nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

eksiklik23:18:24
Eksik olma durumu, eksik olan miktar, noksan, nakısa, fıkdan
uzağı görmek23:18:23
ileride ne olacağını kestirmek
Birinci23:18:12
Bir sayısının sıra sıfatı
şanslı23:18:05
Talihi olan, talihli
argo23:18:02
Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı
Piramit23:17:44
Tepeleri ortak bir noktada birleşen, tabanları da herhangi bir çokgenin birer kenarı olan birtakım üçgenlerden oluşmuş cisim, ehram
YETERLİ23:17:43
Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli, ehil
Törpü23:17:24
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
durum23:17:15
Bir zaman kesiti içinde bir şeyi belirleyen şartların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon
düven23:17:00
Harmanda ekinlerin sapı ve tanelerini ayırmak için kullanılan, önüne koşulan hayvanlarla çekilen, alt yüzünde keskin çakmak taşları dikine çakılı bulunan, kızak biçiminde araç, döven
İLGİLİ23:16:24
İlgilenmiş olan, ilgisi bulunan, alâkalı, alâkadar, müteallik
Sezgi23:16:09
Sezme yeteneği, feraset
koşucu23:16:04
Koşuya katılan yarışçı
tolerans23:16:03
Hoşgörü, müsamaha
Katıksız23:16:03
Katığı olmayan
ASTAT23:16:02
Atom numarası 85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bombardımanı sonucu elde edilen yapay element. Kısaltması At
rüzgâr23:15:59
Havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti, yel
ÇALIŞMA23:15:42
Çalışmak işi, emek, say
TEMLİK23:14:49
Mülk olarak verme
ilmiye23:14:42
Din işleriyle uğraşan hocalar sınıfı
mültezim23:14:41
Kesenekçi, kesimci
otolit23:14:32
bk. işitme taşı
iktifa etmek23:14:11
yetinmek; kanmak
Aygır23:13:55
Damızlık erkek at
fakih23:13:48
Fıkıh bilgini
utanmak23:13:45
Sıkılmak
Zirkonyum23:13:27
Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element. Kısaltması Zr
PAMUKLU23:13:10
Pamuk ipliği veya başka iplikler karıştırılarak dokunmuş (kumaş)
Kanara23:13:01
bk. kesim evi, mezbaha
feribot23:12:46
Arabaları veya vagonları bir kıyıdan öbür kıyıya geçirmeye yarayan gemi, araba vapuru
Standart23:12:09
Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış
Kutan23:12:08
Saka kuşu
beyin23:11:58
Kafatasının üst bölümünde beyin zarı ile örtülü, iki yarım yuvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ, dimağ
köse23:11:24
Bıyığı, sakalı çıkmayan (erkek)
Şaibe23:11:20
Kir, leke
yalvar yakar olmak23:11:13
çok yalvarmak
trok23:11:12
Değiş, trampa, mal değişi
milliyetçi23:11:00
Milliyet ilkesini benimseyen, ulusçu
HİSSE23:10:57
Pay
kamulaştırma23:10:50
Kamulaştırmak işi, istimlâk
23:10:19
Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen iki şeyden her biri, benzer
oligarşi23:10:16
Siyasî gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi, takım erki
küfür23:09:59
Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü
ağaç23:09:56
Gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki
öncülük23:09:41
Öncü olma durumu
tatula23:09:38
Patlıcangillerden, çiçekleri beyaz veya mor renkte, meyveleri dikenli, bir yıllık ve otsu bir bitki; kasların kasılmasını giderdiği için hekimlikte kullanılır
ölçme23:09:27
Ölçmek işi
mimlenme23:09:23
Mimlenmek işi
Gerileme23:09:21
Gerilemek işi
keşişleme23:08:24
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
kalkan23:08:01
Oktan veya kılıçtan korunmak için savaşçıların kullandığı korunmalık
kerhane23:07:52
Genel ev
arttırma23:07:51
Arttırmak işi
akreditif23:07:49
Belirli bir nicelikteki para için, bir bankanın yükümlülüğü altında, üçüncü bir kişi yararına bir başka bankada veya aracısında açtırılan kredi
gebre23:07:48
Atı tımar etmekte kullanılan kıldan kese
atılgan23:07:04
Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan
moren23:06:24
Buzul taş
hâkimiyet23:06:09
Egemenlik
Mecburi23:05:55
Kaçınılmaz, zorunlu
içgüdüsel23:05:47
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
ibare23:05:44
Bir düşünce anlatan bir veya birkaç cümlelik söz
menemen23:05:39
Yumurtalı sivri biber, domates yemeği
Benzen23:05:38
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
gergef23:05:32
Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarar, çoğu dikdörtgen biçiminde olan çerçeve
Om23:05:30
Kemiklerin toparlak ucu
alışık olmak23:05:19
alışkanlık durumuna gelmek
zanlı23:05:13
Sanık
yalıtma23:04:59
Yalıtmak işi, tecrit, izolâsyon
ekli23:04:51
Eklenmiş olan, eki olan
gün23:04:16
Güneş
kalın ses23:04:14
Titreşim sayısı az olan
büyüklük23:04:06
Büyük olma durumu, ululuk
görgü kuralları23:04:03
Bir toplumda veya toplulukta, davranışların dış biçimlerini denetlemeye yönelik olan kuralların bütünü, adabımuaşeret
pişmanlık23:04:02
Pişman olma durumu, nedamet
yararlık23:03:55
Yararlı çalışma
harfi harfine23:03:51
Tastamam, uygun, gerçekte olduğu gibi
ateşler içinde23:03:44
(hasta) çok ateşli bir durumda
devlet kuşu23:03:20
Umulmadık bir talih
CUNDA23:03:17
Yatay serenlerin her iki başı
politik23:03:04
Politika ile ilgili, siyasî, siyasal
letafet23:02:58
Güzellik, hoşluk
donatı23:02:41
Donatmaya yarayan şeyler, teçhizat
pinpon23:02:18
Yaşlı, çökmüş
İNİKAS23:02:09
(ışık için) Yansıma, yansı
informatik23:02:07
Bilişim
ut23:02:02
Klâsik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı
annelik23:01:21
Anne olma niteliği veya durumu
ozon23:01:18
Molekülünde üç atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element (O3)
taarruz23:01:17
Saldırı
SERÜVEN23:00:57
Bir kimsenin başından geçen veya içine atılmış olduğu heyecanlı olay, macera, sergüzeşt, avantür
tahsis23:00:20
Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma
dok23:00:18
Gemilerin yükünün boşaltıldığı veya onarıldığı, üstü örtülü havuz
ŞEKİL23:00:16
Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim
tütün balığı23:00:15
Tütsü ile kurutulmuş balık; daha çok ringanın kurutulmuşu
MERHAMET22:59:54
Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma
horanta22:59:45
Aile halkı
evlilik22:59:42
Evli olma durumu
soba22:59:40
Bir yeri ısıtmak için içinde kömür, odun veya gaz yakılarak kullanılan bir araç
yolsuzluk22:59:20
Yolsuz olma durumu
doğru yol22:59:18
Her türlü kötülükten uzak olan tutum
lala22:59:16
Çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse
görüşme22:59:16
Görüşmek işi, mülâkat, müzakere
uygulama22:59:10
Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik
uçuculuk22:59:06
Uçucu olma durumu
ca22:59:00
Kalsiyum"un kısaltması
MANTAR BİLİMİ22:59:00
Mantarların yapılarını, yaşayışlarını ve yol açtıkları hastalıkları inceleyen bilim dalı, mikoloji
MİHRAK22:58:48
Odak
Şakul22:58:31
Çekül
tren22:58:14
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer
Abrama22:58:01
Abramak işi, idare
renyum22:57:59
Atom numarası 75, atom ağırlığı 186,2, yoğunluğu 21 olan, parlak beyaz renkte ve 3150 C° de eriyen bir element. Kısaltması Re
antipatik bulmak22:57:33
sevimsiz bulmak, kanı kaynamamak
özet22:57:27
Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz, hulâsa, fezleke
kat22:57:19
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
MUHTEVA22:57:09
Bir şeyin içindeki, içteki, içerik
yaban nanesi22:57:05
Yabanî bir tür nane
düğme22:57:04
Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyici veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi sert maddelerden yapılmış küçük tutturmalık
AYIRMA22:56:59
Ayırmak işi
Sari22:56:57
Hint kadınlarına özgü giysi ve bu giysinin yapıldığı kumaş
bindi22:56:55
Destek, hamil
bezginlik22:56:51
Bezgin olma durumu, usanç, yorgunluk
Mevki22:56:49
Yer, mahal
bankiz22:56:41
Buzla
alfabe sırası22:56:38
Harflerin alfabedeki belirli düzene göre dizilişi
Dolaylı22:56:34
Doğrudan doğruya olmayan, dolayısıyla olan, vasıtalı, bilvasıta
şarap bardağı22:56:27
Şarap içmek için özel olarak üretilen cam bardak
bariyer22:56:10
Hemzemin geçitlerde kara yolu güvenliğini sağlamak için kullanılan açılır kapanır engel
ileri22:56:08
Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı
aklen22:56:05
Akıl icabı, akıl gereğince
saparta22:56:04
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık