, becerikli, usta
bazı02:12:35
Birtakım, kimi
canlanma02:12:33
Canlanmak işi
Harp02:12:22
Savaş
mustatil02:12:13
Dikdörtgen
azil02:12:06
Görevden alma
kaba kuvvet02:11:59
Yasa dışı işlerle bir amaca ulaşmak için zorbalık yaparak veya güç kullanarak tutulan yol
hap02:11:57
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
tarihî tiyatro02:11:55
Tarihsel bir konuyu veya tarihe mal olmuş bir şahsiyeti işleyen tiyatro eseri
buyuru02:11:52
Buyruk, emir
Aut02:11:48
Top oyunlarında topun karşı takım oyuncularının vuruşuyla oyun alanının veya kale çizgisinin arkasına geçmesi
ÖRGÜTLENME02:11:32
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
herek02:11:31
Asma, fasulye gibi sarılgan bitkilerin tutunması için yanlarına dikilen sırık, ispalya
cerrahi müdahale02:11:29
Ameliyat
zaruret02:11:25
Mecburiyet, gereklilik, zorunluluk, zorunluk
ön alım hakkı02:11:21
Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, şufa hakkı
talebe02:11:19
Öğrenci
tuş02:11:16
Piyano, org gibi müzik aletlerinde veya daktilo, hesap makinesi gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı
planet02:11:08
Gezegen
giderme02:11:01
Gidermek işi
sensen02:10:56
Ağızdaki kokuları gidermek için çiğnenen baharlı bir madde
Ortodoks02:10:51
Doğmaya ve kilise öğretisine uygun olan
beylik02:10:47
Bey olma durumu
koaptör02:10:47
Cebire
afetzede02:10:39
Afete uğramış, afet görmüş
mektep02:10:34
Okul
Sinolog02:10:33
Sinoloji bilgini
fassal02:10:28
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
bodur02:10:15
Enine göre boyu kısa ve tıknaz
fer02:10:13
Parlaklık, aydınlık
kertenkeleler02:10:07
Kertenkeleleri, bukalemun ve iguanaları içine alan dört ayaklı sürüngenler takımı
eşitlik02:10:01
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumu, denklik, müsavat, muadelet
hamam böceğigiller02:09:58
Düz kanatlılar takımına giren, örnek hayvanı hamam böceği olan bir familya
Sıhhat02:09:39
Sağlık, esenlik
baba koruk (veya erik) yer, oğlunun dişi kamaşır02:09:31
babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuğu çeker
alışmak02:09:25
Yadırgamaz duruma gelmek
edip02:09:25
Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar
Dadacılık02:09:17
Savaşa ve toplumsal düzensizliğe karşı baş kaldırmadan doğan bir sanat akımı, Dadaizm
asık suratlı02:09:14
Hoşnutsuzluğunu, kızgınlığını yüzüne sert bir anlam vererek belirten" öfkeli görünüşlü yüzü olan
necaset02:09:13
Pislik
döşek02:09:06
Yatak
ases02:09:01
Gece bekçisi
ağma02:09:00
Ağmak işi
yılgı02:08:54
Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan, olağan dışı güçlü korku, dehşet, fobi
hoş geldiniz02:08:54
gelene söylenen esenleme sözü
rahatına bakmak02:08:47
hiçbir şeye aldırış etmeyerek rahatını sağlamaya çalışmak
avlanma02:08:43
Avlanmak işi
takip02:08:37
Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitme, izleme
lagar02:08:25
Zayıf, çelimsiz, etsiz
montaj02:08:17
Kurgu
davete icabet etmek02:08:16
çağrılı olduğu yere gitmek
göçme02:08:12
Göçmek işi
otantik02:08:05
Gerçek olan, gerçeğe veya aslına dayanan, orijinal, mevsuk
animato02:07:54
Bir parçanın canlı çalınacağını anlatır
kışkırtıcı02:07:51
Kışkırtmak işini yapan, muharrik
santur02:07:49
Kanuna benzeyen, tokmaklarla çalınan bir tür telli çalgı
ister02:07:41
Bir şeyin yapılabilmesinin veya olabilmesinin bağlı olduğu şey, gerek, icap, lüzum
İfa02:07:38
Bir işi yapma, yerine getirme
görüş ayrılığı02:07:38
Bir görüş veya düşüncede farklı değerlendirmede bulunma, farklı düşünme
yasama02:07:20
Yasa koyma, teşri
metal yatak02:07:15
Özü, temeli metalden oluşan yatak
genel02:07:14
Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umum
yorulma02:07:10
Yorulmak (I, II) işi
elem02:07:06
Acı, üzüntü, dert, keder
insan bilimi02:06:51
Antropoloji
Egoist02:06:49
Bencil, hodbin
AGANTA02:06:46
Yısa veya lâçka edilmekte olan bir halatın ve zincirin kısa bir süre elde tutulup bırakılmaması için verilen emir
derebeylik02:06:35
Derebeyi olma durumu
tezek02:06:30
Yakıt olarak kullanılan kurutulmuş sığır tersi
ÇARPIK02:06:27
Düzgünlüğünü yitirerek eğrilmiş
neptünyum02:06:25
Uranyumun nötronlarla bombardımandan yapay olarak elde edilen, atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, radyoaktif bir element. Kısaltması Np
dönme02:06:15
Dönmek işi
PREHİSTORYA02:06:08
Tarih öncesi
özne02:06:00
Bir cümlede bildirilen işi yapan veya yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail: Çocuk uyudu. Çocuk sevildi. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
bahtı açılmak02:05:57
talihi dönüp uygun duruma veya arzulanan sonuca gelmek
MOSTRALIK02:05:31
Göstermelik, numune
ifşaat02:05:24
Gizli bir şeyi ortaya çıkarmak için yapılan açıklamalar
varış02:05:24
Varmak durumu veya biçimi
garaz02:05:21
Hedef, amaç, maksat
zeplin02:05:16
Çoğunlukla hidrojen veya helyumla şişirilmiş güdümlü balon
gedik02:05:14
Bir düzey üstündeki yıkık, çatlak veya aralık, rahne
tüvana02:05:11
Kuvvetli, dinç, canlı
seleksiyon02:05:09
Seçme
müsekkin02:05:07
Yatıştırıcı
her ihtimale karşı02:05:04
her türlü olasılığı düşünerek
imek02:05:02
bk. ek fiil
hüsün02:04:59
Güzellik
Yalman02:04:47
Eğik, eğinik, mail
son vermek02:04:36
bitirmek, sona erdirmek
iflâh02:04:31
Kötü, güç bir durumdan kurtulma, iyi bir duruma gelme, onma
permanant02:04:23
Saçların uzun süre dalgalı kalmasını sağlamak için uygulanan işlem