nida

1.İsimÇağırma, bağırma, seslenme
Ünlem

Son Arananlar

nida11:41:26
Çağırma, bağırma, seslenme
ilişki kurmak11:41:24
bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak
SÜSLEME11:40:54
Süslemek işi, bezeme, tezyin
MEKAN11:40:45
Yer, bulunulan yer
adaletli11:40:42
Adalete uygun düşen veya adaletli olan, adil
farad11:40:36
Elektrik sığa birimi
şad11:40:33
Sevimli, neşeli
ÖncesiZ11:40:23
Zamanda başlangıcı olmayan, ezeli
polis11:40:19
Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta
uzay istasyonu11:39:21
Uzay çalışmalarının yapıldığı merkez, üs
ZÜĞÜRT11:38:57
Parasız, yoksul, meteliksiz olan kimse
ay ışığı11:38:20
Ayın yeryüzüne verdiği ışık
uygun olmak11:38:16
bağdaşmak
levazım11:38:07
Değişik iş kollarında gerekli olan şeyler, araç ve gereçler
gevezelik11:38:06
Geveze olma durumu, lâfazanlık
başarısız11:38:05
Başarı göstermeyen, muvaffakıyetsiz
hoşgörülü11:38:03
Hoşgörüsü olan, hoşgörüyle davranan, müsamahalı, toleranslı
zaviye11:37:43
Köşe
absürt11:37:38
Saçma
YÖNERGE11:36:48
Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara ve kuruluşlara veya üst aşamadakilerden astlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif
geçicilik11:36:37
Geçici olma durumu
güçlükle11:36:35
Güç, kolay olmayan bir biçimde
itiyat etmek (veya edinmek)11:36:34
alışkanlık hâline getirmek
minimum11:36:32
Bir şey için gerekli en az veya en küçük (derece, nicelik)
hava alanı11:36:30
Uçakların kalkıp inmesi için yapılmış düz, açık ve asfaltlanmış geniş yer, uçak alanı
asgarî11:35:54
En az, en aşağı, en azından, en düşük
Tespihçi11:35:49
Tespih yapan veya satan kişi
gümrükçü11:35:48
Gümrük görevlisi
söz (veya lâf) altında kalmamak11:35:40
bir kimsenin kendisine dokunan sözüne gereken cevabı vermek
tutanak11:35:02
Meclis, kurul, mahkeme gibi yerlerde söylenen sözlerin, olduğu gibi yazıya geçirilmesi, zabıt, zabıtname
borak11:34:46
Bor (I)
İptida11:34:45
Başlangıç
pompalama11:34:42
Pompalamak işi
taşa tutmak11:33:43
üst üste taş atmak,aralıksız taşlamak
süet11:33:00
bk. podosüet
gövem eriği11:32:47
bk. akdiken
sam yeli11:32:46
Çölden esen sıcak rüzgâr, sam
mikyas11:32:44
Ölçek, ölçü
Kayın11:32:37
Kayıngillerin örnek bitkisi olan, kerestesi beyaz bir orman ağacı (Fagus orientalis)
inikâs11:32:30
(ışık için) Yansıma, yansı
DELİ11:32:09
Aklını yitirmiş olan, aklî dengesi bozulmuş olan, mecnun
hesap11:31:38
Aritmetik
akbaş11:31:35
Yazın kutup bölgelerinde yaşayan, kışın ılık kıyılara göçen, kısa ve ince gagalı, siyah bacaklı yabanî bir tür kuş, deniz kazı (Bemicla)
personel11:30:47
Bir hizmet veya kuruluşun görevlileri, bir iş yerinde çalışanların tümü
sermayecilik11:30:38
Sermayeci olma durumu
ilân etmek11:30:28
bir durumu yayım yoluyla duyurmak
yalgın11:30:25
Ilgım, pusarık, serap
kuruntucu11:30:09
Sürekli kuruntuya kapılan (kimse), işkilli, müvesvis
yazışma11:28:48
Yazışmak işi
yapımcı11:28:14
Bir şeyin yapılmasında, ortaya konulmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen kimse veya kuruluş, imalâtçı
yansıtıcı11:28:07
Yansımadan yararlanarak bir ışık akısının uzaydaki dağılışını değiştirmeye yarayan nesne, reflektör
bulanık11:27:42
Bulanmış olan, duru olmayan
içitim11:27:22
Vücuda şırınga ile sıvı verme işi, zerk
KATİL11:27:21
İnsan öldüren kimse, cani
hayat arkadaşı11:26:59
Eş, karı kocadan her biri
MAHKEME KARARI11:26:07
Dava sonunda açıklanan karar, hüküm
Elçi11:25:55
Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
darı11:25:52
Buğdaygillerden, tohumları gereğinde buğday yerine besin olarak kullanılan, kuraklığa dayanıklı bir bitki, akdarı (Panicum)
dizgici11:25:51
Basım evinde dizgi işiyle uğraşan kimse, mürettip
keşişleme11:25:26
Güneydoğudan esen yel, akça yel, kara yel karşıtı
YAHUT11:25:18
Bir düşünceden cayıldığında "daha doğrusu, iyisi" anlamında kullanılır
pamuk taş11:25:17
Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli tortu, traverten
ulu11:25:01
Erdemleri bakımından çok büyük, yüce
böcek11:24:56
Eklem bacaklıların, altı bacaklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere
aktivizm11:24:05
Etkincilik
süslü11:23:38
Süsü olan, süslenmiş, bezenmiş
EMEKÇİ11:23:33
Emek karşılığı geçimini sağlayan kimse
övme11:23:25
Övmek işi, sena, medih
öke11:23:24
Deha sahibi kimse, dahi
Tokyo11:23:20
Genellikle plâstik, açık bir tür terlik
kaşıkçı kuşu11:23:18
Pelikan
kumar oynamak11:23:17
ortaya para koyarak talih oyunu oynamak
bağlaşık11:23:13
Aralarında anlaşma veya sözleşme sağlanmış olan (kimse veya topluluk), müttefik
EKSKAVATÖR11:23:10
Kazı makinesi kazaratar, kazmaç
spiker11:23:09
Radyo ve televizyonda programları, haberleri sunan kimse
etyemez11:23:00
Etyemezlikle ilgili
SAPINÇ11:23:00
Özel bir görevin normal sonucuna ulaşmasına engel olan sapıklık, dalâlet, aberasyon
İnce11:22:50
Kendi cinsinden olanlara göre, dar ve uzun olan, kalınlığı az olan, kalın karşıtı
uzun hikâye11:22:44
Ayrıntılı olayları ve şahıs kadrosu geniş olan hikâye türü
Yazgıcı11:22:40
Yazgıcılık yanlısı olan (kimse), kaderci, fatalist
metre kare11:22:35
Kenarı bir metre olan bir karenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi (kısaltması m3)
bahis açmak (veya açılmak)11:22:26
belli bir konuda konuşmaya başlamak (başlanılmak)
deneycilik11:21:54
Bilginin gözlem, deneme veya duyular ile elde edilebileceğini ileri süren geleneksel öğreti, görgücülük, ampirizm, usçuluk karşıtı
FRENGİ11:21:27
Genellikle cinsel birleşmelerle bulaşan, tedavi edilmezse inme, körlük, delilik gibi sonuçlara kadar varan, döle de geçerek vücutça ve akılca sakat bir soyun yetişmesine yol açan hastalık
Çalgıç11:21:07
Bazı çalgıların tellerine vurmaya yarar kuş tüyü, kemik, boynuz gibi şeylerden yapılmış çalma aracı, tezene, mızrap
Tutsaklık11:21:04
Tutsak olma durumu, esirlik, esaret
TARTIM11:21:02
bk. dizem
kopek11:20:53
Rublenin yüzde biri değerinde para birimi
insaf11:20:48
Merhamete, vicdana veya mantığa dayanan adalet
betimleme11:20:31
Betimlemek işi, tasvir
tıpatıp11:20:31
Tastamam, eksiksiz, tamamen, her bakımdan uygun, upuygun, birbirinin aynı
lav11:20:00
Yanardağların püskürme sırasında yeryüzüne çıkardıkları dünyanın derinliklerinden gelen kızgın, erimiş maddeler
KUMAŞ11:19:42
Pamuk, yün, ipek gibi şeylerden makinede dokunmuş her türlü dokuma
veri11:19:33
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
BAKIR TAŞI11:19:14
Malakit
AM11:19:08
Amerikyum"un kısaltması
SELAM11:18:47
Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine sözle veya işaretle bir nezaket gösterisi yapma, esenleme
seme11:18:46
Sersem, ahmak, alık
külliye11:18:45
Bir caminin çevresinde cami ile birlikte kurulmuş medrese, imaret, sebil, kitaplık, hastahane gibi çeşitli yapıların bütünü
ayakçı11:18:44
Ayak işlerinde kullanılan kimse
cilâlı11:18:43
Cilâsı olan, cilâ sürülmüş, cilâ ile parlatılmış, mücellâ
TAKIMADA11:18:34
Birbirine yakın büyüklü küçüklü birkaç adanın tümü
uyarlama11:18:05
Bir eseri çevrildiği dilin, konuşulduğu toplumunun yaşayışına, inançlarına uyarlama
sevimlilik11:18:01
Sevimli olma durumu
örtmece11:17:54
Söylenmesi kaba, çirkin veya sakıncalı görülen nesnelerin, kavramların, başka kelimelerle daha uygun biçimde anlatılması, edebikelâm
ortaklık11:16:59
Ortak olma durumu, iştirak, müşareket
ivinti11:16:58
Çabukluk, hız, sür"at
böbrek11:16:56
Kandaki zararlı maddeleri süzen, idrar salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organlardan her biri
yaban asması11:16:52
Akasma
dikdörtgen11:16:41
Açıları dik olan paralel kenar
kâbus11:16:34
Karabasan
lekeli humma11:16:23
Tifüs
yanardağ patlaması11:16:19
Yanardağın püskürmeye başlaması
GİRİFT11:15:39
Birbirinin içine girip karışmış, girişik, çapraşık
SIÇAN11:15:38
Sıçangillerden, fareden iri, zararlı birçok türü bulunan kemirgen, memeli hayvan (Rattus)
uyuzlaşma11:15:37
Uyuzlaşmak işi
aşüfte11:15:36
Oynak, açık saçık kadın, kokot
şanslılık11:15:15
Talihli olma durumu
içmek11:14:53
Sigara, nargile vb.nin dumanını içe çekmek
açılış11:14:52
Açılmak işi veya biçimi
Bilgin11:14:19
Bilimsel bir konuda çok bilgisi olan (kimse), âlim
ellik11:14:06
Eldiven
Şerare11:13:39
Kıvılcım, çakım, çakın
çingene11:12:43
Hindistan"dan çıktıkları söylenen, dünyanın çeşitli yerlerinde göçebe olarak yaşayan bir topluluk veya bu topluluktan olan kimse
ratıp11:12:37
Yaş, nemli
gidiş geliş11:12:22
Trafik, seyrüsefer
Ziyan olmak11:12:21
boşuna harcanmak, zarar görmek
can alıcı11:11:45
En önemli, en çarpıcı
leğen11:11:36
Genellikle, içinde bir şey yıkamak için kullanılan metal veya plâstikten, yayvan kap
bahtı açık olmak11:11:25
bir konuda şansı yaver gitmek, talih yüzüne gülmek