nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

badi badi yürümek (veya gitmek, koşmak)05:16:46
ördek gibi iki yana sallanarak yürümek (gitmek)
kadem05:08:30
Ayak, adım
perese05:05:21
Duvarcıların doğrultu bulmakta kullandıkları şakul ipi
yükselteç05:04:27
Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör
Bürokrat05:02:49
Devlet dairesinde çalışan görevli
mehteran05:01:54
Mehterler
rubidyum05:01:16
Atom numarası 37, atom ağırlığı 85,48 olan, 1,53 yoğunluğunda, 39° C de eriyen, çabuk oksitlenen, tütün, pancar gibi bazı bitkilerde, maden sularında bulunan, potasyuma benzer kimyasal element. Kısaltması Rb
erbiyum04:59:24
Tabiatta çok az olan, uygulama alanı bulunmayan, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Kısaltması Er
prenses04:59:09
Hükümdar ailesinden olan kadın veya kızlara verilen unvan
uyarım04:42:30
Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki, tembih
kani04:32:06
Kanmış, inanmış
İspiyoncu04:30:37
İspiyon
tutukluluk04:28:12
Tutuklu olma durumu, mevkufiyet
faaliyet04:27:00
Çalışkanlık, çalışma, canlılık, hareket
dikkat04:26:36
Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık
Azerî04:25:57
Azerbaycan Cumhuriye"tinde ve güney Azerbaycan"da (İran"da) yaşayan Türk soylu halk veya bu halktan olan kimse
ötürük04:24:27
İshal, sürgün, amel
güçsüzlük04:20:12
Güçsüz olma durumu, güçsüze yakışacak davranış, kuvvetsizlik, aciz, iktidarsızlık
tarumar04:19:45
Dağınık, karışık, perişan
yaşam biçimi04:19:17
Hayat tarzı
kademsiz04:17:54
Uğursuz
plütonyum04:17:35
Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element. Kısaltması Pu
loğ04:14:13
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
elezer04:13:15
Sadist
misket04:12:44
Güzel kokulu meyveleri nitelemek için kullanılır
tiraj04:05:27
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
libre04:01:22
Yarım kilogramlık bir ağırlık ölçü birimi
pingpong03:59:07
Masa topu, masa tenisi
Mihenk03:59:04
Denek taşı
el değmemiş03:54:14
hiç kullanılmamış, dokunulmamış
kınama03:53:09
Kınamak işi, ayıplama, takbih
rahatlama03:50:52
Rahatlamak işi
saklamak03:49:30
Kaybolmaması için gizli bir yere koymak
açlık03:44:24
Aç olma durumu
öyle03:35:50
Onun gibi olan, ona benzer
Prestij03:30:56
Saygınlık, itibar
men03:27:19
Yasaklama, izin vermeme
galibiyet03:25:17
Yenme, yengi
kötü kişi olmak03:22:39
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
maruz03:22:31
Bir olay veya durumun etkisinde veya karşısında bulunan
N03:13:40
Azot"un kısaltması
yatı03:11:04
Geceyi geçirmek için bir yere gitme
boci03:10:35
Ağır yük taşımaya yarayan, iki kalın ve küçük tekerleği olan el arabası
husus03:09:29
Konu, madde
ANADOLU03:08:57
Ön Asya"nın bir parçası olarak Türkiye"nin Asya kıtasında bulunan toprağına verilen ad
iftihar etmek03:08:33
kıvanç duymak, övünmek
tahmin etmek03:07:37
yaklaşık olarak değerlendirmek; oranlamak
vekillik etmek03:06:13
birinin yerine bakmak, görevini üstlenmek
AZAMET03:05:54
Ululuk, büyüklük
ders03:03:25
Bir konuda öğretmenin öğrenciye sınıfta, belirli bir sürede verdiği bilgi
bulutsu03:02:55
Uzayda ekseni çevresinde yavaşça dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gök varlığı, nebülöz
Devrim03:02:34
Çevrilme, katlanma, bükülme
racon03:00:56
Yol, yöntem, usul
Yürürlük03:00:29
Gereğinin yapılır olması durumu, mer"iyet
içtenlikli02:57:21
İçten, samimî
resmi elbise02:57:18
Üniforma
yeknesak02:57:09
Biteviye tekdüze, tek örnek, monoton
teskin02:57:00
Acı, öfke, heyecan gibi duyguları yatıştırma, dindirmeye çalışma
Nahiye02:56:48
Bucak
sömestr02:55:57
Öğretim yılının ayrıldığı iki dönemden her biri, yarıyıl
yazı makinesi02:55:46
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
anne02:55:43
Çocuğunu dünyaya getiren kadın
doğu bilimi02:55:11
Avrupa"ya göre doğuda yer alan ulusların dillerini, tarihlerini, kültür ve törelerini inceleyen bilim, şarkiyat, oryantalizm
sahil02:55:06
Kıyı, yaka, yalı
Uysal02:54:57
Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı
amorf02:54:49
Biçimsiz
destroyer02:54:41
Orta tonajda, yüksek hızlı savaş gemisi, muhrip
deyim02:54:34
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış anlatım, tabir
aktüel02:54:23
Güncel, şimdiki
ilbay02:53:38
Vali
seri02:52:39
Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, dizi
Reis02:52:25
Başkan, ser
UZAM02:52:23
Algılanan nesnelerin temel niteliği
halka02:52:16
Çeşitli metallerden veya tahtadan yapılmış çember
merhem02:52:07
Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok etkili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, yağlı veya yağsız ilâç
güzün02:51:50
Güz mevsiminde
peltek02:51:29
Dilini dişlerinin arasına alır gibi konuşan ve bu yüzden s, z gibi sesleri kusurlu söyleyen
oymacı02:51:27
Oyma işleri yapan sanatçı, hakkâk
tahin rengi02:51:10
Kirli, koyu sarı renk, tahinî
olanaksız02:51:08
Olanağı olmayan, olma ihtimali bulunmayan, gayrimümkün, imkânsız
uygunluk02:51:05
Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet
etraflıca02:51:01
Derinlemesine, ayrıntılı olarak, etraflı
Ambar02:50:46
Genellikle tahıl saklanan yer
şor02:50:44
Batı Sibirya"da yaşayan bir Türk topluluğunun adı
benzeri02:50:37
Benzerlik gösteren, benzer
geometrik02:50:21
Geometriyle ilgili veya geometriye uygun olan, hendesî
çok ayaklılar02:50:07
Eklem bacaklı böceklerin, çıyan gibi, her ekleminde bir veya iki çift ayağı olan takımı
fenol02:50:05
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
atfetmek02:49:41
Yöneltmek, çevirmek
pamuk taş02:49:34
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
altlık02:48:56
Tabak veya bardak altı
fatihane02:48:46
Fatih gibi, fatihe benzercesine
külek02:48:27
Bal, yağ, yoğurt gibi şeyler koymaya yarar tahta kova
asilik02:48:20
Asi olma durumu, isyan etme, isyankârlık
rabıt02:47:50
Bağ, bağlama
galeyan02:47:36
Kaynama
pazarlamacı02:47:29
Pazarlama işi ile uğraşan görevli, pazarlama uzmanı
kamışlık02:47:15
Kamışı çok olan yer
buhar02:47:13
Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu
tepsi02:47:08
Fincan, tabak, bardak gibi şeyleri taşımaya yarayan, türlü büyüklükte, derinliği olmayan düz kap
mikroskop02:47:03
Bir mercek yardımıyla küçük nesneleri büyültüp daha iyi belirtmeye veya çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan alet
buruk02:47:01
Burulmuş olan
giray02:46:56
Kırım hanlarına ve han ailesinden olan prenslere verilen unvan
SARMAL02:46:42
Helis biçiminde olan, helisel, helezoni
tanıtmalık02:46:33
Bir şeyden nasıl yararlanılacağıyla ilgili bilgileri vermek için yazılmış tanıtma yazısı, tarife, prospektüs
reaksiyon02:46:24
Tepki, aksülâmel
itibaren02:46:19
- ...den başlayarak, ...-den sonra, ...-den beri
gümrük kanunu02:46:10
Gümrük işlerini ve işlemlerini yasal bir düzen içinde toplayan kanun
atıştırmalık02:46:02
Atıştırmaya yarayan
SU AYGIRI02:46:00
Çift parmaklılardan, Afrika ırmakları boyunca yaşayan, çok iri yapılı ve geniş ağızlı memeli hayvan, hipopotam (Hippopotamus)
solaklık02:45:58
Solak olma durumu
hijyen02:45:57
Sağlık bilgisi; sağlık koruma, hıfzıssıhha
amazon02:45:55
(eski çağların Amazonlarına benzetilerek) Erkek gibi, savaş saflarında yer alan kadın
vasıflandırma02:45:53
Nitelendirme
pedikür02:45:46
Deriye batmış tırnakları düzeltmek, nasırları yumuşatmak veya çıkarmak gibi işlerle uğraşma, ayak bakımı
deccal02:45:44
Dinî inanışlara göre kıyamete yakın bir zamanda çıkacağına inanılan yalancı ve kötü yaradılışlı kimse
difteri02:45:12
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
Seki02:45:09
Evlerin önüne oturmak için taş ve çamurdan yapılan set
kancık02:45:04
(hayvanlarda) Dişi
Poşet02:44:57
Küçük torba
adisyon02:44:21
(lokanta, otel gibi yerlerde) Hesap
Cüppe02:44:15
bk. cübbe
tavsif02:44:10
Nitelendirme, niteliklerini söyleme
yetişme02:43:42
Yetişmek işi
dinlence02:43:28
Tatil
gerilim02:42:07
İki ucundan ters yanlara çekilen bir telin her noktasında, o iki güce karşı koyan güç, tevettür
ARDIL02:41:37
Birinin ardından gelip onun yerine geçen kimse, öncel karşıtı, halef
vakayiname02:40:54
Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik
pinel02:40:07
Rüzgârın estiği yönü göstermek için direk şapkalarının üstüne konulan yelkovan biçimindeki araç
provizyon02:39:22
Bir çekin para olarak karşılığı