nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

hakimane04:04:30
Bilgece
ailece04:03:03
Bütün aile birlikte
pudra04:03:03
Bazı mineral ürünlerin karışımı ile elde edilen, cildi korumak, düzgün ve güzel göstermek veya kırışıklıkları, pürüzleri gizlemek amacıyla yüze ve tene sürülen, kokulu ince toz
yeniçeri ocağı04:01:51
Yeniçeri askerinin küçükten yetiştirildiği askerî kuruluş
kamga04:01:44
Yonga
Otomatik04:01:42
Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi kendini yöneten (alet)
Tramvay03:59:30
Yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylarda hareket eden yolcu taşıtı
duymak03:59:17
Bilgi almak, öğrenmek, haber almak
Kimlik03:58:03
Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sağlayan şartların bütünü
ayaklı03:57:52
Ayağı olan
hempa03:57:49
Kötü işlerde aynı amaçla ve birlikte hareket eden kimse, ayaktaş, omuzdaş
kukumav03:55:48
Baykuşgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika"da yaşayan bir kuş (Athene noctua)
yer mumu03:55:16
Petrol ve terebentin içinde eriyen, doğal hidrokarbonlardan oluşan bir tür mum, ozokerit
otoriter03:54:40
Yetkeli, otoriteli
Allah Allah!03:54:33
şaşma veya can sıkıntısı anlatan bir ünlem
tur03:54:28
Dolaşma
cızırtı03:53:53
Cızırdama sesi
intihar03:50:22
Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi
akaret03:45:38
Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkân gibi mülk
Baklava03:45:27
Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, fıstık, ceviz, badem gibi şeyler konulan tatlı
tumturak03:44:51
Gösteriş, debdebe
garaz (veya garez) bağlamak03:44:32
birine karşı düşmanlık beslemek
feldspat03:43:56
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu
ermişlik03:42:47
Ermiş olma durumu, evliyalık, velilik
mit03:41:44
Geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayalî, alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesi, mitos
tahsil03:41:14
(para için) Alma, toplama
rol03:41:06
Bir kişiliği canlandıran oyuncunun söylemesi ve yapması gereken hareketlerin genel adı
öncü03:40:40
Önde gidip haber ulaştıran kimse
yalçın03:39:29
Dik
kaset03:39:24
İçinde, görüntü ve seslerin kaydedildiği, gerektiğinde yeniden kullanılmasını sağlayan bir manyetik şeridin bulunduğu küçük kutu
kapitalizm03:39:16
Anamalcılık
kaygan03:38:18
Islak veya düz olduğundan, kendisi kayan veya üzerinde kayılan, kaygın
Ulam03:37:20
Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi veya benzerlik bulunan şeylerin tümü, makule, zümre, grup, kategori
batkı03:37:19
Batkınlık, iflâs
volontarizm03:36:55
İstenççilik
örümcekler03:35:57
Örümceklerle akrepleri içine alan bir eklem bacaklılar takımı
münasebat03:35:29
İlgiler, ilişkiler
tespih ağacı03:35:00
Tespih ağacıgillerden, Hindistan"da ve Avrupa"nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, Çin leylâğı
idari03:34:32
Yönetimle ilgili, yönetimsel
İLÇE03:34:25
Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza
küllü su03:33:55
İçinde kül eritilip süzülerek elde edilen su
lehim03:33:54
Erime noktaları düşük metalleri tutturma işlemlerinde kullanılan, kalay ve kurşun alaşımlarının genel adı
asitölçer03:33:04
Bir asidin özelliğini, konsantrasyon derecesini ölçmeye yarayan cihaz, asidimetre
pırlak03:32:59
Doğan, atmaca gibi yırtıcı kuşları yakalamada çağırtkan olarak kullanılan, avcılarca bir kafes içinde av yerine bırakılan kuş
kartal03:32:58
Kartalgillerden, genel olarak kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri bir yırtıcı kuş (Aquila)
kanyon03:32:44
Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar boğaz, kapuz
kumanda03:32:23
Komuta
yalamak03:32:17
Dilini gezdirerek bir şeyin üzerindekini almak
heyecanlI03:32:12
Çabuk, kolay heyecanlanan (kimse), müteheyyiç
öğle03:32:09
Gün ortası
OYDAŞ03:32:03
Aynı düşüncede, aynı inançta olan, hemfikir
temizlemek03:31:30
Sakıncalı, pürüzlü bir işi olumlu sonuçlandırmak
feryat figan03:31:18
Haykırma, bağırma, çığlıklarla ağlama
cengel03:31:11
Otlarla ve sık ağaçlarla örtülü geniş Hindistan ormanlarına verilen ad
dokümanter03:30:42
Belgesel
frikik03:30:24
Serbest vuruş
haile03:30:21
Çok acıklı olay
YALABIMA03:29:01
Yalabımak işi veya durumu
oluşma03:28:35
Oluşmak işi, teşekkül
habersiz03:28:25
Haberi olmayan, haber almamış, hiçbir bilgisi olmayan
bitki bilimci03:27:55
Bitki bilimiyle uğraşan, bitki bilimi uzmanı, botanikçi
dümbelek03:27:55
Ağzına deri gerilmiş, çanak biçiminde, darbukaya benzer bir çeşit çalgı
ÇAYIRLIK03:26:38
Çayırı olan yer
asetat03:25:59
Asetik asidin tuzu veya esteri, saydam
Gerekli03:25:38
Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip
TUTMAK03:25:33
Ele geçirmek, yakalamak
delâlet03:25:11
Kılavuzluk, aracılık
çömelme03:25:06
Çömelmek işi
imdat03:24:55
Tehlikede olana yapılan yardım
granit03:24:35
Kuvars, feldspat, ortoklâz ve mika minerallerinden birleşmiş türlü renkte, billûrsu, çok sert bir tür kayaç
termos03:24:08
Yalıtım maddesiyle kaplı metal bir kılıf içine yerleştirilen, aralarında hava boşluğu bulunan çift çeperli cam şişeden oluşan, içine konan sıvının sıcaklığını uzun süre koruyan kap
ROSTO03:22:44
Haşlandıktan sonra veya doğrudan doğruya kızartılarak pişirilen, dilim dilim kesilen et
hür03:22:19
Özgür
yönelme durumu03:22:18
İsim soyundan bir sözü yaklaşma, yönelme kavramlarıyla fiile veya bir edata bağlayan durum, -e hâli, datif: Türkçede -e ( -a, -y-e, -y-a ) ekiyle belirtilir: Eve (ev-e), yola (yol-a), bahçeye (bahçe-y-e), kapıya (kapı-y-a)
Tekrarlanma03:22:07
Tekrarlanmak işi
vurdumduymaz03:21:19
Anladığı hâlde anlamamış gibi davranan, umursamaz, aldırmaz, aldırışsız, duygusuz
bekar03:18:14
Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti
KARIMA03:18:12
Karımak işi
Arşınlamak03:17:42
Amaçsız, geniş adımlarla dolaşmak
elektrik03:17:13
Maddenin elektron, pozitron, proton gibi parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü
muhakkak03:17:05
Doğruluğu, gerçekliği kesin olarak bilinen, gerçekliği kesinleşmiş
Izgara03:17:02
Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde araç
telâtin03:16:36
Bir tür sağlam, yumuşak dana veya öküz derisi
yaka03:16:20
Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü
somut03:14:53
Gerçekliği algılanabilen, muşahhas, konkre, soyut karşıtı
bakar03:14:08
Öküz, sığır
ümera03:13:56
Buyurucular, beyler, amirler
yüzsüzce03:13:46
Utanmaz, sıkılmaz (bir biçimde)
Mars03:13:15
Merih gezegeni, Sakıt
PAMUKLU03:12:19
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
İSTEK03:12:14
Bir şeye duyulan eğilim, arzu
gayz03:11:52
Öfke, hınç
ilhak03:11:33
Katma, bağlama, ekleme
muhtasar03:11:01
Kısaltılmış olan, kısa; özet
ekinoks03:10:11
Gün gece eşitliği
aksam03:09:59
Kısımlar
rıza göstermek03:09:55
razı olmak, onamak, uygun bulmak
gangliyon03:09:50
Sinirlerde ve lenf damarlarında yer yer ortaya çıkan yuvarlak şişlik
vazgeçilme03:09:39
Vazgeçilmek işi veya durumu
zift03:09:19
Katran ve diğer organik maddelerin buharlaşmasından veya damıtılmasından elde edilen, kolay kırılan, az ısı ile eriyen, katı, siyah, parlak madde, kara sakız
ereksel03:09:15
Erek niteliğinde olan
beraber03:09:00
Birlikte, bir arada
galeyan03:07:33
Kaynama
kök bilgisi03:07:13
Köken bilimi
şedit03:06:58
Yeğin, şiddetli
uyuklama03:06:56
Uyuklamak durumu
Hemen03:06:32
Hiç vakit geçirmeden, gecikmeden, çabucak
çağırma03:06:02
Çağırmak işi
baran03:05:32
Yağmur
Kapalı03:05:30
Kapanmış olan, açılmamış, mestur
nihale03:05:12
Sofrada kullanılan sahan altlığı
baykuşgiller03:05:09
Büyüklükleri çeşitli olan kukumav, puhu gibi yırtıcı kuşları içine alan kuşlar familyası
neyzen03:03:58
Ney üfleyici, ney çalan kimse
artçı03:03:55
Yürüyüş durumunda bulunan bir askerî birliğin güvenliğini sağlamak için arkadan gelmek üzere bırakılan kıta, dümdar
enkaz03:02:27
Yıkıntı, döküntü, çöküntü
bardak03:02:18
Su ve benzeri şeyleri içmek için kullanılan, genellikle camdan yapılan kap
hasep03:02:14
Kişisel özellikler, nitelikler
vetire03:01:50
Süreç
müseddes03:01:16
Altıgen
ulviyet03:00:53
Yücelik
çabukluk03:00:42
Çabuk olma durumu hız, sür"at
petek03:00:27
Arıların yumurtalarını bırakmak ve bal depo etmek için yaptığı, düzgün altıgen ağızlı bal mumu yuvacıklar topluluğu
mango03:00:06
Hint Kirazı
içgüdüsel02:59:36
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
külliyat02:59:13
Bir yazarın bütün eserlerini içeren dizi
koyu kır02:58:45
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu
cevap02:58:41
Bir soruya, bir isteğe, bir söz veya yazıya verilen karşılık, yanıt
iskele kelepçesi02:58:36
İnşaatın dış yüzeyine kurulan iskeleyi birbirine bağlamaya yarayan bağlantı parçaları
yerine geçmek02:58:35
görevden ayrılan birinin yerini almak
mukaddime02:58:05
Ön söz