nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

Veya00:41:11
Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılır
tamlayan00:41:05
Tamlamalarda temel olan bir adın anlamını açıklayan ad, zamir veya sıfat, belirten: Evin kapısı. Öğretmenin kitabı. Su yolu gibi
kul köle (veya kul kurban) olmak00:40:58
tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak, bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak
annelik00:40:55
Anne olma niteliği veya durumu
Anlamlı00:40:51
Anlamı olan, bir şey demek isteyen, düşündürücü, manalı, manidar
ivecen00:40:48
Çabuk davranma alışkanlığında olan, iveğen, evecen, aceleci, acul
çeyiz00:40:45
Gelin için hazırlanan her türlü eşya
uslu akıllı00:40:38
Olgun, ağırlığı ve değeri olan kimse
vezinli00:40:35
Tartılı
lâden00:40:31
Lâdengillerden, Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki (Cistus creticus)
elde etmek00:40:28
bir şeye sahip olmak
isteklenme00:40:18
İsteklenmek işi
dağ armudu00:40:15
Yabanî armut, ahlat
mukaddem00:40:11
Önce gelen, önceki
bakanak00:40:08
Geviş getiren hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak, kemik çıkıntısı
SİKLON00:40:05
Atmosferde bir alçak basınç alanı çevresinde hızla dönen rüzgârların oluşturduğu şiddetli fırtına, kiklon
bakalit00:39:58
Formaldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen yapay reçine
aşağı görmek00:39:52
küçük görmek, beğenmemek, hor görmek
şifon00:39:38
İpek iplikle dokunmuş ince, şeffaf kumaş
yüzde yüz00:39:35
Kuşkusuz, şüphesiz, muhakkak
KURAMCI00:39:31
Kuram ortaya koyan kimse, kurama bağlı olan kimse, teorisyen
nısfiye00:39:28
Bir çeşit kısa ney
şilte00:39:18
Üstünde oturulan, yatılan, içi yünle, pamukla doldurulmuş döşek
dikkatli00:39:15
Dikkat eden, özen gösteren (kimse)
gayrimüslim00:39:11
Müslüman olmayan
sözünden çıkmamak00:39:05
birinin isteklerine, öğütlerine, sözlerine uyarak davranmak
Seyyar00:38:59
Belli bir yeri olmayan, gezici, gezgin
samankapan00:38:55
Kehribar
sızılı00:38:49
Sızısı olan
evlatlık00:38:45
Evlât olma durumu
DİLÜVİYUM00:38:42
Bugünkü ırmakların dördüncü çağdan kalma en eski alüvyonlarına verilen ad
saltanat00:38:39
Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması
ÇİRKİN00:38:33
Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı
ÖRGÜTLENME00:38:26
Örgütlenmek işi, teşkilâtlanma
meddücezir00:38:20
bk. gelgit
karşı durmak00:38:12
direnmek, dayanmak, boyun eğmemek
kel00:38:06
Vücudun kıllı yerlerinde üreyen bir tür mantarın, kılların dökülmesine yol açtığı bulaşıcı bir hastalık
yetişmiş00:38:02
Gereken niteliğe veya olgunluğa erişmiş
kuz00:37:57
Gölgede kalan (yan)
hol00:37:51
Sofa
hap00:37:47
Kolayca yutulabilmesi için küçük toparlak durumuna getirilmiş ilâç
hey00:37:41
Seslenmek veya ilgi ve dikkat çekmek için söylenir
haz00:37:37
Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk
hab00:37:34
Uyku
vetire00:37:31
Süreç
hav00:37:31
Kadife, çuha, yün vb. nin yüzeyindeki ince tüy
ham00:37:24
(meyve için) Yenecek kadar olgun olmayan
FON00:37:18
Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen para
Sam00:36:46
Çölde esen rüzgâr, sam yeli
eviye00:36:42
Mutfakta musluk altında bulaşık yıkamaya yarayan tekne
Sos00:36:39
Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat gibi şeylerle yapılan terbiye
kuzgunkılıcı00:36:36
Süsengillerden, uzun, ensiz ve sivri yapraklı bir süs bitkisi, glayöl (Gladiolus illyricus)
evmek00:36:29
bk. ivmek
evaze00:36:22
(giysi için) Etek ucuna doğru genişleyen
utanmaz00:36:19
Utanması olmayan, sıkılmaz, yüzsüz, arsız
egoist00:36:06
Bencil, hodbin
askıntı00:35:52
Başkalarının sırtından geçinen
Dönüş00:35:49
Dönmek işi veya biçimi
nervür00:35:43
Bir veya iki milimlik pli
kıtlık00:35:39
İhtiyaca yetmeyecek derecede azlık
ödünç alma00:35:36
ödünçleme
refika00:35:29
Eş, karı, zevce
aşağılama00:35:26
Aşağılamak işi
büyüklenme00:35:23
Kendini büyük gösterme, kibir
behişt00:35:19
Cennet, uçmak
tuhaf olmak00:35:16
garip, alışılmamış olmak
olguculuk00:35:13
Araştırmalarını olgulara, deneylere, gerçeklere dayayan, fizik ötesi açıklamaları kuramsal olarak olanaksız ve yararsız gören Auguste Comte "un açtığı felsefe çığırı, pozitivizm
taş basmacı00:34:59
Taş basması ile uğraşan kimse
keçiboynuzu00:34:50
Baklagillerden, kerestesi marangozlukta, kabukları tabaklıkta kullanılan bir ağaç, harnup (Ceratonia siliqua)
yeter sayı00:34:37
Bir oturumun açılabilmesi için bulunması gereken üye sayısı, nisap
tefeci00:34:33
El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse, faizci, murabahacı
çok eşli00:34:07
Aynı zamanda birçok kadınla evli olan (erkek) veya birçok erkekle evli olan (kadın), poligram
açılma00:34:01
Açılmak işi
eziyet çekmek00:33:58
zahmet ve sıkıntıya uğramak
şeytan taşlama00:33:52
Hac görevini yerine getiren Müslümanların, Mina adlı yerde kurban bayramının birinci, ikinci ve üçüncü günü şeytana yedişer taş atmalarına verilen ad
filolojik00:33:27
Filoloji ile ilgili
ince ses00:33:20
Titreşim sayısı çok olan ses; tiz ses
hakimane00:33:14
Bilgece
Periton00:33:10
Karın zarı
muvakkat00:33:07
Belirli bir zaman süren, sürekli olmayan, geçici, palyatif
cahil kalmak00:33:04
bilgi edinememek, bilgisi olmamak
önemseme00:33:00
Önemsemek işi
nargile tütünü00:32:57
Tömbeki
böbürlenmek00:32:54
çok böbürlenmek
düğün çiçeğigiller00:32:50
İki çeneklilerden, bazı türleri süs bitkisi olarak kullanılan bir familya
TEFSİR ETMEK00:32:38
yorumlamak
ulusallık00:32:34
Milliyet, millîlik
üzüntülü00:32:31
Üzüntüsü olan, acılı, müteessir
işe yaramak (veya yaramamak)00:32:28
elverişli olmak
eksin00:32:21
Anyon
boa00:32:16
Boagillerden, yalnız Güney Amerika"da yaşayan, zehirsiz, çok iri, güçlü bir yılan (Boa constrictor)
Yargıç00:32:11
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, hâkim
desigram00:32:08
Bir gramın onda biri, dg
bakanlık00:32:01
Bakan olanın durumu ve görevi, vekillik
uzun uzadıya00:31:58
Uzatarak, derinleştirerek, genişleterek, ayrıntılarıyla
mevsuf00:31:45
Nitelenmiş, nitelikleriyle belirlenmiş
ANASIR00:31:31
Unsurlar, ögeler
jogging00:31:25
Kırda, ormanda vb. yerlerde yapılan koşu sporu
şaplak00:30:59
Şap diye ses çıkaran tokat
telaşlı00:30:56
Telâş eden, telâşa düşen
hissiz00:30:53
Duygusuz
istifa etmek00:30:52
(işinden) çekilmek
ördek00:30:49
Perde ayaklılardan, evcil ve yabanî türleri bulunan su kuşu (Anas)
bakır taşı00:30:46
Malakit
öreke00:30:43
Eğrilmekte olan yün, keten gibi şeylerin tutturulduğu, bir ucu çatal değnek
basım00:30:33
Bası sanatı, tabaat
basın00:30:27
Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yayınların bütünü, matbuat
Yarı karanlık00:30:23
Aydınlık ile karanlık arası bir durum
yılan kavı00:30:20
bk. yılan gömleği
Yağma00:30:17
Yağmak işi
tesisat00:30:13
Belli bir işin sağlanmasına yardım eden araçların uygun yerlere döşenmesi veya döşenen bu araçların tümü, döşem
köstere00:30:10
Tahta rendesi
yumuşatmalık00:30:07
Amortisör
teessür00:30:03
Üzülme, üzüntü
görmezden gelmek00:30:00
görmemiş gibi yapmak, farkında değilmişcesine davranmak
kambiyo00:29:57
İki ayrı ülke parasının birbiriyle değiştirilmesi
randıman00:29:52
Verim
kötü kişi olmak00:29:50
bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak
Kabul odası00:29:49
Büyük konak veya dairelerde konukların oturtuldukları büyük oda
asabiyet00:29:42
Sinirlilik, asabî yapılı olma
saçma sapan00:29:39
Çok tutarsız, çok saçma
çapul00:29:29
Yağma, talan, plâçka
bazlama00:29:22
Sacda pişirilmiş yuvarlak pide
İhtifal00:29:12
Anma töreni
lâsta00:29:09
Kuzey Avrupa"da kullanılan, 2000 kg"a yakın gemi yüklerine ve büyük miktardaki ticaret mallarına değer biçmeye yarayan kütle ölçü birimi
Rüşvet vermek00:28:59
bir görevliye bir işi yaptırmak için para veya mal vermek
umutsuz00:28:52
Umudu olmayan, hiç umudu kalmayan, ümitsiz, nevmit
Çeşit00:28:46
Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan öbeklerinden her biri, tür, nevi
evrak00:28:39
Kâğıt yaprakları, kitap sayfaları
evrim00:28:36
Zaman içinde birdenbire olmayan, kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme süreci