nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

ayrılık09:00:22
Ayrı olma durumu
barometre09:00:20
Basınçölçer
TÜZÜK09:00:18
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
arduaz09:00:16
Kayağan taş, kayrak
kovma09:00:14
Kovmak işi
İffet09:00:12
Cinsî konularda ahlâk kurallarına bağlılık, sililik
kovuk09:00:10
Bir şeyin oyuk durumunda bulunan iç bölümü
eriyik09:00:08
İçindeki katı bir madde erimiş bulunan sıvı, mahlûl
kopek09:00:06
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
ürkme09:00:04
Ürkmek durumu, tevahhuş
zimmet09:00:01
Üstünde olan şey
diskotek08:59:58
Plâk, ses bandı koleksiyonu
sunum08:59:53
Lokma, parça
Maral08:59:50
Dişi geyik, meral
üreme08:59:48
Üremek durumu
anorak08:59:46
Başlıklı, su geçirmeyen spor ceket
kamer balığı08:59:42
Ay balığı
içe kapanık08:59:39
Dış dünyaya karşı ilgi ve ilişkisi güçsüz, içine kapanık (kimse)
kısaltma08:59:38
Kısaltmak işi, taksir
kiraz zamkı08:59:35
Kiraz, badem, erik, kayısı ve şeftali gibi ağaçların gövde ve dallarında meydana gelen zamk
Girdap08:59:29
Bir engelle karşılaşan su veya hava akıntısının dönerek yaptığı çevrinti, ters akıntıların oluşturduğu dönme, burgaç
müşkül08:59:28
Güç, zor, çetin
insan bilimi08:59:27
Antropoloji
Enam08:59:21
Yaratılmış bütün canlılar
Enik08:59:20
Kedi, köpek gibi çok memeli hayvanların yavrusu, encik
Emme08:59:18
Emmek işi
Ecir08:59:13
Sevap
Ebru08:59:06
Kâğıt süslemeciliğinde kitre ve kola gibi yapıştırıcılarla yoğunlaştırılmış su üzerine, neft yağı ile sulandırılmış yağlı boya damlatılarak yapılan ve kâğıda geçirilen süs
devletleştirme08:59:04
Devletleştirmek işi, kamulaştırma
bayındırlık08:59:02
Bayındır olma durumu, ümran
ustalık08:59:02
Usta olma durumu
Geçici08:58:58
Çok sürmeyen
Edep08:58:57
Toplum töresine uygun davranma, incelik
Edim08:58:55
Yapılmış, gerçekleşmiş iş,amel, fiil
teklif08:58:51
Birinden yapılması zor, eziyetli bir iş isteme
teknik08:58:49
Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi
hayat ağacı08:58:47
Soy ağacı, soy kütüğü
süt şekeri08:58:43
bk. lâktoz
epidemi08:58:41
Salgın hastalık
HOŞGÖRÜ08:58:39
Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
saymanlık08:58:33
Hesap işlerinin görüldüğü yer, muhasebe, muhasiplik
eli sıkı08:58:30
Çok tutumlu, cimri, pinti
tekdir08:58:26
Azarlama, paylama
Revan08:58:25
Giden, yürüyen
halifelik08:58:22
Halifenin görevi, hilâfet
TABİAT08:58:15
İnsan faaliyetlerinin dışında kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç, canlı ve cansız maddelerden oluşan varlığın hepsi, doğa
sonsuzlaşma08:58:13
Sonsuzlaşmak işi
başkalık08:58:11
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
cebe08:58:07
Zırh
borç almak08:58:03
daha sonra ödemek üzere birinden para veya bir şey almak
balgam taşı08:58:00
Damarlı ve yarı saydam bir tür Kadıköy taşı, Hacıbektaş taşı, mühresenk
Öküz arabası08:57:59
Öküz koşulmuş araba
insicam08:57:57
Düzgünlük, tutarlık, bağdaşım
cima08:57:55
(insanlarda) Çiftleşme, cinsel ilişki
cila08:57:53
Bir şeyi parlatmak için kullanılan kimyasal birleşik
cife08:57:51
Leş
Karanlık08:57:49
Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan
bakış açısı08:57:48
Bir olayda, konuyu, düşünceyi belirli bir yönden inceleme, görüş açısı
Zerdali08:57:43
Kayısı ağacının Akdeniz ülkelerinde yetiştirilen küçük meyveli bir türü (Armeniaca vulgaris)
tasvir etmek08:57:41
ayrıntılarıyla anlatmak, göz önünde canlandırmak
akıntı08:57:39
Akmak işi
hak ediş08:57:37
Bir üretim veya yapım sırasında hak edilmiş durum veya para
cahil08:57:36
Öğrenim görmemiş, okumamış, bilgisiz
kovculuk08:57:35
Kovcu olma durumu, fitnecilik, fitçilik, gammazlık
besleme08:57:32
Beslemek işi
Müstear08:57:32
Eğreti olarak alınmış, takma
Kesinlikle08:57:31
Kesin bir biçimde, kesin olarak, her hâlde, mutlaka, kat"iyen
EPOPE08:57:30
Destan
Baş çanağı08:57:29
Kafa tası
kararsız08:57:29
Kararı olmayan, karar vermekte güçlük çeken, bir kararda durmayan; duruksun, mütereddit
Dokuma08:57:28
Dokumak işi, mensucat, tekstil
kapasite08:57:25
(bir şeyi )İçine alma, sığdırma sınırı, kapsama gücü
Uzlaşma08:57:23
Uzlaşmak durumu, uyuşma
tıpkıçekim08:57:20
Bir yazı, kitap veya biçimin fotoğraf yoluyla kopyasını çıkarma yöntemi, fotokopi, eşçekim
ekü08:57:15
Ortak pazar ülkelerince kabul edilen para birimi
hipodrom08:57:13
Yunan ve Roma"da at ve araba yarışlarının yapıldığı yer
aldırışsız08:57:09
Aldırmaz, umursamayan
malûm08:57:05
Bilinen, belli
toz bulutu08:56:58
Havada oluşan yoğun toz
Eksin08:56:56
Anyon
Edat08:56:54
Bir kelimeden sonra gelerek o kelime ile diğer ögeler arasında ilgi kuran kelime, ilgeç
Belirteç08:56:52
Zarf
direşken08:56:44
Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, sebatkâr
TEMEL08:56:40
Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
TELEK08:56:39
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy
loğ08:56:37
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
İP08:56:36
Dokuma maddelerinin bükülmüş liflerinden yapılan bağ
modem08:56:36
Bilgi işlem
Resimlik08:56:34
Resim takmaya yarayan çerçeve
Ezgi08:56:32
Belli bir kurala göre çıkarılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi, nağme, melodi
Zorunluluk08:56:30
Zorunlu olma durumu, zorunluk
sacayağı08:56:27
Üzerine tencere, tava gibi şeyler koymaya yarayan, ateş üzerine oturtulan, üç ayaklı çember veya üçgen biçiminde demir destek
Gönül rahatlığı08:56:26
İç rahatlığı iç huzuru baş dinçliği, huzur
İDARE08:56:19
Yönetme, yönetim, çekip çevirme
taltif08:56:17
İyilik ederek gönül alma
küre kuşağı08:56:17
bk. kuşak
altıpatlar08:56:14
Altı tane fişek alan toplu tabanca, revolver
Aygır08:56:12
Damızlık erkek at
Esik08:56:10
Çukur yer
Esin08:56:08
Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce, ilham
semiz08:56:03
Şişman
haykırma08:56:01
Haykırmak işi
Esas08:56:01
Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel
kuaför08:56:01
Kadın berberi
Esen08:55:59
Hiçbir hastalığı, vücutça hiçbir eksiği olmayan, sağlıklı, sıhhatli, salim
inatçı08:55:57
Direngen, ayak direyici
selef08:55:56
Bir görevde, bir makamda kendinden önce bulunmuş olan kimse, öncel, ardıl karşıtı
selen08:55:54
Ses, haber, bilgi
balama08:55:48
Orta oyununda Rum tipi
YEĞNİSEME08:55:44
Hafifseme, istihfaf
Aftos08:55:39
Oynaş, metres
mercek08:55:37
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
kulaç08:55:32
Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki uzaklık
marifetli08:55:32
Ustalıklı, hünerli
Bağnaz08:55:28
Bir düşünceye, bir inanışa aşırı ölçüde bağlanıp ondan başka bir düşünce ve inanışı kabul etmeyen, mutaassıp
diğerkam08:55:27
Özgeci, özgecil
süre aşımı08:55:26
Bir işin üzerinden belirli bir zaman geçerek, onun geçersiz kalması, zaman aşımı, müruruzaman
Yük treni08:55:25
Yük taşımada kullanılan tren, yük katarı
fişek08:55:24
Tüfek, tabanca gibi hafif ateşli silâhların içine, atılmak için sürülen ve içinde barut bulunan bir kovan ile bu kovanın ucuna yerleştirilmiş mermiden oluşan cephane, kurşun
SAKIZ08:55:20
Bazı ağaçların ve özellikle sakız ağacının kabuğundan sızan, çiğnendiğinde yumuşayan, hoş kokulu, beyaz renkli reçine
OPERA08:55:15
Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri
zaruri08:55:13
Mecburî, zorunlu, gerekli
ZARİF08:55:11
Çekicilik, biçim, görünüş, durum ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen
şehevi08:55:11
Şehvetle ilgili, kösnül, erotik
ÇEYİZ08:55:09
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
güreşçi08:55:07
Güreş yapan, güreşen kimse, pehlivan
SAKAL08:55:07
Yetişkin erkeklerde yanak ve çenede çıkan kılların tümü
ayrı08:55:02
Yerleri bir olmayan
revani08:55:01
Yumurta ve irmikle yapılan, fırında kabarıp piştikten sonra şerbet dökülen bir tür tatlı
hapishane08:54:58
Hapis cezasına çarptırılanların kapatıldıkları yer, dam, ceza evi, kodes