nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

dokuma23:37:52
Dokumak işi, mensucat, tekstil
Kubat23:37:29
Kaba, biçimsiz
Kucak23:37:21
Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm
yasaklanma23:37:03
Yasaklanmak işi
VADİ23:37:02
İki dağ arasındaki geçit, koyak
endüksiyon23:36:39
Tüme varım
ORTA23:36:24
İki uçtan eşit uzaklıkta olan yer veya durum
kabala23:35:54
Yahudilerde, yazılı olarak konulmuş olan Tanrı kanunlarının yanında, ağızdan ağza geçen din buyruklarının, İbranî felsefesinin ve efsane yazılarının bütünü
hususî23:35:47
Özel
pıhtı23:35:24
Koyulaşarak yarı katı duruma gelmiş sıvı
Çehre23:35:09
Yüz, sima
tokaç23:34:46
Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak
ılık23:34:31
Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne de sıcak
muhasebe23:34:23
Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme
tikel23:34:08
Cüzî, kısmî
titan23:33:45
Atom numarası 22, atom ağırlığı 47,90 olan, özellikleri bakımından silisyumla kalaya yaklaşan, yoğunluğu 4,5 olan, 1675° C ye doğru eriyen, parlak beyaz renkli, basit element. Kısaltması Ti
bahtsız23:33:43
Bahtı kötü olan, mutsuz, talihsiz
tiraj23:33:30
Gazete, kitap, dergi vb. nin bir basılışındaki baskı sayısı
SAĞRI23:33:15
Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm
muhalefet23:33:08
Bir tutuma, bir görüşe, bir davranışa karşı olma durumu, aykırılık
sıhhatli23:32:46
Sağlıklı
göçme23:32:34
Göçmek işi
açelya23:32:25
bk. açalya
gına23:32:17
Zenginlik, bolluk
çapraşık23:31:54
Karışık, dolaşık
ağ torba23:31:46
25 cm genişliğinde ve 50 cm uzunluğunda ağdan yapılmış kırmızı yosunların suya dalınarak avlamada kullanılan, bir ip ve kayıktaki makara yardımı ile suyun yüzeyine çıkıp inebilen bir torba
başkalık23:31:24
Alışılana benzememe, değişik olma durumu, değişiklik
açıkgöz23:30:54
Uyanık davranarak çıkarını sağlayan, imkânlardan kurnazca yararlanmasını bilen
postacı23:30:22
Mektup, gazete, havale, paket gibi maddeleri, gönderilen yere götüren posta idaresi görevlisi
KARŞI23:29:34
Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yüzünün ilerisi
radyum23:29:12
1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700° C de eriyen, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir element. Kısaltması Ra
ÇAĞDAŞ23:28:55
Aynı çağda yaşayan, muasır
SAYDAM23:28:34
İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeffaf
anevrizma23:28:26
Bir atardamarın bir noktasında oluşan ur biçimindeki gevşeme şişkinliği
balaban23:28:19
İri, büyük
Uranüs23:28:04
Güneş"e uzaklık sırasında yedinci olan ve Güneş çevresindeki dolanımını 84 yılda tamamlayan gezegen
kıymetlilik23:27:33
Değerlilik
memurluk23:27:26
Memur olma durumu
hazire23:27:18
Etrafı çitle çevrili ve girilmesi yasak yer
YENGİ23:27:10
Yenmek işi, utku, zafer, galibiyet, galebe
kesilmek23:26:40
Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak
Babasız23:26:32
Babası ölmüş çocuk, yetim
çekicilik23:26:28
Çekici olma durumu, cazibe
potasyum23:26:24
Potasyum hidroksit içinde bulunan, atom numarası 19, atom ağırlığı 39,10 olan, 0,87 yoğunluğunda, 62,5 C° de eriyen, 15 C° de mum gibi yumuşak, soğukta sert ve kırılgan element. Kısaltması K
içgüdüsel23:25:53
İçgüdü ile ilgili, insiyakî
durmadan23:25:44
Ara vermeden, kesintisiz, sürekli
akaju23:25:29
Maun
Oyuk23:25:06
Oyulmuş, içi boş ve çukur olan
Oyun23:24:59
Vakit geçirmeye yarayan, belli kuralları olan eğlence
baklan23:24:51
Anguta benzeyen kırmızı renkli bir çeşit yaban kazı (Otis tarda)
bakkal23:24:44
Yiyecek, içecek ve başka ihtiyaç maddelerini perakende olarak satan kimse
bakiye23:24:36
Artık, artan, kalan, geri kalan
cahilce23:24:06
Cahil gibi, cahile yakışır (biçimde)
şerefsiz23:23:36
Şereften yoksun olan, onursuz
Çevre23:23:20
Bir şeyin yakını, dolayı, etraf
ishal23:23:17
Sürgün, iç sürme, ötürük, amel
vesveseli23:23:09
İşkilli, şüpheci
diploma23:22:48
Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını; bir derece veya unvana hak kazandığını; bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge, icazetname, şahadetname
kolorimetre23:22:27
Renkölçer
çıkma23:22:16
Çıkmak işi
seyir23:21:54
Gidiş, yürüyüş, ilerleyiş
arpa23:21:39
Buğdaygillerden, taneleri ekmek ve bira yapımında kullanılan, hayvanlara yem olarak verilen, yurdumuzda çok yetiştirilen bir bitki (Hordeum vulgare)
yirmi23:21:28
On dokuzdan sonra gelen sayının adı ve bu sayıyı gösteren işaret, 20, XX
çiriş otu23:21:24
Zambakgillerden, beyaz çiçekli bir bitki (Asphodelus)
yazı makinesi23:21:16
Tuşlara parmakla vurulunca, harflerin boyalı bir şerit yardımıyla kâğıt üzerine çıkması temeline göre çalışan makine, daktilo makinesi
ahval23:21:04
Durumlar, hâller, vaziyetler
gömgök23:21:00
Her yanı mavi, masmavi
kızıl ötesi23:20:52
Işık tayfında kırmızı alanın ötesindeki alanda yayılmış ısı ışınlarından oluşan, gözle görülmeyen ışınım, enfraruj
sinsin23:20:40
Geceleyin, ateş çevresinde, genç erkeklerin davul, zurna eşliğinde oynadıkları bir halk oyunu
sinmek23:20:36
Korku, yılgınlık gibi sebeplerle konuşmamak, hareket etmemek veya tepki göstermemek
zaruri23:20:24
Mecburî, zorunlu, gerekli
model23:20:08
Resim, heykel veya buna benzer şeyler yapılırken baka baka benzetilmeğe çalışılan nesne, örnek
tahvil23:19:56
Değiştirme, çevirme, döndürme, dönüştürme
pianta23:19:40
Ayakkabının alt kenarı
iltizam etmek23:19:16
keseneğe almak
atlı karınca23:19:08
İri bir karınca türü (Ponera grandis)
karasakız23:18:13
Zift
hicap duymak (veya etmek)23:18:06
utanmak
benbencilik23:17:47
Benbenci olma durumu
şakul23:17:43
Çekül
kupür23:17:35
Kesik
yalancı safran23:17:30
Birleşikgillerden, çiçekleri safrana benzeyen bir bitki, papağan yemi, aspur (Carthamus tinctorius)
kilo23:17:12
Önüne getirildiği birimi binle çarpan ön ek
kimi23:17:04
Birtakımı, bazısı
başlık vermek23:16:53
bazı bölgelerde, evlenirken damat kaynatasına para veya mal vermek
kofa23:16:48
Hasır otu, saz, kamış, kiliz
boy pos23:16:25
bk. boy bos
nedensellik23:16:17
Nedensel olma durumu, illiyet
Boya23:16:02
Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde
edilgin23:15:43
Hareketi ve etkisi olmayan, pasif
budala budala23:15:22
budala gibi, budalaca
zamansız23:15:15
Uygun olmayan bir zamanda (yapılan), vakitsiz
Baba23:15:07
Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek
çapulcu23:14:49
Çapul yolu ile başkasının malını alan, talancı, yağmacı, plâçkacı
limon23:14:18
Turunçgillerden, 3,5 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çiçekli bir ağaç (Citrus limonum)
seçmek23:14:07
Birine oy vererek bir göreve getirmek
değerbilirlik23:13:52
Değerbilir olma durumu, iyilikbilirlik, kadirbilirlik, kadirşinaslık
akak23:13:37
Akarsu yatağı, yatak, mecra
akli23:13:28
Akılla ilgili, akla dayanan
mestane23:13:13
Sarhoş gibi, kendinden geçmişçesine
takip etmek23:12:49
yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla birinin arkasından gitmek, izlemek
tebdil23:12:41
Değiştirme
kakavan23:12:36
Kendini beğenmiş, sevimsiz, düşüncesiz, bilgisiz, budala
Şimendifer23:12:27
Demir yolu
Dübbüasgar23:12:09
Küçük Ayı
mazot23:12:02
Yakıt olarak kullanılan ham petrolün damıtma ürünlerinden biri
alogami23:11:30
Bir çiçek tepeciğinin başka bir çiçek tozu ile tozlanması
taş kömürü23:11:05
Jeolojik dönemler boyunca dönüşüme uğrayarak büyük bir kalori gücü kazanan bitki fosillerinden oluşan doğal yakıt, maden kömürü
us dışı23:10:49
Usla kavranamayan, usa yabancı, usa karşı, usa aykırı, gayriaklî irrasyonel
figür23:10:42
Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimi
kanmak23:10:34
(tatlı sözlere) Aldanmak
hısımlık23:10:06
Hısım olma durumu, karabet
ULULUK23:10:02
Büyüklük, büyük olma durumu, yücelik, izzet
tasavvur23:09:58
Göz önüne getirme, hayal etme, zihinde bir kişilik kazandırma
Habeş23:09:38
Etiyopya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Etiyopyalı
sömürmek23:09:22
Bir kimseden veya bir şeyden haksız ve sürekli çıkarlar sağlamak
BAZUKA23:08:58
Roketatar
menafi23:08:50
Yararlar, faydalar
menkul23:08:46
Bir yerden başka bir yere taşınmış olan
yaver23:08:38
Yardımcı
ana vatan23:08:37
Ana yurt
ablatya23:08:33
Uzunluğu 150, genişliği 4-10 kulaç olan bir balık ağı
YAĞMUR23:08:08
Atmosferdeki su buğusunun yoğunlaşmasıyla oluşan ve yer yüzüne düşen yağışın sıvı durumda olanı
Demek23:07:58
Söylemek, söz söylemek
kıskançlık23:07:50
Bir kimse bir üstünlük gösterdiğinde veya sevilen birisinin, başkası ile ilgilendiği kanısına varıldığında takınılan olumsuz tutum veya acı duyma
bağlaşık23:07:46
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
rejisör23:07:42
Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen
maya23:07:40
Bazı besinlerin yapımında mayalanmayı sağlamak için kullanılan madde, ferment
Aktivite23:07:34
Etkinlik
Patiska23:07:14
Çoğu pamuktan dokunmuş sık ve düzgün bez