nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

nida09:56:09
Çağırma, bağırma, seslenme
örs09:56:08
Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç
toz toprak09:56:02
Bulut hâlinde olan toz
kum taşı09:55:59
Kum tanelerinin kaynaşmasıyla oluşmuş bir çeşit tortul kayaç
baş örtüsü09:55:57
bk. başörtü
gensoru09:55:54
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru üzerine başbakana veya bakanlardan birine, milletvekillerince açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenebilen soru, istizah
Anons09:55:52
Duyuru, duyurma
gözleyici09:55:48
Gözlemci, müşahit, rasıt
izmaritgiller09:55:39
Örnek hayvanı izmarit olan kemikli balıklar familyası
OBJE09:55:34
Nesne
açık yeşil09:55:29
Yeşilin bir ton açığı
kabala09:55:27
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
su samuru09:55:27
Sansargillerden, tüyleri koyu kahverengi, iyi yüzen, kürkü beğenilen, küçük bir tür hayvan, lutr (Lutra)
kabaca09:55:24
Kaba bir biçimde
kısaltma09:55:22
Kısaltmak işi, taksir
kabare09:55:22
Çeşitli gösterilerin yapıldığı eğlence yeri
intan09:55:19
Mikroptan ileri gelen hastalık
sergilik09:55:19
Sergi yeri
ekonomi yapmak09:55:15
tutumlu davranmak
laktaz09:55:13
Süt şekerini (laktoz) üzüm şekerine (glikoz) çeviren bir bağırsak enzimi
teknisyen09:55:11
Teknikçi
Esenleme09:55:08
Esenlemek işi, selâm
müstekreh09:55:06
İğrenç
havacı09:55:03
Hava taşıtlarında görevli kimse
yalvarma09:55:00
Yalvarmak işi
smokin09:54:58
Gece ziyafetlerinde, galalarda ve gece eğlencelerinde erkeklerin giydikleri, önü açık, ceketi daha çok atlas yakalı takım giysi
çekiştirme09:54:52
Çekiştirmek işi
epik09:54:50
Destana ilişkin, destana özgü, destanla ilgili, destansı (eser)
akort09:54:49
Bir çalgıyı doğru ses vermesi için ayarlama
albinos09:54:44
Akşın
teali09:54:42
Yükselme, yücelme
süsleyici09:54:40
Süsleyen, dekoratif
köy ağası09:54:39
Köyde, malı, toprağı vb. çok olan, sözü dinlenen kimse
aklen09:54:35
Akıl icabı, akıl gereğince
softa09:54:33
Medrese öğrencisi
akkor09:54:30
Işık saçacak beyazlığa varıncaya değin ısıtılmış olan
dinsel09:54:28
Dinî
Zorlayış09:54:22
Zorlamak işi veya biçimi
akide09:54:16
Bir şeye inanarak bağlanış, inanç, din inancı
zimamdar09:54:14
Yönetici, iş başında bulunan kimse
İsteklendirici09:54:11
İstek uyandıran, teşvikkâr
çoktan (veya çoktandır)09:54:07
çok zaman önce, çok zamandan beri, öteden beri, uzun süreden beri
şaklaban09:54:06
Şen, şakacı ve güldürücü (kimse)
aktar09:54:04
Baharat, ev ilâçları, gereçleri satan kimse veya dükkân
içine kapanmak (veya içine çekilmek)09:53:59
çevresindeki kişilerle ilgi kurmamak, duygularını kimseye açmamak
Neptün09:53:53
Güneş"e yakınlığı bakımından sekizinci olan gezegen
topuk09:53:50
Ayağın toparlakça olan alt bölümü
topal09:53:47
Bacağındaki sakatlık sebebiyle seker gibi veya iki adımda bir, bir yana eğilerek yürüyen (insan veya hayvan)
âdemoğlu09:53:42
İnsan denilen yaratıkların hepsi
dinamo09:53:39
Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren alet
yelve09:53:35
Flurya
benzen09:53:32
Maden kömürü katranından çıkarılan C6H6 formülündeki hidrokarbonun bilimsel adı
putperestlik09:53:32
Puta tapma durumu, fetişizm
ALAVERE09:53:29
Bir şeyin elden ele geçmesi
kilo09:53:29
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
değer düşürümü09:53:27
Paranın altın veya yabancı bir paraya göre değerinin düşürülmesi, satın alma gücünün azalması, devalüasyon
itham09:53:27
Suçlama, suçlu görme
yelme09:53:23
Yelmek işi
arap09:53:19
Orta Doğu ile Kuzey Afrika"nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan (kimse)
torun09:53:16
Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu
Bıkma09:53:12
Bıkmak işi
Operasyon09:53:10
Ameliyat
torak09:53:09
Kömürleştirilecek ağaç veya pişirilecek tuğlalarla dolu olan ve dışı çamur ile sıvanan kümbet
torba09:53:07
Genellikle, pamuk, kıl ve plâstik gibi iplikten dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç
delişmen09:53:05
Şımarık ve delice tavırlı, zıpır
İLTİHAP09:53:01
Vücudun mikroplara karşı koymak için herhangi bir yerine fazla kan hücumu ile orada şişkinlik, kırmızılık, ısı ve ağrı ile beliren irin toplaması, yangı
yeryüzü09:52:58
Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yer kabuğu
seyek09:52:54
Tavla oyununda zarlardan birinin üçlü, öbürünün birli gelmesi, üç bir
slogan09:52:54
Kısa ve çarpıcı propaganda sözü
tarla faresi09:52:53
Sıçangillerden, 10 cm uzunluğunda, toprağı oyup yuva yapan, ekinlere zarar veren bir memeli türü (Microtus arvalis)
elaman09:52:52
Bezginlik ve sızlanma anlatır
ineç09:52:49
Tekne
yakasına asılmak (veya yapışmak)09:52:48
hesap sormak veya bir şey istemek için tutup bırakmamak
cermen09:52:47
Bugünkü Almanya"yı, Bohemya ve Polonya"nın batı bölümünü kapsayan Cermanya"da M.Ö. 3. yüzyıldan 9. yüzyıla kadar oturan halk veya bu halktan olan kimse
ebeveyn09:52:35
Ana ve baba
havale09:52:30
Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme
yegâne09:52:29
Biricik, tek
okluk09:52:27
İçine ok konulan ve sırtta taşınan meşinden yapılmış ok kılıfı, sadak
okapi09:52:25
Geviş getirenlerden, Kongo"da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane, bacakları beyaz çizgili bir memeli hayvan (Okapia johnstoni)
gönül hoşluğu09:52:20
Hiçbir baskının etkisi altında olmaksızın, severek isteyerek
İsteme09:52:18
İstemek işi
dağcı09:52:15
Dağa tırmanma sporu yapan kimse, alpinist
bülten09:52:13
Özel veya resmî kurum ve kuruluşlar veya yetkili kişilerce herhangi bir durumla ilgili olarak süreli veya süresiz yayımlanan duyuru
hayat arkadaşı09:52:11
Eş, karı kocadan her biri
bambaşka09:52:08
Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı
jeneratör09:52:06
Üreteç, dinamo
irsiyet09:52:04
Soya çekim, kalıtım, veraset
sirküler09:52:00
Genelge, tamim
Senegalli09:51:58
Senegal halkından olan (kimse)
Mihrap09:51:55
Cami, mescit gibi yerlerde Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan ve imama ayrılmış olan oyuk veya girintili yer
mine09:51:55
Metal eşya üzerine vurulan renkli cam katmanı
asbest yünü09:51:47
Asbestin işlenerek yün biçimine sokulmuşu
patavatsızca09:51:45
Patavatsız (bir biçimde)
lastik ağacı09:51:42
Kauçuk
ten09:51:40
İnsan vücudunun dış yüzü
ürperti09:51:38
Ürperme duygusu veya durumu
Zamansız09:51:36
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
oktan09:51:33
Parafinler serisinden, birçok izomerli doymuş hidrokarbür (C8H18)
oktav09:51:31
Sekiz sesten oluşan ses dizisi; bir do sesiyle ondan sonraki do sesi arasındaki uzaklık
uçan top09:51:29
Voleybol
AĞIL09:51:29
Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği, çit veya duvarla çevrili yer
yol boyu09:51:27
Kara yolunda kenar
çitileme09:51:22
Çitilemek işi
Sağlama09:51:18
Sağlamak işi
kreasyon09:51:15
Yaratmak işi veya yaratılan şey, yaratı
Görelilik09:51:13
Bağıntılık, bağlılık, izafiyet, rölâtivite
ağaçlıklı09:51:11
Ağaçları bol olan (yer)
şahap09:51:01
Akan yıldız, ağma
mızmız09:50:59
Her şeyde kusur bularak hiçbir şeyden memnun olmayan
YER BİLİMCİ09:50:57
Yer bilim uzmanı, jeolog
şahin09:50:50
Kartalgillerden, 50 - 55 cm uzunluğunda, Avrupa ve Asya"nın ormanlık ve çalılık yerlerinde yaşayan yırtıcı bir kuş (Buteo buteo)
omuzdaş09:50:43
(daha çok, iyi olmayan işlerde) Arkadaş, hempa
ÖRGÜTLÜ09:50:40
Örgütlenmiş olan, teşkilâtlı
kalp krizi09:50:34
Kalbin normal çalışmasını birdenbire engelleyen, önlem alınmazsa ölüme yol açan rahatsızlık
tabi09:50:29
Bağımlı
kuruntuya kapılmak09:50:25
boş yere tasalanmak
karakteroloji09:50:22
İnsanlarda karakterin gelişmesini ve özelliklerini inceleyen bilim dalı
şarap09:50:17
Üzüm veya başka meyve sularını türlü yöntemlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki
PEKMEZ09:50:17
Genellikle üzüm, dut gibi meyvelerin kaynatılarak koyulaştırılmış suyu
Alüvyon09:50:15
Akarsuların taşıyıp yığdıkları balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın, lığ
uskumrugiller09:50:13
Açık denizlerde yaşayan, mekik biçiminde uzun gövdeli, örnek hayvanı uskumru olan bir balık familyası
ulah09:50:11
Romanya"nın yerli halkına ve bu halkın soyundan olan kimselere Osmanlı Türklerinin verdiği ad
şarki09:50:11
Doğuyla ilgili doğuya özgü olan, doğu
bakaya09:50:08
Kalıntılar
bekri09:50:02
İçkiye düşkün, içkici, ayyaş
beniz09:49:53
Yüz rengi
telepati09:49:50
Birinin düşündüklerini veya uzakta geçen bir olayı duygusal hiçbir bağlantı olmadan algılama, uza duyum
bende09:49:46
Kul, köle
bengi09:49:41
Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî
Tren09:49:40
Bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisi, katar, şimendifer