nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

ağırbaşlılık19:34:37
Ağırbaşlı olma durumu, vakar, ciddiyet
miskin19:34:30
Çok uyuşuk olan (kimse)
uyumsuz19:34:29
Uyumu olmayan, ahenksiz
Tutacak19:34:26
Sıcak mutfak araçlarını tutmakta kullanılan, birbirine şeritle bağlı bez çifti
sessiz yürüyüş19:34:19
Bir düşünce, davranış veya uygulamayı, yersiz bularak karşı çıkmak amacıyla sessiz olarak yapılan toplu yürüyüş
hısımlık19:34:17
Hısım olma durumu, karabet
çirkin19:34:12
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
Tecrit19:34:07
Ayırma, ayrı bir tarafta tutma
uskumrumsugiller19:33:59
Örnek hayvanı kırlangıç balığı ve zargana olan, kemikli balıklar takımının kefaller alt takımına giren bir familya
nefesli çalgı19:33:50
bk. üflemeli çalgı
miza19:33:40
Kumarda ortaya sürülen para
Afis19:33:34
Gümüş balığının küçüğü
RAHLE19:33:31
Üzerinde kitap okunan, yazı yazılan, bazıları açılıp kapanabilen alçak, küçük masa
baltalamak19:33:29
Bir işi, bilinçli ve kasıtlı olarak bozacak veya yıkacak davranışta bulunmak, sabote etmek
melodik19:33:26
Melodi ile ilgili, ezgili
bekleme19:33:24
Beklemek işi
SAYLAV19:33:21
(dil inkılâbının ilk yıllarında) Milletvekili, mebus
anevrizma19:33:19
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
değişken19:33:12
Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil
iyice19:33:08
İyiye yakın
Aşure ayı19:33:05
Muharrem ayı
çerçi19:33:03
Köy, pazar ve benzeri yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan gezginci esnaf
baharat19:32:49
Tarçın, karanfil, zencefil, karabiber gibi maddelerin toplu adı
müfteri19:32:47
Karacı, kara çalan, iftiracı
düzeltme19:32:36
Düzeltmek işi, tashih
gizemsel19:32:33
Gizemle ilgili, gizeme ilişkin, mistik
aidiyet19:32:31
Ait olma durumu, ilişkinlik
kontrast19:32:20
Karşıt, aykırı, zıt
düzelmek19:32:18
Kötü, bozulmuş bir durumda iken düzenli duruma gelmek
kraliçe19:32:08
Kral karısı veya krallığı yöneten kadın
bıldırcın19:32:03
Tavukgillerden, boz renkli, benekli, yurdumuzda en çok güzün, eti için avlanan göçebe kuş (Coturnix)
telif hakkı19:31:59
Bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının hepsi
ekşime19:31:56
Ekşimek işi
ilginç19:31:52
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
motamot19:31:46
Kelimesi kelimesine, hiç değiştirmeden, aynen
törpü19:31:38
Ağaç veya kurşun, kalay gibi yumuşak metallerin kabasını almaya yarayan, dişleri uzun ve aralıklı olan eğe
midilli19:31:31
Normalden daha küçük boyda, bir tür at
köy muhtarı19:31:26
Köyü idare eden kimse, mutar
alacak19:31:24
Bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal veya başka şey, matlûp
ana bilim dalı19:31:17
Üniversite veya fakültelerde bölümlerin alt bilim veya uzmanlık dalları
kılavuz19:31:12
Genel olarak yol gösteren kimse, rehber
Zorba19:31:10
Gücüne güvenerek başkalarının hakkını alan, müstebit
numara yapmak19:30:56
bir hareketi yalandan yapmak veya yapar gibi görünmek
alarga19:30:53
Açıktan geç, yaklaşma
meclûp19:30:51
Tutkun
nazlanma19:30:46
Nazlanmak işi
LİNEER19:30:41
Çizgilerle ilgili olan
alaten19:30:39
Cüzamlı, abraş
el birliği19:30:34
Bir iş yapmak için birleşme, beraberlik, dayanışma
güverte19:30:32
Gemide ambar ve kamaraların üstü
güvenme19:30:27
Güven duyma, güveni olma
çoban19:30:24
Davar, koyun, keçi, sığır, manda sürülerini güdüp otlatan kimse
eyvah19:30:22
Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınmayı anlatır
radyatör19:30:17
Bir akaryakıtın yanmasından veya sıcak bir akışkandan aldığı ısıyı dışarı ileten dilimli borulardan oluşan ısıtma aracı
utanma duygusu19:30:10
İnsanın ruh dünyasında oluşan utanç duygusu
Hudut19:30:08
Sınır
ihmalkâr19:30:05
Savsak, ihmalci
adetçe19:30:03
Sayı bakımından, sayıca
çotuk19:30:00
Dışarda kalmış ağaç kökü
yağcı19:29:56
Yağ çıkaran veya satan kimse
çopra19:29:53
Balık kılçığı
tükenmez kalem19:29:51
Ucunda küçük bir bilyası bulunan ve içi özel bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan bir kalem türü, tükenmez
çorak19:29:48
Bitkisi iyi olmayan veya hiç bitki vermeyen, verimli olmayan
dost19:29:46
Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi görüşülen (kimse), düşman karşıtı
pınar19:29:46
Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak
Tıynet19:29:44
Yaradılış, huy, maya
çorap19:29:41
Çeşitli ipliklerden örülen, ayağa giyilen giyecek
genişleme19:29:37
Genişlemek işi
uzay istasyonu19:29:32
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
yasak aşk19:29:30
Hukuk, din, töre bakımından uygun görülmeyen, reddedilen aşk
KİR19:29:28
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik
tırınk19:29:26
Sert bir yüzeye çarpan para vb.metal bir nesnenin çıkardığı ses
Kıt19:29:25
İhtiyaca yetmeyecek kadar az, bol karşıtı
Kır19:29:21
Beyazla az miktarda karanın karışmasından oluşan renk
Avantacı19:29:16
Çıkarcı, beleşçi, bedavacı
İspanyol müziği19:29:07
İspanyollara özgü bir tür müzik
afiyet19:29:05
Hasta olmama durumu, sağlık, esenlik
çilekeşlik19:29:03
Çilekeş olma durumu
loğ19:28:58
Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
soğurma19:28:53
Soğurmak işi, emme, massetme
evren bilimi19:28:49
Evreni yöneten genel yasalar bilimi, kozmoloji
akamet19:28:37
Kısırlık, verimsizlik
açık deniz19:28:31
Denizin, kara sularının dışında kalan bölümü
düğün çorbası19:28:26
Et, un, yoğurt katılarak özellikle düğünlerde yapılan ve üzerine kızgın yağ dökülen çorba çeşidi
bütün bütüne19:28:17
Bütün olarak, tamamıyla
savaşmak19:28:15
Uğraşmak, mücadele etmek
samanlık19:28:03
Saman saklanan yer
kafiyesiz19:27:58
Şiirde kafiye kuralına uymayan, uyaksız
mutaassıp19:27:56
Bağnaz
ariyet19:27:47
Eğreti, ödünç
faydalanma19:27:45
Yararlanma
DÜZEY19:27:44
Bir yüzeyin veya bir noktanın nispî yüksekliği ve o yükseklikten geçtiği var sayılan düzlem, seviye
yatık19:27:40
Dik olmayan, eğik, yatırılmış bir durumda olan
yatır19:27:38
Belli bir yerde mezarı olan, doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan ölü, evliya
kısıtlı19:27:09
Kısıtlanmış, kısıt altına alınmış, mahcur
portre19:27:04
Bir kimsenin yağlı boya, fotoğraf vb.bir yolla yapılmış resmi
çağırmak19:27:02
Binmek için bir araç istemek
soluk almak19:26:59
havayı ciğerlere çekmek, nefes almak
nazariyat19:26:47
Kuramlar
muhtar19:26:43
Özerk
hesap cetveli19:26:40
Sayılar arasında birçok işlemlerin sonucunu kolayca bulmaya yarayan, iç içe yerleştirilmiş ve biri diğerinin üzerinde kayan iki parçadan oluşan cetvel
bozkır19:26:37
Kurakçıl otsu bitkilerden oluşan, sıcak ve ılıman iklimlerde geniş alanlara yayılan, ağaçsız doğal bölge, step
muhrip19:26:36
Torpido, top ve denizaltılara karşı silâhlarla donatılmış, küçük, hızlı giden savaş gemisi, destroyer
ANA BABA19:26:33
Ana ile babanın oluşturduğu birlik
Apse19:26:27
İrin birikimi, çıban
BÜYÜMEK19:26:24
Yetişmek
devingen19:26:21
Hareketli, müteharrik
deh19:26:20
Binek veya koşum hayvanlarını yürütmek için söylenen bir söz
ayrık19:26:17
Ayrılmış
metalsi19:26:16
Metallerin fiziksel özelliklerini, metal olmayan ögelerin ise kimyasal özelliklerini taşıyan element, madensi, metaloit
kıyıcı19:26:15
Kıymak işini yapan kimse
cadaloz19:26:04
Çok konuşan, huysuz ve şirret (kadın, kocakarı)
hısım19:26:01
Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri, akraba
TURFANDA19:25:57
Mevsimin başında ilk yetişen (meyve, sebze)
mersin balığıgiller19:25:54
Örneği mersin balığı olan, vücutları parlak pullarla veya kemik düğmeciklerle örtülü, çoğu yumurtlama zamanında ırmak ağızlarına gelen iğ biçiminde uzun balıklar familyası
aldırmazlık19:25:45
Aldırmaz olma durumu, tasasızlık, kayıtsızlık, lâkaydî
politikacı19:25:42
Politika ile uğraşan kimse, siyasetçi
Netice19:25:38
Sonuç
paladyum19:25:27
Atom numarası 46, yoğunluğu 11,4 olan, 1500 C° de eriyen, tel durumuna getirilebilen, başlıca özelliği hidrojeni soğurmak olan çok sert bir element. Kısaltması Pd
itenek19:25:25
Piston
şeker fasulyesi19:25:20
Badıcı etli, tohumu yuvarlak ve beyaz bir tür fasulye
samsun19:25:17
Savaşta kullanılan köpeklere verilen ad
çağa19:25:10
Çocuk, bebek
ak basma19:25:08
Ak su, perde, katarakt
cirit ucu19:25:05
Cirit sopasının ucundaki demir, temren
ahlakçı19:25:01
Ahlâk konularını inceleyen filozof veya bu konularla uğraşan kimse
İKTİSATÇI19:24:57
Ekonomi uzmanı, ekonomist
statolit19:24:54
Omurgalılarda, denge ve yönelimle olan ilgileri bakımından işitme taşlarına verilen ad
köklü aile19:24:47
Eskiden beri bilinen ve iyi tanınan aile
köşk19:24:45
Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır