nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

eylül14:15:07
Yılın 30 gün süren dokuzuncu ayı
öğretim görevlisi14:15:05
Üniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici veya sürekli olarak görevlendirilen, ders veren ve uygulama yaptıran kimse
samimi14:15:02
İçten, içtenlikle
sürur14:14:59
Sevinç
kargaşacı14:14:50
Kargaşa çıkaran (kimse)
pupa14:14:46
Geminin arkası, kıç
Göz yummak14:14:32
kusurları görmemezlikten gelmek, hoş görmek, bağışlamak
kesme14:14:29
Kesmek işi
zinhar14:14:27
Sakın, asla, olmasın!
NEŞİDE14:14:26
Bir toplulukta okunmaya değer şiir
itibarî14:14:22
Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
görmez14:14:17
Görme yetisi olmayan (kimse), kör, âmâ
VADİ14:14:15
İki dağ arasındaki geçit, koyak
ateh getirmek14:14:14
bunamak
güz dönemi14:14:12
Güz ayları
lehçe14:14:05
Polonya dili
difteri14:13:55
Çoğunlukla çocuklarda görülen burun, boğaz, yutak çeperine yerleşen mikropların yol açtığı bulaşıcı hastalık, kuşpalazı
KISIR14:13:40
(insan ve hayvan için) Üreme imkânı olmayan, döl vermeyen
müdür14:13:37
İdare eden, yöneten, yönetmen, direktör
ZÜĞÜRT14:13:34
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
HİBE14:13:32
Bağışlama, bağış
naif14:13:23
Kendi kendisini yetiştirmiş, doğal bir plâstik sanat yeteneğine sahip sanatçılar tarafından yaratılan resim sanatı
oyma baskı14:13:16
Çinko, bakır, tahta gibi levhalara kazıma ile yapılan, resimleri kâğıda basma tekniği
jigolo14:13:14
Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, tokmakçı
umursamaz14:13:13
Umursamayan, aldırış etmeyen
isyankarlık14:13:10
İsyankâr olma durumu, baş kaldırıcılık, asilik
bicili14:13:09
bk. cicili bicili
kerevet14:13:07
Üzerine şilte serilerek yatmaya veya oturmaya yarayan, tahtadan seki, sedir
MEBDE14:13:00
Baş, başlangıç
tıklım tıklım14:12:59
Hiç boş yer kalmayacak biçimde (doldurulmuş)
erguvan14:12:59
Baklagillerden, eflâtunla kırmızı arası renkte çiçek açan, güzel bir süs ağacı (Cercis siliquastrum)
Metafor14:12:52
İstiare, ödünçleme
kekre14:12:38
Tadı acımtırak, ekşimsi ve buruk olan
seyelan14:12:37
Akma, akıntı
KATRE14:12:26
Damla, damlayan şey
kanaatkâr14:12:23
Azla yetinen, elindeki ile yetinen, kanık, kanaatli, yetingen
yıpratmak14:12:16
(türlü etkenler) Eski gücünü yok etmek
lektör14:12:15
(üniversitede) Okutman
izah14:12:14
Açıklama
Sefir14:12:05
Elçi
alizarin14:12:04
Kök boyası, kök kırmızısı
evlenme14:12:00
Evlenmek işi, izdivaç
Pekmez toprağı14:11:59
Üzüm şırasını kestirmek için kullanılan, kil ile karışık kireçli toprak, marn
nurlu14:11:55
Aydınlık, ışıklı, parlak
kabakulak14:11:41
Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın ve ateşli bir hastalık
durdurma14:11:34
Durdurmak işi
zina14:11:33
Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki
dericilik14:11:25
Belirli bir amaçla kullanmak için hayvan derisini işleme
radyasyon14:11:23
Işınım
Abaza14:11:22
Kuzeybatı Kafkasya"da yaşayan bir halk ve bu halka mensup olan kimse
fatih14:11:17
Zafer kazanan, fetheden (kimse)
kimi14:11:17
Birtakımı, bazısı
yayan14:11:12
Yürüyerek
Kutup Yıldızı14:11:09
Gök küresinin kutbuna en yakın olan küçükayı denilen takım yıldızın en ucunda bulunan, kuzeyi belirleyen, durağan yıldız, Demirkazık, Kuzey Yıldızı
fevrî14:11:03
Birdenbire, düşünmeden yapılan
baş başa14:11:01
Birlikte, beraberce
yaş14:10:59
Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçülen zaman, sin (II)
tecrübesizlik14:10:56
Tecrübesiz olma durumu
reha14:10:52
Kurtuluş, kurtulma
ekonomi14:10:45
İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat
halojen14:10:42
Madenlerle birleşince tuz verebilen flor, klor, brom ve iyot elementlerine verilen ad
teklik14:10:39
Tek, bir olma durumu
aldatma14:10:19
Aldatmak işi
işaret sıfatı14:10:05
bk. gösterme sıfatı
yasaklanma14:10:04
Yasaklanmak işi
cinsel14:09:58
bk. cinsî
ayın14:09:58
Arap alfabesinde on sekizinci, Osmanlı alfabesinde yirmi birinci harf
sinagrit14:09:43
bk. sinarit
Doruk14:09:42
Dağ, ulu ağaç gibi yüksek şeylerin tepesi, en yüksek yeri, zirve, şahika
itilaf14:09:38
Anlaşma, uyuşma, uzlaşma
not vermek14:09:36
bir şeyin değeri üzerinde olumlu veya olumsuz bir kanıya varmak
fassal14:09:35
İftira atan, gerçek olmayan isnatlarda bulunan (kimse)
kayıtımla uslamlama14:09:31
Geriye dönerek sonuç çıkarma
fenol14:09:28
Boyacılıkla, plâstik maddelerin ve bazı ilâçların yapımında kullanılan, çoğunlukla maden kömürünün katranından çıkarılan benzinin oksijenli türevi, asit fenik
batak14:09:26
Üzerine basınca çöken çamurlaşmış toprak
iskambil kâğıdı14:09:24
İskambil
komisyonculuk14:09:18
Komisyoncunun yaptığı iş, simsarlık
yırtıcı hayvan14:09:08
Vahşî hayvan
Bulaşma14:09:06
Bulaşmak işi
İleri gelenler14:09:03
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişileri, eşraf
SECCADE14:08:59
Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği büyüklükte, halı veya kumaştan yaygı, namazlık
ihtiyarlama14:08:55
İhtiyarlamak işi, yaşlanma
bezgin14:08:55
Yaşama veya iş görme isteğini yitirmiş
lota14:08:54
Tatlı sularda yaşayan, bir tür gelincik balığı (Lota vulgaris)
gölcük14:08:47
Küçük göl
ayyuk14:08:45
Göğün en yüksek yeri
Başıboş14:08:41
Bir şeye veya kimseye bağlı olmayan
dolaysız14:08:39
Doğrudan doğruya olan, araya herhangi bir araç girmeden, vasıtasız, bilâvasıta
AMME14:08:37
Halkın bütünü, kamu
hititçe14:08:36
Hitit (Eti) dili
sarkıntılık14:08:35
Sataşma ve daha çok kadınlara sataşma, lâf atma, rahatsız etme, huzur bozma, tasallut
Olgu14:08:33
Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa
KOSTAK14:08:31
Zarif, kibar, çalımlı, güzel giyinmiş, yakışıklı
perde14:08:25
Görüşü, ışığı engellemek veya bir şeyi gizlemek için bir açıklığın önüne gerilen örtü
dok14:08:23
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
astsubay14:08:23
Silâhlı Kuvvetler yasasına göre astsubay okullarında yetişerek Silâhlı Kuvvetlere katılan astsubay çavuştan astsubay kıdemli başçavuşa kadar rütbesi olan asker
iş güç14:08:21
Yapacak belli bir şey, görev, meşguliyet
maneviyat14:08:19
Maddî olmayan, manevî şeyler
afra tafra14:08:16
Çalım
GÖLET14:08:12
Gölek
lort14:08:12
İngitere"de babadan oğula veya ailenin ilk erkek kişisine geçen veya kral tarafından bağışlanan soyluluk unvanı
kırpık14:08:10
Kırpılmış olan
Cilveli14:08:08
Cilvesi olan, cilve yapan, cilvekâr
spekülâsyon14:08:06
Kurgu
geçit14:08:03
Geçmeye yarayan yer, geçecek yer
dilemek14:07:58
Biri için bir dilekte bulunmak
vesika14:07:50
Belge
nadim14:07:49
Yaptığı bir davranıştan pişmanlık duyan, pişman
Başkomutan14:07:48
Savaşta bir devletin bütün kara, deniz ve hava kuvvetlerine komuta eden en büyük komutan, başkumandan, serdar
süpürge çalısı14:07:47
Süpürge otu
fırtına kuşu14:07:43
Perde ayaklılardan, kıvrık gagalı, açık denizlerde yaşayan bir kuş, deniz ördeği (Thalassidroma pelagica)
murdarilik14:07:40
Omurilik
fevt14:07:38
Elden çıkma (çıkarma), kaçırma, yitme
atfetme14:07:35
Atfetmek işi, isnat
namaz14:07:33
Müslümanların günde beş kez yapmaları dince buyrulan ve dua okuyarak kıyam, rükû, sücut, kuut denilen beden durumlarını, kuralınca tekrarlayarak Tanrı"ya edilen ibadet, salât
serencam14:07:31
Bir işin, bir olayın sonu, akıbet
oturak14:07:25
Oturulacak yer veya şey
ruhsat14:07:22
İzin, müsaade
satranç takımı14:07:21
Satranç oyununda gerekli olan altmış dört kareli tahta, siyah ve beyaz on altışardan otuz iki taşın oluşturduğu takım
kayaç14:07:19
Doğada büyük yer tutan, yer kabuğunun yapı gereci olan bir veya birkaç mineralden oluşan kütle
onur belgesi14:07:16
Şeref belgesi
Tekrarlanma14:07:15
Tekrarlanmak işi
hanımefendi14:07:14
Üstün bir saygı göstermiş olmak için kadın adlarının sonuna getirilir veya adların yerine kullanılır
Kengel14:07:13
Kenger
bir bir14:07:13
bk. hepyek
müstaceliyet14:07:12
İvedilik
atardamar14:07:10
Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan damar, şiryan
seksi14:07:07
Cinsel çekiciliği olan
harp okulu14:07:02
Türk Silâhlı Kuvvetlerine subay yetiştiren yüksek okul, harbiye
Dağ çayı14:06:54
bk. ada çayı